Kapitola 251 - 48 stran.

01.01.2019 17:46

Kapitola 251 - 48 stran. Na úrovni neurovědy jsme jako roboti, uvedl psycholog Adam Růžička v Lidových novinách dne 15.12.2018. Totéž uvádí Ježíš Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pro úplně poslušné služebníky Ježíše Krista jsou proto energetickou spásou PERLY jeho dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, mravů, a tím i ekologie, viz www.pametni-kniha.cz. Uvedený poznatek neurovědy mají povinnost prakticky uplatnit dále uvedení, úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, místa svatého, země svaté, pupku světa, kolébky úplně poslušného lidstva, Domašovska, noví kněží úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Pokud nejsi hnijící neposlušná mrtvola, jako křesťanští neposlušní psi, hyeny, Vytřísal z twr@twr.cz, JUDr. Kubů z info@krestanstipravnici.cz, podatelna@osoud.tab.justice.cz, Vaďura a M. C. Putna ze SPIRITUÁLY z nabozenstvi@rozhlas.cz, či Mlčák zdenek.mlcak@osu.cz, pojď s námi do kola, skočit, tančit, zpívat a hrát, na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, při jeho narození se ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 22.12. 2018. V křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, se to točí pořád dokola. Uvedení neposlušní, mrtví křesťanští psi, hyeny Iz.56/10, 2.Kor. 10/4, pomocí ideologie děsivé temnoty krutého zmijího jedu, protikladných dogmat katolického katechismu, místo NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, slouží svým pohlavním údům tím, že slouží stávajícím Bohům, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům. Dělají veškeré zlo na zemi. Mají za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Spravedlnost je třeba předat do rukou Ježíše Krista, zveřejněním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kristus boří křesťanství SOUDEM, odstoupením rozumu od neposlušných křesťanských, ateistických sviní Česka. Vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských a ateistických mrtvých sviní Česka a světa nastane, při úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Kristus bude boháčům pustošit pastvu, kterou jsou chudáci, bezdomovci, utečenci, až do svého nového narození se novým slovem.

 

Kapitola 251 - 48 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 31. Česká bible kapitola 251. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 8.) Vážené neposlušné NEVĚSTY Vodráčku a Kubero. Ve svých novoročních projevech máte povinnost zajistit, aby Ježíš Kristus mohl nastolit dokonalý řád mírového, celosvětového Božího království sám, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Paze. Máte povinnost se před Kristem pokořit tím, že uznáte za pravdivé texty Písma o tom, že při odstoupení rozumu Ježíše Krista, jste úplně bezmocní. Nemoudrost neposlušného, to je mrtvého lidstva je v Písmu objevená. Je způsobená odstoupením Božího rozumu od vzpurných křesťanských a ateistických sviní. Uvedené texty Písma jsou znamením pro odchod Česka z křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. DUCH PRAVDY VEŠKERÉHO PÍSMA od Krista, je VODOU ŽIVOU. Je tímto VYLIT na Česko, především na Kuberu, Vondráčka a vrchního velitele žoldáků, prezidenta Zemana. S křesťanstvím již nelze obcovat. Spravedlnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vytvoří pokoj, celosvětový mír, a bezpečí nevěky, když Vy, Kubero a Vondráčku se v novoročních projevech vrátíte ke Kristu tím, že úplně zničíte černého DÉMONA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, Zemana, i s jeho žoldáky. DECH geneticky zvířecího mozku KOZLA Zemana, pekelný OHEŇ Iz.2/22,33/11, pozře každou vzpurnou svini ve třetí světové válce, ve které Kristus neposlušné Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, když nyní Zemana nezničíte. Demokracie je vláda úplně poslušného lidu. Ježíš Kristus vykročil LEVOU NOHOU, když vzal Česko do vlastnictví na dobu čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Nyní chce vzít celou zemi do definitivního vlastnictví tím, že pomocí Vás vykročí PRAVOU NOHOU. Dle předpovědi Steena Jakobsena, ekonomický svět již mele z posledního. Veškeré kroky DÉMONŮ ekonomů, ve snaze zachránit fosilní paliva ekonomicky, pro smysluplnou činnost, jsou chybné. Spíte ve stejných postelích s křesťanskými krvavými nebesy, jako drzý KOZEL z ČSSD, Zimola. Aby Vás, z Vašich vládnoucích funkcí nevynesli na márách, do říše ticha, to je na smetiště dějin, máte povinnost na NOVÝ ROK mluvit stejně, jako mediální MISTR Kristus, UČITEL, LÉKAŘ, a OTEC ZAKLADATEL Božího království. Máte povinnost řvát na neposlušné svině jako Kristus, jako králi zvířat LVI, jako Kristus řve v písničkách, v pohádkách, a ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jste NEVĚSTAMI, MEDIÁLNÍMI HVĚZDAMI, které budou zářit navěky, navždy, se kterými Kristus, dle písniček, pohádek, a Písma, hledá společnou řeč, svého SOUDU neposlušných. Zkouška návratu ke Kristu není nad Vaše lidské síly. Víte co máte mluvit ve svých novoročních projevech pro rok 2019. Uvážlivým činem je řeč Božího SOUDU, která úplně a rychle zničí Boží odpůrce, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. tím, že úplně zničíte černého DÉMONA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního velitele žoldáků, prezidenta Zemana. Zeman ve volbách upevnil svoji moc Satana, a svoje dílo Satana. Byl zvolen úplně neposlušnými hlupáky, kteří Krista nenávidí. Krista nenávidí každý neposlušný, to je mrtvý NETVOR, od kterého Kristus odstoupil, svým Božím rozumem. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, chce celosvětově zničit neposlušné vládnoucí Satany, Putina a Trumpa, pomocí Česka. Máte povinnost úplně zničit vzpurného prezidenta Zemana proto, aby Kristus, svým Božím rozumem, mohl úplně zničit válečné zločince, pokrytce, lháře, prezidenty Putina a Trumpa. Být Božím přítelem znamená Ježíše Krista úplně poslouchat. Je pro Vás ctí, vykonat SOUD neposlušných, úplně a rychle, kvůli energetické spáse Česka a světa. Kristus v Písmu slíbil, že mně pomůže dokončit SOUD vládnoucích neposlušných dementních psychopatů. Vyžaduje, aby mně pomáhalo celé, jím vyvolené Česko. Herec Jan Maryško v ČT1 slíbil, že v Praze provede defenestraci zbytečných, neposlušných, mrtvých úředníků. Kristus nechce, aby ve vyvoleném Česku někdo zahynul. Nepotřebné úředníky, je proto třeba vyhazovat z oken v přízemí budov. Kristus ZÁKONODÁRCE setře úplně poslušným každou slzu z očí tím, že každého smysluplně zaměstná. Viz str.38až42. 1.) Pro úplně poslušné služebníky Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je radostnou zprávou, že Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dovoluje rozlišovat vědecký výklad veškerého Písma od Krista, uvedený v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, od osobních výkladů Písma, které, ve svých katechismech, uvádí drzé ekumenické církve, ČARODĚJNICE, MRZKÉ ŽENY, OHOLA a OHOLIBA, katolíci a protestanti. Ve vědeckém výkladu Písma, ve vodě živé, je BOŽÍ SLOVO platné pro všechna náboženství na světě. V Boží slávě se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Vědecký výklad Písma, má povinnost poprvé zveřejnit PĚT TAŽNÝCH KONÍ na Domašovsku, což je země svatá, místo svaté, pupek světa, kolébka úplně poslušného lidstva. Noví kněží úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, starosta Kučera, a místostarosta Pokorný starosta@ obec.domasov.net, vůdci Zemedělské společnosti DEVĚT KŘÍŽŮ předseda Dorazil a místopředseda Kočí z Říček spolecnost@volny.cz, devetkrizu@volny.cz, a Bohu milý OTEC, AGRONOM, první zahradník celosvětové Boží mírové zahrady, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, farář Hének z Domašova fara@domasov.info, měli povinnost, na slavnostním shromáždění v kostele v Domašově, v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 22.12.2018, rodit nového Ježíše Krista. Což se nestalo. Těchto PĚT TAŽNÝCH KONÍ má povinnost, mletím vědeckého výkladu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, realizovat rození nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států světa dodatečně, nyní v novém novoluní v lednu 2019. Vědecký výklad Písma je nové, uvedené BOŽÍ SLOVO, které musí znát každý úplně poslušný služebník nového Krista osobně, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista, křesťanství, v osobním výkladu Písma Satanů kněží, je těžké závaží, které táhne Česko a svět do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, a tím do HROBU třetí světové války. Při další neposlušnosti Domašovska Kristus Česko úplně zničí za to, že lidstvo slouží nepravým Bohům, Satanům kněžím, kteří Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nenávidí, kteří ho znesvěcují protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi. Proto je třeba mít křídla z mýdla, a tát při oblevě, v zimě, v novém novoluní, od neděle 6.1.2019, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 21.1.2019, očištěním se od děsivé temnoty protikladných žvástů všech křesťanských katechismů, a od krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí guvernéra ČNB, KOZLA z ČSSD Rusnoka podatelna@cnb.cz. Vědecký výklad Písma dovoluje poslušným pochopit, že z neposlušných, mrtvých vědců, při odstoupení Božího rozumu, kvůli SOUDU neposlušných křesťanských a jiných ateistických sviní, se stali prokazatelně dementní psychopati. Nedokáží z textů Písma pochopit, že smrtelným nebezpečím pro všechno lidstvo světa je blízký ropný a ekonomický kolaps, a tím i třetí světová válka. Kvůli ignorování vědeckého výkladu Písma, se Česko neodělilo od národů země. Proto např. drzí boháči, bankéři, zbrojaři a vojenští kaplani, zaplnili plastovými odpadky celou zemi a moře, od jednoho konce na druhý. Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Dle ČRo PLUS plus@rozhlas.cz, z vyrobených plastových odpadků se recykluje necelých deset procent. Devadesát procent končí na skládkách a v moři, kde z plastů vznikl ostrov velikosti Německa a Francie. Vědecký výklad Písma umožňuje úplně zrušit militaristické, plastové křesťanské vzdorokrálovstí, zrušením výrobků z plastů souvisejících s potravinami, zrušením supermerketů, realizací dokonalé Boží lásky, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Vědecký výklad Písma usvědčuje vědce z debility, způsobené odstoupením rozumu Ježíše Krista, od neposlušných, mrtvých sviní. Při odstoupení Božího rozumu od vzpurných neposlušných, to je dementních, DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích psychopatů, jsou všichni v Česku a ve světě, pokryteckým lži lidem, který nehledá v Písmu vůli Boží, který proto nedovede v ničem mluvit pravdu. Např. každá potravina v supermarketech je nesmyslně zabalená do jednorázového plastového obalu. Což vědci, dementní psychopati, kteří chtějí vládnout nad Kristem ZÁKONODÁRCEM, kteří nyní chtějí zrušit jednorázové plastové výrobky, nechtějí pochopit. Nechtějí pochopit lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o celosvětovém zrušení supermarketů s potravinami. Proto se v mořích ostrovy z plastů stále zvětšují. Námořníci by mohli plasty z moře vylovit pomocí sítí. Protože je to neekonomické, nedělají to. Ekonomické nyní je, ze vzedmutého moře křesťanských sviní, vylovit SÓLO KAPRA Otce Martina z Proglasu, radio@proglas.cz, a to Boží sítí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SÓLO KAPR Otec Martin, svým osobním výkladem Písma, na Vánoce převrací Boží SLOVO v pravý opak. Vždy tvrdí, že Kristus by byl rád, aby Česko naplnilo Písmo tím, že se křesťanské národy přestanou cvičit v boji proti muslimským sviním. Tvrdí, že Kristus by chtěl, aby ho křesťanské svině oslavily v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu všech úplně poslušných státníků světa rozhodnutím, že všechny národy sešrotují všechny zbraně. SÓLO KAPR Otce Martin na závěr protikladných žvástů vždy řekne, že jeho osobní výklad Písma, jemu neumožňuje Kristu učinit radost. Proto jsem já, poslední prorok křesťanského lži lidu, stále v PEKELNÉM OHNI SLOV SÓLO KAPRA Otce Martina o tom, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, odpustil křesťanským neposlušným sviním, všechny uvedené hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, což je lež. Boží hněv, kvůli neposlušnému Česku, již neprodlévá. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a světa je, že křesťanské svině se nezvládly smířit s Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, pomocí dokonalé lásky jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. TUNELEM privatizace se boháči nahltali majetku a nechtějí ho zvrátit. Křesťanský PEKELNÝ OHEŇ slov SÓLO KAPRA Otce Martina, nedokáže spálit křoví boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, kterými zarostla celá země. Boháči, zbrojaři, atd., jsou nyní spokojení, a já, nepatrný, spravedlivý předkladatel VĚDECKÉHO VÝKLADU Písma, jsem stále v OHNI SLOV PEKLA krvavých křesťanských nebes NETVORŮ z Proglasu, TWR, ČRo, ČT. Kristus nepovolí, dokud úplně poslušní nezboří neposlušné křesťanské svině, SOUDEM těchto textů. ZÁKON Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dovoluje Česku sklízet Boží SOUD neposlušných, mrtvých sviní, NETVORŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Dovoluje PĚTI TAŽNÝM KONÍM Domašovska, sít,

 

sázet, energetickou, mravní a ekologickou neotřesitelnost Domašovska. Dle věštkyně Baudyšové z TV Prima, v roce 2019, boháči, zbrojaři, atd., se budou mít dobře, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaném, ale nebude se jim to líbit. Bože, změň svým Božím rozumem vše již v lednu 2019, a ne až v létě, v květnu, jak prorokovala nemravná svině Baudyšová. Úplně poslušní, to je živí, mají povinnost být vysoce mravní, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Neposlušní, to je mrtví, kvůli krutému zmijímu jedu děsivé temnoty křesťanských protikladných žvástů, kvůli STŘÍBRU ODVRŽENÉMU, jsou stále nemravní, již 2018 let pomalého Božího SOUDU křesťanských neposlušných sviní. Ve vyvoleném Česku, neposlušným sviním se stalo již vše, co se, dle Písma, mělo stát. Trestající Kristus potrestal Česko a svět dvěma světovými válkami tak, jak si to v Písmu předsevzal. V současné době Česko nedávno prošlo TUNELEM privatizace. Na konci tohoto TUNELU již svítí SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení vládnoucích křesťanských Bohů, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, právníků, obchodníků, a jiných sviní, kteří nesmyslnou výrobou atd., dupou celou zemi, až se v základech hroutí. Křesťanské svině se nahltaly majetku, své SKÁLY, PRACHŮ, ale zvrátí ho, v době nastolení celosvětové majetkové roviny, opakovaně objasněného elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ bohatých a chudých, a elektronicky celosvětově kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. DOMAŠOVSKO má povinnost zajistit, aby Česko, při úplňku MĚSÍCE v lednu 2019 bylo KOZOROHEM, či LVEM, ne sviní, a pomocí SLOV NOVÝCH NEBES, pohltilo všechny národy světa, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. V ČESKÉM ROZHLASE a TELEVIZI, v roce 2018, již prospali dvanáct úplňků MĚSÍCE. PĚT TAŽNÝCH KONÍ z Domašovska, má povinnost, rozením nového Ježíše Krista, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, při úplňku v sobotu 22.12.2018, probudit celé Česko. Což se, v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 22.12.2018, zase nestalo, pro neposlušnost mrtvých sviní. Děsivá křesťanská temnota krutého zmijího jedu osobního výkladu Písma drzých Satanů kněží, znovu zvítězila. Viz str.12až15. 2.) Křesťanské tradiční Vánoce, jsou proto RUDOU PEKELNOU BRÁNOU, DOKOŘÁN OTEVŘENOU do třetí světové války, v době ropného a ekonomického kolapsu, do které, Kristem vyvolené Česko, od Vánoc 2018, již nesmí jít. Kristem vyvolený lži lid Česka, v případě další neposlušnosti vládnoucí elity, bude příčinou zničení dvou třetin neposlušného, mrtvého lidstva ve třetí světové válce, a úplného zničí Česka, strašlivou záhubou. V lednu 1019, DOMAŠOVSKO musí zajistit, aby Česko mělo povinnost, v době úplňku MĚSÍCE, v lednu a v únoru být KOZOROHEM, či LVEM, ne sviní, ne NETVOREM, a pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pohltit všechny národy světa, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. ČESKÝ ROZHLAS a ČESKÁ TELEVICE již prospala dvanáct úplňků MĚSÍCE roku 2018. PĚT TAŽNÝCH KONÍ z Domašovska, má povinnost, neprodleným rozením nového Ježíše Krista, v novoluní MĚSÍCE v lednu, v neděli 6.1.2019, probudit celé spící Česko. atd. Neposlušní, vzpurní boháči Domašovska, starosta Kučera, a místostarosta Pokorný starosta@obec.domasov.net, vůdci Zemedělské společnosti DEVĚT KŘÍŽŮ předseda Dorazil a místopředseda Kočí z Říček spolecnost@volny.cz, devetkrizu @volny.cz, a OTEC Bohu milý, AGRONOM, první zahradník celosvětové Boží mírové zahrady, farář Hének z Domašova fara@domasov.info, mají povinnost rodit Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů světa, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že v novoluní v lednu, v neděli 6.1.2019, svolají do kostela v Domašově slavnostní shromáždění, kde budou číst dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma tak, aby neposlušný, to je mrtvý křesťanský lži lid plakal, a úplně poslušný, to je živý Boží lid, se smál. Domašovsko má povinnost také zajistit, aby mrtvý předseda SENÁTU Kubera kuberaj@senat.cz, stejně tak vzpurný Vondráček pochopili, že na nový rok 2019 nemohou v médiích žvástat staré politické a náboženské žvásty. Neposlušní, to je mrtví, v roce 2019, do médií již nepatří, což se nestalo. Dle výroků Krista, na NOVÝ ROK 2019, již nikdo nesmí konzumovat PTÁKY z ODS. Česku by to přineslo neštěstí, Česku by uletěl Boží rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Dle vědeckého výkladu Písma, vzpurní, to je mrtví, neposlušní, patří neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, na věky věků. Boháči úplně poslušní, to je živí, Kučera, Pokorný, Dorazil, Kočí a farář Hének mají povinnost učinit rozhodnutí, že na Domašovsku, veškerý majetek, který z titulu konce éry fosilních paliv shnil, patří pouze Ježíši Kristu proto, aby svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl vytvořit majetek nový, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Viz str.15až18. 3.) TAŽNÍ KONĚ Domašovska musí zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Především tři uvedené restaurace již patří Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI proto, aby na Domašovsku mohl zřídit dokonalou majetkovou rovinu, a dokonalé naturální plnění, kde nebude ani bohatých, ani chudých. TAŽNÍ KONĚ Domašovska musí zajistit, aby veškeré potraviny, maso, mléko, brambory, obilí, ovoce, zelenina, atd, které vlastní ZS DEVĚT KŘÍŽŮ, a ostatní vlastníci, nebyly převáženy po všech čertech, ale byly darovány, zdarma, pro tři uvedené restaurace. Zákusky, pekáče, či mošty, pro stoly společného stolování, se dočasně budou vyrábět v domácnostech. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o Domašovsku, místu svatém, zemi svaté, pupku světa, kolébce úplně poslušného lidstva, se musí naplnit do poslední čárky. Na Domašovsku, a v Česku, se již lidé nebudou namáhat nadarmo, a rodit pro náhlý zánik Česka, ve třetí světové válce. Co si na polích Domašovska vytvoří, to si Kristem vyvolení hlupáci, v domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, také spotřebují. Iz.29/11až24až 65/22až66/24, atd. Dobrým skutkem je plánování soběstačnosti Domašovska v potravinách. Ve výšce 450 m nad mořem se osvěčilo pěstování jarního salátu ve skleníku, a pěstování jahod a pórku ve skleníku. TAŽNÍ KONĚ Domašovska mají povinnost naplánovat např. výstavbu dostatečného množství skleníků tak, aby salátu, pórku a jahod, pro stoly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí, bylo dost. Mají povinnost naplánovat vše tak, aby Domašovsko vypěstovalo na polích veškerou zeleninu a ovoce zahrádkářským způsobem tak, aby vše, co se vypěstovat může, se nemuselo dovážet. TAŽNÍ KONĚ Domašovska mají povinnost vést dialog o tom, kde postavit sídliště pro 1500 lidí, z domu ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí. Je nezbytné obce Domašovska spojit v jednu obec, případně spojit s Domašovskem také Říčany a Ostrovačice tak, aby na dálnici, kde budou položeny koleje pro regionální dopravu, vznikla pouze jedna zasávka, pro jedno nové město, které bude na obou stranách dálnice. Spojení Domašovska s Brnem a světem bude pouze regionální vlakovou dopravou. Je dobré mít konfort města, a zároveň, v novém Domašově, bydlet na vesnici, u dálnice, na kterou budou položené koleje. Při výstavbě sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí, je zapotřebí myslet na Boží příkaz, že Kristus vyžaduje snížení počtu lidí na zemi o dvě třetiny. Buď dobrovolně, snížením porodnosti, nebo válkou, či nemocemi, tedy Božím trestem. Viz str.18až22. 4.) Křesťanským vzpurným a neposlušným psům, hyenám Vytřísalovi z twr@twr.cz, a JUDr. Kubů z info@krestanstipravnici.cz, NEVĚSTCE, MRZKÉ ŽENĚ, OHOLIBĚ, svini Hodecové a jejímu Bohu, drzému Satanu Jindřichovi Slabému, by bylo sděleno, kdyby při vysílání TWR v Proglase, neblokovali můj telefon. Totéž je sdělováno neposlušným, mrtvým psům, Daniele Karafiátové podatelna@ rozhlas.cz, daniela.karafiatova@rozhlas.cz, Michalu Klusovi klus.trinec@sceav.cz, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jedná s uvedenými neposlušnými a drzými křesťanskými psy tak, jak nejsou zvyklí. Setkávají se s jediným Bohem všech států světa, s jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, který vyžaduje úplnou poslušnost všech neposlušných křesťanských psů, úplnou poslušnost všech Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o energetické spáse. Vzpurní VÁNOČNÍ psi, hyeny Vytřísal z twr@twr.cz, a JUDr. Kubů z info@ krestanstipravnici.cz, atd., mají tedy povinnost stánout své pohlavní ocasy mezi nohy, a se svými náboženskými, právnickým, politickými, technickými a jinými žvásty, vejít neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Důležitý není lidský rozum, který je pouze geneticky zvířecí, důležitý je pouze rozum Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Prezidentem Česka má povinnost být úplně poslušný, živý odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, projektant Ing. Rákos z Brna. Veškerý majetek, který z hlediska nové solární energetiky shnil, patří Kristu proto, aby Kristus mohl Česku a světu ukázat věci nové, nutné pro zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných, to je živých státníků, všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Papež František, již není třpytivá hvězda, není jitřenky syn, protože JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ je nyní Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je v Česku SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Viz str.22až26. 5.) Ježíš Kristus je nyní VINNOU RÉVOU Bible, FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, či OLIVOU Koránu. Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně s Ježíšem Kristem uzavřelo SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti technického lži lidu celého světa, který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým Božím rozumem, odjakživa. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. SOUD křesťanských neposlušných, mrtvých zločinců, trvá již 2018 let. Energeticky se mohou spasit pouze úplně poslušní, to je živí, realizací lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY. O sousedu Arturovi píši

 

také z toho důvodu, abych odsoudil stávajícího vládnoucího Boha, pokrytce Martina Ondráčka z vedení ČRo, zakladatele JEŽÍŠKOVÝCH VNOUČAT, který si drze hraje na Boha. V době Vánoc 2018, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE do Česka, má drzost nabízet starým lidem nějaké stupidní dárky, a rozvážet je autem po všech čertech. Viz str.26až29. 6.) Starosta Říček, úplně poslušný Bůh Štěpánek, má povinnost postarat se o bezdomovce Blažka na ÚP. Žid.8/11až13/17. Ředitelce Kubišové se líbil návrh, aby almužna 3410 Kč pro bezdomovce Zdeňka z ÚP v Rosicích, byla vždy zaslána na účet OÚ v Říčkách proto, aby referentka Mlčková vyplatila každý týden Zdeňkovi pouze čtvrtinu této částky, to je cca 852,5 Kč. Toto opatření je nezbytné z toho důvodu, aby notorik Zdeněk vydal za cigarety co nejméně peněz. Zdeněk, když peníze má, kouří hodně, a almužnu z ÚP prokouří rychle. Když má peněz málo, kouří málo, a tím mu peníze zbudou na jídlo. Ředitelka Kubišové, která Zdeňka do systému podpory vyřadila, je drzým krtkem, který i v zimě 2018 podrývá mírové slovo Božích příkazů a zákonů, o energetické nezbytnosti nastolení Boží majetkové, mírové, celosvětové Boží roviny. Kristus z ní, v další inkarnaci učiní myš, když ani nyní neposlechne. Viz str.29až31. 7.) Pro úplně poslušné, NEOMYLNÉ služebníky Krista, jsou pohádky RADOSTNOU ZPRÁVOU. Kristus v nich sděluje, že po cca tisíci létech křesťanství Česka chce ukončit prokletí neposlušných, to je mrtvých, vzpurných křesťanských sviní tím, že dle svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, z milosrdenství svého rozumu, odstraní v Česku rozdělení lidstva na boháče a chudáky. Boží, celosvětová majetková rovina, je o úplném zničení boháčů a chudáků. V pohádce KOUZELNÍK ŽITO, NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, slouží pouze ŽITO Šafařík a bílá NEVĚSTA Kadeřávková. Červeným kamenem, který splní každé vyslovené přání, je SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, o RUDÝCH BOHATÝRECH, o jejich RUDÉM ŠTÍTU, Nah.2/4, o Božím SLOVĚ NOVÝCH NEBES. V závěru pohádky ŽITO Šafařík, pomocí RUDÉHO KAMENE, předvedl moc Ježíše Krista. Všichni vládnoucí boháči pravice a levice, bankéři, zbrojaři, či vojenští kaplani, jako neposlušní, to je jako mrtví, byli NAZÍ. V pohádce, křesťanskému PEKLU prokazatelně kralovala drzá ČERTICE Lucie Endlicherová z Proglasu. Tuto dementní ČERTICI potrestal vládce křesťanského, militaristického PEKLA, Lucifer Bolek Polívka. Pohádka TŘI BRATŘI upřesňuje jednání Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Tři bratři se vydali do světa na zkušenou. Přijeli do křesťanské bažiny, kde vládla křesťanská ČARODĚJNICE, kterou je laureát Templetonovy ceny, Satan, či LUCIFER kněz Tomáš Halík, tupec, pokrytec, Jidáš, kterou si vymodlil od svých Bohů, od boháčů, bankéřů a zbrojařů. Tomáš Klus políbil NEVĚSTU, RŮŽENKU z ČSSD, zakladatele úplně poslušné nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly, spícího poslance Zimolu. Další pohádkou doplňující Písmo je ŘACHANDA. Pohádka ŘACHANDA je o dvou zlodějích, kteří vyrostli v křesťanském, kapitalistickém lese, o Ing. Topolánkovi a Dalíkovi. V pohádce ŘACHANDA vychová Kristus NEVĚSTU, Česko, ve vzedmutém moři křesťanských, militaistických sviní. OTEC Polívka, Ježíš Kristus, na zádech Ing. Topolánka objevil znaménko, které ho přesvědčilo, že je Kristem vyvoleným PRINCEM. Další pohádkou, kterou Kristus vyvoluje Ing. Topolánka, za premiéra úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly, je PRINC BAJAJA. Nyní Kistus bojuje, jako rytíř na BÍLÉM KONI, ve jménu jím v Písmu vyvoleného proroka, SEDMÉHO ANDĚLA, pravičáka Ing. Topolánka, protože pravice se má ke Kristu vrátit dobrovolně a neprodleně, v roce 2019. Jób5/3,14až 40/8,14, atd. Další pohádkou, kterou Kristus potvrzuje vyvolení Ing. Topolánka být BOŽÍM SYNEM tím, že nová vláda bude BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným, je O ZAKLETÉM KRÁLI A ODVÁŽNÉM MARTINOVI. Černý ČARODĚJ prezident Zeman se v Česku zmocnil vlády, pomocí své SKÁLY, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Pomocí své SKÁLY, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Tím Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, dal KOZEL prezident Zeman, do klatby. Dle této klatby, každý, kdo přišel na jeho hrad do Božího království, kdo Krista uviděl v Písmu takového NEOMYLNÉHO, SPRAVEDLIVÉHO a MOUDRÉHO, jaký v Písmu skutečně je, ZKAMENĚL. Slepého Martina chtěl svými kouzly zničit, což se mu nepovedlo. Naopak Martin, svou dobře nabroušenou zbraní, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, uplně zničil vládnoucího KOZLA, vrchního velitele žoldáků Česka, černého DÉMONA, prezidenta Zemana. Náhradu za zločince a lháře prezidenta Zemana Kristus uvedl v Písmu. Náhradou je odborník ne energetiku zimních domů, vzduchotechnik, projektant, Ing. Rákos z Brna. Má povinnost v televizi ukázat svou tvář s ostatními NEVĚSTAMI proto, aby poslušný lid odsouhlasil, zda má být prezidentem Česka. NEVĚSTOU je každý úplně poslušný služebník Krista, který najde stejnou řeč s Kristem, ZÁKONODÁRCEM. Viz str.31až38. 9.) Přetaženo z kapitoly 179. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil SOUDEM ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, nebyl by spasen žádný člověk. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministryně průmyslu není prohlášená za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Neposlušní, mrtví vládnoucí ubožáci, stupidními energetickými koncepcemi pouze na elektřinu, která tvoří necelých deset procent z celkem potřebné energie, nemají žádnou naději do budoucnosti. Úplně poslušní, to je živí, proto mají povinnost neposlušné svině zničit, úplným zničením Zemana a křesťanství, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO. Viz str.42až45. 10.) Dále uvedení neposlušní, mrtví, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 21. ledna 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala ředitele MUDr. Radimského a ředitele MUDr. Kašpárka je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, atd. Protože v sobě lásku k Bohu, ZLODĚJI, ZÁKONODÁRCI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Bývalá ředitelka blázince v Bohunicích, hlavní psychiatr LFMU MUDr. Češková, v roce 2006, ze mě v Lidových novinách, dokonce udělala blázna nesvéprávného. Tím se drze vzbouřila proti Boží majetkové rovině, a proti Božímu rozumu, uvedenému ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tato drzá bláznivá svině se stále nestydí a nezná zahanbení. Slouží tvorstvu místo Stvořiteli Ježíši Kristu proto, aby zachránila dobře placená koryta religionistům, politologům, sociologům, filozofům, psychiatrům a jiným neposlušným sviním MU. Řím.1/18až11/32, atd. Na psychiatry, zločince, je proto opakovaně proto podáváno tretní oznámení JUDr. Sladkému z KSZ v Brně. Uvedení psychiatři dělají veškeré zlo na zemi tím, že orgány činné v trestním řízení si myslí, že křesťanské protikladné lži o Ježíši Kristu, a tím naprosto chybná energetická koncepce ministerstva průmyslu, není trestným činem, kvůli tomu, že mě mají za blázna. Báznovství vzpurných sviní, je zřejmé úplně poslušným sviním. Katechismus protikladných žvástů o Kristu, ČARNOPRDELNÍKA Satana kardinála DUKY, je MRTVÁ VODA. Proto jsou také mrtví všichni barevní politici pravice a levice. Mrtví jsou HNĚDÍ fašisté, RUDÍ komunisté, MODŘÍ PTÁCI z ODS, ZELENÉ svině strany ZELENÝCH, ŽLUTÍ LIDOVCI, atd. Výsledná barva uvedené politické a náboženské DUHY, je barva BÍLÁ. BÍLÍ jsou úplně poslušní služebníci Krista, DUCHA SVATÉHO, kteří budou neprodleně realizovat Boží zákony POLE VĚDY Písma. Kteří skoncují s barevnými. Psychiatr Radkin Honzák v ČRo2 uvedl, že demokracie je o nalezení míru a pokoje pro všechny státy, uvedené v Písmu. O nalezení smysluplné práce pro Ježíše, kterou Kristus setře chudákům každou slzu z očí. Novoroční projev Satana Duky je ČERNÁ LEŽ. Tato svině lže o tom, že Česko nemůže v Písmu najít uvedenou Boží spravedlnost. Novoroční projev Kubery je MODRÁ LEŽ. Tvrdí, že správnou spravedlnost dělá zlá svině politolog Fiala. Kristus již nechce žádné BILÉ LŽI z úst Vondráčka a premiéra Babiše z ANO. Bůh Česko potřebuje, aby povýšil Boží služebníky Marxe, Engelse a Oplatka, a tím svrhl z trůnu válečné zločince, lháře, prezidenty Zemana, Putina a Trumpa. 1. ledna 2019, na Světový den míru, 70 let od DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV, Kristus se chtěl nad Českem smilovat, svým Božím rozumem. Nemohl, protože zase všichni lhali. Viz str.45až48.

 

1.) Úplně poslušným, to je živým, Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE slibuje, že bude ve všem po nedostatku, když se před NEOMYLNÝM Kristem, skloní každé koleno. Živí, to je úplně poslušní, mají proto povinnost otřást vším stvořením, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Až přijde třetí světová válka, kdy generálové budou rozhodovat o úplném zničení vzpurného Česka, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již nebude možné nic změnit. Neposlušní, to je mrtví, jsou již nazí tím, že pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, jsou naprosto nemravní, jsou dementními psychopaty, blázny. Lidstvo všech náboženství světa, kvůli neposlušnému Česku, naprosto mylně chápe Boha, Ježíše Krista tím, že nevěří textům Písma o tom, že nyní, v roce 2018, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, žijeme na konci dějin feudalismu, kapitalismu, fašismu, socialismu, militarismu, imperialismu atd. Žijeme na konci dějin křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., tím, že žijeme na prahu mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, což uvádí nejenom Písmo, ale i vlastník křesťanské pravdy, neposlušný BAAL Bělohradský ve vysílání v ČRo2 jaktovidi@rozhlas.cz, belohrady@gmail.com, biancorossi@email.cz, havel@prf.cuni.cz, pithart@prf.cuni.cz, aghap@prf.cuni.cz, J.Komarek@lse.ac.uk, atd. Mrtvý BAAL Bělohradský uvedl, že generálové, svými geneticky zvířecími mozky tvrdí, že je nevyhnutelná třetí světová válka mocností, např. USA a ČÍNY. Křesťanský vzpurný Baal Bělohradský uvedl, že volby politiků pravice a levice, již nic neřeší. Dělníci, svými geneticky zvířecími mozky, energeticky nesmyslnou výrobou, to je horečným zbrojením, energeticky nesmyslnou výstavbou, dopravou a spotřebou, chtějí úplně zničit fosilní paliva. Neposlušní, mrtví dělníci, si tuto cestu zvolili pro nemožnost zastavení uvedených nesmyslných činností. Vědecký výklad Písma vyžaduje vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby, což osobní výklad pomatených lhářů Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, neumožňuje. Pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, se hlupáci dělníci bojí, že při zničení dobře placených koryt boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, při zničení pracovních míst v energeticky nesmyslné výrobě, dopravě, výstavbě a spotřebě, nastane jejich smrt hladem. Křesťanský Baal Bělohradský uvedl, že dělnicí, SMRTÍ, kterou je nesmyslné ničení fosilních paliv, chtějí šířit rakovinu. Uvedl, že dělníci tvrdí, že rakovinu, kvůli znečištění vzduchu např. prachem od aut, sice dostat mohou, ale smrt hladem, při zničení pracovních míst při výrobě aut, je pro ně horší zlo, než rakovina. Je zřejmé, že u neposlušných, to je mrtvých křesťanských dělníků, vzkříšení z neposlušných mrtvých sviní, ze vzedmutého moře NETVORŮ, vědeckým výkladem Písma, ještě nenastalo. Moře mrtvých křesťanských sviní stále nevyschlo, kvůli trhu, kvůli žití boháčů, bankéřů, zbrojařů, atd., na výnosný trh, kvůli službě PRACHŮM a ZBRANÍM, místo Kristu. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, stejní jako Hitler, chtějí trh ovládat dle svých představ, ve službě svým pohlavním údům, místo služby Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Vzdát se nyní rozumného uvažování, znamená sloužit neposlušnému tvorstvu, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, místo Kristu, což je hřích k energetické smrti Česka a světa. 2.Tim.2/16až3/5,15až4/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. NOVÝ ROK 2019, kdy Česko má povinnost zajistit, aby bylo vše nové, jak SLOVO NOVÝCH NEBES, tak země zbavená těch, co ji dupou nesmyslnými válkami, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů a mocností, je za rohem. Připravit Ježíši Kristu cestu, pro DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, pro jeho nové narození se, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají povinnost realizovat mojí přátelé, pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ Domašovska, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Zbraně boje pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, nejsou světské. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má moc zbořit všechny křesťanské a jiné výmysly, zbořit všechny křesťanské a jiné svině, či NETVORY, kteří se nyní, na SOUDU, ve své pýše, svých geneticky zvířecích mozků, pozvedly proti poznání Ježíše Krista, který vše o sobě uvedl, a to ve veškerém Písmu, všech náboženství světa, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Především Domašovsko má povinnost uvést do poddanství každou geneticky zvířecí neposlušnou mysl, aby poslušnost, dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, mravů, a tím i ekologie, byla úplná. Česko, SOUDEM vzpurných, dostává moc SLOV NOVÝCH NEBES, moc v Písmu uvedeného Božího rozumu, potrestat každou neposlušnost. Poslušnost Krista, jeho příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, všech států na světě, musí být úplná. Neposlušné, např. křesťanské svině, či NETVORY je nutné proklínat a poslat do říše ticha. Je nezbytné proklínat např. křesťanské drzé, a neposlušné VÁNOČNÍ psy, krvavé hyeny, Vytřísala z twr@twr.cz, JUDr. Kubů z info@krestanstipravnici.cz, podatelna@osoud.tab.justice.cz, Vaďury a M. C. Putny ze SPIRITUÁLY z nabozenstvi@rozhlas.cz, či Mlčáka zdenek.mlcak@osu.cz. Kristus nechce za proroka žádnou krvavou křesťanskou hyenu, protože je sám jediným prorokem, pro všechny úplně poslušné státy světa. Je třeba si přát, aby všichni neposlušní pochopili, že uvedení, Kristem vyvolení NETVOŘI, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných sviní, jsou dementní psychopati. Kristus nepovolí a nepocítí lítost, dokud to Česko nepochopí. Pět dále uvedených TAŽNÝCH KONÍ, nesmí mít s uvedenými, drzými, křesťanskými VÁNOČNÍMI psy, hyenami, nic společného. Jejich protikladné žvásty o Ježíši Kristu, již nelze konzumovat. Stejně tak nelze konzumovat VÁNOČNÍ kapry, především z Proglasu. Kvůli jejich křesťanskému slovu, o odpuštění hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pozbyl veškerou autoritu, nejenom v Česku, ale v celém světě. Peníze jsou MODLOU, křesťanství je MODLOSLUŽEBNICTVÍ. Neposlušní, to je mrtví lidé lžou o Kristu proto, aby před Bohem uhájili své Bohy, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ a AUTA. Mediální MISTR Kristus v písničkách uvádí. Moje přání tříletý, snad již ke Kristu doletí. Moje přání tříletý, trvá již 7 x 3 roky, to je dvacet jedna let. Kristus slíbil, že moje přání, které trvá již dvacet jedna let, splní najednou, při úplňku MĚSÍCE, v sobotu 22.12.2018, což se nestalo. Aby Ježíš Kristus mohl jednat sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, musí být nově zrozen v kostele v Domašově, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vědeckým výkladem Písma. Bůh, svým Božím rozumem, se soustředí pouze na úplně poslušné, to je živé, které energeticky, ekologicky a mravně spasí. Neposlušné, to je mrtvé, nechá padat z jejich vládnoucích koryt, či funkcí, jako padlé hvězdy, při zveřejnění jejich SOUDU. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Efe.5/7,15, atd. Opakovaná křesťanská lež neposlušných VÁNOČNÍCH psů, hyen, a kaprů v médiích, o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉMU, zrozenému pouze mletím protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA Rusnoka, guvernéra ČNB, již není pravdou. Přesto se křesťanskému, neposlušnému, to je mrtvému lži lidu hlupáků, křesťanské protikladné lži líbí. Neposlušní, to je mrtví křesťanští VÁNOČNÍ kapři, či psi, hyeny, zbloudili ve všem svém energetickém počínání, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, od neposlušných sviní. Aby celosvětově zvítězil NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Kristem vyvolené Česko má povinnost, úplně a neprodleně zničit křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. Má povinnost úplně zničit lidské Bohy, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ a AUTA, kvůli energetické spáse Česka a světa, která je možná pouze rozumem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nikoli mozkem lidským, geneticky zvířecím. Vzdát se rozumného uvažování v době Vánoc, kdy je vše srozumitelně objasněno, pro úplně poslušné služebníky Krista, již není možné. Neposlušné křesťanské svině, které se ke Kristu ZÁKONODÁRCI nevrátí, Kristus zničí, odvrhne, odstoupením svého rozumu. Božími, a tím také mými přáteli, jsou vládnoucí boháči Domašovska, kteří mají povinnost vrátit se k Ježíši Kristu, studiem SLOV NOVÝCH VEŠKERÁCH NEBES. Z pěti vládnoucích boháčů Domašovska, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí udělat pět TAŽNÝCH KONÍ, kteří, dle písničky od mediálního MISTR Krista, či Gotta, musí sít a sklízet. Sít SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, které je novým Ježíšem Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, a tím v Česku sklízet dokonalý pokoj a celosvětový mír, dokonalé Boží majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, celosvětově elektronicky kontrolovaného.

 

2.) Pět uvedených tažných koní na Domašovsku, úplně poslušných, to je živých OTCŮ zakladatelů celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, tvoří. Starosta Kučera, a místostarosta Pokorný starosta@obec.domasov.net, vůdci Zemedělské společnosti DEVĚT KŘÍŽŮ předseda Dorazil a místopředseda Kočí z Říček spolecnost@volny.cz, devetkrizu@volny.cz, a OTEC Bohu milý, AGRONOM, první zahradník celosvětové Boží mírové zahrady, farář Hének z Domašova fara@domasov.info. Těchto PĚT TAŽNÝCH KONÍ má povinnost realizovat především rození nového Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně, v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 22. 12. 2018. Což se nestalo. Kristus má s Domašovskem velkou trpělivost. Jer.1/17až30/6až31/27,32až51/58,63, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5až102/18,27, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Těchto pět TAŽNÝCH KONÍ již nesmí být jako herečka Tomicová ve StarDance, která se na parketu probudila v postelích s křesťanskými nebesy, ze sna. Zdálo se jí, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, zase v televizi zaspala. Rok 2018 má 13 úplňků MĚSÍCE, 13 svátků s narozeninami Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Zaspat úplněk MĚSÍCE v RAKU dne 22.12.2018, a na NOVÝ ROK, v ČESKÉ TELEVIZI, a v ČESKÉM ROZHLASE, lézt jako RAK, znovu pozpátku, znovu do křesťanství, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO, již není možné. V lednu 1019, DOMAŠOVSKO musí zajistit, aby Česko mělo povinnost, v době úplňku MĚSÍCE, v lednu a v únoru být KOZOROHEM, či LVEM, ne sviní, ne NETVOREM, a pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pohltilo všechny národy světa, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. ČESKÝ ROZHLAS a ČESKÁ TELEVICE již prospala dvanáct úplňků MĚSÍCE roku 2018. PĚT TAŽNÝCH KONÍ z Domašovska, má povinnost, neprodleným rozením nového Ježíše Krista, v novoluní MĚSÍCE v lednu, v neděli 6.1.2019, probudit celé spící Česko. 1.Petr.2/8,15až3/13až4/17až5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Jer.1/17až30/6až31/27,32až51/58,63, 2.Petr.2/21až9,16. Křesťanské tradiční Vánoce, jsou RUDOU PEKELNOU BRÁNOU, DOKOŘÁN OTEVŘENOU, do třetí světové války, v době ropného a ekonomického kolapsu, do které, Kristem vyvolené Česko, na Vánoce 2018, již nesmí jít. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu Česku a světu slibuje, že ve třetí světové válce zničí dvě třetiny neposlušného, to je mrtvého lidstva, a to strašlivou záhubou. Kristem vyvolený lži lid Česka, v případě další neposlušnosti, zničí strašlivou záhubou úplně. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Neposlušní, vzpurní boháči Domašovska, starosta Kučera, a místostarosta Pokorný vůdci Zemedělské společnosti DEVĚT KŘÍŽŮ předseda Dorazil a místopředseda Kočí z Říček a OTEC Bohu milý, AGRONOM, farář Hének z Domašova fara@domasov.info, mají povinnost rodit Krista ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech národů světa, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že v novoluní v lednu, v neděli 6.1.2019, svolají do kostela v Domašově slavnostní shromáždění, kde budou číst dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma tak, aby neposlušný, to je mrtvý křesťanský lži lid plakal, a úplně poslušný, to je živý Boží lid, se smál. PĚT TAŽNÝCH KONÍ Domašovska, má povinnost, slavnostní shromáždění v kostele v Domašově učinit skutečně slavnostní tím, že zajistí varhaníka, muzikanty a zpěváky, kteří Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, budou zpívat písně nové, především ty, které stvořil pro oslavu svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka. Dárek, který na Vánoce Domašovsko dostalo od Ježíše Krista je zázrakem tím, že Kristus nemluvně, po narození se ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již bude dospělým a odpovědným, a bude jednat sám, celosvětově tím, že svým Božím rozumem dovolí realizovat dokonalou Boží lásku, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Svým Božím rozumem, pomocí vědeckého výkladu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, učiní v Česku, a ve světě vše nové, energeticky, mravně a ekologicky neotřesitelné, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, mravní a ekologické koncepci Česka a světa. BRÁNY do celosvětového, mírového Božího království, má povinnost otevřít Domašovsko pro celý svět, a to neprodleně. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, dovoluje úplně poslušným, živým PĚTI TAŽNÝM KONÍM Domašovska, jít neprodleně dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus, z milosrdenství svého rozumu, dovoluje TAŽNÝM KONÍM Domašovska, naprogramovat si SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do svých lidských mozků, geneticky zvířecích. TAŽNÉ KONĚ Domašovska již nemají výmluvu. Mají povinnost, k Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, se neprodleně nevrátit. Vzdát se rozumného uvažování o Ježíši Kristu, a o jeho dokonalé lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY, je hřích k energetické, k mravní a k ekologické SMRTI Česka a SVĚTA, neposlušných sviní, či NETVORŮ. Odchod od křesťanského Boha, od MODLÁŘSKÉ STVŮRY je reálný, protože křesťanství prokazatelně stojí na protikladých lžích uvedených VÁNOČNÍCH psů, hyen, či kaprů, Satanů, či LUCIFERŮ kněží, světlonošů SLOV OHNĚ PEKLA nesmyslných křesťanských válek s muslimy. Neposlušné, to je mrtvé křoví zlých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, stále nemůže shořet, protože z úst VÁNOČNÍCH vzpurných psů, hyen Vytřísala z twr@twr.cz, JUDr. Kubů z podatelna@osoud.tab.justice.cz, Vaďury a NETVORA, svině, M. C. Putna ze SPIRITUÁLY z nabozenstvi@rozhlas.cz, či Mlčáka zdenek.mlcak @osu.cz, stále šlehá OHEŇ SLOV křesťanského, militaristického PEKLA. Boháči, starosta Kučera, a místostarosta Pokorný starosta@obec.domasov.net, vůdci Zemedělské společnosti DEVĚT KŘÍŽŮ předseda Dorazil a místopředseda Kočí z Říček spolecnost@volny.cz, a OTEC Bohu milý, AGRONOM, zahradník Boží mírové zahrady, farář Hének z Domašova fara@ domasov.info, mají povinnost učinit rozhodnutí, že na Domašovsku bude postupně, ve všem po nedostatku tím, že vše bude energeticky a mravně neotřesitelné, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI, se bude líbit, když poslušné, živé Domašovsko, bude KONZUMOVAT dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, která je především o energetické spáse Česka a světa. Znamená to, že Domašovko, rozením Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE v kostele zajistí, že v Česku, postupně, bude vše nové především tím, že celé Česko bude naprosto soběstačné, energeticky, ekologicky a mravně, v každé obci, v každém městě, pomocí lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,22,66/24, atd. Domašovsko má povinnost také zajistit, aby mrtvý předseda SENÁTU Kubera kuberaj@senat.cz, pochopil, že na nový rok 2019 nemůže v televizi žvástat staré politické a náboženské žvásty, protože neposlušní, to je mrtví, v roce 2019, do médií již nepatří. Dle výroků Krista, na NOVÝ ROK 2019, již nikdo nesmí konzumovat PTÁKY z ODS. Česku by to přineslo neštěstí, Česku by uletěl Boží rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Dle vědeckého výkladu Písma, vzpurní, to je mrtví, neposlušní, patří neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, na věky věků. Zájmy Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jsou naprosto jiné, než zájmy vládnoucích neposlušných Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a vzpurných, mrtvých politiků pravice a levice, atd. Boháči úplně poslušní, to je živí, Kučera, Pokorný, Dorazil, Kočí a farář Hének mají povinnost učinit rozhodnutí, že na Domašovsku, veškerý majetek, který z titulu konce éry fosilních paliv shnil, patří pouze Ježíši Kristu proto, aby svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl vytvořit majetek nový, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Aby se tak mohlo stát, uvedených PĚT TAŽNÝCH KONÍ, má povinnost, dle vědeckého výkladu Písma, současně orat, sklízet, šlapat jedovinu dračí, dračí hrozny křesťanského vína, a rozsévat SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES o tom, že Boží vůli je, aby Domašovsko neprodleně SPOLEČNĚ STOLOVALO, dočasně pouze ve třech stávajících restauracích. Kristus setře úplně poslušným každou slzu s očí. Bůh každého smysluplně zaměstná.

 

3.) TAŽNÍ KONĚ Domašovska musí zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Především tři uvedené restaurace již patří Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI proto, aby na Domašovsku mohl zřídit dokonalou majetkovou rovinu, a dokonalé naturální plnění, kde nebude ani bohatých, ani chudých. TAŽNÍ KONĚ Domašovska musí zajistit, aby veškeré potraviny, maso, mléko, brambory, obilí, ovoce, zelenina, atd, které vlastní ZS DEVĚT KŘÍŽŮ, a ostatní vlastníci, nebyly převáženy po všech čertech, ale byly darovány, zdarma, pro tři uvedené restaurace. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o Domašovsku, místu svatém, zemi svaté, pupku světa, kolébce úplně poslušného lidstva, se musí naplnit do poslední čárky. Na Domašovsku, a v Česku, se již lidé nebudou namáhat nadarmo, a rodit pro náhlý zánik Česka, ve třetí světové válce. Co si na polích Domašovska vytvoří, to si Kristem vyvolení hlupáci, v domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, také spotřebují. Iz.29/11až24až65/22až66/24, atd. Pokud Domašovsko bude mít přebytky, bude mít povinnost je předat nejblíže určenému domu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, nebo je předat, dle rozhodnutí nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, to je živé. TAŽNÍ KONĚ Domašovska již z Písma znají, že život na zemi, v Božím mírovém království, bude probíhat stejně jako dnes. To znamená, že potraviny z jiných zemí Česko dostane, ale ne na základě obchodu, ale na základě dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. TAŽNÍ KONĚ Domašovska z Písma znají, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ukáže technickému lži lidu věci energeticky nové, až Domašovsko neprodleně zrodí nového Krista, kterému bude děkovat za energetickou spásu dopředu, již v roce 2018, což se nestalo. TAŽNÍ KONĚ Domašovska z Písma znají, že Česko má povinnost, ke Kristu ZÁKONODÁRCI se vrátit neprodleně proto, aby technický lži lid, pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství, mohl projekčně přes zimu připravit projekty domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, a stejně tak navrhnout umístění nových sídlišť, či měst, z těchto domů. Odborníci na energetiku uvedených domů, vzduchotechnici, musí být jedinými architekty, a jedinými urbanisty těchto domů z toto důvodu, že veškerá enegetika bude především ze SLUNCE. Proto, dle vědeckého výkladu Písma, v kostele v Domašově, z úst Bohu milého Otce faréře Héneka, nyní musí Kristus vyjít, jako SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Kristus, SLUNCE vítězné, umožňuje Česku a celému světu, vzdát se všech zbraní tím, že v na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dle vědeckého výkladu Písma, bude vytvořena celosvětová majetková rovina tím, že všechny státy světa budou společně realizovat SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, bohatých a chudých. Což vše je energeticky nezbytné. Proto je RADOSTNOU ZPÁVOU, že pět uvedených TAŽNÝCH KONÍ Domašovska, má povinnost na Domašovsku neprodleně dělat již pouze samé dobré skutky. Dobrým skutkem je plánování soběstačnosti Domašovska v potravinách. Ve výšce 450 m nad mořem se osvěčilo pěstování jarního salátu ve skleníku, a pěstování jahod a pórku ve skleníku. TAŽNÍ KONĚ Domašovska mají povinnost naplánovat např. výstavbu dostatečného množství skleníků tak, aby salátu, pórku a jahod, pro stoly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, bylo dost. Mají povinnost naplánovat vše tak, aby Domašovsko vypěstovalo na polích veškerou zeleninu a ovoce zahrádkářským způsobem tak, aby vše, co se vypěstovat může, se nemuselo dovážet. TAŽNÍ KONĚ Domašovska mají povinnost vést dialog o tom, kde postavit sídliště pro 1500 lidí, z domu ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí. Je nezbytné obce Domašovska spojit v jednu obec, případně spojit s Domašovskem také Říčany a Ostrovačice tak, aby na dálnici, kde budou položeny koleje pro regionální dopravu, vznikla pouze jedna zasávka, pro jedno nové městečko, na obou stranách dálnice. Spojení Domašovska s Brnem a světem bude pouze regionální vlakovou dopravou. Je dobré mít konfort města, a zároveň, v novém Domašově, bydlet na vesnici, u dálnice, na kterou budou položené koleje. Při výstavbě sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí, je zapotřebí myslet na Boží příkaz, že Kristus vyžaduje snížení počtu lidí na zemi o dvě třetiny. Buď dobrovolně, snížením porodnosti, nebo válkou, či nemocemi, tedy Božím trestem. Trestající Kristus se smiluje, svým rozumem, pouze nad úplně poslušnými služebníky, kteří s neposlušnými křesťanskými, ateistickými mrtvými NETVORY, nebudou mít nic společného. Úplně zničení křesťanského bahna, křesťanských žvástů, je nezbytné. BEZMOCNÉ nemluvně, starosta Kučera, a ostatní vzpurní, mrtví svévolníci Domašovska, jsou bezmocnými tažnými koni, jejichž povinností je neprodleně zrušit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a tím nastolit vládu Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi národy. Dle ČRo a ČT, se Ježíš Kristus v roce NULA nenarodil. Narodil se v době života Herodesa, tedy několik let před rokem NULA. Co se tedy narodilo v roce NULA. V roce NULA se narodilo Boží SLOVO Bible pro křesťanské neposlušné, mrtvé svině, Boží SLOVO Tóry pro židovské neposlušné mrtvé svině, Boží SLOVO Bhagavadgíty pro buddhistické a muslimské neposlušné, to je mrtvé svině, a později, Boží SLOVO Koránu, pro muslimské, neposlušné, to je mrtvé svině. Křesťanské, neposlušné, to je mrtvé svině, jsou stejné, či horší, než komunista, BERAN Klement Gottwald v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. BERAN Klement Gottwald chtěl společenství s komunistickými OVCEMI a s BERANY se SSSR, až na věky věků, a nikdy jinak. Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, MRZKÝCH ŽEN, OHOLY, to je katolíků, a OHOLIBY, to je protestantů, chtějí společenství se svými křesťanskými a ateistickými vládnoucími Bohy, s boháči, s bankéři, se zbrojaři a s vojenskými kaplany, v této době jejich Božího SOUDU, také až na věky věků. Kristus, křesťanským neposlušným hlupákům, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, naprosto jasně uvádí, že se stal TĚLEM např. CÍRKVE katolické, všeobecné, pouze dočasně, do doby ukončení SOUDU neposlušných, to je mrtvých křesťanských a jiných sviní Česka a světa, do doby zveřejnění SOUDU ve školství, a ve veřejnoprávních médiích. Neposlušní, to je mrtví Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, chtějí lhát o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, až na věky věků. Tím však také drze lžou o jedině možné, a jedině správné, energetické, mravní a ekologické koncepci Česka a světa, což je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a světa. Odložení povinnosti mluvit pravdu o Ježíši Kristu, který vše o sobě, a o Česku uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je HŘÍCHEM, který je k energetické SMRTI Česka a světa. SMYSLEM života úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ Domašovska, které toužebně vyhlíží všechno tvorsto, je sloužit NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neprodlenou realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Vědecký výklad Písma úplně ruší děsivou temnotu křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, těmito texty. SYNEM NEPRAVOSTI, SYNEM ZATRACENÍ, je křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO, ZROZENÁ mletím protikladných nauk děsivé temnoty katolického a evengelického katechismu, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených vychytralostí bankéřů, zbrojařů, obchodníků, sociologů, politologů, filozofů, politiků pravice a levice a jiných sviní, či NETVORŮ. Protože křesťanské a jiné svině, ani dnes nemilují pravdu vědeckého výkladu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Kristus neposlušné a vzpurné, to je mrtvé svině, vydal do moci klamu tím, že uvěřili lžím osobních výkladů Písma VEŠKERÝCH NEBES, pro neposlušnost Satanů kněží. Kvůli Satanům kněžím, všichni lidé, na celém světě, nalezli zalíbení v křesťanské a jiné náboženské, či politické nepravosti. Ježíš Kristus vše uvedené učinil z toho důvodu, aby nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, se mohl smilovat nad všemi pokornými a úplně poslušnými, to je živými BOŽÍMI SYNY Domašovska, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Když Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, umožní mnohým úplně poslušným číst PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů SOUDU neposlušných sviní, či NETVORŮ, mnozí pokorní a úplně pslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, budou v jedinou hodinu SOUDU osvobození od neposlušných, zlých, to je mrtvých, křesťanských a jiných vládnoucích sviní. Albert Einstein v jedné knize odsoudil kněze Židů za to, že nepřijali učení Ježíše Krista, o celosvětové majetkové rovině, dostatečně v Písmu vysvětlené. Až nyní musí být všem úplně poslušným jasné a zřejmé, že kněží Židů, mleli svoje náboženské promyšlené vychytralosti a nesmysly, dle vůle Boží. Totéž platí o všech jiných kněžích, celého světa. Kristus všechny Satany kněze, všech církví světa, všech ČARODĚJNIC, vydal do moci klamu tím, že všichni Satani kněží, uvěřili svým osobním výkladům Písma. Nyní Kristus vyžaduje, aby především Domašovsko učinilo vše nové tím, že vládnoucí elita Domašovska bude mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kristus ukončí SOUD vzpurných, až v Česku zvítězí.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Křesťanským vzpurným a neposlušným psům, hyenám Vytřísalovi z twr@twr.cz, a JUDr. Kubů z info@krestanstipravnici.cz, podatelna@osoud.tab.justice.cz, NEVĚSTCE, MRZKÉ ŽENĚ, OHOLIBĚ, svini Hodecové twr@twr.cz, a jejímu Bohu, drzému Satanu Jindřichovi Slabému, e-cirkev@e-cirkev.cz, zenaty@e-cirkev.cz, pokorny@e-cirkev.cz, titera@e-cirkev.cz, zikmund@e-cirkev.cz, zadrazilova@e-cirkev.cz, synod@e-cirkev.cz, jaromir.plisek@e-cirkev.cz, mikulas.vymetal@seznam.cz, moravetz@e-cirkev.cz, boskovice@evangnet.cz, husovice@evangnet.cz, brnensky-seniorat.evangnet.cz, fendrychova@diakonie.cz, zapadocesky-seniorat@evangnet.cz, beroun@evangnet.cz, ceska-trebova.evangnet.cz, hustopece@evangnet.cz, cce.jesenik@gmail.com, chrudim@evangnet.cz, jicin@evangnet.cz, kladno@evangnet.cz, decin@evangnet.cz, herspice@evangnet.cz, hronov@evangnet.cz, krnov@evangnet.cz, libis@evangnet.cz, melnik@evangnet.cz, nejdek@evangnet.cz, opava@evangnet.cz, pisek@evangnet.cz, by bylo sděleno, kdyby při vysílání TWR v Proglase, neblokovali můj telefon. Totéž je sdělováno psům, či neposlušným, to je mrtvým sviním, hyenám Daniele Karafiátové daniela.karafiatova@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, Michalu Klusovi klus.trinec@ sceav.cz, taska.trinec@sceav.cz, mir.hla@seznam.cz, edward.mitrega@atlas.cz, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jedná s uvedenými neposlušnými a drzými křesťanskými psy tak, jak nejsou zvyklí. Setkávají se s jediným Bohem všech států světa, s jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, který vyžaduje úplnou poslušnost všech neposlušných křesťanských psů, úplnou poslušnost všech Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o energetické spáse. Uvedené křesťanské vzpurné a neposlušné svině z TWR z Proglasu, z ČRo, atd., stále nechápou realitu, kterou je úplná bezmocnost vůči Ježíši Kristu, vůči jeho dokonalé lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o vytvoření Boží majetkové celosvětové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle opakovaně uvedených textů Písma. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je silnější než vůdci všech církví, či imperiálních mocností, je silnější než křesťanští lháři, podvodníci, pokrytci a zločinci, protože nikdo z neposlušných vládnoucích sviní, nemá v moci svého DUCHA, který je stejný, jako DUCH ZVÍŘAT. Neurovědci naše DUŠE spasit nemohou, protože lidská DUŠE je stejná, jako DUŠE ZVÍŘAT. Propojení Božího myšlení s mozkem člověka, který je pouze geneticky zvířecí, dělá Ježíš Kristus osobně, a to vstupováním, či odstupováním, svého Božího rozumu. Tímto způsobem, neposlušný křesťanský a ateistický lži lid, smečka neposlušných VÁNOČNÍCH psů, hyen, na SOUDU dělá to, co se Ježíš Kristu líbí. V této době SOUDU neposlušných vládnoucích sviní, v jím vyvoleném Česku, a tím i v celém světě, Kristus boří vše, co si imperialistické, militaristické a jiné chamtivé svině, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, právníci, politici pravice a levice, neziskové organizace, atd., zasadili, po vyjití ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlvé převýchovy, odstoupením svého Božího rozumu. Do neposlušných a vzpurných mozků, geneticky zvířecích, Kristus, ze svého milosrdenství nevstoupí, až do nastolení úplné poslušnosti, to je až do vyznání vin, to je bludů křesťanských a ateistických vládnoucích sviní, politických, náboženských a technických. POUŠŤ čtyřiceti let Boží socialistické majetkové komunistické rovnosti, BERANŮ a OVCÍ komunistů, vznikla v Česku dle vůle Boží. V této době SOUDU, v době 70-ti let od roku 1948, vzedmuté moře neposlušných křesťanských a ateistických neposlušných, to je mrtvých psů Česka, má povinnost, pochopit moc Ježíše Krista tím, že z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pochopí Boží vůli. Neposlušný a vzpurný náboženský, politický a technický dobytek, či lži lid Česka, má povinnost pochopit texty Písma o tom, že Ježíš Kristus má moc, Česko, či každou imperiální mocnost zahubit, a to odstoupením svého Božího rozumu, od křesťanských, či ateistických a jiných neposlušných vládnoucích psů, nebo energeticky spasit a zachránit, a to vstoupením Božího rozumu, do geneticky zvířecích mozků úplně poslušných služebníků Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Úplná neposlušnost vzpurných křesťanských psů, je tedy SMRTELNÝM HŘÍCHEM, je HROBEM, je PEKLEM, je energetickou SMRTÍ, protože neposlušní, to je mrtví, skončí v ropném a ekonomickém kolapsu, a tím v PEKLE třetí světové války. Ve třetí světové, křesťanské válce, Kristus zničí, zabije, dvě třetiny lidí. Česko bude zničené úplně, a tím bude strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, kvůli své současné neposlušnosti Krista ZÁKONODÁRCE. Vzpurní VÁNOČNÍ psi, hyeny Vytřísal z twr@twr.cz, a JUDr. Kubů z info@krestanstipravnici.cz, atd., mají tedy povinnost stánout své pohlavní ocasy mezi nohy, a se svými náboženskými, právnickým, politickými, technickými a jinými žvásty, vejít neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Důležitý není lidský rozum, který je pouze geneticky zvířecí, důležitý je pouze rozum Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Boží rozum, z Božího milosrdenství, dostanou nyní pouze pokorní a úplně poslušní, to je živí služebníci Ježíše Krista. Uvedené vzpurné a neposlušné, mrtvé svině, ve vzedmutém moři dementních psychopatů, Ježíš Kristus nenechá bez trestu za to, že jako zbabělí a lenošní se vzdali rozumného uvažování, ke své vlastní záhubě. Dej Ježíši Kriste, ať již všichni neposlušní a vzpurní vidí, že neposlušné, mrtvé psy, dementní psychopaty, Vytřísala a JUDr. Kubů, atd. trestáš tak, jako jsi trestal boháče, a kněze, v době POUŠTĚ čtyřiceceti let Boží majetkové rovnosti, dle textů JÓBA. Kdyby vzpurní psi, dementní psychopati, Vytřísal a JUDr. Kubů atd., neblokovali můj telefon, bylo by jim sděleno. Proti Kristu, ve vzedmutém moři mrtvých, to je neposlušných psů Česka, hřeší svou militaristickou spravedlností všichni, kdo úplně nezbořili stávající systém vlády boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., kteří stojí proti Ježíši Kristu, jediném ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa. Již není žádným tajemstvím, že svůj PRVNÍ PŘÍCHOD do Česka, Ježíš Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, ZLODĚJ, realizoval v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické majetkové rovnosti, pomocí komunistických BERANŮ, či OVCÍ. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, má Česko povinnost realizovat dobrovolně, neprodleně, nejlépe v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného dobytka, na Domašovsku. Prezidentem Česka má povinnost být úplně poslušný, živý odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, projektant Ing. Rákos z Brna. Veškerý majetek, který z hlediska energetiky shnil, patří Kristu proto, aby Kristus mohl Česku a světu ukázat věc i nové, nutné pro zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných, to je živých státníků, všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Já se rozplynu JAKO PÁRA NAD HRNCEM tím způsobem, že nikomu nebudu radit jak projektovat DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ, domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, či jak položit na dálnice koleje, pro regionální vlaky. Vzpurné a neposlušné, pošetilé, to je mrtvé, křesťanské a ateistické svině, uvažují o tom, že všechny problémy vyřeší až po ropném a ekonomickém kolapsu, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a světa. Bůh je LÁSKA pouze v případě, když úplně poslušný, živý, a naprosto bezmocný Babiš ukončí dobrovolně katastrofické trendy nesmyslného ničení fosilních paliv a planety země, a když, o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů bude mluvit v médiích, a bude je neprodleně, celosvětově realizovat. V Česku proto Ježíš Kristus musí vyjít jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Česko, v tomto případě, již nebude materiální, ale DUCHOVNÍ, to je NEOMYLNÉ, stejné jako Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. LÉKAŘ Kristus, úplně poslušné křesťanské, či ateistické svině uzdravuje, a to ČTENÍM dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Nyní máme ÚSVIT třetího křesťanského DNE, či ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, kdy drzí pozemští OTCOVÉ Satani, či LUCIFEŘI kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, již nesmí nikoho učit poznávat Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím děsivé temnoty krutého zmijího protikladných křesťanských dogmat, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí zlého boháče, ekonoma, DÉMONA, Boha bankéřů, KOZLA z ČSSD Rusnoka, guvernéra ČNB podatelna@cnb.cz. Ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je zřejmé, že každý lidský mozek, který je pouze geneticky zvířecí, Kristus svým Božím rozumem buď OŽIVUJE, nebo UMRTVUJE. Geneticky zvířecí mozek člověka OŽIVUJE vstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, UMRTVUJE odstoupením svého Božího rozumu. Každý úplně poslušný služebník Boží má povinnost mít strach, jaký ještě nikdy nebyl z toho důvodu, aby Ježíš Kristus, svoje sliby Česku splnil, aby nenechal Česko úplně zničit, v době ropného, ekonomického kolapsu, v době třetí světové války, kdy zničí dvě třetiny vzpurného politického a náboženského dobytka. Papež František, již není třpytivá hvězda, není jitřenky syn, protože JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ je nyní Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je v Česku SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES.

 

5.) Ježíš Kristus je nyní VINNOU RÉVOU Bible, FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, či OLIVOU Koránu. Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně s Ježíšem Kristem uzavřelo SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti technického lži lidu celého světa, který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým Božím rozumem, odjakživa. Dokonalé naturální plnění a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je Božím příkazem. OTEC farář Hének musí v Domašově zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Křesťanský katechismus Satana OTCE Halíka z Prahy, je horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní, pro MODLOSLUŽBU, kterou je imperialistická, militaristická chamtivost boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Mediální MISTR Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, aby kněží, Otcové Bohu milí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, NECHALI ZNÍT VŠECHNY ZVONY. Nad jím v Písmu vyvoleným Českem bude Kristus bdít, budovat, a sázet vše energeticky a mravně neotřesitelné v případě, že v lednu 2019, vzbudí v Česku VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, nové VLÁDY a STÁTNÍ SPRÁVY Česka, pokorné a úplně poslušné, to je živé. Kristus, pomocí SOUDU neposlušných sviní, vešel do odpočinutí od svého díla křesťanského, židovského, atd. Proto i zakladatel KOZLŮ ČSSD Zeman, má povinnost vejít do odpočinutí od díla svého tím, že odejde do říše ticha, to je na smetiště dějin, na vysočinu, navěky věků. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. SOUD křesťanských neposlušných, mrtvých zločinců, trvá již 2018 let. Energeticky se mohou spasit pouze úplně poslušní, to je živí, realizací lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY. Závist neposlušných sviní, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, je velmi silná, protože neposlušní, mrtví, svým, geneticky zvířecím rozumem, nedokáží logicky myslet. Kristus vyčkává, chce se nad farářem Hénkem smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až první AGRONOM, ZAHRADNÍK Boží mírové zahrady farář Hének, bude ochoten, spolu se mnou, studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o což je opakovaně žádán. Mediální MISTR Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, aby kněží, Otcové Bohu milí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, NECHALI ZNÍT VŠECHNY ZVONY. Kristus snad dovolí, aby se lidé v kostelích znovu scházeli, tentokrát při BOHOSLUŽBÁCH, kdy Otcové, Bohu milí kněží, najdou v křesťanství ztracený, mírový, celosvětový ráj, BOŽÍ mírové ZAHRADY tím, že budou kázat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Lidé dělají to, co se Kristu líbí, jak poslušní, to je živí, tak neposlušní, to je mrtví. Ježíš Kriste, dej svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, ať farář Hének je OTCEM Bohu navěky milým tím, že bude prvním ZAHRADNÍKEM na celosvětové Boží zahradě, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, že Otcové Bohu milí kněží, pokorní a úplně poslušní, do říše ticha, to je na smetiště dějin, nemají utíkat hned. Vždyť mají povinnost oslavit nového Ježíše Krista, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až na věky věků. Posmívat se Kristu, křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, je hřích k energetické SMRTI. Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, jsme byli raz milovaní, v době jeho PRVNÍHO PŘÍCHODU do Česka, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. A tak budeme raz energeticky spasení, snad již v lednu 2019. Pokorní a úplně poslušní, to je živí služebníci Ježíše Krista, nepříjdou do PEKLA třetí světové křesťanské války. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vede neposlušné a vzpurné křesťanské stádo tak, že dělá veřejné mínění tak, jak sám chce. Vládnoucí politický a náboženský dobytek, v době vlády neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, žádný pokoj nemá. Je to z toho důvodu, že Ježíš Kristus, svým Božím rovumem, neposlušnou a vzpurnou vládnoucí elitu Česka, vládnoucí politický a náboženský dobytek, podvrací, rozvrací, boří, škodí a ničí. Nad jím v Písmu vyvoleným Českem bude bdít, budovat, a sázet v případě, když v lednu 2019, úplně poslušní, to je živí, vzbudí v Česku VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, nové VLÁDY a STÁTNÍ SPRÁVY Česka, pokorné a úplně poslušné, to je živé, dle textů na konci kapitoly. Vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, v Česku uplatňovali právo a spravedlnost Boží, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jakým způsobem Ježíš Kristus podvrací, rozvrací boří, škodí a ničí např. zakladateli KOZLŮ ČSSD, KOZLU, ekonomu, DÉMONU, neposlušnému, to je mrtvému prezidentu Zemanovi, který odmítá všechny Boží zákony, všichni vidí. Můj soused Artur zemřel při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2018, ve věku nedožitých 87 let. Je to radostná zpráva z toho důvodu, že ho Kristus, DUCH SVATÝ, jehož hněv, kvůli neposlušnosti Česka již neprodlévá, netrápil na smrtelné posteli příliš dlouho. Sír.5/5,7/16až11/26,12/12až30/17až31/22až38/15, atd. Ukončil jeho utrpení v DEN SVÉHO SVÁTKU, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, aniž se dočkal toho, že by drzý Satan, farář Hének z Domašova, dvakrát vykořeněný, obrátil své chrámové zpěvy v kvílení v polovině týdne, ve středu. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Soused Artur, na konci života dostával morfium. Kristus žádné morfium u starých lidí nechce. Všechny hříchy odpustí tomu, kdo bude nyní požadovat ukončení trestání křesťanských neposlušných sviní, či NETVORŮ tím, že LÉKAŘ Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, který robotickou eutanazii povoluje. O sousedovi Arturovi píši také kvůli pohřbívání. Dle mého názoru, pohřbívání žehem již není možné, kvůli tomu, aby plyn zbyl pro živé, aby nebyl pro mrtvé. Pohřbívání do hrobu také není možné, pro malou velikost hřbitovů, kvůli nesmyslnému přemnožení lidí. Dle mého názoru, také elektřina musí být jenom pro živé, nikoli pro mrtvé, to znamená zmrazování lidí také není možné. Vůli Boží zjevil Kristus v jedné písničce. Po smrti je nutné každého člověka pochovat bez rakve, do společného hrobu, vykopaného pro celou oblast, na vhodné mýtině v lese. Pochovávat se bude tak hluboko, aby pro nově vysazené lesní stromy, byla mrtvá těla lidí hnojem. Rozloučení ze zesnulým musí být na slavnostní hostině pro truchlící, v domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Ježíš Kristus, dle Písma a písniček chce, aby se lidé znovu scházeli ve jménu Božím, ve jménu nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO. Kristus s trestáním nepřestane, dokud nezvítězí nad neposlušnými, mrtvými. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi v Písmu uvádí, že trestá křesťanský a jiný pomatený lži lid Česka a světa tím, že také vyvrací auta – vozy, i s těmi, co na nich jezdí. Domašov a Říčky trestá opakovaně tím, že na dálnici, u Domašova, vyvrací kamiony i s těmi, co na nich jezdí, proti vůli Boží. Auta a kamiony, při havárii na dálnici, jezdí přes Domašov a Říčky. Tím je křesťanský lži lid Domašovska trestán prachem a hlukem. Protože si z Českem neví rady, vytvořil v prosinci na dálnici velké kolony, a nechal křesťanské a ateistické svině v autech mrznout. Radostnou zprávou bude, až technický lži lid VUT v Brně rozhodne, že auta, SKÁLA neposlušného, mrtvého lži lidu, odtáhnou v děsu, kvůli ponechání všech fosilních paliv světa, pro přestavbu Česka, a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na výstavbu domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí. O sousedu Arturovi píši také z toho důvodu, abych odsoudil stávajícího vládnoucího Boha, pokrytce Martina Ondráčka z vedení ČRo, zakladatele JEŽÍŠKOVÝCH VNOUČAT, který si drze hraje na Boha. V době Vánoc 2018, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE do Česka, má drzost nabízet starým lidem nějaké stupidní dárky, a rozvážet je autem po všech čertech. Tento dementní zločinec se stále nestydí a nezná zahanbení za to, že uvedeným způsobem chce stírat starým lidem slzy z očí, což je způsobeno odstoupením rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Fundamentální katolíci chybně věří, že při Božím SOUDU vstanou z hrobů všichni zbytečně zabití vojáci dvou světových válek, což se při Božím SOUDU, v roce 2018 viditelně nestalo. Ježíš Kristus nechal vojáky zabít za trest, za to, že před válkami nesvrhli vládnoucí Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany a jiné zločince, dle učení o Boží majetkové rovnosti, Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Fundamentální katolík Pelán, na Říčkách, na Martina, zvonil UMÍRÁČKEM, na počest padlých vojáků. Nevěří tomu, že vojáci byli Ježíšem Kristem zabití za trest. Já jsem Pinchas, prorok, třetí v Boží slávě. Kristus slíbil, že zastaví pohromu, kterou je odstoupení jeho rozumu, i od technické elity Česka a světa, v případě úplné poslušnosti Česka. Dle písničky, Bůh je ŽENA. Bůh je ŽENA STATEČNÁ, nová státní správa, úplně poslušná. ŽENOU STATEČNOU musí být nyní lži lid docenta Hirše z VUT tím, že potvrdí, že vzduchotechnici nyní budou jedinými architekty a urbanisty domů.

 

6.) Dále uvedený text byl průvodním dopisem pro zasílání 48 stran kapitoly 249. Dle Božích zákonů měl být primátorem Brna odborník na výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, Ing. Vokřál. Křesťanská, či ateistická právnická svině, JUDr. Vaňková, od Krista Boží rozum již nedostane, její profese, pro Krista nepotřebná, zajde. Bude pláč a skřípění zubů všech právníků, co zajdou, v době DRUHÉHO příchodu Krista. Kristus, ZÁKONODÁRCE, SOUDEM nastolí spravedlnost svou, daleko vyšší, než byla v POUŠTI čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy. Ministryně Maláčová spasí bezdomovce Blažka z křesťanské smrti tím, že se podřídí lásce Božích zákonů. Žid.8/11až13/17, Žalm33/6,37/5až38. Kapitola 249 – 48 stran. Starosta Říček, úplně poslušný Bůh Štěpánek, má povinnost postarat se o bezdomovce Blažka. Žid.8/11až13/17. Bezdomovec Zdeněk, který bydlí v dřevěné boudě bez vody a elektřiny, z ÚP z Rosic měl v létě 3410 Kč, to je na den 110 Kč. Zdeněk, 110 Kč za den utratí za cigarety, dvě piva a jídlo. Nyní, v zimě, příležitostnou práci nesežene, práce ho neuživí, nevydělá ani na jídlo, ani na cigarety, ani na pivo. Nemravná ředitelka Kubišová z ÚP v Rosicích, kvůli odstoupení rozumu Krista od neposlušných, to je mrtvých sviní, Zdeňka znovu vyřadila ze systému podpory ÚP v Rosicích z toho důvodu, aby dle příkazu vlády snížila nezaměstnanost. Cokoli ředitelka Kubišová, a Satan, či Lucifer farář Hének, učinili Zdeňkovi, Ježíši Kristu učinili. Lucifer či Satan farář Hének, Ježíše Krista, bezdomovce Blažka, okradl o desátky z platu boháčů tím, že drze káže, že desátky patří církvi katolické, všeobecné, za to, že církev garantuje výchovu neposlušného křesťanského lži lidu, k dobrým křesťanským mravům, což je sprostá lež. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/8,10,12,16,19,20. Novým starostou na Říčkách je bývalý BERAN, bývalý komunista, Štěpánek. Jako komunista – BERAN, souhlasil s Boží majetkovou, komunistickou rovinou, souhlasil s tím, že na POUŠTI čtyřiceti let Boží socialistické rovnosti, byla všeobecná pracovní povinnost, kdy nemít práci, bylo trestné. Souhlasil s trestáním drzých Satanů kněží ve vězeních dle textů Jóba za to, že místo NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, sloužili boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, chce nyní v Česku nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla za BERANŮ komunistů, a to pomocí zákonů POLE VĚDY Písma. Protože Zdeněk, v tomto nemravném systému, je v zimě znovu odkázán na almužnu, kterou mu krade církev katolická, starosta Štěpánek je žádán, aby u ředitelky Kubišové zajistil návrat Zdeňka do systému podpory ÚP, což se nestalo. Minimální mzda je pro Zdeňka, který nemá od Krista dostatečnou rukodělnou dovednost, je nedostupná. K.M.7/16, Bhag. 15/15. Když Ježíš Kristus, z milosrdenství svého rozumu, vyjde v kostele v Domašově, jako SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, setře Zdeňkovi, silnému kuřákovi, každou slzu s očí tím, že dle zákonů Božích, bude nejenom zřízeno SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ bohatých a chudých, ale bude také zrušen prodej a výroba cigaret, a to v jedinou hodinu rozhodnutí vlády úplně poslušných služebníků Krista. Kristus ví, co Zdeněk potřebuje, dříve než ho prosí, protože žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Zdeněk, místo jídla kupuje cigarety, čímž si ničí zdraví. Dle Božích zákonů musí být výroba a prodej cigaret úplně zrušen. Protože získat od lidí almužnu je stále těžší, Zdeněk vyhrožuje, že v případě, že nebude mít co jíst, místo smrti hladem se zbaví života. Nově vyhrožuje, že v případě, že nebude mít co jíst, se o jídlo a o střechu nad hlavou postará tím, že z ÚP v Rosicích, někoho zamorduje nožem. Řekl, že lepší bydlet ve vězení, než v boudě bez zateplení, kde v případě, že vyhasne oheň, je stejný mráz jako venku. Ředitelka Kubišová z ÚP v Rosicích, likviduje v zimě bezdomovce stejným způsobem, jako Hitler likvidoval za války Rómy. Dle vědeckého výkladu Písma, pro odstoupení rozumu Krista, je z ní dementní psychopat tím, že je stejně nemilosrdná jako Hitler. Hitler nedal Rómům potravinové lístky. Romové, vykázání se svými vozy do jednoho místa, přes zimu zemřeli hladem. Almužna byla za války pro Romy nedostupná. Je málo dostupná i pro Zdeňka. Protože Kristus nechce, aby bezdomovec Zdeněk z Říček zahynul hladem, je ředitelka Kubišová žádaná, aby Zdeňka znovu přijala do systému, což odmítla, protože údajně by porušila platné zákony. Zdeněk bral v létě z ÚP podporu. Je zřejmé, že nic na zimu nenašetřil. ÚP v Rosicích, pro odstoupení rozumu Krista tvrdí, že starý, nemocný člověk, který práci za minimální mzdu velice obtížně najde, či vůbec nenajde, se má o sebe postarat sám, což je nemožné. Kristus se nad Českem slituje, svým rozumem, až ředitelku Kubišovou nebudu muset učit znát Boží SLOVO. Žid.6/3,6,8/11,13/17. Drzá ředitelka Kubišová se nestydí a nazná zahanbení. Stále si myslí, že musí sloužit boháčů, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům tím, že Zdeňka bude nesmyslně honit shánět potvrzení o tom, že ho nikdo nechce zaměstnat. Jedná tím stejně jako Hitler, který poslal Romy na smrt hladem tím, že jim nedal PRACHY a potravinové lístky. Je taková drzá a krutá, protože je vzpurná a neposlušná, to je mrtvá, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od zlých křesťanských sviní. Ředitelka Kubišová v telefonickém hovoru tvrdila, že si myslí, že Zdeněk je nesvéprávný blázen kvůli tomu, že nedokázal splnit příkazy ÚP ani v době, když měl z almužny peníze na to, aby mohl cestovat na ÚP v Brně, projednat s psychologem svoji bídu. Protože ÚP v Rosicích by musel platit psychiatra, který by vyšetřil, zda Zdeněk je svéprávný, či nikoli, vyšetření se nekoná. Na Vánoce 2018 byl Zdeněk úplně odkázán na almužnu, což je křesťanská spása z ÚP v Rosicích. Ředitelce Kubišové se líbil návrh, aby almužna 3410 Kč pro bezdomovce Zdeňka z ÚP v Rosicích, byla vždy zaslána na účet OÚ v Říčkách proto, aby referentka Mlčková vyplatila každý týden Zdeňkovi pouze čtvrtinu této částky, to je cca 852,5 Kč. Toto opatření je nezbytné z toho důvodu, aby notorik Zdeněk vydal za cigarety co nejméně peněz. Zdeněk, když peníze má, kouří hodně, a almužnu z ÚP prokouří rychle. Když má peněz málo, kouří málo, a tím mu peníze zbudou na jídlo. Ředitelka Kubišové, která Zdeňka do systému podpory nezařadila, je drzým krtkem, který i v zimě 2018 podrývá mírové slovo Božích příkazů a zákonů, o energetické nezbytnosti nastolení Boží majetkové, mírové, celosvětové Boží roviny. Kristus z ní, v další inkarnaci učiní myš, když ani nyní neposlechne. Křesťanská zvířata např. z ČRo, stejně jako úředníci z ÚP v Rosicích, měla již dávno povinnost nebýt dementní, a jako úplně poslušná SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se vrátit k Ježíši Kristu, který ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o sobě vše uvedené uvedl. Místo toho, aby křesťanské protikladné nauky o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a promyšlené ekonomické vychytralosti boháčů, bankéřů, zbrojařů, obchodníků, atd., proměnili ve STŘEDU v kvílení, Ám.8/2, udělali si další křesťanský svátek, ČERVENOU STŘEDU. V ČERVENÉ STŘEDĚ křesťanské neposlušné svině bojovali proti muslimům a všem jiným náboženstvím světa. Hrají s mediálním MISTREM Kristem, to je s dobrem, šach, dle jeho písničky. Dostali na Vánoce, jako zlí, neposlušní, to je mrtví, ŠACH MAT, či PAT. Vzpurní odmítají být smysluplně zaměstnaní. Odmítají setřít každou slzu z očí. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21.

 

7.) Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v době Vánoc 2018, potvrdil vyvolení Česka a Slovenska také v několika pohádkách. Pro úplně poslušné, NEOMYLNÉ služebníky Krista, jsou pohádky RADOSTNOU SPRÁVOU. Kristus v nich sděluje, že po cca tisíci létech křesťanství chce ukončit prokletí neposlušných, to je mrtvých, vzpurných křesťanských sviní tím, že dle svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, z milosrdenství svého rozumu, odstraní v Česku rozdělení lidstva na boháče a chudáky. Boží, celosvětová majetková rovina, je o úplném zničení boháčů a chudáků. Podobenství v pohádkách uvedená, jsou tímto srozumitelně objasněná, pro každého pokorného, a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA Česka, kterého toužebně vyhlíží všechno vzpurné a neposlušné tvorstvo. Pohádka KOUZELNÍK ŽITO je o Ježíši Kristu a jeho proroku Stanislavu Oplatkovi, předkladateli SOUDU boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Touha Ježíše Krista napravit lidskou špatnost SOUDEM, je silnější, než moc křesťanského SLOVA, které vede Česko a svět do PEKLA ropného, ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války. Zlé, protikadné křesťanské žvásty o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí, o žití boháčů na výnoský trh, stále drze melou mrtvé, neposlušné, ekumenické ČARODĚJNICE. Kouzelník ŽITO, Denis Šafařík, spolu s 18-ti letou nevěstou, s Českem, s Annou Kadeřávkovou, dostali v roce 2018, to je 18 let od přelomu věků roku 2000, od křesťanského Ježíše Krista, od křesťanského Boha LUCIFERA, od SVĚTLONOŠE Bolka Polívky, KÁMEN, který má moc, mnohé neposlušné, to je mrtvé lidi, kteří se tváří jako zbožní a mravní, ukazovat jako nemravné, zlé, křesťansky chamtivé Jidáše. Neposlušní, to je mrtví blázni, ve své pýše, svého geneticky zvířecího rozumu, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, slouží stále boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, svým Bohům, a tím svým pohlavním údům. NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, slouží ve filmu pouze ŽITO Šafařík a bílá NEVĚSTA Kadeřávková. Červeným kamenem, který splní každé vyslovené přání, je SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, o RUDÝCH BOHATÝRECH, o jejich RUDÉM ŠTÍTU, o Božím SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Dějiny Česka jsou o LÉVIJCÍCH, o komunistických BERANECH Česka, o jejich čtyřicetileté době POUŠTĚ v komunistické Boží spravedlnosti, kdy v průvodech nosili obrazy svých Bohů, Marxe a Engelse, atd. Kristus vyžaduje, aby mnoho LÉVIJCŮ, PINCHASŮ, Božích proroků, celosvětové Boží majetkové roviny a míru, pochopilo podobenství pohádek a Písma, a již lednu 2019, nastolilo svět bez boháčů, zbrojařů, vojáků, politiků pravice a levice, válek. Ničit planetu zemi, až se v základech hroutí, kvůli SKÁLE boháčů, PRACHŮM a ZBRANÍM, není možné. Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Ám.3/7,15,5/10,18,25až8/11, Jud.12, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Kol.3/5, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Kámen v podobě červené, v podobě RUDÉHO ŠTÍTU komunistických BERANŮ, Nah.2/4, zatím může vidět pouze prorok Stanislav Oplatek. Když se do Písma podívá někdo úplně neposlušný, to je mrtvý, KÁMEN ZEZELENÁ. Má barvu jako strana ZELENÝCH, a tím ztratí svou moc měnit svět. V závěru pohádky ŽITO Šafařík, pomocí RUDÉHO KAMENE, předvedl moc Ježíše Krista. Všichni vládnoucí boháči pravice a levice, bankéři, zbrojaři, či vojenští kaplani, jako neposlušní, to je jako mrtví, byli NAZÍ. Ve filmu, např. správce, či vůdce KOZLŮ z ČSSD Hamáček, je před Ježíšem Kristem, jako neposlušný, to je jako mrtvý, NAHÝ, přestože se ve filmu umí vznášet jako ANDĚL. Musí ze svých politických křesťanských, či ateistických nebes dolů, na novou zemi, kde vládnoucí pokrytci, zločinci a lháři, kteří propadli PEKLU ekonomického a ropného a kolapsu, a tím PEKLU třetí světové války, kvůli energetické spáse, musí neprodleně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. V pohádce, křesťanskému PEKLU prokazatelně kralovala ČERTICE Lucie Endlicherová z Proglasu. Tuto ČERTICI potrestal vládce křesťanského, militaristického PEKLA, Lucifer Bolek Polívka. Tato neposlušná svině dělala činnost Kristem prokletou. Sloužila svému POHLAVNÍMU ÚDU tím, že organizovala křesťanské dobro proto, aby mohla nastolit zlo ropného a ekonomického kolapsu, a tím i zlo, či PEKLO, třetí světové války, což je vrcholný trest Krista, pro neposlušné, mrtvé svině. ČERTICE Lucie Endlicherová již nežije v křesťanském PEKLE, z něhož byla vykázaná do Česka. Kdo tuto nemravnou svini v Proglase uvidí, či uslyší, má povinnost ji proklínat dle textů Písma za to, že svými skutky dělá veškeré zlo na zemi, v Česku i ve světě. Dělá dobro proto, aby přišlo křesťanské zlo, či PEKLO další války. Drze lže, že je Boží DÍTĚ z toho důvodu, že plní všechna přikázání Krista, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. S touto ČERTICÍ, která má křesťanské NEBE pouze mravně nízké, již Česko nemůže mít nic společného. Každého hlupáka, kterého vede svým SLOVEM křesťanských nebes mravně nízkých, nechává Kristus padat do HROBU PEKLA další světové války, do hrobu ropného a ekonomického kolapsu. Další pohádky upřesňují, jakým způsobem Ježíš Kristus v Česku zvítězí nad politiky pravice a levice, nad boháči, zbrojaři, bankéři, a ekumenickými ČARODĚJNICEMI, MRZKÝMI ŽENAMI, katolickou OHOLOU, a protestantskou OHOLIBOU. Za svini, NETVORA, či za antikrista, má Ježíš Kristus každého, kdo má v křesťanství za Boha neposlušného, mrtvého, BELZEBUBA papeže. NETVOR papež musí v Česku spadnout ze svých SLOV krvavých nebes, na novou zemi, pokornou a úplně poslušnou Ježíš Krista, jeho příkazů a zákonů. Pekelník již není JITŘENKY synem. Kristus je jasnou hvězdou jitřní, všech křesťanských hvězd. Pohádka TŘI BRATŘI upřesňuje jednání Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Tři bratři se vydali do světa na zkušenou. Přijeli do křesťanské bažiny, kde vládla křesťanská ČARODĚJNICE, kterou je laureát Templetonovy ceny, Satan, či LUCIFER kněz Tomáš Halík, tupec, pokrytec, Jidáš, kterou si vymodlil od svých Bohů, od boháčů, bankéřů a zbrojařů. Křesťanský katechismus Satana OTCE Halíka, je horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro křesťanské hodnoty militarismu, vzpurných a zpupných křesťanských sviní, pro MODLOSLUŽBU, kterou je chamtivost boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Satan či LUCIFER farář Halík, má ve svém svědomí vypálený cejch zločince, pokrytce, lháře, podvodníka a zloděje. Jeho hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, jsou zjevné pokorným, a úplně poslušným, to je živým služebníkům Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Ježíši Kristu se nikdo neposlušný, to je mrtvý, nebude posmívat beztrestně. Křesťanský SVĚTLONOŠ, LUCIFER Halík, po vyjití Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti komunistických BERANŮ, zhřešil hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a světa. Znovu míchá dohromady jed lží o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, o své MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, spolu s pravdou o Ježíši Kristu vítězném, který je vyvýšený SOUDEM neposlušných křesťanských sviní Česka, který je nyní SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Křesťanská ČARODĚJNICE, křesťanský SVĚTLONOŠ, LUCIFER Halík, v pohádce tvrdil, že Česku míchá SLOVO ŽIVOTA, což nebylo a není pravda. Tři bratři odhalili, že jeho křesťanské SLOVO je SMRTÍ pro celý svět. Odmítli proto pít jeho nápoj jedoviny dračí, a odjeli. ČARODĚJNICE, křesťanský LUCIFER Halík, ve své pomatenosti, následně vypil svůj nápoj, o kterém si myslel, že je nápojem ŽIVOTA. Křesťanská ČARODĚJNICE, křesťanský SVĚTLONOŠ, LUCIFER Halík, vypil však nápoj SMRTI. Ve filmu se proměnil v ŽÁBU, sedící na prameni SLOV Ježíše Krista, o vyvolení Česka, být úplně poslušným, to je živým Božím lidem. Film pokračoval tím, že Tomáš Klus nastolil dobro Božích příkazů tím, že se prosekal do HRADU, který zarostl politickými růžemi ČSSD, které stále dorůstají, nyní tím, že KOZLI z ČSSD vládnou spolu s premiérem Babišem. Tomáš Klus spasil a zachránil Česko tím, že políbil spící NEVĚSTU, kterou je prokazatalně nová, úplně poslušná vláda Česka. Tomáš Klus políbil NEVĚSTU, zakladatele úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly, spícího poslance Zimolu jirizimola@gmail.com. Království Česka ožije, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, až se NEVĚSTA, poslanec Zimola, vdá za ženicha, Ježíše Krista tím, že Zimola bude iniciovat vznik nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly. Kristus vyžaduje, aby Zimola stál pevně na SKÁLE, pro znalost slov NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nová SKÁLA je Boží rozum, který je nyní Božím milosrdenstvím. Další pohádkou doplňující Písmo byla ŘACHANDA. Pohádka ŘACHANDA je o dvou zlodějích, kteří vyrostli v křesťanském, kapitalistickém lese, o Ing. Topolánkovi info@mirekprezident.cz, a Dalíkovi. Ing. Topolánek v kapitalistickém lese kradl jenom pro svou obživu. Dalík boháčům kradl jejich zlaťáky. Kristus Polívka pronásledoval oba uvedené zloděje. Na své cestě v Brně, na Orlí ulici, potkali NEVĚSTU, rozmazlenou princeznu, vládu Česka. V kouzelném ČERNÉM KŘESŤANSKÉM LESE, Ing. Topolánek dostal od ŽENY STATEČNÉ, od Ježíše Krista rozkaz, princeznu omámit a donést do lesa. Ing. Topolánek poslechl. Tím, pro rozmazlenou NEVĚSTU, pro vládu Česka, nastala nová převýchova, tentokrát imperialistická. Ježíš Kristus nejdříve vychovával NEVĚSTU, Česko, v době POUŠTĚ čtyřiceti let socialistické spravedlnosti, dle textů JÓBA. V pohádce ŘACHANDA vychová Kristus NEVĚSTU, Česko, ve vzedmutém moři křesťanských, militaistických sviní. Rozmazlená NEVĚSTA, Česko, v ČERNÉM, křesťanském LESE zjistila, že musí vyplnit všechny rozkazy OTCE Ježíše Krista. Protože PRINCEZNA odmítla stavět domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, byla donucena spávat v chatrčích strany ZELENÝCH žen. Chatrče politické strany ZELENÝCH ŽEN, nemají ani solární architekturu, ani solární urbanismus. Zelené svině mají pouze domy letní. Energetickou spásou jsou domy zimní. Kdo se od ZELENÝCH sviní neočistí, jde k energetické záhubě. NEVĚSTA, Česko, PRINCEZNA, rozmazlena a omámená SKÁLOU boháčů, kterou jsou PRACHY, a ZBRANĚ, byla donucena přenést dvě křesťanské žáby z jejich křesťanské klece, kde byly v době Boží socialistické spravedlnosti, dle textů JÓBA, do jezírka, vrácením církevního majetku Satanům kněžím. Dle ostatních pohádek, jedna žába, sedící na prameni vody Božího SLOVA NOVÝCH NEBES, je Otec Satan Holík tomas.halik@ gmail.com, halik@farnostsalvator.cz. Druhou žábou je NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA, Lucie Endlicherová z Proglasu twr@twr.cz. NEVĚSTA, PRINCEZNA, osmnáctileté Česko, musela v křesťanském lese dělat nesmyslnou práci.

 

Zametala listí, které trestající Kristus vzápětí, ve svém hněvu, zase rozfoukal. Sír.4/18,5/5,7/16,13/18až39/28,43/26,31, atd. NEVĚSTA, PRINCEZNA, od roku 2000, osmnáctileté Česko, musela v pohádce zalévat kytičky tím, že vodu z jezírka, kde žijí uvedení žabáci, musela přenášet v ústech. Žalm33/6,37/5až38,73/9,102/18,27, atd. NEVĚSTA, PRINCEZNA, osmnáctileté Česko, omámené pomocí SKÁLY vzpurných sviní, PRACHŮ, ZBRANÍ a AUT, potkala v lese zloděje Ing. Topolánka. ŽENA STATEČNÁ, v roce 2018, dovolila PRINCEZNĚ, a oběma ZLODĚJŮM, vrátit se do Česka. OTEC Polívka, Ježíš Kristus, oba ZLODĚJE chytil a zavřel do vězení. SOUD rozhodl, že jim bude useknutá jedna ruka. K vykonání rozsudku však nedošlo. OTEC Polívka, Ježíš Kristus, na zádech Ing. Topolánka objevil znaménko, které ho přesvědčilo, že je Kristem vyvoleným PRINCEM. Byl vyvolen, stát se pokorným, a úplně poslušným premiérem nové vlády Česka, uvedené na konci této kapitoly, již dávno, na Orlí ulici v Brně. Svatbě PRINCEZNY, osmnáctiletého Česka, převychované čtyřiceti léty POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, a nyní nově, ve vzedmutém moři dementních hlupáků, psychopatů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a jiných sviní, s PRINCEM Ing. Topolánkem, Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již nebrání. Křižovat nového Ježíše Krista křesťanskými militaristickými žvásty, např. při úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK, DNE PÁNĚ 19. dubna 2019, již není možné. Kristus chce, aby úplně poslušní služebníci stáli pevně na nové SKÁLE, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje, protože je stvořil Kristus. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Další pohádkou, kterou Kristus vyvoluje Ing. Topolánka, za premiéra úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly, je PRINC BAJAJA. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi némi, v pohádce uvedl. V době, kdy Hitler začal válku pomocí generálů, a to ve jménu křesťanského Boha, nemohl v Česku realizovat svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Přidal se proto, jako RYTÍŘ na BÍLÉM KONI, dle svého plánu uvedeného v Bibli, na stranu LÉVIJCŮ, na stranu komunistických BERANŮ, na stranu Stalina. Dle svého plánu, Hitlera úplně zničil v roce 1945. Potom nastolil, a také nedávno zničil, vládu komunistických BERANŮ, či OVCÍ. Nyní nastolil vládu vzedmutého moře bohatých, militaristických, pravicových sviní. V Česku nyní Ježíš Kristus již nebojuje proti stávajícím Bohům, proti boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, ve jménu LÉVIJCŮ, ve jménu komunistických OVCÍ a BERANŮ, jak to dělal v době 40 – ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, dle textů Jóba. Nebojuje ani ve jménu jiných LÉVIJCŮ, nebojuje ve jménu KOZLŮ z ČSSD, protože ničí úplně všechny politiky pravice a levice. Nyní bojuje, jako rytíř na BÍLÉM KONI, ve jménu jím v Písmu vyvoleného proroka, SEDMÉHO ANDĚLA, pravičáka Ing. Topolánka, protože pravice se má ke Kristu vrátit dobrovolně a neprodleně, v roce 2018. Jób5/3,14až40/8,14, atd. Dle pohádky PRINC BAJAJA, Ing. Topolánek, dostal jablko od ŽENY STATEČNÉ již kdysi dávno, na Orlí ulici v Brně. Přesto od Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, zbaběle utekl. Nyní se má do Česka vrátit, a NEVĚSTU, novou vládu Česka, úplně poslušnou, uvedenou na konci kapitoly, si vzít na SVATBĚ, kterou je SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ bohatých a chudých. SVATBA Ing. Topolánka, odborníka na energetiku, s Českem, je z titulu energetické spásy nezbytná. Ing. Babiš bude v nové vládě odborníků pouze ministrem zahraničí. K modlitbě bezmocného a úplně poslušného, to je živého, nového premiéra Česka, Ing. Topolánka, se Kristus skloní. Žalm33/6až102/18,27, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Další pohádkou, kterou Kristus potvrzuje vyvolení Ing. Topolánka být BOŽÍM SYNEM tím, že nová vláda bud BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným, je O ZAKLETÉM KRÁLI A ODVÁŽNÉM MARTINOVI. PRINCEZNA, osmnáctileté Česko, se rozhodla zachránit svého nemocného OTCE, Ježíše Krista tím, že šla hledat jeho Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na KŘIVOU HORU. Do Božího království, LETNÍHO, dorazila v DOBĚ ZIMNÍ, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2018, kdy Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, musí znát každý, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3, 10/4,13/5,8, atd. Dorazila do Božího království až v době zimní, protože nikdo v Česku nevěří textům Písma o tom, že do geneticky zvířecích lidských mozků lidí neposlušných, to je mrtvých, Ježíš Kristus vstoupí až v době, kdy mnoho znalců SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, poklekne před Kristem tím, že úplně poslušní, nad lži lidem Česka, dovolí nastolit novou vládu Topolánka, pokornou a úplně poslušnou, uvedenou na konci kapitoly. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Král, Ježíš Kristus, na svém hradě byl prokletý, a to válečníkem mocných paží, vrchním velitelem válečných sil Česka, zakladatelem KOZLŮ ČSSD, prezidentem Zemanem. Černý ČARODĚJ prezident Zeman se v Česku zmocnil vlády, pomocí své SKÁLY, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Pomocí své SKÁLY, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Tím Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, dal KOZEL prezident Zeman, do klatby. Dle této klatby, každý, kdo přišel na jeho hrad do Božího království, kdo Ježíše Krista uviděl v Písmu takového NEOMYLNÉHO, SPRAVEDLIVÉHO a MOUDRÉHO, jaký v Písmu skutečně je, ZKAMENĚL. PRINCEZNA, osmnáctileté Česko, kde od roku 2000 Kristus činí SOUD neposlušných, mrtvých sviní, či NETVORŮ, textům SOUDU nevěří. Proto na hradě Krista, PRINCEZNA, Česko, ZKAMENĚLO. Slepý Martin, který odvážně došel až do HRADU, NEZKAMENĚL, protože byl slepý. Černý ČARODĚJ zlý prezident Zeman Martinovi řekl, že vysvobodit PRINCEZNU, to je Česko, od Ježíše Krista, může pouze v případě, když Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE neposlušných, mrtvých, zabije. Martin to nedokázal. Proto zločinec prezident Zeman, svými žvásty, v době HODU VÁNOČNÍHO, v době odhození všech neposlušných hlupáků, proti Kristu bojoval dál. Slepého Martina chtěl svými kouzly zničit, což se mu nepovedlo. Naopak Martin, svou dobře nabrošenou zbraní, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, uplně zničil vládnoucího KOZLA, vrchního velitele válečných sil Česka, černého DÉMONA, prezidenta Zemana. Film se mýlil v tom, že úplně zničit militaristickou svini prezidenta Zemana, dokáže pouze jeden prorok. Kristus jasně v Písmu uvádí, že tuto vzpurnou svini, tohoto černého DÉMONA, ekonoma, dovolí zničit, až pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista, se rozplodí znalostí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak, že mnoho služebníků Krista, bude veřejně požadovat totéž. Černý zločinec prezident Zeman, se ve filmu proměnil v myš. Ovšem, v myš se promění až v příští inkarnaci své DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat. Nyní je zapotřebí ho neprodleně vykázat do říše ticha, na smetiště dějin, na vysočinu. Náhradu ze zločince a lháře prezidenta Zemana Kristus uvedl v Písmu. Náhradou je odborník ne energetiku zimních domů, vzduchotechnik, projektant, Ing. Rákos z Brna. Má povinnost v televizi ukázat svou tvář s ostatními NEVĚSTAMI proto, aby poslušný lid odsouhlasil, že má být prezidentem Česka. NEVĚSTOU je každý úplně poslušný služebník Krista, který najde stejnou řeč s Kristem, ZÁKONODÁRCEM. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Na NOVÝ ROK oznámili své projevy sátníci, vzpurný Radek Vondráček vondracek@ano2011.cz, posta@psp.cz, vondracekr@psp.cz, a neposlušný Jaroslav Kubera epodatelna@senat.cz, davidovae@senat.cz, kuberaj@senat.cz, kostkap@senat.cz, skodovan@senat.cz. Kristus v Písmu a v jednom filmu uvedl, že se nad neposlušnými sviněmi slituje, svým Božím rozumam, za tisíc let, což je právě nyní. Máme ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí.

 

8.) Vážení neposlušní Vodráčku a Kubero. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je BAJAJA tím, že dokáže napsat Písmo, dokáže stvořit filmy, či písničky, ale nedovede mluvit. Což svou geneticky zvířecí inteligenci, svých geneticky zvířecích mozků, máte povinnost pochopit. Na konci uvedeného filmu, a v Písmu, Kristus uvedl, že má moc Vás, a Česko uzdravit, má moc Vás, a Česko, zabít proto, abyste byli Vy, a vzpurné Česko, strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus ve filmu i v Písmu uvedl, že fakt, že nyní Vy, neposlušní a vzpurní, máte od Boha vládnoucí korunu, vůbec nic neznamená. Kristus totiž v Písmu uvádí, že politici pravice a levice si ve volbách rozdali své vládnoucí koruny proti vůli Boží. Kristus Vám dal vládnoucí koruny rozhněván, kvůli Vaší neposlušnosti. Vezme Vám je zase v prchlivosti, jak to udělal např. vzpurným hlupákům, KOZLŮM z ČSSD Paroubkovi, či Grossovi, které poslal do říše ticha, to je na smetiště dějin. Neposlušný KOZEL Gross je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, protože ho Kristus dokonce zabil. Kristus v pohádkách i v Písmu uvádí, že Váš královský hrad zarostl nejenom růžemi ČSSD, ale veškerým politickým a náboženským křovím. Tímto neposlušným křovím zarostla celá země. Žalm33/6,37/5,11,35,38, atd. Proto Vás v pohádce zpěvák Klus vysekal z veškerého politického a náboženského militaristického křoví, kterým zarostla celá země. Kristus v písničkách uvádí, že jste proto stejnými NEVĚSTAMI, jako spící RŮŽENKA, poslanec Zimola. Spíte ve stejných postelích s křesťanskými krvavými nebesy, jako drzý KOZEL z ČSSD, Zimola. Aby Vás, z Vašich vládnoucích funkcí nevynesli na márách, do říše ticha, to je na smetiště dějin, máte povinnost na NOVÝ ROK mluvit stejně, jako mediální MISTR Kristus, UČITEL, LÉKAŘ, a OTEC ZAKLADATEL Božího království. Máte povinnost řvát na neposlušné jako Kristus, jako lvi, jako řve v písničkách, v pohádkách, a ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jste NEVĚSTAMI, MEDIÁLNÍMI HVĚZDAMI, které budou zářit navěky, navždy, se kterými Kristus, dle písniček, pohádek a Božího slova, hledá společnou řeč svého SOUDU neposlušných. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,24, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.1/9,19,5/4,16, 10/13,13/4,9,23/17, atd. Kristus chce, aby v Česku byla nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, složená ze samých politických NEVĚST, které mluví uvedené pravdy VEŠKERÉHO PÍSMA. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Zj.19/7, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, atd. Dovolí, aby se Česko k Ježíši Kristu, k NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, k ŽENICHOVI vrátilo neprodleně, když uvedená pravda o politických NEVĚSTÁCH, které musí sloužit Bohu, a ne neposlušným mrtvým lidem, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, ne MAJETKU, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., bude zvěstována jako RADOSTNÁ ZPRÁVA všech evangelií, veškerého Písma. Vážení neposlušní Vodráčku a Kubero. Největším problémem lidstva je, že Česko chce stále sloužit neposlušnému, mrtvému Bohu, zakladateli KOZLŮ ČSSD, militaristovi, DÉMONU, prezidentu Zemanovi, místo NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který vše o sobě, a o jím vyvoleném Česku uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proč KOZEL prezident Zeman např. miluje válečného zločine, svini, antikrista Putina z Ruska? Protože se bojí jeho nové zbraně, rakety Avangart, která dosahuje hyperzvukové rychlosti, které letí dvacetinásobně rychleji než zvuk, a která je nezničitelná tím, že při letu mění výšku i směr. Kristus v Písmu slibuje, že když Vy, jím vyvolené NEVĚSTY, se ke Kristu ŽENICHOVI, LVU, vrátíte, svým projevem LVŮ na NOVÝ ROK tak, aby mohl stvořit vše energeticky, ekologicky a mravně nové, na kongresu všech úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bude již jednat sám tak, jak to v Písmu uvedl. Musíte se Putina nebát a s radostí konat Boží SOUD. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Kristus chce zřídit, dle své slávy uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Když budete mluvit stejně jako válečný zločinec, jako zakladatel KOZLŮ ČSSD, jako KOZEL prezident Zeman, Kristus z Česka znovu odejde, svým Božím rozumem proto, aby VZPURNÉ Česko nechal znovu podat do JÁMY, do HROBU blízkého ropného a ekonomického kolapsu, a tím do PEKLA třetí křesťanské světové války. Ve třetí světové válce Kristus zabije dvě třetiny vzpurných, neposlušných hlupáků, a úplně zničí neposlušné Česko proto, abyste Vy, dementní psychopati, byli strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, mrtvému tvorstvu. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Oz.2/18až5/7,15až8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.2/22až66/24, atd. Když budete stejně dementní psychopati, hlupáci, jako černý neposlušný KOZEL prezident Zeman, pro odstoupení rozumu Krista, nejste Česku a lidstvu vůbec k užitku. Za trest, kvůli Vaší neposlušnosti, Vaše DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, skončí v tělech myší, stejně jako ve filmu skončila DUŠE hlupáka Zemana. Ježíš Kristus, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dovolí jít pouze těm, kdo svými profesemi nebudou sloužit svým pohlavním údům, a tím lidským Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd. Vážení neposlušní, to je, bez rozumu Ježíše Krista, mrtví, Vodráčku a Kubero. Jak na nový rok 2019, tak po celý rok. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, bude Vaším přítelem, když neprodleně přestane dělat křesťanské, militaristické zlo tím, že s neposlušnými, s mrtvými sviněmi, jako např. s Lucií Endlicherovou z twr@twr.cz, a Petrem Janouškem, důstojníkem Armády spásy ustredi@armadaspasy.cz, attie_vanwagtendonk@czh.salvationarmy.org, robert_jiruse@czh.salvationarmy.org, petr_janousek@czh.salvationarmy.org, atd. nebudete mít nic společného. MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA, NEVĚSTKA svině Endlicherová kazí v Česku dobré mravy tím, že spolu se svými hosty, protikladnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a svými promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, stále drze přikládají POLENA, na PEKELNÝ křesťanský OHEŇ nesmyslného meče válek, o území s fosilními palivy, např. v Sýrii, Iráku, atd. Způsobují Bohu ZÁKONODÁRCI obrovské problémy tím, že chtějí vládnout nad lidmi, místo jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, místo nového Boha, místo dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. atd. Uvedení neposlušní NETVOŘI, SVINĚ, svými protikladnými žvásty o Kristu, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, v ČRo3 a v Proglasu, při vysílání TWR, TĚLO církve katolické a evangelické tak zohavili, že si jediného Boha SVĚTA neváží žádný člověk. Nikdo nevěří textům Písma, že bázeň před Bohem, je počátkem Boží moudrosti zákonů POLE VĚDY Písma. Ekonomové, bankéři miroslav.singer@vse.cz, podatelna@cnb.cz, lkropik@deloittece.com, zbrojaři, či vojenští kaplani holub@bip.cz, nemají žádnou budoucnost. Bůh se neposlušným, to je mrtvým, v Písmu vysmál tím, že uvedl, že do DUŠÍ vzpurných křesťanských sviní nevstoupí, svým Božím rozumem, až do doby, kdy Bohem vyvolení boháči Vodráček a Kubera, vykonají s radostí SOUD všech neposlušných, to je mrtvých. Kvůli správné koncepci energetiky, uvedené v Písmu, veškerý politický, technický lži lid, atd, má povinnost, jako úplně poslušný, kvůli energetické spáse, udeřit uvedené neposlušné, to je mrtvé svině po hlavách, že ani nehlesnou. Neposlušní zaniknou navěky, když úplně poslušní, živí, budou mluvit uvedenou pravdu o mrtvých. K.M.1/4až4/18až19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Vše uvedené o nezbytnosti neprodleně realizovat vzkříšení z mrtvých sviní, kvůli energetické spáse, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím, bylo uvedeno již v kapitole 242. Vodráčku a Kubero. Kristus má s Vámi, s neposlušnými vzpurnými mrtvolami, obrovskou trpělivost. Bude Vaším přítelem, svůj rozum Vám vrátí v případě, když v novém roce 2019 budete zvěstovat texty Písma o tom, že neposlušná svině Lucie Endlicherová z twr@twr.cz, s Petrem Janouškem, důstojníkem Armády spásy, se zmocnili NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pouze dočasně, do doby svého odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin, dle těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Mrtvoly, Endlicherová a Janoušek prokazatelně neslouží Ježíši Kristu. Prokazatelně slouží pouze svým pohlavním údům tím, že slouží svým křesťanským Bohům, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Proto máte povinnost zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU o tom, že jsou určení k úplnému zničení, kvůli tomu, že svými křesťanskými protikladnými žvásty ničí planetu zemi tak, až se v základech hroutí. Máte povinnost bát se Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE strachem jaký ještě nikdy nebyl, kvůli tomu, že v Písmu rozhodl, že máte povinnost, v jedinou hodinu svého projevu v médiích, úplně zničit uvedené křesťanské svině tím, že je pošlete do říše ticha, to je na smetiště dějin. Máte povinnost bát se Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE strachem, jaký ještě nikdy nebyl, kvůli tomu, že v případě Vaší další neposlušnosti v Písmu rozhodl, že neposlušné a vzpurné Česko úplně zničí ve třetí křesťanské, světové válce tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude vzpurného a neposlušného, to je mrtvého Česka želet. Vážení neposlušní Vodráčku a Kubero. Kristus ZÁKONODÁRCE, v roce 1947 potrestal Česko rokem sucha. Sucho bylo znamením pro nastolení čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti v roce 1948. Nyní Kristus potrestal neposlušné Česko suchem, které, dle Lidových novin ze dne 29.12.2018, trvá od roku 2015, do roku 2018. Suchem Kristus oznamuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka. S úplně poslušnými služebníky bude Kristus navěky věků v případě, že SLOVO NOVÝCH NEBES bude mravně vysoké. Mediální MISTR Kristus, v písničkách uvádí, že mý přání tříletý, splní najednou. Mé tříleté přání je, abyste s radostí vykonali SOUD neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka neprodleně, ve Vašem NOVOROČNÍM PROJEVU. Ďábel je v každém člověku tím, že každý člověk má rozum pouze geneticky zvířecí. Proto je chyba stávajícího, militaristického, imperialistického systému v lidech, nikoli v Ježíši Kristu, v DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi. Ježíš Kristus nastolí dokonalý řád mírového, celosvětového Božího království sám, když se před Kristem pokoříte, když uznáte texty Písma o tom, že při odstoupení rozumu Ježíše Krista, jste úplně bezmocní. Zkouška návratu ke Kristu není nad Vaše síly. Víte co máte mluvit.

 

9.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým a náboženským dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost donutit NSS v Brně, aby SOUDY, mluvením pravdy, neprodleně iniciovali, aby na VUT v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje pro regionální dopravu, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, boháči a bankéři, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických a křesťanských sviní, Česku, a SVĚTU, se stále krátí čas energetické spásy, protože Česko neuznalo, že zpupní a vzpurní jsou v Boží pasti. Boží PAST je dvojnásobná. Jednak je to přibližující se ropný, a tím i ekonomický kopaps, a jednak je to odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných pomatenců, kteří odmítají studovat SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří proto neznají dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech, a o zničení BALVANU, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus, který je jediným UČITELEM, totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude úplně zrušená cenzura na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, protože vyžaduje, aby každý být stejným UČITELEM, stejným BOHEM, jakým je nový Kristus, jakým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby z křesťanského pekla se zachránili všichni, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekologii a mravech, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Při odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé na sebe, jako psi. Všichni chudí pomatenci chtějí šetřit, aby chamtivé bohaté křesťanské svině, mohly válčit, a ničit celý SVĚT, svými křesťanskými hodnotami militarismu. Bude ve všem po nedostatku, po zrušení cenzury na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA, těchto textů. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem zkusí. Pane JUDr. Baxo. Mám povinnost stále k Vám vycházet proto, aby víra z Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, došla v novém DNES naplnění Písma, již při úplňku MĚSÍCE, v pátek, 13.6.2014, k dokonalosti Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, po zrušení Vaší SKÁLY, kterou je pravdo – láskovec, lhář, hlupák, tupec, pokrytec, Jidáš, kněz, Tomáš Halík, čerstvý laureát Templetonovy ceny, kterou si vymodlil od svých Bohů, od Baalů, to je BOHÁČŮ, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů, čímž znovu, stejně jako Jidáš, prodal Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a s ním Kristem vyvolené Česko. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Pane JUDr. Baxo, jste tímto žádán, abyste zrušil děsivou temnotu, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu, tím že zrušíte volby do EP. Nový Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Nad svým novým, Božím, technickým lidem VUT v Brně a ČVUT se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až uváděnou pravdu o energetice, a křesťanských militaristických sviních Česka, dáte na svícen tím, že zrušíte volby do EP. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou totiž nenapravitelní, nepoučitelní a hloupí, protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat. Proto v Bohem vyvoleném Česku, nikdo nemá výmluvu. Neznalost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo – láskovec, Satan, kněz Tomáš Halík, nikoho neomlouvá. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, abyste zrušením voleb do EP zajistil, aby lži lid Česka, a tím i lži lid SVĚTA, vešel neprodleně do odpočinutí od díla úplného zničení fosilních paliv, protože je nezbytné je zachránit, na nezbytnou přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, aby slovo nového Krista bylo neprodleně kázáno ve všech médiích Česka, a po svolání všesvětového mírového summitu, do DOLINY O2 Arény v Praze, ve všech médiích SVĚTA. Všechny Boží požadavky, na vrácení Božího technického rozumu, technické elitě VUT v Brně a ČVUT znáte, takže nemáte výmluvu. Pro naprosto chybnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou, kvůli Vaší vzpouře, pane JUDr. Baxo. V Česku se narodil nový BOŽÍ SYN, nový Kristus, a nenašel se nikdo poslušný. Touha po něčem dobrém, není touha po vojenských kaplanech, touha po nesmyslných válkách, o ropu, plyn, a o moc boháčů nad lidmi. Kdo má za Bohy vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Pokřivené charaktery mají všichni pokrytci, kvůli křesťanství, kvůli lenosti a zbabělosti lidstva, studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, svým rozumem zvířat, kterým Kristus, jediný Bůh SVĚTA, činí křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bohové, měnící SVĚT, jsou úplně poslušní. Veškeré zákony na SVĚTĚ se porušují kvůli justici Česka, především kvůli NSS v Brně. NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále slepě doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministryně průmyslu není prohlášená za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se v Česku nebude mluvit uvedená pravda. Neposlušný, mrtvý technický lži lid, při odstoupení rozumu Krista, je dementní, kvůli kněžím. Pravda o Bohu, a pravda o energetické Boží koncepci, spasí Česko a svět, při úplné poslušnosti nových služebníků Krista. Bez rozumu Krista, úplně dementní ministr Chládek, produkuje ve školství mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale kteří nedovedou rozlišit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, uvedenou v Písmu. Spása je v neprodleném odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby.

 

10.) Všichni dále uvedení, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 21. ledna 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, co jejich profese, pro zbytečnost v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři mnohých profesí, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, mnohých profesí pro Krista nepotřebných, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození SOUDEM, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, a od NOVIČOKU promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucího DÉMONA Rusnoka. Jud.12, Mich.4/12, Zj.16/16,21/1až22/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Žalm33/6,115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní nezajistí, aby z křesťanských starých krvavých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm1/1až37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou v této kapitole SLOV NOVÝCH NEBES zapsáni jménem elektronické adresy, jako úplně poslušní. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5,11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Ty Bůh zničí, odstoupením rozumu. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

559.

kulhankovap@mpo.cz, tomikova@mpo.cz, havlice@mpo.cz, robert_fico@nrsr.sk, karol_galek@nrsr.sk, rastislav_holubek@nrsr.sk, drastakova@mpo.cz, kozmikova@mpo.cz, serafin@mpo.cz, kratochviloval@mpo.cz, miroslav_ivan@nrsr.sk, tibor_jancula@nrsr.sk, peter_pamula@nrsr.sk, kocova@mpo.cz, prusova@mpo.cz, knoblochova@mpo.cz, nedela@mpo.cz, robert_puci@nrsr.sk, stefan_vavrek@nrsr.sk, michal_bagacka@nrsr.sk, konradova@mpo.cz, jirasek@mpo.cz, zaplatilek@mpo.cz, senych@mpo.cz, eduard_heger@nrsr.sk, peter_antal@nrsr.sk, mikulas_krajkovic@nrsr.sk, sochorv@mpo.cz, schvarczova@mpo.cz, sedlackova@mpo.cz, beran@mpo.cz, peter_pcolinsky@nrsr.sk, eva_antosova@nrsr.sk, jan_budaj@nrsr.sk, smejkal@mpo.cz, rambouskova@mpo.cz, bufka@mpo.cz, martanovic@mpo.cz, martin_fecko@nrsr.sk, maria_janikova@nrsr.sk, jan_kvorka@nrsr.sk, karlik@mpo.cz, pospisil@mpo.cz, volfova@mpo.cz, gabrisova@mpo.cz, sochor@mpo.cz, jan_mora@nrsr.sk, dusan_munko@nrsr.sk, radoslav_pavelka@nrsr.sk, sanda@mpo.cz, fialova@mpo.cz, horackova@mpo.cz, hlavackova@mpo.cz, vladimir_matejicka@nrsr.sk, anna_zemanova@nrsr.sk, majicek@mpo.cz, roznovsky@mpo.cz, kontakt@pmo.com.pl, kavina@mpo.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v lednu 7019. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Boha drze uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Bývalá ředitelka blázince v Bohunicích, hlavní psychiatr LFMU, v roce 2006, ze mě v Lidových novinách dokonce udělala blázna nesvéprávného. Tato drzá bláznivá svině se stále nestydí a nezná zahanbení. Slouží tvorstvu místo Stvořiteli Ježíši Kristu proto, aby zachránila dobře placená koryta religionistům, politologům, sociologům, filozofům, psychiatrům a jiným neposlušným sviním MU. Na psychiatry je opakovaně proto podáváno tretní oznámení JUDr. Sladkému z KSZ v Brně. Uvedení psychiatři dělají veškeré zlo na zemi tím, že orgány činné v trestním řízení si myslí, že křesťanské lži o Ježíši Kristu, a tím naprosto chybná energetická koncepce ministerstva průmyslu, není trestným činem. Jejich bláznovství je zřejmé poslušným. Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jud.12, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně, v zimě, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 2019, 70 let od roku 1948, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok OSMIČKY, 2018, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Rok osmičky je rok trestu. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.1/17až25/11až31/27,32, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, Lucifer OTEC Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Zákon křesťanské KARMY bude zničen, zničením temnoty katolického katechismu. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12.