Kapitola 249 - 48 stran.

19.11.2018 13:39

Kapitola 249 - 48 stran. Dle ČRo3, Spirituály. Déle uvedená řeč PETROVA, visícího hlavou dolů, končí Boží SOUD neposlušných, to je mrtvých MODLOSLUŽEBNÍKŮ, bývalého komunisty, to je OVCI, či BERANA, Andreje Babiše, richter@anobudelip.cz, babisa@psp.cz, posta@psp.cz, bývalého komunisty, OVCI či BERANA, Kristem prokletého PRAVIČÁKA, PTÁKA z ODS, předsedy Senátu Kubery kuberaj@senat.cz, epodatelna@senat.cz, a neposlušného nevolníka, zakletého v KOZLÍ KŮŽI KOZLŮ ČSSD Jiřího Zimoly jirizimola@gmail.com, jiri@jirizimola.cz, hrstkova@ewingpr.cz, atd. Křesťanský Petr je Satan, který musí jít z cesty NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, vyvýšeného SOUDEM uvedených, neposlušných, to je mrtvých, DUCHEM CHUDÝCH hlupáků. Nečistá ústa křesťanských, či ateistických sviní, nemohou vyznat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, Kristem uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Uvedení vzpurní hlupáci, DUCHEM CHUDÍ, pro odstoupení rozumu Krista, svými geneticky zvířecími mozky, vnímají jako dobré to, co je ve skutečnosti špatné, kvůli tomu, že Kristem v Písmu vyvolené Česko, odmítá zrušit křesťanství, jako PRVNÍ BLUD. DRUHÝM BLUDEM je tvrzení, že sochy např. Lenina, Stalina, Fučíka, atd. jsou symbolem zla. Pravdou je, že v pravý čas, v listopadu 2018, křesťanství, a tím také feudalismus, kapitalismus, fašismus, socialismus, imperialismus, militarismus, atd., jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. ZLATEM je mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nastolené na kongresu všech úplně poslušných státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Co jiného je nyní Kristus, než SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nyní vyžaduje, aby bohatá pravice byla levá. Úplně poslušní LÉVIJCI Babiš, Kubera, Zimola atd., mají povinnost dát Česku a světu Krista ZÁKONODÁRCE tím, že budou neprodleně realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Lži vytvořené PRVNÍM BLUDEM, křesťanstvím, militarismem, atd., nejsou k užitku nikomu na světě. Země se v základech hroutí, kvůli křesťanským, militaristickým bludům. Na novém PETROVI, na poslední řeči PETRA, visícího hlavou dolů, na SKÁLE Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, se dají stavět věčné příbytky, sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle návrhů na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Česko má povinnost, neprodleně a úplně zničit zákon děsivé temnoty protikladných bludů křesťanské KARMY, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, realizací DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE stávajících Bohů, to je výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Milovat děsivou temnotu, krutého zmijího jedu katolického katechismu, BELZEBUBA papeže Františka, znamená ztratit SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Činit pravdu, znamená neprodleně realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Kristus nepovolí a nebude ničeho želet, dokud nyní nad neposlušnými, to je mrtvými, nezvítězí. Kdyby Ježíš Kristus neukončil SOUD neposlušných, křesťanských a ateistických sviní Česka tím, že se smiluje, svým Božím rozumem, nad mnohými vládnoucími hlupáky, či nad pracujícím lži lidem, nebyl by nyní energeticky spasen žádný člověk na světě. Kristus se smiluje nad neposlušnými NETVORY, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, např. ve Spirituále v ČRo3. Pomalý Boží SOUD, všech náboženských a politických systémů, všech států světa, který trvá již 2018 let, je vrcholným aktem Božího neomylného rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Boj mezi pravdou o Kristu, a mezi křesťanskou pravdou o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE SYNA ČLOVĚKA, Krista UKŘIŽOVANÉHO pouze protikladnými dogmaty děsivé temnoty katolického katechismu, mohou vyhrát pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Z křesťanských a ateistických zaslepenců, neschopných se k jedinému Bohu světa vrátit, dělá Kristus hlupáky, odstoupením svého Božího rozumu. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomalým SOUDEM zlých, boří všechna vládnoucí politická a náboženská zvířata světa, do jejich úplného zničení. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí tím, že mnohým neposlušným, svůj Boží rozum zase vrátí, ze svého milosrdenství. Vyčkává, až především vládnoucí technická elita bude v koncích, se svou zvířecí moudrostí, svých energetických koncepcí pouze na ELEKTŘINU, která tvoří pouze cca deset procent z celkem potřebné energie. Křesťanská víra v Krista UKŘIŽOVANÉHO protikladnými žvásty Satanů kněží, vyrábí pouze Kristem prokletá, neposlušná, mrtvá, politická a náboženská zvířata. Neposlušní a vzpurní, za svou geneticky zvířecí demenci se nestydí, neznají zahanbení. Bože dej, ať se již mnozí stydí tím, že mnohým vládnoucím zvířatům, i pracujícímu lži lidu, svůj Boží rozum vrátíš. Kristu ZÁKONODÁRCI, vzdají chválu pouze živí, poslušní. Slepá víra křesťanských Bohů, MODLOSLUŽEBNÍKŮ, je příčinou veškerého zla na světě. Kvůli neposlušnému, to je mrtvému Česku, se celá země v základech hroutí.

 

Kapitola 249 - 48 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 29. Česká bible kapitola 249. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Úvod: NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, učinil SOUD neposlušných a vzpurných křesťanských, ateistických a jiných sviní, či NETVORŮ tím, že vyhodnotil DUCHOVNÍ priority svoje, a priority neposlušných, to je mrtvých, materiálních, či hmotných lidí Česka a celého světa. V těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, Kristus dovoluje předložit finální zúčtování se všemi vzpurnými, neposlušnými vládnoucími Bohy Česka a světa, kteří povyšují svůj mozek, genetiky zvířecí, a svou DUŠI, která je stejná jako DUŠE zvířat, nad NEOMYLNÝ rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. V těchto textech Božího SOUDU je srozumitelně objasněno, jaké mravní zásady má Ježíš Kristus, a jaké zásady mají neposlušní, nemorální vládnoucí pokrytci, zločinci a lháři, sloužící svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd., kteří jsou viditelně trestání, odstoupením Božího rozumu. Kristus již nepotřebuje žádného proroka, ani mně, protože ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vše uváděné o Česku, a o Boží vůli, vládnout z Prahy, z DOLINY O2 Arény, nad všemi státy světa, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, naprosto srozumitelně objasnil. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je mobilizující především pro ty vzpurné vládnoucí NETVORY, které v textech Božího SOUDU kritizuji, a přemlouvám, aby se k Ježíši Kristu neprodleně vrátili proto, aby se Kristus mohl smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým Českem a světem, SOUČASNĚ. Dle dalších textů, v ADVENTU 2018, čtyři KONĚ, pro realizaci uvedených agrotechnických lhůt DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, s daleko vyšší spravedlností, než byla v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické rovnosti, tvoří nyní, bývalý komunista, to je BERAN, Andrej Babiš, babisa@psp.cz, richter@anobudelip.cz, posta@psp.cz, bývalý komunista, BERAN, Kristem prokletý PRAVIČÁK, PTÁK z ODS, předseda Senátu Kubera kuberaj@senat.cz, epodatelna@senat.cz, neposlušný nevolník, zakletý v KOZLÍ KŮŽI KOZLA ČSSD Jiří Zimola jiri@jirizimola.cz, jirizimola@gmail.com, hrstkova@ewingpr.cz, a já. Situace je vážná, nikoli beznadějná v případě, že uvedená vládnoucí elita uvěří textům Písma, o odstoupení rozumu trestajícího Krista, od neposlušných vládnoucích sviní, které, z tohoto důvodu, jednají nemravně a nelogicky. Žádný člověk nemá ve své moci svého DUCHA, stejného, jako mají zvířata. Neposlušné svině se Kristu ZÁKONODÁRCI nebudou posmívat beztrestně. Babiši, Kubero a Zimolo, máte povinnost vzdát hold Ježíši Kristu, vyvýšeného SOUDEM neposlušných vládnoucích sviní tím, že přijedete k nám, na Říčky. Ze SLOV NOVÝCH NEBES vyčteme Boží vůli o tom, že Česko má povinnost být králem nad politickými a náboženskými zvířaty světa, být LVEM tím, že bude stejně mocné, jako Kristus. Máte povinnost vytvořit úplně poslušnou vládu, v čele s premiérem, s odborníkem na energetiku, pravičákem z PTACTVA ODS, Ing. Topolánkem, dle textů na konci této kapitoly. Babiš bude pouze ministrem zahraničí. Ptactvo ODS, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, musí Česko energeticky, ekologicky a mravně spasit tím, že křídla pravicových OKŘÍDLENCŮ budou z mýdla. Neposlušné pravicové kamení musí tát, ve strachu z Ježíše Krista, jaký ještě nikdy nebyl. Při neposlušnosti Babiše, atd., při neočištění se od krutého zmijího jedu, od jedoviny dračí, od křesťanství, od STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, další fází Česka je pád, do energetického, ekologického a mravního HROBU, pro odstoupení rozumu Krista. Toto SLOVO NOVÝCH NEBES je srozumitelné pro Bohem vyvolené BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kteří je na Říčkách přijmou, dle Boží vůle. Stačí přiznat, že veškerá energetická koncepce, všech neposlušných, to je DUCHEM CHUDÝCH ministrů průmyslu Česka posta@mpo.cz, pouze na elektřinu, která tvoří cca deset procent z celkem potřebné energie, jsou lži. Graf odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministři průmyslu nejsou prohlášeni za zločince za to, že drze lžou, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektřinu. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud se nebude mluvit uvedená pravda. Především technický lži lid, musí pochopit realitu, způsobenou odstoupením Božího rozumu, od odborníků na energetiku, a od státníků. Např. premiér Babiš nehodlá stavět další bloky jaderných elektráren, pro nedostatek své SKÁLY, PRACHŮ. Také pro strach, že technický lži lid, není schopný jadernou elektrárnu dostavět z toho důvodu, že při odstoupení Božího rozumu, je jaderná elektrárna, pro geneticky zvířecí rozum lidský, příliš složitá. Neposlušný, mrtvý, technický, a ostatní lži lid, při odstoupení rozumu Krista, je dementní za trest, kvůli stávajícím Bohům, Satanům, či LUCIFERŮM kněžím, SVĚTLONOŠŮM OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy. Novými kněžími, NEOMYLNÝMI, stejnými jako Kristus, musí být nová vláda Česka, s mocí Krista výkonnou, zřízená dle textů na konci kapitoly. Po zesnutí OTCŮ Satanů kněží, např. drzého faráře Héneka z Domašova, či jeho Boha BELZEBUBA kardinála Duky, či jeho Boha NETVORA papeže Františka, bude život probíhat stejně jako dnes. Kristus někomu setře každou slzu z očí, někoho bude trestat stejně jako dnes, odstoupením svého Božího rozumu. Proto ať se všichni Krista bojí, strachem jaký ještě nebyl, a neprodleně realizují Boží vůli, kterou je vytvoření ŠIROKÉ SILNICE, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků všech států, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Blázni jsou všichni neposlušní, MRTVÍ, kdo se odmítají smířit s Ježíšem Kristem, s NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, studiem vůle Boží, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíši Kriste, jediný Bože všech náboženství světa, smiluj se nad Českem dle svého slibu tím, že v době svátku SVATÉHO DUCHA, při úplňku MĚSÍCE, v pátek 23. listopadu 2018, necháš padnout vládu Babiše. Vytvoř vládu úplně poslušnou, závislou na TVÉM rozumu, dle textů na konci kapitoly. Politici pravice a levice se žerou navzájem zbytečně. Úplně poslušná vláda, dle textů na konci kapitoly, bude z nových kněží, z odborníků, z Boží mocí výkonnou. Babiš už je dospělý, má více než 33 let, a tedy odpovědný, dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Má povinnost se postarat nejenom o svou rodinu, ale o rodinu celosvětovou, všech států světa, pomocí LOGIKY SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Nechat se trestat, odstoupením Božího rozumu, kvůli odporu vůči dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro jejich neznalost, a vzít tím lidem nové nebe, je zločin. V době SOUDU Kristus trestá všechny neposlušné a vzpurné, tedy i bezdomovce. Bezdomovce na Domašovsku, např. Blažka z Říček, kterým slovo o útisku chudáků, od vládnoucích Bohů, od boháčů, bankéřů, Satanů kněží, a od nemravné svině, ředitelky ÚP v Rosicích Kubišové, neotevřelo ani oči, ani uši, Ježíš Kristus trestá tím, že se distancuje od problémů neposlušných, to je mrtvých. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, na bezdomovce, na uprchlíky ze Sýrie, atd. znovu přišel z holí, kterou jsou protikladné žvásty MODLOSLUŽEBNÍKŮ, politického a náboženského dobytka, OTCE Satana, LUCIFERA faráře Héneka z Domašova, jeho Boha BELZEBUBA papeže Františka, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a promyšlené ekonomické vychytralosti Boha DÉMONŮ, KOZLA z ČSSD Rusnoka, guvernéra ČNB. S láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, Kristus, jediný Bůh všech států světa, do Česka přijde, až svým Božím rozumem, tyto texty umožní pochopit neposlušné, to je mrtvé vládnoucí elitě, a pomatenému technickému lži lidu. Smiluje se pouze nad úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno poslušné tvorstvo. Kristus mávl křídly a uletěl všem neposlušným, to je mrtvým NETVORŮM. Uvedení vládnoucí kovbojové, ať se diví, že jsou ještě živí, to je, že z milosrdenství DUCHA Ježíše Krista, ještě nějaký rozum mají. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, atd. Bezdomovec Zdeněk, který bydlí v dřevěné boudě bez vody a elektřiny, z ÚP z Rosic měl v létě 3410 Kč, to je na den 110 Kč. Zdeněk, 110 Kč za den utratí za cigarety, dvě piva a jídlo. Nyní, v zimě, příležitostnou práci nesežene, práce ho neuživí, nevydělá ani na jídlo, ani na cigarety, ani na pivo. Nemravná ředitelka Kubišová z ÚP v Rosicích Zdeňka znovu vyřadila ze systému podpory ÚP v Rosicích z toho důvodu, aby, dle příkazu vlády, snížila nezaměstnanost. Cokoli ředitelka Kubišová, a Satan, či Lucifer farář Hének, učinili Zdeňkovi, Kristu učinili. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Lucifer farář Hének, Ježíše Krista, bezdomovce Blažka, okradl o desátky z platu boháčů tím, že drze káže, že desátky patří církvi katolické, všeobecné, za to, že církev garantuje výchovu neposlušného lži lidu, k dobrým křesťanským mravům, což je sprostá zlá lež. Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17,3/8,10,12,16,19,20, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18, 32/16až43, atd. Kvůli protikladným žvástům Satana faráře Héneka o Kristu, boháči se nyní těžce smiřují s texty Písma, že dle zákonů Božích, mají v době, kdy je Zdeněk bez práce, mu dávat desátky ze svých příjmů. Novým starostou na Říčkách je bývalý BERAN, bývalý komunista Štěpánek. Jako komunista – BERAN, souhlasil s Boží majetkovou, komunistickou rovinou, souhlasil s tím, že na POUŠTI čtyřiceti let socialismu, byla všeobecná pracovní povinnost, kdy nemít práci, bylo trestné. Kristus chce nyní v Česku nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla za komunistů. Mat.5/3,9,14,18,20, atd. Protože Zdeněk v tomto nemravném systému, v zimě bude znovu odkázán na almužnu, kterou mu krade církev katolická, starosta Štěpánek je žádán, aby u ředitelky Kubišové, zajistil návrat Zdeňka do systému podpory ÚP. Jakmile Ježíš Kristus vyjde v kostele v Domašově, jako SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, Kristus setře Zdeňkovi každou slzu s očí tím, že dle zákonů Božích, bude nejenom zřízeno SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ bohatých a chudých, ale bude také zrušený prodej a výroba cigaret, a to v jedinou hodinu rozhodnutí vlády úplně poslušných služebníků Krista. Nebuďte proto nikdo jako drzý Satan farář Hének, a jako jeho Bohové, ekonomové, vedení DÉMONEM, KOZLEM z ČSSD, Rusnokem. Kristus ví, co Zdeněk potřebuje, dříve než ho prosí, protože žije mezi námi. Pane Babiši. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Proto, aby Kristus se do Česka vrátil, svým Božím rozumem, máte povinnost zajistit, aby tato kapitola PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, o správné další cestě Česka a světa, byla vystavena ve výstavních síních a ve výkladních skříních. Aby, každý úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, do své kapsy si ji dal, kvůli studiu Písma.

 

Dále uvedené agrotechnické lhůty, musí mít na mysli každý úplně poslušný služebník Krista, který chce neprodleně nastolit vládu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad celým světem. Ježíše Krista, který je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odjakživa jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM uspokojí, když čtyři lidé v Brně, na podzim roku 2018, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, budou KOSIT, ORAT, ŠLAPAT hrozny krutého zmijího jedu DRAČÍHO křesťanského VÍNA, a ROZSÉVAT dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu premiérů a prezidentů všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Ježíš Kristus, KRŠNA, v Bhagavadgítě uvádí, že ho uspokojí, když úplně poslušný primátor Brna Ing. Petr Vokřál, vokral.petr@brno.cz, bude bojovat o svoje místo na SLUNCI Bhagavadgíty, které v Brně vychází se zdravím na paprscích, a o místo primátora Brna tím, že bude iniciovat setkání čtyř koní pro hlubokou orbu. Pane primátore, máte povinnost iniciovat setkání ředitele KAM docenta Sedláčka sedlacek.michal@kambrno.cz, mně, posledního proroka lži lidu, a to u vedoucího ÚSTAVU TZB VUT v Brně docenta Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz, hirs.j57@gmail.com, na VUT v Brně, viz text na konci kapitoly. Kristus v Písmu uvádí, že ho uspokojí, když čtyři lidé z Brna budou mluvit pravdu o tom, že energetická, ekologická a mravní spása Česka a světa, souvisí s odpočinutím od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výstavby, výroby, dopravy, spotřeby, nesmyslného horečného zbrojení, atd. Agrotechnické lhůty pro nastolení celosvětového, mírového Božího království v Brně a v Praze, jsou následující. Při volbě primátora MMB v úterý 20. 11. 2018, musí být rozhodnuto, že je zapotřebí se s Kristem smířit, realizací Boží vůle. Boží vůlí je, aby OKŘÍDLENEC Ing. Vokřál, vykřičel texty Písma o tom, že dle zákonů Božích, musí být primátorem MMB on, z titulu své odbornosti stavaře. MRZKOU ŽENU, OHOLU JUDr. Vaňkovou, z PTACTVA ODS, z titulu její profese právníka, Kristus ZÁKONODÁRCE jako primátorku již nepotřebuje. Má povinnost dobrovolně odejít do říše ticha, a být trním pod kotly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ tím, že bude kuchařkou. Nebo může být ZEMĚDĚLSKOU NEVOLNICÍ, kterých bude mnoho, a zahrádkářským způsobem pěstovat ovoce a zeleninu, pro domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Krize politiků pravice a levice stále pokračují z toho důvodu, že materialistické Česko nechce být stejně DUCHOVNÍ, jako je NEOMYLNÝ Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V době svátku DUCHA SVATÉHO, při úplňku MĚSÍCE, v pátek 23. 11. 2018, musí být rozhodnuto o tom, že Česko se ZNOVU NARODÍ, jako úplně poslušné. Kristus se nad Českem smiluje, až ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, se svým lži lidem, bude na VUT v Brně učit studenty a Česko, stavět věčné příbytky, domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Když docent Hirš, se svým lži lidem, je ŽENOU STATEČNOU, je současně Bohem vyvolenou NEVĚSTOU. NEVĚSTA, docent Hirš, společně s úplně poslušným Ing. Vokřálem a s ředitelem KAM docentem Sedláčkem sedlacek.michal@kambrno.cz, s číslem 666, se svými skutky musí připravit, mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Je nezbytné vše změnit, celosvětovou mírovou výstavbou, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou. SÍDLIŠTĚ a MĚSTA, musí být stavěny pouze z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500. Celosvětově bude ve všem po nedostatku, když to Česko s Kristem, ZÁKONODÁRCEM, nyní zkusí, mletím SLOV NOVÝCH NEBES. Při úplňku MĚSÍCE, v pátek 23. 11. 2018, musí být rozhodnuto, že Česko bude patřit Kristu tím, že celé bude ŽENOU STATEČNOU. Bude šťastné, když se vdá za Ježíše Krista tím, že Božím rozumem, z Božího milosrdenství, bude vytvořena nová vláda Česka, s úplně poslušným premiérem Ing. Topolánkem v čele, ve které Babiš bude pouze ministrem zahraničí, dle textů na konci kapitoly. Ježíši Kriste dej, ať při úplňku MĚSÍCE, v pátek 23.11.2018, padne vláda vzpurného premiéra Babiše. Bože dej, ať je rozhodnuto o tom, že bude zřízená vláda SVATÝCH, Boha NEJVYŠŠÍHO, vedená odborníkem na energetiku, Ing. Mirkem Topolánkem, dle textů na konci kapitoly. V pátek 23.11.2018 musí být rozhodnuto o tom, že pravice, OKŘÍDLENEC ministr Babiš, a odborník na energetiku premiér Ing. Topolánek, vykřičí Boží rozkaz, aby všechny státy světa postavily SOUDNÉ STOLCE, pro SOUD neposlušných, mrtvých vládnoucích NETVORŮ. Vykřičí Boží rozkaz, aby úplně poslušní premiéři a prezidenti všech států SVĚTA, mírumilovní, to je úplně poslušní, při úplňku MĚSÍCE v prosinci, v sobotu 22. 12. 2018, přijeli na kongres do DOLINY O2 Arény v Praze, kde Kristus chce uzavřít, s úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU, o úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Moudrost Božích zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, je rozlišena od křesťanské lidské hlouposti neposlušných vládnoucích pokrytců, a zločinců, kteří v křesťanství, o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, nemají ani ponětí, a kteří se proto odmítají Kristu podřídit. Křesťanské, neposlušné, to je mrtvé svině, zanechávají nyní své jméno technickému lži lidu VUT v Brně, a technickému lži lidu celého světa. Technický lži lid má povinnost vyhlásit klatbu neposlušným, to je mrtvým vládnoucím politickým a náboženským NETVORŮM, takto. Ať panovník Kristus usmrtí každého neposlušného vládnoucího křesťanského, či ateistického Boha, který si myslí, že nějaký Boží rozum ještě má, odstoupením Božího rozumu. Po úplném zničení neposlušných, křesťanských a ateistických sviní, viditelně dementních, své nové, úplně poslušné služebníky, Kristus nazývá nyní nově. Nový Boží lid je nyní lid technický, až na věky věků úplně poslušný. Poslušní BOHOVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo již pochopí, že neposlušní jsou dementní zločinci, pokrytci a lháři, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista. Iz.29/11až24až65/1,15až66/24, atd. Úplně poslušní služebníci, se trestajícího Ježíše Krista, bát již nemusí. Poslušní se musí se bát vládnoucích vzpurných zločinců, od kterých Kristus odstoupil, svým Božím rozumem proto, aby je zničil, pomocí úplně poslušných. Úplně poslušní již musí pochopit texty Písma o tom, že neposlušní, mrtví, vedou lidstvo do energetického, ekologického a mravního hrobu, do PEKLA třetí světové války. V sobotu 22.12.2018, při úplňku MĚSÍCE, celý svět již musí poslouchat Kristem v Písmu vyvolené Česko. Kristus v Písmu vyvolil Česko proto, aby učinilo z Krista neomylného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, STVOŘITELE všech náboženství světa, a všech států světa. Ježíš Kristus v Písmu uvádí, že stát, který nepostaví SOUDNÉ STOLCE vládnoucím zločincům, který nevyšle do PRAHY mírumilovného premiéra, či prezidenta, ten zhyne, pro odstoupení Božího rozumu, od neposlušných sviní, pokrytců, zločinců, NETVORŮ. Premiér Babiš, bývalý komunista, OVCE, BERAN, s pomocí Božího rozumu již mluvil pravdu o tom, že je nesmyslné horečně zbrojit, a hledat slabšího nepřítele, kvůli vedení nesmyslných válek, kvůli tomu, že celý svět potřebuje mír, kvůli energetické spáse. Energetická spása je možná pouze Božím rozumem, nikoli lidským, protože lidský mozek je pouze geneticky zvířecí. Česko, premiér Babiš, má povinnost zajistit Boží příkaz, aby celý svět odzbrojil, a sešrotoval všechny zbraně, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Poslední brázda hluboké orby agrotechnických lhůt, pro nastolení celosvětového, mírového Božího království v Brně a v Praze, je zryta na Říčkách, tímto textem. Manželství Česka s Kristem, je exkluzivním vztahem Krista a Česka, ŽENY STATEČNÉ, vytvořeným kvůli narození se BOŽÍCH SYNŮ do světa DUCHOVNÍHO, pokorných a úplně poslušných, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Úplné poslušné BOŽÍ DĚTI, kvůli trestání neposlušných sviní, či NETVORŮ, odstoupením Božího rozumu, kvůli zničení neposlušných Ježíšem Kristem, musí mít zájem o dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bývalý komunista, BERAN premiér Babiš, spolu s bývalou OVCÍ, s komunistickým BERANEM Kuberou kubera@teplice.cz, kuberaj@senat.cz, epodatelna@senat.cz, kostkap@senat.cz, skodovan@senat.cz, davidovae@senat.cz, a Vokřálem, musí zpívat. Z náručí Boží, odkud jsme vyšli, v době socialistické Boží majetkové roviny POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy, všichni se nyní vrátíme zas. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Ám.3/7,15,5/10,18až25, 8/2,11, Jud.12, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Kdo by se strachoval, kdo by se třásl, před dokonalou Boží majetkovou rovinou, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného. Slovák Andrej Babiš má povinnost prohlásit, že ČESKO i SLOVENSKO jsou odjakživa Boží, protože ČEŠI a SLOVÁCI odjakživa dělají to, co se Kristu líbí, a to dle textů Písma. Andrej Babiš, Petr Vokřál a předseda Senátu Kubera, mají povinnost zahájit Boží listopadovou, celosvětovou, majetkovou revoluci, podřízením Slovenska a Česka, dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Sloužit lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus neposlušné zničí strašlivou záhubou při ropném kolapsu, v třetí světové válce. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Obsah důležitých textů kapitoly 249 – 48 stran. Tato kapitola se týká převážně zpochybnění říjnových voleb roku 2018. Konec kapitoly se týká zpochybnění technického rozumu, technického lži lidu politiků pravice a levice, technického rozumu lži lidu VUT v Brně, vedeného docentem Hiršem hirs.j@fce.vutbr.cz, atd. Ke kauze PTAČÍ HNÍZDO, kterou Ježíš Kristus pustoší pastvu všem vládnoucím boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd., která vznikla před dokončením kapitoly, uvádím. Kristus odpustí Babišovi a Česku hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, když bude neprodleně realizovat Boží vůli. Kristus již žádný další rok trestu nechce, trestá neposlušné lidstvo již 2018 let. Ježíš Kristus, z Písma VEŠKERÝCH NEBES, které napsal zná, že mozek lidí je pouze geneticky zvířecí, a že se nezmění navěky. Z Písma ví, že DUŠE lidská je stejná jako u zvířat. Ježíš Kristus z Písma ví, že žádný člověk nemá v moci ani svůj mozek, geneticky zvířecí, ani svou DUŠI, která je stejná jako u zvířat, a že lidé dělají proto pouze to, co se Ježíši Kristu líbí. Ježíši Kristu, který SOUDEM těchto textů neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, ničí v Česku křesťanský, militaristický imperialismus, se žádný neposlušný, křesťanský imperialista, beztrestně posmívat nebude. Kristus, např. nad neposlušným, to je mrtvým premiérem Babišem, se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když celé, Kristem v Písmu vyvolené Česko a Slovensko, bude spolu se mnou studovat texty Písma o vedení Česka a Slovenska, jeho dějinami, dle textů Písma. Ježíš Kristus se nad Českem a celým světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když např. premiér Babiš, a stejně tak např. docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz atd., najdou v Písmu Boží vůli, a když se vrátí k Ježíši Kristu, k takovému VŠEMOHOUCÍMU a NEOMYLNÉMU, jaký v Písmu opravdu je. Ježíš Kristus dobře ví, že při odstoupení jeho rozumu, každý lidský DUCH, neposlušný a vzpurný, zemdlí. Ježíš Kristus se do Česka vrátí, až Česko bude veřejně číst tyto texty pomalého Božího SOUDU, který, pro neposlušnost křesťanských sviní, trvá již 2018 let. Pane JUDr. Bořku, a soudci KS v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz, JUDr. Mazanče předsedo NSS v Brně podatelna@nssoud.cz, JUDr. Sladký, předsedo KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, neposlušná Policie ČR v Rosicích npor. Šoukale bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, nová, vzpurná primátorko Brna MARKÉTO Vaňková z PTACTVA ODS info@marketavankova.cz, atd. Tato kapitola je odvoláním proti rozhodnutí DUCHEM CHUDÉ, NEUZDRAVENÉ, volební komise KS v Brně, ve složení JUDr. Skoumalová, Mgr. Sedlák, JUDr. Štencl a pracovníků MU z Rosic. Usnesení komise č.j. 65A11/2018-33, ze dne 26.10.2018, došlo 30.10.2018. Uvedená VZPURNÁ komise, NEUZDRAVENA čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, chce stále sloužit svým pohlavním údům, a tím TVORSTVU, místo STVOŘITELI, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Řím.1/18až11/32, Iz.29/11až24až57/10,16,20, atd. Neuzdravení lidé, DUCHEM CHUDÍ BLAHOSLAVENCI, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných vládnoucích NETVORŮ, jsou viditelně dementní, mrtví, nesvéprávní blázni tím, že ztratili kontakt s realitou. Komisi KS v Brně, a politiky pravice a levice, pro jejich neposlušnost, proto nelze brát vážně. Pomocí kolotoče ROZENÍ Krista v BETLÉMĚ křesťanského chléva, a jeho UKŘIŽOVÁNÍ na Velikonoce, pomocí protikladných a promyšlených vychytralostí Satana, či LUCIFERA, SVĚTLONOŠE OHNĚ PEKLA třetí světové války, faráře Héneka z Domašova starosta@obec.domasov.net, jeho Boha BELZEBUBA biskupa Cikrleho, a jeho Boha NETVORA papeže Františka, se nesmyslně brání zrušení svých dobře placených koryt. Křesťanský Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, je pouze dočasný, stejně jako křesťanství. Je již pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, a tím je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Křesťanství je pomalým SOUDEM vzpurných sviní, již od roku NULA. Odvolání proti chybnému rozhodnutí DUCHEM CHUDÉ komise BLAHOSLAVENCŮ KS v Brně, je z uvedených důvodů, tímto textem, podáváno především orgánům činných v trestním řízení v Brně a v Rosicích. DUCHEM CHUDÍ hlupácí z OÚ v Říčkách, kteří dělají to, co se Kristu líbí, text usnesení komise KS v Brně, č.j. 65A11/2018-33, ze dne 26.10.2018, které došlo 30.10.2018, vyvěsili ve skříňce OÚ v Říčkách. Počet voličů, kteří při volbách do obálky vhodili VOLEBNÍ LIST, pro zvolení Ježíše Krista jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, uvedený v kapitole 248, nezveřejnili, protože KS v Brně zveřejnění neplatných hlasů nevyžaduje. Volební komise na Domašovsku vždy zveřejnily počet jimi vydaných obálek, počet platných lístků, a také počet neplatných hlasů. Proč nyní tyto údaje nelze zveřejnit, zná jenom Ježíš Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Vyvěšením těchto textů BOŽÍHO SOUDU neposlušných, to je mrtvých, máme na Říčkách POKROK. Už jsme zase o SKOK dál. Kdysi dávno, když v době voleb jsem texty BOŽÍHO SOUDU lepil ve formě plakátů, starosta Pitrocha z Domašova na mě poštval POLICII ČR z Rosic. Ekonomické svině z OÚ v Říčkách, texty SOUDU o tom, že neposlušní, to je mrtví vládnoucí Bohové, boháči, bankéři, zbrojaři, politici pravice a levice, vojenští kaplani, atd., kteří svými žvásty dělají veškeré zlo na zemi, kteří ničí planetu zemi, až se v základech hroutí, kteří mají povinnost neprodleně a dobrovolně vejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, si nyní SOUD vyvěšují na OÚ v Říčkách sami. Svůj SOUD si vyvěšují sami. O mém pokusu, učinit při podzimních volbách Krista jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, informovaly také noviny Rovnost dne 6.11.2018. Redaktor označený JG v Rovnosti správně napsal, že Ježíš Kristus z Česka odešel, svým Božím rozumem, protože všichni neposlušní, to je mrtví, vzpurní křesťané, a ateisté Česka, slouží boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, a ostatním vládnoucím NETVORŮM, místo Kristu. Kristus již přesto dovoluje dialog mezi mrtvými a živými, o další správné cestě Česka a světa. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud neposlušní, to je mrtví, nebudou ochotní studovat texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zde Kristus vyžaduje ukončení pomalého Božího SOUDU, který trvá od roku NULA do sučasnosti, to je již 2018 let. Ukončení pomalého Božího SOUDU křesťanského a ateistického lži lidu, znamená úplné zrušení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Znamená zveřejnění textů Písma o nezbytnosti přeměny vládnoucího neposlušného lži lidu, mrtvých STRAŠIDEL, mrtvých TROLLŮ, či NETVORŮ, na úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíži všechno tvorstvo. Úplně poslušní, to je živí, mají povinnost být především BOŽÍ SYNOVÉ, ELFOVÉ, technického lži lidu VUT v Brně, společně s exprimátorem, stavařem Ing. Vokřálem. Viz konec kapitol 248 a 249. Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, který v Česku nečiní nic tajně, který objasňuje všechna podobenství, učinil podobenstvím také svátky SAMHAIN, HALLOWEEN a VŠECH SVATÝCH. Kristus v Písmu slíbil, že v tyto dny, mezi stávajícími vládnoucími STRAŠIDLY, mezi neposlušnými, to je mrtvými boháči, bankéři, zbrojaři, politiky pravice a levice, či Satany VOJENSKÝMI KAPLANY, se budou pohybovat lidé z jiného světa, lidé živí, to je úplně poslušní dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Neposlušná vládnoucí strašidla mají ve svých hlavách, ve svých DÝNÍCH, pouze křesťanskou svíčku, svého geneticky zvířecího rozumu. Ježíš Kristus vyžaduje, aby VŠICHNI SVATÍ, stejní, jako mocný Kristus, který je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jediným NEOMYLNÝM Bohem všech států světa, vedli v médiích dialog o další správné cestě Česka a světa, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťanské, militaristické, ateistické, a jiné zlo, je zobrazeno, je popsáno ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES těchto textů, a je možné proti němu bojovat SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zlem je geneticky zvířecí rozum, neposlušné, to je mrtvé vládnoucí elity, která si chce udržet dobře placená vládnoucí koryta, proti vůli Boží, i při viditelném odstoupení Božího rozumu od neposlušných vládnoucích sviní, či ANTIKRISTŮ, TROLLŮ, NETVORŮ, kterých vzešel plný počet. Lidé se nesmyslně přemnožili, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista od neposlušných, to je mrtvých sviní. Na všechny lidské DUŠE, které jsou stejné jako DUŠE zvířat, se proto v křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, nedostává Božího rozumu. Vymítání ZLÝCH DUCHŮ a vládnoucích STRAŠIDEL z Česka, to je vymítání DÉMONŮ, to je EKONOMŮ, ZBROJAŘŮ, VOJENSKÝCH KAPLANŮ a ostatních zlých STRAŠIDEL, např. boháčů, bankéřů, a ostatních pomatenců, má povinnost učinit moje SKÁLA, NEOMYLNÝ Bůh, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, svým Božím rozumem, společně s úplně poslušnými vládnoucími BOHY lži lidu technického VUT v Brně. Kristus slíbil, že když nyní VŠICHNI SVATÍ, stejní jako Bůh, stejní jako je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, svěří svou cestu, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který

 

žije mezi námi, již bude jednat sám tím, že mnohým úplně poslušným, to je živým, svůj Boží rozum zase vrátí. Ježíš Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, až na uvedené NEUZDRAVENÉ soudce, politiky pravice a levice, kněze, atd., se rozhněvá mnoho UZDRAVENÝCH, úplně poslušných služebníků nového Krista ZLODĚJE a ZÁKONODÁRCE za to, že svými žvásty kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Trestající Kristus slíbil, že všechny vzpurné a neposlušné, pošle za trest neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, v případě zveřejnění tohoto SOUDU. Slíbil, že neposlušné potrestá sám, jejich TĚLA i jejich DUŠE, všemi možnými tresty, uvedenými ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Kristus odměňuje každého člověka, svým Božím rozumem, podle jeho spravedlnosti, a podle ekologické čistoty jeho rukou. Vzpurné soudce, politiky, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, politology, atd., kteří si znovu nastolili imperialistickou, křesťanskou spravedlnost, místo spravedlnosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného, Kristus brzy zahubí. Působí lidem veškeré zlo tím, že uvedení soudci, politici pravice a levice, boháči, bankéři, atd., vládnou místo NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE. Oslavovat sama sebe navzájem, oslavováním mozků geneticky zvířecích hlupáků, je cesta k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kdo nyní v Česku neuzná Krista za NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je křesťanský, ateistický MODLÁŘ, a tím je válečný zločinec, militarista. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Je kruté zrušit dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů, o správné koncepci energetiky Česka a světa, která ještě žije. Jedenácté přikázání zní. Lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, na SOUDU neposlušných, nezabiješ! Kvůli vzpurné, neposlušné volební komisi KS v Brně, a pracovníkům MU v Rosicích, se celá země v základech hroutí. ĎÁBEL biskup Cikrle, svůj boj, proti NEOMYLNÉMU Kristu ZLODĚJI, ZÁKONODÁRCI, vzdá, pro lásku ke Kristu, úplně poslušného LŽI LIDU Česka. Neposlušné a vzpurné vládnoucí křesťanské, či ateistické svině, již žádní Bohové nejsou, pro viditelné odstoupení Božího rozumu, od neposlušných, křesťanských, či ateistických mrtvol. Kristus slíbil, že pomalý Boží SOUD křesťanských sviní ukončí nyní, v roce 2018, což je ÚSVIT třetího křesťanského dne tím, že úplně poslušným služebníkům Krista ZÁKONODÁRCE, svůj Boží rozum zase vrátí, ze svého milosrdenství. Vládnoucí Bohové již musí být pouze úplně poslušní. Při říjnových volbách roku 2018, plný počet křesťanských pohanů vzešel. Úplně poslušní služebníci Krista ZÁKONODÁRCE, mohou být spaseni Božím rozumem. Byli jsme Kristem raz milovaní, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Nepřijdeme proto do PEKLA třetí světové války. Budeme Kristem raz spasení, zřejmě na VUT v Brně. Konzumovat křesťanské protikladné žvásty o Ježíši Kristu, a promyšlené ekonomické vychytralosti, je zločin. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Bůh žádného proroka nepotřebuje, ani mě. Je sám jediným prorokem, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde vše o Česku, a své vůli, srozumitelně objasnil. Kdo ho nebude milovat jako sama sebe, kvůli jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o další správné cestě Česka a světa, jde do energetické, ekologické a mravní záhuby, v křesťanském PEKLE třetí světové války. Jen pro ten dnešní den, tohoto osmého tisíciletí, stojí za to žít. Bezpečnost Česka a světa zcela závisí na rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nikoli na lidech. Uvedený Boží SOUD je nadřazený SOUDŮM lidským z toho důvodu, že při odstoupení Božího rozumu od neposlušných sviní, či NETVORŮ, je viditelně všechno stále horší, ve všech oblastech. Války, které dělají neposlušní vládnoucí Bohové, politici, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., pomocí svých Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., kteří dělají veškeré zlo na světě, hladomory, atd., jsou realitou. Kristus proto nechce žádné boháče, bankéře, politiky, zbrojaře, vojáky, atd., nechce např. také slepice v klecích. Technický lži lid má proto povinnost, v jedinou hodinu ukončit BOŽÍ SOUD, úplným zničením křesťanství, a tím osvobodit Česko a celý svět, od zlých vládnoucích, vzpurných Bohů. Důvěru v Ježíše Krista, v DUCHA, který chce planetu zemi zachránit, a ne zničit, jako boháči, mohou mít pouze úplně poslušní služebníci Krista. Kristus napsal Písmo tak, že pomocí něho založil křesťanský, neposlušný a vzpurný lži lid. Stejným BOŽÍM SLOVEM zakládá celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Viz str. 18až20. 2.) Kdo z vládnoucí elity neučiní Česko LVEM, kdo odmítne studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které je novým Ježíšem Kristem, které tím je LVEM, stává se DUCHEM CHUDÝM hlupákem, a tím již není vládnoucím Bohem. Kdo, jako DUCHEM CHUDÝ, NEUZDRAVENÝ, chce přesto zůstat na vládnoucím BOŽSKÉM místě, a tím být pro Česko Bohem, na toho je nutné se rozhněvat, a dle vůle Krista ZÁKONODÁRCE ho proklínat a neprodleně poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Česko obdrží úplně poslušní služebníci Krista ZÁKONODÁRCE. Bude je blažit dokonalý pokoj celosvětového míru. Poslušní mají povinnost se před Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM sklonit, a sloužit mu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Založit Kristem v Písmu povolenou, jedinou politickou stranu Česka a SVĚTA, sdružení či společensví, úplně poslušných, to je živých BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, s názvem např. SPOLEČENSTVÍ KRISTOVÝCH SLUŽEBNÍKŮ, má povinnost především technický lid. Viz str. 20až22. 3.) Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, má naprostou moc nad každým člověkem z toho důvodu, že svým DUCHEM, svým rozumem, buď lidskou DUŠI OŽIVUJE, a tím činí člověka stejně dokonalým, jako je od sám, nebo lidskou DUŠI UMRTVUJE, odstoupením svého Božího rozumu. Pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných, kteří odmítají se ke Kristu vrátit, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vzešel v Česku, při říjnových volbách, plný počet neposlušných, mrtvých SVINÍ, či NETVORŮ, které Kristus postupně nechává padat na DUCHOVNÍ ÚROVEŇ jejich geneticky zvířecího mozku, na DUCHOVNÍ ÚROVEŇ jejich DUŠE, která je stejná jako u zvířat. Boháč Masaryk nic špatného, militaristického, imperialistického, křesťanského, atd., nezbořil, kromě Bohem prokletých, neposlušných šlechticů. Bůh stvořil Masaryka a Česko, dle svého plánu, uvedeného v Bibli. Proto Masaryk nezbořil ani boháče, ani bankéře, ani zbrojaře, ani vojenské kaplany. Zbořit politiky PRAVICE a LEVICE, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., zbořením DĚSIVÉ TEMNOTY protikladných křesťanských dogmat, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, má povinnost teprve nyní, technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, odborníci na energetiku z CZSO, atd., a to SLOVEM NOVÝCH NEBES, dle dalších textů. Na jeho rozkaz se vše v Česku děje v pravý čas, to je NEPRODLENĚ. Máte povinnost zajistit, aby od listopadu 2018, neposlušný STROM stávající STÁTNÍ SPRÁVY, zůstal bez listí, to je bez lidí neposlušných a vzpurných, dobrovolně. Nového Krista, a nové Česko, máte povinnost PORODIT, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Česko musíte PORODIT jako pokorné a úplně poslušné Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDA Písma, o správné koncepci energetiky,

 

ekologie a mravů. Rodit křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, a mletím krutého zmijího NOVIČOKU promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a zbrojařů, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Oslavovat sama sebe navzájem, oslavováním své SKÁLY, geneticky zvířecích mozků, a tím výrobků lidských rukou, PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ, a tím VOJENSKÝCH KAPLANŮ, je HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Na Vánoce, neposlušné, neuzdravené, mrtvé křesťanské imperialistické a militaristické svině, si rodí svou křesťanskou, UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮRU proto, že si rodí svoje dobře placená koryta. Česko tím jde do energetického HROBU. Z tohoto HROBU Kristus vytáhne pouze úplně poslušné služebníky. Celá ZEMĚ se v základech hroutí kvůli Česku, které drze odmítá ZRCADLO, které Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, zapsal ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Protože nikdo nevyznal své hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, v době úplňku MĚSÍCE, ve středu 24. října 2018, jsem dle písničky od Josefa Vágnera booking@josefvagner.cz, zažil další pád. Mně sílu dáš, svým Božím rozumem, snad při dalším úplňku MĚSÍCE v pátek 23. listopadu 2018, kdy nepoznám už pád. Úplněk MĚSÍCE je vždy 13 x do roka. Do energetického HROBU, kvůli neposlušným a vzpurným, to je mrtvým BRŇÁKŮM, jsem padl za 20 let x 13 úplňků MĚSÍCE, již 260 x. V Česku nikdo nezajistil svolání slavnostního shromáždění na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka. Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, nikdo sloužit nechce. Viz str. 22až30. 4.) Film PŘELUD je podobenstvím o VUT v Brně. Při mučení Ježíše Krista na VUT v Brně, byl přítomný také vědec, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Ježíš Kristus přemluvil docenta Pospíšila, aby se přidal k nim, k Ježiši Kristu, a k jeho ŽENĚ STATEČNÉ, mluvením pravdy o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Docent Pospíšil to učinil, a zavolal na válečného vraha, na zločince rektora Štěpánka, Policii ČR. Kvůli neposlušnému a vzpurnému zločinci rektoru Štěpánkovi, se celá země v základech hroutí. Zločinec rektor Štěpánek, je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu kvůli tomu, že se odmítá k Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neprodleně vrátit. Film se tedy skončil RADOSTNOU ZPRÁVOU. Policie ČR rektora Štěpánka vyšetřovala, a tím zachránila novému Ježíši Kristu život, stejně tak jeho ŽENĚ STATEČNÉ. Kristus v horoskopu slíbil, že budu vzorem pro pokorný a úplně poslušný, to je živý, technický lži lid, který Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Jako bývalý projektant, VZDUCHOTECHNIK, profesně zazářím, když vedoucí ÚSTAVU TZB docent Hirš, hirs.j@fce.vutbr.cz, hirs.j57@gmail.com, a jeho podřízení uznají, že jsem je profesně zahanbil, kvůli jejich neposlušnosti, kvůli jejich vzpouře proti dokonalé lásce Božích zákonů. Zahanbil jsem uvedené vědce tím, že jako neposlušní a vzpurní stále nechápou, že především oni z ÚSTAVU TZB, musí být jedinými architekty, a jedinými urbanisty, sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Bůh je nyní ŽENA STATEČNÁ, což je technický lži lid VUT v Brně. Viz str. 30až34. 5.) Noviny Rovnost uvedly 2.11.2018 zmínku o tom, že Kancelář architekta města Brna info@kambrno.cz, sedlacek.michal@kambrno.cz, volá po nápadech, jak udělat z komplexu budov v ulici Špitálka, čtvrt vybavenou nejmodernějšími technologiemi, energeticky soběstačnou, a šetrnou k životnímu prostředí. Špitálka má posloužit jako příklad, jak bude Brno vypadat v roce 2050, uvedl primátorův náměstek Jaroslav Kačer. Návrhy do soutěže od architektů čeká kancelář do 21. ledna 2019. Energeticky soběstačná sídliště a města, dle vůle Ježíše Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, měla být projektována již od roku 2006, kdy vládnoucí psychiatři Masarykovy univerzity, spolu se starostkou MUDr. Hrubou, a s redaktory Lidových novin, kvůli mému prosazování uvedené vůle Boží, ze mně udělali v Lidových novinách nesvéprávného blázna. Dialog o energeticky soběstačných sídlištích a městech měl být veden již od roku 2006, dle mého návrhu, uvedeného nyní ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Texty Písma o neprodleném odpočinutí od díla energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., KVŮLI ENERGETICKÉ SPÁSE Česka a světa, KVŮLI ZACHOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV NA ENERGETICKOU PŘESTAVBU, pro vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické hlupáky, jsou stále bláznovstvím. Primátore MMB Ing. Petře Vokřále vokral.petr@brno.cz. Protože Vy, jako jediný, jste nechal zaslat písemnou odpověď na mou žádost o zpochybnění, zrušení, či o změnu říjnových voleb politiků pravice a levice, roku 2018, obracím se především na Vás. Boží přikázání pro Vás nyní nejsou těžká. Máte povinnost, spolu s ředitelem KAM docentem Sedláčkem sedlacek.michal@kambrno.cz, a spolu se mnou, navštívit vedoucího ÚSTAVU TZB docenta Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz, hirs.j57@gmail.com. Ježíš Kristus nechce, aby sídliště v ulici Špitálka navrhovali DUCHEM CHUDÍ architekti, kteří o Ježíši Kristu, a o jeho vůli vládnou z Česka celému SVĚTU, nemají ani ponětí. Vyžaduje, aby jediným architektem a urbanistou sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, byl docent Hirš a jeho technický lži lid. Pokud Vám Kristus dovolí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, abyste VOKŘÁL, jistě pochopíte, proč by se nové vlakové nádraží v Brně mělo nazývat: Nádraží Ježíše Krista. A také proč je Boží Brno ŠALINGRADEM. ŠALINGRADEM je Brno z toho důvodu, že snad bude možné na všechny dálnice položit koleje pro regionální dopravu tak, aby regionální vlaky projížděly Brnem, ŠALINGRADEM. Musite zajistit, aby Brno bylo, pro neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické svině, či NETVORY, něco jako Stalingrad. Aby bylo nedobytné, a aby neposlušné a vzpurné vládnoucí svině, svoji válku s Kristem, s DUCHEM SVATÝM, v Brně prohrály. Dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, MARKÉTA Vaňková z PTACTVA ODS info@marketavankova.cz, nesmí být primátorkou Brna, ani náhodou. Nabídka pro MARKÉTU Vaňkovou z Bohem prokletého PTACTVA ODS, uvedená v kapitole 248, a v této kapitole, aby SRPEM a KLADIVEM Boží spravedlnosti dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zatměla MĚSÍC Koránu, a stejně tak SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské mediální HVĚZDY, např. zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, jeho Bůh BELZEBUB kardinál Duka, a jejich Bůh KOZEL z ČSSD Rusnok, guvernér ČNB podatelna@cnb.cz, budou padat ze SLOV svých křesťanských nebes, na NOVOU ZEMI, nebyla myšlena vážně, byla pouze ZKOUŠKOU. Vyhánět DÉMONY, to je bankéře, je již v Česku možné, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, což má však povinnost realizovat především technický lži lid z VUT v Brně, spolu s Vámi, pane Ing. Vokřále. MARKÉTA Vaňková nemůže být primátorkou Brna kvůli své profesi právníka. Kristus vyžaduje, aby jím vyvolené Česko se poučilo ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde uvádí, že vládnoucí místo primátora Brna, musí obsadit odborník, jakým jste např. Vy, stavař, vysokoškolák, a ne právník. Především Vy, politik, pane Ing. Vokřále, máte povinnost iniciovat setkání nás čtyř, u docenta Hirše na VUT v Brně. Po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, hlas PTACTVA ODS již v Česku zazněl, jak svině JUDr. Markéty Vaňkové, tak politologa, emeritního rektora MU, NETVORA Petra Fialy. PTACTVO ODS, má povinnost, odejít do ticha zas, na smetiště dějin, nevěky věků. Falečné, neposlušné proroky, Kristus nepotřebuje. Viz str. 34až40. 6.) Z kapitoly 179 jsou přetažené texty Písma o tom, jak má vypadat nové vláda Česka dle Boží vůle. Dále jsou přetažené texty Písma o tom, jak neposlušný, to je mrtvý technický lži lid, lže o koncepci energetiky. Viz str. 40až44. 7.) Můj soused Artur zemřel při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2018, ve věku nedožitých 87 let. Je to radostná zpráva proto, že ho Kristus, jehož hněv již neprodlévá, netrápil na smrtelné posteli příliš dlouho. O sousedu Arturovi píši také z toho důvodu, abych odsoudil stávajícího vládnoucího Boha, pokrytce Martina Ondráčka z vedení ČRo, zakladatele JEŽÍŠKOVÝCH VNOUČAT, který si drze hraje na Boha. Viz str. 44až45. 8.) Všichni dále uvedení, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát Krista strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu do úplňku MĚSÍCE, do pátku 23. listopadu 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co jejich profese zajdou v den zveřejnění soudu. Mnohé profese Kristus nepotřebuje. Zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, nad Kristem, ZÁKONODÁRCEM, panovat nebude. Viz str.45až48.

 

1.) Tato kapitola je také žádostí o zpochybnění, zrušení, či o změnu říjnových voleb politiků pravice a levice, roku 2018, podávaný také touto kapitolou PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů JUDr. Milanu Bořkovi, předsedovi KS v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz, JUDr. Mazancovi předsedovi NSS v Brně podatelna@nssoud.cz, a dalším BRŇÁKŮM, uvedených v kapitole 248. Pane JUDr. Bořku a ostatní DUCHEM CHUDÍ BLAHOSLAVENCI z Brna. Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, který v Česku nečiní nic tajně, v Písmu uvádí, že jste zůstali zaseknutí v době minulé, militaristické, imperialistické, v době žití boháčů na výnosný trh, kvůli své neposlušnosti, kvůli tomu, že se odmítáte vrátit ke Kristu, k takovému NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký v Písmu skutečně je. Vzbouřili jste se proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platných pro celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, ke své vlastní záhubě. Bůh žádného proroka nepotřebuje, ani mě. Je sám jediným prorokem, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo ho nebude milovat jako sama sebe, kvůli jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o další správné cestě Česka a světa, jde do energetické, ekologické a mravní záhuby, v křesťanském PEKLE třetí světové války. Jen pro ten dnešní den, tohoto osmého tisíciletí, stojí za to žít. Po ničem jiném netoužit, než po rozumu Krista. Kristus odpočinul od svého díla SOUDU neposlušných křesťanských sviní, již v sedmém DNI PÁNĚ, v sedmém tisíciletí své vlády nad lidmi. Na ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, v osmém tisíciletí, se chce smilovat, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, nad úplně poslušnými, to je nad živými služebníky. Mediální MISTR Kristus vyžaduje, aby především technický lži lid VUT v Brně, a politik, stavař, Ing. Vokřál zajistili, aby v Brně bylo neprodleně všechno jako bylo na počátku pro pochopení, že 2018 let křesťanství je pouze pomalým Božím SOUDEM neposlušných, křesťanských, ateistických a jiných sviní, či NETVORŮ. Kristus spasí svým Božím rozumem Česko, a celý svět, pouze v případě, když technický lži lid VUT v Brně, a Ing. Vořál, se s Kristem ZÁKONODÁRCEM ožení tím, že mu budou ŽENOU STATEČNOU. Viz text na konci kapitoly. Rovní si budou lidé pouze úplně poslušní Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Plán na setření každé slzy z očí všem chudým světa, i bezdomovci Blažkovi z Říček, je uveden ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Technický lži lide VUT v Brně a Ing. Vokřále, máte povinnost zajistit, aby od nového novoluní, od středy 7. listopadu 2018, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 23. listopadu 2018, bylo v Česku vše nové tím, že již nikdo nebude konzumovat děsivou temnotu protikladných dogmat, a promyšlených vychytralostí, drzého OTCE, Satana, či LUCIFERA, SVĚTLONOŠE OHNĚ PEKLA třetí světové války, a nesmyslných válek s muslimy o území s fosilními palivy, faráře Héneka starosta@ obec.domasov.net, či BELZEBUBA kardinála Duky, a jejich Boha, KOZLA z ČSSD Rusnoka, guvernéra ČNB podatelna@cnb.cz. Bezpečnost Česka a světa zcela závisí na rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nikoli na lidech. Uvedený Boží SOUD je nadřazený SOUDŮM lidským z toho důvodu, že při odstoupení Božího rozumu od neposlušných sviní, či NETVORŮ, je viditelně všechno stále horší, ve všech oblastech. Války, které dělají neposlušní vládnoucí Bohové, politici, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., pomocí svých Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., kteří dělají veškeré zlo na světě, hladomory, atd., jsou realitou. Kristus nechce proto žádné boháče, bankéře, politiky, zbrojaře, vojáky, atd., nechce např. slepice v klecích. Technický lži lid má proto povinnost, v jedinou hodinu ukončit BOŽÍ SOUD úplným zničením křesťanství, a tím osvobodit Česko a celý svět, od zlých vládnoucích, vzpurných Bohů. Důvěru v Ježíše Krista, v DUCHA, který chce planetu zemi zachránit, a ne zničit, jako boháči, mohou mít pouze úplně poslušní služebníci Krista. Kristus napsal Písmo tak, že pomocí něho založil křesťanský, neposlušný a vzpurný lži lid. Stejným BOŽÍM SLOVEM zakládá celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Katastrofou je, že vzpurný křesťanský a ateistický lži lid, odmítá v Písmu najít člověka Ježíše Krista, jako stále stejného DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Kristus nyní soudí každého hlupáka, který se odmítá k novému Kristu vrátit, odstoupením svého Božího rozumu. Tím vzešel plný počet křesťanských pohanů. Když se ke Kristu nevrátí ani technický lži lid VUT v Brně, který svým Božím rozumem živí odjakživa, Kristus jím vyvolené Česko brzy zničí strašlivou záhubou. Lidé jsou nesvobodní. Nad lidmi, místo Krista ZÁKONODÁRCE, vládnou militaristické ekonomické svině. Kristus chce zrušit všechny státy, na kongresu v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bude ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, až úplně poslušní budou proklínat neposlušné vládnoucí svině, a přát jim SMRT, to je Ježíše Krista. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Moj.1/3,2/1,3,15/8, 1.Tim.1/7,4/1až6/10,20, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

2.) Bohatá PRAVICE ODS má proto povinnost energeticky, ekologicky a mravně spasit Česko a celý svět tím, že Česko učiní LVEM, stejným, jako je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Má povinnost Česko znovu narodit, to je znovu vyhlásit republiku, úplně poslušnou, a Kristu vděčnou za vyvolení, zcela závislou na rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Kristus vzal na sebe podobu člověka pouze na dobu 2018 let proto, aby nyní, svým DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE do Česka, mohl zničit všechny boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, politiky pravice a levice, atd., kteří ničí planetu zemi, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, horečným zbrojením, nesmyslnými válkami, skládkami smetí, plasty, herbicidy, pesticidy, atd. Česko má povinnost učinit LVEM především Kristem prokletá bohatá PRAVICE PTACTVA ODS z Brna, a to úplně poslušná nová primátorka MARKÉTA Vaňková info@marketavankova.cz, dle textů v kapitole 248. Z politiků PRAVICE a LEVICE, z boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, soudců, a jiných NETVORŮ, Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Kdo z vládnoucí elity neučiní Česko LVEM, kdo odmítne studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které je novým Ježíšem Kristem, které tím je LVEM, stává se DUCHEM CHUDÝM hlupákem, a tím již není vládnoucím Bohem. Kdo, jako DUCHEM CHUDÝ, NEUZDRAVENÝ, chce přesto zůstat na vládnoucím BOŽSKÉM místě, a tím být pro Česko Bohem, na toho je nutné se rozhněvat, a dle vůle Krista ZÁKONODÁRCE ho proklínat a neprodleně poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Česko obdrží úplně poslušní služebníci Krista ZÁKONODÁRCE. Bude je blažit dokonalý pokoj celosvětového míru. Křesťanští hlupáci na Domašovsku tvrdí, že horečné zbrojení je pro Česko dobré, protože zvyšuje zaměstnanost. Ježíš Kristus v Písmu uvádí, že křesťanské a jiné pomatence, kteří horečně zbrojili, kteří neposlechli Boží proroky, např. PINCHASE, LÉVIJCE, Marxe a Engelse, kteří odmítli zrušit boháče, zbrojaře, ZBRANĚ a VÁLKY, již potrestal, a to hrůzou dvou světových válek. Kristus neposlušnému Česku slíbil, že to, co si nyní vybere, to bude mít. Když Brno nyní vybere úplnou poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech států, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bude mít od Krista dokonalý pokoj celosvětového míru. Když si lži lid Brna znovu vybere horečné zbrojení, žití boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, atd., na výnosný trh, K.M.1/4až15/12, když pomatenci budou mít za Bohy VOJENSKÉ KAPLANY, a BELZEBUBA kardinála Duky, Kristus, v Písmu vyvolené Česko úplně zničí, strašlivou záhubou, ve třetí světové VÁLCE. Úplně poslušným umožní, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, ukončit horečné zbrojení, sešrotovat zbraně, a nastolit dokonalý pokoj celosvětového míru, když nová vláda premiéra Topolánka, a ministra zahraničí Babiše, svolají v Praze, v DOLINĚ O2 Arény, kongres všech států. Poslušní mají povinnost se před Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM sklonit, a sloužit mu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Založit Kristem v Písmu povolenou, jedinou politickou stranu Česka a SVĚTA, sdružení či společensví, úplně poslušných, to je živých BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, s názvem např. SPOLEČENSTVÍ KRISTOVÝCH SLUŽEBNÍKŮ, má povinnost především technický lid. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Pane JUDr. Bořku, a ostatní zlí soudci KS v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz, JUDr. Mazanče předsedo NSS v Brně JUDr. Sladký, předsedo KSZ v Brně vzpurná Policie ČR v Rosicích npor. Šoukale bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, nová primátorko Brna MARKÉTO Vaňková info@marketavankova.cz, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, v Písmu uvádí, že dobře ví, že stvořil lidi tak, že mají rozum pouze geneticky zvířecí. Dobře ví, že také DUŠE lidí je stejná, jako u zvířat. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, má naprostou moc nad každým člověkem z toho důvodu, že svým DUCHEM, svým rozumem, buď lidskou DUŠI OŽIVUJE, a tím činí člověka stejně dokonalým, jako je od sám, nebo lidskou DUŠI UMRTVUJE, odstoupením svého Božího rozumu. Pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných, kteří odmítají se ke Kristu vrátit, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vzešel v Česku, při říjnových volbách, plný počet neposlušných, mrtvých SVINÍ, či NETVORŮ, které Kristus postupně nechává padat na DUCHOVNÍ ÚROVEŇ jejich geneticky zvířecího mozku, na DUCHOVNÍ ÚROVEŇ jejich DUŠE, která je stejná jako u zvířat. Lidé celého světa, SYNOVÉ křesťanské a jiné děsivé temnoty, potřebují znát uvedenou pravdu o Kristu proto, aby se mohli ke Kristu ZÁKONODÁRCI pokorně vrátit. Aby z úplně neposlušných militaristických sviní, v osmém DNI PÁNĚ, v osmém tisíciletí cesty lidstva do celosvětového, mírového Božího království, se stali úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, SYNOVÉ SVĚTLA, BOHOVÉ, rozhodnutím o tom, že v celém Česku, neprodleně, v jedinou hodinu, v médiích, ve školství, atd., musí vyjít, v soudném dni, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Pane JUDr. Bořku, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, JUDr. Mazanče a ostatní soudci v Brně, atd. Bývalý předseda NSS JUDr. Baxa, minulé volby nezpochybnil, kvůli své službě boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, politikům, a jiným NETVORŮM, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, kvůli svému, dobře placenému KORYTU. Především kvůli jeho korytu se celá země v základech hroutí, v základech energetických, ekologických a mravních. Vůle Boží je, abyste studovali texty Písma o Boží moci nad lidmi, a texty Písma o vyvolení Česka v podobenstvích Písma, které již byly mnohokrát uvedené. Např. Masaryk uváděl texty Písma o tom, že on boří vše špatné z toho důvodu, aby lidé, stejní jako Masaryk, mohli sázet vše nové. Jer.31/27,32. Masaryk si hrál na Boha tím, že prohlašoval, že je stejně mocný jako Bůh. Tvrdil, že má od Boha moc vše špatné zbořit, což byl viditelný nesmysl. Boháč Masaryk nic špatného, militaristického, imperialistického, křesťanského, atd., nezbořil, kromě Bohem prokletých, neposlušných šlechticů. Bůh stvořil Masaryka a Česko, dle svého plánu, uvedeného v Bibli. Proto Masaryk nezbořil ani boháče, ani bankéře, ani zbrojaře, ani vojenské kaplany. Zbořit politiky PRAVICE a LEVICE, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., zbořením DĚSIVÉ TEMNOTY protikladných křesťanských dogmat, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, má povinnost teprve nyní, technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, odborníci na energetiku z CZSO, atd., a to SLOVEM NOVÝCH NEBES, dle dalších textů. Ježíš Kristus se nad Českem a světem smilovává, svým Božím rozumem, pomocí těchto textů Božího SOUDU neposlušných, to je MRTVÝCH NETVORŮ, zapsaných v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA. Všechny národy musí spatřit Boží SOUD tím, že PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, bude zveřejněná. Kristus nečiní nic tajně, NOVÝ DUCH je vylit na úplně poslušné, to je na ŽIVÉ. Kdo se nyní ke Kristu vrátí, vyznáním svých vin, stává se zvláštním vlastnictvím Krista tím, že všichni uvidí, že mluví pravdu o Kristu, a tím i pravdu o správné koncepci energetiky Ježíše Krista. Den hořící jako PEC, má povinnost učinit Brno. Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/32,40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Masaryk tvrdil, že státy vznikají proto, aby se mohly bránit proti ostatním státům. Také toto tvrzení je úplným nesmyslem. Dle vůle Boží, Česko a Slovensko se neubránilo ani Hitlerovi, ani Stalinovi, ani současným imperialistům a militaristům, kteří si z Česka učinili DOJNOU KRÁVU. Masaryk byl falešným prorokem z toho důvodu, že svými žvásty boháče, bojoval proti nastolení Boží majetkové celosvětové roviny, pro totální neznalost Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který stále žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Masaryk byl falešným prorokem z toho důvodu, že Česko postavil na špatných základech. Např. LEGIONÁŘI v Rusku byli Bohem prokletí, protože bojovali proti BOLŠEVIKŮM, LÉVIJCŮM, protože bojovali proti BOŽÍMU LEVICOVÉMU VOJSKU, stvořeného NEOMYLNÝM Kristem, ZÁKONODÁRCEM. BOLŠEVIKY v Rusku Kristus stvořil proto, aby v Česku mohl naplnit Písmo tím, že při svém PRVNÍM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v roce 1948, nastolil čtyřicet let POUŠTĚ Boží socialistické majetkové rovnosti. V této době nekonečné křesťanské POUŠTĚ, SLOVO BOŽÍ v Česku nepršelo. SLOVO drzých Satanů či LUCIFERŮ kněží, a SLOVO komunistických OVCÍ, či BERANŮ, SLOVEM Božím nikdy nebylo a není. JUDr. Bořku a JUDr. Mazanče. Máte povinnost učinit Česko LVEM tím, že spolu s Markétou z PTACTVA ODS, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ, vše STARÉ, křesťanské, ZBOŘÍTE. Máte povinnost vše zbořit tím, že s Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, uzavřete SMLOVU NOVOU a VĚČNOU, která je o ÚPLNÉ POSLUŠNOSTI dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Na svátek DUCHA SVATÉHO, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 24. října 2018, jste s Markétou z PTACTVA ODS, zhřešili hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa tím, že jste odmítli zbořit vše imperialistické, militaristické, křesťanské tím, že jste odmítli realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka. Stejně jako Masaryk, nesloužíte Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, ale svým Bohům, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, politikům pravice a levice, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Kristus v Písmu uvádí, že již nelze říkat, že je špatné militaristické křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ, nebo, Kristem v Písmu plánované, mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Vše v Česku Kristus dělá dle Písma, v pravý čas. Nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, na ÚSVITU osmého tisíciletí vedení celého SVĚTA Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, přišla chvíle úplné poslušnosti Česka, pane JUDr. Bořku podatelna@ksoud.brn.justice.cz, JUDr. Mazanče předsedo NSS v Brně podatelna@nssoud.cz, JUDr. Sladký, předsedo KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, Policie ČR v Rosicích npor. Šoukale bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, nová primátorko Brna MARKÉTO Vaňková info@ marketavankova.cz, atd. Boží slovo, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka v listopadu, v novoluní MĚSÍCE od středy 7. listopadu 2018, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 23. listopadu 2018, nesmíte překročit. Všechna díla Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jsou krásná. Krásný je a byl imperialismus, fašismus, socialismus, militarismus, atd., krásná jsou všechna náboženství od Krista. Na jeho rozkaz se vše v Česku děje v pravý čas, to je NEPRODLENĚ. Nyní od novoluní MĚSÍCE, od středy 7. listopadu 2018, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 23. listopadu 2018. Máte povinnost zajistit, aby od listopadu 2018, neposlušný STROM stávající STÁTNÍ SPRÁVY, zůstal bez listí, to je bez lidí neposlušných a vzpurných, dobrovolně. Vůle Boží je, abyste byli strašlivou výstrahou všemu tvorstvu kvůli tomu, že již od roku 2006 odmítáte v Česku realizovat objasněnou Boží vůli, kterou je zajištění a zorganizování dobrovolného DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Brna, a tím do Česka, a celého světa. Nového Krista, a nové Česko, máte povinnost PORODIT, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Česko musíte PORODIT jako pokorné a úplně poslušné Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDA Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Rodit křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, a mletím krutého zmijího NOVIČOKU promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a zbrojařů, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Oslavovat sama sebe navzájem, oslavováním své SKÁLY, geneticky zvířecích mozků, a tím výrobků lidských rukou, PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ, a tím VOJENSKÝCH KAPLANŮ, je HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Na Vánoce, neposlušné, neuzdravené, mrtvé křesťanské imperialistické a militaristické svině, si rodí svou křesťanskou, UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮRU proto, že si rodí svoje dobře placená koryta. Česko tím jde do energetického HROBU. Z tohoto HROBU Kristus vytáhne pouze úplně poslušné služebníky. Např. oslavování STÁTNÍHO ROZPOČTU v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, ve středu 24. října 2018, při úplňku MĚSÍCE, KORYTÁŘEM, zakladatelem KOZLŮ ČSSD, drzým KOZLEM prezidentem Zemanem, byl HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a celého světa. Zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, je Bohem prokletým NETVOREM za to, že ve stoletém Česku, místo oslav Ježíše Krista, který Česko stvořil, dle svého plánu, uvedeného v Bibli, znovu oslavoval svoje Bohy, to je VOJÁKY, PRACHY a ZBRANĚ. Česko zhřešilo hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI lidstva tím, že KOZEL prezident Zeman, v DEN OSLAV VZNIKU Kristem vyvoleného Česka, ABRAMA, či ABRAHÁMA, oslavoval nikoli Boží rozum, ale svůj rozum, který je pouze geneticky zvířecí. V neděli 28. října 2018 oslavoval SAMA SEBE NAVZÁJEM tím, že neposlušným a vzpurným vládnoucím NETVORŮM, dával státní vyznamenání. Kvůli vzpurnému neposlušnému, to je mrtvému KOZLU, prezidentu Zemanovi, ropný a ekonomický kolaps se blíží, určitě přijde, zastavit se nedá, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od křesťanských a ateistických neposlušných NETVORŮ, či SVINÍ. Ježíš Kristus bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, od neposlušných, to je mrtvých lidí celého světa. Odstoupení Božího rozumu, od neposlušných sviní, bude trvat až do úplného zničení MRTVÉHO křesťanského militarismu, imperialismu, křesťanství, judaismu, islámu, judaismu, hinduismu, atd., SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v Brně. Pane JUDr. Bořku, JUDr. Mazanče, a ostatní vzpurní a neposlušní, to je mrtví soudci v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz,podatelna@nssoud.cz, Vzpurné Česko postihlo neštěstí, kterým je odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, protože na SOUDECH jste rozbili zrcadlo, kterým jsou tyto texty Božího SOUDU, o křesťanských, či ateistických, neposlušných a vzpurných vládnoucích zločincích. Kvůli Vaší neposlušnosti, texty SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, si vládnoucí zločinci, a ostatní lži lid Česka, nebere k srdci. Celá ZEMĚ se v základech hroutí kvůli Česku, které drze odmítá ZRCADLO, které Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, zapsal ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ŽENA STATEČNÁ je již dvojníkem Boha, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Milovat Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, mají povinnost všichni pokorní a úplně poslušní, to je ŽIVÍ, kvůli tomu, aby Kristus, který v Písmu uvedl PRAVDU o sobě, a tím pravdu o správné koncepci energetiky, která zachrání Česko a celý svět, mohl zveřejnit v médiích. Pravda Písma je o tom, že Kristus, v SOUDNÝ DEN, při úplňku MĚSÍCE, v pátek 23. listopadu 2018, pomocí Česka, rychle a úplně zbaví svět neposlušných, to je mrtvých vládnoucích NETVORŮ či SVINÍ, stávajících vládnoucích Bohů, boháčů, zbrojařů, bankéřů, politiků, vojenských kaplanů, atd. Neposlušní, to je mrtví vládnoucí NETVOŘI, vládnoucí SVINĚ, si zamilovali, svými geneticky zvířecími mozky, svou SKÁLU, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, a tím vládnoucí Bohy, politiky pravice a levice, bankéře, zbrojaře, vojáky, vojenské kaplany, a jiné podvodníky a zločince tak mocně, že se nehodlají vrátit k jedinému Bohu světa, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, však nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud SOUDCI v Brně, a úplně poslušná PRAVICE ODS, boháče nezboří. Kristus, kvůli energetice ze SLUNCE, dovoluje úplně poslušnému Česku se znovu scházet, ve jménu Božím, u STOLŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, a v sídlištích a v městech z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, dle návrhu na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kdo se ke Kristu nevrátí neprodleně, na podzim, je svině. Kristus, náboženskému a politickému dobytku, dovoluje jít dál. Utíkat k Bohu až v zimě, je technický nesmysl. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Pane JUDr. Bořku podatelna@ksoud.brn.justice.cz, JUDr. Mazanče předsedo NSS v Brně JUDr. Sladký, předsedo KSZ v Brně podatelna@ ksz.brn.justice.cz, Policie ČR v Rosicích npor. Šoukale nová primátorko Brna MARKÉTO Vaňková atd. Chrámem Krista je celý svět. Máte povinnost vše staré, křesťanské, militaristické, imperialistické, ve světě zbořit tím, že se neprodleně vrátíte k Ježíši Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, k takovému NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, jaký v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, skutečně je. V sobotu, 27. října 2018, jsem konal mocné skutky pro nastolení celosvětového mírového Božího království, na kongresu všech států, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Telefonicky jsem zavolal do TWR, na tel. 515 535 485, při sobotním vysílání TWR v Proglasu, kde křesťanské mrtvoly, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Hodecová twr@twr.cz, a kazatel, NETVOR Jakub Škarvan jakub.skarvan@cb.cz, stefan.paluchnik@cb.cz, jan.habl@cb.cz, kamil.minar@centrum.cz, drze obraceli Boží slovo, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o nastolení celosvětové Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v pravý opak. Dovolal jsem se přímo do vysílání, což všichni slyšeli, protože zřejmě nedopatřením, můj telefon, který zvonil posluchačům, vyzváněl nutnost změny myšlení o Ježíši Kristu, a tím i změny myšlení o koncepci energetiky. Kdyby křesťanské, neposlušné mrtvoly, Hodecová a Škarvan telefon zvedli, posluchačům, z milosti Božího rozumu, by bylo řečeno. Mluvili o mrtvých, zlých křesťanech z ČKA, které Boží SLOVO zase neuzdravilo. berankova@krestanskaakademie.cz, eva.faltusova@cka.cz, milena.ondrakova@cka.cz, havlinova@krestanskaakademie.cz, katerina.slana@cka.cz, marie.spackova@cka.cz, monika.sasinova@email.cz, monika.pohankova@cka.cz, ivan.plicka.cka@gmail.com, tereza.zemanova@cka.cz, ivan.plicka.cka@gmail.com, cka@krestanskaakademie.cz, sekretariat@krestanskaakademie.cz, recepce@cka.cz, daniela.rybkova@cka.cz. Křesťané z ČKA, či ateisté, architekti z ČKA, mohou dělat proti suchu, proti tomu, že

 

se kvůli Česku celá země v základech hroutí, proti nekonečné křesťanské POUŠTI Česka, jediné. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, mají povinnost se rozpustit, či vypustit, a zmizet bez náhrady v říši ticha, to je na smetišti dějin, ve strachu z trestajícího Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký ještě nikdy nebyl. Uvedení neposlušní, to je mrtví hlupáci, neschopní pochopit SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nový rozum, od Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, který je zapotřebí pro energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a světa, již nedostanou. Nový rozum od Ježíše Krista dostanou nyní pouze ŽIVÍ, to je úplně poslušní služebníci Ježíše Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Neposlušným, to je mrtvým křesťanským a ateistickým sviním, či NETVORŮM TWR, bych v Proglasu telefonicky zvěstoval. Nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, to je na ÚSVITU osmého tisíciletí od vedení lidstva všech národů, je povinností znát Krista takového, jaký opravdu je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Smyslem života je milovat NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který dává svůj rozum každému, jak on chce sám. Ježíš Kristus vyvolil Česko, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto Česko má povinnost být Kristu vděčné za to, že má být hlavou národů, a ne chvostem národů. Máte povinnost v TWR proto zvěstovat, že hostiny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a bydlení ve věčných příbytcích, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, mohou začít, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a celého světa. Kristus bude oslaven, až na kongresu všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze bude rozhodnuto, že místo SKÁLY neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, místo vládnoucích Bohů, místo výrobku lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., bude vládnout nový Kristus, který je SKÁLOU ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30. Pane JUDr. Bořku podatelna@ksoud.brn.justice.cz, JUDr. Mazanče předsedo NSS v Brně podatelna@nssoud.cz, JUDr. Sladký, předsedo KSZ v Brně Policie ČR v Rosicích npor. Šoukale, nová primátorko Brna MARKÉTO Vaňková atd. Kristus o mně, i o sobě, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 24. října 2018, naplnil Písmo tím, že je potvrdil pomocí textů písniček. Při posledních volbách loni, na NSS zavládlo mlčení tím, že NETVOR JUDr. Baxa, stále ten istý, neposlušný, to je mrtvý frajer, který dělá bujné KŘOVÍ Satanům, či LUCIFERŮM kněžím, mně vůbec neodpověděl. Byl se svou modrostí, svých právnických žvástů, a tím se svou křesťanskou, militaristickou, imperialistickou spravedlností, v koncích. Naplnil Písmo tím, že kvůli němu se PRAVDA z Česka vytratila tím, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, se z Česka vzdálil. Žalm33/6,37/5,11,35,38až50/6,17,22,94/7,15až102/18,27,104/29až107/10,18,27,43, Iz.29/11,24,57/10,16,20,59/15až66/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. Protože od té doby nikdo nevyznal své hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, v době úplňku MĚSÍCE, ve středu 24. října 2018, jsem dle písničky od Josefa Vágnera booking@josefvagner.cz, zažil další pád. Dokonce mé staré, bolavé tělo, mělo teplotu. Dle této písničky od mediálního MISTRA Krista, jsem byl při úplňku MĚSÍCE, na dně vzedmutého moře křesťanských, militaristických sviní, a nevěřil jsem si. Kristus však znovu přišel, a svou sílu mi vrátil, takže znovu mohu soudit zlé křesťanské, ateistické NETVORY v Brně. Přišlo mý krásný zázemí, kterým je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kristus mně sílu dá, a mohu slézt i skály. Mě víru dá, a přejdu oceán, přejdu moře křesťanských, ateistických sviní v Brně. Stoupám výš, na NOVÁ NEBESA, která jsou v Česku již v Písmu na zemi, když se blížím k TVÝM ÚSTŮM Kriste, která jsou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Svým Božím rozumem mně síly dáš víc, než kdy měl jsem sám. Mně sílu dáš, a já se k novému nebi vznáším. Mě víru v TEBE, ve SKÁLU dáš, a já nic nechci vzdát. Stoupám výš, a TY mě pozvedáváš, svým Božím rozumem. Mně sílu dáš, než přijde další pád, který je při dalším úplňku MĚSÍCE, v pátek 23. listopadu 2018, kvůli vzpurnému Brnu. Mně sílu dáš, svým Božím rozumem, snad při dalším úplňku MĚSÍCE v pátek 23. listopadu 2018, kdy nepoznám už pád. Kristus, DUCH SVATÝ, je pro mě, v Písmu a v písničkách, stále vším a ničím. Pane JUDr. Bořku podatelna@ksoud.brn.justice.cz, JUDr. Mazanče předsedo NSS v Brně podatelna@nssoud.cz. Já poznávám pád při každém úplňku MĚSÍCE, již 20 let, od roku 1998, kdy mě vládnoucí psychiatři Masarykovy univerzity v Brně prohlásili za blázna, kvůli odporu k celosvětové Boží majetkové rovině, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Já padám do energetického HROBU při každém úplňku MĚSÍCE, kvůli BRŇÁKŮM, již více než dvacet let, protože všichni neposlušní a vzpurní, to je mrtví, chtějí sloužit MAJETKU, PRACHŮM a ZBRANÍM, místo NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Úplněk MĚSÍCE je vždy 13 x do roka. Do energetického HROBU, kvůli neposlušným a vzpurným, to je mrtvým BRŇÁKŮM, jsem padl za 20 let x 13 úplňků MĚSÍCE, již 260 x. V Česku nikdo nezajistil svolání slavnostního shromáždění na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka. Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, nikdo sloužit nechce. Všichni chtějí sloužit svým POHLAVNÍM ÚDÚM, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Ježíši Kristu, jehož CHRÁMEM je celý svět, jehož CHRÁMEM jsou všechny státy světa, vyvýšeného SOUDEM neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, se však již nikdo nebude posmívat beztrestně. Kristu se v Česku posmívají především Satani, či LUCIFEŘI kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, mletím děsivé temnoty katolického a evangelického katechismu, a bankéři, ekonomové a zbrojaři, mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických a vojenských vychytralostí. Do konce roku 2018, zbývají pouze dva úplňky MĚSÍCE, na podzim, v pátek 23. listopadu 2018, a v zimě, v sobotu 22. prosince 2018. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi nechce, aby Brno utíkalo ke Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, až v zimě, až v prosinci. Prosinec již nesmí být křesťanský PRASINEC, kdy si křesťanské svině budou chtít znovu PORODIT svoje dobře placená KORYTA. Proto máte povinnost RODIT nového Krista, takového, jaký je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES skutečně je, a tím RODIT nové Česko, úplně poslušné Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, již při úplňku MĚSÍCE v listopadu. Již v listopadu 2018, musí úplně poslušní, obdržet celou zemi. Trestající Ježíš Kristus, nechce do Česka stále přicházet jako trestající HURIKÁN. Sír.5/5,39/28,43/31. Chce se smilovat. Řím.11/32. Nechce v Kalifornii pálit OHNĚM domy LETNÍ, které ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, zakázal stavět.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Pane JUDr. Bořku podatelna@ksoud.brn.justice.cz, JUDr. Mazanče předsedo NSS v Brně, orgány činné v trestním řízení z Brna a Rosic, primátore MMB Ing. Petře Vokřále vokral.petr@brno.cz, a neposlušný, to je mrtvý technický lži lide VUT v Brně hirs.j57@gmail.com, hirs.j@fce.vutbr.cz, rektor@ro.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, atd. Ježíš Kristus mluví o sobě, a o jím v Písmu vyvoleném Česku, pouze v podobenstvích. Pomocí podobenství, neposlušným a vzpurným lidem umožňuje pochopit, svým Božím rozumem, svou moc nad jím v Písmu vyvoleným Českem tak, jak sám chce. Mluví v podobenstvích o Česku nejenom v Písmu, ale i v písničkách a ve filmech. Film PŘELUD je podobenstvím o VUT v Brně. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, technický lži lid VUT v Brně, a např. neposlušného, to je mrtvého stavaře, primátora MMB Ing. Petra Vokřála, totiž živí, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Česko proto stále dělá to, co se Kristu líbí. Kristus tím naplňuje texty Písma o Boží moci nad lidmi, a o vyvolení Česka. Jer.1/17až5/7až23/29,32až31/27,32až51/58,63, K.M.1/4až7/16až12/10,17,27až19/6, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Efezs.2/8,4/4až26,5/5,7,15,6/17, Fil.2/6,13,3/15, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Proto nyní vyžaduje, aby dále uvádění vědci z VUT v Brně, Ing. Vokřál, a veškerý lži lid Brna, a Česka, sloužil Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, ZLODĚJI, ZÁKONODÁRCI, nově, úplně poslušně, jako první na světě. Film je podobenstvím o VUT v Brně, protože rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, Ježíše Krista, který ho svým rozumem živí odjakživa, stále zabíjí, odmítáním dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné cestě Česka, do mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus v SOUDU neposlušných a vzpurných však nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Drzý rektor Štěpánek, na SOUDU byl již mnohokrát zahanben. Se svou moudrostí, svého geneticky zvířecího rozumu, stále není v koncích. Ve filmu PŘELUD vystupují vědci z VUT v Brně, starý Ježíš Kristus, nový Ježíš Kristus, a mladá ŽENA STATEČNÁ. Starý Ježíš Kristus v Písmu a ve filmu, na VUT v Brně prohlásil, že rektor Štěpánek, spolu s odborníky na energetiku, a na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, spolu se stavařem Ing. Vokřálem, mají povinnost nastolit celosvětový mír, iniciováním svolání kongresu energetiku všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Rektor o tom nechce stále slyšet. Kristus bude plakat, kvůli jeho povýšenosti. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Když drzý NETVOR, rektor Štěpánek, uslyšel rozkaz o neprodleném nastolení celosvětového míru, na kongresu vládnoucích Bohů všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, vyhodil starého Ježíše Krista ZLODĚJE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z okna VUT v Brně, v patře. Tím všemi okny Česka a SVĚTA, vstoupila energetická SMRT ropného a ekonomického kolapsu, který je blízko. 2.Petr.2/21až3/4,8,9až16, Jer.1/17až9/20až12/4,16až51/58,63, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jóel1/14, 2/11,26až4/2,4,12, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, atd. Dle filmu PŘELUD, při SMRTI starého vědce Ježíše Krista, nový vědec, nový Ježíš Kristus, se stal dementním hlupákem tím, že ztratil paměť. Aby nebyl nový vědec Ježíš Kristus nebezpečný neposlušnému a vzpurnému rektoru Štěpánkovi a ostatním vládnoucím boháčům a KORYTÁŘŮM, rektor Štěpánek, učinil vědce Ježíše Krista DÉMONEM, EKONOMEM, účetním na VUT v Brně. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Vědec Ježíš Kristus odešel z VUT v Brně a skrýval se, protože věděl, že vědci z VUT v Brně, budou usilovat i o jeho život. V jeho bytě ho navštívila mladá ŽENA STATEČNÁ, která mladého Ježíše Krista milovala. Říkala Ježíši Kristu, že je pro něho výhodné, být dementní, nemít paměť, protože vědci z VUT v Brně ho nechají naživu, když bude mluvit pravdu, uvedenou v Písmu, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Protože vědci z VUT v Brně, Ježíše Krista stále pronásledovali, na VUT v Brně se vrátil. Ježíše Krista, na VUT v Brně mučili, pod dohledem rektora Štěpánka. Při mučení ho žádali, aby jim napsal rovnice, které umožní vyrobit zařízení, které boháčům, bakéřům, obchodníkům, zbrojařům, a jiným válečným zločincům, umožní přežít třetí světovou válku. Vědci na VUT v Brně chtěli Ježíše Krista zastřelit. Při mučení Ježíše Krista byla přítomná i mladá ŽENA STATEČNÁ. Ta jednoho vědce, zločince z VUT, v Brně zastřelila. Při mučení Ježíše Krista na VUT v Brně, byl přítomný také vědec, docent Pospíšil vut@vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu. Ježíš Kristus přemluvil docenta Pospíšila, aby se přidal k nim, k Ježiši Kristu, a k jeho ŽENĚ STATEČNÉ, mluvením pravdy o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Docent Pospíšil to učinil, a zavolal na válečného vraha, na zločince rektora Štěpánka, Policii ČR. Kvůli neposlušnému a vzpurnému zločinci rektoru Štěpánkovi, se celá země v základech hroutí. Zločinec rektor Štěpánek, je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu kvůli tomu, že se odmítá k Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neprodleně vrátit. Film se tedy skončil RADOSTNOU ZPRÁVOU. Policie ČR rektora Štěpánka vyšetřovala, a tím zachránila novému Ježíši Kristu život, stejně tak jeho ŽENĚ STATEČNÉ. Mediální MISTR Ježíš Kristus, doplnil tuto RADOSTNOU ZPRÁVU, zprávou o zničení neposlušného rektora Štěpánka, ještě v horoskopu v novinách Rovnost. Uvedl zde, že ještě než se říjen odebere do věčných lovišť, dostanu možnost profesně zazářit. Slíbil, že budu vzorem pro pokorný a úplně poslušný, to je živý, technický lži lid, který Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Jako bývalý projektant, VZDUCHOTECHNIK, profesně zazářím, když vedoucí ÚSTAVU TZB docent Hirš, hirs.j@fce.vutbr.cz, hirs.j57@gmail.com, a jeho podřízení uznají, že jsem je profesně zahanbil, kvůli jejich neposlušnosti, kvůli jejich vzpouře proti dokonalé lásce Božích zákonů. blasinski.p@fce.vutbr.cz, horak.p@fce.vutbr.cz, rubina.a@fce.vutbr.cz, sikula.o@vutbr.cz, adam.p@fce.vutbr.cz, vytasil.m@fce.vutbr.cz, vlcek.p@fce.vutbr.cz, formanek.m@fce.vutbr.cz, jelinek.o@fce.vutbr.cz, maurerova.l@fce.vutbr.cz, pocinkova.m@fce.vutbr.cz, rubinova.o@fce.vutbr.cz, jakubvrana@seznam.cz, vendlova.l@fce.vutbr.cz, Pavel.Uher@vutbr.cz, plasek.j@vut.cz, tesar.z@fce.vutbr.cz, topic.j@fce.vutbr.cz, info@fce.vutbr.cz, kalus.r@fce.vutbr.cz, weyr.j@fce.vutbr.cz, wierzbicka.h@fce.vutbr.cz, dolezalova.j@fce.vutbr.cz, horka.l@fce.vutbr.cz, sykorova.i@fce.vutbr.cz, vascakova.a@fce.vutbr.cz, vyhlidalova.k@fce.vutbr.cz, kominek.p@fce.vutbr.cz, gebauer.g@fce.vutbr.cz, veliskova.e@fce.vutbr.cz, atd. Uvedené vědce jsem zahanbil tím, že stále v Písmu hledám energeticky správnou cestu Česka a SVĚTA. Tato cesta je zapsaná ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což je pro uvedené vědce VUT v Brně, bláznovstvím. Neposlušným a vzpurným, tím mrtvým vědcům je bláznovstvím, že nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy musí nového Krista každý znát, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což nikdo, svým rozumem geneticky zvířecím, nechce pochopit. Zahanbil jsem vědce tím, že jako průmyslovák, s pomocí rozumu Ježíše Krista, chápu energeticky správnou cestu výstavby měst a sídlišť, pouze z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, navržených na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zahanbil jsem uvedené vědce tím, že jako neposlušní a vzpurní stále nechápou, že především oni z ÚSTAVU TZB, musí být jedinými architekty, a jedinými urbanisty, sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, technický lži lid Česka má povinnost zajistit, aby v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí, nejenom v Česku, ale celosvětově, společně stolovali nové BOŽÍ RODINY, pokoré a úplně poslušné. Ježíši Kriste, jediný Bože všech států světa, ukonči prosím svůj Boží SOUD na VUT v Brně, a s Ing. Vokřálem tím, že technickému lži lidu vědců z VUT v Brně, včetně primátora Ing. Vokřála, svůj Boží technický rozum, zase vrátíš, což jsi v Písmu slíbil. Při odstoupení TVÉHO Božího rozumu, kvůli neposlušnosti vědců z VUT v Brně, zemdleli vědci celého světa. Odstoupením Božího technického rozumu, od vědců VUT v Brně, jsi Ježíši Kriste dokázal, že stále existuješ, a že vše činíš dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Primátore MMB Ing. Petře Vokřále vokral.petr@brno.cz, a neposlušný, to je mrtvý technický lži lide VUT v Brně hirs.j57@gmail.com, hirs.j@fce.vutbr.cz, rektor@ro.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, atd. Mediální MISTR Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, považuje tyto texty pomalého Božího SOUDU křesťanských, militaristických sviní Česka, za RADOSTNOU ZPRÁVU. Umožňuje pokorným a úplně poslušným služebníkům Ježíše Krista, vyjít z křesťanské, militaristické nesvobody, do svobody celosvětového, mírového Božího království, kde Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, bude NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, v případě Vaší úplně poslušnosti. Dle Písma, jste nyní novými kněžími, kteří tím, že přestanou lhát o Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI, a přestanou tím lhát o koncepci energetiky, přestanou pochovávat křesťanský a ateistický lži lid Česka a světa, do energetického, ekonomického, ekologického a mravního HROBU. K návratu k Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI, stačí Vaše úplná poslušnost. Rozum NEPOSLUŠNÝM křesťanským a jiným ateistickým pokrytcům zatemnil Kristus proto, aby dokázal svou moc nad každým vzpurným hlupákem. Chce se v Česku smilovat nad všemi v jedinou hodinu, při ukončení soudu. Křesťanství je prvotním hříchem, který, dle písničky od MISTRA Krista, je LOĎKA PŘEVRŽENÁ. Boží království dá Kristus za příběh, o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, co šel by vzít zpátky. Bůh je nyní ŽENA STATEČNÁ, což je technický lži lid VUT v Brně. Bude míň o jednoho blázna Stanislava Oplatka, předkladatele SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, když se s technickým lži lidem domluvím, z milosrdenství rozumu Krista, Boha.

 

5.) Primátore MMB Ing. Petře Vokřále vokral.petr@brno.cz, a neposlušný, mrtvý technický lži lide VUT v Brně hirs.j57@gmail.com, hirs.j@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, rektor@ro.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, atd. Opakovaně uvádím texty Písma o tom, že Vy, neposlušní, to je mrtví, máte povinnost být jako první živými, to je úplně poslušnými tím, že pochopíte, že Ježíš Kristus vyžaduje dialog živých i mrtvých, o další energetické cestě Česka a světa. Když něco z textů Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o správné koncepci energetiky stále nechápete, máte povinnost se telefonicky ozvat sami, na tel. 546 441 154, abych Vám texty Písma mohl srozumitelně objasnit, z milosrdenství rozumu Ježíše Krista. Kdo se po volbách raduje ze svého vítězství, nemá proč. Konečné slovo o vítězech, konečné slovo o tom, kdo má v Česku vládnout jako Bůh úplně poslušný, má Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Technický lži lide v Brně. Noviny Rovnost uvedly 2.11.2018 zmínku o tom, že Kancelář architekta města Brna info@kambrno.cz, sedlacek.michal@kambrno.cz, iti@brno.cz, marketing@brno.cz, podatelna.mpb@brno.cz, behalova.jana@kambrno.cz, tis@brno.cz, kp@brno.cz, vmmb@brno.cz, oko@brno.cz, uspp@brno.cz, oz@brno.cz, ok@brno.cz, oi@brno.cz, osmt@brno.cz, uht@brno.cz, od@brno.cz, bo@brno.cz, ousr@brno.cz, omi@brno.cz, odsc@brno.cz, urm@brno.cz, zu@brno.cz, po@brno.cz, oupr@brno.cz, mo@brno.cz, ozp@brno.cz, ovlhz@brno.cz, smartcityinfo@brno.cz, orf@brno.cz, osp@brno.cz, volá po nápadech, jak udělat z komplexu nevyužívaných teplárenských budov v ulici Špitálka, čtvrt vybavenou nejmodernějšími technologiemi, energeticky soběstačnou a šetrnou k životnímu prostředí. Špitálka má posloužit jako příklad, jak bude Brno vypadat v roce 2050, uvedl primátorův náměstek Jaroslav Kačer. Návrhy do soutěže od architektů čeká kancelář do 21. ledna 2019. Primátore MMB Ing. Petře Vokřále vokral.petr@brno.cz, a neposlušný, to je mrtvý technický lži lide VUT v Brně hirs.j57@gmail.com, hirs.j@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, rektor @ro.vutbr.cz, atd. Energeticky soběstačná sídliště a města, dle vůle Ježíše Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, měla být projektována již od roku 2006, kdy vládnoucí psychiatři Masarykovy univerzity, spolu se starostkou MUDr. Hrubou, a s redaktory Lidových novin, kvůli mému prosazování uvedené vůle Boží, ze mně udělali v Lidových novinách nesvéprávného blázna. Dialog o energeticky soběstačných sídlištích a městech měl být veden již od roku 2006, dle mého návrhu, uvedeného nyní ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Protože také slepý a hluchý technický lži lid VUT v Brně, považoval texty Písma o tom, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, STVOŘITEL veškeré energetiky, do energetiky Česka a světa vidí, za absurditu, Ježíš Kristus z Česka zase odešel. Pro odstoupení jeho technického rozumu, Brno, Česko, a tím celý svět, padá do energetického, ekologického a mravního hrobu, do křesťanského PEKLA třetí světové války, především kvůli VUT v Brně. Texty Písma o neprodleném odpočinutí od díla energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., KVŮLI ENERGETICKÉ SPÁSE Česka a světa, KVŮLI ZACHOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV NA ENERGETICKOU PŘESTAVBU, pro vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické hlupáky, jsou stále bláznovstvím. Vzpurný a neposlušný technický lži lid VUT v Brně, chce stále sloužit tvorstvu, místo STVOŘITELI tím, že chce sloužit Bohům křesťanských pomatenců, to je výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. místo STVOŘITELI. Primátore MMB Ing. Petře Vokřále vokral.petr@brno.cz. Protože Vy, jako jediný, jste nechal zaslat písemnou odpověď na mou žádost o zpochybnění, zrušení, či o změnu říjnových voleb politiků pravice a levice, roku 2018, obracím se především na Vás. Máte povinnost bojovat s Ježíšem Kristem, o zachování svého TĚLA, geneticky zvířecího, a své DUŠE, která je stejná jako u zvířat, ve SVĚTĚ pokorných a úplně poslušných lidí. Boží přikázání pro Vás nyní nejsou těžká. Máte povinnost, spolu s ředitelem KAM docentem Sedláčkem sedlacek.michal@kambrno.cz, a spolu se mnou, navštívit vedoucího ÚSTAVU TZB docenta Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz, hirs.j57@gmail.com. Jak jistě víte, primátorce Brna MARKÉTĚ Vaňkové z PTACTVA ODS info@marketavankova.cz, jsem zaslal text jedné písničky od mediálního MISTRA Krista o tom, že pro jedno kvítí, se SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, v hlavě docenta Hirše, nerozsvítí. Toto SLUNCE SVĚTLA SVĚTA Božího technického rozumu, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má na VUT v Brně vyjít, jako náhrada za mizející fosilní paliva. Ježíš Kristus nechce, aby sídliště v ulici Špitálka navrhovali DUCHEM CHUDÍ architekti, kteří o Ježíši Kristu, a o jeho vůli vládnou z Česka celému SVĚTU, nemají ani ponětí. Vyžaduje, aby jediným architektem a urbanistou sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, byl docent Hirš a jeho technický lži lid. Ježíš Kristus v Písmu slíbil, že když se technický lži lid VUT v Brně před Kristem pokoří, když docent Hirš veřejně vyzná své hříchy, to je své lži o koncepci energetiky, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, že se do jím v Písmu vyvoleného Česka zase vrátí, a to přímo do hlavy docenta Hirše. Technický lži lid, totiž již musí mluvit stejnou pravdu o koncepci energetiky, jakou mluví Ježíš Kristus v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Primátore MMB Ing. Petře Vokřále vokral.petr@brno.cz. Pokud Vám Kristus dovolí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, abyste VOKŘÁL, jistě pochopíte, proč by se nové vlakové nádraží v Brně mělo nazývat: Nádraží Ježíše Krista. A také proč je Brno ŠALINGRADEM. ŠALINGRADEM je Brno z toho důvodu, že snad bude možné na všechny dálnice položit koleje pro regionální dopravu tak, aby regionální vlaky projížděly Brnem, ŠALINGRADEM. Musite zajistit, aby Brno bylo, pro neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické svině, či NETVORY, něco jako Stalingrad. Aby bylo nedobytné, a aby neposlušné a vzpurné vládnoucí svině, svoji válku s Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, v Brně prohrály. Sloužit pohlavním ÚDŮM křesťanskému či ateistickému lži lidu, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Brna, Česka a světa. Kdo si vybere třetí světovou válku, místo mírového, celosvětového Božího království, brzy se dočká. Ježíš Kristus, KRŠNA, Vám v Bhagavadgítě říká. Jdi a bojuj Ing. Petře Vokřále vokral.petr@brno.cz, o svoje místo na SLUNCI, o místo primátora Brna, zbořením křesťanských hodnot, to je militarismu, imperialismu, kolonialismu, a žití boháčů na výnosný trh. Dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, MARKÉTA Vaňková z PTACTVA ODS info@marketavankova.cz, nesmí být primátorkou Brna, ani náhodou. Nabídka pro MARKÉTU Vaňkovou z Bohem prokletého PTACTVA ODS, uvedená v kapitole 248, a v této kapitole, aby SRPEM a KLADIVEM Boží spravedlnosti dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zatměla MĚSÍC Koránu, a stejně tak SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské mediální HVĚZDY, např. zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, jeho Bůh BELZEBUB kardinál Duka, a jejich Bůh KOZEL z ČSSD Rusnok, guvernér ČNB podatelna@cnb.cz, budou padat ze SLOV svých křesťanských nebes, na NOVOU ZEMI, nebyla myšlena vážně, byla pouze ZKOUŠKOU. Vyhánět DÉMONY, to je bankéře, je již v Česku možné, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, což má však povinnost realizovat především technický lži lid z VUT v Brně, spolu s Vámi, pane Ing. Vokřále. MARKÉTA Vaňková nemůže být primátorkou Brna kvůli své profesi právníka. Kristus vyžaduje, aby jím vyvolené Česko se poučilo ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde uvádí, že vládnoucí místo primátora Brna, musí obsadit odborník, jakým jste např. Vy, stavař, vysokoškolák, a ne právník. O právnících Kristus uvádí, že se mu pletou do technického řízení Brna a světa tím, že se pletou do věcí, do kterých jim, z hlediska jejich odbornosti právníků, nic není. Člověk NEPRAVOSTI, SYN ZATRACENÍ, je Bůh neposlušných a vzpurných sviní, či NETVORŮ, KOZEL z ČSSD Rusnok, guvernér ČNB podatelna@cnb.cz. Ježíš Kristus vydal bankéře, boháče, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., do moci klamu tím, že uvěřili lžím, že jim Kristus odpustil také hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Není pravda odpuštění těchto hříchů křesťanským sviním, což tvrdí lháři a zločinci,NETVOŘI, drzí Satani či LUCIFEŘI kněží, farář Hének z Domašova, a jeho Bůh, BELZEBUB biskup Cikrle. Slovo Boží je nové, je to SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tímto SLOVEM jsou všichni úplně poslušní, to je ŽIVÍ, vysvobození od uvedených pochybných a zlých lidí. Plést se Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, do řízení Česka a světa, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je trestný čin, je zločin. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Kristus uvádí, že DUCHEM CHUDÍ neposlušní hlupácí, např. právníci, nemohou sedět na vedoucích místech, což se dělo v době, kdy Kristus trestal Česko čtyřiceti

 

léty POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Tehdy na vysoké místo BERANI z KSČ dosazovali nevzdělané komunistické pomatence. Kdežto schopní, vzdělaní odborníci, zůstávali sedět dole. Kaz.3/18až8/8až10/6až12/3, atd. Když, pane Ing. Vokřále, ze sebe nadále budete dělat slepého a hluchého DUCHEM CHUDÉHO dementa v době, kdy DUCH VEŠKERÉHO PÍSMA, od NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již je vylit SOUDEM neposlušných křesťanských a ateistických dementů, nebude to k užitku ani Vám, ani Česku, ani světu. Veškeré zlo na světě dělají DUCHEM CHUDÍ, nemravní vládnoucí Bohové, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici, atd., což je realita. Kristus vyžaduje, dle svého plánu, abyste úplné zničení uvedených neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Bohů provedl Vy, spolu s docentem Hiršem a s jeho technickým lži lidem, spolu s ředitelem KAM docentem Sedláčkem sedlacek.michal@kambrno.cz, a spolu se mnou. Především Vy, politik, pane Ing. Vokřále, máte povinnost iniciovat setkání nás čtyř, u docenta Hirše na VUT v Brně. Ježíš Kristus totiž v Písmu uvádí, že ho uspokojí, když čtyři lidé z Brna budou mluvit pravdu o tom, že energeticá, ekologická a mravní spása Česka a světa, souvisí s odpočinutím od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výstavby, výroby, dopravy, spotřeby, nesmyslného horečného zbrojení, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dovoluje technickému lži lidu jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že technický lži lid povede veřejný dialog o tom, že je nezbytné, celosvětově stavět pouze věčné příbytky, to je sídliště a města pouze z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pane Ing. Vokřále, máte povinnost požádat docenta Hirše, aby jeho technický lži lid vypočítal, zda navržené sídliště pro cca 1500 lidí, je energeticky soběstačné. Je nutné vést dialog o tom, jak nejlépe splnit rozkaz Krista, jakým způsobem nejlépe stavět energeticky soběstačná sídliště a města, což Kristus vyžaduje po technickém lži lidu neprodleně, a celosvětově. Pane Ing. Vokřále. Ježíš Kristus vyžaduje, abyste tímto způsobem neprodleně, v roce 2018, nastolil vládu NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITELE nejenom Česka, ale celého světa. Když to tímto způsobem s Ježíšem Kristem zkusíte, Kristus v Písmu slibuje, že bude ve všem po nedostatku tím, že setře každou slzu z očí všem bezdomovcům světa, i bezdomovci Blažkovi z Říček. SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM bohatých a chudých, celosvětově elektronicky plánovaným, a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, celosvětově elektronicky kontrolovaným. Když se nebudete bát Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl, platí i o Vás texty Písma o tom, že jste blázen, který složí tvorstvu, místo STVOŘITELI Ježíši Kristu, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Nebuďte bláznem, nechtějte být Ježíšem Kristem trestán, odstoupením jeho Božího rozumu, od Vás, neposlušného a vzpurného blázna. Pokud mnou citované texty Písma, Vám stále nejsou jasné, rád Vám je osobně vysvětlím. Především technický lži lid v Brně, vůdce docent Hirš, musí zpívat. Já už vím co se má. Mám se vdát jenom jednou za život. Mám se vdát tím, že Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, budu ŽENOU STATEČNOU. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Kristus se na vším lži lidem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až ŽENA STATEČNÁ, docent Hirš, bude na VUT v Brně učit stavět domy ZIMNÍ BYTOVÉ a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Primátore MMB Ing. Petře Vokřále vokral.petr@brno.cz, a lži lide VUT v Brně. Když je docent Hirš, se svým technickým LŽI LIDEM, ŽENOU STATEČNOU, je současně Bohem vyvolenou NEVĚSTOU. NEVĚSTA, docent Hirš, společně s Ing. Vokřálem a s ředitelem KAM docentem Sedláčkem sedlacek.michal@kambrno.cz, s číslem 666, se musí připravit, svými skutky, mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti celosvětové výstavby energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelných SÍDLIŠŤ a MĚST, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500, úplně poslušných služebníků Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Bude ve všem, celosvětově, po nedostatku, když to s novým Kristem nyní zkusíte. Zj.19/7až22/21, Ám.3/7,15až5/10,18,25až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud.12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Při odstoupení Božího rozumu, nikdo z křesťanského, či ateistického lži lidu, nedovede mluvit pravdu. Proto je Vaší povinností studovat texty Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o Boží moci nad každým člověkem, protože při odstoupení rozumu Ježíše Krista, rozum člověka je pouze geneticky zvířecí. Máte povinnost studovat ty texty Písma, kdo má nyní stát na vedoucím BOŽSKÉM místě primátora Brna. MARKÉTA Vaňková z PTACTVA ODS info@marketavankova.cz, nesmí být primátorkou Brna, ani náhodou. Ježíše Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ani ve snu nenapadlo, dát do čela MMB technicky nevzdělaného, neposlušného NETVORA. Texty Písma o nutnosti umytí neposlušných a vzpurných sviní, platí není především pro lži lid technický VUT v Brně, pro docent Hirše, Ing. Vokřála, a ředitele KAM docenta Sedláčka. Pro MARKÉTU Vaňkovou z PTACTVA ODS platí především texty Písma, že je MRZKOU ŽENOU, že je OHOLOU kvůli tomu, že souhlasí s tím, že si neposlušné, to je mrtvé křesťanské či ateistické svině, vždy na Vánoce rodí svou mladou křesťanskou STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO jenom proto, aby si znovu nastolili svou křesťanskou nespravedlnost, kvůli svým dobře placeným korytům. Dle Písma a písniček od mediálního MISTRA Krista. Po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, hlas PTACTVA ODS již v Česku zazněl, jak svině JUDr. Markéty Vaňkové, tak politologa, drzého emeritního rektora Masarykovy univerzity, NETVORA Petra Fialy. PTACTVO ODS, má povinnost, odejít do ticha zas, na smetiště dějin, nevěky věků. Falečné proroky Kristus nepotřebuje. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Zjev.1/1až22/21, atd. Boží majetková rovina SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, opakovaně objasněná, která je větší spravedlností, než byla spravedlnost v době POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy čtyřiceti let socialismu, neposlušným, to je mrtvým vládnoucím NETVORŮM, se stále hnusí. Mat.5/3,9,14, 18,23/7,25/32,40, atd. Především pro právničku MARKÉTU Vaňkovou z PTACTVA ODS info@marketavankova.cz, platí texty Písma o tom, že svým rozumem geneticky zvířecím, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nic nepochopí a že se NEUZDRAVÍ. Jako NEUZDRAVENÁ, nemůže být vládnoucím Bohem. Ježíš Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES vyžaduje, aby vládnoucí Bohové byli pokorní a úplně poslušní, dokonalé Boží lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Ježíš Kristus v Písmu uvádí, že dříve než co neposlušní a vzpurní, naprosto nemravní PRÁVNÍCI pochopí, budou trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ježíš Kristus nic nečiní tajně. Vše bude nové také tím, že stávající právníci přestanou existovat tím, že přestane existovat jejich imperialistická, militaristická spravedlnost. MARKÉTA Vaňková z PTACTVA ODS info@marketavankova.cz, má povinnost dobrovolně se vzdát funkce primátorky Brna. Trním pod hrnci Boží majetkové roviny bude tím, že jako kuchařka bude vařit snídaně, obědy a večeře, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Protože domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, nejsou ještě postavené, bude vařit jídlo pro pracující lži lid ve všech restauracích, kde lze vařit snídaně, obědy a večeře. Nebo může být ZEMĚDĚLSKOU NEVOLNICÍ, kterých bude mnoho, a zahrádkářským způsobem pěstovat ovoce a zeleninu pro domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. MARKÉTA Vaňková z PTACTVA ODS info@marketavankova.cz, má povinnost pochopit, že já, Kristem vyvolený projektant vzduchotechniky, zahanbují každého, kdo se k Ježíši Kristu nechce vrátit tím, že Ježíš Kristus, který dělá SOUD odstoupením svého Božího rozumu, trestá Česko tím, že Kristem souzený lži lid, jde ve své bezbožnosti stále dál, ke své vlastní záhubě. Proto, technický lži lide VUT v Brně, a Ing. Vokřále, a řediteli KAM docente Sedláčku. Nebuďte zase jako hluché a slepé zmije, nebuďte jako právníci a soudci z Brna. Vůli Boží je vše militaristicky křesťanské zbořit, nastolením celosvětového, mírového Božího království, v jedinou hodinu, či v jediný den, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která jsou již na zemi, mezi Vámi, která jsou novým Bohem, novým Kristem, VŠEVĚDOUCÍM, NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM.

 

6.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým a náboženským dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost donutit NSS v Brně, aby SOUDY, mluvením pravdy, neprodleně iniciovali, aby na VUT v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, boháči a bankéři, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických a křesťanských sviní, Česku, a SVĚTU, se stále krátí čas energetické spásy, protože Česko neuznalo, že zpupní a vzpurní jsou v Boží pasti. Boží PAST je dvojnásobná. Jednak je to přibližující se ropný, a tím i ekonomický kopaps, a jednak je to odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných pomatenců, kteří odmítají studovat SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří proto neznají dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech, a o zničení BALVANU, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus, který je jediným UČITELEM, totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude úplně zrušená cenzura na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, protože vyžaduje, aby každý být stejným UČITELEM, stejným BOHEM, jakým je nový Kristus, jakým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby z křesťanského pekla se zachránili všichni, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekologii a mravech, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Při odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé na sebe, jako psi. Všichni chudí pomatenci chtějí šetřit, aby chamtivé bohaté křesťanské svině, mohly válčit, a ničit celý SVĚT, svými křesťanskými hodnotami. Bude ve všem po nedostatku, po zrušení cenzury na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA, těchto textů. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem zkusí. Pane JUDr. Baxo. Mám povinnost stále k Vám vycházet proto, aby víra z Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, došla v novém DNES naplnění Písma, již při úplňku MĚSÍCE, v pátek, 13.6.2014, k dokonalosti Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, po zrušení Vaší SKÁLY, kterou je pravdo – láskovec, lhář, hlupák, tupec, pokrytec, Jidáš, kněz, Tomáš Halík, čerstvý laureát Templetonovy ceny, kterou si vymodlil od svých Bohů, od Baalů, to je BOHÁČŮ, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů, čímž znovu, stejně jako Jidáš, prodal Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a s ním Kristem vyvolené Česko. Pokrytci, lháři, lenoši, zločinci, a vrazi, vojenští kaplani, nového Krista zabili, mletím děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu katolického katechismu, protože se odmítají poučit. Naprosto nepoučitelní a dementní jsou všichni lidé tím, že jsou zpupní, vzpurní, drzí a neposlušní, pro odmítnutí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o zničení SKÁLY, drzého pozemského Otce Satana, kněze, Tomáše Halíka, kterou je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Pane JUDr. Baxo, jste tímto žádán, abyste zrušil děsivou temnotu, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu, tím že zrušíte volby do EP. Nový Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Nad svým novým, Božím, technickým lidem VUT v Brně a ČVUT se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až uváděnou pravdu o energetice, a křesťanských militaristických sviních Česka, dáte na svícen tím, že zrušíte volby do EP. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou totiž nenapravitelní, nepoučitelní a hloupí, protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat. Proto v Bohem vyvoleném Česku, nikdo nemá výmluvu. Neznalost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo – láskovec, Satan, kněz Tomáš Halík, nikoho neomlouvá. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, abyste zrušením voleb do EP zajistil, aby lži lid Česka, a tím i lži lid SVĚTA, vešel neprodleně do odpočinutí od díla úplného zničení fosilních paliv, protože je nezbytné je zachránit, na nezbytnou přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, aby slovo nového Krista bylo neprodleně kázáno ve všech médiích Česka, a po svolání všesvětového mírového summitu, do DOLINY O2 Arény v Praze, ve všech médiích SVĚTA. Všechny Boží požadavky, na vrácení Božího technického rozumu, technické elitě VUT v Brně a ČVUT znáte, takže nemáte výmluvu. Pro naprosto chybnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou, kvůli Vaší vzpouře, pane JUDr. Baxo. V Česku se narodil nový BOŽÍ SYN, nový Kristus, a nenašel se nikdo poslušný. Touha po něčem dobrém, není touha po vojenských kaplanech, touha po nesmyslných válkách, o ropu, plyn, a o moc boháčů nad lidmi. Kdo má za Bohy vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Pokřivené charaktery mají všichni pokrytci, kvůli křesťanství, kvůli lenosti a zbabělosti lidstva, studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, svým rozumem zvířat, kterým Kristus, jediný Bůh SVĚTA, činí křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bohové, měnící SVĚT, jsou úplně poslušní. Veškeré zákony na SVĚTĚ se porušují kvůli justici Česka, především kvůli NSS v Brně. NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále slepě doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministr průmyslu není prohlášen za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se v Česku nebude mluvit uvedená pravda. Neposlušný, mrtvý technický lži lid, při odstoupení rozumu Krista, je dementní, kvůli kněžím. Pravda o Bohu, a pravda o energetické Boží koncepci, spasí Česko a svět, při úplné poslušnosti nových služebníků Krista. Bez rozumu Krista, úplně dementní ministr Chládek, produkuje ve školství mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale kteří nedovedou rozlišit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, uvedenou v Písmu. Spása je v neprodleném odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby.

 

7.) Můj soused Artur zemřel při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2018, ve věku nedožitých 87 let. Je to radostná zpráva z toho důvodu, že ho Kristus, DUCH SVATÝ, jehož hněv, kvůli neposlušnosti Česka již neprodlévá, netrápil na smrtelné posteli příliš dlouho. Sír.5/5,7/16až11/26,12/12až30/17až31/22až38/15, atd. Ukončil jeho utrpení v DEN SVÉHO SVÁTKU, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, aniž se dočkal toho, že by drzý Satan, farář Hének z Domašova, dvakrát vykořeněný, obrátil své chrámové zpěvy v kvílení. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Při rozloučení s Arturem zazněla píseň o tom, že Kristus mu dal sílu tím, že se blížil k jeho ústům. Kristova ústa jsou SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Artur se blížil k ústům Ježíše Krista v době Božího trestání, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Tehdy byl ovšem Artur také deset let velitelem čety dělostřelecké baterie, jako voják z povolání. Kristus mu tento hřích, který je k energetické SMRTI Česka lidstva odpustil, a vzal si ho k sobě. Mrzelo mě, že Artur, jako bývalý BERAN, jako bývalý komunista, se nyní nevrátil k novému Ježíši Kristu, k jeho spravedlnosti daleko větší, než byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy. Když jsem ho navštívil, stále nechápal SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti nastolit Boží celosvětovou majetkovou rovinu. Což bylo proto, že se Ježíš Kristus chce smilovat, nad celým Českem současně, v jediný den, či v jedinou hodinu, až technický lží lid VUT v Brně, spolu s Ing. Vokřálem, začnou mluvit pravdu o Česku, a pravdu o jedině správné koncepci energetiky Česka a světa. O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Soused Artur, na konci života dostával morfium. Kristus žádné morfium u starých lidí nechce. Všechny hříchy odpustí tomu, kdo bude nyní požadovat ukončení trestání křesťanských neposlušných sviní, či NETVORŮ tím, že Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, který robotickou eutanazii povoluje. O sousedovi Arturovi píši také kvůli pohřbívání. Dle mého názoru, pohřbívání žehem již není možné, kvůli tomu, aby plyn zbyl pro živé, aby nebyl pro mrtvé. Pohřbívání do hrobu také není možné, pro malou velikost hřbitovů, kvůli nesmyslnému přemnožení lidí. Dle mého názoru, také elektřina musí být jenom pro živé, nikoli pro mrtvé, to znamená zmrazování lidí také není možné. Vůli Boží zjevil Kristus v jedné písničce. Po smrti je nutné každého člověka pochovat bez rakve, do společného hrobu, na vhodné mýtině v lese. Pochovávat se bude tak hluboko, aby pro nově vysazené lesní stromy, byla mrtvá těla lidí hnojem. Rozloučení ze zesnulým musí být na slavnostní hostině pro truchlící, v domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Ježíš Kristus, dle Písma a písniček chce, aby se lidé znovu scházeli ve jménu Božím, ve jménu nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO. Kristus s trestáním nepřestane, dokud nezvítězí. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi v Písmu uvádí, že trestá křesťanský a jiný pomatený lži lid Česka a světa tím, že také vyvrací auta – vozy, i s těmi, co na nich jezdí. Domašov a Říčky trestá opakovaně tím, že na dálnici, u Domašova, vyvrací kamiony i s těmi, co na nich jezdí, proti vůli Boží. Auta a kamiony, při havárii na dálnici, jezdí přes Domašov a Říčky. Tím je křesťanský lži lid Domašovska trestán prachem a hlukem. Radostnou zprávou bude, až technický lži lid VUT v Brně rozhodne, že auta, SKÁLA neposlušného, mrtvého lži lidu, odtáhnou v děsu, kvůli ponechání všech fosilních paliv světa, pro přestavbu Česka, a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na výstavbu domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí. O sousedu Arturovi píši také z toho důvodu, abych odsoudil stávajícího vládnoucího Boha, pokrytce Martina Ondráčka z vedení ČRo, zakladatele JEŽÍŠKOVÝCH VNOUČAT, který si drze hraje na Boha. V době Vánoc 2018, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE do Česka, má drzost nabízet starým lidem nějaké stupidní dárky, a rozvážet je autem po všech čertech. Tento dementní zločinec se stále nestydí a nezná zahanbení za to, že uvedeným způsobem chce stírat starým lidem slzy z očí, což je způsobeno odstoupením rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk. Fundamentální katolíci chybně věří, že při Božím SOUDU vstanou z hrobů všichni zbytečně zabití vojáci dvou světových válek, což se při Božím SOUDU, v roce 2018 viditelně nestalo. Ježíš Kristus nechal vojáky zabít za trest, za to, že před válkami nesvrhli vládnoucí Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany a jiné zločince, dle učení o Boží majetkové rovnosti, Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Fundamentální katolík Pelán, na Říčkách, na Martina, zvonil UMÍRÁČKEM, na počest padlých vojáků. Nevěří tomu, že vojáci byli Ježíšem Kristem zabití za trest. Já jsem Pinchas, prorok, třetí v Boží slávě. Kristus slíbil, že zastaví pohromu, kterou je odstoupení jeho rozumu, i od technické elity Česka a světa, v případě úplné poslušnosti Česka. Dle písničky, Bůh je ŽENA. Bůh je ŽENA STATEČNÁ, nová státní správa, úplně poslušná. ŽENOU STATEČNOU musí být nyní lži lid docenta Hirše z VUT.

 

8.) Všichni dále uvedení, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 23. listopadu 2018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch profesí, co zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři mnohých profesí, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, mnohých profesí pro Krista nepotřebných, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození SOUDEM, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, a od NOVIČOKU promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucího DÉMONA Rusnoka. Jud.12, Mich.4/12, Zj.16/16,21/1až22/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Žalm33/6,115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm1/1až37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

545.

monestat@cnb.cz, iban.info@cnb.cz, archiv@cnb.cz, sdns@cnb.cz, cru.svyp@cnb.cz, pojistovny@cnb.cz, lib@cnb.cz, kp@brno.cz, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, podatelna@nssoud.cz, sekretariat@nssoud.cz, jb@janburian.cz, info@axamit.cz, brno@biskupstvi.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, info@marketavankova.cz, vokral.petr@brno.cz, novotnik.dusan@brno.cz, necasova.zuzana@brno.cz, jaskova.lenka@brno.cz, samankova.zdenka@brno.cz, pospisek.pavel@brno.cz, tis@brno.cz, posta@brno.cz, machalova.iva@brno.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, radek.bortlik@rozhlas.cz, brno@bo.rozhlas.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektor@muni.cz, cupr@biskupstvi.cz, starosta@obec.domasov.net, podatelna@cnb.cz, expozice@cnb.cz, lib@cnb.cz, statistickevykazy@cnb.cz, smenarny@cnb.cz, logo@logoped.cz, sekretariat@pnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, lesni.hluboke@volny.cz, obec.litostrov@tiscali.cz, ou@lesnihluboke.cz, obec.javurek@seznam.cz, podatelna@obecrudka.cz, podatelna@lesnihluboke.cz, filip@psp.cz, kmalina@socdem.cz, tiskove@socdem.cz, mklang@socdem.cz, belobradek@kdu.cz, kancelar@pavelbelobradek.cz, fialap@psp.cz, petr.pesek@ods.cz, petr.fiala@ods.cz, vojtech.filip@kscm.cz, info@pikaz.com, josef.potomsky@pikaz.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v listopadu 7018. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Boha drze uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39, 12/2, atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně, na podzim, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 70 let od roku 1948, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok OSMIČKY, 2018, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.25/11, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, 1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11. Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, Lucifer Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Zákon křesťanské KARMY bude zničen, zničením temnoty katolického katechismu. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12.