Kapitola 248 - 28 stran.

21.10.2018 21:10

Kapitola 248 - 28 stran. Tato kapitola je žádostí o zpochybnění, zrušení, či o změnu říjnových voleb politiků pravice a levice, roku 2018, podávaný 4 stranami formátu A5, a touto kapitolou PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů JUDr. Milanu Bořkovi, předsedovi KS v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz, a dále neposlušnému JUDr. Michalu Mazancovi předsedovi NSS v Brně podatelna@nssoud.cz, vzpurnému JUDr. Sladkému, předsedovi KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, Policii ČR v Rosicích npor. Šoukalovi bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, PTACTVU ODS, nové primátorce Brna MARKÉTĚ Vaňkové info@marketavankova.cz, primátoru Vokřálovi vokral.petr@ brno.cz, novotnik.dusan@brno.cz, necasova.zuzana@brno.cz, jaskova.lenka@brno.cz, samankova.zdenka@brno.cz, pospisek.pavel@brno.cz, tis@brno.cz, posta@brno.cz, machalova.iva@brno.cz, kp@brno.cz, vedoucímu programu ČRo v Brně Kokmotosovi jiri.kokmotos@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, radek.bortlik@rozhlas.cz, brno@ bo.rozhlas.cz, blahoslavenci exřediteli Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz, mrtvému, neposlušnému rektoru MU Bekovi, rektor@muni.cz, drzému Satanu či LUCIFERU biskupu Cikrlemu, brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, drzému Satanu či LUCIFERU, SVĚTLONOŠI OHNĚ PEKLA nesmyslných válek s muslimy, faráři Hénekovi starosta@obec.domasov.net, a starostům Domašovska, to je Říčkám, Domašovu, Rudce, Javůrku, Litostrovu, Lesnímu Hlubokému, atd. Žádám o písemnou odpověď. Krisus ve středu, při úplňku MĚSÍCE, 24.10.2018, nechce přijít jako HURIKÁN. Sír. 39/28, Žalm81/4. JUDr. Bořek má povinnost postavit SOUDNÝ STOLEC neposlušným, to je mrtvým. Když to, na vzedmutém moři militaristických křesťanských sviní dokáže, stane se Česko ARCHOU SPÁSY. Potom již jenom vyčká, až Kristus moře vzpurných vysuší. Iz.29/11až24,57/10,16,20až66/24, 2.Kor.10/4,13/5,8, Žalm37/5až38, Nah.1/4.

 

Kapitola 248 - 28 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 28. Česká bible kapitola 248. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů kapitoly 248 – 28 stran. Je žádostí o zpochybnění, zrušení, či o změnu říjnových voleb politiků pravice a levice, roku 2018, podávaný 4 stranami formátu A5, a touto kapitolou PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, těchto textů, JUDr. Milanu Bořkovi, předsedovi KS v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz, atd., a dalším DUCHEM CHUDÝM BLAHOSLAVENCŮM z Brna, kteří jsou uvedení v úvodu kapitoly. JUDr. Bořkovi, čtyři strany těchto textů formátu A5, a VOLEBNÍ LISTY z kapitol 247, 246, 238, 234, 233 a 116 byly předány ve čtvrtek 18. 10. 2018. Ostatním BRŇÁKŮM, JUDr. Mazancovi, JUDr. Sladkému, Ostrému, Kokmotosovi a rektoru MU Bekovi, byly předány pouze čtyři listy z kapitoly 246 a další dva až čtyři texty. Primátorce Brna MARKÉTĚ Vaňkové a exprimátorovi Vokřálovi, budou texty předány v pondělí. Ostatním pouze elektronicky. V novoluní v říjnu 2018, pro pokorné a úplně poslušné služebníky Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, přišla chvíle, kdy slovo dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelném, nelze přestoupit, pro pochopení Boží moci, a pochopení vyvolení Brna být úplně poslušným BOŽÍM LIDEM, který bude hlavou národů, a ne Bohem trestaným chvostem. Celý svět si musí zvykat, že Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již 2018 let v lidech působí tak, že vzpurná, lidská, politická a náboženská stáda Česka, a světa, vede tak, jak si to v Písmu předsevzal. Kristus vyžaduje, aby se ho nyní všichni báli strachem jaký ještě nebyl, protože jeho hněv již neprodlévá. Při další neposlušnosti, vrcholným trestem bude zničení Česka. Fil.2/13, Iz.29/11až24až33/22, Sír.5/5,7/16,12/12,13/18až19/20,25,39/31,42/19,24,43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Při říjnových volbách, dle svého předsevzetí, Kristus poslal do říše ticha, to je do VĚČNÝCH LOVIŠŤ, LÉVIJCE, BERANY, či OVCE z KSČM, a KOZLY z ČSSD. Dal znovu vládu nad lidmi Bohem prokletému PTACTVU ODS. Vyžaduje, aby Česko energeticky, ekologicky a mravně spasila PRAVICE z Brna, primátorka Brna, MARKÉTA Vaňková info@marketavankova.cz, spolu s JUDr. Bořkem. Jób5/3,14až40/8,14, atd. JUDr. Bořek má povinnost učinit rozhodnutí, že na Božím SOUDU zavládne opět spravedlnost tím, Žalm33/6až94/15, že Česko se znovu, podruhé, tentokrát dobrovolně, podrobí dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma Krista ZLODĚJE, o majetkové Boží rovnosti. Iz.29/11až24až63/14,18,65/1, 15,66/24, Mar.4/12,7/7až13/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14, 26,3/10,5/2,16, Žid.6/3,6,8/11,9/27,12/28, atd. Slavnostní shromáždění, na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, musí svolat úplně poslušná primátorka Vaňková. 1.Tes.4/16,5/2, Jóel1/14až4/4,12, Abak.2/3, Sof.1/11až11,19, atd. Tím naplnit Písmo o tom, že PRAVICE se stane úplně poslušná, a tím Boží. Kristus vzdá Česku chválu, až pravice PTACTVA ODS, STO LETÉHO ABRAMA, či ABRAHAMA, Česka, veškerou moc nad lidmi dá Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tím, že začne realizovat dokonalou lásku Božích zákonů POLE VĚDY Písma. MARKÉTA Vaňková info@marketavankova.cz z Bohem prokletého PTACTVA ODS, SRPEM a KLADIVEM Boží spravedlnosti dokonalé lásky Božích příkazů, Jer.1/17až23/29,32až31/27, Zj.1/1až 14/15až22/21, atd. a zákonů POLE VĚDY Písma, zatmí MĚSÍC Koránu, a stejně tak SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské mediální HVĚZDY, např. zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, jeho Bůh BELZEBUB kardinál Duka, a jejich Bůh KOZEL z ČSSD Rusnok, guvernér ČNB podatelna@cnb.cz, budou padat ze SLOV svých křesťanských nebes, na NOVOU ZEMI. Vyhánět DÉMONY, to je bankéře, je již v Česku možné, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Mar.7/6až13/20,24,16/17, Bhagav.15/15,16,16/13 až24až18/78, atd. Boží království je již mezi námi, na zemi, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Žalm33/6,37/5,11,38,96/7,102/18,27,104/30, Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, což je i ÚSVIT osmého dne, či osmého tisíciletí, JUDr. Bořek musí mluvit KNIHU PŘÍSLOVÍ o tom, že nového Krista musí každý znát, a to ze SLOV NOVÝCH NEBES. Brno má povinnost otřást celou zemí, DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE v Brně. Ježíš Kristus již nikomu neposlušnému, to je mrtvému, nedovoluje kazit dobré mravy, službou vládnoucímu Bohu Česka, NETVORU, Bohem prokletému Rusnokovi, guvernéru ČNB, a jeho Bohu, Luciferu kardinálu Dukovi. Sloužit vládnoucímu Bohu, KOZLU z ČSSD Rusnokovi, a tím lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. je nejvyšší druh šílenství. Bhag.15/15,16,16/1,13,24až18/73, Mar.7/6,8/12,33,10/18,29,13/20,16/17, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh všech států světa, začal dělat pomalý SOUD neposlušných, to je mrtvých křesťanských, ateistických sviní, či NETVORŮ Česka, již v křesťanském roce NULA, kdy dal tvorstvu Bibli a křesťanství. Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE, vede lži lid Bohem vyvoleného Česka dějinami tak, jak to ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvedl, což bylo opakovaně objasněno. Především Vy, společně s MARKÉTOU Vaňkovou, máte povinnost naplnit Písmo tím, že budete dobrovolně, v den SVÁTKU Česka, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 24. října 2018, realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE. Máte povinnost zajistit, aby Brno a Česko realizovalo dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a to nastolením celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Ježíš Kristus, od roku NULA, je Bohem nemilosrdným, trestajícím. Trestá jím v Písmu vyvolené Česko, a všechny státy, za jejich neposlušnost, za to, že místo Ježíši Kristu slouží výrobkům lidských rukou, především, PRACHŮM, ZBRANÍM, MAJETKU, atd., dle svého předsevzetí tak, aby se nyní mohl, nad všemi úplně poslušnými smilovat, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Změna myšlení o výkladu Písma, musí přijít včas, neprodleně, dříve než přijde katastrofa ropného a ekonomického kolapsu, a tím pád do křesťanského PEKLA třetí světové války. Mít v mozku staré křesťanské hodnoty, to je imperialismus, militarismus, kolonialismus, a žití boháčů ne výnosný trh, a tím žít v energetickém HROBĚ, je k energetické, ekologické a mravní smrti Česka a světa. Pane JUDr. Bořku a ostatní oslovení, neposlušní, to je mrtví NETVOŘI, vytažení nyní, na SOUDU, Ježíšem Kristem, z energetického HROBU. Máte povinnost se před Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM sklonit tím, že založíte Kristem v Písmu povolenou, jedinou politickou stranu Česka a SVĚTA, sdružení či společensví, úplně poslušných, to je živých BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, s názvem např. SPOLEČENSTVÍ KRISTOVÝCH SLUŽEBNÍKŮ. Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad úplně poslušným Českem, když Vy, dle zákonů Krista ZÁKONODÁRCE, neprodleně zrušíte všechny politické strany

 

pravice a levice, a všechny ekumenické církve tím, že rozhodnete, že celé, Kristem vyvolené Česko, patří do SPOLEČENSTVÍ KRISTOVÝCH SLUŽEBNÍKŮ. Česko má povinnost, dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. Česko má povinnost milovat Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako sama sebe, pro pochopení, že již není Kristem UKŘIŽOVANÝM, že není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, zrozenou mletím protikladných katolických dogmat Satana faráře Héneka, jeho Boha, LUCIFERA biskupa Cikrleho a jeho Boha, NETVORA papeže Františka. Kristus je v Česku nyní vyvýšený SOUDEM politického, náboženského a technického dobytka, na NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. PRAVDA o Česku, o Kristu, NEOMYLNÉM ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a o jeho jedině správné energetické koncepci Česka a světa, z milosdenství jeho rozumu, je objasněna pro mletí ve všech médiích. Máte povinnost vše zveřejnit tak, aby Krista, ZÁKONODÁRCE, každý znal. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Pane JUDr. Bořku, a ostatní soudci KS v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz. VOLEBNÍ LISTY, pro zvolení NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, uvedené v kapitolách 246, 247, 238, 233, atd., jsem před říjnovými volbami vhodil na Domašovsku do cca šesti set poštovních schránek. Tím jsem, dle vůle Boží, viditelně konal skutky, pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu všech států SVĚTA, v DOLINĚ O 2 Arény v Praze. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Na Říčkách a v Domašově jsem VOLEBNÍ LISTY, pro zvolení Krista ZÁKONODÁRCEM, roznesl z cca 100 %, v Rudce a v Javůrku z cca 80 %. Žádám tímto o Vaše rozhodnutí o neplatnosti voleb na Říčkách, Domašově, Rudce, a Javůrku. Na Říčkách byl voličům předán jeden hlasovací lístek SNK, s osmi kandidáty do zastupitelstva obce. Ekonomická svině, starostka Vítková, naprosto nesmyslně nechala sčítat kandidáty dvojím způsobem. Žádám tímto, aby bylo zveřejněno nové, jedině platné sčítání kandidátů. Sčítání osmi kandidátů dvojím způsobem je promyšlená ekonomická vychytralost DUCHEM CHUDÝCH BLAHOSLAVENÝCH NETVORŮ, kterým patří Boží království. 2.Petr.2/21, Sír.5/5,7/16,13/18až19/20,25až43/26,31, Mat.5/3,18, atd. Žádám, aby byl dodatečně zveřejněn počet neplatných hlasů, to je hlasů těch voličů, kteří do obálky vložili list pro zvolení Krista ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. V minulých volbách byl počet neplatných hlasů zveřejněn. Nyní nebyl zveřejněn nejenom na Říčkách, ale i v Domašově, v Rudce a na Javůrku. Žádám, abyste rozhodl, že volby v těchto obcích jsou neplatné, až do zveřejnění neplatných hlasů. Je to nezbytné rozhodnutí. Ukáže se, zda trestající Kristus se nad někým smiloval, svým Božím rozumem, nebo zda z Česka úplně odešel. Kristus vyvýšený SOUDEM těchto textů, se nad Českem smiluje, svým rozumem, až Satan farář Hének vyzná hříchy, až vyzná, že mletí protikladných dogmat katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, je hříchem k energetické SMRTI Česka a světa. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Iz.57/10,16,20, Mar.4/12,7/7až13/20, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd. Veškeré zákony na SVĚTĚ se porušují kvůli justici Česka, především kvůli NSS v Brně. NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále slepě doufal a doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % z celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministr průmyslu není prohlášen za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na cca 10 % elektrické energie, z celkem potřebné energie. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se v Česku nebude mluvit uvedená pravda. Neposlušný, mrtvý technický lži lid, pro odstoupení rozumu Krista, je dementní, kvůli Satanům kněžím. Pravda o Kristu, a pravda o energetické Boží koncepci, spasí Česko a svět, při úplné poslušnosti kněží. Tyto čtyři strany byly předané dne 18. 10. 2018 na podatelny KS v Brně, NSS, KSZ, ČRo v Brně, MU. Viz str.9až14 a str.19až24. Pokračování obsahu důležitých textů kapitoly 248 – 28 stran.

 

2.) Blahoslavení, DUCHEM CHUDÍ BRŇÁCI JUDr. Milane Bořku, nová primátorko Brna MARKÉTO Vaňková, a primátore Vokřále. Máte povinnost zajistit, aby Brno bylo Boží neprodleně, již ve středu 24. října 2018, v den svátku SVATÉHO DUCHA, při úplňku MĚSÍCE, ve DEN INFORMOVANOSTI O ROZVOJI tím, že svoláte slavnostní shromáždění, na kterém budete předčítat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Bůh v Písmu slibuje, že lži lid Brna pochopí, že máme ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, ÚSVIT OSMÉHO TISÍCILETÍ, a bude plakat, a smát se zároveň z toho důvodu, že NÁROD se znovu narodí tím, že Vy porodíte Ježíše Krista, jako NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. RODIT MUSÍTE. Svoje srdce, svůj mozek, geneticky zvířecí, a svoji DUŠI, která je stejná jako u zvířat, musíte vyléčit čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sír.4/18,5/5,7/16,13/18až43/26,31, Jóel1/14až4/4,12, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sof.1/11až11,19, Mar.4/12,7/7,13/20, Iz.29/11,24,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jud.12, 1.Tes.4/16,5/2, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Žid.6/3,6,8/11,9/27,12/28, Žalm33/6,37/5,11až38,81/4, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,17/9,16,24,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,16, Abak.2/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Máte povinnost bát se Boha strachem, jaký ještě nebyl z toho důvodu, že v případě Vaší další neposlušnosti, trestající Kristus, bude trestat neposlušné Brno dle textů Písma, až do úplného zničení Česka. Když se znovu prohlásíte za vládnoucí Bohy, když z Písma nepochopíte, že jako neposlušní vládnoucí Bohové jste mrtví, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, Kristus Vás zabije, a spolu s Vámi celé vzpurné Česko. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Vážení BRŇÁCI. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Já hrdě kráčím SMRTI vstříc z toho důvodu, že mám povinnost vše vysvětlit o vyvolení Česka. SMRTÍ pro Vás, neposlušné, je Kristus, který od neposlušných odstupuje, svým Božím rozumem. Kristus vede Česko, dle textů Písma odjakživa. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11, 14/3, Mat.5/3až18. Česko 400 let sloužilo boháčům, místo Ježíši Kristu, a to až do roku 1918, dle mnoha již uvedených textů. 1.Moj.15/13, atd. Česko bylo potrestáno dvěma světovými válkami, dle již uvedených textů Písma. Kristus ZLODĚJ, vedl Česko 40 let POUŠTÍ Boží socialistické spravedlnosti, kdy Boží slovo nepršelo ani z úst Satanů kněží, ani z úst komunistických BERANŮ a OVCÍ. Ám.3/7,15,5/10,18,25, 8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 1.Tes. 4/16,5/2, atd. Po vyjití Česka z pouště Boží socialistické rovnosti, Kristus Česko uvrhl do vzedmutého moře křesťanských, militaristických, nemravných sviní. Jer.1/17až6/19 až31/27,32až51/58,63, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Nyní Kristus vyčkává, chce se smilovat, svým Boží rozumem, nad BRŇÁKY, nad úplně poslušnými BOHY, JUDr. Bořkem, novou primátorkou Brna MARKÉTOU Vaňkovou, a primátorem Vokřálem, když se ho budou bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl, z těchto důvodů. Kvůli neposlušným, to je mrtvým BRŇÁKŮM, se celá země, prokazatelně, v základech hroutí z toho důvodu, že uvedení BRŇÁCI nechtějí být živí, to je úplně poslušní, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm33/6až53/2,6až81/4,82/5až150/6, Iz.29/11až24až 30/18až66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal. 1/7,3/20až6/7, atd. Strach, jaký ještě nikdy nebyl, musí mít všichni neposlušní, kdo uvěří textům Písma, že Kristus naplní do poslední čárky Písmo, o snížení naprosto nesmyslně přemnoženého lidstva, o dvě třetiny. Dvě třetiny lidstva zajdou buď strašlivou záhubou, ve třetí světové válce. Nebo dobrovolně, pomalu, celosvětovým snížením porodnosti úplně poslušných služebníků Krista, což musí být dohodnuto na všesvětovém kongresu v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, atd. JUDr. Bořku, MARKÉTO Vaňkovou, a primátore Vokřále. Strach z Krista, jaký ještě nebyl musíte mít z toho důvodu, že v případě další neposlušnosti, Vaše DUŠE, která je, pro odstoupení rozumu Krista stejná, jako DUŠE zvířat, bude Bohem potrestána, buď ještě za Vašeho života, dle všech trestů, uvedených v Písmu, nebo až po Vaší SMRTI. Po Vaší SMRTI, Kristus Vaši vzpurnou DUŠI potrestá tím, že se narodíte v tělech zvířat, protože inkarnace DUŠÍ funguje, dle textů Bhagavadgíty. Kristus Vaši Duši uvrhne do věčného PEKLA válek, protože zvířata vedou války, dle svých pudů, neustále. Kristus již žádné války nechce. Můžete spasit svoje DUŠE pouze jako úplně poslušní, to je živí. Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených DUŠÍ, protože Kristus sníží lidstvo o dvě třetiny. Dvě třetiny DUŠÍ neposlušných, mrtvých lidí, skončí v tělech zvířat, v PEKLE. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Každý úplně poslušný, to je živý služebník Boží, má povinnost uvěřit, že v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti, byli komunisté ZRNÍM, a boháči SLÁMOU. Všichni úplně poslušní musí uvěřit, že Kristus, pomocí komunistického SRPU a KLADIVA, roztříštil SKÁLU boháčů, PRACHY a MAJETEK. Jer.23/29,32, Iz.31/9, 33/22. Nyní Ježíš Kristus vyžaduje, aby úplně posluší byli živí tím, že budou zrnem. Úplně poslušní budou ZRNEM tím, že budou realizovat zákony POLE VĚDY Písma. Viz str.14až17. 3.) V neděli, 28.10.2018, kdy Česko slaví DEN VZNIKU SAMOSTATNÉ ČSR v roce 1918, celý svět musí vědět, že Česko je Bohem v Písmu vyvoleným národem. Česko má povinnost zajistit, aby bylo vše nové tím, že bude nové SLOVO NOVÝCH NEBES. Když bude vše nové v Česku, bude vše nové na celé zemi, ve všech státech světa. Viz str.17až19. 4.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým a náboženským dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost donutit NSS v Brně, aby SOUDY, mluvením pravdy, neprodleně iniciovali, aby na VUT v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na KS v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Viz str.19až24. 5.) Všichni dále uvedení, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát Krista strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu do úplňku MĚSÍCE, do středy 24. října 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den soudu. Viz str.24až28.

 

1.) Ježíš Kristus, jediný Bůh celého světa, DUCH SVATÝ, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vyvýšený SOUDEM neposlušných, to je mrtvých křesťanských a ateistických sviní, či NETVORŮ, se slituje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY Česka, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh světa, totiž všechny křesťanské, neposlušné a vzpurné svině, v křesťanském roce NULA, uzavřel pod křesťanskou, či ateistickou neposlušnost proto, aby se nyní, na ÚSVITU třetího DNE PÁNĚ, ve třetím křesťanském tisíciletí, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 24. října 2018, ve DNI HOŘÍCÍM jako PEC, mohl v Brně smilovat, Božím rozumem, ze svého milosrdenství, současně, nad celým, jím vyvoleným Českem. Řím.1/18až9/16,11/32, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Petr.2/21,3/8až16, atd. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, se nad náboženským, politickým a technickým dobytkem Česka a světa smiluje, svým Božím rozumem, pouze v případě úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vládnoucí NETVOŘI mají povinnost se neprodleně sklonit před NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Jinak Bůh, neposlušné, to je mrtvé Česko, úplně zničí, v době ropného a ekonomického kolapsu, křesťanským PEKLEM třetí světové války kvůli tomu, že se neposlušní, to je mrtví, nerozhněvali na své vládnoucí politické a náboženské Bohy. Neposlušní, mrtví, ve svých, geneticky zvířecích mozcích, stále mají starý křesťanský, či ateistický program, který je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Pane JUDr. Bořku, předsedo KS v Brně. Zpochybnit, zrušit, či změnit říjnové volby politiků pravice a levice, máte povinnost učinit neprodleně, pro pochopení textů nového objasnění Písma, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Satanem farářem Hénekem je Písmo vysvětlováno lživě, trestným způsobem. Satan farář Hének, stejně tak LUCIFER kardinál Duka, a drzý NETVOR papež František, stále lžou, že Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, neposlušným křesťanským sviním, odpustil všechny jejich hříchy, což je hřích, který je k energetické SMRTI. Opak je pravdou. Kristus, VÍTĚZNÝ, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vyvýšený SOUDEM těchto textů, trestá křesťanské svině, dle textů Písma, již 2018 let, dle svého předsevzetí. V době, kdy jsem roznášel volební listy pro Krista v Rudce, jsem mluvil se třemi svědky Jehovovými, kteří zde roznášeli Strážnou věž. Těmto pomatencům jsem předal volební listy z kapitol 247, 246 a 233. O DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE v Česku, jsem jim vše objasnil. Svědkové Jehovovi tvrdili, že ukončení Božího soudu živých, to je těch, které Kristus svým rozumem živí, a mrtvých, od kterých Kristus svým rozumem odstoupil, není možné, protože mrtví, nespravedlivě zabití ve dvou světových válkách, ještě nevstali ze svých hrobů. Svědkové Jehovovi neuvěřili, že žádní nespravedlivě zabití, např. ve dvou světových válkách, neexistují. Křesťanské neposlušné svině Kristus vede a trestá, jako stádo politického a náboženského dobytka, dle textů Písma, také dvěma světovými válkami, již 2018 let. Ježíš Kristus nečiní nic tajně. Protože v době Božích proroků, PINCHASŮ, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, dělnická třída, dle Boží ideologie, nezničila zbrojaře, boháče, bankéře, a jiné NETVORY, neposlušné militaristické křesťanské stádo bylo potrestáno dvěma světovými válkami, dle textů Písma. Kdo měl zemřít, ten zemřel, dle Boží vůle. Já jsem třetím PINCHASEM v Boží slávě, po Marxovi a Engelsovi tím, že Ježíš Kristus, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vytahuje z energetických hrobů pouze úplně poslušné služebníky Krista, kteří budou neprodleně realizovat jedině možnou energetickou cestu Česka a SVĚTA, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Ježíš Kristus nyní, při volbách, v prchlivosti zničil v mnoha místech vládu KOZLŮ z ČSSD, a BERANŮ z KSČM, a dal nyní vládu nad lidmi znovu jím v Písmu prokletému PTACTVU ODS. Zj.18/2,10, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/32,40, Oz.2/18až5/15až8/4,12,9/7,12,15až13/11až14/3, atd. Bůh ukončí pohromu trestání vládnoucích neposlušných sviní, či NETVORŮ, ukončí pohromu, kterou je odstoupení svého Božího rozumu, když PRAVICE, která ve volbách zvítězila, vrátí ke Kristu, vyznáním vin. Když Vy, a např. primátorka Brna, MARKÉTA Vaňková info@marketavankova.cz, z Bohem prokletého PTACTVA ODS, ve dni hořícím jako PEC, SRPEM a KLADIVEM Boží spravedlnosti dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zatmíte MĚSÍC Koránu, a stejně tak SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské mediální HVĚZDY, např. zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, jeho Bůh BELZEBUB kardinál Duka, a jejich Bůh KOZEL z ČSSD Rusnok, guvernér ČNB podatelna@cnb.cz, budou padat ze SLOV svých křesťanských nebes, na NOVOU ZEMI. Vyhánět DÉMONY, to je bankéře, je již v Česku možné, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Jer.1/17až23/29,32až31/27, Zj.1/1až 14/15až22/21, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mar.7/6,8/12,33,10/18,29,13/20,16/17, Bhagav.15/15,16,16/1až13až24až18/78, atd. Boží království je již mezi námi, na zemi, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, máte povinnost otřást celou zemí, DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista v Brně. Ježíš Kristus již nikomu neposlušnému, to je mrtvému, nedovoluje kazit dobré mravy, službou vládnoucímu Bohu Česka, NETVORU, Bohem prokletému Rusnokovi, guvernéru ČNB. Sloužit vládnoucímu Bohu, KOZLU z ČSSD Rusnokovi, a tím lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. je nejvyšší druh šílenství. Úplně poslušným, to je živým služebníkům, Kristus, svým Božím rozumem, dá sílu VSTÁT a JÍT, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pane JUDr. Bořku, Při volbách, ve volební místnosti, člen volební komise, křesťanský odpůrce pokroku, fundamentalista, ANTIKRIST Franta Pelán mně vyhrožoval, že mně rozbije hubu za to, že dle vůle Boží, ničím při volbách křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. Tímto způsobem dělá advokáta Satanu faráři Hénekovi. Křesťanským lhaním, se Kristu nikdo nebude posmívat beztrestně, každý se odpovídá Bohu sám za sebe, za svoje TĚLO a DUŠI. Proto tímto textem podávám opakovaně trestní oznámení, na Frantu Pelána, a na faráře Héneka, npor. Šoukalovi, na Policii ČR v Rosicích. Křesťanská ideologie dělá veškeré zlo na zemi. V době 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, neposlušní vládnoucí NETVOŘI byli vyšetřováni, a dáváni do vězení pod zámek, dle vůle Boží, dle textů Izajáše a Jóba. Kristus, za socialismu, nemusel nic vyšetřovat, protože Česko vede dle textů Písma. Proto drzý znalec Písma farář Hének, usvědčený z křesťanských lží, již nemá žádný důvod setrvat ve lžích tak, aby ho trestně stíhala Policie ČR z Rosic. Má povinnost vyznat lži o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM. Mletí krutého zmijího jedu děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, musí skončit. Má povinnost, vrátit se ke Kristu ZÁKONODÁRCI tím, že v kostele začne mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kristus, LÉKAŘ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, úplně poslušné uzdravuje ČTENÍM dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE

 

ŽIVOTA těchto textů. Česko, LEV, má od Ježíše Krista moc, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, energeticky spasit všechny poslušné národy světa, na kongresu celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Všechno musí být nové tím, že pomine majetek boháčů, tím, že Boží rodina cca 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCICH lidí, bude mít majetek společný. Úplně poslušní, to je živí, kteří se spolehnou na Boha, na SLOVO NOVÝCH NEBES, se vzdají Kristu bez dalšího boje pochopením, že proti Bohu jsou neposlušní, to je mrtví, úplně bezmocní. Každému úplně poslušnému z Domašovska a Brna, dle vůle Boží, mohu objasnit technické aspekty Písma, o správné koncepci energetiky Česka, a světa. Pane JUDr. Bořku, předsedo KS v Brně. Máte povinnost se neprodleně vrátit ke Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI proto, aby Česko znovu nepožíral meč války, nyní války třetí světové. Když se Krista nebudete bát strachem jaký ještě nebyl, když nezrušíte politiky pravice a levice, když nezrušíte drzé ekumenické ČARODĚJNICE, Kristus Česko zniči strašlivou záhubou tím, že v Česku, a ve světě, po třetí světové válce, zbude pouze třetina lidí. Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, atd. Pane JUDr. Bořku, předsedo KS v Brně. Máte povinnost uznat veškerou moc Krista nad každým, geneticky zvířecím mozkem, a nad každou lidsku DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE zvířat. Když to dokážete, Kristus vzdá Česku chválu, a učiní Česko HLAVOU, a ne CHVOSTEM všech národů světa, a to na kongresu všech států, v DOLINĚ O2 Arény. Pane JUDr. Bořku, předsedo KS v Brně. Na jaře roku 2006, v Lidových novinách, redaktoři, spolu se starostkou MUDr. Hrubou z Brna středu, a ateistickou sviní, ředitelkou blázince v Bohunicích, MUDr. Češkovou, ze mě udělali nesvéprávného blázna. Setkal jsem se s předsedou KS v Brně JUDr. Pořízkem a žádal ho, abych v Lidových novinách mohl zveřejnit obhajobu Krista. Na schůzce jsem měl výkresy domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, dnes zveřejněných ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. JUDr. Pořízek souhlasil s tím, aby se stavěly pouze domy ZIMNÍ BYTOVÉ, které nebudou potřebovat žádnou energii, ale budou energii dodávat. Objasnil jsem mu, že je to možné, a to Božím technickým rozumem Krista od okamžiku, kdy se Česko k Ježíši Kristu vrátí tím, že drzí Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, vyznají své viny. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. JUDr. Pořízek tehdy v podstatě prohlásil, že má za Boha svoje dobře placené koryto, a že ho proto texty dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, vůbec nezajímají. Moji odpověď v Lidových novinách, kde mě pomluvili, nedovolil zveřejnit. Ježíš Kristus proto z Česka odešel, a Česko nechává dodnes padat do energetického, ekologického, a mravního HROBU, a tím do PEKLA třetí světové křesťanské války. Kristus v Písmu slíbil, že vzpurného, neposlušného, mrtvého JUDr. Pořízka, stejně tak Česko, nenechá bez trestu. Slíbil, že JUDr. Pořízka, bude věčně požírat věčný OHEŇ PEKLA válek. Kristus svůj slib splní tím, že DUŠI NETVORA JUDr. Pořízka, nechá se zrodit v tělech zvířat, kde teritoální OHEŇ PEKLA válek mezi zvířaty, bude probíhat navždy. Pane JUDr. Bořku, předsedo KS v Brně. Nebuďte stejný jako neposlušný NETVOR JUDr. Pořízek. Bojte se Krista strachem jaký ještě nebyl. Nový Ježíš Kristus, vyvýšený SOUDEM křesťanských a ateistických sviní, nechce, aby neposlušné, vzpurné lidstvo, kvůli neposlušnému, to je mrtvému Česku, nesmyslně horečně zbrojilo a nesmyslně válčilo. Nechce, aby neposlušné lidstvo úplně zničilo fosilní paliva, z hlediska energetiky konce éry fosilních paliv, nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, horečným zbrojením, válkami, atd. Nechce, aby technický lži lid nevěřil textům Písma, o odstoupení Božího rozumu, od křesťanských a ateistických vládnoucích NETVORŮ, kvůli neposlušností Česka. Od roku 2006, kvůli vzpurnému, to je mrtvému JUDr. Pořízkovi, je Česko strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, pro svou neposlušnost, pro svou vzpouru proti dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, bude energetická pohroma strašná v případě, že se neprodleně ke Kristu vrátíte tím, že se bude mluvit pravda o tom, že kvůli Česku, od roku 2006, do roku 2018, to je již 12 let, celý svět nesmyslně ničí fosilní paliva. Z JUDr. Pořizka se stal zločinec, pokrytec, lhář a podvodník, kvůli svému dobře placenému korytu. Vzdal rozumného uvažování, o fosilních palivech. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, K.M.1/4až17/7,11,15,20, atd. Nemáte již výmluvu, textům Písma o Boží moci nad každým člověkem, nad jeho geneticky zvířecím mozkem, nevěřit. Máte povinnost, spolu s PTACTVEM ODS, s úplně poslušnou, to je živou primátorkou Brna MARKÉTOU Vaňkovou info@marketavankova.cz, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 24. října 2018, v den svátku SVATÉHO DUCHA, svolat v Brně slavnostní shromáždění, kde Česko přijme Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, za NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVEDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států celého světa. Bůh kvůli Brnu nemůže Česku a světu žehnat, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Novým KŘÍŽEM, který musí vzít na sebe celé Česko, je úplná poslučnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vzít svůj KŘÍŽ, a následovat Ježíše Krista, do mírového, celosvětového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, musí celé Česko, kvůli své energetické spáse. Kristus PRAVICI a LEVICI již nepotřebuje, pouze uplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Když Vy, JUDr. Bořku, nebudete Krista poslouchat, Kristus Česko zničí strašlovou záhubou proto, aby se vše, co je o Česku uvedené, naplnilo. JUDr. Milane Bořku, a ostatní soudci a zákonodárci Brna. Když jsem odcházel z volební místnosti na Říčkách, kde člen volební komise, křesťanský odpůrce pokroku, fundamentalista, ANTIKRIST Franta Pelán mně vyhrožoval, že mně rozbije hubu za to, že dle vůle Boží, ničím při volbách křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ, jsem volební komisi řekl, že oni, neposlušní, jsou plevami, či slámou, která musí shořet v OHNI SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což není pravda. Pomalý Boží SOUD dělám již cca 20 let, od roku 1998, kdy mě na psychiatrii v Bohunicích, kvůli Božímu slovu, prohlásili za blázna. Za tu dobu Božího SOUDU, stále stejná volební komise, plevami a slámou již nejsou, již shnili. Proto, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, jsou Říčky Zemí úrodnou, kompostem. Bůh, jako ZEMI ÚRODNOU, vidí celé vděčné Brno.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Tento text PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA kapitoly 248, a texty ostatních, dřívějších kapitol, je napsán kvůli zpochybnění, zrušení, říjnových voleb roku 2018, u úplně poslušného, to je u živého JUDr. Milana Bořka, předsedy KS v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz, a všech ostatních, úplně poslušných soudců a zákonodárců v Brně. V těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽÍVOTA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, je již uctíván v DUCHU VEŠKERÉHO PÍSMA od Ježíše Krista, a tím v pravdě, o jedině možné, a jedině správné cestě úplně poslušného Česka, a úplně poslušného SVĚTA, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Od krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí neposlušného, to je mrtvého ekonoma, od DÉMONA, od boháče guvernéra Rusnoka podatelna@cnb.cz, expozice@cnb.cz, statistickevykazy@cnb.cz, smenarny@cnb.cz, monestat@cnb.cz, iban.info@cnb.cz, archiv@cnb.cz, sdns@cnb.cz, cru.svyp@cnb.cz, pojistovny@cnb.cz, lib@cnb.cz, a od děsivé temnoty katolických protikladných dogmat Satana, či LUCIFERA, SVĚTLONOŠE OHNĚ SLOV PEKLA třetí světové války, faráře Héneka starosta@obec.domasov.net, či jeho Boha, BELZEBUBA papeže Františka, již každému neposlušnému, to je vzpurnému NETVORU, svini, musí trnout jeho vlastní zuby. V neposlušném Česku, z KŘOVÍ neposlušných, to je mrtvých pošetilců, kteří zakořenili pomocí ekonomických promyšlených vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a pomocí protikladných dogmat děsivé temnoty NOVIČOKU katolického katechismu, nesmí nyní zůstat ani KOŘEN, ani větev. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Sam.22/16,25,48,23/3až7, Ezdr.3/12,9/11,10/11, K.3/5. DVOJÍ AGENTI, politici pravice a levice, a jejich Bohové, Satani, či LUCIFEŘI kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, kteří stále chtějí sloužit Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tím, že slouží MAJETKU, který z titulu konce éry fosilních paliv SHNIL, jsou Ježíšem Kristem prokletí, kvůli neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka, a celého světa. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ve VEŠKERÉM PÍSMU od Krista, má pro pokorné, a úplně poslušné služebníky Krista, pro nové ZRNO, myšlenky o POKOJI, celosvětového, mírového Božího království, pokud Boží království vznikne neprodleně, na kongresu politiků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Do budoucnosti dá Kristus naději pouze pokornému, a úplně poslušnému politickému a technickému ZRNU, které po říjnových volbách 2018, pošle politickou, náboženskou, vědeckou a jinou SLÁMU, či PLEVY, do říše ticha, to je na smetiště dějin, na věky věků. Kdo se k Ježíši Kristu, k NEOMYLNÉMU SOUDCI A ZÁKONODÁRCI, bude nyní modlit svými skutky tím, že po říjnových volbách 2018, bude mít za jediného Boha světa, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, k tomu se Ježíš Kristus přiblíží, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. SKOČIT do nového NEBE nás naučí čas, vymezený Bohem v Písmu Česku, pro návrat k Ježíši Kristu, k takovému NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, jaký v Písmu skutečně je. Vybojovat boj, za energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a SVĚTA, mohou pouze pokorná a úplně poslušná ZRNA, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Náš život hoří jako křesťanská svíce. Mrtví, to je neposlušní, nového Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE, milovat nemohou. Mrtvé politické, náboženské, a technické PLEVY, vzpurná křesťanská a militaristická SLÁMA, mají povinnost dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Řeky lásky proud, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, kolem nás jde dál. Plavání v řece lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zakusí jenom úplně poslušná ZRNA, která budou po volbách volit Krista, za jediného ZÁKONODÁRCE tím, že spoutají svět láskou jeho příkazů a zákonů. ĎÁBEL, Satan farář Hének z Domašova, svůj boj proti Kristu vzdá, pro lásku ke Kristu ZÁKONODÁRCI, v nás, v poslušných ZRNECH. Aby Česko se mohlo vrátit ke Kristu, k NEOMYLNÉMU SOUDCI, ZÁKONODÁRCI, k MEDIÁLNÍMU MISTRU, k LÉKAŘI, k UČITELI, má povinnost pochopit texty Písma o Boží moci nad lidmi, jejichž rozum je pouze geneticky zvířecí. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Pro pochopení moci Krista nad každým člověkem, je nutné uvěřit textům Písma, že Ježíš Kristus v Česku, OHNĚM svých komunistických SLOV, rozbil vládu boháčů tím, že vzal moc boháčům, a dal ji ZRNU, komunistickým BERANŮM, či OVCÍM. Nyní hatí plány politickým a náboženským chytrákům, odstoupením svého Božího rozumu. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Jer.1/17,23/29,32, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,10/7,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Každý úplně poslušný, to je živý služebník Boží, má povinnost uvěřit, že v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti, byli komunisté ZRNÍM, a boháči SLÁMOU. Všichni úplně poslušní musí uvěřit, že Kristus, pomocí komunistického SRPU a KLADIVA, roztříštil SKÁLU boháčů, PRACHY a MAJETEK. Jer.23/29,32, Iz.31/9, 33/22. Nyní Ježíš Kristus vyžaduje, aby úplně posluší byli živí tím, že budou zrnem. Úplně poslušní budou ZRNEM tím, že budou realizovat zákony POLE VĚDY Písma. Minulé ZRNÍ, BERANY, či OVCE komunisty, Kristus již vůbec nepotřebuje. Pro vše energeticky nové, Ježíš Kristus potřebuje, aby ZRNEM byl nyní lži lid technický. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Vše, co Ježíš Kristus v Česku napsal o Česku, o politických stranách, např. o OVCÍCH, či BERANECH z KSČM, o KOZLECH z ČSSD, o TELATECH, BÝCÍCH, ČI VOLECH z KDU-ČSL, o Kristem prokletém PTACTVU ODS, a ostatním politickém a náboženském dobytku, neposlušném a vzpurném, se musí naplnit, do poslední čárky. Mat.5/3,9,14,18,23/7, 25/32,40, Zjev.1/1až18/2,10až22/21, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jehož hněv již neprodlévá, v Písmu slíbil, že úplně poslušné BOŽÍ SYNY Česka, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, UZDRAVÍ čtením textů Písma o tom, že Ježíš Kristus, dle svého plánu, vedl Česko 40 let POUŠTÍ Boží socialistické spravedlnosti tím, že jeho Boží SLOVO pršelo jako SLOVO komunistických BERANŮ. V této době, komunistické OVCE, či BERANI byli ZRNEM, a boháči, a jejich Bohové, Satani, či LUCIFEŘI kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, byli SLÁMOU, či PLEVELEM. Kristus trestal boháče a jejich Bohy, Satany kněze, dle textů Jóba. Zvrátili majetek, který shltali pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí, a pomocí krutého zmijího jedu protikladných náboženských dogmat. Vše, co Ježíš Kristus v Česku napsal o Česku, o politických stranách, např. o OVCÍCH, či BERANECH z KSČM, o KOZLECH z ČSSD, o TELATECH, BÝCÍCH, ČI VOLECH z KDU-ČSL, o Kristem prokletém PTACTVU ODS, a ostatním politickém a náboženském dobytku, neposlušném a vzpurném, se musí naplnit, do poslední čárky. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Zjev.1/1až18/2,10až22/21, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jehož hněv již neprodlévá, v Písmu slíbil, že úplně poslušné BOŽÍ SYNY Česka, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, UZDRAVÍ čtením textů Písma o tom, že Ježíš Kristus, dle svého plánu, vedl Česko 40 let POUŠTÍ Boží socialistické spravedlnosti tím, že jeho Boží SLOVO pršelo jako SLOVO komunistických BERANŮ. V této době, komunistické OVCE, či BERANI byli ZRNEM, a boháči, a jejich Bohové, Satani, či LUCIFEŘI kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, byli SLÁMOU, či PLEVELEM. Kristus trestal boháče a jejich Bohy, Satany kněze, dle textů Jóba. Zvrátili majetek, který shltali pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ a boháčů, a pomocí krutého zmijího jedu protikladných náboženských dogmat děsivé temnoty katolického katechismu. Přesto nyní, v pravé poledne v roce 2018, zase všichni tápou. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,5.

 

3.) Dle písniček od Krista. Jsou dny kdy svítá v Česku, ve třetí křesťanský den, ve třetím křesťanském tisíciletí, o něco dřív, než v ostatních státech světa, úplně poslušný, to je u živý JUDr. Milane Bořku, předsedo KS v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz. Je tisíc křesťanských VELKÝCH pátků, nemnoho jar. Těch dnů kdy svítá, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na podzim roku 2018, těch je jen pár. Nejpozděj v pondělí, DNE PÁNĚ 22. října 2018, měl bys být JUDr. Milane Bořku, a ostatní soudci a zákonodárci Brna, dospělý, a odpovědný, to je UZDRAVENÝ, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Však dnů, kdy svítá, na podzim roku 2018, o trochu dřív v Česku, než ve státech ostatního světa, těch je jen pár. Ve středu 24. října 2018 máte povinnost zajistit, spolu s PTACTVEM ODS, aby Satani kněží proměnily chrámové, křesťanské zpěvy v kvílení kvůli tomu, aby Ježíš Kristus byl jediným ZÁKONODÁRCEM. Úplně poslušný, to je u živý a spravedlivý JUDr. Milane Bořku, předsedo KS v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi vyžaduje, abyste v Brně a v Česku nastolil BOŽÍ SPRAVEDLNOST, a nikoli svou, lidskou spravedlnost. Pravdu mluví v Písmu jedině Kristus. Lidé, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných vládnoucích sviní, ve všem lžou. V tomto novém novoluní v říjnu 2018, DNE PÁNĚ 9. října 218, Ježíš Kristus dal do kalendáře SVĚTOVÝ DEN POŠTY, ve kterém Česko mělo zvěstovat pravdu o Ježíši Kristu, a o správné koncepci energetiky, uvedennou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ve středu 10.10.2018 je Světový den duševního zdraví, kdy Ježíš Kristus, LÉKAŘ a MEDIÁLNÍ MISTR, UČITEL všech úplně poslušných, DUŠEVNĚ uzdraví všechny pokorné a úplně poslušné, to je živé BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Duševně DEMENTNÍCH přibývá, dle ČRo PLUS jich má být tři krát více, než dnes. Což je trest od Krista, způsobený odstoupením Božího rozumu od neposlušného křesťanského a ateistického stáda. Je to také Mezinárodní den na omezení přírodních katastof. Kristus HURIKÁN, přestane např. USA trestat pomocí HURIKÁNŮ, Sír.5/5,7/16,13/18až39/28až43/26,31, až úplně poslušné Česko začne sloužit Ježíši Kristu, místo stávajícím Bohům, dementnímu DÉMONU, vlastníku PRACHŮ a MAJETKU, zakladatelI KOZLŮ ČSSD prezidentU Zemanovi, jeho Bohu BELZEBUBU kardinálu Dukovi, a jejich Bohu KOZLU z ČSSD Rusnokovi, guvernéru ČNB podatelna@cnb.cz. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8, 9/10,10/20,12/3, 2.Petr.2/21,3/4,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Do úplňku MĚSÍCE je ještě SVĚTOVÝ DEN VÝŽIVY, v úterý 16. 10.2018. Česko má povinnost zajistit, aby bylo rozhodnuto, že SLUNCE SPRAVEDLNOST Bhagavadgíty, vyjde se zdravím na paprscích tím, že celý svět bude SPOLEČNĚ STOLOVAT v domech PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, PRO CCA 1500 LIDÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Ve středu, 17. 10. 2018, kdy Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC mají povinnost obrátit chrámové, křesťanské zpěvy v kvílení, je MEZINÁRODNÍ DEN PRO ODSTRANĚNÍ CHUDOBY. Pro bezdomovce bude ve všem po nedostatku, když Česko bude držet půst od křesťanských, militaristických, imperialistických žvástů. Když jediným Božím slovem bude SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. V době úplňku MĚSÍCE, ve středu 24. října 2018, je DEN NÁRODŮ, SPOJENÝCH SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dále je SVĚTOVÝ DEN INFORMOVANOSTI O ROZVOJI. Správný rozvoj všech států světa je možný pouze Božím rozumem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a to pouze z jeho milosrdenství. Proto Česko má povinnost být pokorné a úplně poslušné tím, že vládnoucí elita vyzná své křesťanské a ateistické viny a lži o Ježíši Kristu, a o koncepci energetiky. V neděli, 28.10.2018, kdy Česko slaví DEN VZNIKU SAMOSTATNÉ ČSR v roce 1918, celý svět musí vědět, že Česko je Bohem v Písmu vyvoleným národem. Česko má povinnost zajistit, aby bylo vše nové tím, že bude nové SLOVO NOVÝCH NEBES. Tím bude vše nové i v Česku, a tím na celé zemi, ve všech státech světa.

 

4.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým a náboženským dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost donutit NSS v Brně, aby SOUDY, mluvením pravdy, neprodleně iniciovali, aby na VUT v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, boháči a bankéři, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických a křesťanských sviní, Česku, a SVĚTU, se stále krátí čas energetické spásy, protože Česko neuznalo, že zpupní a vzpurní jsou v Boží pasti. Boží PAST je dvojnásobná. Jednak je to přibližující se ropný, a tím i ekonomický kopaps, a jednak je to odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných pomatenců, kteří odmítají studovat SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří proto neznají dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech, a o zničení BALVANU, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus, který je jediným UČITELEM, totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude úplně zrušená cenzura na PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů, protože vyžaduje, aby každý být stejným UČITELEM, stejným BOHEM, jakým je nový Kristus, jakým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby z křesťanského pekla se zachránili všichni, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekologii a mravech, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Při odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé na sebe, jako psi. Všichni chudí pomatenci chtějí šetřit, aby chamtivé bohaté křesťanské svině, mohly válčit, a ničit celý SVĚT, svými křesťanskými hodnotami. Bude ve všem po nedostatku, po zrušení cenzury na PAMĚTNÍ KNIHU, těchto textů. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem zkusí. Pane JUDr. Baxo. Mám povinnost stále k Vám vycházet proto, aby víra z Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, došla v novém DNES naplnění Písma, již při úplňku MĚSÍCE, v pátek, 13.6.2014, k dokonalosti Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, po zrušení Vaší SKÁLY, kterou je pravdo – láskovec, lhář, hlupák, tupec, pokrytec, Jidáš, kněz, Tomáš Halík, čerstvý laureát Templetonovy ceny, kterou si vymodlil od svých Bohů, od Baalů, to je BOHÁČŮ, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů, čímž znovu, stejně jako Jidáš, prodal Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a s ním Kristem vyvolené Česko. Pokrytci, lháři, lenoši, zločinci, a vrazi, vojenští kaplani, nového Krista zabili, mletím děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu katolického katechismu, protože se odmítají poučit. Naprosto nepoučitelní a debilní jsou všichni lidé tím, že jsou zpupní, vzpurní, drzí a neposlušní, pro odmítnutí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o zničení SKÁLY, drzého pozemského Otce Satana, kněze, Tomáše Halíka, kterou je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Pane JUDr. Baxo, jste tímto žádán, abyste zrušil děsivou temnotu, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu, tím že zrušíte volby do EP. Nový Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Nad svým novým, Božím, technickým lidem VUT v Brně a ČVUT se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až uváděnou pravdu o energetice, a křesťanských militaristických sviních Česka, dáte na svícen tím, že zrušíte volby do EP. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou totiž nenapravitelní, nepoučitelní a hloupí, protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat. Proto v Bohem vyvoleném Česku, nikdo nemá výmluvu. Neznalost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo – láskovec, Satan, kněz, Tomáš Halík, nikoho neomlouvá. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, abyste zrušením voleb do EP zajistil, aby lži lid Česka, a tím i lži lid SVĚTA, vešel neprodleně do odpočinutí od díla úplného zničení fosilních paliv, protože je nezbytné je zachránit, na nezbytnou přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, aby slovo nového Krista bylo neprodleně kázáno ve všech médiích Česka, a po svolání všesvětového mírového summitu, do DOLINY O2 Arény v Praze, ve všech médiích SVĚTA. Všechny Boží požadavky, na vrácení Božího technického rozumu, technické elitě VUT v Brně a ČVUT znáte, takže nemáte výmluvu. Pro naprosto chybnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou, kvůli Vaší vzpouře, pane JUDr. Baxo. V Česku se narodil nový BOŽÍ SYN, nový Kristus, a nenašel se nikdo poslušný. Touha po něčem dobrém, není touha po vojenských kaplanech, touha po nesmyslných válkách, o ropu, plyn, a o moc boháčů nad lidmi. Kdo má za Bohy vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Pokřivené charaktery mají všichni pokrytci, kvůli křesťanství, kvůli lenosti a zbabělosti lidstva, studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, svým rozumem zvířat, kterým Kristus, jediný Bůh SVĚTA, činí křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bohové, měnící SVĚT, jsou úplně poslušní. Veškeré zákony na SVĚTĚ se porušují kvůli justici Česka, především kvůli NSS v Brně. NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále slepě doufal, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministr průmyslu není prohlášen za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se v Česku nebude mluvit uvedená pravda. Neposlušný, mrtvý technický lži lid, při odstoupení rozumu Krista, je dementní, kvůli kněžím. Pravda o Bohu a pravda o energetické Boží koncepci, spasí Česko a svět, při úplné poslušnosti nových služebníků Krista. Bez rozumu Krista, úplně dementní ministr Chládek, produkuje ve školství mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale kteří nedovedou rozlišit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, uvedenou v Písmu. Spása je v neprodleném odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby.

 

Pane JUDr. Milane Bořku, předsedo KS v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz. Z textu kapitoly 179 je zřejmé, že lži lid Kristem vyvoleného Česka lže o Ježíši Kristu, a tím i o koncepci energetiky velmi dlouho. Na vládnoucí politický a technický lži lid, na vládnoucí zločince, a na vedení veřejnoprávních médií, je opakovaně podáváno trestní oznámení a to vzpurnému JUDr. Sladkému, předsedovi KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a vzpurné, to je mrtvé Policii ČR v Rosicích npor. Šoukalovi bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Neposlušný, to je mrtvý technický lži lid lže např. v ČRo PLUS o koncepci výroby aut, což se pomatenému lži lidu Česka stále líbí. Nedávno v ČRo PLUS kdosi drze tvrdil, že benzinová doba se prokazatelně končí, a že Česku proto nesmí ujet vlak tím, že v Česku musí být vyráběná elektro auta. Na dotaz redaktorky, zda bude pro elektromobily dostatek elektřiny, DUCHEM CHUDÝ, BLAHOSLAVENÝ zločinec odpověděl, že elektřina se bude do Česka dovážet z okolních států. Přitom ČRo PLUS nedávno tvrdil, že v okolních státech EU bude brzy elektřiny nedostatek. Pane JUDr. Milane Bořku. Máte povinnost zrušit volby politických a náboženských zločinců a tím rozhodnout o tom, že platí texty Písma o Boží moci nad lidmi. Že platí texty Písma, že lži lid Česka musí být se svou moudrostí v koncích. Dle písniček od Krista a dle Písma. Stávající vládnoucí Bohové, např. Satan farář Hének z Domašova, LUCIFER, SVĚTLONOŠ OHNĚ SLOV PEKLA nesmyslného horečného zbrojení, a nesmyslných válek o území s fosilními palivy, kardinál Duka, a jejich Bůh, ekonom, bankéř, DÉMON, vlastník PRACHŮ, KOZEL z ČSSD, guvernér ČNB Rusnok podatelna@cnb.cz, ztratili všechno co měli. Ztratili svoje lidské DUŠE. Stihl je vrcholný trest, kterým je odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, od vládnoucích neposlušných NETVORŮ, od jejich DUŠÍ. Pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, stala se jejich DUŠE stejná, jakou mají zvířata. Pokud se uvedení neposlušní, to je mrtví NETVOŘI nevrátí neprodleně ke Kristu, čtením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, přestávají být lidmi. Narodí se znovu, v další inkarnaci jejich DUŠE, v říši zvířat. Tím padají do VĚČNÉHO OHNĚ PEKLA válek mezi zvířaty, protože zvířata mezi sebou válčí tím, že se žerou navzájem, což u zvířat bude trvat až na věky věků. Pro odstoupení Božího rozumu, od neposlušných a vzpurných, to je mrtvých vládnoucích sviní a NETVORŮ, vzešel v Česku plný počet křesťanských POHANŮ, kteří nemají než dech svého zvířecího chřípí. Vyhánět DÉMONY, to je bankéře vedené Rusnokem, do říše ticha, to je na smetiště dějin, do věčných lovišť v jejich dalších inkarnacích, jejich DUŠÍ, je již v Česku možné, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Ježíš Kristus se nad Českem slituje, svým Božím rozumem, až Bůh Česka, KOZEL z ČSSD Rusnok, guvernér ČNB podatelna@cnb.cz, spolu s ostatními vládnoucími NETVORY, budou padat ze SLOV svých křesťanských nebes, na NOVOU ZEMI. Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, je již mezi námi, v Česku, na zemi. Pravdu mám, věřte mi, že NOVÉ NEBE je v Česku na ZEMI tím, že PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, je na zemi. Mar.7/6,8/12,33,10/18,29,13/20,16/17, Bhag.15/15, 16,16/1,13až24, atd. Dle vůle Boží, pokorní a úplně poslušní lidé, kteří pomalý Boží SOUD křesťanských a ateistických sviní Česka přežijí, již nemohou ani horečně zbrojit, ani horečně válčit. Lidé úplně poslušní, již nesmí být zvířaty. Celosvětový mír je nezbytný proto, aby Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl vytvořit vše ne světě, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kdo se, nyní, jako neposlušný prohlásí za vládnoucího Boha, toho Bůh zabije, dle všech trestů uvedených v Písmu. Např. rakovinou, trestáním na smrtelné posteli, hlukem a prachem od aut, válkami, jadernými zbraněmi, horečným zbrojením, koncem éry fosilních paliv, ekonomickým kolapsem, třetí světovou válkou.

 

5.) Všichni dále uvedení, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do středy 24. října 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození SOUDEM, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat a od NOVIČOKU promyšlených ekonomických vychytralostí. Jud.12, Mich.4/12, Zj.16/16,21/1až22/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Žalm33/6,115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

541.

fojtova@rect.muni.cz, rehorova@rect.muni.cz, vvvkmt@psp.cz, novakovah@psp.cz, civinovae@psp.cz, pochopovaj@psp.cz, tarantk@psp.cz, vosatkovad@psp.cz, dibelkovah@psp.cz, dopisy@metro.cz, spolecne@zamanzelstvi.cz, skola@gyrec.cz, bohdana.rambouskova@praguepride.com, info@brno-autem.cz, jaroska@jaroska.cz, 32744@mail.muni.cz, boucnik@jaroska.cz, sitarova@jaroska.cz, herman@jaroska.cz, jan.koci@ods.cz, jakub.kajzler@ods.cz, jana.havelkova@ods.cz, kerndl@seznam.cz, kvestor@muni.cz, info@pravybreh.cz, balik@fss.muni.cz, kopecek@fss.muni.cz, os.brno-mesto@ods.cz, marek.rybar@mail.muni.cz, martin.priborsky@email.cz, kerndl.robert@brno.cz, zuzana.parikova@ods.cz, balik@mail.muni.cz, ombudsman@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, info@rozhlas.cz, mluvci@rozhlas.cz, internet@rozhlas.cz, rene.zavoral@rozhlas.cz, jan.menger@rozhlas.cz, karel.zyka@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, dubovska@anobudelip.cz, richter@anobudelip.cz, vorechovsky@anobudelip.cz, rubes@anobudelip.cz, haspeklo@anobudelip.cz, kalina@anobudelip.cz, sefl@anobudelip.cz, capek@anobudelip.cz, maly@anobudelip.cz, bonaventura@anobudelip.cz, gola@anobudelip.cz, atelier@marekmichal.com, centrum@czechglobe.cz, marek@medlanky.brno.cz, lucie.krejcova@stan.cz, tomas.pergl@stan.cz, jan.nemec@stan.cz,

542.

chci@zitbrno.cz, cizek@hotmail.cz, info@jmk.top09.cz, roman.gazdik@cez.cz, info@ceskatelevize.cz, brno@nesehnuti.cz, marie.spackova@cka.cz, tereza.zemanova@cka.cz, radka.stastna@cka.cz, cizek@hotmail.cz, hladik.petr@brno.cz, chcu@zitbrno.cz, plesl@zitbrno.cz, landa.emc@seznam.cz, menc@stred.brno.cz, vmencl@volny.cz, info@pirati.cz, hudba@pirati.cz, belohradky@gmail.com, belohrad@pug.univ.trieste.it, biancorossi@email.cz, international@pirati.cz, michal.jokes@pirati.cz, mikulas.ferjencik@pirati.cz, office@institutvk.cz, petr.macinka@institutvk.cz, petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, karolina.sadilkova@pirati.cz, info@pirati.cz, robert.cuma@pirati.cz, zita.senkova@rozhlas.cz, arcibol@arcibol.cz, katecheti@arcibol.cz, petr.kapounek@pirati.cz, katka.hulkova@pirati.cz, michal.gill@pirati.cz, mladez@arcibol.cz, skolstvi@arcibol.cz, moospetr@fit.cvut.cz, posta@mdcr.cz, samuel.machat@pirati.cz, kolarikovaz@psp.cz, lukas.lev.cervinka@pirati.cz, mnovakova@u-sluno.cz, novakova@socr.cz, zdedur@seznam.cz, sekretariat@socr.cz, ondrej.kallasch@pirati.cz, jar.dvorsky@gmail.com, petr.springinsfeld@pirati.cz, office@ttg.cz, mnovakova@sluno.cz, ff@fucik.cz, novakova@aknovakova.com, filip.dite@pirati.cz, lucie.prochazkova@pirati.cz, jiri.valenta@pirati.cz, kubicek@seznam.cz,

543.

profanto@psp.cz, martin.rejman@pirati.cz, jaroslav.nemec@pirati.cz, radio@proglas.cz, twr@twr.cz, hlavsa@vistafilm.cz, hlavsova@vistafilm.cz, ales.jakl@pirati.cz, dana.balcarova@pirati.cz, frantisek.kopriva@pirati.cz, dominika.michailidu@pirati.cz, daniel.mazur@pirati.cz, yveta.martinkova@pirati.cz, zluva_i@volny.cz, klverner@centrum.cz, jchmelik@gmail.com, policie@straznice-mesto.cz, podatelna@straznice-mesto.cz, walter.bartos@straznice-mesto.cz, ladislav.kos@gmail.com, jan.posvar@pirati.cz, beniceko@psp.cz, vera.marusiakova@pirati.cz, miroslav.masek@pirati.cz, adam.zabransky@pirati.cz, samuel.machat@pirati.cz, petr.kapounek@pirati.cz, jan.posvar@pirati.cz, ave.avokavon@tiscali.cz, jidelna.straznice@quick.cz, nejeschleba7141@gmail.com, petr.springinsfeld@pirati.cz, josef.hrubos@pirati.cz, karolina.sadilkova@pirati.cz, milos.zmeskal@pirati.cz, michal.gill@pirati.cz, giuseppe.maiello@pirati.cz, reditel@susg.cz, gryc@susg.cz, marfa.cz@seznam.cz, lukas.barton@pirati.cz, ivan.mikolas@pirati.cz, jan.lipavsky@pirati.cz, tomas.kolacny@pirati.cz, daniel.mazur@pirati.cz, adam.komenda@pirati.cz, dvoracek@cittadella.cz, jane@vistafilm.cz, info@krestandnes.cz, fiala@k213.cz, zdenek.hrib@pirati.cz, ivan.mikolas@pirati.cz, vojtech.franta@pirati.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, tomas.halik@gmail.com, halik@farnostsalvator.cz, josef.hrubos@pirati.cz, ivo.vasicek@pirati.cz,

544.

kristyna.plasilova@pirati.cz, josef.pavlovic@pirati.cz, marek.houser@pirati.cz, brejsaj@psp.cz, michaela.vodova@pirati.cz, josef.janu@pirati.cz, vymazalt@psp.cz, plankova.iva@fnbrno.cz, info@zemanmilos.cz, sekretar.duka@apha.cz, martin.rejman@pirati.cz, tomas.eichler@pirati.cz, vera.marusiakova@pirati.cz, vit.simral@pirati.cz, martin.smida@pirati.cz, ondrej.kallasch@pirati.cz, richterovao@psp.cz, lucie.trckova@pirati.cz, vojtech.pikal@pirati.cz, gerych@ndbrno.cz, kolbabkova@ndbrno.cz, jiri.bezdek01@cez.cz, sirj@fsv.cuni.cz, nela.chudova@pirati.cz, miroslav.masek@pirati.cz, tomas.eichler@pirati.cz, dominika.michailidu@pirati.cz, jan.lipavsky@pirati.cz, elizabet.kovaceva@pirati.cz, mi.tlach@centrum.cz, lipaf@tiscali.cz, vajcnermichal@centrum.cz, sekr.dro@fnusa.cz, jiri.jansa@pirati.cz, marek.houser@pirati.cz, daniel.lebduska@pirati.cz, ivan.bartos@pirati.cz, mikulas.peksa@pirati.cz, lukas.cernohorsky@pirati.cz, marta.novakova.cb@mzp.cz, stanislav.roman@seznam.cz, ingrid.cicakova@fucik.eu, vojtech.pikal@pirati.cz, lukas.kolarik@pirati.cz, profanto@psp.cz, Jan.Gazda@cvut.cz, jettmar@fsv.cvut.cz, skvor@fel.cvut.cz, Miroslav.Vlcek@cvut.cz, Jan.Chysky@cvut.cz, Igor.Cermak@cvut.cz, Josef.Svoboda@cvut.cz, cpr@apha.cz, jiri.svoboda@osu.cz, eva.piknova@cvut.cz, martina.hlobilova@cvut.cz, josef.svoboda@utoronto.ca, jedinakova@kav.cas.cz, ucena.spol@kav.cas.cz,

545.

sekretariat@nssoud.cz, podatelna@nssoud.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, jb@janburian.cz, info@axamit.cz, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, rektor@muni.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, info@marketavankova.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v říjnu 7018. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Boha drze uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39, 12/2, atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně, na jaře, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 70 let od roku 1948, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok OSMIČKY, 2018, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.25/11, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, 1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11. Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, Lucifer Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12.