Kapitola 247 - 32 stran.

02.10.2018 20:04

VOLEBNÍ LIST PRO ÚPLNĚ POSLUŠNÉ, TO JE PRO ŽIVÉ SLUŽEBNÍKY JEŽÍŠE KRISTA. Viz NOVINKY, kap. 247 - 32 stran, na www.pametni-kniha.cz. Při volbách máte povinnost, přivést víru v Ježíše Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království tím, že tento list formátu A5, oboustranně popsaný, vhodíte do volební urny. DOMAŠOVSKO, a tím celé Česko, je Bohem vyvolené místo svaté, země svatá, pupek světa, kolébka poslušného lidstva. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jehož hněv neprodlévá, vyžaduje, aby Satan farář Hének z Domašova neprodleně setřel slzu z očí každému bezdomovci, na Říčkách např. Blažkovi, úplným zničením křesťanských hodnot, imperialismu, militarismu, kolonialismu a žití boháčů na výnosný trh. Služba PRACHŮM a ZBRANÍM, místo Kristu, umožňuje vykořisťování člověka člověkem. K.M.15/12, Oz.2/18až14/3. Satan farář Hének měl učinit DEN PÁNĚ, nastolením vlády Krista ZÁKONODÁRCE, v pondělí 24.9.2018, či v úterý, při úplňku měsíce 25.9.2018. Měl povinnost svolat v kostele slavnostní shromáždění, kde měl oznámit ukončení Božího SOUDU živých i mrtvých. Bůh chce Česku žehnat ze SLOV NOVÝCH NEBES. Novým KŘÍŽEM je úplná poslušnost Božích zákonů. Slovo DEMENCE je od slova DÉMON, vlastník PRACHŮ. Místo Kristu Česko slouží DÉMONU Rusnokovi. Tím jde k záhubě. Ageus2/6,18,19, Abak.2/2,13, Jóel1/14,4/4, Žalm33/6,81/4,102/18,27, Mar.7/6,8,8/33, Bhag.16/1až24,5.Moj.30/18.

 

VOLEBNÍ LIST PRO ÚPLNĚ POSLUŠNÉ, TO JE PRO ŽIVÉ SLUŽEBNÍKY JEŽÍŠE KRISTA. Viz NOVINKY, kap. 247 - 32 stran, na www.pametni-kniha.cz. Při volbách máte povinnost, přivést víru v Ježíše Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království tím, že tento list formátu A5, oboustranně popsaný, vhodíte do volební urny. DOMAŠOVSKO, a tím celé Česko, je Bohem vyvolené místo svaté, země svatá, pupek světa, kolébka poslušného lidstva. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jehož hněv neprodlévá, vyžaduje, aby Satan farář Hének z Domašova neprodleně setřel slzu z očí každému bezdomovci, na Říčkách např. Blažkovi, úplným zničením křesťanských hodnot, imperialismu, militarismu, kolonialismu a žití boháčů na výnosný trh. Služba PRACHŮM a ZBRANÍM, místo Kristu, umožňuje vykořisťování člověka člověkem. K.M.15/12, Oz.2/18až14/3. Satan farář Hének měl učinit DEN PÁNĚ, nastolením vlády Krista ZÁKONODÁRCE, v pondělí 24.9.2018, či v úterý, při úplňku měsíce 25.9.2018. Měl povinnost svolat v kostele slavnostní shromáždění, kde měl oznámit ukončení Božího SOUDU živých i mrtvých. Bůh chce Česku žehnat ze SLOV NOVÝCH NEBES. Novým KŘÍŽEM je úplná poslušnost Božích zákonů. Slovo DEMENCE je od slova DÉMON, vlastník PRACHŮ. Místo Kristu Česko slouží DÉMONU Rusnokovi. Tím jde k záhubě. Ageus2/6,18,19, Abak.2/2,13, Jóel1/14,4/4, Žalm33/6,81/4,102/18,27, Mar.7/6,8,8/33, Bhag.16/1až24,5.Moj.30/18.

 

Kristus bude mocný, až politici budou bezmocní. Ž.102. Živí jsou ti, které Kristus svým rozumem živí, mrtví jsou ti, od kterých svým rozumem odstoupil. Poslušní, to je živí služebníci Krista, rozjetí jako lokomotiva, nesmí čekat na zvonění budíku, protože Česko má PRAVÉ POLEDNE. Oz.2/18až14/3, Iz.59/10až66/24, Př.8/13,17. Plnou polní, úplnou Boží zbrojí, je tento list. Ef.6/13, K.M.6/6,24. Vhozením listu do urny, zajistíte ZMĚNU vládnoucího BOŽSTVA, z neposlušného, mrtvého, na BOŽSTVO poslušné, to je živé. Neposlušní, bez rozumu Krista viditelně dementní hlupáci, staví LETNÍ domy, a nebudou v nich bydlet. Sof.1/13. Při ropném a ekonomickém kolapsu, v nich nebude čím topit. Nevěří, že v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Poslušní. Když pomine majetek bankéřů, zbrojařů, ZIMNÍCH bytových domů dostanete od Krista 100 x více. ZIMNÍ domy budou stejné, a tím směnitelné, což je nutné z titulu solární energetiky. Viz FOTOGALETRIE na www.pametni-kniha.cz. VĚČNÉ PŘÍBYTKY, DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro Boží rodiny v počtu cca 1500 lidí, poslušných lidí, s číslem 666, Zj.13, budou budovány celosvětově. V Česku, Kristu ZÁKONODÁRCI patří veškerý majetek, Ez.39/8až43/28, především tři restaurace, U NĚMCŮ info@nemecpension.cz, GABRIELKA o66@seznam.cz a U HALAČKŮ. Kristus zde, pro úplně poslušné, pro živé, bude dočasně prostírat ubrus, alespoň pro obědy, do doby postavení domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Iz.21/5, M.10.

 

Kristus bude mocný, až politici budou bezmocní. Ž.102. Živí jsou ti, které Kristus svým rozumem živí, mrtví jsou ti, od kterých svým rozumem odstoupil. Poslušní, to je živí služebníci Krista, rozjetí jako lokomotiva, nesmí čekat na zvonění budíku, protože Česko má PRAVÉ POLEDNE. Oz.2/18až14/3, Iz.59/10až66/24, Př.8/13,17. Plnou polní, úplnou Boží zbrojí, je tento list. Ef.6/13, K.M.6/6,24. Vhozením listu do urny, zajistíte ZMĚNU vládnoucího BOŽSTVA, z neposlušného, mrtvého, na BOŽSTVO poslušné, to je živé. Neposlušní, bez rozumu Krista viditelně dementní hlupáci, staví LETNÍ domy, a nebudou v nich bydlet. Sof.1/13. Při ropném a ekonomickém kolapsu, v nich nebude čím topit. Nevěří, že v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Poslušní. Když pomine majetek bankéřů, zbrojařů, ZIMNÍCH bytových domů dostanete od Krista 100 x více. ZIMNÍ domy budou stejné, a tím směnitelné, což je nutné z titulu solární energetiky. Viz FOTOGALETRIE na www.pametni-kniha.cz. VĚČNÉ PŘÍBYTKY, DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro Boží rodiny v počtu cca 1500 lidí, poslušných lidí, s číslem 666, Zj.13, budou budovány celosvětově. V Česku, Kristu ZÁKONODÁRCI patří veškerý majetek, Ez.39/8až43/28, především tři restaurace, U NĚMCŮ info@nemecpension.cz, GABRIELKA o66@seznam.cz a U HALAČKŮ. Kristus zde, pro úplně poslušné, pro živé, bude dočasně prostírat ubrus, alespoň pro obědy, do doby postavení domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Iz.21/5, M.10.

 

Kapitola 247 - 32 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 27. Česká bible kapitola 247. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Křesťanské, neposlušné, to je mrtvé svině, ve stoletém ABRAMU, ABRAHAMU, Česku, si dělají co chtějí, kvůli tomu, že LUCIFER, či BELZEBUB, Satan kardinál Duka, nebo SATAN, či LUCIFER, farář Hének z Domašova, neslouží Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, ale pouze výrobkům lidských rukou, slouží PALLDIU země České, a tím PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Kardinál, NETVOR Duka, a Satan farář Hének, svými křesťanskými, protikladnými žvásty, dělají zlo na celém světě tím, že místo Krista, jediného Boha všech náboženství světa, oslavují sami sebe navzájem tvrzením, že svatý Václav je spasitelem tím, že je DĚDIC Česka. Trvalým vlastnictvím úplně poslušného Česka je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je myšlení Krista. Myšlení neposlušného člověka je jiné. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Křesťanské, či ateistické vládnoucí svině Česka a světa, dělají vše pro rychlé a úplné zničení fosilních paliv, a tím vše pro úplné zničení stávající vyspělé civilizace, a pro úplné zničení světa v PEKLE třetí světové války, v době ropného a ekonomického kolapsu. Při odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, vládnoucí elity Česka a světa, jsou neposlušní stádem tupých zločinců, kvůli tomu, že Satan, či LUCIFER farář Hének z Domašova, nevěří textům Písma, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ničí všechny, kdo pomocí křesťanských, či ateistických hodnot, kazí dobré mravy Česka a světa. 1.Kor.1/27až15/33. Člověk je člověkem pouze v případě, že Boží rozum má. Při odstoupení Božího rozumu jsou neposlušní, to je mrtví, Kaz.3/18,8/8,9/10, Oz.2/18až14/4, pouze náboženskými, politickými, či technickými zvířaty. Kristus trestá např. Sýrii, či země postižené zemětřesením, tisíckrát více než Česko. Dělá to z toho důvodu, aby jím v Písmu vyvolené Česko mohlo soudit všechny národy, a to na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Aby je spojilo v jedno velké ČESKO, pod vládu NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. K.M.1/4až12/10,17,22,27, Iz.10/13, 29/11až24,33/22,65/15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Ježíš Kristus vyčkává, chce se nad Českem a světem smilovat, svým Božím rozumem. Smiluje se, až především technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., bude, se svým, geneticky zvířecím rozumem, v koncích. Kristus nepovolí, dokud SLOVEM nezvítězí. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Dle písniček od mediálního Mistra Krista. Jeden muž na konci světa, premiér Babiš babisa@psp.cz, přijal výzvu osudu. Má se rozhodnout pro návrat ke Kristu, v době říjnovách voleb 2018. Každý jeho krok má váhu nebe. Oči všech mediálních hvězd Písma, jsou přísným soudem. Slunce spravedlnosti BHAGAVADGÍTY, se zdravím na paprscích, má nad hlavou. To křičí: Vstaň a běž, vrať se ke Kristu ZÁKONODÁRCI, staň se to, co se má v Česku stát, stále mysli na návrat, k jedinému Bohu světa. Návrat k Ježíši Kristu pro Babiše znamená, že bude iniciovat vznik nové vlády Česka, úplně poslušné, to je živé, kde sám bude pouze ministrem zahraničí. Premiérem, dle textů minulých kapitol, se stane SEDMÝ ANDĚL, SEDMÝ, či OSMÝ premiér Česka, Ing. Mirek Topolánek. Program vlády je realizace Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma. Do Česka přijel MEDICIMAN Kristus, s nákladem Písma. Dej Babiši zbraně stranou, ať Česku neublížíš. Neber jméno Krista nadarmo, což dělají všichni neposlušní, to je mrtví. Máš povinnost Krista ZLODĚJE přivítat v Česku podruhé, nyní, při volbách 2018. Pokrytci celosvětově zneužívají učení o mravech, v boji o svá koryta, což je zločin. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Tes.4/16,5/2, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, 4.Moj.3/41,8/23,14/8,18/23,23/19,24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,3/14,5/7,6/10,30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/36,45,58.Politikům pravice a levice, a ředitelům ČRo v Brně, Ostrému a Kokmotosovi bylo v pondělí 1.10.2018, sděleno, či napsáno. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Politici a média mají povinnost spoutat svět dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Když to udělají, ĎÁBEL biskup Cikrle, či Satan farář Hének z Domašova, vzdají svůj boj proti NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Vzdají svůj boj, pro lásku v nás, pro lásku úplně poslušných politiků pravice a levice a medíi, především ředitelů ČRo v Brně Ostrého a Kokmotose, ke Kristu ZÁKONODÁRCI, kterého musí všichni milovat jako sama sebe. Kristus, každému pokornému a úplně poslušnému, dá sílu, svým Božím rozumem tak, aby nikdo nic nechtěl vzdát. Celé Česko se musí k novému Kristu modlit, aby nepřišel další pád, do energetického, ekologického a mravního HROBU. BATRFLAJ, ŽENA STATEČNÁ, stále hledá ráj. Dokud lodě střílny maj, najít ho nemůže. V místě svatém, na Říčkách obec@obec-ricky.cz, dělají politici to, co se Bohu líbí. Fil. 2/13. Rozhněvaný Kristus dal Říčkám starostku, ekonomickou svini Vítkovou. 2.Petr. 2/21. Nyní, při volbách, ji bere koryto v prchlivosti, a posílá ji to do říše ticha, to je na smetiště dějin z toho důvodu, že DÉMONI, to je ekonomové, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nepatří. Oz.2/18až13/11,14/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Žalm 33/6,96/7až115/17, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Jer.1/17,17/24,23/29,32,31/27,32, K.M.1/4až17/7,11,15,20, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Kristus dává svou vládu nad Říčkami nyní JEDNIČCE, kandidátu Michalu Kotačkovi, příslušníkovi Policie ČR. Ježíši Kristu se bude líbit, když TVRDÝ MUŽ, úplně poslušný, to je živý Kotačka, se k NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI neprodleně vrátí tím, že bude vyšetřovat drzého znalce Písma, Satana, či LUCIFERA faráře Héneka z Domašova. Je to lhář a zločinec tím, že je SVĚTLONOŠEM SLOV OHNĚ PEKLA křesťanských VÁLEK s muslimy, válek o území s fosilními palivy, a nesmylných válek o vládu boháčů nad chudáky, a tím vládu boháčů, zbrojařů, atd. nad Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, nad NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, který stále žije mezi námi. Oz.2/18,13/11,14/3, Jer.1/17,3/14až23/29,32až31/27,32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Bár.3/38,4/3,5/7, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. Kvůli neposlušnosti Kristem prokletého Satana faráře Héneka, se celá země v základech hroutí, což si na Domašovsku, nikdo mrtvý nebere k srdci. Drzý znalec Písma Satan farář Hének, již dávno mohl být učitelem dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, a místo toho je stále NEMLUVŇÁTKEM. Policista Michal Kotačka, z Písma již zná, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, trestá jím vyvolené Česko tisíc krát méně, než např. Sýrii proto, aby on, v klidu, mohl vykonat Boží SOUD s LUCIFEREM farářem Hénkem proto, aby ho donutil vyznat, že jeho protikladné žvásty děsivé temnoty katolického katechismu, jsou krutým zmijím jedem, jsou NOVIČOKEM, jsou HŘÍCHEM, který je k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka a světa. Policista Michal Kotačka má povinnost donutit SKRIPALA, dvojího agenta, Satana faráře Héneka, vyznat jeho hříchy, to je jeho lži, které oddělují Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, od Česka. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a světa, je jeho služba majetku, místo Bohu, což je jeho křesťanská MODLOSLUŽBA, služba výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM. Když POLICISTA Michal Kotačka, to zkusí s novým Ježíšem Kristem, ZÁKONODÁRCEM, tímto způsobem, vzdá mu Kristus, DUCH SVATÝ, chválu, a v Česku, postupně, bude ve všem po nedostatku. V opačném případě Kristus zničí dvě třetiny Česka strašlivou záhubou, PEKLEM třetí světové války. POLICISTA Michal Kotačka, má povinnost, tímto způsobem, nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v Česku v době čtyřiceti let Boží socialistické rovnosti. Ať se křesťanské svině modlí jak chtějí, Bůh je neslyší, a slyšet nebude, dokud se Satan farář Hének neočistí od křesťanství, od STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a tím od PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Tisíc let SOUDU Česka dovršil Bůh v roce 2000, v přelomu věků konce éry fosilnícch paliv. Farář Hének se musí modlit za návrat Božího technického rozumu, technické elitě. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14.

 

Obsah důležitých textů: 1.) VOLEBNÍ LIST PRO ÚPLNĚ POSLUŠNÉ, TO JE PRO ŽIVÉ SLUŽEBNÍKY JEŽÍŠE KRISTA, formátu A5, byl v úterý 18.9.2018, v úterý 25.9.2018, a v pondělí 1.října 2018, rozmnožen oboustranně, celkem 600 x. V Brně byl předán neposlušnému, to je mrtvému, Bohem prokletému ptactvu ODS, NETVORŮM z ANO 2011, BERANŮM, či OVCÍM KSČM, hlupákům z ŽÍT BRNO, Kotziánovi z BRNO PLUS, SZ, atd., společně se 4-mi stranami letáku z kapitoly 246. BÝCI, VOLI či TELATA z KDU-ČSL texty odmítli převzít. Přitom kandidát na premiéra Brna, BÝK, či VŮL Petr Hladík hladik.petr@brno.cz drze tvrdí, že BRNO JE BOŽÍ. Je to lež. Brno nyní nepatří Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, protože patří mrtvým, to je neposlušným politikům pravice a levice, sviním, pokrytcům, zločincům a lhářům, kteří o Ježíši Kristu, o NEOMYLNÉM ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, nevědí zhola nic. Brno bude Boží, až ve DNI PÁNĚ, který bude jako HOŘÍCÍ PEC, jako ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který sežehne vzpurné politiky pravice a levice, a jejich Bohy, drzé Satany či LUCIFERY kněze tak, že po neposlušných, to je mrtvých, nezůstane ani kořen, ani větev. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, nyní vychází jako SLUNCE, či jako SLOVO SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Politickým NETVORŮM v Brně, byla objasněna vůle Boží, o neprodleném nastolení vlády NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, naprosto srozumitelně. Neposlušní PTÁCI ODS, dobytek ostatních politických stran pravice a levice, a dobytek náboženský, se musí Krista bát strachem, jaký ještě nebyl, kvůli odstoupení jeho rozumu od neposlušných sviní. Kristus, jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je stále stejný. Změnit se musí NETVOŘI pravice a levice, a náboženský dobytek, neprodleně, v době voleb tak, aby Česko předalo vládu nad Českem, a nad nad celým světem, NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tím, že nad lidmi začnou vládnout úplně poslušní, to je živí BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Politici pravice a levice jsou Ježíšem Kristem prokletí kvůli tomu, že se pletou Ježíši Kristu do technických věcí, do kterých jim, z hlediska jejich netechnických profesí, nic není. 2.Tim.3/11. Kristus se nad Českem smiluje, svým technickým rozumem, o správné energetické koncepci Česka a světa, ze svého milosrdenství, až v Česku bude rozhodnuto, že všichni neposlušní politici pravice a levice, zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin, až na věky věků. Změna z úplné neposlušnosti dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, na úplnou poslušnost, pro neposlušné vládnoucí hlupáky, je velmi bolestná, pro ztrátu dobře placených koryt. Kristus v Písmu slibuje těm, kdo tuto změnu vykonají, že dá sílu obstát a zvítězit, a to svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Úplně poslušní se proto nesmí bát mluvit pravdu o Kristu ZLODĚJI. Pravdu o tom, že Kristus ZÁKONODÁRCE, ZLODĚJ, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, chce v Domašově a v Brně nastolit spravedlnost daleko větší, než byla v době 40-ti let POUŠTĚ Božího komunismu. Úplně poslušné politické straně, které nyní vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, již nový Kristus nikdy nezapadne. Kristus způsobí, svým Božím rozumem, že požehnání, které ze SLOV NOVÝCH NEBES vylije na Česko, budou vidět všechny národy. Národy budou Česku blahořečit, když to s Ježíčem Kristem, ZÁKONODÁRCEM, zkusí. Hněv Ježíše Krista, nad neposlušným lži lidem Česka, již neprodlévá. Ježíš Kristus, nikoho neposlušného nenechá bez trestu. Kdo se nyní ke Kristu nevrátí, toho zabije strašlivou záhubou. Kristus vyžaduje vše obnovit, učinit vše nové, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Jíst DOBRÉ JÍDLO od Ježíše Krista, znamená SPOLEČNĚ STOLOVAT v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Ježíš Kristus, pokorné a úplně poslušné uzdravuje tím, že všechny neposlušné, to je hluché a slepé, neschopné realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky, ekologie a mravů, SLOVEM NOVÝCH NEBES, posílá do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Ježíš Kristus již nikomu nedovoluje kazit dobré mravy, službou vládnoucímu Bohu Česka, NETVORU, Bohem prokletému Rusnokovi, guvernéru ČNB podatelna@cnb.cz. Sloužit vládnoucímu Bohu, KOZLU z ČSSD Rusnokovi, a tím PRACHŮM a ZBRANÍM, je nejvyšší druh šílenství. Úplně poslušným, to je živým, Kristus, svým Božím rozumem, dá sílu VSTÁT a JÍT, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Co Česko má či nemá nyní dělat na ÚSVITU třetího křesťanského dne, neurčují SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, ale Kristus. PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, se SOUDEM neposlušných, to je mrtvých sviní, či NETVORŮ, je Božím milosrdenstvím. Je ZRCADLEM pro neposlušné svině, netvory. Kristus LÉKAŘ, úplně poslušné uzdravuje ČTENÍM dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kolaborant, zbabělec, svatý Václav, Česko energeticky, ekologicky a mravně nespasí. Česko, LEV, má od Ježíše Krista moc, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, energeticky spasit všechny poslušné národy světa, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Všechno musí být nové tím, že pomine majetek boháčů, tím, že Boží rodina cca 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCICH lidí, bude mít majetek společný. Úplně poslušní, to je živí, kteří se spolehnou na Boha, na SLOVO NOVÝCH NEBES, se vzdají Kristu bez dalšího boje pochopením, že proti Bohu jsou neposlušní, to je mrtví, úplně bezmocní. Každému úplně poslušnému, dle vůle Boží, mohu objasnit technické aspekty Písma, o správné koncepci energetiky Česka, a světa. Mít za Boha např. dementního faráře Hénaka, či guvernéra ČNB, KOZLA z ČSSD Rusnoka, je k energetické SMRTI Česka. Lidé mají různé názory. Správné názory na koncepci energetiky, má Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Dobré věci přinese každý, kdo, společně se mnou, bude mluvit pravdu o Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI, a jeho zákonech POLE VĚDY Písma. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, ,1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Volební listy byly rozdány na Říčkách, v Domašově, a když Bůh dá, Jak.4/14, budou rozdány také ostatnímu politickému a náboženskému dobytku Domašovska. Kristus ZÁKONODÁRCE nepoleví, dokud svým SLOVEM nezvítězí, dokud se s mnohými neposlušnými, to je s mrtvými, nesmíří. V Česku dá vládu nad mnohými, těm BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, kteří se k novému Ježíši Kristu vrátí tím, že dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, budou mít nikoli v knihách, ale ve svých hlavách, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kteří budou Boží zákony neprodleně realizovat. Pokorní a úplně poslušní dostávají od Krista ZÁKONODÁRCE dar, a to PŮDU celé země, ze které mají povinnost učinit Boží zahradu tím, že potraviny budou pěstovat zahrádkářsky. Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Boháči, po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, se pomocí TUNELU PRIVATIZACE nahltali majetku, ale zvrátí jej, ve strachu z trestajícího Ježíše Krista, jaký ještě nikdy nebyl. Kristus boří a ničí imperialismus, militarismus, žití boháčů na výnosný trh, atd., odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných mrtvých. Neposlušné boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, politiky pravice a levice, NELZE UZDRAVIT SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až do DNE PÁNĚ, do DNE SMÍŘENÍ se s Ježíšem Kristem, s takovým, jaký v Písmu, veškerém od Krista, skutečně je, do pondělí 24. září 2018. Nyní je UZDRAVENÍ DUCHA i TĚLA již možné pro poslušné, ČTENÍM SLOV NOVÝCH NEBES. Ageus2/6,18,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16až43/26,31. DOBRÉ SLOVO Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné, celosvětové koncepci energetiky, ekologie a mravů. Spoléhat se na SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohou nyní všichni pokorní a úplně poslušní, od DNE PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, od DNE PÁNĚ, od pondělí, 24. září 2018. Ageus2/6,18,19, 1.Tes.4/16,5/2, atd. Nový Kristus bude v Česku oslaven, až bude rozhodnuto o tom, že bude vytvořená BOŽÍ SOUDNÁ STOLICE, stvořená z poslušných politiků pravice a levice, která oslaví Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, DEMITILIRIZACÍ Česka. V Česku, pokorní a úplně poslušní služebníci Krista musí rozhodnout, že stávající Bohové lidí, např. GÓG prezident Putin, MAGOG prezident Trump, a DEMAGOG, zakladatel KOZLŮ ČSSD,

 

prezident, KOZEL Zeman, již nebudou panovat ani nad lidmi, ani nad Ježíšem Kristem, NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, jediným Bohem všech států světa. Zj.20/8. Kristus bude v Česku oslaven, až Satan, či LUCIFER farář Hének, v kostele v Domašově bude kázat, že SOUDNÉ STOLCE a DEMILITARIZACI mají povinnost realizovat všechny státy světa, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Úsvit třetího křesťanského dne, je současně ÚSVITEM OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ, vedení všeho neposlušného a vzpurného lidstva, Ježíšem Kristem, do mírového, celosvětového Božího království. Bude ve všem po nedostatku, i pro bezdomovce Blažka, když to Domašovsko a Česko, s Kristem, s jeho SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně zkusí. Církve, neposlušné a vzpurné ČARODĚJNICE, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5, 22/17,23/1,29,32/30, které již Kristus nepotřebuje, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE okradli o desátky, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, které měli boháči dávat přímo bezdomovcům, a ne církvím. Každý pokorný, a úplně poslušný služebník Ježíše Krista, se již nesmí na nic dotazovat drzého Satana, či LUCIFERA faráře Héneka, Žid.8/11, pro pochopení, že neposlušný, to je mrtvý farář Hének, pro odstoupení rozumu Krista, je dementní. Ježíš Kristus, energeticky, ekologicky a mravně Česko spasí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství v případě, že v Česku najde úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. BOŽÍ SYNOVÉ mají povinnost dát VEŠKERÉ Boží SLOVO nových NEBES na oltář tím, že DESÁTKU ze svého platu dají přímo Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI, tímto způsobem. Dvě strany uvedené v úvodu, mají úplně poslušní povinnost rozmnožit oboustranně 100 x, rozříznout je na polovinu, a tím vyrobit 200 VOLEBNÍCH LISTŮ PRO Krista ZÁKONODÁRCE. Listy rozdat voličům, aby to Česko, s Kristem, ZÁKONODÁRCEM, mohlo zkusit. Ježíš Kristus Česko úplně zničí, když zůstane stále neposlušné, to je mrtvé, když dokonalou lásku zákonů POLE VĚDY Písma, nedá při volbách, Bohem prokletých, neposlušných, to je mrtvých politiků pravice a levice, na svícen, v médiích a ve školství. Ježíš Kristus, jediný Bůh všech států světa, učinil největší zázrak, v TŘETÍM, či v SEDMÉM DNI PÁNĚ své vlády nad lidmi celého světa. V TŘETÍM, či v SEDMÉM TISÍCILETÍ své vlády nad lidmi celého světa, svým Božím rozumem, vešel do odpočinutí od svého technického díla, kvůli konci éry fosilních paliv. Kristus, DUCH SVATÝ, technický lži lid nechává padat, odstoupením svého rozumu, do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války, ve které, jím v Písmu vyvolené, neposlušné a vzpurné, to je dementní Česko, úplně zničí. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, se do Česka vrátí pouze v případě, když drzý technický, politický a náboženský lži lid, úplně poslušný, vyzná své lži o koncepci energetiky. Vize Krista o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, je objasněná srozumitelně. Ageus2/6,18,19, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11. S drzým pozemským Otcem, Satanem, či s LUCIFEREM farářem Hénkem z Domašova, se SVĚTLONOŠEM SLOV OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, nesmyslných válek o moc boháčů nad chudáky, a nesmyslného boje o moc boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, nad Ježíšem Kristem, NOOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, který o sobě, a o Česku, všechno v Písmu uvedl, má Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, obrovskou trpělivost. Drzému faráři Hénekovi Kristus ukázal svou moc, odstoupením svého technického rozumu, i od vzpurné a neposlušné technické elity Česka a SVĚTA, což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Ježíš Kristus, jím v Písmu vyvolené Česko, soudí mírně, s velkou shovívavostí, na rozdíl např. od muslimů v Sýrii, kde ničí vše muslimské a imperialistické. Ježíši Kristu je známo, že mozek Satana, či LUCIFERA faráře Héneka, je pouze geneticky zvířecí, a že stejně tak jeho DUŠE je stejná, jako u zvířat. Ježíše Krista nikdo neobviní za to, že např. zničil Sýrii, ani za to, když v PEKLE třetí světové války úplně zničí Česko a EU strašlivou záhubou tak, že přežije jen jedna třetina neposlušných a vzpurných, to je mrtvých lidí. Vždyť lidé, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, nemají než DECH svého geneticky zvířecího chřípí. Proto, při říjnových volbách, všichni úplně poslušní, to je živí, mají povinnost uznat naprostou převahu rozumu Ježíše Krista, nad lidským mozkem, geneticky zvířecím, a nad lidskou DUŠÍ, která je stejná jako u zvířat. Úplně poslušní, to je živí, mají povinnost se rozhněvat na stávající vládnoucí Bohy, na drzé a neposlušné politiky pravice a levice, kteří mají za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA. Zvolením NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, poslat všechny neposlušné, to je mrtvé politiky pravice a levice, stejně tak jejich Bohy, zbrojaře, ekonomy, bankéře, vojenské kaplany, do říše ticha, to je na smetiště dějin. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6.

 

Ježíš Kristus dá slávu svého rozumu pouze sám sobě tím, že další MARKÉTA, zatmí MĚSÍC Koránu, nyní, na podzim 2018. Vyvolil jsem MARKÉTU z Bohem prokletého PTACTVA ODS, kandidátku na primátora Brna, MARKÉTU Vaňkovou info@ marketavankova.cz. Ježíš Kristus, ze svého milosrdenství, se chce nad Českem smilovat, svým Božím rozumem. Smiluje se, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista ZÁKONODÁRCE, se bude vzdělávat dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Žně politického, náboženského a technického plevele, totiž nemusí probíhat v létě. Ježíš Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když MARKÉTA Vaňková info@marketavankova.cz, spolu s PTACTVEM ODS, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, hodí v Česku PODRUHÉ, nejenom komunistický SRP do žita, ale také bude současně orat, rozsévat a šlapat křesťanské dračí víno, pomocí hrozného hněvu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jehož hněv již neprodlévá. Neprodlévá kvůli neposlušnému, to je mrtvému Satanu faráři Hénekovi z Domašova a BELZEBUBU biskupu Cikrlemu, kvůli jejich SKÁLE, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, a vojenští kaplani. Politické a náboženské mrtvoly Česka, Kristus vydá za pokrm poslušnému PTACTVU ODS, a ostatnímu politickému zvířectvu. Viz str.15až 18. 2.) V pondělí, DNE PÁNĚ 24. září 2018 nastává podzim, ve kterém Ježíš Kristus, pokorným a úplně poslušným služebníkům bude žehnat, z VINNÉ RÉVY Bible, z FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, z GRANÁTOVNÍKU Tóry, a z OLIVY Koránu, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. V pondělí DNE PÁNĚ 24. září 2018 byl pravý čas, PRAVÉHO POLEDNE, kdy Bohu milý Otec Satan farář Hének, měl povinnost svolat v kostele SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, a děkovat Kristu za vyvolení Domašovska, být Božím lidem pokorným, a úplně poslušným, což neučinil. Měl povinnost děkovat Kristu za to, že Česko ještě nezabil strašlivou záhubou, v PEKLE třetí světové války. Ježíš Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad celým Českem, když Bohu milý Otec Satan farář Hének bude kázat, že je technickým nesmyslem, nahánět pomatené křesťanské svině Domašovska, do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, až v zimě 2018, 2019, prosazením Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o DEMILITARIZACI Česka. Protože je nezbytné naplnit Písmo do poslední čárky tím, že Česko má povinnost zajistit, aby na pravdě o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a na pravdě o správné koncepci energetiky, platné pro celý svět, zimovalo veškeré politické, náboženské a technické zvířectvo celé země, všech neposlušných, to je mrtvých států celého světa, až do vítězství Ježíše Krista. Viz str.18až21. 3.) Dle písniček a Písma, od OTCE, od mediálního MISTRA Ježíše Krista. Satan, či LUCIFER, drzý pozemský Otec farář Hének z Domašova, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, poznal Ježíše Krista trestajícího tím, že na něho dopadl vrcholný trest, kterým je odstoupení rozumu Krista, od neposlušných křesťanských mrtvol, kvůli tomu, že dosud nenašel Krista, jako PÁNA veškerého Písma. Satan, či LUCIFER, pozemský Otec farář Hének, usvědčený z drzosti vůči NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, nesmí již nikoho učit poznávat svého Krista UKŘIŽOVANÉHO, svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je již Kristem novým, VÍTĚZNÝM, vyvýšeným v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, SOUDEM neposlušných, křesťanských a jiných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Nový Kristus vše o sobě uvedl, v dokonalé Boží lásce, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Smyslem života je usilovat o ukončení SOUDU živých i mrtvých, a tím o ukončení křesťanského a jiného otroctví, o ukončení vlády dementních, DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, to je MRTVÝCH, vládnoucích nevzdělanců, hlupáků, NETVORŮ, či sviní, ve DNI PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Vše v Písmu uvedené o Česku, a o koncepci energetiky, musí naplnit odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, profesor Drkal, docent Hirš, docent Zmrhal a nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos. Ám.3/7,15. Uvedení odborníci, musí být jedinými ARCHITEKTY, a jedinými URBANISTY, pro návrch sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí úplně poslušných, a Ježíši Kristu vděčných, za číslo 666. Viz str.21až25. 4.) Tímto textem je zasílán vzkaz kandidátům na primátora města Brna, a ostatnímu politickému dobytku pravice a levice. Vážení kandidáti na primátora Brna, a ostatní politický dobytku pravice a levice. Kristus učiní Brno Boží, při Vaši úplné poslušnosti. Brno BUDE BOŽÍ, když BÝK, VŮL, či TELE, neposlušný, to je MRTVÝ Petr Hladík z KDU-ČSL uvěří textům Písma o tom, že nastává Kristem předpovězená změna myšlení o Ježíši Kristu, a tím změna myšlení o správné koncepci energetiky Česka a světa, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až bude rozhodnuto o tom, že Česko a SVĚT nyní povedou TVRDÍ MUŽI, technické STÁTNÍ SPRÁVY, kteří budou řídit Česko a SVĚT, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky, ekologie a mravů. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, je před námi. Viz str.25až28. 5.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do středy 24. října 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození SOUDEM PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat a promyšlených vychytralostí. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Boží rozumem, až drzý Satan farář Hének z Domašova pochopí, že je Satanem kvůli tomu, že neplní ani jedno Boží přikázání. Neplní je, protože ignoruje energeticky správnou cestu Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Musí jít Kristu z cesty, protože nechápe texty Písma o tom, že bohatí a chudí nemohou žít spolu v celosvětovém míru. Správná cesta je majetková rovina celosvětově elektroniky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Sír.5/5až13/18. Viz str.28až32.

 

1.) Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který mezi námi žije jako DUCH SVATÝ, v písničce uvádí. ŘEKNI ALESPOŇ PŘÍSLOVÍ. Myslí tím KNIHU PŘÍSLOVÍ, která doplňuje KNIHU KAZATELE, KNIHU BHAGAVADGÍTY a KNIHU OZEÁŠE tak, aby dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, byla jasná i drzému pozemskému Otci, Satanu, či LUCIFEROVI faráři Hénekovi z Domašova. Farář Hének nemá výmluvu nerespektovat vůli Boží, kterou je, aby byl Otcem Bohu milým tím, že přestane opakovat svá protikladná křesťanská dogmata, o své MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, mletím tmy protikladných dogmat, a svá dogmata promyšlených ekonomických, ekologických, energetických, a mravních vychytralostí, pro svou službu boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. a tím pro službu svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. V KNIZE PŘÍSLOVÍ, v KAZATELI, v BHAGAVADGÍTĚ a v KNIZE OZEÁŚ, Ježíš Kristus uvádí. Kdo doufá ve SKÁLU DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, to je ve své bohatství, padne. Spravedliví, na stromě spravedlnosti úplně poslušné, to je živé STÁTNÍ SPRÁVY, budou rašit jako listí, když při říjnových volbách zvítězí, a to PROGRAMEM Krista ZÁKONODÁRCE. Kdo, jako vzpurný a neposlušný, to je jako mrtvý, pohrdá SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, přivádí se do záhuby, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Ucho, které slyší dokonalou lásku Božích přikázání, a zákonů POLE VĚDY Písma, tvoří Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., nemají žádnou budoucnost. Svévolníkům zhaslo světlo, kterým svítí SVĚTLONOŠ, LUCIFER, Otec Satan farář Hének, nositel OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, a o moc boháčů nad chudáky, a tím o moc boháčů, nad Ježíšem Kristem, SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, nerozumějí právu Ježíše Krista, úplně a neprodleně zbořit v Česku křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ, kvůli energetické spáse Česka a světa. Ti, kdo ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, hledají Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako jediného Boha světa, jako NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, rozumí všemu uvedenému. Kdo nalezne ŽENU STATEČNOU, jako novou, úplně poslušnou STÁTNÍ SPRÁVU, nalezne Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, takového, jaký v Písmu opravdu je. Kristus každému odplatí podle jeho činů, protože má moc, od neposlušných, to je vzpurných sviní, či NETVORŮ, odstoupit svým Božím rozumem. Neposlušní, to je mrtví, pohrdají SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ke své vlastní záhubě. Kdo se bojí neprodleně realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dojde odplaty. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, či OSMÉHO DNE PÁNĚ, vedení všech států světa Ježíšem Kristem, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nový Kristus miluje pouze ty úplně poslušné, kteří milují dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Ti, kdo milují nového Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a kdo Krista budou nyní hledat, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, s pomocí Božího technického rozumu, ho naleznou, a to v dokonalé Boží lásce zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Počátek správného poznání Ježíše Krista, je bázeň před jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Úplně poslušní, to je živí, již nesmí mít žádnou bázeň před DUCHEM CHUDÝM, to je dementním, vládnoucím, politickým a náboženským dobytkem. Uvedenou moudrostí Ježíše Krista, pohrdají jenom pošetilci, kteří o Kristu nemají ani ponětí. Neboť MOUDROST Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, poznání pravdy o Bohu, a tím poznání pravdy o správné koncepci energetiky, stejně tak rukodělná dovednost, PAMĚŤ, ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, BEZPEČNOST, atd., je z rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi vyžaduje, aby všichni pokorní a úplně poslušní, studovali texty Písma o tom, jakým způsobem má změnit myšlení o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, drzý pozemský Otec Satan, či LUCIFER farář Hének z Domašova. Farář Hének, tak jak je, vzpurný a neposlušný, to je DUCHEM CHUDÝ, to je dementní, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista od neposlušných, to je mrtvých, do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, vstoupit nemůže. Farář Hének je LUCIFEREM, je SVĚTLONOŠEM OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o fosilní paliva, protože místo Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU DUCHU SVATÉMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům pravice a ostatním NETVORŮM tím, že místo Bohu slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd. Kristus vyžaduje, aby se z drzého pozemského Otce, Satana či LUCIFERA faráře Héneka, stal neprodleně Otec Bohu milý tím, že se stane pokorným, Bohu vděčným, úplně poslušným služebníkem NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dále uvedenými činy. Vůle Boží je, aby Satan, či LUCIFER farář Hének litoval neznalosti Krista takového, jaký v Písmu skutečně je, který o sobě vše uvedl, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a ke Kristu se neprodleně vrátil, svými skutky. Skutky, které žádá Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jsou následující. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Jak již bylo uvedeno, zatmít MĚSÍC Koránu, v milostivém Hospodinově létě, při mých narozeninách 21. září 2018, měla učinit praktická lékařka MUDr. MARKÉTA Valtrová marketa.val@centrum.cz, z Říčan u Brna. Měla povinnost být mediální HVĚZDOU zářící navěky a navždy, být PERLOU, být SRPEM, být OKŘÍDLENCEM, být služebnící Krista, jako UZDRAVENÁ, to je jako BÍLÁ, ČISTÁ, ŽIVÁ, NEOMYLNÁ, být stejná, jako Ježíš Kristus, jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který žije mezi námi tím, že hodí srp do žita, což neučinila. Politický, náboženký a technický PLEVEL nebyl požat, protože ve dnech mých narozenin, kdy měla potvrdit, že nejsem blázen, a že proto mohu řídit auto, Kristus ZÁKONODÁRCE v Písmu prorokoval, že nebudu mít ZDAR. Jer.1/17až22/30,23/29,32,31/27, Iz.29/11až24až33/22až63/4,10,14,18,65/15, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27až15/33, atd. Ježíš Kristus dá slávu svého rozumu pouze sám sobě tím, že další MARKÉTA, zatmí MĚSÍC Koránu, nyní, na podzim 2018. Vyvolil jsem MARKÉTU z Bohem prokletého PTACTVA ODS, kandidátku na primátora Brna, MARKÉTU Vaňkovou info@marketavankova.cz. Ježíš Kristus, ze svého milosrdenství, se chce nad Českem smilovat, svým Božím rozumem. Smiluje se, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista ZÁKONODÁRCE, se bude vzdělávat dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Žně politického, náboženského a technického plevele, totiž nemusí probíhat v létě. Ježíš Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když MARKÉTA Vaňková info@marketavankova.cz, spolu s PTACTVEM ODS, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, hodí v Česku PODRUHÉ, nejenom komunistický SRP do žita, ale také bude současně orat, rozsévat a šlapat křesťanské dračí víno, pomocí hrozného hněvu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jehož hněv již neprodlévá. Neprodlévá kvůli neposlušnému, to je mrtvému Satanu faráři Hénekovi z Domašova a BELZEBUBU biskupu Cikrlemu, kvůli jejich SKÁLE, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, a vojenští kaplani. Politické a náboženské mrtvoly Česka, Kristus vydá za pokrm poslušnému PTACTVU ODS, a ostatnímu zvířectvu. Mar.4/12až7/7až13/20až24, Iz.29/11až24až48/5,10,11až66/24, Zj.18/2,10, Jer.1/17až19/7až23/29až31/27,32až51/58,63, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11,9/13,15, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

2.) Kristus naplnil do poslední čárky texty Písma o mně, a o Česku tím, že v mých dnech, mých narozenin 21. září 2018, jsem neměl úspěch, či zdar, přestože pronáším vzácná slova pravdy o Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a tím pravdy o správné a jedině možné koncepci energetiky Česka a světa. Povýšil mě však tím, že DNE PÁNĚ 21. září 2018 učinil MEZINÁRODNÍ DEN MÍRU. Jer.1/17až15/19až22/30,31/27,32, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nepotřebuje žádného lidského proroka, což snad dokáže nyní svým slibem tím, že při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, svou slávu, svého Božího rozumu, dá pouze sobě samému. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyžaduje, aby Satan, či LUCIFER farář Hének pochopil, že novým Kristem je dokonalá Boží láska, uvedená v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Tímto způsobem dá slávu pouze sobě samému. Iz.2/252až29/11až24až33/22až48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Aby nový Kristus mohl vládnout, svým SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, nad všemi státy světa vyžaduje, aby Domašovsko naplnilo texty Písma do POSLEDNÍ ČÁRKY, neprodleně, v pondělí DNE PÁNĚ 24. září 2018 a při úplňku MĚSÍCE, v úterý DNE PÁNĚ 25. září 2018. Kvůli neposlušnosti Satana, či LUCIFERA faráře Héneka, Ježíš Kristus zase nezvítězil. Iz.29/11až24,33/22až66/24, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. V milostivém Hospodinově létě 2018, jsem neměl vůbec žádný úspěch. Nikdo se k Ježíši Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, který boří neposlušné a vzpurné, odstoupením svého Božího rozumu, jako úplně poslušný se nevrátil, při žádném úplňku MĚSÍCE. Všichni neposlušní jsou proto strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Jer.1/17až15/19až22/30,31/27,32, Iz.29/11až24až33/22až48/5,11až63/3až 66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,8/4až12,9/7,12,15,13/11až14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. V pondělí, DNE PÁNĚ 24. září 2018 nastává podzim, ve kterém Ježíš Kristus, pokorným a úplně poslušným služebníkům bude žehnat, z VINNÉ RÉVY Bible, z FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, z GRANÁTOVNÍKU Tóry, a z OLIVY Koránu, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ageus2/6,18,19, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. V pondělí DNE PÁNĚ 24. září 2018 byl pravý čas, PRAVÉHO POLEDNE, kdy Bohu milý Otec Satan farář Hének, měl povinnost svolat v kostele SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, a děkovat Kristu za vyvolení Domašovska, být Božím lidem pokorným, a úplně poslušným. Měl povinnost děkovat Kristu za to, že Česko ještě nezabil strašlivou záhubou, v PEKLE třetí světové války. Iz.29/11až24až59/10až66/24, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Abak.2/2,13, Jóel1/14,4/4, 5.Moj. 30/18, Žalm33/6,81/4,102/18,27,104/30,150/6, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Mar.7/6,8,8/33, atd. Když se v pondělí, či v úterý, sejdeme v kostele v Domašově, jenom my dva, farář a já, když budeme k Ježíši Kristu, k takovému, jaký v Písmu opravdu je, volat, Ježíš se nad námi, a nad Českem, neslituje, svým Božím rozumem. Naplní tím Písmo do poslední čárky. Ježíš Kristus se nad Domašovskem a Českem slituje pouze v případě, když ke Kristu, k jedinému Bohu všech států světa, bude volat celé Domašovsko. Ježíš Kristus se nad Domašovskem a Českem slituje, až Bohu milý Otec Satan farář Hének bude kázat, že pohroma, kterou Kristus způsobil, odstoupením svého rozumu, i od vzpurné a neposlušné, to je mrtvé technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiky z CZSU, je strašná. Ježíš Kristus se nad Domašovskem a Českem slituje pouze v případě, když Bohu milý farář Hének bude kázat pravdu o tom, že při ropném a ekonomickém kolapsu, v době, kdy mocnosti do Česka přestanou dodávat ropu a plyn, v neposlušném a vzpurném Česku, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Ježíš Kristus se nad Domašovskem a Českem slituje pouze v případě, když Bohu milý farář Hének bude kázat pravdu o tom, že Česko má povinnost požádat všechny národy EU o pomoc, se svoláním všech národů světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli nastolení vlády NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi lidmi na světě. Ježíš Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad celým Českem, když Bohu milý Otec Satan farář Hének bude kázat, že je technickým nesmyslem, nahánět pomatené křesťanské svině Domašovska, do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, až v zimě 2018, 2019, prosazením Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o DEMILITARIZACI Česka. Protože je nezbytné naplnit Písmo do poslední čárky tím, že Česko má povinnost zajistit, aby na pravdě o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a na pravdě o správné koncepci energetiky, platné pro celý svět, zimovalo veškeré politické, náboženské a technické zvířectvo celé země, všech neposlušných, to je mrtvých států celého světa, až do vítězství Ježíše Krista. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30. Ježíš Kristus, nejenom v Písmu, ale I v pohádkách objasňuje svoji dokonalou lásku, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, naposledy v pohádce A CO TEN RUKSAK, KRÁLI a v pohádce O TŘECH STŘÍBRNÝCH HŘEBENECH. V první pohádce objasnil, že rozum od Ježíše Krista je Božím milosrdenstvím tím, že král nosil moudrost Božího rozumu, v ruksaku. Když král chtěl ruksak naplnil zlatem, ruksak svou moc, své moudrosti, ztratil. Proto král usoudil, že je možno naplnit Boží slovo tím, že se Boží moudrost vymění za zlato a majetek. Ježíš Kristus, KOUZELNÝ DĚDEČEK, králi pomohl tím, že mu svoji moudrost dal. Nejdříve mu dal moudrost do ruksaku v podobě knih, a později i do hlavy. Na konci pohádky bylo řečeno, že žáci nosí v ruksaku knihy proto, aby z nich získali moudrost pro život. Pokorní a úplně poslušní získají Boží moudrost, pro život v celosvětovém, mírovém Božím království, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů tím, že uznají Ježíše Krista, za jediného ZÁKONODÁRCE celého světa. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7až2/2až17,3/10,12,16,19,20, atd. V pohádce O TŘECH STŘÍBRNÝCH HŘEBENECH, Ježíš Kristus přišel jako VÍTR, jako HURIKÁN proto, aby se pomstil všem, koho ovládají druhé tím, že vyhovují svým zvířecím pudům, svého rozumu, geneticky zvířecího. Sír.5/5,7/16až39/28až 43/26,31, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Drzý pozemský Otec Satan, či LUCIFER, farář Hének z Domašova, chce řídit svět místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že v křesťanství vyhovuje přáním neposlušných a vzpurných lidí, kteří, tak jak jsou, neposlušní, to je mrtví, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, vstoupit nemohou. Je proto nositelem křesťanského světla, křesťanského OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, a OHNĚ PEKLA nesmyslných válek, o moc boháčů nad chudáky. Nevěří textům Písma o tom, že bohatí a chudí spolu v míru žít nemohou, a že proto má Česko neprodleně, nejpozději v pondělí, DNE PÁNĚ 24 září 2018, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, rozhodnout o naplnění Písma, o vytvoření celosvětové Boží majetkové roviny, zřízením elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Drzý pozemský Otec Satan, či LUCIFER, farář Hének z Domašova, měl povinnost, v neděli 23. září 2018, vyhlásit v kostele svolání SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ do kostela, na pondělí 24.září 2018, např. na 18.00 hodin, pro oslavy DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, což se nestalo. Satan, či LUCIFER, farář Dominik, měl povinnost se ozvat sám proto, aby oznámil, že všem textům Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v pondělí, DNE PÁNĚ 24. září. 2018, rozumí tak, aby je úplně poslušné Česko mohlo realizovat, což se nestalo. Proto se Ježíš Kristus Česku mstí, kvůli jeho neposlušnosti tím, že přišel v pondělí 24. září 2018, také jako VÍTR, jako HURIKÁN, který VICHRŮM dává ničící sílu. Sír.5/5,7/16až39/28až43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/27,10/26,12/28,13/17, Ageus2/6,18,19, Abak.2/2,13, Jóel1/14až4/4, Žalm33/6až81/4,102/18,27, Jud.12, Jer.1/17,5/7,6/10až30,15/19,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Tes.4/16,5/2, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 5.Moj.30/18.

 

3.) Dle písniček a Písma, od OTCE, od mediálního MISTRA Ježíše Krista. Satan, či LUCIFER, drzý pozemský Otec farář Hének z Domašova, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, poznal Ježíše Krista trestajícího tím, že na něho dopadl vrcholný trest, kterým je odstoupení rozumu Krista, od neposlušných křesťanských mrtvol, kvůli tomu, že dosud nenašel Ježíše Krista, jako PÁNA veškerého Písma. K.M.1/4,12/10,17,27,13/8, Oz.2/18až14/3, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, atd. Rozbila se mu křehká nádoba jeho svátosti oltářní. Měl povinnost, jako úplně poslušný, vzít svůj kříž, kterým je nyní úplná poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a následovat Ježíše Krista, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Znovu toho není schopen. 2.Kor.10/4,13/5,8, Mar.4/12,7/7,8/34,13/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6až8/10,10/26až12/28,13/17, atd. Nejpozděj v pondělí, DNE PÁNĚ 24. září 2018, měl být dospělý, odpovědný, a Bohu vděčný za rozhodnutí, že měl povinnost svolat slavnostní shromáždění do kostela, kde měl oznámit ukončení Božího SOUDU živých i mrtvých. Kristus chce Česku žehnat z jeho kostela, ze SLOV NOVÝCH NEBES, a zase nemůže. SLUNCE Bhagavadgíty, nad hlavou mu svítí. STAŇ se to, co se má stát. Zase se nic NESTALO, protože Satan farář Hének, Krista ZLODĚJE prohlásil znovu za zločince, a sebe za spravedlivého a moudrého. Cokoli mu není z VEŠKERÉHO Písma jasné, z dokonalé lásky technických příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, může být objasněno, z milosrdenství Božího rozumu. Ageus2/6,18,19, Abak.2/2,13, Jóel1/14,4/4, Žalm33/6,81/4,102/18,27, Mal.3/10,16,20, 1.Tes.4/16,5/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14.Tajemství víry v Ježíše Krista UKŘÍŽOVANÉHO, mletím protikladných křesťanských dogmat, a mletím krutého zmijího NOVIČOKU, dvojích agentů, drzých pozemských Otců, Satanů či LUCIFERŮ, kněží, je z milosrdenství Božího rozumu odhaleno. Křesťanské, vzpurné, neposlušné, to je mrtvé vládnoucí svině, vládnoucí NETVOŘI, svými křesťanskými a ekonomickými žvásty, neslouží Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému Bohu všech států světa, který žije mezi námi, ale pouze svým Bohům. Bohové neposlušných, křesťanských, imperialistických, militaristických a jiných sviní, jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA. Kristus, vyvýšený SOUDEM vládnoucích NETVORŮ, se neposlušným mstí, odstoupením svého rozumu, do svého vítězství, do uznání Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, za jediného ZÁKONODÁRCE. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad Českem a světem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, úplně zboří již uvedené křesťanské hodnoty Satana faráře Héneka. Ježíš Kristus bude mocným a NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, až politici pravice a levice, a Satani kněží uznají, že jsou úplně bezmocní proti Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, který má převahu nad každým lidským mozkem. Texty Písma o tom, že lidský mozek je pouze geneticky zvířecí, a že lidská DUŠE je stejná jako DUŠE zvířat, jsou pravdou pravdoucí. Proto má Kristus naprostou převahu. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství Božího rozumu, je zbaveno vší bídy člověčí uvedených křesťanských hodnot Satana faráře Héneka z Domašova, to je IMPERIALISMU, MILITARISMU, KOLONIALISMU a ŽITÍ BOHÁČŮ NA VÝNOSNÝ TRH. K.M.1/4až15/12až19/6. Satan, či LUCIFER, SVĚTLONOŠ OHNĚ SLOV PEKLA MEČE nesmyslných válek křesťanů s muslimy, o území s fosilními palivy a surovinami, drzý pozemský Otec farář Hének z Domašova, je usvědčen z drzosti vůči Kristu, jehož hněv, od začátku SOUDU, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, již neprodlévá. Satan, či LUCIFER, pozemský Otec farář Hének, usvědčený z drzosti vůči NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, nesmí již nikoho učit poznávat svého Krista UKŘIŽOVANÉHO, svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je již Kristem novým, VÍTĚZNÝM, vyvýšeným v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, SOUDEM neposlušných, křesťanských a jiných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Nový Kristus vše o sobě uvedl, v dokonalé Boží lásce, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Smyslem života je usilovat o ukončení SOUDU živých i mrtvých, a tím o ukončení křesťanského a jiného otroctví, o ukončení vlády dementních, DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, to je MRTVÝCH, vládnoucích nevzdělanců, hlupáků, NETVORŮ, či sviní, ve DNI PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Vůle Boží je, aby Bohu milý Otec farář Hének, zajistil v pondělí 24. září 2018, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ v kostele svatého Vavřince, nastolení vlády NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším stvořením světa. Aby v DEN PÁNĚ SVÁTKU SVATÉHO DUCHA, při úplňku MĚSÍCE, v úterý, 25. září 2018, již bylo v Česku vše nové, NOVÉ NEBE, i NOVÁ ZEMĚ, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bezdomovec Blažek z Říček, nesmí mít v ÚTERÝ, zase křesťanský VELKÝ PÁTEK, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, protože VELKÉ PÁTKY, svým DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, Ježíš Kristus, ZLODĚJ, ruší, navěky věků. Vůle Ježíše Krista je, aby vše křesťanské, ateistické, atd., bylo v Česku zapomenuto, neprodleně, v září 2018. Ježíš Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Satan, či LUCIFER, pozemský Otec farář Hének, nevyzná své viny. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Pro volby dne 20. a 21. října 2017, v kapitole 233 - 29 stran, byl uveden v KNIZE ŽIVOTA tento volební list, pro volbu Boha ZÁKONODÁRCEM. Na úsvitu osmého dne, osmého tisíciletí vedení světa Kristem, v tomto roce 7017, bezmocní, úplně poslušní, to je živí služebníci Boží, mají povinnost podruhé otřást zemí, zvolením Boha SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států. Ježíš Kristus je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo odmítne volit trestajícího Krista, toho Boží hněv vyhledá z ničeho nic, a dojde záhuby. Ag.1/9,2/6,18, Př.1/7,14,8/13,17,11/28, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,19/20,25,43/26,31, Jer.1/17,6/19až23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,104/30, atd. Existence DUCHOVNÍHO Ježíše Krista je vědecky prokázaná ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žalm33/6. Boží SLOVO všech náboženství, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, z milosrdenství Božího rozumu. Sír.5/5,7/16až42/24až43/26,31. Tajemství Boha je rozluštěno poznáním, že dokonalý je pouze rozum Ježíše Krista. Lidský mozek je pouze zvířecí, geneticky prasečí, či myší. Proto jsou lidé před Kristem bezmocní. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Volit plevel BERANŮ komunistů, KOZLY socialisty a BÝKY lidovce, požaté Bohem při žních v roce 1989, Jer.6/19, nebo KŘOVÍ dobytka Bohem prokletého PTACTVA ODS, Zj.18/2, které Boží rozum nemá, je hřích, který je k energetické SMRTI SVĚTA. Oz.2/18 až9/12, 1.Jan.5/2až16. Vše v Písmu uvedené o Česku, a o koncepci energetiky, musí naplnit odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, profesor Drkal, docent Hirš, docent Zmrhal a nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos. Ám.3/7,15. Uvedení odborníci, musí být jedinými ARCHITEKTY, a jedinými URBANISTY, pro návrch sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí úplně poslušných, a Ježíši Kristu vděčných, za číslo 666. Ježíš Kristus v Česku již nechce lži lid politický, náboženský, či technický. PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, se SOUDEM neposlušných, to je mrtvých sviní, či NETVORŮ, je Božím milosrdenstvím. Je ZRCADLEM pro neposlušné svině, netvory. Kristus LÉKAŘ vzpurné uzdravuje ČTENÍM dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

 

4.) Majetková Boží rovina 40-ti let POUŠTĚ scialismu vznikla z milosrdenství rozumu Božího, nikoli z rozumu komunistů. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Iz.63/14,18,65/15, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Sedm vůdců vládnoucích politických stran Česka, ve volbách dne 20. a 21. října 2017, vešlo do svatební komnaty s ŽENOU STATEČNOU, která je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a zemřelo. Zabilo je DÉMONSKÉ myšlení o koncepci energetiky, myšlení ekonomické, myšlení SMRTI. Bhag.16/1až13až24. Boží rozum, je Božím milosrdenstvím, nyní pouze pro pokorné a úplně poslušné služebníky Krista. Do DUŠÍ vládnoucích politických a náboženských NETVORŮ nevstoupil a nevstoupí, protože Kristus, politické strany pravice a levice ničí, odstoupením svého rozumu. Pro odstoupení Božího rozumu, dělají politici energeticky všechno úplně špatně. Politici pravice a levice žerou sebe navzájem, úplně zbytečně. Všemohoucí a vševědoucí Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dá svou slávu ZLATA svého rozumu pouze sobě samému tím, že se v Česku stane jediným ZÁKONODÁRCEM. Vládnout nad lidmi může pouze starosta, premiér, či poslanec, pokorný a úplně poslušný, s Božím rozumem zákonů POLE VĚDY Písma, znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Slovo Boží musí dát na svícen volební komise. Musí oboustraně rozmnožit dvě strany uvedené v úvodu kapitoly, rozříznout je na polovinu, a tím vyrobit dva volební listky pro Boha ZÁKONODÁRCE. Když to Česko s Bohem ZÁKONODÁRCEM při volbách zkusí, když tyto volební lístky budou lidem nabídnuty, Bůh zlatem svého rozumu zajistí, aby bylo celosvětově ve všem po nedostatku. V opačném případě Bůh Česko úplně zničí. VOLEBNÍ LIST takto vyrobený je SVÁTOSTÍ OLTÁŘNÍ tím, že je Bohem. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24. Tímto textem je zasílán vzkaz kandidátům na primátora města Brna, a ostatnímu politickému dobytku pravice a levice. Vážení kandidáti na primátora Brna, a ostatní politický dobytku pravice a levice. Kristus učiní Brno Boží, při Vaši úplné poslušnosti. jasna.flamikova@gmail.com, hladik.petr@brno.cz, tomas.kolacny@pirati.cz, vlastimil.valek@top09.cz, andrea.smolkova@top09.cz, info@marketavankova.cz, vokral.petr@brno.cz, mevv.brnomesto@cssd.cz, pospisil.oliver@brno.cz, zdarvl@seznam.cz, boler@email.cz, hk@ods.cz, jana.havelkova@ods.cz, jakub.kajzler@ods.cz, eva.kavinova@ods.cz, zuzana.parikova@ods.cz, ladislav.svatos@ods.cz, region.jihomoravsky@ods.cz, region.vysocina@ods.cz, Jaroslav.Kacer@top09.cz, kampan@top09brno.cz, chcu@zitbrno.cz, plesl@zitbrno.cz, info@brnoplus.cz, jirizimola@gmail.com, hamacekj@psp.cz, vicha.petr@mubo.cz, sk-stech@seznam.cz, jchvojka@post.cz, info@kscm.cz, internet@halonoviny.cz, mv.brno@kscm.cz, kscmbrno@quick.cz, leftnevs@kscm.cz, halo@mbox.vol.cz, info@stan.cz, lucie.krejcova@stan.cz, tomas.pergl@stan.cz, jan.nemec@stan.cz, martin.ander@zeleni.cz, flamikova@stred.brno.cz, lenka.zemanova@zeleni.cz, agentura@petrinova.cz, info@jitkaboho.cz, brno.mesto@anobudelip.cz, mala@anobudelip.cz, ales@anobudelip.cz, brno.venkov@anobudelip.cz, breclav@anobudelip.cz, hodonin@anobudelip.cz, mo.brno.bohunice@anobudelip.cz, Kandidát na primátora města Brna z KDU-ČSL Petr Hladík hladik.petr@brno.cz, si přeje, aby BRNO BYLO BOŽÍ. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu slíbil, že BRNO BUDE BOŽÍ, když především kandidát na primátora Brna z KDU-ČSL, BÝK, či VŮL, TELE Petr Hladík hladik.petr@brno.cz, uvěří Boží moci, kterou má Ježíš Kristus nad kandidáty pravice a levice, uvedené v Písmu. Brno BUDE BOŽÍ, když BÝK, VŮL, či TELE, neposlušný, to je MRTVÝ Petr Hladík z KDU-ČSL uvěří textům Písma o tom, že nastává Kristem předpovězená změna myšlení o Ježíši Kristu, a tím změna myšlení o správné koncepci energetiky Česka a světa, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kristus nejenom Česku, ale celému světu opakovaně dokazuje, že platí texty Písma o tom, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije nezi námi, při volbách dává lidem vládnoucí krále rozhněván, a v prchlivosti si mnohé bere. Kristus Česku a světu dokazuje platnost Písma o tom, že si Česko ustanovilo vládnoucího, neposlušného a vzpurného Boha, premiéra Babiše, bez Krista, protože neposlušný a vzpurný lži lid Česka, stále nemá o Kristu VÍTĚZNÉM, NEOMYLNÉM, VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM, ani ponětí. Politici pravice a levice si ve volbách dosazují velmože. Pro neposlušnost Kristem vyvoleného Česka, se Kristus, k politikům pravice a levice nezná, svým Božím rozumem, protože od mnohých neposlušných, to je mrtvých, odstoupil svým rozumem. Tímto způsobem odstoupením svého Božího rozumu, Kristus soudí neposlušné a vzpurné politiky pravice a levice, které v Písmu má za ZLODĚJE, LHÁŘE, POKRYTCE a ZLOČINCE. Kristus v Písmu slibuje, že se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, když v Domašově, Satan, či Lucifer, Satan Hének, vyzná viny. Kristus dal ZLÉHO DUCHA, všem politikům celého světa, odstoupení svého Božího rozumu, kvůli tomu, že chce, aby jím v Písmu vyvolené Česko, vše na světě změnilo tím, že pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, setře každou slzu s očí, např. bezdomovci Blažkovi z Říček, a tím všem ostatním bezdomovcům celého SVĚTA. Kristus vyžaduje, aby Česko naplnilo texty Písma do poslední čárky tím, že Česko neprodleně rozhodlo o tom, že všichni, kdo ke Kristu VÍTĚZNÉMU, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI nepatří, z titulu svých profesí, budou ze stávající, neposlušné a vzpurné, to je mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY vylomení. Veškeré politické a náboženské zviřectvo celé země, má v zimě 2018 až 2019 zimovat na Boží dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdo z politiků pravice a levice odmítne setřít každou slzu z očí, např. bezdomovci Blažkovi z Říček, a tím ostatním bezdomovcům Česka a světa, nemá v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné co hledat. Boží vůlí je, aby např. BÝCI, či VOLI LIDOVCI z KDU-ČSL, uznali za pravdivé texty Písma o tom, že Ježíš Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milordenství, až bude rozhodnuto o tom, že všichni politici pravice a levice, DOBYTEK všech statních politických stran, patří neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Ježíš Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až bude rozhodnuto o tom, že Česko a SVĚT nyní povedou TVRDÍ MUŽI, technické STÁTNÍ SPRÁVY, kteří budou řídit Česko a SVĚT, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky, ekologie a mravů. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, je před námi.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do středy 24. října 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození SOUDEM, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16,21/1až22/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Žalm33/6,115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

538.

jasna.flamikova@gmail.com, hladik.petr@brno.cz, tomas.kolacny@pirati.cz, vlastimil.valek@top09.cz, andrea.smolkova@top09.cz, info@marketavankova.cz, vokral.petr@brno.cz, mevv.brnomesto@cssd.cz, pospisil.oliver@brno.cz, zdarvl@seznam.cz, boler@email.cz, hk@ods.cz, jana.havelkova@ods.cz, jakub.kajzler@ods.cz, eva.kavinova@ods.cz, zuzana.parikova@ods.cz, ladislav.svatos@ods.cz, region.jihomoravsky@ods.cz, region.vysocina@ods.cz, Jaroslav.Kacer@top09.cz, kampan@top09brno.cz, chcu@zitbrno.cz, plesl@zitbrno.cz, info@brnoplus.cz, jirizimola@gmail.com, hamacekj@psp.cz, vicha.petr@mubo.cz, sk-stech@seznam.cz, jchvojka@post.cz, info@kscm.cz, internet@halonoviny.cz, mv.brno@kscm.cz, kscmbrno@quick.cz, leftnevs@kscm.cz, halo@mbox.vol.cz, info@stan.cz, lucie.krejcova@stan.cz, tomas.pergl@stan.cz, jan.nemec@stan.cz, martin.ander@zeleni.cz, flamikova@stred.brno.cz, lenka.zemanova@zeleni.cz, agentura@petrinova.cz, info@jitkaboho.cz, brno.mesto@anobudelip.cz, mala@anobudelip.cz, ales@anobudelip.cz, brno.venkov@anobudelip.cz, breclav@anobudelip.cz, hodonin@anobudelip.cz, mo.brno.bohunice@anobudelip.cz, marie.adamkova@mzp.cz, jfanta.cz@gmail.com, fosumpaur@fsv.cvut.cz, jhuda@rybarstvi.cz, david.kuna@mze.cz, podrazsky@fld.czu.cz, adam_vizina@vuv.cz, jiri.pondelicek@mze.cz,

539.

pavel.pesout@nature.cz, petr.jilek@mze.cz, hodovsky@pmo.cz, petr44@centrum.cz, fantys@akcr.cz, petr_bouska@vuv.cz, jiri.bednar@mzp.cz, Petr.Sabata@rozhlas.cz, David.Kabele@rozhlas.cz, argumenty@rozhlas.cz, Radko.Kubicko@rozhlas.cz, Vladimir.Kroc@rozhlas.cz, Patricie.Polanska@rozhlas.cz, Dalibor.Zita@rozhlas.cz, marta.misikova@beleco.cz, info@ceskatelevize.cz, ugmnz@natur.cuni.cz, hladik.jiri@vumop.cz, zuzana.moravcova@slu.cz, starosta@obec.domasov.net, epodatelna@obec.domasov.net, batelkova@obec.domasov.net, obec@obec-ricky.cz, podatelna@obec-ricky.cz, ou@obecrudka.cz, obec.javurek@seznam.cz, Litostrov@litostrov.cz, ou@lesnihluboke.cz, podatelna@lesnihluboke.cz, starosta@zalesnazhor.cz, ucetni@zalesnazhor.cz, podatelna@ricanyubrna.cz, starosta@ricanyubrna.cz, mistostarosta@ricanyubrna.cz, obec@ricanyubrna.cz, ucetni@ricanyubrna.cz, pokladna@ricanyubrna.cz, info@ostrovacice.eu, tis@brno.cz, roznovsky@chmi.cz, pokorny@enki.cz, petr.kalas@mzp.cz, info@ceskatelevize.cz, sdns@cnb.cz, pojistovny@cnb.cz, statistickevykazy@cnb.cz, monestat@cnb.cz, iban.info@cnb.cz, archiv@cnb.cz, podatelna@cnb.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, krpb.do.domasov.podatelna@pcr.cz, krpb.podatelna@pcr.cz, krpb.tisk@pcr.cz, ondrej.skalnik@osops.cz, vera@veranoskova.cz, hana.stelzerova@czlobby.cz, info@czlobby.cz, diana.gregorova@czlobby.cz,

540.

ivana.antalova@czlobby.cz, kristyna.bernatova@czlobby.cz, info@ceskatelevize.cz, loukotova.radka@brno.cz, jana.radovanovic@czlobby.cz, jan.houkal@seznam.cz, mistopredsedkyne@czlobby.cz, info@slusni-lide.cz, zdenek.pernica@slusni-lide.cz, janhol@seznam.cz, r.merinsky@seznam.cz, pavlu.szp@seznam.cz, duol@seznam.cz, duskova.szp@seznam.cz, mv.brno@kscm.cz, kscmbrno@quick.cz, leftnevs@kscm.cz, halo@mbox.vol.cz, chcu@zitbrno.cz, plesl@zitbrno.cz, hollan.matej@gmail.com, info@top09.cz, lenka.brandtova@top09.cz, volby@top09.cz, info@jmk.top09.cz, miriam.faltova@top09.cz, andrea.smolkova@top09.cz, international@top09.cz, davidovae@senat.cz, epodatelna@senat.cz, blazekm@psp.cz, kohoutovar@psp.cz, nejdlovam@psp.cz, formandlovam@psp.cz, vrbat@psp.cz, zavodska@psp.cz, jirkova@psp.cz, podatelna@krpole.brno.cz, putnova@fbm.vutbr.cz, posta@psp.cz, kunc@zidenice.brno.cz, info@nmbbrno.cz, josef.drbal@nmbbrno.cz, hk@ods.cz, jiri.korinek@nmbbrno.cz, vladimir.ludka@nmbbrno.cz, jan.forbelsky@nmbbrno.cz, marta.ondrikova@nmbbrno.cz, adela.vaclavkova@nmbbrno.cz, rektor@muni.cz, andrea.kalaninova@nmbbrno.cz, prorektor.int@muni.cz, Ivan.Maly@econ.muni.cz, prorektor.veda@muni.cz, pdvorak@med.muni.cz, prorektor.stud@muni.cz, rv@psp.cz, prorektor.rozvoj@muni.cz, kancler@muni.cz,

541.

fojtova@rect.muni.cz, rehorova@rect.muni.cz, vvvkmt@psp.cz, novakovah@psp.cz, civinovae@psp.cz, pochopovaj@psp.cz, tarantk@psp.cz, vosatkovad@psp.cz, dibelkovah@psp.cz, dopisy@metro.cz, spolecne@zamanzelstvi.cz, skola@gyrec.cz, bohdana.rambouskova@praguepride.com, info@brno-autem.cz, jaroska@jaroska.cz, 32744@mail.muni.cz, boucnik@jaroska.cz, sitarova@jaroska.cz, herman@jaroska.cz, jan.koci@ods.cz, jakub.kajzler@ods.cz, jana.havelkova@ods.cz, kerndl@seznam.cz, kvestor@muni.cz, info@pravybreh.cz, balik@fss.muni.cz, kopecek@fss.muni.cz, os.brno-mesto@ods.cz, marek.rybar@mail.muni.cz, martin.priborsky@email.cz, kerndl.robert@brno.cz, zuzana.parikova@ods.cz, balik@mail.muni.cz, ombudsman@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, info@rozhlas.cz, mluvci@rozhlas.cz, internet@rozhlas.cz, rene.zavoral@rozhlas.cz, jan.menger@rozhlas.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v říjnu 7018. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Boha drze uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39, 12/2, atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně, na jaře, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 70 let od roku 1948, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok OSMIČKY, 2018, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.25/11, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, 1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11. Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, Lucifer Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12.