Kapitola 246 - 56 stran.

14.09.2018 21:57

VOLEBNÍ LIST PRO ÚPLNĚ POSLUŠNÉ, TO JE PRO ŽIVÉ SLUŽEBNÍKY JEŽÍŠE KRISTA. Viz NOVINKY, kapitola 246 - 56 stran, na www.pametni-kniha.cz. Máte povinnost spasit sami sebe tím, že svými skutky, společně se mnou, při volbách, přivedete víru v Ježíše Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království tím, že tento list formátu A5, oboustranně popsaný, vhodíte do volební urny. DOMAŠOVSKO, to je Domašov, Říčky, Rudka, Javůrek, Litostrov, Lesní Hluboké, a celé Česko, je Bohem vyvolené místo svaté, země svatá, pupek světa, kolébka úplně poslušného lidstva. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jehož hněv již neprodlévá, vše o sobě, a o své vůli, umožnil objasnit, a to v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Trestající Kristus, od přelomu věků roku 2000, kvůli konci éry fosilních paliv, soudí živé, které svým rozumem živí, i mrtvé, od kterých svým rozumem odstoupil, kvůli tomu, že mrtví, to je neposlušní, mrzačí Boží slovo NOVÝCH NEBES, pomocí děsivé temnoty křesťanských protikladných nauk Satana, či Lucifera, faráře Héneka z Domašova, kvůli svým dobře placeným korytům. Je ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, vedení křesťanských sviní, do mírového Božího království, dle textů Písma. Úplně poslušní, to je živí služebníci Krista, rozjetí jako lokomotiva, nesmí čekat na zvonění budíku, protože v říjnu 2018, pro úplně poslušné je PRAVÉ POLEDNE. Plnou polní, úplnou zbrojí, je tento list. Vhozením listu do urny,

 

VOLEBNÍ LIST PRO ÚPLNĚ POSLUŠNÉ, TO JE PRO ŽIVÉ SLUŽEBNÍKY JEŽÍŠE KRISTA. Viz NOVINKY, kapitola 246 - 56 stran, na www.pametni-kniha.cz. Máte povinnost spasit sami sebe tím, že svými skutky, společně se mnou, při volbách, přivedete víru v Ježíše Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království tím, že tento list formátu A5, oboustranně popsaný, vhodíte do volební urny. DOMAŠOVSKO, to je Domašov, Říčky, Rudka, Javůrek, Litostrov, Lesní Hluboké, a celé Česko, je Bohem vyvolené místo svaté, země svatá, pupek světa, kolébka úplně poslušného lidstva. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jehož hněv již neprodlévá, vše o sobě, a o své vůli, umožnil objasnit, a to v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Trestající Kristus, od přelomu věků roku 2000, kvůli konci éry fosilních paliv, soudí živé, které svým rozumem živí, i mrtvé, od kterých svým rozumem odstoupil, kvůli tomu, že mrtví, to je neposlušní, mrzačí Boží slovo NOVÝCH NEBES, pomocí děsivé temnoty křesťanských protikladných nauk Satana, či Lucifera, faráře Héneka z Domašova, kvůli svým dobře placeným korytům. Je ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, vedení křesťanských sviní, do mírového Božího království, dle textů Písma. Úplně poslušní, to je živí služebníci Krista, rozjetí jako lokomotiva, nesmí čekat na zvonění budíku, protože v říjnu 2018, pro úplně poslušné je PRAVÉ POLEDNE. Plnou polní, úplnou zbrojí, je tento list. Vhozením listu do urny,

 

zajistíte ZMĚNU vládnoucího, politického, náboženského a technického BOŽSTVA, z úplně neposlušného, to je mrtvého, na BOŽSTVO úplně poslušné, to je živé. Volit při říjnových volbách neposlušné, to je mrtvé politiky pravice a levice, Ježíšem Kristem prokleté kvůli jejich neposlušnosti, kvůli jejich MODLOSLUŽBĚ, kvůli chamtivosti, je k energetické SMRTI. Neposlušní, bez rozumu Krista viditelně dementní hlupáci, staví LETNÍ domy, a nebudou v nich bydlet. Při ropném a ekonomickém kolapsu, v nich nebude čím topit. V Česku nebude, dle Písma, ani žhavé uhlí na ohřátí. Bezdomovci a nemajetní. Mnoho domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH od Ježíše Krista dostanete, až pomine majetek boháčů, bankéřů, zbrojařů, atd. Domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH dostanete 100 x více, protože domy ZIMNÍ budou pro všechny úplně stejné, což je nutné z hlediska solární energetiky. Viz FOTOGALETRIE na www.pametni-kniha.cz. VĚČNÉ PŘÍBYTKY, sídliště, DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro nové Boží rodiny v počtu cca 1500 lidí, úplně poslušných lidí, s číslem 666, musí být budovány celosvětově. Na Domašovsku, a v Česku, Kristu ZÁKONODÁRCI patří veškerý majetek, především tři restaurace, U SVOBODŮ info@nemecpension.cz, U HALAČKŮ a GABRIELKA o66@seznam.cz. Kristus zde pro Vás, úplně poslušné, to je živé, bude dočasně prostírat ubrus, alespoň pro obědy, do doby postavení domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Kristus se smiluje, až politici a kněží budou vypískaní.

 

zajistíte ZMĚNU vládnoucího, politického, náboženského a technického BOŽSTVA, z úplně neposlušného, to je mrtvého, na BOŽSTVO úplně poslušné, to je živé. Volit při říjnových volbách neposlušné, to je mrtvé politiky pravice a levice, Ježíšem Kristem prokleté kvůli jejich neposlušnosti, kvůli jejich MODLOSLUŽBĚ, kvůli chamtivosti, je k energetické SMRTI. Neposlušní, bez rozumu Krista viditelně dementní hlupáci, staví LETNÍ domy, a nebudou v nich bydlet. Při ropném a ekonomickém kolapsu, v nich nebude čím topit. V Česku nebude, dle Písma, ani žhavé uhlí na ohřátí. Bezdomovci a nemajetní. Mnoho domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH od Ježíše Krista dostanete, až pomine majetek boháčů, bankéřů, zbrojařů, atd. Domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH dostanete 100 x více, protože domy ZIMNÍ budou pro všechny úplně stejné, což je nutné z hlediska solární energetiky. Viz FOTOGALETRIE na www.pametni-kniha.cz. VĚČNÉ PŘÍBYTKY, sídliště, DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro nové Boží rodiny v počtu cca 1500 lidí, úplně poslušných lidí, s číslem 666, musí být budovány celosvětově. Na Domašovsku, a v Česku, Kristu ZÁKONODÁRCI patří veškerý majetek, především tři restaurace, U SVOBODŮ info@nemecpension.cz, U HALAČKŮ a GABRIELKA o66@seznam.cz. Kristus zde pro Vás, úplně poslušné, to je živé, bude dočasně prostírat ubrus, alespoň pro obědy, do doby postavení domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Kristus se smiluje, až politici a kněží budou vypískaní.

 

Kapitola 246 - 56 stran. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, těmito texty Božího SOUDU, si to vyřizuje s těmi neposlušnými, to je mrtvými sviněmi, co mě pokořují. Křesťanskými, či ateistickými hodnotami MUDr. MARKÉTY Valtrové z Říčan u Brna marketa.val@centrum.cz, starostky Vítkové z Říček obec@obec-ricky.cz a jejich Boha, drzého pozemského Otce, světlonoše OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami, NETVORA, Satana, či LUCIFERA faráře Héneka z Domašova, arturc@centrum.cz, je IMPERIALISMUS, MILITARISMUS, KOLONIALISMUS, a žití boháčů na výnosný trh. Žití boháčů na výnosný trh, umožňuje vykořisťování člověka člověkem. K.M.15/12. Neposlušné, to je mrtvé, shnilé, ekonomické, politické, náboženské, vědecké, a jiné svině, svým geneticky zvířecím rozumem, nenávidí kázeň. Absolutní absurdistán geneticky zvířecího myšlení neposlušných, to je mrtvých sviní, je jejich boj proti Kristu, je jejich boj o svoje dobře placená koryta, pro neznalost textů Písma o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí svých ANDĚLŮ, má naprostou převahu, nad DUŠÍ a TĚLEM každého člověka na světě. Pokud se neposlušní, mrtví, k Ježíši Kristu, k DUCHU SVATÉMU, nevrátí neprodleně, od novoluní, od neděle 9. září 2018, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 25. září 2018, Kristus ZÁKONODÁRCE je rozsápe, ODSTOUPENÍM svého Božího rozumu, a nikdo z lidí je nevytrhne z jejich pádu, z jejich trestu. Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI, se nikdo vzpurný beztrestně posmívat nebude. Znalost moci Krista, a znalost dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení správné, energetické, ekologické a mravní koncepce, či cesty, do celosvětového, mírového Božího království, na kongresu úplně poslušných, to je živých, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, zahání strach z geneticky zvířecí vládnoucí elity. Žalm33/6,37/5až38,50/17,22,81/4,82/5,96/7,102/18,27,104/30,107/43,132/5,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

 

Kapitola 246 - 56 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 26. Česká bible kapitola 246. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Další čtyři strany textů kapitoly, jsou VOLEBNÍM LISTEM PRO ÚPLNĚ POSLUŠNÉ, TO JE PRO ŽIVÉ SLUŽEBNÍKY JEŽÍŠE KRISTA Domašovska. Protistátní činností je mít zlého DUCHA od Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. ZLÉHO DUCHA Kristus dává každému neposlušnému Božích příkazů a zákonů, odstoupením svého Božího rozumu. Kdo chce být energeticky, ekologicky a mravně spasen, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, musí rozmlouvat s Kristem, s DUCHEM SVATÝM, s jediným Bohem světa, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že začne studovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Každý nyní vidí Ježíše Krista jinak, jako NOVÉ SLOVO, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Do Česka přichází Ježíš Kristus podruhé jako ZLODĚJ, nyní tím, že svým SLOVEM soudí ŽIVÉ i MRTVÉ. ŽIVÍ jsou ti, které Kristus svým rozumem nyní živí, ze svého milosrdenství, MRTVÍ jsou ti, od kterých svým Božím rozumem odstoupil. ŽIVÍ jsou ti, kdo mají za SKÁLU rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. SKÁLOU MRTVÝCH křesťanských a ateistických sviní Česka, jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, AUTA, atd. Kristus vede stádo náboženského, politického, technického a jiného dobytka Česka a SVĚTA, do celosvětového, mírového Božího království tak, jak si to v Bibli předsevzal. Kdo se k novému Kristu ZÁKONODÁRCI nyní nevrátí vyznáním vin, toho Kristus zcela zničí, potrestá, rozsápe, odstoupením svého Božího rozumu. Nikdo ze zlých neposlušných, to je MRTVÝCH, kteří mají od Ježíše Krista ZLÉHO, dementního DUCHA, nemá výmluvu. ZLÉHO DUCHA od Boha mají všichni neposlušní, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Lidský ZLÝ DUCH se nezmění navěky, protože je to ZLÝ DUCH rozumu lidského, rozumu mozku geneticky zvířecího. Vše staré, neposlušné, to je MRTVÉ, v Česku křesťanské, Ježíš Kristus vytvořil za SEDM DNÍ, to je za SEDM TISÍC LET. Nyní mění DOBU, ČAS a ZÁKON tím, že z třetího křesťanského dne, činí DEN OSMÝ, OSMÉ TISÍCILETÍ vedení všeho tvorstva DUCHEM, Ježíšem Kristem. Především v Česku, nastal ČAS NA ZMĚNU myšlení o Ježíši Kristu, a tím na změnu o koncepci energetiky Česka a světa. ANO, BUDE LÍP, když náboženský, politický a technický dobytek, vládnoucí NARCISTÉ, přestanou sloužit svému JÁ, svému EGU, svého geneticky zvířecího mozku, a tím svým pohlavním ÚDŮM, pudům. Kristus ZÁKONODÁRCE se smiluje nad celým Českem současně pouze v případě, když především vládnoucí technická elita pochopí limity svých mozků, geneticky zvířecích. Když neprodleně všichni vyznají své viny tím, že Česko změní imperialistické, militaristické zákony, politického, náboženského a technického dobytka, za zákony Boží, za zákony POLE VĚDY Písma. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nyní činí VŠE NOVÉ, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až např. bezdomovci Blažkovi na Říčkách, vládnoucí elita setře každou slzu z očí, opakovaně uváděnou Boží majetkovou rovinou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Volební list, čtyři další strany, byl rozmnožen jako brožura A5, pouze 30 x. Když Bůh dá, bude rozdán do poštovních schránek, společně s volebním listem formátu A5 uvedeným v úvodu, před volbami. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu i v horoskopu v Rovnosti slíbil, že zkrátí ty dny Božího SOUDU neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, svým Božím rozumem tím, že učiní FIČÁK, a to pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, čtením nového Božího SLOVA, nového Boha. Kristus slibuje, že učiní FIČÁK dokonalou Boží láskou, uvedenou v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Slíbil, že začne jednat sám tím, že mnoha úplně poslušným, to je živým služebníkům Krista ZÁKONODÁRCE, vrátí svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství. Tím zničí neposlušné, to je mrtvé ekonomy, bankéře, zbrojaře, politiky pravice a levice, jejich Bohy, Satany kněze, a jiné plevy, mrtvoly, NETVORY. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, nyní bude dávat svůj Boží rozum, pouze úplně poslušným, to je ŽIVÝM služebníkům Krista. Neposlušní, pro odstoupení Božího rozumu, jsou viditelně DEMENTNÍ. Kdo je DEMENTNÍ, je stejný, jako např. znalec Písma, drzý Satan, či LUCIFER farář Hének z Domašova, usvědčený z drzosti vůči Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. STARÉ ZÁKONY jsou ZÁKONY imperialistických a militaristických vládnoucích sviní. NOVÉ ZÁKONY, pro svět úplně poslušný, ŽIVÝ, je dokonalá láska Božích příkazů, a ZÁKONŮ. Jsou to ZÁKONY POLE VĚDY Písma, které je nutné neprodleně realizovat. Bůh bude dávat nyní svůj rozum úplně poslušným, to je ŽIVÝM. Mrtví, neposlušní, pro odstoupení Božího rozumu, zajdou, jako úplně dementní. Kdo nezmění svoje myšlení o Ježíši Kristu, a koncepci energetiky, je bez Božího rozumu, viditelně dementní. Dementní hlupáky Bůh zabije. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Tes.4/16,5/2, Zjev.1/1až22/21. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu slíbil, že umožní úplně poslušnému Česku učinit rozhodnutí, o DNU SVATÉM, kterým je pondělí 24. září 2018, před DNEM SVÁTKU DUCHA SVATÉHO, před úplňkem měsíce, v úterý 25.9.2018. Ageus2/6,18,19, atd. Od tohoto DNE PÁNĚ, SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus, nyní přeměněný na jediného Boha světa, DUCHA SVATÉHO, bude žehnat Česku, a tím světu, svým Božím rozumem, pokorným a úplně poslušným služebníkům Krista, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH, veškerých NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, tvoří knihy hlavních světových náboženství, VINNÁ RÉVA Bible, FÍKOVNÍK Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍK Tóry, a OLIVA Koránu, atd. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Sír.4/18,5/5, 7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,32/15,33/14,39/34,40/29,43/26,31, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5až38až81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30, atd. Neposlušným, to je mrtvým křesťanským sviním, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, prominul dobu, kdy to v křesťanství, ve STŘÍBRU ODVRŽENÉM, nemohli pochopit. Této neznalosti, všichni úplně poslušní, to je živí, mají litovat, a neprodleně se vrátit k NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Neboť v Písmu ustanovil DEN PÁNĚ, pondělí 24.9.2018, v němž bude spravedlivě soudit celý svět, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, skrze MUŽE, SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista, kterého k tomu určil. Všem úplně poslušným, to je živým lidem, o tom podal důkaz tím, že jej vzkřísil v Česku, z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských a jiných sviní. Křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO, zrozená mletím děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu Satana či LUCIFERA faráře Héneka z Domašova, a zrozené mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, DEMONŮ, to je ekonomů, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, a DÉMONA, ekonoma, bývalého komunistického BERANA, premiéra Babiše, již nad lidmi panovat nebude. Všem lidem, pokorným a úplně poslušným, to je živým, Ježíš Kristus v Písmu poskytl důkaz o tom, že sám sebe vzkřísil z mrtvých komunistických, militaristických, imperialistických a jiných sviní. Z křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, v září 2018, se Kristus proměnil na NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO tím, že řídí celý svět tak, jak si to ve veškerém Písmu předsevzal. Sk.3/21,7/41,17/23,30, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Tim.4/1,5/24,6/10,20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Křesťanským neposlušným, to je mrtvým sviním, Kristus nyní mění dobu a zákon. Z ÚSVITU třetího křesťanského DNE PÁNĚ, z ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, činí ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení všeho lidstva, celého světa. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25až8/2,11, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,13/5,8, Dan.7/25až9/14,27až 11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Zákony lidské mění Kristus tak, že od pondělí

 

24. září 2018, Ag.2/18, platí celosvětově zákony Boží dokonalé lásky, zákony POLE VĚDY Písma. Ježíši Kristu se nikdo vzpurný beztrestně posmívat nebude. Dan.7/25, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, platí pro každou křesťanskou, či ateistickou dementní mrtvolu, např. pro lháře a zločince Cílka cilek@gli.cas.cz, a pro mrtvou MRZKOU ŽENU, OHOLU Zitu Senkovou jaktovidi@rozhlas.cz, kvůli kterým se země v základech hroutí. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm81/4,82/5až150/6, atd. Cílek, jehož geneticky zvířecí mozek se nezmění navěky, v ČRo2 mluvil pravdu pravdoucí o tom, že křesťanské, či ateistické svině, svými zákony o militaristickém žití na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, pomocí svých Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ a škodlivin od AUT, zničili úrodnost nejenom polí, ale i lesů, a to na celém světě. Ničili a ničí zdraví lidí. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Bhagavadgítě, která doplňuje Bibli uvádí, že všichni vládnoucí NETVOŘI, včetně zločinců Cílka cilek@gli.cas.cz, a Zity Senkové, stejně tak Satani, Petr Húšť a jeho host Michal Aperatuer twr@twr.cz, zchřadli, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, protože nevěří textům Písma, že Ježíš Kristus je NEJVYŠŠÍ PÁN, NADDUŠE. Kristus, DUCH, udržuje křesťanství, judaismus, hinduismus a buddhismus, a islám, až dodnes. K.M.1/4až7/16až12/10,17,27až19/6, Bhagav.13/23,15/15,16,17,18,16/13,24až18/78, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20až12/3, atd. Ze vzedmutého moře mrtvých, to je neposlušných křesťanských, a ateistických sviní, Kristus vysvobodí rychle každého, kdo se podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Bhag.12/6,7,8,16až15/15,17až16/13až24až18/78, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Zlé, neposlušné, to je mrtvé, vzpurné svině, svými, geneticky zvířecími mozky, nevěří textům Písma o tom, že kvalita křesťanské temnoty a nevědomosti, způsobuje klam, bludy, a pomatenost politiků pravice a levice, v boji o nadvládu nad Kristem, a tím bloudění ve všech oblastech lidské činnosti. Bhag.14/8,10, Iz.19/14až 29/11až24až66/24, atd. Politici pravice a levice, a DÉMONI, to je ekonomové, bankéři, atd. svými geneticky zvířecími mozky, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, jsou mrtví tím, že nevědí nic z Písma o tom, co je správné. Pravda v nich není, protože pravda je pouze v bytostech Božských, NEOMYLNÝCH, to je úplně poslušných. Politici pravice a levice, boháči, bankéři, ekonomové, ztracení sami v sobě, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, dělají ohavné ekonomické činy. Horečné zbrojení, a horečná výroba aut, vedou ke zničení světa, při ropném a eknomickém kolapsu, vedou do PEKLA třetí světové války, ve které Kristus, jím v Písmu vyvolené Česko, úplně zničí, kvůli křesťanské a ateistické neposlušnosti. Vysokou mravnost, celosvětového Božího království, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného, může nastolit pouze Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, při úplné poslušnosti Česka. Úplně poslušní, to je živí, mají povinnost, v říjnových volbách 2018, přijít s něčím novým, to je přijít s neprodlenou realizací dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. ANO, BUDE LÍP, když se Ježíš Kristus do Česka vrátí, svým Božím rozumem, pro technickou elitu, ze svého milosrdenství, po uznání jeho moci. Bhag.15/15,16,16/4,7,8,9,10,11,12,16,24až18/78, Jud.12, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Viz str.13až17. 2.) Kristus je NEOMYLNÝ tím, že z Písma zná, že pozemští OTCOVÉ, LUCIFEROVÉ, či Satani kněží, Božím slovem dvakrát vykořenění, farář Hének z Domašova, Bulzebub kardinál Duka sekretar.duka@ apha.cz, a jejich Bůh, NETVOR papež František, jsou od samého počátku křesťanství ĎÁBLI a VRAZI. Kristus je NEOMYLNÝ tím, že věří, že v jejich protikladných dogmatech děsivé temnoty katolického katechismu, žádná pravda nikdy nebyla a není. Když slouží MODLOSLUŽBY o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a o jeho Boží vůli, jenom lžou. Pomocí protikladných dogmat katechismu, o DUCHU SVATÉM, neuznávají Krista VÍTĚZNÉHO, vyvýšeného SOUDEM vzpurných křesťanských a ateistických sviní. Drze lžou pomocí krutého zmijího jedu, NOVIČOKU, promyšlených náboženských, ekonomických a technických vychytralostí. Křesťanští dvojí agenti, SKRIPALOVÉ, místo Kristu slouží svým Bohům, výrobkům lidských rukou, MAJETKU, který, kvůli nové, solární energetice, shnil, a dále kvůli PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Jejich křesťanské hodnoty jsou imperialismus, militarismus, kolonialismus, a žítí boháčů na výnosný trh. Žití boháčů na výnosný trh, umožňuje vykořisťování člověka člověkem. K.M.15/12. Viz str.17až20. 3.) Trestní oznámení, podávané tímto textem Božího SOUDU policistovi Pasekovi, a jeho nadřízenému, vedoucímu npor. Šoukalovi z Policie ČR z Rosic bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, na starostku Vítkovou z Říček obec@obec-ricky.cz, a na drzého pozemského Otce, Satana, či LUCIFERA faráře Héneka z Domašova arturc@centrum.cz. Toto trestní oznámení bylo sděleno telefonicky policistovi Pasekovi, a to ve čtvrtek 23.8.2018. Policistovi Pasekovi bylo sděleno, že ekonomická svině, drzá ekonomka, starostka Vítková z Říček obec@obec-ricky.cz, se má o občany dobře starat tak, aby jim to nebylo k pláči. Tak, aby Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svými zákony POLE VĚDY Písma, mohl nyní, v osmičkovém roce 2018, každému chudákovi setřít každou slzu s očí, což stále nečiní. Žití ekonomických zvířat na výnosný trh, je Ježíši Kristu odporný trestný čin. Sama SMRT pase Říčky a Česko, místo Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, ekonomka starostka Vítková. Pomatený, tupý, křesťanský a ateistický lži lid, se za ní hrne, protože její ekonomická ideologie dovoluje vzpurným a neposlušným sviním, věčně kupit jmění, PRACHY a MAJETEK. Svými ekonomickými a náboženskými žvásty, se vzdálila od Ježíše Krista, jediného Boha světa. Proto, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, zhynula. Je z ní, ve vzedmutém moři militaristických, imperialistických, křesťanských sviní, mrtvá, drzá, svině. Všichni ignorují Boha, jeho SLOVO NOVÝCH NEBES o tom, že všichni klopýtají v důležítém Božím zákoně, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Tím klopýtají ve všech zákonech Česka. Viz str.20až26. 4.) První vidění Ježíše Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, měl vědec Emanuel Swedenborg o Velikonocích roku 1734, která se každoročně opakovala. Ježíš Kristus mu oznámil, že je Spasitelem a Vykupitelem všech úplně poslušných služebníků Krista. Vybral si Emanuela Swedenborga kvůli tomu, aby lidem vysvětlil skutečný význam Písma. Kristus o sobě dává všechno vědět, nečiní nic tajně. Vidění Ježíše Krista, člověka, platilo pro tehdejší pokolení. Od té doby měli křesťané v Písmu hledat Ježíše Krista, jako jediného Boha světa, Zákonodárce. Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které touženbně vyhlíží všechno TVORSTVO, již znají, že toto vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické pokolení Česka, má již očekávat pouze DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE. První příchod Krista ZLODĚJE byl v Česku v osmičkovém roce 1948, a to na dobu 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. V této době Kristus trestal boháče a kněze, dle textů Jóba. DRUHÝ příchod Krista ZLODĚJE v Česku, v osmičkovém roce 2018, v době 70-ti let od vítězství komunistických OVCÍ, či BERANŮ v roce 1948, má povinnost dobrovolně zajistit lži lid TECHNICKÝ, a to mletím dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Viz str.26až28. 5.) Nad Českem se Bůh smiluje současně. Kristem v Písmu vyvolené Česko je stále zemí křesťanských hlupáků, zločinců, či MODLÁŘŮ, protože mediální HVĚZDA, PERLA MUDr. MARKÉTA Valtrová, omezuje SVOBODU SLOVA, SVOBODU NÁBOŽENSKOU a POLITICKOU. Z Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, dělá nemohoucího hlupáka. Nevěří textům Písma o tom, že Ježíš Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE, z neposlušných, to je mrtvých psychiatrů, bývalé ředitelky

 

MUDr. Češkové istech@fi.muni.cz, MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele blázince MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele blázince MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, učinil nesvéprávné blázny, pokrytce, hlupáky, zločince, odstoupením svého Božího rozumu. Trestá je za to, že již dva roky tvrdí, že jsem blázen, který nesmí řídit auto. Kvůli PERLE MUDr. Markétě, křesťanští zločinci, lháři, pokrytci a hlupáci, v děsivé křesťanské temnotě, si za svého Boha stále drze rodí MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných křesťanských dogmat, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. Kristus, jediný Bůh celého světa, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů srozumitelně objasnil, že křesťanství je obrovským podvodem, je zločinem, přestože je to STŘÍBRO Kristem odvržené. Kristus vyžaduje křesťanský imperialistický militarismus neprodleně zbořit uznáním, že nejsem blázen, a že proto mohu řídit auto. Boží přikázání pro PERLU, pro MEDIÁLNÍ HVĚZDU MUDr. MARKÉTU Valtrovou jsou lehká. Kriste dej, ať úplně poslušná, živá vládnoucí elita, se modlí za to, abys svým Boží rozumem, ze svého milosrdenství, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dovolil realizovat Boží majetkovou celosvětovou rovinu, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a TVOJI majetkovou rovinu, elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Chudí a bohatí v míru žít nemohou. Celosvětový mír bude blažit pouze úplně poslušné, živé, po úplném zničení křesťanství. Viz str.28až34. 6.) Absolutní absurdistán lidského myšlení neposlušných, to je mrtvých katolických a evangelických sviní, boháčů, bankéřů, zbrojařů a Satanů, či LUCIFERŮ kněží, způsobil první světovou válku, druhou světovou válku, a současné nesmyslné války o území s fosilními palivy, a války o moc boháčů nad chudáky. Kristus vyžaduje, aby DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, Česko, LEV, LVICE, realizovalo v milostivém Božím létě 2018, do září, dobrovolně, neprodleně. V náručí Boží, Božího rozumu, o správné energetické koncepci, budou nošení pouze úplně poslušní vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Dle filmu ČERNÍ BARONI, Kristus trestal v době 40 let POUŠTĚ socialismu, neposlušné, mrtvé šlechtice, boháče, bankéře a jejich Bohy, LUCIFERY kněze, dle svého plánu, dle textů Jóba. Komunistické OVCE, či BERANI, v únoru 1948 nezvítězili pomocí svých Bohů, pomocí pušek milicionářů, jak to chybně vykládají historici, ale dle vůle Boží, dle textů Písma. Ježíšem Kristem vyvolené Česko, má povinnost stávající vládnoucí Bohy, politický a náboženský dobytek, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, vojáky, atd., vykořenit od dobře placených KORYT definitivně a dobrovolně, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v srpnu, v září 2018. STO LET ABRAMA, či ABRAHAMA, Česka, v roce 2018, Kristus také určil dobou sedmdesáti let od vítězství komunistických OVCÍ, či BERANŮ, v roce 1948. Iz.2/22až23/17,29/11 až24až66/24, Jer.1/17až6/19až25/12až31/27,32až51/58,63, Zach.4/7až7/5až13/4,8. STO LET ABRAMA, či ABRAHAMA, Česka, v roce 2018, Kristus také určil dobou 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, kdy pro pokolení komunistických OVCÍ, či BERANŮ Česka, pršelo slovo ideologie LÉVIJCŮ, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Po Božích prorocích Marxovi a Engelsovi, jsem třetí PINCHAS v Boží slávě, LÉVIJEC. Kristus, vyvýšený SOUDEM neposlušných, mrtvých, křesťanských, militaristických, imperialistických sviní, v milostivém Hospodinově létě 2018, slíbil zastavit pohromu, kterou je cesta Česka, do energetického, ekologického a mravního HROBU, a tím do hrůzy křesťanského PEKLA meče třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Kristus Česko vyvolil v Písmu také tím, po 400 létech vlády boháčů, a po 30 létech vlády imperialistů, celkem po 430 létech, Česko přesně na den, 1918 + 30 = 1948, v únoru 1948, vyšlo z křesťanství tím, že pro LÉVIJCE, pro LEVICI, Kristus nastolil 40 let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Tím se skončila děsivá temnota křesťanské noci bdění pro Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. 2.Moj.12/40, atd. Kristus energeticky může spasit pouze BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kteří se dobrovolně vzdají svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Nová Boží rodina, úplně poslušná, je 1500 společně stolujících lidí. Staré myšlení, geneticky zvířecí, mají ti vládnoucí NETVOŘI, kteří budují dálnice, a kteří za pokrok považují jízdu v kolonách. ZEMĚ se v základech hroutí kvůli Česku, které odmítá uznat SOUD neposlušných vládnoucích NETVORŮ, a SOUD všech, kdo odmítají uznat Boží vůli Krista, a jeho moc. Kristus je NEOMYLNÝ tím, že z Písma ví, že uvedení OTCOVÉ Satani kněží, dvojí agenti, Skripalové, sloužící Bohu i majetku. Že se nežení, protože jejich manželkou je jejich bohatá církev katolická, všeobecná, což je křesťanská ŽENA STATEČNÁ, ČARODĚJNICE. Politická, náboženská, technická a jiná neposlušná nemravná zvířata zajdou, budou vykořenění od dobře placených koryt, při DRUHÉM PŘICHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v žáru OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, snad již v měsíci srpnu, či v září, 2018. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mnohým profesím, např. ekonomům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. úplně zničí jejich koryta, bez náhrady. Do celosvětového, DUCHOVNÍHO, mírového Božího království, mnohé MATERIÁLNÍ profese, např. politici, bankéři, zbrojaři, atd., vůbec nepatří. Nebezpečím pro svobodu a pokrok jsou lidé lhostejní k Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, vyvýšeného SOUDEM mrtvé vládnoucí politické, technické a náboženské elity. Kristus žije, jeho Boží rozum v Česku stále funguje. Zlo sucha a potop, dělají v ČRo PLUS, a profesoři, odborníci na lži a překrucování dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů, hlupáci, Punčochář Hruška atd. hruska.j@czechglobe.cz, centrum@ czechglobe.cz, Viz str.34až41. 7.) Uznání Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, za jediného NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého světa, MUDr. MARKÉTOU Valtrovou z Říčan u Brna marketa.val@centrum.cz, je nezbytné. Ježíšem Kristem vyvolení proroci, LÉVIJCI, PINCHASOVÉ, Marx a Engels, dle vůle Boží prorokovali, že kapitalismus, imperialismus, militarismus, fašismus, atd. zničí dělnická třída pochopením, že horečné zbrojení a nesmyslné válčení je v zájmu boháčů, že je organizováno pro udržení moci boháčů nad chudáky, což se dle vůle Boží nestalo z toho důvodu, že tento scénář není uvedený v Bibli. Katastrofismus nastane, když imperialismus se zřítí v době ropného a ekonomického kolapsu sám, a to ve třetí světové válce, kdy Ježíš Kristus, jím v Písmu vyvolené, neposlušné, mrtvé Česko, uplně zničí strašlivou záhubou. V Bibli je však uvedený také radostný scénář konce militarismu a imperialismu, a to úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů. Viz str.41až44. 8.) Past na ANTIKRISTA, KRTKA kardinála Duky, na tuto neposlušnou SVINI, prodávají na internetu. Je to TRUBKA průměr 50 mm, dálky cca 200 mm, opatřená na konci plechovými klapkami. Tato PAST je špatná, protože do ní není vidět, zda podzemní KRTEK kardinál DUKA je již chycen. Trubku je třeba rozpůlit, a vložit T KUS, s krátkou trubkou s víčkem tak, aby vyčnívala nad záhonek. Víčko je potřeba zajistit tak, aby vzpurný KRTEK kardinál DUKA neunikl před trestem. Jakmile se křesťanský Bůh, krtek kardinál DUKA, do této PASTI chytí, je zapotřebí ho vypustit, a dle vůle Boží neprodleně zabít, protože na zemi, která se kvůli jeho křesťanským žvástům v zálkadech hroutí, nemá šanci přežít. LEV, či LVICE, Česko, má nyní povinnost povstat jako LEV a zaniknout tím, že předá veškerou moc, nad lidmi celého SVĚTA, NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa. Česko bude LVEM, a bude žrát SLÁMU tím, že již nebude politickým či náboženským zvířetem, ale dobrovolně, s radostí, bude úplně poslušným služebníkem Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Hříchy odpouští pouze Bůh, vrácením svého rozumu. Pro Kristem vyvolené bezdomovce z Domašovska, je ctí vykonat SOUD Satana faráře Héneka. Žalm149/9. Viz str.44až49. 9.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k Božímu SOUDU, se musí bát Krista strachem, jaký ještě nebyl. Spasen rozumem Krista bude každý úplně poslušný, kdo se ke Kristu ZÁKONODÁRCI neprodleně vrátí. Ať se radují ti úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH NEBES, kdo jsou zapsáni jménem, elektronické adresy, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. NETVOŘI, či neposlušné SVINĚ, Kristus svým rozumem nepase. Zajdou strašlivou záhubou. Jejich demence bude stále narůstat. Trestající Bůh je zabije. Viz str.49až56.

 

1.) VOLEBNÍ LIST PRO ÚPLNĚ POSLUŠNÉ, TO JE PRO ŽIVÉ SLUŽEBNÍKY JEŽÍŠE KRISTA. Viz NOVINKY, kapitola 246, na www.pametni-kniha.cz. Vážení bezdomovci a ostatní nemajetní občané místa svatého, země svaté, pupku světa, kolébky úplně poslušného lidstva, DOMAŠOVSKA, to je Domašova, Říček, Rudky, Javůrku, Litostrova a Lesního Hlubokého. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, nastal ÚSVIT třetího křesťanského dne, ÚSVIT třetího tisíciletí vedení křesťanů Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Máte povinnost spasit sami sebe tím, že společně se mnou, svými skutky, především na faře v Domašově, zajistíte ZMĚNU vládnoucího, politického, náboženského a technického BOŽSTVA, z úplně neposlušného, to je mrtvého, na BOŽSTVO úplně poslušné, to je živé. Při říjnových volbách 2018, volit neposlušné, to je mrtvé politiky pravice a levice, Ježíšem Kristem prokleté kvůli jejich neposlušnosti, je k energetické SMRTI Česka a světa. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad úplně poslušnými služebníky, kteří nenechají kámen na kameni z křesťanských hodnot drzého pozemského Otce, Satana, či LUCIFERA faráře Héneka z Domašova. Křesťankými hodnotami vzpurných hlupáků jsou IMPERIALISMUS, MILITARISMUS, KOLONIALISMUS, a žití boháčů na výnosný trh. Žití boháčů na výnosný trh, umožňuje vykořisťování člověka člověkem. K.M.15/12. Neposlušné, to je mrtvé, ekonomické, politické, náboženské, vědecké, a jiné vládnoucí svině, 2.Petr.2/21, svým geneticky zvířecím rozumem, nenávidí kázeň, pro odstoupení Božího rozumu. Oz.2/18,9/7,12, 15, Kaz.3/18,8/8, Žalm50/16,22, Absolutní absurdistán geneticky zvířecího myšlení neposlušných, to je mrtvých sviní, je jejich boj proti Kristu, je jejich boj o svoje dobře placená koryta, pro neznalost textů Písma o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí svých ANDĚLŮ, má naprostou převahu, nad DUŠÍ, a nad geneticky zvířecím mozkem každého člověka, na celém světě. Pokud se neposlušní, mrtví, ke Kristu, k DUCHU SVATÉMU, nevrátí neprodleně, od novoluní, od 9. září 2018, do úplňku MĚSÍCE, do 25. září 2018, Kristus ZÁKONODÁRCE je rozsápe, ODSTOUPENÍM svého Božího rozumu, a nikdo z lidí je nevytrhne z jejich pádu, z jejich trestu. Kristu, ZÁKONODÁRCI, se nikdo zlý a vzpurný, beztrestně posmívat nebude. Svými skutky, především na faře, vypískáním Satana, či LUCIFERA faráře Héneka, máte povinnost ukončit jeho hodnoty, jeho MODLOSLUŽBY, nejlépe v polovině týdne, ve středu, Dan.9/27. Kristus slíbil, že když se úplně poslušní rozplodí, když Satana faráře Héneka srazí pod nohy Krista vypískáním, Kristus svým rozumem způsobí, že mrtvá vládnoucí elita, jako úplně poslušná ožije, a setře neprodleně, v září 2018, všem bezdomovcům každou slzu z očí. Úplná poslušnost se získává čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, čtením dokonalé lásky Božích ZÁKONŮ o nové energetice, ekologii, a nových mravech, uvedených v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jedno TĚLO, a DUŠI s Ježíšem Kristem, s jediným NEOMYLNÝM Bohem světa, budou mít Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, úplně poslušní dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice. Neposlušní boháči, bankéři, zbrojaři, psychiatři, pro odstoupení rozumu Krista, jsou mrtví blázni. Slouží svým pohlavním údům, Iz.57/10,16,20, a tím tvorstvu, místo Kristu. Řím.1/18. Pro křesťanskou chamtivost, jdou MODLOSLUŽEBNÍCI k záhubě. Rozum od Krista nedostanou. Na konci TUNELU privatizace svítí SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o správné koncepci energetiky. Demokracie je vláda poslušného lidu, podřízeného zákonům Krista ZÁKONODÁRCE. Válku s Kristem ukončí poslušní, vyznáním svých militaristických a jiných vin. Kristu se bude líbit, až Božím slovem bude Boží láska zákonů POLE VĚDY Písma. Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2až17,3/10až16,19,20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Vážení bezdomovci a ostatní nemajetní DOMAŠOVSKA. Při svém prvním příchodu Kristus přišel jako křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, zrozená mletím protikladných dogmat Satanů kněží, o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, přišel jako člověk v podobenstvích tím, že se zjevil, se svými ANDĚLY, jako jediný Bůh celého světa, vědci Swedenborgovi, o Velikonocích roku 1734. Vidění se každoročně opakovala. Vidění Ježíše Krista jako člověka, platilo pro tehdejší pokolení. Od té doby měli křesťané v Písmu najít Ježíše Krista, jako jediného Boha světa, jako NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCHA SVATÉHO. K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,27až19/6, Iz.1/1až29/11až24,33/22,48/5,11až66/24, 2.Kor.10/4,13/5,8, Bhag.15/15,16až18/78, Sír.5/5,7/16,43/26,31, atd. Kristus, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, přišel jako ZLODĚJ, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Nyní pověřil mě, stejně tak Vás, nemajetné, abychom dobrovolně zorganizovali DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, v kostele v Domašově, vypískáním faráře Héneka, jeho nemravných hodnot. 1.Tes.4/16,5/2, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7, 5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Sír.4/175/5,7/16,13/18,19/20,25až43/26,31, atd.

 

V této kapitole, POLICIE ČR v Rosicích, npor. Šoukal bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz byl požádán, aby přestal sloužit svému pohlavnímu údu tím, že začne rozhodovat o majetku, který z hlediska energetiky SHNIL, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, což se nestalo. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9, 6/7,7/15,18, Sír.5/5,7/16ž43/26,31, Jak.5/1, atd. Dle Božích zákonů, fara dementního faráře Héneka shnila, Jak.1/22až5/1, kvůli správné koncepci energetiky NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE. Dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, veškerý majetek patří Kristu proto, aby v Česku a světě, svým Božím rozumem, mohl stvořit majetek nový, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Fara proto může být přidělana např. chudým ze mlýna z Říček, kvůli poškození jejich domu. Stejně tak chudým ze mlýna mohou být přidělené volné byty, např. v domě boháče Kočího, v Říčkách u OU. Dle Božích zákonů, fara v Domašově již nesmí být opravována, stejně jako např. dům pod rybníkem na Říčkách, který je poškozený, je to zbytečná práce. Klíče od volných domů, či bytů, musí boháči odevzdat dobrovolně, úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVĚ, která je bude přidělovat dle zákonů Božích. Je to opatření nezbytné proto, aby veškerá zbývající fosilní paliva mohla být použita na vybudování VĚČNÝCH PŔÍBYTKŮ. VĚČNÉ PŘÍBYTKY, sídliště, DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro nové Boží rodiny, v počtu cca 1500 lidí, úplně poslušných lidí, s číslem 666, musí být celosvětově budovány, dle textů Písma, dle návrhů na výkresech uvedených ve FOTOGALETRII na www.pametni-kniha.cz. Bezdomovci a ostatní nemajetní. Mnoho domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH od Ježíše Krista dostanete, až pomine majetek boháčů, bankéřů, zbrojařů, atd. Domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH dostanete 100 x více, protože domy ZIMNÍ budou úplně stejné pro všechny, což je nutné z hlediska solární energetiky. Luk.16/9,13, Am.3/7,15, Jan14/1, Mar.10/29,13/20,24. Nemajetní. Kristus již rozsápal PTACTVO ODS, a dobytek ostatních politických stran, protože staví domy LETNÍ, a nebudou v nich bydlet. Na Domašovsku, Kristu, ZÁKONODÁRCI patří veškerý majetek, Sof.1/13, Ez.3/4,21,39/8až29,44/28,31, Iz.33/22, především tři restaurace, U SVOBODŮ info@nemecpension.cz, U HALAČKŮ a GABRIELKA o66@seznam.cz. Kristus zde pro Vás, úplně poslušné, to je živé, bude dočasně prostírat ubrus, alespoň pro obědy, do doby postavení domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Iz.21/5, Ám.3/15, Sír.5/5,7/16,40/29. Smiluje se, když vypískáním, či vystříkáním Satana faráře Héneka rozhodnete o tom, že pomine SKÁLA křesťanů, majetek, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Kristus se chce smilovat nad všemi bezdomovci světa, nad uprchlíky z Afriky, nad všemi úplně poslušnými služebníky všech států, a nemůže. Satan Hének nebyl vypískán, nebyly zrušené jeho MODLOSLUŽBY. Ze svěcené vody Satana Héneka je nutné učinit špínu. Při vypískání, či při vystříkání stříkacími pistolemi, bude pokřtěn ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus, bořící křesťanství, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud úplně nezboří křesťanské hodnoty Satana faráře Héneka. Dokonalá láska Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, je určená úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVĚ Česka. Kristus slíbil, že úplně poslušné, nemajetné, vysvobodí před vládnoucími NETVORY tím, že Vám umožní pochopit texty Jóba. Zde Kristus slibuje, že Vás, utiskované bezdomovce, buď zachrání tím, že Vám otevře ucho skrze útlak od vládnoucích, nemravných NETVORŮ, bankéřů, zbrojařů, a Satanů kněží, nebo, při Vaši další neposlušnosti, celé Česko zahubí jadernou bombou, PEKLEM třetí světové války. Kdo doufá v majetek, padne, když Vy nyní budete rašit. Přísl.11/28,20/12. Bezdomovci a ostatní nemajetní DOMAŠOVSKA. Pokud Bůh dovolí, svým Božím rozumem, spolu se mnou, svými skutky, pískáním, stříkáním, musíte zajistit, aby každý vládnoucí NETVOR na Domašovsku, ze sebe neprodleně vydal plný počet Bohů. NETVOŘI na Domašovsku, např. vládnoucí NETVOR starosta Pitrocha, vládnoucí učitel ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, v Říčkách ekonomická svině staroska Vítková, a jejich křesťanský Bůh, Satan, či Lucifer farář Hének, mají tento počet Bohů. Mají za Bohy výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Plný počet jejich Bohů, tvoří také Bohové křesťanů, židů, hinduistů, buddhistů, muslimů a jiných neposlušných a vzpurných, to je mrtvých, náboženských a politických hlupáků, všech států. Ježíš Kristus je jediným Bohem celého světa, před kterým se sehne každé koleno neposlušných, to je mrtvých, náboženských, politických a technických hlupáků. Plný počet vládnoucích, neposlušných, to je mrtvých pohanů, v Česku vzešel. Proto Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, bezdomovcům Domašovska dovoluje jít dál, do celosvětového Božího království, a to neprodleně, v době novoluní MĚSÍCE, v září 2018. Kristus chce naplnit texty Písma o Česku, do poslední čárky, od novoluní, od neděle 9. září 2018, do svátku SVATÉHO DUCHA, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 25. září 2018. DRAVÉ PTACTVO Česka ODS, na dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, strávilo celé milostivé léto roku 2018. Kristus chce naplnit Písmo tím, že politické, náboženské a technické zvířectvo země, na pravdě o NEOMYLNÉM Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a na pravdě o jeho správné koncepci energetiky, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bude zimovat v roce 2018, 2019, pokud DUCH SVATÝ, Ježíš Kristus, nerozhodne jinak. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.5/4,16,18/6,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Jud.12, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10.

 

2.) Vážení bezdomovci a ostatní nemajetní DOMAŠOVSKA. Bůh dovolil, Jak.4/14, že čtyři předchozí strany byly rozmnoženy jako brožura A5, 30 x. Budou Vám rozdány společně s úvodním textem, takže nemáte výmluvu mě svými skutky nepodpořit. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nechce, aby v kostele v Domašově, křesťanský pozemský Otec, nositel všeho zla na světě, Satan, či LUCIFER, světlonoš OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami, dvakrát Písmem vykořeněný, drzý, mrtvý farář Hének, učil neposlušné, politické a náboženské křesťanské svině, poznávat Krista UKŘIŽOVANÉHO, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, mletím DĚSIVÉ TEMNOTY protikladných katolických dogmat, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických a jiných vychytralostí. VŠEMOHOUCÍ a NEOMYLNÉHO Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, takový, jaký skutečně je, vše o sobě uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V roce 2018 máme PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který žije mezi námi, musí každý znát, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Neposlušné, to je mrtvé křesťanské svině, Kristus vydal do moci klamu, pomocí děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených, ekonomických a jiných vychytralostí boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, zbrojařů, atd. Dva tisíce let křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, učinil Kristus proto, aby nyní, SOUDEM těchto textů, odsoudil neposlušné, to je mrtvé svině, ktere nalezli zalíbení v křesťanké nepravosti. Nad Českem a světem se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když nyní, na podzim 2018, budete rašit jako listí tím, že pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, budete stejně spravedliví, jako Ježíš Kristus. Když svými skutky způsobíte, že všichni boháči v Česku padnou. Vše uvedené učiníte, když Kristus bude chtít. Přísl.11/28,20/12. Kristus slíbil, svým Božím rozumem, že poslušné vysvobodí před zlými vládnoucími NETVORY tím, že Vám umožní pochopit texty Jóba. Zde uvádí, že Vás, utiskované bezdomovce, buď zachrání tím, že Vám otevře ucho skrze útlak od vládnoucích, nemravných, zlých NETVORŮ, nebo, při Vaši další neposlušnosti, celé Česko zahubí jadernou bombou, v PEKLE třetí světové války. Kristus se smiluje nad celým Českem současně, když uzná moc Krista nad lidmi. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Jud.12, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Bhagav.15/15,16,16/1,13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Zjev.1/1až22/21, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Kristus je NEOMYLNÝ tím, že z Písma zná, že pozemští OTCOVÉ, LUCIFEROVÉ, či Satani kněží, Božím slovem dvakrát vykořenění, farář Hének z Domašova, Bulzebub kardinál Duka sekretar.duka@apha.cz, a jejich Bůh, NETVOR papež František, jsou od samého počátku křesťanství ĎÁBLI a VRAZI. Kristus je NEOMYLNÝ tím, že věří, že v jejich protikladných dogmatech děsivé temnoty katolického katechismu, žádná pravda nikdy nebyla a není. Když slouží MODLOSLUŽBY o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a o jeho vůli, jenom lžou. Pomocí protikladných dogmat katechismu, o DUCHU SVATÉM, neuznávají Krista VÍTĚZNÉHO, vyvýšeného SOUDEM vzpurných křesťanských a ateistických sviní. Drze lžou pomocí krutého zmijího jedu, NOVIČOKU, promyšlených náboženských, ekonomických a technických vychytralostí. Křesťanští dvojí agenti, SKRIPALOVÉ, místo Kristu slouží svým Bohům, výrobkům lidských rukou, MAJETKU, který kvůli nové, solární energetice, shnil, a dále PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Jejich křesťanské hodnoty jsou imperialismus, militarismus, kolonialismus, a žítí boháčů na výnosný trh. Žití boháčů na výnosný trh, umožňuje vykořisťování člověka člověkem. K.M.15/12. Neposlušné, to je mrtvé, shnilé, ekonomické, politické, náboženské, vědecké, a jiné svině, svým geneticky zvířecím rozumem, nenávidí kázeň. Absolutní absurdistán geneticky zvířecího myšlení neposlušných, to je mrtvých sviní, je jejich boj proti Kristu, je jejich boj o svoje dobře placená koryta, pro neznalost textů Písma o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí svých ANDĚLŮ, má naprostou převahu, nad DUŠÍ a TĚLEM každého člověka na světě. S lidmi je to jako s politickými, s náboženskými, technickými zvířaty, protože lidský mozek je pouze geneticky zvířecí, a protože lidská DUŠE je stejná jako u zvířat. Veškerá rozumnost a rukodělná dovednost, veškerá paměť člověka, zdraví, štěstí, pokoj, či zlo, je od Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, od jeho Božího rozumu. Ježíš Kristus vede lidstvo dle textů Písma tak, jak si to předsevzal, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, s Boží majetkovou rovinou, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bude oslaven, až v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na celosvětovém kongresu, bude rozhodnuto o tom, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, bude řídit svět láskou svých zákonů. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Nejodpornější lidská zvířata jsou politická, náboženská a ateistická. Jsou nejtupější pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, což je trest za to, že mají za Boha výrobky lidských rukou, především PRACHY, MAJETEK a ZBRANĚ. Veškeré nevěrnosti, veškeré plány a koncepce, neposlušných, to je mrtvých boháčů, politiků pravice a levice, zbrojařů, bankéřů, atd., mám povinnost vracet neprodleně na jejich hlavy proto, aby mě Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nenaplnil děsem z nich. Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému Bohu světa, se neposlušní a vzpurní NETVOŘI, beztrestně posmívat nebudou. Kdo má jako SKÁLU PRACHY, MAJETEK a ZBRANĚ, pro odstoupení rozumu Krista, a jeho ANDĚLŮ, jde k záhubě, jde do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, jde do PEKLA třetí světové války. Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, energeticky, ekologicky a mravně spasí, svým Božím rozumem, pouze pokorné a úplně poslušné, to je živé služebníky Boží. Vrátit se k NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, znamená mlet SKÁLU Krista, mlet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jako jediné Boží slovo. Energetická spása je ve SLOVECH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je v úplném zničení křesťanských hodnot, IMPERIALISMU, MILITARISMU, KOLONIALISMU, je v úplém zničení křesťanské SKÁLY, v úplném zničením PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ, atd., který shnil již v přelomu věků roku 2000, z titulu konce éry fosilních paliv. Trestní oznámení, podávané tímto textem Božího SOUDU policistovi Pasekovi, a jeho nadřízenému vedoucímu npor. Šoukalovi z Policie ČR z Rosic policie@mesto.rosice.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, na starostku Vítkovou z Říček podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec-ricky.cz, a na drzého pozemského Otce, Satana, či LUCIFERA faráře Héneka z Domašova arturc@centrum.cz. Toto trestní oznámení bylo sděleno telefonicky policistovi Pasekovi, a to ve čtvrtek 23.8.2018. Policistovi Pasekovi bylo sděleno, že ekonomická svině, drzá ekonomka, starostka Vítková z Říček obec@obec-ricky.cz, se má o občany dobře starat tak, aby jim to nebylo k pláči. Tak, aby Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svými zákony POLE VĚDY Písma, mohl nyní, v osmičkovém roce 2018, každému chudákovi setřít každou slzu s očí, což stále nečiní. Žití ekonomických zvířat na výnosný trh, je Ježíši Kristu odporný trestný čin. Iz.5/4,16,16/3,15/8,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Zj.21/1až22/4, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.5/5,7/16,13/18,19/20,25,43/26,31, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Jud.12, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Sama SMRT pase Říčky a Česko, místo Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, ekonomka starostka Vítková. Pomatený, tupý, křesťanský a ateistický lži lid se za ní hrne, protože její ekonomická ideologie dovoluje vzpurným a neposlušným sviním, věčně kupit jmění, PRACHY a MAJETEK. Svými ekonomickými a náboženskými žvásty, se vzdálila od Ježíše Krista, jediného Boha světa. Proto, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, zhynula. Je z ní, ve vzedmutém moři militaristických, imperialistických, křesťanských sviní, mrtvá, drzá, svině. Vzkříšení z mrtvých imperialistických, militaristických sviní v Česku nastane, až bude rozhodnuto o tom, že SKÁLA neposlušných, to je mrtvých ekonomů, PRACHY a ZBRANĚ, odtáhne v děsu, a to na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus dovolil, svým rozumem, rozlišit PRAVDU od LŽI. Svou sílu, svého rozumu, dá těm úplně poslušným služebníkům, kteří budou mluvit pravdu o Boží vůli, a pravdu o Česku. V tomto pokolení se lidé již nedělí na pravici a levici, ale na úplně poslušné Boží vůle, na BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, a na úplně neposlušné hlupáky, od kterých Kristus odstoupil, svým Božím rozumem. Síla úplně poslušných služebníků Krista, je v pravdě o Boží vůli, a o Česku. Demokracie lži lidu zmizela, protože Česko nezničilo pravici a levici, a drzé LUCIFERY kněze. Protože nenastolilo vládu Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus slíbil, že když dva, nebo tři, úplně poslušní, to je živí lidé, se ke Kristu vrátí tím, že spolu se mnou začnou mlet SKÁLU Krista, kterou je dokonalá Boží láska, uvedená v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů, začne jednat sám tím, že z mnoha úplně poslušných, to je živých služebníků Krista ZÁKONODÁRCE, učiní ZRNO, vrácením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. Tím zničí neposlušné, to je mrtvé ekonomické plevy. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽÍVOTA těchto textů, zajišťuje nyní svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE. 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm1/1,49/15,50/17,53/6,64/10,73/10,12,17,22,27,107/10,18,27,43, 1.Tes.4/16,5/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Trestní oznámení na ekonomickou SMRT, na drzou starostku Vítkovou, bylo podáno ve čtvrtek 23.8.2018, v souvislosti se zřícením dvou zdí v bývalém mlýně, stojícím pod spodním rybníkem na DOLNÍCH Říčkách. V tomto domě bydlí tři nemajetní dospělí lidé, dítě a zvířata. Zřítila se zeď u stodoly vpředu domu, v délce cca 3 m, a ve štítě domu, v délce cca 2 m. Trám, který nase střechu v místě zřícené zdi, se prohýbá. Zřejmě, při jeho zlomení, či při vichříci, hrozí zřícení střechy a CELÉHO domu. Protože lidé zde žijící, nemají dost peněz na opravu domu, ani peníze na statika, policista Paseka byl požádán, aby neprodleně zajistil rozhodnutí statika o obyvatelnosti domu, což se nestalo. Zaplacení statika Policie ČR zřejmě musí zajistit u OBECNÍHO ÚŘADU v Říčkách. Policie ČR SLOUŽÍ a POMÁHÁ pouze vládnoucím zločincům, udržet jejich moc nad pomateným lži lidem Česka a světa, a nad Ježíšem Kristem, NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, což je HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Pro odstoupení rozumu Krista, pravda o Kristu, a pravda o správné koncepci ekergetiky, se z Česka vzdálila. Co je správné, kvůli vzpurné POLICII ČR z Rosic, nemůže vstoupit. Správná je vláda NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Správné je nastolení Boží majetkové roviny, nad vším lži lidem světa, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a to na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Správná je výstavba měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí s číslem 666, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII www.pametni-kniha.cz. Dále byli policista Paseka, a jeho nadřízený, vzpurný a neposlušný, to je mrtvý vedoucí npor. Šoukal bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz opakovaně požádáni, o trestní stíhání pozemského Otce, Satana, či LUCIFERA faráře Héneka z Domašova, z titulu jeho lží o Ježíši Kristu, a tím jeho lží o koncepci energetiky, kterými dělá veškeré zlo nesmyslných válek, o území s fosilními paliva a surovinami, pro vládu DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích NETVORŮ. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, až veškerá PRAVDA, uvedená ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH, NEBES, bude zveřejněná. Až bude Kristu ZÁKONODÁRCI svěřena veškerá moc. Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Jedna z cest uvedená v Písmu, jak uzdravit totálně nemocného, mrtvého, to je neposlušného, drzého pozemského Otce, Satana či LUCIFERA faráře Héneka, je jeho neprodlené vyšetřování, úplně poslušnou POLICIÍ ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. 2.Kor.10/4,13/5,8, Jan1/1až5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jud.12, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Drzý pozemský Otec, Satan, či LUCIFER farář Hének z Domašova, dělá veškeré zlo na zemi tím, že nevěří textům Písma, že veškerý majetek jeho všeobecné katolické církve shnil, kvůli tomu, že musí být všechno energeticky nové. Jeho totální demence je způsobená odstoupením rozumu Ježíše Krista, DUCHA

 

SVATÉHO, který žije mezi námi. Jeho křesťanské výkřiky a žvásty o tom, že jeho křesťanský Bůh je láskou tím, že jeho křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, odpustila neposlušným křesťanským sviním všechny jejich hříchy, jsou trapné tím, že zavedli všechno lidstvo na zcestí, ve všem jeho energetickém počínání. Pro nemocného, to je pro dementního, neposlušného, to je mrtvého faráře Hénaka, není jiného léku, než úplná poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Křtít se jeho svěcenou křesťanskou špínou, je již pouze cestou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, cestou do PEKLA horečného zbrojení, a třetí světové války. Především vojenští kaplani jeho církve jsou tímto textem křtění dokonalou Boží láskou, uvedenou v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ježíš Kristus odpustí hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, pouze všem úplně poslušným tím, že mnohým, ze svého milosrdenství, svůj Boží rozum zase vrátí. Policistovi Pasekovi, POLICIE ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, bylo telefonicky sděleno, že POLICIE je žádána o rozhodnutí, již dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Dle Božích zákonů, fara dementního faráře Héneka shnila, kvůli koncepci energetiky NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE. Dle BožÍch zákonů, fara v Domašově již nesmí být opravována. Dle Božích zákonů, veškerý majetek patří Kristu. Fara proto může být přidělana chudým ze mlýna z Říček. Domy, které jsou na spadnutí, již není možné opravovat, je to zbytečná práce. Veškerá zbývající fosilní paliva musí být použita na vybudování VĚČNÝCH PŔÍBYTKŮ. VĚČNÉ PŘÍBYTKY, DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÉ, pro nové Boží rodiny v počtu cca 1500 lidí, úplně poslušných lidí, s číslem 666, musí být, dle zákonů Božích, celosvětově budovány dle textů Písma, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALETRII na www.pametni-kniha.cz. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10. Kdo bude mít cokoli společného s vládnoucími, neposlušnými a vzpurnými Bohy, s politickými, náboženskými, technickými, ateistickými a jinými mrtvými sviněmi, jde do záhuby, do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, a do PEKLA třetí světové války. Ježíš Kristus, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, ničí všechny neposlušné a vzpurné křesťanské, židovské, muslimské, hinduistické, buddhistické a jiné svině. Policista Paseka, a jeho nadřízený vedoucí npor. Šoukal bo.oop.rosice.podatelna @pcr.cz, kteří jsou opakovaně žádáni, o trestní stíhání drzého pozemského Otce Satana, LUCIFERA, světlonoše PEKLA třetí světové války, faráře Héneka z Domašova arturc@centrum.cz, již mají povinnost pochopit podobenstí o DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíš Krista do Česka, a na svět. Při svém prvním příchodu, Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, se narodil křesťanským, vzpurným, drzým, neposlušným sviním, či NETVORŮM, a to mletím krutého zmijího křesťanského jedu, děsivé temnoty protikladných náboženských dogmat katolického katechismu, a promyšlených ekonomických vychytralostí. Tím Ježíš Kristus uvedl na scestí všechny drzé neposlušné svině, ve všem počínání, dle svého plánu, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Kdo chce vládnout spravedlivě, v Boží bázni, nemůže mít za Boha svoje KORYTO. Celá země se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí, kvůli neposlušnosti vládnoucí elity Kristem vyvoleného Česka. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Dementní pozemský Otec, Satan, či LUCIFER farář Hének z Domašova, pro odstoupení rozumu Krista, kvůli své neposlušnosti, kvůli vzpouře proti Bohu, jeho příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, ubližuje všem lidem na světě, svými křesťanskými hodnotami, dále uvedenými. Není pro něho jiného léku, než úplná poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Pro úplně poslušné služebníky Krista, je Bůh láska. Kdo zůstává v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI zůstává. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, dovoluje Česku jít dál, ze světa MATERIÁLNÍHO, FINANČNÍHO, do světa DUCHOVNÍHO, kde nebude křesťanská SKÁLA, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ a AUTA. Česko má povinnost nastolit mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, a to na kongresu všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo se uráží pro tvrzení, že neposlušní lidé tohoto věku, pro odstoupení rozumu trestajícího Ježíše Krista, jsou mrtví, že tím jsou DEMENTNÍ, nemá o trestajícím NEOMYLNÉM Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, ani ponětí. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,9, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, Gal.1/7,3/20až6/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Petr.2/21,3/4až16, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dle písničky od mediálního Mistra Krista, je pro každého člověka vším i ničím. Vším je, když lidem pomáhá svým Božím rozumem. Ničím je, když trestá neposlušné mrtvé, odstoupením svého Božího rozumu. Mrtví jsou ti, od kterých Bůh odstoupil svým rozumem. Ti nevědí o Bohu zhola nic. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Jud.12, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, chce být pro Česko vším, zvěstováním RADOSTNÉ ZPRÁVY evangelií o tom, že dovoluje Česku jít dál, do DUCHOVNÍHO, mírového, celosvětového, Božího, královstí. Slíbil, že zkrátí ty dny odstoupení Božího rozumu, ty dny SOUDU neposlušných a vzpurných, křesťanských, ateistických a jiných sviní, NETVORŮ, kteří odmítají Boží příkazy a zákony realizovat. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Kristus v Písmu slíbil, že neposlušným křesťanským a ateistickým mrtvolám Česka, svým Božím rozumem umožní pochopit, že všichni zhřešili hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a světa. Všichni ignorují Boha, jeho SLOVO NOVÝCH NEBES o tom, že všichni klopýtají v důležítém Božím zákoně, o správné energetické ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Tím klopýtají ve všech zákonech Česka. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu i v horoskopu v Rovnosti slíbil, že zkrátí ty dny Božího SOUDU neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, svým Božím rozumem tím, že učiní FIČÁK, a to pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus slibuje, že učiní FIČÁK dokonalou Boží láskou, uvedenou v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Slíbil, že začne jednat sám tím, že mnoha úplně poslušným, to je živým služebníkům Krista ZÁKONODÁRCE, vrátí svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství. Tím zničí neposlušné, to je mrtvé ekonomické plevy, bankéře, zbrojaře a jiné mrtvoly. Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11.

 

4.) Při svém DRUHÉM PŘÍCHDU Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, přišel na svět jako člověk v podobenstí tím, že se zjevil, se svými ANDĚLY, jako jediný Bůh celého světa, vědci Swedenborgovi. První vidění Ježíše Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, měl vědec Emanuel Swedenborg o Velikonocích roku 1734, která se každoročně opakovala. Ježíš Kristus mu oznámil, že je Spasitelem a Vykupitelem všech úplně poslušných služebníků Krista. Vybral si Emanuela Swedenborga kvůli tomu, aby lidem vysvětlil skutečný význam Písma. Kristus o sobě dává všechno vědět, nečiní nic tajně. Vidění Ježíše Krista platilo pro tehdejší pokolení. Od té doby měli křesťané v Písmu hledat Ježíše Krista, jako jediného Boha světa, Zákonodárce. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, je již jediným znamením příchodu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi Písmo, a to dokonalá Boží láska, uvedená v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Ježíš Kristus se zjeví nyní pouze úplně poslušným, a to při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista ZLODĚJE. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, atd. Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které touženbně vyhlíží všechno TVORSTVO, již znají, že toto vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické pokolení Česka, má již očekávat pouze DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE. První příchod Krista ZLODĚJE byl v Česku v osmičkovém roce 1948, a to na dobu 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. V této době Kristus trestal boháče a kněze, dle textů Jóba. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. DRUHÝ příchod Krista ZLODĚJE v Česku, v osmičkovém roce 2018, v době 70-ti let od vítězství komunistických OVCÍ, či BERANŮ v roce 1948, má povinnost dobrovolně zajistit lži lid TECHNICKÝ, a to mletím dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Nad Českem se Bůh smiluje současně. Iz.23/17až29/11až24až66/24, Zach.6/5až13/4,8až14/20, Jer.1/17až24/11až31/27,32, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Lži lid Církví Nového Jeruzaléma, např. VESMÍRNÍ LIDÉ správně věří, že Emanuel Swedenborg zažil DRUHÝ PŘÍCHOD Krista. Bože dej, ať také uvěří, že církev katolická je nebezpečná mafie, která svými protikladnými bludy, mrzačí lidské životy. Satani kněží mají patent na vysvětlování nevysvětlitelných bludů. Vykládají Písmo tak, aby z Boha učinili služebníka boháčů, zbrojařů, bankéřů, vojenských kaplanů. Kostel je ukřičený kvelb nevyslyšených modliteb. Ježíši Kriste, DUCHU SVATÝ, který žiješ mezi námi, až lži lid Česka pochopí moje vyvolení, napsat PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Ježíši Kriste, učiň prosím podobenstvím o Velikonocích v září 2018, dle textu 2.Moj.12/3,10,18,28, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Zj.20/13až22/21, atd. Dej prosím, ať 10. září 2018 si každý vybere komunistického vládnoucího BERÁNKA, nejlépe BERÁNKY, bývalé komunisty, premiéra Babiše a prezidenta Zemana. Ježíši Kriste, moje SKÁLO dej, ať tyto BERÁNKY Česko v médiích spálí, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ježíši Kriste, moje SKÁLO dej, ať v den mých narozenin 21.září 2018, se již v Česku nenajde nikdo, kdo by mlel politické, náboženské a technické bludy, pro odstoupení tvého Božího rozumu. Bože dej, ať mnohým svůj rozum vrátíš. Bože dej, ať již nikdo v Česku nerodí na Vánoce TEBE jako MODLÁŘSKOU STVŮRU, a ať tě nikdo na Velikonoce NEKŘIŽUJE, svými protikladnými křesťanskými bludy, či žvásty. Slíbil jsi, že mně v roce 2018, pomůžeš. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Moj.12/3,10,18,28, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Ám.3/7,15,5/10,18,,8/2,11, 2.Kor. 10/4,13/5,8, atd. Vždyť od 24. září 2018, chceš žehnat světu. Ageus2/6,18,19, atd.

 

5.) ŽIVÁ PERLA, MEDIÁLNÍ HVĚZDA ZÁŘÍCÍ NAVĚKY A NAVŽDY, úplně poslušná MUDr. MARKÉTA Valtrová z Říčan u Brna marketa.val@centrum.cz, stále nechápe svoji povinnost, sloužit Ježíši Kristu, jedinému Bohu světa, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Kvůli její neochotě studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále máme sucho nekonečné křesťanské POUŠTĚ. Celá země se v základech hroutí, přestože Česko již dlouho pije VODU z NEBESKÉHO DEŠTĚ, ČISTOU a DŮVĚŘIVOU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Slovo NOVÝCH NEBES Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, kvůli MUDr. Markétě stále neprší, což je HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Čistá VODA Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je pro celý svět pouze jedna. Kristem v Písmu vyvolené Česko je stále zemí křesťanských hlupáků, zločinců, či MODLÁŘŮ, protože mediální HVĚZDA, PERLA MUDr. MARKÉTA Valtrová, omezuje SVOBODU SLOVA, SVOBODU NÁBOŽENSKOU a POLITICKOU. Z Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, dělá nemohoucího hlupáka. Nevěří textům Písma o tom, že Ježíš Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE, z neposlušných, to je mrtvých psychiatrů, bývalé ředitelky MUDr. Češkové istech@fi.muni.cz, MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele blázince MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele blázince MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, učinil nesvéprávné blázny, pokrytce, hlupáky, zločince, odstoupením svého Božího rozumu. Trestá je za to, že již dva roky tvrdí, že jsem blázen, který nesmí řídit auto. Kvůli PERLE MUDr. Markétě, křesťanští zločinci, lháři, pokrytci a hlupáci, v děsivé křesťanské temnotě, si za svého Boha stále drze rodí MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných křesťanských dogmat, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. Kristus, jediný Bůh celého světa, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů srozumitelně objasnil, že křesťanství je obrovským podvodem, je zločinem, přestože je to STŘÍBRO Kristem odvržené. Kristus vyžaduje křesťanský imperialistický militarismus neprodleně zbořit uznáním, že nejsem blázen, a že proto mohu řídit auto. Boží přikázání pro PERLU, pro MEDIÁLNÍ HVĚZDU MUDr. MARKÉTU Valtrovou jsou lehká. Když v novém novoluní MĚSÍCE, od neděle 9.9.2018, do svátku SVATÉHO DUCHA, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 25.9.2018, dostanu potvrzení, že mohu řídit auto, Kristus v Písmu slíbil, že nad úplně poslušným Českem a světem se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Srpen 2018 je měsícem LVA, Česka, které musí povstat jako LEV, jako LVICE, jako ŽENA STATEČNÁ, a shltnout úlovek, kterým je jeho vyvolení, neprodleně svolat kongres energetiků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Ježíš Kristus bude oslaven poslušnými, až zde bude rozhodnuto, o nastolení vlády Krista ZÁKONODÁRCE. MUDr. Markéta Valtrová, do úplňku v neděli, do 26.8.2018, zatmí měsíc Koránu. Iz.60/19,66/24, Mar.20,24, což se nestalo. Na adresu kopemezabrno@brno.cz, byl zaslán návrh na název nového vlakového nádraží v Brně. Návrh byl: Nádraží Ježíše Krista, MÍSTO SVATÉ, PUPEK SVĚTA, KOLÉBKA ÚPLNĚ POSLUŠNÉHO LIDSTVA. Název nádraží je odvozen ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Brno je Kristem v Písmu vyvolené město, které má povinnost být úplně poslušné, to je ŽIVÉ, jako první na světě. Každý člověk na světě je totálně závislý na rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Název nádraží je proto vděkem Ježíši Kristu za vyvolení Brna. Veškeré Písmo je od Ježíše Krista, od jediného Boha světa. V Boží slávě se vzájemně doplňuje a upřesňuje tak, aby úplně poslušní, to je živí, mohli s radostí vykonat soud neposlušných, to je mrtvých křesťanských, ateistických, a jiných nemravných sviní, či NETVORŮ. Kvůli mediální HVĚZDĚ, zářící navěky a navždy, kvůli vzpurné PERLE MUDr. MARKÉTĚ Valtrové, Kristem vyvolené Česko, stoletý ABRAM, či ABRAHAM, stále žije v PECI OHNIVÉ, kde prší nový křest OHNĚM SLOV NOVÝCH NEBES, dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA, ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. V žáru srpna 2018, v PECI OHNIVÉ, se prochází tito Bohové, tito proroci. Kristus z Bible. Kršna z Bhagavadgíty. Jehova z Tóry. Bůh Indiánů HURIKÁN, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, uvedené proroky, OHNĚM SLOV NOVÝCH NEBES, nespálí. Spálí pouze vzpurné a neposlušné svině, pokrytce, zločince, lháře, NETVORY, všechny, kteří ignorují dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, odstoupením svého Božího rozumu. Co si PERLA, vzpurná MUDr. Markéta vybere, to Česko bude mít. Když nedostanu potvrzení, že mohu řídit auto, když bude stále tvrdit, že jsem blázen, kvůli nutkání stále opisovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými slovy, než je káže SVĚTLONOŠ OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, nemravný LUCIFER, Satan, drzý OTEC všeho zla, farář Hének z Domašova, trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jím v Písmu vyvolené Česko úplně zničí strašlivou záhubou, a to ve třetí světové válce. Tresající Kristus, v době SOUDU, svým Božím rozumem, se nesmiluje nad žádným bláznem, ktarý místo Kristu slouží tvorstvu, nutkáním sloužit lidským Bohům, to je výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Kdo v době SOUDU seje lži o Kristu, a tím seje lži o koncepci energetiky, bude Kristem, a jeho ANDĚLI zničen, a to strašlivou záhudbou. Na zničení dvou třetin lidí světa, nepotřebuje Kristus ani třetí světovou válku. Stačí mu žár sucha, potopy, a ropný a energetický kolaps. Zach.13/8, Iz.24/6,21,29/11až24, Mich.2/3,4,10,5/9, atd. Když dostanu potvrzení, že mohu řídit auto, Kristus v Písmu slíbil, že se nad mnohými, úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží veškeré tvorstvo, smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. PERLO, MEDIÁLNÍ HVĚZDO, MUDr. MARKÉTO Valtrová. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby úplně poslušné, to je živé Česko, v žáru srpna 2018, vytvořilo vše nové, pomocí SKÁLY Krista, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že bude rozhodnuto, že stávající neposlušní, to je mrtví Bohové, boháči, bankéři, zbrojaři, žoldáci, atd., zajdou v žáru srpna 2018 tím způsobem, že lidí pokorných, a úplně poslušných, zůstane jen maličko. Křesťanskými, neposlušnými, to je mrtvými sviněmi, je zhanobená celá země tím, že křesťanské, naprosto nemravné svině, přestoupily všechny Boží zákony. Satani, či LUCIFEŘI kněží, protikladnými dogmaty děsivé temnoty katolického katechismu, změnili všechna Boží nařízení. Tím porušili smlouvu NOVOU a VĚČNOU, o zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Česko má povinnost, SOUDEM těchto textů zajistit, aby celou, neposlušnou a vzpurnou zemi, NEPRODLENĚ pozřelo Boží prokletí tím, že neposlušní a vzpurní lidé budou pykat, při přestavbě Česka a světa, na svět energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dle zákonů POLE VĚDY Písma. Na celou zemi, pomocí SOUDU PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, dolehla nevěrnost DUCHEM CHUDÝCH boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, atd. Vůle Boží je, aby bylo vše nové tím, že úplně poslušná, to je živá vládnoucí elita, po SOUDU neposlušných, mrtvých, nastolila v Česku vládu NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, okamžitou realizací zákonů POLE VĚDY Písma. Iz.23/17,24/4až23až29/11až24až66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78. Křesťanský OTEC všeho zla, Lucifer, Satan farář Hének, již nesmí nikoho učit poznávat Krista, protože Krista, DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který žije mezi námi, musí každý znát, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Ježíš Kristus, vyvýšený SOUDEM těchto textů vyžaduje, aby veškerá státní byrokracie, politická, náboženská, vědecká, atd., která vede NESMYSLNÝ zahálčivý život, která drze žije na výnosný trh, začala pracovat NOVĚ, a to dle zákonů POLE VĚDY PÍsma Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, aby se rukama podílela na přestavbě světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Stávající vládnoucí elita lhářů, pokrytců a zločinců, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., svými slovy a činy, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., pomocí krizí a válek, ničí planetu zemi tak, že se v základech hroutí. Žalm81/4,82/5. Vládnoucí zločinci, pomocí promyšlených náboženských, politických a ekonomických vychytralostí, pomocí krizí a válek, vydělávají svoji SKÁLU, PRACHY, což Kristus nechce. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby Česko, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, změnilo svět MATERIÁLNÍ, na svět DUCHOVNÍ tím, že bude rozhodnuto o energetické spáse, o ukončení výroby lidských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, OSOBNÍCH AUT, TABÁKU, CIGARET, atd. tím, že v kostele v Domašově, na POUŤ, na Vavřince, z úst faráře Héneka, vyjde nový Kristus, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, což se nestalo.

 

Hloupí, zlí, nevědomí a pomatení křesťané, zločinci, svými geneticky zvířecími mozky, zavlekli svět na cestu energetické, ekologické a mravní SMRTI, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných a vzpurných, to je mrtvých vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Vůle Boží je, aby Česko neprodleně nastolilo vládu Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad celým světem tím, že na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze bude rozhodnuto o tom, že vše na světě patří Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému Bohu světa. Dle jeho vůle, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, spalování FOSILNÍCH PALIV bude celosvětově minimalizováno. Vůlí Krista je, aby bylo rozhodnuto o tom, že fosilní paliva budou spalována pouze na přestavbu Česka a světa, především na přestavbu energetiky, a přestavbu sídlišť a měst, na svět energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dle návrhů domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Sídliště a města, navržená dle textů Písma, jsou uvedená ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Práce pro Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCA a SOUDCE, osvobodí všechny pokorné a úplně poslušné, to je živé, od všech vládnoucích nemravných sviní Česka a SVĚTA, od všech neposlušných, to je mrtvých zločinců, lhářů a pokrytců, od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů a jiných NETVORŮ. Ježíš Kristus nyní slyší modlitby pouze úplně poslušných, to je živých BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Modlitby neposlušných, to je mrtvých, nemravných, křesťanských sviní, či NETVORŮ, kteří jsou, pro odstoupení rozumu Krista naprosto bezmocní, Kristus neslyší a slyšet nebude, dokud se úplně poslušní, to je živí, neočistí SOUDEM, od KŘESŤANSTVÍ, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Pro odstoupení SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE od neposlušných, se rozmáhá děsivá křesťanská tomnota, pomocí lží, pomocí protikladných křesťanských dogmat, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, pomocí žití boháčů a bankéřů, zbrojařů, atd., na výnosný trh. Pokorní a úplně poslušní, to je živí BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, se nemusí bát vzpurných a neposlušných, nemravných křesťanských a ateistických vládnoucích prasat, křesťanských ANTIKRISTŮ. Pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je ctí, vykonat SOUD nemravných, neposlušných mrtvých, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských a ateistických nemravných sviní nastane, když LUCIFER farář Hének z Domašova, po pouti svatého Vavřince, při úplňku MĚSÍCE, v DEN SVÁTKU DUCHA svatého, v neděli 26.8.2016, místo křesťanských MODLOSLUŽEB, začne sloužit BOHOSLUŽBY. Když bude kázat, že sto leté Česko, ABRAM, či ABRAHÁM, se musí modlit nově, protože v Česku se vše již vyplnilo, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus se skloní k modlitbě neposlušných, to je mrtvých křesťanských a ateistických sviní, či NETVORŮ v případě, když vyznají své lži o Kristu, a tím své lži o koncepci energetiky. Ježíši Kriste, nenechej padat Česko, vlastním pádem geneticky zvířecích mozků, neposlušné, to je mrtvé, technické, politické, náboženské, a ostatní vládnoucí elity, do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, a tím do HROBU, či do PEKLA třetí světové války. Jako NEOMYLNÝ z Písma víš, že jsi stvořil lidstvo pouze geneticky zvířecí, závislé na TVÉM rozumu. Dej mnoha křesťanským, či ateistickým sviním, svůj Boží rozum tak, ať pochopí TVOJI vůli. Kriste dej, ať úplně poslušná, živá vládnoucí elita, se modlí za to, abys svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dovolil realizovat Boží majetkovou celosvětovou rovinu, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a TVOJI majetkovou rovinu, elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Chudí a bohatí v míru žít nemohou. Celosvětový mír bude blažit pouze úplně poslušné, živé, po zničení křesťanství. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, dle svého plánu, ze svého milosrdenství, v době SOUDU, mrtvé vládnoucí korytáře, křesťanské a ateistické MODLOSLUŽEBNÍKY, pokrytce a lháře, zločince, svým Božím rozumem, odměňuje pouze dle jejich spravedlnosti, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma, a dle ekologické a mravní čistoty každého. Kristu, DUCHU SVATÉMU, MODLOSLUŽBAMI, se již nikdo neposlušný nebude posmívat beztrestně. Každý je před Kristem odpovědný sám za sebe, za svoje TĚLO I DUŠI. Česko se nyní nebude namáhat nadarmo, nebude rodit pro náhlý zánik. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, dle svého plánu, v Česku již REALIZOVAL např. 400 let uvedených v Písmu. Není to jenom 300 let za Habsburků. Je to také 400 let od začátku třicetileté války, od roku 1618. V ní se křesťanské svině staly strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, že Kristus, dle svého plánu, nechal vyvraždit dvě třetiny nesmyslně přemnožených křesťanských nemravných hlupáků. Absolutní absurdistán lidského myšlení neposlušných, to je mrtvých, katolických a evangelických sviní, způsobil třicetiletou válku, a zničení dvou třetin lidí. 1.Moj.15/8,13, Zj.1/1až9/1, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, atd. V Česku se také vyplnilo 400 let od pražské defenestrace, v roce 1618. Kristus nechce horečné zbrojení, války, revoluce a defenestrace. Bude oslaven nyní, úplně poslušnými, živými, při zveřejnění SOUDU. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2.

 

6.) Absolutní absurdistán lidského myšlení neposlušných, to je mrtvých katolických a evangelických sviní, boháčů, bankéřů, zbrojařů a Satanů, či LUCIFERŮ kněží, způsobil první světovou válku, druhou světovou válku, a současné nesmyslné války o území s fosilními palivy, a války o moc boháčů nad chudáky. Kristus vyžaduje, aby DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, Česko, LEV, LVICE, realizovalo v milostivém Božím létě 2018, dobrovolně, neprodleně. V náručí Boží, Božího rozumu, o správné energetické koncepci, budou nošení pouze úplně poslušní vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Sír.4/18,5/5,7/16až13/18až43/26,31, Iz.29/11,24,49/17až63/4,14,18,65/15až66/24, 1.Tes.4/16,5/2, Mat.5/3,9,14,18,23/7, 25/32,40, Řím.1/18až8/19, atd. Všichni uvádění vládnoucí Satani, či LUCIFEŘI kněží, kteří Boží moc nad neposlušnými, či mrtvými lidmi znají, jsou již usvědčení z drzosti vůči NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. K.M.1/4až12/10,17,27,19/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Pro absolutní absurdistán lidského myšlení neposlušných, to je mrtvých katolických a evangelických sviní, boháčů, bankéřů, zbrojařů a Satanů, či LUCIFERŮ kněží, o Kristu VÍTĚZNEM, vyvýšeným SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, Kristus způsobil 40 let POUŠTĚ Boží majetkové komunistické rovnosti Česka. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Iz.5/4,16až66/24, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Dle filmu ČERNÍ BARONI, Kristus trestal v době 40 let POUŠTĚ socialismu, neposlušné, mrtvé šlechtice, boháče, bankéře a jejich Bohy, LUCIFERY kněze, dle svého plánu, dle textů Jóba. Komunistické OVCE, či BERANI, v únoru 1948 nezvítězili pomocí svých Bohů, pomocí pušek milicionářů, jak to chybně vykládají historici, ale dle vůle Boží. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Jud.12, atd. Boháči, bankéři, šlechtici, a jejich Bohové LUCIFEŘI kněží, v Česku byli Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, vykořenění od svých dobře placených KORYT, jenom jednou, a to v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti. Jud.12, atd. Ježíšem Kristem vyvolené Česko, má povinnost stávající vládnoucí Bohy, politický a náboženský dobytek, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, vojáky, atd., vykořenit od dobře placených KORYT definitivně a dobrovolně, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v srpnu, v září 2018. Kristus slíbil, že když dva, nebo tři, úplně poslušní, to je živí lidé, se ke Kristu vrátí tím, že spolu se mnou začnou mlet SKÁLU Krista, kterou je dokonalá Boží láska, uvedená v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů, začne jednat sám tím, že z mnoha úplně poslušných, to je živých služebníků Krista ZÁKONODÁRCE, učiní ZRNO, vrácením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. Tím zničí neposlušné, to je mrtvé ekonomické plevy. Sír.5/5,7/16až43/26,31, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jud.12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Iz.29/11,24až49/17,57/10,16,20až63/4,14,18,65/15až66/24, 1.Tes.4/16,5/2, Zj.20/12. STO LET ABRAMA, či ABRAHAMA, Česka, v roce 2018, Kristus také určil dobou sedmdesáti let od vítězství komunistických OVCÍ, či BERANŮ, v roce 1948. Iz.2/22až 23/17až66/24, Jer.1/17až6/19až25/12až31/27,32až51/58,63, Zach.4/7až7/5až13/4,8. STO LET ABRAMA, či ABRAHAMA, Česka, v roce 2018, Kristus také určil dobou 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, kdy pro pokolení komunistických OVCÍ, či BERANŮ Česka, pršelo slovo ideologie LÉVIJCŮ, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Po Božích prorocích Marxovi a Engelsovi, jsem třetí PINCHAS v Boží slávě, LÉVIJEC. Kristus, vyvýšený SOUDEM neposlušných, mrtvých, křesťanských, militaristických, imperialistických sviní, v milostivém Hospodinově létě 2018, slíbil zastavit pohromu, kterou je cesta Česka, do energetického, ekologického a mravního HROBU, a tím do hrůzy křesťanského PEKLA meče třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Kristus vyžaduje, aby v Česku bylo vše nové, NOVÉ NEBE, s NOVÝM BOŽÍM SLOVEM, a tím i NOVÁ ZEMĚ, úplně poslušná, a Kristu vděčná, za SOUD neposlušných mrtvol, v novém novoluní MÉSÍCE, nyní od novoluní, od soboty 11.8.2018, do neděle, do uplňku MĚSÍCE, do 26.8.2018. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mar.4/12,7/7až13/20, Sír.5/5,7/16až43/26,31,45/23až51/19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,106/30,107/10,43,132/5,8,150/6, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/8,34,18/23až23/19,24až25/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8.

 

Kristus HURIKÁN, ve svém hněvu, dává sílu všem HURIKANŮM. Sír.5/5,7/16až39/28. Kristus Česko vyvolil v Písmu také tím, po 400 létech vlády boháčů, a po 30 létech vlády imperialistů, celkem po 430 létech, Česko přesně na den, 1918 + 30 = 1948, v únoru 1948, vyšlo z křesťanství tím, že pro LÉVIJCE, pro LEVICI, Kristus nastolil 40 let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Tím se skončila děsivá temnota křesťanské noci bdění pro Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. 2.Moj.12/40, atd. Po vyjití z POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, vzpurné a neposlušné Česko skončilo ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, které má povinnost vysušit, úplně poslušná MUDr. MARKÉTA Valtrová z Říčan u Brna marketa.val@centrum.cz tím, že od ní dostanu potvrzení, že blázen nejsem, a že proto mohu řídit auto. Vše v Písmu o Česku uvedené, se musí vyplnit v srpnu, září 2018, do poslední čárky proto, aby vzpurné, to je mrtvé Česko, Kristus mohl zachránit tím, že mnohým svůj rozum vrátí. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, zachrání a energeticky spasí, svým Božím rozumem, jenom ty úplně poslušné služebníky, kteří se ke Kristu nyní vrátí, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kristus energeticky může spasit pouze BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kteří se dobrovolně vzdají svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. SPOLEČNOST PRVOTNĚ POSPOLNÁ, svým trváním, byla nejdelším SPOLEČENSKÝM řádem. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až bude v Česku rozhodnuto, že bude nastolen nový SPOLEČENSKÝ ŘÁD, kde bude spravedlnost daleko vyšší, než byla ve starověku, a než byla v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické převýchovy. Dle textů minulých kapitol, číslo 666 bude mít každý úplně poslušný, to je živý, kdo bude SPOLEČNĚ STOLOVAT, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nová Boží rodina, úplně poslušná, je pro cca 1500 společně stolujících lidí. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. Ježíš Kristus, indiánský Bůh HURIKÁN, dle písničky a Písma, trestá neposlušné Česko, a celý svět, nekonečnou křesťanskou POUŠTÍ. Místo deště, nemravným křesťanským a jiným sviním, které mají SMLOUVU se SMRTÍ, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ, dává ničivé přívaly, a sucho, čímž dupá celou zemi. Česko má povinnost zajistit, aby křesťanská SMLOUVA se SMRTÍ, kterou jsou PRACHY a ZBRANĚ, nyní neobstála. Kristus ji ničí ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus, indiánský Bůh HURIKÁN, některe VICHRY, především v USA, stvořil jako trest křesťanských nemravných sviní. Dal jím, ve svém hněvu, jejich běsnící sílu. V srpnu 2016 přišla chvíle, kdy MUDr. Markéta marketa.val@centrum.cz, nepřestoupí ŽÁR SLOVA OHNĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dokázala tolik poznat, při celoživotním vzdělávání se, svým rozumem geneticky zvířecím. SLOVO NOVÝCH NEBES, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, nyní s radostí pochopí. Ke Kristu ZÁKONODÁRCI vrátí pro pochopení nezbytnosti nastolit celosvětový mír, Božími zákony. Bůh neposlušným křesťanským sviním odplácí za jejich lži. Přijde spasit úplně poslušné NEOMYLNÉ Bohy, stejně mocné jako Kristus ZÁKONODÁRCE. Vzkříšení z mrtvých, neposlušných sviní, je z Krista tím, že je z křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Politická a náboženská zvířata se stanou lidmi, pouze při úplné poslušnosti. Kristem je Česko stejně pozdě varováno, před ropným a ekonomickým kolapsem, před třetí světovou válkou. Svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, Kristus energeticky spasí pouze ty, kdo budou mluvit pravdu o koncepci energetiky. SMRTÍ pro Česko a svět je geneticky zvířecí rozum vládnoucí elity, se STARÝM MYŠLENÍM o Kristu, a se STARÝM myšlením o nahrazení fosilních paliv elektřinou, vyrobenou solárními panely, či větrem, atd. viz GRAF o stávající energetice, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Staré myšlení, geneticky zvířecí, mají ti vládnoucí NETVOŘI, kteří budují dálnice, a kteří za pokrok považují jízdu v kolonách. ZEMĚ se v základech hroutí kvůli Česku, které odmítá uznat SOUD neposlušných vládnoucích NETVORŮ, a SOUD všech, kdo odmítají uznat Boží vůli Krista, a jeho moc. Iz.28/17až29/11až24až66/24, Sír.5/5,7/16až19/20,25až39/28,31,42/19,24až31/26,31, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Kristovo SVĚTLO SVĚTA NEOMYLNÉHO Božího rozumu zazáří pouze v případě, když jedinou církví Česka bude nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, a nová vláda, kde Babiš bude pouze ministrem zahraničí, zřízená dle textů minulých kapitol. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyvýšený SOUDEM těchto textů, je NEOMYLNÝ tím, že zná z Písma, a z jednoho filmu, jehož název nevím, že stvořil lidstvo celého světa tak, že je na rozumu Krista úplně závislé. Je NEOMYLNÝ tím, že z Písma zná, že pozemští OTCOVÉ, LUCIFEROVÉ, či Satani kněží, farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, Bulzebub kardinál Duka apha@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, sekreter.duka@apha.cz, a jejich Bůh, NETVOR papež František, jsou od samého počátku křesťanství ĎÁBLI a VRAZI. Kristus je NEOMYLNÝ tím, že věří, že v jejich protikladných dogmatech děsivé temnoty katolického katechismu, žádná pravda nikdy nebyla a není. Když slouží MODLOSLUŽBY, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a o jeho vůli, jenom lžou. Pomocí protikladných dogmat o DUCHU SVATÉM, neuznávají Krista VÍTĚZNÉHO, vyvýšeného SOUDEM vzpurných křesťanských a ateistických sviní. Drze lžou, pomocí krutého zmijího jedu, NOVIČOKU, promyšlených ekonomických a technických vychytralostí. Křesťanští dvojí agenti, SKRIPALOVÉ, místo Kristu slouží svým Bohům, výrobkům lidských rukou, MAJETKU, který kvůli nové energetice shnil, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Kristus je NEOMYLNÝ tím, že z Písma ví, že uvedení OTCOVÉ Satani kněží, dvojí agenti, Skripalové, sloužící Bohu i majetku. Že se nežení proto, že jejich manželkou je jejich bohatá církev katolická, všeobecná, což je křesťanská ŽENA STATEČNÁ, ČARODĚJNICE. Křesťanské ČARODĚJNICE, např. MRZKÉ ŽENY, OHOLY, či OHOLIBY, Endlicherová a Hodecová z TWR, dělají pomateným, zlým, neposlušným, mrtvým křesťanům, jenom samé zlo meče válek a terorismu. Všechny křesťanské, neposlušné, to je nemravné mrtvé svině, jsou DĚTI uvedených pozemských OTCŮ LUCIFERŮ kněží, jsou jejich SÍMĚ. Veškeré neuvěřitelné hrůzy válek, revolucí, krizí, veškeré hroucení se světa v základech, suchem a potopami, vychází z úst těchto neposlušných, mrtvých, nemravných, křesťanských, či ateistických sviní. Na Boží celosvětovou mírovou zahradu, kde bude vládnout Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, křesťanští chamtiví vládnoucí NETVOŘI, tak jak jsou, neposlušní, to je mrtví, mají zákaz vstupu. Kdo chce být energeticky, ekologicky a mravně spasen, NEOMYLNÝM Božím rozumem Krista, s uvedenými neposlušnými, to je mrtvými NETVORY, nesmí mít nic společného. Ježíš Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až drzý Lucifer farář Hének z Domašova, bude vyšetřován vzpurnou POLICIÍ ČR z Rosic bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a Lucifer, SVĚTLONOŠ krutého PEKLA OHNĚ nesmyslných válek o území s fosilními palivy, Bulzebub kardinál Duka, ostatními vzpurnými orgány činnými v trestním řízení. V křesťanské nekonečné poušti, kde slovo Božího SOUDU neprší, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, Ježíš Kristus dává naději na DÉŠŤ z NOVÝCH NEBES, naději do budoucnosti, naději na vybudování celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pouze těm úplně úplně poslušným, živým, kteří

 

s uváděnými náboženskými, politickými, ekonomickými, technickými a jinými sviněmi, nebudou mít nic společného. Když se v Česku nenajde žádný úplně poslušný služebník Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, VŠEMOHOUCÍ Kristus, jím vyvolené Česko, úplně zničí strašlovou záhubou, a to v blízké třetí světové válce, v době ropného a ekonomického kolapsu. Pro úplně poslušné, to je živé služebníky Krista ZÁKONODÁRCE, je ctí, vykonat SOUD neposlušných, nemravných zločinců, mrtvých vládnoucích politických, náboženských, ekonomických, technických a jiných sviní, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Žalm149/9, Mat.5/3,9,14,18,23/7, atd. ZÁKONODÁRCE Kristus, přichází smysluplně zaměstnat neposlušné a vzpurné lidsto celého světa, pomocí zákonů POLE VĚDY Písma, což má povinnost zajistit MUDr. MARKÉTA tím, že mně dá potvrzení, že mohu řídit auto, protože texty Písma zde, na SOUDU uváděné, logicky objasněné, jsou pravdou, která energeticky, ekologicky a mravně spasí celý nemravný svět, který se v základech hroutí. Neposlušní, mrtví, zlí, pro odstoupení rozumu NEOMYLNÉHO Krista, zajdou strašlivou záhubou, pokud nebudou zboření do základů, zbořením jedu křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Od PROTIKLADNÝCH DOGMAT, od jedu NOVIČOKU, od jedu křesťanské a politické špíny, každému vzpurnému dvojímu agentu SKRIPALOVI, musí trnout jeho vlastní zuby. Žalm37/5,7,35,38až137/5, Sír.5/5,7/16,13/18,19/20,25, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,6/19,30až31/27,32až51/58,63, atd. Komunistické OVCE, po vyjítí ze 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické rovnosti, se nyní ženou do křesťanského podsvětí, do energetického HROBU ropného kolapsu, do PEKLA třetí světové války. Pase je sama SMRT, PRACHY, ZBRANĚ, atd., a drzí pozemští OTCOVÉ, LUCIFEROVÉ, či Satani kněží, a vojenští kaplani, krutým zmijím jedem protikladných náboženských dogmat. SMRTÍ jsou neposlušný, to je mrtvý farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, Bulzebub kardinál Duka sekreter.duka@apha.cz, a jejich Bůh, nemravný NETVOR papež František, Žalm37/5,11,35,38,48/15až107/10,18,27,43až150/6, Oz.2/18,5/15až14/3, Jób9/13, atd. Sama SMRT pase Česko a svět. SMRTÍ jsou také Bohové LUCIFERŮ kněží, ekonomové, bankéři, zbrojaři, žoldáci. Pasou lži lid pomocí krutého zmijího jedu, NOVIČOKU, promyšlených ekonomických, technických, a jiných vychytralostí. Lidé, kteří místo nového Krista oslavuji sami sebe navzájem, kteří tím oslavují pouze svůj geneticky zvířecí rozum, byť jsou nyní ve cti, v případě další neposlušnosti Krista, pro odstoupení Božího rozumu zajdou, protože geneticky zvířecí lidský rozum, nikoho nedovede spasit energeticky, ekologicky a mravně. Neposlušní, to je mrtví, se podobají politickým a náboženským vládnoucím zvířatům. Politická, náboženská, technická a jiná neposlušná nemravná zvířata zajdou, budou vykořenění od dobře placených koryt, při DRUHÉM PŘICHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v žáru OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, snad již v měsíci srpnu, září, 2018. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mnohým profesím, např. ekonomům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. úplně zničí jejich koryta, bez náhrady. Do celosvětového, DUCHOVNÍHO, mírového Božího království, mnohé MATERIÁLNÍ profese, např. politici, bankéři, zbrojaři, atd., vůbec nepatří. Nebezpečím pro svobodu a pokrok jsou lidé lhostejní k Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, vyvýšeného SOUDEM mrtvé vládnoucí politické, technické a náboženské elity. Vládnoucí nemravná elita, která se cenzurou těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, snaží z Česka vyhnat NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je viditelně pomatená, pro odstoupení rozumu Krista. Kristem vyvolené Česko dělá veškeré zlo na světě tím, že odmítá uvěřít textům Písma, o energetické, ekologické a mravní spáse, která je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím. Kristus žije, jeho Boží rozum v Česku stále funguje. Zlo sucha a potop, dělají v ČRo PLUS, a profesoři, odborníci na lži a překrucování dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů, hlupáci, Punčochář Hruška atd. hruska.j@czechglobe.cz, info@top09.cz, centrum@czechglobe.cz, hruska@fit.vutbr.cz, petr.kucera@top09.cz, mareckova@top09.cz, info@fit.vutbr.cz, hruska@fit.vutbr.cz, ugmnz@natur.cuni.cz, dobroslav.matejka@natur.cuni.cz, roman.skala@natur.cuni.cz, jelinek@natur.cuni.cz, martin.mihaljevic@natur.cuni.cz, richard.prikryl@natur.cuni.cz, zpravodaj@upce.cz, stransky@vodnihospodarstvi.cz, danhelka@chmi.cz, toman@akcr.cz, sekac@mze.cz, dragoun@vodnihospodarstvi.cz, pavel.puncochar@mze.cz, jakub.hruska@geology.cz, petr.kubala@pvl.cz, atd. Tvrdili, že zákonodárcům byly předloženy zákony, které by donutily zemědělce realizovat projekty pro udržení vody v Česku. Tyto zákony předložil Česku Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím rozumem, pomocí profesorů, což profesoři, kteří stále oslavují sami sebe navzájem tím, že oslavují pouze svůj rozum, geneticky zvířecí, stále nevědí. K.M.1/4až6/6až24,7/16,27,12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. Pomatenci, hlupáci v ČRo PLUS Petr.Sabata@rozhlas.cz, David.Kabele@rozhlas.cz, argumenty@rozhlas.cz, Radko.Kubicko@rozhlas.cz, Vladimir.Kroc@rozhlas.cz, Patricie.Polanska@rozhlas.cz, Dalibor.Zita@rozhlas.cz, uvedli, že tyto dobré zákony Ježíše Krista, ekonomové smetli ze stolu, pomocí své SKÁLY, pomocí svých zákonů o ZISKU, kvůli žití na výnosný trh. Při dalši neposlušnosti vědců, Kristus v Česku naplní svoje SLOVO NOVÝCH NEBES o tom, že neposlušné a vzpurné Česko zničí, strašlivou záhobou, ve třetí světové válce. Trestající Kristus je LÉKAŘ tím, že v Písmu určuje, jakými nemocemi bude lidstvo trestat. V tomto pokolení zlé lháře trestá rakovinou. K.M.1/4,6/6až24,7/16,27až19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 2.Tim.2/16. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

7.) Uznání Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, za jediného NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého světa, MUDr. MARKÉTOU Valtrovou z Říčan u Brna marketa.val@centrum.cz, je nezbytné. Kristus bořící křesťanské, imperialistické, a jiné militaristické PEKLO, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, to je mrtvých křesťanských a jiných ateistických hlupáků, se do jím v Písmu vyvoleného Česka vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když BÍLÁ PERLA, ŽIVÁ, to je úplně poslušná MUDr. Markéta Valtrová, vytvoří MOST mezi NEOMYLNÝM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, a ostatním vzpurným a neposlušným světem tím, že svým myšlením, o energeticky, ekologicky a mravně správné cestě Česka a světa, bude stejná, jako je Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, se v Písmu omluvil všem neposlušným a vzpurným, to je mrtvým lidem Česka a světa za to, že křesťanské, militaristické, imperialistické PEKLO boří, dle svého předsevzetí, a to odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, to je od mrtvých sviní, a SOUDEM těchto textů. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,42/10,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Kristus v Písmu slibuje, že se polepší, že svůj Boží rozum, o správné energetické, ekologické a mravní cestě Česka a světa, mnohým pokorným, a úplně poslušným lidem zase vrátí v případě, že MUDr. Markéta uzná, že jsem nikdy nebyl, a že ani nejsem blázen, a že proto nepotřebuji žádné potvrzení o tom, že mohu řídit auto, od neposlušných, to je od mrtvých psychiatrů, od bývalé ředitelky MUDr. Češkové istech@fi.muni.cz, MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele blázince MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele blázince MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, až mnoho úplně poslušných, to je živých služebníků Krista, s uvedenými neposlušnými, to je mrtvými psychiatry, nebude mít nic společného. Kristus vyčkává, chce se nad jím v Písmu vyvoleným Českem slitovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až PERLA, MUDr. Markéta Valtrová, a s ní mnoho živých, to je úplně poslušných služebníků Krista, pochopí texty Písma o tom, že uvedení psychiatři, pro svou neposlušnost, pro odstoupení rozumu Krista, jsou mrtví. MUDr. Markéta Valtrová, a s ní celé, úplně poslušné Česko, má šanci změnit celý svět, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, na kongresu energetiků celého SVĚTA v případě, že pokorní, úplně poslušní, to je živí služebníci Krista, pošlou vládnoucí, neposlušnou, mrtvou, politickou, ekonomickou, energetickou či náboženskou elitu, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus slíbil, že když dva, nebo tři, úplně poslušní, to je živí lidé, se ke Kristu vrátí tím, že spolu se mnou začnou mlet SKÁLU Krista, kterou je dokonalá Boží láska, uvedená v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA, ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, začne jednat sám tím, že z mnoha úplně poslušných, to je živých služebníků Krista ZÁKONODÁRCE, učiní ZRNO, vrácením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. Tím zničí neposlušné, to je mrtvé ekonomické plevy. Kristus, DUCH SVATÝ, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, poslušnými, to je živými služebníky bude oslaven pouze v případě, že v Česku bude rozhodnuto o úplném zničení lidských Bohů, výrobků lidských rukou, především PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., kvůli energetické spáse. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Úplně poslušní, to je živí, a Ježíši Kristu vděční učinil služebníci NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mají povinnost učinit v Česku vše nové neprodleně, již v žáru srpna 2018. Poslušní, to je živí, mají povinnost spálit vládnoucí neposlušné, mrtvé blázny, pokrytce, hlupáky, lháře, pokrytce, či zločince, ŽÁREM OHNĚM SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. V žáru srpna a září 2018, musí v Česku shořet všichni neposlušní, to je mrtví, kdo svými křesťanskými a ekonomickými, militaristickými žvásty, bojují proti Ježíši Kristu, proti dokonalé Boží lásce, uvedené v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ježíšem Kristem vyvolení proroci, LÉVIJCI, PINCHASOVÉ, Marx a Engels, dle vůle Boží prorokovali, že kapitalismus, imperialismus, militarismus, fašismus, atd. zničí dělnická třída pochopením, že horečné zbrojení a nesmyslné válčení je v zájmu boháčů, že je organizováno pro udržení moci boháčů nad chudáky, což se dle vůle Boží nestalo z toho důvodu, že tento scénář není uvedený v Bibli. Katastrofismus nastane, když imperialismus se zřítí v době ropného a ekonomického kolapsu sám, a to ve třetí světové válce, kdy Ježíš Kristus, jím v Písmu vyvolené, neposlušné, mrtvé Česko, uplně zničí strašlivou záhubou. V Bibli je však uvedený také radostný scénář konce militarismu a imperialismu, a to úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů. KŘESŤANSTVÍ a tím kapitalismus, militarismus, fašismus, atd., zboří mediální HVĚZDA, zářící navěky a navždy, čistá bílá PERLA, úplně poslušná, to je živá MUDr. MARKÉTA Valtrová z Říčan u Brna marketa.val@centrum.cz. MUDr. Markéta má povinnost naplnit DOBROU ZPRÁVU evangelií SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka. Má povinnost provést katarzi, duchovní očistu Česka, mluvením pravdy o naplnění Písma, v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v KOLÉBCE úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, a v celém Česku tím, že Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, uzná za jediného NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus, jediný Bůh světa vyžaduje neprodlený návrat ke Kristu ZÁKONODÁRCI uznáním, že blázen nejsem, a že jsem bláznem nikdy nebyl. Moje skutky, pro přivedení víry v Krista k dokonalosti jeho vlády nad celým světem, a sepisování PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, Kristem v Písmu vyžádané, není a nikdy nebylo bláznovstvím. Blázni jsou proto neposlušní, to je mrtví psychiatři, bývalá ředitelka MUDr. Češková istech@fi.muni.cz, MUDr. Jan Vybíhal logo@logoped.cz, ředitel blázince MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a ředitel blázince MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz. Uvedené neposlušné, to je mrtvé psychiatry, má Kristus za hlupáky, pokrytce a zločince z toho důvodu, že místo pravdy o nezbytnosti sloužit Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, a tím pravdě o správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, si zvolili energetickou, ekologickou a mravní SMRT, to je službu boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM. Předkládám tímto pravdu, o Kristem vyvolené mediální HVĚZDĚ, zářící navěky a navždy, o BÍLÉ PERLE, o praktické lékařce z Říčan, o neposlušné, tedy mrtvé, MUDr. MARKÉTĚ Valtrové marketa.val@centrum.cz. Ježíš Kristus v Písmu vyvolil Česko za Boží lid, pokorný, úplně poslušný, a Ježíši Kristu vděčný, za svoje vyvolení. Kdokoli na SOUDU oslovený, je proto Kristem vyvoleným služebníkem, je stejně mocným Bohem, jako je Ježíš Kristus VÍTĚZNÝ. Každý úplně poslušný má povinnost, pro znalost Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, být stejně mocným, NEOMYLNÝM Bohem, jakým je Kristus, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE. Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78.

 

8.) Kristem vyvolená PERLA, MUDr. MARKÉTA Valtrová marketa.val@centrum.cz, na základě znalostí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, dle písničky od Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, si musí zpívat, spolu s ostatními vzpurnými a neposlušnými, to je s mrtvými, tato slova. Nad svým obrazem, neposlušné, to je mrtvé svině, či vzpurného NETVORA, si zoufám. Slzy ve vočích mám. Chvíli si rozbít ho troufám. A chvíli zas doufám, že můj obraz svině, či NETVORA, kazí rám. Já sním doma o tváři nové, o tváři pokorné, úplně poslušné, a Bohu vděčné služebnice nového, NEOMYLNÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, o tváři mediální HVĚZDY, PERLY, zářící navěky a navždy. A nechci již to zrcadlo, SLOV SOUDU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde se stále vidím jako SVINĚ, či jako NETVOR, který se odmítá sklonit před Ježíšem Kristem, před jediným Bohem SVĚTA, před jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Tak mě to popadlo, rozbít to ZRCADLO SOUDU neposlušných sviní. Rozbití ZRCADLA se SOUDEM neposlušných, to je mrtvých sviní, či NETVORŮ, ŽIVOU PERLOU, úplně poslušnou MUDr. MARKÉTOU Valtrovou marketa.val@centrum.cz, přinese úplně poslušnému Česku, a úplně poslušnému SVĚTU, štěstí. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který od neposlušného Česka, v době 20 let SOUDU, od roku 1998, do roku 2018, odstoupil, svým Božím rozumem, se ze svého milosrdenství, do úplně poslušného Česka a SVĚTA, zase vrátí tím, že MUDr. Markétu uzdraví, svým Božím rozumem. Hlavní věcí na SVĚTĚ je Boží rozum, který je dle Písma, pouze Božím milosrdenstvím. Úroveň vzdělanosti Česka a SVĚTA stále klesá, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od neposlušných, křesťanských či ateistických sviní, či NETVORŮ. Nikdo v Česku a na SVĚTĚ nechce smysluplně pracovat, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Ježíš Kristus však nechce, aby se neposlušní a vzpurní, to je mrtví lidé v Česku, a ve světě, viděli v ZRCADLE SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako neposlušné, to je mrtvé svině, či jako NETVOŘI. Neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI, v ateistickém křesťanství mluví o KRISTOVĚ POKOJI pouze tehdy, když mají od Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dobře placené KORYTO. Když nyní, Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do jím v Písma vyvoleného Česka, je opět ZLODĚJEM, který mnohým neposlušným a vzpurným, to je mrtvým sviním, jejich KORYTA znovu bere, považuji NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, za zločince. S Kristem vyvolenou PERLOU, MUDr. MARKÉTOU Valtrovou marketa.val@centrum.cz, má Kristus obrovskou trpělivost. MUDr. Markéta Valtrová, v pátek, v době svátku SVATÉHO DUCHA, při úplňku a zatmění MĚSÍCE 27.7.2018, měla povinnost, svým SRPEM zatmít měsíc Koránu, svým SRPEM způsobit, že SLUNCE Bhagavadgíty ztratí svou zář, a že křesťanské, či ateistické mediální HVĚZDY, např. DÉMON, to je EKONOM premiér Babiš, či zakladatel KOZLŮ ČSSD, vrchní velitel válečných sil Česka, KOZEL prezident Zeman, ze svých SLOV krvavých, válečných, militaristických, imperialistických NEBES, budou padat na ZEMI. ZEMĚ již nová tím, že SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou již nová. Kristus, jím vyvolenou PERLU, MUDr. MARKÉTU Valtrovou marketa.val@centrum.cz, nechce pokořovat věčně. Dává ji příležitost pro návrat ke Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI opakovaně. Vyžaduje, aby svůj SRP hodila do žita až v SRPNU, či v ZÁŘÍ tak, aby vše staré, křesťansky ateistické, v žáru srpna a září zaniklo, bylo zapomenuto. Aby v novém novoluní MĚSÍCE, od soboty 11.8.2018, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 26.8.2018, bylo vše nové. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud se PERLA, mediání HVĚZDA, MUDr. Markéta, nepokoří. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, SOUDEM neposlušných, křesťanských či ateistických sviní Česka, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, učinil křesťanství obrovským podvodem. Že křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ, je obrovským podvodem, Kristus umožnil telefonicky objasnit křesťanským pokrytcům, lhářům a zločincům, Petru Húšťovi twr@twr.cz, a jeho hostu, zlé, drzé svini, OHOLE, MRZKÉ ŽENĚ, NEVĚSTCE, Anetě Morales knihy@kmspraha.cz, michaela.magdalena@gmail.com, tomas.halik@gmail.com, lukas.pokorny@festivalunited.cz, info.unitedcamp@gmail.com, info@kmspraha.cz. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi nami, PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, vytvořil jako PAST, svou LOVECKOU SÍTÍ, na všechny neposlušné, to je mrtvé křesťanké, ateistické drzé svině, či NETVORY, Česka. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29,44/28, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Do této PASTI je zapotřebí chytit především křesťanského pozemského KRTKA kardinála Duky za to, že na Boží celosvětové zahradě, podrývá semínka SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Past na tohoto ANTIKRISTA, na tohoto bezbožného KRTKA, na tuto neposlušnou SVINI, prodávají na internetu. Je to TRUBKA průměr 50 mm, dálky cca 200 mm, opatřená na konci plechovými klapkami. Tato PAST je špatná, protože do ní není vidět, zda podzemní KRTEK kardinál DUKA je již chycen. Trubku je třeba rozpůlit, a vložit T KUS, s krátkou trubkou, a s víčkem tak, aby vyčnívala nad záhonek. Víčko je potřeba zajistit tak, aby vzpurný KRTEK kardinál DUKA neunikl před trestem. Jakmile se křesťanský Bůh, krtek kardinál DUKA, do této PASTI chytí, je zapotřebí ho vypustit, a dle vůle Boží neprodleně zabít, protože na zemi, která se kvůli jeho křesťanským žvástům v zálkadech hroutí, nemá šanci přežít. Ez.3/4,21až28/9, Žalm81/4,82/5, atd. Kdyby se KRTEK kardinál DUKA vypustil do lesa, zemřel by, protože, kvůli nekonečnému křesťanskému suchu, by neměl žádnou křesťanskou potravu, žádné křesťanské žížaly. Kdyby se vypustil na pole, zemřel by, protože by ho nemravní zemědělci zabili, pomocí jedovatých pesticidů, herbicidů, fundicidů, a těžké techniky. Kdyby se vypustil u potoka zemřel by, protože přemnožení křesťanští KRTCI, všechny křesťanské žížaly již sežrali. Krtek kardinál DUKA by dopladl stejně, jako tisíce utečenců, migrantů, ze subsaharské Afriky. Vládnouci svině Alžírska posílají migranty na Saharu, kde migranti, daleko od civilizace hynou, na žhoucím slunci křesťanském pouště, na nekonečné křesťanské poušti, kvůli tomu, že v Česku stále nevyšlo SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Zda tento TEMNÝ PROROK, stojící na pranýři, kterému Kristus končí jeho vládu nad křesťanskými sviněmi, či NETVORY, bude mít horší konec, než byl začátek křesťanů, ví jenom Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Ježíš Kristus si nepřeje, aby někoho v Česku zabili, za to že lže o Kristu, o jediném Bohu světa. Kristus si přeje, aby se v Česku všechny křesťanské svině zachránili. Jak tedy naplnit SLOVO NOVÝCH NEBES, a KRTKA kardinála DUKY, dle Písma zachránit. Je zapotřebí, až se chytí, tuto mrtvou sviní, tohoto neposlušného křesťanského Boha, z TRUBKY vypustit, a dle Písma ho poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin. Žalm115/17. Dle Písma, v Božím, celosvětovém království, dospělí a odpovědní lidé, pokorní a úplně poslušní, budou pracovat pouze od 25-ti, do 50-ti let. Satan, KRTEK kardinál DUKA, který již je dávno v důchodě, má proto povinnost pouze pomáhat svým pracujícím bratřím. 4.Moj.8/23. Je tedy nutné naplnit křesťanské tradice. Můj návrh je, aby jeho protikladné lži o Kristu, a tím jeho lži o správné koncepci energetiky, což jsou hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, nikdo z úplně poslušných, to je živých služebníků Krista, mu neodpustil. Jan1/1až8/44až20/23, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Kor. 3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Sír.5/5,7/16až 43/26,31, atd. Satana, KRTKA, kardinála Vlka, v době 40-ti let POUŠTĚ komunistické Boží rovnosti, Kristus potrestal tím, že byl myčem oken domů LETNÍCH, kterýma vstoupila energetická SMRT. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8, Jer.1/17až9/20až31/27,32, Sír.12/12, atd. Satan, KRTEK, kardinál DUKA, stejně jako KRTEK Vlk, z Písma znali a znají, že již dávno měli povinnost SPOLEČNĚ STOLOVAT, při vzniku Česka, na Boží majetkové celosvětové rovině, s veškerým politickým a NÁBOŽENSKÝM dobytkem, s komunistickými OVCEMI, či BERANY, s TELATY, s VOLY, či BÝKY z KDU-ČSL, s KOZLY ČSSD, a s PTACTVY z ODS. LEV, Česko, v Božím, celosvětovém, mírovém království již nebude. Celý svět bude jediným Božím

 

státem, pokorným a úplně poslušným. LEV, či LVICE, Česko, má nyní povinnost povstat jako LEV a zaniknout tím, že předá veškerou moc, nad lidmi celého SVĚTA, NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa. 1.Moj.15/8, Iz.2/22,5/4,16,11/6,21/5,29/11až24až57/10,16,20,63/14,18až65/1,15,23,25až66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13. Nyní KRTEK DUKA zná, že Česko musí být LVEM tím, že bude žrát SLAMU. Česko bude LVEM, a bude žrát SLÁMU tím, že již nebude politickým či náboženským zvířetem, ale dobrovolně, s radostí, bude úplně poslušným služebníkem nového Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. 4.Moj.23/19,24, Iz.11/7až33/22až63/14,18,65/1,15,65/25,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. V době blízkého ropného, energetického, ekonomického, ekologického a mravního kolapsu, na přelomu věků klonce éry fosilních paliv, Ježíš Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím NEOMYLNÝM rozumem, ze svého milosrdenství, až např. OTCI Satanu, či LUCIFERU, nositeli SLOV OHNĚ PEKLA třetí světové války, neposlušnému, to je mrtvému faráři Hénekovi z Domašova arturc@centrum.cz, bude zřejmé, že Bulzebub kardinál Duka sekreter.duka@apha.cz, pro svou neposlušnost, pro svůj vzdor proti Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, pro jeho neochotu jít Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCi z cesty, je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Iz.39/11až24až63/14,18,65/1,15až66/24, 2.Kor.10/4,13/5, 8, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jud.12, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, především bezdomovcům z Domašovska. Já mám povinnost, v MÍSTĚ SVATÉM, NA PUPKU SVĚTA, V KOLÉBCE ÚPLNĚ POSLUŠNÉHO LIDSTVA, V ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, dělat skutky, pro nastolení CELOSVĚTOVÉ víry v NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, k dokonalosti celosvětového, mírového, Božího království. Hříchy odpouští pouze Bůh, vrácením svého rozumu. Satan, LUCIFER, SVĚTLONOŠ SLOV OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, např. farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, je Kristem prokletý za to, že drze tvrdí, že Kristus, neposlušným a vzpurným křesťanským sviním, odpustil všechny hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Je Kristem prokletý za to, že má drzost, odpouštět neposlušným, mrtvým, jejich hříchy. Bůh, Ježíš Kristus, v totalitě kapitalismu není LÁSKOU. Bude LÁSKOU, až v mírovém, celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Kristus dovoluje bezdomovcům z Domašovska jít dál, do Božího království tím, že neposlušného, to je mrtvého, drzého faráře Héneka, při jeho MODLOSLUŽBÁCH, vypískají píšťalkami. Bezdomovcům budou blahořečit lidé z celého světa, když tímto způsobem LUCIFERA Héneka uzdraví. Křesťanské hodnoty drzého pozemského Otce Satana faráře Héneka jsou militarismus, imperialismus, kolonialismus a žití na výnosný trh. Žití na výnosný trh umožňuje vykořisťování člověka člověkem, což Ježíš Kristus nechce. K.M.1/4až6/6až24až15/12až19/6. Pomocí křesťanských hodnot LUCIFERA faráře Héneka, po vyjití Česka ze 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické rovnosti Česka, Bohem prokleté PTACTVO ODS, pomocí svých úmyslů, vedené NETVOREM Václavem Klausem, nastolilo cestu Česka, do vzedmutého moře křesťanských, militaristických sviní, to je cestu do HROBU, či do PEKLA třetí světové války, v době ropného a ekonomického kolapsu. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Bude ve všem po nedostatku, když bezdomovcům vzdá Bůh chválu. Psychiatři z Brna, kteří tvrdí, že z hledika psychiatrie nesmím řídit auto, jsou blázni, a to nesvéprávní. Pro odstoupení rozumu Krista, od všech neposlušných, to je mrtvých, místo Kristu, slouží tvorstvu tím, že slouží výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Kristus, kvůli neposlušným bláznům psychiatrům, si s Českem neví rady. Nikdo nevěří textům Písma, že Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, se nebude beztrestně posmívat, žádná zlá křesťanská svině, mletím protikladných křesťanských dogmat, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. Sloužit zlým křesťanským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM, vede k ropnému a ekonomickému kolapsu, a ke třetí světové válce, ve které Kristus, neposlušné a vzpurné Česko, úplně zničí. Vůlí Boží je, aby v úplně poslušném Česku, a ve světě, vládli lidé pouze živí, to je úplně poslušní. Kristus bude vládnout nad celým SVĚTEM, jako NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomocí živých. Poslušní vládnoucí Bohové Česka, živí, musí požádat státy EU, Jóel1/14až11, o pomoc s prosazením Boží vůle. Boží vůlí je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pro Kristem vyvolené bezdomovce z Domašovska, je ctí vykonat SOUD Satana faráře Héneka. Žalm 149/9. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud SOUD nevykoná mnoho úplně poslušných Božích SYNŮ, které toužebně všichni vyhlíží. Křesťanské MODLOSLUŽBY Kristus vyžaduje nahradit BOHOSLUŽBAMI, mletím pravdy. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

9.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 25. září 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození SOUDEM, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16,21/1až22/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Žalm33/6,115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

529. info@greenpeace.cz, press@mpo.cz, posta@mpo.cz, korupce@mpo.cz,

eman@evangnet.cz, info@baptist.cz, apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, daniela.kubisova@uradprace.cz, arturc@centrum.cz, marketa.val@centrum.cz, sekretar.maly@apha.cz, josef.potomsky@pikaz.cz, jarmila.zemanova@pikaz.cz, alena.sedlackova@pikaz.cz, pikaz@pikaz.cz, jaroslav.horacek@pikaz.cz, radka.zavadilova@skolapurkrabka.cz, alzbeta.hrncirova@skolapurkrabka.cz, jachym.gondas@skolapurkrabka.cz, magdalena.sejkova@skolapurkrabka.cz, martina.pangracova@skolapurkrabka.cz, marketa.suchankova@skolapurkrabka.cz, rita.vavrdova@skolapurkrabka.cz, predseda@baptist.sk, benuhrin@gmail.com, zoli.podpredseda@gmail.com, jszollos@gmail.com, dkraljik65@gmail.com, inslovakia@stonline.sk, martin.tobak@gmail.com, kohutova@baptist.sk, lubopal@gmail.com, felner@poverenecveskole.cz, redakce@granosalis.cz, info@dorkas.cz, kancelaria@baptist.sk, reditel@dorkas.cz, tajemnik@dorkas.cz, studijni@dorkas.cz, hospodarka@dorkas.cz, kes@stcable.net, marketing@kosmas.cz, magazin@granosalis.cz, notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, ombudsman@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, info@greenpeace.cz, press@mpo.cz, babisa@psp.cz, istech@fi.muni.cz, logo@logoped.cz, sekretariat@pnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, posta@mpo.cz, korupce@mpo.cz, vondracekr@psp.cz, twr@twr.cz, fararmartin@seznam.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, jachym@centrum.cz,

530.

fiala@advojka.cz, belicek@advojka.cz, rychlikova@advojka.cz, uhlova@advojka.cz, redakce@ihned.cz, info@energeticketrebicsko.cz, ondrej.neumann@hlidacipes.org, redakce@hlidacipes.org, lenka.cerna@hlidacipes.org, robert.brestan@hlidacipes.org, info@oenergetice.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, jaromir.mara@socialnibydleni.org, info@greenpeace.cz, ET.KJ@worldonline.cz, zakaznickecentrum@media-servis.cz, jan.majer@psychologie.cz, jan.smetanka@psychologie.cz, editor@psychologie.cz, zpravodajcheb@baptistcz.org, david.slam@centrum.cz, cisty@seznam.cz, ceskybratr@e-cirkev.cz, info@kosmas.cz, martin.snajdr@skolapurkrabka.cz, petra.zvolska@skolapurkrabka.cz, michaela.rybova@skolapurkrabka.cz, marketa.bertova@skolapurkrabka.cz, szp@diakoniecce.cz, jana@grohmannova.cz, dita.frysova@skolapurkrabka.cz, lucie.behava@skolapurkrabka.cz, rada@baptist.sk, cheb@baptistcz.org, ivan.michalec@volny.cz, prostorevue@gmail.com, vladimira.burianova@skolapurkrabka.cz, twr@twr.cz, sbornatopolce@gmail.com, info@farnostsalvator.cz, zive@proglas.cz, marcela.reznickova@hrad.cz, lucie.eleyanova@hrad.cz, info@ticbrno.cz, proart@proart-festival.cz, pajasova@centrum.cz, festival@proart-festival.cz, vit.lesak@socialnibydleni.org, stepan.ripka@socialnibydleni.org, posta@mpo.cz, jan.snopek@socialnibydleni.org, barbora.birova@socialnibydleni.org, matej.hon@socialnibydleni.org, david.valouch@socialnibydleni.org, nap@fondnno.cz, media@socialnibydleni.org, platforma@socialnibydleni.org, romano.vodi@romea.cz, romea@romea.cz,

531.

tomas.kremr@rozhlas.cz, milos.senkyr@rozhlas.cz, kaplan@fme.vutbr.cz, zdenek.kaplan@ibot.cas.cz, zdenek.kaplan@natur.cuni.cz, posta@vlada.cz, martinek.martin@vlada.cz, pospisil.milan@vlada.cz, edesk@vlada.cz, ladislav.kriz@cez.cz, roman.gazdik@cez.cz, alice.horakova@cez.cz, sona.holingerova@cez.cz, vladislav.sobol@cez.cz, daniel.benes@centrum.cz, michaela.jirovcova@cez.cz, martin.schreier@cez.cz, compliance@cez.cz, marek.svitak@cez.cz, jiri.bezdek01@cez.cz, ota.schnepp@cez.cz, podatelna@cnb.cz, glaser@ndbrno.cz, divadelni.noviny@divadlo.cz, kavaoctvrte@rozhlas.cz, kopecny@glopolis.org, provazek@provazek.cz, krap2014@email.cz, glaser@ndbrno.cz, richter@anobudelip.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, dubovska@anobudelip.cz, zrzavy@centrum.cz, martina.kocianova@rozhlas.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, posta@uradprace.cz, oso@mesto.rosice.cz, petr@mesto.rosice.cz, starosta@mesto.rosice.cz, brim@mesto.rosice.cz, policie@mesto.rosice.cz, posta@mesto.rosice.cz, mecerodova@mesto.rosice.cz, pexova@mesto.rosice.cz, arturc@centrum.cz, zsrosice@volny.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, Andrea.Trojanova@RosiceNasimaOcima.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, okamurat@psp.cz, info@klubsvobodnychmatek.cz, kubovicova@anobudelip.cz, jakub.komarek@anobudelip.cz,