Kapitola 244 - 32 stran.

18.06.2018 18:24

Kapitola 244 - 32 stran. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, manipuluje s lidmi svým Božím rozumem tak, aby v Česku naplnil Písmo. Dělá vše kvůli sobě samému proto, aby mohl vládnout sám, nad všemi státy světa, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Minulost Česka, uvedená v Písmu, o PRVNÍM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, určuje přítomnost doby DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE do Česka, v současné době sta let ABRAMA, či ABRAHAMA, Česka. PRVNÍ PŘÍCHOD do Česka, Kristus ZLODĚJ realizoval v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, pomoci komunistických BERANŮ, např. pomocí bývalého komunisty, BERANA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, či bývalého komunisty, BERANA, ekonoma, to je DÉMONA, premiéra Babiše. 1.Tes.4/6až5/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Iz.29/11,24,33/22,48/5,11,57/10,20, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, atd. V milostivém Hospodinově létě, od nového novoluní MĚSÍCE, od středy 13.6.2008, do úplňku MĚSÍCE, do svátku SVATÉHO DUCHA, do ZELENÉHO ČTVRTKU 28.6.2018, Zeman a Babiš mají povinnost naplnit podobenství Písma tím, že Krista nechají sestoupit do Česka, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dle jeho plánu, v době sedmdesáti let od vítězství BERANŮ, komunistů, v roce 1948, bez emocí. Zeman a Babiš žijí v křesťanském, militaristickém vězení, pro odstoupení Božího rozumu, od neposlušných křesťanských sviní tím, že mají pouze FALEŠNOU SVOBODU, dle filmu FALEŠNÁ SVOBODA. Jednají fašisticky tím, že třicetiletá válka, první a druhé světové válka, uvedená v Písmu, je pro ně pouhou epizodou. Nepoučili se ani z Písma, ani z dějin Česka, kvůli své křesťanské chamtivosti, která je modloslužbou. Horečným zbrojením a nesmyslnými válkami o území s fosilními palivy, si koledují o úplné zničení Česka ve třetí světové válce, v níž Kristus zničí dvě třetiny vzpurného, to je mrtvého lidstva. Boží majetková celosvětová rovina, opakovaně objasněná, není proto zlem, ale vysvobozením pokorných a úplně poslušných služebníků Krista. Kristus bude oslaven, až na kongresu energetiků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bude rozhodnuto o úplném zničení zbrojařů, vojáků, politiků, zbraní, aut, atd. Iz.1/18,5/4,16až23/17,29/11až24až57/10,16,20až66/24, Zach.7/5až12/6,13/8,14/11, Ám.3/7až5/25až8/11, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až9/10až12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8.

 

Kapitola 244 - 32 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 24. Česká bible kapitola 244. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Obsah není napsán, pro potíže s krční páteří. Výhřez ploténky zřejmě mám od sezení u počítače. Protože mám znovu potíže se psaním na počítači, Kristus zřejmě vyžaduje, abych již nic nepsal, aby mohl stvořit OVOCE RTŮ o tom, že BOŽÍ ZÁKONY POLE VĚDY Písma jsou láskou. Dokonalou Boží láskou je úplné zničení stávajícího imperialistického, militaristického, křesťanského, muslimského, hinduistického, buddhistického, židovského systému, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je Bohem trestajícím. Dopouští tragedie válek a revolucí, mezi chudými a bohatými tak, jak si to předsevzal, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dle svého plánu. Bude Bohem milujícím, až úplně poslušný lži lid Česka, dle plánu Božího, nastolí celosvětové, mírové Boží království, a to na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Lži lid křesťanských a ateistických pokrytců Česka, stále nevěří textům Písma, že nelze bojovat proti trestajícímu Kristu, který má nad TĚLEM a DUŠÍ každého člověka, naprostou převahu. Zrno lidu technického, úplně poslušného, to je živého, které má v Česku vzejít, uzrát a přinést úrodu, je zaseto KNIHOU ŽIVOTA těchto textů dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby se celé Česko vrátilo k Bohu současně, např. tím, že ředitel ČRo v Brně Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, pavel.kaspar@rozhlas.cz, ales.winkler@rozhlas.cz, tomas.kremr@rozhlas.cz, milos.senkyr@rozhlas.cz, atd., budou mluvit pravdu o tom, že energetické koncepce všech států světa jsou naprosto nesmyslné. Drzí vládnoucí Baalové, DÉMONI a náboženští idioti všech církví světa, na konci éry doby benzinové, plastové, či zbrojařské, ve svém plastovém vzdorokrálovství supermarketů, energetickou koncepci chtějí řešit pomocí své SKÁLY, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. a pomocí konkurence, což je technický nesmysl. Všichni uvádění vládnoucí NETVOŘI dělají zlo nesmyslných koloniálních válek o území s fosilními palivy a surovinami, a zlo válek pro udržení moci boháčů nad chudáky, kvůli tomu, aby si mohli vozit své prdele v autech, aby mohli jezdit na dovolenou po celém světě, a aby mohli horečně zbrojit a horečně válčit, pro udržení vlády boháčů nad chudáky. Pro svou lenost a zbabělost odmítají studovat Písma, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Odmítají se podřídit Boží vůli, a Boží moci, nad všemi lidmi světa. Jsou zděšení z nastolení vlády Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad všemi státy světa, jsou zděšení z nastolení Kristem slíbené Boží majetkové roviny, opakovaně objasňovaného elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Neposlušní, vzpurní, to je mrtví, ve vzedmutém moři křesťanských a ateistických sviní, jsou lži lidem. LŽI LID ve všem nelogicky a nesmyslně lže, pro odstoupení Božího rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, od vzpurných a neposlušných, to je mrtvých sviní, či netvorů. Lidé celého světa jsou lži lidem, protože lžou tím, že odmítají přijmout správnou koncepci energetiky, uvedenou v zákonech POLE VĚDY Písma. Bůh je láskou pouze v případě, že je SKÁLOU tím, že rozdrtí všechny lháře, kteří lžou o Kristu, a kteří tím lžou o koncepci energetiky, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma. Zákony POLE VĚDY Písma, SKÁLA Krista, hodnotí vše z hlediska energetiky, která musí být nová tím, že bude pouze obnovitelná, a které bude proto podstatně méně než dnes, kdy lži lid nesmyslně rabuje fosilní paliva, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a světa. Viz GRAF o energetice ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Naposledy o energetice lhali v novinách, v Rovnosti dne 11.6.2018. Vládnoucí zločinci a lháři zde uvádějí, že vláda Babiše schválila ekonomickou podporu rozvoje zemního plynu v dopravě pro lenošné svině, které si chtějí vozit své prdele v autech, do roku 2025, nezvyšováním sazby z daně zemního plynu. Pokrytec a lhář, zločinec Zdeněk Kaplan kaplan@fme.vutbr.cz, zdenek.kaplan @ibot.cas.cz, zdenek.kaplan@natur.cuni.cz, zde lže, že masová produkce elektromobilů bude až kolem roku 2030. Přiznává, že vodíková auta jsou stále v plenkách, stejně jako NEMLUVŇÁTKA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, Karlovy univerzity, a všech automobilek. Technický lži lid lže, že pohon CNC je překlenovacím pohonem pro blízký ropný a ekonomický kolaps. Jejich tvrzení vyvrací ministr průmyslu, pokrytec, zločinec a neposlušný lhář, bez Božího rozumu mrtvý NETVOR, ministr průmyslu Tomáš Hüner posta@mpo.cz. Jakékoli vzdělání, při odstoupení Božího rozumu, je neposlušným, to je mrtvým vzdělancům, k ničemu. Hüner v TV tvrdil, že výroba elektřiny v Česku, stejně tak v okolních státech, se bude trvale snižovat, přes dostavbu jaderných elektráren v Dukovanech, či v Temelíně. Dále tvrdil, že obnovitelná energie z fotovoltaiky, a z větrných elektráren, je pro budoucnost naprosto zanedbatelná. Proto, pro energeticky náročnou výrobu aut, a energeticky náročný provoz aut, v roce 2030 s ní nelze počítat. Kristus, DUCH SVATYÝ, který žije mezi námi proto vyžaduje, aby především úplně poslušný, to je živý technický lži lid, se vrátil ke Kristu, k DUCHU SVATÉMU, neprodleně, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Neposlušní, vzpurní, neuzdravení vládnoucí lháři, pokrytci a zločinci, by chtěli fosilní paliva nahradit obnovitelnou elektřinou a vodíkem, což se jim nepodaří. Nemají na výrobu vodíku a elektřiny potřebná zařízení, ani energii, a ani mít nebudou, protože Kristus bdí nad zlem, pomocí zlých, protikladných křesťanských žvástů drzého Lucifera, Satana faráře Héneka z Domašova. Kristus vyžaduje, abych dle zákonů Božích, nebyl bláznem, protože prokazatelně sloužím Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a ne Bohům lži lidu, to je vládnoucím mrtvým idiotům, a výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Kristus v horoskopu v Rovnosti uvádí, že Česku dovolí jít dál, do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, když dostanu adekvátní odměnu za svoji práci, za psaní KNIHY ŹIVOTA těchto textů. KNIHU ŽIVOTA, či PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů, píši již 3 x 7 = 21 let, od roku 1997 do roku 2018. Dvacet jedna let jsem nebyl na dovolené, dvacet jedna let se Krista bojím strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Dvacet jedna let si kazím u počítače páteř a oči, opisováním SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými slovy, než je káže např. drzý LUCIFER, SVĚTLONOŠ OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o fosilní paliva, Satan, farář, pozemský OTEC Hének z Domašova arturc@centrum.cz. Jako BOŽÍ SYN, kterého toužebně očekává všechno tvorstvo, KNIHOU ŽIVOTA těchto textů zahanbuji teology, psychiatry, energetiky, politiky pravice a levice, a všechen neposlušný, to je mrtvý lži lid Česka a světa. Adekvátní odměna za 21 let práce opisování SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými slovy, než je káží LUCIFEŘI, Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, a politický dobytek všech politických stran Česka a světa, je 100 000 Kč za rok x 21 let = 2 100 000 Kč. Tuto odměnu požaduji po stávajícím premiéru Babišovi babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, martinek.martin@vlada.cz, pospisil.milan@vlada.cz, edesk@vlada.cz, či po BOŽÍM SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, po Vondráčkovi posta@psp.cz, vondracek@ano2011.cz, vondracekr@psp.cz. Kristus v Písmu slibuje, že jak Babiš, tak Vondráček, texty KNIHY ŽIVOTA pochopí, pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Slibuje, že pochopí, že se Bohu bude líbit, když odměnu neprodleně dostanu. Tím bude jednou provždy vyřešen problém s mluvením pravdy o Kristu, a tím I pravdy o správné koncepci energetiky. Když tím, DUCHEM CHUDÍ, neposlušní, to je mrtví psychiatři, bývalá ředitelka MUDr. Češková istech@fi.muni.cz, MUDr. Jan Vybíhal logo@logoped.cz, ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a ředitel MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@ fnbrno.cz, a praktická lékařka MUDr. Valtrová, mě přestanou považovat za blázna, kterému, z hlediska psychiatrie, od 21. září roku 2016, zakázali řídit auto. Před rokem 2016, psychiatrům moje bláznovství nevadilo. Nyní je zřejmé, že pravda, která zachrání úplně poslušné služebníky Krista, před ropným a ekonomickým kolapsem, a před PEKLEM třetí světové války, je z Písma NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Dle této pravdy, k NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, Česko má povinnost se vrátit neprodleně tím, že technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti, odborníci na energetiku z CZSO, atd. rozhodnou, že úplně poslušné Česko se dobrovolně vzdá všeho, co energeticky, ekologicky a mravně shnilo, kvůli konci éry fosilních paliv. V Česku vzejde SLUNCE Bhagavadgíty, MĚSÍC Koránu, HVĚZDY Bible a Tóry tím, že farář Hének z Domašova, vše uvedené bude kázat. Učennost všech vědců je k ničemu, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných.

 

2.) Všem úplně poslušným, to je živým je z Písma zřejmé, že Kristus se nad nikým nesmiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dokud budu bláznem, který z hlediska psychiatrie nesmí řídit auto. Praktická lékařka MUDr. Valtrová, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES zná, že DUCHEM CHUDÍ, neposlušní, to je mrtví psychiatři, bývalá ředitelka MUDr. Češková istech@fi.muni.cz, MUDr. Jan Vybíhal logo@logoped.cz, ředitel blázince MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a ředitel blázince MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, jsou nemocní, pro odstoupení Božího rozumu, od neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Má povinnost sebe uzdravit, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V době svobody slova a svobody náboženské, nemohu být bláznem kvůli tomu, že s pomocí Božího rozumu prorokuji pravdu, která Česko a lidstvo zachrání před hrozným Božím hněvem. Praktická lékařka MUDr. Valtrová, má povinnost mně napsat potvrzení o tom, že mohu řídit auto, bez ohledu na vyjádření nemocných, neuzdravených psychiatrů, hlupáků. Potvrzení o tom, že mohu řídit autu, je pro mě satisfakcí. Auto potřebují pouze z toho důvodu, že větší nákupy musíme já, anebo žena, nosit z měst na zádech, což je obtížné. Já se dobrovolně vzdám jak auta, tak supermarketů s plastovými obaly potravin, stejně tak slepic v klecích, či DUCHEM CHUDÝCH politiků pravice a levice, jakmile to učiní celé Česko. Kvůli neposlušnosti psychiatrů, a LUCIFERŮ kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, kvůli jejich vzpouře proti zákonům POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, Česko míří do hrobu ropného a ekonomického kolapsu, a do PEKLA třetí světové války. Je nutné se na všechny neposlušné rozhněvat a pokud se nevrátí k NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, do úplňku MĚSÍCE, do svátku SVATÉHO DUCHA, do čtvrtku 28.6.2018, stále je proklínat. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se skloní pouze nad živými, úplně poslušnými, kteří se očistí od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, či NETVORŮ, touto novou modlitbou. Když VY neposlušní, to je mrtví, se stále budete považovat za vládnoucí Bohy, ať Vás Kristus neprodleně usmrtí STRAŠLIVOU ZÁHUBOU. Své úplně poslušné, to je živé služebníky, NAPROSTO BEZMOCNÉ, Kristus nyní nazývá vládnoucími Bohy, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kterým Kristus svůj Boží rozum vrátí, ze svého milosrdenství, jsou znalci dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až v Česku, ze vzedmutého moře imperialistických, militaristických sviní, bude stoupat dým. Až z KŘOVÍ boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, z vojenských kaplanů, z vojáků, atd. kterými zarostla celá země, nezůstane ani kořen, ani větev. Až toto moře neposlušných mrtvých sviní, či NETVORŮ, bude vysušeno, pokornými a úplně poslušnými, živými, BOŽÍMI SYNY, pomocí zákonů POLE VĚDY Písma. Neposlušné, to je mrtvé Česko má povinnost, vzdát se dobrovolně a neprodleně svých Bohů, výrobků lidských rukou, např. PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, SUPERMARKETŮ s plastovými obaly potravin, SLEPIC v KLECÍCH, LETNÍCH domů, atd. a tím všech vládnoucích neposlušných, to je mrtvých Bohů, SVINÍ, či NETVORŮ, především NEVĚSTKY, to je neposlušných POLITIKŮ PRAVICE a LEVICE, ZBROJAŘŮ, BANKÉŘŮ, VOJENSKÝCH KAPLANŮ, atd., vytvořením nové STÁTNÍ SPRÁVY, a nové vlády, pokorné a úplně poslušné, dle textů minulých kapitol. Vládnoucí zločinci mají povinnost se omluvit Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi nám, i a všem lidem, za pohromu, kterou způsobili jako DUCHEM CHUDÍ, debilitou svého rozumu geneticky zvířecího. Kristus ZÁKONODÁRCE, UČITEL a MEDIÁLNÍ MISTR, nepoleví, nepocítí lítost, a nebude neposlušných, to je mrtvých sviní želet, dokud nad neposlušnými nezvítězí. Kdo nemá o Bohu, a o své DUŠI ani ponětí, kdo nemá ponětí o tom, že Kristus vše na světě boří, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, pro ignorování SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Boží rozum, z Božího milosrdenstí, nedostane. Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby všichni byli v koncích se svou moudrostí děsivé temnoty protikladných žvástů kaolického katechismu, a tím se svou moudrostí koncepcí energetiky, pro ignorování zákonů POLE VĚDY Písma. Úplně poslušní, to je ŽIVÍ služebníci NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mají povinnost vysušit vzedmuté moře militaristických, mrtvých sviní, aby nebylo, mluvením uvedené pravdy. Kristu se nikdo nebude posmívat beztrestně. Každý je Kristu zodpovědný sám za sebe. Trestající Kristus, jehož hněv neprodlévá, je nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista nad lidmi celého světa, velice nepříjemný. Z vládnoucích učenců dělá hlupáky, odstoupením svého Božího rozumu. Smiluje se, až vládnoucí elita bude stejná jako Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Až vyzná své viny, své lži, své hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní smrti Česka a světa, až bude VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ, NEOMYLNÁ, MÍROVÁ. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který je jediným Bohem všech států světa, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, vše dělá kvůli sobě samému proto, aby mohl v Česku naplnit Písmo tím, že přijde do Česka znovu jako ZLODĚJ tím, že boháčům znovu vezme majetek, tentokrát navždy. Nečistí jsou ti, kdo mají za Bohy boháče, bankéře, zbrojaře, politiky, a tím výrobky lidských rukou, PRACHY. V Česku musí být vše nové, čisté, pokorné a úplně poslušné, zbavené PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, každého odměňuje svým Božím rozumem, podle toho, jak je každý spravedlivý, podle ekologické čistoty rukou každého. Protože všichni slouží místo Bohu, svým POHLAVNÍM ÚDŮM, svým KORYTŮM, svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM, vzešel plný počet pohanů, ateistů, křesťanů a jiných sviní. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, až bude rozhodnuto, že především technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti a odborníci na energetiku z CZSO, se vrátí ke Kristu, mletím dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Bůh se chce smilovat, vyčkává. Ze svého milosrdenství se smiluje, nad bezmocnými poslušnými. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/6až5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Bůh činí vše v podobenstvích, nejenom v Písmu, ale i ve filmech. Kristus vyžaduje, aby především vládnoucí elita se k NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, vrátila dobrovolně a neprodleně. Především bývalý komunista, bývalý BERAN, stávající premiér Babiš. Film JAGUÁR je podobenstvím o premiéru Babišovi a o Česku. Film JAGUÁR objasňuje, proč nyní, pomocí SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanů, či ateistů, premiér Babiš, či ministr zahraničí Babiš, v nové vládě statých Boha NEJVYŠŠÍHO, SEDMÉHO ANDĚLA, SEDMÉHO premiéra Česka Ing. Topolánka, vytvořené dle předešlých kapitol, nastolit POKOJ CELOSVĚTOVÉHO MÍRU Božího království, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pomocí tohoto filmu, bývalý komunista BERAN Babiš, má povinnost objasnit Boží vůli Česku, a tím celému světu. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, přišel do Česka jako indián, ve filmu JAGUÁR, jako šaman Wanu, kterému v AMAZONSKÉM tropickém deštném pralese, ukradli jeho DUŠI. Cokoli vládnoucí zločinci, a vládnoucí LUCIFEŘI kněží, indiánům učinili, Kristu učinili. Kdo idiánovi, to je Ježíši Kristu, v deštném pralese ukradl jeho DUŠI, je z filmu zřejmé. BOŽÍ SYN Babiš, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, má povinnost lži lidu Česka a světu vysvětlit, že Ježíši Kristu ukradli jeho DUŠI především obchodníci, kteří rabují tropické deštné pralesy. Ježíši Kristu ukradli DUŠI obchodníci, ve spolupráci s vojáky, se zbrojaři, s politiky pravice a levice, a s ostatními imperialistickými násilníky, společně s LUCIFERY, se SATANY kněžími, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Kristu ukradli DUŠI všichni, kdo kvůli děsivé křesťanské temnotě protikladných dogmat katolického katechismu bloudí tím, že mají za SKÁLU výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA. Ve filmu si to Kristus vyřídil s LUCIFEREM knězem, který pomocí zpovědi, indiánům odpouštěl jejich hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Hříchem, který je k energetické SMRTI je neznalost SKÁLY Krista, neznalost dokonalé Boží lásky, Božích zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech. Kristus Satanu knězi nechal uříznout jeho hlavu, a nechal ji hodit z letadla do vzedmutého moře neposlušných, vzpurných sviní. Boj Babiše s vůdcem idiánů, lze vysvětlit takto. Když měl Babiš svůj meč, svého slova DÉMONA, to je ekonoma, boj s indiánem prohrál, pro svoje promyšlené ekonomické vychytralosti. Když Babiš dostal od Boha MEČ SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, boj s indiánem vyhrál. Babiš vládnoucího indiána vyhnal do pralesa, kde ho sežral JAGUÁR, který také dělal to, co se Kristu líbilo. Proč Babiš vyhrál boj SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES od Krista, je zřejmé. Kristus VÍTĚZNÝ, končí vládu lidí nad lidmi, kteří o svou moc bojují pomocí svých Bohů, ZBRANÍ. Kristus konči středověk, a nastoluje mírový novověk Božího království. Babiš má povinnost zajistit, jako ministr zahraniči Česka, aby nad indiány, nad obchodníky, nad zbrojaři, nad vojáky, nad bankéři, a ostatními násilníky, vládl TECHNICKÝ LID, dle SKÁLY Krista, kterou je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nepotřebuje nikoho neposlušného a vzpurného, to je mrtvého. Politiky pravice a levice zavrhl, stejně tak LUCIFERY kněze. Nepotřebuje OHEŇ SLOV PEKLA třetí světové války, který vychází z úst LUCIFERA, či Satana faráře Héneka z Domašova arturc@centrum.cz. Nikoho vzpurného nenechá bez trestu. Kristus proklíná každého, kdo je neposlušný, to je mrtvý. Žehná z Písma poslušným. Mrtví, to je neposlušní vládnoucí NETVOŘI, premiér Babiš, prezident Zeman a GŘ ČEZ Daniel Beneš ladislav.kriz@cez.cz, roman.gazdik@cez.cz, alice.horakova@cez.cz, sona.holingerova@cez.cz, vladislav.sobol@cez.cz, daniel.benes@centrum.cz, michaela.jirovcova@cez.cz, martin.schreier@cez.cz, compliance@cez.cz, marek.svitak@cez.cz, jiri.bezdek01@cez.cz, ota.schnepp@cez.cz, se sešli ve čtvrtek 14.6.2018. Kvůli jejich neposlušnosti, kvůli jejich vzpouře proti zákonům POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, Česko míří do hrobu ropného a ekonomického kolapsu, a do PEKLA třetí světové války. Je nutné se na ně rozhněvat a pokud se nevrátí k NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, do úplňku MĚSÍCE, do svátku SVATÉHO DUCHA, do čtvrtku 28.6.2018, stále je proklínat. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se skloní pouze nad živými, úplně poslušnými, kteří se očistí od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, či NETVORŮ, touto novou modlitbou. Když VY NEPOSLUŠNÍ mrtví, se stále budete považovat za vládnoucí Bohy, ať Vás Kristus neprodleně usmrtí STRAŠLIVOU ZÁHUBOU. Své úplně poslušné, živé služebníky, NAPROSTO BEZMOCNÉ, Kristus nyní nazývá vládnoucími Bohy, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kterým Kristus svůj Boží rozum vrátí, ze svého milosrdenství, jsou znalci dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až v Česku, ze vzedmutého moře imperialistických, militaristických sviní, bude stoupat dým. Až z KŘOVÍ boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, z vojenských kaplanů, z vojáků, atd. kterými zarostla celá země, nezůstane ani kořen, ani větev. Až toto moře neposlušných mrtvých sviní, či NETVORŮ, bude vysušeno, pokornými a úplně poslušnými, živými, BOŽÍMI SYNY. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30. Energetická, ekologická amravní spáse Česka a světa, je možná pouze rozumem Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, po jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. Svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Kristus organizuje KNIHOU ŽIVOTA těchto textů SOUDU neposlušných, to je mrtvých sviní, či NETVORŮ. Slituje se nad úplně poslušnými, to je živými BOŽÍMI SYNY, které toužebně očekává všechno tvorstvo. Nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, dokud v Česku nezvítězí, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Správný výklad dějin Česka a světa, správný výklad Písma o Boží vůli, a o Boží moci nad všemi státy světa, mají čtyři Bohem v Písmu vyvolení proroci. Kristus nyní vyžaduje, aby pokorné a úplně poslušné Česko vytvořilo NOVOU ZEMI, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že NOVOU ZEMI upevní na PILÍŘÍCH čtyř proroků, PINCHASŮ, LÉVIJCŮ, Marxe, Engelse, Oplatka a levicového režiséra Frljiče. Uvedení čtyři LÉVIJCI, jsou stejní, jako byl LÉVIJEC, Kristus, ZLODĚJ, při svém prvním příchodu do Česka, v době čyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti Česka, a jaký bude, i při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. Kristus vyžaduje, aby se poslušní dobrovolně vrátili k LEVICOVÉMU Kristu ZLODĚJI tím, že uznají, že SYNOVÉ ČLOVĚKA, PILÍŘE nové víry v Krista, Marx, Engels, Oplatek a Frljič, mluví objektivní pravdu o dějinách, přítomnosti i budoucnosti, což je z textů VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES zřejmé. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi slíbil, že úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které tvorsto toužebně vyhlíží, se rozplodí v případě, když Frljič uzná, že Mohammad byl prorokem pouze pro minulá neposlušná pokolení, zkažená službou lidským Bohům, PRACHŮM a ZBRANÍM, a že pro toto neposlušné pokolení, je on posledním prorokem. Boží hněv Krista ZLODĚJE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již neprodlévá. Pro pokorné, úplně poslušné služebníky Boží, je KNIHA ŽIVOTA těchto textů HUTNÝM POKRMEM tím, že v ní vychází SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Rozlišuje špatný, křesťanský výklad Písma, od dobrého a správného výkladu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Příslovečný OHEŇ na střeše je stále z důvodu, že výklad LUCIFERŮ kněží, v OHNI děsivé temnoty katolického katechismu, a krutý zmijí jed ekonomických vychytralostí např. DÉMONA Babiše, či ekonoma Rusnoka podatelna@cnb.cz, mají všichni za dobrý a spasitelný, i když je OHNĚM PEKLA nesmyslných koloniálních válek, dnes o území s fosilními palivy. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30.

 

4.) V milostivém Božím létě 2018, Bůh vrátí svůj rozum mnohým, když KAŠPAŘI, blázni z povolání, herci ND glaser@ndbrno.cz, divadelni.noviny@divadlo.cz, a Husa na provázku provazek@provazek.cz zajistí, aby Frljič, hru NAŠE NÁSILÍ A VAŠE NÁSILÍ doplnil tak, aby pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, platila vůle Boží. Kristus vyžaduje rozšířit RADOSTNOU ZPRÁVU evangelií o tom, že Česko, a následně celý svět, má povinnost, svrhnout imperialistické, či fašistické vlády, a válečné zločince, prezidenty, např. zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA Zemana, či válečné zločince Putina, či Trumpa. Pro muslimy musí být Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jedinou SKÁLOU. Z KOZLA Zemana musí být zahradník na celosvětové, mírové, Boží zahradě. Kristus slíbil, že když se Frljič dokáže usmířit s poslušným Oplatkem, a s Kristem SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, fašistické vlády Česka, Ruska a USA, nepovstanou ze zla, která na neposlušné vládnoucí svině, či NETVORY, uvede, svým SOUDEM KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Jer.1/17až51/58,63, Iz.29/11až33/22až66/24, Mich.2/3,4,10,4/12až5/4,9, atd. Pracovníky divadel prosím, aby mně zprostředkovali setkání s Frljičem, kvůli studiu SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které jsou jediným Bohem všech států. SKÁLA, která rozdrtí vše neposlušné a vzpurné, která je jediným Bohem všech států světa, je dokonalá láska Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné, dobré koncepci energetiky, ekologie a mravů. Křesťanství, a jiná náboženství, stejně tak politika pravice a levice, jsou STARÝM PROGRAMEM neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, platným pro minulá pokolení, kterým si Česko, a lidstvo, koleduje o třetí světovou válku. Křesťanské hodnoty jsou hodnoty imperialistické, militaristické a fašistické tím, že trestající Kristus, pomocí křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, či muslimské ideologie, dělá meč nesmyslných válek, o vládu nad novými koloniemi, dnes např. nad územím s fosilními palivy, či se surovinami. Vládnoucí elita, především zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, a premiér, ekonom, DÉMON Babiš, kteří prožili čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti, mají povinnost nastolit spravedlnost daleko vyšší, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické majetkové rovnosti. POUŠŤ socialismu byla předpremiérou celosvětového, mírového Božího království. Na Božích SOUDECH musí Česko nastolit opět Boží spravedlnost. Žalm37/5,11,35,38až94/15,96/7až107/27, atd. Vše musí být v Česku nové tím, že novou ideologií bude SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, s novou SKÁLOU Božích ZÁKONŮ, uvedených ve VEŠKERÉM PÍSMU od Krista, DUCHA SVATÉHO. Vše musí být v Česku nové tím, že stávající SKÁLU vládnoucích neposlušných sviní, či NETVORŮ, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ a AUTA, rozdrtí SKÁLA nová. Nová SKÁLA, která s pomocí Božího rozumu vše imperialistické, militaristické a fašistické rozdrtí, je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus zjedná ve všem nový pořádek, když KNIHA ŽIVOTA těchto textů, bude na svícnu ve školství a médiích. Pást se po pravdě o Bohu, po jeho moudrosti, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, mají povinnost pokorní a úplně poslušní služebníci Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vzkříšeného z mrtvých neposlušných vládnoucích sviní tímto SOUDEM. Vzedmuté moře neposlušných, to je mrtvých, imperialistických, fašistických a jiných sviní, musí v Česku neprodleně vyschnout, kvůli energetické spáse, která je možná pouze Božím rozumem, nikoli lidským, geneticky zvířecím. Jediný Bůh světa, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, SOUDEM těchto textů PAMĚTNI KNIHY, končí vládu lidských Bohů, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, vojenských kaplanů, vojáků, a jejich Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nastoluje vládu svou, SVÝMI zákony. Neposlušný, to je mrtvý Voženílek kavaoctvrte@rozhlas.cz, se svými hosty, svými žvásty, opakovaně kazí dobré mravy Česka a světa. Panu Kopečnému, kopecny@glopolis.org, který vyhrožuje že mě udá, bylo napsáno. Ty vole, dej si práci prostudovat SLOVO NOVÝCH NEBES, SKÁLU, která rozdrtí všechny vzpurné a neposlušné NETVORY, kteří nesmyslně ničí celou zemi kvůli tomu, že slouží svým pohlavním údům, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU. Rozdrtit imperialistické, militaristické neposlušné, to je mrtvé hlupáky, SKÁLOU, kterou je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, mají POVINNOST úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Čest práci Krista, která dobro plodí. Dobrem je nastolení mírového Božího království. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11. Neposlušní, to je mrtví, kvůli Česku, zaplnili odpadky i všechna moře. Dle ČRo PLUS krap2014@email.cz, mrtví, plasty a pneumatiky nevyváží na skládky, ale do moře. Uvedení Baalové a DÉMONI, souzení BOŽÍM SOUDEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v Bohem vyvoleném Česku, se zdáhají odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli svým dobře placeným korytům, což však je hřích, který je k energetické, ekologicé a mravní SMRTI Česka a světa. Správný výklad Písma, o Bohem v Písmu vyvoleném Česku, a o Bohem v Písmu vyvolených prorocích, vše uvedené potvrzuje. Vážení, DUCHEM CHUDÍ, neposlušní a vzpurní, to je MRTVÍ hlupáci. O Kristu, DUCHU SVATÉM, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále nemáte ani ponětí. Kazíte proto dobré mravy Česka a SVĚTA. Pro odstoupení Božího rozumu jste imperialisty, či fašisty. Komentář, odeslaný na adresu divadelni.noviny@divadlo.cz, glaser@ndbrno.cz, zněl. Kristus ZLODĚJ, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka v roce 2018 vyžaduje, aby jím vyvolené Česko spojilo levicového režiséra Olivera Frljiče, s předkladatelem KNIHY ŽIVOTA, Oplatkem, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zahání strach ze všech imperialistických, či fašistických vlád, které chtějí kolonizovat území s fosilními palivy a surovinami, pomocí krutého zmijího jedu protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, pomocí fašismu promyšlených ekonomických vychytralostí kapitalistických vlád, pomocí horečného zbrojení, a pomocí třetí světové války, ve které Kristus zničí dvě třetiny lidí. Zach.13/8, Mich.2/3, 4,10. Co si neposlušné Česko vybere, to bude mít. Buď třetí světovou válku, a úplné zničení Česka, nebo neprodlenou realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, na kongresu energetiků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Celosvětový mír Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pod vládou Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je v Česku na dosah. Bůh Česku dovolí jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, když úplně poslušní, to je živí služebníci Krista, pochopí RADOSTNOU ZPRÁVU všech evangelií, uvedenou v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Znalcům Písma NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Bůh udílí v plnosti svého nového DUCHA, SVĚTLEM SVĚTA SVÉHO ROZUMU, a to SLUNCEM BHAGAVADGÍTY, HVĚZDAMI TÓRY a BIBLE, a MĚSÍCEM KORÁNU, což je Písmo, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kdo nyní bude činit, či mluvit pravdu o Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené v zákonech POLE VĚDY VEŠKERÉHO PÍSMA, má povinnost neprodleně přijít ke SVĚTLU, či ke SLUNCI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích proto, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kristus, v každém pokolení vchází do svatých DUŠÍ levicových proroků, a vytváří si tím své přátele. Bůh, MEDIÁLNÍ MISTR, LÉKAŘ, ZLODĚJ jemu ukradeného majetku, a OTEC všech náboženství světa, totiž miluje pouze toho PROROKA, který přebývá na světě, s jeho levicovou moudrostí Boží majetkové celosvětové roviny, a tím také celosvětového míru, bez přítomnosti lidských Bohů, bez ekonomů, a tím bez výrobků lidských rukou, nyní bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, bez PLASTOVÝCH OBALŮ potravin V SUPERMARKETECH, atd. Není pravdou tvrzení úplně pomatených muslimů o tom, že posledním spravedlivým prorokem světa, byl autor KORÁNU, Muhammad. Prorokem pro toto pokolení neposlušných, to je mrtvých muslimů, křesťanů, ateistů, židů, hinduistů, či buddhistů, je prorok nový, úplně poslušný levicový režisér, LÉVIJEC Frljič. Kristus, DUCH SVATÝ, vytvořil v různých pokoleních, v podobenstvích Písma, ČTYŘI SYNY ČLOVĚKA, čtyři PROROKY, levicové PINCHASY, LÉVIJCE, Marxe, Engelse, a nyní Oplatka a Frljiče proto, aby sto leté Česko, v roce 2018, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, vytvořilo celosvětovou, mírovou, Boží majetkovou rovinu, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou, opakovaně uvedenou, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Žid.4/7až 12/28, Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/11,57/10až20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40.

 

5.) Kristus nyní vyžaduje, aby Česko vytvořilo NOVOU ZEMI, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že NOVOU ZEMI upevní na PILÍŘÍCH uvedených čtyř proroků Marxe, Engelse, Oplatka a Frljiče. Iz.45/18, atd. Uvedení čtyři LÉVIJCI, jsou stejní jako je LÉVIJEC, Kristus, ZLODĚJ, ZÁKONODÁRCE, jako je jeho SKÁLA, kterou je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Marx, Engels, Oplatek a Frljič, jsou stejní jako byl KRISTUS ZLODĚJ ZÁKONODÁRCE, při svém prvním příchodu do Česka, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Kristus nyní vyžaduje, aby se všichni dobrovolně vrátili k LEVICOVÉMU Kristu ZLODĚJI tím, že uznají, že SYNOVÉ ČLOVĚKA, PILÍŘE nové víry v Krista, Marx, Engels, Oplatek a Frljič, mluví pravdu o tom, že pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, se mají rozplodit tak, aby neprodleně v Česku, a následně ve světě, svrhli imperialistické, či fašistické vlády, a prezidenty, např. zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA Zemana, či válečné zločince Putina, či Trumpa. Nastává milostivé Hospodinovo léto stoletého Česka 2018. Prosím opakovaně Krista, mou SKÁLU, aby se nad Českem a světem smiloval, svým Božím rozumem, dle textů Písma tak, aby mnohým úplně poslušným služebníkům Krista, svůj Boží rozum zase vrátil. Zprofanovaní náboženští a političtí fanatici, z řad křesťanů, židů, hinduistů, buddhistů, či muslimů, ZKAŽENÍ službou PRACHŮM, ZBRANÍM či AUTŮM, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, znesvětili SLOVO BOŽÍ. Místo LEVICOVÉMU Kristu, ZLODĚJI, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, slouží výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, PLASTOVÝM OBALŮM POTRAVIN v SUPERMARKETECH, SLEPICÍM v KLECÍCH, VÁLKÁM, DOMŮM LETNÍM, a tim boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, politikům pravice a levice, a jiným NETVORŮM. Neposlušní převrací Písmo v pravý opak, ke své záhubě. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Ve svatyni Boží celého světa, budou nyní pouze všichni pokorní a úplně poslušní, kteří v MÉDIÍCH spojí čtyři uvedené proroky Marxe, Engelse, Oplatka a Frljiče, s učením LÉVIJCE Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ZLODĚJE. Druhý příchod nového Krista do Česka, je v době svátku DUCHA SVATÉHO, v novém novoluní MĚSÍCE, od středy 13.6.2018, do úplňku MĚSÍCE, do ZELENÉHO ČTVRTKU 28.6.2018. Katolíci a evangelíci se zprofanovali již za třiceti leté války. Již od třicetileté války, všem pokorným a úplně poslušným služebníkům je zřejmé, že Kristus, válčící křesťanské idioty trestá mečem válek. V době třicetileté války, Kristus zničil dvě třetiny katolických a evangelických hlupáků, válčících kvůli svým naprosto chybným výkladům Písma, proti vůli Boží. Zach.13/8. Zbylou jednu třetinu Česka, Kristus provedl mečem dvou světových válek proto, aby naplnil všechny texty Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, v MILOSTIVÉM BOŽÍM LÉTĚ roku 2018. Nelze říci, že dvě světové války byly špatné a chybné. Křesťanský fašistický lži lid, nelze hodnotit podle činů a slov vládnoucích NETVORŮ, ale podle Boží vůle, uvedené v Písmu. Např. křesťanští, či ateističtí proroci, váleční zločinci Hitler, či Stalin, stejně Gottwald, dělali pouze to, co se Kristu líbilo proto, aby naplnili texty Písma o Česku, do POSLEDNÍ ČÁRKY. Nelze tedy říci, že dezolátní, první a druhá světová válka, nebo dezolátní doba POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, byla špatná, když ji organizoval trestající Kristus ZÁKONODÁRCE tak, jak si to předsevzal dle textů Písma. Jak ubohé jsou vládnoucí svině Česka dnes, když opakovaně uvedené texty Písma, o Boží moci nad lidmi, a o vyvolení Česka být BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM, stále nedokáží pochopit. Např. křesťanský LUCIFER, Satan, nositel OHNĚ PEKLA MEČE všech válek na světě, farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, když uslyší slova o tom, že jeho křesťanský výklad protikladných dogmat Písma je úplně chybný, a že je proto příčinou všech nesmyslných válek na světě, vidí okamžitě OHEŇ na střeše, ne ve svých ústech, ale v ústech mých, kvůli službě svým Bohům, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, vojákům, atd. Kvůli LUCIFERŮM, či Satanům kněžím, všech ekumenických ČARODĚJNIC Česka, kteří odmítají veřejně vyznat své viny, kteří se k novému Kristu odmítají vrátit, je trestáno všechno tvorstvo, odstoupením Boží rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, od všech neposlušných, vzpurných, mrtvých. Aby se Bůh mohl smilovat, úplně poslušní služebníci Boží, mají povinnost se rozhněvat na opakovaně uváděné LUCIFERY kněze a kazatele křesťanských nesmyslů, a proklínat je. Válečná situace, jaká byla před třicetiletou válkou se opakuje tím, že křesťanské, neposlušné a vzpurné svině, znovu zneužívají SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Katolické a evangelické svině se spojili, ve svém boji proti Kristu ZLODĚJI, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států SVĚTA tím, že svoji filozofií, děsivé temnoty svých protikladných dogmat katolického a evangelického katechismu, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o své křesťanské, MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, prohlásili za pravdu pravdoucí, a náboženské učení muslimů, hinduistů a buddhistů, za lež. Křesťanské a ateistické, Bohem prokleté svině, nevěří textům PAMĚTNÍ KNIHY, či KNIHY ŽIVOTA těchto textů o tom, že Kristus UKŘIŽOVANÝ, pouze protikladnými dogmaty křesťanských lhářů, je již vyvýšený SOUDEM těchto textů, nad všechna náboženství světa. Kristus ZLODĚJ, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, se křesťaským a ateistickým sviním hnusí stejně, jako to bylo při prvním příchodu Krista do Česka, v době 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti komunistických, zlých BERANŮ. Pokud divadelni.noviny@divadlo.cz, glaser@ndbrno.cz, provazek@ provazek.cz, a ostatní lži lid Česka, budou pokračovat ve svých lžích o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, pokud nevyvýší čtyři Boží proroky, levicové PINCHASE, Marxe, Engelse, Oplatka a Frljiče na Boží lid, na BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, Kristus Česko úplně zničí ve třetí světové válce, což slíbil v podobenstvích Písma. OHEŇ, který Kristus Česku a světu v Písmu slíbil, který je nyní na STŘEŠE, je OHEŇ PEKLA TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Na neposlušné a vzpurné divadelníky z Brna určitě přijde. Co si nyní vyberou, to budou velice brzy mít. V závěru každé kapitoly nyní uvádím texty Písma o důvodech, proč v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, má být premiérem nové vlády Česka, SEDMÝ premiér Česka, PRAVIČÁK, OKŘÍDLENEC z ODS, bývalý komunistický BERAN, odborník na energetiku, Ing. Topolánek. V nové vládě Česka, zřízené dle textů minulých kapitol, stávající premiér Babiš, bývalý komunistický BERAN, může být, jako pokorný a úplně poslušný, pouze ministrem zahraničí. Pokud Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, Ing. Topolánkovi, svůj Boží rozum nevrátí, premiéra dělat nemůže. V tomto případě Kristus vyžaduje, aby novým premiérem Česka byl odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených na výkresech dle textů Písma, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je to nezbytné z toho důvodu, že energetickou, ekologickou a mravní spásou, je Kristem požadovaná výstavba sídlišť a měst z těchto domů. Odborník na energetiku těchto domů, bude současně jediným architektem a jediným urbanistou sídlišť a měst, z těchto domů. Jediné slovo Boží, pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY Česka, které toužebně vyhlíží všechno tvorsto, musí být pouze SLOVO BOŽÍ, o celosvětové výstavbě sídlišť a měst z těchto domů. Energetickou, ekologickou a mravní spásu bude Kristus organizovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až bude v Česku vše nové, tímto, dále uvedeným způsobem. Boží vůli je, aby předseda SNĚMOVNY, jako pokorný, a úplně poslušný BOŽI SYN, kterého toužebně vyhlíži všechno tvorstvo, Radek Vondráček vondracek@ano2011.cz, vondracekr@psp.cz, neprodleně zrušil stávající SNĚMOVNU, a vytvořil SNĚMOVNU novou, z těch BOŽÍCH SYNŮ, kterým Kristus, svůj Boží rozum nyní vrátí, ze svého milosrdenství. Vůli Boží je, aby totéž učinil premiér Babiš babisa@psp.cz, richter@anobudelip.cz, kubovicova @anobudelip.cz, jakub.komarek@anobudelip.cz, dubovska@anobudelip.cz, se zlou, vzpurnou vládou Česka. Novou vládu Česka, pokornou, úplně poslušnou a Bohu vděčnou za KNIHU ŽIVOTA těchto textů, je zapotřebí vytvořit dle textů z minulých kapitol. Texty Písma ze ZJEVENÍ JANA o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, jako BERÁNEK, bojoval s křesťanským, fašistickým vedení Česka, vedeným NETVOREM prezidentem Benešem, a zvitězil, platily pro minulá pokolení. Kristus, jako BERÁNEK zvítězil tím, že jím v Písmu vyvolené Česko, uvedl na POUŠŤ Boží socialistické spravedlnosti BERANŮ, komunistů, na čtyřicet let. Kristus ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍ LÉKAŘ, MEDIÁLNÍ MISTR, a OTEC všech systémů a států, jaký v Písmu opravdu je vyžaduje, aby Radek Vondráček a premiér Babiš, se ke Kristu vrátili dobrovolně a neprodleně, jako pokorní, úplně poslušní, a Bohu vděční služebníci. Je to jak od Krista odejít, po vyjití z Boží socialistické spravedlnosti BERANŮ, komunistů, prezidenta Zemana a premiéra Babiše, a s NEOMYLNÝM Kristem ZÁKONODÁRCEM zůstat napořád. RUDÝ ŠTÍT bohatýrů, BERANŮ komunistu Zemana a Babiše, již je spálený tím, že prezident spálil červené trenýrky. Nah.2/4. Tím uschla komunistická třešeň, i růže KOZLŮ ČSSD. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

 

6.) DUCHEM CHUDÍ, neposlušní, to je mrtví psychiatři, bývalá ředitelka MUDr. Češková istech@fi.muni.cz, MUDr. Jan Vybíhal logo@logoped.cz, ředitel blázince MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a ředitel blázince MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, překročili všechny meze tím, že mně stále prohlašují za blázna, který z hlediska psychiatrie nesmí ani řídit auto. Tím, jako neuzdravení SLOVEM NOVÝCH NEBES, jako mrtví hlupáci, zločinci, pokrytci, lháři, si koledují o třetí světovou válku, a o úplné zničení Česka. Do DUŠÍ neposlušných, to je mrtvých hlupáků, kteří nevěří Bohu, kteří nevěří SLOVŮM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Kristus, svým Božím rozumem, nevstoupí. Křesťanská chamtivost psychiatrů MUDr. Češkové, MUDr. Vybíhala, MUDr. Kašpárka, a MUDr. Radimského, je modloslužbou. Úplné zničení jejich žvástů, je vítězstvím Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Jejich TERAPIE je v Písmu stanovená. Z řad psychiatrů bude mnoho zemědělských nevolníků, kteří na zahradách a polích budou pěstovat ovoce a zeleninu zahrádkářským způsobem, pro kuchyně. Nebo budou trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Budou pomocníky v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Kol.3/5, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mar.4/12,7/7až13/20, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, atd. Hříchem, který je k energeické, ekologické a mravní smrti Česka a SVĚTA, je jejich nevěra. Nevěří Bohu, nevěří Kristu, nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že Kristus nechal napsat SOUD neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní těchto textů proto, aby očistil jméno Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, od všech neposlušných a vzpurných, to je mrtvých křesťanských, ateistických a jiných sviní, a to kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Kristus nechal napsat SOUD neposlušných, to je mrtvých sviní, nikoli kvůli jím vyvolenému Česku, ale kvůli sobě samému proto, aby po vzkříšení vládnoucích sviní z mrtvých, ze vzedmutého moře křesťanských, ateistických, a jiných sviní, mohl vládnout všem státům světa, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dokonalou láskou svých zákonů POLE VĚDY Písma. Pravá podoba Krista, MEDIÁLNÍHO MISTRA, je vidět např. na každém divadle, či koncertu. Přenesení energie od herců na publikum, dělá Kristus, svým DUCHEM SVATÝM. Kristus dělá všem lidem dobro i zlo tak, aby naplnil Písmo o vyvolení Česka, být BOŽÍM SYNEM, být BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným, to je ŽIVÝM. Kvůli chamtivosti si psychiatři koledují o třetí světovou válku, a o zničení Česka. Žádám opakovaně o jejich trestní stíhání, a zaplacení částky 8 628 Kč, v mimosoudním vyrovnání. Děleno čtyřmi psychiatry = 2157 Kč na jednoho psychiatra, dle textů v kapitole 243. Kristus Zloděj zaútočí SLOVEM NOVÝCH NEBES, až nebudu blázen, až peníze od psychiatrů dostanu. Kristus se již chce nad úplně poslušnými služebníky Božími slitovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Slituje se, až npor. Šoukal bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, uvěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, že jedině správnou energetickou koncepci, je celosvětové odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, a to po nastolení Boží majetkové celosvětové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bohu milý, úplně poslušný farář Hének, bydlí občas v Rosicích. Jeho telefonní číslo je 603 827 721. Má povinnost se trestajícího Krista bát strachem jaký ještě nikdy nebyl, a kvůli lžím o Kristu, se dobrovolně dostavit k vyšetřování, na POLICII v Rosicích. Kristus vyžaduje, aby ABRAM, či ABRAHAM, stoleté Česko, v rámci oslav, oslavilo také Krista ZLODĚJE, takového jaký v Písmu a v Česku byl, je, a bude. V Česku dojdou požehnání všechny úplně poslušné státy světa, a to na kongresu energetiků všech států, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kde neposlušní zajdou. K jedinému Bohu světa, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, každý znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má povinnost se vrátit ke neprodleně. Kdo ještě má nějakou rozumnost, rukodělnou dovednost, kdo má paměť, zdraví, atd., což vše jsou dary od Krista, má v sobě Boží rozum, který je PROTIJEDEM, proti děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu faráře Héneka z Domašova, proti jeho KNIZE MRTVÝCH, PROTIKLADNÝCH DOGMAT, a proti krutému zmijímu jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, premiéra Babiše. Bůh, který boří křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, nepovolí, nepocítí lítost, dokud nezvítězí, dokud neposlušným vládnoucím sviním nepoláme žebra proto, aby mohl stvořit ŽENU STATEČNOU, ZLATOU, nové STÁTNÍ SPRÁVY. Bůh slíbil, že si to vyřídí se všemi neposlušnými, to je s mrtvým, kteří mě pokořují, kteří ze mně dělají blázna, a to pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až je dovolí mnohým číst, svým Božím rozumem. SLOVEM NOVÝCH NEBES ruší křesťanství, atd. Každý člověk má povinnost pokleknout před Kristem, protože dělá lidem dobro i zlo tak, aby naplnil texty Písma o vyvolení Česka, být Božím lidem úplně poslušným, který nebude vzpomínat na zlé věci křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské a jiné tím, že vytvoří vše nové, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. DOKONALÁ LÁSKA, která STRACH ZAHÁNÍ, je láska k Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněným. Tato láska zahání strach z drzých pozemských OTCŮ Luciferů kněží, např. ze Satana faráře Héneka, strach z jeho zlého Boha, z Belzebuba kardinála Duky, a z jeho Boha, z jasné hvězdy jitřní, z drzého NETVORA papeže Františka. Slovo Boží, v ústech drzého LUCIFERA faráře Héneka arturc@ centrum.cz, je jako OHEŇ PEKLA další SVĚTOVÉ VÁLKY. Kristus vyžaduje, aby každý úplně poslušný, to je živý, měl pocit že plave, že dělá tempa v řece, v rychlém toku událostí DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v době úplňku MĚSÍCE, v den svátku SVATÉHO DUCHA, ve čtvrtek 28.6.2018. Bůh učinil počasím horko nekonečné křesťanské POUŠTĚ, kvůli milostivámu létu NEOMYLNÉHO Krista 2018. Kvůli Hénekovi stále neprší SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kristus se smiluje, svým rozumem, až Hének pochopí texty o Boží vůli, a texty o Bohem vyvoleném Česku. Kristus končí vládu neposlušných vládnoucích sviní nad neposlušným, to je mrtvým pracujícím lidem. Bude ZÁKONODÁRCEM všech poslušných států světa. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

7.) Každá bohatá svině musí pokleknout před SKÁLOU, kterou je Kristus, kterou je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, včetně neposlušného, to je mrtvého hlupáka, zločince a lháře, Konečného konecny@glopolis.org. Stejně tak má povinnost uvěřit v nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, evoluční biolog Jan Zrzavý zrzavy@centrum.cz, který byl v ČRo2 hostem NETVORA, pokrytce, vzpurné, neposlušné, to je mrtvé svině, martina.kocianova@rozhlas.cz. Neposlušný, to je mrtvý Konečný, mě udává nyní. Mnozí vzpurní a neposlušní mě udávali dříve, když jsem se psaním KNIHY ŽIVOTA těchto textů začínal. Dokonalá láska SKÁLY Krista, kterou jsou zákony POLE VĚDY Písma, o Boží majetkové rovnosti, energeticky nezbytné, se neposlušným, to je mrtvým nelíbí a nelíbila. Nová Boží rodina, pokorná a úplně poslušná, to je živá, Kristu vděčná za KNIHU ŽIVOTA těchto textů, má povinnost být jednotná tím, že bude zákony POLE VĚDY Písma, uvedené v KNIZE ŽIVOTA těchto textů, především v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, neprodleně kázat a realizovat. O nové Boží rodině, pokorné a úplně poslušné, se vše nejlépe objasňuje, pomocí neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, či NETVORŮ Domašovska. Pomocí křesťanského Boha, drzého pozemského Otce, Lucifera, nositele slov OHNĚ PEKLA třetí světové války, faráře Héneka arturc@ centrum.cz, a pomocí křesťanských, ateistických vládnoucích ekonomických sviní, MRZKÝCH ŽEN, OHOLY a OHOLIBY, drzé starostky Vítkové a referentky Mlčkové obec@obec-ricky.cz, podatelna@obec-ricky.cz. Pomocí uváděných stávajících Bohů, pomocí neposlušných, to je mrtvých NETVORŮ STÁTNÍ SPRÁVY, z BÝKŮ, VOLŮ, či TELAT KDU ČSL, a ostatního politického dobytka, BERANŮ KSČM, KOZLŮ ČSSD, Bohem prokletého PTACTVA ODS, atd., Kristus dělá veškeré zlo na zemi, mečem nesmyslných válek. Co dělali a dělají LUCIFEŘI faráři, BÝCI, VOLI ČI TELATA z KDU-ČSL, BERANI z KSČM, KOZLI z ČSSD, Bohem prokleté PTACTVO ODS, atd., DÉMONI, to je ekonomové, a boháči, to je Baalové, dříve i dnes, proti vůli Boží, je z Písma zřejmé. Rodili a rodí si svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO, pomocí děsivé temnoty protikladných dogmat drzého pozemského Otce, Lucifera, nositele slov OHNĚ PEKLA třetí světové války, faráře Héneka arturc@centrum.cz, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, to je ekonomů. Veškeré zlo na světě dělají uvedené vládnoucí svině z toho důvodu, že se jim hnusila a hnusí Boží majetková celosvětová rovina SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného, energeticky nezbytného. Neposlušní, to je mrtví hlupáci milují MODLOSLUŽBU, kterou je křesťanská chamtivost. Jakým nesmyslným způsobem si např. drzý pozemský OTEC Lucifer, či Satan, farář Hének, a jeho BOHOVÉ, či DĚTI, např. politici pravice a levice, vysvětlují v křesťanství, ve STŘÍBRU ODVRŽENÉM, texty Písma o Boží moci nad celým světem, je opakovaně uváděno. Lucifer farář Hének tvrdí, že jeho Bůh, KRISTUS UKŘIŽOVANÝ, mletím děsivé temnoty jeho protikladných dogmat katolického katechismu, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, to je ekonomů, ničemu v energetice nerozumí, pro jeho velice nízké IQ. Tvrdí, že fosilní paliva, uhlí, plyn a ropa, dle neposlušných, to je mrtvých vědců, vznikla z plavuní a z přesliček, během mnoha milionů let. Proto jeho Bůh, Ježíš Kristus, jeho MODLÁŘSKÁ STVŮRA se mýlí, když v Písmu tvrdí, že technický lži lid, KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, je stejně pozdě varován, před ropným a ekonomickým kolapsem, a stejně tak před třetí světovou válkou. Tvrdí, že jeho Bůh, Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, jeho MODLÁŘSKÁ STVŮRA, stvořil zemi za šest dní, a sedmý den již odpočíval. Tvrdí, že kdyby jeden den byl u Boha jako 1000 let, trvalo by stvoření světa, pouze šest tisíc let, což je velice krátká doba na stvoření uhlí, ropy a plynu, z plavuní a z přesliček. Z těchto důvodů, dle pomateného LUCIFERA faráře Héneka, se v Česku nemůže nic naplnit dle Písma, do poslední čárky. Protože LUCIFER farář Hének odmítá texty Písma o tom, že Česko a SVĚT žije na úsvitu OSMÉHO DNE PÁNĚ, na úsvitu OSMÉHO TISÍCILETÍ vedení Česka a lidstva Kristem, a to dle textů dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, máme stále křesťanskou půlnoc, či děsivou křesťanskou temnotu. Kristus již křtí pokorné, a úplně poslušné služebníky Krista, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Tím požaduje, aby noví kněží technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a odborníci na energetiku z CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, jako pokorní a úplně poslušní, již nikoho nepochovávali do energetického, ekologického a mravního hrobu. Kristus, DUCH SVATÝ, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vše o sobě, a o své vůli, již uvedl, a to v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů. Vyžaduje proto, aby Česko mluvilo pravdu o Kristu, a tím i pravdu o jedině možné koncepci energetiky, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma. Vyžaduje, aby Česko, jako první na světě učinilo rozhodnutí, že pokojně a neprodleně ukončí dobu BENZINOVOU a PLASTOVOU křesťanského vzdorokrálovství, a to na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Aréně v Praze. Křesťanská a ateistická společnost se diví, proč jsou křesťanské hodnoty Bohem ničené. Je to z toho důvodu, že Kristus vše křesťanské, židovské, muslimské, hinduistické, buddhistické atd. ničí proto, aby mohl vládnout sám, nad všemi státy SVĚTA, jako jediný, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Křesťanští hlupáci se diví, proč Kristus naplňuje texty Písma o tom, že se lidé nežení a nevdávají. Dělají průzkumy o tom, proč se lidé rozvádí. Pravda je taková, že Kristus programuje neposlušné a vzpurné lidi tak, že dělají to, co se Kristu líbí proto, aby pochopili, že je Bohem trestajícím, a že nikoho vzpurného, neposlušného, chamtivého, mrtvého, líného, nenechá bez trestu. Zřejmě rozhoduje také o tom, kdo s kým žije, a následně je v mrákotě tím, že neposlušné a vzpurné nechává padat jejich vlastním pádem, jejich rozumu geneticky zvířecího. Z hlediska sexu, dle průzkumů, muž a žena ztrácí o sebe zájem, při sexuálním neuspokojení ženy. Neposlušní organizují terapie, kde vyžadují, aby lidé, především muži, vyznali svoji nedokonalost. Vyžadují, aby si muži neprogramovali do svých hlav jiné ženy, což vede k nevěře. Učí páry dokonalosti v sexu, kvůli věrnosti. Když Kristus chce, aby jím vyvolení lidé spolu žili, svoji vůli si vždy prosadí, protože nikdo nemá v moci svého DUCHA, to je svůj mozek, geneticky zvířecí. Nově všichni lidé musí vyznat nejenom svoji tělesnou nedokonalost, pokud nějakou mají, ale především svoji DUCHOVNÍ nedokonalost, svého geneticky zvířecího mozku. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby každý před Kristem poklekl, kvůli jeho moci nad každým člověkem. Kristus vyžaduje, aby bylo vše nové tím, že se lidé již nebudou ani vdávat, ani ženit, protože nová Boží rodina musí být nová tím, že bude úplně poslušná Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Jak tedy má život vypadat nově. Noví kněží budou z lidu technického, a nebudou nikoho ani oddávat, ani pochovávat. Budou se starat o to, aby nová Boží rodina v počtu 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH lidí, žila dle Božích zákonů tím, že všichni budou mít ve všem PRVNÍ TŘÍDU. Svatební hostiny pro příbuzné zřejmě budou. Na nich, muž a žena slíbí Bohu, sobě a příbuzným, a celé Boží rodině 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH služebníků Krista, že budou žít dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, které budou znát ze školství a z médií. Muž a žena slíbí Bohu, že nebudou sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že si budou věrní, a že budou mít pouze jedno, nebo dvě děti, dle požadavků nových kněží z technického lidu. Vládnoucí kněží technického lidu, úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, budou dbát na to, aby se, dle Božích požadavků, snížil počet lidí na zemi celosvětově, a to o dvě třetiny. Proto noví kněží technického lidu nedovolí, aby se počet Boží rodiny, státem určené na 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH LIDÍ, zvyšoval velkou porodností. V nové Boží rodině, nikdo nesmí sloužit svému POHLAVNÍMU ÚDU tím, že nebude pracovat. Pracovní povinnost bude stejná jako byla v POUŠTI 40 let Boží socialistické převýchovy. Každý si musí vybojovat své KORYTO podle toho, jaké od Boha dostane schopnosti. Kdo dostane od Boha vládnoucí koryto, musí Bohu děkovat za to, že je dostal, a musí za to Bohu sloužit tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou. Kristus vyžaduje, aby bylo vše nové tím, že nebude chudých a bohatých.

 

8.) Vyžaduje neprodleně setřít každou slzu s očí všem chudým. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na Domašovsko, přišel jako bezdomovec Blažek. Zdeněk je LAKMUSOVÝM PAPÍRKEM. Musí se zbarvit do ŽLUTA tím, že v Domašově v kostele vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. V milostivém Hospodinově létě 2018, již mají všichni PRAVÉ POLEDNE. Nikdo nemá výmluvu. Žádost o setření slz s očí bezdomovci Blažkovi z Říček, dle kapitoly 242. O setření slz z očí Blažkovi, byli dříve žádáni úředníci z Rosic, starostka Vítková, Marta Mlčková z Říček, a nově Otec Bohu milý farář Hének. Zj.21/1až22/21, Iz.25/8,29/11,24,63/14,18,65/15,66/24. posta.up@bo.mpsv.cz, posta@uradprace.cz, daniela.kubisova@uradprace.cz, oso@mesto.rosice.cz, petr@mesto.rosice.cz, starosta@mesto.rosice.cz, podatelna@obec-ricky.cz, brim@mesto.rosice.cz, policie@mesto.rosice.cz, posta@mesto.rosice.cz, mecerodova@mesto.rosice.cz, pexova@mesto.rosice.cz, arturc@centrum.cz, zsrosice@volny.cz, obec@obec-ricky.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, Andrea.Trojanova@RosiceNasimaOcima.cz, atd. Cokoli starostka Vítková, úředníce Marta Mlčková, ředitelka ÚP v Rosicích Daniela Kubišová, a referentka Amentová, učinili bezdomovci Blažkovi, Kristu učinili, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. Po požáru dřevěné boudy, obec Říčky nechala spávat Blažka pod stanem cca půl roku. Stan Blažkovi věnovali dobří lidé, nikoli obec. Na podzim Blažek dostal novou dřevěnou boudu, a to od boháče Dorazila. Následně ho úředníci ÚP v Rosicích vyřadili ze systému podpory bezdomovců. Přes mé urgence v těchto textech KNIHY ŽIVOTA, na obci, a na ÚP v Rosicích, nedostával žádnou podporu cca rok, takže musel žebrat. Dle terminologie křesťanů, dostával almužnu, pomocí charity dobrých lidí, dle terminologie Zdeňka, dostával půjčky. Kvůli uvedeným neposlušným úředníkům, kteří tvoří NEVĚSTKU STÁTNÍ SPRÁVY, ve vzedmutém moři ateistických a křesťanských sviní nastala POTOPA, a to pro odstoupením Božího rozumu. Nikdo neposlušný stále nemá o Bohu ani ponětí. Bůh se do Česka vrátí, až uvedené svině vyznají své viny, a až Zdeňkovi setřou každou slzu z očí, dle stávajících zákonů. Krisus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby se dluhy v kapitalismu odpouštěly. Kdo Zdeňkovi peníze půjčil, musí mu dluh odpustit. Sír.5/5,7/16,13/18až40/10,24,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby uvedení úředníci bezdomovci Zdeňku Blažkovi, každou slzu setřeli především tím, že se alespoň jednou denně dosyta nají, a to dle stávajících nespravedlivých zákonů. Iz.23/17,25/8,29/11až24až66/24, atd. Uřednice Amentová může řešit pomoc v hmotné nouzi. 1. Příspěvkem na živobytí. 2. Doplatkem na bydlení. 3. Mimořádnou okamžitou pomocí. Částku na živobytí je možné zvýšit na doporučení diatologa, např. na dietní stravování. Doplatkem na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc nikdy Zdeněk nedostal, přestože ji trvale potřebuje. Oč tedy pro Zdeňka žádám. Zdeňek bydlí v dřevěné, neizolované boudě, bez elektřiny a vody. Vzhledem k tomu, že nerad vaří, místo oběba pije pivo. Je tím závislý na alkoholu. Když jsem mu nějakou dobu platil obědy, které mu dováželi v jídlonosiči z restaurace Gabrielka, alkohol nepil. Dietní strava pro Zdeňka je jedno teplé jídlo z restaurace Gabrielka v jídlonosiči, jehož cena za měsíc činí cca 2200 Kč. Tímto žádám, aby tuto částku, 2200 Kč, ÚP v Rosicích, proplácel přímo na účet restaurace Gabrielka v Domašově. Nemá naprosto žádný význam posílat Zdeňka do firem, kde hledají pracovníky. Jako neléčený alkoholik v žádné firmě neobstojí. Mimo tohoto příplatku na jídlo, Zdeněk musí dostávat dávku obvyklou, to je dalších 2200 Kč, protože jako alkoholik není schopný, bez křesťanské almužny od dobrých lidí, přežít. Protože Zdeňkovi v době socialismu nabízeli poloviční invalidní důchod, kvůli kotníků, který má zdrátovaný, žádám tímto ředitelku Kubišovou, o sdělení jména lékaře, který pro bezdomovce rozhoduje o invalidním důchodu. Upírat Zdeňkovi částečný invalidní důchod, jak to ÚP v Rosicích činí, je zločin proti lidskosti. Žádám dále faráře Héneka z Domašova, aby setřel Zdeňkovi každou slzu s očí tím, že pro uvedené ekonomické, vládnoucí svině, NEVĚSTKY, přestane na Vánoce rodit svého křesťanského Boha, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, který je pouze dočasnou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Křesťanský zlý Bůh, nevzkříšený z neposlušných a vzpurných, mrtvých sviní, dělá stále nesmyslný meč válek, o území s fosilními palivy. Všichni uvedení, shromáždění k SOUDU, musí se o Blažka starat tak, aby mu to nebylo k pláči. Je nutné mu setřít slzy s očí. Ředitelku Kubišovou žádám o odpověď. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

9.) Pane Topolánku, Otče Bohu milý, zakladateli celosvětového, mírového Božího království. Řím.11/28. Boží vůle je, abyste jako odborník na energetiku, jako Bohem v Písmu vyvolený nový premiér Česka, mluvil pravdu, o jedině možné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takto. Bůh dovolí Česku jít dál, do SVĚTA DUCHOVNÍHO, mírového, kde bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, když mnozí budou stejní jako Bůh, to je neomylní a mocní. Když dovedete víru v Boha k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF máte povinnost přivést k dokonalosti dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Máte povinnost usilovat o post premiéra tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO , aby aktualizovali údaje GRAFU pro minulý rok 2017. Z moci úřední nařídíte odborníkům CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., aby údaje opravili a upřesnili. GRAF je nedokonalý tím, že zde není vše uvedeno. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činila pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Ostatní kritika koncepce energetiky, je na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. A na konci předchozích kapitol PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Hospodin stále bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, pomocí HMOTNÉHO křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Děsivou temnotou katolického katechismu Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo. Již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ, žitím na výnosný trh. K.M.1/4až15/12, Iz.29/11až24až44/5,8,45/7až57/10,16,20až66/24, atd. Odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, které odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, neprodleně. Žid.6/3,6až12/28, Sír.5/5až43/26,31, Oz.2/18,9/7,12,15. Proto máte povinnost, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, usilovat o post premiéra tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO, aby údaje aktualizovali pro minulý rok 2017, takto. Máte povinnost zpochybnit energetickou koncepci neposlušných vládnoucích sviní, které lžou, že naftu a benzin nahradí elektřina či plyn, takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko. Je uvedeno 0,64 %. Obnovitelná elektřina nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. Elektřina z jádra, nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. Úvaha děkana ČVUT Hrdličky a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, na vybudování cca 40-ti kusů jaderných elektráren, pro výrobu vodíků elektrolýzou, dávno padly. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. Plynem nelze nahradit energii z ropy. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. Dle ČRo2, dle geologa Cílka, dle pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, dle ČEZU, do cca pěti let, dle vůle Boží, bude ukončena výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, ve výši 30 až 40 %. Toto množství elektřiny nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky, či z větrných elektráren, viz GRAF. Plánovat proto koncepci nahrazení nafty a benzinu, elektroautomobilizací, či provozem aut na plyn, je nesmyslem, je trestným činem. Bude vše jednodušší, když budete mluvit o koncepci energetiky pravdu. Jedině možná energetická koncepce, je koncepce Boží, kterou je neprodlené vejití do odpočinutí od díla energetické, ekologické, a mravní zhouby. Kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze se blíží, zastavit se nedá. Všechny stávající energetické koncepce vládnoucích pomatenců padly, nemožností nahradit ropu elektřinou a plynem. V době ropného kolapsu se všechno ekonomické zřítí tím, že v celém EU, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.29/11až24až47/14až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je mylně uvedeno 1 %. Řepkou nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. Kdyby např. EU chtěla nahradit energii z plynu, energii z ropy, musela by neprodleně budovat nová potrubí a nové zásobníky, což je technický nesmysl. Plynem nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Energii z ropy je nutné rozdělit na energii z benzinu a nafty, a na energii z LTO. Dále je zapotřebí uvést, jaké % ropy je použito na výrobu plastů. Aby uvedené údaje o energetickém kolapsu byly každému zřejmé, je zapotřebí, aby byly uvedeny v procentech, z celkem potřebné energie pro Česko. Odborníci na energetiku z CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., jsou opakovaně žádáni, aby uvedené rozdělení energií v % udělali, což trvale odmítají. Když vypracování uvedeného GRAFU u odborníků CZSO zajistíte, vzdá Vám Bůh chválu, a dovolí Vám vytvořit novou vládu Česka, dle svých příkazů, bez politiků pravice a levice, v textech uváděnou, v níž budete premiérem, pokud Bůh nerozhodne jinak. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Dle Sókrata, a dle Hospodina, demokracie křesťanského a ateistického lži lidu nyní totálně zkolabovala, protože všichni propadli modloslužbě, kterou je křesťanská chamtivost. Efez.5/5až15, Kol.3/15, atd. Vládnoucí hlupáci, pro odstoupení Božího rozumu, se sice tváří jako zbožní, ale svým militaristickým a imperialistickým, křesťanským jednáním pokrytců a válečných zločinců, to popírají. Křesťanský a ateistický lži lid, nevěří textům Písma o tom, že všichni neposlušní a vzpurní vládnoucí idioti, jsou usvědčení ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES ze skutků, které vedou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Česko a TVORSTVO, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, spěje do energetické a mravní SMRTI z toho důvodu, že lidé si v říjnových volbách 2017, sehnali takové DUCHEM CHUDÉ, úplně pomatené blahoslavené učitele, jakým je např. vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, emeritní NETVOR Masarykovy univerzity, politolog, zločinec pokrytec a lhář, Petr Fiala. Jeho zaslepenost je zjevná, všem úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, nemluvňátkům. 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Bhag. 15/15,16až16/1až24až18/78, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/11, Zj.1/1až18/2,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mar.4/12,7/7,13/20, Žalm33/6,37/5,11až38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, Jer.1/17až23/29,32, 31/27,32až51/58,63, atd. Tím vzešel plný počet imperialistických, militaristických pohanů, bláznů, kteří místo Bohu, slouží neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Uvedené skutečnosti jsou znamením Boha = Písma, pro vůdce nového Božího technického lidu, nového premiéra, Otce nové vlády Česka, pokorného a úplně poslušného Mirka Topolánka. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad pokorným a úplně poslušným premiérem, Otcem nové vlády Česka, Ing. Mirkem Topolánkem smiluje, Boží rozumem, ze svého milosrdenství, když Mirek Topolánek, pravičák, nezruší uvedený SOUD vládnoucích zločinců, kterých vzešel plný počet, Řím.11/25,28,32, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Když vytvoří novou vládu Česka, uvedenou dříve, a když následně svolá kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Topolánek nezůstane bez trestu, když odmítne. Bůh, při další neposlušnosti, povolá meč válek na všechny obyvatele země. Demokracie a pravda v Česku zvítězí, až bude vládnout Bůh. Až z Ing. Toplánka učiní neomylného premiéra Česka, a z neposlušného Babiše, ministra zahraničí, dle textů v kapitole 240. Nová vláda, vytvořená dle kapitoly 240, musí být úplně poslušná. Jer.1/17až25/27,29až31/27,32až51/58,63, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Bhag.15/15, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

 

10.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 29. května 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětové, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, SOUDEM. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

525. babisa@psp.cz, vondracek@ano2011.cz, vondracekr@psp.cz, sokol@fhs.cuni.cz,

slovonadzlato@rozhlas.cz, sekretariat@pnbrno.cz, logo@logoped.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, podatelna@osz.brnm.justice.cz, obec@obec-ricky.cz, cyril.svoboda@diplomaticka-akademie.cz, mateslovo@ceskatelevize.cz, klimova@mdb.cz, mazakova@mdb.cz, ondricek@mdb.cz, cermakovad@senat.cz, reportaze@zijemevbrne.cz, divadelni.noviny@divadlo.cz, glaser@ndbrno.cz, provazek@provazek.cz, pokladna@provazek.cz, vstupenky@provazek.cz, pokladna@ced-brno.cz, knihovna@ced-brno.cz, oslzly@ced-brno.cz, chef@provazek.cz, intendant@provazek.cz, dramaturg@provazek.cz, technika@provazek.cz, vyroba@provazek.cz, inspicient@provazek.cz, redakce@i-divadlo.cz, aktualizace@i-divadlo.cz, vondracek@ano2011.cz, vondracekr@psp.cz, babisa@psp.cz, richter@anobudelip.cz, kubovicova@anobudelip.cz, jakub.komarek@anobudelip.cz, dubovska@anobudelip.cz, arturc@centrum.cz, istech@fi.muni.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, vorechovsky@anobudelip.cz, rubes@anobudelip.cz, trtek@anobudelip.cz, kalina@anobudelip.cz, zeman@anobudelip.cz, capek@anobudelip.cz, kosutek@anobudelip.cz, vichrova@anobudelip.cz, maly@anobudelip.cz, podatelna@nssoud.cz, belohradv@gmail.com, info@skakejte.cz, belohradsky@fme.vutbr.cz, jan.sokol@fhs.cuni.cz, sokol@fhs.cuni.cz, info@ticbrno.cz, proart@proart-festival.cz, pajasova@centrum.cz, festival@proart-festival.cz,

526. okamurat@psp.cz, info@klubsvobodnychmatek.cz,

lukas.belohradsky@skakejte.cz, info@janbelohradsky.cz, precliko@prf.cuni.cz, martina.kocianova@rozhlas.cz, info@klubsvobodnychmatek.cz, okamurat@psp.cz, radioforum@rozhlas.cz, info@ceskyostrovnidum.cz, pavel@ceskyostrovnidum.cz, jana@ceskyostrovnidum.cz, jakub@ceskyostrovnidum.cz, dopoledne@rozhlas.cz, konecny@glopolis.org, zrzavy@centrum.cz, karolina@ceskyostrovnidum.cz, podatelna@cnb.cz, kavaoctvrte@rozhlas.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, pavel.kaspar@rozhlas.cz, ales.winkler@rozhlas.cz, tomas.kremr@rozhlas.cz, milos.senkyr@rozhlas.cz, kaplan@fme.vutbr.cz, zdenek.kaplan@ibot.cas.cz, zdenek.kaplan@natur.cuni.cz, posta@mpo.cz, babisa@psp.cz, martinek.martin@vlada.cz, pospisil.milan@vlada.cz, posta@vlada.cz, edesk@vlada.cz, vondracek@ano2011.cz, posta@psp.cz, vondracekr@psp.cz, istech@fi.muni.cz, logo@logoped.cz, sekretariat@pnbrno.cz, media@mmr.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, podatelna@cnb.cz, glaser@ndbrno.cz, divadelni.noviny@divadlo.cz, provazek@provazek.cz, kavaoctvrte@rozhlas.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, obec@obec-ricky.cz, podatelna@obec-ricky.cz, vaclav.moravec@email.cz, posta@mpo.cz, infocentrum.oze@cez.cz, info@alies.cz, martin.sedlak@alies.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, podatelna@osz.brnm.justice.cz, info@mzp.cz, Jiri.Milek@mze.cz, info@mmr.cz,

527.

martin.schreier@cez.cz, marek.svitak@cez.cz, jiri.bezdek01@cez.cz, dvoracek@help-lic.cz, sona.holingerova@cez.cz, vladislav.sobol@cez.cz, ota.schnepp@cez.cz, michaela.jirovcova@cez.cz, compliance@cez.cz, daniel.benes@centrum.cz, posta@mmr.cz, ladislav.kriz@cez.cz, roman.gazdik@cez.cz, alice.horakova@cez.cz, expo@nejvetsirande.cz, paleckova@donorsforum.cz, marketa.sulovska@dark-side.cz, rohlikova.a@email.cz, info@neurologiebrnosro.cz, a.rohlikova@email.cz, pchadim@hotmail.com, hana.bouskova@volny.cz, cmp-brno@seznam.cz, rottova.jana@seznam.cz, ptacek@profero.cz, info@onclinic.cz, info@fnusa.cz, petr.vondracek@ordinace.mediclinic.cz, adamova.blanka@fnbrno.cz, sadilek@help-lic.cz, andrasinova.tereza@fnbrno.cz, bednarik.josef@fnbrno.cz, fnbrno@fnbrno.cz, benesova.yvonne@fnbrno.cz, havelka.david@fnbrno.cz, jura.rene@fnbrno.cz, hladikova.magdalena@fnbrno.cz, horak.tomas@fnbrno.cz, m.moran@fnbrno.cz, Horakova.magda@fnbrno.cz, hulova.monika@fnbrno.cz, jabornik.michal@fnbrno.cz, sekr.nk@fnusa.cz, salakova.jaromira@fnbrno.cz, bednarik.josef@fnbrno.cz, vyskocilova@sleep-society.cz, vohanka.stanislav@fnbrno.cz, sekretariat@help-lic.cz, chalupova.dana@fnbrno.cz, petra.sedlackova86@gmail.com, info@help-lic.cz, predseda@czech-neuro.cz, ksonka@lf1.cuni.cz, petr.marusic@fnmotol.cz, dekan@med.muni.cz, Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, ivan.rektor@fnusa.cz, skodao@nemji.cz, mbrazd@med.muni.cz, sekretariat@czech-neuro.cz,

528.

irena.rektorova@fnusa.cz, robert.mikulik@fnusa.cz, Bartecek.Richard@fnbrno.cz, martina.bockova@fnusa.cz, 235197@mail.muni.cz, robert.roman@ceitec.muni.cz, 214565@mail.muni.cz, jana.aberlova@fnusa.cz, milan.brazdil@fnusa.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v květnu 7018. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Boha uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39, 12/2, atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně, na jaře, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 70 let od roku 1948, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok OSMIČKY, 2018, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.25/11, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, 1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11. Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, Lucifer Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12.