Kapitola 242 - 52 stran.

04.05.2018 12:59

Kapitola 242 - 52 stran. Totální debilizace Vojtěcha Koteckého kotecky@glopolis.org, a Vratislava Ludvíka cpsvaz@cgoa.cz, info@svetenergie.cz, redakce@vesmir.cz, kteří dne 21.4.2018 píší v LN info@ceskapozice.cz, totální technické nesmysly, je způsobená odstoupením Božího rozumu. Bůh z Česka odešel, svým Božím rozumem, kvůli drzým Luciferům, SVĚTLONOŠŮM OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, Vaďurovi nabozenstvi@rozhlas.cz, Štampacovi ivan.stampach@seznam.cz, důstojníku ARMÁDY SPÁSY, Petru Janouškovi petr_janousek@czh.salvationarmy.org, a MRZKÉ ŽENĚ, OHOLIBĚ, sviní Endlicherové twr@twr.cz. Uvedení LUCIFEŘI kněží, kazí v Česku dobré mravy tím, že svými protikladnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a svými promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, stále drze přikládají POLENA na PEKELNÝ křesťanský OHEŇ nesmyslného meče válek, o území s fosilními palivy, např. v Sýrii, Iráku, Iránu, atd. Způsobují Bohu obrovské problémy tím, že chtějí vládnout nad lidmi, místo jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, místo nového Boha, místo dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. atd. Od přírody k Bohu patří technický lži lid, nikoli hlupáci, či drzé svině, Vaďura, Štampach, Janoušek, Endlicherová, atd. Úplně poslušný technický lži lid, má povinnost se oddělit od uvedených sviní. Každý člověk odpovídá Bohu sám za sebe. NEOMYLNÉMU Kristu se nikdo nebude posmívat beztrestně. Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,11/24,25,28,32, 2.Kor.3/9,4/3,6/17,10/4,13/5,8, atd. Nový Kristus je tělem církve katolické, evangelické, atd. Uvedení neposlušní NETVOŘI, svými protikladnými žvásty a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, v ČRo3 a v Proglasu, při vysílání TWR, TĚLO církve katolické a evangelické tak zohavili, že si jediného Boha SVĚTA neváží žádný člověk. Nikdo nevěří textům Písma, že bázeň před Bohem, je počátkem Boží moudrosti zákonů POLE VĚDY Písma. Iz.29/11,24až53/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Jud.12, Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

Kapitola 242 - 52 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 22. Česká bible kapitola 242. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Ekonomové, bankéři miroslav.singer@vse.cz, podatelna@ cnb.cz, lkropik@deloittece.com, zbrojaři, či vojenští kaplani holub@bip.cz, nemají žádnou budoucnost. Bůh se neposlušným v Písmu vysmál. Kvůli správné koncepci energetiky, uvedené v Písmu, technický lži lid má povinnost je udeřit po hlavách, že ani nehlesnou. Zaniknou navěky. K.M.1/4až4/18až19/6, atd. Bezmocný pozemský Otec, farář Hének arturc@centrum.cz z Domašova, má povinnost nyní nastolit celosvětové, mírové, Boží království, tímto kázáním. Po úplňku MĚSÍCE, po pondělí 30. dubna 2018, Bůh dovoluje Česku jít dál. Faráři mají povinnost vyměnit svoje křesťanské SLOVO protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, ve kterém lidé nemají ani ponětí o NEOMYLNÉM Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, za SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, uvedených v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů. Proto, aby bylo ve všem po nedostatku i pro bezdomovce Blažka z Říček, je zapotřebí, ani jednu ekumenickou ČARODĚJNICI nechat naživu. Jedinou církví bude úplně poslušná vláda premiéra Ing. Topolánka. Pro křesťany nový Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, má s farářem Hénekem problém, neví si s ním rady, protože se nad DUCHA SVATÉHO stále povyšuje tvrzením, že DUCH SVATÝ odpustil křesťanům hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Hřích, který je k SMRTI, který vede do PEKLA ropného kolapsu, a PEKLA třetí světové války, je služba křesťanů výrobkům lidských rukou, místo Kristů. Ateisté, křesťané, atd., místo Bohu slouží PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Otec Bohu milý farář Hének arturc@centrum.cz z Domašova, má povinnost nyní kázat, že neposlušní lidé ve všem lžou z toho důvodu, že lžou o Bohu, a tím lžou o správné koncepci energetiky, uvedené v Písmu. Má povinnost kázat, že od neposlušných lidí Bůh odstoupil svým Božím rozumem, a tím dal všem neposlušným sviním, či NETVORŮM, ŠACH MAT. Kritické myšlení má pouze Bůh, svým rozumem. Geneticky zvířecí rozum člověka, při odstoupení rozumu Boha, neznanená nic. Bůh se nad Českem smiluje, když farář Hének bude kázat, že Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, od svátku SVATÉHO DUCHA, od úplňku MĚSÍCE, od pondělí 30.4.2018, premiéru Babišovi, prezidentu Zemanovi, atd., bere právo vládnout nad neposlušnými, to je mrtvými lidmi. Při odstoupení Božího rozumu, svým geneticky zvířecím rozumem, dělají ostatním lidem samé zlo, svými koncepcemi. Bůh chce v květnu 2018 sázet vše nové, v Česku i ve světě. Boží ZÁKONY nejsou o financování Božích projektů. Jsou o realizaci. Pro jejich realizaci Bůh potřebuje celosvětovou majetkovou rovinu. Proto není možné zrušit Boží SOUD. Boží povolání např. Ing. Topolánka za premiéra, a Babiše za ministra financí, jsou neodvolatelná. Iz.29/11,24,33/22,63/14,18,65/1,15,66/24, Jób40/8,14, Řím.11/28,32, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Otče Bohu milý faráři Héneku arturc@centrum.cz z Domašova. Křesťanští svatí jsou nedůvěryhodné, Bohem prokleté mrtvoly. Máte povinnost neprodleně zničit neposlušné, to je mrtvé křesťanské svině tím, že uznáte, že Váš Bůh je člověk nepravosti, SYN ZATRACENÍ, že je MODLÁŘSKOU STVŮROU. Musíte uznat, že Vás křesťany, Bůh vydal do moci klamu tím, že jste nalezli zalíbení v křesťanské nepravosti. Učinil to z toho důvodu, aby neposlušné, to je pochybné a zlé, mrtvé křesťany, jako např. Lucifera Tomáše Halíka halik@farnostsalvator.cz, tomas.halik@gmail.com, mohl nyní, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, udeřit po hlavě, že ani nehlesne, a tím zbavit celý SVĚT křesťanského vězení. KNIHA ŽIVOTA těchto textů, je zrcadlem pro vládnoucí křesťanskou a ateistickou elitu. Bůh se vysměje každé křesťanské a ateistické neposlušné svini, která pohrdne dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma tím, že od něho odstoupí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Energetické spasení umožní pouze při vzkříšení z moře mrtvých sviní. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21až3/16, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.29/11,24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.48/5až11, Jób36/18,23,40/8,14, 1.Kor.1/27,13/12, K.M.1/4,4/19,12/10,17,27,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Od pondělí 30.4.2018, Kristus ZLODĚJ vyžaduje, aby nad lidmi vládl sám tím, že bude zřízená vláda úplně poslušná, vedená SEDMÝM premiérem Česka, okřídlencem Ing. Topolánkem, dle textů minulých kapitol. Co si neposlušné Česko vybere, to bude mít. Buď vládu NEOMYLNÉHO Krista ZLODĚJE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, a tím setření slz s očí např. starým lidem, kteří se dožili plnosti věků 70 až 80 let, a kteří požádají o robotickou eutanazii, bez jedů, dle textů minulých kapitol, nebo eutanazii mladých lidí, a to strašlivou záhubou, ve třetí světové válce, při úplném zničení neposlušného Česka. Kristus ZLODĚJ, v Písmu nelže. Neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické svině, nebude litovat. Když se vzpurné Česko odmítne podrobit Božím zákonům POLE VĚDY Písma, když odmítne nastolit celosvětovou Boží majetkovou rovinu, na kongresu energetiků celého světa, zničí je ve třetí světové válce. Ve střetu názorů Božích, na další vývoj Česka a světa, a názorů lidských, neobstál před NOVÝM SLOVEM, novým Bohem, nikdo vzpurný, mrtvý. 1.Tes.4/6až5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Neh.8/9,10/29, Žal.33/6,37/5až38,81/4,82/5,90/9,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Vše, co je uvedené v Písmu o Česku a Slovensku, se musí naplnit. Já jsem nyní plný bolestí, zkroušený nemocemi, kdekdo se mě zřekl, nikdo si neváží ani mě, ani trestajícího Boha, kterého všichni vzpurní a neposlušní, to je mrtví, ve vzedmutém moři politického a náboženského dobytka, nenávidí. Což snad potrvá již pouze krátce. Kristus, který nenechá nikoho bez trestu, mě nyní potrestal tím, že kromě ischiasu, mě začala bolet i krční páteř. Bože, moje SKÁLO dej, ať obstojím, ať zvítězíš tím, že odstraníš energetickou, ekologickou a mravní křesťanskou a ateistickou SMRT. Prosím setři každou slzu s očí např. bezdomovci Blažkovi z Říček, i mně. Ať TVOJE SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, v kostele v Domašově prozáří křesťanskou tmu. Z neposlušných chamtivých sviní udělej poslušné BOŽÍ SYNY. Kdo nesouhlasí s Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY, je Boží nepřítel. Nepřátelé Boží vytváří NEGATIVNÍ ENERGII, která je příčinou veškerého zla, a to na celém světě. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.29/11až24až53/3až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Žalm33/6až102/18,27, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Petr.2/21,3/4až16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Mar.4/12,7/7, 13/20, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jud.12, Zj.21/1až22/21, Izaj.25/8,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Bezdomovci Blažkovi setři slzy tak, jak je to dále požadováno. Pokud mě Bože mého trápení a ponižování, pomocí bolestí krční páteře nezbavíš, setři mi každou slzu s očí tím, že dle TVÝCH ZÁKONŮ bude platit, že mě nevydáš do rukou lékařů. Bože setří mi každou slzu s očí, dle svých Božích zákonů, pro staré lidi v plnosti věku, od sedmdesáti, až osmdesáti let. Dej, ať dle TVÝCH ZÁKONŮ, je možné se rozhodnout pro eutanazii tak, jak je to opakovaně požadováno. Po uspání RAJSKÝM PLYNEM setři každému starému každou slzu s očí, ROBOTICKOU EUTANAZII, bez jedů. Křesťanské a ateistické svině, dvakrát vykořeněné ze svých bludů o Bohu, svým PEKELNÝM OHNĚM VÁLEK, schvalují jinou eutanázii světa. Schvalují vybíjení přemnoženého politického a náboženského mladého dobytka strašlivou záhubou, v nesmyslných válkách o území s fosilními palivy a surovinami. Izaj.25/8až53/3,11až66/24, Jud.12, Zj.21/1až22/21, Žal.33/6,37/5až38,81/4,82/5,90/9,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,30/17,38/15,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal. 1/7,3/20až6/7, atd. Bože, moje SKÁLO dej, ať úplněk MÉSÍCE v pondělí 30.4.2018, je den svátku TVÉHO NOVÉHO DUCHA SVATÉHO. DUCH byl vylit na neposlušné svině, odesláním těchto textů kapitoly 242 KNIHY ŽIVOTA. Bože dej, ať je v Česku učiněno rozhodnutí, že od SVÁTKU PRÁCE 1.5.2018, je možné vyhnat v háj celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, KOZLY z ČSSD, BERANY z KSČM, VOLY, či BÝKY z KDU-ČSL, a ostatní náboženský a politický dobytek Česka. Dej ať vznikne nová vláda SEDMÉHO OKŘÍDLENCE, ANDĚLA, bezmocného premiéra Topolánka, ve které bude Babiš pouze ministrem zahraničí, dle textů na konci této kapitoly. Žalm33/6,37/5,11,35,38až81/4,82/5až102/18,27,

 

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Příčinou veškerého zla na světě jsou VOJENŠTÍ KAPLANI všech ekumenických ČARODĚJNIC. Dělají zlo tím, že neuznávají, že jejich Bůh, Kristus UKŘIŽOVANÝ, jejich protikladnými naukami, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, je pouze dočasná MODLÁŘSKÁ STVŮRA. Když se např. Otec Bohu milý farář Hének arturc@centrum.cz z Domašova, na ně nerozhněvá, Boží rozum od Boha zase nedostane. Podstatné pro tuto dobu je, podřídit se Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, v úplné poslušnosti a bezmocnosti. Nejvrchnější KRITIK volá všechny úplně poslušné. Každý, kdo se k novému Kristu vrátí, setře mu Kristus slzy s jeho očí. Novému Kristu se nikdo vzpurný beztrestrestně posmívat nebude. Technický lži lid, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných sviní, je naprosto bezmocný. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Iz.5/4,16,11/11,29/11,24,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Kor.10/4, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm33/6,37/5až35,38,96/7,102/18,27,107/10,43, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mich. 2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12, atd. Vojenští kaplani zabloudili v Písmu v prostoru a v čase. No nedivte se, prosím vás, v takový krásný společnosti Bohem prokletých boháčů, bankéřů, zbrojařů a jiných hlupáků. Nový Kristus slibuje všem úplně poslušným, vzkříšeným z mrtvých neposlušných sviní, kteří vzdají novému Bohu chválu dříve, než způsobí tmu třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, Jer.13/16, 2.Petr.2/21, zítřek v celosvětovém, mírovém Božím království, velký přebohatý. Iz.56/12,63/14,18,65/1,15,66/24. Mediální MISTR Kristus, BOŽÍM SYNŮM, vzkříšeným ze vzedmutého moře neposlušných, to je mrtvých sviní, které toužebně vyhlíží celý svět, slibuje vzrušující dobrodružství, především ve sportu, kultuře, atd. Také veškeré vztahy mezi muži a ženami dělá Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Česko má proto povinnost studovat všechna Písma, která se vzájemně doplňují a upřesňují. Při odstoupení Božího rozumu od neposlušných, to je mrtvých, DALŠÍ FÁZÍ Česka je PÁD. Vzpurní mrtví, padnou do energetického HROBU, a do PEKLA MEČE třetí světové války, kdy dvě třetiny zlých zajdou. Nesmyslné války jsou vzrušujícím dobrodružstvím pro zlé NETVORY, pro vojenské kaplany, generály, a jejich zlé Bohy, zbrojaře a politiky. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Gal.1/7,3/20až6/7. Debilizaci Česka a světa dělá Bůh, odstupováním svého Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní. Dobro dělá vstupováním svého Božího rozumu. Bůh, moje SKÁLA slíbil, že debilizaci neposlušných vládnoucích sviní ukončí, a mě spasí a zachrání tím, že mnohým neposlušným, od kterých svým rozumem odstoupil, svůj Boží rozum zase vrátí tím, že umožní číst KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Vůli Boží je, aby stoleté Česko, jako první stát na SVĚTĚ, se setkalo s Boží moudrostí tím, že skácí strom vzpurné a neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY, úplným zničením vlády premiéra v demisi Babiše. Neposlušní nechtějí pochopit, že Boží láskou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Pravda o Bohu, a o jedině správné koncepci energetiky, odešla z Česka především kvůli znalcům Písma, vzpurným kněžím. Bůh jim nikdy nezapomene žádný jejich skutek. STROMEM ŽIVOTA pro toto pokolení, je TĚLO nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, s novou vládou Česka, vytvořenou dle textů v kapitole 240. V Domašově v kostele, jako první na SVĚTĚ, mají povinnost vstát z mrtvých zástupy oživlých mrtvol, vzkříšených z mrtvých, z energetického HROBU, ve strachu z Boha, jaký ještě nikdy nebyl pochopením, že o úplném zničení Česka, Bůh v Písmu mluví pravdu pravdoucí. Od přírody k Bohu patří technický lži lid, nikoli hlupáci, či drzé svině, Vaďura, Štampach, Janoušek, Endlicherová, atd. Úplně poslušný technický lži lid, má povinnost se oddělit od uvedených křesťanských sviní. Viz str.12až15. 2.) Každý poslušný člověk odpovídá Bohu sám za sebe. NEOMYLNÉMU Kristu se nikdo nebude posmívat beztrestně. KOŘISTÍ pro úplně poslušné služebníky Boží je Boží rozum, uvedený v dokonalé Boží lásce, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hlupáci, či drzé svině, Vaďura, Štampach, Janoušek, Endlicherová, tupé militaristické OVCE, stále spojují víru v Krista s válkami, při POLNÍCH MŠÍCH. Pro uvedené pokrytce a lháře, jako vrcholný Boží trest se jeví tělesná práce. Uvedené svině stále chtějí sedět u svých počítačů, a psát kázání o tom, že křesťanským, neposlušným a vzpurným sviním, Bůh odpustil všechny hříchy, které jsou k ENERGETICKÉ SMRTI. Jako vrcholný Boží trest se jim jeví tělesná práce na energetické obnově, kterou je např. výstavba sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ atd., dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Jako vrcholný Boží trest se jim nejeví nesmyslná válka o území s fosilními palivy, ale pokládání kolejí na dálnice pro regionální dopravu, a výstavbu kolejí pro mezinárodní rychlovlaky. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, až mnoho služebníků Božích, se rozhněvá na pokrytce a válečne zločince, Vaďury, Štampacha, Janouška, a Endlicherovou. Až budou vyhnání z médií do říše ticha. Viz str.15až17. 3.) Bůh se chce nad jím v Písmu vyvoleným Domašovskem, a Českem smilovat, svým Božím rozumem. K modlitbě nás dvou bezmocných, pane faráři Héneku, se nový Kristus, DUCH SVATÝ, skloní, až mě pozvete do kostela proto, abychom zde s novým Bohem, se stále stejným DUCHEM SVATÝCH, který odjakživa žije mezi námi, uzavřeli SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. Vyžaduje, abychom spolu projednali NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU, s NEOMYLNÝM Kristem, která je o úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kvůli vzpouře Vás, kněží, proti uváděným Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, které stále pokládáte za něco cizího, kvůli Vaší víře ve VAŠI sbírku křesťanských, a jiných Bohů, Bůh trestající neposlušné a vzpurné, odstoupením svého Božího rozumu, zase z Česka odešel. Vaše mocná pýcha, Vašeho geneticky zvířecího rozumu, a Vašeho geneticky zvířecího břicha, dusí život náš. Stále chcete žít POTMĚ, bez SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které v těchto textech KNIHY ŽIVOTA, vyšlo u Satana biskupa Cikrleho v Brně, již v roce 1997. Viz str.17až19. 4.) Otče faráři Héneku arturc@centrum.cz. Dvě světové války Česko zažilo dle textů bible. Buď Česko nastolí mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nebo bude další světová válka, ve které Bůh Česko úplně zničí. Bůh, svou slávu, svého rozumu, o jedině správné koncepci energetiky, uvedené v Písmu, dá pouze sobě samému tím, že se v Česku stane jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM, všech států světa. Třetí světovou válku Bůh již začal, dle Písma, v Izraeli, v Sýrii. Jer.25/27,29,31, atd. Viz str.19až21. 5.) Totálně ekonomicky zdecimovaná armáda Bašara Asada, vítězí nad ostatními muslimy, nikoli vlastní silou, ale vojenskou silou ekonomické vojenské mašinérie Putina, Ruska, což se nelíbí NETVORŮM z NATO, Trumpovi a ostatním pomatencům z NATO. Svět nyní stojí na pokraji PEKLA celosvětové jaderné války, kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, které má SOUDIT celý svět, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Česko se nerozhněvalo na neposlušné boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., kvůli kterým jsou lidé trestáni vrcholným trestem, odstoupením Božího rozumu, a tím PEKLEM VÁLEK. Ovoce úmyslů vládnoucích, křesťanských, či ateistických sviní, které považují žití na výnosný trh, za správnou cestu Boží, je zřejmá a viditelná. Je to úplné zničení světa suchem, potopami, vichřicemi, znečištěním půdy, vody, moří, vzduchu a nakonec jadernou válkou, v bojích o zbývající zásoby uhlí, ropy, plynu a surovin. Bůh dává naději v mírové budoucnosti pouze uplně poslušným realizátorům lásky Božích ZÁKONŮ. Viz str.21až24. 6.) Bůh se do Česka vrátí, ze svého milosrdenství, až po Božím SOUDU neposlušných křesťanů a ateistů. Až po nalezení dokonalé Boží lásky zákonů POLE VĚDY Písma, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh do energetiky Česka a Německa vidí. Stvořil totiž uhlí, ropu, plyn, a ostatní suroviny. Technický lži lid, stvořil veškerou techniku, pouze s pomocí Božího rozumu. Nyní, při odstoupení Božího rozumu, nikdo neposlušný, to je nikdo mrtvý, prokazatelně nemá než dech svého zvířecího chřípí. Geneticky zvířecí rozum lidí nikdy nestvořil žádnou techniku. Viz str.24až27. 7.) Bohem vyvolené Česko, je buď závislé na MOCNOSTECH, na ekonomických vojenských mašinériích mocností, např. na Rusku, USA, Francii, Anglii, atd., nebo na Bohu, na jeho Božím rozumu. Bůh dal poznat Česku a SVĚTU svou moc a bohatýrskou sílu, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, křesťanských a jiných ateistických sviních. Pomatenci Orgo Vácha, či Vaďura, ve vysílání ČRo3 nabozenstvi@mrozhlas.cz, prokazatelně lžou, když např. prohlašují, že v Lurdech se dětem zjevila PANNA MARIA. Již dříve Lucifeři kněží mluvili pravdu o tom, že se zde zjevila KRÁLOVNA MÍRU, která chtěla celosvětový mír, a dokonalý pokoj bez válek, a bez horečného zbrojení, což nikdo z křesťanských, neposlušných sviní, nechce. Tato KRÁLOVNA MÍRU je prokazatelně ŹENOU STATEČNOU, a tím je jediným Bohem SVĚTA, je NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Jediný Bůh SVĚTA, ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, odjakživa v Písmu vyžaduje dokonalý pokoj, a celosvětový mír bez válek, po nastolení celosvětové, Boží majetkové roviny, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. V roce 2008, Bůh nechal zazářit SVĚTLO SVĚTA svého Božího rozumu nad SIBIŘÍ, při pádu Tunguzského meteoritu, 30. června 2008. V tomto roce se narodil můj OTEC Stanislav Oplatek, DNE PÁNĚ 1.5.2008, na SVÁTEK PRÁCE. SVĚTLO SVĚTA svého rozumu Hospodin nechal zazářit při pádu Tunguzského meteoritu tím, že v TAJZE vyvrátil mnoho stromů pracujícího lidu, kteří, dle současné písničky od Krista, měli tehdy dorůst k novému, celosvětovému, mírovému NEBI, pomocí mírové ideologie

 

OTCŮ Bohu milých, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Zničení boháčů, zbrojařů, bankéřů, atd., celosvětovou stávkou, dělnická třída tehdy odmítla. Proto Bůh potrestal Česko, Evropu a SVĚT, dvěma světovými válkami. A kdyby Bůh neukončil ty dny vzpoury proti sobě, v kostele v Domašově, pomocí Otce Bohu milého faráře Héneka, SOUDEM neposlušných by nebyl energeticky spasen, žádný člověk na světě. Od prvního máje, od SVÁTKU PRÁCE, Bůh Česku dovoluje vytvořit vše energeticky nové, když se neposlušní podřídí Bohu. RUDÝ BYL ŠTÍT BOHATÝRŮ, komunistů, Lenina, Stalina, Gottwalda, Zemana, Topolánka, Babiše, atd., v době sestoupení Krista, pro komunistické pokolení uvedených chamtivců, jejichž geneticky zvířecí rozum se nezmění navěky. Barva Božích služebníků, je však nyní bílá. Buď zaniknou mnohé, pro Boha nepotřebné profese, nebo zanikne celé Česko, v PEKLE třetí světové války. Pravdu o Bohu, a pravdu o správné koncepci energetiky, uvedené v Písmu, musí znát všichni. Poznání Boží celosvětové spravedlnosti, je Bohem odepřena těm EUNUCHŮM, těm KLEŠTĚNCŮM, kteří ve svých profesích, Bohem odvržených, nejsou schopní plodit BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Vzedmuté moře křesťanských a ateistických EUNUCHŮ, KLEŠTĚNCŮ, SVINÍ, či NETVORŮ v Česku, se nemůže uklidnit. Byl jsem v Česku vyťat ze ZEMĚ ŽIVÝCH tím, že nikdo v Česku není ŽIVÝ, to je nikdo není úplně poslušný. Raněn jsem pro nevěrnost neposlušného Božího technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z infoservis@czso.cz. Ve vzpurném Česku mně byl dán energetický HROB, protože vládnou neposlušní, to je mrtví svévolníci. Našel jsem energetickou, ekologickou a mravní SMRT, spolu s boháčem Bakalou. Nedopustil jsem se násilí. V mých ústech SLOV NOVÝCH NEBES, není lest. Možná budu dlouho žít, ale pouze jako PÁRA NAD HRNCEM. Zdárně vykonám Boží vůli, pouze s pomocí Božího rozumu. Nový Boží technický lži lid, VUT v Brně, ČVUT, projektanti a odborníci na energetiku z infoservis@czso.cz, se odmítají rozplodit, mluvením pravdy o Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a správné koncepci energetiky. Viz str.27až36. 8.) Úplně poslušní služebníci Boží, Bohu milí Otcové faráři kněží, již nemají svobodnou vůli, protože znají vůli Boží, o nasolení mírového Božího království. Česko má nyní povinnost uvést Hospodina do Boží celosvětové slávy tím, že jediný Bůh světa, Kristus, se v Česku stane jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM SVĚTA, a to čtením KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Vůli Boží je, aby prezident Zeman, jako pokorný a úplně poslušný služebník Boží, ukončil stávající chaos, či stávající KOCOURKOV Česka a SVĚTA, kterým je žití na výnosný trh, kterým jsou boje boháčů proti chudákům, kterým jsou nesmyslné války o území s fosilními palivy a ostatními surovinami tím, že bude dělat to, co se bude novému Kristu líbit. Bohu se bude líbit, když prezident Česka, zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, za premiéra Česka nyní jmenuje nikoli DÉMONA Babiše, ale Bohem v Písmu vyvoleného pravičáka, OKŘÍDLENCE, boháče Ing. Mirka Topolánka. V Písmu se o Česku naplnilo již vše, co je ve veškerém Písmu od Krista napsáno, dle textů v minulých kapitolách. Česko Bůh trestá např. 1000 krát méně než Sýrii proto, aby Česko neprodleně soudilo celý SVĚT, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Pro premiéra v demisi, DÉMONA Babiše, je Hospodin stále příliš rychlý. Do celosvětového, mírového, Božího království, nestíhá s Kristem jít, opožďuje se. Pro neznalost Písma, se ekonomům, to je DÉMONŮM, Bůh stále hnusí. Proto Kristus, i v případě vzpurného, neposlušného, to je mrtvého svévolníka Babiše, naplnil Písmo. Dal Česku premiéra Babiše rozhněván, kvůli jeho neposlušnosti. Nyní mu ruší jeho koryto, v prchlivosti. Proti Babišovi vyšli do ulic protestovat pravicoví hlupáci, dle vůle Boží. Viz str.36až39. 9.) Z milosrdenství Božího rozumu je z Písma zřejmé, že křesťanská MANA nasbíraná křesťany v šestém tisíciletí vlády Boží nad lidmi, je pouze dočasná. Křesťanská mana je od šestého tisíciletí shnilá, prošlá lhůtou proto, aby Bůh mohl v každém pokolení dělat pomalý Boží SOUD s neposlušnými, militaristicky chamtivými křesťanskými sviněmi. Viz str.39až43. 10.) Nové novoluní měsíce začíná v pondělí 16. 4. 2018, a končí úplňkem MĚSÍCE, v pondělí 30. 4. 2018. Uvedená pondělí jsou OSMÝM DNEM Páně, který schází pokorným, a úplně poslušným služebníkům Božím, k vrácení se k novému Kristu, ZLODĚJI. Kristus ZLODĚJ, sice již podruhé přichází v Česku na boháče jako zloděj, ale nyní z jiného důvodu, než to bylo při jeho prvním příchodu, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. V době 40-ti let pouště socialismu, Kristus ZLODĚJ přišel na boháče, kvůli nastolení své socialistické spravedlnosti, uvedené v Písmu. V PRAVÉ POLEDNE, v novém novoluní MĚSÍCE, v dubnu 2018, přichází nový Kristus na boháče jako ZLODĚJ, kvůli realizaci svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Přichází kvůli nastolení své dokonalé, celosvětové majetkové roviny, jejíž zřízení je nezbytné, kvůli nutnosti nahradit energetiku založenou na fosilních palivech, energetikou obnovitelnou. Cokoli starostka Vítková, úřednice Marta Mlčková a ředitelka ÚP v Rosicích Daniela Kubišová, učinili bezdomovci Blažkovi, Kristu učinili. Ředitelka ÚP v Rosicích Daniela Kubišová pravila, že by měl být na soudu uznán za nesvéprávného blázna, pro neschopnost se o sebe postarat. Protože nesvéprávný není, má povinnost plnit příkazy úřednice Amandové. Protože je neplní, v systému nemá co hledat. Dle mého názoru jsou nesvéprávní blázni všichni uvedení, kteří bláznu Blažkovi znemožnili si vyřídit invalidní důchod, a kteří mu opakovaně odmítají vyplácet podporu. Ředitelka ÚP v Rosicích Daniela Kubišová se již nechala telefonicky přemluvit, a na Říčky poslala sociální pracovnice z Rosic. Dle ředitelky, úřednice měly zohlednit, že Blažek, jako alkoholik, není schopný plnit všechny příkazy úřednice Amandové, a zařídit vše tak, aby podporu dostal. Což se znovu nestalo, zřejmě Amandová, ŠIML, znovu řehtá. Starostka Vítková je také žádána, aby Blažkovi byla vyplácena i odměna 1200 Kč, i když někdy v obci nebude příležitostná práce tak, aby Blažek mohl odpracovat 20 hodin měsíčně. Tyto peníze je nutné Blažkovi přiznat místo invalidního důchodu, který je pro bezdomovce nedostupný. O nápravu se musí nyní postarat především starostka Vítková, Marta Mlčková, a Otec Bohu milý farář Hének tak, aby to Blažkovi zase nebylo k pláči. Žid.4/7,6/3,6až12/17. Viz str.43až46. 11.) Vláda s důvěrou nového Krista, je vláda SEDMÉHO OKŘÍDLENCE, sedmého premiéra Ing. Topolánka. Dle textů uvedených v minulých kapitolách. Viz str.46až49. 12.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, v novoluní MĚSÍCE, nyní o úterý 15.5.2018, do úplňku, do úterý 29.5.2018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den Božího soudu. Slovo kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům, atd. pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce poslušného lidstva, pozemský Otec farář Hének fara@domasov.info, nenajde v KNIZE ŽIVOTA, Boha TECHNIKA. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12. Další novoluní a úplněk MĚSÍCE je v ÚTERÝ 15.5.2018 a 29.5.2018. Dle písničky od neomylného mediálního MISTRA Krista. Běda Domašovsku, když bezdomovec Blažek, bude mít v ÚTERÝ 15.5. a v ÚTERÝ 29.5.2018, zase křesťanský VELKÝ PÁTEK, a tím almužnu a charitu, místo Boží majetkové rovnosti. Politický NETVOR, z řad dobytka VOLŮ, BÝKŮ, či KRAV KDU-ČSL, Svoboda cyril.svoboda@diplomaticka-akademie.cz pravil v TV mateslovo@ ceskatelevize.cz, že Česko je ve STUDENÉ VÁLCE, ovšem neví, se kterými státy. Pravda je taková, že Česko je ve STUDENÉ VÁLCE s Bohem, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Totiž STUDENÝ PEKELNÝ OHEŇ SLOV politiků a kněží, není schopný spálit zlé NETVORY, DÉMONY a BAALY, vlastníky PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., kteří dělají veškeré zlo a PEKLO válek na SVĚTĚ. Toto křoví, kterým zarostla celá země, mají povinnost spálit noví vládnoucí Bohové, úplně poslušní, a to dokonalou Boží láskou ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus se nad Českem smiluje, až to Česko s Kristem zkusí tím, že jediné Boží slovo pozemských Otců kněží, a úředníků úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, bude SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pozemský Otče faráři Héneku. Hospodin, spolu s ŽENOU STATEČNOU, jsou DUCHEM SVATÝM. Nyní vykonali SVATEBNÍ CESTU do Severní a Jižní Koree. Vůdce Kim Čong-un a prezident Mun Če-in, jednali o mírové smlouvě, nikoli rozumem svým, geneticky zvířecím, ale rozumem Božím. Z této své SVATEBNÍ MÍROVÉ CESTY, Kristus hází do křesťanského vězení Česka, svatební kytice, dle písničky od Krista. Máte povinnost oslavit nového Krista tím, že budete kázat, že faráři Česka mají povinnost spojit Krista s celým světem tím, že naučí drzé vzpurné psy z VUT v Brně, ředitele doc. Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, pitukova@fme.vutbr.cz, docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, ředitele doc. Hirše 2450@fce.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, hirs.j57@gmail.com, pocinkova.m@fce.vutbr.cz, kynclova.t@fce.vutbr.cz, rubinova.o@fce.vutbr.cz, horak.p@fce.vutbr.cz, a jejich vůdce rektora Štěpánka stepanek@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, rektor@ro.vutbr.cz, dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Energetickou, ekologickou a mravní spásou, je celosvětové bydlení a stravování se v domech ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Kovbojové z VUT v Brně, které Kristus svým rozumem živí odjakživa, ať se diví, že jsou ještě živí. NEVĚSTCE, vládě premiéra Babiše, zůstal Kristus manželem. Iz.56/10, Jer.3/14, Zj.17/15. Vládě poslušného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvu, premiéra Ing. Topolánka, bude Kristus ženichem. Řím.1/18,8/19,11/32, Zj.19/7,8. Vláda premiéra Babiše, to jsou Bohem prokletí krtci, kteří podrývají nové slovo Boží. Viz str.49až52.

 

1.) Pro neposlušné, to je mrtvé křesťany, či muslimy, pro odstoupení Božího rozumu, nemá pravda o Bohu, a pravda o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedená v dokonalé Boží lásce, v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů, vůbec žádnou hodnotu. Pro odstoupení Božího rozumu, jsou vzpurní a neposlušní křesťané v Česku, mrtví. Pro odchod křesťanů, ekonomů, zbrojařů, atd., do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli energetické spáse Česka a světa, nastal však pravý čas na Domašovsku, právě nyní. Šířit křesťanské jedy, a promyšlené ekonomické vychytralosti Baalů a DÉMONŮ, místo dokonalé Boží lásky, uvedené v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů, je cesta vzpurných sviní, do PEKLA třetí světové války, do energetického, ekologického a mravního hrobu. Debilizaci Česka a světa dělá Bůh, odstupováním svého Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní. Dobro dělá vstupováním svého Božího rozumu. Bůh, moje SKÁLA slíbil, že debilizaci neposlušných vládnoucích sviní ukončí, a mě spasí a zachrání tím, že mnohým neposlušným, od kterých svým rozumem odstoupil, svůj Boží rozum zase vrátí tím, že umožní číst KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Vyžaduje, aby např. farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, nebyl dvojím agentem. Mnohými texty Písma, které mele, je OTCEM Bohu milým, je BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo tím, že slouží jedinému Bohu světa. Tím, že při svých MODLOSLUŽBÁCH, jí a pije TĚLO a KREV své církve Krista UKŘIŽOVANÉHO, které je plesnivé, které již shnilo, v šestém tisíciletí Boží vlády nad lidmi, je na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ Boží vlády nad lidmi, neposlušnou sviní, je NETVOREM tím, že místo Bohu, slouží tvorstvu. Plný počet pohanů, či sviní, kteří místo Bohu slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd., nyní v Česku vzešel tím, že všichni lidé, od kterých Bůh odstoupil svým Božím rozumem, jsou vzpurní a neposlušní. Když farář Hének z milosrdenství Božího rozumu, jako úplně poslušný, otevře v kostele KNIHU ŽIVOTA těchto textů, když tím otevře MANU NOVOU a VĚČNOU, nastane vzkříšení z mrtvých křesťanských, militaristických sviní, které ještě na Velikonoce nikdy nenastalo. Vůli Boží je, aby stoleté Česko, jako první stát na SVĚTĚ, se setkalo s Boží moudrostí tím, že skácí strom vzpurné a neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY, úplným zničením vlády premiéra v demisi Babiše. Jíst a pít TĚLO Ježíše Krista úplně pomatené církve všeobecné, katolické, které shnilo na SOUDU, v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a světa. Intelektuální pýcha drzých Satanů či LUCIFERŮ kněží, kteří jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, ničí život náš tím, že je příčinou veškerých nesmyslných válek na světě. Neposlušní nechtějí pochopit, že Boží láskou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Pravda o Bohu, a o jedině správné koncepci energetiky, odešla z Česka především kvůli znalcům písma, vzpurným kněžím. Bůh jim nikdy nazapomene žádný jejich skutek. STROMEM ŽIVOTA pro toto pokolení, je TĚLO nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, s novou vládou Česka, vytvořenou dle textů v kapitole 240. Proto je Bohu směšná snaha vzpurného DÉMONA, premiéra v demisi Babiše, stvořit levicovou vládu, s Bohem prokletými LÉVIJCI, s KOZLY z ČSSD Hamáčkem hamacekj@psp.cz, Zimolou jirizimola@gmail.com, za podpory OVCÍ, či BERANŮ z KSČM, vedenými Bohem prokletým BERANEM Filipem filip@psp.cz. Kristus boří levicové a pravicové strany, stejně tak církve, celosvětově, viditelně. Činí to z toho důvodu, aby v Česku mohl nastolit svou, Boží, celosvětovou majetkovou rovinu, opakovaně uváděnou, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh ZÁKONODÁRCE dovolí jít Česku do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, až ze stávajících politiků pravice a levice, vznikne v dubnu 2018, vláda ODBORNÍKŮ ve složení, uvedeném např. v kapitole 240. V čele této vlády má povinnost stát SEDMÝ ANDĚL, SEDMÝ premiér Česka, pravičák, OKŘÍDLENEC Ing. Mirek Topolánek, z Bohem prokletého PTACTVA ODS. Premiér Babiš má povinnost být pouze ministrem zahraničních věcí. V Domašově v kostele, jako první na SVĚTĚ, mají povinnost vstát z mrtvých zástupy oživlých mrtvol, vzkříšených z mrtvých, z energetického HROBU, ve strachu z Boha, jaký ještě nikdy nebyl pochopením, že o úplném zničení Česka, Bůh v Písmu mluví pravdu pravdoucí. Ovoce úmyslů neposlušných vládnoucích, křesťanských, či ateistických sviní, které považují žití na výnosný trh za správnou cestu Boží, je zřejmá a viditelná. Je to úplné zničení světa suchem, potopami, vichřicemi, znečištěním půdy, vody, moří, vzduchu a nakonec jadernou válkou, v bojích o zbývající zásoby uhlí, ropy, plynu a surovin. Bůh dává naději do budoucnosti uplně poslušným realizátorům lásky Božích ZÁKONŮ. Při cenzuře na SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES v kostele v Domašově, nový Bůh Česko úplně zničí, protože nelže, a neposlušné křesťanské, ateistické, a jiné vzpurné svině nelituje. 4.Moj.23/19,24. Neposlušný, to je bez Božího rozumu mrtvý důstojník ARMÁDY SPÁSY, NETVOR Petr Janoušek petr_janousek@czh.salvationarmy.org, ustredi@armadaspasy.cz, spolu s MRZKOU ŽENOU, s NEVĚSTKOU, s OHOLIBOU, se sviní Endlicherovou, twr@twr.cz, kazili dobré mravy Česka, při sobotním vysílání TWR v Proglase. Katolické, či evangelické zlo, které tyto neposlušné svině dělají, svými protikladnými žvásty o své MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, jakkoli je nyní silné, nemůže být vítězné. Stále stejný Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je vyvýšený na jediného NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, SOUDEM těchto textů KNIHY ŽIVOTA, všech uváděných neposlušných, vzpurných, drzých katolických, evangelických a jiných sviní. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vzkříšený soudem křesťanských a ateistických sviní z mrtvých, již nepotřebuje žádné promyšlené ekonomické vychytralosti boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Naději na změnu SVĚTA, na svět mírový, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, mají pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci Boží, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, když nepodlehnou lžím NETVORA Janouška a MRZKÉ ŽENY Endlicherové., či drzých sviní, či NETVORŮ Vaďury, a Štampacha z ČRo3. O Bohu VÍTĚZNÉM, který přichází setřít každou slzu s očí, i bezdomovci Blažkovi z Říček, je vše dostatečně srozumitelně objasněno, a to pro každého úplně poslušného služebníka Božího, z milosrdenství Božího rozumu. Hlupáci, NETVOR Janoušek a MRZKÁ ŽENA Endlicherová, stejně tak Vaďura a Štampach z ČRo3, podlehli protikladným katolickým a evangelickým lžím o Kristu, a tím podlehli promyšleným ekonomickým vychytralostem boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., ke své vlastní záhubě. Svými protikladnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a svými promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, stále přikládají POLENA na PEKELNÝ křesťanský OHEŇ nesmyslného meče válek, o území s fosilními palivy, např. v Sýrii, Iráku, atd. Způsobují Bohu obrovské problémy tím, že stále chtějí vládnout nad lidmi, místo jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, místo nového Boha, místo dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kořenem veškerého zla na světě jsou jejich křesťanské žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je TĚLEM jejich církve. Svými protikladnými žvásty o Kristu, a promyšlenými ekonomickými vychytralosti, boháčů, bankéřů, vojenských kaplanu, zbrojařů, atd., tělo Ježíše Krista, který je TĚLEM jejich církve, tak znetvořili, že si Krista nikdo neváží, a že ho proto ani nikdo nebojí, protože ho nikdo nemůže poznat jako NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Od přírody k Bohu patří technický lži lid, nikoli hlupáci, či drzé svině, Vaďura, Štampach, Janoušek, Endlicherová, atd. Úplně poslušný technický lži lid Česka, má povinnost se oddělit od uvedených křesťanských sviní. Každý poslušný člověk odpovídá Bohu sám za sebe. NEOMYLNÉMU Kristu se nikdo nebude posmívat beztrestně. Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,11/24,25,28,32, 2.Kor.3/9,4/3,6/17,10/4,13/5,8, atd. Nový Kristus zůstal přesto tělem církve katolické, evangelické, atd. Uvedení neposlušní NETVOŘI, svými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, v ČRo3 a v Proglasu, při vysílání TWR, TĚLO církve katolické a evangelické tak zohavili, že si jediného Boha SVĚTA neváží žádný člověk. Nikdo nevěří textům Písma, že bázeň před Bohem, je počátkem Boží moudrosti zákonů POLE VĚDY Písma. Iz.29/11,24až53/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Jud.12, Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78.

 

2.) Od přírody k Bohu patří technický lži lid, nikoli hlupáci, či drzé svině, Vaďura, Štampach, Janoušek, Endlicherová, atd. Úplně poslušný technický lži lid, má povinnost se oddělit od uvedených křesťanských, neposlušných a vzpurných sviní, či NETVORŮ. Každý poslušný člověk odpovídá Bohu sám za sebe. NEOMYLNÉMU Kristu se nikdo nebude posmívat beztrestně. KOŘISTÍ pro úplně poslušné služebníky Boží je Boží rozum, uvedený v dokonalé Boží lásce, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18až11/24,25,28,32, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Kor.3/9,4/3,6/17,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24až53/12,57/10,16,20až63/14,18až66/24, atd. Hlupáci, či drzé svině, Vaďura, Štampach, Janoušek, Endlicherová, atd, patří do říše ticha, na smetiště dějin. Rituál křesťanských MODLOSLUŽEB úplně ztratil hodnotu, stejně jako křest křesťanských sviní svěcenou vodou, svěcenou špínou, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní. Úplně ztratil smysl rituál sestavování vlády neposlušných a vzpurných politiků pravice a levice, protože všichni neposlušní vládnoucí NETVOŘI, jsou novým Bohem prokletí za to, že nevěnují pozornost dokonalé Boží lásce, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Úplně ztratil smysl rituál křesťanského, či muslimského půstu, protože Bůh vyžaduje držet půst od neposlušných a vzpurných vlastníků výrobků lidských rukou, především vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. a tím držet půst od vládnoucích boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Rituál svateb, a rituál pohřbů, mnoho lidí nekoná kvůli tomu, že trestající Bůh boří vše, co zasadil křesťanstvím, judaismem, buddhismem, hinduismem, islámem, militarismem, imperialismem, fašismem, atd., z toho důvodu, že chce vládnout sám nad celým SVĚTEM, jako jediný NEOMYLNÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Hlupáci, či drzé svině, Vaďura, Štampach, Janoušek, Endlicherová, atd. mají povinnost vzdát se sama sebe tím, že se vzdají úplně znetvořeného Krista, který je TĚLEM všech neposlušných a vzpurných křesťanských církví. Hlupáci, či drzé svině, Vaďura, Štampach, Janoušek, Endlicherová, tupé militaristické OVCE, stále spojují víru v Krista s válkami, při POLNÍCH MŠÍCH. Všichni pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, z textů Písma SLOV NOVÝCH NEBES vidí, co přinesla vláda neposlušných a VZPURNÝCH SVINÍ, vojenských kaplanů, nad NEPOSLUŠNÝMI a VZPURNÝMI SVINĚMI, nad vojáky. Všichni v Bohem vyvoleném Česku vidí, že v Písmu uvedená PRVNÍ a DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA, nepřinesla Česku a světu nic užitečného. Nač proto stále v médiích oslavovat války, místo mírumilovného Boha, který chce pokorným, a úplně poslušným služebníkům Krista, setřít každou slzu s očí tím, že v DOLINĚ O2 Arány v Praze, na kongresu energetiků celého světa, chce veškeré zbraně nechat sešrotovat. O bitvách PRVNÍ SVĚTOVÉ zákopové VÁLKY, se v médiích nyní mluví jako o mlýncích na lidské maso. Mlýnkem na lidské maso jsou všechny války, které jsou odjakživa naprosto nesmyslné tím, že dělají pouze eutanazii křesťansky přemnoženého neposlušného a vzpurného politického a náboženského dobytka. Hlupáci, či drzé svině, pokrytci a váleční zločinci, Vaďura, Štampach, Janoušek, Endlicherová, tupé militaristické OVCE, stále drze melou rituály svých MODLOSLUŽEB, protože nemají z trestajícího Boha žádný strach. Uvedení pokrytci a lháři, stále nevěří textům Písma, že Bůh, jím v Písmu vyvolené Česko úplně zničí, při jejich další neposlušnosti. Pro uvedené pokrytce a lháře se jako vrcholný Boží trest jeví tělesná práce. Uvedené svině stále chtějí sedět u svých počítačů, a psát kázání o tom, že křesťanským, neposlušným a vzpurným sviním, Bůh odpustil všechny hříchy, které jsou k ENERGETICKÉ SMRTI. Jako vrcholný Boží trest se jim jeví tělesná práce na energetické obnově, kterou je např. výstavba sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ atd. dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Jako vrcholný Boží trest se jim nejeví nesmyslná válka o území s fosilními palivy, ale pokládání kolejí na dálnice pro regionální dopravu, a výstavbu kolejí pro mezinárodní rychlovlaky. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, až se mnoho služebníků Božích na pokrytce a válečne zločince, Vaďury, Štampacha, Janouška,a Endlicherovou, rozhněvá a vyžene je z médií do říše ticha. Boží přikázání, pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, jsou nyní lehká. Česko a celý svět zachrání mluvení pravdy o tom, že ti, kdo si nyní vyberou za svou SKÁLU Boží rozum, uvedený v dokonalé Boží lásce, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dostanou od Boha celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bohužel, v Česku vzešel plný počet nemravných a neposlušných křesťanských pohanů. Pro odstoupení Božího rozumu od vzpurných a neposlušných, všichni si vybrali za Boha výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Proto Bohem v Písmu vyvolené Česko jde do energetického, ekologického a mravního hrobu, ve třetí světové válce, ve které Kristus Česko úplně zničí, a to pro výstrahu všemu vzpurnému a neposlušnému tvorstvu. Trestající Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude vzpurné svině Česka želet. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Dědictvím Domašovska, země svaté, místa svatého, pupku světa, kolébky lidstva, musí být sám Bůh, takový, jaký v Písmu opravdu je. Tímto textem, za proroka místo mě, je proto pomazán Otec Bohu milý, světlonoš, Lucifer křesťanského OHNĚ PEKLA nesmyslných válek křesťanů s muslimy, farář Hének. Boží přikázání pro Bohu milého Otce faráře Héneka, úplně bezmocného proti správnému výkladu Písma, uvedené v KNIZE ŽIVOTA, jsou nyní lehká. Pane faráři. Bůh v Písmu slíbil, že se smiluje, ze svého milosrdenství, svým Boží rozumem, nad celým světem, kvůli jeho energetické, ekologické a mravní spáse, až VEŠKERÉ SLOVO BOŽÍ, z milosrdenství Božího rozumu, bude objasněno tak, aby mu velké množství úplně poslušných, a novému Bohu vděčných lidí, rozumnělo. Aby mohl, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES vymýtit všechny pachatele ničemností, všech náboženství světa, kteří za Boha mají výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. a tím boháče, bankéře, zbrojaře, atd. 1.Jan.5/2, Žalm33/6,37/5,11,22,33,35,38až102/18,27,107/10,18,27,43, 1.Král.19/16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Pane faráři. Dle Hámy, manager.hama@seznam.cz, radka.fronkova@novaart.cz, HUSITÉ věřili, že jejich doba je poslední tisíciletou říší, kdy před hrozným Božím hněvem se zachrání jenom HUSITÉ, a to ve městech, kde vládli, nebo HUSITÉ na horách, což byl nesmysl, protože Bůh chce zachránit celý svět. Bůh, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, chce zachránit celý svět, svým Božím rozumem, uvedeným také v dokonalé Boží lásce, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh trestající neposlušné, to je mrtvé, odstoupením svého Božího rozumu, i v písničkách slibuje, že roky vzdoru, proti tomuto správnému výkladu Písma, uvedeném v KNIZE ŽIVOTA, ztratí svou sílu. Správný výklad Písma, dle Boží vůle, dělám již tři krát sedm = dvacet jedna let, od roku 1997, do roku 2018. Bůh v Písmu slibuje, že nakonec správný výklad Písma pochopíte, a že tím Bohu umožníte, aby se stal jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států světa. Bůh se chce nad jím v Písmu vyvoleným Domašovskem, a tím Českem smilovat, svým Božím rozumem. Vyžaduje, abychom se my dva spolu neprodleně setkali, nejlépe v kostele v Domašově. Vyžaduje, abychom spolu projednali NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU, s NEOMYLNÝM Kristem, která je o úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. K modlitbě nás dvou bezmocných, se nový Kristus, DUCH SVATÝ skloní, až mě pozvete do kostela proto, abychom s novým Bohem, se stále stejným DUCHEM SVATÝCH, který odjakživa žije mezi námi, uzavřeli SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. SMLOUVA NOVÁ a VĚČNÁ, s novým Kristem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES vznikne, až při Bohoslužbách přestanete hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je Vaše mletí děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a mletí promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, boháče, premiéra Babiše. Kvůli vzpouře Vás, kněží, proti uváděným Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, které stále pokládáte za něco cizího, s Vaší vírou ve VAŠI uvedenou sbírku křesťanských, a jiných Bohů, Bůh trestající neposlušné a vzpurné, odstoupením svého Božího rozumu, zase z Česka odešel. Vaše mocná pýcha, Vašeho geneticky zvířecího rozumu, a Vašeho geneticky zvířecího břicha, dusí život náš. Stále chcete žít POTMĚ, bez SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které v těchto textech KNIHY ŽIVOTA, vyšlo v Brně, u biskupa Cikrleho, již v roce 1997. Všechny náboženké knihy se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, což Vy stále pokládáte za bláznovství. Oslavit nového Krista, vyvýšeného SOUDEM neposlušných a vzpurných, křesťanských, a jiných bezbožných sviní, je nejlépe učinit v Domašově v kostele. Kostel je sice STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože u neposlušných a vzpurných křesťanů Bůh nebydlí, ale toto STŘÍBRO, je STŘÍBRO Hospodinovo. Pane faráři Héneku, ZLATO VEŠKERÉHO Písma, i STŘÍBRO Bible, patří Bohu. Je zapotřebí se sejít proto, abyste se svou geneticky zvířecí křesťanskou neposlušností, byl v koncích. Protože Bůh se do Česka vrátí, až s Bohem, to je se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, projednáme v kostele NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU Boží, s lidmi pokornými a úplně poslušnými. Jakmile při Bohoslužbách přestanete hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a světa, kterým jsou křesťanské protikladné nauky, a kterým jsou promyšlené ekonomické vychytralosti DÉMONA, premiéra Babiše, potom již Bůh, celosvětově bude jednat sám tím, že v Česku budou mít všichni povinnost kázat nové Boží slovo. Bůh slíbil, že když my dva se sejdeme ve jménu neomylného BOHA ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, že začne vládnout dle nového SLOVA VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Bůh v Písmu uvádí, že nelze věřit v lidské dobro. Lidský rozum je pouze geneticky zvířecí, lidská DUŠE je stejná, jako u zvířat. Pokorní, úplně poslušní služebníci nového, NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států, mají povinnost být stejně NEOMYLNÍ, jako VŠEMOHOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ Bůh, správným výkladem VEŠKERÉHO PÍSMA od Krista. V místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, v kolébce lidstva, na Domašovsku, se s novým Kristem musí setkat lidé v kostele, kde Bůh dosud nebydlí, jako první na světě. Křesťanským DUCHEM ZLA, DUCHEM neposlušného člověka, dělá Kristus veškeré zlo na světě. Dědictvím Domašovska musí být sám Bůh takový, jaký v Písmu opravdu je. Tímto textem, za proroka místo mě, je proto pomazán Otec Bohu milý, světlonoš, Lucifer křesťanského OHNĚ PEKLA nesmyslných válek křesťanů s muslimy, farář Hének. Boží přikázání pro Bohu milého Otce faráře Héneka, jsou nyní lehká. 1.Jan.5/2. Protože na faře v Domašově nebydlí, má povinnost mě navštívit v domě, na Říčkách 42. Je tímto zván do VELKÉ HORNÍ KOMNATY proto, abychom z milosrdenství Božího rozumu, společně do počítače napsali jeho NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ. Bůh vyžaduje, aby se z farníků stali úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, která toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Neposlušné křesťany, kteří místo Kristu, slouží výrobkům lidským rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM, nový Kristus již nepotřebuje. Bůh, svým rozumem, do DUŠÍ neposlušných nevejde. Bůh Domašovsko energeticky spasí, až jediným slovem Otce Héneka při BOHOSLUŽBÁCH, bude dokonalá Boží láska, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh se nad světem smiluje, svým Božím rozumem, až na Domašovsku bude mnoho úplně poslušných služebníků, pro které nebude nic sladšího, než uzavřít s Bohem smlouvu NOVOU a VĚČNOU, o zákonech POLE VĚDY Písma. Mocná pýcha neposlušných, vládnoucích hlupáků a kněží, dusí život náš. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Dvě světové války Česko zažilo dle textů bible. Buď Česko nastolí mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nebo bude další světová válka. Bohu milý Otče faráři Héneku arturc@centrum.cz. V místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, v kolébce lidstva, na Domašovsku, z milosrdenství Božího rozumu, je vše připraveno pro vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských či ateistických, militaristicky chamtivých sviní, které ještě nikdy nenastalo tím, že při Bohoslužbách otevřete KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Vzkříšení z mrtvých nastane, až bude v kostele v Domašově rozhodnuto, že bude mluvena pravda o energetické nezbytnosti nastolit vládu Krista SOUDCE a NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE, místo vlády vládnoucích samců, válečných zločinců, Putina, Trumpa, či zakladatele Bohem prokletých KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana. Neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI, kteří byli zasazení pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, musí uznat, že Bůh do energetiky vidí, protože je tvůrcem jak uhlí, ropy a plynu, tak veškeré techniky. Vládnoucí neposlušná, vzpurná elita, pro odstoupení Božího rozumu mrtvá, ztratila schopnost dobře fungovat. Bůh, svou slávu, svého rozumu, o jedině správné koncepci energetiky, uvedené v Písmu, dá pouze sobě samému tím, že se v Česku stane jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM, všech států světa. Kol.3/5, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Zjev.1/1až22/21, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,12/10až27,13/8,17/7až20,19/6, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Jer.1/17,5/7,6/19,30,12/2,4,16,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18, 6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37, 21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 1.Kor.1/27až14/33,36,15/14,29,33, atd. Otče faráři Héneku. Máte povinnost zajistit, aby lidé věděli o Bohu vše, a tím začali věřit novému Kristu, vzkříšenému z mrtvých ateistických a křesťanských sviní, a ne vládnoucím, neposlušným, mrtvým, hlupákům. Vzkříšení z mrtvých, ze vzedmutého moře křesťanských, militaristických sviní nestane, až při úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA Bohem ODVRŽENÉHO, při nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného. Bůh stvořil lidstvo bez jakéhokoli rozdílu, tak nedokonalé, tak geneticky zvířecí, a tak chamtivé, že všechny neposlušné a vzpurné může nyní trestat např. třetí světovou válkou za to, že všichni odmítají správný výklad Písma, o nezbytnosti nastolit mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vzkříšení z mrtvých sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, militaristických NETVORŮ, mají povinnost nyní zajistit tři bývalí BERÁNCI, či BERANI, komunisté z KSČ, expremiér Topolánek, premiér v demisi Babiš a prezident Zeman tím, že úplně zničí křesťanství, STŘÍBRO Bohem ODVRŽENÉ. Když křesťanská trojice Boží, bývalí KOMUNISTÉ, to je BERANI, či BERÁNCI, OVCE, kteří toho již tolik prožili, expremiér Topolánek, premiér v demisi Babiš a prezident Zeman, ani nyní nebudou rozumět textům dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Bůh způsobí, že např. zlí prezidenti Trump a Putin, pro odstoupení Božího rozumu, zahájí třetí světovou válku. Ve válce, v Písmu vyvolené Česko, Bůh úplně zničí, pro výstrahu všemu neposlušnému a vzpurnému tvorstvu. Třetí světovou válku Bůh již začal, dle Písma, v Izraeli, v Sýrii. Jer.25/27,29,31, atd. Při cenzuře na SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES v kostele v Domašově, nový Bůh Česko úplně zničí, protože nelže, a neposlušné svině nelituje. 4.Moj.23/19,24. Úplně poslušným služebníkům Božím, Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nabízí svobodu, kterou je život v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelném. Nesvobodou je sloužit válečným zločincům, např. Putinovi, Trumpovi, či vrchnímu veliteli ozbrojených sil Zemanovi, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Úplně poslušní služebníci Boží, již nesmí pokládat zákony POLE VĚDY Písma, za něco cizího, což dělají neposlušní, to je mrtví. Boží rodina Česka, musí být Bohu vděčná. Úplně poslušní mohou mít zákony POLE VĚDY Písma o energetice, za kořist, za život věčný, s živým Bohem. Mrtvým Bohem, je křesťanská MODLÁŘKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO, vzniklá v šestém tisíciletí, mletím děsivé temnoty protikladných křesťanských dogmat, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí ekonoma, DÉMONA, premiéra Babiše. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16.

 

5.) Prezident Trump, který nedávno přísahal na Bibli, který přesto nemá o mírumilovném Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, ani ponětí, v médiích prohlásil, aby se RUSOVÉ v Sýrii těšili na dokonalé rakety s plochou dráhou letu, z letadlových lodí, a z letadel USA, Francie a Anglie kvůli tomu, že muslimové, kteří jsou spřátelení s Ruskem, zabíjeli plynem muslimy, spřátelené s USA, s Francií a s Anglií. Bůh v Písmu uvádí, že kolonialistické názory vládnoucích samců, či křesťanských sviní, NETVORŮ, prezidentů Trumpa, Putina, i Zemana, o nutnosti zabíjení znepřátelených muslimů, buď zbraněmi z Ruska, nebo zbraněmi z NATO, jsou promyšlenými vychytralostmi, které vedou ke třetí světové válce. Křesťané vedou nesmyslné války s muslimy, a mezi sebou, ŽEROU SE NAVZÁJEM, pro odstoupení Božího rozumu. Rusko a USA, např. v Sýrii proti sobě válčí proto, aby realizovali své vlastní plány, na obsazení území s ropou a plynem. Totálně ekonomicky zdecimovaná armáda Bašara Asada, vítězí nad ostatními muslimy, nikoli vlastní silou, ale vojenskou silou ekonomické vojenské mašinérie Putina, Ruska, což se nelíbí NETVORŮM z NATO, Trumpovi a ostatním pomatencům z NATO. Svět nyní stojí na pokraji PEKLA celosvětové jaderné války, kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, které se nerozhněvalo na neposlušné, kvůli kterým jsou lidé trestáni vrcholným trestem, odstoupením Božího rozumu, a tím PEKLEM VÁLEK. Hospodin v Písmu uvádí, že všechno, co je v Písmu o Česku a světě uvedené, se musí stát, a to do poslední čárky. Uvádí, že má moc, Bohem vyvolené křesťanské Česko, jako vzpurné a úplně neposlušné, buď zahubit strašlivou záhubou, ve třetí světové válce, nebo jako úplně poslušné zachránit, a to nastolením celosvětového, mírového Božího království, nastolením celosvětové Boží majetkové roviny, opakovaně uvedeného, energeticky, ekologicky a mravně nezbytného, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného, a to na kongresu energetiků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. DEBILIZACE neposlušných, mrtvých, je způsobena odstoupením Božího rozumu. Vzpurné Česko si zatím vybralo SMRT křesťanského, či ateistického vězení, či křesťanské PEKLO meče nesmyslných válek o území s ropou a plynem, ve kterém všichni vzpurní a neposlušní křesťanští a ateističtí vládnoucí hlupáci a tupci, lžou jak o Bohu, který mezi námi žije jako DUCH SVATÝ, tak o koncepci energetiky, což je prokazatalně a opakovaně dokázáno, i na konci této kapitoly. Bůh, trestající vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické svině Česka a SVĚTA, odstoupením svého Božího rozumu, nepoleví, napocítí lítost a nebude ničeho želet do doby, až např. Otec Bohu milý farář Hének arturc@centrum.cz, se k novému Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, k novému Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neprodleně vrátí tím, že vyzná své křesťanské viny a lži. Vůli Boží je, aby se farář Hének k Bohu SPASITELI a ZÁKONODÁRCI, vrátil v tomto novoluní MĚSÍCE, od OSMÉHO DNE PÁNĚ, od pondělí 16. 4. 2018, do úplňku měsíce, do pondělí 30. 4. 2018, následujícím kázáním. Učiní Domašovsko PUPKEM SVĚTA, zemí svatou, místem svatým, kolébkou lidstva, když učiní rozhodnutí mluvit následující, energeticky spasitelnou pravdu. Bůh má pro pokorné, a úplně poslušné služebníky Česka, myšlenky o pokoji, o nastolení celosvětového míru Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh ZÁKONODÁRCE dovolí jít Česku do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, až ze stávajících politiků pravice a levice, vznikne v dubnu 2018, vláda ODBORNÍKŮ ve složení, uvedeném např. v kapitole 240. V čele této vlády má povinnost stát SEDMÝ ANDĚL, SEDMÝ premiér Česka, pravičák, OKŘÍDLENEC Ing. Mirek Topolánek, z Bohem prokletého PTACTVA ODS. Premiér Babiš má povinnost být pouze ministrem zahraničních věcí. V Domašově v kostele, jako první na SVĚTĚ, mají povinnost vstát z mrtvých zástupy oživlých mrtvol, vzkříšených z mrtvých, z energetického HROBU, ve strachu z Boha, jaký ještě nikdy nebyl pochopením, že o úplném zničení Česka, Bůh v Písmu mluví pravdu pravdoucí. Ovoce úmyslů neposlušných vládnoucích, křesťanských, či ateistických sviní, které považují žití na výnosný trh za správnou cestu Boží, je zřejmá a viditelná. Je to úplné zničení světa suchem, potopami, vichřicemi, znečištěním půdy, vody, moří, vzduchu, a nakonec jadernou válkou, v bojích o zbývající zásoby uhlí, ropy, plynu a surovin. Bůh dává naději do budoucnosti uplně poslušným realizátorům lásky Božích ZÁKONŮ.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/6až5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Podstatou vzkříšení z mrtvých sviní je, věřit novému Bohu, věřit jeho dokonalé lásce zákonů POLE VĚDY Písma, a ne lidem, kteří vyznamenávají sebe navzájem. Otec farář Hének arturc@centrum.cz, se musí stát stejně slavným filozofem, jací byli filozofové za antiky tím, že bude, společně se svou křesťanskou rodinou, bádat o dokonalé Boží lásce, zákonů POLE VĚDY Písma. Nebude ji pokládat za něco, pro křesťany cizího, což drze dělá neposlušná vládnoucí elita. Např. dle novin Rovnosti. Emeritní rektor Rais, raisk@psp.cz, stejskalovav@psp.cz, smolikoval@seznam.cz, lada@someone.cz, na VUT v Brně, dal před sedmi léty čestný doktorát prezidentovi Česka, Bohem prokletému NETVORU, zakladateli Bohem prokletého PTACTVA ODS, Václavu Klausovi office@institutvk.cz, petr.macinka@institutvk.cz. Bůh vyčkává. Nad Českem se smiluje svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až uvedení NETVOŘI, před Kristem, NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, se hrbí. Před neposlušnými hlupáky, od kterých odstoupil rozumem, pro jejich chamtivost, pro MODLOSLUŽBU, Bůh se sklánět nebude. Neposlušná vládnoucí elita, řídí celý svět, pomocí svých geneticky zvířecích mozků, což je zlá cesta do energetického, ekologického a mravního hrobu, do PEKLA třetí světové války, cesta ke zničení Česka. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Zj.18/2,10, Kol.3/5, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Proč se rektor Rais, vůdce technického lži lidu v Brně, nevrátil k novému Kristu, k NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI dávno, když všechny uvedené texty Písma zákonů POLE VĚDY Písma, již dávno zná? Je to z toho důvodu, že uvedený vzpurný samec, nechce sloužit Bohu, který vyžaduje setřít slzy z očí např. bezdomovci Blažkovi na Říčkách. Nový, NEOMYLNÝ Kristus, je mu odporný, protože přichází do Česka jako ZLODĚJ, i podruhé tím, že mu bere jeho dobře placené koryto. Emeritní rektor, NETVOR Rais, svým geneticky zvířecím rozumem, si za Boha zvolil svoje dobře placené KORYTO, a tím svůj POHLAVNÍ ÚD. Bůh se nad Českem smiluje, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista ZLODĚJE, bude chtít, aby vládnoucí elita vládla v Boží bázni, aby vládla spravedlivě, dle dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Z KNIHY ŽIVOTA těchto textů, vychází veškeré blaho, kterým je Boží koncepce energetiky, uvedená v zákonech POLE VĚDY Písma. Odjinud, např. z děsivé temnoty protikladných křesťanských žvástů katolického katechismu, a z promyšlených ekonomických vychytralostí ekonoma, DÉMONA, Bohem prokletého PTÁKA Václava Klause, žádné dobro, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nevzejde. Celá Země je zaplněna plastovými odpadky, kvůli neposlušnému, zlému Klausovi a Raisovi. Úplně poslušní služebníci Boží jsou již blízko cíle, kterým je vrácení Božího rozumu, mnohým vyvoleným BOŽÍM SYNŮM, což bude VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH, které ještě nikdy nenastalo. VZKRÍŠENÍ z MRTVÝCH nastane až po SOUDU. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/6až5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Bohu milý Otče faráři Héneku arturc@centrum.cz. Nyní již nemáte výmluvu pro vrácení se k novému Kristu, tak jak on chce, to je neprodleně. Za Vaše nedělní kázání není odpovědný ani SVĚTLONOŠ PEKLA válek křesťanů s muslimy, o území s fosilními palivy, NETVOR Biskup Cikrle cupr@biskupstvi.cz, ani vládnoucí BELZEBUB křesťanského PEKLA papež František. Ani papež, ani kardinál Duka, ani biskup Cikrle, již nemohou popírat existenci křesťanského PEKLA nesmyslných válek křesťanů s muslimy, o území s fosilními palivy. Každý farář, a každý úplně poslušný, a pokorný člověk, je před Bohem, který je dokonalou Boží láskou, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, odpovědný sám za sebe. Proto nehřešte hříchem, který je k energetické SMRTI světa, kterým je neposlušnost Boha. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Bůh Domašovsko energeticky spasí, až jediným slovem Otce Héneka při BOHOSLUŽBÁCH, bude dokonalá Boží láska, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh se nad světem smiluje, svým Božím rozumem, až na Domašovsku bude mnoho úplně poslušných služebníků, pro které nebude nic sladšího, než zákony POLE VĚDY Písma studovat a realizovat. Otče faráři Héneku. I když nejste odborníkem na koncepci energetiky, z těchto textů SOUDU vládnoucího technického lži lidu Česka musíte pochopit, že DUCH technické elity, při odstoupení Božího technického rozumu, zemdlel. K.M.1/4,6/6,24až12/10až27,13/8,17/7až19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Především všem křesťanům musí spadnou růžové brýle. V Písmu jim unikla dokonalá láska zákonů POLE VĚDY Písma. Konfrontace s Božími zákony, pro vzpurné a neposlušné, je vysilující, pro odstoupení Božího rozumu. Bůh se do Česka vrátí, ze svého milosrdenství, až po SOUDU neposlušných křesťanů a ateistů. Až po nalezení dokonalé Boží lásky zákonů POLE VĚDY Písma, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dle vůle Boží, Boha, ničícího v Česku křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, každý DUCH ZEMDLEL tím, že technický lži lid nyní nevěří tomu, že elektrická energie, ve všech státech světa, tvoří cca deset procent celkové energie, což dříve učili na VUT v Brně, a ČVUT, docent Skála a děkan Hrdlička. Např. Lidové noviny z 24.3.2018 uvádí, že politický lži lid Německa, pro odstoupení Božího rozumu od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, plánuje navýšit podíl obnovitelných zdrojů obnovitelné elektřiny solární a větrné na 65 procent, do roku 2030. Politický lži lid stále nevěří tomu, že uvedené zvýšení výroby elektřiny z fotovoltaiky a větrných elektráren, naprosto nevyřeší ropný kolaps, který určitě přijde, který se zastavit nedá, protože Bůh bdí nad zlem, pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Odložit mluvení pravdy o tom, že cca 65 procent obnovitelné elektřiny, činí cca 6,5 procent z celkově potřebné energie, je technický nesmysl, je to politický zločin. Tvrzení novinářů, politiků, a lži lidu energetiků o tom, že olej z řepky nahradí ropu, je zločin, protože je to naprostý nesmysl. Politický lži lid Česka, jde jinou cestou lží o energetice, stejně nesmyslnou, uvádí Lidové noviny, Jakub Šiška. Česko chce stavět nové jaderné elektrárny, které nahradí dosluhující uhelné elektrárny, a dosluhující jaderné elektrárny. Takže má pravdu Hospodin, který do energetiky Česka a Německa vidí, když v Písmu uvádí, že v Česku a Německu, při ropném kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Bůh do energetiky Česka a Německa vidí, protože stvořil uhlí, ropu, plyn, a ostatní suroviny, a protože technický lži lid, pouze s pomocí Božího rozumu, stvořil veškerou techniku. Nyní, při odstoupení Božího rozumu, nikdo neposlušný, prokazatelně nemá než dech svého zvířecího chřípí. Geneticky zvířecí rozum lidí nikdy nestvořil žádnou techniku. Každému nyní zůstal takový rozum, jaký měl od Boha naprogramovaný, před odstoupením Božího rozumu, v době začátku Božího soudu, kvůli neposlušnosti vzpurných, kteří se k Bohu nevrací. Plný počet neposlušných pohanů v Česku vzešel. Bůh se smiluje nad úplně poslušnými. Jer.1/17,5/7,6/19až12/4,16,23/29,32,25/29, 29/17,31/27,32,49/20,50/45až51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Iz.5/16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,47/14,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Více o správné Boží koncepci energetiky, viz text o Topolánkovi, na konci této kapitoly.

 

7.) Kdo nechybuje ve čtení SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je stejně dokonalý jako neomylný Bůh. Co má, Bohu milý Otec farář Hének arturc@centrum.cz dělat, aby nebyl závislý na lidech, ale na Bohu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bohem vyvolené Česko, je buď závislé na MOCNOSTECH, na ekonomických vojenských mašinériích mocností, např. na Rusku, USA, Francii, Anglii, atd., nebo na Bohu, na jeho Božím rozumu. Bůh dal poznat Česku a SVĚTU svou moc a bohatýrskou sílu, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, křesťanských a jiných ateistických sviních. Sebeovládání lze získat studiem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde je jasně uvedeno, že Bůh dal lidem Písmo proto, aby po zveřejnění SOUDU vzpurných a neposlušných, a těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, realizoval VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH křesťanských, či ateistických sviní Česka tím, že někomu, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, umožní mluvit pravdu o Bohu, a tím i pravdu o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky, a někoho pošle do říše ticha, to je na smetiště dějin tím, že mu svůj Boží rozum nedá. Lucifer, všemocný vládce křesťanských temnot, SVĚTLONOŠ PEKLA všech válek, Michal Krchňák z hibu@volny.cz, Jan.Fimbinger@seznam.cz, pavlina.lou@seznam.cz, irena@jirasko.cz, bousci@gmail.com, andreabaja@seznam.cz, liberec@kaes.cz, info@fotoklub-obscura.cz, pmarvan@volny.cz, navif@seznam.cz, zorce@seznam.cz, chopin@zus-ml.cz, jovka.petr@tiscali.cz, sLorenc@seznam.cz, p.marek@rejmon-marek.cz, cksjesenik@gmail.com, piatek@atlas.cz, ostrava@kaes.cz, kshd@seznam.cz, pkacha2005@volny.cz, otakunzmann@volny.cz, zdeba@volny.cz, petr.zuna@volny.cz, tomasjoska@volny.cz, sindelarz@seznam.cz, ks.decin@gmail.com, jirkov@kaes.cz, info@kszlin.cz, jiri.skarvada@tiscali.cz, daniel.provaznik@quick.cz, info@ksbnl.cz, společně s POBĚHLICÍ, s MRZKOU ŽENOU, s OHOLIBOU, s NEVĚSTKOU Hodecovou z TWR twr@twr.cz, v sobotním vysílání v Proglase, kazili dobré mravy Česka tím, že Boha ZLODĚJE znovu prohlásili za hlupáka, a sebe, křesťanské, militaristické svině, chamtivé modloslužebníky, za moudré a spravedlivé. Kvůli dobře placeným KORYTŮM uvedených, drzých hlupáků, sviní, či NETVORŮ, je celý svět znovu na pokraji jaderné války. Znovu se odmítli vrátit k novému NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států, protože nejsou schopní ovládnout svůj, geneticky zvířecí rozum. Bohu milý Otče faráře Héneku arturc@centrum.cz. Bůh v Písmu nečiní nic tajně, vše objasňuje, z milosrdenství svého rozumu, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY. Pomatenci Orgo Vácha, či Vaďura, ve vysílání ČRo3 nabozenstvi@rozhlas.cz, prokazatelně lžou, když např. prohlašují, že v Lurdech se dětem zjevila PANNA MARIA. Již dříve Lucifeři kněží mluvili pravdu o tom, že se zde zjevila KRÁLOVNA MÍRU, která chtěla celosvětový mír, a dokonalý pokoj bez válek, a bez horečného zbrojení, což nikdo z křesťanských, neposlušných sviní nechce. Tato KRÁLOVNA MÍRU je prokazatelně ŹENOU STATEČNOU, a tím je jediným Bohem SVĚTA, je NEOMYLNÝM SOUCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Jediný Bůh SVĚTA, ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, odjakživa v Písmu vyžaduje dokonalý pokoj, a celosvětový mír bez válek, po nastolení celosvětové, Boží majetkové roviny, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. LUCIFEŘI kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC odjakživa chtějí, aby se celá země v základech hroutila kvůli tomu, že chtějí vládnout nad neposlušnými lidskými, křesťanskými, či ateistickými hlupáky, pomocí svých Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Kvůli uvedeným LUCIFERŮM, SVĚTLONOŠŮM PEKLA MEČE VÁLEK, na které se stále nikdo v Česku nerozhněval, technická elita Česka, VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. přestala normálně fungovat, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Technická elita dělá vyspělou techniku, s pomocí Božího, technického rozumu. Svým, geneticky zvířecím rozumem, technická, politická a náboženská elita dělá veškeré zlo na světě tím, že nesmyslně horečně zbrojí, nesmyslně dělá války, a tím utečence a bezdomovce. Pokání na odpuštění hříchů, uvedeným NETVORŮM farářům, na přelomu konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, již brzy, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, je již zřejmé. Uvedeni kazatelé z TWR, Proglasu, ČRo, ČT, atd., NETVOŘI, v PRACHY a ZBRANĚ se obrátili, ve svou SKÁLU, místo v Boha, v DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi, který je nyní v KNIZE ŽIVOTA, SKÁLOU pouze pro pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Cesta energetické spásy v Česku nastane, až uvádění neposlušní a vzpurní NETVOŘI, z médií odejdou do říše ticha, to je na smetiště dějin, což mají povinnost učinit neprodleně, dobrovolně, v tomto novoluní MĚSÍCE, v dubnu a květnu 2018. Pomatenci, zločinci, lháři, pokrytci, Orgo Vácha, či Vaďura, nabozenstvi@rozhlas.cz, atd., stále nevěří textům Písma, že je Bůh potrestá, a odvrhne, až se nad Českem svým rozumem smiluje tím, že např. v kostele v Domašově, umožní číst KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Bohu milý Otče faráře Héneku arturc@centrum.cz. Bůh v osmičkových rocích objasňuje, jakým způsobem vede Česko a tvorstvo, dle textů Bible. V roce 2008 nechal zazářit SVĚTLO SVĚTA svého Božího rozumu nad SIBIŘÍ, při pádu Tunguzského meteoritu, 30. června 2008. V tomto roce se narodil můj OTEC Stanislav Oplatek, DNE Páně 1.5.2008, na SVÁTEK PRÁCE. SVĚTLO SVĚTA svého rozumu Hospodin nechal zazářit při pádu Tunguzského meteoritu tím, že v TAJZE vyvrátil mnoho stromů, které, dle současné písničky od Krista, měli tehdy dorůst k novému, celosvětovému, mírovému NEBI, pomocí mírové ideologie OTCŮ Bohu milých, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Protože úplně pomatený pracující lid, dle této mírové ideologie majetkové rovnosti, v plánované celosvětové stávce nezrušil křesťanské a jiné militaristické a imperialistické svině, či NETVORY, Hospodin ukončil jejich prorokování v roce 1908, SVĚTLEM SVĚTA Tunguzského meteoritu. V podstatě, v tomto roce 1908, začal trestat neposlušné a vzpurné křesťanské hlupáky, či jiné tvory, komunistickými BERANY, LENINEM, Stalinem, Gottwaldem, Babišem, Zemanem, atd. Můj OTEC Stanislav Oplatek je předkladatel SYNA ČLOVĚKA Stanislava Oplatka, narozeného 21. 9. 1940, kterého Hospodin již v Písmu učinil posledním křesťanským prorokem. Bůh mě znal již v břiše mé matky, Boženy. Za tři dny od mých narozenin, od 24. 9. 2018, bude žehnat celému SVĚTU, a to z VEŠKERÉHO PÍSMA OD KRISTA, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Ageus2/6,18,19. A kdyby Bůh neukončil ty dny vzpoury proti sobě, v kostele v Domašově, pomocí Otce Bohu milého faráře Héneka, nebyl by energeticky spasen žádný člověk na světě, SOUDEM neposlušných. Po prvním máji, po SVÁTKU PRÁCE Božího poslušného lži lidu, musí být v Česku vše nové. Neposlušní se podřídí Bohu. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Bohu milý Otče faráře Héneku arturc@centrum.cz. Teorii o tom, že Bůh, DUCH SVATÝ, kterého nikdy nikdo neviděl jako UKŘIŽOVANÉHO ČLOVĚKA, pomocí Tunguzského meteoritu, a dnes i pomocí RUDÝCH ZÁBLESKŮ, RUDÝCH SKŘÍTKŮ nad bouřkovými oblaky, objasňuje a vysvětluje texty Písma, je věrohodná. Problém s neposlušnými NETVORY Česka, se kterými si Kristus stále neví rady je, že když již dříve objasněné OBRAZCE v OBILÍ, neposlušní a vzpurní nepřijali jako vzkaz od Boha, kterého nikdo nikdy neviděl, že stěží přijmou objasnění uvedených jevů NEBESKÝCH. Logické vysvětlení Tunguzského meteoritu, a RUDÝCH ZÁBLESKŮ NAD BOUŘKOVÝMI MRAKY, je v textech Písma. RUDÝ BYL ŠTÍT BOHATÝRŮ, komunistů, Beranů, Lenina, Stalina, Gottwalda, Zemana, Topolánka, Babiše, atd., v době sestoupení Krista, pro komunistické pokolení uvedených chamtivců, jejichž geneticky zvířecí rozum se nezmění navěky. Barva Božích služebníků, je nyní bílá. Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,5.

 

Bohu milý Otče faráře Héneku arturc@centrum.cz. Tak žádnému národu Bůh neučinil, jenom Česku. Bůh nechal napsat KNIHU ŽIVOTA v žádném státě na světě, jenom v jím vyvoleném Česku. Má s Vámi, s Otci kněžími, obrovskou trpělivost. Bůh nikoho neposlušného nenechá bez trestu. Mého otce, i mou matku, potrestal až na smrtelné posteli. Otce rakovinou, matku zlomeninou krčku a proleženinou. Učinil to z toho důvodu, že kazili dobré mravy, vírou boháčů, lhářů, v žití na výnosný trh. Já se na rozdíl od všech neposlušných sviní Boha bojím, a prosím ho, aby se slitoval. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21. Bůh na mně dokazuje, že je Bohem trestajícím, přestože ho úplně poslouchám tím, již 3 x 7 = 21 let. Od roku 1997 do roku 2018 opisuji stálé stejné texty Písma jinými slovy. 2.Kor.10/4, Jer.1/17až15/19až23/29,32,31/27,32,36/32, atd. Přesto v Písmu určil, že budu ležet mnoho dní na pravém a levém boku. Ez.3/4,21,4/4,9/9až20/36až 39/8,13,21,29,47/12, atd. Přes práci pro Boha ZLODĚJE, která trvá již 21 let, s Bohem nyní bojuji o to, aby mě ve věku téměř 78 let netrestal tím, že padnu do rukou lékařů za to, že neposlušné vládnoucí mafiány, a pracující lži lid, nezajímá ani pravda o Bohu, ani pravda o správné koncepci energetiky. Trestá mě za to, že ani nyní, v dubnu 2018, na Domašovsku, nikdo nechce neprodleně a dobrovolně sloužit Kristu ZLODĚJI, vyvýšeného soudem neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ Česka. Ez.4/4až33/17, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až32/15,33/16,38/15, Iz.5/4,16až66/24, Jób 9/13, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24, 1.Tes.4/6až5/2, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Trestající Kristus mě dříve potrestal výhřezem ploténky L 4,5, nyní výhřezem ploténky krční páteře. Takže znovu naplnil Písmo tím, že znovu musím často ležet na pravém a levém boku. Ez.3/4,21,4/4,9/9až20/36až39/8,13,21,29,47/12, atd. Takový konec života, nyní jako úplně poslušný, jsem si nepředstavoval. Trestající Bůh trestá také mě, PINCHASE, proroka třetího ve slávě, po Otcích Bohu milých, zakladatelích MARXISMU Marxovi a Engelsovi z toho důvodu, aby všichni neposlušní vládnoucí PINCHASOVÉ, NETVOŘI, v Česku a ve světě pochopili, že Bůh je Bohem trestajícím, až do svého vítězství nad všemi státy světa, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31až45/23, Žalm1/1až106/30,36, 4.Moj.23/19,24,25/11, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Řím.1/18až11/28,32, Jób5/3,14, 9/13až36/18,23až40/8,14, atd. Bůh v Písmu uvedl několik možností mého konce. Někde v Písmu uvedl, že si mě sám vezme proto, abych neviděl všechno zlo, které na vzpurné Česko uvede v době třetí světové války, ve které neposlušné Česko úplně zničí, strašlivou záhubou. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17až25/29až31/27,32až51/58, atd. Trestající Bůh, kterého zradili všichni neposlušní a vzpurní, všechny vládnoucí svině, mě nyní trestá výhřezem ploténky krční páteře kvůli tomu, aby naplnil Písmo do poslední čárky. Jsem v opovržení, kdekdo se mě zřekl. Jsem zkroušený nemocemi, ubit od Boha, i od neposlušných a vzpurných lidí. Nikdo nechce být pokorný a úplně poslušný. Nikdo se nechce podřídit dokonalé Boží lásce, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Iz.29/11až24až53/3až66/24, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11, 3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, 2.Kor.10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Byl jsem v Česku vyťat ze ZEMĚ ŽIVÝCH tím, že nikdo v Česku není ŽIVÝ, to je úplně poslušný. Raněn jsem pro nevěrnost neposlušného Božího technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů a odborníků na energetiku z infoservis@czso.cz. Ve vzpurném Česku mě byl dán energetický HROB, protože vládnou neposlušní, to je mrtví svévolníci. Našel jsem energetickou, ekologickou a mravní SMRT, spolu s boháčem Bakalou. Nedopustil jsem se násilí, v mých ústech SLOV NOVÝCH NEBES, není lest. Možná budu dlouho žít, pouze jako PÁRA NAD HRNCEM. Zdárně vykonám Boží vůli, pouze s pomocí Božího rozumu. Iz.53/8až12až57/10,16,27, Jak.2/9,22,4/14, atd. Další variantou mého konce je, že Bůh, svým Božím rozumem, mě zbaví mého trápení, bolestí mého nedokonalého těla, a že i na Domašovsku spatřím, v kostele, ve škole, OÚ, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Vydal jsem sám sebe na SMRT tím, že vzpurným, neposlušným, to je mrtvým křesťanských sviním, např. NEVĚSTCE, OHOLIBĚ Hodecové z twr@twr.cz, radio@ proglas.cz, Petru Plaňanskému ksnb@wo.cz, kancelar.ps@apha.cz, michal.nemecek @apha.cz, vysilani@tvnoe.cz, web@katolik.cz, zive@proglas.cz, info@tvnoe.cz, atd., prorokuji jejich SMRT, SMRT všech neposlušných a vzpurných sviní, jejich neprodlený odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin. Do říše ticha, to je na smetiště dějin, mají povinnost dobrovolně odejít uvedení neposlušní, to je mrtví, neprodleně. Na SMRT mě vydaly uvedené drzé svině, které místo Bohu slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Místo celosvětového, mírového Božího království, vyvolily strašlivou záhubu Česka, PEKLO třetí světové války. Nedokáží opustit křesťanský středověk, který si boháči, zbrojaři, kněží, atd., vytvořili ke kolonizaci, a k ovládání nekřesťanských národů. Fundamentální křesťanský středověk Františka Kalendy alvarez@alvarez.cz, marketa@meander.cz, ela@meander.cz, pr@fhs.cuni.cz, Orko Váchy, vacha@farnostsalvator.cz, marek.vacha @lf3.cuni.cz, dekan@lf3.cuni.cz, Vaďury nabozenstvi@rozhlas.cz, Jana Spousty vut@vutbr.cz, Jan.Spousta@vut.cz, jan.spousta@amo.cz, tereza.jermanova@amo.cz, vit.dostal@amo.cz, zora.hesova@amo.cz, jan.smidek@ikdp.cz, krystof.krulis@amo.cz, michal.thim@amo.cz, jakub.zahora@amo.cz, remr@centrum.cz, jan.malek@ikdp.cz, filip.chraska@amo.cz, eva@veis.cz, eva.cigankova@ikdp.cz, tomas.kavalek@amo.cz, vaclav.kopecky@amo.cz, louda@fsv.cuni.cz, olvy@centrum.cz, petr.bohacek@amo.cz, novakp@fsv.cuni.cz, hava@fsv.cuni.cz, fric@fsv.cuni.cz, Mpetrusek@seznam.cz, je výklad Písma nesvobodných hlupáků, sloužících svým pohlavním údům, místo Bohu. Drzí pozemští Otcové kněží, výklad Písma změnili tak, že místo Bohu slouží boháčům, bankéřům, vlastníkům půdy, kolonizátorům, atd. Proto kněží, stejně politici, atd., žádný dar od Boha nemají. Boží rozum nemají a mít nebudou, protože obrací evangelia, o Boží energetické, ekologické a mravní spáse, v pravý opak. Bůh neposlušným vládnoucím sviním, či NETVORŮM, nikdy nezapomane žádný jejich skutek, kvůli naprosto chybnému výkladu Písma. Bůh je dokonalý pouze ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, protože pouze v tomto slově se zjevuje Boží sláva, kterou je správný a dobrý výklad Písma. Přímá cesta do celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, z milosrdenství Božího rozumu je nalezena, a to v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Uvedeným neposlušným, to je mrtvým náboženským a politickým hlupákům, je odepřen Boží rozum NOVÉHO DUCHA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro jejich neposlušnost. Bůh se smiluje nad celým Českem současně, Řím.1/18až11/32, až bude možné o uvedených náboženských a politických sviních, či KLEŠTĚNCICH napsat, že jim je odepřeno poznat Boží spravedlnost celosvětového, mírového, Božího království, protože jsou Bohem prokletí za to, že nechápou, že vykládat Písmo geneticky zvířecím, lidským, ZLÝM DUCHEM, kvůli zachování pro Boha nepotřebných profesí, kvůli zachování svých, dobře placených koryt, již není možné. Buď zaniknou mnohé, pro Boha nepotřebné profese, nebo zanikne celé Česko, v PEKLE třetí světové války. Pravdu o Bohu, a pravdu o správné koncepci energetiky, uvedené v Písmu, musí znát všichni. Poznání Boží celosvětové spravedlnosti, je odepřena Bohem těm EUNUCHŮM, těm KLEŠTĚNCŮM, kteří ve svých profesích, Bohem odvržených, nejsou schopní plodit BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Vzedmuté moře křesťanských a ateistických EUNUCHŮ, KLEŠTĚNCŮ, SVINÍ, či NETVORŮ v Česku, se nemůže uklidnit. Nový Boží technický lži lid, VUT v Brně, ČVUT, projektanti a odborníci na energetiku z infoservis@czso.cz, se odmítají rozplodit, mluvením pravdy o Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a správné koncepci energetiky. Technický lži lid má povinnost slavit nového Krista nyní tak, že se vzdá svých cest do energetického HROBU, a do PEKLA třetí světové války. Ropný kolaps se zastavit nedá, pro odstoupení Božího rozumu od vzpurných a neposlušných, kteří obrací evangelia o energetické, ekologické a mravní spáse celosvětového Božího království, v pravý opak. Bůh nepoleví, nepocítí lítost. Nebude neposlušné Česko želet, ve válce je zničí. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Bůh již nepotřebuje žádného prostředníka, mezi sebou a SLOVEM svých NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH NEBES, z milosrdenství Božího rozumu, je v Boží slávě vzájemně doplněno a upřesněno srozumitelně tak, že pokorní a úplně poslušní mají povinnost učinit, moudré a energeticky spasitené NOVÉ SLOVO, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jediným Bohem SVĚTA, DUCHOVNÍM Kristem. VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUCE všech států SVĚTA, je vznešený pouze ve své síle Boha, který je nyní ŽENOU STATEČNOU, který je NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANOU, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh proto již nepotřebuje, za prostředníka, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Krista UKŘIŽOVANÉHO, a tím nepotřebuje ani chybující, omylné hlupáky, drzé Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC. Vidění změny SVĚTA z materialistického, chybujícího, na DUCHOVNÍ, neomylný, směřeje ke svému cíli, k pádu vlády Česka, vedené omylným DÉMONEM premiérem Babišem. Znamením pro změnu světa z materialistického, na duchovní, již každé NOVÉ NOVOLUNÍ, či ÚPLNĚK MĚSÍCE. ZNAMENÍM bude, až mnoho úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ a DCER, tvrdě požene k odpovědnosti celou chybující vládu, a donutí ji podat demisi, s pomocí BOHA, s pomocí SLOVA BOŽÍHO, správně doplněného. Důstojné a energeticky spasitelné je pouze spravedlivé SLOVO Boží. Žvásty politiků pravice a levice, vedou pouze k rozkladu vlády. Bůh již chce v Česku sázet, svým Božím rozumem, a ne bořit, odstupováním svého Božího rozumu. OPLATEK je z LATINY od slova PŘEDKLÁDATI. Dle vůle Boží, předkládám tímto nového ducha, DUCHA DUCHOVNÍHO, DUCHA SVOBODY, DUCHA PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Ve stávajícím hmotném, materialistickém, křesťanském, či ateistickém, v Bohem vyvoleném Česku, jsou všechny bytosti chybující, protože nový Bůh, DUCHOVNÍ Kristus, má všechny křesťanské materialisty za drzé chamtivé svině, za lži lid. Ve světě DUCHOVNÍM, po zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných, bude Boha každý znát, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tím všechny bytosti budou neomylné. Ve světě DUCHOVNÍM, nikdo nebude muset poznávat jediného Boha SVĚTA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, při křesťanských modloslužbách, pomocí děsivé temnoty krutého zmijího jedu protikladných žvástů, a promyšlených vychytralostí katolického katechismu Otce Bohu milého faráře Héneka arturc@centrum.cz. Bůh udržuje SVĚT svým rozumem, jak chce, a to dle textu Bible. Léčba křesťanským neklidem znamená, že se neposlušní, mrtví politici, žerou navzájem, ve válkách i ve volbách. Vládnoucím Bohem nyní může být pouze každý, kdo je bytostí DUCHOVNÍ, to je neomylnou. Neomylné bytosti, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES ví, že mozek lidský je pouze geneticky prasečí, a že lidská DUŠE je stejná, jako DUŠE zvířat. Proto TVORSTVO celého SVĚTA je zcela závislé na Božím rozumu, který Bůh dává mnohým, pouze ze svého milosrdenství. Pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, především úplně poslušnému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, Bůh dovoluje jít dál, ze SVĚTA hmotného, chybujícího, křesťanského, materialistického, do SVĚTA DUCHOVNÍHO, NEOMYLNÉHO. Všichni úplně poslušní, kdo tyto texty www = 666 dostávají, zakusili pravdivost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Znají moc nových vládnoucích Bohů, DUCHOVNÍCH, neomylných, změnit celý SVĚT, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je neprodlené odpočinutí od díla energetické, ekologické, a mravní ZHOUBY. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, to je od roku 7000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v době ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, mají povinnost zničit neposlušné. Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sof.1/11,17,3/11, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Bhagavadgíta15/15,16až16/1až24až18/78, 5.Moj.18/2,18,28/13,30/11,18,32/16až43, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Jan1/1až5/34,38,43,10/7,16,12/43,15/15,25,16/23,20/23, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Mal.1/7,10,2/2až17,3/10,16,20, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10. Cíl se blíží, jsme mu blíž a blíž. Eutanazie se blíží, jsme ji blíž a blíž. Buď vládnoucí DUCHEM CHUDÁ elita, povolí eutanazii pro staré lidi, kteří se dožili plnosti věků 70 až 80 -ti let, nebo bude eutanazie lidí mladých, ve třetí světové válce, ve které, vzpurné Česko, bude Bohem úplně zničené. Ti, kdo starým nemocným lidem nabízí paliativní péči, jsou pokrytci, zločinci a lháři, protože obrací slovo Boží, o setření slz z očí i starým, a nemocným lidem, v pravý opak. Bůh vyžaduje, aby každý starý člověk, který se dožil plnosti věků, se mohl sám rozhodnout, zda si má nechat opravovat operativně jednotlivé dosluhující orgány, či zda chce nechat sešrotovat všechny orgány svého, geneticky zvířecího těla současně, a to robotickou eutanázii, bez jedů. Bože dej, ať v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, v kolébce lidstva, uvedené texty Písma pochopí Otec Bohu milý farář Hének arturc@centrum.cz. Bože svým rozumem dej, ať se farář Hének nebojí kázat, že Bůh v Písmu slíbil, že např. mně, i bezdomovci Blažkovi, setře každou slzu s očí tím, že mě zbaví mého trápení, TĚLA i DUCHA tím, že s mnohými budu dělit KOŘIST. Kořistí je Boží technický rozum o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Iz.53/11, atd. Pane faráři Héneku. Všechno co je uvedené v Písmu o Česku, se musí naplnit. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32, 40, atd. Když se nyní neprodleně vrátíte ke Kristu Zákonodárci, Bůh naplní svoje SLOVO tím, že až do své smrti budu jíst před Kristem chléb, při elektronicky celosvětově plánovaném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ. Jer.1/17až52/33, Iz.11/6,21/5až 29/11až24až33/22až66/24, Sír.5/5,7/16až43/26,31, atd. Kristus nechce, abych se oslavoval za to, že jsem z milosrdenství Božího rozumu, napsal KNIHU ŽIVOTA. Nechce, abyste oslavoval Vy sám sebe, za křesťanské slovo, prošlé lhůtou životnosti. Máte povinnost kázat, že Bůh chce sám sebe oslavit tím, že premiér Babiš, budoucí ministr zahraničí vlády premiéra Topolánka, má povinnost nařídit tuto kapitolu KNIHY ŽIVOTA vydat, a to jako brožuru, v nákladu cca 2 000 000 ks proto, aby si ji mohl dát, do svý kapsy každý pokorný, a úplně poslušný služebník nového Krista, ZÁKONODÁRCE. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Otče Bohu milý farář Hének arturc@centrum.cz. Máte povinnost ukončit nekonečnou křesťanskou POUŠŤ tím, že budete kázat nové SLOVO Boží. Bůh slíbil, že dá s NOVÝCH NEBES déšť svého SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až se stanete úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, BOHEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Mým koníčkem je zahradničit, což je nyní obtížné, kvůli poškozené krční páteři. Proto toužím po ZÁKONECH Božích. Při nastolení Božích ZÁKONŮ, život bude v podstatě probíhat tak, jako probíhal v době POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. V celosvětovém, mírovém Božím království, kdy veškerá půda bude patřit Hospodinu, ZÁKONODÁRCI, bude uzákoněna stejná, povinná, pracovní povinnost, jaká byla v době 40-ti let POUŠTĚ socialismu. Kdo si nenajde práci, půjde do vězení, pod zámek, kde bude pouze o chlebu a vodě. Nyní potřebuji zapravit kompost na záhony pod rajčata, celer a okurky, což je nyní zdravotně nemožné. Proto se těším na to, že tuto těžkou práci vykonají ti, kdo vejdou do odpočinutí od díla energetické zhouby. Dle Božích zákonů, jako důchodce, již budu pouze pomáhat svým pracujícím bratřím tím, že budu na zahradě konat pouze práce lehké. Zalévání, pletí, okopávání, sklízení. 4.Moj.3/13,41až8/23,9/13,14/34,18/23,19/12,23/19,24,25/11,32/13, 1.Tes.4/6až5/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Ju.12, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Petr.2/21,3/4až16, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Gal.1/7,3/20,6/7.

 

8.) Když se, z milosrdenství Božího rozumu, podaří napsat NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ pro kostel v Domašově s Otcem Bohu milým farářem Hénekem arturc@centrum.cz, bude tento text odeslán také Otci Bohu milému biskupu Cikrlemu cupr@ biskupstvi.cz. Úplně poslušní služebníci Boží, Bohu milí Otcové faráři kněží, již nemají svobodnou vůli, protože znají vůli Boží, o neprodleném nasolení mírového Božího království. 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Oz.2/18až14/3, Gal.1/7,3/20až6/7, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18až11/32, atd. Nový Kristus chce, aby OTEC BOHU MILÝ, BŮH, biskup Cikrle zajistil, aby celé Česko bylo BÍLOU NEVĚSTOU tím, že svým kázáním zajistí, aby celé Brno bylo KOMETOU, aby zářilo pro celý SVĚT, jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ. Žádné ZBROJOVKY v Brně Kristus nechce. Ty prohrávají, dle vůle Boží. Když biskup Cikrle zajistí, svým kázáním, aby Kristus byl konečně vzkříšený z mrtvých tím, že ve vzedmutém moři křesťanských a ateistických sviní Domašovska, Brna a Česka, bude vyvýšen SOUDEM všech vzpurných a neposlušných hlupáků, nový Kristus již bude jednat sám. Žalm37/5,11. Svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství zajistí, aby prezident, zakladatel KOZLŮ ČSSD Miloš Zeman info@zemanmilos.cz, a Andrej Babiš opatrny@anobudelip.cz, richter@anobudelip.cz, jakub.komarek@anobudelip.cz, kubovicova@anobudelip.cz, etickakomisecr@vlada.cz, martinek.martin@vlada.cz, narodnostni.mensiny@vlada.cz, vrbova.iva@vlada.cz, opletalova.beranika@vlada.cz, dedkova.charlota@vlada.cz, klimundova.jana@vlada.cz, posta@mpsv.cz, posta@mpo.cz, posta@msmt.cz, nechvatal.jan@vlada.cz, machan.marek@vlada.cz, souckova.martina@vlada.cz, svěřili všechnu svou starost o Česko, na Boha, protože svůj Boží rozum Bůh vrátí pouze úplně poslušným služebníkům, BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Dvojí agenti, SKRIPALOVÉ, Bohu milí Otcové kněží Hének, a biskup Cikrle, stejně tak politici pravice a levice Miloš Zeman a Andrej Babiš, naprosto chybným výkladem Písma, křesťanským, či ateistickým, nadělali obrovské škody, energetické, ekologické a mravní. Nyní, při novoluní MĚSÍCE v dubnu 2018, v květnu 2018, nastal čas vše napravit. Nový Kristus, vzkříšený z mrtvých vládnoucích sviní, či NETVORŮ, SOUDEM těchto textů KNIHY ŽIVOTA, žádné dvojité agenty, žádné SKRIPALY, kteří slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM, a navíc chtějí sloužit také Bohu, již nechce. Bohem prokletí neposlušní a vzpurní Bohu milí Otcové kněží Hének, a biskup Cikrle, stejně tak politici pravice a levice Miloš Zeman a Andrej Babiš, mají povinnost sloužit nyní Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tak, jak se mu to líbí, s bázní a s úctou. Miloš Zeman a Andrej Babiš, stejně tak uvedení Otcové kněží Hének, a biskup Cikrle, pro odstoupení Božího rozumu, od všech Bohem vyvolených neposlušných hlupáků, mají pouze svého ZLÉHO, ateistického, či křesťanského DUCHA, geneticky zvířecího. Jejich ZLÝ, křesťanský, či ateistický DUCH, kterým dělají veškeré zlo na SVĚTĚ, se nezmění navěky. Nic v Česku není proto náhoda. Bůh NEOMYLNÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, Česko a SVĚT řídí tak, jak si to v Písmu předsevzal. Veškeré zlo na světě dělají především zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman a premiér v demisi Babiš. Jsou překážkou přeměny totálně neposlušných lidských křesťanských, či ateistických hlupáků, na úplně poslušné lidské hlupáky, na BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Česko má nyní povinnost, uvést Hospodina do Boží celosvětové slávy tím, že jediného Boha světa, Krista, v Česku učiní jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM SVĚTA, a to čtením KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Vůli Boží je, aby prezident Zeman, jako pokorný a úplně poslušný služebník Boží, ukončil stávající chaos, či stávající KOCOURKOV Česka a SVĚTA, kterým je žití na výnosný trh, kterým jsou boje boháčů proti chudákům, kterým jsou nesmyslné války o území s fosilními palivy a ostatními surovinami tím, že bude dělat to, co se bude novému Kristu líbit. Bohu se bude líbit, když prezident Česka, zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, za premiéra Česka nyní jmenuje nikoli DÉMONA Babiše, ale Bohem v Písmu vyvoleného pravičáka, OKŘÍDLENCE, boháče Ing. Mirka Topolánka proto, aby se v Písmu naplnilo to, co je o Česku, ve veškerém Písma od Krista napsáno, a to dle textů v minulých kapitolách. Cesta k monopolu Boží moci nad celým SVĚTEM, je v rozhodnutí prezidenta Zemana, o vytvoření vlády premiéra Topolánka, dle textů uvedených v minulých kapitolách. Bůh již žádné lži o Bohu, a žádné lži o zlé koncepci energetiky NETVORA, ministra průmyslu Tomáše Hünera posta@mpo.cz, nepotřebuje, kvůli velice blízké energetické a ekonomické a mravní SMRTI Česka a světa. Bouřit se proti Bohu VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, není možné, protože nový Kristus má naprostou moc nad každým neposlušným a vzpurným, geneticky zvířecím, lidským mozkem. Dle textů v minulých kapitolách, stávající premiér Babiš, má možnost být v nové vládě, vytvořené dle textů uvedených v minulých kapitolách, ministrem zahraničních věcí. Bůh zvítězí nad neposlušnými a vzpurnými křesťany a ateisty, až prezident Zeman a stávající premiér Babiš, přijmou rozhodnutí o úplném zničení veškerých křesťanských tradic tím, že zajistí, aby v médiích, ve školství, a v celém Česku, se všichni neprodleně vrátili k novému Kristu. Česko má povinnost neprodleně mlet a realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Mýty, či křesťanské bludy, o prvním příchodu Krista do Česka, v době narození se Ježíše Krista na Vánoce, v podobě člověka, i křesťanské mýty o druhém příchodu Krista člověka, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, až po zničení Česka ve třetí světové válce, nedávají žádný smysl. Zapustit kořeny v nové víře v jediného Boha světa, musí především BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu tím, že učiní rozhodnutí, že SKÁLA DÉMONA Babiše, jeho Bohové, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. odtáhne v děsu, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Změnit celý svět má povinnost Česko tím, že otevře KNIHU ŽIVOTA těchto textů, kde je jasně uvedeno, že SKÁLA DÉMONA Babiše, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, neprodleně odtáhnou v děsu. Vyhnout se energetické SMRTI Česka a SVĚTA, je možné pouze tím, že vládnoucí elita Česka bude stejná, jako je Bůh ve veškerém Písmu tím, že bude NEOMYLNÁ ve výkladu Písma. Vládnoucími Bohy, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, se mohou stát pouze úplně poslušní znalci dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vládnoucími Bohy, mohou být pouze Boží SYNOVE, úplně poslušní. Jediný Bůh světa, Kristus nikdy NEUKŘIŽOVANÝ, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, který programuje geneticky zvířecí lidské mozky tak, aby lidé dělali dobro i zlo, se neposlušným a vzpurným křesťanským a ateistickým vládnoucím sviním, stále mstí za to, že odmítají uvěřit textům Písma o tom, že boháči, jako např. premiér v demisi Babiš, a chudáci, jako je např. bezdomovec Blažek z Říček, spolu v míru nikdy žít nemohou. Bůh se bude mstít všemu neposlušnému a vzpurnému tvorstvu tak dlouho, dokud vládnoucí elita Česka, nesetře každou slzu z očí, bezdomovci Blažkovi z Říček, Boží majetkovou celosvětovou rovinou, opakovaně objasňovanou, energeticky nezbytnou. Slušný premiér, pravičák, OKŘÍDLENEC, ANDĚL, BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, Ing. Topolánek, Bohem v Písmu vyvolený tím, že byl SEDMÝM, či OSMÝM premiérem Česka, a slušná vláda, vytvořená dle textů v minulých kapitolách, bude Česku k užitku, až Ing. Topolánek, zveřejněním KNIHY ŽIVOTA těchto textů, zastaví křesťanské obracení všech evangelií, o celosvětové Boží slávě, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v pravý opak. Setřít bezdomovci Blažkovi z Říček, a bezdomovcům celého světa, každou slzu z oči, je pro boháče, pro Bohu milé Otce LUCIFERY kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, a pro blázny, pro zlé vzpurné psychiatry MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, a ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, stále bláznovstvím. Pro bývalou ředitelku blázince v Bohunicích, MUDr. Češkovou, a pro redaktory Lidových novin, a TV Brno, jsem bláznem nesvéprávným, od roku 2006. Pro uvedené psychiatry, kteří místo Bohu, slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM, jsem stále bláznem, který z hlediska psychiatrie, od mých narozenin, od 21.9.2016, nesmí řídit auto kvůli tomu, že psychiatrům se nelíbí dokonalá Boží láska, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Veškeré dění v Česku a ve SVĚTĚ však potvrzuje existenci Boha, DUCHA SVATÉHO, který celý svět řídí tak, jak si to v Písmu, v Bibli, předsevzal. Česko trestá např. 1000 krát méně než Sýrii proto, aby Česko neprodleně soudilo celý SVĚT, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Pro premiéra v demisi, DÉMONA Babiše, je Hospodin stále příliš rychlý. Do celosvětového, mírového, Božího království, nestíhá s novým Kristem jít, opožďuje se. Pro neznalost Písma, se DÉMONŮM, ekonomům, Bůh stále hnusí. Proto Kristus, i v případě vzpurného, neposlušného, to je mrtvého svévolníka Babiše, naplnil Písmo. Dal Česku premiéra Babiše rozhněván, kvůli jeho neposlušnosti. Nyní mu ruší jeho koryto, v prchlivosti. Proti Babišovi vyšli do ulic protestovat pravicoví hlupáci, dle vůle Boží. Kvůli vzpurným Luciferům faráři Hénekovi arturc@centrum.cz, a biskupu Cikrlemu cupr@biskupstvi.cz, světlonošům OHNĚ PEKLA válek křesťanů s muslimy o území s fosilními palivy, a OHNĚ PEKLA válek o moc boháčů nad chudáky, stále nikdo nevěří textům Písma o tom, že Bůh má naprostou moc nad DUŠÍ každého člověka, která je stejná, jako DUŠE zvířat. Nikdo nevěří textům Písma o tom, že i štěstí, zdraví, spokojenost, a stejně tak nemoc, nespokojenost, atd., pramení z Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Česko má povinnost, tohoto mocného Boha zvěstovat SVĚTU. Třetí světovou válku Bůh začal v Izraeli. Při cenzuře na Písmo, Bůh Česko úplně zničí. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

9.) Neposlušní a vzpurní lidé Česka a SVĚTA, pro odstoupení Božího rozumu, jsou viditelně duševně narušení tím, že jsou DUCHEM CHUDÍ. Na vládnoucí lži lid přišla krize v době SOUDU. Jediný Bůh SVĚTA, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, SOUD neposlušných, to je mrtvých a vzpurných lidí, dělá těmito texty KNIHY ŽIVOTA. Hospodin slíbil, že Boží ráj vybuduje sám tím, že mnohým svůj Boží rozum vrátí tak, že mnozí porozumí uvedeným textům KNIHY ŽIVOTA. Při odstoupení Božího rozumu, každý geneticky zvířecí mozek zemdlí. KNIHA ŽIVOTA je pokladem, protože je novým Božím slovem. KNIHOU ŽIVOTA jsou tyto texty, protože je zde pravda o Bohu, a tím také pravda o jedině správné koncepci energetiky, která osvobodí celý svět od křesťanských lží o Bohu, a od lží o naprosto chybné koncepci energetiky. Z milosrdenství Božího rozumu je z Písma zřejmé, že křesťanská MANA nasbíraná křesťany v šestém tisíciletí vlády Boží nad lidmi, je pouze dočasná. Křesťanská mana je od šestého tisíciletí shnilá, prošlá lhůtou proto, aby Bůh mohl v každém pokolení dělat pomalý Boží SOUD s neposlušnými, militaristicky chamtivými křesťanskými sviněmi. K.M.1/4až6/6až24,7/16,27až12/10,17,27až17/7,10,11,15,20až19/6, Kol.3/5, atd. SOUD neposlušných sviní dělal Bůh dle Písma, dle svého předsevzetí, např. upálením Husa, třicetiletou válkou, kdy válkou a hladomorem pobil dvě třetiny křesťanů, Zach.13/8, dále upalováním ĆARODĚJNIC, první a druhou světovou válkou, dnes rakovinou, 2.Tim.2/16, která se šíří kvůli zlé koncepci energetiky NETVORA ministra Tomáše Hünera posta@mpo.cz. Války muslimů s křesťany, o území s fosilními palivy a surovinami, atd. se dějí a trvají, kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, které odmítá SOUDIT všechny národy. Od neposlušných a vzpurných pohanů, od politiků pravice a levice, a od jejich Bohů, od Luciferů, od SVĚTLONOŠŮ PEKLA meče válek, kvůli trvání křesťanské MANY, od Otců Satanů kněží, odstoupil Bůh, svým Božím rozumem proto, aby neposlušné boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, úplně zničil. Neposlušné, mrtvé mleče křesťanské MANY, nazývá stroji. Od šestého století je Bůh PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že je PÁNEM nad STROJI na výrobu shnilé a prošlé křesťanské many. S úplně poslušným Českem se chce usmířit tím, že úplně zničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. V křesťanské MANĚ, pravice, levice, církve, státy, atd. mají jediný program. Nesmyslně se žerou navzájem. Např. prezident Zeman, s Bakalou, a s TOP 09. O setkání např. s farářem Hénekem, či s JUDr. Baxou, žádám opakovaně, ve všech minulých kapitolách. Uvedená pravda o Božím soudu vzpurných a neposlušných, má nyní moc úplně zničit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Máme ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ, osmé tisíciletí Boží vlády. Nové DNES spojení všech států SVĚTA, pod vládu Boha ZÁKONODÁRCE, je v novoluní MĚSÍCE, od pondělí 16.4.2018, do pondělí 30.4. 2018. Bohem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost spojit vědu a náboženství tím, že spojí KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z infoservis@czso.cz, které toužebně vyhlíží úplně poslušné tvorstvo, s jediným Bohem světa, s TECHNIKEM, s DUCHEM SVATÝM. Bůh neustoupí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí nad křesťanským a ateistickým lži lidem, pravdou o Kristu, a pravdou o jedině možné energetické koncepci Česka a světa. 1.Král.19/11,15, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,32/15,33/16,39/28,43/26,31, Ageus2/6,18, 19, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18až8/19až11/28,32, Mar.4/12,7/7až13/20, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Kněží tím, že zakázali milovat Boha, takového mocného, jaký skutečně je, způsobili odstoupení Božího rozumu od neposlušných hlupáků. Tím jsou všichni lidé, celého SVĚTA, duševně narušení, DUCHEM CHUDÍ. Bůh se však, na jím v Písmu vyvolené Česko, nechce hněvat věčně. Nad novou Boží rodinou se nesmiluje, dokud v říši ticha, to je na smetišti dějin, nezmizí BĚHNY, MRZKÉ ŽENY, PROSTITUTKY, NEVĚSTKY, např. OHOLA Endlicherová a OHOLIBA Hodecová, včetně PROGLASU a TWR. NEVĚSTKY Hodecová a Endlicherová, jsou za svině tím, že si stále rodí KRISTA jedině proto, aby ho mohly KŘIŽOVAT, svými protikladnými křesťanskými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi. Tím, v cizoložství smilní nikoli s Bohem, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, ale se svými Bohy, s boháči, s bankéři, se zbrojaři, s vojenskými kaplany, atd. Všichni uvedení neposlušní a vzpurní NETVOŘI, musí být podrobení vyšetřování proto, aby jejich potupa nebyla nikdy vymazána. Pro bývalé komunisty, pro bývalé BERANY, prezidenta Zemana, a premiéra Babiše, již není nic lepšího, než bázeň před Hospodinem, a nic sladšího, než realizace dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Především zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, a premiér Babiš, mají povinnost se k Bohu neprodleně vrátit tím, že se stanou pokornými, úplně poslušnými, a Bohu vděčnými služebníky Božími tím, že za vyvolení Česka, mít možnost být pokorným a úplně poslušným Božím lidem, Bohu veřejně poděkují. Všichni neposlušní lži lidé, od kterých Bůh odstoupil, svým Božím rozumem, se proti novému, neomylnému Bohu, i proti pravdě o koncepci energetiky, uvedené v Písmu, vzbouřili. Lidský rozum bezmocných, neposlušných, vzpurných lidí, je totiž pouze geneticky zvířecí. Stejně tak lidská DUŠE, je stejná jako u zvířat. Pro návrat k novému Bohu, úplně POSLUŠNÍ musí číst tuto KNIHU ŹIVOTA. Úplně poslušní služebníci Boží, již nemají svobodnou vůli, protože vůli Boží znají. Realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro úplně poslušné služebníky Boží je Božím milosrdenstvím. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Oz.2/18až14/3, Gal.1/7,3/20až6/7, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18až11/32, atd. Písničkář Pavel Helan renata.pavelhelan@gmail.com, admin@hudbakrestanu.cz, s evangelickým podvodníkem Petrem Húštěm radio@proglas.cz, info@krestandnes.cz, info@hopetv.cz, sbor@krsbvs.cz, viafamilia@viafamilia.cz, projekt.izrael@tiscali.cz, martin.votruba@supraphon.cz, united.3p@centrum.cz, podpora@supraphonline.cz, info@supraphon.cz, promo@supraphon.cz, michal.maka@supraphon.cz, při vysílání TWR v Proglase, kazili v sobotu dobré mravy Česka z toho důvodu, že o novém Kristu, o NEOMYLNÉM SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, stále nemají ani ponětí. Z jejich úst vychází PEKELNÝ STUDENÝ OHEŇ protikladných křesťanských, či ateistických žvástů. Tímto STUDENÝM OHNĚM PEKLA nesmyslných VÁLEK, nelze spálit křesťanský plevel, nelze spálit křoví bankéřů, boháčů, zbrojařů, politiků pravice a levice, atd., kterými zarostla, pro neposlušnost křesťanů, celá země. Křtít se špínou křesťanské svěcené vody za mrtvé, je pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Křesťanské myšlení je zlé, nemravné, marné. Bůh se nad Českem chce slitovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až křesťanské myšlení uvedených neposlušných sviní, bude úplně zničené, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 2.Kor.10/4,13/5,8, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Jud.12, Bhagav.15/15,16až16/13až24až18/78, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Gal.1/7až3/20až6/7, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/32,40, Kol.3/5, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Nový Kristus slíbil, že od neposlušných a vzpurných hlupáků mě vysvobodí a spasí, když odsoudím jejich protikladné žvásty o křesťanském Kristu UKŘIŽOVANÉM, a jejich promyšlené ekonomické vychytralosti, o žití boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, a jiných zločinců, na výnosný trh. Jejich děsivá temnota křesťanské, evangelické MANY, protikladných žvástů o Bohu, a promyšlených ekonomických, či zbrojařských vychytralostí, kterou DUCHOVNÍ Kristus dal lidstvu pouze pro šesté století své vlády nad lidmi, shnila již dávno. Nový Kristus vyžaduje, aby mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, četlo SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že nový Kristus, DUCH SVATÝ, nad uvedenými pomatenými křesťany zvítězí, až všichni uvádění neposlušní NETVOŘI, budou hnojem na povrchu POLE VĚDY Písma tím, že budou rozumět dokonalé Boží lásce, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jer.1/17až15/19,21,16/4,13,18,20,17/8,13,16,24,23/15,29,32,31/27,32,49/20,51/58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2.

 

10.) Uvedení hlupáci, písničkář Pavel Helan renata.pavelhelan@gmail.com, s evangelickým podvodníkem Petrem Húštěm sbor@krsbvs.cz, ve vysílání TWR v Proglase, lovili do děsivé temnoty svých evangelických sítí, pouze samé křesťanské a ateistické zločince, pokrytce, lháře a podvodníky, tvrzením, že VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH evangelických sviní již nastalo, a to na Velikonoce 2018, což není pravda. Bůh je mocnější než Helan tím, že mluví ve veškerém Písmu pravdu o sobě, a pravdu o koncepci energetiky. Všichni dvojí agenti, SKRIPALOVÉ, jako Helan a Húšť, zasluhují nyní SMRT, protože nevěří textům Písma, že boháči, jako je Babiš, Bakala, s chudými bezdomovci, v míru žít nemohou. Žádný dvojí křesťanský agent, žádný SKRIPAL nevěří textům Písma o tom, že Bůh, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má moc nastolit celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, a to na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Křesťanská trojice Boží jsou nyní tři BERANI, či tři BERÁNCI, bývalí komunisté, prezident Zeman, premiér Babiš a expremiér Topolánek. Bohem v Písmu vyvolené Česko má povinnost naplnit Písmo tím, že tito tři BERANI, či BERÁNCI, kvůli tomu, aby to Česko s novým Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, mohlo zkusit proto, aby bylo ve všem po nedostatku, i pro bezdomovce Blažka z Říček, musí být spálení, i s vnitřnostmi, a to dokonalou Boží láskou, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Až budou spálení tím, že mnoho pokorných a úplně poslušných služebníků Božích, bude toto jejich spálení požadovat, nový Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, umožní vzkříšení neposlušného Česka, ze vzedmutého moře mrtvých křesťanských či ateistických sviní, psů, či NETVORŮ. DEN hořící jako pec, na zlé vzpurné svině musí přijít neprodleně, v novém novoluní. Dvojí agenti, SRIPALOVÉ, již v Anglii vstávají z mrtvých sviní. Bohem vyvolené Česko je má neprodleně následovat. Boží zákony, vzpurným sviním zahalené, jsou již odhalené. Bůh byl Pánem nad SOBOTOU, nad šestým dnem, nad šestým tisíciletím své vlády nad lidmi tím, že stvořil vzpurné a neposlušné, úplně pomatené, křesťanské, či ateistické svině, či NETVORY. Jím v Písmu vyvolené Česko, má nyní neprodleně zajistit, aby nový Kristus, ZLODĚJ, byl neprodleně PÁNEM NAD OSMÝM DNEM PÁNĚ, nad osmým tisíciletím své vlády, nad všemi národy SVĚTA. Dle své písničky Bůh vyžaduje, PSÁT nyní VŠE OD PRVNÍCH ŘÁDKŮ. Psát KNIHU ŽIVOTA těchto textů, od PRVNÍCH ŘÁDKŮ znamená psát o realizaci dokonalé Boží lásky ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bože dopřej nám, pokorným a úplně poslušným služebníkům Božím, psát vše v KNIZE ŽIVOTA, od prvních řádků, od nového DNES NAPLNĚNÍ Písma, v novém novoluní MĚSÍCE. Nové novoluní měsíce začíná v pondělí 16. 4. 2018, a končí úplňkem MĚSÍCE, v pondělí 30. 4. 2018. Uvedená pondělí jsou OSMÝM DNEM Páně, který schází pokorným, a úplně poslušným služebníkům Božím, k vrácení se k novému Kristu, ZLODĚJI. Kristus ZLODĚJ, sice již podruhé přichází v Česku na boháče jako zloděj, ale nyní z jiného důvodu, než to bylo při jeho prvním příchodu, v době POUŠTĚ čtyřiceti let socialistické spravedlnosti. V době 40-ti let pouště socialismu, Kristus ZLODĚJ přišel na boháče kvůli nastolení své socialistické spravedlnosti, uvedené v Písmu. V PRAVÉ POLEDNE, v novém novoluní MĚSÍCE, v dubnu 2018, přichází nový Kristus na boháče jako ZLODĚJ, kvůli realizaci svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Přichází kvůli nastolení své dokonalé, celosvětové majetkové roviny, jejíž zřízení je nezbytné, kvůli nutnosti nahradit energetiku založenou na fosilních palivech, energetikou obnovitelnou. V PRAVÉ POLEDNE, v dubnu 2018, přichází Kristus jako VYSVOBODITEL tím, že pokorné a úplně poslušné služebníky vysvobodí, svým neomylným rozumem, od mrtvých, to je neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. DEBILIZACE neposlušných, to je mrtvých, je způsobena odstoupením Božího rozumu. Bude pokračovat tak dlouho, dokud se Kristus nad Českem nesmiluje. Nový Kristus pokořuje neposlušné boháče i chudáky všemi možnými způsoby, uvedenými v Písmu. Pomocí pohlavních pudů, pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ, pomocí nemocí, pomocí bydlení, pomocí totální debility vládnoucí elity, atd., což bude trvat tak dlouho, až vládnoucí elita uvěří textům Písma o tom, že lidský mozek je geneticky zvířecí, a že i lidská DUŠE je stejná jako u zvířat. Bůh se do Česka vrátí, až poslušní budou ochotní realizovat Boží lásku ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Veškerý imperialistický a militaristický systém Česka a SVĚTA selhal, pro odstoupení Božího rozumu, od vzpurné, neposlušné, to je mrtvé vládnoucí elity, i od neposlušného, to je mrtvého pracujícího lži lidu. Nový Kristus se do Česka vrátí, až vládnoucí pravicová elita zajistí, že z křesťanského imperialistického, militaristického systému, nezůstane v Česku ani větev, ani kořen. Trestající Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude nikoho neposlušného a vzpurného v Česku želet. Křesťanské svině jsou zneuctěnou mrtvolou. Nemají již ani hlesnout. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Žádost o setření slz s očí bezdomovci Blažkovi z Říček. O setření slz z očí Blažkovi, jsou žádáni především úředníci z Rosic, starostka Vítková, Marta Mlčková z Říček, a nově Otec Bohu milý farář Hének. Zj.21/1až22/21, Iz.25/8,29/11,24,63/14,18,65/15,66/24. posta.up@bo.mpsv.cz, posta@uradprace.cz, daniela.kubisova@uradprace.cz, oso@mesto.rosice.cz, petr@mesto.rosice.cz, starosta@mesto.rosice.cz, Andrea.Trojanova@RosiceNasimaOcima.cz, podatelna@obec-ricky.cz, brim@mesto.rosice.cz, policie@mesto.rosice.cz, posta@mesto.rosice.cz, pexova@mesto.rosice.cz, zsrosice@volny.cz, obec@obec-ricky.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, arturc@centrum.cz, mecerodova@mesto.rosice.cz. Cokoli starostka Vítková, úředníce Marta Mlčková a ředitelka ÚP v Rosicích Daniela Kubišová, učinili bezdomovci Blažkovi, Kristu učinili. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. Po požáru dřevěné boudy, obec Říčky nechala spávat Blažka pod stanem cca půl roku. Stan Blažkovi věnovali dobří lidé, nikoli obec. Na podzim Blažek dostal novou dřevěnou boudu, a to od boháče Dorazila. Následně ho úředníci ÚP v Rosicích vyřadili ze systému podpory bezdomovců. Přes mé urgence v těchto textech KNIHY ŽIVOTA, na obci, a na ÚP v Rosicích, nedostával žádnou podporu cca rok, takže musel žebrat. Kvůli uvedeným úředníkům, ve vzedmutém moři ateistických a křesťanských sviní nastala POTOPA, a to odstoupením Božího rozumu. Nikdo neposlušný nemá o Bohu ani ponětí. Bůh se do Česka vrátí, až uvedené svině vyznají své viny. Sír.5/5,7/16,13/18až40/10,24,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd, Blažek, od kterého Bůh odstoupil svým rozumem, nebyl sám schopný si vyřídit např. potvrzení o tom, že je rozvedený, které mu při požáru shořelo. Tvrdil, že ho ÚP práce v Rosicích z evidence opakovaně vyřazuje, přestože všem tvrdí, že pro úraz kotníku nemůže dobře chodit, že mu bolí v zádech, a že jako notorický alkoholik, v žádné práci nevydrží ani po zkušební dobu. Ředitelka ÚP v Rosicích Daniela Kubišová pravila, že by měl být na soudu uznán za nesvéprávného blázna, pro neschopnost se o sebe postarat. Protože nesvéprávný není, má povinnost plnit příkazy úřednice Amandové. Protože je neplní, v systému nemá co hledat. Dle mého názoru jsou nesvéprávní blázni všichni uvedení, kteří bláznu Blažkovi znemožnili si vyřídit invalidní důchod, a kteří mu opakovaně odmítají vyplácet podporu. O nápravu se musí nyní postarat především starostka Vítková, Marta Mlčková, a Otec Bohu milý farář Hének tak, aby to Blažkovi zase nebylo k pláči. Žid.4/7,6/3,6až12/17. Ředitelka ÚP v Rosicích Daniela Kubišová se již nechala telefonicky přemluvit, a na Říčky poslala sociální pracovnice z Rosic. Dle ředitelky, úřednice měly zohlednit, že Blažek, jako alkoholik, není schopný všechny příkazy úřednice Amandové plnit, a zařídit vše tak, aby podporu dostal. Což se znovu nestalo, zřejmě Amandová, ŠIML, znovu řehtá. Starostka Vítková je také žádána, aby Blažkovi byla vyplácena i odměna 1200 Kč, i když někdy v obci nebude příležitostná práce tak, aby Blažek mohl odpracovat 20 hodin měsíčně. Tyto peníze je nutné Blažkovi přiznat místo invalidního důchodu, který je pro bezdomovce nedostupný. Starostka Vítková je žádaná, aby zajistila, aby některý podnikatel požádal o příspěvek na bydlení pro Blažka, a aby bydlení Blažkovi někde zajistila, např. na faře v Domašově. Bohu milý Otec farář Hének, má bezdomovci Blažkovi setřít každou slzu definitivně. Má povinnost v kostele kázat, že Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby se Blažek dobře a dosyta najedl, a dobře oblékl, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ. Iz.23/17až29/11až24až66/24, 2.Sam. 22/16,25,48,23/3,5,7, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. Má povinnost kázat, že se dosyta nají při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, které musí obce organizovat ve všech restauracích v Domašově, kde se pro poslušné budou dočasně vařit snídaně, obědy a večeře, což je Boží majetková rovina. Iz.11/6až63/14, 18,65/22,25až66/24, atd. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude nikoho želet. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Jediným LÉKAŘEM pro bezdomovce Blažka je mediální MISTR Kristus. Setře Blažkovi každou slzu s očí, až bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Mat.23/7, Zj.21/1. Nesvéprávné alkoholiky dělají z bezdomovců stávajíci DUCHEM CHUDÍ zákonodárci tím, že bezdomovcům neumožňují koupit si teplý oběd v restauraci. Kdyby např. ÚP v Rosicích posílal cca 2200 Kč do restaurace v Domašově, pro zaplacení obědů pro bezdomovce Blažka, byla by možná kontrola, že tyto peníze Zdeněk nezneužije. Denně by dostával oběd v jídlonosiči až na Říčky. Zdeňkovi dělá potíže si pro sebe vařit. Stává se notorikem tím, že místo oběda pije pivo. Křesťanská chamtivost, to je modloslužba, brání např. starostce Vítkové z Říček a ředitelce ÚP Kubišové tomu, aby Bůh mohl Zdeňkovi setřít každou slzu s očí. Odmítají to s novým Bohem zkusit. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2.

 

11.) Pane Topolánku, Otče Bohu milý, zakladateli celosvětového, mírového Božího království. Řím.11/28. Boží vůle je, abyste jako odborník na energetiku, jako Bohem v Písmu vyvolený nový premiér Česka, mluvil pravdu, o jedině možné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takto. Bůh dovolí Česku jít dál, do SVĚTA DUCHOVNÍHO, mírového, kde bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, když mnozí budou stejní jako Bůh, to je neomylní a mocní. Když dovedete víru v Boha k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF máte povinnost přivést k dokonalosti dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Máte povinnost usilovat o post premiéra tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO , aby aktualizovali údaje GRAFU pro minulý rok 2017. Z moci úřední nařídíte odborníkům CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., aby údaje opravili a upřesnili. GRAF je nedokonalý tím, že zde není vše uvedeno. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činila pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Ostatní kritika koncepce energetiky, je na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. A na konci předchozích kapitol PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Hospodin stále bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, pomocí HMOTNÉHO křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Děsivou temnotou katolického katechismu Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo. Již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ, žitím na výnosný trh. K.M.1/4až15/12, Iz.29/11až24až44/5,8,45/7až57/10,16,20až66/24, atd. Odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, které odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, neprodleně. Žid.6/3,6až12/28, Sír.5/5až43/26,31, Oz.2/18,9/7,12,15. Proto máte povinnost, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, usilovat o post premiéra tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO, aby údaje aktualizovali pro minulý rok 2017, takto. Máte povinnost zpochybnit energetickou koncepci neposlušných vládnoucích sviní, které lžou, že naftu a benzin nahradí elektřina či plyn, takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko. Je uvedeno 0,64 %. Obnovitelná elektřina nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. Elektřina z jádra, nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. Úvaha děkana ČVUT Hrdličky a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, na vybudování cca 40-ti kusů jaderných elektráren, pro výrobu vodíků elektrolýzou, dávno padly. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. Plynem nelze nahradit energii z ropy. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. Dle ČRo2, dle geologa Cílka, dle pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, dle ČEZU, do cca pěti let, dle vůle Boží, bude ukončena výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, ve výši 30 až 40 %. Toto množství elektřiny nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky, či z větrných elektráren, viz GRAF. Plánovat proto koncepci nahrazení nafty a benzinu, elektroautomobilizací, či provozem aut na plyn, je nesmyslem, je trestným činem. Bude vše jednodušší, když budete mluvit o koncepci energetiky pravdu. Jedině možná energetická koncepce, je koncepce Boží, kterou je neprodlené vejití do odpočinutí od díla energetické, ekologické, a mravní zhouby. Kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze se blíží, zastavit se nedá. Všechny stávající energetické koncepce vládnoucích pomatenců padly, nemožností nahradit ropu elektřinou a plynem. V době ropného kolapsu se všechno ekonomické zřítí tím, že v celém EU, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.29/11až24až47/14až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je mylně uvedeno 1 %. Řepkou nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. Kdyby např. EU chtěla nahradit energii z plynu, energii z ropy, musela by neprodleně budovat nová potrubí a nové zásobníky, což je technický nesmysl. Plynem nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Energii z ropy je nutné rozdělit na energii z benzinu a nafty, a na energii z LTO. Dále je zapotřebí uvést, jaké % ropy je použito na výrobu plastů. Aby uvedené údaje o energetickém kolapsu byly každému zřejmé, je zapotřebí, aby byly uvedeny v procentech, z celkem potřebné energie pro Česko. Odborníci na energetiku z CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., jsou opakovaně žádáni, aby uvedené rozdělení energií v % udělali, což trvale odmítají. Když vypracování uvedeného GRAFU u odborníků CZSO zajistíte, vzdá Vám Bůh chválu, a dovolí Vám vytvořit novou vládu Česka, dle svých příkazů, bez politiků pravice a levice, v textech uváděnou, v níž budete premiérem, pokud Bůh nerozhodne jinak. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Dle Sókrata, a dle Hospodina, demokracie křesťanského a ateistického lži lidu nyní totálně zkolabovala, protože všichni propadli modloslužbě, kterou je křesťanská chamtivost. Efez.5/5až15, Kol.3/15, atd. Vládnoucí hlupáci, pro odstoupení Božího rozumu, se sice tváří jako zbožní, ale svým militaristickým a imperialistickým, křesťanským jednáním pokrytců a válečných zločinců, to popírají. Křesťanský a ateistický lži lid, nevěří textům Písma o tom, že všichni neposlušní a vzpurní vládnoucí idioti, jsou usvědčení ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES ze skutků, které vedou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Česko a TVORSTVO, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, spěje do energetické a mravní SMRTI z toho důvodu, že lidé si v říjnových volbách 2017, sehnali takové DUCHEM CHUDÉ, úplně pomatené blahoslavené učitele, jakým je např. vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, emeritní NETVOR Masarykovy univerzity, politolog, zločinec pokrytec a lhář, Petr Fiala. Jeho zaslepenost je zjevná, všem úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, nemluvňátkům. 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Bhag. 15/15,16až16/1až24až18/78, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/11, Zj.1/1až18/2,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mar.4/12,7/7,13/20, Žalm33/6,37/5,11až38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, Jer.1/17až23/29,32, 31/27,32až51/58,63, atd. Tím vzešel plný počet imperialistických, militaristických pohanů, bláznů, kteří místo Bohu, slouží neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Uvedené skutečnosti jsou znamením Boha = Písma, pro vůdce nového Božího technického lidu, nového premiéra, Otce nové vlády Česka, pokorného a úplně poslušného Mirka Topolánka. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad pokorným a úplně poslušným premiérem, Otcem nové vlády Česka, Ing. Mirkem Topolánkem smiluje, Boží rozumem, ze svého milosrdenství, když Mirek Topolánek, pravičák, nezruší uvedený SOUD vládnoucích zločinců, kterých vzešel plný počet, Řím.11/25,28,32, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Když vytvoří novou vládu Česka, uvedenou dříve, a když následně svolá kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Topolánek nezůstane bez trestu, když odmítne. Bůh, při další neposlušnosti, povolá meč válek na všechny obyvatele země. Demokracie a pravda v Česku zvítězí, až bude vládnout Bůh. Až z Ing. Toplánka učiní neomylného premiéra Česka, a z neposlušného Babiše, ministra zahraničí, dle textů v kapitole 240. Nová vláda, vytvořená dle kapitoly 240, musí být úplně poslušná. Jer.1/17až25/27,29až31/27,32až51/58,63, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Bhag.15/15, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

 

12.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 29. května 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětové, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, SOUDEM. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

513. lhanus@kam.cz, projekt@komensky2020.cz,

mpaszova@kam.cz, nadace@mezinarodni-potreby.cz, petr.horacek@mezinarodni-potreby.cz, rektor@ro.vutbr.cz, stepanek@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, zivny@luther.cz, martin@luther.cz, superintendent@ecav.cz, kratka@ecav.cz, hilda.fabulya@freemail.hu, marian.cop@ecav.cz, svetlanavojnicfeldi@gmail.com, bobcsok@gmail.com, marketapilatova2@gmail.com, Slabik.David@aeskulab.cz, Kominkova.Lenka@aeskulab.cz, fickyn@centrum.cz, kabububu@seznam.cz, cesko@thomann.de, jaromir.sramek@lf1.cuni.cz, sramek.gloria@tiscali.cz, zdenek.jonak@hotmail.com, predseda@sisyfos.cz, hoky4077@gmail.com, Pilatova.Marketa@aeskulab.cz, cenek.zlatnik@gmail.com, jelinel1@fel.cvut.cz, clenskeinfo@sisyfos.cz, hospodar@sisyfos.cz, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, infoservis@czso.cz, radek.bortlik@rozhlas.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, pavel.hajek@czso.cz, info@ea.cz, jiri.trojacek@czso.cz, leonardo@rozhlas.cz, lhanus@kam.cz, kam@kam.cz, manager@komensky2020.cz, projekt@komensky2020.cz, info@najdilektora.cz, nela.kadlecova@f-nadace.cz, tesarova.drahomira@brno.cz, info@muzeum-pribram.cz, info@davidloula.cz, produkce@staletekoreny.cz, info@ceskestudny.cz, eshop@ceskestudny.cz, manager@ceskestudny.cz, petr.louda@tul.cz, vit.pospisil@gmail.com, praha@kaes.cz, oskoreny@email.cz, jsram@lf1.cuni.cz, grygar@fzu.cz, czechskepticsclub@sisyfos.cz,

514. helpdesk@centrum.cz,

cickaj@gmail.com, dusan.sajak@gmail.com, gregerova@ecav.cz, vauban@email.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v květnu 7018. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Boha uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39, 12/2, atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně, na jaře, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 70 let od roku 1948, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok OSMIČKY, 2018, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.25/11, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, 1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11. Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, Lucifer Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12.