Kapitola 239 - 70 stran.

14.02.2018 19:59

Kapitola 239 - 70 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto Boží rozhodnutí o prezidentských volbách 2018. Kdo má v Česku strhnout KAMENNÁ křesťanská, ateistická a jiná nebesa, zrušit politiky pravice a levice, a udělat NOVÝ ZAČÁTEK, je z Písma zřejmé. Jsou to orgány činné v trestním řízení, npor. Šoukal bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a předseda NSS JUDr. Baxa podatelna@nssoud.cz. Npor. Šoukal musí zajistit vládu Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi lidmi tím, že křesťanského Boha, světlonoše pekelného ohně, Lucifera OTCE faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, donutí mlet lásku ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Předseda NSS JUDr. Baxa, musí zrušit zvolení zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA Zemana info@zemanmilos.cz, prezidentem republiky. Z textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU zlého křesťanského kamení je zřejmé, že v Česku již platí dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Bohem prokletý KOZEL Zeman, a vůdce OVCÍ KSČM, BERAN Filip filip@psp.cz, musí odejít do prokletí, do VĚČNÉHO OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES, připravených Luciferům a politikům celého SVĚTA. K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27, Mat.25/32,40, Žalm33/6,102/18,27. Žádost o zrušení zvolení Zemana prezidentem, předám na podatelnu NSS. Jak.4/14. Npor. Šoukalovi, elektronicky. Kdo nerozumí textům o Boží vůli, pro vyvolené Česko, rád je objasním.

 

Na lodičce spásy, do přístavu, který je v Praze, po vzedmutém moři křesťanských, ateistických, militaristických sviní, dopluje Ing. Topolánek, jako první, úplně poslušný premiér Česka, a Bohem v Písmu vyvolený prezident, projektant Ing. Rákos, jako první poslušný prezident Česka, s pomocí Božího rozumu. Sír.5/5,7/16,39/28,42/19, 43/26,31, Iz.57/10,16,20až66/24, Oz.2/18až14/3. KAMENNÁ křesťanská obloha, z křesťanských kamení, z balvanů, z kterých Kristus nadělá Boží děti, nemluvňátka, která vzdají Bohu ZÁKONODÁRCI chválu, spadla v Česku na zem, při odeslání těchto textů, ve svátek DUCHA SVATÉHO, žijícího mezi námi, v době úplňku MĚSÍCE 31.1.2018. Vládnoucí elita Česka, stoletého Abrahama, se tím, v úplňku, stala strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. 2.Kor.13/5,8, Žalm81/4,82/5, Iz.29/11až24až 66/24, Mar.7/7,13/20, Jan1/1,5/34,43,10/34,15/25, Mat.5/3až18,21/16,23/7,24/22, Luk.1/53,3/8,17/10až34,19/44, atd. Bůh, v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů, nečiní nic tajně. Mal.3/10,16až20, Ám.3/7až8/11. V pověstech afrických kmenů Bůh uvádí, že kamennou oblohu vládnoucích balvanů, rozšířil na všechny státy. Dle Polyhistor, po dešti kamenů na pupku světa, na Domašovsku, od 31.1.18, kvůli majetkové, celosvětové, Boží rovině, nastane tma. Křesťanská tma bude trvat buď 9 dní, do pátku 9.2.2018, nebo 9 měsíců, do října 2018. Co si technický lid vybere, to bude mít. Buď hlavu nasazenou pohlavní orgány, jako u Zemana, nebo hlavu úplně poslušnou.

 

Kapitola 239 - 70 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHA 19. Česká bible kapitola 239. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Bože VŠEMOHOUCÍ, učiň prosím zázrak, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, v hlavách předsedy NSS JUDr. Baxy podatelna @nssoud.cz a npor. Šoukala bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Zbav je prokrastinace, zbav je chorobného odkládání jejich povinnosti tím, že způsobíš, že budou konat to co mají, dle textů na první straně. Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31. Kvůli tomu, že tyto dva neposlušné stroje na mletí křesťanské militaristické spravedlnosti, ztratily svoje hlavy, nemůžeš lidem v Česku setřít slzu z každé tváře. Uvedené stroje, v době potopy odstoupení TVÉHO rozumu, v únoru 2018, ztratily hlavy tím, že si je znovu nasadily na svoje pohlavní orgány proto, aby svými, geneticky zvířecími mozky, zase mohly sloužit svým Bohům, pohlavním ÚDŮM boháčů, bankéřů, politiků, zbrojařů, a tím prachům, zbraním autům, atd., místo TOBĚ, Bohu TECHNIKOVI. Kaz.3/18,8/8,9/10, Iz.24/22,25/8,29/11až24až57/10,16,20až66/24, Oz.2/18,5/7,15až12,9/7,12,15až14/3, Zj.21/1až22/21, 2.Kor.10/4až13/5,8, K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,27až19/6. Uhasili tím VĚČNÝ OHEŇ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ža.33/6,37/5až38až102/18,27. Boží vůlí je, aby Bůh TECHNIK, již měl mužský a ženský princip. Aby měl NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, vládu sedmého OKŘÍDLENCE, pravičáka, poslušného premiéra Ing. Topolánka. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28až31/10, Kaz.10/20, Zj.1/1,19/7,18/2,10, Jób5/3,14,9/13,37/18,23,40/8,14, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9, atd. Kvůli vzpurným orgánům činným v trestním řízení, nebyl nový Kristus uveden do nového chrámu, kterým je celý svět. Sk.3/21,7/41,47,17/23,30, atd. Ve svátek SVATÉHO DUCHA, při úplňku měsíce 31.1.2018, si pamatenci uvedli do chrámu svého Boha, světlonoše pekla ohně nesmyslných válek o fosilní paliva, a válek o vládu boháčů nad chudáky, děkana KKF Karlovy univerzity Lucifera Vojtěcha Novotného dekanat@ktf.cuni.cz. Uvedený hlupák dělá všechno, co Bůh v Písmu zakázal. Dle katolického týdeníku sekretariat@katyd.cz, Lucifer Novotný je vydán do moci klamu. Vyučuje, že je potřeba se stále učit poznávat Boha. Pro poslušné znalce Písma je úplně pomatený. Z Božích příkazů a zákonů ví, že nastala doba, kdy musí být zveřejněna PAMĚTNÍ KNIHA těchto textu. Nového Boha musí všichni znát jako TECHNIKA, a ne jako jeho SYNA ZATRACENÍ, jako zlou MODLÁŘSKOU STVŮRU. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid.4/7,6/3, 6,8/10,12/28, Mal.1/7až3/10,12,16,19,20, Iz.29/11až24až48/5,10,11až57/10,16,20až 66/24, atd. Orgány činné v trestním řízení proto musí naplnit Písmo. Na Božím soudu katolické svině děkana Lucifera Vojtěcha Novotného dekanat@ktf.cuni.cz, opět zavládne Boží spravedlnost, vyšší, než byla v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické rovnosti, a to dle textů Jóba. Bůh NETVORU děkanu Novotnému opět oznamuje, že se dopustil hříchu, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je jeho úplná neposlušnost. Když orgány činné v trestním řízení poslechnou, když vyvlečou tuto vzpurnou svini, od dobře placeného koryta, ke korytu opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nový Bůh TECHNIK se do Česka vrátí. Umožní řediteli Soukupovi stvořit vládu Ing. Topolánka. Žalm37/5,11,35,38až94/15,96/7,13,100/3, Jób5/3,14,9/13,36/8,15,37/18,24,40/8,14, 2.Kor.10/4až13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Petr.2/21až3/16, Žid.3/8až12/28, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sír.5/5,40/29. Jer.49/20,50/45, 2.Sam.22/16,25. Pro návrat k Bohu TECHNIKOVI, k ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký skutečně je, je zapotřebí stihnout těch pár vět, o nové vládě Česka, dále uvedených, v pořadu Soukupa z TV dotazy@barrandov.tv, nasezpravy@barrandov.tv, marketing@media-master.cz. Když Bůh umožní řediteli, pravičáku, Soukupovi jít dál, a komentovat cestu Česka, do celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arány v Praze, bude mít Soukup, z milosrdenství Božího rozumu, obrovskou moc NEOMYLNÉHO Boha, BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Aby se Bůh mohl do Česka vrátit, z milosrdenství svého rozumu, ředitel Soukup má povinnost, vyznat viny Česka. V novém DNES naplnění Písma, všichni se musí poučit z křesťanských chyb, a tím z chyb technické elity, způsobených odstoupením Božího rozumu, od neposlušných vládnoucích balvanů. Vůle Boží je, aby ředitel OKŘÍDLENEC Soukup v TV nyní zajistil, aby Česko vyšlo z potopy vzedmutého moře křesťanských, ateistických militaristických sviní, do svobody celosvětového, mírového Božího království, neprodleně, vytvořením nové vlády Česka, od novoluní MĚSÍCE, od čtvrtku 15.2.2018, do úplňku, pátku 2.3.2018. Ač holomráz je venku, žár OHNĚ SLOV Boží lásky, Božích příkazů a zákonů, plápolá v nás. Jen chtít se nebát, vše na světě změnit. Slovo nejde, pro Soukupa neexistuje. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7, Žid.4/7,6/3,6,8/10,12/28, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24až18/78, Řím.1/18až8/19,29až11/28,32, Sír.5/5,7/16,43/26, 31, Žalm33/6,37/5,11až38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30, 2.Petr.2/21, Oz.2/18,5/7,15až14/3, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20, 5.Moj. 18/18,30/12,18,32/16až43, atd. Pane řediteli Soukupe. Geneticky zvířecí tělo např. Vytřísala z twr@twr.cz, a senátora Papouška papousekz@senat.cz, kterým Bůh nyní ničí jejich dobře placená koryta, odstoupením svého rozumu, nic neznamená. Důležitý je pouze rozum Boží, nikoli rozum lidský, geneticky zvířecí. Pane Soukupe, modlete se, kvůli své bezmocnosti vůči Bohu, ať se Bůh smiluje, svým rozumem, ať s novými ministry nové vlády, dělíte kořist. Kořistí je neomylný Boží rozum, který je Boží milostí, pro úplně poslušné. Rozum od Boha dostanete jako úplně poslušný, když v TV Barrandov, sestavíte novou vládu Česka, úplně poslušnou, dále uvedenou. Žalm22/30,33/6,37/5,11,35,38,102/18,27, Iz.29/11až24až53/12,57/10,16,20až66/24, 2.Kor.10/4,13/5,8, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Bhag. 15/15,16, K.M.1/4až7/16,27,12/10,17,27,13/8až19/6, Sír.5/5,7/16,23/27až43/26,31. Svět horečně zbrojí a nesmyslně válčí, např. v Sýrii, kvůli neposlušným, nevyvlečeným. Jer.1/17,5/7,14,31,25/29a,31/27,32až49/20,50/21,45, 2.Kor.10/4,13/5,8. Nevyvlečení od svých koryt, 2.Sam.22/16, nejsou schopní uznat Boží moc nad lidmi. Nejsou schopní, do svých geneticky zvířecích mozků si naprogramovat texty Písma o tom, že Bůh nechce, aby jejich Bohem byly výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ či AUTA. Bůh chce nově naprogramovat úplně poslušné, čtením PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Žádnému pravičákovi, ani Vám, nyní nezapomene žádný skutek, žádnou lež o Bohu. Máte povinnost, jako úplně poslušný, být OKŘÍDLENCEM, a uvedenou pravdou osvobodit Česko a SVĚT, od křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Mal.1/7až3/10,16,19,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,7, 11, Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až31/27,32, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20, Žalm33/6,37/5,11až38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30, Jan1/1,8/32,43, 15/25, atd. Bůh nyní SOUDEM končí vládu technologií nad lidmi, svým ČTVRTÝM SLOVEM. Vůlí Boží je, aby ředitel Soukup ukončil veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že bude moderovat show výběru nejlepších ministrů nové vlády Česka, sestavené dle požadavku Božích, v kapitole 236-36 stran. Bůh, ZÁKONODÁRCE, povoluje lži lidu v Božím království, jediné referendum. Vybrat hlasováním, elektronicky a telefonicky, v jednom pořadu Soukupa, jednoho ministra nové vlády, z cca tří až osmi kandidátů, z řad politiků a odborníků z ČVUT, VUT v Brně, atd., kteří musí v TV Barrandov ukázat své tváře. Pro slepé harmonikáře. Nová vláda je navržená dle Božích příkazů a zákonů, v tomto složení. Od této vlády neomylných Bohů, BOŽÍCH SYNŮ královského kněžstva, DUCHOVNÍ Kristus, svým neomylným rozumem, již odstupovat nebude, která proto bude úplně stabilní. 1. Premiérem vlády svatých Boha NEJVYŠŠÍHO, je v Písmu vyvolený OKŘÍDLENEC Ing. Topolánek. info@mirekprezident.cz. 2. Ministr zahraničí. Navrhují neposlušného netvora z ANO, Babiše vlada@premierbabis.cz. 3. Boží spravedlnosti. Navrhuji KOZLA z ČSSD Dienstbiera dienstbierj@senat.cz. 4. Ministerstvo zimního stavebnictví. Navrhuji odborníky na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržené dle textů Písma ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Ministr musí být architektem a urbanistou pro výstavbu měst a sídlišť z těchto domů. 5. Zimního průmyslu. Navrhuji kandidáty, odborníky na obnovitelnou energetiku. 6. Zimní dopravy. Ám.3/15. Navrhuji kandidáty, odborníky na položení kolejí na dálnice pro regionální dopravu, a pro protažení těchto kolejí z dálnic, přes města. V Česku musí pádit, dle písničky, rychlovlaky, jak reginální, tak mezinárodní. 7. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 8. Vod a lesů. 9. Zdravotnictví. 10. Elektronického plánování. 11. Školství. 12. Výživy. 13. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Navrhuji kuchaře Pohlreicha. 14. Dokonalého naturálního plnění. 15. Kultury. 16. Volného času a životosprávy. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nepotřebuje neposlušné vládnoucí NETVORY, kteří nemají žádnou sebereflexi. Neposlušným nejde o Boha, ale o jejich dobře placená koryta. Pokrytce nepotřebuje. Potřebuje především úplně poslušné projektanty, kteří, svými projekty, energeticky úplně přetvoří celé stvoření. Pane Soukupe, budete od Boha velmi bit, když se k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, neprodleně nevrátíte, když nebudete Bohem, BOŽÍM SYNEM, Otcem Bohu milým, zakladatelem uvedené vlády Česka. Když nebudete iniciovat založení uvedené vlády svatých Boha NEJVYŠŠÍHO, do DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, do úplňku v pátek 2.3.2018, Bůh znovu zatopí celé Česko, do vzedmutého moře neposlušných sviní, odstoupením svého Božího rozumu. Všichni se rázem změní, pro úspěch show představení výběru ministrů Soukupem v TV Barrandov, když budete úplně poslušný. Když se ministr v nové vládě neosvědčí, vyměníte ho, pane Soukupe, stejným způsobem, jako jste ho vyvolil v show jeho zvolení, při hlasování telefonickém, či elektronickém. Najděte v Písmu SLOV NOVÝCH NEBES, ráj mírového Božího království. Stejným způsobem, hlasováním v televizi, je potřeba vyvolit ostatní STÁTNÍ SPRÁVU. Všichni projektanti, celého světa, pracují špatně, kvůli odstoupení Božího rozumu. Pane Soukupe, pást v TV vzpurné křesťanské vepře, a militaristická prasata, je cesta

 

do HROBU, cesta k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Pane Soukupe, jako úplně poslušný, to je jako živý, máte povinnost uvěřit opakovaně uváděným textům Písma, že v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, Bůh trestal boháče, a jejich Bohy, Lucifery kněze, nositele pekelného křesťanského OHNĚ, vězením, dle textů Jóba. Senátor Papoušek papousekz@senat.cz, a Vytřísal twr@twr.cz, kazí dobré mravy, protože Bohu, to je uvedeným textům Písma, nevěří. Bože VŠEMOHOUCÍ, volám k TOBĚ o pomoc S.O.S. Nedávej svoje uvedené ČTVRTÉ SLOVO např. Jižní Korei, kde od TEBE mají vyspělejší technologie, než má Česko, a kde, na rozdíl od Česka, TVÝM Božím rozumem, mluví v době olympiády, o celosvětovém míru. Vrať svůj Boží rozum prosím jenom někomu, jak jsi slíbil proto, aby vládnoucí BALVANY pochopily TVOU moc nad všemi lidmi. Luk.17/10,20,34. Vždyť OHEŇ SLOV NOVÝCH NEBES, je lepší než oheň olympijský. Při zahájení olympiády zde vysílali k Bohu žádost o celosvětový mír. Vysílali OOO, vysílali Oplatka, předkladatele celosvětového Božího míru. Svým OHNĚM SLOV NOVÝCH NEBES, znič Bože, v TV, u úplně poslušného ředitele Soukupa boháče, zbrojaře, vojáky, zbraně, války, atd. Bože dej, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať o slavné ministry vlády Topolánka, se losuje v TV u SOUKUPA, již v únoru 2018. Nezáleží na tom, koho lid výběrem zvolí. Záleží na Bohu, aby ministr měl Boží rozum, z Božího milosrdenství. Bože dej, ať ředitel Soukup, všechnu svou starost o TELEVIZI a Česko, vloží na Boha. Bohu, na řediteli Soukupovi, a na královském kněžstvu, na vládě Ing. Topolánka, záleží. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9. Vůle Boží je, aby NETVOŘI uvedení v textech PAMĚTNÍ KNIHY, se před VŠEMOHOUCÍM, TRESTAJÍCÍM Bohem TECHNIKEM, sklonili současně, v jedinou hodinu tím, že také ČLOVĚK úplně poslušný, ve strachu z Boha, jaký ještě nikdy nebyl, ředitel Ostrý v ČRo v Brně jaromir.ostry@rozhlas.cz, pozve v ČRo v Brně do vysílání DĚDA VŠEVĚDA, Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že bude číst, o neposlušnosti a vzpouře proti Bohu, uvedených vládnoucích drzých sviní, či NETVORŮ, z PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Nyní není možné tvrdit, ve službě svým pohlavním ÚDŮM, místo Bohu, že křesťanské a ateistické svině mají svobodnou vůli, když všichni vědí, že Kristus vede Česko do Božího království, dle textů Písma tak, že se musí naplnit do poslední čárky. Stejně tak není možné tvrdit, že nějakými metodami lze zvýšit kapacitu či paměť geneticky zvířecího lidského mozku, protože z Písma je zřejmé, že veškerá rozumnost, rukodělná dovednost, paměť, odvaha, pocit štěstí, spokojenost, pokoj i soužení, způsobené odstoupením Božího rozumu, je od jediného Boha světa. Bůh řídí každého člověka a veškeré tvorstvo, vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu. Veškeré zlo na světě dělají nyní např. tři teologické fakulty v Praze, kde ani nyní nevěří tomu, že Bůh je odjakživa TECHNIK tím, že veškeré technologie, a veškerá technika, je z rozumu Božího, nikoli z rozumu lidského, geneticky zvířecího. Až nyní je zřejmé, že je Bohem trestajícím vzpurné, a že jeho hněv, kvůli sviním z Karlovy unuverzity, neprodlévá, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Boží moc, DUCHA SVATÉHO, technika, je úplné jak nad lidmi, tak nad veškerými technologiemi. Bůh stále více boří, ničí, rozvrací a podvrací stávající technologie, založené na fosilních palivech. Svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, chce neprodleně budovat, vše technicky nové, nezávislé na ropě, plynu a uhlí. Taxikáři mají středověk. Bojují proti sobě, žerou se navzájem. Protože mají mnoho strojů, stejně jako zbrojaři. Ti se žerou navzájem, svými Bohy, zbraněmi. Přemnožená politická a náboženská zvířata, svině, NETVOŘI, v boji o koryta, se nesmyslně vybíjejí navzájem. Viz str.9až12. 2.) Slovo Boží je pro Česko velice silné tím, že v něm, ve SLOVĚ DOGONŮ, Bůh uvedl, že stvořil 7 x 2 = 14 vlád Česka, a 12 premiérů Česka. Ze sedmi premiérů Česka, pět jich padlo, Klaus, Tošovský, Zeman, Špidla, Gross. Jeden kraloval, Paroubek. Až přišel sedmý premiér Ing. Topolánek, směl zůstat jen nakrátko. Ta dravá šelma, která byla a není, je král osmý. Zjev.17/10. Osmým králem je vzpurný Ing. Topolánek, který byl premiérem osmé a deváté vlády, a nyní není premiérem. Jako neposlušný, nevyvlečený, jde do záhuby TĚLA a DUŠE. NEVĚSTKOU je vláda dvanáctého premiéra Česka, DÉMONA, ekonoma, Jidáše Babiše, vůdce čtrnácté vlády Česka. Znamením pro Topolánka jsou SLOVA DOGONŮ, 7 x 2 = 14. Je to čtrnáctá vláda DÉMONA Babiše, NEVĚSTKA. Nastává rok psa. DÉMON Babiš, má nové stráky, na vlada@premierbabis.cz, kde je jako PES. Strážný PES Babiš, neomylný ministr zahraničí, BOŽÍ SYN, Bůh, ve vládě premiéra Ing. Topolánka, se musí nauči štěkat nově, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dle Božích zákonů. Viz str.12až18. 3.) Přichází spasení, čeká nás vysvobození od samozvanců, od strojů na výrobu křesťanské many, od Lucifera, od nositele ohně křesťanského pekla, Vaďury z nabozenstvi@rozhlas.cz, a NETVORA, biskupa Holuba holub@bip.cz, bývalého vojenského kaplana. Od křesťanských lhářů, kteří doufají ve své bohatství, místo v Boha NEOMYLNÉHO, budou vysvobození spravedliví z technického lži lidu, kteří v únoru a v březnu, budou rašit jako listí. Stačí odhodit manu křesťanských katechismů, a prosadit přímou Boží cestu, opakovaně objasňované, celosvětové majetkové roviny elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. V době 70-ti let od února 1948, není nový Kristus zlodějem, jako byl v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, z toho důvodu, že veškerý majetek boháčů a chudáků shnil, kvůli konci éry fosilních paliv, a kvůli totálnímu ekonomickému kolapsu, kdy v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Vládu Babiše je nutné připomínat s proklínáním jeho debility. Není nic lepšího, než bázeň před Bohem, a nic sladšího, než realizace Božích zákonů POLE VĚDY Písma. VYDAŘENÉ MANŽELSTVÍ s DUCHOVNÍM Kristem, bude nyní s novovou vládou Česka, s NEVĚSTOU, kterou, svými skutky, má povinnost vytvořit Bohu vděčný premiér, Bohem vyvolený bohatý pravičák, z PTACTVA ODS, OKŘÍDLENEC, SEDMÝ ANDĚL, sedmý premiér Česka, Ing. Topolánek, u ředitele Soukupa, mletím nové a věčné many SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Viz str.18až23. 4.) Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@ pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, jsem stále blázen, kterému zakázali řídit auto, kvůli správnému výkladu Písma. Kdo se očišťuje křesťanským pokáním a očišťováním, 40 ti denním PŮSTEM, MODLITBOU a ALMUŽNOU, propadl energetické SMRTI, pro odstoupení Božího rozumu, od neposlušných a vzpurných křesťanských sviní. Vůlí Boží je, aby každý, kdo nového Boha chce úplně poslouchat, se nechal zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU vzpurných, vládnoucích sviní, NETVORŮ, BERÁNKŮ, svou elektronickou adresou, svým číslem 666 = www tím, že mně svoji elektronickou adresu oznámí na telefonu 546 441 154. K těm, kdo z technické elity Česka se nyní k Bohu vrátí, dá Bůh do vlastnictví veškerou PŮDU SVĚTA, a veškerý majetek SVĚTA, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Viz str.23až28. 5.) Bůh je jasnou hvězdou jitřní, třícípou až deseticípou. Viz str.28až31. 6.) Čtvrté slovo Boží, je SLOVEM SVĚTLA. Ing. Topolánk pochopí, že SLOVO DOGONŮ z Mali, o DÉMONU Babišovi, 7 x 2 = 14, je znamením pro poslušné. Čtrnáctou vládu, NEVĚSTKU, vede Babiš. Babiš má povinnost být proto pouze ministrem zahraničí. Viz str.31až34. 7.) Stroje na výrobu many kamenných, křesťanských, muslimských, židovských, hinduistických a jiných nebes, především válečníci, zločinci, prezidenti Putin, Trump a Zeman, alfa samci, tím, že mají svoje hlavy posazené přímo na svoje pohlavní orgány, nechávají z těchto kamenných nebes, padat bomby, např. v Sýrii. Chorobné odkládání úkolů a povinností, je technickým nesmyslem, což musí pochopit nejen orgány činné v trestním řízení z Rosic, ale i Lucifer OTEC farář Hének, předseda NSS JUDr. Josef Baxa sekretariat@nssoud.cz, a technický lži lid VUT v Brně. Viz str.34až37. 8.) Hlas boje musí znít proti pracovníkům OÚ farnosti Domašovska, proti Luciferu Otci faráři Hénekovi domasov@dieceze.cz. Moje datum narození je 21.9.1940 = 8. Bůh, jím v Písmu vyvolenému Česku, žehná za tři dny od mých narozenin, to je tři tisíce let před mými narozeninami, již od 24.9.2017. Viz str.37až40. 9.) Pomalý poslední soud Bohem prokletých pomatenců z Prahy a Brna. Žijí v křesťanské tmě, bez SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na PAPRSCÍCH. Jsou plesniví, shnilí, nemocní. Viz str.40až43. 10.) Boží SOUD numeroložky Lenky Suchardové l.suchardova@seznam.cz, a TV Prima agent@ davidkraus.cz. Viz str.43až44. 11.) Boží SOUD pohana Turečeka z info@mup.cz, v pořadu ČRo2 jaktovidi@rozhlas.cz. Boží SOUD volebních komisí farnosti Domašova. Viz str.44až49. 12.) Boží SOUD pomatenců Mlčkové a Pitrochy z Domašovska, a POLICIE ČR z Rosic. Viz str.49až52. 13.) Boží SOUD Světlonoše, Lucifera, Otce faráře Héneka domasov@dieceze.cz. Viz str.52až55. 14.) Lidé musí ze svého středu odstranit Jonáše, kterým je vrchní velitel branné moci, zakladatel KOZLŮ ČSSD, DÉMON, prezident Zeman. Viz str.55až59. 15.) Výklad podobenství filmu IRON MAN 2. Viz str.59až62. 16.) Boží SOUD volebních komisí farnosti Domašovska. Viz str. 62až65. 17.) Boží SOUD pohana Břetislava Turečeka z info@mup.cz, a vysílání ČRo2. Viz str.65až68. 18.) Boží SOUD všech shromážděných elektronickými adresami. Bůh se smiluje, svým rozumem, pouze nad úplně poslušnými služebníky. Veškeré slovo Boží musí být nyní pouze o výstavbě sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a o nezbytnosti jezdit pouze v rychlovlacích. Sír.5/5, 7/16,9/15,43/26,31. Ředitel SOUKUP má povinnost zajistit, aby noví ministři a projektanti se chovali stejně, jako Chrušťov při návštěvě USA. Noví ministři a projektanti, společně s TV, musí zkoumat, jak se skladuje nyní ovoce, zelenina, a ostatní potraviny, jako Chrušťov v USA. Ministři a projektanti, společně s TV musí zajistit, aby zeleninu, ovoce, a ostatní potraviny, úplně poslušní skladovali, pro svou potřebu, pro celou zimu, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v podzemním podlaží. Maso skladováno nebude, protože se bude vařit pouze z masa čerstvého. Žádná klimatizace skladů v podzemním podlaží nebude, pouze noční větrání. Co svýma rukama vytvoří, to poslušní v DOMECH spotřebují. Nebudou potraviny převážet. Z vládnoucích BALVANŮ Bůh nadělá BOŽÍ SYNY nové vlády Česka. Iz.65/22, Ří.8/19. Boží slovo musí být TĚLEM vlády Ing. Topolánka. SPOLEČNĚ STOLOVAT se bude dočasně ve všech restauracích. Česko musí být tím SLOVEM SVĚTLA, pro svět. Viz str.68až70.

 

1.) Bůh vyžaduje, abych dělal skutky, aby v novém DNES naplnění Písma, nyní v pátek, 9. února 2018, byla v Česku přivedena víra v Boha k dokonalostí celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že stále budu vycházet k vládnoucím křesťanským a atestickým vzpurným balvanům, sviním, či NETVORŮM v Brně. Žid.4/7,6/3,6až12/28, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Jer.1/17až31/27,32až51/58, Jób5/3,14,8/3,9/13,37/18,40/8,14, Žid.4/7,6/3,6,8/10, 12/28, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Protože se VŠEMOHOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE bojím, strachem jaký ještě nikdy nebyl, na Hromnice jsem zase procházel Brnem, a roznášel text z první strany této kapitoly, ve formátu A5. Text jsem předal na podatelny NSS, JUDr. Baxovi, KSZ v Brně JUDr. Sladkému, ČRo v Brně řediteli Ostrému, MU rektoru Bekovi, a Luciferovi, světlonoši křesťanské tmy, drzému znalci Písma, biskupu Cikrlemu. Na předávaný list jsem napsal. Máte povinnost ukončit neposlušnost, a jako úplně poslušní, svými skutky, naléhavě volat k Bohu, o vrácení Božího rozumu, především pro technickou elitu lži lidu Česka a SVĚTA. Když neodložíte podřízení se jedinému Bohu SVĚTA, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, o další dny, možná, že jediný Bůh SVĚTA, neučiní Česku zlo, které v Písmu ohlásil, a to kvůli vzpouře všech vládnoucích pomatenců z Domašovska, Brna a Prahy, proti nastolení Boží, mírové, dokonalé majetkové roviny, Česka a celého SVĚTA, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, opakovaně objasněné. Poselství o Boží vůli, pro Bohem vyvolené Česko, je úplné. Nikdo proto nemá výmluvu se k Bohu nevrátit. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jonáš3/8, 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16až12/10,17,27až13/8. Bůh, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, objasňuje některé texty Písma, až nyní. 1.Kor.1/27,14/22,32,36,15/14,29,33,43, K.M.1/4až7/12,16, Bhag.15/15,15, atd. Vládnoucí KAMENÍ, KOZEL prezident Zeman, BERAN Filip, JUDr. Baxa, npor. Šoukal, JUDr. Sladký, Lucifer farář Hének, NETVOR biskup Cikrle, svině rektor Bek, jsou již sraženi z kamenných nebes na zem proto, aby je všichni viděli, v zrcadle SLOV NOVÝCH NEBES tak, jak je vidí Bůh, jako NETVORY, či jako svině. Vůle Boží je, aby uvední NETVOŘI se před VŠEMOHOUCÍM, TRESTAJÍCÍM Bohem, sklonili současně, v jedinou hodinu tím, že ČLOVĚK, pokorný a úplně poslušný, ve strachu, jaký ještě nikdy nebyl, ředitel Ostrý v ČRo v Brně jaromir.ostry@rozhlas.cz, pozve v ČRo v Brně do vysílání DĚDA VŠEVĚDA, Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že bude číst, o neposlušnosti a vzpouře proti Bohu, uvedených vládnoucích drzých sviní, či NETVORŮ, z PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Dle pohádky z ČRo2, a dle Písma, uvedené stroje na výrobu křesťanské a ateistické many, s hlavami posazenými přímo na své pohlavní orgány, ve zlém myšlení, svých geneticky zvířecích mozků, mají být jako nemluvňata, ale v dobrém myšlení, být jako dospělí, pochopením Boží moci nad svými TĚLY, geneticky zvířecími. Nyní není možné tvrdit, ve službě svým pohlavním ÚDŮM, místo Hospodinu, že křesťanské a ateistické svině mají svobodnou vůli, když všichni vědí, že Kristus vede Česko do Božího království, dle textů Písma tak, že se musí naplnit do poslední čárky. Stejně tak není možné tvrdit, že nějakými metodami lze zvýšit kapacitu či paměť geneticky zvířecího lidského mozku, protože z Písma je zřejmé, že veškerá rozumnost, rukodělná dovednost, paměť, odvaha, pocit štěstí, spokojenost, pokoj i soužení je od Boha. Bůh řídí každého člověka a veškeré tvorstvo, vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jonáš3/8, Jób5/3,14až9/13až37/18,23,40/8,14, Mal.3/10,16,19,20, 2.Kor.10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,16, Iz.29/11až24,45/7,57/10,16,20,66/24, 1.Jan.2/26,3/2,10,5/2,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Gal.1/7,3/20,6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 1.Kor.1/27,10/11,13/12,14/20,33,36,15/14až33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Zach. 2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Bhagav.1/1až15/15,16až16/13až24až18/78, atd. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mně až nyní umožňuje objasnit texty Písma o ŠESTÉM a SEDMÉM DNI PÁNĚ, o šestém a sedmém tisíciletí, o křesťanství, nyní STŘÍBRU ODVRŽENÉM, a o ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, který se začal již v roce 2000. Proto je nyní, v roce 2018, PRAVÉ POLEDNE osmého tisíciletí, roku 7018. Stvoření světa za SEDM DNÍ, za SEDM TISÍC LET, je objasněno v dalších textech. Iz.29/11,24,59/10, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58,2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, 1.Moj.1/3až2/3, atd. Bůh, pomocí SOUDU vládnoucích sviní, vyhledává to, co v děsivé temnotě křesťansví, Česko zapomělo. Na Hromnice 2018 je jasné, že Česko zapomělo i na hromničky. Ve středověku si lidé četli Písmo sami, a proto se Boha báli v době bouřek. Věřili textům Písma o tom, že některé vichry Bůh stvořil jako trest. Ve svém hněvu, jim dal jejich běsnící sílu. Nyní Písmo nikdo nečte. Nikdo nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že vyvolené Česko, nepřekročí SLOVO o tom, být královským kněžstvem. Proto nyní uvádím ještě objasnění textů o vyzbrojenní Česka mocí z výsosti. Luk.24/44, Sír.5/5,7/16,13/18až39/28až43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13, 4/17,5/2,7,9, atd. Veškeré zlo na světě dělají nyní např. tři teologické fakulty v Praze, kde ani nyní nevěří tomu, že Bůh je odjakživa TECHNIK tím, že veškeré technologie a veškerá technika, je z rozumu Božího a nikoli z rozumu lidského, geneticky zvířecího. Vstoupit do vzedmutého moře zlých militaristických sviní, po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, chtěli neposlušní. Nikdo nechce nastolit úplnou poslušnost žití v celosvětové, Boží majetkové rovině, energeticky neotřesitelné. Bůh v Česku má již mužský a ženský princip. Boha TECHNIKA a NEVĚSTU, vládu Topolánka. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8, atd. Nyní se Boha nikdo nebojí, protože Bůh není ani VICHREM, např. na olympiádě, ani TECHNIKEM. Najít Boha, jaký skutečně je, znamená mlet jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY, o energetice. Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Až nyní, na SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických imperialistů, je jasné, že nový Bůh je především technik. Až nyní je zřejmé, že je Bohem trestajícím, a že jeho hněv již neprodlévá. Všichni pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, musí chápat moc DUCHA SVATÉHO, technika, který má moc nad veškerými technologiemi. Bůh stále více boří, ničí, rozvrací a podvrací stávající technologie, založené na fosilních palivech proto, aby mohl neprodleně budovat, svým Božím technickým rozumem, vše energeticky nové, nezávislé na ropě, plynu a uhlí. Vyžaduje, aby nyní všichni světlonoši ohně křesťanského PEKLA, např. Satani tří teologických fakult Karlovy univerzity, a Masarykovy univerzity, či pekelník Lucifer OTEC farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz, učili lid poznávat nového Boha, technika, jaký ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je. Bůh vyžaduje, aby Česko neprodleně zajistilo, aby pomocí zbývajících fosilních paliv, bylo možné vše na světě přetvořit, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Jer.1/17,31/27,32,51/58, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Proto již všichni úplně poslušní služebníci Boží technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, odborníci na energetiku, a jejich Bůh, premiér Ing. Topolánek, musí pochopit, proč se trojúhelník mezi Floridou, Bermudami a Portorikem, nazývá TROJÚHELNÍKEM SMRTI. Je to z toho důvodu, že trestající Bůh ukazuje svou moc, jak nad lidmi, tak nad veškerými technologiemi, které stvořil, svým Božím rozumem. Zabíjí jím vyvolené neposlušné a vzpurné militaristické a imperialistické svévolníky, MLÝNEM BOŽÍM za to, že se technický lži lid spolčil, proti Bohu technikovi, s Lucifery kněžími, s nositeli pekelného ohně děsivé temnoty katolického a jiného katechismu. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8.

 

2.) TROJÚHELNÍK SMRTI mezi Floridou, Bermudami a Portorikem, souvisí s výkladem Písma o tom, že nyní, když zrním na sýpce musí být vláda pravičáka, OKŘÍDLENCE z ODS, sedmého ANDĚLA, sedmého premiéra Česka, osmé vlády Česka, Ing. Topolánka, zřízená dle textů v kapitole 236-36 stran, trestající Bůh převrací vozy, to je auta, i s těmi, kdo na nich jezdí, kvůli konci éry fosilních paliv, kdy v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Správný výklad Písma, je Božím milosrdenstvím. Žalm107/10až43, Ageus1/9až2/18,19,22, Jób37/18,23,39/7,40/8,14, Mich.2/3,4,10, 4/12,5/4,9, Nah.1/4,9,2/5,14,3/10, Zach.8/16až13/4,8, Iz.22/11,18,29/11až24,31/1,9, 45/7,47/14až57,10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Zj.1/1,18/2,10, atd. TROJÚHELNÍK SMRTI mezi Floridou, Bermudami a Portorikem, souvisí s výkladem numeroložky Lenky Suchardové l.suchardova@seznam.cz, na TV Prima zpravodajstvi @iprima.cz, agent@davidkraus.cz, kde objasňovala numerologii pro rok 2018, dle dalších textů. Lenka Suchardová pravila, že řidiči, kteří mají na SPZ číslo 27, nebo 29, jezdí velmi hazardně. Dle svého nového slova, Bůh zabíjí každého, koho si vyhlédne s číslem SPZ, kde je dvojčíslí 27 a 29. Bůh naplňuje Písmo tím, že se skloní k modlitbě pokorných a úplně poslušných služebníků Božích, kteří budou usilovat o úplné zničení slov kamenných křesťanských nebes křesťanských Luciferů. Kvůli mletí děsivé temnoty Luciferů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, Bůh trestá nejen technický lži lid, odstoupením svého rozumu, ale veškerý lži lid, který nevěří textům Písma o číslech 2, 7 a 9, dle výše uvedených textů Písma, o ničení vozů, to je aut. Ag. 2/22, Žalm33/6,102/18,27, 2.Kor.10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11, 14/3, Ez.3/4,21až28/9až39/8,13,21,29, atd. Číslo dvě je číslem DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO, NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, do Česka. Žid.9/27, Bhagav.15/15,16,16/13až24, Iz.29/11až24až33/22až66/24, Žid.9/28, Dan.11/39. Číslo 7 je číslem sedmi vládnoucích politických stran Česka, sviní, NETVORŮ, vládnoucích do voleb, které, pro neposlušnost, pro neschopnost se k Bohu TECHNIKOVI vrátit, nezchřadly. 2.Petr.2/21,3/4,8,16, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jer.1/17až6/19až15/9, Jób9/13, atd. Čislo 7 je také číslem sedmého premiéra Česka, osmé a deváté vlády Česka, Ing. Topolánka, pravičáka, OKŘÍDLENCE z ODS. který byl sedmých premiérem, osmé a deváté vlády Česka. Nyní je jeho údělem být premiérem Česka, úplně poslušným. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Zj.1/1až18/2,10až22/21, Kaz.3/18,8/8až10/20, Jób37/18,23,39/7,40/8,14, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Kor.10/4, atd. Číslo devět je číslo lidské dokonalosti. Je to číslo devíti vládnoucích politických stran Česka, kde již nelze rozeznat pravici od levice, pro odstoupení Božího rozumu. Čislo 10 má již Bůh, který je alfou a omegou, který byl u vzniku politických stran, a bude i u jejich konce. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Zj.21/1až22/21, Iz.41/4. Dle numeroložky Lenky Suchardové je číslo 5, velice silným číslem. Je to číslo pěti nových Bohů. Velmi silné SLOVO Boží má Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán a SLOVO DOGONŮ z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Toto slovo Boží je pro Česko velice silné tím, že v něm, ve SLOVĚ DOGONŮ, Bůh uvedl, že stvořil 7 x 2 = 14 vlád Česka, a 12 premiérů Česka. V první polovině sedmi premiérů Česka, pět jich padlo, Klaus, Tošovský, Zeman, Špidla, Gross. Jeden kraloval, Paroubek. Až přišel sedmý premiér Ing. Topolánek, směl zůstat jen nakrátko. Ta dravá šelma, která byla a není, je král osmý. Zjev.17/10. Osmým králem je vzpurný Ing. Topolánek, který byl premiérem osmé a deváté vlády, a nyní není premiérem. Jako vzpurný a neposlušný, jako nevyvlečený, jde do záhuby svého TĚLA, geneticky zvířecího, a své DUŠE, která je stejná, jako u zvířat, pro odstoupení rozumu trestajícího Boha. Zjev.17/10,18/2,10, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Místo Hospodina ZÁKONODÁRCE, přišel zločinec vůdce desáté vlády Česka, premiér Fischer. Nyní je NEVĚSTKOU vláda dvanáctého premiéra Česka, Zj.17/15, DÉMONA, ekonoma, Jidáše Babiše, vůdce čtrnácté vlády Česka. Slouží výrobkům lidských rukou, svým Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM. Třináctý Jidáš, třináctý premiér, jmenovaného SENÁTEM, který zase bude sloužit svým Bohům, PRACHŮM a ZBRANÍM, místo Bohu, již nesmí být. Znamením pro Topolánka a pro Česko jsou SLOVA DOGONŮ, 7 x 2 = 14. Je to čtrnáctá vláda DÉMONA Babiše. Nastává rok psa. DÉMON premiér Babiš, má nové stráky, na vlada@premierbabis.cz, kde je jako PES. Strážný PES Babiš, nový, neomylný ministr zahraničí, BOŽÍ SYN, Bůh, ve vládě premiéra Ing. Topolánka, se musí naučit štěkat nově, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dle Božích zákonů. Boží hněv, kvůli němu, meposlušnému, již neprodlévá. Iz.56/10,57/10,16,20, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Řím.1/18,8/19, 11/28, Žalm33/6,81/4,82/5,102/18,27, Bhag.15/15,16, Jan1/1až10/34,15/25, atd. Vše staré, militaristické, musí být v Česku zapomenuto proto, aby nezapadlo SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, aby MĚSÍC Koránu neubýval, protože Bůh je SVĚTLEM VĚČNÝM pouze v tomto slově, které se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Iz.58/13,60/20,63/14,18,65/1,15,17,22,66/24, Bhag.15/15,16, Sír.5/5,42/19,24,43/31, atd. Prvním premiérem Česka musí být pokorný, a úplně poslušný OKŘÍDLENEC, ANDĚL, Bůh, BOŽÍ SYN, Otec Bohu milý, ZAKLADATEL celosvětového, mírového Božího království, Ing. Mirek Topolánek. Vůle Boží je, aby technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti a odborníci na energetiku z infoservis@czso.cz, pojali neposlušnou a vzpurnou vládu premiéra DÉMONA Babiše v nenávist, a obrali ji o všechno tím, že začnou mlet dokonalou lásku ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Odkládat nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků celého SVĚTA, je technický nesmysl. Bože, který vyžaduješ naplnit Písmo do poslední čárky, učiň zvolení Ing. Topolánka premiérem, u ředitele Soukupa v TV Barrandov, již v únoru 2018. Naodkládej ze dne na den učinit z Česka BOŽÍHO SYNA, BOŽÍ LID, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, které veškerou starost o Česko, a celou zemi, svěří Hospodinu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Ať silné číslo, pětka, kterou je jediný Bůh SVĚTA, opustí NETVORA, kandidáta na prezidenta Drahoše, již v únoru 2018, a ne až říjnu, dle předpovědi numeroložky Lenky Suchardové l.suchardova@seznam.cz. Lásku k výrobkům lidských rukou, k PRACHŮM, ZBRANÍM. AUTŮM, Bůh mění na zlou nemoc. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Bhagav.15/15,16až16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Ing. Topolánek, SEDMÝ ANDĚL, pravičák z ODS, jeden z těch sedmi prvních premiérů Česka, jako první premiér Česka, úplně poslušný, se musí obklopit svými ministry, vybranými dle kapitoly 236-36 stran, jako NEVĚSTA. Jeho vláda bude NEVĚSTOU, až Ing. Topolánek, čtením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se připraví vládnout spravedlivě, a v Boží bázni. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Zjev.1/1až18/2,10až19/7,8až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Iz.29/11až24,49/17,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mladík, premiér Gross, pátý premiér Česka, je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, že ho Bůh již zabil za to, že využil své funkce, k realizaci své chamtivosti, která je křesťanskou modloslužbou. Dle plus@rozhlas.cz, sto milionů Kč, získal s pomocí DÉMONA Babiše. Iz.3/4,5/4,16až57/10,16,20až66/24, Kol.3/5, Ez.28/9, atd. Pro Ing. Topolánka, a pro pokorné a úplně poslušné Česko, platí texty Písma o tom, že stávajících dvanáct APOŠTOLŮ, dvanáct premiérů Česka, a stávající tři vzpurní a neposlušní prezidenti Česka, NETVOŘI, svině, musí být úplně zapomenutí, protože Hospodin v Česku, tvoří vše nové, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 2.Kor. 10/4,13/5,8, Jer.31/27,32, Job.13/9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, K.M.1/4až19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24.

 

Proto, v případě úplné poslušnosti, pravičáka z ODS, OKŘÍDLENCE, premiéra Ing. Topolánka , již v únoru 2017, nebude Ing. Topolánek třináctým premiérem, nebude Jidášem, který slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM, ale bude premiérem PRVNÍM, nejenom v Česku, ale prvním na SVĚTĚ tím, že bude sloužit nikoli neposlušným a vzpurným lidem, ale Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Proto bude ve WIKIPEDII zapsán v novém odstavci premiérů Česka, v celosvětovém Božím království, jako premiér PRVNÍ, první vlády Česka. Proto není čeho se bát. Jakmile bude prvním premiérem pokorným a úplně poslušným, jakmile v Česku nebude ani jeden Jidáš, který by sloužil PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM, místo Bohu, bude Hospodin nad Českem bdít, svým Božím rozumem tak, že bude sázet vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Bude ve všem po nedostatku, když to premiér Ing. Topolánek s novým Bohem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM zkusí. Vzpurní a neposlušní premiéři a prezidenti SVĚTA, budou spálení ŽÁREM OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V tomto případě, bude Česko HLAVOU všech národů, a ne CHVOSTEM. Kdo se Česka dotkne, dotkne se zřítelnice Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, odjakživa. Nové DNES naplnění Písma začíná v novoluní MĚSÍCE, ve čtvrtek 15.2.2018, a končí vítězstvím DUCHA SVATÉHO, v době úplňku MĚSÍCE, v pátek 2.3.2018. Bůh nepovolí, nepocítí lítost. Neposlušné neželí. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33. Pane řediteli TV Barrandov Soukupe dotazy@barrandov.tv, nasezpravy@barrandov.tv, marketing@media-master.cz. Dle dalších textů, máte povinnost osvobodit Česko a svět pravdou o Česku, které DUCHOVNÍ Kristus vede tak, jak si to v Písmu předsevzal. Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/32,40, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/32,42,12/43,15/25,16/8, atd. Jste vyzbrojen mocí z výsosti, kterou je MANA NOVÁ a VĚČNÁ, o vyvolení TV Barrandov, naplnit Boží vůli tím, že dáte Bohu TECHNIKOVI, mužskému principu, princip ženský. Principem ženským je NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, vláda sedmého OKŘÍDLENCE, pravičáka z Bohem nenáviděného PTACTVA ODS, úplně poslušného premiéra Ing. Topolánka. Boží vůle je, abyste nezrušil tento SOUD neposlušných a vzpurných hlupáků. Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, 1.Tim.1/7,4/1,8,5/24,6/10,20, Zj.1/1,18/2,10,19/7,8,13,20/12až21/1až22/21, Kaz.3/18,8/8,10/20, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Vůli Boží je, aby v nové vládě, pokorné a úplně poslušné, byli také politici pravice a levice, nejlépe bývalí komunisté, BERAN Ing. Topolánek, jako premiér, a bývalý komunista, BERAN, DÉMON Babiš, jako ministr zahraničí. ŽENA, NEVĚSTA, úplně poslušná vláda premiéra Topolánka, v pořadech TV Barandov, se musí ucházet o MUŽE, o DUCHOVNÍHO Krista, o KOŘIST, o jeho Boží rozum, o Boží milosrdenství. Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Jud.12, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Jer.1/17,12/2,4,16,23/29,32,25/27,29,31/22,27,32,34/20,36/32,51/7,17,36,45,58,63, 2.Kor.10/4až13/5,8, K.M.1/4až7/12,16,27až12/10,17,27až19/6, Iz.29/11až24až53/12, atd. Pane řediteli TV Barrandov Soukupe. Není čeho se bát, protože Bůh bude nad Českem bdít, svým Božím rozumem, když budete plnit Boží vůli. Bůh již v Česku učinil všechno, co se dle Písma mělo stát. Proto umožňuje premiéru Ing. Topolánkovi, svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Zde bude také rozhodnuto o zrušení všech Bohů lidí, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT. Pane řediteli Soukupe. Máte povinnost uvěřit textům Písma, že Bůh potrestal a trestá ekumenické církve, ČARODĚJNICE za to, že si zase porodili SYNA ZATRACENÍ, zlou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu Lucifera Vojtěcha Novotného dekanat@ ktf.cuni.cz, a mletím krutého jedu promyšlených ekonomických vychytralostí o trhu. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18až14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Nesnáší, když křesťanské svině v době Velikonoc, 40 dní očišťují dědičný hřích, který je k SMRTI lidstva, kterým je tradiční neposlušnost, PŮSTEM, MODLITBOU a ALMUŽNOU. Kvůli neposlušnosti, která je nyní hříchem k energetické SMRTÍ Česka a SVĚTA, neposlušné zlé svině nelze uzdravit ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Mar.4/12,7/7,13/20, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,33/22,48/5až11,57/10,16,20,58/4,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Pane řediteli TV Barrandov Soukupe. Bůh naplnil Písmo o Česku do poslední čárky tím, že po prezidentu Masarykovi, který dělal průzkum země, pomocí UNITÁŘŮ, pomocí SLUNCE Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, potrestal Česko za viny. Za jeden den očišťování dědičného křesťanského hříchu, který je nyní k energetické SMRTI lidstva, kterým je tradiční neposlušnost, PŮSTEM, MODLITBOU a ALMUŽNOU neslo Česko následky svého smilstva s boháči, se zbrojaři, a s Lucifery kněžími všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC. Za každý den VELIKONOČNÍHO očišťování, jeden rok trestu. Za čtyřicet dnů křesťanského PŮSTU almužnou, charitou, modlitbou, Iz.58/4, čtyřicet let POUŠTĚ Boží socialistické, komunistické spravedlnosti. Tak křesťanské vzpurné Česko pocítilo Boží hněv, celých čtyřicet let. Bůh trestal Bohy křesťanských hlupáků, vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, boháče, bankéře, Lucifery kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, atd., jak si to v textech JÓBA předsevzal. Dával mnohé chamtivé pokrytce, zločince, lháře, hlupáky, do vězení, pod zámek. Místo neposlušného vládnoucího dobytka, musí nyní vládnout dobytek poslušných LÉVIJCŮ. 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Iz.5/4,16,9/1,24/22,29/11až24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. Pane řediteli TV Barrandov Soukupe. Vše o Česku je jasné a ohalené. Proto máte povinnost naplnit Písmu tím, že pozvete do vysílání novou Boží vládnoucí trojici, s Boží mocí výkonnou, úplně poslušnou, nového premiéra Česka, PINCHASE Ing. Topolánka, ministra zahraničí, PINCHASE Babiše a prezidenta Česka, PINCHASE projektanta Ing. Rákose. Musíte zajistit, aby Bohu ZÁKONODÁRCI neprodleně patřila celá země, a veškerý majetek, který shnil, kvůli nové koncepci energetiky, uvedené v Božím slově. 1.Kor.4/20, Jak.2/9,22až5/1, Sír.5/5,7/16,43/26,31až45/23, Žalm106/30, 4.Moj.25/11.

 

3.) Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který ODJAKŽIVA žije mezi námi, byl ZLODĚJEM, v době svého prvního PŘÍCHODU do Česka, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. V této době naplnil texty Písma tím, že chytil do provazů utrpení mnohé boháče, bankéře, politiky pravice, NETVORY, a jejich Bohy, drzé světlonoše ohně křesťanského PEKLA, mnohé Lucifery, či Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Nemusel proto nečisté, neposlušné, mrtvé, křesťanské a ateistické svině, vyšetřovat. Česko vede odjakživa, dle svého předsevzetí, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Mat.5/3až18, Žid.3/8,6/3,6,8/10,9/27,12/28, Ám.3/7,5/10až25,8/11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3,14,9/13,20/15,21/14,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 1.Tes.4/6,16,5/2, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29, Kaz.3/18, 8/8,9/10,12/3,atd. Za vlády BERANŮ, komunistů, dal Bůh, bohaté svině, a jejich Bohy, Lucifery či Satany kněze, do vězení, pod zámek, pomocí nedokonalé spravedlnosti komunistů za to, že prohlásili svoji křesťanskou, militaristickou, imperialistickou spravedlnost bankéřů, zbrojařů, politiků pravice, žijících na výnosný trh, za jedině možnou a správnou cestu Boží. Za to, že prohlásili křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, za jediného Boha SVĚTA. Za to, že lhali, a i nyní lžou, že jejich křesťanský Bůh, SYN ZATRACENÍ, který je MODLÁŘSKOU STVŮROU, jim odpustil všechny hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Vládnoucí svině, které Bůh, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, znovu SOUDÍ, ztratili nyní své Boží hlavy, s Božím, neomylným rozumem tím, že si je nasadili přímo na své pohlavní orgány z toho důvodu, že znovu chtějí sloužit svým pohlavním údům, místo NEOMYLNÉMU Bohu, TECHNIKOVI, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, DUCHU SVATÉMU, který žije odjakživa mezi námi. Přichází spasení, čeká nás vysvobození od ztroskotanců, zaprodanců a samozvanců, od strojů na výrobu křesťanské many, od Lucifera, od nositele ohně křesťanského pekla, Vaďury z nabozenstvi@rozhlas.cz, a od vzpurného NETVORA, biskupa Holuba holub@bip.cz, lamberk@bip.cz, bývalého vojenského kaplana. Od křesťanských lhářů, kteří doufají ve své bohatství, místo v Boha NEOMYLNÉHO, budou vysvobození spravedliví z technického lži lidu, kteří v únoru a v březnu, budou rašit jako listí. Stačí odhodit manu křesťanských katechismů, a prosadit přímou Boží cestu, opakovaně objasňované, celosvětové majetkové roviny elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Správná cesta Boží, energeticky neotřesitelná, je opakovaně objasněná technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, odborníkům na energetiku z infoservis@czso.cz, a jejich Bohu, novému premiéru Česka, sedmému ANDĚLU, pravičáku, Ing. Topolánkovi. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,11/6,29/11až24,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,23až66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Bhag.15/15,16,16/13, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Nyní přichází Bůh TECHNIK, takový, jaký v Písmu skutečně je, do Česka PODRUHÉ, již nikoli jako ZLODĚJ, ale jako SPASITEL a VYKUPITEL všech Bohů, BOŽÍCH SYNŮ TECHNICKÉHO LIDU VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z infoservis@czso.cz, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO. Stačí nyní mít za ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCHA SVATÉHO, TECHNIKA. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. V době 70-ti let od února 1948, není nový Kristus zlodějem, Iz.23/17,29/11až24, Jer.1/17,24/11,31/27,32, Zach.7/5,8/16,13/4,8, 1.Tes.4/16,5/2, jako byl v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, Žid.3/8,6/3,6,8/10,12/28, Sk.3/21,7/41, 17/23,30, Mar.4/12,7/7až13/20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, z toho důvodu, že veškerý majetek boháčů a chudáků shnil, kvůli konci éry fosilních paliv, a kvůli totálnímu ekonomickému kolapsu, kdy v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.29/11až24až47/14. Vládu Babiše je nutné připomínat s proklínáním jeho debility. Není nic lepšího, než bázeň před Bohem, a nic sladšího, než realizace Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Sír. 5/5,7/16,23/19,26,27,42/19,24,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jud.12. VYDAŘENÉ MANŽELSTVÍ s DUCHOVNÍM Kristem, bude nyní s novovou vládou Česka, s NEVĚSTOU, kterou, svými skutky, má povinnost vytvořit poslušný, a novému Bohu vděčný premiér, Bohem vyvolený pravičák, z PTACTVA ODS, OKŘÍDLENEC, SEDMÝ ANDĚL, sedmý premiér Česka, Ing. Topolánek, u ředitele Soukupa, mletím nové a věčné many SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jer.1/17až3/14až31/27,32až51/58, 2.Kor.13/5,8, Zj.1/1až18/2,10,19/7,8, Jób5/3,14,9/13,34/24,36/8,15,37/18,40/8,14, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20, Iz.29/11až24,33/22až49/18,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Nevěsta, vláda sedmého premiéra, anděla Ing. Topolánka, uvedená v kapitole 236-36 stran, se musí připravit vládnout v Boží bázni, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech. Př.8/13,17, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Zj.1/1až19/7,8, Kaz.8/8,10/20, Jób40/14, Iz.49/18,65/23, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. NEVYDAŘENÉ MANŽELSTVÍ s DUCHOVNÍM Kristem, je nyní se stávající vládou Česka, s NEVĚSTKOU, s vládou vzpurného DÉMONA, ekonoma, dvanáctého APOŠTOLA, premiéra Babiše, kterého Bůh boří, odstoupením svého Božího rozumu. ze svého milosrdenství. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Jer.1/17až31/27,32, Jud. 12, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zj.1/1až17/16, Žalm37/5,11,35,38až104/30až107/10,18,27,30,43, atd. Bůh nyní, na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ, své vlády nad lidmi všech států SVĚTA, žádné APOŠTOLY nechce. Vyžaduje, aby BOŽÍ SYN, OTEC Bohu milý, zrní na sýpce, zakladatel královského kněžstva vládců celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, premiér Ing. Topolánek, Bohu TECHNIKOVI zajistil vládu nad celým SVĚTEM, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pohroma bude strašná v okamžiku, až bude možné mluvit pravdu o Bohu. Až se zřítí KAMENNÁ NEBESA ze vzpurných vládnoucích BALVANŮ všech států SVĚTA. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kol.3/5, Zjev.1/1až16/15,16,21až22/21, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Efezs.5/5,7,15,6/17, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Z Písma je zřejmé, že nový Bůh, TECHNIK, jehož hněv již neprodlévá, stvořil křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, pouze na dva dny, pouze na dva tisíce let, a to na šestý a sedmý den, na šesté a sedmé tisíciletí, své Boží vlády nad celým SVĚTEM. Sír.5/5až7/16až42/19,24až43/26,31, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Jeden křesťanský den, již není jako dva křesťanské dny, není jako dva tisíce křesťanských let tím, Sír.46/4, že na konci druhého křesťanského dne, ještě před rokem 2000, v roce 1998, v blázinci v Bohunicích v Brně, u MUDr. Radimského, se DUCHOVNÍ Kristus, TECHNIK, vyvyšuje SOUDEM hlupáků, STROJŮ na výrobu křesťanské many, na výrobu lží, na výrobu pokrytců, zločinců a křesťanských lhářů. Sír.5/5,7/16,42/19,24,43/26,31až46/4, 2.Petr.2/21až3/16, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6. Bůh dal Česku křesťanskou manu, které si dá čestné jméno IZRAEL, pouze na dva dny, pouze na sobotu a neděli, to je na šesté a sedmé tisíciletí, krutého zmijího jedu mletí děsivé temnoty katolického katechismu, zločince Vaďury z nabozenstvi@rozhlas.cz, a biskupa Holuba holub@bip.cz, bývalého vojenského kaplana. Iz.29/11až24až44/5,8, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3až10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31,46/4,8.

 

Bůh má odpor k vyvolenému Česku a Slovensku. Rusko pronárodem není. Sír.50/25, K.M.1/4až7/27, atd. STROJŮM na výrobu děsivé tmy, krutého zmijího jedu katolického katechismu, a na výrobu promyšlených, ekonomických vychytralostí, premiéra DÉMONA Babiše, na výrobu programu jeho vlády, naprosto nesmyslné energetické koncepce Česka, vracím vše, bez meškání, na jejich hlavy, již od roku 1998. Stávající vlády Česka jsou a byly NEVĚSTKY, stávající ekumenické církve Česka, odjakživa jsou ČARODĚJNICE. NEVĚSTKU – stávající vládu, a ČARODĚJNICE – ekumenické církve, jejich vůdce, např. premiéra DÉMONA Babiše, a nositele pekelného ohně, Lucifera Vaďury z nabozenstvi@rozhlas.cz, a vzpurného NETVORA, Lucifera biskupa Holuba holub@bip.cz, bývalého vojenského kaplana, není možné nechat naživu, to je u dobře placeného koryta, již ani jeden den. Přichází spasení, čeká nás vysvobození od uvedených ztroskotanců, zaprodanců a samozvanců, zločinců, SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Uvedené STROJE, ztratily hlavy tím, že si je posadily přímo na své pohlavní orgány. Místo Bohu TECHNIKOVI, chtějí sloužit svým pohlavním údům. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.15/8až21/30. Dle písničky od Krista, kvůli energetickému spasení, je nezbytné odhodit závaží, to je Bohy uvedených zločinců, lhářů a pokrytců, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ a AUTA. Vteřinový strach souží již pouze lháře, zločince a pokrytce. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18, 6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Bože TECHNIKU, SOUDČE a ZÁKONODÁRČE, který můžeš, ze svého milosrdenství, mnohým hlupákům v Česku, vrátit svůj rozum, když budeš chtít, smiluj se nad mnohými tím, že jim restartuješ jejich geneticky zvířecí mozkové závity tím, že pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, aktualizuješ výklad svého Božího SLOVA, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh propustil svou manželku, svou komunistickou vládu, s Boží mocí výkonnou, v době vyjití Česka z POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, když se dopustila smilstva horečného zbrojení. S touto propuštěnou manželkou se oženili všichni BERANI, komunisté, kteří dnes znovu cizoloží, horečným zbrojením. DUCHOVNÍ Kristus, svému SLUNCI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, dává svítit na dobré i zlé. Tím padá déšť nové a věčné many, na spravedlivé i nespravedlivé. Bože dej, ať se nový Boží technický lži lid, modlí OTČENÁŠ nově. Bože, DUCHU SVATÝ, jež nyní sedíš mezi námi, na SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dej Česku a SVĚTU, své království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Staň se tato vůle TVÁ, na nebesích, které jsou již na zemi, v podobě BALVANŮ, spadlých z KAMENNÝCH NEBES. Náš denní chléb nám dej ve SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ všech politických a náboženských zvířat, celosvětově elektronicky plánovaném. Odpusť křesťanským sviním a politickým NETVORŮM, pokrytcům, lhářům a zločincům, vládnoucím BALVANŮM, jejich viny, kterými se provinili jak proti lži lidu Česka, tak proti TOBĚ, TECHNIKOVI. Nevydej nás v pokušení, znovu sloužit výrobkům našich rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Vysvoboť nás od zlého. Od NEVĚSTKY, od MRZKÉ ŽENY, od čtrnácté vlády, DÉMONA, dvanáctého premiéra Babiše. Bůh odpustí Česku jeho přestoupení, když Babiš a sedmý premiér Ing. Topolánek, vytvoří vládu novou. Nová vláda bude NEVĚSTOU. Bude vládnout v Boží bázni, moudře a spravedlivě tím, že Bůh bude jediným neomylným ZÁKONODÁRCEM. Mat.5/3až14,18,32,45,6/9,23/7,25/32,40, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Zj.17/15,19/7, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Iz.29/11,24,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, K.M.1/4,6/6,24,7/16,27,12/10,17,27, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. PAMĚTNÍ KNIHU SOUDU neposlušných vládnoucích NETVORŮ DÉMONŮ a jiných sviní, jsem začal psát od roku 1998 v době, kdy mě zaměstanec blázince v Bohunicích, dnes ředitel blázince v Černovicích v Brně, MUDr. Radimský, drze prohlásil za blázna. Kazí tím dodnes dobré mravy Česka. Jako neposlušný, nemá o Bohu TECHNIKOVI, ani ponětí. Bohu se beztrestně posmívat nebude. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12. Moje bláznovství, dle něho, stále pokračuje. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, jsem blázen, kterému z hlediska psychiatrie, od mých narozenin, od 21.9.2016, zakázali řídit auto, kvůli správnému výkladu Písma. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, pro tyto svině, je pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, SOUDCI, zase v sobě zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, což je drzost. Kvůli těmto neposlušným hlupákům, bláznům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Psychiatří nevěří, že Bůh, v každém pokolení vchází do DUŠÍ proroků, svým rozumem. Nevěří, že moudrost o správné koncepci energetiky, je nádhernější než SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Převyšuje světlo ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí, protože je energetickou spásou. Řím.1/18až9/14až11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M. 1/4až7/27, Bhag.1/1až18/78, Mal.1/7až3/10,16,19,20, Př.1/7,14,8/13,17, atd. Bůh se do Česka vrátí, až psychiatři v Písmu najdou Boha, TECHNIKA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a až mně dají potvrzení, že z hlediska psychiatrie, nemají nic proti tomu, abych mohl řídit auto. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Iz.29/11až24, Jud.12, Sír.43/26,31, atd. Psychiatrická nemluvňátka se brání, protože chápou, že je potřeba je úplně zbořit, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Bůh ZÁKONODÁRCE je již uchopil, a roztříštil o SKÁLU, kterou jsou jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, což je optimální řešení pro všechny státy celého SVĚTA. Bože, ukončí za mě svůj zápas, s psychiatrickými nemluvňátky. Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice Bohem prokletého PTACTVA ODS, a pravice ANO Babiše, je křesťansky chamtivá a zrádná. Odmítají uznat, že Boží rozum, pro každého člověka, je pouze milostivým darem. Žalm37/5,11,35,38až137/7,138/8,144/8, Zj.18/2,10až22/21, Kol.3/5, Žid.6/3,6,12/28, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4až7/16až8/21až12/10,17,27až19/6, atd. Pro Česko již platí všechny texty Písma o tom, že Bůh totálně ovládá myšlení lidí, kteří dělají pouze to, co se Bohu líbí, ale že totálně ovládá také počasí Česka a SVĚTA. Když Bůh chce, dává Česku sníh jako vlnu. Když Bůh chce, sešle své SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a taje, kvůli tomu, aby špína křesťanské svěcené vody, a špína děsivé temnoty katolického katechismu, mohla neprodleně odtéct. Káže vát větru, a plynou vody potopy, kterou je odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Kromě Česka, jeho SOUD žádný národ nepoznal. Když bude Bůh chtít, v zemi hor a plání, Česku, které pije vodu z nebeského deště, dá jarní a podzimní déšť v pravý čas. Když bude Bůh chtít, učiní z Česka POUŠŤ. Když bude Bůh chtít, bude Česko trestat VICHRY, kterým dá svou sílu. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,39/28,43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7,11/11,18/18,28/13,30/12,18,32/16,43, Žalm37/5,11,35,38,147/18,20, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.7/7.

 

4.) Bůh, který Písmo napsal kvůli sobě samému, zachránil v Česku jenom dva Bohy. Krista DUCHOVNÍHO, který je OTCEM Krista křesťanského. Obojí jsou jedním Bohem. Sír.5/5,7/16až43/26,31,46/8, Jan1/1až10/30až15/25, Iz.29/11až24až48/5,10,11, atd. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, jsem stále blázen, kterému zakázali řídit auto, kvůli správnému výkladu Písma. Bůh vzal do vlastnictví celou zemi dávno tím, že ze své ARCHY na nebesích, vystoupil na zemi LEVOU NOHOU tím, že svoje učení Krista učinil komunisticky spravedlivé, a stejně spravedlivé učení učinil, pomocí Otců Bohu milých, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Ze své ARCHY vystupuje na zemi každé pokolení proto, aby dal lži lidu nové proroky o své moudrosti, nyní o moudrosti, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. K.M. 1/4až7/16,27,12/10,17,27, Řím.1/18až11/28,32, Sír.7/5,7/16,9/15až43/26,31,45/23, SLOVO DOGONŮ, Žalm37/5až38,106/30,107/10až43, 4.Moj.18/23,23/19,24,25/11, atd. Kdo se očišťuje křesťanským pokáním a očišťováním, PŮSTEM, MODLITBOU a ALMUŽNOU, propadl energetické SMRTI, pro odstoupení Božího rozumu, od neposlušných a vzpurných křesťanských sviní. Pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, z textů SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES znají, že každý, od koho DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, žijící mezi mámi, odstoupil svým Božím ROZUMEM, je posedlý ĎÁBLEM svého rozumu, svého mozku, geneticky zvířecího. Každý neposlušný, to je mrtvý, pro odstoupení rozumu Krista, spěje do energetického HROBU. Z tohoto HROBU Bůh vytáhne, pouze úplně poslušné služebníky Boží. Uvedení psychiatři jsou stále ti istí frajeri, hlupáci. Místo studia Písma, pro toto vzpurné pokolení, ztratili svoje hlavy tím, že si je zase nasadili na svoje pohlavní orgány proto, aby mohli sloužit svým pohlavním ÚDŮM, místo Bohu pro toto pokolení, TECHNIKOVI, ZÁKONODÁRCI. Iz.29/11až24,33/22AŽ57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Kaz.3/18,8/8,9/10, K.M. 1/4až7/27až12/10,17,27až19/6, Oz.2/18až8/12,9/7,12,15až14/3, 2.Kor.10/4,13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Na Domašovsku přestali myslivci krmit černá prasata proto, aby hladem zdechla. Psychiatři MUDr. Vybíhal logo@logoped.cz, ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, jsou vzpurné černé svině, které Bůh svým rozumem nepase, a pást již nebude, protože je chce zničit. Mají za svého Boha NEVĚSTKU, vládu premiéra Babiše, která jim lže, že Česko potřebuje mnoho dalších psychiatrů, a mnoho dalších blázinců. Bůh, který v Česku nyní nově vychází, a to jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích, se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, až úplně poslušní služebníci Boží, dle Božích zákonů rozhodnou, o zrušení mnoha blázinců, a mnoha vzpurných, to je mrtvých psychiatrů. Až rozhodnou, že z mnoha nepotřebných psychiatrů, bude trní pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat. Bůh sbírá vojsko, které je Bohu vděčné, chce proto Boha úplně poslouchat, které chce, aby Bůh, který vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, byl jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, k boji, proti křesťanské Boží trojici, tří uvedených psychiatrů z Brna, BERÁNKŮ, zločinců, lhářů a pokrytců, a ostatních vládnoucích NETVORŮ, a SVINÍ. Vůli Boží je, aby mnoho služebníků Božích, spálilo tři uvedené BERÁNKY, psychiatry, i s jejich vnitřnostmi, pomocí ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V Česku nastane vzkříšení z mrvých neposlušných sviní, až Bůh, ze svého milosrdenství, svého rozumu, uvedené neposlušné, to je mrtvé svině, BERÁNKY, vytáhne z energetického HROBU tím, že jim zruší jejich dobře placená koryta tím, že bývalým BERANŮM, komunistům, BERÁNKŮM, premiéru Ing. Topolánkovi a Babišovi, dovolí udělat novou vládu Česka, uvedenou v kapitole 236-36 stran. Vůlí Boží je, aby každý, kdo nového Boha chce úplně poslouchat, se nechal zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU vzpurných, vládnoucích sviní, NETVORŮ, BERÁNKŮ, svou elektronickou adresou, svým číslem 666 = www tím, že mně svoji elektronickou adresu oznámí na telefonu 546 441 154. Bůh se nad Českem smiluje, z milosrdenství svého Božího rozumu, až mnoho Božích služebníků, svými elektronickými adresami, bude zapsáno v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů. K těm, kdo z technické elity Česka se nyní k Bohu vrátí, dá Bůh do vlastnictví veškerou PŮDU SVĚTA, a veškerý majetek SVĚTA, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud všechny neposlušné vládnoucí NETVORY nepokřtí pomocí ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Smiluje se, až bude vládnout sám, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, celému světu. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Hénekovi, aby mohl neprodleně sloužit novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Boží rozhodnutí o prezidentských volbách 2018. Ti co se v DUCHU loučí, se svou vládou nad křesťanskými, neposlušnými sviněmi, nehledaj v Bibli nového Boha, a nenajdou. Tvrdí to jejich Bohem prokletý Bůh, světlonoš, Lucifer, Satan farář Hének domasov@dieceze.cz, OTEC zakladatel, království boháčů, bankéřů, zbrojařů a jiných zločinců. Lucifer Hének lže. Křesťanské svině, křtěné křesťanskou svěcenou špínou k energetické smrti, jsou na SOUDU již křtěné ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES. V osmičkovém roce 2018, mají povinnost najít nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého světa, ve STARÉM a NOVÉM ZÁKONĚ, a v Bhagavadgítě. Vojska již v Česku nejsou, není o co stát. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v osmičkových létech využíval vojska k prosazení své vůle, k vedení Česka do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dle svého předsevzetí. Kandidáti na prezidenta, Balové, Zeman a Drahoš jsou fosilie. Zeman je fosilie se socialistickými hodnotami. Drahoš je fosilie s křesťanskými hodnotami. Při volbách, tyto fosilie, musí být vynesené na márách, s veškerou svou nóblesou lhářů, pokrytců a zločinců. Rána osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení Česka, planou. Bůh končí temnotu, zlo krutého zmijího jedu katolického katechismu, potopou zlých. Npor. Šoukal bo.oop.rosice.podatelna @pcr.cz, musí tvrdě pohnat k odpovědnosti státní úředníky, k mluvení pravdy o Bohu.

V kapitolách 238, 239, z milosrdenství Božího, vše o Bohu, a o vyvolení Česka, je objasněno. K.M.1/4,6/6,24. Viz novinky www.pametni-kniha.cz, napište www. Druhé kolo voleb prezidenta je zkouškou. Každý služebník Boží, má povinnost vhodit do urny volební list, pro zvolení NOVÉHO ZAČÁTKU soužití s novým Kristem. Tím oddělit Česko od národů země. Ezdr.9/11,10/11. Neomylný Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nadřadil SLOVO VEŠKERÝCH NEBES, všem vědcům, a veškeré vědě tím, že umožnil vysvětlit podobenství o STVOŘENÍ SVĚTA za SEDMI DNÍ. 1.Moj.1/3až2/3. V osmém tisíciletí, na úsvitu osmého dne, Bůh vyžaduje, aby jím vyvolený prezident Česka, projektant Ing. Vladimír Rákos z Brna, odborník na energetiku domů zimních bytových, a domů pro společné stolování, začal vládnout spravedlivě, v Boží bázni. Přichází spasení, čeká nás vysvobození, od netvorů boháčů, zbrojařů, atd. Nevěsta, vláda sedmého premiéra, anděla Ing. Topolánka, uvedená v kapitole 236-36 stran, se musí připravit. Př.8/13,17, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Zj.1/1až19/7, Kaz.8/8,10/20, Jób40/14. Bůh v Česku odděluje zrno od plev, či od křoví DÉMONŮ, kterými zarostla celá země. Žalm37/5,11až38. Okřídlenci, prezident Rákos, a premiér Topolánek, musí odhalit své tváře. Pro slepé, harmonikáře. Až v televizi odhalí své tváře, bude celé Česko zrním na sýpce. Ag.2/19. Státy světa se tím stanou plevelem či křovím. Česko musí spálit vládnoucí plevel světa, ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Jer.23/29,32.

Kapitola 239 - 46 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto Boží rozhodnutí o kandidátech na prezidenta, o Balech Zemanovi a Drahošovi. Každý prezident v křesťanství, ve STŘÍBRU ODVRŽENÉM, je Baalem tím, že je vlastníkem křesťanské SKÁLY, výrobků lidských rukou, především PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Jména hlupáků Zemana a Drahoše si Česko již nesmí připomínat. Zavrhli poznání nového Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států. Jediný Bůh světa proto zavrhl je, odstoupením svého Božího rozumu. Toto novoluní MĚSÍCE, od středy 17.1.2018, do úplňku MĚSÍCE, do středy 31.1.2018, je musí pohltit. Musí odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Znalci Písma, úplně poslušní, tyto dva zločince, lháře a pokrytce, nesmí volit. Bůh jim neodpustil lži o Bohu ZÁKONODÁRCI, a hříchy, k energetické a mravní SMRTI SVĚTA. Vyžaduje, aby jejich volební lístky byly v Česku vhozené do košů. Oz.2/18,4/6,5/7,6/10,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mar.13/20, 2.Kor.10/4, Jan1/1až15/25,20/23, Iz.33/22,57/16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, Žalm37/5,11,35,38,81/4,82/5, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Dle docenta Olivy, dle ČRo2, má Bal ještě jiný význam než vlastník. Je to také čistič veřejných latrin. Platí zákony Boží. Uvedení vzpurní netvoři musí pomáhat pracujícím bratřím tím, že budou při bálech čistit veřejné latriny. Kdo bude chtít žít na výnosný trh, jde do energetického hrobu. K.M.1/4,7/16,12/10,17,27,15/12, 4.Moj.8/23, Ez.39.

Přichází spasení, čeká nás vysvobození od ztroskotanců, zaprodanců a samozvanců, od Lucifera, nositele ohně křesťanského pekla, Vaďury z nabozenstvi@rozhlas.cz, a od vzpurného NETVORA, biskupa Holuba holub@bip.cz, lamberk@bip.cz, bývalého vojenského kaplana. Mletím pekelného ohně bolavé tmy katolického katechismu, nastolují stále království své, království boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a ostatních vládnoucích NETVORŮ či sviní. Kvůli jejich vládě nad lidmi, nikdo v Česku nezná Hospodina jako TECHNIKA. Bůh, uvedené svině, svým Božím rozumem, nepase, a nikdy nepásl. Dělají veškeré zlo na zemi tím, že svými křesťanskými žvásty o odpuštění hříchů, které vedou k energetické SMRTI Česka, znemožňují zničení vládnoucích strojů na výrobu křesťanské, či ateistické many, vládnoucích NETVORŮ, prezidentů Putina, Trumpa a zakladatele KOZLŮ ČSSD, Zemana. Zločinem je krmit uvedené ČERTY majetkem. Krčí se v křoví neposlušných vládnoucích sviní, uvedených prezidentů proto, aby vládnoucí NETVOŘI nemohli shořet ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Neposlušní vládnoucí zločinci, místo Bohu, slouží svým pohlavním údům. Musí být úplně zničení, kvůli nastolení celosvětového Božího království, energeticky a mravně neotřesitelného. Vzpurní NETVOŘI mají hlavu nasazenou na svoje pohlavní orgány, kterým slouží, místo Bohu. Neposlušným, zlým zvířatům, Bůh svůj rozum, ze svého milosrdenství, nedá. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3. Bože technického lží lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů a odborníků na energetiku z infoservis@czso.cz. Zločinec Vaďura z nabozenstvi@rozhlas.cz, a svině biskup Holub holub@bip.cz, si TVÉ SLOVO pouze dočasně přivlastnili. Pošlapali TVOJI svatyni veškerého Písma, mletím krutého zmijího jedu svých promyšlených vychytralostí, a protikladných žvástů, děsivé temnoty katolického katechismu. Bože dej, ať uvedení křesťanští zločinci, zanechají své jméno křesťanů, křtěných křesťanskou svěcenou špínou k energetické SMRTI, křesťanům lži lidu technického, který je nyní, na SOUDU, křtěn ZÁKONY POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bože dej, ať technický lži lid, který je kvůli Vaďurovi a Holubovi trestán, odstoupením TVÉHO Božího rozumu, se na uvedené drzé svině rozhněvá. Ať je všichni pokorní a poslušní proklínají. Ať Vás Bůh neprodleně usmrtí, ať zmizíte v říši ticha, na smetišti dějin, v hrobě. Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15,1,15až66/24, Žalm115/17, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33.

 

5.) Kdo si co vybere, to bude mít. Bůh vyžaduje, aby v Česku, vše imperialistické, militaristické, socialistické, fašistické, křesťanské, ateistické, neprodleně shnilo. Když vše staré neshnije, Bůh nechá shnít úrodu neposlušným zemědělským nevolníkům. Česko je Bohem vyvoleným PUPKEM SVĚTA, KOLÉBKOU LIDSTVA, zemí svatou, místem svatým tím, že Bůh zde učiní oči vidící, pro JITŘENKU, pro HVĚZDU ŽEN STATEČNÝCH, pro objevení jediného Boha všech států SVĚTA, ve HVĚZDĚ JITŘNÍ, v DEN PÁNĚ, v DEN ČTVRTÉHO SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v únoru 2018, což je měsíc POTOPY, pro vzpurné a neposlušné vládnoucí NETVORY či svině. Česko je jezero DEBB, jezero DEBBILŮ, DÉMÓNŮ, BAALŮ, BALŮ, zbrojařů, neposlušných politiků pravice a levice, je jezerem vzpurných KAMENÍ, a tím je strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Tato NEBESA z KAMENÍ, KAMENNOU OBLOHU, Bůh nechá spadnout, v DEN PŘÍCHODU SVĚTLÉHO ČTVRTÉHO SLOVA, kde je úplné poselství o Bohu, a o Česku, dle dalších textů. ALFOU a OMEGOU pro veškerý technický lži lid SVĚTA, je SLOVO SVĚTLA SVĚTA NOVÝCH NEBES o tom, že Bůh, v jím vyvoleném Česku, v únoru 2018, v měsíci POTOPY, vysuší vzedmuté moře militaristických a imperialistických mrtvých sviní, či NETVORŮ, a to pomocí ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. POTOPA v Česku v únoru 2018, je již na objasněné, Boží majetkové rovině, energeticky neotřesitelné. Zjev.1/1až21/6až 22/16až21, Iz.29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Přísl.1/7,14,8/13,17 až11/28,20/12,31/10, 2.Kor.10/4,13/5,8, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Dle dalších textů PAMĚTNÍ KNIHY, je Bůh nyní JASNOU HVĚZDOU JITŘNÍ, TROJCÍPOU, ČTYŘCÍPOU, PĚTICÍPOU, atd., OSMICÍPOU, DEVITICÍPOU. Poslední, DESITÍCÍPOU HVĚZDOU je sám Hospodin. Jeho JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, začátku osmého tisíciletí, vedení všech států SVĚTA, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, vyšla nyní nad kolébkou úplně poslušného lidstva, nad Domašovskem. Trojcípou hvězdou jitřní je Bůh tím, že je Bhagavadgítou, Biblí a Koránem. Čtyřcípou hvězdou jitřní, je Bůh tím, že je navíc Tórou. Pěticípou hvězdou jitřní je Bůh tím, že je navíc SLOVEM DOGONŮ z Mali, kde Bůh potvrzuje texty Bible o tom, že Bůh z Česka učinil ARCHU, na které vyvolil osm zachráněných politiků, a kde stvořil také znamení 7 x 2, o čtnácté vládě Česka, které obletí celý SVĚT. Šestícípou hvězdou jitřní je Bůh tím, že je navíc pohádkami a pověstmi afrických kmenů, např. Ovaherrerů, a kmenů Kanga a Loanga, o Česku, kde BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, při volbách v lednu 2018, měli nechat spadnout na zem KAMENNOU OBLOHU z farníků, ve farností drzého světlonoše pekelného křesťanského ohně, Lucifera, OTCE faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz. Sedmicípou hvězdou jitřní, je Bůh tím, že je SLOVEM ČÍŇANŮ, kteří mluví o novém pořádků věcí veřejných, které nastanou nyní, pomocí SVĚTLA SVĚTA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES tím, že JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ, vedení všech států SVĚTA DUCHEM SVATÝM, vyjde nad KOLÉBKOU LIDSTVA, nad Domašovskem. OSMICÍPÁ HVĚZDA JITŘNÍ, je nekonečnou osmičkou, kde Bohem vyvolené Česko, je v KOLÉBCE úplně poslušného lidstva, uprostřed OSMIČKY. Okolo Česka, v osmičce, se rozestoupily vzedmuté vody moře militaristických sviní, či NETVORŮ, celého SVĚTA. Česko, na těchto nových základech, již bude stát pevně. Česko znovu otřese celou zemí např. tím, že kamenná nebesa se zřítí nad kolébkou lidstva, nad Domašovskem. Pád BALVANU, např. Boží dcery, úřednice Mlčkové z OÚ podatelna@obec-ricky.cz, z těchto NEBES, zatřese celou zemí v případě, že úředníce Mlčková se stane Božím dítětem. Ageus2/6,16,18. Z BALVANU, z neposlušné Mlčkové, se stane Boží dítě úplně poslušné v okamžiku, když toto NEMLUVŇÁTKO, mně dobrovolně, a bez reptání, rozmnoží na OÚ jakékoli texty Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka. Boží služebníky, zamilovalé do dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, zatím stále ohrožuje pád takových BALVANŮ, jakým je úřednice MLČKOVÁ, z KAMENNÉ KŘESŤANSKÉ OBLOHY, a pád SVĚTLONOŠE, Lucifera OTCE faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz. Deviticípou hvězdou jitřní, je Bůh tím, že je např. ODOU z Ugaritu, na planetární bohyni ANAT, která změnila postavení vládnoucích mediálních HVĚZD. Bůh opustil svoje místo v křesťanských kamenných nebesích nad Domašovskem, a tvrdě potrestal křesťanské SYNY BOŽÍ, vzpurné a neposlušné, církve katolické, všeobecné, stávající mediální HVĚZDY, odstoupením svého Božího rozumu, dle knihy ENOCHA. Křesťanské militaristické, imperialistické svině Česka, opustili nebesa Boží, mravně vysoká tím, že se na kamenné křesťanské obloze, znečistily s kamením, s MRZKÝMI ŽENAMI, např. s evangelickou NEVĚSTKOU, s OHOLIBOU, se sviní Lucií Endlicherouvou z twr@twr.cz. DESETICÍPOU MEDIÁLNÍ HVĚZDOU, JITŘENKOU, je nový Bůh tím, že na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES objasnil, že kvůli energetické spáse potřebuje vést, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pouze BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné. Vyžaduje, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, aby jím vyvolený BOŽÍ SYN, pokorný a úplně poslušný OKŘÍDLENEC, z Bohem nenáviděného PTACTVA ODS, Ing. Mirek Topolánek, jako první, poslušný premiér nové vlády Česka, neprodleně svolal kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Uvedených deset Bohů, deset JASNÝCH JITŘNÍCH HVĚZD, musí pozřít každý jako NOVOU a VĚČNOU MANU, platnou na věky věků. Řím.1/18,3/6,8/19,11/32,14/12. Energeticky spasen, Božím rozumem, bude každý, kdo se trestajícího Boha bojí. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Hénekovi, aby mohl neprodleně sloužit novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Kabala – Séfar Hazohar upřesňuje, jakou MANU dostávali v Česku Židé, kteří si dali čestné jméno IZRAEL, kteří, dle vůle Boží, putovali po Česku, v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti. Čestné jméno IZRAEL, si tehdy dali BERANI, či OVCE z KSČ, pod vedením svého vůdce BERANA, prezidenta Gottwalda. Ti však nesloužili Bohu, protože sloužili pouze výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM a ZBRANÍM. V průvodech nosili své Bohy, především BERANY, své ideology, MARXE a ENGELSE, a ostatni komunistické NETVORY. Protože sloužili svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM a ZBRANÍM, byli jedinému Bohu celého SVĚTA, čtyřicet let na obtíž. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Iz.5/4,16,29/11,24,33/22,44/5,8,57/10,16,20, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žid.3/8,4/7až6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Kabala – Séfar Hazohar upřesňuje, že veškerou MANU, pro všechna pokolení celého SVĚTA, mají lidé od STARCE, ctihodného věkem, od OTCE, od zakladatele všech režimů Bohem vyvoleného Česka, od Hospodina, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, a to odjakživa. Vyvolené Česko musí naplnit texty Písma, o MANĚ od Boha, pro všechny politické režimy Česka, do poslední čárky. Mat.5/3,9,14,18,19,23/7, 25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4, 13/5,8, atd. Kabala – Séfar Hazohar upřesňuje, že novou MANU, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, dostalo nyní Česko při volbách prezidenta, od zakladatele KOZLŮ ČSSD, od vítěze voleb, od KOZLA, od prezidenta Zemana. STROJ na VÝROBU MANY, a ARCHA ÚMLUVY, je v dějinách Česka, stále totéž. Je to Bůh neposlušných a vzpurných levicových či pravicových pomatenců, nyní levicový zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman. Hlava prezidenta Zemana, při odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO, NEOMYLNÉHO Krista, je strojem na výrobu jeho levicové many tím, že je VELKOU HLAVOU, nasazenou přímo na jeho pohlavní orgány, na jeho pudy ALFA SAMCE. HRAD se Zemanem je ARCHOU ÚMLUVY v boji stávajících Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, a jejich drzého Boha, světlonoše pekelného ohně válek, Lucifera OTCE faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, proti novému Bohu VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, NEOMYLNÉMU, DUCHU SVATÉMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který žije odjakživa mezi námi. Kabala – Séfar Hazohar uvádí, že ve volbách, Bůh Hurikán, vyvolil za stroj na výrobu politické MANY pro Česko, HLAVU prezidenta Zemana, nasazenou přímo na jeho pohlavní orgány, na jeho pudy ALFA SAMCE proto, aby jeho přátelé, křesťanští prezidenti, ALFA SAMCI, Putin a Trump, se také viděli v zrcadle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, naprosto stejně jako prezident Zeman. Žalm33/6,102/18,27, Jób37/18,23,40/8,14, Sír.5/5,7/16,39/28,42/19,43/26,31, 1.Kor. 1/27,13/12,15/14,33, atd. Jako výrobci křesťanské many lhářů, podvodníků, pokrytců a válečných zločinců, kteří musí být neprodleně vyšetřováni orgány činnými v trestním řízení. Boj proti celosvětové majetkové Boží rovině, uvedené v Písmu, všichni lidé celého SVĚTA, mají ve svých genech, které jsou stejné, jako u zvířat. Proto vzpurné a neposlušné Česko nemůže Bůh jinak soudit, než odstoupením svého Božího rozumu, od Česka i SVĚTA. Od jediného Boha SVĚTA, od DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, má člověk veškerou šikovnost hlavy, rukou, i mediální nadání je od Boha, stejně paměť, zdraví, štěstí, nemoc, atd., vše je od Boha. Texty Písma o Boží moci nad lidmi celého SVĚTA, jsou naprosto jasné. Kdo nyní bude sloužit podvodníkům, pokrytcům, lhářům a válečným zločincům, ALFA SAMCŮM, prezidentům Zemanovi, Putinovi a Trumpovi, místo novému Hospodinu, od toho Hospodin, svým Božím rozumem, odstoupí. Je mnoho povolaných a málo vyvolených. Kdo nechce podat do energetického, ekologického a mravního hrobu, pro odstoupení Božího rozumu, musí Bohu sloužit tak, jak se mu líbí, s bázni a s úctou. Stroj na výrobu many čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, BERANA, prezidenta Gottwalda, vynesli z HRADU na márách, i s jeho komunistickou noblesou, již dávno. Prezidenta Zemana, KOZLA, a jeho socialistické a komunistické BERANY a OVCE, máry nyní čekají. LABUTÍ PÍSNÍ hlupáka Zemana musí být vyznáni vin, a následně odchod do říše ticha, na smetiště dějin. Z milosrdenství Božího rozumu, já Oplatek, jsem předkladatel MANY nové a věčné, o tom, že Bůh v Písmu vyvolil za prezidenta projektanta Ing. Rákose z Brna. Neztrácejte své HLAVY. Bůh se nad poslušnými HLAVAMI smiluje, svým rozumem. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Hénekovi, aby mohl neprodleně sloužit novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) V kopébce lidstva, na PUPKU SVĚTA je jasné, že až ČTVRTÉ SLOVO Boží, je pro Česko energeticky spasitelné. SLOVEM BOŽÍM v Česku a světě, v současné době, je SLOVO KAMENNÉ křesťanské oblohy, která je rozšířená po celém SVĚTĚ, dle pověsti afrických kmenů Ovahererů a kmenů Kanga a Loanga. DEN NOVÉHO SLOVA, DEN DOBRÉ ZPRÁVY o Česku, bude v ústech vzpurného ředitele Ostrého v ČRo v Brně, jaromir.ostry@rozhlas.cz, až Hospodin nebude ve vzedmutém moři křesťanských a jiných ateistických prasat, ale až bude ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 2.Petr. 2/21až3/16, Nah.1/4,9,2/5,14, Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. 1.) První slovo o Česku, SLOVO Hitlera, bylo špatné. Lucifer Hitler, světlonoš ohně PEKLA válek, zpochybnil vznik Česka. Česko vzniklo z mnoha národů, a proto, dle Hitlera, nebylo životaschopné. Lucifer Hitler, světlonoš ohně PEKLA válek, ve jménu křesťanského Boha, v době, kdy se chudáci přemnožili, spasil boháče světovou válkou proto, aby místo jediného, mírumilovného Boha ZÁKONODÁRCE, mohli boháči vládnout nad chudáky, dle svých zlých pohlavních pudů. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,12/3. Nesmyslnou válkou však učinil z mnohých boháčů chudáky. 2.) Druhé slovo o Česku, SLOVO Stalina, bylo špatné. Lucifer Stalin, světlonoš ohně PEKLA válek, jako imperiální vládce, zpochybnil samostatnost Česka. Po válce spasil komunistické boháče tím, že kapitalistickým boháčům vytuneloval jejich majetek, a dal ho komunistickým boháčům tím, že ho znárodnil. Vše učinil dle ideologie ateistů, OTCŮ Bohu milých, Marxe a Engelse. Řím.1/18až11/28,32, atd. 3.) Třetí slovo o Česku, po vyjití Česka z POUŠTĚ 40 – ti let Boží socialistické spravedlnosti, Bohem prokletého zakladatele PTACTVA ODS, Klause, bylo špatné. Zj.1/1až18/2,10až22/21, Jer.1/17 až6/19, atd. Lucifer Klaus, světlonoš ohně PEKLA válek prohlásil, že geneticky správná je vláda boháčů nad chudáky. Po vyjití z ateistické POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, TUNELEM křesťanské PRIVATIZACE, vytuneloval majetek státu, a vrátil ho křesťanským boháčům. Bůh, který vše o Česku oznámil v MANĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude v Česku, a ve SVĚTĚ, vše bořit, odstoupením svého Božího rozumu tak dlouho, dokud úplně nezničí boháče, bankéře, zbrojaře, a jejich křesťanského Boha, světlonoše pekelného ohně válek, Lucifera OTCE faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz. Svůj Boží rozum vrátí pouze úplně poslušným. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. 4.) DEN SLOVA SVĚTLA v Česku nastane, až technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti a odborníci na energetiku z infoservis@czso.cz, s Bohem, BOŽÍM SYNEM, sedmým expremiérem Česka, s prvním, úplně poslušným premiérem Česka, se sedmým andělem, s OKŘÍDLENCEM z PTACTA ODS, s pravičákem, Ing. Topolánkem pochopí, že SLOVO DOGONŮ z Mali, o DÉMONU Babišovi, 7 x 2 = 14, je znamením pro úplně poslušné. Bůh Česku dovolí jít dál, do Boží majetkové roviny, do Božího, celosvětového, mírového království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že prvnímu premiéru poslušného Česka, Ing. Topolánkovi, dovolí svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Čtrnáctou vládu, NEVĚSTKU, vede Babiš. Babiš proto musí být ministrem zahraničí. Zj.1/1až18/2,10, Jób40/8,14, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je ČTVRTÝM SLOVEM pro Česko. Je mimo pravdu a lež tím, že z Písma je jasné, že Česko, či Československo, stvořil sám Bůh. Vedl je, a vede, děsivou temnotou křesťanského katechismu světlonoše pekelného ohně válek, Lucifera OTCE faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, tak, jak si to v Písmu předsevzal, při vzniku veškerého Písma. Na lodičce spásy, do přístavu, který je v Praze, po vzedmutém moři křesťanských, ateistických, militaristických sviní, dopluje Ing. Topolánek, jako první premiér poslušného Česka, a Bohem v Písmu vyvolený prezident, projektant Ing. Rákos, jako čtvrtý, či jako první prezident poslušného Česka, s pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude SVĚTA želet, dokud Česko, pomocí Božího slova, o vyvolení Česka, nepřekoná odpor genetický zvířecích mozků lidí, k Boží celosvětové, mírové, majetkové rovině. Bůh bude oslaven, až v DOLINĚ O2 ARÉNY v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA bude rozhodnuto, že zmizí boháči, bankéři, zbrojaři, žoldáci, a že zbraně budou sešrotovány. Technický lži lid Bůh nechce pokořovat věčně. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Zj.1/1až18/2,10, Jób40/8,14, atd. Slovo Boží, pravé a věrné, SLOVA DOGONŮ, o znamení 7 x 2, pro nový Boží lži lid, o premiérovi čtrnácté vlády Česka, DÉMONU Babišovi, je znamením pro všechny státy, o DRUHÉM PŘÍCHODU SEDMÉHO ANDĚLA, OKŘÍDLENCE, pravičáka z PTACTVA ODS, sedmého premiéra Ing. Topolánka, Boha, BOŽÍHO SYNA, pokorného a úplně poslušného, kterému Hospodin dovoluje vše uvedené vykřičet v případě, že se stane premiérem úplně poslušné vlády Česka, prvním premiérem v poslušném Česku. Dle textů, uvedených v kapitole 236-36 stran. Bílá NEVĚSTA, vláda sedmého premiéra, OKŘIDLENCE, NEOMYLNÉHO BOHA, OTCE ZAKLADATELE celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, od kterého DUCH SVATÝ, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, již nebude odstupovat, Ing. Topolánka, se musí připravit, vládnout v Boží bázni, moudře a spravedlivě, dle textů Božich zákonů POLE VĚDY Písma. Př.8/13,17až31/10, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Zj.1/1až19/7,8, Kaz.3/18,8/8,10/20, Mich.2/3,4,10až4/12až5/4,9,6/7,7/15,18, Bhagav.1/1až15/15,16až16/13až24až18/78, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3. Jób40/14, atd. Dalším zmamením pro Bohem vyvolené Česko je číslo 666. K volbám prezidenta přišlo 66,6 % voličů, volících Bohem prokletého KOZLA Zemana a NETVORA Drahoše. Číslo 666 je číslem lidí tím, že jim bude vládnout sám Hospodin, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, svými zákony POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky. KOZEL Zeman a NETVOR Drahoš jsou pokrytci, lháři a zločinci, kteří se pletou Bohu do řízení celého SVĚTA. Kdo tato politická zvířata, tyto stroje na výrobu militaristické many, bude mít za Bohy, jde do energetického, ekologického a mravního HROBU třetí světové války, s jediným Bohem SVĚTA, která se začala o ŽIDŮ, v Jeruzalémě, kde pochovali DUCHA SVATÉHO, který je jediným Bohem všech států světa, v roce 2000, to je v roce 7000 let, do hrobu, do SKÁLY. Jejich SKÁLA, jejich kamenná nebesa musí zmizet. Z křesťanského kamení, musí být Boží DĚTI, NEMLUVŇÁTKA, která vzdají novému Bohu, DUCHU SVATÉMU, chválu. Kol.3/5, Zjev.1/1až13/18až22/21, Jer.1/17až25/28až31/27,32až51/58, 2.Kor.13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Tes.2/3,11,3/11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,21/15,24/21,25/32,40, Mar.4/12,7/7,13/20.

 

7.) V kolébce lidstva úplně poslušného, v Česku, je již v kamenných křesťanských nebesích, z milosrdenství Božího rozumu, proražená díra, a to v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU křesťanských a ateistických sviní. Stroje na výrobu many kamenných, křesťanských, muslimských, židovských, hinduistických a jiných nebes, především válečníci, zločinci, prezidenti Putin, Trump a Zeman, alfa samci, tím, že mají svoje hlavy posazené přímo na svoje pohlavní orgány, nechávají z těchto kamenných nebes, padat bomby, např. v Sýrii. Bůh proto vyžaduje, aby v KOLÉBCE LIDSTVA, v Česku, byla neprodleně stržená veškerá kamenná nebesa světa proto, aby z veškerého kamení mohl nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nadělat BOŽÍ DĚTI, pokorné a úplně poslušné. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28, 11/28,32, Zj.1/1až19/11až22/21, Jud.12, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10. Kdo má v Česku a ve světě KAMENNÁ křesťanská, ateistická a jiná nebesa strhnout, je z Písma zřejmé. Jsou to především orgány činné v trestním řízení, npor. Mgr. Igor Šoukal bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a v Brně předseda NSS JUDr. Josef Baxa podatelna@nssoud.cz, sekretariat@nssoud.cz. Npor. Šoukal má povinnost tvrdě pohnat k odpovědnosti křesťanského Boha světa, světlonoše pekelného ohně válek, neposlušného Lucifera OTCE faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz. Má povinnost ho donutit mlet dokonalou lásku ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Předseda NSS JUDr. Josef Baxa má povinnost neprodleně zrušit zvolení zakladatele KOZLŮ ČSSD, vzpurného KOZLA Miloše Zemana, prezidentem republiky Česka. Z textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušného křesťanského kamení je již zřejmé, že v Česku již platí dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je zřejmé, že ekonoma, DÉMONA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, Bůh POKOJE a MÍRU, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již nepotřebuje, protože chce nad tvorstvem celého světa, vládnout sám, pomocí svých zákonů. Proto neposlušný KOZEL Zeman, má povinnost, společně s vůdcem BERANŮ, či OVCÍ KSČM, s neposlušným BERANEM Filipem ov.budejice@kscm.cz, filip@psp.cz, vojtech.filip@kscm.cz, odejít neprodleně do prokletí, do VĚČNÉHO OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, připravených v Písmu Luciferům kněžím, a všem politikům celého SVĚTA. Kdo uvedeným textům Písma o Boží vůli nerozumí, rád je osobně objasním. Bůh dovolil, abych žádost o zrušení zvolení Zemana prezidentem, předal na podatelnu předsedovi NSS JUDr. Josefu Baxovi. Npor. Šoukalovi byla zaslána elektronicky. Mat.5/3až18,23/7,25/32,40, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/14,33, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Pro orgány činné v trestním řízení, neposlušného npor. Mgr. Igora Šoukala bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a pro vzpurného předsedy NSS JUDr. Josefa Baxy podatelna@nssoud.cz, sekretariat@nssoud.cz, platí všechny texty knihy KONEC PROKRASTINACE, konec chorobného odkládání úkolů a povinností, od Petra Ludwiga. nelibisemi@melvil.cz, petr@konec-prokrastinace.cz. Tato kniha doplňuje texty Písma, ve kterých Bůh uvádí. Neposlušní a vzpurní bohatí hříšníci, pocítí tíhu Boží odplaty. Když vzpurní NETVOŘI npor. Šoukal a JUDr. Baxa, odloží ze dne na den, sloužit Bohu tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou, když nepřestanou sloužit výrobkům lidských rukou, PRACHŮM a ZBRANÍM, SKÁLE militaristických vládnoucích sviní, Boží hněv je vyhledá z ničeho nic, a dojdou záhuby, v DEN zvěstování ČTVRTÉHO SLOVA pro Česko. Kaz.3/18až8/8,9/10až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Hospodin vyžaduje, aby se v Česku uzdravilo všechno vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické kamení tím, že pochopí z Písma vůli Boží pro toto pokolení. Bezpečí a svoboda slova je pouze u Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, protože všichni vzpurní a neposlušní selhali, pro odstoupení Božího rozumu. Kniha KONEC PROKRASTINACE, objasňuje např. jednání neposlušného Lucifera OTCE faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz. Vzpurný farář Hének se naučil řídit Boha, který má úžasnou moc, svými protikladnými křesťanskými žvásty, jako SLONA. V knize je objasněno, že SLON, Bůh, když je v mládí uvázaný na provázku za nohu, zapamatuje si, že se mu nezdařilo provázek přetrhnout a osvobodit se. Protože má dobrou paměť, ani v dospělosti se nikdy nepokusí provázek přetrhnout. Farář Hének si stále myslí, že jeho SLON, jeho křesťanský Bůh, svou bezmoc nedokáže překonat, což je omyl, což dokazují tyto texty jeho SOUDU, ve kterých se vidí jako v zrcadle, jako SVINĚ, či jako NETVOR. Další příklad z této knihy je o křesťanském, vzpurném chamtivém křečkovi, modloslužebníkovi. Křesťanští křečci, když jsou zavření do krabice s průhledným víkem, průhledným křesťanským nebem, snaží se z krabice vyskočit tím, že z nich jsou ateisté. Když se jim nepodařilo vyskočit, např. v době 40-ti let POUŠTĚ, Boží socialistické spravedlnosti, když poznají svou bezmoc, danou limity svého geneticky zvířecího mozku, když poznají, že jejich chamtivost je geneticky vrozená, stejně jako vzdor proti Boží majetkové rovině, uvedené v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, ve stáří, dnes, ve vzedmutém moři křesťanských sviní, z křesťanské krabice, z křesťanského vězení, již nevyskakují. Nad Českem však již žádné průhledné křesťanské nebe není, ani nebe kamenné nemáme, protože v krabici Česka, v nebesích, již je díra, ze které je vidět nové NEBE DUCHOVNÍHO SLOVA, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY. Pro pokorné a úplně poslušné vládnoucí svině, či NETVORY, v Česku již nemáme ani vzedmuté moře křesťanských, mrtvých sviní, ani staré nebe. V Česku, z milosrdenství rozumu Boha, již nemáme ani POUŠŤ Boží socialistické spravedlnosti, ani křesťanské vzedmuté moře mrtvých, neposlušných sviní. Zbylo již pouze SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, o správné koncepci energetiky, které je nutné neprodleně realizovat. Chorobné odkládání úkolů a povinností, je technickým nesmyslem, což musí pochopit nejen orgány činné v trestním řízení z Rosic, ale i Lucifer OTEC farář Hének, předseda NSS JUDr. Josef Baxa sekretariat@nssoud.cz, a technický lži lid VUT v Brně. Vyskakovat z křesťanské krabice přes díru v nebesích, je ateistický nesmysl. Bůh, pro poslušné, žije mezi námi odjakživa, jako DUCH SVATÝ.

 

8.) BOŽÍ DCERU Mlčkovou z OÚ v Říčkách prosím o rozmnožení zasílaných dvou stran oboustranně, pět krát. Rozmnožení zaplatím. BOŽÍ DCERY a BOŽÍ SYNOVÉ královského kněžstva naší farnosti, místa svatého, země svaté, pupku světa, obcí Domašova, Říček, Rudky, Javůrku, Litostrova a Lesního Hlubokého. Máte povinnost Krista milovat, protože Vám, jako neomylný DUCH SVATÝ, dává rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, pokoj i soužení, vstupováním a odstupováním Božího rozumu. Tím budete mít pouze svobodu úplně poslušných služebníků Božích. 1.Petr.2/16, 2.Kor.10/4,13/5,8, K.M.1/4až7/16až12/10,17,27, Oz.2/18,9/7,12,15,14/3, Bhag.15/15,16, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Kaz.3/18,8/8,9/10, Př.8/13,17, atd. Bůh určuje vztahy v rodinách i ve světě. Odměňuje každého, a každý stát, podle jeho spravedlnosti, či chamtivosti, a podle ekologické čistoty jeho rukou, tak jak se mu jeví. Vzpurné křoví boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků, atd. zahubí, odstoupením svého rozumu. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Kol.3/5, Žalm37/5,11,35,38, atd. Máte povinnost, 100 x oboustranně rozmnožit zasílané dvě strany, rozříznout je na polovinu, a nabídnout voličům místo lístků neposlušných kandidátů na prezidenta Zemana a Drahoše. Když volební lístky Zemana a Drahoše nevhodíte do koše, budete stejní jako oni, kteří nového Boha, kvůli své skále, PRACHŮM a ZBRANÍM, nenávidí bez příčiny. Jan1/1až15/25, Gal.1/7až6/7, Efez.5/5,7,15, Oz.2/18až14/3, Iz.33/22až 57/10,16,20, atd. Kvůli své neposlušnosti, budete mít na svém čele cejch Bohem prokletých pokrytců, zločinců a lhářů. 1.Tim.4/1až 6/10až20, atd. Bůh slíbil, že Česko bude hlavou všech národů, a ne chvostem, když nyní, při volbách, z kandidátů na prezidenta, z Balů, Zemana a Drahoše učiníte fosilie. Zeman je fosilie se socialistickými hodnotami. Drahoš je fosilie s křesťanskými hodnotami. Bůh Česko úplně zničí, když nyní nezvítězí nad křesťany, křtěnými svěcenou špínou k smrti. Pracujícímu lži lidu Česka se líbí žvásty zakladatele KOZLŮ ČSSD Zemana, že zařídí, aby boháči v Česku platili vysoké daně, stejné jako např. ve Švédsku. Zeman se chvástá cizím peřím, Božím neomylným rozumem. Vysoké daně boháčům Švédska nezařídili Bohem prokletí politici pravice a levice, ale všemohoucí a vševědoucí Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Hospodin ve Švédsku tak naplňuje Písmo. Technický lži lid Švédska odměňuje svým Božím ROZUMEM, podle spravedlnosti politického lži lidu Švédka, a podle jeho ekologické čistoty, tak jak se jeví Bohu. Dává Švédům, svým Božím technickým rozumem, dobré, nové technologie. Tím je Švédsko HLAVOU NÁRODŮ, a není na chvostu, jako např. Sýrie. Spravedlnost nové vlády premiéra Ing. Topolánka, NEVĚSTY, musí být daleko vyšší, než v Česku byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, a než je spravedlnost boháčů ve Švédsku. Zemanem navrhovaná uvedená socialistická spravedlnost Švédů, se nelíbí politilogům a sociologům z univerzit. Ti v médiích povstali proti Zemanovi tvrzením, že Česko, kvůli své bezpečnosti, si nemůže dovolit být ekonomicky slabé. Boháči a zbrojaři např. v Sýrii, z kamenné křesťanské a muslimské OBLOHY, nechali padat bomby. Nadělali tím sirotků a vdov, jako je písku v moři. Proto boháči a zbrojaři musí stále horečně zbrojit. Bojí se totiž sirotků, z kterých, až dorostou, budou zase chudáci, kteří budou znovu bojovat. Stoje na výrobu militaristické many, prezidenti, Zeman, Putin a Trump, nemají mírové myšlení jako má Bůh, pro odstoupení jeho rozumu o míru. Mat.5/3,9,14,18,20, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Ám.5/10,18,25, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16,43, Žid.3/9,4/7,6/3,6až12/28, Oz.2/18až 5/15,9/7,12,15až14/3, Sk.3/23,7/42,17/30, Zj.1/1,19/7,8až22/21, Řím.1/18až11/32. Numeroložka Lenka Suchardová l.suchardova@seznam.cz, na TV Prima objasňovala numerologii pro rok 2018. Rok 2018 = 2+1+8 = 2. DVOJKA znamená pomalý DRUHÝ PŘÍCHOD nového Hospodina, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU, kvůli spálení neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, či sviní, pomocí ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh je Numerolog, který činí dobro i zlo, vstupováním a odstupováním rozumu. K.M.1/4až12/10,17,27, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9, Mal.1/7až3/10,16,19,20, 2.Petr. 2/21,3/16, Jer.1/17až6/19,23/29,32,31/27,32,51/58, Žid.4/7,6/3,6,8/10,9/27,12/28, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. OSMIČKA je vlastně NEKONEČNO. Bůh v Písmu určil, že země svatá, místo svaté, pupek SVĚTA, Domašovsko, Brno a Praha, má své místo uprostřed NEKONEČNÉ osmišky. Před Českem se v OSMIČCE, a tím i v Písmu, vlastně rozestoupily vody vzedmutého moře mrtvých, vzpurných a neposlušných, křesťanských, muslimských, hinduistických, budhistických, muslimských, židovských, ateistických, politických, militaristických, imperialistických, politoligických, filozofických a jiných sviní, či NETVORŮ. Chrám Boží, PÍSMO, dle křesťanských lhářů, Luciferů Martina C. Putny a P. Vaďury z nabozenstvi@rozhlas.cz, má půdorysně tvar OSMICÍPÉ HVĚZDY. Skut.7/47. Moje datum narození je 21.9.1940 = 8. Bůh, jím v Písmu vyvolenému Česku, žehná za tři dny od mých narozenin, to je tři tisíce let před mými narozeninami, již od 24.9.2017. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ageus2/6,18,19, atd. Osmicípou hvězdou je chrám Boží tím, že je tímto SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový SVĚT má tyto zákady, tyto pilíře. 1.) Bhagavadgítu. 2.) Tóru. 3.) Bibli. 4.) Korán. 5.) SLOVO DOGONŮ z Mali. 6.) Pohádky. 7.) Filmy. 8.) Písničky. ŽENA STATEČNÁ je slovem NOVÝCH NEBES. Osmicípá hvězda, je jasná hvězda jitřní, je Bohem, pro stávající osmé tisíciletí. Izaj.5/4,16,29/11až24,45/7až57/10,16,19,20až63/14,18,65/1,15až66/24, 2.Petr.2/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Jób5/3,14,8/3,9/13,2,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, atd. Česko již nemá nad hlavou, mravně nízké, křesťanské, ateistické, krvavé kamenné nebe. Nad Českem je díra v těchto vetchých nebesích, které dělají meč nesmyslných válek, o vládu boháčů celého světa, nad chudáky celého světa. V těchto starých nebesích, již Bůh nebydlí. Mravně vysoké nebe vytvořil nový Hospodin, a to pomocí SLOV ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Česko má nad hlavou nebe nové, duchovní, mravně vysoké, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, z milosrdenství Božího rozumu. Neposlušní lži lidé Česka a SVĚTA, nemohou sami vytvořit mír a pokoj celosvětového Božího království SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, svým zvířecím rozumem. Mají TĚLO pouze geneticky zvířecí, a DUŠI mají stejnou, jako je DUŠE zvířat. Proto musí čekat, až Bůh se bude chtít se nad Českem smilovat. 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Zjev.1/1až16/15,17/16,18/2,10,19/7,8,11,20/11,22/21, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Kol.3/5, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Bůh se smiluje, až technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti a odborníci na energetiku z infoservis@czso.cz, v čele s premiérem Ing. Topolánkem, svolají slavnostní shromáždění, kde bude rozhodnuto, že padne NEVĚSTKA, kterou je vláda premiéra, DÉMONA Babiše, která dupe celou zemi tím, že brání příchodu nového Boha. Zjev.17/16, Iz.16/3,29/11až24až66/24, Jóel1/14,4/2,4, 12, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Až se NETVOR Babiš skloní před novým Kristem, Fil.2/9,13, Jób9/13, nový, NEOMYLNÝ Bůh, dovolí Česku jít do Božího, celosvětového království, energeticky neotřesitelného. Bůh stále vyčkává. Iz.30/18, Žid.6/3,6až12/28, Bhag.15/15,16až18/78, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Vyžaduje, aby vznikla vláda svatých Boha NEJVYŠŠÍHO, BÍLÁ NEVĚSTA, vedená sedmým premiérem, sedmým OKŘÍDLENCEM, pravičákem, premiérem Topolánkem, uvedená v kapitole 236-36 stran. Potom také dovolí, aby novým prezidentem Česka, byl Bohem v Písmu vyvolený projektant Ing. Vladimír Rákos. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nezvítězí. Před Bohem má povinnost pokleknout především technický lži lid Česka. Izaj.45/18, 23. Nového premiéra Česka Ing. Toplolánka, souží vteřinový strach v době, kdy má žít život s novým Kristem, NEOMYLNÝM. Bůh zvítězí tím, že každému neposlušnému a vzpurnému zláme vaz, snad již na jaře 7018. SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty má v Česku již PRAVÉ POLEDNE. Broučci vlády DEMONA, ekonoma, Babiše, jsou již zakuklenci a zaprodanci. SLUNCE Bhagavadgíty již vyšlo. Broučci, ministři vlády Babiše, musí neprodleně zmizet v říši ticha, na smetišti dějin. Nah.1/4,9až3/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24.

 

9.) NETVOR, vzpurný a neposlušný prezident Zeman se chvástá, že ho již nečeká žádná politická porážka. Po vítězství v lednových volbách, chce dalších pět let pracovat na HRADĚ, a tím kazit dobré mravy, svými ekonomickými, a jinými promyšlenými vychytralostmi. Nevěří textům Písma, že celé Česko musí naplnit Písmo tím, že musí projít ŽÁREM OHNĚ SLOV ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES kvůli tomu, aby v zemi svaté, Česku, nastalo VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, NEPOSLUŠNÝCH a VZPURNÝCH křesťanských či ateistických SVINÍ. Nevěří textům Písma, že jako neposlušný, to je jako MRTVÝ, před jediným Bohem SVĚTA, před DUCHEM SVATÝM, NEOMYLNÝM Bohem, již není žádoucí, pro odmítání objasněné Boží vůle. Před Bohem je proto pouze NETVOREM, je pouze SVINÍ, není prezidentem. Jako neposlušný a vzpurný stále neví, co bude v Česku zítra, dle textů Písma. Také po volbách je jako pára nad hrncem. Odmítá texty Písma o tom, že z HRADU zmizí, když to VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE celého SVĚTA, bude chtít. Nyní platí všechny texty Písma, nejenom pro NETVORA prezidenta Zemana, ale pro celé Česko. Bude-li Bůh, to znamená, bude-li DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, chtít, zůstanete naživu, a naplní Písmo, odchodem z Hradu. 2.Petr.2/21,3/4až16, Jób5/3,14,9/13, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Bůh naplnil texty Písma, o vyvolení Česka být BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným, královským kněžstvem, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, až nyní, v OSMIČKOVÉM ROCE 2018, po zvolení zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA, DÉMONA, EKONOMA Zemana, znovu prezidentem Česka. Trestající Bůh snad již bude odzbrojen tím, že mu připomínám texty přísežných smluv, dané Otcům Bohu milých, třem PINCHASŮM, Marxovi, Engelsovi a LVU, sedmému ANDĚLU, pravičáku, Ing. Mirku Topolánkovi. Ing. Mirek Topolánek, nový premiér vlády Česka, má povinnost v podstatě přetvořit celé stvoření, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Řím.1/18,3/6až8/20až10/14,11/28,32,16/26, K.M.1/4až18/13až19/6, 2.Kor.10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Jud. 12, Zjev.1/1až18/2,10až22/21, Kaz.3/18,8/8až10/20, Jób5/3,14,9/13,36/8,15,37/18, 23,40/8,14, Žalm33/6až37/5,11,35,38až104/30až106/30,107/10,18,27,30,43až150/6, Sír.5/5,7/16,9/15,42/19,24,43/26,31,45/23, 4.Moj.18/23,23/19,24,25/11, 1.Moj.15/8 až21/30, atd. Dnes máme dvanáct Bohem vyvolených APOŠTOLŮ, dvanáct premiérů Česka, s Boží mocí výkonnou. 1.Kor.1/27až4/20až15/33, Oz.2/18,8/4,9/7,12,15,13/11, 14/3, atd. Máme čtrnáct vlád Česka. Premiérem čtrnácté vlády Česka, je EKONOM, Jidáš Babiš. DÉMONSKÉ, to je ekonomické nauky KRÁLŮ, KOZLA z ČSSD prezidenta Zemana, a premiéra, Jidáše, NETVORA Babiše, nemohou nikoho spasit, ani energeticky, ani ekologicky, ani mravně. EKONOMOVÉ, DÉMONI, stávající KRÁLOVÉ, prezident Zeman, a premiér Babiš, nejsou Bohu pokoje, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI celého SVĚTA, vůbec k užitku. Bůh již DÉMONY, bankéře, zbrojaře, vojáky, a jiné NETVORY, nepotřebuje. Mají povinnost, neprodleně a dobrovolně sestoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin, spolu se všemi ekonomy, bankéři, obchodníky, politiky pravice a levice, zbrojaři, a mnohými dalšími pamatenci, např. z UNIVERZIT, atd. Bůh chtěl naplnit Písmo, o nastolení své vlády nad celým SVĚTEM, Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, již v létech 2006 až 2009, kdy Česku vládl sedmý premiér, sedmý ANDĚL, OKŘÍDLENEC, PINCHAS, pravičák, Ing. Toplánek. Tehdy, při volbách, kdy Topolánek měl kancelář na Orlí ulici v Brně, se nepodařilo realizovat vzkříšení z mrtvých, vzpurných, neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ Česka. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho ve SVĚTĚ želet, dokud poslušnost pravičáka, BOŽÍHO SYNA, Boha, OTCE, zakladatele celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Ing. Topolánka, nebude úplná. Hospodin, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, byl při zrození se církve katolické, všeobecné, světlonoše pekelného křesťanského ohně, Lucifera, OTCE faráře Héneka domasov@dieceze.cz, a je i u její SMRTI. Je také u zrození se jediné církve Česka, s Boží mocí výkonnou, vlády premiéra Ing. Topolánka, BÍLÉ NEVĚSTY, uvedené v kapitole 236-36 stran. Vše je nahé a odhalené, takže není čeho se bát. Tvorstvo v Česku bylo Bohem vydáno, pomocí křesťanské tmy tmoucí, křesťanské marnosti. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, již v Písmu vyhlédl, pokorného a úplně poslušného Ing. Topolánka, za nového premiéra, a projektanta Ing. Vladimíra Rákose, za nového prezidenta Česka. Ing. Toplánek, a Ing. Rákos, mají povinnost naplnit SLOVO BOŽÍ, do poslední čárky. Křesťanská Boží trojice, s Boží mocí výkonnou, NETVOŘI, prezidenti Putin, Trump a zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, stále ignorují texty Písma, o ÚSVITU osmého tisíciletí, to je o ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, kdy musí nového Boha znát každý člověk tak, aby drzý křesťanský tmář, či SVĚTLONOŠ, Lucifer, OTEC farář Hének domasov@dieceze.cz, nemusel nikoho učit poznávat nového Boha, takového mocného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký v Písmu skutečně je. Křesťanské vládnoucí svině, pokrytci, lháři a zločinci, tím chrání svoje křesťanské hodnoty, kterými jsou vláda boháčů nad chudáky, pomocí výrobků lidských rukou, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Královské kněžstvo technického lži lidu Česka, Ing. Topolánek, Ing. Vladimír Rákos, VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a odborníci na energetiku z infoservis@czso.cz, kvůli stávajícím vzpurným vládnoucím Bohům, fosíliím, NETVORŮM, prezidentům Putinovi, Trumpovi a zakladateli KOZLŮ ČSSD, KOZLU prezidentu Zemanovi, jsou trestáni, a to odstoupením Božího rozumu o energetice, mají povinnost se na tyto Bohy rozhněvat, a úplně je zničit. Jediným Božím slovem, pro uvedený nový Boží technický lži lid Česka, musí být ŽÁR OHNĚ SLOV ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Novou SKÁLOU královského kněžstva, Česka, musí být sám Hospodin tím, že jedinou SKÁLOU bude ZLATO Božího technického rozumu. Nový Hospodin, na jím vyvolené královské kněžstvo technického lži lidu Česka, a Ing. Topolánka, a Ing. Vladimíra Rákose, se již hněvat nechce. Vyžaduje, aby v době úplňku MĚSÍCE, ve středu 31. ledna 2018, tyto texty byly zveřejněné v ČRo v Brně, ředitelem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz. Což se nepodařilo. Měsíc únor, dle docenta Olivy, dle ČRo2, je od slova POTOPA. Hospodin, v měsíci únoru 2018, zatopí, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, celý SVĚT, kvůli nastolení své majetkové roviny. Vyžaduje, aby v Česku, vysušení této potopy, netrvalo ani 40 dní, ani 3 dny, ale aby v jedinou hodinu, v ČRo v Brně, ředitel Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, vysušil vzedmuté moře militaristických sviní Česka a SVĚTA tak, že po zlých prezidentech, Putinovi, Trumpovi a zakladateli KOZLŮ ČSSD, KOZLU prezidentu Zemanovi, po neposlušných NETVORECH, nezůstane ani kořen, ani větev. Bůh, ze svého milosrdenství, muže lidstvo energeticky spasit, až bude vládnout sám. Řím.1/18,8/18,9/16,10/14až11/28,32, Mat.5/3až18,23/7,25/32,40, 2.Kor.10/4,13/5,8, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/15,4/3, Jan1/1,5/34až43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd.

 

10.) Numeroložka Lenka Suchardová l.suchardova@seznam.cz, na TV Prima agent@ davidkraus.cz, objasňovala numerologii pro rok 2018. Mluvila tak, jak si to přál NEOMYLNÝ Bůh ZÁKONODÁRCE, NUMEROLOG. Fil.2/9,13, K.M.1/4až7/16až12/10, 17,27, Bhag.15/15,16,16/24, atd. Pravila, že řidiči, kteří mají na SPZ číslo 27, nebo 29, jezdí velmi hazardně. Objasnila, že číslo DVĚ, je číslo UČITELE, MISTRA a LÉKAŘE Hospodina, který pomalu učí každého křesťanského, či ateistického pomatence, v Česku, a ve SVĚTĚ, dokonalou lásku svých Božích příkazů, a to POMALÝM SOUDEM neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, zapsaných v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Kor.10/4,13/5,8, 1.Jan.3/10,5/2,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12až5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7až3/20až6/7, K.M.1/4až12/10,17,27, 2.Petr.2/21až3/16, atd. Číslo 7, je číslo nového premiéra Česka, sedmého ANDĚLA, sedmého OKŘÍDLENCE, sedmého premiéra Česka, pravičáka, Ing. Mirka Topolánka. Premiér nové, úplně poslušné vlády Česka, ve složení uvedeném v kapitole 236, je v Písmu vyvolený SEDMÝ ANDĚL, z pravicového PTACTVA ODS, bývalý sedmý premiér Česka, Ing. Topolánek. Zj.1/1,16až18/2,10. Pravičák, OKŘÍDLENEC, Jób.5/3,14,40/8, 14, premiér Ing.Topolánek, má povinnost vše vykřičet. Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20,12/3, Veškerou starost o královské kněžstvo Česka, vložit na Boha, na zlato jeho rozumu. Boží SOUD nesmí zrušit. 1.Petr.2/9,5/2,7, K.M.1/4,12/10,17,27, Jób40/14, Iz.65/1,15. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Číslo 9, je číslo dokonalosti lidské, dokonalosti lidského mozku, geneticky zvířecího. Je to číslo poslední vlády Ing. Topolánka, a devíti vládnoucí stran Česka, vytvořených jediným Bohem celého SVĚTA, v posledních volbách. Je to číslo devíti prezidentských kandidátů na prezidenta Česka. Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Kor.10/4,13/5,8, Oz.2/18až5/7,15až8/4,12,9/7,12,15,13/11až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Hospodin, který je alfou a omegou, který je počátkem i koncem politiků pravice a levice politiků Česka, který odplácí každému podle jeho jednání, který byl první při vzniku politických stran pravice a levice, je i u posledních věcí politiků pravice a levice. Bože dej, ať s pomocí TVÉHO Božího neomylného rozumu, je premiér nové vlády Česka, Ing. Mirek Topolánek, který měl jako kadidát na prezidenta číslo jedna, stejně poslední jako ty, ať má nyní jako ty, číslo deset. Zj.1/1,16až18/2,10až21/6až22/13,21, Iz.29/11až24až41/4,58/13až65/1,15,17,66/24, atd. Bože, Ing. Mirku Topolánkovi nyní stačí, když mu jeho vyvolení být premiérem Česka, zajistí vůdce čtrnácté vlády Babiš tím, že se stane ministrem zahraničí, když jim vrátíš svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství. Izaj.29/11až24až33/22,41/4až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zj.1/1,16až18/2,10až21/6až22/13,21, K.M.1/4až6/6až24,7/16až19/6, Bhag.15/15,16, atd. Jaký význam tedy mají slova numeroložka Lenka Suchardová l.suchardova@ seznam.cz, na TV Prima zpravodajstvi@iprima.cz, agent@davidkraus.cz, která pravila, že řidiči, kteří mají na SPZ číslo 27, nebo 29, jezdí velmi hazardně. Bůh naplňuje Písmo tím, že se sklání k modlitbě pokorných a úplně poslušných služebníků Božích, kteří usilují o úplné zničení slov kamenných křesťanských nebes. Žalm33/6až102/18, 27, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Dle svého nového slova, zabíjí každého, kterého si vyhlédne s číslem SPZ 27 a 29. Zabíjí ty, které v Písmu proklíná za to, že jsou ještě křtění křesťanskou špínou vzpurného křesťanského světlonoše pekelného ohně, Lucifera OTCE faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, k energetické, ekologické a mravní SMRTI za to, že se považují za Bohy, i při odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných křesťanských sviní. Všichni, kdo mají za Bohy, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ a AUTA, Bůh nenávidí, a zabíjí je, tak jak sám chce. Ty kdo mají za Bohy vozy, to je auta, převrací i s těmi, kdo na vozech jezdí proto, aby dokázal, že je Bohem trestajícím, a že jeho hněv, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, již neprodlévá. Smiluje se, Božím rozumem, pouze nad těmi, kdo uznají, že v Česku jsou všichni křtění OHNĚM SLOV NOVÝCH NEBES, a že proto, veškeré Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, musí neprodleně realizovat. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19.

 

11.) Kdo nového DUCHOVNÍHO Krista opravdu miluje, svoboda pro něho neexistuje. Pouze svoboda úplně poslušného služebníka Božího. 1.Petr.2/16, 2.Kor.10/4,13/5,8. Bůh určuje vztahy v rodinách i ve světě. Odměňuje každého, a každý stát, podle jeho spravedlnosti, či chamtivosti, a podle ekologické čistoty jeho rukou, tak jak se mu jeví. Vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolený sedmý premiér Česka, Ing. Topolánek, a nový prezident Česka, projektant Ing. Vladimír Rákos, vládli spravedivě, v Boží bázni. Žádné dobro, blaho, a spása celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, z jiného výkladu Písma nevzejde. Naprosto bezmocné, úplně poslušné Česko již ví, že se má k novému Kristu modlit za vznik celosvětového, mírového, Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Když technický lži lid Česka neuzná svoje vyvolení za královské kněžstvo, za Bohy, za BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, Bůh pomocí křesťanských, muslimských a hinduistických hodnot, uvede meč válek na celý SVĚT, který se již začal v Jeruzalémě, a u muslimů, jak o tom mluví drzý pohan Tureček z info@mup.cz, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz. Jer.1/17až25/29,31, 5.Moj. 30/11,18, atd. Křesťanské svině dělají na světě bordel, protože se Bůh nesmiloval, Božím rozumem, nad SEDMÝM OKŘÍDLENCEM, pravičákem, novým premiérem Ing. Topolánkem, a nad v Písmu vyvoleným prezidentem, projektantem, Ing. Vladimírem Rákosem. Kdo se nevrátí k Bohu neprodleně, dobrovolně, toho Boží hněv vyhledá z ničeho nic, a nyní dojde odplaty. V DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, odejde do říše ticha, na smetiště dějin, až na věky věků, kde bude pláč, a skřípění zubů boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice a jiných zločinců, pokrytců, lhářů a podvodníků. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Kol.3/5, Zjev.1/1až18/2,10až22/21, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Následující text byl zaslán v úterý 23.1.2018 na adresy starosta@obec.domasov.net, batelkova@obec.domasov.net, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, podatelna@obec-ricky.cz, z toho důvodu, aby vůdce Policie ČR z Rosic, npor. Šoukal, v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, tvrdě pohnal k odpovědnosti státní úředníky, křesťanské či ateistické svině, NETVORY, úřednici Mlčkovou podatelna@obec-ricky.cz, a starostu Pitrochy starosta@obec.domasov.net. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Bůh se smiluje, svým Božím rozumem, jenom nad úplně poslušnými, a Bohu vděčnými služebníky Božími, za SOUD vzpurných a neposlušných křesťanských, ateistických a jiných sviní. Česko bude žít v bezpečí, v pokoji a v míru, když Bůh, z milosrdenství svého rozumu, pokorným, a úplně poslušným služebníkům Božím, splní svůj slib, že v jedinou hodinu, či v jediný den, v jím v Písmu vyvoleném Česku, úplně zruší veškeré křesťanské, militaristické a jiné nemravné hodnoty, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Policie ČR z Rosic, npor. Šoukal, má povinnost zajistit rozmnožení textů uvedených na první straně, a to na OÚ v Říčkách, OÚ v Domašově, atd., z toho důvodu, aby zde uvedená pravda, o nutnosti zničení křesťanských, socialistických, militaristických a jiných hodnot, mohla být volená lidmi. Před novým Bohem mají povinnost pokleknout především státní úředníci, vzpurná Mlčková z OÚ v Říčkách podatelna@obec-ricky.cz, a neposlušný starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net. V příloze Vám zasílám text první strany kapitoly 239. Je rozepsaný na dvě strany, které Vám v příloze zasílám. Dle textů Písma, Boží přikázání jsou pro Vás, i pro mě, nyní lehká. 1.Jan.5/3. Když tyto dvě strany oboustranně rozmnožíte 100 x, dle textů Vám včera zaslaného průvodního dopisu ke kapitole 239, a dle textů kapitol 239 a 238, stanete se pokornými a úplně poslušnými služebníky DUCHOVNÍHO Krista z toho důvodu, že jste se již narodili z nového Boha, z takového, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je. Když v příloze zasílané dvě strany rozmnožíte oboustranně 100 x, nebudete již mrtví, nebudete neposlušní a vzpurní. Jako úplně poslušní a pokorní budete živí tím, že z milosrdenství Božího rozumu, pochopíte Boží zákony, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Když zasílané dvě strany oboustranně rozmnožíte 100 x, již nemůžete hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI, kterým je neposlušnost, kterým je vzpoura proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o Boží koncepci energetiky, ekologie a mravů, platná nejenom pro Česko, ale pro všechny státy SVĚTA. Protože jste texty pravdy o Bohu ZÁKONODÁRCI, která osvobodí celý SVĚT, od stávajících Bohů, od boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, a jiných lhářů, pokrytců a zločinců, odmítli rozmnožit, Boží přikázání jsou pro mě, pro předkladatele správného výkladu Písma, opět lehká. 1.Jan.5/3. Pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jste si vybrali ty texty Písma, kterými Vám, neposlušným, drzým, vzpurným, a tím mrtvým, Bůh vyhrožuje tím, že uvádí, že je nutné Vás proklínat, a vyhrožovat Vám, že Vás zabije strašlivou záhubou, kvůli Vaší neschopnosti podřídit se dokonalé Boží lásce, všech Božích příkazů, a všech zákonů POLE VĚDY Písma. Když se nyní opět povýšíte nad nového DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, můžete počítat se všemi texty Písma, dle kterých Vás DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, nenechá bez trestu. Hospodin v Písmu slíbil, že nakonec pochopíte texty Písma o tom, že se nyní nebudete Hospodinu posmívat beztrestně, a že při další Vaší neposlušnosti, Vás Boží trest vyhledá z ničeho nic, a dle vůle Boží, dojdete úplné záhuby, Vašeho geneticky zvířecího TĚLA, a záhuby vaší DUŠE, která je stejná, jako u zvířat. Kdo si co vybere, to nyní bude mít. Když si nyní znovu vyberete království křesťanského Boha, světlonoše křesťanské děsivé tmy, NETVORA Lucifera, OTCE Satana faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, budete mít znovu království boháčů, bankéřů, zbrojařů, a jiných zločinců tím, že do Vás, neposlušných a vzpurných, Boží rozum zase nevstoupí. Tím znovu budete padat do hrobu energetické, ekologické a mravní záhuby. Když si vyberete vládu Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad celým SVĚTEM, nad všemi státy SVĚTA, budete ji mít tím, že Vám Bůh svůj rozum vrátí, ze svého milosrdenství. Bůh nyní vyžaduje, aby mu patřil veškerý majetek, a veškerá půda, Česka a SVĚTA. Jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vyžaduje vše energeticky, eklogicky a mravně změnit, vyžaduje NOVÝ ZAČÁTEK své vlády nad lidmi, z toho důvodu, aby mohl úplně poslušné Česko a SVĚT, energeticky, ekologicky a mravně spasit, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Žádám znovu o odpověť, zda mně, dvě již zaslané strany, oboustranně 100 x rozmnožíte. Pokud je rozmnožíte, a pokud máte nějakou řezačku, prosím o rozříznutí listů na polovinu. Pokud řezačku nemáte, listy rozstřihnu doma. Věřím, že nebudu muset napsat, že jste si zase zvolili ty texty Písma, ve kterých, Vás neposlušné a vzpurné, Hospodin proklíná, a slibuje Vám zabití. Žádám o odpověď. Stanislav Oplatek, předkladatel pravdy, která osvobodí pouze živé, to je pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Nový Bůh nyní vyžaduje, abych smířil Vás, pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, s OTCEM ZAKLADATELEM celosvětového mírového Božího království, s novým premiérem Česka, s pravičákem, s OKŘÍDLENCEM Ing. Mirkem Topolánkem, zakladatelem celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Příloha: Dvě strany volebního lístku NOVÉHO ZAČÁTKU, a pro volbu prezidenta Ing. Vladimíra Rákose, kterého Bůh vybral za prezidenta, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Telefon 546 441 154. Protože z textů veškerého Písma je jasné, že vůdce Policie ČR z Rosic, npor. Šoukal, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, musí tvrdě pohnal k odpovědnosti mnoho státních úředníků, mnoho křesťanských či ateistických sviní, či NETVORŮ, zasílám tyto texty na celou farnost Lucifera, OTCE Satana faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz. Jedná se ještě o tyto OBECNÍ ÚŘADY. ou@obecrudka.cz, lesni.hluboke@volny.cz, obec.litostrov@tiscali.cz, litostrov@post.cz, zakpe@seznam.cz, ou@lesnihluboke.cz, obec.javurek@seznam.cz, podatelna@obecrudka.cz, podatelna@lesnihluboke.cz, brigita.mahrova@seznam.cz. Jediný Bůh všech států SVĚTA, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, se z milosrdenství svého Božího rozumu, smilovává nad kým chce, koho chce činí zatvrzelým. Já stále doufám ve vysvobození od všech chamtivých křesťanských, či ateistických modloslužebníků, kteří se proti novému Hospodinu zase drze vzbouřili. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je zřejmé, kdo se má rozhněvat na stávající Bohy, na kandidáty na prezidenta, na Zemana, který je fosilií se socialistickými hodnotami, a na Drahoše, který je fosilií s křesťanskými hodnotami. Je to především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a odborníci na energetiku z infoservis@czso.cz