Kapitola 237 - 43 stran.

18.12.2017 21:45

Kapitola 237 - 43 stran. Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame, úplně poslušný premiére nové vlády Česka. Není utopií nastolení vysoké mravosti celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, což např. pro drzého a chamtivého modloslužebníka, hlupáka Radima Seltenreicha z PF UK seltenre@prf.cuni.cz, je totální bláznovství. Nebojte se svěřit svou starost o koncepci energetiky pro Česko, a pro celý SVĚT, na neomylného Boha, který o sobě vše uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na jím v Písmu vyvoleném Česku novému Bohu záleží. Dle dalších textů, automobilový průmysl čekají katastrofické problémy. Nikdo neřeší, kde se vezmou kapacity elektráren na dobíjení akumulátorů elektroaut. Stejně tak nikdo neřeší rozvody elektřiny, či rozvody plynu, pro náhradu energie z ropy, která tvoří cca 60 %, z celkem potřebné energie. Náhrada energie z ropy elektřinou, nebo plynem, a tím úplné vyrabování fosilních paliv, je technicky nesmyslné. Koncepce energetiky aut, lodí, a letadel, na elektřinu, nebo na plyn, kvůli docházejícím zásobám ropy, je technický nesmysl, stvořený geneticky zvířecím rozumem hlupáků politické elity. Svůj neomylný rozum Vám Bůh vrátí, ze svého milosrdenství, když budete v koncích s moudrostí svého geneticky zvířecího rozumu. Energetickou spásou je mluvení pravdy o koncepci energetiky, což Bůh Vám umožní pouze v případě mluvení pravdy o Bohu. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 17. Česká bible kapitola 237. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,43/31,42/24.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame, premiére nové vlády Česka. Boháči, bankéři, zbrojaři, a jejich Bohové, drzí Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, a dle Písma, si myslí, že je nikdo neřídí, což není pravda. SEDM DNÍ, to je sedm tisíc let, DUCHOVNÍ Kristus řídí celý svět tak, jak si to v Písmu předsevzal. OSMÝ DEN PÁNĚ, začátek osmého tisíciletí Božího vedení světa, se začal na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, v době přelomů věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Bůh, již 70 let, od roku 2017 – 70 = 1947, naděluje Česku svoji moudrost, svých zákonů POLE VĚDY Písma tak, jak si to v Písmu, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, předsevzal, při vzniku Božího slova. Plný počet pohanů tím vzešel, kojenče Ing. Mirku Topolánku. Proto je Vaší povinnosti být Bohu milým OTCEM, zakladatelem celosvětového Božího mírového království, Řím.1/18,11/25,28,32, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně, v ADVENTU 2017. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, křesťanské Vánoce v zimě, v neděli 24.12.2017, jsou kyselé, protože jsou až po SLUNOVRATU, který je ve čtvrtek 21.12.2017. Česko nemá k novému Bohu ZÁKONODÁRCI, utíkat až v zimě. Kojenče Ing. Mirku Topolánku, máte povinnost být Bohu vděčný za SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a kokrhat o DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, nejpozději na podzim, to je ve středu, 20.12.2016 tím, že drzým Satanům kněžím, a politikům, obrátíte jejich chrámové žvásty, a politické žvásty, v kvílení. Ám.8/2,11. Viz str.9až12. 2.) BERÁNEK, kterého musíte spálit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je primitivní křesťanský Kristus, narozený na křesťanské Vánoce v plenkách proto, aby křesťanské neposlušné a vzpurné svině, od SLUNOVRATU, který je ve čtvrtek 21.12.2017, neměly žádného Boha, protože jejich nemohoucí Bůh, je v plenkách, již 2017 let. Křesťanského Boha, BERÁNKA, musíte spálit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES včetně vnitřností z toho důvodu, aby všem vládnoucím křesťanským sviním, či NETVORŮM, bylo nyní jasné, že křesťanský Bůh BERÁNEK je pouze zvíře, které má vnitřnosti. Jediný Bůh SVĚTA nikdy nebyl zvířetem, s vnitřnostmi. Odjakživa je pouze DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, a který dává svůj neomylný rozum, či svou rukodělnou dovednost tak, jak chce on sám. Tento militaristický, imperialistický svět se musí úplně rozpadnout, aby mohlo přijít Boží, celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Vůle Boží je, aby KAPŘI politického a náboženského křoví, křesťanské a ateistické byrokracie, v Česku zmizeli v říši ticha již v ADVENTU 2017, ve DNI PÁNĚ, HOŘÍCÍM JAKO PEC tak, že po neposlušných a vzpurných hlupácích, nezůstane ani větev, ani kořen. Boží rodinou bude nyní 1500 pokorných, poslušných, a Bohu vděčných lidí, kteří budou společně snídat, obědvat a večeřet, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a bydlet na sidlištích, a ve městech, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH. Uvedený text o Boží rovnosti, představuje Boží majetkovou celosvětovou rovinu. Viz str.12až16. 3.) Pravda o Bohu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, osvobodí Česko od nemravné křesťanské Boží trojice, od DÉMONA Babiše, od křesťanského Boha, drzého Satana OTCE faráře Héneka z Domašova, domasov@dieceze.cz, a od jeho Boha, BELZEBUBA kardinála Duky cpr@apha.cz. Vojenští kaplani církví, a jejich děti, zbrojaři, jsou OTCOVÉ vrazi mírumilovného Hospodina, od počátku křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Nový Bůh, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, svým neomylným rozumem, postupně nastolí svou vysokou mravnost, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Všechny národy Vám budou blahořečit Ing. Topolánku, když v ADVENTU učiníte DEN HOŘÍCI JAKO PEC, jako SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, který spálí neposlušné vládnoucí křoví, kterým zarostla celá země tak, že z křesťanské Boží trojice, s ateistických sviní, 2.Petr.2/21, z prezidentů, z válečných zločinců, Trumpa, Putina a Zemana, nezůstane ani kořen, ani větev. Když to Ing. Topolánek s novým Bohem zkusí, jeho vláda, sestavená dle textů v minulých kapitolách, bude Božím dítětem. Čtení PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU těchto textů, vládnoucích NETVORŮ Česka, ředitelem ČRo v Brně Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, je činností na odpuštění hříchů neposlušným a vzpurným, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Když Ing. Topolánek Boha učiní jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, dostane od něho vládu nad mnohými lidmi. Za odměnu dostane Česko půdu celé země. Viz str.16až18. 4.) DUCHOVNÍ Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nedostižitelným vzorem pro všechny učitele, mediální mistry, psychology, psychiatry, a nové kněze, nové STÁTNÍ SPRÁVY, s Boží mocí výkonnou. Ing. Topolánku, musíte zajistit, aby SMLOUVU VĚČNOU, o úplné poslušnosti DUCHOVNÍHO Krista, znal každý neposlušný pomatenec. Česko a SVĚT osvobodí Boží pravda o Boží koncepci energetiky. Jan8/32. Aktualizací GRAFU PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedeného ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, pro rok 2016, máte povinnost zpochybnit energetickou koncepci vzpurného ministra průmyslu Hënera, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, který lže, že naftu a benzin nahradí elektřina či plyn. Podvodníci, zločinci a lháři z ministerstva, pro odstoupení Božího neomylného rozumu, stále tvrdí, svým rozumem politických zvířat, že energii z ropy, která činí cca 60 % z celkem potřebné energie, nahradí energií z elektřiny, která činí cca 10 % z celkem potřebné energie, a energií z plynu, která činí cca 25 % z celkem potřebné energie, což je technicky nemožné. Česko čeká zlo nedostatku elektřiny do pěti let, zrušením zastaralých tepelných elektráren, snížením výroby elektřiny o 40 %. Do 18 let bude zrušená zastaralá jaderná elektrárna Dukovany. Energetici přiznávají, že nejsou schopní, fotovoltaikou a větrnými elektrárnami, toto snížení výroby elektřiny nahradit. Se svou energetickou moudrostí, kvůli Vám, vzpurnému, stále není nikdo v koncích. Ing. Mirku Topolánku. Bůh VULKÁN zatřásl nyní zemí u Hlučína proto, aby připoměl texty Písma o tom, že se posmívá městskému hluku od aut. Žalm00, Jób39/7,40/8,14, Ag.2/6,18, atd. Bůh, vyvýšený SOUDEM PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, prostírá ubrus společného stolování, pro poslušnou Boží rodinu, pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, proto, aby mohl úplně zničit vozy, to je auta, SKÁLU vzpurných a neposlušných hlupáků. Když pane Ing. Topolánku znovu prohlásíte křesťanské tradice, křesťanského Boha, drzého OTCE faráře Satana Héneka z Domašova, domasov@dieceze.cz, za dobré a spasitelné, Boží hněv Vás vyhledá z ničeho nic např. tím, že Vás převrátí i s autem, ve kterém jezdíte. Ageus2/22, Mar.7/7až13/20, atd. Věčné příbytky, domy ZIMNÍ BYTOVÉ a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržené dle textů Písma, na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, ve kterých Bůh setře slzu s očí každému úplně neposlušnému, Bůh Česku a SVĚTU dovolí stavět, svým neomylným rozumem, až budete prorokovat, že majetek Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, OTCŮ Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC shnil, kvůli konci éry fosilních paliv, kvůli TMĚ TMOUCÍ ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, který se zastavit nedá. Viz str.18až20. 5.) Dějiny Česka jsou uvedené ve STROJI ČASU, v Bibli. Máte povinnost dát Česku a SVĚTU vše nové, NOVÝM NEBEM, realizací demokracie, kterou je vláda pokorného, a úplně poslušného Božího lži lidu. Tuto demokracii je možné zajistit jedině tím, že pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zřídíte neprodleně novou vládu Česka, uvedenou v minulých kapitolách těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Nástrojem Satana faráře Héneka je pouze Bible, kterou drze používá pouze pro obracení evangelií, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v pravý opak. Satan papež František, by chtěl změnit OTČENÁŠ, uvedený v Mat.6/9. Nevěří, že křesťanské neposlušné a vzpurné svině, či NETVORY, bez Božího rozumu MRTVOLY, Bůh dočasně vydal pokušení vládnout nad lidmi, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ, odstoupením svého Božího rozumu. Křesťanské svině nemají žádný pokoj ani v ADVENTU, protože meč válek, který Bůh uvede na celý SVĚT, se začíná nyní v Jeruzalémě, křesťanskou drzou, mrtvou sviní, prezidentem Trumpem. Vůle boháčů je jasná. Zničit celý SVĚT, vyrabováním všech fosilních paliv, a celosvětovou válkou. Jakmile se nový premiér Česka, Ing. Topolánek, vzdá své cesty na HRAD, přestane hovět svým zálibám chamtivosti křesťanské MODLOSLUŽBY, a nepovede plané politické a náboženské řeči, SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, v Česku vyjde, a již nikdy nezapadne, a MĚSÍC Koránu nebude ubývat. Pro Česko, pro premiéra Ing. Topolánka, bude Hospodin SVĚTLEM VĚČNÝM tím, že bude ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, tím, že jeho majetková rovina SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, bude Božím příkazem a zákonem, platným pro celý SVĚT. Viz str.20až24. 6.) Ing. Topolánku. Kouzlo tří oříšků vyhrát ti dává, nad jediným křesťanským Bohem SVĚTA, nad drzým Otcem Satanem farářem Hénekem z Domašova, domasov@dieceze.cz, nad jeho Ježíškem v plenkách, jednou, dvakrát, třikrát, vyhrát. Nad trojičným křesťanským Bohem, OTCEM, SYNEM a DUCHEM SVATÝM, stvořeným jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, pouze pro dočasnou vládu vzpurných a neposlušných, to je mrtvých lidí, nad vzpurnými a neposlušnými, mrtvými lidmi. Nový Hospodin chce, abys byl všem užitečný, sto krát, sto krát, sto krát, jako nové semeno, Mar.4/12,20, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Musíte zajistit, aby zpěvák Neckář pochopil, že je lépe stát v prázdném kostele, a mít tím nad hlavou mediální hvězdy, zářící navěky a navždy, kterými jsou ministři KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, které Vy povedete, jako nový premiér, jako OTEC ZAKLADATEL celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény

 

v Praze. Viz str.24až26. 7.) Přestože zpěvák Neckář stojí v prázdném kostele, slyší zpívat ALELUJA, ALELUJA. Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame, premiére nové vlády Česka. Česko musí zpívat Hospodinu písně nové, ve všech sálech, divadlech, či kulturních domech tím, že zpěváci budou Hospodinu zpívat ty písně, které Hospodin stvořil, na oslavu svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, v ADVENTU. Máte povinnost zajistit, aby v DEN HOŘÍCÍ JAKO PEC, všichni opovážlivci, a všichni svévolníci, KŘOVÍ, kterými zarostla celá země, byli sežehnuti tak, že z nich nezůstane ani větev, ani kořen, ještě na podzim, ve středu 20.12.2017. Máte povinnost neprodleně zapálit osmou svíčku na svícnu CHANUKY, což je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, pro OSMÝ DEN, osmého tisíciletí vedení všech států SVĚTA, jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Křesťanského, naprosto neschopného Boha, BERÁNKA, je nutné spálit v ADVENTU 2017, ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, i s vnitřnostmi. Tento den, který přijde, z milosrdenství Božího rozumu, HOŘÍCÍ JAKO PEC, ve kterém po neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviních, NETVORECH, nezůstane ani kořen, bude dnem pamětním. Bude se slavit jako slavnost Hospodina, po všechna pokolení. Hospodin, jeho ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se stane SVĚTLEM VĚČNÝM v případě, že premiér nové vlády Česka, kojenec Ing. Topolánek, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze nastolí celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Máte povinnost zajistit, aby všechen vzpurný a neposlušný lži lid plakal, až bude slyšet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, kterou je nutné neprodleně realizovat, kvůli konci éry ropy, kvůli konci imperialistické SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ. Viz str.26až29. 8.) Film 12 OPIC, je zřejmě podobenstvím o tom, že 12 OPIC je dvanáct apoštolů, v křesťanských rukách jediného Boha křesťanského světa, kterým je v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, drzý, zlý, neposlušný, mrtvý, Otec Satan farář Hének z Domašova, domasov@dieceze.cz. Film se skončil katastroficky. Kvůli neposlušnosti vládnoucí elity Česka, která se ze svých dějin nepoučila, Hospodin pomocí virů vyhubil pět miliard neposlušných a vzpurných lidských sviní. Naplnil tedy ve filmu Písmo tím, že cca dvě třetiny zvířecky nesmyslně přemnožené lidské populace zlikvidoval. Třetinu tvorstva bude chtít, v jím vyvoleném Česku, provést ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zach.13/4,9, atd. Nebezpečné trendy na planetě zemi jsou velice obtížně řešitelné, případně vůbec neřešitelné. Kvůli tomu, že lidská populace se nesmyslně přemnožila, ničí nesmyslně planetu zemi pomocí pesticidů, herbicidů a jiných jedů proto, aby se uživila. PEKLEM je např. nesmyslný nárust lidské populace o 35 %, během jedné generace, to je během 25 let, během trvání Česka, a s tím související úbytek veškerého zvířectva. PEKLEM je plánování totálního vyrabování všech fosilních paliv, včetně plynu, a tím nesmyslný růst spotřeby fosilních paliv, které totálně znečišťují půdu, vodu, vzduch, řeky a moře. Nebezpečné trendy na planetě zemi, zapříčinila křesťanská modloslužba, kterou je nekonečná chamtivost, geneticky zvířecích vládců, Bohů tohoto SVĚTA, křesťanské Boží trojice, bláznů, hlupáků, válečných zločinců, Baalů, NETVORŮ, prezidentů Trumpa, Putina a pomateného zakladatele KOZLŮ ČSSD, hlupáka prezidenta Zemana. Obrovské změny v ekosystému jsou příčinou toho, že se kvůli Česku, celá země v základech hroutí. Pro další pokolení Česka, od 1.1.2018, po 70-ti létech od roku 1948, již platí nové slovo Boží, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin, který v Česku nečiní nic tajně, svoji vizi uvedl ve filmu 12 OPIC. Ve městě se procházela divoká zvířata. Lidé v nich nebydleli. Buď realizovali vůli Boží, a přestěhovali do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nebo realizovali vůli Boží, a dobrovolně snížili populaci o dvě třetiny. Nebo je Hospodin, dle svého plánu, zlikvidoval, bez válek, virem nějakého nového moru. Máte povinnost stát se ZRNÍM NA SÝPCE tím, že se dobrovolně stanete premiérem vlády Česka, uvedené v minulých kapitolách. Viz str.29až32. 9.) Kojenče Ing. Mirku Topolánku. Radostnou zvěstí je, že Česko, které za posledních 25 let nezvýšilo populaci o třetinu, nebude muset, dle vůle Boží, snížit populaci o dvě třetiny, ale pouze o jednu třetinu. Zach.7/5až13/4,8, atd. Zřejmě tedy, konečný počet obyvatel Česka, ze stávajících cca 10 600 000, dle vůle Boží je pouze 7 066 666. Je to radostná zpráva pro stavitele sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, je tedy nezbytné postavit pouze 7 066 666 : 1500 = 4710 domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro celé Česko. Zach.7/5až13/4,8, atd. Budete zrním na sýpce, Ag.2/19, když jako premiér nové vlády Česka neprodleně rozhodnete, že fakulty tří teologických fakult Karlovy univerzity, vedené zlým meluzínem rektorem Zimou rektor@cuni.cz, zimatom@cesnet.cz, na HOŘE Hospodinova Písma, na HOŘE GERIZIMU, zhojili Česko tím, že budou dávat Česku a SVĚTU požehnání, zvěstováním ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Budete zrním na sýpce, Ag.2/19, když rozhodnete, že na HOŘE E BAALŮ, elektronických médií, se bude vysílat zlořečení všem vzpurným a neposlušným národům celého SVĚTA tím, že se budou proklínat všichni, kdo budou mít za jediného křesťanského Boha SVĚTA, neposlušného Satana faráře Héneka z Domašova, a tím výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ. Všichni vzpurní a neposlušní, od kterých DUCHOVNÍ Kristus odstoupil svým Božím rozumem, se v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů vidí jako v litém ZRCADLE SLOV svých krvavých, temných NEBES, kdy SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, nesvítí. Každý, kdo se k novému Bohu, k takovému, jaký v Písmu opravdu je, nevrátil neprodleně, po obdržení těchto textů, se vidí jako SVINĚ, či jako NETVOR, který nesmyslně ničí planetu zemi, svým geneticky zvířecím rozumem. Kněží, nemají do říše ticha utíkat hned. Žalm115/17. Mají kázat nové Boží slovo. Iz.52/11. Viz str.32až36. 10.) PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů SOUDU neposlušných a vzpurných náboženských a politických NETVORŮ, či sviní, nechal Bůh napsat z toho důvodu, aby si lidé byli vědomi své slabosti, kterou je jejich mozek, který je pouze geneticky zvířecí. Z Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již nic není skryté. Boháči tvrdí, že se mají dnes tak dobře, jako se nikdy předtím neměli. Pokrytec Richard Hindls však nevidí, že bezdomovci, např. v Brně, se mají tak hrozně, jako se předtím ještě nikdy neměli. Přímá úměra je v tom, že čím více je charitativních akcí, nově např. vnoucata@rozhlas.cz, tím více je bezdomovců, Ježíšů Kristů, kteří nemají, kde by hlavy složili. Pane MUDr. Jana Vybíhale logo@logoped.cz, a ředitelé nemocnic v Brně MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku kasparek.tomas@ fnbrno.cz. Nesmíte z technického lži lidu Česka dělat zločince tím, že tvrdíte, z hlediska Vaší omylné psychiatrie, že já jsem blázen, který nesmí řídit auto. Boží moudrost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, se setká s královským kněžstvem technického lži lidu Česka v okamžiku, až Ing. Topolánek bude ZRNEM NA SÝPCE tím, Ageus1/9,2/6, 15,18,19, že jako pokorný, a úplně poslušný premiér nové vlády Česka, svěří svou starost o veškerou energetiku, neomylnému rozumu DUCHOVNÍHO Krista. 1.Petr.2/9,15,5/2,4,7,9. Viz str.36až38. 11.) Pane MUDr. Jana Vybíhale logo@logoped.cz. Z psychiatrů dostáváte PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů jako poslední. Mal.1/7až3/10,16,20, Mar.7/7,10/31,13/30, atd. Hospodin již nechce technický lži lid pokořovat odstoupením svého Božího rozumu. Již nechce, aby kvůli tomu, že odstoupí, svým Božím rozumem od projektantů, na někoho padaly střechy, či mosty, nebo dokonce, aby padali lidé i s mosty. Vyčkává, chce se nad technickým lži lidem, a nad Vámi slitovat, svým neomylným, Božím rozumem. Iz.30/18. Smiluje se v jedinou hodinu, či v jediný den, až svůj SOUD s neposlušnými a vzpurnými vládnoucími NETVORY udělá v jedinou hodinu, či v jediný den, úplně a rychle. Kvůli tomu, že ze mně, úplně poslušného otroka, stále děláte blázna, 1.Kor.1/27až15/33, 2.Kor.10/4,13/5,8, kterému jste zakázali řídit auto, technickému lži lidu Česka stále není známo, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, že novému Bohu se líbí úplná poslušnost, Boží energetické koncepce Česka a SVĚTA, uvedená v NOVÉ a VĚČNÉ smlouvě, v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. ADVENT 2017 je příchodem věčného Boha, pro bezmocné a úplně poslušné. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista. Máte povinnost být první BÍLOU SKÁLOU v Česku tím, že mně napíšete potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto. Máte povinnost, veškerou svou starost o moje řidičské umění vložit na DUCHOVNÍHO Krista. Vaší povinností je uznat, že já blázen nejsem, a nikdy jsem nebyl, protože psaní PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, ve které se vidíte jako v litém zrcadle, jako svině, či jako NETVOR, je Božím milosrdenstvím, což není bláznovství, ale realita. Viz str.38až40. 12.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí k Bohu neprodleně, v novoluní MĚSÍCE, v ADVENTU 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro neposlušnost, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou. Bůh se soudí se Satany kněžími, a s politiky pravice a levice za to, že lžou o Bohu, a že tím dělají zlo meče nesmyslných válek. Poslušné Bůh osvobodí od TMY TMOUCÍ křesťanských protikladných dogmat. Ať se radují ti poslušní, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Neposlušní, od úplňku MĚSÍCE, od 3. prosince 7017, jsou z Božího milosrdenství viditelně mrtví, pro odstoupení Božího rozumu. Do STÁTNÍ SPRÁVY zlí mrtví nepatří. Muslimové přestanou vraždit křesťanské svině, až bude zlý Hének živý, poslušný. Ing. Mirku Topolánku. Pohroma, kterou je odstoupení Božího rozumu se zastaví, až se stanete, z milosrdenství Božího rozumu, LVEM, PINCHASEM, OTCEM Bohu milým, třetím ve slávě, po Marxovi a Engelsovi. Žalm106/30, Sír.45/23, 4.Moj.23/19,24,25/10, Řím.1/18až11/28,32. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, dokud drzý Satan farář Hének nezačne Boha hledat v NOVÉM SLOVĚ. Oz.2/18až5/7,15,9/7,12,15. Viz str.40až43.

 

1.) Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame, premiére nové vlády Česka. Boháči, bankéři, zbrojaři, a jejich Bohové, drzí Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, a dle Písma, si myslí, že je nikdo neřídí, což není pravda. SEDM DNÍ, to je sedm tisíc let DUCHOVNÍ Kristus řídí celý svět tak, jak si to v Písmu předsevzal. OSMÝ DEN PÁNĚ, začátek osmého tisíciletí Božího vedení světa, se začal na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, v době přelomů věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Proto, aby mohlo být vše energeticky nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, musí být všechno křesťanské lhaní o Bohu STVOŘITELI, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a lhaní o nesmyslné, politicko – energetické koncepci energetiky, úplně a neprodleně zapomenuto. Boháči, bankéři, zbrojaři a jejich drzí Bohové, Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, pro odstoupení rozumu neomylného Krista, hřeší proti všem Božím přikázáním a zákonům POLE VĚDY Písma. Pro odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných, to je mrtvých vládnoucích NETVORŮ, všichni hřeší hříchem, který je k energetické SMRTI, a k mravní SMRTI tím, že DRZE lžou o energetické koncepci, což je uvedeno ve všech předchozích kapitolách PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů Soudu křesťanských a ateistických prasat Česka a SVĚTA. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33. VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Bůh již 70 let, od roku 2017 – 70 = 1947, naděluje Česku svoji moudrost, svých zákonů POLE VĚDY Písma tak, jak si to v Písmu, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, předsevzal, při vzniku Božího slova. Bůh vyžaduje, aby kojenec Ing. Mirek Topolánek, byl Bohu vděčný za SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a aby porodil neprodleně jeho dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, opakovaně uváděné. Zach.2/17,3/9,4/7,7/5,8/16až13/4,8, Iz.23/17až29/11až24až48/5,10,11,57/10,16,20, Jer.1/17až6/19,23/29,32,25/11,31/27,32až51/58,63, Jer.30/5, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Ezech.3/4,21až33/17až28/9,18,39/8,13,21,29, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Vyžaduje, abyste nyní především Vy, kojenče Ing. Mirku Topolánku, pochopil Boží vůli, o nutnosti přetvoření energetiky, ekologie a mravů celého světa, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, z titulu přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Mat.5/3,9,14,18až21/16až23/7, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Iz.29/11,24,33/22,44/5,8,45/7,47/14,48/5,10,11až66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Pokud budete znovu ignorovat Boží vůli, bude se opakovat třicetiletá válka. Tenkrát v Česku byly dvě třetiny lidí Bohem vyhlazené, válkou, hladomorem, a virem moru. Zach.13/4,8. Tenkrát, ta zbylá třetina, měla být provedena ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což se pro sbírku Bohů drzých ekumenických ČARODĚJNIC Česka, dodnes nestalo. Iz.57/10,16,20. Tato třetina měla být pokorná a úplně poslušná Božích příkazů a zákonů, a neměla se znovu nesmyslně přemnožit. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zach.13/4,8. atd. Neposlušné a vzpurné lidstvo, se znovu nesmyslně přemnožilo, protože zbylá třetina Česka, nebyla provedena ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Což Bůh Česku umožňuje až nyní, po ukončení SOUDU neposlušných a vzpurných vládnoucích drzých, pro odstoupení Božího rozumu, mrtvých sviní, či NETVORŮ. Dle vůle Boží, já jsem prvním PŘEDKLADATELEM Božích příkazů a zákonů, Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, takového, jaký v Písmu skutečně je. Narozený jsem v PANNĚ. Jsem první PANNOU, rodičkou Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů SVĚTA. Jer.30/5. Plný počet pohanů tím vzešel, kojenče Ing. Mirku Topolánku. Proto je Vaší povinnosti být Bohu milým OTCEM, zakladatelem celosvětového Božího mírového království, Řím.1/18až11/25,28,32, atd. energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně, v ADVENTU 2017. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ezech.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, Jer.30/5, Zach.2/17,3/9,4/7,7/5,8/16až13/4,8, Jer.1/17až6/19,23/29,32,25/11,31/27,32až51/58,63, Mal.3/10,16, 2.Petr.2/21až3/16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36 až15/14,33, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,11,57/10,16,20,66/24, atd. Situace, s rozením se Ježíška v plenkách, oslavami pohlavních údů drzého Satana OTCE faráře Héneka z Domašova, domasov@dieceze.cz, a jeho vzpurného Boha, BELZEBUBA kardinála Duky cpr@apha.cz, se opakuje také v ADVENTU 2017, při nadílce veškeré pravdy o neposlušném, Bohem v Písmu vyvoleném Česku, a o neomylném Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a pravdy o správné Boží koncepci energetiky. Ateistické, či křesťanské svině, či NETVOŘI, kteří nyní prohlásí svou křesťanskou vůli o dalším pokračování křesťanských, militaristických tradic, za vůli Boží, budou padat, pomocí svého, geneticky zvířecího rozumu, do energetického, ekologického a mravního HROBU, svými politickými a náboženskými žvásty. Z tohoto HROBU, DUCHOVNÍ Kristus vytáhne celý SVĚT, pouze v případě Vaší pokory a úplné poslušnosti. Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.3/5, 9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24až33/22až48/5,11až57/10,16,20až66/24, Gal.1/7až 3/20až6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,37/12,37/12,39/8,13,21,29,44/28, Řím.1/18,2/8,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, 1.Kor.1/27,10/11,12/22,26,13/12,14/33,36,15/14,29,33,51, Mar.4/12,7/7,13/20, atd. Pouze v případě Vaší úplné poslušnosti, Ing. Mirku Topolánku, Bůh Česku a lidstvu dovolí jít do celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Dovolí Vám, svým neomylným rozumem, v ADVENTU svolat slavnostní shromáždění, a učinit DEN HOŘÍCÍ JAKO PEC, ve kterém bude zničeno v jedinou hodinu úplně všechno, co Hospodin zasadil pomocí drzých Bohů Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, křesťanské Vánoce v zimě, v neděli 24.12.2017, jsou kyselé, protože jsou až po SLUNOVRATU, který je ve čtvrtek 21.12.2017. Česko nemá k novému Bohu ZÁKONODÁRCI, utíkat až v zimě. Kojenče Ing. Mirku Topolánku, máte povinnost být Bohu vděčný za SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a kokrhat o DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, nejpozději na podzim, to je ve středu, 20.12.2016 tím, že drzým Satanům kněžím, a politikům, obrátíte jejich chrámové žvásty, a politické žvásty, v kvílení. Bůh slíbil, že kvůli jím vyvolenému Česku, ty dny SOUDU zkrátí tím, že např. Vám, úplně poslušnému Ing. Mirku Topolánkovi, svůj neomylný rozum vrátí, ze svého Božího milosrdenství. Bůh, ze svého milosrdenství, něžně ničí i písničkami všechno, co křesťanstvím zasadil. Hurikán a Vulkán Hospodin, Sír.5/5,7/16,39/28,43/26,31, Ageus2/6,15,18, např. nyní, v ADVENTU, v Kalifornii dělá podobenství o kyselých Vánocích, protože ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ničí lesy, pole, vesnice i města. Mat.5/3,9,14,18,19/17,21/16,23/7,24/20, Bhagav.1/1až15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Mar.4/12až7/7až13/20, Žid.6/3,6,8/10,9/27,13/17, atd. Bůh vyžaduje, abyste nebyl kojenec Ing. Mirku Topolánku, kvůli PRACHŮM, SKÁLE vzpurných, nebyl Jidášem. Abyste zajistil, aby od jedoviny dračí, od krutého zmijího jedu, tmy tmoucí, politických a náboženských žvástů, každému trnuly jeho vlastní zuby. Zamrznout v zimě ve lžích o Bohu, o Česku, a o správné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je nesmysl. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Mat.5/3,9,14,18,21/16,23/7,25/40, Iz.29/11až24,30/18,31/9,32/14,33/22,66/24, atd. Kojenče Ing. Mirku Topolánku, dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista. SLOVO NEJDE, pro pokorné a úplně poslušné, neexistuje. Při odstoupení Božího rozumu, je POKROK, vždy o dva kroky zpět. Nechat život Božího rozumu v sobě, znamená vrátit se k Bohu. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

2.) Kojenče Ing. Mirku Topolánku. Studiem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, máte povinnost pochopit, že podobenství Písma platí pro Česko, a pro AVENT roku 2017. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Luk.1/53,6/24,8/10až17/10,20,34, Oz.2/18až12/11, atd. Máte povinnost Hospodina vyvýšit SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY tím, že si dáte čestné jméno IZRAEL. Iz.5/4,16až29/11až24až33/2až44/5,8až57/10,16,20až66/24, Mal.2/7až3/10,16,19,20, atd. Když to dokážete, vzdá Vám DUCHOVNÍ Kristus chválu tím, že Vám umožní pochopit podobenství uvedené v 2.Moj.12/3,10,18, Jób5/3,14až37/18,23až40/8,14, atd. BERÁNEK, kterého musíte spálit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je primitivní křesťanský Kristus, narozený na křesťanské Vánoce v plenkách proto, aby křesťanské neposlušné a vzpurné svině, od SLUNOVRATU, který je ve čtvrtek 21.12.2017, neměly žádného Boha, protože jejich nemohoucí Bůh, je v plenkách, již 2017 let. Křesťanského Boha, BERÁNKA, musíte spálit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES včetně vnitřností z toho důvodu, aby všem vládnoucím křesťanským sviním, či NETVORŮM, bylo nyní jasné, že křesťanský Bůh BERÁNEK je pouze zvíře, které má vnitřnosti. Jediný Bůh SVĚTA nikdy nebyl zvířetem, s vnitřnostmi, protože odjakživa je pouze DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, a který dává svůj neomylný rozum, či svou rukodělnou dovednost tak, jak chce on sám. DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, má totiž s křesťanskými vládnoucími vzpurnými sviněmi, či NETVORY, úžasnou trpělivost tím, že BOŽÍ SOUD, který Bůh dělá odstoupením svého Božího rozumu, dělá již tak dlouho, aby všem neposlušným ateistickým a křesťanským sviním, či NETVORŮM dokázal že existuje tím, že svým Božím rozumem dokáže odstupovat od těch, kdo v DUCHA SVATÉHO nevěří. Místo Boha, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vládnou Česku a SVĚTU, svým zvířecím rozumem, mocní boháči, bankéři, zbrojaři a jejich Bohové, drzí Satani KNĚŽÍ. Vítězství mrtvých sviní, neposlušných a vzpurných, nad Bohem, v ADVENTU 2017, je výsměchem proti pravdě o správné koncepci energetiky, a je k energetické SMRTI všech vzpurných a neposlušných. Vládnoucí boháči, bankéři, zbrojaři a jejich Bohové, drzí Satani kněží, jdou však k záhubě, protože do jejich geneticky zvířecích mozku, Boží rozum DUCHA SVATÉHO, nevstoupí. Tento militaristický, imperialistický svět se musí úplně rozpadnout, aby mohlo přijít Boží, celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kojenče Ing. Mirku Topolánku. Máte povinnost zajistit, aby Bohem vyvolené Česko se energeticky, ekologicky a mravně zachránilo tím, že Vy, a technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a odborníci na energetiku z CZSO vyznáte, že při odstoupení Boží rozumu, či Boží rukodělné dovednosti, jste úplně bezmocní. Bůh se skloní k modlidbě pokorných, úplně poslušných a bezmocných služebníků Božích, až se vrátí k Bohu, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, jaký ve veškerém Písmu skutečně je. Vaší modlitbou musí být realizace dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírového Božího království. Vůle Boží je, aby křesťanská MODLÁŘSKÁ UKŘIŽOVANÁ STVŮRA byla zničená v ADVENTU. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1. Sladké Vánoce budou pouze v případě, když se Česku narodí dospělý, odpovědný a neomylný Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejpozději při úplňku MĚSÍCE, v úterý 2.1.2018. tím, že Vy budete, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stejně dospělý a odpovědný, jako nový Bůh. Vůli Boží je, abyste prokovat texty Písma o tom, že DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE do Česka, bude příchodem vysoké mravnosti, kterou Bůh zajistí svým neomylným rozumem, a to celosvětově. Z Písma je jasné, že vysokou mravnost Bůh zajistí především svými příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energeticky nezbytném zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, které bude elektronicky celosvětově plánované, a zřízení dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného. S energetickou spásou Česka a SVĚTA, souvisí výstavba sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhů, provedených dle textů Písma, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kdyby se nový Bůh, nad vzpurným Ing. Topolánkem nesmiloval, svým neomylným rozumem, nebyl by energeticky spasen žádný člověk, uvádí Bůh. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Ing. Mirku Topolánku. Nový Hospodin vyžaduje, abyste zvěstoval, že veškeré války nemají žádného vítěze, protože válkami, hladomorem, a infekcí nějakého moru, či rakovinou, jediný Bůh SVĚTA, trestá neposlušný a vzpurný lži lid za to, že neposlušní mají za Bohy drzé vojenské kaplany všech ekumenických ČARODĚJNIC. Vůle Boží je, aby KAPŘI politického a náboženského křoví, křesťanské a ateistické byrokracie, v Česku zmizeli již v ADVENTU 2017, ve DNI PÁNĚ, HOŘÍCÍM JAKO PEC tak, že po neposlušných a vzpurných hlupácích, nezůstane ani větev, ani kořen. Každý, kdo manipuluje s Bohem, s jeho ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, má povinnost neprodleně a dobrovolně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, protože neomylný rozum od Hospodina, nikdo zlý, neposlušný a vzpurný, nedostane. Neposlušnost je hříchem, je PEKLEM, protože je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Nebezpečné trendy na planetě zemi, PEKLO, jako je např. nesmyslný nárust lidské populace o 35 %, během jedné generace, to je během 25 let, s tím související úbytek veškerého zvířectva, plánované totální vyrabování všech fosilních paliv, nesmyslný růst spotřeby fosilních paliv, totální znečištění půdy, vody a vzduchu, řek a moří, zapříčinila křesťanská modloslužba, kterou je nekonečná chamtivost geneticky zvířecích vládců SVĚTA, křesťanské Boží trojice, bláznů, hlupáků, válečných zločinců, Baalů, NETVORŮ, prezidentů Trumpa, Putina a zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana. Nový Hospodin vyžaduje, aby především pokorný a úplně poslušný technický lži lid, učinil vše nové tím, že zapomene na všechny lži a podvody, které kdy byly a jsou tím, že bude myslet nově, a to dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o energetické koncepci, jedině možné a správné, opakovaně uváděné, a s ní související vysokou mravností. DUCHOVNÍ Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nedostižitelným vzorem pro všechny učitele, mediální mistry, psychology, psychiatry, a nové kněze, nové STÁTNÍ SPRÁVY, s Boží mocí výkonnou. Ing. Mirku Topolánku. Boží vůlí je, aby již v ADVENTU 2017, veškeré dění v Česku neřídila SKÁLA naprosto nemravných vládnoucích sviní, výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ. Nový Bůh vyžaduje, abyste se bál neomylného Boha, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Abyste, jako nový premiér, nové vlády Česka, vládl v Boží bázni tím, že budete vládnout moudře a spravedlivě tím, že Vaší SKÁLOU bude Boží neomylný rozum, který od Boha dostanete, když se k novému Bohu veřejně, v médiích, neprodleně vrátíte. Veškerá energetická spása, a veškeré blaho celosvětového mírového Božího království pramení z Božího neomylného rozumu. Vaše dobře placené koryto, Vám nyní nesmí být Bohem. 2.Sam.22/14,25,48,23/3,5, atd. Vůle Boží je, abyste byl pokorný a úplně poslušný Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a tím, abyste Písmo naplnil, v novém DNES, ve DNI PÁNĚ, HOŘÍCÍM JAKO PEC, již v ADVENTU 2017. Militarističtí svévolníci, rozpínající se jako bujné křoví, musí být v Česku spáleni. Nebuďte pokrytcem a válečným zločincem, jako drzý Satan OTEC farář Hének z Domašova, domasov@dieceze.cz, a jeho vzpurný Bůh, BELZEBUB kardinál Duka cpr@apha.cz, kteří se v OTČENÁŠI modlí, aby byla vůle Boží, kterou je nastolení celosvětového, mírového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, a kteří drze prosazují vůli svou tím, že ve svých tradicích rodí veškeré válečné zlo válek, a horečného zbrojení, které je na zemi, kvůli jejich vládě nad neposlušnými lidmi. Bůh zvítězí, až ho učiníte JEDINÝM ZÁKONODÁRCEM. Když druhý příchod DUCHOVNÍHO Krista do Česka nepůjde po dobrém, Bůh naplní Písmo tím, že znovu začne snižovat populaci Česka o dvě třetiny, mečem válek, hladomorem, a virem nějakého moru, rakovinou, atd. Boží hněv neprodlévá. Boží rodina bude nová. Boží rodinou bude 1500 pokorných, poslušných, a Bohu vděčných lidí, kteří budou společně snídat, obědvat a večeřet, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a bydlet na sidlištích, a ve městech, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH. Uvedený text o Boží rovnosti, představuje Boží majetkovou celosvětovou rovinu.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Hénekovi, aby mohl neprodleně sloužit novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame, premiére nové vlády Česka. Nemá pro Vás chybu, vrátit se v ADVENTU 2017 k jedinému Bohu SVĚTA. Máte povinnost naplnít Boží SLOVO tím, že zajistíte DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista pro celý SVĚT, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pravda o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, osvobodí Česko od nemravné křesťanské Boží trojice, od DÉMONA Babiše, od křesťanského Boha, drzého Satana OTCE faráře Héneka z Domašova, domasov@ dieceze.cz, a od jeho Boha, BELZEBUBA kardinála Duky cpr@apha.cz. Vojenští kaplani katolické církve, a jejich děti, zbrojaři, jsou OTCOVÉ vrazi mírumilovného Hospodina, od počátku křesťanství. Jan1/1,5/34,38,43,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Jan.3/8,5/2,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Bhagavadg.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Žid.4/7,6/3,6,8/10,9/27,10/26,37,12/28, Sír.4/18,5/5až43/26,31, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32až51/58,63, atd. Uvedená Boží moudrost se s Vámi setká, když jako úplně poslušný, svou slávu nového premiéra Česka, nedáte někomu jinému, a slávu Česka nedáte např. Slovensku, nebo Rusku. Bár.3/38,4/2až6/72, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. NOVÁ, VĚČNÁ MANA, je ve Vašem domě. Nový Bůh, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, svým neomylným rozumem, postupně nastolí svou vysokou mravnost, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Všechny národy Vám budou blahořečit, když v Česku, v ADVENTU, učiníte DEN HOŘÍCI JAKO PEC, jako SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, který spálí neposlušné vládnoucí křoví, kterým zarostla celá země tak, že z křesťanské Boží trojice, s ateistických sviní, 2.Petr.2/21, z prezidentů, z válečných zločinců, Trumpa, Putina a Zemana, nezůstane ani kořen, ani větev. Když to s novým Bohem zkusíte, Vaše vláda, sestavená dle textů v minulých kapitolách, bude Božím dítětem. V tomto případě Bůh slíbil, že jím vyvolené Česko bude hlavou všech národů tím, že Bůh, svým neomylným rozumem, ji nenechá klesnout. Vzkříšení z mrtvých sviní nastane v okamžiku, když Bohu ZÁKONODÁRCI začnete nyní sloužit, s bázní a s úctou. Křídla mít z mýdla a tát znamená, očistit se od prázdných politických slov. Čtení PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vládnoucích NETVORŮ Česka, ředitelem ČRo v Brně Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, je činností na odpuštění hříchů neposlušným a vzpurným, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Iz.16/4,21/5,29/11až24,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,65/22,66/8,11,24 Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame, premiére nové vlády Česka. Lidstvo, dle Božího plánu, si již neúspěšně vyzkoušelo všechny formy vlády neposlušných a vzpurných lidí, nad neposlušnými a vzpurnými, to je mrtvými lidmi. Kaz.3/18,8/8,9/10, Mat.5/3,9,14,18, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Z milosrdenství Božího rozumu, Vy dostáváte od Boha zbraně, které nejsou světské, které jsou uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Máte povinnost zbořit výmysly křesťanů, ateistů, a ostatních pomatenců, které se v lidské pýše, geneticky zvířecích mozků lidí, pozvedají proti poznání jediného Boha všech států světa, který o sobě vše uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boží vůlí je, abyste dobrovolně, na základě uváděných textů Písma, přijetím Boha za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, uvedl v Česku do poddanství každou mysl tak, aby poslušnost Česka, pro pravdu Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné a jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, byla úplná. Když, nového Boha učiníte jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, dostanete od něho vládu nad mnohými lidmi. Za odměnu dostanete půdu celé země. 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20,66/24, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, atd. Veškerá moudrost je v bázni VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE. Ve vší té moudrosti jde o realizaci SVĚTLA SVĚTA jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Správná cesta Česka a SVĚTA, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, z milosrdenství Božího rozumu, je objasněná. Pracovat pro vládu DÉMONA Babiše, pro DEMONSKÉ NAUKY, které vedou Česko a svět do energetického hrobu, je utrpením pro úplně poslušné služebníky Boží. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Žid.4/7,6/3,6,8/10až12/28, Bhagavadg.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21.

 

4.) DUCHOVNÍ Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nedostižitelným vzorem pro všechny učitele, mediální mistry, psychology, psychiatry, a nové kněze, nové STÁTNÍ SPRÁVY, s Boží mocí výkonnou. Ing. Mirku Topolánku. Máte povinnost neprodleně vytvořit novou vládu Česka, dle textů NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVY s DUCHOVNÍM Kristem, dle minulých kapitol, a neprodleně svolat kongres energetiků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Hříchy k energetické SMRTI, spáchané pomocí staré PRVNÍ SMLOUVY s Bohem LUCIFEREM, s nositelem křesťanské TMY TMOUCÍ, jediným Bohem křesťanského chléva, drzým Satanem OTCEM farářem Hénekem z Domašova, domasov@dieceze.cz, musí být úplně zapomenuté. Musíte zajistit, aby SMLOUVU VĚČNOU, o úplné poslušnosti DUCHOVNÍHO Krista, znal každý neposlušný pomatenec. Žid.4/7,6/3,6,8/10,12/28,13/5,17, Řím.1/18,11/28,32, 2.Kor. 10/4,13/5,8, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.57/10,16,20,66/24, Mat.5/3,9,14,18,23/7, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36,15/33, 1.Jan.2/14,26až5/2,16, atd. Česko a SVĚT osvobodí Boží pravda o koncepci energetiky. Jan8/32. Aktualizací GRAFU PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedeného ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, pro rok 2016, máte povinnost zpochybnit energetickou koncepci vzpurného ministra průmyslu Hënera, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, který lže, že naftu a benzin nahradí elektřina či plyn. Podvodníci, zločinci a lháři z ministerstva, pro odstoupení Božího neomylného rozumu, stále tvrdí, svým rozumem politických zvířat, že energii z ropy, která činí cca 60 % z celkem potřebné energie, nahradí energií z elektřiny, která činí cca 10 % z celkem potřebné energie, a energií z plynu, která činí cca 25 % z celkem potřebné energie, což je technicky nemožné. Nebojte se svěřit svou starost o koncepci energetiky pro Česko, a pro celý SVĚT, na neomylného Boha, který o sobě vše uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na jím v Písmu vyvoleném Česku novému Bohu záleží. Dle dalších textů, automobilový průmysl čekají katastrofické problémy. Nikdo neřeší, kde se vezmou kapacity elektráren na dobíjení akumulátorů elektroaut. Stejně tak nikdo neřeší rozvody elektřiny, či rozvody plynu, pro náhradu energie z ropy, která tvoří cca 60 %, z celkem potřebné energie. Náhrada energie z ropy elektřinou, nebo plynem, a tím úplné vyrabování fosilních paliv, je technicky nesmyslné. Koncepce energetiky aut, lodí, a letadel, na elektřinu, nebo plyn, kvůli docházejícím zásobám ropy, je technický nesmysl, stvořený geneticky zvířecím rozumem politické a náboženské elity. Svůj neomylný rozum Vám Bůh vrátí, ze svého milosrdenství, když budete v koncích s moudrostí svého geneticky zvířecího rozumu. Spásou je mluvení pravdy o koncepci energetiky, což Bůh Vám umožní pouze v případě, mluvení pravdy o Bohu. Česko čeká zlo nedostatku elektřiny do pěti let, zrušením zastaralých tepelných elektráren, snížením výroby elektřiny o 40 %. Do 18 let bude zrušená zastaralá jaderná elektrárna Dukovany. Energetici přiznávají, že nejsou schopní, fotovoltaikou a větrnými elektrárnami, toto snížení výroby elektřiny nahradit. Se svou energetickou moudrostí, kvůli Vám, vzpurnému, stále není nikdo v koncích. Ing. Mirku Topolánku. Je tisíc křesťanských VELKÝCH PÁTKŮ. Je nemnoho jar. Však dnů, kdy svítá ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí, vedení všech států, jediným Bohem celého světa, SVĚTLEM SVĚTA Bhagavadgíty, Bible, a Koránu, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, těch je jen pár. O něco dřív, než v celém světě, svítá v Česku. Ing. Mirku Topolánku. Nejpozději v pondělí, pokud vím, v novém novoluní MĚSÍCE, 18.12.2017, musíte být dospělý a odpovědný tím, že prohlásíte uvedené texty o energetice, novém Bohu, a o Česku, za pravdu pravdoucí. Pro NEMLUVŇÁTKA, která mají Bohu vzdát chválu neprodleně, Mat.21/16, Sír.5/5, bývá svízel, najít most, ke břehu jménem dospělost. Žádná jiná pravda však Česko a SVĚT neosvobodí od těch vládnoucích DÉMONŮ, a Satanů, kterými, jako křovím, zarostla celá země. Kteří svými prázdnými žvásty, dupou celou zemi, nesmyslnými válkami o fosiní paliva, horečným zbrojením a nesmyslně se zvyšující výrobou, výstavbou, dopravou a spotřebou. Máte povinnost být TOPOLEM podle SKÁLY, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žádná jiná SKÁLA nemůže Česko spasit energeticky, ekologicky a mravně. V ADVENTU 2017, v Česku, těch dnů DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, ve DNI PÁNĚ, HOŘÍCÍ JAKO PEC, těch je jen pár. Máte povinnost spálit všechny vzpurné a neposlušné, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 2.1.2018. Svolání slavnostního shromáždění v ADVENTU 2017, je nezbytné. Iz.16/4,29/11až24až44/5,8,45/7,11,57/10,16,20až66/24, Žalm81/4,82/5,107/10až43, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mat.5/3,9,14,18,13/42,21/16,23/7, Oz.2/18,5/15,9/7,12, 15,14/3, atd. Když se k DUCHOVNÍMU Kristu nevrátíte neprodleně, Boží hněv Vás vyhledá z ničeho nic, a dojdete záhuby, v den odplaty, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Boha, za Vaši povýšenost, nad neomylným rozumem Božím. Sír.5/5,7/16až43/26,31, Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, atd. Bůh si místo Vás, vzpurného a neposlušného, za premiéra Česka vyvolí jiného Vladimíra Iljíče, který zjistí, že není nic lepšího, než bázeň před DUCHOVNÍM Kristem, a nic sladšího, než realizace Božích příkazů a zákonů. 2.Kor.10/4,13/5,8, Oz.2/18až5/7,15,6/5,7/10,8/4,12,9/7,12,15,10/3,13/11,14/3, atd. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/27,43/26,31, atd. Ing. Mirku Topolánku. Bůh Vám chce být věrný, Vaší nové vládě, Vy jste mu nevěrný. Vůle Boží o autech, o jejich úplném zničení, je z Písma jasná. Je proto zločinem zrušit Boží SOUD, Boha prohlásit za hlupáka, a sebe za spravedlivého a moudrého. Bůh VULKÁN zatřásl nyní zemí u Hlučína proto, aby připoměl texty Písma o tom, že se posmívá městskému hluku od aut. Jób39/7,40/8,14, Ag.2/6,18, atd. Bůh, vyvýšený SOUDEM PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, prostírá ubrus společného stolování, pro novou Boží rodinu, pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, proto, aby mohl úplně zničit vozy, to je auta, SKÁLU vzpurných a neposlušných hlupáků. Sír.5/5až40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,21/5,22/11,18,29/11až24,31/1,9,33/22, Mal.1/7,10,2/2až17,3/10,16,19,20, atd. Když pane Ing. Topolánku prohlásíte křesťanské tradice, křesťanského Boha, drzého OTCE faráře Satana Héneka z Domašova, domasov@dieceze.cz, za dobré a spasitelné, Boží hněv Vás vyhledá z ničeho nic např. tím, že Vás převrátí i s autem, ve kterém jezdíte. Ageus2/22, Mar.7/7až13/20, atd. Věčné příbytky, domy ZIMNÍ BYTOVÉ a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržené dle textů Písma, na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, ve kterých Bůh setře slzu s očí každému úplně neposlušnému, Bůh Česku a SVĚTU dovolí stavět, svým neomylným rozumem, až budete prorokovat, že majetek Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, OTCŮ Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC shnil, kvůli konci éry fosilních paliv, kvůli TMĚ TMOUCÍ ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, který se zastavit nedá. Zj.21/1až22/21, Iza.9/5až25/8až58/13až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Luk.1/52až16/9až17/10,20,34až19/44,20/18, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, atd.

 

5.) Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame, premiére nové vlády Česka. Nestačí některé texty PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, zveřejnit na Vašich OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH. Máte povinnost, jako pokorný a úplně poslušný, v ADVENTU 2017, učinit život pohádkou, protože mnohé pohádky, písničky, atd., Hospodin učinil o Vás, a o Česku, jako podobenství. Hospodin totiž všechno v Česku a Slovensku dělá pouze kvůli sobě samému proto, aby v ADVENTU 2017, v Česku, se stal jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, což Vám Bůh umožní pochopit, svým Božím rozumem, při Vaší úplné poslušnosti. Dějiny Česka jsou uvedené ve STROJI ČASU, v Bibli. Proto, aby se nenaplnilo Písmo o tom, že v Česku, a na SVĚTĚ bude všechno stále horší, máte povinnost se neprodleně vrátit k novému Bohu, realizací jeho dokonalé lásky, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Při odstoupení Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neposlušné a vzpurné Česko bude Hospodinem úplně zničeno mečem válek, který Bůh uvede na celý SVĚT. Máte povinnost dát Česku a SVĚTU vše nové, NOVÝM NEBEM, realizací demokracie, kterou je vláda pokorného, a úplně poslušného Božího lži lidu. Tuto demokracii je možné zajistit jedině tím, že pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zřídíte neprodleně novou vládu Česka, uvedenou v minulých kapitolách těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Máte povinnost, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, křtít celý svět. Luk.12/49. Máte povinnost, uvrhnout na Česko, a na SVĚT, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Mal.1/7až3/16,20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Luk.1/52,12/49,17/10,20,34až19/44, Mar.4/12až7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.29/11až24až33/22až48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Bhag.15/15, 16,16/13až24,18/78, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, Sír.4/18,5/5,9/15,12/12,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jud.12, atd. OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kde Bůh vše uvedl o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, nesmí vyhasnout. Také písnička, TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU, je podobenstvím o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, v ADVENTU 2017, v novém DNES naplnění Písma o Česku. Popelčiny TŘI OŘÍŠKY, jsou tři hlavolamy, pro vůdce Božího technického lidu, premiéra nové vlády Česka, úplně poslušného OTCE Bohu milého, zakladatele celosvětového Božího království, Ing. Mirka Topolánka. Oz.2/18až12/11až14/3, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan. 9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, Řím.1/18až 11/28,32, atd. Popelka je podobenstvím o SÁŘE, o KRÁLOVNĚ MÍRU, o ŽENĚ STATEČNÉ. Toto podobenství platí až od přelomu věků konce éry fosilních, od roku 2000, od ÚSVITU OSMÉHO DNE, OSMÉHO TISÍCILETÍ, vedení veškerého TVORSTVA SVĚTA, jediným DUCHOVNÍM Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. V této době již nikdo nesmí mít za jediného Boha SVĚTA, drzého a pomateného Otce Satana faráře Héneka z Domašova, domasov@dieceze.cz, a tím jeho Boha, Ježíška, který je v plenkách. Do jeho zvířecí mysli, neomylný Boží rozum nevstoupí, až do úplného zničení děsivé temnoty křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, až do jeho vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých sviní, které ještě nenastalo. Izaj.57/10,16,20až 66/24, Jer.1/17až6/19,30až31/27,32, 1.Kor.1/27až15/14,33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, atd. Nástrojem Satana faráře Héneka je pouze Bible, kterou drze používá pouze pro obracení evangelií, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v pravý opak. Gal.1/7až3/20až6/7, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Novému DUCHOVNÍMU Kristu, se však žádný křesťanský, ateistický modloslužebník, podvodník, utopený ve vzedmutém moři neposlušných a vzpurných podvodníků a lhářů, beztrestně posmívat nebude. Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, je mletí TMY TMOUCÍ katolikého katechismu, protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, drzého OTCE Satana faráře Héneka, zakladatele lží o Bohu. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10, 20, atd. Stejným hříchem je mletím jedoviny dračí, krutého zmijího jedu, promyšlených ekonomických, DÉMONSKÝCH vychytralostí, drzých ekonomů, bankéřů, zbrojařů, o žití na výnosný trh. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4až 15/12až19/6, atd. DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka nastane v okamžiku, až slovo moje, a SLOVO Ing. Mirka Topolánka bude PRAVÉ tím, Jan1/1až8/17až15/25, atd. že bude všechna evangelia doplňovat a upřesňovat. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,16/28,21/15,32/15,33/15až40/29,42/19,24,43/4,7až43/26,31, atd. Belzebub papež František, který opustil Boží zákony, kvůli křesťanským tradicím, Mar.7/7, je hlavním viníkem trestu Božího, kterým je slíbené povolání meče válek na všechny obyvatele země, který se začíná v Jeruzalémě. V Jeruzalémě se již meč válek začal. Prezident Trump, který přísahá na Bibli, který si myslí, že mu Bůh všechny jeho válečné zločiny odpustil, je prasetem, které musí být obětováno proto, aby v OSMÉM DNI Páně, na ÚSVITU osmého tisíciletí vedení všech států jediným Bohem SVĚTA, mohl být Ing. Topolánek Bohem úplně poslušným, premiérem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nové vlády Česka tím, že veškerou svou starost o řízení celého SVĚTA, svěří Bohu, ZÁKONODÁRCI SOUDCI. Jer.1/17až25/29až31/27,32, 1.Petr.2/9až5/7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Přísl.1/7,14,8/13,17, Iz.29/11až24,33/22až66/24, atd. Satan papež František, by chtěl změnit OTČENÁŠ, uvedený v Mat.6/9. Nevěří, že křesťanské neposlušné a vzpurné svině, či NETVORY, bez Božího rozumu MRTVOLY, Bůh dočasně vydal pokušení vládnout nad lidmi, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ, odstoupením svého Božího rozumu. Křesťanské svině nemají žádný pokoj ani v ADVENTU, protože meč válek, který Bůh uvede na celý SVĚT, se začíná nyní v Jeruzalémě, křesťanskou drzou, mrtvou sviní, prezidentem Trumpem. Mat.6/13,23/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Jer.1/17,8/11,25/29,31/27,32až51/58, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15 až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Vůle boháčů je jasná. Zničit celý SVĚT, vyrabováním všech fosilních paliv, a celosvětovou válkou. Vůli Boží, nového Boha, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí projednat Bohu milý OTEC ZAKLADATEL celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, Ing. Mirek Topolánek. Vůlí Boží je, aby se Česko oddělilo od všech národů tím, že Ing. Topolánek vyhlásí úplné zničení všech vládnoucích válečných zločinců, kteří dupají zemi, především tří křesťanských sviní, prezidentů Putina, Trumpa a zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana. Pouze při úplném zničením všech křesťanských sviní, pokrytců, lhářů a válečných zločinců, BOHEM, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nový Bůh otevře DVEŘE DOKOŘÁN, královskému kněžstvu Bohu vděčného a pokorného technického lži lidu Česka, nové vlády Česka, vedenou novým premiérem Česka, Bohem, Ing. Mirkem Topolánkem, OTCEM Bohu milým, zakladatelem celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Lidé v Česku již nepatří sami sobě, ale Bohu. 1.Kor.6/19, Iz.5/4,16,16/3až29/11až24,33/22,45/7,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/27,33/15,39/34,42/19,43/31, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Ko.1/27,10/11,14/36,15/14,33, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jak.2/9,3/10,4/14,5/5, Neh.8/9,11,9/29, Žid.4/7,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Vzpurné a drzé křesťanské svině, nemají Písmo za Boha, protože nedoplňují Bibli Božím slovem Bhagavadgíty, Božím slovem Koránu, Božím slovem Tóry, SLOVEM DOGONŮ z Mali, SLOVEM MAYŮ, atd. Vůle Boží je, aby MĚSÍC Koránu neměl v Česku žádnou ODVRÁCENOU TVÁŘ od dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Jakmile se nový premiér Česka, Ing. Topolánek, vzdá své cesty na HRAD, přestane hovět svým zálibám chamtivosti křesťanské MODLOSLUŽBY, a nepovede plané politické a náboženské řeči, SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, v Česku vyjde, a již nikdy nezapadne, a MĚSÍC Koránu nebude ubývat. Pro Česko, pro premiéra Ing. Topolánka, bude Hospodin SVĚTLEM VĚČNÝM tím, že bude ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, tím, že jeho majetková rovina SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, bude Božím příkazem a zákonem, platným pro celý SVĚT. Iz.29/11až14,33/22,57/10,16,20,60/20, 63/14,18,65/1,15až66/24, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Jud.12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6.

 

 

6.) Písnička TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU je podobenstvím o úplném zničení křesťanské TMY TMOUCÍ, úplným zničením křesťanského Ježíška v plenkách, který je nyní MODLÁŘSKOU STVŮROU, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, novým premiérem Česka, bezmocným, úplně poslušným, Ing. Mirkem Topolánkem v novém DNES naplnění Písma v ADVENTU 2017, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, pro toto vzpurné a neposlušné, zlé, pokolení. Jer.1/17,6/19,30,31/27,32,51/58, 2.Kor. 10/4, Oz.2/18až12/11až14/3, Žid.4/7,6/3,6,9/28,12/28, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6

Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, atd. V písničce TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU SÁRA, KRÁLOVNA MÍRU, ŽENA STATEČNÁ, uvádí. Nový premiére Česka, Ing. Mirku Topolánku. Marně se vlastního osudu ptáš, co Bůh dnes a zítra chystá. Jak.4/14. Představ si, že v kapse oříšek máš, a ten ti dá moc vyhrát. Nad těmi, kdo s cílem zlým, chtějí Tvou dráhu, nového premiéra Česka, zkřížit. Šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš, že život je pohádkou nedopsanou. Vše se smí stát jen třikrát, ve třech pokoleních stoletého Česka a Slovenska, ve čtvrtém pokolení již nikoli. K.M.1/4až7/27. Snad ti to dnes může znít, jako bláznovství. Věř ŽENĚ STATEČNÉ, SÁŘE, KRÁLOVNĚ MÍRU, věř novému Bohu, ne lidem. To je ta na světě nejlepší zpráva, pro ty kdo uvěří Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stane se zázrak, možná, možná, možná, již v ADVENTU 2017. Kdo jen to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pozná, pozná, pozná. Kouzlo tří oříšků vyhrát ti dává, nad jediným křesťanským Bohem SVĚTA, nad drzým a pomateným Otcem Satanem farářem Hénekem z Domašova, domasov@dieceze.cz, nad jeho Ježíškem v plenkách, jednou, dvakrát, třikrát, vyhrát. Nad trojičným křesťanským Bohem, OTCEM, SYNEM a DUCHEM SVATÝM, stvořeným jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, pouze pro dočasnou vládu vzpurných a neposlušných, to je mrtvých lidí, nad vzpurnými a neposlušnými, mrtvými lidmi. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18až5/7, 15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Nad všemi vyhrát, jednou, dvakrát, třikrát, nad třemi křesťanskými protikladnými Bohy. Věř Bohu, že křesťanské vzdorokrálovství podvodníků padne, protože v něm schází láska k jedinému Bohu SVĚTA, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který nikdy nebyl člověkem, SYNEM ČLOVĚDA. Kouzlo tří oříšků, křídla ANDĚLA, OKŘÍDLENCE ti dává, jednou, dvakrát, třikrát, když vše o vyvolení Česka, Slovenska a Ruska, do světa vykřičíš tím, že přijmeš funkci nového premiéra Česka. Kaz.2/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.5/5,7/16až47/21, atd. Chraň své tři oříšky, třeba tě zázrak potká, potká, potká, v ADVENTU 2017. Nový Hospodin chce, abys byl všem užitečný, sto krát, sto krát, sto krát, jako nové semeno, Mar.4/12,20, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ve DNI, který bude v ADVENTU 2017, jako OHNIVÁ PEC, bude pláč a skřípění zubů pouze pro ty neposlušné a vzpurné, kterým Bůh, svůj rozum, ze svého milosrdenství, nedá kvůli tomu, že je vůbec nepotřebuje. Mat.13/38, Mal.3/19, K.M.1/4až12/10,17,27až17/11, atd. David Štorch storch@cts.cuni.cz, ve vysílání jaktovidi@rozhlas.cz, uvedl, že jedno pokolení lidstva trvá 25 let. Čtyři pokolení již prožily vedení Česka Hospodinem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, dle textů bible, bez jakéhokoli poučení se, z vedení neposlušných a vzpurných lidí, nad neposlušnými a vzpurnými lidmi. Toto, čtvrté pokolení stoletého Česka, již nemá výmluvu, pro odmítnutí vlády Boží nad celým SVĚTEM. Čtvrté pokolení STOLETÉHO Česka, je ABRAHAMEM, Slovensko je Izákem, a Rusko Jákobem. Poslušní, Bohu vděční, se musí chovat dle Božích příkazů a ZÁKONŮ. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32až51/58, Mar.4/12,7/7,13/20, Mat.5/18až13/37,42až23/7, Luk.1/52,8/10,15,18,17/10,20,34až19/44,20/18, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, Jud.12, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,42/19,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6atd. Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame, premiére nové vlády Česka. Máte povinnost neprodleně naplnit druhou část písničky PŮLNOČNÍ, od Václava Neckáře, který zpívá. Jedu domů, k jedinému Bohu SVĚTA, jedu po trati, protože v Česku už budou pádit jenom vlaky, dle další písničky, o splnění mých přání tříletých, od roku 2015, do roku 2018. Jedu přes kopce. Padá, padá sníh, budou Vánoce. Chmury trable starosti, nechal jsem ve městě. BERÁNKU náš, na nových nebesích, který jsi v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, pásl komunistické BERANY, kteří TI byli na obtíž, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES, Žalm37/5,11,35,38,95/10,96/7,102/18,27,107/10,18,27,43,132/5,8, Skutky3/23,7/43,17/30, Žid.3/9,4/7,6/3,6,8/10, Jer.1/17až6/19až23/29,32,31/27,32, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,7,11,9/13, atd. Stůj při nás, pokorných a úplně poslušných v případě, že znovu přijde o půlnoci, v neděli, 24.12.2017, TMA TMOUCÍ, rození se mladé, křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, nemluvňátka v plenkách, Satany kněžími. Nemluvňátkem musí být Ing. Topolánek tím, že si oholí vousy. Mat.21/16, Iz.5/4,16,9/5,29/11až24až48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Jud.12, atd. Aleluja, aleluja. Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame, premiére nové vlády Česka. Musíte zajistit, aby zpěvák Neckář pochopil, že je lépe stát v prázdném kostele, a mít tím nad hlavou mediální hvězdy, zářící navěky a navždy, kterými jsou ministři KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, které Vy povedete, jako nový premiér, jako OTEC ZAKLADATEL celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. V křesťanských kostelech Kristus nikdy nebydlel, protože ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je jediným Bohem, OTCEM všech náboženství SVĚTA a OTCEM všech států celého SVĚTA. Řím.1/18až11/28,32, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4až13/5,8, Jóel1/13až2/11,26až4/2,4,12, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Skutky7/49až17/30, Jud.12, Žid.4/7až6/3,6,8/10,12/28, atd. Na Božím SOUDU, z křesťanského kříže, zbyl jenom STÍN tím, že mladá, křesťanská modlářská stvůra Krista UKŘIŽOVANÉHO v plenkách, STÍNÍ jedinému Bohu SVĚTA, který do Česka, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, přichází jako jediný Bůh celého SVĚTA, jako SLUNCE Bhagavadgíty, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Iz.5/4,16,29/11,24,57/10,16,20,63/14,18,65/15, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/9,4/7,6/3,6,8/10,9/27,13/17, Přisl.1/7,14až8/13,17,11/28,15/32,20/12,21/16až 31/10, Iz.48/5,10,11,33/22,44/5,8,45/7, Kaz.3/18,6/10,7/12,8/8,9/10až10/20až12/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

 

 

7.) BERÁNKU náš, který jsi na nových nebesích, neopouštěj nás, až my, pokorní a úplně poslušní, se začnem bát, o zdravý selský rozum nového premiéra Česka, Ing. Topolánka, kterému svůj Boží rozum znovu nedáš, když se nepokoří, když nepřijme dokonalou lásku TVÝCH příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. Oz.2/18až5/7,15až 8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7až3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, atd. Přestože zpěvák Neckář stojí v prázdném kostele, slyší zpívat ALELUJA, ALELUJA. Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame, premiére nové vlády Česka. Proto, aby se Hospodin do Česka vrátil, svým Božím rozumem, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, máte povinnost DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista oslavit neprodleně, ve středu 20.12.2017 tím, že zajistíte, aby celé, Bohem vyvolené Česko, před ŠTĚDRÝM DNEM, zpívalo Hospodinu písně nové, ve všech sálech, divadlech, či kulturních domech tím, že zpěváci budou Hospodinu zpívat ty písně, které Hospodin stvořil, na oslavu svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, v ADVENTU. Žalm1/1až150/6, atd. Máte povinnost zajistit, aby v DEN HOŘÍCÍ JAKO PEC, všichni opovážlivci, a všichni svévolníci, KŘOVÍ, kterými zarostla celá země, byli sežehnuti tak, že z nich nezůstane ani větev, ani kořen, již ve středu 20.12.2017. Např. z válečných zločinců, kteří tvrdí, že jim Bůh odpustil všechny válečné zločiny, z NETVORŮ, z křesťanské Boží trojice, z prezidentů Trumpa, Putina a ze zakladatele KOZLŮ ČSSD, z KOZLA Zemana, v Česku nesmí zůstat ani větev, ani kořen. Mat.5/3,9,14,18,13/41, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17, 3/10,12,16,19,20, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28až31/10, Iz.5/4,16,16/3až66/24, 1.Kor.1/27,10/11,15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Máte povinnost zajistit, aby celé Česko vědělo, že Božím dárkem pro ADVENT 2017, je pamětní kniha SOUDU těchto textů neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní. Kvůli spáse svého TĚLA, geneticky zvířecího, a své DUŠE, která je stejná jako u zvířat, v ADVENU již nesmíte chodit v křesťanské, či v ateistické tmě, krutého zmijího jedu žvástů politiků pravice a levice, a jejich Bohů, Satanů kněží. Vaše tělo bude opět chrámem Božím, 1.Kor.6/19, až se k Bohu vrátíte tím, že budete ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, doplňovat a upřesňovat. DUCHOVNÍ Kristus musí být v ADVENTU ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech úplně poslušných států SVĚTA. Mal.1/7až3/16, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,42/19,43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21až 3/4,8,9,16, 1.Kor.1/27,6/19,10/11,14/33,36až15/33, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, atd. Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame. Kvůli spáse svého těla, a své duše, kvůli chrámu svého těla, kvůli vstoupení DUCHA SVATÉHO, jediného Boha celého SVĚTA, do Vašeho těla, 1.Kor.6/19až14/33,36až 15/33, v OSMÝ DEN, osmého tisíciletí vedení světa DUCHOVNÍM Kristem, máte povinnost zajistit, aby Česko realizovalo SOUDNÝ DEN, který musí být jako HOŘÍCÍ PEC, ve kterém odstraní všechna cizí Božstva, především neposlušné a vzpurné politiky pravice a levice, kteří vládnou lidem jako zlí Bohové, a jejich Bohy, drzé Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC. BŮH SOUDCE a ZÁKONODÁRCE celého SVĚTA, mezi sebou, mezi ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a lidmi, žádné prostředníky nepotřebuje. Máte povinnost neprodleně zapálit osmou svíčku na svícnu CHANUKY, což je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, pro OSMÝ DEN, osmého tisíciletí vedení všech států SVĚTA, jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Mat.13/42, Neh.8/9,11,9/29, Ezdr.9/11,10/11, Jozue18/7,24/19, Mal.1/10,2/2až15,17,3/10,12,16,19,20, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.33/22, 1.Král.8/66,17/14, Gal.1/7až3/20až6/7, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43, 15/25,16/8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Jozue22/19,23/14,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu vydrželo svítit OSM DNÍ, to je až do ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, což je ÚSVIT OSMÉHO TISÍCILETÍ, který se začal v roce 2000. Česko bude nyní, od roku 2000, téměř osmnáctileté. Proto Ing. Topolánkovi Hospodin dovoluje jít dál tím, že již v ADVENTU 2017, má povinnost učinit takový vánoční Hospodinův HOD BERÁNKA, jaký ještě nebyl, a už ani nikdy nebude, odhozením všech vzpurných křesťanských a ateistických, mrtvých vládnoucích sviní. Dcera ABRAHAMOVA je nová, pokorná a úplně poslušná vláda OTCE Bohu milého, Ing. Mirka Topolánka. Velikonoční HOD Beránka již nikdy a nikde nebude, v případě úplné poslušnosti Česka. Křesťanského, naprosto neschopného Boha, BERÁNKA, je nutné spálit v ADVENTU 2017, ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, i s vnitřnostmi. Tento den, který přijde, z milosrdenství Božího rozumu, HOŘÍCÍ JAKO PEC, ve kterém po neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviních, NETVORECH, nezůstane ani kořen, bude dnem pamětním. Bude se slavit jako slavnost Hospodina, po všechna pokolení. 2.Král.23/23, Žid.4/7až5/11až6/3,6až12/27, 2.Par.17/7,34/24,30,36/21,23, Mal.1/7až3/10,16,19,20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Moj. 12/11,14,18, Luk.13/16,17/10,20,34,19/44,20/18, Řím.1/18,8/19,11/28,32, atd. Křesťanský Bůh, BERÁNEK, nikdy křesťanům nepatřil, svým rozumem je nikdy nepásl. Patřil komunistickým BERANŮM, které pásl v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Skutky3/23,7/43,17/30, Žid.3/9,4/7,6/3,6,8/10, Jer.1/17 až31/27,32, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,7,11,9/13, K.M.1/4,12/10,17,27,14/22,až19/6, Jan1/1až10/7,34až15/25, atd. Proto BETLÉMSKÉ SVĚTLO drzého Satana biskupa Cikrleho, je TMOU TMOUCÍ. Nové SVĚLO SVĚTA zapaluje sám Hospodin. Pro pokorný a úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty a odborníky na energetiku z CZSO, je nový Hospodin jedinou SKÁLOU tím, že je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Toto SLUNCE úplně poslušnému technickému lži lidu, již nikdy nezapadne. Stane se tak, když MĚSÍC Koránu nebude ubývat tím, že bude v Boží slávě upřesňovat a doplňovat, jak Bhagavadgítu, tak Bibli. Pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, se skončí dny smutku. Hospodin, jeho ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se stává SVĚTLEM VĚČNÝM v případě, že premiér nové vlády Česka, kojenec Ing. Topolánek, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze nastolí celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Iz.29/1až24,60/20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mat.5/3,21/16, Mal.1/7až3/10,16,19,20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33. Ing. Topolánku. Máte povinnost zajistit, aby všechen vzpurný a neposlušný lži lid plakal, až bude slyšet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, kterou je nutné neprodleně realizovat, kvůli konci éry ropy, kvůli konci imperialistické SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ. Máte povinnost lži lid Česka utišit, protože proti objasněné vůli Boží, jsou všichni lidé, celého SVĚTA, naprosto bezmocní. DEN SVATÝ, HOŘÍCÍ JAKO PEC, máte povinnost zajistit oslavami jediného Boha SVĚTA, již ve středu 20.12.2017 a následně i v neděli, na ŠTĚDRÝ DEN, 24.12.2017. Hospodin se nad Českem a SVĚTEM smiluje, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, až si lidé, tuto 136 kapitolu PAMĚTNÍ KNIHY, budou zasílat elektronickou nebeskou poštou, jako dárek, který z Božího milosrdenství nastolí celosvětově dokonalý pokoj a mír, ZLATEM neomylného Božího rozumu, jediného Boha všech států SVĚTA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, DUCHA SVATÉHO, který stále žije mezi námi, více než sedm tisíc let. Nyní máme OSMÝ DEN. Neh.8/9,11,9/29, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27až19/6, Žalm19/5až102/18,27,150/6, Mal.1/7až3/10,16,19,20, Mat.13/42, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

 

 

8.) Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame. Film 12 OPIC, je zřejmě podobenstvím o tom, že 12 OPIC je dvanáct apoštolů, v křesťanských rukách jediného Boha křesťanského světa, kterým je v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, drzý, zlý, neposlušný, mrtvý, Otec Satan farář Hének z Domašova, domasov@dieceze.cz. Dle filmu, a dle Písma, sedm ANDĚLŮ, sedm SVÍCÍ, sedm mediálních HVĚZD, zářících navěky a navždy, sedm církví s Boží mocí výkonnou, sedm vůdců vládnoucích politických stran Česka, do podzimních voleb 2017, mělo nastolit energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, což se pro vzpouru proti novému Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, pro neposlušnost zlé vládnoucí elity, zase nestalo. Zj.1/1až20až22/21, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jud.12, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26až37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní NETVOŘI, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, nám vzali NEBE = SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonskými, to je ekonomickými naukami bankéřů a Satanů kněží. Proto, uvedení Bohové neposlušných a vzpurných, mají na svém čele, či na svém svědomí, vypálený cejch pokrytců, lhářů, zločinců, a hlupáků. 1.Tim.4/1. Sedminásobná vládnoucí rodička nového Hospodina, pro odstoupení jeho rozumu, prokazatelně zchřadla. Jer.6/19,15/9,19,31/27,32, Oz.2/18,5/7,15až9/7,12,15až14/3, Mich.5/4. Kořenem veškerého zla, je jejich láska k výrobkům lidských rukou, k PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, k TRHU, a k jejich Bohům, k vojenským kaplanům, ke zbrojařům, k bankéřům, k boháčům, ke zbraním, k autům, letadlům, atd. Jejich hříchy, či lži a zločiny, vyšly najevo až nyní, na pomalém Božím soudu. Nezůstanou skryty, když nový Boží technický lid, noví Otcové kněží, z VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, kněží navěky Bohu milí, pro svou pokoru, a úplnou poslušnost, budou mít na svém čele vypálenou SVATOZÁŘ, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin v Písmu i v Rovnosti uvádí, že jím vyvolené Česko, zrušilo pomalý POSLEDNÍ SOUD tím, že SPRAVEDLIVÉHO Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA, prohlásilo za svévolníka, a Bohy TVORSTVA, drzé pozemské Otce Satany kněze, za spravedlivé, a moudré Bohy. Jób37/22až40/8,14, Jan1/1,13až12/43až15/25, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,48/5až11až57/10až20, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6. Film se skončil katastroficky. Kvůli neposlušnosti vládnoucí elity Česka, která se ze svých dějin nepoučila, Hospodin pomocí virů vyhubil pět miliard neposlušných a vzpurných lidských sviní. Naplnil tedy ve filmu Písmo tím, že cca dvě třetiny zvířecky nesmyslně přemnožené lidské populace zlikvidoval. Třetinu tvorstva bude chtít, v jím vyvoleném Česku, provést ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zach.13/4,9, atd. Stane se pouze to, co řekne Hospodin, nikoli to, co já vyčtu z Písma. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78. Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame. Hospodin, této třetině, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, řekne. Toto je můj lid, pokorný, poslušný a novému Bohu vděčný. Lži lid Bohem vyvoleného Česka má říct, že Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nový a jediný Bůh Česka a světa. Ať se Hospodin rozhodne jakkoliv, Vy máte povinnost, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, neprodleně na celou zemi uvrhnout OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin vyžaduje, abyste, jako TOPOL podle SKAL, jako BÍLÁ SKÁLA, pokřtil celou zemi, a to OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES následujícím, pohádkovým způsobem. Zach.13/4,9, Luk. 1/53,6/24,13/49,17/10,20,34,19/44,20/18, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18až5/7,15až8/12,9/7,12,15až14/3, 1.Kor.1/27,3/2,18,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,104/30,107/10,27,43,132/5,8,147/19, atd. Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame. David Štorch storch@cts.cuni.cz, ve vysílání jaktovidi@rozhlas.cz, uvedl, že jedno pokolení lidstva trvá 25 let. Čtyři pokolení již prožily vedení Česka Hospodinem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, dle textů bible, bez jakéhokoli poučení se, z vedení neposlušných a vzpurných lidí, nad neposlušnými a vzpurnými lidmi. Toto, čtvrté pokolení stoletého Česka, již nemá výmluvu, pro odmítnutí vlády Boží nad celým SVĚTEM. Čtvrté pokolení STOLETÉHO Česka, je ABRAHAMEM, Slovensko je Izákem, a Rusko Jákobem. Poslušní, Bohu vděční služebníci DUCHOVNÍHO Krista, se již musí chovat dle Božích příkazů a ZÁKONŮ, protože z Písma již znají, že není nic lepšího, než bázeň před novým Bohem, a nic sladšího, než realizovat Boží ZÁKONY. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,27,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. V ADVENTU 2017, již není možné nadále jednat pudově, to je křesťansky. Úplně pomatený služebník pohlavních ÚDŮ stávajících Bohů, drzého Satana OTCE faráře Héneka z Domašova, domasov@dieceze.cz, a jeho zlého Boha, BELZEBUBA kardinála Duky cpr@apha.cz, křesťansky pomatený vědec David Štorch storch@cts.cuni.cz, v pořadu MRZKÉ ŽENY, OHOLY Zity Senkové, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, smilnící v ČRo2, s boháči, s bankéři, s politiky pravice a levice, a s ostatními vládnoucími NETVORY, uvedl. Nebezpečné trendy na planetě zemi jsou velice obtížně řešitelné, případně vůbec neřešitelné. Uvedl, že kvůli tomu, že lidská populace se nesmyslně přemnožila, ničí nesmyslně planetu zemi pomocí pesticidů, herbicidů a jiných jedů proto, aby se uživila. PEKLEM je např. nesmyslný nárust lidské populace o 35 %, během jedné generace, to je během 25 let, během trvání Česka, a s tím související úbytek veškerého zvířectva. PEKLEM je plánování totálního vyrabování všech fosilních paliv, včetně plynu, a tím nesmyslný růst spotřeby fosilních paliv, které totálně znečišťují půdu, vodu, vzduch, řeky a moře. Nebezpečné trendy na planetě zemi, zapříčinila křesťanská modloslužba, kterou je nekonečná chamtivost geneticky zvířecích vládců, Bohů tohoto SVĚTA, křesťanské Boží trojice, bláznů, hlupáků, válečných zločinců, Baalů, NETVORŮ, prezidentů Trumpa, Putina a pomateného zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana. Obrovské změny v ekosystému jsou příčinou toho, že se kvůli Česku, celá země v základech hroutí. Pro další pokolení Česka, od 1.1.2018, po 70-ti létech od roku 1948, již platí nové slovo Boží, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žalm1/1,81/4až82/5,107/27až150/6, Kol.3/5, K.M.1/4až5/23až6/6až24až7/16,27až12/10,17,27až19/6, Bhag.15/15,16až 18/78, Izaj.23/17až29/11až24až66/24, Zach.7/5až13/4,8, Jer.1/17až25/11až51/58, atd. Největším problémem lidstva je růst populace, kvalita potravin, kvalita života, kvalita planety země. Pomatení, neposlušní a vzpurní lidé, se mají dobrovolně vzdát pesticidů, herbicidů, a ostatních jedů, a svých Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství, toho nejsou schopní. Nejsou schopní, svým geneticky zvířecím rozumem. zastavit nesmyslné rabování fosilních paliv. Proto je PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných vládnoucích válečných zločinců, pro Bohem vyvolené Česko, Božím milosrdenstvím. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Ing. Mirku Topolánku, bývalý projektante, energetiku, zkušený politiku, Abrame. Nový Bůh v Písmu uvedl, že neposlušní lidé postaví domy, letní, pro dobu, kdy je dostatek fosilních paliv, a nebudou v nich bydlet. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ám. 3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sof.1/11,17,2/3,3/11,13,20, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, atd. Hospodin, který v Česku nečiní nic tajně, svoji vizi uvedl ve filmu 12 OPIC. Ve městě se procházela divoká zvířata. Lidé v nich nebydleli. Buď realizovali vůli Boží, a přestěhovali do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nebo realizovali vůli Boží, a dobrovolně snížili populaci o dvě třetiny. Nebo je Hospodin, dle svého plánu, zlikvidoval, bez válek, virem nějakého nového moru. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sof.1/11,17,2/3,3/11,13,20, 2.Kor.3/5,9, 4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zach.7/5až13/4,8, atd. Kojenče Ing. Mirku Topolánku. Hospodin ve filmu 12 OPIC, nikoho nezastrašuje, protože v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mluví pouze pravdu pravdoucí. Proto, aby Česko nebylo úplně zničeno mečem válek, který Bůh uvede na celý svět, pro Vaši neposlušnost, máte možnost pouze jedinou. Máte povinnost naplnit Písmu, v novém DNES, již v ADVENTU 2017. Máte povinnost stát se ZRNÍM NA SÝPCE tím, že se dobrovolně stanete premiérem vlády Česka, uvedené v minulých kapitolách. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ageus1/9,2/6,18,19, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, Mich.2/3,10, atd.

 

9.) Kojenče Ing. Mirku Topolánku. Radostnou zvěstí je, že Česko, které za posledních 25 let nezvýšilo populaci o třetinu, nebude muset, dle vůle Boží, snížit populaci o dvě třetiny, ale pouze o jednu třetinu. Zach.7/5až13/4,8, atd. Zřejmě tedy konečný počet obyvatel Česka, ze stávajících cca 10 600 000, dle vůle Boží je pouze 7 066 666. Je to radostná zpráva pro stavitele sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, je tedy nezbytné postavit pouze 7 066 666 : 1500 = 4710 domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro celé Česko. Zach.7/5až13/4,8, atd. Dle vůle Boží, Česko má povinnost jít příkladem vstříc celému SVĚTU tím, že snížení populace o jednu třetinu provede dobrovolně a neprodleně. Ing. Mirku Topolánku. Budete zrním na sýpce, Ag.2/19, když jako premiér nové vlády Česka neprodleně rozhodnete, že snížení populace Česka, bude realizováno dobrovolně, a to radikálním snížením porodnosti. Dále že bude realizováno pomocí robotické eutanázie u starých lidí, kteří se dožijí plnosti věku 70 až 80 let, a kteří nebudou mít zájem o nesmyslné operace svého starého, geneticky zvířecího těla. Bůh v Písmu totiž uvádí, že lepší je smrt robotickou eutanázii, bez jedů, než trpký život a trvalá nemoc. Sír.5/5,7/16až30/17, Žalm37/5,11,35,38až90/9, atd. Když Ing. Mirku Topolánku, snížení populace napůjde v Česku dobrovolně, půjde nuceně. Mečem válek, který Bůh uvede na celý svět v Jeruzalémě, hladomorem a virem nějakého moru, či rakovinou. Jer.1/17až25/29až31/27,32až51/58, 2.Tim.2/16, Zach.7/5až13/4,8, atd. Mrtví se nebudou pochovávat žehem, dle křesťanských tradic, kvůli šetření plynem. Budou se pochovávat do společných hrobům, v lesích. Pozůstalí budou mít povinnost na hromadné hroby sázet lesní stromy proto, aby těla byla k užitku zemi a stromům, i po smrti. Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. Kojenče Ing. Mirku Topolánku. Budete zrním na sýpce, Ag.2/19, když jako premiér nové vlády Česka neprodleně rozhodnete, že fakulty tří teologických fakult Karlovy univerzity, vedené zlým meluzínem rektorem Zimou rektor@cuni.cz, zimatom@cesnet.cz, na HOŘE Hospodinova Písma, na HOŘE GERIZIMU, zhojili Česko tím, že budou dávat Česku a SVĚTU požehnání, zvěstováním ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Budete zrním na sýpce, Ag.2/19, když rozhodnete, že na HOŘE E BAALŮ, elektronických médií, se bude vysílat zlořečení všem vzpurným a neposlušným národům celého SVĚTA tím, že se budou proklínat všichni, kdo budou mít za jediného křesťanského Boha SVĚTA, neposlušného Satana faráře Héneka z Domašova, a tím výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ. 5.Moj.11/28až18/18až30/11,18až32/16až43, 2.Kor.10/4, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jan1/1,5/34až43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Ing. Mirek Topolánek, bývalý projektant, energetik, zkušený politik, Abram, má povinnost, v ADVENTU 2017, zajistit příchod Boží slávy do Česka, a to nejpozději v novém novoluní MĚSÍCE, od pondělí 18.12.2017. Dle vůle Boží, svatý týden tohoto novoluní, do Adama a Evy, musí pohltit celou vládu vzpurného DÉMONA, ekonoma premiéra Babiše. Jeho vzpurná a neposlušná vláda hlupáků, pro odstoupení Božího rozumu, je naprosto nekompetentní, pro svoje DÉMONSKÉ, to je ekonomické nauky o koncepci energetiky. Jejich čarodějné ekonomické kejkle DÉMONSKÝCH NAUK, jsou hanebným klamem. Po vyjití Česka a Slovenska ze 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, Bůh, odstoupením svého rozumu od vzpurných a neposlušných, boří vše, co v Česku zasadil křesťanským militarismem, ze svého milosrdenství, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, Pro vzpouru proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, všichni vzpurní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI, odpadli od víry v jediného Boha SVĚTA, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. DÉMON premiér Babiš, a jeho ministři, jsou vzpurní pokrytci, lháři a zločinci, tedy ČERTI. Protože, jako neposlušní, svými ekonomickými, DÉMONSKÝMI naukami, svádí lži lid Česka od víry v nového Boha, mají všichni, na svém čele, vypálený cejch zrádců a lenochů. Jejich strach z pravdy o správné, a jedině možné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neznamená nic jiného, než že se vzdali podpory neomylného Božího rozumu, a tím rozumného uvažování. Boháči, bankéři, zbrojaři a jiní podvodníci, kazí dobré mravy Česka a světa. Jsou sami sobě břemenem. Do bran mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, vzpurné a neposlušné, omylné NETVORY, nelze přenést. Všechny slova vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, prázdny jsou, a prázdný zůstanou, dokud nový premiér Česka, Ing. Topolánek, OTEC ZALKADATEL celosvětového Božího mírového království nepochopí, že dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní spáse, učiní z Bohu vděčných poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, BÍLOU SKÁLU. Známý Boží hlas volá pokorné a úplně bezmocné, k jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, který žije v tělech mnohých. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, Jer.1/17až17/24,23/29,32,31/27,32,49/20,51/58, Mich.2/3,4,10,5/9,12, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4až13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,27,43, Jan1/1,8/17až15/25, Eze. 3/4,21až28/9,39/8,13,21,29, Ageus2/6,15,18, Bhagavadg.15/15,16,16/13až24,18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Iz.29/11až24,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15, atd. Posuzovat svět podle sama sebe, a nikoli podle Boha, podle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Všichni vzpurní a neposlušní, od kterých DUCHOVNÍ Kristus odstoupil svým Božím rozumem, se v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů vidí jako v litém ZRCADLE SLOV svých krvavých, temných NEBES, kdy SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, nesvítí. Jób37,18,23,40/8,14, 1.Kor.1/17až13/12až15/33, atd. Každý, kdo se k novému Bohu, k takovému, jaký v Písmu opravdu je, nevrátil neprodleně, po obdržení těchto textů, se vidí jako SVINĚ, či jako NETVOR, který nesmyslně ničí planetu zemi, svým geneticky zvířecím rozumem. Lidé, trestaní vrcholným trestem, kterým je odstoupení Božího neomylného rozumu, kvůli své neposlušnosti, nového Boha, celosvětového, mírového Božího království nenávidí, a já, poslední ateistický prorok, se jim hnusím. Jedinému Bohu křesťanských krvavých NEBES, drzému Otci Satanu faráři Hénekovi z Domašova, domasov@dieceze.cz, Bůh však již nepromíjí, a nezapomene žádný jeho skutek. Nezapomene na jeho protikladné žvásty děsivé temnoty katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Nezapomene ani na krutý zmijí jed ekonomických podvodníků, na jejich promyšlené ekonomické vychytralosti. Ám.3/7,až8/2,7,11, atd. S novým Božím technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, s projektanty, a s odborníky na energetiku z CZSO infoservis@czso.cz, který Hospodin, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, živí odjakživa, se věčně soudit nechce. Nechce ho věčně pokořovat, odstoupením svého technického rozumu. Ke svému technickému Božímu lidu se vrátí v okamžiku, až především nový vůdce technického lidu, pokorný a úplně poslušný premiér, nové vlády Česka, Ing. Mirek Topolánek, z textu Písma pochopí, že má povinnost ukončit vládu lidí nad lidmi, a veškerou moc nad celým SVĚTEM předat jedinému Bohu SVĚTA, neomylnému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a to neprodleně, v AVENTU 2017. Vidění DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, ukazuje v Písmu k určitému času, k novoluní MĚSÍCE ve svatém týdnu, od pondělí 18.12.2017. Kvůli křesťanským žvástům, jediného katolického Boha SVĚTA, drzého Otce Satana faráře Héneka z Domašova, domasov@dieceze.cz, lidé celého SVĚTA, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, se namáhají zbytečně, národy v království podvodníků, válečných zločinců a lhářů se lopotí, pro nic a za nic. Veškerou, energeticky nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu a horečné zbrojení, nyní v Česku pozře nový Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Abakuk2/3až13až19až3/16, atd. Hospodin DUCHOVNÍ Kristus vyžaduje, aby Otec Bohu milý, zakladatel mírového, celosvětového Božího království Ing. Mirek Topolánek, naplnil Písmo tím, že učiní rozhodnutí, že DEN PÁNĚ HOŘÍCÍ JAKO PEC, DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, bude ve SVATÉM TÝDNU, bude v novoluní MĚSÍCE, který začíná v pondělí 18.12.2017. Kněží, nemají do říše ticha utíkat hned. Žalm115/17. Mají kázat nové Boží slovo. Iz.52/11. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Hénekovi, aby mohl neprodleně sloužit novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

10.) Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, projektanti a odborníci na energetiku z CZSO infoservis@czso.cz. PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů SOUDU neposlušných a vzpurných náboženských a politických NETVORŮ, či sviní, nechal Bůh napsat z toho důvodu, aby si lidé byli vědomi své slabosti, kterou je jejich mozek, který je pouze geneticky zvířecí. Z Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již nic není skryté. Platí již texty Písma o ÚPLNĚ POSLUŠNÝCH, kteří nyní chtějí vládnout nad ostatními neposlušnými, např. pro kandidáty na prezidenta. Nový Bůh, DUCHOVNÍ Kristus, dovolí vládnout nad ostatními např. novému premiéru, nové vlády Česka, Ing. Topolánkovi, když z milosrdenství Božího rozumu, bude milovat nového Boha, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako sama sebe, tedy jako svůj zdravý selský rozum. Naopak těm vzpurným a neposlušným, kteři znovu odmítnou realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině spávné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené v kapitole 236, Bůh, odstoupením svého Božího rozumu, odejme také jejich zdravý SELSKÝ ROZUM, kteří neposlušní a vzpurní považují za rozum svůj, a ne za rozum Boží. Svým geneticky zvířecím mozkem, nikdo neposlušný a vzpurný neumí logicky myslet. Např. když si někdo myslí, že logicky myslí, svým geneticky zvířecím mozkem, není to pravda. Logicky lze myslet pouze rozumem Božím, z Božího milosrdenství. Zdravý selský rozum, je Boží dar, protože je rozumem Božím, a je pouze Božím milosrdenstvím, nyní pro pokorné a úplně poslušné. Nový Hospodin nechal napsat PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů SOUDU neposlušné a vzpurné vládnoucí elity předevšim proto, aby každý vzpurný a neposlušný, se viděl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako v litém zrcadle, a to jako mrtvý NETVOR, či jako mrtvá SVINĚ. DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, je především o změně myšlení o koncepci energetiky, což vyžaduje zvýšenou komunikaci odborníků na energetiku. Dotáhnout do konce DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, Bůh umožní pouze úplně poslušné technické elitě Česka a SVĚTA, která úplně zapomene na starý způsob myšlení např. vládnoucí křesťanské Boží trojice, válečných zločinců, prezidentů Trumpa, Putina a zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana. Je pravdou, že uvedeným válečným zločincům, se dobře vládne nad ostatními vzpurnými a neposlušnými lidmi, pomocí svých Bohů, pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ. Tento způsob vlády nad lidmi, dle zločinců Zity Senkové a jejich hostů, z pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, však vede pouze k trvalému růstu výroby, a k vládě stále menšího počtu boháčů, nad chudáky, nad Ježíši Kristy, např. nad bezdomovci, kterých jsou již dnes miliardy. Dle zločinců, pokrytců a lhářů, psychiatra Höschla, ekonoma Richarda Hindlse, Davida Štorcha, a ostatních lhářů a podvodníků, hindls@vse.cz, sr@nudz.cz, storch@cts.cuni.cz, office@cts.cuni.cz, vlastimila.martinkova@nudz.cz, ambulance@nudz.cz, chvatik@cts.cuni.cz, hudik@cts.cuni.cz, koubap@cts.cuni.cz, frei@cts.cuni.cz, hana.kudrnovska@nudz.cz, libuse.pohlova@nudz.cz, sp@nudz.cz, tt@nudz.cz, Alice.Heuschneiderova@nudz.cz, spanek@nudz.cz, trlifaj@cts.cuni.cz, pauknerova@cts.cuni.cz, michalajvaz@seznam.cz, zimmerp@vse.cz, pourova@vse.cz, is@nudz.cz, martina.ungrmanova@nudz.cz, zdenek.sulc@vse.cz, rezanka@vse.cz, Frantisek.Kosina@vse.cz, pecakova@vse.cz, vilo01@vse.cz, lukas.sobisek@vse.cz, blatna@vse.cz, vrabec@vse.cz, arltova@vse.cz, oktabec@vse.cz, ivan.novy@vse.cz, psychiatři a ostatní boháči se mají dnes tak dobře, jako se nikdy předtím neměli. Pokrytec Richard Hindls však nevidí, že bezdomovci, např. v Brně, se mají tak hrozně, jako se předtím ještě nikdy neměli. Např. bezdomovci, staří a nemocní lidé, muži I ženy, špatně oblečení a hladoví, nyní, když napadl sníh, leží a sedí venku pod střechou u Tesca v Brně. Staří a nemocní lidé, kteří již nemohou pracovat, dostávají od státu 2210 Kč za měsíc. To je 72 Kč za den. Na jedno jídlo, tři krát denně, tedy mají pouze 24 Kč. Zákonodárci, kteří propadli MODLOSLUŽBĚ, kterou je křesťanská chamtivost, chtějí nadělat ještě více Ježíšů Kristů, ještě více bezdomovců tím, že mnohým sociálně slabým Ježíšům Kristům, vezmou příplatek na bydlení. Potraviny se stále prudce zdražují, a staří a nemocní bezdomovci, nemají možnost ani si vařit, ani mít kde spát, protože na nocleh neušetří. Pokrytci a lháři, kteří dělají charitativní akce, pouze pasou sami sebe, protože pro bezdomovce na ulicích, je pouze stále vše horší. Přímá úměra je v tom, že čím více je charitativních akcí, nově např. vnoucata@rozhlas.cz, tím více je bezdomovců, Ježíšů Kristů, kteří nemají, kde by hlavy složili. Např. bezdomovec Blažek z Říček stále tvrdí, že z Úřadu práce v Rosicích, žádné peníze nedostává. Ve stávajícím nemravném systému vyžaduje od lidí almužnu. Bezdomovců, Ježíšů Kristů, kteří jsou na ulici, si již nikdo neváží, nikdo jim nedává almužny, protože jich je již velmi mnoho. Veřejnoprávní vysílání je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ. Místo nového Hospodina, ve své křesťanské slávě, oslavují pouze POHLAVNÍ ÚDY křesťanských Bohů, drzého Satana OTCE faráře Héneka z Domašova, domasov@dieceze.cz, a jeho vzpurného Boha, BELZEBUBA kardinála Duky cpr@apha.cz. Nyní již nepatí pouze Písmo, ale i písničky od DUCHOVNÍHO Krista. Všechny slova, všechny věty Ing. Topolánka, kandidáta na prezidenta, prázdý jsou, a prázdný zůstanou, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v případě, že Ing. Topolánek bude i nadále usilovat o post prezidenta republiky. Dokud Ing. Topolánek nepochopí ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, prázdný zůstanou. Česko a SVĚT může energeticky, ekologicky a mravně spasit, láska, jenom láska, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a jedině správné energetické koncepci, kterou je vejití do odpočinutí od energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby a horečného zbrojení. Ing. Topolánek má povinnost se stát BÍLÝM KAMENEM, BÍLOU SKÁLOU, protože slyší známý hlas jediného Boha SVĚTA, který ho volá, aby se stal nikoli prezidentem, ale pokorným a úplně poslušným premiérem, nové, pokorné, a úplně poslušné vlády Česka. Hospodin vyžaduje, aby pokorný a úplně poslušný technický lid, KÁMEN ke KAMENI dal tím, že vytvoří novou vládu Česka, pokornou a Bohu vděčnou z ministrů, dle kapitoly 236. Pane MUDr. Jana Vybíhale logo@logoped.cz, a ředitelé nemocnic v Brně MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku kasparek.tomas@fnbrno.cz. Nesmíte z technického lži lidu Česka dělat zločince tím, že tvrdíte, že já jsem blázen, který, z hlediska Vaší omylné psychiatrie, nesmí řídit auto. Boží moudrost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, se setká s královským kněžstvem technického lži lidu Česka v okamžiku, až Ing. Topolánek bude ZRNEM NA SÝPCE tím, Ageus1/9,2/6, 15,18,19, že jako pokorný, a úplně poslušný premiér nové vlády Česka, svěří svou starost o veškerou energetiku, neomylnému rozumu DUCHOVNÍHO Krista. 1.Petr.2/9,15,5/2,4,7,9. Kvůli tomu, že ze mně, úplně poslušného, stále děláte blázna, 1.Kor.1/27až15/33, 2.Kor.10/4,13/5,8, kterému jste zakázali řídit auto, technickému lži lidu Česka stále není známo, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, že novému Bohu se líbí úplná poslušnost, Boží energetické koncepce Česka a SVĚTA, uvedená v NOVÉ a VĚČNÉ smlouvě, v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. ADVENT 2017 je příchodem věčného Boha, pro bezmocné a úplně poslušné. Báruk2/35,3/38,4/2,4až6/33až72, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Ageus1/9,2/6,15,18,19, K.M.1/4až5/23,6/6až24až12/10,17,27až19/6, Mich.2/3,4,10až4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3.

 

11.) Pane MUDr. Jana Vybíhale logo@logoped.cz. Z psychiatrů dostáváte PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů jako poslední. Mal.1/7až3/10,16,20, Mar.7/7,10/31,13/30, atd. Pán, DUCHOVNÍ Kristus, zkrátí ty dny Vašeho SOUDU, když Vaší povinností bude, být v Božím, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, celosvětovém, mírovém Boží království, jako první, mluvením pravdy o DUŠI a TĚLE člověka, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin nepotřebuje svědectví od člověka, od PŘEDKLADATELE VEŠKERÉHO PÍSMA od DUCHOVNÍHO Krista, Stanislava Oplatka. Boží slovo o moci člověka nad všemi lidmi celého SVĚTA, stále ve Vás nezůstává, protože nevěříte mně, poslednímu ateistickému proroku, kterého Bůh poslal zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU všech evangelií, o DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v AVENTU 2017. Zdráháte se vrátit k novému Bohu, protože nechcete mít život věčný, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Jako neposlušný a vzpurný, novému Bohu nemužete uvěřit z toho důvodu, že pomocí neomylného rozumu DUCHOVNÍHO Krista, stále oslavujete sám sebe navzájem, protože odmítáte uznat texty Písma o tom, že Váš lidský mozek, je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší. Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,10/34,12/43,15/25,16/8,23, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Proto je Vám odňato i to, co si myslíte že máte. Bůh Vám odňal Váš zdravý selský Boží rozum, odstoupením svého Božího rozumu kvůli tomu, aby se mohl nad celým Českem slitovat současně, vrácením svého Božího rozumu, především vzpurné technické elitě VUT v Brně, ČVUT, projektaktům, odborníkům na energetiku z CZSO infoservis@czso.cz, a jejich vládnoucímu Bohu, novému premiéru Česka, OTCI zakladateli celosvětového, mírového Božího království, Ing. Mirku Topolánkovi. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista. Máte povinnost být první BÍLOU SKÁLOU v Česku tím, že mně napíšete potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto. Máte povinnost, veškerou svou starost o moje řidičské umění vložit na DUCHOVNÍHO Krista. Stejně tak máte povinnost, veškerou svou starost o to, zda od praktické lékařky MUDr. Valtrové z Říčan, povolení k řízení auta dostanu, či nikoli, svěřit na DUCHOVNÍHO Krista. Vaší povinností je uznat, že já blázen nejsem, a nikdy jsem nebyl, protože psaní PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, ve které se vidíte jako v litém zrcadle, jako svině, či jako NETVOR, je Božím milosrdenstvím, což není bláznovství, ale realita. Při odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, se každý člověk stává nesvéprávným bláznem, který nemá, než DECH svého geneticky zvířecího chřípí. Pane MUDr. Jana Vybíhale logo@logoped.cz. Hospodin již nechce technický lži lid pokořovat odstoupením svého Božího rozumu. Již nechce, aby kvůli tomu, že odstoupí, svým Božím rozumem od projektantů, na někoho padaly střechy, či mosty, nebo dokonce, aby padali lidé i s mosty. Vyčkává, chce se nad technickým lži lidem, a nad Vámi slitovat, svým neomylným, Božím rozumem. Smiluje se v jedinou hodinu, či v jediný den, až svůj SOUD s neposlušnými a vzpurnými vládnoucími NETVORY udělá v jedinou hodinu, či v jediný den, úplně a rychle. Stane se tak v okamžiku, když já, u mnoha psychiatrů, a u technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů a u odborníků na energetku z CZSO infoservis@czso.cz, nebudu bláznem. Bůh vyžaduje, aby množství moudrých, Bohu vděčných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, donutilo vzpurného Ing. Topolánka, stát se neprodleně úplně poslušným premiérem nové vlády Česka. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet v případě, že jím v Písmu vyvolené Česko, nebude úplně poslušné, lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Bůh nechce, aby zákony POLE VĚDY Písma Česko ignorovalo proto, že je ignoruje jediný křesťanský Bůh SVĚTA, drzý Satan farář Hének z Domašova. Při odstoupení Božího rozumu každý lidský DUCH, zemdlí. Bůh se skolní až k modlitbě úplně bezmocného a poslušného psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz. Rovnost dne 6.12.2017 uvádí, že Ing. Mirek Topolánek přijede do Brna. Navštíví bohunickou nemocnici, Ivančice info@muiv.cz, posta@muiv.cz, a večer konferenci o Evropské únii. Navštíví snad MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, kvůli tomu, aby se rozhodl, zda má jít do úplné poslušnosti, a tím, jako mediální HVĚZDA, zářící navěky a navždy, učinit Česko vytouženou zemí pro všechny národy SVĚTA. Bože, který jsi slíbil, že DUCHA Ing. Topolánka, který, pro odstoupení TVÉHO Božího rozumu zemdlel, zase uzdravíš, neodkládej realizovat, DEN HOŘÍCÍ jako pec, ze dne na den. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Hénekovi, aby mohl neprodleně sloužit novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

12.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do 2. ledna 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. Poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

492.

hradec@rozhlas.cz, studio.hradec@rozhlas.cz, ales.muller@rozhlas.cz, info@pantour.cz, vnoucata@rozhlas.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@muiv.cz, lojka@byznysprospolecnost.cz, krusinova@byznysprospolecnost.cz, airsped@airsped.cz, info@vizus.cz, info@nfresidomo.cz, shop@marekztraceny.cz, katerina.piechowicz@residomo.cz, marek.prosner@kaes.cz, ks.decin@gmail.com, pavel.kolegar@jen.cz, info@kaes.cz, rada@kaes.cz, jovka.petr@tiscali.cz, karel.rezabek@3pe.cz, samuel.kaleta@kaes.cz, pkacha@quick.cz, studio@radio7.cz, twr@twr.cz, filip@psp.cz, ov.budejice@kscm.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, info@maxidental.cz, napistenam@apollonia.cz, info@skenodent.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, dr.schwanzer@volny.cz, eva@e-dent.cz, mariana.barova@volny.cz, libor.adamcik@seznam.cz, l.zizlavsky@seznam.cz, info@karident.cz, pbinvest@volny.cz, recepce@aldenta.cz, info@lkdenta.cz, dentina@dentina.cz, mudr.kovarova@aldenta.cz, mgunka@seznam.cz, logo@logoped.cz, sekretariat@pnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, sr@nudz.cz, vlastimila.martinkova@nudz.cz, ambulance@nudz.cz, hana.kudrnovska@nudz.cz, libuse.pohlova@nudz.cz, sp@nudz.cz, tt@nudz.cz, is@nudz.cz, spanek@nudz.cz, Alice.Heuschneiderova@nudz.cz, martina.ungrmanova@nudz.cz, infoservis@czso.cz, info@muiv.cz,

493.

hindls@vse.cz, storch@cts.cuni.cz, office@cts.cuni.cz, martina.polachova@vse.cz, hudik@cts.cuni.cz, koubap@cts.cuni.cz, frei@cts.cuni.cz, trlifaj@cts.cuni.cz, pauknerova@cts.cuni.cz, michalajvaz@seznam.cz, zimmerp@vse.cz, pourova@vse.cz, zdenek.sulc@vse.cz, rezanka@vse.cz, Frantisek.Kosina@vse.cz, pecakova@vse.cz, vilo01@vse.cz, lukas.sobisek@vse.cz, blatna@vse.cz, vrabec@vse.cz, arltova@vse.cz, ivan.novy@vse.cz, jindrich.soukup@vse.cz, hana.mikovcova@vse.cz, holb01@vse.cz, martin.lukes@vse.cz, josef.tauser@vse.cz, kubalek@vse.cz, chvatik@cts.cuni.cz, zdenekbartak@gmail.com, info@belohlavek.com, pbelohlavek@iol.cz, omichong@volny.cz, omichong@hanmail.net, novotnalida@gmail.com, dbmusicmaniac@gmail.com, zelenkaiv@gmail.com, info@ondrejbrzobohaty.cz, lukas.burian@divadlorb.cz, romana.goscikova@divadlorb.cz, zebricek@gmail.com, redakce@hostbrno.cz, petra@soukupova.net, pmakrlik@fdu.zcu.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, soukupova.st@seznam.cz, muroni@seznam.cz, scerna@fnbrno.cz, cpr@apha.cz, alena.svobodova@fnusa.cz, wondruska@gmail.com, bulletin@cak.cz, seltenre@prf.cuni.cz, kuklik@prf.cuni.cz, bohac@prf.cuni.cz, sobotka@prf.cuni.cz, kindly@prf.cuni.cz, domasov@dieceze.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v prosinci 7017. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nenajde. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@ logoped.cz, a ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, což mě sere. Kvůli těmto neposlušným a vzpurným hlupákům, se Bůh ned Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Řím.1/18až9/14až11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Česko bude stoupat výš, k novému Bohu, když technický lid bude neprodleně, ještě v zimě, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět má v zimě 2017, 2018, 70 let od roku 1947, nebo od roku 1948, na Božích zákonech POLE VĚDY Písma zimovat, proto, aby rok 2018, byl rokem příchodu Boží slávy. Mich.2/3,4,10, 4/12,5/4,9,6/7,7/15, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27až66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11. Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud Satan farář Hének fara@domasov.info, nezačne Boha v Písmu hledat. Oz.2/18až5/7,15,9/7,12,15.