Kapitola 236 - 36 stran.

03.12.2017 17:12

Kapitola 236 - 36 stran. Ing. Mirek Topolánek, bývalý projektant, energetik, zkušený politik, má povinnost, již v ADVENTU 2017, zajistit příchod Boží slávy. Oslavit OTCE všech náboženství světa, a států světa, DUCHOVNÍHO Krista, Vládce pokoje a míru tím, že zjeví jeho příchod do Česka. Boží slávou je Boží příslib, platný pro dobu existence 100 let Česka, vedeného DUCHOVNÍM Kristem, dle jeho předsevzetí, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko bude požehnáním pro úplně poslušné služebníky Krista, když spojí celý svět, příchodem Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Požehnáním bude pro každého, kdo Ing. Topolánkovi, premiérovi nové vlády Česka, bude žehnat. Bůh prokleje, a svým neomylným rozumem odstoupí od všech neposlušných, kteří Ing. Topolánka, ABRAMA, či ABRAHAMA, budou proklínat. Bůh slíbil, že pomocí Bohu milého Otce, zakladatele celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového, Božího království, Ing. Topolánka, spojí celý svět, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Zde dojdou požehnání veškeré čeledi země. Smlouvu mezi sebou, Bohem, ZÁKONODÁRCEM, SOUDCEM, a Ing. Topolánkem, a jeho vděčným, poslušným technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, projektanty, a odborníky na energetiku z CZSO, učiní SMLOUVOU NOVOU a VĚČNOU, za předpokladu příchodu do Česka. Bůh slíbil, ze svého milosrdenství, že naprosto bezmocnému Ing. Topolánkovi, dá své Boží zákony, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, do jeho geneticky zvířecího mozku, svým neomylným Božím rozumem. Vyžaduje však, aby Bohu vděčný Ing. Mirek Topolánek, společně s veškerým technickým lži lidem Česka, miloval Boha jako sama sebe tím, že bude milovat, a neprodleně realizovat, Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, a od nesmyslných válek o fosilní paliva a suroviny. Nový Bůh se smiluje, svým neomylným rozumem, nad poslušným Českem v případě, že Česko nebude mít v ADVENTU 2017, za jediného Boha celého světa, neposlušného Otec Satana faráře Héneka z Domašova, domasov@dieceze.cz. Jeho slovo TMY TMOUCÍ protikladných dogmat katechismu, o novém Bohu, a jeho slovo promyšlených ekonomických vychytralostí, o spáse vzpurných boháčů, žitím na výnosný trh, je již krutým zmijím jedem. SLOVO Satanů již není ani dobré, ani spasitelné. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista. Česko a Slovensko, dvaja slepí psi, ABRAHAM a SYN IZÁK, jsou drzí tím, že neumí na křesťanské Bohy, na boháče, bankéře, zbrojaře, politiky pravice a levice, a jejich křesťanského Boha SVĚTA, Otce Satana faráře Héneka, ani štěkat. V ADVENTU 2017, vzpoura má trvat krátce. Iz.29/11 až24až56/10až66/24, atd. Když se polepší Bůh Ing. Topolánek, a obětuje BERANA, vůdce KSČM Filipa, filip@psp.cz, ov.budejice@kscm.cz, polepší se i Slovensko. Bůh nečiní v Česku nic tajně. Svým neomylným rozumem, se smiluje, až Ing. Topolánek bude milovat Boha jako sama sebe. Bůh svou TVÁŘ Česku neskrývá. Je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Poslušní se budou bát Boha v okamžiku, až bude zveřejněna pravda o tom, že SÁRA, KRÁLOVNA MÍRU, ŽENA STATEČNÁ, porodí v Česku, v ADVENTU, vládnoucího Boha, Ing. Mirka Topolánka. Od SUPER ÚPLŇKU MĚSÍCE v neděli 3.12.2017, celé Česko má povinnost vrátit se k novému Bohu. Čtení PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU vládnoucích NETVORŮ Česka, ředitelem ČRo v Brně Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, je činností na odpuštění hříchů neposlušným a vzpurným, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 16. Česká bible kapitola 236. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,43/31,42/24.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Jméno Oplatek je od slova PŘEDKLÁDATI. Předkládám tímto DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista v adventu 2017, takového neomylného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Slovo dvou osob O ZRNU NA SÝPCE, o nové vládě svatých Bohů, Boha NEJVYŠŠÍHO, musí být pravé. Slovo moje a slovo nového premiéra Česka, pokorného a úplně poslušného Boha, Ing. Mirka Topolánka. Nejvyšší Kritik, Bůh, volá Ing. Mirka Topolánka k dospělosti, odpovědnosti, poslušnosti. Nechce, aby Bohem Česka byl Ježíšek, který je odjakživa modlářskou stvůrou, který uvádí na SVĚT meč nesmyslných válek o fosilní paliva. Ageus1/9,2/6,18,19, 2.Kor.10/4až13/5,8, Jud.12, Iz.29/11až24,33/22,48/5,10,11,57/10,16,20až66/24, Žid.4/7,6/3,6,8/10,9/27až12/28, 1.Kor.1/27až15/33, Sír.5/5,7/16,9/15až32/15,33/16až43/26,31, Jer.1/17až23/29,32až 31/27,32až51/58,63, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,27,43, Jan1/1,8/17až15/25, atd. Druhý PŘÍCHOD NEOMYLNÉHO, DUCHOVNÍHO Krista, v ADVENTU 2017, má povinnost realizovat odborník na energetiku, bývalý projektant, zkušený politik, premiér nové vlády Česka svatých Boha nejvyššího, Bůh, OKŘÍDLENEC, ANDĚL Ing. Mirek Topolánek. Jan1/1,10/34,15/25, Žalm81/4,82/5, Bhag.15/15,16,16/1až24, Kaz.3/18,8/8až10/20, atd. Pane Ing. Topolánku, který Boha v Písmu nehledáte, jste nyní Bohem vyvolený Bůh tím, že máte povinnost být novým premiérem, nové vlády Česka, neprodleně. Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až43/26, 31, atd. ZRNÍM na SÝPCE budete, když DUCHOVNÍMU Kristu, který je VICHREM a VULKÁNEM, do Vánoc zajistíte vládu nad lidmi tím, že v Praze vytvoříte novou vládu ODBORNÍKŮ, dle Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Nový Bůh chce v Praze, svým neomylným rozumem, udílet svůj pokoj, svého mírového, energeticky a mravně neotřesitelného Božího království. Bůh, vyvýšený soudem, se chce smilovat, víc již učinit nemůže. Iz.5/4,16,30/18, Age.1/9,2/6,18,19, Bhag.15/15,16, Žid.6/3,6až12/28, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Sír.5/5,7/16,39/28, Iz.9/5, atd. Z devíti nových politických stran, a z kandidátů na prezidenta, máte povinnost vytvořit vládu, kterou Bůh ZÁKONODÁRCE využije pro svou vládu nad lidmi. Od této vlády Bohů, úplně poslušných, DUCHOVNÍ Kristus, svým neomylným rozumem, již odstupovat nebude, která proto bude úplně stabilní. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Budete od Boha velmi bit, když se zase k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, neprodleně nevrátíte, když nebudete Bohem, či OKŘÍDLENCEM, když nebudete iniciovat založení uvedené vlády, do DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista na Vánoce, v neděli 21. 12. 2017, a tím příchodu Krista v dalším úplňku MĚSÍCE, v úterý 2.1.2017. Při Vaší úplné poslušnosti Bůh způsobí, svým neomylným rozumem, že se v Česku narodí DÍTĚTE, neomylný DUCHOVNÍ Kristus, VULKÁN, Ageus2/6,15,18, VICHR HURIKÁN, Sír.5/5,7/16až39/28,43/26,31, který svým neomylným rozumem, bude postupně pást pokorný, a úplně poslušný SVĚT. Bez konce křesťanské TMY TMOUCÍ dogmat katolického katechismu, nejde v ADVENTU začít celosvětové, mírové Boží království, energeticky a mravně neotřesitelné, od začátku, v novém DNES naplnění Písma, dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Iz.5/4,16až9/1až30/18až66/24, Žalm81/4,82/5, Bhag.15/15,16až18/78, Jan1/1až10/34,15/25, Žid.4/7až12/28, Luk.1/53,6/24,12/47, 17/10,20,34, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20, atd. Viz str.12až15. 2.) Dokonalý pokoj bude blažit Česko, když pomocí neomylného Božího rozumu, ve čtyřech SVATÝCH TÝDNECH ADVENTU, porodíte Hospodina takového, jaký v Písmu skutečně je. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, máte povinnost přivést víru v jediného Boha SVĚTA k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF máte povinnost přivést k dokonalosti dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Máte povinnost usilovat o post premiéra vlády Česka tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO, aby aktualizovali údaje GRAFU, pro minulý rok 2016. Z moci úřední máte povinnost nařídit odborníkům CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., aby údaje opravili a aktualizovali pro rok 2016. GRAF je nedokonalý tím, že zde není vše uvedeno. Aktualizací GRAFU pro rok 2016, máte povinnost zpochybnit energetickou koncepci neposlušných vládnoucích sviní z ministerstva průmyslu, které lžou, že naftu a benzin nahradí elektřina či plyn. Viz kapitolu 235, odstavec 1, strana 7až10, v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Od lží ministerstva drzých podvodníků, od lží ministerstva průmyslu, od jejich jedoviny dračí, od krutého zmijího jedu, kterým je koncepce energetiky pouze na elektřinu, každému energetikovi musí nyní trnout jeho vlastní zuby. Bůh, VULKÁN, HURIKÁN, na Vánoce 2017, otřese vším stvořením tím, pane Topolánku, že s Vámi, s premiérem uvedené vlády, uzavře NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU, o neodstupování svého neomylného rozumu od všech, kdo zpochybní zlou energetickou koncepci ministerstva průmyslu, Jer.1/17až23/29,32až31/27, 30,32, Nah.1/4,9, atd. Podvodníci, zločinci a lháři z ministerstva, pro odstoupení Božího neomylného rozumu, stále tvrdí, svým rozumem politických zvířat, že energii z ropy, která činí cca 60 % z celkem potřebné energie, nahradí energií z elektřiny, která činí cca 10 % z celkem potřebné energie, a energií z plynu, která činí cca 25 % z celkem potřebné energie, což je technicky nemožné. Dle zločinců a lhářů z ČRo2, Zity Senkové a geologa Cílka jaktovidi@rozhlas.cz, Česko, zrušením zastaralých tepelných elektráren, do pěti let sníží výrobu elektřiny o 40 %. Do 18 let zruší zastaralou jadernou elektrárnu Dukovany. Energetici přiznávají, že nejsou schopní, fotovoltaikou a větrnými elektrárnami, toto snížení výroby elektřiny nahradit. Přesto výrobci automobilů lžou, že energii z ropy nahradí elektřina či plyn. Se svou energetickou moudrostí stále není nikdo v koncích, kvůli Vaší neposlušnosti. Karel Beránek uvádí v příloze Rovnosti, ze dne 22.11.2017, že automobilový průmysl čekají katastrofické problémy. Píše, že nikdo neřeší, kde se vezmou kapacity elektráren na dobíjení elektroaut, a stejně tak nikdo neřeší rozvody elektřiny, takže náhrada energie z ropy elektřinou, je dle Beránka nemožná. Cestou do pekel je proto ignorování lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, K.M.1/4,5/23,6/6až24až 12/10,17,27,13/8až17/7,11,15,20až19/6, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až6/19až17/16,24až31/27,32, Kaz.3/18až8/8,9/10, Žalm107/10,18,27,30,43, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Jakub Šiška v Lidových novinách ze dne 2.12.2017 uvádí, že dle IMO, 90 % celosvětově obchodovaného zboží se dopravuje po moři. Jiné studie uvádí, že podíl námořní dopravy na celosvětovém obchodu je v rozmezí 60-90 %. Uvedl, že konstrukce lodních motorů umožňuje spalovat zbytkovou ropu, břečku, která zbude po destilaci ropy na naftu, či benzin. Ta obsahuje enormní množství škodlivin, které padají do moře, a narušují jeho citlivý ekosystém. Dle zprávy NABU, 15 největších námořních lodí světa loni vypustilo do ovzduší tolik škodlivin, jako 250 milionů osobních aut. Výfukové plyny z motorů lodí obsahují třiapůltisíckrát větší množství síry, než je tomu u nákladních aut. Výrobci lodí mají stejně zcestné myšlení, jako výrobci aut. Snaží se nyní nahradit naftu plynem LNG. Největší nákladní lodě na světě, od roku 2020, budou jezdit na plyn. Bůh v Písmu uvádí, že se celá země v základech hroutí, což je pro naprosto chybnou energetickou koncepci Česka a světa. Veškeré zlo na světě se děje, protože Ing. Topolánek stále není Bohem takovým, jaký je Bůh v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, není premiérem nové vlády Česka. Žalm82/5, K.M.1/4až14/22,27, atd. V Česku není v zájmu nikoho, ani Ing. Topolánka, aby vzpurné tvorstvo zničilo nejenom světové zásoby ropy, ale i světové zásoby plynu. Koncepce energetiky aut, lodí, a letadel, na elektřinu a plyn, kvůli docházejícím zásobám ropy, je technický nesmysl. Bůh slíbil, že při další neposlušnnosti Ing. Topolánka, uvede na celý svět meč válek, a Česko úplně zničí. Jer.1/17,25/27,29až31/27,32až51/58,63, Mich.2/3,4,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Vůle Boží je, aby vláda premiéra Babiše a ministerstvo průmyslu, které povede Tomáš Hüner siemens.cz@siemens.com, katerina.pistorova@siemens.com, ssrip@ ssrip.cz, vůbec nevznikla. Vůle Boží je, aby vzniklo Boží království tím, že Otec Satan farář Hének z Domašova, domasov@dieceze.cz, ve středu, DNE PÁNĚ 13.12.2017, při vzniku vlády podvodníka, DÉMONA Babiše, křesťanské chrámové žvásty promění v kvílení, čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o vládě Boha ZÁKONODÁRCE nad poslušným technickým lidem. Kdo najde sílu lhát, kdo zůstane neposlušným Bohem, toho Bůh VULKÁN, či HURIKÁN zabije, strašlivou záhubou. Poslušní musí v Česku úplně zničit vzpurné, ve čtyřech svatých týdnech ADVENTU, PŘÍCHODEM nového Boha, ZÁKONODÁRCE, jaký skutečně je. Mich.2/3,4,10,5/9,12, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,27,43, Jan1/1,8/17až15/25, Eze. 3/4,21až28/9,39/8,13.21,29, Ageus2/6,15,18, Bhagavadg.15/15,16,16/13až24,18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Vůle Boží je, aby ve středu DNE PÁNĚ 13.12.2017, vznikla vláda Bohů, podřízená Bohu NEJVYŠŠÍMU, DUCHU SVATÉMU, který stále žije mezi námi, vedená úplně poslušným Bohem, novým premiérem Topolánkem. Žalm81/4,82/5, Jan1/1až10/34, 15/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Odčarovat lhaním přelom věků konce éry fosilních paliv roku 2000, nikdo z vládnoucích sviní, či NETVORŮ, nedokáže. V Česku, při neposlušnosti technické elity, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. SLOVA NOVÝCH,

 

VEŠKERÝCH NEBES těchto textů SOUDU PAMĚTNÍ KNIHY, neposlušných sviní, či NETVORŮ, jsou OHNĚM, a lži lid vlády neposlušného premiéra Babiše, musí být dřívím, který Bůh pozře. Jer.1/17,5/14. Kdo tvrdí, že nový Bůh neudělá Česku nic zlého za to, že nechce zničit KŘOVÍ boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, a změnit Boha, drzého Otce Satana faráře Héneka z Domašova, domasov@dieceze.cz, drze lže. DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, na Vánoce 2017, je o nastolení vlády Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad celým SVĚTEM, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, premiérem, Ing. Topolánkem. Jer.1/17až5/7,12,13,14,22,31až23/29,32až31/27,32, Iz.5/4,16až47/11,14až57/10,16, 20až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43až150/6, Jan1/1,5/34,38,43,8/17až15/25, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Mal.1/7,2/2,7,9,3/10,12,16,20, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Bohem v Písmu vyvolený premiére nové vlády Česka, Ing. Topolánku, máte povinnost pochopit logiku uvedených textů Písma o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, a texty Písma o Boží moci nad lidmi. Bár.3/38,4/2,4až6/72, Žalm96/7, Žid.6/3, 6,8/10,9/27,12/28, Iz.65/1,15,66/24, atd. Hospodin, takový, jaký v Písmu skutečně je, dělá SOUD neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka a SVĚTA, dvěma způsoby. Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, Iz.5/4,16až65/1,15, atd. Jednak SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, Mal.3/16, a jednak odstoupením svého neomylného rozumu od každého vzpurného a neposlušného NETVORA, který se k novému Bohu nevrátí neprodleně, po seznámení se s PAMĚTNÍ KNIHOU těchto textů. Kdo se k Bohu nevrátí neprodleně, toho Kristus za trest usmrtí, odstoupením svého rozumu. Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31, Mal.1/7až3/10,16,20, Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jer.1/17,3/14až51/58,63, atd. Každý, kdo zůstane křesťanskou či ateistickou SVINÍ, či NETVOREM, a je omytý vodou čistou a důvěřivou těchto textů, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kdo zruší svůj Boží SOUD, odmítnutím dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, je mrtvý POHAN. V Česku vzešel plný počet pohanů, což je znamení především pro nového, úplně poslušného premiéra, nové vlády Česka, Ing. Topolánka. Nové DNES naplnění Písma SOUDU, o vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských a ateistických sviní Česka, nastává pro Vás Ing. Topolánku, právě nyní, v ADVENTU 2017. Plný počet mrtvých POHANŮ, sviní a NETVORŮ, na SOUDU vzpurných, právě vzešel. Řím.11/25. Tímto textem, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU na politickou scénu, se stáváte Otcem Bohu milým, zakladatelem celosvětového mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Máte povinnost zajistit, aby jediný Bůh křesťanského SVĚTA, Satan farář Hének z Domašova, domasov@dieceze.cz, se neprodleně stal BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Nemáte již výmluvu pro to, abyste se k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neprodleně nevrátil, což je nezbytné, pro vrácení Božího neomylného rozumu, technickému lidu Česka a SVĚTA. Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43až150/6, Jób5/3,14, 9/13až37/18,23,40/8,14, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Řím.1/18,8/19až9/15až11/25,28, 32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/27,12/28až13/17, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43až150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Bohem v Písmu vyvolený premiére nové vlády Česka, Ing. Topolánku. Boha, který je neomylný, se bát nemusíte. Musíte se bát vládnoucích SVINÍ, či NETVORŮ, kterých vzešel plný počet tím, že jsou spálení ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení Božího rozumu, neznají zahanbení. Za svoji duchovní chudobu, a tím technickou debilitu, se nestydí. Jer.1/17až5/14,31až8/12až23/29,32 až31/27,32až51/58,63, Řím.1/18až11/25,28,32, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3až9/13, Iz.65/1,15až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Pane Ing. Topolánku. Ti vzpurní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI, od kterých Bůh, v době SOUDU, těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY, odstoupil svým Božím rozumem, zůstali ležet, svým rozumem vládnoucích zvířat, tam kde padli, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, roku 2000. Tím vzešel plný počet POHANŮ. Bůh Vám proto dovoluje, neprodleně založit novou vládu Česka. Máte povinnost stvoření v podstatě přetvořit. K.M.1/4až12/10,17,27až17/7,11,15,20až19/6, Řím.1/18až8/19až11/25,28,32až16/26, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.5/14,23/29,32,31/27,32, Jób5/3až9/13, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36až15/33, atd. Pane Ing. Topolánku. DEN BOŽÍHO ODPOČINKU od křesťanského díla nastane, v OSMÝ DEN PÁNĚ, v osmém tisíciletí vedení TVORSTVA jediným Bohem SVĚTA, až z milosrdenství Božího rozumu pochopíte, že stávající vládnoucí NETVOŘI, vládnoucí SVINĚ, pro svou neposlušnost, jsou břemena, která nelze do bran, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nyní přenést. Jer.17/24. Máte povinnost být pokorným, a úplně poslušným služebníkem Božím. Novému Bohu se beztrestně nebudete posmívat ani Vy. Bůh Vás, při Vaší neposlušnosti, v novém DNES naplnění Písma, nahradí někým úplně poslušným, a Bohu vděčným, za SOUD. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jer.1/17,5/7,12,14,17/16,24,23/29,32,31/27,32až51/58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3až 9/13, Žid.4/7až12/28, 5.Moj.18/18,30/12,18,32/16,43, Bhag.15/15,16/13,24,18/78, atd. Pane Ing. Topolánku. Ve volbách zvítězíte, když za jediného ZÁKONODÁRCE vyvolíte neomylného Hospodina. Hospodin, trestající vzpurné a neposlušné svině, či NETVORY, odstoupením svého rozumu, již naplnil Písmo tím, že v Česku a na SVĚTĚ, je všechno stále horší. Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Všechno je, při odstoupení Božího rozumu, stále dražší a horší. Boháči ze zahraničí trápí nesmyslně pracující lid, až kvílí. Iz.52/5, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, atd. Bůh Vám pomůže v případě, že v novém DNES naplnění Písma, v ADVENTU 2017, vyplujete na vzedmuté moře mrtvých křesťanských a ateistických sviní, či NETVORŮ, Iz.29/11až24až57/10,16,20až65/1,15až 66/24, se svou plachetnicí, se jménem Topolánek. Budete mít v plachtách dobrý vítr. Křesťanské a ateistické svině jsou již usmrcené ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Stejně tak odstoupením Božího neomylného rozumu, z Božího milosrdenství. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3až9/13, Žid.4/7až12/28, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7až3/10,16,20, atd. Bůh Vám totiž, svým neomylným rozumem, bude pomáhat. Slíbil, že bude jednat sám. Vzedmuté moře křesťanských a ateistických sviní Česka, úplně zničí. Tím dá zazářit své spravedlnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, dle návrhů, výkresů, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jako světlu SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Když budete úplně poslušný, obdržíte celou zemi, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Boháče, bankéře, zbrojaře, vojáky, vojenské kaplany, politiky, PRACHY a ZBRANĚ, Bůh sám zničí. Žalm33/6,37/5,11,22,35,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,30,43,110/3,132/8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Pane Ing. Topolánku. Česko, dle podobenství Písma, má být vysvobozeno v den sobotní, v době 18-ti let svého věku, od křesťanského Boha, od drzého Satana faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz. Satan Hének, již nemá slovo dobré a spasitelné. Dočasně si Boha přivlastnil. Den sobotní je osmnáct let od přelomu věků roku 2000, to je v sobotu 30.12.2017, v předvečer roku 2018, v předvečer roku totální náboženské a politické očisty, od křesťanského Ježíška, který uvedl na SVĚT meč nesmyslných válek o fosilní paliva, a který je proto MODLÁŘSKOU STVŮROU, který je nyní STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vánoční HOD Hospodinův, odhození všech vzpurných a neposlušných sviní, či NETVORŮ, do říše ticha, to je na smetiště dějin, má povinnost učinit nový premiér Česka, Ing. Topolánek, nový kněz, nové STÁTNÍ SPRÁVY. Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Král.22/1až23/25, Luk.12/57, 13/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17,3/14,5/7,12,14,6/19až30až23/29,32,31/27,32, Žid.4/7,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36,15/33. Viz str.15až19. 3.) Pro DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO, NEOMYLNÉHO Krista v ADVENTU 2017, je důležité pochopit toto podobenství. Bůh byl HURIKÁNEM, dle SLOV MAYŮ, a je jím stále. Stejně tak je VULKÁNEM. Sír.5/5,7/16,9/15až39/28, Ageus2/6, atd. Hospodin, stále stejný Bůh, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nyní vládne nad celým SVĚTEM, a to pomocí SLOV. 1.) VINNÉ RÉVY Bible. 2.) FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty. 3.) GRANÁTOVNÍKU Tóry. 4.) OLIVY Koránu. Přesto ZRNO technického lidu Česka, vedeného bývalým projektantem, odborníkem na energetiku, zkušeným politikem, premiérem nové vlády Česka, Ing. Topolánkem, není v Česku na SÝPCE. Ageus2/18. Hospodin podruhé zemí zatím neotřásl. DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, nyní v ADVENTU 2017, ještě nerealizoval. Česku však již dlouho žehná, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Bude ve všem v energetice, postupně, po nedostatku, když to nový premiér Česka, Ing. Mirek Topolánek, s jediným Bohem SVĚTA, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, nyní zkusí. Česko bude vytouženou zemí. Boha si dočasně přivlastnily křesťanské, židovské, buddhistické, hinduistické a muslimské, neposlušné a vzpurné, bez Božího rozumu, mrtvé svině, náboženské a

 

politické KŘOVÍ, které, dle Písma, nemohou vládnout celému SVĚTU. Soudců9/8,15, 1.) OLIVA islámu nad celým světem kralovat nemůže, nemůže se kymácet nad všemi náboženskými STROMY. Svoje výborné plody nesmyslných válek o fosilní paliva s křesťany, nechce opustit. 2.) Stejně tak FÍKOVNÍK hinduismu a buddhismu. Svoje výborné plody, rozdělení lidí dle kastovního systému, na chudé a bohaté, nechce opustit. 3.) VINNÁ RÉVA křesťanů a židů, se nechce vzdát svého moštu, svých lidských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ. Proto premiér Topolánek, který je nyní ZRNEM na SÝPCE, který již není křovím, kterým zarostla celá země, má povinnost jediného Boha SVĚTA, Krále králů, a Pána pánů, pomazat na TRNITÝ KEŘ tím, že dá Bohu, ŽÁRU OHNI SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, veškerou moc, a veškerou vládu, nad všemi lidmi, celého SVĚTA. Když to neprodleně učiní, když bude zvěstovat RADOSTNOU ZPPRÁVU EVANGELÍ o tom, že je Bohem pověřen, svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, z TRNITÉHO KEŘE, z Boha, vyšlehne OHEŇ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který v ADVENTU 2017, spálí takové shnilé STROMY, jakými jsou např. váleční zločinci, prezidenti Trump, Putin, a zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL, prezident Zeman. Zítřek v celosvětovém, mírovém Božím království, bude jako dnešek, velký, přebohatý. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Ing. Topolánek, nebude ZRNEM NA SÝPCE tím, Ageus1/9,2/6,18, že bude pokorným a úplně poslušným premiérem nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné. Boží vůle, pro úplně poslušné, je jasná. Když Topolánek nyní dostane funkci premiéra, dostane ji od Boha. Jak.4/14. Pane faráři Héneku. Otcem Bohu navěky milým, zakladatelem celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, je pouze nový kněz, nový premiér Česka, Ing. Mirek Topolánek. Vy, a ostatní kněží, jste již pouze Božími SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Já mám povinnost, tímto textem, smířit Vás, pokorné a úplně poslušné faráře, Boží SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, s novým knězem s Boží mocí výkonnou, s Otcem navěky Bohu milým, s Ing. Mirkem Toplánkem. Mal.3/10,16,19,20,24, Řím.1/18až8/19,11/28,32, atd. Úplné zničení Ježíška, úplné zničení křesťanské zlé MODLÁŘSKÉ STVŮRY, zničí např. křesťanskou Boží vládnoucí trojicí, křesťanské svině, NETVORY, válečné zločince, boháče, to je Baaly, prezidenty Trumpa, Putina a Zemana. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Ježíška nezničí. Viz str.19až22. 4.) Lásku Božího rozumu, již lze burcovat. P.P.8/4,12. Bůh, LÉKAŘ těl a duší úplně poslušných, nechce aby neposlušní padali do jeho rukou, chce se nad všemi smilovat současně. Spravedlnost Boží musí být jako mořské vlny. Iz.48/18. Špína křesťanské svěcené vody musí v ADVENTU odtéct. K.M.1/4,16/29. Tím bude moře neposlušných sviní vysušeno. Když Ing. Topolánku, do úplňku měsíce se smíříte s novým Bohem, když přijmete funkci premiéra, soužení již nikdy nenastane. Nah.1/4,9. Bůh bude mít s Vámi soucit v případě, Žalm135/14, když pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, uchopíte nemluvňátka z VUT v Brně, ČVUT, projektanty, a Bohem v Písmu vyvoleného prezidenta, projektanta Ing. Vladimíra Rákose z Brna, a roztříštíte je o SKÁLU, kterou je nový Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi. Válečný zločinec Radko Mladič, již dostal doživotí. Vůle Boží je, aby veškeré války na světě byly ukončeny v Česku neprodleně tím, že váleční zločinci, prezidenti Trump, Putin a Zeman, budou v Česku postavení před Boží SOUDNOU STOLICI. Viz str.22až26. 5.) Úplně poslušné Česko bude zrozeno v jediném DNI PÁNĚ, Zach.3/9,4/7,8/16, až se rozpadne vztah křesťanských neposlušných NETVORŮ, s křesťanským zlým Bohem, s Ježíškem. Vztah s Bohem Ježíškem, který na svět uvedl meč nesmyslných válek o fosilní paliva se rozpadne, Iz.48/5,10,11, Mat.23/7, když zajistíte, aby se ze Satana faráře Hénaka z Domašova domasov@dieceze.cz, stal Boží SYN, úplně poslušný, kterého toužebně vyhlíží všechno vzpurné TVORSTVO. Mám povinnost smířit Vás, Otce zakladatele Božího mírového království, s BOŽÍM SYNEM, farářem Hénekem. Mal.3/10,16,20,24, Řím.1/18,8/19,11/32, atd. Vy se tím stanete Otcem Bohu navěky milým, Řím.11/28, pro mluvení pravdy o správné a jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Jedním mečem je Bible, druhým hlavním mečem je Bhagavadgíta. Tyto dva meče vše mění. Výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ, mají za Boha již pouze neposlušná prasata a netvoři. Viz str.26až29. 6.) Pane MUDr. Jana Vybíhale logo@logoped.cz, a ředitelé nemocnic v Brně MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku kasparek.tomas@fnbrno.cz. Nesmíte z technického lži lidu Česka dělat zločince tím, že tvrdíte, že já jsem blázen, který, z hlediska Vaší omylné psychiatrie, nesmí řídit auto. Boží moudrost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, se setká s technickým lži lidem Česka v okamžiku, až Ing. Topolánek bude ZRNEM NA SÝPCE tím, že jako pokorný, a úplně poslušný premiér nové vlády Česka, svěří svou starost o veškerou energetiku, neomylnému rozumu DUCHOVNÍHO Krista. Kvůli tomu, že ze mně, úplně poslušného, stále děláte blázna, kterému jste zakázali řídit auto, technickému lži lidu Česka stále není známo, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, že novému Bohu se líbí úplná poslušnost, Boží energetické koncepce Česka a SVĚTA, uvedená v NOVÉ a VĚČNÉ smlouvě, v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. Báruk2/35,3/38,4/2,4až6/33až72, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Ageus1/9,2/6,15,18,19, K.M.1/4až5/23,6/6až24až12/10,17,27až19/6, Mich.2/3,4,10až4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Pane MUDr. Jana Vybíhale logo@logoped.cz, a ředitelé nemocnic v Brně MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku kasparek.tomas@fnbrno.cz. Bůh není zlej, když s ním budete hrát fér plej. Pan Václav Upír Krejčí upir@seznam.cz, pochopí ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES úplně všechno, když Vy pochopíte texty Písma o tom, že jako vládnoucí Bohové musíte být nyní, na ÚSVITU OSMÉHO DNE Páně, osmého tisíciletí vedení lidstva jediným Bohem SVĚTA, pokorní a úplně poslušní, kvůli energetické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Žalm81/4,82/5, Jan1/1až 10/34,15/25, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Bůh v Písmu i v horoskopu v Rovnosti uvádí, že Vám nemá žádný smysl vyhrožovat Bohem, kvůli Vaší neposlušnosti. Nemá cenu tvrdit, že Váš jediný Bůh celého SVĚTA, drzý Satan farář Hének z Domašova, domasov@dieceze.cz, Vás zabije, když se znovu prohlásíte za vládnoucí Bohy, kvůli tomu, že v neposlušném Česku, dle textů Písma, se již všechno v Česku stalo. Ez.3/4,21,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Kor.10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Jób40/8,14, atd. Bůh uvádí, že Vy, neposlušní psychiatři stále budete tvrdit, že Váš Bůh, drzý Satan farář Hének z Domašova, Vám neudělá ani nic dobrého, ani nic zlého. Jan1/1až8/42až10/34,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jer. 1/17až5/12,14až23/29,32až31/27,32 Gal.1/7až3/20až6/7, atd. Mám Vás proto pouze povzbuzovat k návratu k neomylnému Bohu. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista na Vánoce 2017, budete slavit tak, že se vzdáte svých cest, nepovedete plané řeči, přestanete hovět svým zálibám, dělat ze mě blázna. Neprodleně mně musíte napsat potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto. Potvrzení potřebuji pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou. V očích Boha je zlé, že právo na svobodu slova je úplně potlačeno, a že proto správná, energetická Boží koncepce, nemůže vstoupit. Slunce Bhagavadgíty nikdy nezapadne, MĚSÍC Koránu nebude ubývat, protože Bůh, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude SVĚTLEM VĚČNÝM. Izaj.58/13,59/14,60/12,20, Ezech.3/4,21,33/17,39/8,13,21. Česko má povinnost nedopřát Bohu klidu, dokud Česku nevrátí chvalozpěv na nového Boha, což není možné, dokud jsem blázen, který nesmí řídit auto. SLOVO NOVÝCH NEBES musí nastolit celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Bůh slíbil, že se v adventu smiluje. Iz.55/11,62/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. Bůh, který je v Písmu každým bezdomovcem, je ubitý např. tím, jak svině z ÚŘADU PRÁCE v Rosicích, jednají s bezdomovcem Blažkem v Říčkách, dle minulých kapitol. Ing. Topolánek s četnými poslušnými bude dělit kořist, když já nebudu bláznem, který nesmí řídit auto. Když, z milosrdenství Božího rozumu, bude novým knězem, premiérem nové vlády Česka, s mocí Boží výkonnou. Iz.29/11až24,53/4až66/24, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Kor.1/27,4/20,15/33, Bhag.15/15,16, Marek7/7,13/20, atd. Viz str.29až33. 7.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí k Bohu neprodleně, v novoluní MĚSÍCE, v ADVENTU 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro neposlušnost, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou. Bůh se soudí se Satany kněžími, a s politiky pravice a levice za to, že lžou, a že dělají zlo meče nesmyslných válek. Poslušné Bůh osvobodí od TMY TMOUCÍ křesťanských protikladných dogmat. Ať se radují ti poslušní, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Neposlušní, od úplňku MĚSÍCE, od 3. prosince 7017, jsou z Božího milosrdenství viditelně mrtví, pro odstoupení Božího rozumu. Do STÁTNÍ SPRÁVY zlí mrtví nepatří. Muslimové přestanou vraždit křesťanské svině, až bude zlý Hének živý, poslušný. Viz str.33až36.

 

1.) Budování vztahu s novým Bohem, s takovým HURIKÁNEM Sír.5/5,7/16až39/28, a VULKÁNEM, Ageus2/6,18, jaký v Písmu skutečně je, je radostí. Sír.43/26,31, atd. Bůh HURIKÁN a VULKÁN je silnější než lidé. Jer.9/4,23. Vyřídí si to s každým vzpurným a neposlušným, kdo se mu posmívá lhaním o Bohu, lhaním o jím vyvoleném Česku, a lhaním o koncepci energetiky. Gal.1/7až6/7, 2.Kor.10/4,13/5,8, Zach.8/16, Kaz.8/8, atd. Nový premiére Česka, nyní Bohem v Písmu vyvolený, Ing. Mirku Topolánku. Iz.65/1, 15až66/24, atd. Zburcovat Boží lásku, to je Boží neomylný rozum, jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, zajištěním jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU, do jím v Písmu vyvoleného Česka, máte povinnost učinit neprodleně především Vy. Bůh má s Vámi velkou trpělivost. Proto Vám, pro burcování Boží lásky, nabízí dva termíny, dva SVATÉ TÝDNY, v tomto novoluní MĚSÍCE, a v příštím novoluní MĚSÍCE, viz další text. Bůh slávu, svého neomylného rozumu, dá pouze sobě samému tím, že se nad Vámi smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když budete stejný jako Bůh. Bůh je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kde vše o sobě uvedl, takže nikdo nemá výmluvu. Bůh nedá svůj neomylný rozum nikomu, kdo v ADVENTU 2017, bude mít za Boha křesťanského Ježíška. Křesťanský Ježíšek je odjakživa pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU. Křesťanský Ježíšek je zločinec tím, že uvedl na TVORSTVO meč nesmyslných válek. Nyní je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Při Vaší další neposlušnosti, pane Topolánku, Bůh Česko úplně zničí. Žid.4/7,6/3,6,8/10,9/27,12/28, P.P.8/4,12, K.M.1/4,6/6až24,7/16,12/10,17,27až19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Sír.5/5až43/26,31, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm81/4,82/5, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.29/11až24až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5, 102/18,27, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,10/34,12/43,15/25,16/8, Gal.1/7,3/20,6/7, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Premiére nové vlády Česka, pokorné, úplně poslušné, a Bohu vděčné, Ing. Mirku Topolánku. Stihl Vás vrcholný trest, kterým je odstoupení rozumu neomylného Boha. Zachovat Vás může jenom Bůh v případě, že Vy zachováte jeho SLOVO. Musíte jeho dokonalou lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma neprodleně, veřejně, prosazovat. Iz.65/1,15až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4až13/5,8, Gal.1/7až3/20až6/7, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, Zach.2/12,3/9,4/6,13/2,4,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4až7/16,27,12/10,17,27až16/26až17/7,10,15,20až18/13až19/6, Oz.2/18až9/7, 12,15až14/3, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Ing. Mirku Topolánku. Jste odborníkem na energetiku, byl jste projektantem, jste zkušeným politikem, proto máte bdít nad energetikou Česka tak, aby pro lži politiků pravice a levice, nebyl nářek kvůli tomu, že prokazatelně lžou o koncepci energetiky. Viz kapitola 235, odstavec 1, strana 7až10. Viz www.pametni-kniha.cz. Viz NOVINKY. Žid.4/7,6/3,6až8/10až13/17. Bůh Vám dal, svým neomylným rozumem, dobré vzdělání. Proto od Vás očekává pokoru a úplnou poslušnost, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, Božím, neomylným rozumem. Budete Bohem velmi bit, při Vaší další neposlušnosti. Jan5/34,38,43,15/25,, Luk.1/53,6/24,12/47,17/10,20,34, Bhag.15/15, 16,18/78, K.M.1/4až6/6až24,7/16,27,12/10,17,27až19/6, 2.Kor.3/5,9,10/4až13/5,8, atd. Máte povinnost být ZRNÍM na SÝPCE, dle dalších textů proto, aby Bůh v Praze mohl, s Vaší pomocí, neprodleně, v ADVENTU 2017, otřást celou zemí, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ageus1/9,2/6,18,19, Sír.5/5,7/16až9/15až43/26,31, Žid.4/7,6/3,6,8/10,9/27až12/28, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,27,43, Jan1/1,8/17až15/25, atd. Ing. Mirku Topolánku. ZRNÍM na SÝPCE budete, když jako pokorný a úplně poslušný se stanete novým premiérem, nové vlády Česka. Tím se stanete OTCEM Bohu navěky milým, zakladatelem celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Když se k Hospodinu nyní neprodleně vrátíte, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již bude jednat sám tím, že dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, v Česku, a následně, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolí mír a dokonalý pokoj, svého celosvětového, mírového, Božího království. Ageus1/9,2/6,18,19, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Sír.5/5,7/16až 43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,27,43, Jan1/1,8/17až 15/25, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15 až14/3, Iz.5/4,16,29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Jako premiér nové vlády Česka, budete v Česku, Otcem Bohu navěky milým, ZAKLADATELEM pokorného a úplně poslušného technického lidu, VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z CZSO infoservis@czso.cz. Bůh se smiluje nad Českem a celým SVĚTEM současně, až projektanti, noví kněží, celosvětového, mírového Božího království, svými projekty, s pomocí Božího neomylného rozumu, nebudou Česko pochovávat do energetického, ekologického a mravního HROBU. Nového Boha se nikdo bát nemusí, protože je stále stejným ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Boha se musí bát každý pokorný a úplně poslušný služebník Boží v případě, že Ing. Topolánek nebude neprodleně ZRNEM na SÝPCE. Když Česko bude mít NA SÝPCE ZRNO pokorného a úplně poslušného technického lidu, Bůh již, svým neomylným Božím rozumem, bude jednat sám, a nastolí v Česku a ve SVĚTĚ, dokonalý POKOJ a MÍR, již v ADVENTU 2017. Česko bude vytaženo Hospodinem z energetického HROBU, až neomylný Bůh bude jediný ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka a celého SVĚTA. Vše křesťanské musí být zapomenuto. Bůh, svým novým SLOVEM, chce postupně vytvořit vše nové, energeticky, mravně neotřesitelné. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm1/1,9/1,21,10/1,18,14/1,7,37/5,11,35,38,81/4,96/7,104/29,30,132/5,8až150/6, atd. Ing. Mirku Topolánku. ZRNÍM na SÝPCE budete, když v Praze vytvoříte novou vládu ODBORNÍKŮ, dle Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Z devíti politických stran, a z kandidátů na prezidenta, máte povinnost vytvořit vládu, kterou Bůh ZÁKONODÁRCE využije pro svou vládu nad lidmi. Od této vlády Bohů, úplně poslušné, DUCHOVNÍ Kristus, svým neomylným rozumem, již odstupovat nebude, která proto bude úplně stabilní. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Budete od Boha velmi bit, když se zase k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, neprodleně nevrátíte, když nebudete Bohem, když nebudete iniciovat založení uvedené vlády, v tomto novoluní MĚSÍCE, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 3. 12. 2017, nebo do DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista na Vánoce, v neděli 21. 12. 2017, a tím příchodu Krista v dalším úplňku MĚSÍCE, v neděli 2.1.2017. Při Vaší úplné poslušnosti Bůh způsobí, svým neomylným rozumem, že se v Česku narodí DÍTĚTE, neomylný DUCHOVNÍ Kristus, který svým neomylným rozumem, bude postupně pást pokorný, a úplně poslušný SVĚT. Bez konce křesťanské TMY TMOUCÍ, nejde začít celosvětové, mírové Boží království, energeticky neotřesitelné, od začátku, v novém DNES naplnění Písma, dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Iz.5/4,16až9/1až66/24, Žalm81/4,82/5, Bhag.15/15,16až18/78, Jan1/1až10/34,15/25, Žid.4/7až12/28, Luk.1/53,6/24,12/47, 17/10,20,34, atd. Vaše stávající politická sláva, je jako polní tráva. Bůh Vás, svým neomylným rozumem zachrání pouze v případě, když budete vládnoucím Bohem, premiérem nové vlády Česka tím, že budete, stejně jako Bůh, zářit jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, když najdete v Písmu Boží slávu tím, že budete SLOVO BOŽÍ, dle Božího plánu, doplňovat, upřesňovat, a neprodleně realizovat. Potom pro Vás, úplně poslušného, Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, z milosrdenství Božího neomylného rozumu, budou lehká. Když odmítnete Boží slávu DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka v ADVENTU 2017 realizovat, když zůstanete neposlušný a vzpurný, Bůh Vás zahubí. Z Vašich úst si v Písmu připravil chválu. Nemluvňátkem již být nesmíte. Když nebudete odpovědný, dospělý a pravdomluvný o energetice, svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU v ADVENTU 2017, dá Bůh jinému národu. Česko, pro Vaši vzpouru a neposlušnost, úplně zahubí. Mat.5/3,9,14,18,10/32,22/41,43,36,23/7,24/21, Bhag.1/1,15/15,16,16/1až24,18/78, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4až13/5,8, Jud.12, Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17až3/10,12,16,20, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Přisl.1/7,14,6/3,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Žid.4/7,6/3,6,8/10,9/27,12/28, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10,18,25až8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd.

 

2.) Nový premiére Česka, nyní Bohem v Písmu vyvolený, Ing. Mirku Topolánku. Iz. 65/1,15až66/24, atd. Musíte znát Boží vůli. Boží vůle je, aby se moudrost dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, setkala v Česku především s technickým lidem, a to v ADVENTU 2017, tedy především s Vámi, s vůdcem technického lidu, s premiérem, který bude Boží zákony neprodleně realizovat. Boží vůle je, abyste za září světla SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, šel neprodleně. Protože víte, že v opačném případě Vás Boží hněv vyhledá z ničeho nic. Protože v případě neposlušnosti, v DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, dojdete záhuby. Je Vaší povinností nedat Boží slávu někomu jinému poslušnému, a novému Bohu vděčnému. Je Vaší povinností nedat jinému národu výsadu Česka, kterou je svolání úplně poslušných energetiků celého SVĚTA, na kongres, do DOLINY O2 Arény v Praze. Je Vaší povinností vědět, že Bůh, DUCHOVNÍ Kristus, bude lidmi oslaven, až na kongresu energetiků celého SVĚTA bude např. rozhodnuto, o úplném zničení všech zbraní SVĚTA, a o zastavení všech válek na SVĚTĚ, kvůli energetické spáse. Odpovědět Bohu zase válkou, proti němu, je pro Vás sebevraždou. Máte povinnost být vládnoucím Bohem tím, že budete novým premiérem Česka, pokorným a úplně poslušným. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, je Vaše neposlušnost. Bůh je láskou, při realizaci jeho zákonů. Báruk2/35,3/35,38,4/2,3,5/7,6/72, Luk.1/52,17/10,20,34,19/44, Mar.4/12,7/7,13/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, 1.Jan.2/14,26,3/10,4/16,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40. Lidé dělají to, co se Bohu líbí tím, že Bůh jim programuje, jejich geneticky zvířecí mozky, tak jak sám chce. Křesťanské, ateistické, a jiné svině, odpadly od víry v jediného Boha SVĚTA, kvůli křesťanské modloslužbě, kvůli své chamtivosti. Vládnoucí elita NETVORŮ, svádí lid démonskými naukami, to je ekonomickými naukami. Vládnoucí pokrytci a lháři, např. křesťanská Boží trojice, prezidenti Trump, Putin a Zeman, mají proto vypálený cejch pokrytců, lhářů, a válečných zločinců, na svém vlastním svědomí. S ekonomy, to je s DÉMONY, pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, Bohové, stejně mocní jako DUCHOVNÍ Kristus, nesmí mít nic společného. 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/20, 1.Petr.2/8,15,3/13,5/2až9, 2.Petr.2/21,3/4,8až16, Kol.3/5, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Fil.2/13, Efezs.4/4,5/5,7,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24až45/7až66/24, K.M.1/4až5/23,6/6až24až19/6, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Jan 10/34, Žalm81/4,82/5, atd. Nový premiére Česka, nyní Bohem v Písmu vyvolený, Ing. Mirku Topolánku. Iz.65/1,15až66/24, atd. První SVATÝ TÝDEN, kdy máte povinnost, svým rozhodnutím, vrátit se k neomylnému Bohu, jaký skutečně v Písmu je, mluvení pravdy o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je od pondělí 27. 11. 2017, do úplňku MĚSÍCE, který je v neděli DNE PÁNĚ 3. 12. 2017, což se nestalo. Druhý SVATÝ TÝDEN, který je slavnější než první SVATÝ TÝDEN, je v novém DNES naplnění Písma, od novoluní MĚSÍCE, od pondělí 18. 12. 2017, do neděle, do Adama a Evy, do 24. 12. 2017. Nad každým Adamem a Evou, má Bůh naprostou převahu, svým neomylným rozumem. Dokonalý pokoj bude blažit Česko, když pomocí neomylného Božího rozumu, v některém z uvedených SVATÝCH TÝDNŮ, porodíte Hospodina takového, jaký v Písmu skutečně je. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, máte povinnost přivést víru v jediného Boha SVĚTA k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF máte povinnost přivést k dokonalosti dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Máte povinnost usilovat o post premiéra vlády Česka tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO, aby aktualizovali údaje GRAFU, pro minulý rok 2016. Z moci úřední máte povinnost nařídit odborníkům CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., aby údaje opravili a aktualizovali pro rok 2016. GRAF je nedokonalý tím, že zde není vše uvedeno. Aktualizací GRAFU pro rok 2016, máte povinnost zpochybnit energetickou koncepci neposlušných vládnoucích sviní, které lžou, že naftu a benzin nahradí elektřina či plyn. Viz kapitola 235, odstavec 1, strana 7až10, v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Jer.1/17,3/14až5/7až6/19,30až13/15,15/19až23/29,32,30/5, 31/27,32až51/58,63, Žalm33/6,37/5,11až38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Nový premiére Česka, nyní Bohem v Písmu vyvolený, Ing. Mirku Topolánku. Iz.65/1,15až66/24, atd. Je lepší být mediální hvězdou, premiérem nové vlády Česka, která, na kongresu energetků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bude zářit navěky a navždy, než sedět v říši ticha, to je na smetišti dějin, plakat a skřípat zuby, pro odstoupení Božího neomylného rozumu. Bůh v křesťanství nikomu neposlušnému a vzpurnému, to je mrtvému, nenařídil jednat svévolně. Nikomu nedal povolení hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka, kterým je tvrzení vládnoucích sviní, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, ropu nahradí elektřina a plyn. Synové křesťanského vzdorokrálovství budou vyvržení ven. Bude tam pláč a skřípění zubů, pro odstoupení rozumu neomylného DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO. Oheň neuhasitelný je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Luk.3/17, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27až115/17,132/5,8až150/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,15/17,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31až47/21,51/19, Jer.1/17až23/29,32,31/27, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.8/12,15/8, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Gal.1/7až3/20až6/7, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20. Všechno v Písmu, které patří pouze Bohu, nikoli Satanům kněžím, např. Satanu faráři Hénekovi z Domašova, domasov@dieceze.cz, je uvedeno pouze v podobenstvích o Česku a SVĚTU. Oz.2/18až12/11až14/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25, 16/8, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, Mar.4/12,7/7až13/20, 1.Jan.2/14,3/10, 4/16,5/2,16, atd. Boží hněv, kvůli Vaší neposlušnosti, pane Ing. Topolánku, nyní již neprodlévá. Když odmítnete objasnění následujích podobenství, když odmítnete přivést víru v Boha k dokonalosti celosvětového, mírového, Božího království, když odmítnete mluvit pravdu o správné koncepci energetiky, Bůh Vás potrestá z ničeho nic, a dojdete záhuby, v době Boží slávy, v DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU jediného Boha do Česka, v dalších novoluních MĚSÍCE, v novém DNES naplnění Písma o Česku, nyní v neděli 24. 12. 2017, a v úterý 2.1.2018. Na Silvestra již musí být vše nové. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,32/15,16,42/19,24,43/26,31,47/21,51/19, P.P.8/4,12, Žid.4/7,6/3,6,8/10,9/27až12/28, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Pro DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v ADVENTU 2017, je důležité pochopit následující podobenství. Hospodin, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je Bohem tím, že nyní, v ADVENTU 2017, je také HOŘÍCÍM KEŘEM. HOSPODIN, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE, který žije mezi námi, je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tím, že v roce 1989, udělal žně komunistických BERANŮ tím, že ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spálil Boží komunistický řád, Boží socialistické majetkové rovnosti. Tím z komunistických vládnoucích BERANŮ, z komunistického plevele, učinil KŘOVÍ boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů a jiných vládnoucích sviní, kterými zarostla celá země. V roce 1989 se z Česka vzdálil, svým neomylným, Božím rozumem. Tím na Česko uvedl úmysly démonů, to je bankéřů a ekonomů, a Satanů, to je zbrojařů, politiků pravice a levice, a jejich Bohů, vojenských kaplanů, a jejich Bohů, výrobků lidských rukou, především PRACHŮ a ZBRANÍ. Místo vlády komunistického plevele tím nastolil vládu imperialistického, militaristického křoví, politiků pravice a levice, a jejich Bohů, Satanů kněží, atd., kterými zarostla celá země. Nyní vyčkává. Chce se nad Českem smilovat, svým neomylným rozumem, ze svého milosrdenství, protože každý neposlušný DUCH zemdlel. Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,115/17,132/5,8,150/6, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4až16, Jan1/1,5/34,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Jan.3/10,5/2,16, Iz.21/5,29/11,24,30/18,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24.

 

3.) Pro DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO, NEOMYLNÉHO Krista na Vánoce 2017, je důležité pochopit toto podobenství. Bůh byl HURIKÁNEM, dle SLOV MAYŮ, a je jím stále. Stejně tak je VULKÁNEM. Sír.5/5,7/16,9/15až39/28, Ageus2/6, atd. Hospodin, stále stejný Bůh, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nyní vládne nad celým SVĚTEM, a to pomocí SLOV. 1.) VINNÉ RÉVY Bible. 2.) FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty. 3.) GRANÁTOVNÍKU Tóry. 4.) OLIVY Koránu. ZRNO technického lži lidu Česka, vedeného bývalým projektantem, odborníkem na energetiku, zkušeným politikem, premiérem nové vlády Česka, Ing. Topolánkem, stále není v Česku na sýpce. Hospodin, podruhé zemí proto zatím neotřásl. DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, nyní v ADVENTU 2017, ještě nerealizoval. Česku však již dlouho žehná, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Bude ve všem v energetice, postupně, po nedostatku, když to nový premiér Česka, Ing. Mirek Topolánek, s jediným Bohem SVĚTA, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, nyní zkusí. Česko bude tím vytouženou zemí. Ageus1/9,2/6až18,19, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Pro DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO, NEOMYLNÉHO Krista na Vánoce 2017, je důležité pochopit tato podobenství. Česko se stane vytouženou zemí tím, že do Česka budou proudit všechny národy, na kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, když nový premiér Česka, Ing. Mirek Topolánek se ozdobí jako NEVĚSTA tím, že jeho jediným SLOVEM bude dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Když Ing. Mirek Topolánek, TOPOL SPRAVEDLNOSTI, ANDĚL, OKŘÍDLENEC, NEOMYLNÝ BŮH, poklekne na kolena před novým Bohem uznáním, že Bůh je nyní také HOŘÍCÍM KEŘEM. Boha si dočasně přivlastnily křesťanské, židovské, buddhistické, hinduistické a muslimské, neposlušné a vzpurné, bez Božího rozumu, mrtvé svině, náboženské a politické KŘOVÍ, které, dle Písma, nemohou vládnout celému SVĚTU. 1.) OLIVA islámu nad celým světem kralovat nemůže, nemůže se kymácet nad všemi náboženskými STROMY. Svoje výborné plody nesmyslných válek o fosilní paliva s křesťany, nechce opustit. 2.) Stejně tak FÍKOVNÍK hinduismu a buddhismu. Svoje výborné plody, rozdělení lidí dle kastovního systému, na chudé a bohaté, nechce opustit. 3.) VINNÁ RÉVA křesťanů a židů se nechce vzdát svého moštu, svých lidských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ. Proto premiér Topolánek, který je nyní ZRNEM, který již není křovím, kterým zarostla celá země, má povinnost pomazat na Krále králů, a Pána pánů, na jediného Boha SVĚTA, TRNITÝ KEŘ tím, že dá Bohu, ŽÁRU OHNI SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, veškerou moc, a veškerou vládu nad všemi lidmi, celého SVĚTA. Když to neprodleně učiní, když bude zvěstovat RADOSTNOU ZPPRÁVU EVANGELÍ o tom, že je Bohem pověřen, svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, z TRNITÉHO KEŘE, z Boha, vyšlehne OHEŇ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který v ADVENTU 2017, spálí takové shnilé STROMY, jakými jsou např. váleční zločinci, prezidenti Trump, Putin, a zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL, prezident Zeman. Zítřek v celosvětovém, mírovém Božím království, bude jako dnešek, velký, přebohatý, když Ing. Topolánek bude zrním na sýpce tím, že bude úplně poslušným premiérem nové vlády Česka, uvedené v kapitole 235, v odstavci 2, na str. 10 až 14. Vládnoucí lži lid vládne z hlediska energetiky naprosto chybně, pro odstoupení rozumu neomylného Boha, od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Ing. Topolánek, nebude ZRNEM tím, že bude pokorným a úplně poslušným premiérem nové vlády Česka, úplně poslušné. Boží moc pro poslušné, je jasná. Když Topolánek nyní dostane funkci premiéra, dostane ji od Boha. Soudců9/8,15, Ageus1/9,2/6,18, 19, Iz.29/11,24,49/18,53/12,56/12,57/10,16,20,60/23,61/3,63/14,18,65/1,15,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,14,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Zach.2/12,3/9,4/6,13/2,4,14/20. Protože Ing. Topolánek, stále není ZRNÍM na sýpce, stále není premiérem nové vlády Česka, Bůh, který je nyní také TRNITÝM KEŘEM, křoví boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, zbrojařú a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, stále nespálil. Není to technicky možné, protože např. z úst drzého, mrtvého, neposlušného Satana faráře Héneka z Domašova, domasov@dieceze.cz, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále nevychází. Satan farář Hének stále drze mele protikladné žvásty, či dogmata TMY TMOUCÍ, krutého zmijího jedu katolického katechismu, krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. Satan farář Hének tím slouží TVORSTVU, místo Bohu. Bůh se smiluje, svým neomylným rozumem, nad celým Českem současně, až Ing. Topolánek přestane být bláznem, sloužícím TVORSTVU, místo Bohu. Až bude Otcem Bohu navěky milým, zakladatelem nové vlády Česka, navržené dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES v kapitole 235, v odstavci 2, na str. 11 až 14. 2.Moj.3/2, Řím.1/18až11/28,32, Ageus1/9,2/6až18,19, Jan8/42,15/25, 1.Jan3/10,5/2. Místo Boha v Česku proto vládne stále Bůh, drzý Otec Satan farář Jiří Hének z Domašova domasov@dieceze.cz. Premiére Otče Ing. Mirku Topolánku, a drzý Satane faráři Héneku. Jak je již uvedeno, rodit neprodleně nové Boží DÍTĚ, DUCHOVNÍ, neomylné, Iz.9/5, Bhag.15/16, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, máte povinnost Vy, i drzý Otec Satan farář Hének z Domašova domasov@ dieceze.cz. Pane Héneku, být neposlušným Otcem Satanem a sloužit boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům a ostatním hovadům, je již pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Pane faráři Héneku, nový Bůh, Duch Svatý, který žije mezi mámi, Vás tímto zbavuje obou Vaších protikladných titulů, Otce Bohu navěky milého, a titulu Satana, protože zbavuje TVORSTVO křesťanské temnoty všech Vašich protikladných žvástů. Energeticky může být SVĚT spasen pouze mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pane faráři Héneku. Otcem Bohu navěky milým, zakladatelem celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, je pouze nový kněz, nový premiér Česka, Ing. Mirek Topolánek. Vy a ostatní kněží jste již pouze Božími SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Já mám povinnost, tímto textem, smířit Vás, pokorné a úplně poslušné faráře, Boží SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, s novým knězem s Boží mocí výkonnou, s Otcem navěky Bohu milým, s Ing. Mirkem Toplánkem. Mal.3/10,16,19,20,24, Řím.1/18až8/19,11/28,32, atd. Topolánek se stane Otcem navěky Bohu milým v okamžiku, když se stane premiérem Česka. Když tím přestane Česko pochovávat do energetického, ekologického a mravního hrobu. Premiér Topolánek má povinnost zajistit, aby celý SVĚT četl, že v ADVENTU v Česku, nikdo neočekává žádný dar od Ježíška. Darem od Boha je DÍTĚ, které se narodí v DUŠI každého úplně poslušného služebníka DUCHOVNÍHO Krista, vždy při úplňku MĚSÍCE. Nový Bůh se narodí na podzim, v neděli 3.12.2017. Nebo v zimě, v neděli 24.12.2017 a tím v sobotu 30.12.2017 a tím při úplňku MĚSÍCE, v úterý 2.1.2017. Iz.9/5až66/24, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,15/33, Jan1/1,8/42až15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10,4/16až5/2,16, Žalm1/1,33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5102/18,27,107/10,18,27,43až132/5,8až150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Řím.1/18až6/20až8/19až11/28,32, Kaz.3/18,8/8až12/3, 5.Moj.30/12,18,32/16až43, Mal.1/7až3/10,16,20,24, 2.Kor.10/4, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4až16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Ez.39/8. Bůh, DUCHOVNÍ Kristus, Bůh všech států SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, uvede na celý svět meč válek, a Česko úplně zničí, když Vy, nový, úplně poslušný premiér Česka, odborník na energetiku, Ing. Topolánek nezajistíte, aby při posledním podzimním úplňku MĚSÍCE, v neděli 3. 12. 2017, nebo v neděli 24.12.2017, byl křesťanský Ježíšek uznán za modlářskou stvůrou. Bůh, svou slávu, svého neomylného rozumu, dá pouze sobě samému. Své MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, svůj neomylný rozum nedá. Nový Bůh je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh dal TVORSTVU Písmo proto, aby od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, do posledního podzimního úplňku MĚSÍCE, do neděle 3. 12. 2017, nebo neděle 24.12.2017, úplně zničil všechno co jest tím, že úplně zničí křesťanského Boha, Ježíška, MODLÁŘSKOU STVŮRU. Úplné zničení Ježíška, úplné zničení křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, zničí např. křesťanskou Boží vládnoucí trojicí, křesťanské svině, NETVORY, válečné zločince, boháče, to je Baaly, prezidenty Trumpa, Putina a Zemana. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Ježíška nezničí. Jer.1/17až6/9až23/29,32,25/12,27,29až31/27,32až51/58,63, Bhag.15/15,16až18/78, Ám.3/7,5/10,18až8/11, Iz.29/11až24,48/5,10,11,57/16až66/24, Mich.2/3,4,10až5/9, Oz.2/18,5/7,15až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 5.Moj.30/11,18,32/16,až43, Žalm33/6,37/5,11,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,27,43, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8.

 

4.) Lásku Božího rozumu, již lze burcovat. P.P.8/4,12. Bůh, LÉKAŘ těl a duší úplně poslušných, nechce aby neposlušní padali do jeho rukou, chce se nad všemi smilovat. Iz.27/5,30/18,33/10, Sír.5/5,7/16až23/27až38/15,43/26,31, Mat.5/3,9,14,18,23/7, 2.Kor.10/4,13/5,8, Řím.1/18až11/38, atd. Spravedlnost Boží musí být jako mořské vlny. Iz.48/18. Špína křesťanské svěcené vody musí na Vánoce odtéct. K.M.1/4,16/29. Tím bude moře neposlušných sviní vysušeno. Když se Ing. Topolánku do úplňku měsíce smíříte s novým Bohem, když přijmete funkci premiéra, soužení již nikdy nenastane. Bůh nebude, od úplně poslušného Česka odstupovat, svým neomylným rozumem, ze svého milosrdenství, když Vy budete úplně poslušný. Bůh bude mít s Vámi soucit v případě, když z milosrdenství Božího rozumu, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, uchopíte nemluvňátka z VUT v Brně, ČVUT, projektanty, a Bohem v Písmu vyvoleného prezidenta, projektanta Ing. Vladimíra Rákose z Brna, a roztříštíte je o SKÁLU, kterou je nový Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi. Iz.27/5,29/11až24až57/10,16,20, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Nah.1/4,9až3/10, Bhag.15/15,16až18/78, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm1/1až37/5,11,35,38až96/7až135/14až137/7až150/6, Jer.1/17až23/29až31/27,32, atd. Bohu se odpovídáte sám za sebe, pane Topolánku. Víte, že Satan farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz, TMOU TMOUCÍ katolického katechismu, stále lže o Bohu. Bojuje proti Boží moudrosti energetické neotřesitelnosti, proti Boží majetkové rovině, celosvětového Božího království, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Gal.1/7,6/5, Žid.8/10, 1.Jan.3/7,5/2, Iz.21/5,29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žid. 4/7až12/28, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jan1/1až8/42až15/25, Sír.5/5,7/16,40/29, atd. Máte povinnost se k Bohu vrátit neprodleně, čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový začátek, nové a správné koncepce energetiky, uvedené v kapitole 235, máte povinnost udělat především Vy tím, že ještě před Vánocemi úplně zničíte křesťanského zlého Boha Ježíška zveřejněním, že je to Bůh nesmyslného meče válek křesťanů a muslimů, meče válek o fosilní paliva a suroviny. Ježíšek je totiž odjakžina pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU. Nemá cenu odkládat úplné zničení stávajících vládnoucích Bohů, kteří mají za Boha Ježíška, např. válečné zločince, prezidenty Trumpa, Putina a Zemana. Válečný zločinec Radko Mladič, již dostal doživotí. Vůle Boží je, aby veškeré války na světě byly ukončeny v Česku neprodleně tím, že váleční zločinci, prezidenti Trump, Putin a Zeman, budou v Česku postavení před Boží SOUDNOU STOLICI. Dokonalý celosvětový pokoj chce Bůh učinit, svým neomylným rozumem, až rozhodnete o svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Bůh by mohl, svým neomylným rozumem, Vás učinit pokorným a úplně poslušným okamžitě. Nečiní tak, protože chce, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ZMĚNIT celý svět. Proto neodkládejte zveřejnění těchto textů až na rok 2018. BOŽÍ PŘÍCHOD začíná v ADVENTU, v pondělí 18. 12. 2017, a končí se úplňkem MĚSÍCE, v úterý 2. 1. 2018. Vůlí Boží je, aby Bůh mohl nastolit, svým neomylným rozumem, dokonalý pokoj a mír již před Vánocemi, v neděli 3. prosince 2017, což se nepodařilo. Láska neomylného Božího rozumu nás ochrání. Nový premiére Česka, Bohem vyvolený, Ing. Mirku Topolánku. Iz.65/1,15až 66/24, atd. Hospodin v dějinách světa zničil mnoho vzpurných a neposlušných civilizací. Současná neposlušná a vzpurná civilizace se chce zničí sama tím, že Vy, Bohem nyní vyvolený premiér nové vlády Česka, stále odmítáte dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné a možné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Bůh se nad Vámi, pokorným a úplně poslušným služebníkem Božím, chce smilovat, svým neomylným Božím rozumem v případě, že se stanete stejně neomylným, jakým je Bůh v Písmu. Když na svých oficiálních stránkách www = 666, zveřejníte energetickou koncepci Česka a SVĚTA, kterou, jako úplně poslušný, najdete v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz kapitola 235 – 40 stran, odstavec 1, str. 7 až 10, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Složení Vaší nové vlády, od které Bůh nebude odstupovat, svým Božím rozumem, která proto bude stabilní, je v odstavci 2, str. 10 až 14. Nah. 1/4,9. Odmítnout neomylný Boží rozum, kterým trestající LÉKAŘ Hospodin, Mat.5/3,9, 14,18,23/7, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Jer.1/17až31/27,32až51/58, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz. 30/18, atd., uzdraví Vaše geneticky zvířecí TĚLO, a kterým uzdraví Vaši DUŠI, která je stejná jako DUŠE zvířat, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/8až12/3, je hřích, který je k energetické smrti Česka a SVĚTA. 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, atd. Slovo dvou, úplně poslušných osob, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je pravé a věrné. Žalm 33/6,37/5,11,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, Jan5/34,38,43,8/17,15/25, Ezech.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, atd. Slovo moje, a slovo Vaše, z milosrdenství Božího rozumu. Slovo moje o koncepci energetiky, a slovo Vaše o koncepci energetiky Česka a SVĚTA bude pravé, až bude stejné, jako je slovo Hospodina, viz kapitola 235 – 40 stran. Když jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad Vámi, kvůli neposlušnosti nesmiluje, svým neomylným Božím rozumem, ze svého milosrdenství, Váš DUCH zase znovu zemdlí. Pro odstoupení neomylného Božího rozumu, od Vás, od vzpurného a neposlušného, a od ostatních neposlušných vládnoucích NETVORŮ, kteří nemají o novém Bohu ani ponětí, každý DUCH v Česku, a na Slovensku, pro neposlušnost, zase znovu zemdlí. Iz.29/11až24až57/10,16,20, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Bůh však chce ukončit ty dny vzpoury neposlušných vládnoucích NETVORŮ, proti novému Bohu. Nad Českem a SVĚTEM se Bůh smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když uvedené texty Písma SOUDU neposlušných a vzpurných, neprodleně zveřejníte. Mat.5/3,9,14,18, Sír.5/5,7/16,43/26,31, Mar.4/12,7/7až13/20, Iz.30/18,56/16,66/24, Bhag.15/15,16až18/78, K.M.1/4,6/6,24,7/16,12/10,17,27,19/6, atd. Když zveřejněním těchto textů, na Vašich oficiálních stránkách zajistíte, aby celé Česko, z milosrdenství Božího rozumu, studovalo a četlo, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jako pokorný a úplně poslušný, máte povinnost zajistit, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, aby celé Česko bylo stejné, jakým je jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který stále žije mezi námi. Musíte zajistit, abyste Vy, a celé Česko, bylo stejně mocné, stejně spravedlivé, či stejně moudré, jakým je Bůh v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jer.1/17,23/29, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,27,43, Jan1/1,8/17až15/25, atd. Pastýřům Křesťanských společenství, zlým tmářům a zločincům Marku Prosnerovi marek.prosner@kaes.cz, ks.decin@gmail.com, pavel.kolegar@jen.cz, info@kaes.cz, rada@kaes.cz, jovka.petr@tiscali.cz, karel.rezabek@3pe.cz, samuel.kaleta@kaes.cz, pkacha@quick.cz, studio@radio7.cz, a jejich ŽENĚ STATEČNÉ, MRZKÉ ŽENĚ, OHOLIBĚ Endlicherové, twr@twr.cz, Bůh umožnil telefonicky zkráceně sdělit při vysílání TWR v Proglase. HŘÍCHY, které jsou nyní k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, již Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, odpouštět nemohou. Tyto HŘÍCHY odpouští nyní Bůh, a to pouze těm, kdo se jako pokorní a úplně poslušní vrátí v ADVENTU 2017 k novému, DUCHOVNÍMU Kristu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Novému Bohu se nyní odpovídá každý sám za sebe. Bez trestu nezůstane nikdo, kdo bude mít za jediného Boha SVĚTA vzpurného Satana faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz. Jeho slovo protikladných žvástů není ani dobré, ani spasitelné, protože nemá od Boha žádnou moc. Hříchem, který je k energetické, mravní SMRTI Česka a světa, je neposlušnost technického lidu. 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, 2.Kor.10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27až4/20,6/19,10/11,15/33, Jan1/1až8/42až15/25, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,27,43, Jer.1/7,5/13,31,23/29,32, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Mar.2/7,7/7až13/20, atd. Veškeré ekumenické církve jsou již Bohu odpornými, neposlušnými ČARODĚJNICEMI. Nový Bůh je ruší tím, že z milosrdenství svého Božího rozumu, vytvoří církev novou a jedinou, novou vládu Česka, s Boží mocí výkonnou, vedenou úplně poslušným premiérem Topolánkem. 1.Kor.1/27,4/2015/33, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10až27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30. Vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické SVINĚ, NETVOŘI, SATANI, vidí nyní DUCHOVNÍHO Boha, TVÁŘÍ TVÁŘ. Nový Bůh je nyní SLOVEM VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES tím, že vede Česko do celosvětového Božího království tak, jak si to v Písmu předsevzal. Vůlí Boží je, aby církev Česka byla jediná. Úplně poslušná STÁTNÍ SPRÁVA. Eze.3/4,21až39/8,13,21,29, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Jób5/3,14,9/13,37/18,24,40/8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Žalm33/6,37/5,11,38až96/7,102/18,27až107/10,27,43,132/5,8, atd. Stávající vzpurné a neposlušné církve, drze zrušily v ADVENTU Boží soud. Drze tím zrušily dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Jsou tím Bohu na obtíž. Protikladnými žvásty TMY TMOUCÍ evangelického katechismů, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Neposlušné evangelické svině neslouží Bohu, ale svým pohlavním údům. 1.Kor.1/27až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jób5/3,14,9/13,37/18,24,40/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/20, Iz.29/11až24,57/10,16,20, atd. Sviním, zločincům, Satanů Marku Prosnerovi marek.prosner@kaes.cz, a OHOLIBĚ Endlicherové bylo sděleno, že křesťanské svině se dopouštějí smilstva tím, že hřeší proti vlastnímu tělu tím, že místo Boha milují nemravnou evangelickou ČARODĚJNICI, Endlicherovou. Např. tělo nového premiéra Česka, Ing. Mirka Topolánka, je odjakživa Božím chrámem DUCHA SVATÉHO, který v něm přebývá. DUCHA SVATÉHO má Ing. Mirek Topolánek, od jediného Boha SVĚTA. Až Bůh bude chtít, Ing. Topolánek, který se v kapitalismu provinil MODLOSLUŽBOU křesťanské chamtivosti, bude premiérem. Bůh dal lidstvu Písmo proto, aby z neposlušných, zlých sviní, stvořil pokorné, a úplně poslušné služebníky Boží, kvůli energetické spáse Česka a světa. Vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, ještě nenastalo. 1.Kor.1/27až6/17,19,10/11až14/33,36,15/14až33, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.29/11až24až57/10,16,20, Mar.7/7až13/20, 1.Jan.5/2,14,16, atd.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1,21,10/1,18,14/1,7,37/5,11,35,38,81/4,96/7,104/29,30,132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Hénekovi, aby mohl neprodleně sloužit novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Veškeré zlo meče nesmyslných válek o fosilní paliva křesťanů s muslimy postupně zmizí, když Ježíšek bude v Česku, pokornými a úplně poslušnými služebníky Božími, Bohy, při úplňku MÉSÍCE, v neděli 3.12.2017, a v ADVENTU, ve čtyřech týdnech, v novoluní na Vánoce, prohlášen za zlou MODLÁŘSKOU STVŮRU, kvůli nesmyslnému meči válek o fosilní paliva. Oz.5/7,15, Iz.29/11až24až48/5,10,10až66/24, Žalm81/4, 82/5, 1.Jan.5/2,16, 1.Petr.2/15. Otče Bohu milý, zakladateli Božího, mírového, celosvětového království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, premiére nové vlády, Ing. Mirku Topolánku. Řím.1/18až11/28,32. Pokorní a úplně poslušní lidé mají nový pozdrav. ČEST BOHU. Čest Bohu a čest práci každé, která dobro plodí, pomocí Božího neomylného rozumu, z Božího milosrdenství. 2.Kor.3/5,9, 10/4až13/5,8, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Jud.12, Bhag.15/15,16,16/1až24,18/78, Nah.1/4,9,3/10, K.M.1/4až7/16až12/10,17,27až19/6, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32 až51/58,63, atd. Pro odstoupení rozumu neomylného Boha, jsou lidé prázdní. Proto se nezdraví. Zdravit se budou, až ze správně doplněných textů veškerého Písma pochopíte, že není nic lepšího, než bázeň před neomylným, trestajícím Bohem, a že není nic sladšího, než neprodleně realizovat jeho dokonalou lásku, jeho přikázání, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží koncepci energetiky. Boží království, energeticky neotřesitelné, pro Bohem vyvolené Česko, pro Topolánka, je na dosah. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,19/20,25,21/15,23/19,27,32/15,33/15,42/19,24,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Nový Bůh obhájí úplně poslušné služebníky Boží, bude mít s ními soucit, protože v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, objasňuje pravdu o absolutní moci nad každým TVOREM, svým Božím rozumem, pravdu o vedení Česka dle textů Písma, a pravdu o jedině správné koncepci energetiky. Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm1/1,33/6,37/5,11,35,38,53/1,6,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43,132/5,8, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Bhag.15/15,16až18/78, K.M.1/4až7/12,16až12,10,17,27až19/6, Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29,44/28, Jer. 1/17až23/29,32až31/27,32až51/58,63, atd. Otče Bohu milý, zakladateli nové vlády, premiére Ing. Mirku Topolánku. Řím.11/28,32, atd. Bůh má nervy z toho, že odmítáte pochopit, že v DEN PÁNĚ, kdy se nad Vámi smiluje, neomylným rozumem, se nemusíte za své lži o energetice stydět. V soužení lžete, svým, geneticky zvířecím rozumem, nikoli rozumem Božím, pro svou neposlušnost, pro odstoupení rozumu Hospodina. Kaz.3/18,8/8,9/10, Sof.1/17až3/11,13,20, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.29/11až24,57/10,16,20,65/1,15,66/24, Mar.4/12,7/7,13/20, Bhag.15/15,16,18/78, K.M.1/4až6/6až24,7/16,12/10,17,27, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, atd. Úplně poslušné Česko bude zrozeno v jediném DNI PÁNĚ, až zajistíte, aby se úplně rozpadl vztah křesťanských neposlušných sviní, či NETVORŮ, s křesťanským zlým Bohem, s Ježíškem. Vztah s Bohem Ježíškem, který na svět uvedl meč nesmyslných válek o fosilní paliva se rozpadne, Iz.48/5,10,11, Mat.23/7, až zajistíte, aby se ze Satana faráře Hénaka z Domašova domasov@dieceze.cz, stal Boží SYN, pokorný a úplně poslušný, kterého toužebně vyhlíží všechno vzpurné TVORSTVO. Vy se tím stanete Otcem Bohu navěky milým, pro mluvení pravdy o správné a jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Vzpurný a drzý Satan farář Hének, znalec Boží moci nad lidmi, dělá na světě veškeré zlo, mletím krutého zmijího jedu TMY TMOUCÍ protikladných dogmat katolického katechismu, a TMY TMOUCÍ krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů, bankéřů a jejich Bohů zbrojařů, politiků pravice a levice, a jiných NETVORŮ. Křesťanský zlý Bůh, Ježíšek, který dělá nesmyslný meč válek křesťanů s muslimy o fosilní paliva, suroviny, a o vládu neposlušných a vzpurných křesťanů, nad neposlušnými a vzpurnými muslimy, se musí ztratit z paměti lidí, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a dle písniček od zpěváků, Ztraceného a Buriana maraztraceny@seznam.cz, shop@marekztraceny.cz, jb@janburian.cz, atd. Hospodin se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým neomylným rozumem, až se vztah vládnoucích křesťanských vzpurných sviní, či NETVORŮ, se zlým Bohem Ježíškem, úplně rozpadne. V Česku musí být úplně zapomenuté křesťanké, muslimské, hinduistické, buddhistické, judaistické a jiné náboženské věci, a věci stávajících zákonodárců, politiků pravice a levice, a prezidenta. Pokorným a úplně poslušným služebníkům Božím, již nesmí vztoupit na jeho mysl, že Ježíšek je Bůh VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ. Kdo se povýší nad Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad jeho ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ten jeho neomylný rozum zase nedostane. DEN PÁNĚ narození se Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je vždy při úplňku MĚSÍCE. Svobodní jsou ti, kdo nemají plášť nepravosti, náboženské, politické, či vědecké. Otec Bohu milý, Topolánek, má povinnost, na kongresu energetiků celého SVĚTA, nastolit celosvětově nový ŘÁD BOŽÍ, mírový, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Bůh, pro Česko, končí svobodu od spravedlnosti. Jedním mečem je Bible, druhým hlavním mečem je Bhagavadgíta. Tyto dva meče vše mění. Výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ, mají za Boha již pouze prasata, netvoři. Iz.5/4,15,29/11až24,33/22,44/5,8,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,17,66/8,24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm1/1,33/6,37/5,11,35,38,53/1,6,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43,132/5,8, Jer.1/17až23/29,32až30/5,31/27,32až51/58,63, 2.Kor.10/4,13/5,8, Oz.2/18,9/7,12,15, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7až 6/7, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18,22/37, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jób13/9, atd. Veškeré zlo na světě postupně zmizí, až Ježíšek bude zlou MODLÁŘSKOU STVŮROU. TMA TMOUCÍ, den narozeni se mladé křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY se blíží. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, není však čeho se bát. Bůh splní své přání tříletý, kterým je realizace jeho dokonalé lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, každému pokornému a úplně poslušnému služebníku Božímu, který se k Bohu neprodleně vrátí, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Iz.48/5,10,11,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, atd. Otče Bohu milý, zakladateli nové vlády, premiére Ing. Mirku Topolánku. Řím.11/28,32, atd. Uvedený text jsem zaslal v době vysílání do pořadu KONTAKT, na adresu kontakt@rozhlas.cz, vzpurnému redaktoru Pavlu Kudrnovi hradec@rozhlas.cz, studio.hradec@rozhlas.cz, ales.muller@rozhlas.cz. Nasledně jsem do vysílání zavolal. Třikrát jsem dlouze zvonil. Netvor Kudrna, již dříve kontaktovaný, nechce být mediální hvězdou, zářící navěky a navždy, telefon nevzal, přestože nikdo jiný nevolal. Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jób.13/9, atd. Bohu se vzepřel, přestože ví, že Bůh se chce nad Českem smilovat, svým neomylným rozumem, ze svého milosrdenství. Kvůli své SKÁLE, kvůli výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a svým Bohům, vojenským kaplanům, zůstal křesťanským prasetem, vzpurnou sviní, netvorem. Iz.29/11až24,30/18,31/9,33/22až66/24, Oz.2/18až14/3, Bhag.15/15,16, K.M.1/4až6/6,24až12/10,17,27až19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób9/13až37/23, atd. Pane Topolánku, nebuďte svině jako on. Bůh vše na světě změní, svým neomylným rozumem, ze svého milosrdenství, když budete mluvit pravdu o koncepci energetiky. Když Vaše koncepce energetiky bude nyní stejná, jako je energetická koncepce Boží.

 

6.) Pan Václav Upír Krejčí upir@seznam.cz, mně napsal. Zítra oplatky dáváte? Nemám co snidat. Kdo mi to napsal. Nevím z jakého důvodu. Kruci. I Vy mě k něčemu nutíte, k poslušnosti? Kurava. Slušný přijímám. Papeže Františka a muslimy ne. Nevím. Plácám. Asi jako Vy. Kurva, kdo mě oslovuje. Chci ho tímto provokovat. Nerozumím tomu. Fakt. Akt. HerUp. Adresa www.upir.eu. Adresa info@pantour.cz, www.pantour.cz. Tel. 603 528 080. Doporučuji. Pane upir@seznam.cz, a psychiatři. Václav Upír Krejčí nemiluje Boha, kvůli Vám, drzým psychiatrům, učitelům o DUŠI člověka, největším zločincům, protože nemiluje Boha, který nyní vychází v Česku jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Protože kvůli Vám, neposlušným, ve Vaší TMĚ psychiatrů, stále neví, že v ADVENTU 2017, máme ÚSVIT OSMÉHO DNE vedení TVORSTVA jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,atd. Pane MUDr. Jana Vybíhale logo@logoped.cz, a ředitelé nemocnic v Brně MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku kasparek.tomas@fnbrno.cz. Václav Upír Krejčí o Bohu, pro tmu, stále nemá ani ponětí, 1.Kor.1/27až15/33, kvůli Vám, psychiatrům, kteří místo Bohu ZÁKONODÁRCI sloužíte boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům pravice a levice a jejich Bohům, vojenským kaplanům. Nový Bůh se Vám stále hnusí. Proto ze mě děláte blázna, kterému jste drze zakázali řídit auto, což mě sere. 1.Kor.1/27až15/33, Řím.1/18až11/38, atd. Jste proto příčinou veškerého zla na světě, a veškerých nesmyslných válek o fosilní paliva, a válek muslimů s křesťany. K.M.1/4až6/6až24až14/22až19/6, atd. Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, se nad novým Božím technickým lidem, svým neomylným rozumem smiluje, až pro Vás, Boží přikázání budou lehká. Bohu se beztrestně posmívat dlouho nebudete. 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, atd. Božím přikázáním je, abyste neprodleně napsali potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto. Potvrzení potřebuji pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan. Kvůli Vám, kvůli Vaší neschopnosti vrátit se neprodleně k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, k takovému, jaký v Písmu skutečně je, mám potíže s těmi texty o Bohu, které píši. Bůh v Písmu slibuje, že se smiluje nad lži lidem Českem současně, až bude chtít psychiatry veřejně odsoudit. Řím.1/18až11/32., Žid.4/7až6/3,6až8/10až12/28, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Zatím je to tak, že kvůli tomuto psaní, úplně všichni lidé, včetně mé nejbližší rodiny, neomylného, trestajícího Boha nenávidí, takže já se všem souzeným lhářům hnusím. Což má trvat až do doby, kdy Bůh, svým neomylným rozumem způsobí, že všichni budou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, rádi číst. Ámos3/7,5/10,18 až8/11, Izajáš29/11až24až57/10,16,20až66/24, Bhag.15/15,16až18/78, atd. K textům Božího soudu, které občas pravidelně zasílám, bych chtěl uvést, že Boží soud dělám v podstatě proto, že jsem byl Bohem vybrán. Jer.1/17, Iz.65/1,15až66/24. Trpím tím, protože stále padám do rukou LÉKAŘE, trestajícího Hospodina, Sír.5/5,7/16až38/15, Mat.5/3,9,14,18až23/7, který mě trestá za to, že nový Boží technický lid se nechce k Bohu, k takovému neomylnému Zákonodárci a Soudci, jaký v Písmu skutečně je, vrátit, což má každý učinit neprodleně. Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, Sír.5/5,7/16 až43/26,31, Gal.1/7až6/7. O lékařích, Bůh LÉKAŘ, Mat.23/7, který uzdravuje DUŠE lidí, svým neomylným Božím rozumem, Bhag.15/15,16, K.M.7/16až19/6, některé texty Písma také uvedl. V Sírachovci 38/1až15 uvedl, že Vás lékaře stvořil, a že proto Vám, lékařům, se má vzdávat patřičná úcta, což tímto dělám. O zdraví Bůh uvedl, že i v den skonání dokáže odplatit člověku, podle jeho činů. Protože mám již 77 let, stále píši texty Božího soudu proto, aby mě Bůh při mé smrti netrestal. Vždyť slíbil, že poslušným lidem setře každou slzu s očí, což je možné jedině eutanazii, na kterou budou mít nárok lidé, kteří se dožijí plnosti věků 70 až 80-ti let. Žalm37/5,11,35,38, 90/10, Eutanazie není možná, protože lidé volí neposlušné politiky pravice, pomocí kterých Bůh bdí nad zlem, odstoupením svého neomylného rozumu. Dokud Česko bude mít za jediného Boha SVĚTA, drzého Satana faráře Hénaka z Domašova domasov@dieceze.cz, Bůh bude neposlušné svině soužit, odstupováním svého neomylného rozumu. Sírachovec11/26, Žid.6/3,6až12/28, 2.Kor.10/4,13/5,8, Oz.2/18 až9/7,12,15,14/3, 1.Jan.3/8,5/2, Nah.1/4,9, Izajáš25/8, Zjevení21/1až22/21, Dan. 9/14,27až11/39,12/2, atd. O zdraví Bůh ještě uvádí, že je lepší smrt, než trpký život, a že je lepší věčný odpočinek, než trvalá nemoc, tedy že je lepší eutanazie, než ve stáří upadnout do rukou Boha LÉKAŘE, a tím do rukou neposlušného LÉKAŘE, od kterého Bůh odstoupil, svým neomylným rozumem. Bůh ničí neposlušné, zlé svině, NETVORY, zbytečným utrpením, kvůli Vám psychiatrům, kteří nemáte o DUŠI a TĚLE ani ponětí. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,23/19,27,30/17až38/15až43/26,31, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Jób5/3,14,9/13,37/23,40/8,14, atd. Protože mám z Boha stále strach, Př.1/7,14,8/13,17, Žalm14/4,53/6, rozesílám stále kapitoly PAMĚTNÍ KNIHY, ve které nyní dělám Ing. Topolánka Bohem, OKŘÍDLENCEM tím, že musí být úplně poslušným premiérem Česka. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Jan1/1,10/34,15/25, Žalm81/4,82/5, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27,11/39, 12/2, atd. Když Bůh Ing. Topolánkovi text dovolí pochopit, začne od ADVENTU lidstvu vládnout Bůh sám, jako Zákonodárce. Iz.29/11až24až33/22až66/24, atd. Pane MUDr. Jana Vybíhale logo@logoped.cz, a ředitelé nemocnic v Brně MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku kasparek.tomas@fnbrno.cz. Prohlásit nyní Boha za podvodníka, který lže o koncepci energetiky, a sebe za spravedlivé a moudré, je zločin Vás NETVORŮ, kteří jste se před Bohem nesklonili. Zločinnost neposlušných psychiatrů z Brna, pro Vaši neposlušnost, obrací v pustinu celou zemi. Vidíte se v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako v zrcadle, jako neposlušné svině, jako NETVOŘI. Vůle Boží je, abyste DRUHÝ PŘÍCHOD Boha do Česka nezdržovali. Já nejsem blázen. Sloužím Bohu, místo TVORSTVU. Když začnete sloužit Bohu, místo boháčům, bankéřům, zbrojařům, a jejich Bohům, Satanům kněžím, Boží přikázání, a texty Písma o tom, že nejsem blázen, nebudou těžká. Napsat potvrzení o tom, že nejsem blázen, není těžké. Když dostanu potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto, začne Bůh ZÁKONODÁRCE vládnout tím, že veškeré křesťanské tradice zničí. Křesťanský Ježíšek, MODLÁŘSKÁ STVŮRA, je zločinec. Uvedl na TVORSTVO meč nesmyslných válek, kvůli existenci bohatých a chudých. Při Vaší úplné poslušnosti Bůh postupně spojí celý SVĚT svými ZÁKONY, o správné koncepci energetiky, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby, a tím o majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, a např. esperantem. Jób5/3,14,9/13až37/18,23,40/8,14, Abak.2/3,6,13, K.M.1/4,5/23až6/6až24až7/16,27až12/10,17,27až19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Sof.1/11,17,3/9, Žal.33/6,37/5,11,38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43,150/6, Řím.1/18až11/32, Ezech.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, Jan5/34,38,43,8/17,15/25, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27až10/11až13/12,14/33, 36,15/33, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Kvůli Vám, neposlušní a vzpurní psychiatři MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz, a ředitelé nemocnic v Brně MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku kasparek.tomas@fnbrno.cz, je ve SVĚTĚ všechno stále horší, pro odstoupení rozumu jediného Boha SVĚTA, což se lži lidu líbí. Od lží ministerstva podvodníků, od lží ministerstva průmyslu, od jejich jedoviny dračí, od krutého zmijího jedu, kterým je koncepce energetiky pouze na elektřinu, nikomu netrnou jeho vlastní zuby. Kvůli Vám, neposlušným sviním, zahraniční boháči trápí nesmyslně pracující lid, až kvílí. Iz.52/5, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16,43, Bhag,.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jer.1/17až5/12,31až31/27,30,32až51/58,63, Izaj. 29/11až24až52/5až66/24, atd. Bůh tímto vyhlašuje boj pokorných a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, do posledního křesťanského, či ateistického podvodníka, pokrytce, lháře a zločince, který lže o Bohu, o Česku a o koncepci energetiky aut, lodí a letadel, na elektřinu a plyn. Neomylný DUCHOVNÍ Kristus, se nad jím vyvoleným Českem smiluje, svým neomylným rozumem, ze svého milosrdenství, když v Česku budou úplně zničeni všichni DÉMONI, to je ekonomové, Baalové, to je vlastníci výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ, všichni politici pravice a levice, všichni zbrojaři, všichni Satani kněží, atd. slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM DUCHOVNÍHO Krista, neprodleně, v ADVENTU 2017. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se bankéřům, boháčům, zbrojařům, vojákům, a jiným NETVORŮM, či sviním, stále hnusí, protože tři psychiatři v Brně, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, propadli křesťanské, či ateistické chamtivosti, to je MODLOSLUŽBĚ. Zbrojaři, horečně zbrojí proto, aby mohli, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, nesmyslně zabíjet. Tím se, pro odstoupení rozumu neomylného Krista, cítí mocní a dokonalí. Usilují o to, aby se jim, ve zbrojení, nikdo nevyrovnal. Jejich ideologií je dávání milodarů chudákům, což je křesťanská charita a almužna. Představitelem DÉMONŮ v Česku, ošálených nevědomostí o Bohu, je ekonom, DÉMON, zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, jehož Bohem je drzý Otec zlý Satan farář Hének z Domašova, domasov@dieceze.cz. Bůh učiní vše nové, až křesťanské tradice lží lidu ekonomů, bankéřů, zbrojařů, vojáků, atd., budou zničené. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40.

 

7.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do 2. ledna 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou. Bůh se soudí především se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. Neposlušní lháři, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. Poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

489.

jonas.vnoucek@ifd21.org, redakce@novinky.cz, redakce@pravo.cz, ales-krejci@email.cz, ivan.bartos@pirati.cz, janachladkova@seznam.cz, info@hatefree.cz, vaclav.laska@vaclavlaska.cz, monika.salajova@vaclavlaska.cz, marie@hatefree.cz, david.cernohorsky@realiste.cz, martin.novotny@nova.cz, lukas@hatefree.cz, veronika.kubinkova@nova.cz, prazdnetruny@riseup.net, prazdnetruny@gmail.com, info@megaknihy.cz, redakce@echo24.cz, petra.fertrova@echo24.cz, lacinova@mail.muni.cz, lacinova@fss.muni.cz, adam@hatefree.cz, jana@hatefree.cz, anna.sucha@nova.cz, istech@fi.muni.cz, info@law.muni.cz, Josef.Fiala@law.muni.cz, Jan.Filip@law.muni.cz, Ladislav.Vojacek@law.muni.cz, info@med.muni.cz, sekr.kfdr@fnusa.cz, petr.dobsak@fnusa.cz, ldunkler@med.muni.cz, jarmila.siegelova@fnusa.cz, jsiegel@med.muni.cz, pavel.homolka@fnusa.cz, michaela.sosikova@fnusa.cz, hana.svacinova@fnusa.cz, petra.palanova@fnusa.cz, ldunkler@med.muni.cz, sona.pavlova@fnusa.cz, sekr.kpl@fnusa.cz, sekr.nchk@fnusa.cz, petr.brhel@fnusa.cz, radim.jancalek@fnusa.cz, eva.brichtova@fnusa.cz, hbozkov@fnbrno.cz, Bednarik.Josef@fnbrno.cz, Stourac.Pavel@fnbrno.cz, Vlckova.Eva@fnbrno.cz, Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, Bartecek.Richard@fnbrno.cz, Ceskova.Eva@fnbrno.cz, Rysanek.Radek@fnbrno.cz, Zourkova.Alexandra@fnbrno.cz, sirucek@fss.muni.cz, Krmicek.Vaclav@fnbrno.cz, Theiner.Pavel@fnbrno.cz, Horinkova.Jana@fnbrno.cz,

490.

Roman.Robert@fnbrno.cz, Ustohal.Libor@fnbrno.cz, Huttlova.Jitka@fnbrno.cz, Knejzlikova.Terezia@fnbrno.cz, Losak.Jan@fnbrno.cz, 361780@mail.muni.cz, Mayerova.Michaela@fnbrno.cz, martin.lamos@ceitec.muni.cz, Drtilkova.Ivana@fnbrno.cz, mvanhar@med.muni.cz, jkure@med.muni.cz, Vysocanova.Petra@fnbrno.cz, zjochova@med.muni.cz, brazdova@muni.cz, Svetlak.Miroslav@fnbrno.cz, Jahnova.Hana@fnbrno.cz, kskrivan@med.muni.cz, skarova@med.muni.cz, landa@med.muni.cz, 27813@mail.muni.cz, 8716@mail.muni.cz, Komarkova.Irena@fnbrno.cz, Valkova.Barbora@fnbrno.cz, koordinator@michalhoracek.cz, media@michalhoracek.cz, svatos@logio.cz, jiridrahos@jiridrahos.cz, media@jiridrahos.cz, jdrahos@jiridrahos.cz, dobrovolnik@jiridrahos.cz, petice@zemanznovu.cz, podatelna@ustrcr.cz, pavel@turner.cz, 393284@mail.muni.cz, karolina.sadilkova@pirati.cz, spolecne@mareknahrad.cz, vl.sulc@seznam.cz, vratislav@kulhaneknahrad.cz, info@hynek2018.cz, petice@hynek2018.cz, info@pavelfischer.cz, media@pavelfischer.cz, pozvaninaakce@pavelfischer.cz, rozumni@email.cz, petice@petrhannig-rozumni.cz, media@petrhannig-rozumni.cz, info@petrhannig-rozumni.cz, TomanJoseph@gmail.com, petice@michalhoracek.cz, petrhannig@petrhannig.cz, office@oda.cz, jana.malikova@realiste.cz, petice@hynek2018.cz, info@realiste.cz, info@aobp.cz, jiri.hynek@aobp.cz, jfiala@med.muni.cz, krsek@med.muni.cz, vbrich@med.muni.cz,

491.

informace@mfcr.cz, petice.stiznosti@mfcr.cz, produkce@xtv.cz, ministr@mmr.cz, Nadezda.Galova@mmr.cz, novinky@ctk.cz, 240291@mail.muni.cz, brno@enbra.cz, Robert.Plaga@msmt.cz, Karolina.Gondkova@msmt.cz, Tomas.Fliegl@msmt.cz, Lucie.Sedlakova@msmt.cz, Jirina.Frycova@msmt.cz, Miloslav.Fryzek@msmt.cz, Jana.Bystricka@msmt.cz, posta@msmt.cz, xplaga@node.mendelu.cz, auramusica@seznam.cz, lucie.richterova@vse.cz, d-dur@rozhlas.cz, merta@pb.cz, info@operaplus.cz, pokorna.jermanova@kr-s.cz, bezdek@krajbezrizik.cz, petrtyl@kr-s.cz, petera@vak-nymburk.cz, klara.dostalova@mmr.cz, zseid@lf1.cuni.cz, xchorakj@fch.vut.cz, info@horakjakub.com, protisedi@protisedi.cz, eva@wabi.cz, predplatne@economia.cz, dopisy@lidovky.cz, 323434@mail.muni.cz, jbo@jbo.cz, lukas.prchal@aktualne.cz, tomasortel@email.cz, info@ceskapozice.cz, istvan.leko@lidovky.cz, ludek.bednar@ceskapozice.cz, petr.busta@lidovky.cz, richard.cortes@ceskapozice.cz, katerina.nosek@mafra.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, ssrip@ssrip.cz, siemens.cz@siemens.com, katerina.pistorova@siemens.com, domasov@dieceze.cz, logo@logoped.cz, sekretariat@pnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, upir@seznam.cz, maraztraceny@seznam.cz, jb@janburian.cz, kontakt@rozhlas.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v prosinci 7017. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nenajde. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@ logoped.cz, a ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, což mě sere. Kvůli těmto neposlušným a vzpurným hlupákům, se Bůh ned Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Řím.1/18až9/14až11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Česko bude stoupat výš, k novému Bohu, když technický lid bude neprodleně, ještě v zimě, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět má v zimě 2017, 2018, 70 let od roku 1947, nebo od roku 1948, na Božích zákonech POLE VĚDY Písma zimovat, proto, aby rok 2018, byl rokem příchodu Boží slávy. Mich.2/3,4,10, 4/12,5/4,9,6/7,7/15, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27až66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18.