Kapitola 224 - 64 stran.

22.03.2017 21:24

Kapitola 224 - 64 stran. Bůh bude LÁSKOU, až JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn. justice.cz tvrdě požene k odpovědnosti, k zachovávání BOŽÍCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, stávající ZLÉ BOHY neposlušného ateistického a křesťanského TVORSTVA, tři psychiatry z Brna ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelku MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka, kasparek.tomas@fnbrno.cz. Orgány činné v trestním řízení, mají povinnost narodit se z Boha, který vše o sobě uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Neposlušní psychiatři, politici, atd. se dopouští hříchu, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA tím, že nejsou z jediného Boha celého SVĚTA, ale z křesťanského drzého ĎÁBLA, ze Satana kardinála Duky, sekretar.duka@apha.cz, apha@ apha.cz, sekretar.maly@apha.cz. Satan kardinál Duka, od počátku svého působení hřešil a hřeší. Pravda o jediném Bohu SVĚTA v něm nikdy nebyla, protože o SLOVĚ NEBES VINNÉ RÉVY Bible, FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKU Tóry, a OLIVY Koránu, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, stále nemá ani ponětí. Trestající Bůh zabil rakovinou jím prokletého, neposlušného Satana kardinála Vlka za to, že děsivou temnotou protikladných křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, místo Bohu sloužil vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, výrobkům lidských rukou, autům, zbraním, vojenským kaplanům, atd. Bůh dobře ví, že při odstoupení jeho rozumu, v PLNOSTI SLOV NOVÝCH NEBES, jsou všichni neposlušní strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, protože ví, že lidské TĚLO a DUŠE je stejné jako u zvířat, a že proto lidé, jsou proti Bohu bezmocní. 1.Jan.2/14,27,3/8,10,4/16,5/2,16, K.M.1/4až6/6až24,12/10,17,27až19/6, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16,9/15,11/26,13/18,19/20,25,42/19,24,43/26,31, Ageus2/18, Mal.1/7až3/16až20, Ám.3/8,5/10,18až8,2,11, Řím.1/18až11/28, 1.Kor.1/27až15/33, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15,14/3, Iz.29/11až24až66/24, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10, Ez.3/4,21až28/9,33/17,39/8až29, 2.Tim.2/16.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 4. Česká bible kapitola 224. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro pokorné a úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16až20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.42/24.

 

Kapitola 224 - 64 stran. Pro média v Česku je kapitola 224 celou KNIHOU ŽIVOTA tím, že ukazuje pokorným a úplně poslušným, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, jakým způsobem musí, během jediné hodiny, nastolit mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, celosvětové, Boží království. Dle Písma a pohádky O MYRTOVÉ PANNĚ, každý, kdo nyní odmítne Boží rozum, uvedený ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, MYRTOVÉ PANNY, o změně SVĚTA k lepšímu, stává se bodláčím, plevelem, či křovím, kterým zarostla celá země. ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, mírovém Božím království, dává Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým rozumem, pouze ze svého milosrdenství. TĚLO stávající neposlušné a vzpurné, mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY, či TĚLO stávajících ekumenických mrtvých neposlušných SVĚTOVÝCH církví, ekumenických čarodějnic, nic neznamená. Neposlušní, to je mrtví vládnoucí NETVOŘI, v Boha uvěřit nemohou. Místo Božího rozumu, oslavuji sami sebe navzájem, svoje pyšné JÁ, svého zvířecího EGA. Proto SLÁVU Boží, kterou je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, najít nemohou. Nového Boha nenávidí bez příčiny. Naději na energetickou spásu mají pouze ti bezmocní, kdo se nyní budou modlit OTČENÁŠ Mat.6/9, současně s vyhlášením kletby na křesťanskou vládnoucí církev, na STÁTNÍ SPRÁVU, na křesťanskou Boží trojici, na KOZLA premiéra Sobotky, sobotka@psp.cz, na Satana kardinála Duky sekretar.duka@apha.cz, a na psychiatra ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz. Jan1/1,5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, Zj.20/12, Mal.1/7až3/10,16,20, Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27až19/6, Př.8/13,17,31/10, Žalm33/6,37/5až38,102/18,27,96/7, Řím.1/18až11/32, Sír.5/5až43/26,31.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Bůh tvoří úplně poslušné. Odvolání proti rozhodnutí MSZ v Brně JUDr. Radvanové, ze dne 2.3,2017, č.j. 7 ZN 2014/2017-98, npor. Ing. Karase, prap.Punčocháře a nprap.Antoníčka, z PČR Brno střed, ze dne 8.3.2017, č.j. KRPB-54884-3/ČJ-2017-060210 a npor. Ing. Kuču ze dne 1.3.2017, č.j. KRPB-30762-4/ČJ-2017-060214. Odvolání je podáváno nadřízenému orgánu JUDr. Vagaiovi z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Aleši Šrámkovi bo.oop.rosice.podatelna @pcr.cz. Vážení zákonící a řediteli J. Ostrý z ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Nebojte se udělat SOUD vládnoucích Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, psychiatrů a Satanů kněží. Člověk je pouze STROJ, ovládaný programem, daným Božím rozumem. Dejte šanci jedinému Bohu SVĚTA, kterého neposlušní lidé zaměnili za svoje Bohy, za PRACHY a ZBRANĚ, pouze dočasně. Máte povinnost, jako první zákoníci na SVĚTĚ, se smířit s jediným Bohem SVĚTA. Iz.5/4,16,29/11až24až59/10,14až66/24, Kaz.3/18, 8/8, Mat.5/3,9,14,18,23/7, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27,19/6, Bhag.15/15až16/24, Oz.2/18,5/15,14/4, atd. Není potřeba odpovídat a něco sepisovat. Je zapotřebí konat. Máte povinnost energeticky spasit Česko a SVĚT tím, že spolu se mnou půjdete tvrdě pohnat k odpovědnosti neposlušné psychiatry, ředitele v Brně, MUDr. Radimského, sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, kteří kvůli MODLOSLUŽBĚ, kterou je křesťanská chamtivost, ze mě dělají blázna. VŠEMOHOUCÍ Bůh, jaký v Písmu skutečně je, se svým rozumem nad Českem smiluje, až dostanu, s Vaší pomocí, písemné potvrzení o tom, že blázen nejsem. Prap. Aleši Šrámku. Máte povinnost, neprodlně tvrdě pohnat k odpovědnosti Satana faráře Dominika v Domašova fara@domasov. info. Máte povinnost, spolu se mnou, donutit Satana faráře Dominika mluvit pravdu o vyvolení Česka, být BOŽÍM SYNEM, uplně poslušným Božím lidem. K.M.6/6až24až18/13. Pane JUDr. Vagai. Až psychiatři a farář Dominik přestanou z Boha dělat blázna, Bůh dovolí jít dál, na VUT v Brně za rektorem Štěpánkem rektor@ro.vutbr.cz. Žid.6/3,6, Řím.1/18až11/32. Máte povinost, spolu se mnou, nařídit rektorovi, aby odborníci na energetiku docent Skála skala@fme.vutbr. cz, a docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, společně s odborníky ČSU www.czso.cz, vypracovali GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ ČESKA DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, uvedený orientačně ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Bůh dovolí mluvit pravdu o správné koncepci energetiky, až GRAF bude hotový. Máte povinnost uznat moc Boží. Žalm96/7. Viz str.11až19. 2.) Vážený pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Máte povinnost věřit textům Písma, že jste pouze ADAMEM, geneticky zvířecím, nad kterým má Bůh, svým Božím rozumem, naprostou převahu. Bůh Vás živí, svou rozumností, či rukodělnou dovedností tak, jak sám chce, odstupováním a vstupováním svého Božího rozumu, do Vašeho geneticky prasečího mozku. Také Vaše paměť je dobrá, nebo zlá, z milosrdenství rozumu Hospodina. Máte povinnost zajistit, aby Bohem v Písmu vyvolené Česko adoptovalo HORU Hospodinova DOMU, kterou je veškeré Písmo Hospodina, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Máte povinnost zajistit, aby Česko adoptovalo ŘEKU Božího SLOVA, která se skládá z těchto potoků. Z potoku VINNÉ RÉVY Bible, z potoku FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, z potoku GRANÁTOVNÍKU Tóry, z potoku OLIVY Koránu, a z potoků ostatního Božího SLOVA, např. písniček, filmů atd. Ageus2/18, atd. Neposlušné a vzpurné vládnoucí Baaly, DÉMONY, a jejich Bohy v Česku, Satany kněze všech drzých ekumenických ČARODĚJNIC, Bůh již svým rozumem nepase, a pást nebude, protože odstoupením svého rozumu od neposlušných, boří vše, co zasadil svým židovským, křesťanským, hinduistickým, buddhistickým, islámským a jiným slovem. Jer.31/27,32. Jediný Bůh SVĚTA se smiluje nad celým Českem současně, Oz.2/18,5/15, až rozhodnete, že Česko, kvůli své energetické spáse, má povinnost vytvořit novou vládu Česka, dle textů uvedených v minulých kapitolách SOUDU vzpurných, a tím novou STÁTNÍ SPRÁVU, uplně poslušnou Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Jediný Bůh SVĚTA se smiluje nad celým Českem současně, Řím.1/18až11/32, Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až učiníte z dobytka VUT v Brně, ČVUT a z projektantů LVY, stejně mocné, jako je LEV Hospodin. Bez znalosti dokonalé Boží lásky, Boží energetické koncepce, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Česko a SVĚT spěje do kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Všechno, co se dle Písma mělo v Česku stát, již se stalo. Dle dalších textů všech ostatních kapitol této PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných a neposlušných, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, Bůh např. vzpurné Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, spoutal řetězy komunistických zákonů, a oznámil jim, že místo STVOŘITELI slouží TVORSTVU tím, Jób36/8,15, že slouží vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, vojenským kaplanům, a vrahům vojákům. Nyní máte povinnost zajistit, aby drzí Satani kněží neprchali do říše ticha, či na smetiště dějin, okamžitě. Iz.52/12. Z Písma je jasné, že BABYLONĚ křesťanských zmatků, mají v médiích začít mlet dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény tak, aby všichni znali jedině správnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA. Nyní již nejde o to, zavírat někoho do vězení pod zámek, jako se to dělo drzým neposlušným, vzpurným, to je mrtvým NETVORŮM, Satanům kněžím, v době POUŠTĚ 40-ti let pouště Boží socialistické nedokonalé spravedlnosti. Nyní jde o pravý opak. Máte povinnost učinit Boha jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, a v době současného křesťanského půstu, propustit z vězení všechny ekonomické vězně, atd. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE slíbil, že každého v Česku a na SVĚTĚ smysluplně zaměstná, že setře lidem postupně každou slzu s očí, když nastolíte půst od jídla, kterým jsou žvásty Baala, NETVORA, KOZLA, učeného hlupáka premiéra Sobotky, jeho energetické žvásty. Jeho energetické žvásty, jeho energetická koncepce je zločinem, je hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Premiér Sobotka je DUCHEM CHUDÝM ubožákem. Svým zvířecím EGEM, svého pyšného JÁ, stále dělá technicky naprosto nesmyslnou energetickou koncepci, na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebné 100 % obnovitelné energie. Vůle Boží je, poslat NETVORA Sobotku v co nejkratší možné době do říše ticha, to je na smetiště dějin tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM se stane jediný Bůh SVĚTA tím, že neprodleně a celosvětově začnou platit jeho zákony POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky, které jsou dokonalou Boží láskou. Vůle Boží je, aby premiér KOZEL Sobotka dobrovolně vládu neprodleně rozpustil, a podřídil se tím vůli Boží. Viz str.19až22. 3.) Vážený pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Máte povinnost zajistit, aby technický LŽI LID VUT v Brně, ČVUT a projektanti, začali mluvit pravdu o Boží moci, a pravdu o dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o odpočinutí Česka a SVĚTA od energetické zhouby tím, že učiníte Boha jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka se bude vyznačovat tím, že v jedinou hodinu padne vláda blahoslaveného, DUCHEM CHUDÉHO KOZLA premiéra Sobotky, pro jeho lži o koncepci energetiky. Takový neposlušný a vzpurný dobytek, jaký má Hospodin na VUT v Brně, ještě nikdy neměl, a už ani mít nebude. Panovník Hospodin, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již mluví srozumitelně. Česko musí prorokovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné koncepci energetiky, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby, zvyšující se nesmyslné výroby, výstavby, nesmyslné dopravy a spotřeby. Noví LÉVIJCI, DUCHOVNÍMU Kistu odpovědní za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, za každou lež o její koncepci, úplně poslušní, a DUCHOVNÍMU Kristu vděční TVOROVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, blahoslavenci z VUT v Brně, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, mají povinnost vytvořit majetkovou rovinu všech států SVĚTA, iniciováním svolání kongresu energetiků do DOLINY O2 v Praze. Viz str.22až25.

 

4.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Jakým způsobem máte povinnost tvrdě pohnat k odpovědnosti čtyři vládnoucí technické NETVORY z VUT v Brně je zřejmé. Máte povinnost technické elitě VUT v Brně, domu Božího, místa svatého, pupku SVĚTA, země svaté, kde Bůh svým technickým rozumem přebývá odjakživa nařídit, aby zde vypracovali, společně s odborníky z Českého statistického úřadu GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ ČESKA DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, uvedený orientačně ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Žádal jsem odborníky na energetiku, LVY žeroucí slámu, hlídací psy, koně, NETVORY, docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, a docenta Poslíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, aby uvedený GRAF vypracovali jednak proto, aby na VUT v Brně ukončili nesmyslnou výuku oborů nutných pro automobilizaci, protože dobu benzinovou končí sám Hospodin, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, a především proto, aby padla vláda, dnes KOZLA premiéra Sobotky, která nesmyslně dělá energetickou koncepci na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie. Pád vlády KOZLA premiéra Sobotky je DRUHÝM PŘÍCHODEM DUCHOVNÍHO Krista, příchodem jeho dokonalé lásky, jeho příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. Dnes již i noviny uvádí, že docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, jsou blahoslavení DUCHEM CHUDÍ učení hlupáci, kteří na VUT v Brně učí všechno špatně, protože ropa určitě dojde, a protože cca 1 % obnovitelné elektřiny, dle koncepce vládnoucího KOZLA, premiéra Sobotky, ji nemůže nahradit. Lžou, trestným způsobem když tvrdí, že auta místo na ropu, budou jezdit na elektřinu, na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie. Satana kardinála Vlka, který již ležel na smrtelné posteli, Bůh zázračně dočasně uzdravil z rakoviny, kterou tato křesťanská svině dělala, svou službou Baalům a DÉMONŮM, zřejmě proto, abych ho mohl znovu soudit. Bůh tuto křesťanskou svini vyvolil pro jeho jméno VLK, a také proto, aby se mohl učinit PÁNEM nad SOBOTOU tím, že ho zabil rakovinou v sobotu. Drzý Satan VLK odmítl vůli Boží, odmítl se pást s komunistickým BERÁNKY u stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Iz.65/22,25, Jer.11/18. Je strašlivou výstrahou neposlušnému, mrtvému TVORSTVU, které propadlo chamtivosti modloslužby. SPOLEČNĚ STOLOVAT budou i KRÁVY z KDU-ČSL, Iz.11/7, takže, po pádu vlády zločince, lháře, pokrytce, KOZLA premiéra Sobotky, nebude v Česku nikoho, kdo by páchal zlo, a šířil energetickou zkázu, mletím energetické koncepce na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebných 100 % obnovitelné energie. V každém pokolení se stavají z mnohých neposlušných kostlivců proroci, pomocí Božího rozumu, kteří vedou TVORSTVO tak, jak si to Hospodin v Písmu předsevzal. Viz str.25až29. 5.) Bůh vzal z kostlivce, z mrtvoly, z ADAMA, z KOZLA premiéra Sobotky jeho žebro, a z tohoto žebra utvořil blahoslavenou DUCHEM CHUDOU MRTVOLU, křesťanskou ŽENU STATEČNOU, nevěstku, MRZKOU ŽENU, OHOLIBU, Endlicherovou, twr@twr.cz. Prokazatelně smilní s vládnoucími Baaly a s DÉMONY, místo s Bohem. Kostlivec, KOZEL premiér Sobotka, kostlivce, ŽENU STATEČNOU, křesťanskou, mrtvou MRZKOU ŽENU, OHOLIBU, Lucii Endlicherouvou stále potřebuje, protože mu každý rok na Vánoce rodí mladou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, a tím je mu stínem před Hospodinem, který v Česku vychází nyní, před křesťanskými Velikonocemi, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, od novoluní MĚSÍCE v březnu, od úterý 28. března 2017, do úplňku MĚSÍCE, do útery 11. dubna 2017, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, a dle Písma, musíte JUDr. Vagai zajistit, aby ÚTERÝ 11. dubna 2017, nebylo pro pracující lid stejně smolným dnem, jako VELKÝ PÁTEK dne 14. dubna 2017. Pane JUDr. Vagaii podatelna@ksz.brn.justice.cz. Musíte neprodleně rodit, s ostatními vládnoucími muži, moudrost a lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Tím podruhé porodíte nového Krista. Velká SOCHA, která má hlavu ze ZLATA, hruď a paže ze STŘÍBRA, břicho a boky z MĚDI, stehna ze ŽELEZA a nohy dílem ze ŽELEZA a dílem z HLÍNY, je stávající Bůh celého SVĚTA, který vedl svět v době zlaté, stříbrné, měděné, železné a hliněné, který, před Velikonocemi 2017, mění čas a doby. Stávající doba je HLINĚNÁ, žijeme v křesťanském, militaristickém bahně lží a podvodů pokrytců, neposlušných a vzpurných křesťanských, imperialistických SVINÍ, či NETVORŮ. KÁMEN, který tuto sochu niči, je HORA HOSPODINOVA DOMU VEŠKERÉHO SLOVA BOŽÍHO. V současné době je PEC, kterou je Česko, vytopena sedmkrát víc, než obvykle. Běžně je PEC vytápěna PEKELNÝM OHNĚM, ktery vychází z úst Satanů kněží, kteří melou děsivou temnotu katolického a evangelického katechismu. Nyní, v době SOUDU, je PEC Česka vytápěna sedmkrát víc než obvykle tím, že je vytápěna i krutým zmijím jedem, PEKELNÝM OHNĚM, politických, ekonomických a energetických promyšlených vychytralostí, které melou vůdci SEDMI VLÁDNOUCÍCH politických STRAN. Jedná se o těchto SEDM LVŮ, SEDM SVÍCÍ, či SEDM NETVORŮ, vůdců, či kněží SEDMI VLÁDNOUCÍCH CÍRKVÍ. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip. S docentem Pospíšilem, docentem Skálou a s docentem Hiršem, se musí v PECI Česka procházet také BOŽÍ SYN, vládnoucí BŮH Česka, nový prezidenta Česka, kterého Kristus v Písmu vyvolil jeho jménem RÁKOS. Projektant Ing. Rákos vrakos@nbox.cz z Brna, je odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle již uvedených textů Písma. Viz str.29až32. 6.) Ekonomka Ilona Švihlíková z jaktovidi@rozhlas.cz uvedla, že geologové tvrdí, stejně jako Hospodin v Písmu, že ropný a ekonomický kolaps určitě přijde, že se zastavit nedá. Naopak DÉMONI, ekonomové, se stále radují, protože tvrdí, že auta ropu nepotřebují, protože budou jezdit na elektřinu, uvedla Švihlíková. Vážený pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde Hospodin vše uvedl o vedení Českoslovenka a Česka, od samého počátku jeho založení, před 99-ti léty v roce 2017 – 99 = 2018, 1.Moj.17/1, až dodnes, je patrné, že dobrá je jenom vůle Boží, uvedená v Písmu, a že vůle lidí, např. učeného hlupáka, lháře, pokrytce a zločince, premiéra, KOZLA Sobotky, posta@psp.cz, malachp@ seznam.cz, jeho plány, jsou zlé a marné. Pane JUDr. Vagaii. V novém DNES, Žid.4/7, v březnu 2017, máte povinnost naplnit Písmo o DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, mletím textů o příchodu jediného Boha SVĚTA, do jím v Písmu vyvoleného Česka, v roce 99 -ti let Česka, v roce 2017. 2017 – 99 = 1918. Česko, pro pochopení SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka v roce 2017, již nepotřebuje žádné podobenství, protože Bůh, z milosrdenství svého rozumu, o Česku, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vládnoucích neposlušných a vzpurných NETVORŮ Česka, již mluví, z milosrdenstí svého rozumu, přímo. Československo, v devětadevadesáti létech, 1918 + 99 = 2017, se již nebude nazývat ani ABRAM, ani ABRAHAM, ale Česko. Přímluvcem je nyní SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jan1/1až15/25. Viz str.32až35. 7.) Kapitola 224 - 7 stran. Trestní oznámení osobně podané JUDr. Radvanové z MSZ v Brně, nadřízenému úřadu MSZ, JUDr. Vagai z KSZ v Brně, podatelna@ksz.brn.justice.cz, na psychiatra ředitele MUDr. Radimského, sekretariat@pnbrno.cz, na emeritní ředitelku MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, na ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, atd., za to, že ze mně, již cca 18 let, i nyní, dělají blázna kvůli tomu, že opisuji texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými slovy, než je káží Satani kněží všech světových církví. Bydlím v Říčkách 42, 66483 Domašov, telefon 546 441 154. Dle sekretářky MUDr. Radimského, Suchomelové, MUDr. Radimský odmítá napsat potvrzení o tom, že nejsem blázen z toho důvodů, že mou dokumentaci má psychiatrie v Bohunicích. Potvrzení má proto povinnost vydat MUDr. Kašpárek, nebo MUDr. Češková. Tento text předaný 1.3.2017, doplňuje podání osobně předané na podatelnách dne 9.2.2017, které má na MSZ v Brně č.j. 7 ZN 2014/2017, dále text kapitoly 222 - 48 stran, zaslaný elektronicky 8.2.2017, a text kapitoly 223 – 52 stran, zaslaný elektronicky v pátek 24.2.2017. Dvě strany tohoto textu, v menším typu písma, byly osobně předány 1.3.2017 na podatelny KSZ, MSZ, MUDr. Radimskému v Černovicích, předsedovi MS v Brně JUDr. Sýsovi, vůdci Policie Brno STŘEDU mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, MF DNES v Brně paní Horákové idnes@idnes.cz, Masarykově univerzitě rektoru Bekovi rektor@muni.cz, řediteli ČRo v Brně Ostrému jaromir.ostry @rozhlas.cz, panu Havlíčkovi z Domašova, bylo předáno prap. Aleši Šrámkovi bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Viz str.35až38. 8.) DUCHEM CHUDÝ NETVOR MUDr. Radimský nechápe, že jako neposlušný, je stále hlavní příčinou veškerého zla na SVĚTĚ, protože ovoce jeho úmyslů, jeho zvířecího JÁ, jeho zvířecího EGA, je zlé. Smyslem PŮSTU v roce 2017 je, postít se od všech nepotřebných, vzpurných a drzých korytářů, obnovením vztahu z DUCHOVNÍM Kristem, který o úplném zničení všech nepotřebných, drzých a zlých korytářů, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vše uvedl. Smysl života bude nový, až se Česko a TVORSTVO zbaví např. drzých korytářů z TWR, Proglasu a MAJÁKU ze Vsetína, drzých Satanů Kolegara a Hurty. majak.vsetin@gmail.com, twr@twr.cz. Ovoce jejich úmyslů je zlé. Proto se vidí v ZRCADLE SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jako svině. Jejich úmysly jsou jasné. Tyto prasata chtějí, aby nad lidmi, místo Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE vládli boháči, vojenští kaplani a zbraně. Chtějí zničit ZEMI horečným zbrojením, válkami křesťanů s muslimy o území s fosilními palivy, nesmyslnou výrobou, dopravou, výstavbou a spotřebou, což se křesťanskému lži lidu líbí. Budou úplně zničení, až modlitbou úplně poslušných, bude jejich proklínání. Viz str.38až41. 9.) Bůh v Písmu i v horoskopu v Rovnosti upřesňuje, že drzí Satani kněží Kolegar, Hurta a jejich křesťanská ŽENA STATEČNÁ Př.31/10, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Endlicherová z TWR z Proglasu jsou na jaře 2017, pouze NESMRTELNÍ CHROUSTI. Info@ majakvsetin.cz. Lidé se namáhají, národy se lopotí, pro nic, za nic, a pozře to oheň SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, během tří dnů, ve třetím tisíciletí, od ÚPLŇKU MĚSÍCE, v úterý 9.4.2017, do VELKÉHO PÁTKU 12.4.2017. Jan2/19až15/25. Běda NESMRTELNÝM CHROUSTŮM, drzým Satanům kněžím z Proglasu, z TWR, a docentům, učeným hlupákům, z KU a MU, kteří stále pokládají za STROMY SPRAVEDLNOSTI komunisty z KSČM. Iz.61/3. Z jara, v PRAVÉ POLEDNE, v březnu 2017, se Satani kněží všech ekumenických církví rojí jako NESMRTELNÍ CHROUSTI vždy kvůli tomu, aby v době křesťanského VELIKONOČNÍHO PŮSTU, děsivou temnotou svých protikladných žvástů, na komunistických STROMECH SPRAVEDLNOSTI, na komunistických TŘEŠNÍCH, ožrali všechny listy proto, aby soudruzi z KSČM měli málo svého komunistického ovoce, to je třešní. Př.11/28. Místo odpočinutí, Boží majetkovou rovinu celosvětového Božího království, zase neposlušní a vzpurní NETVOŘI, nechtějí. Dočasně si Česko přivlastnili, protože drzým křesťanským sviním, sloužícím bohatým bankéřům, Baalům a DÉMONŮM, a jejich Bohům, mrtvým Satanům kněžím, vojenským kaplanům, Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdy nepanoval. Nový Bůh, však již žádné komunistické STROMY SPRAVEDLNOSTI nepotřebuje, protože svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, si dokáže nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti. Viz str.41až43. 10.) Bůh vyžaduje, aby pokorné a úplně poslušné Česko, ukončilo veškeré vlastnictví majetku, v době úplňku MĚSÍCE, před Velikonocemi, v DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v úterý 9.4.2017. Po 18-cti létech mého bláznovství pro Boha, bude pokojný Hospodinův HOD odhození BERÁNKŮ, komunistů, do říše ticha, na smetiště dějin, jaký ještě nebyl. 2.Král.23/23. Lidé se namáhají, národy se lopotí, pro nic, za nic. Pozře to oheň SLOV VEŠKERÝCH NEBES, během tří dnů, od ÚPLŇKU MĚSÍCE, v úterý 9.4.2017, do VELKÉHO PÁTKU 12.4.2017. Bůh potřebuje pouze pokorné a úplně poslušné BOHY, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří za modlitbu budou mít jak OTČENÁŠ, Mat.6/9, tak proklínání všech neposlušných a vzpurných, křesťanských, ateistických a jiných prasat, ničících PLANETU ZEMI, nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, atd. Iz.65/15. Bůh žehná pouze z chrámu svého nového DUCHOVNÍHO TĚLA, kterou je VINNÁ RÉVA Bible, FÍKOVNÍK Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍK Tóry, a OLIVA Koránu. Ag.2/18. Bůh bude Česku a SVĚTU žehnat, ze slov nových, vysokých nebes, až se Bible, Bhagavadgíta, Tóra, a Korán, v Boží slávě, budou vzájemně doplňovat a upřesňovat, Sír.5/5až42/19,24, až tím Bůh bude v poslušném Česku jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, celého SVĚTA, všech poslušných států SVĚTA. Křesťanská ŽENA STATEČNÁ Př.31/10, MRZKÁ ŽENA, LOKOMOTIVA, HYBATELKA Baalů a DÉMONŮ, a vojenských kaplanů, svých Bohu, OHOLIBA Endlicherová z TWR z Proglasu, Oz.2/18až14/3, Ez.3/4až39/29, se stále raduje ze svých křesťanských lží o Bohu ZÁKONODÁRCI, a svého křesťanského pokrytectví, svých zločinů protikladných nauk, a tím z chamtivosti své modloslužby. Kol.3/5. Viz str.43až46. 11.) Ekonom Tomáš Sedláček vulterynova@elai.cz, press@ elai.cz, pravil v TV, o SKÁLE ekonomů - DÉMONŮ, kterou jsou PRACHY, totéž co Bůh v podobenstvích v jednom filmu, jehož název nevím. Filmu jsem viděl pouze část. Film byl hrůzostrašný. Ve filmu zmizela celá jedna rodina v DÍŘE, v TUNELU, který učinil v Česku zakladatel Bohem prokletého PTACTVA ODS, exprezident Václav Klaus, Zj.18/2, TUNELEM PRIVATIZACE kvůli tomu, aby Baalové a DÉMONI, ve vzedmutém moři mrtvých křesťanských či ateistických sviní, mohli žít na VÝNOSNÝ TRH AUT, ZBRANÍ, CIGARET, POTRAVIN, atd. OBCHOD JE TEN TUNEL, bylo sděleno Bohem v závěru filmu. Bůh meč válek nechce. Chtějí ho vládnoucí Baalové, DÉMONI a vojenští kaplani všech ekumenických ČARODĚJNIC. Viz str.46až49. 12.) Hospodin vedl lidské stádo Česka tak, jak si to v Písmu předsevzal, v době 400 let za Habsburků, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, až do současnosti, do roku 2018, do doby 70-ti let od vítězství pozemských OTCŮ BERANŮ komunistů v roce 1948 + 70 = 2018, pomocí ideologie socialistické Boží spravedlnosti OTCŮ navěky Bohu milých, MARXE a ENGELSE. Komunističtí BERANI, v době, kdy byli vyvedení z POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, do vzedmutého moře křesťanských SVINÍ, či VLKŮ, Iz.57/10,16,20, Jan10/7, vedených křesťanskou mrtvolou Satanem kardinálem Vlkem, Jan8/42, se svou socialistickou spravedlnosti, před jediným Bohem SVĚTA, neobstáli. Viz str.49až51. 13.) Psychiatři z Brna stále váhají, proto Boha v PLNOSTI PÍSMA, stále nemají. Bůh, při svém prvním příchodu do Česka, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti chtěl, aby komunistické OVCE měly ŽIVOT VĚČNÝ, a měly ho v hojnosti. Před křesťanským Bohem, před Satanem kardinálem VLKEM, BERAN Babiš neobstál. Satan kardinál Vlk, komunistické OVCE trhal, pomocí své křesťanské spravedlnosti, pomocí ideologie křesťanských lhářů a zločinců, pomocí spravedlnosti lidské, kterou je charita a almužna. Jediný Bůh SVĚTA je dobrý pastýř. Nyní vyžaduje, aby ho všichni znali, protože bývalý komunista Babiš, má povinnost přivést do celosvětového Božího ovčince, pokorné a úplně poslušné OVCE, LÉVIJCE, celého SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh se miluje, až Babiš bude premiérem Česka bez voleb, dle Božích zákonů, až zpacifikuje sedm církví, sedm vládnoucích stran, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Celý SVĚT uvidí, až dva Bohem v Písmu vyvolení proroci, nový premiér Česka Babiš, a nový, Bohem v Písmu vyvolený prezident Česka, projektant, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Ing. Vladimír Rákos z Brna, budou ANDĚLÉ, či OKŘÍDLENCI tím, že spolu v médiích ukáží své TVÁŘE. Nefandím KOZLU Sobotkovi, fandím příštímu premiéru Babišovi. Viz str.51až53. 14.) Jedná se o Sedminásobnou rodičku, sedmi vládnoucích politických círví Česka, která musí zchřadnout tím, že se stanou úplně poslušnou rodičkou. Osmým NETVOREM, kterého Bůh slíbil spasit a energeticky zachránit je zakladatel KOZLŮ ČSSD, vrchní velitel vrahů žoldáků a vojenských kaplanů, MEDVĚD, kulhavý KOZEL prezident Zeman. 1.Petr.3/20. Viz str.53až56. 15.) Bůh se smiluje, SVĚTLEM SVĚTA, či ZLATEM svého Božího rozumu, až v Česku padnou ti, kdo věří v majetek, až spravedliví kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY, budou rašit jako listí. Přísl.12/28. Jako listí na STROMU Boží SPRAVEDLNOSTI, musí v Česku rašit všichni pokorní a úplně poslušní, neprodleně, v dubnu 2017. Rašit budou v Česku všichni, když MUDr. Radimký pochopí texty Písma a písniček o tom, že Satan farář Dominik fara@domasov.info, má v podpaždí, příliš těžké závaží, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, a další výrobky lidských rukou, kvůli kterým nemůže být OKŘÍDLENCEM, ANDĚLEM. Viz str.56až57. 16.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.57až58. 17.) Další text o koncepci energetiky je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Viz str.58až61. 18.) Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 11. dubna 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, odstoupením rozumu Boha, z jeho milosrdenství proto, aby Bůh rozlišil pokorné a úplně poslušné, od vzpurných a neposlušných. Když se najde pět poslušných, Bůh se smiluje. Iz.30/17. Neposlušní a vzpurní jsou od úplňku MĚSÍCE do útery 11. dubna 2017, zlí a mrtví. Viz str.61až64.

 

1.) Kapitola 224 - 64 stran. Odvolání proti rozhodnutí MSZ v Brně JUDr. Radvanové, ze dne 2.3,2017, č.j. 7 ZN 2014/2017-98, npor. Ing. Karase, prap.Punčocháře a nprap.Antoníčka, z PČR Brno střed, ze dne 8.3.2017, č.j. KRPB-54884-3/ČJ-2017-060210 a npor. Ing. Kuču a nstržm. Landšperské, ze dne 1.3.2017, č.j. KRPB-30762-4/ČJ-2017-060214. Odvolání je podáváno nadřízenému orgánu JUDr. Vagaiovi z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Absolutní ABSURDISTÁN lidského myšlení o koncepci energetiky, lidského myšlení o Bohu, a lidského myšlení o mém bláznovství, a o bláznovství psychiatrů z Brna, Bůh na Česko uvedl z toho důvodu, Jer.1/17až6/19, aby Česko ochránil před zlobou národů, které o jediném Bohu všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA, nemají ani ponětí, až do doby srozumitelného objasnění DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, jeho SLOVA PRAVDY o Bohu, jeho moci nad lidmi, a pravdy o správné koncepci energetiky, do jím v Písmu vyvoleného Česka. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,až16, Kaz.3/18,8/8až12/3, Žid.4/7,6/3,6,8/10až12/28, 1.Kor.1/27až15/33, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v novém DNES naplnění Písma, tři dny před Velikonocemi, před VELKÝM PÁTKEM 12.4.2017, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 9.4.2017, není KONCEM SVĚTA, jak to naprosto mylně prorokují drzí Satani kněží všech ekumenických čarodějnic Česka, ale koncem ŽITÍ na výnosný trh, K.M.15/12, a tím koncem všech neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka a SVĚTA. Lidé se namáhají, národy se lopotí, pro nic, za nic, Jer.1/17až51/58, protože Česko se nemůže domluvit na tom, které orgány činné v trestním řízení mají povinnost zajistit, aby Česko bylo BOŽÍM SYNEM, Bohu vděčným BOŽÍM LIDEM, K.M.18/13, pokorným a úplně poslušným, protože je toužebně vyhlíží všechno neposlušné TVORSTVO. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost být stejně mocní LVI, jako je LEV Hospodin, ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, mají povinnost povstat jako LEV, a mluvením pravdy o LVU Hospodinu, 4.Moj.23/19,24, Iz.33/22, a o jeho jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA zajistit, aby vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické svině, pozřel oheň SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, během tří dnů, od ÚPLŇKU MĚSÍCE, v úterý 9.4.2017, do VELKÉHO PÁTKU, do 12.4.2017. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka je o úplném zničení křesťanství během tří dnů před Velikonocemi, a o úplném zničení křesťanství ve SVĚTĚ, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka je změně SYSTÉMU, a to ze systému ŽITÍ na VÝNOSNÝ TRH neposlušných států, K.M.1/4až15/12, na celosvětově elektronicky plánované energetické hospodářství, všech úplně poslušných států celého SVĚTA. Bůh, ze svého milosrdenství, některé státy, svým rozumem, i deštěm, zavlažuje méně, některé více. Místo svaté, země svatou, PUPEK SVĚTA, celý JM KRAJ, dle Rovnosti z 18. 3. 2017, trápí veliké sucho, největší ze všech krajů. Velké sucho dělá Bůh SLOVEM, aby vládnoucí, DUCHEM CHUDÍ blahoslavenci pochopili veškerou moc Boží nad SVĚTEM a TVORSTVEM. Hospodin JM kraj učiní HLAVOU a ne CHVOSTEM, když orgány činné v trestním řízení budou neprodleně iniciovat a realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Sloužit sbírce vládnoucích, DUCHEM CHUDÝCH Bohů, sloužit Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, drzým Satanům kněžím, je HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. 1.Jan.5/16, Iz.29/11až24až57/10,17,27až19/6, Jóel4/12, 5.Moj.28/13,30/11,18až32/16až43, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan1/1,8/42,15/25. Bůh vyžaduje aby všechny státy postavily SOUDNÉ STOLCE, a aby se energeticky spasili, před nesmyslným vyrabováním fosilních paliv, energeticky plánovaným hospodářstvím, které umožní výstavbu sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Soudné stolce Baalů a DÉMONŮ, a jejich drzých Bohů Satanů kněží, umožní přijmout dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů. Především JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz má povinnost tvrdě pohnat k odpovědnosti nový Boží technický lid Česka VUT v Brně, ČVUT a projektanty. Úplně poslušný a Bohu vděčný lid má povinnost neprodleně povstat jako LEV, a pohltit kořist, kterou jsou všechny státy SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Zločin, či hřich, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, je odmítnutí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení mírového, celosvětového Božího království, s Boží majetovou rovinnou systému celosvětového, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a systému elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, což vše je Boží majetková rovina. Lži o koncepci energetiky, o lži o Bohu, a o tom, že já jsem blázen, pro opisování dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jinými slovy, než je mluví drzí Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, jsou příčinou toho, že z vládnoucí neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY, jsou učení hlupáci a zločinci. Neposlušní, kteří svými křesťanskými a ekonomickými žvásty, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA, mají jediné právo, odejít neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. ÚRODA nového Božího SLOVA, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, za osmnáct let mého bláznovství pro nového Hospodina, již vyrostla a dozrála. Úplně poslušní mají povinnost sklízet Boží SLÁVU. Svými skutky učinit DRUHÝ PŘÍCHOD DOCHOVNÍHO Krista tím, že vytvoří úplně poslušnou, a novému Bohu vděčnou STÁTNÍ SPRÁVU, s novou vládou Česka, vytvořenou dle textů uvedených v minulých kapitolách. Z odpovědí orgánů činných v trestním řízení je jasné, že neznalost slov NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, znemožňuje DUCHEM CHUDÝM orgánům činných v trestním řízení pochopit, že prokazatelné lži vládnoucího KOZLA premiéra Sobotky, který nyní převzal také řízení MPO za ministra Mládka, jeho koncepce energetiky Česka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebných 100 % obnovitelné energie, jsou trestným činem. Politická, náboženská a technická elita lže o koncepci energetiky, protože Bůh trestá každého, kdo ze mě dělá blázna, odstoupením svého rozumu, v DUCHU PLNOSTI PÍSMA. Trestným činem je dělat ze mě blázna nesvéprávného, kterému chatrné duševní zdraví znemožňuje řídit auto, což drze tvrdí ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, a ředitel MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz. Psychiatři, svým rozhodnutím, nedat mně potvrzení o mé duševní svěžesti, nutné pro lékařské potvrzení pro řízení auta, požadované praktickou lékařkou, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Boží sláva se v Česku zjeví, až já nebudu bláznem, ale až budu, společně s Bohem, třetím prorokem v Boží slávě, po Otcích Bohu navěky milých, Marxovi a Engelsovi. Sír.5/5až43/26,31,45/23, Řím. 1/18až11/28, Žalm37/5až48,106/30. Dělat ze mě blázna, je trestným činem z toho důvodu, že Bůh se nad jím vyvoleným Českem smiluje, až bude z Písma zřejmé, že každý člověk je pouze PINCHASEM, ADAMEM, nad kterým má Bůh převahu, jak nad DUŠÍ člověka, tak nad TĚLEM člověka, které je pouze geneticky prasečí. Potvrzení o mé duševní svěžesti odmítají vydat z toho důvodu, že mě trestají za to, že píši pravdu o jediném Bohu SVĚTA, jehož příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o jeho správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nezbytné neprodleně realizovat z toho důvodu, že jsou energetickou spásou. Odpočinutí od díla energetické zhouby, kterou dělá zločinný imperialistický systém, zničení ŽITÍ boháčů a bankéřů NA VÝNOSNÝ TRH, se ZBRANĚMI, s AUTY, s POTRAVINAMI, s CIGARETAMI, atd., to je s výrobky lidských rukou, Oz.2/18až14/3, všichni odmítli, ke své vlastní záhubě. Psychiatři, politici, kněží, bankéři, vojenští kaplani, generálové, obchodníci, atd., chtějí žít na výnosný trh, horečně zbrojit, válčit, a vládnout nad neposlušnými lidmi. O jediném Bohu SVĚTA, ZÁKONODÁRCI, SOUDCI, nemají ani ponětí.

 

Neposlušní psychiatři, raději zvolili SMRT kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, než by zvolili ŽIVOT v celosvětovém, mírovém, Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, což je zločin proti lidskosti. Mít za Bohy neposlušné vládnoucí učené hlupáky a psychiatry, je zločin, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Zločinem orgánů činných v trestním řízení místa svatého, Brna, nyní JUDr. Vagaie z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, bude znovu snaha oddálit rozhodnutí o energetické spáse Česka a SVĚTA, při DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka. Zločinem je oddálit rozhodnutí o zřízení celosvětového Božího království, v SOUDNÉM DNI spálení vzedmutého moře vzpurných a neposlušných křesťanských ateistických sviní, OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zločinem je oddálit rozhodnutí o SOUDNÉM DNI zániku děsivé temnoty SLOV protikladných KŘESŤANSKÝCH NEBES katolického a evangelického katechismu, a SLOV krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše. VŠEMOHOUCÍ Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA vyžaduje, neprodleně nahradit systém ŽITÍ boháčů a bankéřů na VÝNOSNÝ TRH, K.M.15/12, ve kterém neposlušní lidé mají za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd., Oz.2/18až14/3, systémem celosvětového, elektronického plánování SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolované dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle opakovaně uvedených textů Písma. Uvedené Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které POSTUPNĚ umožní energetickou a mravní spásu Česka a všech států SVĚTA, drzým psychiatrům řediteli MUDr. Radimskému sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelce MUDr. Češkové eceskova@ fnbrno.cz, a řediteli MUDr. Kašpárkovi, kasparek.tomas@fnbrno.cz, se nelíbí, Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE se jim hnusí, stejně jako se jím hnusím já, poslední prorok tohoto neposlušného pokolení. Ám. 3/7,15,5/10,18,8/2,11, Sír.5/5,33/16,43/26,31. Nelíbí se jim moje vyvolení, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, být Bohu milým Otcem zakladatelem Boží celosvětové majetkové roviny, a tím být třetím prorokem v Boží slávě, po LÉVIJCÍCH, po BERANECH, Marxovi a Engelsovi, kteří Boží majetkovou rovinu kdysi prorokovali rozumem Božím, nikoli rozumem svým, geneticky prasečím. Iz.57/10až20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18,8/8,9/10. Boží majetková, celosvětová rovina, je nezbytná. Trh brání celosvětově elektronicky plánovat energetiku pro výstavbu nových sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napiště www. Boží majetková, celosvětová rovina elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je energeticky nezbytná, kvůli ukončení automobilizace, kvůli elektronické, celosvětově plánované výstavbě osobní dopravy pomocí rychlovlaků. Úplné zrušení výroby aut, a provozu osobních aut, pro osobní dopravu, je nezbytné provést neprodleně, kvůli záchraně zbývajících fosilních paliv a surovin. Není v lidských silách, uvedené Boží požadavky realizovat, pro odstoupení rozumu Božího, v plnosti SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od neposlušných psychiatrů, politiků, vojenských kaplanů, generálů, bankéřů, a jiných zločinců Další neposlušnost, a další vzpoura tří uvedených psychiatrů, drzých Satanů kněží, politiků pravice a levice, atd., bude příčinou zničení Česka. Jediný Bůh světa, ze svého milosrdenství, bude svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, ve své slávě VEŠKERÉHO Písma od DUCHOVNÍHO Krista, realizovat např. v Rusku, ve výročí 100 let socialismu, dle dalších textů, a neposlušné Česko ve výročí 100 let Česka nechá zhynout proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému TVORSTVU. Iz.66/24. Nezákonného jednání se dopouští všichni neposlušní a vzpurní blázni, kteří místo STVOŘITELI, který o sobě vše uvedl, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, slouží neposlušným a vzpurným vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, Satanům kněžím. Řím.1/18až11/32, atd. Důkazy o zločinném jednání vládnoucí elity, jsou uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných ateistických sviní Česka a SVĚTA. Je naprosto zřejmé, že trestným činnem je lhaní vládnoucího KOZLA premiéra Sobotky, o naprosto nesmyslné koncepci energetiky, uvedené např. na konci kapitoly 176 a v GRAFU ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Trestným činnem je lhaní vládnoucích učených hlupáků o Bohu, a tím lhaní o DUŠI člověka, odmítáním textů Písma o naprosté bezmoci technické elity, při odstoupení Božího rozumu, v PLNOSTI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od vzedmutého moře křesťanských a ateistických neposlušných, to je mrtvých sviní. Zločinem je odmítat texty Písma o postupném setření slz z očí, všem pokorným a úplně poslušným BOHŮM, BOŽÍM SYNŮM, TVORŮM, kteří se podřídí LVŮM žeroucím slámu, královského kněžstva technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantům, které toužebně vyhlíží naprosto bezmocné, a Bohu vděčné TVORSVO, kteří naplánují energetickou spásu Česka a SVĚTA, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh, který stále žije mezi námi v mrákotě, sestupuje na SVĚT v každém pokolení. V každém pokolení tvoří ŽENU STATEČNOU z žebra vládnoucího ADAMA, nad kterým má Hospodin naprostou převahu. Nyní stvořil Bůh ŽENU STATEČNOU z žebra vládnoucího KOZLA premiéra Sobotky, který drze vládne nad TVORSTVEM svými militaristickými křesťanskými zákony, místo LVA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE Hospodina. Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, Oz.2/18až14/3, Iz.33/22, atd. Premiér, KOZEL Sobotka, uvidí nyní ŽENU STATEČNOU, v textech této PAMĚTNÍ KNIHY, a řekne: TOTO JE suchá KOST Z MÝCH KOSTÍ, A TĚLO JEDINÉ VLÁDNOUCÍ CÍRKVE Česka, z mého mrtvého kapitalistického TĚLA. 1.Moj.2/23, 1.Kor.4/20, Ez.37/3. Dle dalších textů této kapitoly, ŽENA STATEČNÁ, křesťanská, stvořená Bohem pro vládu neposlušných Baalů a DÉMONŮ nad Hospodinem, nad jediným Bohem SVĚTA, je MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA, drzá křesťanská neposlušná svině, Endlicherová, z Proglasu a TWR. Je pravým opakem ŽENY STATEČNÉ. KRÁLOVNA MÍRU a POKOJE, je totiž jediným Bohem celého SVĚTA. Pří.1/7,14až31/10. Dokud nad Českem a TVORSTVEM bude vládnout OHOLIBA Endlicherová, děsivou temnotou svých protikladných evangelických žvástů, Bůh Česku žehnat nemůže. Bude Česku žehnat, až bude vládnout TVORSTVU sám, jako ZÁKONODÁRCE, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh se smiluje, svým rozumem, nad technickým lidem LVŮ žeroucích slámu, VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, až poslušný JUDr. Vagaie podatelna@ksz.brn.justice.cz, tvrdě požene k odpovědnosti neposlušné vládnoucí Baaly, DÉMONY, psychiatry, a jejich Bohy, Satany kněze. K.M.6/6. Texty použité k sepsání SOUDU budou osobně objasněné z Písma. Tyto čtyři strany, byly předány v pátek 17.3.2017 na podatelnu KSZ v Brně JUDr. Vagaiovi podatelna@ksz.brn.justice.cz, na recepci ČRo v Brně řediteli Ostrému jaromir.ostry@rozhlas. cz, a praporčíkovi Aleši Šrámkovi z PČR v Rosicích, ve formě brožury A5. Žádám o odpověď. Panu řediteli Ostrému bylo sděleno, že má povinnost spolu se mnou odvysílat pořad STŘÍBRNÝ VÍTR, ve kterém SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES bude rozluštěno jako křižovka proto, aby neposlušné a vzpurné vládnoucí hadí plemeno Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, VLKŮ kněží, zmizelo navždy v říši ticha, či na smetičti dějin kvůli tomu, aby celé Česko, Slovensko, a tím I Rusko, patřilo jedinému Bohu SVĚTA, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech národů SVĚTA. Pan ředitel byl požádán, aby neztratil jemu předanou kazetu. Stále je žádán, aby Česko nevedl k pádu, do HROBU kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, ale k jedinému Bohu SVĚTA. Ez.3/4,21až33/17až36/15,22až39/8,13,21,29až44/28, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až115/17, Iz.57/10,16,20,66/24, Mar.7/7,10/18až13/20, Luk.6/24,12/57,17/10,20,34, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Bůh dovolil 22.3.2017, Jak.2/22,4/14, aby tyto čtyři strany, a další dva listy, byly předány prap. Aleši Šrámkovi bo.oop.rosice.podatelna @pcr.cz. Vůle Boží je, aby moudrost Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o jedině správné koncepci energetiky, se setkala na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, v zemi svaté, na Domašovsku, neprodleně, s lidmi pokornými a úplně poslušnými. Aby se tak stalo, prap. Aleš Šrámek má povinnost, spolu se mnou navštívit Satana faráře Dominika v Domašově fara@domasov.info. Má povinnost Satana Dominika tvrdě pohnat k odpovědnosti tím, že ho donutí přivést víru v Boha k dokonalosti Božího království. Musí proměnit křesťanské protikladné žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM v kvílení tím, že začne mlet dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bar.3/33,3/38,4/3,5/7,6/72, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Jud.12, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10.

 

Pane JUDr. Vagaii podatelna@ksz.brn.justice.cz, pane prap. Aleši Šrámku bo.oop.rosice. podatelna@pcr.cz. Hospodin v Písmu I v horoskopu v Rovnosti uvádí, že na jaře 2017 Vám dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že mate povinnost, pro královské kněžstvo pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, stejně mocných jako je Hospodin ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, POČÍT, či PORODIT Boží moudrost, která je především o neprodleném svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Jer.1/17až30/5až31/27,32až51/58, 1.Petr.2/8,15až3/13,4/17až5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Jud.12, Iz.29/11až29až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Řím.1/18,8/18až11/32, Jan1/1,8/42,10/34, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26až37,12/28,13/17, 2.Petr.2/21,3/4až9,16, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žalm33/6,37/5,11až38až102/17,27, atd. POČÍT, či PORODIT Boží moudrost, máte povinnost neprodleně tím, že tvrdě poženete k odpovědnosti neposlušné a vzpurné, pro odstoupení Božího rozumu, v PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, nemravné vládnoucí lháře, pokrytce a zločince, kteří lžou o Hospodinu, který o sobě všechno uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a kteří proto lžou o koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Jer.1/17,30/5,31/27,32,51/58, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až42/19,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21až10/8,11/13až12/10,17,27,13/8až17/7,10,15,20až19/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12až31/10, 2.Kor. 3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Ám.3/7,5/10,8/2,11, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Žalm33/6,102/18,27, Bár.3/38,4/2až6/72, atd. Pane JUDr. Vagaii podatelna@ksz.brn.justice.cz, pane prap. Aleši Šrámku bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Hospodin nečiní nic tajně. Vše o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, uvádí nejenom ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale I v písničkách a v pohádce ČERNOKNĚŽNÍK. Ám.3/7až8/11, 2.Petr.2/21,3/4,9,16, Žid.4/7až9/28, atd. V tomto filmu, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení Česka, Hospodin přichází jako SYN ČLOVĚKA PODRUHÉ. Vyžaduje, aby člověk byl správcem přírody celého SVĚTA nově, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, přichází do Česka každé TŘI ROKY, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Hospodin, SYN ČLOVĚKA, přišel do Česka pro toto pokolení tím, že přišel již dříve na Masarykovu univerzitu. Tehdy si vyvolil, jako svého služebníka, na dobu tří let, rektora Masarykovy univerzity Petra Fialu. petr.fiala@ods.cz, posta@psp.cz. Rektor Fiala, pro svou vzpouru a neposlušnost, pro svoje žvásty, se stal NETVOREM, ničícím planetu zemi. ProtoHospodin, ČERNOKNĚŽNÍK, ho proměnil v nočního PTÁKA ODS, v Bohem prokletou SOVU. Zj.18/2,10. Další služebník ČERNOKNĚŽNÍKA, na další tři roky, byl tehdy rektor VUT v Brně Karel Rais. raisk@psp.cz, lada@someone.cz, mrazkova@psp.cz, smolikoval@seznam.cz, rektor@ vutbr.cz. Rektor Rais byl doma nespokojený. Ničila ho macecha, kterou je MRZKÁ ŽENA, NEVĚSTKA Endlicherová, z TWR z Proglasu. twr@twr.cz. Ničila ho žvásty o tom, že je potřeba sloužit PRACHŮM, místo Bohu. Neposlušný Rais se stal NETVOREM tím, že s pomocí vůdce PTACTVA ODS Fialy se naučil čarovat. Naučil proměňovat se na zvířata, a zpět na člověka, stejně jako SOVA Fiala. ČERNOKNĚŽNÍK Hospodin měl zájem o PRINCEZNU, o ŽENU STATEČNOU, pro toto vzpurné pokolení. Proto poslal svůj obraz princezně na HRAD, kde vládne zakladatel KOZLŮ ČSSD, MEDVĚD prezident Zeman. info@zemanmilos.cz. Služebník Karel Rais raisk@psp.cz, obraz Hospodina, který svou TVÁŘ již neskrývá, na HRAD nedonesl. Ez.3/4,21až39/29. Chtěl si vzít ŽENU STATEČNOU, pro toto neposlušné pokolení, sám. NETVOR Karel Rais proto, aby unikl Hospodinovi, se nejdříve proměnil v mírovou holubici, a potom v koně. Hospodin si koně Raise chtěl osedlat, Rais ho však shodil na zem. Vůdce PTACTA ODS Petr Fiala číhal na HRADĚ u Zemana, u vrchního velitele vojenských kaplanů, na Hospodina, jako SOVA. Když ČERNOKNĚŽNÍK Hospodin přišel na HRAD za princeznou, za ŽENOU STATEČNOU pro toto neposlušného pokolení, proměnil ho na myš. Myš, Hospodina, na HRADĚ sežral kocour Ovčáček jiri.ovcacek@hrad.cz, svými žvásty. To žádnému národu Hospodin neučil. V žádném národě se nezmařil tak jako v Česku, na HRADĚ, u MEDVĚDA prezidenta Zemana. V žádném národě nedělal SOUD s politickými a náboženskými zvířaty. Žalm37/5,11,35,38až147/20, Iz.11/7až65/22až66/24, atd. Proto ať se zákoníci JUDr. Vagaii podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, bojí Boha strachem, jaký ještě nebyl. Vůle Boží je, aby orgány činné v trestním řízení konaly tak, aby kongres energetiků celého SVĚTA, byl svolán do DOLINY O2 Arény v Praze neprodleně. Již při úplňku MĚSÍCE DNE PÁNĚ v útery 11. dubna 2017. TVÁŘ Hospodina již ztvrdla, protože musí v Česku vyjít jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Hospodin se do Česka vrátí, svým rozumem, když v Brně povstanete jeko LVI, proti třem neposlušným psychiatrům, řediteli MUDr. Radimskému sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelce MUDr. Češkové eceskova@ fnbrno.cz, a řediteli MUDr. Kašpárkovi, kasparek.tomas @fnbrno.cz, kteří ze mě stále dělají blázna, a to proti vůli Boží. Když povstanete jako LVI, proti Satanu faráři Dominikovi v Domašově fara@domasov.info, který svými protikladnými žvásty a promyšlenými vychytralostmi, obrací SLÁVU BOŽÍ, slávu DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka, v pravý opak. Dle písniček od Krista, ve STÁTNÍ SPRÁVĚ mohou zůstat jenom ti pokorní a úplně poslušní HADI, kteří požerou HADY vzpurné a neposlušné. Zůstat ve STÁTNÍ SPRÁVĚ mohou zůstat jenom ti šťastní, kdo povstanou proti neposlušným a vzpurným jako LVI, a zmocní se KOŘISTI, kterou je místo v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné. Mnoho neposlušných je povolaných, málo úplně poslušných je vyvolených. Máte povinnost, SEDMINÁSOBNOU RODIČKU, sedm vůdců, sedmi politických vládnoucích stran Česka, a osmého vůdce, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, ze vzedmutého moře křesťanských sviní, zachránit pomocí Boží moudrostí. Zachránite je, když z těchto sedmi vůdců vládnoucích církví, z těchto kněží, učiníte anděly, OKŘÍDLENCE, lidi pokorné a úplně poslušné, neprodleně. Jedná se o těchto SEDM LVŮ, SEDM SVÍCÍ, či SEDM NETVORŮ, vůdců, či kněží SEDMI VLÁDNOUCÍCH CÍRKVÍ. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip. Osmým zachráněným NETVOREM je vůdce vojenských kaplanů, zakladatel KOZLŮ ČSSD, MEDVĚD prezident Zeman. Kořistí je Boží technický rozum, o jedině možné a správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Jenom z člověka člověk se narodí. Z politických a náboženských zvířat se rodí neposlušní NETVOŘI. ŽENA STATEČNÁ, nová STÁTNÍ SPRÁVA, se nesmí stavět před politická a náboženská zvířata a pářit se s nimi, je to zvrhlost. Česko je tímto SOUDEM vládnoucích NETVORŮ odděleno od SVĚTA. Žalm14/1,5,81/4,82/5až150/6, 2.Petr.2/21až3/16, Ez.3/4,21až39/29, Oz.2/18,5/7,15až14/3, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, Mal.3/10,16,20, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/16,až66/24, Jer.1/17až15/9,19až31/27,32až51/58, Zj.1/1až22/21, Jób5/3,14až9/13až34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Mich.2/3,4,10,5/4,9,6/7, Ám.3/7až5/10až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20až12/3, 3.Moj.18/23,20/24,26,26/11,32, 4.Moj.3/41,6/24,14/8,17/25,18/23,23/19,24,25/11,13, atd. Vážené orgány činné v trestním řízení. Vážený řediteli J. Ostrý z ČRo Brno. jaromir.ostry @rozhlas.cz, brno@bo.rozhlas.cz. Nebojte se udělat SOUD vládnoucích Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, psychiatrů a Satanů kněží. Člověk je pouze STROJ, ovládaný programem daného Božím rozumem. Dejte šanci jedinému Bohu SVĚTA, kterého neposlušní a vzpurní lidé zaměnili za svoje Bohy, za PRACHY a ZBRANĚ, pouze dočasně. Je potřeba osvobodit TVORSTVO od PRACHŮ a ZBRANÍ, mluvením pravdy o zvířecím TĚLE a DUŠI člověka neposlušného, mluvením pravdy o POKLADU pro poslušné, a Bohu vděčné, kterým je BOŽÍ VŮLE, kterým je přijetí BOŽÍ MOUDROSTI, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, pravdy o Boží moci jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, nad každou lidskou DUŠÍ, a každým lidským TĚLEM, a pravdy o správné koncepci energetiky, kterou je zapotřebí začít celosvětově neprodleně realizovat, po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dementní jsou ti, kdo obrací evangelium SLOV BOŽÍCH, VEŠKERÝCH NEBES, v pravý opak, kvůli tomu, že se odmítají rozloučit se svou SKÁLOU, kterou jsou PRACHY a ZBRANĚ, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Bůh vede TVORSTVO do celosvětového, mírového Božího království, jako dementní, mrtvá, to je neposlušná a vzpurná stáda politického a náboženského dobytka. Proto se nebojte vrátit neprodleně k jedinému Bohu celého SVĚTA, STVOŘITELI všech náboženství a států SVĚTA. Není potřeba mně odpovídat a něco sepisovat, protože je zapotřebí konat. Máte povinnost energeticky, ekologicky a mravně spasit Česko a SVĚT tím, že spolu se mnou půjdete umravnit neposlušné ředitele, psychiatry, v Brně, kteří kvůli své MODLOSLUŽBĚ, kterou je křesťanská chamtivost, ze mě dělají naprosto nelogicky blázna. Dále máte povinnost umravnit, bez rozumu Krista dementního Satana faráře Dominika v Domašova fara@ domasov.info. Máte povinnost Satana Dominika tvrdě pohnat k odpovědnosti tím, že ho donutíte proměnit křesťanské protikladné žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM v kvílení tím, že začne mlet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dementní vědci z nemocnice U SVATÉ ANNY bojují proti DEMENCI jógou, uvádí Rovnost 21.3.2016. Snaží se naprosto mylně odstranit stres a úzkost z nedostatku Boha TVORSTVA, kterou jsou PRACHY, relaxacemi a meditacemi, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dokud ministr financí DÉMON Babiš, bude svádět Česko svými DÉMONSKÝMI NAUKAMI, budou všichni lidé pouze pokrytci, lháři a zločinci, protože na svém vlastním svědomí bodou mít vypálený cejch NETVORŮ. Cvičení JÓGY je proto málo užitečné pro odstranění DEMENCE, způsobené odstoupením rozumu Božího v PLNOSTI VEŠKERÉHO Písma, a nedostatkem peněz. Hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, vyšly nejevo až nyní, na SOUDU křesťanských a eteistických sviní. Kořenem všeho zla je láska k PRACHŮM, místo k Bohu, protože neposlušní klamou sebe i jiné. Proto se Česko musí vzdělávat dokonalou láskou Božích příkazů a ZÁKONŮ, aby nezhynulo. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, K.M.1/4,6/6až24,19/6, Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) DUCHEM CHUDÍ, již nejsou bezdomovci. DUCHEM CHUDÍ jsou vzpurní a neposlušní, to je mrtví, kteří, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství, se nestydí a neznají zahanbení, za křesťanské, militaristické, protikladné žvásty, a za promyšlené ekonomické vychytralosti. DUCHEM CHUDÍ vedou Česko do energetického hrobu. Vážený pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Máte povinnost věřit textům Písma, že jste pouze ADAMEM, geneticky zvířecím, nad kterým má Hospodin, svým Božím rozumem, naprostou převahu. Bůh Vás živí, svou rozumností, či rukodělnou doveností tak, jak sám chce, odstupováním a vstupováním svého Božího rozumu, do Vašeho geneticky prasečího mozku. Také Vaše paměť je dobrá, nebo zlá, z milosrdenství rozumu Hospodina. Kaz.3/18,6/10,8/8, K.M.1/4až7/16,8/21, Bhag.15/15až16/1až24až18/73, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5až43/26,31, Řím.1/18až3/6až8/19až11/32, atd. Máte povinnost zajistit, aby Bohem v Písmu vyvolené Česko adoptovalo HORU Hospodinova DOMU, kterou je veškeré Písmo Hospodina, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Máte povinnost zajistit, aby Česko adoptovalo ŘEKU Božího SLOVA, která se skládá z těchto potoků. Z potoku VINNÉ RÉVY Bible, z potoku FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, z potoku GRANÁTOVNÍKU Tóry, z potoku OLIVY Koránu, a z potoků ostatního Božího SLOVA, např. písniček, filmů atd. Ageus2/18, atd. Máte povinnost zajistit, aby Česko tím adoptovalo jediného Boha SVĚTA, a aby sledovalo, dle Písma VEŠKERÉHO od Boha, jak Bůh, který o jím vyvoleném Česku všechno napsal, který proto nečiní nic tajně, jak v Česku, a ve SVĚTĚ, naplňuje Písma. Ám.3/7až5/10,18až25až8/2,7,11až9/13, Iz.2/2,29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17až3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,42/19,24,43/26,31, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Máte povinnost zajistit, aby Česko oslavilo DEN LIDSKÉHO, GENETECKY PRASEČÍHO MOZKU, jako DEN BOHA, který slíbil, že svým rozumem, ze svého milosrdenství, z lidských neposlušných a vzpurných, to je mrtvých NETVORŮ, učiní TVORY pokorné a úplně poslušné, to je živé v případě, že zajistíte zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Jenom úplně poslušní, to je živí, vzdají ŽIVÉMU SLOVU, ŽIVÉMU BOHU, veřejně slávu. Neposlušné a vzpurné vládnoucí Baaly, DÉMONY, a jejich Bohy v Česku, Satany kněze všech drzých ekumenických ČARODĚJNIC, Bůh již svým rozumem nepase, a pást nebude, protože odstoupením svého rozumu od neposlušných, boří vše, co zasadil svým křesťanským, židovským, hinduistickým, buddhistickým, islámským a jiným slovem. Jer.1/17až31/27,32. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet do doby, až úplně poslušní, a Bohu vděční BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, za SOUD neposlušných drzých vládnoucích NETVORŮ, pokrytců, zločinců, korytářů a lhářů, pošlou neposlušné a vzpurné vládnoucí učené hlupáky, neprodleně do říše ticha, či na smetiště dějin. Jediný Bůh SVĚTA se smiluje nad celým Českem současně, až rozhodnete, že Česko, kvůli své energetické spáse, která je možná pouze rozumem Božím, z Božího milosrdenství, a ne rozumem lidským, geneticky prasečím, má povinnost vytvořit novou vládu Česka, dle textů uvedených v minulých kapitolách SOUDU vzpurných, a tím novou STÁTNÍ SPRÁVU, uplně poslušnou Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Jediný Bůh SVĚTA se smiluje nad celým Českem současně, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až učiníte z dobytka VUT v Brně, ČVUT a z projektantů LVY, stejně mocné, jako je LEV Hospodin. Bez znalosti dokonalé Boží lásky, Boží energetické koncepce, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Česko a SVĚT spěje do kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Pro naivní lži DUCHEM CHUDÝCH odborníků z VUT v Brně, ČVUT a projektantů, o energetice, a o autech, které mají jezdit až na věky věků, i bez fosilních paliv, kolaps civilizací určitě přijde, zastavit se nedá. Neposlušní a vzpurní, to je mrtví NETVOŘI, či VZBOUŘENCI z VUT v Brně, z ČVUT a projektanti, kteří ignorují dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, svým geneticky prasečím rozumem vzpurných, militaristických sviní, správnou energetickou koncepci vytvořit nedovedou, a tím ropný a ekonomický kolaps, zastavit nedovedou. Jediný rozum, který je dobrý, je rozum Boží, nikoli rozum lidský, geneticky prasečích mrtvých sviní. Jak ubozí jsou ti, kdo se k Bohu vrátit odmítají. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Vážený pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Všechno, co se dle Písma mělo v Česku stát, již se stalo. Dle dalších textů všech ostatních kapitol této PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných a neposlušných, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, Hospodin např. vzpurné Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, spoutal řetězy komunistických zákonů, a oznámil jim, že místo STVOŘITELI slouží TVORSTVU tím, že slouží vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, vojenským kaplanům, a vrahům vojákům. Nyní máte povinnost zajistit, aby drzí Satani kněží neprchali do říše ticha, či na smetiště dějin, okamžitě. Z Písma je jasné, že mají v médiích začít neprodleně mlet dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény tak, aby všichni znali jedině možnou, a jedině správnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA. Jób5/3,14,9/13až36/8,37/18,22,40/8, Iz.5/4,16,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11,52/12až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18,6/10,8/8,10/20až12/3, Žalm37/5,11,35,38až96/7,115/17až132/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17až39/8,13,21,29až44/28, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Jer.31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Řím.1/18až11/32, Jan1/1až8/42až15/25, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Vážený pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Nyní již nejde o to, zavírat někoho do vězení pod zámek, Iz.24/22až29/11až24až66/24, jako se to dělo drzým neposlušným, vzpurným, to je mrtvým NETVORŮM, Satanům kněžím, v době POUŠTĚ 40-ti let pouště Boží socialistické nedokonalé spravedlnosti. Jer.31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/25, Žid.3/9až12/28, Řím.1/18až11/32, Sk.3/23,7/42, Jan8/42, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Nyní jde o pravý opak. Máte povinnost učinit Boha jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, a v době současného křesťanského půstu, propustit z vězení všechny ekonomické vězně. Iz.29/11až24až33/22až58/4až66/24, atd. Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE slíbil, že každého v Česku a na SVĚTĚ smysluplně zaměstná, že setře lidem postupně každou slzu s očí, když nastolíte půst od jídla, kterým jsou žvásty Baala, NETVORA, KOZLA, učeného hlupáka premiéra Sobotky, od jeho energetických žvástů. Jeho energetické žvásty, jeho energetická koncepce je zločinem, je hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Premiér Sobotka je DUCHEM CHUDÝM ubožákem. Svým zvířecím EGEM, svého pyšného JÁ, stále dělá technicky naprosto nesmyslnou energetickou koncepci, na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebné 100 % obnovitelné energie. Vůle Boží je, poslat NETVORA Sobotku v co nejkratší možné době do říše ticha, to je na smetiště dějin tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM se stane jediný Bůh SVĚTA tím, že neprodleně a celosvětově začnou platit jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky, které jsou dokonalou Boží láskou. Vůle Boží je, aby premiér KOZEL Sobotka dobrovolně vládu neprodleně rozpustil, a podřídil se tím vůli Boží. Bůh dal TVORSVU Písmo, kvůli svému DRUHÉMU PŘÍCHODU do jím v Písmu vyvoleného Česka proto, aby dokázal svou moc, vést TVORSTVO tak, jak si to o Česku a v Rusku, předem v Písmu předsevzal. Jakým způsobem máte na VUT v Brně vůli Boží prosadit, je z Písma jasné. Hospodin se ozve z Písma, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, každému úplně poslušnému, kdo se k jedinému Bohu SVĚTA vrátí proto, aby spolu s ním nastolil celosvětové Boží království. Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20až58/4,9až63/14,18,65/15až66/24, Žalm115/17, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20.

 

3.) Vážený pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Hospodin v Písmu i v horoskopu v Rovnosti uvedl, že já, nepatrný, mám zajistit, abyste Vy, tvrdě pohnal mocné k odpovědnosti, protože pouze množství moudrých znalců SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je energetickou spásou Česka a SVĚTA. K.M.1/4až6/6až 24až19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až132/5,8, atd. Dle vůle Boží jsem se stal ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM, Kaz.10/20, který má povinnost vykřičet do SVĚTA vše o Bohu, trestajícím vládnoucí Baaly, DÉMONY a jejich Bohy, drzé Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, odstoupením svého rozumu, v PLNOSTI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a dále vše o Bohem v Písmu vyvoleném Česku. Máte povinnost uvěřit tomu, že jste ADAMEM, nad kterým má Bůh veškerou moc, jak nad DUŠÍ, tak nad TĚLEM, geneticky zvířecím. Máte povinnost zajistit, aby tato kapitola PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, byla kapitolou poslední. Máte povinnost zajistit, aby technický LŽI LID VUT v Brně, ČVUT a projektanti, začali mluvit pravdu jak o Hospodinu, tak o jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o odpočinutí Česka a SVĚTA od energetické zhouby tím, že učiníte Boha jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka se bude vyznačovat tím, že v jedinou hodinu padne vláda blahoslaveného, DUCHEM CHUDÉHO KOZLA premiéra Sobotky, pro jeho lži o koncepci energetiky. Jakým způsobem máte v Brně prosadit vůli Boží, kterou je pád stávajících zákonů o energetice, DUCHEM CHUDÉHO technického LŽI LIDU, a nastolení zákonů Božích, o jedině možné, a jedině správne koncepci energetiky, kterou Hospodin uvedl v nové a VĚČNÉ MANĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je z Písma jasné. Máte povinnost zajistit, aby mně, nepatrnému, se dostalo Božího milosrdenství tím, že skončím opisování SLOV SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických NETVORŮ tím, že tvrdě poženete k odpovědnosti blahoslavený, DUCHEM CHUDÝ technický dobytek VUT v Brně. Technický, neposlušný a vzpurný dobytek VUT v Brně, má Hospodin za hlídací psy, kteří slouží TVORSTVU, místo STVOŘITELI, a kteří proto na učené hlupáky, na vládnoucí Baaly a DÉMONY, a na jejich Bohy, na NETVORY, na drzé Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, neumí ani štěkat, kvůli neznalosti DUCHA PLNOSTI Písma. Hospodin se smiluje nad celým neposlušným Českem v jedinou hodinu, když vládnoucí politické, ekonomické a náboženské zločince vyženete neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, jejich vyšetřováním, jejich lží o koncepci energetiky. Což máte povinnost učinit, až LVI z VUT v Brně se smíří s tím, že budou žrát slámu. K.M.1/4až5/23,6/6až24až7/12,16,26,8/21,12/10,17,27,13/8,14/22,15/12až17/7až20, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, 1Kor.1/27až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.29/11až24až56/10,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Hospodin, takový VŠEMOHOUCÍ DUCH SVATÝ, jaký v Písmu skutečně je, který žije mezi námi, který vede TVORSTVO více než sedm Kristových dní, to je více než 7000 let, má blahoslavené, neposlušné mrtvoly, DUCHEM CHUDÉ učené hlupáky, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, hlavního architekta a urbanisty sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, odborníka na energetiku, ředitele docenta Pospíšila pospisil.j @fme.vutbr.cz, a emeritního ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, za čtyři koně. Mají vyjet, svými slovy, o nastolení celosvětového, mírového, Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na OBLAK NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a nejsou toho stále schopní, pro svoji DUCHOVNÍ CHUDOBU, způsobenou neznalostí SLOV NOVÝCH NEBES. Boha uspokojí, když uvedení statní koně z VUT v Brně, projedou celou zemi křížem krážem tím, že začnou na VUT mlet texty Písma, o jedině možné, a o jedině správné energetické koncepci celé ZEMĚ. Zach.6/7. Sídliště ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je laicky navrženo na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40. Všemohoucí Bůh má čtyři učené hlupáky z VUT v Brně, za dobytek. Má je za LVY, kteří budou žrát slámu až na věky věků, protože odmítají pozřít kořist, kterou jsou všechny národy SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Mají povinnost být jako LVI, stejně mocní jako je LEV Hospodin, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, a stále toho nejsou schopní. Takový neposlušný a vzpurný dobytek, jaký má Hospodin na VUT v Brně, ještě nikdy neměl, a už ani mít nebude. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, až tvrdě poženete k odpovědnosti tyto čtyři technické NETVORY z VUT v Brně tím, že zajistíte, aby tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných a vzpurných, byli ve školství, a v médích na svícnu, Hospodin již nezpůsobí potopu, kterou způsobil odstoupením svého Božího rozumu, také od technické elity, kterou svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Jer.5/7. Protože Bůh, od poslušných blahoslavených, svým technickým rozumem, v PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Nah.1/9. Tajemství DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka je objasněno. Panovník Hospodin již ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES mluví srozumitelně proto, aby Česko prorokovalo dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné koncepci energetiky, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby, zvyšující se nesmyslné výroby, výstavbv, nesmyslné dopravy a spotřeby. Noví LÉVIJCI, novému DUCHOVNÍMU Kistu odpovědní za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, za každou lež o její koncepci, pro Česko a pro celý SVĚT, kvůli které je zapotřebí vytvořit majetkovou rovinu všech států SVĚTA, opakovaně uváděným, elektronicky celosvětově plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky celosvětově kontrolovaným dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, jsou především úplně poslušní, a DUCHOVNÍMU Kristu vděční TVOROVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, blahoslavenci z VUT v Brně, které toužebně vyhlíží celý SVĚT. VYŠŠÍ STUPEŇ technické a mravní INTELIGENCE, a tím nový smysl života, dostane každý, kdo pochopí texty Písma o tom, že energetická spása Česka a celého SVĚTA závisí na tom, aby Česko sloužilo jedinému Bohu SVĚTA, DUCHOVNÍMU Kristu, který o sobě všechno uvedl v RADOSTNÉ ZPRÁVĚ, ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Každý kdo chce, aby DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vrátil svůj technický rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, blahoslavené DUCHEM CHUDÉ technické elitě VUT v Brně, ČVUT a projektantům, odborníkům na energetiku, a na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, má povinnost prorokovat vše uvedené v médiích, a na internetu. Nová vláda Česka, zřízená neprodleně dle textů uvedených v minulých kapitolách PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných, musí být úplně poslušná Božích příkazů a ZÁKONŮ. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Ám.3/7,15až5/10až25,8/2,11, 4.Moj.18/23,23/19,24, 5.Moj.11/26, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, 1.Jan.2/14až5/2,16.

 

4.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Jakým způsobem máte povinnost tvrdě pohnat k odpovědnosti čtyři vládnoucí technické NETVORY z VUT v Brně je zřejmé. Máte povinnost technické elitě VUT v Brně, domu Božího, místa svatého, pupku SVĚTA, země svaté, kde Hospodin svým technickým rozumem přebývá odjakživa nařídit, aby zde vypracovali, společně s odborníky z Českého statistického úřadu GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ ČESKA DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, uvedený orientačně ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Aby nový Kristus mohl Česko povýšit na BOŽÍHO SYNA, na nový Boží technický lid, K.M.1/4až12/10,17,27až18/13až19/6, atd. pravdivé údaje o energetice, potřebné pro kongres energetiků v Praze, mají povinnost připravit Ing. Mgr. Pavel Hájek z Českého statistického úřadu, infoservis@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz, www.czso.cz, tel. 274 052 425, Ing. Jiří Trojáček, Ing. Jiří Korbele z odd. statistiky energetiky, tel. 274 052 281, jiri.trojacek@czso.cz, společne se čtyřmi LVY, žeroucími SLÁMU, z VUT v Brně. OČISTNÁ VODA je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 4.Moj.17/25,18/23,19/21, 23/19, Iz.5/4,16,11/7,11,57/10až20,63/14,18,65/15,22,25,66/24, atd. Za nového prezidenta Česka, v NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné, Kristus v Písmu vyvolil odborníka jménem RÁKOS, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektanta Ing. Rákose vrakos@ nbox.cz z Brna, dle již uvedených textů Písma. Žádal jsem odborníky na energetiku, LVY žeroucími slámu, hlídací psy, koně, NETVORY, docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, a docenta Poslíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, aby uvedený GRAF vypracovali jednak proto, aby na VUT v Brně ukončili nesmyslnou výuku oborů nutných pro automobilizaci, protože dobu benzinovou končí sám Hospodin, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, a především proto, aby padla vláda, dnes KOZLA premiéra Sobotky, která nesmyslně dělá energetickou koncepci na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie. Pád vlády KOZLA premiéra Sobotky je DRUHÝM PŘÍCHODEM DUCHOVNÍHO Krista, přichodem jeho dokonalé lásky, jeho příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. Docent Skála a docent Pospíšil nevyhověli. Prohlásili, že raději budou mít hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je služba vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo Bohu. Docent Skála řekl, ať si GRAF stvořím sám. Stvořil jsem ho, dle jeho slov, dle slov emeritního děkana ČVUT Hrdličky Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, a dle textů o ELEKTŘINĚ Česka, uvedených v Rovnosti. Řím.1/18až11/32, 1.Jan.2/14,26,3/10, 5/2,16, atd. Dnes již i noviny uvádí, že docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a docent Poslíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, jsou blahoslavení DUCHEM CHUDÍ učení hlupáci, kteří na VUT v Brně učí všechno špatně, protože ropa určitě dojde, a protože ji cca 1 % obnovitelné elektřiny, dle koncepce vládnoucího KOZLA, premiéra Sobotky, nemůže nahradit. Blahoslavení DUCHEM CHUDÍ učení hlupáci z VUT v Brně stále drzé lžou, když tvrdí, že výroba se nezmění kvůli tomu, že oni si přejí, svým geneticky prasečím rozumem, svého EGA, svého pyšného JÁ, aby se nezměnila. Lžou, trestným způsobem když tvrdí, že auta místo na ropu, budou jezdit na elektřinu, na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ ksz.brn.justice.cz. BOŽÍ SOUD musíte začít na VUT v Brně tím, 1.Petr.2/8až4/17,5/7, že nařídíte neposlušnému docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, a docentu Poslíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, aby neprodleně uvedený GRAF vypracovali, a zveřejnili ho proto, aby po pádu vlády KOZLA premiéra Sobotky, mohlo být v Česku vše nové, NOVÁ ZEMĚ, uplně poslušná jediného Boha SVĚTA, se SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. GRAF je možné vypracovat během jednoho dne, takže nemáte výmluvu pro odložení DNE PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, ve spravedlnosti Boží, a v Boží moci. Česko má povinnost, v novém DNES naplnění Písma, zřídit v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Jakým způsobem máte povinnost tvrdě pohnat k odpovědnosti čtyři vládnoucí technické NETVORY z VUT v Brně je zřejmé. Pád vlády KOZLA Premiéra Sobotky, a nastolení dokonalé lásky Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, uvidí celý SVĚT. K.M.1/4až6/6až24,7/12až19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Satana kardinála Vlka, který již ležel na smrtelné posteli, Bůh zázračně dočasně uzdravil z rakoviny, kterou tato křesťanská svině dělala, svou službou Baalům a DÉMONŮM, zřejmě proto, abych ho mohl znovu soudit. Bůh tuto křesťanskou svini vyvolil pro jeho jméno VLK, a také proto, aby se mohl učinit PÁNEM nad SOBOTOU tím, že ho zabil rakovinou v sobotu. Drzý Satan VLK odmítl vůli Boží, odmítl se pást s komunistickým BERÁNKY u stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Je proto strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, vzpurnému, mrtvému TVORSTVU, které propadlo modloslužbě chamtivosti. K.M.1/4až6/6až24,12/17,27až19/6, 2.Petr.2/21,3/4,9až16, Jan1/1až8/42,10/1až15/25, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,11/26,13/18,19/20,25až43/26,31, Oz.2/18až5/7,15,9/7až14/3, Mat.5/3,9,14,18, 2.Tim.2/16,3/9,4/3, Mar.7/7až13/20, Iz.5/4,16,11/6,21/5,29/11až24až48/5až11,57/10,16,20až63/14,18,65/15,25až66/24, Bhagav.1/1až15/15,16/1až24,18/78, Luk.2/53,6/5,16/8,13,17/10,20,34,19/44,20/18, Kol.3/5, Jer.1/17až11/18až31/27,32až51/58, atd. Noví kněží úplně poslušní, jsou kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY, s mocí Boží výkonnou. 1.Kor.1/27,4/20,10/11až15/33, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Zřejmě Hospodin vyžaduje, abych napsal, jaká politická, náboženská a technická zvířata mají spolu SPOLEČNĚ STOLOVAT, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržených na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, až pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně zajistíte, dle zákonů Božích, prostřít stoly úplně pro všechny, pro snídaně, svačiny, obědy, večeře, atd., které budou pro všechny zdarma, protože při pádu vlády drzého KOZLA premiéra Sobotky, SKÁLA DÉMÓNŮ a Baalů, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, PRACHY, odtáhne v děsu. Izaj.1/1až11/6,21/5až29/11až24,31/9až33/22až57/10,16,20,65/15,25až66/24, Sír.5/5až7/16až9/15,13/18,19/20,25až40/39až43/26,31, atd. VLCI z arcibiskupkého paláce z Prahy, vedené VLKEM Satanem kardinálem Dukou, se budou SPOLEČNĚ PÁST, či STOLOVAT, u STOLŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, s BERÁNKY z KSČM. LVI z VUT v Brně, ČVUT a projektanti, jsou takovým drzým dobytkem, že zde budou žrát, či stolovat, pouze slámu. Jan1/1až10/7až34až 15/25, Iz.65/15až22,25až66/24, atd. MEDVĚD prezident Zeman, již nebude stolovat na HRADĚ, protože na HRAD patří, dle vůle Boží, nový prezident, odborník na výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, Bohem v Písmu jménem vyvolený Ing. Rákos vrakos@nbox.cz. BERÁNCI z KSČM, byli tak důvěřiví, že po vyjití z POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, se nechali vést na politickou porážku, od drzých Satanů kněží. Satani kněží, svými křesťanskými protikladnými žvásty, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, pomocí charity a almužny, si zase nastolili ovoce svých úmyslů, a to imperialistickou nespravedlnost. Mečem nesmyslných válek o území s fosilními palivy, a válek s muslimy, ničí nesmyslně fosilní paliva a planetu zemi. Nesmyslně bojují proti novému Hospodinu, proti SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Porazili STROM i s ovocem, kterým bylo ovoce Boží socialistické spravedlnosti OTCŮ navěky Bohu milých, MARXE a ENGELSE. Jer.1/17až6/19až11/18až31/27,32až51/58, Jan1/1až10/7až34až15/25, Iz.48/5,10,11, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jer.31/27,32,33/19, Ám.3/7, 5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Řím.1/18až11/32, atd. SPOLEČNĚ STOLOVAT budou také KRÁVY z KDU-ČSL, takže, po pádu vlády zločince, lháře, pokrytce, KOZLA premiéra Sobotky, nebude v Česku nikoho, kdo by zde páchal zlo, a šířil energetickou zkázu, mletím energetické koncepce na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebných 100 % obnovitelné energie. Iz.2/22až11/7až29/11až24až66/24, K.M.1/4až5/23až6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Zbývá ještě objasnit texty Písma o tom, jakým způsobem si Bůh vytváří ŽENU STATEČNOU, dnes např. křesťanskou svini, prostitutku, MRZKOU ŽENU, OHOLIBU, neposlušnou nevěstku, kterou je mrtvá Lucie Endlicherová z Proglasu a TWR twr@twr.cz, smilnící s Baaly a s DÉMONY, místo s Hospodinem. Je to ŽENA STATEČNÁ pro vládu neposlušné, to je mrtvé vládnoucí elity, dnes pro vládu neposlušného ADAMA, nad kterým má Hospodin naprostou převahu, nad jeho DUŠÍ I TĚLEM, DUCHEM CHUDÉHO, to je mrtvého, blahoslaveného KOZLA premiéra Sobotky. Hospodin, který žije odjakživa mezi námi, jako DUCH SVATÝ, v každém pokolení vchází do SVATÝCH DUŠÍ, čímž vytváří proroky, kteří spravují SVĚT s pomocí rozumu Hospodina, z Božího milosrdenství. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, K.M.1/4až5/23až6/6až24až7/16,27až19/6, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Bůh má neposlušné a vzpurné vládnoucí Baaly, DÉMONY a jejich Bohy, drzé Satany kněze, za MRTVÉ KOSTLIVCE, které oživuje každé pokolení, protože svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí i mrtvé křesťanské či ateistické SVINĚ. V každém pokolení se stavají z mnohých neposlušných kostlivců proroci, pomocí Božího rozumu, kteří vedou TVORSTVO tak, jak si to Hospodin v Písmu předsevzal. Hospodin zabíjí neposlušné a vzpurné NETVORY, odstoupením svého rozumu, v částečce DUCHA v PLNOSTI Písma. Ez.3/4,21,14/22,28/9,33/17,37/5až12až39/8,13,21,29až44/28, Jan1/1až8/42až15/25, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4až5/23až6/6až24až7/16,27až19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Mat.5/3,9,14,18AŽ23/7,25/40.

 

5.) Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Jak vznikla z MRTVOLY, z neposlušné křesťanské SVINĚ Endlicherové, křesťanská ŽENA STATEČNÁ, která vládne nad lidmi, místo Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, které je určená Hospodinem, pro lži lid vlády KOZLA premiéra Sobotky, je uvedeno také na konci kapitoly. Hospodin uvedl na člověka, na ADAMA, na KOZLA, na premiéra Sobotky mrákotu, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, protože ničí všechno, co v Česku zasadil, částečkou svého DUCHA, kterou má křesťanský militarismus, či imperialismus. Bůh vzal z kostlivce, z mrtvoly, z ADAMA, z KOZLA premiéra Sobotky jeho žebro, a z tohoto žebra utvořil blahoslavenou DUCHEM CHUDOU MRTVOLU, křesťanskou ŽENU STATEČNOU, nevěstku, MRZKOU ŽENU, OHOLIBU, která prokazatelně smilní s vládnoucími Baaly a s DÉMONY, místo s novým Hospodinem. Kostlivec, KOZEL premiér Sobotka, kostlivce, ŽENU STATEČNOU, křesťanskou, mrtvou MRZKOU ŽENU, OHOLIBU, Lucii Endlicherouvou stále potřebuje, protože mu každý rok na Vánoce rodí mladou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, a tím je mu stínem před Hospodinem, který v Česku vychází nyní, před křesťanskými Velikonocemi, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, od novoluní MĚSÍCE v březnu, od úterý 28. března 2017, do úplňku MĚSÍCE, do útery 11. dubna 2017, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, a dle Písma, musíte JUDr. Vagai zajistit, aby ÚTERÝ 11. dubna 2017, nebylo pro pracující lid stejně smolným dnem, jako VELKÝ PÁTEK dne 14. dubna 2017. Pane JUDr. Vagaii podatelna@ksz.brn.justice.cz. Musíte neprodleně rodit, s ostatními vládnoucími muži, moudrost a lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Tím podruhé porodíte nového Krista. Jer.1/17až6/19až30až30/5až31/27,32, Jan1/1až8/42až15/25, K.M.1/4až7/12až19/6, Ez.3/4,21až14/22,16/48,23/4,37,24/14,28/9,33/17,37/5až12až39/8,13,21,29až44/28, Mal.1/7,10,2/2až15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,21/16,31/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Iz.29/11až24až33/22až48/5,10,11až57/10,16,20až65/15až66/24, Kaz.3/18,6/10až8/8, Žalm9/1až21,10/1až18,14/1až7,33/6,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30,132/5,8až150/6, atd. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Jako OKŘÍDLENEC, ANDĚL, mám povinnost objasnit ještě texty Písma Daniela2/8až45, Kaz.10/20, což jsou texty Písma o tom, co se stane v Česku před Velikonocemi 2017. Všichni mrtví, to je neposlušní a vzpurní se domluvili, že budou říkat lži o koncepci energetiky, a lži o tom, že Bůh neprosadí v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, svou vládu nad celým SVĚTEM, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Velká SOCHA, která má hlavu ze ZLATA, hruď a paže ze STŘÍBRA, břicho a boky z MĚDI, stehna ze ŽELEZA a nohy dílem ze ŽELEZA a dílem z HLÍNY, je stávající Bůh celého SVĚTA, který vedl svět v době zlaté, stříbrné, měděné, železné a hliněné, který, před Velikonocemi 2017, mění čas a doby. Stávající doba je HLINĚNÁ, žijeme v křesťanském, militaristickém bahně lží a podvodů pokrytců, neposlušných a vzpurných křesťanských, imperialistických SVINÍ, či NETVORŮ. KÁMEN, který tuto sochu niči, je HORA HOSPODINOVA DOMU VEŠKERÉHO SLOVA BOŽÍHO. DUCHEM CHUDÍ, kteří odmítnou studovat DUCHA PLNOSTI Písma, o správné koncepci energetiky, uvedené ve ZLATĚ, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí dobrovolně odejít do říše ticha, na smetiště dějin, ve stachu z DUCHOVNÍHO Krista, jaký ještě nebyl. ZLATÁ HLAVA této sochy, která je z ryzího zlata, představuje ZLATO Božího rozumu, který je však pouze Božím milosrdenstvím. Hospodin tuto sochu ničí, svým DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, protože nechce, aby v Česku panovala hlava ZLATÉHO BOHA Česka, DÉMONA, ministra financí Babiše. Daniel2/8až45až11/39, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Žalm9/1až21,10/1až18,14/1až7,33/6,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30,115/17,132/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, K.M.1/4,7/16až8/21až12/10,17,27až19/6, Bhag.15/15,16/1až24, Po pádu vlády neposlušného, to je mrtého KOZLA premiéra Sobotky, bude život v Česku a ve SVĚTĚ probíhat stejně, jako probíhá dnes. 2.Petr.3/4. Bůh, který dělá dobré a zlé, který svým rozumem, ze svého milosrdenství, tvoří světlo, a odstoupením svého rozumu tvoří tmu, Iz.45/7, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, bude TVORSTVO vychovávat stále stejně, odstupováním a vstupováním svého Božího rozumu. Ti z pokolení, kteří rozum od Boha měli, kteří proto pokolení vedli jako TVRDÍ MUŽI, nepřilnuli k těm, které trestali proto, aby nad nimi mohli vládnout, pomocí svých Bohů, pomocí PRACHŮ, a ZBRANÍ. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ ksz.brn.justice.cz. Máte povinnost podřídit se novému Bohu, mírotvornému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a jako úplně bezmocný rozhodnout, že PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní bude zveřejněna proto, aby SKÁLA ZLATÉHO BOHA, drzého DÉMONA, ministra financí Babiše, mohla neprodleně odtáhnout v děsu. Iz.30/18,31/9až66/24. Z milosrdenství Božiho rozumu, nebude TVORSTVU panovat SKÁLA ZLATÉHO BOHA, DÉMONA, ministra financí Babiše. Lidské pokolení se bude znovu mísit, a nepřilne k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou, jenom dle vůle Boží, z milosrdenství Božiho rozumu. TVORSTVU budou znovu vládnout Bohové, či BOŽÍ SYNOVÉ, které nyní toužebně vyhlíží celý svět, kteří budou tvrdí jako ŽELEZO, protože Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, od nich nebude odstupovat. Bude jejich geneticky prasečí TĚLO, a jejich zvířecí DUŠI, svým Božím rozumem, trvale živit proto, aby TVORSTVO, v celosvětovém, Božím, mírovém království, energeticky, ekologicky a mravně nepotřesitelném, šlo stále energeticky správnou, mírovou cestou. Bůh, který přemnožené neposlušné TVORSTVO vede do celosvětového Božího království, jako stádo vzpurného dobytka, nemůže TVORSTVO unést tím, že svým Božím rozumem, nemůže trvale živit každého vzpurného a neposlušného. Proto musí ti, kdy nyní jsou, a kdo zůstanou hlínou v době, kdy SKÁLA DÉMONA ministra financí Babiše, PRACHY, odtáhnou v děsu, poslouchat vládnoucí Bohy, kteří rozum od Boha mít budou, ze strachu z Hospodina, jaký ještě nebyl. Daniel2/8až45až11/39, Bhag.15/15,16/1až24, Žalm1/1až14/1až5až150/6, Iz.29/11až24,31/9, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/16,27až19/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Mat.5/3,9,14,18AŽ23/7,25/40. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Další podobenství z Daniela 3/15až33, platí také pro Česko. Proto, aby se z Masarykovy univerzity nestalo hnojiště pro zákony POLE VĚDY Písma, máte povinnost zajistit, aby tři tvrdí muži, znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, se procházeli v křesťanské PECI Česka, které nechce nic slyšet o tom, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je pro pokorné a úplně poslušné jediným ZÁKONEM. Tito tři muži jsou. Odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz. V současné době je PEC, kterou je Česko, vytopena sedmkrát víc, než obvykle. Běžně je PEC vytápěna PEKELNÝM OHNĚM, ktery vychází z úst Satanů kněží, kteří melou děsivou temnotu katolického a evangelického katechismu. Nyní, v době SOUDU, je PEC Česka vytápěna sedmkrát víc než obvykle tím, že je vytápěna i krutým zmijím jedem, PEKELNÝM OHNĚM, politických, ekonomických a energetických promyšlených vychytralostí, které melou vůdci SEDMI VLÁDNOUCÍCH politických STRAN. Jedná se o těchto SEDM LVŮ, SEDM SVÍCÍ, či SEDM NETVORŮ, vůdců, či kněží SEDMI VLÁDNOUCÍCH CÍRKVÍ. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip. S docentem Pospíšilem, docentem Skálou a s docentem Hiršem, se musí v PECI Česka procházet také BOŽÍ SYN, vládnoucí BŮH Česka, nový prezidenta Česka, kterého Kristus v Písmu vyvolil jeho jménem RÁKOS. Je to odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektant Ing. Rákos vrakos@nbox.cz z Brna, dle již uvedených textů Písma. Daniel 2/7,3/15až45až11/39, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,40/29,43/26,31, Zj.1/1až22/21.

 

6.) Ekonomka Ilona Švihlíková z jaktovidi@rozhlas.cz uvedla, že geologové tvrdí, stejně jako Hospodin v Písmu, že ropný a ekonomický kolaps určitě přijde, že se zastavit nedá. Naopak DÉMONI, ekonomové, se stále radují, protože tvrdí, že auta ropu nepotřebují, protože budou jezdit na elektřinu, uvedla Švihlíková. Hospodin v Písmu uvádí, že pravda osvobodí TVORSTVO od ekonomů, od DÉMONŮ, kteří ve všem lžou, protože lžou o koncepci energetiky, kteří, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, musí prchat neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, máte povinnost zajistit, aby DÉMONI, to je ekonomové, prchali na smetiště dějin, pro strach z Hospodina, jaký ještě nebyl tím, že zajistíte, aby Česko naplnilo Písmo i písničky od Krista. Česko, jako první na SVĚTĚ má povinnost opustit falešné naděje, falešných ekonomických proroků, že budou vládnout nad neposlušným a vzpurným TVORSTVEM, místo Boha ZÁKONODÁRCE. TĚLO vládnoucí církve s moci výkonnou, kterou je TĚLO vlády KOZLA premiéra Sobotky, a TĚLO sedminásobné rodičky DUCHOVNÍHO Krista, sedmi vůdců vládnoucích církví, sedmi svící, sedmi NETVORŮ, kterými jsou 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, musí zchřadnout. Tělo vládnoucích církví není funkční, protože vládnoucí vzpurný KOZEL premiér Sobotka posta@psp.cz, odmítá cvičit dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového Božího království. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/11až25,35/10,40/8,43/26,31, Jer.1/17až15/9,19,31/27,32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žalm1/1až14/1až33/6až37/5,11,35,38,46/10,47/3,50/6,17,22,85/12,96/7,102/18,27, 1.Kor.1/27až4/20až10/11až15/33, Zj.1/1až22/21, atd. Tuční, to je bohatí vládnoucí Baalové a DÉMONI, si život svých DUŠÍ nezachovali, protože Hospodin, na neposlušné a vzpurné vládnoucí HROBAŘE sedminásobné rodičky, celosvětového Božího království, sedmi vládnoucích církví politických stran pravice a levice Česka, uvedl DUCHA závrati, který způsobuje, že neposlušní a vzpurní, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, všechno chtějí řešit sami, svým pyšným rozumem, který je však pouze geneticky prasečí, či geneticky myší. Tím vedou Bohem v Písmu vyvolené Česko do záhuby, do kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.5/4,16až19/14až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Ez.3/4,21až37/12,39/8,13, 21,29až44/28, atd. Dej Bože, ať v ADVENTU 2016, TVOU výkonnou RUKOU se stane královské kněžstvo technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti tím, že jim budeš trvalým vlastnictvím tím, že od nich, svým technickým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, již nebudeš odstupovat. Bože dej, ať královské kněžstvo, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, již nejí žvásty vládnoucího politického a náboženského dobytka, který uhynul, pro odstoupení TVÉHO rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Dej Bože, ať v PŮSTU 2017, odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, jsou NEMLUVŇÁTKY tím, že ti vzdají chválu. Bože dovol, svým rozumem, ze svého milosrdenství, aby uvedená vzpurná NEMLUVŇÁTKA šla dál, do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že začnou mlet dokonalou lásku TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Ez.3/4,21až33/17až37/12až39/8,13,21,29až44/28,31, Mat.5/3,9,14,18až21/16až23/7, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm17/13,14,33/6,37/5,11,35,38až81/4,82/5,102/18,27, Bhag.15/15,16až16/1až24. Vážený pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde Hospodin vše uvedl o vedení Českoslovenka a Česka, od samého počátku jeho založení, před 99-ti léty v roce 2017 – 99 = 2018, až dodnes, je patrné, že dobrá je jenom vůle Boží, uvedená v Písmu, a že vůle lidí, např. učeného hlupáka, lháře, pokrytce a zločince, premiéra, KOZLA Sobotky, posta@psp.cz, malachp@seznam.cz, jeho plány, jsou zlé a marné. Pane JUDr. Vagaii. V novém DNES, v březnu 2017, máte povinnost naplnit Písmo o DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, mletím textů o příchodu jediného Boha SVĚTA, do jím v Písmu vyvoleného Česka, v roce 99 -ti let Česka, v roce 2017. 2017 – 99 = 1918. Česko, pro pochopení SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka v roce 2017, již nepotřebuje žádné podobenství, protože Hospodin, z milosrdenství svého rozumu, o Česku, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vládnoucích neposlušných a vzpurných NETVORŮ Česka, již mluví, z milosrdenstí svého rozumu, přímo. Československo, v devětadevadesáti létech, 1918 + 99 = 2017, se již nebude nazývat ani ABRAM, ani ABRAHAM, ale Česko. Přímluvcem je nyní SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní nyní budou odpouštět HŘÍCHY, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, vzpurným a neposlušným, úplně bezmocným křesťanským a ateistickým sviním. Křesťanská NEBESA děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a promyšlených ekonomických vychytralostí, DÉMONA, ministra financí Babiše, zaniknou v Česku s velikým rachotem. Všichni, kdo nyní dychtivě očekávají DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, jeho nové nebe a novou zemi, na které přebývá Boží spravedlnost, daleko vyšší, než byla v době POUŠTĚ 40-ti let socialistické Boží spravedlnosti, mají povinnost žít svatě a zbožně, dle dokonalé lásky Božích příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista, pro neposlušné, to je pro mrtvé militaristické, imperialistické křesťanské svině, je bohužel tmou. Česko je Bohem určeno za OTCE ZAKLADATELE hlučícího davu pronárodů, za BOŽÍHO SYNA, za BOŽÍ LID, pokorný, úplně poslušný, a novému Bohu vděčný za své vyvolení, pomocí SMLOUVY s Hospodinem, NOVÉ a VĚČNÉ. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES slíbil, že až bude vyvýšený SOUDEM vzpurných a neposlušných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC proto, aby ho v Česku znali úplně všichni, od nejmenšího bezdomovce Blažka z Říček, až po drzého DÉMONA, po miliardáře, ministra financí Babiše, učiní Česko LVEM, který shltne úlovek, kterým jsou všechny státy SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pane JUDr. Vagaii podatelna@ksz.brn.justice.cz. Máte povinnost Česko převelice rozmnožit tak, aby neprodleně, v novém DNES naplnění Písma, před Velikonocemi 2017, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý DNE PÁNĚ 11.4.2017, bylo všem pokorným a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista jasné, že DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, a tím na celý SVĚT, má povinnost realizovat především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích zákonů. Jan1/1,5/34,38,43až8/42,58,10/34,12/43až14/25až15/5,15,25,20/23, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38až96/7,102/18,27,107/10,18,27,43až132/3,5, 1.Moj.17/1až5, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jer.1/17,23/29/32,31/27,32,33/19až51/58, Ám.3/7,5/25, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, Bhag.15/15, atd.

 

7.) Kapitola 224 - 7 stran. Trestní oznámení osobně podané JUDr. Radvanové z MSZ v Brně, Polní 4 podatelna@osz.brnm.justice.cz, nadřízenému úřadu MSZ, JUDr. Vagai z KSZ v Brně, Mozartova 18/3 podatelna@ksz.brn.justice.cz, na psychiatra ředitele MUDr. Radimského, sekretariat@pnbrno.cz, na emeritní ředitelku MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, na ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, atd., za to, že ze mně, již cca 18 let, i nyní, dělají blázna kvůli tomu, že opisuji texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými slovy, než je káží Satani kněží všech světových církví. Bydlím v Říčkách 42, 66483 Domašov, telefon 546 441 154. Dle sekretářky MUDr. Radimského, Suchomelové, MUDr. Radimský odmítá napsat potvrzení o tom, že nejsem blázen z toho důvodů, že mou dokumentaci má psychiatrie v Bohunicích. Potvrzení má proto vydat MUDr. Kašpárek, nebo MUDr. Češková. Tento text předaný 1.3.2017, doplňuje podání osobně předané na podatelnách dne 9.2.2017, které má na MSZ v Brně č.j. 7 ZN 2014/2017, dále text kapitoly 222 - 48 stran, zaslaný elektronicky 8.2.2017, a text kapitoly 223 – 52 stran, zaslaný elektronicky v pátek 24.2.2017. CENTRUM.CZ mně protiprávně ničí údaje mé elektronické pošty, a někdy znemožňuje odeslání hromadné pošty. Odeslat kapitolu 253 -52 stran, opakovaně, dne 26.2.2017, na 3 x 60 adres, se již nepodařilo, pro zablokování odesílané pošty. Mou dokumentaci v Bohunicích zapsal MUDr. Radimský cca před 18-ti léty. Pomoc žádného psychiatra k tomu, abych mluvil pravdu o Bohu, a pravdu o lžích DUCHEM CHUDÝCH odborníků na energetiku, o jejich nesmyslných energetických koncepcích, jsem nikdy nepotřeboval. MUDr. Češková, kvůli pravdě o tom, že Bůh z vědců, z učitelů a politiků, učinil učené hlupáky, odstoupením svého Božího rozumu, v PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH nebes, mě v roce 2006 v Lidových novinách pošpinila tím, že mě nazvala bláznem nesvéprávným. Navštívil jsem ji a žádal, ať napíše důvody, proč mě má za blázna nesvéprávného. Mudr. Češková mou žádost odmítla, a argumentovala tím, že mě vyhrožovala, že když neodejdu z její kanceláře, že mě nechá vyhodit. Mou žalobu na MUDr. Čečkovou, a novináře Lidových novin, po dvou hodinách hovoru, smetl ze stolu předseda KS v Brně, JUDr. Pořízek podatelna@ ksoud.brn.justice.cz tím, že prohlásil Boží zákony o koncepci energetiky Česka a SVĚTA za nesmysl, a sebe tím prohlásil za moudrého a spravedlivého. Po osmnácti letech mého bláznovství, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné koncepci energetiky, kterou je odpočinutí veškerého TVORSTVA od nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby a nesmyslných válek, Bůh v Písmu říká, že psychiatři mají povinnost mě propustit. Propustí mě, když se konečně uvidí v zrcadle SLOV NOVÝCH NEBES jako svině, které místo STVOŘITELI slouží TVORSTVU. Lidé dělají to, co se Bohu líbí. Novému Bohu se bude líbit, když ve středu 1.3.2017, od psychiatrů v Bohunicích dostanu písemné potvrzení o tom, že mluvení pravdy o Bohu, a o správné koncepci energetiky, zapsané ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mě umožňuje řídit auto, o což žádám opakovaně, nyní MUDr. Kašpárka. JUDr. Radvanová z MSZ lže, když tvrdí, že nemá povinnost studovat texty Písma o tom, že MUDr. Češková je blázen z toho důvodu, že stále chce sloužit TVORSTVU, místo STVOŘITELI. Každý má povinnost spasit svoje TĚLO a DUŠI tím, že před Bohem, takovým, jaký skutečně v Písmu je, poklekne ve strachu, jaký ještě nebyl, kvůli úplnému zničení zlých vzpurných a neposlušných, i JUDr. Radvanové. Dvě strany tohoto textu, v menším typu písma, byly osobně předány 1.3.2017 na podatelny KSZ, MSZ, MUDr. Radimskému v Černovicích, předsedovi MS v Brně JUDr. Sýsovi podatelna@msoud.brn.justice.cz, infocentrum@msoud.brn.justice.cz, vůdci Policie Brno STŘEDU mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, MF DNES v Brně paní Horákové idnes@idnes.cz, sefredaktor@idnes.cz, hotline@idnes.cz, foto@idnes.cz, Masarykově univerzitě rektoru Bekovi rektor@muni.cz, řediteli ČRo v Brně Ostrému jaromir.ostry @rozhlas.cz, panu Havlíčkovi z Domašova, který pracuje jako vrátný blízko KSZ v Brně, bylo předáno 22.3.2017 prap. Šrámkovi bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Předsedu MS v Brně JUDr. Sýse jsem požádal o přijetí. Všechny oslovené jsem písemně požádal, aby DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka nezdržovali. Odstoupení rozumu Boha, v DUCHU PLNOSTI VEŠKERÉHO Písma, vše na SVĚTĚ zhoršuje. DUCHEM CHUDÝ TECHNICKÝ LŽI LID dělá úplně chybné energetické koncepce, pro neznalost Boží energetické koncepce. Rektora Beka jsem požádal, aby pacifikoval hlavního psychiatra LFMU MUDr. Kašpárka. Bůh v Písmu slíbil, že se nad Českem smiluje, když mně napíše písemné potvrzení, že moje DUŠEVNÍ ZDRAVÍ je v pořádku, a že proto smím řídit auto. Dále aby pacifikoval DUCHEM CHUDÉ religionisty MU. DUCHEM CHUDÝM religionistům MU patří celosvětové, mírové Boží království. Jako živí, úplně poslušní, mají povinnost neprodleně kázat RADOSTNOU ZVĚST o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, v novoluní MĚSÍCE v dubnu 2017. Bůh ZÁKONODÁRCE slíbil, že pomocí zákonů POLE VĚDY Písma, nastolí daleko vyšší spravedlnost, než byla v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti. Mat.5/1,3,9,14,18,23/7,25/40, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ezech.3/4,21až39/8,13,21,29, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Ám.3/7,5/25až8/2,11, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9,12/28, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,102/18,27,96/7,150/6, atd. Z milosrdenství Božího rozumu jsem mluvil také s MUDr. Radimským. Opakovaně mu sděluji, že stále dělám skutky, které přivádí víru v jediného Boha SVĚTA k dokonalosti celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Krista ZÁKONODÁRCE, v novém DNES naplnění veškerého Písma. Bůh se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až těmito texty SOUDU neposlušných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží a psychiatrů, najde pokorné, a úplně poslušné BOHY, BOŽÍ SYNY, stejně mocné jako nový Hospodin, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO. Žid.4/7,12/28, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16,43/26,31, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Žid.4/7až12/28, Řím.1/18až3/6až8/19až11/32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan1/1až10/34,15/25, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. Stále se divím nevěře MUDr. Radimského, když ví, že Bůh nikoho vzpurného a neposlušného, to je mrtvého, nenechá bez trestu, což mu zvěstuji opakovaně. Neposlušní jsou Bohem prokletí, jsou jako mrtví dání do klatby, pro svou neposlušnost jsou strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, a je nutno si přát, ať je Bůh zabije, potrestá, či neprodleně pošle do říše ticha, to je na smetiště dějin, protože STÁTNÍ SPRÁVA musí být úplně nová, útlá. Požadavek na zabití např. MUDr. Radimského není trestným činem. Zločinem je učinit vzpurné TVORSTVO strojem na výrobu dětí, přemnožit se, a chránit své teritorium svými Bohy, vojenskými kaplany a zbraněmi, před TVORSTVEM ostatních přemnožených států. Zločinem jsou lži o koncepci energetiky. Gal.1/7,3/20,6/7, Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Eze.3/4,21až28/9až33/17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalm1/1až33/6až37/5,11,35,38až115/17až150/6, atd. DUCHEM CHUDÝ učený hlupák MUDr. Radimský se přesto k novému Bohu stále nevrátil. Jer.1/17až3/14až31/27,32až51/58, atd. Pravil, že jako DUCHEM CHUDÝ, to je nekompetentní, nedokáže posoudit, zda mohu řídit auto, či nikoli. Pravil, že mám shromáždit k SOUDU jiného psychiatra, protože on chce stále vládnout nad lidmi, a nad novým Hospodinem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Mich.2/3,4,10až4/12až5/9, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Iz.29/11až24až33/22,44/5,8,45/7až66/24, atd. Chce abych se obrátil na posudkového, DUCHEM CHUDÉHO psychiatra, z KRAJSKÉHO SOUDU v Brně ksoud@ksoud.brn.justice.cz, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, na oddělení paní Štejnerové, tel. 546 511 431. Vyžaduje, aby posouzení o mé DUŠEVNÍ SVĚŽESTI napsal on, pomocí svého pyšného zvířecího EGA, svého pyšného zvířecího JÁ. PLAMEN OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES v Brně, však již šlehá nejméně 18 let. Přesto vzpurné a neposlušné křoví psychiatrů, kteří se přemnožili, kvůli křesťanské militaristické spravedlnosti CHARITY a ALMUŽNY, stále není spáleno, proboha proč? Proč chce chamtivý psychiatr MUDr. Radimský stále být odstrašujícím příkladem, NETVOREM, který jako neposlušný, vzpurný a drzý, zanikne navěky? Dle písniček, nechce trestajícího Boha ZÁKONODÁRCE v Písmu hledat, a být bezmocný, a tak ho ani nenajde. Vůle Boží je, aby DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista pro Česko byl při úplňku MĚSÍCE, v neděli 12.3.2017. Pro celý SVĚT při úplňku MĚSÍCE v úterý 11.4.2017. Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38,81/4,96/7,102/18,27,132/5,8až150/6, Ezech.3/4,21až28/9,16,19,39/8,13,21,29, Jer.1/17,23/12,15,21,29,32,31/27,32,51/58, Iz.29/11až24až57/10,16,20až65/15až66/24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Žid.4/7,6/3,6,8/10,9/28,10/26až37,12/28,13/17, Kol.3/5, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,9,16, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Sír.5/5až43/26,31, atd.

 

8.) DUCHEM CHUDÝ NETVOR MUDr. Radimský nechápe, že jako neposlušný, je stále hlavní příčinou veškerého zla na SVĚTĚ, protože ovoce jeho úmyslů, jeho zvířecího JÁ, jeho zvířecího EGA, je zlé. Jeho úmysly jsou zřejmé. Chce vládnout nad lidmi, místo Hospodina, pomocí Bohů lidí, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ. Protože mně nechce napsat potvrzení, že moje DUŠEVNÍ ZDRAVÍ mně umožňuje řídit auto, v Česku stále nevládne nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dokonalou láskou svých PŘÍKAZŮ, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma o energetice, ale DUCHEM CHUDÝ NETVOR, ZUBATÝ KOZEL, premiér Sobotka, svými nesmyslnými žvásty o energetice. Jeho poslední žvást o tom, že Česko energeticky zachrání a spasí dostavba DUKOVAN v roce 2035, musí být pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ technické SYNY z VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, naprostým technickým nesmyslem, zločinem. Protože MUDr. Radimský nedokáže mluvit pravdu o mně, a o Bohu VŠEMOHOUCÍM, ZÁKONODÁRCI, ZUBATÝ KOZEL, premiér Sobotka, nedokáže mluvit pravdu o koncepci energetiky. Bože, co mám ještě udělat, a neudělal jsem? Proč nechceš vrátit svůj Boží rozum neposlušným, to je mrtvým a vzpurným sviním, jejichž zvířeci DUCH, bez TVÉHO DUCHA, zemdlel? Všichni DUCHEM CHUDÍ, to je vzpurní a neposlušní, mrtví, bez TVÉHO rozumu již zemdleli, proto se v Česku můžeš smilovat nade všemi pohany. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,21/5,29/11,24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Dle Písma a písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Hospodin všechno v Česku a na SVĚTĚ změní, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když absolutní ABSURDISTÁN lidského myšlení se změní. Stane se tak, když psychiatři MUDr. Radimský, MUDr. Kašpárek a MUDr. Češková přestanou být nepotřebným KŘOVÍM, pochopí texty Písma o své bezmoci, svého pyšného zvířecího JÁ, svého zvířecího EGA, a začnou se modlit k novému Hospodinu, k SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států SVĚTA, který má nad nimi naprostou převahu, dle všech platných textů Písma. Modlitba OTČENÁŠ, o tom, že má přijít celosvětové, mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, pomocí Boží vůle, která v novém DNES naplnění veškerých SLOV NOVÝCH NEBES, má být stejná, jak ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, tak na NOVÉ ZEMI, Mat.5/3,9,14,18až6/9až23/7, Žid.4/8,6/3,6až8/10až12/28, Žalm33/6až102/18,27, Zj.1/1až22/21, z úst pokorných, úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, musí zaznít až po MODLITBĚ, ve které Hospodin proklíná, zatracuje a usmrcuje, všechny vzpurné, neposlušné a drzé křesťanské a ateistické svině, které si uváděné slovo Boží o tom, že kvůli neposlušným a vzpurným, se celá země v základech hroutí, neberou k srdci, viz další text. Mat.5/3,9,14,18až6/9až23/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Jud.12, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,102/18,27,107/10,18,27,43,132/5,8až150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.5/4,16,21/5,29/11,24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Následující texty Písma ještě byly součástí dvou stran, předaných dne 1.3.2017. Vážená JUDr. Radvanová podatelna@osz.brnm.justice.cz, a JUDr. Vagai podatelna@ ksz.brn.justice.cz. Česko je v Písmu Bohem vyvolené k tomu, aby bylo BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM, který má povinnost přivést víru v jediného Boha SVĚTA k dokonalosti celosvětového Božího království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a to dobrovolně a neprodleně tím, že jako pokorné a úplně poslušné všechnu svou starost o Česko, o jeho lid, o jeho bezpečnost, atd., vloží na rozum Hospodina. Nebude Vám činít potíže se k Bohu vrátit neprodleně, když uvěříte textům Písma o tom, že Boží rozum je pouze Boží milostí, a že jediný Bůh SVĚTA boří vše, co na SVĚTĚ zasadil částečkou svého DUCHA, který má křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, imperialismus, militarismus, socialismus, fašismus, feudalismus, atd., odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Vyčkává, chce se nad pokornými a úplně poslušnými služebníky DUCHOVNÍHO Krista slitovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Slituje se, až po vykonání SOUDNÉHO DNE. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78. Aby Bůh mohl realizovat svoje sliby uvedené v Písmu, máte povinnost, v SOUDNÉM DNI, trestně stíhat tři psychiatry v Brně MUDr. Radimského, MUDr. Češkovou a MUDr. Kašpárka, pokud mě nenapíši písemné potvrzení o tom, že moje DUŠEVNÍ ZDRAVÍ je dobré, a že proto mohu řídit auto. Dále máte povinnost, v SOUDNÉM DNI neposlušných a vzpurných, trestně stíhat bývalého předsedu KS v Brně, JUDr. Pořízka a stávajícího předsedu MS v Brně Sýse, pokud nedostanu písemné potvrzení o tom, že v Lidových novinách v Brně mohu zveřejnit článek o tom, že moje DUŠEVNÍ ZDRAVÍ je dobré, a že všichni lidé v Česku, kteří odmítli se k jedinému Bohu SVĚTA neprodleně vrátit, jako DUCHEM CHUDÍ, jsou pouze učenými hlupáky, pro odstoupení rozumu Hospodina DUCHEM PLNOSTI VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Máte povinnost v SOUDNÉM DNI trestně stihat novináře Lidových novin v Brně v případě, že i nyní odmítnou zveřejnit krátký článek o tom, že MUDr. Češková se mýlila, když se snažila oddálit DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina do Česka tvrzením, že jsem nesvéprávný blázen. Bláznem je každý, kdo slouží TVORSTVU, místo STVOŘITELI. Bůh se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až muslimové v Sýrii uvidí a pochopí, že Bůh, v SOUDNÉM DNI, soudí ovoce úmyslů Satanů kněží, vedených kardinálem Dukou do kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu, který na neposlušné a vzpurné určitě přijde, který se zastavit nedá. Hospodin totiž bdí nad zlem, pomocí úmyslů vládnoucích politiků pravice a levice, a Satanů kněží. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Sír.5/5až43/26,31, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,63. Jak jsem zjistil, redakce Lidových novin v Brně již zanikla. DUCHEM CHUDÍ redaktoři Lidových novin v Brně bránili svá koryta tím, že mě v roce 2006, v Lidových novinách špinili za to, že šířím semeno SLOVA BOŽÍHO, místo pozemských Otců Satanů kněží, kteří o Bohu, který o sobě všechno uvedl ve své SLÁVĚ, kterou je Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán a SLOVO DOGONŮ z Mali, která se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, stále nemají ani ponětí. Korytáři, křesťanské, či ateistické svině z Lidových novin z Brna, měli strach o svá koryta, a stejně o ně přišli. Smyslem PŮSTU v roce 2017 je, postít se od všech nepotřebných, vzpurných a drzých korytářů, obnovením vztahu z DUCHOVNÍM Kristem, který o úplném zničení všech nepotřebných, drzých a zlých korytářů, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vše uvedl. Iz.57/10,20,58/4, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, Sír.5/5,7/16až42/19,24,43/26,31, atd. Smysl života bude nový, až se Česko a TVORSTVO zbaví např. drzých korytářů z TWR, Proglasu a MAJÁKU ze Vsetína, drzých Satanů Kolegara a Hurty. majak.vsetin@gmail.com, twr@twr.cz, info@metroolomouc.cz, pepa.horsky@gmail.com, info@majakvsetin.cz. Ovoce jejich úmyslů je zlé. Proto se vidí v ZRCADLE SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jako svině. Jób37/18,40/8,14, 2.Petr.2/21. Jejich úmysly jsou jasné. Jer.1/17až6/19až31/27,32, atd. Tyto prasata chtějí, aby nad lidmi, místo Hospodina SOUDCE a ZÁKONODÁRCE vládli boháči, vojenští kaplani a zbraně. Iz.29/11až24,33/22, Oz.2/18až14/3, Kaz.3/18 až8/8. Chtějí zničit ZEMI horečným zbrojením, válkami křesťanů s muslimy o území s fosilními palivy, nesmyslnou výrobou, dopravou, výstavbou a spotřebou, což se křesťanskému lži lidu líbí. Budou úplně zničení, až modlitbou úplně poslušných, bude jejich proklínání. Iz.57/10,16,20,65/15, Žalm33/6až102/18,27, Jer.1/17,5/13,31.

 

9.) DUCHEM CHUDÉ vládnoucí mediální hlupáky nelze brát vážně. Pro odstoupení rozumu Boha v PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nemají než dech svého zvířecího chřípí, svého pyšného JÁ, svého EGA. Na Hospodina spoléhat lze. Slíbil, že úplně zničí všechny vzpurné a neposlušné, odstoupením svého Božího rozumu, čímž z nich učiní MRTVÉ, což činí stále. Pomoc od Hospodina přišla, z milosrdenství jeho rozumu, Písmo nyní upřesňuje horoskopem v Rovnosti. V Písmu i v horoskopu v Rovnosti upřesňuje, že drzí Satani kněží Kolegar, Hurta a jejich křesťanská ŽENA STATEČNÁ Př.31/10, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Endlicherová z TWR z Proglasu jsou na jaře 2017, pouze NESMRTELNÍ CHROUSTI. majak.vsetin@gmail.com, twr@twr.cz, info@metroolomouc.cz, pepa.horsky@gmail.com, info@majakvsetin.cz. Hospodin tím doplňuje text Písma, kde píše o broucích, o drzých Satanech kněžích, jako o CHROUSTECH. Nahum1/4,9až3/15, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Jan1/1až8/42až15/25, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Iz.2/22,29/11až24až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27,132/5,8, Kaz.3/18až8/8až9/10, Ageus1/9až2/18, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Nahum1/4,9až3/15,16, atd. Proč má Bůh drzé Satany kněze z TWR, Proglasu, KU a MU, za BROUKY, ze NESMRTELNÉ CHROUSTY, Nahum1/4,9až3/15,16,19, objaňuje pomocí toho, že BERANI z KSČM mají nyní ve znaku TŘEŠNĚ. Brouci se mají vykuklit a odlétnout a nevíš kam se podějí. Vidění DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka ukazuje k určitému času, a to k novému DNES naplnění Písma při DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, při úplňku MĚSÍCE, nyní v březnu, v neděli 12.3.2017, což se nepodařilo, nebo až dubnu, k úterý 9.4.2017, tři dny před křesťanským VELKÝM PÁTKEM. Lidé se namáhají, národy se lopotí, pro nic, za nic, a pozře to oheň SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, během tří dnů, od ÚPLŇKU MĚSÍCE, v úterý 9.4.2017, do VELKÉHO PÁTKU 12.4.2017. Běda NESMRTELNÝM CHROUSTŮM, drzým Satanům kněžím z Proglasu, z TWR, a docentům, učeným hlupákům, z KU a MU, kteří stále pokládají za STROMY SPRAVEDLNOSTI komunisty z KSČM. Z jara, v PRAVÉ POLEDNE, v březnu 2017, se Satani kněží všech ekumenických církví rojí jako NESMRTELNÍ CHROUSTI vždy kvůli tomu, aby v době křesťanského VELIKONOČNÍHO PŮSTU, děsivou temnotou svých protikladných žvástů, na komunistických STROMECH SPRAVEDLNOSTI, na komunistických TŘEŠNÍCH, ožrali všechny listy proto, aby soudruzi z KSČM měli málo svého komunistického ovoce, to je třešní. Místo odpočinutí, Boží majetkovou rovinu celosvětového Božího království, neposlušní a vzpurní NETVOŘI, zase nechtějí. Dočasně si Česko přivlastnili, protože drzým křesťanským sviním, sloužícím bohatým bankéřům, Baalům a DÉMONŮM, a jejich Bohům, mrtvým Satanům kněžím, vojenským kaplanům, Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdy nepanoval. Jan2/19,5/34,38,43,8/42,10/34,12/43,15/25, Abakuk2/2,6,13,19, Nahum1/4,9až3/15,16,19, Oz.2/18,5/15až14/3, 2.Petr.21až3/16, Iz.29/11až24,33/22až48/5až11až57/10,16,20,58/4,59/10,61/3,63/14,18,65/15,66/24, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28až20/12až31/10, atd. Nový Hospodin, však již žádné komunistické STROMY SPRAVEDLNOSTI z KSČM nepotřebuje, protože svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, si dokáže nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti. Iz.29/11až24,61/3,7,9,63/14, 18,65/15,66/24, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27,132/5,8, Jer.1/17až31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, a dle Písma. V Česku, v březnu 2017, přistává JABLOŇOVÝ LIST, ze STROMU POZNÁNÍ zlých a dobrých Bohů. Buď rád každý, kdo je pokorným a úplně poslušným BOHEM, BOŽÍM SYNEM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, že se všechno moudře střídá, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, že těm, kdo rozumnost, či rukodělnou dovednost od Boha mají, láskou k jedinému Bohu SVĚTA, jihnou oči. Vždyť levicová spravedlnost LÉVIJCŮ, to je komunistických BERANŮ, a komunistických OVCÍ, nebyla z rozumu lidského, z pyšného JÁ, pyšného lidského zvířecího EGA, ale byla z rozumu Božího, z Božího milosrdenství. Zlí Bohové jsou všichni, kdo pomocí BROUKŮ, NESMRTELNÝCH CHROUSTŮ, Satanů kněží z TWR a Proglasu majak.vsetin@gmail.com, info@metroolomouc.cz, twr@ twr.cz, pepa.horsky@gmail.com, info@majakvsetin.cz, z Karlovy univerzity a z Masarykovy univerzity, a jejich Bohů, politiků PRAVICE a LEVICE, ZBROJAŘŮ, OBCHODNÍKŮ, a GENERÁLŮ, válčí proti jedinému Bohu SVĚTA tím, že Boží SLOVO, o nastolení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, drze stále obrací v pravý opak. Kaz.3/18až8/8,9/10, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Sír.5/5až43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Nahum1/4,9,3/15,16,19, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4až16, Gal.1/7,3/20,6/7, Abakuk2/2,6,13,19, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jan1/1až5/34,38,43,8/42,10/34,12/43,15/25, K.M.7/16, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, 4.Moj.18/23až23/19,24, atd. Drzí Satani kněží z KU, z MU, a Kolegar, Hurta a jejich křesťanská ŽENA STATEČNÁ Př.31/10, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Endlicherová z TWR z Proglasu twr@twr.cz, radio@proglas.cz, pro své lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, jsou pouze NESMRTELNÍ CHROUSTI. Chamtivá křesťanská ŽENA STATEČNÁ, drzá svině Endlicherová, DNE PÁNĚ 24.9.2016, se zase radovala jako malé dítě, když pochopila, že jediný Bůh SVĚTA, stále ještě nikomu nežehná ze svého CHRÁMU, svého nového TĚLA, ze SLOV VINNÉ RÉVY Bible, FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKU Tóry, a OLIVY Koránu. Ageus2/18, atd. Hospodin bude Česku a SVĚTU žehnat, ze slov nových, vysokých nebes, pomocí nových mravů, až mnoho pokorných a úplně poslušných Bohů, či BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO pochopí, že Bible, Bhagavadgíta, Tóra, a Korán, je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že se v Boží slávě, vzájemně doplňuje a upřesňuje tak, že nový Hospodin je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, celého SVĚTA, všech států SVĚTA. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až42/19,24,43/26,31,50/28,51/19, Ageus2/18, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.29/11až24až33/22až66/24, 2.Kor.10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kol.3/5, atd. Křesťanská ŽENA STATEČNÁ Př.31/10, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Endlicherová z TWR z Proglasu twr@twr.cz, radio@proglas.cz, se tak radovala ze své vlády nad vzpurnými a neposlušnými křesťanskými mrtvými hlupáky, až si na křesťanské Vánoce 2016, ve vzedmutém moři křesťanských sviní, mletím protikladných křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, znovu porodila svou mladou křesťankou modlářskou svůru, která pase místo pracujícího lidu celého SVĚTA, pouze křesťanské Baaly, DÉMONY, jejich Bohy, Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, a ostatní křesťanské hlupáky. Kaz.3/18,8/8až12/3, Oz.2/18až14/3, 2.Kor.10/4,13/5,8, Ezech.3/4,21až16/46až23/4až37až28/9až33/17až44/28, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, K.M.1/4až7/12až12/10,17,27až19/6, Jan1/1,8/42až12/43,15/25