Kapitola 221 - 48 stran.

27.01.2017 17:17

Kapitola 221 - 48 stran. Trestní oznámení na čtyři psychiatry z Brna, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a MUDr. Svobodové andrea.svob @seznam.cz, kteří ze mě dělali a dělají, již 18-náct let, blázna, či dokonce, v Lidových novinách blázna nesvéprávného, což uvedla MUDr. Češková v roce 2006. Trestní oznámení je podáváno JUDr. Dosedlovi z MSZ v Brně, Polní 4 posta@osz.brnm.justice.cz, a nadřízenému úřadu MSZ, Mgr. Suchomelovi z KSZ v Brně, Mozartova 18/3 podatelna@ksz.brn.justice.cz. Právníkům JUDr. Dosedlovi a Mgr. Suchomelovi je trestní oznámení adresováno z důvodu, že jsem s nimi jednal osobně, dříve i nyní. Důvod, proč orgány činné v trestním řízení z Brna, musí tvrdě pohnat k odpovědnosti a dospělosti, především tři vládnoucí psychiatry v Brně, jsem uvedl v MSZ v Brně JUDr. Dosedlovi. Panu JUDr. Dosedlovi jsem uvedl důvody, proč požaduji, aby především můj psychiatr, ředitel MUDr. Radimský, mně napsal potvrzení, že moje mírumilovné bludy mně umožňují řídit auto. Hospodin neúnavně shromažďuje další služebníky, jejichž podílem je ŽIVOT VĚČNÝ, Žalm17/14,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27, mými skutky, přivádějícími víru v Boha k dokonalosti. Jak.1/22,2/9,22, Jer.1/17. Z milosrdenství Božího rozumu, snad Bůh učiní zázrak v ČRo Brno, v hlavě ředitele Ostrého jaromir.ostry@ rozhlas.cz, a pana Veselého josef.vesely@rozhlas.cz. Učiní RANNÍ SVATEBNÍ Boží SCHOW, v němž dovolí změnu tím, že umožní protrhnout panenskou blánu, NEVĚSTĚ, ŽENĚ STATEČNÉ, KRÁLOVNĚ MÍRU, Zj.19/7. Porodí BOŽÍ SYNY, které vyhlíží všechno tvorstvo, vědce hirs.j @fce.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, Iz.57/16,66/8, Zach.1/4až13/4.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 1. Česká bible kapitola 221. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro pokorné a úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16až20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.42/24.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Na facebook jsem napsal. Cesta s bílými prapory z Berlína do Aleppa, je nesmyslem. Křesťanství a islám, pro částečku DUCHA SVATÉHO, jsou příčinou válek. Smysl má přijít s bílými prapory na náměstí Svobody do Brna a požadovat, aby Policie ČR mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, nezrušila SOUD elity. Bůh v křesťanství je zločincem. V pravdě PLNOSTI SLOVA je Spasitelem poslušných. Jób40/8, Řím.1/18až2/2až11/32, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Bůh, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v době, kdy v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz.29/11až24až47/14až66/24, 1.Kor.1/27,10/11, 15/33, Př.1/7,14,8/13,17,31/10, odstoupením ZLATA SVĚTLA SVĚTA svého Božího rozumu, povstal proti všem náboženstvím SVĚTA, proti všem Satanům kněžím, psychiatrům, všem politikům pravice a levice, proti všem vědcům, proti pracujícímu lidu atd., protože všichni zneužívají jeho Boží rozum, a to ke své energetické záhubě. Jak jinak by mohl soudit např. vědce z VUT v Brně, ČVUT a projektanty, které svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, než odstoupením svého technického rozumu v částečce svého DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, pro Česko a SVĚT. Proto, aby donutil především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty, studovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma učinil, aby z úst drzé křesťanské Boží trojice vládnoucích Satanů, prezidentů Zemana, Putina a Trumpa, vycházel křesťanský PEKELNÝ OHEŇ horečného zbrojení a dalších válek, které Bůh určil ke zničení vyspělé civilizace, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Bůh, vyvýšený SOUDEM na ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, se do Česka a na SVĚT vrátí, až královské kněžstvo BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, přestanou sloužit vládnoucím Satanům, prezidentům Zemanovi, Putinovi a Trumpovi, a tím přestanou zneužívat ZLATO SVĚTLA SVĚTA Božího technického ROZUMU, k horečnému zbrojení, k válkám, k nesmyslnému zvyšování výroby aut, letadel, atd., což vše vede TVORSTVO do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Česko a SVĚT je v pasti, má od Boha mat. Pro nemravnost vědců, kteří odmítají odpočinout od nesmyslného ničení fosilních paliv, vědci šíří rakovinu, provozem aut. 2.Tim.2/16, 3/9, Žid.4/7,19,6/3,6až12/28, atd. Hospodin, pekelným křesťanským ohněm, který vychází, a vycházel z úst Satanů prezidentů, Obamy, Putina, Zemana, a nyní Trumpa, již zničil Sýrii, Irák, Afghánistán, atd. Kdo obviní Boha, když úplně zničí jím v Písmu vyvolené, neposlušné a vzpurné Česko? Sýrii Bůh trestá 1000 x víc než Česko proto, aby Česko soudilo všechny národy. K.M.1/4,12/10,12,17,22,27, 5.Moj.30/11,18, atd. JUDr. Dosedla z MSZ v Brně, při jednání mně doporučil, abych kvůli trestnímu stíhání čtyř psychiatrů ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@ fnbrno.cz, a MUDr. Svobodové andrea.svob@seznam.cz, napsal vše od doby, kdy jsem se stal, u MUDr. Radimského, na psychiatrii v Bohunicích bláznem proto, aby orgány v trestním řízení v Brně, byly v sedle. Vše co jsem JUDr. Dosedlovi sdělil, když Bůh dá, Jak.2/22až4/14, bude uvedeno v kapitole 222. Nový Hospodin již je BEZPOHLAVNÍ tím, že pro křesťany není ŽENICHEM, ani ŽENOU STATEČNOU, ale že je DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi. Neposlušný a vzpurný, to je mrtvý ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, je šílencem z toho důvodu, že nevěří textům Písma o tom, že se musí bát Hospodinova STŘÍBRA, kterým je NOVÁ, ŽIVÁ a VĚČNÁ MANA, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, strachem, jaký ještě nebyl. ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, se svými skutky SOUDU psychiatrů, a drzých Satanů kněží připravila, vládnout všem státům SVĚTA, jako jediný Bůh SVĚTA. Viz str.7až12. 2.) Bůh se smiluje, ZLATEM SVĚTLA SVĚTA svého technického rozumu, až např. pomatenci v ČRo v Brně, neposlušný a vzpurný ředitel Ostry jaromir.ostry@rozhlas.cz, povolí úplně poslušnému zahrádkáři Boží mírové celosvětové zahrady, dospělému redaktoru Veselému josef.vesely@rozhlas.cz, učinit v ČRo v Brně SVATEBNÍ SCHOW s DUCHEM SVATÝM tím, že porodí z LŮNA ŽENY STATEČNÉ moudrost Boží, Bohy, BOŽÍ SYNY z VUT v Brně, ČVUT a z řad projektantů, kteří budou zářit jako JITŘNÍ HVĚZDY, navěky a navždy, protože je toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, viz další text. Bohu se žádný neposlušný a vzpurný, Bohem prokletý Baal, DÉMON, či Satan, nebude beztrestně posmívat. Absolutní pravdou o Bohu je, že náboženská a politická vládnoucí elita, která např. v křesťanství, má pouze částečku DUCHA SVATÉHO, která proto nemá DUCHA PLNOSTI, která je proto DUCHEM CHUDÁ, drze kazí DOBRÉ MRAVY všeho lidu, křesťanskou spravedlností CHARITY a ALMUŽNY, např. na Domašovsku, vybíráním TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY pro čarnoprdelníky z Rajhradu rajhrad@rajhrad.charita.cz, pro jejich církevní zdravotnictví. Viz str.12až15. 3.) Úplně bezmocný nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí být Bohu vděčný za SOUD Satanů kněží, jejich nespravedlnosti CHARITY a ALMUŽNY, nespravedlnosti všech neposlušných a vzpurných křesťanských HOMO SVINÍ, SVINÍ. Protože ministr Mládek lže o koncepci energetiky, lžou všichni ministři úplně ve všem. Energetická koncepce DÉMONA, DRAKA, lháře, ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, je krutým zmijím jedem, je jedovinou dračí. Viz GRAF o energetice uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. GRAF je vypracovaný dle slov emeritního ředitele ENERGETICKÉHO ÚSTAVU VUT v Brně docenta Skály, a dle slov emeritného děkana SF ČVUT Hrdličky, a dle údajů o elektřině v Rovnosti. Čtyři hlídací psi z VUT v Brně, čtyři koni, kteří musí v Česku vyjet na nebesa SLOV NOVÝCH NEBES, odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, se stále nedokáží rozhodnout, zda se mají nechat tetovat číslem www=666, na čele, či na ruce. Rozhodnutí za ně musí učinit chovatel uvedených hlídacích psů, jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE států celého SVĚTA, ZLATEM SVĚTLA SVĚTA svého rozumu. Viz str.15až19. 4.) Absolutní pravda o Bohu, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je sdělená současně s pravdou o tom, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, který bude trvat od roku 2000, do roku 3000, v PRAVÉ POLEDNE, v lednu 2017, křesťanský a ateistický člověk, tak jak je, neposlušný a vzpurný, to je mrtvý, pro odstoupení Božího rozumu v PLNOSTI DUCHA, nedokáže rozlišit PRAVDU a LEŽ. DEFINITIVNÍ KONEC, utrum, mají všechny výklady Písma katolické, či evangelické, protože jak katolíci, tak evangelíci, rychlokvašky, nemají o PLNOSTI DUCHA SVATÉHO, který je pouze v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ani ponětí. Celé společenské hemžení všech filozofů, učitelů, lékařů, religionistů, techniků, politologů, sociologů, právníků, politiků pravice a levice, kněží, psychiatrů, bankéřů, zbrojařů, atd., jsou lži. Dej Bože, svým Božím rozumem, ať všichni pochopí, že by stačilo, aby Putin zavřel kohoutky plynu pro celé EU na dva měsíce, aby se prokazatelně potvrdily texty Písma o tom, že by v Česku nebylo ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14,57/10,16,20. Prezident Trump tím, že přísahal na Bibli, přísahal pouze na BAALŮV SLOUP, kterým je kříž Krista UKŘIŽOVANÉHO. Úplně zničit Baala prezidenta Trumpa, DÉMONA Zemana, a Baala Putina, kteří jsou křovím, kterým zarostla celá země, má povinnost učinit Česko, a to neprodleně, při úplňku MĚSÍCE v sobotu 11.2.2017. Viz str.19až22. 5.) Bůh OTEC, je OTCEM všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA. Bůh se smiluje, nad úplně poslušnými služebníky Boha OTCE všech náboženství, až úplně zničí křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ, např. MRZKOU ŽENU OHOLIBU Hodecovou z twr@twr.cz, a její Bohy z KAM Bogdana Lacha. blach@kam.cz. Psychiatři dělají blázny z odpůrců nemravného imperialistického režimu, a z chudáků, z nezaměstnaných bezdomovců, kteří mají málo SKÁLY DÉMONA, ministra financí Babiše, kterou jsou PRACHY. Spravedlnost CHARITY a ALMUŽNY je bláznovstvím tím, že stojí proti spravedlnosti Boží, opakovaně uváděné. Konec uvedených psychiatrů, a konec drzých Satanů kněží, bude taková, jako jejich skutky. Viz str.22až25. 6.) Proč Bože vzpurné a neposlušné Česko ještě biješ? Hlava KOZLA, DÉMONA prezidenta Zemana, a KOZLA Baala premiéra Sobotky, je celá chorá, kvůli odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA V PLNOSTI Písma, o koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, od vzpurných a neposlušných. Když

 

uvedení psychiatři, a komise právníků z Černovic, budou donucení mě písemně potvrdit, že nejsem blázen, Hospodin slíbil, že se smiluje, svým Božím rozumem, nejenom nad Českem, ale nad celým SVĚTEM. Potvrzení o tom, že nejsem blázen, potřebují ze soukromých důvodů. LÉKAŘ Hospodin, přichází podruhé, nyní v NOVÉ MANĚ SLOV NOVÝCH NEBES proto, aby úplně zničil křesťanskou ŽENU STATEČNOU, která je v křesťanské, a jiné MANĚ, v částečce DUCHA SVATÉHO, prostitutkou, MRZKOU ŽENOU, OHOLOU, či ČARODĚJNICÍ. STARÁ MANA např. děsivé temnoty katolického katechismu, je k energetické SMRTI každého neposlušného křesťana, žida, muslima, či hinduisty, atd. Tolerovat v Česku křesťanské, či ateistické zlo drzých psychiatrů, a Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, již nelze, protože je to HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Božím domem, na Říčkách 42 jsme tím, že máme doma, u Boha, obrazy, které objasňují narození se nového Krista, z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, z JERUZALÉMSKÉ poběhlice, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, v novém DNES naplnění Písma, v lednu a v únoru 2017. Viz str.25až28. 7.) PLODEM LŮNA uvedené ŽENY STATEČNÉ, NOVÉ, JERUZALÉMSKÉ, křesťanské a židovské, Iz.66/10, Př.1/7,14až31/10, atd., je nyní DUCHOVNÍ KRISTUS, který je zobrazen na obraze, který jsme také nově koupili. Nový Hospodin, pokorným a úplně poslušným, kteří nového Boha vidí v NOVÉ a VĚČNÉ MANĚ SLOV NOVÝCH NEBES, se již nikdy nenarodí jako KLUK. Kdo vidí Boha jako kluka, má smrtelný hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Političtí alfa samci, prezidenti Putin, Trump a Zeman, se již spojili proto, aby v jedinou hodinu, či v jediný den, byli zničení HANOPISEM Božího SOUDU, ve kterém se vidí jako v zrcadle, jako HOMO SVINĚ, SVINĚ, jako váleční zločinci, jako vrazi Hospodina. DUCHOVNÍ Kristus, který dle Písma a písniček, je nyní Sluncem, Měsícem, Hvězdami i Časem, se motá kolem Česka. Česko nyní sklidí buď BOŽÍ SLÁVU, nebo v případě další neposlušnosti Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, úplný zánik. Až MANA NOVÝCH NEBES bude čtena ve školství a v médiích, Policie ČR z Rosic a z Brna, nebude muset nikoho vyšetřovat, protože TĚLO STARÉ ŽENY STATEČNÉ, staré církve, staré STÁTNÍ SPRÁVY politických stran pravice a levice, nikdo nenajde. Dle jednoho filmu, křesťanská Boží neposlušná trojice, Baalové a DÉMONI, váleční zločinci, prezidenti Zeman, Putin a Trump, se v zrcadle SLOV NOVÉ a VĚČNÉ MANY, vidí jako vrazi. Sice sami nikoho nevraždí, ale pomocí SPOLEČNÉHO STÁTNÍHO MĚŠCE platí vrahy zbrojaře, žoldáky, a jejich Bohy, vojenské kaplany. Vůle Boží je, aby TĚLO této zlé STÁTNÍ SPRÁVY, Policie ČR, vůbec v Česku nemusela hledat, protože je zavraždil, zničil, sám Bůh, NOVOU MANOU. V máji již Hospodin, MANOU v plnosti DUCHA, dovoluje vyhnat v háj Boží celosvětové zahrady, KOZLY z ČSSD a stejně tak BERANY z KSČM. Viz str.28až31. 8.) Úplněk MÉSÍCE na zelený ekologický čtvrtek 12.1.2017, byl pro úplné zničení kapitoly 220, kterou mně nikdo neposlal zpět, tím nejhorším úplňkem MĚSÍCE. Tato kapitola bude zveřejněna v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz, pouze v případě, že mně texty někdo zašle, z milosrdenství rozumu Božího. V lepšího člověka nelze věřit, pokud budou lidé vzpurní a neposlušní, pokud v částečce DUCHA SVATÉHO, které ma křesťanství, budou všichni totálně NEMRAVNÍ. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, když Boží SLOVO nikdo nebude číst. Ať tě Panovník Hospodin, jediný DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, usmrtí, ty neposlušná a vzpurná HOMO SVINĚ, SVINĚ, Baale kuzelkajiri@ gmail.com. Iz.63/14,18,65/15, atd. Nový Hospodin, VŠEMOHOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, své nové služebníky, již nebude nazývat vzpurnými a pyšnými HOMO SVINĚMI, SVINĚMI. Pyšného a neposlušného manažera, boháče, Baala kuzelkajiri@gmail.com, a stejně tak chamtivé modloslužebníky Baaly a DÉMONY firmy Dolfin, brno@dolfin-re.cz, které nelze přenést do BRAN Božího, celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, pro jejich některé profese, je nezbytné neprodleně spálit, křesťanským PEKELNÝM OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak, že z křoví neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ firmy Dolfin, kterými zarostla celá země, kvůli křesťanské nemravnosti, nezůstane ani kořen, ani větev. Boháči, Baalovi kuzelkajiri@gmail.com, který má za SKÁLU PRACHY a MAJETEK, který odmítá mít za SKÁLU nového Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, jsem ještě napsal. Já mám dle našich zákonů právo, tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY posílat, protože jsou psány dle vůle Boží, a protože jsou politickou a náboženskou pravdou, jedině možnou. Když se sejdou dva nebo tři vládnoucí hlupáci, ve jménu křesťanského Krista UKŘIŽOVANÉHO, který v částečce DUCHA SVATÉHO, dělá meč válek, např. prezidenti Zeman, Putin a Trump, Bůh učiní OVOCE JEJICH ÚMYSLŮ, to je, učiní nesmyslnou válku a horečné zbrojení. Viz str.31až34. 9.) Bůh, pomocí děsivé temnoty katolického katechismu, bdí nad zlem. Dle ČRo2, jaktovidi@rozhlas.cz, dle ředitele Národního ústavu duševního zdraví, Cyrila Höeschla sekretariat@nudz.cz, demokracie nemůže být v zemích, kde existují boháči a chudáci, protože boháči, proti bouřícím se chudákům, se brání válkou. Válka, pro obnovitelnou energetiku, je však nyní SMRTÍ, či HROBEM. Svět potřebuje stabilní vládu Boží, Boha ZÁKONODÁRCE, a ne vládu lidskou, vládu křesťanských, či muslimských HOMO SVINÍ, SVINÍ. Česku budou blahořečit všechny národy, když SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zničí vládnoucí KOZLY ČSSD, a všechen ostatní politický a náboženský dobytek tak, že z neposlušných a vzpurných politiků pravice a levice, a jejich Bohů Satanů kněží, nezůstane ani kořen, ani větev. Všichni kdo lžou o Bohu a o energetice, musí na své lži zapomenout. Energeticky spasení mohou být Bohem pouze pokorní a úplně poslušní. Bůh má s neposlušným a vzpurným Českem obrovskou trpělivost, protože svoje žehnání, ze SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, slibuje Česku již 18-náct let, od doby, kdy ze mě psychiatři z Brna učinili blázna. Můj běh blázna, do Božího království se začal v době, kdy ze mě čtyři psychiatři z Brna, ředitel MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@ fnbrno.cz, a nyní MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, dělali a dělají, již 18-náct let, blázna. Hospodin slíbil, že bude sám jednat, když na VUT v Brně, ČVUT, nebo projektanti, se sejdou dva nebo tři, kteří budou mluvit pravdu o tom, že jedině možná, a jedině správná, je energetická koncepce Hospodina, uvedená v NOVÉ a VĚČNÉ MANĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.34až37. 10.) Nový Hospodin Vám Rómům z Bronxu, setře každou slzu s očí, když uvěříte textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že neposlušní, drzí HADI OHNIVCI z PČR z náměstí Svobody v Brně mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, jsou pomocníci vládnoucího NETVORA, kterým, dle vůle Boží, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je vůdce KOZLŮ ČSSD, premiér Sobotka, zločinec ekonom, ministr průmyslu Mládek, a DÉMON ministr financí Babiš. Já pošetilec nejsem. Přišly dny odvety, kvůli křesťanské velké nepravosti, kvůli nevraživosti vládnoucích Baalů a DÉMONU, vůči všemohoucímu a vševědoucímu Hospodinu zákonodárci a SOUDCI. Oz.2/18až9/7,15,15až14/3. Poslušným již schází pouze vytrvalost k vyvleční politiků pravice a levice, a jejich Bohů, bankéřů, od jejich koryt, ke společným korytům, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterým nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. Viz str.37až39. 11.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.39až40. 12.) Nikde na SVĚTĚ se nestaví sídliště a města tak, aby byl Hospodin spokojený. Hospodin se nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně smiluje, ZLATEM SVĚTLA SVĚTA svého technického rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, když se svém utrpení rozhněvají na své Bohy, na DÉMONY, na ekonomy, ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, ministra financí Babiše podatelna@ mfcr.cz, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana info@ zemanmilos.cz, a zubatého KOZLA premiéra Sobotky posta@psp.cz. Viz str.40až41. 13.) Další text je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol, o špatné koncepci energetiky všech vlád Česka. Viz str.41až44. 14.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, v zimním SLUNOVRATU, do úplňku MĚSÍCE v únoru 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Viz str.44až48.

 

1.) Na facebook jsem napsal. Cesta s bílými prapory z Berlína do Aleppa, je nesmyslem. Křesťanství a islám, pro částečku DUCHA SVATÉHO, jsou příčinou válek. Smysl má přijít s bílými prapory do Brna, na náměstí Svobody a požadovat, aby Policie ČR mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, nezrušila SOUD elity. Bůh v křesťanství je zločincem. V pravdě PLNOSTI SLOVA je Spasitelem. Jób40/8, Řím.1/18,2/2,11/32, atd. Viz www.pametni-kniha.cz. Napište www. JUDr. Dosedla z MSZ v Brně, při jednání mně doporučil, abych kvůli trestnímu stíhání psychiatrů ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a MUDr. Svobodové andrea.svob@seznam.cz, napsal vše od doby, kdy jsem se stal, u MUDr. Radimského, na psychiatrii v Bohunicích bláznem proto, aby orgány v trestním řízení v Brně, byly v sedle. Vše co jsem JUDr. Dosedlovi sdělil, když Bůh dá, Jak.2/22až4/14, bude uvedeno v kapitole 222. Můj jediný psychiatr je a byl pouze MUDr. Radimský. Když mně odmítá dát potvrzení, po osmnácti letech, kdy texty SOUDU neposlušných a vzpurných elektronicky dostává, o tom, že mohu řídit auto stejně, jako je řídím již osmnáct let, mého mírumilovného bláznovství, v němž stále opisuji texty NOVÉ a VĚČNÉ MANY jinými slovy, je šílencem. Jako neposlušný a vzpurný NETVOR je bláznem, protože propadl energetické a ekologické SMRTI, v době kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu tím, že místu BOHU, který má PLNOST DUCHA, pouze v NOVÉ a VĚČNÉ MANĚ, stále slouží Baalům, vlastníkům výrobků lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, a DÉMONŮM, ekonomům, např. ministru průmyslu Mládkovi. Hospodin se nad jím vyvoleným Českem nemůže smilovat, svým STŘÍBREM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a svým ZLATEM, kterým je SVĚTLO SVĚTA Božího ROZUMU, protože nikdo nechce nic vědět, o jeho jediné správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. DÉMON, či NETVOR ministr průmyslu Mládek, dělá energetické a jiné koncepce neprosto chybně kvůli tomu, že slouží svému Bohu, např. drzému Satanu kardinálu Vlkovi, kterého Bůh, na jeho smrtelné posteli, trestá rakovinou. Bůh trestá kardinála Vlka na jeho smrtelné posteli rakovinou z toho důvodu, že Satani kněží odmítají jít novému Bohu z cesty. Tím, děsivou temnotou protikladných dogmat katolického katechismu, který má pouze částečku DUCHA SVATÉHO, šíří rakovinu, 2.Tim.2/16,3/9, Sír.5/5,7/16,11/26,23/19, 43/26,31, pomocí energetické koncepce ministra průmyslu Mládka. Je to kolotoč, který trvá, čert ví proč, protože psychiatr MUDr. Radimský nevěří textům Písma o DUŠI ČLOVĚKA, která je stejná jako DUŠE zvířat, a o TĚLE člověka, které je geneticky stejné, jako u zvířat. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Neposlušný a vzpurný, to je mrtvý ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, je šílencem z toho důvodu, že nevěří textům Písma o tom, že se musí bát Hospodinova STŘÍBRA, kterým je NOVÁ, ŽIVÁ a VĚČNÁ MANA, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, strachem, jaký ještě nebyl. Protože Hospodinovo ZLATO je Boží rozum, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, který dostane nový, Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, až MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, bude pokorný, úplně poslušný a Bohu vděčný za své vyvolení, být BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud můj psychiatr MUDr. Radimský nenapíše, že moje uvedené bludy, mě umožňují řídit auto tak, jak jsem je řídil až dodnes, již 18-náct let. JUDr. Dosedlovi jsem objasnil, že z textů NOVÉ a VĚČNÉ MANY SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsem velmi rychle pochopil, že Kristus, který je odjakživa DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, je neúnavný tím, že stále vyžaduje, abych vycházel k novým, DUCHEM CHUDÝM vládnoucím pomatencům, ke křesťanským Bohům lži lidu, kteří v částečce DUCHA SVATÉHO, kterým je křesťanství, či ateismus, atd., jsou úplně technicky pomatení tím, že místo Bohu, slouží výrobkům lidských rukou, a pomocí PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, je shromažďoval ke DNI SOUDU, kterým je DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina ZLODĚJE, do Hospodinem vyvoleného Česka. V době TŘETÍHO DEN PÁNĚ, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v trvání od roku 2000, do roku 3000, v Česku, především v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, v Brně, musí mít nový Hospodin, mnoho SYNŮ SVĚTLA, pokorných a úplně poslušných. Boží hněv již neprodlévá. Z textů SLOV NOVÉ a VĚČNÉ MANY, úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, noví Bohové, musí chápat, z milosrdenství technického rozumu DUCHOVNÍHO Krista, že energeticky spasení mohou být jenom ti, kdo se trestajícího Boha budou bát strachem, jaký ještě nebyl. Energeticky spasení budou pouze ti, kdo vyhlásí boj krutému jedu děsivé křesťanské temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a krutému zmijímu jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše. Hlas boje proti křesťanským a ateistickým zločincům, HOMO SVINÍM, SVINÍM, musí znít tím, že v ČRo v Brně budou citovat NOVOU a VĚČNOU MANU, kterou budou znát ti, kteří Satany kněze již nebudou vůbec potřebovat, protože DUCHOVNÍHO Krista, OTCE všech náboženství SVĚTA, budou znát z NOVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Lékem na uzdravení zvířecích Duší uvedených neposlušných psychiatrů, je stále NOVÁ a VĚČNÁ MANA. Bůh se mstí těm pokrytcům, lhářům a zločincům, kteří zneužívají Boží SLOVO k tomu, aby místo Bohu, sloužili výrobkům lidských rukou, a např. drzému Satanu kardinálu Vlkovi, odstoupením svého Božího rozumu, v PLNOSTI PÍSMA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dle písniček od Krista. Protože stále není nikdo, kdo by NOVÉ a VĚČNÉ MANĚ naslouchal, stále jdeme stejnou, děsivou křesťanskou tmou, do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Takže já, pokorné a úplně poslušné služebníky Hospodina, stále hledám dál. Nový Hospodin tím Česko stále shromažďuje ke DNI PÁNĚ, který je nyní při úplňku MĚSÍCE, v sobotu 11.2.2017. Především psychiatři v Brně, a orgány činné v trestním řízení musí pochopit, že úplná poslušnost Boha je nezbytná, protože v nastávajícím novoluní, nový Hospodin musí být, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. Pro Česko je jeden ZÁKONODÁRCE a jeden SOUDCE, DUCHOVNÍ Kristus, který může Česko energeticky zachránit, nebo zahubit tím, že nechává z úst vládnoucích Bohů, NETVORŮ, prezidentů Zemana, Putina a Trumpa šlehat PEKELNÝ křesťabský oheň štvaní TVORSTVA do další světové války, horečným zbrojením a nesmyslným zvyšováním výroby a spotřeby. PEKELNÝ POLITICKÝ, a NÁBOŽENSKÝ OHEŇ HOŘÍ, v ústech politiků a Satanů kněží, protože můj psychiatr MUDr. Radimský, stále nechápe, že NOVÁ a VĚČNÁ MANA je jediným Bohem SVĚTA. S tímto novým Bohem je nutné, neprodleně projednat jeho dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Hospodin, takový, jaký skutečně je, ve VEŠKERÉM SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v době čtyřiceti let komunistické Boží převýchovy, trestal pracující lid Česka, pomocí komunistických OVCÍ a BERANŮ proto, že o Boží dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neměl nikdo z komunistů ani ponětí. Dodnes, o jediném Bohu SVĚTA, po osmnácti letech mého bláznovství, které spočívá v opisování SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES jinými slovy, nemá o Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, stále nikdo ani ponětí. Dnes, po vyjití Česka, z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, do vzedmutého moře imperialistických, militaristických, křesťanských a ateistických HOMO SVINÍ, SVINÍ, kdy Bůh na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, trestají pracující lid vládnoucí Bálové, DÉMONI, a jejich Bohové Satani kněží, ještě víc, než v době POUŠTĚ Boží komunistické převýchovy, pro svou modloslužbu, kterou je CHAMTIVOST. Pracující lid, který o Bohu nemá stále ani ponětí, je nyní Bohem trestán SYSTÉMEM, který nestvořil Hospodin, který stvořili Bohem prokletí vládnoucí Baalové a DÉMONI, a jejich Bohové, drzí Satani kněží, svou nespravedlností katolické CHARITY a ALMUŽNY. Pracující lid přestane být Bohem trestán naprosto nesmyslným nespravedlivým SYSTÉMEM, ve kterém všichni místo Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, slouží SKÁLE DÉMONŮ, Baalů, a Satanů kněží, výrobkům lidským rukou, PRACHŮM, MAJETKU, atd., až se celé Česko k jedinému Bohu SVĚTA vrátí. Česko se k Bohu může vrátit tím, že psychiatři z Brna budou nově učit o DUŠI člověka, která je stejná jako DUŠE zvířat, a o TĚLE člověka, které je geneticky zvířecí.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Kapitola 221 - 48 stran. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, SMIŘTE se s novým Hospodinem, s takovým VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, jaký skutečně je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tato kapitola není APOKALYPSOU. Pro každé NEMLUVNĚ, z milosrdenství rozumu Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od jediného VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, je srozumitelně objasněno. Kapitola 221 bude PAMĚTNÍ KNIHOU, až se Bůh nad mnohými smiluje. Mal.3/16, Iz.57/16. Pro poslušné služebníky jediného Boha SVĚTA, je také KNIHOU ŽIVOTA. Bůh proklíná neposlušné TVORSTVO, ČÁSTEČKAMI SVÉHO DUCHA SLOV starých nebes křesťanských, židovských, buddhistických, hinduistických, muslimských, atd. Křesťanská Bible, židovská Tóra, hinduistická a buddhistická Bhagavadgíta, muslimský Korán, či SLOVO DOGONŮ z Mali, mají pouze ČÁSTEČKU DUCHA SVATÉHO, a jsou proto STŘÍBREM Bohem ODVRŽENÝM, panfletem, hanopisem Boha. Bůh neposlušným, mrtvým HOMO SVINÍM, SVINÍM odplácí, chamtivým modloslužebníkům se mstí, odstoupením svého rozumu, v DUCHU PLNOSTI PÍSMA. Přichází Česko enrgeticky spasit, v případě pokory a úplné poslušnosti Božího technického lidu. Ze svého milosrdenství, bude poslušným žehnat SLOVEM NOVÝCH NEBES. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA je s úplně poslušnými. Školství a média musí uzavřít s Bohem mír tím, že seznámí každého s Bohem, s jeho příkazy a zákony, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh DNY SOUDU ukončí, až se nikdo nebude dotazovat Satanů kněží, na nového Boha, a na jeho vůli. OVOCE Božích úmyslů je známé. Viz NOVINKY www.pametni-kniha.cz.

Kapitola 221 - 48 stran. Absolutní pravda o Bohu, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je sdělená současně s pravdou o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, Bohem vyvoleného Česka a SVĚTA, a pravdou o zřízení celosvětové Boží majetkové roviny elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a majetkové roviny dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, energeticky nezbytného. Pravda o tom, že Bůh existuje, je testovatelná z textů STŘÍBRA a ZLATA, NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. STŘÍBRO SLOV křesťanské VINNÉ RÉVY kterou je Bible, židovského GRANÁTOVNÍKU kterým je Tóra, hinduistického a buddhistického FÍKOVNÍKU kterým je Bhagavadgíta, a muslimského OLIVOVNÍKU kterým je Korán, je Bohem odvržené. Neposlušné náboženské a politické HOMO SVINĚ, SVINĚ, mají pouze částečku DUCHA Božího. Uvedené čtyři základní knihy SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, a tím vytváří DUCHA v PLNOSTI. Bůh o sobě vše uvedl v PLNOSTI SVÉHO DUCHA. Za nový Boží lid vyvolil lid technický, v Česku lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty. Projektanti mají povinnost, svými projekty, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, přetvořit celé stvoření na energeticky neotřesitelné. Míra nepravdy o Bohu, a o koncepci energetiky, křesťanských militaristických HOMO SVINÍ, SVINÍ, je poslušným zřejmá. Po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické výchovy, drzí Satani kněží stvořili moře zlých, ovocem úmyslů své nespravedlností, charity a almužny. Viz NOVINKY www.pametni-kniha.cz.

 

2.) Bůh se smiluje, ZLATEM SVĚTLA SVĚTA svého technického rozumu, až např. pomatenci v ČRo v Brně, neposlušný a vzpurný ředitel Ostry jaromir.ostry@rozhlas.cz, povolí úplně poslušnému zahrádkáři Boží mírové celosvětové zahrady, dospělému redaktoru Veselému josef.vesely@rozhlas.cz, učinit v ČRo v Brně SVATEBNÍ SCHOW s DUCHEM SVATÝM tím, že porodí z LŮNA ŽENY STATEČNÉ moudrost Boží, Bohy, BOŽÍ SYNY z VUT v Brně, ČVUT a z řad projektantů, kteří budou zářit jako JITŘNÍ HVĚZDY, navěky a navždy, protože je toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, viz další text. Bohu se žádný neposlušný a vzpurný, Bohem prokletý Baal, DÉMON, či Satan, nebude beztrestně posmívat. Vše uvedené je opsáno z Písma, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opakovaně již uvedených, která NEMLUVŇÁTKŮM na Domašovsku a v Brně, mohu objasnit osobně. Absolutní pravda o Bohu, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je sdělená současně s pravdou o tom, co je to Boží STŘÍBRO, a co je to Boží ZLATO. NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU, o pokoře a o úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království, v roce OHNIVÉHO KOHOUTA, na ÚSVITU třetího DNE PÁNĚ, v roce 2017, Hospodin uzavře pouze s pokornými, a s úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. S každým úplně poslušným, kdo v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, se dobrovolně a neprodleně vrátí k jedinému Bohu SVĚTA tím, že pochopí, že BOŽÍM STŘÍBREM je veškeré Boží SLOVO, dané Hospodinem, pro všechna náboženství SVĚTA. STŘÍBREM Hospodina je tedy NOVÁ, ŽIVÁ a VĚČNÁ MANA, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. STŘÍBRO Hospodina, pro křesťanské a jiné neposlušné a vzpurné HOMO SVINĚ, SVINĚ, je nyní nové tím, že veškeré SLOVO od Boha se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Absolutní pravda o Hospodinu je ta, že Bůh, svým Božím rozumem, v každém pokolení vchází do svatých DUŠÍ, a to ZLATEM SVĚTLA SVĚTA svého rozumu, a tím vytváří Boží přátele a proroky. Božím ZLATEM je tedy SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, pomocí kterého, pokorným a úplně poslušným služebníkům, Bůh upřesňuje ty texty Písma, které platí pro dané pokolení. Absolutní pravda o Bohu, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je uvedená v Písmu i v písničkách. Za pomalý Boží SOUD vládnoucích HOMO SVINÍ, SVINÍ, může čas, ten co se skrývá v nás, v Česku, kde se musí vše, co je v Písmu uvedené o DRUHÉM PŘÍCHODU spravedlivého Krista ZLODĚJE v Česku, Domašovsku a v Brně, neprodleně vyplnit, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka, a veškerého TVORSTVA. Z příběhu o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, pomocí které, zlý křesťanský Bůh, ČLOVĚK, dělá horečné zbrojení, a MEČ nesmyslných VÁLEK mezi bohatými a chudými, zbývá jen málo. Křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, které se věčné zdálo, skončí ve výčitkách, pro protikladné lži Satanů kněží o DUCHOVNÍM Kristu, a pro krutý zmijí jed promyšlených vychytralosti, DÉMONA, ministra financí Babiše. Křesťanský Kristus, křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, již z Česka odešla tím, že Kristus vešel do odpočinutí od matení křesťanského lži lidu Česka, protikladnými naukami, a promyšlenými vychytralostmi vzpurných a neposlušných křesťanských HOMO SVINÍ SVINÍ. Pokorní a úplně poslušní nesmí plakat kvůli tomu, že veškerá křesťanká nemravnost, veškeré pokrytectví, veškeré lži o Bohu, a lži o koncepci energetiky, atd. zmizí. Vzpomínky na neposlušné křesťanství, Bůh s sebou vezme, vše bude zapomenuto. Stačí, když Bůh v Česku najde ty pokorné, co nad Bohem nevyhrají, ale ani nepadnou. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA je s úplně poslušnými, kteří pomocí textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nastolí v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, NOVÉ, DOBRÉ MRAVY. ČESKÁ BIBLE, kapitola 221, bude PAMĚTNÍ KNIHOU, Mal.3/16, až se Bůh nad mnohými vzpurnými, neposlušnými, nad mrtvými HOMO SVINĚMI, SVINĚMI, smiluje, svým technickým rozumem, v částečce svého nového DUCHA v PLNOSTI, o jedině možné, a jedině správné a energetické koncepci Česka a SVĚTA, ze svého milosrdenství. Absolutní pravdou o Bohu je, že náboženská a politická vládnoucí elita, která např. v křesťanství, má pouze částečku DUCHA SVATÉHO, která proto nemá DUCHA PLNOSTI, která je proto DUCHEM CHUDÁ, drze kazí DOBRÉ MRAVY všeho lidu, křesťanskou spravedlností CHARITY a ALMUŽNY, např. na Domašovsku, vybíráním TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY pro čarnoprdelníky z Rajhradu rajhrad@rajhrad.charita.cz, pro jejich církevní zdravotnictví. DUCHEM CHUDÍ, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, jsou pouze učenými hlupáky. DUCHEM CHUDÍ, svým rozumem, geneticky prasečích HOMO SVINÍ, SVINÍ, vedou Česko a SVĚT, do energetického HROBU, do JÁMY, v době ropného a ekonomického kolapsu. Ten kdo nemá DUCHA PLNOSTI, ten kdo je proto DUCHEM CHUDÝ, není k užitku ani sám sobě, ani ostatním, protože Bůh bdí nad zlem tím, že lidé celého SVĚTA, mají pouze ČÁSTEČKU Božího DUCHA, svého středověkého náboženství, v částečce DUCHA. Ropný a ekonomický kolaps proto, pro vzpurné a neposlušné určitě přijde, zastavit se nedá. Odvrátit ropný a ekonomický kolaps mohou pouze pokorní a úplně poslušní tím, že se neprodleně vrátí k novému DUCHOVNÍMU Kristu. K novému Bohu se vrátí každý, kdo uzná, že Česko a SVĚT může energeticky, ekologicky a mravně spasit pouze DUCHOVNÍ Kristus, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího technického rozumu. Vědci technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektanti, svým rozumem, geneticky prasečích HOMO SVINÍ, SVINÍ, nikoho neposlušného, energeticky spasit nemohou. Neposlušní vědci, bez znalosti NOVÉ MANY, jsou pouze učenými hlupáky. Žid.4/7,5/11,6/3,6, 8/10až12/28, Iz.29/1až24až33/22až48/5,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Mal.1/7,10až2/2,15,17,3/10,16až20, K.M.1/4,6/6až24,7/16,8/21,12/10,17,27až19/6, 2.Petr.2/21až3/4,8,9až16, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až96/7až102/18,27až132/5,8, Kaz.3/18,6/10až8/8až9/10až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. V částečce DUCHA SVATÉHO křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. jsou všichni lidé naprosto nemravní především tím, že lžou o STVOŘITELI SVĚTA a PÍSMA, o jediném Bohu SVĚTA, o kterém, pomocí SLOVA BOŽÍHO, platného pro celý SVĚT, Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, atd., které se v Boží slávě doplňuje a upřesňuje, nemají stále ani ponětí. Lidé celého SVĚTA jsou nemravní lháři, protože v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, po vyjití Česka z POUŠTĚ Boží socialistické výchovy ke spravedlnosti, znovu vzniklo drzé, vzedmuté moře ateistických, militaristických, imperialistických HOMO SVINÍ, SVINÍ, či bláznů, Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, sloužících TVORSTVU, místo STVOŘITELI. Nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, od novoluní MÉSÍCE, od soboty 28.1.2017, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 11.2.2017, nemravný lži lid Česka, jako pokorný a úplně poslušný, musí být LVEM tím, že v médiích učiní Hospodina PÁNEM NAD SOBOTOU. Hospodin bude v Česku PÁNEM NAD SOBOTOU, především při úplňku MĚSÍCE 11.2.2017, když Česko ve školství a v médiích rozhodne, že je energeticky nezbytné nastolit mravnost novou, danou novým DUCHEM SVATÝM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vyvolené Česko, z textů PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů zná, že nový Hospodin, je pro pokorné a úplně poslušné VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanty, odjakživa. Pomůže technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, vypracovat jedině možnou, a jedině spávnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, až bude ve školství a v médiích rozhodnuto, že nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, že je jediným DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Česko, z textů PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů zná, že spravedlnost pro pracující lid, křesťanské CHARITY a ALMUŽNY černoprdelníků, je úplně nemravná. Spravedlnost naprosto nemravné TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, je nedostatečná pro energetickou spásu Česka a SVĚTA. Energetická spása Česka a SVĚTA je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečím. Boží technický lid, Bohu vděčný, musí uznat, že kvůli odstoupení Božího technického rozumu od neposlušných a vzpurných sviní, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, je úplně, naprosto bezmocný.

 

3.) Úplně bezmocný nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí být Bohu vděční za SOUD Satanů kněží, jejich nespravedlnosti CHARITY a ALMUŽNY, nespravedlnosti všech neposlušných a vzpurných křesťanských HOMO SVINÍ, SVINÍ. Je vůli Boží, aby ve školství a v médiích bylo rozhodnuto o SOUDNÉM DNI neposlušných a vzpurných křesťanských a jiných HOMO SVINÍ, SVINÍ, ve kterém zmizí děsivá temnota křesťanství, STŘÍBRO Bohem ODVRŽENÉ, společně s krutým zmijím jedem ekonomiky, jedovinou dračí. Kvůli protikladným křesťanským žvástům drzých Satanů kněží, černoprdelníků, o křesťanském Bohu UKŘIŽOVANÉM, který je nyní pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU, DÉMON, ministr financí Babiš, mele krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud jím vyvolené Česko nebude pokorné a úplně poslušné. Ekonom, DÉMON, NETVOR, ministr průmyslu Mládek, místo novému Bohu, slouží stále své SKÁLE, PRACHŮM a MAJETKU, který shnil, kvůli nové, obnovitelné energetice. Stále drze mele, trestným způsobem, své energetické vychytralosti, své lži o koncepci energetiky pouze na elektřinu. V každé kapitole PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, orgány činné v trestním zřízení jsou žádané, o vykázání tohoto Bohem prokletého neposlušného lháře, do říše ticha, na smetiště dějin, nebo do vězení, pod zámek. Každá kapitola je trestním oznámením na celou vládu, kterou vede zločinec, KOZEL, premiér Sobotka. Protože ministr Mládek lže o koncepci energetiky, lžou všichni ministři úplně ve všem. Hospodin bude pracující lid trestat nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, atd., odstoupením svého technického rozumu, od technické elity, v částečce DUCHA SVATÉHO v PLNOSTI, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, až Česko uzná, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, jsou dokonalou Boží láskou. Energetická koncepce DÉMONA, DRAKA, lháře, ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, je krutým zmijím jedem, je jedovinou dračí. Viz GRAF o energetice uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. GRAF je vypracovaný dle slov emeritního ředitele ENERGETICKÉHO ÚSTAVU VUT v Brně docenta Skály, a dle slov emeritného děkana SF ČVUT Hrdličky, a dle údajů o elektřině v Rovnosti. Kdyby Hospodin chtěl, z milosrdenství jeho rozumu, dávno by nový Boží technický lid, čtyři koni, kteří musí v Česku vyjet na nebesa SLOV NOVÝCH NEBES, odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, pochopili, že energetická koncepce ekonoma, DÉMONA, ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebné 100 % obnovitelné energie, je úplný technický nesmysl. Hanebným činem VUT v Brně, ČVUT a projektantů, je krýt technickou debilitu DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. Hospodin chce všechno nové tím, že v roce SLUNCE, v roce LVA 2017, v roce OHNIVÉHO KOHOUTA, se narodí v Brně či na Domašovsku, a tím v Česku, Bůh takový, jaký skutečně v Písmu je, z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bohužel, Boha ZÁKONODÁRCE, SPRAVEDLIVÉHO DUCHA SVATÉHO, jaký skutečně v Písmu je, nikdo v Česku nerodí. DUCHA v PLNOSTI SLOVA Božího, proto nikdo nedostal. Bůh trucuje, a svým technickým rozumem, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, znovu z Česka odešel. Hospodin vyčkává, nad pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, nad OKŘÍDLENCI, nad novými vládnoucími Bohy, nad ANDĚLY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, se chce smilovat, svým SVĚTLEM SVĚTA, svého technického rozumu, ze svého milosrdenství. Smiluje se, do jím vyvoleného Česka se vrátí, z milosrdenství svého technického rozumu, až bude ve školství, a v médiích rozhodnuto, že ve školství a v médiích se budou číst všechny texty ZLATA, NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Odborníci na energetiku, a na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z VUT v Brně, ČVUT a projektanti, které jsou navržené dle textů Bible, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, musí pochopit, svým rozumem geneticky prasečím, že jako neposlušní a vzpurní, jsou pouze NEMLUVŇÁTKY tím, že jsou jednou z největších civilizačních pohrom pro Česko a SVĚT. Pro odstoupení rozumu Boha, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, jsou neposlušní jenom učenými hlupáky. Bůh se smiluje, svým rozumem, když vzdají chválu SVĚTLU SVĚTA technického Božího rozumu, uvedeného v Písmu. V děsivé temnotě katolického katechismu, Bohové drzých a vzpurných Satanu kněží, Baalové a DÉMONI, vlastníci PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. místo Hospodinu, slouží křesťanskému, židovskému, buddhistickému, hinduistickému, či muslimskému TVORSTVU, Bohem prokletému lži lidu, STŘÍBRU ODVRŽENÉMU. Novými kněžími, LVY, OKŘÍDLENCI, ANDĚLY, BOŽÍMI SYNY, BOHY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, budou nyní ti pokorní a úplně poslušní, kdo místo křesťanské nemravné spravedlnosti katolické CHARITY a ALMUŽNY, nastolí dokonalou, celosvětovou Boží majetkovou rovinu, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nyní energeticky nezbytného. Baalové a DÉMONI, Bohové drzých Satanů kněží, mají povinnost, se svou spravedlností CHARITY a ALMUŽNY, neprodleně zmizet v říši ticha, to je na SMETIŠTI DĚJIN. Bůh se nad poslušným Českem smiluje, např. nad Rómy z BRONXU z Brna, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu tím, že učiní, aby pro nový, pokorný, a úplně poslušný pracující lid, bylo ve všem po nedostatku. Stačí, když na transparentech na náměstí Svobody, dle textů v kapitole 219, a 220, budou poslušní požadovat, vyvlečení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od jejich politických a náboženstkých koryt, na Boží majetkovou rovinu, ke korytům celosvětového, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a na majetkovou rovinu elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, neposlušných vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ nebude želet. ŠELMA, která je smrtelně zraněná mečem nesmyslných křesťanských válek o území s ropou, plynem a surovinami, je LVEM, je jediným Bohem všech států SVĚTA. Křesťanský Bůh, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, nezemřel. Zůstal naživu tím, že SOUDEM je vzkříšený, ze vzedmutého moře mrtvých křesťanských HOMO SVINÍ, SVINÍ Česka, na jediného Boha SVĚTA, na DUCHA SVATÉHO. Socha křesťanského POZLACENÉHO BOHA vydává rozkazy, aby před ní poklekli všichni, malí i velcí, chudí i bohatí, tetovaní číslicí www = 666. Kupovat a prodávat může nyní pouze každý pokorný a úplně poslušný, kdo bude mít na pravé ruce, nebo na čele cejch, či tetování, s číslem www = 666. Kdo má číslo tetování na ruce, či na čele 666 = www, nemůže již hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, protože již není politickým, či náboženským zvířetem, není hlupákem, není HOMO SVINÍ, SVINÍ, je ČLOVĚKEM MOUDRÝM, je HOMO SAPIENS, SAPIENS, pro znalost NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na čele budou mít tetování www=666, ti vládnoucí voli, kteří, pomocí SVĚTLA SVĚTA rozumu DUCHOVNÍHO Krista, z jeho milosrdenství, budou mít moc rozhodovat o tom, jaké dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ budou mít ti, co budou mít tetování na pravé ruce tím, že budou mít elektronickou kartu s číslem www=666. Elektronickou kartu s číslem www=666, v pravé ruce, bude mít každý, kdo bude pracovat v celosvětovém, mírovém Božím království proto, aby byl omezen ve své zvířecí chamtivosti, která je stejná u všech lidí SVĚTA, a která bude ničit nesmyslně PLANETU ZEMI, až na věky věků. Dej Bože, abys již seděl na bílém oblaku SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se ZLATOU KORUNOU KRÁLE KRÁLŮ, a PÁNA PÁNŮ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA proto, abys v Česku neprodleně učinil SOUDNÝ DEN, neposlušných a vzpurných ateistických HOMO SVINÍ SVINÍ. Křesťanské hrozny, které jsou jedovinou dračí, které jsou krutým zmijím jedem, je zapotřebí lisovat již na jaře roku 2017, a ne až při volbách pravice, levice, a prezidenta, na podzim roku 2017. Proč Bože Česko ještě biješ, odstoupením SVĚTLA SVĚTA svého Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických HOMO SVINÍ, SVINÍ, když dobře víš, že při odstoupení TVÉHO Božího rozumu, každý lidský, geneticky prasečí DUCH, zemdlí. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, jsou úplně choří tím, že se stále nedokáží rozhodnout, zda mají v pokoře, a v úplné poslušnosti sloužit TOBĚ, pro pochopení textů Písma o tom, že je z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA svého technického rozumu odjakživa živíš, nebo zda mají sloužit svým vzpurným a neposlušným vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, vládnoucím KOZLŮM ČSSD, ostatnímu politickému dobytku, Bohem prokletému PTACTVU ODS, a jejich Bohům, Satanům kněžím, na např. Domašovsku drzému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, v Brně NETVORU, Satanu biskupu Cikrlemu, atd. mladez@apha.cz, brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, mladez@arcibol.cz. Čtyři hlídací psi z VUT v Brně, čtyři koni, kteří musí v Česku vyjet na nebesa SLOV NOVÝCH NEBES, odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, se stále nedokáží rozhodnout, zda se mají nechat tetovat číslem www=666, na čele, či na ruce. Zda mají rozkazovat o energetické koncepci Česka a SVĚTA, dle lásky Božích příkazů a zákonů, uvedených ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nebo zda stále mají poslouchat žvásty a nesmysly energetické koncepce zubatého KOZLA z ČSSD, premiéra Sobotky, a jeho drzého a neposlušného NETVORA, ministra průmyslu Mládka. Rozhodnutí za ně musí učinit chovatel uvedených hlídacích psů, jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států celého SVĚTA, ZLATEM SVĚTLA SVĚTA.

 

4.) Absolutní pravda o Bohu, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je sdělená současně s pravdou o tom, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, který bude trvat od roku 2000, do roku 3000, v PRAVÉ POLEDNE, v lednu 2017, křesťanský a ateistický člověk, tak jak je, neposlušný a vzpurný, to je mrtvý, pro odstoupení Božího rozumu v PLNOSTI DUCHA, nedokáže rozlišit PRAVDU a LEŽ. Je to z toho důvodu, aby především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti pochopili, že pravdu o jedině možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v PLNOSTI Božího SLOVA, v PLNOSTI DUCHA SVATÉHO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, či SLOV DOGONŮ z Mali, je možné pochopit pouze z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista. DEFINITIVNÍ KONEC, utrum, mají všechny výklady Písma katolické, či evangelické, protože jak katolíci, tak evangelíci, rychlokvašky, nemají o PLNOSTI DUCHA SVATÉHO, který je pouze v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ani ponětí. Užívat výklad Písma katolický, či evengelický, nevede k ŽIVOTU VĚČNÉMU, v celosvětovém, mírovém, Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému. Užívat výklad Písma katolický, či evengelický, vede do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu, který na neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické HOMO SVINĚ, SVINĚ Česka a SVĚTA, určitě přijde, který se, bez pomoci technického rozumu DUCHOVNÍHO Krista, o obnovitelné energetice, z jeho milosrdenství, zastavit nedá. Pravda o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, takovém MOCNÉM, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES skutečně je, neposlušné křesťanské a ateistické HOMO SVINĚ, SVINĚ nezabije, ale posílí, a to na DUCHU, i na TĚLE, úplně nové, pokorné, a úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY. SPRAVEDLNOST úplně selhala, protože v Bohem vyvoleném Česku, z úst drzých Satanů kněží všech ekumenických církví, šlehá PEKELNÝ OHEŇ katolické spravedlnosti, kterou je nespravedlnost CHARITY a ALMUŽNY. Všichni vzpurní, drzí, pyšní a neposlušní, to je mrtví, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v PLNOSTI JEHO DUCHA, ignorují v Písmu v PLNOSTI DUCHA SVATÉHO, uvedenou BOŽÍ SPRAVEDLNOST, kterou je opakovaně uvedená celosvětová Boží majetková rovina, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nyní energeticky nezbytného. Proto platí písničky od DUCHOVNÍHO Krista. Česko, ta zem zaslíbená, je blázen. Ta zem je má zem. Ta Bohem vyvolená zem je všechno. To ví každý pokorný, úplně poslušný, a Bohu vděčný služebník DUCHOVNÍHO Krista. Majetek v Česku je žádnéj. Shnil včetně zlata, kvůli konci éry fosilních paliv. Bůh hatí plány, neposlušným a vzpurným chamtivým modloslužebníkům, vládnoucím Baalům, DÉMONŮM a jejich Bohům, Satanům kněžím. V Česku již může bloudit každý, jak se mu líbí, protože až Bůh bude chtít, všichni současně se vrátí k jedinému Bohu SVĚTA, mletím NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, již svítí na konci TUNELU provatizace dolů a průmyslu. Veškerý majetek nyní patří jedinému Boho SVĚTA. Bude znovu patřit lidem, až budou mít všechno společné tím, že budou mít SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, dle výkresů s návrhy sídlišť a měst domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Celé společenské hemžení všech filozofů, učitelů, lékařů, religionistů, techniků, politologů, sociologů, právníků, politiků pravice a levice, kněží, psychiatrů, bankéřů, zbrojařů, atd., jsou lži. Lidové noviny 7.1.2017 píší. Biolog Darwin 1809-1882, připravil člověka o Duši, svou konspirační teorií o tom, že člověk se vyvíjí bez pomoci Božího rozumu. Vědci potom nahradili Duši myslí. Dle Písma je však mysl člověka, včetně mysli vzdělanců, pouze mysl geneticky prasečí, stejná u všech lidí, to znamená, že každý člověk, bez rozumu Božího, je pouze HOMO SVINĚ, SVINĚ. LN píší, že z hlediska současné vědy se člověk jeví spíše shlukem neuronů, hormonů, a genů, než bytostí se svobodnou vůlí. Tímto poznáním jsou potvrzené všechny texty Písma, o nemožnosti lidí mluvit pravdu. Pravdu o čemkoli člověk může mluvit pouze s pomocí rozumu Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Liberální humanismus, který formulovali myslitelé myslitelé 19. století, který se nazývá morálním náboženstvím bez Boha, který si, ze zjištěním stávajících vědců, o debilitě a nemravnosti učených vládnoucích hlupáků neví rady, je mrtvý. Osvícenci v čele s filozofem Kantem 1724-1804, se svým důrazem na důstojnost člověka, pro svou neposlušnost, nad Bohem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a nad pravdou o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, nezvítězili. Všechny lidské ideologie, filozofie, politologie, atd. jsou naprosto nemravné z titulu energetické spásy Česka a SVĚTA. Na obranu svobody Česka, Česko již nepotřebuje muže ve zbrani, nepotřebuje naprosto nemravné žoldáky, a jejich Bohy, vojenské kaplany všech ekumenických ČARODĚJNIC. Potřebuje, aby dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, věřilo hodně pokorných a úplně poslušných služebníků nového DUCHOVNÍHO Krista. Vůle Boží je, aby staré myšlení, STARÝ DUCH, všech filozofů, učitelů, lékařů, religionistů, techniků, politologů, sociologů, právníků, politiků pravice a levice, kněží, psychiatrů, bankéřů, zbrojařů, atd., odešlo do říše ticha, či na smetiště dějin. Pár let se dá prožít ve lži o Bohu, a ve lži o správné a jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Pro neposlušné a vzpurné HOMO SVINĚ, SVINĚ, je to celkem fajn. Najednou všem musí dojít, že se chovají jako blázni tím, že chtějí, aby vládnoucí elita sloužila hlupákům neposlušného a vzpurného TVORSTVA, např. MUDr. Radimskému, místo novému Hospodinu, místo SLOVU VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Bože VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRČE a SOUDČE neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických HOMO SVINÍ, SVINÍ. Netrestej TEBOU v Písmu vyvolené Česko, za jeho neposlušnost. Dej svým Božím rozumem, ať všichni pochopí, že by stačilo, aby Putin zavřel kohoutky plynu pro celé EU na dva měsíce, aby se prokazatelně dokázaly texty Písma o tom, že by v Česku nebylo ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14,57/10,16,20. Vždyť neposlušný a vzpurný NETVOR, ekonom, DÉMON, ministr průmyslu Mládek veřejně tvrdí, že k topení uhlím, a k uhelným elektrárnám, se již Česko nemůže vrátit, protože se nevyplatí uhelné elektrárny ani modernizovat. Bože dej, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, ať všichni pochopí, že by postačilo cca 14 dní netopit z titulu zastavení dodávek plynu z Ruska, aby všichni pochopili, že bezdomovců v Česku, kteří zmrznou bude mnoho, protože ve městech nebude čím topit. V lese již vykáceli všechny velké stromy, a uhlí v Česku k topení všech domácností nestačí. Totální technickou debilitu NETVORA, ministra průmyslu Mládka, Hospodin učinil ze svého milosrdenství proto, aby mohl vzít moc všem vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, drzým Satanům kněžím. Moc nad lidmi chce Bůh dát pokorným, úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, kterým, svým rozumem, ze svého milosrdenství, dá moc vládnout nad ostatními. Přítelem je Bůh pouze pokorným a úplně poslušným. Stačí vykonat SOUDNÝ DEN dementního NETVORA ministra průmyslu Mládka, mluvením pravdy o tom, že energetická koncepce pro Česko, a pro celý SVĚT, musí být nová, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma pro celosvětové, mírové, Boží království. Prezident Trump, který přísahal na Bibli, přísahal pouze na částečku BOŽÍHO DUCHA, a je proto SRŘÍBREM ODVRŽENÝM. Prezident Trump tím že přísahal na Bibli, přísahal pouze na BAALŮV SLOUP, kterým je kříž Krista UKŘIŽOVANÉHO. Krista křižují pouze drzí Satani kněží, a to mletím protikladných křesťanských žvástů, či dogmat a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Prezident Trump, a stejně tak váleční zločinci, prezident Zeman, či prezident Putin, kteří prokazatelně neslouží Hospodinu, jsou HNOJEM. Každý, kdo má za Boha BAALŮV SLOUP, je hnojem. Hnojem jsou všichni, kdo jako blázni, místo Bohu, slouží TVORSTVU. Tvorstvu slouží každý, kdo slouží DÉMONŮM bankéřům, Baalům boháčům, jejich Bohům, Satanům kněžím, vojenským kaplanům, ZBOJAŘŮM, a výrobkům lidských rukou, např. ZBRANÍM, atd. Naději na energetickou spásu, která je možná pouze ZLATEM, SVĚTLEM SVĚTA Božího technického rozumu, mají pouze pokorní a úplně poslušní Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude jím vyvoleného Česka želet, když křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ, budou nového Boha ignorovat. Úplně zničit Baala prezidenta Trumpa, DÉMONA Zemana, a Baala Putina, kteří jsou křovím, kterým zarostla celá země, má povinnost učinit Česko, a to neprodleně, při úplňku MĚSÍCE v sobotu 11.2.2017. Dle písniček od Boha z Proglasu. Někteří neposlušní a vzpurní nevěří, že v Česku, s Bohem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, již máme příměří. Někteří neposlušní nevěří, že v Česku máme povinnost s Bohem uzavřít celosvětový mír, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Strašlivou výstrahou TVORSTVU jsou hloupé politické KRAVY, či VOLI, z KDU-ČSL. Stačí říci SÝR, a smát se energetické koncepci ekonoma, zločince, DÉMONA, zlého ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, to je na cca 1% obnovitelné energie, z celkem 100 % obnovitelné energie. Fosilní paliva a URAN, nejsou obnovitelnými energiemi.

 

5.) Absolutní pravda o Bohu, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je sdělená současně s pravdou o Bohu OTCI. Bůh OTEC, je OTCEM všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA. Evangelium Boží celosvětové lásky, je evangelium Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Plný počet lži mesiášů vzešel zvolením Trumpa prezidentem USA. Lži mesiáš prezident Obama nebyl Bohem určen změnit celý SVĚT. Boží láska, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, především o koncepci energetiky, je hrozbou především všem hříšníkům Bohem vyvoleného Česka pro případ, že se dobrovolně, v úplné poslušnosti, nevrátí k jedinému Bohu SVĚTA, k OTCI všech pokorných a úplně poslušných služebníků Božích. Na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Bohem vyvolené Česko, má povinnost úplně zničit především všechny křesťanské lži mesiáše, úplným zničením křesťanské Boží trojice válečných zločinců, prezidenta USA Trumpa, prezidenta Ruska Putina, a zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Česka Zemana, a jejich Boha, DÉMONA, ministra financí Babiše. Bůh OTEC, jediný DUCH SVATÝ, jediný Bůh celého SVĚTA, jehož hněv již neprodlévá, miluje pouze pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, nyní především z řad technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Sdílet evangelium energetické, ekologické a mravní spasy celého SVĚTA, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o celosvětové koncepci energetiky, o celosvětové ekologii, a o mravech mírového Božího království Bůh umožní, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, pouze pokorným, úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Bůh, OTEC všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, svým SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu miluje pouze ty, kdo úplně promění celý SVĚT tím, že úplně zničí křesťanské drzé HOMO SVINĚ, které částečkou DUCHA SVATÉHO, kterou má Bible, či kterou má křesťanství, svými protikladnými křesťanskými žvásty a promyšlenými vychytralostmi, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Absolutní pravda o Bohu, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je sdělená současně s pravdou o kněžích všech ekumenických církví Česka. Jsou to prokazatelně Satani tím, že neplní ani jedno Boží příkázání o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Tím kazí, ve společenství křesťanských SATANŮ všech ekumenických církví, dobré mravy nejenom Česka, ale celého SVĚTA. Bůh se smiluje, nad pokornými a úplně poslušnými služebníky Boha OTCE všech náboženství, až úplně zničí křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ, např. MRZKOU ŽENU OHOLIBU Hodecovou z twr@twr.cz, a její Bohy z KAM Bogdana Lacha. blach@kam.cz, exit316@kam.cz, kdickson@kam.cz, blahc@kam.cz, jpospisil@kam.cz, kam@kam.cz, recepce@malenovice.cz, atd. Svými evangelickými žvásty drze vedou Česko a SVĚT do kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Lidé se nyní dělí podle poslušnosti vůči Bohu, OTCI. Pokorní a úplně poslušní, musí vyhnat katolická a evangelická společenství Satanů, do říše ticha, či na smetiště dějin. Hospodin, OTEC všech náboženství SVĚTA, z Česka odešel, a vrátí se, až se tak stane. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm1/1až37/5,11,35,38až150/6, atd. Pro Satany, neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické HOMO SVINĚ Česka a SVĚTA, je ROK TRESTU, již celých 18 let, od roku 1999. Jer.1/17až23/12,29,32,31/27,32až51/58. Můj běh do Božího království se začal v době, kdy jsem dle textů Písma prorokoval, že veškerou moc nad lidmi má Hospodin, OTEC všech náboženství SVĚTA, protože je DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Proti VŠEMOHOUCÍMU Bohu, proti jeho učení o celosvětové Boží SPRAVEDLNOSTI, která je nutná kvůli správné energetické koncepci Boží, drze povstali dříve, i nyní, čtyři psychiatři z Brna, ředitel MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, neposlušná emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, a MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz tím, že dělali a dělají, již 18-náct let, ze mě blázna, v Lidových novinách dokonce blázna nesvéprávného. Uvedení psychiatři, i ostatní psychiatři, jsou naprosto nemravní, protože místo Bohu, DUCHU SVATÉMU, jedinému Bohu SVĚTA, který žije mezi námi, sloužili a slouží TVORSTVU tím, že slouží vládnoucím NETVORŮM. 1.Kor.1/27až15/33, Řím.1/18až11/32, Oz.2/18až14/3, atd. V době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické převýchovy drzých Satanů kněží, sloužili nemravní psychiatři komunistickým bohatýrům tím, Nah.2/4, Jan1/1až8/42až15/25, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.3/9až12/28, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jer.1/17až31/27,32až33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, atd., že dělali blázny z odporců Boží komunistické spravedlnosti, a z odpůrců služby v armádě. V současné době vzdemutého moře imperialistických, militaristických HOMO SVINÍ, SVINÍ, Iz.29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, slouží nemravní a drzí psychiatři vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, Oz.2/18až14/3, a vládnoucím KOZLŮM ČSSD. Psychiatři dělají blázny z odpůrců nemravného imperialistického režimu, a z chudáků, z nezaměstnaných bezdomovců, kteří mají málo SKÁLY DÉMONA, ministra financí Babiše, kterou jsou PRACHY. Křesťanskou spravedlností CHARITY a ALMUŽNY, Satani kněži nadělali tolik nezaměstnaných, chudých, a bezdomovců, jako je písku v moři. Proto žijeme v Česku ve vzedmutém moři křesťanských a ateistických HOMO SVINÍ, SVINÍ tím, že existuje pouze spravedlnost Satanů kněží a psychiatrů, nikoli spravedlnost Boží. Ta je Boží láskou pro pokorné a úplně poslušné. 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,57/10,16,20až66/24, 2.Petr.2/21až3/4až16, Jer.1/17až31/27,32až33/19, Bhagavadgíta15/15,16až16/1až24až18/78, atd. Protože nemocnice v Bohunicích a v Černovicích nestačí pro tolik bezdomovců a nezaměstnaných, dělají z bezdomovců a z nezaměstnaných blázny i drzí Satani kněží. Spravedlnost CHARITY a ALMUŽNY je bláznovstvím tím, že stojí proti spravedlnosti Boží, opakovaně uváděné. Konec uvedených psychiatrů, a konec drzých Satanů kněží, bude taková, jako jejich skutky. Až bude Bůh chtít, budou vyšetřováni orgány činnými v trestním řízení, budou prohlášeni za blázny, a budou dáni do vězení pod zámek za to, že svou nemravnou spravedlností, dělají veškeré militaristické zlo na zemi. Mezi boháči a chudáky mír nemůže být. Proto nejsou zlí Satani kněží, a drzí psychiatři, prospěšní ani sobě, ani nikomu jinému. Jejich čarodějné kejkle se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou hanebným klamem zločinců. Strach z celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a energeticky neotřesitelného, neznamená u drzých psychiatrů a o u Satanu kněží, nic jiného, než že se všechny uváděné HOMO SVINĚ, SVINĚ, vzdali rozumného uvažování. Což je proto, že každý zůstal ležet tam, kde upadl na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. V PRAVÉ POLEDNE, v lednu 2017, jsou uvedení drzí psychiatři, a hlupáci Satani kněží, sami sobě břemenem, protože tak jak jsou, neposlušní a vzpurní, do Božího, celosvětového, mírového království, nepatří. V částečce DUCHA BOŽÍHO, v křesťanském výkladu Bible, Bohu sloužit nelze, pouze Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, Satanům vojenským kaplanům, ZBRANÍM, atd. DUCHOVNÍ Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude Česka želet. Hledá úplně poslušné, kteří se budou DUCHOVNÍHO Krista bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30.

 

6.) Proč Bože vzpurné a neposlušné Česko ještě biješ? Hlava KOZLA, DÉMONA prezidenta Zemana, a KOZLA Baala premiéra Sobotky, je celá chorá, kvůli odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA V PLNOSTI Písma, o koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, od vzpurných a neposlušných. Rómové z Bronxu v Brně, a nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti, jste mým DRUHÝM DECHEM, v mém běhu do celosvětového, mírového Božího království, který trvá již osmnáct let. Je zapotřebí povstat proti uvedeným neposlušným psychiatrům, a Satanům kněžím, kteří, pro odstoupení rozumu OTCE Hospodina, nemají než dech svého zvířecího chřípí. Když uvedení psychiatři, a komise právníků z Černovic, budou donucení mě písemně potvrdit, že nejsem blázen, Hospodin slíbil, že se smiluje, svým Božím rozumem, nejenom nad Českem, ale nad celým SVĚTEM. Potvrzení o tom, že nejsem blázen, potřebují ze soukromých důvodů. Hospodin, svou dokonalou lásku, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, již rozdal v písních svých. Neposlušným a vzpurným křesťanským HOMO SVINÍM, SVINÍM, dá pouze všechno křesťanské zlo meče nesmyslných válek, o území s fosilními palivy a surovinami, zemětřesení, terorismus, znečištění ulic jemným prachem od provozu aut, kterým Satani kněží, a zlí psychiatři, drze šíří rakovinu, 2.Tim.2/16,3/9,13,4/3, atd. Lásku SVĚTLA SVĚTA svého technického rozumu, o správné koncepci energetiky, vzpurným a neposlušným, Bůh nedá. Když vzpurní a neposlušní, lásku SVĚTLA SVĚTA Božího technického rozumu chtějí, musí znát všechny sloky písní, v nichž Hospodin, který nečiní v Česku nic tajně, lásku svých příkazů a ZÁKONŮ, uvádí. Křesťanské militaristické HOMO SVINĚ, SVINĚ, Satani kněží, a zlí psychiatři, již dál Boha prosit o nic nemají, protože on prosby vzpurných a neposlušných HOMO SVINÍ, SVINÍ, zná. Křesťanské HOMO, SVINĚ, SVINĚ, Satani kněží a psychiatři, prosí Boha o svou SKÁLU, o PRACHY, o moc křesťanských HOMO SVINÍ nad Hospodinem, o svá KORYTA, psychiatrů a kněží, a tím o moc nad křesťany, muslimy, buddhisty, hinduisty, židy, nad chudými i bohatými, atd. KORYTA VOD křesťanské špíny se ukázala, na SOUDU, v Česku, uvádí v Písmu Bůh. Drzí psychiatři a kněží, slouží nikoli Hospodinu, ale Baalům, vlastníkům vládní moci. Hledání PARALER v Písmu má smysl až nyní, v PRAVÉ POLEDNE, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v lednu a v únoru 2017. V době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické výchovy k Boží spravedlnosti v Česku, přišel Hospodin na vládnoucí Baaly, DÉMONY a na jejich Bohy, na Satany kněze, jako ZLODĚJ, pomocí Božího učení OTCŮ Bohu navěky milých, Marxe a Engelse. Nyní Hospodin přichází na Baaly, a DÉMONY, na psychiatry, a na jejich Bohy, na drzé, Bohem prokleté Satany kněze, jako ZLODĚJ podruhé, svým DUCHEM v PLNOSTI Písma. Jeho DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, v NOVÉ MANĚ, již není kvůli HŘÍCHŮM křesťanské nespravedlnosti učitelů neposlušných, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kterými jsou drzí Satani kněží. LÉKAŘ Hospodin, přichází podruhé, v NOVÉ MANĚ SLOV NOVÝCH NEBES proto, aby úplně zničil křesťanskou ŽENU STATEČNOU, která je v křesťanské, a jiné MANĚ, v částečce DUCHA SVATÉHO, prostitutkou, MRZKOU ŽENOU, OHOLOU, či ČARODĚJNICÍ. STARÁ MANA např. děsivé temnoty katolického katechismu, je k energetické SMRTI každého neposlušného křesťana, žida, muslima, či hinduisty, atd. NOVÁ MANA je kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, kvůli dokonalé lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, o ekologii a mravnosti celosvětového Božího království. Tolerovat v Česku křesťanské, či ateistické zlo drzých psychiatrů, a Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, již nelze, protože je to HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Satani kněží všech světových církví, stejně tak psychiatři, jsou určení k pádu do energetického, ekonomického a mravního HROBU, či JÁMY, svým vzdorem proti Bohu, proti SLOVŮM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Vyjít do svobody, znamená mluvit NOVOU MANU, pravdu o Bohu, o OTCI všech náboženství SVĚTA, a pravdu o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, což je však Boží milost. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, NOVOU MANOU, o nové, obnovitelné energetice, až mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Krista, pochopí texty Písma o tom, že kvůli MANĚ PEKELNÉHO OHNĚ, který vychází z úst Bohem prokletých Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, a z úst zlých psychiatrů, celá země zarostla naprosto nemravným křovím vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, politiků pravice a levice, atd., které nemůže shořet, protože je TĚLEM částečky nemravného křesťanského Božího SLOVA. Pro energetickou spásu Česka a SVĚTA, je nezbytná NOVÁ a VĚČNÁ MANA. Česko již nemá povinnost porodit KLUKA, jediného Boha SVĚTA. Klukem, SYNEM ČLOVĚKA, byl Ježíš Kristus, jediný Bůh SVĚTA, OTEC VŠECH náboženství SVĚTA, pouze po dobu děsivé temnoty křesťanství, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Nyní se Kristus musí narodit nově, NOVOU MANOU. Absolutní pravdou o Bohu je skutečnost, že mě Bůh vyvolil napsat PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů proto, aby mohl Česku a SVĚTU žehnat, z VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, NOVOU MANOU, za tři dny od mých narozenin, na podzim roku 2017. Narozeniny budu slavit, když Bůh dá, na začátku podzimu, 21.9.2017. Hospodin slíbil, že bude Česku žehnat od 24.9.2017, případně dříve, pokud ty dny SOUDU vládnoucích DÉMONŮ a Baalů, a jejich učitelů, Satanů kněží, ukončí, až bude chtít. Tři dny od mých narozenin, do 24.9.2017, jsou totiž tři tisíce let křesťanství. Na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, do roku 3000, musí úplně poslušní znát DUCHOVNÍHO Krista, jako svoje KRISTUSKY. Age.2/18, Mar.7/7,13/20, Žid.4/7,6/3,6až8/10až12/28, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,32/15,33/16,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Proto, aby bylo ve všem po nedostatku, proto, aby z Písma, z NOVÉ MANY, bylo vše o Bohu, a neposlušných lidech s částečkou Božího DUCHA, kterou je křesťanství, atd., vše objasněno, učinil Bůh z našeho domu na Říčkách 42, DŮM BOŽÍ. V BOŽÍM DOMĚ již mluvím Boží SLOVO VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, které bohužel, zatím nikdo nechce slyšet. Božím domem jsme tím, že máme doma, u Boha, obrazy, které objasňují narození se nového Krista, z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, z JERUZALÉMSKÉ poběhlice, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, v lednu a v únoru 2017. Měli jsme doma obraz MADONY s KLUKEM na koleni. Tento obraz nahradila RUSOVLASÁ, NAHÁ, BÍLÁ ŽENA STATEČNÁ, Boží. Nad jejími zády je ukryto tajemství vedení Česka Hospodinem od samého počátku, již z doby 400 let ponižování za Habsburků. Je to tajemství, které se dle písničky a Písma, skrývá pod hladinou vzedmutého moře neposlušných křesťanských, HOMO SVINÍ, SVINÍ Česka. Tajemství pod hladinou, na barevných stávajících NEBESÍCH, barevných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ a barevných Satanu kněží, je sbírká křesťanských a ateistických Bohů, které nemohou nikoho energeticky spasit. Je zde mnoho SLUNCÍ, mnoho proroků, LÉVIJCŮ, kteří mluvili pravdu Boží, platnou pro dané pokolení, dle ideologie Boží socialistické Boží spravedlnosti, od OTCŮ Bohu navěky milých, Marxe a Engelse. Jsou zde křesťanské ryby, jsou zde křesťanské hvězdy, je zde cesta LÉVIJCŮ, to je komunistů, kteří pod vedením OTCŮ Bohů navěky milých, Marxe a Engelse, na své cestě v celém SVĚTĚ, vytvořili mnoho komunistických STROMŮ SPRAVEDLNOSTI, kteří mnohým dopomohli k socialistické či ke komunistické Boží spravedlnosti. Jsou zde květy, které představují imperialistické, militaristické Boží království. NOVÁ ŽENA STATEČNÁ, JERUZALÉMSKÁ, křesťanská a židovská, rodička veškeré Boží moudrosti, je rusovlasá, K.M.1/4až7/12, Iz.66/10, Př.1/7,14až31/10, protože v době 40-ti let Boží socialistické převýchovy drzých Satanů kněží, Bohem prokletých, trestaných dle textů JÓBA, byl štítem bohatýrů komunistů, RUDÝ komunistický ŠTÍT. Nah.2/4. Od DUCHOVNÍHO Krista, OTCE všech náboženství SVĚTA, uprchli všichni neposlušní, když zjistili, že jsem prorokem Božím, třetím ve slávě, po Marxovi a Engelsovi. Všichni lidé, pošetilci, kteří zakořenili v částečce Božího DUCHA, např. v křesťanství, jsou uprchlíci od Boha, uprchlící od jeho dokonalé lásky, jeho příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. V PRAVÉ POLEDNE, v lednu 2017, tápou v děsivé křesťanské temnotě, jako v noci. Bůh neodvrací svůj hněv od neposlušných a vzpurných. Např. pomocníci NETVORA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, DÉMON ministr financí Babiš, a DÉMON, ministr průmyslu Mládek, stejně tak prezidenti Putin a Trump, se před DUCHOVNÍM Kristem musí neprodleně shrbit. Nah.1/9,2/4,3/10, Mal.1/7až2/2až3/10,16až20, Řím.1/17až11/28,32, Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, 1.Kor.1/27až14/33,36až15/33, Gal.1/7až6/7, K.M.1/4až7/12až19/6, Př.1/7,14až31/10, Jób5/3,14,9/13,21/14až36/8,37/18,23až40/8,13, Sír.5/5,7/16,33/16,43/26,31,45/23, Žalm37/5,11,35,38až106/30až132/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7, Gal.1/7až6/7.

 

7.) PLODEM LŮNA uvedené ŽENY STATEČNÉ, NOVÉ, JERUZALÉMSKÉ, křesťanské a židovské, Iz.66/10, Př.1/7,14až31/10, atd., je nyní DUCHOVNÍ KRISTUS, který je zobrazen na obraze, který jsme také nově koupili. Na obraze je znázorněno celosvětové Boží království, ve formě DVOU KVĚTŮ, dvou BOHŮ, platných pro jeden Boží den, v trvání od roku 2000, do roku 3000. V tomto pokoji máme již PRAVÉ POLEDNE, protože, dle písničky, zde vyšel nový Hospodin jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, které již nezapadne. Uvedené DVA KVĚTY, DVĚ SLUNCE SPRAVEDLNOST, jedno větší, jedno menší, jsou postříbřené. Je to tedy HOSPODINOVO STŘÍBRO, kterým je jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťanský PAMFLET děsivé křesťanské temnoty protikladných žvástů katolického katechismu, je hanopisem pouze pro papežence, vedené drzým Satanem papežem Františkem. Pro pokorné a úplně poslušné služebníky Krista, je PAMFLET NOVÉ a VĚČNÉ MANY SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, DOBRÝM, MILOVANÝM, SOUDCEM, VŠEMOHOUCÍM Hospodinem, ZÁKONODÁRCEM. Političtí alfa samci, prezidenti Putin, Trump a Zeman, se již spojili proto, aby v jedinou hodinu, či v jediný den, byli zničení HANOPISEM Božího SOUDU, ve kterém se vidí jako v zrcadle, jako HOMO SVINĚ, SVINĚ, jako váleční zločinci, jako vrazi Hospodina. Nový Hospodin, pokorným a úplně poslušným, kteří nového Boha vidí v NOVÉ a VĚČNÉ MANĚ SLOV NOVÝCH NEBES, se již nikdy nenarodí jako KLUK. KLUKEM již nikdy nebude, Boha jako KLUKA, jako ČLOVĚKA, žádný pokorný a úplně poslušný služebník DUCHOVNÍHO Krista, již vidět nebude. Na obraze s novým BOHEM, jedno postříbřené SLUNCE je menší, jedno je větší. Menší SLUNCE musí v Česku vyjít jako první. Menším, postříbřeným SLUNCEM, je SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. SLOVO NOVÉ, VEŠKERÉ MANY, je NOVÝM Kristem, je JASNOU HVĚZDOU JITŘNÍ. Toto menší SLUNCE SLOV MANY NOVÝCH NEBES, pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, musí ŽENA STATEČNÁ, JERUZALÉMSKÁ, křesťanská a židovská, porodit v Česku jako první. Z kapitol Bhagavadgíty kapitol15,16až18, a textů Ozeáše, Jeremiáše, Jana, Římanům, Ezechiela, Izajáše, atd., musí být všem zřejmé, že DUCHOVNÍ Kristus, neposlušným a vzpurným vládnoucím Baalům, to je boháčům, a DÉMONŮM, to je bankéřům, svůj technický rozum, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, ze svého milosrdenství, již nedá. Vyčkává, ZLATEM SVĚTLA SVĚTA svého technického rozumu se chce smilovat tím, že vyjde v Česku také jako VĚTŠÍ postříbřené SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích, které již nezapadne, když Česko, SOUD neposlušných Baalů, DÉMONŮ a Satanů kněží, zase nezruší. VĚTŠÍM POSTŘÍBŘENÝM SLUNCEM je KNIHA ŽIVOTA, což je SLOVO NOVÉ MANY VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu a SLOV DOGONŮ, které se v Boží celosvětové slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Křesťanským Satanům, a jiným ateistům, v čele se vzpurnými Satany kněžími, a psychiatry, chybí LÉKAŘ Hospodin, léčící duševně nemocné svině, NOVOU MANOU SLOV NOVÝCH NEBES. DUCHEM CHUDÍ psychiatři a DUCHEM CHUDÍ drzí Satani kněží, kteří si neberou k srdci SLOVO NOVÉ MANY NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBE, jsou choří, jsou DUŠEVNĚ nemocní tím, že nemají DUCHA v PLNOSTI VEŠKERÉHO Písma od Krista, od jediného Boha SVĚTA, od OTCE všech náboženství SVĚTA. Hospodin proto, aby objasnil moje vyvolení učinit SOUD všech, kdo jsou DUŠEVNĚ NEMOCNÍ tím, že mají pouze částečku DUCHA Božího, kterou má např. STARÁ MANA křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu, atd., učinil i ostatní naše obrazy, podobenstvím o čase, ve kterém Hospodin vládle v Česku dle Písma, nyní i dříve. Jedná se o obrazy v přízemí, a také v patře. V patře domu, dle písničky od Krista, je VELKÁ HORNÍ KOMNATA s počítačem, která se nemůže setkat s VELKOU HORNÍ KOMNATOU, ve které, dle STARÉ MANY děsivé katolické temnoty, večeřela křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, pomocí částečky křesťanského DUCHA, což je již STŘÍBRO ODVRŽENÉ, pro neposlušnost. V přízemí, stejně tak v patře, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, stejně tak SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, které je KNIHOU ŽIVOTA, již nezapadá. Dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista, který žije mezi námi, kterému se nikdo neposlušný a vzpurný, DUCHEM CHUDÝ, nebude beztrestně posmívat, ČÁSTEČKOU DUCHA SVATÉHO, kterou má např. STARÁ MANA, děsivé temnoty křesťanství, judaismu, islámu, atd. DUCHOVNÍ Kristus, který dle Písma a písniček, je nyní Sluncem, Měsícem, Hvězdami i Časem, se motá kolem Česka. Bůh, který je Časem, se motá kolem Česka, protože Bůh v Písmu Česko vyvolil, dle NOVÉ a VĚČNÉ MANY Božího SLOVA. Řídí je dle textů NOVÉ MANY Bible, dle svého předsevzetí, od samého počátku. Bůh je pro Česko STŘÍBREM, STŘÍBRNÝM VĚTREM, NOVÉ a VĚČNÉ MANY tím, že ZLATEM SVĚTLA SVĚTA svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, řídíl a řídí Česko od středověku tak, jak si předsevzal, ve svém STŘÍBŘE NOVÉ MANY Bible, což bylo již mnohokrát objasněno. Česko nyní sklidí buď BOŽÍ SLÁVU, nebo v případě další neposlušnosti Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, úplný zánik. To je úvod pro objasnění dalších obrazů, které Kristus vytvořil jako podobenství. V přízemí máme tyto další obrazy. Je zde obraz od amatéra, s HOROU HOSPODINOVA DOMU VEŠKERÉHO PÍSMA SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z které teče POTOK, či BYSTŘINA od Boha, vody čisté, živé a důvěřivé, SVĚTLA SVĚTA Božího technického rozumu, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Z této bystřiny, či z tohoto potoka, s pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství, piji jak BOŽÍ SPRAVEDLNOST celosvětového Božího království, tak Boží ENERGETICKOU SPÁSU, kterou je odpočinutí Baalů a DÉMONŮ, od energetické, ekologické a mravní zhouby. Nad HOROU HOSPODINOVA DOMU, jeho VEŠKERÉHO SLOVA, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, na obraze, zatím ještě nevyšlo. Nový Bůh, NOVOU MANOU, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, přichází, svými příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, smysluplně zaměstnat lidi celého SVĚTA proto, aby TVORSTVO spasil energeticky. Až MANA NOVÝCH NEBES bude čtena ve školství a v médiích, Policie ČR z Rosic a z Brna, nebude muset nikoho vyšetřovat, protože TĚLO STARÉ ŽENY STATEČNÉ, staré církve, staré STÁTNÍ SPRÁVY politických stran pravice a levice, nikdo nenajde. Dle jednoho filmu, křesťanská Boží neposlušná trojice, Baalové a DÉMONI, váleční zločinci, prezidenti Zeman, Putin a Trump, se v zrcadle SLOV NOVÉ a VĚČNÉ MANY, vidí jako vrazi. Sice sami nikoho nevraždí, ale pomocí SPOLEČNÉHO STÁTNÍHO MĚŠCE platí vrahy zbrojaře, žoldáky, a jejich Bohy, vojenské kaplany. Vůle Boží je, aby TĚLO této zlé STÁTNÍ SPRÁVY, Policie ČR, vůbec v Česku nemusela hledat, protože je zavraždil, zničil, sám Bůh, NOVOU MANOU. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost, dokud NOVÁ MANA nebude na svícnu v ČRo v Brně, u redaktora Veselého josef.vesely@rozhlas.cz, který má povinnost, učinit v ČRo ranní SVATEBNÍ SCHOW s DUCHEM SVATÝM tím, že na SVATBĚ porodí BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, nejlépe odborníky na energetiku z VUT v Brně, viz další text. Dalším obrazem je džbán s RUDÝMI KARAFIÁTY. Karafiáty byly znakem BERANŮ komunistů, LÉVIJCŮ, bohatýrů s rudým štítem, kteří seděli v době čtyřiceti let Boží socialistické, či Boží komunistické spravedlnosti, na Boží pravici. Nah.2/4, Mat.5/3,9, 14,18,25/33,40, Komunistický DŽBÁN, křehkou nádobů, dle Písma a písniček, OTEC Hospodin rozbil napadrť, včetně LÉVIJCŮ komunistů, NOVOU a VĚCNOU MANOU. Žádného komunistického proroka, žádného LÉVIJCE, žádného BERANA z KSČM, Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE neposlušných a vzpurných, již nepotřebuje, což je zlé nejenom pro komunisty, ale pro všechny politiky pravice a levice celého SVĚTA. Společenství Satanů politiků a kněží zajde. Jer.1/17,19/11,23/12,29,32,31/27,32, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/33,40, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Na tomto obraze je i pár květů modrých chrp DÉMONŮ, socialistických ekonomů. Křehká komunistická nádoba KSČM, je v Česku rozbita na PADRŤ tím, že je také rozbitá nádoba s krutým zmijím jedem děsivé temnoty katolického katechismu, a také nádoba s jedem promyšlených ekonomických vychytralostí, DÉMONA, ministra financí Babiše. Nyní platí texty Písma NOVÉ MANY o tom, že již nikdo v Česku, a ve SVĚTĚ, nesmí spojit svůj úděl s politiky levice a pravice, kteří mají jeden STÁTNÍ MĚŠEC, imperialistický, či socialistický. Kdo nyní, za ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, kdy musí DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, každý znát ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má v Česku společný státní měšec DÉMONA, ministra financí Babiše, je novým Bohem prokletý, protože jeho nohy běží za imperialistým, militaristickým zlem, horečného zbrojení a zlých válek. Př.1/7,14až31/10, atd. Dalším obrazem jsou barevné šeříky, a mísa třešní. Je podobenstvím o tom, že v máji 2017, již nikdo DUCHEM CHUDÝ, kdo má pouze částečku Božího DUCHA, se nebude s Kristem, ŽENICHEM, ženit. V máji již Hospodin, MANOU v plnosti DUCHA, dovoluje vyhnat v háj Boží celosvětové zahrady, KOZLY z ČSSD a stejně tak BERANY z KSČM. Do říše ticha, či na smetiště dějin půjdou všichni ze STÁTNÍ SPRÁVY, a z ekumenických ČARODĚJNIC, kdo nebudou mít ve své zvířecí hlavě, PLNOST DUCHA NOVÉ MANY. V patře máme obrazy. ŘEKU PODZIMNÍ plnosti SLOV NOVÉ MANY, a ŘEKU ZIMNÍ plnosti SLOV NOVÉ MANY. Také zde máme dvanáct apoštolů Bohem prokletého PTACTVA ODS a OBRAZY PRAHY. Prahu máme, protože se zde bude konat kongres energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, až Hospodin dovolí jít dál.

 

8.) Kapitolu 220 mě Hospodin úplně vymazal z počítače proto, aby se přesvědčil, zda jsou v Česku pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, kteří kapitolu 220 zachrání tím, že rozepsanou kapitolu elektronicky zašlou nazpět. Úplněk MÉSÍCE na zelený ekologický čtvrtek 12.1.2017, byl proto, pro úplné zničení kapitoly 220, kterou mně nikdo neposlal zpět, tím nejhorším úplňkem MĚSÍCE. Rozepsaná kapitola 220 byla zaslána dne 3.1.2017, elektronickou adresou Rakos.spasitelem@centrum.cz, na tři soubory cca 60-ti adres číslo 307, 442, 438, plnému počtu pohanů. Do úplňku MĚSÍCE v lednu 2017, byla zaslána ještě adresou Mudr.Hoschl.Bohem@centrum.cz, na soubory cca 60-ti adres číslo 304,305,306, a adresou baal.Hindl@centrum.cz, na soubory cca 60-ti adres číslo 391, 390, 389, také plnému počtu pohanů. Protože z této kapitoly vůbec nic nemám, prosil jsem tímto pokorné a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, aby mě zavolali na telefon 546 441 154 proto, abychom se domluvili, na jakou elektronickou adresu je možno kapitolu 220 zaslat. Tato kapitola bude zveřejněna v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz, pouze v případě, že mně texty někdo zašle, z milosrdenství rozumu Božího. Hospodin se zřejmě na neposlušné a vzpurné Česko rozhněval, a naplnil texty Písma o tom, že Česko úplně zničí za to, že si v roce 2016 a 2017 znovu nezvolilo cestu k VŠEMOHOUCÍMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA. Jako neposlušné a vzpurné, jde znovu cestou do jámy, či do HROBU třetí světové války, v době ropného a ekonomického kolapsu, protože moji prosbu všichni ignorovali. Česko je proto strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Iz.66/24. Až Hospodin neposlušné a vzpurné Česko zničí strašlivou záhubou, bude vzpurná a neposlušná křesťanská Boží vládnoucí trojice, Baalů a DÉMONŮ, premiér KOZEL Sobotka, ministr Babiš a ministr Mládek, strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Premiér KOZEL Sobotka chce zahradničit na Boží zahradě Česka, svým, geneticky prasečím rozumem, ateistické chamtivé HOMO SVINĚ, SVINĚ, místo VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina LÉKAŘE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Mluvím tímto proti Bohu Bohů, proti DUCHOVNÍMU Kristu. Kapitola 220 mě dala mnoho práce. Chtěl jsem, pomocí textů uvedených v úvodu kapitoly, znovu dělat mocné skutky pro přivedení víry v Boha k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, v ulicích BRONXU na Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré, iqrs@iqrs.cz, kde trpí kvůli firmě modloslužebníků, DÉMONŮ Dolfin, brno@dolfin-re.cz. Svádějí lid DÉMONSKÝMI naukami. Mají vypálený cejch chamtivých modloslužebníků, zrádců Boha, na svém vlastním svědomí. Chtěl jsem roznést do poštovních stránek v BRONXU další text, napsaný na půl stránce v kapitole 220 proto, aby Rómové nebyli hlupáci. Aby se nechali vystěhovat. Aby firmu DÉMONŮ Dolfin, brno@dolfin-re.cz neprodleně úplně zničili, PEKELNÝM křesťanským OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V lepšího člověka nelze věřit, pokud budou lidé vzpurní a neposlušní, pokud v částečce DUCHA SVATÉHO, které ma křesťanství, budou všichni totálně NEMRAVNÍ. Hospodin se smiluje, svým rozumem, pouze nad pokornými a úplně poslušným služebníky DUCHOVNÍHO Krista. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, když Boží SLOVO nikdo nebude číst. Nikdo z neposlušných a vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ, se nedotazuje na vůli Boží. Všichni vzpurní a neposlušní, v Bohem vyvoleném Česku, proto zajdou strašlivou záhubou. Všichni neposlušní a vzpurní jsou HOMO SVINĚMI, SVINĚMI, stejnými jako je manažer, boháč, Baal kuzelkajiri@gmail.com. Napsal mě, abych s pravdou o Bohu, a s pravdou o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, neotravoval. Napsal jsem mu, že je nutné neposlušné a vzpurné HOMO SVINĚ, SVINĚ, proklínat dle textů Písma. Ať tě Panovník Hospodin, jediný DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, usmrtí, ty neposlušná a vzpurná HOMO SVINĚ, SVINĚ, Baale kuzelkajiri@gmail.com. Iz.65/15, atd. Nový Hospodin, VŠEMOHOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, své nové služebníky, již nebude nazývat vzpurnými a pyšnými HOMO SVINĚMI, SVINĚMI. Své nové služebníky, uzdravené SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude LÉKAŘ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nyní nazývat pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, Bůh v Písmu nazývá také BOHY, OKŘÍDLENCI, ANDĚLY, atd., protože jsou stejně mocní, jako je nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mírové, celosvětové Boží království, mají povinnost realizovat především BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, a to na kongresu úplně poslušných energetiků celého SVĚTA, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pyšného a neposlušného manažera, boháče, Baala kuzelkajiri@gmail.com, a stejně tak chamtivé modloslužebníky Baaly a DÉMONY firmy Dolfin, brno@dolfin-re.cz, které nelze přenést do BRAN celosvětového, Božího, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, pro jejich některé profese Baalů a DÉMONŮ, je nezbytné neprodleně spálit, křesťanským PEKELNÝM OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak, že z křoví neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ firmy Dolfin, kterými zarostla celá země, kvůli křesťanské nemravnosti, nezůstal ani kořen, ani větev. Boháči, Baalovi kuzelkajiri@gmail.com, který má za SKÁLU PRACHY a MAJETEK, který odmítá mít za SKÁLU nového Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, jsem ještě napsal. Já mám dle našich zákonů právo, tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY posílat, protože jsou psány dle vůle Boží, a protože jsou politickou a náboženskou pravdou, jedině možnou. Texty PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů uvádí vše o trestajícím Hospodinu, a stejně tak vše o jeho moci nad DUCHEM a TĚLEM každé neposlušné a vzpurné HOMO SVINĚ, SVINĚ. Takže všechny vzpurné a neposlušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, které odmítají SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES studovat, a které protestují proti zasílání textů ČESKÉ BIBLE, mají smůlu. Totální nemravnost všech HOMO SVINÍ, SVINÍ celého SVĚTA je zřejmá v Česku. Bohem v Písmu vyvolené Česko dělá veškeré zlo na SVĚTĚ. Po vyjití z Boží socialistické převýchovy, z doby 40-ti let POUŠTĚ socialismu, všichni Baalové a DÉMONI, ve své zvířecí chamtivosti, ve své křesťanské modloslužbě, si znovu nastolili, místo uváděné Boží spravedlnosti, která je mnohem vyšší, než byla v době POUŠTĚ 40-ti let socialismu, pomocí drzých Satanů kněží, znovu svou lidskou spravedlnost CHARITY a ALMUŽNY. Je to z toho důvodu, že všichni lidé žijí v naprosto nemravných systémech, politických a náboženských kvůli tomu, že všechny politické a náboženské systémy mají pouze částečku DUCHA SVATÉHO, a jsou proto nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, naprosto nemravné tím, že naprosto nesmyslně ničí fosilní paliva. Tím celý SVĚT spěje do JÁMY, či HROBU, úplného zničení vyspělé civilizace. Neposlušné a vzpurné vládnoucí Baaly a DÉMONY, a jejich Bohy, Satany kněze, svým Božím rozumem, totiž Hospodin již nepase proto, aby sám mohl být jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států SVĚTA, což činí kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Křesťanství, judaismus, buddhismus, hinduismus, či islám, jsou viditelně naprosto nemravné tím, že mají pouze částečku BOŽÍHO DUCHA. Hospodin soudí a trestá veškerý pracující lid celého SVĚTA, naprosto viditelně tím, že místo Hospodina ZÁKONODÁRCE, na SVĚTĚ rozhodují opakovaně uvádění DUCHEM CHUDÍ, to je NEMRAVNÍ prezidenti, váleční zločinci, stejní jako Hitler, či Stalin. Když se sejdou dva nebo tři vládnoucí hlupáci, ve jménu křesťanského Krista UKŘIŽOVANÉHO, který v částečce DUCHA SVATÉHO, dělá meč válek, např. prezidenti Zeman, Putin a Trump, Bůh učiní OVOCE JEJICH ÚMYSLŮ, to je, učiní nesmyslnou válku a horečné zbrojení. Když se např. sejde Baal prezident Putin, se svými dvěma generály, v částečce křesťanského Božího DUCHA, svým rozumem geneticky prasečím, mohou vymyslet akce, okupaci Krimu či Ukrajiny, které vedou k úplnému zničení fosilních paliv, a tím k úplnému zničení stávajícího vyspělého SVĚTA. Jaké nemravnosti prezident Putin, svým rozumem geneticky prasečím vymyslel, pomocí děsivé temnoty křesťanství, všichni vidí. Vymyslel např. potlačení vzpoury chudáků proti boháčům na Ukrajině, okupací Ukrajiny a okupací Krymu, stejně tak v Sirii, v Iráku, atd.

 

9.) Bůh, pomocí děsivé temnoty katolického katechismu, bdí nad zlem. Dle ČRo2, jaktovidi@rozhlas.cz, dle ředitele Národního ústavu duševního zdraví, Cyrila Höeschla sekretariat@nudz.cz, Alice.Heuschneiderova@nudz.cz, sr@nudz.cz, sp@nudz.cz, ambulance@nudz.cz, tt@nudz.cz, is@nudz.cz, hts@nudz.cz, spanek@nudz.cz, Zuzana.Hrivikova@nudz.cz, demokracie nemůže být v zemích, kde existují boháči a chudáci, protože boháči, proti bouřícím se chudákům, se brání válkou. Válka, pro obnovitelnou energetiku, je však nyní SMRTÍ, či HROBEM. Dle Höeschla se lidé zabíjejí stejně nesmyslně jako ŠINPANZI, z důvodu vlády nad ostatními, tedy nejenom pro potravu. Proto mít za SYSTÉM SLOVO STARÝCH, křesťanských NEBES, je SMRT, či HROB, pro obnovitelnou energetiku. Svět potřebuje stabilní vládu Boží, Boha ZÁKONODÁRCE, a ne vládu lidskou, vládu křesťanských, či muslimských HOMO SVINÍ, SVINÍ. Napravit dezinformace SLOV STARÝCH, křesťanských NEBES, je téměř nemožné. Např. na Krymu, dle karolina.koubova@rozhlas.cz, a Václava Cílka info@ kosmas.cz, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, pod vládou Baala prezidenta Putina, pracující lid trpí tím, že nemá vodu, že zde mají křesťanskou poušť. Ukrajina totiž zasypala zavlažovací kanál, velikosti střední Vltavy, který ukrajinu zavlažoval. Lid Ukrajiny trpí kvůli Česku, které odmítá vykonat SOUDNÝ DEN s NETVOREM, ministrem průmyslu Mládkem. Dle ČRo2 válka, v Sirii začala pro velké sucho, kdy žízníví chudáci z vesnic přišli do měst, a bouřili se proti boháčům. Vládnoucí Baalové, váleční zločinci, prezidenti Putin a Obama vymysleli, svými geneticky prasečími mozky, okupaci Syrie. Totéž, okupaci Iráku, vymysleli váleční zločinci prezidenti USA i prezident Putin, a to kvůli ovládnutí území s ropou a plynem. Dle ČRo2, prezident Obama, při svém nástupu, válčil ve dvou státech. Při jeho odchodu do říše ticha, či na smetiště dějin, nikdo nemluví o tom, že vedl válku v sedmi státech tím, že bombardoval města v sedmi státech. Prezident Trump, bude při nástupu přísahal na Bibli. Přísahal však pouze na částečku Božího DUCHA, kterou Hospodin válečného zločince Trumpa proklíná. Já mám právo posílat elektronicky texty PAMĚTNÍ KNIHY, protože jsou politickou a náboženskou absolutní Boží pravdou. Takže všechny vzpurné a neposlušné HOMO SVINĚ, kteří zasílat tyto texty nechtějí, mají smůlu. Totálně nemravní jsou všichni, kdo žijí na SVĚTĚ v SYSTÉMU křesťanského imperialismu a militarismu, atd., protože křesťanství, judaismus, buddhismus, hinduismus, islám, atd., mají pouze částečku DUCHA SVATÉHO. Z této skutečnosti vychází veškerá nemravnost, a veškeré zlo na SVĚTĚ. Když se sejde např. Putin se svými dvěma generály, dle textů Matouše, mohou vymyslet pouze samé nemravnosti, jakou je okupace Ukrajiny, Krymu, Sirie, atd. Proto z prezidentů, z válečných zločinců, Putina, Trumpa, Zemana, atd. nesmí v Česku zůstat ani kořen, ani větev. Když se nyní sejdou dva nebo tři, dle textů Matouše, ve jménu nového, DUCHOVNÍHO Krista, např. na VUT v Brně, ČVUT, či projektanti, Hospodin dovolí Česku jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Česku budou blahořečit všechny národy, když SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zničí vládnoucí KOZLY ČSSD, a všechen ostatní politický a náboženský dobytek tak, že z neposlušných a vzpurných politiků pravice a levice, a jejich Bohů Satanů kněží, nezůstane ani kořen, ani větev. Všichni kdo lžou o Bohu a o energetice, musí na své lži zapomenot. Energeticky spasení mohou být Bohem pouze pokorní a úplně poslušní. Hospodin se smilovává, svým rozumem postupně proto, aby nového Hospodina všichni znali, a to ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Aby všichni věděli, jaký je MOCNÝ a SPRAVEDLIVÝ, v NOVÉ a VĚČNÉ MANĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Doma, na Říčkách 42, již máme RÁJ NA ZEMI. Máme Boží RÁJ TO NA POHLED tím, že obrazy v přízemí i v patře, Hospodin učinil podobenstvím o sobě. Hospodin podruhé přichází do jím v Písmu vyvoleného Česka osobně, v NOVÉ MANĚ SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Přichází kvůli tomu, že pomocí částečky DUCHA SVATÉHO, pomocí křesťanství, lidé, v křesťanském imperialismu a militarismu, dělají hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Kdo se nyní narodí znovu, z NOVÉ a VĚČNÉ MANY SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již hřešit nemůže, protože se narodí z Boha takového, jaký skutečně je. Hospodina uspokojí, když při ranní svatební SCHOW v ČRo v Brně, z úst pokorného a úplně poslušného zahrádkáře Boží mírové celosvětové zahrady, Josefa Veselého josef.vesely@rozhlas.cz, se narodí, z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, především z technického lidu VUT v Brně. Pokorní a úplně poslušní vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, již musí chápat pravdu NOVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, ze svého milosrdenství, nemůže ZLATEM SVĚTLA SVĚTA svého technického rozumu, uzdravit žádnou křesťanskou, militaristickou HOMO SVINI, SVINI, protože neposlušným, a vzpurným NETVORŮM, LHÁŘŮM a ZLOČINCŮM, ZLATO SVĚTLA SVĚTA Božího technického rozumu, o obnovitelné energetice, a o energetické koncepci Česka a SVĚTA, již nedá, odstoupení DUCHEM PLNOSTI, neposlušné ničí. Přes odpor křesťanských, drzých HOMO SVINÍ, SVINÍ, v Česku, a tím i ve SVĚTĚ SVÍTÁ tím, že se Hospodin stává jediným Bohem SVĚTA, jediným DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Až se v Česku narodí, na RANNÍ SVATEBNÍ SCHOW, v ČRO v Brně, budou Brnu blahořit všechny národy SVĚTA. Až se narodí, z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, bude Bůh pást technický lid všech států SVĚTA, jedině možnou, a jedině správnou energetickou Boží koncepcí. Absolutní pravda o Bohu, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je sdělená současně s pravdou o tom, že mě, posledního proroka tohoto vzpurného a neposlušného věku, Bůh znal již v břiše mé matky, Boženy Oplatkové. Vědecky to dokázal tím, že jsem se narodil na začátku podzimu, dne 21.9.1940. V Písmu slíbil, že od tohoto dne, za tři dny, nyní od 24.9.2017, bude jím vyvolenému Česku a Slovensku žehnat, ze SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Božího království. Ag.2/18, atd. Má s neposlušným a vzpurným Českem obrovskou trpělivost, protože svoje žehnání, ze SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, slibuje Česku již 18-náct let, od doby, kdy ze mě psychiatři z Brna učinili blázna. Můj běh blázna, do Božího království se začal v době, kdy ze mě čtyři psychiatři z Brna, ředitel MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@ fnbrno.cz, a nyní MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, dělali a dělají, již 18-náct let, blázna. V Lidových novinách, dle HOMO SVINĚ, SVINĚ MUDr. Češkové, kvůli opisování textů SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými slovy, jsem dokonce bláznem nesvéprávným. Hospodin se smilovává, svým rozumem postupně proto, aby nového Hospodina všichni znali, a to ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, aby všichni věděli, jaký je MOCNÝ a SPRAVEDLIVÝ, v NOVÉ a VĚČNÉ MANĚ SLOV NOVÝCH NEBES, na ÚSVITU třetího tisíciletí tím, že všichni budou znát dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Pisma. Tři dny od mých narozenin, do 24.9.2017, je křesťanských tři tisíce let. Hospodin slíbil, že bude sám jednat, když na VUT v Brně, ČVUT, nebo projektanti, se sejdou dva nebo tři, kteří budou mluvit pravdu o tom, že jedině možná, a jedině správná, je energetická koncepce Hospodina, uvedená v NOVÉ a VĚČNÉ MANĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Skladatel a básník, Hospodin již přišel. nejenom v Písmu, ale i v písničkách, kde žádá, aby všechny křesťanské zvony Česka zněly, na počest jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU, v NOVÉM DNES naplnění Písma, při úplňku MĚSÍCE 11.2.2017.

 

 

10.) Spravedlnost Boží majetkové roviny celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, snídaní, obědů a večeří, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, či dočasně ve všech restauracích v Česku, kde lze tři krát denně vařit, stejně boháčům a chudákům, Rómům, či bezdomovcům, atd., nemohou dát neposlušné a vzpurné vládnoucí HOMO SVINĚ, SVINĚ křesťaného, hinduistického, buddhistického, židovského, či muslimskému vládnoucího lži lidu, ale pouze nový Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, OTEC ZAKLADATEL celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Róm Holomek neuvěřil textům Písma o tom, že Hospodin nemůže soudit neposlušné a vzpurné křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ Česka a SVĚTA jinak, než odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Viditelně má DUCHA ZÁVRATI, svého genetiky prasečího rozumu, DÉMON ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, stejně tak jako jeho ZELENÍ odpůrci. Svým DUCHEM ZÁVRATI si stále myslí, že všechno na SVĚTĚ o energetice vyřeší, jak ministr Mládek, tak jeho ZELENÍ odpůrci, což viditelně není pravda. DÉMON ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, v ČT nedávno naprosto mylně prorokoval, že jeho energetická koncepce, na výstavbu jednoho bloku v Dukovanech, a jednoho bloku v Temelíně, je jedině možná a jedině správná. Toto řešení by nahradilo končící uhelné elektrárny tak, že místo cca 30 % elektřiny z jádra, by se vyrábělo cca 50 % elektřiny z jádra. ZELENÍ odpůrci DÉMONA, ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz žerou tím, že dosluhující uhelné elektrárny chtějí nahradit výstavbou fotovoltaiky na polích, za státní peníze, což DÉMON Mládek považuje za cestu do PEKEL. Žerou se, dle vůle Boží nesmyslně navzájem, protože se baví pouze obnovitelné elektřině, či o budování cca 2 % elektřiny z jádra, z celkem potřebné obnovitelné energie, což pokorní a úplně popslušní již musí pochopit. Viz GRAF o potřebě obnovitelné energie celkem ve FOTOGALERII je na www.pametni-kniha.cz. Technická debilita ministra průmyslu Mládka, a stejně tak technická debilita ZELENÝCH TERORISTŮ, všem pokorným a úplně poslušným, musí být zřejmá. Kdo doufá ve své bohatství, při zveřejnění těchto textů, o lžích, o koncepci energetiky, ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie, padne. Kdežto spravedliví Rómové z Bronxu z Brna, budou rašit jako listí, když nebudou sloužit SKÁLE Baalů, PRACHŮM, atd. Př.1/7,14až11/28až31/10, atd. Nový Hospodin Vám Rómům z Bronxu, setře každou slzu s očí, když uvěříte textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že neposlušní, drzí HADI OHNIVCI z PČR z náměstí Svobody v Brně mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, jsou pomocníci vládnoucího NETVORA, kterým, dle vůle Boží, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je vůdce KOZLŮ ČSSD, premiér Sobotka, zločinec ekonom, ministr průmyslu Mládek, a DÉMON ministr financí Babiš. 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, Iz. 25/8,29/11až24,33/22,57/10,16,20, Zj.21/1až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18, 27, Oz.2/18až8/4,12až9/7,12,15až13/11,13,14/3, atd. HADI OHNIVCI z PČR se před novým Bohem určitě shrbí, když Vás, RÓMY, utiskované vládnoucími Baaly a DÉMONY, Hospodin zachrání, skrze Vaše utrpení tím, že Vám, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, otevře ucho pro slyšení SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jób36/8,15. Já pošetilec nejsem. Přišly dny odvety, kvůli křesťanské velké nepravosti, kvůli nevraživosti vládnoucích Baalů a DÉMONU, vůči všemohoucímu a vševědoucímu Hospodinu zákonodárci a SOUDCI. Oz.2/18až9/7,15,15až14/3. Když budete věřit novému Bohu, a ne neposlušným a vzpurným lidem, Baalům a DÉMONŮM, když uvěříte, že Bůh je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, že je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, budete stejně mocní, jako je Bůh v Písmu, a např. firma DOLFIN Vás již nevystěhuje. Znalcům SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, Bůh ZÁKONODÁRCE prostře STŮL SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ ve všech restauracích v Brně, a stůl dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Poslušným již schází pouze vytrvalost k vyvleční politiků pravice a levice, a jejich Bohů, bankéřů, od jejich koryt, ke společným korytům, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bůh se smiluje, svým rozumem tím, že Česko se bude řídit zákony Božími a ne zákony lidkými. Celosvětové, mírové Boží království se blíží, jsme mu blíž a blíž. Dle ČRo je počet restaurací v Česku cca 35 000. Na jednoho občana tedy připadá cca 10 500 000 : 35 000 = 300 občanů. Technicky je možné tedy zajistit, aby do doby, kdy budou vybudovány sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, což vše je energeticky nezbytné, dle výkresů ve FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, společné stolování bohatých a chudých, probíhalo v restauracích. Každá restaurace by připravovala pouze jedno jídlo na oběd, a jedno jídlo na večeři, dle elektronických objednávek. Každý by došel do restaurace, kde si jídlo obědnal. Nový Hospodin nechce žádné plýtvání ani potravinami, ani energiemi. Hospodin chce veškeré supermarkety s potravinami zrušit a nahradit je DOMY, kde budou spolu společně stolovat, ráno, v poledne, i večer, chudí i bohatí. Hospodin v Písmu uvádí, že neposlušné a vzpurné svině, jedí vždy celý měsíc novou manu, na Velikonoce a Vánoce o tom, že křesťanský Kristus je pouze MODLÁŘKÁ STVŮRA, což se děje již osmnáct let od doby, kdy mě učinili bláznem ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, nyní také MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a vzpurná MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz. Celý měsíc, neposlušné a vzpurné křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ čtou, vždy na Vánoce a na Velikonoce, že křesťanký Kristus je pouze MODLÁŘKÁ STVŮRA, a nikomu zlému se to nepřejedlo. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterým nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. Proto DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nemůže najít Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Rómové v Bronxu. Dle Hospodářských novin ze dne 22.12.2016, je v Česku cca 1,5 milionů trvale obydlených rodinných domů a cca 4 miliony bytů. Na jeden byt, či dům, tedy připadají cca 2 lidé. Když to s novým Hospodinem neprodleně zkusíte, bude veškerý majetek, který kvůli energetické bezpečnosti shnil, patřit Hospodinu. Rozdělovat se bude jako za socialismu. Podle potřeby. Bude pro Vás ve všem po nedostatku, a všechny národy Vám budou blahořečit za to, že se Bůh, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, vrátí k technickému lidu. Všichni Baalové a DÉMONI, kteří prohlásili Krista ZLODĚJE za blázna, a sebe za spravedlivé a moudré, spějí do HROBU energetického kolapsu. Bůh je pouze s každým pokorným a úplně poslušným. Neposlušné a vzpurné ničí, odstoupením SVĚTLA SVĚTA svého rozumu. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude želet. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

11.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly.

Elektro energie = 10% z celkově spotřebované energie (Špidlova koncepce):

Energie vyráběná elektrárnami spalujícími uhlí (60%), neobnovitelná 3,0 „Temelíny“ Energie vyráběná jadernými elektrárnami (40% po zprovoznění Temelínu) 2,0 „Temelíny“ Energie obnovitelná – vodní elektrárny (2,2%) 0,1 „Temelínů“ Energie obnovitelná – biomasa 0,0 „Temelínů“ Energie obnovitelná – větrné a sluneční elektrárny (1,6%, max. 10%) 0,5 „Temelínů“ Elektro energie celkem pro průmysl a obytné domy 5,6 „Temelínů“

Ostatní energie = 90% z celkově spotřebované energie (Špidla nezahrnul):

Energie pro provoz dopravy 55% (benzin, nafta), neobnovitelná 25,0 „Temelínů“ Energie pro výrobu aut, cca 12% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro ostatní průmysl, cca 12% - odhad (plyn 60 %, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro vytápění obytných domů, cca 21% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%) 9,0 „Temelínů“

Celkem energie odhad, ropa 55%, plyn 27%, uhlí 18% 45,0 „Temelínů

Celková potřeba energie pro ČESKO odhad (dovoz 75%, vlastní 25%) 50,6 „Temelínů“.

Z toho obnovitelná energie v roce 2033, je maximálně 0,6 „Temelínů“, chybí tedy 99 % energie. Uran, který představuje cca 4% energie, je u nás je v podstatě vytěžen. V blízké době nestavějte domy, stávající se budou bourat a budou se stavět nízko energetické, vytápěné pouze sluncem. Město je hrnec a lidé, kteří pod dohledem rektorů univerzit, staví chatrné „stěny“, v něm budou masem, Ez.11/3,11,12/10. Veliký den Hospodinův je blízko. Trestně odpovědná za energetickou koncepci Česka je vláda, AVČR a rektoři ČVUT a VUT v Brně. Trestně odpovědní za lži o Kristu, a lži o DUŠI a TĚLE každého člověka, jsou orgány činné v trestním řízení, z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic. Odpor proti Božímu rozumu, je u neposlušných Baalů a DÉMONŮ, stále velice silný. Když se Česko k DUCHOVNÍMU Kristu nyní nevrátí, bude zničeno.

 

12.) Česko, technický lid, je Bohem pozdě varován před kolapsem civilizací. Sír. 12/12. HADI OHNIVCI, orgány činné v trestním řízení, bo.oop.rosice.podatelna@ pcr.cz, a KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, nesmíte sloužit své SKÁLE, PRACHŮM, ale musíte zajistit, aby technický lži lid, zatím DUCHEM CHUDÝ, neposlušný, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, spolu s úplně poslušným zahrádkářem Boží mírové zahrady, dospělým a odpovědným Josefem Veselým josef.vesely@rozhlas.cz, mluvili v ČRo v Brně pravdu, a to o jedině možné a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, opakovaně uváděné. Hospodin svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, neodešel ze SVĚTA úplně. Stále svůj Boží technický lid živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Oz.2/18,5/15až 14/3, Jer.1/17až5/7, atd. Rovnost dne 22.11.2016 uvádí, že PUPEK SVĚTA nyní učinil v USA. Rovnost uvádí, že v USA se chystá revoluce ve výrobě solárních panelů ve firmě TESLA. Střechy budou pouze ze solárních panelů, protože ceny budou srovnatelné s cenami s obyčejné krytiny. Tvrzené sklo, které vyvinula Tesla, bude vážit pouze pětinu váhy současných panelů. Vysoce účinné panely Panasonicu pokrývá barevným filmem. Horní vrstvu tvoři tvrzené sklo. Tato konbinace údajně dosahuje 98 % výkonu solárního panelu. Vydrží tři krát více než klasická krytina. Problémem všech firem je, že nemají vůbec žádnou energetickou koncepci, protože technický politický lži lid, dělá energetické koncepce pouze na elektřinu, která, dle odborníků VUT v Brně a ČVUT, tvoří pouze cca 10 % celkové energie. Proto nikde na SVĚTĚ, ani v Česku, se ve školství neučí, SOLÁRNÍ ARCHITEKTURA a SOLÁRNÍ URBANISMUS. Nikde na SVĚTĚ se nestaví sídliště a města tak, aby byl Hospodin spokojený. Solární panely, které Bůh, tvoří svým Božím rozumem, v hlavách technickému lidu, ze svého milosrdenství, se místo na střechy, dávají v Česku na pole, či ve SVĚTĚ, na poušť, na střechy velice málo. Štěstí SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu bude pršet každému, kdo neprodleně přemůže děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, pomocí SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. SLUNCE se zdravím na paprscích, kterým je Bhagavadgíta, v hlavě tohoto křesťanského dementa, stále ještě nevyšlo. Hospodin se nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně smiluje, ZLATEM SVĚTLA SVĚTA svého technického rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, když se svém utrpení rozhněvají na své Bohy, na DÉMONY, na ekonomy, ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, ministra financí Babiše podatelna@ mfcr.cz, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana info@ zemanmilos.cz, a zubatého KOZLA premiéra Sobotky posta@psp.cz. Štěstí ZLATA SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu bude pršet každému, kdo neprodleně vyjde do svobody, ve které je možné mluvit pravdu o naprosto chybné energetické koncepci ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu. Štěstí SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu bude pršet každému, kdo neprodleně bude Bohu děkovat za soud neposlušných a vzpurných Baalů. K.M.1/4až5/23,6/6až24,7/12,16,26,8/21až12/10,17,27,13/8,16/27,17/7až20. Dle filmu ŠŤASTNÝ SMOLAŘ, Hospodina při potopě, kterou je odstoupení jeho rozumu, od neposlušných a vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ, vzala voda. Nyní se narodil ze vzedmutého moře imperialistických křesťanských sviní na Domašovsku a v Brně. Dle jeho zákonů, již není možné mluvit lži. Pravda o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky, kterou je ODPOČINUTÍ SE od díla energetické zhouby, zrušením PRACHŮ, ZBRANÍ, OSOBNÍCH AUT, atd., zachrání především nový Boží technický lid.

 

13.) Další text je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Pro křesťanské, militaristické, imperialistické, chamtivé svině ještě uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba 45-ti pěti, či 50-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi dávno emeritní děkan SF ČVUT Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, kterého jsem navštívil v Praze, na ČVUT proto, aby mě Hospodin nenaplnil děsem z jeho DUCHOVNÍ technické DEBILITY. Jer.1/17až6/19až31/27,32. Dle něho, vzhledem k účinnosti přeměn energií, by bylo potřeba, jenom pro provoz dopravy, končící ropu nahradit cca 40 elektrárnami velikosti Temelína. Proto Hospodina, energetické žvásty ministra průmyslu Mládka, na dostavbu Temelína a Dukovan, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, mlad.jan@seznam.cz, unavují. Odborníkům na energetiku na VUT v Brně připomínám, že jsem na VUT v Brně také navštivil docenta Kadrnožky, který dostal STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ za knihu, ve které prorokoval, že Česko musí postavit neprodleně cca dvacet kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, kvůli konci éry fosilních paliv. Připomínám odborníkům na energetiku, že jsem za vlády rektora Vrbky navštívil na VUT v Brně, i později, ředitele, či emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Ten považoval výstavbu jaderných elektráren za nesmysl z toho důvodu, že tato koncepce realizovaná celým SVĚTEM, by byla nesmyslná, vzhledem k malým zásobám uranu na světě. Docent Skála, stejně jako děkan Hrdlička, tehdy prorokovali, že elektřina v době socialismu činila cca 10 % z celkem potřebné energie, a že potřeba energie pro dopravu činila cca 50 % celkem potřebné energie. Navštívil jsem také ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, na VUT v Brně, a ředitele profesora Drkala na ČVUT Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, které jsem přesvědčoval, a přesvědčují také tímto textem, že jako odborníci na energetiku domů, se musí stát jedinými architekty a jedinými urbanisty sídlišť a měst z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou dle textů Písma navržené na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Protože uvedení odborníci, stejně jako docent Pospíšil, a stejně jako rektor VUT v Brně Vrbka, a všichni ostatní rektoři, nešli do jim objasněného, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného neprodleně, okamžitě, Hospodin od nich odstoupil v částečce svého NOVÉHO DUCHA, a nechává je padat, vlastním pádem jejich geneticky prasečích mozků fašistických sviní, do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu celého SVĚTA. Vzpurní mají od Boha, ve svém nitru DUCHA KLAMU. Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, Kaz.3/18,8/8,9/10, Žid.4/7,6/3,6až12/28, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4až16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jak.1/22,2/9,22,3/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Když jsem přišel k docentu Skálovi podruhé, nechtěl se se mnou o tom, kolik procent tvoří elektřina nyní, z celkem potřebné energie, vůbec bavit. Zřejmě se stal, pro odstoupení Božího rozumu, DUCHEM CHUDÝ, a tím líný a zbabělý. Tehdy jsem ho žádal, aby společně se mnou se postavil proti energetickým koncepcím všech ministrů průmyslu, všech vlád Česka, pouze na elektřinu, což odmítl. Doporučil mně, abych si to zjistil sám u CZSO, u pánů pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, což se nezdařilo. Proto jsem GRAF o spotřebě energií uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, navrhl dle slov docenta Skály a děkana Hrdličky, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze deset procent celkové energie, a dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo, a již nechce organizovat chaoz tím, že odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, kteří odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, okamžitě. Jak jinak by Hospodin mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baala či DÉMONA, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku, ministr Mládek lže o koncepci energetiky tím, že koncepci dělá pouze na elektřinu. Bůh tyto fašistické, militaristické proroky, neposlal kazit dobré mravy, svými DÉMONSKÝMI žvásty, o nezbytnosti úplně zničit fosilní paliva dvojnásobným růstem výroby, stavěním BERLÍNSKÉ ZDI mezi chudým Mexikem, a mezi Baaly a DÉMONY v USA, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami, o území s fosilními palivy a surovinami. Viz GRAF o energetice, zpracovaný dle údajů z Rovnosti, dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, a dle údajů o energetice, uvedených na konci kapitoly 176, viz FOTOGALERIE a NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Kvůli koncepci zločince a lháře ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 %, z celkem potřebné energie, Česko, a tím celý SVĚT se stal ŘÍŠÍ MRTVÝCH, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných fašistických sviní, DUCHEM CHUDÝCH. O Česku, o ŘÍŠI MRTVÝCH, Hospodin uvádí. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho jediné a správné koncepce energetiky, protože DÉMON, ministr průmyslu Mládek odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Dobré a správné Boží příkazy zničil v Česku jediný člověk, ministr průmyslu Mládek tím, že se Hospodina nebojí, a že nepokládá příkazy a zákony Hospodina, za novou a sladkou MANU, platnou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. V Brně, dobré a správné Boží příkazy a ZÁKONY zničil jediný člověk, úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Jak jinak by mohl Bůh soudit vládnoucí válečné zločince, Baaly a DÉMONY ve SVĚTĚ, než odstoupením svého rozumu, od drzého ministra průmyslu Mládka. Řím1/18až3/6až11/32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,43/26,31, atd. Energetická koncepce ministra průmyslu Mládka, na dostavbu necelého „Temelína“ v elektrárnách v Temelínu a v Dukovanech, až v roce 2039, je trestný čin. Orgány činné v trestním řízení jsou opakovaně žádané, aby zajistili vyšetřování zdravého rozumu neposlušného blázna, Bohem prokletého DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. DUCHEM CHUDÍ Baalové a DÉMÓNI již nejsou zákonodárci, ale zločinci. Mládek a jemu podobné vzpurné svině, musí jít Bohu z cesty, a zmizet neprodleně v říši ticha, či na smetišti dějin. Bůh ZÁKONODÁRCE ruší tímto jho dřevěné, kterým je SKÁLA Babiše, PENÍZE a MAJETEK. Ten shnil kvůli konci éry fosilních paliv, pro lži ministra průmyslu Mládka. Jho železné je vláda tvrdých energetiků, s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM. 18-náct let Božího SOUDU dokázalo neschopnost lži lidu technické elity mluvit pravdu o správné koncepci energetiky. Ministr průmyslu Mládek má povinnost neprodleně vyznat svoji DUCHOVNÍ CHUDOBU a neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, s celou vládou neposlušného a vzpurného KOZLA, premiéra Sobotky. Baalové a DÉMONI, jsou sami sobě břemenem. Do bran celosvětového, mírového Božího království, žádného DÉMONA, nelze přenést. Hospodin, který je nyní ZLATEM, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až vláda KOZLA Sobotky padne. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud nebude vládnout nad celým SVĚTEM sám, jako ZÁKONODÁRCE. Bohužel, psi z VUT v Brně, odborníci na energetiku, na svoje pány, na Baaly a DÉMONY, na bankéře a boháče, neumí ani štěkat, protože jsou neposlušní, mrtví. Křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ jsou krtci. Podrývají SLOVO VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

14.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, v zimním SLUNOVRATU, do úplňku MĚSÍCE v únoru 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před novým Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2017 jsou všichni uvedení lháři pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje, zajistí, aby mnozí neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně jako nepotřební, zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

441.

macounova@akademia.cz, sochurkova@academia.cz, via@nadacevia.cz, info@hithit.cz, redakce@novinky.cz, redakce@pravo.cz, info@moravska-galerie.cz, raiser@seznam.cz, strasak.pavel@gmail.com, katkageisler@seznam.cz, marek.vrablik@gmail.com, festivalghettofest@gmail.com, david.oplatek@centrum.cz, festivalghettofest@gmail.com, hanele.kolarova@gmail.com, projekty@kjm.cz, coufalova.sabina@gmail.com, marek.havlikbrno@gmail.com, raiser@seznam.cz, info@meetingbrno.cz, katerina.tuckova@meetingbrno.cz, jiri.mottl@meetingbrno.cz, david.macek@meetingbrno.cz, jaroslav.ostrcilik@meetingbrno.cz, redakce@ihned.cz, petr.kalousek@meetingbrno.cz, mojmir.jerabek@meetingbrno.cz, tic@ticbrno.cz, luisa.divisova@meetingbrno.cz, info@dokument-festival.cz, katarina@dokument-festival.cz, tereza@dokument-festival.cz, andreas@dokument-festival.cz, novakova@ticbrno.cz, krenkovi.jm@post.cz, info@tendersystems.cz, Vitik.Matyas@cpost.cz, prozamestnance@cpost.cz, ombudsman@cpost.cz, katerina.dvorakova@rozhlas.cz, katerina.coufalova@rozhlas.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, martin.jonak@rozhlas.cz, marko.milanovic@rozhlas.cz, jiri.brodsky@rozhlas.cz, sona.jindrova@rozhlas.cz, martina.kocianova@rozhlas.cz, dvojka@rozhlas.cz, robert.tamchyna@rozhlas.cz, zdenek.vesecky@rozhlas.cz, yvona.zertova@rozhlas.cz, daniel.moravec@rozhlas.cz, jakub.hritz@rozhlas.cz, roman.visek@rozhlas.cz, jiri.zak@rozhlas.cz, Vaclav.Zmolik@rozhlas.cz, tomas.vozenilek@rozhlas.cz, toulava.martina@vlada.cz, tiskove@vlada.cz,

442.

katarina@dokument-festival.cz, nadace@vize.cz, redakce@penize.cz, vladimir.muzik@mafraslovakia.sk, petronela.sevcikova@mafraslovakia.sk, ivan.hamsik@mafraslovakia.sk, david.csino@mafraslovakia.sk, marcela.simkova@mafraslovakia.sk, elena.lipianska@mafraslovakia.sk, juraj.gajdos@mafraslovakia.sk, info@vaclavhavel-library.org, info@vaclavhavel-knihovna.org, secretariat@forum2000.cz, vyzkum@netmonitor.cz, trinec@sceav.cz, Info@festivalunited.cz, registrace@festivalunited.cz, Media@festivalunited.cz, info@migcap.com, info@cestazapravdou.cz, info@kmspraha.cz, knihy@kmspraha.cz, kam@kam.cz, recepce@malenovice.com, info@konzervativci.cz, gastro@homolka.cz, sekretariat@crdm.cz, adela.cesenkova@mladiobcane.cz, info@mladiobcane.cz, vaclav.malina@mladiobcane.cz, jan.nespor@mladiobcane.cz, chir@homolka.cz, ales.kubicek@mladiobcane.cz, martin.slivone@mladiobcane.cz, nch@homolka.cz, kontakt@psychoterapie-andel.cz, dopoledne@rozhlas.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, stanislav.cernohorsky@homolka.cz, miroslava.zazvorkova@homolka.cz, it@nudz.cz, neu@homolka.cz, lenka.kramska@homolka.cz, ocni@homolka.cz, nm@homolka.cz, jaroslava.skopova@homolka.cz, olga.konetopska@homolka.cz, reh@homolka.cz, kalendar@beda.cz, alena.palcova@nudz.cz, svetlana.formanova@nudz.cz, martin.bidman@nudz.cz, jaroslava.borovickova@nudz.cz, jana.vaskova@nudz.cz, tt@nudz.cz, sekretariat@nudz.cu, is@nudz.cz, hts@nudz.cz, ambulance@nudz.cz,

443.

michal.kolacek@pcr.cz, alzbeta.sorfova@cestyksobe.cz, pc.svetlolaska@gmail.com, lenkaklicperova@seznam.cz, info@produkcezboril.cz, honza@produkcezboril.cz, jenda@produkcezboril.cz, jana@produkcezboril.cz, redakce@echo24.cz, predplatne@echo24.cz, petra.fertrova@echo24.cz, femisphera@gmail.com, info@topseminare.cz, mhrbek@pocasidomasov.cz, dr.stanek@seznam.cz, edita.horakova@ceskatelevize.cz, twr@twr.cz, jan.beranek2@ceskatelevize.cz, redakce@novinky.cz, redakce@pravo.cz, info@aqua-fit.cz, brnox@centrum.cz, via@nadacevia.cz, ccbrussels@czech.cz, prunerova@czech.cz, pavelkova@czech.cz, media@nova-cinema.org, nova@nova-cinema.org, raiser@seznam.cz, strasak.pavel@gmail.com, katkageisler@seznam.cz, litostrov@post.cz, dopoledne@rozhlas.cz, kontakt@rozhlas.cz, redakcetpo@seznam.cz, hloubetin@dcpaprsek.org, prosek@dcpaprsek.org, dar@dcpaprsek.org, setkani@dcpaprsek.org, cerveny.vrch@dcpaprsek.org, editor@psychologie.cz, simona.kovarova@dcpaprsek.org, jaroslav.sturma@dcpaprsek.org, info@iinfo.cz, fotoeditor@lidovky.cz, redakce@lidovky.cz, natalie.jenickova@dcpaprsek.org, fotoprodukce@lidovky.cz, karolina.maskova@dcpaprsek.org, redakce@vitalia.cz, michaela.sleglova@seznam.cz, jan.majer@psychologie.cz, dopisy@lidovky.cz, jan.smetanka@psychologie.cz, lenka.krbcova@vitalia.cz, veda@rozhlas.cz, michaela.vseteckova@cestyksobe.cz, olga.kolkova@audioteka.cz, elzbieta.sterba@audioteka.cz,

444.

elzbieta.sterba@audioteka.cz, Bara@audioknihy.net, machackova.p@audioknihy.net, vyzkum@netmonitor.cz, langmajerova.ivana@vlada.cz, Etickakomisecr@vlada.cz, mzcr@mzcr.cz, tisk@mzcr.cz, eticka.komise@vfn.cz, etickakomise@fnmotol.cz, etickakomisecr@vlada.cz, eticka.komise@fno.cz, karol.zelenik@fno.cz, skodao@nemji.cz, jiri.hyncica@fno.cz, zuzana.hruba@fno.cz, info@fnol.cz, posta@sukl.cz, dopisy@lidovky.cz, redakce@lidovky.cz, petra.grabovska@fnusa.cz, pavlikj@nemji.cz, kozakova@mou.cz, etickakomise@fnbrno.cz, snobrj@nemji.cz, halouzkova.katerina2@fnbrno.cz, snebergerova@fnplzen.cz, nemlib@nemlib.cz, peschoutr@nemji.cz, tocikj@nemji.cz, posta.pardubice@nempk.cz, info@ftn.cz, alena.nemeckova@nempk.cz, dusan.korel@nemocnice-pardubice.cz, jan.pachl@fnkv.cz, eticka.komise@fnkv.cz, klinickehodnoceni@fnkv.cz, info@bulovka.cz, eticka.komise@mou.cz, reditel@vnbrno.cz, tbrabec@vnbrno.cz, tpesek@vnbrno.cz, jbrancik@vnbrno.cz, kartoteka@revma.cz, info@jcu.cz, etickakomise@restrial.com, skopalova@fbmi.cvut.cz, bnzlin@bnzlin.cz, jkure@med.muni.cz, 19117@mail.muni.cz, hvezdova@med.muni.cz, sou@jilova.cz, avasku@med.muni.cz, pvysocanova@fnbrno.cz, vaclav.zvonicek@fnusa.cz, mvanhar@med.muni.cz, sr@nudz.cz, ambulance@nudz.cz, sp@nudz.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v lednu 2017. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterým nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. Proto DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nemůže najít Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Dominika má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatry ředitele, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, a vzpurnou MUDr. Svobodovou andrea.svob@seznam.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Hospodinu, ZLODĚJI, a ZÁKONODÁRCI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Hanebným činem je krýt technickou debilitu DÉMONA, ministra průmyslu Mládka.