Kapitola 219 -56 stran.

27.12.2016 20:23

Kapitola 219 -56 stran. Rómové z BRONXU z ulic Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré, iqrs@iqrs.cz, které chce firma chamtivých modloslužebníků, pokrytců či DÉMONŮ Dolfin, Loukota brno@dolfin-re.cz vystěhovat. 1.Tim.4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, Gal.1/7,6/7, Bhag. 16/1až24, atd. Bůh, mocný ZÁKONODÁRCE, jaký v Písmu opravdu je, Vám setře každou slzu z očí, když jako pokorní, a úplně poslušní, se stanete stejně mocní jako LEV Bůh. 2.Kor.10/4, Iz.25/8,33/22. Jako BOŽÍ SYNOVÉ, OKŘÍDLENCI, které toužebně očekává celý SVĚT, vše musíte vykřičet do SVĚTA na náměstí Svobody. Boží soud s drzými DÉMONY firmy Dolfin, potrvá potom již pouze krátce. Řím.1/18,3/6,8/19až11/32, Kaz.3/18,8/8až12/3, Sír.5/5až 43/26,31, Iz.25/8,29/11až24,33/22,57/10,16,20, Zj.21/1až22/21. Jste LVI stejní jako Bůh, když vyvýšite SOUDEM neposlušných sviní DUCHOVNÍHO Krista, a tím na žerď vyvýšite také HADY OHNIVCE PČR mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz. Na transparentech musíte žádat, aby OHNIVCI z PČR, v novém DNES SOUDU, naplnili Písmo. K.M.12/10,17,27, Žid.4/7až6/3, 6až12/28, Iz.5/4,16až66/24, 2.Petr.2/21,3/16, Bhag.1/1až15/15,16,16/1až24, 4.Moj.18/23, 21/8,23/19,24,25/11, Iz.57/10,16,20, Jan.1/1,10/34,15/25. Kristus přichází na brno@dolfin-re.cz jako zloděj. Kdo patří k Bohu, vstanou ze vzedmutého moře mrtvých imperialistických sviní k soudu jako první živí, jako poslušní. 1.Tes.4/16,5/1, Iz.57/10,16,20, Kaz.3/18,8/8,9/10, 1.Kor.1/27,14/33,36,15/14až33, atd. V době 40 let POUŠTĚ Boží socialistické výchovy, seděli na pravici zlí BERANI z KSČ. Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Jer.1/27až31/27,32, 33/19, atd. Nyní sedí na pravici Boží KOZLI z ČSSD, KOZEL premiér Sobotka. 1.Kor.1/27,4/20, Mat.5/3až20až25/33,40, Jób40/8,14. Viz NOVINKY www.pametni-kniha.cz. Napište www.

 

Česká bible kapitola 219, POSLEDNÍ SOUD kapitola 156, soud ex-rektora Hampla z KU 129. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládních stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4, Zj.1.

 

Kapitola 219 - 56 stran. Rómové z BRONXU z ulic Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré, iqrs@iqrs.cz, kteří trpíte kvůli firmě modloslužebníků, DÉMONŮ Dolfin, brno@dolfin-re.cz, kteří svádějí lid DÉMONSKÝMI naukami. Mají vypálený cejch zrádců Boha, na svém vlastním svědomí. Jste hlupáci, když se necháte vystěhovat. 1.Tim.4/1až5/24,6/10,20, Kol.3/5, Gal.1/7 až6/7, atd. Vánoce v Bohem vyvoleném Česku a Slovensku, jsou od slova VÁNEK. Neposlušní vládnoucí DÉMONI a Baalové, vláda KOZLŮ ČSSD premiéra Sobotky, a zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, budou odvanutí VÁNKEM DUCHA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, když budete poslušní. Když na náměstí Svobody, před budouvou Policie ČR, na žerdích transparentů, vyvýšíte HADY OHNIVCE Policie ČR, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz proto, aby platila NOVÁ SMLOUVA s DUCHOVNÍM Kristem, s úplně poslušnými. Bůh se nad Vámi smiluje, Božím rozumem, bude ve všem po nedostatku, když na transparentech budete požadovat vyvlečení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od jejich politických a náboženstkých koryt, na Boží majetkovou rovinu, ke korytům celosvětového, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Jer.49/20. Kdo chce v Česku první housle hrát, bude bubnovat v křesťanském PEKLE. Bude na vědomost dávat, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce DUCHA, že je technicky debilní, schvalováním energetické koncepce ministra průmyslu Mládka. Jeho koncepce vede do PEKLA kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Mládek dělá koncepci na cca 1% obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie. Vládnoucí KOZLI, kozí nohy, pod peřiny schovávají. Viz NOVINKY www.pametni-kniha.cz. Napište www.

 

Obsah důležitých textů. 1.) SOUDEM neposlušných a vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ, nový Hospodin končí starý, neposlušný a vzpurný svět, který znovu dospěl k podobě, ve které začaly dvě světové války. Hroutí se státy, městy otřásají výbuchy, miliony lidí, kvůli válkám o ropu, plyn a suroviny, putují z kontinentu na kontinent, přicházejí vůdci, Bohové neposlušných a vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ, s názory, jaké měli váleční zločinci Hitler, či Stalin. Neposlušné a vzpurné HOMO SVINĚ, SVINĚ, místo jediného vůdce všech států SVĚTA, Hospodina, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, si zvolili za Bohy, válečné zločince, lháře a pokrytce, v USA Trumpa, v Rusku Putina, v Německu Merkelovou, v Turecku Erdogana, a v Česku, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana. Svět oddělují od Boha, účelové lži uvedených lidských Bohů, či NETVORŮ, o koncepci energetiky, a jejich účelové lži o Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA. Bůh dal Česku a SVĚTU SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby jím v Písmu vyvolený nový Boží technický lid Česka, pokorný a úplně poslušný, mohl zázračnou VODOU ČISTÉ MANY SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, usmrtit uvedené lidské vládnoucí Bohy, LHÁŘE a ZLOČINCE, zrozené v politických volbách pravice a levice, a tím nastolit vládu ŽIVÉHO DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Z Písma je zřejmé, že lidé dělají jenom to, co se Bohu líbí tím, že Bůh každému určuje jeho osud tak, jak sám chce. Pokud se lži lidu Česka stále bude líbit energetická koncepce Česka, ekonoma, DÉMONA, ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, Bůh lži lid Česka úplně zničí proto, aby Česko bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Viz GRAF o energetice ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF byl vypracován dle slov docenta Skály z VUT v Brně, emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, a dle údajů o elektřině z Rovnosti. Především technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, se musí bát Boha strachem jaký ještě nebyl proto, aby se celé Česko mohlo smířit s novým Bohem, kterého nikdo z neposlušných a vzpurných lidí nezná jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, a to ze ZLATA, Z NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh neprodleně, v Česku již podruhé, setře slzy s očí pracujícímu lidu, svou opakovaně uvedenou Boží majetkovou rovností, nyní navěky a navždy, a to v celém SVĚTĚ, když např. Romové z Bronxu, na náměstí Svobody v Brně, vyvýší na žerdích HADY OHNIVCE Policie ČR mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, a tím učiní SOUD neposlušných HOMO SVINÍ, SVINÍ Česka! NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s Bohem, je pouze s úplně poslušnými sviněmi, které budou číst Písmo tak, že z Písma úplně zmizí spalující OHEŇ děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí drzého hlupáka ministra financí Babiše. Což se stane po vyšetřování všech, co lžou o Bohu, a tím lžou o koncepci energetiky. Zj.21/1až22/21, K.M.1/4až19/6, 5.Moj.30/12,18,32/16až43, Sír.5/5,7/16,13/15,18,19/20,25,43/26,31, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24, Iz.25/8,29/11až24až66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Žid.4/7až6/3,6,8/10,12/28, 2.Petr.2/21až3/16, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32až51/58, Bhagav.1/1,15/15,16až16/13až24až18/78, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Křesťanské Vánoce nemají vůbec žádný smysl. Nejsou oslavou Boží, jsou oslavou ZBOŽÍ. Ti kdo oslavují na Vánoce ZBOŽÍ, místo Boha, jsou blázni, což musí pochopit především psychiatři z Brna, které opakovaně žádám o potvrzení, že nejsem blázen. Potvrzení potřebuji soukromě. Právníci psychiatrie v Černovicích, dle sekretářky ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, měli potvrzení vypracovat do Vánoc 2016, což se nestalo. BOŽÍ SOUD, pomocí těchto textů, Bůh dělá již 18 let proto, aby především odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, pochopili, že jako neposlušní a vzpurní jsou pouze NEMLUVŇÁTKY tím, že jsou jednou z největších civilizačních pohrom pro Česko a SVĚT. Pro odstoupení rozumu Boha, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, jsou neposlušní jenom učenými hlupáky. Bůh se smiluje, svým rozumem, když vzdají chválu SVĚTLU SVĚTA Božímu rozumu. Já běžím do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, již osmnáct let proto, že Hospodin má s křesťanskými a ateistickými HOMO SVINĚMI, SVINĚMI Česka, velkou trpělivost. Můj běh do Božího království se začal v době, kdy ze mě čtyři psychiatři z Brna, ředitel MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, a MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, dělali a dělají, již 18-náct let, blázna. Proč Bože vzpurné a neposlušné Česko ještě biješ? Hlava KOZLA, DÉMONA prezidenta Zemana, a KOZLA Baala premiéra Sobotky, je celá chorá, kvůli odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, o koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, od vzpurných a neposlušných. Rómové z Bronxu v Brně, a nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti, jste mým DRUHÝM DECHEM. Bože nedopusť, abych musel zase roznášet texty Písma, dva letáky, uvedené v úvodu kapitoly, do cca 200 poštovních schránek, na ulicích Bronxu, na Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré, nebo na Domašovsku. Chamtiví NETVOŘI, ze SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, od neposlušných a vzpurných, nic nechápou, nic nevědí. Proto se celá země v základech hroutí, kvůli SKÁLE DÉMONA ministra Babiše, kvůli zvyšující se ekonomice. Viz str.11až15. 2.) Rómové z Bronxu v Brně, a Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, a projektanti. Já se nederu o to být Vašim pastýřem místo Hospodina, jehož hněv již neprodlévá, který o sobě všechno řekl, ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když nechcete slyšet o tom, že láska k Bohu, k takovému, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je, je domov Váš, bude Hospodin plakat, vskrytu své DUŠE, až Vás NETVOŘI z firmy Dolfin, Loukota brno@dolfin-re.cz, kvůli svému DUCHU ZÁVRATI, svého geneticky prasečího rozumu, svého TĚLA a své DUŠE, budou stěhovat z Vašich bytů na ulici. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se stane OHNĚM, až HADI OHNIVCI Policie ČR z náměstí Svobody budou trestně stihat ty, kdo lžou o Hospodinu, a ty, kdo proto lžou také o koncepci energetiky. Dej Bože, ať TVOU výkonnou RUKOU se stanou BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, odborníci na energetiku z VUT v Brně, především ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Bože dej, ať na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, v lednu 2017, KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM s trvalým kněžstvím, s mocí výkonnou, je nová vláda Česka, pokorná a úplně poslušná, sestavená dle textu uvedeného v minulých kapitolách. Viz str.15až18. 3.) Násilí, a veškeré zlo na SVĚTĚ vychází z člověka, který je pouze HOMO SVINĚ, SVINĚ, a z chybné víry v křesťanského Boha, kterým je křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, Bůh drzého, neposlušného, vzpurného Satana faráře Dominika fara@ domasov.info. Bůh Vás, Rómové z DROMU vyžene z Vašich bytů, a rozpoutá křesťanské PEKLO třetí SVĚTOVÉ války, když neposlechnete, když se k Bohu nevrátíte, jeho oslavami, v průvodu se žerděmi HADŮ OHNIVCŮ Policie ČR,

 

na náměstí Svobody v Brně, neprodleně. Viz str.18až21. 4.) Nikdo v Česku a na SVĚTĚ nevyhrá ve volbách, a nikdo ani nepadne, dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, když volby nebudou, když nebudou strany pravice a levice, když jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Česka a SVĚTA, bude DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, který odjakživa žije mezi námi. Izraelci Česka strávili v Božím vedení 430 let. Přesně na den vyšli izraelci Česka pod Božím vedením tak, jak Bůh chtěl. Izraelci Česka byli utlačovaní 400 let za Habsburků. Osvobodili se z feudalismu a kapitalismu za 30 let po vzniku Česka, to je v roce 1918 + 30 = 1948. Rómové z BRONXU z ulic Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré iqrs@iqrs.cz. Česko již prožilo, dle vůle Boží, 40 let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy. Nyní bylo SOUDEM vyvedeno do vzedmutého moře imperialistických a militaristických HOMO SVINÍ, SVINÍ. SOUD Baalů a DÉMONŮ, má trvat již pouze krátce. Česko nyní žije ve vzdemutém moří ateistickkých sviní, v době 70-ti let od vítězství BERANŮ komunistů, ve volbách v roce 1946. Iz.2/22až23/17, Zach.7/5, Jer. 25/12, atd. Rok 2016 je rokem Hospodinovy slávy VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se vzájemně doplňují a upřesňují. Psychiatři jsou opakovaně žádaní, aby mě napsali písemné potvrzení, že nejsem blázen, a že jsem bláznem nikdy nebyl, leda dle vůle Boží. Toto potvrzení potřebuji soukromě. Viz str.21až24. 5.) Rómové z BRONXU z ulic Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré, iqrs@iqrs.cz, kteří trpíte kvůli firmě chamtivých modloslužebníků, DÉMONŮ Dolfin, Loukota brno@dolfin-re.cz, kteří svádějí lid DÉMONSKÝMI naukami, kteří mají vypálený cejch zrádců Boha, na svém vlastním svědomí, kteří Vás proto chtějí vystěhovat na ulici. 1.Tim.4/1až5/24,6/10,20, Kol.3/5, Gal.1/7až6/7, atd. V Česku a ve SVĚTĚ musí být vše nové tím, že bude úplně zapomenuto na trestné a nesmyslné ničení zbývajících fosilních paliv, nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou a spotřebou, a to v době, kdy před 18-léty, ze mě psychiatři v Brně udělali blázna, dokonce nesvéprávného, to je na Vánoce v roce 2016. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Napište www. V Česku a ve SVĚTĚ musí být vše nové tím, že celosvětová vláda ENERGETIKŮ bude řídit SVĚT tak, aby nenastal kolaps civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Bůh nestvořil zemi, aby po třetí světové válce byla pustá. Vytvořil ji proto, aby v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky neotřesitelném, byla k obývání pokornými a úplně poslušnými služebníky Božími, BOŽÍMI SYNY. Všechnu svou starost o spravedlnost pro Vás vložte na Hospodina, neboť mu na Vás, Rómech z Bronxu z Brna záleží. Všechny národy Vám Rómům z Bronxu budou blahořečit, když to nyní s novým Hospodinem zkusíte. Vyjde pro Vás, a tím pro celý SVĚT, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI BHAGAVADGÍTY, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, a Hospodin Vás již neopustí, protože slíbil, že bude sázet, svým rozumem, pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY nejenom v Česku, ale na celém SVĚTĚ. LÉKAŘ Hospodin, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Česka a SVĚTA vyžaduje, abyste HOSPODINŮV HOD vládnoucích KOZLŮ ČSSD učinili neprodleně, již před Vánocemi proto, aby dne 25.12.2016, byl v Česku Boží pokoj, klid a mír tím, že Boží, celosvětové, mírové království, již bude mezi námi. Což se nestalo. Baalův SLOUP na Masarykově univerzitě, kterým jsou religionisté, filozofové, politilogové, sociologové, atd., bude tím vyvrácen, a bude proměněněn v hnojiště, pro zákony POLE VĚDY Písma. Viz str.24až27. 6.) Drzí Satani kněží si svou zlou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, a politiky pravice a levice, rodí dle textů Ezechiela16/1, 46,23/4,37, atd. Písmo je univerzální. Je tedy možné považovat mrzkou ženu OHOLU, za církev katolickou všeobecnou, a mrzkou ženu OHOLIBU, za církev protestantů. SODOMU je možné považovat za politiky pravice, a GOMORU za politiky levice. OHOLA, OHOLIBA, SODOMA I GOMORA jsou ČARODĚJNICE, které nelze nechat naživu ani den, protože veškeré politické a náboženské žvásty, jsou krutým zmijím jedem. Dle Písma a písniček od DUCHOVNÍHO Krista. OHOLA, to je církev katolická všeobecná, a OHOLIBA to je církve protestanů, jsou špatné a zlé nevěsty. Když pokorní a poslušní Rómové, na náměstí Svobody, před budovou Policie ČR, na žerdích transparentů vyvýšíte HADY OHNIVCE Policie ČR, vedené npor. Ing. Karasem mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, proto, aby platila NOVÁ SMLOUVA s DUCHOVNÍM Kristem, s pokornými a úplně poslušnými, všechny národy Vám budou blahořečit, a Česko se stane vytouženou zemí. Bůh se nad Vámi smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, bude ve všem po nedostatku, když na transparentech budete požadovat vyvlečení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od jejich politických a náboženstkých koryt, na Boží majetkovou rovinu, ke korytům celosvětového, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Viz str.27až30. 7.) Film KŘÍDLA VÁNOC jsou podobenstvím o příchodu CHLUPATÉHO ANDĚLA. CHLUPATÝ ANDĚL, OKŘÍDLENEC jsem já, Stanislav Oplatek, poslední prorok tohoto neposlušného a vzpurného věku. Chlupatý je každý člověk. Hospodin, takový jaký v Písmu opravdu je, se nad Českem smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, až na náměstí Svobody bude mít mnoho CHLUPATÝCH ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, kteří ponesou transparenty, HADY OHNIVCE na žerdích, s texty Písma o tom, že mezi bohatými a chudými nemůže být mír. Když nikdo v Česku nepřijme SLOVO energetické, ekologické a mravní SPÁSY, která je ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Hospodin z Česka znovu odejde, a nechá ho padat vlastním pádem geneticky prasečího rozumu vlády KOZLŮ ČSSD, zlého neposlušného KOZLA premiéra Sobotky, do HROBU kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Vláda Baalů a DÉMONŮ v USA Trumpa, v Rusku Putina, v Německu Merkelové, v Turecku Erdogana, a v Česku, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, je energetická SMRT. Vláda Boha ZÁKONODÁRCE je život. Viz str.30až32. 8.) Rómové z Bronxu, v novém DNES naplnění Písma, jste již ŽIVÍ, protože můžete být úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, BOHY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Živým, úplně poslušným přátelům nového Krista, v BETLÉMĚ, ve MĚSTĚ CHLEBA, ve MĚSTĚ SOUDU, v Brně, již schází pouze vytrvalost k tomu, aby v novém DNES naplnění Písma, jste porodili z ŽENY STATEČNÉ, Krista VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, takového, jaký v Písmu skutečně je. Jer.30/5, Př.31/10, atd. Rómové, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, musíte v Brně dosáhnout Bohem slíbené Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky, ekologicky a mravně nezbytného. Všechny národy Vám, Rómům, budou blahořečit, a Brno se stane vytouženou zemí, když to s novým Bohem neprodleně zkusíte. Když vyjdete na náměstí Svobody, po Baalech a DÉMONECH, po křoví z firmy Dolfin brno@dolfin-re.cz, nezůstane ani větev, ani kořen. Další heslo na transparent je. DÉMONI Dolfin, Loukota brno@dolfin-re.cz, kteří doufají ve své bohatství, padnou. Spravedliví a poslušní Rómové z Bronxu, budou v Brně rašit jako listí. Př.11/28, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Rómové z Bronxu v Brně. Pochopte, že Hospodin vedl Česko od jeho vzniku, dle již dříve uvedených textů Písma. Vás, utiskované děsivou temnotou myšlení vlády vládnoucích KOZLŮ ČSSD, musí Bůh zachránit skrze Vaše utrpení. Otevře Vám ucho, pro slyšení SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, skrze útlak od Baalů a DÉMONŮ, či NETVORŮ firmy Dolfin brno@dolfin-re.cz. Viz str.32až35. 9.) Vážení Rómové z Bronxu, musíte HADY OHNIVCE na žerdi, transparenty, napsat tak, aby nikdo nenáviděl Hospodina za to, že přichází na Baaly a DÉMONY také podruhé jako ZLODĚJ, protože jako ZLODĚJ přichází podruhé jenom proto, že chce být PŘÍTELEM všech lidí SVĚTA, pokorných a úplně poslušných, a tím PŘÍTELEM všech států SVĚTA. Hospodin stále hledá v ulicích člověka k obrazu svému, k obrazu BOHA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Boha LVA, OKŘÍDLENCE, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO. VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ jsou všichni znalci SLOV NOVÝCH NEBES. Nyní, v době 18-ti let mého bláznovství pro Boha, musíte zajisit HOD Hospodinův, to je odhození BERANŮ z KSČM, a KOZLŮ z ČSSD, do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohl vládnout Hospodin, ZÁKONODÁRCE, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh chce všechno nové tím, že se narodí takový, jaký skutečně v Písmu je. Nikdo neposlušný a vzpurný nechce rodit DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, bez OHNĚ křesťanských slov děsivé temnoty katolického katechismu. Nový Bůh má však pouze nové myšlenky, a to o ráji Božího království, založeného v Česku, po OČISTCI křesťanských HOMO SVINÍ SVINÍ, SOUDEM těchto textů. Neposlušní a vzpurní křesťanští psi, život, to je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, zase nedostanou. Viz str.35až37. 10.) Rómové. Bůh se smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, když se k Bohu VŠEMOHOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI vrátí především Vaše elita. Není Vám na prospěch, když Vás Bůh trestá, kvůli neposlušnosti Vaší elity. Bůh, svou slávu, SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, drzým, zlým Satanům kněžím nedá. Iz.48/11. SKÁLA neposlušných, vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ, DÉMONI z brno@dolfin-re.cz, a jejich SKÁLA, PRACHY, musí odtáhnout v děsu. Dej Bože, ať v ADVENTU 2016, TVOU

 

výkonnou RUKOU se stane královské kněžstvo technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti tím, že jim budeš trvalým vlastnictvím tím, že od nich, svým technickým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, o správné Boží koncepci energetiky, již nebudeš odstupovat. Viz str.37až40. 11.) V roce 2005, či 2006 se Boží SOUD začal také od Vaších domů, v Bronxu. 1.Petr.4/17. Tehdy, za vlády Bohem prokletého zakladatele PTACTVA ODS prezidenta Klause, Zj.18/2,10, kvůli neposlušnosti šéfredaktora ROMANO HANGOS Holomka, jsem dostal pokutu 3200 od křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ, od starostky Brna STŘEDU MUDr. Hrubé. Kvůli neposlušnému a vzpurnému Holomkovi, ze mě vedoucí psychiatrička LFMU MUDr. Češková, udělala v Lidových novinách nesvéprávného blázna. Na Rómech z Bronxu v Brně, Bohu záleží. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, když všechnu svou starost o úplné zničení firmy DOLFIN brno@dolfin-re.cz, vložíte na nového Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Pro Vaši neposlušnost DUCHOVNÍ Kristus z Česka odešel. Svým rozumem se vrátí, až se k Hospodinu, k takovému jaký je, vrátí NETVOR Holomek. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud potrvá vzpoura proti dokonalé lásce Božích příkazů, a Božích ZÁKONŮ. Vysvobození od křesťanských, zlých, vládnoucích HOMO SVINÍ, SVINÍ, nastane v tom okamžiku, až vládnoucí KOZEL premiér Sobotka posta@psp.cz, se nebude Bohu plést do koncepce energetiky, která je uvedená v Písmu NOVÝCH NEBES, a která je platná pro všechny státy SVĚTA. Viz str.40až43. 12.) Všichni, kdo mají SPOLEČNÝ MĚŠEC DÉMONA, ministra financí Babiše podatelna@ mfcr.cz, běží za zlem horečného zbrojení, nutného pro třetí SVĚTOVOU VÁLKU. Pospíchají prolévat krev v meči nesmyslných křesťanských válek s muslimy, o území s ropou, plynem a surovinami. Pro pokorné a úplně poslušné, proto Bůh není ZLODĚJEM, 1.Tes.4/16, 5/1, ale PŘÍTELEM. Neposlušní Boha ZLODĚJE nenávidí bez příčiny. Neznalost SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH, NEBES, a neznalost Boží vůle, již nikoho, kdo tyto texty SOUDU dlouhodobě dostává, neomlouvá. Rómové. Komu hříchy nyní zadržíte, půjde neprodleně do říše ticha, na smetiště dějin, či v případě ekonoma, DÉMONA, ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, do vězení, pod zámek, za lži o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 1 % obnovitelné energie. Je lepší smrt eutanázií, než trpký život, je lepší věčný odpočinek, než trvalá nemoc. Sír.5/5,7/16,13/18až30/17, atd. Každý pokorný a úplně poslušný, kdo se dožije plnosti věků 70 až 80 let, má naději, že mu Hospodin setře každou slzu z očí, pomocí robotické eutanázie, když o ni požádá. Eutanázie musí být bez jedů, tedy robotická, po uspání rajským plynem. Zj.21/1až22/21. O eutanazii nebudou rozhodovat lékaři. Od 70-ti let bude o eutanázii rozhodovat nemocný sám, každý kdo se dožije plnosti věku. Žalm90/10. Viz str.43až45. 13.) Spravedlnost Boží majetkové roviny celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, snídaní, obědů a večeří, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, či dočasně ve všech restauracích v Česku, kde lze tři krát denně vařit, stejně boháčům a chudákům, Rómům, či bezdomovcům, atd., nemohou dát neposlušné a vzpurné vládnoucí HOMO SVINĚ, SVINĚ křesťaného, hinduistického, buddhistického, židovského, či muslimskému vládnoucího lži lidu, ale pouze nový Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, OTEC ZAKLADATEL celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Kdo doufá ve své bohatství, při zveřejnění těchto textů, o lžích, o koncepci energetiky, ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie, padne. Kdežto spravedliví Rómové z Bronxu z Brna, budou rašit jako listí, když nebudou sloužit SKÁLE Baalů, PRACHŮM, atd. Já pošetilec nejsem. Přišly dny odvety, kvůli křesťanské velké nepravosti, kvůli nevraživosti vládnoucích Baalů a DÉMONU, vůči všemohoucímuu a vševědoucímu Hospodinu zákonodárci a SOUDCI. Hospodin v Písmu uvádí, že neposlušné a vzpurné svině, jedí vždy celý měsíc novou manu, na Velikonoce a Vánoce o tom, že křesťanský Kristus je pouze MODLÁŘKÁ STVŮRA, což se děje již osmnáct let od doby, kdy mě učinili bláznem ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, nyní také MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a vzpurná MUDr. Svobodová andrea.svob@ seznam.cz. Viz str.45až48. 14.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 na www.pametni-kniha.cz, je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.48. 15.) Česko, technický lid, je Bohem pozdě varován před kolapsem civilizací. Sír. 12/12. HADI OHNIVCI, orgány činné v trestním řízení, bo.oop.rosice.podatelna@ pcr.cz, a KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, nesmíte sloužit své SKÁLE, PRACHŮM, ale musíte zajistit, aby technický lži lid, zatím DUCHEM CHUDÝ, neposlušný, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, spolu s úplně poslušným zahrádkářem Boží mírové zahrady, dospělým a odpovědným Josefem Veselým josef.vesely@rozhlas.cz, mluvili v ČRo v Brně pravdu, a to o jedině možné a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, opakovaně uváděné, neprodleně. Pravda o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky, kterou je ODPOČINUTÍ SE od díla energetické zhouby, zrušením výrobků lidských rukou, Bohů lidí, PRACHŮ, ZBRANÍ, OSOBNÍCH AUT, LETADEL, atd., zachrání především nový Boží technický lid, od odstoupení Božího rozumu. Oz.2/18až14/3. Viz str.48až50. 16.) Další text je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Jak jinak by Hospodin mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baala či DÉMONA, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku ministr Mládek lže o koncepci energetiky tím, že koncepci dělá pouze na cca 1 % elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho jediné a správné koncepce energetiky, protože DÉMON, ministr průmyslu Mládek odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Viz str.50až53. 17.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, v zimním SLUNOVRATU, do úplňku MĚSÍCE v lednu 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Hanebným činem je krýt technickou debilitu DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. Kdo neuzná veškerou moc Boha nad lidským tělem a duší, pro odstoupení SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu zajde, jeho tělo geneticky prasečí SVINĚ, i jeho DUŠE, která je stejná, jako DUŠE ZVÍŘAT. Křesťanské PEKLO nesmyslného meče válek na zemi nebude, RÁJ se vrací, v pokorném, a v úplně poslušném Česku, které musí být OČISTCEM tím, že HADI OHNIVCI Policie ČR, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, vyvýšení Rómy z Bronxu, na žerdích transparentů na náměstí Svobody, očistí OČISTCEM katedrálu, v níž sedí na křesle biskup Cikrle, od jeho děsivé temnoty katolického katechismu. Z Brna musí panovat všem národům SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o jedině možné a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Ráj se vrací tím, že stávající rodiny Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nahradí komunitami 1380 až 1500 lidí, které budou SPOLEČNĚ STOLOVAT, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Komunita 1500 lidí se bude starat o všechny děti, dle zákonů Božích, protože zákony lidské Bůh zavrhl. Bude ve všem po nedostatku, když HADI OHNIVCI Policie ČR, NEPRODLENĚ zničí OHEŇ zla SLOV VEŠKERÝCH STARÝCH NÁBOŽENSKÝCH a POLITICKÝCH NEBES. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista. DLOUHÁ POUŤ. Trvá již 18-náct let, od doby, kdy jsem, dle ředitelů psychiatrie v Černovicích a v Bohunicích bláznem. Všichni pokorní a úplně poslušní, jdeme. Protože víme co chceme. Chceme celosvětový ráj na zemi. Chceme rodiny v počtu 1500 lidí s číslem 666. Viz str.53až56.

 

1.) Bůh může neprodleně setřít slzy s očí pokorným a úplně poslušným HOMO SVINÍM, SVINÍM! NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s Bohem, je pouze s úplně poslušnými sviněmi, které budou číst Písmo tak, že z Písma zmizí spalující OHEŇ protikladných křesťanských žvástů. Rómové z Bronxu v Brně, a nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Kvůli Vám, neposlušným a vzpurným NETVORŮM, kteří jste se před novým Hospodinem na Vánoce neshrbili, křesťanské Vánoce nemají vůbec žádný smysl. Nejsou oslavou Boží, jsou oslavou ZBOŽÍ. Nejsou oslavou Hospodina, který o sobě všechno uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jsou oslavou lidských Bohů, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v Česku vládnoucích KOZLŮ, vedených KOZLEM premiérem Sobotkou, a oslavou jeho Bohů, Satanů kněží, vedených Satanem kardinálem Dukou, a oslav výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL. Stále hledíte na ZLATO, NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a stále nejste uzdravení, protože nejste úplně poslušní. Ti kdo oslavují na Vánoce ZBOŽÍ, místo Boha, jsou blázni, což musí pochopit především psychiatři z Brna, které opakovaně žádám o potvrzení, že nejsem blázen. Potvrzení potřebuji soukromně. Právníci psychiatrie v Černovicích, dle sekretářky ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, měli potvrzení vypracovat do Vánoc, což se nestalo. Rómové z Bronxu v Brně, nebojte se povstat na náměstí Svobody proti DUCHEM CHUDÝM vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, protože SOUD PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů křesťanských a ateistických, neposlušných a vzpurných HOMO, SVINÍ, SVINÍ, nechal Hospodin napsat proto, aby především nový Boží technický lid pochopil, že Boží technický rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, je pouze Boží milostí, pro úplně poslušné. BOŽÍ SOUD, pomocí těchto textů, Bůh dělá již 18 let proto, aby především odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, pochopili, že jako neposlušní a vzpurní jsou pouze NEMLUVŇÁTKY tím, že jsou jednou z největších civilizačních pohrom pro Česko a SVĚT. Pro odstoupení rozumu Boha, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, jsou neposlušní jenom učenými hlupáky. Bůh se smiluje, svým rozumem, když vzdají chválu SVĚTLU SVĚTA Božímu rozumu. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, i v horoskopu v Rovnosti uvádí, že mým hlavním vánočním přáním musí být zdraví, a to pro všechny pokorné a úplně poslušné. Aby všem lidem na SVĚTĚ bylo dobře, musí v BETLÉMĚ, v DOMĚ nového CHLEBA, či v DOMĚ BOJE proti neposlušným, v Brně, na náměstí Svobody, na slavnostním shromáždění, padat nová a čistá mana SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bílý sních již napadl, a je stále bílý, protože stále padá mlha, jinovatka. Život v děsivé křesťanské temnotě katolického katechismu, má chuť zápasu s DUCHOVNÍM Kristem, s takovým, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. ZLODĚJ Bůh, však spísal knihu knih, čo raz a navždy vysvětlí, o vzpouře lidí neposlušných, vzpurných, geneticky prasečích, proti Bohu, který je ZLATEM, V NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dej Bože spravedlivý, svým SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, ať v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku a v Brně, napadne TVOJE SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to především SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, jako MANA mocná a čistá proto, aby bylo v rodinách chudých a nezaměstnaných, očištěných od děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika, a od krutého zmijího jedu promyšlených vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše, ve všem po nedostatku. V dalším horoskopu Bůh radí, že stres ze lží vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nikomu úplně poslušnému neprospěje. Všichni úplně poslušní, kdo chtějí slyšet milá slova myšlenek Hospodina, o pokoji Česka a SVĚTA, při zřízení Boží celosvětové, majetkové roviny, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, musí chytit DRUHÝ DECH, ve všech svých činnostech. Teprve potom bude pokorným a úplně poslušným lidem dobře. Já běžím do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, již osmnáct let proto, že Hospodin má s křesťanskými a ateistickými HOMO SVINĚMI, SVINĚMI Česka, velkou trpělivost. Můj běh do Božího království se začal v době, kdy ze mě čtyři psychiatři z Brna, ředitel MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, a MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, dělali a dělají, již 18-náct let, blázna. V Lidových novinách, dle HOMO SVINĚ, SVINĚ MUDr. Češkové, kvůli opisování textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými slovy, jsem dokonce bláznem nesvéprávným. Psychiatři jsou opakovaně žádaní, aby mě napsali písemné potvrzení, že nejsem blázen, a že jsem bláznem nikdy nebyl, leda dle vůle Boží. Toto potvrzení potřebuji soukromně. Rómové z Bronxu v Brně, a nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, Česko Boha, ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, stále nezná. Proč Bože vzpurné a neposlušné Česko ještě biješ? Hlava KOZLA, DÉMONA prezidenta Zemana, a KOZLA Baala premiéra Sobotky, je celá chorá, kvůli odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, od vzpurných a neposlušných. A kdyby Hospodin zástupů, neukončil ty dny SOUDU, kdyby neponechat, svým SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, hrstku těch, co pomalý SOUD neposlušných Baalů a DÉMONŮ přežijí, nebyl by energeticky spasen žádný člověk na SVĚTĚ. Všichni jsou jako SODOMA, což jsou politici pravice, PTACTVA ODS, a ANO, nebo jako GOMORA, což jsou politici levice, BERANŮ KSČM, KOZLŮ ČSSD, atd. Vy Rómové z Bronxu v Brně, a nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti, jste mým DRUHÝM DECHEM. Hospodin se smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, když budete stejně aktivní jako já, když budete bojovat proti vládnoucím zločincům, proti Baalům a DÉMONŮM, kteří ve všem lžou, protože lžou o energetice, ZLATEM, NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Číslo 666 = www. Dobrá zpráva všech evangelií SLOV NOVÝCH NEBES, pro pokorné a úplně poslušné služebníky DUCHOVNÍHO Krista, s číslem 666, kteří tyto texty SOUDU neposlušných a vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ dostávají, je v tom, že SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, které vede TVORSTVO již osm dní, 8000 let, je již vidět, na konci TUNELU PRIVATIZACE. Především technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají z textů Písma povinnost pochopit, že jsou úplně bezmocní, jako vzpurní a neposlušní. Protože duchovní Kristus, vyvýšený SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, svůj technický rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, z milosrdenství svého rozumu, neposlušným a vzpurným nedá. Vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, zbořili všechny tradice neposlušných HOMO SVINÍ, SVINÍ proto, aby z lůna ŽENY STATEČNÉ, určené Hospodinem pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, na slavnostním shromáždění poslušných, na náměstí Svobody v Brně, se mohl narodit nový Bůh, takový, jaký v nebesích SLOV VEŠKERÉHO Písma, opravdu je. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ dej, abych po Vánocích 2016, v Bronxu v Brně, nebo na Domašovsku, již nemusel dělat skutky, pro zajištění vlády jediného Boha SVĚTA, nad všemi státy SVĚTA, kvůli neposlušnosti Domašovska a Brna. Bože, prosím, přiveď víru v jediného Boha SVĚTA k dokonalosti sám tím, že si sám vyvolíš královské kněžstvo lidu pokorného a úplně poslušného, kněze s trvalým kněžstvím, kteří budou odpovědní a moudří jako ty, od kterých, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebudeš. Bože nedopusť, abych musel zase roznášet texty Písma, dva letáky, uvedené v úvodu kapitoly, do cca 200 poštovních schránek, na ulicích Bronxu, na Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré, nebo na Domašovsku. Krmit ze státních peněz, a z majetku, který kvůli nové energetice shnil, drzé Satany kněze ekumenických církví, co se krčí v křoví Baalů a DÉMONŮ, kterým zarostla celá země, je dle písničky od Krista, technický nesmysl. Satani kněží nikomu nikdy nic nevysvětlí, o Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, protože jsou DUCHEM CHUDÍ. Na housle v nebi by chtěli hrát. Proto bubnují v křesťanském PEKLE tím, že dávají všem na vědomost, svou geneticky prasečí debilitu, svého zvířecího rozumu, TĚLA a DUŠE. Realisté, kteří ve vzedmutém moři křesťanských a ateistických sviní propadli křesťanské chamtivosti, křesťanské modloslužbě, nejsou realisté, jsou to NETVOŘI. NETVOŘI, neposlušní a vzpurní, chodí v děsivé temnotě protikladných nauk a promyšlených vychytralostí, drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Chamtiví NETVOŘI, ze SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, od neposlušných a vzpurných, nic nechápou, nic nevědí. Proto se celá země v základech hroutí, kvůli SKÁLE DÉMONA ministra Babiše, kvůli zvyšující se ekonomice. Bohové úplně poslušní, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Musíte zajistit, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, aby SKÁLA křesťanských a ateistických MODLOSLUŽEBNÍKŮ, PRACHY, odtáhla neprodleně v děsu. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude Česka želet, když neposlechne. Úplně Česko zničí, záhubou.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Rómové z Bronxu v Brně. V kapitole 218 jsem uvedl, že když Bůh dovolí, víru v Boha přivedu k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království tím, že úvodní text kapitoly 218, polovinu strany, předám cca 200 rodinám BRONXU. Jak.2/9,22, 4/14, Žid.4/7,6/3,6až12/28, atd. Svůj slib jsem v pátek 9.12.2016 nesplnil. Bůh mně zase zatvrzoval čelo ischiasem, abych je měl tvrdší, než DUCHEM CHUDÝ, neposlušný vládnoucí KOZEL, který nyní sedí na pravici Boží, Baal premiér Sobotka, kterého Hospodin dal Česku rozhněván, a vezme jej v prchlivosti. Mat.5/3až20až25/33,40, Ezech.3/4,21,4/5,6až33/17,39/8,13,21,29, 2.Kor.10/4, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15,13/11, atd. Pro bolesti v zádech jsem předal text v ulicích Bronxu pouze 80-ti rodinám. Předal jsem text náhodným chodcům, a vhodil jsem ho do schránek bytových domů. Největší počet textů jsem vhodil do schránek v domě, kde sídlí NETVOŘI z DROMU poradna@drom.cz. Jób5/3,14,9/13. Rómové z BRONXU z ulic Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré, iqrs@iqrs.cz, které chce firma chamtivých modloslužebníků, pokrytců, lhářů či DÉMONŮ Dolfin, Loukota brno@dolfin-re.cz vystěhovat. Kol.3/5, Gal.1/7až6/7, 1.Tim.4/1až5/24,6/10,20, atd. Já se nederu o to být Vašim pastýřem místo Hospodina, jehož hněv již neprodlévá, který o sobě všechno řekl, ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jer.1/17až17/13až23/29,32až31/27,32až51/58, Ám.3/7až5/10až25až 8/2,11, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až132/5,8, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, atd. Vzdejte Hospodinu nyní chválu na náměstí Svobody neprodleně, dříve, než znovu způsobí děsivou křesťanskou temnotu tím, že mrtvý, to je neposlušný a vzpurný Satan farář Dominik fara@domasov.info, zase bude mlet křesťanské nesmysly o tom, že jeho modloslužby, jeho protikladné žvásty katolického katechismu, jsou dobré a spasitelné. Jer.1/17,13/16až31/27,31až51/58, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Iz.29/11až24až66/24, Sír.5/5,7/16,13/18,43/26,31, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Kol.3/5, atd. Když nechcete slyšet o tom, že láska k Bohu, k takovému, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je, je domov Váš, bude Hospodin plakat, vskrytu své DUŠE, až Vás NETVOŘI z firmy Dolfin, Loukota brno@dolfin-re.cz, kvůli svému DUCHU ZÁVRATI, svého geneticky prasečího rozumu, svého TĚLA a své DUŠE, budou stěhovat z Vašich bytů na ulici. DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, neznají. Jer.13/17až51/58, Jób5/3,14,9/13,40/8,14, Iz.5/4,16,19/14,57/10až20, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, 2.Petr.1/21až3/16, Sír.5/5až43/36,31, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Hospodin pro Vás bude chystat opakovaně uváděné, energeticky, ekologicky a mravně nezbytné SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ ve všech restauracích v Brně, stejně tak dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, když neprodleně namažete své štíty tím, že na náměstí Svobody vyvýšíte HADY OHNIVCE Policie ČR, vedené npor. Ing. Karasem mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, na žerdích transparentů. Iz.21/5až29/11až24až 66/24, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, Př.1/7,14,8/13,17až21/16,31/10, atd. Bůh, takový VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODARCE a SOUDCE, jaký v Písmu skutečně je, jehož hněv již neprodlévá, se chce nad Vámi smilovat, svými příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma v případě, že jako LVI, či jako OKŘÍDLENCI, vyvýšíte HADY OHNIVCE Policie ČR, na žerdích transparentů na náměstí Svobody, pomocí následujících textů Písma. Hospodin vyžaduje, aby pomocí transparentů, které ponesete, se drzý křesťanský lži lid Brna učil Boží moudrosti, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se stane OHNĚM, až HADI OHNIVCI Policie ČR z náměstí Svobody budou trestně stihat ty, kdo lžou o Hospodinu, a ty, kdo proto lžou také o koncepci energetiky. 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, Jer.1/17,23/29,32, Jóel1/13,2/11,26až 4/2,4,12, Iz.29/11až24až30/18až31/9,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/24,43/26,31. Stanete se, z milosrdenství Božího rozumu, na krátkou dobu, královským kněžstvem, dojdete slitování, když jako LVI, jako OKŘÍDLENCI, svými mocnými skutky na náměstí Svobudy, před budovou Policie ČR, budete na transparentech stručně požadovat, aby HADI OHNIVCI Policie ČR na náměstí Svobody mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, Sír.23/17, všechnu svou starost o spravedlnost v Česku vložili na Hospodina proto, že Bohu záleží na Boží spravedlnosti pro Vás, pro Rómy z Bronxu v Brně. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, Kaz.3/18,8/8až12/3, atd. Spravedlnost pro Vás, pro Rómy z Bronxu, z milosrdenství Božího rozumu, musí být v celosvětovém, mírovém, nemateriálním, DUCHOVNÍM, Božím království, daleko vyšší, než byla spravedlnost pro Vás, v době POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy drzých Satanů kněží, pomocí OTCŮ BERANŮ komunistů KSČ. Jerem.1/17až31/27,32až33/19až51/58, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Žalm33/6,37/5,11,35,38, Bhag.15/15,16,16/1až24, Jan1/13až8/42až15/25, Řím.1/18až11/28,25, atd. Když se SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stane Bohem tím, že se stane OHNĚM, narodíte se, v době průvodu, z jediného Boha SVĚTA. Jan1/1až13, Jak.1/23,2/9,18,4/14,5/1, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32, atd. Bohatství drzých politiků a kněží, HOMO SVINÍ, SVINÍ, Baalů a DÉMONU, shnilo, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli ÚSVITU třetího křesťanského DNE, který má vždy 1000 let, kdy nového Hospodina, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musíte znát jako svoje boty, jako KRISTUSKY. Jak.4/14,5/1, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Př.1/7,14až8/13,17až11/28,31/10, Žalm33/6, 1.Kor.1/27,10/11,15/33, atd. Nikdo z drzých Otců Satanů farářů kněží, není již OTCEM zakladatelem Boží SPRAVEDLNOSTI. Jediným OTCEM ZAKLADATELEM Božího celosvětového království, je jediný Bůh SVĚTA, který je OTCEM, DUCHOVNÍM Kristem, VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, DUCHEM SVATÝM, Boží celosvětové spravedlnosti, který se stal LÉKAŘEM všech neposlušných tím, že uzdravil sám sebe, pomocí ZLATA, NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Mat.5/3,9,14,18,23/7, Řím.1/18,2/5až8/19až11/28,25, Jer.1/17až17/13až23/29,32,31/27,32až51/58, Jan1/13,15/25, Ám.3/7,5/10,25,8/2,11, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až132/5,8, Sír.5/5,7/16až9/15,13/18až43/26,31, Luk.1/53až4/23,6/24až17/10,20,34až19/44až20/18, Žid.4/7až12/28, Oz.2/18až14/3. Hospodin je SOUDEM neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, vyvýšen nad všechny národy, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Nad NEBESA SLOV Bhagavadgíty, TÓRY, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, již 2000 let, strmí sláva SVĚTLA SVĚTA jeho technického rozumu, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené ve ZLATĚ, NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bože vytáhni mě z kalů děsivé temnoty protikladných dogmat, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu neposlušného, to je mrtvého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Bože, všechny nuzné nezaměstnané a bezdomovce, všechny chudé, pozvedni ze SKÁLY DÉMONA, ZLATÉHO VOLA, ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, kterou jsou PRACHY. Neplodnou ŽENU STATEČNOU, určenou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, usaď prosím v domě VUT v Brně, jako šťastnou matku BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno TVORSTVO. Dej Bože, ať TVOU výkonnou RUKOU se stanou BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, odborníci na energetiku z VUT v Brně, především ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Bože dej, ať na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, v lednu 2017, KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM s trvalým kněžstvím, s mocí výkonnou, je nová vláda Česka, pokorná a úplně poslušná, sestavená dle textu uvedeného v minulých kapitolách. Bože VŠEMOHOUCÍ dej, ať vládnoucí mrtví Baalové a DÉMONI, sestoupí neprodleně do říše ticha, či na smetiště dějin. Násilí, a veškeré zlo na SVĚTĚ vychází z víry v křesťanského Boha, kterým je MODLÁŘSKÁ STVŮRA. Je to Bůh mrtvého, zlého Satana faráře Dominika, je dílem lidských rukou. Žalm17/13až33/6,37/5,11,35,38až81/4,82/5až102/18,27až113/4,115/2,4,17,132/5,8, Sír.5/5až7/16,9/15až19/20,25až40/29až43/26,31, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, K.M.1/4až5/23,6/6až24,7/16,27až11/13,12/10,17,27,17/10,19/6, 2.Kor.10/4až13/5,8, 2.Moj.3/2až11/5,12/3,10,14až40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.15/8,18/32,21/30, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,15/32,20/12,31/10, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Ezech.3/4,21až39/8,13,21,29, Iz.29/11až24až57/10,16,20, atd.

 

3.) Násilí, a veškeré zlo na SVĚTĚ vychází z člověka, který je pouze HOMO SVINĚ, SVINĚ, a z chybné víry v křesťanského Boha, kterým je křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, Bůh drzého, neposlušného, vzpurného Satana faráře Dominika fara@ domasov.info. Dokud budou, místo Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, vládnout nad lidmi např. Satani farář Dominik, nebo religionista, NETVOR lhář Vojtíšek zdenek.vojt@gmail.com, svými žvásty, Bůh, svůj Boží rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, neposlušným lidem nedá proto, aby se neposlušní lidé, bez rozumu Božího mrtví, báli Boha strachem, jaký ještě nebyl. Což platí především pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty. Jer.1/17až31/27,32až51/58, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20,12/3, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Žalm14/1až50/6,16,22až53/2,6, 2.Petr.2/21až3/16, Jób5/3,14,9/13až37/23,40/8,13, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.48/5,10,11, atd. Hospodin bude rozvracet a podvracet Rómy z BRONXU z ulic Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré iqrs@iqrs.cz tím, že je bude stěhovat pomocí DÉMONŮ Dolfin, Loukota brno@dolfin-re.cz, z bytů na ulici tak dlouho, dokud z RÓMŮ z Bronxu v Brně, nebudou BOHOVÉ, LVI, či OKŘÍDLENCI, hvězdy zářící navěky a navždy. Bůh se smiluje, svým rozumem, až nového Boha vyvýší na žerdích, před budovou vzpurných HADU OHNIVCŮ Policie ČR mrpb.oop.stred. podatelna@pcr.cz na náměstí Svobody, SOUDEM neposlušných. OHNIVCI jsou zlí, protože trestně nestíhají vládnoucí lháře a zločince za to, že lžou o Bohu, a o jeho správné koncepci energetiky. Učení hlupáci, farář Dominik, či religionista Vojtíšek, jsou prokazatelně Satani. Kvůli nim nikdo nezná dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Tím jsou civilizační pohromou. Učí o Bohu všechno špatně. Místo Bohu slouží vládnoucím zločincům, Baalům boháčům, a DÉMONŮM bankéřům. Žalm37/5,11,35,38až113/1až115/2až17až132/5,8, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, Kaz.3/18,8/8,9/10až10/20, Jer.1/17,23/29,32až31/27,32až51/58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.5/4,16,21/5,29/11až24,33/22,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,15/32,20/12,31/10, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11. Rómové z BRONXU z ulic Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré, iqrs@iqrs.cz, kteří trpíte kvůli firmě chamtivých modloslužebníků, DÉMONŮ Dolfin, Loukota brno@dolfin-re.cz, kteří svádějí lid DÉMONSKÝMI naukami, kteří mají vypálený cejch zrádců Boha, na svém vlastním svědomí, kteří Vás proto chtějí vystěhovat na ulici. 1.Tim.4/1až5/24,6/10,20, Kol.3/5, Gal.1/7až6/7, atd. Stanete se BOHY, LVY, či OKŘÍDLENCI, osvobodíte se od vládnoucích zločinců a lhářů, když budete aktivní. Na SILVESTRA se v Brně bude tančit všude, když Vaše vítězné vlajky BÍLÉ, z polštářů, či z prostěradel namotaných na žerdě, na hole smetáků, na stožáry SVĚTA vyletí, na náměstí Svobody v Brně. Všichni uštknutí krutým zmijím jedem protikladných žvástů děsivé temnoty katolického katechismu vzpurného, drzého Satana farářa Dominika z Domašova fara@domasov.info, kdo se na Vaše transparenty podívají, zůstanou naživu tím, že již nebudou vzpurní, neposlušní, tedy křesťansky mrtví. Hadi bronzoví jsou podobenstvím pro technický lid VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty. Jsou to výměníky tepla na ohřev vody, od SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které, u královského kněžstva technického lidu VUT v Brně, úplně poslušného, a Bohu vděčného, za SOUD Baalů a DÉMONŮ firmy DOLFIN, již nebude zapadat. Stejně jako SVĚTLO SVĚTA MĚSÍCE Koránu, nebude ubývat. Jan1/1až8/42až 15/25, 4.Moj.18/23,21/8,9,23/19,24,25/11, 1.Petr.2/9,16,5/2, 1.Jan.2/14,26,3/8,4/16, 5/2,16, Iz.29/11až24,57/10až20,60/20,63/14,18,65/15, Luk.1/52,17/10,20,34,19/44, 20/18, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10, 20, 2.Kor.10/4,13/5,8, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Tes.2/3,11,3/1, 11, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhag.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Mal.1/7až3/10,16,20, K.M.1/4,7/16,8/21až12/10,17,27, atd. Neposlušné, vzpurné a drzé HADY OHNIVCE Policie ČR na náměstí Svobody mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, musíte připevnit na žerď nejenom tím, že na žerdích ponesete BÍLÉ PRAPORY pro nastolení celosvětového míru a pokoje Božího království, ale také tím, že na transparentech poslušně vykřičíte do SVĚTA, že nyní platí všechna Boží slova, uvedená např. v PŘÍSLOVÍ, a v ostatních textech Písma, která jsou o Boží moci nad lidmi, o trestání neposlušných Baalů a DÉMONŮ, a o vyvolení Česka, vše na SVĚTĚ v podstatě přetvořit, vytvořením celosvětového DUCHOVNÍHO Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pro Rómy z Bronxu bude ve všem po nedostatku, a Česko se stane vytouženou zemí, když poslechnete. Tresty na neposlušné a vzpurné vládnoucí HOMO SVINĚ, SVINĚ seslané, musí posloužit Vám, Rómům z Bronxu, k dobrému. K.M.1/4až11/13. Hospodin učinil, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, totální technickou debilitu ekonoma, DÉMONA, BLÁZNA, ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, který vykazuje záporné IQ, což se úplně pomatenému lži lidu Česka líbí. Vzpurným, a neposlušným, lži a záporné IQ, ministra průmyslu Mládka připadá normání, viz text na konci této kapitoly o energetice. Všichni vzpurní a neposlušní mají DUCHA závratí, svého pyšného, geneticky prasečího rozumu HOMO SVINÍ, SVINÍ. Což však, z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, potrvá již jenom krátce, do nového DNES naplnění Písma, na SILVESTRA 2016. Žid.4/7až12/28, Iz.5/4,16až19/14až29/11až24až66/24, Kaz.3/18až8/8,9/10až12/3, 2.Petr.2/21až3/16, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, Vládnoucí neposlušní, DUCHEM CHUDÍ DÉMONI a Baalové, s DUCHEM ZÁVRATI, si pyšně myslí, že všechno vyřeší sami, i při odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných vládnoucích HOMO SVINÍ, SVINÍ. Tím vedou Česko a SVĚT do HROBU, či do JÁMY, v době kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. V pravé poledne ÚSVITU třetího křesťanského dne, který se začal v roce 2000, který má vždy 1000 let, stále tápou jako v noci. Je to z toho důvodu, že SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které již v těchto textech VEŠKERÝCH NEBES dávno vyšlo, mají stále za děsivou temnotu. Stejně mají za děsivou temnotu MĚSÍC Koránu, který v těchto textech již neubývá tím, že doplňuje a upřesňuje termín SOUDNÉHO DNE křesťanských HOMO SVINÍ, SVINÍ, uvedený v Bibli a v Bhagavadgítě. NOVÉ DNES SOUDNÉHO DNE neposlušných, to je mrtvých vládnoucích zločinců a lhářů, NOVÉ DNES VELKÉHO TŘESKU, vzniku celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného, je nyní v den ZIMNÍHO SLUNOVRATU, ve středu 21.12.2016, nebo v novém novoluní MĚSÍCE, ve čtvrtek 29.12.2016. Rómové z Bronxu nebojte se, buďte stateční. SOUD Baalů a DÉMONŮ, Bůh nechal napsat kvůli Vám, aby Vás energeticky spasil, svou celosvětovou majetkovou rovinou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytného. Všichni neposlušní, DUCHEM CHUDÍ, všichni mrtví, s DUCHEM ZÁVRATI svého geneticky prasečího pyšného rozumu, unavují Boha svými vizemi ničení SVĚTA pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, a svými nesmyslnými energetickými koncepcemi pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebných 100 % obnovitelné energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Politika DUCHEM CHUDÝCH, bez energetické koncepce, bez VIZE mírového, celosvětového Božího království, je politikaření. Energetické koncepce, či vize politických sviní pravice a levice, není možné obhájit technicky, viz konec této kapitoly. V Izraeli, dle zločinců a lhářů jaktovidi@rozhlas.cz, si žháři a hlupáci navzájem zapalují domy, či sady olivovníků. Hořící Izrael je trestán Bohem 1000 x více než Česko, proto není Bohem vyvolený. K.M.12/10,17,22,27. Česko, při další neposlušnosti, je Bohem vyvolené, k úplnému zničení, pro strašlivou výstrahu všem národům. Proto ať se Česko Boha bojí, strachem jaký ještě nebyl. Bůh Vás, Rómové z DROMU vyžene z Vašich bytů, a rozpoutá křesťanské PEKLO třetí SVĚTOVÉ války, když neposlechnete, když se k Bohu nevrátíte, jeho oslavami, v průvodu se žrděmi HADŮ OHNIVCŮ Policie ČR, na náměstí Svobody v Brně, neprodleně. Bůh vrátí částečku svého NOVÉHO DUCHA o energetice, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, pouze poslušným, aktivním, kteří se rozhněvají na neposlušné vládnoucí KOZLY ČSSD, a ostatní dobytek politických stran pravice a levice. 5.Moj.18/18,30/12,18,32/16až43, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,15/32,20/12,31/10, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Jan1/1,10/34,15/25, Řím.1/18až8/19,11/32, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,22,27,13/8,17/7až20až19/6, Iz.2/22,19/14,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Kor.10/4,13/5,8, Bár.2/35,3/38,4/25/7až6/72, Žalm14/1,4,37/5,11,35,38,53/5.

 

4.) Nikdo v Česku a na SVĚTĚ nevyhrá ve volbách, a nikdo ani nepadne, dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, když volby nebudou, když nebudou strany pravice a levice, když jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka a SVĚTA, bude DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, který odjakživa žije mezi námi. Nad Českem a SVĚTEM smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, o nastolení celosvětového Božího království, ze svého milosrdenství, když drzí Satani kněží, např. Satan farář Dominik fara@domasov.info, zapomenou na Vánoce 2016, na své křesťanské tradice, kterými dovedně ruší Boží přikázání. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, který je možný pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečím, pokorní, úplně poslušní, a tedy bezmocní, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z textů SLOV NOVÝCH NEBES již pochopí, že Božím lidem již nejsou neposlušní a vzpurní křesťané, které má Bůh za HOMO SVINĚ, SVINĚ, ale že křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ, svou vládu nad lidmi, mají povinnost předat novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům. DUCHOVNÍ KRISTUS, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyžaduje, aby pokorný, poslušný, a Bohu vděčný technický lid VUT v Brně, ČVUT a projeknatni, z textů Písma pochopili, že se musí bát trestajícího Boha strachem, jaký ještě nebyl. Pokud se k DUCHOVNÍMU Kristu neprodleně nevrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o celosvětovém odpočinutí od ekonomického a vojenského díla energetické zhouby, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Hospodin Česko zcela vyvrátí, a odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO BOŽÍHO DUCHA, o jedině správné koncepci energetiky, Česko nechá zhynout, strašlivou záhubou. Odstoupení Božího technického rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA o koncepci energetiky, od technické elity, je pro Česko energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ, v době kolapsu civilizací, v době ropného a energetického kolapsu, který se zastavit nedá. SOUDEM Bůh oznamuje, v čem je HŘÍCH VUT v Brně, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka. Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, Jud.12, Mar.7/7až13/20, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, K.M.1/7,5/23,6/6až,7/16,26,8/21,24až12/10,17,27,13/8,16/28,17/7,11,15,20až19/6, Jób5/3,14až36/8,37/18,24,40/8,14, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Sír.5/5až43/26,31, Ezech.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Kor.10/4až13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,53/6,96/7,102/18,27až132/5,8až150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Jóel1/13až2/11,26až4/2,4,12, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Rómové z BRONXU z ulic Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré iqrs@iqrs.cz. Když pochopíte, že IZRAEL je podobenstvím pro lid Česka, Hospodin se nad Vámi smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu. Izraelci Česka strávili v Božím vedení 430 let. Přesně na den vyšli izraelci Česka pod Božím vedením tak, jak Bůh chtěl. Izraelci Česka byli utlačovaní 400 let za Habsburků. Osvobodili se z feudalismu a kapitalismu za 30 let po vzniku Česka, to je v roce 1918 + 30 = 1948. V roce 1948 vyšli zástupy Česka, země oplývající medem a mlékem, do 40-ti let pouště, Boží socialistické převýchovy drzých Satanů kněží všech ekumenických církví, pozemskými Otci BERANY komunisty KSČ. Bůh drzé Satany kněze trestal pomocí pozemských Otců Beranů komunistů KSČ, a nemusel nic vyšetřovat. Bůh z Písma ví, že do Satanů kněží, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nevstoupí. Určil je totiž k pádu, pro jejich protikladné žvásty, pro jejich krutý zmijí jed, děsivé temnoty katolického katechismu. Proto se na tyto křesťanské Bohy, křesťanského lži lidu, na Satany kněze, musíte rozhněvat. Rómové z BRONXU. Bůh se nad Českem smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, když se drzé Satany kněze rozhněváte. Když, z milosrdenství Božího rozumu, a s pomocí HADŮ OHNIVCŮ orgánů činných v trestním řízení, je tvrdě donutíte mluvit pravdu o jediném Bohu SVĚTA, a tím o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, kterou Hospodin dovolí realizovat, když technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, budou mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 2.Moj.12/40až20/5, Jób5/3,14až36/8,37/18,24,40/8,14, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27až17/7,11až19/6, 2.Kor.10/4až13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,53/6,96/7,102/18,27až132/5,8až150/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Rómové z BRONXU z ulic Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré iqrs@iqrs.cz. Česko již prožilo, dle vůle Boží, 40 let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy. Jer.1/17až31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. Nyní bylo SOUDEM vyvedeno do vzedmutého moře imperialistických a militaristických HOMO SVINÍ, SVINÍ. SOUD má trvat již pouze krátce. Jer.1/17až6/19až31/27,32, K.M.1/4až 12/10,17,27, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.5/5,7/16, atd. Česko nyní žije ve vzdemutém moří ateistickkých sviní, v době 70-ti let od vítězství BERANŮ komunistů, ve volbách v roce 1946. Iz.2/22až23/17, Zach.7/5, Jer. 25/12, atd. Rok 2016 je rokem Hospodinovy slávy VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se vzájemně doplňují a upřesňují. Iz.29/11až24,48/5,10,11,66/24, Sír.5/5,7/16,42/19, 24,43/26,31, atd. Je to rok, kdy před 70-ti léty, z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, BERANI z KSČ, pomocí ideologie Otců navěky Bohu milých, Řím.1/18až 11/28,32, atd. Marxe a Engelse, zvítězili ve volbách v roce 1946. Je to rok, kdy ze mě čtyři psychiatři z Brna, ředitel MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, a MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, dělali a dělají, již 18-náct let, blázna. V Lidových novinách, dle HOMO SVINĚ, SVINĚ MUDr. Češkové, jsem dokonce bláznem nesvéprávným. Psychiatři jsou opakovaně žádaní, aby mě napsali písemné potvrzení, že nejsem blázen, a že jsem bláznem nikdy nebyl, leda dle vůle Boží. Toto potvrzení potřebuji soukromně. Opisování textů SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES jinými slovy, opisování slov trestů, kterými Bůh zabije neposlušné a vzpurné vládnoucí křesťanské či ateistické svině, a ostatní Baaly, DÉMONY, či NETVORY, při svém slavném DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v těchto textech SOUDU PAMĚTNÍ KNIHY, není, a nikdy nebylo bláznovstvím. Bláznovstvím bylo a je šíření děsivé temnoty protikladných nauk a promyšlených vychytralostí katolického katechismu, křesťanského Boha pokrytců psychiatrů, drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Neposlušní a vzpurní Baalové a DÉMONI, texty Písma, o nezbytnosti neprodleného rozhodnutí, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, o zřízení energeticky nezbytné Boží majetkové celosvětové roviny, zřízením již objasněného celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky, ekologicky a mravně nezbytného, stále mají za bláznovství. Psychiatři, ředitelé mně mají za zlé, že dle vůle Boží, zahanbuji mocné vládnoucí muže, křesťanské, či ateistické HOMO SVINĚ, SVINĚ, např. dobytek Masarykovy univerzity vedený NETVOREM rektorem Bekem rektor@muni.cz, bek@ phil.muni.cz, a dobytek VUT v Brně, vedený NETVOREM rekorem Štěpánkem stepanek@ro.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz. Stal jsem se opravdu moudrým tím, že jsem se stal bláznem kvůli víře v jediného Boha SVĚTA, který o sobě, a svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, vše uvedl, ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Stal jsem se bláznem, kvůli poznání textů Písma, o vyvolení Česka být BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným, opravdu moudrým, pro znalost NOVÉHO DUCHA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Tím, že jsem se stal, u DUCHEM CHUDÝCH psychiatrů, a od všech ostatních neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ bláznem, z toho důvodu, že od neposlušných a vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ, Hospodin odstoupil svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, kvůli jejich odmítání studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh se smiluje, částečkou svého DUCHA, láskou svých příkazů, dokonalou láskou zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, když drzý Satan farář Dominik, na Vánoce 2016, zruší svůj STARÝ a NOVÝ ZÁKON tím, že porodí z lůna ŽENY STATEČNÉ, nového DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, takového, jaký v Písmu opravdu je, určeného Bohem, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. V Česku a ve SVĚTĚ musí být vše nové, dle lásky Božích příkazů a ZÁKONŮ. MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, dle písničky od Krista, je drzá Ramóna, je starou sviní ze Židů, protože stále chce, aby Baalové a DÉMONI v Česku žili na výnosný trh. K.M.12/10,17,27až15/12. Nemá sice prdel plnou nežidů, ale chce, aby ŽIDI v Česku levně nakupovali, a draze prodávali. Její babička je Žofie. Má za babičku ŽENU STATEČNOU, která již načurala úplně čistou MANU, pro toto pokolení. Přesto mně odmítla dát potvrzení o tom, že nejsem blázen. Sekretářka ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, mně sdělila, že moji žádost, o potvrzení že nejsem blázen, posuzují právníci. Co udělají právníci nyní, když ví, že Bůh je trestající. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Rómové z BRONXU z ulic Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré, iqrs@iqrs.cz, kteří trpíte kvůli firmě chamtivých modloslužebníků, DÉMONŮ Dolfin, Loukota brno@dolfin-re.cz, kteří svádějí lid DÉMONSKÝMI naukami, kteří mají vypálený cejch zrádců Boha, na svém vlastním svědomí, kteří Vás proto chtějí vystěhovat na ulici. 1.Tim.4/1až5/24,6/10,20, Kol.3/5, Gal.1/7až6/7, atd. V Česku a ve SVĚTĚ musí být vše nové tím, že bude úplně zapomenuto na trestné a nesmyslné ničení zbývajících fosilních paliv, nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou a spotřebou, a to v době, kdy před 18-léty, ze mě psychiatři v Brně udělali blázna, dokonce nesvéprávného, to je na Vánoce v roce 2016. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Napište www. V Česku a ve SVĚTĚ musí být vše nové tím, že celosvětová vláda ENERGETIKŮ bude řídit SVĚT tak, aby nenastal kolaps civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Bůh nestvořil zemi, aby po třetí světové válce byla pustá. Vytvořil ji proto, aby v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky neotřesitelném, byla k obývání pokornými a úplně poslušnými služebníky Božími, BOŽÍMI SYNY. Všechnu svou starost o spravedlnost pro Vás vložte na Hospodina, neboť mu na Vás, Rómech z Bronxu z Brna záleží. Iz.29/11až24,45/7,18,47/14, Žid.4/7,6/3,6až12/28, Řím.1/18až6/3,8/19 až11/32, 1.Petr.2/9,16,3/13,5/2,7,9, atd. Bůh trestal Česko během 40-ti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, pomocí BERANŮ komunistů. Nyní, po vyvedení Česka do vzedmutého moře křesťanských a ateistických HOMO SVINÍ, SVINÍ, trestá Česko ovocem úmyslů vládnoucích Baalů, DÉMONŮ a ostatního politického DOBYTKA, a PTACTVA ODS, politických stran pravice a levice, a jejich Bohů, Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, dle opakovaně uvedených textů Písma. Spoléhat se na rozum lidský, geneticky prasečí, který, při odstoupení rozumu Boha, v částečce NOVÉHO DUCHA, vykazuje záporné IQ, je pošetilost neposlušných, vzpurných, náboženských, politických a technických zvířat. Řím.1/18až3/6až11/32, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, Oz.2/18až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/9,15,3/10,16,20, 2.Kor.10/4,13/5,8, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, K.M.1/4až7/12,16,8/21až19/6, Jer.1/17až6/19až31/27,32až51/58, Iz.29/11až24až 57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31, atd. Rómové. Hospodin se nad Vámi smiluje, svým SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, když mě, po 18-ti letech osvobodíte od drzých psychiatrů, od ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, od ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a MUDr. Svobodové andrea.svob@seznam.cz. Když budete aktivní a živí tím, že na náměstí Svobody v Brně nastolíte vládu jediného Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všim TVORSTVEM. Tím bude stejně mocní jako nový Hospodin. Svými skutky v Brně, musíte být stejní jako Hospodin ZÁKONODÉRCE a SOUDCE. Musíte svrhnout vládnoucí Baaly a DÉMONY svými skutky, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tím z Vás budou BOHOVÉ, LVI, či OKŘÍDLENCI, hvězdy zářící navěky a navždy, stejní jako nový Hospodin. Bůh se smiluje, svým rozumem, až nového Boha vyvýšíte na žerdích, před budovou vzpurných HADU OHNIVCŮ Policie ČR mrpb.oop.stred. podatelna@pcr.cz na náměstí Svobody, SOUDEM neposlušných. OHNIVCI jsou zlí, protože trestně nestíhají vládnoucí lháře a zločince za to, že lžou o Bohu, a o jeho správné koncepci energetiky. Učení hlupáci, farář Dominik, či religionista Vojtíšek, jsou prokazatelně Satani. Kvůli nim nikdo nezná dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Tím jsou civilizační pohromou. Učí o Bohu všechno špatně. Místo Bohu slouží vládnoucím zločincům Baalům boháčům, a DÉMONŮM bankéřům. Žalm37/5,11,35,38až113/1až115/2až17až132/5,8, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, Kaz.3/18,8/8,9/10až10/20, Jer.1/17,23/29,32až31/27,32až51/58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.5/4,16,21/5,29/11až24,33/22,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,15/32,20/12,31/10, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11. Rómové z BRONXU v Brně. Po 18-ti létech, ve kterých mě psychiatři z Brna, pro svou službu vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo novému Hospodinu, považují za blázna, máte povinnost, v době zimního SLUNOVRATU, který začal 21.12.2106, učinit VÁNOČNÍ HOD Hospodinův, takový pokojný, mírový, pravdivý, spravedlivý, a slavný, jaký ještě nikdy a nikde nebyl. Hospodin je LÉKAŘ. Slíbil, že pokorné a úplně poslušné Rómy z Bronxu v Brně, duševně uzdraví, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, což vzpurní a neposlušní psychiatři z Brna nedovedou. Všechny národy Vám Rómům z Bronxu budou blahořečit, když to nyní s novým Hospodinem zkusíte. Vyjde pro Vás, a tím pro celý SVĚT, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI BHAGAVADGÍTY, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, a Hospodin Vás již neopustí, protože slíbil, že bude sázet, svým rozumem, pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY nejenom v Česku, ale na celém SVĚTĚ. Vůlí Boží je, abyste na slavnostním shromáždění na náměstí Svobody, pomocí HADŮ OHNIVCŮ na žerdích, spálili vládnoucí Baaly a DÉMONY, politické a náboženské, kteří jsou křovím, OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES tak, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen. Hospodin, ve svém HODU VÁNOČNÍM a VELIKONOČNÍM, již kdysi dávno, při vyvedení Česka, ze 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické výchovy Satanů kněží, pomocí BERANŮ komunistů KSČ, ODHODIL vládnoucí Berany komunisty, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Nyní máte povinnost, zbavit mě, po 18-ti letech, mého bláznovství tím, že na náměstí Svobody učiníte HOSPODINŮV HOD vládnoucích KOZLŮ ČSSD do říše ticha, či na smetišce dějin, neprodleně. LÉKAŘ Hospodin, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Česka a SVĚTA vyžaduje, abyste HOSPODINŮV HOD vládnoucích KOZLŮ ČSSD učinili neprodleně, již před Vánocemi proto, aby dne 25.12.2016, byl v Česku Boží pokoj, klid a mír tím, že Boží, celosvětové, mírové království, již bude mezi námi. Baalův SLOUP na Masarykově univerzitě, kterým jsou religionisté, filozofové, politilogové, sociologové, atd., bude tím vyvrácen, a bude proměněněn v hnojiště, pro zákony POLE VĚDY Písma. 2.Král.10/26,23/23, Sk.3/21,7/41,17/30, Luk.1/52,6/23až17/10,20,34až19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. Rómové z BRONXU z Brna. Nedejte se oklamat např. drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, jako nemluvňata. Jan1/1až 8/42až15/25, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,24,27,13/8až19/6, 1.Jan.2/14,26,3/10až 5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Nevěřte žádnému DUCHEM CHUDÉMU vládnoucímu Baalů, či DÉMONOVI, kteří lžou o Bohu proto, aby nad Vámi mohli vládnout místo Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, a svými zákony Vám mohli působit strašlivé zlo. Rozhněvejte se na ně, buďte aktivní, svolejte na náměstí Svobody slavnostní shromáždění neprodleně, a tím buďte novými kněžími, buďte s bílými prapory, jako LVI, jako BOHOVÉ, jako OKŘÍDLENCI, jako ANDĚLÉ. Bůh od Vás, svým rozumem, již odstupovat nebude. Vykonejte smírči obřady chudých s bohatými. Kaz.3/18až8/8,9/10až10/20, Iz.29/11až24až66/24, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, Př.1/7,14,8/13,17,11/28,21/16,31/10, Jóel1/13,2/11,4/2,4,12, Jan1/1až10/34,15/25, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

 

6.) Rómové z BRONXU z Brna. Nedejte se oklamat Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, a ostatními drzými Satany kněžími, jako nemluvňata. Jan1/1až 8/42až15/25, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,24,27,13/8až19/6, 1.Jan.2/14,26,3/10až 5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. VŠEMOHOUCÍ A VŠEVĚDOUCÍ Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, soudí vládnoucí Baaly a DÉMONY, a jejich Bohy, drzé Satany kněze pomalu, již osmnáct let od doby, kdy mě psychiatři v Brně prohlásili za blázna. Bůh dává tím všem příležitost k pokání. Je mu známo, že původ lidského TĚLA je zlý, že je geneticky prasečí. Stejně tak DUŠE člověka je stejná, jako DUŠE zvířat. Nyní však již nelze nikoho omluvit. Když pomocí rozumu Hospodina dokázali probádat celý SVĚT, jak to, že ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nenašli hned PÁNA těchto textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kterým je jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, který, jako DUCH SVATÝ, žije odjakživa mezi námi. Všichni neposlušní a vzpurní, kteří se k Hospodinu, k takovému, jaký v Písmu skutečně je, odmítli neprodleně vrátit, jsou drzí, zlí pokrytci a zločinci, protože svými žvásty, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, vedou Česko, a tím celý SVĚT, do jámy, či do hrobu kolapsu civilizací, pří ropném a ekonomickém kolapsu. K.M.1/4až12/10,17,24,27,13/8až19/6, Řím.1/18až11/32, Kaz.3/18až8/8,9/10až10/20, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až42/19,24až43/26,31, Jer.1/17až17/13až23/29,32 až31/27,32až51/58, 1.Kor.1/27až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27až132/5,8, Ám.3/7až5/10až25až8/2,11, 2.Kor.10/4až13/5,8, Oz.2/18,8/12,9/7,12,15až14/3, atd. Rómové z BRONXU z Brna. Hospodin všechno o Česku uvedl v podobenstvích Písma tak, aby se všechno stalo, do poslední čárky. Oz.2/18až12/11až14/3, Mat.3/5až18,20, atd. Křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ, si rodili svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista ukřižovaného, dle protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, a dle krutého jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ ekonomů, dle vůle Boží, až do ÚSVITU třetího křesťanského dne, který trvá tisíc let, až do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/20, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.29/11až24až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, 2.Petr.10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/8, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, atd. Všechna podobenství Písma jsou Bohem napsána univerzálně. Oz.2/18až12/11až14/3, atd. Rómové z BRONXU z Brna. Jak si Satan farář Dominik fara@domasov.info, a ostatní drzí Satani kněží, neposlušná a vzpurná nemluvňátka, do kterých Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v době SOUDU nevstoupí, protože je boří, protože z milosrdenství svého rozumu, neposlušné a vzpurné křesťanství boří, OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, a odstoupením svého rozumu v částečce NOVÉHO DUCHA, od neposlušných, to je od mrtvých, rodí na křesťanské Vánoce, svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO a tím meč nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny? Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,12/10,17,27až19/6, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až132/5,8, Sír.5/5,7/16,9/15až13/18až43/26,31, Jer.1/17,17/13,23/29,32až31/27,32až39/8,13,21,51/58, Ám.3/7až5/10až25až8/2,11, atd. Drzí Satani kněží si svou zlou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, a politiky pravice a levice, rodí dle textů Ezechiela16/1,46,23/4,37, atd. Písmo je univerzální. Je tedy možné považovat mrzkou ženu OHOLU, za církev katolickou všeobecnou, a mrzkou ženu OHOLIBU, za církev protestantů. SODOMU je možné považovat za politiky pravice, a GOMORU za politiky levice. OHOLA, OHOLIBA, SODOMA I GOMORA jsou ČARODĚJNICE, které nelze nechat naživu ani den, protože veškeré politické a náboženské žvásty, jsou krutým zmijím jedem. Dle Písma a písniček od DUCHOVNÍHO Krista. OHOLA, to je církev katolická všeobecná, a OHOLIBA to je církve protestanů, jsou špatné a zlé nevěsty. Místo Hospodina VŠEMOHOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, si drze rodí pouze protikladné žvásty a promyšlené vychytralosti, a tím rodí veškeré zlo válek tím, že nemají ani ponětí o Hospodinu, a tím ani ponětí, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky. Dobrou NEVĚSTOU je ŽENA STATEČNÁ, která se SOUDEM neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, připravila vládnout nad celým SVĚTEM. Ezechiela16/1,46,23/4,37, Zj.19/7, Iz.5/4,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32,30/5,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Rómové u Bronxu v Brně. Musíte být aktivní, Abychom společně mohli zpívat písničku od DUCHOVNÍHO Krista. Vyslyš Bože přání naše. Pošli ten oblak SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBE, a dej nám poznat ten ráj celosvětového, mírového Božího království. Dej ať se máme jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, ať neděláme nic. Ať se v Česku touláme na NOVÝCH NEBESÍCH tím, že Satani kněží, pokorní a úplně poslušní, budou číst SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v celém Česku. Bože dej, ať Satani kněží promění v době ZIMNÍHO SLUNOVRATU, ve středu 21.12.2016, křesťanské chrámové zpěvy v kvílení. Dej, ať tím ukončí křesťanské MODLOSLUŽBY. Dej, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať konečně Česko slouží BOHOSLUŽBY tím, že královské kněžstvo nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, začne mlet dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Rómové u Bronxu v Brně. Můj Bože, tam v nebi veškerého SLOVA, vyslyš moje přání. Vždyť znáš můj veliký žal. Slíbil jsi, že mně se dostane TVÉHO milosrdenství tím, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, budou tvrdě pohnáni k odpovědnosti. Slíbil jsi, že SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu způsobíš, že v Česku bude velké množství moudrých, úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Slíbil jsi, že se celé Česko bude vzdělávat dokonalou láskou TVÝCH příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, proto, aby z toho měl užitek celý SVĚT. Dej mi to po čem toužím. Dej, ať velké množství pokorných a úplně poslušných služebníků TVÉHO lidu, VUT v Brně, ČVUT a projektantů, pomocí TVÉHO Božího rozumu, mluví pravdu o jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky, kterou je odpočinutí Česka a SVĚTA, od energetické zhouby. Dej ať Rómové z Bronxu zvěstují radostnou zvěst o TVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka proto, abys naplnil texty Písmu do poslední čárky. Když Rómové, na náměstí Svobody, před budovou Policie ČR, na žerdích transparentů vyvýšíte HADY OHNIVCE Policie ČR, vedené npor. Ing. Karasem mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, proto, aby platila NOVÁ SMLOUVA s DUCHOVNÍM Kristem, s pokornými a úplně poslušnými, všechny národy Vám budou blahořečit, a Česko se stane vytouženou zemí. Bůh se nad Vámi smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, bude ve všem po nedostatku, když na transparentech budete požadovat vyvlečení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od jejich politických a náboženstkých koryt, na Boží majetkovou rovinu, ke korytům celosvětového, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kdo chce v Česku první housle hrát, bude bubnovat v křesťanském, či ateistickém PEKLE. Bude na vědomost dávat, pro odstoupení SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, že je technicky debilní, schvalováním energetické koncepce DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. Jeho koncepce vede do PEKLA kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Mládek posta@mpo.cz dělá koncepci pouze na cca 1% obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, což se lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, stále líbí. Vládnoucí KOZLI ČSSD, své kozí nohy, pod peřiny neschovají. K.M.1/4,5/23,6/6až24až12/10,17,27,17/10,19/6, Sír.5/5,7/16,13/18,40/29,43/26,31, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Iz.21/5,29/11až24,33/22,44/5,8až57/10,16,20,63/14,18,65/15, Žid.4/7,10až5/11,6/3,6až8/10až12/28až13/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Zach.2/12,17,3/9,4/7,8/16,13/4, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Mal.1/7,3/10,16,19,20.

 

7.) Bůh vše o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, uvádí jak v Písmu, tak v písničkách či filmech. Film KŘÍDLA VÁNOC jsou podobenstvím o příchodu CHLUPATÉHO ANDĚLA. CHLUPATÝ ANDĚL, OKŘÍDLENEC jsem já, Stanislav Oplatek, poslední prorok tohoto neposlušného a vzpurného věku. Chlupatý je každý člověk. Hospodin, takový jaký v Písmu opravdu je, se nad Českem smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, až na náměstí Svobody bude mít mnoho CHLUPATÝCH ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, kteří ponesou transparenty, HADY OHNIVCE na žrdích, s texty Písma o tom, že mezi bohatými a chudými nemůže být mír. Když nikdo v Česku nepřijme SLOVO energetické, ekologické a mravní SPÁSY, která je ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Hospodin z Česka znovu odejde, a nechá ho padat vlastním pádem geneticky prasečího rozumu vlády KOZLŮ ČSSD, KOZLA premiéra Sobotky, do HROBU kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Když se Hospodin v Česku nenarodí takový VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE, jaký v Písmu skutečně je, nad Rómy z Bronxu se nesmiluje, a nechá je vystěhovat z bytů na ulici. Vůle Boží je, aby celý SVĚT viděl, jak mnoho služebníků Božích z řad Rómů z Bronxu, má touhu být chlupatými ANDĚLI, OKŘÍDLENCI tím, že se budou namáhat, v době rána nového dne Páně, který bude trvat od roku 2000, do roku 3000, studiem SLOV NOVÝCH NEBES, jak nastolit pro sebe a SVĚT majetkovou rovinu celosvětového Božího království. K.M.1/4až6/6,12,21,24až19/6, Iz.29/11až24,57/10,16,20,63/14,18, 65/15až66/24, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až8/8až10/20až12/3, atd. Mluvit pravdu o novém Hospodinu, a tím pravdu o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je odpočinutí se od díla energetické zhouby, je ZLATO. CHLUPATÝ ANDĚL nemůže nikomu plnit žádné přání. Přání lidem plní Hospodin, který lidem dělá dobro i zlo. Iz.29/11až24až45/7až66/24, Ve filmu lidem přání neplnil CHLUPATÝ ANDĚL, ale Hospodin. Kdo si co vybral za trest, to měl. Hospodin lidem plní všechny tresty, kterými trestá vzpurné, pyšné a neposlušné. Např. ve filmu tretal křesťansky přemnožené HOMO SVINĚ, SVINĚ, tím že je převrátil I s autem, na kterém lidé jezdí. Přemnožené HOMO SVINĚ, SVINĚ, trestá válkami, kvůli energetické koncepci ekonoma, DÉMONA ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebné energie. Viz GRAF o energetice ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Přemnožené HOMO SVINĚ, SVINĚ, trestá rakovinou, 2.Tim.2/16, kterou dělá NETVOR ministr průmyslu Mládek, svou energetickou koncepcí pouze na 1 % obnovitelné elektřiny. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích v Česku vyjde pouze z milosrdenství Božího rozumu, protože pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, každý lidský vzpurný a neposlušný DUCH, geneticky zvířecí, zemdlel. LÉKAŘ Hospodin nabízí Baalům a DÉMONŮM bezbolestnou eutanazii, protože chce lidem setřít každou slzu s očí. Pochopte to všichni, kdo jste na Boha zapomněli, nebo vás rozsápe, pro neposlušnost. Hospodin zrušil všechny křesťanské tradice tím, že dal vichru svou sílu, a zlomil vánoční strom. Nechal ho padnout na Boha lidí, na výrobek lidských rukou, na auto. Nechce o Vánocích 2016, žádné křesťanské tradice, protože všechny jsou ze lží o Bohu. Vláda Baalů a DÉMONŮ v USA Trumpa, v Rusku Putina, v Německu Merkelové, v Turecku Erdogana, a v Česku, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, je energetická SMRT. Vláda Boha ZÁKONODÁRCE je život. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. BOŽÍ SOUD, pomocí těchto textů, Bůh dělá již 18 let proto, aby především odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, pochopili, že jako neposlušní a vzpurní, jsou pouze NEMLUVŇÁTKY tím, že jsou jednou z největších civilizačních pohrom pro Česko a SVĚT. Pro odstoupení rozumu Boha, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, jsou neposlušní jenom učenými hlupáky. Bůh se smiluje, svým rozumem, když vzdají chválu Božímu rozumu. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista. STROMY SPRAVEDLNOSTI měly na VUT v Brně, dorůst do nových, veškerých nebes. Na tyto stromy je zavěšeno toto ovoce spravedlnosti, docent Pospíšil, docent Skála, docent Hirš, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek. Na Říčkách, na budově OÚ, se zastavily hodiny. Ukazují 12 hodin. Na Říčkách, je již PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí, které trvá od roku 2000, do roku 3000. Co udělá uvedené OVOCE nyní, když v prosinci 2016, a v lednu 2017, SLUNCE Bhagavadgíty již nezapadá, a MĚSÍC Koránu již neubývá. OHNIVÝ SLOUP, či OBLAK SLOV NOVÝCH NEBES, nových BOHOSLUŽEB, je již na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ na Říčkách 42. Bože, příteli, UZRAJE LID VUT v Brně, nebo zase neuzraje? Bože spravedlivý dej, ať Ty, jako Bůh věčně živý, jehož NOVÉ SLOVO je OHNĚM, opečeš již zavěšené OVOCE, svým SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, docenta Pospíšila, docenta Skály, docenta Hirše, a jejich vůdce NETVORA rektora Štěpánka tak, že v zimě 2016, 2017, neprodleně uzrají. Bože, můj příteli, netrap mně, a stromy na VUT v Brně nevyvracej z kořenů, kvůli odstoupení TVÉHO rozumu, od všech neposlušných, kterých vzešel plný počet. Slíbil jsi, že zlé královské kněžstvo VUT v Brně, uzdravíš. Tajemství narození se SLOVA, to je Boha, v hlavách královského kněžstva je vysvětleno.

 

8.) Bože VŠEMOHOUCÍ dej, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, ať Rómové z Bronxu v den ZIMNÍHO SLUNOVRATU, ve středu 21.12.2016, nebo v novém novoluní MĚSÍCE, ve čtvrtek 29.12.2016, vyvýší na ŽERDĚ HADY OHNIVCE z Policie ČR na náměstí Svobody mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz tím, že na transparenty strušně napíší ty texty Písma, které Bůh Česku dal, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na přetvoření všeho TVORSTVA, z materiálního, na DUCHOVNÍ, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. DUCHOVNÍ TVORSTVO nemá za SKÁLU Bohem prokletého DÉMONA, ZLATÉHO BOHA, ministra financí Babiše, a SMRT, kterou jsou ZBRANĚ a PRACHY. Ignorovat dokonalou lásku Božích přikázání, a zákonů POLE VĚDY Písma, je k energetické a ekonomické SMRTI Česka, v době kolapsu civilizací, při kolapsu ropném a ekonomickém. Rómové z Bronxu, v novém DNES naplnění Písma, jste již ŽIVÍ, protože můžete být úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, BOHY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Živým, úplně poslušným přátelům nového Krista, v BETLÉMĚ, v Brně, již schází pouze vytrvalost k tomu, aby v novém DNES naplnění Písma, porodili z ŽENY STATEČNÉ, Krista VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, takového, jaký v Písmu skutečně je. Rómové, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, musíte v Brně dosáhnout Bohem slíbené Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky, ekologicky a mravně nezbytného. Bůh, pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY, pro Bohy, pro přítele nového Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, prostírá ubrus pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, v některých restauracích pro Rómy v Brně, financované státem, viz další text o dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, již na SILVESTRA 2016, v případě Vaší úplné poslušnosti. Na SILVESTRA se v Brně bude tančit všude, na oslavu VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, když Vaše vítězné vlajky BÍLÉ, z polštářů, namotaných na žerdích, na holích od smetáků, na stožáry SVĚTA vyletí, na náměstí Svobody v Brně. Spravedlnost pro Vás je z víry v jediného Boha SVĚTA. Je to spravedlnost v milosrdenství SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu. Všechny národy Vám, Rómům, budou blahořečit, a Brno se stane vytouženou zemí, když to s novým Bohem neprodleně zkusíte. Když vyjdete na náměstí Svobody, po Baalech a DÉMONECH, po křoví z firmy Dolfin brno@dolfin-re.cz, nezůstane ani větev, ani kořen. V každém pokolení vchází Bůh do DUŠÍ proroků Česka. Nad Rómy se smiluje, až uvěří tomu, že slovo IZRAEL, je PODOBENSTVÍM pro ČESKO, viz další text. K.M.1/4až7/27až19/6, 2.Kor.10/4,13/5,8, Mal.1/7,10,2/2až9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Řím.1/18,2/5,4/16,8/19,11/28,25, Žid.4/7až6/3,6,8/11, 10/31,35až12/28, Iz.21/5až29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,30/5,31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5až7/16až13/18až40/29až43/26,31, Jan1/1,5/34,38,43až10/34,15/15,25,16/25, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až150/6, atd. Bože VŠEMOHOUCÍ, dej SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, ať Rómové z Bronxu vyvýší na ŽERĎ HADY OHNIVCE z Policie ČR na náměstí Svobody mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz tím, že stručně napíší, že ti váleční zločinci, BLÁZNI, kdo mají za Boha společný státní měšec, ministra financí DÉMONA Babiše, běží za křesťanským zlem tím, že místo Bohu, slouží DÉMONŮM, jejich DÉMONSKÉMU UČENÍ, a tím SKÁLE Babiše, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, a ZBRANÍM. Horečným zbrojením pospíchají prolévat krev v nesmyslných válkách boháčů a chudáků, o území s ropou, plynem a surovinami. Mír mezi bohatými a chudými nebyl a nebude. Př.1/7,14,16,8/13, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, Bhag.15/15,16,16/1až24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, K.M.1/4až5/23až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Iz.1/18, 57/10,16,20, Řím.1/18až11/32, atd. Další heslo na transparent je. DÉMONI Dolfin, Loukota brno@dolfin-re.cz, kteří doufají ve své bohatství, padnou. Spravedliví a poslušní Rómové z Bronxu, budou v Brně rašit jako listí. Př.11/28, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Další heslo na transparent je. Bože dej, ať královské kněžstvo z VUT v Brně, 1.Petr.2/9, ředitelé docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Hirš hirs.j@ fce.vutbr.cz, a em. ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, jsou Policií ČR tvrdě pohnáni k odpovědnosti, k mluvení pravdy o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky. Správná koncepce energetiky, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí být projednána na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Sír.5/5až43/26,31, atd. Další heslo na transparent je. Křesťanské BETLÉMSKÉ světlo je děsivou temnotou. Kvůli protikladným žvástům Satana Dominika fara@domasov.info, Baalové a DÉMONI zaplnili odpadky celou zemi, od jednoho konce na druhý. Oz.2/18, Ezdr.9/10,10/11, Jób5/3,14. Rómové z Bronxu zavolojte na tel. 546 441 154. Vytvoříme z milosrdenství rozumu Božího hesla, o Boží moci nad lidmi, o tom, proč se Česko má Boha bát strachem jaký ještě nebyl, proč Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, musí vládnout nad všemi státy SVĚTA, proč musí stávající Bohové lidstva, křoví, kterým zarostla celá země, Baalové a DÉMONI, neprodleně zmizet v říši ticha, či na smetišti dějin. Vůli Boží je, aby Česko nastolilo celosvětové Boží království. Rómové z Bronxu v Brně, pokorní, úplně poslušní, to je živí. ŽENA STATEČNÁ chce rodit z textů SLOV NOVÝCH NEBES. Př.1/7,14až31/10. Její hodina přišla již dávno. Proto, aby DUCHOVNÍ Kristus neměl z přenošení v TĚLE vzpurného Česka zdravotní potíže, musíte na náměstí Svobody, před budovou Policie ČR, pomocí HADŮ, OHNIVCŮ Policie ČR, neprodleně rodit Krista takového VŠEMOHOUCÍHO, jaký v Písmu skutečně je, v den ZIMNÍHO SLUNOVRATU, ve středu 21.12.2016, nebo v novém novoluní MĚSÍCE, ve čtvrtek 29.12.2016. Sír.5/5,7/16,13/18,43/26,31, Jer.1/17až30/5až31/27,32, Zj.12/1, atd. Rómové z BRONXU z ulic Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré, iqrs@iqrs.cz, které chce firma chamtivých modloslužebníků, pokrytců či DÉMONŮ, křoví, Dolfin, Loukota brno@dolfin-re.cz vystěhovat. Hospodin v době, kdy na BERANY komunisty uvedl ovoce jejich socialistických úmyslů tím, Jer.6/19, že vytvořil 40 let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy drzých Satanů kněží Jerem.1/17až31/27,32až33/19až51/58, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, plakal, Jer.13/17, když BERANI z KSČ, vyvlekli Baaly a DÉMONY, a jejich Bohy, Satany kněze, od jejich vládnoucích koryt. Plakal, když Baalové a DÉMONI byli propuštěni s prázdnou, když zůstali bez koryt. Jer.1/17až13/16,17až49/20až50/45, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Jan1/1až8/42až15/25, Luk.1/53,6/24, Oz.2/18až14/3, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, atd. Nyní je Hospodin milosrdný tím, že žádného vládnoucího Baala a DÉMONA, nechce vyvlect od koryta ekonomického, politického, náboženského, atd., s prázdnou. Je proto Přítelem všech pokorných, úplně poslušných, a novému Bohu vděčných, kdo naplní Písmo, a písničku od DUCHOVNÍHO Krista. Aby nikdo vyvlečený od koryta politického, náboženského, vojenského, či ekonomického, nad Hospodinem nevyhrál, ale také aby nikdo nepadl. Jer.1/17až49/20až50/45, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Oz.2/18až14/3, 2.Kor.10/4až13/5,8. Rómové z Bronxu v Brně. Pochopte, že Hospodin vedl Česko od jeho vzniku, dle již dříve uvedených textů Písma. Vás, utiskované děsivou temnotou myšlení vlády vládnoucích KOZLŮ ČSSD, musí Bůh zachránit skrze Vaše utrpení. Otevře Vám ucho, pro slyšení SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, skrze útlak od Baalů a DÉMONŮ, či NETVORŮ firmy Dolfin brno@dolfin-re.cz. Dopustili jste se HŘÍCHU, který je k Vaší energetické SMRTI tím, že nevěříte Hospodinu, který o vedení Česka všechno uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto jste Bohem trestáni bídou, pomocí SKÁLY ministra financí Babiše. V SOUDNÝ DEN, jeho SKÁLA odtáhne v děsu. 1.Jan. 2/14,26,3/10,5/2,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,3/20,6/7, Iz.31/9, Ám.3/7až8/11, Jób5/3,14,9/13,36/8,15, atd. Mír mezi bohatými Baaly a DÉMONY a mezi chudými Rómy být nemůže. Proto vyvedení Česka na Boží majetkovou rovinu, energeticky neotřesitelnou, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je Božím milosrdenstvím. Sír.4/18,5/5,7/16až9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Jóel1/13až2/11,26až4/2,4,12.

 

9.) Rómové. Hospodin vyžaduje, abyste na náměstí Svobody, pomocí HADŮ OHNIVCŮ na žerdi, neprodleně zajistili vyvlečení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na BOŽÍ majetkovou rovinu celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a celosvětovou BOŽÍ MAJETKOVOU rovinu dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného tím, že budete požadovat trestní stíhání všech vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanu kněží, kteří lžou o Bohu. Proto, pro lži o Bohu, všichni ostatní, neposlušní, to je mrtví, pro odstoupení rozumu Boha, lžou o koncepci energetiky tím, že ji DÉMON, ministr průmysl Mládek, dělá pouze na elektřinu, to znamená, že ji dělá pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebné obnovitelné energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Vážení Rómové z Bronxu, musíte HADY OHNIVCE na žerdi, transparenty, napsat tak, aby nikdo nenáviděl Hospodina za to, že přichází na Baaly a DÉMONY také podruhé jako ZLODĚJ, protože jako ZLODĚJ přichází podruhé jenom proto, že chce být PŘÍTELEM všech lidí SVĚTA, pokorných a úplně poslušných, a tím PŘÍTELEM všech států SVĚTA. Nechce, aby TVORSTVU panovali Baalové a DÉMONI, od nichž odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství proto, aby z pokorného a úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, učinil královské kněžstvo, s mocí výkonnou, na kterém mu záleží proto, aby sám, energeticky mohl spasit celý SVĚT, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu. Romové z Bronxu. Jenom Boží rozum je dobrý. Lidský rozum je pouze geneticky prasečí, při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA. Hospodin již nechce plakat kvůli tomu, že Vás firma chamtivých modloslužebníků, pokrytců či DÉMONŮ Dolfin, Loukota brno@dolfin-re.cz vystěhuje. Máte povinnost, pomocí HADŮ OHNIVCŮ na žerdi, na náměstí Svobody zajistit, aby v Česku, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, spálilo Baaly a DÉMONY firmy brno@dolfin-re.cz. Z tohoto neposlušného vzpurného, drzého, pomateného, pyšného křoví, nesmí zůstat ani kořen, ani větev. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Rómové z Bronxu v Brně. Chápejte, že texty mnoha písniček od DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, doplňují SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Cíl se blíží, Božímu království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, jsme stále blíž. Kdo v sobě zabil lásku k jedinému Bohu SVĚTA, k takovému VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký v Písmu opradu je, tomu Hospodin zpívá stále dál. Sír.5/5,7/16až43/26,31, atd. Hospodin stále hledá v ulicích člověka k obrazu svému, k obrazu BOHA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Boha LVA, OKŘÍDLENCE, BOŽÍHO SYNA, SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE pro znalost ZLATA, NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V době 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, našel na ulici člověka pouze k OBRAZU Boží socialistické spravedlnosti. Komunistické OVCE, či BERANI, Jan1/1až10/7, 16,34až15/25, kteří měli v době čtyřiceti let POUŠTĚ SOCIALISMU, RUDÝ ŠTÍT komunistických bohatýrů, Nah.1/9,2/4,3/13, Ám.3/7,5/25až8/11, Sk.3/23,7/42, Jerem.1/17až31/27,32až33/19až51/58, Žid.3/9,6/3,6až12/28, bohužel neměli o Bohu trestajícím, který trestá vzpurné a neposlušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, mečem nesmyslných válek, takovém VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký skutečně v Písmu NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je, ani ponětí, což trvá dodnes. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20, 25až43/26,31, 2.Petr.2/21až3/16, atd. Hospodin mě, který jsem třetí ve slávě, jako Pinchas, po Otcích Bohu navěky milých, Marxovi a Engelsovi, již vůbec nepotřebuje, protože svou slávu nikomu z HOMO SVINÍ, SVINÍ, nedá, ani mně. Jenom sobě samému, svému SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sír.5/5až45/23, Žalm33/6,37/5,11,35,35,106/30, Iz.29/11až24,48/5až11,57/10,16,20, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, Řím.1/18,3/6až11/28,32, 2.Petr.2/21až3/16, atd. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo v roce 2000, nepotřebuje ani komunisty, a jejich Boží komunistickou spravedlnost. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Gal3/20, atd. Nepotřebuje RUDÝ ŠTÍT komunistických bohatýrů, zbabělých, DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, vzpurných, to je mrtvých, BERANŮ a OVCÍ z KSČM, či spravedlnost KOZ či KOZLŮ z ČSSD, HOMO SVINÍ, SVINÍ. Hospodin byl dveřmi pro komunistické ovce, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Nyní, v době 18-ti let mého bláznovství pro Boha, musíte zajisit HOD Hospodinův, to je odhození BERANŮ z KSČM, a KOZLŮ z ČSSD, do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohl vládnout Hospodin, ZÁKONODÁRCE, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nah.1/9,2/4,3/13, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/32,40, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Gal.1/7až3/20až6/7, Jan1/1až10/7,15/25, Žalm115/17, 2.Král.23/23, 1.Kor.1/27až15/33, Řím.1/18až11/32, atd. Bůh potřebuje Vás, Rómy z Bronxu, SPRAVEDLIVÉ znalce SLOV NOVÝCH NEBES, kteří v průvodu, na náměstí Svobody, vyvýšite na žerdi HADY OHNIVCE Policie ČR tím, že na žerdě, na hole od smetáků, namotáte bílé prapory, BÍLÉ POLŠTÁŘE, či BÍLÁ PROSTĚRADLA, a tím, jako úplně poslušní, jako bezmocní, jako křoví, kterým zarostla celá země, či jako plevel, se Bohu vzdáte. Žalm33/6,37/5,11,35,38až96/7,102/18,27, atd. Vzdáte se tím, že se podřídíte Hospodinu, jeho vůli, jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Přivádět nyní k Bohu, kulhavého zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního velitele vojenských kaplanů všech ekumenických církví, smradlavého kuřáka, KOZLA, vzpurného prezidenta Zemana, či jeho Boha, drzého Satana kardinála Duky, je drzost, je HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ se v imperialismu neopíjejí vínem, ale krutým zmijím křesťanským jedem, děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí ekonoma, DÉMONA, ministra financí Babiše. Křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ lžou, když v děsivé temnotě katolického katechismu drzého, neposlušného, to je mrtvého Satana faráře Dominika tvrdí, že s Hospodinem, žárlivě milujícím, na křesťanské vládnoucí Bohy, na Baaly a DÉMONY, mají SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. Je to lež, protože mrtvý modloslužebník Satan Dominik, o BOHU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále nemá ani ponětí. Vše dle opakovaně uvedených textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

10.) Rómové z Bronxu v Brně, pokorní a úplně poslušní. Bůh, takový mocný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyčkává, chce se nad Vámi slitovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství proto, aby mohl v Česku nastolit svoje Boží království, DUCHOVNÍ, nemateriální, bez Baalů a DÉMONŮ. Iz.30/18až57/10,16,20, Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, atd. Smiluje se, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, když se k Bohu VŠEMOHOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI vrátí především Vaše elita. Není Vám na prospěch, když Vás Bůh trestá, kvůli neposlušnosti Vaší elity. Bůh, svou slávu, SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, drzým, zlým Satanům kněžím nedá. Iz.48/11. SKÁLA neposlušných, vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ, DÉMONI z brno@dolfin-re.cz, a PRACHY, musí odtáhnout v děsu. Žid.6/3,6až13/17, 2.Petr.2/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.31/9. media@rommuz.cz, propagace@rommuz.cz, info@romove.cz, iqrs@iqrs.cz, radek.kratochvil@drom.cz, poradna@drom.cz, rymarov@srnm.cz, mottl@ticbrno.cz, milan.berka@drom.cz, alena.augustova@drom.cz, kalousek.petr@gmail.com, jaroslav.ostrcilik@gmail.com, holomkova@srnm.cz, stisk.munimedia@gmail.com, holomek@srnm.cz, lektor@rommuz.cz, srnm@srnm.cz, romanohangos@gmail.com, olga.gaborova@seznam.cz, zdrazilova.jitka@seznam.cz, balazova.drom@seznam.cz, curik@fss.muni.cz, olomouc@srnm.cz, balazsrnm@seznam.cz, sarka.polova@iqris.cz, ivona.parciova@iqrs.cz, hodonin.srnm@seznam.cz, centrala@regionmedia.cz, objednavky@sedova.cz, romano.vodi@romea.cz, pecinkapavel@seznam.cz, slamova@regionmedia.cz, romea@romea.cz, rhangos@volny.cz, info@nros.cz, johnson@regionmedia.cz, khebl@regionmedia.cz, Sír.5/5až7/16až13/18až43/26,31, Iz.29/11až24,30/18,31/4,9,33/22až44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,17,27,63/14,18,65/15až66/24, K.M.1/4,6/6až24,7/16,8/21,12/10,17,27až19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,13/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Ve své válce s firmou DOLFIN brno@dolfin-re.cz, se musíte spojit s novým Hospodinem, který o sobě všechno řekl, ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vzpurní a neposlušní bílí lidé, NETVOŘI, Vám nejsou k užitku. Proč se s nimi spojovat? Bílé, křesťanské a ateistické HOMO SVINĚ, SVINĚ, tak jak jsou, drzé neposlušné a vzpurné, to je mrtvé, pro děsivou křesťanskou temnotu protikladných žvástu katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, Vám nejsou k užitku, protože zlí nemají než dech svého zvířecího chřípí. Neposlušní a vzpurní NETVOŘI, pro odstoupení rozumu Boha, v částečce NOVÉHO DUCHA, Vám, Rómům z Bronxu, nejsou vůbec k užitku. Jejich rozum, při odstoupení rozumu Božího, v částečce NOVÉHO DUCHA, je pouze geneticky prasečí. Křesťanské, imperialistické, militaristické, HOMO SVINĚ, SVINĚ, dle Písma, také DUŠI mají stejnou, jakou mají politická a náboženská zvířata. Bůh chce, aby Česko vytvořilo úplně nový, DUCHOVNÍ SVĚT, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ve kterém zmizí veškeré křesťanské tradice, kde na vládnoucí Baaly a DÉMONY, jejichž chamtivost je modloslužbou, nebude nikdo v dobrém vzpomínat. Proto máte povinnost se k Bohu, který o sobě všechno řekl, ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se neprodleně vrátit, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, který je pouze Boží milostí, v částečce NOVÉHO DUCHA, dostanou pouze živí, to je pokorní a úplně poslušní. Pravda o VŠEMOHOUCÍM Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všeho TVORSTVA, všech států SVĚTA, je pouze jedna, a je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Toto SLOVO BOŽÍ je požehnáním pro všechny pokorné a úplně poslušné, to je pro živé služebníky DUCHOVNÍHO Krista. Slovem protikladných nauk katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika, Bůh proklíná všechny neposlušné a vzpurné militaristické HOMO SVINĚ, SVINĚ. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6,Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. TĚLO vládnoucí církve s moci výkonnou, kterou je TĚLO vlády KOZLA premiéra Sobotky, a TĚLO sedminásobné rodičky DUCHOVNÍHO Krista, sedmi vůdců vládnoucích církví, sedmi svící, sedmi NETVORŮ, kterými jsou 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, musí zchřadnout. Tělo vládnoucích církví není funkční, protože vládnoucí vzpurný KOZEL premiér Sobotka posta@psp.cz, odmítá cvičit dle dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového Božího království. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/11až25,35/10,40/8,43/26,31, Jer.1/17až15/9,19,31/27,32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žalm1/1až14/1až33/6až37/5,11,35,38,46/10,47/3,50/6,17,22,85/12,96/7,102/18,27, 1.Kor.1/27až4/20až10/11až15/33, Zj.1/1až22/21, atd. Tuční, to je bohatí vládnoucí Baalové a DÉMONI, si život svých DUŠÍ nezachovali, protože Hospodin, na neposlušné a vzpurné vládnoucí HROBAŘE sedminásobné rodičky, celosvětového Božího království, sedmi vládnoucích církví politických stran pravice a levice Česka, uvedl DUCHA závrati, který způsobuje, že neposlušní a vzpurní, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, všechno chtějí řešit sami, svým pyšným rozumem, který je však pouze geneticky prasečí, či geneticky myší. Tím vedou Bohem v Písmu vyvolené Česko do záhuby, do kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.5/4,16až19/14až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Ez.3/4,21až37/12,39/8,13, 21,29až44/28, atd. Dej Bože, ať v ADVENTU 2016, TVOU výkonnou RUKOU se stane královské kněžstvo technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti tím, že jim budeš trvalým vlastnictvím tím, že od nich, svým technickým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, již nebudeš odstupovat. Bože dej, ať královské kněžstvo, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, již nejí žvásty vládnoucího politického a náboženského dobytka, který uhynul, pro odstoupení TVÉHO rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA.