Kapitola 214 – 28 stran.

19.10.2016 21:55

Kapitola 214 – 28 stran. Vážení, proti novému Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Váš rozum, geneticky prasečí, úplně ovládá DUCHOVNÍ Kristus, Vaši rozumnost, rukodělnou dovednost, i paměť, takže, jako neposlušní, vůči Bohu, DUCHU SVATÉMU, jste bezmocní. K.M.1/4až7/16, Bhag.15/15,16, Kaz.3/18,8/8, 2.Petr.2/21až3/16, 2.Kor.10/4až13/5,8, Žalm102/18,27, Sír.5/5až43/26,31, Fil.2/13, atd. Kvůli energetické spáse Česka, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidkým, geneticky prasečím, kterýkoli psychiatr od Vás má povinnost, s Vaším svolením, napsat mně potvrzení, že jsem nikdy bláznem nebyl. Bláznem byl a je, drzý a neposlušný, to je mrtvý, DUCHEM CHUDÝ Satan farář Dominik z Domašova, a to odjakživa. Slouží zlým boháčům a bankéřům, místo Bohu VŠEMOHOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI, viz další text. DÉMON, ministr financí Babiš, svými ekonomickými žvásty, smilní se svým DUCHEM prasete, proti vlastnímu tělu. Nepřestane, dokud ho nespálí OHEŇ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sír.5/5,23/17, Řím.1/18až11/32, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15,14/3, Kaz.3/18,8/8,9/10, Bhag.16/13až24, Jer.1/17,23/29,32, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20,66/24, Žalm33/6,102/18,27, K.M.1/4až12/10,17,27, atd. Pro poslušné politiky, je SLOVO NOVÝCH NEBES radostnou zprávou tím, že po odchodu DÉMONA Babiše do říše ticha, či na smetiště dějin, budou vládnout nad ostatními lidmi, spolu s rozumem DUCHOVNÍHO Krista, v celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, mírovém, Božím království. Poslušní politici, na kongresu energetiků všech států SVĚTA musí dohodnout, že ropa, plyn, uhlí a suroviny patří pouze Bohu. Rozdělovat je bude celosvětová vláda tak, že všechny státy SVĚTA dostanou příděl fosilních paliv, který jim umožní postavit sídliště a města energeticky neotřesitelná, dle návrhu ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz. Kvůli vládě DÉMONA Babiše nad Bohem, se ZEMĚ v základech hroutí. Vzpurné Bůh ničí pomocí hurikánů. Žalm82/5až115/17, Žid.4/7,6/3,6až12/28, Jóel2/11až4/2,4,12, Ez.3/4,21,33/17až44/28, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,39/28,43/26,31, atd.

 

Česká bible kapitola 214, POSLEDNÍ SOUD kapitola 151, soud ex-rektora Hampla z KU 124. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládních stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4, Zj.1.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Vážení, proti novému Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz. Bez požehnání Božího rozumu, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je marné lidské namáhání, neposlušných, to je mrtvých, křesťanských chamtivých sviní. Soud zlých, neposlušných křesťanských a ateistických sviní, zapsaný v této PAMĚTNÍ KNIZE, se v podstatě začal u Vás, v Bohunicích. Vůle Boží je, aby tam, kde Boží SOUD začal, také skončil. Skončit má u Vás, psychiatrů. Dále musí Boží SOUD skončit na Domašovsku. Všichni neposlušní, to je mrtví, např. na Domašovsku, stále věří křesťanskému zlému Bohu, drzému Satanu, Otci všech lží, faráři Dominikovi fara@domasov.info, viz další text. V DUCHOVNÍM, celosvětovém, mírovém Božím království, musí všichni úplně poslušní, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, znát tak dobře, že drzého Satana faráře Dominika, se nebude nikdo na nic ptát. Přijetí zákonů Božích POLE VĚDY Písma je nezbytné, protože jsou energetickou spásou Česka a SVĚTA. Při kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu, v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí Iz.47/14, když Česku nebude vládnout Kristus ZÁKONODÁRCE, když psychiatři MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, budou stále neposlušní. Já blázen nejsem. Bláznem je Satan farář Dominik, pro svou křesťanskou nepravost, pro svou službu boháčům, bankéřům, politikům, a jejich Bohu, PRACHŮM. V energetickém bezpečí budou jenom znalci NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nic se nebude vyhazovat na skládky, až ministr financí Babiš bude prohlášen za zločince, kvůli tomu, že žitím na výnosný trh, a horečným zbrojením, dělá chudým, křesťanské PEKLO meče válek o ropu a plyn. Ezdr.9/11,10/11, K.M.1/4až15/12. DUCHEM CHUDÝ hlupák DÉMON Babiš, DÉMONSKÝMI naukami svého geneticky prasečího rozumu politického zvířete o zvyšující se ekonomice, zavedl Česko a TVORSTVO na scestí, ve všem jeho počínání. Kaz.3/18,8/8, Iz.19/14,29/11až24,57/10,16,20, Bhag.16/13až24, 1.Tim.4/1až6/20, atd. Bože dej, svým rozumem, ať Domašovsko a Brno pochopí, že Babiše musí pohltit toto novoluní, od neděle 30.10.2016, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 14.11.2016, do prvního dne celosvětového Božího království. Žalm81/4,82/5, Oz.2/18,5/7až14/3, atd. Kvůli Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, MĚSÍC Koránu stále ubývá, a SLUNCE Bhagavadgíty stále zapadá. Izaj.60/20,63/14,18,65/15. Viz str.8až11. 2.) V roce 1998 jsem se stal bláznem u Vás, psychiatrů v Bohunicích, a následně, v Lidových novinách v roce 2006, bláznem nesvéprávným, z milosrdenství Božího rozumu. Jako blázen nemám potíže dělat SOUD DUCHEM CHUDÝCH, bez rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, mrtvých, BOHÁČŮ, BANKÉŘŮ, POLITIKŮ, KNĚŽÍ, atd., opisováním textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými slovy. Tím vyvýšuji Krista SOUDEM neposlušných. Pro DUCHEM CHUDÉ nesvéprávné vládnoucí blázny, Bůh v Písmu určil dvě cesty. Buď na smetiště dějin, to je do říše ticha, nebo do HROBU kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Imperialistická spravedlnost např. HADŮ Policie ČR v Rosicích, je stále krutým zmijím jedem. Osmnáct let píši pravdu o tom, že Česko má povinnost, na kongresu energetiků celého SVĚTA, učinit v energetice vše nové pro pochopení, že energeticky správná, a jedině možná cesta, je cesta do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, která je zapsána v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vážení psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz. Protože Vy, z titulu svých funkcí, požadované potvrzení nevydáváte, žádám o to, aby vše uvedené mohl projednat s kterýmkoli psychiatrem od Vás, který, s Vaším souhlasem, mě uvedené potvrzení napíše. Kvůli energetické spáse Česka, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidkým, geneticky prasečím, kterýkoli psychiatr má povinnost, s Vaším svolením, napsat potvrzení, že jsem nikdy bláznem nebyl. Bláznem byl a je, drzý a neposlušný, to je mrtvý, DUCHEM CHUDÝ Satan farář Dominik z Domašova, a to odjakživa. Slouží boháčům a bankéřům, místo Bohu SVĚTA, VŠEMOHOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI, viz další text. Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud potvrzení nenapíšete, dokud křesťansky chamtivé, geneticky prasečí, neposlušné svině, nepošlete tím do říše ticha. Zlu kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, neujde nikdo zlý. Viz str.11až13. 3.) Když potvrzení o tom, že jsem nikdy bláznem nebyl napíšete, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, Bůh se nad PUPKEM SVĚTA, nad ZEMÍ SVATOU, nad MÍSTEM SVATÝM, nad Domašovskem, snad již smiluje, svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA. Drzý a vzpurný Satan farář Dominik, bude donucen pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, být Otcem Bohu milým tím, že bude Otcem zakladatelem víry v technický rozum nového Krista. Vzpurného a neposlušného NETVORA, starosty Pitrochu starosta@obec.domasov.net, už nebudu muset vybízet, aby ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, poznal DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, protože se nad ním, DUCH SVATÝ smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Pokorný a úplně poslušný starosta Pitrocha, BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, nebude svolávat shromáždění, pro slavnostní přivítání DUCHOVNÍHO Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, do restaurace U NĚMCŮ. Svolá je rozhlasem na neděli, do kostela svatého Vavřince, protože z neposlušného faráře Satana Dominika fara@domasov.info, se stane OTEC navěky Bohu milý tím, že bude stejně mocný, stejně všemohoucí, stejně vševědoucí, jako jediný Bůh SVĚTA, jako DUHOVNÍ Kristus, jako DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, a to pro znalost NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Satan farář Dominik fara@domasov.info totiž nemá, dle požadavků DUCHOVNÍHO Krista, utíkat na smetiště dějin, či do říše ticha, neprodleně. Dle Písma má kázat NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANU, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až na věky věků. Dobrovolně a mírumilovně se vrátí k novému DUCHOVNÍMU Kristu Masarykova univerzita, vedená strašným NETVOREM, rektorem Bekem rektor@muni.cz. ZLÝ NETVOR rektor Bek se dobrovolně stane DUCHOVNÍM ČLOVĚKEM, pro znalost NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Před DUCHOVNÍM Kristem se neprodleně skloní, klekne na kolena, jako úplně bezmocný. Svolá shromáždění, pro slavnostní přivítání DUCHOVNÍHO Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v jeho Boží spravedlnosti, celosvětového Božího království, platné nyní pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. Zde, religionisté Masarykovy univerzity, a vedení FILOZOFICKÉ FAKULTY z milosrdenství rozumu Krista pochopí, že jediné SLOVO o DUCHOVNÍM KRISTU, které musí na Masarykově univerzitě mlet, je SLOVO o neprodleném svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Bože spravedlivý dej, ať tvé slovo NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství TVÉHO Božího rozumu, prší z úst úplně poslušného, a novému Bohu vděčného, ředitele ČRo v Brně Jaromíra Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, jako PODZIMNÍ DÉŠŤ, který dáváš Česku v pravý čas, po sedmdesáti létech od vítězství komunistických BERANŮ, komunistů KSČ, ve volbách v roce 1946. NETVORA, ministra průmyslu Mládka, Hospodin, při říjnových volbách 2016, již vyhnal do říše ticha, či na smetiště dějin. Žalm115/17, Oz.2/18až5/15,8/4, 9/7,12,15,13/11,14/3, atd. Jeho naprosto chybnou energetickou koncepci, pouze na ELEKTŘINU, která, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a dle slov emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky v Praze, tvoří pouze cca deset procent celkem potřebné energie, již Bůh nepotřebuje. Viz konec kapitoly 176. Viz graf ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kdykoli Bůh, nový Boží technický lid volal, celých cca osmnáct let, oni neslyšeli. Proto Česko postihlo velké rozlícení Hospodina zástupů. Až budou volat, nebude slyšet Hospodin. Viz str.13až17. 4.) BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT jsou především z VUT v Brně. Jedná se o TVORA úplně poslušného, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz. O TVORA úplně poslušného, hlavního architekta a urbanisty sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz. Sídliště z BYTOVÝCH ZIMNÍCH DOMŮ je laicky navrženo na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Vyvolený je TVOR úplně poslušný, odborník na energetiku, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Dále TVOR poslušný, emeritní ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Skály skala@fme.vutbr.cz. Hospodina uspokojí, když uvedení statní koně z VUT v Brně, projedou celou zemi křížem krážem tím, že začnou na VUT mlet texty Písma, o jedině možné, a o jedině správné energetické koncepci celé ZEMĚ. Energetická koncepce celé ZEMĚ, jedině možná, a jedině správná, musí být realizována na mírovém kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dle textů dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Viz

str.17až18. 5.) Starosta Domašova Pitrocha starosta@obec.domasov.net, a v Říčkách, samostatná pracovnice OU v Říčkách Mlčková obec@obec-ricky.cz, jsou opakovaně žádáni, aby jménem mým, či jménem pokorné a úplně poslušné obce, působili pokoj DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, tím, že obecním rozhlasem vyhlásí pozvání na SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, pro uvítání nového DUCHOVNÍHO Krista, který žije mezi námi, který o sobě, a SOUDU v Písmu vše uvedl, jim předané. Volby říjnové, nyní do SENÁTU, zničí národy válkychtivé tím, že v ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, velké množství pokorných, a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, tvrdě dožene k odpovědnosti drzého, zlého křesťanského Boha, Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Má povinnost mlet pravdu o moci nového VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO, DUCHOVNÍHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad každým člověkem, a mlet texty veškerých NOVÝCH NEBES, o jedině možné, a jedině správné, energetické Boží koncepci Česka a SVĚTA, a není toho stále schopen. Satan farář Dominik, prokazatelně vytváří v Česku LŽI LID tím, že je Otcem všech lží o Kristu tím, že místo DUCHOVNÍMU Kristu, slouží např. lidským Bohům, VÝROBKŮM LIDSKÝCH RUKOU. Slouží těmto lidským Bohům, těmto výrobkům lidských rukou. 1. PRACHŮM. 2. ZBRANÍM. 3. AUTŮM a 4. LETADLŮM. Tím vede nezodpovědně veškeré TVORSTVO do HROBU kolapsu civilizací, při blízkém ropném a ekonomickém kolapsu. O novém DUCHOVNÍM Kristu, který o sobě všechno řekl, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vyvýšeného SOUDEM všech vzpurných a neposlušných, geneticky prasečích mrtvých sviní, ke své zkáze, pro svou lenost a zbabělost, stále nemá ani ponětí. Stále kazí dobré mravy TVORSTVA děsivou temnotou protikladných žvástů katolického katechismu. Místo DUCHOVNÍMU Kristu, který SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu dělá dobro i zlo, slouží Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům a bankéřům, vlastníkům PRACHŮ. Majetek Baalů a DÉMONŮ však již shnil, kvůli konci éry fosilních paliv. Satan farář Dominik, svým rozumem geneticky prasečí křesťanské svině, vede TVORSTVO do HROBU ZMARU, a proto mu nelze věřit, stejně tak veškerému křesťanskému a ateistickému lži lidu Česka a SVĚTA, od kterého DUCHOVNÍ Kristus, na SOUDU, uvedeného v této PAMĚTNÍ KNIZE, odstoupil, v částečce svého NOVÉHO DUCHA. Viz str.18až20. 6.) Poslušní se musí rozhněvat na křesťanské Bohy, psychiatry MUDr. Radimského, sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Češkovou, eceskova@fnbrno.cz, na zlou vládnoucí elitu Domašovska, na Lidové noviny, a na Bohem prokleté politiky, kteří vládnou nad lidmi, místo Boha ZÁKONODÁRCE. Lidé dělají co se Bohu líbí. Uvedení blázni, dle vůle Boží, před osmnácti léty, v roce 1998, a 2006, ze mě učinili nesvéprávného blázna. Nelíbí se jim, že v děsivé temnotě křesťanského vzdorokrálovství, opisují texty SLOV NOVÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, jinými slovy. Protože všichni žijí v děsivé temnotě křesťanských protikladných žvástů katolického katechismu, všichni na své cestě k Bohu zabloudili tím, že jim na cestu nesvítí SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu z Bhagavadgíty, která v Česku vyšla, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Odmítli Boží plán, sjednotit celý SVĚT, láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky pro Česko a SVĚT, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh se vrátí se ke svému místu, na Domašovsko a do Brna, až zde, úplně bezmocní neposlušní, po osmnácti létech SOUDU, vyznají své politické, náboženské, a technické lži, které jsou k energetické, ekonomické, a mravní SMRTI SVĚTA. Blázni jsou všichni, kdo očekávají kolaps civilizací jiný, než kolaps energetický, a ekonomický. Viz str.20až22. 7.) Jak jinak Bůh, který dává každému člověku na SVĚTĚ, svou rozumnost, rukodělnou dovednost, či paměť, by mohl soudit vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické svině, ředitele, psychiatra MUDr. Kašpárka, kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitele, psychiatra MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, neposlušnou a vzpurnou svini, psychiatričku MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, než odstoupením svého Božího rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA. Jak se mohou psychiatři, svým rozumem zvířat, vyvyšovat nad Boha, který SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES, řeže veškeré křoví, kterým zarostla celá země. Jak jinak by mohl soudit vzpurné a neposlušné svině farnosti Domašovska, vedené vzpurným ředitelem ZŠ Válkem skola@domasov.info, a neposlušným znalcem Písma, drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, do energetického a ekonomického HROBU, při blízkém, ropném a ekonomickém kolapsu, než odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. V zájmu lidstva celého SVĚTA, je zapotřebí ukončit pomalý SOUD neposlušných a vzpurných tak, jak v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, v Brně a v Praze, začal. Je zapotřebí zbavit mě bláznovství, protože technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, Boží technický rozumum, v částečce NOVÉHO DUCHA, od DUCHOVNÍHO Krista dostanou, až jako BEZMOCNÍ, až jako ÚPLNĚ POSLUŠNÍ. Božího rozumu se totiž nelze zmocnit jinak, než z milosrdenství rozumu DUCHA SVATÉHO, protože je to milostivý Boží dar. Vytáhnout Česko a SVĚT z energetického a ekonomického HROBU, do kterého jde, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od neposlušných, mrtvých, v částečce NOVÉHO DUCHA, může udělat pouze DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nikoli člověk, jehož rozum je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, a jehož DUŠE je stejná jako u zvířat. Před novým Hospodinem se každý zodpovídá pouze sám za sebe, jak za svoje zvířecí TĚLO, tak za DUŠI. Bohu VŠEMOHOUCÍMU se nikdo beztrestně posmívat nebude. Kdo zaseje celosvětový mír Božího království, sklidí ho. Kdo zaseje horečné zbrojení, sklidí celosvětovou válku, a zničení úplně Česka, které bude strašlivou výstrahou všemu neposlušnému TVORSTVU. Co udělají zlý a drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, a drzý starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku nyní, když ví, že DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, chce udělovat svůj pokoj dokonalé lásky, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především na Domašovsku. A v Brně. Vyžaduje, v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, na Domašovsku a v Brně, aby byli očištění zlí, od křesťanského imperialismu, jako první. V Brně např. v ČRo v Brně, ředitelem Ostrým. Viz str.22až24. 8.) Dej prosím Bože, TVÝM rozumem, ze svého milosrdenství, ať starostové působí pokoj, TVÝM SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že slavnostní shromáždění na oslavu TVÉ SLÁVY, kterou je NOVÁ, ŽIVÁ a VĚČNÁ MANA, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dovolíš svolat, v Domašově, či v Říčkách. Text pro vyhlášení rozhlasem je uvedený. Máme svobodu slova. Máme svobodu shromažďování. Viz str.24až25. 9.) Při druhém kole voleb, byl samostatné pracovnici OU v Říčkách Martě Mlčkové obec@obec-ricky.cz, a celé volební komisi, předán pro vyhlášení místním rozhlasem text jiný, než je napsáno na začátku kapitoly, cca tento. Farář Dominik žije ve tmě svých protikladných křesťanských žvástů, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a proto není dobrým vůdcem stáda. Kvůli jeho protikladným žvástům o Kristu UKŘIŽOVANÉM, pokračuje mletí krutého zmijího jedu promyšlených vychytralostí bankéřů, a mletí žvástů ekonoma DÉMONA, ministra financí Babiše. Satan farář Dominik fara@domasov.info, tím vede neposlušné a vzpurné TVORSTVO, do hrobu kolapsu civilizace, při ropném a ekonomickém kolapsu. Bohem vyvolené Domašovsko však již nežije v děsivé křesťanské temnotě středověkého myšlení Satana Dominika. Každý kdo chce vidět, vidí na Domašovsko svítit SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a již nezapadat. Také MĚSÍC Koránu je již jiný, je stejně ZLATÝ jako SLUNCE Bhagavadgíty tím, že veškeré Boží SLOVO, v Boží slávě, se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Každý pokorný, úplně poslušný, a Bohu vděčný služebník Boží, za SOUD vzpurných a neposlušných Baalů a DÉMONŮ, má povinnost získat moudrost veškerého Písma od Boha sám, čtením SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu v Bibli, v Tóře, Bhagavadgítě, Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ, atd., protože pouze pokorní a úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, mohou udělat SOUDNÝ DEN Baalů a DÉMONŮ, a tím nastolit vládu DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Každému, komu z těchto textů SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, není ještě něco jasné, má povinnost přijít na výuku pravdy o Bohu, a pravdy o energetice, v sobotu, v 18.00 hodin, do tělocvičny OÚ. Vyjít z křesťanské totality, do svobody mluvení pravdy o Bohu, a o jeho jedině možné a správné koncepci energetiky, mohou pouze poslušní. Snad vše uvedené, z PRAVDY všeho Písma již pochopí, z milosrdenství rozumu Hospodina, Policie ČR v Rosicích, prap. Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Je i tímto textem opakovaně žádán, o trestní stíhání Marty Mlčkové a Satana faráře Dominika. Hospodin se nad Domašovskem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až uvedení NETVOŘI budou vyšetřování, a tvrdě pohnáni k odpovědnosti, a k mluvení pravdy o Bohu. Totéž platí o neposlušném NETVORU starostu Pitrochovi z Domašova starosta@obec.domasov.net. Především Domašovsko musí pochopit texty Písma o tom, že Boží hněv již neprodlévá, že Bůh nikoho vzpurného nenechá bez trestu. Není nic lepšího, než bázeň před DUCHOVNÍM Kristem, a nic sladšího, než realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma neprodleně, po vykonání SOUDNÉHO DNE vzpurných a neposlušných sviní. Bůh není Baal. Oz.2/18. Viz str.25až26. 10.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 14.11.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Viz str.26až28.

 

1.) Vážení, proti Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz. Bez požehnání Božího rozumu, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je marné lidské namáhání, neposlušných, to je mrtvých, křesťanských chamtivých sviní. Soud neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, zapsaný v této PAMĚTNÍ KNIZE, se v podstatě začal u Vás, v Bohunicích. Vůle Boží je, aby tam, kde Boží SOUD začal, také skončil. Skončit má u Vás, psychiatrů. Stěží budu zachráněn SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES, bez pomocí Božího rozumu Krista. V Česku stále nikdo nechce všechnu svou starost o obnovitelnou energetiku vložit na rozum jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Všichni neposlušní, to je mrtví, např. na Domašovsku, stále věří křesťanskému zlému Bohu, drzému Satanu, Otci všech lží, faráři Dominikovi fara@domasov.info, viz další text. V DUCHOVNÍM, celosvětovém, mírovém Božím království, musí všichni úplně poslušní, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, znát tak dobře, že drzého Satana faráře Dominika, se nebude nikdo na nic ptát. Protože všichni slouží Satanu faráři Dominikovi, všichni zlí spějí do HROBU ropného kolapsu. 1.Jan.3/8,4/17,5/7,8, 2.Petr.2/21až3/16, Jan1/1,5/34,38,43až8/42až15/25, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27, Kaz.3/18,8/8,9/10, Mal.1/7,2/9,3/10,16,20, 2.Kor.10/4,13/5,8, Bhag.15/15,16,16/13až24, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16,12/10,16,20, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,12/28, Ez.37/12. Boly jsme raz milovaní, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. A tak budeme raz energeticky spasení, pomocí NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdyby Bůh nezkrátil ty dny vzpoury Česka proti novému Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nebyl by energeticky spasen žádný člověk na SVĚTĚ. Mar.7/7až13/20, Bhag.15/15, Dan.11/39,12/2, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, atd. Není nic, co Bohu může zabránit prosazení celosvětového Božího mírumilovného království. Pouze neposlušnost Domašovska, Brna, Česka, ZEMĚ SVATÉ, PUPKU SVĚTA, Žalm37/5. V Jeremiáši 33/19, Bůh Jeremiáš uvádí, jak zrušil starou křesťanskou smlouvu, ve dni druhého křesťanského tisíciletí, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka a Slovenska. Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. V době čtyřiceti let pouště socialismu, Bůh v jím vyvoleném Česku, a Slovensku, rozmnožil potomstvo Boha DAVIDA, LÉVIJCŮ, Otců Bohu milých, Marxe a Engelse tím, Řím.11/28, že rozmožil komunisty, že jich bylo jako písku v moři SSSR. Tím uvedl na komunisty ovoce jejich úmyslů, jejich nedokonalé socialistické spravedlnosti, diktaturou proletariátu. Jer.6/19. Nyní Bůh vyžaduje, v Domašově a v Brně, nastolit dobrovolně diktaturu své dokonalé lásky, Božích zákonů a příkazů, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, Božího království, mírumilovného. Smlouvu s LÉVIJCI, to je s komunisty, od Boha, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES, právoplatně potvrzenou, nemůže učinit neplatnou zákon, o Boží socialistické spravedlnosti, v době POUŠTĚ čtyřiceti lét vlády LEVIJCŮ, komunistů, nad neposlušnými, drzými, a vzpurnými komunisty. Tento zákon Boží, byl v Bohem vyvoleném Česku vydán, až po čtyřista třiceti létech od vlády feudálů Habsburků. Čtyři sta let vlády Habsburků, plus třicet let, je rok 1948, rok začátku vlády BOŽÍCH SYNŮ, Bohů, komunistů KSČ. Neklamte se, novému Kristu, VÍTĚZNÉMU, se nikdo vzpurný a neposlušný beztrestně posmívat nebude. Prostředníka mezi lidmi a Bohem, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, není potřeba tam, kde dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, mírového celosvětového Božího království, z milosrdenství Božího rozumu, prorokuje poslední prorok tohoto křesťanského lži lidu, důchodce Stanislav Oplatek. Viz str.6až9, kapitoly 204. Komunisté, BERANI a OVCE, jsou však STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jenom z člověka člověk se narodí, u nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a z projektantů. Z psychiatrů z nemocnic v Brně, z ředitelů, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárka, kasparek.tomas@fnbrno.cz, se narodí lidé pokorní a úplně poslušní, když Brnu neprodleně vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích tím, že nebudu nesvéprávným bláznem. SLUNCE je Bohem pro úplně poslušné služebníky DUCHOVNÍHO Krista. Vyjde v Česku, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jako jediný zdroj za mizející fosilní paliva. DUCHOVNÍ Kristus bude milosrdný, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze k úplně poslušným. Bůh vrátí technické elitě VUT v Brně, ČVUT a projektantům, svůj rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, až bude mnoho pokorných a úplně poslušných řídit sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE veškerého technického lidu SVĚTA. Přijetí zákonů Božích POLE VĚDY Písma je nezbytné, protože jsou energetickou spásou Česka a SVĚTA. Při kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu, v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, když Česku nebude vládnout Kristus ZÁKONODÁRCE, když psychiatři MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, budou stále neposlušní. Já blázen nejsem. Bláznem je Satan farář Dominik, pro svou křesťanskou nepravost, pro svou službu boháčům, bankéřům, politikům, a jejich Bohu, PRACHŮM. V energetickém bezpečí budou jenom znalci NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Boží moudrost textů Písma, o vládě jediného Boha SVĚTA, DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy SVĚTA, je pro neposlušné a vzpurné křesťanské chamtivé svině Česka, bláznovstvím. Kdo žije v děsivé křesťanské temnotě středověkého myšlení Satana faráře Dominika fara@domasov.info, je stejně debilní, svým geneticky prasečím rozumem křesťanské svině, jako on. Pravda Boží zvítězí, nad křesťanskou lží, a nenávistí, neposlušných a vzpurných k pravdě, až mnoho BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, vejde z křesťanské totality, mluvením pravdy o DUCHOVNÍM Kristu, a mluvením pravdy o nezbytnosti realizovat jeho celosvětové, mírové, Boží království, pod jeho vládou, jediného ZÁKONODÁRCE. SVOBODA je tam, kde se může mluvit veřejně pravda o DUCHOVNÍM Kristu, a o jeho jedině možné, a správné koncepci energetiky, pro Česko a pro SVĚT, což v Česku není možné. K vyjití do svobody celosvětového Božího království stačí průměrný rozum. Studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES mohou lidé se základním vzděláním. Pokud ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, někomu něco ještě není jasné, rád vše na Domašovsku, nebo v Brně, každému objasním. Bůh dovolí jít Česku dál, do celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, až mrtví, to je neposlušní a vzpurní politici pravice a levice, prosadí přijetí Boží lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, až prosadí vytvoření nové vlády dle KAPITOLY 210. Vyjít do svobody mluvením pravdy, znamená potraviny zpracovávat tak, jak se zpracovávaly dříve, bez trvanlivosti konzervačních prostředků, bez náhrady masa tužidlem, gumou a vodou, bez balení potravin do plastových obalů. Nový Bůh úplně poslušným, svými zákony dovoluje zřídit SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ chudých a bohatých, kde budou potraviny pouze čerstvé, protože bude všechno elektronicky plánované. Nic se nebude vyhazovat na skládky, až ministr financí Babiš bude prohlášen za zločince kvůli tomu, že žitím na výnosný trh, a horečným zbrojením, dělá chudým křesťanské PEKLO. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Vážení, proti Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz. V roce 1998, jsem se stal bláznem u Vás v Bohunicích, a následně, v Lidových novinách, v roce 2006, bláznem nesvéprávným, a to z milosrdenství Božího rozumu. Jako blázen nemám potíže dělat SOUD DUCHEM CHUDÝCH, bez rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, mrtvých, BOHÁČŮ, BANKÉŘŮ, POLITIKŮ, KNĚŽÍ, atd., opisováním textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými slovy. Tím vyvýšit Krista SOUDEM neposlušných. Pro DUCHEM CHUDÉ nesvéprávné vládnoucí blázny, Bůh v Písmu určil dvě cesty. Buď na smetiště dějin, to je do říše ticha, nebo do HROBU kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Imperialistická spravedlnost např. HADŮ Policie ČR v Rosicích, je stále krutým zmijím jedem. Proto prap. Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, nemůže žádného DUCHEM CHUDÉHO vládnoucího blázna, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, vyšetřovat, a donutit ho k odpovědnosti, pomocí NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Proto, pro energetickou spásu Česka a SVĚTA, Vás opakovaně žádám o písemné potvrzení o tom, že jsem nikdy bláznem nebyl, protože již osmnáct let píši pravdu o DUCHOVNÍM Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a který byl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU pouze dočasně, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Osmnáct let již píši pravdu o tom, že Česko má povinnost, na kongresu energetiků celého SVĚTA, učinit v energetice vše nové pro pochopení, že energeticky správná, a jedině možná cesta, je cesta do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, která je zapsána v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vážení, proti novému Bohu úplně bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz. Protože Vy, z titulu svých funkcí, uvedené potvrzení nevydáváte, žádám o to, aby vše uvedené bylo možné projednat s kterýmkoli psychiatrem od Vás, který, s Vaším souhlasem, mě uvedené potvrzení napíše. Kvůli energetické spáse Česka, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidkým, geneticky prasečím, kterýkoli psychiatr má povinnost, s Vaším svolením, napsat mně potvrzení, že jsem nikdy bláznem nebyl. Bláznem byl a je, drzý a neposlušný, to je mrtvý, DUCHEM CHUDÝ blázen, Satan farář Dominik z Domašova, a to odjakživa, kvůli tomu, že slouží boháčům a bankéřům, místo Bohu celého SVĚTA, VŠEMOHOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI, viz další text. Oslavovat sama sebe navzájem, znamená oslavovat geneticky prasečí rozum křesťansky chamtivých, geneticky prasečích, mrtvých vládnoucích sviní, od kterých nový DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupil v částečce NOVÉHO DUCHA. V PRAVÉ POLEDNE, v říjnu 2016, je trestným činem, vláda kněží, a vláda politiků pravice, levice, a středu, nad VŠEMOHOUCÍM, a VŠEVĚDOUCÍM DUCHOVNÍM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud potvrzení nenapíšete, dokud křesťansky chamtivé, geneticky prasečí, neposlušné svině, nepošlete tím do říše ticha. Vyslyš Bože přání mé, a dovol technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, vše o nové, obnovitelné energetice, psát od prvních řádků, v Božím celosvětovém, mírovém království, pomocí TVÉHO technického rozumu. Všichni ví, že se smiluješ, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, vykonají SOUDNÝ DNE vzpurných, geneticky prasečích vládnoucích sviní, ve DNI TVÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU, DUCHA SVATÉHO, do Česka, tentokrát v dokonalé spravedlnosti, při zničení všech Baalů a Démonů. Hospodin se soudí sám s veškerým TVORSTVEM, pomocí SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Zlu kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, neujde nikdo zlý. Boží SOUD neposlušných a vzpurných se začal před osmnácti léty, právě u Vás, psychiatrů. Hospodin uvádí, že já, spravedlivý, který opisuji texty SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále jinými slovy, budu stíží zachráněn. Jaký konec bude Vás, psychiatrů, kteří víte, že DUCHOVNÍM Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, jsou prokletí všichni neposlušní, kteří se k BOHU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, nevrátí neprodleně. Hospodinův trest Vás vyhledá z ničeho nic. Dojdete záhuby v den odplaty, TĚLA, které je geneticky prasečí, i DUŠE, která je u Vás stejná jako DUŠE zvířat. Energeticky spaseni budou pouze poslušní. Technická elita, bez rozumu Božího, je bezmocná.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Vážení, proti Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz. Když odsouhlasíte, že kterýkoli psychiatr od Vás, může požadované potvrzení napsat, všechny dále uvedené texty této kapitoly 2014, jsou bezpředmětné. Když potvrzení o tom, že jsem nikdy bláznem nebyl, neprodleně napíšete, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, Hospodin se nad PUPKEM SVĚTA, nad ZEMÍ SVATOU, nad MÍSTEM SVATÝM, nad Domašovskem, snad již smiluje, svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, ze svého milosrdenství, a bude Česku žehnat SLOVY NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že např., drzý a vzpurný Satan farář Dominik, určený děsivou temnotou katolického katechismu, k pádu do energetického a ekonomického HROBU, bude donucen pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, být Otcem Bohu milým tím, že bude Otcem zakladatelem víry v technický rozum nového Krista. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, je v Písmu, odjakživa Bohem POKOJE majetkové roviny celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, opakovaně objasňovaného. Vyžaduje nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v říjnu 2016, aby se úplně poslušné Česko k novému Bohu, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI, vrátilo neprodleně, organizovaně, dobrovolně, spořádaně tak postupně, jak od Boha, v době osmnácti let pomalého SOUDU neposlušných a vzpurných sviní, geneticky prasečích, kdysi odešlo. Kdo se, NA SOUDU neposlušných, nevrátil k Hospodinu neprodleně, a dobrovolně, od toho DUCHOVNÍ KRISTUS, odstoupil svým technickým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA. Tím vzešel plný počet křesťanských, či ateistických, neposlušných a vzpurných pohanů. Bohem vyvolená ZEMĚ SVATÁ, Česko, může být Bohem, Božím rozumem, z milosrdenství Božího rozumu, energeticky spasena, když se vzpurní a neposlušní psychiatři z nemocnicí Černovic a Bohunic, k DUCHU SVATÉMU, k takovému VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVEDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI A SOUDCI, jaký v Písmu opravdu je, NEPRODLENĚ vrátí tím, že požadované potvrzení o tom, že nejsem blázen, a že jsem blázen nikdy nebyl, neprodleně napíší. V opačném případě bude Bohem v Písmu vyvolené Česko úplně určitě zničeno, protože všechno, co je v Písmu o Bohem vyvoleném Česku uvedeno, se musí vyplnit, do poslední čárečky. Česko bude strašlivou výstrahou vzpurnému TVORSTVU, když vzpurní psychiatři z Bohunic a Černovic, zase Boha neposlechnou. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Vážení, proti Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz. Bůh v Písmu říká, že když neprodleně poslechnete, bude návrat k BOHU POKOJE, k DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, a v nás, probíhat mírumilovně, dobrovolně a pokojně, a to nejdříve v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, asi takto. Vzpurného a neposlušného NETVORA, starosty Pitrochu starosta@obec.domasov.net, už nebudu muset vybízet, aby ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, poznal DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, protože se nad ním, DUCH SVATÝ smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Pokorný a úplně poslušný starosta Pitrocha, BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, nebude svolávat shromáždění, pro slavnostní přivítání DUCHOVNÍHO Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, do restaurace U NĚMCŮ. Svolá je rozhlasem na neděli, do kostela svatého Vavřince, protože ze zlého, neposlušného faráře Satana Dominika fara@domasov.info, se stane OTEC navěky Bohu milý tím, že bude stejně mocný, stejně všemohoucí, stejně vševědoucí, jako jediný Bůh SVĚTA, jako DUHOVNÍ Kristus, jako DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, a to pro znalost NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Satan farář Dominik fara@domasov.info totiž nemá, dle požadavků DUCHOVNÍHO Krista, utíkat na smetiště dějin, či do říše ticha, neprodleně. Dle Písma má kázat NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANU, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až na věky věků. Až bude na Domašovsku SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES nové, v říjnu 2016, v PRAVÉ POLEDNE, tak mladě jaré, dobrovolně a mírumilovně se vrátí k novému DUCHOVNÍMU Kristu Masarykova univerzita, vedená zlým a strašným NETVOREM, rektorem Bekem bek@mail.muni.cz, bek@muni.cz, rektor@muni.cz, bek@phil.muni.cz. ZLÝ NETVOR rektor Bek se dobrovolně stane DUCHOVNÍM ČLOVĚKEM, pro znalost NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Před DUCHOVNÍM Kristem se neprodleně skloní, klekne na kolena, jako úplně bezmocný. Svolá shromáždění, pro slavnostní přivítání DUCHOVNÍHO Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v jeho Boží spravedlnosti, platné nyní pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. Zde, religionisté Masarykovy univerzity, a vedení FILOZOFICKÉ FAKULTY dvavra@mail.muni.cz, vaclav@phil.muni.cz, jakub.cigan@mail.muni.cz, kubovcakova@gmail.com, vondrackova.sarka@gmail.com, jvaltrova@phil.muni.cz, prodekan.veda@phil.muni.cz, dolezalo@phil.muni.cz, dekan@phil.muni.cz, prodekan.vyzkum@phil.muni.cz, veda@phil.muni.cz, radek.kundt@gmail.com, milky@mail.muni.cz, klapetek@centrum.cz, attkov@yahoo.com, belka@phil.muni.cz, chalupa.ales@mail.muni.cz, david.zbiral@mail.muni.cz, mmendel@centrum.cz, papousek@phil.muni.cz, prodekan.prijimaci@phil.muni.cz, tajemnik@phil.muni.cz, prodekan.studium@phil.muni.cz, z milosrdenství rozumu Krista, snad již pochopí, že jediné SLOVO o DUCHOVNÍM KRISTU, které musí na Masarykově univerzitě mlet, je SLOVO o neprodleném svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Když DUCHOVNÍ Kristus, nastolí tímto způsobem, své celosvětové, mírové Boží království, na Masarykově univerzitě, když na slavnostním shromáždění, k oslavě DRUHÉHO PŘÍCHODU SPRAVEDLIVÉHO DUCHOVNÍHO Krista do Česka, religionisté dobrovolně roztáhnou NEBESA NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Kristus dovolí, aby se k DUCHOVNÍMU Kristu dobrovolně vrátit i strašlivý NETVOR, rektor Štěpánek z VUT v Brně. Nový Boží technickým lid, pokorný a úplně poslušný, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES zná, že veškerý technický lid SVĚTA, je Božím technickým rozumem, živený odjakživa, Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství. Když zde, na slavnostním shromáždění, k oslavě technického rozumu DUCHOVNÍHO Krista bude objasněno, že SPRÁVNOU KONCEPCÍ ENERGETIKY, uvedenou v Písmu, je vejití do odpočinutí úplně poslušných, od díla energetické zhouby, Bůh ZÁKONONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, zvítězí nad vzpurnými a neposlušnými. Od pokorných, úplně poslušných, a DUCHOVNÍMU Kristu vděčných za jeho rozum, Bůh již ČÁSTEČKOU svého NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, odstupovat nebude. Vzpurný a neposlušný technický lid VUT v Brně snad již pochopí, že proti technickému rozumu Krista, který každý dostává pouze v částečce Božího DUCHA, každý zlý, vzpurný a neposlušný, je ÚPLNĚ BEZMOCNÝ. DUCHOVNÍ Kristus se snad již smiluje nad celým Českem tím, že od technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, částečkou svého NOVÉHO DUCHA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odstupovat již nebude. Bože nanejvýš spravedlivý, smiluj se prosím, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nejenom nad technickým lži lidem, ale také nad ředitelem ČRo v Brně Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz. Bože spravedlivý dej, ať tvé slovo NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství TVÉHO Božího rozumu, prší z úst úplně poslušného, a novému Bohu vděčného, ředitele ČRo v Brně Jaromíra Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, jako PODZIMNÍ DÉŠŤ, který dáváš Česku v pravý čas, po sedmdesáti létech od vítězství komunistických BERANŮ, komunistů KSČ, ve volbách v roce 1946. Pokorní a úplně poslušní, mají povinnost zvolit DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, po podzimních volbách, vždy na slavnostním shromáždění. Izaj.23/17až29/11až24až33/22,45/7,57/10,16,20až66/24, Zach.7/5až13/4,8, Jer.1/17až 23/12,29,32,25/11až31/27,32až51/58, atd. Především technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, jsou nyní novým Božím technickým lidem, který musí být pokorný, úplně poslušný, a Bohu vděčný za to, že z milosrdenství Božího rozumu, může Česko iniciovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, když v Brně bude NOVÉ NEBE. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. DUCHOVNÍ Kristus přišel cca před osmnácti léty do svého, ke svému technickému lidu VUT v Brně, kde ho dodnes nepoznali. Hospodin sám velí svému úplně poslušnému vojsku VUT v Brně, ČVUT a projektantům, protože z NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je vše, o dokonalé Boží lásce, realizované pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, pro Česko a SVĚT, objasněno opakovaně dostatečně srozumitelně, pro každého vzpurného a neposlušného NETVORA, který umí číst. NETVORA, ministra průmyslu Mládka, Hospodin, při říjnových volbách 2016, již vyhnal do říše ticha, či na smetiště dějin. Oz.2/18až5/15,8/4,9/7,12,15,13/11,14/3, Žalm115/17, atd. Jeho naprosto chybnou energetickou lži koncepci, pouze na ELEKTŘINU, která, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a dle slov emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky v Praze, tvoří pouze cca deset procent celkem potřebné energie, již nepotřebuje. Viz konec kapitoly 176. Viz graf ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kdykoli Hospodin nový Boží technický lid volal, celých cca osmnáct let, oni neslyšeli. Proto Česko postihlo velké rozlícení Hospodina zástupů. Až budou volat, nebude slyšet Hospodin.

 

4.) LÉVIJCI, novému DUCHOVNÍMU Kistu odpovědní za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, za každou lež o její koncepci, pro Česko a pro celý SVĚT, kvůli které je zapotřebí vytvořit majetkovou rovinu všech států SVĚTA, opakovaně uváděným, elektronicky celosvětově plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky celosvětově kontrolovaným dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, jsou především úplně poslušní, a DUCHOVNÍMU Kristu vděční TVOŘI, z VUT v Brně. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT jsou především z VUT v Brně. Jedná se o TVORA pokorného a úplně poslušného, rektora Štěpánka stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, stepanek@ro.vutbr.cz. Dále o TVORA pokorného a úplně poslušného, hlavního architekta a urbanisty sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz. Sídliště ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ je laicky navrženo na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Dále o TVORA pokorného a úplně poslušného, odborníka na energetiku, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Dále o TVORA pokorného a úplně poslušného, emeritního ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Hospodina uspokojí, když uvedení statní koně z VUT v Brně, projedou celou zemi křížem krážem tím, že začnou na VUT mlet texty Písma, o jedině možné, a o jedině správné energetické koncepci celé ZEMĚ. Energetická koncepce celé ZEMĚ, jedině možná, a jedině správná, musí být realizována na mírovém kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dle textů dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Božího království, v čele s jediným Bohem SVĚTA, DUCHOVNÍM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zach.2/12,6/7,7/12až13/4,8, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mar.4/12,7/7až13/20, 4.Moj.18/21,23/19,24,25/11, 2.Moj.3/2,4až20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32.

 

5.) Vážení, proti Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz. Dále uvedené texty PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných a neposlušných NETVORŮ Česka, napsané před říjnovými volbami v roce 2016, a v době voleb, jsou bezpředmětné, když odsouhlasíte, že kterýkoli psychiatr od Vás, může napsat požadované potvrzení o tom, že jsem nikdy blázen nebyl, a nejsem. Když potvrzení o tom, že jsem nikdy bláznem nebyl, neprodleně napíšete, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, Hospodin se nad PUPKEM SVĚTA, nad ZEMÍ SVATOU, nad MÍSTEM SVATÝM, nad Domašovskem, snad již smiluje, svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, ze svého milosrdenství, a bude Česku žehnat SLOVY NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že např., vzpurný Satan farář Dominik, určený děsivou temnotou katolického katechismu, k pádu do energetického a ekonomického HROBU, bude donucen pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, být Otcem Bohu milým tím, že bude Otcem zakladatelem víry v technický rozum nového Krista. Blázni jsou vzpurní a neposlušní, geneticky prasečí.

 

Vyhlášení oslav VŠEMOHOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE rozhlasem, v Domašově a Říčkách u Brna. Starosta Domašova Pitrocha starosta@obec.domasov.net, a v Říčkách, samostatná pracovnice OU v Říčkách Mlčková obec@obec-ricky.cz, jsou opakovaně žádáni, aby jménem mým, či jménem pokorné a úplně poslušné obce, působili pokoj DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, tím, že obecním rozhlasem vyhlásí toto pozvání na SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, pro uvítání nového DUCHOVNÍHO Krista, který žije mezi námi, který o sobě, a SOUDU v Písmu vše uvedl.

 

Hospodin Domašovsko vyvolil zvěstovat radostnou zprávu VEŠKERÝCH EVANGELIÍ o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka tím, že pokorní a úplně poslušní, z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES pochopí, že dějiny Česka jsou zapsány v podobenstvích v Písmu. Na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ, na oslavě VŠEMOHOUCÍHO BOHA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, bude objasněno SLOVO NOVÝCH NEBES. Každý musí pochopit, že Bůh dal TVORSTU SLOVO NOVÝCH NEBES proto, aby Česko, a následně veškeré TVORSTVO, zachránil láskou svých příkazů a zákonů, od kolapsu civilizace, který čeká každého člověka SVĚTA, při ropném a ekonomickém kolapsu. Při úplňku MĚSÍCE, v neděli 16.10.2016, v den svátku úplně poslušných, Kristus chce Domašovsku žehnat v kostele svatého Vavřince, ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Satan farář Dominik musí být donucen pokornými a úplně poslušnými, být Otcem Bohu milým tím, že bude Otcem zakladatelem víry v technický rozum nového Krista, což se nestalo. Nový Kristus je však Bůh pokoje a vyžaduje, aby se Česko k němu vrátilo neprodleně, organizovaně, dobrovolně, a spořádaně tak, jak od Boha, v době SOUDU, odešlo. Buď se neposlušní a vzpurní k DUCHU SVATÉMU vrátí, nebo Česko bude úplně zničeno. Bude strašlivou výstrahou všemu vzpurnému, zlému TVORSTVU.

 

Neposlušní a vzpurní svévolníci ve farnosti Domašova, na SOUDĚ zlých, neposlušných, to je mrtvých křesťanských a ateistických sviní, nemají pokoj. Volby říjnové, nyní do SENÁTU, zničí národy válkychtivé tím, že v ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, velké množství pokorných, a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, tvrdě dožene k odpovědnosti drzého, zlého křesťanského Boha, Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Má povinnost mlet pravdu o moci, pro křesťany nového, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO, DUCHOVNÍHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad každým člověkem, a mlet texty veškerých NOVÝCH NEBES, o jedině možné, a jedině správné, energetické Boží koncepci Česka a SVĚTA, a není toho stále schopen. SOUD v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, v Brně a v Praze, se začal se Satanem farářem Dominikem. Proto by se měl k novému, DUCHOVNÍMU Kristu, vrátit jako první, a to v době úplňku MĚSÍCE, v DEN PÁNĚ svátku pokorných a úplně poslušných, v neděli 16.10.2016, což se zase nepodařilo. Znovu se drze povýšil nad VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všeho TVORSTVA, nad DUCHOVNÍHO Krista tím, že ve své pýše, svého rozumu náboženského zvířete geneticky prasečího, ve své službě boháčům a bankéřům, místo Bohu, drze prohlásil zákony boháčů a bankéřů, za dobré a spasitelné, a zákony DUCHOVNÍHO Krista, např. o nezbytnosti svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, za bláznovství. Satan farář Dominik, prokazatelně vytváří v Česku LŽI LID tím, že je Otcem všech lží o Kristu tím, že místo DUCHOVNÍMU Kristu, slouží např. lidským Bohům, VÝROBKŮM LIDSKÝCH RUKOU. Slouží těmto lidským Bohům, těmto výrobkům lidských rukou. 1. PRACHŮM. 2. ZBRANÍM. 3. AUTŮM a 4. LETADLŮM. Tím vede nezodpovědně veškeré TVORSTVO do HROBU kolapsu civilizací, při blízkém ropném a ekonomickém kolapsu. O novém DUCHOVNÍM Kristu, který o sobě všechno řekl, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vyvýšeného SOUDEM všech vzpurných a neposlušných, geneticky prasečích, či geneticky myších mrtvých sviní, ke své zkáze, pro svou lenost a zbabělost, stále nemá ani ponětí. Stále kazí dobré mravy TVORSTVA děsivou temnotou protikladných žvástů katolického katechismu. Tím, že místo DUCHOVNÍMU Kristu, který SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu dělá dobro i zlo, slouží VÝROBKŮM LIDSKÝCH RUKOU, slouží také MAJETKU, a tím Bohům LŽI LIDU Česka a SVĚTA, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům a bankéřům, vlastníkům PRACHŮ. Majetek Baalů a DÉMONŮ však již shnil, kvůli konci éry fosilních paliv. Satan farář Dominik, svým rozumem geneticky prasečí křesťanské svině, vede TVORSTVO do HROBU ZMARU, a proto mu nelze věřit, stejně tak veškerému křesťanskému a ateistickému LŽI LIDU Česka a SVĚTA, od kterého DUCHOVNÍ Kristus na SOUDU, uvedeného v této PAMĚTNÍ KNIZE, odstoupil, v částečce svého NOVÉHO DUCHA. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dá svého NOVÉHO DUCHA, ze svého milosrdenství, pouze pokorným, a úplně poslušným, kteří neposlušné a vzpurné pošlou na smetiště dějin, či do říše ticha, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, a to neprodleně. Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud úplně poslušní nepochopí, že DUCHOVNÍ Kristus naplnil Písmo tím, že v ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v Česku, vzešel plný počet křesťanských, či ateistických vzpurných pohanů. Pokorní a úplně poslušní budou spaseni, energeticky.

 

6.) V MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, Bůh chce zvítězit nad Satany kněžími, a nad Satany CÍRKVÍ stávající STÁTNÍ SPRÁVY, nad kněžími s moci výkonnou, nad politiky pravice, levice a středu, a tím úplně zničit národy válkychtivé, vytvořením celosvětového, mírového Božího království. Iz.9/4,66/24, Ž.68/32. Dále uvedený text byl průvodním dopisem, kterým jsem zaslal přílohu, kapitolu 213, na 177 elektronických adres, především do obcí farnosti Domašova, a psychiatrům Brna. Kapitola 213 – 23 stran. VOLEBNÍ LÍSTEK pro druhé kolo voleb 2016, pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY a DCERY Domašovska a Česka, které TVORSTVO toužebně vyhlíží. Poslušní se musí rozhněvat na křesťanské Bohy, psychiatry MUDr. Radimského, sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Češkovou, eceskova@ fnbrno.cz, na zlou vládnoucí elitu Domašovska, na Lidové noviny, a na Bohem prokleté politiky, kteří vládnou nad lidmi, místo Boha ZÁKONODÁRCE. Lidé dělají co se Bohu líbí. Uvedení blázni, dle vůle Boží, před osmnácti léty, v roce 1998, a 2006, ze mě učinili nesvéprávného blázna. Nelíbí se jim, že v děsivé temnotě křesťanského vzdorokrálovství, opisují texty SLOV NOVÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, jinými slovy. Protože všichni žijí v děsivé temnotě křesťanských protikladných žvástů katolického katechismu, všichni na své cestě k Bohu zabloudili tím, že jim na cestu nesvítí SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu z Bhagavadgíty, která v Česku vyšla, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Odmítli Boží plán, sjednotit celý SVĚT, láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky pro Česko a SVĚT, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vhozením LÍSTKU do urny, volíte zřízení majetkové roviny mírového Božího království. Psychiatři chybně vyučují o DUŠI. Nevěří, že je stejná jako u zvířat, a že tělo je geneticky prasečí. Proto Satani kněží, např. farář Dominik fara@domasov.info, odpouští Otcům zakladatelům politických stran levice hříchy, které jsou k energetické SMRTI SVĚTA. Hříchy k energetické SMRTI odpouští nyní Bůh, ZÁKONODÁRCE, pouze poslušným. Viz NOVINKY www.pametni-kniha.cz. Nutno napsat www. Obsah důležitých textů. 1.) Bůh z Česka odešel, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, především na Domašovsku a v Brně. Vrátí se ke svému místu, na Domašovsko a do Brna, až zde, úplně bezmocní neposlušní, po osmnácti létech SOUDU, vyznají své politické, náboženské, a technické lži, které jsou k energetické, ekonomické, a mravní SMRTI SVĚTA. V Domašově, v Říčkách, v Litostrově a částečně v Rudce, byl do 400 poštovních schránek vhozen VOLEBNÍ LÍSTEK pro Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, kterým je úvodní odstavec kapitoly 212. V Domašově bylo v prvním kole voleb v říjnu 2016, neplatných hlasů 20, na Říčkách 8, v Litostrově 4, v Rudce 7. Celkem neplatných hlasů bylo 39, což je úroda 39 násobná. Ze 400 VOLEBNÍCH LÍSTKŮ je to 9,75 %. Politiky, pro malou volební účast, volí maximálně cca 7 % voličů. DUCHOVNÍ Kristus, ZÁKONODÁRCE, na Domašovsku zvítězil. Má vyšší mandát, než Bohem prokletí politici. První odstavec kapitoly 2013, byl rozmnožen 300 x, a na kole rozvezen do 13.10.16, do zbývajících obcí farností Domašovska, do Javůrku obec.javurek@seznam.cz, Rudky ou@obecrudka.cz, a Lesního Hlubokého lesni.hluboke@volny.cz. Viz str.12 až 15. Bože, LÉKAŘI, má SKÁLO dej, ať dostaneš více hlasů, než lékař, pokrytec, zločinec a lhář, Jan Žaloudík jan@zaloudik.cz. Ten svými žvásty šíří rakovinu. 2.Tim.2/16. Dějiny Česka jsou zapsány v podobenstvích v Písmu proto, aby všichni DUCHEM CHUDÍ pochopili, že chtějí, pro svůj vzdor proti Bohu, kolaps civilizace, při ropném a ekonomickém kolapsu. Dobrou vizi má pouze SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které je novým, DUCHOVNÍM Kristem. Jak jinak by Bůh, který dává každému člověku na SVĚTĚ, svou rozumnost, rukodělnou dovednost, či paměť, mohl soudit vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické svině Česka, než odstoupením svého rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA. Nad pokorným a úplně poslušným Domašovskem a Českem se smiluje, svým technickým rozumem, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, až nebudu bláznem. Blázni jsou všichni, kdo očekávají kolaps civilizací jiný, než kolaps energetický, a ekonomický. Smiluje se nad úplně poslušnými, pokornými, a Bohu vděčnými za to, že nechal napsat SOUD úplně pomatené vládnoucí elity Domašovska, Brna a Prahy proto, aby mohl nad všemi lidmi SVĚTA vládnout sám, jako VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Smilovává se čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Farář Dominik již nemá výmluvu, musí být donucen mlet SLOVO NOVÝCH NEBES neprodleně. Kapitola 213, 23 stran, je v Novinkách na www.pametni-kniha.cz. Nutno napsat www. Příloha: 23 stran. Tel. 546 441 154. Stanislav Oplatek.

 

7.) K uvedenému textu o tom, že dějiny Česka jsou zapsány v podobenstvích v Písmu proto, aby každý DUCHEM CHUDÝ neposlušný pochopil, že všichni DUCHEM CHUDÍ, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, chtějí kolaps civilizace, při ropném a ekonomickém kolapsu, ještě uvádím. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,23/19,27,42/19,24až43/26,31, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Jak jinak Bůh, který dává každému člověku na SVĚTĚ, svou rozumnost, rukodělnou dovednost, či paměť, by mohl soudit vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické svině, ředitele, psychiatra MUDr. Kašpárka, kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitele, psychiatra MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, neposlušnou a vzpurnou svini, psychiatričku MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, než odstoupením svého Božího rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA. Jak se mohou psychiatři, svým rozumem zvířat, vyvyšovat nad Hospodina, který SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, řeže veškeré křoví, kterým zarostla celá země. Žalm37/35, Řím.1/18,3/6, Oz.2/18až5/15až 9/7,12,15,14/3, 2.Petr.2/21až3/16, K.M.1/4,6/6až24,7/16,8/21až12/10,17,27až19/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Iz.10/15,29/11až24až57/10,16,20až66/24, Bhag.1/1až15/15,16až16/13až24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, 2.Kor.3/5, 9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Jak jinak by mohl soudit vzpurné a neposlušné svině farnosti Domašovska, vedené vzpurným ředitelem ZŠ Válkem skola@domasov.info, a neposlušným znalcem Písma, drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, do energetického a ekonomického HROBU, při blízkém, ropném a ekonomickém kolapsu, než odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. V zájmu lidstva celého SVĚTA, je zapotřebí ukončit pomalý SOUD neposlušných a vzpurných tak, jak v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, v Brně a v Praze, začal. Bůh odpustí všem neposlušným a vzpurným všechny HŘÍCHY, které jsou k energetické, ekonomické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, když z neposlušných a vzpurných se stanou úplně poslušní, a Bohu vděční za dlouhodobou trpělivost Boha objasňovat PÍSMO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jinými slovy. Je zapotřebí mě zbavit bláznovství, protože technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, Boží technický rozumum, v částečce NOVÉHO DUCHA, od DUCHOVNÍHO Krista dostanou, až jako BEZMOCNÍ, až jako ÚPLNĚ POSLUŠNÍ. Božího rozumu se totiž nelze zmocnit jinak, než z milosrdenství rozumu DUCHA SVATÉHO, protože je to milostivý Boží dar. Vytáhnout Česko a SVĚT z energetického a ekonomického HROBU, do kterého jde, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od neposlušných, mrtvých, v částečce NOVÉHO DUCHA, může udělat pouze DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nikoli člověk, jehož rozum je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, a jehož DUŠE je stejná jako u zvířat. Každý má povinnost, získat Boží moudrost, uvedenou ve SLOVĚ VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, o cestě pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, na celosvětovou majetkovou rovinu, celosvětového Božího království, musí každý sám, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě DUCHOVNÍHO Krista, vzájemně doplňují a upřesňují. Uvést militaristické a imperialistické neposlušné svině Domašovska, do odpočinutí od díla militaristické, imperialistické, energetické, ekonomické a mravní zhouby, jako první na SVĚTĚ, mají povinnost především úplně poslušní a pokorní starostové obcí farnosti Domašovska, mluvením pravdy o Hospodinu, a pravdy o tom, že pouze Boží energetická koncepce, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je jedině možná a správná. Nejenom z chleba žije člověk, ale nyní z každého slova ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH, NEBES. Starosta Domašova starosta@ obec.domasov.net, podatelna@obec.domasov.net, starosta Rudky ou@obecrudka.cz, starosta Litostrova obec.litostrov@tiscali.cz, Litostrov@litostrov.cz, Javůrku a Šmelcovny obec.javurek@seznam.cz, Lesního Hlubokého lesni.hluboke@volny.cz, Říček obec@obec-ricky.cz, podatelna@obec-ricky.cz, zůstali vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od neposlušných, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, mrtví. Co udělají starostové obcí farností Domašova, a např. babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, nyní, když ví, že nový VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad Domašovskem, Českem a SVĚTEM smiluje, svým technickým rozumem, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, až nebudu bláznem, který nesmí mluvit na veřejnosti. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud budu bláznem také u technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., který DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ze svého milosrdenství, živí svým technickým, odjakživa. Blázni jsou všichni neposlušní a vzpurní, kdo očekávají kolaps civilizací jiný, než je kolaps energetický a ekonomický. Kdo se k Hospodinu, takovému VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI celého SVĚTA, jaký v Písmu opravdu je, neprodleně nevrátí, mletím dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, jde do energetické a ekonomické záhuby, SMRTI, či HROBU. Před novým Hospodinem se každý zodpovídá pouze sám za sebe, jak za svoje TĚLO, tak za DUŠI. Bohu VŠEMOHOUCÍMU se nikdo beztrestně posmívat nebude. Kdo zaseje celosvětový mír Božího království, sklidí ho. Kdo zaseje horečné zbrojení, sklidí celosvětovou válku, a zničení úplně Česka, které bude strašlivou výstrahou všemu neposlušnému TVORSTVU. Řím.1/18až3/6až8/19až11/32, Bhag.1/1až15/15,16až16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,37/12,39/8,13,21,29, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Ám.3/7až5/10až8/2,11, 2.Petr.2/21,3/4až16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6,Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd. Blahoslavení jsou DUCHEM CHUDÍ starostové farnosti Domašova, neboť všechno, co je uvedené v Písmu o MÍSTĚ SVATÉM, o PUPKU SVĚTA, o ZEMI SVATÉ, o Domašovsku, se musí vyplnit do poslední čárky Písma. Nový Hospodin se smiluje pouze nad pokornými, úplně poslušnými starosty farnosti Domašova, až budou Bohu vděční za to, že nechal napsat SOUD úplně pomatené vládnoucí elity Domašovska, Brna, Česka a SVĚTA proto, aby mohl nad všemi lidmi SVĚTA vládnout sám, jako jediný VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. DUCH SVATÝ se smilovává, svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, pouze nad pokornými a úplně poslušnými, až SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude čteno farářem Dominikem, a ředitelem ZŠ Válkem. Co udělají zlý a drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, a drzý starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku nyní, když ví, že DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, chce udělovat svůj pokoj dokonalé lásky, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především na Domašovsku. A také v Brně. Vyžaduje, aby vládnoucí elita očistila Domašovsko, a Brno, v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, od křesťanského imperialismu, jako první. V Brně např. v ČRo v Brně, ředitelem Ostrým. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

8.) V Domašově starosta Domašova Pitrocha starosta@obec.domasov.net, a v Říčkách, samostatná pracovnice OU v Říčkách Mlčková obec@obec-ricky.cz, jsou opakovaně žádáni, aby jménem mým, či jménem pokorné a úplně poslušné obce, působili pokoj tím, že obecním rozhlasem vyhlásí toto pozvání na SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ pro uvítání nového DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Hospodine, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRČE A SOUDČE, moje SKÁLO, který jsi vše uvedl o vyvolení Česka, Domašovska, MÍSTA SVATÉHO, ZEMĚ SVATÉ, PUPKU SVĚTA, být Božím lidem, pokorným, úplně poslušným. Který jsi uvedl všechno o sobě, o DUCHOVNÍM Kristu, takovém, jakým opravdu jsi, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Smiluj se prosím, svým rozumem, ze svého milosrdenství, alespoň nad někým, protože DUCH neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní Domašovska, při odstoupení TVÉHO rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, ekologii a mravech, prokazatelně zemdlel. Dej prosím, TVÝM rozumem, ze svého milosrdenství, ať starostové působí pokoj, TVÝM SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že slavnostní shromáždění na oslavu TVÉ SLÁVY, kterou je NOVÁ, ŽIVÁ a VĚČNÁ MANA, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dovolíš svolat, v Domašově, či v Říčkách. Text pro vyhlášení rozhlasem je tento. Máme svobodu slova. Máme svobodu shromažďování.

 

Hospodin Domašovsko vyvolil zvěstovat radostnou zprávu VEŠKERÝCH EVANGELIÍ o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka tím, že pokorní a úplně poslušní, z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES pochopí, že dějiny Česka jsou zapsány v podobenstvích v Písmu. Na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ, na oslavě VŠEMOHOUCÍHO BOHA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, bude objasněno SLOVO NOVÝCH NEBES. Každý musí pochopit, že Bůh dal TVORSTU SLOVO NOVÝCH NEBES proto, aby Česko, a následně veškeré TVORSTVO, zachránil láskou svých příkazů a zákonů, od kolapsu civilizace, který čeká každého člověka SVĚTA, při ropném a ekonomickém kolapsu. Při úplňku MĚSÍCE, v neděli 16.10.2016, v den svátku úplně poslušných, Kristus chce Domašovsku žehnat v kostele svatého Vavřince, ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dominik musí být Otcem Bohu milým, zakladatelem víry v technický rozum Boha.

 

9.) Při druhém kole voleb, byl samostatné pracovnici OU v Říčkách Martě Mlčkové obec@obec-ricky.cz, a celé volební komisi, předán pro vyhlášení místním rozhlasem text jiný, než je napsáno na začátku kapitoly, cca tento. Farář Dominik žije ve tmě svých protikladných křesťanských žvástů, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a proto není dobrým vůdcem stáda. Kvůli jeho protikladným žvástům o Kristu UKŘIŽOVANÉM, pokračuje mletí krutého zmijího jedu promyšlených vychytralostí bankéřů, a mletí žvástů ekonoma DÉMONA, ministra financí Babiše. Satan farář Dominik fara@domasov.info, tím vede neposlušné a vzpurné TVORSTVO, do hrobu kolapsu civilizace, při ropném a ekonomickém kolapsu. Bohem vyvolené Domašovsko však již nežije v děsivé křesťanské temnotě středověkého myšlení Satana Dominika. Každý kdo chce vidět, vidí na Domašovsko svítit SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a již nezapadat. Také MĚSÍC Koránu je již jiný, je stejně ZLATÝ jako SLUNCE Bhagavadgíty tím, že veškeré Boží SLOVO, v Boží slávě, se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Každý pokorný, úplně poslušný, a Bohu vděčný služebník Boží, za SOUD vzpurných a neposlušných Baalů a DÉMONŮ, má povinnost získat moudrost veškerého Písma od Boha sám, čtením SVĚTLA SVĚTA jeho rozumu v Bibli, v Tóře, Bhagavadgítě, Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ, atd., protože pouze pokorní a úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, mohou udělat SOUDNÝ DEN Baalů a DÉMONŮ, a tím nastolit vládu DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Každému, komu z těchto textů SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, není ještě něco jasné, má povinnost přijít na výuku pravdy o Bohu, a pravdy o energetice, v sobotu, v 18.00 hodin, do tělocvičny OÚ. Vyjít z křesťanské totality, do svobody mluvení pravdy o Bohu, a o jeho jedině možné a správné koncepci energetiky, mohou pouze poslušní.

Protože samostatná pracovnice OU v Říčkách Marta Mlčková obec@obec-ricky.cz, prožila čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti nadarmo, vyhlášení i tohoto textu drze odmítla. Její otec Josef, bývalý předseda KSČ v IBZKG n.p., a její matka Marie, stále nedovedou pochopit, že komunistická spravedlnost BERANŮ komunistů, nebyla z geneticky prasečího rozumu komunistů, ale byla z rozumu Hospodina. Snad vše uvedené z PRAVDY všeho Písma již pochopí, z milosrdenství rozumu Hospodina, Policie ČR v Rosicích, prap. Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Je i tímto textem opakovaně žádán, o trestní stíhání Marty Mlčkové a Satana faráře Dominika. Hospodin se nad Domašovskem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až uvedení NETVOŘI budou vyšetřování, a tvrdě pohnáni k odpovědnosti. Totéž platí o neposlušném NETVORU starostu Pitrochovi z Domašova starosta@obec.domasov.net. Především Domašovsko musí pochopit texty Písma o tom, že Boží hněv již neprodlévá, že Hospodin nikoho vzpurného a neposlušného nenechá bez trestu, a že není nic lepšího, než bázeň před DUCHOVNÍM Kristem, a nic sladšího, než realizovat Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma neprodleně, po vykonání SOUDNÉHO DNE vzpurných a neposlušných sviní. Bůh není Baal. Oz.2/18.

 

10.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 16.10.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Před novým Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2016 jsou všichni uvedení lháři pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby mnozí neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně jako nepotřební, zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

428. pbt@pbt.cz, bek@muni.cz, vaclav@phil.muni.cz, jakub.cigan@mail.muni.cz, kubovcakova@gmail.com, vondrackova.sarka@gmail.com, jvaltrova@phil.muni.cz, prodekan.vyzkum@phil.muni.cz, veda@phil.muni.cz, radek.kundt@gmail.com, milky@mail.muni.cz, klapetek@centrum.cz, attkov@yahoo.com, belka@phil.muni.cz, chalupa.ales@mail.muni.cz, david.zbiral@mail.muni.cz, mmendel@centrum.cz, papousek@phil.muni.cz, prodekan.prijimaci@phil.muni.cz, tajemnik@phil.muni.cz, dolezalo@phil.muni.cz, dekan@phil.muni.cz, bek@mail.muni.cz, rektor@muni.cz, bek@phil.muni.cz, prodekan.studium@phil.muni.cz, prodekan.veda@phil.muni.cz, sekretariat@pnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, fara@domasov.info, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, starosta@obec.domasov.net, stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, stepanek@ro.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, obec@obec-ricky.cz, jan@zaloudik.cz, eceskova@fnbrno.cz, skola@domasov.info, rwt@rwt.cz, obec.litostrov@tiscali.cz, obec.javurek@seznam.cz, ou@obecrudka.cz, havel@rwt.cz, info@spectro.cz, redakce@dzs.cz, Litostrov@litostrov.cz, lesni.hluboke@volny.cz, podatelna@obec-ricky.cz, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, jan.slajs@metos.cz, a.kubik@pbt.cz, radek.slajs@metos.cz, objednavky@lpw.cz, dvavra@mail.muni.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v říjnu 2016.