Kapitola 200

12.01.2016 20:26

Kapitola 200 25 stran. Bože dovol, aby v zemi svaté, v Karlových Varech, na PUPKU SVĚTA, v hotelu PUPP pupp@pupp.cz, úplně poslušný nový Boží lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, nastolili TVŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD, na semináři o dokonalé lásce TVÝCH příkazů, a zákonů, o obnovitelné energetice, a mravech celosvětového Božího království. Bůh slíbil, že SLOVEM NOVÝCH NEBES, úplně zničí drzé, neposlušné, křesťanské a jiné svině, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen. Dle Rovnosti, nový Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka realizoval 31.12.2015 tím, že jsem rozeslal kapitolu 199, na cca 240 adres. Slíbil, že SLOVO NEBES Boží MANY čisté a bílé, zůstane v myslích pokorného, a úplně poslušného lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je ŽIVÝM Bohem, protože platí pro Česko, pro konec éry fosilních paliv, pro přelom věků roku 2000.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 137 (Česká bible kapitola 200), soud exrektora Hampla z KU 110. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Čas pracuje pouze pro pokorné a úplně poslušné. Bůh se nad jím v Písmu vyvoleným Českem slituje, až v Karlových Varech, na PUPKU SVĚTA, v hotelu PUPP pupp@pupp.cz, bude mnoho pokorných a úplně poslušných. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí. Když to vzpurní a neposlušní ĎÁBLI v Česku nevzdají, kvůli službě drzého pozemského Otce Satana kardinála Duky, vzpurným a neposlušným, místo Bohu, jím v Písmu vyvolené Česko, zničí Bůh strašlivou záhubou. Vážení pracovníci recepce hotelu Spa Resort Sanssouci reception@spa-resort-sanssouci.cz, telefon 353 207 111,112,113. Dle Bhagavadgíty, každý pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, především z nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, má povinnost bojovat proti všem drzým, vzpurným a neposlušným zeleným křesťanským a jiným TRIFIDŮM, kterými zarostla celá ZEMĚ, a to pomocí ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žalm37/5,11,22,35, 38, Bhagavadgíta1/1až18/78, atd. Lékaři VZP v Brně si vyžádali mé posouzení psychiatrem kvůli tomu, zda lázně mohu absolvovat, protože SLOVO NOVÝCH NEBES pokládají za bláznovství. Lékaři VZP v Brně, i psychiatr, vyslovili přání, abych byl na pokoji sám kvůli tomu, že moje názory na texty Písma, nejsou pro nikoho ze vzpurných a neposlušných přijatelné. Prosím, abyste jejich přání respektovali tak, abych nemusel platit samostatný pokoj, protože Váš příplatek za samostatný pokoj, je pro mě vysoký. Věřím, že mé žádosti vyhovíte kvůli tomu, že celé, Hospodinem v Písmu vyvolené Česko, stále pokládá nového Boha blázna, kvůli jeho energetické koncepci, jedině možné, a jedině správné, opakovaně objasňované, která znamená odpočinutí od díla u všech, kdo pracují s fosilními palivy. Nový Hospodin, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, vyžaduje fosilní paliva uchovat, nepromrhat, a využívat je nově, pouze na přestavbu SVĚTA, na energii ze SLUNCE. Proto musí nový Hospodin vyjít na nové, MÍRUMILOVNÉ OBLOZE všech náboženství SVĚTA, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Já revoluci při pobytu v lázních určitě dělat nebudu. Musí ji udělat pokorní a úplně poslušní, novému Bohu vděční, noví služebníci Hospodina, na základě SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Děkuji. Novému Hospodinu se nikdo vzpurný a neposlušný beztrestně posmívat nebude, protože vzpurné a neposlušné nový Hospodin trestá, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA. V Karlových Varech jsem byl kdysi na semináři v hotelu PUPP pupp@pupp.cz, telefon 353 109 111, pořádaném tehdy ČVTS ostrava@vcmorava.cz, brno@vcmorava.cz, dagmar.trkalova@educon.cz, miloslav.spunda@cuni.cz, jedlickam@volny.cz, snorek@fel.cvut.cz, a docentem Chýským z ČVUT. Když to Hospodin dovolí, budu nyní v Karlových Varech, až do 10.2.2016, v hotelu Spa Resort Sanssouci reception@spa-resort-sanssouci.cz, telefon 353 207 111,112,113. Po definitivní SMRTI křesťanského Boha, na SILVESTRA 2015, novému, stále stejnému Hospodinu, takovému, jaký opravdu je v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nikdo z drzé a vzpurné vládnoucí elity, beztrestně posmívat nebude. Stávající STÁTNÍ SPRÁVA, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, je DUCHEM CHUDÁ, je debilní. Proto musí být nová, pokorná a úplně poslušná, zřízená dle textů i v kapitole 199. 2.Kor.3/5,9,10/4, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Nový Hospodin slíbil, že v jím vyvoleném Česku stvoří OVOCE RTŮ, kterým je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, v celosvětovém DUCHOVNÍM Božím království. Iz.57/10,16,20až66/24, Bhagavadg.1/1až11/32až14/2,13až15/12,15,16,17,18,až16/13,20,24,17/5,18/16až78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Dle Bhagavadgíty, každý pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, především z nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, má povinnost, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, bojovat proti všem drzým, vzpurným a neposlušným zeleným křesťanským a jiným vládnoucím TRIFIDŮM, kterými zarostla celá ZEMĚ, a to pomocí ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žalm1/1,37/5,11,22,35,38až107/43, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Bhagavadgíta1/1až15/15až18/78, atd. Nový Hospodin se nad Českem a SVĚTEM smiluje, až se v Česku rozplodí dostatečné množství pokorných, poslušných, a Bohu vděčných služebníků nového Hospodina. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Proto, aby nový Hospodin mohl v DOLINĚ Česka, v O2 Aréně v Praze naplnit Písmo, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, svolávám tímto do HOTELU PUPP pupp@pupp.cz, na PUPEK SVĚTA, seminář nového Božího technického lidu, především z VUT v Brně, ČVUT, a projektanty. Všichni, kdo tyto texty dostávají, mají povinnost donutit především nový Boží technický lid, aby DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech drzých vzpurných a neposlušných, realizovali na semináři v Karlových Varech, neprodleně. Česko je ZEMĚ SVATÁ. Česko je PUPEK SVĚTA, který je v hotelu PUPP v Karlových Varech. KNIHU PAMĚTNÍ, knihu ŽIVOTA v hotelu PUPP pupp@pupp.cz, na PUPKU SVĚTA, mají povinnost sepsat především noví kněží, odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z Ústavu technických zařízení budov, který vede docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, a z Ústavu techniky prostředí ČVUT v Praze, který vedl profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, a který dnes vede Jiri.Basta@fs.cvut.cz, Jiri.Hemerka@fs.cvut.cz, j.hensen@tue.nl, Roman.Vavricka@fs.cvut.cz, Pavel.Vybiral@fs.cvut.cz, Jiri.Rada@fs.cvut.cz, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, Martin.Bartak@fs.cvut.cz, Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz, Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz, Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz, Tomas.Matuska@fs.cvut.cz, Richard.Novy@fs.cvut.cz, Milos.Lain@fs.cvut.cz. Mal.3/16, Zj.20/11, atd. Dalšími kněžími celosvětového Božího království energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsou ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála, skala@fme.vutbr.cz. V Praze je to děkan SF ČVUT František Hrdlička, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz. Aby Kristus mohl Česko povýšit na BOŽÍHO SYNA, na nový Boží technický lid, pravdivé údaje o energetice, potřebné pro kongres energetiků celého SVĚTA v Praze, a pro seminář v Karlových Varech, mají povinnost připravit Ing. Mgr. Pavel Hájek z Českého statistického úřadu, infoservis@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz, www.czso.cz. Tel. 274 052 425. a Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiří Korbele z odd. statistiky energetiky. Tel. 274 052 281, jiri.trojacek@czso.cz. Za nového prezidenta Česka, v NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné, Kristus v Písmu vyvolil odborníka jménem RÁKOS, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektanta Ing. Rákose vrakos@nbox.cz z Brna. Všichni vědci z VUT v Brně, vedení rektorem Štěpánkem, rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, dekan@fme.vutbr.cz, dekan@fce.vutbr.cz, a všichni vědci z ČVUT, vedení rektorem Konvalinkou petr.konvalinka@rek.cvut.cz. jiri.nozicka@fs.cvut.cz, miroslav.vlcek@rek.cvut.cz, akohout@fsv.cvut.cz, svitek@fd.cvut.cz, igor.jex@fjfi.cvut.cz, kriha@fel.cvut.cz, mají povinnost být BOŽÍMI SYNY, pokornými, úplně poslušnými, a Bohu vděčnými za to, že je toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Od ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, to je od přelomu věku roku 2000, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí Iz.47/14, je lži lid Česka opakovaně přesvědčován, pomocí těchto textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU neposlušných a vzpurných, o nutnosti neprodleně se vrátit k novému Bohu, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, která je možná pouze rozumem Božím, rozumem jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím. Program semináře Bůh uvedl nejenom v Písmu, ale např.v podobenstvích, i ve filmu DVANÁCT PODMÍNEK K DĚDICTVÍ. Objasnění podobenství filmu je uvedeno i na konci kapitoly. DĚDICTVÍ SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, nový Hospodin dá každému pozornému, pokornému, a úplně poslušnému služebníku Hospodina, kdo se k Bohu, v jím vyvoleném Česku, vrátí neprodleně, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES.

 

Podmínky k převzetí dědictví nové vlády nad lidmi, pokornými a úplně poslušnými, místo vzpurných a neposlušných, vyslovil nový Hospodin v novém Písmu zřetelně. Program semináře by byl odborný na dvou úrovních, na rovině náboženské a na rovině energetické. 1.) Na rovině náboženské by byly objasněny texty Písma o vyvolení Česka novým Hospodinem, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který je ŽIVÝM Bohem. Dále by byly objasněny texty Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Pokorní a úplně poslušní uvěří textům Písma o tom, že nový Hospodin, své DĚDICTVÍ, kterým je pouze částečka DUCHA SVATÉHO, rozumnosti, rukodělné dovednosti, paměti, atd., dá na přelomu věků konce éry fosilních paliv, pouze každému pokornému, a úplně poslušnému Baalovi, Beelovi, Belzebubu, DÉMONU, atd., to je boháči, každému drzému pozemskému Otci, Satanu knězi, atd., když pochopí texty Písma o tom, že se musí naučit pracovat také rukama, pokud to bude nutné, dle pokynů nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, tvrdé ke vzpurným a neposlušným. Kvůli přestavbě Česka a celého SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království, každý musí pochopit, že všichni, kdo pracují s fosilními palivy, musí neprodleně vejít do odpočinutí od svého díla energetické zhouby. Vše musí být nové, ve výrobě, výstavbě, dopravě, spotřebě, ve stolování tím, že postupně bude zavedeno dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, elektronicky kontrolované. 2.) Nový Hospodin, DĚDICTVÍ svého rozumu, ze svého milosrdenství, dá pouze každému, kdo uvěří textům Písma o tom, že nelze současně sloužit SKÁLE boháčů, majetku, místo novému Hospodinu, a kdo dobrovolně a postupně se vzdá své SKÁLY, majetku a PRACHŮ proto, aby veškerá fosilní paliva patřila pouze Hospodinu, a jeho úplně poslušnému technického lidu, tvrdému ke vzpurným a neposlušným. 3.) Bohem vyvolení již nejsou vzpurní, pyšní a neposlušní, dětinští hlupáci, kteří věří ve svůj zvířecí rozum, ale pokorní, úplně poslušní a novému Bohu vděční, za jeho DRUHÝ PŘÍCHOD, na PUPEK SVĚTA, do hotelu PUPP pupp@pupp.cz, v době konání semináře, o novém Bohu, a o neprodleném přechodu SVĚTA na energetiku převážně ze SLUNCE. Mocní Bohové jsou nyní pokorní a úplně poslušní služebníci nového Hospodina, kteří neprodleně donutí vědce z VUT v Brně, a ČVUT, být pokornými a úplně poslušnými, všřit v rozum Boží, a ne v rozum svůj, geneticky zvířecí, a přijít neprodleně na slavnostní seminář. Když to Bůh dovolí, budu v lázních, v hotelu Spa Resort Sanssouci, do 10.2.2015, kdy každý pokorný a úplně poslušný, má povinnost zavolat na recepci, a zde se na seminář neprodleně přihlásit. reception@spa-resort-sanssouci.cz, telefon 353 207 111,112,113. 4.) Technická část semináře, řešící vše nové ve výrobě, výstavbě, dopravě, spotřebě, ve stravování, či v dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, by byla v rukách odborníků z VUT v Brně, ČVUT a projektantů. 5.) Dle filmu DVANÁCT PODMÍNEK K DĚDICTVÍ, zřejmě je možné, v době několika dalších let, ponechat vzpurnému a neposlušnému TVORSTVU jeho SKÁLU, kterou jsou PRACHY. V tomto případě, musí být na semináři, a později v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a všude na SVĚTĚ rozhodnuto o tom, že finance, PRACHY, již nepatří nikomu ze vzpurných, pyšných a neposlušných Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých, pozemských Otců Satanů kněží tím, že veškeré finance patří novému Hospodinu, a tím i pokornému, a úplně poslušnému lidu nové STÁTNÍ SPRÁVY, tvrdému k neposlušným. Nová vláda Česka musí být vytvořena dle dřívějších textů. Abych já, úplně poslušný nebyl bláznem, musí být blázni všichni dětinští, vzpurní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI, věřící svému zvířecímu rozumu, nevěřícímu, že lidé dělají pouze to, co se novému Hospodinu líbí, nyní tím, že v Česku úplně boří např. křesťanský, militaristický imperialismus, což dělá ze svého milosrdenství, kvůli náhradě fosilních paliv, za energii převážně ze SLUNCE. 6.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí být stejně dokonalí, jako nový Hospodin, pro znalost ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je ŽIVÝ Bůh. Nový Hospodin ukáže novému Božímu technickému lidu, věci v obnovitelné energetice nové, až bude oslaven v ZEMI SVATÉ, v Česku, na PUPKU SVĚTA, na semináři v hotelu PUPP pupp@pupp.cz. Ti hlupáci, kteří odmítají být úplně poslušní, pro odpor k ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pro odpor k ŽIVÉMU BOHU, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Budou novým Hospodinem potrestáni, dle svých lží, dle svého pokrytectví, jako zločinci, až v Česku, a ve SVĚTĚ, mnoho pokorných, a úplně poslušných, se vrátí k novému Hospodinu, až se začnou SOUDY vzpurných a neposlušných vládnoucích, náboženských a politických zločinců a idiotů pravice a levice. Nový Bůh vyžaduje dobrovolný návrat jím v Písmu vyvoleného Česka, k jeho ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo nyní bude mít za Bohy výrobky, které potřebují fosilní paliva, jako např. zbraně, auta, kamiony, letadla, či DOMY LETNÍ, je novým Bohem prokletým hlupákem, který padl do křesťanského HROBU ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, který se v tomto třetím křesťanském tisíciletí zastavit nedá, protože nový Hospodin bdí nad křesťanským imperialistickým a militaristickým zlem, odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských a ateistických vládnoucích sviní, ze svého milosrdenství. Žalm107. Energetická koncepce neposlušného ministra průmyslu Mládka pouze na ELEKTŘINU, která, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, činí pouze deset procent z celkově potřebné energie, je technickým nesmyslem, je zločinem, protože Hospodin bdí nad křesťanským zlem, odstoupením svého rozumu.

 

Vůle Boží je, aby Česko zajistilo, aby rok 2016, byl rokem VELKÝCH SOUDŮ vládnoucích zločinců, a jejich nové strategie kolonizace např. muslimů, kteří mají fosilní paliva a suroviny. Církev musí být nyní pouze jedna jediná, a to celosvětově, v každém státě SVĚTA. Novou církví je nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, vytvořená ve veřejných výběrových řízeních, z řad ODBORNÍKŮ, což je platný Boží zákon, na VĚKY VĚKŮ. Jedině tak může být nový Hospodin, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA. Vzpurná a drzá, primitivní křesťanská ideologie militaristicky chamtivého imperialismu, a stejně tak všechny ostatní primitivní náboženské a politické ideologie, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Křesťanskou strategii nové kolonizace např. muslimů válkami, má povinnost neprodleně ukončit Bohem vyvolené Česko veřejným SOUDEM vládnoucího náboženského a politického dobytka. V Rovnosti z 9. ledna je např. uvedeno. V hladovějícím SYRSKÉM městě MADÁJÁ, může zemřít čtyřicet tisíc obyvatel hladem, z toho dvacet tisíc dětí. Bohem vyvolené Česko, na semináři pokorných a úplně poslušných Božích SYNŮ technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, má povinnost odsoudit křesťanskou válečnou strategii křesťanských generálů a vojenských kaplanů, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Křesťanské, militaristicky chamtivé imperialistické svině, rozdělily muslimy na vlastence, bránící korán, a na kolaboranty, kteří kolaborují s křesťanskými idejemi nové nadvlády křesťanů, nad úplně poslušnými, poraženými muslimy. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, rozdaly zbraně jak vlastencům, tak kolaborantům. Ve své strategii totální genocidy muslimů, na válčící muslimy nyní hází bomby z letadel. Protože Hospodin v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES uvádí, že bude v Česku, v Karlových Varech oslaven, v novém DNES naplnění Písma, až nový Boží technický lid na SEMINÁŘI potvrdí, že vládnoucí hlupáci mají naprosto chybnou strategii řešení blízkého ropného a ekonomického kolapsu válkami, které jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože blízkému ropnému a ekonomickému kolapsu, neujde nikdo na SVĚTĚ. Nový Hospodin v Písmu slíbil, že svým rozumem, ze svého milosrdenství, dá Česku, novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, obstát, ve VELKÝCH SOUDECH vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ v případě, že se k novému Hospodinu neprodleně vrátí, zveřejněním pravdy o novém Hospodinu, a pravdy o jeho jedině správné, a jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je vejití do odpočinutí od díla zhouby u těch, kteří mají za Bohy výrobky svých rukou, která potřebují fosilní paliva. Např. drzé a vzpurné MRZKÉ ŽENY, OHOLY a OHOLIBY, prostitutky, které smilní s Baaly, Beely, Belzebuby, to je s boháči, s DÉMONY, to je s ekonomy a s bankéři, a s jejich Bohy, to je s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, Brůhová a Hůlková z ČRo a Hodecová a Endlicherová z TWR, twr@twr.cz, již nejsou MATKAMI nového Krista, který je jediným Bohem všech náboženství SVĚTA. Hospodinem vyvolené Česko musí ve školství a v médiích zajistit, aby MATKOU nového Hospodina, který bude nyní pást svým rozumem, svým SVĚTLEM SVĚTA svého nového rozumu, o obnovitelné energetice, a o novém Božím SLOVU, byla ŽENA STATEČNÁ, kterou je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pozorní čtenáři určitě ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES již pochopí, že MATKOU nového Hospodina musí být pokorní a úplně poslušní VĚDCI z VUT v Brně, ČVUT a projektanti, kteří dají SLOVO NOVÝCH NEBES, ve školství, a v médiích, na svícen. Neposlušní a vzpurní vládnoucí politici pravice a levice, neposlušní a drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, nenávidí kázeň, což způsobil NOVÝ HOSPODIN, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných vládnoucích pokrytců a zločinců. Nový Hospodin, s neposlušným a vzpurnými lidmi, nyní obchoduje. NĚCO za NĚCO. SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, o nové obnovitelné energetice ze SLUNCE, za pokoru a úplnou poslušnost, neposlušného a vzpurného technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. NĚCO za NĚCO. Nový Boží technický rozum, v částečce DUCHA SVATÉHO, za přiznání, že při odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných a vzpurných, v částečce jeho DUCHA, každý padá vlastním pádem svého rozumu, protože TĚLO člověka je geneticky zvířecí, a DUŠE člověka je stejná jako u zvířat. NĚCO za NĚCO. Boží rozum, za oslavu nového Hospodina, takového SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, na semináři v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v hotelu PUPP, v Karlových Varech. Bude ve všem po nedostatku, když to poslušný Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, s novým Bohem zkusí.

 

Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v horoskopu v Rovnosti uvedl, že v jím vyvoleném Česku, na SILVESTRA 31.12.2015, při rozeslání kapitoly 199, na cca 240 elektronických adres, nechal padat sněhovou chumelenici BÍLÉ ČISTÉ MANY, své dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, pro nastolení celosvětového mírumilovného Božího království, na slavnostním shromáždění, všech pokorných a úplně poslušných, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Toto SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství rozumu nového Hospodina, musí zdárně vykonat nastolení vlády jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO A VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, nad všemi státy SVĚTA, a to neprodleně. Iniciovat slavnostní shromáždění oslav DRUHÉHO PŘÍCHODU stále stejného Hospodina, tentokrát ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, má povinnost neprodleně iniciovat především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Z milosrdenství rozumu Hospodina, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, pokorní a úplně poslušní, mají povinnost být novému Bohu vděční, za jeho DRUHÝ PŘÍCHOD do jím v Písmu vyvoleného Česka, tentokrát v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Starý křesťanský Bůh definitivně zemřel na SILVESTRA 31.12.2015 proto, aby nový Boží technický lid, mohl zdárně ukončit děsivou temnotu křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, SOUDEM křesťanských a jiných zpupných, vzpurných a neposlušných, militaristicky chamtivých, imperialistických sviní. Nový Bůh musí být oslaven mluvením pravdy, o jeho jedině možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, při úplňku MĚSÍCE v neděli 24.1.2016, každý poslušný musí znát nového Hospodina, jako jediného ZÁKONODÁRCE pro znalost ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh za svého křesťanského života, nedokázal vychovávat boháče, vojáky, politiky pravice a levice, atd. To vše dokáže, až bude oslaven SMRTÍ křesťanů, hinduistů, židů, muslimů, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Iz.2/22až29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11,55/9,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18až8/19až11/32, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, atd. Přicházejí dny milosrdenství Božího rozumu. Nový Hospodin, který nyní rozvrací a podvrací neposlušný a vzpurný náboženský a politický dobytek jím vyvoleného Česka, bude pokorný a úplně poslušný lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanty sázet, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Každý nyní zemřel na svou vlastní nepravost, politickou a náboženskou, svého geneticky zvířecího rozumu. Každý, kdo v Česku jí nezralé, křesťanské, militaristické, či imperialistické hrozny, tomu budou trnout jeho vlastní zuby. Totiž křesťanské, militaristické, imperialistické, či fašistické víno, je JEDOVINOU DRAČÍ, je KRUTÝM ZMIJÍM JEDEM. V Hospodinem vyvoleném Česku, drzí pozemští Otcové Satani kněží, vedení v Česku Satanem, či Belzebubem, boháčem, NETVOREM, kardinálem Dukou, ve SVĚTĚ NETVOREM, Satanem, papežem Františkem, již nemusí učit křesťanský lži lid poznávat křesťanského Hospodina, křesťanskou, zlou a bezmocnou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Nového Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, bude každý znát jako sama sebe, jako svou rozumnost, či rukodělnou dovednost, jako svou PAMĚŤ, a to z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jer.1/17až31/22,27,30,33až51/58, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39až12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, atd. Pro nesmírnou moc nového Hospodina, jeho Boží DUŠE, nad každým člověkem, musí se vtírat do přízně Božího rozumu, nového Hospodina, DUCHA SVATÉHO, každý člověk. TĚLO má každý člověk pouze geneticky zvířecí, a DUŠI má stejnou, jako mají zvířata. Nový Hospodin bude slyšet modlitby pokorných a úplně poslušných, až Bohem vyvolené Česko rozhlásí Boží skutek, kterým je vyvolení nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, být BOŽÍMI SYNY, pokornými, a úplně poslušnými, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Jíst pouze starou, křesťanskou, primitivní MANU, a nenávidět kázeň, je hřích, který je k energetické a ekonomické SMRTI Bohem vyvoleného Česka a SVĚTA. Blaze těm, kdo nyní, v lednu, či v únoru, do úplňku měsíce, v pondělí 2016, začnou psát KNIHU ŽIVOTA od prvních řádků, žití s novým Bohem, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, s jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, v celosvětovém, mírumilovném Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Božími SYNY budou nazváni ti, kdo budou neprodleně iniciovat energetickou spásu Česka a SVĚTA, realizací Božích zákonů, kvůli které je nezbytné vyvlečení všech křesťanských vládnoucích zvířat, všech opakovaně uváděných bohatých KORYTÁŘŮ, Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců, Satanů kněží, od jejich politických a náboženských KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke stolům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Srdcem zkroušeným a zdeptaným, způsobeným odstoupením rozumu Boha, Bůh nepohrdne. Žalm50/17,22,66/3,16,19, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhagavadg.1/1až11/32až14/2,13až15/12,15,16,17,18,až16/13,20,24,17/5,18/16až78, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17.

 

Nový Kristus, který mezi námi žije jako DUCH SVATÝ, pro svůj DRUHÝ PŘÍCHOD na SVĚT, tentokrát v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, si ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vybral Česko tím, že veškeré SLOVO od Hospodina, v Boží slávě jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Nový Hospodin v Písmu vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, vykonalo neprodleně SOUDNÝ DEN všech drzých, vzpurných a neposlušných, křesťanských a jiných náboženských a politických sviní pravice a levice, a to ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní služebníci nového Hospodina, mají povinnost držet půst, od krutého zmijího jedu primitivní křesťanské ideologie, mrtvého chamtivého křesťanského militarismu a imperialismu, od všech neposlušných a vzpurných náboženských a politických sviní pravice a levice. Znamená to držet PŮST především od primitivních protikladných dogmat katolického katechismu, o křesťanském Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, při svých křesťanských modloslužbách, ve své službě Baalům, Beelům, a Belzebubům, to je boháčům, místo novému Hospodinu, svými rodidly, to je svými ústy, nesmyslně rodí, křižují a usmrcují, svého Krista UKŘIŽOVANÉHO, svou zlou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, a tím rodí meč Krista UKŘIŽOVANÉHO, což jsou dnes naprosto nesmyslné války o fosilní paliva, suroviny, a o nadvládu křesťanů nad muslimy. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje kvůli mletí protikladných dogmat křesťanského katechismu, v Hospodinem, v Písmu vyvoleném ČESKU. Drzí pozemští Otcové DÉMONI, to je ekonomové a bankéři, šílenci, svými rodidly, to je ústy, nesmyslně rodí Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím svých MODLOSLUŽEB, o své SKÁLE, kterou jsou PRACHY, MAJETEK a BYZNYS. Mletí promyšlených ekonomických a náboženských vychytralostí, a nesmyslné horečné zbrojení, kvůli vládě neposlušných lidí, nad neposlušnými lidmi, dělá veškeré válečné zlo na SVĚTĚ, pro odstoupení rozumu nového Hospodina, od vzpurných a neposlušných křesťanských a jiných militaristických sviní, v částečce DUCHA BOŽÍHO. Od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v roce trestu všech vzpurných a neposlušných křesťanských sviní, v roce 2016, nového Hospodina, který mezi námi žije jako DUCH SVATÝ, musí všichni znát, a to z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takového MOUDRÉHO, LEVICOVĚ MARXISTICKY SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, jaký v Písmu opravdu je. Novým Bohem jsou prokleté, všechny vzpurné, neposlušné, křesťanské, a jiné drzé náboženské a politické svině vládnoucí elity, včetně veškerého vzpurného a neposlušného dobytka politické pravice a levice za to, že odmítají jít z cesty novému Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Jejich primitivní militaristicky chamtivá křesťanská ideologie imperialismu, je KULTUROU ENERGETICKÉ A EKONOMICKÉ smrti, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bohem v Písmu vyvolené Česko, na ÚSVITU přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, do roku roku 2016, dostalo od Boha milostivý dar, dostalo POKLAD, kterým je PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů, která dělá z Bible, z Bhagavadgíty, z Tóry, z Koránu, ze SLOVA DOGONŮ z Mali, ze SLOVA MAYŮ, atd., KNIHU ŽIVOTA. Nový Kristus bude oslaven, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, tentokrát s mnohem větší spravedlnosti celosvětového Božího království, než byla Boží SPRAVEDLNOST, v době jeho prvního příchodu, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka. Celé, jím vyvolené Česko, má povinnost být Božím lidem pokorným a úplně poslušným tím, že vládnoucí NETVOŘI, uzdravení ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, budou pokornými a úplně poslušnými Božími SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné nastane, až Bohové lidí, drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, a jejich Bohové, ekonomové a bankéři, zesnou tím, že se svými protikladnými křesťanskými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi bankéřů a ekonomů, vejdou v médiích neprodleně do říše ticha. Až celé Česko začne držet půst, od krutého zmijího jedu primitivní křesťanské ideologie mrtvého chamtivého militarismu, fašismu a imperialismu. Nový Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, bude milosrdný pouze k úplně poslušnému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a k projektantům, kterým možná ukáže, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v částečce svého DUCHA, věci nové, a to především z oboru obnovitelné energie. Je naprosto nemilosrdný ke vzpurným a neposlušným křesťanským sviním z TWR, Proglasu, ČRo, ČT, atd., které ničí odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, protože místo novému Hospodinu, slouží svým Bohům, to je Baalům, to je boháčům, a výrobkům lidských rukou, která potřebují končící fosilní paliva. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud všem neposlušným a vzpurným křesťanským, militaristicky chamtivým, imperialistickým sviním, nerozdrtí neposlušnou a vzpurnou STÁTNÍ SPRÁVU.

 

S radostí a plesáním vítejme nového Hospodina. V roce 2016 je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh má s drzými, vzpurnými, neposlušnými, to je MRTVÝMI křesťanskými SVINĚMI, vydanými marnosti křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉMU, úžasnou trpělivost. K.M.1/4,6/6,24,12/10,17,27,13/8až19/6, 2.Petr.2/21až16, Iz.29/11až24až66/24, Řím.8/19až11/32, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,6/19,30až23/29až31/27,32až51/58, atd. Slituje se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až nad velkým množstvím pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, nových kněží, kteří nebudou pochovávat neposlušné a vzpurné lidstvo, do energetického a ekonomického křesťanského HROBU, do JÁMY, do BAHNA lží o Hospodinu, a lží o energetice. Celé, Bohem vyvolené Česko, má povinnost pochopit, že na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, které se začalo v roce 2000, veškerý nový Boží technický lid, má povinnost být pokorný, a úplně poslušný. Především BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, musí milovat nového Boha, jako sama sebe, jako svoji rozumnost, rukodělnou dovednost, či jako svou paměť, což jsou všechno dary od Hospodina, v částečce jeho DUCHA. Všechny křesťanské, militaristicky chamtivé, imperialistické svině, budou spaseny současně, až jejich křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA definitivně zemře tím, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, vejdou do říše ticha, se svými protikladnými žvásty, či dogmaty, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a se svými promyšlenými ekonomickými vychytralostmi. Z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je zřejmé, že veškerá rozumnost, např. technického lidu VUT v Brně, ČVUT, či projektantů, či rukodělná dovednost dělníků, i paměť každého člověka, je naprogramovaná do DUŠE každého člověka, pouze v částečce DUCHA BOŽÍHO, z milosrdenství rozumu stále stejného Hospodina. Pravdou pravdoucí je, že DUŠE člověka je stejná jako DUŠE zvířat, a stejně tak TĚLO a SRDCE člověka, je pouze geneticky zvířecí. Ve stávajícím světě hmotném SVĚTĚ, žádná křesťanská, militaristicky chamtivá, imperialistická svině, nechce ani slyšet o tom, že vědcům, např. novému Božímu technickému lidu, řediteli Ústavu technických zařízení budov docentu Hiršovi hirs@fce.vutbr.cz, řediteli Energetického ústavu docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritnímu řediteli docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, a jejich vůdci rektoru Štěpánkovi rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, nový Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, programuje do jejich mozků, SVĚTLO SVĚTA svého technického rozumu, pouze tak, jak sám chce. V novém SVĚTĚ, DUCHOVNÍM, ve SVĚTĚ celosvětového, mírumilovného, Božího království, které vznikne po SMRTI křesťanského Boha, po definitivní smrti Krista UKŘIŽOVANÉHO, který již je pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, bude každý člověk na SVĚTĚ vědět, že uvedení vzpurní a neposlušní vědci z VUT v Brně, jsou na Božím technickém rozumu, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, úplně závislí. Lidé, neposlušní a vzpurní ROBOTI, dělají pouze to, co se Hospodinu líbí. Nyní, v Bohem vyvoleném Česku, pod vedením křesťanských a ateistických sviní, politiků pravice a levice, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců, Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, dělají lidé pouze zlé věci křesťanského militarismu a imperialismu. Dobré věci celosvětového, mírového Božího království, bude Česko dělat, až nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti přiznají, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanského, militaristicky chamtivého imperialismu, jsou Božím darem nového Hospodina, pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Nové Boží SLOVO je jako KLADIVO na ekumenické ČARODĚJNICE, je jako ŽÁR OHNĚ, který spálí každou zpupnou, vzpurnou a neposlušnou křesťanskou, militaristicky chamtivou sviní, každého zlého vraha nového Krista, každého NETVORA, např. každého zbrojaře, vojenského kaplana, či vojáka, chránícího Baaly, to je boháče. Po zesnutí drzých pozemských Otců Satanů kněží, a všech ekumenických ČARODĚJNIC, bude život na SVĚTĚ probíhat stejně, jako probíhá nyní, ve SVĚTĚ HMOTNÉM. RUDÝM ŠTÍTEM nových levicových bohatýrů, budou v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, pouze červené trenýrky, a červené sukýnky. Lidé budou, i v Božím, celosvětovém, mírumilovném království, DUCHOVNÍHO SVĚTA, sloužit pouze svým pohlavním ÚDŮM, místo Bohu. Rozdíl bude pouze v tom, že lidstvo celého SVĚTA, půjde energeticky, ekologicky a mravně správnou cestou. Jíst STAROU křesťanskou, shnilou MANU, mohou již pouze drzí křesťanští zločinci, a vrazi nového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Křesťanský vzdor, vůči SLOVU NOVÝCH VEŠKERÝCH nebes, je SKÁLOU PÁDU všech náboženských a politických zvířat, či hlupáků. Slitování dojdou pouze pokorní a úplně poslušní Boží SYNOVÉ, nového Božího technického lidu, kteří budou iniciovat svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud zlé křesťanské svině nezničí.

 

2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18až8/19až11/32, Bhagavadg.1/1až11/32až14/2,13až15/12,15,16,17,18,až16/13,20,24,17/5,18/16až78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16.

 

V Bohem vyvoleném Česku, všichni odpadli od víry v jediného Boha SVĚTA, protože Česko, místo novému Hospodinu, se podřizuje Baalům, Beelům a Belzebubům, to je boháčům, kteří svádějí lid do energetického hrobu DÉMONSKÝMI, to je ekonomickými naukami ekonomů a bankéřů. Všichni v Česku jsou proto pokrytci, zločinci a lháři, kteří mají na svém vlastním svědomí vypálený cejch neposlušných a vzpurných NETVORŮ. V Bohem odvrženém křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, jsou všichni zbaveni jak pravdy o novém Hospodinu, tak pravdy o jedině možné, a jedině správné koncepci ENERGETIKY, pro Česko a pro SVĚT, protože boháči křesťanskou zbožnost pokládají pouze za prostředek k obohacení se, pomocí promyšlených DÉMONSKÝCH, to je ekonomických vychytralostí. Kořenem všeho křesťanského zla, je láska vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní, ke SKÁLE boháčů, Satanů kněží, a vrahů vojáků, kterou jsou PRACHY, MAJETEK, zbraně, a výrobky lidských rukou, které potřebují fosilní paliva. Jejich lži o novém Bohu, a lži o koncepci energetiky Belzebuba, boháče, ekonoma, DÉMONA, ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, která, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvoří pouze cca deset procent, z celkem potřebné energie, jsou zjevné všem pokorným, a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Viz graf odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů – stávající stav, vypracovaný dle slov docenta Skály z VUT v Brně. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Krást Hospodinu jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které je nyní NOVÝM HOSPODINEM, a zneužívat je opakovaně uváděným podlým způsobem, mletím protikladných nauk o křesťanské, MODLÁŘSKÉ, UKŘIŽOVANÉ STVŮŘE, a mletím promyšlených DÉMONSKÝCH, to je ekonomických vychytralostí tak, jak to děla zlá a nemilosrdná, bez rozumu Hospodina, DUCHEM CHUDÁ vládnoucí elita, je trestný čin, protože je to HŘÍCH, který je k energetické, ekonomické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Kdo doufá ve své bohatství, které na přelomu věků konce éry fosilních paliv SHNILO, kdo svou křesťanskou víru nikoli v Boha, ale v DÉMONA, v idiota ministra průmyslu Mládka, nazývá poznáním pravdy o Bohu, a pravdy o energetické koncepci, je DUCHEM CHUDÝ idiot, či DUCHEM CHUDÉ prase. V Česku, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných NETVORŮ, vzešel plný počet křesťanských, DUCHEM CHUDÝCH prasat, sviní, pokrytců, lhářů a zločinců. Proto Česko, a tím i celý SVĚT, může být spasen Božím rozumem, z Božího milosrdenství, a to DRUHÝM PŘÍCHODEM stále stejného Hospodina, nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v novém DNES naplnění veškerého Písma od Boha, od novoluní, od neděle 10.1.2016, do úplňku měsíce, do neděle 24.1.16, což je den svátku Česka a SVĚTA. Nový Hospodin již není křesťanskou, UKŘIŽOVANOU, MODLÁŘSKOU STVŮROU, ale je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Poslouchat vládnoucí křesťanské a politické učitele, vládnoucí pokrytce a lháře, vládnoucí dobytek pravice a levice, kteří vyhovují přáním DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, vzpurných, to je MRTVÝCH NETVORŮ, kteří zbloudili z víry v nového Hospodina tím, že se stali OTROKY, či ROBOTY tím, že místo novému Hospodinu, slouží zvířecím pudům politických a náboženských zvířat, a svým zvířecím vášním, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Milost Boží se ukázala v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky, ekologie a mravů, nejenom pro Hospodinem vyvolené Česko, ale pro celý SVĚT. Především vědci, např. nový Boží technický lid, ředitel Ústavu technických zařízení budov docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a jejich vůdce rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, mají povinnost se k novému Hospodinu, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, vrátit neprodleně proto, aby mohl do jejich zvířecích mozků, naprogramovat SVĚTLO SVĚTA svého technického rozumu, o jedině možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v jeho příkazech a ZÁKONECH v Písmu. Nový Hospodin se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když uvedení vědci, neprodleně a úplně zničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Česko bude energeticky spaseno, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, když neprodleně nechají padnout na zem, stará, krvavá a shnilá křesťanská nebesa především tím, že nechají padnout z křesťanských nebes na zem, boháče, vrchního BAALA, BEELA, ČI BELZEBUBA křesťanských drzých sviní, lháře, pokrytce a zločince, papeže Františka. Kvůli němu, kvůli tomuto vzpurnému a neposlušnému zločinci, v Bohem vyvoleném Česku, pro odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných Baalů, Beelů, Belzebubů, to je od boháčů, od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů, a od jejich Bohů, to je od drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, jsou masy lidí obelhávány vládnoucím náboženským a politickým dobytkem pravice a levice, vládnoucích demagogů, lži mesiášů, a válečných zločinců, tak mocně, jako to na světě ještě nikdy nebylo, a už ani nikdy nebude. V současné době, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000, musí v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU roku 2016, nového Hospodina každý znát, jako NOVÉHO PŘÍMLUVCE, kterým je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nyní již máme NEBE na ZEMI tím, že zde máme vzpurné, zlé a neposlušné boháče, to je BAALY, BEELY, BELZEBUBY, jejich pozemské Otce, to je drzé pozemské Otce Satany kněze, jedovaté HADY, či ZMIJE, orgánů činných v trestním řízení, chránící boháče, to je Baaly, Beely a BELZEBUBY, s ideologií krutého zmijího jedu křesťanské SPRAVEDLNOSTI charity a almužny, máme zde DÉMONY, to je ekonomy a bankéře, a máme zde, či budeme mít, OKŘÍDLENCE, to je ANDĚLY, POSLY DOBRÉ ZPRÁVY, o novém Hospodinu, o jediném ZÁKONODÁRCI a SOUDCI celého SVĚTA. OKŘÍDLENCE, to je ANDĚLY, z nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů budeme mít, až mnoho pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, do SVĚTA vykřičí dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné, energetické Boží koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Kdo nyní bude mít za Bohy výrobky, které potřebují fosilní paliva, jako např. zbraně, auta, kamiony, letadla, či DOMY LETNÍ, je novým Bohem prokletým hlupákem, který padl do křesťanského HROBU ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, který se v tomto třetím křesťanském tisíciletí zastavit nedá, protože nový Hospodin bdí nad křesťanským imperialistickým a militaristickým zlem, odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských a ateistických vládnoucích sviní, ze svého milosrdenství. Žalm107. Kdo bude mít za Bohy Baaly, Beely, Belzebuby, to je boháče, DÉMONY, to je ekonomy a bankéře, a jejich Bohy, neposlušné, vzpurné, zlé, a chamtivé, drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, je novým Hospodinem prokletý, a pro neposlušnost, a vzpouru proti novému Bohu, jde v Česku, a v celém SVĚTĚ, do křesťanského HROBU, do JÁMY, do BAHNA, či do HNOJE, v době blízkého, ropného a ekonomického kolapsu tím, že v Bohem vyvoleném Česku, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Bůh zničí jím vyvolené Česko, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, se neprodleně nevrátí k novému Bohu, když odmítnou poznání o novém Hospodinu, který je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Leden, či únor bílý, sílí dokonalou láskou, čisté a mocné MANY Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Spadla z nových, veškerých nebes, na SILVESTRA v roce 2015, rozesláním kapitoly 199. Další dny svátků Česka, jsou vždy od novoluní, do úplňku MĚSÍCE, nyní od novoluní MĚSÍCE, od neděle 10.1.2016, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 24.1.2016. Spravedlivý LÉVIJEC, Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE křesťanských a jiných prasat, zvítězí ve vítězném únoru, od novoluní, od pondělí 8.2.2016, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 22.2.2016, když Česko bude poslušné. Bůh v Rovnosti uvádí, že např. vzpurné a neposlušné PTACTVO ODS, vedené prasetem, NETVOREM, emeritním rektorem Masarykovy univerzity Fialou. Má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí Božího rozumu, v částečce DUCHA Božího o energetice, ekologii a nových mravech celosvětového Božího království. Úplné zničení politologa Fialy, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Hospodina. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Blaze DUCHEM CHUDÝM boháčům, to je Baalům, Beelům, Belzebubům, blaze DÉMONŮM, to je ekonomům a bankéřům, blaze jejich Bohům, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, neboť jejich je celosvětové, mírumilovné, království Boží nebeské v případě, že neprodleně zruší křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a tím se vrátí k jedinému Bohu SVĚTA, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Blaze novému Božímu technickému lidu, především vědcům, řediteli Ústavu technických zařízení budov docentu Hiršovi hirs@ fce.vutbr.cz, řediteli Energetického ústavu docentu Pospíšilovi pospisil.j@ fme.vutbr.cz, emeritnímu řediteli docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, a jejich vůdci rektoru Štěpánkovi rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, když budou působit pokoj celosvětového Božího království tím, že budou iniciovat svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nastolení jedině možné, a jedině správné koncepce energetiky všech států SVĚTA, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka a SVĚTA. Blaze těm, kdo hladoví a žízní po nastolení Boží spravedlnosti dokonalé majetkové roviny. Božími SYNY budou nazváni ti, kdo budou iniciovat vyvlečení všech křesťanských vládnoucích zvířat, všech opakovaně uváděných bohatých KORYTÁŘŮ, Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců, Satanů kněží, od jejich politických a náboženských KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke stolům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Blaze těm, kdo nyní, v lednu, či v únoru 2016, začnou psát KNIHU ŽIVOTA od prvních řádků, žití s novým Bohem, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, s jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, v celosvětovém, mírumilovném Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Blaze pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří dostanou zemi za dědictví tím, že pochopí, že nový Hospodin, až nyní, v roce 2016, chce dát celou zemi, ve všech státech SVĚTA, sobě samotnému, a tím novým STÁTNÍM SPRÁVÁM, pokorným a úplně poslušným, vytvořených ve veřejných výběrových řízeních, z řad odborníků, nikoli z řad politického dobytka pravice a levice. Začátkem všeho nového, v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, je pochopení, že každý, kdo prosazuje stávající spravedlnost lidskou, křesťanskou, militaristickou a imperialistickou, nemůže vejít do celosvětového Božího království, kde jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM bude nový Hospodin, ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo má křesťanskou naději jen pro život své DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, ve svém stávajícím TĚLE, které je stejné, jako TĚLO zvířat, je nejubožejší ze všech lidí, protože inkarnace DUŠÍ existuje, a protože Boží hněv, nad neposlušnými a vzpurnými křesťanskými, chamtivými sviněmi, neprodlévá. Nový SVĚT bude stvořen z dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech Božího království, až děsivá temnota protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a krutý zmijí jed ekonomických a právnických vychytralostí, bude úplně zničena, DRUHÝM PŘÍCHODEM nového Boha. Vládnout celému SVĚTU, nemohou drzí, zlí, vzpurní a neposlušní lidé, ale pouze nový Hospodin, svým ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na nového Hospodina, na jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, se může spolehnout každý, až pokorných, a úplně poslušných OKŘÍDLENCŮ, kteří vykřičí pravdu o novém Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a pravdu, o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, platné pro celý SVĚT, bude v Bohem vyvoleném Česku, mnoho. Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.6/6až24, Př.10/20, atd. Bůh má se vzpurnými, neposlušnými, to je MRTVÝMI křesťanskými SVINĚMI, především s Baaly, Beely, a Belzebuby, to je boháči, s DÉMONY, to je s bankéři, a s kněžími, kterým dává v roce 2016 příležitost k pokání, úžasnou trpělivost. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27,13/8,19/6, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Iz.55/9,57/10/16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,9, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Starý křesťanský UKŘIŽOVANÝ Bůh, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, zemřel definitivně tím, že se stal zlou, MODLÁŘSKOU, UKŘIŽOVANOU STVŮROU. Kristus UKŘIŽOVANÝ, zrozený drzými pozemskými Otci Satany kněžími, na Vánoce, mletím protikladných křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, je Bohem pouze pro chamtivé křesťanské hlupáky, a ostatní chamtivé modloslužebníky, pro boháče, a pro jejich politické a náboženské Bohy. V PRAVÉ POLEDNE, v lednu roku 2016, dělají na zemi veškeré zlo tím, že dělají meč naprosto nesmyslných válek o fosilní paliva, a suroviny, které chtějí úplně vyrabovat, kvůli zisku, kvůli žití na výnosný trh, což je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích náboženských a politických idiotů a hlupáků, pravice a levice. Noví Bohové, především pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z VUT v Brně, z ČVUT, a projektanti, mají povinnost neprodleně vykonat POSLEDNÍ SOUD neposlušných a vzpurných vládnoucích Bohů lidí, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak, aby v Česku zmizela STARÁ, SHNILÁ KŘESŤANKÁ NEBESA, a stará shnilá křesťanská ZEMĚ tím, že v říši ticha zmizí neprodleně všichni zlí, drzí, neposlušní, imperialistický a militaristicky chamtiví Bohové, všechny SVINĚ politické a náboženské. Aby jediný Bůh všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, ze svého milosrdenství, mohl pomocí nového, úplně poslušného technického lidu, svým technickým rozumem, udělat NOVOU ZEMI, a NOVÉ, mírumilovné NEBE, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost vyznat neprodleně své lži, to je své HŘÍCHY o energetice, ekologii, mravech, atd. Mají povinnost vyznat, že energetická koncepce Česka pouze na ELEKTŘINU, DUCHEM CHUDÉHO DÉMONA, hlupáka, ekonoma, ministra průmyslu Mládka, pouze na elektřinu, je naprosto chybná. Mají povinnost vyznat, že docent Skála z VUT v Brně mluvil pravdu, když tvrdil, že elektřina tvoří pouze deset procent z celkové energetické potřeby Česka. Nový Hospodin, po svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka 31.12.2015 vyčkává. Smiluje se nad Českem, a nad celým SVĚTEM, a nastolí energeticky neotřesitelné, celosvětové Boží království, když nový Boží technický lid vyzná, že energetická koncepce křesťanské svině, DÉMONA, to je ekonoma, ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, je koncepcí, která je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Nový Bůh vyčkává. Nad Českem a SVĚTEM se smiluje, až Česko bude mluvit pravdu, o jedině možné, a správné, Boží energetické koncepci. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Nový Bůh, z milosrdenství svého rozumu, nyní prodloužil život všem pokorným a úplně poslušným, od ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, do roku přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, do roku trestu vzpurných, drzých a neposlušných, do roku 2016, což je rok PRAVÉHO POLEDNE, rok trestu všech vzpurných a drzých, křesťanských, a jiných neposlušných sviní. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Nový Hospodin, který je nyní, v roce 2016, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, naplnil Písmo tím, že Bohem vyvolenému Česku, přidal nejdříve 15 let života, a to od přelomu věku konce éry fosilních paliv, od roku 2000, až do roku 2015. Každý, kdo je od roku 2000, do roku 2015, zapsán na NEBESÍCH SLOV VĚŠKERÝCH NOVÝCH NEBES těchto textů, společně se mnou vstoupil do CHRÁMU PÁNĚ, kterým je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takže nikdo nemá výmluvu. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nerozdrtí všechny vzpurné, zpupné a neposlušné křesťany, a ostatní drzé svině, pokud budou ignorovat jeho dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nové, obnovitelné energetice, ekologii a mravech, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Nový Hospodin, křesťanské, a jiné neposlušné, a vzpurné proroky, neposlal do Česka kazit dobré mravy, mletím nesmyslných protikladných nauk o Bohu, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí, křesťanského militarismu, imperialismu, fašismu, katechismu, atd., což vše je STŘÍBRO ODVRŽENÉ, jediným Bohem SVĚTA, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. 2.Král.20/5, 1.Kor.1/27AŽ10/11AŽ14/33,36,15/33, Jer.1/17až23/12,21,29,32až51/58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, K.M.1/4až6/6až24až13/8AŽ19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7až5/11,6/3,6až12/28, atd. Nyní, z milosrdenství svého rozumu, přidal jím vyvolenému Česku, další tři roky života. A to od roku 2015, do roku 2018 proto, aby nový, pokorný, a úplně poslušný, Boží lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, přestal mít za Boha boháče, to je Baaly, Beely a Belzebuby, ekonomy a bankéře, to je DÉMONY, orgány které jsou činné v trestním řízení, to je HADY, či ZMIJE, jejichž lidská spravedlnost, je krutým zmijím jedem, a jejich Bohy, kterými jsou drzí, pozemští Otcové, Satani či Čerti kněží, všech ekumenických církví, to je všech ekumenických ČARODĚJNIC, Česka a celého SVĚTA. 2.Král.20/5,22/3,13,19,23/23, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, atd. Na SILVESTRA 31.12.2015, při rozeslání kapitoly 199, na cca 240 elektronických adres, se strhla sněhová vánice, uvádí Písmo, i Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Rovnosti. Z NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES padala BÍLÁ MANA vody čisté, živé a důvěřivé, která ve zvířecích srdcích a myslích úplně poslušných, již zůstane, z milosrdenství rozumu DUŠE Hospodina tím, že bude naprogramována do lidských DUŠÍ a MYSLÍ, které jsou stejné, jako u zvířat. Starý křesťanský UKŘIŽOVANÝ Bůh zemřel definitivně tím, že se stal křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, jediným Bohem SVĚTA stále v Písmu stejným. Noví, úplně poslušní Bohové, především z VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost neprodleně vykonat soud neposlušných a vzpurných, militaristicky chamtivých, křesťanských a jiných sviní, a pomocí ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nastolit v jím vyvoleném Česku, na slavnostním shromáždění k oslavě nového Hospodina, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, Boží království.

 

Dle písniček a Písma od Hospodina. Především vědci, např. nový Boží technický lid, ředitel Ústavu technických zařízení budov docent Hirš hirs@ fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a jejich vůdce rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, mají povinnost se k novému Hospodinu, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, vrátit neprodleně proto, aby mohl do jejich zvířecích mozků, naprogramovat SVĚTLO SVĚTA, svého technického rozumu, o jedině možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA. Proto mají, společně s novým Hospodinem, vejít do ODPOČINUTÍ od SVÉHO DÍLA ZHOUBY, nesmyslné výroby, nesmyslné výstavby, nesmyslné dopravy, atd., ničící nesmyslně fosilní paliva, a tím vejít do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, a neuškodit, ani sobě, ani SVĚTU: Zlomit písničkami, sněhový ten kraj, křesťanský, neposlušný a vzpurný, kraj Česka, DRUHÝM PŘÍCHODEM, stále stejného Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Nový Hospodin miluje křik PTACTVA ODS, až OKŘÍDLENCI z ODS vykřičí do SVĚTA, že jenom v novém Hospodinu, v jeho DUŠI, a jeho TĚLE, nové CÍRKVE, jediné, NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKA, je SLÁVA a MOC jím vyvoleného Česka, být novým Božím lidem, BOŽÍM SYNEM, pokorným a úplně poslušným, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Cestou únavnou, musí Česko jít, mletím stále stejných slov, veškerého SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými slovy. Srdce vzpurných a neposlušných lidí, geneticky zvířecích, jsou STÁLE ZMRZLÁ, pro nedostatečnou lásku Boží, kterou je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Nový Bůh, však stále vidí v Česku ÚRODNOU ZEMI v případě, když technický lid Česka a SVĚTA, se k novému Hospodinu neprodleně vrátí, a začne mlet Hospodinovo SLOVO NOVÝCH NEBES o energetice, ekologii, mravech, a o nezbytnosti úplného zničení vzpurných a neposlušných boháčů, bankéřů, vojáků, politiků pravice a levice, a jejich Bohů, Satanů kněží a kazatelů, PŘÍCHODEM nového Boha, ZÁKONODÁRCE. Dokonalá láska Božích PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, atd. je SVĚTLEM SVĚTA. Nový Boží technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, si stále nechtějí přiznat, že stále mají problémy v komunikaci s novým Hospodinem, protože vyžaduje pokoru a úplnou poslušnost. Je zapotřebí zajet na HLUBINU vzedmutého MOŘE křesťanských, militaristicky chamtivých, imperialistických sviní, a tím se podívat se na tajemství pod hladinou křesťanských protikladných dogmat. Podívat se do ZRCADLA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně, musí všichni kapři, kteří chtějí zachovat křesťanský meč nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, protože Boží hněv, nad křesťanskými a jinými militaristicky chamtivými prasaty, či imperialisty, neprodlévá.

 

Nový Hospodin učinil podobenstvím filmy SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU, a DVANÁCT PODMÍNEK K DĚDICTVÍ. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, které začalo v roce 2000, nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v roce 2016, je BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO, každý pokorný, úplně poslušný, a Bohu vděčný Boží služebník, který nebude mít nic společného s drzými, křesťanskými, militaristickými, chamtivými, imperialistickými, a jinými neposlušnými sviněmi. SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU s novým Bohem zažije každý, kdo bude mít za TROJICI BOŽÍ sám sebe tím, že pro každého pokorného, a úplně poslušného Božího SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, bude nový Bůh, který je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, DUCHEM SVATÝM, jediným STVOŘITELEM a Bohem všech náboženství SVĚTA, všech vlád SVĚTA. SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU s novým Bohem, který je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který je DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, zažije každý, kdo uvěří textům Písma o tom, že Bůh dává do lidské paměti, pro každé lidské TĚLO, které je geneticky, či lidsky zvířecí, a pro každou lidskou DUŠI, které je stejná jako u zvířat, veškerou rozumnost, či rukodělnou dovednost, svým rozumem, z milosrdenství svého rozumu, a to pouze v částečce svého DUCHA. Novou Boží TROJICÍ, svého geneticky zvířecího TĚLA, své DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, a dokonalé DUŠE Boží, DUŠE DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, bude každý, kdo před novým Bohem padne neprodleně na kolena. Každý, kdo bude nového Boha prosit, aby uzdravil sám sebe, SLOVEM SVÝCH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím, že pokorným, a úplně poslušným, pomocí svého rozumu, dovolí vykázat drzé, vzpurné, neposlušné, křesťanské, militaristicky chamtivé, imperialistické svině, zločince a lháře, z médií a ze školství, do říše ticha. Božím SYNEM, pokorným a úplně poslušným, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, bude každý, kdo bude respektovat dokonalou lásku Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma tím, že ji bude neprodleně realizovat, a bude prosit nového Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, o energetickou spásu, která je možná pouze jeho novým technickým rozumem, v částečce jeho nového DUCHA, o obnovitelné energetice. DRUHÝ PŘÍCHOD nového Boha nastane, až DUCHEM CHUDÍ idioti vejdou do říše ticha. Film DVANÁCT PODMÍNEK K DĚDICTVÍ, je o dvanácti Božích příkazech, pro Baaly, Beely, Belzebuby, to je pro boháče, a pro DÉMONY, to je pro ekonomy a bankéře, napsaný ve filmu pouze mezi řádky. Film není oslavou SPRAVEDLIVÉHO Hospodina, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, DUCHEM SVATÝM, jediným STVOŘITELEM a Bohem všech náboženství SVĚTA, všech vlád SVĚTA, je oslavou Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží. DVANÁCT PODMÍNEK K DĚDICTVÍ SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, je určen POUZE pro pokornou, JEDINOU, a úplně poslušnou novou CÍRKEV Česka, kterou je nová STÁTNÍ SPRÁVA, s novou vládou Česka, jejíž vytvoření ve veřejných výběrových řízeních, z řad ODBORNÍKŮ, je vedená i v kapitole 198. OTEC NEBESKÝ, jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, nemohl vychovat neposlušné a vzpurné boháče, to je Baaly, Beely, Belzebuby, ekonomy a bankéře, to je DÉMONY, atd., svým křesťanským protikladným SLOVEM, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, k pokoře a k úplně poslušnosti, protože stávající Bohové lidí, drzí pozemští Otcové, Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, z levicově SPRAVEDLIVÉHO Hospodina, z jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, si pomocí svých náboženských, politických a ekonomických žvástů, dělají pouze PRDEL. Křesťanský Bůh však již zemřel na SILVESTRA 31.12.2015, při odeslání kapitoly 199, na cca 240 elektronických adres neposlušných a vzpurných, imperialistických a militaristických, křesťanských HOVAD. Po jeho SMRTI, novému, stále stejnému Hospodinu, takovému, jaký opravdu je v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Kdo se nyní svévolně a drze vzdálí od nového Hospodina, zahyne, pro odstoupení rozumu nového Hospodina, od geneticky zvířecího neposlušného lidského TĚLA, a od lidské DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat. Všichni lidé na SVĚTĚ, při odstoupení rozumu Hospodina, jsou stejní, jsou vzpurní a neposlušní NETVOŘI. Nový Hospodin se smiluje nad celým Českem naráz, v jedinou hodinu, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až nový Boží technický lid, ředitel Ústavu technických zařízení budov docent Hirš hirs@ fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a jejich vůdce rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, budou pokorní a úplně poslušní tím, že ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dají na SVÍCEN, ve školství i v médiích. Nový Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se nad novým Božím technickým lidem nesmiluje svým rozumem tak, aby byli schopní, z Písma objasněné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma o energetice, pochopit tím, že budou o novém Hospodinu uvažovat nově. Hospodin rozptýlil pokorné a úplně poslušné proroky, po celém SVĚTĚ. Hospodinem vyvolené Česko má povinnost nový Boží technický lid přivést k víře v jediného Boha SVĚTA, na kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Hospodin, po své křesťanské smrti, na SILVESTRA 31.12.2015, při rozeslání kapitoly 199, nové a čisté MANY pro toto tisíciletí, pro pokorné a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, na cca 240 elektronických adres, chce vychovávat nově všechny boháče tak jako ve filmu DVANÁCT PODMÍNEK K DĚDICTVÍ, protože chce, aby lidé sloužili pouze novému Bohu, a to s bázní a s úctou, aby sloužili jeho SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech drzých, vzpurných a neposlušných, politických a náboženských sviní. Nový Hospodin rozptýlil, svým rozumem, pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, po celém SVĚTĚ. Vyžaduje, aby nový Boží technický lid VUT v Brně Nechce, aby lidé sloužili svým pohlavním, zvířecím ÚDŮM, nechce, aby sloužili boháčům, bankéřům, vojákům, vojenským kaplanům, a svým dalším Bohům, zbraním, výrobkům lidských rukou na fosilní paliva, atd. Nechce, aby lidé sloužili lidským Bohům, drzým, vzpurným, pyšným a neposlušným pozemským Otcům Satanům kněžím, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Lásku TVORSTVA k Baalům, Beelům, Belzebubům, to je k boháčům, nový Hospodin, v Písmu i v písničkách, mění na NEMOC, protože křesťanská, militaristická chamtivost, např. po fosilních palivech, v zemích muslimů, kterou je meč nesmyslných válek, je křesťanskou modloslužbou, je NEMOCÍ vzpurných a neposlušných. Při kupení křesťanského zla, na muslimské zlo, bude Česko smeteno Hospodinem, mečem nesmyslných válek o fosilní paliva a suroviny. HŘÍCH, který je k SMRTI Česka, kterým je neposlušnost, se trestá sám. OHYZDNÉ křesťanské, hinduistické, buddhistické, židovské, muslimské a jiné modly, musí Hospodinem vyvolené Česko neprodleně zničit, na semináři v Karlových Varech, který zde svolávám, když to Bůh dovolí, neprodleně, do hotelu PUPP.

 

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Text bude opraven po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní. Zveřejněno v roce 2016. Nové novoluní začíná v neděli 10.1.2016, a končí úplňkem měsíce, dnem svátku Česka a SVĚTA, v neděli 24.1.16. Poslušní, Božímu království řeknou ANO, válce NE!