Kapitola 199

31.12.2015 09:37

Kapitola 199 – 24 stran. Bůh má se vzpurnými, neposlušnými, to je MRTVÝMI křesťanskými SVINĚMI, úžasnou trpělivost, K.M.12/10,17,27. Každému pokornému a úplně poslušnému, nyní prodloužil život, od roku 2015, do roku 2018. Nový Bůh, PŘÍTEL úplně poslušných, tím dal Česku a SVĚTU, na dobu tři let, NOVÉHO PŘÍMLUVCE, kterým je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Moře vzpurných a neposlušných v Česku, v Písmu Bohem vyvolenému, kteří se k Bohu nevrátí neprodleně, jsou strašlivou výstrahou úplně poslušným SVĚTA.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 136 (Česká bible kapitola 199), soud exrektora Hampla z KU 109. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Jediný Bůh SVĚTA je nyní žárlivě milující. Žárlí na vládnoucí Bohy stávajícího primitivního militaristického imperialismu z toho důvodu, že chce vládnout sám nad celým SVĚTEM, v mírumilovném, celosvětovém Božím království, jako VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Láska Božího rozumu dělá dokonalost TĚLA i DUCHA tak, jak sama chce. Bůh nechce věčně ponižovat, odstupováním svého rozumu, neposlušné a vzpurné moře křesťanských, židovských, hinduistických, muslimských a jiných náboženských a politických sviní pravice a levice. Moře neposlušných stále existuje, protože já tancuji před novým Bohem stále sám. Nikdo z neposlušných nechce před novým Bohem na kolena. Neposlušné a vzpurné vládnoucí Bohy, Bůh již zabil, odstoupením svého rozumu. Jsou strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Cenzurovat pravdu o novém Bohu, a pravdu o jedině možné, a jedině správné, Boží koncepci energetiky, je trestný čin. Pokud mě např. Bohové www.centrum.cz, helpdesk@centrum.cz, bude dále blokovat svoje stránky, žádám orgány činné v trestím řízení, např. posta@ksz.brn.justice.cz, o zjednání nápravy, neprodleně. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost trestně stíhat všechny vládnoucí Bohy, pokud ve školství a v médiích nedají na SVÍCEN NOVÉHO PŘÍMLUVCE, kterým je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.3až6. 2.) Pokorní a úplně poslušní budou energeticky, ekologicky a mravně spasení, když neprodleně, z milosrdenství rozumu Hospodina, svolají všesvětový kongres energetiků, a to do DOLINY O2 Arény v Praze. Kdo zůstane neposlušný a vzpurný, kdo se nezapíše svými činy, a svým jménem, do KNIHY ŽIVOTA těchto textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, propadne DRUHÉ SMRTI, a zajde, jeho zlé zvířecí neposlušné a vzpurné TĚLO, i jeho DUŠE, která je stejná, jako u zvířat. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnout nad vším TVORSTVEM, z kongresu energetiků všech států SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech drzých, vzpurných a neposlušných, politických a náboženských zvířat, celého SVĚTA. Bude oslaven, až v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, kde bude rozhodnuto o vytvoření celosvětového mírů, v celosvětovém Božím království, v němž bude dokonalá majetková rovina, která umožní vytvořit vše nové, energeticky, ekologicky, mravně, a DUCHOVNĚ neotřesitelné. Viz str.6až9. 3.) Protože Bůh má se vzpurnými, neposlušnými, to je MRTVÝMI křesťanskými SVINĚMI úžasnou trpělivost, stanovil nové DNES naplnění veškerého Písma od Boha, nyní od 1.1.2015, do 31.12.2018. Česku dal, ze svého milosrdenství, od roku 2000, až do konce roku 2018, osmnáct let SOUDU. To znamená že každému pokornému a úplně poslušnému, prodloužil život o tři roky, od roku 2015, do roku 2018. Nový Hospodin, PŘÍTEL úplně poslušných, tím dal Česku a SVĚTU, na tři roky 2015 až 2018, NOVÉHO PŘÍMLUVCE, kterým je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní se nemusí drzých pozemských proroků, Satanů kněží, na nic ptát. Pokorní a úplně poslušní, nemají důvod SPRAVEDLIVÉHO Boha odmítat. Neprodlený návrat je nezbytný. Vyvlečení křesťanských zvířat, uvedených bohatých KORYTÁŘŮ, Baalů a DÉMONŮ, od jejich politických a náboženských KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke stolům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je začátkem psaní KNIHY ŽIVOTA, začátkem všeho nového v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Viz str.9až12. 4.) Jsem stejným PINCHASEM, ADAMEM, SVINÍ, či NETVOREM, jako všichni ostatní vzpurní, drzí a neposlušní, v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, kteří mají povinnost zastavit POHROMU, kterou je odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA, která souvisí s jedině možnou, a jedině správnou koncepcí EKOLOGICKOU a MRAVNÍ, nového NEBE, a nové, úplně poslušné ZEMĚ, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Viz str.12až16. 5.) Na Velikonoce 2016, za cca 6,3 roků od roku 2000, Dan.8/14až11/39,12/2, nastala PRVNÍ SMRT vzpurných. DRUHÁ SMRT, pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, nastala na Vánoce 2015, při úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK, 25.12.2015. PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů, na Vánoce, na VELKÝ PÁTEK 25.12.2015, se měla změnit na KNIHU ŽIVOTA tím, že mnoho pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, uvěří tomu, že ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, včetně PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, tvoří KNIHU ŽIVOTA. Boží hod Vánoční v Česku, měl být odhozením všech neposlušných a vzpurných Bohů lidí, lhářů, pokrytců a zločinců, např. ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, vrchního velitele vrahů žoldáků, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, a jejich Boha, drzého pozemského Otce Satana kardinála Duky, sekretar.duka@apcha.cz, včetně jejich SKÁLY, PRACHŮ a MAJETKU. Jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jejich systém lží primitivního, chamtivého imperialismu a militarismu, s vládou trhu militaristických chamtivců, místo s vládou nového, SPRAVEDLIVÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE neposlušných a vzpurných bohatých sviní, není úplně poslušným dělníkům, rolníkům, a nové pracující inteligenci, vůbec k užitku. DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech vzpurných a neposlušných, z jeho SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, má povinnost realizovat, na ÚSVITU roku 2016, především nový Boží technický lid, ředitel Ústavu technických zařízení budov docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz. Ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz. A jejich vůdce rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz. Děsivá křesťanská temnota již je SVĚTLEM, protože je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Viz str.16až20. 6.) Kdybych se dovolal na ŠTĚDRÝ DEN, v době křesťanské děsivé temnoty, do pořadu srdcovky@rozhlas.cz, srdce@bo.rozhlas.cz, bylo by herci Junákovi, a posluchačům ROZHLASU BRNO zkráceně sděleno. Bude sděleno na záznamník 737 250 358. Máme NĚŽNÉ SVÍTÁNÍ třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo SOUDEM vzpurných a neposlušných křesťanů, již v roce 2000. Viz str.20až22. 7.) Střídavě telefonicky volám řediteli Ústavu technických zařízení budov docentu Hiršovi hirs@fce.vutbr.cz, řediteli Energetického ústavu docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritnímu řediteli docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, a sekretářce Kalužové rektore VUT v Brně Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p @fce.vutbr.cz. Od Velikonoc 2006, je to na VUT v Brně, jako se sekretářkou Kalužovou, které mě odmítá přepojit na rektora VUT v Brně Štěpánka. Je to s nimi z bláta, či z bahna, z hrobu, či z jámy religionistů Masarykovy univerzity, do kaluže VUT v Brně, do kaluže sekretářky Kalužové. Viz str.22až24.

 

1.) Dle vůle Boží shromažďuji všechny drzé, vzpurné a neposlušné, ke čtení ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES proto, aby se vrátili neprodleně k novému Hospodinu, k jeho NOVÉMU SLOVU, jako pokorní i úplně poslušní, včetně www.centrum.cz, helpdesk@centrum.cz. Mich.2/3,4,10,4/12, 5/9, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Neposlušní Bohové z www.centrum.cz, se nehodlají k novému Hospodinu vrátit vůbec, stále mě ztěžují šíření RADOSTNÉ ZPRÁVY o DRUHÉM PŘÍCHODU nového, SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, do jím v Písmu vyvoleného Česka, nyní tím, že mě blokují založení nového emailu tím, že do kolonky s kontrolními písmeny, či čísly, napsali text: NEJSEM ROBOT. Při zasílání RADOSTNÉ ZPRÁVY evangelií veškerého Písma od jediného Boha SVĚTA, z jediné adresy, mě blokují šíření pravdy pravdoucí o Hospodinu, a o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA tím, že tyto zprávy považují za SPAM, a dávají je stále do SPAMU. Protože stále platí právo na svobodu slova, a na svobodu šíření pravdy o Bohu, a logické pravdy o energetice, o energetické koncepci, uvedené např. na www.pametni-kniha.cz, v NOVINKÁCH, na konci kapitoly 176, žádám tímto o možnost zakládat nové emaily tak, jako to bylo možné dříve. Dále se na www.centrum.cz, helpdesk@ centrum.cz, obracím se žádostí o obnovení nedávno zrušené adresy oplatek10 @centrum.cz, kterou používám pro facebook. Cenzurovat pravdu o novém Bohu, a pravdu o jedině možné, a jedině správné, Boží koncepci energetiky, je trestný čin. Pokud mě www.centrum.cz, helpdesk@centrum.cz, bude dále blokovat svoje stránky, žádám orgány činné v trestím řízení, např. posta@ksz.brn.justice.cz, o zjednání nápravy, neprodleně. Lidé dělají to, co se líbí novému Hospodinu. Nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, se Hospodinu líbí úplně zbořit primitivní křesťanský militaristický imperialismus. ROBOTY z lidí dělá odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných militaristických, imperialistických, křesťanských chamtivců tím, že neposlušní ROBOTI prokazatelně nemají logické myšlení. Logické myšlení je nyní Božím milosrdenstvím, pro pokorné a úplně poslušné. Hleďte pochopit milosrdenství pomalého POSLEDNÍHO SOUDU křesťanských, a jiných chamtivých sviní. Žalm104/29až107/43, Oz.2/18,9/12, Žádám helpdesk@centrum.cz o odpověď. Všem lidem v Česku, a na celém SVĚTĚ, přeji v novém roce 2016 pokoru a úplnou poslušnost, a vyznání své bezmocnosti a nemohoucnosti, ve svém nesmyslném boji proti novému Hospodinu, protože Bůh, z milosrdenství svého rozumu, pomocí ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, přišel Česko energeticky, ekologicky a mravně zachránit, a ne zahubit. Při odstoupení rozumu nového Hospodina, v částečce DUCHA BOŽÍHO, od vzpurných, drzých a neposlušných, může být v Česku, a ve SVĚTĚ, všechno pouze stále horší. Z míst nejvyšších budou nyní ocenění ti pokorní a úplně poslušní, kteří zveřejněním SOUDU vzpurných a neposlušných, křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, nad lidmi celého SVĚTA neprodleně nastolí vládu jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech vzpurných a neposlušných. Nový Hospodin, svou MAJETKOVOU ROVINOU elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, umožní pokorným a úplně poslušným, energeticky, ekologicky a mravně se spasit, především výstavbou sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, laicky navržených, dle textů Božích příkazů a ZÁKONŮ Písma, na výkresech, ve FOTODOKUMENTACI, na www.pametni-kniha.cz. Z míst nejvyšších budou nyní ocenění ti, kdo donutí vzpurné a neposlušné křesťanské a jiné svině, k novému Bohu se vrátit neprodleně, pokleknutím před BOŽÍM CHRÁMEM, SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. DUCHA CELÉHO, v plnosti ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, má pouze nový Hospodin. Návrat k novému Hospodinu proto musí nyní řešit společně především noví kněží, kteří již nebudou nikoho pohřbívat, do energetického a ekonomického hrobu, z řad nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, společně se znalci Písma, s religionisty, a s drzými, pozemskými Otci Satany kněžími, všech ekumenických církví, protože každý má pouze částečku DUCHA BOŽÍHO, z milosrdenství rozumu Božího. Všechny drzé, vzpurné a neposlušné mediální vládnoucí HVĚZDY, ze starých, krvavých, křesťanských nebes, musí padat neprodleně jako blesk proto, aby konečně, v roce 2016 až 2018, nový Hospodin, mohl být jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, Česka a SVĚTA, viz další text. Odborníkem na nové investice, na novou výrobu, výstavbu, dopravu, atd., se stane každý znalec dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a nových mravech, celosvětového, mírumilovného Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Je zapotřebí mluvit se všemi pyšnými, vzpurnými, zpupnými a neposlušnými o tom, že svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY o 2 Arény v Praze, je Boží vůlí, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě, nového Hospodina, vzájemně doplňují a upřesňují. Je zapotřebí, ve školství, a v médiích mluvit o tom, že Hospodinem vyvolené Česko, má povinnost být novým BOŽÍM LIDEM tím, že novým prezidentem Česka, bude člověk, v Písmu Bohem vyvolený jménem RÁKOS, odborník na výstavbu, a na energetiku, sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SLOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektant Ing. RÁKOS vrakos@nbox.cz z Brna, který se tím musí neprodleně stát BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Válečnou sekeru pro boj s novým Hospodinem, je nezbytné neprodleně zakopat, protože dokonalý POKOJ, který bude blažit pokorné a úplně poslušné, v celosvětovém, mírovém Božím království, je možné zajistit pouze na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Oslnivou kariéru nyní udělají ti pokorní a úplně poslušní, kteří z neposlušného a vzpurného dobytka politických stran pravice a levice, vytvoří novou STÁTNÍ SPRÁVU, a novou vládu Česka, pokornou a úplně poslušnou, dle návrhu uvedeném i v kapitole 198. Politický dobytek pravice a levice, vzpurný a neposlušný, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce Božího DUCHA, pokornému a úplně poslušnému Božímu lidu, není vůbec k užitku. Odborníkem na jedině správnou, a jedině možnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, je nyní každý znalec Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, v celosvětovém mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, dle textů Písma opakovaně objasňovaných. Nezodpovědní a nekompetentní zločinci a vrazi nového Hospodina, jsou nyní všichni drzí, vzpurní, zpupní a neposlušní, které Hospodin, svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, již nepase, a pást již nikdy nebude, dokud zůstanou vzpurnými, pyšnými a neposlušnými, křesťansky chamtivými sviněmi. Nový Hospodin slibuje všem pokorným a úplně poslušným, že se jim bude vše dařit, pokud SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dají neprodleně na svícen v médiích.

 

2.) Pokorní a úplně poslušní, v Bohem vyvoleném Česku, mají povinnost umlčet vzpurné a neposlušné, pro odstoupení rozumu Božího, MRTVÉ, křesťanské, militaristicky chamtivé svině, které dělají, svou primitivní imperialistickou ideologií, veškeré zlo na SVĚTĚ. Živý Bůh, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který dává svůj rozum, ze svého milosrdenství, každému člověku tak, jak sám chce slíbil, že na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, naplní Písmo v PRAVÉ POLEDNE, kterým je SOUDNÝ DEN vzpurných a neposlušných, v době zkoušek. Zkoušky lidu vzpurného a neposlušného, nyní budou probíhat od roku 2016, do roku 2018, viz následující text. O budoucnosti Česka a SVĚTA, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, nemohou o další cestě rozhodovat lidé vzpurní, zpupní a neposlušní, pro které, v Božím celosvětovém království, není místa. Dne 1.1.2016, nastávají tři roky zkoušek, především pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd., který musí být v koncích, se svou moudrostí, své křesťanské, militaristicky chamtivé a kruté imperialistické ideologie, se svým mečem nesmyslných válek o fosilní paliva, a o vládu vojensky mocných křesťanských válečných sviní, nad vojensky slabými NETVORY z řad muslimů. Svým rozumem, v částečce svého nového DUCHA, ze svého milosrdenství, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, nový Bůh spasí každého, kdo během tří let působení SLOVA NOVÝCH NEBES, od 1.1.2016, do 31.12.2018, uzná nové SLOVO, za jediného Boha SVĚTA, za VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech pokorných a úplně poslušných služebníků nového Boha, osvobozených od všech vzpurných, drzých a neposlušných SVINÍ, NETVORŮ, od nemluvňátek náboženského a politického dobytka. Bůh spasí svým rozumem, ze svého milosrdenství ten stát, který zničí v Česku děsivou temnotu protikladných nauk katolického katechismu, a krutý zmijí jed promyšlených křesťanských, ekonomických a jiných vychytralostí bankéřů a ekonomů. Nový Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství, spasí každého pokorného a úplně poslušného, kdo v Česku, během tří let působení NOVÉHO BOŽÍHO SLOVA, od 1.1.2016, do 31.12.2018, učiní děsivou temnotu křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kdo tím učiní z jediného Boha SVĚTA, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého světa, a to čtením ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve školství, a ve všech médiích, viz další text. A kdyby nový Pán nezkrátil ty tři roky křesťanského, militaristického soužení, od 1.1.2016, do 31.12.2018, způsobené odstoupení rozumu Hospodina, DUCHA SVATÉHO, od vzpurných a neposlušných křesťanských, politických, náboženských a jiných prasat, nebyl by zachráněn žádný člověk na SVĚTĚ. Všichni pokorní a úplně poslušní služebníci nového Boha, mají povinnost se osvobodit tím, že se rozhněvají na neposlušné, pyšné, a vzpurné vládnoucí Bohy, na Baaly, Beely a Belzebuby, to je na boháče, na DÉMONY, to je na ekonomy a bankéře, a na jejich Bohy, kterými jsou drzí a zpupní pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických, a světových církví. Kvůli nim, pokorní a úplně poslušní, jsou trestání Bohem bořícím křesťanství, katolicismus, buddhismus, hinduismus, judaismus, islám, kapitalismus, imperialismus, militarismus, a ostatní ISMY, i na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, soužením, to je odstoupením rozumu Hospodina, o všem v Písmu novém. Odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných, poškozuje především pro nový Boží technicky lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, a ostatní technický lži lid celého SVĚTA, což zabraňuje zřízení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pravda o novém Bohu, který je na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, od Vánoc 2015, do Vánoc roku 2018, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, osvobodí pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, především z VUT v Brně, ČVUT, a projektanty, když se dobrovolně k novému Hospodinu vrátí tím, že začnou psát KNIHU ŽIVOTA tím, že ve školství a v médiích, dají na svícen, dokonalou lásku Božích příkazů a ZÁKONŮ, o energetice, atd. Pokorní a úplně poslušní budou energeticky, ekologicky a mravně spasení, když neprodleně, z milosrdenství rozumu Hospodina, svolají všesvětový kongres energetiků, a to do DOLINY O2 Arény v Praze. Kdo zůstane neposlušný a vzpurný, kdo se nezapíše svými činy, a svým jménem, do KNIHY ŽIVOTA těchto textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, propadne DRUHÉ SMRTI, a zajde, jeho zlé zvířecí neposlušné a vzpurné TĚLO, i jeho DUŠE, která je stejná, jako u zvířat. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnout nad vším TVORSTVEM, z kongresu energetiků všech států SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech drzých, vzpurných a neposlušných, politických a náboženských zvířat, celého SVĚTA. Bude oslaven, až v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, kde bude rozhodnuto o vytvoření celosvětového mírů, v celosvětovém Božím království, v němž bude dokonalá majetková rovina, která umožní vytvořit vše nové, energeticky, ekologicky, mravně, a DUCHOVNĚ neotřesitelné. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, jsou odjakživa jenom služebníci Boží, jsou ROBOTY, protože je Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Proto mají povinnost neodkládat ze dne na den, zvěstování RADOSTNÉ ZPRÁVY, o DRUHÉM PŘÍCHODU stále stejného Hospodina v Česku, z jeho SLOV NOVÝCH NEBES. Vrátit se k novému Hospodinu neprodleně je nezbytné proto, aby vzpurné, drzé a neposlušné Česko, nedostihl Hospodinův hněv zničeho nic, aby vzpurní a neposlušní, nedošli záhuby, v SOUDNÉM DNI odplaty. Hospodin slíbil, že v DEN SOUDNÝ, v době čtení ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve školství a v médiích, mnozí spící křesťanským ateistickým spánkem, budou do Božího království přijati, a mnozí, pro opožděné odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných a vzpurných militaristický chamtivých sviní, budou zanechaní, a ze STÁVAJÍCÍ STÁTNÍ SPRÁVY, odhození ven, kde, bez rozumu Hospodina, bude pláč a skřípění zubů. Nový Hospodin bude bdít nad křesťanským zlem, nad mečem nesmyslných válek o fosilní paliva, a o nadvládu křesťanských SVINÍ, nad muslimskými NETVORY, ještě další tři roky, od 1.1.2016, do DNE PÁNĚ 31.12.2018. Stane se tak v případě, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., se k novému Hospodinu dobrovolně nevrátí, čtením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve školství a v médiích. Nový Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým novým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, až v Česku přestane platit nesmyslná a stupidní koncepce energetiky drzého DÉMONA, to je ekonoma, DUCHEM CHUDÉHO, mentálně retardovaného ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, ale až začne platit jedině možná, a jedině správná, energetická koncepce Boží, opakovaně uváděná. Bohem v Písmu vyvolené Česko se dočká Božího smilování, novým Božím rozumem v případě, když uzná, že neposlušnost a vzpoura křesťanských drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, dělá z křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nekonečnou křesťanskou poušť. Boží smilování, Božího rozumu, přijde jako sníh, nebo jarní déšť NOVÉ MANY, jako DÉŠŤ SLITOVÁNÍ v případě, že Česko bude novým Božím lidem. Při odstoupení rozumu Hospodina, všichni vzpurní a neposlušní, jsou patologičtí lháři. Láska Božího rozumu dělá dokonalost TĚLA i DUCHA tak, jak sama chce. Bůh nechce ponižovat neposlušné a vzpurné moře křesťanských, židovských, hinduistických, muslimských sviní, věčně. Vyčkává, až se především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, k novému Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neprodleně vrátí.

 

3.) Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, každý měl povinnost být pokorný a úplně poslušný tím, že na Velikonoce roku 2006, za cca 6,3 roku, od přelomu věků roku 2000, od začátku třetího křesťanského tisíciletí, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, měl vstoupit do Hospodinova domu, kterým je Boží MOUDROST a ROZUMNOST spravedlivého ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1až8/44až15/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Přisl.1/7,14,2/5,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, atd. Pokorní a úplně poslušní měli do Božího domu SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vstoupit již na začátku třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000. Bez podpory Božího rozumu, bez milosrdenství Božího rozumu, žádný vzpurný a neposlušný křesťansky patologický, militaristicky chamtivý lhář, nedokázal pochopit, že přelomem věků, je rok 2000, a že proto, pro energetickou, ekologickou a mravní spásu je nezbytností mluvit pravdu o Bohu, a mluvit pravdu o energetice, o její jedině možné, a jedině správné koncepci, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1až8/44až15/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Přisl.1/7,14,2/5,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,

Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Každému pokornému a úplně poslušnému, nový Bůh, na přelomu věků roku 2000, přidal patnáct let života proto, aby v roce 2015 se mohl smilovat, ze svého milosrdenství, nad celým, jím vyvoleným Českem, což se pro vzpouru drzých, vzpurných a neposlušných, křesťanských sviní, v primitivním imperialismu, nestalo. Dan.8/14,9/14,27,11/39,12/2, 2.Král.20/5, Řím.1/18až 11/32, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Přisl.1/7,14,2/5,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, 2.Kor.3/5,9,4/3,13/5,8, atd. Protože Bůh má se vzpurnými, neposlušnými, to je MRTVÝMI křesťanskými SVINĚMI úžasnou trpělivost, stanovil nové DNES naplnění veškerého Písma od Boha, nyní od 1.1.2015, do 31.12.2018. Česku dal, ze svého milosrdenství, od roku 2000, až do konce roku 2018, osmnáct let SOUDU. To znamená že každému pokornému a úplně poslušnému, prodloužil život o tři roky, od roku 2015, do roku 2018. Nový Hospodin, PŘÍTEL úplně poslušných, tím dal Česku a SVĚTU, na tři roky 2015 až 2018, NOVÉHO PŘÍMLUVCE, kterým je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní se nemusí drzých pozemských proroků, Satanů kněží, na nic ptát. Pokorní a úplně poslušní, nemají důvod SPRAVEDLIVÉHO Boha odmítat. Neprodlený návrat je nezbytný. 2.Král.20/5,22/3,13,19,23/7,23,25, Jud.12, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Dan.8/14,9/14,27,11/39,12/2, Luk.13/15, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1až15/5,15,25, atd. Nového Hospodina má povinnost milovat jako sama sebe, jako svůj nový rozum, který je v částečce nového DUCHA BOŽÍHO, pouze Božím milosrdenstvím, nyní pouze pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO každý, kdo nechce být novým Bohem trestán, odstoupením jeho Božího rozumu. Všichni již vědí, že Boží rozum, pro lidské ROBOTY, kteří dělají to, co se Bohu líbí, dobro i zlo, pouze Božím milosrdenstvím. Nový Hospodin již nepotřebuje žádného lidského proroka. Nepotřebuje mě, posledního proroka tohoto vzpurného a neposlušného pokolení, nepotřebuje ani ostatní lži proroky, nepotřebuje žádné pokrytce, zločince a lháře, kteří svými křesťanskými, židovskými, buddhistickými, hinduistickými či muslimskými žvásty, a ekonomickými, promyšlenými vychytralostmi, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Drzí pozemští Otcové, Satani kněží, všech ekumenických CÍRKVÍ, to je ČARODĚJNIC, a všech SVĚTOVÝCH CÍRKVÍ, to je ČARODĚJNIC, nenávidí Hospodina, takového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký ve VEŠKERÉM PÍSMU od Hospodina, pro všechna náboženství SVĚTA, pro všechny státy SVĚTA, v Bibli, Tóře, Bhagavadgítě, Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, ve SLOVĚ MAYŮ, atd., opravdu je, bez příčiny. HVĚZDIČKO BLÝSKAVÁ, ŽENO STATEČNÁ, která jsi jediným Bohem SVĚTA, těžko tě získávám, TVŮJ Boží rozum, z TVÉHO milosrdenství, lehce TĚ ztrácím, já vím. Přichází hodina SOUDU neposlušných a vzpurných, křesťanských a jiných sviní, ve všech médiích a ve školství, kdy se žádný vzpurný a neposlušný, nebude Boha na nic ptát. Dokonalost JEDNOTY je dokonalost celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Je nezbytné, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, iniciovali vznik celosvětového, mírumilovného Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin v PRAZE, v DOLINĚ O2 Arény, přemůže SOUDEM celý SVĚT. Komu nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, zřízená dle předchozí kapitoly 198, hříchy odpustí, budou mu odpuštěny. Komu zadrží, bude vyvlečen od koryta na mráz, kde pro odstoupení rozumu Hospodina, bude pláč a skřípění zubů. Jedině možné Boží slovo, je Zákon Boha NEJVYŠŠÍHO o energetice, čtený z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nebojte se pokorní a úplně poslušní, zničit všechny opakovaně uváděné vzpurné, drzé a neposlušné zločince, a vrahy nového Hospodina. Nikdo nevěří tomu, že SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, je jednak v Božím rozumu, který je Božím milosrdenstvím, a také v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES PÍSMA. Nikdo svéprávný nemůže být nesvéprávným bláznem, a ignorovat nového Boha, jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vyvlečení křesťanských zvířat, uvedených bohatých KORYTÁŘŮ, Baalů a DÉMONŮ, od jejich politických a náboženských KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke stolům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je začátkem psaní KNIHY ŽIVOTA, začátkem všeho nového v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Česko, především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, má povinnost psát vše od prvních řádků Božího království, a tím nastolit dokonalý POKOJ celosvětového MÍRU, celosvětového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, ENERGETICKY, EKOLOGICKY A MRAVNĚ NEOTŘESITELNÉHO. Česko má povinnost učinit z jediného Boha SVĚTA, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Především BIBLE se stává STROJEM ČASU. Dle písniček od Hospodina, krabice s veškerým Písmem od Hospodina, je STROJEM ČASU. Dočkejte v Česku času, jako husa klasu. Budeme znovu pěstovat pšenici, nu což. Stačí v kostele v Domašově, u faráře Dominika, postavit DUHOVÝ SLOUP všech barevných, politických a náboženských zvířat. Když farář Dominik za to vezme, nezůstane z křesťanství, ze STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, ani kořen, ani větev. ŽENA STATEČNÁ, která je OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, svým novým SLOVEM, všechno vzpurné, drzé, neposlušné, a Bohem prokleté, spálí svým ŽÁREM.

 

4.) Já, PINCHAS, ADAM, SVINĚ, PES, KŮŇ, ZVÍŘE, Stanislav Oplatek, jsem člověkem, jsem posledním neposlušným a vzpurným křesťanským NETVOREM, se SRDCEM zvířete, a s DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE ZVÍŘAT. Proto se nemohu přít s novým Hospodinem, který má převahu nad mou DUŠÍ, která je stejná jako u zvířat, a nad mým TĚLEM, které je pouze geneticky zvířecí. Jsem posledním lidským prorokem, v Bohem, v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vyvoleném Česku, tohoto drzého, vzpurného, neposlušného, militaristicky, imperialisticky, či fašisticky chamtivého, křesťanského, pokolení. Jsem stejným PINCHASEM, ADAMEM, SVINÍ, či NETVOREM, jako všichni ostatní vzpurní, drzí a neposlušní, v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, kteří mají povinnost zastavit POHROMU, kterou je odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA, která souvisí s jedině možnou, a jedině správnou koncepcí EKOLOGICKOU a MRAVNÍ, nového NEBE, a nové ZEMĚ, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. O uvedené cestě do Božího království, nový Hospodin, který je DUCHEM SVATÝM, stále stejným, který odjakživa žije mezi námi, v písničkách i v Písmu uvádí, že je to cesta schůdná jen po kolenou, a to pro pokorné a úplně poslušné znalce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Před novým Hospodinem, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí každý pokorný a úplně poslušný padnout na kolena, a prohlásit svoje náboženské, energetické či ekonomické žvásty, za lži, podvody, pokrytectví, sobectví, a za zločiny, pro neznalost dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Děsivá temnota křesťanských protikladných dogmat o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a o neposlušných a vzpurných Bozích, zlého křesťanského lži lidu, o Baalech, to je o boháčích, o DÉMONECH, to je o ekonomech a bankéřích, a o jejich Bozích, o drzých pozemských Otcích, Satanech kněžích, všech ekumenických církví, a všech světových církví, je již SVĚTLEM. Děsivá křesťanská temnota je SVĚTLEM v případě, že bude neprodleně STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bude SVĚTLEM, když všichni vzpurní, zpupní a neposlušní, neprodleně vejdou v médiích do říše ticha, se svými politickými, ekonomickými, či náboženskými žvásty. Každý, kdo na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, vstoupil do Hospodinova domu, kterým je MOUDROST a ROZUMNOST ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí nového Hospodina milovat jako sama sebe, jako svůj nový rozum, který je Boží milostí, nyní pouze pro pokorné a úplně poslušné. Kdo si co vybere, to bude mít. Kdo si za Bohy vybere neposlušné a vzpurné Bohy lidí, pyšné lháře, pokrytce a zločince, např. ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, vrchního velitele vrahů žoldáků, zakladatele KOZLŮ ČSSD, smradlavého kuřáka, kulhavého KOZLA, prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, a jejich křesťanského Boha, drzého pozemského Otce Satana kardinála Duky, sekretar.duka@apcha.cz, včetně jejich SKÁLY, PRACHŮ a MAJETKU, kteří jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, bude mít křesťanské PEKLO systému lží primitivního, chamtivého imperialismu a militarismu, s vládou trhu militaristických chamtivců. Každý takový pomatenec, slepý a hluchý hlupák, jde do HROBU, do JÁMY, jde do bezedného křesťanského bahna, jde jako dobytek náboženský a politický na porážku, při blízkém ropném, a ekonomickém kolapsu. V těchto textech pomalého POSLEDNÍHO SOUDU uváděné, bohaté vládnoucí svině, neposlušní a vzpurní blázni, nejsou úplně poslušným dělníkům, rolníkům, a nové pracující inteligenci, vůbec k užitku, pro odstoupení rozumu Hospodina od drzých, pyšných a neposlušných hlupáků. Když o dalším osudu Česka a SVĚTA, budou rozhodovat vzpurní a neposlušní, to je bez rozumu Hospodina mrtví, to je DUCHEM CHUDÍ hlupáci, vrazi nového Boha, Česko jde do HROBU, JÁMY, či do PROPASTI křesťanského PEKLA blízkého ropného a ekonomického kolapsu. Kdo si nyní za Boha vybere SPRAVEDLIVÉHO Hospodina, pod vedením VŠEVĚDOUCÍHO, jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, s pomocí rozumu nového Hospodina pro poslušné, jde neprodleně do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Obsah důležitých textů. 1.) Jediný Bůh SVĚTA je žárlivě milující. Žárlí na vládnoucí Bohy stávajícího primitivního militaristického imperialismu z toho důvodu, že chce vládnout sám nad celým SVĚTEM, v mírumilovném, celosvětovém Božím království, jako VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Láska Božího rozumu dělá dokonalost TĚLA i DUCHA tak, jak sama chce. Bůh nechce věčně ponižovat, odstupováním svého rozumu, neposlušné a vzpurné moře křesťanských, židovských, hinduistických, muslimských a jiných náboženských a politických sviní pravice a levice. Moře neposlušných stále existuje, protože já tancuji před novým Bohem stále sám. Nikdo z neposlušných nechce před novým Bohem na kolena. Neposlušné a vzpurné vládnoucí Bohy, Bůh již zabil, odstoupením svého rozumu. Jsou strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Cenzurovat pravdu o novém Bohu, a pravdu o jedině možné, a jedině správné, Boží koncepci energetiky, je trestný čin. Pokud mě např. Bohové www.centrum.cz, helpdesk@centrum.cz, bude dále blokovat svoje stránky, žádám orgány činné v trestím řízení, např. posta@ksz.brn.justice.cz, o zjednání nápravy, neprodleně. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost trestně stíhat všechny vládnoucí Bohy, pokud ve školství a v médiích nedají na SVÍCEN NOVÉHO PŘÍMLUVCE, kterým je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.3až6. 2.) Pokorní a úplně poslušní budou energeticky, ekologicky a mravně spasení, když neprodleně, z milosrdenství rozumu Hospodina, svolají všesvětový kongres energetiků, a to do DOLINY O2 Arény v Praze. Kdo zůstane neposlušný a vzpurný, kdo se nezapíše svými činy, a svým jménem, do KNIHY ŽIVOTA těchto textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, propadne DRUHÉ SMRTI, a zajde, jeho zlé zvířecí neposlušné a vzpurné TĚLO, i jeho DUŠE, která je stejná, jako u zvířat. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnout nad vším TVORSTVEM, z kongresu energetiků všech států SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech drzých, vzpurných a neposlušných, politických a náboženských zvířat, celého SVĚTA. Bude oslaven, až v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, kde bude rozhodnuto o vytvoření celosvětového mírů, v celosvětovém Božím království, v němž bude dokonalá majetková rovina, která umožní vytvořit vše nové, energeticky, ekologicky, mravně, a DUCHOVNĚ neotřesitelné. Viz str.6až9. 3.) Protože Bůh má se vzpurnými, neposlušnými, to je MRTVÝMI křesťanskými SVINĚMI úžasnou trpělivost, stanovil nové DNES naplnění veškerého Písma od Boha, nyní od 1.1.2015, do 31.12.2018. Česku dal, ze svého milosrdenství, od roku 2000, až do konce roku 2018, osmnáct let SOUDU. To znamená že každému pokornému a úplně poslušnému, prodloužil život o tři roky, od roku 2015, do roku 2018. Nový Hospodin, PŘÍTEL úplně poslušných, tím dal Česku a SVĚTU, na tři roky 2015 až 2018, NOVÉHO PŘÍMLUVCE, kterým je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní se nemusí drzých pozemských proroků, Satanů kněží, na nic ptát. Pokorní a úplně poslušní, nemají důvod SPRAVEDLIVÉHO Boha odmítat. Neprodlený návrat je nezbytný. Vyvlečení křesťanských zvířat, uvedených bohatých KORYTÁŘŮ, Baalů a DÉMONŮ, od jejich politických a náboženských KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke stolům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je začátkem psaní KNIHY ŽIVOTA, začátkem všeho nového v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Viz str.9až12. 4.) Jsem stejným PINCHASEM, ADAMEM, SVINÍ, či NETVOREM, jako všichni ostatní vzpurní, drzí a neposlušní, v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, kteří mají povinnost zastavit POHROMU, kterou je odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA, která souvisí s jedině možnou, a jedině správnou koncepcí EKOLOGICKOU a MRAVNÍ, nového NEBE, a nové ZEMĚ, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Viz str.12až13. 5.) Na Velikonoce 2016, za cca 6,3 roků od roku 2000, Dan.8/14až11/39,12/2, nastala PRVNÍ SMRT vzpurných. DRUHÁ SMRT, pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, nastala na Vánoce 2015, při úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK, 25.12.2015. PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů, na Vánoce, na VELKÝ PÁTEK 25.12.2015, se měla změnit na KNIHU ŽIVOTA tím, že mnoho pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, uvěří tomu, že ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, včetně PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, tvoří KNIHU ŽIVOTA. Boží hod Vánoční v Česku, měl být odhozením všech neposlušných a vzpurných Bohů lidí, lhářů, pokrytců a zločinců, např. ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, vrchního velitele vrahů žoldáků, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, a jejich Boha, drzého pozemského Otce Satana kardinála Duky, sekretar.duka@apcha.cz, včetně jejich SKÁLY, PRACHŮ a MAJETKU. Jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jejich systém lží primitivního, chamtivého imperialismu a militarismu, s vládou trhu militaristických chamtivců, místo s vládou nového, SPRAVEDLIVÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE neposlušných a vzpurných bohatých sviní, není úplně poslušným dělníkům, rolníkům, a nové pracující inteligenci, vůbec k užitku. DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech vzpurných a neposlušných, z jeho SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, má povinnost realizovat, na ÚSVITU roku 2016, především nový Boží technický lid, ředitel Ústavu technických zařízení budov docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz. Ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz. A jejich vůdce rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz. Děsivá křesťanská temnota již je SVĚTLEM, protože je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Viz str.13až18. 6.) Kdybych se dovolal na ŠTĚDRÝ DEN, v době křesťanské děsivé temnoty, do pořadu srdcovky@rozhlas.cz, srdce@bo.rozhlas.cz, bylo by herci Junákovi, a posluchačům ROZHLASU BRNO zkráceně sděleno. Bude sděleno na záznamník 737 250 358. Máme NĚŽNÉ SVÍTÁNÍ třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo SOUDEM vzpurných a neposlušných křesťanů, již v roce 2000. Viz str.18až20. 7.) Střídavě telefonicky volám řediteli Ústavu technických zařízení budov docentu Hiršovi hirs@fce.vutbr.cz, řediteli Energetického ústavu docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritnímu řediteli docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, a sekretářce Kalužové rektore VUT v Brně Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p @fce.vutbr.cz. Od Velikonoc 2006, je to na VUT v Brně, jako se sekretářkou Kalužovou, které mě odmítá přepojit na rektora VUT v Brně Štěpánka. Je to s nimi z bláta, či z bahna, z hrobu, či z jámy religionistů Masarykovy univerzity, do kaluže VUT v Brně, do kaluže sekretářky Kalužové. Viz str.20až22.

 

5.) SOUDNÝ DEN, hořící jako PEC, který sežehl všechny vzpurné a neposlušné, křesťanské, militaristicky chamtivé svině, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, již přišel, a to za cca za 6,3 roku, od přelomu věků 2000, od Velikonoc roku 2006. Tehdy, mezi novým, Božím, technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a projektanty, byl navržen ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, dle textů Písma, dnes uvedený na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nutno napsat www. Tehdy neposlušné, to je MRTVÉ Česko, zavrhlo poznání SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jak na Masarykově a Karlově univerzitě, tak na VUT v Brně, ČVUT, a u projektantů. Proto nový Bůh, ničící křesťanský, militaristicky chamtivý, fašistický imperialismus, zavrhl Česko, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Zničil tím, ze svého milosrdenství, každou prvotinu plodné síly vládnoucí elity křesťanského, militaristického imperialismu. Chce MRTVÉ, ZLÉ a NEPOSLUŠNÉ, úplně a neprodleně zničit. Na Velikonoce 2016, za cca 6,3 roků od roku 2000, Dan.8/14až11/39,12/2, nastala PRVNÍ SMRT vzpurných. Žalm37/5,11,35,50/16,22,105/36až107/10/18,27,43, 1.Kor.1/27,10/12,15/14,33, Mal.3/10,16,19, Oz.2/18,4/5,5/7,15,8/12,9/7až15,14/3, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, Jer.12/2,4,16, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Zach.1/16,2/12,3/9,4/6až12/8,13/2,4až14/20, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Sír.4/18,5/5,9/15,13/18,43/26,31, atd. DRUHÁ SMRT, pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, nastala na Vánoce 2015, při úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK, 25.12.2015. PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů, na Vánoce, na VELKÝ PÁTEK 25.12.2015, se měla změnit na KNIHU ŽIVOTA tím, že mnoho pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, uvěří tomu, že ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, včetně PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, tvoří KNIHU ŽIVOTA. DRUHÝM PŘÍCHODEM nového Hospodina, v prosinci 2015, a v lednu v roce 2016, je jeho dokonalé SLOVO Boží, Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, SLOVO MAYŮ, PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, atd., které tvoří KNIHU ŽIVOTA VĚČNÉHO, celosvětového, mírumilovného Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Uvedené KNIHY, jsou novým Hospodinem tím, že se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují tak, aby každý mohl rozlišit, pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY VUT v Brně, ČVUT, a projektanty, od vzedmutého moře mrtvých, to je neposlušných a vzpurných křesťanských prasat a jiných militaristicky chamtivých, imperialistických sviní, či NETVORŮ. Tato KNIHA ŽIVOTA veškerého Písma je novým Hospodinem, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, stále stejně SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ. MALÁ HVĚZDA JITŘNÍ, Bohem vyvolené Česko, mělo povinnost zajistit DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, z jeho ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na VELKÝ PÁTEK, při úplňku MĚSÍCE 25.12.2015, což se nestalo. Boží hod Vánoční v Česku, měl být odhozením všech neposlušných a vzpurných Bohů lidí, lhářů, pokrytců a zločinců, např. ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, vrchního velitele vrahů žoldáků, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, a jejich Boha, drzého pozemského Otce Satana kardinála Duky, sekretar.duka@apcha.cz, včetně jejich SKÁLY, PRACHŮ a MAJETKU. Jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jejich systém lží primitivního, chamtivého imperialismu a militarismu, s vládou trhu militaristických chamtivců, místo s vládou nového, SPRAVEDLIVÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE neposlušných a vzpurných bohatých sviní, není úplně poslušným dělníkům, rolníkům, a nové pracující inteligenci, vůbec k užitku. Hospodin snad již rozpálí ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, a svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, úplně zničí drzé, militaristicky chamtivé svině, či NETVORY, jejichž Vánoce jsou o tom, kdo se zmocní ropy, např. v Sirii, zda Turecko, nebo Rusko, či USA, svými zájmy nadvlády nad ostatními vzpurnými, neposlušnými, náboženskými a politickými sviněmi. O PŘÍCHODU nového Hospodina, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, ze ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do jím vyvoleného Česka, má povinnost rozhodnout především nový Boží technický lid. Příchod stále stejného Hospodina, pro toto neposlušné a vzpurné pokolení, se nazývá DRUHÝM PŘÍCHODEM Hospodina kvůli tomu, že nový Hospodin přichází, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, tentokrát ve svém NOVÉM SLOVĚ pro všechny národy, kvůli nastolení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, což je z milosrdenství Božího rozumu, energetická spása všech národů SVĚTA. Pod pohledem nového, VÍTĚZNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vzpurných a neposlušných náboženských a politických dobytčat, vzkříšeného ze vzedmutého moře drzých, vzpurných a neposlušných, militaristicky chamtivých sviní, zmizí STARÁ ZEMÉ, i STARÉ NEBE, krvavé mečem nesmyslných válek o ropu např. v Sirii, mezi Tureckem, Ruskem a USA, zmizí války o moc mocných křesťanů, nad vojensky slabými muslimy. V Hospodinem vyvoleném Česku, musí být otevřeny KNIHY SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, včetně KNIHY ŽIVOTA. DRUHOU SMRT nyní zažijí všichni, kdo nebudou zapsáni v KNIZE ŽIVOTA věčného, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, svými činy, a svými jmény. Nový Hospodin, stále stejný pro pokorné a úplně poslušné, dovoluje nyní, na přelomu roku 2015 a 2016, napsat KNIHU ŽIVOTA těm pokorným a úplně poslušným, kteří do KNIHY ŽIVOTA budou psát vše nové, o vládě jediného Boha SVĚTA, nad všemi státy SVĚTA, a to od prvních řádků jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU do jím v Písmu vyvoleného Česka, od oslavy jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Hospodina, z jeho SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství rozumu nového Boha, má povinnost oslavit a realizovat celé Česko, pokorné a úplně poslušné, již na SILVESTRA 2015, což se zřejmě nestane. DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech vzpurných a neposlušných, z jeho SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, má povinnost realizovat, na ÚSVITU roku 2016, především nový Boží technický lid, ředitel Ústavu technických zařízení budov docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz. Ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz. A jejich vůdce rektor Štěpánek rektor@ ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nový Hospodin, pro pokorné a úplně poslušné, připravil celosvětové Boží království, celosvětový mír, zničení všech boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, zbraní, vojáků, aut, letadel, atd., kvůli energetické, ekologické a mravní spáse drzého, neposlušného politického a náboženského dobytka. Když uvedení ČTYŘI KONI, docent Hirš, docent Pospíšil, docent Skála a rektor VUT v Brně Štěpánek, nebudou z milosrdenství rozumu Hospodina, hození do jezera hořícího SÍROU PEKLA křesťanských militaristických žvástů, např. mrzkých žen, křesťanských sviní, OHOLY, či OHOLIBY, Hodecové a Endlicherové z TWR, z Proglasu, nebo do jezera hořícího SÍROU PEKLA protikladných militaristických křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, Satanů kazatelů Petra Vaďury a Petra Pokorného z Ranního SLOVA v ČRo3, a Satana Jiřího Hurty ze STUDNY SLOVA TWR v Proglase, když v roce 2015, a 2016, neprodleně vyjedou na NOVÁ, VEŠKERÁ NEBESA SLOV NOVÉHO PÍSMA, mletím dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírového Božího království, severní ZEMĚ, Česko, uklidní DUCHA trestajícího Hospodina, událostmi oslav DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Boha, které se týká severní země, Česka. Kvůli tomu, že si drzé mrzké ženy, křesťanské svině, OHOLA a OHOLIBA Hodecová a Endlicherová z TWR, z Proglasu, se svými hosty, např. s manžely Prorokovými, stále na Vánoce rodí mladého Krista v jesličkách, mladou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, pomocí protikladných křesťanských žvástů, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí, celé neposlušné a vzpurné Česko, v sobotu 26.12.2015, skončilo znovu DRUHOU SMRTÍ. Nenašel se nikdo pokorný a úplně poslušný, kdo by např. vládnoucí NETVORY, drzé svině, lháře, pokrytce a zločince, např. ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, vrchního velitele vrahů žoldáků, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, a jejich Boha, drzého pozemského Otce Satana kardinála Duky, sekretar.duka@apcha.cz, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vytáhl z JÁMY, z HROBU, z bezedné křesťanské BAŽINY, ze vzedmutého MOŘE křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, na SKÁLU, kterou je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES.

 

Křesťanské, imperialistické, militaristické, náboženské žvásty a promyšlené ekonomické vychytralosti, např. zakladatele KOZLŮ ČSSD, smradlavého kuřáka, kulhavého KOZLA, svině, NETVORA, prezidenta Zemana, které šířil v médiích, v sobotu 26.12.2015, nejsou vůbec k užitku, pokorným, a úplně poslušným pracujícím dělníkům, rolníkům, a pracující inteligenci. Děsivá křesťanská temnota již je SVĚTLEM, protože je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, na přelomu věků věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, křesťanská noc se stala SVĚTLEM tím, že je PRAVÝM POLEDNEM, v novém DNES naplnění Písma, od VELKÉHO PÁTKU, při úplňku MĚSÍCE 25.12.2015. Jedině možné Boží slovo, je Zákon Boha NEJVYŠŠÍHO o energetice, čtený z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nebojte se pokorní a úplně poslušní, zničit všechny opakovaně uváděné vzpurné, drzé a neposlušné zločince, a vrahy nového Hospodina. Nikdo nevěří tomu, že SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu je jednak v Božím rozumu, který je Božím milosrdenstvím, a v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES PÍSMA. Nikdo svéprávný nemůže být bláznem, a ignorovat nového Boha, jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vyvlečení křesťanských zvířat, uvedených bohatých KORYTÁŘŮ, Baalů a DÉMONŮ, od jejich politických a náboženských KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke stolům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je začátkem psaní KNIHY ŽIVOTA, začátkem všeho nového v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Česko, především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, má povinnost nastolit dokonalý POKOJ celosvětového MÍRU, celosvětového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, ENERGETICKY, EKOLOGICKY A MRAVNĚ NEOTŘESITELNÉHO. Česko má povinnost učinit z jediného Boha SVĚTA, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Má povinnost nastolit majetkovou, dokonalou Boží ROVINU, která umožní nastolit celosvětový mír, která umožní ukončit nesmyslné HOREČNÉ ZBROJENÍ, nesmyslný meč křesťanských, kolonizačních válek s muslimy, o ropu, plyn, suroviny, atd. DRUHÁ CESTA, Bohem vyvoleného Česka, je ignorování Božího příkazu pokory a úplné poslušnosti technického lidu celého světa, nezbytné kvůli energetické SPÁSE, a tím úplné zničení Česka primitivním, fašistickým, křesťanským, militaristickým imperialismem. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, v případě další neposlušnosti VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Česko bude zničeno novým Hospodinem strašlivou záhubou, pro výstrahu všemu neposlušnému a drzému lidu. NETVOR prezident Zeman není lidu vůbec k užitku, protože lže o uprchlících. Státy, jako je Turecko, Irák, Sirie, atd., se islamizují, protože křesťanské vládnoucí svině, pomocí vrahů žoldáků, a vládnoucích idiotů, stejných jako je prezident Zeman, pro odstoupení rozumu Hospodina, chtějí znovu kolonizovat státy, které mají fosilní paliva a suroviny. Váleční uprchlíci jsou pro boháče, bankéře a vojenské kaplany, plevelem. Žárlivě milující Hospodin, KRÁL POKOJE a MÍRU, všechny neposlušné a vzpurné vládnoucí Bohy již zabil, odstoupením svého rozumu. Proto, místo ukončení všech válek na SVĚTĚ, je vše stále horší. V radiu ČRo PLUS bylo uvedeno, že v Zairu, ve VÝCHODNÍM KONGU, vrazi žoldáci zabili cca dva miliony lidí v uprchlických táborech. K masakru došlo tak, že vojáci vyzvali uprchlíky, aby se vrátili domů, do Zairu, protože uprchlické tábory úplně zlikvidují, protože se v nich skrývají povstalci. Nikdo z uprchlíků se do Zairu nevrátil. Vrazi vojáci dodrželi svůj slib, a dva miliony uprchlíků zabili. Dle radia ČRo PLUS, od té doby vojáci v Zairu zabili dalších pět milionů lidí. Dle radia ČRo PLUS, vše se děje kvůli křesťanským hodnotám. Vrazi vojáci jsou podporováni křesťanskými NETVORY, kteří pomocí svých křesťanských hodnot chtějí privatizovat veškeré nerostné bohatství, a kvůli své SKÁLE, kvůli zisku, je úplně, nesmyslně vyrabovat proto, aby vyhověli přáním lidí vzpurných, drzých a neposlušných. Hleďte proto všichni vzpurní a neposlušní pochopit, že nic není jako dřív, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti POUŠTĚ socialismu Česka, kdy nový Hospodin, svůj Boží, levicový lid vedl tím, že neposlušné a vzpurné vyučoval své Boží spravedlnosti. Nový Hospodin stále vyčkává, protože nad vzpurným a neposlušným Českem se chce smilovat. Smiluje se, až pokorní a úplně poslušní konečně pochopí, že Česko bude novým Hospodinem úplně zničeno, dokud masakry utečenců nezastaví celosvětovým, mírovým, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelným Božím královstvím. NETVOR Zeman musí být vyvlečen od KORYTA.

 

6.) Kdybych se dovolal na ŠTĚDRÝ DEN, v době křesťanské děsivé temnoty, do pořadu srdcovky@rozhlas.cz, srdce@bo.rozhlas.cz, bylo by herci Junákovi, a posluchačům ROZHLASU BRNO zkráceně sděleno. Bude sděleno na záznamník 737 250 358. Máme NĚŽNÉ SVÍTÁNÍ třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo SOUDEM vzpurných a neposlušných křesťanů, již v roce 2000. Na Vánoce 2015, máme PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí tím, že do Hospodinem v Písmu vyvoleného Česka, které je MALOU HVĚZDOU JITŘNÍ, se vrací dokonalá láska Božího rozumu, uvedená v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Úplněk MĚSÍCE, VELKÝ PÁTEK dne 25.12.2015, je svátkem všeho TVORSTVA, protože je to den DRUHÉHO PŘÍCHODU stále stejného Hospodina, v jeho novém SLOVĚ, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES se v Boží slávě DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Hospodina, vzájemně doplňuje a upřesňuje. Hospodinem vyvolené Česko stojí na osudové křižovatce tím, že od nového Hospodina má jenom dvě možnosti své další cesty. První cestou je neprodlený návrat k VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU Hospodinu, JEDINÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všeho TVORSTVA, k takovému MOCNÉMU a SPRAVEDLIVÉMU, jaký opravdu je v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dokonalým Božím SLOVEM, je SLOVO Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, SLOVO MAYŮ, i slovo textů této PAMĚTNÍ KNIHY, atd., které je novým Hospodinem, či novou ŽENOU STATEČNOU, KRÁLOVNOU MÍRU, která přivede celý, pokorný a úplně poslušný SVĚT, do celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného. Česko, především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, má povinnost nastolit dokonalý POKOJ celosvětového MÍRU, celosvětového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, ENERGETICKY, EKOLOGICKY A MRAVNĚ NEOTŘESITELNÉHO. Česko má povinnost učinit z jediného Boha SVĚTA, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Má povinnost nastolit majetkovou Boží ROVINU, která umožní nastolit celosvětový mír, která umožní ukončit nesmyslné HOREČNÉ ZBROJENÍ, nesmyslný meč křesťanských, kolonizačních válek s muslimy, o ropu, plyn, suroviny, atd. DRUHÁ CESTA, Hospodinem vyvoleného Česka, je ignorování Božího příkazu pokory a úplné poslušnosti, nezbytné kvůli energetické SPÁSE, a tím úplné zničení Česka primitivním, fašistickým, křesťanským, militaristickým imperialismem. Když Vy pane Junáku není ODVRHNETE nového Hospodina, jeho dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, nový nemilosrdný Hospodin, ODVRHNÉ Vás i Česko. Znovu odstoupí svým technickým rozumem, v ČÁSTEČCE svého DUCHA, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT a od projektantů, a nastávajícím celosvětovým FAŠISTICKÝM IMPERIALISMEM a MILITARISMEM, jím vyvolené Česko, úplně zničí, STRAŠLIVOU ZÁHUBOU, pro výstrahu všemu vzpurnému a neposlušnému TVORSTVU. Pane Junáku, SPASITELEM Česka a SVĚTA je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které máte povinnost dát v médiích na SVÍCEN. Rodinné štěstí, v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, dá nový Hospodin TVORSTVU celého SVĚTA pouze v případě, když v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Brně, bude mít mnoho pokorných a úplně poslušných služebníků Hospodina. Je stále naděje, že s pomocí Božího rozumu, se k novému Hospodinu, k VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI, mnozí vrátí. Nový Hospodin vyžaduje, aby především herec Junák se stal plnoletým, odpovědným a dospělým tím, že se stane OKŘÍDLENCEM, ANDĚLEM, a všechno v pořadu srdcovky@rozhlas.cz, vykřičí. Stane se tak, když herec Junák, a mnoho ostatních služebníků nového Hospodina, tyto texty nasměrují k samostatnosti v poznání nového Hospodina, a jeho vůle platné pro všechny státy SVĚTA, která je uvedená v jeho příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd. Všem ekumenickým církvím v Česku se bude dařit dobře, když drzí pozemští Otcové Satani kněží, ukončí křesťanské zlo, úplným zničením křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Zodpovědnost se vyplatí, protože vzpurné, zpupné, nezodpovědné, a neposlušné křesťanské NETVORY, kteří dělají ŽENICHY, místo nového Hospodina, nový Hospodin nenechá bez trestu. Když se např. herec Junák, a všichni ostatní oslovení, nevrátí k novému Hospodinu neprodleně, Hospodinův hněv ho, a ostatní, vyhledá zničeho nic, a v den odplaty, za vzpouru a neposlušnost, dojdou záhuby. Sír.5/5až43/26,31, atd. Veškerý hovor v médiích o novém Bohu, musí být neprodleně pouze o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nové energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království. Sír.9/15, atd. Kdo chce spoléhat pouze na svůj vlastní rozum, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných, úplně zajde, jeho DUŠE i jeho TĚLO, strašlivou záhubou, pro výstrahu. Herec Junák je ADAMEM, který má SRDCE zvířecí, i DUŠI stejnou jako zvíře. Proto se nemůže přít s Bohem, který má nad ním převahu. Z boje tohoto hlupáka proti Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, není východisko. Protože má moc nad lidmi, protože nový Hospodin stále není jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, svými žvásty dělá lidem veškeré zlo.

 

7.) Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Řediteli Ústavu technických zařízení budov docente Hirši hirs@fce.vutbr.cz. Řediteli Energetického ústavu docente Pospíšile pospisil.j@ fme.vutbr.cz, a emeritní řediteli docente Skálo skala@fme.vutbr.cz. Rektore VUT v Brně Štěpánku rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@ fce.vutbr.cz. Já jsem Boha v Písmu nehledal. Nový Bůh, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, si našel mě, a tím i Vás. Vyžaduje, abyste jako znalci ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, byli novým Božím technickým lidem, Bohu vděčným za svoje vyvolení, být BOŽÍMI SYNY, pokornými a úplně poslušnými, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO. K.M.16/27, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27,11/39, 12/2, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15, atd. Mou povinností je vycházet k Vám, telefonicky i elektronicky, s texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES proto, abyste se nového, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE báli, kvůli jeho absolutní moci nad TĚLEM i DUŠÍ, každého člověka. Mou povinnosti je vycházet k Vám telefonicky a elektronicky tak dlouho, dokud se neozvete konečně sami pochopením, že všechny uváděné Boží příkazy o energetice, ekologii a mravech, které jsou dokonalou Boží láskou, již chápete. Střídavě telefonicky volám řediteli Ústavu technických zařízení budov docentu Hiršovi hirs@fce.vutbr.cz, řediteli Energetického ústavu docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritnímu řediteli docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, a sekretářce Kalužové rektore VUT v Brně Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p @fce.vutbr.cz. Od Velikonoc 2006, je to na VUT v Brně, jako se sekretářkou Kalužovou, které mě odmítá přepojit na rektora VUT v Brně Štěpánka. Je to s nimi z bláta, či z bahna, z hrobu, či z jámy religionistů Masarykovy univerzity, do kaluže VUT v Brně, do kaluže sekretářky Kalužové. Naposledy jsem telefonicky nedávno volal docentům Hiršovi, Pospíšilovi a sekretářce Kalužové, bezvýsledně, protože se k novému Hospodinu odmítli vrátit, jako pokorní, poslušní, a novému Bohu vděční, za v Písmu slíbenou ENERGETICKOU SPÁSU celého světa. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Nový Hospodin, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, mně v Horoskopu v Rovnosti radí, abych dnes, v úterý 22.12.2015, kdy začala astronomická zima, a kdy kvetou kočičky, a fialky, a kdy je sucho, jaké ještě nikdy v Česku nebylo, a už ani nikdy nebude, kdy Boží láska, Božích příkazů a ZÁKONŮ, stále spí, našlapoval na VUT v Brně velice opatrně. Což je z toho důvodu, že nový Boží technický lid VUT v Brně, stále nevěří tomu, že Boží technický rozum, v ČÁSTEČCE Božího DUCHA, o jedině možné, a jedině správné, Boží koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonu POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, je pouze Božím milosrdenstvím, a to pouze pro znalce SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin v Rovnosti uvádí, že v nitru mně bouří uragán, a že na VUT v Brně si stále připadám, jako v pavilonů opic, dle filmu PLANETA OPIC. Mám novému Božímu technickému lidu, geneticky zvířecím opicím, domlouvat po dobrém, protože pouze tak se dočkám v Písmu slíbené nadílky, Božího technického rozumu, pro pokorné a úplně poslušné, protože Boží rozum, v částečce jeho DUCHA, je pouze Božím milosrdenstvím. Hospodin v horoskopu, i v Písmu uvádí, z milosrdenství jeho rozumu, že nový Boží technický lid, který Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, má konečně vzít svůj osud svůj, a tím osud Česka a TVORSTVA, do vlastních rukou. Na základě ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, si nesmí nechat mluvit do svých plánů energetické spásy Česka a SVĚTA, od DUCHEM CHUDÝCH, mentálně retardovaných politiků pravice a levice, od jejich Bohů, od drzých pozemských Otců, Satanů kněží všech ekumenických církví, a od jiného, drzými pozemskými Otci Satany kněžími pomateného, politického a náboženského dobytka. Boží hněv neprodlévá.

 

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Text bude opraven po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní. Zveřejněno v novém novoluní, které začalo v pátek 11.12.2015, a končí úplňkem měsíce, a dnem svátku Česka a SVĚTA, ve čtvrtek 31.12.15. Božímu království je nutné říci ANO, válce NE!