Kapitola 198

21.12.2015 20:14

Kapitola 198 – 63 stran. MALÁ HVĚZDA JITŘNÍ, vyvolené Česko, má povinnost zajistit DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, z jeho ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na VELKÝ PÁTEK, při úplňku MĚSÍCE 25.12.2015. Boží hod Vánoční v Česku, je odhození všech neposlušných a vzpurných Bohů lidí, lhářů, pokrytců a zločinců, ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, vrchního velitele vrahů žoldáků, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, a jejich Boha, pozemského Otce Satana kardinála Duky, sekretar.duka@apcha.cz. Jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jejich systém primitivního imperialismu a militarismu, s vládou trhu, místo s vládou Hospodina, není dělníkům, rolníkům a pracující inteligenci k užitku. Hospodin snad již rozpálí ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, a úplně je zničí. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nový Hospodin, pro pokorné a úplně poslušné, připravil celosvětové Boží království, celosvětový mír, zničení všech boháčů, bankéřů, zbraní.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 135 (Česká bible kapitola 198), soud exrektora Hampla z KU 108. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Smyslem Vánoc 2015 je ve vytvoření nové Boží rodiny, celosvětové, úplně poslušné. Konflikt mezi novým Hospodinem, zakladatelem všech náboženství SVĚTA, a drzými a neposlušnými pozemskými Otci Satany kněžími, všech světových církví, je SMRTÍ, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, i od technického lidu VUT v Brně, ČVUT a od projektantů, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené i v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Jak mohou mít drzí pozemští Otcové Satani kněží, NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU, s novým Bohem, když pro jejich drzost a neposlušnost, děsivá temnota stávajícího středověku křesťanství, je v Písmu, od vzniku křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Děsivá temnota křesťanství bude SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu v okamžiku, když pokorní a úplně poslušní pochopí, že prodlužování systému primitivního imperialismu, militarismu, a žití Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, na výnosný TRH, K.M.13/8,15/12, pro lži o VŠEMOHOUCÍM Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a pro lži o jeho jedině správné, a jedině možné cestě Česka a SVĚTA, do mírumilovného, celosvětového Božího království, na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, vede k jejich energetické SMRTI, a tím k úplnému zničení Česka STRAŠLIVOU ZÁHUBOU, pro výstrahu všemu poslušnému tvorstvu. Prodlužovat vzpouru proti novému Bohu, neposlušností lži lidu technické elity VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, je zločinem tím, že se prodlužuje a zachraňuje naprosto chybný systém modloslužby, to je chamtivosti, primitivního imperialismu a militarismu. Vyhovovat přání lži lidu, vzpurného a neposlušného, je ke SMRTI Česka strašlivou záhubou, pro výstrahu všemu neposlušnému TVORSTVU. Satani, či ČERTI, drzí pozemští Otcové kněží, seberou lidem vzpurným a neposlušným jejich BOHY, BOHÁČE, BANKÉŘE, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, VOJÁKY, AUTA, LETADLA, LETNÍ DOMY atd., až začnou mlet ZÁKON NEJVYŠŠÍHO Boha, o vládě jeho dokonalé lásky, jeho ZÁKONŮ a PŘÍKAZŮ, nad vším TVORSTVEM. Nový Hospodin dovoluje psát vše od prvních řádků, nového Písma, po svolání kongresu ENERGETKŮ všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Svobodným se stává každý, kdo bude veřejně, ve školství a v médiích, mluvit pravdu jak o Bohu, tak o jeho jedině možné, a správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina, na VELKÝ PÁTEK 25.12.2015, mají povinnost realizovat všechna svéprávná NEMLUVŇÁTKA, která umí číst SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, čtením nového Božího SLOVA, ve všech médiích. DEN HOŘÍCÍ jako PEC nastane, až Bohové lidí, DÉMONI, ministr financí Babiš podatelna@mfcr.cz, vrchní velitel vrahů žoldáků, zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman info@zemanmilos.cz, a jejich Bůh, drzý pozemský Otec Satan kardinál Duka, sekretar.duka@apcha.cz, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, budou odhození z médií do říše ticha. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnou sám. Boží moc, Božího rozumu, střeží Bohem vyvolené Česko, skrze víru v jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a skrze víru v energetickou, v ekologickou a v mravní SPÁSU, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU jediného Boha SVĚTA, na VELKÝ PÁTEK, dne 25.12.2015, což vše je odhaleno v posledním čase křesťanství, na VÁNOCE 2015. Uvedené SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nevyšlo od drzých pozemských Otců, Satanů kněží, ale od nového Boha, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Nový Bůh, celosvětového Božího mírumilovného království, není Bohem nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad muslimy. Dávat se v křesťanství křtít za MRTVÉ, to je za neposlušné a vzpurné křesťanské svině, nemá žádný smysl. Špatná společnost neposlušných a drzých chamtivých modloslužebníků, kazí dobré mravy. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty, stále matou drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. křesťanské svině, zločinci, lháři a pokrytci, kazatelé Vaďura a docent Mrázek z Ranního Slova ČRo3, či NETVOR Hurta ve Studni slova TWR, z Proglasu, převracením evangelií energetické spásy v pravý opak, mletím protikladných křesťanských žvástů a dogmat, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí. Proto stále nikdo nevěří ve DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, do jím vyvoleného Česka, na VELKÝ PÁTEK, při úplňku Měsíce 25.12.2015. Nikdo nevěří v nastolení celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných a pokorných energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Nový Boží technický lid, pro neposlušnost, stále nevěří tomu, že SVĚTLEM SVĚTA je Boží rozum, který je Božím milosrdenstvím, pro každé lidské, geneticky zvířecí TĚLO, a pro každou lidskou DUŠI, která je stejná, jako u zvířat. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Nikdo nevěří tomu, že SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu je jednak v Božím rozumu, který je Božím milosrdenstvím, a v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES PÍSMA. Nikdo svéprávný nemůže být bláznem a ignorovat Boha.

 

Vyvlečení křesťanských zvířat, bohatých KORYTÁŘŮ Baalů a DÉMONŮ, od jejich politických a náboženských KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke stolům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je začátkem všeho nového v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Vinaři nešetří superlativy. VÍNA, která Bůh připravil pro první SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ v roce 2015, jsou z kvalitních, zdravých, vyzrálých a aromatických hroznů, které nemají plísně a choroby. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC, od úplňku MĚSÍCE, od VELKÉHO PÁTKU 25.12.2015, již nemají žádnou moc, nad BOŽÍMI SYNY, pokornými a úplně poslušnými, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Království Česka bude svobodné, mírumilovné, celosvětové, až neposlušní, vzpurní a drzí, budou donucení pokornými a úplně poslušnými, zmizet se svými protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi, v říši ticha. Číslo nového člověka, který bude mít pokornou a úplně poslušnou novou Boží rodinu, v počtu 1500 lidí SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH, ráno, v poledne i večer, je číslo 666. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, elektronicky plánované, a elektronicky kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, politického a náboženského dobytka, je Boží rovinou. Děsivá křesťanská temnota již je SVĚTLEM, protože je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, na přelomu věků věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, křesťanská noc se stala SVĚTLEM tím, že je PRAVÝM POLEDNEM, v novém DNES naplnění Písma, na VELKÝ PÁTEK, při úplňku MĚSÍCE 25.12.2015. Jedině možné Boží slovo, je Zákon Boha NEJVYŠŠÍHO o energetice, čtený z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nebojte se pokorní a úplně poslušní, zničit všechny neposlušné. Žalm81/4,82/5,139/12, Jer.6/19,30, 1.Kor.1/27,10/12,15/14,33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.58/6,13,59/10, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28,13/17, Dan.9/14,17,27až11/39,12/2, atd. DESATERO Božích ZÁKONŮ, o odpočinutí Česka a SVĚTA, od díla imperialistické zhouby ve výrobě, výstavbě, dopravě, atd., je na konci této kapitoly. Kdyby se nový Hospodin, který sestoupil ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do Česka, na Vánoce 2015, kvůli současnému, vzpurnému a neposlušnému pokolení nesmiloval, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad těmi POSLEDÍMI, shromážděnými ke čtení ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nebyl by energeticky spasen a zachráněn, Božím rozumem, žádný člověk na SVĚTĚ. Od BOŽÍCH SYNŮ, pokorných a úplně poslušných, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO, nový Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude, když budou připoutání PUPEČNÍ ŠŇŮROU k ŽENĚ STATEČNÉ, která je nyní jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, kterého nikdy, nikdo, z neposlušných, drzých a vzpurných křesťanských sviní, neviděl. Bohem vyvolené Česko, přestane hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, když bude mít novou ŽENU STATEČNOU, novou STÁTNÍ SPRÁVU, která se už nebude pářit s politickými a náboženskými dobytčaty. Svobodní služebníci Boží, úplně poslušní a pokorní, novému Bohu vděční za jeho novou energetickou koncepci, uvedenou v Božích příkazech a zákonech, na Vánoce 2015, již nemohou hřešit proto, aby nehřešili Bohem prokletí neposlušní a vzpurní křesťané, kteří o Bohu, o SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, nemají ani ponětí. Na Vánoce 2015 se budou dít zázraky, slibuje nový Hospodin ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, i v horoskopu v Rovnosti. S opravdovou láskou k Bohu, je to jako s DUCHY, či jako s Bohem, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, v jehož rukách jsme, i naše slova, i všechna naše rozumnost, či rukodělná dovednost. Od nového Hospodina pochází paměť, poznání a zapomnětlivost. Rodičkou nového Hospodina, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, je jeho moudrost o energetice, uvedená v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. K.M.7/12,16,12/10,17,27,13/8, Bhagavadgíta15/15, atd. Nový Bůh slibuje, že o Vánocích 2015, se budou dít zázraky tím, že pokorným a úplně poslušným lidem, se zjeví Hospodin takový, jaký skutečně je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dle písničky od Boha Neckáře. BERÁNKU náš, na nových nebesích, který jsi pásl, svým rozumem, ze svého milosrdenství, komunistické BERANY, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Stůj při nás, při Česku, až na Vánoce přijde křesťanská tma. Děsivá křesťanská tma přijde na VELKÝ PÁTEK 25.12.2015, když křesťanské svině znovu neuznají, že vždy při úplňku MĚSÍCE, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Žalm1/1až81/4,82/5,139/12, Jer.6/19,30, atd.

 

Od VELKÉHO PÁTKU 25.12.2015, je svoboda mluvení pravdy o Bohu, a o energetice. Drzí pozemští Otcové Satani kněží nepřejí lidem dokonalý pokoj celosvětového Božího království. Bůh, který žije mezi námi jako jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, se skrývá těm, kdo nevěří na jeho dokonalou lásku, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Národy budou Česku blahořečit, když uzná nového Boha, za jediného ZÁKONODÁRCE. SOUDNÝ DEN ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, vrchního velitele vrahů žoldáků, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, a jejich Boha, pozemského Otce Satana kardinála Duky, apcha@apcha.cz, v době Vánoc 2015, je současně VZKŘÍŠENÍM Z MRTVÝCH, ze vzedmutého moře imperialistických, militaristických sviní. DUCH vzpurných a neposlušných hlupáků, souzených pomalým Božím SOUDEM, z Božího milosrdenství zemdlel. Tím se neposlušní a vzpurní, stali MRTVÍ, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce Božího DUCHA. Nový Hospodin, boří ideologii primitivního imperialismu a militarismu, z milosrdenství svého rozumu proto, aby nastolil svou vládu jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad celým SVĚTEM, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. DEN SOUDNÝ, VELKÝ PÁTEK 25.12.2015, je jako HOŘÍCÍ PEC. Veškerá křesťanská duchovní moc je ve vojenských kaplanech, ve zbraních, a ve vrazích, v žoldácích. DEN SOUDNÝ, VELKÝ PÁTEK 25.12.2015, zpupné, vzpurné a neposlušné křesťanské svině sežehne tak, že po drzých nemluvňátkách nezůstane ani kořen, ani větev. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, doplňuje Bibli, Tóru, Korán, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MAYŮ, atd., což je Boží SLÁVA nového Hospodina, jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Hospodinem zkusí především nový Boží technický lid, VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Bude ve všem po nedostatku, když v Česku bude rozhodnuto o tom, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, se týkají také vojáků a zbraní. Nový Hospodin, po svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na Vánoce 2015, bude oslaven, až bude rozhodnuto o nastolení celosvětového míru, a sešrotování všech zbraní. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud křesťanské neposlušné svině úplně nezničí. Po DRUHÉM PŘÍCHODU nového Hospodina na VELKÝ PÁTEK 25.12.2015, bude život na zemi probíhat stejným způsobem tak, jako probíhá dnes, protože nový Hospodin je stále stejný DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Znovu budou lidé vládnout nad lidmi, tentokrát úplně poslušní, nad úplně poslušnými. Rozdíl bude v tom, že úplně poslušné Česko svolá kongres všech energetiků do DOLINY O2 v Praze, kde bude rozhodnuto o tom, že celý SVĚT půjde jedině možnou, a jedině správnou cestou, kterou je cesta Boží energetická koncepce, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. NEBOJTE SE proto pokorní a úplně poslušní, úplně zničit neposlušné křesťanské svině. Bůh se na uvedené chamtivé vládnoucí svině, či na NETVORY, rozhněval za to, že po vyvedení Bohem vyvoleného Česka, ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, se nepoučili ani z dějin, ani z ideologie Boží spravedlnosti Marxe a Engelse, ani z Písma, které je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a znovu propadli křesťanské chamtivosti, to je MODLOSLUŽBĚ, primitivního imperialismu, či militarismu. Neposlušní a vzpurní, to je mrtví drzí vládnoucí hlupáci, zlí blázni, VRAZI KRISTA VÍTĚZNÉHO, odmítají jít z cesty novému Kristu, VÍTĚZNÉMU, který SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, určil k porážce všech Baalů, to je boháčů, DÉMONŮ, to je bankéřů, SATANŮ, to je vojenských kaplanů, a vojáků, a veškerého politického a náboženského dobytka. Po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, vzpurní a neposlušní, drzí hlupáci, se znovu provinili imperialistickou, militaristickou chamtivostí, která je křesťanskou MODLOSLUŽBOU, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vzedmuté moře drzých chamtivých imperialistických sviní se v Česku nemůže uklidnit, protože všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, odmítají uznat texty Písma, o Boží moci nad každým lidským TĚLEM, geneticky zvířecím, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je úplně stejná, jako u zvířat. Hospodinem vyvolené Česko, které odmítá realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD nového Hospodina, při úplňku MĚSÍCE, nyní na VELKÝ PÁTEK 25.12.2015, je proto strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných, v ČÁSTEČCE jeho DUCHA, proto všichni kazí a zohavují, svým zvířecím rozumem, na co sáhnou. Z titulu nevíry v Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále se nikdo netřese strachem, jaký ještě nebyl, ze slíbeného, úplného zničení neposlušného Česka, třetí světovou válkou, nebo jinou strašlivou záhubou, pro výstrahu veškerému, zlému, neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Iz.2/22až29/11až24až33/22,44/5,8,45/7,57/10,16,19,20až63/14,18až65/1,15až66/24 Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Nový Hospodin, který v Písmu vyvolil Vás za NOVÉ APOŠTOLY vyžaduje, abych jinými slovy opisoval stále stejné texty Písma tak dlouho, až Vám vše, o novém Bohu, a o jeho vůli, platné pro přelom věků konce éry fosilních paliv, který nastal na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v roce 2000, až v roce 2015, bude jasné. Mým úkolem je, objasnit Vám z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES vše, co nový Hospodin dle Písma učinil od roku 2000, do roku 2015 proto, abyste ideologii primitivního křesťanského imperialismu, či militarismu, s pomocí rozumu Hospodina, z jeho milosrdenství, mohli učinit neprodleně, již na Vánoce 2015, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Obracím se s uvedenou žádostí především na Vás, dále uvedené vědce, odborníky, proto, abyste z textů Písma pochopili, že veškerý Váš technický rozum, máte z milosrdenství rozumu jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, jako stále stejný DUCH SVATÝ, který vše o své vůli, o lidech, a o sobě objasnil, v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Boží technický lid, při odstoupení rozumu Hospodina, je úplně bezmocný. Protože v Bohem vyvoleném Česku, nastal úpadek křesťanství, a tím úpadek primitivní ideologie křesťanského imperialismu a militarismu, a protože vzrůstá bezbožnost, Hospodin v roce 2000 sestoupil do Česka, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, chce vysvobodit zbožné, to je pokorné a úplně poslušné, a úplně vyhladit ničemné neposlušné, vzpurné, zpupné a drzé, to je mrtvé, válkami, morem, rakovinou, atd., všemi tresty, které Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvedl. KNIHU ŽIVOTA mají povinnost sepsat především noví kněží, odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z Ústavu technických zařízení budov, který vede docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, a z Ústavu techniky prostředí ČVUT v Praze, který vedl profesor Drkal Frantisek.Drkal@ fs.cvut.cz, a který dnes vede Jiri.Basta @fs.cvut.cz, Jiri.Hemerka@fs.cvut.cz, j.hensen@tue.nl, Roman.Vavricka@fs.cvut.cz, Pavel.Vybiral@fs.cvut.cz, Jiri.Rada@fs.cvut.cz, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, Martin.Bartak@fs.cvut.cz, Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz, Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz, Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz, Tomas.Matuska@fs.cvut.cz, Richard.Novy@fs.cvut.cz, Milos.Lain@fs.cvut.cz. Mal.3/16. Dalšími kněžími celosvětového Božího království energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsou ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála, skala@fme.vutbr.cz. V Praze je to děkan SF ČVUT František Hrdlička, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz. Aby Kristus mohl Česko povýšit na BOŽÍHO SYNA, na nový Boží technický lid, pravdivé údaje o energetice, potřebné pro kongres energetiků v Praze, mají povinnost připravit Ing. Mgr. Pavel Hájek z Českého statistického úřadu, infoservis@czso.cz, pavel.hajek @czso.cz, www.czso.cz. Tel. 274 052 425. a Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiří Korbele z odd. statistiky energetiky. Tel. 274 052 281, jiri.trojacek@czso.cz. Za nového prezidenta Česka, v NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné, Kristus v Písmu vyvolil odborníka jménem RÁKOS, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektanta Ing. Rákose vrakos@nbox.cz z Brna. Všichni vědci z VUT v Brně, vedení rektorem Štěpánkem, rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, dekan@fme.vutbr.cz, dekan@fce.vutbr.cz, a všichni vědci z ČVUT, vedení rektorem Konvalinkou petr.konvalinka@rek.cvut.cz. jiri.nozicka@fs.cvut.cz, miroslav.vlcek@rek.cvut.cz, akohout@fsv.cvut.cz, svitek@fd.cvut.cz, igor.jex@fjfi.cvut.cz, kriha@fel.cvut.cz, mají povinnost být BOŽÍMI SYNY, pokornými, úplně poslušnými a Bohu vděčnými za to, že je toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Od ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, to je od přelomu věku roku 2000, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí Iz.47/14, je lži lid Česka opakovaně přesvědčován, pomocí těchto textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU neposlušných a vzpurných, o nutnosti neprodleně se vrátit k novému Hospodinu, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, která je možná pouze rozumem Božím, rozumem jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím. Vědci z VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Radujte a veselte se z toho, že Vaše jména jsou zapsána v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které znamenají DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, VŠEMOHOUCÍHO, a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, takového MOCNÉHO a SPRAVEDLIVÉHO, jaký v Písmu opravdu je. Nedělejte, jako by se Vás SMRT, kterou je odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, pyšných, zpupných a neposlušných, netýkala. Když uznáte, že v Bohem vyvoleném Česku vzešel plný počet křesťanských a jiných pohanů, Česko a SVĚT může být spasen, slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM stále stejného, VÍTĚZNÉHO KRISTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, který nikdy nebyl křesťanskou, UKŘIŽOVANOU, MODLÁŘSKOU STVŮROU, Krista UKŘIŽOVANÉHO. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, trestaný tisíckrát méně, než např. váleční uprchlíci ze Sirie, musí pamatovat na dobrotu Božího technického rozumu, který je pouze Božím milosrdenstvím. Má povinnost soudit každého zpupného, vzpurného a neposlušného, mluvením pravdy o dokonalé lásce Božích příkazů, a ZÁKONŮ, o jedině možné, a jedině správné Boží energetické koncepci, Česka a SVĚTA. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,22,27,13/8,17/7,10,15,19/6.

 

Křesťanské, militaristicky chamtivé svině v Česku a Slovensku, i s jejich primitivním imperialismem a militarismem, Hospodin pouze vydal do moci klamu, pomocí křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ proto, aby dokázal totální debilitu drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC. Soudí nyní všechny bohaté Baaly, Beely, Belzebuby, DÉMONY, a jejich Bohy, drzé pozemské Otce Satany kněze za to, že nalezli zalíbení v mletí křesťanských protikladných DOGMAT, a v mletí promyšlených ekonomických vychytralostí. Podílem lidí tohoto věku, třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v roce 2000, je pouze ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ. Celosvětové Boží království nastolí každý, kdo neprodleně, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, na Vánoce, v pátek 25.12.2015 uzná, že veškeré SLOVO od Hospodina, např. Bible, Tóra, Bhagavadgíta, Korán, SLOVO DOGONŮ z Mali, SLOVO MAYŮ, atd., se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, a to i pomocí mnohých písniček, filmů a pohádek. Tímto způsobem nový Hospodin odsoudil, v jím vyvoleném Česku, všechny militaristicky a imperialisticky chamtivé svině, lháře, zločince a pokrytce, kteří nalezli zalíbení v mletí křesťanských nepravostí protikladných dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí. Česko je formováno stále tím, že miluje např. Švejka, místo SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, uvádí Bůh v horoskopu v Rovnosti. Proto ať se nikdo nediví, že nový Hospodin, na flegmatický, politický a náboženský dobytek, řve jako LEV, a to ze ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Když je Hospodin nyní LVEM, nemůže být BERÁNKEM. BERÁNKEM Bůh již byl, když v Česku pásl, svým rozumem, ze svého milosrdenství, komunistické BERANY a OVCE MARXISMEM, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Láska Boží, dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, o celosvětovém Božím království, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, přetrvala děsivou křesťanskou temnotu proto, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se nyní mohli k novému Hospodinu neprodleně vrátit, v PRAVÉ POLEDNE, na Vánoce 25.12.2015 tím, že celé Česko odvrhne primitivní křesťanský imperialismus a militarismus, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Dle písničky, když nový Boží technický lid nevstane ze vzedmutého moře neposlušných, MRTVÝCH, imperialistických SVINÍ, povstane iba tieseň. Nový Hospodin chce NOVOU RODINU, celosvětovou, pokornou, úplně poslušnou, a novému Bohu vděčnou, za úplné zničení primitivního křesťanského militarismu a imperialismu, při DRUHÉM PŘÍCHODU stále stejného Hospodina, na VELKÝ PÁTEK, na Vánoce 25.12.2015. Přetvářka drzých pozemských Otců Satanů kněží, pokrytců, lhářů a zločinců, všech ekumenických církví, musí neprodleně zmizet proto, aby zmizeli všichni vládnoucí lháři, váleční zločinci, jako prezidenti Obama, Putin, či Zeman, a ostatní pokrytci, kteří novému Hospodinu prokazatelně neslouží, protože nového Hospodina, který je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vůbec neznají. Nový Bůh v Rovnosti i Písmu uvádí, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti poznají, že Česko nový Hospodin miluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až zajistí, že Praha bude NOVÝM JERUZALÉMEM tím, celé Česko nebude náboženským a politickým dobytkem, který slouží sám sobě navzájem, místo novému Hospodinu. Jan5/34,38,43. Číslo nového člověka, který bude mít pokornou a úplně poslušnou novou Boží rodinu, v počtu 1500 lidí SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH, ráno v poledne, i večer, je číslo 666. Opakovaně je uváděno, že Praha bude NOVÝM JERUZALÉMEM, až nový Boží technický lid rozhodne, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o pokoji a celosvětovém míru platí již od Vánoc, od 25.12.2015, a že je nezbytné neprodleně je realizovat rozhodnutím o tom, že číslo člověka 666, budou mít v Česku všichni. V Praze budou mít číslo 666 tím, že cca 1 000 000 lidí bude bydlet a stolovat na sídlištích z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, laicky navržených na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Počet obyvatel Prahy 1 000 000 : 1500 obyvatel jednoho sídliště = číslo člověka 666, pokorného a úplně poslušného. Novému Hospodinu musí zpívat písně nové, především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti. Chtít na Vánoce pokoj a celosvětový mír, a nerealizovat Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, jak to chtějí např. pokrytci, lháři, zločinci, NETVOŘI, organizovaní drzou křesťanskou sviní, Zitou Senkovou zita.senkova@rozhlas.cz, v ČRo2, se svými hosty, s náboženskými, válečnými, a ekonomickými zločinci, např. s vrahem nového Hospodina Eduardem Stehlíkem, s ekonomem, s DÉMONEM, s Ilonou Švihlíkovou, či s idiotem Václavem Cílkem, a s jejich Bohem, kardinálem Dukou, je HŘÍCH, k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Nový Hospodin, nikoho neposlušného a vzpurného z ČRo2, atd., nenechá bez trestu. Jím vyvolené Česko zničí strašlivou záhubu, když odmítne v médiích a ve školství číst ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vyvlečení křesťanských zvířat, bohatých KORYTÁŘŮ Baalů a DÉMONŮ, od jejich politických a náboženských KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke stolům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je začátkem všeho nového v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Vinaři nešetří superlativy. VÍNA, která Hospodin připravil pro první SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ v roce 2015, jsou z kvalitních, zdravých, vyzrálých a aromatických hroznů, které nemají plísně a choroby. Bohem prokleté vládnoucí křesťané svině, např. prezidenti Putin, Obama, či Zeman, se chovají dodnes stejně, jako vládnoucí křesťané za středověku, či jako zločinec Hitler před sedmdesáti léty. DNES např. v nesmyslných válkách křesťanů s muslimy o ropu, plyn a suroviny, chtějí v zemích muslimů nastolit svoje křesťanské hodnoty, svých lží o novém Hospodinu, a svých lží o své, naprosto nesmyslné koncepci energetiky. Vládu nového VŠEMOHOUCÍHO BOHA nad lidmi celého SVĚTA, nad všemi státy SVĚTA, nelze nastolit nesmyslnými válkami, o ropu, plyn, suroviny, a o vládu nad muslimy, ale celosvětovým mírem tím, že nad celým SVĚTEM bude vládnout jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE, svými novými příkazy a novými zákony POLE VĚDY PÍSMA o energetice, ekologii, mravech.

 

Smlouvu NOVOU a VĚČNOU, s novým Bohem, se STVOŘITELEM všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, mohou uzavřít pouze BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pokorní a úplně poslušní, kteří ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, úplně zničí primitivní křesťanský, militaristický imperialismus, zničením křesťanství, atd., STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. SMLOUVY uzavírané mezi lidmi, DUCHEM CHUDÝMI, pro odstoupení rozumu Hospodina, mentálně retardovanými, nemají vůbec žádnou platnost. DUCHEM CHUDÍ lidé, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO, kteří nesmyslně oslavují sami sebe navzájem, kteří nemají než DECH svého ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ, nejsou nikomu z pracujícího lidu rolníků, dělníků a pracující inteligenci, k užitku, protože vedou TVORSTVO do SMRTI, do energetického a ekonomického HROBU, v době velice blízkého ropného a ekonomického kolapsu. VYKOUPENÝM ze SMRTI primitivního křesťanského imperialismu, pokorným a úplně poslušným, budou odpuštěny všechny hříchy, a všechny lži, které jsou k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Kdo nyní, na Vánoce 25.12.2015, nového Boha uzná za DUCHA SVATÉHO, stále stejného, který odjakživa žije mezi námi, toho Hospodin zahrne slávou tím, že mu svěří vládu nad mnohými, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, dále uvedené, a přidělí VEŠKEROU PŮDU, CELÉ ZEMĚ. Dan.11/39, atd. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království, se začne v Česku šířit okamžitě, až nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se neprodleně vrátí k novému Hospodinu, který od přelomu věků roku 2000, koná v Česku zázraky, které jsou zapsané ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Nový Hospodin v Písmu NOVÝCH NEBES uvádí. Co měl nový Hospodin, pro svou novou vinici v Česku udělat, a ještě neudělal proto, aby mohl být vyvýšen soudem neposlušných a vzpurných boháčů, to je Baalů, Beelů, Belzebubů, bankéřů, to je DÉMONŮ, a jejich Bohů, kterými jsou drzí pozemští Otcové, Satani kněží, v SOUDNÉM DNI 25.12.2015? Neposlušné a vzpurné TVORSTVO, je vedeno do záhuby, do HROBU, či do JÁMY, DUCHEM CHUDÝMI hlupáky, pokrytci, zločinci, a vrahy nového Hospodina, Satanem kardinálem Dukou, a Satanem papežem Františkem, kteří vyhovují přáním neposlušných a vzpurných lidí, kteří chtějí zachovat systém primitivního imperialismu a militarismu. Vzkříšení z drzých mrtvých křesťanských, imperialistických sviní, ještě v Hospodinem vyvoleném Česku nenastalo, protože vládnoucí elita má v hlavách pouze rozum politických a náboženských zvířat, a o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nechce nic slyšet. Vykonání SOUDNÉHO DNE na Vánoce 2015, při vzkříšení z mrtvých, ze vzedmutého moře neposlušných a vzpurných, křesťanských a jiných, militaristicky chamtivých sviní, Bůh v Česku SOUDEM požaduje, a to již od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od NOVÉHO VĚKU, od roku 2000. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Na Velikonoce v roce 2006, svatyně nového Hospodina, kterou je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, měla v Česku dojít Boží spravedlnosti, celosvětového, Božího království, za cca 6,3 roků, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od ÚSVITU třetího křesťanského DNE, od začátku třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, na Velikonoce roku 2006, což se v Brně a v Praze nestalo, pro neposlušnost a vzpouru, drzého Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Dan.8/14až11/39, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až 5/10až25,8/2,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Na konci kapitoly 176, jsou na straně 111až119, přetažené texty z dřívější kapitoly 120, určené pro trestní stíhání vlády, parlamentu a prezidenta, rektorů ČKR, soudců, atd. orgány činnými v trestním řízení. Je zde uvedena tabulka o ropě, dle údajů z časopisů 21.STOLETÍ a TÝDEN, z nichž je zřejmé, že ropa určitě dojde, a to již na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo v roce 2000, což je k energetické a ekonomické SMRTI Baalů boháčů a DÉMONŮ bankéřů, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží. Protože na Velikonoce 2006, celé Česko ignorovalo novou Boží SVATYNI, kterou je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, drzých křesťanských sviní, v roce 2006, v Česku nenastalo. Dan.8/14až11/39, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14, 33, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, atd. Od tohoto zlého roku, od roku 2006, nový Hospodin z Česka ODEŠEL, v ČÁSTEČE SVÉHO DUCHA, o nezbytnosti se vrátit k novému Hospodinu neprodleně, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem nového Hospodina, nikoli rozumem technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Nikdo v Česku neuvěřil textům Písma o tom, že rozum technické elity, při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, nemá vůbec žádnou cenu, protože TĚLO člověka je pouze geneticky zvířecí, stejně tak DUŠE člověka, je stejná, jako u zvířat. Pro křesťany cizího, Boha, nikdo v Česku neuznal. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Gal.1/7,3/20,6/7, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Od Velikonoc roku 2006, kdy vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých křesťanských sviní nenastalo, Hospodin z Česka a SVĚTA odešel, a to v částečce svého DUCHA, o náhradě fosilních paliv, novou obnovitelnou energetikou. Tím i z technického lidu VUT v Brně, ČVUT, z projektantů, a z technického lidu celého SVĚTA učinil mentálně retardované, DUCHEM CHUDÉ hlupáky. Tím je, od Velikonoc 2006, 6,3 roku od roku 2000, pobita každá prvotina plodné síly primitivního křesťanského imperialismu a militarismu. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.57/10,16, 20až63/14,18,65/15, Žalm105/36,107/10,18,27,43, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14, 33, Dan.8/14,9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18, atd.

 

Nový Hospodin se do Česka vrátí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze v případě, když bude v Česku rozhodnuto, že Boží příkaz, na svolání kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, je správné. Zde musí být v SOUDNÉM DNI rozhodnuto o tom, že všechny státy SVĚTA, vejdou do odpočinutí od svého díla primitivní imperialistické, či militaristické ideologie, či zhouby tím, že primitivní křesťanský imperialismus, či militarismus, bude nahrazen celosvětovým Božím královstvím, DUCHOVNÍM, mírumilovným, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelným. Protože od ÚSVITU přelomu věků třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, od roku 2000, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, do Velikonoc roku 2006, to je za cca 6,3 roků, od roku 2000, nedošla SVATYNĚ nového Hospodina, kterou je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spravedlnosti celosvětového Božího království, ani v myslích pokorného, úplně poslušného, pokorného a bezmocného nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a u projektantů, Dan.8/14,9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ám.3/7až5/10,25,8/2,11, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Petr.2/21,3/4, 8,9,16, nový Hospodin, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, se rozhněval i na jim vyvolené Česko, a tím i na celý SVĚT. Odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, ve vzedmutém moři politických a náboženských sviní, pobil každou prvotinu plodné síly primitivního křesťanského imperialismu a militarismu v Česku, i ve SVĚTĚ proto, aby na Vánoce 2015, na VELKÝ PÁTEK 25.12.2015, mohl nastolit vládu svou, KRISTA VÍTĚZNÉHO, nad boháči, to je Baaly, Beely, Belzebuby, nad bankéři, to je nad DÉMONY, a nad jejich Bohy, nad Satany kněžími všech církví SVĚTA. Drzí znalci Písma, pozemští Otcové Satani kněží, vedení v Česku Satanem kardinálem Dukou, a v křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, NETVOREM, Satanem, drzou sviní, papežem Františkem, mají povinnost očistit víru v nového Boha od křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud vzpurné a neposlušné křesťanské svině v Česku nezničí. Žalm50/16,22až105/16,44až107/10,18,27,43až150/6, Jud.12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Od Velikonoc roku 2006, kdy z milosrdenství rozumu Hospodina, mezi novým, Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a projektanty, bylo navrženo sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, zveřejněné nyní na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, kdy měla SVATYNĚ BOŽÍ, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dojít Boží spravedlnosti, DUCH neposlušných a vzpurných hlupáků, kteří se nevrátili k novému Hospodinu neprodleně, za trest ZEMDLEL. Každá prvotina plodné síly primitivního křesťanského imperialismu a militarismu v Česku, i ve SVĚTĚ je pobita, odstoupením rozumu Hospodina. Bohem vyvolené Česko musí být pokorné a úplně poslušné proto, aby lidstvo celého SVĚTA, po vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých imperialistických a militaristických sviní, mohlo být přijato do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, do sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou v návrhu, vypracovaného dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Ám.3/7,15až5/10až25,8/2,11, Lukáš 12/31,13/29,16/8,13,17/10,20,34, Zach.1/16,12/8, Iz.57/10,16,20až63/14,18,65/15, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mat. 5/3,9,14,18, Dan.8/14,9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm105/36, 107/10,18,27,43, atd. Hospodin totiž v Písmu slíbil, že když dva, nebo tři pokorní a úplně poslušní, se shodnou na tom, že Bohem obětovaný BERÁNEK, již Česko pásl, svým rozumem, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, nový Hospodin, ze svého milosrdenství, už bude jednat sám, svým rozumem tím, že Boží království v Česku nastolí. V tomto případě bude ve všem po nedostatku tím, že Bohem vyvolené Česko bude vždy stoupat výš a neklesne, když bude pokorné a úplně poslušné. Bude vždy hlavou národů, a ne chvostem. Zlým věcem blízkého ropného kolapsu nikdo neposlušný, vzpurný a drzý, neunikne, protože zlí zajdou. 2.Moj.11/7,20/5,23/2,29, 5.Moj.5/8,7/5,7,14až18/18až28/13až30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,11/11až18až51/58, Žalm37/1až116/19, 4.Moj.18/23,23/19,24, Ez.28/9, atd. Nový Hospodin přichází, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU v době, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz.47/14. Proto vyžaduje neprodleně stavět sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Zach.1/16,12/8, Ám.3/7,15, Jer.12/14, atd., v solární architektuře, a v solárním urbanismu, dle textů Bible o SLUNCI SPRAVEDLNOSTI, které bude hlavním zdrojem energie, nahrazující fosilní paliva, navržených a zveřejněných na fotografiích výkresů, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7, 10až2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Na Velikonoce roku 2006, za cca 6,3 roku, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, mělo SLOVO NOVÝCH NEBES dojít Boží SPRAVEDLNOSTI, Božího království, protože Bohem vyvolenému Česku, z milosrdenství Božího rozumu bylo objasněno, že ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, a DŮM pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je jako ANDĚL nového Hospodina. Zach.1/16,12/8, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36,15/14,33, Dan.8/14,9/14,27,11/39,12/2, Luk.16/9,17/10, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20až12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům bylo objasněno, že platí texty Písma o tom, že nikdo již nesmí nového Hospodina nazývat můj Baale, můj boháči, protože sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMU PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z milosrdenství rozumu Hospodina, bylo navrženo dle textů veškerého Písma. Dnes je zveřejněno ve FOTOGALERII, na www. pametni-kniha.cz.

 

Nový Hospodin v Písmu uvádí, že od nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a od projektantů, vyžaduje úplnou poslušnost. Pokud nový Boží technický lid, nebude Hospodina poslouchat ani v prosinci 2015, nový Hospodin zcela vyvrátí nový Boží technický lid, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, a jím vyvolené Česko, nechá úplně zničit proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Jer.1/17až11/11,12/2,4,16až51/58, Ám.3/7,15až5/10až25,8/2,11, 5.Moj.30/12,18, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Dan.8/14,9/14,27,11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Chránění novým Hospodinem, jeho rozumem, jsou pouze pokorní a úplně poslušní, kteří nového Hospodina, a jeho dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a o nových mravech, celosvětového Božího království, budou milovat, kteří novému Hospodinu vzdají chválu, kteří svolají slavností shromáždění, a učiní vše nové, NOVOU ZEMI, i NOVÉ NEBE, s jediným Bohem, tvůrcem všech náboženství SVĚTA, všech států SVĚTA, a veškeré techniky. Hospodinem vyvolené Česko, od přelomu věků konce éry fosilních, od roku 2000, padá vlastním pádem rozumu neposlušných a vzpurných, do energetického, ekonomického a mravního HROBU. Každá prvotina plodné síly vládnoucí elity je pobita od Velikonoc roku 2006 tím, že např. nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, stále nemají ani ponětí o novém Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím nemají ani ponětí o správné Boží koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA, uvedené v Písmu. Žalm 105,107. Vážení boháči, bankéři, politici pravice a levice, kněží, atd., vlastníci SKÁLY, kterou jsou PRACHY, a MAJETEK. Vaše SKÁLA neposlušných sviní, PRACHY a MAJETEK, shnila. Kvůli nové energetice, musí odtáhnout v děsu na Vánoce 2015. Iz.31/9. Boží hněv neprodlévá. Musíte sestoupit v médiích do říše ticha proto, aby Hospodinem vyvolené Česko nebylo úplně zničeno, při DRUHÉM PŘÍCHODU, stále stejného Boha. V křesťanských a v jiných chrámech, postavených lidskýma rukama, totiž Hospodin již nebydlí. Křesťanské, bohaté, militaristicky chamtivé svině, svým rozumem, již Hospodin nepase, a pást nebude, což je pro pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO, viditelné a srozumitelné. Proto zpupní, vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Hospodina, nejsou nikomu z pracujícího lidu dělníků, rolníků a pracující inteligence k užitku. Ať se modlí jak chtějí, nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, je neslyší. Proto jejich krvavá, militaristicky chamtivá křesťanská nebesa, musí být úplně zničená, a to DRUHÝM PŘÍCHODEM stále stejného Boha. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině v Brně, vždy v neděli, si s novým Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opakovaně uzavírají křesťanskou mírovou SMLOUVU, NOVOU a VĚČNOU. Jejich smlouva je proto stejně platná, jako byla smlouva Česka s LÉVIJCI, s komunistickými OVCEMI, a s komunistickými BERANY ze SSSR, která také byla až na VĚČNÉ ČASY. Dle Písma a písniček od Krista. Církev katolická, všeobecná, nyní má to, co vždycky chtěla. Má svou SKÁLU, majetek a PRACHY, má moc nad křesťanskými hlupáky, a má moc panovat nad novým Hospodinem. Církev katolická, všeobecná, však padne, a nevstane, nemá rozum od Hospodina, a tím nemá ani NOVÉHO DUCHA. Žalm1/1až50/16,22až105/36,107/27,115/17, Oz.2/18až5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1až15/15až16/13až24až18/78, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17.

 

Vše bláznech psychiatrech, mentálně retardovaných, DUCHEM CHUDÝCH, v částečce SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, např. o MUDr. Kašpárkovi tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Radimském sekretariat@pnbrno.cz, nyní i MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, z MEDKONTAKTu s.r.o. jsem již dříve, i nyní objasnil. Opakovaně sděluji, že na ÚSVITU třetího křesťanského dne, který se začal v roce přelomu věku 2000, již za 6,3 roků, od přelomu věků roku 2000, to je na Velikonoce roku 2006, měl být nový Hospodin vyvýšen soudem všech vzpurných a neposlušných, křesťanských a ateistických sviní, a tím měla dojít BOŽÍ SVATYNĚ, kterou je TĚLO a DUŠE každého člověka, Boží spravedlnosti celosvětového Božího království, což se nestalo. Pro pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, měl být nový Hospodin, jeho SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje, jediným SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, MISTREM, LÉKAŘEM, DĚLNÍKEM, UČITELEM, kvůli tomu, že dává lidem, ze svého milosrdenství, veškerou rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, moc nad lidmi, práci, politiku, náboženství, lásku, atd. ŽENA STATEČNÁ měla být Bohem tím, že měla být, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ANDĚLEM MÍRU, mezi Bohem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, a celým SVĚTEM. Objasnil jsem již, že Česko mešká již od Velikonoc roku 2006, kdy místo úplné poslušnosti, nastolily drzé bohaté křesťanské chamtivé svině, MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a starostka BRNA STŘEDU, MUDr. Hrubá podatelna@ brno-stred.cz, svou úplnou neposlušnost tím, že mě v Lidových novinách označili za nesvéprávného blázna. Úplnou neposlušnost Česka potvrdil předseda KSZ v Brně JUDr. Pořízek podatelna@ksoud.brn.justice.cz, který žalobu na drzé a neposlušné křesťanské svině MUDr. Hrubou, a MUDr. Češkovou, a na drzé a neposlušné redaktory Lidových novin, hodil do koše. BERÁNKA OBĚTOVANÉHO tehdy ze mě učinili, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, drzí a neposlušní pozemští Otcové Satani kněží, lžimesiášové, lžiproroci, SVINĚ, NETVOŘI, NEMLUVŇÁTKA, KOJENCI, Satan, lžibiskup, svině Cikrle biskup@biskupstvi.cz, brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, v Domašově NETVOR farář Dominik fara@domasov.info a na Masarykově univerzitě emeritní prase rektor Fiala, který je dnes vůdcem PTACTVA ODS petr.fiala@ods.cz, hk@ods.cz, sarka.martinkova@ods.cz, jana.havelkova@ods.cz, eva.kavinova@ods.cz, frantisek.cerha@ods.cz, jan.koci@ods.cz, jakub.kajzler@ods.cz, pavel.horak@ods.cz, atd. Protože nevyznali své lži o Hospodinu, a tím ani lži o nesmyslných energetických koncepcích ministrů průmyslů všech vlád Česka, muslimy a křesťany stále požírá nesmyslný meč válek o ropu, plyn a suroviny, např. v Sirii, v Iráku, v Mali, v Súdánu, v Afghánistánu, atd. V roce 2006, cca za 6,3 roku od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, na VELIKONOCE roku 2006, měla na Domašovsku, v Brně, v Česku, SVATYNĚ Boží, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dojít Boží spravedlnosti tím, že jediným VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, a SPRAVEDLIVÝM PROROKEM, měl být nový Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, což se nestalo. Místo VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO Hospodina proto stále vládnou uvedení boháči, to je Baalové. MUDr. Svobodové andrea.svob@seznam.cz, jsem objasnil, že nový Hospodin, nad novým Božím lidem, především technickým z VUT v Brně, a nad projektanty se smiluje, až především psychiatři z Brna, UČITELÉ o DUŠI a TĚLE člověka, všechny opakovaně uváděné texty o Boží moci nad lidmi pochopí, a tím pochopí i Boží vůli, kterou je neprodlené nastolení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného, což se nestalo. Hospodin, starý moudrý KLAUN se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až Česko nebude nazývat smradlavého kuřáka, kulhavého KOZLA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, můj Bože. Až Boha, především psychiatři, nebudou nazývat můj Baale, můj vlastníku křesťanské papírové SKÁLY, PRACHŮ, protože jedinou SKÁLOU je nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. MUDr. Svobodová andrea.svob@ seznam.cz, uvedené poznání nového Boha zavrhla, a proto nový Hospodin zavrhl ji, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA. Nikdo se k novému Bohu v Česku nevrátil, protože mentálně retardovaná, neposlušná a vzpurná MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, opakovaně uváděné Hospodinovo SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o vyvolení Česka být Božím lidem, BOŽÍM SYNEM, označila za PARANOIDNÍ BLUD. Ať se chamtivé svině modlí jak chtějí, nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, křesťanské modloslužebníky neslyší. Každá prvotina plodné síly primitivního imperialismu a militarismu je pobita, odstoupením rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, od vzpurných a neposlušných. Hospodin vyčkává, protože nad pokornými a úplně poslušnými se chce smilovat. Smiluje se, až křesťanské chamtivé svině budou v koncích, s nesmyslnou energetickou koncepcí vládnoucí, DUCHEM CHUDÉ elity Česka, a SVĚTA. Slíbil že se smiluje asi nad poslušným lži lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty. Vteřinový strach, který souží Baaly, to je boháče, a DÉMONY, bankéře, ze ztráty vládnoucích KORYT, nesmí soužit pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ DĚTI, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Psychiatři v Brně, vedení MUDr. Kašpárkem, politici pravice a levice, drzí pozemští Otcové Satani kněží, atd. jsou jenom blázni, blázni z povolání. Je to banda KAŠPARŮ, vzpurných a neposlušných, mentálně retardovaných, pro odstoupení TVÉHO rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žiješ mezi námi. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Zach.1/10,2/12,3/9,4/6,8/16,12/8,13/2,4,14/20, Mal.1/10,2/2až15,17,3/10,12,16,20,

5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4až13/5,8, Dan.8/14až9/14,27až11/39,12/2, 2.Moj.15/15až21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žalm1/1,9/1,21,10/1,18,14/1,7,37/5,11až38,96/7,104/29,30,105/16,132/5,8až150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jer.1/17až5/7,6/19,30,12/2,4,16až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Mar.4/12,7/7až13/20.

 

Jediná pravda, která byla na SVĚTOVÉM SUMMITU O KLIMATU ve Francii sdělena, je ve větě, že fosilní paliva musí být nahrazena neprodleně OBNOVITELNÝMI ZDROJI. Tato pravda pravdoucí je novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, známá od Velikonoc roku 2006, jak z médií, tak z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, z kapitoly 176. Zde na konci kapitoly, zveřejněné v NOVINKÁCH, na www.pametni-kniha.cz, je tabulka, z níž je zřejmé, že na ÚSVITU tohoto tisíciletí, ropa určitě dojde, stejně tak SKÁLA DÉMONŮ, PRACHY. K nahrazení fosilních paliv obnovitelnou energetikou je potřeba Boží technický rozum. Nový Hospodin ukáže technickému lži lidu VUT v Brně, věci v energetice nové, až bude vládnout nad státy SVĚTA, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nastolení Boží spravedlnosti, v celosvětovém, Božím, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, je nezbytné, kvůli vytvoření NOVÉ ZEMĚ a NOVÉHO NEBE, kvůli přestavbě veškeré výstavby, výroby, dopravy. V době, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz.47/14, je nezbytné stavět sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Zach.1/16,12/8, Ám.3/7,15, Jer.12/14, atd., navržených, dle textů Bible, na fotografiích výkresů, zveřejněných ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Drzé ekumenické čarodějnice, církve, s novým Kristem vykopaly válečnou sekeru. Důsledkem jejich jednání je odstoupení rozumu Krista od vládnoucí elity SVĚTA. Zločinec Břetislav Tureček, ze Zitou Senkovou zita.senkova@rozhlas.cz, v ČRo2 uvedli, že veškeré mírové dohody na BLÍZKÉM VÝCHODĚ, kdysi dříve uzavřené zkrachovaly, díky neblahé politice západu, díky křesťanským fašistickým hodnotám, dle kterých je nezbytné všechny chudáky na SVĚTĚ, především muslimy v zemích, kde je ropa, plyn a suroviny, buď postavit proti sobě, pomocí zbraní, jim dodaným, nebo je ve válce úplně zničit. Stejné křesťanské zlé hodnoty, v ČRo2, se Zitou Senkovou, vyznával i spisovatel Pavel Kosatík, který lásku k vlasti, spojuje s láskou k vojákům, zbraním, k boháčům, bankéřům a k vojenským kaplanům. Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, a Václav Cílek, jsou stejné militaristické svině, jako všichni ostatní. Mleli v ČRo2 o tom, jak VICHR EL NIŇO JESUS, stvořený Kristem jako trest, kterému Kristus, ve svém hněvu vůči Česku, dává jeho běsnící sílu, Sír.5/5,7/16až39/28až43/26,31, dělá na SVĚTĚ buď sucha, nebo potopy. Militaristické svině v ČRo2 tvrdili, že DEN HOŘÍCÍ jako PEC, ve které Kristus spálí všechny uvedené čarodějnice a čaroděje, zločince či lháře, jako suché křoví, nikdy nenastane. Tvrdili, že bankéři, makléři, překupníci, vojáci, zbrojaři, atd., budou stále využívat sucha, potopy, války, bídu, či utrpení lidí, atd., svou zvrácenou křesťanskou ideologií, ke svému obohacení. Demence těchto idiotů, je způsobená odstoupením rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, zedníkům a ostatním proletářům, nejsou jejich politologické, a fašistické žvásty, k užitku. Každý přítel Krista, který bude čerpat svou sílu, ze ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, má povinnost pochopit, že výsledkem jednání těchto NETVORŮ, je TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, velice blízký ropný, a ekonomický kolaps, a úplné zničení zpupného a neposlušného Česka Kristem kvůli tomu, že v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Kristus do energetiky Česka a SVĚTA vidí. Cesta k jeho lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, je schůdná jenom po kolenou. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Na VUT v Brně, na ČVUT, u projektantů, u zedníků a ostatních proletářů, musí mít neprodleně mnoho svobodných, pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Krista, kteří mluvením pravdy o Boží moci, o Boží vůli, a pravdy o energetice, zničí zlé, drzé, mrtvé a neposlušné křesťanské a militaristické svině. Nový Kristus bude oslaven, až na všesvětovém mírovém kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Matkou Česka, je ŽENA STATEČNÁ, která vysuší pokorným a poslušným, každou slzu z očí. Vše uvedené by bylo telefonicky zkráceně sděleno křesťanským NETVORŮM, při sobotním vysílání TWR v Proglase, hovadům Haně Vajtnerové a vojenskému kaplanu, vrahu nového Hospodina, Romanu Lukášovi, kteří mleli svoje křesťanské žvásty. Nechtějí se bát nového Hospodina. Tvrdí, že nepodlehnou obavám z křesťanské budoucnosti, a že neztratí naději na křesťanský pokoj, kterým je MEČ nesmyslných VÁLEK o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanských sviní, nad zvířectvem muslimů. Kdyby neblokovali můj telefon, bylo by uvedeným válečným zločincům sděleno. Armády vrahů žoldáků, mají vojenské kaplany, protože bohaté vládnoucí svině, chtějí svoje nespravedlivé, okupační, nesmyslné války, o ropu, plyn, suroviny, a o vládu nad muslimy, legalizovat tím, že jsou vedeny ve jménu Božím, což je drzá lež. Všechny křesťanské svině, jsou svým zvířecím rozumem, svého zvířecího TĚLA, a své zvířecí DUŠE, neposlušné a vzpurné, pro odstoupení rozumu Hospodina, který nyní boří primitivní křesťanský imperialismus a militarismus. Křesťanská HOVADA Hana Vajtnerová a vojenský kaplan, vrah nového Hospodina, Roman Lukáš, jsou zbabělci a tím zločinci, protože se bojí v médiích mluvit pravdu o DRUHÉM PŘÍCHODU vítězného Krista, na Vánoce, na VELKÝ PÁTEK 25.12.2015. Stejně zbabělé a drzé jsou křesťanské, militaristicky chamtivé svině, Zita Senková zita.senkova@rozhlas.cz, v ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, se svým hostem, s DÉMONEM s Ilonou Švihlíkovou. Ve vysílání uvedly, že náš svět primitivního křesťanského imperialismu a militarismu, je ROPNÝ SVĚT, a že ROPNÝ SVĚT, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, určitě zmizí. Uvedly, že model lákání zahraničních investorů do Česka se vyčerpal poznáním, že veškeré hodnoty, či zisky, z činnosti zahraničních firem, vyprodukované u nás, skončí v kapsách zahraničních Baalů, či DÉMONŮ, to je boháčů. Uvedly, že KRIZE ekonomického systému je nesporná, protože DÉMONI, bankéři, nerespektují žádná pravidla, a dělají si celosvětově co chtějí. Již v roce 2006 bylo z milosrdenství rozumu Hospodina objasněno, že neposlušní a vzpurní lidé, pro odstoupení rozumu Hospodina, nenávidí kázeň, a že proto nejsou pracujícímu lidu, dělníkům, rolníkům a pracující inteligenci, Česka, a celého SVĚTA, k užitku. Proto, na Velikonoce v roce 2006, za cca 6,3 let od přelomu věků roku 2000, SVATYNĚ BOŽÍ, kterou je dnes ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, měla dojít Boží SPRAVEDLNOSTI, a to na kongresu pokorných, a úplně poslušných ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, což se, pro neposlušnost nového Božího lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, nestalo. Pro vzpouru a neposlušnost nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, od Velikonoc roku 2006, veškerá prvotina plodné síly primitivního křesťanského imperialismu a militarismu je pobita, a to odstoupením rozumu nového Hospodina od vzpurných a neposlušných militaristických a imperialistických sviní. Pro neposlušnost nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, Česko padá do HROBU ropného a ekonomického kolapsu. Kolaps určitě přijde, zastavit pomocí lží o Bohu se nedá.

 

Vy, noví kněží, z Ústavu technických zařízení budov, a z Ústavu techniky prostředí ČVUT v Praze, jste pomazáni za proroky místo mě tím, že jste jedinými URBANISTY, a jedinými ARCHITEKTY, domů, sídlišť, a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Máte povinnost, z Vašich dvou ÚSTAVŮ, a z absolventů Vašich ÚSTAVŮ, které dobře znáte, ve veřejných výběrových řízeních, vybrat tyto dva ministry nové vlády Česka, a nového premiéra Česka. 1. Nového premiéra Česka. 2. Ministra ZIMNÍHO průmyslu. 3. Ministra ZIMNÍHO stavebnictví. Čtvrtým koněm, který má povinnost vyjet, je nový prezident Česka, kterého Kristus vybral jménem RÁKOS, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Je jím také absolvent Vašeho ÚSTAVU, projektant Ing. Rákos z Brna. Máte tím povinnost iniciovat vznik nové, pokorné, a úplně poslušné vlády Česka. Když od Vás, uvedení čtyři KONI vyjedou, Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým SVĚTEM. Každý, kdo proti mně povstal na soudu, je usvědčen ze svévole. Iz.29/11až24až54/17. Veškerý hovor o Kristu, musí být především o výstavbě měst. Kristem, či Kršnou vyvolené Česko má povinnost vytvořit novou vládu, dále uvedenou. Premiér Česka Sobotka malachp@seznam.cz, a jeho ministři posta@vlada.cz, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože na zasílané texty, o nezbytnosti mít vše nové, NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI, nereagují. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný bohatý imperialistický zloděj, svým rozumem zvířete. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na VUT v Brně, atd., nebo v kostele v Domašově, či v Břeclavi, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.1/4až18/13, atd. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím zničit veškeré zlo na SVĚTĚ, zničením PRACHŮ, PENĚZ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi bude vládnout, jediný ZÁKONODÁRCE, Stvořitel SVĚTA, který je nyní OTCEM SLOV NOVÝCH NEBES. Myšlenkové vlny od Krista, o ENERGETICE, mohou nyní chytat pouze úplně poslušní, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Tím vyslovit ANO, technickému rozumu Krista o energetice, a NE technickému rozumu neposlušného NETVORA, ministra průmyslu Mládka, a jeho koncepci pouze na ELEKŘINU, jako první na SVĚTĚ. STVOŘITEL fosilních paliv, a veškeré energetiky na SVĚTĚ, do ENERGETIKY Česka a SVĚTA vidí. Proto ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES uvádí, že s boháči a s bankéři je nezbytné neprodleně skoncovat. Sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je navrženo na www.pametni-kniha.cz. Nutno napsat www. Když tato výstavba ZIMNÍCH měst v Česku, a ve SVĚTĚ, nebude neprodleně realizována, Hospodin, Česko a SVĚT, úplně zničí. Milostivé křesťanské Hospodinovo léto, se definitivně skončilo na Velikonoce roku 2006. Jer.1/17až12/2,4,16až51/58, Iz.1/1ař55/24, Žalm1/1až105/16až107/27.

 

Kdokoli se postí, od ZLATÝCH SVINÍ, od ZLATÝCH křesťanských BOHŮ, od militaristických a imperialistických PRASAT, od chamtivého ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, od vrchního velitele vrahů žoldáků, od zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, a od jejich Boha, od drzého pozemského Otce Satana, kardinála Duky, sekretar.duka@apcha.cz, sekretar.maly@apcha.cz, ptacek@knez.cz, apcha@apcha.cz, sekretar.vlk@apcha.cz, zpravodaj@apha.cz, gen.vikar@apha.cz, kancelar.ps@apha.cz, elias@apha.cz, uvidí nového Hospodina, DUCHA SVATÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, STVOŘITELE veškerého neposlušného a vzpurného náboženského a politického dobytka celého SVĚTA, takového SPRAVEDLIVÉHO a MOUDRÉHO, jaký v Písmu opravdu je. Iz.2/22až29/11až24až57/10,16,20až58/6až63/14,18až65/1,15až66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40,

2.Kor.3/5,9až4/3až10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm1/1až37/5,11,35,38až50/16,22až96/7až150/6, Sír.4/18,5/5,9/15,13/18,43/26,31, K.M.1/4až7/12,16až12/10,17,27,13/8až19/6, atd. Hospodin, LÉKAŘ, uzdraví sám sebe, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až silní budou ti pokorní a úplně poslušní, kdo rozum od Hospodina budou mít. Slabí budou ti vzpurní, drzí a neposlušní, kdo mají za Boha pouze svoji chamtivost, která je modloslužbou, svoje vášně, či zvířecí pudy. Šťastní mohou být jenom ti, kdo znají Boží vůli, kterou je neprodlená realizace dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. V přátelství s novým Hospodinem, stejně tak v milování nového Hospodina, v milování SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, pokornými a úplně poslušnými, jde o to, aby veškerý hovor o Hospodinu, se týkal pouze ZÁKONA nejvyššího, o vládě nového Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy SVĚTA, v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Vůlí Boží je, aby jím vyvolené Česko, se vrátilo k novému Hospodinu neprodleně, ne až při úplňku MĚSÍCE, 25.12.2015. Nepozději v pondělí, 21.12.2015, kdy se začíná SVATÝ TÝDEN oslav DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Hospodina, jediného Boha SVĚTA, Boha veškerého náboženského a politického dobytka, všichni pokorní a úplně poslušní, musí být dospělí, odpovědní, prozíraví, spravedliví, moudří a mocní, stejní jako nový Hospodin. Energetická, ekologická a mravní spása SVĚTA je možná pouze v případě, když bude v Česku ukončena ideologie chamtivosti primitivního imperialismu. V současné době přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE PÁNĚ, to je třetího křesťanského tisíciletí, do energetické budoucnosti Česka a SVĚTA, vidí pouze Hospodin, DUCH SVATÝ, stále stejný, který žije mezi námi. Ve třetím křesťanském tisíciletí, které se začalo v roce 2000, nový Hospodin v Písmu srozumitelně a jasně uvedl, že další cesta Česka a SVĚTA, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je cesta realizace energetické spásy, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Jak mohou vzpurní, drzí a neposlušní lidé mít plány do budoucnosti, když neví co s přítomností válek křesťanů s muslimy o fosilní paliva a suroviny, co s existencí válečných uprchlíků, s přemnožením lidstva, s počasím, se suchy, či s potopami, co s nezaměstnanými, atd. Co nyní udělají křesťanští KAPŘI z Arcibiskupství pražského, z Proglasu, TWR, ČRo, ČT, atd., když ví, že nový Hospodin, jím vyvolené Česko, SOUDEM těchto textů APOKALYPSY, a přísnou spravedlností, vzpurných, zpupných, pyšných a neposlušných křesťanů, nechce pokořovat, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA. Dovolí si i v pravé poledne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, na Vánoce 2015, zrušit Boží SOUD neposlušných a vzpurných křesťanských sviní? Chtějí znovu nového, VÍTĚZNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, prohlásit za svévolníka kvůli tomu, že odmítají zrušit ideologii primitivní křesťanské, kapitalistické chamtivost, a sebe, neposlušné křesťanské Baaly, Beely, či Belzebuby, prohlásit za SPRAVEDLIVÉ, VŠEMOHOUCÍ, a VŠEVĚDOUCÍ Bohy? Nový Hospodin vzdá Česku chválu, když politická pravice, či levice, nebo náboženský dobytek, se k novému Hospodinu neprodleně vrátí pro pochopení, že vše ENERGETICKY v Česku a ve SVĚTĚ NOVÉ, může být vybudováno pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím. Hospodin se nad jím vyvoleným Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když především křesťanské náboženské svině, nebudou Hospodina nazývat můj Baale, či můj DÉMONE, můj ministře financí, Babiši, můj Baale prezidente Zemane, či můj Baale, Satane kardinále Duko. Hospodin se nad jím vyvoleným Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až především drzí pozemští Otcové, Satani kněží z Arcibiskupství pražského, z Proglasu, TWR, ČRo, ČT, atd., vyznají své viny, své ideologie chamtivosti primitivního imperialismu, která je MODLOSLUŽBOU, protože ideologie chamtivosti primitivního imperialismu je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA je křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, atd., STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Hospodina, nebude vzdělávat NOVÝM SLOVEM Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO proto, aby MALÁ HVĚZDA JITŘNÍ, Česko, mělo užitek ze svého vyvolení být prvním Božím lidem, pokorným a úplně poslušným. Cokoli dělají náboženská či politická ZLATÁ PRASATA, ZLATÍ BOHOVÉ, zlé SVINĚ, drzí váleční zločinci, např. prezidenti Obama, Putin, či slepý a hluchý hlupák prezident Zeman, svým rozumem politických zvířat, např. v Sirii, je marnost nad marnost, protože blízký ropný a ekonomický kolaps, nesmyslnými válkami nelze zrušit. Hospodin bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, protože boří vše, co při svém PRVNÍM PŘÍCHODU, v křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, či islámu, atd., zasadil. DUHA má dva konce s pokladem. Na jednom konci DUHY je pokladem SLOVO NOVÝCH NEBES o jediném Bohu SVĚTA, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na druhém konci DUHY je SLOVO NOVÝCH NEBES, o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech. Tato DUHA je vstupní branou do celosvětového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného.

 

Jediným řešením blízkého ropného a ekonomického kolapsu, je vláda jediného Boha SVĚTA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad vším TVORSTVEM, celosvětový mír, odzbrojení, sešrotování všech zbraní na SVĚTĚ, atd. Pane Bože dej, ať chudým nezaměstnaným, válečným uprchlíkům, muslimům, bezdomovcům, atd., je hej. Protože jsi SPRAVEDLIVÝ, na Vánoce 2015, konej divy. Dej, ať nezaměstnaní, či muslimové, sužováni chamtivými modloslužebníky křesťany, jsou z toho udivení, že jejich život není jen trápení a žal. Tolik chudých lidí, křesťanský VELKÝ PÁTEK, má i v úterý 22.12.2015. Bože SPRAVEDLIVÝ, prosím abys toto dal. Ať velké množství TVÝCH služebníků, pokorných a úplně poslušných, vyvleče Baaly, či DÉMONY, ministra financí, Babiše, prezidenta Zemana, či Satana kardinála Duky, od jejich KORYT, ke KORYTŮM, či ke STOLŮM, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PNĚNÍ, mravně nezbytného, dle fotografií výkresů ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Je mnoho křesťanských VELKÝCH PÁTKŮ, VELIKONOČNÍCH. Je nemnoho jar, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Těch dnů kdy svítá v Česku o něco dřív, již na Vánoce 2015, než všude jinde na SVĚTĚ, těch je jen pár. Nejpozději v pondělí, dne 21.12.2015, musíš být dospělý a odpovědný, prozíravý, pokorný a úplně poslušný, drzý DÉMONE, ministře financí, Babiši, Baale prezidente Zemane, Satane kardinále Duko. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nebude celosvětově vládnout nad všemi Baaly, Beely, Belzebuby, DÉMONY, Satany, atd. svým ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bývá to svízel, najít most, ke slovu jménem dospělost, a odpovědnost, u neposlušných křesťanských hlupáků. Od VELKÉHO PÁTKU 25.12.2015, všechny křesťanské PÁTKY již patří novému Hospodinu. Celosvětové oslavy Boha jsou již pouze při úplňku MĚSÍCE. Iz.66/24. Drzí vládnoucí zločinci, lháři a pokrytci, hlupáci, vedení ministrem financí Babišem podatelna@mfcr.cz, babisa@psp.cz, vrchním velitelem vrahů žoldáků, KOZLEM prezidentem Zemanem info@zemanmilos.cz, a jejich Bohem, drzým pozemským Otcem Satanem kardinálem Dukou, apcha@apcha.cz, do energetické a ekonomické záhuby, svádějí lži lid Česka ekonomickými, to je DÉMONSKÝMI naukami, a neomylnými dogmaty protikladných nauk křesťanského katechismu. Mají na svém vlastním svědomí lhářů, pokrytců a zločinců, vypálený cejch, OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bohem vyvolené Česko bude přijato do SLÁVY pokorných a úplně poslušných Božích SYNŮ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, až všechna náboženská a politická dobytčata, vejdou do říše ticha, cestou Bohem vyvolených, zpupných, pyšných a neposlušných NETVORŮ, či sviní. Česko a SVĚT bude v bezpečí, když vládu uváděných militaristických fašistů, vystřídá vláda jediného Boha SVĚTA, mírumilovného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a jeho lidu nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorného a úplně poslušného, dle dřívějších kapitol SOUDU. Vládnoucí zločinci, vedení ministrem financí Babišem, zakladatelem KOZLŮ ČSSD prezidentem Zemanem, a Satanem kardinálem Dukou, vrazi nového Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, se chovají fašisticky tím, že svou ideologií chamtivosti, která je křesťanskou modloslužbou, horečným zbrojením a nesmyslnými válkami o fosilní paliva a suroviny, vytváří chudé nezaměstnané, bezdomovce, válečné uprchlíky, atd., proti kterým následně bojují stejným způsobem, jako Bohem prokletí, neposlušní NETVOŘI, exposlanec Sládek, nebo hlupák Konvička. Bude ve všem po nedostatku, když od VELKÉHO PÁTKU, od svátku Česka a SVĚTA, od úplňku MĚSÍCE 25.12.2015, vládu vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických prasat, vystřídá vláda nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a jeho lidu, pokorného a úplně poslušného, vytvořeného dle předešlých kapitol SOUDU neposlušných militaristických sviní. Bude ve všem po nedostatku, když uvedené zločince budou vyšetřovat orgány činné v trestním řízení, kvůli jejich lžím o Hospodinu, lžím vládnoucích idiotů o koncepci energetiky, a cenzuře na nové Boží SLOVO pravdy o Hospodinu, a pravdy pravdoucí o energetice, uvedené v dokonalé Boží lásce ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud neposlušné a pyšné vládnoucí svině úplně nezničí, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Protože ničí planetu zemi starým myšlením o Hospodinu, jejich vyvlečení od jejich koryt, do říše ticha, je nezbytné. Kdyby při sobotním vysílání TWR v Proglase twr@twr.cz. křesťanské chamtivé a neposlušné svině neblokovaly můj telefon, bylo by hostu, DÉMONU, ekonomu Petru Cabákovi sděleno. Soud vzpurných drzých a neposlušných křesťanských zločinců, či NETVORŮ, jejich ideologie, je opakovaně elektronicky sdělován i hluchým a slepým Otcům Satanům kněžím, Vaďurovi a T. Molnárovi z Turnova, kvůli nimž jsou všichni zlí. nabozenstvi@rozhlas.cz, ondrej.halama@tiscali.cz, turnov@evanget.cz, rovensko@evangnet.cz, mazha@seznam.cz, jilemnice@evangnet.cz, zelezny-brod@evangnet.cz, tanvald@evangnet.cz, jiri.weinfurter@evangnet.cz, jablonec@ diakoniecce.cz, trutnov@evangnet.cz, info@ictrutnov.cz, dsti@kr-kralovehradecky.cz, liptakova.svetlo@diakonie.cz. Lidská spravedlnost charity a almužny uvedených pokrytců a lhářů, je příčinou meče nesmyslných válek o fosilní paliva a suroviny. Jejich odchod do říše ticha znamená zrušení veškerého lidského zla na SVĚTĚ. Uvedení zločinci se na Vánoce 2015 musí zakuklit proto, aby již v lednu 2016 zmizeli, a již nebyli tím, že vlády nad celým SVĚTEM se ujme jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, soudem všech drzých, vzpurných, zpupných, neposlušných, náboženských a politických prasat, či psů. V křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, kvůli Vám, drzým, vzpurným a neposlušným pozemským Otcům Satanům kněžím, a DÉMONŮM, ekonomům, jako je Satan Calábek, nikdo nevěří textům Písma o tom, že ve Vaší lidské, zvířecí přirozenosti, nepřebývá žádné lidské dobro, ale pouze zvířecí zlo. Proto chtít dobro, pomocí Vašich náboženských a ekonomických stupidních žvástů, o dobrotě konzumu, a o dobrotě např. doby plastové, kdy plasty pro potravinářský průmysl, žerou ptáci i ryby, to dovedete. Nastolit celosvětové Boží království, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné, s novou vládnoucí elitou, pokornou a úplně poslušnou, s vládou jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, to nedokážete. Kvůli Vám, neposlušným, drzým pozemským Otcům, Satanům kněžím, nikdo neví, že BOŽÍM CHRÁMEM jsou pouze TĚLA těch lidí, kteří se smíří s novým Hospodinem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, čtením ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kvůli Vám, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, nikdo neslouží novému, SPRAVEDLIVÉMU, MÍRUMILOVNÉMU Hospodinu, DUCHU SVATÉMU, pro celý SVĚT stále stejnému. Kvůli Vám, vzpurným kněžím, všichni slouží pouze svým zvířecím ÚDŮM, svým pičím, či svým čurákům, a tím i svým Bohům, Baalům, boháčům, politikům pravice a levice, DÉMONŮM, ekonomům a bankéřům, vojenským kaplanům, zbraním, autům, letadlům, atd. Všichni neposlušní a vzpurní, se oddali NEVĚSTKÁM, či ČARODĚJNICÍM, ekumenickým církvím, a tím MRZKÝM ŽENÁM, OHOLIBÁM, či OHOLÁM, např. Hodecové a Endlicherové z TWR z Proglasu twr@twr.cz, či Senkové zita.senkova@rozhlas.cz, Hůlkové eva.hulkova@rozhlas.cz, Kociánové martina.kocianova@rozhlas.cz, či zlé a neposlušné ČARODĚJNICI, novým Bohem prokleté svini sestře Angelice, a jejímu Bohu, školnímu kaplanu, ROBOTU Soukalovi, z pořadu jaktovidi@rozhlas.cz. Uvedené neposlušné a vzpurné křesťanské svině, již sedm nocí spí, sedm tisíc let spí, viz další text, protože SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je není možné probudit. Jak jinak by nový Hospodin mohl soudit uvedené, drzé, neposlušné, křesťanské svině, než odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Vzedmuté moře křesťanských prasat se nemůže uklidnit, protože uvedené lázeňské poběhlice, či svině, stále dělají vlny svými rodidly, svými ústy tím, že na Vánoce, pomocí modloslužeb RORÁTŮ, ROSUDÁVAJÍNEBESASHŮRY tak dlouho, až si mletím špíny svých protikladných křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, porodí MLADOU KŘESŤANSKOU STVŮRU, a to ke svému zániku tím, že si s mladým Bohem, s DÍTĚTEM, narozeným v křesťanském chlévě, pro toto vzpurné, drzé a neposlušné pokolení, dělají co chtějí.

 

Kvůli křesťanské špíně jejich žvástů, kvůli ideologii chamtivosti primitivního imperialismu, nový Bůh, který bude pást toto vzpurné a neposlušné pokolení celého SVĚTA, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, se stále nemůže narodit v hlavách vzpurného a neposlušného rektora VUT v Brně Štěpánka, a jeho nového, veškerého Božího technického lidu rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz. a v hlavách projektantů, a to pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, Božího celosvětového Božího království. Bázeň před novým Hospodinem vede k osvobození se od uvedených zlých, neposlušných a drzých křesťanských sviní, od všech pokrytců a lhářů, od všech vládnoucích NETVORŮ, pro které jsou PERLY Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, SMRTÍ, protože jsou koncem ideologie křesťanského, imperialistického, militaristického a jiného náboženského a politického zla, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. O tom, co je pro Česko a SVĚT dobré, již rozhoduje nový Hospodin, a ne uváděné křesťanské svině, které svou křesťanskou neposlušností, a svou spravedlností charity a almužny, což je spravedlnost politických zvířat, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ, zlo nesmyslných válek o fosilní paliva a suroviny. Lázeňské poběhlice, omyté čistou vodou SLOV Z NOVÝCH NEBES, Hodecová a Endlicherová z TWR z Proglasu twr@twr.cz, či Senková zita.senkova@rozhlas.cz, Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, Hůlková eva.hulkova@rozhlas.cz, a Bohem prokletá černá svině, sestra Angelika, spolu se svými ekonomickými Bohy, s DÉMONY, s ekonomem Petrem Cabákem, a se zločinci, lháři a pokrytci, ministrem financí Babišem podatelna@mfcr.cz, babisa@psp.cz, ANO2011@ANO2011.CZ, herman@kdu.cz, janovskaj@psp.cz, Chovanecm@psp.cz, atd., svádějí lži lid Česka, svými DÉMONSKÝMI naukami. Mají na svém vlastním svědomí cejch lhářů, pokrytců a zločinců, vypálený OHNĚM SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Hospodinem vyvolené Česko bude přijato do SLÁVY pokorných a úplně poslušných Božích SYNŮ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, až uvedená náboženská a politická dobytčata, vejdou do říše ticha, cestou Bohem vyvolených, zpupných, pyšných a neposlušných NETVORŮ, či sviní. Jejich křesťanské hříchy chamtivosti a modloslužby primitivního kapitalismu, které pokládají za zbožnost, za prostředek k obohacení se miliardami, které lživě nazývají poznáním pravdy, jsou již zjevné, všem pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Zaslepenost uvedených neposlušných a vzpurných, zlých NETVORŮ, od kterých nový Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, bořící katechismus, imperialismus, a ostatní ISMY, odstoupil svým rozumem, je již zřejmá všem pokorným, a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM. Nový Hospodin vyčkává, chce se smilovat nad pokornými a úplně poslušnými, kteří pochopí, že s uvedenými podvodníky, zločinci a lháři, kteří vyhovují přáním vzpurných a neposlušných politických a náboženských prasat, to jde stále k horšímu, protože svým rozumem náboženských a politických zvířat, pro odstoupení rozumu Hospodina, klamou jiné i sebe. Jsem ubit jak neposlušnými a vzpurnými lidmi, tak Hospodinem, který mě za to, že prorokuji proti všem vzpurným a neposlušným vládnoucím politickým a náboženským NETVORŮM, sloužících svým zvířecím ÚDŮM, pičím a čurákům, trestá na TĚLE proto, abych se nového Hospodina bál, a proto nepřestal prorokovat. Důkazem toho, že Bůh je DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, existuje, což dokazuje SOUD vzpurných a neposlušných křesťanských sviní v Česku. Bůh, svým novým rozumem, nevstoupí do DUŠÍ podrobených hříchu, který je k SMRTI, kterým je zlo křesťanství, atd. Např. drzý rektor VUT v Brně Štěpánek, a nový, Boží, technický lid rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz. a projektanti, se mohou pokládat za VĚDCE, až z milosrdenství nového Hospodina, budou mít nový Boží rozum, o energetice, energetice a mravech, uvedený v Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma. Dovést k pravdě o Bohu neposlušné a vzpurné, je nemožné, pro odstoupení rozumu Hospodina. Jen ten, kdo slouží v úplné poslušnosti novému Bohu, panuje právem. Spravedliví proroci v křesťanství trpí, neposlušní a vzpurní svévolníci jsou úspěšní, protože TVORSTVU nevládne SKÁLA = nový Bůh, ale SKÁLA, kterou jsou PRACHY, MAJETEK a ZBRANĚ, Bohové neposlušných a vzpurných. Kvůli PRACHŮM, MAJETKU, ZBRANÍM, kvůli SKÁLE úplně pomatených křesťanů, jdou všichni neposlušní cestou do katastrofy, jdou do energetické, ekonomické a mravní záhuby, do hrobu. Boží SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, mají povinnost volat v médiích, a ve školství, k novému Bohu, o pomoc proti vlastním králům, proti ministru financí Babišovi, proti zakladateli KOZLŮ ČSSD prezidentu Zemanovi, proti KOZLU premiéru Sobotkovi, proti jejich Bohu, proti drzému pozemskému Otci, Satanu kardinálu Dukovi, atd. Destruktivní jednání vědců, ničících svými plány, svého rozumu zvířat, planetu ZEMI, je zapříčiněno odstoupením Božího rozumu, od neposlušných a vzpurných sviní, politických a náboženských prasat a NETVORŮ. Boží dokonalá LÁSKA, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, odstraní lidské trápení, setře lidem slzy s očí, až se Česko a SVĚT vrátí k jedinému Bohu SVĚTA, mletím Božích příkazů a ZÁKONŮ, o přetvoření světa. DRUHÝ PŘÍCHOD nového Hospodina do Brna, do Česka, a do SVĚTA nastane, až DUCH SVATÝ, stále stejně MÍRUMILOVNÝ, který žije mezi námi, z milosrdenství svého rozumu, pokorným a úplně poslušným, mírumilovným, BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, umožní číst SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde je jak pravda o novém Hospodinu, tak pravda o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, v celosvětovém, Božím, mírumilovném království. Kdo se oddá novému PÁNU, jedinému Bohu SVĚTA, který je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je s ním JEDEN DUCH SVATÝ. Běda vzpurným, kdo se k Bohu nevrátí.

 

Kdo se rouhá novému, mírumilovnému DUCHU SVATÉMU, jedinému Bohu SVĚTA, např. ideologií křesťanských protikladných dogmat, promyšlených ekonomických vychytralostí, a tím mečem nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, tomu nebude odpuštěno navěky, ani v křesťanském, židovském, buddhistickém, hinduistickém, muslimském, atd., VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ani v nastávajícím, celosvětovém, mírumilovném, Božím království. TĚLEM NOVÉHO BOHA je NOVÁ STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, zřízená ze stávajících politiků pravice a levice, dle textů uvedených v minulých kapitolách, kteří již nebudou dělat politiku pravice a levice, ale poslouchat nového Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a plnit jeho vůli, to znamená neprodleně realizovat jeho dokonalou lásku, jeho příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. DEMOKRACIE je nyní vláda Božího lidu pokorného a úplně poslušného. Jediným vládcem všeho TVORSTVA je nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA. Běda neposlušným vládnoucím zločincům lži lidu Česka, kteří, při další vzpouře proti Boží moudrosti, budou novým Bohem úplně vyhlazeni. Moudří jsou ti pokorní, a úplně poslušní, kteří se nového Hospodina budou bát, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro pochopení Boží absolutní moci, nad každým lidským, zvířecím DUCHEM, a nad každou lidskou zvířecí DUŠÍ. ADAM, člověk, ekonomem Petr Cabák, spolu se zločinci, lháři a pokrytci, ministrem financí Babišem podatelna@mfcr.cz, babisa@psp.cz, ANO2011 @ANO2011.CZ, a zakladatelem KOZLŮ ČSSD, s prezidentem, s kulhavým KOZLEM, smradlavým kuřákem, prezidentem Zemanem, info@zemanmilos.cz, se nemohou přít s novým Bohem, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože má nad nimi absolutní DUCHOVNÍ převahu. Z boje uvedených zločinců proti novému Bohu, je východisko pouze jediné, neprodlený odchod uvedených drzých hlupáků, do říše ticha. Já netoužím po dni zkázy Česka strašlivou záhubou, kterou Bůh učiní, pro výstrahu všemu TVORSTVU. Uvedené vládnoucí svině dělají, jako by se jich SMRT, kterou je odstoupení rozumu Boha, od vzpurných a neposlušných, netýkala. Nový Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud všechny neposlušné a drzé svině celého SVĚTA, nevejdou do říše ticha, cestou vyvolených mrtvých. Mezinárodní den nového Hospodina, jediného Boha SVĚTA, Stvořitele všech náboženství SVĚTA, a veškerého Písma, který je nyní nově ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je při úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK, 25.12.2015. Žalm37/5,11,35,38až81/4,82/5až96/7, atd. ROK 2016 je SVATÝM ROKEM BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, protože Boží rozum o nové energetice, ekologii a mravech, Božího, celosvětovém království, je BOŽÍM MILOSRDENSTVÍM. NETVOŘI, zločinci, vzpurní a zpupní, kvůli ideologii křesťanské chamtivosti, ve svém VZDOROKRÁLOVSTVÍ primitivního imperialismu, lžou úplně ve všem, protože místo SKÁLY, kterou je nový Hospodin v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mají za SKÁLU PÍSEK PRACHŮ, MAJETKU, vojenských kaplanů, zbraní, aut, letadel, vojáků a nesmyslných válek o ropu. Kdo odloží návrat k novému Bohu ze dne na den, dojde záhuby, v den Boží odplaty. Sír.5/5až9/15, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až65/15, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4až5/23,6/6až24, Především nový Boží technický lid VUT v Brně, projektanti, atd., mají povinnost ukončit vzpouru a neposlušnost, a rozhněvat se na své Bohy, na Baaly, Beely, Belzebuby, to je na boháče, na DÉMONY, to je bankéře, a na jejich Bohy, na drzé pozemské Otce Satany kněze všech církví SVĚTA, kvůli kterým jsou trestání soužením, to je odstoupením rozumu Hospodina. Nový Hospodin, svůj rozum, ze svého milosrdenství, militaristicky chamtivým sviním, či drzých vládnoucím NETVORŮ celého SVĚTA, nevrátí. Jan1/1až8/42až12/43až15/25, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,22,13/8až19/6.

 

Lidé dělají, co se líbí Hospodinu, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ dej, ať na Vánoce 2015, přijde vítězný čas, dnes neposlušného a vzpurného rektora VUT v Brně Štěpánka, a jeho nového, veškerého Božího technického lidu rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz. Ať na ÚSVITU třetího křesťanského dne, který začal v roce 2000, se ti líbí všichni pokorní a úplně poslušní, kteří již, z milosrdenství TVÉHO ROZUMU, nepřestoupí TVOJE příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, celosvětového Božího království, uvedené v Bibli, které jsou TVÝM milosrdenstvím, protože jsou energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka a celého SVĚTA. Justice musí být nová poslušná a pokorná. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až39/31až43/26,31, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14, 27až11/39,12/2, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24. Svoboda člověka moudrého, DUCHOVNÍHO, stejně VŠEMOHOUCÍHO, jako je nový Hospodin, je v úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Nový Hospodin, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, svůj nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanty, nechce věčně pokořovat, odstoupením svého rozumu, v částečce svého nového DUCHA o nové energetice. Vyžaduje uznání, že jeho, Boží, energetická koncepce Česka a SVĚTA, uvedená v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je jedině správná, a jedině možná. SVOBODA od drzých vládnoucích válečných zločinců, např. od vrahů muslimů, v křesťany okupovaných státech s ropou, plynem a surovinami, a tím s vrahem nového Hospodina, především od NEMLUVŇÁTEK, či od NETVORŮ, od prezidentů Zemana, Putina, Obamy, či Hollandeho, kteří o novém Bohu nemají ani ponětí, se získává čtením ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jak vítaní jsou Boží SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO z VUT v Brně, a projektanti, kteří ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, dají neprodleně na SVÍCEN ve školství a v médiích. V Česku a ve SVĚTĚ není nikoho, kdo by pomatený, neposlušný, vzpurný, to je mrtvý lži lid, učil pravdě o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, protože není nikoho, kdo by v Česku učil pravdu o vzkříšení z mrtvých, křesťanských, nedemokratických, drzých, militaristických sviní, které v křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, ještě nikdy nenastalo. Na SVĚTOVÉM SUMMITU O KLIMATU ve Francii, pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných, jsou všichni politici pravice a levice, a ostatní pomatenci, DUCHEM CHUDÍ, to znamená mentálně retardovaní. SVĚTOVÝ SUMMIT O KLIMATU není sumit vědců, ale summit politiků pravice a levice, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, kterým nový Hospodin, svůj rozum již nedá, až při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, až bude jedinou SKÁLOU, ve svém VEŠKERÉM SLOVĚ. Uvedení neposlušní lži učitelé, do jejichž hlav rozum nového Hospodina již nevstoupí, z Božího milosrdenství, vyhovují přáním neposlušných a vzpurných lidí, což vede k energetické, ekonomické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, při ropném a ekonomickém kolapsu. Proto KLIMATICKÁ DOHODA o oteplování, je ŽVÁSTEM, KTERÝ NENÍ NIKOMU K UŽITKU. KLIMATICKÁ DOHODA je křesťanským ŽVÁSTEM, protože stávající UČITELÉ politického a náboženského dobytka, ve službě svým pohlavním ÚDŮM, místo Hospodinu, slouží Baalům, to je boháčům, a DÉMONŮM, to je ekonomům a bankéřům. Jediná pravda, která byla na SVĚTOVÉM SUMMITU O KLIMATU sdělena, je ve větě, že fosilní paliva musí být nahrazena neprodleně OBNOVITELNÝMI ZDROJI. Tato pravda pravdoucí je novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, známá od Velikonoc roku 2006, jak z médií, kde v roce 2006, o konci éry fosilních paliv ještě mluvili pravdu, viz ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES v kapitole 176, na konci kapitoly, zveřejněnou v NOVINKÁCH, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Nový Hospodin přichází, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU v době, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz.47/14. Proto vyžaduje neprodleně stavět sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Zach.1/16,12/8, Ám.3/7,15, Jer.12/14, atd., v solární architektuře, a v solárním urbanismu, dle textů Bible o SLUNCI SPRAVEDLNOSTI, které bude hlavním zdrojem energie, nahrazující fosilní paliva, navržených a zveřejněných na fotografiích výkresů, ve FOTOGALERII, na www. pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Na Velikonoce roku 2006, za cca 6,3 roku, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, mělo SLOVO NOVÝCH NEBES dojít Boží SPRAVEDLNOSTI, Božího království, protože Bohem vyvolenému Česku, z milosrdenství Božího rozumu bylo objasněno, že ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, a DŮM pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je jako ANDĚL nového Hospodina. Novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům bylo objasněno, že platí texty Písma o tom, že nikdo již nesmí nového Hospodina nazývat můj Baale, můj boháči, protože sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMU PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z milosrdenství rozumu Hospodina, bylo navrženo dle textů Písma. Dnes je zveřejněno ve FOTOGALERII, na www. pametni-kniha.cz. Nový Hospodin v Písmu uvádí, že od nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a od projektantů, vyžaduje úplnou poslušnost. Pokud nový Boží technický lid, nebude Hospodina poslouchat ani v prosinci 2015, nový Hospodin zcela vyvrátí nový Boží technický lid, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, a jím vyvolené Česko, nechá úplně zničit proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Chránění novým Hospodinem, jeho rozumem, jsou pouze pokorní a úplně poslušní, kteří nového Hospodina, a jeho dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a o nových mravech, celosvětového Božího království, budou milovat, kteří novému Hospodinu vzdají chválu, kteří svolají slavností shromáždění, a učiní vše nové, NOVOU ZEMI, i NOVÉ NEBE, s jediným Bohem, tvůrcem všech náboženství SVĚTA, všech států SVĚTA, a veškeré techniky. Hospodinem vyvolené Česko, od přelomu věků konce éry fosilních, od roku 2000, padá vlastním pádem rozumu neposlušných a vzpurných, do energetického, ekonomického a mravního HROBU. Každá prvotina plodné síly vládnoucí elity je pobita od Velikonoc roku 2006 tím, že např. nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, stále nemají ani ponětí o novém Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím nemají ani ponětí o správné Boží koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA, uvedené v Písmu. Žalm 105,107. Vážení boháči, bankéři, politici pravice a levice, kněží, atd., vlastníci SKÁLY, kterou jsou PRACHY, a MAJETEK. Vaše SKÁLA neposlušných sviní, PRACHY a MAJETEK, shnila. Kvůli nové energetice musí odtáhnout v děsu na Vánoce 2015. Iz.31/9. Boží hněv neprodlévá. Musíte sestoupit v médiích do říše ticha proto, aby Hospodinem vyvolené Česko nebylo úplně zničeno, při DRUHÉM PŘÍCHODU, stále stejného Boha. Žalm1/1až115/17, 5.Moj.30/12,18, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Bhagavadg.1/1až15/15až16/13až24až18/78, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36,15/14,33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid.4/7až12/28, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, atd.

 

Vážení vlastníci lázeňských domů v Karlových Varech, Baalové a DÉMONI info@karlovy-vary.cz, reservation@spa-resort-sanssouci.cz, v Mariánských lázních sekretariat@lecebnelazne.cz, info@badmarienbad.cz, a ve Františkových lázních vipclub@frantiskovylazne.cz, info@frantiskovylazne.cz, atd. Vážený lide pojišťovny VZP v Brně info@pvzp.cz, tiskove@vzp.cz, lekar@pvzp.cz, info@vzp.cz, podatelna@vzp.cz, podnikatel@pvzp.cz, oldrich.tichy@vzp.cz, eva.brozikova@vzp.cz, dana.trnkova@pvzp.cz, dana.blahutova@vzp.cz, halina.trskova@pvzp.cz, informace 72@vzp.cz, atd. Vážený pane Junáku z ČR Brno, herci a zpěváci, atd. mosa@mdb.cz, srdcovky@rozhlas.cz, management@lucie.cz, eshopzito44@seznam.cz, info@zet.cz, press@brainzone.cz, mmstudio@santec.cz, recepce@brainzone.cz, pazourkova@ mdb.cz, atd. Vážení lékaři Úrazové nemocnice v Brně reditelstvi@unbr.cz, h.vavrusova@unbr.cz, stsrhb@unbr.cz, info@novakovydny.cz, l.vlachova@unbr.cz, m.navratil@unbr.cz, info@pux.cz, i.masova@unbr.cz, atd. Jste shromáždění, jako poslední, ke čtení ZLATA Božího rozumu, uvedeného v ELDORÁDU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Proto je Vaší povinností rozumět textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že všichni vzpurní a neposlušní, v křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., se svým náboženstvím rouhají jedinému Bohu SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Novému Bohu, DUCHU SVATÉMU, stále stejnému, který žije mezi námi, nikdo ze vzpurných a neposlušných křesťanských a jiných sviní, či NETVORŮ, se beztrestně posmívat nebude, ani v tomto křesťanském věku, ani ve velice blízkém, celosvětovém, Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Máte povinnost pochopit Boží moc nad každým člověkem, jehož CHRÁM TĚLA, je geneticky zvířecí, a jehož DUŠE je stejná, jako DUŠE u zvířat. Když budete liknaví v čas současného soužení přelomu věků konce éry fosilních paliv, když řeknete, že všemu, co je uváděné o CHRÁMU lidského TĚLA nerozumíte, když řeknete, že Bůh, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, ničemu o energetice, ekologii a mravech, ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES nerozumí, budete Bohem potrestání, a zaniknete strašlivou záhubou, s DUŠÍ i TĚLEM. Každému vzpurnému a neposlušnému křesťanskému a jinému NETVOROVI, VŠEMOHOUCÍ a NEMILOSRDNÝ Bůh odplatí, a to podle JEHO činů. Boží SLOVO, o nastolení Božího království v Česku, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje. Novým Bohem, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, je ŽENA STATEČNÁ, která je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo odloží návrat k novému Bohu ze dne na den, dojde záhuby, v den odplaty. Př.1/7,14,2/4až24/10až31/10, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Dan.9/14,27,11/39,12/2, Iz.29/11až24,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, má nyní Hospodinem vyvolené Česko, a tím i celý SVĚT, VELKÉ PÁTKY dva. VELKÝ PÁTEK, který určuje slavný příchod nového Hospodina do Česka, v jeho SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je v době nového novoluní MĚSÍCE, v pátek 11.12.2015. VELKÝ PÁTEK, který určuje slavný DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina do SVĚTA, je v době úplňku MĚSÍCE, v PÁTEK 25.12.2015, na Vánoce 2015. Křesťanský VELKÝ PÁTEK, pro neposlušnost křesťanů, je již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Žalm81/4,82/5, Př.1/7,14,2/4až24/10až31/10, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21,3/4až16, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,atd. Tyto dva VELKÉ PÁTKY určují dny SLAVNÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Hospodina, jediného Boha SVĚTA, do jím vyvoleného Česka, a tím i do SVĚTA, a to v novém DNES naplnění VEŠKERÉHO Písma od Hospodina, především Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOVA DOGONŮ z Mali, SLOVA MAYŮ, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují tak, aby drzí kněží nemusili o Hospodinovi nic učit. Sír.5/5až42/24až43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až10/26,31,37až12/28,13/17, atd. SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, na adventním věnci, mají být rozsvěcována takto. 1.) První neděle adventní 29.11.2015, měla být svatá tím, že první svíci adventního věnce, kterou je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii a mravech, měl zapálit nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, mluvením pravdy pravdoucí o Hospodinu, a pravdy pravdoucí o konci éry fosilních paliv, v době přelomu třetího křesťanského tisíciletí, v době přelomu věků roku 2000, což se nestalo. Bohem vyvolená Praha měla být NOVÝM JERUZALÉMEM, sestupujícím od nového Hospodina tím, že Hospodinem vyvolené Česko mělo pochopit, že u nového Hospodina budou mít nyní domov pouze bezmocní, pokorní a úplně poslušní, s číslem 666, viz další text. Neposlušní, drzí a vzpurní pozemští Otcové Satani kněží všech církví SVĚTA, a jejich Bohové, Baalové, to je boháči, a DÉMONI, to je ekonomové a bankéři, jsou novým Hospodinem určení k pádu do HROBU, do JÁMY, do PODSVĚTÍ, či k odchodu do ŘÍŠE TICHA. Pro odstoupení rozumu Hospodina od drzých vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, nejsou neposlušní a vzpurní Baalové, a ostatní NETVOŘI, pracujícímu lidu k užitku. Bohem vyvolené Česko má povinnost zajistit, aby se nad novým Jeruzalémem, nad Prahou, ukázala Boží sláva tím, že nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM celého SVĚTA, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM. Brány nového Jeruzaléma, Prahy, budou neustále otevřené tím, že nový Hospodin dovolí, novému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., svým rozumem, ze svého milosrdenství, svolat kongres energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Národy, které novému Bohu nebudou sloužit, protože odmítnou číst ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, protože odmítnou realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, zhynou tím, že propadnou energetické, ekologické a mravní zkáze, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, o jedině možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, o celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud drzým a vzpurným křesťanům v Česku nerozdrtí bedra, rozdrcením SKÁLY neposlušných a vzpurných hlupáků, kterou jsou PRACHY a MAJETEK, pravdou o Hospodinu SPRAVEDLIVÉM a VŠEMOHOUCÍM, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký opravdu je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Prevencí proti DUCHOVNÍ CHUDOBĚ, proti mentální retardaci neposlušných, mrtvých, je studium SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní, bezmocní LVI Česka, mají povinnost žrát slámu tím, že na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nikoli bojem, ale jednáním, zhltnou úlovek, kterým jsou boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, zbraně atd. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,60/1,11,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6.

 

2.) Rozsvícení druhého SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, na adventním věnci, ve druhé adventní neděli, měli povinnost zajistit proroci Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, drzí a vzpurní Židé v Brna a z Prahy, zob@zob.cz, sekretariat@fzo.cz, petr.papousek@fzo.cz, tic@jewishbrno.eu, sidon@kehilaprag.cz, tomas.kraus@ fzo.cz, atd., což se nepodařilo. Texty o osmi dnech Chanuky, souvislosti s texty Písma o vládnoucích, židovských, křesťanských a jiných neposlušných a vzpurných prasatech, pro které JEDEN DEN zapalování svícnu svíčky SLAVOSTI SVĚTEL, je jako 1000 let. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, který se začal v roce 2000, souvisí s osmým DNEM CHANUKY, to je s osmým tisíciletím vedení lidstva, stále stejným Hospodinem, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, a který proto nikdy nebyl ani člověkem, ani JEŽÍŠEM KRISTEM, ani OTCEM, ani SYNEM ČLOVĚKA. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vydal křesťanské, židovské a jiné neposlušné a vzpurné vládnoucí svině, do moci klamu, odstoupením svého rozumu v ČÁSTEČCE SVÉHO křesťanského či židovského, a jiného náboženského DUCHA. Tím křesťanské, židovské, a jiné svině, vydal do moci náboženského klamu proto, aby mohl odsoudit všechny vládnoucí NETVORY celého SVĚTA, jako např. válečné zločince, vrahy nového Hospodina, NETVORY, prezidenty Zemana, Putina, Obamy, či Hollandeho, kteří neuvěřili pravdě o novém Hospodinu, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. To co se děje v křesťanství, v judaismu, v buddhismu, v hinduismu, v islámu, atd., to není z víry v jediného Boha SVĚTA, ale z víry v uvedené, neposlušné, vzpurné, zlé, a pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných, pochybné vládnoucí Baaly, mentálně retardované, DUCHEM CHUDÉ. Nový Hospodin, všechno co v Písmu, o jím vyvoleném Česku uvedl, již vyplnil, kromě jediného, kromě vzkříšení ze vzedmutého moře nedemokratických, mrtvých, militaristicky a imperialisticky chamtivých sviní tak, aby toto moře neposlušných, to je MRTVÝCH PRASAT, již nebylo tím, že všichni se budou Boha bát, a budou pokorní, a úplně poslušní, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Iz.2/22,29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/1,15až66/24, atd. ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, a ÚSVIT osmého židovského, či lidského tisíciletí, mají jedno společné. Končí v Hospodinem vyvoleném Česku, ve DNI PÁNĚ nového DNES, naplnění veškerého Písma od Hospodina, buď při novém novoluní MĚSÍCE, který je na VELKÝ PÁTEK 11.12.2015, nebo v SEDMÉM DNI Páně, v neděli, při ukončení Chanuky, dne 13.12.2015. Ten kdo bude mít s uvedenými, vzpurnými a neposlušnými vládnoucímu idioty, s válečnými zločinci, a náboženskými pomatenci, mentálně retardovanými, DUCHEM CHUDÝMI, něco společného, jde do energetického, ekonomického a mravního HROBU, v době blízkého ropného a ekonomického kolapsu, kdy nový Hospodin, vzpurné a neposlušné, jím v Písmu vyvolené Česko, úplně zničí, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Nastolení Boží spravedlnosti, v celosvětovém, Božím, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, je nezbytné, kvůli vytvoření NOVÉ ZEMĚ a NOVÉHO NEBE, kvůli přestavbě veškeré výstavby, výroby, dopravy. V době, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz.47/14, je nezbytné stavět sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Zach.1/16,12/8, Ám.3/7,15, Jer.12/14, atd., navržených, dle textů Bible, na fotografiích výkresů, zveřejněných ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. 2.Samuelova7/8,13,27,22/25,23/3,5, atd. Nový Hospodin, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, v horoskopu v Rovnosti, i v Písmu připomíná, že každý pokorný, bezmocný, a tím úplně poslušný, se má radovat ze zrušení křesťanství – STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, ze zrušení tradic VELKÉHO PÁTKU, i tradic Chanuky, ze zrušení judaismu tím, že si otevře láhev ze šumivým vínem, již před NOVÝM ROKEM. Boží království, celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, je za dveřmi. Kdyby se Bůh nad chamtivými nesmiloval, nebyl by nikdo spasen. Iz.57/10,16. Všichni lidé na SVĚTĚ, všech náboženství SVĚTA, jsou strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, pro svoji pýchu a neposlušnost, čímž vzešel plný počet pohanů. Česku a SVĚTU, dle písniček např. od zpěváka Jandy, atd., schází OSMÝ DEN, osmého tisíciletí vedení TVORSTVA Hospodinem. Ekumenické církve, ekumenické prostitutky, MRZKÉ ŽENY, OHOLIBY, např. Hodecová a Endlicherová z TWR z Proglasu twr@twr.cz, a Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, Senková zita.senkova@rozhlas.cz, či Hůlková eva.hulkova@rozhlas.cz, z ČRo, sedm nocí spí, sedm tisíc let spí, protože je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, není možné probudit. Protože odmítají vstoupit do říše ticha, cestou vyvolených, vzpurných, zpupných a neposlušných sviní. Kolik kdo chce, tolik má oči otevřený. Vzpurní, zpupní a neposlušní, OVOCE svých úmyslů, své křesťanské chamtivosti, své MODLOSLUŽBY, již zplodili. Jer.6/19. Proto již mohou vejít do říše ticha zas, se svými křesťanskými, militaristickými žvásty, o Kristus UKŘIŽOVANÉM, protikladnými křesťanskými dogmaty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi. Zázrak OLEJE CHANUKY, zázrak fosilních paliv, vydržel TVORSTVU až do Vánoc 2015, do ÚSVITU osmého dne, osmého tisíciletí, vedení TVORSTVA Hospodinem. Jsou dny, kdy v Brně svítá, na Vánoce 2015, o něco dříve, než jinde ve SVĚTĚ, vzpurný a neposlušný rektore VUT v Brně Štěpánku, a vzpurný a zpupný, neposlušný technický lide VUT v Brně rektor@vutbr.cz, stepanek.p@ fce.vutbr.cz. Je tisíc křesťanských VELKÝCH PÁTKŮ, nemnoho jar, od roku 2000, od ÚSVITU třetího, či osmého tisíciletí, vedení veškerého TVORSTVA Hospodinem, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Však dnů, kdy svítá v Brně o něco dříve, než jinde na SVĚTĚ, na Vánoce 2015, v hlavě vzpurného rektora VUT v Brně Štěpánka, a u jeho nového, veškerého Božího technického lidu rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, těch je jen pár. Nejpozději v pondělí, 14.12.2015, nebo 21.12.2015, nebo 28.12.1015, nebo 4.1.2016, musíš být rektore Štěpánku, se svým novým, Božím technickým lidem, dospělý a odpovědný tím, že budeš pokorný a úplně poslušný Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království. Bývá to svízel, na VUT v Brně, najít MOST k dospělosti, mluvením pravdy o Bohu, a jeho koncepci energetiky. Boží království je blízké, veškeré křesťanské tradice, a hodnoty, jsou pryč.

 

3.) Třetí svícen adventního věnce je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu v Bhagavadgítě, která je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích tím, že doplňuje a upřesňuje veškeré náboženské knihy o Bohu, a o jeho vůli, to znamená Tóru, Bibli, Korán, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MAYŮ, atd. Vůli Boží je neprodlené zřízení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, v němž jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM bude nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zrušení buddhismu, hinduismu, atd., je nezbytné, protože náboženští pokrytci obrací evangelia o DRUHÉM PŘÍCHODU nového Hospodina v Česku, v novém Jeruzalémě, v Praze, a na VUT v Brně, v pravý opak. Pravé poledne ÚSVITU třetího tisíciletí v roce 2015, je na Vánoce Iz.58/9,59/10. 4.) Čtvrtá svíce adventního věnce je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu uvedeného v KORÁNU. Všichni muslimové očekávají SOUDNÝ DEN křesťanských a jiných neposlušných a vzpurných psů, či sviní. Psi, kteří neumí štěkat na Baaly, to je na boháče, na DÉMONY, to je na ekonomy a bankéře, a na jejich Bohy, na drzé pozemské Otce Satany kněze, všech náboženství SVĚTA, jsou nyní především vzpurní a neposlušní psi nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti. Nový Hospodin vyžaduje, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, projektanti, atd., byli se svou zvířecí moudrostí, svých nesmyslných energetických koncepcí v koncích, a to neprodleně. Bůh v Písmu slíbil, že když se ve školství, a v médiích, v Česku, nebude číst ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, učiní Česko místem věčně zpustošeným. Proto se celé Česko musí třást strachem, jaký ještě nikdy nebyl, a musí SKÁLU, kterou je nový Hospodin, kterou je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, číst ve školství, a číst v médiích tak, aby SKÁLA, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohla být předána MUSLIMŮM, válčících s křesťanskými psy, prasaty, s NETVORY, s drzými prezidenty Zemanem, Putinem, Obamou, či Hollandem, kteří o novém Bohu nemají ani ponětí. Nový, mírumilovný Hospodin v Písmu slíbil, že všichni vzpurní, zpupní a neposlušní zemdlí, když nový Boží technický lid VUT v Brně, bude mluvit pravdu o novém Hospodinu, a pravdu o jeho opakovaně uváděné Boží vůli, o nastolení celosvětového míru, na kongresu ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jer.1/17až6/19až31/27,32až51/58,63, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Proto není čeho se bát, protože neposlušní a vzpurní zemdlí, při mluvení pravdy o novém Bohu, a pravdy, o jeho jedině správné, a jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Zrušení všech náboženství SVĚTA je nezbytné, protože SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH, STÁVAJÍCÍCH NEBES, je novým Bohem tím, že se v Boží celosvětové SLÁVĚ, vzájemně doplňuje a upřesňuje. Hospodin činí celosvětovou revoluci, svým SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kvůli SLÁVĚ sebe samého. Svou slávu Boží, dá pouze BOHŮM, pokorným, úplně poslušným, Bohu vděčným za celosvětový mír.

 

Vážení boháči, vlastníci PRACHŮ, a MAJETKU, což je pouze SKÁLA vzpurných a neposlušných křesťanů a ostatních hlupáků. Já nedělám žádnou revoluci. Veškeré revoluce dělá Hospodin tak, jak to uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Až bude chtít, učiní v jím vyvoleném Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, celosvětovou revoluci tím, že se ujme vlády nad celým SVĚTEM, jako jediný Bůh SVĚTA tím, že bude Bohem, svým novým SLOVEM, pro veškerý lži lid SVĚTA, pokorný a úplně poslušný, a tím bezmocný. ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je nový Bůh. Každý člověk je ponižován ostatními lidmi, v případě své nedokonalosti, způsobenou Hospodinem, DUCHEM SVATÝM, jeho DUŠÍ. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je zřejmé, že nový Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, svůj rozum, ze svého milosrdenství, nerozděluje všem lidem stejně. Proto nyní chce, v Bohem vyvoleném Česku, vytvořit Boží majetkovou rovinou, vytvořenou elektronicky plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM politických a náboženských zvířat, a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, elektronicky kontrolovaným, veškerého lidského dobytka. Tím chce dát všem lidem, chudým i bohatým, jednotnou PRVNÍ TŘÍDU. Bohatí i chudí, budou mít stejné STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, stejné bydlení, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, energeticky soběstačných, nebo energeticky přebytkových. Stejná první třída bude v OBLÉKÁNÍ, či v DOVOLENÝCH, elektronicky kontrolovaných. Nový Hospodin vyžaduje realizaci svých příkazů o Boží majetkové rovnosti, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně proto, aby již nebyly revoluce a války, z milosrdenství rozumu Hospodina. Vyžaduje aby i lidem nedokonalým a nevzdělaným, kterým Hospodin dal, či dává, svým rozumem, málo rozumnosti, či rukodělné dovednosti, Baalové, to je boháči, a DÉMONI, to je bankéři, již neodpírali dokonalou majetkovou rovnost Božího celosvětového království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nový Bůh VŠEMOHOUCÍ a MOUDRÝ tím, že chce majetkovou, celosvětovou rovinu, která je předpokladem zrušení všech náboženství, všech boháčů, veškeré chudoby, a tím všech zbraní, válek, revolucí, atd. Každý pokorný, odpovědný, a úplně poslušný, se musí chlubit znalostí nového Hospodina, jeho ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin nechce, aby byl někdo ponižován kvůli tomu, že dostal od Hospodina, DUCHA SVATÉHO, malou rozumnost, rukodělnou dovednost, či malou paměť, atd. Lidé si navzájem ubližují tím, že vyžadují dokonalost TĚLA i DUCHA, např. v práci, v manželství, ve sportu, ve škole, atd., což v případě odstoupení rozumu Hospodina od TĚLA a DUCHA člověka, je požadavek nereálný. Láska Božího rozumu dělá dokonalost TĚLA i DUCHA tak, jak sama chce. Bůh nechce ponižovat neposlušné a vzpurné moře křesťanských, židovských, hinduistických, muslimských sviní, věčně.

 

Vážení oslovení, vzpurné a drzé křesťanské Boží trojici, BOHORODIČCE Krista UKŘIŽOVANÉHO protikladnými dogmaty, zrozeného v křesťanství, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, militaristicky a imperialisticky chamtivé, Kolegarovi, písničkáři Herzánovi a Zemanovi, twr@twr.cz, ondrej.herzan@gmail.com, nový Hospodin umožnil telefonicky i elektronicky sdělit, při vysílání MODLOSLUŽEB křesťanských protikladných žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí TWR v Proglase, na Mikuláše. Soud vzpurných a neposlušných křesťanských NETVORŮ, je opakovaně elektronicky sdělován i hluchým a slepým Otcům Satanům kazatelům z RANNÍHO SLOVA ČRo3, Vaďurovi nabozenstvi@rozhlas.cz, a a drzému, zpupnému a pyšnému hlupáku, Satanu Molnárovi z Trutnova. tomas.molnar@evanget.cz, kmb@milicak.cz, milicuv.dum@diakoniecce.cz, liptakova.svetlo@diakonie.cz, trutnov@evangnet.cz, reditel@milicak.cz, atd., kteří musí jít novému Hospodinu neprodleně z cesty. Uvedeným hnusným, pyšným a neposlušným sviním, nový Hospodin, SVĚTLO SVĚTA svého rozumu, své DUŠE, svého DUCHA SVATÉHO, nedá, dokud nepůjdou Hospodinu z cesty, mletím SLOV VEŠKERÝCH NEBES. Křesťanským sviním v TWR a v Proglasu je opakovaně sdělováno, že o novém Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále nemají ani ponětí, protože nevěří textům Písma, o vyvolení Česka, být neprodleně novým BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným. Hospodinem v Písmu vyvolené Česko, již prožilo první vyvlečení Baalů, Beelů, Belzebubů, to je boháčů, DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, a jejich Bohů, to je Vás, drzých, neposlušných a vzpurných pozemských Otců, Satanů kněží, od vládnoucích KORYT, v době Boží socialistické spravedlnosti, v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu. Tehdy Hospodin způsobil, že boháče, ekonomy, bankéře, politology, sociology a jejich Bohy, drzé pozemské Otce Satany kněze, vyvlekli ti nejchatrnější ze stáda, komunističtí milicionáři, pomocí svých Bohů, pomoci zbraní. Hlukem jejich pádu, z vládnoucích KORYT, se tehdy zachvěla celá země, kvůli Vaším lžím, kvůli lžím Satanů kněží, o Boží SPRAVEDLNOSTI, která v kapitalismu neexistuje. Jer.1/17,6/19,23/12až32,31/27,32,49/20,50/45,51/58, Žid.3/7,4/6,5/11,6/3,6,12/28, Oz.2/18,5/7,15až8/12,9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/25až8/2,11, Sk.3/23,7/42,17/30, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Bůh POKOJE celosvětového Božího království, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES slíbil, že se narodí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v CHRÁMECH TĚL těch pokorných a úplně poslušných, kteří se k novému Hospodinu DOBROVOLNĚ VRÁTÍ, veřejným čtením SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Dle mého názoru, např. pro Česko platí texty Písma o čtyřiceti létech POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, a o DRUHÉM PŘÍCHODU nového Hospodina, v době sedmdesáti let od Hitlera. Iz.23/17, Jer.25/11, Zach.7/5, atd. Pro naše socialistické bratry Rusy z bývalého SSSR, platí uvedené texty o Boží socialistické SPRAVEDLNOSTI takto. Po sedmdesáti letech od roku 1917 + 70 let = v roce 1987, a po dalších 20 letech, v roce 2007, Soudců5/31,16/31, Iz.23/17, Jer.25/11, Zach.7/5, atd., v Bohem vyvoleném Česku, DUCH SVATÝ, nový Hospodin, umožnil pochopit texty Písma, o době přelomu věků konce éry fosilních paliv, 1.Kor.1/27,10/11,14/33, 36,15/33, a o době ÚSVITU třetího, či osmého tisíciletí vedení TVORSTVA, stále stejným Hospodinem, uvedené v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Nový Hospodin přichází, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU v době, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz.47/14. Proto vyžaduje neprodleně stavět sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Zach.1/16,12/8, Ám.3/7,15, Jer.12/14, atd., v solární architektuře, a v solárním urbanismu, dle textů Bible o SLUNCI SPRAVEDLNOSTI, které bude hlavním zdrojem energie, nahrazující fosilní paliva, navržených a zveřejněných na fotografiích výkresů, ve FOTOGALERII, na www. pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Nový Hospodin vyžaduje, aby v Česku a ve SVĚTĚ bylo vše nové, nová výstavba pouze v solární architektuře a urbanismu, nová doprava a to pouze hromadná, nová výroba zbavená všech výrobků, které nepatří do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Změnu SYSTÉMU, a přetvoření stvoření, je třeba vykonat neprodleně, celosvětově, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, z veškerého Písma. Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12.

 

Rok 2006, či rok 2007, je významný pro Česko, Rusko a pro celý SVĚT. V tomto roce, v roce 2006, za cca 6,3 roku, od přelomu věků roku 2000, na Velikonoce 2006, mělo nastat vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, to je vzpurných a neposlušných, křesťanských, militaristicky chamtivých sviní tím, že SVATYNĚ BOŽÍ, kterou je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, měla dojít BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI, a to v Praze, v novém Jeruzalémě. Dan.8/14, 1.Kor.15/14, atd. Zde mělo být v roce 2006, 2007, rozhodnuto, o nastolení celosvětového, spravedlivého Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém kongresu ENERGETIKŮ, což se nestalo. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Nový Hospodin nemá stále ani jednoho pokorného a úplně poslušného, který by uvěřil, že nový Bůh je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Plný počet drzých křesťanských sviní tím vzešel. SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES může být energeticky, ekologicky a mravně spasen každý stát, který začne studovat Písmo vzhledem k rokům 2000, k Velikonocům roku 2006, či k Vánocům roku 2015, který uvěří, že nový Hospodin, takový jaký skutečně je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odhaluje věci minulé i budoucí, především tím, že veškeré dění v Česku, a tím i v okolních státech, je zapsáno v podobenstvích v Bibli, v Tóře, v Bhagavadgítě, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ, atd. Veškeré lidstvo má povinnost želet hříchů křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských, atd., spáchaných z neznalosti jediného Boha SVĚTA, stvořitele veškerého Písma, pro všechna náboženství SVĚTA, které se v Boží celosvětové SLÁVĚ, vzájemně doplňuje a upřesňuje. Doplňovat a upřesňovat navzájem Bibli, Tóru, Bhagavadgítu, Korán, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MAYŮ, atd., pro pokorné a poslušné je lehké. Sír.5/5,9/15až13/18až35/19,42/19,24až43/26,31,48/25,49/29,51/19, atd. Proč jsou Velikonoce roku 2006 důležité např. pro Rusko, atd., a pro pochopení ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je opakovaně uváděno. Velikonoce roku 2006 jsou v době cca 6,3 od přelomu věků roku 2000, kdy především v Brně měla Boží SVATYNĚ, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dojít spravedlnosti Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Dan.8/14až11/39, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14až33, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Jer.1/17až23/29,32až31/27,51/58, atd. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, který se začal v roce přelomu věku 2000, již za 6,3 roků, od přelomu věků roku 2000, to je na Velikonoce roku 2006, měl být nový Hospodin vyvýšen soudem všech vzpurných a neposlušných, křesťanských a ateistických sviní, a tím měla dojít BOŽÍ SVATYNĚ, kterou je TĚLO a DUŠE každého člověka, Boží spravedlnosti celosvětového Božího království, což se nestalo. Dan.8/14až11/39, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28, 20/12,31/10, Iz.2/22až5/4,16až66/24, atd. Nový Hospodin přichází, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU v době, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz.47/14. Proto vyžaduje neprodleně stavět sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Zach.1/16,12/8, Ám.3/7,15, Jer.12/14, atd., v solární architektuře, a v solárním urbanismu, dle textů Bible o SLUNCI SPRAVEDLNOSTI, které bude hlavním zdrojem energie, nahrazující fosilní paliva, navržených a zveřejněných na fotografiích výkresů, ve FOTOGALERII, na www. pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Objasnil jsem, že Česko mešká již od Velikonoc roku 2006, kdy místo úplné poslušnosti, nastolily drzé bohaté křesťanské chamtivé svině, MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a starostka BRNA STŘEDU, MUDr. Hrubá podatelna@brno-stred.cz, svou úplnou neposlušnost tím, že mě v Lidových novinách označili za nesvéprávného blázna. Úplnou neposlušnost Česka potvrdil předseda KSZ v Brně JUDr. Pořízek podatelna@ksoud.brn.justice.cz, který žalobu na drzé a neposlušné křesťanské svině MUDr. Hrubou, a MUDr. Češkovou, a na drzé a neposlušné redaktory Lidových novin, hodil do koše. BERÁNKA OBĚTOVANÉHO tehdy ze mě učinili, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, drzí a neposlušní pozemští Otcové Satani kněží, lžimesiášové, lžiproroci, SVINĚ, NETVOŘI, NEMLUVŇÁTKA, KOJENCI, Satan, lžibiskup Cikrle biskup@biskupstvi.cz, brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, a v Domašově NETVOR farář Dominik fara@domasov.info. Protože nevyznali své lži o Hospodinu, a tím ani lži o nesmyslných energetických koncepcích ministrů průmyslů všech vlád Česka, muslimy a křesťany stále požírá nesmyslný meč válek o ropu, plyn a suroviny, např. v Sirii, v Iráku, v Mali, v Súdánu, v Afghánistánu, atd. V roce 2006, cca za 6,3 roku od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, na VELIKONOCE roku 2006, měla na Domašovsku, v Brně, v Česku, SVATYNĚ Boží, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dojít Boží spravedlnosti tím, že jediným VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, a SPRAVEDLIVÝM PROROKEM, měl být nový Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, což se nestalo. Místo VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO Hospodina proto stále vládnou uvedení boháči, to je Baalové. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.8/14až9/14,27až11/39,12/2, 2.Moj.15/15až21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jud.12, atd. Hospodin, starý moudrý KLAUN se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až Česko nebude nazývat smradlavého kuřáka, kulhavého KOZLA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, můj Bože. Až Boha, především psychiatři, nebudou nazývat můj Baale, můj vlastníku křesťanské papírové SKÁLY, PRACHŮ, protože jedinou SKÁLOU je nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Česko uvedené poznání nového Boha zavrhlo, a proto Hospodin zavrhl Česko, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA. Nikdo se k novému Hospodinu v Česku nevrátil, protože mentálně retardovaná, neposlušná a vzpurná MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, v návrhu na mou lázeňskou péči napsala, že mnou opakovaně uváděné Boží SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je PARANOIDNÍ BLUD. Blázen je nyní každý, kdo se k novému Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, nevrátí neprodleně a dobrovolně, čtením. Kdo se nevrátí k Bohu dobrovolně a neprodleně, padá vlastním pádem rozumu zvířete, do hrobu. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Hospodin SOUDEM dokazuje, že neposlušní a vzpurní, při odstoupení Božího rozumu, nemají než dech svého zvířecího chřípí. Každý DUCH vzpurných zemdlel. Iz.2/22až29/11až24až57/10,16,20až66/24, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3.

 

VELKÝ PÁTEK, který nyní určuje slavný DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina do jím vyvoleného Česka, je v době nového novoluní, v pátek 11.12.2015. VELKÝ PÁTEK, který určuje slavný příchod Hospodina do celého SVĚTA, je na Vánoce 2015, v době úplňku MĚSÍCE, 25.12.2015, viz další text. Novým Bohem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, jsou dnes prokletí všichni slepí, hluší, vzpurní a neposlušní, kteří odmítají Boží spravedlnost celosvětového Božího království, která musí být daleko vyšší, než byla Boží spravedlnost, v době čtyřiceti let pouště socialismu v Česku. Boží vůlí je, aby jím vyvolené Česko, nastolilo vládu nového Hospodina nad všemi státy, jako první na SVĚTĚ, na slavnostním shromáždění, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, již v době novoluní MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 11.12.2015 pro Česko, a znovu na další VELKÝ PÁTEK, v době úplňku MĚSÍCE 25.12.2015, pro celý SVĚT. Zde musí všichni novému Hospodinu, zpívat PÍSNĚ NOVÉ, které SKLADATEL a BÁSNÍK, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, složil pro oslavu BOŽÍ SLÁVY svého DRUHÉHO PŘÍCHODU v Praze, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Novým Bohem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, jsou prokletí všichni vzpurní a neposlušní, kteří odmítnou nastolit Boží dokonalou spravedlnost, daleko vyšší než byla v POUŠTI čtyřiceti let socialistické Boží spravedlnosti, vyvlečením veškerého vládnoucího, náboženského a politického dobytka, od jejich vládnoucích KORYT, ke KORYTŮM, či ke STOLŮM, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Příbytkem Božím uprostřed pokorného a úplně poslušného Česka, je SLOVO NOVÝCH,VEŠKERÝCH NEBES. Svým SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES, Hospodin setře každou slzu z očí, pokorným, a úplně poslušným. Ukončit veškerou neposlušnost vůči novému Hospodinu, má povinnost především nový Boží technický lid VUT v Brně a projektanti. Musí mít SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, za KLÍČ, který otevírá cestu k novému Hospodinu, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU, MOUDRÉMU, ZÁKONODÁRCI. Není nic sladšího, než nyní realizovat Boží přikázání, a zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE.

 

K rehabilitačnímu pobytu, dvacet osm dní, hrazenému VZP Brno, jsem si vybral úmyslně hotel v Karlových Varech reservation@spa-resort-sanssouci.cz, proto, abych ke čtení ELDORÁDA nových BOŽÍCH SLOV, shromáždil i boháče z Ruska, kteří novému Hospodinu, SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, drze říkají můj Baale, můj vlastníku křesťanských a jiných konspiračních teorií o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Žádám o jednolůžkový pokoj za příplatek pro mě přijatelný, a žádám o přijetí již v prosinci 2015. Protože VZP cestovné nehradí, věřím že je možné můj pobyt rozdělit, na čtrnáct dní v prosinci, a na čtrnáct dní v lednu. Více o mém přijetí je uvedeno v dalším textu a v úvodu kapitoly 197. Dějiny píší vítězové, pokorní a úplně poslušní Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA o energetice, ekologii a mravech. Zlo, které nový Hospodin na SVĚT uvedl v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, pomocí zlé vůle politických a náboženských zvířat, samo nepomine. Především pokorný a úplně poslušný nový Boží technický lži lid VUT v Brně, včetně projektantů, který zná Boží vůli, a který ví, že zlá vůle politických a náboženských zvířat je marná, mé povinnost, studiem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dojít k pravdě o Bohu, a k pravdě o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Najít jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v písničkách, ve filmech, v horoskopech, atd., z milosrdenství rozumu Hospodina, mohou všichni pokorní, úplně poslušní, a novému Hospodinu vděční, za jeho DRUHÝ PŘÍCHOD v době Vánoc 2015, do jim vyvoleného Česka. Jde o mé uznání za pokorného a úplně poslušného Božího SYNA, kterého toužebně vyhlíží v Česku všechno TVORSTVO. Jde o uznání Česka za Bohu vděčný BOŽÍ LID, který musí pokleknout před novým Hospodinem, pro znalost vůle Boží, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Především Boží služebníci, Božího technického lidu VUT v Brně, a projektanti, musí být podobní Hospodinu, pro znalost SLOV NOVÝCH NEBES. Musí být jako nový Hospodin VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCI a SOUDCI Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů. Musí vědět, že Boží vůli je, aby neprodleně iniciovali svolání KONGRESU energetiků všech států světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Hospodina, nikoli rozumem lidí, jejichž DUŠE, a jejichž TĚLA, jsou stejná jako u zvířat. Novou morální teologií je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Hospodina ZÁKONODÁRCE, jehož Boží vůle, jehož Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, jsou dokonalou Boží láskou. Nasávají kritické dny, kdy je zapotřebí úplně zničit Baaly to je boháče, a DÉMONY, to je ekonomy a bankéře, atd., realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a ZÁKONŮ, o jedině možné, a jedině správné energetické cestě Česka a SVĚTA. BERANI, či komunistické OVCE z KSČM, nikoli vinou Hospodina, ale vlastní vinou, svého zvířecího politického a náboženského rozumu, zapomněli, že je možné Baaly, to je boháče, a DÉMONY, to je ekonomy, bankéře, atd., zničit, pomocí slov Božích proroků, BERANŮ, či LÉVIJCŮ, Božích služebníků, Engelse a Marxe. Marx a Engels byli Boží SYNOVÉ, kteří o dokonalém pokoji celosvětového míru, prorokovali nikoli rozumem svým, ale rozumem Hospodina. Hospodin, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti zničil v Česku Baaly, to je boháče, a DÉMONY, to je imperialistické bankéře a ekonomy tím, že BERANI a komunistické OVCE z KSČ ZNÁRODNILI SKÁLU boháčů, a bankéřů, majetek. Nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, nyní mají povinnost Baaly, to je boháče, a DÉMONY, to je bankéře a ekonomy, úplně zničit tím, že veškerý majetek, dle Boží vůle, a dle Božích ZÁKONŮ, bude patřit nikoli lidem, ale Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Je to nezbytné z toho důvodu, aby nový Hospodin, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, mohl vytvořit majetek nový, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Např. návrh na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné sídliště, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, náboženských a politických zvířat, je uvedeno ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Drzé, vzpurné, neposlušné, mrtvé, hluché a slepé křesťanské svině, vedené DUCHEM CHUDYMI, mentálně retardovanými pozemskými Otci Satany kněžími, všech ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC, do jámy, či do ekonomického a energetického HROBU, se již křtí pouze k SMRTI. Hospodin vyvedl nyní Česko, ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, do vzedmutého moře křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, kde se všichni vzpurní a neposlušní, hluší a slepí utopili, mletím protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí. Všichni se utopili kvůli tomu, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, v Bohem prokletém křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, nemelou SLOVO NOVÝCH, MÍRUMILOVNÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale své zlé SLOVO, své zlé vůle, protikladných křesťanských dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí o tom, že pomocí SKÁLY křesťanských hlupáků, pomocí PRACHŮ a MAJETKU, lze zajistit dostatek energie pro přežití zvířecky přemnoženého lidstva, což je lež. Žití na výnosný trh vzniklo v Česku nyní znovu, v křesťanském militarismu, pomocí úmyslů a vůle Bohů lidí, boháčů, bankéřů, kněží, atd., kvůli horečnému zbrojení, kvůli mletí protikladných žvástů o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, zlým SLOVEM prolhaných a drzých Satanů kněží, a kvůli mletí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Bezpečí, pokoj, a celosvětový mír je pouze u nového Hospodina, který je SKÁLOU, a to svým novým SLOVEM, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vzpurní, Bohem prokletí křesťané, musí neprodleně zaniknout.

 

VELKÉ PÁTKY má nyní Česko a SVĚT dva. Určují dny SLAVNÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Hospodina, jediného Boha SVĚTA, do jím vyvoleného Česka, a do SVĚTA, a to pomocí VEŠKERÉHO Písma od Hospodina, především Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOVA DOGONŮ z Mali, SLOVA MAYŮ, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. VELKÝ PÁTEK, který určuje slavný příchod Hospodina do Česka, je v době nového novoluní, v pátek 11.12.2015. VELKÝ PÁTEK, který určuje slavný příchod Hospodina do SVĚTA, je v době úplňku MĚSÍCE, v PÁTEK 25.12.2015, na Vánoce 2015. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, je odhození křesťanství, a militaristického imperialismu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO tím, že jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Česka a SVĚTA, bude nový Hospodin, který je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nikdo z lidí neposlušných a vzpurných, DUCHEM CHUDÝCH, mentálně retardovaných pro svou neposlušnost, pro odstoupení rozumu Hospodina, není dobrý proto, aby celé, Bohem vyvolené Česko, se mohlo k Hospodinu pokorně vrátit současně, v jedinou hodinu zveřejnění SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na VELKÝ PÁTEK, v novoluní 11.12.2015, a celosvětově, na VELKÝ PÁTEK 25.12.2015. Nový Hospodin má moc, např. pokorným a úplně poslušným Božím SYNŮM VUT v Brně, a projektantům, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, seslat svého NOVÉHO DUCHA, svého SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím obnovit tvářnost ZEMĚ, novou výstavbou, výrobou, dopravou, spotřebou, atd. Má moc se skrýt, odstoupením svého rozumu, a ze svého milosrdenství, neposlušné, pyšné, vzpurné a drzé, křesťanské, a jiné svině, úplně zničit, např. třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, v níž Hospodinem vyvolené Česko, bude strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU tím, že bude zničeno strašlivou záhubou. Všichni pokorní a úplně poslušní, novému Bohu vděční, máte povinnost, bát se strachem jaký ještě nebyl, a z milosrdenství rozumu Hospodina, uznat mě za Božího SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, a tím být novým Božím lidem, pokorným a úplně poslušným, bezmocným, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nastala chvíle, kdy především nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, mají povinnost mluvit pravdu jak o Boží vůli, tak o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o nezbytnosti úplného zničení SKÁLY křesťanských a jiných, Bohem prokletých pomatenců, PRACHŮ a MAJETKU tím, že veškerý majetek SVĚTA bude patřit nikoli lidem, ale Hospodinu. Především na VUT v Brně, a u projektantů, nastávají na Vánoce 2015, dny ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy nový Boží technický lid, nepřestoupí Hospodinovo SLOVO o tom, že Česko je Bohem vyvolené být BOŽÍM SYNEM tím, že především technický lid VUT v Brně, bude BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným Božích příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, který toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Politici pravice a levice, politická zvířata BERANŮ z KSČM, KOZ z ČSSD, VOLŮ, TELAT, či BÝKŮ z KDU-ČSL, PTACTVA ODS, atd., stejně tak jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC, úplně selhali, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných, v částečce NOVÉHO BOŽÍHO DUCHA. Např. BETLÉM na náměstí Svobody v Brně, kde stávající DUCHEM CHUDÍ pastýři pravice a levice, kteří jsou mentálně retardovaní, pro odstoupení rozumu nového Hospodina, pasou pouze mentálně retardovaný náboženský a politický dobytek, je již atrakcí pouze pro DUCHEM CHUDÉ křesťanské idioty, kteří jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Stávající pastýři pravice a levice pasou, svým zvířecím rozumem, své vůle, pouze BERANY z KSČM, KOZY z ČSSD, KRÁVY z KDU-ČSL, a ostatní politický a náboženský dobytek, což není vůle Boží. Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, křesťanským neposlušným a drzým sviním, se nikdy na Vánoce nenarodil jako DÍTĚ, které bude pást, svým rozumem, ze svého milosrdenství, celý SVĚT, všechna náboženství SVĚTA, všechny vlády SVĚTA. Od nového novoluní v pátek 11.12.2015, všichni pokorní a úplně poslušní v Česku, mají povinnost, ve všech médiích, na všech koncertech, ve všech divadlech, na všech zábavách, a ve všech kostelích, zpívat PÍSNĚ NOVÉ, které nový Hospodin, SKLADATEL a BÁSNÍK, pro oslavu SEBE SAMÉHO, pro oslavu svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, do jím vyvoleného Česka, a na SVĚT, složil. V případě neposlušnosti, nemilosrdný Hospodin, bude dál ničit SVĚT MEČEM nesmyslných VÁLEK o ropu a plyn. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud neposlušné svině nezabije.

 

Křesťanský UKŘIŽOVANÝ Bůh je zrozen pouze k zániku, a to v ČERNÉM, křesťanském VELKÉM PÁTKU v době Velikonoc, kdy pro mletí děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a pro mletí promyšlených ekonomických vychytralostí, VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, militaristicky chamtivých křesťanských sviní, ze vzedmutého moře imperialistických prasat, nenastalo, a ani nastat nemůže. VZEDMUTÉ MOŘE křesťanských pokrytců, a vládnoucích válečných zločinců nezmizelo, protože křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, nebylo na VUT v Brně, a u neposlušných a vzpurných projektantů, úplně zničeno. Křesťanské SVINĚ, si však jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, pouze dočasně přivlastnili, do doby jeho SLAVNÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU, ve VEŠKERÉM Písmu od Hospodina, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, v době DVOU VELKÝCH PÁTKŮ, při novoluní 11.12.2015, a při úplňku MĚSÍCE v PÁTEK 25.12.2015, na Vánoce 2015. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, je odhození křesťanství, a militaristického imperialismu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Shánět vánoční dárky, je již úplný nesmysl, protože elektronicky plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, se přiblížilo, v případě pokory, a úplně poslušnosti nového Božího technického lidu VUT v Brně, a projektantů. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, které vznikne, z milosrdenství rozumu Hospodina, vyvlečením neposlušných a vzpurných vládnoucích náboženských a politických zvířat, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je na Vánoce 2015, milostivým Božím darem, pro lid pokorný, a úplně poslušný, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Především na INTERNETU je zapotřebí křesťanské žvásty, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, drzými, neposlušnými a vzpurnými, křesťanskými, militaristicky chamtivými sviněmi, vynést do KOŠE proto, aby Česko a lidstvo, mohlo již od Vánoc 2015, psát své nové dějiny, od prvních řádků, dle NOVÉHO BOŽÍHO SLOVA, VŠESVĚTOVÉHO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Nelze říkat, že křesťanství bylo horší, než nastávající, celosvětové Boží království, protože všechno má svůj čas, až nový Hospodin, revolucionář, bude chtít vše změnit, až bude mít velké množství služebníků, pokorných a úplně poslušných. Především na místě svatém, na PUPKU SVĚTA v Brně, všichni musí vědět, že nový Hospodin přijel do Česka na koni s vysokými, čtyřmetrovými nohami, na Rónově ŽIRAFĚ, a to na MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ v Brně. Všichni pokorní a úplně poslušní musí být jako JOŠT, ODVÁŽNÍ a SPRAVEDLIVÍ, stejní jako nový Hospodin tím, že mír pro celosvětové Božího království nastolí nikoli válkou, ale jednáním se stávající DUCHEM CHUDOU, mentálně retardovanou STÁTNÍ SPRÁVOU. Zlatá brána do Božího, celosvětového, mírumilovného království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je na MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ v Brně. Každý znalec ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pokorný, úplně poslušný, a bezmocný, který projde BRANOU do Božího království, která je mezi nohama KONĚ Jošta v Brně, stává se BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Vážení boháči, vlastníci PRACHŮ, a MAJETKU, což je SKÁLA vzpurných a neposlušných. Vážení vlastníci lázeňských domů v Karlových Varech info@karlovy-vary.cz, reservation@spa-resort-sanssouci.cz, v Mariánských lázních sekretariat@lecebnelazne.cz, info@badmarienbad.cz, a ve Františkových lázních info@frantiskovylazne.cz, vipclub@frantiskovylazne.cz, atd. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami o fosilní paliva, svádějí DUCHEM CHUDÝ, mentálně retardovaný lži lid, do HROBU třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, ve které se Česko stane strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU tím, že bude Bohem úplně zničeno. Svobodnou vůlí křesťanských, bezbožných, militaristicky chamtivých sviní, je ideologie nesmyslných válek boháčů s boháči, a boháčů s chudáky, což je špatná křesťanská, či muslimská, a jiná ideologie neposlušných a vzpurných. Správná ideologie je ideologie Boží, pro pokorné a úplně poslušné, vyjádřená jak ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, tak v ideologii BOŽÍCH SYNŮ, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Bude ve všem po nedostatku, když Vy, boháči, úplně zmizíte tím, že úplně zmizí Vaši Bohové, Baalové a DÉMONI, politici pravice a levice, ekonomové, bankéři, vojenští kaplani, vojáci a Vaši Bohové, zbraně. Vaše bohatství shnilo, protože v době přelomu věků, v době konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, jedině možná, a jedině správná cesta TVORSTVA, je v nastolení celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Božího království. ELDORÁDEM není nový imperialistický, militaristický SVĚT, a horečné zbrojení, kde Bohem je vaše ZLATO, protože vaše ZLATO, to je PRACHY, zrezivělo. ELDORÁDEM je nový svět země zaslíbené, celosvětového Božího království, kde ZLATEM je Boží rozum, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nové SOLÁRNÍ energetice, která musí nahradit všechna fosilní paliva, a to neprodleně. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o žití v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelném, v Česku již svítí všem pokorným, bezmocným, a úplně poslušným boháčům, naplno. Vaše bohatství, Vaše SKÁLA, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, na úsvitu třetího křesťanského tisíciletí, shnilo, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, jedinou SKÁLOU je Bůh, jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Radujte se, buďte posly dobrých zpráv o Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, protože Vaše jména boháčů, vlastníků lázeňských domů, atd., jsou již zapsána ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, těchto textů. Nový Bůh, ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES slíbil, že v jím vyvoleném Česku, uvede na SVĚT dokonalý pokoj tím, že Baalové, to je boháči, úplně zmizí, nebudou. Vážení boháči, všechno co je v Písmu uvedené o Česku, se musí naplnit. Česko bude novým Bohem úplně zničeno, při Vaší další neposlušnosti, pro Vaší vzpouru proti novému, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU Hospodinu, proti SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Nebo bude zachráněno v případě, když nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, budou neprodleně iniciovat, svolání KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, při Vaší neposlušnosti, při Vašem odmítnutí se k novému Bohu neprodleně vrátit, mletím SLOV NOVÝCH NEBES. Nestačí být nemluvňátky, či Božími DĚTMI. Je nutné být pokornými, dospělými, odpovědnými, prozíravými služebníky Božími, BOŽÍMI SYNY, Božím lidem, který toužebně vyhlíží všichni poslušní, svými skutky. Bohem vyvolené Česko musí být LVEM, a Morava ORLEM. Musí zhltnout úlovek, kterým jsou Baalové, Beelové a Belzebubové, to je boháči, a DÉMONI, to je bankéři. Jejich Bohové jsou drzí pozemští Otcové Satani kněží, v čele s papežem.

 

info@badmarienbad.cz, hvezda@badmarienbad.cz, vltava@badmarienbad.cz, info@danubiushotels.com, labe@badmarienbad.cz, pacifik@badmarienbad.cz, svoboda@badmarienbad.cz, pohoda@vbrne.cz, novasove@seznam.cz, sales@danubiushotels.com, kolari@arpida.cz, butterfly@badmarienbad.cz, radaj@arpida.cz, kolonada@badmarienbad.cz, imperial@badmarienbad.cz, mariaspa@badmarienbad.cz, recepce@golfbrno.cz, info@hoteltermal.cz, rc.ostrava@rotary2240.org, info@rotaryfm.cz, jan.zenaty@rotary2240.org, ivo.franc@rotary2240.org, secretary@rotary-zilina.sk, mznasik@vuczilina.sk, martin.pesat@rotary224.org, rotaractbrno@gmail.com, president@rotary-zilina.sk, wohlgemuthm@arpida.cz, info@spa5.cz, treasurer@rotary-zilina.sk, posta@mujicin.cz, pavel.vykydal@rotary2240.org, wohlgemuthm@arpida.cz, info@restauracepohoda.eu, thermal@thermal.cz, savoy@frantiskovylazne.cz, pawlik@frantiskovylazne.cz, info@manes-spa.cz, trililie@frantiskovylazne.cz, info@restauracepohoda.eu, ecommerce@hotelvenus.cz, sales@imperial-group.cz, adler@frantiskovylazne.cz, goethe@frantiskovylazne.cz, rezervace@kv.vlrz.cz, info@frantiskovylazne.cz, info@karlovy-vary.cz, pawlik@frantiskovylazne.cz, vipclub@frantiskovylazne.cz, topkur@topkur.cz. accommodation@bohemia-lazne.cz, reservation@astoria-spa.cz, pupp@pupp.cz, rezervace@kv.vlrz.cz, novelazne@badmarienbad.cz, michalberan@seznam.cz, vysehrad@hus.cz, metropol@frantiskovylazne.cz, belvedere@frantiskovylazne.cz, info@spa-hotel-imperial.cz imperial@frantiskovylazne.cz, ivo.hermanek@rotary2240.org, reservation@spa-hotel-imperial.cz, praha@cirkevbezhranic.cz, info@wo-mn.org, pastormartin@volny.cz, pavlusikova@bihk.cz, nagl@arcibol.cz, centralnilazne@badmarienbad.cz, satoriaka@gmail.com, pcstomas@volny.cz, ivo.hermanek@rotary2240.org, podpora@vykupto.cz, reservation@spa-resort-sanssouci.cz, vondryska@seznam.cz, info@zet.cz, reception@spa-resort-sanssouci.cz, michaela.zampachova@lagardere.cz, management@lucie.cz, redakce@blesk.cz, GM@spa-resort-sanssouci.cz, zuzana.klimesova@spa-resort-sanssouci.cz, atd.

 

Kdybych se dovolal ke křesťanským chamtivým, neposlušným a vzpurným sviním, do pořadu hlupáku Petru Nováčkovi Petr.Novacek@rozhlas.cz, a pomatené Heleně Šulcové radiozurnal@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz, hana.vejvodova@rozhlas.cz, kteří mleli svoje žvásty o schválení Velkého pátku STÁTNÍM SVÁTKEM, v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, a v SENÁTU, bylo by zkráceně sděleno, pro informování jimi paseného politického a náboženského dobytka Česka, o jejich DUCHOVNÍ CHUDOBĚ, o jejich mentální retardaci. Pravým náboženstvím je nyní víra v jediného Boha SVĚTA, který je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v pravé poledne, na Vánoce 2015, Bohem novým tím, že je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Z tohoto důvodu platí texty Písma o tom, že uvedené dva neposlušné a vzpurné pomatence, Šulcovou a Nováčka, vydal nový Hospodin do moci klamu tím, že uvěřili křesťanským lžím protikladných dogmat o křesťanské UKŘIŽOVANÉ MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista UKŘIŽOVANÉHO, protože věří promyšleným ekonomickým naukám lidských Bohů, Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, a jejich Bohům, drzým, novým Bohem prokletým, pozemským Otcům Satanům kněžím. Hospodin bude uvedeným bohatým hlupákům, pustošit pastvu, kterou jsou chudáci, odstoupením svého rozumu tak dlouho, dokud boháče, a bankéře, úplně nezničí. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. VELKÉ PÁTKY má nyní Česko a SVĚT dva. Určují dny SLAVNÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Hospodina, jediného Boha SVĚTA, do jím vyvoleného Česka, a do SVĚTA, a to pomocí VEŠKERÉHO Písma od Hospodina, především Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOVA DOGONŮ z Mali, SLOVA MAYŮ, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. VELKÝ PÁTEK, který určuje slavný příchod Hospodina do Česka, je v době nového novoluní, v pátek 11.12.2015. VELKÝ PÁTEK, který určuje slavný příchod Hospodina do SVĚTA, je v době úplňku MĚSÍCE, v PÁTEK 25.12.2015, na Vánoce 2015. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, je odhození křesťanství, a militaristického imperialismu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka a SVĚTA, bude nový Hospodin, který je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Odhodit křesťanství, a militaristický imperialismus, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, má povinnost především nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, protože přeměna energetiky fosilních paliv, na energetiku především solární, je věcí odborníků na energetiku, a odborníků na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z nichž je navrženo sídliště, na fotografiích výkresů, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Opakovaně smiřuji nesmiřitelné. Smiřuji VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, s drzými, vzpurnými, neposlušnými a hloupými lidmi, kteří nevěří textům ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o jediném Bohu SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který má naprostou moc nad každou lidskou zvířecí DUŠÍ, a nad každým lidským, geneticky zvířecím TĚLEM. Hospodinem vyvolené Česko, je Bohem trestáno tisíckrát méně, než křesťanské, militaristicky chamtivé svině ve Francii, nebo muslimské, militaristicky chamtivé svině v Sirii, Afghánistánu, atd. K.M.12/10,17,22,27. Hospodinem vyvolené Česko, má povinnost soudit všechny národy, na KONGRESU energetiků všech států SVĚTA, v Dolině O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12. Kongres má povinnost iniciovat úplně poslušný nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, především rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz. Stejně tak Bohem v Písmu jménem vyvolený nový prezident Česka, odborník na výstavbu domů zimních bytových, projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz. Bůh nepovolí, s neposlušnými nepocítí lítost, nebude ničeho želet, dokud boháče a bankéře, úplně nezničí, při svém slavném DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, nyní v novém DNES naplnění Písma, v novoluní MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 11.12.2015. Tragedií pro SVĚT a Česko je, že vůdci nového Božího technického lidu VUT v Brně, VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, především vzpurný a neposlušný rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, uvedené texty Písma, které jsou novým Hospodinem, jediným Bohem SVĚTA, stále ignorují. Urguji je stále, elektronicky i telefonicky proto, abych je přesvědčil, že mají povinnost být stejně VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, stejně MOCNÍ, jaký je Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro znalost veškerého Božího SLOVA. Odpovědí je stále pouze posměch sekretářek, pro neschopnost rektora a docentů, ukončit dobrovolně svou DUCHOVNÍ CHUDOBU, či mentální retardaci, způsobenou odstoupením rozumu Hospodina, v částečce DUCHA BOŽÍHO, o novém Bohu, neprodleným návratem k novému Hospodinu, při znalostí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Do SVOBODY nového Božího SLOVA se narodí každý, kdo bude jako nový Hospodin tím, že bude mluvit PRAVDU o novém Hospodinu, a tím i pravdu, o jeho jedině dobré, a jedině správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a SVĚTA. Společnost a SVĚT rozdělují falešní proroci, váleční zločinci, politici pravice a levice, boháči, bankéři, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží tím, že v křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, lžou jak o Hospodinu, tak o jeho jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, ze vzedmutého moře militaristických prasat, nastalo především pro neposlušný lži lid VUT v Brně. Bože smiluje se nad drzými neposlušnými prasaty. Od VELKÉHO PÁTKU dne 25.12.2015, veškeré politické a náboženské svátky jsou nové, a to vždy při ÚPLŇKU MĚSÍCE. Křesťanství, atd., musí být navěky zapomenuto.

 

Vážení boháči, Baalové, vlastníci lázeňských domů. Z milosrdenství rozumu Hospodina jsem mohl telefonicky zkráceně sdělit křesťanským, nemilosrdným sviním, farářům, kazatelům Čunkovi, a křesťanskému misionáři Vidlákovi. twr @twr.cz, sternberk@evangnet.cz, fasset@fasset.cz, podatelna@sternberk.cz. Opakovaně vše elektronicky sdělují také křesťanským drzým sviním z RANNÍHO SLOVA z Čro3 nabozenstvi@rozhlas.cz. Nyní Satanům kněžím Vaďurovi a Satoriovi z Dobříše satoriaka@gmail.com. Čtyři svíce adventního věnce, které jsou SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, jsou Bible, Tóra, Bhagavadgíta a Korán. Toto SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o nastolení celosvětového Božího království v Praze, se v Boží SLÁVĚ nového, VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE, vzájemně doplňuje a upřesňuje. Novému Bohu se beztrestně nikdo posmívat nebude, protože každá DUŠE se zodpovídá za sebe, ze své víry v jediného Boha SVĚTA, který činí křesťanství STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vaše úmysly, mít stále za Boha svou SKÁLU, kterou jsou PRACHY, Baalové, BOHÁČI, VOJENŠTÍ KAPLANI, ZBRANĚ, MAJETEK, atd., jsou marné. Jste pokrytci, zločinci a vrazi nového Hospodina, takového moudrého, spravedlivého, všemohoucího, a vševědoucího, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V Bohem vyvoleném Česku musí mít všichni strach, jaký ještě nebyl, a jaký už ani nikdy nebude, a to především Baalové, boháči z Karlových Varů, Mariánských lázní, Františkových lázní, a jejich Bohové, Satani kněží, kazatelé Čunek, Vidlák, Vaďura, Satoria, a jiné svině. Všichni vzpurní a neposlušní dali přednost válce s muslimy, a tím válce s novým Bohem, před celosvětovým mírem v Božím království. Celosvětový mír je nutné uzavřít s novým Bohem, v NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Křesťansky přemnožené, neposlušné a vzpurné lidstvo, se vybíjí ve válkách stejně, jako přemnožená zvířata. I z člověka vzdělaného se stane válčící, nemilosrdné zvíře, NETVOR, svině, při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce nového BOŽÍHO DUCHA. Nový DUCH SVATÝ se získává čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Hospodin vyčkává, chce se smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad pokornými a úplně poslušnými znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a nemůže. Stále nemůže rozlišovat pokorné, novému Bohu vděčné, úplně poslušné, pro svou bezmocnost, od vzpurných, drzých a neposlušných, DUCHEM CHUDÝCH, mentálně retardovaných, militaristicky a imperialisticky chamtivých křesťanských sviní. Protože všichni, při odstoupení rozumu mírumilovného Hospodina, od vzpurných a neposlušných zlých NETVORŮ, odmítajících se k novému Hospodinu neprodleně vrátit, podlehli chamtivosti, to je křesťanské MODLOSLUŽBĚ. Války křesťanů s muslimy pokračují, protože nový Hospodin, ze svého milosrdenství, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES dokazuje, že z drzých, vzpurných, neposlušných, militaristicky chamtivých sviní, dělá nemravná politická a náboženská, nesmyslně válčící zvířata, odstoupením svého rozumu. Veškeré politické a náboženské zlo pokračuje, nepomine, protože nikdo nechce nic vědět o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, kterou nový Hospodin uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Bůh pomůže lidstvu celého SVĚTA překonat velice blízký ropný a ekonomický kolaps, svým rozumem, ze svého milosrdenství pouze v případě, když jím vyvolené Česko, vše na SVĚTĚ změní, když vykoná soud všech neposlušných a vzpurných sviní, či NETVORŮ. Nový Hospodin dělá na SVĚTĚ veškeré dobro a zlo, a to dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Neposlušní, zlí, a drzí lidé dělají to, co se novému Hospodinu líbí, i v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, kdy Bůh boří vše, co děsivou temnotou křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, ZASADIL. Boháči musí úplně zmizet, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, v celosvětovém Božím království proto, aby nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se mohl nad pokornými, a úplně poslušnými smilovat, svým rozumem o nové SOLÁRNÍ energetice, ze svého milosrdenství. Nový, nemilosrdný Hospodin se dívá, zda v Bohem vyvoleném Česku, mají lidé ještě nějaký rozum, když vidí, jaké zlo dělá Hospodin mečem nesmyslných křesťanských a muslimských válek, např. v Sirii, Iráku, Afghánistánu, atd. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet v případě, když se Česko, k novému Hospodinu, v ADVENTU 2015, neprodleně nevrátí. Teror muslimů, vyvolaný genocidou muslimů vojenskými operacemi křesťanů, ve všech státech, kde řádí meč nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, bude pokračovat tak dlouho, dokud vzpurné a neposlušné Česko, nebude BOŽÍM SYNEM, dokud LŽI LID Česka, nebude BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným. Hospodin vyčkává, chce se nad jim v Písmu vyvoleným Českem smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nyní od nového novoluní, od pátku 11.12.2015, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 25.12.2015. Hospodinem vyvolené Česko má povinnost učinit nového KRISTA, VÍTĚZNÉHO nad všemi národy SVĚTA, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Novou kariéru, z milosrdenství rozumu nového Hospodina, udělají nyní ti, kdo v Česku vytvoří novou STÁTNÍ SPRÁVU, pokornou, úplně poslušnou, a Hospodinu vděčnou za zničení veškerého zla na SVĚTĚ, svými příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, srozumitelně objasněných, z milosrdenství rozumu Hospodina. Vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY je popsáno již dříve. Aktivita, která učiní mysl pokorných a úplně poslušných veselou, je v mletí SLOV NOVÝCH NEBES tak, aby všichni pochopili DRUHÝ PŘÍCHOD Boha do Česka, z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ti, kdo SLOVO NOVÝCH NEBES, o nové ENERGETICE nechápou, jsou zlí, DUCHEM CHUDÍ.

 

Kristus VÍTĚZNÝ, jediný Bůh SVĚTA se smiluje, až bude mít velké množství pokorných, a úplně poslušných služebníků, Bohů vděčných, za úplné zničení Baalů, to je boháčů, DÉMONŮ, to je bankéřů, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC. V Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, kde bude vládnout lidem celého SVĚTA, VŠEMOHOUCÍ Hospodin ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, nemohou nad lidmi vládnout Baalové, to je boháči, a jejich Bohové, bankéři, vojáci, politici pravice a levice, atd. Účelem a smyslem zla vyhnání milionů muslimů, bombardováním jejich domovů, v nesmyslné válce o ropu, plyn a suroviny, militaristicky chamtivými křesťanskými sviněmi, je v zabránění všem dalším nesmyslným válkám o ropu, plyn a suroviny. Všichni vzpurní, pyšní a neposlušní, musí být se svou moudrostí, svých koncepcí, pro zachování SKÁLY válečných zločinců, PRACHŮ a MAJETKU, a DUCHOVNÍCH CHUDÁKŮ, prezidentů Zemana, Putina, a Obamy, v koncích. Pro pokorné a úplně poslušné, novému Bohu vděčné, kteří mají povinnost zajistit vyšetřování všech zlých vládnoucích válečných zločinců, je novou SKÁLOU, ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový, nemilosrdný Hospodin v jím vyvoleném Česku vyčkává, protože se chce smilovat nad pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMY SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Smiluje se, až křesťanské, militaristicky chamtivé svině, budou se svou moudrostí, o uprchlících, a se svou moudrostí, svých, nesmyslných energetických koncepcí, např. DUCHEM CHUDÉHO, pro odstoupení rozumu Hospodina, mentálně retardovaného, ministra průmyslu Mládka, v koncích. Úmysly drzých, křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, NETVORŮ, šílenců a vrahů nového Boha, např. drzého Satana Čunka, misionáře Vidláka, sternberk@evangnet.cz, fasset@fasset.cz, podatelna@sternberk.cz, twr@ twr.cz, a Satanů, či Hadů, tmářů, kněží Vaďury z nabozenstvi@rozhlas.cz a Satoria z Dobříše satoriaka@gmail.com, nejsou úmysly Boží. Jejich úmysly, o zachování vlády Baalů, to je boháčů, DÉMONŮ, to je bankéřů, a NETVORŮ, to je vojáků, nad lidmi, a nad novým Bohem, nad SLOVEM NOVÝCH NEBES, jsou marné. Pro křesťansky přemnožené lidstvo, neplatí pouze zákony POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, ale i Boží příkazy, o podstatném snížení počtu lidí na zemi, a to o dvě třetiny, a to snížením porodnosti. Zach.13/8. Čína šla správnou Boží cestou tím, že jedna žena mohla porodit jenom jedno dítě. Boží příkaz o radikálním snížení porodnosti tak, aby jedna žena mohla mít pouze jedno dítě, platí nyní celosvětově. Opakovaně je uváděno, že novou Boží rodinou je každý pokorný, úplně poslušný, a Bohu vděčný člověk, s číslem 666. Již dříve bylo objasněno, že číslo 666 má člověk, který se bude společně stolovat, se svou novou Boží rodinou, v domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí, který bude bydlet na sídlišti z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, pro 1500 lidí. Novým Jeruzalémem je PRAHA s cca milionem obyvatel. Číslo 666 bude mít v Praze každý pokorný a úplně poslušný služebník nového Hospodina tím, že bude SPOLEČNĚ STOLOVAT v 666 domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Milion obyvatel Prahy, děleno 1500 lidí pro jeden dům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, je číslo 666. Viz návrh domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1380, či pro 1500 lidí, ve FOTOGALERII, na výkresech www.pametni-kniha.cz. Křesťanské, militaristicky chamtivé, vzpurné a neposlušné svině, Vaďura, Satoria, Čunek a Vidlák, atd., stále v Písmu hledají Hospodina, kterého dobře znají, a to ze SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Je to proto, že nevěří textům Písma o tom, že Baalové, Beelové, a Belzebubové, jsou boháči, a DÉMONI že jsou ekonomové a bankéři. Nikdo se nového, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha nebojí, protože nikdo nového Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nezná. Nikdo již nového Boha hledat v Písmu nemusí, z milosrdenství jeho rozumu. Vše o novém Bohu, a jeho vůli je objasněno, z milosrdenství rozumu Hospodina, dostatečně srozumitelně pro každého, DUCHEM CHUDÉHO neposlušného a vzpurného křesťanského hlupáka, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných, mentálně retardovaných. Boží SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, jsou pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, cizí SVĚTU neposlušných a vzpurných, to je mrtvých, novým Bohem prokletých, DUCHEM CHUDÝCH, mentálně retardovaných, zlých, křesťanských a jiných pokrytců, či zločinců a lhářů. Je to z toho důvodu, že DUCHEM CHUDÉ, mentálně retardované křesťanské svině, nový Hospodin již nepase, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Nový Hospodin, nad vzpurnými a neposlušnými křesťanskými sviněmi, nad pokrytci a lháři, se smiluje, ze svého milosrdenství, až vzpurné a neposlušné svině, Vaďura, Satoria, Čunek, Vidlák, atd., vyznají své křesťanské, protikladné lži. Nový Hospodin se do Česka vrátí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až Baalové, to je BOHÁČI, a ekonomové a bankéři, to je DÉMONI, a kněží, vyznají své viny, a své militaristicky chamtivé lži. Až přiznají, že jejich zvířecí rozum, není lepší, než rozum Boží. Nový Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství, se smiluje nad úplně poslušnými znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES.

 

Po válce, většina hotelů v Karlových Varech, byla údajně ve vlastnictví boháčů z NĚMECKA, a byla převedena do vlastnictví ČSSR. Po vyjití ČSSR, ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, vlastník, stát Česko, prodal údajně většinu hotelů Vám, Baalům, boháčům, z Ruska. Nový Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Rovnosti uvádí, že křesťanský pokrok tohoto systému, je schopnost Baalů, to je boháčů, komplikovat jednoduché a logické Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Nový DUCH SVATÝ se získává čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Novému DUCHU SVATÉMU se nikdo z Vás, boháčů z Ruska, beztrestně posmívat nebude. Jedinou možnou další cestou lidstva, je celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Proto jste v hotelu IMPERIÁL, ve všech ostatních hotelech v Karlových Varech, a jinde žádáni, abyste jako pokorní a úplně poslušní, nekomplikovali návrat Česka a SVĚTA, ke stále stejnému Hospodinu, ke SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti v Česku, komunistické OVCE, či BERANI z KSČ, chtěli s Vámi, s OVCEMI či s BERANY ze SSSR, žít až na věky věků, což je logicky zdůvodnitelné až nyní. Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který je tím novým DUCHEM SVATÝM, vedl Česko v době čtyřicet let pouště Boží socialistické spravedlnosti, dle textů Písma. BERANI Česka, vůdci z KSČ, chtěli tuto přízeň Boží k Česku zachovat, a proto chtěli být se SSSR, až na VĚKY VĚKŮ, což se nepodařilo, kvůli imperialistické Boží kontrarevoluci. Tehdy, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, komunističtí BERANI nevěděli nic o Bohu, kvůli děsivé temnotě, a krutému zmijímu jedu křesťanských protikladných militaristických žvástů, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a kvůli promyšleným ekonomickým vychytralostem ekonomů a bankéřů. Bohem vyvolené Česko má nyní povinnost požádat o pomoc sousedící národy proto, aby mohlo nastolit celosvětové Boží království, a to na KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Není lepší bývalý soused, než jste Vy, Baalové, to je boháči, z bývalého SSSR, které Bůh živil mlékem své socialistické spravedlnosti mnohem delší dobu, než Česko. Nyní je zapotřebí plnit Boží vůli, protože Bůh bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu i od technické elity proto, aby nikdo vzpurný a neposlušný, neunikl zlu blízkého ropného a ekonomického kolapsu. Ropný a ekonomický kolaps je v dohlednu, viz např. TABULKA na konci kapitoly 176, o podílech zásob ropy ve SVĚTĚ, uvedená v NOVINKÁCH, a GRAF odhadu procentuálního rozdělení dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. GRAF byl vypracován dle sdělení emeritního ředitele ÚSTAVU ENERGETIKY VUT v Brně docenta Skály, který takto rozdělení energií Česka na VUT v Brně učil. Jste žádáni, abyste se stali úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo tím, že pochopíte, že přestavba SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, je věc technická. Která proto vyžaduje, aby ve všech státech SVĚTA, vznikla nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, schopná realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Proto Vás žádám, abyste v době mého pobytu v Karlových Varech, v případě neposlušnosti Česka na Vánoce, oslavili nového Boha tím, že do IMPERIÁLU neprodleně svoláte slavnostní shromáždění pokorného a úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, a lidu technického Ruska, kvůli uzavření NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVY s novým, jediným Bohem SVĚTA, o neodstupování rozumu Hospodina, od pokorných a úplně poslušných služebníků Hospodina, znalých jeho SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin má možnost, např. z válečného zločince prezidenta Putina, udělat mírumilovného BERÁNKA, když bude chtít, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Po zesnutí drzých, vzpurných a neposlušných Otců Satanů kněží všech církví SVĚTA, politiků pravice a levice, vojenských kaplanů, generálů, vojáků, atd., život v Božím, celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, bude probíhat stejně, jako probíhá dnes. Lidé zase budou sloužit místo Hospodinu, svým pohlavním ÚDŮM. Důležité však bude, že po svolání SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ v hotelu IMPERÍÁL, celý SVĚT půjde správnou cestou do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Vše uvedené platí nejenom pro hotel IMPERIÁL, ale pro všechny hotely, pro všechna pracoviště, pro každého člověka. Mír mezi chudými a bohatými být nemůže. Proto Hospodin vyžaduje, aby byli všichni bohatí, a to po vyvlečení bohatých Baalů, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bude ve všem po nedostatku, když kdokoli svolá SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ k oslavě nového VŠEMOHOUCÍHO Hospodina. Nový Bůh udělá celosvětovou palácovou revoluci sám, když se k němu kdokoli další vrátí.

 

Vážený nový Boží lide Česka, vyvolený novým Hospodinem v Písmu, vyvolený ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v mnoha podobenstvích. Hospodin v Písmu i v horoskopech v Rovnosti uvádí, že automaticky změní, či opraví myšlení lidí, o Hospodinu, a myšlení lidí o energetice, když v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na VUT v Brně, budou chtít velice blízký, ropný, a ekonomický kolaps, řešit pomocí dokonalé Boží lásky, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nový Boží technický lid VUT v Brně a projektanti, znají vůli Boží, vůli nového Boha, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťanský pokrok je schopnost člověka, komplikovat jednoduché a srozumitelné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY, o energetice, ekologii a mravech, uvedené ve veškerém Písmu od Boha, uvádí Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Rovnosti. Odborníci na energetiku, na energetiku domů zimních bytových z VUT v Brně, a projektanti, komplikují pokrok tím, že o zřízení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nechtějí ani slyšet. Pravda o energetice, o jedině možné, a jedině správné koncepci ENERGETIKY, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a pravda o Hospodinu, o takovém VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký v Písmu skutečně je, změní celý SVĚT tím, že změní myšlení lidí o VŠEMOHOUCÍM Bohu, a myšlení lidí o geneticky zvířecím člověku, úplně závislém na milosrdenství rozumu Hospodina. Božím rozumem, z jeho milosrdenství, mohou být energeticky, ekologicky a mravně spasení ti pokorní a úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kteří jako povinnost budou mít usilovat o spásu své DUŠE, a svého zvířecího TĚLA, službou VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU Hospodinu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Dialog o věcném řešení velice blízkého ropného a ekonomického kolapsu, umožní Hospodinu automatickou opravu myšlení lidí jak o Bohu, tak i o energetice. Hospodin v Písmu i horoskopu v Rovnosti uvádí, že potomstvo tohoto věku zvlčilo především z toho důvodu, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, a všech církví SVĚTA, zneužívají BOŽÍ SLOVO tím, že místo VŠEMOHOUCÍMU Hospodinu, slouží svým bohatým Bohům, Baalům, Beelům a Belzebubům, vlastníkům PRACHŮ a MAJETKU, vlastníkům zbraní, atd., tím, že slouží VOJENSKÝM KAPLANŮM a válkám. Hospodin uvádí, že DRUHÝ PŘÍCHOD SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do jím vyvoleného Česka, se nedá uspěchat, protože přesvědčit DUCHEM CHUDÉ, mentálně retardované křesťanské a jiné hlupáky, o nezbytnosti padnout před novým Hospodinem na kolena, bude ještě dlouho trvat. Hospodin v horoskopu v Rovnosti slibuje ještě mnoho práce nutné k tomu, aby vládnoucí elita přijala rozhodnutí, o úplném zrušení stávajícího imperialistického a militaristického systému, ničícího planetu zemi, a ničícího nesmyslně fosilní paliva, pomocí Božích příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. K prosazení dialogu o ZMĚNĚ SYSTÉMU v médiích, a ve školství, musí nový Hospodin stvořit mnoho znalců SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mnoho PROROKŮ, stejných jako je nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což ještě neudělal. Hněv Hospodina nad vzpurnými, drzými a neposlušnými, křesťanskými, militaristicky chamtivými sviněmi, však již neprodlévá. Nový Hospodin, nikoho vzpurného, drzého, militaristicky chamtivého imperialisty, nenechá bez trestu, viz opakovaně uváděné texty Písma, o zabití vzpurných a neposlušných křesťanských a muslimských sviní, spravedlivým a MOUDRÝM Bohem.

 

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ A ZÁKONŮ, JE NA PŘELOMU VĚKŮ ROKU 2000, NOVÉ. Bude napsáno v případě, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, budou chtít, z milosrdenství rozumu nového Boha, studovat dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech.

 

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Text bude opraven po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní. Zveřejněno v novém novoluní, které začalo v pátek 11.12.2015, a končí úplňkem měsíce, dnem svátku Česka a SVĚTA, v pátek 25.12.15. Božímu království je nutné říci ANO, válce NE!