Kapitola 197

25.11.2015 21:24

Kapitola 197 – 18 stran. K rehabilitačnímu pobytu hrazenému VZP Brno, jsem si vybral úmyslně hotel Imperiál v Karlových Varech info@spa-hotel-imperial.cz proto, abych ke čtení ELDORÁDA nových BOŽÍCH SLOV, shromáždil i boháče, kteří novému Hospodinu, SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, drze říkají můj Baale, můj vlastníku křesťanských a jiných konspiračních teorií o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 134 (Česká bible kapitola 197), soud exrektora Hampla z KU 107. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Vážený nový Boží lide Česka, vyvolený novým Hospodinem v Písmu, vyvolený ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v mnoha podobenstvích. Nastává ADVENT 2015, nastává DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a který živí každého člověka, svým rozumem, ze svého milosrdenství, jeho zvířecí DUŠI, a jeho zvířecí TĚLO, tak jak chce on sám. Proto v prosinci 2015 již neplatí texty Písma o tom, že příprava na DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, je vždy v novém DNES naplnění veškerého Písma, až v novém novoluní MĚSÍCE, které je nyní až v pátek 11.12.2015. Protože SLOVA a VĚTY nového Božího, VEŠKERÉHO SLOVA, mají již možnost měnit SVĚT neprodleně, z Božího milosrdenství, Božího rozumu, kdykoli, a to pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, každý má povinnost se k novému Hospodinu vrátit neprodleně, znalostí SLOV NOVÝCH NEBES. Bohem vyvolené Česko má proto povinnost iniciovat DRUHÝ PŘÍCHOD nového Hospodina, jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již v první adventní neděli 29.11.2015 proto, aby nový Hospodin, svým VEŠKERÝM SLOVEM, vládl celému SVĚTU, všem náboženstvím SVĚTA, již při úplňku MĚSÍCE, který je až v pátek, v den svátku DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA, 25.12.2015. Kdo umí splácet lásku Božího rozum, láskou k novému Hospodinu, ukončí křesťanské a jiné náboženské, či politické bloudění, a tím i soužení. Soužením je odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurného, drzého, pyšného a neposlušného lidského dobytka, od neposlušných politických a náboženských zvířat, od vojenských kaplanů, od generálů, od nemluvňátek, bez rozumu Božího, mentálně retardovaných. Vážení posudkoví lékaři VZP v Brně. info@pvzp.cz, lekar@pvzp.cz, podatelna@vzp.cz, info@vzp.cz, halina.trskova@pvzp.cz, podnikatel@pvzp.cz, dana.blahutova@vzp.cz, oldrich.tichy@vzp.cz, eva.brozikova@vzp.cz, tiskove@vzp.cz, dana.trnkova@pvzp.cz, informace72@vzp.cz, atd. Nebuďte pro své vteřinové soužení, ze strachu o svá koryta, neposlušní a vzpurní, tedy mentálně retardovaní. Hospodinovi se líbí, když bude mít v Brně, či v Karlových Varech, místo nerozumných nemluvňátek, odpovědné, dospělé, prozíravé, bezmocné, a proto úplně poslušné služebníky. Dle písniček a Písma, v celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, nikdo nad Hospodinem nevyhraje, nikdo také ale nepadne. K textům, které jsem dále napsal jako žádost o rehabilitační pobyt v lázních, v Karlových varech, ještě uvádím. Váš boj s novým Hospodinem, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je bojem, který ohrožuje Vaší existenci, i existenci Česka, protože při neposlušnosti Vás, posudkových lékařů VZP, či ředitelů hotelů v Karlových Varech, nový Hospodin zabije. V Písmu slíbil, že jím vyvolené neposlušné a vzpurné Česko úplně zničí tak, že bude strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Jak jinak by nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohl vzpurné a neposlušné křesťany, a jiné ateisty, nemluvňátka mentálně retardované, soudit, než odstoupením svého rozumu. Vy lékaři VZP v Brně jste mně slíbili 28 dní pobytu v lázních s tím, že objednáte můj pobyt v hotelu pro boháče, v hotelu Imperiál v Karlových Varech info@spa-hotel-imperial.cz, topkur@topkur.cz. Karlovy vary, jako centrum boháčů, jsem vybral úmyslně proto, abych ke čtení ELDORÁDA nových SLOV BOŽÍCH, shromáždil i boháče, kteří Hospodinu drze říkají můj Baale, můj BELZEBUBE, můj vlastníku křesťanských a jiných konspiračních teorií o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Od ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, je Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, stvořený mletím protikladných křesťanských nauk, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí, o ŽITÍ Baalů NA VÝNOSNÝ TRH, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Opakovaně žádám, abyste Vy, pokorní a úplně poslušní lékaři VZP v Brně, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stejně tak lékaři a ředitel hotelu Imperiál info@spa-hotel-imperial.cz zajistili, abych zde byl k pobytu přednostně přijatý já, z milosrdenství rozumu Hospodina BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, místo mentálně retardovaných neposlušných a vzpurných Baalů, místo novým Hospodinem prokletých neposlušných a vzpurných boháčů. Žádám o jednolůžkový pokoj za příplatek pro mě přijatelný, a žádám o přijetí již v prosinci 2015. Protože VZP cestovné nehradí, věřím že je možné můj pobyt rozdělit, na čtrnáct dní v prosinci, a na čtrnáct dní v lednu. Nový Hospodin totiž v Písmu slíbil, že když dva, nebo tři lékaři, či ředitelé hotelů v Karlových Varech, se k novému SPRAVEDLIVÉMU, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU Hospodinu, k jeho novému SLOVU dobrovolně vrátí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v Česku, a následně ve SVĚTĚ zajistí, že mnozí lidé, vzdělaní i nevzdělaní, SLOVU VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES o Boží vůli, porozumí. Pokorným, bezmocným, a úplně poslušným čtenářům SLOV NOVÝCH NEBES, je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a nových mravech celosvětového Božího království, úplně jasná. Nový Hospodin vyžaduje, aby veškeré, neposlušné, mentálně retardované lidstvo celého SVĚTA přijalo rozhodnutí, a to na všesvětovém kongresu ENERGETIKŮ, který má povinnost iniciovat pokorný a úplně poslušný nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Zde musí být rozhodnuto o tom, že energetičtí zhoubci vejdou neprodleně do odpočinutí od svého díla energetické zhouby proto, aby pomocí zbývajících fosilních paliv, mohlo lidstvo vybudovat nová města, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, novou dopravu, novou výrobu, atd. dle návrhu na fotografiích výkresů, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. O přijetí do lázní boháčů, to je do lání Baalů, do Karlových Varů usiluji proto, aby všichni zpupní, vzpurní, neposlušní, to je, bez rozumu Krista, jediného Boha SVĚTA, mentálně retardovaní, pochopili texty Písma o tom, že v Brně, a v Karlových Varech musí být rozhodnuto o tom, že již na Vánoce, a na Silvestra 2015, musí Hospodinem vyvolené Česko SPOLEČNĚ STOLOVAT, a to ve všech restauracích Česka, tedy i v hotelu Imperiál info@spa-hotel-imperial.cz, nebo v hotelu PUPP pupp@pupp.cz, atd., dle dřívějších kapitol ELDORÁDA SOUDU Božích slov. Texty Písma o SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ bohatých a chudých, ve všech restauracích Česka, a později v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle výkresů na www.pametni-kniha.cz, musí být pokorným a úplně poslušným služebníkům nového Hospodina, úplně jasné. Kardinál Vlk, a BERÁNEK, komunista Filip, vůdce KSČM, se budou spolu pást u stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v hotelu PUPP pupp@pupp.cz, či v hotelu Imperiál info@spa-hotel-imperial.cz, s ostatními politickými a náboženskými zvířaty, a LEV, celé Česko, bude žrát slámu tím, že mnozí budou vegetariáni. Nikdo v Česku už nebude páchat křesťanské, či politické zlo, a šířit energetickou zkázu, zvyšující se ekonomikou, kterou je tištění CÁRŮ PAPÍRU, to je tištění PRACHŮ. Hospodin slíbil, že z milosrdenství jeho rozumu, zemi naplní poznáním o vůli Boží, čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Hospodine SPRAVEDLIVÝ, smiluje se prosím nad svým služebníkem Oplatkem, netrestej mně tím, že mně zase bude něco bolet, uzdrav mě, a dopřej mně dlouhých let, do sytosti. Vždyť jsi již naplnil Písmo tím, že ze mě, mentálně retardovaní, vzpurní a neposlušní psychiatři z Brna, MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a nyní i psychiatři z MEDKONTAKT s.r.o., MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, učinili nesvéprávného blázna, viz další text. Naplnil jsi Písmo tím, že všichni vzpurní a neposlušní, pro odstoupení TVÉHO rozumu, v částečce TVÉHO DUCHA, se stali mentálně retardovanými blázny, protože i na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000, slouží TVORSTVU, slouží sami sobě, místo svému STVOŘITELI, jedinému Bohu SVĚTA. Stále nikdo nevěří textům Písma, že přicházíš do Česka PODRUHÉ, nyní se svou novou spravedlností celosvětového Božího království, daleko větší, než byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nyní, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jsi nepřišel Česko a SVĚT zahubit, ale zachránit, energeticky. Vždyť psychiatři v Brně, vedení MUDr. Kašpárkem, politici pravice a levice, drzí pozemští Otcové Satani kněží, atd. jsou jenom blázni, blázni z povolání. Je to banda KAŠPARŮ, vzpurných a neposlušných, mentálně retardovaných, pro odstoupení TVÉHO rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žiješ mezi námi.

 

MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, bylo objasněno, že technický lid VUT v Brně a projektanti, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných, pyšných a neposlušných, jsou stejně debilní, stejně mentálně retardovaní, jako drzí a neposlušní pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví. Bylo ji objasněno, že technický lid VUT v Brně a projektanti, i ty znalosti, které o energetice měli, zapomněli vlastní vinou, nikoli z titulu odstoupení rozumu Hospodina, což je objasněno např. na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Technická debilita neposlušné a vzpurné šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, mentálně retardované, Dany Drábové podatelna@sujb.cz, emergency@erc-cr.cz, sujchbo@sujchbo.cz, je uvedena v kapitole 196, na str. 29. Svoje lži o jaderné energetice, mlela v ČRo, s exministrem kultury Jandákem info@jandak.eu, kde prokazatelně lhala. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, stávající stav, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, byl vypracován dle slov emeritního ředitele ENERGETICKÉHO ÚSTAVU VUT v Brně docenta Skály. Byl vypracován dle slov docenta SKÁLY, který uvedené rozdělení energií takto na VUT v Brně učil. Z GRAFU je zřejmé, že ve stávající době činí jaderná energie Česka pouze 3,46 % z celkového množství spotřebované energie. Ze slov úplně pomateného ministra průmyslu Mládka, během dalších 25-ti let, uvedený podíl jaderné energie nebude zvyšován. Během dalších dvaceti pěti let, dle údajů uvedených tabulce, na konci kapitoly 176, na www.pametni-kniha.cz, je uvedeno, že dle údajů z médií, v této době bude již po ropném, a tím i ekonomickém kolapsu. Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové podatelna@sujb.cz, přesto úplně pomatenému exministru Jandákovi, a posluchačům ČRo, veřejně slíbila, že ropu, plyn a uhlí nahradí v Česku 3,46 % stávající jaderné energie. Přitom docent Skála tehdy tvrdil, že další jaderné elektrárny nemá cenu v Česku vůbec stavět, protože uran bude spotřebován dříve než uhlí. Dana Drábové podatelna@sujb.cz, a exministr kultury Jandák info@jandak.eu, naplnili Písmo. Bůh, odstoupením svého rozumu od vzpurných, zpupných a neposlušných, nechává Česko padat vlastním pádem lidského rozumu, uvedených pomatených sviní, mentálně retardovaných, do jámy, do křesťanského HROBU, či do křesťanského podsvětí, ropného, ekonomického, energetického a mravního kolapsu. Proto jsou orgány činné v trestním řízení opakovaně žádané, aby neprodleně trestně stíhali, drzé, vzpurné, pyšné, pozemské Otce Satany kněze, např. Satany Dominika a Cikrleho, a stejně tak Danu Drábovou podatelna@sujb.cz, a exministra kultury Jandáka info@jandak.eu, za válečný chaos, který dělají lhaním o tom, že neznají vůli Boží, o neprodleném vejití do odpočinku od veškerého horečného zbrojení, od válek na SVĚTĚ, od nesmyslného průmyslu, dopravy, výroby, výstavby, atd., na kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo tedy může Česko energeticky, ekologicky a mravně spasit, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Jedině nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikoli neposlušní a vzpurní lidé. Kdo se vrátí k Hospodinu se strachem, bude spasen.

 

Jak jsem zjistil, psychiatři dvou blázinců v Brně, v Bohunicích a v Černovicích, nejsou, jako mentálně retardovaní, pracujícímu lidu vůbec k užitku, což sami v médiích přiznávají. Na psychiatrii, ve dvou blázincích v Brně, nyní přichází především nezaměstnaní, kteří mají trauma z toho, že nemají dostatek křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, na obživu a bydlení. Proto mnozí nemajetní levičáci, či LÉVIJCI požadují, aby v době zimní byli ubytováni a stravováni v blázincích, což se mentálně retardovaným psychiatrům nelíbí. Proto v uvedených dvou blázincích v Brně, psychiatři přestali přijímat nemocné. Telefonicky jsem se proto dožadoval u mentálně retardovaných sekretářek MUDr. Kašpárka tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Češkové eceskova@ fnbrno.cz, a MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, aby nezdržovali druhý příchod nového Boha, pro křesťanské neposlušné a vzpurné svině neznámého, mluvícího nyní pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, přijali mě, a vyjádření pro posudkové lékaře VZP v Brně, o mé duševní schopnosti absolvovat lázeňský pobyt, napsali sami. Od sekretářek, mentálně retardovaných, které SLOVO NOVÝCH NEBES znají, jsem se dočkal pouze posměchu. Jak jsem uvedl již na konci kapitoly 196, cvičení a plavání v lázních jsem schopný absolvovat, pokud mě umožní Hospodin se uzdravit proto, aby zlomená ruka byla stejná, jako ruka druhá. Jak.1/22až4/14, Mat.5/3,9,14,18až12/13,25až23/7, K podané žádosti na lázeňskou léčbu jsem již uvedl. Obracím se na Vás, na posudkové lékaře VZP v Brně s prosbou, abyste naplnili můj velký sen, být uznán Vámi, pokornými a poslušnými, kteří budete volat k Hospodinu o jeho rozum, Sír.5/5až38/14,43/26,31, Mat.18/19, 2.Kor.5/3,9až10/4, za pokorného a úplně poslušného Božího SYNA, za Hospodinem obětovaného BERÁNKA, kterého toužebně vyhlíží celý pokorný a úplně poslušný lži lid celého SVĚTA. Je to nutné kvůli energetické, ekologické a mravní spáse SVĚTA. Celé, Bohem vyvolené Česko, má povinnost být BOŽÍM LIDEM, úplně poslušným. Řím.1/18,8/19až11/32, K.M.1/4,12/10,18/13až19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2až9, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17až11/18až51/58, atd. Posudek od psychiatra k návrhu na mou lázeňskou léčbu vystavila MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, z MEDKONTAKTu s.r.o. Vše o výše uvedených bláznech psychiatrech, mentálně retardovaných, MUDr. Kašpárkovi tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Radimském sekretariat@pnbrno.cz, jsem ji objasnil. Vysvětlil jsem, že na ÚSVITU třetího křesťanského dne, který se začal v roce přelomu věku 2000, již za 6,3 roků, od přelomu věků roku 2000, to je na Velikonoce roku 2063, měl být nový Hospodin vyvýšen soudem všech vzpurných a neposlušných, křesťanských a ateistických sviní, a tím měla dojít BOŽÍ SVATYNĚ, kterou je TĚLO a DUŠE každého člověka, Boží spravedlnosti celosvětového Božího království, což se nestalo. Pro pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, měl být nový Hospodin, jeho SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje, jediným SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, MISTREM, LÉKAŘEM, DĚLNÍKEM, UČITELEM, kvůli tomu, že dává lidem, ze svého milosrdenství, veškerou rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, moc nad lidmi, práci, politiku, náboženství, lásku, atd. ŽENA STATEČNÁ měla být Bohem tím, že měla být, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ANDĚLEM MÍRU, mezi Bohem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, a celým SVĚTEM. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.8/14až9/14,27až11/39,12/2, 2.Moj.15/15až21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jud.12, atd. Objasnil jsem ji, že Česko mešká již od Velikonoc roku 2006, kdy místo úplné poslušnosti, nastolily drzé bohaté křesťanské chamtivé svině, MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a starostka BRNA STŘEDU, MUDr. Hrubá podatelna@brno-stred.cz, svou úplnou neposlušnost tím, že mě v Lidových novinách označili za nesvéprávného blázna. Úplnou neposlušnost Česka potvrdil předseda KSZ v Brně JUDr. Pořízek podatelna@ksoud.brn.justice.cz, který žalobu na drzé a neposlušné křesťanské svině MUDr. Hrubou, a MUDr. Češkovou, a na drzé a neposlušné redaktory Lidových novin, hodil do koše. BERÁNKA OBĚTOVANÉHO tehdy ze mě učinili, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, drzí a neposlušní pozemští Otcové Satani kněží, lžimesiášové, lžiproroci, SVINĚ, NETVOŘI, NEMLUVŇÁTKA, KOJENCI, Satan, lžibiskup Cikrle biskup@biskupstvi.cz, brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, a v Domašově NETVOR farář Dominik fara@domasov.info. Protože nevyznali své lži o Hospodinu, a tím ani lži o nesmyslných energetických koncepcích ministrů průmyslů všech vlád Česka, muslimy a křesťany stále požírá nesmyslný meč válek o ropu, plyn a suroviny, např. v Sirii, v Iráku, v Mali, v Súdánu, v Afghánistánu, atd. V roce 2006, cca za 6,3 roku od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, na VELIKONOCE roku 2006, měla na Domašovsku, v Brně, v Česku, SVATYNĚ Boží, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dojít Boží spravedlnosti tím, že jediným VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, a SPRAVEDLIVÝM PROROKEM, měl být nový Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, což se nestalo. Místo VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO Hospodina proto stále vládnou uvedení boháči, to je Baalové. MUDr. Svobodové andrea.svob@seznam.cz, jsem objasnil, že nový Hospodin, nad novým Božím lidem, především technickým z VUT v Brně, a nad projektanty se smiluje, až především psychiatři z Brna, UČITELÉ o DUŠI a TĚLE člověka, všechny opakovaně uváděné texty o Boží moci nad lidmi pochopí, a tím pochopí i Boží vůli, kterou je neprodlené nastolení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného, což se nestalo. Hospodin, starý moudrý KLAUN se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až Česko nebude nazývat smradlavého kuřáka, kulhavého KOZLA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, můj Bože. Až Boha, především psychiatři, nebudou nazývat můj Baale, můj vlastníku křesťanské papírové SKÁLY, PRACHŮ, protože jedinou SKÁLOU je nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, uvedené poznání nového Boha zavrhla, a proto Hospodin zavrhl ji, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA. Nikdo se k novému Hospodinu v Česku nevrátil, protože mentálně retardovaná, neposlušná a vzpurná MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, v návrhu na lázeňskou péči napsala, že mnou opakovaně uváděné Hospodinovo SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je PARANOIDNÍ BLUD.

 

Každý vzpurný, zpupný a neposlušný křesťan, je novým Bohem, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, prokletý, protože křesťanství je hříchem, který je k SMRTI Česka. Kvůli křesťanství všichni znesvětili chrám svého TĚLA, a své DUŠE, službou PRACHŮM, SKÁLE křesťanů, místo novému Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dokladem jejich zkaženosti je lidem vrozená chamtivost, kvůli které lnou všichni k lhostejnosti tím, že chrámem Božím není žádný člověk, protože nikdo textům dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nevěří. Vážení lékaři VZP v Brně info@pvzp.cz, podatelna@vzp.cz, informace72@vzp.cz, oldrich.tichy@vzp.cz, eva.brozikova@vzp.cz, tiskove@vzp.cz, dana.trnkova@pvzp.cz, halina.trskova@pvzp.cz, podnikatel@pvzp.cz, dana.blahutova@vzp.cz, info@vzp.cz, lekar@pvzp.cz, a psychiatři MUDr. Kašpárku, MUDr. Češková, MUDr. Radimský, jdufek@fnbrno.cz, hdousko@fnbrno.cz, eceskova@fnbrno.cz, fnbrno@fnbrno.cz, znalec@psychoporadna.cz, milena.blazkova@fnbrno.cz, andrea.cejpkova@fnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, info@ea.cz, idrtilkova@fnbrno.cz, tkasparek@fnbrno.cz, info@cernovice.brno.cz, ilona.burdova@fnbrno.cz, jana.hajkova@fnbrno.cz, jpazder@med.muni.cz, MSvestkova@fnbrno.cz, rbartecek@fnbrno.cz, a psychiatři MEDKONTAKT s.r.o., MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, sadilek@help-lic.cz, info@help-lic.cz, andorpal@seznam.cz, andorpal@seznam.cz, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Brně. Radujte se, protože Vaše jména jsou zapsána v NOVÝCH NEBESÍCH, to je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Fundamentální křesťan František Pelán z Říček, na místě svatém, na PUPKU SVĚTA pravil, že křesťanský Bůh, Ježíš Kristus, UKŘIŽOVANÝ, je jediným Bohem SVĚTA tím, že vládne lidstvu dle textů Písma, a to pomocí protikladných křesťanských dogmat o Kristu, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí. Jako jediný Bůh TVORSTVA, vládne celému SVĚTU, všem náboženstvím SVĚTA, svým křesťanským pokojem, kterým je meč nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, a o nadvládu neposlušných a vzpurných křesťanů, nad vzpurnými a neposlušnými muslimy, a svou křesťanskou spravedlností, kterou v Česku, po vyjití ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, je TUNEL PRIVATIZACE. Na konci TUNELU PRIVATIZACE však již svítí SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o další cestě Česka a SVĚTA, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to z NOVÝCH NEBES, z OTEVŘENÝCH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když NOVÁ NEBESA, s NOVÝM BOŽÍM SLOVEM, v Bohem vyvoleném Brně, otevře ředitel Ústavu technických zařízení budov VUT v Brně, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, pravdou o energetické nezbytnosti, o energetické spáse, celosvětové výstavby sídlišť a měst, pouze z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhů, které jsou uvedené na fotografiích výkresů, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, otevře se i vzedmuté moře militaristicky chamtivých křesťanských a jiných sviní, pro jejich pohlcení. VZEDMUTÉ MOŘE militaristicky chamtivých sviní, se otevře v Bohem vyvoleném Česku, u nového Božího technického lidu na VUT v Brně tím, že zahynou všichni vzpurní, drzí, pyšní, nedokonalí, a neposlušní pokrytci, zločinci a lháři stávající vládnoucí prolhané elity. V případě, že OTEVŘENÉ MOŘE v Česku pohltí politickou ideologii např. válečného zločince, zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního velitele brané moci Česka, KOZLA prezidenta Zemana, novým Božím SLOVEM bude v Rusku pohlcena i politická ideologie válečného zločince prezidenta Putina, a v USA bude pohlcená politická ideologie válečného zločince prezidenta Obamy, atd. Vzedmuté MOŘE militaristicky chamtivých křesťanských a jiných sviní ve SVĚTĚ nebude, zmizí, když vyschne v Česku, na VUT v Brně, u lidu pokorného a úplně poslušného neprodleně, již před Vánocemi, v DEN SVÁTKU nového Hospodina, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, DNE PÁNĚ 25.11.2015, což se nestalo. Všechno, co je v Písmu uvedeno o místě svatém, o PUPKU SVĚTA, o Česku, se musí vyplnit. Nový Hospodin musí být v Česku, na VUT v Brně a u projektantů, vyvýšen celosvětovým soudem MRTVÝCH, to je soudem všech neposlušných, drzých, zpupných, náboženských, politických a válečných zločinců a pokrytců. Dle Písma, před druhou SVĚTOVOU VÁLKOU, Hospodin naplnil svou vůli tím, že lidstvu vládli VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Bohové, lidmi obdivovaní hlupáci, Satani, či NETVOŘI, STALIN a HITLER. DNES, dle vůle Boží, místo nového Hospodina, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vládnou TVORSTVU znovu VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Bohové, BAALOVÉ, lidmi obdivovaní hlupáci, Satani, NETVOŘI, prezident Česka KOZEL Zeman, prezident Ruska Satan Putin, a prezident USA Satan Obama. Jak vypadá jejich křesťanský světový pokoj meče nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, a jejich křesťanská pravda o Kristu UKŘIŽOVANÉM, vyvýšeného dle tradic drzých pozemských Otců Satanů kněží, protikladnými křesťanskými dogmaty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, všichni vzpurní, drzí a neposlušní lidé vidí, jasně a zřetelně, v naprosto nesmyslných válkách, např. v Sirii, v Mali, v Iráku, v Afghánistánu, atd. Neposlušní, vzpurní a drzí křesťanští pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, to je všech ekumenických ČARODĚJNIC Česka, a všech světových církví, to je všech ČARODĚJNIC SVĚTA, jsou určení k pádu do ekonomického, energetického a mravního HROBU, svým lživým SLOVEM protikladných nauk o Kristu, a slovem promyšlených ekonomických vychytralostí. Nový Hospodin dělá dobro i zlo. Dnes, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, dělá především zlo, odstoupením svého rozumu, své DUŠE, od DUŠÍ a TĚL všech vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských či ateistických, militaristicky chamtivých, vládnoucích sviní. Hospodin, dle svého plánu, v Česku opakovaně shromažďuje vzpurné, zpupné, neposlušné a drzé křesťanské, či ateistické svině Česka, ke čtení SLOV ELDORÁDA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nyní, dle své vůle jsem shromáždil znovu psychiatry, kteří tím, že Hospodinovo nové SLOVO mají stále za ŽVÁST, za TLACH, či za paranoidní bludy, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělají především lékaři DUŠE a TĚLA, psychiatři v Brně, pokrytci, vrazi a zločinci MUDr. Kašpárek tkasparek@ fnbrno.cz, MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@ pnbrno.cz, a nyní nově i MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, z MEDKONTAKTu s.r.o. Největším válečným zločincem na SVĚTĚ je však rektor Masarykovy univerzity Bek bek@mail.muni.cz, bek@muni.cz a jeho pomatení náboženští RELIGIONISTÉ. Plebejství lokajské se krčí před pokrytcem a lhářem rektorem Bekem, a tím Česko ubližuje bezdomovcům a vojensky slabším muslimům. Plebejství osvobozené od Satana, či NETVORA, rektora Beka prací, a vzděláváním se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, hrdé a sebevědomé, je připravené pomáhat všem slabším, nastolením vlády Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy SVĚTA. Válečný zločinec, vrah nového Hospodina, lhář, a neposlušný pokrytec rektor Bek, na shromáždění neposlušných, vzpurných a drzých studentů v Praze, v neděli, na den Krista KRÁLE 22.11.2015 v podstatě pravil, že je zapotřebí vyjít z nesvobody mluvení stávajících náboženských a politických lží, do svobody, a to mluvením pravdy o Hospodinu takovém, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je. Hospodin vyžaduje, aby všichni pochopil, že pokrytec a válečný zločinec, vrah nového Hospodina rektor Bek, mluvil uvedenou pravdu s pomocí rozumu Božího, z jeho milosrdenství. Svým rozumem zvířete však je pouze ubohým člověkem, který není schopný, žádné dobré SLOVO Písma pochopit, nebo je vykonat, např. slovo o dobru míru celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Neposlušní, vzpurní a drzí, křesťansky přemnožení lidé, králíci, či svině, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, svým rozumem politických a náboženských zvířat, pravdu v ničem mluvit nedovedou, protože, bez rozumu Hospodina, mají pouze DECH SVÉHO zvířecího CHŘÍPÍ. Pro odstoupení rozumu Boha, v ČÁSTEČCE jeho DUCHA, o SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v Česku i ve SVĚTĚ, vzešel plný počet křesťanských, a jiných, militaristicky chamtivých sviní tím, že všichni neposlušní a vzpurní, pro odstoupení rozumu Hospodina, jsou MRTVÍ, mentálně retardovaní. Mrtví vzpurní a neposlušní, mentálně retardovaní lžou, protože jejich DUCH, politických a náboženských zvířat, či hlupáků, kvůli odstoupení rozumu Hospodina, zemdlel. Výše uvedené psychiatry, kteří pracujícímu lidu nejsou vůbec k užitku, pro svou neposlušnost, pro svou pýchu svých zvířecích rozumů, jsem shromáždil ke čtení ELDORÁDA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, protože posudkoví lékaři VZP v Brně požadovali, kvůli mé žádosti o lázeňský, rehabilitační pobyt, se cvičením a plaváním, vyjádření mentálně retardovaného psychiatra. Bůh SKLADATEL a BÁSNÍK, starý moudrý KLAUN ví, že při odstoupení jeho rozumu, každý lidský DUCH zemdlel. Nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud uvedení psychiatři, posudkoví lékaři VZP, lékaři ÚN v Brně, a lékaři v lázních, budou mít toto Boží SLOVO, za paranoidní bludy, viz další text. Jak jinak by Bůh mohl vzpurné a neposlušné soudit, než odstoupením svého rozumu od drzých.

 

Satanská koalice, koalice Ďáblů, drzých pozemských Otců, Satanů kněží, politiků pravice a levice, psychiatrů, lékařů, soudců, učitelů, atd., stále neví, že TOBĚ se líbí pokora a úplná poslušnost, že se TOBĚ líbí, když každý před TEBOU padne na kolena pro poznání, že pro odstoupení TVÉHO rozumu, od vzpurných a neposlušných mentálně retardovaných idiotů, Česko jde do úplné záhuby, energetické, ekologické a mravní. Dle horoskopu v Rovnosti, a dle Písma, si mám dupnout proto, aby se všichni neposlušní a vzpurní mentálně retardovaní, nového Hospodina báli, pro jeho obrovskou moc nad lidmi, i Českem. Hospodin za rázné řešení považuje víru v Boží trest, pro uvedené psychiatry z Brna, MUDr. Kašpárka tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a nyní i psychiatry z MEDKONTAKT s.r.o., MUDr. Svobodovou andrea.svob@seznam.cz, pro lékaře VZP z Brna info@pvzp.cz, lekar@pvzp.cz, podatelna@vzp.cz, tiskove@vzp.cz, info@vzp.cz, halina.trskova@pvzp.cz, podnikatel@pvzp.cz, dana.blahutova@vzp.cz, oldrich.tichy@vzp.cz, eva.brozikova@vzp.cz, dana.trnkova@pvzp.cz, informace72@ vzp.cz, atd., a pracovníky hotelu PUPP pupp@pupp.cz, či v hotelu Imperiál info@spa-hotel-imperial.cz, atd. Nový Hospodin v Písmu uvádí. Novému Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Hospodin, uvedené, mentálně retardované svině, nenechá bez trestu. Buď je zabije, nebo je jinak potrestá, aby byli strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, pro svou neposlušnost, pro svou vzpouru proti dokonalé lásce Božích příkazů a ZÁKONŮ. Všichni uvedení se vidí v ELDORÁDU SLOV NOVÝCH NEBES, jako v zrcadle, jako mentálně retardované svině. Bůh vyžaduje, aby Česko stvořilo NOVOU ZEMI a NEBE. Staří apoštolové Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, jsou již pro lidstvo nepotřební, protože Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, je již pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Hospodinem vyvolené Česko musí mít nové apoštoly. Musí mít těchto nových dvanáct apoštolů Ježíše Krista VÍTĚZNÉHO, nad Baaly, Beely, Belzebuby, DÉMONY a jejich Bohy, drzými pozemskými Otci Satany kněžími. Novými apoštoly jsou čtyři psychiatři, pokorní a úplně poslušní, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. MUDr. Kašpárek tkasparek@ fnbrno.cz, MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@ pnbrno.cz, a MUDr. Svobodové andrea.svob@seznam.cz. Mají povinnost nově učit pravdu o lidském TĚLE a o lidské DUŠI, které jsou stejné jako u zvířat. Novými apoštoly jsou tři drzí pozemští Otcové Satani kněží, nová trojice Boží. Kardinál Duka apha@apha.cz. Otec Martin, vůdce Proglasu. zive@proglas.cz, a Otec Halík, vůdce ČKA cka@krestanskaakademie.cz. Tři uvedené křesťanské svině, mentálně retardované, neposlušné a vzpurné, mají povinnost nechat znít zvony, přivítat DRUHÉHO, stále stejného Boha, a mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně. Dalšími apoštoly jsou. Úplně poslušný nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, především rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz. Stejně tak Bohem v Písmu jménem vyvolený nový prezident Česka, odborník na výstavbu domů zimních bytových, projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz. Mají povinnost iniciovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Když Hospodinem vyvolené Česko bude mít dvanáct uvedených apoštolů nového Krista, Hospodin slíbil, že se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nejenom nad Českem, ale nad celým SVĚTEM. Bohatí a chudí spolu v míru žít nemohou. Celosvětové Boží království vznikne, až bude rozhodnuto o tom, že kvůli nové energetice, bohatí nebudou, viz další text. Při odstoupení rozumu Krista od drzých neposlušných, život na zemi nemá žádný smysl.

 

Hospodin, svým rozumem, svého DUCHA, dělá na SVĚTĚ dobro i zlo. Nyní dělá pouze zlo proto, aby úplně zničil křesťanství, hinduismus, buddhismus, judaismus, islám, atd., a tím i všechny vládnoucí boháče, to je Baaly, svým slavným příchodem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, před Vánocemi, již při úplňku MĚSÍCE, ve středu 25.11.2015, což se nestalo. Vůli Boží je, aby pokorný a úplně poslušný lži lid Česka, z lůna ŽENY STATEČNÉ, z KRÁLOVNY MÍRU, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z ANDĚLA MÍRU, mezi Bohem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, a SVĚTEM, porodil neprodleně nového Hospodina, DÍTĚ, které bude pást, svým rozumem, ze svého milosrdenství, toto vzpurné a neposlušné pokolení celého SVĚTA. Vteřinový strach, který souží Baaly, to je boháče, ze ztráty vládnoucích KORYT, nesmí soužit pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ DĚTI, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až bude pokornými a úplně poslušnými uznán za jediného UČITELE, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, LÉKAŘE, PROROKA, atd., pro všechny národy SVĚTA, místo stávajících politiků pravice a levice, a drzých pozemských Otců, Satanů kněží. Každý vzpurný, drzý a neposlušný křesťan, buddhista, hinduista, žid, muslim, politik, lékař, bankéř, dělník, atd., který se k novému Hospodinu, k novému SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně nevrátí, je mentálně retardovaný, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných a neposlušných. Hospodinem vyvolené Česko, je Bohem trestáno tisíckrát méně, než křesťanské, militaristicky chamtivé svině ve Francii, nebo muslimské, militaristicky chamtivé svině v Sirii, Iráku, Afghánistánu, Mali, atd. Nový Boží technický lid, a projektanti, mají povinnost neprodleně soudit všechny národy, na KONGRESU energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kvůli nesmyslnému ničení fosilních paliv, a ničení planety ZEMĚ nesmyslným zbrojením, nesmyslnými válkami, nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, atd. Nyní, nově, především pokorní a úplně poslušní psychiatři z Brna, posudkoví lékaři VZP v Brně, a lékaři v lázních v Karlových Varech, Mariánských lázních, Františkových lázních, atd., mají povinnost nečekat až na Vánoce, a naplnit můj velký sen, být uznán Vámi, pokornými a úplně poslušnými, kteří budete volat k Hospodinu o jeho rozum, za pokorného a úplně poslušného Božího SYNA, za Hospodinem obětovaného BERÁNKA, kterého toužebně vyhlíží celý pokorný a úplně poslušný lži lid celého SVĚTA. Je to nutné, protože celé Česko má povinnost být BOŽÍM LIDEM, a plnit vůli Boží. Nastolit v Praze, na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, celosvětový mír, je nutné nikoli pomocí vojáků a zbraní, ale jednáním o Boží moci nad lidmi, a o Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd. Nový Hospodin, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES vyčkává, nad pokornými a úplně poslušnými se chce smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Smiluje se, až boháči, Baalové, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, vzdají svůj boj proti novému Hospodinu, proti SLOVU NOVÝCH NEBES. Ekumenické církve, svými protikladnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a svými ekonomickými promyšlenými vychytralostmi, rozsévají jenom svár a války, mezi chudými a bohatými. Poslušnému lidu nejsou k užitku ani pozemští Otcové Satani kněží, ani politici pravice a levice, ani vzpurný a neposlušný nový Boží technický lid, např. VUT v Brně, a projektanti, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných. Starého DUCHA, a starou mysl, mají všichni ti, kdo se bojí o svoje KORYTA, a o svoji SKÁLU, o PRACHY, o CÁRY PAPÍRU, které jsou již STŘÍBREM ODVRŽENÝM, a o MAJETEK, který kvůli nové SOLÁRNÍ ENERGETICE, shnil. Křesťanství je proto již pouze účinným nástrojem temnoty DUCHA, protože křesťané se křesťanstvím rouhají novému Bohu, kterého neznají, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťané se dopouštějí trestné činnosti tím, že lžou protikladnými naukami o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a proto také lžou promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, o své SKÁLE, kterou jsou PRACHY, CÁRY PAPÍRU. Veškeré Písmo od Hospodina, především BIBLE, BHAGAVADGÍTA, KORÁN, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MAYŮ, atd., jsou novým Hospodinem tím, že se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Především drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, a jejich Bohové, politici pravice a levice, DÉMONI, to je ekonomové a bankéři, vojáci, atd., jsou příčinnou veškerého zla na světě, protože vládnou místo nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Všichni vzpurní, drzí a neposlušní, mají povinnost vzdát svůj marný boj, proti novému Bohu, proti novému SLOVU, a podřídit se vůli Boží, podřídit se Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, atd. Trestné činnosti se dopouští každý, kdo znesvěcuje chrám svého TĚLA, pomocí lží, pomocí protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, klaněním se křesťanské SKÁLE, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, vojenští kaplani, politici pravice a levice, a odmítáním SKÁLY, kterou je nový Hospodin, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Náboženská svoboda, platná pro celý SVĚT, je uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dokladem zkaženosti křesťanů v Česku, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, je OVOCE jejich chamtivých úmyslů, kterým je TUNEL PRIVATIZECE. Všichni lžou o Hospodinu, protože místo Bohu se klaní pouze své MODLÁŘSKÉ křesťanské STVŮŘE Krista tím, že se klaní své SKÁLE, PRACHŮM, MAJETKU, ZBRANÍM, VOJENSKÝM KAPLANŮM, VOJÁKŮM, POLITIKŮM PRAVICE a LEVICE, atd. Všichni drzí, vzpurní a neposlušní, jdou k záhubě svého TĚLA a své DUŠE, pro odstoupení rozumu Hospodina ZÁKONODÁRCE, v částečce Božího DUCHA, o novém Božím SLOVĚ. Kdo odmítá číst SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje, kdo tím ničí CHRÁMEM svého TĚLA, je mentálně retardovaný pohan. NOVÁ ZEMĚ je otázkou NOVÉHO DUCHA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Muslimové v Mali se hluboce mílí, když zabíjejí křesťanské neposlušné a vzpurné psy, kvůli neznalosti KORÁNU. SLOVO KORÁNU, stejně tak SLOVO BIBLE, SLOVO TÓRY, SLOVO BHAGAVADGÍTY, SLOVO DOGONŮ, atd., má pouze částečku DUCHA SVATÉHO. Boží slovo v PLNOSTI je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Vzpurní a neposlušní křesťané, muslimové, hinduisté, buddhisté, židé, atd., nemají o Bohu, o SLOVU NOVÝCH NEBES, ani ponětí, protože odmítají texty Písma o tom, že uvedené Boží NOVÉ SLOVO, je Boží SLÁVOU, protože se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Česko má povinnost uvěřit textům Písma o tom, že Boží rozum je Boží láskou, že je Božím milosrdenstvím. Bohem vyvolené Česko má povinnost chránit svoje vyvolení být Božím lidem, pokorným a úplně poslušným. Neznalost nového Boha, již nikoho, mentálně retardovaného, neposlušného a vzpurného, neomlouvá. Novému Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se již nikdo mentálně retardovaný beztrestně posmívat nebude. Kdo se k novému Hospodinu, jako např. mentálně retardovaný křesťan, žid, muslim, buddhista, hinduista, boháč, bankéř, ekonom, voják, vojenský kaplan, lékař, politik pravice a levice, atd., nevrátí neprodleně, toho Hospodin buď zabije, nebo jinak kdykoli potrestá. Novému, mírumilovnému Bohu, se již nedá sloužit se zbraní v ruce, ale pouze v ruce s KNIHOU, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kvůli nezbytnosti úplně zničit boháče, bankéře, ekonomy, vojáky, zbraně, atd. Příčinou veškerého zla na SVĚTĚ, příčinou všech válek na SVĚTĚ, je odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanů, ateistů, atd. Česko má povinnost se s novým Bohem smířit tím, že úplně ukončí křesťanství i s jeho podíly, s politiky pravice a levice, s ekonomy, s bankéři, s vojáky, atd., kteří jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kdo považuje SLOVO NOVÝCH NEBES za bláznovství, je mentálně retardovaný hlupák. Kvůli křesťanům, odmítajícím jít Hospodinu z cesty, Bůh nemůže setřít lidem slzy z očí, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin, mě, jako posledního proroka tohoto věku drzých, vzpurných a neposlušných křesťanů, atd., vůbec nepotřebuje z toho důvodu, že SVĚTLO SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, může dát komukoli na SVĚTĚ. Úplnou poslušnost Česka vyžaduje, protože ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou v podobenstvích zapsány dějiny Česka. Vyžaduje proto dát texty ELDORÁDA SLOV NOVÝCH NEBES, na SVÍCEN v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Brně, či v Česku.

 

K.M.1/4až12/10,17,22,27až19/6, Žalm1/1až37/5,11,35,50/16,22,81/4,82/5až150/6, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Kol.3/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

Kdo se povyšuje, bude ponížen. Přestože znám uvedený text Písma, obracím se na Vás posudkové lékaře s prosbou, abyste mě povýšili nad ostatní tím, že od VZP v Brně dostanu nadstandard zdarma, a to jednolůžkový pokoj. Zastihl nás přelom věků konce éry fosilních paliv, a tím nás zastihlo i Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, kdy má každý možnost pro sebe považovat první třídu. Bude totiž ve všem po nedostatku, když pomocí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a celosvětového odzbrojení, se podaří zrušit neprodleně bohaté a chudé. Mal.1/7až3/10, Sír.5/5,13/18, atd. Pro mě je první třídou jednolůžkový pokoj, protože v případě, že budu mít na pokoji někoho kdo chrápe, byl by pobyt v lázních pro mě utrpením. Vážení posudkoví lékaři. Investovat do mě, do Božího SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, je pro Česko velmi výhodné. Investovat do Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, do drzých pozemských Otců Satanů kněží, není již nikomu k užitku, protože Bůh je již nepase, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Chce mít v Česku, a ve SVĚTĚ, vše nové. Řím.1/18,8/19až11/32, atd. Hospodin totiž v Písmu slíbil, že když dva, nebo tři posudkoví lékaři se shodnou na tom, že jsem jako poslední prorok tohoto věku vzpurných a neposlušných, Bohem obětovaný levicový BERÁNEK, Hospodin už bude jednat sám, svým rozumem, ze svého milosrdenství tím, že Boží království v Česku, a následně ve SVĚTĚ, nastolí. V tomto případě bude ve všem po nedostatku tím, že Bohem vyvolené Česko bude vždy stoupat výš a neklesne, když bude pokorné a úplně poslušné. Bude vždy hlavou národů, a ne chvostem. Zlým věcem blízkého ropného kolapsu nikdo neunikne. Proto neváhejte a udělejte ze mě BOŽÍHO SYNA, pokorného a poslušného tím, že dostanu od VZP první třídu, jednolůžkový pokoj. 2.Moj.11/7,20/5,23/2,29, 5.Moj.5/8,7/5,7,14až18/18až28/13až30/12,18,32/16až43, Jer.1/17až11/11až18až51/58, Žalm37až116, 4.Moj.18/23,23/19,24, atd. Vážení posudkoví lékaři VZP v Brně. Hospodin mně, BERÁNKU obětovanému, dal v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000 pouze 15 let života. 5.Moj.18/18, Jer.1/17až11/18až51/58, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Král.20/6, atd. Přesto usiluji o pobyt v lázních. Což je z toho důvodu, že i o mně, o BOŽÍM SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, jsou v Písmu protikladné nauky. Hospodin totiž v Písmu také slíbil, že životem Hospodinem vyvoleného Česka, pokorného a úplně poslušného, je ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný v případě, že mě Hospodin uzdraví a spasí tím, že mně dopřeje dlouhých let, do sytosti. Kvůli Česku chci jet do lázní, nejenom kvůli sobě samému. Do lázní bych chtěl jet z toho důvodu, abych plaváním v bazénu, když to Hospodin umožní, uvedl poškozenou krční a bederní páteř, a zlomenou ruku, do uspokojivého stavu. Žid.4/7až12/28, Řím.1/18,8/19až11/32, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Žalm17,37,50,91,92až116až150.

 

Vážení lékaři DUŠÍ, psychiatři. Kdyby při vysílání TWR v Proglase neblokovali můj telefon, bylo by křesťanským, vzpurným, neposlušným, drzým, militaristicky chamtivým sviním, mentálně retardovaným, řečeno. Vše opakovaně uváděné je elektronicky zvěstováno všem, kdo lžou drze o Hospodinu proto, aby nad Hospodinem, a nad lži lidem mohli vládnout, svými náboženskými a politickými žvásty. Křesťanské svině, zločinci, tmáři, kazatelé Hana Weignerová a Petr Húšť, z vysílání TWR v Proglase, svým křesťanským slovem, jsou určení k pádu do JÁMY, či do HROBU, kvůli své totální neposlušnosti nového Hospodina, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. studio@radio7.cz, info@thtak.cz, ladislav.sulek@seznam.cz, kam@kam.cz, petrhust@volny.cz, kuba.lofi@gmail.com, info@mamaklubvsetin.cz, hustto@email.cz, mefo@seznam.cz, jan.vopalecky@ seznam.cz, atd. Stejnou TMU TMOUCÍ v hlavě, jako kazatelé Hana Weignerová a Petr Húšť, mají křesťanské evangelické svině, kazatelé Vaďura a Pacifik z RANNÍHO SLOVA v ČRo3. Hospodin, stále stejný DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v horoskopu v Rovnosti, i v Písmu uvádí. Těmito texty nedělám pomalý Boží soud Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, to je všech ekumenických ČARODĚJNIC. Tento soud koná Hospodin, a to celosvětově, odstoupením svého rozumu, od vzpurných, neposlušných křesťanských, a jiných, militaristicky chamtivých sviní, a to pouze v částečce svého DUCHA. Dle horoskopu, já dělám pouze soukromý smírčí soud, ve kterém mě baví opakovaně smiřovat nesmiřitelné, to je smiřovat DUCHA BOŽÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO, s DUCHEM lidským, geneticky zvířecím. Protože očekávám šťastný konec, kterým je vítězství dobra, energeticky neotřesitelného Božího království, nad zlem pekla křesťanského, židovského, buddhistického, hinduistického, muslimského a jiného vzdorokrálovství, opakovaně smiřuji DUCHA BOŽÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO, s DUCHEM lidským, geneticky zvířecím. Opakovaně smiřuji VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, s drzými, vzpurnými, neposlušnými a hloupými lidmi, kteří nevěří textům ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o jediném Bohu SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který má naprostou moc nad každou lidskou zvířecí DUŠÍ, a nad každým lidským, geneticky zvířecím TĚLEM. Hospodinem vyvolené Česko, je Bohem trestáno tisíckrát méně, než křesťanské, militaristicky chamtivé svině ve Francii, nebo muslimské, militaristicky chamtivé svině v Sirii, K.M.12/10,17,22,27. Má povinnost soudit všechny národy, na KONGRESU energetiků všech států SVĚTA, v Dolině O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12. Kongres má povinnost iniciovat úplně poslušný nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, především rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz. Stejně tak Bohem v Písmu jménem vyvolený nový prezident Česka, odborník na výstavbu domů zimních bytových, projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz. Bůh nepovolí, s neposlušnými nepocítí lítost.

 

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Text bude opraven po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní. Zveřejněno v novém novoluní, které začalo ve středu 11.11.2015, a končí úplňkem měsíce, dnem svátku Česka a SVĚTA, ve středu 25.11.15. Božímu království je nutné říci ANO, válce NE!