Kapitola 194

01.10.2015 22:06

Kapitola 194 – 16 stran. Hospodin dělá veškerou politiku na SVĚTĚ. Nyní dělá především zlo proto, aby mohl, po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, dělat celosvětově pouze dobro tím, že bude vládnout nad vším TVORSTVEM, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z BOŽÍCH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Veškeré zlo nesmyslných válek o ropu, plyn, a o vládu křesťanů nad muslimy, dělá nový Boží technický lid VUT v Brně. Vzpurní, zpupní a neposlušní svévolníci z VUT v Brně, nevěří textům SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES o tom, že Česko bude novým Hospodinem, jediným Bohem naší SLUNEČNÍ SOUSTAVY zcela zničeno, a bude tím strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, když Bohem vyvolený technický lži lid VUT v Brně, nebude pokorný a úplně poslušný. Hospodin Česko úplně zničí, když nad lidmi, a nad Hospodinem, bude dále vládnou dobytek politiků pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, se svou sbírkou ekumenických Bohů, a vojenských kaplanů. Nový Boží technický lid, čím víc o novém Bohu ví, tím méně ví o technických věcech, a o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci pro Česko a celý SVĚT, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Energetická koncepce Hospodina, uvedená v Písmu, je správná, jedině možná.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 131 (Česká bible kapitola 194), soud exrektora Hampla z KU 104. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Hospodin se do jím vyvoleného Česka vrátí, svým rozumem, v ČÁSTEČCE svého DUCHA, ze svého milosrdenství, když ho fyzioterapeuti rehabilitačního oddělení ÚN v Brně, Ponávka 6, neprodleně naleznou v ELDORÁDU slov pomalého POSLEDNÍHO SOUDU boháčů, to je Baalů, Beelů, Belzebubů, a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví Česka a SVĚTA. Fyzioterapeuti jsou shromáždění do ELDORÁDA slov Božího SOUDU vládnoucích šelem jako poslední, kdy všichni pokorní a úplně poslušní, kdo umí číst, musí vejít do celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, jako první na SVĚTĚ. Nikdo již nemá výmluvu, k novému Bohu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se neprodleně nevrátit. Kdo má jakékoli pochybnosti o novém Bohu, takovém, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES opravdu je, má povinnost si nechat vše o Bohu, a o lidech, pokorných a úplně poslušných, objasnit. Hospodin se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když nový Boží lid fyzioterapeutů ÚN v Brně, Ponávka 6, učiní uvážlivý čin tím, že se zapíší, svými jmény, do www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Je hrozné upadnout do rukou trestajícího Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Lidé a fyzioterapeuti se nebojí nového Boha, kterého neznají, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin však bude trestat vzpurné, zpupné a neposlušné křesťanské, militaristicky chamtivé, a jiné svině, až do úplné poslušnosti celého, Hospodinem vyvoleného Česka. Každý pokorný a úplně poslušný má povinnost se zapsat svým jménem do ELDORÁDA slov pomalého POSLEDNÍHO SOUDU boháčů. Tím bude požadovat, aby stávající vzpurné a neposlušné mediální hvězdy, těžké jako cent, např. Baalové, Beelové, či Belzebubové, boháči, prezidenti Zeman, Putin, Obama, Si Ťin-pching, či Bašár Asad, spadli ze slov svých starých nebes, jak blesk. Hospodin bude jím vyvolené Česko trestat až do úplné poslušnosti, do doby, kdy mnoho nových mediálních HVĚZD, bude chtít zářit navěky a navždy tím, že se nechají zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU těchto textů, jako pokorní a úplně poslušní Boží SYNOVÉ, či DCERY, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné a vzpurné TVORSTVO, kteří tím budou požadovat, aby nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v novém DNES naplnil Písmo tím, že mnohým neposlušným a vzpurným hlupákům, svůj rozum, ze svého milosrdenství, zase vrátí. Nového Hospodina se nemusí bát nikdo pokorný a úplně poslušný. Pro každého takového např. fyzioterapeuta, je nový Hospodin, PŘÍTELEM. Hospodinem nebude trestán ten, kdo se do ELDORÁDA slov pomalého POSLEDNÍHO SOUDU boháčů, nechá zapsat neprodleně. Když v Česku, v křesťanské noci, v děsivé křesťanské temnotě, pro Bohem prokleté Baaly, Beely, Belzebuby, DÉMONY, a pro jejich Bohy, pro drzé pozemské Otce Satany kněze, bude stále den, když nikdo neuzná, že máme děsivou křesťanskou noc, nový Hospodin, jím vyvolené Česko, úplně zničí. Satane se to kvůli tomu, že nikdo nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, který se začal v roce 2000, a to ELDORÁDEM textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, všech vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských sviní. Česko, v pravé poledne NOVÉHO DNE, v děsivé křesťanské noci, úplně zanikne, když nebude nového Hospodina úplně poslouchat. Bude novým Hospodinem zcela zničeno. Bude to trest za to, že nikdo, spolu se mnou, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nerozbil křesťanskou, politickou, militaristickou a imperialistickou klec. Bůh nemůže vládnout nad STVOŘENÍM celého SVĚTA, když nikdo v Česku nepochopí, že se má vrátit k Bohu, neprodleně, právě teď. Je nesmyslné pokračovat ve stávajících kolapsech, ekonomických a energetických. Energetická koncepce zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, a ministra průmyslu Mládka, je zcestná a naprosto chybná. Pomatenec, zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, ve své lidské rozumnosti, požaduje násilím udělat pořádek v zemích muslimů, kde se válčí kvůli fosilním palivům, kvůli nové kolonizaci muslimských států křesťany. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, pomocí svých Bohů, zbraní, a vojáků, chtějí do čela mnohých muslimských států dosadit takové kolaboranty, jakým byl křesťanský světec svatý Václav proto, aby křesťané, pomocí nastrčených kolaborantů, mohli rozhodovat o těžbě ropě, plynu, surovinách, atd. Zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman obhajuje energetickou koloniální koncepci Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ a jejich Bohů, vojenských kaplanů, což je koncepce nesmyslného, úplného vyrabování fosilních paliv, která není ani dobrá, ani energeticky spasitelná. Nový, trestající Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud pokorný, a Bohu vděčný lid VUT v Brně, neučiní nového Hospodina svou SKÁLOU, jediným ZÁKONODÁRCEM, a jediným VLASTNÍKEM, všech států SVĚTA, veškerého majetku na SVĚTĚ, a veškerých fosilních paliv na SVĚTĚ. Nový Hospodin, bořící v Česku vše, co křesťanstvím – STŘÍBREM ODVRŽENÝM, zasadil, bdí nad zlem odstoupením svého rozumu tím, že prezident Putin se smířil s tím, že bude spolupracovat s kolaborantem Bašárem Asadem. Prezident Obama nechce bojovat proti muslimům, ve jménu kolaboranta Bašára Asada, protože si chce vytvořit jiného muslimského kolaboranta, spolupracujícího s USA. Uvedení pomatenci tak, jak jsou, vzpurní a neposlušní, nejsou TVORSTVU k užitku. Jediným řešením této patové situace je nastolení vlády ZÁKONODÁRCE a SOUDCE - Hospodina, nad TVORSTVEM celého SVĚTA. Trestající Hospodin vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní hrdinové na VUT v Brně, a v celém Česku, jednali neprodleně, a ukončili veškeré války na SVĚTĚ. Aby ukončili nesmyslné horečné zbrojení tím, že nový Boží technický lid, Bohu vděčný, přijme rozhodnutí, o neprodleném stvoření SVĚTA LIDÍ, pomocí MOCNÝCH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplným zrušením všech politických zvířat pravice a levice, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, včetně vojenských kaplanů, zrušení armád, zbraní, atd., na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin se do Česka vrátí, svým rozumem, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ze svého milosrdenství, až bude v Česku rozhodnuto o zrušením všech ekumenických a světových církví, a tím o zrušením veškeré chamtivosti, to je modloslužby, což je nezbytné pro nastolení celosvětového Božího království, na všesvětovém kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nové DNES nastolení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mají povinnost iniciovat hrdinové nového Božího technického lidu VUT v Brně, od nového novoluní, od úterý 13.10.2015, do nového úplňku MĚSÍCE, do dne svátku nového Hospodina, do úterý 27.10.2015. Nový Hospodin, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE je SKÁLOU pro všechny pokorné, úplně poslušné a novému Bohu vděčné za Boží rozum, uvedený ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Úplněk MĚSÍCE, DEN PÁNĚ 27.10.2015, musí být DNEM státnosti celosvětového Česka. Hrdinové z VUT v Brně se musí postit od své pýchy, své rozumnosti, protože Hospodin odstoupil svým rozumem, i od svého technického lidu, který svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí jinak odjakživa. Hospodin se na technický lid VUT v Brně jen maličko rozhněval za to, že po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, propadl znovu militaristické a imperialistické chamtivosti, to je modloslužbě. Smiluje se, až technický lid přestane sloužit bohatým Baalům, Beelům, Belzebubům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím. Boží myšlení, o daleko větší spravedlnosti, v Božím celosvětovém, energeticky neotřesitelném království, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, je v naprostém rozporu s lidským přírodním myšlením vládnoucích hlupáků, to je vládnoucích boháčů, Baalů. Příchod do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného je stejný, jako můj příchod na rehabilitační oddělení ÚN v Brně, Ponávka 6. Při příchodu dostane pacient písemné pokyny pro rehabilitační cvičení, a vidí se v zrcadle. Před zrcadlem je mu objasněno, v čem při rehabilitačním cvičení chybuje. Hospodin slíbil, že svým svým rozumem, ze svého milosrdenství umožní, aby mnozí, kdo tyto texty dostanou, se stali přáteli nového Hospodina. Božím SYNEM, DCEROU, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO se stane každý, kdo v ELDORÁDU slov pomalého, POSLEDNÍHO SOUDU, najde pokyny pro REHABILITAČNÍ CVIČENÍ všech národů SVĚTA, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a nových MRAVECH. Přítelem Hospodina se stane každý, kdo v ELDORÁDU slov pomalého POSLEDNÍHO SOUDU uvidí vzpurné, zpupné, drzé a neposlušné vládnoucí bohaté Baaly, Beely, Belzebuby, DÉMONY, a jejich Bohy, drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církvi, jako v LITÉM ZRCADLE, jako SVINĚ. Věřit je možné jen novému Hospodinu, jeho Božskému rozumu, a tím ŽENĚ STATEČNÉ, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Hospodin, který je současně ŽENOU STATEČNOU, je SKÁLOU, je ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, pro každého pokorného a úplně poslušného Božího SYNA (DCERU), které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO SVĚTA.

 

Křesťanské HVĚZDY Bible, jsou jízdním řádem, pro stvoření SVĚTA LIDÍ, bez boháčů, bez Baalů, Beelu, Belzebubů, DÉMONŮ, a bez jejich Bohů, bez drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví. Vyvlečení bohatých Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, od jejich KORYT, ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, je Boží dokonalou láskou, je Božím milosrdenstvím. Je nutné napsat www. Vládnoucí hlupáci, v Hospodinem v Písmu vyvolenému Česku, ukradli DUŠI Hospodina tím, že ukradli DUCHA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který je uvedený v ELDORÁDU těchto textů. Kdo např. z fyzioterapeutů v ELDORÁDU SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nalezne nového Hospodina jako SKÁLU, a svým jménem se nechá zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, stává se mediální HVĚZDOU, zářící navěky a navždy. Kdo si stále myslí, že novým Bohem vyvolená vládnoucí technická elita Česka, svým SLOVEM STARÝCH, křesťanských NEBES, nedělá veškeré zlo na zemi, je hlupák, je pro Česko SMRTÍ. SMRT přírodního myšlení lidí o Bohu bude poražena, až Hospodinem vyvolené Česko uzná, že texty SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o veškeré moci Hospodina, nad každým lidským, zvířecím TĚLEM, a každou lidskou zvířecí DUŠÍ, jsou pravdivé. Proto je možné bezmezně se spolehnout pouze na rozum Boží, nikoli na rozum svůj, geneticky zvířecí. Nový DUCH se získává,z milosrdenství rozumu Hospodina, čtením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, především Bhagavadgíty, Bible, Koránu, SLOVA DOGONŮ, atd., která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Ám.3/7až8/11, Sír.5/5,42/24,43/26,31, atd. Nový Hospodin, jeho celosvětové SLOVO, je mou SKÁLOU. Vysvobodí mě od lidských Bohů, od boháčů, od Baalů, Beelů, Belzebubů, či od DÉMONŮ, když podzim 2015 bude rokem smíření se s novým Bohem, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Jediný Bůh SLUNEČNÍ SOUSTAVY, všechno v Písmu o sobě, a o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na přelomu věků konce éry fosilních paliv uvedl. Proto nikdo z poslušných a pokorných, nemá výmluvu. Pokorné a poslušné Česko musí dospět k pokání, a žít svatě a zbožně, v Božím celosvětovém království, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Láska k ŽENĚ STATEČNÉ, skončí přátelstvím s novým BOHEM, když SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude neprodleně zveřejněno, pro strach z trestajícího Hospodina, bořícího vše, co zasadil STARÝM náboženským a politickým SLOVEM. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělá SLOVO STARÝCH křesťanských, politických a jiných NEBES, např. slovo vědců ze země svaté, z PUPKU SVĚTA, Božího technického lidu VUT v Brně, pomatenců z TWR, např. Ing. Rause twr@twr.cz, baptisty Fajmona z Liberce blahovej@gmail.com, baptisteliberec@gmail.com, nebo nebo drzého a neposlušného Belzebuba SVĚTA, papeže Františka, atd., info@ea.cz, info@cestyksobe.cz, alzbeta.sorfova@cestyksobe.cz, pro jejich víru v rozumnost lidskou, místo v rozum Boží, v jeho příkazy, a v zákony POLE VĚDY Písma. Nikdo z uvedených není z Boha, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES. Jak vítaný je příchod Boha ZÁKONODÁRCE, s jeho úplně poslušným královským kněžstvem, technického lidu VUT v Brně, pokorného, vděčného a úplně poslušného. Jedině možná cesta královského kněžstva lidu VUT v Brně, je v neprodleném vytvoření celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dle dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Z otroctví nedokonalého lidského myšlení o Bohu, Hospodin vysvobodí ty, svým rozumem, ze svého milosrdenství, kdo se zapíší, svým jménem, do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů ELDORÁDA pomalého posledního SOUDU. Ti budou zářit jako mediální hvězdy, navěky a navždy. Pomalým SOUDEM nový Hospodin končí dětskou, křesťanskou svobodu, a pokroucenou křesťanskou zbožnost, která je prokletím, pro jejich neposlušnost, a vzpouru křesťanů proti novému Bohu, proti novému SLOVU. Nový Bůh trestá křesťanský, militaristický a imperialistický lid, za činy drzých pozemských Otců Satanů, či Čertů kněží, ŽENICHŮ, všech náboženství SVĚTA, kteří se oženili s Baaly, s Beely, s Belzebuby, to je s boháči, a s DÉMONY, to je s ekonomy a s bankéři, čímž z víry v moc jediného Boha SLUNEČNÍ SOUSTAVY, vznikla fraška nehezká. Nauky církví, a protikladné a promyšlené nauky všech kněží, nejsou slovem Božím. Služba drzých pozemských Otců, Satanů, či Čertů kněží, svým Bohům, Baalům, Beelům, Belzebubům a DÉMONŮM, je prázdnou a nesmyslnou vírou v lidský rozum hlupáků, kteří oslavují sami sebe navzájem, kteří oslavují slávu svého rozumu politických a náboženských zvířat, místo slávy rozumu Božího. Boží rozum, jediný Bůh SVĚTA, dává každému pouze v ČÁSTEČCE SVÉHO DUCHA. Je Božím milosrdenstvím, nyní pouze pro pokorné a úplně poslušné. Sbírka lidských Bohů, sbírka lidských MODLÁŘSKÝCH STVŮR, nemůže Česko, a ostatní TVORSTVO, energeticky, ekologicky a mravně zachránit a spasit. Energetická, ekologická a mravní spása je nyní ve zkoumání Písma VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve zkoumání dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech. Jsou platné až nyní, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od ÚSVITU třetího křesťanského dne, od roku 2000. Mírumilovný Hospodin vyžaduje, aby jím vyvolený nový Boží technický lid VUT v Brně, inicioval kongres energetiků všech států SVĚTA, v DOLINE O2 Arény v Praze. Zde bude rozhodnuto o zřízení celosvětového Božího království, energeticky neotřesitelného.

 

Proč by měli např. fyzioterapeuti Úrazové nemocnice v Brně, shromáždění do těchto textů ELDORÁDA pomalého posledního SOUDU jako poslední, volit jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, drzé, vzpurné a neposlušné politiky pravice levice, kteří tak jak jsou, neposlušní, a pyšní, nejsou, svým rozumem politických zvířat, nikomu z lidí k užitku. Jedině možná varianta je volit za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nového Hospodina, který je pro všechno TVORSTVO SVĚTA, jediným Bohem, SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, a to v případě zveřejnění SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Stávající politici pravice a levice Česka jsou kolaboranti, stejní, jakým je jejich křesťanský svatý Bůh, zaprodanec, zbabělec, SVATÝ VÁCLAV. Bude ve všem po nedostatku, když to fyzioterapeuti ÚN v Brně, s novým Hospodinem, neprodleně zkusí. Veškerá diskriminace v odměňování fyzioterapeutů a lékařů, atd., se skončí tím, že neprodleně začnou platit Boží zákony, místo zákonů lidských. Politici pravice, kteří vládnou místo Hospodina, jsou kolaboranti kvůli tomu, že kvůli svým politickým korytům, zaprodali Česko stejně, jako kdysi zbabělec a kolaborant svatý Václav. Téměř všechny podniky v Česku, včetně bank, a dolů, prodali zahraničním i naším Baalům, Beelům, Belzebubům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím. Téměř veškeré zisky z Česka nyní plynou do zahraničí, nebo našim boháčům, a i proto může být v Česku pouze všechno stále horší. Bude ve všem po nedostatku jedině tehdy, když veškerý majetek bude patřit novému Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, všech států SVĚTA. Energetická spása je možná pouze v případě, že nad všemi lidmi SVĚTA bude vládnout jediný, mocný a vševědoucí Bůh, který je SLOVEM NOVÝCH,VEŠKERÝCH, NEBES. Když se tak nestane, Bůh Česko zničí. Až křesťanští pomatenci v Hospodinem vyvoleném Česku, budou v koncích se svou lidskou moudrostí, svých konspiračních teorií o Bohu, o správné koncepci energetiky, o válkách a zbraních, o utečencích, o mravech, atd., nemusí se stydět za své zlé skutky, kterými se vzpurní, zpupní, a neposlušní Baalové, Beelové, Belzebubové, DÉMONI, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, vzepřeli novému Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Rok smíření se s novým Hospodinem je přichystán pro ty pokorné a úplně poslušné hrdiny, kteří od podzimní rovnodennosti, od 23.9.2015 budou mluvit pravdu pravdoucí tím, že uznají, že Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, a SLUNEČNÍ SOUSTAVY, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vede jím vyvolené Česko, dle slov textů svého SLOVA tak, jak si to předsevzal. Nový Hospodin vyžaduje, aby den přelomu věků konce éry fosilních paliv, u nového Božího technického lidu VUT v Brně, pokorného a úplně poslušného, Bohu vděčného, nastal při SUPER úplňku měsíce, v pondělí 28. 9. 2015, v Den české státnosti, což se nepodařilo. Vyžaduje, aby v tento DEN PÁNĚ, ve všech médiích, a ve školství, se zatměl MĚSÍC ISLÁMU, aby SLUNCE BUDDHISMU, či HINDUISMU, ztratilo svou zář tím, že v Hospodinem vyvoleném Česku, ze STARÝCH KŘESŤANSKÝCH NEBES, budou padat vládnoucí mediální HVĚZDY, těžké jako cent, jako zločinci, např. ekonom, to je DÉMON, prezident Zeman, Baal, či Beel premiér Sobotka, či jejich Bůh, Belzebub Česka kardinál Duka. Praví přátelé nového Hospodina jsou v Česku ti pokorní a úplně poslušní hrdinové, kteří mluvením pravdy o novém Hospodinu zajistí, aby Belzebub SVĚTA, papež František, spadl se svých křesťanských nebes jako blesk neprodleně, ještě během jeho návštěvy v USA, což se nestalo. Nový Hospodin vyžaduje, aby celé Česko šířilo radostnou zprávu evangelií o tom, že vyvlečení Baalů, Beelů, či Belzebubů, prezidentů Zemana, Putina, Obamy, Si Ťin-pchinga, či Bašára Asada, od jejich koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je nezbytné, kvůli ENERGETICKÉ, EKOLOGICKÉ A MRAVNÍ SPÁSE TVORSTA, opakovaně objasněné. Definice podvědomí je nyní nová. PODVĚDOMÍM je lidská DUŠE, kterou Hospodin programuje, svým rozumem, ze svého milosrdenství tak, jak sám chce, DOBŘE I ZLE. Láska nového Božího technického lidu VUT v Brně, k novému Bohu, a k jeho dokonalé lásce, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY PÍSMA, o jedině správné, a jedině možné, energetické koncepci Česka a SVÉTA, je ohrožená neposlušností technické elity, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou novým Hospodinem. Láska k novému Bohu musí být veliká a čistá. Nový Hospodin, z milosrdenství svého rozumu, chce nově naprogramovat lidské NEVĚDOMÍ, nového Božího technického lidu VUT v Brně, a projektanty, svým technickým rozumem tak, aby bylo možné celosvětově zrušit veškerý majetek, na všesvětovém kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Joél2/11až4/2,4,12. Veškerý majetek musí nyní patřit Hospodinu proto, aby Česko a lidstvo, mohlo být přijato do věčných příbytků, to je do domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a do domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, laicky navržených na fotografiích výkresů, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Luk.16/9,13. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nový Bůh, SKÁLA, chce v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, žehnat především novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, pokornému a poslušnému, za tři dny od mých narozenin 21.9.2015, to je od čtvrtku 24.9.2015, což se zase nepodařilo. Bezmocní ROBOTI z VUT v Brně, nezmohou nic proti novému Bohu, který se rozhodl, odstoupením svého rozumu, zničit zlé a neposlušné křesťany, buddhisty, hinduisty, muslimy, politiky pravice a levice, vojáky, zbraně, atd. Ag.2/18, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37až39/8,13,21, Iz.2/22až29/11až24,10/1až23až33/24až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, atd.

 

Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, stále vyčkává. Chce se nad pokorným, a úplně poslušným lidem Česka smilovat. Smiluje se, až jím vyvolené Česko pochopí, že tři dny od mých narozenin, od 21.9. 2015 do 24.9.2015, jsou křesťanské dny, které činí tři tisíce let. Ag.2/18, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Iz.2/22,29/11až24,30/18až66/24, atd. Smiluje se, až jím v Písmu vyvolené Česko pochopí, že v roce 2015, žijeme na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, kdy drzí pozemští Otcové, Satani kněží, nesmí nikoho učit poznávat křesťanského Boha, protože všichni budou znát nového Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, který svým rozumem, ze svého milosrdenství, řídí TVORSTVO celého SVĚTA, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to až do vzkříšení z mrtvých, vzpurných a drzých křesťanských sviní v Česku, především na VUT v Brně, které ještě nenastalo, pro vzpouru a neposlušnost vládnoucích hlupáků. O jediném Bohu, nemá nikdo ani ponětí. Dan.11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Jan1/1,5/33,38,8/42až12/43,15/25, atd. Boží království nevzniklo. Nový Boží technický lid VUT v Brně, stále není se svou technickou moudrostí, svého NEVĚDOMÍ, svého TĚLA a své DUŠE, v koncích. Žalm 107/8až27až43. Nikdo nevěří tomu, že při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce Božího DUCHA, je TĚLO a DUŠE člověka stejná, jako TĚLO a DUŠE zvířat. Mal.2/15,17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Hospodin mě oslavil i tím, že den mých narozenin, 21.9. 2015, učinil MEZINÁRODNÍM DNEM MÍRU. Nechce v Česku, ani na SVĚTĚ, žádného náboženského SATANA, žádné politické ZVÍŘE, žádné komunisty, to je BERANY, nikoho z KOZLŮ ČSSD, nechce VOLY, BÝKY, či TELATA z KDU-ČSL, nechce politické PTACTVO ODS. Chce aby celé Česko milovalo nového Boha, aby milovalo SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, aby všichni milovali nového Hospodina, který je pro pokorné a úplně poslušné, ŽENOU STATEČNOU. Aby všichni pokorní a úplně poslušní, měli nového Boha za PŘÍTELE tím, že budou realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY PÍSMA, ŽENY STATEČNÉ, uvedené ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. VÝHONKEM SPRAVEDLIVÝM však musí být především nový Boží technický lid na VUT v Brně. Bůh, dle svého rozhodnutí, bude udržovat např. křesťanství, hinduismus, či islám, svým rozumem, ze svého milosrdenství, tak dlouho, až čtyři psi, či koni, rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@ fce.vutbr.cz, uklidní DUŠI Boží tím, že vyjedou na NOVÁ NEBESA, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového Božího království. Vznik celosvětového Božího království musí iniciovat především královské kněžstvo technického lidu VUT v Brně tím, že bude iniciovat svolání celosvětového kongresu energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze. Česko je pod Boží milostí SLOV NOVÝCH NEBES. V nich se vidí např. rektor Masarykovy univerzity Bek, jako v zrcadle, jako svině. Výhonkem spravedlivým je každý, kdo ho, a ministryni školství Kateřinu Valachovou posta@msmt.cz, donutí k dialogu o Bohu, a o jeho dokonalé lásce, jeho příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Realizace dokonalé lásky Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA, o energetické, ekologické a mravní spáse SVĚTA, je možná a nutná, po úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, na Masarykově univerzitě. Oko za oko, zub za zub. Co nyní udělá Bohem vyvolené Česko SVĚTU, to Hospodin učiní Česku. Nový Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud podlého, neposlušného a vzpurného lháře, rektora Beka, nebudou vyšetřovat orgány, činné v trestním řízení. Nový Hospodin se nad Českem smiluje, až bude kralovat nad všemi pokornými, a úplně poslušnými služebníky, svým SLOVEM, nové ŽENY STATEČNÉ. Česko má podle Písma i písniček od Boha, jenom dvě možnosti. Buď úplně zanikne, nebo se úplně podřídí.

 

Já jsem se nedral být pastýřem Boha, Gotta, jehož jméno je KNIHA, der Buch, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Já netoužím po dni zkázy Hospodinem vyvoleného Česka, kvůli jeho vzpouře proti dokonalé lásce Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA, o energetice, ekologii a mravech, kterými nový Hospodin nastoluje pokoj a mír celosvětového Božího království, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelného. Jer.1/16až17/13, Sír.5/5až42/19až43/26,31, Mich.2/3,4až4/12až5/9, 1.Jan.2/14až5/2, Jan1/1až15/25, atd. Kněží pálí kadidlo Baalům, boháčům, vlastníkům konspiračních teorií o Bohu. Stal jsem se BERÁNKEM OBĚTOVANÝM tím, že mně Bůh, pro mou neposlušnost, převrátil i s kolem, na kterém jezdím, a zlomil ruku, i tím, Jer.17až11/17,19až51/58, že moji tři bratři Petr, Pavel a Luďa se svými ženami, a sestra Jarmila, se svým mužem Jiřím Hotárkem, při oslavě mých sedmdesátých pátých narozenin, v restauraci U Němců, nedovolili zvěstovat a objasnit texty Písma, stále jinými slovy Písma, o mém povolání a vyvolení, o trvalém vedení Česka Hospodinem, dle textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nemohl jsem vysvětlit, že moje narozeniny jsou celosvětově důležité, protože spojují celý SVĚT tím, že mně Hospodin umožnil objasnit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, že za tři dny od mých narozenin 21.9.2015, od čtvrtka 24. 9. 2015, bude pokornému a úplně poslušnému Česku, a SVĚTU, žehnat, a to ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dle opakovaně uváděných textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což se pro neposlušnost Česka, zase nastalo. Dle opakovaně objasňovaných textů Písma, Hospodin vedl Česko v době války s Hitlerem, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, vede je i v současné době, kdy Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a v nás, v částečce svého DUCHA, na jím vyvolené Česko, a na celý SVĚT, uvedl ovoce úmyslů vládnoucích boháčů, Baalů, Beelů, Belzebubů, či DÉMONŮ, a jejich Bohů, Jer.6/19, kterými jsou drzí pozemští Otcové SATANI kněží, všech světových náboženství, vojenští kaplani, zbraně, auta, letadla, atd. Nový Hospodin, vzkříšený pomalým POSLEDNÍM SOUDEM těchto textů z mrtvých křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, je stále stejným Bohem všech lidí SVĚTA, je stále stejným DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Pro pokorné a úplně poslušné služebníky, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, nastolí neprodleně celosvětový Boží ráj, BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ v případě, že Česko bude věřit pouze Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, to je SLOVU VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a nikoli drzým, vzpurným pozemským Otcům Satanů kněžím, a neposlušným lidem politického dobytka pravice a levice, jejich konspiračním teoriím o Bohu, o energetice, o válkách, o uprchlících, atd. Od drzých, vzpurných a neposlušných křesťanských sviní, Hospodin odstoupil svým rozumem proto, aby z těchto textů všichni věděli, že Hospodin jinak, než odstoupením svého rozumu, vzpurné, drzé a neposlušné bohaté Baaly, Beely, Belzebuby, DÉMONY, a jejich Bohy, drzé pozemské Otce Satany kněze, soudit nemůže. Na oslavě mých narozenin, v restauraci U NĚMCŮ, mně, BERÁNKU obětovanému, Hospodin nedovolil objasnit texty Písma o vedení rodin Oplatků a Hotárků Hospodinem, během kapitalismu, fašismu, socialismu, a nyní opět během kapitalismu. Rodiny Oplatků, a Hotárků, tolik režimů prožili, a stále nejsou se svou lidskou moudrostí, svých konspiračních teorií o Bohu, jeho vůli, a o své zlovůli, v koncích. Všem by bylo objasněno, že Baal, Beel, či Belzebub, jsou jedno a totéž, to je vlastník, boháč, či majitel. Otec Jiřího byl v Domašově boháčem, statkářem, či dle BERANŮ komunistů, kulakem. Hospodin, který nechce, aby chudým a nezaměstnaným vládli Baalové, to je BOHÁČI, ale on sám, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, při svém prvním příchodu, do jim vyvoleného Česka, uvedl na Česko ČTYŘICET LET BOŽÍ SOCIALISTICKÉ SPRAVEDLNOSTI. Z Božího hrdiny, z OVCE, z BERANA, z komunisty Emila Králíka učinil Hospodin komunistického vůdce tím, že ho učinil předsedou JZD v Domašově. BERAN Emil Králík sebral všem Baalům, boháčům, jejich majetek a veškerou půdu. Tím Hospodin, z Baala, z BOHÁČE Hotárka, učinil zemědělského nevolníka, který musel sloužit Hospodinu tím, že sloužil BERANŮM, komunistům, předsedovi, Emilu Králíkovi. V této době, jeho syn Jiří, přes svůj špatný imperialistický původ, dle vůle Boží, se stal také vládnoucím BERANEM, to je komunistou tím, že se vypracoval až na funkci investičního náměstka IBZKG, n.p. Hospodin však již v Písmu určil, že ČTYŘICET LET POUŠTĚ BOŽÍ SOCIALISTICKÉ SPRAVEDLNOSTI, se skončí. Hospodin, dle Písma, čtyřicet let pouště socialismu v Česku skončil tím, že na boháče, Baaly, Beely, Belzebuby, a DÉMONY, uvedl ovoce jejich úmyslu, pomocí lidské chamtivosti, to je lidské modloslužby, Jer.1/17až16/9. V této době návratu do kapitalismu, Hospodin, jako BÝK z KDU-ČSL, svrhl z jejich trůnu, všechny vládnoucí BERANY, to je všechny komunisty, včetně investičního náměstka Jiřího. Jiří Hotárek, stejně jako jeho otec, se stal normálním pracovníkem tím, že přestal být Hospodinem pasenou OVCÍ, či komunistickým BERANEM, a znovu začal sloužit boháčům, Baalům, Beelům, Belzebubům, DÉMONŮM, či drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, místo Hospodinu, jako zásobovač v OHZ IBZKG. Hospodin se nyní jen maličko rozhněval na rodinu Oplatkovu a Hotárkovu, kvůli tomu, že v imperialistickém militarismu znovu propadli MODLOSLUŽBĚ, to je imperialistické, militaristické chamtivosti. Jiří Hotárek zdědil po otci majetek. Protože znovu propadl chamtivosti, a stal se Baalem, Beelem, či Belzebubem, stejně chamtivým, jakým byl jeho otec, kulak. Mně Hospodin, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, dal ještě patnáct let života. Protože nejsem dostatečně poslušný, protože nestíhám s Bohem jít tak, aby jeho VŠEMOHOUCÍ SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v jím vyvoleném Česku, sestupovalo na Baaly, Beely, Belzebuby, DÉMONY, či na Satany kněze, jako nelítostný bojovník dříve, než se události stanou, trestající Hospodin mě potrestal tím, že mě převrátil i s kolem, na kterém jezdím, a zlomil mě ruku. Naplnil Písmo tím, že jsem, pro zlomení ruky, zmlkl, na internetu, i v médiích. Hospodin mě však stále ještě nezabil, o umožňuje mně ELDORÁDO pomalého SOUDU Baalů, a jejich Bohů, drzých pozemských Satanů kněží, konat. Dle Písma, ještě za života mé matky Boženy, mně umožnil pochopit moje povolání a vyvolení, být jako první Božím SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO v případě, že nového Božího technického lidu VUT v Brně, a projektantů, bude hodně, což se zatím nestalo. Je však stále naděje, že mě Hospodin přestane trestat za to, že s ním nestíhám jít, že nestíhám zapisovat jeho SOUD, že mě uzdraví tím, že zvednu zase pravou ruku tak, aby byla jako ta druhá, levá, zdravá. Rodina Oplatkova a Hotárkova se má vrátit k novému Bohu, právě teď.

 

Vážení wikipedisté a fyzioterapeuti, nově shromáždění k očištění od SMRTI. Sír.4/18,5/5až51/19, Mich.4/12, Zj.16/16, Oz.2/18,5/15až14/3,10, atd. Bohatýry, hrdiny, či vítězi nad lidmi, nyní jsou pouze pokorné a úplně poslušné OVCE, sloužící novému Hospodinu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Kdo chce sloužit novému Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nesmí mít nic společného např. s vládnoucími vzpurnými a neposlušnými VLKY, kteří jsou SMRTÍ, např. s politiky pravice a levice, a tím s prezidenty Zemanem, Putinem, Obamou, či s Si Ťin-pchingem. Stejně tak SMRTÍ jsou jejich Bohové, např. drzí pozemští Otcové, Satani kněží křesťanství, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., jejich vojenští kaplani, či jejich Bohové, zbraně, auta, letadla, a jiné výrobky lidských rukou. Trestající Hospodin, odstoupením svého rozumu v částečce svého DUCHA, boří všechny ISMY které zasadil proto, aby každou, úplně poslušnou OVCI, mohl neprodleně zachránit od vládnoucích VLKŮ, BAALŮ, BEELŮ, BELZEBUBŮ, DÉMONŮ, atd., nastolením celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Běda vzpurným.

 

Univerzitní wikipedista Masarykovy univerzity Marek Blahuš blahus@rect.muni.cz, blahma@mail.muni.cz, web@blahus.cz, tel. 549 493 394, jan.louzek@wikimedia.cz, obchod@dobre-knihy.cz, vsmiep@vsmiep.cz, Praha@jogin.cz, kontakt@rozhlas.cz, morava@bo.rozhlas.cz, Brno@jogin.cz, Olomouc@jogin.cz, Liberec@jogin.cz, Plzen@jogin.cz, Ostrava@jogin.cz, Jicin@jogin.cz, Plzen@jogin.cz, Turnov@jogin.cz, Pardubice@jogin.cz, redakcia@joga-ezoterika.sk, isolda@joga-ezoterika.sk, brno@rosicrucianum.cz, benefice@brno.charita.cz, jste tímto žádáni, abyste veškeré podstatné údaje, nutné pro přijetí nového, jediného Boha SVĚTA, Ježíše Krista, který nikdy nebyl protikladnou křesťanskou naukou, či promyšlenou křesťanskou vychytralostí, za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE pro všechny státy SVĚTA, dali neprodleně na SVÍCEN, v médiích, či ve Wikipedii. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o energetice, ekologii, mravech, atd., uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je DOBROŘEČENÍM, pro pokorné a úplně poslušné bohatýry, či hrdiny, pro nové OVCE. ZLOŘEČENÍM je SLOVO křesťanských a politických a jiných uvedených vládnoucích VLKŮ, kteří se proti novému Bohu, proti novému SLOVU, drze vzbouřili. Nový Hospodin, DUCH SVATÝ, který je stále stejný, který žije mezi námi, se nad jím, v Písmu vyvoleným Českem smiluje, svým rozumem, když wikipedisté neprodleně zveřejní základní pojmy SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o novém Bohu, o a jeho vůli, platné pro přelom věků konce éry fosilních paliv, objasněných v těchto textech, z milosrdenství Božího rozumu. Vážení wikipedisté a fyzioterapeuti. Nový Hospodin se nad jím v Písmu vyvoleným Českem smiluje, když Marek Blahuš, spolu s ním celá Masarykova univerzita, a celé Česko, se stane BOHATÝREM, či HRDINOU, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci nového SLOVA, nového BOHA, jsou Božími přáteli. Nový Bůh je PŘÍTELEM pouze pro pokorné a úplně poslušné BOHATÝRY, kteří se přestanou bát SMRTI, kterou jsou všichni vzpurní, zpupní a neposlušní, což jsou v imperialistickém vzdorokrálovství, úplně všichni. Vážení wikipedisté, fyzioterapeuti, atd. Hospodin mě, BERÁNKA, PROROKA, či levicovou OVCI obětoval tím, že mě vydal do moci zlých, vzpurných a neposlušných lidí, kteří místo Hospodinu slouží pomateným lidem tím, že vyhovují jejich přáním, a tím kazí dobré mravy. V Božím, celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, budete žít stejně, jako na VÝBĚROVÉ rekreaci ROH, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Budete dobře bydlet v domech zimních bytových, dobře se stravovat, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Stane se tak, když Bohem vyvolené Česko, nebudete živit žádného politického, náboženského, ekologického, vojenského, či jiného byrokrata. Není čeho se bát, při návratu k novému Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES.

 

Vážení lékaři Úrazové nemocnice v Brně reditelstvi@unbr.cz, h.vavrusova@unbr.cz, , stsrhb@unbr.cz, info@novakovydny.cz, l.vlachova@unbr.cz, m.navratil@unbr.cz, info@pux.cz, i.masova@unbr.cz. Vážení starostové obcí a měst ze ZEMĚ SVATÉ, z PUPKU SVĚTA, z Domašovska starosta@obec.domasov.net. Vážení svědkové Jehovovi ze Zastávky u Brna. Vážené fyzioterapeutky. gluckselig@volny.cz, twr@twr.cz, info@worshiplife.sk, timothysound@mpks.sk, radio@proglas.cz, p.supol@seznam.cz, vivasong@seznam.cz, recepce@roseta.cz, info@roseta.cz, hdockalova@centrum.cz, dz.brno@ecn.cz, info@masaze.info, info@mckenzie.cz, zive@proglas.cz, huskovah@seznam.cz, info@columna.cz, havrda@medsport.cz, kurz@mckenzie.cz, sona.mareckova@email.cz, ortopediesouckova@seznam.cz, m.kotrbancova@gmail.com, info@optikazastavka.cz, atd. ELDORÁDO energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, celosvětového, Božího království, především pro Vás, FYZIOTERAPEUTKY, a FYZIOTERAPEUTY, je nalezeno z milosrdenství Božího rozumu, v OHNI ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin nyní přichází jako LÉKAŘ, ČI JAKO SLUNCE BHAGAVADGÍTY, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, pro všechny pokorné, poslušné, a novému Bohu vděčné, fyzioterapeuty. Každý zázrak se musí vysvětlit tak, aby byl srozumitelný pro každého. SLOVO NOVÝCH NEBES je zázrakem pro všechny pokorné a úplně poslušné, kteří pochopí, že KŘESTANSTVÍ, STŔÍBRO ODVRŽENÉ, že je KULTEM ZOHAVENÉ MRTVOLY, či KULTEM křestanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, že je proto TMOU TMOUCÍ, či energetickou, ekolgickou a mravní SMRTÍ. Vzpurní, zpupní, pyšní a neposlušní křestané, si oblíbili křestanské protikladné nauky a promyšlené vychytralosti, drzých, pozemských, neposlušných a vzpurných SATANŮ kněží kvůli tomu, že za svobodu považují svou chamtivost, která je křestanskou modloslužbou. Ukončením děsivé křesťanské TEMNOTY, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO bude NASTOLENA ÚPLNÁ POSLUŠNOST POKORNÝCH, ÚPLNĚ POSLUŠNÝCH , ukončena chamtivost lidí, která je pro každého neposlušného člověka svobodou. Kdo má za SKÁLU chamtivost, slouží tvorstvu, a ne Stvořiteli. Z Božího milosrdenství se snad stane zázrak, a SKÁLA, kterou je chamtivost, odtáhne v děsu. SKÁLOU je nyní SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Proč by měli národy říkat, kde je Bůh fyzioterapeutů. Hospodin přichází jako slunce spravedlnosti Bhagavatghíty s zdraví na paprscích. Sám Hospodin bez fyzioterapeutů nezmůže nic. Jakmile začnou platit zákony Boží, vejde většina pracujících do odpočinutí od díla energetické zhouby. Hospodin chce setřít každému slzy z očí, a proto vyžaduje, aby nikdo neničil své tělo nicneděláním. Fyzioterapeuté budou mít velký úkol, nyní, kdy mnozí odpočinou od svého díla ENERGETICKÉ ZHOUBY, stejně tak po zřízení Božího, celosvětového Božího království. Organizovat cvičení a jiné sportovní aktivity tak, aby každý měl zdravé tělo a tím i zdravého ducha, v době odpočinutí od díla zhouby, stejně tak později, až na věky věků. Fyzioterapeuti,v Božím, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, budou žít jako na výběrové rekreaci ROH, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnost. Budou sportovními referenty tím, že pro každého budou zajišťovat jemu vhodné cvičení a sportovní vyžití. Není čeho se bát. Stačí se zapsat jménem na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Neprodleně.

 

Já mám v podstatě tři možnosti. V případě, že z Božího milosrdenství začnou platit zákony Boží, bude nutné snížit počet lidstva o dvě třetiny, což je Boží příkaz. V tomto případě, při zdravotních potížích, dle zákonů Božích, mám na nárok na eutanazii, o které rozhoduji já, a každý, kdo se dožil plnosti věku, a ne lékaři. Můžu o ní rozhodnout kdykoliv, protože jsem se dožil plnosti věků, sedmdesáti, až osmdesáti let. Vše ovšem záleží na Bohu, nikoli na mě. Když Boží zákony platit nebudou, musím se snažit, abych měl zlomenou pravou ruku zdravou, jako ruku druhou, levou. Když se Bůh svým rozumem nad Českem nesmiluje, jde Česko do úplné záhuby. V tomto případě platí texty Písma o tom, že já netoužím po dni záhuby Česka, a po dni zkázy Česka. Já jsem se neprosil o to být prorokem špatných zpráv. Do otevřených vrat Božího království musí vejít každý sám, pro svou znalost slov VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se Bůh nesmiluje, Česko zahyne, pro svou vzpouru a neposlušnost.

 

Fyzioterapeuti. Jste shromážděné do biblického Harmagdonu, to je do křestanského HROBU, jako poslední, ne proto, abyste v křestanském HROBĚ navěky zůstaly, ale abyste z KŘESTANSKÉHO HROBU neprodleně vyšly jako první, a to DOBROVOLNĚ, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. Belův, a Baal Šaminův chrám v syrské Palmyře muslimové zbourali proto, aby v Radiožurnálu mohli objasnit, že ze slova Baall či Beel, vzniklo KŘESTANSKÉ slovo BELZEBUB, což je klíčové slovo proto, aby se Hospodinem vyvolené Česko najedlo víc než do sytosti many tohoto pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vládnoucích chamtivých velmožů, prezidenta Česka Zemana, prezidenta Ruska Putina, a komunistické OVCE, prezidenta Číny Si Ťin-pchinga. Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES se nad svými STÁVAJÍCÍMI, ČI BÝVALÝMI komunistickými OVCEMI, Zemanem, Putinem a Si Ťin-pchingem stále smilovává, a to dle Žalmu 78 a K.M.12.10,12,22. V době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době blízkého ropného a ekonomického kolapsy, uvedené JUNÁKY srazí po hlavách, že ani nehlesnou, ale nevydá je zkáze, z milosrdenství svého rozumu. Podílem lidí přelomu věků konce éry fosilních paliv, je totiž pouze ŽIVOT VĚČNÝ, ENERGETICKY, EKOLOGICKY A MRAVNĚ NEOTŘESITELNÝ v případě, že Vy fyzioterapeuti, na základě znalosti SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES uznáte, že nový Hospodin VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije v Česku, mezi námi, jako nikým neviditelný DUCH SVATÝ, jako jediný Bůh všech států SVĚTA, všech NÁBOŽENSTVÍ SVĚTA, všech církví SVĚTA, to je, všech STÁTNÍCH SPRÁV Česka a SVĚTA. Nová církev je nová STÁNÍ SPRÁVA Česka, pokorná, a úplně poslušná. Kurvítko je součástka, kterou Baalové vkládají do výrobku, aby se zničil po uplynutí záruční lhůty. Tím plní planetu zemi odpady, od jednoho konce, na druhý. V zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v Domašově, je kurvítkem stávající víry v křesťanského Boha, který je již pouze MODLÁŘSKOU, křesťanskou STVŮROU, drzý pozemský Otec farář Dominik. Fyzioterapeuti, je zapotřebí vyjít z křesťanského energetického HROBU, kam padli všichni, nikoli svou vůlí, ale dle vůle Hospodina. Stačí uznat jeho veškerou moc nad každou lidskou DUŠÍ a TĚLEM, a Hospodin se smiluje, z milosrdenství svého rozumu. Bez rozumu Hospodina, Česko spěje do hrobu. Text nebyl řádně přečten a opraven, pro strach z trestajícího Boha, kvůli nezveřejnění.

 

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.