Kapitola 193

30.08.2015 19:29

Kapitola 193 – 7 stran. Česko je pod Boží milostí SLOV NOVÝCH NEBES. V nich se vidí např. rektor Masarykovy univerzity Bek, jako v zrcadle, jako svině. Výhonkem spravedlivým je každý, kdo donutí k dialogu ministryni školství Kateřinu Valachovou posta@msmt.cz, o nutnosti realizace dokonalé lásky Božích příkazů, a ZÁKONŮ, o energetické, ekologické a mravní spáse SVĚTA, a o úplném zničení křestanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, na Masarykově univerzitě. Oko za oko, zub za zub. Co nyní udělá Bohem vyvolené Česko SVĚTU, to Hospodin učiní Česku. Nový Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud podlého, neposlušného a vzpurného lháře, rektora Beka, nebudou vyšetřovat orgány, činné v trestním řízení. Nový Hospodin se nad Českem smiluje, až bude kralovat nad všemi, s ŽENOU STATEČNOU.

 

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 130 (Česká bible kapitola 193), soud exrektora Hampla z KU 103. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

Vážení lékaři Úrazové nemocnice v Brně reditelstvi@unbr.cz. Vážení starostové obcí a měst ze ZEMĚ SVATÉ, z PUPKU SVĚTA, z Domašovska starosta@obec.domasov.net. Vážení svědkové Jehovovi ze Zastávky u Brna info@optikazastavka.cz, gluckselig@volny.cz, twr@twr.cz, info@worshiplife.sk, timothysound@mpks.sk, radio@proglas.cz, zive@proglas.cz, p.supol@seznam.cz, vivasong@seznam.cz, atd. Hospodinovo jméno je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo se bojí tohoto Hospodina, má povinnost být Hospodinovým služebníkem. SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má povinnost změnit celý SVĚT, pomocí jeho příkazů a ZÁKONŮ. Na ÚSVITU třetího křestanského tisíciletí, na ÚSVITU osmého tisíciletí vedení lidstva, stále stejným Bohem, je budoucnost Česka, a budoucnost TVORSTVA celého SVĚTA, závislá na změně gramotnosti o jediném Bohu SVĚTA, tedy na změně školství, a na změně veřejnoprávních a náboženských médií. Proto, aby nový Hospodin úplně nezničil v Písmu vyvolené Česko, proto, aby budoucnost našeho školství, a budoucnost nového Božího lidu, naší technické inteligence, např. VUT v Brně, byla růžová, musí především ministryně školství Kateřina Valachová zajistit, aby od září 2015, součástí základního vzdělání byla znalost nového Hospodina. posta@msmt.cz, ombudsman@msmt.cz, Zuzana.Matuskova@msmt.cz, Jaroslav.Fidrmuc@msmt.cz, Jindrich.Fryc@msmt.cz, Vladimir.Sevela@msmt.cz, Stanislav.Mestan@msmt.cz, Alena.Slavnikovat@msmt.cz, Robert.Plaga@msmt.cz, Dana.Prudikova@msmt.cz, Stanislav.Stech@msmt.cz, Petr.Hulinsky@msmt.cz, Vaclav.Velcovsky@msmt.cz. Pavel.Sulc@msmt.cz. Ministryně školství Kateřina Valachová nesmí být ani sebejistá, ani pyšná. Musí se stát STROMEM SPRAVEDLNOSTI tím, že se stane VRBOU. Nesmí poslouchat neposlušné a vzpurné lidi, od kterých Bůh odstoupil, svým rozumem, ale Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES. Ministryně školství Kateřina Valachová musí prosadit, aby každý člověk v Hospodinem vyvoleném Česku měl číslo 666, a tím patřil do nové Boží rodiny, která se bude vyznačovat tím, že bude SPOLEČNĚ STOLOVAT v počtu 1500 lidí, viz FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud ministryně školství Kateřina Valachová neuzná, že je totálně bezmocná, pro odstoupení rozumu Hospodina v částečce NOVÉHO DUCHA. Starý DUCH není nikomu k užitku. Nového Hospodina musí každý znát jako DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, který ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o sobě, a o jím vyvoleném Česku, všechno v Písmu uvedl. Božím SYNEM, Hospodinem, musí být SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Božím lidem musí být celé, Bohem v Písmu vyvolené Česko. Nový Hospodin Česku slibuje, že když bude SYNEM ČLOVĚKA, ŽENICHEM, pro novou CÍRKEV, pro novou STÁTNÍ SPRÁVU, pokornou a úplně poslušnou, vytvořenou dle předešlých kapitol, v Písmu vyvolené Česku, pomocí rozumu Hospodina, z jeho milosrdenství, bude stoupat stále výš, a neklesne. Stačí neuchýlit se ani k pravičákům, ani k levičákům. Stačí mít za Boha SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a objasněnou, dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o energetice, ekologii, mravech, atd., neprodleně realizovat, protože cesta Česka, do Božího, energeticky neotřesitelného království, je jedině možnou ENERGETICKOU cestou. Česko je pod Boží milostí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kterými Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, vytvořil všechna náboženství SVĚTA. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se vzájemně doplnuje a upřesnuje, a to v Boží celosvětové slávě. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je novým Hospodinem. PROROCI shromáždění v jedno, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou novým Hospodinem, DUCHEM SVATÝM, stále stejným, který odjakživa žije mezi námi. Bůh nikdy nebyl člověkem, Ježíšem Kristem UKŘIŽOVANÝM. Což je zřejmé jednak z protikladných nauk o křestanském Bohu, jednak z toho důvodu, že ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je Ježíš Kristus, Bůh celého SVĚTA, odjakživa vyvýšený soudem křestanských, militaristicky chamtivých sviní, či NETVORŮ. Nový Hospodin, DUCH SVATÝ, který stále žije mezi námi, řekne TU JSEM, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako jediný Bůh SVÉTA, když Hospodinem vyvolené Česko, přizná novému Hospodinu, veškerou moc nad lidmi tím, že přizná, že Hospodin je jediným VLASTNÍKEM všech církví na SVĚTĚ, všech politických stran na SVĚTĚ, veškeré STÁTNÍ SPRÁVY, všech států na SVĚTĚ, veškerého majetku na SVĚTĚ, veškerého dobrého rozumu na SVĚTĚ, veškeré PŮDY na SVĚTĚ, veškerého průmyslu na SVÉTĚ, atd. Celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, je mezi námi až nyní tím, že každému je objasněno, že Hospodin je VLASTNÍKEM každého člověka. Každý, pozemskými Otci Satany kněžimi pomatený křestan, či každý ateista, kdo má za Boha kteréhokoli VLASTNÍKA, to je BAALA, z nového Boha proto není. Je ze Satana, je z VLASTNÍKA, např. z drzého Belzebuba Česka, z kardinála Duky, nebo je ze Satana, z neposlušného a vzpurného rektora Masarykovy univerzity Beka, který je VLASTNÍKEM drzých SATANŮ, religionistů. Křestanské víno religionistů Masarykovy univerzity, je jedovinou dračí, je krutým zmijím jedem, viz další text. Rektor Bek, a religionisté Masarykovy univerzity, svými křestanskými žvásty, např. o uprchlících, dělají veškeré křestanské zlo v Česku, a tím zlo na celé ZEMI. Konat dobro je možné pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím. ADAM, to je ČLOVĚK, rektor Bek, se nemůže přít se svým TVŮRCEM, s novým Hospodinem, který má nad ním úplnou převahu, protože rektora Beka, živí svým rozumem, ze svého milosrdenství, tak, jak sám chce. Nový Hospodin vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, se neprodleně osvobodilo od uvedených vzpurných a neposlušných ADAMŮ, aby je, i s jejich křestanskými, či ateistickými žvásty, poslalo do ŘÍŠE TICHA, a tím přestalo padat do Harmagedonu, to je do HROBU, pro svou neposlušnost, pro svou vzpouru proti SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Hospodin vyžaduje, aby ÚPLNĚK MĚSÍCE, v sobotu 29.8.2015, ve veřejnoprávních médiích, v Proglasu, TWR, atd., byl slavným dnem DRUHÉHO PŘÍCHODU, stále stejného Hospodina tím, že celé Česko bude znát nového Hospodina, z textů www.pametni-kniha.cz, a z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, takového VŠEMOHOUCÍHO A VŠEVĚDOUCÍHO, SOUDCE A ZÁKONODÁRCE, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES skutečně je. Což se zase nepodařilo. Nový Hospodin vyžaduje, aby každý v Česku věřil textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je VLASTNÍKEM každého člověka. Kdo má za BOHA jiné VLASTNÍKY, jiné BAALY, z nového Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, není. Uvedení neposlušní, pyšní, zpupní a vzpurní Adamové, pro odstoupení rozumu Hospodina, jdou k záhubě svého TĚLA, i své DUŠE, kvůli neschopnosti pochopit svoji debilitu, svého rozumu zvířat, a tím svoji bezmoc, své vzpoury, proti zákonům a příkazům jediného Boha SVĚTA. Nový Hospodin, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, zabije každého, kdo se k novému Hospodinu nevrátí neprodleně, již v sobotu 29.8.2015, což se zase nepodařilo. Proto nový Hospodin stanovil nové DNES, pro návrat Česka k novému Hospodinu, a to od novoluní, od neděle 13.9.2015, do úplnku MĚSÍCE, do pondělí 28.9.2015. Hospodin již tři dny, to je necelých tři tisíce let, žije v křestanském PEKLE, které dělá mečem nesmyslných válek, dnes nesmyslných válek o vládu KŘESTANŮ nad muslimy, kteří vlastní fosilní paliva. V době přelomu věků konce éry fosilních paliv, každý člověk, který nechce zažít křestanské PEKLO války v Česku, v době Bohem požadovaného snižování stavu lidstva o DVĚ TŘETINY, občanskou válko prepperů, či snižování stavu lidstva křestanským Bohem, to je křestanským SLUNCEM, kterým jsou hubící jaderné bomby, má povinnost se k novému Bohu neprodleně vrátit, prorokováním SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, které jsou novým Bohem. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI BHAGAVADGÍTY, se zdravím na paprscích, které doplnuje jak Bibli, tak Korán, v Bohem vyvoleném Česku nemůže vyjít, protože křestanké svině na Masarykově univerzitě, ADAM rektor Bek, a jeho religionisté, stále mají za Bohy VLASTNÍKY jaderných a jiných zbraní, a tím mají za SLUNCE spravedlnosti, se zdravím na paprscích, HIROŠIMU Hodecovou z TWR, nebo GOMORU Senkovou z ČRo2, či NAGASAKI Endlichervou z TWR. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v Česku však již prší, mlží, či bude padat jako bílý sníh, či jako nová bílá MANA, a nový Hospodin nepovolí, neustoupí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud SLOVEM NOVÝCH NEBES nezničí všechny uvedené VLASTNÍKY křestanských, a jiných lží, či konspiračních teorií, o KŘESTANSKÉM Bohu, a stupidní koncepci ENERGETIKY pouze na elektřinu, NETVORA, ministra průmyslu Mládka. Nový Bůh, v jím vyvoleném Česku, dává veškerému TVORSTVU, své SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kvůli vytvoření celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, a to na slavnostním shromáždění, pokorného a úplně poslušného, nového Božího lidu, v DOLINĚ O2 v Praze. Nový Boží technický lid VUT v Brně, má povinnost iniciovat svolání celosvětového kongresu ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze, NEPRODLENĚ. Východisko, který Hospodin v Písmu připravil, pro návrat všech náboženství SVÉTA, k novému Hospodinu, je VEŘEJNÉ ČTENÍ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ve školství a v médiích. Dvěma svědkům Jehovovým, ze Zastávky u Brna, kteří mě na Říčkách navštívili, bylo vše uvedené sděleno. Bylo jim sděleno, že nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničemu želet, dokud svědkové Jehovovi, místo novému Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, budou sloužit Baalům, to je VLASTNÍKŮM, např. NETVORU, očnímu optiku Glückseligovi gluckselig@volny.cz, a jiným neposlušným a vzpurným HOVADŮM z řad svědků Jehovových. Oslavovat sama sebe navzájem, je trestný čin, protože nový Hospodin, nedá SVOU slávu, žádnému lidskému proroku, ani mně, Stanislavu Oplatkovi, pouze sobě samému, pouze SLOVU NOVÝCH NEBES. Hospodinem v Písmu vyvolené Česko, na ÚSVITU třetího křestanského tisíciletí, ve třetím DNI PÁNĚ, či v OSMÉM DNI PÁNĚ, stále nemůže dorůst k Boží slávě jediného Boha SVĚTA, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO, protože stále nemá výhonek spravedlivý. VÝHONKEM SPRAVEDLIVÝM je každý, kdo jako pokorný, a úplně poslušný Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, se neprodleně a pokorně vrátí k jedinému Bohu SVĚTA, zvěstováním RADOSTNÉ ZPRÁVY, DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina, k Božím SYNŮM, Bohem v Písmu vyvoleného Česka, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTO. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nebude vše nové.

 

VÝHONKEM SPRAVEDLIVÝM však musí být především nový Boží technický lid na VUT v Brně. Bůh, dle svého rozhodnutí, bude udržovat např. křesťanství, hinduismus, či islám, svým rozumem, ze svého milosrdenství, tak dlouho, až čtyři psi, či koni, rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@ fce.vutbr.cz, uklidní DUŠI Boží tím, že vyjedou na NOVÁ NEBESA, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového Božího království. Jak je opakovaně uváděno, SPRAVEDLIVÝ A VŠEMOHOUCÍ Hospodin, poprvé zatřásl jím vyvoleným Českem, a celým SVĚTEM, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU SVÉ SPRAVEDLNOSTI, ve spravedlivé ideologii učení Marxe a Engelse. OVOCEM rtů Boží spravedlnosti, byly a jsou TŘEŠNĚ učení Marxe a Egelse. BŮH mě převrátil i s kolem, na kterém jezdím, a zlomil mně ruku. Tím mě udeřil po hlavě, že jsem ani nehlesl. Zlomením ruky mě polámal křídlo OKŔÍDLENCE. Učinil to ze dvou důvodů. Jednak pro moji neposlušnost, viz důvody uvedené v kapitole 192. Jednak proto, že při opisování textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se povyšuji nad Hospodina. Já nejsem ani třetím prorokem v Boží celosvětové slávě, ani posledním prorokem křestankého PEKLA. Všichni proroci uvedení v Písmu, jsou nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, Bohem celého SVĚTA, novým Hospodinem, ZÁKONODÁRCEM, VŠEVĚDOUCÍM A VŠEMOHOUCÍM. Marx a Engels byli dva proroci, v Boží celosvětové slávě. Třetím prorokem v Boží celosvětové slávě, je nyní sám Hospodin. Stejně tak je Hospodin POSLEDNÍM PROROKEM křestanského PEKLA. Vstane z mrtvých, až všichni, v těchto textech uvedení MRTVÍ, všichni, kdo jsou shromáždění do Harmagedonu, to je do křestanského HROBU, se k novému Hospodinu vrátí, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh nyní vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, podruhé zatřáslo starým nebem, starou zemí, a tím vším stvořením, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 ARÉNY v Praze, učením o jedině možné, a jedině správné Boží energetické koncepci států celého SVĚTA. Po Marxovi, a Engelsovi, je TŔETÍM PROROKEM, V BOŽÍ CELOSVĚTOVÉ SLÁVĚ, SÁM HOSPODIN, VE SVÉM SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, nikomu nedá, pouze sobě samému tím, že se stane SVĚTLEM SVÉTA tím, že se stane SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nyní, jím vyvolené Česko, znovu v bolestech rodí tím, že mě vyvrátil i s kolem, na kterém jezdím, a zlomil mně ruku. Zlomil mně ruku, poškodil mé křídlo, abych se nepokládal za jediného OKŔÍDLENCE, za jediného proroka, který zvěstuje Boží příkazy, a zákony, uvedené ve SLOVECH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má mnoho proroků, např. písničkářů, protože také mnohými písničkami, atd., doplnuje a upřesnuje své veškeré Písmo. Křestanský Hospodin, stále stejný DUCH SVATÝ, sebe nikdy netrestal, kvůli vzpurným a neposlušným křestanům. Drzí pozemští Otcové Satani kněží drze lžou, když tvrdí, že Bůh potrestal sám sebe, kvůli jejich neposlušnosti. Není to pravda. Vždy trestá proroky, a neposlušný a vzpurný lid. Nový Hospodin nyní vyžaduje, abych prorokoval např. proti křestanským militaristickým sviním, religionistům Masarykovy univerzity, které vede NETVOR, neposlušný a vzpurný zločinec a lhář, rektor Bek, protože především ve ŠKOLSTVÍ, od září 2015, musí být všechno nové. Štastný a úspěšný nemůže být v Hospodinem vyvoleném Česku nikdo, kdo nebude stvořený nově, z nové ŽENY STATEČNÉ, která je jediným Bohem SVĚTA. Nový Hospodin, jehož hněv již neprodlévá, úplně zničí celé Česko, když na Masarakově univerzitě, VLASTNÍCI konspiračních, křestanských teorií o Hospodinu, a např. o UPRCHLÍCÍCH ze zemí, do kterých, křestanské, militaristicky chamtivé svině, dodávají své BOHY, své zbraně, nevejdou do říše ticha, cestou Bohem vyvolených zločinců. Kvůli křestanské, ateistické svini, rektoru Bekovi, Česko nemá NOVÉ NEBE, nemá NOVOU ZEMI. Zarůstá pastvou jeho zvířecích žvástů o UPRCHLÍCÍCH, které jsou jen na oko. Víru v nového Hospodina, v MANŽELA, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který chce v Česku novou církev, novou STÁTNÍ SPRÁVU, vytvořenou dle předešlých kapitol, nemá nikdo, protože všichni propadli DROZE, chamtivosti, což je MODLOSLUŽBA. Východisko pro pokorné, a úplně poslušné Boží SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, je v neprodleném návratu k novému Hospodinu tak, aby od září 2015, NOVÝ BŮH, na Masarykově univerzitě, a ve školství, MOHL tlačit svůj lis tak, že pokorní a úplně poslušní služebníci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, rozdrtili všechny vzpurné a neposlušné, militaristicky chamtivé křestanské, či ateistické NETVORY, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tělo STÁTNÍ SPRÁVY, pro odstoupení Božího rozumu v částečce NOVÉHO DUCHA, je mrtvé, protože na Masarykově univerzitě nebylo zničeno křestanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Na Masarykově univerzitě jsou všichni vzpurní a neposlušní, posedlí DÁBLEM, VLASTNÍKEM konspiračních teorií o křestanké spáse UPRCHLÍKŮ, NETVOREM, POKRYTCEM, rektorem Bekem. Nový Hospodin, na celém SVĚTĚ ničí a pustoší všechno, co zasadil STARÝM KŘESTANSKÝM DUCHEM. Vzpurný a neposlušný rektor Bek, všechny texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, DOBŘE ZNÁ. Přesto, ve své vzpouře, proti CELOSVĚTOVÉ SPRAVEDLNOSTI Boží majetkové roviny, Hospodinova energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, spolu s ostatními křestanskými vědci, vyzývá ke křestanké záchraně UPRCHLÍKŮ. Pokrytec, NETVOR, rektor Bek, vyzývá k dialogu o křestanské záchraně UPRCHLÍKŮ. Tím v Česku vzešel plný počet křestanských pokrytců, zločinců a lhářů. Bohem vyvolené Česko může být spaseno ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. NETVOR, pokrytec, zločinec a lhář rektor Bek, má za ženicha drzého pozemského Otce, SATANA, BISKUPA Cikrleho, místo Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. UPRCHLÍCI, ČESKO A SVĚT, MŮŽE BÝT SPASEN ROZUMEM BOŽÍM, NIKOLI ROZUMEM ZVÍŘETE REKTORA BEKA. UPRCHLÍCI, Česko a SVĚT, může být spasen z milosrdenství rozumu Božího pouze v případě, když velké množství poslušných a pokorných služebníků nového HOSPODINA, donutí ministryni školství Kateřinu Valachovou posta@msmt.cz, neprodleně zajistit dialog, o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů, o energetické, ekologické a mravní spáse SVĚTA. Oko za oko, zub za zub. Co nyní udělá Bohem vyvolené Česko SVĚTU, to Hospodin učiní Česku. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud podlého, neposlušného a vzpurného lháře, rektora Beka, nebudou vyšetřovat orgány činné v trestním řízení. Nový Hospodin se nad Českem smiluje, až bude KRÁLEM MÍRU.

 

 

Vážená ministryně školství Kateřino Valachová posta@msmt.cz. Znamení pro druhý příchod jediného Boha, do jím vyvoleného Česka, je pouze jedno. ZNAMENÍM je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vše o Bohu a jeho dokonalé lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, je Vám známo, nebo v případě nejasností Vám může být vysvětleno. Máte proto povinnost být SNOPEM, či novým ZRNÍM, a vytvořit vše nové tím, že zajistíte novou gramotnost o jediném Bohu SVĚTA, která povede ke změně školství, a ke změně veřejnoprávních a náboženských médií. Máte povinnost v Česku, a CELOSVĚTOVĚ, iniciovat prodloužení prázdnin pro podstatnou část pracujícího lid, jehož činnost je energetickou zhoubou, či katastrofou. Máte povinnost zajistit, aby přes tuto zimu, podstatná část pracujícího lidu, vešla do ODPOČINUTÍ od svého díla, a pracovala jenom ta část pracujícího lidu, která bude zajištovat pouze základní potřeby pro přežití Česka a SVĚTA. Máte povinnost zajistit, aby novým Božím lidem, byl především lid technický, např. lid VUT v Brně, a projektanti, kteří přes zimu zajistí, aby na jaře 2016, bylo možné vybudovat jedno velké, CELOSVĚTOVÉ Česko, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Máte povinnost zajistit, aby novým prezidentem Česka, byl odborník na energetiku domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, projektant Ing. Rákos, kterého Hospodin za prezidenta v Písmu vyvolil, jeho jménem RÁKOS. V případě, že se Ing. Rákos neosvědčí, aby ve veřejných výběrových řízeních, z řad odborníků, byl vybrán prezident jiný. Aby stejným způsobem byla vytvořená nová vláda Česka, dle textů v předchozích kapitolách. Vážená ministryně školství Kateřino Valachová. Tak jak jste, vzpurná, drzá a neposlušná, do Božího království, celosvětového, kde bude vládnout nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svými SLOVY NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vstoupit nemůžete. Bůh se smiluje, svým rozumem, nad poslušnými a vděčnými.