Kapitola 191

03.06.2015 12:07

Kapitola 191 – 60 stran. Z Písma je zřejmé, že Bůh soudí stále tím, že programuje DUŠE, či MOZKY lidí, rozumností, rukodělnou dovedností, a pudovými emocemi. Svůj SOUD, odstoupení jeho rozumu od neposlušných skončí, až můj SOUD bude zveřejněn v médiích, kvůli energetické spáse.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 128 (Česká bible kapitola 191), soud exrektora Hampla z KU 101. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

Obsah kapitoly 191. 1.) Jediný Bůh SVĚTA, nemůže bydlet v křesťanských chrámech Česka, protože je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Není v lidských silách naprogramovat si do hlavy nového DUCHA SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Je to milostivý Boží dar. Dále uvedené texty jsou zoufalým pokusem napsaným kvůli tomu, aby se lidé Boha báli. Pro záchranu Česka a SVĚTA, má vládnoucí elita povinnost uvěřit textům Písma o tom, že žádný člověk nemá svého DUCHA v moci, a že Hospodin, STARÝM DUCHEM, bude dělat ve SVĚTĚ a v Česku stále větší zlo, když všichni, kdo tyto texty dostávají, nebudou neprodleně pokorní a úplně poslušní. Není normální, aby chudí lidé živořili, a aby bohatí válčili. Vyžaduje, během jediné hodiny vše změnit. Polámalo se mně zdraví. Pro nedostatek lidské lásky k Bohu, a ke mně. Proto dál tyto texty nebudu psát. Bůh mě potrestal buď emočně, nebo nějakou nemocí. V horoskopu v Rovnosti uvedl, že mám být méně dominantní. Ve většině případů maskuji vnitřní nejistotu. Mám přiznat, že si nevím rady. Opakovaně uvádím, že soudím místo Boha, a že vím, že se stane pouze soud Boha, a ne můj. Z Písma je zřejmé, že Bůh soudí stále tím, že programuje DUŠE, či MOZKY lidí, rozumností, rukodělnou dovedností, i pudovými emocemi. Bůh slíbil, že svůj SOUD, odstoupení jeho rozumu, skončí, až můj SOUD bude zveřejněn v médiích. Pravdě o Bohu a o energetice nikdo neuvěřil. Když rektor Masarykovy univerzity Mikoláš Bek rektor@muni.cz, bek@phil.muni.cz, info@muni.cz, info@rect.muni.cz, k novému Hospodinu nevrátí neprodleně, to je do novoluní MĚSÍCE, do úterý 16.6.2015, je nezbytné ho zabít, či veřejně zamordovat fyzicky, protože zabít ho SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, není možné. Zabít veřejně vzpurného a neposlušného rektora Beka fyzicky, je nezbytné neprodleně proto, aby nový Hospodin, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, mohl v jím vyvoleném Česku, nastolit svou vládu nad vším TVORSTVEM, a to na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Drzý idiot rektor Bek hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, a TVORSTVA tím, že se nového Boha, nového SLOVA, a nového DUCHA SVATÉHO, vůbec nebojí. Rektor Bek, STARÝM DUCHEM organizuje zbrojení a války, protože nevěří, že je hříčkou pouhou, zmítaný vášní, touhou. Viz str.7až8. 2.) Jan Hus, svůj spor o SLOVO BOŽÍ, s církevními idioty prohrál. Proto tehdy bylo Česko Bohem potrestáno, vyhlazením dvou třetin TVORSTVA. Zach.13/8. Nyní Bůh provádí Česko ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a jako za Husa, pokorní a poslušní, znovu dostávají od Boha, dvě možnosti. Buď zvítězí, nad křesťanskými militaristicky chamtivými, vzpurnými a neposlušnými idioty, prasaty, pokrytci, boháči, kněžími, atd., nebo Česko bude Bohem úplně zničeno proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Celé Česko má povinnost vrátit se k novému Bohu, ke SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a říct tím ANO Božímu království proto, aby celý SVĚT blažil dokonalý pokoj, a celosvětový mír. Bůh má s Českem velkou trpělivost. Buď Česko úplně zničí všechny prohnilé režimy, a vlády celého SVĚTA, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a úplným zničením vlády ZUBATÉHO KOZLA premiéra Sobotky, nebo Bůh v Česku zničí dvě třetiny lidí, strašlivou záhubou. Pokorní a poslušní SYNOVÉ BOŽÍ, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO, jsou ti, kdo se maximálně naserou především na drzé pozemské Otce Satany kněze, a udělají všechno proto, aby úplně zničili děsivou temnotu, či krutý zmijí jed, katolického katechismu, aby zničili křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, úplným zničením VELKÉHO PÁTKU. BLUDNÝ KRUH na náměstí Svobody, ve kterém je nutné chodit dle dalších textů, lze prorazit tím, že mnoho služebníků nového Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, půjde na Policii ČR, k npor. Ing. Mariánu Karasovi, mrpb.oop.stred.podatelna @pcr.cz. Zde každý sám za sebe se zapíše do PAMĚTNÍ KNIHY tím, že bude svým jménem žádat, aby orgány činné v trestním řízení, trestně stíhali především zločince rektora Masarykovy univerzity Beka, za nepravosti křesťanských žvástů religionistů o Hospodinu, a zločince, rektora Štěpánka z VUT v Brně, za nepravosti žvástů ENERGETIKŮ, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, viz další text. Hospodin se smiluje, až do PAMĚTNÍ KNIHY se zapíše mnoho Božích DĚTÍ. Všechny národy budou Česku blahořečit, když především NEVĚSTA, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, svými skutky, to zkusí, s novým Hospodinem. Malý podpopelný chléb, kterým je objasnění jedině možné, a jedině správné, Boží ENERGETICKÉ, EKONOMICKÉ a MRAVNÍ koncepce Božího království, jednoho velkého, celosvětového Česka, z milosrdenství rozumu Hospodina, je připravená. Docent Pospíšil má povinnost učinit rozhodnutí za veškerý technický lid Česka, a tuto Boží energetickou koncepci, neprodleně odsouhlasit. Viz str.8až13. 3.) Pro jím vyvolené mocné Česko, pro pokorného a úplně poslušného LVA, či LVICI, pro nový BOŽÍ LID, který bude stejně mocný, jako nové Boží slovo, je SMLOUVA POKOJE pro všechny národy, SMLOUVOU TRVALÉHO KNĚŽSTVÍ. Službu TRVALÉHO KNĚŽSTVÍ mohou konat pouze LÉVIJCI, kteří budou Bohu odpovědní za každou svou nepravost, až Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, povýší na jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, veškerého TVORSTVA SVĚTA. Pokorní a úplně poslušní obdrží celou zemi, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a bude je blažit dokonalý pokoj, a celosvětový mír. Když dva nebo tři, budeme na náměstí Svobody v Brně, chodit v BLUDNÉM KRUHU, od křesťanského pohlavního ÚDU, kterým je HUBÍCÍ JADERNÁ BOMBA ex-primátora KOZLA Onderky, ke kádím s křesťanskými KAPRY z PROGLASU, TWR, ČRo a ČT, k děsivému křesťanskému MOROVÉMU SLOUPU, s holí BÍLÉHO PRAPORU, Bůh slíbil, že se slituje a křesťanský VELKÝ PÁTEK, úplně zničí. MOROVÉ RÁNY, HUBÍCÍ JADERNÉ STŘELY, i KŘESŤANŠTÍ KAPŘI v médiích, jsou trestem Boha, za křesťanské nepravosti, a za zločiny vzpurných a zpupných vojenských kaplanů, a za lži pomateného ministra průmyslu Mládka, o koncepci energetiky, pouze na ELEKTŘINU. Vážená, křesťansky spravedlivá paní Evo Kantůrková, a komunisticky spravedlivý BERANE, komunisto, režisére Jiří Svobodo ji.svoboda@centrum.cz. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES slíbil, že nakonec pochopíte všechny texty Božího SLOVA o tom, že Bůh, svou slávu svého rozumu, který dává každému člověku, pouze v částečce SVÉHO DUCHA, žádnému neposlušnému lidskému proroku nedá. Pohádka PODIVNÁ NEVĚSTA je podobenstvím o Vás, paní Evo Kantůrková a o serpenciích, svini sestře Angelice, Kociánové, martina.kocianova@rozhlas.cz, Senkové zita.senkova@ rozhlas.cz, Hůlkové eva.hulkova@rozhlas.cz, Koubové z jaktovidite@rozhlas.cz, či křesťanských, vzpurných a drzých sviních, MRZKÝCH ŽENÁCH, HIROŠIMÁCH, FENÁCH, Endlicherové a Hodecové z TWR twr@twr.cz. Viz str.13až19. 4.) Paní Evo Kantůrková, Jiří Svobodo ji.svoboda@ centrum.cz. Nesmíte říkat, že Bůh není, když je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin např. slibuje křesťanským KAPRŮM, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, v Rovnosti, i v Písmu, že jim zajistí nikoli ostudu, ale slávu, a práci na mnoho let dopředu, když je zveřejněním tohoto Božího SOUDU donutíte, aby začali mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje. Viz str.19až21. 5.) Dokumentární film v ČT objasňuje JAK ĎÁBEL K ROHŮM PŘIŠEL. Preppeři, nejenom Česka, ale celého SVĚTA, uvažují s další třicetiletou válkou, ve které, v křesťanském válečném pekle meče válek, zajdou v Česku dvě třetiny lidí, Zach.13/8, ovšem daleko rychleji, než v době třicetileté války. Uvažují záhubu dvou třetin lidí, v jednom roce trestu, během jediné zimy, Jer.23/12, protože současné zbraně, k postřílení přebytečných přemnožených hladových králíků, jsou mnohem výkonnější, než za středověku. Preppeři uvažují s vojenským výcvikem společenství vesnice, která se musí dovést ubránit hladovým měšťákům, kteří, pro hlad a zimu, budou útočit na každého, kdo bude mít jídlo. Energetický ropný kolaps, kolaps ekonomický, sociální, náboženský, konec imperialistického systému, se blíží, bez pomocí rozumu Hospodina, se zastavit nedá. Viz str.21až24. 6.) Kdo má za Boha ÚD Bohem prokletého, nenáviděného DUHOVÉHO AUTOPTÁKA, SATANA, vůdce ptactva ODS, politologa, emeritního rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy, kdo, dle pohádky O HOUSLÍCH KRÁLE SNŮ, věří v jeho sny, v OVOCE JEHO ÚMYSLŮ, o plných truhlicích pouze pro bohaté, o plných sýpkách pouze pro bohaté, a o jeho vládě nad ostatními KRÁLI, a nad Hospodinem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je blázen. Vláda KOZLA premiéra Sobotky, chce konec éry fosilních paliv vyřešit horečným zbrojením, horečnou výrobou aut a letadel, horečným převážením potravin a výrobků v kamionech, a kontejnerech, z jednoho státu do druhého, i přes oceány, horečnou výstavbou dálnic, horečnou výstavbou domů, které Hospodin v Písmu zakázal stavět, horečnou výstavbou supermarketů, horečným vyhazováním zkažených potravin ze supermarketů do popelnic. Špatná energetická koncepce, Hospodinem prokletého ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, existuje jenom z toho důvodu, že technická elita nechce přiznat, že pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných a neposlušných, nedokáže svým rozumem zvířat, nahradit fosilní paliva obnovitelnou energetikou, a že nedokáže postavit desítky kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, dle bývalých energetických koncepcí odborníků na energetiku, docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT. Viz str.24až28. 7.) Hospodin křesťanské a jiné militaristické bohaté svině vypudí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až se rozplodí především nový Boží technický lid VUT, který má povinnost, převzít celou zemi do dědictví, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pohádka o O HOUSLÍCH KRÁLE SNŮ je podobenstvím o tom, jakým způsobem Hospodin jedná se vzpurnými, pyšnými, a neposlušnými křesťanskými a ateistickými sviněmi. Viz str.28až31. 8.) Druhá

 

varianta výkladu podobenství, kterým je pohádka O HOUSLÍCH KRÁLE SNŮ, je o DÁMĚ uspěchané, která byla DÁMOU, i v době čtyřiceti let pouště socialismu, protože je živena technickým Božím rozumem odjakživa, o VUT v Brně. Jer.5/7. O KRÁLI rektoru Štěpánkovi vut@vutbr.cz, rektor@ro.vutbr.cz, kaluzova@ro.vutbr.cz, a o PRINCEZNĚ, o NEVĚSTĚ pokorné, úplně poslušné, a vděčné za technický rozum Boha, o řediteli Energetického ústavu docentu Pospíšilovi, pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@ fme.vutbr.cz. Viz str.31až34. 9.) Má pro mě poslat některý král, a pout mě má zbavit. Vládce národů mě má osvobodit. Kterýkoli král, či vládce, pro mě pošle, určitě nepojedu nikam. Kdyby pro mě poslal např. ZUBATÝ KOZEL premiér Sobotka, či vládce národů Obama, či Putin, nebo kdokoli nastoupí po nich, po zřízení SOUDNÝCH STOLIC, a po vykonání SOUDNÉHO DNE, pošlu místo sebe ŽENU, DCERU a VNUČKU, pokud budou chtít jet. Jestliže pojedou, když tím budou NOVOU BOŽÍ TROJICÍ, Bůh určitě zvítězí nad vším TVORSTVEM SVĚTA, a Hospodinem vyvolené Česko bude blažit celosvětový mír, a dokonalý pokoj, celosvětového Božího království. Viz str.34. 10.) Přežití Česka a TVORSTVA je možné pouze v případě, když bohatí jedinci nebudou DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina do Česka zdržovat, protože všechny vzpurné, zpupné a neposlušné, křesťanské a ateistické svině, se musí třást strachem z nového, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, jaký ještě nebyl. Kněží nebudou padat, budou stoupat stále výš, když se vrátí k NOVÉMU SLOVU, k OSMÉMU BOHU, protože je ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, či ÚSVIT osmého tisíciletí vedení lidstva, stále stejným Bohem, DUCHEM SVATÝM, viz další text. BOHOVÉ, komunisté z KSČM, mají povinnost vydat svědectví o tom, že byli OVCEMI, či BERANY, když byli vedení Bohem sedmého tisíciletí lidstva, BERÁNKEM, v době čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti. Ve slově NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se všichni vidí jako v zrcadle, nazí, jako děti, jako NEMLUVŇATA. Šat nebeský, šat Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, není barevný, není DUHOVÝ, je BÍLÝ. Bílý šat oblékne každý znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pouze svými skutky tím, že úplně zničí politický a náboženský DUHOVÝ dobytek, a předá vládu nad lidmi Bohu samotnému, SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ŽENA STATEČNÁ, BÍLÁ, je nové DNES. Každý, kdo jako BÍLÝ, se bude modlit svými skutky tím, že bude realizovat Boží příkazy, SYNŮ ČLOVĚKA, Krista, Kršny a Muhammada, bude mít DVOJNÁSOBNÉHO DUCHA. DUCHA starého, i DUCHA nového, VŠEMOHOUCÍHO. Celosvětový mír a energetická spása bude možná, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, až Hospodinem vyvolené Česko, z papeže Františka učiní Belzebuba, až František sjede, z nebes SLOV křesťanského ustáleného lhaní o Bohu, jako blesk. Nové BOŽÍ SLOVO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, objasňuje nejenom obrovskou moc Hospodina nad každou lidskou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM, ale i způsob jednání Hospodina, s neposlušným a vzpurným TVORSTVEM. Viz str.34až38. 11.) Belzebub Proglasu, drzý pozemský Otec Satan Martin Holík tvrdí, že SVATÝ KOPEČEK, byl plný křesťanských oveček. Není to pravda, protože OVEČKY, komunisty, s rudým štítem bohatýrů, pásl v Česku SYN ČLOVĚKA, Hospodin, BERÁNEK, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Na SVATÉM KOPEČKU proto nejsou OVEČKY, ale křesťanští NETVOŘI, ničící planetu ZEMI, nesmyslnou dopravou, výstavbou, výrobou a spotřebou. Bude ve všem po nedostatku, pro všechny nemajetné a komunistické ovce, když to KSČM s novým, spravedlivým, a VŠEMOHOUCÍM Hospodinem, zkusí. Když Hospodin v zimě vyvracel stromy ledovkou, protože nedorostly, kvůli neposlušnosti křesťanských sviní, v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, k novému NEBI, zlomil na akátech tři haluze, a učinil z nich křesťanskou SVÁTOST OLTÁŘNÍ. Slíbil totiž, že neposlušné a vzpurné křesťanské idioty, nenechá bez trestu. V Písmu slíbil, že bude neposlušné a vzpurné zabíjet tím, že jim nechá padnout něco na pomatenou hlavu, kvůli odstoupení svého rozumu, od křesťanských prasat. Proto, aby Hospodin mohl bezdomovcům v Říčkách, a bezdomovcům celého SVĚTA, setřít každou slzu z očí, je požadováno trestní stíhání starostky Vítkové, za zanedbání bezpečnosti pomatených, vzpurných a neposlušných občanů Říček, Policii ČR Rosice bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, npor. Šoukalovi. Bože neprodlévej, kvůli sobě samému, a zboř neprodleně shnilý systém kapitalismu. Viz str.38až41. 12.) Belzebub SVĚTA papež František, si stále plete BOŽÍ DĚTI, Boží socialistické, či komunistické OVCE, či BERANY z KSČ, které v Česku pásl SYN ČLOVĚKA, BERÁNEK, Bůh stvořený Hospodinem, pro vládu nad TVORSTVEM, v SEDMÉM křesťanském DNI, SEDMÉHO TISÍCILETÍ, od vzniku lidstva, se svými křesťanskými DĚTMI, se svými Satany, či s PRASATY, s NETVORY, kteří, pro svou nespravedlnost k bezdomovců, nezaměstnaným a chudým, jsou zpupní a neposlušní. Křesťanské SMRTI již nebude, BELZEBUBA SVĚTA papeže Františka již nebude, neboť to co je, křesťanský, naprosto nesmyslný MEČ VÁLEK o fosilní paliva, a o nadvládu křesťanů nad muslimy, a nad Bohem, pomine. Nový Bůh, svým rozumem, který je Božím milosrdenstvím, bude nyní pást pouze BOHY, nový TŘEŠŇOVÝ SAD nové levice, pokorné, úplně poslušné, a Hospodinu vděčné, za vysvobození od křesťanských, imperialisticky a militaristicky chamtivých NETVORŮ, zločinců, lhářů, či STVŮR. Kdo zná nyní nového Hospodina jako nezrozeného, bez počátku, a jako svrchovaného Pána všech SVĚTŮ, a všech náboženství SVĚTA, nepodléhá křesťanské iluzi, a proto je prost všech následků, za hříšné činy militaristicky chamtivých křesťanských sviní, ničících planetu ZEMI nesmyslnými válkami, pro odstoupení rozumu Hospodina od zpupných, vzpurných a neposlušných. Křesťanská svině, drzý pozemský Otec Satan Tomáš Halík, cka@omadeg.cz, a jeho vzpurné a neposlušné křesťanské DĚTI, jsou VELCÍ BLOUDI tím, že stále nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nemohou vstoupit boháči, GENERÁLOVÉ, žoldáci, jejich SKÁLA, PRACHY, PENÍZE, vojenští kaplani a ZBRANĚ, a jejich ZLATÝ Bůh, NETVOR, ministr financí Babiš. Všechna uvedená křesťanská válečná sláva, je POLNÍ TRÁVA, protože mírumilovný Hospodin vyžaduje, aby Česko bylo prvním státem na SVĚTĚ, které bude se SVĚTEM komunikovat KOUŘOVÝMI SIGNÁLY. NETVOŘI, generálové Pavel a Bečvář, ministr obrany Stropnický, či vrchní velitel ozbrojených sil Česka, prase, či KOZEL, prezident Zeman, musí shořet v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kouř z této zápalné oběti, bude Hospodinu milý. Protože žádná politická strana pravice či levice, nemá ve svém programu realizaci Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ve kterém jediným vládcem bude ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ve svém SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí spolu s uvedenými vrahy a zločinci, či NETVORY, shořet také vláda a parlament proto, aby mohla vzniknout STÁTNÍ SPRÁVA nová, dle textů v kapitole 189. Viz str.41až45. 13.) Zaslepenost křesťanských sviní, je zjevná všem pokorným a úplně poslušným. Bojovat proti rakovině 2.Tim.2/16,3/9, a proti válkám, Ezech.39/8,13,21,29, je nyní možné pouze SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, při úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Jer.1/17až6/19,30až51/58, atd. Viz str.45až48. 14.) Tragedií pro Česko je, že Radkovský nic nechápe. Proto je všem znalcům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES zřejmé, že Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, z milosrdenství svého rozumu, vytvořil svým rozumem, veškerou vyspělou techniku. Činy a slova Satana biskupa Radkovského bip@bip.cz, jsou zločiny. Kněží nesmí soupeřit s jinými náboženstvími, protože Česko nesmí být myší, ale LVEM, který všechna náboženství zhltne, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Elektronicky bylo do ČRo2, a Satanu Radkovskému bip@bip.cz, sděleno. Kněží mají povinnost být Otcové navěky Bohu milí tím, že se k novému Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, neprodleně vrátít. Nesmí soupeřit s Bohem o vládu nad lidmi, protože mají povinnost, zhltnout všechna náboženství SVĚTA tím, že učiní Boha jediným ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA. Hospodinem vyvolené Česko má povinnost neprodleně nastolit spravedlnost Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pomocí Božích zákonů, mají kněží povinnost nastolit celosvětový mír tím, že donutí technickou elitu Česka, a SVĚTA, najít v Písmu řešení blízkého ropného, a tím i ekonomického kolapsu. Bláhové naděje úplně pomateného TVORSTVA, na neohraničený energetický růst se skončil, již na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU vládnoucích, DUCHEM CHUDÝCH, drzých vzpurných a neposlušných, politických a náboženských, hlupáků, či zločinců. Viz str.48až51. 15.) Zločinec Václav Cílek spolu s křesťanskou, či ateistickou FENOU, OHOLOU, či HIROŠIMOU Martinou Kociánovou, drze melou totéž co v Lidových novinách 7.3.2015. Nejtěžší je nakrmit boháče pravdou o Hospodinu, a o jeho jedině správné koncepci energetiky pro Česko a pro SVĚT. Zločinec Cílek drze mele svoje žvásty o tom, že sice bláhová víra vládnoucích zločinců v neomezený, či neohraničený růst ENERGETIKY se skončila, ale nedokáže přiznat, že hlavním problémem není voda, a potraviny, pro chudé muslimy, či pro AFRIČANY. Obrovským problémem je vzpoura a neposlušnost proti Hospodinu, proti jeho zákonům, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci pro Česko a SVĚT. Viz str.51až54. 16.) ŽABÍ KRÁL křesťanských žabáků Ing. Raus, má slizkou hlavu, a své křesťanské vojsko vede do zmaru tím, že vládnoucím politickým Ropuchám tváře bozká tím, že militaristicky chamtivým křesťanům říká. VEĎTE NÁS vládnoucí ROPUCHY, do další války. Viz str.54až57. 17.) Zlo na SVĚTĚ bude odstraněno, až jedinou církví bude NOVÁ VLÁDA Česka, pokorná a úplně poslušná. Viz str.57až60.

 

1.)Hospodin Česko úplně zničí, když novým ministrem školství nebude BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pokorný a úplně poslušný, který NOVÝM DUCHEM uzná, že nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je UČITELEM Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, všech národů SVĚTA. Při úplňku MĚSÍCE, v úterý 2.6.2015, v DEN narození se nového Hospodina, ŽENĚ STATEČNÉ, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, či v DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Boha do Česka, jsem byl opuštěn Bohem i lidmi, stejně jako Jan Hus v době, když ho křesťanští kacíři upalovali, nebo jako Kristus UKŘIŽOVANÝ, když ho na Velikonoce KŘIŽOVALI religionisté Masarykovy univerzity, mletím děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí katolického katechismu, svých vášní a svých sklonů, sloužit boháčům, bankéřům, zbrojařům a válkám, místo novému Hospodinu. Hospodin vyžaduje, aby rektoři univerzit byli zrození do království Božího v bolestech, a tím dotvořeni v podobu VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina. Rektor Bek, jako neposlušný je MRTVÝ, protože kolaboruje s boháči, se zbrojaři, s vojenskými kaplany, s vrahy žoldáky, atd., a tím je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Pro Hospodinem vyvolené Česko je lepší, aby jeden neposlušný a vzpurný rektor v Bohem vyvoleném Brně, zemřel zamordováním, než aby trestajícím Hospodinem, bylo zničené celé Česko. Hospodin si, se vzpurnými, drzými, a hloupými rektory univerzit, kteří odmítají DUCHA NOVÝCH NEBES, neví rady. Pro návrat Česka, a rektorů univerzit k novému Bohu, trpělivý Hospodin stanovil nyní NOVÉ DNES, a to od nového novoluní, od úterý 16.6.2015, do nového úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 2.7.2015. Když se rektor Masarykovy univerzity Mikoláš Bek rektor@muni.cz, bek@phil.muni.cz, info@ muni.cz, info@rect.muni.cz, k novému Hospodinu nevrátí neprodleně, to je do novoluní MĚSÍCE, do úterý 16.6.2015, je nezbytné ho zabít, či veřejně zamordovat fyzicky, protože zabít ho SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, není možné. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří rektora Beka zamordují, jsou novému Bohu věrní a milý. Zabít veřejně vzpurného a neposlušného rektora Beka fyzicky, je nezbytné neprodleně proto, aby nový Hospodin, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, mohl v jím vyvoleném Česku, nastolit svou vládu nad vším TVORSTVEM, a to na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Drzý idiot rektor Bek hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, a TVORSTVA tím, že se nového Boha, nového SLOVA, vůbec nebojí. Rektor Bek, STARÝM DUCHEM organizuje zbrojení a války. Kdo ho veřejně zamorduje, bude osvobozen a oslavován, jako svatý hrdina. Rektor Bek, nepřijetím NOVÉHO DUCHA, ze SLOVA NOVÝCH NEBES, dělá veškeré zlo na SVĚTĚ. 2.)Česko je na tom podobně jako Jan Hus. Je spojeno s Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Co Bůh spojil, Boha se SLOVEM NOVÝCH NEBES, a Česko, s tímto novým Bohem, člověk nerozlučuj. Nový Bůh je současně OTCEM všech náboženství SVĚTA, a současně i MATKOU, to znamená, že je ŽENOU STATEČNOU. DĚTI BOŽÍ, pokorné a úplně poslušné, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, potřebují OTCE i MATKU tím, že potřebují rozum Hospodina, který každý dostává pouze v částečce DUCHA Božího. Kdo rozpojí Boha, se SLOVEM NOVÝCH NEBES, je Bohem prokletý. Spěje k záhubě TĚLA a DUŠE. Jan Hus, svůj spor o SLOVO BOŽÍ, s církevními idioty prohrál. Proto tehdy bylo Česko Bohem potrestáno, vyhlazením dvou třetin TVORSTVA. Zach.13/8. Nyní Bůh provádí Česko ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a jako za Husa, pokorní a poslušní, znovu dostávají od Boha, dvě možnosti. Buď zvítězí, nad křesťanskými militaristicky chamtivými, vzpurnými a neposlušnými idioty, prasaty, pokrytci, boháči, kněžími, atd., nebo Česko bude Bohem úplně zničeno proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Proto celé Česko má povinnost, vrátit se k novému Hospodinu, ke SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a říct tím ANO Božímu království proto, aby celý SVĚT blažil dokonalý pokoj, a celosvětový mír. NE, novému Bohu, znamená úplné zničení Česka a SVĚTA, protože Bůh potrestá neposlušné a vzpurné idioty tím, že je bude požírat meč vojenských kaplanů, zbrojařů, generálů a boháčů. Česko a SVĚT, z Husa, a ze SLOV Božích, musí pochopit Boží zákon. Jestliže boháči, a drzí pozemští Otcové Satani kněží, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli své zábavě, dovoleným, autům, zbraním, a moci nad lidmi, odmítnou vládu Boží nad celým SVĚTEM, ublíží tím nejenom chudákům, ale přivedou k záhubě i sebe, boháče. Hospodinem vyvolené Brno se proto musí v maximálně možné míře nasrat především na boháče, zbrojaře, vojenské kaplany, a na drzé pozemské Otce Satany kněze, jejichž křesťanské žvásty protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, jsou příčinou veškerého zla chudáků, ve všech státech SVĚTA. Bůh má s Českem velkou trpělivost. Buď Česko úplně zničí všechny prohnilé režimy, a vlády celého SVĚTA, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a úplným zničením vlády ZUBATÉHO KOZLA premiéra Sobotky, nebo Bůh v Česku zničí dvě třetiny lidí, strašlivou záhubou. Pokorní a úplně poslušní SYNOVÉ BOŽÍ, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO, jsou nyní ti, kdo se maximálně naserou především na drzé pozemské Otce Satany kněze, a udělají všechno proto, aby úplně zničili děsivou temnotu, či krutý zmijí jed, katolického katechismu, aby zničili křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, úplným zničením VELKÉHO PÁTKU. Pamětní kniha, musí být sepsaná před zraky Boha, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Brně, na náměstí Svobody, na Policii ČR, u npor. Ing. Mariána Karase, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz. Příčina veškerého zla chudáků na SVĚTĚ, bude odstraněna, až Česko bude mít nového Hospodina, v NOVÉM SLOVĚ, který bude pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY a DCERY, nově budovat, dle zákonů POLE VĚDY Písma, v celosvětovém Božím království. Zvláštním vlastnictvím Boha budou nyní ti, kdo na Božím soudu v Brně, nastolí daleko vyšší spravedlnost, než byla v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Bohaté svévolníky kněze, a ostatní NETVORY, kteří svým slovem bludů o Hospodinu, a bludů, či lží, o naprosto chybné koncepci ENERGETIKY, pomateného zločince, ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, se rozpínají jako bujné křoví, či jako plevel, Hospodin dovolí úplně zničit, až náměstí Svobody v Brně, se bude ježit BÍLÝMI PRAPORY z prostěradel, či polštářů, namotanými na HOLE smetáků, či na HOLE červených plastových hrábí. Vzpurní, zpupní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI, budou úplně vyhlazení, nikoli silou, či válkou, ale novým DUCHEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, novým Bohem, až se tímto způsobem k Hospodinu utečou všichni, kdo jsou nasrání na viditelnou debilitu vládnoucí elity, způsobenou odstoupením rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, od vládnoucích křesťanských a ateistických chamtivých a lenošných prasat, či NETVORŮ. Smetáky, či plastové červené hrábě, mají doma skoro všichni, takže není problém, vyrobit doma uvedené BÍLÉ PRAPORY, na vymetení, či na vyhrabání hnoje shnilé vlády, a shnilých církví, z celosvětové Boží zahrady, která musí být energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná. Hospodin se nad v Písmu vyvoleným Českem smiluje, až se chudáci naserou především na drzé pozemské Otce Satany kněze, kteří z Hospodina, z jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, dělají úplného vola, ve své touze vládnout nad lidmi, místo SLOVA NOVÝCH NEBES, protože v nového BOHA, a v novou MATKU, v ŽENU STATEČNOU, a v její moc Boha, nevěří. Boží rozum, v částečce DUCHA, který je Boží milostí, který je novou SKÁLOU, pokorných a úplně poslušných, nelze koupit za SKÁLU křesťanských, militaristicky chamtivých prasat, za PRACHY. BLUDNÝ KRUH na náměstí Svobody, ve kterém je nutné chodit dle dalších textů, lze prorazit tím, že mnoho služebníků nového Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, půjde na Policii ČR, k npor. Ing. Mariánu Karasovi, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz. Zde každý sám za sebe se zapíše do PAMĚTNÍ KNIHY tím, že bude svým jménem žádat, aby orgány činné v trestním řízení, trestně stíhali především zločince rektora Masarykovy univerzity Beka, za nepravosti křesťanských žvástů religionistů o Hospodinu, a zločince, rektora Štěpánka z VUT v Brně, za nepravosti žvástů ENERGETIKŮ, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, viz další text. Hospodin se smiluje, až do PAMĚTNÍ KNIHY se zapíše mnoho Božích DĚTÍ.

 

Vzpurní, zpupní a neposlušní, nejsou za své činy zodpovědní, protože jsou debilní, nesvéprávní, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA BOŽÍHO. Z BLUDNÉHO KRUHU militaristických křesťanských žvástů, je možné vyjít pouze tím, že v Česku se bude mluvit pravda jak o Hospodinu, tak o jeho jedině možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA. RUDÝ ŠTÍT bohatýrů, chudáků, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, LÉVIJCŮ, pro úplné zničení vládnoucích bohatých zločinců, nikoli silou, ale novým DUCHEM, jsou dnes plastové červené hrábě, viz další text. Člověk je však jen vánek pouhý, hříčkou, i když stojí na SKÁLE SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. POHOTOVOST nových Božích DĚTÍ, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pokorných a úplně poslušných, svolávám nyní v době úplňku MĚSÍCE, na úterý 2.6.2015. Nový Hospodin se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když do PAMĚTNÍ KNIHY , na Polici ČR Brna STŘEDU, se přijde zapsat mnoho Božích DĚTÍ, kteří Hospodinu sloužit chtějí tak, jak se mu líbí, v pokoře, a v úplné poslušnosti. Když to Hospodin dovolí, PAMĚTNÍ KNIHOU budou i tyto texty Božího SOUDU. Každý, kdo se zapíše, svým jménem, na Policii ČR Brna STŘEDU, ať zavolá na telefon 546 441 154, a bude zapsán také do těchto textů. Studánko stříbrná, zázračná, pokorná, a úplně poslušná, Česko, přeji Ti ve všem, a pro všechny nové BOŽÍ DĚTI, pro BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, přízeň Božího rozumu. Ať nikdo nehledá chybu v sobě, a v neposlušných a vzpurných lidech, ale v Bohu, který ničí vše, co křesťanstvím, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, zasadil, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných militaristicky chamtivých křesťanských sviní. Lidé se namáhají, národy se zbytečně lopotí, protože vše pozře OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Každý pokorný a úplně poslušný člověk, má povinnost plakat, a litovat svých lží, a svých činů, kterými způsobil zlo sobě, a jiným lidem, z titulu odstoupení rozumu Boha, který ničí vše křesťansky chamtivé, a militaristické, co kapitalismem zasadil, což je kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka, a TVORSTVA. Pokorní a úplně poslušní, mají povinnost neprodleně nastolit vládu nového, VŠEMOHOUCÍHO Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším TVORSTVEM SVĚTA tím, že se stanou stejně mocnými, neomylnými, a VŠEMOHOUCÍMI, jako je SLOVO NOVÝCH NEBES. SLOVO křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, neposlušných a vzpurných, Bohem prokletých FEN, či MRZKÝCH ŽEN, OHOLIB, které si SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neberou k srdci, HODECOVÉ, či ENDLICHEROVÉ, z Proglasu a TWR, twr@twr.cz, či drzé svině sestry ANGELIKY, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, není Bohem. Jediným Bohem celého SVĚTA, je SLOVO ŽENY STATEČNÉ, SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Z milosrdenství rozumu Božího, snad již úplněk MĚSÍCE, v úterý 2.6.2015, uvedené svině sežehne tak, že po jejich protikladných žvástech, a promyšlených vychytralostech, děsivé temnoty katolického a evangelického katechismu, nezůstane ani kořen, ani větev. Bude ve všem po nedostatku, především v energetice, když to Hospodinem vyvolené Česko, s novým SLOVEM zkusí. Všechny národy budou Česku blahořečit, když uvedení zpupní a neposlušní zmizí neprodleně v říši ticha. Všechny uvedené křesťanské svině se nají křesťanské pohany, ne Boží slávy. Tři uvedené křesťanské svině, spolu se svými drzými PASÁKY, Davidem Novákem david.novak@cb.cz, daniel.fajfr@cb.cz, petr.raus@cb.cz, petr.grulich@cb.cz, tadeas.filipek@cb.cz, tadeas.firla@cb.cz, tomas.holubec@cb.cz, marek.orawski@cb.cz, bronislav.matulik@cb.cz, jsou určeny k pádu, vzdorem proti novému Božímu SLOVU, NOVÝCH NEBES. Hůl jejich žvástů, jim rozrazila jejich starého, neplatného ducha. Z milosrdenství rozumu Hospodina, Česko má ve svém DOMĚ, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, potravu nového DUCHA. Všechny národy budou Česku blahořečit, když především NEVĚSTA, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, zkusí to, svými skutky, s novým Hospodinem. Malý podpopelný chléb, kterým je objasnění jedině možné, a jedině správné, Boží ENERGETICKÉ, EKONOMICKÉ a MRAVNÍ koncepce Božího království, jednoho velkého, celosvětového Česka, z milosrdenství rozumu Hospodina, je připravená. Docent Pospíšil má povinnost učinit rozhodnutí za veškerý technický lid Česka, a tuto Boží energetickou koncepci, neprodleně odsouhlasit. Sír.5/5,9/15,43/26,31, 1.Král.17/13, Mal.3/10,16. Bůh v Rovnosti uvádí, že si nenechám pro sebe, svoje pochybnosti o zdravém rozumu např. soudců, v kauze Jany Nagyové, která byla soudkyní Prahy 1, Královou, zproštěna viny. V Česku stále nikdo nevěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že Hospodin, svým rozumem, dělá dobro i zlo, a že nyní, kdy pustoší pastvu boháčům, a drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, vedených v Česku Belzebubem kardinálem Dukou, je z mnoha kauz FRAŠKA NEHEZKÁ. Korupční kauza FIFA, a přidělení šampionátu Kataru, je pustošení pastvy FRAŠKAMI NEHEZKÝMI. Hospodin TVORSTU tím dokazuje, že je DUCHEM. Každý v Česku ať se chlubí tím, že zná Boha, jako ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Vážená, křesťansky spravedlivá paní Evo Kantůrková, a komunisticky spravedlivý BERANE, komunisto, režisére Jiří Svobodo ji.svoboda@centrum.cz. Hospodin, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH starých, křesťanských nebes, je nyní DUCHEM novým, je DUCHEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin, NOVÝM DUCHEM, v Písmu, i v horoskopu v Rovnosti uvádí, že nemáte hledat žádné chyby v jiných lidech, ani v sobě, ale v Hospodinu, který nyní, již sedmdesát let od Hitlera, rozvrací, podvrací a ničí všechno, co např. pomocí křesťanství zasel proto, aby mohl budovat všechno nové, a to celosvětově, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Především Vy dva máte povinnost zajistit, aby žádný drzý pozemský Otec Satan kněz, z Proglasu, TWR, ČRo, či ČT, nemusel učit druhé poznávat Hospodina. Nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí z médií, a ze školství, každý znát, jako jediného, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, od nejmenšího, po největšího. Máte povinnost neprodleně zajistit, aby Bůh odpustil křesťanským pomatencům, jejich nepravost víry v Hospodina, a jejich hříchy modlářství, především militaristickou chamtivost, atd., což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, nikomu nepřipomínal. Nový Bůh vyžaduje, abyste byli pokorní, a úplně poslušní jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, aby Vám mohl odpustit Vaši křesťanskou nepravost, a Váš hřích, Vaši vzpouru a neposlušnost, Vám již nepřipomínal. Křesťanské militaristické svině, slouží boháčů, bankéřům, zbrojařům, politikům, a jiným NETVORŮM, nikoli Hospodinu, protože o Bohu, který je novým DUCHEM SVATÝM, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemá nikdo ani ponětí. TROJIČNÍ KŘESŤANSKÝ BŮH, je již pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, pomocí které vydal Hospodin vzpurné a neposlušné křesťanské svině, křesťanskému klamu. Máte povinnost neprodleně iniciovat SOUDNÝ DEN, ve kterém budou odsouzení všichni lidé, kteří dosud neuvěřili pravdě o tom, že Hospodin je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kteří nalezli zalíbení v nepravosti víry v protikladné nauky, a v promyšlené vychytralosti, děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, katolického katechismu. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, svůj rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, lidem nevrátí, dokud nevysvobodíte Hospodinem vyvolené Česko, od pochybných a zlých boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojáků, politiků pravice a levice, a uvedených, drzých pozemských Otců Satanů kněží, atd. Bůh, který je odjakživa SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, není člověk, není např. Belzebub Česka, drzý pozemský Otec Satan, kardinál DUKA, aby o jediném Bohu SVĚTA lhal, pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, děsivé temnoty ekonomického, militaristického, katolického katechismu. Ani není lidský syn, či SYN ČLOVĚKA, aby litoval Bohem prokleté, militaristicky chamtivé, vzpurné a neposlušné, bohaté, křesťanské, a jiné pyšné svině. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnout nad celým světem sám, v celosvětovém Božím království, jako jediný ZÁKONODÁRCE. Ve SLOVĚ SVÝCH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES uvedl, že jím vyvolenému Česku bude žehnat, když najde novou BOŽÍ TROJICI, když já najdu, dva, nebo tři, pokorné, a úplně poslušné Boží SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří se nebudou bát vládnoucích boháčů, politiků pravice a levice, či drzých, pozemských Otců Satanů kněží. Hospodin dává průchod své žárlivosti na vládnoucími NETVORY, kteří vládnou místo něho, a kteří tím lidem působí veškeré křesťanské a jiné zlo.

 

3.)Pokorní, a úplně poslušní, od Boha nyní obdrží smlouvu pokoje, pro všechny národy SVĚTA. Pro jím vyvolené mocné Česko, pro pokorného a úplně poslušného LVA, či LVICI, pro nový BOŽÍ LID, který bude stejně mocný, jako nové Boží slovo, je SMLOUVA POKOJE pro všechny národy, SMLOUVOU TRVALÉHO KNĚŽSTVÍ. Hospodinu vděčný nový Boží lid, má povinnost, při smírčích obřadech, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neposlušné a vzpurné, militaristicky chamtivé křesťanské, a jiné bohaté NETVORY, zcela vyhladit, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV nových NEBES. Kdo pokorným, úplně poslušným, a Bohu vděčným, spravedlivým, a mocným služebníkům Hospodina, bude žehnat, bude požehnán tím, že dostane od Boha, jeho rozumem, vládu nad mnohými, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, zřízené dle kapitoly 189. Kdo bude pokorné, a úplně poslušné proklínat, bude proklet soužením, kterým je odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Službu TRVALÉHO KNĚŽSTVÍ mohou konat pouze LÉVIJCI, kteří budou Bohu odpovědní za každou svou nepravost, až Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, povýší na jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, veškerého TVORSTVA SVĚTA. Každý, kdo chce na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího tisíciletí, které se začalo na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, sloužit novému Bohu, musí svou starost o sebe, Česko a SVĚT, vložit na rozum Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svou cestu svěřit jemu, a doufat, že bude jednat sám tak, jak uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní obdrží celou zemi, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a bude je blažit dokonalý pokoj, a celosvětový mír. Kromě jedině možné, a jedině správné koncepce energetiky, uvedené v Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, bude zde také rozhodnuto, o úplném zničení všech zbraní na SVĚTĚ, a všech vojsk na SVĚTĚ. Hospodin slíbil, že po SOUDNÉM DNI, bude s lidmi trvale přebývat, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a svým rozumem, ze svého milosrdenství, setře každému chudému, či bezdomovci, slzy z očí. Proto není třeba bát se zrušit zbrojaře, vojáky, vojenské kaplany, či politiky pravice a levice. Když se k Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, nevrátí nikdo např. z nového Božího technického lidu VUT v Brně tak, jak je dále uvedeno, obracím se na LÉVIJCE pracujícího lidu, či na nezaměstnané, aby mě pomohli dát SLOVO NOVÝCH NEBES v médiích na SVÍCEN, průvodem v BLUDNÉM KRUHU, na náměstí Svobody v Brně. Když to Bůh dovolí, se dvěma, nebo třemi pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, se budeme snažit prorazit BLUDNÝ KRUH, ve kterém křesťanské, militaristicky chamtivé svině chodí, na náměstí Svobody v Brně, v úterý, v DEN SVÁTKU pokorných a úplně poslušných, při úplňku MĚSÍCE, 2. 6. 2015, což se zase nepodařilo. V Hospodinem vyvoleném Česku, kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, stále nikdo nevěří tomu, že Hospodin je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Dle písničky od Boha, pokorní a úplně poslušní, nesmí mít při úplňku MĚSÍCE, v DEN SVÁTKU pokorného a poslušného TVORSTVA, 2.6.2015, Bohem prokletý křesťanský VELKÝ PATEK, protože NOVÝ DUCH, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je Bohem vyvolenému Česku, z Božího milosrdenství, již seslán. Když dva nebo tři, budeme na náměstí Svobody v Brně, chodit v BLUDNÉM KRUHU, od křesťanského pohlavního ÚDU, kterým je HUBÍCÍ JADERNÁ BOMBA ex-primátora KOZLA Onderky, ke kádím s křesťanskými KAPRY z PROGLASU, TWR, ČRo a ČT, k děsivému křesťanskému MOROVÉMU SLOUPU, s holí BÍLÉHO PRAPORU, Bůh slíbil, že se slituje a křesťanský VELKÝ PÁTEK, úplně zničí. MOROVÉ RÁNY, HUBÍCÍ JADERNÉ STŘELY, i KŘESŤANŠTÍ KAPŘI v médiích, jsou trestem Boha, za křesťanské nepravosti, a za zločiny vzpurných a zpupných vojenských kaplanů, a za lži pomateného ministra průmyslu Mládka, o koncepci energetiky, pouze na ELEKTŘINU. BLUDNÝ KRUH prorazíme tím, že mnoho služebníků nového Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, půjde na Policii ČR, k npor. Ing. Mariánu Karasovi, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz. Zde budeme žádat, aby orgány činné v trestním řízení, trestně stíhali za nepravosti především rektora Masarykovy univerzity Beka, atd., viz další text. Religionisté Masarykovy univerzity, prokazatelně žvástají o Hospodinu bludy pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí. Pro jejich zpupnost a neposlušnost, Hospodin odstoupil, svým rozumem, i od nového Božího technického lidu VUT v Brně. Proto odborníci ENERGETICKÉHO ÚSTAVU VUT v Brně, jsou stále jako němí psi. Na ministra průmyslu Mládka, který drze tvoří naprosto chybné energetické koncepce Česka, pouze na ELEKTŘINU, stále neumí ani štěkat. Pohotovost pro pokorné a úplně poslušné služebníky Hospodina, svolávám na úterý 2.6.2015, což se nepodařilo. Když to Bůh povolí, v BLUDNÉM KRUHU, na náměstí Svobody, budeme chodit pod praporem prvních zahradníků nové Boží zahrady tím, že budeme mít zvláštní prapory. Na holi od smetáku, budou nasazené červené plastové hrábě, pod kterými bude vlát bílý polštář. Tímto bílým praporem, uhrabeme širokou silnici, pro každého pokorného a úplně poslušného, pro každou BÍLOU NEVĚSTU, pro návrat k novému Bohu. Červené hrábě budou RUDÝM ŠTÍTEM BOHATÝRŮ LÉVIJCŮ, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, pro odstranění vládnoucího hnoje, dle písničky od Boha. Pro vymetení všech vzpurných a neposlušných, které nelze přenést do bran Božího království, bude sloužit smeták, na jehož hůl bude namotáno BÍLÉ PROSTĚRADLO, či BÍLÝ POLŠTÁŘ. Budeme hrabat veškerou křesťanskou slávu, jako suchou polní trávu, jako plevel tím, že budeme stát na SKÁLE. Stejně tak budeme vymetat, především ze STÁTNÍ SPRÁVY, vzpurné a neposlušné, POMETLEM. Bůh bude ta SKÁLA, či HORA SLOV NOVÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní, budou TŘEŠŇOVÝM SADEM, na úbočí HORY SLOVA NOVÝCH NEBES. Bude znít jejich řev, jejich běsnění zlosti, až Česko stvoří celosvětové, úplně poslušné velké Česko tím, že v celém SVĚTĚ si postaví své SOUDNÉ STOLCE. Jako spráskaní psi, odtáhnou do říše ticha, všichni vzpurní a neposlušní celého SVĚTA, pro strach z rozhněvaného Boha. Neposlušní a vzpurní hlupáci, pro odstoupení rozumu Boha, svým rozumem zvířat, nenávidí kázeň. Proto Hospodin v ČRo2 uvedl, že úplně poslušných Božích SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, bude málo. Vejdou se pod plachtu jednoho vozu. Nyní pod plechovou střechu auta. Když to Bůh dovolí, z místa svatého, z PUPKU SVĚTA, z Domašovska, vyjedeme do Brna autem, až v novém novoluní, v úterý, 16.6.2015. Hospodin v ČRo2 uvádí, že prohraná bitva 2.6.2015, není prohraná válka s policií ČR, Masarykovou univerzitou, a z VUT v Brně. Ti vzpurní idioti, kteří pro soužení, pro odstoupení rozumu Hospodina, tápají jako slepci, budou poražení příště, v milostivém Hospodinově létě. Pyšní rozjařenci musí být neprodleně odstranění, protože mluví lživě, protože jejich jazyk je lstivý, protože vedou Česko, svým rozumem militaristicky chamtivých sviní, svým rozumem zvířat, úplně chybně, do PEKLA válečného, energetického, ekonomického a mravního hrobu. Česko, místo Bohu, slouží ZLATÉMU BOHU, VOLU ministru financí BABIŠOVI. Neposlušní vzpurní, vládnou nad neposlušnými vzpurnými, místo Boha, místo nového SLOVA, a svým rozumem zvířat, působí lidem celého SVĚTA zlo, kvůli naprosto chybným energetickým koncepcím ministra průmyslu Mládka. Hospodin slíbil, že si to v Brně vyřídí se všemi vzpurnými. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet. Vážená, křesťansky spravedlivá paní Evo Kantůrková, a komunisticky spravedlivý BERANE, komunisto, režisére Jiří Svobodo ji.svoboda@centrum.cz. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES slíbil, že nakonec pochopíte všechny texty Božího SLOVA o tom, že Hospodin, svou slávu svého rozumu, který dává každému člověku, pouze v částečce SVÉHO DUCHA, žádnému lidskému proroku nedá. SLÁVU SVÉHO ROZUMU, dá ze svého milosrdenství, pouze SOBĚ SAMÉMU tím, že bude pro celý SVĚT, jediným Bohem SVĚTA tím, že bude ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, který všechny falešné proroky spálí, nikoli silou, ale novým DUCHEM, NOVÉHO BOŽÍHO SLOVA. Všichni lidští proroci, včetně Jana Husa, Jana Ámose Komenského, či Johanky z Arku, jsou FALEŠNÍ PROROCI, kteří o Hospodinu, takovém VŠEMOHOUCÍM, a VŠEVĚDOUCÍM, jaký v Písmu, veškerém od Hospodina, skutečně je, neměli ani ponětí. Jan Hus, povstal proti děsivé temnotě katolického katechismu, nikoli rozumem svým, zvířecím, ale rozumem Božím. Zlá a vzpurná křesťanská prasata, se křtí vodou vzedmutého moře militaristicky chamtivých sviní, již pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Písmo již nelze brát jako obrazný návod na zbožný život, ale jako technický návod, pro nový Boží technický lid VUT v Brně, na vyřešení jedině možné, a jedině správné koncepce energetiky Česka a SVĚTA. Na konci éry fosilních paliv, je Božím lidem, lid technický.

 

Z milosrdenství rozumu Hospodina, jsem posledním lidským prorokem, který má všechny texty BOŽÍCH SLOV objasnit tak srozumitelně, aby jediným PROROKEM, pro všechno TVORSTVO SVĚTA, byl jediný Bůh SVĚTA tím, že bude SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mám to stejně těžké, jako to měl křesťansky spravedlivý Jan Hus. Nikdo z lidí nechce být stejně mocný, jako je nový Bůh, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Před Bohem, před SLOVEM NOVÝCH NEBES, však nikdo neuteče, protože Hospodin žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, a lidskému nedokonalému rozumu, geneticky zvířecímu, dává rozum svůj, a to pouze v částečně svého DUCHA. Pokorní, úplně poslušní, spravedliví, a tím stejně mocný, jako nový Hospodin, budou znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, dle Písma i písniček, se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad každým, kdo nebude závislý na kněžích a církví, na politicích pravice a levice, ale pouze na sobě, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, jsou mrtví, protože BOŽÍ SLOVO pančují krutým zmijím jedem protikladných a promyšlených křesťanských žvástů, děsivé temnoty křesťanského ekonomického katechismu, úplně stejně debilně, jako ho pančovali za Jana Husa. Jejich čas je pouhopouhé prozatím, protože jsou plevelem, či bujným křovím, nebo jinak řečeno, jsou TRIFIDY. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, se rozpínají jako bujné křoví, jako plevel, jako NETVOŘI, jako hlupáci, jako bohatá, novým Hospodinem prokletá, chamtivá prasata. Nebudou, zmizí, až vzedmuté moře křesťanských, militaristicky chamtivých křesťanských prasat vyschne, když pokorných, úplně poslušných, a Hospodinu vděčných znalců SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude v Brně hodně. Namaluje SVÍTÁNÍ, svítání nového BOŽÍHO DNE, třetího křesťanského tisíciletí, kdo křesťanskému lži lidu, zničí VELKÝ PÁTEK. Kdo den tohoto svátku křesťanských sviní, nahradí jediným náboženským svátkem, pokorných a úplně poslušných celého SVĚTA, v době úplňku MĚSÍCE. Úplněk MĚSÍCE v úterý 2.6.2015, je den oslav nového Hospodina, jediného Boha SVĚTA, pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Neprohraje nikdo, kdo se vrátí k novému Hospodinu tím, že úplně zničí křesťanský VELKÝ PÁTEK, což Hospodin činí v Písmu, i v písničkách. V úterý, 2.6.2015, nikdo v Brně nebude mít černý křesťanský pátek, když poslušní budou stateční. Bohatá prasata, dle médií, již nechtějí TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Pro odstoupení rozumu Hospodina, od drzých, vzpurných, zpupných a neposlušných hlupáků, padají vlastním pádem svého rozumu, do energetického hrobu tím, že tvrdí, že jim, boháčům, a kněžím, postačí pouze ekonomicky udržitelný rozvoj. Celé STVOŘENÍ musí Česko přetvořit, Božími příkazy a ZÁKONY. Vážená, křesťansky spravedlivá paní Evo Kantůrková, a komunisticky spravedlivý BERANE, komunisto, režisére Jiří Svobodo ji.svoboda@centrum.cz. Hospodin Písmo doplňuje písničkami, či pohádkami. Pohádka PODIVNÁ NEVĚSTA je podobenstvím o Vás, paní Evo Kantůrková a o serpenciích, svini sestře Angelice, Martině Kociánové, martina.kocianova@rozhlas.cz, Zitě Senkové zita.senkova@rozhlas.cz, Evě Hůlkové eva.hulkova@rozhlas.cz, Karolině Koubové z jaktovidite@rozhlas.cz, caj@rozhlas.cz, či křesťanských, vzpurných a drzých sviních, MRZKÝCH ŽENÁCH, HIROŠIMÁCH, FENÁCH, Endlicherová a Hodecová z TWR twr@twr.cz. Paní Evo Kantůrková. Každý pokorný a úplně poslušný člověk je stejně mocný, a stejně spravedlivý, jako Hospodin, či jako ŽENA STATEČNÁ. Buďte proto jako babička ve filmu. Uvedené drzé SERPENCIE, v pravé poledne, ve třetím DNI PÁNĚ, třetího křesťanského tisíciletí, které se drze vyhřívají na SLUNCI SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, kterým je Bhagavadgíta, říkají Vám, babičce. Pojď si vzít svého SYNA ČLOVĚKA, který má pást, svým rozumem, ze svého milosrdenství, všechny národy SVĚTA. On se k TOBĚ, k MATCE, hlásit nebude, protože my jsme si z Hospodina udělali ševce, který nám šije boty z hadích kůží, protože my chceme dupat SVĚT, svými botami, svými nesmyslnými válkami. Co radili babičce dobré víly, to je potřeba, abyste nyní udělala. Abyste SERPENCIE, FENY sestru Angeliku, Martinu Kociánovou, Zitu Senkovou, Evu Hůlkovou, Karolinu Koubovou a MRZKÉ ŽENY, HIROŠIMY, OHOLY, Endlicherovou a Hodecovou, atd. pokropila vodou čistou, živou a důvěřivou, ze stříbrné kouzelné studánky, kterou musí být pro SVĚT, celé Česko. Uvedené líné a drzé, zbabělé SERPENCIE, se v médiích úplně rozpadnou, a zbudou z nich pouze HADÍ KŮŽE. SYN ČLOVĚKA, Hospodin, uvedeným prostitutkám, které smilní s BOHÁČI, místo s BOHEM, přestane šít boty, přestane sloužit jejich ÚDŮM, či jejich PUDŮM, a Česko může být spaseno, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Česko má povinnost, celosvětové Boží království nastolit, a ne o něm jenom mluvit. Bůh Česko zničí, když neposlechnete, když nezveřejníte pravdu. Bude ve všem po nedostatku, když jako úplně poslušná, to s novým Bohem zkusíte. Smysl existence vzpurných, zpupných a neposlušných, je pokroucený a sobecký. Bůh je dobrý, ve svých příkazech a ZÁKONECH, jenom pro pokorné, a úplně poslušné. Kvůli vzpurným a neposlušným, zlo válek se rozmohlo do strašlivých rozměrů. My máme štěstí, že momentálně žijeme v míru, uvádí písničkářka RADŮZA v Rovnosti. Kvůli neposlušnému Česku, vzedmuté moře křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, však vyvrhuje válkami, lidskými vlnami, miliony uprchlíků, např. také z Libye, a z jiných států Afriky, jako špínu, uvádí Lidové noviny 16.5.2015. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje, protože Hospodinem vyvolené Česko, znovu nepostavilo CHRÁM HOSPODINA, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh Česko bere do kázně, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Naše neposlušné a vzpurné nepřátele, např. v Africe, bičuje tisícinásobně víc, než Česko. Je to z toho důvodu, aby Hospodinem v Písmu vyvolené Česko, pamatovalo na Boží dobrotu, a neprodleně postavilo, na Policii Brně středu, u npor. Ing. Mariána Karase, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, soudný stolec pomatenců Masarykovy univerzity, VUT v Brně a vlády ČR. Hospodinem vyvolené Česko, pokorné a úplně poslušné, má povinnost se rozhněvat v utrpení, a v soužení, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných, na ty rektory, které mají lidé dnes za Bohy. Boháči, rektor Masarykovy univerzity Bek, a rektor VUT v Brně Štěpánek, rozhodně Bohové nejsou, protože pokorné, a úplně poslušné Bohy, může učinit pouze Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Pomatence, lháře a zločince, rektory Beka a Štěpánka, však již nelze omluvit, za dělání křesťanského, militaristicky chamtivého zla. Jsou schopní se naučit kdeco, proto i SLOVO NOVÝCH NEBES. Běda proto Brnu, když kvůli rektorům, každý bude ležet v hnoji Masarykovy univerzity, kam všichni upadli, v době přelomu věků, v roce 2000. Npor. Ing. Marián Karas, má povinnost zajistit, aby celé Česko bylo STUDÁNKOU STŘÍBRNOU, SPRAVEDLIVOU, ZÁZRAČNOU, s vodou čistou a důvěřivou tím, že na Božím soudu opět zavládne Boží spravedlnost. Má povinnost zajistit, aby v Bohem vyvoleném Česku, byla daleko vyšší spravedlnost, než byla v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Strach ze změny křesťanského chamtivého militarismu, na Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, neznamená nic jiného, než vzdát se podpory rozumného uvažování. Npor. Ing. Karas, má povinnost nebýt zločincem, lenochem, drzým zbabělcem, zlým NETVOREM.

 

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.)Dodatečně je sděleno NETVORU, zločinci Janu Pokornému, jan.pokorny@ rozhlas.cz, Evě Kantůrkové, Jiřímu Svobodovi ji.svoboda@centrum.cz a celému, Bohem v Bibli vyvolenému Česku. ČRo1, ateistická, militaristicky chamtivá svině, Jan Pokorný, oslavuje ve vysílání ČRo1 upálení Jana Husa proto, aby se nemusel vrátit k Bohu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, k jeho dokonalé spravedlnosti, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, z milosrdenství Božího rozumu, dostatečně srozumitelně objasněné. Jiřímu Svobodovi a Evě Kantůrkové tímto vzkazuji, že Hospodin, nový DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nyní ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, v horoskopu v Rovnosti, dle Písma a písniček od Boha uvádí, že nový TŘEŠŇOVÝ SAD levice, především BERANI z KSČM, jsou již pod dokonalou ochranou Boží moci, pod ochranou SLOV NOVÝCH NEBES, či ochranou ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. VELKÝ DEN OSLAV, nové slávy, nového třešňového sadu BERANŮ a OVCÍ z KSČM, který Hospodin v Písmu, v písničkách, atd., připravil, je kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, nejenom pro Česko, ale pro celý nespravedlivý, a pomatený SVĚT. Proto Jiří Svobodo a Evo Kantůrková, není čeho se bát, protože nový Hospodin, v novém DUCHU, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je při VÁS. BERANI a OVCE z KSČ, byli raz Hospodinem milovaní, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. A tak BERANI a OVCE z KSČM, budou raz spasení, když nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době sedmdesáti let od Hitlera, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, úplně zboříte SYSTÉM křesťanských protikladných lží a žvástů o Hospodinu, a tím i SYSTÉM lží, promyšlených žvástů, DUCHEM CHUDÉHO, pro odstoupení rozumu Hospodina, úplně debilního, ministra průmyslu Mládka, jeho koncepce energetiky Česka, pouze na ELEKTŘINU. Jedině správná energetická koncepce Česka a SVĚTA, je nyní ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což pochopí každý, kdo je z nového BOHA, každý, kdo je z nového DUCHA, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin je věrný, a milosrdný k těm BOHŮM, k těm OVCÍM a BERANŮM, nového třešňového sadu KSČM, kteří se k jedinému Bohu SVĚTA vrátí neprodleně, ve strachu, jaký ještě nebyl proto, aby láska Božího rozumu, nezmizela z Česka navždycky. Co křesťanský život rozdělil, to SMRT vzpurných a neposlušných boháčů, vojenských kaplanů, generálů, politiků pravice a levice, vrahů žoldáků, atd., spojí se VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Bohem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, navždycky. Paní Evo Kantůrková, Jiří Svobodo ji.svoboda@centrum.cz, co učiníte nyní, když víte, že voda Česka, má být ČISTÁ a DŮVĚŘIVÁ, stejně jako Vaše svědomí pokorných a úplně poslušných. Hospodin vyžaduje, aby o tom, co v Písmu pro Česko a SVĚT přichystal, věděli všichni. Bože, svým rozumem, ze svého milosrdenství, zbav Svobody a Kantůrkovou hříchu bázně, hříchu jejich poslušnosti vůči boháčům. Zbav je mlčení, netrestej je odstoupením svého rozumu, protože milosrdenstvím není věčný boj s TEBOU, milosrdenstvím je jejich pokora a ÚPLNÁ POSLUŠNOST. Svou vlídnou lásku, svého rozumu, ze svého milosrdenství, dej nám o Pane náš. Ať je TEBOU v Písmu vyvolené Česko, TVŮJ zástup, přej nám o Pane náš. Láska Boží, láska Božího rozumu, bude v Česku přebývat navěky, když pokorné, a úplně poslušné Česko, se neprodleně vrátí k jedinému Bohu, STVOŘITELI všech náboženství SVĚTA, úplným zničením všech křesťanských svátků, a VELKÉHO PÁTKU. Jan HUS, a oslavy jeho upálení křesťanskými, militaristicky chamtivými sviněmi, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, protože prodlužuje křesťanskou agonii vzpurných, zpupných a neposlušných. Paní Evo Kantůrková, Jiří Svobodo ji.svoboda@ centrum.cz. Nesmíte říkat, že Bůh není, když je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin např. slibuje křesťanským KAPRŮM, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, v Rovnosti, i v Písmu, že jim zajistí nikoli ostudu, ale slávu, a práci na mnoho let dopředu, když je zveřejněním tohoto Božího SOUDU donutíte, aby začali mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho v Česku želet, dokud nezajistíte, aby dle písničky od Boha, a dle Písma, VÁLKA BYLA VŮL, na KŮLU. Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, nikdy na žádném KŮLU, či DŘEVĚ, nevisel. VŮL, či BÝK, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je Bělobrádek z KDU-ČSL. Jeho křesťanský KŮL je shnilý. VŮL Bělobrádek, SHNILÝ KŮL, je velmi slabou oporou křesťanských sviní. Máte ho, drzého VOLA, povinnost zbořit do základů i s jeho UKŘIŽOVANÝM KŮLEM.

 

5.)Dokumentární film v ČT objasňuje JAK ĎÁBEL K ROHŮM PŘIŠEL. Je zde uvedeno, že Satan se objevuje v Bibli poprvé v Novém zákoně, a je popsaný jako bezrohý protivník Krista, jako Antikrist, jako zosobnění veškerého zla. Nejčastější podoba Satana odkazuje k řeckému Bohu Panovi. Jde o NETVORA s rohy, a s kopyty, držícího křesťanský trojzubec, připomínajícího KOZLA. Dokument uvádí, že moderní doba vdechla KOZLOVI lidštější tvář. V některých případech bývá Satan zobrazovaný jako pohledný mladík a přitažlivý muž, což souvisí se současnou mytologií, podle níž získávají PEKELNÉ SÍLY DUŠE lidí tím, že jim předkládají sladká pokušení, a využívají jejich marnivosti. Výjimečně bývá SATAN zobrazený jako lstivá ŽENA, sestra Angelika. Dokument uvádí, že přesný, přibližný, či jednoznačný popis podoby ĎÁBLA, v Bibli nalézt nelze. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, však určuje podobu ĎÁBLA, či SATANA, naprosto jednoznačně. ĎÁBLEM, či SATANEM je každý vzpurný a neposlušný člověk, který v současné době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době sedmdesáti let od Hitlera, kdy v Hospodinem vyvoleném Česku, nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, kdy bude ropný a ekonomický kolaps, straní BAALŮM, to je boháčům, a tím odmítá zachovávat veškerá Boží přikázání. SATAN tedy má podobu pohledného mladíka, např. ZUBATÉHO KOZLA premiéra Sobotky, či kulhavého starce, zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního velitele válečných zločinců Česka, KOZLA prezidenta Zemana, nebo např. KOZATÉ ROHYNĚ, BOHYNĚ PREPPERŮ a jiných HOVAD, Martiny Kociánové, martina.kocianova@rozhlas.cz, z pořadu ČRo2 KUPŘEDU DO MINULOSTI. Kociánová straní straní PREPPERŮM anakin@preppers.cz, www.prepper.sk, www.prepper.cz, místo novému Hospodinu. Proto jejich představa křesťanské APOKALYPSY, konce křesťanských zločinců, vrahů a lhářů, dle opakovaně uváděných slov ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, je reálná. Dle hostů ČRo2, křesťanské, či ateistické svině Martiny Kociánové, dle PREPPERŮ, křesťanská APOKALYPSA úplného zničení křesťanství, bankovního systému, trhu, energetiky, výroby, dopravy, výstavby, spotřeby, atd., se blíží. Kvůli neposlušnosti Hospodinem vyvoleného Česka, blízký ropný a ekonomický kolaps, se zastavit nedá. PREPPEŘI počítají s blízkým ropným a ekonomickým kolapsem, s úplným kolapsem ve městech, s totálním nedostatkem jídla, vody, a s krvavými boji mezi těmi, kdo budou mít teplo, energii, a jídlo, a mezi většinou ostatních, která nebude mít nic, kteří proto budou umírat hlady a zimou. Preppeři uvažují s evakuací z měst na venkov, a s vojenským opevněním vesnic, ve kterých bude dostatek jídla a energií. Preppeři, nejenom Česka, ale celého SVĚTA, uvažují s další třicetiletou válkou, ve které, v křesťanském válečném pekle meče válek, zajdou v Česku dvě třetiny lidí, Zach.13/8, ovšem daleko rychleji, než v době třicetileté války. Uvažují záhubu dvou třetin lidí, v jednom roce trestu, během jediné zimy, Jer.23/12, protože současné zbraně, k postřílení přebytečných přemnožených hladových králíků, jsou mnohem výkonnější, než za středověku. Preppeři uvažují s vojenským výcvikem společenství vesnice, která se musí dovést ubránit hladovým měšťákům, kteří, pro hlad a zimu, budou schopní vybít každého, kdo se jim postaví. Energetický ropný kolaps, kolaps ekonomický, sociální, náboženský, konec imperialistického systému, se blíží, bez pomocí rozumu Hospodina, se zastavit nedá. Blíží se křesťanská apokalypsa, vybití dvou třetin přemnožených křesťanských sviní, přemnožených králičím rozumem křesťanských hlupáků, buď uvedeným způsobem, nebo hubící jadernou bombou. Totální válečný středověk, válka, bída, vzbouřené masy hladové luzy, pro odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných a vzpurných, militaristicky chamtivých křesťanských, a ateistických sviní, VRAHŮ, či NETVORŮ, se blíží, zastavit se nedá. Zachránit se může každý, kdo svou starost o Česko, a o SVĚT, vloží na jediného Boha SVĚTA, na VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Hospodin v Bibli, i v horoskopu v Rovnosti uvádí, že jím vyvolené Česko, má povinnost zveřejnit, že Hospodin chce zachránit a spasit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nejenom Česko, ale celý SVĚT, a to na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodinem vyvolené Česko má povinnost zveřejnit, že opakovaně uváděná energetická koncepce Hospodina, uvedená v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, je jedině možná, a jedině správná. Hospodin v Rovnosti i v Písmu uvádí, že pozemští Otcové Satani kněží, přestanou stát na písku nekonečné křesťanské pouště tím, že se k Hospodinu neprodleně vrátí, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA. Pozemští Otcové Satani kněží, usvědčení z drzosti vůči Hospodinu, mají ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do detailů promyšlený pracovní plán, na přeměnu křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, celosvětové Boží království. Česko je pod dokonalou ochranou Boží, pod ochranou ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, takže není čeho se bát. Hospodinem vyvolené Česko má povinnost být velkou BOŽÍ RODINOU, pokornou a úplně poslušnou proto, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, atd., mohl sdělit technickému lidu celého SVĚTA, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, jsou Božím milosrdenství, a jsou jedinou možnou cestou Česka a SVĚTA. Z milosrdenství Božího rozumu, Hospodin dovoluje Česku, kolonizovat celý SVĚT, pod vládu Hospodina, jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Hospodin chce všechno nové, NOVÝM ZAČÁTKEM tím, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, a nový Boží technický lid VUT v Brně, atd., má povinnost zajistit DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Hospodina do Česka rozhodnutím, o úplném zničení ČERTŮ KOZLŮ z ČSSD, ČERTŮ BERANŮ z KSČM, ČERTŮ VOLŮ, či BÝKŮ z KDU-ČSL, ČERTŮ AUTOPTÁKŮ z ODS, a tím ČERTŮ, či VOLŮ, všech ostatních politických stran pravice a levice. Jenom z ČLOVĚKA, např. z ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, ČLOVĚK se narodí. Z politických a z náboženských zvířat, se narodí zase jenom dementní, nesvéprávná, politická, a náboženská zvířata, z titulu odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od drzých, vzpurných a neposlušných, militaristicky chamtivých křesťanských prasat. Návrh na vytvoření nové vlády Česka, vděčné, spravedlivé, pokorné a úplně poslušné, je uveden v kapitole 189, na www.pametni-kniha.cz. Nového Hospodina uspokojí, když celý svět uvidí KOUŘOVÝ SIGNÁL, oznamující DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Boha do Česka. Hospodine prosím, kvůli sobě samému neprodlévej, ať v TEBOU vyvoleném Česku, shoří všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, nejpozději do úplňku MĚSÍCE, do jediného náboženského svátku Česka a SVĚTA, do úterý DNE PÁNĚ 2. 6. 2015. Učiň svým rozumem, ať mrtví ožijí. Úplně pomatená vládnoucí elita, blázni, žárlí na vládu Hospodina nad lidmi, protože nechce přiznat, že Hospodin řídí jím vyvolené Česko odjakživa, a to dle textů Bible, dle podobenství. Drzí vzpurní, zlí, vzpurní a pomatení neposlušní, nechtějí přiznat, že Česko má DOMOV u Boha, a že Hospodin je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Se vzpurným, neposlušným a drzým Českem, Hospodin si neví rady. Jak ubohý je např. nový Boží technický lid VUT v Brně, který nového Hospodina stále považuje za ZLODĚJE, za ZLOČINCE a za PODVODNÍKA, pro jeho SPRAVEDLNOST SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Hospodin se nad Českem smiluje, dle písničky, až ze vzedmutého moře militaristicky chamtivých křesťanských sviní, bude stoupat dým, KOUŘOVÝ SIGNÁL pro všechny národy, ze spáleniště, z mrtvol těch, kdo chtějí mít imperialistickou, militaristickou volnost, a kdo se proto k Hospodinu, ke SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdy nechtějí vrátit. Nový Hospodin může vládnout nad TVORSTVEM celého SVĚTA, až po úplném zničení ČERTŮ KOZLŮ z ČSSD, ČERTŮ BERANŮ z KSČM, ČERTŮ VOLŮ, či BÝKŮ z KDU-ČSL, ČERTŮ AUTOPTÁKŮ z ODS, a tím ČERTŮ, či VOLŮ, všech ostatních politických stran pravice a levice. Noví pastýři, nového Božího technického lidu, musí být pokorní, úplně poslušní, a Bohu vděční za zničení křesťanství, a jeho MEČE VÁLEK, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Jak ubozí jsou lidé v Bohem vyvoleném Česku, když SLOVU NOVÝCH NEBES nerozumí, pro svou křesťanskou, militaristickou chamtivost, pro svůj vzdor proti novému Bohu, který svým rozumem, ze svého milosrdenství, pase všechny národy SVĚTA. Hospodin slibuje, že přijme, svým rozumem, pokornou, a úplně poslušnou pracující inteligenci, a vděčný, pokorný, a poslušný pracující lid, milující nového Boha, který pochopí podobenství SLOV NOVÝCH NEBES, o Česku. Marné naděje na ráj Božího království mají neposlušní, kteří věří vládnoucím KOZLŮM z ČSSD, a ne Bohu mírumilovnému, spravedlivému, a VŠEMOHOUCÍMU. Česko a Slovensko mají povinnost vydat se společně na cestu do Božího království. Nepřipomínat nic z křesťanství, militarismu a imperialismu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO.

 

6.)Kdo má za Boha ÚD Bohem prokletého, nenáviděného DUHOVÉHO AUTOPTÁKA, SATANA, vůdce ptactva ODS, politologa, emeritního rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy, kdo, dle pohádky O HOUSLÍCH KRÁLE SNŮ, věří v jeho sny, v OVOCE JEHO ÚMYSLŮ, o plných truhlicích pouze pro bohaté, o plných sýpkách pouze pro bohaté, a o jeho vládě nad ostatními KRÁLI, a nad Hospodinem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je blázen. Zj.1/1až18/2, Jer.6/19až51/58, Žalm33/6až102/18,27až150/6, 1.Kor.1/27až12/11,26,14/33,36až15/33, Oz.2/18,5/15, Řím.1/18až2/5až11/32, atd. Kdo slouží soše Fialy, soše DUHOVÉHO AUTOPTÁKA, na EXPU v Milánu, a jeho ÚDU, místo Hospodinu, jde k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, a k úplnému zničení Česka Hospodinem, při jeho DRUHEM PŘÍCHODU do Česka, tentokrát ne v podobě BERÁNKA, pasoucího BOHY, komunistické OVCE a BERANY, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, ale v podobě jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, všech států SVĚTA, ve formě ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERYCH NOVÝCH NEBES. Jan10/7,25, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.5/25, Žid.3/7,4/7,5/11,6/3,6až12/28, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, atd. V době socialismu byl štít BOHŮ, Božích bohatýrů, komunistů, rudý. Nah.2/4, atd. PROBOHA, Hospodine, přestaň hrát bláznům AUTOPTÁKŮM z ODS, jejich sny, přestaň plnit jejich přání, a dej, ať celý svět uvidí KOUŘOVÝ SIGNÁL, při TVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. Ať shoří všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Ať všichni vědí, že se ti líbí úplná poslušnost. Živý služebník Boha je každý, kdo se nemusí na nic ptát drzého pozemského Otce Satana kardinála Duky. Strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v Česku, je každý vzpurný, zpupný a neposlušný, kdo se k jedinému Bohu SVĚTA, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně nevrátí. Kdo se nepoučí z Božího SOUDU vzpurných a zpupných, pro odstoupení rozumu Hospodina, úplně zajde. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, nebude ničeho želet. Nyní na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, na ÚSVITU osmého tisíciletí od vzniku lidstva, patří Hospodinu všechny státy SVĚTA, veškeré církve SVĚTA, veškerý majetek, a veškeré TVORSTVO SVĚTA, TĚLA i DUŠE všech lidí. Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní NETVOŘI, zlé NEVĚSTY, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, 1. ZUBATÝ KOZEL, SATAN Sobotka. 2. ZLATÝ BŮH Babiš. 3. Okamura. 4. Bohem prokletý DUHOVÝ AUTOPTÁK, SATAN Fiala. Zj.18/2. 5. Schwarzenberg. 6. VŮL, či BÝK, SATAN Bělobrádek. 7. BERAN, či OVCE, SATAN Filip, nám vzali NEBE = SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonickými, to je ekonomickými a náboženskými naukami, svých úplně nesmyslných koncepcí energetiky, ekologie a mravů, kvůli spáse boháčů, bankéřů, politiků, vojenských kaplanů, generálů, atd, nikoli Česka. Slouží svým ÚDŮM, místo Hospodinu. Proto mají na svém čele, a na svém svědomí, vypálený cejch pokrytců, lhářů, zločinců, a hlupáků. 1.Tim.4/1, Bhag.10/15/15,16/13až24, atd. NEPOSLUŠNÉ, podivné NEVĚSTY, uvedená sedminásobná vládnoucí rodička nového Hospodina, pro odstoupení jeho rozumu, prokazatelně zchřadla, proto musí být, dle písničky od Hospodina, vynesena na márách, ven, kde pro odstoupení rozumu Hospodina, od drzých, vzpurných a neposlušných, militaristicky chamtivých sviní, NETVORŮ, bude pláč a skřípění zubů. Smysluplně lze stavět, dopravovat, vyrábět, konzumovat, pouze s rozumem Božím, který je Božím milosrdenstvím, pro pokorné, a úplně poslušné, nikoli s rozumem lidským, politicky, a nábožensky zvířecím. Odstoupení rozumu Boha, od vzpurných a neposlušných, v částečce jeho DUCHA, kvůli Božímu SOUDU hlupáků a idiotů, pro úplně poslušné a pokorné TVORSTVO, je celosvětovou katastrofou. Návrat k Bohu je nezbytný. K.M.1/4až6/6až24,7/16,8/13, Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15až14/3, Bhag.9/11,24,34,10/10,38,15/15,16/13až24,18/78, Jer.6/17,19,15/9,19,31/27,32, Mich.2/3,4,10,5/4,9,6/7až7/18, Zj.19/7, atd. Vůle Boží je, aby Hospodinem vyvolené Česko, se dobrovolně a neprodleně zbavilo vlády neposlušného a vzpurného ZUBATÉHO KOZLA, či SATANA, premiéra Sobotky. NOVÉ DNES nastolení vlády Hospodina nad vším TVORSTVEM, je nyní při hlasování o nedůvěře ve vládu vzpurného a neposlušného KOZLA premiéra Sobotky, již v úterý 26.5.2014, což se zase nezdařilo. Dle písničky od Boha, pokorní a úplně poslušní, nesmí mít v úterý, 26.5.2015, nebo při úplňku MĚSÍCE, v DEN SVÁTKU pokorného a poslušného TVORSTVA, 2.6.2015, Bohem prokletý křesťanský VELKÝ PATEK, protože NOVÝ DUCH, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je Hospodinem vyvolenému Česku, z Božího milosrdenství, již seslán. TRESTNÝM ČINEM jsou VELKÉ PÁTKY, ve kterých se Otcové, Satani kněží, sami sebe dobrovolně křižují, pomocí žvástů děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, a pomocí promyšlených vychytralostí militaristické křesťanské chamtivosti Satanů, a vrahů, vojenských kaplanů, všech ekumenických církví. Děsivou křesťanskou temnotou, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, se mírumilovnému Hospodinu, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI neposlušných, nebude nikdo beztrestně posmívat. Kdo se ani nyní nebude Hospodina bát, toho Bůh vyvrhne ven, kde bude pláč, pro odstoupení jeho rozumu, a jeho milosrdenství. Všechny koncepce uvedených neposlušných a vzpurných NETVORŮ, jsou pro Česko, a všechno TVORSTVO katastrofické. Odmítají nově prezentovat vědu jako Boha, jako jeho Boží rozum. Proto chtějí konec éry fosilních paliv vyřešit svým rozumem politických a náboženských zvířat. Chtějí horečně zbrojit a násilím, válkami, ovládnout naleziště zbytků fosilních paliv. Křesťanské králičí přemnožování TVORSTVA řešit nechtějí, proto přemnožené TVORY vybíjejí v nesmyslných válkách, a chudé, pomocí nemocí a bídy. Konec éry fosilních paliv chtějí vyřešit horečným zbrojením, horečnou výrobou aut a letadel, horečným převážením potravin a výrobků v kamionech, a kontejnerech, z jednoho státu do druhého, i přes oceány, horečnou výstavbou dálnic, horečnou výstavbou domů, které Hospodin v Písmu zakázal stavět, horečnou výstavbou supermarketů, horečným vyhazováním zkažených potravin ze supermarketů do popelnic. Všechny uvedené nesmyslné koncepce Hospodin dopouští tím, že dle pohádky O HOUSLÍCH KRÁLE SNŮ, všem uvedeným vládnoucím křesťanským prasatům, hraje na housle OVOCE JEJICH ÚMYSLŮ. Jer.6/19. Oslavovat místo Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pohlavní úd Bohem prokletého a nenáviděného DUHOVÉHO AUTOPTÁKA, SATANA Petra Fialy, Zj.18/2, Iz.57/8,10,13,16,20až66/24, 1.Kor.12/11,26až15/33, a jeho sochu DUHOVÉHO AUTOPTÁKA, na EXPU v Milánu, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Hospodin se na Česko rozlítil, když po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, neposlušný a vzpurný emeritní rektor Masarykovy univerzity, politolog Petr Fiala, se provinil chamtivostí, a tím se stal křesťanským, mrtvým prasetem, hnojem, NETVOREM. Iz.57/17,19až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Ám.3/7až5/25až8/11, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. Celosvětový mír, dostatek kvalitních potravin, dostatek vody pro všechny TVORY na SVĚTĚ, a dostatek energie, při velice blízkém ropném a ekonomickém kolapsu, lze zajistit pouze v případě, že Hospodin Česku přestane hrát OVOCE ÚMYSLŮ takovým idiotům, jakými jsou DUHOVÍ AUTOPTÁCI z ODS, vedení shnilou mršinou, emeritním rektorem Masarykovy univerzity, největší kurvou na SVĚTĚ, Fialou. Na ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí, celé Česko má povinnost, prosit Hospodina o odpuštění, a v úplné poslušnosti plakat, a sloužit Hospodinu, novému ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, místo údům náboženského, politického a jiného dobytka. Představitelem sviní je vůl, hnůj, zdechlina, politolog, DUHOVÝ AUTOPTÁK, NETVOR, který smilní s boháči, s bankéři, s vojenskými kaplany, s generály, se zbrojaři, a s ostatními vrahy, místo s novým Hospodinem, emeritní rektor, NETVOR Petr Fiala. Veškerou Boží socialistickou spravedlnost zapomněl vlastní vinou, nikoli vinou Boha. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Celosvětového míru, a dostatku všeho, se Česko a TVORSTVO dočká pouze v případě, že DUHOVÍ AUTOPTÁCI z ODS, KOZLI z ČSSD, BERANI z KSČM, VOLI, KRÁVY, BÝCI, či TELATA z KDU-ČSL, vejdou v médiích do říše ticha, cestou vyvolených, křesťansky svatých NETVORŮ. Celé Česko má povinnost být BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM tím, že musí mít všechno energeticky nové, což musí zajistit nová BÍLÁ VLÁDA, bez duhových, náboženských a politických sviní. Bůh je ZÁKONODÁRCE. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Žalm1/1až115/17až150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až6/19,30až51/58, Gal.1/7,3/10,19,5/24,6/7, 1.Tim.1/7,4/1až5/24až6/10,20, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kol.3/5, atd. Bláhové naděje úplně pomateného TVORSTVA, na neohraničený energetický růst se skončil, již na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU vládnoucích, DUCHEM CHUDÝCH, drzých vzpurných a neposlušných, politických a náboženských, hlupáků, či zločinců. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je zřejmé, že pro odstoupení rozumu Hospodina, od drzých, vzpurných, zpupných a neposlušných, v částečce DUCHA BOŽÍHO, energetická koncepce ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, je nesmyslným blábolem. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnout nad jím vyvoleným Českem, a tím nad vším TVORSTVEM, sám, jako jediný BŮH, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Špatná energetická koncepce, Hospodinem prokletého ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, existuje jenom z toho důvodu, že technická elita nechce přiznat, že pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných a neposlušných, nedokáže svým rozumem zvířat, nahradit fosilní paliva obnovitelnou energetikou, a že nedokáže postavit desítky kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, dle bývalých energetických koncepcí odborníků na energetiku, docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT. Politici nedělají to, co dělat mají, kvůli znalcům PÍSMA, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, kteří nechtějí mluvit pravdu o Bohu ZÁKONODÁRCI, a o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Protože Otcové Satani kněží, křesťanstvím, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, drze lžou o Hospodinu, jediném ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, technická elita nic neví, o jedině možné, a jedině správné cestě, o Boží, energetické koncepci Česka a SVĚTA.

 

7.)Česko bylo raz milované, částečně za Husa, nyní v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti, a tak bude raz spaseno, jako pokorné a úplně poslušné. Ten, kdo na VUT v Brně, u nového Božího technického lidu, byl raz milovaný, Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství, ten nepřijde do křesťanského PEKLA. Deště Božího požehnání, BOŽÍHO ROZUMU, stále v květnu nepřišly, máme z jara 2015, suchý a studený podzim, protože školství, veřejnoprávní vysílání, a ostatní média, stále neslouží Hospodinu, protože stále nechrání SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, před vzpurnými, zpupnými a neposlušnými, militaristicky chamtivými křesťanskými neposlušnými a vzpurnými sviněmi. Proto se Hospodin stále brání v médiích sám tím, že vyžaduje, aby ŽENA STATEČNÁ, která je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, sloužila pouze jemu, a ne vládnoucím, křesťanským, či ateistickým vládnoucím HOVADŮM. BOHEM je nyní každý, kdo SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dá na SVÍCEN, v médiích, ve školství, či na ulicích, především v Brně, na náměstí Svobody, dle kapitoly 190. Když to Bůh dovolí, se dvěma, nebo třemi, pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, se budeme snažit prorazit BLUDNÝ KRUH, ve kterém křesťanské, militaristicky chamtivé svině chodí, na náměstí Svobody v Brně. BLUDNÝ KRUH prorazíme tím, že mnoho služebníků nového Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, půjde na Policii ČR, k npor. Ing. Mariánu Karasovi, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz. Zde budeme žádat, aby orgány činné v trestním řízení, trestně stíhali především rektora Masarykovy univerzity Beka. Z hrdel jeho ŽEN, CÍRKVÍ, NEVĚST, ČARODĚJNIC, PROSTITUTEK, religionistů, politologů, sociologů, filozofů, a jiných NETVORŮ, vychází veškeré zlo na SVĚTĚ, protože jejich hrdla, jsou křesťanským hrobem otevřeným. Následně chozením s praporem, uděláme BLUDNÝ KRUH kolem rektorátu Masarykovy univerzity, a prorazíme ho tím, že požádáme přímo rektora Beka, aby religionisté, a tím všichni ostatní filozofové, se neprodleně vrátili k jedinému Bohu SVĚTA, protože z milosrdenství jeho rozumu, umožnil srozumitelně objasnil, že militaristická chamtivost křesťanských NETVORŮ je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, a že novým Božím lidem, je především pokorný, a úplně poslušný lid technický, z VUT v Brně. Hospodin vyčkává, chce se smilovat nad celým Českem současně. Smiluje se, až religionisté, kteří nemusí utíkat do říše ticha okamžitě, začnou mlet dokonalou Boží lásku, o cestě Česka a SVĚTA, do bran Božího království, které jsou v Jeruzalémě, v Praze, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA. Hospodin křesťanské a jiné militaristické bohaté svině vypudí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až se rozplodí především nový Boží technický lid VUT, který má povinnost, převzít celou zemi do dědictví, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až Otcové Bohu navěky milých, nová Boží TROJICE, mocní Bohové, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, výhonek spravedlivý, nechají vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích tím, že učiní rozhodnutí o tom, že budou iniciovat svolání všesvětového setkání ENERGETIKŮ, na kongresu ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vůle Boží je, aby poslušní, v máji, či v červnu, vládnoucí KOZLY, vedené kulhavým KOZLEM prezidentem Zemanem, a zubatým KOZLEM premiérem Sobotkou, vyhnali od vládnoucích koryt, v háj. Poslušní mají povinnost, vládnoucí NEVĚSTY, ČARODĚJNICE, zločince, od jejich KORYT, vynést na márách, nikoli silou, ale NOVÝM DUCHEM, nového Božího SLOVA, a to ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, mravně nezbytného. Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud uvedené pravdy o Hospodinu, a o jeho jediné správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, nebudou v médiích, ve školství, na farách, a kostelích, atd., na SVÍCNU. Hospodin, nikoho křesťansky vzpurného a neposlušného, nenechá bez trestu. Změnu mravnosti, energetiky, ekologie, atd., umožňuje nové poznání jediného Boha SVĚTA, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin, své jednání se vzpurným, pyšným a neposlušným TVORSTVEM Česka, popisuje dostatečně srozumitelně, viz další text, ve svém novém SLOVĚ, NOVÝCH NEBES, v Bhagavadgítě, Bibli, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ, v písničkách, pohádkách, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Vzpurné, líné, zbabělé, neodpovědné, neposlušné, nenechá bez trestu. Hospodin, BERÁNEK, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, obětoval ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES sám sebe, i své komunistické OVCE, či BERANY, které vedl v poušti čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti proto, aby na své odpůrce, na boháče, bankéře, generály, vojenské kaplany, atd., mohl uvést OVOCE jejich nemravných, nespravedlivých, úmyslů, Jer.6/19, dle textů Písma, i např. dle pohádky O HOUSLÍCH KRÁLE SNŮ. Hospodin shromažďuje v jedno velké Česko, celý SVĚT, pokorných, a úplně poslušných služebníků Hospodina, poslušných jeho ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. Pohádka o O HOUSLÍCH KRÁLE SNŮ je podobenstvím o tom, jakým způsobem Hospodin jedná se vzpurnými, pyšnými, a neposlušnými křesťanskými a ateistickými sviněmi. Proto, aby se nemusel nikdo ptát na Boha, Belzebuba Česka, drzého pozemského Otce Satana kardinála Duky, je pohádka objasněna, jako podobenství, ve dvou variantách. V první variantě je KRÁLEM emeritní premiér DUHOVÝ AUTOPTÁK z ODS Nečas, a jeho PRINCEZNA, milenka Jana. Král, premiér, DUHOVÝ AUTOPTÁK z ODS Nečas, dle pohádky má sny o plných truhlicích zlaťáků pro boháče, plných stodolách pro boháče, a o své nadřazenosti nad ostatními Krály. Zj.18/2, atd. Princezna Jana má sny o bohatém, mužném, pěkném, bohatém a mocném ženichovi, Princovi. Hospodin se stal hudebníkem, a plní neprodleně každé přání těm, kdo mají uvedené lidské sny, protože na TVORSTVO uvádí OVOCE ÚMYSLŮ pyšných, neposlušných a zpupných, křesťanských a ateistických sviní. Hospodin v pohádce, AUTOPTÁKU ODS, PRINCI Nečasovi a PRINCEZNĚ Janě, hrál jejich sny na housle, a plnil jim tím OVOCE JEJICH ÚMYSLŮ. Jer.6/19, Zj.18/2, atd. Při jeho hře usnuli, a z Božího milosrdenství se jim zdál krásný sen o tom, jak vládnou, jak jsou mocní, bohatí, moudří a slavní. Hospodin jim nyní hrát přestal, maličko se na ně rozhněval, a stali se z nich neslavní podvodníci a zločinci. Přesto Hospodina stále prosí, aby jim jejich sny, OVOCE JEJICH ÚMYSLŮ, hrál znovu, protože znovu nechtějí Boží spravedlnost, chtějí spát, a vést život bez starostí o chudé a podřízené, bez zodpovědnosti. Oz.2/18až5/7,15až8/4,12až9/7,12,15až13/11až14/3, atd. Nyní totéž ukončení hraní snů, z Božího milosrdenství, snad čeká na pomateného, vzpurného a neposlušného vůdce vlády Česka, na ZUBATÉHO KOZLA, či SATANA, premiéra Sobotky, a mnohé ostatní. Když se na ně Hospodin rozhněvá, když přestane hrát na houslích jejich sny, jejich OVOCE ÚMYSLŮ, o jejich důležitosti, a jejich potřebnosti, probudí se do reality, pomocí textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, padnou, a již nevstanou, půjdou od koryt, jako pro Boha naprosto nepotřebný vůl PRINC Nečas, a PRINCEZNA Jana. Oz.2/18až8/4,12až13/11,13, atd. Hospodin v pohádce donutil ŽENU STATEČNOU, černovlasou, aby sloužila jenom Bohu, a ne úplně pomateným lidem, či vládcům. Př.1/7,14,8/13,17až31/10, atd. V pohádce, ŽENA STATEČNÁ, černovlasá, přestala mít takové sny jako má zločinec, emeritní premiér KRÁL Nečas, a jeho PRINCEZNA Jana, protože zjistila, že vládnoucí zločinci svoje starosti zahání tím, že ničí všechny chudé, kdo nemají sny v jejich prospěch, kdo nemají za Boha jejich bohatství, a jejich SKÁLU, kněze, PRACHY, VOJÁKY a ZBRANĚ. Neklid zmizel z tváří zločinců, KRÁLE Nečase, a princezny Jany pouze v době, kdy jim Hospodin hrál na housle. Proto KRÁL Nečas, a princezna Jana, si stále přejí, aby hraní Hospodina pokračovalo, aby si mohli dopřát víc, než mají ostatní. Své ZLATO, i svou KORUNU, z milosrdenství ukončení hraní Hospodina, však již obětovali, prohráli, navždy. Oz.2/18až8/4,12až13/11,14/3, atd. Pokračování zla, hraní pouze boháčům, umožňují HAVRANI, či KRKAVCI, drzí pozemští Otcové Satani kněží v médiích, kteří nechtějí o Boží majetkové rovině, energeticky nezbytné, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mravně nezbytného, ani slyšet. Bude ve všem po nedostatku, když se Česko, k muzikantu Hospodinovi, neprodleně vrátí tím, že pokorným a úplně poslušným, se budou hnusit sny KRÁLE, duhového AUTOPTÁKA Nečase, a jeho princezny Jany. Noví kněží VUT v Brně, pokorní a úplně poslušní, mají povinnost učinit rozhodnutí. Svolat SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, a veřejně číst ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, který všechny drzé neposlušné spálí.

 

8.)Druhá varianta výkladu podobenství, kterým je pohádka O HOUSLÍCH KRÁLE SNŮ, je o DÁMĚ uspěchané, která byla DÁMOU, i v době čtyřiceti let pouště socialismu, protože je živena technickým Božím rozumem odjakživa, o VUT v Brně. Jer.5/7. O KRÁLI rektoru Štěpánkovi vut@vutbr.cz, vanyskova@ro.vutbr.cz, rektor@ ro.vutbr.cz, kaluzova@ro.vutbr.cz, a o PRINCEZNĚ, o NEVĚSTĚ pokorné, úplně poslušné, a vděčné za technický rozum Boha, o řediteli Energetického ústavu docentu Pospíšilovi, pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz. Hospodin vyžaduje, aby NEVĚST, jako je docent Pospíšil bylo hodně, aby se spravedlivými, moudrými a úplně poslušnými NEVĚSTAMI, z lidu VUT v Brně, mohl neprodleně obklopit. Zj.19/8, Iz.49/18až66/24, K.M.1/4až6/6až24až19/6, 2.Kor.3/5,9,14,18,13/5,8, Sír.5/5až43/26, 31, Jóel1/13,4/2,4,12, atd. Zářivě čistý kment, BÍLÝCH ŠATŮ NEVĚSTY, dostane celé Česko, když NEVĚSTA, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně docent Pospíšil, nebude kráskou s přetěžkými víčky. Když přizná, že DEN celosvětového, Božího království, je blíž a blíž. Když Bohu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, přizná úplnou moc nad TĚLEM, a DUŠÍ, každého, Satany kněžími mateného člověka. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zj.1/1až19/8až22/21, Žalm1/1až37/5,11,35,38až50/16,22až97/6,104/30až150/6, atd. NEPOSLUŠNÝM NEVĚSTÁM docentu Pospíšilovi, a vzpurnému Králi rektoru VUT v Brně, profesoru Štěpánkovi, Hospodin stále hraje na housle jejich sny, OVOCE JEJICH ÚMYSLŮ, o tom, že jaderná energetika je v plenkách, a že oni jsou dospělí a odpovědní tím, že při velice blízkém, ropném a ekonomickém kolapsu, spasí Česko energeticky. Tato spása spočívá v odsouhlasení energetické koncepce ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz. Jeho koncepce energetiky pouze na ELEKTŘINU, to je dostavba Dukovan, za dosluhující jaderný reaktor, a následně dostavba Temelína, jako náhrada za dosluhující jaderný reaktor, je však totální nesmysl. Odborníci na ENERGETIKU, vlastní vinou, nikoli vinou Hospodina, zapomněli na úplně nesmyslné energetické koncepce docenta Kadrnožky, a děkana Hrdličky, na výstavbu desítky kusů jaderných elektráren velikostí Temelína, nutných jako náhrada za ropu, v době blízkého, ropného, a ekonomického kolapsu. Hospodin se chce nad odborníky na ENERGETIKU smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Pouze vyčkává, až docenti Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel Energetického ústavu docent Skála skala@fme.vutbr.cz, budou se svou moudrostí, svých nesmyslných energetických koncepcí v koncích, a přiznají, že jedině správná, a jedině možná, je energetická koncepce Hospodina, navržená dle textů SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, Nutné napsat www. Jaká tedy je druhá varianta výkladu podobenství pohádky O HOUSLÍCH KRÁLE SNŮ. NEVĚSTĚ, docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, Hospodin, hraje sny, že má za ŽENICHA ZLATÉHO BOHA, ministra financí Babiše. Král, rektor Štěpánek se raduje, že bude mít pro své truhlice hodně zlaťáků, jak pro VUT v Brně, tak pro svou firmu, kvůli které na VUT v Brně dělá podvody, a stejně tak, že bude mít plné sýpky. Hospodin se na rektora Štěpánka jen maličko rozhněval, když mu přestal hrát, když ho nechal padat, do křesťanského bahna, či do HROBU tím, že o něm Rovnost psala, že se protizákonně obohacoval tím, že pro svou firmu zajišťoval práci na VUT v Brně. Proboha, BOŽE, přestaň hrát chamtivým podvodníkům a pokrytcům tím, že se smiluješ nad BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z Domašovska. V pohádce, ZLATÝ BŮH, princ, ministr financí Babiš, zmizel v říši ticha. NEVĚSTA, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, byla z Božího milosrdenství osvobozena, od všech křesťanských militaristicky chamtivých, POKRYTCŮ. ŽENICH, Hospodin, který je novým, veškerým SLOVEM, již čeká na NEVĚSTU, na docenta Pospíšila, před dveřmi VUT v Brně. Chce se nad pokornými a úplně poslušnými smilovat, svým rozumem. Smiluje se, nad celým Českem současně, až na VUT v Brně, bude mít mnoho BOŽÍCH SYNŮ, NEVĚST, které toužebně očekává všechno TVORSTVO. O docentu Pospíšilovi byla v ČRo2 uvedená dávná báj. V Česku, až dodnes orají zákony POLE VĚDY Písma, VOLEM, vůdcem KDU-ČSL, Bělobrádkem. Princ, docent Pospíšil, jako první na SVĚTĚ, začne orat zákony POLE VĚDY VEŠKERÉHO Písma, KONĚM. Všichni mají prince docenta Pospíšila, za blázna, protože KONĚM je poslední lidský prorok, Stanislav Opatek. Jakmile docent Pospíšil, začne na VUT v Brně orat KONĚM Stanislavem Oplatkem, objeví se v brázdě dítě, SYN ČLOVĚKA, kterého porodí ŽENA STATEČNÁ proto, aby nový Bůh, mohl, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pást celý SVĚT. Když docent Pospíšil orbu přeruší, a svého SYNA ČLOVĚKA, nového BOHA, z brázdy zachrání, dokáže celému SVĚTU, že již není závislý na kněžích, že již není nesvéprávný, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dalším podobenstvím pro docenta Pospíšila, který musí do Božího království POSPÍCHAT, je text o ŽENĚ STATEČNÉ z 1.Královské 17/1až24. Potok nového Božího slova ze ZEMĚ SVATÉ, z PUPKU SVĚTA, z Říček, vyschl, protože v Česku nenastaly DEŠTĚ POŽEHNÁNÍ SLOV NOVÝCH NEBES. Proto jsem přišel do SAREPTY, do barvírny VUT v Brně, kde barví AUTOPTÁKY ODS, DUHOVÝMI BARVAMI, u pomateného krále, rektora VUT v Brně, Štěpánka. Vdova, či NEVĚSTA, která mně má opatřit potravu o správné koncepci ENERGETIKY pro Česko a SVĚT, je ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil, pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz. Tato pomatená vdova, NEVĚSTA, docent Pospíšil, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO, o správné koncepci energetiky Česka, stále sbírá dříví, stále sbírá fosilní paliva, což je k energetické zkáze Česka a SVĚTA. Vdova, či NEVĚSTA, docent Pospíšil, stále nemá nic upečeno, stále si s energetickou koncepcí Česka a SVĚTA, neví rady. Proto chce, pro svého SYNA ČLOVĚKA, pro svého Boha, připravit poslední chleba, najíst se nesmyslů poslední energetické koncepce VUT v Brně, kterou vypracoval docent Kadrnožka, a zemřít. Hospodin ELIÁŠ, s dvojnásobným DUCHEM, starého SLOVA, i SLOVA NOVÉHO, NEVĚSTĚ, docentu Pospíšilovi říká. Připrav docente Pospíšile, malý podpopelný chléb, jediné správné koncepce Česka, a SVĚTA, a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe, a pro svého SYNA ČLOVĚKA, kterého jsi zachránil, když jsi oral koněm, Stanislavem Oplatkem. Mouka ve džbánu neubude, a olej v lahvi nevyschne, až do chvíle, kdy Hospodin dá Česku deště požehnání, na Policii ČR, u npor. Ing. Mariána Karase, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz. Po těchto událostech onemocněl SYN té ŽENY STATEČNÉ, PANÍ DOMU VUT v Brně tak, že pro neposlušnost a vzpouru technického lidu VUT v Brně, přestal již dýchat. Nepravost technického lidu v Brně je objasněná, stejně tak příčina nemoci nového SYNA ČLOVĚKA. Když VDOVA, či NEVĚSTA, docent Pospíšil uvěří textům Písma a písniček, že DVĚ HORNÍ KOMNATY, v Hospodinem vyvoleném Česku, se potkat nemohou, Hospodin SYNA ČLOVĚKA, kterého docent Pospíšil vyoral v brázdě, uzdraví ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, na Říčkách 42, psaním uvedených podobenství. Hospodin v Písmu slíbil, že se nad svým novým, pokorným, a úplně poslušným technickým lidem VUT v Brně slituje, svým rozumem tím, že veškerý nový Boží technický lid, jedině správnou, a jedině možnou, Boží energetickou koncepci Česka a SVĚTA, pochopí. Stane se tak, až NEVĚSTA, docent Pospíšil, svými spravedlivými skutky řekne. SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES je novým Hospodinem, a veškeré texty Písma o energetice, ekologii a mravech Božího, celosvětového království, jsou pravdivé. Tímto SLOVEM, VUT v Brně pobije, všechny Baalovy proroky ZLATÉHO BOHA, ministra financí Babiše. Zj.19/8, 1.Kr.17/1až24. Docent Pospíšil, a npor. Ing. Marián Karas mají povinnost zajistit, aby křesťanský lži lid Česka a SVĚTA, přiznal Hospodinu slávu jeho SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a veškerou moc, nad každým TĚLEM a DUCHEM, každého člověka. Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až96/7až102/18,27až150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3. Z milosrdenství rozumu Hospodina, Česko má ve svém DOMĚ, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím potravu nového DUCHA. Všechny národy budou Česku blahořečit, když především NEVĚSTA, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, svými skutky, to zkusí s novým Hospodinem. Malý podpopelný chléb, kterým je objasnění jedině možné, a jedině správné, Boží ENERGETICKÉ, EKONOMICKÉ a MRAVNÍ koncepce Božího království, jednoho velkého, celosvětového Česka, z milosrdenství rozumu Hospodina, je připravená. Docent Pospíšil má povinnost učinit rozhodnutí za veškerý technický lid Česka, a tuto Boží koncepci, neprodleně odsouhlasit. Sír.5/5,9/15.

 

9.)Co Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES spojil, člověk nerozlučuj. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, spojil Česko, a posledního lidského proroka Stanislava Oplatka proto, aby do SOUDNÉHO DNE v Brně, na náměstí Svobody, byl jediným PROROKEM, pro všechno TVORSTVO SVĚTA. Jestliže spojil, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, to je se sebou, mě, posledního proroka, spojil se sebou i mou rodinu, ŽENU, DCERU a VNUČKU. Pokud Česko nebude Hospodinem úplně zničeno, všechno, co je uvedené v Písmu, se musí naplnit. Musí se tedy naplnit i Žalm 105/19. Má pro mě poslat některý král, a pout mě má zbavit. Vládce národů mě má osvobodit. Kterýkoli král, či vládce, pro mě pošle, určitě nepojedu nikam. Kdyby pro mě poslal např. ZUBATÝ KOZEL premiér Sobotka, či vládce národů Obama, či Putin, nebo kdokoli nastoupí po nich, po zřízení SOUDNÝCH STOLIC, a po vykonání SOUDNÉHO DNE, pošlu místo sebe ŽENU, DCERU a VNUČKU, pokud budou chtít jet. Jestliže pojedou, když tím budou NOVOU BOŽÍ TROJICÍ, Hospodin určitě zvítězí nad vším TVORSTVEM SVĚTA, a Hospodinem vyvolené Česko bude blažit celosvětový mír, a dokonalý pokoj, celosvětového Božího království.

 

10.)Nový Bůh se skloní pouze k modlitbě pokorných a úplně poslušných, Žalm37/5, 11,38,102/18,27, křesťanských, militaristických sviní, či NETVORŮ. Česko bude blažit dokonalý celosvětový pokoj, a celosvětový mír, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a technický lid nové STÁTNÍ SPRÁVY, vloží svou starost o obnovitelnou ENERGETIKU na Hospodina, na jeho rozum, na jeho milosrdenství, a neprodleně svolá všesvětový KONGRES ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kněží nebudou padat, budou stoupat stále výš, když se vrátí k NOVÉMU SLOVU, k OSMÉMU BOHU, protože je ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, či ÚSVIT osmého tisíciletí vedení lidstva, stále stejným Bohem, DUCHEM SVATÝM, viz další text. BOHOVÉ, komunisté z KSČM, mají povinnost vydat svědectví o tom, že byli OVCEMI, či BERANY, když byli vedení Bohem sedmého tisíciletí lidstva, BERÁNKEM, v době čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti. Jan10/25, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.5/25, Žid.3/7,4/7,5/11,6/3,6až12/28, atd. V době socialismu byl štít bohatýrů, komunistů, rudý. Nah.2/4, atd. Veškerá socialistická, komunistická spravedlnost čtyřiceti let pouště socialismu, byla od Boha, byla z rozumu Hospodina, protože člověk, svým rozumem, svého TĚLA zvířete, a své DUŠE zvířete, nemůže žádnou spravedlnost nastolit. V době čtyřiceti let pouště socialismu, ŽENA STATEČNÁ byla ČERVENÁ či RUDÁ. Komunisté měli RUDÝ ŠTÍT BOHATÝRŮ, a RUDOU ŽENU své církve, své strany, milovali, protože jim dala vládu nad boháči, a bankéři. Děti rozliší své pohlaví, až se uvidí nazí. Ve slově NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se všichni vidí jako v zrcadle, nazí, jako děti, jako NEMLUVŇATA. Šat nebeský, šat Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, není barevný, není DUHOVÝ, je BÍLÝ. Bílý šat oblékne každý znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pouze svými skutky tím, že úplně zničí politický a náboženský DUHOVÝ dobytek, a předá vládu nad lidmi Bohu samotnému, SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ŽENA STATEČNÁ, BÍLÁ, je nové DNES. Každý, kdo jako BÍLÝ, se bude modlit svými skutky tím, že bude realizovat Boží příkazy, SYNŮ ČLOVĚKA, Krista, Kršny a Muhammada, bude mít DVOJNÁSOBNÉHO DUCHA. DUCHA starého, i DUCHA nového, VŠEMOHOUCÍHO. Ez.3/4,21až39/21, 2.Kor.3/5,9až5/2až13/5,8, Kaz.3/18,6/10,8/8až9/10až10/20až12/3, 1.Kor.1/27až13/12až15/33, Jób5/3,14až37/18,23až42/9, Žid.4/7, Jak.2/9,22, Bhag. 15/15, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, K.M.7/16,8/21, atd. Bože spravedlivý a všemohoucí, žehnej Česku SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tím, že hrstka synů a dcer vyvázne z totální křesťanské, militaristicky chamtivé debility, Ez.14/22, Kol.3/5, TVÝM ROZUMEM, ze TVÉHO milosrdenství tím, že založí v Česku celosvětový stát LIBERLAND. Hospodin se smiluje nad každým, kdo uzná, že Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nevstoupí do DUŠÍ pomatenců, jejichž OVOCEM ÚMYSLŮ jsou DÉMONSKÉ NAUKY NETVORA, zlatého Boha, ministra financí Babiše, či ateistické protikladné nauky, a promyšlené vychytralosti, Belzebuba Česka, drzého pozemského Otce Satana kardinála Duky, o Bohu. Bhagavadgíta 9/12až15/15až16/13až24, Jer.6/19, Luk.16/8,13, Oz.2/18,5/15,9/7,12, 15, atd. Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství nad každým, kdo uzná, že jediný Bůh SVĚTA, je Otcem, Matkou, tedy že je ŽENOU STATEČNOU, je Stvořitelem a Praotcem vesmíru, a je přítelem pro každého pokorného, úplně poslušného, stejně spravedlivého a mírumilovného, jakým je Hospodin, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bhagav.9/17,18,20až18/78, Př.31/10, atd. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, klesají do křesťanského PEKLA, mečem válek o fosilní paliva, a o vládu křesťanů nad muslimy, Bhagav.9/24, Sír.4/18, atd., protože nikdo, v Hospodinem vyvoleném Česku nechce přiznat, že Bůh se stane SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, UČITELEM, MISTREM, atd., všech, když se Česko očistí od křesťanských nácků, a militaristického smilstva chamtivců. Království Boží musí nastolit pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Řím.8/19, Mal.1/7,10,2/2až17,3/10,12až20, Jan1/1až5/34,38,43,8/42,10/7,16,25,34až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Bhagavadgíta9/7,8,10až15/15,16/13až24až18/78, Iz.1/1až29/11až24,33/22až66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 5.Moj.5/8až18/18,30/12,18,32/16,43, Žalm37/5až94/7,15, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, Žid.3/14,4/7,6/3,6,12/28, atd.

Celosvětový mír a energetická spása bude možná, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, až Hospodinem vyvolené Česko, z papeže Františka učiní Belzebuba, až František sjede, z nebes SLOV křesťanského ustáleného lhaní o Bohu, jako blesk. Bohatí jedinci mají povinnost pochopit, že jedinou oporou Česku a TVORSTVU, je OSMÝ SYN ČLOVĚKA, osmý Bůh, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE, vytvořený ŽENOU STATEČNOU, pro OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Hospodina, nad vším TVORSTVEM SVĚTA, v celosvětovém BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ, viz další text. Přežití Česka a TVORSTVA je možné pouze v případě, když bohatí jedinci nebudou DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina do Česka zdržovat, protože všechny vzpurné, zpupné a neposlušné, křesťanské a ateistické svině, se musí třást strachem z nového, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, jaký ještě nebyl. Nový Hospodin, OSMÝ BŮH, osmého tisíciletí lidstva, vládce všech náboženství, a všech vlád SVĚTA, nikoho vzpurného, zpupného, pyšného, nespravedlivého, a neposlušného, nenechá bez trestu. Bohem vyvolené Česko, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti a nová STÁTNÍ SPRÁVA Česka, má povinnost rozsvítit dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, na všesvětovém, mírovém kongresu ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh zvítězí nad vším TVORSTVEM, až pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, ve svátku NEKVAŠENÝCH CHLEBŮ, zvítězí v Bohem vyvoleném Česku, nad vzpurnými, drzými a neposlušnými, křesťanskými či ateistickými prasaty tím, že dle zákonů Božích, je vyvlečou od jejich koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vzpurní a neposlušní NETVOŘI, lháři, zločinci, mají DUCHA LŽÍ, nemají DUCHA NOVÝCH NEBES. Proto, např. Jan Keller Jan.Keller@osu.cz, jan.keller@europarl.europa.eu, Václav Cílek cilek@gli.cas.cz, Petr Vaďura z ČRo3, nabozenstvi@rozhlas.cz, jeho hosté bratr Pacifik Matějka z Kapucínského kláštera praha@kapucini.cz, Satan, Otec lží z Dobříše, Karel Satoria satoriak@volny.cz, mnemecek@centrum.cz, pcstomas@volny.cz, biskup Radkovský, bip@bip.cz, MRZKÉ ŽENY, OHOLY, GOMORY, HIROŠIMY, či FENY, prostitutky, které smilní s boháči, a s křesťanskými pokrytci, s nácky, místo s Bohem, Martina Kociánová, martina.kocianova@rozhlas.cz, Zita Senková zita.senkova@rozhlas.cz, Eva Hůlková eva.hulkova@rozhlas.cz, Karolina Koubová z jaktovidite@rozhlas.cz, caj@rozhlas.cz, či křesťanské svině Endlicherová a Hodecov z TWR twr@twr.cz, se svým bohatým Bohem, s vědeckým Belzebubem Česka, s Tomášem Halíkem, vůdcem ČKA cka@omadeg.cz, nejsou nikomu k užitku. Protože v Božím, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, celosvětovém Božím království, bude mnoho zemědělských nevolníků, Zach.13/4,5,14/13, uvedené neposlušné svině nemine trest, kterým bude pěstování brambor zahrádkářským způsobem, bez postřiků, hnojených pouze dobře uleženým hnojem, kterým jsou uvedené, pyšné, neposlušné, vzpurné, drzé, bohaté svině. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, Hospodin dává neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU Česka, a SVĚTA, nové Písmo, kterým křtí nově každého neposlušného a vzpurného lidského Satana, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nové BOŽÍ SLOVO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, objasňuje nejenom obrovskou moc Hospodina nad každou lidskou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM, ale i způsob jednání Hospodina, s neposlušným a vzpurným TVORSTVEM. Jednání Hospodina, jediného Boha všech náboženství SVĚTA, s neposlušnými a drzými křesťanskými, či jinými pokrytci a prasaty, objasňuje Hospodin nejenom v Bibli, ale také v Bhagavadgítě, např. v deváté a v desáté kapitole, což uvedeným, drzým křesťanským hlupákům, militaristicky chamtivým, je opakovaně objasňováno, jinými texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Uvedené noční křesťanské můry, krkavci, pijou silnej čaj. Ještě málo v Česku žijou, když se ptaj na Boha, na DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako jediný Bůh SVĚTA, drzých pozemských Otců, Satanů kněží. V Bhagavadgítě 9/4,5,6,7 je uvedeno, že Hospodin, ve své, v křesťanství neprojevené podobě DUCHA SVATÉHO, proniká celým vesmírem. Všechny bytosti jsou v Hospodinu, ale Hospodin, ve vzpurných a neposlušných, militaristicky chamtivých křesťanských sviní není, a to v částečce svého nového DUCHA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což je zřejmé z Bible, z Bhagavadgíty a z ostatního SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Neposlušné a vzpurné křesťanské TVORSTVO v Hospodinovi nedlí, tedy není z Boha. Ačkoli je Hospodin udržovatel všech živých bytostí, a přestože je všude, není částí např. stávajícího vzpurného a neposlušného, to je mrtvého křesťanského stvoření Česka, militaristicky chamtivého. Hospodinovo JÁ, Hospodinovo zrození se v SYNU ČLOVĚKA, v Kristu UKŘIŽOVANÉM, pomocí křesťanského SLOVA, mletím protikladných nauk, a promyšlených militaristicky chamtivých vychytralostí, je však zdrojem křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Stejně, jako mocný vítr sídlí v prostoru, a fouká všemi směry, dlí v Hospodinu i všechny živé bytosti, které mají od Hospodina, z jeho rozumu, svou rozumnost, či rukodělnou dovednost, i v křesťanství, které je však nyní STŘÍBREM ODVRŽENÝM.

 

11.)Uvedená věta platí, protože Hospodin vede celé TVORSTVO, dle textů SLOV NOVÝCH NEBES tak, aby se naplnilo nyní všechno, co v Písmu Hospodin uvedl, o jím vyvoleném Česku. Všechny bytosti jsou v Hospodinu tím, že např. v současné době, kdy Hospodin uvedl na TVORSTVO Česka a SVĚTA, OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, bankéřů, generálů, zbrojařů, a jejich politruků, vojenských kaplanů, Jer.6/19, naprogramoval, svým rozumem, do mozků neposlušných a vzpurných, křesťanských, či ateistických pokrytců, TVORŮ, či NETVORŮ, nácků, lhářů, zločinců, cestu militaristické křesťanské chamtivosti, cestu vzpurných, drzých a neposlušných, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina, mrtvých sviní. Na konci křesťanského věku, na přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, který je současně ÚSVITEM OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí trvání lidstva, je doba, kdy Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, vede TVORSTVO celého SVĚTA, do Božího, celosvětového království, a to dle textů Bible, kdy Česko má povinnost zajistit, aby veškeré STVOŘENÍ SVĚTA, bylo stejně dokonalé, jako je nový Bůh, jako je jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Česko má nyní povinnost iniciovat, aby nový Bůh, svými ZÁKONY, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH Božího království, na KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, v jedinou hodinu, setřel každou slzu z očí všem chudákům, nezaměstnaným, bezdomovcům, atd., v jediném, velkém, celosvětovém Česku. Pro hmotně založené, militaristicky chamtivé boháče, nastal čas zásadních změn tím, že Hospodinem vyvolení pokorní, a úplně poslušní, z milosrdenství rozumu Hospodina, vstoupí do Boží podstaty ŽIVOTA VĚČNÉHO, kterou je celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Hospodin končí temnotu křesťanského hmotného SVĚTA tím, že SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vytváří SVĚT DUCHOVNÍ, svět celosvětového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, ve kterém, nový Hospodin, bude každému pokornému, a úplně poslušnému, přítelem. Nebude soužení, což je odstupování Božího rozumu Hospodina od neposlušných. Ve světě DUCHOVNÍM, v Božím království, budou všechny bytosti neomylné tím, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a nová STÁTNÍ SPRÁVA budou vědět, že jedině správná koncepce ENERGETIKY pro Česko, a pro celý SVĚT, je pouze v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, celosvětového Božího království, energeticky neotřesitelného. Žid.12/28, Bhagavadgíta9/7,9až15/15až16až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8až9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, Boží dokonalosti, uvedené v novém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude přebývat jako Hospodin v Česku, když pokorní, a úplně poslušní, budou mít toto SLOVO, za jediného Boha SVĚTA, a za SVĚTLO svého ŽIVOTA. Belzebub Proglasu, drzý pozemský Otec Satan Martin Holík tvrdí, že SVATÝ KOPEČEK, byl plný křesťanských oveček. Není to pravda, protože OVEČKY, komunisty, s rudým štítem bohatýrů, pásl v Česku SYN ČLOVĚKA, Hospodin, BERÁNEK, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Na SVATÉM KOPEČKU proto nejsou OVEČKY, ale křesťanští NETVOŘI, ničící planetu ZEMI, nesmyslnou dopravou, výstavbou, výrobou a spotřebou. Bude ve všem po nedostatku, pro všechny nemajetné a komunistické ovce, když to KSČM s novým, spravedlivým, a VŠEMOHOUCÍM Hospodinem, zkusí. SYN ČLOVĚKA, Hospodin, Jób uvádí, jak pomocí OVCÍ, či BERANŮ, to je komunistů z KSČ, v této době čtyřiceti let RUDÉ Boží socialistické spravedlnosti, trestal drzé, zpupné, vzpurné a neposlušné pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církví. Hospodin, BERÁNEK, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, obětoval ve svém SLOVĚ sám sebe, i své komunistické OVCE, či BERANY proto, aby na své odpůrce, na boháče, bankéře, generály, atd., mohl uvést OVOCE jejich nemravných, nespravedlivých, úmyslů, dle textů Písma, i např. dle pohádky O HOUSLÍCH KRÁLE SNŮ. Jer.6/19, atd. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, se soudí se všemi pyšnými, vzpurnými a neposlušnými, kteří se k novému Hospodinu odmítají neprodleně vrátit. Každý pokorný a úplně poslušný, má povinnost být stejně dokonalý, jako nový Hospodin, jako je jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že se svými skutky nechá zapsat, svým jménem, do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, pomalého Božího SOUDU. Mal.3/16. Kdokoli uvěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že např. komunisté z KSČ na Domašovsku, v době čtyřiceti let pouště socialismu, byli BOHOVÉ, Jan10/34, stává se BOHEM, a může změnit celý SVĚT, učením NOVÉHO DUCHA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝH NEBES. Každý, svými skutky BÍLÝ, je NEVĚSTOU, když pomocí zákonů POLE VĚDY Písma, změní celý SVĚT, protože v těchto zákonech, je Boží koncepce ENERGETIKY, EKOLOGIE a MRAVŮ, která je jedině možnou, a jedině správnou cestou TVORSTVA. Hospodin v Písmu i Rovnosti v horoskopu uvádí, že lidská povaha, lidského rozumu, je slabá na to, aby při své cestě vzhůru, k vládě nad ostatními, dokázala opovrhnout mocí nad lidmi, a tím i moci nad Bohem, a nedala tím všanc všechno. Proto Hospodin v pohádce CHÁN SULEJMÁN a VÍLA FATMÉ uvádí, že je mnohem víc hor, než majetkových rovin, socialistické Boží spravedlnosti. Uvádí zde, že např. starosta Domašova Pitrocha starosta@obec.domasov.net, batelkova@ obec.domasov.net, ekonomka, starostka Vítková z Říček podatelna@obec-ricky.cz, ředitel ZŠ v Domašově Válek skola@domasov.info, a jejich Bůh, drzý pozemský Otec Satan, NETVOR, ZLOČINEC, farář Dominik fara@domasov.info, boří majetkovou rovinu Božího království, protože mají za HORU, svoje SLOVO, svého krčičáku. Nový Hospodin, ZAHRADNÍK, však žádné pomatené KRTKY, na Boží majetkové rovině, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nepotřebuje. KRČIČÍ HORY uvedených boháčů, do Božího království nepatří, protože všechno musí být, z milosrdenství rozumu Hospodina, ENERGETICKY NOVÉ. Kdo podrývá SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako pomatení KRTCI, Pitrocha, Vítková, Válek, Dominik, toho Hospodin zabije a úplně zničí, protože neposlušné a vzpurné NETVORY, na vedoucích místech nechce. Ez.28/9, atd. Na PŮDĚ SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, z úst těchto čtyř falešných proroků, NETVORŮ, vzešlo rouhačství na celou ZEMI, Jer.1/17až23/15až51/58. Protože ZVÍŘE, drzý pozemský Otec Satan farář Dominik, nenávidí kázeň, protože SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ze sebe jen hází, Žalm50/16,22, Domašovsko, kvůli němu, si za Bohy, vyvolilo ROHATÉ Satany, KOZLY, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, a zubatého KOZLA, premiéra Sobotky. Všichni se vzbouřili proti dokonalé lásce Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království. O novém Hospodinu nemají ani ponětí, protože SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odmítají studovat. Semínko svatební květiny vykvete, až na Domašovsku bude Bohem BÍLÁ ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA celosvětového MÍRU tím, že bude vládnout, svým novým SLOVEM, nad vším TVORSTVEM, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kdo SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES nepochopí, kdo zůstane vzpurný, pyšný, nemilosrdný k chudákům celého SVĚTA, a neposlušný, spěje k záhubě svého TĚLA, a své DUŠE, pro odstoupení rozumu Hospodina. Na Domašovsku, na Říčkách, před našim domem, mají křesťanští pomatenci, novou Boží TROJICI, na akátech. Když Hospodin v zimě vyvracel stromy ledovkou, protože nedorostly, kvůli neposlušnosti křesťanských sviní, v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, k novému NEBI, zlomil na akátech tři haluze, a učinil z nich křesťanskou SVÁTOST OLTÁŘNÍ. Slíbil totiž, že neposlušné a vzpurné křesťanské idioty, nenechá bez trestu. V Písmu slíbil, že bude neposlušné a vzpurné zabíjet tím, že jim nechá padnout něco na pomatenou hlavu, kvůli odstoupení svého rozumu, od křesťanských prasat. Proto, aby Hospodin mohl bezdomovcům v Říčkách, a bezdomovcům celého SVĚTA, setřít každou slzu z očí, je požadováno trestní stíhání starostky Vítkové, za zanedbání bezpečnosti pomatených, vzpurných a neposlušných občanů Říček, Policii ČR Rosice bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, npor. Šoukalovi. Bože neprodlévej, kvůli sobě samému, a zboř neprodleně shnilý systém kapitalismu. Křesťanské svině stále neví, za co se mají modlit, protože Satan Dominik farníkům káže, že vojenští kaplani, a zbrojaři, jsou energetickou spásou Česka, protože výroba zbraní zvyšuje zaměstnanost nezaměstnaných. Stále nevěří tomu, že se svými žvásty, drze plete do věcí, do kterých mu nic není, to je do řízení celého SVĚTA Bohem. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

12.)Vládce křesťanského PEKLA, např. Belzebub SVĚTA papež František, který je stále v plenkách, který je nemyslícím NETVOREM, či NEMLUVŇÁTKEM, měl nyní pást, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všechny socialistické, či komunistické OVCE či BERANY celosvětově tak, že měli daleko větší spravedlnost, než byla spravedlnost v Bohem vyvoleném Česku, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Belzebub SVĚTA papež František, si stále plete BOŽÍ DĚTI, Boží socialistické, či komunistické OVCE, či BERANY z KSČ, které v Česku pásl SYN ČLOVĚKA, BERÁNEK, Bůh stvořený Hospodinem, pro vládu nad TVORSTVEM, v SEDMÉM křesťanském DNI, SEDMÉHO TISÍCILETÍ, od vzniku lidstva, se svými křesťanskými DĚTMI, se svými Satany, či s PRASATY, s NETVORY, kteří, pro svou nespravedlnost k bezdomovců, nezaměstnaným a chudým, jsou zpupní a neposlušní. OSMÝM Hospodinem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM vyvolené Česko, má povinnost neprodleně zajistit, aby všichni křesťanští MODLÁŘI, kteří místo Hospodinu, OSMÉMU BOHU SVĚTA, slouží křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím ustálených protikladných lží, a promyšlených vychytralostí, spolu se svým zlým a neposlušným vůdcem Belzebubem SVĚTA papežem Františkem, vešli v médiích neprodleně do říše ticha. Křesťanské SMRTI již nebude, BELZEBUBA SVĚTA papeže Františka již nebude, neboť to co je, křesťanský, naprosto nesmyslný MEČ VÁLEK o fosilní paliva, a o nadvládu křesťanů nad muslimy, a nad Bohem, pomine. Nový Bůh, svým rozumem, který je Božím milosrdenstvím, bude nyní pást pouze BOHY, nový TŘEŠŇOVÝ SAD nové levice, pokorné, úplně poslušné, a Hospodinu vděčné, za vysvobození od křesťanských, imperialisticky a militaristicky chamtivých NETVORŮ, zločinců, lhářů, či STVŮR. Pást v Bohem vyvoleném Česku, místo socialistických či komunistických OVCÍ, či BERANŮ, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, neposlušné DĚTI Belzebuba papeže Františka, kterými jsou boháči, bankéři, vrazi žoldáci, vrazi generálové Česka, Pavel a Bečvář, ministr obrany NETVOR Stropnický, vrchní velitel branné moci Česka, kulhavý KOZEL prezident Zeman, atd., je hřích, který je k ENERGETICKÉ SMRTI Česka a SVĚTA. V Hospodinem vyvoleném Česku musí neprodleně zavládnout daleko vyšší spravedlnost Božího království, než byla na pouští čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu. Půjdou za ni všichni, kdo se úplně podřídí novému Hospodinu, jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, v Božím celosvětovém království. Nový Hospodin se skloní pouze k modlitbě pokorných, a úplně poslušných, křesťanských, militaristických sviní, či NETVORŮ. Česko bude blažit dokonalý celosvětový pokoj, a celosvětový mír, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a technický lid nové STÁTNÍ SPRÁVY, neprodleně svolají všesvětový KONGRES ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kněží nebudou padat, budou stoupat stále výš, když se vrátí k NOVÉMU SLOVU, k OSMÉMU BOHU. BOHOVÉ, komunisté z KSČM, mají povinnost vydat svědectví o tom, že byli OVCEMI, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Žalm33/6,102/27, Oz.2/18až5/15,8/12,9/7,12,15až14/3, Bhagavadgíta9/7,8,10až15/15,16/13až24až18/78, Iz.1/1až29/11až24,33/22až66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, atd. Drzý pozemský Otec Satan Tomáš Halík vůdce ČKA cka@omadeg.cz, vede křesťanské hlupáky v Česku do úplné záhuby, pro svou neschopnost uvěřit textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, sestoupil na ZEMI v lidské podobě, pouze v textech žvástů děsivé temnoty křesťanského, militaristického katechismu. Bhagavadgíta 9/11, atd. Křesťanští hlupáci, kteří se SYNU ČLOVĚKA, Ježíši Kristu vysmívají tím, že uvádí na zemi meč válek, kterými dupou celou zemi, pro svou militaristickou chamtivost, budou úplně zničení, při vystoupení SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista, SYNA ČLOVĚKA Kršny, či SYNA ČLOVĚKA Muhammada, na veškerá NEBESA tím, že stávající Bohové, odejdou stejným způsobem, jako na zem přišli, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA. Kdo v Hospodinem vyvoleném Česku, se bude novému Hospodinu stále posmívat, mletím ustálených lží křesťanských žvástů, o nezbytnosti nově přezbrojit žoldáky všech armád SVĚTA, a místo mírumilovnému Hospodinu, sloužit zločincům, např. žoldákům, GENERÁLŮM Pavlovi a Bečvářovi, vrchnímu vojenskému veliteli Česka, praseti, KOZLU, zločinci prezidentu Zemanovi, NETVORU, ministru obrany Stropnickému, vládě a parlamentu, jejich Bohům, zbraním, a jejich Bohům, jejich politrukům, vojenským kaplanům všech ekumenických církví, toho Hospodin zabije, protože zabije všechny, které proklel, pro jejich křesťanskou neposlušnost. Kdo zná nyní nového Hospodina jako nezrozeného, bez počátku, a jako svrchovaného Pána všech SVĚTŮ, a všech náboženství SVĚTA, nepodléhá křesťanské iluzi, a proto je prost všech následků, za hříšné činy militaristicky chamtivých křesťanských sviní, ničících planetu ZEMI nesmyslnými válkami, pro odstoupení rozumu Hospodina od zpupných, vzpurných a neposlušných. Křesťanská svině, drzý pozemský Otec Satan Tomáš Halík, cka@omadeg.cz, a jeho vzpurné a neposlušné křesťanské DĚTI, jsou VELCÍ BLOUDI tím, že stále nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nemohou vstoupit boháči, GENERÁLOVÉ, žoldáci, jejich SKÁLA, PRACHY, PENÍZE, vojenští kaplani a ZBRANĚ, a jejich ZLATÝ Bůh, NETVOR, ministr financí Babiš. Bhagavad.10/3,4,5, Mat.5/3,9,14,18,13/37, Luk.16/8,13,18/25, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17. Protože nový Bůh vede TVORSTVO celého SVĚTA, od jeho vzniku, to je cca 7 000 let, to je cca sedm křesťanských dní, uvádí v Písmu, že kvůli vedení TVORSTVA celého SVĚTA Hospodinem, stvořil Hospodin, pomocí svých SLOV VEŠKERÝCH NEBES, SEDM VELKÝCH MUDRCŮ, SEDM BOHŮ, sedm SYNŮ ČLOVĚKA, pro každých tisíc let TVORSTVA, jednoho HLAVNÍHO SYNA ČLOVĚKA. Bhagavad.9/11,10/6,15/15, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. ÚSVIT třetího křesťanského DNE, je současně ÚSVITEM OSMÉHO křesťanského DNE, vedení TVORSTVA OSMÝM SYNEM ČLOVĚKA, OSMÝM Hospodinem. 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Přisl.1/7,14,8/13,17až20/12,31/10, atd. Proto i v písničkách, OSMÝ Hospodin, SYN ČLOVĚKA, vzkříšený z mrtvých, militaristicky chamtivých křesťanských sviní uvádí, že pro nastolení Božího království, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, schází pokornému, a úplně poslušnému TVORSTVU celého SVĚTA, OSMÝ DEN, OSMÉHO TISÍCILETÍ existence LIDSTVA, vedeného Hospodinem, jeho SLOVEM NOVÝCH NEBES, do celosvětového Božího království. Tři křesťanské DNY, tři tisíciletí, po kterých Hospodin nastolí, na ÚSVITU třetího dne, v jím vyvoleném Česku, vládu nad vším TVORSTVEM, jsou uvedené v celém BOŽÍM SLOVĚ, takže v Česku nemá nikdo výmluvu, nevytrvat v boji proti militaristicky chamtivým křesťanským sviním. Luk. 21/15,19, Kol.3/5, K.M.1/4až13/8, Př.8/13,17, atd. Sloužit vládnoucím NETVORŮM, např. generálům Pavlovi a Bečvářovi, ministru obrany Stropnickému, či vrchnímu veliteli ozbrojených sil Česka, praseti, či KOZLU, prezidentu Zemanovi, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Lidové noviny 7.5.2015 uvedly, že např. vzpurný a neposlušný NETVOR, prezident Putin, v rámci Státního programu zbrojení, chce obměnit asi sedmdesát procent techniky pozemní armády. Plánuje nákup 11 000 nových obrněných vozidel, a 14 000 dalších vojenských automobilů. Urychleně vyvíjí stíhací letoun Suchoj Su-50, a tanky T-14, kterých plánuje objednat 2300 kusů. Nelze pochybovat o tom, že stejným způsobem chce obměnit rakety, a další bojovou techniku. KOZEL, který zahradničí v Česku místo Hospodina, vrchní velitel branné moci Česka, NETVOR prezident Zeman, plánuje v rámci Státního programu zbrojení totéž, co NETVOR Putin. Lidové noviny 16.5.2015 uvedly, že armáda prodala, či sešrotovala veškeré houfnice, ze kterých zbylo pouze 48 samohybných houfnic DANA, s dostřelem 20 km. Vládnoucí NETVOŘI plánují nakoupit 40 nových samohybných houfnic s dostřelem 40 km, za cca deset miliard Kč. Všechna uvedená křesťanská válečná sláva, je POLNÍ TRÁVA, protože mírumilovný Hospodin vyžaduje, aby Česko bylo prvním státem na SVĚTĚ, které bude se SVĚTEM komunikovat KOUŘOVÝMI SIGNÁLY. NETVOŘI, generálové Pavel a Bečvář, ministr obrany Stropnický, či vrchní velitel ozbrojených sil Česka, prase, či KOZEL, prezident Zeman, musí shořet v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kouř z této zápalné oběti, bude Hospodinu milý. Protože žádná politická strana pravice či levice, nemá ve svém programu realizaci Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ve kterém jediným vládcem bude ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ve svém SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí spolu s uvedenými vrahy a zločinci, či NETVORY, shořet také vláda a parlament proto, aby mohla vzniknout STÁTNÍ SPRÁVA nová, dle textů v kapitole 189. Kvalita lidského myšlení není z člověka, který má TĚLO i DUŠI stejné jako zvířata, ale z rozumu Hospodina. Protože, při odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných a neposlušných vládnoucích militaristicky chamtivých křesťanských sviní, všichni vzpurní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI, chtějí jenom svoje království, místo spravedlivého a dokonalého království Božího, rozum vládnoucích NETVORŮ, či PRASAT, špatně funguje. Řešení krize lidského myšlení, má pouze jediné východisko. Neprodlené podřízení se Česka, pod jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kdo nejde s námi, úplně poslušnými, jde proti nám a Bohu. Válka Česka s Bohem, se SLOVEM NOVÝCH NEBES, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. OSMÝ SYN ČLOVĚKA, jediný Bůh SVĚTA, nikoho zpupného, vzpurného a neposlušného nenechá bez trestu. Z křesťanských militaristických žvástů, které jsou krutým zmijím jedem, které jsou jedovinou dračí, každému neposlušnému budou trnout jeho vlastní zuby. OSMÝ SYN ČLOVĚKA, jediný Bůh SVĚTA, žádné křesťanské žvásty vzpurných a neposlušných nechce. Vyžaduje činy pokorných a úplně poslušných. Na BOŽÍCH SOUDECH, musí opět zavládnout spravedlnost, uvádí SLOVO NOVÝCH NEBES. Hospodin již svrhl z trůnu FEUDÁLY, KAPITALISTY, FAŠISTY, SOCIALISTY, atd., tím, že jim, jako ZLODĚJ, sebral majetek. Vzpurné a neposlušné TVORSTVO, pomocí své SKÁLY, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, vytvořilo vždy BOHÁČE nové. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, válka Česka s jediným Bohem SVĚTA, nikomu nesvědčí. OSMÝ SYN ČLOVĚKA, jediný Bůh SVĚTA, nenechá bez trestu žádného NETVORA vlády a parlamentu Česka, kdo nebude při hlasování o důvěře vlády, kterou vede NETVOR, KOZEL, premiér Sobotka, hlasovat za pád jeho vlády. Hospodin chce nastolit svou vládu nad vším TVORSTVEM SVĚTA, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně. KOUŘOVÝ SIGNÁL z úplně poslušného a pokorného hořícího Česka, je nezbytný. ANO bude líp, pouze pod vládou Boha ZÁKONODÁRCE, nikoli KOZLA. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

13.)Hospodinu, takovému jako je, v děsivé temnotě katolického katechismu, v děsivé temnotě protikladných nauk o Hospodinu, a v děsivé temnotě promyšlených vychytralostí Bohů TVORSTVA, drzých pozemských Otců, Satanů kněží, všech ekumenických církví, bankéřů, boháčů, exekutorů, generálů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, právníků, učitelů, atd., nelze věřit ani jediné SLOVO o Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Toto celosvětové Boží království, s jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Hospodinem SVĚTA, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, je uvedené až nyní, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Komunikace o novém Hospodinu, který je na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jediným BOHEM SVĚTA, který je Bohem VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, který je jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM SVĚTA, se vzpurnými, zpupnými a neposlušnými NETVORY vázne, protože sláva nového Hospodina, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, se ukáže celému SVĚTU, až bude pomalý POSLEDNÍ SOUD křesťanských, militaristicky chamtivých, vzpurných a neposlušných nevěřících sviní, či NETVORŮ, v médiích na SVÍCNU. DAŇ z blbosti lidské, platí lidé stále, protože Hospodin, Skladatel a Básník, naučil křesťanské TVORY, či NETVORY, kteří jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, polovinu pouhou SLOV svých NEBES, a to tu polovinu SLOVA BOŽÍHO, kterou si TVOROVÉ naprogramovali do svých myslí sami, mletím stupidních protikladných křesťanských nauk, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a mletím stupidních křesťanských vychytralostí o Bohu, jehož CHVÁLOU, SLÁVOU a OSLAVOU, jsou drzí a neposlušní boháči, bankéři, politici, atd. a jejich Bohové, kterými jsou GENERÁLOVÉ, VOJÁCI, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, a ostatní výrobky lidských rukou, kterými Bohové boháči vládnou nad ostatními lidmi, kterým působí nepředstavitelné zlo, pro svou zhoubnou, křesťanskou, militaristickou chamtivost. Neposlušní, neodpovědní, drzí, vzpurní, pyšní a nedospělí tupci, na nekonečné křesťanské poušti, kde SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále neprší, lžou tím, že pečou z PÍSKU, staví na PÍSKU, stojí na PÍSKU, v médiích melou PÍSEK, a proto padnou, při zveřejnění BOŽÍHO SOUDU, a již nepovstanou. SMYSLEM ŽIVOTA neposlušných, vzpurných, drzých a nedospělých, militaristicky chamtivých křesťanských sviní, či NETVORŮ, není služba Hospodinu, který je od samého počátku křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, ale služba boháčům, bankéřům, generálům, vojákům, zbraním, politikům, a ostatním GIGANTŮM, VRAHŮM Krista UKŘIŽOVANÉHO, kteří se povyšují nad Boha, pro svou vzpouru, proti SLOVŮM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, protože SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je novým Bohem. Z křesťanského příběhu, z temnoty katolického katechismu, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, zbývá již jen málo. Hospodin trpí pro své nadání, učit SLOVEM NOVÝCH NEBES a např. písničkami, neposlušné a vzpurné křesťanské TVORY, v jím vyvoleném Česku, vidět v Písmu víc, než Boha křesťanského, UKŘIŽOVANÉHO, který byl zrozený, mletím protikladných žvástů děsivé temnoty katolického katechismu. Křesťanští hlupáci, kteří slouží křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, to jsou pouze OTROCI boháčů, bankéřů, generálů, vojáků, zbraní, aut, atd. Pravda o Hospodinu, která Bohem vyvolené Česko osvobodí, je stále nedostupná, kvůli veřejnoprávním médiím, která dělají násilnou rekatolizaci, která je víc stupidní, než bylo TEMNO za Aloise Jiráska. RADOSTNÁ ZPRÁVA o osvobození se od militaristicky chamtivých křesťanských NETVORŮ, či sviní, např. od Satana Petra Vaďury z Čro3, a jeho hosta bratra Pacifika Matějky z Kapucínského kláštera praha@kapucini.cz, krystof@kapucini.cz, jozef@cbox.cz, kguzek@volny.cz, tomas@kapucini.cz, rafael@kapucini.cz, pavel@kapucini.cz, nehemiasM@seznam.cz, josef.komosny@seznam.cz, br.vojtech@seznam.cz, není možná, protože zpupným, vzpurným a neposlušným, stále zůstalo lidské myšlení Satanů. Viz www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má Česko povinnost vyřešit neprodleně, mluvením pravdy o jediném Bohu všech náboženství SVĚTA, a mluvením pravdy, o jeho jedině možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA. Povinností Česka je dovést celý SVĚT k celosvětovému míru, na KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Česko má povinnost seznámit TVORSTVO s Boží vůlí. Konečným řešení vzpoury vzpurných a neposlušných, militaristicky chamtivých křesťanských sviní, je jejich úplné, celosvětové zničení, v Hospodinem vyvoleném Česku. BOŽÍM ROZUMEM, který Bůh dává každému pouze v částečce svého DUCHA, ze svého milosrdenství, mohou být v Česku energeticky spasení, pouze pokorní, a úplně poslušní, kteří svěří svou cestu Hospodinu tím, že neprodleně začnou realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Úplné zničení vzpurných a neposlušných, militaristicky chamtivých křesťanských, a jiných sviní, nikoli silou, ale novým DUCHEM, který je v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mají povinnost vykonat pokorní a úplně poslušní, pokřtění OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní, musí neprodleně zahájit svou činnost, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jedině možná, a jedině správná Boží energetická koncepce, opakovaně objasněná, je platná pro všechny státy SVĚTA, a je energetickou, ekologickou a mravní spásou, pro všechno TVORSTVO SVĚTA. Pokorní a úplně poslušní, odpovědní, prozíraví, spravedliví a dospělí, mají povinnost vytvořit novou STÁTNÍ SPRÁVU, dle textů v kapitole 189. ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dostanou jako KOŘIST ti, kdo dostanou od Hospodina místa, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy, dle Písma, v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, neprodlená realizace celosvětového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je Božím milosrdenstvím. Zaslepenost křesťanských sviní, je zjevná všem pokorným a úplně poslušným. Bojovat proti rakovině 2.Tim.2/16,3/9, a proti válkám, Ezech.39/8,13,21,29, je nyní možné pouze SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, při úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Jer.1/17až6/19,30až51/58, atd. Bojovat proti rakovině, či proti válkám, křesťanskými, militaristicky chamtivými žvásty, drzých, DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, vzpurných hlupáků, např. biskupa Radkovského, bip@bip.cz, je zločin. Tragedií pro Česko je, že Radkovský nic nechápe. Žalm1/1až37/5,11,35,38,50/16,22,96/7až104/30,107/10,18,27,43až132/5,8až150/6, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Lásku k novému Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího tisíciletí, v době sedmdesáti let od Hitlera, nelze utajit. Nový Hospodin vyžaduje, aby úplně pomatený biskup Radkovský, nemusel nikoho učit poznávat Krista, protože křesťanský Bůh, který na celou ZEMI uvedl MEČ VÁLEK, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. ŽENA STATEČNÁ, která je Hospodinem od samého počátku křesťanství, není LEDOVÁ KRÁLOVNA, protože je jaro, a SLUNCE SPRAVEDLNOSTI BHAGAVADGÍTY, se zdravím na paprscích, v Bohem vyvoleném Česku, již svítí naplno, a nezapadá, pro pokorné, spravedlivé a úplně poslušné. Žid.8/10, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, Jer.1/17až6/19,30až51/58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Iz.63/14,18,65/15,66/24, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2až15,17,3/10,12,16,20, Bhag.16/13až24, atd. Křesťanský idiot, mrtvé vzpurné PRASE, Satan biskup Radkovský, musí vejít, cestou vyvolených neposlušných, do říše ticha neprodleně. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm115/17, atd. Jediný Bůh SVĚTA, chce panovat nad vším TVORSTVEM, v celosvětovém Božím království, svou Boží spravedlností, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, mravně nezbytného. Vyžaduje, aby Česko zajistilo, aby Bůh mohl, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, setřít slzu z očí, každému nezaměstnanému, bezdomovci, či každému utečenci z Afriky, kteří utíkají před vrahy žoldáky, a před politruky, před vojenskými kaplany. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd.

 

14.)Drzý pozemský Otec, Satan biskup Radkovský, se hrozně rozčiluje, když je mu sděleno, že nenávidí kázeň, a že křesťanstvím, které Hospodin učinil již v PÍSMU, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, již před vznikem křesťanství, kazí dobré mravy TVORSTVA, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, děsivé temnoty katolického katechismu. Každý člověk, kterému je sděleno, že je debilní, pro odstoupení rozumu Hospodina, pro jeho neposlušnost, se hrozně rozčiluje. Kvůli Satanu biskupu Radkovskému bip@bip.cz, nikdo nezná moc Hospodina nad TVORY, protože nikdo není z Boha, to je ze SLOV NOVÝCH NEBES. Debilita lidská, drzého pozemského Otce Satana biskupa Radkovského, je protikladná k technické vyspělosti výrobku lidských rukou, které pomatení křesťanští idioti mají za Bohy, protože nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, každému člověku dává buď rozumnost, nebo rukodělnou dovednost, a to každému pouze v částečce svého DUCHA. Proto je všem znalcům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES zřejmé, že Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, z milosrdenství svého rozumu, vytvořil svým rozumem, veškerou vyspělou techniku. Činy a slova Satana biskupa Radkovského bip@bip.cz, jsou zločiny. Víra v jeho Bohy, v bankéře, v generály, a jejich žoldáky, ve zbraně, auta a letadla, je bláznovstvím neposlušného a vzpurného PRASETE. Jeho úplné zrušení, jeho odchod do říše ticha, s jeho křesťanskými žvásty, a s jeho ekumenickými ČARODĚJNICEMI, je vítězstvím jediného Boha SVĚTA, nad vším TVORSTVEM. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí, nad drzým Otcem Satanem biskupem Radkovským. Bůh udělá hlupáka z každého neposlušného prasete, protože svého DUCHA nemá nikdo v moci. Proto Hospodin může činit DOBRO i ZLO tak, jak chce. Člověk je hříčkou pouhou, zmítaný vášní. Iz.44/5,8,45/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm1/1až50/16,22, atd. Dle písniček od Boha. Kdo má nového Boha rád, jako sama sebe, jako svůj Boží rozum, má mnohem víc, má rozum od Hospodina, v částečce jeho DUCHA, a tím má nadějí, na vznik Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Co život ve vzpurném křesťanství rozdělil, to SMRT neposlušného a vzpurného Otce Satana biskupa Radkovského, bip@bip.cz, spojí navěky s novým Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, při zřízení technického, ekologického a mravně neotřesitelného Božího království. Hospodin v Písmu, v Rovnosti a v písničkách uvádí. Soužení, to je odstupování Božího rozumu od vzpurných a neposlušných, v Česku již nenastane, když Hospodin bude mít pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ DĚTI, svoje přátele, kteří za to umí vzít, kteří se nového Hospodina budou bát, a kteří budou hrát písničky od Hospodina, v novém novoluní, od pondělí, od 18.5.2015, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 2.6.2015 tak mohutně, že Satan biskup Radkovský, sjede neprodleně ze SLOV SVÝCH NEBES, jako BLESK, spolu s BELZEBUBEM SVĚTA, s papežem Františkem. V případě další vzpoury proti Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, Bůh, neposlušné, zlé a vzpurné Česko, úplně zničí. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Iz.14/12, Luk.1/52až10/18až17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Ustálené lhaní o Bohu, a odmítání jeho jediné správné, a jedině možné koncepce energetiky, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma, Hospodin již nepotřebuje. Bůh nikoho, kdo se mu v křesťanství posmívá mletím stupidních dogmat, nenechá bez trestu, protože vyžaduje, aby ENERGETICI technické elity VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, prorazili svými HLAVAMI ZEĎ NÁŘKŮ. Víra v nového, jediného Boha SVĚTA, je nadějí, pro nový Boží technický lid, ENERGETIKY a projektanty. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,3/20,6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,atd. Z milosrdenství rozumu Božího, mě bylo umožněno sdělit posluchačům pořadu kontakt@rozhlas.cz, a drzému pozemskému Otci Satanu biskupovi Radkovskému, přes cenzuru pomatené, a neposlušné Evy Hůlkové, asi toto. Elektronicky bylo do ČRo2, a Satanu Radkovskému bip@bip.cz, sděleno. Kněží mají povinnost být Otcové navěky Bohu milí tím, že se k novému Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, neprodleně vrátí. Nesmí soupeřit s Bohem o vládu nad lidmi, protože mají povinnost, zhltnout všechna náboženství SVĚTA tím, že učiní Boha jediným ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA. Hospodinem vyvolené Česko má povinnost neprodleně nastolit spravedlnost Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pomocí Božích zákonů, mají kněží povinnost nastolit celosvětový mír tím, že donutí technickou elitu Česka, a SVĚTA, najít v Písmu řešení blízkého ropného, a tím i ekonomického kolapsu. Mají povinnost, pomocí nového BOŽÍHO SLOVA, nastolit celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že mají povinnost nastolit zákony Boží, a vykázat, do říše ticha, všechny vzpurné a neposlušné politiky pravice a levice, všechny generály, vojáky, všechny bankéře, atd. Mají povinnost, pomocí nového BOŽÍHO SLOVA, učinit všechno nové tím, že donutí politiky pravice a levice, vytvořit novou STÁTNÍ SPRÁVU, a novou vládu, dle návrhu v kapitole 189, úplně poslušnou zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království. Hospodin v Česku nepovstal, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, protože drzý pozemský Otec Satan Radkovský, který již měl být dávno učitelem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odmítl být Otcem navěky Bohu milým. Zůstal drzým a zlým Satanem tím, že o SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které je novým Hospodinem, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, neprojevil nejmenší zájem tím, že tvrdil, že ze SLOV NOVÝCH NEBES, jemu opakovaně zasílaných, nezná Boží vůli. Dokázal tím, že Hospodin má v Písmu pravdu v tom, že tak jak je, vzpurný, zpupný a neposlušný, je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ. Nakrmit drzé pozemské Otce Satany kněze, novou manou, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bez pomoci rozumu Hospodina, není zřejmě vůbec možné. Přesto má Česko velkou odpovědnost, protože že je Bohem vyvolené, sjednotit celý SVĚT, pod vládu jediného Boha SVĚTA. Kněží nesmí soupeřit s jinými náboženstvími, protože Česko nesmí být myší, ale LVEM, který všechna náboženství zhltne, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. LEV, BOŽÍ SYN, BOŽÍ LID, Česko, má povinnost, ve jménu nového Boha, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vybojovat celosvětový mír, a postavit se proti všem NETVORŮM, kteří stále bláhově věří DUCHEM CHUDÉ technické elitě, která lže o energetice, pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných. DUCHEM CHUDÍ lžou o koncepci ENERGETIKY tím, že věří naprosto nesmyslné energetické koncepci Česka, neposlušného, Bohem prokletého ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU. Nový Hospodin se nemůže nad LVEM, nad Českem slitovat, svým rozumem, protože neposlušní, vzpurní, a drzí, pozemští Otcové Satani kněží, nemelou BOHOSLUŽBY, ale MODLOSLUŽBY. Nemelou, že jedině možná, a jedině správná energetická koncepce pro Česko, a pro všechny státy SVĚTA, je od Boha. Nemelou, že správná, a jedině možná Boží energetická koncepce, je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Neposlušní, vzpurní a drzí, DUCHEM CHUDÍ křesťanští hlupáci, pro neznalost Boha, a jeho ZÁKONŮ, nejsou schopní zastavit nesmyslné horečné zbrojení, nejsou schopní zastavit nesmyslné války o ropu, plyn, suroviny, nejsou schopní zastavit nesmyslné války o nadvládu křesťanských sviní nad muslimy, a nad jinými hlupáky, protože vládnou místo Hospodina, místo SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Bůh, kvůli znalcům Písma, kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, nemůže vládnout nad vším TVORSTVEM, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Bláhové naděje úplně pomateného TVORSTVA, na neohraničený energetický růst se skončil, již na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU vládnoucích, DUCHEM CHUDÝCH, drzých vzpurných a neposlušných, politických a náboženských, hlupáků, či zločinců. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je zřejmé, že pro odstoupení rozumu Boha, od drzých, vzpurných, zpupných a neposlušných, v částečce DUCHA BOŽÍHO, energetická koncepce ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, je nesmyslným blábolem. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnout nad jím vyvoleným Českem, a tím nad vším TVORSTVEM, sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Špatná energetická koncepce, Hospodinem prokletého ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, existuje jenom z toho důvodu, že technická elita nechce přiznat, že pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných a neposlušných, nedokáže svým rozumem zvířat, nahradit fosilní paliva obnovitelnou energetikou, a že nedokáže postavit desítky kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, dle bývalých energetických koncepcí odborníků na energetiku, docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT. Politici nedělají to, co dělat mají, kvůli znalcům PÍSMA, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, kteří nechtějí mluvit pravdu o Bohu ZÁKONODÁRCI, a o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Protože Otcové Satani kněží, křesťanstvím, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, drze lžou o Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, technická elita nic neví, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud uvedené pravdy o Hospodinu, a o jeho jediné správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, nebudou v médiích, ve školství, na farách, a kostelích, na SVÍCNU. Hospodin, nikoho křesťansky vzpurného a neposlušného, nenechá bez trestu. Změnu umožňuje nové poznání jediného Boha.

 

15.)Česko nesmí být myší. Pohroma, která postihla Česko a celý SVĚT, je odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných a neposlušných, v částečce DUCHA BOŽÍHO. Pohromu odstoupení rozumu Hospodina, mají povinnost zastavit pokorní a úplně poslušní, uznáním textů Písma o tom, že křesťanstvím bylo Česko vydáno marnosti lidské touhy vládnout nad Hospodinem, a že proto energetická spása Česka a SVĚTA, je možná pouze tehdy, až bude Hospodin vládnou nad vším TVORSTVEM, po svolání KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Pohromu, kterou je odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných a vzpurných, Hospodin zastaví, až úplně poslušné Česko, se podřídí Božím ZÁKONŮM. Absurdní válka ČESKÉHO ROZHLASU, a ostatních médií, proti Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, proti jeho rozhodnutí o tom, aby celé Česko musí být nově stvořeno, k obrazu jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, učinila z Česka hnůj, plevy, či křoví, kterým zarostla celá země, a ne BOHA, ne BOŽÍHO SYNA, ne LVA. ZRNEM jsou pokorní a úplně poslušní, hnůj, plevy, či křoví, jsou vzpurní a neposlušní. Ekonomika, peníze, již nejsou na prvním místě. Na prvním místě je rozum Hospodina, který je pouze Božím milosrdenstvím, který člověk dostává pouze v částečce DUCHA BOŽÍHO. Pomalý Boží SOUD vzpurných, zpupných a neposlušných, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, je evolucí vzdělávání, o neposlušném a nevděčném TVORSTVU, a o VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Hospodinu. Bůh není nepřítelem poslušných, pokorných a odpovědných, kteří pochopí dokonalou energetickou koncepci Hospodina, jedině možnou, platnou pro celý SVĚT, včetně nezbytnosti nastolení celosvětového míru, a vlády Hospodina, nad celým SVĚTEM. Vládnoucí politická, náboženská a vojenská zvířata, Bohem vyvoleného Česka, vedou bludný kruh boje, proti VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který žije mezi námi, jako SLOVO, i jako DUCH SVATÝ. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3. Anarchisté ze Sítě revolučních buněk, pro svůj boj s vládnoucími extrémisty, či s vládnoucími zločinci, s jejich SYSTÉMEM ZKÁZY, dostávají novou zbraň, pro úplnou porážku všech, kdo v SYSTÉMU vlády TVORSTVA nad Hospodinem, dupou zemi horečným zbrojením, a válkami, kvůli udržení nadvlády boháčů nad chudáky, a nad Hospodinem, kvůli nepochopení, že Hospodin je nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, třetího křesťanského DNE PÁNĚ, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vládnoucí zločinci ponižují Hospodina tím, že si ho, v děsivé temnotě katolického katechismu, přetvořili k obrazu svému, k obrazu vládnoucích politických, náboženských zvířat, a žoldáckých vrahů, generálů Bečváře a Pavla, a jejich Bohů, či politruků, vojenských kaplanů, všech ekumenických církví. LÍBEZNÁ ŽENA STATEČNÁ, a její láska líbezná, půjde s každým pokorným, a úplně poslušným, kdo se vrátí k jedinému Bohu SVĚTA, k Hospodinu, který se uchází o vládnoucí úlohu, v jím vyvoleném Česku, SOUDEM všech drzých, vzpurných, neposlušných, neodpovědných, kteří, pro odstoupení rozumu DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v částečce jeho DUCHA, nenávidí kázeň. Pramenem vody ŽIVÉ, ČISTÉ a DŮVĚŘIVÉ, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, který všechny vzpurné a neposlušné spálí, a úplně zničí. Pro nového Boha jsou vzpurní, zpupní a neposlušní, zvěří lovnou, která musí být úplně zničená, protože nový Bůh chce nad TVORY celého SVĚTA vládnout sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Máj 2015, je dokonalé lásky rozumu Hospodina čas, pro ty, kdo začnou mít důvěru v Boha, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Služba novému Hospodinu, není křesťanská hra, o vládu nad TVORY, a nad Hospodinem, pomocí děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, a pomocí daní, a promyšlených ekonomických vychytralostí, ZLATÉHO BOHA, NETVORA, zločince, podvodníka a lháře, ministra financí Babiše. Ráj již nebude za vodou v rákosí, protože ZEMÍ ZASLÍBENOU, je nyní TĚLO a DUŠE každého úplně poslušného, a pokorného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně očekává všechno TVORSTVO, který neprodleně učiní z Česka RÁJ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. TVORSTVO bylo vydáno marnosti křesťanského myšlení o Hospodinu, do doby přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Žijeme již v novém DNI PÁNĚ, ve kterém děsivá křesťanská temnota je zničena tím, že vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Mrtví hlupáci jsou všichni drzí, pyšní, a neposlušní křesťanští, militaristicky chamtiví zločinci, kteří zbrojí a válčí proti vůli Boží, kteří si ve SVĚTĚ nastolili spravedlnost svou, místo celosvětového míru a spravedlnosti Božího království, energeticky neotřesitelného, což snad potrvá, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, a v Brně, velice krátce. Píseň lásky Hospodinova, je SOUD tmářů, či zločinců, odmítajících podřídit se Božím ZÁKONŮM, např. drzých ateistických neposlušných, Bohem prokletých prasat, či NETVORŮ, Václava Cílka cilek@gli.cas.cz, navratilt@gli.cas.cz, rohovec@gli.cas.cz, bosak@gli.cas.cz, zigova@gli.cas.cz, dobesova@gli.cas.cz, simecek@gli.cas.cz, borovicka@gli.cas.cz, sychova@gli.cas.cz, kubinova@gli.cas.cz, hubickova@gli.cas.cz, filippi@gli.cas.cz, hojdova@gli.cas.cz, hlavac@gli.cas.cz, zak@gli.cas.cz, a Martiny Kociánové, z dopoledne@rozhlas.cz, martina.kocianova@rozhlas.cz. Odmítají pochopit texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že Česko, po vyjití z pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, se znovu dostalo na nekonečnou křesťanskou poušť. Nový Hospodin dá pokorným, a úplně poslušným, déšť vody čisté a důvěřivé, což je SLOVO NOVÝCH NEBES. Zločinec Václav Cílek spolu s křesťanskou, či ateistickou FENOU, OHOLOU, či HIROŠIMOU Martinou Kociánovou, drze melou totéž co v Lidových novinách 7.3.2015. Nejtěžší je nakrmit boháče pravdou o Hospodinu, a o jeho jedině správné koncepci energetiky pro Česko a pro SVĚT. Zločinec Cílek drze mele svoje žvásty o tom, že sice bláhová víra vládnoucích zločinců v neomezený, či neohraničený růst ENERGETIKY se skončila, ale nedokáže přiznat, že hlavním problémem není voda, a potraviny, pro chudé muslimy, či pro AFRIČANY. Obrovským problémem je vzpoura a neposlušnost proti Hospodinu, proti jeho zákonům, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci pro Česko a SVĚT. Tato vzpoura se děje, protože nikdo není novou Boží rodinou, nikdo není novým BOŽÍM DÍTĚTEM, pro nikoho nejsou lehká Boží přikázání, o úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, protože nikdo není z nového Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin však nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud křesťanství úplně nezničí. Dle médií, Hospodinem prokleté, neposlušné Česko, stále zvyšuje prodej zbraní do států, kde se nesmyslně válčí. Export zbraní je rekordní, ve výši cca 12 miliard Kč. Kromě toho Česko např. prodalo do Iráku zbraně ze Švédska, a to 250 bojových vozidel pěchoty, které Švédsko, dle svých zákonů, zakazuje prodávat. To je pomoc vyspělých států, státům rozvojovým, o kterých pokrytec a zločinec Cílek, s FENOU, či MRZKOU ŽENOU, Martinou Kocianovou, nemluví. Říká se že lež má krátké nohy. Není to pravda. Lež má DLOUHÉ NOHY mrzké ženy OHOLIBY, či HIROŠIMY Kociánové. Ta si stále myslí, že pro svoje VYSOKÉ CHCANÍ, se může plést do věcí, do kterých ji nic není, to je do řízení SVĚTA. Uvedená dvě HOVADA stíní SVĚTLU SVĚTA, kterým je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh tyto dvě SVINĚ, nenechá bez trestu. Kdo jim brání, již v úterý, 19.5.2015, mluvit v ČRo2 o Bohu a energetice pravdu? Všechny historické událostí Česka jsou důležité, jak pro Česko, tak pro celý SVĚT, protože jsou zapsány v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Nejdůležitější historická událost však Česko teprve čeká, a to v novém novoluní v květnu 2015. Je to vítězný boj poslušných o ČESKÝ ROZHLAS, a tím vítězný boj o média. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že po vyjití z Boží SOCIALISTICKÉ SPRAVEDLNOSTI, čtyřiceti let pouště socialismu, bylo Bohem vyvedeno, na nekonečnou poušť křesťanské militaristické chamtivosti, dobytkem politických stran pravice a levice, vrahů nového Hospodina, generálů Bečváře a Pavla, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců vojenských kaplanů, a ostatních kněží, kteří o novém Bohu, o SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemají stále ani ponětí. Běda Česku, když ve veřejnoprávních médiích, v Proglase, atd., nebude mluvit pravda o tom, že energetická spása je možná pouze při zřízení BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, ve kterém Hospodin, VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, bude vládnout celému SVĚTU. Jer.1/17,6/19,23/29,32,51/58, Žid.3/9až12/28, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7až5/25až8/11, Iz.29/11,24,33/22,44/5,8,57/10až20,63/14,18,65/15, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/33,40, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, Jer.1/17až25/11až51/58.

 

16.)Česko je ZEMÍ SVATOU, PUPKEM SVĚTA tím, že Bůh, po zmaření Hospodina, BERÁNKA, Zj.5/6, který pásl Česko, a komunisty z KSČ, v době čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, uvedl na Česko, OVOCE ÚMYSLŮ politických a náboženských prasat, včetně pomatenosti technické elity. Sk.3/23,7/42, Ám.5/25, Jer.6/19až25/11až51/58, Žid.3/9,4/7až12/28, atd. Nekonečná poušť křesťanské, militaristické chamtivosti, která je MODLOSLUŽBOU, je zničitelná pochopením bezmocnosti technické elity, která ve své pomatenosti zvířat, stále věří na neohraničený růst výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, a válek. Bůh sám, již ve své SLÁVĚ, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vykonal soud stávajících komunistických ovcí bohatých, to je vykrmených, s komunistickými ovcemi špatně placeného, levicového, nesmyslně pracujícího lidu, a mezi ovcemi bezdomovců. Hospodin také v Písmu již vykonal soud mezi vládnoucím komunistickým Beranem Filipem, vůdcem BERANŮ z KSČM, a KOZLEM, vůdcem KOZLŮ ČSSD, zločincem premiérem Sobotkou, a mezi pomateným zakladatelem KOZLŮ ČSSD, kulhavým KOZLEM, vrchním velitelem brané moci Česka, ateistickým prasetem, prezidentem, KOZLEM, Milošem ZEMANEM. Ezech.3/14,21až34/17,21,23, K.M.1/4až10/10,17,27až 19/6, atd. Hospodin ustanovil nad Českem, a nad veškerým TVORSTVEM jednoho pastýře, nového SYNA ČLOVĚKA, Hospodina DAVIDA, který bude jediným pastýřem veškerého politického, náboženského, a vojenského dobytka. Když se Hospodinem vyvolené Česko, neprodleně k Hospodinu vrátí, Hospodin DAVID, odstraní z Česka veškerou dravou politickou a náboženskou zvěř tím, že v pravý čas sešle vydatný déšť MANY NOVÉ a VĚČNÉ, slov NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což je voda živá, čistá a důvěřivá. Když se Hospodin smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad mnohými, bude uprostřed Česka, jediným KNÍŽETEM, jediným ZÁKONODÁRCEM, jediným SOUDCEM. Trkat pracující lid, křesťanskými ROHY, drzých pozemských Otců, SATANŮ kněží, mletím děsivé křesťanské TEMNOTY PEKLA katolického katechismu, a vybíráním daní, pro křesťanskou militaristickou chamtivost, a blbost, pro odmítání Božího království, s elektronicky plánovaným, ENERGETICKY NEZBYTNÝM, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a mravně nezbytným, elektronicky kontrolovaným, dokonalým, naturálním plněním. Hospodin je dobrý pastýř těm pokorným a úplně poslušným levicovým ovcím, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, které odpočinou od svého díla energetické zhouby, protože Hospodin odpočinul od svého díla stávající energetiky fosilních paliv. Z milosrdenství svého rozumu, chce v jím vyvoleném celosvětovém Česku, vybudovat vše energeticky nové v případě, že u religionistů Masarykovy univerzity v Brně, bude neprodleně prohlášen za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Česka a SVĚTA. Ezech.34/33/17až34/23až39/8,13,21,29, Jan5/34,38,43,8/44,10/11až15/25, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,48/5,11až57/10,16,20, 2.Kor.10/4až13/5,8, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44až20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Kol.3/5, Gal.1/7až3/20až6/7, atd. Opakovaně uváděné militaristicky chamtivé, křesťanské, či ateistické svině, vzpurné a neposlušné, mají povinnost neprodleně odejít z médií, do věčného prokletí, do říše ticha proto, aby nový Boží technický lid, především VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, mohl neprodleně ukončit veškeré křesťanské militaristické zlo na SVĚTĚ tím, že úplně zruší politická, náboženská a vojenská zvířata, která do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nemohou vejít, pro své profese válečníků, a jiných NETVORŮ. Mat.25/33,40, Ezech.3/4,21,33/17,34/23, Iz.57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Žalm115/17, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16,13/18,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Hospodin se nad Českem smiluje, až rektoři univerzit přestanou nosit chlupaté, myší, pláště. Myší je každý, kdo neobstál před SLOVEM NOVÝCH NEBES. Zach.13/4. Kdyby drzí křesťanští fašističtí nácci, či žáby, co v křesťanské temnotě, své zuby cení tím, že kvákají své středověké žvásty, děsivé tmy protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, svého katechismu, Ing. Raus z TWR twr@twr.cz a manželé Grohmanovi z neratovice@cb.cz, olinkadlec@volny.cz, brno.kounicova@cb.cz, jan.asszonyi@cb.cz, daniel.komrska@cb.cz, brno.naceste@cb.cz, kolin@cb.cz, betanie.liskovec@cb.cz, maria.uhlikova@cb.cz, most@cb.cz, david.kubicek@cb.cz, jan.drahokoupil@cb.cz, brno.kralovopolska@cb.cz, decin@cb.cz, při sobotním vysílání TWR v Proglase, neblokovali můj telefon, bylo by jim, a posluchačům sděleno. Bůh v Písmu i v horoskopech uvádí, že se nad jím vyvoleným Českem smiluje, svým rozumem, když bude PÁNEM NAD SOBOTOU, nad všemi státy SVĚTA, ze svého milosrdenství, když bude možná veřejná komunikace o jeho vůli, platná v současné době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době sedmdesáti let od Hitlera, v době ÚSVITU třetího křesťanského dne, který trvá vždy tisíc let. Pro odsouzení uvedených, militaristicky chamtivých křesťanských sviní, platí nejenom SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale i písničky od Tomáše Kluse, např. ŽABÍ KRÁL. ŽABÍ KRÁL křesťanských žabáků Ing. Raus, má slizkou hlavu, a své křesťanské vojsko vede do zmaru tím, že vládnoucím politickým Ropuchám tváře bozká tím, že militaristicky chamtivým křesťanům říká. VEĎTE NÁS vládnoucí ROPUCHY, do další války. Horečné zbrojení, a vítězná válka nad ostatními ROPUCHAMI, nad muslimy, co vlastní fosilní paliva, je naše energetická spása. Celosvětové, mírové Boží království, s vládou Hospodina, ZÁKONODÁRCE, nad vším TVORSTVEM, SLOVEM NOVÝCH NEBES, pro nás, křesťanské žabáky, je konec naší slávy, a naší vlády nad křesťanskými nácky, či sviněmi. Se smolnou pochodní, SVĚTLA naší víry, v konečné vítězství SVĚTLA našeho křesťanského PEKLA, a ksichtem z gumy, děláme to, co nejlépe umíme, kvákáme v Proglase křesťanské protikladné a promyšlené žvásty, své militaristické chamtivosti. Křesťanská děsivá temnota, našeho katechismu, a krutý zmijí jed bankovního systému, a vojenskoprůmyslového komplexu, je trestem pro všechny ateistické, či křesťanské svině, kterým oslepli oči, od SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, kterým je BHAGAVADGÍTA. Proto je v Česku děsivá křesťanská temnota, a kolem ní, ani v ní, není žádný Bůh. Snad jen na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku, a v Brně, kde dříve bývala víra v křesťanského Boha, cosi jiskří, a sbírá síly, což vždy však spolkne v sobotu, křesťanská ROPUCHA z TWR, z Proglasu, např. NETVOR Ing. Raus. Křesťanská, militaristicky chamtivá žába, co v křesťanské tmě zuby cení, nacistická děvka Ing. Raus, v Česku, v místech, kde pramení voda čirá, živá a důvěřivá, na Domašovsku a v Brně, nechává křesťanské svině, či pomatence, žízní zmírat, a prstíčkem hrabat, kvůli své touze vládnout nad křesťanskými NETVORY, a nad Hospodinem, nad SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo prosí o milost jeho Boha, který je křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, který je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, toho má PASÁK Ing. Raus ve své moci, jako lacinou děvku. Ať se laciné křesťanské děvky, a jejich Bohové, vojenští kaplani, modlí jak chtějí, nový Hospodin je neslyší, a slyšet již nikdy nebude. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Česko nebude čisté, od křesťanských NETVORŮ z TWR, z Proglasu, ČRo, ČT, atd., od Hospodinem nenáviděného PRAVICOVÉHO PTACTVA ODS, od KOZLŮ LEVICE ČSSD, od VOLŮ, BÝKŮ, či TELAT z KDU-ČSL, od LEVICE BERANŮ KSČM, od generálů Josefa Bečváře, Petra Pavla, od vrchního velitele ozbrojených sil Česka, od kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, a od ostatních, drzých křesťanských militaristických, fašistických nácků, či ROPUCH, mohutné vládnoucí byrokracie. Bude znít jejich řev, jejich běsnění zlosti. Zvítězí ten, kdo bude stát na SKÁLE. Hospodin je ta SKÁLA. Na SKÁLE, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, chce mít Hospodin nový TŘEŠŇOVÝ SAD, Božích bojovníků, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, uvedené v kapitole 189.

 

17.)Na úbočí své SKÁLY, Hospodin dovolí stvořit nové Česko, pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Až bude TVRZÍ Domašovsko, Brno, atd., ať si křesťanské, militaristicky chamtivé ROPUCHY, např. fašisticky, militaristicky chamtiví nácci, Zeman, Putin a Obama, útočí. Běda Domašovsku a Brnu, když nebude znát vítězný hlahol, kterým všechny vzpurné, drzé, neposlušné, ateistické, či militaristicky chamtivé křesťanské svině, vykáže z médií, do říše ticha. Cesta Bohem vyvolených křesťanských fašistických, bláznivých nácků Česka a SVĚTA, do říše ticha, je cestou Bohem vyvolených, neposlušných sviní. Tomáš Klus, který zpíval Brnu předpověděl, že veškerá křesťanská, militaristická chamtivost pomine tím, že vládnoucí zločinci budou vyvlečení do říše ticha, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když křesťanští, nacističtí nácci kdekoli padnou tím, že budou usvědčení ze lží o Hospodinu, a pravdou o jeho jediné možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA, tak již nevstanou. Hospodin v horoskopech, i ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slibuje, že pro zubožený pracující lid, pro nezaměstnané, a pro bezdomovce, bude ve všem po nedostatku, v okamžiku vyvlečení vládnoucích zločinců od koryt tím, že pracující lid přestane živit, svou prací, nepředstavitelně velkou, nesmyslnou křesťanskou vládnoucí byrokracii, náboženských, politických a zbrojařských zločinců, či NETVORŮ. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, kvůli sobě samému, učiň vyvolené Česko takové mocné, všemohoucí a vševědoucí, jaký jsi ve SLOVĚ NOVÝCH, VESKERÝCH NEBES sám tím, že např. zpěvák Tomáš Klus, ve svých písních, bude o TOBĚ mluvit stejně srozumitelně, jako mluvíš o sobě sám, ve svém VEŠKERÉM SLOVĚ, které se, ve TVÉ SLÁVĚ, vzájemně doplňuje a upřesňuje. Bitva v TWR v Proglasu, s novým Hospodinem, hrozná, vedená fašistickým náckem Ing. Rausem, a jeho hosty v Proglasu, protikladnými a promyšlenými křesťanskými žvásty, při sobotním vysílání TWR, nikomu na SVĚTĚ nesvědčí. Když kvůli militaristicky chamtivým pánům, Zemanovi, Putinovi a Obamovi, a jejich generálům, se lidé, na Ukrajině, v Iráku, v Sýrii, v Mali, atd., mezi sebou začnou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. Nový zahradník, kterým je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má kytky rád. Boží přikázání, o neprodleném vyvlečení drzých, militaristicky chamtivých křesťanských, fašistických nácků, NETVORŮ, prezidentů Zemana, Putina a Obamy, od jejich koryt, do říše ticha, pro pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, budou lehká, v okamžiku dialogu o vůli Boží. Moudrým se stává ten, kdo pochopí, že drzí nacističtí nácci, NETVOŘI, Ing. Raus z TWR twr@twr.cz a manželé Grohmanoví z neratovice@cb.cz, vychovávají své DĚTI, militaristicky chamtivé křesťanské pohany tak, aby místo ZÁKONODÁRCI a SOUDCI Hospodinu, sloužili křesťanským Bohům, vládnoucím NETVORŮM, tím, že slouží VOJENSKÝM KAPLANŮM, všech ekumenických církví. Uvedeným NETVORŮM je elektronicky opakovaně sdělováno, že děsivá temnota protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí křesťanského katechismu, se vyprázdnila tím, že Hospodin, svým rozumem, drzé, kruté, a militaristicky chamtivé, vládnoucí křesťanské svině, svým rozumem, již nepase, a pást nebude, ze svého milosrdenství. Neposlušné NEVĚSTY, křesťanské ekumenické církve, propadly tím PEKLU svých lží. Ekumenické církve, NEVĚSTY, pro neposlušnost se staly ČARODĚJNICEMI, které nelze nechat v médiích naživu, žádný další den. Neposlušní, vzpurní, neodpovědní, drzí a chamtiví křesťanskou chamtivostí, která je modloslužbou, mají DUCHA PEKLA. DUCHA BOŽÍHO mají znalci slov NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují. Vzpurní, pyšní, drzí a neposlušní křesťanští zločinci, dostali od Hospodina příležitost, se nad sebou zamyslet, a vrátit se k Hospodinu tím, že se omluví za své zločiny, což se stále nestalo. Zrnem jsou pokorní a úplně poslušní. Plevami, hnojem, či bujným křovím, TRIFIDY, kterým zarostla celá země, jsou drzí, vzpurní a neposlušní, kteří mají povinnost vstoupit do říše ticha, cestou vyvolených, protože do energeticky neotřesitelného Božího království, vzpurní a neposlušní, nepatří. Samota dnů, pro odstoupení rozumu Hospodina, postihla veškeré vzpurné TVORSTVO, které má uzrát k obrazu Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, a tím k Božímu DUCHOVNÍMU ŘÁDU, Božího království tím, že všichni budou mluvit pravdu o Hospodinu, a o jeho jedině správné, a jedině možné energetické koncepci, pro Česko, a pro SVĚT. Hospodin vzpurným a pomateným zpívá. Kolik chceš, tolik máš oči otevřený, NETVORE Ing. Rausi, z TWR z Proglasu. V zahradě zelený, Božího království, musí drzí pozemští Otcové Satani kněží, vejít do ticha zas. V tichu, v médiích, již drzí pozemští Otcové Satani kněží byli, dle vůle Boží, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Život bude mít nový, Boží ŘÁD, DUCHOVNÍ, místo MATERIÁLNÍHO, militaristického, až všichni pochopí, že Hospodin, jím vyvolené Česko, tvoří SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, k obrazu svému, k obrazu jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Absurdní válka ČRo, ČT, Proglasu a TWR, proti novému Hospodinu, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, je krizí lidského myšlení o Bohu, o DUŠI lidské, a o DUŠI BOŽÍ. Lidská bytost je jednotou TĚLA, DUŠE LIDSKÉ, a DUŠE BOŽÍ. BOŽÍ DUŠE dává lidskému TĚLU, a lidské DUŠI, veškerou rozumnost, a veškerou rukodělnou dovednost. Stejně tak paměť je od Hospodina. Hlupáci a zločinci z ČRo, ČT, TWR a Proglasu, se bouří proti DUŠI BOŽÍ, proti Bohu, proti DUCHU SVATÉMU, který má nad lidským TĚLEM, a lidskou DUŠÍ, naprostou převahu. Konflikt mezi neposlušnými a vzpurnými lidmi, a novým Hospodinem, mají povinnost překonat pokorní a úplně poslušní, a to neprodleně, což nikdo nechce. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, drzých a neposlušných znalců SLOVA BOŽÍHO. Nacističtí nácci, NETVOŘI, Ing. Raus z TWR twr@twr.cz a kazatelé, manželé Grohmanoví z neratovice@cb.cz, jsou usvědčení z drzosti vůči Bohu, vůči SLOVU NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Boží přikázání, pro pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, jsou lehká. Dobré a spasitelné je vyvlečení NETVORŮ, Ing. Rause z TWR twr@twr.cz kazatelů, manželů Grohmanových z neratovice@cb.cz, atd., od jejich koryt, z médií a z církví, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Veškeré zlo na SVĚTĚ bude odstraněno, až jedinou církví bude NOVÁ VLÁDA, a nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Probudit SVĚT z děsivé temnoty křesťanství je možné, při úplném zničení křesťanského katechismu. Boží hněv nad TWR, Proglasem, ČRo a ČT, již neprodlévá. Další válka, bude válka Ruska, proti USA, a bude, dle vůle Boží, do posledního, vzpurného a neposlušného Čecha.

 

Nedělní filmy a pohádky, Hospodin učinil podobenstvím, kterým doplňuje SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pohádka HORA JMÉNEM ANDĚLSKÁ, je podobenstvím o ministru financí Babišovi a Česku. Šlechtic, ministr financí Babiš, chce nad Českem vládnout sám tím, že si chce vzít princeznu, ŽENU STATEČNOU, která je Českem. ŽENA STATEČNÁ, Česko, chamtivého šlechtice ministra Babiše miluje. Babiš, ve svém království, spadl do ČERTOVY ROKLE, kterou je učení drzých pozemských Otců Satanů kněží o Bohu, který je stejný jako oni, Satani, neposlušný, vzpurný a militaristicky chamtivý. Babiš chce zavést daně z blbosti, které je, v křesťanském vzdorokrálovství, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných a neposlušných, nadbytek. Každý, kdo ve stávajícím systému platí daně, je hlupák, který neví, že boháči, pomocí daní, požírají chudé, a vládnou nad lidmi místo Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES. Babiše uzdravila cikánka, která mu předpověděla, že musí pít POHÁR VÍNA. Jer.49/12,50/7, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, atd. Šlechtic, NETVOR Babiš utekl s ŽENOU STATEČNOU na ANDĚLSKOU HORU, kde se měl stát OKŘÍDLENCEM. Kaz.3/18až8/8až10/20, atd. Král králů, a Pán pánů však ANDĚLSKOU HORU dobyl, a ŽENU STATEČNOU, která je Českem, osvobodil. Kletba cikánky se naplnila. Předtím, než pevnost byla dobyta, chtěl NETVOR, ministr financí Babiš, Česko, to je ŽENU STATEČNOU, otrávit svým pohárem vína, svými žvásty, o své vládě nad lidmi, pomocí svého vína, pomocí daní, což se mu nepovedlo. Vypil svůj pohár vína, do kterého nasypal sám jed, svých žvástů, o daních z lidské blbosti, a padl k zemi mrtev. Jer.49/12,20, atd. ŽENA STATEČNÁ se zachránila tím, že vypila pohár vína, který ministr financí NETVOR Babiš, nalil sám pro sebe, aby se neotrávil. Hospodine spravedlivý, vševědoucí a všemohoucí. Kvůli sobě samému neprodlévej, zaměň poháry, a dej, ať ministr financí Babiš, padne mrtev k zemi, nikoli jedem, ale TVÝM ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a ať zmizí v PEKLE, či v říši ticha, kvůli nastolení TVÉ svaté VLÁDY nad Českem, a celým SVĚTEM, slovem NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nejchatrnější ze stáda, mají nyní povinnost, ministra Babiše vyvléct od jeho koryta. Hlukem jeho pádu se zachvěje celá země. Jer.49/20.

 

Další pohádka, která je podobenstvím o DRUHÉM PŘÍCHODU Hospodina, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je POHÁDKA O TOUZE. Je to podobenství o tom, jak v Česku, ve vzedmutém jezeře vzpurných a zpupných nacistických nácků, se musí spojit ŽENA SATETČNÁ Bhagavadgíty, s PRINCEM MĚSÍCE Koránu proto, aby Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, byl ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Film JÁ UŽ BUDU HODNÝ DĚDEČKU, je radostnou zprávou pro pokorné a úplně poslušné. V pohádce je objasněné, jak DĚDEČEK Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jedná s těmi, kdo posílají DĚDEČKA, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pryč. Tresty uvedené ve filmu, pro vzpurné, zpupné, neposlušné a drzé, kteří vedou řeči o křesťanské mravnosti, a svými skutky obrací mravnost v pravý opak, jsou velmi nízké. Dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou tresty pro drzé militaristické svině daleko větší. Hospodin, DUCH SVATÝ, křesťanská, a jiná vzpurná a neposlušná ateistická prasata, trestá rakovinou, válkami, hubícími jadernými bombami, debilitou, demencí, atd. Pro pokorné a úplně poslušné je proto film RADOSTNOU ZPRÁVOU. Hospodin v Písmu slíbil, v případě, že v Česku na SVĚT uvede VĚČNOU SPRAVEDLNOST DUCHOVNÍHO SVĚTA, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, že od těch, kteří mají od Hospodina nějakou rozumnost, či rukodělnou dovednost, získanou Božím rozumem, v částečce DUCHA BOŽÍHO, ze svého milosrdenství, svým rozumem, již odstupovat nebude. Proto všichni, kdo mají od Hospodina nějakou rozumnost, rukodělnou dovednost, či dobrou paměť, v částečce DUCHA SVATÉHO, mají povinnost lehká Boží přikázání realizovat. Lehkým přikázáním, je vyvlečení neposlušných vládnoucích NETVORŮ od koryt, kvůli energetické spáse, veřejným mletím SOUDU neposlušných a vzpurných. Hospodin bude TVORSTVO soužit, odstupováním svého rozumu, dokud se tak nestane. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnout.