Kapitola 190

07.05.2015 13:32

Kapitola 190 – 24 stran. Jediným ODBORNÍKEM na průmysl a zemědělství je Bůh, který je UČITELEM všech, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ty, kdo se bijí mezi sebou, kvůli své vládě nad TVORY, Hospodin, který chce vládnout z DOLINY O2 Arény v Praze, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má za srocenou luzu, za hnůj.

 

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 127 (Česká bible kapitola 190), soud exrektora Hampla z KU 100. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Obsah kapitoly 189. 1.) V roce přelomu věků 2000, v roce ÚSVITU třetího tisíciletí vlády křesťanských a ateistických tmářů, se začal boj, válka, či bitva, o vysílání pravdy o novém Bohu, o jeho správné, a jedině možné koncepci ENERGETIKY, pro jím vyvolené Česko, a SVĚT, v tmářském ČESKÉM ROZHLASE, a v ostatních médiích. Hospodin učinil sochy italského umělce Davida Dormina, tří mužů na židlích, se čtvrtou prázdnou židlí, podobenstvím o sobě. TŘI SYNOVÉ ČLOVĚKA, kteří žijí mezi námi, jako DUCH SVATÝ, jsou BIBLE, BHAGAVADGITA a KORÁN, kde neviditelný Bůh, všechno o sobě uvedl. TÓRA, čtvrtý SYN ČLOVĚKA, je součástí BIBLE. Česko má povinnost, zničením děsivé temnoty ateismu, a katolického katechismu, STŘÍBRA OVRŽENÉHO, na čtvrtou židli postavit sebe, jako jediného Boha SVĚTA. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, nemusí do říše ticha utíkat hned, protože mají povinnost mlet nového Boha, mlet jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Česko je neopomenutelným dědicem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, při pokoře a úplné poslušnosti, nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů. Nový Hospodin, takový, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES opravdu je, bude s jím vyvoleným Českem, když Česko bude BOHEM, ZÁKONODÁRCEM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ivan Hoffman z Rovnosti, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, souhlasil s názorem, že na Ukrajinu, do Afriky, či k muslimům, kteří mají fosilní paliva, je potřebné poslat ODBORNÍKY na průmysl a zemědělství, a ne zbrojaře, zbraně, armády NATO, či bankéře. Idiot Hoffman stále nechápe texty SLOV NOVÝCH NEBES, o stávajícím systému křesťanské militaristické chamtivosti, kdy žádní ODBORNÍCI na průmysl a zemědělství nejsou. Odborníci na zvyšující se nadvýrobu, a na vykořisťování chudých, pomocí promyšlených vychytralostí bankovního systému, a vojenskoprůmyslového komplexu, nejsou žádní odborníci. Jediným ODBORNÍKEM na průmysl a zemědělství je nyní Hospodin, který je UČITELEM všech, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh, pro něho ztracené území Česka, dobývá trpělivě, SOUDEM. Hříšníky trestá nemocemi, rakovinou, počasím, tornády, potopami, válkami, auty, atd., což vše v Písmu uvedl. Dědicem Boha nejsou tmáři, např. HIROŠIMA, FENA, MRZKÁ ŽENA, Senková, zita.senkova@rozhlas.cz, která si zase porodila za Boha vraha Hospodina, plukovníka Stehlíka. Bohem vyvolené Česko, nemá na svém území SKÁLU chamtivých křesťanských sviní, BANKY, jako např. Švýcarsko. Proto je pro Česko výhodný celosvětový mír Božího království, a ne třetí SVĚTOVÁ VÁLKA, a úplné zničení Česka, hubící jadernou bombou. V době sedmdesáti let od Hitlera, což je doba uvedená v Bibli, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možné pouze rozumem Hospodina, nikoli rozumem lidským, je vůli Boží, osvobodit Česko od militaristicky chamtivých NETVORŮ, vyvlečením fašistických nácků, Peter.Duhan@ rozhlas.cz, rene.zavoral@rozhlas.cz, jan.menger@rozhlas.cz, Josef.Havel@rozhlas.cz, atd., od jejich koryt, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES. Celosvětové Boží království v Česku vznikne, až pokornými a poslušnými, budou vyvlečení od koryt, vrchní velitel brané moci Česka, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman posta@hrad.cz, náčelník Generálního štábu AČR, myš, generálmajor Josef Bečvář kangs@army.cz, předseda Vojenského výboru NATO, NETVOR, armádní generál Petr Pavel, e-podatelnaMO@army.cz, a jejich BOHOVÉ, vojenští politruci, vojenští kaplani, všech ekumenických církví, NEVĚSTY vrahů, vojáků. Sedminásobná vládnoucí rodička, sedmi vůdců vládnoucích politických stran Česka, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip posta@ vlada.cz, posta@psp.cz, musí zchřadnout, kvůli hněvu Boha, který chce, z jím vyvoleného Česka, z DOLINY O2 Arény v Praze, z KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, vládnout Česku a SVĚTU, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. EVOLUCE vzdělávání o novém Bohu, přinese celosvětový mír Božího království. Viz str.3až14. 2.) Všechno na SVĚTĚ se hroutí, nic se nezměnilo, kvůli zlým prasatům Kolegarovi a Michálkové, z TWR, protože kvantitativní uvolňování zlaťáků je padělání peněz, které nemůže nikoho spasit, před hrozným hněvem Hospodina, a před blízkým ropným, a ekonomickým kolapsem. Militaristicky chamtivým křesťanským sviním Kolegarovi a Michálkové, bylo telefonicky sděleno, že se Hospodinu pletou do věcí, do kterých jim nic není, do vlády nad TVORSTVEM celého SVĚTA. Když to Bůh dovolí, se dvěma, nebo třemi, pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, se budeme snažit prorazit BLUDNÝ KRUH, ve kterém křesťanské, militaristicky chamtivé svině chodí, na náměstí Svobody v Brně. Když dva nebo tři, budeme na náměstí Svobody v Brně, chodit v BLUDNÉM KRUHU, od křesťanského pohlavního ÚDU, kterým je HUBÍCÍ JADERNÁ BOMBA ex-primátora KOZLA Onderky, ke kádím s křesťanskými kapry s PROGLASU, TWR, ČRo a ČT, k děsivému křesťanskému MOROVÉMU SLOUPU, s holí BÍLÉHO PRAPORU, Hospodin se slituje. MOROVÉ RÁNY, HUBÍCÍ JADERNÉ STŘELY, i KŘESŤANŠTÍ KAPŘI v médiích, jsou trestem Hospodina, za křesťanské nepravosti, a za zločiny vzpurných a zpupných vojenských kaplanů, a za lži úplně pomateného ministra průmyslu Mládka, o koncepci energetiky, pouze na ELEKTŘINU. Hospodin křesťanské a jiné militaristické bohaté svině vypudí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až se rozplodí především nový Boží technický lid VUT, který má povinnost, převzít celou zemi do dědictví, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až Otcové Bohu navěky milých, nová Boží TROJICE, mocní Bohové, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, výhonek spravedlivý, nechají vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích tím, že učiní rozhodnutí o tom, že budou iniciovat svolání všesvětové setkání ENERGETIKŮ, na kongresu ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vůle Boží je, aby poslušní, v máji, vládnoucí KOZLY, vedené kulhavým KOZLEM prezidentem Zemanem, a zubatým KOZLEM premiérem Sobotkou, vyhnali od vládnoucích koryt, v háj. Poslušní mají povinnost, vládnoucí NEVĚSTY, ČARODĚJNICE, zločince, od jejich KORYT, vynést na márách, nikoli silou, ale NOVÝM Božím SLOVEM, a to ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, mravně nezbytného. Vůle Boží je pane Eriku Lamprechte info@delnickamladez.cz, abyste byl v ulicích LAMPOU ZÁŘÍCÍ tím, že průvodem s BÍLÝMI PRAPORY, a s MÁRAMI zajistíte, aby již nikdy nebyla doba před volbami politických zločinců, ani doba po volbách politických zločinců tím, že DĚLNICKÁ MLÁDEŽ DSSS přijme politický program energetické spásy VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE, platný pro všechny státy SVĚTA. Křesťanský jed modloslužeb, je zapotřebí nahradit BOHOSLUŽBAMI nového SLOVA. Odborníci z VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a odborníci z výzkumu v Řeži u Prahy cvrez@cvrez.cz, jan.rabl@cvrez.cz, jan.kysela @cvrez.cz, jiri.richter@ cvrez.cz, petr.brezina@cvrez.cz, musí být Brnem donucení, neprodleně přijmout rozhodnutí, o zahájení díla na energetické spáse Česka a SVĚTA tím, že se neprodleně bude realizovat výstavba sídlišť, a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Energetická koncepce ministra Mládka, pouze na ELEKTŘINU, je pro Česko HROBEM. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Viz str.14až24.

 

 

1.)Bůh, nový Hospodin, takový, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES opravdu je, bude s jím vyvoleným Českem, když Česko bude BOHEM, ZÁKONODÁRCEM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin svou slávu, svého rozumu, a své moudrosti, nikomu nedá, dokud Česko bude bloudit v BLUDNÉM KŘESŤANSKÉM KRUHU tím, že bude mít za BOHY, křesťansky militaristicky chamtivé NETVORY, křesťanskou Boží trojici, vrchního velitele ozbrojených sil Česka, kulhavého KOZLA prezidenta Miloše Zemana, válečné zločince, nového náčelníka Generálního štábu AČR, generálmajora Josefa Bečváře, předsedu Vojenského výboru NATO, armádního generála Petra Pavla, a jejich BOHY, vojenské politruky, vojenské kaplany, všech ekumenických církví, NEVĚST generálů, ČARODĚJNIC. Nový Hospodin se smiluje, až uvedené, křesťansky, militaristicky chamtivé svině, budou dobrovolně kapitulovat pro pochopení, že pyšní, vzpurní, drzí, neodpovědní hlupáci, nepatří do bran, celosvětového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nebude spolupracovat, svým rozumem, s uvedenými Božími nepřáteli, kteří ignorují nezbytnost vytvoření celosvětového, mírového, Božího království. Hospodin se nad Českem smiluje, až vzpurní, zpupní, pyšní a neposlušní, budou pokornými, a úplně poslušnými, vyneseni na márách, s celou svou křesťanskou militaristickou noblesou, do říše ticha. Plný počet nacistických, křesťanských nácků, v Česku vzešel. Proto pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, mohou být spaseni, z milosrdenství Hospodina, Božím rozumem, když dají SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ve všech médiích, na SVÍCEN. Křesťanská, vzpurná, neposlušná militaristická svině, Ivan Hoffman z Rovnosti, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, souhlasil s názorem, že na Ukrajinu, do Afriky, či k muslimům, kteří mají fosilní paliva, je potřebné poslat ODBORNÍKY na průmysl a zemědělství, a ne zbrojaře, zbraně, křesťanské armády NATO, či bankéře. Idiot Ivan Hoffman stále nechápe texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že ve stávajícím systému křesťanské militaristické chamtivosti, žádní ODBORNÍCI na průmysl a zemědělství nejsou, protože odborníci na zvyšující se nadvýrobu, a na vykořisťování chudých, pomocí bankovního systému a vojenskoprůmyslového komplexu, nejsou žádní odborníci. Ve stávajícím systému křesťanské, militaristické chamtivosti, máme pouze ODBORNÍKY, kteří nás, pro odstoupení rozumu Hospodina, od zpupných a neposlušných, nevedou do Božího království, ale pouze do hrobu zvyšující se nadvýroby, zvyšující se chudoby dělníků, a ke třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, ve které Hospodinem vyvolené Česko, bude strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU tím, že bude zničeno hubící jadernou bombou, v době hrobu kolapsu ekonomického, a hrobu ropného. Jediným ODBORNÍKEM na průmysl a zemědělství je nyní Hospodin, který je UČITELEM všech, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo se k němu, ke SLOVU NOVÝCH NEBES, neprodleně v médiích nevrátí, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných, zajde v tělech zvířat. Soused Artur pracoval v Africe. Uvedl, že bankovní systém zde udělal z pracujících lidí živořící nebožáky, a z nezaměstnaných, úplná zvířata. Když se živořící nebožáci na Ukrajině, v Africe, v Iráku, či Sirii, atd., vzbouří proti bankovnímu systému, a vojenskoprůmyslovému komplexu, dostanou místo ODBORNÍKŮ na průmysl a zemědělství, zbrojaře, zbraně a armády NATO. Historie Česka přestane být přepisována, když historici pochopí, že je zapsána v Bibli, a že nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy Česko má povinnost, kvůli své energetické spáse, být BOHEM, být BOŽÍM SYNEM tím, že technická elita energetiků z VUT v Brně, z ČVUT, atd., svolá KONGRES ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. V současném systému křesťanského chamtivého militarismu, má každý povinnost, poučit se ze SLOV NOVÝCH NEBES, být mocným Bohem, být hrdinou svými skutky, konanými pro nastolení vlády Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, nad vším TVORSTVEM. Nový Hospodin je diplomat, protože ví, že nakrmit boháče, bankéře, či vojáky, a vojenské kaplany, SLOVEM NOVÝCH NEBE, je velice obtížné. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, nemusí do říše ticha utíkat hned, protože mají povinnost mlet nového Boha, mlet jeho SLOVO NOVÝCH NEBES. Boháčům veškerý majetek zůstane, včetně bydlení. Bude nutné pouze ubytovat bezdomovce, což je řešitelné. Rovnost 18.3.2015 uvedla, že v Česku je každý sedmý byt neobydlený. Stačí mlet SLOVO NOVÝCH NEBES o tom, že veškerý majetek shnil, kvůli totálně chybné koncepci ENERGETIKY pouze na ELEKTŘINU, Bohem prokletého ministra průmyslu Mládka. Je to prolhaný PÁN, dle písničky. Protože svými energetickými žvásty, zrušil SVÍTÁNÍ třetího DNE PÁNĚ, na ÚSVITU třetího tisíciletí, kdy Hospodina musí každý v Česku milovat za to, že je Česko Hospodinem vyvolené, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a že je proto BOHEM. Hospodin majetek, který shnil, kvůli špatné vládní koncepci ENERGETIKY, TVORSTVU neukradne. Hospodin bude znovu VOJEVŮDCEM, když bude mít velké množství pokorných a úplně poslušných, kteří přestanou mít za SKÁLU PENÍZE, BANKÉŘE, GERERÁLY NATO, VOJENSKÉ KAPLANY, POLITIKY PRAVICE a LEVICE, KNĚZE, atd., když jedinou SKÁLOU bude, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vůdce ČESKÉHO ROZHLASU, NETVOR, či GIGANT, Peter Duhan Peter.Duhan @rozhlas.cz, dělá politickou a náboženskou DUHU, která musí zmizet tím, že úplně zmizí drzé křesťanské moře, militaristicky chamtivých bohatých sviní. Vládnoucí elita boháčů, se svými žvásty o Hospodinu, a o koncepci ENERGETIKY ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, musí vejít neprodleně do říše ticha. Biskupové jsou nyní bez víry v Hospodina, stejně jako za Jana Husa tím, že místo Hospodinu, slouží svým BOHŮM, boháčům, bankéřům a vojákům, navíc politikům pravice a levice, a BOHŮM z neziskových, nestátních organizací. Veškerá tato byrokracie zmizí tím, že Hospodin, jediný UČITEL všech, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, každého smysluplně zaměstná, na přestavbě celosvětového Česka, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Předpokladem všech energeticky potřebných změn, je vyvlečení boháčů, bankéřů, kněží, vojáků, atd., pokornými a úplně poslušnými, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mravně nezbytného. Vědci získávají obrovskou zbraň proto Alzheimerovi, a proti zapomnětlivosti. Touto zbraní je SLOVO NOVÝCH NEBES. Hospodin Česko nenechá bez trestu, když rektor Masarykovy univerzity Bek, zase zapomene na to, že dělá veškeré zlo na zemi tím, že Masarykova univerzita, místo Hospodinu, slouží svým Bohům, religionistům, filozofům, politologům, sociologům, ekonomům, a jiným zločincům, kteří obrací evangelium ENERGETICKÉ SPÁSY Česka, a SVĚTA, v pravý opak. Omlouvám se Česku, že jsem napsal, že svolávám pohotovost, pro boj proti vzpurným a neposlušným, až na novoluní, na pondělí 18.5.2015. Hospodin mně zase silně zatvrzoval čelo ischiasem proto, abys se opravil, abych nepracoval na zanedbané zahradě, jak jsem měl v plánu, ale abych znovu připravoval pokrm pro pokorné, a úplně poslušné, na kravincích, které vychází z úst vládnoucích pomatených volů, či NETVORŮ. Hospodin, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, vyžaduje realizovat neprodleně, nechce čekat na nové novoluní v květnu. Nechce, aby orgány činné v trestním řízení v Brně čekaly, až špatně placení dělníci, nezaměstnaní, a bezdomovci, budou chodit v průvodu, s BÍLÝMI PRAPORY, v BLUDNÉM KŘESŤANSKÉM KRUHU, od pohlavního ÚDU KOZLA ex-primátora Onderky, kterým je hubící jaderná bomba, ke kádím na křesťanské kapry z Proglasu, TWR, ČRo a ČT, a k MOROVÉMU SLOUPU, na náměstí Svobody v Brně proto, aby křesťanství bylo STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Komu dal Hospodin víc rozumu, od toho více očekává. Očekává, že se k novému Hospodinu, jako první vrátí, pokorná a úplně poslušná, vzdělaná elita. Uvedené symboly křesťanské moci, nad úplně pomatenými TVORY, nechal Hospodin postavit na náměstí Svobody, kvůli SOUDU křesťanských sviní z Brna. Až, bez rozumu Hospodina neposlušná, to je vzpurná, a mrtvá vládnoucí elita, vyjde z křesťanské říše mrtvých, musí být všechno křesťanské, připomínáno s proklínáním, kvůli nezbytnosti vše zbourat, a postavit vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Hospodin vyžaduje, aby pokorné, a úplně poslušné orgány činné v trestním řízení z Brna, neprodleně vyšetřovaly hlupáka rektora Beka, kvůli tomu, že dělá, učením o křesťanském Bohu, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, veškeré energetické zlo na SVĚTĚ. Nebo vyžaduje, aby se rektor Bek, dobrovolně k novému Hospodinu vrátil, vyznáním vin religionistů, politologů, sociologů, ekonomů, filozofů, a jiných NETVORŮ. Hospodin svou slávu, své moudrosti SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a svého rozumu, nikomu neposlušnému a vzpurnému nedá, pouze Česku, když bude stejným Bohem, jako je nový Hospodin. Hospodin se nad Českem smiluje, svým rozumem, když Masarykova univerzita nenechá zapadnou SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, protože toto SLUNCE, je stejným novým Bohem, jako Bible, či Korán. Hospodin vyžaduje, aby nemusel třást ZEMÍ zemětřesením, ale aby jím vyvolené Brno, OTŘÁSLO VŠÍM STVOŘENÍM tím, že SLOVO NOVÝCH NEBES, uzná za jediného Boha SVĚTA, neprodleně. Příští týden je svátek vystoupení Hospodina, na VEŠKERÁ NEBESA SVĚTA, a svátek sestoupení DUCHA SVATÉHO, z veškerého Písma od Hospodina. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, když Brno, místo Boha, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, bude uctívat DUCHA PEKLA, křesťanské MODLÁŠKÉ STVŮRY, který je, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, a tím bude schvalovat krutý zmijí jed lží ministra průmyslu Mládka, o koncepci energetiky pouze na ELEKTŘINU. Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v částečce svého DUCHA, až religionisté Masarykovy univerzity, budou mlet, texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že Hospodinova energetická koncepce, platná pro Česko, a pro všechny státy SVĚTA, je jedině možná a správná. SKÁLA křesťanských pomatenců, bankéři a vojáci, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ, proto musí neprodleně sestoupit v médiích do říše ticha. Jinak se Hospodin, nad Českem, neslituje. ODBORNÍCI bankéři a vojáci, řídí SVĚT místo Hospodina, místo jeho SLOVA. Bůh, pro něho ztracené území dobývá trpělivě, SOUDEM. Hříšníky trestá nemocemi, rakovinou, počasím, tornády, potopami, válkami, auty, atd., což vše v Písmu uvedl.

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Všechno, co se v Hospodinem vyvoleném Česku stalo, se děje podle vůle Boží. Všechny historické událostí jsou důležité jak pro Česko, tak pro celý SVĚT, protože jsou zapsány v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Nejdůležitější historická událost však Česko teprve čeká, a to v novém novoluní v květnu 2015, a to vítězný boj o ČESKÝ ROZHLAS, a tím vítězný boj o média. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že po vyjití z Boží SOCIALISTICKÉ SPRAVEDLNOSTI, čtyřiceti let pouště socialismu, bylo Hospodinem vyvedeno, na nekonečnou poušť křesťanské militaristické chamtivosti, dobytkem politických stran pravice a levice, generálů a kněží. Jer.1/17až6/19až51/58, Žid.3/9až12/28, Sk.3/23až7/42, Ám.3/7až5/25až8/11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.63/14,18,65/15, atd. Vůle Boží je, aby Česko z textů SLOV NOVÝCH NEBES pochopilo, že nyní, v květnu 2015, má Česko povinnost přiznat, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů v médiích, a ve školství, že Hospodin v SOUDNÉM DNI, v novoluní, od pondělí 18.5.2015, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 2.6.2015, vyžaduje porazit veškerý politický, vojenský, a náboženský dobytek, dobytím ČESKÉHO ROZHLASU, ČT, PRAGLASU a TWR, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na náměstí Svobody, v Brně, viz další text. V ČESKÉM ROZHLASU info@rozhlas.cz, mluvci@rozhlas.cz, katerina.moravcova@rozhlas.cz, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, kdy nového Hospodina musí každý znát, ze SLOV NOVÝCH NEBES, proti novému Hospodinu povstali fašističtí nácci, zločinci, vrazi, pokrytci a lháři, vedení PRASATY, NETVORY, či GIGANTY Peter.Duhan@rozhlas.cz, rene.zavoral@rozhlas.cz, jan.menger @rozhlas.cz, Josef.Havel@rozhlas.cz, atd. V době sedmdesáti let od Hitlera, se uvedení zločinci a zaprodanci boháčů a bankéřů, zmocnili vlády nad TVORY, odložením DÍTĚTE, nového Hospodina, který se narodil ŽENĚ STATEČNÉ, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zmocnili se vlády nad úplně pomatenými TVORY, pomocí křesťanského a politického učení zločinců, vrahů, vojenských kaplanů, kteří mají za Bohy vrahy, žoldáky z NATO, vedené dnes v Česku vrchním velitelem brané moci Česka, zakladatelem KOZLŮ ČSSD, kulhavým KOZLEM prezidentem Zemanem, a náčelníkem Generálního štábu AČR, myší, zlým zločincem, generálmajorem Josefem Bečvářem e-podatelnaMO@army.cz, podatelnaMO@army.cz, ombudsman@army.cz, redakce@army.cz, korupce@army.cz, petr.medek@army.cz, jiri.caletka@army.cz, vladimir.lukovsky@army.cz, jana.zechmeisterova@army.cz, mpetr.sykora@army.cz, info@army.cz, kangs@army.cz, vasicekv@army.cz, tisk4brn@centrum.cz, tid-73tpr@centrum.cz, vzdusnesily@outlook.cz, 6142S1@army.cz, vu5153@email.cz, infocentrum@meuvyskov.cz, vu7935.jince@seznam.cz, masarikova.lucie@email.cz, cbrn.liberec@army.cz, tm.7mb@seznam.cz, 42mpr@seznam.cz, tid15zp@seznam.cz, vu4428@email.cz, 102.pzpr@centrum.cz, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Jer.1/17až25/11až51/58, Zach.3/9až4/6až7/5,8/16až13/4,8, Oz.2/18až5/7,15až14/3, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38,81/4,102/18,27,104/30,150/6, Iz.1/1až2/4,9/5až23/17až29/11až24až57/10,16,20, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12, 16,20, atd. To co se děje v Česku a Slovensku, v době sedmdesáti let od Hitlera, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, z hlediska energetiky, je zločinem, je trestným činem, kvůli lžím o Hospodinu, kvůli odporu uvedených vládnoucích sviní, či myší, vůči jedině možné, a jedině správné, koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené v SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Iz.23/17, Zach.6/5, Jer.25/11,31/27, 32, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,104/30až150/6, 1.Kor,1/27,10/11,14/36, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, atd. Hospodin, na ÚSVITU Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, které se v roce 2000 začalo Božím SOUDEM, uvedených, vzpurných a neposlušných myší, či militaristický chamtivých křesťanských prasat, uvádí, že na nějakém dni, do úplného zničení všech uvedených, křesťanských, militaristicky chamtivých zločinců, lhářů, vrahů, NETVORŮ, či ŽÍŽAL, mu nezáleží. Dokonalou lásku BOŽÍHO ROZUMU, z Božího milosrdenství, v částečce DUCHA BOŽÍHO, dostanou pouze ti, kdo se vzdají dobrovolně svých koryt, protože texty Písma o tom, že nikdo nemá dávat svoje koryto, a svoji SKÁLU, PENÍZE, někomu jinému, přestaly platit už na přelomu věků roku 2000, dle zákonů POLE VĚDY Písma, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Hospodina. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18až12/5,12až33/20až43/26,31, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4až12/10,17,27,15/18,18/15až19/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Volám všechny pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, do BITVY, či do BOJE, o ČESKÝ ROZHLAS, a tím o veškerá média. BITVA, či BOJ o Český rozhlas, je odložen, až na nové novoluní, od 18.5.do 2.6. 2015. Ty, kdo se na ulicích v Brně bijí mezi sebou, kvůli své vládě nad TVORY, Hospodin má za srocenou luzu, za hnůj. Sír.5/5až26/5až43/26,31, atd. Každý, kdo nestuduje SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které je novým Hospodinem, je hnojem tím, že je fašistickým náckem. Žalm33/6až102/18,27,104/30, atd. Policie v Brně nesmí krýt křesťanské, militaristicky chamtivé nácky, pravdoláskovce, typu NETVORA Václava Pecla z BRNO BLOKUJE, nebo Petra Duhana z ČRo, či Josefa Bečváře z AČR, kteří ve své touze vládnout nad TVORY, stojí v cestě novému Hospodinu. Jako vzpurní a neposlušní se drze pletou Hospodinu do jeho řemesla, do vlády nad TVORY celého SVĚTA. V době přelomu věků konce éry fosilních paliv, chce nový Bůh, řídit ENERGETIKU celého SVĚTA, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES sám, bez politiků levice a pravice, a bez drzých pozemských Otců Satanů kněží, a bez GENERÁLŮ, vojáků a jejich politologů, vojenských kaplanů. Z milosrdenství rozumu Hospodina, je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, objasněné dostatečně srozumitelně proto, aby křesťanská HOVADA typu Václava Pecla, Petra Duhana z ČRo, či Josefa Bečváře z AČR, bylo možné vynést neprodleně, do říše ticha, od všech vládnoucích koryt, na márách, s celou křesťanskou děsivou noblesou, pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Militaristický křesťanský fašistický nácek je každý, kdo se k Hospodinu ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, nevrátí neprodleně. Aplikovat vládu christologického trojičního UKŘIŽOVANÉHO Boha, kterého káží např. křesťanské militaristické svině Vaďura a Beneš, v RANNÍM SLOVĚ v ČRo3, který je pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, je možné pouze pro totální křesťanskou děsivou temnotu, kvůli mediální cenzuře na SVĚTLO SVĚTA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Děsivou temnotu křesťanské militaristické chamtivosti, jejich protikladných křesťanských nauk, a promyšlených ekonomických vychytralostí, vyhledávají jen idioti, pokrytci, a vládnoucí zločinci. Stejnou děsivou temnotou je ateismus. Ateistické osvícenství vzniklo z prasečího myšlení lidí. Kdo utiskuje nuzné bezdomovce, málo placené dělníky, válečné utečence, atd., tupí zakladatele Bohem prokletého zakladatele PTACTVA ODS, exprezidenta Václava Klause, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Miloše Zemana, či Petra Duhana z ČRo, o Josefa Bečváře z AČR. Každého BOŽÍHO SYNA, který neprodleně vynese na márách, modlářské NETVORY Klause, Zemana, Pecla, Duhana, Bečváře, atd., do říše ticha, i s jejich noblesou děsivé křesťanské temnoty, na náměstí Svobody v Brně, v kruhovém pochodu s BÍLÝMI PRAPORY, toho budou ctít všichni pokorní, poslušní, a Bohu vděční, za ukončení zla militaristické křesťanské chamtivosti. Nezůstane bez trestu nikdo, kdo má křesťanskou radost z běd bezdomovců, nezaměstnaných, a všech, kterým války zbrojařů z USA a Ruska, o moc nad muslimy, kteří mají fosilní paliva, vzali domov. Př.14/31,17/5, atd. Pomatenec Ivan Hoffman se v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, nesmyslně radoval z toho, že válka USA proti Rusku na Ukrajině, v Iráku, a jinde, je válkou do posledního UKRAJINCE, či MUSLIMA. Policie ČR z Brna STŘEDU, npor. Ing. Marián Karas mrpb.oop.podatelna@pcr.cz, je opakovaně žádán, aby inicioval trestní stíhání všech uváděných, a všech ostatních vládnoucích NETVORŮ, kdo děsivou temnotou katolického katechismu, a krutým zmijím jedem DÉMONSKÝCH nauk ekonomů, bankéřů, politologů, sociologů, vojenských kaplanů, atd., kazí v Česku dobré mravy. Když dva nebo tři pokorní a poslušní, budeme na náměstí Svobody v Brně, chodit v BLUDNÉM KRUHU, od křesťanského pohlavního ÚDU, kterým je HUBÍCÍ JADERNÁ BOMBA ex-primátora KOZLA Onderky, ke kádi na drzé křesťanské kapry z ČRo, z ČT, z Proglasu, z TWR, a z PETROVA, k děsivému křesťanskému MOROVÉMU SLOUPU, s holí BÍLÉHO PRAPORU, Hospodin se slituje, svým rozumem, ze svého milosrdenství. MOROVÉ RÁNY, HUBÍCÍ JADERNÉ STŘELY, i KŘESŤANŠTÍ KAPŘI z ČRo, ČT, Proglasu, TWR a Petrova, jsou trestem Hospodina, za křesťanské nepravosti děsivé temnoty katechismu, za zločiny vzpurných a zpupných vojenských kaplanů, za vraždy vrahů žoldáků. Vzpurní, militaristicky chamtiví NETVOŘI, jsou nyní STŘÍBREM ODVRŽENÝM.

Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, musí držet půst, od politických, náboženských a vojenských vyhledávačů křesťanské temnoty, která dovoluje zpupným, vzpurným a nemilosrdným křesťanským militaristickým chamtivcům, kazit dobré mravy Česka a SVĚTA, a kazit energetickou spásu Česka a SVĚTA, podřízením se pod vládu Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jediného Boha SVĚTA. BLUDNÝ KRUH pochodu po náměstí, prorazíme tím, že mnoho služebníků nového Hospodina ZÁKONODÁRCE, půjde na Policii ČR, k npor. Ing. Mariánu Karasovi, mrpb.oop.podatelna@pcr.cz. Viz strana 9,10. V době sedmdesáti let boje s nácky Hitlera, se začíná boj poslušných o ČESKÝ ROZHLAS, s uvedenými křesťanskými vzpurnými nácky, kteří odmítají uznat, že dědictví, zapsané v závěti, v pěti knihách, např. v Bibli, Bhagavadgítě, Tóře, Koránu a ve SLOVĚ DOGONŮ, kterým je mírumilovná TVÁŘ VŠEMOHOUCÍHO Hospodina ZÁKONODÁRCE, kterým je rozum od Hospodina, patří pouze mírumilovným, pokorným a úplně poslušným. Zítra se bude, tančit všude, až naše vítězné vlajky bílé, vyletí na náměstí Svobody v Brně, jako MÍROVÉ HOLUBICE tím, že Hospodinem prokleté PTACTVO ODS, KOZLI z ČSSD, VOLI, BÝCI či TELATA z KDU-ČSL, BERANI z KSČSM, ARMÁDA, BANKÉŘI, OBCHODNÍCI, atd., kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, přestanou existovat. Hříchy a lži o koncepci energetiky, a o Hospodinu, úplně pomatené, neposlušné, a vzpurné vládnoucí elity Česka, jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Nový Hospodin nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud Policie ČR nezajistí pokoru, a úplnou poslušnost, všech uváděných drzých a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, myší, žížal, či prasat, které nevěří tomu, že Hospodin je pro uvedené myši, či žížaly KOCOUREM, či LVEM tím, že je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, při svém DRUHÉM PŔÍCHODU, tentokrát ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES nechce, aby Evropou stále obcházela křesťanská strašidla, uváděné neposlušné křesťanské NEVĚSTY, či ČARODĚJNICE. Drzí pozemští Otcové Satani kněží z Proglasu, TWR, ČRo a ČT, neposlušné NEVĚSTY, či ČARODĚJNICE, sice dokáží na Vánoce porodit MLADOU MODLÁŘSKOU STVŮRU, na Velikonoce dokáží UKŘIŽOVAT svou starou MODLÁŘSKOU STVŮRU, ale nedovedou si opatřit sestoupení DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako Hospodin. Celá EVROPA povstane k ŽIVOTU VĚČNÉMU, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelnému, když všichni, kdo povstali v Brně proti SKÁLE, proti Hospodinu ZÁKONODÁRCI, budou hnojem. V Brně vzešel plný počet hnoje, či myší proto, aby Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mohl spasit Česko a celý SVĚT, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Hospodinem vyvolené Česko, na Prvního máje 2015 zůstalo pannou, protože Brno nerozkvetlo v průvodu s BÍLÝMI PRAPORY, a nevyšlo s MÁRAMI, nutnými pro vynesení neposlušných a drzých vládnoucích křesťanských NEVĚST, ČARODĚJNIC, s celou křesťanskou noblesou neschopných hlupáků, porodit VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, moudrého, mírumilovného, spravedlivého, k pokorným a poslušným dělníkům, rolníkům, a k nezaměstnaným celého SVĚTA. Sedm vzpurných, neposlušných NEVĚST, ČARODĚJNIC, HOVAD, PRASAT, NETVORŮ, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, spolu s osmou neposlušnou a vzpurnou, zlou NEVĚSTOU, ČARODĚJNICI, s NETVOREM, či GIGANTEM, se zakladatelem KOZLŮ ČSSD prezidentem Zemanem, nesmí v máji 2015, zůstat v médiích naživu, ani jeden další den. Sedminásobná vládnoucí rodička, sedmi vůdců vládnoucích politických stran Česka, musí zchřadnout, kvůli hněvu Boha, který chce, z jím vyvoleného Česka, z DOLINY O2 Arény v Praze, z KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, vládnout Česku a SVĚTU, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je novým Božím lidem lid technický, VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Mají povinnost, neprodleně přetvořit energetiku fosilní, na energetiku solární. Celosvětové odpočinutí od fosilních paliv, je nezbytné. Nové DNES převratu je nyní při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 4.1.2015, což se nepovedlo. Proto Hospodin, pro boj o vládu nad ČESKÝM ROZHLASEM určil NOVÉ DNES. Zj.19/8, Mich.5/4, Bhagavadg.15/15,16/13až24,18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, Ezech.3/4,21,14/22až33/17až39/8,13,21,29, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Iz.2/22až29/11až24,33/22,44/5,8,48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jóel1/13až2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Moj.12/11,20/5,22/17,23/2,29, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až15/9,19,23/29,32až30/5až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Dan.9/14,1827,až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Líbat se pod rozkvetlou třešní má půvab pouze v případě přání, aby ovoce KSČM, TŘEŠNĚ, byly OVOCEM SPRAVEDLNOSTI neprodleně tím, že již v červnu 2015, při úplňku MĚSÍCE, v úterý 2.6.2015, v den svátku všech pokorných, a úplně poslušných služebníků Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, byly na stolech SLOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky, ekologicky a mravně nezbytného. Křesťanství je znesvěceno proto, aby Hospodin v Česku naplnil Písmo, o STŘÍBRU ODVRŽENÉM. Iz.1/1až21/5až29/11až24,33/22až44/5,8,45/7až57/10,16,19,63/14,18,65/15až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16až40/29, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm1/1až81/4,82/5až150/6, Jer.1/17až6/30až24/21,26až 51/58, atd. Líbat se pod rozkvetlou třešní v Brně, pouze kvůli službě svým pohlavním údům, je hřích mrtvých, neposlušných, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Řím.1/18,3/6,8/20,29,11/32, 1.Kor.1/27,12/22,14/36,15/33, Iz.57/10,16,22, 2.Kor. 10/4, 1.Jan.2/14až5/2,14,16, atd. RUDÝ ŠTÍT bohatýrů má Česko pouze tím, že kapitánem české reprezentace pro MS v ledním hokeji se stal, svou hlavou ryšavý útočník, Jakub Voráček. Nah.2/4. Snad bude vorat tak dobře, aby současně sel, sklízel i vláčel. Ám.3/7až9/13, atd. Když v máji 2015, se Hospodin k Česku skloní, k modlitbě vzpurného, křesťanského, militaristicky chamtivého HNOJE, Žalm33/6až102/18,27,104/30, Iz.57/10,16,20, Kol.2/7,3/5, atd., snad dovolí, aby Jakub Voráček, měl svou ryšavou hlavu stejnou, jako RUDÝ Klement Gottwald v době, když se vítězně vrátil z HRADU, a s pomocí Boha naplnil Písmo tím, že porazil DÉMONY, to je bankéře, makléře, exekutory, obchodníky, politiky, boháče, kněze, sociology, a jiné NETVORY, na dobu čtyřiceti let pouště socialistické spravedlnosti, což se zřejmě nestane. Hospodin z Česka odešel. Vrátí se, až drzí nácci v ROZHLASE padnou, v novém novoluní MĚSÍCE. Nelze již nikoho omluvit, z neznalosti Boha. Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Luk.1/53,6/24, Sk.7/42,17/30, Ám.5/18,25,8/11, Bhagavadgíta15/15až16/13až24až18/78, 1.Kor.1/27,10/11,14/33, 36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Nový Hospodin chce, aby Hospodinem byla ŽENA, a to ŽENA STATEČNÁ. RUDÝ ŠTÍT BOHATÝRŮ snad dostane rusovlasá ŽENA STATEČNÁ z TV z pořadu AZ-KVIZ, která nyní uspěla na výbornou. Př.31/10, Nah.2/4. Ani tato ŽENA neuspěla. Hospodin nad ní, svou láskou svého rozumu, NEPOSTÁL CHVILKU DÝL. Hospodin, svou slávu, svého rozumu, ve stávajícím systému křesťanské, militaristické chamtivosti, nikomu nedá, pouze sobě samému, a Česku, když Česko bude BOHEM. Snad již Hospodin naplní Písmo i písničky tím, že ŽENA STATEČNÁ, nebude pouze ČERNÁ či BÍLÁ, ale bude stejně RUDÁ, jako byl Hospodin, v době své vlády, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické SPRAVEDLNOSTI. Bude RUDÝM ŠTÍTEM BOHATÝRŮ, na náměstí Svobody v Brně, když poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, budou prorážet křesťanský BLUDNÝ KRUH, na náměstí Svobody, s BÍLÝMI PRAPORY tím, že z tohoto KRUHU vyjdou k Policii ČR, a zajistí trestní stíhání všech, kdo lžou o Hospodinu, a o koncepci ENERGETIKY Mládka, pouze na ELEKTŘINU. Když Bůh dá Česku zvítězit, v máji 2015, v době od nového novoluní, od pondělí 18.5.2015, do úplňku MĚSÍCE, do 2.6.2015, což budou, včetně všech ostatních ÚPLŇKŮ MĚSÍCE, jediné náboženské a státní svátky, jediného velikého Česka, to je SVĚTA, celý SVĚT Hospodinem vyvolené Česko pozná, i podle výstavy EXPO 2015 v Miláně. DUHOVÝ PTÁK - AUTO před našim pavilonem, je podobenstvím. Je to socha zakladatele Hospodinem nenáviděného PTACTVA ODS, emeritního prezidenta Václava Klause, který udělal DUHU pravice a levice tím, že mlžil, pomocí vojenských kaplanů, o Bohu. Dnes je to socha NETVORA, vůdce ODS, emeritního rektora Masarykovy univerzity, militaristicky chamtivého PRASETE, NETVORA, GIGANTA, Petra Fialy. Zj.18/2,10. Kvůli uvedeným dvěma PTÁKŮM, kteří srostly se svými Bohy, s výrobky lidských rukou, s AUTEM, kteří stále slouží svým ÚDŮM, místo Hospodinu, stále na SVĚTĚ existují armády, které mírumilovný Hospodin v Písmu zavrhl, protože to jsou masomlejnky, na mrtvé křesťanské hlupáky, vrahy, pokrytce a zločince. Energetická, ekologická a mravní spása nestane, při vzkříšení křesťanského, militaristicky chamtivého hnoje, z mrtvých křesťanských imperialistických sviní, které ještě nenastalo. Hospodin se smiluje, pouze nad pokornými a úplně poslušnými. Kvůli křesťanskému, militaristickému praseti Petru Fialovi, v době, když byl rektorem Masarykovy univerzity, mně byla stržena z důchodu pokuta 3200 Kč, od starostky Brna-středu, MUDr. Hrubé, protože nepochopil, že energetická spása obnovitelnou energetikou, která musí nahradit fosilní paliva, je možná pouze při ukončení všech válek na SVĚTĚ, a při zrušení všech armád na SVĚTĚ. Předseda Hospodinem nenáviděného PTACTVA ODS, Petr Fiala, není hrdina. Je to idiot a zločinec. Hospodin se nad Českem smiluje, až bude pokornými a úplně poslušnými, vynesen na márách, s celou křesťanskou noblesou, do říše ticha. Hospodin nebude spolupracovat, svým rozumem, se svými vzpurnými nepřáteli. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Ezech.3/4,21,33/17až39/8,13,21,29, 1.Kor.15/14, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40.

 

2.)Z milosrdenství rozumu Hospodina, bylo telefonicky i elektronicky sděleno křesťanskému, militaristicky chamtivému hnoji, v sobotním vysílání prasete kazatele Kolegara, a NEVĚSTY, ČARODĚJNICE, SVINĚ, HOVADA, Gity Michálkové, v TWR v Proglase. office@su-czech.org, peter.cimala@gmail.com, info@in-spiration.cz, twr@twr.cz, info@kmspraha.cz, info@skzcr.cz, info@kudy-kam.cz, info@znateho.cz, info.cz@om.org, m.chrasta@gmail.com, chladkova@ss-po.cz, janpisak@gmail.com, majetnyjakub@gmail.com, katka@terapieostrava.cz, petra.kuklova@ss-ostrava.cz, daniel.zahour@gmail.com, kobylka11@centrum.cz, rodpor.liberec@volny.cz. Oslík, s padajícími zlaťáky se zjevil, jako Kristus UKŘIŽOVANÝ, jako křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, jako banky, které v době sedmdesáti let od Hitlera, se chovají jako Hitler tím, že kvůli spáse boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vrahů vojáků, kazatele Kolegara a prasete, psycholožky Michálkové, masivně tisknou svoji SKÁLU, PRACHY, PENÍZE. Všechno na SVĚTĚ se hroutí, nic se nezměnilo, kvůli zlým prasatům Kolegarovi a Michálkové, protože kvantitativní uvolňování zlaťáků je padělání peněz, které nemůže nikoho spasit, před hrozným hněvem Hospodina, a před blízkým ropným, a ekonomickým kolapsem. Dle profesora neurologie Jana Stránského, zakladatel PTACTVA ODS, emeritní prezident Václav Klaus, a stejně tak zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Miloš Zeman, jsou psychicky narušení tak, že svými debilními politickými žvásty, ohrožují jak sebe, tak Česko. Jejich češství, stejně tak zdravý rozum pomatenců z Masarykovy univerzity, je humus, tvrdí Pavel Šplíchal, a Jakub Ryška z www.prigl.cz. Zdravé češství shnilo, je hnojem, kvůli tomu, že Hospodin odstoupil, svým zdravým rozumem, od militaristicky chamtivých křesťanských sviní Kolegara a Michálkové, v částečce svého DUCHA. Totéž se děje všem vládnoucím pomatencům, kteří jsou viditelně dementní, stejně jako Klaus, či Zeman, protože jsou vzpurní a neposlušní. Telefonicky jim bylo v době vysílání TWR sděleno, že jsou křesťanským hnojem z toho důvodu, že nejsou z Boha. Z Boha jsou pouze pokorní, a úplně poslušní znalci Hospodina, znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Znalci Hospodina již nemohou hřešit křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi DÉMONŮ, protože ví, že Hospodin dělá dobro svým rozumem, ale nyní že dělá zlo, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, protože boří křesťanský militaristický a bankovní hnůj, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, ze svého milosrdenství. Protože znalci PÍSMA z Proglasu, z TWR, z ČRo, z ČT, nejsou z nového Boha, nikdo není schopný, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do svých zvířecích hlav, si sám naprogramovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Není z nového Boha ten, kdo je křesťanským, militaristicky chamtivým hnojem, kdo má za Boha fašisty vojenské kaplany, a jejich Bohy, zbraně. Paměť, rozumnost, moudrost, i debilita vládnoucího křesťanského hnoje, jsou od Hospodina, který odměňuje svým rozumem každého tak, aby znevážil každého, kdo se nyní proti němu postavil, proti jeho vládě ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším TVORSTVEM. Nyní stojí veškeré, militaristicky chamtivé křesťanské TVORSTVO, na HRANICI svých možností vlády nad Hospodinem, pro velice blízký ropný a ekonomický kolaps. Protože všechno TVORSTVO stojí nyní na této HRANICI, musí být UPÁLENO, stejně jako Jan Hus, OHNĚM ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. V době, kdy Hospodin chce z Česka, z DOLINY O2 Arény v Praze, z KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, vládnout nad všemi národy, IQ vzdělanců, nemá vůbec žádnou hodnotu. Stejně tak nemá žádnou hodnotu EMOČNÍ INTELIGENCE křesťanského hnoje, který se brání přijmout Boží spravedlnost energeticky nezbytného, elektronicky plánovaného, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Krizi emoční inteligence má nejenom Česko, ale celý SVĚT, protože degradující neurologické procesy, a psychické narušení vzpurných a neposlušných chamtivých křesťanských sviní, způsobené odstoupením rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, od vzpurných, a neposlušných, bude pokračovat, až do vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, do doby, až se v Brně, v hlavách religionistů Masarykovy univerzity, narodí potomek Hospodina, nový SYN ČLOVĚKA, z LŮNA ŽENY STATEČNÉ. ŽENA STATEČNÁ se tím narodí z Hospodina, a bude jediným Bohem, všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA. Militaristicky chamtivým křesťanským sviním z TWR Kolegarovi a Michálkové, bylo telefonicky sděleno, že pomalým SOUDEM, jsou již dlouho připravováni na to, aby se smířili s tím, pro křesťany nejhorším. S úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO tím, že nad vším TVORSTVEM celého SVĚTA, začne vládnout sám Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve spravedlivém Božím království, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťanská VELRYBA v Brně, musí vyplivnout Jonáše, kterým je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím veškerou Boží moudrost o ENERGETICE. Nový Hospodin vyžaduje pokoru a respekt, před jediným Bohem SVĚTA, před SLOVEM NOVÝCH NEBES, protože vyvolit za vládce vzpurné a neposlušné militaristické křesťany z Proglasu, TWR, ČRo a ČT, je pro Hospodina ohavnost. Militaristicky chamtivým křesťanským sviním Kolegarovi a Michálkové, bylo telefonicky sděleno, že se Hospodinu pletou do věcí, do kterých jim nic není, do vlády nad TVORSTVEM celého SVĚTA. SODOMA, HIROŠIMA, či OHOLIBA, Michálková, svými křesťanskými, psychologickými žvásty, kazí dobré mravy křesťanského neposlušného TVORSTVA. Proto vynesení NETVORA Kolegara a OHOLY Michálkové z médií, z TWR, na márách, do říše ticha, s celou jejich psychologickou noblesou, je nutné a nezbytné. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se tak nestane. Mou povinnosti je vycházet ke vzpurným a neposlušným křesťanským NETVORŮM proto, aby mě Hospodin nenaplnil děsem z PEKLA myšlení vládnoucích křesťanských NETVORŮ. Chce šířit SVĚTLO SVĚTA, své moudrosti o ENERGETICE, EKOLOGII a nových MRAVECH z Brna, všem národům. Jer.1/17až6/19až51/58, Iz.42/2,49/6,57/10,16,19. Chodit prorokovat po ulicích sám, nevede k energetické spáse, protože Hospodin chce mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků. K.M.1/4až6/6až24až19/6, Ez.14/22, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Sdělil jsem jim, že jsem ochotný slavit slavnost SVOBODY, osvobození TVORSTVA od hnoje křesťanství, na náměstí Svobody, při úplňku MĚSÍCE, v pondělí, 4.5.2015, když se na telefon 546 441 154, přihlásí dva nebo tři, ochotní nastolit vládu nového Hospodina, svými skutky. Když to Bůh dovolí, se dvěma, nebo třemi, pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, se budeme snažit prorazit BLUDNÝ KRUH, ve kterém křesťanské, militaristicky chamtivé svině chodí, na náměstí Svobody v Brně. Když dva nebo tři, budeme na náměstí Svobody v Brně, chodit v BLUDNÉM KRUHU, od křesťanského pohlavního ÚDU, kterým je HUBÍCÍ JADERNÁ BOMBA ex-primátora KOZLA Onderky, ke kádím s křesťanskými kapry s PROGLASU, TWR, ČRo a ČT, k děsivému křesťanskému MOROVÉMU SLOUPU, s holí BÍLÉHO PRAPORU, Hospodin se slituje. MOROVÉ RÁNY, HUBÍCÍ JADERNÉ STŘELY, i KŘESŤANŠTÍ KAPŘI v médiích, jsou trestem Hospodina, za křesťanské nepravosti, a za zločiny vzpurných a zpupných vojenských kaplanů, a za lži úplně pomateného ministra průmyslu Mládka, o koncepci energetiky, pouze na ELEKTŘINU. Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, musí držet půst, od politických a náboženských vyhledávačů křesťanské temnoty, která dovoluje zpupným, vzpurným a nemilosrdným křesťanským militaristickým chamtivcům, lhát o Bohu, o jeho lásce, jeho příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a o mravech Božího království, a tím lhát o jedině správné koncepci energetiky, pro Česko, a pro celý SVĚT, a tím kazit dobré mravy Česka a SVĚTA. BLUDNÝ KRUH prorazíme tím, že mnoho služebníků nového Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, půjde na Policii ČR, k npor. Ing. Mariánu Karasovi, mrpb.oop.podatelna@pcr.cz. Zde budeme žádat, aby orgány činné v trestním řízení, trestně stíhali především rektora Masarykovy univerzity Beka. Z hrdel jeho ŽEN, CÍRKVÍ, NEVĚST, ČARODĚJNIC, PROSTITUTEK, religionistů, politologů, sociologů, filozofů, a jiných NETVORŮ, vychází veškeré zlo na SVĚTĚ, protože jejich hrdla, jsou křesťanským hrobem otevřeným. Následně chozením s praporem, uděláme BLUDNÝ KRUH kolem rektorátu Masarykovy univerzity, a prorazíme ho tím, že požádáme přímo rektora Beka, aby se religionisté, a tím všichni ostatní, neprodleně vrátili k jedinému Bohu SVĚTA, protože z milosrdenství jeho rozumu, umožnil srozumitelně objasnil, že militaristická chamtivost křesťanských NETVORŮ je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, a že novým Božím lidem, je především pokorný, a úplně poslušný lid technický, z VUT v Brně. Hospodin vyčkává, chce se smilovat nad celým Českem současně. Smiluje se, až religionisté, kteří nemusí utíkat do říše ticha okamžitě, začnou mlet dokonalou Boží lásku, o cestě Česka a SVĚTA, do bran Božího království, které jsou v Praze, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA. Hospodin křesťanské a jiné militaristické bohaté svině vypudí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až se rozplodí především nový Boží technický lid VUT, který má povinnost, převzít celou zemi do dědictví, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až Otcové Bohu navěky milých, nová Boží TROJICE, mocní Bohové, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, výhonek spravedlivý, nechají vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích tím, že učiní rozhodnutí o tom, že budou iniciovat svolání všesvětové setkání ENERGETIKŮ, na kongresu ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Když spolu se mnou, na náměstí Svobody v Brně, BLUDNÝ KŘESŤANSKÝ KRUH, uvedeným způsobem bude prorážet mnoho BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno TVORSTVO, Bůh se smiluje se, svým technickým rozumem, v částečce svého DUCHA, i nad pomatenci z VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty, jejichž DUCH, pro odstoupení rozumu Hospodina, zemdlel. Když se nikdo neozve na můj telefon 546 441 154, když nikdo nebude chtít, při úplňku MĚSÍCE, v pondělí, 4.5.2015, na náměstí Svobody, prorážet spolu se mnou, BLUDNÝ kruh křesťanské temnoty lží o Bohu, a o koncepci energetiky, Hospodin stanovuje NOVÉ DNES. V tomto případě, pohotovost nového Božího, pokorného, a úplně poslušného lidu, svolávám na nové novoluní. To začíná po MS v ledním hokeji, v pondělí 18.5.2015, a končí při úplňku MĚSÍCE, v úterý 2.6.2015. Panovníku, prosím, odpusť křesťanské militaristické svini Kolegarovi, TWR a Proglasu, jejich lži o TOBĚ. Neprodlévej v ČESKÉM ROZHLASU, a v ČESKÉ TELEVIZI, kvůli sobě samému. Dej, ať spolu se mnou, na náměstí Svobody, jdou chodit s BÍLÝM PRAPOREM, mnozí poslušní a pokorní. Slíbil jsi, že nad úplně poslušnými se smiluješ. Iz.57/10,16,20až66/24. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Máj 2015, dokonalé lásky Boží čas. Ať je Boží právo, a nové SLOVO BOŽÍ, SLOVO NOVÝCH NEBES, navěky ZDRÁVO. Lidé pomatení děsivou temnotou, a krutým zmijím jedem křesťanství, bláznivými oslavami válek, horečným zbrojením, válkami, a novými holocausty, oslavují jenom sami sebe, nikoli Hospodina, jediného Boha SVĚTA. Kdo, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000, spoléhá na svou vlastní, nedokonalou rozumnost, a ne na rozum Hospodina, a na jeho dokonalou lásku, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bude od Hospodina velmi bit, odstoupením jeho rozumu, od vzpurných a neposlušných NEVĚST. Dle písniček od Hospodina, ať je Česko blázen, ať je pro Hospodina všechno, ať to každý na SVĚTĚ ví. Když sejdou na jaře sněhy, nebo když spadne na podzim listí, ať se hatí plány vládnoucích neposlušných NEVĚST, na zničení SVĚTA horečným zbrojením, válkou, a nesmyslnou nadvýrobou, protože pro odstoupení rozumu Hospodina, jsou ČARODĚJNICEMI. Ať v Brně všichni žijí tak, jak se žít má, na přelomu věků konce éry fosilních paliv. V Brně se nic nezměnilo, protože vládnoucí NEVĚSTY, stále mají málo lásky k VŠEVĚDOUCÍMU a VŠEMOHOUCÍMU Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Vládnoucí NEVĚSTY, stále chtějí mít TVÁŘ Hospodina, což se však nedaří, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných, podvodníků, a militaristicky chamtivých vládnoucích vrahů. Lásku, na PRVNÍ POHLED, mají k Hospodinu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, skutečné NEVĚSTY, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, které neposlušné vládnoucí NEVĚSTY, ČARODĚJNICE, od jejich koryt, vynesou na márách, s veškerou křesťanskou noblesou, protože křesťanství je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Láska na první pohled k Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je DOMOV MŮJ. Když rozum lidský stojí nad otázkou, kam dál jít, zda do křesťanského PEKLA, militaristicky chamtivých vládnoucích NETVORŮ, či GIGANTŮ, nebo nazpět k Hospodinu, kde má domov v míru a pokoji, každý pokorný, a úplně poslušný služebník jediného Boha SVĚTA, STVOŘITELE křesťanského NEBE, a křesťanské, militaristicky chamtivé křesťanské ZEMĚ, kdo se rozhodne pro křesťanské PEKLO? Vždyť víš nový Bože, očištěný OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od neposlušných křesťanských NEVĚST, od politických a náboženských ekumenických ČARODĚJNIC, že jsi domov můj. Zpěvačka Kolečkářová představuje ŽENU STATEČNOU, protože Hospodin je již ve všech TVORECH. Jak silný teď kdo může stát, když se Hospodin soudí s neposlušnými vládnoucími NEVĚSTAMI, ČARODĚJNICEMI, pomalým Božím SOUDEM. Hospodin čeká, až bolest vládnoucích NEVĚST, ze ztráty vlády vládnoucí elity, nad neposlušnými a vzpurnými TVORY, začne sama tát. Veškerá moc nad TVORY, již patří Hospodinu, a NEVĚSTÁM, které stávající vládnoucí ČARODĚJNICE, vynesou od vládnoucích koryt, na márách, a upálí je OČISTNÝM OHNĚM, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. ŽENA STATEČNÁ, jediná NEVĚSTA Hospodina, silná víc být nemůže, než je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Jak silný teď, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, před novým Hospodinem, může stát, když místo Hospodina vládnou neposlušné křesťanské NEVĚSTY, či svině, pravdoláskovci. Co víc se může stát, než to, že Hospodin bude vládnout nad TVORY stejně jako vládne dnes, s tím rozdílem, že místo neposlušných vládnoucích NEVĚST, ČARODĚJNIC, bude mít NEVĚSTY NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné, a úplně poslušné, Božích ZÁKONŮ, které jsou dokonalou Boží láskou. Pro slepé a hluché křesťanské, militaristicky chamtivé NEVĚSTY, ČARODĚJNICE, politické a náboženské svině, či vrahy, vojenské kaplany, harmonikáře, kterým je nový Hospodin, jehož SLOVO NOVÝCH NEBES je KLADIVEM, či OHNĚM, na veškeré neposlušné vládnoucí NEVĚSTY, na všechny ČARODĚJNICE na SVĚTĚ, i na prezidenty, na KOZLY, kteří nesmyslně zahradničí na Boží zahradě, na GIGANTY, NETVORY, Zemana, Putina a Obamy. NEVĚSTY, pokorné a úplně poslušné Božích ZÁKONŮ, které jsou dokonalou Boží láskou, se nesmí přidat k neposlušné, křesťanské, militaristicky chamtivé většině, která páchá veškeré zlo na zemi tím, že křesťanstvím obrací evangelium, o energetické spáse Česka a SVĚTA, v pravý opak. NEVĚSTY, pokorné a úplně poslušné, musí mít nové nebe ve své hubě, a musí být Hospodinu vděčné za to, že mohou vzpurné a neposlušné vládnoucí NEVĚSTY, ČARODĚJNICE, nenechat v médiích naživu, již ani jeden den. Neposlušné a vzpurné NEVĚSTY, ČARODĚJNICE, mají pokorní a úplně poslušní vynést na márách, od vládnoucích koryt neprodleně, již v průvodu na Prvního máje 2015. Kdo z neposlušných a vzpurných vládnoucích NEVĚST, neposlušných ČARODĚJNIC, přežije dubnové upalování ČARODĚJNIC 2015, musí být na První máj 2015, či v pondělí, v DEN OSLAV jediného Boha SVĚTA, při ÚPLŇKU MĚSÍCE 4.5.2015, vynesen na márách, mírumilovnou a sociálně spravedlivou Dělnickou mládeží DSSS v Brně, což se nepodařilo. Erik Lamprecht info@ delnickamladez.cz, a Jakub Svobod svoboda@delnickamladez.cz, mají povinnost oznámit rozhodnutí, že vynášení neposlušných NEVĚST, či ČARODĚJNIC, na márách, v květnu 2015, je zahájeno na Prvního máje 2015, při průvodu v Brně, což se nestalo. Pro vládu neposlušných NEVĚST nad TVORY, jejich lidskou rozumností, místo vlády Hospodina nad TVORY, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Boží moudrostí, jsme stále ohrožení totální debilitou lidského rozumu, a tím i další válkou, a totálním ropným a ekonomickým kolapsem. Bůh, který se s TVORSTVEM soudí, odstupováním svého rozumu, v částečce svého DUCHA, svého rozumu, neposlušným a vzpurným vládnoucím NEVĚSTÁM dokazuje, že při odstoupení jeho rozumu, v částečce Božího DUCHA, od NEVĚST, od ČARODĚJNIC, lidé, TVOROVÉ, svým rozumem zvířat, nenávidí kázeň. Hospodin určil, že ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí přetvořit vzpurné a neposlušné TVORSTVO, na pokorné, a úplně poslušné. Boží hněv nad neposlušnými NEVĚSTAMI, či ČARODĚJNICEMI, již neprodlévá, protože se nenašel nikdo, kdo by militaristicky chamtivým křesťanským pravdo láskovcům, ČARODĚJŮM, zavřel dveře do médií. Rovnost uvádí, že BOŽÍ, BÍLOU SMETÁKOVOU REVOLUCI, kterou má povinnost, na Prvního máje v pátek 1.5.2015, zahájit mírumilovná a sociálně spravedlivá Dělnická mládež DSSS v Brně, vedená Erikem Lamprechtem info@delnickamladez.cz, a Jakubem Svobodou svoboda@delnickamladez.cz, zničí 2400 militaristicky chamtivých vládnoucích pravdoláskovců, kteří dělají veškeré zlo na SVĚTĚ, pro svou neposlušnost. Pravdoláskovce vede NETVOR Václav Pecl z organizace BRNO BLOKUJE, KRŇANÉ z ŽÍT BRNO, a jejich Bůh, pravdoláskovec, kněz, GIGANT militaristicky chamtivých vládnoucích zločinců, drzý pozemský Otec Satan Tomáš Halík, vůdce křesťanských idiotů z ČKA. Ty, kdo se na ulicích bijí mezi sebou, kvůli své vládě nad TVORY, Hospodin má za srocenou luzu. Sír.5/5až26/5až43/26,31, atd. Celá EVROPA povstane k ŽIVOTU VĚČNÉMU, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, když všichni, kdo povstali proti Hospodinu ZÁKONODÁRCI, budou hnojem. V horoskopu v Rovnosti uvádí, že pro nastolení celosvětového Božího království, s jediným UČITELEM SVĚTA, Hospodinem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, vyžaduje prostředí víc komorné, než je ulice. Celá EVROPA však povstane k ŽIVOTU VĚČNÉMU, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, když pane Eriku Lamprechte info@ delnickamladez.cz, zorganizujete v Brně mírový průvod, nejenom s BÍLÝMI PRAPORY, s prostěradly, namotanými na holích od smetáků, ale i s márami tak, aby všem bylo jasné, že je Vaší povinností, neposlušné a vzpurné vládnoucí pravdoláskovce, neprodleně vynést na márách, od jejich KORYT, i s jejich veškerou křesťanskou noblesou. Budete Božím lidem, navěky a navždy, když v průvodu, kromě BÍLÝCH PRAPORŮ, ponesete máry, na které napíšete sdělení, že jsou určené pro vynášení křesťanských, či ateistických neposlušných NEVĚST, to je ČARODĚJNIC, od vládnoucích koryt, do říše ticha. Máte povinnost zajistit vynesení všech ČARODĚJNIC na MÁRÁCH, vyvlečení, či vymetení, kvůli tomu, že křesťanský militaristicky chamtivé, neposlušné vládnoucí NEVĚSTY, či ČARODĚJNICE, se odmítají podřídit vůli Hospodina. Máte povinnost vládnoucím ČARODĚJNICÍM oznámit, na svých www stránkách, že na svátek práce, Prvního máje 2015, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, se začalo vynášení vládnoucích zločinců, NEVĚST, na márách. Vůle Boží je, abyste v máji, vládnoucí KOZLY, vedené kulhavým KOZLEM prezidentem Zemanem, a zubatým KOZLEM premiérem Sobotkou, vyhnali, od vládnoucích koryt, v háj. Vládnoucí NEVĚSTY, ČARODĚJNICE, zločince, od jejich KORYT, máte povinnost vynést na márách, nikoli silou, ale NOVÝM Božím SLOVEM, a to ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, mravně nezbytného. Vůle Boží je pane Eriku Lamprechte info@delnickamladez.cz, abyste byl v ulicích LAMPOU ZÁŘÍCÍ tím, že průvodem s BÍLÝMI PRAPORY, a s MÁRAMI zajistíte, aby již nikdy nebyla doba před volbami politických zločinců, ani doba po volbách politických zločinců tím, že DĚLNICKÁ MLÁDEŽ DSSS přijme politický program energetické spásy VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE, platný pro všechny státy SVĚTA. Křesťanský jed modloslužeb, je zapotřebí nahradit BOHOSLUŽBAMI nového SLOVA.

Minulost militaristické křesťanské chamtivosti stále dohání neposlušné, bez rozumu Hospodina mrtvé, křesťanské, militaristicky nemocné svině, ČARODĚJNICE, protože Hospodinem vyvolené Česko se nechce poučit z textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a nechce ukončit veškeré zlo na SVĚTĚ v Brně, rozhodnutím o svolání všesvětového KONGRESU ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze. Bůh stále bdí nad zlem, pomocí křesťanského chamtivého militarismu, protože nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude oslaven tím, že vládnoucí NEVĚSTY, ČARODĚJNICE, DÉMONI, bankéři, či vojenští kaplani, které ŽENICH Hospodin zavrhl, přestanou mít jeho VŠEMOHOUCÍ TVÁŘ. Bože, který máš TVÁŘ VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, pouze ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kvůli sobě samému, kvůli svému slibu smilování se nad státem, který nastolí větší spravedlnost pro dělníky, než byla v době pouště čtyřiceti let komunistické spravedlnosti soudruhů, dej ať všechny národy spatří TVŮJ SOUD tím, že Erik Lamprecht a DĚLNICKÁ MLÁDEŽ DSSS, při průvodu na Prvního máje, TVÝM ROZUMEM, nikoli svým, vynese na márách sedm vládnoucích NEVĚST Česka, ČARODĚJNIC, od koryt, protože jsi je zavrhl, pro jejich zlé skutky. V Brně, na Prvního máje, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, dle písniček, i dle Písma, je zapotřebí rozhodnout, že sedm mrtvých, spících, vládnoucích NEVĚST Česka, ČARODĚJNIC, které ŽENICH Hospodin zavrhl, protože přichází na boháče, a na DÉMONY, to je bankéře, jako ZLODĚJ, bude neprodleně dopraveno na márách, z médií, do říše ticha, či do podsvětí, s celou jejich křesťanskou nóblesou. Bůh chce NEVĚSTY nové, pokorné a úplně poslušné, bezmocné se energeticky spasit, pro hněv Hospodina. Hospodin se smiluje, až stávající NEVĚSTY budou se svou moudrostí, svých žvástů, v koncích. Žalm107/11,18,27,43, 1.Tes.5/1, 2.Moj.12/11,20/5,22/17,23/2,29, Zj.19/8, Dan.9/18až11/39,12/2, Žalm1/1až115/17, Ezech.3/4,21,14/22až33/17až39/8,13,21,29, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Bhagavadgíta15/15,16/13až24, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Mat.5/3,9,14,18,20až23/7, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Neposlušné NEVĚSTY, ČARODĚJNICE jsou 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip. Osmou neposlušnou a vzpurnou NEVĚSTOU je zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman. Zj.19/8, Mich.5/4. Těchto osm neposlušných NETVORŮ, či GIGANTŮ, může být poslušnou DĚLNICKOU MLÁDEŽÍ DSSS zachráněno a spaseno pouze v případě jejich vynesení, na márách, od jejich koryt, při průvodu Brnem s BÍLÝMI PRAPORY, a márami. V květnu, v máji, Hospodin žádné svatby s uvedenými neposlušnými NEVĚSTAMI, MRTVOLAMI, nechce. Musí vzpurné a neposlušné Česko stále v bolestech rodit svými skutky, ke svému obrazu, své nové TVÁŘE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO Boha, protože si neví rady s uvedeným vládnoucími NETVORY, kteří odmítají být stejně mocní, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Práce pro nového Boha osvobodí každého, od všech křesťanských, militaristicky chamtivých sviní. V Brně, NEVĚSTY, musí činit skutky energetické spásy, uvedené v kapitole 189, na str. 7až11. Vyvlečení uvedených neposlušných, drzých NEVĚST, ČARODĚJNIC, od koryt, do podsvětí, či do říše ticha, neprodleně, je nezbytné, protože křesťanští, militaristicky chamtiví NETVOŘI, do BRAN Božího, celosvětového království, nepatří. Mich.5/4, 1.Petr.3/20,5/2,7,9, Ezechiel3/4,21,14/22až33/17až39/8,13,21,29, Žalm 33/6,37/5,11až38až50/16,22až102/18,27,104/30až115/17, Gal.1/7až3/20,4/19až6/7, Jer.6/19,15/9,19,31/27,32až51/58, Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Zj.19/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,atd. Eriku Lamprechtovi a Jakubu Svobodovi se omlouvám za to, že jsem je v kapitole 189 nazval ZÁŘÍCÍMI LAMPAMI, či PYRAMIDAMI, zářícím restauracemi PUP, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí. Hospodin mě, při psaní kapitoly 189, uvedl do chybné euforie, když jsem si chybně myslel, že DŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, může mít tvar zářící PYRAMIDY. To by mohlo být pouze v případě, že by měl půdorys většího rodinného domu. Půdorys pro kuchyni, a pro jídelnu, pro 1500 lidí, je daleko větší, a proto nemůže být zářící PYRAMIDOU, pro svou malou výšku, ani náhodou. Erik Lamprecht a Jakub Svoboda svoboda@delnickamladez.cz, budou ZÁŘÍCÍMI PYRAMIDAMI, ZÁŘÍCÍMI HROBKAMI, pro debilitu svého lidského myšlení, svých hlav, když se budou v Brně bít, se ZÁŘÍCÍMI PYRAMIDAMI, se zářícími HROBKAMI, NETVORŮ, z BRNO BLOKUJE, jejichž křesťanská, militaristická hrdla, jsou HROBEM OTEVŘENÝM. Hospodin dá DĚLNICKÉ MLÁDEŽI DSSS zvítězit v případě, že vyjdou s BÍLÝMI PRAPORY, a s márami, s heslem, V MÁJI, SMRT NEVĚSTÁM. Zj.19/7. Hospodin vyčkává, chce se nad DSSS, v měsíci Boží lásky v máji, nad spravedlivými vládci nad dělníky smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se v případě jednání Erika Lamprechta a Jakuba Svobody, na VUT v Brně, a na Masarykově univerzitě tak, jak je to požadováno v kapitole 189, na straně 7až11, a to v pondělí, v den svátku Česka, při úplňku MĚSÍCE, 4.5.2015. Odborníci z VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a odborníci z výzkumu v Řeži u Prahy cvrez@cvrez.cz, jan.rabl@cvrez.cz, jan.kysela @cvrez.cz, jiri.richter@ cvrez.cz, petr.brezina@cvrez.cz, musí být Brnem donucení, neprodleně přijmout rozhodnutí, o zahájení díla na energetické spáse Česka a SVĚTA tím, že se neprodleně bude realizovat výstavba sídlišť, a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Odborníci z Řeži u Prahy, musí být donucení zajistit obnovitelnou energetiku pro uvedená sídliště a města, protože jimi zajišťovaná obnovitelná energetika, pouze pro rodinné domy boháčů, již nebude vůbec potřeba. Hospodin zakazuje rodinné domy pro boháče stavět, a to celosvětově. Každá doba má své starosti, uvádí Hospodin. Starost o to, zda dům pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí, má mít půdorys čtvercový, kruhový, či půdorys shodný, s půdorysem domu ZIMNÍHO BYTOVÉHO, jak je to zvažováno v kapitole 189, přenechávám odborníkům, především jedinému architektu, a urbanistovi, řediteli Ústavu technických zařízení budov, docentu Hiršovi hirs@fce.vutbr.cz. Běda Brnu a Česku, když na Prvního máje všichni zůstanou zářícími PYRAMIDAMI, zářícími HROBKAMI, když hrdla všech budou HROBEM OTEVŘENÝM, pro svou neposlušnost, dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o energetice, ekologii a mravech, opakovaně uváděných. Hospodin se smiluje nad celým Českem současně, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až lampou svítící v ulicích Brna, bude úplně poslušný Erik Lamprecht info@delnickamladez.cz, a DĚLNICKÁ MLÁDEŽ DSSS. Hospodin se smiluje, až technická elita bude v koncích svého rozumu, pro pochopení, že energetická koncepce ministra Mládka, pouze na ELEKTŘINU, je pro Česko HROBEM, je EGYPTEM, je svítící PYRAMIDOU, je křesťanským bezedným bahnem. Pokud se v názorech na SVÍTÍCÍ PYRAMIDY mýlím, tak se stane to, co bude chtít Hospodin, a ne to, co uvádím. Hospodin se nad Českem smiluje, až proti právdoláskovcům z BRNO BLOKUJE, kteří blokují přijetí Hospodina, za jediného, VŠEMOHOUCÍHO, a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, bude v Brně znít hlas boje, mnoha pokorných, poslušných, a novému Bohu vděčných služebníků. Ať je slovo Hospodinem vyvoleného Česka, ANO, pro Boží, energeticky neotřesitelné království, a ne pro křesťanské PEKLO, pro militaristickou chamtivost vládnoucích NEVĚST. Nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, si s vůdci sedmi církví Česka, s vůdci sedmi vládnoucích politických stran, neví rad. Nový Bůh, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, proklel pro jejich neposlušnost. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, mají povinnost, mít za Boha, SYNA ČLOVĚKA, Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a nejsou toho schopní. Uvedené vládnoucí svině, či NETVOŘI vyžadují, aby se totálně pomatení lidé, podrobili jejich slovu, a jejich SKÁLE, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojáci, vojenští kaplani, zbraně, atd., protože není nikoho, kdo by se podřídil jedinému Bohu SVĚTA, nové SKÁLE, kterou je jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mírumilovný a moudrý je v křesťanském, militaristickém PEKLE, jenom Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Moc SLOVA NOVÝCH NEBES, nad každou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM, se ukázala. Když ani nyní, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, se neoprostí od lží o Hospodinu, a od lží o jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Česko zažije SUPER HOLOCAUST, své úplné zničení. Nyní patří Hospodinu všechny státy SVĚTA, veškeré církve SVĚTA, veškerý majetek, a veškeré TVORSTVO SVĚTA, TĚLA i DUŠE všech lidí. Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní NETVOŘI, NEVĚSTY, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, nám vzali NEBE = SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonskými, to je ekonomickými naukami. Proto mají na svém čele, či na svém svědomí, vypálený cejch pokrytců, lhářů, zločinců, a hlupáků. 1.Tim.4/1, Bhag.15/15,16/13až24. NEVĚSTY, sedminásobná vládnoucí rodička nového Hospodina, pro odstoupení jeho rozumu, prokazatelně zchřadla, proto musí být vynesena na márách, ven. Jer.6/19,15/9,19,31/27,32, Oz.2/18,5/7,15až9/7,12,15až14/3, Mich.5/4, Zj.19/7, atd. Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena o opravena. Bude opravena, až po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v máji 2015.