Kapitola 186

09.01.2015 17:05

Kapitola 186 – 84 stran. Nemluvňátko Kašparů max.kasparu@centrum.cz musí porodit mladého Krista, nepřivázaného řetězem ke křesťanské boudě. Jer.30/5, Iz.9/5. Docent Hirš, profesor Bašta, a profesor Drkal mají povinnost stvořit novou vládu Česka tím, že porodí premiéra Česka, ministra průmyslu, a ministra stavebnictví. Kdo slouží TVORSTVU, místo Stvořiteli, je DUCHEM CHUDÝ, pro odstoupení rozumu Krista.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 123 (Česká bible, kapitola 186), soud exrektora Hampla z KU 96. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

Obsah kapitoly 186. 1.) Kdo slouží TVORSTVU, místo Stvořiteli, je DUCHEM CHUDÝ, pro odstoupení rozumu Krista. Slavný DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, po třech dnech, to je po cca třech tisících létech, ve stále stejném SLOVĚ BOŽÍM, TVORSTVU DVAKRÁT darované, je z lásky darované. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, podruhé dává TVORSTVU SAMA SEBE, kvůli lepší komunikaci Ježíše Krista, jediného Boha SVĚTA, se svým STVOŘENÍM. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, přichází TVORSTVO změnit NOVÝM DUCHEM tím, že bude TVORSTVU vládnout přímo, bez prostředníků, kterými dodnes jsou KAPŘÍ ŠUPINY. Veškerý hovor o Kristu, musí být veden o Božích zákonech, především o energetice, které souvisí se změnami ve výrobě, výstavbě, a dopravě, atd., s ohledem na přelom věků konce éry fosilních paliv. Ředitel ČRo Peter.Duhan@rozhlas.cz, má povinnost nemít za SKÁLU RYBÍ ŠUPINY, a neprodleně zajistit, aby místo černé křesťanské svině sestry Angeliky od Boromejek, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, byli do vysílání jaktovidi@rozhlas.cz, kooptováni odborníci na energetiku DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, kteří jsou jedinými ARCHITEKTY a URBANISTY Česka. Jsou jimi ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, a ředitelé Ústavu techniky prostředí ČVUT v Praze, ředitel Jiří Bašta Jiri.Basta@ fs.cvut.c, a emeritní ředitel profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz. Viz text str.25 až29. Křesťanští lháři a ČARODĚJOVÉ, kteří meči, svých křesťanských jazyků čarují, jsou buzeranti, protože pomocí lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a lží DUCHEM CHUDÉHO zločince, ministra průmyslu Mládka o ENERGETICE, znásilňují malého chlapce, NEMLUVŇÁTKO, MLADOU křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, vydané jim, buzerantům, kteří ho znásilňují, na pospas. VŠEMOHOUCÍ Kristus, ZÁKONODÁRCE, se stále nemůže bránit. Nemá žádné vojsko s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, kteří by Krista osvobodili, z moci uvedených ZLODUCHŮ, kteří čarují meči svých jazyků, v ČRo, v ČT, v Proglasu v TWR atd. Lžou drze proto, aby meči svých jazyků, chránili lidská práva, a svobodu slova, pouze pro boháče, bankéře, vojenské kaplany, zbrojaře, politiky pravice a levice, a jiné náboženské a politické zločince, podvodníky a lháře, kteří nesmyslně ničí planetu zemi tím, že naprosto nesmyslně ničí fosilní paliva. Byli jsme Kristem, ve TŘECH INTERNACIONÁLÁCH, raz MILOVANÍ, a tak budeme raz Kristem spasení, po odložení RYBÍCH ŠUPIN. Kristus slíbil, že v SEVERNÍ ZEMI, v Česku, a ve Slovensku, povstane tím, že lidu odpustí nepravost, kterou je křesťanský militarismus vojenských kaplanů, a tím odpustí a zničí, horečné zbrojení v Rusku, v USA, atd. Viz str. 6až10 2.) Žijeme v patové situaci. Nikdo z DUCHEM CHUDÝCH nechce vládu Krista. Všichni chtějí vládu rybích šupin. Kristus řekne, TADY JSEM, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, až nový Boží technický lid, především ENERGETICI pochopí, že do své krátkodobé paměti, potřebují od Krista získat nové technické znalosti, jeho NOVÝM DUCHEM. ANDĚLÉ STRÁŽNÍ, OKŘÍDLENCI, co nás ochraňují, od odstoupení rozumu Krista, mají povinnost, úplně rozložit křesťanský SYSTÉM CHARITY a ALMUŽNY, který dělá veškeré zlo na SVĚTĚ, s holemi v rukou. HOLE, které si Kristus přeje, jsou BÍLÉ PRAPORY, BÍLÁ MÁVÁTKA, a PETICE prvního listu těchto textů. Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad zástupy, které v ulicích vesnic a měst, rozdrtí boháče, bankéře, politiky pravice a levice, vojáky, vojenské kaplany, atd. nikoli silou, ale tím, že v rukách budou mít hole BÍLÝCH PRAPORŮ, BÍLÝCH MÁVÁTEK, a podepsané PETICE, Mal.3/16, se žádostí k novému Kristu, o realizaci RÁJE Božího království, NOVÝM DUCHEM, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. BOŽÍM SYNEM, kterého očekává všechno TVORSTVO, je každý, kdo v místě bydliště, předá podepsanou PETICI, starostům, učitelům, kněžím, a Policii ČR. Boží majetková rovina vznikne neprodleným vyvlečením vládnoucích zločinců, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke KORYTŮM elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nikoli silou, ale NOVÝM DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES, pomocí podepsaných PETIC. Pro DUCHEM CHUDÉ nezaměstnané, pro chudé, pro bezdomovce, a pro každého, kdo chce zachránit sám sebe, a planetu ZEMI, NOVÝM DUCHEM, před hrozným Božím hněvem, kvůli neposlušnosti křesťanských militaristických sviní, bude ve všem po nedostatku, když ZÁSTUPY vyjdou, a na ulicích Brna a Česka, NOVÝM DUCHEM rozdrtí všechna drzá, zpupná, hloupá, a neposlušná NEMLUVŇÁTKA. Kdo nechce SPOLEČNĚ STOLOVAT, a kdo chce mít nadbytek, místo KORYT dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je PRASETEM, je SVINÍ. Mrtvá, neposlušná PRASATA, zavedla neposlušný lid, na scestí, ve všem jeho počínání. Viz str. 10až14 3.) Jenom ze SYNA ČLOVĚKA, ČLOVĚK se narodí. Křesťanským psům, vedeným v Česku Belzebubem kardinálem Dukou, kteří na svoje Bohy, na boháče, bankéře, zbrojaře, vojáky, a politiky, nedovedou ani štěkat, se na Vánoce nenarodil Kristus, ale pouze ŠTĚNĚ. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, se diví, proč Kristus kouše, když je jako pes, uvázaný na řetězu. Řetěz na Krista, kterým je křesťanství, DOBRÉ MRAVY neposlušných, a zlých křesťanských sviní, NENAPRAVÍ. Kdo je radikální islamista, Hospodin, Masaryk, Okamura, nebo KOZLI premiér Sobotka a prezident Zeman? Masaryk mluvil stejně jako Hospodin. Když jsou Satani kněží, všech církví SVĚTA, puštění z řetězu, mobilizují zbrojaře, DUCHEM CHUDÉ politiky, vojenské kaplany, a svým rozumem zvířat, dělají lidem PEKLO válek, což je pravda pravdoucí. Okamura a KOZLI Sobotka a Zeman, jsou radikální islamisté, protože nechtějí celosvětový mír, nechtějí kongres ENERGETIKŮ v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nechtějí vládu mírumilovného Krista, nad lidmi celého SVĚTA. Krvavý masakr v magazínu Carli Hebdo, Kristus učinil útokem na svobodu slova. Zločinci Okamura, Sobotka, Zeman a Bělobrádek, útok využili k obrácení slova Krista, o celosvětovém míru, o zrušení všech náboženství SVĚTA, v pravý opak. Chtějí zachovat svá KORYTA, křesťanské hodnoty, a tradice tím, že nerozlišují DOBRO a ZLO, PRAVDU a LEŽ. Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mluví o jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, o pokoji mezi národy, o celosvětovém míru, o dokonalé majetkové rovině, vytvořené SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM. Energetická koncepce neposlušného NETVORA ministra průmyslu Mládka, na dobu čtyřiceti let, pouze na ELEKTŘINU, je pro Česko a SVĚT, ENERGETICKOU SMRTÍ. KOLEKTIVNÍ NEZODPOVĚDNOST, kolektivní lži o všem podstatném, jsou výsledkem války TVORSTVA se STVOŘITELEM Písma, který vyžaduje neprodleně ukončit náboženský a politický středověk. Babylón zvyšující se ekonomiky neviditelné ruky trhu, kvůli konci éry fosilních paliv, k vyléčení není, stejně tak křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Bránit tradice zabíjení a válek, kvůli udržení vlády bohatých nad chudými, je hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Zveřejnit východisko ze zkoušky víry v Krista, kterým je podřízení se VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, není nad lidské síly školství, a veřejnoprávního vysílání. Viz str.14až 18. 4.) Pane Robejšku robejsek@web.de, pane Maxmiliáne Kašparů max.kasparu@ centrum.cz, a paní Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz. Varujte se odmítnout nového Krista, který k Vám mluví z ŹÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Máte povinnost rozlišit mnoho příchodů Krista do Česka a na SVĚT. Kristus, který v celém SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, chce celosvětový mír, a dokonalou majetkovou rovnost, prokazatelně stvořil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, TŘI INTERNACIONÁLY. Nyní Kristus vyžaduje, aby Česko, nový BOŽÍ LID, inicioval vznik ČTVRTÉ CELOSVĚTOVÉ IMTERNACIONÁLY, BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. ČTVRTÁ INTERNACIONÁLA, je RÁJ BOŽÍHO království, energeticky neotřesitelného. ENERGETICKÁ SPÁSA je možná pouze při zničení aut, zbraní, vojáků, politiků, církví, bankéřů, atd. Pane Maxmiliáne Kašparů max.kasparu@centrum.cz. Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES prokazatelně uvádí, že novými kněžími, SLOV NOVÝCH NEBES, jsou např. energetici Energetického ústavu VUT v Brně, dále opakovaně uvádění odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z VUT v Brně, z ČVUT, a projektanti. Kvůli Vám, NEMLUVŇÁTKŮM kněžím, SLOV STARÝCH NEBES, jsou noví kněží z technického lidu, stále v plenkách. O Vás, kněžích SLOV krvavých KŘESŤANSKÝCH NEBES, Kristus uvádí, že z médií nemusíte odcházet. Pane Kašparů, jako pokorný a úplně poslušný, se stanete BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává všechno tvorstvo, když pochopíte texty Písma, i texty písniček o tom, že máte neprodleně zajistit, aby křesťanský, a ostatní lži lid, všech náboženství SVĚTA, se znovu scházel, nikoli pod SLOVY STARÝCH NEBES, ale pod SLOVY NEBES NOVÝCH, VEŠKERÝCH. Vy, staří kněží, máte povinnost učit křesťanský lži lid nové mravy, platné pro Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, učit pokoru před novým, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Kristem, ZÁKONODÁRCEM, a učit pomatený lid úplné poslušnosti. Cokoli Vám není jasné, rád Vám objasním. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, máte povinnost učinit již v sobotu a v neděli, 10.a11.1.2015 tím, že křesťanská militaristická ideologie vládnoucích zločinců, odteče jako neužitečná voda. Máte povinnost porodit mladého Krista, nepřivázaného řetězem ke křesťanské boudě. Horlivost poslušných zástupů musí rodit Boží SPRAVEDLNOST. Iz.9/5, Jer.30/5. Včera byl Mezinárodní den švihlé chůze. Kristus vyžaduje, abyste uvěřil tomu, že nový Boží technický lid, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, je úplně bezmocný, cokoli v energetice vyřešit, v případě Vaší další neposlušnosti. Když budete pochodovat švihlou chůzí do úplné záhuby tím, že do Vašeho HRDLA, které je HROBEM, budou stále padat všichni neposlušní, nebudete nikomu k užitku. DUCHEM CHUDÝ je každý neposlušný, kdo nyní stojí Bohu TVÁŘÍ v TVÁŘ, kdo se Boha nebojí, pro neznalost DUCHA SLOV NOVÝCH NEBES, kdo nechce vyměnit vládu ministra průmyslu Mládka, za vládu Krista ZÁKONODÁRCE. Viz str.18až25. 5.) Pane docente Hirši z VUT v Brně hirs@fce.vutbr.cz, a pane profesore Bašto z ČVUT Jiri.Basta@fs.cvut.cz a profesore Drkale Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz. Jste pomazáni za proroky místo mě tím, že jste jedinými URBANISTY, a jedinými ARCHITEKTY, domů, sídlišť, a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Máte povinnost, z Vašich dvou ÚSTAVŮ, a z absolventů Vašich ÚSTAVŮ, které dobře znáte, ve veřejných výběrových řízeních, vybrat tyto dva ministry nové vlády Česka, a nového premiéra Česka. 1. Nového premiéra Česka. 2. Ministra ZIMNÍHO průmyslu. 3. Ministra ZIMNÍHO stavebnictví. Čtvrtým koněm, který má povinnost vyjet, je nový prezident Česka, kterého Kristus vybral jménem RÁKOS, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Je jím také absolvent Vašeho ÚSTAVU, projektant Ing. Rákos z Brna. Máte tím povinnost iniciovat vznik nové, pokorné, a úplně poslušné vlády Česka. Když od Vás, uvedení čtyři KONI vyjedou, Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým SVĚTEM. Každý, kdo proti mně povstal na soudu, je usvědčen ze svévole. Iz.29/11až24až54/17. Veškerý hovor o Kristu, musí být především o výstavbě měst. Máte proto povinnost, z Vašich dvou ÚSTAVŮ, a z absolventů Vašich ÚSTAVŮ, které dobře znáte, ve veřejných výběrových řízeních vybrat ještě tyto čtyři vedoucí pracovníky médií. Je nutné, dle ZÁKONŮ BOŽÍCH, nahradit neposlušné, ředitele ČT Petra Dvořáka petr.dvorak@ceskatelevize.cz, ředitele ČRo Petera Duhana Peter.Duhan@rozhlas.cz, ředitele RADY ČT Dědiče radact@ceskatelevize.cz, a ředitele RADY ČRo Stehlíka, rada-cro@rozhlas.cz, veronika.vlasakova@rozhlas.cz. Viz str. 25až29. 6.) Úplnou poslušností Česka vůči Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je svolání ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, na KONGRES, do DOLINY O2 Arény v Praze, kde bude projednána Boží koncepce energetiky, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, která je platná pro všechny státy SVĚTA. Svolání KONGRESU mají povinnost neprodleně iniciovat kněží nového technického lidu, jejichž povolání za nové kněze, Otce Bohu milé, je neodvolatelné, Řím.1/18až11/28. Největším štěstím DUCHEM CHUDÝCH nezaměstnaných, a bezdomovců, kteří pláčou, kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, všech světových církví, kterým nikdo nechce zavřít dveře do médií, kteří nemají peníze na živobytí, je vědět, že Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, z milosrdenství svého rozumu, umožňuje poslušným, zřídit Boží království nebeské, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Rok 2015 je rokem nekonečna, rokem osmičky, rokem, kdy každý pokorný, a úplně poslušný BOŽÍ SYN, má povinnost sloužit sám sobě, odmítnutím sloužit TVORSTVU, službou hlupákům Zemanovi, Bělobrádkovi, Babišovi, atd. Viz str. 29až34. 7.) ČERTI kněží se krčí v křoví bankéřů, makléřů, politiků a vojáků, kterými zarostla celá ZEMĚ. Žalm37/35. Veškerý hovor o Kristu, musí být veden o Božích zákonech, především o energetice, které souvisí se změnami ve výrobě, výstavbě, a dopravě, s ohledem na přelom věků konce éry fosilních paliv. POSLEDNÍ SOUD robejsek@web.de, jaktovidi@rozhlas.cz, martina.kocianova@rozhlas.cz, twr@twr.cz, kteří se proti mně srotili, svým rozumem, nikoli rozumem Krista. Iz.54/15,17. Viz str. 34až37. 8.) SOUD Hodecové, twr@twr.cz, Fajfra ccehusovice@volny.cz, Brůhové, krestansky.tydenik@rozhlas.cz a sestry Angeliky krizovka@boromejky.cz, kterým Kristus rozkládá chamtivost, militarismus, zlo zbrojení, lži o energetice, lži o Bohu, atd., po kterém touží. Žalm39/12. Viz str. 37až40. 9.) Pochod s bílými prapory a mávátky, na PUPKU SVĚTA, v Domašově, a v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, kvůli vyvlečení neposlušných od jejich KORYT. Viz str. 40až43. 10.) Pohádka KMOTRY a SUDIČKY z ČRo2 je podobenstvím. Viz str. 43až45. 11.) Dle Koránu, VĚČNÝ BŮH, nikdy Kršny a Krista neplodil, a ani nebyl z Marie zplozen. Viz str. 45až46. 12.) Soud militaristických sviní Endlicherové a Kolárovského, ředitele TWR pro STŘEDNÍ EVROPU. Viz str. 46až49. 13.) Války vedou zbrojaři, kvůli zachování vlády bohatých sviní, nad chudáky. ZUBATÉ SLUNÍČKO, premiér Sobotka, má povinnost, učinit HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ, odhození všeho, co stojí proti Kristu, proti DUCHU SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v ČT24. Viz str. 49až55. 14.) Křesťanská televize smrdí od rybí křesťanské hlavy, od G.Ř. ČT Dvořáka. Odmítá vyslovit ANO, technickému rozumu Krista, a NE technickému rozumu neposlušného NETVORA, ministra průmyslu Mládka, a jeho zlé koncepci pouze na ELEKŘINU. Viz str. 55až58. 15.) Pozemského Otce Satana kardinála Duky, zkrotí nově časopis info@ac24.cz. Viz str. 58až61. 16.) Odhození Tomáše Zimy rektor@cuni.cz, Tomáše Halíka, Vaďury, kardinála Duky, atd., na smetiště dějin. Viz str. 61až71. 17.) Vážení občané vesnic v okolí vybuchujících muničních skladů u Vlachovic a Vrbětic. Kvůli Bohem prokletým vojákům, ministru Stropnickému, prezidentu Zemanovi, atd, jste v obrovském nebezpečí. Ti, kdo odmítají studovat SLOVO NOVÝCH NEBES, mají STARÉHO DUCHA, a jako DUCHEM CHUDÍ, rozum od Krista již nedostanou. Viz str. 71až74. 18.) Slovo NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, je novým DUCHEM VÁNOC 2014, je ESPERANTEM pro všechny národy, Viz str. 74až78. 19.) Kristus, který mě vyvolil za posledního BABYLONSKÉHO proroka, Sír.32/15,33/14, naplnil Písmo tím, že cca před patnácti léty, v roce 1999, či v roce 2000, mně přidal patnáct let života. S pomocí Krista, který od vzpurných a neposlušných odstoupil svým rozumem, každý, kdo proti mně povstal, byl na SOUDU usvědčen ze svévole. Oz.2/18,5/15,9/7,12,15, Iz.29/11až24,54/15,17,66/24, Sír.5/5až43/26, K.M.1/4až12/10,17,27. Viz str. 78až84.

 

1.)Spásou je MANA SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, což je STRAVA pestrá. Bhagav.17/7,8. Slavný DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, po třech dnech, to je po cca třech tisících létech, ve stále stejném SLOVĚ BOŽÍM, TVORSTVU DVAKRÁT darované, je z lásky darované. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, podruhé dává TVORSTVU SAMA SEBE, kvůli lepší komunikaci Ježíše Krista, jediného Boha SVĚTA, se svým STVOŘENÍM. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, přichází TVORSTVO úplně změnit tím, že bude TVORSTVU vládnout přímo, bez prostředníků, kterým dodnes jsou KAPŘÍ ŠUPINY. Šťastnou rodinou s Kristem, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES, tvoří pouze pokorní, a úplně poslušní lidé, stvořeni k obrazu Božímu, znalostí DUCHA SLOV NOVÝCH NEBES. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je Kristus dospělý, a je odpovědný, nejen za jím v Písmu vyvolené Česko, ale za celý SVĚT, za všechny státy SVĚTA. Nepotřebuje, a nepřeje si, aby ho černé křesťanské svině vychovávaly, nějakými křesťanskými protikladnými žvásty, či politickými, a militaristickými vychytralostmi, pro svou závislost, na největším zlu, na KAPŘÍCH ŠUPINÁCH. Víra v Krista je nyní o vědění VŮLE BOŽÍ, o přímé cestě do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pro totální závislost TVORSTVA na rozumu Krista, místo na KAPŘÍCH ŠUPINÁCH. Kristus všechno o sobě, a o své křesťanské, MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES uvedl, takže nikdo nemá výmluvu, se k novému Kristu nevrátit. Každý, kdo rozezná SLOVO STARÝCH, KRVAVÝCH, SHNILÝCH, KŘESŤÁNSKÝCH NEBES, od SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH, MÍRUMÍLOVNÝCH NEBES, je BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží veškeré neposlušné TVORSTVO. První láska k Bohu se vyznačuje láskou k RYBÍM ŠUPINÁM, k PRACHŮM, k PENĚZŮM a MAJETKU. Všichni, kdo mají za SKÁLU RYBÍ ŠUPINY, PRACHY, PENÍZE, byli v křesťanství Kristem milovaní až do SILVESTRA roku 2014. Kristem, jeho rozumem, z Božího milosrdenství, bude v roce 2015, milovaný a spasený každý poslušný BOŽÍ SYN, který bude nyní stejně mírumilovný, spravedlivý, vševědoucí, a všemohoucí, jako NOVÝ KRISTUS, který KAPŘÍ ŠUPINY považuje za největší zlo na SVĚTĚ. NOVÝ KRISTUS, nový ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je nyní stejně dokonalý, odpovědný a dospělý, jako jeho VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Naše ZEMĚ nevzkvétá, protože Kristus odstoupil, svým Božím rozumem, v částečce svého DUCHA od každého, kdo není stejně dokonalý jako nový Kristus, jako jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když např. černá ČARODĚJNICE, militaristická křesťanská svině, sestra Angelika od Boromejek, nepomucenum@boromejky.cz, nebude v ČRo2, v neděli 11.1.2015, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, TĚHOTNÁ vírou ve SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, a VŠEVĚDOUCÍHO Ježíše Krista, jediného ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, všech států SVĚTA, když se Česko bude klanět, místo Kristu, ŠTĚNĚTI, či mladé a zlé křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, NEMLUVŇÁTKU v jesličkách, Kristus, v Písmu vyvolené Česko, nechá úplně zaniknout, odstoupením svého rozumu, od zpupných, pyšných a neposlušných prasat, která odmítají, dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dodržovat a realizovat. Ředitel ČRo Peter.Duhan@rozhlas.cz, má povinnost, křesťanskou militaristickou svini, sestru Angeliku od Boromejek, poslat do říše ticha, protože znásilňuje Krista tím, že chce, aby sloužil RYBÍM ŠUPINÁM. Duhan má povinnost, být BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, poděkovat novému Kristu za vyvolení Česka, pokleknout před Kristem, a zajistit, aby v ČRo2, v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, veškerý hovor o Kristu, byl veden o Božích zákonech, především o energetice, které souvisí se změnami ve výrobě, výstavbě, a dopravě, s ohledem na přelom věků konce éry fosilních paliv. Kristus v Písmu uvádí, že Česko je Kristem, SLOVEM NOVÝCH NEBES, před úplným zničením, stejně pozdě varováno, což všichni pokorní, a úplně poslušní, zřetelně vidí. Např. v médiích, nemůže kazit dobré mravy, a být PÁNEM nad SOBOTOU, křesťansky nedokonalý KOZEL, premiér Sobotka, místo nového Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA. SKÁLOU pro každého dokonalého, pokorného, a úplně poslušného, je Kristus, v DUCHU SLOV NOVÝCH NEBES. Ředitel ČRo Peter.Duhan@ rozhlas.cz, má povinnost nemít za SKÁLU RYBÍ ŠUPINY, a neprodleně zajistit, aby místo neposlušné svině Angeliky, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, byli do vysílání jaktovidi@rozhlas.cz, kooptováni odborníci na energetiku DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, kteří jsou jedinými ARCHITEKTY a URBANISTY Česka. Jsou jimi ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, a ředitelé Ústavu techniky prostředí ČVUT v Praze, emeritní ředitel profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, a ředitel Jiří Bašta Jiri.Basta@fs.cvut.cz. Viz text str.25až29. Vše uvedené o poslušnosti, platí také o řediteli ČT petr.dvorak@ ceskatelevize.cz. Boží hněv, kvůli neposlušným, kteří nezměnili SKÁLU RYBÍCH ŠUPIN, ze SKÁLU Božích příkazů a ZÁKONŮ, již neprodlévá. Hospodin, mečem svého jazyka, SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, bojuje proti militaristickým a imperialistickým křesťanským žoldnéřům, kolonizátorům, proti jejich Bohům, proti neposlušným NETVORŮM, vojenským kaplanům, a proti jejich vůdci, proti vrchnímu veliteli ozbrojených sil Česka, proti kulhavému KOZLU prezidentu Zemanovi posta@hrad.cz, přímo. Kristus vyčkává, chce se smilovat nad těmi, kdo budou chtít žít pod vládou tvrdých mužů, pokorných, a úplně poslušných ENERGETIKŮ. Kdo nebudou chtít žít pod vládou politických a náboženských prasat, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem. Neposlušní, drzí a vzpurní NETVOŘI, spekulanti, kteří odmítají spojit DEN ZJEVENÍ PÁNĚ, VŠEMOHOUCÍHO, a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a DEN UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU, kterým je celý SVĚT, zveřejněním dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanského militarismu, do jediné hodiny, z pořadu jaktovidi@ rozhlas.cz, Jan Bárta, Šimon Pánek mail@clovekvtisni.cz, media@clovekvtisni.cz, dary@clovekvtisni.cz, či v pořadu modloslužeb na Vltavě vltava@rozhlas.cz, slouží TVORSTVU, místo Stvořiteli. Vojtěch Bastl a jemu podobní zločinci bastl@ccshhk.cz, v.loren@seznam.cz, ccsh.liberec@seznam.cz, liberec@ccshhk.cz, slouží KOZLU premiéru Sobotkovi tím, že s mečem svého jazyka čarují, pomocí protikladných nauk, o křesťanské mladé MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a tím čarují s mečem jazyka, o dobru BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a křesťanském VOJENSKO PRŮMYSLOVÉM KOMPLEXU, což jsou promyšlené vychytralosti. Uvedení lháři a ČARODĚJOVÉ jsou buzeranti, kteří pomocí lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a lží o ENERGETICE, znásilňují malého chlapce, MLADOU MODLÁŘSKOU STVŮRU, NEMLUVŇÁTKO, vydané jim, buzerantům, kteří ho znásilňují, na pospas, protože VŠEMOHOUCÍ Kristus se stále nemůže bránit. Nemá žádné vojsko s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, kteří by Krista osvobodili, z moci uvedených ZLODUCHŮ, kteří čarují svým meči, svých jazyků, v ČRo, v ČT, v Proglasu a v TWR, protože mečem svého jazyka, chrání lidská práva, a svobodu slova, pouze pro boháče, bankéře, vojenské kaplany, zbrojaře, politiky pravice a levice, a jiné náboženské a politické zločince, podvodníky a lháře, kteří nesmyslně ničí planetu zemi tím, že naprosto nesmyslně ničí fosilní paliva. Uvedení NETVOŘI, starého Krále králů, a Pána pánů, který vedl do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, svůj pracující lid, v době TŘÍ INTERNACIONÁL (viz další text), v roce 2014, mečem svých zlých jazyků, zničili, a zabili. Jer.6/19, atd. Starý Kristus, který zemřel na SILVESTRA v roce 2014, však má SYNA, nového Krista, kterého vychoval mezi pracujícím lidem, který bojuje MEČEM NOVÉHO JAZYKA, na kterého neplatí čarovné MEČE JAZYKŮ, uvedených neposlušných a vzpurných TVORŮ. Kvůli zločincům, TVORŮM, NETVORŮM, Janu Bártovi, Šimonu Pánkovi a Vojtěchu Bastlovi, na ÚSVITU roku 2015, Kristus nedokáže v jím vyvoleném Česku prosadit vznik své SPRAVEDLNOSTI, Božího království, protože uvedení NETVOŘI úplně zničili demokracii, kterou je vláda úplně poslušného Božího lidu tím, že zničili lidská práva. Zničili SVOBODU SLOVA, a SVOBODU NÁBOŽENSKOU, a tím zničili humanismus, mečem svých zlých jazyků tím, že melou jenom DUCHA STARÉHO KŘESŤANSKÉHO SLOVA, které tvorstvo, a pracující lid, rozděluje od nového Krista. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a ve filmech, mladý Kristu bojuje mečem svého NOVÉHO jazyka, proti meči jazyků STARÝCH NEBES, kterým vládnou uvedení drzí čarodějové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, které snad přemůže, neprodleně, a na věky věků. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nový, SPRAVEDLIVÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE slíbil, že v jím vyvoleném Česku, se MEČEM svého nového jazyka vyvýší. Slíbil, že v SEVERNÍ ZEMI, v Česku, a ve Slovensku, povstane tím, že lidu odpustí nepravost, kterou je křesťanský militarismus vojenských kaplanů. Všem odpustí hříchy tím, že zničí kapří šupiny, a tím horečné zbrojení v Rusku, v USA, atd. Jer.22/5,12,15,31/27, Iz.29/11až24,30/18,31/9,33/10,22,24,57/10,16,20,66/24, atd. V DOLINĚ O2 Arény v Praze, již nebudou trůnit zločinci, kteří rozdělují TVORSTVO a Krista, protože Hospodin zajistí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, aby zástupy pokorných, a úplně poslušných otroků mladého Krista, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, mečem jazyka SLOV NOVÝCH NEBES, pomocí PETIC zajistili, aby Hospodin byl hlavou všech nových kněží, kterými jsou ENERGETICI, všech států SVĚTA, kteří budou mluvit pravdu o tom, že jedině správná koncepce ENERGETIKY, je koncepce Ježíše Krista. Iz.29/11až24,48/5,11,51/4,16,22až63/14,18,65/15,66/24, Jer.31/7,10,27,32až51/58, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Mal.1/7až3/10,16,20, atd. Běda Česku, když neprodleně nesvolá KONGRES nových kněží, ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Běda SEVERNÍ ZEMI, Česku, když mezi spasenými nebudou neposlušní a vzpurní zločinci, sebevrazi, drzý a vzpurný kulhavý KOZEL, prezident Zeman, posta@hrad.cz, a i s brýlemi slepý, zubatý KOZEL, premiér Česka Sobotka malachp@seznam.cz, a jeho ministři posta@vlada.cz, atd., kteří jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Běda Česku, když ještě v neděli 11.1.2015, chromý herec Jan Potměšil, a ČARODĚJNICE sestra Angelika od Boromejek, v pořadu ČRo2, jaktovidi@rozhlas.cz, nepřestanou čarovat mečem svých jazyků, a nebudou v seznamu spasených a zachráněných. Především černá ČARODĚJNICE, militaristická křesťanská svině, sestra Angelika od Boromejek, nepomucenum@boromejky.cz, TĚHOTNÁ vírou, v jediného, SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, a VŠEVĚDOUCÍHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, má povinnost, rodit dokonalou Boží lásku, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanského militarismu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Ani jednu křesťanskou zlou čarodějnici, která čaruje mečem svého jazyka, proti Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a proti chudému pracujícímu lidu, svou spravedlností CHARITY a ALMUŽNY, nelze nechat v médiích naživu. Meč jazyka děsivé temnoty protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí katolického katechismu, kterým drzí zločinci čarují proti Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, všeho TVORSTVA, musí neprodleně zmizet, v říši ticha. Pokud ekumenickým čarodějnicím a čarodějům, jsou SLOVA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále nejasná, rád vše objasním proto, aby vzkříšení z mrtvých militaristických křesťanských sviní, bylo ukončeno tak, jak Kristus chce, vyšetřováním všech ČARODĚJNIC a ČARODĚJŮ, a drzých pozemských Otců Satanů kněží, Policií ČR, neprodleně. Kristus, mečem svého jazyka, vše křesťanské a militaristické zničil již v Písmu. Takže, kdo se bojí vyjít na černé křesťanské svině, s BÍLÝM PRAPOREM, a s BÍLÝM MÁVÁTKEM, není jenom BABA, ale je i zločincem. Pečetí zaslíbeného DUCHA SVATÉHO, jsou obdaření všichni znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Efe.1/13. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU vyžaduje, aby v Česku nikdo nebyl mrtvý, aby nikdo neklopýtal, při vyjití na pláň majetkové roviny. Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/15, 66/24. Kristus, při svém DRUHÉM PŔÍCHODU, svého SLOVA NOVÝCH NEBES, přivede všechno TVORSTVO, pod SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že svými příkazy, a ZÁKONY POLE VĚDY Písma, vytvoří NOVOU ZEMI, jednotnou ve víru v jediného Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Kristus již pouze vyčkává, protože se chce smilovat, a to nad těmi pokornými a poslušnými BOŽÍMI SYNY, kdo budou, se svou moudrostí, horečného zbrojení, a příprav na třetí SVĚTOVOU VÁLKU, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v koncích. Kdo dá tyto texty na SVÍCEN v médiích, zvítězí nad vším neposlušným, zpupným a vzpurným TVORSTVEM, či NETVORSTVEM, mocným SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství rozumu Krista. Slavný DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, po třech dnech, to je po cca třech tisících létech, ve stále stejném SLOVĚ BOŽÍM, TVORSTVU DVAKRÁT darované, je z lásky darované. Bývala tu láska prvá, k RYBÍM ŠUPINÁM, STŘÍBRU ODVRŽENÉMU, přijde aj ta posledná, ke DUCHU SLOV NOVÝCH NEBES. Ten, kdo byl raz milovaný, v době TŘÍ INTERRNACIONÁL, ten ve ČTVRTÉ INTERNACIONÁLE, Božího království, přijde na NOVOU ZEMI, a ne do křesťanského PEKLA. Byli jsme Kristem, ve TŘECH INTERNACIONÁLÁCH, raz MILOVANÍ, a tak budeme raz Kristem spasení, po odložení RYBÍCH ŠUPIN. Nový Kristus, v neděli, 4.1.2015, před úplňkem měsíce, se na Česko hněval tím, že seslal sněhové bouře. Sír.5/5,7/16až39/28,43/31.

 

2.)Kristus vedl Česko naprosto nedemokraticky, až do současnosti tak, jak o tom píše ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Mat.5/3,9,14,18. Nyní vyčkává, chce se smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad těmi pokornými a úplně poslušnými, kdo pochopí milosrdenství pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzpurných a neposlušných, kteří milují víc PRACHY, než Boha. Žijeme v patové situaci. Nikdo nechce vládu Krista. Všichni chtějí vládu rybích šupin. Bože DOBRÝ a SPRAVEDLIVÝ, prosím, zpupné, vzpurné a neposlušné křesťanské, a jiné militaristické svině, odhoď od jejich KORYT ven, kde bez TVÉHO rozumu, bude pláč a skřípění zubů tím, že z mnohých, svým rozumem, ze svého milosrdenství, učiníš pokorné, poslušné, odpovědné, spravedlivé, a moudré. Luk.17/10,20,34, atd. POSELSTVÍ jediného Boha SVĚTA, k lidu Česka, je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Z POSELSTVÍ je zřejmé, že kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, musí změnit SVĚT na ENERGETICKY, EKOLOGICKY a MRAVNĚ NEOTŘESITELNÝ tím, že především nový Boží technický lid pochopí, že se musí podřídit rozumu Krista, který je nyní pouze Boží milostí, či Božím milosrdenstvím. Pro nový Boží technický lid, je stávající dlouhodobá technická paměť k ničemu. Kristus řekne, TADY JSEM, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, až nový Boží technický lid, především ENERGETICI pochopí, že do své krátkodobé paměti, potřebují od Krista získat nové technické znalosti. Česko bude ENERGETICKY spaseno, až technický lid se k novému Kristu vrátí. V roce 2015, přeji všem křesťanským, a jiným militaristickým, neposlušným NETVORŮM, ukončení války s Kristem, a neprodlené vyvlečení od KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke KORYTŮM elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Boží hněv, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, již neprodlévá. ENERGETICKÁ, EKOLOGICKÁ a MRAVNÍ SPÁSA, zpupného, vzpurného a neposlušného TVORSTVA, není možná, bez úplné poslušnosti. Kdo odmítne Boží majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, které jsou nezbytné kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, je prasetem, či sviní. Kdo svou starost, o novou koncepci energetiky, a o energetiku, nahrazující fosilní paliva, vloží na rozum Krista, je BOŽÍM SYNEM, je Bohem. Svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, v Hospodinově milostivém létě 2014, pro pokorné a úplně poslušné služebníky Krista, Kristus oznámil, v KRUZÍCH v OBILÍ v kapitole 181 viz www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Svůj DRUHÝ PŘÍCHOD v lednu 2015, oznamuje ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dopis pro Ježíška, který je VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Bohem celého SVĚTA, který dává neposlušnému TVORSTVU návod na ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v dokonalé lásce svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Dvanáct apoštolů se stane jediným Bohem SVĚTA v okamžiku, až křesťanští neposlušní pomatenci pochopí, že Kristus nyní vychovává neposlušné TVORSTVO, k úplné poslušnosti, pomocí slov veškerých proroků SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, za úplně neposlušné TVORSTVO, se mohou s radostí odpovídat pouze pokorní, a úplně poslušní BOŹÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno neposlušné TVORSTVO. Žid.13/17, atd. Kdo nepochopí, že úplná neposlušnost dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, je hříchem, který je k ENERGETICKÉ SMRTI Česka, a SVĚTA, je hlupák, kterému Kristus, svůj rozum, v částečce DUCHA, o správné ENERGETICKÉ koncepci Česka a SVĚTA, nedá. Neposlušní a vzpurní zbrojaři, a jejich vůdci, prezidenti všech států SVĚTA, poznají dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, zapsanou v ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až např. posvátné zlaté prase, 2.Petr.2/21, vedoucí programu ROZHLASU Brno, Jiří Kokmotos jiri.kokmotos@rozhlas.cz, se stane LVEM tím, 4.Moj.23/19,24,25/11, že ve vysílání objasní vše o Kristu, vše o energetice, a vše o SKÁLE TVORSTVA, pomocí které lidé ničí planetu ZEMI, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. Když se tak STANE, Kokmotos nabude ani prasetem, ani LVEM, bude prvním člověkem na SVĚTĚ. Jenom ze SYNA ČLOVĚKA, z jediného Boha SVĚTA, z takového, jaký v Písmu skutečně je, se člověk narodí tím, že již nikdo nebude manipulovat TVORSTVEM, pomocí lží o Kristu, pomocí lží o energetice, a lží o dokonalosti prasečího lidského mozku, či rozumu. Kvůli neposlušným a vzpurným kreténům, či prasatům, kteří nepřijali roli úplně poslušných otroků nového Krista, jediného vůdce celého SVĚTA, např. zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, či militaristické svině, nové moderátorky pořadu jaktovidi@rozhlas.cz ČRo2, sestry Angeliky od BOROMEJEK nepomucenum@ boromejky.cz, neposlušné TVORSTVO celého SVĚTA, se namáhá naprosto zbytečně tím, že vše rodí k zániku, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných. Kreténismus vrchního velitele ozbrojených sil Česka, KOZLA prezidenta Zemana, a moderátorky ČRo2 sestry Angeliky, pramení z toho, že mluví proti jedinému Bohu SVĚTA tím, že odmítají realizovat Boží příkazy, a ZÁKONY POLE VĚDY Písma, což jim nepřísluší. Dan.11/36. Protože nerozlišují DOBRO a ZLO, nerozlišují PRAVDU a LEŽ. Jsou důkazem toho, že Kristus odstupuje svým rozumem, od vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní. Nový Kristus chce rozložit a zničit úplně křesťanský imperialismus, a militarismus, odstoupením svého rozumu, od těch sviní, které naprosto nesmyslně ničí planetu zemi. Vyžaduje neprodlené vyvlečení všech, od jejich koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tím vyrvat lid, z moci všech drzých pozemských Otců Satanů kněží, pro které je Boží majetková rovina PEKLEM, největším zlem. Žalm39/12, Oz.2/18až5/15až8/12až9/7,12,15,14/3, Iz.2/22,16/4,29/11až24,57/10,16,20až66/24, Jer.1/17až31/27,32až49/12,20až50/45až51/58, Dan.11/36,39,12/2,14, Jan1/1až8/44 až15/25, atd. Všem pokorným, a úplně poslušným, žehná ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ANDĚLÉ STRÁŽNÍ, OKŘÍDLENCI, co nás ochraňují, od odstoupení rozumu Krista, mají povinnost, úplně rozložit křesťanský SYSTÉM CHARITY a ALMUŽNY, který dělá veškeré zlo na SVĚTĚ, s holemi v rukou. Žalm39/12, 1.Kor.1/27,až4/20až10/11až14/33,36až15/33, Iz.16/4, 2.Moj.12/11, atd. HOLE, které si Kristus přeje, jsou BÍLÉ PRAPORY, BÍLÁ MÁVÁTKA, a PETICE prvního listu těchto textů. Mal.3/16, Kaz.3/18, 6/10,8/8,9/10až12/3, atd. Na zadní straně PETICE, musí být podpisy těch, kdo ve svém utrpení chudoby, či diskriminaci bezdomovectvím, se rozhněvají na své kruté Bohy, DUCHEM CHUDÉ, na neposlušné a vzpurné křesťanské svině, na místního starosty, místního ředitele školy, místního drzého pozemského Otce Satana faráře, a na místní Policii ČR, K.M.12/17,27, kteří si zamilovali slávu děsivé křesťanské temnoty, slávu protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, krutého zmijího jedu katolického katechismu, Jan3/17,8/44,12/43,15/25, a proto slávu Boží, slávu SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanského imperialismu a militarismu, při nastolení Božího království, odmítají. ÚSVIT prvního dne Božího království nastane, až zástupy s bílými prapory, s mávátky, a s peticemi, vyjdou v celém Česku. Vůle Boží je, aby ZÁSTUPY pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno neposlušné TVORSTVO, nastolili Boží majetkovou rovinu, neprodleným vyvlečením vládnoucích zločinců, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke KORYTŮM elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nikoli silou, ale NOVÝM DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES, pomocí podepsaných PETIC. Mal. 3/16, Zach.4/6,8/16, atd. Pro nezaměstnané, pro chudé, pro bezdomovce, a pro každého, kdo chce zachránit sám sebe, a planetu ZEMI, před hrozným Božím hněvem, kvůli neposlušnosti křesťanských militaristických sviní, bude ve všem po nedostatku, když ZÁSTUPY vyjdou, a na ulicích Česka, rozdrtí všechna drzá, zpupná, hloupá, a neposlušná NEMLUVŇÁTKA. Zpupní, vzpurní a neposlušní, lžou naprosto ve všem, kvůli odstoupení rozumu Krista. Proto není třeba se jich bát. Vůle Boží je, aby křesťanské militaristické svině, které svými žvásty, v médiích, a ve školství, všechno kazí, včetně dobrých mravů, byly neprodleně vyvlečeny od svých KORYT, do říše TICHA. Vládce tohoto SVĚTA, v Česku, je vrchní velitel ozbrojených sil Česka, kulhavý KOZEL, ekonom prezident Zeman. Aby nový Kristus, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mohl vládnout nad vším neposlušným TVORSTVEM, je nezbytné, tohoto dementního idiota, kterému Kristus, svůj rozum, v částečce svého DUCHA, potřebného pro energetickou spásu Česka a SVĚTA, již nevrátí, vyhnat neprodleně z HRADU, z Prahy, na vysočinu, pomocí PETIC. V době čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, charita a almužna nebyla, a dle vůle Boží, nebyli ani nezaměstnaní, ani bezdomovci. Rozpad vztahu s Hospodinem, zapříčinili drzí neposlušní TVOROVÉ, kteří si nyní zamilovali děsivou křesťanskou temnotu katolického katechismu. Jer.6/19. Místo nového Krista milují krutý zmijí jed BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a tím svou vládu nad úplně pomatenými lidmi. Kristus učinil proto plný počet pohanů, odstoupením svého rozumu. Odstoupení rozumu Krista bude trvat, až do úplného zničení NETVORA prezidenta Zemana. Poslušní, kdo se ke Kristu vrátí, mají povinnost ho vyvléct, od jeho KORYTA. Kdo nechce SPOLEČNĚ STOLOVAT, a kdo chce mít nadbytek, místo KORYT dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je PRASETEM, je SVINÍ. Mrtvá PRASATA, zavedla neposlušný lid, na scestí, ve všem jeho počínání. Iz.19/14až66/24, 2.Petr.2/21,3/4až16, Pohotovost pokorného a úplně poslušného lidu, svolávám opakovaně pro ty, kdo chtějí novému Kristu zpívat děkovné písně, kdo se chtějí smát zlému a pomatenému KOZLU prezidentu Zemanovi. Nyní se již nikdo nemůže vymlouvat na to, že veškeré zlo na SVĚTĚ dělá např. pyšný KOZEL prezident Zeman, a vzpurná a drzá křesťanská svině, sestra Angelika. Zlo na SVĚTĚ dělá každý, kdo se k Bohu nevrátí neprodleně, kdo doma nezhotoví bílý prapor, či bílé mávátko, kdo nevyrobí v tiskárně PETICI z těchto textů, a kdo nevyjde do ulic, drtit NEMLUVŇÁTKA. SAMA SMRT pase Česko. SMRTÍ je zpupné lidské myšlení např. KOZLA prezidenta Zemana, či sestry Angeliky, o Bohu, a o koncepci ENERGETIKY. Zpupní a neposlušní bojují s Kristem na ŽIVOT a na SMRT tím, že buď budou dál vládnout nad TVORSTVEM, svými militaristickými křesťanským žvásty, nebo vejdou do neprodleně říše ticha, aby nad Českem a SVĚTEM, mohl vládnout Kristus, HOSPODIN. Kdo, ve své pýše, svého rozumu zvířete, chce mít za Hospodina PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenské kaplany, zbraně, nebo vojáky, toho Kristus, svým rozumem, neuzdraví. Zločinecké organizace, církve, povýšili nad Boha, nad SLOVO NOVÝCH NEBES, SKÁLU, PRACHY. K.M.1/4až12/10,17,27až14/27až19/6, Mal.1/7až3/10,16,20, Jan1/1až3/19až5/38,43až8/44až12/31,43až15/25, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17,5/7až6/19,30až23/29,32až25/27až30/5,19,31/27,32až49/12,20až51/45až38,58, Žalm1/1až37/5,11,35,38,39/12až50/16,22až110/3,127/5až132/5,8až137/7,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Dan.2/21,9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14.

 

3.)Kristus v písničkách i v Písmu uvádí. Křesťanským psům, vedeným v Česku Belzebubem kardinálem Dukou, kteří na svoje Bohy, na boháče, bankéře, zbrojaře, vojáky, a politiky, nedovedou ani štěkat, se na Vánoce nenarodil Kristus, ale pouze ŠTĚNĚ. Jenom ze SYNA ČLOVĚKA, ČLOVĚK se narodí. Křesťanští neposlušní psi si na Vánoce nemohou porodit Boha, ale pouze štěně. To štěně, celý den, kterým je tisíc let, si hrálo se svým stínem na stěně, kterým je KŘÍŽ, kterým neposlušné TVORSTVO, stíní náruči plné SVĚTLA Božího rozumu, o energetice, ekologii a mravech. Když to štěně dospělo, a začalo očuchávat rohy proto, aby vše vědělo, jeho Pán, Belzebub kardinál DUKA, propuštěný z řetězu, je uvázal na řetěz proto, aby vyhověl přáním svých křesťanských Bohů, kteří chtějí mít silnou ekonomiku, a ničivé zbraně, protože chtějí dělat zlo válkami, chtějí ovládat muslimy, kteří mají ropu, a plyn a suroviny. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, se diví, proč Kristus kouše, když je jako pes, uvázaný na řetězu. Řetěz na Krista, kterým je křesťanství, DOBRÉ MRAVY, neposlušných a zlých křesťanských sviní, NENAPRAVÍ. Proto stále jdeme bezednou křesťanskou tmou, i když náruč plná světla Boží moudrosti, která je ve SLUNCI se zdravím na paprscích, ve SVĚTLE SVĚTA Božího rozumu, nás objímá. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, mají v podpaždí, těžké závaží, kterým je křesťanství. Někde, na POLI VĚDY Písma, Božích příkazů, a ZÁKONŮ, závaží, kterým je křesťanství, upustí, protože ví, že Kristus by neublížil mouše, kdyby ho nepřivázali křesťanstvím, na řetěz. Jako OKŘÍDLENCI, vše o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, vykřičí do SVĚTA. Kaz.10/20. Kristus v Rovnosti i v Písmu uvádí, že drzí KAPŘI z Proglasu, TWR, a z veřejnoprávního vysílání, postrádají smysl všeho co dělají, což je z toho důvodu, že místo oslav Krista, oslavují pouze sama sebe navzájem tím, že oslavují svého Boha, ŠTĚNĚ, a tím svou SKÁLU, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK. Je nejvyšší čas vejít do odpočinutí od díla mletí protikladných nauk o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, o ŠTĚNĚTI, a od promyšlených ekonomických vychytralostí. Navázat vztah s novým Kristem, s VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM, mohou pouze úplně poslušní. PETICE pro vrácení rozumu Krista, je adresovaná STVOŘITELI SVĚTA, a STVOŘITELI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o pomoc v přetvoření TVORSTVA zpupného a neposlušného, na TVORSTVO pokorné a úplně poslušné, dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci ENERGETICKÉ SPÁSY Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na všesvětovém mírovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, atd. PETICE za seslání MOUDROSTI rozumu Krista, o správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou Kristus umožní pochopit pouze úplně poslušným, kteří nebudou mít za Krista křesťanskou MODLOSLUŽBU, kterou je CHAMTIVOST Bohů neposlušného TVORSTVA, boháčů, bankéřů, vojáků, atd., ze kterých, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných NETVORŮ, se stali ZLOČINCI, pro lži o Kristu, a pro lži o koncepci energetiky. Vzpurní a neposlušní TVOŘI, mají hlavu celou chorou, protože stále nechápou, že vzpurní vládnoucí kreténi, např. Zeman a sestra Angelika, musí být donucení, úplně poslušnými, neprodleně vejít do říše ticha proto, aby vše křesťanské a militaristické, bylo zapomenuto, při realizaci RÁJE Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Křesťanské militaristické svině dělají veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že odmítají nový vztah s Hospodinem, s jediným Bohem SVĚTA, který nechce ani horečné zbrojení, ani války, ani hnusné lži ministra průmyslu Mládka, nechce jeho nesmyslnou koncepcí energetiky Česka a SVĚTA. Energetická koncepce neposlušného NETVORA ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, je pro Česko a SVĚT, ENERGETICKOU SMRTÍ. Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mluví o jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, o pokoji mezi národy, o celosvětovém míru, o dokonalé majetkové rovině, vytvořené SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM. Křesťanské militaristické svině, vytváří BLUDNÝ KRUH vztahů s Kristem, protože jejich ústa přetékají pokrytectvím z toho důvodu, že Kristem požadovanou majetkovou rovinu, boháči, vojáci, atd., odmítají. STARÝ Kristus, v Bibli, kvůli neposlušnosti Česka, a veškerého TVORSTVA, na SILVESTRA, ve středu 31.12.2014, zase zemřel, protože nikdo v Česku, a ve SVĚTĚ, neproměnil křesťanské chrámové zpěvy a žvásty, drzých pozemských Otců, Satanů kněží, všech ekumenických církví, v kvílení. Protože stále stejný Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, ve skutečnosti nikdy nezemřel, až do vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, např. v Brně, se bude vydávat za stejně starého bratra Kršny, z Bhagavadgíty. Kršna i Kristus, nepřišli SVĚT soudit, ale energeticky spasit, svým Božím rozumem. Křesťanství je ZLATÝM BABYLÓNEM v Hospodinově ruce. Soud nad ním se dotýká SLOV křesťanských krvavých NEBES, protože SKÁLA křesťanů, RYBÍ ŠUPINY, k vyléčení není. Kvilte všichni neposlušní, drzí zločinci. Jer.51/7až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24. Bohatým a vzpurným křesťanským militaristickým sviním, kterými zarostla celá země, se hroutí SVĚT, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, pyšných a neposlušných vládnoucích KORYTÁŘŮ. Žalm37/5,11,35,38, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, atd. Tuto realitu každý pomatenec vidí pouze na těch ostatních byrokratech, kteří vykonávají naprosto nesmyslnou práci jenom proto, aby zachovali své KORYTO. Duševní zdravý rozum, si nezachoval nikdo z toho důvodu, že nikdo nevpustil, do svého příbytku, nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. KOLEKTIVNÍ NEZODPOVĚDNOST v Česku, je výsledkem války TVORSTVA se svým STVOŘITELEM, který vyžaduje neprodleně ukončit náboženský a politický středověk. ZDRAVÝ ROZUM úplně zmizel, protože nikdo dobrovolně nevyznal svou DEBILITU, nikdo se neodvážil mluvit pravdu o ENERGETICE, a pravdu o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Kristem vyvolené Česko, se mělo rozloučit se starým, imperialistickým a militaristickým režimem, již v roce 2014. Místo toho, na SILVESTRA, na VÁCLAVÁKU, Čerti kněží pásli VEPŘE tím, že se zde ženili se svou MLADOU MODLÁŘSKOU STVŮROU tím, že za SVĚTLO SVĚTA Boží rozumu Ježíše Krista, měli znovu SVĚTLO OHŇOSTROJŮ. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ nedozrálo, protože se všichni polekali Boží majetkové rovnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, všech prasat, a proto ani nemůže růst. Energetická debilita ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, dostala znovu zelenou. Babylón zvyšující se ekonomiky neviditelné ruky trhu, však k vyléčení není, stejně tak křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Bránit tradice zabíjení a válek, kvůli udržení vlády bohatých nad chudými, je hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Být potmě, bez SVĚLA SVĚTA rozumu Krista, o energetice, ekologii a mravech, kvůli válce drzých pozemských Otců Satanů kněží, proti Bohu, a proti celosvětovému míru, kdy lidé mohou válku pouze prohrát, kvůli nedostatku fosilních paliv, na obnovu zničených měst a vesnic, je SMRTÍ pro veškerou kulturu. Praha je krásná, když se první den, BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, rozednívá. Kdo její kouzlo, a její vyvolení pochopí, má ji navěky rád. Až v NOVÉM ROCE 2015, napadne bílý sníh, jako BÍLÁ a ČISTÁ NOVÁ MANA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, těchto textů, Kristus Prahu posvětí. Zveřejnit východisko ze zkoušky víry v Krista, zveřejnit východisko, kterým je podřízení se VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států, není nad lidské síly školství, a veřejnoprávního vysílání. 1.Kor.10/12, Jóel4/12, atd. S ČRo2, by bylo lidem hezky, kdyby hlupáci nevysílaly třesky plesky, lží o Kristu, a lží o energetice. JÁ PÁN, TY PÁN. Každý pokorný, a úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je stejný jako Bůh, je stejný, jako Král králů, a Pán pánů, když v roce 2015, NOVÝM DUCHEM, SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničí křesťanský středověk, a tím všechny náboženské a politické svině. Neposlušné křesťanské a jiné militaristické svině, se chtějí s novým Kristem stále potýkat, mletím protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a mletím promyšlených ekonomických a energetických vychytralostí. Tím chtějí stínit novému Kristu, který je SVĚTLEM SVĚTA, či SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, který je technickým rozumem, pro pokorné, a úplně poslušné ENERGETIKY, kteří potřebují nový Boží technický rozum, o nové energetice, kterou musí nahradit energetiku končících fosilních paliv, což bez pomoci rozumu Krista, nikdo z lidí neumí. DEN HOŘÍCÍ jako PEC PEKELNÁ, křesťanská, spálí všechny zlé křesťanské militaristy a imperialisty, všechny politiky, či křesťany, když v Česku bude znít hlas boje poslušných, proti neposlušným. Je v zájmu Česka a všeho lidstva, uznat totální stupiditu vládnoucí elity, a válku s jediným Bohem SVĚTA, s novým Ježíšem Kristem, vzkříšeným z mrtvých imperialistických sviní, neprodleně ukončit. Totiž MRTVÍ, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, nevědí zhola nic, ani o Kristu, ani o ENERGETICE. Neposlušní kreténi, jakým jsou např. Zeman a sestra Angelika, nesvedli v sobě BITVU, se svou DUŠÍ ČERNÝCH PRASAT, a proto nemohou dorůst do nových nebes, protože život v militaristickém křesťanském imperialismu, úplně rozdělil nového Krista, s neposlušným TVORSTVEM. Co život neposlušných rozdělil, to SMRT neposlušného ekonoma, KOZLA prezidenta Zemana, a drzé a zpupné sestry Angeliky, spojí s VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Kristem ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, navěky věků, při úplné poslušnosti, a pokoře, BOŽÍCH SYNŮ a DCER. Skvělou budoucnost před sebou vidí pouze ti BLÁZNI, kteří za Boha mají vlastní kapsu, a tím největší zlo, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VOJENSKÉ KAPLANY, VOJÁKY, ZBRANĚ, atd. S láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, se křesťanské militaristické STÍNY, KOZEL prezident Zeman, a sestra Angelika, ztrácejí, mizí, v říší ticha. Žalm115/17, Kaz.3/18,6/10,11,8/8. Další letoun malajsijské společnosti zmizel v ŘÍŠI TICHA. Kristus tímto způsobem zabíjí ty, kdo ničí fosilní paliva, a tím ničí planetu zemi. Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad zástupy, které v ulicích vesnic a měst, rozdrtí boháče, bankéře, politiky pravice a levice, vojáky, vojenské kaplany, atd. nikoli silou, ale tím, že v rukách budou mít hole BÍLÝCH PRAPORŮ, BÍLÝCH MÁVÁTEK, a podepsané PETICE, Mal.3/16, se žádostí k novému Kristu, o realizaci RÁJE Božího království, NOVÝM DUCHEM, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. BOŽÍM SYNEM, kterého očekává všechno TVORSTVO, je každý, kdo v místě bydliště, předá podepsanou PETICI, starostům, učitelům, kněžím, a Policii ČR. Mal.1/7až3/10,16,20,

4.Moj.8/23,11/20,18/22,19/21, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Moj.18/32,21/30, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Žalm37/5,7,22,35, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, 4.Moj.8/23,11/20,18/22,19/21, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Gal.1/7až3/20až6/7, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Sof.1/11,17až3/11, Korán1/1až 114/6, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.)Nový Kristus nechce pokořovat neposlušné a zpupné TVORSTVO VĚČNĚ. Svým rozumem, ze svého milosrdenství, se smiluje pouze nad těmi, kdo pochopí, že TŘEMI SUDIČKAMI, které pro Česko a SVĚT chtějí celosvětový mír, nastolený na KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA v Praze, jsou Bhagavadgíta, Bible, Korán, což je ZÁKLADNÍ SLOVO NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje. Bože VŠEMOHOUCÍ, dej ať nenosím blázna šat, ať se mě nemusí nikdo ptát, na TVŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, a na celosvětový přechod z KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI, na šťastné ELDORÁDO TVÝCH spravedlivých, pokorných a úplně poslušných služebníků, v RÁJI Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Bože SPRAVEDLIVÝ, ze svého milosrdenství, uzdrav neposlušné, drzé, choré mozkovny Jiřího Robejška, robejsek@web.de, Martiny Kociánové, martina. kocianova@rozhlas.cz, z ČRo2, svým rozumem. Bože mocný, přijmi TVÉ nepřátele, přijmi vzpurné a zpupné křesťanské militaristy, za SVÉ přátele, za BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno neposlušné TVORSTVO, ze TVÉHO milosrdenství, TVÉHO rozumu. Smiluj se, nad celým Českem v jedinou hodinu, zveřejněním RADOSTNÉ ZPRÁVY, o nezbytné skromnosti boháčů, bankéřů, vojáků, soudců, kněží, atd., pro které jsi připravil, z milosrdenství SVÉHO rozumu, KORYTA elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a KORYTA elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bože VŠEVĚDOUCÍ nedovol, ať si z TEBE, z jediného STVOŘITELE všech náboženství SVĚTA, drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví Česka, dělají PRDEL, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, děsivé temnoty katolického a protestantského katechismu, o TVÉ křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, která je již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bože prosím, smiluj se již v tomto roce 2014, a v roce 2015, definitivně ukončí svou vládu nad lidmi, pomocí Krista UKŘIŽOVANÉHO, nad drzými a úplně pomatenými, zpupnými, vzpurnými, a neposlušnými křesťany, které jsi v restitucích nakrmil jejich SKÁLOU, kterou je MAJETEK. Vždyť kvůli NEMLUVŇÁTKŮM z Proglasu, TWR, ČRo, ČT, atd., se Boha, mladé MODLÁŘSKÉ STVŮRY, která pláče v jesličkách, nikdo nebojí. V Kristem vyvoleném Česku, se stále nenašel nikdo pokorný, a úplně poslušný, kdo by dal MOUDROST šťastného ELDORADA, RÁJE Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v médiích, a ve školství, na SVÍCEN. Proto stále trvá ELDORÁDO křesťanského zla, meče nesmyslných válek křesťanských žoldáků, proti muslimům, kteří mají plyn, ropu a suroviny. Z úst drzých a falešných náboženských a politických proroků Česka, kteří dělají veškeré zlo na SVĚTĚ, pro jejich vzpouru a válku, proti Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který nahrazuje veškeré ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, celého SVĚTA, včetně všech politiků pravice a levice, a všech drzých, pozemských Otců Satanů kněží, všech světových církví, o Vánocích 2014, vyšlo z Česka, křesťanské ROUHAČSTVÍ, na celou zemi. Jer.23/15,29,32, atd. Křesťanské militaristické svině Česka, na Vánoce si navzájem odpustily všechny hříchy, a všechny lži o Kristu, a všechny lži o ENERGETICE, což je k ENERGETICKE SMRTI Česka a SVĚTA. Konzumní společnost, pro kterou není SKÁLOU pravda o ENERGETICE, protože SKÁLOU je mladá, zlá, křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, žádnou skromnost nechce, a pro lži o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, a pro neznalost vůle Krista, o neprodleném nastolení Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ani ji mít nemůže. Skromná, nezvyšující se, militaristická ekonomika, by neuspěla, protože bez horečného zbrojní, by zkrachovala. Proto z HRDEL křesťanské náboženské elity, vedené Belzebubem Česka, kardinálem Dukou, a vrchním velitelem branné moci Česka, zakladatelem KOZLŮ ČSSD, hlupákem, KOZLEM prezidentem Zemanem, i po Vánocích 2014, znovu šlehá pekelný křesťanský oheň, a smrad síry válek s muslimy, válek o vládu lidí nad ropou, plynem a surovinami, a válek o udržení vlády bohatých, nad chudými, např. na Ukrajině. Bůh ZÁKONODÁRCE není zlej, pouze vůči pokorným, a úplně poslušným, kteří chtějí celosvětový mír, o kterém bude rozhodnuto, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, když budou hrát s Kristem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, fér plej, zvěstováním RADOSTNÉ ZPRÁVY SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že se Kristus smiluje, svým rozumem, pouze nad pokornými, a úplně poslušnými, Božími SYNY. Žalm37/5,11,35,38až50/16,22, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, atd. Vůči všem drzým, a zlým křesťanským rouhačům, kteří v restitucích nakrmili drzé pozemské Otce Satany Čerty kněze, SKÁLOU boháčů, a bankéřů, majetkem, bude zlej. Kdo je úplně poslušný, je BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Kdo je úplně neposlušný, je SATAN. Vzpurní Satani Čerti kněží, všech ekumenických a světových církví, co se krčí v bujném křoví boháčů, bankéřů, vojáků, atd., kterými zarostla celá země, musí být do jednoho vyhlazeni, nikoli silou, Žalm37,35, ale NOVÝM DUCHEM, SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, po svolání pohotovosti úplně poslušných do ulic, s bílými prapory, a s bílými mávátky. POHOTOVOST poslušných BOŽÍCH SYNŮ, kteří chtějí spasit sebe a SVĚT, které Kristus bude chránit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, jako zřítelnice oka, svolávám opakovaně. Zach.2/12,3/9,4/6až14/13, Jan1/1,13,8/42až12/43,15/25, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,37,50/16,22,110/3až150/6, atd. Z drzých pozemských Otců Satanů kněží, vedených v Česku Belzebubem kardinálem Dukou, se již 15 let, od roku 2000, stali BUZERANTI, kteří znásilňují svou mladou křesťanskou stvůru, kterou si porodí vždy na Vánoce, mletím děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí. Dělají to z toho důvodu, aby místo Bohu ZÁKONODÁRCI, mohli sloužit svým Bohům, bankéřům, makléřům, exekutorům, vojenským kaplanům, vojákům a zbrojařům, vyrábějícím jaderné zbraně. Každý, kdo je stejně slepý a hluchý, jako jejich mladá křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA , je stejným BUZERANTEM, stejným PRASETEM, Satanem, jako oni. Česko může být energeticky spaseno rozumem Krista, až nebesa s BUZERANTY kněžími budou úplně zničená, úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které TVORSTVO toužebně očekává. Bože SPRAVEDLIVÝ, uzdrav mozkovny Jiřího Robejška, robejsek@web.de, a Martiny Kociánové, martina.kocianova@rozhlas.cz z ČRo2, a svým rozumem, a svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, VINNÉ RÉVY Bible, a FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, proto, aby odklidili nepravost křesťanského imperialismu, a militarismu, v jediný den, zveřejněním všech textů, uvedených na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Vzpoura proti Kristu je vždy válka, nyní válka TŘETÍ SVĚTOVÁ. V této válce již mohou všichni pouze prohrát, protože na obnovení zbořených měst a vesnic, nebudou mít vzpurné a pyšné militaristické svině, dostatek fosilních paliv. Kristus se nesmiluje nad nikým, kdo nedá tyto texty v médiích na SVÍCEN. Kristus vyčkává, protože se chce smilovat nad jím vyvoleným Českem a Slovenskem v jedinou hodinu. Smiluje se nad těmi LVY, kdo nebudou chtít jít do vězení, až neposlušní zavřou každého, kdo odmítne válčit. Křesťanská beznaděj se skončí, až křesťanské stvůry, které mají oči a nevidí, které mají uši a neslyší, které jsou stejné jako jimi UKŘIŽOVANÝ Bůh, budou pít SILNEJ ČAJ, SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Znám tě již mnohem víc, ZEMĚ VZDÁLENÁ, ZEMĚ Božího království, než křesťanské militaristické svině. Pod správnou hvězdou se narodí každý, kdo pochopí, že drzí neposlušní málo žijou, když se ptaj na den DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista spravedlivého. Dle písničky, má to být hned, 10.1.!

 

Bože VŠEMOHOUCÍ dej, ať vůdcům křesťanského imperialismu a militarismu v Česku, zakladateli KOZLŮ ČSSD, prolhanému zločinci prezidentu Zemanovi, a jeho Bohu, Belzebubu Česka, Satanu, lháři, a zločinci, kardinálu Dukovi, a všem jim podobným černým fašistickým sviním, shnijí TĚLA jejich církví, a TĚLA jejich STÁTNÍ SPRÁVY tím, že jim shnije jazyk jejich lží, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a jejich lží o jejich koncepci ENERGETIKY, neprodleně, do ÚPLŇKU MĚSÍCE, do 5.1.2015. Zach.3/9,4/6až14/12,13, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.57/10,16,20, Sír.4/18,5/5,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, 1.Moj.15/8, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ, v roce 2014, a v roce 2015, dej vládnoucí elitě Česka a SVĚTA, zdraví a přízeň svou, a učiň z drzých politických a náboženských militaristických sviní, své PŘÁTELE, pokorné a úplně poslušné. Dobrý Bože dej, ať v ulicích, mnoho TVÝCH poslušných otroků, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, rozdrtí zpupné vzpurné, a neposlušné, černé křesťanské militaristické svině, KOZLA prezidenta Zamana, a jeho Boha, Belzebuba Česka, kardinála Duky, TVÝMI příkazy, a ZÁKONY, ve kterých požaduješ, vyvlečení uvedených lhářů a zločinců, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pro chudé i bohaté svině. Bože dobrý, k zázrakům se měj tím, ať ENERGETICI, které svým rozumem, ze svého milosrdenství, živíš odjakživa, svolají KONGRES ENERGETIKŮ z celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze proto, aby ENERGETICI VUT v Brně, ČVUT, ČSÚ a projektanti, TVÝM SLOVEM, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohli zrušit vojenské kaplany všech států SVĚTA, zrušit všechny vojáky a zbraně, a veškerou nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ dej, ať máme v Česku vše nové tím, že budeme mít již v lednu 2015, novou STÁTNÍ SPRÁVU, pokornou a úplně poslušnou. Přátelství s novým Kristem, neustoupí ani nesmyslnému horečnému zbrojení, ani TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, ani nesmyslné výrobě, výstavbě, a dopravě. Nový Kristus vyžaduje, aby vše křesťansky militaristické bylo zapomenuto neprodleně. Aby Boží zákony POLE VĚDY Písma, ve vyvoleném Česku, platily od 1. ledna 2015. Zatím nikdo nemá odvahu udělat to, co je správné a potřebné. Nikdo v médiích nechce sloužit novému Kristu, mluvením pravdy o jeho dokonalé lásce, jeho zákonů. Kristus v Písmu i v médiích uvádí. Křesťané mají mravy naprosto špatné, protože melou jenom samé lži. Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, jako Boha, neuznávají ani ŽIDÉ, ani MUSLIMOVÉ, ani HINDUISTÉ, ani BUDDHISTÉ, atd. Kristus v Písmu uvádí, že křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, Krista, Marie, Josefa, Jezulátka, atd., nebyly před vznikem křesťanství, protože je Kristus nepotřeboval, a ani nebudou, protože je Kristus již zase nepotřebuje. CELOSVĚTOVÝ MÍR má povinnost nastolit Česko, po úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vyvlečení neposlušných je nezbytné. Na SVĚTĚ o všem rozhoduje odjakživa Kristus, který je moudřejší než technická elita. Buď Česku a SVĚTU bude vládnout SLOVO NOVÝCH NEBES, nebo militaristické svině. Patologický strach z majetkové rovnosti, je nutné překonat, studiem SLOVA.

 

Pane Robejšku robejsek@web.de, a paní Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz. Pane Maxmiliáne Kašparů max.kasparu@centrum.cz, pelhrimov@esperanto.cz, max.esperanto@gmail.com, a další cestanakl@volny.cz, cestaknihkupec@volny.cz, rene.metz@maranatha.cz, ivan.marak@kr-zlinsky.cz, libor.votocek@maranatha.cz, haskovam@psp.cz, marakivan@seznam.cz, latkaj@senat.cz, info@maranatha.cz, ladislava.zelenkova@seznam.cz, atd. Varujte se odmítnout nového Krista, který k Vám mluví z ŹÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Máte povinnost rozlišit mnoho příchodů Krista do Česka a na SVĚT. A.) PRVNÍ PŘÍCHOD Krista na SVĚT, a do Česka, ve SLOVĚ STARÝCH křesťanských a jiných nebes. B.) DRUHÝ PŘÍCHOD Krista na SVĚT, a do Česka, Kristem v Písmu vyvoleného, za tři dny, to je za cca tři tisíce let, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. SLOVA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, jsou SLOVA NEBES Bhagavadgíty, SLOVA NEBES Tóry, SLOVA NEBES Bible, SLOVA NEBES Koránu, SLOVA NEBES Mayů, SLOVA NEBES DOGONŮ, atd., které se v Boží slávě jediného Boha SVĚTA, vzájemně doplňují, a upřesňují. Rok 2015, po zveřejnění těchto textů APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, neposlušných a vzpurných křesťanských militaristických sviní, snad již nebude ROKEM TRESTU. Jer.23/12,29,32, atd. Snad již všichni pochopí, že vyvlečení boháčů, bankéřů, politiků, vojáků, kněží, atd., od jejich KORYT, ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, není Božím trestem, ale Božím milosrdenstvím, kvůli ENERGETICKÉ SPÁSE Česka a SVĚTA. C.) Máte povinnost rozlišit PRVNÍ A DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka a SVĚTA, od trvalého působení Krista mezi námi, a jeho sestupování do svatých DUŠÍ PROROKŮ, a do DUŠÍ BOŽÍCH PŘÁTELŮ, v každém pokolení. Jedním z těch proroků Kristem vyvolených, jste se stal nyní i Vy, pane Robejšku robejsek@web.de, pane Kašparů, max.kasparu@centrum.cz, a paní Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, protože pravdu o neodvratném konci konzumní společnosti, je nutné doplnit pravdou, o jedině možném východisku energetické spásy Česka a SVĚTA, kterou je nastolení dokonalé majetkové roviny bohatých a chudých, pomocí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kristem vyvolené Česko, zažilo PRVNÍ PŘÍCHOD Krista, LEVICOVÉHO BERÁNKA, vůdce OVCÍ levicových komunistů, dnes i vůdce KOZ ČSSD, během čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, bude Kristus realizovat neprodleně, po zveřejnění těchto textů ve školství, a v médiích, protože Kristus se chce nad celým Českem slitovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, během jediné hodiny, objasnění DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus již neskrývá, že v děsivé křesťanské temnotě, svým rozumem, a svou komunistickou či socialistickou spravedlností, pásl komunistické OVCE a BERANY, a socialistické KOZY a KOZLY, ve všech TŘECH INTERNACIONÁLÁCH, viz další text. D.) Máte povinnost rozlišit trvalé působení Krista ve SVĚTĚ, v souvislosti s prvním příchodem Krista, během Boží socialistické spravedlnosti, v době čtyřiceti let POUŠTĚ SOCIALISMU v Česku, protože máte povinnost pochopit, že Kristus, LEVICOVÝ BERÁNEK, vždy pásl pouze svoje levicové komunistické OVCE a BERANY, nebo levicové socialistické KOZY a KOZLY. Křesťanské militaristické bohaté svině, a jejich Bohy, vojenské kaplany, všech světových církví, Kristus nikdy nepásl, pro jejich neposlušnost, pro kterou jsou Kristem prokletí, až dodnes. Kristus, který v celém SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, chce celosvětový mír, a dokonalou majetkovou rovnost, prokazatelně stvořil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, TŘI INTERNACIONÁLY. První INTERNACIONÁLA trvala od roku 1864, do roku 1876. Měla tyto KONGRESY. V Londýně, v roce 1864, v Ženevě v roce 1866, v Lausanne v roce 1867, v Bruselu v roce 1868, v Basileji v roce 1869, v Londýně v roce 1871, v Haagu v roce 1872, v Philadelphii v roce 1876. Druhá INTERNACIONÁLA trvala od roku 1889, do roku 1912. Měla tyto KONGRESY. V Paříži v roce 1889, v Bruselu v roce 1891, v Curychu v roce 1893, v Londýně v roce 1896, v Paříži v roce 1900, v Amsterodamu v roce 1904, v Stuttgartu v roce 1907, v Kodani v roce 1910, v Basileji v roce 1912. Třetí INTERNACIONÁLA, dle Boží vůle, byla KOMUNISTICKÁ, v Rusku i v Česku. Snažila se nastolit celosvětový mír, proletářským internacionalismem. V první INTERNACIONÁLE Kristus nastolil svoje zákony, např. osmihodinovou pracovní dobu, ochranu práce žen a dětí, právo na odbory, a na družstevnictví. Nastolil požadavky na odevzdání nerostného bohatství, železnic, zemědělské půdy, atd., pracujícímu lidu, to je státu. Ve druhé INTERNACIONÁLE Kristus, za konečný cíl rolníků, dělníků a pracující inteligence, vytyčil socialismus. Kristus požadoval mezinárodní solidaritu dělníků v boji proti válce, a kapitalismu, proti válečným úvěrům. Kristus požadoval ukončení kolonialismu, a přiznání práva národů na sebeurčení. Chtěl jednotu dělníků v boji proti kolonialismu, a proti zbrojení, a válkám. Kristus chtěl přijetí protimilitaristické rezoluce, a nutil dělníky, bojovat proti horečnému zbrojení, a proti první světové válce. Umožnil přijmout protiválečný manifest, pro revoluční vystoupení všeho proletariátu, všech zemí INTERNACIONÁLY, v případě vzniku první světové války. Protože dělníci jediného proroka SVĚTA, Ježíše Krista, odmítli poslouchat, druhá INTERNACIONÁLA se rozpadla v roce 1912, a v roce 1914, začala PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA. Boží proroci INTERNACIONÁLY, kterým Kristus oznámil svoje požadavky, na boj proti vojákům, zbrojařům, zbraním, a kněžím, neposlechli. Ám.3/17. INICIATIVA na úplné zničení vojáků, zbraní, zbrojařů, a ostatních militaristů, nyní znovu vychází od BOHA. Kristem vyvolené Česko, zažilo TŘETÍ KOMUNISTICKOU INTERNACIONÁLU, během čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Nyní Kristus vyžaduje, aby Česko, nový BOŽÍ LID, inicioval vznik ČTVRTÉ CELOSVĚTOVÉ IMTERNACIONÁLY, BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nikoli politickými žvásty levice komunistů, což jsou BERANI, či OVCE, nebo politickými žvásty levice socialistů, což jsou KOZLI či KOZY, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA, veškerých NOVÝCH NEBES. Kristus nečiní nic tajně tím, že vše o sobě, a o jím vyvoleném Česku, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v Písmu uvedl, a nyní uvádí znovu, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, drzých a zpupných neposlušných sviní. ČTVRTÁ INTERNACIONÁLA, je RÁJ, BOŽÍHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Božího království. ENERGETICKÁ SPÁSA je možná pouze při zničení aut, zbraní, vojáků, atd. Komu pokorní a poslušní hříchy odpustí, tomu budou odpuštěny, a zůstane sedět u KORYTA, ve STÁTNÍ SPRÁVĚ. Komu hříchy zadrží, od KORYTA bude vyvlečen, novým DUCHEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neprodleně. ČTVRTÁ INTERNACIONÁLA je Kristem v Písmu vymyšlená tak, že dělníci nebudou vládnout nad dělníky, jako za socialismu. Nad dělníky nebudou vládnout ani politici pravice a levice. V Božím království, nad dělníky bude vládnout pokorný, úplně poslušný, a TVRDÝ, technický lid VUT v Brně, ČVUT, a lid projektantů, kteří budou neprodleně realizovat Boží dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, jako jedině možnou ENERGETICKOU CESTU Česka, a celého SVĚTA. Nový Kristus bude oslaven, až nový Boží technický lid, neprodleně svolá, do DOLINY O2 Arény v Praze, všesvětový KONGRES ENERGETIKŮ, celého SVĚTA. Úplně pomatené, zlé, zpupné a drzé, neposlušné, křesťanské svině, nikdy Božím lidem nebyly, pro svou službu, svým Bohům, boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, vojákům, atd. Dočasně si svatý, pracující, vykořisťovaný, a chudý lid, přivlastnily, mletím modloslužeb děsivé temnoty protikladných křesťanských žvástů o Kristu, a mletím krutého zmijího jedu, promyšlených vychytralostí o ekonomice, energetice, mravech, horečném zbrojení, atd. Iz.2/22až29/11až24až33/22až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, atd. Běda Kristem vyvolenému Česku, když všechny zpupné, neposlušné a drzé křesťanské svině, nebude nikdo proklínat za to, že proti Kristu, proti jedinému Bohu SVĚTA, ve školství, a v médiích, stále vedou válku. Neposlušní a vzpurní jsou prokazatelně DUCHEM CHUDÍ, kvůli odstoupení rozumu Krista. DLOUHODOBOU PAMĚŤ jakousi mají, ale krátkodobá jim chybí. Nikdo z neposlušných militaristických sviní, si nedokáže zapamatovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH, NEBES. Bože smiluj se, nad úplně poslušnými, kterým jsi oznámil, že jim rozum vrátíš, když vyznají své hříchy, a viny. Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Oz.2/18až9/7,12,15. RUDÝ ŠTÍT KOMUNISTICKÝCH BOHATÝRŮ, měli již BERANI a KOZLI, ve TŘECH SOCIALISTICKÝCH INTERNACIONÁLÁCH. SOUŽENÍ, které Kristus činí odstoupením svého rozumu, od neposlušných, již nikdy nenastane, když pokorní, a úplně poslušní, převezmou do vlastnictví celou ZEMI, na všesvětovém mírovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. RUDÁ, KRVAVÁ BARVA, není barvou pokorných, a úplně poslušných. Křesťanská, militaristická nemluvňátka, musí být rozdrcena na rozích ulic BARVOU BÍLOU, což je výsledná barva politické a náboženské duhy militaristických sviní, celého SVĚTA. BARVA BÍLÁ, barva BÍLÝCH PRAPORŮ, a BÍLÝCH MÁVÁTEK, v ulicích, je barva vítězná, pro pokorné a poslušné, až DUCHEM CHUDÍ, Kristem prokletí neposlušní, nebudou baby. Den, kdy Kristus vysuší vzedmuté moře vln prasečího myšlení vládnoucí elity, kdy bude v ulicích mnoho BÍLÝCH PRAPORŮ, a MÁVÁTEK, přijde, zastavit se nedá. Nah.1/4,9,2/4,5až3/10,13, Iz.29/11až24až57/10,16,20,66/24, Abakuk1/11,2/1,13, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20, atd. Kristus OTEVÍRÁ DVEŘE do Božího království, každému LVU, kdo v Česku a Slovensku povstane, protože obě země budou Boží. 4.Moj.23/19,24,25/11až33/54.

 

5.)Křesťanské militaristické svině, jsou zakleté do křesťanství, pomocí protikladných nauk o křesťanské UKŘIŽOVANÉ MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a pomocí promyšlených vychytralostí krutého zmijího jedu BANKOVNÍHO SYSTÉMU a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Vysvobozením Nový Kristus, krásný ŽENICH, učinil i film, pohádku, LÁSKA NA VLÁSKU, podobenstvím o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. ŽENICHA, Krista křesťanského, urozeného, Otec nutí, aby si vzal za princeznu, ŽENU STATEČNOU z Itálie, kvůli válkám s muslimy. Kristus křesťanský ji za ženu nechce, a v době, kdy princezna dorazí na jeho hrad, z hradu uprchne. Místo sebe zde nechá Krista neurozeného, z venkova, kováře Kršnu z Bhagavadgíty, který je úplně stejným Kristem, jako Kristus křesťansky urozený. Kristus, Kršna, kovář, se do princezny, do ŽENY STATEČNÉ, z Itálie, z Vatikánu, zamiluje. Také ŽENA STATEČNÁ, křesťanská, princezna z Vatikánu, se do kováře Kršny, zamiluje. Kristus křesťansky urozený, se dostane do místa rodiště Kršny kováře, kde se zamiluje do ŽENY STATEČNÉ, neurozené, pracující, do opuštěného sirotka. Kristus křesťansky urozený, se zamiluje do neurozené ŽENY STATEČNÉ, kterou v Česku šíří žebrající mniši, do Bhagavadgíty. Kristus křesťansky urozený, zachrání prostou dívku, ŽENU STATEČNOU, před její matkou, před žebrajícími mnichy tím, že si ji odveze na svůj křesťanský hrad. Pohádka má šťastný konec. Na vznešeném křesťanském hradě, vládnou dva ŽENIŠI. Kristus křesťanský, který má za ŽENU, princeznu, ŽENU STATEČNOU, Bhagavadgítu. Spolu s ním vládne kovář Kršna, který má za ŽENU, princeznu z Vatikánu, ŽENU STATEČNOU, křesťansky vznešenou, kterou je Bible. V pohádce, ŽENICH Kristus, a ŽENICH Kršna, se střídali na zasedáních parlamentu, protože na jednoho Boha, jsou žvásty POSLANCŮ, a SENÁTORŮ, o koncepci ENERGETIKY Česka na čtyřicet let, kterou vypracoval boháč, ekonom, ministr průmyslu Mládek, je nad jejich trpělivost. Proto, aby křesťanské žvásty ve zdraví přežili, pravidelně se na zasedáních střídají. Energetická koncepce Krista, platná pro celý SVĚT, představuje KROK VPŘED, krok do RÁJE Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Energetická koncepce ministra průmyslu Mládka, na čtyřicet let, pouze na ELEKTŘINU, představuje KROK zpět, krok do energetické SMRTI, v blízké době ropného, a ekonomického kolapsu. ŽENICH Kršna, který přišel Česko zachránit, a ne zahubit, na dvoře HRADU pilně koval čtyři koně, které mají v Česku vyjet proto, aby se OTEC Kršny, a Krista, Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, uspokojil. Protože Otec Krista, a Otec Kršny, Hospodin, který se ve filmu vypravil ze svého příbytku, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se chce nad Českem, především na NOVÝM JERUZALÉMEM, nad Brnem, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, obrátit s hojným slitováním, nechal zbudovat návrh sídliště z DOMÚ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Kdo se nyní dotkne nového Božího technického lidu, VUT v Brně, který má povinnost potvrdit správnost Boží energetické koncepce, platné pro všechny národy SVĚTA, dotkne se zřítelnice Hospodinova oka. Nikdo si již nemůže dělat co chce. Zach.1/16,2/12,17,8/16,9/16,10/8,11/8,12/6,10až14/12,20, atd. Vzpurné křesťanství je pohádkou nedopsanou. Hospodin, STVOŘITEL ZEMĚ i SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do ENERGETIKY Česka, a SVĚTA, vidí. Když nový Boží technický lid VUT v Brně, nyní nevyjádří podporu ENERGETICKÉ KONCEPCI Hospodina, jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus VÍTĚZNÝ, Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Jer.1/17až12/2,4,16až31/27až51/58, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36až15/33, Iz.2/22až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, atd. Kovář Kršna okoval na HRADĚ Božího domu, tyto čtyři koně, které musí v Brně, na VUT v Brně vyjet, ze severní země, z Česka, aby uklidnili DUCHA Hospodina, protože DUCH Krista, již je nový. Zach.6/7. U odborníků na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, v Ústavu technických zařízení budov, který vede docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, a Ústav techniky prostředí ČVUT v Praze, který vedl profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, a který dnes vede Jiri.Basta@fs.cvut.cz, Jiri.Hemerka@ fs.cvut.cz, Roman.Vavricka@fs.cvut.cz, Pavel.Vybiral@fs.cvut.cz, Jiri.Rada@fs.cvut.cz, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, Martin.Bartak@fs.cvut.cz, Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz, Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz, Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz, Tomas.Matuska@fs.cvut.cz, Richard.Novy@fs.cvut.cz, j.hensen@tue.nl, Milos.Lain@fs.cvut.cz. Kristem, či Kršnou vyvolené Česko má povinnost vytvořit novou vládu, dále uvedenou. Premiér Česka Sobotka malachp@seznam.cz, a jeho ministři posta@vlada.cz, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože na zasílané texty, o nezbytnosti mít vše nové, nereagují. Proroky, pomazanými za mě, k vytvoření nové vlády, tímto činím docenta Hirše z Brna, a profesora Bašty z Prahy. Jste pomazaní na proroky místo mě, a máte povinnost zajistit vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novou vládou Česka. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Myšlenkové vlny od Krista, o ENERGETICE, mohou nyní chytat pouze úplně poslušní, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Dle mého názoru, veškerá řeč o koncepci ENERGETIKY, bude především o výstavbě sídlišť, a měst, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedené v návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Pane docente Hirši, a pane profesore Bašto. Jste pomazáni za proroky místo mě tím, že jste jedinými URBANISTY a jedinými ARCHITEKTY těchto domů, sídlišť a měst. Protože Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vše nové, máte povinnost, z Vašich dvou ÚSTAVŮ, a z absolventů Vašich ÚSTAVŮ, které dobře znáte, ve veřejných výběrových řízeních vybrat tyto dva ministry nové vlády Česka, a nového premiéra Česka. 1. Nového premiéra Česka. 2. Ministra ZIMNÍHO průmyslu. 3. Ministra ZIMNÍHO stavebnictví. Čtvrtým koněm, který má povinnost vyjet, je nový prezident Česka, kterého Kristus vybral jménem RÁKOS, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Je jím také absolvent Vašeho ÚSTAVU, projektant Ing. Rákos z Brna. Andělé, ENERGETICI ÚSTAVŮ TECHNIKY PROSTŘEDÍ, ukažte v ČT24, svoje tváře, pro slepé, harmonikáře. Dle vůle Boží, politici pravice a levice končí, současně s ukončením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, v DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista. Všechny ministry, výše uvedené nové vlády Česka, je zapotřebí vytvořit na příslušných vysokých školách, ve veřejných výběrových řízeních, dle odbornosti ministrů. Kdokoli vybraný se neosvědčí, kdo rozum od Krista mít nebude, toho je nutné vyměnit. Příslušné vysoké školy, musí garantovat správnost výběru ministrů a premiéra. Když od Vás uvedení čtyři KONI, dva ministři, nový premiér, a nový prezident, vyjedou, Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, nejenom nad jím vyvoleným Českem, ale nad celým SVĚTEM. Zach.6/8,8/16,9/16,10/8, atd. Každý, kdo proti mně povstal na soudu, je usvědčen ze svévole. Iz.29/11až24až54/17.

 

Protože veškerá řeč o Ježíši Kristu, v roce 2015, bude pouze o Božích příkazech a zákonech POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, Sír.5/7,7/16,9/15až 43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd., je zapotřebí, aby i ve vedení veřejnoprávních médií, a RAD ČRo a ČT, byli odborníci na energetiku domů zimních bytových, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Dle mého názoru, veškerá řeč o koncepci ENERGETIKY, bude především o výstavbě sídlišť, a měst, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedené v návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Pane docente Hirši, a pane profesore Bašto. Jste pomazáni za proroky místo mě tím, že jste jedinými URBANISTY a jedinými ARCHITEKTY těchto domů, sídlišť a měst. Protože Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vše nové, máte povinnost, z Vašich dvou ÚSTAVŮ, a z absolventů Vašich ÚSTAVŮ, které dobře znáte, ve veřejných výběrových řízeních vybrat ještě tyto čtyři vedoucí pracovníky médií. Je nutné, dle ZÁKONŮ BOŽÍCH, nahradit ředitele ČT Petra Dvořáka petr.dvorak@ceskatelevize.cz, ředitele ČRo Petera Duhana Peter.Duhan@rozhlas.cz, ředitele RADY ČT Dědiče radact@ceskatelevize.cz, a ředitele RADY ČRo Stehlíka, rada-cro@rozhlas.cz, veronika.vlasakova@rozhlas.cz. Když vyjedou i tito čtyři vedoucí pracovníci veřejnoprávních médií, Kristus se určitě smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, nejenom nad jím vyvoleným Českem, ale nad celým SVĚTEM. Zach.6/8,8/16,9/16,10/8, atd. Bude ve všem po nedostatku, pomocí rozumu Krista, z jeho milosrdenství. Vám budou všichni blahořečit. Mal.3/10. Prosadit Boží království, nikdo nedokáže, protože ho nikdo z lidí, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, nechce. Ředitelé Petr Dvořák a Petr Duhan, jsou ve vedení veřejnoprávních médií, protože jsou z branže bláznů komediantů. Tato profese je pro veřejnoprávní média sice důležitá, protože veškerá dobrá kultura, je z rozumu Krista, nikoli z rozumu lidského. UBAVIT Česko k ENERGETICKÉ SMRTI, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce jeho DUCHA, od vzpurných a neposlušných, nedává žádný smysl. Pokud ředitelé Peter.Duhan@ rozhlas.cz, a petr.dvorak@ceskatelevize.cz, chtějí u svých KORYT zůstat a neodejít, mají povinnost jednat v souladu s opakované uváděnou Boží vůli, a zajistit jedině možné mluvení o Kristu, mluvením o dokonalé Boží lásce, zapsané z Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanského imperialismu. Veškerý hovor musí být především o výstavbě měst.

 

6.)Hospodin obhájí svůj lid s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, SLOVY VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, když např. v Brně vyjdou zástupy pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, dle dalších textů, s prapory a píšťalami proto, aby nad lidmi nastolili vládu tvrdých mužů, pravdomluvných ENERGETIKŮ. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, když v Brně nebude mít zástupy nosičů BÍLÝCH PRAPORŮ, a BÍLÝCH MÁVÁTEK. Když NEMLUVŇÁTKA nebudou rozdrcena. Každý má povinnost zanechat všech druhů náboženství, a odevzdat se pod vládu Krista ZÁKONODÁRCE, aby Česko bylo spaseno, SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii, a mravech. Žalm73/10,17,22,27, 1.Kor.10/11až15/54, Bh.18/66. Úplně poslušní ČEŠI, kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse, mají povinnost nesloužit tvorstvu, politikům, a jejich Bohům, drzým pozemským Otcům, Satanům kněžím, nesloužit své SKÁLE, PENĚZŮM, MAJETKU, VOJÁKŮM, atd., a výrobkům svých rukou, např. zbraním, atd., ale novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Boží hněv nad neposlušnými náboženskými a politickými zvířaty, již neprodlévá. Úplnou poslušností Česka vůči Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je svolání ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, na KONGRES, do DOLINY O2 Arény v Praze, kde bude projednána Boží koncepce energetiky, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, která je platná pro všechny státy SVĚTA. Svolání KONGRESU mají povinnost neprodleně iniciovat kněží nového technického lidu, jejichž povolání za nové kněze, Otce Bohu milé, je neodvolatelné. V Brně je novým knězem, Otcem ENERGETIKŮ, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Skála, skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docent Hirš 2450@fce.vutbr.cz, hirs@fce.vutbr.cz. V Praze je Otcem, knězem, pokorných a poslušných služebníků nového Krista, děkan SF ČVUT František Hrdlička, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, a profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz. Novým prezidentem Česka, v NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné, Kristus v Písmu vyvolil kněze jménem RÁKOS, který je odborníkem na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Je jím projektant Ing. Rákos vrakos@nbox.cz z Brna. Aby Kristus mohl Česko povýšit na BOŽÍHO SYNA, na nový Boží technický lid, pravdivé údaje o energetice, potřebné pro kongres energetiků v Praze, mají povinnost připravit Ing. Mgr. Pavel Hájek z Českého statistického úřadu, www.czso.cz, infoservis@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz. Tel. 274 052 425. a Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiří Korbele z odd. statistiky energetiky. Tel. 274 052 281, jiri.trojacek@czso.cz. Boží koncepce energetiky, je uvedená v kapitole 185, na straně 21až26 a v ostatních kapitolách. Když technický lid kongres neprodleně nesvolá, Kristus Česko, pro výstrahu všem národům, úplně zničí, odstoupením svého rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO. Již nyní je Česko strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Snad již desátým spravedlivým bude sám Kristus, DUCH SVATÝ. Uvedeným devíti kněžím technického lidu, Otcům Bohu milým, jejichž DUCH, bez rozumu Krista zemdlel, selhal pud sebezáchovy. Bože smiluje se nad Českem, svým rozumem, ať všichni pochopí, že vědění o novém Kristu, se musí neprodleně použít tím, že již nikdo nesmí sloužit tvorstvu, službou ZLATÉMU KOZLU, prezidentu Zemanovi, ZLATÉMU TELETI, či ZLATÉMU VOLU, ministru Bělobrádkovi z KDU-ČSL, a jejich ZLATÉMU BOHU, ministru financí Babišovi. Rok 2015 je rokem nekonečna, rokem osmičky, rokem, kdy každý pokorný, a úplně poslušný BOŽÍ SYN, má povinnost sloužit sám sobě, odmítnutím sloužit TVORSTVU, službou hlupákům Zemanovi, Bělobrádkovi a Babišovi. Každý pokorný, a úplně poslušný, má povinnost být mocný jako Bůh, jako SYN BOŽÍ, zhotovením HOLE BOŽÍHO SLOVA. Holí Božího SLOVA, NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je BÍLÝ PRAPOR, či BÍLÉ MÁVÁTKO, viz další text. Až zástupy BOŽÍCH SYNŮ, pokorných a úplně poslušných, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, vyjdou např. v Brně do ulic, viz další text, Kristus se smiluje, a vyvleče ZLATÉHO KOZLA, prezidenta Zemana, ZLATÉ TELE, či ZLATÉHO VOLA, ministra Bělobrádka, a jejich ZLATÉHO BOHA, ministra financí Babiše, od jejich koryt, a to neprodleně. Bože dobrý smiluj se nad vzpurným Českem, ať rok 2015 není rokem nekonečné debility ZLATÉHO KOZLA, prezidenta Zemana, ZLATÉHO TELETE VOLA Bělobrádka z KDU-ČSL, a jejich ZLATÉHO BOHA, ministra financí Babiše. ZLATÝ KOZEL Zeman, pozval prezidenty okolních států, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Slovinska proto, aby s nimi projednal DOPRAVU, ROPOVODY, PLYNOVODY, atd. Co chtějí tito vzpurní idioti, sloužící TVORSTVU, místo STVOŘITELI, projednávat, když již dávno bylo rozhodnuto o tom, že dosluhující ROPOVOD DRUŽBA nebude obnoven kvůli tomu, že se obnova ekonomicky nevyplatí, pro velice blízké vytěžení ropy v Rusku. KOZEL Zeman je opakovaně žádán, aby v Praze projednal nekonečnou Boží moudrost, kterou je svolání všech ENERGETIKŮ SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Boží moudrost je o vejití do odpočinutí všech zhoubců, kteří naprosto nesmyslně ničí fosilní paliva, nesmyslnou dopravou, výrobou, výstavbou, a válkami. Vyvlečení ZLATÉHO KOZLA prezidenta Zemana, od jeho KORYTA, a spolu s ním všech zpupných a neposlušných ZLATÝCH BOHŮ, z milosrdenství rozumu Krista, nikoli silou, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude energetickou spásou Česka a SVĚTA, bude Božím milosrdenstvím. Milost za milostí bude, až nekonečná Boží moudrost, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nezbytnosti vyvlečení zpupných, vzpurných, a neposlušných od koryt, bude z Česka zvěstována celému SVĚTU. Dělat všechno opačně, než vyžaduje nový Kristus, nepoučit se z debility minulých pokolení, a neukončit děsivou temnotu křesťanství, militarismu a imperialismu, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, je zločin, je trestný čin. Slovo Boží, Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MAYŮ, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, a tím určuje DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, do ZEMĚ SVATÉ, do Česka, na PUPEK SVĚTA, na Domašovsko, v prosinci roku 2014, či v roce 2015, nevyšlo od lidí, ale od Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Nový Kristus, Hospodin VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2015, není Bohem válečných zmatků o ropu, plyn a suroviny, ale je Bohem pokoje pro celý SVĚT, je Bohem RÁJE Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Křesťanské vzdorokrálovství trvá proti vůli Boží, kvůli existenci boháčů a chudáků, a jejich Bohů, znalců Písma, drzých, vzpurných a neposlušných pozemských Otců, Satanů kněží, všech církví SVĚTA, na které se zatím nikdo nerozhněval, protože všichni jsou neposlušným, vzpurným, a zpupným lži lidem, kvůli lžím Satanů kněží, o bezmocném Kristu UKŘIŽOVANÉM. Největším štěstím DUCHEM CHUDÝCH nezaměstnaných, a bezdomovců, kteří pláčou, kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, všech světových církví, kterým nikdo nechce zavřít dveře do médií, kteří nemají peníze na živobytí, je vědět, že Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, z milosrdenství svého rozumu, nyní nastolí Boží království nebeské, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Je určené pro nové kněze, ENERGETIKY, nového Božího technického lidu, jejichž povolání je neodvolatelné. Kristus je nastolí tím, že s křesťanů sejme jejich hříchy, jejich lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, při svém slavném DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, do VELKÉ HORNÍ KOMNATY, na Říčkách 42. Plný počet nejpodlejších zločinců na světě vzešel v době LEDOVKY, kdy v médiích zaznělo, že ministr průmyslu Mládek, jako politik pravice, nemusí mít žádné odborné znalosti o energetice, a že proto si může dělat energetickou koncepci Česka, jak se mu líbí, pouze na ELEKTŘINU, na dalších 40 let, protože tím plní program své debilní, Bohem prokleté, politické strany. Kristus sejme hříchy zlých křesťanských militaristických sviní tím, že vše na SVĚTĚ změní, svou NOVOU A VĚČNOU SMLOUVOU, s novými kněžími, pokorného, a úplně poslušného nového Božího technického lidu ENERGETIKŮ, VUT v Brně, ČVUT, ČSÚ, a projektantů. Dokonalou láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, zničí křesťanské a jiné neposlušné imperialisty, militaristy, zbrojaře, vojáky, atd. Stávající prostředníky, mezi lidmi a Kristem, kněze všech církví SVĚTA, stejně tak vzpurné a neposlušné bohaté ENERGETIKY, či politiky pravice a levice, atd. pro odstoupení rozumu Krista, Kristus již nepotřebuje, protože zpupné a vzpurné, má již pouze za škodnou. Bez rozumu Krista, jsou hnojem, protože svým POHLAVNÍM rozumem politických, či náboženských zvířat, ve všem lžou, a tím škodí pracujícími lidu celého SVĚTA, a planetě ZEMI. Povýšili se nad SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím zabránili vládě nového Krista, nad celým SVĚTEM, nad všemi kněžími, všech náboženství SVĚTA, nad politiky celého SVĚTA, a nad generály SVĚTA. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Je jediným Bohem SVĚTA, všech pokorných, a úplně poslušných křesťanů, židů, hinduistů, buddhistů, muslimů, a jiných zlých a drzých lhářů, pomatenců, a vrahů, kteří nesmyslným horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Nový Kristus, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, píská na všechny pokorné, a úplně poslušné dělníky, zedníky, rolníky, a pracující inteligenci. Boží hněv nad neposlušnými, již neprodlévá.

 

Bůh chce učinit zázraky viditelné pro celý SVĚT tím, že se současně smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad všemi vzpurnými a neposlušnými křesťanskými, a jinými militaristickými, a imperialistickými sviněmi Česka, a to veřejným čtením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve školství, v kostelích, v médiích, kvůli znalosti Božích příkazů a ZÁKONŮ. Blahoslavení CHUDÍ DUCHEM, kteří jsou stejní jako Kristus, z Písma již vědí, že Česko je Bohem vyvolené proto, aby soudilo všechny národy, na KONGRESU nových kněží, ENERGETIKŮ, techniků, pozvaných kněžími technické elity Česka, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nad novým Božím technickým lidem ENERGETIKŮ, se Kristus smiluje, svým novým technickým rozumem, o nové energetice, až po ukončení KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. V Česku musí každý znát nového Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, jako jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kvůli tomu, že Belzebub Česka kardinál Duka, mele nesmyslné žvásty děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, vzpurný, a neposlušný dementní idiot, ministr průmyslu Mládek, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, nemá o dokonalé lásce, Boží energetické koncepce, platné pro všechny státy SVĚTA, ani ponětí. Stále drze mele krutý zmijí jed, jedovinu dračí, své koncepce energetiky, pouze na ELEKTŘINU. Proto jeho hrdlo, které mele energetickou koncepci, zplozenou jeho POHLAVNÍM ROZUMEM politického zvířete, viz kapitola 185, je pro Česko a SVĚT, energetickým HROBEM, PEKLEM. Plný počet pohanů, či militaristických sviní, vedených v Česku, do energetického, ekonomického, a válečného hrobu, třetí světové války, vzešel. Kvůli děsivé temnotě katolického katechismu, nikdo nemá o Kristu VÍTÉZNÉM, ani ponětí. Boží hněv nad křesťanskými, imperialistickými sviněmi, již neprodlévá. Kristus odstraní z úst technického lidu VUT v Brně, ČVUT, energetiků a projektantů, boháče, bankéře, vojáky, zbraně, atd., až Bohem Česka nebude DUCHEM CHUDÝ KOZEL, zločinec, prezident Zeman. Oz.2/18,5/15až9/7,12,15až14/3. Zákonodárcem se stane Kristus, až neposlušní pozemští Otcové Satani kněží církve katolické, všeobecné, vedení hrdlem Belzebuba Česka, kardinála Duky, do energetického HROBU, či PEKLA, vyznají své lži, o svém rozumu, který není Boží, ale který je, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných sviní, pouze POHLAVNÍ, lidsky zvířecí. Kaz.3/18,6/10až 8/8až12/3. Blahoslavení DUCHEM CHUDÍ, jsou ti nezaměstnaní a bezdomovci, kteří z Písma, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES zjistí, že ekumenické církve, ekumenické prostitutky, MRZKÉ ŽENY, ČARODĚJNICE, OHOLA a OHOLIBA, jsou škodnou, a že vždy byly škodnou, pro pracující lid celého SVĚTA. Kvůli své vládě nad lidmi, místo vlády jediného Boha SVĚTA, Ježíše Krista VÍTĚZNÉHO, nikdy neposlušnými lidmi ukřižovaného, svými žvásty děsivé temnoty katolického a ekumenického katechismu, svými protikladnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, působí lidem zlo tvrzením, že milosrdenství Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je již na zemi, v podobě vzdorokrálovství křesťanského PEKLA. Kristus v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, vymyslel všechno, co v Česku, a ve SVĚTĚ, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, učiní, a to dle textů Písma, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Proto vyžaduje, aby každý znal SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako nového Krista, aby každý, před SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, poklekl, a vyznal, že žádná moc není v lidech, např. v drzých pozemských Otcích Satanech kněžích, ale pouze v Bohu, který celý SVĚT řídí, dle SLOV NOVÝCH NEBES tak, aby v Česku, v novém DNES naplnění Písma, neprodleně realizoval svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, nejlépe v Brně, na slavnostech, oslavujících jeho DRUHÝ PŘÍCHOD. Zástupy v Brně, a jinde v Česku, a na SVĚTĚ, pokorné a úplně poslušné, již mohou věřit v úplný pád stávajícího imperialismu a militarismu, v úplný pád boháčů, bankéřů, obchodníků, vojáků, atd., protože generálkou pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, byl prokazatelně PRVNÍ PŘÍCHOD Krista, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, pouště socialismu. Pokorní a úplně poslušní, mohou již v Brně, a všude na SVĚTĚ, přivítat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY. Když pokorní a úplně poslušní, vyjdou s HOLEMI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES do ulic, s HOLEMI BÍLÝCH PRAPORŮ, a BÍLÝCH MÁVÁTEK neprodleně, v libovolný den a hodinu, Hospodin učiní HOD VÁNOČNÍ, kterým je odhození všeho militaristicky a imperialisticky křesťanského, ještě před Vánocemi. Nový Kristus stále vyčkává. Chce se smilovat nad každým, kdo se k novému Kristu vrátí tím, že bude zářit jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, nad každým, kdo bude jako nový Kristus, jako Bůh, pro znalost SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, v době čtyřiceti let pouště socialismu, Kristus nepožadoval po komunistických OVCÍCH, a po vládnoucích komunistických BERANECH, znalost Písma, a přesto komunisty vedl tak, že vyšli do PEKLA kapitalismu, přesně, cca po čtyřiceti létech pouště socialismu. Křesťanské militaristické svině, jsou stejně pomatené, jako komunistické svině tím, že si myslí, že jejich křesťanské vzdorokrálovství, bude trvat AŽ NA VĚČNÉ ČASY, a že Kristus, svoje SPRAVEDLIVÉ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, nikdy v Česku nenastolí. Úplně pomatené Česko, si zatím vybralo SMRT nekonečné křesťanské POUŠTĚ, POUŠŤ EGYPTA, protože v křesťanství si všechny svině myslí, že boháči, bankéři, vojáci, atd., a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, mohou jednat svévolně, a hřešit tím, že nedodržují ani jedno Boží přikázání, a tím porušují všechny zákony lidské, včetně svobody SLOVA. Slavnostní shromáždění PRVNÍHO DNE PÁNĚ Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, za účasti všech zpěváků, nechce nikdo zorganizovat, viz text v kapitole 185. Když se ke Kristu dobrovolně nikdo nevrátí z vládnoucí elity, Bože dobrý, k zázrakům se měj tím, že vrátíš svůj rozum, chudým, a nezaměstnaným, kteří Písmo neznají. Nový Kristus zatím nemá žádnou novou Boží rodinu, úplně poslušných, např. nové kněze, Otce navěky milé, technického lidu VUT v Brně, nebo nový Boží lid, nezaměstnaných a bezdomovců. Kristus vyčkává, chce se smilovat. Smiluje se, až pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, vylezou z VELRYBY sedmi hlavních náboženství SVĚTA, na souš VUT v Brně s prohlášením, že Vánoce 2014, již slaví pouze Kristem prokletí zločinci a lháři, kteří mají za Boha prezidenta Česka, hlupáka, ZLATÉHO KOZLA, prezidenta Zemana. Pokorní a úplně poslušní, oslaví DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, oslavami v ulicích, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, od novoluní, od pondělí 22.12.2014, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 5.1.2015, což je svátek veškerého, pokorného, a úplně poslušného lidstva, protože oslavy Krista již nikdy nebudou na Vánoce, ale budou pouze při ÚPLŇKU MĚSÍCE, a to celosvětově. Oslavy nového Krista, jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU, platného pro celý SVĚT, pro poslušné, budou nyní v pondělí, 5.1.2015, kdy bude první pracovní den, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, což se nestalo.

 

7.)Nový Kristus miluje svou ŽENU STATEČNOU, miluje SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Proto nechce, aby je zneužívaly kruté, drzé, nemilosrdné, a hloupé ekumenické čarodějnice, jako např. Hůlková, Brůhová a sestra Angelika v ČRo, a militaristické svině z Proglasu a TWR, např. Endlicherová, Hodecová a jejich Otec Býk Martin Holík. Uvedené militaristické křesťanské svině, vedou válku s Bohem SPRAVEDLIVÝM a VŠEMOHOUCÍM tím, že stále chtějí sloužit neposlušnému TVORSTVU, místo Bohu ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, všech států SVĚTA. Chtějí v nebi housle hrát, a proto v Česku všichni neposlušní bubnují v křesťanském PEKLE. Krmit uvedené ČERTY majetkem, je hřích, který je k ENERGETICKÉ SMRTI Česka a SVĚTA. Uvedení ČERTI se krčí v křoví bankéřů, makléřů, politiků a vojáků, kterými zarostla celá ZEMĚ. Žalm37/5,11,35,38, atd. Kdo nechce privela, ten dojde do ciela, RÁJE Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kdo sahá po uvedených křesťanských, militaristických HVĚZDÁCH, v boji za lidská práva pro chudobou diskriminované dělníky, nezaměstnané, a bezdomovce, ten musí zkrotit strach, z boháčů, z bankéřů, z vojáků, z politiků pravice a levice, ze Satanů kněží, atd. Kdo nechce privela, ten dojde do ciela, RÁJE Božího království, když uvedené HVĚZDY nechá spadnout z jejich krvavých křesťanských nebes tím, že si doma zrobí bielé mávátko, či bielý prapor, a petíciu s podpisem, která bude součástí PAMĚTNÍ KNIHY, Mal.3/16, a v ulicích vesnic a měst, uvedená NEMLUVŇÁTKA rozdrtí, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Uvedené militaristické křesťanské svině, totiž stále chybně věří, že vzkříšení z MRTVÝCH militaristických, zlých, krutých, hloupých, bezohledných, křesťanských sviní, nikdy v Česku nenastane. Přátelství pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou novým Kristem, již dávno zkázu křesťanského imperialismu a militarismu, tříští. Přátelství s Kristem, je víc než láska k PRACHŮM, k PENĚZŮM a MAJETKU, k vojenským kaplanům, k autům, ke zbraním, k bankám, k armádám, ke kněžím, atd., ke SKÁLE všech úplně neposlušných militaristů a imperialistů. Bože SPRAVEDLIVÝ, buď v roce 2015 SKÁLOU, ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím dej Česku a SVĚTU celosvětový mír, a šťastný růst, TVÉMU Božímu království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému. Dej, ať bílá tečka, nejněžnějších vět, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, postojí v Česku chvilku dýl, ať SVĚTLO SVĚTA TVÉHO rozumu, o celosvětovém míru, o SVĚTĚ bez vojáků, vojenských kaplanů, boháčů, bankéřů, atd., je šestým světadílem, každému pokornému, a úplně poslušnému BOŽÍMU SYNU, z řad ENERGETIKŮ VUT v Brně, ČVUT, ČSÚ, a projektantů, které toužebně očekává TVORSTVO celého SVĚTA. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, dej ať v Česku máš hodně Božích SYNŮ, z řad ENERGETIKŮ, které shledáš sobě rovné tím, že uvěří v zázrak TVÉ ZÁKONODÁRNÉ MOCI, která je ve TVÉ nádherné, NOVÉ, ČISTÉ a BÍLÉ MANĚ, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bože VŠEMOHOUCÍ dej, ať v Česku je mnoho pokorných, spravedlivých, moudrých, odpovědných, prozíravých, dospělých, a úplně poslušných ENERGETIKŮ, kteří přijmou rozhodnutí, o neprodlené realizaci TVÝCH ZÁKONŮ, protože ČISTÁ MANA TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech, je spásou především energetickou. Bože VŠEMOHOUCÍ DEJ, ať jako pokorné, dospělé, a úplně poslušné HVĚZDY září, navěky a navždy, především, dle TVÉ VŮLE shromáždění křesťanští zločinci, jejichž vzkříšení z mrtvých nastane, až jim, ze svého milosrdenství, jako poslušným, vrátíš svůj rozum. robejsek@web.de, jaktovidi@rozhlas.cz, martina.kocianova@rozhlas.cz, twr@twr.cz, zdenek.michalek@rotary2240.org, peter@floowie.com, rc.ostrava@rotary2240.org, zmichalek@hmpartners.cz, jan.vaclavik@floowie.com, goodnews@rotary2240.org, sonet@sonet.cz, atd. Ať, z milosrdenství TVÉHO rozumu pochopí, že vyžaduješ neprodleně vytvořit NOVÉHO DUCHA, roku 2014, 2015, pochopením TVÉ VŮLE, kterou je vytvoření jediné CÍRKVE Česka, kterou je úplně nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná, a úplně poslušná, TVÝCH příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a o nových Božích mravech v Česku, a ve SVĚTĚ. Česku bylo mnoho dáno, a je proto od něho očekáváno, že nyní především pan Jiří Robejšek, Martina Kociánová, a ČRo2, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, a všechny kluby ROTARY uznají, že jediným správným prognostikem je nový Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, a také jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Prognostik Hospodin, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES vyžaduje, neodložit nastolení RÁJE BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, v ČRo2, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, ani o jeden den. Vyžaduje číst SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně ve školství, a v médiích, nyní především v ČRo2, protože Česko a TVORSTVO, je Bohem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, stejně pozdě varováno, před ropným, ekonomickým kolapsem, před horečným zbrojením, a před TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU. Dle přání nového Krista, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou OSLAVY Boha, takového SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, jaký v Písmu skutečně je, povolené celosvětově vždy pouze při úplňku MĚSÍCE, který je nyní v pondělí 5.1.2015. Nový Kristus vyžaduje pane Robejšku robejsek@web.de, a paní Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz, aby do úplňku MĚSÍCE, do 5.1.2015, v Česku nebyl již žádný DUCHEM CHUDÝ, vzpurný, a neposlušný, dementní idiot, od kterého by Kristus musel odstupovat, svým rozumem, pro jeho neposlušnost. Pane Robejšku, Kristus si Vás našel sám, svým rozumem, aniž jste ho v Písmu hledal, ze svého milosrdenství. Iz.57/10,16,20až65/1až66/24, Oz.2/18,5/15až9/7,12,15až14/3, Bhag.15/15až18/78, atd. Z milosrdenství rozumu Krista jste v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, prorokoval pravdu o dluzích, pravdu o neschopnosti politiků pravice a levice řídit Česko a SVĚT, pravdu o neodvratném konci konzumní společnosti, pravdu o tom, že občané jsou zbavení moci tím, že o podstatných věcech, o kterých vládnoucí elita lže, se nemůže mluvit, protože jsou vytěsněné jak z médií, tak ze školství. Mluvil jste pravdu o tom, že vládnoucí elita vytěsněním dialogu o všem, co nedokáže vyřešit, dělá totální cenzuru, takže demokracie u nás se skončila, pro nemožnost jakéhokoli dialogu o lžích kněží, vlády, parlamentu, a lžích vzpurné a neposlušné technické elity. Protože i Vy o všem lžete, Vámi navrhovaná řešení SKROMNOSTI pro boháče, bankéře, atd., jsou pouze další lží, protože jakákoli skromnost těch, co o všem lžou, není vůbec možná. Všechno lidstvo SVĚTA, se proměnilo v bahno, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Na Vánoce 2014, Kristus způsobil, že na ZEMI sestoupili Čerti, kteří dělají na zemi PEKLO. Čerti kteří sestoupili z krvavých křesťanských nebes, jsou pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví. Na Vánoce 2014, Kristus BAHNO však neučinil, Vánoce nebyly na blátě Masarykovy univerity, ani v kaluži VUT v Brně, byly NA SUCHU. SOUŠ, zbavenou VLN MYŠLENÍ zpupných a vzpurných militaristických křesťanských sviní, měl povinnost učinit Energetický ústav VUT v Brně tím, že ENERGETICI měli všechnu svou starost, o energetickou koncepci Česka a SVĚTA, nevkládat na DUCHEM CHUDÉHO EKONOMA, ministra průmyslu Mládka, ale na technický rozum nového Krista, což se nestalo. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/15, atd. Vámi navrhovaná SKROMNOST pro boháče, bankéře, atd., je naprosto nemožná, protože se horečně zbrojí kvůli tomu, aby DUCHEM CHUDÍ lidé, mohli vládnout nad DUCHEM CHUDÝMI lidmi, a působit jim zlo, nesmyslnými válkami, kvůli vládě Otců Satanů kněží, nad lidmi a nad Kristem, jediným Bohem SVĚTA. Pokorní a úplně poslušní, milují pouze rozum Krista. O sobě vědí, že jejich DUŠE, a jejich ROZUM, při odstoupení rozumu Krista, jsou stejné, jako u zvířat. Jan8/42až12/42až15/25, Kaz.3/18až6/10až8/8až9/10,10/20,12/3, atd. Proto, aby se KONZUMNÍ SPOLEČNOST proměnila na SKROMNOU, během jediného dne, dle vůle Boží, dle vůle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, máte povinnost, společně Martinou Kociánovou, nastolit vládu VÍTĚZNÉHO Krista, nad lidmi celého SVĚTA tím, že budete mluvit tuto pravdu o jediném Bohu SVĚTA, a o jeho moci nad lidmi. Až bude Kristus chtít, až najde mnoho pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno neposlušné TVORSTVO, ukončí KONZUMNÍ SPOLEČNOST v jediném dni, a to na KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, svolanou neprodleně, do DOLINY O 2 Arény v Praze. K.M.1/4až19/6, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33.

 

8.)V sobotu, 27.12.2014, kdy měl být nový Kristus PÁNEM NAD SOBOTOU, jako jediný Bůh všeho neposlušného TVORSTVA, drzé, vzpurné, a neposlušné militaristické křesťanské svině z TWR z Proglasu, Kateřina Hodecová, twr@twr.cz, a její host Daniel Fajfr, kazatel církve Bratrské ccehusovice@volny.cz, vladimir.zikmund@seznam.cz, soukenicka@cb.cz, brno@bo.rozhlas.cz, dejvice@cb.cz, brno.kounicova@cb.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, blaho@bo.rozhlas.cz, a SODOMA, Daniela Brůhová, z Doteků víry v Radiožurnálu krestansky.tydenik@rozhlas.cz, Lenka.Palickova@rozhlas.cz, Vladimir.Kroc@rozhlas.cz, a její host, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA, sestra Angelika z kongregace Boromejek krizovka@boromejky.cz, chirurgie@nmskb.cz, detox@nmskb.cz, zubni@nmskb.cz, nazaret@boromejky.cz, nepomucenum@boromejky.cz, rdo@nmskb.cz, atd., sebe znovu povýšili nad Krista, který je odjakživa jediným Bohem SVĚTA, který je STVOŘITELEM všech náboženství SVĚTA. Uvedení zločinci si dočasně křesťany přivlastnili, čímž pošlapali svatyni Krista, kterou je HORA HOSPODINOVA DOMU, SLOV VĚŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sestra Angelika je křesťanská Pussy Riot, je to prostitutka, která je v pokročilém stavu těhotenství, a přesto souloží se svým Bohem, např. s patriarchálním hlupákem, s tupým politickým zvířetem, s KOZLEM prezidentem Zemanem, místo s Kristem. Sestra Angelika, královna běsnící pražské lumpenkavárny, uvěznila Česko do děsivé temnoty křesťanské klece tím, že odmítá NOVÝ ZAČÁTEK, odmítá ÚSVIT prvního dne Božího království. Sestra Angelika, drzá křesťanská militaristická svině, NETVOR, odmítá se před Kristem sklonit tím, že odmítá rodit celosvětový mír, odmítá rodit SPRAVEDLNOST Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, odmítá rodit nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sestra Angelika, královna TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, si přeje, aby nad lidmi vládli takoví neposlušní zločinci, NETVOŘI, jako prezidenti, KOZEL Zeman, Putin, či Obama, místo jediného UČITELE, MISTRA, LÉKAŘE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, místo Krista, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES. Této mrtvé svini, Kristus rozkládá všechno, po čem křesťanské militaristické, mrtvé svině, dychtí a touží. Žalm39/12. Kvůli nové ENERGETICE, nahrazující fosilní paliva, nový Kristus nechce horečné zbrojení, nechce vojenské kaplany, nechce náboženský středověk, nechce vládu drzých pozemských Otců Satanů kněží, nad novým Kristem. Novým BOŽÍM LIDEM, je lid pokorný, a úplně poslušný, který si bude ZPUPNÁ HRDLA uvedených křesťanských militaristických sviní, či zločinců, připomínat s proklínáním, pro jejich lží o Kristu, a pro jejich lží o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, protože jejich HRDLA jsou HROBEM OTEVŘENÝM, jsou PEKLEM OTEVŘENÝM. Kdo do nich jako hlupák padl, padl do HROBU středověku víry v Krista, a tím padl do HROBU PEKLA velice blízké třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, která přijde, která se zastavit nedá, při velice blízkém ropném, a ekonomickém kolapsu, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných křesťanských a ateistických dementních idiotů. Uvedení TVOROVÉ tím, že jsou neposlušní a vzpurní, jsou NETVOROVÉ. Čím víc lžou o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, pomocí protikladných křesťanských žvástů, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí, tím větší PEKLO v Česku, a na SVĚTĚ, lidé mají, protože Otcové Čerti kněží, již sestoupili, ze svých protikladných krvavých, křesťanských nebes, na zemi, kde jim zbývá málo času. Proti Kristu, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, nemají žádnou šanci, protože Kristus má převahu nad každým neposlušným NETVOREM, nad každou křesťanskou militaristickou sviní. Proto každý, v těchto textech APOKALYPSY uvedený NETVOR, má povinnost, před Kristem se sklonit pochopením, že nový Kristus, je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Aby Česko a TVORSTVO pochopilo, že Kristus je jediným Bohem SVĚTA, na světě je stále větší PEKLO, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Sestra Angelika, je královna SMRTI. SMRT ropného a ekonomického kolapsu, a SMRT TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, vychází z jejího, Kristem prokletého HRDLA. SMYSL ŽIVOTU dává Česku, a celému SVĚTU, KRÁLOVNA MÍRU, ŽENA STATEČNÁ, která učiní Česko vytouženou zemí, když Kristem prokletá sestra Angelika neprodleně zmizí, ze země křesťanských stínů, v říši ticha. DEN HOŘÍCÍ jako pec, přichází na všechny, kdo se vidí v zrcadle SLOV NOVÝCH NEBES, jako neposlušné, vzpurné, kruté, a drzé svině, jako NETVOŘI. Česko a TVORSTVO bude osvobozeno, od PEKLA, které vychází z HRDLA Belzebuba Česka, z HRDLA drzého pozemského Otce, Satana kardinála Duky, až se tento zlý NETVOR veřejně zaváže, že se stane pokorným a úplně poslušným tím, že se vzdá ŽENY STATEČNÉ, která je nyní jediným Bohem SVĚTA. Česko a veškeré TVORSTVO bude vysvobozeno z HROBU, kterým je HRDLO Belzebuba Česka, Satana kardinála DUKY, až Satan kardinál DUKA veřejně přizná, že mu Kristus, který je ŽENOU STATEČNOU tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, rozložil veškerý majetek, po kterém dychtil a dychtí. Žalm39/12,14, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, atd. TEN BŮH JE ŽENA, uvádí písničky, i SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, pomocí které Kristus zajišťuje, aby drzý pozemský Otec Satan kardinál Duka odešel, a již nebyl tím, že jediným vládcem SVĚTA, bude Hospodin, bude SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES, protože veškeré SLOVO, které je Bohem, je dílem Krista. Lidé si SLOVO BOŽI vymyslet nemohli. Žalm37/5,11,35,37,39/10, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, Př.31/10, atd. TEN BŮH je ŽENA STATEČNÁ, která je jediným Bohem SVĚTA tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Až ji LŽI LID Česka a SVĚTA objeví, jako jediného BOHA SVĚTA, setře Kristus, svým rozumem o energetice, ekologii, a mravech, slzy z očí, především všem bezdomovcům, chudým, nezaměstnaným, atd. Pomalý, POSLEDNÍ SOUD, těchto textů APOKALYPSY, činí Bůh, pro dobro Česka a TVORSTVA. Jeho neprodlené zveřejnění ve školství, a ve všech médiích Česka a SVĚTA, je nezbytné. Křesťanský militarismus nevstoupí nikomu ani na mysl, když v Česku bude všechno nové tím, že jedinou církví bude nová STÁTNÍ SPRÁVA Česka, a opakovaně uváděná nová vláda Česka. Na světě se nikdo nebude namáhat nadarmo, a tvořit nesmyslně pro náhlý zánik křesťanství, a pro náhlý zánik stávající energetiky, až se tak STANE. Iz.65/22, Zj.16/16. K Bohu o pomoc, o jeho rozum, který je pouze Božím milosrdenstvím, nyní nikdo volat nemůže kvůli tomu, že ŽENU STATEČNOU, vlastní NETVOŘI, Belzebub Česka, Satan kardinál Duka, a Satan kardinál Vlk. Texty Písma o tom, že se Čert kardinál Duka, a Čert kardinál Vlk, musí podepsat, že se dobrovolně vzdávají ŽENY STATEČNÉ, jsou pochopitelné nejenom ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale např. i z pohádky PEKLO S PRINCEZNOU, což dokazuje, že Kristus existuje jako DUCH SVATÝ, že žije mezi námi, a že je tvůrcem jak SLOV NOVÝCH NEBES, tak i uvedené pohádky. Bude ve všem po nedostatku, když ŽENU STATEČNOU bude vlastnit pouze Kristus, a spolu s ním každý pokorný, a úplně poslušný TVOR, či Bůh, který bude Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. V pohádce, Satan, LUCIFER, který podepsal, že se vzdal ŽENY STATEČNÉ, po které touží proto, aby mohl vládnout nad všemi lidmi SVĚTA, odešel do ŘÍŠE TICHA, veřejnou dopravou. Bože dobrý a SPRAVEDLIVÝ DEJ, ať všechny křesťanské militaristické svině, odejdou neprodleně do říše ticha tím, že tvrdí muži, ENERGETICI, pokorní a úplně poslušní, dle vůle Boží rozhodnou, že všichni budou jezdit pouze veřejnou dopravou, a že na dálnice budou položeny koleje. Já jsem člověk, vánek pouhý, i když stojím pevně na SKÁLE, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žalm39/6. Když Kristus ZÁKONODÁRCE, neuzdraví moje HRDLO, což slíbil, když sám na VUT v Brně nestvoří SOUŠ Božího království, kam mám dojet, na vzedmutých vlnách myšlení militaristických křesťanských sviní, když svým rozumem, ze svého milosrdenství, nerozloží zlo militarismu, zlo zbrojení, lži o energetice, lži o Bohu, atd., Žalm39/12, mrtvé Česko, v říši křesťanských stínů, v říši mrtvých, bude Kristem úplně zničeno. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,29/11až24,33/22,57/10,16,20až66/24, atd. ŽENA STATEČNÁ je nemilosrdná vůči všem hlupákům, kteří nedokáží vytrvale bojovat, proti křesťanskému středověku, proti militaristickým hlupákům, MEČEM a OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Milovat slávu křesťanské ŽENY STATEČNÉ, kterou je děsivá temnota protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, děsivá temnota katolického katechismu, a krutý zmijí jed BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Kristus, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, přemůže celý SVĚT, když se v Česku vzchopí zástupy s BÍLÝMI PRAPORY, s BÍLÝMI MÁVÁTKY, a s podepsanými PETICEMI těchto textů.

 

9.)Křest OHNĚM SLOV NOVÝCH NEBES, je změna jmen. Kristus mění naprosto neposlušné TVORY, to je NETVORY, na TVORY úplně poslušné, to je na BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno tvorstvo. Dle písničky od Krista. Když MRTVÍ a NEPOSLUŠNÍ nepovstanou, pro odstoupení rozumu Krista, od militaristických prasat, ničících nesmyslně planetu zemi, když Belzebub SVĚTA, papež František, nespadne ze svých krvavých NEBES, jako blesk, povstane iba TÍSEŇ. Vstanou pouze ti, kdo si zhotoví bílý prapor, či bílé mávátko, kdo podepíší svým jménem, PETIČNÍ LIST PAMĚTNÍ KNIHY, Mal.3/16, se žádostí o mluvení pravdy o Kristu, a pravdy o jediné možné ENERGETICKÉ KONCEPCI Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a s praporem v ruce, ho odevzdají místnímu faráři, např. v Domašově drzému Otci Satanu faráři Dominikovi, fara@domasov.info, místnímu starostovi, v Domašově Pitrochovi, starosta@obec.domasov.net, podatelna@ obec.domasov.net, místnímu řediteli školy Milanu Válkovi, skola@domasov.info, nebo některé učitelce ZŠ v Domašově, a místní POLICII ČR, v Domašově Policii ČR v Rosicích, vedené npor. Šoukalem bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, s požadavkem o vyšetřování všech uvedených vládnoucích zločinců, kteří dokonalé lásce Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, znovu neporozumí. Sír.5/5,7/16,13/18,23/24,32/15,33/16,42/19,24,43/26,31, atd. Bude ve všem po nedostatku, když BÍLÉ PRAPORY a BÍLÁ MÁVÁTKA, zhotoví zástupy poslušných, a pokorných BOŽÍCH SYNŮ a DCER. Mírové soužití všech států SVĚTA, je možné pouze v případě, když nebudou vládnout lidé nad lidmi, ale když nad pohany celého SVĚTA, bude vládnout nový Kristus, jako jediný Bůh SVĚTA. Nikdo v křesťanském PEKLE nezvítězí, a nikdo nebude poražený, když z PEKLA křesťanského militarismu, k novému Kristu ZÁKONODÁRC,I a SOUDCI, se vrátí celé Česko, HROMADNOU DOPRAVOU tím, že všichni budou mluvit pravdu o Kristu, a pravdu o jediné možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je energetická koncepce Krista, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žalm1/1až39/6až150/6, Iz.2/22až14/12,16/4,33/22,až66/24, Mal.1/7až3/10,16,20, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20, atd. Vyvlečení všech uvedených neposlušných a vzpurných NETVORŮ, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, je nezbytné. Jer.1/17až49/12,20až50/45až51/58, Iz.21/5, atd. Např. v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, je nutné povstat proti neposlušným vládnoucím NETVORŮM, průvodem s bílými prapory, a s bílými mávátky, tímto způsobem. Podepsané PETIČNÍ LISTINY těchto textů, při pochodu ve dny sváteční, je nutné v průvodu donést na oltáře kostelů v Brně, kde Kristus začne bydlet, až bude rozhodnuto, o realizaci Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Když pochod bude v úřední dny, podepsané PETIČNÍ LISTINY, je nutné předat vládnoucím NETVORŮM, Belzebubu Brna biskupu Cikrlemu, či jeho sekretáři Čuprovi brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, úplně pomatenému NETVORU primátorovi Vokřálovi, kp@brno.cz, informace@brno.cz, posta@brno.cz, info@brnoplus.cz, pro trestní stíhání vládnoucích podvodníků, Policii ČR na náměstí Svobody npor. Karasovi mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, Sír.5/5,7/16až23/19,24, atd., NETVORU, který dělá veškeré zlo na SVĚTĚ, K.M.1/4,6/6,24,12/17,10,27,14/27, Otci zla, rektoru Masarykovy univerzity Bekovi, rektor@muni.cz, info@ped.muni.cz, prorektor.strat@muni.cz, prorektor.it@muni.cz, info@sci.muni.cz, info@law.muni.cz, info@med.muni.cz, info@phil.muni.cz, info@fss.muni.cz, info@ceitec.muni.cz, info@muni.cz, prorektor.veda@muni.cz, prorektor.rozvoj@muni.cz, řediteli ČT Brno Součkovi, jan.soucek@ceskatelevize.cz, michal.fila@ceskatelevize.cz, rz-brno@ ceskatelevize.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, a řediteli ROZHLASU Brno Jaromíru Ostrému info@bo.rozhlas.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, irena.halova@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, atd, s požadavkem o neprodlené zveřejnění. Sír.5/5,7/16až43/26,31, K.M.1/4až5/23,6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. Je nesmyslem dělat SOUDNÝM ROKEM rok 2015, když SOUDNÝM ROKEM byl již rok 2014. Kristus, který v roce 2014, všechno rozvracel, podvracel, ničil, bořil a škodil, bude nad Českem a SVĚTEM bdít, bude budovat a sázet, když Česko místo SOUDNÉHO ROKU 2015, ještě v roce 2014, učiní SOUDNÝ DEN tím, že ekumenické prostitutky, čarodějnice, OHOLY, či OHOLIBY Lucie Endlicherová, Kateřina Hodecová, z twr@twr.cz, Daniela Brůhová, Eva Hůlková z Doteků víry v Radiožurnálu doteky@rozhlas.cz, krestansky.tydenik@rozhlas.cz, a MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA, svině sestra Angelika z kongregace Boromejek nepomucenum@boromejky.cz, budou vyšetřovány Policií ČR, protože nastal ÚSVIT prvního dne Božího království, a z ŽENY STATEČNÉ, nelze dělat zlou, krutou, a nemilosrdnou MODLÁŘSKOU STVŮRU, děsivou temnotu ekumenického katechismu. Jer.1/1až31/27,32až51/58, Př.1/14,8/13,31/10, Iz.48/5, Sír.5/5až23/25až43/26,31, atd. Nový Kristus, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států SVĚTA, již miluje novou ŽENU STATEČNOU, které není jedno, co lidé dělají s fosilními palivy, a jak pomocí nich, nesmyslně vyrábí, staví, dopravují, válčí, a tím ničí planetu ZEMI. Kolik chceš, tolik máš oči otevřený, pro SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, uvádí Kristus v písničce. Uvedené prostitutky, které smilní s boháči, s bankéři, a s vojenskými kaplany, mají povinnost, se svými křesťanskými žvásty, neprodleně vejít do říše ticha, cestou vyvolených. Nové SLOVO BOŽÍ, je již pouze o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o vyvlečení všech boháčů, bankéřů, vojáků, politiků, kněží, atd., od jejich KORYT, ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Svatý již není nikdo z lidí, ani papež, protože papež František je pouze BELZEBUB tím, že vládne křesťanskému PEKLU. SVATÝ je pouze NOVÝ Kristus, a jeho NOVÁ ŽENA STATEČNÁ, která je jediným Bohem, všech náboženství SVĚTA. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5 Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd.

 

10.)Kdyby mě média protiprávně nebránila a necenzurovala, již bych dávno bych došel do RÁJE Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kdyby Kristus chtěl, protože jsem vánek jenom pouhý, i když stojím pevně na SKÁLE, kterou je nový Kristus, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,39/6,10až50/16,22až150/6, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, atd. Nový Kristus, kterého křesťanské svině neznají, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, Dan.11/39až12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd., doplňuje ŽÁR SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, i v pohádkách, či filmech. Pohádka KMOTRY a SUDIČKY z ČRo2, je pohádka o tom, jak krásná je ŽENA STATEČNÁ, když bude, na ÚSVITU prvního DNE RÁJE Božího království, DNE PÁNĚ 1.1.2015, jako jediný Bůh SVĚTA, a jak je ohyzdná a škaredá, když je děsivou temnotou křesťanského katechismu. Př.1/7,14až8/13,17až31/10, atd. V pohádce popsal Ježíš Kristus křesťanský, sama sebe, jako škaredého a ohyzdného ŠAŠKA, či KLAUNA, a stávající křesťanskou ŽENU STATEČNOU, jako ŽENU KRÁSNOU, ale nemilosrdnou, krutou, a zlou, ke všem křesťanským hlupákům, kteří se jí dvoří, kteří kvůli ní vedou války, kteří se kvůli ní nesmyslně vraždí, kteří kvůli ní nesmyslně bojují, což je stávající zlé ŽENĚ STATEČNÉ, křesťanské, naprosto nemravné, úplně jedno. V pohádce, Ježíš Kristus, ŽENICH, v očích křesťanských pomatenců, ŠAŠEK, či KLAUN, se do ŽENY STATEČNÉ, křesťanské, do své NEVĚSTY zamiloval, a dvořil se ji. ŽENA STATEČNÁ, křesťanská, NEVĚSTA, si Ježíše Krista, ŠAŠKA, či KLAUNA, také zamilovala. Protože její krutost k nezaměstnaným, k bezdomovcům, a všem ostatním chudákům, např. vražděným v nesmyslných válkách, se nezměnila, Ježíš Kristus, od ní utekl, do svého Božího království, SLOV NOVÝCH NEBES. Matka Ježíše Krista, která zná prokletí neposlušných a vzpurných křesťanů, šla prosit TŘI SUDIČKY, kterými je SLOVO NOVÝCH NEBES, Bhagavadgíta, Bible a Korán. Tyto tři sudičky určují, co kdy přijde, a proto matce Ježíš Krista vyhověly, a v neděli 28.12.2014, dali škaredému Ježíši Kristu, kterého si nikdo z lidí neváží, a kterého proto nikdo neposlouchá, a nikdo se ho nebojí, milost. Ze škaredého SYNA BOŹÍHO, z ŠAŠKA, či KLAUNA, se stal krásný princ. Tyto TŘI SUDIČKY se nad starým Kristem, ŠAŠKEM smilovaly, a učinily ho krásným ŽENICHEM, pro svou NEVĚSTU, pro novou ŽENU STATEČNOU, která je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. ŽENICH, nový krásný Kristus, se vrátil ke své NEVĚSTĚ, ke své ŽENĚ STATEČNÉ, která se v okamžiku, kdy se Kristus stal krásným ŽENICHEM, v neděli DNE PÁNĚ 28.12.2014, proměnila ve škaredou prostitutku, kterou je církev obecná, katolická, BABYLONSKÁ. Matka Ježíše Krista chtěla znovu jít za TŘEMI SUDIČKAMI, ale bylo ji řečeno, že každý, kdo se bude těchto sudiček, ve veřejnoprávních médiích, v TWR, v Proglase, či na Masarykově univerzitě, znovu dotazovat, na DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA, krásného ŽENICHA, jediného Boha SVĚTA, propadne SMRTI, pro odstoupení rozumu Krista, a bude trestán až na věky věků, až do zániku DUŠE, v dalších třech či čtyřech inkarnacích. Pohádka se skončila šťastně. Nový Kristus, svou láskou, ŽENU STATEČNOU, učinil krásnou a novou, milosrdnou a spravedlivou tím, že ji zbavil pěti ekumenických prostitutek, MRZKÝCH ŽEN, sviní, Lucie Endlicherové, Kateřiny Hodecové, z twr@twr.cz, Daniely Brůhové, Evy Hůlkové z Doteků víry v Radiožurnálu doteky@rozhlas.cz, krestansky.tydenik@rozhlas.cz, a černé, prolhané svině sestry Angeliky z kongregace Boromejek nepomucenum@boromejky.cz. Krásná ŽENA STATEČNÁ, moudrá a stejně SPRAVEDLIVÁ a VŠEMOHOUCÍ, jako je nový Kristus, již patří pouze Kristu samotnému tím, že nepatří ani jedné ekumenické církvi. MRZKÉ ŽENY Endlicherová, Hodecová, Brůhová, Hůlková a sestra Angelika v případě, že ještě v sobotu, či v neděli 3.a4.1.2015, budou mlet děsivou temnotu katolického, nebo ekumenického katechismu, prokazatelně neslouží Bohu, který již jejich žvásty nepotřebuje, ale svým zlým Bohům, boháčům, bankéřům, vojákům, atd. Běda Česku, a uvedeným pěti militaristickým sviním, když ve středu, na SILVESTRA, kdy se mají proměňovat chrámové zpěvy drzých pozemských Otců Satanů kněží v kvílení, či v sobotu 3.1.2015, kdy má být nový Kristus PÁNEM NAD SOBOTOU, nad všemi křesťanskými prasaty v Česku, budou činit ŽENU STATEČNOU, křesťansky ohyzdnou a nemilosrdnou, k nezaměstnaným, k bezdomovcům, k válčícím vojákům, a k jejich obětem, které nemilosrdný Kristus trestá kvůli zpupnému a drzému Česku. Kdo si co vybere, to bude mít. Kristus v Písmu slíbil, že žádného neposlušného NETVORA nenechá bez trestu. Bože SPRAVEDLIVÝ, uvedených pět křesťanských sviní, které se povyšují na TEBE, má být připomínáno s proklínáním. Dovol, ať zástupy s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, je vyvlečou od jejich KORYT, neprodleně, ještě v tomto roce 2014. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, 2.Tim.16,3/5,7,9,13,16,4/3, atd. Vzpurní bohatí, vzpurní politici, vrazi vojáci, drzí pozemští Otcové Satani kněží, svou neposlušností, nesmyslnými válkami, o ropu, plyn a suroviny, a válkami, které organizují, kvůli udržení své moci boháčů, nad chudáky, svou vzpourou proti novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES, stále chtějí vyřešit udržení své vlády nad novým Kristem, a tím nad chudým pracujícím lidem, nad nezaměstnanými, nad bezdomovci, nad vojáky, nad médii, atd. Dle Písma, a písniček, nad Hospodinem nikdo nevyhraje, a v Česku ani nikdo neprohraje, když se Česko neprodleně k Hospodinu vrátí proto, aby nemusel, od drzých, vzpurných a neposlušných militaristických sviní, odstupovat svým rozumem Krista, kvůli tomu, že všechno křesťanské, imperialistické, militaristické, atd., ničí, až do konečného vítězství, až do nastolení vlády Krista, nad celých SVĚTEM, na KONGRESU ENERGETIKŮ z celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Boží hněv neprodlévá.

 

11.)Přetaženo z kapitoly 185: Kapitola 176, je uvedena v NOVINKÁCH, na www. pametni-kniha.cz. Je zapotřebí napsat www. Na konci kapitoly 176 je uvedena např. tabulka, s dobou dotěžení ropy v jednotlivých státech, a kritika energetické koncepce vlády tehdejšího premiéra Špidly. Ve FOTOGALERII je zde navrženo sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1360 lidí, kteří nebudou žádnou energetiku od státu potřebovat. Nový Kristus bude jednat sám v okamžiku, když řekne tu jsem, jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, v hlavách úplně poslušných energetiků Česka. Slíbil, že zajistí, aby SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, vyšlo v hlavách energetiků, jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pro energetiky. SLUNCE se zdravím na paprscích, z milosrdenství rozumu Krista, bude jediným, hlavním zdrojem energetiky, za mizející fosilní paliva. Mluvením pravdy o údajích energetiky, které jsou nezbytné, pro svolání kongresu energetiků celého SVĚTA do Prahy, se energetici stanou spravedlivými, dospělými, odpovědnými, moudrými, prozíravými, schopnými jít po ŠIROKÉ SILNICI, do BRAN Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v DOLINĚ poznání O2 Arény v Praze, spolu se všemi energetiky SVĚTA, na mírovém kongresu energetiků. Zde bude nový Kristus, SYN ČLOVĚKA, Kršna, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, oslaven tím, že mu bude předána vláda nad tvorstvem celého SVĚTA tím, že bude uznán za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA. Pro lži drzých pozemských Otců Satanů kněží o Kristu, pro děsivou temnotu křesťanství, pro protikladné nauky, a promyšlené vychytralosti, o jediném Bohu SVĚTA, o Ježíši Kristu, SYNU ČLOVĚKA, Kršnovi, UFONOVI, nemá stále nikdo ani ponětí. Vědecký problém poznání Krista, ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství rozumu Krista, je vyřešen. Hospodin, jediný Bůh celého SVĚTA, stvořitel všech náboženství SVĚTA, je dle písničky od Krista, i dle Písma, ŽENOU STATEČNOU. ŽENA STATEČNÁ, ODĚNÁ SLUNCEM, Bhagavadgítou, porodila SYNA ČLOVĚKA, Kršnu. ŽENA STATEČNÁ s MĚSÍCEM Koránu POD NOHAMA, porodila SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista takového, jaký v Bibli opravdu je. ŽENA STATEČNÁ, těhotná SLOVEM NOVÝCH NEBES, S KORUNOU DVANÁCTI HVĚZD KOLEM HLAVY, porodí na Domašovsku, v Brně, nebo v Praze, v hlavách energetiků, SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista, jako jediného Boha SVĚTA, až Kristus bude chtít. Nového Krista, SYNA ČLOVĚKA, DUCHA SVATÉHO, porodí z Koránu každý, kdo uvěří textům Koránu, že VĚČNÝ BŮH, nikdy Kršny a Krista neplodil, a ani nebyl z Marie zplozen. Proto nový Kristus, nemá žádného Boha, v různých náboženstvích SVĚTA, kdo je mu roven. Bože na NOVÝCH NEBESÍCH, VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES, učiň svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, z milosrdenství svého rozumu, v hlavách úplně poslušných ENERGETIKŮ celého Česka, neprodleně. V době čtyřiceti let pouště socialismu, bylo státním tajemstvím, že vládnoucí soudruzi, BERANI, byli dementními idioty. Nyní máme stejné státní tajemství, o stávající vládě vedené KOZLEM premiérem Sobotkou. Energetici, vedení drzým, zpupným, vzpurným a neposlušným ministrem průmyslu Mládkem, ve vládě KOZLA premiéra Sobotky, svými naprosto nesmyslnými energetickými koncepcemi, pouze na elektrickou energii, na dobu 40 let, jsou větší dementní idioti, než soudruzi BERANI v době 40 let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnost. Dělat dlouhodobou energetickou koncepci Česka na uhlí, které se spotřebuje na vytápění, a na výrobu elektrické energie, je naprostý nesmysl, protože změna energetiky, na energetiku bez fosilních paliv, je věc dlouhodobá, věc několika desetiletí. Údaje o špatné koncepci ENERGETIKY, jsou v kapitole 185 na www.

 

12.)Bože dobrý a SPRAVEDLIVÝ, který jsi až dodnes TVORSTVU utajil logiku textů SVÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU, ve své spravedlnosti Božího království, do SEVERNÍ ZEMĚ, do Česka, smiluj se, svým rozumem, již na Vánoce 2014, neprodlévej, alespoň nad někým, jak jsi slíbil, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Z logiky SLOV NOVÝCH NEBES je zřejmé, že TVORSTVO se rozděluje na TVORY ÚPLNĚ NEPOSLUŠNÉ, a na TVORY ÚPLNĚ POSLUŠNÉ, TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd. V ADVENTU, v sobotu, 20.12.2014, kdy nový Kristus, měl být Pánem nad SOBOTOU, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, svého SLOVA NOVÝCH NEBES tím, že v Česku měl mít mnoho TVORŮ ÚPLNĚ POSLUŠNÝCH, SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, to je mnoho BOŽÍCH SYNŮ, na které toužebně čeká všechno TVORSTVO, znovu přišel chaos děsivé militaristické temnoty slova křesťanského, kvůli vysílání TWR, vysílání v Proglasu, v Dotecích víry, v Radiožurnálu, atd. Plný počet neposlušných TVORŮ, to je neposlušných NETVORŮ, jejichž HRDLA jsou HROBEM, pro všechny neposlušné, zlé, militaristické, prolhané, křesťanské svině, vzešel z toho důvodu, že v Proglasu, při vysílání TWR, opakovaně souzená křesťanská MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Lucie Endlicherová, spolu se svým hostem, pozemským Otcem Satanem, propuštěným ze žaláře čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, s Petrem Kolárovským, s ředitelem TWR pro STŘEDNÍ EVROPU, místo SPRAVEDLNOSTI Boží, nastolili znovu cestu křesťanské absolutní nespravedlnosti. Semenem veškerého zla na SVĚTĚ, je neposlušnost těchto TVORŮ, NETVORŮ, těchto znalců Písma, kteří stále v sobě nemají ŘÁD RÁJE Božího království, pro odpor jejích TĚL, a jejich DUŠÍ, vůči dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Pro sebelásku těchto NETVORŮ, kteří oslavuji pouze svůj zvířecí rozum FALEŠNÝCH PROROKŮ, a kteří proto Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka neoslavují, a nevítají, jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro všechny neposlušné TVORY, stále neviditelné. Znovu nepoklekli před Kristem, před jediným Bohem, před tvůrcem všech náboženství SVĚTA, přestože znají, že Hospodin, svůj hněv, nad neposlušnými TVORY, kteří, pro neposlušnost mají pouze falešné vědoní svého rozumu, již neodvrací. Před novým Ježíšem Kristem VÍTĚZNÝM, se nehrbí, a tím znovu nastolili vládu bohatých militaristických sviní, nad chudými zloději, a tím zlo veškerých válek na SVĚTĚ, a zlo nesmyslného ničení PLANETY ZEMĚ. Totéž platí pro drzé křesťanské svině z Doteků víry z Radiožurnálu, Danielu Brůhovou, a jejího hosta Táňu Fischerovou. Jejich láska ke Kristu, a přátelství k novému Kristu, zemřela pro pochopení, že Bůh trestá křesťanský středověk, odstoupením svého rozumu, od těch neposlušných TVORŮ, či NEŘÁDŮ, kteří odmítají BOŽÍ ŘÁD, RÁJE BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, kvůli zachování svého ŘÁDU, vlády boháčů nad chudáky, pomocí svých Bohů, vojenských kaplanů, vojáků, zbraní, atd. Všichni lidé znovu zahodili své lidství, které mají pouze úplně poslušní tím, že neodmítají HUTNÝ POKRM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, určený pouze pro dospělé, odpovědné, spravedlivé a prozíravé BOŽÍ SYNY, nyní především pro ENERGETIKY. Všichni odmítli ŘÁD Boží, DUCHOVNÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Všichni se stali shnilými, drzými, křesťanskými prasaty, žijícími v MATERIÁLNÍM křesťanském HNOJI, pro svoje lží o Kristu, a lži ministra průmyslu Mládka, o energetice. Kristem vyvolené Česko, kvůli uvedeným NEŘÁDŮM, znovu nemá vůbec žádnou budoucnost, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných. Kvůli jejich neposlušnosti, Kristus se nesmiloval, svým technickým rozumem, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, ČSÚ, a nad projektanty. Kvůli neznalosti SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále nikdo nemele ZÁKONY NEJVYŠŠÍHO, to je Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, vojáků, vojenských kaplanů, zbraní, aut, atd. Nikdo z nového Božího technického lidu, neřekl Kristu ANO tím, že se nikdo neodvážil svolat všesvětový KONGRES ENERGETIKŮ, pro vytvoření energetické koncepce pro všechny státy, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kvůli tomu, že uvedení NETVOŘI zneužili své moci nad lidmi, kterou jim dává Kristus, svým starým křesťanským militaristickým slovem, nemůže nad Českem, a tím nad celým SVĚTEM, stále vládnout sám, jako nový Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA. NEŘÁDI, či NEPOSLUŠNÍ NETVOŘI, jsou psychicky nemocní, pro odstoupení rozumu Krista, od militaristických, neposlušných, křesťanských prasat, kteří vědí že lžou, jak o Kristu, tak o energetice, a nejsou schopní přestat. Lhaním o Kristu, krutým zmijím jedem katolického katechismu, znovu nastolili Kristem prokletý středověk křesťanského militarismu, který stojí a padá, s jejich lhaním o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a s naprosto nesmyslnou koncepci energetiky neposlušného hlupáka, NETVORA, či NEŘÁDA, ministra průmyslu Mládka, mlad.jan@seznam.cz, pouze na ELEKTŘINU. ŽENICH Kristus, na Vánoce 2014, přišel udělat PŘELOM z fosilních kamen KACHLOVÝCH, na kamna SOLÁRNÍ. Chce, aby nemusel předstírat, že je ŽENICHEM pro TVORY, či pro NETVORY, kteří v jeho moc nad lidmi, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a v jeho technický rozum, o ENERGETICE, uvedený v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, stále nevěří. Kristus, který svůj hněv od neposlušných sviní neodvrací, sám zboří stará KACHLOVÁ FOSILNÍ kamna, a sám udělá kamna SOLÁRNÍ, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když najde nový Boží technický lid, který o rozumu Krista, o rozumu DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, bude mít mnohem lepší mínění, než křesťanské militaristické svině, Endlicherová s Kolárovským, a Brůhová s Fischerovou, které se nechtějí shrbit, či pokleknout, před SLOVEM NOVÝCH NEBES. Radikálně levicový BERÁNEK, nový Ježíš Kristus, uvedené vzpurné a neposlušné křesťanské NETVORY, svým rozumem již nepase, a pást již nikdy nebude, protože chce nad celým SVĚTEM vládnout sám, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bohem prokletý křesťanský imperialismus, který stojí na lžích o Bohu, a na lžích technické elity o energetice, by se již dávno složil, kdyby všichni neposlušní TVOROVÉ, či NEŘÁDI, nemilovali zločiny křesťanských hodnot, politické a náboženské elity, vedené zakladatelem KOZLŮ ČSSD, vrchním velitelem brané moci Česka, pravicovým zločincem prezidentem Zemanem, a jeho ženou Ivanou. Do HROBU jejich úst, či do PEKLA jejich úst, padli všichni zpupní a neposlušní NEŘÁDI. Dle Lidových novin, dle Tomáše Pitra, majetek republiky, který patřil, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, pracujícímu lidu, a tím Bohu, si rozdělily, či rozkradly, tři party zlodějů, či zločinců. NETVOŘI privatizátoři, NETVOŘI finančníci a NEŘÁDI lobbisté. Vládnout nad pomatenými lidmi, v MATERIÁLNÍM křesťanském HNOJI, který vytvářejí religionisté a teologové Masarykovy a Karlovy univerzity, není pro nového Boha snadné. Kristus nemůže zpupné, vzpurné, a neposlušné uzdravit, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, protože vůdci křesťanských militaristických prasat, např. prezidenti Zeman, Putin, či Obama, dělají politiku válek z toho důvodu, aby bohatí mohli vládnout nad chudými chudáky, místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, až na věky věků. Pro pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY z Česka, která toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je ADVENT DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, novým DUCHEM VÁNOC, ke svému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a k projektantům, velice smutný, protože konec prohnilého křesťanského militarismu, nikdo nechce. Smutní chudáci, které vyhnaly z domovů, naprosto nesmyslné války o ropu, plyn a suroviny, a o vládu křesťanů z USA nad muslimy, čeká nesmyslné utrpení, kvůli Kristem vyvolenému Česku. Nový Boží technický lid, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno neposlušné TVORSTVO, odmítají vyhnat ekumenické čarodějnice, jakými jsou např. hnusné svině, Lucie Endlicherová, či Daniela Brůhová, z říše křesťanských stínů, do říše ticha, novým DUCHEM VÁNOC, ke škodě své, a ke škodě celého Česka. Stále nikdo nevěří textům SLOV NOVÝCH NEBES, že Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, nad ENERGETIKY VUT v Brně, ČVUT, ČSÚ, a nad projektanty, až Česko nebude rušit pomalý POSLEDNÍ SOUD NETVORŮ, a NEŘÁDŮ, až roztáhne SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ve školství, a v médiích. Nový Kristus, svým soudem SLOV NOVÝCH NEBES, nechce DUCHEM CHUDÉ, křesťanské, militaristické svině, pokořovat věčně, protože dobře ví, že DUCHEM CHUDÍ, v případě odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, nevědí, svým rozumem zvířat, zhola nic. Kvůli zpupnému, neuzdravenému Česku, chudí v mnoha státech, nemají žádnou naději povstat proti bohatým militaristickým prasatům, protože politika boháčů a drzých Otců, Satanů kněží je dokonalá, proti potlačení jakékoli vzpoury chudých.

 

13.)Kdekoli chudáci povstanou proti boháčům, jako např. na Ukrajině, v Iráku, či jinde, křesťanští bohatí militaristé, vyzbrojí jak vládní vojska boháčů, tak vojska vzbouřenců, a nastane občanská válka, ve které není možné bojovat, ani proti Kristem prokletým boháčům, ani proti Kristem prokletým, drzým, pozemským Otcům Satanům kněžím, všech světových náboženství, protože Bohem zpupných neposlušných, není Kristus, protože Bohem hlupáků, jsou pouze vojáci, vojenští kaplani, zbraně, auta, atd. Když Kristem prokletí křesťanští militaristé, vyzbrojí např. jak vládní vojska, tak rebely, kteří se vzájemně nenávidí, vždy zvítězí bohatí militaristé, jak nad chudáky, tak nad novým Ježíšem Kristem. Proto všichni bezdomovci a nezaměstnaní, naprosto oprávněně tvrdí, že žádný Bůh neexistuje, a že si ho drzí pozemští Otcové, Satani kněží, v křesťanských protikladných žvástech, a v promyšlených vychytralostech, vymysleli, což je pravda pravdoucí. Ve válkách jsou vždy zabíjení naprosto nevinní vojáci, a naprosto neviní civilisté, kvůli vládě boháčů a kněží, nad chudáky, a kvůli vládě drzých pozemských Otců kněží, nad novým Kristem. Veškeré zlo na SVĚTĚ trvá kvůli tomu, protože na drzé vládnoucí zločince, v Česku, na jejich vůdce, např. na KOZLA prezidenta Zemana, žádný, SPRAVEDLIVÝ, pokorný, a úplně poslušný TVOR, BOŽÍ SYN, kterého toužebně očekává všechno TVORSTVO, se stále nerozhněval. Protože si SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nového DUCHA VÁNOC 2014, o nezbytnosti nastolit vládu Krista ZÁKONODÁRCE, realizací lásky jeho příkazů a ZÁKONŮ, o ENERGETICE a o CELOSVĚTOVÉM MÍRU, nad všemi lidmi SVĚTA, nikdo v Česku nebere k srdci, Česko, pro odstoupení rozumu Krista, spěje k totální záhubě. Obhajovat režim komunistů nelze, protože v době čtyřiceti let pouště socialismu, byli BERANI, či OVCE z KSČ, živení mlékem Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti, byli Kristu na obtíž, uvádí Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Komunisté měli roucha průhledná, protože v době čtyřiceti let pouště socialismu, jednali v souladu s vůli Boží. V současné době, jsou však boháči, bankéři, obchodníci, vojáci, vojenští kaplani, atd., kteří spoléhají na svůj nedokonalý rozum zvířat, místo na dokonalý rozum Krista, Kristem prokletí z toho důvodu, že stíní jedinému Bohu SVĚTA, který vychází, jako SLUNCE ENERGETICKÉ SOLÁRNÍ SPRAVEDLNOSTI, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, pro všechno neposlušné TVORSTVO SVĚTA, z Česka, z DOLINY O2 Arény v Praze. Protože zpupní, neposlušní NETVOŘI, či NEŘÁDI v Česku, místo na rozum Krista, spoléhají na své Bohy, na auta a zbraně, Kristus nemůže učinit vše energeticky, ekologicky a mravně nové, svým rozumem, což je nezbytné, kvůli energetické spáse úplně poslušného Česka, a SVĚTA. Vzpoura lži lidu Česka, který oslavuje sama sebe navzájem, oslavováním rozumu neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, či NEŘÁDŮ, je pro Česko, a pro SVĚT, ENERGETICKOU SMRTÍ, pro odstoupení technického rozumu Krista, od technické elity, v částečce BOŽÍHO DUCHA. Jedinečná atmosféra svátečních dní ADVENTU, v novém DUCHU ADVENTU, je možná v případě, když NETVOŘI a NEŘÁDI, vejdou do odpočinutí, od svého díla zhouby, při úplném zničení děsivé temnoty křesťanství v ČT24 proto, aby Kristus mohl vytvořit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, vše nové, tak mladě jaré, v RÁJI BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, již na Vánoce 2014, a v roce 2015. Především ZUBETÉ SLUNÍČKO, premiér Sobotka, má povinnost, učinit HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ, odhození všeho, co stojí proti Kristu, proti SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v ČT24, již 25.12.2014, na prvních BOHOSLUŽBÁCH na SVĚTĚ, viz další text. Plán na přestavbu všeho, smělý a ambiciozní, pro RÁJ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, vytvořil sám Kristus, svými příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení boháčů, bankéřů, vojáků, obchodníků, atd. realizací elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Kristus v Rovnosti uvádí, že Vánoce v Česku, mají být podle představ Boha. Křesťané, v ADVENTU 2014, kdy Kristus učinil počasím jaro, mají povinnost, místo jehličnanů, ozdobit vše palmami, kvůli oslavám DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, v SEVERNÍ ZEMI, v Česku, protože je nezbytné, vítat Krista palmovými listy, protože každý pokorný, a úplně poslušný TVOR, má povinnost, na nekonečné křesťanské poušti, si dát čestné jméno IZRAEL. Když militaristické křesťanské svině, NETVOŘI, NEŘÁDI, chtějí Vánoce přežít v klidu, a v celosvětovém míru, mají povinnost, dobrovolně odejít ze SVĚTA křesťanských STÍNŮ, do říše ticha, se svými křesťanskými, militaristickými, a ekonomickými žvásty. Všichni, kdo si přestanou z Krista dělat prdel neprodleně, vejdou již na Vánoce 2014, novým DUCHEM VÁNOC, do odpočinutí, od své činnosti, která je zhoubou jak pro energetiku, tak pro PLANETU ZEMI. Všichni, kdo se z NETVORŮ, či z NEŘÁDŮ, stanou BOŽÍMI SYNY, které toužebně očekává všechno neposlušné TVORSTVO, musí vydržet bez práce tak dlouho, než projektanti připraví všechno nové tak, aby přestavba Česka, a SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný RÁJ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, byla smysluplná. Přírodní katastrofy, znečištění potravin, vody, půdy, vzduchu, nemoci, rakovina šířená křesťanstvím, 2.Tim.2/16,21,3/5,7,13,4/3, neštěstí, bída, války, a neschopnost technické elity, vyřešit rozumem lidským, rozumem zvířat, přelom věků konce éry fosilních paliv, při odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných, a neposlušných NETVORŮ, či NEŘÁDŮ, jsou důvody dostatečně silné, pro vrácení se Česka ke Kristu. Kristus vzdá Česku chválu, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když již na BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, ve čtvrtek, 25.12.2014, bude v médiích, v ČT24, rozhodnuto, o odhození všech neposlušných NETVORŮ, či NEŘÁDŮ, z říše křesťanských stínů, do říše ticha, novým DUCHEM VÁNOC. Duchovní křesťanské středověké hodnoty, protikladné nauky a promyšlené vychytralosti, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a o Bohu křesťanů, kterým je, místo Hospodina, SKÁLA boháčů, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd., ztratily smysl, protože nemají s realitou Česka, a SVĚTA, s realitou RÁJE BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, které musí být úplně nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nic společného. Pro pokorné, a úplně poslušné TVORY, pro BOŽÍ SYNY, které toužebně čeká všechno tvorstvo, je platné již jediné PRÁVO, a jediná SPRAVEDLNOST, která je od Boha, od nového Krista, a která je pouze o zákonech, uvedených ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, platných pro majetkovou rovinu RÁJE BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. Bože dej, ať můžeme v ČT24, již 25.12.2014, vše psát od prvních řádků. Kéž se do Česka vrátí Kristus, svým rozumem, o energetice, ekologii a mravech. To se pouze zřídka stává, když Kristus chce vyslyšet přání TVORŮ poslušných a pokorných, kteří dají tyto texty na SVÍCEN, ve školství, a v médiích tím, že je dá na svícen ministr Sobotka, v ČT24. Poselství Boží v nás dřímá, Božím rozumem. Bůh nás miluje jako první, svým rozumem, je vpředu, je před neposlušným NEŘÁDEM KOZLEM ZEMANEM, a před jeho první dámou, NEŘÁDOVOU, Ivanou Zemanovou. Neposkvrněné početí ŽENY STATEČNÉ, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohou pochopit pouze TVOROVÉ pokorní, a úplně poslušní, to je BOŽÍ SYNOVÉ. Bože spravedlivý a všemohoucí, uzdrav moje HRDLO, a HRDLA všech NEŘÁDŮ a NETVORŮ, kteří cenzurují TVOJI dokonalou lásku, TVÝCH příkazů a ZÁKONŮ, těchto textů, platných až nyní, při nastolení RÁJE BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ v Česku, v ČT24. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, nenič prosím Česko, odstoupením svého rozumu od křesťanských NETVORŮ a NEŘÁDŮ, kteří odmítají realizovat TVŮJ BOŽÍ ŘÁD, BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. Prosím, z milosrdenství svého rozumu, zachraň Česko, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, na Energetický ústav VUT v Brně, do hlav Božího lidu ENERGETIKŮ, atd. Z textů SLOV NOVÝCH NEBES, i z historie lidstva je zřejmé, že když prorok, který prorokoval proti křesťanským středověkým sviním, a jiným středověkým NEŘÁDŮM, či NETVORŮM, a u vzpurných a neposlušných hlupáků, či sviní neuspěl, byl vzat Kristem z tohoto SVĚTA předčasně. Když se já nedočkám Boží spravedlnosti, Božího království, např. již 25.12.2014, na BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, SPRAVEDLIVÝ Kristus potrestá i v Česku bohaté a chudé válkou tak, jak to v Písmu slíbil, a jak je to z historie zřejmé tím, že Česko úplně zničí proto, aby Česko bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Iz.66/24.

 

Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, uzdrav moje nemocné HRDLO tím, že mně zase umožníš mluvit v médiích, ať není moje HRDLO, jeho úplné zničení, pro Česko a SVĚT, HROBEM třetí světové války. Vždyť jsi ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slíbil, že se svou bárkou, která je z MĚSÍCE ISLÁMU, která je vždy před novoluním MĚSÍCE, pouze v Turecku, dopluji do RÁJE Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Strašlivou výstrahou všemu neposlušnému TVORSTVU jsou všichni, kdo tyto texty čtou, a kdo je odmítají přečíst v médiích, a ve školství. Vždyť zaslepenost křesťanských militaristických sviní, stejně tak zaslepenost hlupáka, ministra průmyslu Mládka, kteří mě vyobcovali jak z médií, tak ze školství, je zjevná pro všechny, kterým svůj rozum, ze svého milosrdenství, zase vrátíš. Křesťanští imperialisté a militaristé si sehnali lži učitele, kteří vyhovují přáním boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, politiků pravice a levice, a ostatních podvodníků, lhářů, a zločinců. Kvůli opakovaně uváděným zločincům, Kristus nemá možnost, uzdravit TVORSTVO, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ŽÍT nově, v RÁJI BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, nikdo nechce, protože neposlušní vládnoucí zločinci, pro odstoupení rozumu Krista, lžou o všem podstatném, co je nezbytné realizovat, pro energetickou spásu Česka a SVĚTA. Záchrana boháčů, bankéřů, vojáků, a ostatních vrahů nového Krista, kvůli ENERGETICKÉ SPÁSE Česka a SVĚTA, není možná, což je pravda pravdoucí, pro všechny pokorné a úplně poslušné BOŽÍ TVORY, či SYNY, které toužebně očekává všechno TVORSTVO. První šancí MRAVNÍ SPÁSY, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, bylo křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. DRUHOU ŠANCÍ spásy pokorných a úplně poslušných, tentokrát šancí ENERGETICKOU, EKOLOGICKOU a MRAVNÍ, je Boží království. Katastrofické rozhodnutí nyní učiní ti, kdo texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, odmítnou v médiích zveřejnit neprodleně. Křesťanský AVENT je příchod zlé křesťanské zvěsti, o spasení boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, zrozením se zlé MLADÉ KŘESŤANSKÉ MODLÁŘSKÉ STVŮRY, NEMLUVŇÁTKA, což je Bůh naprosto bezmocný, pro nastolení RÁJE Božího království, ENERGETICKY neotřesitelného. Promarnit příležitost ZMĚNY myšlení lidí, zveřejněním SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je trestný čin, pro lži úplně pomateného technického lidu, a pro lži ministra průmyslu Mládka, o energetice, pro trest neposlušných, a vzpurných NETVORŮ, kterým je odstoupení rozumu Krista, od všech křesťanských a jiných prasat. Každý křesťan nyní musí opustit OTCE svého, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, MODLÁŘSKOU STVŮRU, která vznikla mletím žvástu děsivé temnoty katolického katechismu, a MATKU svou, PANNU MARII, která nyní je pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU. Žijeme v naprosté nesvobodě tím, že pravdu o jedině správné cestě Česka, na majetkovou rovinu Božího království, není možné sdělit v médiích, a ve školství. Proto Česko nemá ENERGETIKY, kteří by řekli ANO, kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a NE, energetické koncepci NETVORA, či NEŘÁDU, hlupáka, ministra průmyslu Mládka, mlad.jan@seznam.cz, pouze na ELEKTŘINU. Česko má povinnost nastolit některá archaická slova z dob čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, a z doby čtyři sta let Boží spravedlnosti feudalismu, protože v RÁJI Božího království, veškerý majetek, a veškeré půda, bude patřit jedinému PÁNU, Hospodinu a projektantům, TVRDÝM MUŽŮM, kteří změní TVÁŘNOST Česka, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Dělníci, zedníci, rolníci a pracující inteligence, budou chodit místo do PRÁCE, do ROBOTY. ROBOTA byla práce zadarmo, pro PÁNY FEUDÁLY. V RÁJI BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, bude jediným PÁNEM a KRÁLEM všeho TVORSTVA Hospodin, a pro tohoto PÁNA, FEUDÁLA, budou dělat všichni, všechno, zadarmo. Odměnou pro každého bude ROZUM od Hospodina, z Božího milosrdenství, pro vykonávání té práce, kterou bude zapotřebí dělat. V RÁJI BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, nikdo nebude diskriminován křesťanskou chudobou a DUCHOVNÍ CHUDOBOU. Civilizace, která stojí na lžích, ve školství a v médiích, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské zlé MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a na lžích o energetice, kvůli zachování boháčů, bankéřů, zbraní, aut, atd. je nemravná, protože TVORSTVO, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných a vzpurných, spěje k záhubě. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. biskup Malý, v ČRo, doteky@rozhlas.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, či Otec Satan René Strouhal z farnosti Moutnice a Těšany, rendl77@seznam.cz, spolu s patricie.strouhalova@rozhlas.cz, z ČRo2, i na ZLATOU NEDĚLI, mleli svoje prohnilé křesťanské žvásty, a pracujícímu lidu slíbili pouze křesťanské hodnoty, bomby, a války, nebo chudobu, a boháčům, bankéřům, atd., svým Bohům, slíbili věrnost, a křesťanský RÁJ, v bohatství a nadbytku, až na věky věků. Bude ve všem po nedostatku, když BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno neposlušné tvorstvo zajistí, aby nový Kristus, takové hlupáky a zločince, kteří se ke Kristu SPRAVEDLIVÉMU odmítají vrátit, jako je Otec, Satan, biskup Malý, či Satan Strouhal, jako prostředníka, mezi sebou, mezi svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, a lidmi, již nepotřeboval. Nový DUCH VÁNOC je o nadějí, že dementní středověký idiot biskup Malý, a Satan Strouhal, z říše křesťanských stínů, zmizí do říše ticha, až na věky věků. Smysl životu musí Česku a SVĚTU vrátit, nový Boží technický lid, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů. Nový DUCH VÁNOC, v ADVENTU 2014, ruší veškeré křesťanské, a jiné náboženské tradice, především rozdělení TVORSTVA na boháče a chudáky. Kristus se v Písmu, za naprosto nemravné a pokrytecké křesťanství omlouvá, a slibuje, že pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu ENERGETIKŮ, nastolí celosvětový mír, a totální Boží majetkovou rovinu, elektronicky plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky kontrolovaným dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM. Medvídek z BOGOTY už letí, do Česka. Z Medvídka, z Krista, který pokleká před svou spící MODLÁŘSKOU STVŮROU, padá NOVÁ BÍLÁ MANA, jako sníh. Křesťanští hříšníci ho sjíždějí na lyžích, v Krkonoších. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, uzdrav SVĚT, zničením děsivé křesťanské tmy, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nastolením celosvětového míru, RÁJE BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, již ve čtvrtek, na BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25.12.2014, při ODHOZENÍ mnohých neposlušných VEN, od jejich teplých KORYT. Bože dobrý k poslušným, SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, slíbil jsi, že mnozí se stanou poslušní tím, že se uvidí, v těchto SLOVECH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako v zrcadle. Že se mnozí začnou bát, o svoje teplé koryto tím, že uvěří, že mnohé drzé, vzpurné a neposlušné, vyhodíš od jejich KORYT ven, kde, při odstoupení TVÉHO ROZUMU, bude pláč a skřípění zubů. Bože smiluj se nad Českem, a vrať se do MOZKOVEN mnohých. Pokorní a úplně poslušní, nesmí věřit drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, všech ekumenických církví, a jejich DĚTEM, boháčům, bankéřům, vojákům, atd., ani slovo, z jejich protikladných žvástů, a z jejich promyšlených vychytralostí. Až budou vzpurní a neposlušní odhození ven, z říše křesťanských stínů, do říše ticha, od jejich teplých koryt, změní se zlý křesťanský Kristus UKŘIŽOVANÝ, na Krista VÍTĚZNÉHO, SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všeho TVORSTVA. Sebecenzura je nyní o cenzurování všech křesťanských lží, a všech lží o energetice.

 

14.)Křesťanská televize smrdí od rybí křesťanské hlavy, od G.Ř. ČT Petra Dvořáka. radomir.kos@ceskatelevize.cz, igor.chvala@ceskatelevize.cz, gabriela.urbankova@ ceskatelevize.cz, michal.fila@ceskatelevize.cz, roman.ondruj@ceskatelevize.cz, jan.soucek@ceskatelevize.cz, info@czech-tv.cz, milena.kozakova@ceskatelevize.cz, kristina.prochazkova@ceskatelevize.cz, pressct@ceskatelevize.cz, vaclav.kvasnicka@ ceskatelevize.cz, andrea.majstorovicova@ceskatelevize.cz, andrea.ortmannova@ ceskatelevize.cz, alice.ohlsenova@ceskatelevize.cz, atd. Do vysílání ekonomikact24@ ceskatelevize.cz, jsem zaslal článek, který televize nezveřejnila z důvodu, že je proti náboženský. Pokrytec, zločinec, neposlušný TVOR G.Ř. ČT Petr Dvořák, z těchto textů dobře ví, že v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, všechny ekumenické církve Česka, stojí proti Kristu tím, že odmítají zajistit jeho DRUHÝ PŘÍCHOD, v DEN PÁNĚ BOŽÍHO HODU VÁNOČNÍHO, ve čtvrtek 25.12.2014, oddělením SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, o RÁJI, a celosvětovém MÍRU, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, od děsivé temnoty, protikladných nauk, a promyšlených ekonomických vychytralostí, křesťanského, katolického militaristického katechismu. 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, atd. Dle opakovaně uváděných textů. V případě další neposlušnosti křesťanské rybí hlavy G.Ř. ČT Petra Dvořáka, a ostatních médií, každý úplně poslušný a pokorný BOŽÍ SYN, má povinnost si doma zhotovit BÍLÝ PRAPOR, či BÍLÉ MÁVÁTKO, a průvodem v ulicích, rozdrtit všechny neposlušné, nikoli silou, ale novým DUCHEM VÁNOC SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vyjít do ulic mají povinnost ti úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, kteří řeknou ANO, svolání KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli vyřešení energetické koncepce pro všechny státy SVĚTA. Ti kdo řeknou novému Kristu tímto způsobem ANO, současně řeknou NE, militaristické křesťanské svini G.Ř. ČT Petru Dvořákovi, a jeho Bohům, ekonomům ekonomikact24@ceskatelevize.cz, politikům pravice a levice, vojákům, či drzým pozemským Otcům, Satanům Kněžím, jejichž úděl je Hospodinem, zpečetěn. Jejich vyvlečení, od jejich teplých koryt, spolu s jejich Bohem, vůdcem G.Ř. ČT Petrem Dvořákem, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, je nezbytné. Energetická spása Česka a SVĚTA je možná pouze rozumem nového Krista, nikoli zvířecím rozumem neposlušné, a vzpurné technické elity Česka a SVĚTA. Běda proto G.Ř. ČT Petru Dvořákovi, když nebude iniciovat dále požadované první BOHOSLUŽBY na SVĚTĚ, DNE PÁNĚ 25.12.2014, na kterých budou mlet dokonalou lásku Božích příkazů, a ZÁKONŮ, o energetice, ekologii a mravech, úplně poslušný KOZEL premiér Sobotka, s úplně poslušnou elitou VUT v Brně, ČVUT, ČSÚ a projektantů. Běda Česku, když G.Ř. ČT Petr Dvořák, místo novému Kristu, bude zase sloužit svým svým Bohům. Kulhavému zakladateli KOZLŮ ČSSD, Bohem prokletému prezidentu Zemanovi, a jeho Bohu, Bohem prokletému KAPRU, pozemskému Otci, Satanu kardinálu Dukovi. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, nedělej z Česka strašlivou výstrahu všemu TVORSTVU, kvůli tomu, že při odstoupení TVÉHO rozumu, totálně dementní, opakovaně uváděné, křesťanské, militaristické svině, šíří svými stupidními žvásty, nesmyslné války, rakovinu, a pro odstoupení TVÉHO ROZUMU, v částečce TVÉHO DUCHA, i ALZHEIMEROVU DEMENCI. Jejich zaslepenost a stupidita, způsobená odstoupením TVÉHO ROZUMU od neposlušných, je zjevná všem pokorným, a úplně poslušným. BOŽE SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, vrať prosím, do zvířecí mozkovny neposlušného ZUBATÉHO SLUNÍČKA Česka, premiéra Sobotky, svůj rozum, v částečce svého DUCHA, o TVÉ KONCEPCI ENERGETIKY tak, jak je uvedená, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Prosím dej, ať vzpurný a neposlušný vůdce KOZLŮ ČSSD, premiér Sobotka, již ve čtvrtek, 25.12.2014, na HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ, odhodí všechny zpupné a neposlušné tím, že v ČT24, v pravé poledne, uspořádá první BOHOSLUŽBY na SVĚTĚ tím, že spolu s novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, z ČSÚ, a s projektanty, zastoupené Ing. Rákosem, objasní lidu, z milosrdenství TVÉHO rozumu, všechny TVÉ příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které DUCHEM CHUDÍ, psychicky narušení křesťané ignorují, pro odstoupení TVÉHO rozumu, od neposlušných, a vzpurných, militaristických sviní. 2.Tim.2/9,16,21,3/5,7,9,13,16,4/3, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.1/1až29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, umožní svým rozumem, vládci Česka, BOHU, KOZLU, premiéru Sobotkovi, a všem ostatním, pochopit tuto v Písmu uvedenou, dokonalou lásku TVÝCH Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o TVÉ koncepci ENERGETIKY Česka, a SVĚTA. Svůj pokorný a úplně poslušný lid ENERGETIKŮ, který svěří svou cestu Kristu ZÁKONODÁRCI, Kristus obhájí, když ENERGETICI budou mluvit o energetice pravdu. Bude mít se svými služebníky soucit, když jich bude mnoho. Když v ČT24 všichni budou chválit nového Krista, a pravdou o jediné možné energetické Boží koncepci Česka a SVĚTA, úplně zničí křesťanský imperialismus a militarismus. Když pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává TVORSTVO, obdrží celou zemi tím, že premiér Sobotka, v ČT24, v pravé poledne, na Vánoce 2014, nastolí RÁJ BOŽÍHO KRÁLOVSVÍ, a celosvětový POKOJ a MÍR rozhodnutím, že ENERGETICI, svolají ENERGETIKY všech států SVĚTA, na KONGRES, o koncepci energetiky pro všechny státy SVĚTA, dle dále objasněných Božích zákonů. Žalm37/5,11,35,38až135/14,18až137/7až138/8až150/6, Mich.2/3,4,10,4/12až5/4,9,6/7, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22až29/11až24až57/10,16,20až59/10,14až66/24, K.M.1/4až6/6až24až19/6, atd. ÚPLNĚ poslušný KOZEL, premiér Sobotka, má povinnost, v pravé poledne, v ČT24, projednat Boží koncepci ENERGETIKY, s příslušnými odborníky. Přelom věků konce éry fosilních paliv, dle Božích příkazů a zákonů, je nezbytné projednat s ENERGETIKY Energetického ústavu v Brně, s docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, s docentem Skálou skala@fme.vutbr.cz, s děkanem ČVUT Hrdičkou Frantisek.Hrdlicka @fs.cvut.cz, a s odborníky ČSÚ Ing. Hájkem, pavel.hajek@czso.cz, Ing. Trojáčkem jiri.trojacek@czso.cz. a Ing. Korbele infoservis@czso.cz. Tím vyslovit ANO, technickému rozumu Krista, a NE technickému rozumu neposlušného NETVORA, ministra průmyslu Mládka, a jeho koncepci pouze na ELEKŘINU, jako první na SVĚTĚ. STVOŘITEL fosilních paliv, a veškeré energetiky na SVĚTĚ, do ENERGETIKY Česka a SVĚTA vidí. Proto ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES uvádí, že s boháči a s bankéři je nezbytné neprodleně skoncovat. Sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je navrženo na www.pametni-kniha.cz. Nutno napsat www. Když tato výstavba ZIMNÍCH měst v Česku, a ve SVĚTĚ, nebude neprodleně realizována, Hospodin, Česko a SVĚT, úplně zničí. Milostivé křesťanské Hospodinovo léto, se definitivně skončilo, 25.12.2014. Jer.1/17až12/2,4,16až51/58, Iz.1/1ař55/24, atd. KOZEL, premiér Sobotka, realizaci této ZIMNÍ VÝSTAVBY MĚST, má povinnost v ČT24 projednat s jedinými ARCHITEKTY a URBANISTY Česka, s vedoucím Ústavu technických zařízení budov, docentem Hiršem hirs@fce.vutbr.cz, s profesorem Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz z ČVUT, a novým prezidentem Česka, Kristem v Písmu vyvoleným jménem RÁKOS, s projektantem Ing. Rákosem vrakos@ nbox.cz. KOZEL, premiér Sobotka, má povinnost dále projednat koncepci dopravy, s úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, Ing. Ťokem. Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zavrhl VOZY, to je AUTA, v těchto, a v mnoha dalších textech. Iz.22/18,29/11až24,31/1,33/22, Oz.2/18až14/4, Ám.3/7až8/11, Mich.2/3,4,10až5/9, Nah.1/9,2/5,14, Abak.2/13, Sof.1/11,17, Ag.1/9,2/6,22, Žalm14/1,37/5,11,53/2, 110/1, atd. S ministrem Ťokem je nezbytné projednat koncepci položení kolejí na dálnice, a to celosvětově, a s tím spojené změny ve výrobě. Pro TVORSTVO BOŽÍ, je páření sice důležité, ale mnohem důležitější je nyní SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, úplně poslouchat. Pouze tímto způsobem může Česko pokojně přežít přelom věků konce éry fosilních paliv. Veškeré další texty o Česku a energetice rád objasním.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, Gal.1/7až3/20až6/7, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Sof.1/11,17až3/11, Korán1/1až 114/6, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

15.)Otce zla, pozemského Otce Satana kardinála Duky, zkrotí nově časopis info@ac24.cz. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, na Vánoce 2014, musí mít, z milosrdenství rozumu Krista, NOVÉHO DUCHA VÁNOC tím, že každý znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se dobrovolně stane knězem, či Bohem tím, že odsouhlasí Hospodinu, který je odjakživa Ježíšem Kristem, který je odjakživa jediným Bohem všech náboženství světa, svým ANO, jeho dokonalou lásku, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH. Každý kněz, či BŮH, má povinnost žehnat MOCNÉMU SLOVU NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, tím žehnat technickému rozumu Ježíše Krista o ENERGETICE, a proklínat technický rozum zpupného a vzpurného TVORA, či NETVORA, ministra průmyslu Mládka, trestaného HRDLEM. Kdo řekne NE, technickému rozumu Krista, a ANO rozumu TVORSTVA, propadne HRDLEM, pomalému POSLEDNÍMU SOUDU tím, že se stane stejně zlým TVOREM, jakým je ministr průmyslu Mládek, pro odstoupení rozumu Krista, od všech vzpurných, zpupných, pyšných, a neposlušných. HRDLO Kristem trestaného ministra průmyslu Mládka je HROBEM, či PEKLEM OTEVŘENÝM. Každý člověk je buď úplně poslušným TVOREM, a Boží rozum, v částečce DUCHA SVATÉHO má, nebo úplně neposlušným NETVOREM, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO. TVOROVÉ ÚPLNĚ POSLUŠNÍ, jsou BOŽÍ SYNOVÉ, ENERGETICI z VUT v Brně, z ČVUT, z ČSÚ, atd. Veškeré tvorstvo toužebně vyhlíží, až se zjeví TVOŘI úplně poslušní, z VUT v Brně, z ČVUT, a z ČSÚ, a z řad projektantů, kteří řeknou ANO, pro realizaci Boží energetické koncepce, určené všem státům SVĚTA, opakovaně uváděné. Nastal čas, změnit celý SVĚT, uvedenou PRAVDOU PRAVDOUCÍ, jak si to přeje info@ac24.cz. Pravda pravdoucí o Kristu, a o TVORSTVU, a NETVORSTVU, je jen jedna, a je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Všichni NETVOŘI, kterých vzešel plný počet, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných a vzpurných, se musí před touto pravdou pravdoucí, sklonit. Všechny verze uvedené pravdy pravdoucí, jsou jen nepravdy. Systém imperialistů, či militaristů, neposlušných NETVORŮ, či ČERTŮ, SATANŮ, je celosvětově neudržitelný, pro stále větší počet nemocných, zpupných, vzpurných a neposlušných lidí, BLÁZNŮ, kteří odmítají pochopit příchod blízkého ropného a ekonomického kolapsu, a tím třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Není důvodu, proč nedat uvedenou pravdu pravdoucí na SVÍCEN, např. v info@ac24.cz, a tím ve všech ostatních médiích, protože Kristus se smiluje pouze nad těmi, kdo nebudou mít za HRDLO HROB OTEVŘENÝ, kvůli odmítnutí vůle Boží. Jediná možnost, jak nebýt trestán HRDLEM, PEKLEM OTEVŘENÝM, jak zachránit Kristem vyvolené Česko od úplné zkázy, jak zachránit PLANETU ZEMI, SVOBODOU SLOVA, PRAVDOU o Kristu, a pravdou o ENERGETICE a TVORSTVU, a jak najít opravdu důležité věci, o Boží energetické koncepci, ve SLOVECH NOVÝCH NEBES, a jak jít po této jedině správné cestě realizace Božích ZÁKONŮ, vším TVORSTVEM, a všemi NETVORY, je úplná poslušnost. SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, učinil Kristus, protože vyžaduje, aby všechno TVORSTVO se podřídilo Boží vůli, a aby úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, ENERGETICI, svolali do Prahy požadovaný KONGRES ENERGETIKŮ, všech států. Každý pokorný, a úplně poslušný KNĚZ, či BŮH, má povinnost se rozhněvat, na neposlušného, pyšného, a zpupného NETVORA, ministra průmyslu Mládka, a požadovat jeho neprodlené vyvlečení, od koryta ministra, pro jeho dementní POHLAVNÍ rozum, kterým dělá, spolu se sedmi neposlušnými vůdci vládnoucích politických stran, veškeré zlo na SVĚTĚ. Již na Vánoce 2014, musí z médií všichni vědět, že Kristus odplácí všem sedmi vůdcům politických stran stejně, jako NETVORU ministru Mládkovi. Vyžaduje, aby pánové, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, andělé SEDMI CÍRVÍ, sedmi vládnoucích politických stran, byli jedinou církví Česka tím, že Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Česka. Jedinou církví Česka a SVĚTA, je nová vláda, a nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, viz opakovaně uváděné texty o ENERGETICÍCH, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Látka, která pomůže s ALZHEIMEREM technické elity, je Boží technický rozum, o jedině možné energetické koncepci světa, kterou úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, ENERGETICI Česka, musí sdělit poslušnému TVORSTVU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jak.1/5,14,22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Jud.12, K.M.1/4až7/12,16až12/10,17,27,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,21/15,23/25,35/10,39/34,40/8,43/26,31, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14,Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Zj.1/1až22/21, atd. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, na Vánoce 2014, musí mít NOVÉHO DUCHA VÁNOC tím, že především nový Boží technický lid Energetického ústavu VUT v Brně, vedený docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, Ústavu technických zařízení budov, vedený docentem Hiršem hirs@fce.vutbr.cz, z ČVUT děkan Hrdička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, z ČSÚ Ing. Hájek, pavel.hajek@czso.cz, Ing. Trojáček jiri.trojacek@czso.cz. a Ing. Korbele infoservis@czso.cz, a projektanti, vedení novým prezidentem Česka, projektantem Ing. Rákosem vrakos@nbox.cz z Brna, mají povinnost vyslovit ANO, technickému rozumu Krista, a NE technickému rozumu NETVORA ministra průmyslu Mládka, jako první na SVĚTĚ. Své ANO, svého souhlasu, s jedině možnou ENERGETICKOU BOŽÍ KONCEPCI Česka a SVĚTA, dále uvedenou, musí vyslovit tím, že se zapíší, především svými skutky, do této knihy pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, jako pokorní a úplně poslušní. Bude ve všem po nedostatku, za čas, např. do dvou let, když především uvedení vůdci nového Božího technického lidu, jako pokorní, a úplně poslušní, budou zapsáni, svými jmény, a svými skutky, v KNIZE ŽIVOTA, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, atd. Česko zažije nevídaný kolaps, pro odstoupení rozumu Krista, když technická elita, která má povinnost, zvítězit nad náboženským a politickým středověkem, mluvením pravdy o Kristu, a o jeho, jedině možné ENERGETICKÉ KONCEPCI Česka a SVĚTA, zase zvítězí energetická koncepce dementního idiota, ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU. Kristus nyní každého vzpurného, zpupného a neposlušného trestá na HRDLE, na TĚLE, a na DUŠI. Když vůdci technické elity Česka, budou mít HRDLA, jako HROBY OTEVŘENÉ, či jako PEKLO třetí světové války OTEVŘENÉ, budou Kristem potrestáni, na HRDLECH, TĚLECH a DUŠÍCH, s celým Českem. Když láska Božích příkazů a ZÁKONŮ, nezemře na pravdu, o Boží moci nad lidmi, a když přátelství s Bohem, nezemře na křesťanské militaristické lži, drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, Kristus bude vládnout Česku, a uvedenému lidu ENERGETIKŮ, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v RÁJI BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, až na věky věků. Kristus v křesťanském Písmu UKŘIŽOVANÝ, si ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, vyvolil tři nové nástupce. U nového Božího technického lidu Česka, se musí narodit jediný Bůh SVĚTA, jako MOCNÉ SLOVO tři nových Bohů. Bohem SVĚTA jsou především tři princezny, tři ŽENY STATEČNÉ, nová Boží trojice, celosvětová, Bhagavadgíta, Bible, a Korán, která se ve slávě nového Krista, doplňuje a upřesňuje. Látka, která pomůže skončit s ALZHEIMEREM technické elity, je Boží rozum Krista, v ČÁSTEČCE DUCHA SVATÉHO, o svolání ENERGETIKŮ celého SVĚTA, na KONGRES ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze. Zde bude, z milosrdenství rozumu Krista, nejdříve vyřešena ENERGETICKÁ KONCEPCE pro celý SVĚT, a dále vyřešeno nastolení celosvětového míru, úplným zničením všech zbraní, všech vojáků, všech boháčů, atd. Česko utrpí další miliardové škody, nesmyslnou výstavbou, výrobou a dopravou, když technický lid nepřijme dárek, kterým je rozum Krista, o jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Krista dráždí jednání technického lidu až k nepříčetnosti, když se vzdává všech ambiciozních pracovních cílů, být prvním národem na SVĚTĚ, dovedeným Kristem, do BRAN RÁJE BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, po široké silnice, v čele všeho TVORSTVA. Hřích, který je k SMRTI technické elity, je odmítnutí studia ENERGETICKÉ koncepce Česka a SVĚTA, které je uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Vystačit s křesťanským málem děsivé temnoty krutého zmijího jedu, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, středověku katolického katechismu, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, není možné, není rozumné, a není nikomu prospěšné. Česko zažije obrovský debakl, když Boží technický lid, cenu vítěze, určenou pokorným, a úplně poslušným, nechá jinému národu, pro boj vládnoucí elity, proti Kristu, ve své válce s Kristem, o přežití boháčů, bankéřů, vojáků, zbraní, aut, atd.

 

16.)Písnička šťastné ELDORÁDO je dar od Boha, protože dělá nového DUCHA VÁNOC 2014. Kdo najde šťastné ELDORÁDO RÁJE Božího království, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, protože je dovede vzájemně doplňovat a upřesňovat, z milosrdenství rozumu Krista, stává se NOVÝM KNĚZEM, NOVÝM BOHEM. Každý nový KNĚZ, či nový Bůh, má povinnost, novým DUCHEM VÁNOC, iniciovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ve čtvrtek 25.12.2014, na BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, odhozením např. neposlušného rektora Tomáše Zimy rektor@cuni.cz, či jeho Boha, zpupného hlupáka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního velitele ozbrojených sil Česka, prezidenta Zemana, společně s Bohy vzpurných křesťanů, s vojenskými kaplany, a s vojáky, na smetiště dějin. Uvedené svině, vidí jen svou šťastnou budoucnost. Proto jdou za svou kořistí, kterou jsou chudáci. Tím stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, a DRUHÉMU PŘÍCHODU BOHA. V Česku, v ADVENTU 2014, Kristus nesestoupil, svým DRUHÝM PŘÍCHODEM, protože nikdo nedal SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na SVÍCEN, ve školství a v médiích. V Kristem vyvoleném Česku, místo nového Krista, sestoupila celá sbírka neposlušných křesťanských militaristických Bohů, jako např. drzý pozemský Otec Satan, kněz Tomáš Halík, či militaristická svině Zita Senková zita.senkova@rozhlas.cz, se svými Bohy, s rektorem Tomášem Zimou rektor@cuni.cz, uk@cuni.cz, pr@cuni.cz, rozvoj@prorektor.cuni.cz, kancler@cuni.cz, petr.volf@ruk.cuni.cz, kvestor@cuni.cz, pr@prorektor.cuni.cz, veda@prorektor.cuni.cz, tomas.nigrin@ruk.cuni.cz, vaclav. hampl@ruk.cuni.cz, atd. Běda Česku, když se nový Ježíšek, takový jaký skutečně v Písmu je, nenarodí do SILVESTRA. Uvedení Bohové, nemohou Česko a SVĚT zachránit, pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných. Bůh již v Česku nemluví vůbec, protože mluví pouze uvedení zločinci, a vrazi nového Krista. Uvedení zločinci, pro odstoupení rozumu Krista, jsou DUCHEM CHUDÍ, to je psychicky narušení. Lži těchto pokrytců neznají hranic. Kvůli tomu, že nebyli vyvlečení od svých koryt, stávající civilizace stojí na lžích o Kristu, a na lžích o energetice. Oddalují změnu paradigmatu, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, kvůli tomu, aby stávající Bohové lidí, Baalové, to je boháči, a DÉMONI, to je bankéři, měli stále víc své SKÁLY, PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU. RADOSTNOU UDÁLOSTÍ pro ně je, že do ekumenických církví, a do drzých pozemských Otců Satanů kněží, se zamilovali všichni pokrytci v Česku, čímž vzešel plný počet hlupáků, a zločinců, kteří mohou být spaseni rozumem Krista, z jeho milosrdenství, když tyto texty v médiích někdo přečte. Nového Krista je možné obdarovat pouze šířením těchto textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, uvedených zločinců, v médiích, na internetu, či na ulicích, s holemi BÍLÝCH PRAPORŮ, či s holemi BÍLÝCH MÁVÁTEK. Když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, ČSÚ, a projektanti, nebude mluvit pravdu o novém Kristu, pravdu o ENERGETICE, a pravdu, o jedině možné, a navždy platné, Boží energetické koncepci, platné pro všechny státy SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, bude Česko Kristem úplně zničeno. Kristem vyvolené Česko, má v ADVENTU zrušit HAVLOVU DOBU, a dobu ostatních zlých krutých boháčů, pokrytců a zločinců, NOVÝM DUCHEM VÁNOC tím, že bude nového Krista ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE všech států SVĚTA, úplně poslouchat. Místo toho, vládnoucí zločinci a lháři, chtějí SLOVO BOŽÍ stále víc zneužívat. Uvedení lháři a pokrytci, se chtějí cvičit v boji, chtějí změnit TVÁŘNOST ZEMĚ, třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, a úplným zničením neposlušného a vzpurného Česka. CELOSVĚTOVÝ MÍR, uzavřený na všesvětovém kongresu nových kněží, ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a ZMĚNA TVÁŘNOSTI ZEMĚ, výstavbou nových měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, či položením kolejí na dálnice, dle návrhu na výkresech, uvedených ve fotogalerii, na www.pametni-kniha.cz (nutné napsat www), je pro ně SMRTÍ. Proto vyvlečení těchto zločinců, od jejich koryt neprodleně, NOVÝM DUCHEM VÁNOC, je nezbytné. Jejich další vláda nad lidmi, místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je pro Česko SMRTÍ energetickou, ekologickou a mravní, protože jejich HRDLA, jsou hrobem otevřeným, či PEKLEM OTEVŘENÝM, protože lžou o energetice a Kristu, a tím škodí Česku, a lidem celého SVĚTA. Na Karlově a Masarykově univerzitě, Slovo Boží zkoumají jenom proto, aby ho mohli zneužít ve prospěch svých Bohů, boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, a jejich Bohů, zbraní, aut, atd. Kristus je jiný, než si uvedení zločinci myslí, a dává to zpupným, vzpurným a neposlušným znát, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud v Česku nenastane zemětřesení, na Karlově a Masarykově univerzitě. Dokud uvedené SVINĚ, nebudou padat ze svých nebes, jako BLESK. Kořenem všech problémů na SVĚTĚ, je jejich vzpoura proti SLOVŮM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Zneužívají svého postavení, a vládnou lidem, místo jediného Boha SVĚTA, Ježíše Krista VÍTĚZNÉHO. Stále si pletou Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE, s Bohem Česka, se smradlavým kuřákem, s kulhavým zakladatelem KOZLŮ ČSSD, s vrchním velitelem brané moci Česka, se zákonodárcem prezidentem Zemanem. S HOLEMI BÍLÝCH PRAPORŮ, a BÍLÝCH MÁVÁTEK, mohou vyjít zástupy, pro které budou PERLY Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o vyvlečení uvedených vládnoucích zločinců, od jejich koryt, nikoli silou, ale NOVÝM DUCHEM VÁNOC, radostnou zprávou. Kristus v Česku chce slyšet pláč a skřípění zubů neposlušných a vzpurných hlupáků a zločinců. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, dne Páně 25.12. 2014, ODHOZENÍ uvedených křesťanských militaristických sviní, NEMLUVŇÁTEK, zločinců, na smetiště dějin, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, pokornými, odpovědnými, dospělými, prozíravými, spravedlivými, moudrými, a poslušnými znalci nového Krista, ze SLOV NOVÝCH NEBES, je nezbytné. Pouze poslušným a pokorným, dá Kristus vyhrát.

 

Vůle Boží je, aby v Brně, při průvodu s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, navždy zesnula křesťanská modlářská stvůra Krista UKŘIŽOVANÉHO proto, aby moudrost Krista, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o Boží energetické koncepci, se setkala se všemi ENERGETIKY SVĚTA, na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Když, z milosrdenství rozumu Krista, zástupy v Brně svěří svou cestu Hospodinu, a vyjdou přivítat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, Kristus, ZÁKONODÁRCE všech států, již celosvětově bude jednat sám, a svým rozumem, ze svého milosrdenství, učiní energetickou Boží revoluci, na celém SVĚTĚ. Když na Vánoce 2014, nikdo nebude mít nového DUCHA VÁNOC, když zástupy v Brně nevyjdou, kvůli tomu, že stále mají v hlavách děsivou křesťanskou temnotu, a krutý zmijí militaristický jed ekonomů, bankéřů a vojáků, kvůli odstoupení rozumu Krista od neposlušných, kvůli tomu, že např. Otcové Satani kněží z Petrova, a především psychiatři z Masarykovy univerzity v Brně, a z NEMOCNICE v BOHUNICÍCH, nevyznají své viny, a své lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, kterého křesťané opakovaně, každoročně křižují, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, děsivé temnoty katolického katechismu, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, atd., bude to také důkaz existence Krista. Místo vděku technické elity, a psychiatrů, za objasnění fungování lidského rozumu, úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, a úplně neposlušných a zpupných křesťanských NETVORŮ, Kristus stále zažívá totální vzpouru neposlušných. Vzpurní a neposlušní křesťanští, a jiní NETVOŘI, pro totální neznalost SLOV NOVÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, stále ignorují rozum Krista o ENERGETICE, uvedený ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto stále mají za Bohy POHLAVNÍ idioty, např. prezidenty Zemana, Putina, Obamy, a jejich Boha, Belzebuba papeže Františka, kvůli své SKÁLE, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd. Místo vlády nového Boha, nad všemi lidmi SVĚTA, kvůli neposlušným kněžím a psychiatrům, si všichni zvolili úplné zničení fosilních paliv, horečné zbrojení, a tím třetí světovou válku. Lidem, kterým nevládne jediný Bůh SVĚTA, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, je úplně jedno, jak zničí planetu ZEMI, a tím sami sebe, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných. Bože dobrý, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do Prahy, do Brna, a na PUPEK SVĚTA ZEMĚ SVATÉ, na Domašovsko, zbav nás prosím zlých bohatých sviní tím, že nás zbavíš zlého POHLAVNÍHO myšlení zakladatele KOZLŮ ČSSD, velitele ozbrojených sil Česka, KOZLA prezidenta Zemana, a jeho Bohů, drzých pozemských Otců Satanů vojenských kaplanů, a jejich velitele, drzého BELZEBUBA Česka, Otce Satana kardinála Duky. Bože dobrý a SPRAVEDLIVÝ, svými příkazy a ZÁKONY, zbav nás zbraní, a veškerého militaristického a imperialistického zla na SVĚTĚ. Především psychiatři z Masarykovy univerzity, a z BLÁZINCE z nemocnice v Bohunicích, se ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vidí jako v litém zrcadle, protože svoje pokoření, způsobené odstoupením rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných NETVORŮ, stále neuznali. ÚPLNÁ POSLUŠNOST Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, pro Kristem v Písmu vyvolené Česko, znamená rozhodnutí nového Božího lidu ENERGETIKŮ, svolání KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. STROMY ENERGETIKŮ, kteří v Kristem vyvoleném Česku, měly dorůst k NOVÝM NEBESŮM, byly v době ledovky, vyvrácené z kořenů v okamžiku, když z médií zaznělo, že dementní idiot, NETVOR, zpupný ministr průmyslu Mládek, porodil svým POHLAVNÍM ROZUMEM, novou ENERGETICKOU KONCEPCI Česka, pouze na ELEKTŘINU, a to na dobu čtyřiceti let. Nový Boží lid ENERGETIKŮ, tvrdých mužů, již dávno měl být UČITELEM opakovaně uváděných Božích příkazů, a ZÁKONŮ o ENERGETICE, a zatím jsou všichni ENERGETICI, stále NEMLUVŇÁTKY. Stále potřebují kojenecké křesťanské mléko, např. o nutném meči válek s muslimy, o ropu, plyn a suroviny, např. o nezbytnosti mít i na OBILNICI RUSI, na UKRAJINĚ, bohaté a chudé, a tím i podvyživené děti, kvůli zachování vlády boháčů nad chudáky. Kristus nemůže vládnout nad SVĚTEM, protože melou děsivou temnotu protikladných nauk katolického katechismu, a s ní související, KRUTÝ ZMIJÍ JED, JEDOVINU DRAČÍ, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Mají HRDLO, které je ENERGETICKÝM OTEVŘENÝM HROBEM, či OTEVŘENÝM PEKLEM TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Pravé poledne je nyní na Vánoce, na Boží hod vánoční, 25.12.2014.

 

Úplně pomatené Česko, nepoznalo zatím ani svou MATKU, ani svého OTCE. MATKOU je ŽENA STATEČNÁ. OTCEM JE DUCH SVATÝ, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro neznalost svých RODIČŮ, bez rozumu Krista o ENERGETICE, spěje Česko k úplnému zániku, protože má za OTCE drzé pozemské Otce Satany kněze, jako např. vůdce ČKA, grázla a lháře, Tomáše Halíka, muzeum-podblanicka@guick.cz, vit.hojny@wo.cz, jiri@jirsa.net, m.klisz@centrum.cz, milan.sc@tiscali.cz, reditel@hospicpt.cz, krystof1@seznam.cz, anezons@seznam.cz, bohumil.toman@ct.cz, jcuhra@livi.cz, markupka@gmail.com, abrotanek@volny.cz, klapetek@centrum.cz, jan.brezina@tul.cz, budil@ksa.zcu.cz, charita.jh@seznam.cz, vaclavdvorak@wo.cz, jiri.plhak@seznam.cz, cka@omadeg.cz, petricek.d@tiscali.cz, vaclav.mikula@mybox.cz, ckasusice@centrum.cz, dskodova@hospital-pe.cz, vizovice@evangnet.cz, r.cerny@ceskatrebova.cz, Vladimir.Petkevic@ff.cuni.cz, atd. Kdybych se dovolal do pořadu ČRo2, dvojka@rozhlas.zc, mikroforum@rozhlas.cz, Marthe Elefteriadu a jejímu hostu, psychologovi Petru Vladykovi, bylo by jim, a posluchačům sděleno. Vy mluvíte o ŽIVÝCH a MRTVÝCH tak, jak je rozlišuje Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. ŽIVÍ jsou ti šťastní, co z milosrdenství rozumu Krista, Boží rozum mají. MRTVÍ jsou ti nešťastníci, co rozum Krista nemají, protože Kristus od nich, od nešťastníků, svým rozumem, odstoupil. Z Vašich názorů a výzkumu psychologů je zřejmé, že Kristus, ve své slávě jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, přebývá mezi námi. ŽIVÍ jsou ti, co za SKÁLU mají rozum Krista, v Božího milosrdenství. MRTVÍ jsou v PEKLE tím, kdo mají pouze svůj rozum, rozum ZVÍŘAT. ŽIVÍ jsou ti, kdo podle výzkumů, i podle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zvládnou rozumem Božím, nikoli svým, veškeré úkoly hravě. ŽIVÍ jsou ti, kdo studují minulost jenom proto, aby se z ní poučili. ŽIVÍ jsou ti, kdo např. studují všechny válečné konflikty jenom proto, aby je odsoudily jako nesmyslné, a již se k nim nevracejí. ŽIVÍ jsou např. ti, kdo chtějí SVĚT beze zbraní, bez válek, bez vojenských kaplanů, bez zbrojařů, atd. ŽIVÍ jsou ti, kdo se nenechají vysávat MRTVÝMI, kteří ve své debilitě, svého rozumu ZVÍŘAT, stále melou žvásty, např. ve veřejnoprávním vysílání, či ve vysílání TWR a Proglasu, o VÁLEČNÝCH VÍTĚZSTVÍCH, a HRDINSTVÍCH svých vojáků, a vojenských kaplanů, jejich ideologie, nad nepřítelem, např. nyní nad muslimy. MRTVÍ budují svou jednotu na nesvobodě myšlení ŽIVÝCH tím, že ve svých žvástech, které považují za pravdu, touží po svém PEKLE válek, zbrojení, a majetkových rozdílů, mezi chudými a bohatými, a kteří proto cenzurou, ničí ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Živí jsou ti, kdo úplně zapomenou na krvavá křesťanská nebesa, a na křesťanským imperialismem poničenou zemi, a budou chtít všechno nové, v RÁJI Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Bude ve všem, v Česku, i ve SVĚTĚ, po nedostatku, když to pokorní a úplně poslušní, z novým Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, zkusí. Rezignovat na ZDRAVÝ BOŽÍ ROZUM, uvedený ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, o MRTVÝCH, znamená být úplně zotročen MRTVÝMI, kteří nemají žádný smysl života, protože ho ani mít nemohou, ve své službě svému militaristickému ROZUMU ZVÍŘAT, protože svůj rozum ZVÍŘAT, považují za SVĚTLO, a Boží rozum, uvedený ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, považují za DĚSIVOU TEMNOTU PEKLA, pro boháče a vojáky, pro své zlé Bohy. Mrtví nemají žádné svědomí, a ani je mít nemohou, v případě úplného odstoupení rozumu Ježíše Krista. MRTVÍ nemají za chybu války, nemají za chybu HOREČNÉ ZBROJENÍ, kvůli vítězství nad nepřítelem, protože nemají za chybu lži, např. o Kristu, či lži o ENERGETICE. MRTVÍ nemají za chybu stále větší rozdíly mezi chudými a bohatými. Protože mají stále větší pocit ohrožení, jejich agrese narůstá. MRTVÍ jsou mistři, ve vymýšlení konspiračních teorií, o původu zla válek a revolují. Kvůli svému strachu, ze všeho špatného, co udělali, pomocí ideologie největších hajzlů na SVĚTĚ, vojenských kaplanů, horečně zbrojí, protože se bojí o svou moc boháčů, nad lidmi, a nad Kristem. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, se všichni bohatí hajzli, a všichni hajzli vojenští kaplani, vidí jako v litém zrcadle, a přesto se nikdo z uvedených hajzlů nestydí, protože se nikdo nebojí Boha, který je zase křesťanským NEMLUVŇÁTKEM, narozeným v plenkách. Boha KOJENCE se nikdo z MRTVÝCH nebojí, a proto všichni hřeší ZBROJENÍM, což je HŘÍCH, který je k SMRTI Česka, EU a SVĚTA. MRTVÍ mají obrovskou moc nad lidmi, a nad Bohem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, protože mají v rukách média, a školství. ŽIVÍ jsou nyní ti, kdo se nenechají vysávat MRTVÝMI, kterými jsou např. hajzli křesťanské Boží trojice, drzý pozemský Otec Satan Tomáš Halík, ekonom Švejnar, či drzý a neposlušný zakladatel KOZLŮ ČSSD, militarista, KOZEL, prezident Zeman. Pokud se Kristus, DUCH SVATÝ, nerozhodne jinak, pokud nevrátí dobrovolně svůj rozum, ze svého milosrdenství, mnohým pokorným, a úplně poslušným dělníkům, zedníkům, rolníkům, a mnohým, pokorným, a úplně poslušným pracujícím inteligentům, je nezbytné naplnit SLOVO NOVÝCH NEBES, a vyjitím do ulic, s HOLEMI v rukách, zničit MRTVÉ. HŮL je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. HŮL je BÍLÝ PRAPOR z PROSTĚRADLA, či BÍLÉ MÁVÁTKO z POLŠTÁŘE. ZÁKON BOŽÍ, o úplném zničení zpupného, pyšného, hluchého, slepého, zlého, a totálně neposlušného, BUJNÉHO KŘOVÍ BOHÁČŮ, BANKÉŘŮ, VOJÁKŮ, VOJENSKÝCH KAPLANŮ, ZBRANÍ, atd., kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli ENERGETICKÉ SPÁSE Česka a SVĚTA, je napsán naprosto jasně, a srozumitelně, pro každého pokorného, a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně očekává všechno tvorstvo. ZÁKON BOŽÍ, o úplném zničení MRTVÝCH NEPOSLUŠNÝCH, nikoli SILOU, ale novým DUCHEM, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je potřeba brát vážně, protože Kristus dělá přelom věků, ukončením křesťanství, a nastolení RÁJE Božího království, nikoli kvůli neposlušným MRTVÝM, ale kvůli poslušným a pokorným ŽIVÝM, a kvůli sobě samému. Každý, z milosrdenství rozumu Krista ŽIVÝ, má povinnost, doma si zhotovit BÍLÝ PRAPOR, nebo BÍLÉ MÁVÁTKO, a v ulicích, např. Brna, MRTVÉ úplně zničit, dle dalšího textu, a tím neprodleně nastolit RÁJ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to na mírovém KONGRESU ENERGETIKŮ celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Božím rozumem.

 

Militaristické křesťanské svině z ČRo2, pozemský Otec Satan Vaďura, faráři z Baziliky svaté Markéty v Praze, z farnosti v Lanškrouně, a hajzlové z Lidových novin, na Vánoce učinili mejdan pro zpupné, vzpurné a neposlušné NETVORY tím, že křesťanům darovali hračku, Ježíše Krista v plenkách, kterého se nikdo nebojí, z kterého si proto každý může dělat prdel, což je erupce lásky k tvorstvu, které nesmyslně ničí jak PLANETU zemi, tak fosilní paliva. Uvedení bezbožníci se však Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, beztrestně posmívat již dlouho nebudou. Kristus slíbil, že když shromáždím do adresáře velký počet militaristů, imperialistů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, a jejich DĚTÍ, politiků pravice a levice, bankéřů, zbrojařů, vojáků, atd., že se smiluje, svým rozumem, nad BABYLONSKÝM KRÁLEM, nad zubatým SLUNÍČKEM, KOZLEM, premiérem Sobotkou. darce@daruj-hracku.cz, klempir@oworld.cz, fara@ow.cz, prevor@brevnov.cz, jakub.hritz@rozhlas.cz, farnost@brevnov.cz, benediktosb@brevnov.cz, zibi@zibi.cz, farala@ow.cz, katerina.moravcova@rozhlas.cz, dvojka@rohlas.cz, posta@vlada.cz, sekretar.vlk@apha.cz, elias@apha.cz, pistora@apha.cz, filip.dostal@apha.cz, apha@apha.cz, atd. Bože dobrý a SPRAVEDLIVÝ, co jsem měl udělat, a co jsem ještě neudělal proto, abys mohl naplnit Písmo tím, že již na Vánoce vyčistíš chrámy od křesťanství, od STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a že BYBYLÓNSKÝ KRÁL premiér Sobotka, ze SLOV NOVÝCH NEBES pochopí, že Brno bude Bohem vyvoleným NOVÝM JERUZALÉMEM, když on uzná nového Krista, za jediného Boha SVĚTA, za jediného UČITELE, za jediného ZÁKONODÁRCE všeho tvorstva tím, že uzná, že jedině správná ENERGETICKÁ KONCEPCE Česka a SVĚTA, je uvedena, z milosrdenství TVÉHO rozumu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, UDĚLEJ ZÁZRAK tím, že nejpozději, na BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, ve čtvrtek, 25.12.2014, v novém DNES naplnění slov, o TVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v hlavě BABYLONSKÉHO KRÁLE, premiéra Sobotky, učiníš svým rozumem, ze svého milosrdenství pořádek tím, že premiér Sobotka, jako BOŽÍ SYN, kterého toužebně čeká všechno tvorstvo, ODHODÍ ze stávající STÁTNÍ SPRÁVY, každého neposlušného, kdo před TEBOU, a před TVOU dokonalou láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, při úplném zničení boháčů, bankéřů, vojáků, zbraní, atd., v pokoře, a v úplné poslušnosti, nepoklekne. Bože dobrý, Bože SPRAVEDLIVÝ, vždyť jsi slíbil konat zázraky tím, že s TVOU POMOCÍ, ve vlnách myšlení vládnoucích a náboženských zločinců, lhářů, a vrahů, nového Krista, dopluji do BRAN RÁJE Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Slíbil jsi, že změním vězeňský šat TVÉHO otroka tím, že ZUBATÉ SLUNÍČKO, premiér Sobotka, na ÚSVITU PRVNÍHO DNE Božího království, ve čtvrtek, na BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, 25.12.2014, ODHODÍ všechny zpupné, vzpurné a neposlušné tím, že nařídí všem politikům pravice a levice, aby odhodili své politické pláště, poskvrněné zvířecí spravedlností militaristických náboženských a politických sviní tím, že nařídí, aby všichni oblékli šat ZÁŘIVÉ BÍLÝ, svými skutky, kterými bude svolání ENERGETIKŮ celého SVĚTA, na mírový KONGRES, o ENERGETICKÉ KONCEPCI veškerých fosilních paliv, platný pro všechny státy SVĚTA. Slíbil jsi, že od 25.12.2014, po všechny dny svého života, budu před TEBOU pobývat ve slávě TVÉHO posledního BABYLONSKÉHO proroka, BABYLONSKÉHO křesťanského PEKLA, kterému již nikdo nebude bránit v sobotu, kdy máš být Pánem VŠEHO TVORSTA na SVĚTĚ, mluvit ve vysílání v TWR v Proglasu, a v Dotecích víry v ČRo2. Bože dobrý a SPRAVEDLIVÝ, co jsem měl ještě udělat a neudělal, abys mohl vrátit svůj rozum, ze svého milosrdenství, mnohým z řad pokorných a úplně poslušných dělníků, zedníků a rolníků, a mnohým, z řad úplně poslušné pracující inteligence. Bože dobrý a spravedlivý, prosím, znič již kruté svévolníky, např. drzého pozemského Otce Satana Tomáše Halíka, ekonoma Švejnara, či zakladatele KOZLŮ ČSSD prezidenta Zemana, kteří se rozpínají, svými ekonomickými a křesťanskými žvásty, jako bujné křoví. Vždyť jsi slíbil, že mnohým pokorným a poslušným, svůj rozum o ENERGETICE, ze svého milosrdenství zase vrátíš, aby bujné křoví boháčů a jejich Bohů vojáků, mohlo být úplně vyhlazeno při zrušení jejich SKÁLY, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, VOJÁKŮ, a výrobků lidských rukou, Bohů zbraní, Bohů aut, atd. Dobrý Bože, již jednej sám, ať TVOJE SPRAVEDLNOST, RÁJE Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, zazáří jako SVĚTLO SVĚTA. Kristus TROJDÍLNÝ, křesťanský, např. u Satana Tomáše Halíka, stále není SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále není ŽENOU STATEČNOU, protože, dle vyjádření křesťanských zločinců z TWR, je TROJHRANNOU KOULÍ. PERLY, či POKLAD dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, je pro nemravné, zlé, a drzé křesťanské svině, stále SMRTÍ, protože je SMRTÍ pro Bohy drzých pozemských Otců, Satanů kněží, všech církví SVĚTA, pro boháče, bankéře, zbrojaře, vojáky, atd. Podílem pokorných, a úplně poslušných, ZÁŘIVĚ BÍLÝCH Božích služebníků, ENERGETIKŮ, bude pouze ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelný, když na Vánoce, ve čtvrtek 25.12.2014, křesťanství, a spolu s ním imperialismus, militarismus, pomatených zločinců a lhářů v Česku skončí tím, že skončí křesťanství proto, aby jediný Bůh SVĚTA, z DOLINY O2 Aréna v Praze, z KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, mohl panovat nad všemi státy SVĚTA. Vždyť pokorní a úplně poslušní ENERGETICI, při svolání ENERGETIKŮ, na KONGRES, do DOLINY O2 Arény v Praze, mají obdržet celou zemi tím, že je bude blažit dokonalý pokoj, či RÁJ, Božího království. ENERGETICI, požehnaní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se mohou radovat, z dokonalé lásky Božích příkazů, a ZÁKONŮ, jedině tehdy, když Bohem zlořečení ekonomové, jako např. Švejnar, či KOZEL prezident Zeman, budou celosvětově, úplně vymýcení. LEV Česko, a celý SVĚT, má budoucnost pouze v případě, když ZÁŘIVĚ BÍLÝCH služebníků nového Krista, LVŮ, či LVIC, kteří vyjdou do ulic, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, bude mnoho, viz další text. Zahanbení jsou všichni, kdo chtějí zůstat ve SMRTI, kterou je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Milostivé Hospodinovo léto 2014 v Česku, ve kterém je náboženská VELRYBA, všech církví na SVĚTĚ, již pouze BÍLÁ, je stále bez rozumu Krista, protože lži lid stále nemůže najít souš, u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně. Milostivé Hospodinovo léto 2014, se protáhlo, kvůli neposlušným a vzpurným, až do Vánoc 2014. Protože Jonáš, Česko, ve vzedmutém moři militaristických sviní, se stále nechce RADOVAT s novým Kristem, v RÁJI Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. V Kristem vyvoleném Česku si stále pletou nového Ježíše Krista, s BAALEM, či s DÉMONEM, s KOZLEM prezidentem Milošem Zemanem. Radost CHUDÝM, BOŽÍ MAJETKOVÁ ROVINA, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého naturálního plnění, stále nepřichází, protože nikdo není pokorný, a úplně poslušný. Bože dobrý a SPRAVEDLIVÝ DEJ, ať již na Vánoce máš mnoho svobodných služebníků Božích, osvobozených od největšího zla, kterým jsou boháči, ekonomové, vojáci, drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, atd. Bože dobrý a SPRAVEDLIVÝ DEJ, ať již na Vánoce 2014, nad lidmi nevládnou drzí pozemští Otcové, Satani kněží, svými militaristickými žvásty, kteří zneužívají TVÉHO SLOVA tím, že se vydávají, místo za Satany, za Bohy. Stále drze hasí PLAMEN ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve velkém strachu, o SVÁ KORYTA boháčů. Upřímnou touhu po CELOSVĚTOVÉM MÍRU, nikdy neměli, a nikdy mít nebudou, dokud z Ježíše Krista budou dělat hračku, PANÁČKA v plenkách, pro nedospělé, nemravné, neodpovědné, nespravedlivé, zlé, kruté, lháře a zločince. OTCE veškerého křesťanského zla, a militaristického PEKLA, DUKY, zkrotí Sobotka.

 

Věřit se dá pouze novému Kristu, jeho SLOVŮM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a ne úplně pomatenému Bohu Česka, ZLATÉMU KOZLU prezidentu Zemanovi, a jeho Bohu, drzému pozemskému Otci Satanu kardinálu Dukovi. Bůh je spravedlivý, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, a není chudý, ani DUCHEM CHUDÝ, jako křesťanský Ježíš Kristus. Je mnoho naprosto nemravných náboženství SVĚTA. Je jenom jedna mravnost, které bude až v Božím království, kde boháči, bankéři, vojáci, atd. budou vyvržení ze STÁTNÍ SPRÁVY ven, k pomocným dělníkům, kde bude pláč, a skřípění zubů. Proto ať se všichni pokorní, a úplně poslušní, bojí o nespravedlivé, a drzé Česko, kde místo Krista, vládne ZLATÝ KOZEL Zeman. Všichni Jidáši Česka, stejně jako Jidáš Zeman, kteří slouží své SKÁLE PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, atd., místo Kristu, se ve slově NOVYCH, VEŠKERÝCH NEBES, vidí jako v ZRCADLE, jako nazí zločinci, jako zloději, a vrazi nového Krista. Největším ZLOSYNEM, nejpodlejším zločincem v historii Česka, je zakladatel KOZLŮ ČSSD, ZLATÝ KOZEL prezident Zeman, který je opakovaně žádán, aby se svými militaristickými ekonomickými žvásty, neprodleně odešel do říše ticha. ZLATÝ KOZEL prezident Zeman, dlouhodobě zná, že je Kristem prokletým KOZLEM, a že na Boží zahradě již nesmí zahradničit, místo DOBRÉHO ZAHRADNÍKA Ježíše Krista, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Co mají levicoví KOZLI z ČSSD, a levicoví BERANI z KSČM, se svými HRDLY dělat proto, aby jejich HRDLA nebyla pro Česko, energetickým a ekonomickým HROBEM, a tím HROBEM, či PEKLEM třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, vědí dobře, a nečiní to. Česko již má NOVÉ OBILÍ, novou BÍLOU MANU, SLOVO NOVÝCH NEBES, Krista ZÁKONODÁRCE, kterého může chválit, až stávající Pán Česka, KOZEL prezident Zeman, bude v HROBĚ SVÉHO HRDLA. Po široké cestě, do bran Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nelze přenést žádného kuřáka, který si kouřením ničí zdraví, a žádnou militaristickou svini, která má za Boha PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VOJÁKY, VOJENSKÉ KAPLANY, AUTA, ZBANĚ, a ostatní výrobky lidských rukou. Nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES proklel každého, kdo si ničí zdraví kouřením, a kdo nesmyslně ničí fosilní paliva, schvalováním lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a schvalováním lží o koncepci energetiky Česka, pouze na ELEKTŘINU, kterou opakovaně rodí POHLAVNÍ NETVOR, ministr průmyslu, dnes ekonom Mládek. Kdo nesmyslně ničí svoje zdraví kouřením, kdo lže o Kristu, a kdo lže o koncepci ENERGETIKY, ten je sám sobě břemenem. Břemena Kristem prokletá, nelze přenášet, po široké silnici, do bran Božího království, kam mohou vstoupit, po svých, bez břemen, pouze pokorní a úplně poslušní, znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odpovědní novému Kristu, za každou svou lež, podvod, a nepravost víry v Boha, který bude BOHEM POKOJE, až v Božím království, energeticky neotřesitelném. Sám sobě je břemenem každý, kdo škodí sám sobě, a lidem celého SVĚTA tím, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nemluví pravdu ani o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je nyní pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, ani o energetice, kdo proto nesmyslně ničí fosilní paliva, suroviny, atd. Kristus vyžaduje, aby o PLANETĚ OPIC, o její energetické, ekologické a mravní neotřesitelnosti, bylo rozhodnuto neprodleně, na KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Protože pouze v tomto případě, nový Kristus se stane jediným Bohem SVĚTA, až na věky věků. Pod vládou ZLATÉHO KOZLA Zemana, neposlušné Česko úplně zanikne, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných sviní. Vyvlečení KOZLA Zemana, od jeho koryta, je nezbytné, nutné, a mravné. Čest neposlušných a vzpurných upadá, když obchod se zbraněmi, s auty, atd. vzkvétá, pro lží o energetice, a pro lži o Kristu. Zániku křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nelze uniknout. Když kterákoli politická strana, dostane nyní KŘÍDLA OKŘÍDLENCŮ, stane se slabá v kolenou, a ke slávě Krista ZÁKONODÁRCE, úplně zanikne. Žádný lhář, své omyly, a lži o energetice, a lži Kristu, již neobhájí, když pokorní, a úplně poslušní, začnou mluvit pravdu, když oslaví DRUHÝ PŘÍCHOD Krista. Řídit se radami hlupáků, politiků a kněží, jejichž HRDLO je HROB OTEVŘENÝ, mohou jenom pyšní šílenci. Jejich láska k PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, vojákům, zbraním, atd., je zhoubná, pro ně, i celý SVĚT. Kdo má za Boha svatého Václava, je kolaborant, fašista a pokrytec.

 

17.)Vážení občané vesnic v okolí vybuchujících muničních skladů u Vlachovic a Vrbětic. librac@centrum.cz, fryzelka@centrum.cz, dokopy@centrum.cz, zsvlach@zlinedu.cz, obec@vlachovice.cz, zastupce@jastr.cz, ucetnihana@jastr.cz, jiriobak@seznam.cz, vladimira.seligova@gmail.com, macekpavel@seznam.cz, pavelpavouk@seznam.cz, poradna@ppporzl.cz, vrbecanky@seznam.cz, atd. Dle médií, máte pocit bezpečí, když Vás chrání vojáci, a jejich politrukové, vojenští kaplani, všech ekumenických církví. Dle SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, jste však kvůli Bohem prokletým vojákům, a kvůli drzým pozemským Otcům, Satanům, vojenským kaplanům, a jejich vůdcům, ministru Stropnickému, a kulhavému KOZLU, vrchnímu veliteli ozbrojených sil Česka, prezidentu Zemanovi, v obrovském nebezpečí. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je zřejmé, že Kristus, který v křesťanském PEKLE žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, vyžaduje úplnou poslušnost svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vyžaduje, aby v jím vyvoleném Česku každý věděl, že Česko má povinnost, mít nového DUCHA VÁNOC, pro znalost, že dle slibu Krista, od Vánoc 2014, bude v Česku, a ve SVĚTĚ, pro pokorné, a úplně poslušné, vše nové a bezpečné tím, že nový Kristus bude jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, Česka a celého SVĚTA. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES Kristus slíbil, že novým DUCHEM VÁNOC vše změní tím, tím, že nad lidmi nebudou vládnout vojáci, a jejich zpupní, vzpurní, a neposlušní vůdci, DUCHEM CHUDÍ hlupáci, Stropnický a kulhavý KOZEL prezident Zeman, pro pochopení, že Stropnický a Zeman, trpí závažnou duševní poruchou, způsobenou odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Kristus vyžaduje, aby v Česku bylo vše nové, NOVÉ ZEMĚ, a NOVÉ NEBE tím, že v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, bude rozhodnuto, o úplném zničení vojáků celého SVĚTA, a úplném zničení zbraní, celého SVĚTA. Kristus vyžaduje, aby na Vánoce 2014, všichni na SVĚTĚ spatřili SOUD vzpurných a neposlušných tím, že pokorní a úplně poslušní, budou mít DUCHA VÁNOC NOVÉHO. Kristus mluví o konci SVĚTA křesťanského militarismu, na Vánoce 2014, v podobenstvích, jak v Písmu, tak ve filmech tím, že novým DUCHEM Vánoc, se skončí doba ČERTŮ kněží, a jejich Bohů, vojáků. Film VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA je podobenstvím, o NOVÉM DUCHU Vánoc v médiích, např. v ČRo2, dle něhož dostane DUCHA SVATÉHO, např. militaristická svině Zita Senková zita.senkova@rozhlas.cz tím, že vykáže své DUCHEM CHUDÉ hosty, např. krutou a nemilosrdnou svini Vladimíru Dvořákovou, do říše ticha. V pořadu jejakaje@rozhlas.cz, Martina Kociánová martina.kocianova@rozhlas.cz a Ladislav Henek, nebo možná Robejšek, posluchačům objasnili, že nastal konec globalizace podivné dělby práce bohatých a chudých zemí, protože tato globalizace ekonomicky zkrachovala, což vede k válkám. Dědičným hříchem kapitalismu je, že místo Krista vládne lidem hrstka bankéřů, která zadlužila každého na SVĚTĚ, kvůli ziskům boháčů. O konci konzumní společnosti, kde jedinou hodnotou je dluh, kde vojáci nejsou za hrdiny, ale za oběti shnilého sytému, který ve všem lže, který je naprosto nesmyslný, Kristus v Písmu rozhodl, již dávno. Rozpad imperialismu pokojnou cestou, má povinnost realizovat Česko neprodleně tím, že ukončí cenzuru na SLOVO NOVÝCH NEBES, což je jediná správná cesta, do RÁJE Božího království. Písmo i film je podobenstvím, takže o filmu VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA lze napsat. Krásná televizní moderátorka ZITA je nesnášenlivá a panovačná tím, že se povyšuje nad Krista, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nyní stále spí, a proto je možné, že se ji bude zdát tento sen. Sestoupili k ní dávno zemřelé osoby Písma, všeobecně známí proroci, kteří ji přináší pochmurné zprávy o jejím osudu v případě, když nebude mít neprodleně NOVÉHO DUCHA VÁNOC. Konec filmu je optimistický. Všichni proroci Písma se radovali s celým Českem, protože panovačná a pyšná ZITA, pro strach z Boha, a z jeho moci, získala nového DUCHA VÁNOC, RÁJE Božího království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného. Zita má za milence nového Krista, který organizuje nikoli polévky pro bezdomovce, ale elektronicky plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, v ZIMNÍCH DOMECH společného stolování, pro všechny. Zita svého milence Krista odvrhla, a věnovala se své kariéře moderátorky, kvůli stávajícímu systému, kdy každý hrabe jenom pro sebe, kvůli tomu, že všichni mají za Boha PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, a moc nad lidmi, protože o Kristu ZÁKONODÁRCI, a Soudci, o SLOVĚ NOVÝCH NEBES, kvůli ČRo2, nikdo nemá ani ponětí. Nejdříve sestoupila ze STARÝCH NEBES, její TETA Panna Maria, která ji objasnila, že v křesťanství ji naučila všechno špatně, a slíbila ji, že s dalšími proroky, získá NOVÉHO DUCHA VÁNOC 2014. S dalšími proroky Písma se Zita vrátila do své křesťanské minulosti, kde se dozvěděla, že její TETA, Panna Maria, ji udělala naprosto bezohlednou, protože chtěla nahrabat majetek, pro své ekumenické církve. Až se dozvěděla všechno, o svém naprosto špatném a sobeckém jednání, a o naprosto chybném jednání vedení ČRo2, sestoupil k ní sám Otec Písma, Ježíš Kristus VÍTĚZNÝ proto, aby ji převezl ve velkém POHŘEBNÍM AUTĚ, do SVĚTA s NOVÝMI NEBESY. Úplně pomatená Zita sedla do POHŘEBÁKU všech ekumenických církví Česka. Když byla v POHŘEBNÍM VOZU, Otec Kristus učinil zemětřesení tím, že ze starých, krvavých militaristických, křesťanských NEBES, padali všichni DUŠEVNĚ CHOŘÍ vzpurní ČERTI, jakými jsou např. kardinál Vlk, kardinál Duka, Satan Holík z Proglasu, Kolegar, Vaďura, či Raus z TWR, Halík z ČKA, atd., jako BLESK, protože dělají pravý opak toho, co chce Kristus. Kristus učinil zemětřesení s hromy a blesky ve velkém POHŘEBNÍM AUTU také z toho důvodu, že auta, jako veřejný dopravní prostředek, kvůli energetické spáse, nechce. Kristus v Písmu uvádí, že když Česko poslechne, když novému Kristu bude sloužit tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, že všichni dokončí své dny v pohodě. Když ne, z Prahy a z Brna bude SODOMA a GOMORA tím, že všichni sejdou hubící jadernou střelou. Levicovost Krista dokazuje jeho výrok, že utiskované nezaměstnané, a bezdomovce, SLOVO NOVÝCH NEBES zachrání, skrze jejich utrpení, a útlak v případě, že veřejnoprávní média budou mít nového DUCHA VÁNOC, mluvením pravdy. Kdo se nerozhodne změnit DUCHA VÁNOC, je odsouzený k samotě, pro odstoupení rozumu Krista, a padá do HROBU, či do PEKLA, svého HRDLA tím, že o všem lže. Nemít nového DUCHA VÁNOC, znamená dělat si prdel z jediného Boha SVĚTA. Ve filmu bylo rozhodnuto, že když Česko nebude mít nového DUCHA VÁNOC v roce 2014, když bude ignorovat Krista, a jeho příkazy a ZÁKONY, platné pro přelom věků roku 2014, celý další rok 2015, bude platit daň své vzpoury HROBEM, či PEKLEM svého HRDLA, stejně nesmyslnými žvásty, jaké dnes vede militaristická svině ZITA zita.senkova@rozhlas.cz, se svými úplně pomatenými hosty. Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dává Česku a SVĚTU, komplexní řešení všech problému, pouze pro pokorné a úplně poslušné. Protože v Česku všichni, nového DUCHA VÁNOC v sobě zabili, svou vzpourou proti SPRAVEDLIVÉMU Kristu VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, Kristus sám zpívá PÍSNĚ NOVÉ, stále dál. Kristus SPRAVEDLIVÝ, miloval Česko jako první, již při svém PRVNÍM PŘÍCHODU, v době čtyřiceti let socialistické Boží spravedlnosti proto, aby přechod do RÁJE Božího království, byl nyní pro Česko lehký. Závěr filmu VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA byl velice optimistický. Militaristická svině ZITA se vrátila ke svému ŽENICHOVI, ke Kristu, což znamená, že odsouhlasila SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ všech bohatých a chudých sviní. Věnovala chudým peníze i svou peněženku, což znamená, že odsouhlasila úplné zničení své SKÁLY, PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, pro pochopení, že PRACHY a MAJETEK, jsou brzdou ENERGETICKÉ SPÁSY Česka a SVĚTA, ve výstavbě, výrobě, v dopravě, atd., např. dle návrhu na výkresech, uvedených ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Dělat smysluplnou práci, lze pouze pomocí SKÁLY, kterou je rozumu Krista, což předpokládá pokoru, a úplnou poslušnost BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo. Militaristická svině ZITA zita.senkova@rozhlas.cz, ve filmu slíbila, že svého DUCHA VÁNOC změní. Dej Bože dobrý a SPRAVEDLIVÝ, ať se tak stane, aby se mohli všichni proroci Písma radovat. Kvůli ZITĚ všechny národy SVĚTA lžou, kradou a válčí. Když např. na Ukrajině povstali chudí proti bohatým, bohaté křesťanské svině vyřešili spor bohatých s chudými, občanskou válkou. Na SVĚTĚ se spor bohatých s chudými, vždy řeší válkou, což však je válka proti NOVÉMU Kristu, proto novému DUCHU VÁNOC. Na Vánoce 2014, zatím mlha křesťanských lží o Kristu, znovu vyšla z Hospodinových křesťanských úst, a znovu zahalila celou zemi HRDLEM vzbouřenců, PEKLEM jejich HRDEL, což je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Všem pokorným a úplně poslušným zůstává stát rozum, nad křesťanskou drzostí pozemských Otců, Satanů kněží, a jejich Bohů, boháčů, bankéřů, vojáků, atd. Všichni milují militaristickou tmu. Ke SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, o jedině možné ENERGETICKÉ cestě Česka a SVĚTA, nikdo nepřišel.

 

18.)Slovo NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, je novým DUCHEM VÁNOC 2014, je ESPERANTEM pro všechny národy, je energetickou, ekologickou, a mravní spásou, připravenou novým Ježíšem Kristem, jediným Bohem SVĚTA, pro dobu přelomu věků konce éry fosilních paliv, pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY. bloudek@volny.cz, malovec@volny.cz, jackap@atlas.cz, vhirsx@email.cz, f.benak@centrum.cz, stiburek.v@seznam.cz, jiri.patera@atlas.cz, Zd.heiser@post.cz, zn.esperanto@seznam.cz, podhradska@volny.cz, atd. BERÁNKU náš, levicový, na NOVÝCH NEBESÍCH, stůj při nás, až na Vánoce přijde děsivá temnota oslav zvířecího rozumu pravicových vládnoucích zločinců, a ostatních křesťanských, militaristických sviní. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, zbyl z kříže již jen STÍN, který stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech, uvedeného v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou platné pro ENERGETIKY, všech států SVĚTA. BERÁNKU náš, levicový, neopouštěj nás, až se začneme bát, o TVŮJ rozum, v hlavách technické elity Česka, ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, docenta Skály, skala@fme.vutbr.cz, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docenta Hirše 2450@fce.vutbr.cz, hirs@fce.vutbr.cz. V Praze děkana SF ČVUT Františka Hrdličky, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, profesora Drkala Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, a nového prezidenta Česka, v NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné, nového kněze, jehož povolání je neodvolatelné, jménem RÁKOS, který je odborníkem na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Je jím projektant Ing. Rákos vrakos@nbox.cz z Brna. BERÁNEK náš levicový, ničící všechno stávající křesťansky pravicové a militaristické, ODSTOUPENÍM SVÉHO ROZUMU, od neposlušných, vzpurných, a pyšných, ze svého milosrdenství, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nový Boží technický lid, technická elita VUT v Brně, ČVUT, ČSÚ, a projektanti, nevyznají, že jsou bez rozumu Krista, úplní hlupáci, kteří nemají, než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ ZVÍŘAT. Všichni, kdo jsou závislí na technickém rozumu Krista, v částečce jeho DUCHA, jsou postižení ALZHEIMEROVOU DEMENCÍ, ztrátou pamětí, a úplnou technickou debilitou, v částečce DUCHA Božího proto, aby zjistili, že Kristus, DUCH SVATÝ, existuje, a že žije v křesťanském PEKLE, mezi námi. Před novým Kristem nyní obstojí pouze pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, kteří nebudou technického rozumu Krista zneužívat, ve své službě Bohům drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech světových církví, vedených v Česku Belzebubem kardinálem Dukou, to je boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, zbrojařům, atd. BERÁNEK náš, na NOVÝCH NEBESÍCH, LEVICOVÝ, svůj technický rozum, technické elitě vrátí, ze svého milosrdenství, až bude v médiích rozhodnuto o tom, že veškerý nový Boží technický lid Česka, bude iniciovat svolání KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze proto, aby ENERGETICI celého SVĚTA rozhodli, o neprodleném nastolení RÁJE Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až bude v Česku rozhodnuto, že je pro Česko jediným Bohem SVĚTA, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA. Když Česko nebude na Vánoce Božím SYNEM, úplně zanikne. Pokorní a poslušní, mají povinnost se nového Krista bát, a nové kněze, ENERGETIKY, mít v úctě. Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se ptá nového Božího technického lidu, a celého Česka. Jak se skončí, v Kristem v Písmu vyvoleném Česku, tento DEN PÁNĚ militaristického křesťanského PEKLA, který trvá tisíc let. Skončí se válkou PĚTI ARMÁD, křesťanů z USA, křesťanů z EU, křesťanů z Ruska, buddhistů a hinduistů z Číny a z Indie, a muslimů kteří mají ropu, PEKLEM TŘETÍ SVĚTOVÉ války, a tím úplným zničením Česka, nebo celosvětovým mírem, uzavřeným na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze? Zrození se Ježíše Krista NEMLUVŇÁTKA, mladé křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, jako chudého nemajetného bezdomovce, mletím protikladných křesťanských žvástů, a mletím krutého zmijího jedu ekonomických vychytralostí, je erupcí zlé lidské zvůle, černé křesťanské magie, vládnoucích politických a náboženských zločinců a pokrytců. Kristem vyvolené Česko, má povinnost nastolit celosvětový mír tím, že zajistí, aby celá ZEMĚ nepatřila zločincům, NETVORŮM, jakými jsou např. prezidenti Zeman, Putin, či Obama, ale vítěznému Kristu, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že vláda nad lidmi bude předána pokornému, úplně poslušnému, a tvrdému lidu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, na mírovém KONGRESU, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pokračující vláda úplně pomateného zakladatele KOZLŮ ČSSD, Jidáše, NETVORA, největšího zlosyna historie SVĚTA, nejpodlejšího válečného zločince, ZLATÉHO KOZLA prezidenta Zemana, jeho slovem žvástů o energetice, a o evropské dopravě, znamená příchod PEKLA TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista VÍTĚZNÉHO, pro JIDÁŠE Česka, znamená úplnou poslušnost lásky Božích ZÁKONŮ, a PŘÍKAZŮ, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Boha stále stejného, který je OTCEM všech vládnoucích Bohů celého SVĚTA, všech náboženství celého SVĚTA. TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY shnilo, protože HRDLO vládnoucích zločinců, je HROB OTEVŘENÝ, je PEKLO OTEVŘENÉ tím, že nikdo neslouží novému Kristu. Všichni vzpurní a neposlušní MRTVÍ zločinci odmítají nastolit RÁJ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, protože nikdo nevěří SLOVŮM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o rozumu Krista, o jeho koncepci ENERGETIKY, ale pouze rozumu svému, zvířecímu. Kristus se nad Českem smiluje, svým technickým rozumem, až MOUDROST Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, bude na ulicích NOVÉHO JERUZALÉMA, např. Brna tím, že pokorní, a úplně poslušní dělníci, zedníci, rolníci, a pracující inteligence, si zhotoví z holí z lesa, z bílých prostěradel, a z bílých polštářů, PRAPORY a MÁVÁTKA, a vyjdou do ulic, kvůli vyvlečení všech zpupných, vzpurných a neposlušných vládnoucích zločinců, od jejich KORYT. Nový Kristus vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, tímto způsobem bylo LVEM, či LVICÍ, a všechny neposlušné vládnoucí zločince, NEMLUVŇÁTKA, kteří nového Krista prohlásili za Zloděje a Hlupáka, a sebe za spravedlivé a MOUDRÉ, rozdrtilo na rozích ulic např. v Brně, silou SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sociální spravedlnost, ráje Božího království, lze nastolit tímto způsobem. Největším štěstím DUCHEM CHUDÝCH nezaměstnaných a bezdomovců, kteří pláčou, protože nemají peníze na živobytí, je vědět, že sociální spravedlnost, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného ráje Božího království, je na dosah ruky pro všechny, kdo vyjdou do ulic. Každý, kdo se vzdá všech druhů náboženství, a podřídí se novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Když vládnou nad lidmi drzí Satani ekumenických církví, a ne Kristus, působí jim imperialistické a militaristické křesťanské PEKLO, HRDLEM svých úst zločinců, a vrahů nového Krista, jeho NOVÝCH SLOV. Andělé, co jsou nad námi, co nás ochraňují, dají svůj rozum, z Božího milosrdenství, těm úplně poslušným znalcům SLOV NOVÝCH NEBES, co se stanou NEVĚSTAMI Krista tím, že na Vánoce 2014, úplně zemřou zlému křesťanskému, imperialistickému, militaristickému, myšlení. DUCH Vánoc 2014, již je nový, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a dle filmu VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA. Otci Bohu milými, novými kněžími, jsou ENERGETICI, nového Božího technického lidu, jejichž povolání je neodvolatelné. Ti kdo přemýšlí negativně, militaristicky, či imperialisticky, STARÝM křesťanským DUCHEM, přitahují křesťanské militaristické zlo, pro odstoupení rozumu nového Krista, od vzpurných a neposlušných křesťanských sviní. Vyvarovat se militarismu křesťanství, znamená poučit se z militaristické křesťanské minulosti, vzít si poučení ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a za SMYSL ŽIVOTA považovat úplné podřízení se dokonalému rozumu Krista, uvedenému v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení Bohů drzých pozemských Otců Satanů kněží, to je boháčů, bankéřů, makléřů, obchodníků, vojenských kaplanů, vojáků, zbraní, a všech výrobků lidských rukou, jako např. zbraní a aut, atd. kvůli nesmyslnému ničení fosilních paliv, a nesmyslnému ničení planety ZEMĚ. Tomu, kdo miluje lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, a lži o koncepci energetiky zločince, ministra průmyslu Mládka, vytvořené pouze na ELEKTŘINU, je vyvržen z ráje Božího království ven, kde, pro odstoupení rozumu Krista, bude pláč, a skřípání zubů těch, kdo nastoupí k lopatám pomocných dělníků. Dobrou náladu si kazí nezaměstnaní a bezdomovci tím, že ignorují Boží příkaz, o vyjití do ulic, např. Brna, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, kvůli vyvlečení všech neposlušných od KORYT, kteří texty pomalého POSLEDNÍHO SOUDU křesťanů a energetiků dostávají, a ignorují je, viz další text o průvodu ulicemi Brna. Kdo má křesťanské BETLÉMSKÉ SVĚTLO za debilní, děsivou, militaristickou, křesťanskou temnotu, je NOVÉ BOŽÍ STVOŘENÍ, pokorné a úplně poslušné. Kdo ze SLOV NOVÝCH NEBES pochopí, že má povinnost svůj život od základů, a radikálně změnit, dle SLOV NOVÝCH NEBES, a filmu VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, má povinnost vyjít s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY do ulic, a křesťanská, militaristická NEMLUVŇÁTKA, úplně rozdrtit. Když nad lidmi bude vládnou škodná drzých ekumenických církví, bude Kristus, pracujícímu lidu působit zlo, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, o ENERGETICE, a o křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Dokud budou vládnou lidé nad lidmi, budou si působit zlo, svým rozumem pomatených zvířat. Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, K.M.1/4až7/12,16až19/6, atd. Ráj Božího království, energeticky neotřesitelného nastane, až nad děsivou temnotou, a krutým zmijím jedem, křesťanství, hinduismu, buddhismu, judaismu, islámu, atd., a nad ENERGETIKY celého SVĚTA, bude vládnout jediný Bůh SVĚTA, Kristus VÍTĚZNÝ. Vše uvedené, z milosrdenství rozumu Krista, bylo telefonicky i elektronicky sděleno křesťanské Boží trojici, militaristických zločinců, při vysílání TWR v Proglase, Ing. Rausovi, který drze lže i v ČT Brno, zločinci Satanu Michalu Žemličkovi z Církve bratrské z Prahy Žižkova, a Satanu Zemanovi, kteří zabránili tomu, aby na Lucii, v sobotu 13.12.2014, byl Kristus Pánem nad sobotou, v celém SVĚTĚ. studio@radio7.cz, zizkov@cb.cz, mistopredseda@cb.cz, tajemnik@cb.cz, jarosto@email.cz, predseda@cb.cz, twr@ twr.cz. Uvedení zločinci odmítají vejít do odpočinutí od svého díla, svých HRDEL, což jsou HROBY OTEVŘENÉ, či PEKLO OTEVŘENÉ, spolu se sedmi vůdci vládnoucích politických stran. Stále drze odmítají vejít do Říše ticha, stejně jako vládnoucí zlí Satani. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip. Uvedení andělé SEDMI CÍRVÍ, sedmi vládnoucích politických stran, jsou již jedinou církví Česka, protože stávající ekumenické církve celého SVĚTA, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jedinou církví Česka a SVĚTA, je však nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, viz další text. Totéž by bylo sděleno drzé poběhlici OHOLE Evě Hůlkové, kaplanu vězeňské služby, Satanu Bohdanu Pivoňkovi z Českobratrské církve e-cirkev@e-cirkev.cz, najbrt@e-cirkev.cz, ruml@srcce.cz, danielzenaty@gmail.com, stolar@ecosond.cz, kasparpav@seznam.cz, lia@leccos.cz, eva.zadrazilova@tiscali.cz, a úplně pomateným posluchačům Doteků víry v Radiožurnálu, kdyby neblokovali můj telefon. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, např. z NOVÉHO JERUZALÉMA, z Brna, s HOLEMI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, ujařmeným nezaměstnaným a bezdomovcům, kteří kradou, protože kvůli systému bohatých a chudých, nemají na živobytí, vrátí svobodu pokorným a úplně poslušným, v ulicích Brna, slavnostním pochodem, při oslavách DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista VÍTĚZNÉHO, do jím vyvoleného Česka. BOŽÍ BOHATÝŘI, kterých bude zase mnoho, jako ze Gottwalda, při PRVNÍM PŘÍCHODU Krista SPRAVEDLIVÉHO do Česka, pro všechny chudé a vykořisťované, vybojují svobodu, zruší křesťanské vězení tím, že silou SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, rozdrtí na ulicích všechny zpupné, vzpurné a neposlušné křesťanské bohaté svině, militaristické svévolníky, zbrojaře, atd. Zboří do základů křesťanský militarismus tím, že uvedená drzá křesťanská bohatá NEMLUVŇÁTKA roztříští o SKÁLU, kterou je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, platných pro RÁJ Božího království, s elektronicky plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, politických a náboženských zvířat, a s dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, elektronicky kontrolovaným.

 

19.)Ten kdo lidí miluje tak, jako nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, tomu kvete květina, poupátko, BÍLÁ RŮŽE. Křesťanský život je pohádka, s dobrým koncem, v křesťanském Písmu nedopsaná. Proto křesťanství je bitvou prohranou. To je ta na SVĚTĚ nejlepší zpráva, že trojjediný křesťanský Kristus, je odjakživa jediným Bohem SVĚTA, všech náboženství SVĚTA. Tomu kdo uvěří, ve DRUHÝ PŘÍCHOD trojjediného Boha, NOVÝM DUCHEM Vánoc, jako jediného Boha SVĚTA, stane se zázrak, možná, možná, možná, v roce 2014. Kouzlo tří oříšků, pro křesťany, hinduisty a muslimy, vyhrát ti dává, tři krát, tři krát. Nad neposlušnými, křesťanskými, hinduistickými, a muslimskými sviněmi, Bohem prokletými. Kristus, který mě vyvolil za posledního BABYLONSKÉHO proroka, Sír.32/15,33/14, naplnil Písmo tím, že cca před patnácti léty, v roce 1999, či v roce 2000, mě přidal patnáct let života tím, že v Blázinci v Bohunicích v Brně, kterému tehdy vládla militaristická svině MUDr. Češková, vyslyšel moji modlitbu, a uzdravil moje nemocné HRDLO, SUCHÝM FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, SUCHOU OLIVOU Koránu, SUCHOU VINNOU RÉVOU Bible, a SUCHÝM GRANÁTOVNÍKEM Tóry. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, Ageus1/9,2/19, 2.Král.20/6, atd. V BLÁZINCI v nemocnici v Bohunicích v Brně, kde o novém Kristus dodnes nemají ani ponětí, dle vůle Krista, mě cca před patnácti léty, ústy NETVORA, MUDr. Češkové, prohlásili i v Lidových novinách, za NESVÉPRÁVNÉHO BLÁZNA, 1.Kor.1/27až15/33, protože už tehdy jsem správně chápal texty SLOV NOVÝCH NEBES, o tom, že každý člověk má povinnost být Bohem, to je NOVÝM KNĚZEM, pro znalost SLOV uvedených, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Protože psychiatři LF Masarykovy univerzity, odmítli splnit svou povinnost, být BOHY, a pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, svým novým učením o DUŠI a TĚLE člověka, vyvrátit u religionistů Masarykovy univerzity, Baalův sloup Krista UKŘIŽOVANÉHO, a proměnit tím Masarykovu univerzitu v hnojiště, pro zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, moje HRDLO onemocnělo. Svoje HRDLO jsem tehdy léčil dlouhodobě, antibiotiky. Již tehdy jsem napsal, že nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, a že novými kněžími, Otci Bohu milými, novými BOHY, jejichž povolání je neodvolatelné, jsou především ENERGETICI. Proto se Kristus křesťanský, UKŘIŽOVANÝ, zrozený mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí o Kristu, stal pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kristus mně tehdy HRDLO UZDRAVIL, i když léčení trvalo dlouho. S uzdraveným HRDLEM, v době patnácti let, jsem mohl vycházet občas v Dotecích víry v Radiožurnálu, v TWR v Proglase, či v Noční lince v Proglasu, atd., k militaristickým sviním, protože Kristus mě stále naplňoval, děsem z jejich žvástů, náboženských, politických, vojenských, a energetických. Patnáct let jsem neměl ani rýmu, ani chřipku, čímž Kristus dokázal, že má veškerou moc, jak nad lidským TĚLEM, tak nad lidskou DUŠÍ. Po patnácti letech mě HRDLO znovu onemocnělo. Znovu se musím léčit ANTIBIOTIKY. Kristus mě nyní neumožňuje vycházet ke křesťanským pomatencům, a k posluchačům, ani v Dotecích víry, ani v TWR v Proglase, ani v Noční lince v Proglasu, ani ve školství, ani ve STÁTNÍ SPRÁVĚ, protože zlí, neposlušní, a vzpurní hlupáci, úplně objasněné SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odmítli realizovat. PLNÝ POČET křesťanských, militaristických, zpupných, vzpurných a neposlušných sviní, vzešel v Česku tím, že ENERGETICI VUT v Brně, ČVUT a ČSÚ, odmítli svolat KONGRES všech ENERGETIKŮ SVĚTA, do DOLINY O2 Aréna v Praze. Bože SPRAVEDLIVÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ, který jsi novým ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA, v Písmu jsi slíbil, že i po patnácti letech, s TVOU pomocí, na vzedmutých vlnách, naprosto chybného myšlení o Kristus UKŘIŽOVANÉM, na své bárce, na své lodičce, kterou je před každým NOVOLUNÍM MĚSÍC ISLÁMU, kde je MĚSÍC lodičkou, což je pouze v Turecku, doplují k TOBĚ tím, že dopluji na souš, k technickému lidu, k řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, k docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, docentu Skálovi, skala@fme.vutbr.cz, a k odborníkovi na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docentu Hiršovi hirs@fce.vutbr.cz. Splň svůj slib neprodleně, ze svého milosrdenství, již na HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ, 25.12.2014. Neodkládej svoje sliby, vrácení svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA Vánoc, pokorným a úplně poslušným ENERGETIKŮM VUT v Brně, a všem ostatním pokorným a poslušným. Vždyť technický lid, když nemluví o energetice pravdu, je zhoubou všeho tvorstva. 2.Král.10/27,20/5, Bhagavadgíta1/1až15/15až16/13až24až18/66až78, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Iz.2/22,29/11až24,33/22,44/5,8,45/8,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, K.M.1/4až7/12,18až12/10,17,27až19/6, Jer.1/17až6/19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8až12/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, atd. Až v této době jsem pochopil, proč jsem cca před patnácti léty, v roce 1999, či 2000, tak dlouho si léčit svoje HRDLO. Kristus, který žije mezi námi, v křesťanském PEKLE, jako DUCH SVATÝ, v médiích nechal nyní zaznít, že ten, kdo nemá v médiích SVOBODU SLOVA, má nemocné HRDLO. V této době, před cca patnácti léty, mě totiž vůdce psychiatrů LFMU, křesťanská militaristická svině MUDr. Češková, zakázala mluvit o novém Bohu, a o jeho dokonalé lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, v BLÁZINCI, i na veřejnosti tím, že mě veřejně prohlásila za NESVÉPRÁVNÉHO BLÁZNA, nejenom slovy, ale i v Lidových novinách. Dle vůle Boží, jsem se tím stal BLÁZNEM. 1.Kor.1/27až15/33, atd. MUDr. Češková mě vyhnala z Blázince, protože nebyla, a stále není schopná dokázat, že NESVÉPRÁVNÝM BLÁZNEM jsem já. Odmítla dialog o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, dle kterých lze prokázat, že NESVÉPRÁVNÝM, DEMENTNÍM BLÁZNEM, je ona tím, že není pokorná, a úplně poslušná. 1.Kor.1/27až10/11až15/33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, atd. MUDr. Češková, od té doby, již patnáct let, má HRDLO, které je je ENERGETICKÝM OTEVŘENÝM HROBEM, či OTEVŘENÝM PEKLEM. Své HRDLO má však stále zdravé, kdežto já nyní mám, po patnácti letech vyobcování z médií, a ze středověku školství, HRDLO znovu nemocné. Kristus ji zdraví dal, a přízeň svou, dle písničky od Krista, protože Česko je Kristem vyvoleným národem, který, po zveřejnění pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, atd., má povinnost, ukončit náboženský středověk, a soudit všechny národy SVĚTA, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, K.M.1/4až12/10,16,27až19/6, atd. Kvůli vzpurné a zpupné Masarykově univerzitě, kvůli neposlušným a pyšným psychiatrům a religionistům, Kristus křesťany UKŘIŽOVANÝ, i zrozený, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, děsivé křesťanské temnoty, středověku militaristického katechismu, v říši mrtvých křesťanů, a ostatních militaristických sviní, se znovu stal křesťanskou MODLÁŠKOU, UKŘIŽOVANOU STVŮROU, i v novém novoluní, na Vánoce, v pondělí 22.12.2014. Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20až66/24, Kaz.3/18až8/8,9/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Proto Kristus, v Písmu, ve 2.Král.10/27,20/5,9,22/13, atd. uvádí, že je VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM jediným Bohem SVĚTA tím, že o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Brna, na Masarykovu univerzitu, všechno ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, uvedl. Kristus uvedl, že za patnáct let, po mém prvním onemocnění HRDLA, pro mé vyobcování z nedemokratických médií, ze středověku školství, z Krajského soudu v Brně, vedeného tehdy předsedou JUDr. Pořízkem, po vyobcování z KSZ v Brně, JUDr. Sladkým, z NSS v Brně, JUDr. Baxou, a Policií ČR z Rosic, vedoucím npor. Šoukalem, se STÍN, kterým všichni uvedení pomatenci, stíní SVĚTLU SVĚTA rozumu Krista, o nové ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, k uvedeným militaristickým sviním, zase vrátí. Dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, já již BLÁZEN nejsem, a nikdy jsem nebyl. BLÁZNI, Kristem prokletí, NESVÉPRÁVNÍ, jsou především zpupní a vzpurní psychiatři a religionisté, a ostatní pomatenci Masarykovy univerzity, a ostatní uvedení svévolníci, kteří o tom, že STÍNÍ SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, a RÁJI Božího království, CELOSVĚTOVÉHO, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES, nemají ani ponětí. Bože SPRAVEDLIVÝ, uzdrav mé HRDLO, ať mé HRDLO, pro nemožnost mluvit v nedemokratických médiích, a ve středověkém školství, NESTÍNÍ SVĚTLU SVĚTA, TVÉHO slavného DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, novým DUCHEM Vánoc, v roce 2014. 2.Král.10/27,20/5,9,22/13, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ, a VŠEMOHOUCÍ, dej svým rozumem, ať všichni uvedení neposlušní, pyšní a zpupní, se v médiích stanou STÍNY, které budou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, dej svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať pro pokorné, a úplně poslušné, začíná energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný RÁJ Božího království, v roce 2015 tím, že již v roce 2014, bude rozhodnuto, o nezbytnosti svolání KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, který se dodnes neuskutečnil, kvůli bláznovství, a kvůli STÍNUM religionistů a psychiatrů Masarykovy univerzity, uvedených SOUDŮ, a Policie ČR. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ dej, ať se vrátí STÍN, kterým stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, především psychiatři a religionisté Masarykovy univerzity, a to po stupních ACHAZOVÝCH, aby celá Masarykova byla STÍNEM tím, že bude HNOJEM, pro zákony POLE VĚDY Písma, které budou obdělávat TVRDÍ MUŽI VUT v Brně, vedení do Božího království, rektorem Štěpánkem. 2.Král.10/27,20/5,9,22/13, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ dej, ať všichni uvedení úplně pomatení BLÁZNI, očistí mé BLÁZNOVSTVÍ, mluvení pravdy o TOBĚ, Kristu VŠEMOHOUCÍM, a VŠEVĚDOUCÍM, a o TVÉ moci, nad každým lidským TĚLEM, a lidskou zvířecí DUŠÍ. Neodstupuj svým rozumem, ze svého milosrdenství, především od party bláznů z povolání, Blázince LÉKEŘSKÉ FAKULTY Masarykovy univerzity, vedené psychiatrem MUDr. Kašpárkem, a partou bláznů religionistů MU. Bože dobrý a SPRAVEDLIVÝ, kvůli pravdě o Kristu, pravdě o ENERGETICE, a pravdě o odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, nedělej STÍN z KŘÍŽE Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, kvůli neposlušnosti psychiatrů a religionistů. Za těch patnáct let, kdy jsem za BLÁZNA všem vzpurným a neposlušným, je na SVĚTĚ všechno stále horší. Vždyť kvůli tomu, že Česko má za Bohy neposlušného rektora Tomáše Zimy rektor@cuni.cz, či jeho Boha, zpupného hlupáka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního velitele ozbrojených sil Česka, prezidenta Zemana, společně s Bohy vzpurných křesťanů, s vojenskými kaplany, a s vojáky, Tálibán ve škole v Pákistánu, zmasakroval přes sto dětí. Vždyť střelba v kavárně v Sydney, sjednotila Austrálii, proti Kristu, který chce v Dolině O2 Arény v Praze, na KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, nastolit celosvětový mír. ZIMA ZIMU stíhat bude, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO o ENERGETICE, když svině, rektor Zima nebude vyhnán od koryta z Karlovy univerzity.

 

Já, poslední prorok tohoto Bohem prokletého věku, vlády drzých, zpupných NEPOSLUŠNÝCH boháčů a bankéřů, a jejich Bohů, zlých pozemských Otců Satanů kněží, nad úplně NEPOSLUŠNÝM, zlým a pomateným pracujícím lidem, jsem vstoupil do Hospodinova domu, kterým je SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v roce 1999, či v roce 2000. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,33/15,33/16až43/26,31, 2.Král.20/5, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, atd. Vstoupil jsem do Hospodinova DOMU SLOV Bhagavadgíty, SLOV Tóry, SLOV Bible, Slov Koránu, SLOV Dogonů, SLOV Máyů, atd., které jsou jediným Bohem, všech náboženství, a všech režimů na SVĚTĚ. Všechny uvedené režimy SVĚTA, všechny církve na SVĚTĚ, všechna křesťanská, hinduistická a jiná militaristická prasata, jsou tímto SLOVEM udržovány Kristem, jediným Bohem SVĚTA, již cca TŘI DNY, to je cca tři tisíce let. V roce 1999, či v roce 2000, mě Hospodin uzdravil, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a přidal k mým dnům, dalších patnáct let života, do tohoto roku 2015. 2.Král.20/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. STÍN, kterým křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské a jiné církve, a všechny režimy SVĚTA, stíní SVĚTLU SVĚTA, či SLUNCI SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, rozumu Krista, o nové ENERGETICE, nové EKOLOGII a nových MRAVECH, musí ustoupit o deset stupňů nazpět, to je do doby před cca třemi tisíci léty, kdy stále stejný Kristus, žádné úplně pomatené militaristické církve, a žádné militaristické režimy, ke své vládě nad lidmi, vůbec nepotřeboval. Proti Kristem vyvolenému Česku je rozníceno velké Hospodinovo rozhořčení za to, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, stále neposlouchají Hospodinovo SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti ENERGETICKÉ SPÁSY SVĚTA, dobrým a spasitelným SLOVEM Krista. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je o nastolení celosvětového míru, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, kde všem národům bude objasněná, jedině možná, a správné ENERGETICKÁ KONCEPCE Česka a SVĚTA, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, celosvětového království Božího, s jediným vládcem SVĚTA, s novým Ježíšem Kristem, s jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA. V roce 2015 nastal ÚSVIT prvního dne Božího království, kdy každý má povinnost Krista znát tak dobře, že se nemusí žádného drzého pozemského Otce Satana kněze dotazovat, na DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ke svému pokornému a úplně poslušnému lidu, Česka a Slovenska. Z drzých pozemských Otců Satanů kněží, vedených v Česku Belzebubem kardinálem Dukou, např. se Satanem Kolegarem z Proglasu TWR studio@radio7.cz, a s jeho pomateným hostem, s MRZKOU ŽENOU Zuzanou Kasalovou z BJB v Praze info@baptist.cz, milan.kern@baptist.cz, ludek.sip@baptist.cz, jan.jackanic@ baptist.cz, se již 15 let, od roku 2000, stali BUZERANTI, kteří znásilňují svou mladou křesťanskou stvůru, kterou si porodí vždy na Vánoce, mletím děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí. Dělají to z toho důvodu, aby místo Bohu ZÁKONODÁRCI, mohli sloužit svým Bohům, bankéřům, makléřům, exekutorům, vojenským kaplanům, vojákům a zbrojařům, vyrábějícím jaderné zbraně. Každý, kdo je stejně slepý a hluchý, jako jejich mladá křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, je stejným BUZERANTEM, stejným PRASETEM, jako oni. Česko může být energeticky spaseno rozumem Krista, až nebesa s BUZERANTY kněžími budou úplně zničená, úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které TVORSTVO toužebně očekává. Padaly hvězdy Duka, Kolegar a Kasalová, padaly, z krvavých křesťanských nebes. Dle vůle Boží, dávám jim jména a příjmení. Je pro uvedené BUZERANTY, DUCHEM CHUDÉ, to je úplně neposlušné, kteří bloudí v čase a v prostoru, nějaká naděje, aby se zase, na NOVÁ NEBESA vrátili? Jedině v případě, že drzí Satani z TWR, a všechny ostatní ekumenické církve, již v neděli 4.1.2015, se k novému Kristu poslušně vrátí, mletím ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což se zase nestalo. Až se STANE DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka realitou, Kristus již bude jednat sám, a veškeré křesťanské, hinduistické, buddhistické, židovské a muslimské zlo úplně zničí tím, že bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA. Bože spravedlivý a všemohoucí, který jsi mi v roce 1999, či v roce 2000, dal patnáct let života proto, abych v Baalově domě, na Masarykově univerzitě, u religionistů, proměnil SLOUP Baalů a DÉMONŮ, sloup UKŘIŽOVANÉ KŘESŤANSKÉ STVŮRY, včetně zlé, zpupné, vzpurné, a neposlušné Masarykovy univerzity, v hnojiště, smiluj se znovu nad svým prorokem, protože jsi slíbil, že s TVOU pomocí, TVÉHO ROZUMU, zajistím TVŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD, k novému Božímu technickému lidu, k novým kněžím, k pokornému, a úplně poslušnému lidu, VUT v Brně, ČVUT a k projektantům. 2.Moj.10/26,20/5, Iz.29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,33/15,33/16až43/26,31, 2.Kor.3/5,9,10/4až13/5,8, atd. Bože všemohoucí a spravedlivý, učiň své SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jediným náboženstvím SVĚTA tím, že zkrátíš ty dny pomalého POSLEDNÍHO SOUDU tím, že moje HRDLO uzdravíš, a že HRDLA drzých, pozemských Otců Satanů kněží, kteří mají HRDLA, které jsou HROBEM OTEVŘENÝM, či PEKLEM OTEVŘENÝM, vykážeš v médiích do říše ticha. Máme tu další DOBRÝ DEN, kdy šťastné struny TVÝCH písní, o TVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU, začali znít kvůli nám, kvůli Česku, aby spící křesťanští, neposlušní, zpupní, bez Tvého rozumu mrtví NETVOŘI, mohli otevřít oči dokořán. Mar.7/6,13/20, Iz.29/11až24až57/10,16,20,66/24, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Žalm1/1až37/5,11,35,38až115/17až150/6, atd. Bože VŠEMOHOUCÍ, moje tělo, v době nedožitých sedmdesátých pátých narozenin, je stejně shnilé, jako stávající režim. Mám prokazatelně shnilý žlučník, ledvinu, močový měchýř, prostatu, průdušky, mám vyhřezlou L4,5, mám také poškozenou krční páteř, protože jsem havaroval, a prorazil hlavou přední sklo auta. Bože SPRAVEDLIVÝ, buď dej Česku DOBROU SMRT, eutanazii, stávajícímu prohnilému režimu, a tím i mně. Představoval bych si RADOSTNOU SMRT, po uspání rajským plynem. Nebo se smiluj, uzdrav mě, a přidej k mým dnům, ještě další tři roky, až do 18-cti let Česka, od roku 2000. Abych mohl křesťanské militaristické mrtvé svině, soudit více než 15 let, ještě další tři roky, až do roku 2018. Abys působil v Česku, SLOVEM NOVÝCH NEBES, ještě další tři roky. Mar.13/20, 2.Král.20/5.22/3,13,23/23. Bože SPRAVEDLIVÝ, dej boháčům, bankéřům, politikům, vojákům, obchodníkům, atd., eutanazii RAJSKÝM PLYNEM neprodleně, dle textů o trvalém kněžství pokorných a poslušných. 2.Moj.12/3,11,18,20/5,22/17,23/2,29,32/31,35,40/15, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ, neprodlévej. Dej ať již v sobotu 10.1.2015, je mnoho rozplozených BOŽÍCH SYNŮ, kteří se nepřidají k většině, která páchá militaristické, křesťanské zlo, kteří se rozhodnou, ČARODĚJNICE, jako např. MRZKOU ŽENU sestru Angeliku z Boromejek, a jí podobné křesťanské militaristické svině, z pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, nenechají naživu ani den. Rozhodnou se nového Krista milovat, a zachovávat všechny jeho příkazy, a ZÁKONY POLE VĚDY Písma. Bože dej, ať již ve středu, 14.1.2015, pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spálí všechny levicové BERÁNKY, to je komunisty, všechny levicové KOZLY z ČSSD, a ostatní politická a náboženská prasata, svými skutky. Bože dej, ať již ve středu 14.1.2015, vyjdou na pupku SVĚTA, v Domašově, či v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, zástupy s BÍLÝMI PRAPORY, a BÍLÝMI MÁVÁTKY, a s podepsanými peticemi, s požadavkem vyvlečení všech křesťanských, a jiných militaristických prasat, od jejich KORYT, ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bože dej, ať v novém novoluní, ve středu 21.1.2015, již nikdo v Česku nemá za Boha RYBÍ ŠUPINY, ale tvůj rozum o energetice, z TVÉHO milosrdenství. Jer.1/17až5/7,6/19,12/2,4,16až23/5,12,29,32,31/27,32,49/20. Každý, kdo proti mně povstal na soudu, je usvědčen ze svévole. Iz.29/11až24,54/17.