Kapitola 185

09.12.2014 20:48

Kapitola 185 – 64 stran. Kristus odstraní z úst technického VUT v Brně lidu boháče, bankéře, vojáky, atd., až nebude KOZLEM prezidentem Zemanem, až neposlušní kněží vyznají své lži, o svém rozumu, který není Boží, ale pouze POHLAVNÍ. Zástupy v Brně musí přivítat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 122 (Česká bible, kapitola 185), soud exrektora Hampla z KU 95. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

Obsah kapitoly 185: 1.) Vztah s Kristem, Bohem pokoje, pro totální neposlušnost, narušuji noví kněží technického lidu VUT V Brně, ČVUT, ČSÚ, a projektanti, jejichž povolání, být kněžími, tvrdými muži, mluvením pravdy o Kristu, a o energetice, je neodvolatelné. Aby bylo ve všem po nedostatku, aby se Česko stalo vytouženou zemí, technická elita Česka má povinnost, neprodleně zavřít dveře do médií, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, všech ekumenických církví. SLOVO NOVÝCH NEBES dokazuje, že myšlení Boží, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je naprosto rozdílné, např. od myšlení neposlušné technické elity, která, při odstoupení rozumu Krista, svým zvířecím POHLAVNÍM ROZUMEM, o energetice lže, a tím vede tvorstvo, do absurdní nicoty ropného kolapsu, ekonomického kolapsu, a třetí světové války. Viz str.15až21. Vůle Boží je, aby v Brně, při průvodu s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, navždy zesnula křesťanská modlářská stvůra Krista UKŘIŽOVANÉHO proto, aby moudrost Krista, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o Boží energetické koncepci, se setkala s ENERGETIKY SVĚTA, na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Když, z milosrdenství rozumu Krista, zástupy v Brně svěří svou cestu Hospodinu, a vyjdou přivítat Krista s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, Kristus již celosvětově bude jednat sám, a energetickou Boží revoluci, učiní na celém SVĚTĚ, svým rozumem. Když zástupy v Brně nevyjdou kvůli tomu, že mají v hlavách děsivou křesťanskou tmu, a militaristický jed, kvůli odstoupení rozumu Krista od neposlušných, kvůli tomu, že Satani kněží nevyznali své viny, Oz.2/18až5/15, bude to důkaz existence Krista. Místo vděku technické elity, zažívá Kristus totální vzpouru. Vzpurní a neposlušní, mají za Bohy POHLAVNÍ idioty, prezidenty Zemana, Putina, Obamy, a Belzebuba papeže Františka, kvůli své SKÁLE, PRACHŮM a MAJETKU. Místo Boha si zvolili úplné zničení fosilních paliv, horečné zbrojení, a tím třetí světovou válku. Lidem, kterým nevládne Bůh, SLOVEM NOVÝCH NEBES, je úplně jedno, jak zničí planetu ZEMI, a tím sami sebe. Viz str.4,5a44až51. Bože dobrý, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do Prahy, do Brna, a na PUPEK SVĚTA ZEMĚ SVATÉ, na Domašovsko, zbav nás prosím zlých bohatých sviní tím, že nás zbavíš zlého POHLAVNÍHO myšlení zakladatele KOZLŮ ČSSD, velitele ozbrojených sil Česka, KOZLA prezidenta Zemana, a jeho Bohů, drzých pozemských Otců Satanů vojenských kaplanů, a jejich velitele, drzého BELZEBUBA Česka, Satana kardinála Duky, a tím nás zbav zbraní, a veškerého militaristického a imperialistického zla na SVĚTĚ. ÚPLNÁ POSLUŠNOST Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, pro Kristem v Písmu vyvolené Česko, znamená rozhodnutí nového Božího lidu ENERGETIKŮ, svolání KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. STROMY ENERGETIKŮ, kteří v Kristem vyvoleném Česku, měly dorůst k NOVÝM NEBESŮM, byly v době ledovky, vyvrácené z kořenů v okamžiku, když z médií zaznělo, že dementní idiot, zpupný ministr průmyslu Mládek, porodil svým POHLAVNÍM ROZUMEM, novou ENERGETICKOU KONCEPCI Česka, pouze na ELEKTRICKOU ENERGII, a to na dobu čtyřiceti let. Nový Boží lid ENERGETIKŮ, tvrdých mužů, již dávno měl být UČITELEM opakovaně uváděných Božích příkazů a ZÁKONŮ o ENERGETICE, a zatím jsou všichni ENERGETICI stále NEMLUVŇÁTKY. Stále potřebují kojenecké křesťanské mléko, o nutném meči válek s muslimy, které je však již JEDOVINOU DRAČÍ, či KRUTÝM ZMIJÍM JEDEM. Viz str.7až11. 2.) Především nový ministr dopravy, Ing. Dan Ťok, posta@mdcr.cz, má povinnost se VRÁTIT ke Kristu, nastolením Božího království, ve kterém bude spravedlnost daleko větší, než byla spravedlnost soudruhů BERANŮ, v době pouště čtyřiceti let Božího socialismu. Ing. Dan Ťok, má povinnost, na kongresu ENERGETIKŮ projednat, zda je ENERGETICKY možné, na dálnice celého SVĚTA, položit koleje. V Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, vlaky musí pádit stejně, jako pádí v Česku a ve SVĚTĚ dnes, v militaristickém imperialismu. Viz str.11až15. 3.) Druhý příchod Krista do Česka má povinnost neprodleně realizovat náměstek primátorky Stropnický Matej.Stropnicky @praha.eu, a pedagog Tomáš Klvaňo tomasklvana@me.com. Na STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ, u sochy Husa, musí být Kristu dopřáno, aby krvavá křesťanská nebesa, byla zavřena SLOVEM NOVÝCH NEBES tím, že zde tři krát sestoupí OHEŇ, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.15až21. 4.) Přepočet motorové nafty, benzinu, plynu a elektřiny, na procenta. 4 652 000 tun motorové nafty x 11,8 MWH = 54 893 600 MWH = 54 893,6 GWH. 1 850 000 tun benzinu x 11,8 MWH = 21 830 000 MWH = 21 830 GWH. Motorová nafta a benzin celkem = 76 723,6 GWH. Zemní plyn 8 468 milionů m3 x 10,5599 = 89 412,233 GWH. Celkem motorová nafta a benzin 76 723,6 GWH + zemní plyn 89 412,233 GWH + elektřina 87 065 GWH. Součet činí celkem 253 200,83 MWH. ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV. Motorová nafta a benzin činí 30,3 %. Zemní plyn činí 35,3 %. Elektřina činí 34,4 %. Je to rozdílný údaj, od sdělení docenta Skály z VUT v Brně. Dle něho, elektřina činí pouze 10 %. Dělat dlouhodobou energetickou koncepci Česka na uhlí, které se spotřebuje na vytápění, a na výrobu elektrické energie, je naprostý nesmysl, protože změna energetiky, na energetiku bez fosilních paliv, je věc dlouhodobá, věc několika desetiletí. Svítá, svítá, po kolikáté, to nikdo nespočítá. Kristem vyvolené Česko, se má poučit z chyb, které lidstvo udělalo, a má nastolit, v DOLINĚ O2 Arény, na KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, všesvětový mír. Protože Česko polyká POHLAVNÍ žvásty drzých pozemských Otců Satanů kněží o Kristu, a POHLAVNÍ žvásty nesmyslných energetických koncepcí ministra průmyslu Mládka o ENERGETICE, je všem všechno jedno. Kristus vyčkává. Chce nad Českem, a SVĚTEM smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až vládnoucí lháři budou vyhnání z médií, do říše ticha. Kristus, Bůh pokoje, je SLOVEM NOVÝCH NEBES, je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, v případě, že v novém DNES DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, ve SLUNEČNÍM DNI PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, vyjde jako SLUNCE, jako hlavní zdroj energie, nahrazující fosilní paliva, a již nezapadne, u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně. Vyjde jako hlavní zdroj energie, za mizející fosilní paliva, a nezapadne, když lid VUT v Brně, bude pokorný, a úplně poslušný. Viz str.21až26. 5.) Vybrat si NETVORA, kterého je nezbytné spálit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je nezbytné ve středu, 10.12.2014, nebo každou další středu. Úplně zničit vybraného militaristického vládnoucího NETVORA, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je zapotřebí průvodem, s holemi v rukách. Hůl v ruce, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH dřívějších NEBES, je hůl z lesa, nebo hůl od smetáku, s bílým prostěradlem, či s bílým polštářem. Když Kristus, z Božího milosrdenství svého rozumu, v Brně umožní jít s BÍLÝMI PRAPORY, či s BÍLÝMI MÁVÁTKY, dle dřívějších textů, snad se již smiluje, a bude jednat sám tím, že v neděli 14.12.2014, projde všechny kostely, a vše křesťanské a militaristické pobije. Když se tak stane, potom již v neděli, 21.12.2014, bude Boží mír a klid, v celém Česku. Je ještě jiná naděje, že Kristus pošle do Česka hlad, po slyšení slov Hospodinových, a nebude nutné chodit po ulicích s bílými prapory. Ám.8/11. Potom již DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, bude pro Belzebuba papeže Františka, tmou, a ne SVĚTLEM SVĚTA. Neprodleně půjde do říše ticha. Ám. 5/10,18, Ža.115/17. Problémem lidského myšlení je realita, že lidé, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, v částečce svého DUCHA, jsou přesvědčení, že jim, pyšným, do jejich naprostých nesmyslů, např. o energetice, nikdo mluvit nemůže, a ani nesmí, protože svoje totální bludy o Kristu, a o energetice, pokládají za pravdu. Vážený premiére Česka Sobotko malachp@seznam.cz, a jeho ministři posta@vlada.cz. Jste pomazaní na proroky místo mě. Máte povinnost zajistit vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novou vládou Česka. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Viz str.26až35. 6.) Vážený řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz. Vaše DUCHOVNÍ CHUDOBA, je způsobena Vaší neposlušností. Vaše povolání za kněze nového Božího technického lidu, je neodvolatelné. Viz str.35až38. 7.) Vážený nový primátore Brna, PETŘE VOKŘÁLE kp@brno.cz, posta@brno.cz. Máte povinnost VOKŘÁT rozumem nového Krista, studiem SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a neprodleně, na slavnostním shromážděním na NÁMĚSTÍ SVOBODY, úplně zničit EGYPT nekonečné křesťanské pouště, kde je sucho. Ze slov děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu katolického katechismu, Belzebuba Brna, drzého pozemského Otce, Satana, biskupa Cikrleho, žádné dobré slovo Boží neprší, nikdy nepršelo, a nikdy pršet nebude. Viz str.38až42. 8.) Vážení MUSLIMOVÉ z MEŠITY v Brně, vážený sousede muslime Emile. Zítra se bude, především v Brně, tančit všude, až naše vítězné vlajky BÍLÉ, vlajky muslimů, atd., na stožáry SVĚTA vyletí, protože podílem pokorných, a úplně poslušných lidí, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je pouze ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Porazit křesťanské žoldáky, kteří okupují mnohé státy muslimu, kde je ropa, plyn, či suroviny, ukončit veškeré války na SVĚTĚ, celosvětovým mírem, je možné v jedinou hodinu v Brně, a to nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Podřídit se vůli Boží, znamená úplně zrušit většinu profesí, pracujících s největším zlem, s PRACHY, s PENĚZI. Všichni obchodníci, makléři, bankéři, vojáci, exekutoři, atd., se musí smířit s tím, že jejich SKÁLA, PRACHY, PENÍZE končí, protože jedinou SKÁLOU je Boží rozum, o energetice, ekologii, a o nových mravech. Stačí se nebát, mluvit pravdu o Bohu, jeho příkazech a zákonech o energetice, a nebudou ani zloději, ani auta, ani zbraně, ani vojáci, ani největší zlo, PRACHY, PENÍZE, SKÁLA obchodníků. Viz str.42až44. 9.) Pro nastolení NOVÝCH MRAVŮ, stejných, jaké má Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a pro nastolení mluvení pravdy o ENERGETICE, navrhuji pro nosiče praporů a mávátek tuto trasu. 1.) Vypískání, či vystříkání úplně neposlušných a vzpurných militaristických sviní, na PETROVĚ. Zde je nutné projít s BÍLÝMI PRAPORY chrámem, zapískat zde na Krista, a pískotem v budově drzého pozemského Otce, Satana biskupa Cikrleho, navždy zrušit jeho slovo děsivé temnoty militaristického katechismu. 2.) Vypískání, či vystříkání neposlušných a vzpurných militaristických sviní, bude pokračovat na Magistrátu města Brna, u primátora Petra Vokřála z hnutí ANO. Zde je nutné požadovat, aby se neprodleně stal BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně čeká všechno tvorstvo tím, že z Brna učiní NOVÝ JERUZALÉM, dle kapitoly 184. 3.) Nasleduje vypískání, či vystříkání neposlušných a vzpurných militaristických sviní, na Masarykově univerzitě u rektora Beka. Kristus neustoupí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud z Masarykovy univerzity nebude hnojiště, pro zákony POLE VĚDY Písma, které bude obdělávat nový kněz Bohu milý, rektor VUT v Brně, Petr Štěpánek. 4.) Vypískáním, či vystříkáním neposlušných a vzpurných militaristických sviní v ČT Brno, které vede do záhuby ředitel Souček, je nutné SLOVO NOVÝCH NEBES, medializovat. Když si ZÁSTUPY nosičů bílých praporů, dělníků, zedníků, rolníků, a pracující inteligence, vynutí přímý přenos svého protestu, proti pyšným a neposlušným boháčům, a politikům pravice a levice, v televizi, a proti jejich Bohům, Satanům kněžím, celé Česko a celý SVĚT spatří, že Kristus, na své pokorné, a úplně poslušné služebníky, píská, ze SLOV NOVÝCH NEBES. Kristus začne vládnout nad celým SVĚTEM okamžitě, když bude v médiích rozhodnuto, že ENERGETICI Ing. Jiří Trojáček, Ing. Jiří Korbel, Ing. Pavel Hájek, z ČSÚ, odd. statistiky energetiky, tel. 274 052 281 jiri.trojacek@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz, společně s ředitelem Energ. ústavu VUT v Brně, docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, OTŘESOU VŠÍM STVOŘENÍM tím, že připraví údaje o energetice, pro kongres ENERGETIKŮ celého SVĚTA, který Kristus požaduje svolat neprodleně, do DOLINY O2 Arény v Praze. Viz str.44až51. 10.) Pozemskými Otci Satany kněžími, pomatený zpěvák Jaroslav Hutka jaroslav@hutka.cz, v Proglase řekl, že jeho slovo, o vyjití Česka, ze světlých zítřků čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, do temných včerejšků křesťanského podsvětí, do děsivé temnoty PEKLA křesťanského imperialismu, v písničce Náměšť, je nejmocnější, protože je pravdivé. Proto v Česku máme stále mravy křesťanského, imperialistického PEKLA, kdy si lidé dělají, co chtějí. Pro odstoupení rozumu Božího, idiot jaroslav@hutka.cz, v Proglase prohlásil, že on boháč, nechce slyšet texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že ve stávajícím křesťanském imperialismu, pastvou boháčů jsou chudáci, a proto údělem veškerého tvorstva, je vláda dementních idiotů, zbavených rozumu Krista, nad chudáky. Zločinec Hutka jaroslav@hutka.cz. prohlásil, že ho chudáci nezajímají, protože on, boháč, odjíždí na zimu za SLUNCEM, do Indie. Vážený Davide Kollere kapela@davidkoller.cz, a jiní zpěváci, info@festivalsvobody.cz. DNEM SLUNEČNÝM, je DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, SYNA ČLOVĚKA, VŠEMOHOUCÍHO do Česka. Kristus, odstupováním a vstupováním svého rozumu, určuje nejenom mravy pomatenců Česka, ale i mravy např. Obamy, Putina či Zemana tak, aby všichni pochopili, že mravy Obamy, Putina i Zemana, jsou stejně špatné, jako např. mravy Hitlera. Kristus, který v jím vyvoleném Česku nic nečiní tajně, Vám zpěvákům, zdraví dal, i přízeň svou. Ptá se VÁS, kde ty KLÍČE, od Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsou, kam jste je, na koncertech, zašantročili? Tisíckrát krásnější, než jsou PRACHY, SKÁLA Satana kardinála Duky, je Boží rozum, který je Božím milosrdenstvím, pane Davide Kollere, protože PRACHY jsou brzdou pokroku. Brání nastolení energetické neotřesitelnosti. Kristus UKŘIŽOVANÝ, vede Česko, z BLÁTA Masarykovy univerzity, do KALUŽE, sekretářky rektora Štěpánka VUT v Brně, Kalužové. Viz str.51až55. 11.) Petr Janda, Olympic dagmara@bestia.cz, složil písničku o působení Krista v Česku, při jeho prvním příchodu, v době čtyřiceti let socialismu, což je současně i písnička o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, na Vánoce 2014. Tak rád by Kristus viděl NOVÉ NEBE tím, že v Česku uvidí NOVOU ZEMI, na Vánoce 2014. Křesťanské vězení mu nestačí. Zítra, na Vánoce, je SMRT Krista VŠEMOHOUCÍHO a SPRAVEDLIVÉHO. Drzý pozemský Otec Satan, Belzebub Prahy, kardinál Duka si zase porodí na Vánoce, mladou katolickou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Krista z toho zebe. Pomalu Janda otevírá oči. Všichni chtějí Krista blázna, pomateného, bezmocného. Viz str.55až56. 12.) POSLEDNÍ SOUD školství, náboženského sobotního vysílání v Radiožurnále, TWR a v Proglase, kdy Kistus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, a tím do SVĚTA, má být Pánem nad sobotou, jako jediný Bůh SVĚTA, a pro cenzuru není. Křesťanské militaristické svině z TWR, Radiožurnálu, Proglasu, atd., Bohové boháčů, bankéřů a ostatních militaristů, si spletli dobu tím, že místo oslav DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, oslavují sama sebe navzájem tím, že oslavují svůj POHLAVNÍ ZVÍŘECÍ rozum. Opakovaně uvádění zločinci, znalci Písma, nového Krista stále mají za hlupáka tím, že si s Bohem VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM, s jediným ZÁKONODÁRCEM Česka a SVĚTA, orají a vláčí, jak se jím zlíbí. Bože dej, ať již v Česku rodí úplně všichni, nikoli Krista, ale Boží království. Cizoložit z cizí ženou, z křesťanskou rodičkou Marií, DUCHEM SVATÝM, je trestný čin, protože nového DUCHA SVATÉHO, již porodila nová ŽENA STATEČNÁ, která je nyní nově ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo má NOVÉHO DUCHA, a NOVOU MYSL, zná nového Krista, takového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jaký v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, skutečně je. Viz str.56až60. 13.) Při odstoupení rozumu Krista od neposlušných, všichni na SVĚTĚ padli do energetického, ekologického a mravního hrobu. Hrdlo Belzebubů Prahy, kardinála Duky, a kardinála Vlka, a jejich DĚTÍ, barevných politiků pravice a levice, je HROB OTEVŘENÝ. Z tohoto hrobu musí Česko všechny pomatence vytáhnout. Má povinnost zajistit, aby papež František, třpytivá křesťanská hvězda, jitřenky syn, na ÚSVITU prvního dne Božího království, v Brně a v Praze, byl svržen do podsvětí, do křesťanského PEKLA, do nejhlubší jámy, do nejhlubšího HROBU, protože jeho drzé křesťanské HRDLO, je HROB OTEVŘENÝ. V Brně a v Praze se musí naplnit texty Písma o PUPKU SVĚTA, O ZEMI SVATÉ, tím, že příběh Česka a SVĚTA, začnou všichni psát, od prvních řádků. Žádná ekumenická čarodějnice nesmí zůstat naživu, všechny si musí odnést Kristus, či Kršna, Bůh VŠEMOHOUCÍ, či VŠEVĚDOUCÍ, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES. Když na VUT v Brně, bude Kristus neprodleně prohlášen za tvůrce všech fosilních paliv, za tvůrce veškeré energetiky, a za VŮDCE ENERGETIKŮ celého SVĚTA, takoví dementní idioti, jakým je např. pravdo-láskovec Martin Ander z MMB, již znejistí. Pochopí, že jejich ALZHEIMEROVA DEMENCE, je způsobená odstoupením rozumu Krista, od neposlušných, a pyšných. Zpupní a vzpurní dementní idioti, pravdo-láskovci, pro odstoupení rozumu Krista, nejsou schopní si zapamatovat dobré, energeticky spasitelné, a mravně neotřesitelné, SLOVO NOVÝCH NEBES. Všichni, kdo si myslí, že jim nikdo do koncepce energetiky, a do víry v Krista, nebude nikdy mluvit, propadli SMRTI, to je odstoupení rozumu Krista. Boží navštívení, při DRUHÉM PŘÍCHODU, Kristus organizuje v Brně proto, aby nad celým SVĚTEM mohl vládl sám, po svolání kongresu energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze, po jeho oslavě, při úplňku MĚSÍCE. Nový primátore MMB Vokřál kp@brno.cz, a nový řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz. Co měl nový Kristus v Brně ještě udělat, a neudělal proto, abyste neprodleně měli NOVOU MYSL, a NOVÉHO DUCHA, a činili skutky, kterými nastolíte Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Máte povinnost vyvýšit Krista SOUDEM neposlušných, neprodleně. Dle vůle Boží, máte povinnost, na náměstí Svobody promluvit k ZÁSTUPŮM BOŽÍCH SYNŮ, o bázni před Hospodinem, a o tom, že bude ve všem po nedostatku, když Brno neprodleně učiní DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, jako HOŘÍCÍ PEC, ve kterém, po boháčích, bankéřích, vojácích, zbraních, atd. nezůstane ani kořen. Viz str.60až64.

Úvod kapitoly 185: 1.) Ježíše Krista VŠEMOHOUCÍHO, nemůže nikdo respektovat, protože drzý pozemský Otec Satan biskup Cikrle, na svátek MODLÁŘSKÉ STVŮRY Marie, si dělá v Brně PRŮVOD SVĚTLA. Svádí věřící z cesty do Božího království. Děsivou temnotu křesťanského militaristického PEKLA svého VZDOROKRÁLOVSTVÍ, považuje za SVĚTLO, a Boží království, považuje za TMU. Proto nikdo z křesťanských neposlušných a drzých sviní nechápe, že v ADVENTU, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, je nezbytné vejít do odpočinutí, od veškerého díla militaristické křesťanské zhouby. SMYSLEM ŽIVOTA je sloužit Kristus ZÁKONODÁRCI a SOUDCI celého SVĚTA, a ne ZLATÁMU TELETI, ZLATÉMU BOHU, ZLATÉMU VOLU, Bělobrádkovi, a KDU-ČSL, a tím SMRTI POHLAVNÍHO lidského myšlení. OBOROH je primitivní přístřeší na čtyřech kůlech, pro čas křesťanské militaristické nepohody tohoto hmotného SVĚTA, kterým je království PRACHŮ, PENĚZ, VOJÁKŮ, BANKÉŘŮ, OBCHODNÍKŮ, POLITIKŮ PRAVICE a LEVICE, BOHÁČŮ, a ostatních pokrytců, např. zpěváků, rera@centrum.cz, slavek.klecandr@seznam.cz, atd. kteří o Kristu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemají ani ponětí. Ke SVĚTU DUCHOVNÍMU, ke SVĚTU Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, se dá dospět pouze při úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, při úplné poslušností Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, při úplném zničení všech Bohů křesťanů. Křesťanští Bohové jsou uvedení Baalové, DÉMONI, a jejich Bohové, vojáci, jejich vůdci, v Česku např. vrchní velitel třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, zakladatel KOZLŮ ČSSD, drzý pokrytec prezident Zeman, a jeho Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech náboženství SVĚTA, atd. Zas přijde DEN, kdy dokonalá láska Božích příkazů, a ZÁKONŮ, o Boží majetkové rovině, vrátí se k nám. Pro pokorné a úplně poslušné, nabízí náruč dokořán. ÚPLNÁ POSLUŠNOST Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, znamená pro Kristem v Písmu vyvolené Česko, přijetí rozhodnutí nového Božího lidu ENERGETIKŮ, o svolání KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Dárkem pro pokorné a pro úplně poslušné ENERGETIKY, je Boží rozum, v částečce DUCHA SVATÉHO, o jedině možné ENERGETICKÉ KONCEPCI Česka a SVĚTA, uvedený ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Kristus, před svým narozením se v hlavách neposlušných, to je MRTVÝCH ENERGETIKŮ vyžaduje, aby každý v Česku pochopil, že STROMY ENERGETIKŮ, kteří v Kristem vyvoleném Česku, měly dorůst k NOVÝM NEBESŮM, byly v době ledovky, vyvrácené z kořenů. Stalo se to v okamžiku, když z médií zaznělo, že dementní idiot, zpupný, drzý, a neposlušný ministr průmyslu Mládek, porodil svým POHLAVNÍM ROZUMEM, novou ENERGETICKOU KONCEPCI Česka, pouze na ELEKTRICKOU ENERGII, a to na dobu čtyřiceti let. Všichni ENERGETICI Česka a SVĚTA, se uviděli v LEDOVCE, ledového křesťanského království, jako v zrcadle, jako pokrytci, hlupáci a zločinci, pro svoje POHLAVNÍ MYŠLENÍ, neposlušných a vzpurných ZVÍŘAT. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, naplnil Písmo tím, že nepravostí ENERGETICKÉHO MYŠLENÍ, neposlušného, to je MRTVÉHO, ministra průmyslu Mládka, obrací v křesťanskou pustinu, celou zemi. Král králů, a Pán pánů, Ježíš Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, se v prosinci 2014, NARODÍ PODRUHÉ, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, SVÝCH SLOV NOVÝCH NEBES, když tyto texty budou dány v médiích na svícen proto, aby Česko mělo NOVOU MYSL o Bohu, a NOVÉHO ENERGETICKÉHO DUCHA, pro pochopení, že jedině možná ENERGETICKÁ KONCEPCE Česka a SVĚTA, je uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Identita každého zpupného, vzpurného, a neposlušného služebníka, uváděných Baalů a DÉMONŮ, je identita SATANA, který, pro odstoupení rozumu Krista, nemá o Bohu, a o ENERGETICE, ani ponětí, pro svoje POHLAVNÍ zvířecí MYŠLENÍ. Nový Kristus, Česko a SVĚT ENERGETICKY SPASÍ, a osvobodí od Baalů a DÉMONŮ, z milosrdenství svého rozumu, svou ENERGETICKOU, EKOLOGICKOU, a MRAVNÍ KONCEPCÍ, až sedm svícnů, sedm vůdců, sedmi politických vládnoucích stran, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, pochopí, že život lidí tohoto věku, na přelomu věku konce éry fosilních paliv, je již pouze ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v Božím království. Pánové, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, jsou andělé SEDMI CÍRVÍ, sedmi vládnoucích politických stran tím, že jsou jedinou církví Česka, protože stávající ekumenické církve celého SVĚTA, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jedinou církví Česka a SVĚTA, je nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, viz další text. Kdo zvítězí nad neposlušnými imperialistickými, militaristickými, křesťanskými prasaty, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, tomu dá nyní Kristus, vládnout nad mnohými, v Božím království, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ. Stačí se vzdát dobrovolně stávajících koryt, a bojovat o koryta znovu, nikoli ve volbách, ale ve veřejných výběrových řízeních, z řad příslušných ODBORNÍKŮ, dle textů mnohých starších kapitol, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU. Zvítězí BÍLÍ ODBORNÍCI, kteří se vzdají členství v barevných politických stranách pravice a levice, které jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože jejich práce ztratila smysl. Jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, je nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Klíčem pro otevření BRÁNY, pro vstup do Božího království, je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ENERGETICI tyto klíče nesmí ztratit, protože při odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA, jsou ztracení, s celým Českem. K novému Kristu se zatím nikdo nevrátil, protože všichni vládnoucí zločinci, chtějí dál stínit SLUNCI SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, aby militaristické zločiny, a lži o energetice, zlých vládnoucích pokrytců, a vrahů nového Krista, pokračovaly. Kristus trestající, však může být ještě větší svině, než je. Slíbil, že Česko úplně zničí, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE tím, že z Brna a z Prahy učiní SODOMU a GOMORU, hubící jadernou střelou. Dle EVROPY 2, kdo chce vidět rodiče IDIOTA Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, děsivé temnoty katolického katechismu, nechť přijde do domova křesťanských idiotů, do kostela. Uvidí tam jeho rodiče, drzé pozemské Otce Satany kněze, vedené v Česku jejich ekumenickým Belzebubem, úplně pomateným kardinálem Dukou. Kristus v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvádí, že znovu bude sídlit v kostelích, až v Česku bude jediným SPRAVEDLIVÝM, a VŠEMOHOUCÍM Bohem, pro celý SVĚT. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví SVĚTA, místo aby nového Krista přivítali, průvodem s bílými prapory, a s bílými mávátky, kolem kostelů, stále drze melou, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, který v NOVÉM NEBI, nechce mít za Boha PRACHY, PENÍZE, které z nového NEBE dojdou, není pravda. Drze tvrdí, že zlí a nespravedliví křesťané, mají úplně jiného Boha, jiné PRACHY, jiné PENÍZE, než židé, hinduisté, buddhisté, muslimové, atd. Všichni křesťanští idioti, kteří chodí do kostela, a všichni, kteří poslouchají křesťanské žvásty drzých pozemských Otců Satanů kněží v médiích, věří v Krista UKŘIŽOVANÉHO, který na SVĚT uvedl meč nesmyslných válek, kvůli Bohům lidí, PRACHŮM, PENĚZŮM, protože, pro odstoupení rozumu Krista, nikdo nevěří tomu, že MEČ VÁLEK na SVĚT, neuvedla KŘESŤANSKÁ MODLÁŘSKÁ STVŮRA Ježíše Krista, ale hlupáci, vojenští kaplani, všech ekumenických církví. O jediném Bohu SVĚTA, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále nikdo nemá ani ponětí z toho důvodu, že pro odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé lenošní, drzí, zbabělí, neodpovědní, nedospělí, neposlušní zločinci, pro neochotu, studovat Boží příkazy a zákony. Otázka ŽIVOTA a SMRTI, otázka BYTÍ a NEBYTÍ, především pro nový Boží technický lid ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, je však znalost nového Krista, a znalost jeho dokonalé lásky, kterou jsou jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení všech koryt pokrytců STARÉ STÁTNÍ SPRÁVY KŘESŤANSKÉ MILITARISTICKÉ ZEMĚ, v Kristem vyvoleném Česku, a to neprodleně. Nový Boží lid ENERGETIKŮ, tvrdých mužů, již dávno měl být UČITELEM opakovaně uváděných Božích příkazů a ZÁKONŮ, a zatím jsou všichni ENERGETICI stále NEMLUVŇÁTKY. Stále potřebují kojenecké křesťanské mléko, o nutném meči válek, které je však již JEDOVINOU DRAČÍ, či KRUTÝM ZMIJÍM JEDEM. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, nastal ÚSVIT prvního dne BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, kdy každý ENERGETIK, musí nového Krista, a jeho příkazy, a ZÁKONY, znát nazpaměť. Nový Kristus, se nad ENERGETIKY, a tím nad všemi ostatními lidmi smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až bude mnoho ENERGETIKŮ se vzdělávat, Božími výroky o ENERGETICE, a o DRUHÉM PŘÍCHODU KRISTA, v době ÚSVITU prvního dne Božího království. Moudrost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, září a nevadne tím, že se ochotně dává spatřit těm, kdo milují pravdu o ENERGETICE, EKOLOGII, a o Božích mravech Božího království, bez PENĚZ, bez válek, bez vojenských kaplanů, bez vojáků, bez boháčů, bez bankéřů, a ostatních zlodějů, zločinců, a vrahů nového Krista. Touha po Boží moudrosti, o nezbytnosti svolat ENERGETIKY celého SVĚTA, na mírový KONGRES, o Boží koncepci energetiky, pro ropu, plyn, atd., pro celý SVĚT, do DOLINY O2 Arény v Praze, přivede Česko, a SVĚT, do Božího království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného. Kdo ještě v prosinci 2014, zůstane v křesťanské kleci, v křesťanském vězení, kdo se nevrátí k novému Kristu, k jeho SKÁLE, kterou nejsou PRACHY, kterým je jeho rozum, který Kristus každému člověku dává, pouze v částečce svého DUCHA, spěje do ENERGETICKÉHO HROBU, který mají v hrdlech všichni křesťanští, militaristé, všichni imperialističtí zločinci, a všichni drzí pozemští Otcové Satani kněží, vrazi nového, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista. Regenerace zpupných, vzpurných a neposlušných, je možná, pouze při zveřejnění těchto textů SOUDU, všech lidských, křesťanských, militaristických, a jiných náboženských sviní. Bože na NOVÝCH NEBESÍCH, který jsi odstoupil od všech lidí, svým rozumem, protože kvůli děsivé křesťanské temnotě, a kvůli krutému zmijímu jedu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, o tobě nemají lidé ani ponětí, smiluj se alespoň nad některým svým služebníkem, pokorným a úplně poslušným, jak jsi ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, slíbil. Vždyť KÁMEN, kterým jsou PRACHY, PENÍZE, kterým je děsivá křesťanská temnota, a krutý zmijí jed BANKOVNÍHO SYSTÉMU a VOJENSKO-PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, je již rozbitý tak, že nikdo pokorný, a úplně poslušný, již nepotřebuje křesťanské žvásty, drzých pozemských Otců Satanů kněží, k ŽIVOTU VĚČNÉMU, v Božím, energeticky neotřesitelném království, pod vládou Krista, nad poslušnými celého SVĚTA. Bože dej, ať na Mikuláše, v sobotu 6.12.2014, při ÚPLŇKU MĚSÍCE, v den svátku Česka a SVĚTA, pomatenci na Evropě 2, nemohou beztrestně prohlašovat, že jsi stále za ČERTA. Bože dej, ať Vánoce 2014, jsou již celosvětově, bez vlády drzých pozemských Otců, Satanů kněží, nad TEBOU VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM. Dej, ať máš zástupy pokorných a úplně poslušných, kteří se budou dobrovolně vzdělávat, ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, aby z toho, TEBOU vyvolené Česko, a lidstvo celého SVĚTA, mělo užitek. Vždyť stávající vládce Česka, drzý, neposlušný, a tím úplně pomatený zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, dle tvých výroků, má POHLAVNÍ ORGÁNY stejné jako zvířata, a má také stejný POHLAVNÍ mozek, jako mají zvířata. Protože stále drze vládne místo TEBE, při TVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v pravé poledne se zatřásla země leda v muničním skladu ve Vrběticích, což je trestání TEBOU vyvoleného Česka, naprosto zbytečné. Lidové noviny uvádí, že Putin, Obama, stejně jako KOZEL, či NETVOR Zeman, horečně zbrojí proto, aby se jejich Bohů, jejich vojáků, a zbraní, bály všechny státy, a aby proto pomatení lidé, kteří se bojí PEKLA válek, plnily jejich vůli. Křesťanští idioti, svým POHLAVNÍM rozumem, se již znovu těší, na třetí SVĚTOVOU VÁLKU. Bojovat za celosvětový mír, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohou pouze pokorní a úplně poslušní, v průvodech s bílými prapory, a s bílými mávátky, nejlépe v Brně, dle dalších textů. Kdo jako pokorný, a úplně poslušný, svěří svou cestu Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a bude v něho doufat, při průvodech s bílými prapory a mávátky, Kristus již bude jednat sám, a zločince, prezidenty Zamana, Putina či Obamy, kteří se rozpínají jako bujné křoví, úplně zničí. Všichni prolhaní a zlí vládnoucí zločinci, budou do jednoho vyhlazení, při zveřejnění těchto textů. Spravedlnost Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, zazáří jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, a jako polední jas, každého pokorného, a úplně poslušného ENERGETIKA, zazáří právo mluvit pravdu o ENERGETICE, a o jedině možné a správné Boží energetické koncepci, platné, pro všechny státy SVĚTA. Kristus, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, svůj hněv, nad lháři a zločinci neodvrací. Samí pomocníci NETVORŮ, prezidentů Zemana, Putina a Obamy, drzí pozemští Otcové Satani kněží, vedení Belzebubem papežem Františkem, se musí před novým Kristem sklonit. Stačí rozhodnout o neprodleném svolání ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kristus, svým SOUDEM, a přísnou spravedlností, nechce Česko pokořovat věčně. Kdo odloží nyní návrat k Hospodinu, dojde záhuby, v den odplaty.

 

2.)Proto ať se Česko nového Krista bojí, pro jeho moc, odstoupit svým rozumem, od každého zpupného, vzpurného a neposlušného. Kdo se spoléhá na svoje pomatené POHLAVNÍ MYŠLENÍ, a na POHLAVNÍ MYŠLENÍ politických zvířat prezidentů Zemana, Putina, či Obamy, místo na dokonalý rozum Krista, určený pouze pokorným a úplně poslušným, padá do HROBU, kterými jsou ústa uvedených zločinců a vrahů, nového Krista. Tajemství víry v nového Krista, je odhaleno, a kdo nebude poslouchat, zanikne. Spokojený sám ze sebou může být pouze každý pokorný, a úplně poslušný, znalec SLOV NOVÝCH NEBES, kdo POHLAVNOST rozumu KOZLA prezidenta Zamana, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES, chápe jako největší zlo. Česko utrpí obrovské ztráty, kvůli odstoupení rozumu Krista od ENERGETIKŮ, když např. drzí PETROVŠTÍ zločinci z PETROVA v Brně, v čele s Belzebubem Brna, Satanem biskupem Cikrlem, se svými militaristickými křesťanskými protikladnými žvásty, neodtáhnou neprodleně, do říše ticha. Keď som tuna já, tak som tady není, v myslích vzpurných a neposlušných militaristických křesťanských sviní, uvádí Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Plný počet NETVORŮ ZEMANOVCŮ, s POHLANÍM MYŠLENÍM ZVÍŘAT vzešel, a proto pokorní, a úplně poslušní ENERGETICI, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, mohou být spaseni, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, pouze v případě, že budou mluvit pravdu, o jediném Bohu SVĚTA, o jeho příkazech, a zákonech, o ENERGETICE, ekologii a mravech. Strašit křesťany, a jiné NETVORY a pomatence, Čertem, Belzebubem Česka, kardinálem Dukou, má smysl. Dokud bude nad lidmi vládnout Belzebub Česka kardinál Duka, nemůže nad lidmi, a nad novým Božím technickým lidem, nad úplně poslušnými ENERGETIKY, vládnout nový Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, svým slovem NOVÝCH NEBES. Především nový ministr dopravy, Ing. Dan Ťok, posta@mdcr.cz, má povinnost se VRÁTIT ZPÁTKY, k novému Kristu, do Boží spravedlnosti, Božího království, která bude daleko větší, než byla spravedlnost soudruhů BERANŮ, v době pouště čtyřiceti let Božího socialismu. Poušť čtyřiceti let Božího socialismu, BERAN Ing. Dan Ťok, prožil jako konstruktér, v KONSTRUKCI KOTLŮ IBZKG, n. p. Brno. V této době usiloval o členství mezi spravedlivými ovcemi, či BERANY, soudruhy KSČ. Jeho plány vstupu mezi socialistické spravedlivé BERANY KSČ, mu překazila Boží kapitalistická revoluce. Nyní, kdy dostává tyto texty jako poslední, kdy se vetřel mezi imperialistické, či militaristické NETVORY, má povinnost, pokorně a poslušně se vrátit k novému SPRAVEDLIVÉMU Kristu, jako první na SVĚTĚ, a to svými skutky. Má povinnost pochopit, že máme ÚSVIT prvního dne Božího království, kdy každý má povinnost, být odpovědný svému TVŮRCI, jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, za každou lež o energetice, a za každou jinou nepravost, což platí pro každého imperialistického NETVORA, neprodleně. Má povinnost pochopit, že v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, když neuzná, že má POHLAVNÍ ORGÁNY stejné jako mají zvířata, a že má také stejný POHLAVNÍ mozek, jako mají zvířata. Má povinnost pochopit, že všechny své plány ministra, stvořené lidským zvířecím rozumem, musí neprodleně odvolat proto, aby jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, Česka a SVĚTA, byl nový Kristus tím, že bude vládnout, nad celým SVĚTEM, jako jediný ZÁKONODÁRCE, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Má povinnost, jako úplně poslušný BOŽÍ SYN, iniciovat svolání KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli projednání koncepce nové výroby, nové výstavby, nové dopravy, nového způsobu stravování se, atd., ve všech státech SVĚTA. Když se nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, bude dotazovat na koncepci dopravy Česka a SVĚTA pochopí, že sešrotování většiny aut, či kamionů, kvůli zachování fosilních paliv, na přestavbu imperialistického SVĚTA, na SVĚT Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nezbytné. Ministr Ing. Dan Ťok, posta@mdcr.cz, má povinnost, na kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA projednat, zda je ENERGETICKY možné, na všechny dálnice SVĚTA, položit koleje proto, aby vlaky mohly pádit stejně v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, jako pádí v Česku a ve SVĚTĚ dnes, v militaristickém imperialismu. Běda Česku a SVĚTU, když ministr Ing. Dan Ťok, prohlásí nového Krista, za Lháře, Podvodníka a Zloděje, a sebe, svůj POHLAVNÍ ROZUM, své Duše a svého TĚLA, za spasitelný a moudrý. Tmavý PRASINEC potřebuje SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii, a Božích mravech. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, ozáří z Česka celý SVĚT, když ze stejného pramene, ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, bude Česko pít pouze vodu ŽIVOU, ČISTOU a DŮVĚŘIVOU tím, že úplně, a neprodleně zmizí z médií, děsivá temnota křesťanského katechismu, a tím zmizí krutý zmijí jed BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Z křesťanského PRASINCE se stane PROSINEC, když pokorný, a úplně poslušný, nový ministr dopravy Ing. Dan Ťok, posta@mdcr.cz, bude Krista prosit, o milosrdenství jeho rozumu tím, že dovolí dialog, o nezbytnosti svolání KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nový Ježíš Kristus, je OTEC všech pokorných, a úplně poslušných energetiků, celého SVĚTA. Padajícím HVĚZDÁM, či padajícím NETVORŮM, dle písničky od Krista, dávám jména a příjmení. Energetici se ztratili v čase a v prostoru. Mají povinnost se vrátit zase zpátky nahoru, mluvením pravdy o novém Kristu, a o jeho jediné správné energetické koncepci všech států SVĚTA. OTCEM nového ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, posta@mdcr.cz, od kterého všichni žádají jenom samé zlo, je SATAN, který je POHLAVNÍM ROZUMEM, zvířecí DUŠE, a zvířecího TĚLA, ministra dopravy Ing. Dana Ťoka. Zpupné, vzpurné a neposlušné militaristické křesťany doprovází HŘÍCH, který je STÍNEM, kterým je POHLAVNÍ ROZUM jejich zvířecích DUŠÍ a TĚL. STÍNIT svým rozumem zvířet, SVĚTLU SVĚTA rozumu Krista, uvedeného v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, je zločin, protože je to cesta do křesťanského PEKLA, či do HROBU, který je v prolhaných hrdlech všech zpupných, vzpurných, neposlušných, křesťanských, politických, náboženských, militaristických, imperialistických, a jiných sviní. Pane ministře Ing. Dane Ťoku, posta@mdcr.cz. Proč, po krátkém čase, sláva opouští zpupné a neposlušné ministry dopravy, ví jen Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Chvíli zlou, pro boháče, bankéře, vojáky, vojenské kaplany, politiky pravice a levice, atd., zvládnete, jako pokorný a úplně poslušný, když pochopíte texty Písma, a texty písniček od Krista. V Božím, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, nět vítězou. Což je z toho důvodu, že nad politickým a náboženským militaristickým dobytkem, zvítězí Kristus, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Do Božího království, můžete jít, jenom s pokornými, a s úplně poslušnými znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Pouze pokorní a úplně poslušní, nebudou dělat žádné stíny, svým POHLAVNÍM, ZVÍŘECÍM ROZUMEM, SVĚTLU SVĚTA dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o zničení veškerého STARÉHO imperialistického a militaristického SVĚTA. Pouze pokorné a úplně poslušné, dle písniček, NEŽENE ICH ČAS, NEŽENE ICH BLÁZON ČAS, protože, na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, o celosvětové koncepci energetiky, bude rozhodnuto všechno tak, aby všichni lidé na SVĚTĚ, mohli v klidu, a celosvětovém míru, pokojně spát. Pouze pokorní a úplně poslušní, nechtějí bohatství, protože NEŽOBRŮ, že chcú mať viac, než elektronicky plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Na bílé lodi BATRFLAJ, na nové ARŠE SPÁSY, již nové sítě maj. Novou sítí, na pokorné, a úplně poslušné, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Blázen motýl, nový Kristus, co chtěl plout tam, kde se začíná ráj Božího království, na VUT v Brně, na ČVUT, a u projektantů a konstruktérů, kteří tvoří nikoli rozumem svým, ale rozumem Krista. Do křesťanského, militaristického, a imperialistického PEKLA, se nehodí BÍLÁ BATRFLAJ, BÍLÁ ARCHA BOŽÍ SPÁSY, když ostatní lodě, děla a střílny, maj. Česko má však, hluboko, hluboko, zahodit křesťanské, militaristické trápení, zahodit svůj křesťanský kříž, a zaklepat u Ing. ŤOKA, posta@mdcr.cz, kde se, na ÚSVITU prvního dne, NOVÉHO, DUCHOVNÍHO VĚKU, začíná ráj Božího království. Proč je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pane ministře Ing. Dane Ťoku, stále hřích. Proč nikdo v Česku neslyší SLOVO NOVÝCH NEBES, o nutném zrušení PENĚZ? Proč chce být každý největší, svým POHLAVNÍM ROZUMEM, proč chce byt každý větší, než nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES? Pane ministře Ing. Dane Ťoku. Uvedené křesťanské imperialistické zlo, KOLEKTIVNÍHO NEVĚDOMÍ, o jediném Bohu SVĚTA, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, který musí být ZÁKONODÁRCEM všech, je způsobené odstoupením rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, od zpupných a neposlušných militaristických sviní, ze všech ekumenických církví, které dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, jejich skutky boje proti jedinému Bohu SVĚTA, nedovolují se k novému Kristu vrátit. Boží hněv neprodlévá. Dle jednoho filmu a dle Písma. ŽENA STATEČNÁ zhřešila tím, že měla dítě, Ježíše Krista, které se narodilo Marii PANNĚ, se svým bratrem, DUCHEM SVATÝM, Ježíšem Kristem, který žije mezi námi, a který je současně OTCEM tohoto dítěte, protože je jediným Bohem SVĚTA. Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ nepřežil, Bohem již není. ŽENA STATEČNÁ, jako DUCH SVATÝ, přežila všechny věky, a nyní soudí každého, kdo má za Boha papeže církve všeobecné, katolické, Belzebuba Františka. S touto pravdou o DUCHU SVATÉM, jediném Bohu SVĚTA, neudělá nic ani vládce křesťanského PEKLA, papež František. Dříve než odejde na onen soud, bude souzený soudem světským. S láskou Božích příkazů a ZÁKONŮ, má SVĚT naději. S láskou Božího rozumu, se stíny ztrácejí. Zalúbení, do Božích příkazů, a ZÁKONŮ, sú každý den, na dávke lásky Božího rozumu, závislí. Pouze tito OKŘÍDLENCI, kteří rozum od Krista mají, se mohou vrátit.

 

3.)Druhý příchod Krista do Česka má povinnost neprodleně realizovat Stropnický Matej.Stropnicky@praha.eu, a pedagog Tomáš Klvaňo tomasklvana@me.com. Vážený náměstku primátorky pane Matěji Stropnický, primátorko Adriano Krnáčová, RADO a ZASTUPITELÉ hlavního města Prahy. Matej.Stropnicky@praha.eu, Adriana.Krnacova@praha.eu, Eva.Kislingerova@praha.eu, Petr.Dolinek@praha.eu, Libor.Hadrava@praha.eu, Michal.Hasek@praha.eu, Radek.Lacko@praha.eu, Hana.Novakova@praha.eu, Jana.Plaminkova@praha.eu, Irena.Ropkova@praha.eu, Jan.Wolf@praha.eu, atd. Vážený Tomáši Klvaňo tomasklvana@me.com. Potravu pro nastolení Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, máte tímto ve svém domě. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem, který je nyní SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neprodleně zkusíte. SOUDNÝ DEN pyšných, vzpurných, zpupných a neposlušných, máte povinnost učinit neprodleně, ještě v tomto novoluní MĚSÍCE, svoláním všech pokorných, a úplně poslušných, na slavnostní shromáždění, na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, na STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ, ve středu 3.12.2014, viz další text. V době úplňku MĚSÍCE, v den svátku všeho pokorného a poslušného tvorstva, na Mikuláše, v sobotu 6.12.2013, máte povinnost zajistit, aby DRUHÝ PŘÍCHOD jediného Boha SVĚTA, Ježíše Krista VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO do Česka, oslavili zpěvem všichni zpěváci, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. V sobotu, na Mikuláše, v Česku, již nesmí vládnout lidem žádný Čert tím, že Belzebub Prahy kardinál Duka, a Belzebub Brna biskup Cikrle, a jejich DĚTI, vojenští kaplani, vojáci, boháči, bankéři, obchodníci, atd., ztratí NEBE slov svých křesťanských žvástů, STARÉ NEBE děsivé temnoty středověku protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu. Na STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ, u sochy Jana Husa, musí být Kristu dopřáno, aby krvavá křesťanská nebesa byla zavřena SLOVEM NOVÝCH NEBES tím, že zde tři krát sestoupí OHEŇ, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Především musí sestoupit ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA Bhagavadgíty, z Bible, a z Koránu, která se v Boží slávě navzájem doplňují, a která upřesňují SOUDNÝ DEN zpupných, drzých, křesťanských militaristických sviní, v době přelomu věku konce éry fosilních paliv, ve středu 3.12.2014. Dočasná křesťanská, militaristická temnota, je stále pouze „jako“ tím, že vojenským tajemstvím je, že místo mírumilovného Hospodina, vládnou úplně pomateným lidem, Kristem prokletí vojenští kaplani, všech ekumenických církví. Jste shromáždění jako snopy na humno, Mich.4/12, jako poslední proto, abyste jako první spojili čtyři svícny adventního věnce křesťanství, judaismu, hinduismu a islámu, ve SVĚTLO jediné, a to ve SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii a mravech, uvedené ve SVĚTLE SVĚTA SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Pane Matěji Stropnický a Tomáši Klvaňo, patříte ke Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, jako SLUNCE a DEN PRVNÍ, Božího království, a na tom se sotva co změní. Podívejte, kvete růže bílá, podívejte, kvete růže ta Vaše, královská, Matěji a Tomáši, když SLOVO NOVÝCH NEBES, pošlete v Praze dál. Kristus Vám zpívá píseň novou, o ŽENĚ STATEČNÉ, o KRÁLOVNĚ MÍRU a POKOJE, jako prvním, mezi všemi lidmi SVĚTA. Máte povinnost jí zazpívat, na oplátku, PÍSEŇ novou, pod BÍLÝMI PRAPORY, a pod BÍLÝMI MÁVÁTKY, ve středu 3.12.2014. Zítra se bude, tančit všude, až naše vítězné vlajky bílé, v sobotu 6.12.2014, na Mikuláše, na stožáry SVĚTA vyletí. ADVENT je příchod jediného Boha SVĚTA, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES tím, že je současně koncem děsivé temnoty křesťanského militarismu a imperialismu. Máte povinnost zajistit, aby každý pokrytec, který v médiích, v ADVENTU, bude strašit Česko Belzebubem Prahy, kardinálem Dukou, či kardinálem Vlkem, a Belzebubem Brna, biskupem Cikrlem, začal strachy koktat, z příchodu třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, protože Praha a Brno, budou pro výstrahu všemu tvorstvu, SODOMOU a GOMOROU, protože je Kristus zničí, hubící jadernou střelou, pro neposlušnost. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je návod praktický, jak žít v NOVÉ ZEMI, s novou BÍLOU MANOU SLOV NOVÝCH NEBES, bez zločinců, bez fašistů prezidentů Putina, Obamy, a zakladatele KOZLŮ ČSSD, Zemana, pod vedením jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, žijícího mezi námi. Jste tímto pomazáni olejem nejčistším, SOLÁRNÍ ENERGETIKY, nahrazující mizející fosilní paliva, za proroky místo mě. Militaristické křesťanské PEKLO, na které si všichni zvykli, po vyjití ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, do PRVOHOR křesťanského imperialismu, již nad Českem panovat nebude, od středy 3.12.2014, a od soboty 6.12.2014. Touha, je zázrak, kámo Matěji a Tomáši. Touha je žít v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, a ze svého místa STÁTNÍ SPRÁVY neodejít, při zřízení nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné. Touha je skrytá síla SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Probouzejte jejich sílu, sílu rozumu Krista VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO. S ním již neklopýtnete, protože od pokorných, a úplně poslušných, Kristus, svým rozumem, odstupovat již nebude, až vlaky budou pádit po DÁLNICÍCH, v celém SVĚTĚ. Ti kdo rafinovaně a pokrytecky, SLOVA NOVÝCH NEBES, o jiném ADVENTU neslyší proto, aby nemuseli být pokorní, a úplně poslušní, jsou, pro odstoupení rozumu Krista, mrtví. Když dovolíte, aby si drzí pozemští Otcové Satani kněží, a drzé ekumenické čarodějnice, porodili na Vánoce, svou křesťanskou starou, či mladou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO, a tím EBOLU, války, rakovinu, a vládu bohatých fašistů nad chudáky, kterým nečiní zlo válek Kristus VŠEMOHOUCÍ, ale zbrojaři, bankéři, boháči a vojenští kaplani, nový Kristus z Česka odejde, svým rozumem, a tím vzpurné, zpupné a neposlušné Česko, úplně zničí. Belzebub Česka, kardinál Duka, a kardinál Vlk, musí ztratit všechno, co ekumenické prostitutky mají, jak svoje slovo lží o Kristu, tak majetek, kterého se nyní nahltali. Zvrátí jej, když jako pokorní a úplně poslušní pochopíte, že Kristus ničí ekumenické čarodějnice, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, kvůli nastolení celosvětového míru, kvůli nastolení nutné majetkové roviny Božího království, což je možné, při úplném zničení ekumenických prostitutek, které nechtějí klíče od Božího království, které chtějí klíče od majetku bohatých. Děsivá křesťanská temnota se šíří z hlavní kvérů křesťanských žoldáků, bojujících proti muslimům, v nesmyslných válkách, o ropu, plyn, suroviny, a o vládu nad chudáky muslimy. Opravdový vztah z Kristem, je vztah pokorných a úplně poslušných, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zpupní a neposlušní jsou ti hlupáci, kteří nevědí, že nemají naději, na vrácení rozumu Krista. Zákon lásky Božích příkazů a ZÁKONŮ, člověku nyní káže, sklízet a sít, dávat a brát.

Proto, DUCHEM CHUDÍ, pro odstoupení rozumu Krista, nemohou vládnout nad lidmi. STAROU MYSLÍ a STARÝM DUCHEM, působí lidem veškeré imperialistické a militaristické zlo válek, utrpení, a nesmyslné ničení ZEMĚ, nesmyslným ničením ropy, plynu a surovin. Česko musí být ZÓNOU NENÁSILÍ tím, že se v Brně, nebo v Praze, narodí nový Kristus, kterého drzí pozemští Otcové Satani kněží, neznají. Mír mezi chudými, a bohatými, být nemůže. Celosvětový mír může být pouze mezi pokornými, a úplně poslušnými BÍLÝMI, kteří nového Krista v Brně a v Praze přivítají, ve středu 3.12.2014, BÍLÝMI PRAPORY, a BÍLÝMI MÁVÁTKY, a na Mikuláše, v sobotu 6.12.2014, zpěvem nových písní, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, což se nestalo. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je pro ty, kteří si již dávno zvykli na zlo, lidského rozumu drzých, zpupných a neposlušných, praktickým návodem např. na kulajdu, vařenou při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, politických a náboženských sviní. ADVENT 2014, je o neprodleném vyjití do odpočinutí, od veškerého díla křesťanské, militaristické, imperialistické a válečné zhouby. ADVENT je Hospodinův HOD VÁNOČNÍ, i VELIKONOČNÍ současně, ODHOZENÍM všech pyšných, zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských sviní ven, z bran Božího království, kde, bez rozumu Krista, při odstoupení rozumu Krista, bude pláč a skřípění zubů. KOZY ČSSD, OVCE KSČM, a PTACTVO ODS, mají povinnost se proměnit v BÍLÉ PANNY tím, že KOZEL, premiér Sobotka, dle zákonů Božích, zruší všechny politické strany pravice a levice, kvůli tomu, aby nový Kristus mohl být jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech BÍLÝCH politických stran Česka. BÍLÁ ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, je tím ZÁKONODÁRCEM, která pokorným, a úplně poslušným, BÍLÝM, dá klíče od BRAN BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Matěji Stropnický Matej.Stropnicky@praha.eu, a Tomáši Klvaňo tomasklvana@me.com. Jako kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY, BÍLÉ, jednobarevné, Boží, máte jako první, povinnost pochopit Boží vůli, ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ze všech textů Písma, v této kapitole uvedených. Zítra se bude tančit všude, když naše vítězné vlajky bílé, pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně čeká všechno tvorstvo, na stožáry Brna a Prahy vyletí. Stane se tak v případě, když neprodleně, ještě v tomto roce 2014, budete iniciovat svolání všesvětového kongresu ENERGETIKŮ celé SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kongres ENERGETIKŮ je nezbytný, pro ukončení nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, pro rozhodnutí, o přijetí energetické koncepce Boží, pro všechny státy SVĚTA, a o rozhodnutí přijetí Krista, jediného Boha SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pro všechny státy SVĚTA. Joél1/14,2/11,3/1,4/2,4,12, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20až66/24, atd. Především se obracím na Vás, pane náměstku Stropnický a Tomáši Klvaňo tomasklvana@me.com. Máte povinnost uvěřit textům Písma, o Boží moci, nad každou DUŠÍ a TĚLEM každého člověka, protože TĚLO, DUŠE a POHLAVNÍ myšlení každého člověka, je stejné, jako u zlých politických a zlých náboženských zvířat. Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, Oz.2/18až5/7,15až9/7,12,15až14/3, atd. Ve Vaší DUŠI, a tím ve Vaši MYSLI, dělá Kristus, jediný Bůh SVĚTA dobro, svým rozumem. Iz.44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20až66/24, Bhagavadgíta1/1až5/15až18/78, atd. Důkazem existence Krista, DUCHA SVATÉHO, mezi námi, jsou Vaše radikální LEVICOVÉ a ZELENÉ názory, uvedené v Lidových novinách, v sobotu 29.11.2014. Máte zde názory téměř stejně radikální, jako má Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zpupné, vzpurné, pyšné a neposlušné křesťanské, militaristické, či imperialistické vládnoucí svině, pro odstoupení rozumu Krista, mají názory naprosto opačné, než máte Vy. Aby Kristus mohl v Česku, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nastolit Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, v novém DNES naplnění SLOV NOVÝCH NEBES, je zapotřebí, naučit se rozlišovat rozum, kteří mají pokorní, a úplně poslušní od Krista, DUCHA SVATÉHO, z jeho milosrdenství, a rozum lidský, zvířecí, PUDOVÝ, imperialistický, křesťanský, militaristický, který je úplně opačný. Vaše levicové, ZELENÉ myšlení dokazuje, že Kristus existuje jako DUCH SVATÝ, že žije mezi námi, a že svůj rozum dává komu chce, a komu chce ho bere. Nastal ÚSVIT příchodu Božího království, což je doba, kdy se pokorné, a úplně poslušné Česko, kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse, musí k novému Kristu vrátit neprodleně, zveřejněním těchto textů ve školství, a v médiích. Náměstku Stropnický Matej.Stropnicky@praha.eu, a Tomáši Klvaňo tomasklvana@me.com. Radikálním protestem Krista, jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, je viditelné odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní, což nelze přehlížet. Strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, a Vám, je sociolog Jan Keller. Ještě když učil v BAHNĚ Masarykovy univerzity, jsem ho žádal, aby nešel vzpurným, zpupným a neposlušným příkladem tím, že např. nejezdí autem, protože každý neposlušný dementní idiot, kvůli odstoupení rozumu Krista, ho má za nesvéprávného blázna, který se pomátl na rozumu. Sociolog Jan Keller, napsal knihu NAŠE CESTA DO PRVOHOR, nikoli svým selským POHLAVNÍM rozumem, ale selským rozumem Božím. Říkal jsem mu, že NAŠE CESTA DO POVRHOR, je cesta Kristem vyvoleného Česka, z nekonečné křesťanské pouště, či z pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, DO PRVOHOR stávajícího křesťanského imperialismu, či militarismu. Prosil jsem ho, aby proti vzpurným, zpupným a neposlušným imperialistickým, militaristickým, křesťanským sviním, bojoval nikoli SLOVEM SVÝM, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Prosil jsem ho, aby ve školství probudil SÍLU SLOV dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, se kterou již Česko a SVĚT, nezabloudí z cesty do Božího království. Protože úplně pomatený Jan Keller, odmítl ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spolu se mnou studovat, Kristus od něho, neposlušného, svým rozumem odstoupil, a nechal ho padnout, jeho rozumem, mezi KOZLY ČSSD. Zde, jako Kristem prokletý dementní idiot, místo toho, aby sloužil novému Kristu, slouží boháčům, bankéřům, obchodníkům, zbrojařům, vojákům, politikům pravice a levice, exekutorům, atd., a tím slouží jejich Bohům, kterými jsou výrobky lidských rukou, AUTA, LETADLA a ZBRANĚ. Jan Keller je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, protože tím, že neslouží Bohu tak, jak jemu se líbí, jako pokorný a úplně poslušný, s bázní a s úctou, slouží mrtvému tvorstvu, které místo rozumu Krista, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, oslavuje POHLAVNÍ rozum úplně pomatených politických a náboženských zvířat. Vládnoucí dementní idioti, mezi které, Jan Keller, svým rozumem, pro odstoupení rozumu Krista padl, nejsou nikomu z lidí k užitku, protože vedou Česko a lidstvo, svým rozumem zvířat, do hrobu ropného a ekonomického kolapsu, a tím do hrobu TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Dokud Jan Keller, společně s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, a s vládnoucím politickým zvířectvem a ptactvem pravice a levice, nebude vyšetřován Policií ČR, za svoje lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je již STŘÍBREM ODVRŽENÝM, a za lži ministra průmyslu Mládka, za nesmyslné energetické koncepce Česka, Kristus se do Česka nevrátí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a nechá Česko úplně zhynout. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud pokorný a úplně poslušný lid, úplně nezničí lid vzpurný, drzý a neposlušný, křesťanský, militaristický a imperialistický. Náměstku Stropnický Matej.Stropnicky@praha.eu, a Tomáši Klvaňo tomasklvana@me.com. Všichni ZELENÍ, a všichni ostatní barevní, musí být BÍLÍ tím, že budou pokorní, a úplně poslušní. Vaší povinností je vědět, že novým Božím domem je VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Novými kněžími, kteří nahradí uvedené vládnoucí lháře a zločince, jsou BOŽÍ SYNOVÉ, noví kněží ENERGETIKŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, především projektanti, a jejich vůdci, děkan SF ČVUT František Hrdlička, Frantisek. Hrdlicka@fs.cvut.cz, a odborník na energetiku zimních bytových domů, profesor František Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz. Tito dva OKŘÍDLENCI z Prahy, mají povinnost odhalit v médiích svoje tváře kněží ENERGETIKŮ, OTCŮ Bohu navěky milých tím, že budou za jediný ZÁKON SPÁSY, pokládat BOŽÍ ZÁKON, o koncepci energetiky, platný pro všechny státy SVĚTA. Již dříve bylo uvedeno, v kapitole 184. Úplná poslušnost je svolání KONGRESU ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze, což je uváděno, ve všech kapitolách posledního soudu. Kdyby platily údaje, které kdysi učil docent Skála na VUT v Brně, činila by elektrická energie, cca 10 % z celkem potřebné energie. Vyvážená elektrická energie by činila v tomto případě pouze dvě procenta. Náměstku Matěji Stropnický Matej.Stropnicky@praha.eu, a Tomáši Klvaňo tomasklvana@me.com, Kristus Vás bere do kázně tím, že mate Boží přízeň i zdraví. Kristus okolní státy, především muslimy a židy, bičuje tisíckrát víc než Česko. K.M.12P10,17,22,27, atd. Máte povinnost, se rozhněvat na drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církví, a nové dva kněze, technického lidu ČVUT, OTCE BOHU NAVĚKY milé, jejichž povolání je neodvolatelné, donutit se ke Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, vrátit proto, aby Hospodin z Prahy a z Brna neučinil SODOMU a GOMORU hubící jadernou střelou. Když to dokážete, Kristus vzdá Česku chválu. Boží hněv nad úplně neposlušnými neprodlévá. Musíte být jako Kristus tím, že musíte, stejně jako Jan Hus, novou víru nejenom mluvit, ale také se za ní modlit, svými skutky, zorganizováním průvodu s bílými prapory, a s bílými mávátky. Hrdlo Belzebubů Prahy, kardinála Duky, a kardinála Vlka, a jejich DĚTÍ, politiků pravice a levice, je HROB OTEVŘENÝ. Z tohoto hrobu máte povinnost všechny pomatené vytáhnout. Výsledná barva politické DUHY, je barva bílá. Svůj lid, stádečko BÍLÝCH, kteří vytvoří novou STÁTNÍ SPRÁVU, úplně poslušnou, bude Hospodin chránit, jako zřítelnici svého oka, protože, ze SLOV NOVÝCH NEBES, vše vidí. Kristus nemůže vládnout nad lidmi celého SVĚTA, když stále musí bojovat, s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, všech ekumenických církví, o pravdu Písma, o nezbytnosti úplného zničení všech ekumenických církví, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU. Boží hněv nad neposlušným Českem, již neprodlévá. Jedinou EKUMENICKOU CÍRKVÍ, musí nyní být nová STÁTNÍ SPRÁVA, vedená novou vládou Česka, viz další text. Prezidentem Česka, musí být Kristem vyvolený projektant Ing. Rákos z Brna. Mluvení pravdy o energetice, a pravdy o jediném Bohu SVĚTA, z Česka udělá, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, dědice slávy myšlení Krista, o Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, udělá LVA, či LVICI.

4.)ÚPLNÁ POSLUŠNOST Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, znamená pro Kristem v Písmu vyvolené Česko, přijetí rozhodnutí celého pokorného, a úplně poslušného Česka, o svolání KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Další údaje o energetice, opakovaně uváděné, jsou doplněné údaji z ČSÚ. Dovážená energie by činila, výhledově, devadesát procent. Když Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky, uvedete pravdivé údaje o energetice tak, jak je to požadováno, nebude problém trestně stíhat např. faráře Dominika, i bývalého ministra vnitra Bublana, kvůli jejich křesťanským žvástům, a tím zrušit veškerá náboženství SVĚTA, a SLOVEM NOVÝCH NEBES, nastolit vládu Krista nad celým SVĚTEM, v jeho Božím království, ještě v prosinci. Dle mého odhadu, uvedeného např. v kapitole 179, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %. Graf odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený také v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Údaje o energetice celého SVĚTA, jsou uvedené, na konci kapitoly 176. Odborníkům na energetiku z ČSU bylo napsáno. Vážení Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky. Tel. 274 052 281, jiri.trojacek@czso.cz. Pravda tkví v pochopení souvislostí lží o energetice, s lhaním o Kristu, který, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, již není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, protože se SYNEM ČLOVĚKA, viz další text. Poslal jsem Vám svoji žádost, na přípravu energetických údajů, pro kongres energetiků celého SVĚTA, který má Česko povinnost neprodleně svolat, do DOLINY O2 Arény v Praze, jako veřejný dopis. Je to z toho důvodu, aby energetikům, do energetické koncepce Česka a SVĚTA, nemluvil žádný politik pravice a levice, a žádný kněz, jako např. bývalý ministr vnitra Bublan. Politici pravice a levice, a kněží, prokazatelně lžou, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných. Když budete o energetice mluvit pravdu, naplníte SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že budete mít za BOHA, vlastní sílu své pravdy, před kterou se musí sklonit každý politik, a každý kněz. Protože ministři průmyslu vlád Česka, naposledy Mládek, dělají energetické koncepce Česka, svým POHLAVNÍM rozumem, pouze na elektrickou energii, je nutné naprosto jednoznačně určit, jaké procento z celkové energie, kterou Česko potřebuje k životu, tvoří elektrická energie, a jaké procento této elektrické energie, se vyváží. Je to nezbytné určit z toho důvodu, aby např. drzý pozemský Otec Satan farář Bublan, exministr vnitra, nemohl v médiích tvrdit, že Česko má energie dostatek, protože vyváží elektrickou energii. Všichni vědci sešli z cesty studia ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože se v Písmu Krista nedotazují, na další, energeticky, ekologicky, a mravně správnou cestu Boží. Kristus proto od nich odstoupil svým rozumem, a tím z nich učinil NEMLUVŇÁTKA, neschopná, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, logicky myslet. Podlé mého názoru, dělat dlouhodobou energetickou koncepci Česka na uhlí, které se spotřebuje na vytápění, je naprostý nesmysl, protože změna energetiky, na energetiku bez fosilních paliv, je věc dlouhodobá, na několik desetiletí. Česko zřejmě, během dalších dvaceti let, zbývající uhlí úplně vyrabuje, protože špatné mravy lidí se nezmění, ani při vstupu Česka, do bran Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Dělat energetickou koncepci Česka, na obnovitelné zdroje elektrické energie, je stejný nesmysl, protože ropu a plyn nemohou nahradit. V médiích bylo uvedeno, že např. fotovoltaika postavená na polích, je statisticky hodnocená v záporných, či minusových hodnotách, protože vyrobí méně energie, než se energie, do postavení elektráren, vložilo. Obnovitelné zdroje většinou vyrábí elektrickou energii. Proto, pro potřeby konference energetiků, by tyto údaje o obnovitelné energetice, které nejsou vysoké, by měly být zahrnuty v celkové výrobě elektrické energie. Pokud tedy, teoreticky, pro vytvoření energetické koncepce, pro sto procent energie, kterou Česko potřebuje k životu, bude tvořit pouze ropa, plyn, a elektrická energie, měla by ropa, 6 552 000 tun, dle mých odhadů, dle údajů dříve uvedených na VUT v Brně a ČVUT, tvořit cca 60 % z celkem potřebné energie. Zemní plyn 8 468 milionů m3, by měl tvořit cca 30 % z celkem potřebné energie. Výroba elektrické energie 87 065 GWH, by měla činit cca 10 % z celkem potřebné energie, což zřejmě nebude pravda, dle sdělení ČSÚ. Dle sdělení bývalého ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Skály, v době socialismu, tvořila elektrická energie cca 10 % celkové energie. Energie na dopravu tvořila tehdy cca 50 % celkové energie. Pane Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky. Výroba elektrické energie od dob socialismu se příliš nezměnila. Podstatně se zvýšil dovoz ropy, a dovoz plynu. Míra Božích darů je rozličná. Když Vy, jako BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, se osvědčíte tím, že budete sloužit Kristu tím, že sdělíte pravdivé údaje o energetice, potřebné pro kongres energetiků v Praze, Kristus Česko povýší, protože bude, jako první, mezi všemi národy SVĚTA, z milosrdenství jeho rozumu, mluvit pravdu o Kristu a energetice. Kolik se vyrobí elektrické energie, a kolik se jí vyveze, to je jasné. Kolik se doveze plynu, to je také jasné. Problém je s ropou, protože se z ní vyrábí ještě plasty, a jiné výrobky. Je proto zapotřebí určit, kolik se v Česku vyrobí, či doveze benzinu, nafty. A lehkého topného oleje. Jak jsem uvedl, uhlí je zapotřebí do výhledové koncepce vůbec neuvažovat, protože se stejně úplně vyrabuje, což uvádí i Kristus v Písmu. Stejně tak je zanedbatelný lehký topný olej. Nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, kvůli vzpouře energetiků z ČSÚ, z VUT v Brně, z ČVUT, a projektantů. Bylo by zajímavé uvést, proč VUT v Brně, a ČVUT, dříve uváděly, že elektrické energie je pouze deset procent, z celkově spotřebované energie. Boží hněv neprodlévá. Pane Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky, protože nereagujete, obracím se na Vás s prosbou, o sdělení orientačního PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, kdyby 100 % energie, potřebné pro život Česka činilo: 1.) Elektrická energie 87 065 GWH. 2.) Benzin 1 850 000 tun. 3.) Motorová nafta 4 652 000 tun. 4.) Zemní plyn 8 468 milionů m3. Dle mých odhadů, elektrická energie zřejmě bude činit 10 %. Benzin a motorová nafta celkem 60 %. Plyn zřejmě 30 %. Děkují za upřesnění procentuálního rozdělení uvedených energií, přepočtem tun benzinu, tun motorové nafty, a m3 zemního plynu, na GWH. Prosím, aby zkreslující koeficienty nebyly použity. Stanislav Oplatek. Tel. 546 441 154. Děkuji. Procenta rozdělení energií dle zdrojů je nezbytné upřesnit kvůli zvláštní demenci ministra průmyslu Mládka, který, kvůli odstoupení rozumu Ježíše Krista, znovu vytvořil energetickou koncepci Česka, pouze na cca 10 % elektrické energie. Ve své pýše, svého POHLAVNÍHO rozumu, energetickou koncepci vytvořil dokonce na dobu čtyřiceti let, to je do roku 2054. Jeho zvláštní POHLAVNÍ demence, je strašlivou výstrahou všemu zpupnému, vzpurnému a neposlušnému tvorstvu. Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, svým rozumem nebude odstupovat pouze od pokorných a úplně poslušných, kteří budou věřit a sloužit novému Kristu a ne Satanu Mládkovi, který, jako zpupný, vzpurný, a neposlušný, má STAROU MYSL a DUCHA.

 

Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, poradil docentu Skálovi z VUT v Brně, abych si zjistil ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV. Dle Českého statistického úřadu v Brně. Dle paní Jonášové, telefon 542 528 111, klapka 115, do Česka,v roce 2013, byl dovoz ropy 6 552 000 tun ropy. Výroba ropy 154 000 tun. Ropa celkem 6 706 000 tun. Zemního plynu se dovezlo 8 468 milionů m3. Výroba elektrické energie činila 87 065 GWH. Benzinu se vyrobilo 1 291 000 tun. Dovoz benzinu 559 000 tun. Celkem benzinu 1 850 000 tun. Motorové nafty se vyrobilo 2 950 000 tun. Dovoz nafty 1 702 000 tun. Celkem motorové nafty 4 652 000 tun. Topné oleje. Výroba 148 000 tun. Dovoz 13 000 tun. Topné oleje celkem 161 000 tun. Pokud pouze na vytápění, myslím si, že pro tento účel je zapotřebí je ignorovat, stejně jako uhlí. Dělat dlouhodobou energetickou koncepci Česka na uhlí, které se spotřebuje na vytápění, a na výrobu elektrické energie, je naprostý nesmysl, protože změna energetiky, na energetiku bez fosilních paliv, je věc dlouhodobá, na několi desítek let. Stávající, dosluhující uhelné elektrárny, do dlouhodobé koncepce nelze zahrnout, stejně jako uhlí, či lehký topný olej, pokud se používá pouze k vytápění. Dělat energetickou koncepci Česka, na obnovitelné zdroje elektrické energie, je stejný nesmysl, protože motorovou naftu, benzin a plyn, nemohou nahradit. V médiích bylo uvedeno, že např. fotovoltaika postavená na polích, je statisticky hodnocená v záporných, či minusových hodnotách, protože vyrobí méně energie, než se energie, do postavení elektráren na polích, vložilo.

 

Dle sdělení Ing. Mgr. Pavla Hájka. Oddělení informačních služeb. Český statistický úřad, www.czso.cz, infoservis@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz. Tel. 274 052 425. Jedna tuna nafty obsahuje asi 42,5 GJ energie, což je tedy přepočteno na 11,8 MWh. Obdobně je to u benzínu. Jeden m3 zemního plynu je 10,559 KWH.

 

Přepočet motorové nafty, benzinu, plynu a elektřiny, na procenta. 4 652 000 tun motorové nafty x 11,8 MWH = 54 893 600 MWH = 54 893,6 GWH. 1 850 000 tun benzinu x 11,8 MWH = 21 830 000 MWH = 21 830 GWH. Motorová nafta a benzin celkem = 76 723,6 GWH. Zemní plyn 8 468 milionů m3 x 10,5599 = 89 412,233 GWH.

Celkem motorová nafta a benzin 76 723,6 GWH + zemní plyn 89 412,233 GWH + elektřina 87 065 GWH. Součet činí celkem 253 200,83 MWH. ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV. Motorová nafta a benzin činí 30,3 %. Zemní plyn činí 35,3 %. Elektřina činí 34,4 %. Je to rozdílný údaj, od sdělení docenta Skály z VUT v Brně. Dle něho, elektřina činí 10 %. Svítá, svítá, po kolikáté, to nikdo nespočítá. Kristem vyvolené Česko, se má poučit z chyb, které lidstvo udělalo, a má nastolit, v DOLINĚ O2 Arény, na KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, všesvětový mír. Protože Česko polyká POHLAVNÍ žvásty drzých pozemských Otců Satanů kněží o Kristu, a POHLAVNÍ žvásty energetických koncepcí ministra průmyslu Mládka o ENERGETICE, je všem všechno jedno. Kristus vyčkává, protože se chce nad Českem, a SVĚTEM smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až vládnoucí lháři budou vyhnání z médií, do říše ticha.

 

ENERGETICI z pravicového ptactva, Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiřího Korbel, z ČSÚ v Praze, dle pohádky MLUVA PTÁKŮ, prochází nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Když projdou, budou sice oškubáni o své Bohy, o majetek, a o auta, ale přežijí. Jako živí, to je pokorní, odpovědní, a úplně poslušní, mají povinnost iniciovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze tím, že připraví ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, pro elektrickou energii, pro plyn, pro benzin a pro naftu, pokud je uveden chybně. Jak je opakovaně objasňováno, uhlí v Česku již slouží pouze pro dosluhující uhelné elektrárny, a pro výtopny. Proto elektrická energie, plyn, benzin a nafta, jako 100 % energie ukazuje, jak je lži lid Česka, závislý na pravdě o ropě a plynu. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Každý odborník, který má rozum od Krista, z milosrdenství jeho rozumu, má povinnost Kristu sloužit tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Nepřátelství s Kristem, je přátelství s ROHATÝM pozemským Otcem Satanem Halíkem. V Písmu je uvedeno, že v Česku, v době konce éry fosilních paliv, má každý povinnost povstat proti křesťanským a militaristickým sviní, protože jinak brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Když požadované údaje budou věrohodné, je možné požadovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli vypracování celosvětové energetické koncepce, pro fosilní paliva. Všichni lidé tuší, že ENERGATIKA a EKONOMIKA se zhroutí, již v době ropného kolapsu. Vy máte povinnost to vědět proto, aby si nikdo nemohl vymýšlet nesmyslné energetické koncepce. Kristus celému Česku, i Vám, pane Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele v ŽALMECH a v KAZATELI říká. Vy lidé, svým rozumem zvířat, přece nenávidíte kázeň, protože Vaše POHLAVNÍ TĚLO, i Vaše DUŠE, je stejné, jako DUŠE zvířat. Pochopte to Vy energetici, kteří jste, kvůli děsivé křesťanské temnotě, na Krista, na jediného Boha SVĚTA, zapomněli. Máte povinnost všechny požadované údaje zveřejnit proto, aby bylo zřejmé, jaké procento energie tvoří energie elektrická, jaké procento tvoří energie z plynu, a jaké procento je zapotřebí na provoz dopravy, z těchto tří hlavních energií. Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvádí, že politici pravice a levice, stejné tak kněží, musí být se svou moudrostí, svých energetických koncepcí, v koncích. Musíte být moudří, STUDIEM SLOV NOVÝCH NEBES proto, abyste pochopili milosrdenství Krista, kterým je odstoupení rozumu od těch, kdo svým rozumem zvířat, ničí planetu zemi, nesmyslnou dopravou, výrobou, výstavbou, a válkami o ropu, plyn, a suroviny. Kristus v Písmu uvádí. Proč by měly národy říkat, kde je ten Bůh Ing. Jiřího Trojáčka a Ing. Jiřího Korbela, který chce SLOVEM NOVÝCH NEBES, svolat kongres energetiků celého SVĚTA, neprodleně, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kristus v Písmu slíbil, že se nad Vámi slituje, svým rozumem tak, abyste nebyli mrtví, to je neposlušní, jeho příkazů a zákonů, ale živí tím, že bude stvořeno OVOCE RTŮ, pravdy o energetice Česka, a pravdy o Kristu. Lháři, což jsou politici pravice a levice, stejně tak jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, se musí, před pravdou o energetice sklonit tím, že budou vyšetřování Policií ČR. Je nutné se nebát, a pravdu o energetice, a o energeticky správné cestě SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista, či Kršny, dát na svícen, a učinit tím SOUDNÝ DEN, všech zpupných, vzpurných, neposlušných, drzých bohatých idiotů. Boží hněv již neprodlévá kvůli všem, kdo odmítají SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, STUDOVAT. Kvůli tomu všichni drze lžou o energetice.

 

5.)Dobrý Bože dej, a k zázrakům se měj, svým rozumem, ze svého milosrdenství tím, že v NOVÉM DNES naplnění Písma, se STANE TVOJE SLOVO NOVÝCH NEBES, Božím královstvím, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelným. Žádnou dobrou budoucnost nemají ti, kdo mají za Boha křesťanské hodnoty, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VOJENSKÉ KAPLANY, ZBRANĚ, OBCHODNÍKY, atd. Dobrou budoucnost mají pokorní a úplně poslušní ENERGETICI, kteří budou mít za Boha, rozum Ježíše Krista o energetice, protože na přelomu věků konce éry fosilních paliv, musí být vše energetiky nové. Pokorní, a úplně poslušní ENERGETICI, již vědí, že veškeré texty Písma jsou podobenstvím, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Protože se rychle blíží Vánoce, a při úplňku MĚSÍCE, na Mikuláše, v sobotu 6.12.2014, se k novému Kristu nikdo v Česku nevrátil, snad z milosrdenství rozumu Krista, bude svítat o trochu dřív, pro mnohé odpovědné a dospělé, kterých bude tolik, jako bylo BERANŮ a OVCÍ, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, těsně před Vánocemi, dle textů 2.Moj.12/3,10,18,26,20/5,22/17,23/2,29, atd. Ze všech socialistických levicových BERÁNKŮ, OVCÍ, či KOZLŮ, se nyní, v křesťanském, militaristickém imperialismu, stali NETVOŘI. Protože do Vánoc zbývá málo času, je nezbytné termíny, uvedené v Písmu, urychlit. Vybrat si NETVORA, kterého je nezbytné spálit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je nezbytné již ve středu, 10.12.2014. Úplně zničit vybraného militaristického NETVORA, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je zapotřebí průvodem, s holemi v rukách. Hůl v ruce, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH dřívějších NEBES, je hůl z lesa, nebo hůl od smetáku, s bílým prostěradlem, či s bílým polštářem. Když Kristus, z Božího milosrdenství svého rozumu, umožní jít s BÍLÝMI PRAPORY, či s BÍLÝMI MÁVÁTKY, v Brně, dle dřívějších textů, ve středu, 10.12.2014, snad se již potom smiluje, a bude jednat sám tím, že v neděli 14.12.2014, projde všechny kostely, a vše křesťanské a militaristické pobije. Když se tak stane, potom již v neděli, 21.12.2014, bude Boží mír a klid, v celém Česku. Snad již Kristus naplní Písmo i písničky tím, že v pondělí, 22.12.2014, budou dospělí a odpovědní všichni ENERGETICI, kteří pochopí, s pomocí rozumu Krista, že klid, a celosvětový mír, v celém SVĚTĚ bude, když ENERGETICI rozhodnou, dle Boží vůle, že svolají KONGRES všech energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze, NEPRODLENĚ. BOŽE DOBRÝ DEJ, ať se tak STANE. Vždyť jsi dal Kristem vyvolenému Česku, své SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, abys nastolil, v DOLINĚ O2 Arény v Praze celosvětový mír, až na věky věků. Vždyť bez TEBE, bez milosrdenství TVÉHO rozumu pro ENERGETIKY, Česko ve válce, úplně zanikne. Je ještě jiná naděje, že Kristus pošle do Česka hlad, po slyšení slov Hospodinových. Ám.8/11. Potom již DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, bude pro Belzebuba papeže Františka, tmou, a ne SVĚTLEM SVĚTA. Neprodleně půjde do říše ticha. Ám.5/10,18, Ža.115/17.

 

Sobotka a Matej.Stropnicky@praha.eu, oslaví Krista 6.12.2014, což se nepodařilo. Premiér Sobotka a ministr průmyslu Mládek, oslaví Krista společně 6.12.2014. Vážený premiére Česka Sobotko malachp@seznam.cz, a jeho ministři posta@vlada.cz. LEV Hospodin, řve na LVA, na jím v Písmu vyvolené Česko, tváří v tvář. Nová školácká chyba Vašeho ministra průmyslu Mládka, mlad.jan@seznam.cz, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, který je Bohem SPRAVEDLIVÝM a VŠEMOHOUCÍM, vytáčí k nepříčetnosti. Nová energetická koncepce ministra Mládka, pouze na elektrickou energii, která tvoří, dle dřívějších informací docenta Skály z VUT v Brně, cca 10 %, z celkem pro Česko potřebné energie, je pro Česko energetickou SMRTÍ, pro velice blízký ropný, a ekonomický, kolaps, který určitě přijde, který se lhaním o energetice, zastavit nedá. Rozepsané úvahy o energetice, a o zvláštní demenci zpupného a vzpurného ministra Mládka, způsobené odstoupením rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, jsou opakovaně uváděné. Problémem lidského myšlení je realita, že lidé, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, v částečce svého DUCHA, jsou přesvědčení, že jim, pyšným, do jejich naprostých nesmyslů, např. o energetice, nikdo mluvit nemůže, a ani nesmí, protože svoje totální bludy, pokládají za pravdu. Příčinou veškerého lhaní, veškerého zla válek, a ničení PLANETY ZEMĚ, je lidský mozek, který je, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, úplně stejný, jako mozek zvířat. LEV Kristus, řve na LVA, na Česko. Jak to, že Kristem vyvolené Česko, nedokáže pochopit základní texty Písma, o vyvolení LVA Česka, být pokorným, a úplně poslušným lidem, který má povinnost, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, soudit energetiky celého SVĚTA. Neschopnost vrátit se neprodleně ke Kristu, a tím nastolit celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, pramení z nevíry, v základní sdělení Krista o Česku. Kristus je BERÁNKEM tím, že je odjakživa vůdcem levice, BERANŮ, či OVCÍ, z řad komunistů KSČ, či KSČM, a stejně tak vůdcem levice, KOZ z řad ČSSD. Kristus pokládá kněze všech církví SVĚTA, za drzé pozemské Otce Satany, kvůli nimž lidé porušují všechny zákony, jak Boží, tak lidské, což je na přelomu věků konce éry fosilních paliv, pro Česko a SVĚT, energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ, kvůli velice blízké třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, která určitě přijde, která se zastavit nedá v případě, když se Česko, k novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nevrátí neprodleně, v prosinci 2014. Pane premiére, KOZLE Sobotko. Kvůli ENERGETICKÉ SPÁSE Česka a SVĚTA, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, máte povinnost uvěřit, že OVCE KSČ, či KSČM, byli vždy po pravici Boží, a KOZY ČSSD, umístil Kristus vždy po své levici, až do současnosti. Nyní, v prosinci 2014, nastal čas, aby OVCE z KSČM, KOZY z ČSSD, spolu s pravicovými, drzými, pozemskými Otci Satany kněžími, všech církví Česka a SVĚTA, spolu s PTACTVEM ODS, jste odešli do věčného prokletí, do věčných lovišť, či do říše ticha. Nerespektování ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je pro Česko a SVĚT, ENERGETICKOU SMRTÍ. Kristus Vás, zpupné a neposlušné, jako svůj lid již nepotřebuje, protože chce nad lidmi celého SVĚTA, vládnout sám, pomocí pokorných, a úplně poslušných ENERGETIKŮ, viz další texty. Vyžaduje, abyste především Vy, pane Sobotko, jako ZUBATÉ SLUNÍČKO, které již nehřeje, byl úplně poslušný tím, že zajistíte, aby v Česku neprodleně vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako nový Kristus, jako jediný Bůh SVĚTA. Proto, aby zpupné, vzpurné a neposlušné Česko, nebylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, a nebylo novým Kristem úplně zničeno, odstoupením jeho rozumu, máte povinnost dát tyto texty SOUDU zpupných a neposlušných, v médiích na svícen, a následně neprodleně svolat, všesvětový kongres ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze. Boží hněv nad pyšnými energetiky již neprodlévá. Soužení energetiků, jaké ještě nikdy na světě nebylo, a nikdy již ani nebude, pramení z neposlušnosti nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, ČSÚ, a projektantů. Kristus se vzpurnými a neposlušnými ENERGETIKY, vede válku na ŽIVOT a na SMRT. Stále stejný Bůh, stále stejné SLOVO NOVÝCH NEBES, BERÁNEK, vůdce nové levice, pokorné a úplně poslušné, technické, nezahyne. Zpupné, vzpurné a neposlušné Česko, především Praha a BRNO, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o jedině možné další energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, bude strašlivou výstrahu všemu tvorstvu, když se vláda Česka, k novému Kristu, neprodleně, v prosinci 2014, nevrátí. Kristus v Písmu slíbil, že z Brna a z Prahy učiní SODOMU a GOMORU tím, že zpupné, vzpurné a neposlušné, určitě zničí hubící střelou jaderné bomby, v případě další neposlušnosti. Nový Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, nepřišel kvůli špatným mravům BERANŮ z KSČM, KOZLŮ z ČSSD, VOLŮ, či BÝKŮ z KDU-ČSL, či mravům Kristem nenáviděného PTACTVA ODS, a kvůli špatným mravům drzých, pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, protože ví, že špatné mravy lidí, jejichž DUŠE a TĚLO je stejné, jako u ZVÍŘAT, se nezmění, ani po vejití do BRAN, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Přichází kvůli ENERGETICKÉ SPÁSE lidu pokorného, a úplně poslušného, který DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ve SLOVECH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně a radostně přivítá. Kristus, z milosrdenství svého rozumu, dá do hlav ENERGETIKŮ, vše energeticky nové, pouze v případě, když nebude muset stále bojovat, z úplně pomatenými lidmi, o PRAVDU, o jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou Kristus určí všem národům SVĚTA, až při svolání ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Pravda o energetice, uvedená např. na konci kapitoly 176, není stále zveřejněna kvůli tomu, že politický a náboženský dobytek, kvůli energetické spáse SVĚTA, která je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským, zvířecím, nechce zrušit všechna náboženství SVĚTA, a tím všechny boháče, bankéře, vojáky, atd., realizací Boží majetkové roviny, zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného. Kapitola 176, je uvedena v NOVINKÁCH, na www.pametni-kniha.cz. Je zapotřebí napsat www. Na konci kapitoly je uvedena např. tabulka, s dobou dotěžení ropy v jednotlivých státech, a kritika energetické koncepce vlády tehdejšího premiéra Špidly. Ve FOTOGALERII je zde navrženo sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1360 lidí, kteří nebudou žádnou energetiku od státu potřebovat. Nový Kristus bude jednat sám v okamžiku, když řekne tu jsem, jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, v hlavách úplně poslušných energetiků Česka. Slíbil, že zajistí, aby SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, vyšlo v hlavách energetiků, jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pro energetiky. SLUNCE se zdravím na paprscích, z milosrdenství rozumu Krista, bude jediným, hlavním zdrojem energetiky, za mizející fosilní paliva. Mluvením pravdy o údajích energetiky, které jsou nezbytné, pro svolání kongresu energetiků celého SVĚTA do Prahy, se energetici stanou spravedlivými, dospělými, odpovědnými, moudrými, prozíravými, schopnými jít po ŠIROKÉ SILNICI, do BRAN Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v DOLINĚ poznání O2 Arény v Praze, spolu se všemi energetiky SVĚTA, na mírovém kongresu energetiků. Zde bude nový Kristus, SYN ČLOVĚKA, Kršna, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, oslaven tím, že mu bude předána vláda nad tvorstvem celého SVĚTA tím, že bude uznán za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA. Pro lži drzých pozemských Otců Satanů kněží o Kristu, pro děsivou temnotu křesťanství, pro protikladné nauky, a promyšlené vychytralosti, o jediném Bohu SVĚTA, o Ježíši Kristu, SYNU ČLOVĚKA, Kršnovi, UFONOVI, nemá stále nikdo ani ponětí. Vědecký problém poznání Krista, ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství rozumu Krista, je vyřešen. Hospodin, jediný Bůh celého SVĚTA, stvořitel všech náboženství SVĚTA, je dle písničky od Krista, i dle Písma, ŽENOU STATEČNOU. ŽENA STATEČNÁ, ODĚNÁ SLUNCEM, Bhagavadgítou, porodila SYNA ČLOVĚKA, Kršnu. ŽENA STATEČNÁ s MĚSÍCEM Koránu POD NOHAMA, porodila SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista takového, jaký v Bibli opravdu je. ŽENA STATEČNÁ, těhotná SLOVEM NOVÝCH NEBES, S KORUNOU DVANÁCTI HVĚZD KOLEM HLAVY, porodí na Domašovsku, v Brně, nebo v Praze, v hlavách energetiků, SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista, jako jediného Boha SVĚTA, až Kristus bude chtít. Nového Krista, SYNA ČLOVĚKA, DUCHA SVATÉHO, porodí z Koránu každý, kdo uvěří textům Koránu, že VĚČNÝ BŮH, nikdy Kršny a Krista neplodil, a ani nebyl z Marie zplozen. Proto nový Kristus, nemá žádného Boha, v různých náboženstvích SVĚTA, kdo je mu roven. Bože na NOVÝCH NEBESÍCH, VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES, učiň svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, z milosrdenství svého rozumu, v hlavách úplně poslušných ENERGETIKŮ celého Česka, neprodleně. V době čtyřiceti let pouště socialismu, bylo státním tajemstvím, že vládnoucí soudruzi, BERANI, byli dementními idioty. Nyní máme stejné státní tajemství, o stávající vládě vedené KOZLEM premiérem Sobotkou. Energetici, vedení drzým, zpupným, vzpurným a neposlušným ministrem průmyslu Mládkem, ve vládě KOZLA premiéra Sobotky, svými naprosto nesmyslnými energetickými koncepcemi, pouze na elektrickou energii, na dobu 40 let, jsou větší dementní idioti, než soudruzi BERANI v době 40 let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnost. Dělat dlouhodobou energetickou koncepci Česka na uhlí, které se spotřebuje na vytápění, a na výrobu elektrické energie, je naprostý nesmysl, protože změna energetiky, na energetiku bez fosilních paliv, je věc dlouhodobá, věc několika desetiletí. Dle prvního sdělení Ing. Mgr. Pavla Hájka, z oddělení informačních služeb – ústředí, Českého statistického úřadu, www.czso.cz, infoservis@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz. Tel. 274 052 425. Při ignorování uhlí, motorová nafta a benzin činí 30,3 %. Plyn činí 35,3 %. Elektřina činí 34,4 %, z celkem potřebné energie pro Česko, viz další text. Jsou to sice rozdílné údaje, než uváděl docent Skála z Energetického ústavu VUT v Brně, ale pro jedině správnou, Boží energetickou koncepci Česka, nejsou podstatné. Nikde na SVĚTĚ se neumírá, pro dokonalou lásku Božích příkazů, zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o nezbytnosti svolat ENERGETIKY celého SVĚTA, na KONGRES, o koncepci energetiky pro celý SVĚT, do DOLINY O2 Arény v Praze, jako v Česku. ÚSTA BOŽÍ, SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, však již nejsou němá. Voda Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, čistá a důvěřivá, se dá pít. ENERGETICI, když byste na lásku Boží měli myslet, běžte za ní ihned, nebo Česku zmizí navždycky, na Vánoce. Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí nad neposlušnými ENERGETIKY, kteří budou Boží, což je možné pouze při znalosti ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Mluvit pravdu o ENERGETICE, Kristus ENERGETIKŮM dovolí, až budou pozemští Otcové kněží, mluvit novou pravdu o Kristu.

 

Kriste, zajistí prosím, svým rozumem, ať ENERGETICI již chodí po vlnách vzedmutého moře starého myšlení politiků pravice a levice, a starého křesťanského DUCHA drzých pozemských Otců Satanů kněží, a ať tím, jejich vlny starého myšlení, a vlny starého militaristického DUCHA, úplně vysuší. Vždyť jsi i v písničkách slíbil, že moře militaristických idiotů zmizí tím, že porodíš bezvětří, kdy vlny chybného myšlení náboženského a politického, POHLAVNÍHO, ustanou. Bože dej, ať mír dál zůstává s touto krajinou tím, že slova lží o energetice, a o Kristu, o SYNU ČLOVĚKA, utichnou. Teď když Tvá vláda, nad celým SVĚTEM, se zase k TOBĚ navrátí, dej pokorným, a úplně poslušným ENERGETIKŮM, dostatek svého rozumu o energetice, ať Tvůj DRUHÝ PŘÍCHOD, zase neodloží na další úplněk MĚSÍCE proto, aby projektanti měli dostatek času, do jara vše připravit tak, aby na jaře již byli všichni smysluplně zaměstnáni, dle Tvých zákonů. Dovolenou, kterou Kristus nazývá, odpočinutím od díla energetické zhouby, dostane většina lidí proto, aby se mohla úplně zrušit závislost Česka, a ostatního dementního tvorstva, na fosilních palivech dříve, než budou nenávratně vytěžena. Veškerá fosilní paliva, dle zákonů Krista, jsou určena pouze na přestavbu Česka a SVĚTA, na Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Boží hněv nad neposlušnými politickými, křesťanskými militaristickými fanatiky Česka, již neprodlévá. Znamená to, že pokorní ENERGETICI, jako úplně poslušní služebníci Krista, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, mají povinnost, prakticky téměř zastavit výrobu a provoz aut, kamionů, letadel, lodí, zbraní, atd. Cesta RÁJEM BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, se začíná tím, se skončí veškerá nesmyslná doprava, výstavba, výroba, včetně nesmyslných válek. Znamená to, že většina lidí, kteří budou milovat nového Krista, jako svůj technický, a jiný rozum, skončí se svým zaměstnáním. Znamená to, že každý přijde o auto, a o veškerý svůj majetek, protože vše stávající, kvůli nové energetice, shnilo. Veškerý majetek již patří Hospodinu, protože je nezbytné vytvořit NOVOU ZEMI, nezávislou na fosilních palivech, neprodleně, již v prosinci 2014. KDO NEVĚŘÍ V SOUDNÝ DEN, který mají povinnost vykonat ENERGETICI rozum od Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o jediné správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, nedostane. Nový Boží technický lid, především projektanti, jsou Kristu nyní již přímo odpovědní, za každou svou energetickou, ekologickou, a mravní nepravost. V zimní dovolené, technický lid má povinnost připravit projekty na jaro, na přestavbu všeho, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Ostatní lži lid, v této zimní době, v dovolené, bude smysluplně zaměstnán přeměnou stolování. Místo stolování domácího, Česko má povinnost, jako první na SVĚTĚ, připravit stolování SPOLEČNÉ, elektronicky plánované, společné pro veškerý politický a náboženský dobytek, bohatý i chudý, zatím ve všech restauracích, kde je možné vařit. Hospodin, SYN ČLOVĚKA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby Česko, na kongresu energetiků v DOLINĚ O2 Arény v Praze, vymýtilo z celé ZEMĚ, každou památku na pachatele veškerého zla, to je na vzpurné, a neposlušné boháče, bankéře, exekutory, vojáky, vojenské kaplany, politiky pravice a levice, obchodníky, atd., zrušením všech náboženství SVĚTA. Tyto texty APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO křesťanských militaristických sviní, jsou kompetentním ENERGETIKŮM předávány včas. Když nebudou vyslyšeny, když Kristus, ZLODĚJ rozumu vzpurných a neposlušných, bude prohlášen za pomateného, a pomatení politici pravice a levice, za moudré odborníky, VĚDECKO TECHNICKÁ REVOLUCE, která je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským, se zpozdí o mnoho let, k hrůze tvorstva celého SVĚTA. ENERGETICI mají povinnost zajistit, zveřejněním pravdy o ENERGETICE, a o mdlém POHLAVNÍM rozumu politiků pravice a levice zajistit, aby ČERTŮV HRAD v Brně, kterým je biskupství na PETROVĚ, a ČERTŮV HRAD v Praze, kterým je ARCIBISKUPSTVÍ na HRADĚ, neprodleně vyletěl do povětří, protože VĚDECKO TECHNICKÁ REVOLUCE, přechodu energetiky fosilních paliv, na SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, není možná, při odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných. Snad již Kristus, SYN ČLOVĚKA, rozsvítí svým rozumem, hlavy ENERGETIKŮ, jako lampy na plyn tím, že z titulu ODBORNÍKŮ, objasní lži lidu Česka, že při ropném a ekonomickém kolapsu, v Česku auta na plyn určitě jezdit nebudou. Vědecký podvod, či vědecký skandál, lží o Kristu, a lži energetice, dělá veškeré zlo na SVĚTĚ. Systém stávající křesťanské lži demokracie, nelze vylepšit lidským POHLAVNÍM rozumem, ale pouze rozumem Božím, z Božího milosrdenství. DEMOKRACIE je již STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože Česko má povinnost, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolit vládu nového Krista, nad vším náboženským a politickým dobytkem SVĚTA. Nová DEMOKRACIE Božího lidu, platná až na věky věků, bude vládou tvrdých mužů, energetiků. Jakmile v Česku bude rozhodnuto, o svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, je možné v Česku nastolit zákony Boží, místo zákonů lidských. Kristus vyhledá ENERGITIKY sám, svým rozumem, když budou mít za Boha vlastní sílu pravdy o energetice, a pravdy o přelomu věků konce éry fosilních paliv, dle SLOV NOVÝCH NEBES. KOZEL, zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, kterému Kristus viditelně pustoší pastvu, pomocí vajíček od pravdo láskovců, má nakročeno k odchodu do věčného prokletí, připraveného ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, ROHATÉMU Satanu, drzému pozemskému Otci Satanu Tomáši Halíkovi. Protože dary rozumu od Krista, již nemají žádné, padají pádem vlastního POHLAVNÍHO rozumu, který je stejný, jako rozum zvířat. Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, slíbil, že v Písmu vyvoleném Česku, zabije, bude trýznit, či jinak potrestá každého, kdo se bude nyní vzpírat, dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Božího království, o energetice, ekologii, a mravech. Příprava na setkání ENERGETIKŮ z celého SVĚTA, v DOLINĚ POZNÁNÍ, v O2 Arény v Praze, s Pánem pánů, a s Králem králů, se SYNEM ČLOVĚKA, s jediným Bohem SVĚTA, který je Ježíšem Kristem, i Kršnou, musí začít před Vánocemi. Dle pohádky z ČRo2 MLUVA PTÁKŮ, a dle SLOV NOVÝCH NEBES, až ENERGETICI celého SVĚTA, přijdou do DOLINY poznání O2 Arény v Praze, na kongres, o smysluplném využití ropy a plynu, Krále králů, a Pána pánů, zde neuvidí. Uvidí však ZRCADLA, v nichž se zrcadlí především drzí pozemští Satani kněží, vedení v Česku ROHATÝM NETVOREM, vůdcem pravicových pravdo láskovců, drzým pozemským Otcem Satanem Tomášem Holíkem, vůdcem ČKA, irena.boumova@centrum.cz, info@farnostsalvator.cz, jak mletím žvástů děsivé křesťanské temnoty, nastolili nikoli Boží SPRAVEDLIVÝ ŘÁD, Božího království, ale ŘÁD SVŮJ, ŘÁD křesťanského PEKLA, svým POHLAVNÍM rozumem neposlušných zvířat. ROHATÝ farář Tomáš Halík, roztáhl svoje sítě, pro své Bohy, boháče, bankéře a vojáky tím, že ve svých teologických žvástech, označil SYNA ČLOVĚKA, Kršnu, který do Česka přišel v Bhagavadgítě, za naprostou nulu. Podle jeho žvástů, jediný Bůh SVĚTA, Kršna, či Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako SYN ČLOVĚKA, nemůže nikoho na SVĚTĚ vysvobodit z rukou ROHATÝCH PEKELNÍKŮ, Otců Satanů kněží, ani v jednom náboženství SVĚTA. Tím si, u svých bohatých Bohů, vymodlil 36 milionů Kč Templetonovy ceny, a čestný doktorát teologů v Erfurtu. Děsivé temnota militaristických křesťanských žvástů tohoto dementního křesťanského idiota, vyšla najevo až nyní, v APOKALYPSE pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, a je ZRCADLEM pro všechny, kdo mají za svou SKÁLU, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VOJÁKY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, LODĚ, atd., to je výrobky lidských rukou. Úplným zničením jeho křesťanských žvástů, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, úplným zničením všech pravdo láskovců, kteří chtějí bojovat se SPRAVEDLIVÝM Hospodinem, a bojovat s levičáky ZEMANOVCI, kteří 17.11.2014, házeli na zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana vajíčka, bude odstraněno veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ. Komunisté, v době čtyřiceti let pouště socialismu, měli RUDÉ PRAPORY komunistických bohatýrů, dle vůle Boží. Nah.1/4,9,2/4až3/10, atd. Červené karty a vejce, dal Kristus do rukou těm vítězům nad Kristem, kteří nastolili imperialismus, jako poslední stádium kapitalismu. Tato vzpurná a drzá NEMLUVŇÁTKA, která dělají z nezaměstnaných bezdomovce, pomocí lichvářů a exekutorů proto, aby mohly být závratné rozdíly mezi chudými a bohatými, jsou určena k zániku. Kristus zvítězí, až tato NEMUVŇÁTKA budou rozdrcená, postavena na pranýř, za své lži o Kristu, pravdou o ENERGETICE, a pravdou o novém Kristu. Vážený premiére Česka Sobotko malachp@seznam.cz, a jeho ministři posta@vlada.cz. Jste pomazaní na proroky místo mě, a máte povinnost zajistit vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novou vládou Česka. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Myšlenkové vlny od Krista o ENERGETICE, mohou nyní chytat pouze úplně poslušní, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Kristus v Písmu i v Rovnosti uvádí. Buď bude platit varianta A, kterou je DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, v dokonalé lásce Božích příkazů a ZÁKONŮ, přímo do hlavy premiéra, KOZLA Sobotky, který neprodleně přestane zahradničit v Boží zahradě Česka tím, že předá vládu nad lidmi, TVRDÝM MUŽŮM, ENEREGETIKŮM. Variantou B, je příchod Krista s HOLÍ. Protože pískání píšťalkou v kostele, se drzému pozemskému Otci faráři Dominikovi, a úplně pomateným křesťanům v Domašově nelíbilo, protože nejsou zvyklí na to, aby někdo jejich víru v Baaly a v DÉMONY, jim kritizoval, navrhuji tuto hůl SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Holí je buď, HŮL s BÍLÝM PRAPOREM, nebo HŮL s BÍLÝM MÁVÁTKEM. S touto holí je nezbytné přijít do kostela, na křesťanské MODLOSLUŽBY, a beze slov, a bez píšťalky, mávat Kristu, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, na pozdrav. Když to úplně neposlušní dělníci, zedníci, rolníci, a lži lid pracující inteligence dokáží, nový Kristus vzdá Česku chválu, a svým myšlením, ze svého milosrdenství, osvobodí ENERGETIKY, od úplně pomateného lidského POHLAVNÍHO myšlení. Nový Bůh, na ÚSVITU PRVNÍHO DNE Božího království, tu stéle není, protože se k němu, svými skutky, nikdo nevrátil. AVŠAK POZOR! VARIANTA B znamená trestání technického lidu, odstoupením rozumu Krista, jaké ještě nikdy nebylo, a už ani nikdy nebude. Trestání technického lidu, odstoupením rozumu Krista, znamená všemožné problémy a havárie. Proto, ať se v Česku, všichni nového Krista bojí, a ke Kristu se neprodleně vrátí. Kristus nyní Česko trestal LEDOVÝM KRÁLOVSTVÍM LEDOVKY proto, aby se v LEDOVÉM ZRCADLE každý viděl, jako dementní idiot, jako ministr průmyslu, POHLAVNÍ NETVOR, Mládek. Kdo se ke Kristu nyní nevrátí neprodleně, bude Kristem potrestán, odstoupením jeho rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, a tím propadne SMRTI. Kristus, který v Bhagavadgítě uvádí, že není elektřinou, potrestal ledovkou neposlušné, v jejichž hlavách je víra, že elektřina je věčná, což není pravda. VĚČNÝ je jenom Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ti, kdo mají v hlavách tmu, stejnou jako ministr průmyslu Mládek, měli doma, bez elektřiny, jak tmu, tak zimu, dokonce 9 stupňů.

 

4.Moj.8/23,11/20,18/22,19/21, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Moj.18/32,21/30, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Žalm37/5,7,22,35, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, 4.Moj.8/23,11/20,18/22,19/21, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Gal.1/7až3/20až6/7, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Sof.1/11,17až3/11, Korán1/1až 114/6, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.)Vážený řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docente Pospíšile pospisil.j@ fme.vutbr.cz. Vaše DUCHOVNÍ CHUDOBA, je způsobena pouze Vaší neposlušností. Protože nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, Vaše ignorování dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení boháčů, bankéřů, obchodníků, zbrojařů, vojáků, vojenských kaplanů atd., je velmi nebezpečné, je SMRTÍ, pro Váš rozum, který je stejný, jako rozum zvířat. Nový Kristus, od zpupných, vzpurných a neposlušných odstupuje, svým rozumem, v částečce svého DUCHA proto, aby všem lidem, včetně drzých pozemských Otců, Satanů kněží dokázal, že existuje, a že je nyní SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Drzí PEKELNÍCI z PETROVA, vedení Belzebubem Brna, drzým pozemským Otcem Satanem biskupem Cikrlem, jsou pro svou neposlušnost, totálně a viditelně dementní, v částečce DUCHA SVATÉHO, a jsou tím strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, od vzniku křesťanství. Stále totiž nedokáží rozlišit SLOVO STARÝCH, krvavých, křesťanských NEBES, od NEBES NOVÝCH, které všichni úplně poslušní nyní mají, ve SLOVĚ VEŠKERÉHO PÍSMA od Krista, které se v Boží slávě, vzájemně doplňuje a upřesňuje. Čerti na PETROVĚ, se stále žení sami mezi sebou navzájem tím, že oslavují sami sebe navzájem. Pro slávu slov jejich nebes, jejich SLOV křesťanského PEKLA, nikdo z křesťanů není z Boha, ale pouze z ĎÁBLA, z biskupa Cikrleho. Kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, máte povinnost, slávu PEKELNÍKŮ Petrova neprodleně zrušit tím, že za slávu prohlásíte Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, určenou nikoli PEKENÍKŮM z Petrova, ale ENERGETIKŮM Energetického ústavu VUT v Brně. Když se neprodleně k novému Kristu nevrátíte, již ve středu 3.12.2014, hazardujete se svým TĚLEM tím, že rozum od Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, určeného pro ENERGETIKY, nedostanete. Proto Kristus v Písmu uvádí. Všichni kolem Česka budou stolovat NOVÉ BOŽÍ SLOVO, jenom Česko ne, kvůli VUT v Brně. Nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvádí, že BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží a čeká všechno tvorstvo, ENERGETICI z Energetického ústavu VUT v Brně, jako pokorní a úplně poslušní, mají povinnost se v médiích zjevit jako první. Boží sláva, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, do Brna, a do Česka, z titulu energetické spásy Česka a SVĚTA, technickým rozumem Krista, bude patřit především ENERGETIKŮM. Proto máte povinnost, být novému Kristu vděční a zajistit, aby svůj pomalý POSLEDNÍ SOUD, vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských, militaristických a imperialistických sviní, mohl na VUT v Brně, realizovat úplně a rychle. Odjakživa jste Boží tím, že Vás Kristus živí, svým technickým rozumem, z Božího milosrdenství, odjakživa. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, před kterým nikdo z lidí neobstál, kvůli svému lidskému, zvířecímu myšlení, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvádí, že jste nyní byli vydáni marnosti, svého lidského technického myšlení zvířat proto, aby bylo zřejmé, že je to Kristus, DUCH SVATÝ, který ve Vás činí, co jemu se líbí. Boží hněv, kvůli zpupným, vzpurným a neposlušným, již neprodlévá. Nastal čas, novému Kristu, kterého lidé v křesťanství neznají, který ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, dokazuje svou moc, svého rozumu, nad každým člověkem na SVĚTĚ tím, že ji nyní dokazuje na Vás, poděkovat. Poděkovat za to, co pro Vás ENERGETIKY již udělal, i za to, co pro ENERGETIKY, v Božím království, ještě udělá, svým rozumem, ze svého milosrdenství, což slíbil. Kristus v Písmu slíbil, že po Vašem odsouzení SOUDEM těchto textů, máte povinnost přijmout podobu BOŽÍHO SYNA tím, že budete prvorozený mezi mnohými ENERGETIKY. Tím, že jste ředitelem Energetického ústavu ČVUT, Kristus Vás předem vyhlédl, určil, povolal, a nyní vyžaduje, aby jste byl, jako ospravedlněný, uveden do Boží veškeré slávy, svými skutky. Vaše povolání za kněze nového Božího technického lidu, je neodvolatelné. Kristus, odstoupením svého rozumu, všechny ENERGETIKY uzavřel pod neposlušnost, odstoupením svého rozumu. Nyní vyčkává, chce se nad VUT v Brně, a tím nad celým SVĚTEM, smilovat, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Máte proto v podstatě dvě možnosti. Máte povinnost, chrámové křesťanské militaristické žvásty Belzebuba Brna, drzého pozemského Otce, Satana biskupa Cikrleho, obrátit v kvílení neprodleně, již ve středu 3.12.2014, především u Vás, na ÚSTAVU. Pro slávu Brna, a slávu Česka je nejlepší, když zvolíte druhou možnost, a domluvíte se s novým primátorem MMB Vokřálem kp@brno.cz, informace@brno.cz, posta@brno.cz, a slavnostní shromáždění k uvítání Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, svoláte společně, na náměstí Svobody. Čas slavnostního shromáždění, na ÚSVITU Božího království, které potrvá až na věky věků, Kristus určil na PRAVÉ POLEDNE. Pravé poledne je v Brně dříve, je v jedenáct hodin, což je doba svolání shromáždění lidu Brna, k oslavám DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista. Když primátor Vokřál zůstane zpupný a vzpurný, máte povinnost svolat SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ENERGETIKŮ, Energetického ústavu VUT v Brně, u Vás, což je ve Vaši kompetenci. Protože máte být před Božím slitováním ještě odsouzen, slovem Písma a písniček, ještě Vás soudím, abyste neměl výmluvu. Ve Vaší hlavě je stále absolutní ABSURDISTÁN tím, že se zarputile bráníte SLOVU NOVÝCH NEBES tím, že k novému Kristu, k ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nikdy nechcete vrátit. Vůbec nikdy se Krista nechcete ptát, na dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů. Ve Vaší hlavě, jsou kruhy čtvercový, a SKÁLOU je hora písku nekonečné křesťanské pouště Belzebuba Brna, biskupa Cikrleho. Vůbec nikdy se Krista nechcete na nic ptát, protože slovo děsivé temnoty katolického katechismu, slovo drzého pozemského Otce Satana biskupa Cikrleho, máte za dobré a spasitelné, pro boháče, bankéře, zbrojaře, vojáky, obchodníky, atd. Přesto nový Kristus, v technickém lidu VUT v Brně, vidí úrodnou zemi. Dávná báj příchodu Božího království, znovu ožívá. Máte povinnost, jít cestou únavnou, STUDIEM SLOV NOVÝCH NEBES, a ve stávajícím ZIMNÍM KRÁLOVSVÍ Satanů kněží z Petrova, Brnu vrátit máj písničkou, o Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Křesťanská pravda o Kristu, a Vaše pravda o ENERGETICE, již nesmí být největší lhář. Sněhový ten kraj Brna, má sníh, z MANY NOVÉ, BÍLÉ, ČISTÉ, a DŮVĚŘIVÉ která ve Vaší hlavě musí zůstat, až na věky věků. VUT v Brně, byla DÁMOU, a DÁMOU zůstane dál, když půjdete na karneval, oslav nového Krista, na náměstí Svobody, společně s primátorem Vokřálem, již ve středu 3.12.2014. VUT v Brně, musí být nyní malou holčičkou, která ví, že Král králů, a Pán pánu, přebývá ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pane Bože spravedlivý, odpusť REBELOM z VUT v Brně, jejich lži o ENERGETICE, a jejich lži o rozumu ENERGETIKŮ, který je stejný, jako rozum zvířat. DUCHOVNÍ CHUDOBA, způsobená odstoupením rozumu Krista, z vás dělá hlupáka. Nový Kristus, Vás bude pokořovat, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, dokud se k novému Kristu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, nevrátíte, což máte povinnost učinit neprodleně, 3.12.2014. Všichni na VUT v Brně již mají povinnost věřit, že nad námi jsou andělé, kteří VUT v Brně ochrání od všeho zlého, svým rozumem Bohů v době, kdy je zapotřebí mít NOVOU MYSL a NOVÉHO DUCHA. Andělé nad námi stále bdí, protože jsou spjati s osudem VUT v Brně. Andělé nad námi, se o dokonalou lásku Božího rozumu, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojáků, vojenských kaplanu, atd., začnou bát, když pane docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, znovu Krista prohlásíte za pomateného ZLODĚJE, ZLOČINCE a LHÁŘE, a sebe za spravedlivého, dokonalého a VŠEMOHOUCÍHO. Andělé strážní, od všeho zlého ochrání lid VUT v Brně, když každý bude mít svého Anděla tím, že Vy se stanete pokorným, poslušným, odpovědným. Bude ve všem po nedostatku, když se k novému Kristu vrátíte neprodleně, protože víte, že ve svém hněvu a pustošení, nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet.

7.)Vážený nový primátore Brna, PETŘE VOKŘÁLE kp@brno.cz, informace@brno.cz, posta@brno.cz. Máte povinnost VOKŘÁT rozumem nového Krista, studiem SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a neprodleně, již ve středu 3.12.2014, na slavnostním shromážděním na NÁMĚSTÍ SVOBODY, úplně zničit EGYPT nekonečné křesťanské pouště, kde je sucho, protože ze slov děsivé temnoty, či z krutého zmijího jedu křesťanského, či katolického katechismu, Belzebuba Brna, drzého pozemského Otce Satana biskupa Cikrleho, žádné dobré slovo Boží neprší, nikdy nepršelo, a nikdy pršet nebude. Bývalý primátor Onderka, a především jeho náměstek, pravdo – láskovec Martin Ander, příčina všeho militaristického zla v Česku, a ve SVĚTĚ, byli posedlí ĎÁBLEM, Belzebubem Brna, drzým pozemským Otcem, Satanem biskupem Cikrlem tím, že měli mozky zanesené vlnami myšlení jeho zlých křesťanských žvástů, a zlých militaristických mravů, a špatnými vlnami ekonomického myšlení, které je nemravné, svými promyšlenými vychytralostmi. Na NÁMĚSTÍ SVOBODY máte povinnost nastolit nové vlny myšlení o jediném Bohu SVĚTA, o Hospodinu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, před jehož SLOVEM NOVÝCH NEBES, nikdo z lidí neobstál, svým lidským, zvířecím myšlením. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy lze čekat ropný a ekonomický kolaps, v němž, dle nového Krista, STVOŘITELE fosilních paliv, a stvořitele veškeré ENERGETIKY na SVĚTĚ, nebude ve vyvoleném Česku, ani žhavé uhlí na ohřátí, kdy proto, se svoláním SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ v Brně, nelze otálet. Cokoli Vám z dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a o nových mravech, není z těchto textů jasné, rád Vám to objasním, stačí zavolat. Máte povinnost být úplně poslušný tím, že změníte své nedokonalé, lidské myšlení o ENERGETICE, a o Kristu, na myšlení Krista, a to dobrovolně, studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Máte povinnost, na slavnostním shromáždění, ve středu 3.12.2014, proměnit křesťanské žvásty Satana Cikrleho v kvílení tím, že se vzdáte křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, Vás, Brno, a celý SVĚT, osvobodí od veškerého militaristického a imperialistického zlého myšlení a jednání tím, že se stane jediným BOHEM SVĚTA, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, což se stane, z milosrdenství rozumu Krista, na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Když se nyní k novému Kristu nevrátíte dobrovolně, např. neprodleným vyhozením pravdo-láskovce, náměstka Martina Andera, kterému, dle textů v kapitole 184, a v jiných kapitolách, jeho dřívější hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka, odpustit nelze, Jan 20/23, pro odstoupení rozumu Krista, se pro neposlušnost stanete hnijící mrtvolou, mumií. Když z Vás, z primátora Vokřála, bude MRTVOLA, či MUMIE, když SLOVEM NOVÝCH NEBES NEVOKŘEJETE, slétnou se i supi, a Vaše dny na MMB, jsou sečteny, Kristus je ukončí. Martinu Anderovi, jeho hříchy a lži, zapsané kdysi dávno, odpustit nelze, proto musí od koryta. Platí pro Vás písničky od Krista. ZŮSTAT a NEODEJÍT, což můžete pouze jako úplně poslušný. Bez vln rozumu Krista, budete odhozen z MMB ven, kdy bude pláč a skřípění zubů, protože odstoupení rozumu Krista, činí z mnohých, pouze pomocné dělníky. Kristus chce NOVOU MYSL, a NOVÉHO DUCHA, a tím Kristovy mravy, nastolené pomocí ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, Krista ZÁKONODÁRCE. Dle písniček od Krista. Proč je láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro boháče a bankéře, a drzé pozemské Otce Satany kněze, stále hříchem? Proč chce primátor Vokřál, být největší, větší než Kristus VŠEMOHOUCÍ, jediný ZÁKONODÁRCE. Proč nikdo neslyší hlas Krista, o NOVÉ ZEMI, a NOVÉM NEBI, které v Česku, je již na ZEMI, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Proč je tolik křesťanských prázdných slov, či žvástů, Satana biskupa Cikrleho, proč nikdo není dospělý, odpovědný a spravedlivý, jako Kristus. Proč v Brně nevyšel Kristus, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Proč na Petrově zase vyšla děsivá temnota protikladných nauk katechismu, a tím vyšly promyšlené vychytralosti bankovního systému, a vojenskoprůmyslového komplexu? Proč se stále šíří vlny křesťanského lži učení, a tím se šíří křesťanská rakovina, 2.Tim.2/16,3/5,9,4/3, kvůli znečištění vzduchu toxickým prachem od aut, pro znečištění vody, půdy, potravin, pro znečištění lidského myšlení, křesťanskými žvásty o Bohu, proč místo SLUNCE se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, máme EBOLU, nesmyslné války o ropu, plyn, a suroviny, proč stále nikdo neslyší slova Krista, o nutnosti, nastolit v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků, celosvětový mír. Pane primátore Vokřále, když zůstanete křesťanskou mrtvolou, či mumií, ještě ve středu 3.12.2014, a necháte se vypískat, či vystříkat BOŽÍMI SYNY, které toužebně čeká všechno tvorstvo, kteří, z milosrdenství rozumu Krista, snad již přijdou přivítat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, do Brna, vítězným pochodem, s BÍLÝMI PRAPORY a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, dle dalších textů, budete mít jenom malou naději, zůstat primátorem Brna. Budete bez rozumu Krista, odhozen ven, z MMB, kde pro vzpurné hlupáky, bude pláč, a skřípění zubů. Co Vám brání se ke Kristu vrátit neprodleně, již ve středu 3.12.2014. Bůh Vám, neposlušným, dal zdraví a přízeň svou, kdy ty klíče, od Božího království, jsou. V Božím království, které snad nastolí, dá Vám všechno, jen ne svou lásku, svého rozumu. Tu dostanou pouze úplně poslušní, kteří budou znát SLOVO NOVÝCH NEBES neprodleně, a také všechny sloky nových písní, o Kristu, a o jeho vůli. Bože smiluje se, nad NOVÝM JERUZALÉMEM, Brnem, a dej, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať ve středu 3.12.2014, zástupy BOŽÍCH SYNŮ, přijdou do Brna přivítat TEBE, při TVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY. Pane Bože dej, ať nový primátor Vokřál, vyvěsí neprodleně a dobrovolně, na počest TVÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU do Brna, BÍLOU VLAJKU, která bude VLAJKOU celosvětového míru, a VLAJKOU jediného státu SVĚTA, Česka, odkud budeš vládnout, svým rozumem, ze svého milosrdenství, celému SVĚTU, z DOLINY O2 Arény v Praze. Pane Bože hej, k zázrakům se měj, v hlavě nového primátora VOKŘÁLA, ať VOKŘEJE, TVÝM rozumem. Bože, protože jsi spravedlivý, k zázrakům se měj tím, že primátor Vokřál VOKŘEJE, TVÝM rozumem, a spolu s Městskými částmi Brna, sám uspořádá vítězný pochod, úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, např. z Moravského náměstí, na náměstí Svobody. Ať zde k ZÁSTUPŮM BOŽÍCH SYNŮ promluví, o dobru Božích příkazů, a dobru zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, pro Česko, a pro celý SVĚT. Ať nezaměstnaným bezdomovcům je hej, po nastolení majetkové roviny, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaném, všech pomatených politických a náboženských zvířat Česka, a při dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaném. Pane primátore Vokřále, vždyť Kristus v Písmu uvádí, že ti, kdo nyní znásilňují ŽENU STATEČNOU křesťanstvím, zlořečí Satanům, a tím každý zlořečí SÁM SOBĚ, což znamená, že při odstoupení rozumu Krista, je každý člověk SATANEM, stejným, jako např. Belzebub Brna, drzý pozemský Otec Satan biskup Cikrle. Zbav nás Bože zlého Satana biskupa Cikrleho, při DOBRÉM exorcizmu, kterým je čtení SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na slavnostním shromáždění, na oslavu TVÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU, na náměstí Svobody, novým primátorem Vokřálem. Dobrý Bože, k zázrakům se měj tím, že dobrým exorcismem, vymítajícím Satany z PEKELNÉHO SÍDLA Satanů, z Petrova, bude také vítězný průvod BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, s BÍLÝMI PRAPORY, zhotovenými z prostěradel, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, zhotovenými z bílých polštářů. Uvedeným exorcismem bude Brno zbaveno postupně všech DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, obchodníků, vojáků, exekutorů atd., to je všech, kdo mají za SKÁLU největší zlo, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, a výrobky lidských rukou, AUTA, LETADLA, ZBRANĚ, atd. Vymítání Satanů z jejich sídla v Brně, na PETROVĚ, se mohou zúčastnit jenom pokorní, a úplně poslušní, znalci SLOV NOVÝCH NEBES, kteří budou křesťanský imperialismus připomínat s proklínáním Satana biskupa Cikrleho. Nový primátore Vokřále, máte povinnost učinit rozhodnutí, že všichni pekelníci z Petrova, budou neprodleně vyšetřování POLICIÍ ČR kvůli tomu, že místo toho, aby sloužili Kristu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále slouží svým bohatým Bohům, bankéřům, obchodníkům, vojákům, atd., což je pro Česko SMRTÍ, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, od drzých, zpupných, vzpurných a neposlušných lidí. Primátor Onderka, je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu za to, že ze Satanů kněží z Petrova, odmítl vymítat zlého křesťanského, lidského DUCHA tím, že je nenechal vyšetřovat Policií ČR, kvůli jejich protikladným žvástům, a promyšleným vychytralostem. Nebuďte jako on, protože kvůli němu, také technická elita VUT v Brně, Energetický ústav VUT v Brně, má prokazatelně pouze ZLÉHO TECHNICKÉHO LIDSKÉHO DUCHA, což je zřejmé z energetických žvástů technické elity, které nejsou ani dobré, ani energeticky spasitelné. SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, kvůli primátoru Onderkovi, stále nemůže vyjít v hlavách energetiků, Ing. Jiřího Trojáčka a Ing. Jiří Korbela z ČSÚ, odd. statistiky energetiky, tel. 274 052 281, jiri.trojacek@czso.cz, a v hlavě ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Biskup Cikrle, se svým potomstvem neposlušných a vzpurných křesťanů, je Kristem prokletý. Vy, z textů SLOV NOVÝCH NEBES, máte povinnost poznat, že není nic lepšího, než bázeň před Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a nic sladšího, než neprodleně realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech. Nebuďte jako primátor Onderka, který se bez rozumu Krista stal ŠMEJDEM tím, že jako pyšný, vzpurný a neposlušný dopustil, aby informace o Kristu, a o ENERGETICE, byly naprosto nepravdivé, klamavé, podvodné a lživé. Primátor Onderka, ve své vzpouře proti Kristu SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU, se povýšil nad všemohoucího Boha tím, že sebe prohlásil za spravedlivého, a Krista, který lidem bere PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd., kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, za zloděje a podvodníka. Vždyť DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, již není kvůli špatným mravům podvodníků z křesťanského PEKLA, z Petrova. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista je kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, a Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slibuje, že to pochopíte. Kristus uvádí, že stanovuje stále nové DNES svého DRUHÉHO PŘÍCHODU proto, aby tvorstvo pochopilo, že je BOHEM, který je nyní novým Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, před ropným a ekonomickým kolapsem, stejně pozdě varováno. Primátore Vokřále, když slavnostní shromáždění, k uvítání Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, svoláte na náměstí Svobody, již ve středu 3.12.2014, budou Vám všechny národy blahořečit, protože i pro bezdomovce, bude ve všem po nedostatku. Když tak neučiníte, berte prosím tento text, jako žádost o povolení mírového průvodu Brnem, s BÍLÝMI VLAJKAMI, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, od nádraží, do království PEKELNÍKŮ na Petrově, dále k Vám na MMB, potom za PEKELNÍKY Masarykovy univerzity. Průvod se skončí před ČT Brno, když to nový Kristus dovolí. ÚSVIT Božího království, má pravé poledne, v jedenáct hodin.

8.)Vážení MUSLIMOVÉ z MEŠITY v Brně, vážený sousede muslime Emile. Zítra se bude, především v Brně, tančit všude, až naše vítězné vlajky BÍLÉ, vlajky muslimů, atd., na stožáry SVĚTA vyletí, protože podílem pokorných, a úplně poslušných lidí, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je pouze ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Mám povinnost spojit výstavbu Vašeho kamenného plotu, s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech proto, aby Česko stále nebylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Lidé totiž nechtějí, aby Bůh existoval jako SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože nechtějí na vše křesťanské, muslimské, hinduistické, atd., zapomenout. Jako pyšní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, stále chtějí lhát, loupit, válčit, vraždit, jít jen za svou kořistí, a tím nesmyslně ničit jak fosilní paliva, tak planetu zemi, nesmyslnými válkami o ropu, plyn a suroviny. Stále máme náboženský středověk, a tím i mravy středověku, protože nikdo nevěří tomu, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech církví SVĚTA, jsou určení k pádu, svým slovem pomatenců, proti SLOVŮM NOVÝCH NEBES. Kristus se nad Českem, a nad muslimy nesmiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, dokud kněží všech náboženství SVĚTA, se svými náboženskými žvásty, nevejdou neprodleně do říše ticha. Vše křesťanské, muslimské, hinduistické, atd., musí být v Brně, neprodleně zapomenuto proto, aby Hospodin mohl panovat nad celým SVĚTEM, jako jediný, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Není proto pro Vás nic přednějšího, než v Brně, pomocí praporů z bílých prostěradel, či mávátek z bílých polštářů, vykonat společně s pokornými, a úplně poslušnými křesťany, POCHOD VÍTĚZŮ, z nádraží, na Petrov, na Magistrát města Brna, na Masarykovu univerzitu, a na ČT v Brně, kvůli nastolení vlády jediného Boha SVĚTA, nad všemi státy SVĚTA, již ve středu 26.11.2014, nebo ve středu 3.12.2014, – viz úvod kapitoly. Nastolení NOVÝCH MRAVŮ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, je nezbytné kvůli energetické a ekologické spáse všech států SVĚTA. Hospodin se smiluje, svým technickým rozumem, o energetické spáse, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými a úplně poslušnými. Pokorní a poslušní MUSLIMOVÉ z Brna, obdrží do vlastnictví celou ZEMI, když se před jediným Bohem SVĚTA pokoří, když uznají, že Bůh je SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují. Pokorné MUSLIMY bude je blažit dokonalý pokoj, a celosvětový mír, Božího království, když uvěří textům Koránu, o nezbytnosti nastolit SOUDNÝ DEN křesťanů v Brně, vítáním Hospodina, PÁNA ZÁŘE JITŘNÍ, PÁNA BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, BÍLÝMI PRAPORY, či BÍLÝMI MÁVÁTKY. Korán je Boží slávou, protože objasňuje, že jediný Bůh SVĚTA, VĚČNÝ, nikdy neplodil SYNY ČLOVĚKA Krista, či Kršnu, a nikdy nebyl zplozen z lůna MODLOSLUŽEBNICE Marie, což je Písmo nezměnitelné. Není proto nikoho na SVĚTĚ, kdo by jedinému Bohu SVĚTA byl roven. Běda proto muslimům v Brně, když SOUDNÝ DEN křesťanů v Brně, ze lež a výmysl prohlásí. Porazit křesťanské žoldáky, kteří okupují mnohé státy muslimu, kde je ropa, plyn, či suroviny, ukončit veškeré války na SVĚTĚ, celosvětovým mírem, je možné v jedinou hodinu v Brně, a to nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Všechna náboženství SVĚTA budou zničená, SLOVEM NOVÝCH NEBES tím, že všichni křesťané v Brně zemdlí, pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných, když pokorní a poslušní muslimové z mešity z Brna, společně s poslušnými dělníky, zedníky, rolníky, a s pracující inteligencí Česka, pomocí praporů z bílých prostěradel, či mávátek z bílých polštářů, učiní v Brně SOUDNÝ DEN, s úplně pomatenou vládnoucí elitou Brna, viz úvod kapitoly. Vejít do úplného odpočinutí od svého díla zhouby, své práce, musí všichni lidé na SVĚTĚ neprodleně proto, aby vzpurné, zpupné, a neposlušné, křesťanské, náboženské, militaristické svině, které Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již nepase, nezničili Česko, a tím celý SVĚT, třetí světovou válkou, ve válce křesťanů s muslimy, o ropu, plyn a suroviny. Většina lidí na SVĚTĚ, včetně muslimů, má povinnost, podřídit se vůli Boží tím, že vejde do odpočinutí od díla zhouby, ztrátou svého stávajícího zaměstnání, na které každý pokorný a úplně poslušný, musí zapomenout. Podřídit se vůli Boží, znamená úplně zrušit většinu profesí, pracujících s největším zlem, s PRACHY, s PENĚZI. Všichni obchodníci, makléři, bankéři, vojáci, exekutoři, atd., se musí smířit s tím, že jejich SKÁLA, PRACHY, PENÍZE končí, protože jedinou SKÁLOU je Boží rozum, o energetice, ekologii, a o nových mravech. Jediný Bůh SVĚTA, učiní na SVĚTĚ, svým rozumem, ze svého milosrdenství, vše energeticky nové, když nyní, všichni lidé na SVĚTĚ, přijdou o auta, o letadla, o zbraně, atd., protože přestavba energetiky, na energetiku především ze SLUNCE, které nahradí rychle ubývající fosilní paliva, bude dlouhodobá. Je trestným činem, lhát v médiích, o jediném Bohu SVĚTA, a mlet energetické nesmysly, které jsou poplatné rozumu lidskému, které s pravdou o Bohu, a s pravdou o energetice, nemají nic společného. Nebudou ani zloději, ani boháči, ani bezdomovci, když muslimové v Brně učiní SOUDNÝ DEN. Když se muslimové vzdají své SKÁLY, PRACHŮ, PENĚZ, AUT, LETADEL, ZBRANÍ, atd., a vlády nad lidmi tím, že ZÁKONODÁRCEM bude SLOVO NOVÝCH NEBES, proto, aby zvítězili nad křesťanskými žoldáky, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES, vzdá jim jediný Bůh SVĚTA chválu. Nechce muslimy a křesťany věčně pokořovat, odstupováním svého rozumu. Hrát s novým VŠEMOHOUCÍM Bohem, ZÁKONODÁRCEM, se musí naučit všichni lidé na celém SVĚTĚ, FAIR PLAY proto, aby Bůh nebyl na lidi zlej, kvůli jejich vzpurnosti a neposlušnosti. Stačí se nebát mluvit pravdu o Bohu, jeho příkazech a zákonech, o energetice, ekologii, a mravech, a nebudou ani zloději, ani auta, ani zbraně a vojáci, ani největší zlo, PRACHY, PENÍZE, SKÁLA obchodníků. Protože nebudou ani auta, ani hluk od aut, ani zloději, ani bezdomovci, proč stavět vysoký kamenný plot, a porušit tím STAVEBNÍ POVOLENÍ plucarova@mesto.rosice.cz. Protože Hospodin vyžaduje dodržení stavebního povolení, je nutné postavit plot v maximální výšce 1800 mm od našeho terénu. Výška základu, od našeho terénu, je 150 mm. Na základ je zapotřebí postavit klece tak, aby výška plotu byla 1600 mm. Celkem výška plotu od terénu je 1750 mm, což odpovídá maximální výšce plotu od terénu 1800 mm. Lidé si nemohou ze zákonů lidských, a z Božích, ze zákonů dokonalé lásky Boží, ze zákonů POLE VĚDY Písma, dělat prdel, pro nechuť vše změnit, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, SVĚTLEM SVĚTA Božího technického rozumu. Hospodin přišel zákony Boží a lidské naplnit, a ne zrušit, což neposlušní ignorují. Kristus zvítězí nad všemi muslimy z mešity v Brně, až sousedka Irena uvěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že její lidské myšlení o Bohu, a myšlení muslima Emila o Bohu, a jejich lidské myšlení o ENERGETICE, je pro Česko, a pro všechny muslimy SMRTÍ, a to smrtí energetickou, ekologickou a mravní. Úplně pomatený lid se hrne za drzými, pozemskými Otci Satany kněžími křesťanů a muslimů, protože všichni chtějí lokat plnými doušky, krutý zmijí jed lidského myšlení o své SKÁLE, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, AUTA, ZBRANĚ, atd. Všichni nyní musí pochopit, jaký konec vezmou boháči, bankéři, makléři, obchodníci, vojáci, atd. Budou vyvržení ven, z Božího království, kde bez Božího rozumu, bude pláč a skřípění zubů. Sousedka Irena a muslim Emil, se musí smířit s tím, že jejich profese, makléřů a obchodníků, do Božího, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nepatří. Ti neposlušní a pyšní, kdo se nyní od SLOV NOVÝCH NEBES vzdálí, pro odstoupení rozumu Krista, zhynou. Budou pouze pomocnými dělníky. Kde je SMRTI tvá zbraň, kterým je lidské myšlení makléřů a obchodníků, o Kristu, a o energetice. Kde je SMRTI, tvé vítězství v hříchu, který je k SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je křesťanství a islám. Když sousedka Irena a muslim Emil, zanechají všech druhů náboženství, a odevzdají se pod vládu Krista ZÁKONODÁRCE, bude Česko spaseno, SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii, a mravech. Žalm73/10,17,22,27, 1.Kor.10/11až15/54, Bh.18/66.

9.)Drzými pozemskými Otci Satany kněžími, úplně pomatené Česko, po vyjití ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, odmítlo světlé zítřky, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, s jediným ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA, Hospodinem. Bez žehnání Krista, ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se v bludném kruhu vrátilo, k temným včerejškům děsivé temnoty křesťanského kapitalismu, či dnes militarismu. Boží hněv, nad zpupnými a vzpurnými křesťanskými militaristickými sviněmi, které Boží království odmítají, již neprodlévá. Bůh je KRÁSNÝM, MLADÝM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCEM, všech států SVĚTA, jedině v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nechat Česko a SVĚT v nevědomosti o Hospodinu VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, který je jediným Bohem SVĚTA, ignorovat SVOBODU SLOVA, SVOBODU náboženskou, pravdu o energetice, a cenzurovat tyto texty, které jsou energetickou spásou, je trestný čin. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví SVĚTA, Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, prohlásili za bláznivého dementního idiota, který v energetice ničemu nerozumí. Sebe drze prohlásili za mocné, spravedlivé, VŠEMOHOUCÍ, a VŠEVĚDOUCÍ, protože Česku blahořečí všechny národy, za prokletí, kterým Hospodin postihl všechny zpupné, vzpurné, a neposlušné národy SVĚTA. Hospodinův ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, byl a je, na ekumenické čarodějnice všech církví SVĚTA, jako levicový SRP a jako KLADIVO. Pomatené církve, které o Bohu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, nemají ani ponětí, stále nechápou, že SRP a KLADIVO, na drzé pozemské Otce Satany kněze již přišel, a to v době čtyřiceti let pouště socialismu. V této době, SYN ČLOVĚKA Jób uvádí, že Bůh ctihodné drzé pozemské Otce Satany kněze bil, pomocí komunistů, protože nic nemusel vyšetřovat. Nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv slíbil, že je potrestá znovu, jako drzé svévolníky. Každý na to snad již bude hledět. Hospodine jednej, neprodlévej. Pomocí pomatenců z církve všeobecné, katolické, jsi Česko vedl v době feudalismu. Pomocí pomatenců církví protestantských, jsi Česko vedl v době předválečného kapitalismu. Nyní, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již nepotřebuješ, na militaristické křesťanské svině, komunistický SRP a KLADIVO, protože jsi nepřišel kvůli špatným mravům drzých pozemských Otců, Satanů kněží, jako v době pouště čtyřiceti let socialismu, ale kvůli energetické, ekologické, a mravní SPÁSE Česka, a SVĚTA. O tvé dokonalé lásce, Tvých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, stále nikdo nechce ani slyšet. Bože neprodlévej, a SLOVEM NOVÝCH NEBES, rozdrť všechny vzpurné, zpupné a neposlušné tím, že pískneš na dělníky, rolníky, zedníky, a pracující inteligenci proto, aby v novém novoluní, ve středu, 26.11.2014, nebo ve středu 3.12.2014, dali zazářit tvým úsudkům o energetice, ekologii a mravech, jako SVĚTLU SVĚTA Tvého rozumu, alespoň v Brně. Bože neprodlévej a sešli spásu svého rozumu tím, že tě dělníci, zedníci, rolníci, a pracující inteligence oslaví v průvodu s BÍLÝMI PRAPORY z prostěradel, či BÍLÝMI MÁVÁTKY z bílých polštářů, viz další text. V sobotu, v novém novoluní, 22.11.2014, zase nikdo nechtěl slyšet o tom, že VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Kristus, jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, soudí špatné mravy pomatených, vzpurných a neposlušných křesťanů, a tím soudí lži o energetice, vzpurných a neposlušných ENERGETIKŮ, což vše je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Bůh mě znovu zatvrzoval čelo ischiasem, abych je měl tvrdší, než pomatenci, či zločinci Strašák a Růžička při vysílání twr@twr.cz v Proglase, Petr Linhart, majerovky @centrum.cz, host drzé militaristické svině Evy Hůlkové v Radiožurnálu, v pořadu doteky@rozhlas.cz, a křesťanské svině z NOVÉ PAKY, jb.np@tiscali.cz, při vysílání na ČRo2. Slovo, které dělá DOBRÉ MRAVY, je pouze SLOVO NOVÝCH NEBES. Uvedení zločinci, svým slovem křesťanských MODLOSLUŽEB, kazili dobré mravy, při vysílání v novém NOVOLUNÍ, v sobotu a v neděli, 22.a23.11.2014, Nový Kristus, jako jediný Bůh SVĚTA, jako ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, chce být PÁNEM nad SOBOTOU, neprodleně. Proto mě stále nutí ke kritice kravinců, které vycházejí z úst uvedených volů, kteří chtějí učit létat VORLA, Ježíše Krista, který, jako DUCH SVATÝ, žije mezi námi. Kdyby Kristus, z milosrdenství svého rozumu, mě umožnil promluvit k posluchačům, s otevřenou hlavou, s Božím rozumem, bylo by zkráceně sděleno. Zítra se bude, především v Brně, tančit všude, až naše vítězné vlajky BÍLÉ, na stožáry SVĚTA vyletí, protože podílem pokorných, a úplně poslušných lidí, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je pouze ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Kristus v Písmu slíbil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, že bude sám pískat na pomatené militaristické svině, bohaté i chudé, jejichž lidský DUCH zemdlel, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, a to z těchto textů SLOV NOVÝCH NEBES, jejich čtením v médiích. Slíbil, že z milosrdenství rozumu Krista, pokorní a úplně poslušní lidé, budou se zájmem číst tyto texty APOKALYPSY, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což se ještě nestalo. Slíbil, že v Brně, a tím v Česku, učiní SLUNOVRAT SVĚTLA SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, mimo dobu hlavních křesťanských svátků. Pro pokorné a úplně poslušné, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, je nyní v Písmu stanoven na nové novoluní MĚSÍCE, od soboty 22.11.2014, do Mikuláše, do úplňku MĚSÍCE, v sobotu 6.12.2014. Protože v neposlušném a vzpurném Česku, Kristus stále na nikoho nepíská, je nezbytné, především v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, pískat na Krista. Já sám po ulicích chodit nemám. Navíc mám chřipku, a nevím, kdy mě Kristus uschopní chodit po ulicích. Chodit po ulicích Brna je nutné vždy ve středu, protože je nutné naplnit Písmo tím, že chrámové zpěvy křesťanských žvástů, je nutné proměnit v kvílení, v polovině toho svatého týdne, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Brna, ve středu, nyní 26.11.2014, nebo ve středu 3.12.2014. Chodit po ulicích Brna, však mají ZÁSTUPY dělníků, zedníků, rolníků, a pracující inteligence, neprodleně, což je nyní ve středu, na Artura, 26.11.2014, nebo ve středu 3.12.2014. Pokorní a úplně poslušní, mají povinnost prosit Krista, aby z PROSINCE zase neudělal křesťanský PRASINEC, ve kterém, drzí pozemští Otcové Satani kněží, se Kristu drze posmívají, přestože vědí, že pokorné a úplně poslušné, již vede Kristus sám, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. V Brně je Česko vedeno, drzou křesťanskou militaristickou sviní, BELZEBUBEM biskupem Cikrlem, do energetické, ekologické a válečné záhuby. Pomatenci, v křesťanské PŮLNOCI, pomocí děsivé temnoty protikladných nauk křesťanského katechismu, znovu chtějí rodit války a svou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Kristus vyžaduje, aby celý SVĚT viděl, jak pokorní a úplně poslušní dělníci, zedníci, rolníci, a pracující inteligence, v Brně, pískají na nového Krista. Návod je jednoduchý. Každý pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně očekává všechno tvorstvo, má povinnost si vyrobit doma, z hole na smeták, či z hole z lesa, z prostěradla, a z připínáčků, BÍLÝ PRAPOR, či z bílého polštáře, BÍLÉ MÁVÁTKO. Musí si koupit PÍŠŤALKU, nebo vyrobit STŘÍKACÍ PISTOLI, z PET LAHVE tím, že prorazí víčko malým hřebíkem. Z touto výbavou, pro uvítání DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, má každý pokorný a úplně poslušný, povinnost vyrazit na sraz BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ v Brně. Pro OKŘÍDLENCE, pro ANDĚLY, pro MEDIÁLNÍ HVĚZDY, zářící navěky a navždy, pro prozíravé služebníky nového Krista, pro SPRAVEDLIVÉ BOŽÍ SYNY, zvěstující radostnou zprávu DRUHÉHO PŘÍCHODU SPRAVEDLIVÉHO Krista do Česka. Navrhuji v Brně sraz na NÁDRAŽÍ, v deset hodin ráno, ve středu 26.11.2014, ve středu 3.12.2014, či kdykoli ve středu jindy. Mravně nezávadné, a energeticky spasitelné, bude pouze SLOVO NOVÝCH NEBES, které je novým Kristem, když nosičů BÍLÝCH PRAPORŮ, bude mnoho. K.M. 1/1až6/6až14až19/6, atd. Když v myslích lidí zůstane jako BÍLÝ SNÍH, když zůstane jako PRAMEN v HOŘE, když SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude jako BOŽÍ TVÁŘ. Pro nastolení NOVÝCH MRAVŮ, stejných, jaké má Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a pro nastolení mluvení pravdy o ENERGETICE, navrhuji pro nosiče praporů a mávátek tuto trasu. 1.) Vypískání, či vystříkání úplně neposlušných a vzpurných militaristických sviní, se začne na PETROVĚ. Zde je nutné projít s BÍLÝMI PRAPORY chrámem, zapískat zde na Krista, a pískotem v budově drzého pozemského Otce, Satana biskupa Cikrleho, navždy zrušit jeho slovo děsivé temnoty militaristického katechismu. 2.) Vypískání, či vystříkání úplně neposlušných a vzpurných militaristických sviní, bude pokračovat na Magistrátu města Brna, u nového primátora Petra Vokřála z hnutí ANO. Zde je nutné požadovat, aby se neprodleně stal BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně čeká všechno tvorstvo tím, že z Brna učiní NOVÝ JERUZALÉM, dle kapitoly 184. 3.) Nasleduje vypískání, či vystříkání úplně neposlušných a vzpurných militaristických sviní, na Masarykově univerzitě u rektora Beka. Kristus neustoupí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud z Masarykovy univerzity nebude hnojiště, pro zákony POLE VĚDY Písma, které bude obdělávat nový kněz, rektor VUT v Brně, Petr Štěpánek. 4.) Vypískáním, či vystříkáním úplně neposlušných a vzpurných militaristických sviní v ČT Brno, které vede do záhuby ředitel Souček, je nutné SLOVO NOVÝCH NEBES, medializovat. Když si ZÁSTUPY nosičů bílých praporů, dělníků, zedníků, rolníků, a pracující inteligence, vynutí přímý přenos svého protestu proti pyšným a neposlušným v televizi, proti křesťanským Bohům, Satanům kněžím, Bohům politickým, proti všem vládnoucím vzpurným a neposlušným militaristickým sviním v televizi, celé Česko a celý SVĚT spatří, že Kristus, na své pokorné, a úplně poslušné služebníky píská, ze SLOV NOVÝCH NEBES. Uvedené militaristické svině, je nezbytné vypískat, protože podvádí jediného Boha, všech náboženství SVĚTA tím, že chtějí zbrojit a válči, a proto na Vánoce, Krista VŠEMOHOUCÍHO, opakovaně zabíjejí, mletím protikladných nauk děsivé temnoty křesťanského katechismu, a mletím promyšlených ekonomických, vojenských a jiných vychytralostí, o narození se mladé MODLÁŘSKÉ STVŮRY. Ježíš Kristus, UKŘIŽOVANÝ mletím protikladných nauk o BOHU, DUCHU SVATÉM, je starým mumifikovaným zárodkem Boha nového, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO. Tuto informaci o Bohu si musí pamatovat všichni, kdy chtějí být spaseni jeho rozumem, milosrdenstvím jeho příkazů, a dokonalou láskou zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a nových Božích mravech. Před Bohem VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neobstál nikdo z lidí. Je to z toho důvodu, že TĚLO a DUCH člověka je stejný, jako u zvířat. Nyní se však všichni zpupní a vzpurní, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, spatřili jako v zrcadle. Tím je Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, silnější, než uvedení, Kristem prokletí POHLAVNÍ lháři, kterým Kristus nikdy nezapomene žádný jejich křesťanský, politický, či militaristický skutek. Ve SLOVĚ NEBES STARÝCH, nikdo nemůže nastavit Kristu zrcadlo, jeho špatných mravů. Za špatné, křesťanské i komunistické mravy, za STŘÍBRO ODVRŽENÉ, se nový Kristus omlouvá, všem pokorným, a úplně poslušným služebníkům jediného Boha SVĚTA, v době svého prvního příchodu, v době čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti. Co nyní učiní všichni uvedení lháři, usvědčení Kristem, SLOVEM NOVÝCH NEBES, z boje proti svému STVOŘITELI, který dává každému svůj rozum, pouze v částečce svého DUCHA, tak jak sám chce? Vážení pokorní, a úplně poslušní služebníci NOVÉHO KRISTA, nosiči BÍLÝCH PRAPORŮ. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES je uvedeno, že DRUHÝ PŘÍCHOD SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista, jediného Boha všech náboženství SVĚTA, bude stejný, jako za dnů NOEHO, nebo jako za dnů Lotových, což jsou podobenství, která objasňující, že Kristus, jím vyvolené Česko, a SVĚT, vede dle SLOV NOVÝCH NEBES, odjakživa. Za DNŮ NOEHO, Kristus, svým rozumem, učinil v Rusku potopu militaristického kapitalismu. Politické a náboženské zvířectvo kapitalistického Ruska, nalodil v socialismu na ARCHU SPÁSY, a vyvezl na Ararat. Nikdo soudný, nemůže brát vážně ARCHU SPÁSY, s lidským politickým dobytkem.

Odtud, dobytek POHLAVNÍCH levicových soudruhů, schází na majetkovou rovinu, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého naturálního plnění, dodnes. Soudruhům v Rusku, a v Česku, se dodnes nepodařilo dojít do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, protože o Bohu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV SLOVEM NOVÝCH NEBES, kvůli křesťanství, stále nemají ani ponětí. Dodnes nejsou schopní sejít s kopců dolů, dle písniček od Krista, protože všem schází SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech, které je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Pomatenci, či POHLAVNÍ zločinci Strašák a Růžička při vysílání twr@twr.cz v Proglase, Petr Linhart, majerovky@centrum.cz, host drzé militaristické svině Evy Hůlkové v Radiožurnálu z doteky@rozhlas.cz, a křesťanské svině z NOVÉ PAKY, jb.np@tiscali.cz, bloudí jako Švejk, z Putimi, do Putimi, stále v kruhu dokola, z TÁBORA do TÁBORA, z TÁBORA kapitalismu, přes fašismus a socialismus, zase do TÁBORA kapitalismu, místo k novému Kristu. Zločinci Strašák a Růžička, při vysílání TWR prohlásili, že do Božího království jdou dobře, přestože jdou jako Švejk, úplně opačně. Pravili že mají za Boha Krista, který je k boháčům a bankéřům stále dobrý a spasitelný, protože je stejný jako bezdomovci, kteří nemají kde by hlavu složili, než na lavičce v parku. Zločinci Strašák a Růžička však již přiznali, že se jim předstíraná křesťanská POHLAVNÍ pomoc CHARITY a ALMUŽNY bezdomovcům hnusí, protože pro bezdomovce, nenese CHARITA a ALMUŽNA, žádné spasitelné ovoce, žádné zlepšení jejich trpkého života. Kristus o trpkém životě bezdomovců uvádí, že SMRT je lepší, než takový život. Uvedení křesťanští zločinci, svými křesťanskými žvásty, již vyrobili v Česku tolik bezdomovců, jako je písku v moři, a stále jich přibývá. Jenom uvedení křesťanští pokrytci a zločinci si svým POHLAVNÍM rozumem namlouvají, že jimi organizovaná potravinová pomoc, CHARITY a ALMUŽNY, odstraní trpký život, a bídu bezdomovců. Pravili, že jejich potravinová pomoc bezdomovcům dokazuje, jak hnusný je stávající systém imperialismu v PUTIMI, kam zabloudili, kde se potravin zkazí mnohem více, než v původním systému, v předválečné PUTIMI, předválečného kapitalismu. Jsou, pro odstoupení rozumu Krista, dementními idioty, kteří stávající imperialismus zaseli TĚLEM POHLAVNÍHO rozumu, své úplně pomatené ekumenické církve. Stále se nehodlají smířit s tím, že v době SOUDNÉHO DNE v Brně, při průvodu nosičů BÍLÝCH PRAPORŮ, sklidí úplný zánik svých křesťanských žvástů, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, že mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí o Kristu, mají povinnost ukončit sami, neprodleně. Vážení nosiči BÍLÝCH PRAPORŮ, BOŽÍ SYNOVÉ, jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, svým SVĚTLEM SVĚTA, svého rozumu, který je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, chce vládnout z Česka, po SOUDNÉM DNI v Brně, nad celým SVĚTEM, neprodleně. Proto musíte pochopit, že SLOVO NOVÝCH NEBES, je STROJEM ČASU, a že nelze dovolit, aby ho uvedené křesťanské militaristické SVINĚ, stále obraceli v pravý opak, krutým POHLAVNÍM zmijím jedem, a děsivou temnotou křesťanského katechismu. SYN ČLOVĚKA Ježíš Kristus, uvedl v textech SYNA ČLOVĚKA Jóba, že v době ČTYŘICETI LET POUŠTĚ SOCIALISMU, nemusel nic vyšetřovat, když drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církví, trestal, pomocí komunistů. Uvedené militaristické křesťanské svině, dnes drze tvrdí, že oni, drzí pozemští Otcové Satani kněží, mají lepší mravy, než měli v době čtyřiceti let pouště socialismu, komunisté. Není to pravda. Jejich pokleslé POHLAVNÍ mravy jsou horší, než mravy komunistů, v době pouště Boží socialistické spravedlnosti. Stále neslouží KRÁSNÉMU a MOCNÉMU Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale boháčům, bankéřům, vojákům, a jiným prolhaným zločincům. Komunisté, v době čtyřiceti let pouště socialismu, byli Kristu na obtíž. Drzí pozemští Otcové, Satani kněží, nejsou Kristu na obtíž, jsou Kristem prokletí, pro svou viditelnou vzpouru a POHLAVNÍ neposlušnost. Jako znalci SLOV NOVÝCH NEBES, jim opakovaně zasílaným, jsou Kristem prokletí, protože brání nastolení vlády nového Krista, nad tvorstvem celého SVĚTA. Opakovaně uváděným militaristickým křesťanským sviním, odpuštěno nikdy nebude, protože se svými militaristickými, křesťanskými žvásty, rouhají Kristu, DUCHU SVATÉMU. Chtějí, aby to bylo v Česku stejné, jako za dnů SYNA ČLOVĚKA, LOTA. V době SYNA ČLOVĚKA LOTA, to bylo na SVĚTĚ, v době sedmdesáti let Česka od Hitlera. Tehdy Kristus potrestal fašisty v Japonsku, ve dvou městech, v SODOMĚ a GOMOŘE, JADERNOU HUBÍCÍ STŘELOU, pro výstrahu všem křesťanským zločincům v Česku a ve SVĚTĚ. Nastal ÚSVIT Božího království, kdy je možné nového Krista nalézt, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, po zveřejnění těchto textů. Když dělnici, zedníci, rolníci, a pracující inteligence, jako pokorní a úplně poslušní, svěří svou cestu Hospodinu tím, že si vyrobí prapory z bílých prostěradel, či mávátka z bílých polštářů, a vyjdou v Brně na Petrov, na MMB, na Masarykovu univerzitu, a na ČT v Brně, nastolit NOVÉ MRAVY, pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Kristus již bude jednat sám, a mnohým pokorným a poslušným, svůj rozum, v částečce svého DUCHA, o energetice, ekologii, a mravech, zase vrátí. Nový Kristus začne vládnout nad celým SVĚTEM okamžitě, když bude v médiích rozhodnuto, že ENERGETICI Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiří Korbel z ČSÚ, odd. statistiky energetiky, tel. 274 052 281 jiri.trojacek@czso.cz, společně s ředitelem Energetického ústavu VUT v Brně, docentem Pospíšilem pospisil.j@ fme.vutbr.cz, OTŘESOU VŠÍM STVOŘENÍM tím, že připraví údaje o energetice, pro kongres ENERGETIKŮ celého SVĚTA, který Kristus požaduje svolat neprodleně, do DOLINY O2 Arény v Praze. Bude ve všem po nedostatku, BRNU a ENERGETIKŮM Česka, budou blahořečit všechny národy, když pokorní a úplně poslušní, dají APOKALYPSU těchto textů na svícen, a tím zavřou dveře, pro vládu nad lidmi, všem drzým, neposlušným zločincům pravice a levice, a Satanům kněžím. Dobrou, přímou, a nezbytnou cestou do Božího království, je mluvení uváděné pravdy o Kristu, a mluvení opakovaně uváděné pravdy o energetice, protože lidstvo je novým Kristem, stejně pozdě varováno, před úplným, světovým, energetickým, a ekonomickým kolapsem. Při odstoupení rozumu Hospodina přijde, zastavit se nedá.

10.)Drzými pozemskými Otci Satany kněžími, úplně pomatený zpěvák Jaroslav Hutka jaroslav@hutka.cz, v Proglase řekl, že jeho slovo, o vyjití Česka, ze světlých zítřků čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, do temných včerejšků křesťanského podsvětí, do děsivé temnoty křesťanského imperialistického pekla, v písničce Náměšť, je nejmocnější, protože je pravdivé. Protože drzí pozemští Otcové Satani kněží, v Proglasu, TWR, ČRo, ČT, a Petrova, stále unavují Hospodina svými militaristickými, křesťanskými žvásty tím, že odmítají vejít do ŘÍŠE TICHA, Kristus se nad Českem a SVĚTEM nemůže smilovat, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, o svých ZÁKONECH POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Mich.2/3,4,10,4/12, 5/9,6/7, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až32/15,33/14až43/26,31, atd. Proto v Česku máme stále mravy křesťanského imperialistického PEKLA, kdy si lidé dělají co chtějí. Pro odstoupení rozumu Božího, dementní idiot jaroslav@hutka.cz, v Proglase prohlásil, že on boháč, nechce slyšet texty SLOV NOVÝCH NEBES, že ve stávajícím křesťanském imperialismu, jsou pastvou boháčů chudáci, a proto údělem veškerého tvorstva, je vláda takových dementních idiotů, nad chudáky, jakým je zločinec jaroslav@hutka.cz. Zločinec jaroslav@hutka.cz, prohlásil, že ho chudáci nezajímají, protože on, boháč, odjíždí na zimu za SLUNCEM, do Indie. Proto SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, stále nemůže vyjít v hlavách energetiků, Ing. Jiřího Trojáčka a Ing. Jiří Korbela z ČSÚ, odd. statistiky energetiky, tel. 274 052 281, jiri.trojacek@czso.cz, a v hlavě ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@ fme.vutbr.cz. Nový Kristus bude jednat sám v okamžiku, když řekne tu jsem, jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, v hlavách úplně poslušných energetiků ČSÚ, a VUT v Brně. Mluvení pravdy o údajích energetiky, které jsou nezbytné, pro svolání kongresu energetiků celého SVĚTA do Prahy, se Česko stane spravedlivé, dospělé, odpovědné, moudré, prozíravé, protože bude Boží, a půjde po ŠIROKÉ SILNICI, do BRAN Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v DOLINĚ poznání O2 Arény v Praze, spolu se všemi energetiky SVĚTA, na mírovém kongresu energetiků. Nový Kristus slíbil, že zajistí, aby SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, vyšlo v hlavách celého Česka, jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pro energetiky. SLUNCE se zdravím na paprscích, z milosrdenství rozumu Krista, bude jediným, hlavním zdrojem energetiky, za mizející fosilní paliva, až se Kristus smiluje nad poslušnými. Protože vládnoucí sprosťáci, nového Krista mají U PRDELE, Bůh se mstí tím, že od nich odstoupil, svým rozumem, v částečce svého DUCHA, ze svého milosrdenství. Chce zničit stávající lži demokracii, kde není možné mluvit pravdu o ENERGETICE, a pravdu o KRISTU, který je nyní SYNEM ČLOVĚKA tím, že je i Kršnou z Bhagavadgíty, či UFONEM ze SLOV DOGONŮ, nebo tvůrcem SLUNCÍ V OBILÍ. Vyžaduje změnit lži demokracii militaristických křesťanských pokrytců a lhářů, politiků pravice a levice, za vládu TVRDÝCH MUŽŮ, ENERGETIKŮ, viz text o zřízení nové VLÁDY Česka. Nový Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, SYN ČLOVĚKA, DUCH SVATÝ, musí z Česka vládnout nad všemi státy SVĚTA, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko se stane vyvoleným Božím lidem, až ředitel Energetického ústavu VUT v Brně docent Pospíšil, rozhodne rozumem Krista, nikoli svým, o nutnosti svolání kongresů energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli vytvoření celosvětové koncepce, na smysluplné využití ropy. Jóel 2/11,26,4/2,4,12.

Vážený Davide Kollere kapela@davidkoller.cz, a jiní zpěváci, info@festivalsvobody.cz. DNEM SLUNEČNÝM, je DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, SYNA ČLOVĚKA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, do Česka. Svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, Kristus činí veřejně, SLOVEM NOVÝCH NEBES, kvůli vyvedení Česka a SVĚTA, ze SMRTI špatných mravů, a ze SMRTI ENERGETICKÉ, do ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Nastolit NOVÉ MRAVY, vyháněním boháčů a bankéřů, prstem Božím, kterým je SLOVO NOVÝCH NEBES, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, je možné pouze s pomocí rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a který každému dává svůj rozum, ze svého milosrdenství tak, jak sám chce. Pane Davide Kollere. Viděl jsem váš dialog s Danielou Drtinovou, která Vás kritizovala, že jste prezidentovi Zemanovi zahráli ZUBATOU SMRT. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli energetické spáse, která je možná rozumem Božím, nepatříme ani na východ, ani na západ, patříme Bohu, a jeho morálce, která nebude lidi rozdělovat, která spojí a energeticky spasí, všechno pokorné, a úplně poslušné tvorstvo celého SVĚTA. Dle SLOV NOVÝCH NEBES. Pane Davide Kollere. Kristus NIKAGDA NĚZABUDĚ, když se neprodleně k novému Kristu nevrátíte, když nepřestanete kazit špatné mravy, protože ZUBATÁ SMRT, je odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA, od pyšných, vzpurných a neposlušných. Mezi mravy ZEMENOVCŮ, a mezi mravy PRAVDO-LÁSKOVCŮ, kam patříte, není žádný rozdíl. Mravy tvorstva určuje Kristus, vstupováním, či odstupováním svého rozumu. Při odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA, každému zůstane DUŠE ŠPINAVÁ, DUŠE lidská, která je stejná, jako u zvířat. Kristus, odstupováním a vstupováním svého rozumu, určuje nejenom mravy pomatenců Česka, ale i mravy např. Obamy, Putina či Zemana tak, aby všichni pochopili, že mravy Obamy, Putina i Zemana, jsou stejně špatné, jako např. mravy Hitlera. Kristus, který v jím vyvoleném Česku nic nečiní tajně, Vám zpěvákům, zdraví dal, i přízeň svou. Ptá se VÁS, kde ty KLÍČE, od Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsou, kam jste je zašantročili? Nebýt rozumu Krista, Vaše TĚLO, již by dávno oněmělo. ZLOČINECKÁ ORGANIZACE ekumenických církví, chce dokončit dílo zkázy, svým rozumem, nikoli rozumem Božím tím, že nechtějí špatné mravy brzdit, ale stále přidávají plyn. Boží hněv nad zpupnými, pyšnými a neposlušnými, již neprodlévá. Zítra se bude tančit všude, až naše vítězné vlajky bílé, pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, na stožáry SVĚTA vyletí tím, že při koncertech vyvěsíte BÍLÉ VLAJKY poražených. BÍLÁ VLAJKA poraženého DAVIDA KOLLERA je mocná zbraň, protože úplně zničí pilíře, na kterých drží stará víra v Krista. Víra ve starého Boha má čtyři pilíře, kterými jsou drzí pozemští Otcové Satani kněží, čtyř hlavních světových náboženství. Pád drzých Otců Satanů kněží v Česku, z jejich křesťanských krvavých nebes, znamená PÁD veškerých STARÝCH KRVAVÝCH NÁBOŽENSKÝCH NEBES SVĚTA. Situace je vážná, protože nový Kristus nepovolí, neustoupí, a nebude ničeho želet tím, že BOŽÍM SYNŮM, ENERGETIKŮM, Ing. Jiřímu Trojáčkovi a Ing. Jiřímu Korbelovi, z ČSÚ v Praze jiri.trojacek@czsu.cz, a novému řediteli Energetického ústavu VUT v Brně docentu Pospíšilovi pospisil.j@ fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, vrátí svůj rozum, o jediné možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, až všichni zpěváci Česka, vyvěsí na koncertech, BÍLÉ VLAJKY PORAŽENÝCH. Kristus vyžaduje, aby jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, bylo tak mocné, aby se Kristem vyvolené Česko, vrátilo k novému Kristu společně, během jediné hodiny vykonání SOUDU se vzpurnými a neposlušnými, při Vašem společném koncertě, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Tisíckrát krásnější, než jsou PRACHY, SKÁLA Satana kardinála Duky, je Boží rozum, který je Božím milosrdenstvím, pane Davide Kollere, protože PRACHY jsou brzdou pokroku, k nastolení energetické neotřesitelnosti. Pane Davide Kollere. Především pro Vás, pro zpěváky, nechal Kristus napsat pohádku o tom, jak se ptáčci, zpěváčci, vydali hledat Boha. Došli jste, stejně jako ptáci v pohádce, k překonáni ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když ho pane DAVIDE KOLLERE překonáte, budete oškubán o PRACHY, PENÍZE, a o AUTA, ale přežijete, protože podílem Česka, je pouze ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v Božím království. Pro Vás, bohaté zpěváky, jsou VLAJKY BÍLÉ, prostředkem pro podrobení se Božímu diktátu. Jak je uvedeno také v závěru kapitoly 184, když to Kristus dovolí, pro ty pokorné a úplně poslušné, kdo spolu se mnou půjdou, např. v Brně, realizovat SOUDNÝ DEN boháčů, bankéřů, vojáků, kněží, atd., ve středu, nyní 26.11.2014, nebo ve středu 3.12.2014, jsou VLAJKY BÍLÉ, či PRAPORY BÍLÉ, VÍTĚZNÉ. Znamenají jednak vítězství nového Krista nad lidmi, a jednak vítězství lidu pokorného a úplně poslušného, nad lidem vzpurným, zpupným a neposlušným, který místo zákonů lidských, nastolí ZÁKONY POLE VĚDY Písma, Krista VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, Krista ZÁKONODÁRCE. Nový Kristus, chce být svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, mocným BOHEM POKOJE. Proto nechce, aby v Brně někdo chodil po ulicích. Když se ale nikdo z bohatých sviní, a zpěváků, ke Kristu nevrátí dobrovolně, je zapotřebí, aby úplně poslušní dělníci, zedníci, rolníci, a pracující inteligence, vyšli v Brně do ulic, s bílými prapory z prostěradel, s bílými mávátky z polštářů, a s píšťalkami, či stříkacími pistolemi, a nastolili BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ na ulicích tak, jak je to uvedeno v úvodu kapitoly. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud jím vyvolené Česko nezajistí, zveřejnění těchto textů APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU zpupných, vzpurných a neposlušných dementních idiotů, kteří si stále myslí, že rozum Krista, který je Božím milosrdenstvím, pouze pro pokorné a poslušné, v částečce NOVÉHO DUCHA, je rozum jejich. Nový Kristus smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad Vámi, pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, ZPĚVÁKY, které toužebně očekává všechno tvorstvo, až při koncertech vyvěsíte bílé vlajky, a vzdáte se, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, při úplňku MĚSÍCE, na Mikuláše, v sobotu, 6.12.2014. Budete zářit, jako mediální hvězdy, navěky a navždy, když z milosrdenství rozumu Krista, jako první na SVĚTĚ, se ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvidíte, jako v ZRCADLE, jako dementní idioti, v případě odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA BOŽÍHO. Protože stále nového Krista neoslavujete, Česko se stále ubírá z BLÁTA Masarykovy univerzity, do KALUŽE sekretářky rektora Štěpánka VUT v Brně, Kalužové. Máte povinnost, svými písněmi oslavit Hospodina, jediného Boha SVĚTA proto, aby ekonomicky utiskovaným nezaměstnaným a bezdomovcům, dopomohl k právu SPOLEČNĚ STOLOVAT, k právu energeticky bezpečně bydlet, v domech jedině možných, ZIMNÍCH BYTOVÝCH, viz FOTOGALERIE www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Když Hospodinu nebudete zpívat uvedenou NOVOU PÍSEŇ, neprodleně, Kristus vládnoucí elitě bude stále mást cestu, ODSTOUPENÍM SVÉHO ROZUMU, ze svého milosrdenství. V kapitole 184, je o novém Kristu vše objasněno i teologicky, takže nikdo již nemá výmluvu, dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou energetickou, ekologickou a mravní spásou Kristem vyvoleného Česka, a tím i celého SVĚTA, nerozumět. Nový Kristus, je SLOVEM NOVÝCH NEBES, je Bohem, je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, v případě, že v novém DNES DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, ve DNI PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, vyjde jako SLUNCE, jako hlavní zdroj energie, nahrazující fosilní paliva, a již nezapadne, u svého nového Božího technického lidu, na VUT v Brně. Vyjde jako hlavní zdroj energie, za mizející fosilní paliva, a již nezapadne, když lid VUT v Brně, bude pokorný, a úplně poslušný. DESET SPRAVEDLIVÝCH se v Česku najít nepodařilo, protože Kristus soudí neposlušné, zpupné, militaristické, křesťanské imperialistické svině, odstoupením svého rozumu, až do svého vzkříšení z mrtvých, u ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Tím vzešel plný počet pohanů. Proto energetická spása, rozumem Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v hlavě docenta Pospíšila, a v hlavě sedmi poslušných ovcí, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, sedmi vůdců politických stran Česka, 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialy. 5. Schwarzenberga. 6. Bělobrádka. 7. Filipa, z milosrdenství rozumu Krista, se může začít, u Božího lidu na VUT v Brně, ČVUT a u projektantů.

 

11.)Petr Janda, Olympic dagmara@bestia.cz, složil písničku o působení Krista v Česku, při jeho prvním příchodu, v době čtyřiceti let socialismu, což je současně písnička o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, na Vánoce 2014. Tak rád by Kristus viděl NOVÉ NEBE. Vězení křesťanství mu nestačí. Zítra je SMRT čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti. Krista z toho zebe. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, udělali z Krista ZLODĚJE, jako by boháčům a bankéřům kradl, svůj majetek, v době čtyřiceti let pouště Boží spravedlnosti v socialismu. Pomalu Petr Janda otevírá oči. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, vidí Krista nového, jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, SPRAVEDLIVÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO. Generální zkouška na DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, v době čtyřiceti let pouště socialismu, na DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Krista, do Česka, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, na podzim roku 2014, se jaksi nepovedla. Všichni z Olympicu však již ví, ze SLOV NOVÝCH NEBES, že první příchod Krista, v době čtyřiceti let pouště socialismu, byl kvůli špatným mravům drzých, pozemských Otců, Satanů kněží, všech ekumenických církví. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, již není kvůli špatným mravům drzých, pozemských, Otců Satanů kněží, ale kvůli energetické, ekologické, a mravní spáse Česka a SVĚTA, na KONGRESU ENERGETIKŮ, celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Proto, ať Petr Janda se nového Krista bojí proto, aby Česku neublížil, odstoupením svého rozumu. Ať Petr Janda vytvoří vše nové tím, že při každém koncertu vyvěsí BÍLOU VLAJKU, a tím přivítá nového Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU. Ať mu zpíváním PÍSNÍ NOVÝCH děkuje za vyvolení Česka, být prvním Božím lidem, pokorným a úplně poslušným. Navrch nesmí mít TĚŽKÝ KÁMEN, kterým je lidské myšlení o Kristu, a lidské myšlení o ENERGETICE. Česko je k energetickému a ekonomickému konci, stále blíž a blíž. Kristus bdí nad zlem, odstoupením rozumu, až do svého vítězství, na koncertu všech zpěváků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, 6.12.2014. Druhá varianta výkladu platí pro Vánoce, kdy si drzí pozemští Otcové Satani kněží, rodí mladou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, mletím děsivé temnota a krutého zmijího jedu protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí katolického katechismu. Tak rád by Kristus viděl NOVÉ NEBE tím že v Česku uvidí NOVOU ZEMI, na Vánoce 2014. Křesťanské vězení mu nestačí. Zítra, na Vánoce je SMRT Krista VŠEMOHOUCÍHO a SPRAVEDLIVÉHIO. Drzý pozemský Otec Satan, Belzebub Prahy, kardinál Duka, si zase porodí na Vánoce, mladou katolickou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Krista z toho zebe. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, udělali z Krista, který se s nimi soudí, pomalým, POSLEDNÍM SOUDEM, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ZLODĚJE, a ZLOČINCE, jako by boháčům a bankéřům kradl, svůj majetek, v době čtyřiceti let pouště Boží spravedlnosti v socialismu, a v době svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, ke svému novému Božímu technickému lidu. Pomalu Petr Janda otevírá oči. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, vidí Krista nového, jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, SPRAVEDLIVÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO. Generální zkouška na DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, v době čtyřiceti let pouště socialismu, na DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Krista, do Česka, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, na podzim roku 2014, se jaksi stále nepovedla. Všichni chtějí Krista blázna, úplně pomateného, bezmocného. Bude ve všem po nedostatku, když to všichni zpěváci, při koncertech, s novým Kristem zkusí. Písně nové zpívat nemusí. Mnohé stávající písně jsou o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, které všichni pochopí, až Satani kněží vyznají viny. Oz.2/18,5/15.

 

12.) POSLEDNÍ SOUD školství, veřejnoprávních médií, a náboženského sobotního vysílání v Radiožurnále, TWR a V Proglase, kdy Kistus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, a tím do SVĚTA, má být Pánem nad sobotou, jako jediný Bůh SVĚTA, a pro cenzuru není. Vše uvedené, by bylo zkráceně sděleno, v sobotu, na Mikuláše, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 6.12.2014, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, v Dotecích víry v Radiožurnálu, posluchačům, zlé neposlušné křesťanské svini Evě Hůlkové, a jejímu hostu, hlupáku Romanu Albrechtovi, fotografovi NEMLUVŇÁTKA, Satana kardinála Duky, clovekavira@gmail.com. Totéž by bylo sděleno stávajícím třem zlým Bohům, při vysílání TWR v Proglase, křesťanské Boží rodičce, křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, Krista UKŘIŽOVANÉHO, křesťanské Boží trojici, Kolegarovi, Kratochvílovi, a jejich hostu, Jiřímu Procházkovi, kdyby tyto zlé a nemilosrdné křesťanské svině, které oslavují samy sebe navzájem, drze neblokovaly můj telefon. nejsisam@volny.cz, smilek@med.muni.cz, r.kalensky@awana.org, jan.titera@btm.cz, irena.zemanova@volny.cz, info@k12medlanky.cz, btm@btm.sk, info@kurzyalfa.cz, dagmar.kalenska@tiscali.cz, twr@twr.cz, btm@btm.cz, bjb.brno@volny.cz. Uvedené křesťanské militaristické svině, Bohové boháčů, bankéřů a ostatních militaristů, si spletli dobu tím, že místo oslav DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, oslavují sama sebe navzájem tím, že oslavují svůj POHLAVNÍ ZVÍŘECÍ rozum. V sobotu, na Mikuláše 6.12.2014, kdy měl být nový Kristus PÁNEM nad SOBOTOU, jako jediný Bůh celého SVĚTA, se oslavili sami sebe navzájem tím, že oslavili svou děsivou temnotu protikladných nauk ekumenického katechismu tím, že si oslavili původní příchod Krista UKŘIŽOVANÉHO, který je již dávno STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Uvedení znalci Písma, nového Krista stále mají za hlupáka tím, že si s novým Kristem VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM, s jediným ZÁKONODÁRCEM Česka a SVĚTA, orají a vláčí, jak se jím zlíbí. V Proglase, v TWR, a v Radiožurnále, stávající přelom věků konce éry fosilních paliv ignorují, drze ignorují, a tím zpochybňují existenci jediného Boha SVĚTA, který je jediným Bohem SVĚTA, pouze ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, z Proglasu, TWR a Radiožurnálu, i na Mikuláše, při úplňku MÉSÍCE prohlásili, že jejich křesťanský přelom věků, již byl v době, kdy se MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Marii, narodila MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO. V děsivé křesťanské VÁNOČNÍ, či ADVENTTNÍ TEMNOTĚ, si tím znovu porodili Krista UKŘIŽOVANÉHO, a tím si znovu porodili jeho MEČ nesmyslných VÁLEK, o ropu, plyn, suroviny, a o vládu nad muslimy. V nekonečné křesťanské poušti, nesmyslného zbrojení, a naprosto nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, si znovu porodili veškeré ZLO LIDSKÉHO MYŠLENÍ o BOHU, a tím i zlo lidského myšlení o ENERGETICE. Křesťanská Boží trojice, Kolegar, Kratochvil, a jejich host, Jiří Procházka, znovu ignorovali jim zasílané texty o tom, že PRVNÍ PŘÍCHOD Krista do Česka, byl v příchodu čtyřiceti let pouště socialistické či komunistické Boží spravedlnosti v době, kdy socialisticky spravedlivým levicovým OVCÍM, či BERANŮM, se narodil dočasně, spravedlivý Kristus. Křesťanstvím posilují KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ o jediném Bohu SVĚTA, čímž dělají veškeré křesťanské, militaristické zlo na SVĚTĚ. Proto, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, ZLO stíhá ZLO, nemoci a války se šíří, lidská debilita POHLAVNÍHO lidského MYŠLENÍ o tom, že Kristus jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, a VÁLKY, má zelenou. SVĚT mohou zachránit a SPASIT pouze pokorní, a úplně poslušní, znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kteří se uvedeným drzým, neposlušným a nemravným zločincům či NETVORŮM vzepřou tak, aby nový Kristus mohl jednat sám, a mohl všechno křesťansky a militaristicky zlořečené, svým rozumem, ze svého milosrdenství, úplně zničit. Spásou SVĚTA je mnoho pokorných a úplně poslušných, kteří dají tyto texty pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzpurných a drzých militaristických sviní, v médiích a ve školství, na SVÍCEN. ŠERO a TMA křesťanského PRASINCE, nebude trvat věčně, uvádí Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Stane se tak, až drzá křesťanská Bohorodička, tří dementních idiotů, NETVOŘI, Kolegar, Kratochvil, a jejich host, Jiří Procházka, budou donuceni se sklonit před novým Kristem. Vůli Boží, všichni pokorní a úplně poslušní, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již dobře znají. Dobrý Bože dej, ať z křesťanského PRASINCE je PROSINEC tím, ať všichni pokorní, a poslušní nerodí TEBE, Krista VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ale Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. ZÁZRAK VÁNOC je v PŘÍCHODU BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, a ne PŘÍCHODU Krista, který žije mezi námi, stále, jako DUCH SVATÝ. Bože dej, ať křesťanská děsivá temnota katolického katechismu, SVĚTLO SVĚTA příchodu Božího, celosvětového, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království, na KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, zase nepohltí. Bože dej, ať již v Česku rodí úplně všichni, nikoli Krista, ale Boží království. Cizoložit z cizí ženou, z křesťanskou rodičkou Marií, DUCHEM SVATÝM, je již trestný čin, protože nového DUCHA SVATÉHO, již porodila nová ŽENA STATEČNÁ, která je nyní nově ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo má NOVÉHO DUCHA, a NOVOU MYSL, zná nového Krista, takového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jaký v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, skutečně je. BOŽÍ KRÁLOVSVÍ, se SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, elektroniky plánovaným, a s DOKONALÝM NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, elektronicky kontrolovaným, je přichystáno pro mnoho úplně poslušných znalců SLOV NOVÝCH NEBES, kteří pošlou zlé křesťanské idioty, Bohy boháčů, bankéřů, vojáků, obchodníků, politiků, sociologů, filozofů, atd., SATANY Kolegara, Kratochvila, a jejich hosta, SATANA Procházky, a stejně tak zlé neposlušné křesťanské svině Evu Hůlkovou, a jejího hosta, hlupáka Romana Albrechta, neprodleně do říše ticha. Všichni mohou pít vodu Boží čistou, ŽIVOU a DŮVĚŘIVOU, z potoka Bobravy, který do Domašova, Brna, a Prahy, teče z Říček, z VELKÉ HORNÍ KOMNATY, pravidelně, elektronicky.

 

Např. kdyby v sobotu, kdy Kristus, jediný Bůh SVĚTA, má být Pánem nad sobotou tím, že se stane SPASITELEM a VYKUPITELEM všech ENERGETIKŮ, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, ve vysílání TWR v Proglase, a v Dotecích víry v Radiožurnálu, neblokovali můj telefon, bylo by posluchačům sděleno. Staré hříchy ekumenických církví, či ekumenických sviní, vrhají dlouhé stíny, které nyní stíní SVĚTLU SVĚTA SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o energetice, ekologii a mravech. Ekumenickým prolhaným prostitutkám, mrzkým ženám, ekumenickým církvím, smilnících s Baaly, to je s boháči, a s DÉMONY, to je s ekonomy, s bankéři, s makléři, s obchodníky, s vojáky, se zbrojaři, atd., místo se SLOVEM NOVÝCH NEBES, Hodecové a Lakosilové z TWR, při vysílání z Proglasu, a Hůlkové, a jejímu hostu, hlupáku Kšicovi, při vysílání Doteků víry v Radiožurnálu, by bylo zkráceně sděleno. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, máte pouze dvě možnosti návratu k novému Kristu. Tou lepší možností je neprodlené a veřejné vyznání svých vin a svých lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je od počátku křesťanství, pouze ekonomickou MODLÁŘSKOU STVŮROU, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vyznání vin souvisí se zveřejněním těchto textů APOKALYPSY pomalého Božího soudu, o odmítání Boží vůle všemi lidmi, a to neprodleně, již ve středu 3.12.2014. Druhou možností je Vaše vyšetřování, kvůli Vaším žvástům o Kristu UKŘIŽOVANÉM, Policií ČR, pro pochopení textů Písma o tom, že Vaše ekumenické církve jsou pouze dočasné, s trváním do DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, do současného přelomu věků, že v době konce éry fosilních paliv, končí. Nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, již žádného pomateného prostředníka mezi sebou a lidmi nepotřebuje. Novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, se v TWR, v Proglasu a v Radiožurnálu, nikdo beztrestně posmívat nebude, protože drzí, vzpurní, zpupní, a úplně neposlušní, SKLIDÍ ZÁNIK, pro odstoupení rozumu Krista. Drzým militaristickým křesťanským sviním, Hodecové, Hůlkové, a posluchačům Proglasu a Radiožurnálu, by bylo sděleno. Kvůli Vám, Bohem prokletým a drzým lhářům, stále nikdo nebere vážně texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že jste příčinou veškerého zla na SVĚTĚ. Nikdo nevěří tomu, že pokud neprodleně nevejdete do říše ticha, se svými protikladnými žvásty o Kristu, a s promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, nový Kristus Česko úplně zničí. Když nikdo nebude hájit svobodu Boha, svobodu slova jeho ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, BRNO a PRAHU úplně zničí, hubící jadernou střelou. Učiní Česko strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, z BRNA a z PRAHY, bude GOMORA a SODOMA taková, jako byla v Japonsku za Hitlera. Ať se PEKELNÍCI s Proglasu, TWR, Radiožurnálu, atd., modlí jak chtějí, Bůh zpupné, vzpurné a neposlušné křesťanské hlupáky neslyší, a slyšet nikdy nebude. Křesťanský liturgický rok se začal neslavně tím, že militaristická svině Hodecová, když jsem se do vysílání TWR dovolal, dala do sluchátka telefonu svoje křesťanské, militaristické žvásty, což dělá opakovaně z toho důvodu, abych pochopil, že její SLOVO protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, je dobré a spasitelné, a neotravoval, pravdou Boží slávy, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pravdu o Kristu, o energetice, ekologii, a mravech Božího království, nikdo ve SLOVĚ STARÝCH MILITARISTICKÝCH KRVAVÝCH NEBESÍCH nehledá, a ani najít nemůže, protože v protikladných naukách o Kristu, a v promyšlených bankovních vychytralostech DÉMONŮ a BAALŮ, vojenských kaplanů, vojáků, politiků, atd., žádná pravda o Bohu není. Temný křesťanský DUCHOVNÍ SVĚT, do kterého SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech Božího království, vejít nemůže, a ani nevejde, pochází ze žvástů uvedených, drzých, ekumenických prostitutek. Česko je SVĚT Bohu nepřátelský, protože všichni mají STAROU, křesťanskou, MYSL, a křesťanského DUCHA. Hospodin, odstoupením svého rozumu, pustoší pastvu všem zpupným, vzpurným a neposlušným hlupákům, kteří odmítají texty APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, zveřejnit v médiích. ORIGINÁL Božího slova, je SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus, v Písmu i v písničkách vyžaduje, aby všichni našli cestu k Bohu zpět tím, že stihnou do Vánoc těch pár vět, o tom, že křesťanský Ježíš Kristus, je MODLÁŘSKÁ STVŮRA. Marná je víra v Boha těch, kdo si vyvolili za Hospodina Belzebuba Brna biskupa Cikrleho, a Belzebuba Prahy kardinála Vlka, či kardinála Duky, kteří místo Boha, oslavují sami sebe navzájem, svým rozumem zvířat. Vyhnat z Česka DÉMONY, a Baaly, to je bankéře, makléře, ekonomy, obchodníky, vojenské kaplany, vojáky, zbrojaře, atd., nikdo nechce. Z Hospodinových ústa vyšla křesťanská mlha, která zahalila celý svět tím, že všichni mlží, a nikdo pravdu mluvit nechce, ani o Kristu, ani o energetice. Spravedlnost Boží, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, není černobílá, ale je zářivě BÍLÁ. Křesťanští modláři, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, vejít nemohou. Až křesťanské modlářské svině, Hodecová, a Lakosilové z TWR, z vysílání z Proglasu, a Hůlkové, a jejímu host, hlupák Kšica, z Radiožurnálu, vejdou z vysílání do říše ticha, naplní se texty Písma o tom, že pokorní a úplně poslušní, budou jejich křesťanské, militaristické žvásty hlupáků, připomínat s proklínáním všeho, co se postavilo špatně, pro odstoupení rozumu Krista, od křesťanských militaristických sviní. Pohádka O KUMBURSKÉ MELUZINĚ objasňuje, že např. ekumenická čarodějnice Hodecová, v TWR používá KOUZELNOU KNIHU Bibli pouze ke zlým věcem tím, že straní boháčům. Straní boháčům, protože nechce klíče od Božího království. Svým rozumem zvířete chce pouze klíče od bohatství bohatých. Proto musí, s ostatními ekumenickými čarodějnicemi, Lakosilovou, a Hůlkovou, na svých košťatech, odletět z médií neprodleně, do VĚČNÝCH LOVIŠŤ vzpurných a neposlušných, to je do říše ticha. Kristus vše zhojí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, po zveřejnění těchto textů.

13.)Jedná se o text, který byl původně napsán jako úvod kapitoly 185. Náměstku MMP Matěji Stropnický Matej.Stropnicky@praha.eu, a Tomáši Klvaňo tomasklvana @me.com, v Praze. Nový primátore MMB Vokřále kp@brno.cz, spolu s novým ředitelem Energetického ústavu VUT v Brně, docentem Pospíšilem pospisil.j@ fme.vutbr.cz, v Brně. Všichni ZELENÍ, a všichni ostatní barevní politici pravice a levice, musíte být BÍLÍ tím, že budete pokorní, a úplně poslušní. Nového Krista uspokojí, když Vy čtyři, kteří stojíte před Pánem celé země, projedete křížem krážem celou zemi tím, že vykročíte do prvního dne Božího království tak, jak je dále požadováno, a mluvením pravdy o Kristu, a pravdy energetice tak, jak je uvedená v těchto textech, změníte celý SVĚT. Beránci Kristem obětovaní, jsou prokazatelně drzí pozemští Otcové Satani kněží, kterým byl svěřen soud všech zpupných, vzpurných a neposlušných boháčů, bankéřů, obchodníků, politiků pravice a levice, vojáků, atd., kteří z cesty SOUDU sešli tím, že všem zpupným, vzpurným a neposlušným boháčům, atd. slouží jako neposlušní a pyšní, to je mrtví, svými mrtvými náboženskými žvásty. Vaší povinností je vědět, že novým Božím domem je VUT v Brně, a ČVUT v Praze. Novými kněžími, kteří nahradí všechny uváděné vládnoucí lháře a zločince, jsou BOŽÍ SYNOVÉ, noví kněží ENERGETIKŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse v Božím království, především projektanti, a jejich vůdci. V Brně nový ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Skála, skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docent Hirš 2450@fce.vutbr.cz, hirs@fce.vutbr.cz. V Praze je to děkan SF ČVUT František Hrdlička, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, a profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz. Za nového prezidenta Česka, v NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné, Kristus v Písmu vyvolil odborníka jménem RÁKOS, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektanta Ing. Rákose vrakos@nbox.cz z Brna. Těchto šest dutých sudů, či šest OKŘÍDLENCŮ, má povinnost odhalit v médiích svoje tváře kněží ENERGETIKŮ, OTCŮ Bohu navěky milých tím, že za jediný ZÁKON SPÁSY, budou pokládat BOŽÍ ZÁKON, o koncepci energetiky, platný pro všechny státy SVĚTA. Náměstku Matěji Stropnický, Tomáši Klvaňo, primátore MMB Vokřále, a nový řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docente Pospíšile. Máte povinnost, těchto šest OTCŮ BOHU NAVĚKY milých, jejichž povolání je neodvolatelné, donutit se vrátit ke Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, proto, aby Hospodin, z Prahy a z Brna, neučinil SODOMU a GOMORU, hubící jadernou střelou. Když to dokážete, Kristus vzdá Česku chválu. Kristus Vás nechce pokořovat věčně. Boží hněv neprodlévá pouze nad úplně neposlušnými. Musíte být pokorní a úplně poslušní jako nový Kristus tím, že musíte, stejně jako Jan Hus, novou víru nejenom mluvit, ale také se za ní modlit, svými skutky, zorganizováním průvodu s bílými prapory, a s bílými mávátky v Praze a v Brně, již ve středu 3.12.2014, na náměstí Svobody a na STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ. Výsledná barva politické DUHY, je barva bílá. Svůj lid, stádečko BÍLÝCH, pokorných a úplně poslušných, bude Hospodin chránit, jako zřítelnici svých očí, které ze SLOV NOVÝCH NEBES, vše vidí. Pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, všichni na SVĚTĚ padli do energetického, ekologického a mravního hrobu. Hrdlo Belzebubů Prahy, kardinála Duky, a kardinála Vlka, a jejich DĚTÍ, barevných politiků pravice a levice, je HROB OTEVŘENÝ. Z tohoto hrobu máte povinnost všechny pomatené vytáhnout. Všichni uvedení, máte povinnost, spolu s dělníky, zedníky, rolníky a pracující inteligencí, oslavit v Brně, a v Praze, v polovině svatého týdne, ve středu 3.12.2014, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, DRUHÝ PŘÍCHOD SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Když z milosrdenství rozumu Krista, zorganizujete slavnostní průvod s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, již ve středu, 3.12.2014, z milosrdenství svého rozumu, Kristus již bude jednat sám, svým rozumem, nejenom v Česku, ale na celém SVĚTĚ. Při úplňku MĚSÍCE, na Mikuláše, v sobotu 6.12.2014, všechny Čerty v Česku odnese nový Kristus, když DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, a ráj prvního dne BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, oslavíte v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Slavnostní shromáždění PRVNÍHO DNE PÁNĚ Božího království, musí být v DOLINĚ O2 Arény v Praze, za účasti všech zpěváků, viz další text. Kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, technický lid VUT v Brně, a ČVUT v Praze, má povinnost neprodleně zrušit slávu PEKELNÍKŮ Petrova tím, že za slávu Boží prohlásí Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Tato sláva není určena PEKENÍKŮM z Petrova, a z HRADU v Praze, ale je určená pro ENERGETIKY Energetického ústavu VUT v Brně, pro ČVUT, a ENERGETIKY celého SVĚTA. Kdokoli se vzepře Božím příkazům a zákonům, propadne SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Krista, v částečce Božího DUCHA. DUCHEM CHUDÍ trpí Alzheimerovou demencí, která se viditelně projevuje, neschopností si zapamatovat, energeticky, ekologicky a mravně spasitelné SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto lidské myšlení drzých pozemských Otců Satanů kněží o Bohu, a lidské POHLAVNÍ myšlení např. neposlušného ministra průmyslu Mládka o ENERGETICE, pro Česko a SVĚT, je SMRTÍ, je EBOLOU, protože lidské myšlení je absolutním ABSURDISÁNEM, protože je dobré a spasitelné, jenom pro zločince, boháče, bankéře, vojáky, zbrojaře, politiky, a jiné vrahy Krista. Pro ŽIVOT VĚČNÝ v Božím království, je SVĚTLEM SVĚTA Boží myšlení, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, určené pouze pokorným a úplně poslušným. Vládnoucí zločinci, brání se realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, protože ji považují za svou SMRT. Vzpurní a neposlušní boháči, bankéři, ekonomové, makléři, obchodníci, vojáci, zbrojaři, politici pravice a levice, atd., a jejich Bohové, vojenští kaplani všech ekumenických církví SVĚTA, bojují s Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, na ŽIVOT a na SMRT. Proto zápas Hospodina, SVĚTLEM SVĚTA SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, s boháči, s bankéři, s obchodníky, s vojáky, a s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, všech světových církví, je tak tvrdý a nelítostný. Sama SMRT pase Česko a SVĚT, vzpurní a neposlušní energetici, POHLAVNÍM rozumem zvířat, protože odmítají poslušnost. Energetickou SMRTÍ pro tvorstvo, je pomatené lidské myšlení, každého zpupného, vzpurného a neposlušného zločince a lháře, od kterého Kristus, bořící křesťanský imperialismus, odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud křesťanský imperialismus úplně nezboří, např. u svého Božího technické lidu Energetického ústavu VUT v Brně, vedeného ředitelem docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. OSUD pokorných a poslušných, a osud pyšných a neposlušných, jediný Bůh SVĚTA, Kristus, či Kršna v Písmu určil jednoznačně. Dle EVROPY 2, na Mikuláše, v sobotu 6.12.2013, z milosrdenství svého rozumu, si Kršna, spolu s Kristem, odnese všechny boháče, bankéře, obchodníky, vojáky, zbrojaře, politiky, a propustí všechny vězně. Stačí, když PUPKEM SVĚTA, ZEMÍ SVATOU, bude Energetický ústav VUT v Brně.

 

Potom již všichni lidé v Česku, budou mimozemšťané tím, že s pomocí rozumu Krista, budou v Česku stoupat stále výš, a již nikdy neklesnou do bahna Masarykovy univerzity, protože všichni očištění zpupní a drzí, budou Boha poslouchat. Docent Pospíšil, má povinnost dát životu lidí smysl. Má povinnost učinit Hospodina HLAVOU, či VŮDCEM VUT v Brně tím, že technický lid ÚSTAVU seznámí s dokonalou láskou Božích příkazů, a Zákonů. Když se tak stane, Kristus přestane být Bohem žárlivě milujícím, protože Belzebub Brna, drzý pozemský Otec Satan biskup Cikrle, a Belzebub Prahy, kardinál Duka, budou vyšetřováni Policií ČR za to, že se prohlásili za VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Bohy. Sjedou ze svých krvavých křesťanských nebes jako blesk tím, že jejich krvavá nebesa v Česku zmizí, není již pro ně místo. Náměstku Stropnický Matej.Stropnicky@praha.eu, a Tomáši Klvaňo tomasklvana@ me.com, v Praze. Nový primátore MMB Vokřále kp@brno.cz, spolu s novým ředitelem Energetického ústavu VUT v Brně, docentem Pospíšilem pospisil.j@ fme.vutbr.cz, v Brně. Máte povinnost zajistit, aby již na Mikuláše, v sobotu 6.12.2014, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, všichni lidé na SVĚTĚ věděli, že Hospodin je v Česku proto, aby vykonal soud všech náboženství SVĚTA, a všech politiků pravice a levice, úplně a rychle, nastolením nových mravů, Božího království. Máte povinnost zajistit, aby také papež František, třpytivá křesťanská hvězda, jitřenky syn, na ÚSVITU prvního dne Božího království v Brně a v Praze, byl svržen do podsvětí, do křesťanského PEKLA, do nejhlubší jámy, do nejhlubšího HROBU, protože jeho drzé křesťanské HRDLO, je HROB OTEVŘENÝ. Pane Stropnický, Klvaňo, Vokřále, Pospíšile. Já po ulicích chodit nemám, a ani nemohu, protože mám chřipku. Máte povinnost, pod BÍLÝMI PRAPORY a BÍLÝMI MÁVÁTKY, hodit v Praze a v Brně Vy, a svou občanskou odvahou, vést lid správnou a přímou cestou, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Jste za Česko Bohu odpovědní, stejně tak za každou svou nepravost, a za každou lež, o Kristu, a o energetice. Existuje jediný způsob, jak úplně změnit celý SVĚT. Nikdo za Vás, pokorné a úplně poslušné, Boží království nenastolí. Máte povinnost, v Brně a v Praze, naplnit texty Písma o PUPKU SVĚTA, O ZEMI SVATÉ, o Česku tím, že příběh Česka a SVĚTA, začnete v Brně, a v Praze, psát od prvních řádků, již na Mikuláše, v sobotu 6.12.2014, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, protože všechno v Česku, se dle Písma již stalo. Žádná ekumenická čarodějnice nesmí zůstat naživu, všechny si musí odnést na Mikuláše Kristus, či Kršna, Bůh VŠEMOHOUCÍ, či VŠEVĚDOUCÍ, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES. Když na VUT v Brně, bude Kristus neprodleně prohlášen za tvůrce všech fosilních paliv, a za tvůrce veškeré energetiky, a za HLAVU či VŮDCE ENERGETIKŮ celého SVĚTA, takoví dementní idioti, jakým je např. pravdo-láskovec Martin Ander z MMB, již znejistí. Pochopí, že jejich ALZHEIMEROVA DEMENCE, je způsobená odstoupením rozumu Krista, od neposlušných, a pyšných. Zpupní a vzpurní dementní idioti, pravdo-láskovci, pro odstoupení rozumu Krista, nejsou schopní si zapamatovat dobré, energeticky spasitelné, a mravně neotřesitelné, SLOVO NOVÝCH NEBES. Všichni, kdo si myslí, že jim nikdo do koncepce energetiky, a do víry v Krista, nebude nikdy mluvit, propadli SMRTI, to je odstoupení rozumu Krista. Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slíbil, že všichni takoví neposlušní hlupáci, jakým je Ander, kteří při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, v sobě neobjeví POKLAD, kterým je rozum Krista, budou úplně poslušnými vyvlečení ven, od svých koryt, protože nejsou, bez rozumu Krista, užiteční ani sami sobě, ani ostatním. Pokorní a poslušní, mají povinnost vybojovat válku s boháči, s bankéři, se zbrojaři, s vojáky, s vojenskými kaplany, atd. při průvodu Brnem, pod vítěznými BÍLÝMI PRAPORY a MÁVÁTKY, neprodleně, dokud je možné Krista najít, jako VŮDCE všech ENERGETIKŮ SVĚTA. ÚSVIT příchodu Krista, ve DNI PÁNĚ příchodu Božího království, ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, v KRUZÍCH V OBILÍ, v kapitole 181, nebude trvat věčně. Svou vlídnou lásku, svého rozumu o energetice, ekologii, a mravech, dej nám o Pane náš, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, při úplňku MĚSÍCE, v sobotu 6.12.2014, v nových písních všech zpěváků Česka, a zpěvačky Matinové slavikova@martinova.cz. Ať jsme Tvůj zástup, v průvodu, pod vítěznými bílými prapory, a bílými mávátky v Brně, přej nám o Pane náš. Vládnoucí bohatí zaprodanci a zkrachovanci, ztratili vedoucí úlohu ve státě viditelně tím, že v částečce DUCHA SVATÉHO o Kristu, a v částečce DUCHA SVATÉHO, o koncepci ENERGETIKY, Česka a SVĚTA, se stali dementními idioty, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista. Vyhlásit vítězství, nad vládnoucími kriminálníky, kteří kradou proto, aby se měli lépe, na úkor ostatních, kteří mají dobré a spasitelné slovo, pouze v děsivé temnotě svých křesťanských a militaristických žvástů, kteří lžou o energetice, kvůli mocenskému uhájení svých koryt, kteří drze cenzurují pravdu o Kristu, kvůli pravdě o ENERGETICE, mají povinnost, všichni pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, dělníci, zedníci, rolníci a pracující inteligence, při vítězném pochodu Brnem. O nová KORYTA STÁTNÍ SPRÁVY, se budou dělit všichni, kdo zvítězí tím, že budou v médiích mluvit pravdu o Kristu, a pravdu o ENERGETICE. Chodit po ulicích Brna, pod vítěznými bílými prapory, a bílými mávátky, a zpívat píseň, KTOŽ SÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI, o vítězství nového Krista, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají povinnost vykřičet a vypískat píšťalkami, ZÁSTUPY dělníků, zedníků, rolníků, a pracující inteligence, neprodleně, ve středu, na Artura, 26.11.2014, což se nepodařilo, nebo kteroukoli středu. Vážený řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz. Vaše povolání za kněze nového Božího technického lidu, je neodvolatelné. Pro slávu Brna je nejlepší, když se domluvíte s novým primátorem MMB Vokřálem kp@brno.cz, a slavnostní shromáždění k uvítání Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, svoláte společně, na náměstí Svobody. Bože dobrý, protože jsi spravedlivý, k zázrakům se měj tím, že nový primátor Petr Vokřál VOKŘEJE, TVÝM rozumem, a ke tvé slávě, spolu s Městskými částmi Brna, sám uspořádá vítězný pochod, úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, s BÍLÝMI PRAPORY, a s BÍLÝMI MÁVÁTKY, např. z Moravského náměstí, na náměstí Svobody. Kristus odstraní z úst technického VUT v Brně lidu boháče a bankéře, až nebude nazýván KOZLEM prezidentem Zemanem, až kněží vyznají své lži, o svém rozumu.