Kapitola 182

19.09.2014 12:04

Kapitola 182 – 55 stran. Zedníci a PROLETÁŘI, SPOJTE SE, při mši, při kázání, v kostele v Břeclavi, v Domašově, atd. MANIFESTEM je SLOVO NOVÝCH NEBES, o Boží majetkové rovnosti, v energeticky neotřesitelném Božím království. Vaší holí SLOV NOVÝCH NEBES, je stříkací pistole a píšťalka. Kristus žehná od 24.9.2014, Ag.2/18.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 119 (Česká bible, kapitola 182), soud rektora Hampla z KU 92. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

Kladivem na ekumenické čarodějnice, církve, je SLOVO NOVÝCH NEBES VEŠKERÉHO PÍSMA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Jer.23/29,32,31/27,32, 2.Moj.22/17,23/2,29, Sír.5/5až13/18až21/15až33/14,16až42/19,24až43/26,31, atd. Zedníkům a ostatním proletářům, KŘEMENÁČŮM, Kristus dovoluje jít dál tím, že jim otevírá oči a uši, pro slyšení slov NOVÝCH NEBES, a od 24.9.2014, dovoluje církve úplně zničit. Jób36/15, Sír.5/5až13/18až43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,12/28, Ag. 2/18, atd. Kristus má moc, aby zedníci a proletáři, viděli Písmo tak, jak on sám chce, Jer.51/7. Zedníci a ostatní PROLETÁŘI, SPOJTE SE, při mši, při kázání, v kostele v Břeclavi, či v Domašově. Vašim MANIFESTEM je SLOVO NOVÝCH NEBES, o Boží majetkové rovnosti, v Božím, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království. Nový Kristus je Vašim UČITELEM, mediálním MISTREM, LÉKAŘEM, SPASITELEM, MAJÁKEM, HVĚZDOU HVĚZD, stříbrnou a zlatou PĚSTÍ, SKÁLOU, je ŽENOU STATEČNOU, je Vašim jediným VŮDCEM. Vyčkává, chce se nad Vámi slitovat, až Vás bude hodně, až se rozplodíte, až se postavíte proti militaristickému zlu, až ekumenické čarodějnice, např. Hůlkovou z Radiožurnálu, a Endlicherovou z TWR a z Proglasu, nenecháte naživu, ani jeden další den, protože ÚSVIT DNE PÁNĚ již nastal. Mat.5/3,9,14,18až23/7, K.M.1/4,6/6až24až19/6, Iz.1/1až29/11až24,30/18až66/24, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29, Přísl.1/7,14až8/13,17až31/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Ezech.3/4,21až39/8,13,21,29, Žalm33/6až150/6, atd. Máte povinnost v Břeclavi, v Domašově, a všude jinde, svými SKUTKY SVĚTLA, v kostelích, na úřadech, a na ulicích, vytvořit ŠIROKOU SILNICI, na které Vám, v Božím království, nový Kristus setře každou slzu z očí, když ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, úplně zničíte všechny militaristické křesťanské bohaté svině, bankéře a vojáky, kteří, kvůli své SKÁLE, BANKOVNÍMU SYSTÉMU a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉMU KOMPLEXU, podupali a zničili celou zemi. Nyní chtějí zničit zemi třetí světovou válkou, v níž, dle Písma, zhynou dvě třetiny tvorstva, včetně Kristem vyvoleného Česka. Dan.11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.5/5,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, Zj.1/1,21/1až22/21, Iz.5/4,16,16/4až22/11až25/8až35/8až44/5,8až65/15,66/24, Zach.8/16až10/8až13/9, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Jud.12, atd. Skutky SVĚTLA, proti Vaším nepřátelům, proti vládnoucím dementním idiotům, od kterých nový Kristus odstoupil svým rozumem, protože se s nimi soudí, je třeba konat HOLÍ SLOV NOVÝCH NEBES, kterou pro Vás jsou stříkací pistole, z PET LAHVÍ, s dírkou propíchnutou malým hřebíkem, a píšťalky. Dle Písma a písniček. Vaší ulicí je ŽENA STATEČNÁ, LÍBEZNÁ, její láska k Vám, bude také líbezná. Půjde s Vámi. Čeká na zázrak, chce slyšet Vaše kroky, na ulicích, v kostelích, a na úřadech, aby všechno, co tu bylo, a je, vzal ďas. ŽENA STATEČNÁ, LÍBEZNÁ, je BATRFLAJ. Slétne na Vás, když rozhodnete o tom, že lodě, které střílny a děla maj, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, jsou nesmyslem, jsou zločinem, vládnoucích zločinců. Máte povinnost se nebát, dívat se nemravným, vládnoucím zločincům, dementním idiotům, kněžím, úředníkům, a učitelům, do očí, a mluvit s nimi, o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neotřesitelnosti energetiky, ekologie a mravů. Máte povinnost zajistit, aby nový Kristus byl pro Česko a SVĚT, jediným vládcem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, ve svém SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Život je čaroděj, Ježíš Kristus je čaroděj, a vůbec není zlej, k úplně poslušným a pokorným. Hlavu ti někdy trochu zamotá, odstoupením svého rozumu. Je to však jen chvilka. Ten kdo novému Kristu, zpívá nové písně, a v pokoře zůstává, mladý bude věčně. Přišel SKLADATEL a BÁSNÍK, Ježíš Kristus, a učinil, ze slov děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu křesťanského katechismu, fráze. Sláva jeho nového SLOVA, NOVÝCH NEBES, bude růst jak křehkej trávník. Nechte zvony znít, v Domašově, v Břeclavi, atd., ale ne na oslavu lidských Bohů, boháčů, bankéřů, vojáků, politiků pravice a levice, ale na oslavu nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, Iz.2/22až29/11až24až44/5,8až57/10,16,20až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Př.1/7,17až 31/10, Mich.2/3,4,10, atd. PROLETÁŘI, v bouřném čase hurikánů, a povodní, jste se narodili. Máte povinnost jít hrdě, vstříc ke svému vznešenému cíli, komunikace s novým Kristem, šíji kloníce, jen před svým národem, před Kristem v Písmu vyvoleným Českem, nikoli před boháči, bankéři, vojáky, před politiky pravice a levice, a před jejich Bohy, před vojenskými kaplany. Kdo z Vás PROLETÁŘI, chcete býti ctěni, od boháčů, bankéřů, vojáků, politiků pravice a levice, a od kněží, cti si dobuďte sami, při mši, při kázání, v kostele v Břeclavi, nebo v Domašově. Máte povinnost přijít na faráře, či na děkana, při mši, při kázání, s holí SLOV NOVÝCH NEBES. Vaše hůl SLOV NOVÝCH NEBES, je píšťalka, a stříkací pistole, naplněná vodou čistou, živou, a důvěřivou, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH NEBES, v Boží SLÁVĚ STVOŘITELE Písma, se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Bez Vás, proletářů, a zedníků z Břeclavi, či Domašovska, dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, není. Všichni lidé jsou stejní. S Božím rozumem, z milosrdenství ČÁSTEČKY jeho DUCHA, je každý člověk Einsteinem, při odstoupení Božího rozumu, je každý člověk dementním zvířetem. Neklesáme, protože víme, co chceme. Víme, že chceme SVĚT bez boháčů, bez bankéřů, bez vojáků, bez zpupných, vzpurných a neposlušných kněží, víme, že chceme novou STÁTNÍ SPRÁVU, vytvořenou nikoli zákony lidskými, ale Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Víme, že chceme, stejně jako nový Kristus, SVĚT bez vládnoucích dementních idiotů, od kterých nový Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, protože vyžaduje, aby zedníci, a ostatní PROLETAŘI, neprodleně a úplně, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pravdou o Kristu, a pravdou o energetice, zničili veškeré vládnoucí suché křoví tak, aby z něho nezůstala ani větev, ani kořen. Prevencí, pro duchovní demenci, kterou je odstoupení rozumu Krista, od zpupných, a neposlušných, je úplná poslušnost. Při mé návštěvě Břeclavi, po úplňku MĚSÍCE v září, ve středu 10.9.2014, jsem slíbil panu Novec.T@seznam.cz, či Novac.T@seznam.cz, z firmy info@moravskysommelier.cz, že mu objasním moc Boží nad lidmi, a jeho povinnost studovat moudrost a moc Boží, nad každou lidskou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Slíbil jsem mu, že mu objasním, proč má povinnost, shromáždit cca sedmdesát zedníků, a ostatních proletářů, a společně s nimi změnit celý SVĚT, a to nejdříve v kostele v Břeclavi, při mši, při kázání Otce děkana ondr.josef@gmail.com, či při kázání kocis4@seznam.cz, patrika.koc@seznam.cz, nakvasilova@seznam.cz, pavel.tihlarik@farnostbreclav.cz, petr.kocis@farnostbreclav.cz. Katecheta@ farnostbreclav.cz, kylianova@centrum.cz, atd. Po zdárném promění uvedených zpupných, vzpurných, neposlušných a drzých, pozemských Otců, Satanů, kněží, na BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné, které toužebně očekává všechno tvorstvo, na OTCE BOHU MILÉ, potom změnit Břeclav, a tím celý SVĚT, postřikem, pískáním a jednáním, na radnici v Břeclavi, u primátora Břeclavi posta@breclav.org, starosta@breclav.eu, jaroslav.parolek@breclav.eu, lubos.kratky@breclav.eu, milos.petru@breclav.eu, radomir.bortlik@seznam.cz, alena.kanova@muzeumbv.cz, annaproch@seznam.cz, richard.zemanek@breclav.eu, pete@pecek.net, atd. Změnu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, pomocí SVĚTLA SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je nutné provést stejně také ve školství v Břeclavi, a v Česku. skola@spsbv.cz, info@svisv.cz, javurek@svisv.cz, skola@sou-hustopece.cz, info@sspscultus.cz, sekretariat@ssos-bv.com, gymklob@seznam.cz, info@gbv.cz, j-vesela@gymhust.cz, zejda@hotelschool.sol.cz, atd. Kdo se zedníků a ostatních PROLETÁŘŮ, půjde jednat se svými nepřáteli, s politiky pravice a levice, na radnici, atd., nebude novým Kristem, který je SVĚTLEM SLOV NOVÝCH NEBES, zahanben. V případě, že dojde na jednání, rád do Břeclavi přijedu, pro objasnění Boží vůle, pokud ještě někomu nebude jasná. Dále je opakovaně uváděno, pro zedníky a ostatní PROLETARIÁT, že existují dva druhy demence. Jednak je demence tělesná, jednak duchovní, či duševní. Duchovní, či duševní demence vládnoucích dementních idiotů, či zločinců, je způsobená odstoupením rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, u zpupných, vzpurných a neposlušných vládnoucích bláznů, kteří nechtějí nic slyšet a vědět, o naukách SVĚTLA SLOV NOVÝCH NEBES, o jediném Bohu SVĚTA, a o BOŽÍ ENERGETICKÉ KONCEPCI, uvedené v Písmu, platné pro celý SVĚT. Zdravotní způsobilost vládnout lidem, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nyní mají pouze pokorní, a úplně poslušní, od nichž nový Kristus, svým rozumem, v částečce svého DUCHA, o koncepci energetiky pro Česko a SVĚT, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Zedníci a ostatní proletáři, mají povinnost věřit textům Písma, které uvádí, že veškeré zlo na SVĚTĚ dělají neposlušní kněží z kostela v Břeclavi, či z Domašova, kteří odmítají nastolit majetkovou rovnost bohatých a chudých, energeticky nezbytným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, náboženských a politických zvířat, a elektronicky kontrolovaným dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, kvůli možnosti energetické spásy Česka a SVĚTA, novou výstavbou, výrobou a dopravou, uvedenou na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Zedníci a ostatní proletáři, mají povinnost uvěřit textům Písma, o nezbytnosti vyvléct od koryt, každého zpupného, vzpurného a neposlušného boháče, bankéře a vojáka, který odmítne dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, nikoli silou, ale HOLÍ SLOV NOVÝCH NEBES. Vyvlečení všech zpupných, vzpurných a neposlušných, od koryt, je nutné provést nikoli silou, ale HOLÍ, či DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES. HŮL SLOV NOVÝCH NEBES, pro zedníky a ostatní proletáře, je píšťalka a stříkací pistole, vyrobená z PET LAHVE s víčkem, propíchnutým malým hřebíkem. Touto HOLÍ je nezbytné provést vzkříšení z mrtvých, ze vzedmutého moře militaristických sviní, v kostele v Břeclavi, vystříkáním faráře stříkacími pistolemi, a jeho vypískáním píšťalkami, při mši, při jeho kázání křesťanských militaristických bludů, protikladných nauk o Kristu, a promyšlených ekonomických vychytralostí, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty, křesťanského katechismu. Stříkací pistole je možné vyrobit z PET LAHVÍ, propíchnutím víčka malým hřebíkem, viz další text, na stejné téma, o vystříkání a vypískání faráře Dominika, při mši, při kázání, v Domašově u Brna. Zedníci a ostatní proletáři v Břeclavi, v Domašově, a všude jinde v Česku, máte povinnost naplnit Písmo, a neprodleně, v NOVÉM DNES naplnění Písma, v září 2014, realizovat uvedeným způsobem DRUHÝ PŘÍCHOD spravedlivého Krista, ZLODĚLE, do Česka tím, že nový Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM tím, že povede veškerý pokorný, a úplně poslušný lid, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Militaristický křesťanský lži lid, bude veden SLOVEM NOVÝCH NEBES na majetkovou rovinu Boží spravedlnosti tak, že žádný boháč, žádný bankéř, žádný voják, žádný vojenský kaplan, žádný kněz, žádný učitel, žádný ministr, žádný prezident, atd., ani nehlesne. Zedníci a ostatní proletáři v Břeclavi, v Domašově, a všude jinde v Česku, máte povinnost naplnit jak Písmo, tak písničky, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, od mediálního Mistra Krista, neprodleně. Nový Kristus se do Česka vrátí, když Vy zedníci. a ostatní proletáři, uvedeným způsobem, se vrátíte ke Kristu. Stačí přejít SEDM MOŘÍ, vzedmout moře sedmi vládnoucích politických stran, a učinit z Krista, z KRUHŮ V OBILÍ, nikoli Ufona, ale PÁNA PÁNŮ, a KRÁLE KRÁLŮ. Nový Kristus, začne kouřit dýmku míru, nikoli v obilí, kde by způsobil požár, ale s pokornými, a s úplně poslušnými služebníky Božími, které zachraňuje SLOVEM NOVÝCH NEBES. Jeho přáteli budou pokorní, a úplně poslušní, znalci SLOV NOVÝCH NEBES. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, když Vy budete dělat skutky na ulicích, pro jejich SPÁSU. Bez SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, je na ulicích měst a vesnic Česka, křesťanská TMA. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu v Česku zůstane, a již nezapadne, když v ulicích měst a vesnic uspořádáte show na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA do Česka tím, že se z Vás stanou DRACI. Jako DRACI musíte projít ulicemi, a svými HOLEMI ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nastolit v ulicích měst a vesnic, VĚČNÉ SVĚTLO Božího rozumu, SLOV NOVÝCH NEBES, které již nezapadne. ŽENA STATEČNÁ, tím bude svítit SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu stejně intenzivně, jako nový Kristus tím, že SLOVO NOVÝCH NEBES, se stane jediným Bohem SVĚTA. Vaše HOLE, kterými nastolíte Boží SPRAVEDLNOST, energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle výkresů, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, jsou PÍŠŤALKY a STŘÍKACÍ PISTOLE. Stačí činit skutky, a z milosrdenství rozumu nového Krista, bude celosvětový mír. Když Kristu pomůžete, od nového novoluní MĚSÍCE, od středy, od 24.9.2014, již bude jednat sám, protože bude Česku a SVĚTU žehnat, ze SLOV NOVÝCH NEBES, z kostela v Domašově u Brna, a z kostela v Břeclavi. Nový Kristus stále vyčkává. Smiluje se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a bude jednat sám, na celém SVĚTĚ, když učiníte v Česku SILNICI, na které nezabloudí žádný dementní křesťan, či boháč, bankéř, voják. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Pane Schmidte, a paní Hůlková v Dotecích víry v Radiožurnálu. Kdybyste neblokovali telefonickou část pořadu, bylo by Vám, a úplně pomateným posluchačům, vedených ROZHLASEM k záhubě, v době blízkého, ropného a ekonomického kolapsu, při vzniku třetí světové války, sděleno. Totéž by bylo zkráceně sděleno zločincům z Teen Challenge Šluknov, při vysílání hlupáka Ing. Rause z ČT Brno, a zločince Honzíka v TWR v Proglase, sloužících boháčům, místo Kristu, kdyby zločinec, Kratochvíl z TWR, neblokoval můj telefon. camfrlovi@email.cz, tcprofi@gmail.com, bodobratu@gmail.com, mira.kralova@gmail.com, david.ellmrich@gmail.com, ant.tipan@gmail.com, tcsluknov@gmail.com. Boží hněv nad zpupnými, vzpurnými a neposlušnými křesťany, kteří pasou pouze sami sebe a bohaté, nikoli pracující lid, již neprodlévá. Vaše evangelizační křesťanské pnutí, není ke spasení. Spása Kristem vyvoleného Česka, a následně SVĚTA, je pane Schmidte možná pouze v případě, když jako pokorný, a úplně poslušný zajistíte, aby boháči, bankéři, vojáci, atd., šli novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, z cesty, a to neprodleně. Slepí křesťané, vedou slepé boháče, bankéře, vojáky, atd., do jámy, či do hrobu, energetického, ekologického, či mravního kolapsu, lhaním o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a lhaním o energetice. Jáma, či hrob, třetí světové války nastane, když hluchý a slepý lži lid Česka, se nevrátí k novému Kristu, k NOVÉMU SLOVU, když velice blízký, ropný, a ekonomický kolaps, vládnoucí elita bude řešit lhaním o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a lhaním o energetice.. Slepí a hluší jste především Vy, kteří všechno ze SLOV NOVÝCH NEBES znáte, a přesto jste stále zpupní, vzpurní a neposlušní. Nad slepými, hluchými, zpupnými, vzpurnými, a neposlušnými, se nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, STVOŘITEL všech náboženství, a veškerého Písma, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, svým rozumem, se smilovat nemůže. Pro odstoupení rozumu Krista, jste pro svou zpupnost, a neposlušnost, dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o nezbytnosti úplného zničení boháčů, bankéřů, vojáků, atd., bez rozumu Krista, mrtví. Vy jste v křesťanství, které je STŘÍBREM a ZLATEM ODVRŽENÝM, mrtví hrobaři, kteří nejsou nikomu k užitku, ani novému Kristu, nad kterého se povyšujete, svým rozumem zvířat, ani lidem, které klamete, které vedete do HROBU, energetického, ekologického a mravního, pro svoji službu ZLATU ODVRŽENÉMU, kterým jsou boháči, bankéři, makléři, vojáci, atd. Svými křesťanskými, politickými, ekonomickými a náboženskými žvásty, kazíte dobré mravy Česka a SVĚTA, protože nechcete, o VŠESVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM OTCI ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nic slyšet, ani nic číst. Kvůli Vám, kterým se nový hnusí SPRAVEDLIVÝ Kristus, a jeho, ze SLOV NOVÝCH NEBES, Vám objasněná majetková rovina, všech chudých a bohatých, která vznikne zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, všech bohatých a chudých politických a náboženských zvířat. Kvůli Vaší vzpouře, a neposlušnosti, nový Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, i od svého technického lidu VUT v Brně, ČVUT a od projektantů, který živí, svým technickým rozumem, v částečce svého DUCHA, odjakživa. Kvůli Vaší vzpouře, při ropném a ekonomickém kolapsu, dle Písma, nebude v Kristem vyvoleném Česku, ani žhavé uhlí na ohřátí. Vládnoucí technický lži lid, pro odstoupení rozumu Krista, nemá než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ. Proto, např. ministr průmyslu, dementní idiot, Mládek, vytváří naprosto nesmyslné energetické koncepce Česka - ELEKTROŠOKY. Nový Kristus v Bhagavadgítě uvádí, že není ELEKTŘINOU. Proto Česku dávat ELEKTROŠOKY nemůže. Z dále uvedeného GRAFU je patrné, že odstoupení rozumu Krista, učinilo z ministra Mládka, dementního idiota. Blázen ministr průmyslu Mládek, plánuje záhubu Česka, při blízkém ropném, a ekonomickém kolapsu. ELEKTROŠOKY dává Česku ministr průmyslu Mládek, tím že vytváří energetické koncepce Česka pouze na 10 % elektrické energie. Dělá koncepci pouze na elektřinu, uhlí, a řepku, na 15 % energie. Blázni, vedení kněžími, se neustále radují, i při odstoupení rozumu Krista, a nemají z čeho. Slepí vedou slepé do jámy, či do hrobu, blízkého, ropného a ekonomického kolapsu. Proto zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, mají povinnost skončit svobodu od Boží spravedlnosti, což umožní přestavbu Česka a SVĚTA, na energeticky neotřesitelný.

ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV. DLE GRAFU, ENERGIE Z ROPY tvoří cca 60,0 % z celkem potřebné energie. ENERGIE Z PLYNU tvoří cca 25,0 % z celkem potřebné energie. ENERGIE Z ŘEPKY tvoří cca 1,0 % z celkem potřebné energie. ENERGIE Z UHLÍ PRO VYTÁPĚNÍ tvoří cca 4,0 % z celkem potřebné energie. UHELNÉ ELEKTRÁRNY tvoří cca 5,40 % z celkem potřebné energie. JADERNÉ ELEKTRÁRNY tvoří cca 3,46 % z celkem potřebné energie. VODNÍ A VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY, A FOTOVOLTAIKA tvoří cca 0,64 % z celkem potřebné energie. PARO PLYNOVÉ ELEKTRÁRNY tvoří cca 0,50 % z celkem potřebné energie. Blázni se radují.

 

Dementní idiot ministr průmyslu Mládek, vlastně vytváří energetickou koncepci Česka, pouze na cca 10 % elektrické energie. To znamená, že jeho energetická koncepce se týká pouze UHELNÝCH ELEKTRÁREN, které tvoří cca 5,40 % z celkem potřebné energie. JADERNÝCH ELEKTRÁREN, které tvoří cca 3,46 % z celkem potřebné energie. VODNÍCH, VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN, A FOTOVOLTAIKY, které tvoří cca 0,64 % z celkem potřebné energie. PARO PLYNOVÝCH ELEKTRÁREN, které tvoří cca 0,50 % z celkem potřebné energie. Uhlí a řepky má Česko tak málo, že žádné jiné koncepce, než na elektrickou energii, se dělat nedají. Boží hněv, nad dementními vládnoucími idioty, kteří ignorují SLOVA NOVÝCH NEBES o tom, že Kristus do energetiky Česka a SVĚTA vidí, a že v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, již neprodlévá. Jak jinak by nový Kristus mohl soudit zpupné, vzpurné a neposlušné, než odstoupením svého rozumu. Zpupné, vzpurné a neposlušné Česko stále padá, pádem rozumu lidského, do SMRTI, do energetického hrobu. O idiotech, ministrech, Babišovi a Mládkovi, je opakovaně napsáno, že nevědí co činí, když velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, chtějí vyřešit ekonomicky. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu uvádí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jejich ekonomické činy, či zvyšování výroby, má za úplné bláznovství. Kristus v době, kdy nevládne lid, ani politici pravice a levice, ale banky a korporace, i podruhé, od čtyřiceti let pouště socialismu, přichází do Česka, jako ZLODĚJ. Končí nekonečnou poušť křesťanských militaristů tím, že dle Božích zákonů, veškerý majetek nepatří státu, ale patří přímo Kristu. Vyvlastnění majetku podruhé, je nezbytné, pro naplnění Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a o elektronicky kontrolovaném, dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Vyvlastnění majetku podruhé, není nad lidské síly, protože je kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Generálku, na toto vyvlastnění majetku, má Česko již za sebou, při PRVNÍM PŘÍCHODU Krista, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Nový Kristus vyžaduje, aby jim vyvolené Česko zajistilo, aby nový Kristus, byl jediným SOUDCEM, a jediným ZÁKONODÁRCEM, veškerého tvorstva, což je nezbytné, kvůli celosvětovému ukončení doby BENZINOVÉ, kvůli přestavbě celého SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Jiná energetická spása, než z rozumu Krista, uvedeného také v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, neexistuje. Česko jde do energetického PEKLA, kdy v Česku, dle textů Písma, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, jde do PEKLA třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, protože brakoví vědci, Skála, Kadrnožka, Hirš, z VUT v Brně, Hrdlička, Drkal, z ČVUT, a projektant Ing. Rákos, nechtějí přiznat, že jejich rozum, při odstoupení rozumu Krista, je zlý, protože jejich lidská chamtivost, a tím i jejich debilita, je vrozená, a nezmění se navěky. Nový Boží technický lid VUT v Brně , ČVUT, a projektanti, se nyní nemusí stydět, za svou technickou debilitu, v částečce DUCHA BOŽÍHO, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, což jsou všichni. Člověk, při odstoupení rozumu Krista, je mrtvý, protože nemá, než dech svého zvířecího chřípí. Kristus vyžaduje, aby se Česko neprodleně osvobodilo od všech, kdo rozum od Krista již nedostanou, protože jejich profese, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného království, již nepatří. Jsou to především politici pravice a levice, ekonomové, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, ekumenické církve, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby nová církev, nová STÁTNÍ SPRÁVA uznala, veškerou moc nového Krista, nad DUŠÍ a TĚLEM každého člověka tím, že přizná, že lidé jsou úplně závislí, na rozumu Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Kristus vyžaduje změnu systému. Vyžaduje, aby jím vyvolené Česko zajistilo, aby nad lidmi celého SVĚTA vládl Kristus sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Vyžaduje, aby Česko zanechalo všech druhů náboženství tím, že za jediného SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE, bude mít OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Energeticky správnou cestou může Česko a lidstvo jít, až nad úplně pomatenými lidmi, nebudou vládnout ani boháči, jako v kapitalismu, ani chudáci, jako v socialismu, ani pozemští Otcové Satani kněží, ani banky a korporace, ale nový Kristus, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus se nad Českem a SVĚTEM chce smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až v Česku bude vše nové, energeticky neotřesitelné tím, že bude zřízena nová vláda, viz další text. Nový Kristus je nyní SVĚTLEM SVĚTA, pro novou vládu Česka. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., mají povinnost donutit Česko, mluvením pravdy o energetice, a pravdy o novém Kristu, neprodleně iniciovat, aby v Praze vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, na cestě do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný bohatý zloděj, svým rozumem zvířete. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na VUT v Brně, atd., nebo v kostele v Domašově, či v Břeclavi, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.1/4až18/13, atd. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím zničit veškeré zlo na SVĚTĚ, zničením PRACHŮ, PENĚZ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi bude vládnout, jediný ZÁKONODÁRCE, Stvořitel SVĚTA, který je nyní OTCEM SLOV NOVÝCH NEBES. Neomylný dogmatik Pospíšil, v Proglase objasnil, že boháči a kněží, v roce 381, stvořili VELKÉ SOUŽENÍ tím, že stvořili TROJ JEDINÉHO ukřižovaného Boha, kterého Kristus nazývá křesťanskou modlářskou stvůrou, nebo ekonomickým NETVOREM. Od té doby, veškeré lidstvo, neslouží SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU Kristu, ale samo sobě tím, že slouží své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a tím boháčům = Baalům, bankéřům = DÉMONŮM, vojenským kaplanům, vojákům, atd. Kristus vrátí technické elitě, částečku svého DUCHA, až VUT v Brně rozhodne, o nezbytnosti úplného zničení křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, STŘÍBRA a ZLATA ODVRŽENÉHO. Aby Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, mohl vybudoval novou energetiku, musí veškerá PŮDA, a veškerý majetek, včetně církevního, patřit Hospodinu. Proto je nutná nová STÁTNÍ SPRÁVA, a nová vláda Česka. Boží dokonalou láskou, jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, o zničení největšího zla, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO komplexu, a exekutorů, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA a ZLATA ODVRŽENÉHO. Boží hněv, nad zpupnými, vzpurnými a neposlušnými, křesťanskými, militaristickými sviněmi, již neprodlévá. Debilita lidí, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem narůstá, sčítá se, a vyvěrá např. na Ukrajině, na Krymu, v Rusku, v Sirii, v Iráku, atd., kde kvůli Česku, je genocida občanské války, přemnožených pomatenců. Kruhy v obilí, jsou záhadným fenoménem, který fascinuje lži lid celého SVĚTA. Nově se SLUNCE v obilí objevilo v blízkosti bavorského města Weilheim. Dle KRUHŮ V OBILÍ, a dle Písma, DVACET JEDNA POLÍČEK znamená, že nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, a svým rozumem, ze svého milosrdenství, ze vzedmutého moře zpupných militaristických sviní, zachraňuje především SEDM cizopasníků, sedm vůdců stávajících vládnoucích politických stran, 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialu. 5. Schwarzenberga. 6. Bělobrádka. 7. Filipa. Zachraňuje je tím, že v každém z uvedených vůdců, musí být tito tři BOHOVÉ SLOV NOVÝCH NEBES, BHAGAVADGÍTA, BIBLE a KORÁN. Jakmile Česko bude mít uvedených dvacet jedna vládnoucích Bohů, 3 x 7 = 21, může být energeticky spaseno, pro znalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Když se v hlavách vládnoucí elity, budou všichni světoví Bohové, v Boží slávě, vzájemně doplňovat a upřesňovat, Kristus se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a poslušné Česko může být energeticky, ekologicky a mravně spaseno. Osmým zachráněným, je v Písmu jménem vyvolený nový prezident Česka, projektant, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedených ve fotogalerii www.pametni-kniha.cz, Ing. Rákos z Brna. 3 x 8 = 24. Uvedených čtyřiadvacet starců, má povinnost padnout před SLOVEM NOVÝCH NEBES na kolena, a vyznat, že nový Boží lid, veškerý rozum, pro energetickou, ekologickou a mravní spásu, může dostat od nového Krista, pouze v případě pokory a úplné poslušnosti. ŽENA STATEČNÁ, kromě Boha, je také VUT v Brně. DÁMA, VUT v Brně, zůstane DÁMOU až na věky věků, když Brno učiní neprodleně NOVÝM JERUZALÉMEM. Masarykova univerzita byla a je prostitutkou.

Zedníci a ostatní PROLETÁŘI, SPOJTE SE, při mši, při kázání, v kostele v Břeclavi, či v Domašově. Vašim MANIFESTEM je SLOVO NOVÝCH NEBES, o Boží majetkové rovnosti, v Božím království. Nový Boží lide, pokorný a úplně poslušný, zedníci a ostatní PROLETÁŘI. Nový Kristus, mediální MISTR, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, učinil podobenstvím film, SMRT JI SLUŠÍ. Komu sluší SMRT. Především ekumenickým církvím, STÁTNÍ SPRÁVY, které má Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, za PROSTITUTKY, ze ČARODĚJNICE, za MUMIE, za MRZKÉ ŽENY, za OHOLU, či OHOLIBU, atd., za to, že smilní se svými Bohy, s boháči, s bankéři, s vojáky, s politiky pravice a levice, atd., a tím mají zlé DĚTI, zpupné, vzpurné, neposlušné, drzé, a bez rozumu Krista, dementní idioty. Nový Boží lide, pokorný a úplně poslušný, zedníci a ostatní PROLETÁŘI z Břeclavi, z Domašovska, atd. Film SMRT JI SLUŠÍ, je podobenstvím např. o ekumenických prostitutkách, z mediálních církví, z médií, o mrzkých mediálních ženách, o Hůlkové z doteky@rozhlas.cz, a Endlicherové z twr@twr.cz, zive@proglas.cz, a jejich Bohu, vůdci vlády, vědy, rozvoje, a RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ, a INOVACE, ministru Bělobrádkovi, pavel@pavelbelobradek.cz, rvv@vlada.cz, predseda@kdu.cz, jejichž křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, je v moci jejich lží o Kristu, a jejich lží o energetice. 1.Kor.4/20až15/33. Nový Boží lide, pokorný a úplně poslušný, zedníci a ostatní PROLETÁŘI z Břeclavi, z Domašovska, atd., svými skutky SVĚTLA SVĚTA, v kostelích, na úřadech a v ulicích, máte povinnost zajistit, aby zlý a neposlušný dementní idiot Bělobrádek, od MRZKÝCH ŽEN Hůlkové z radiozurnal@rozhlas.cz, a Endlicherové ze studio@radio7.cz, neprodleně utekl. Vůli Boží je, aby TĚLA těchto ekumenických prostitutek, kterými jsou ČR ROZHLAS, PROGLAS, a TWR, se neprodleně rozpadla na kusy, na střepy, jako ve filmu. Zlý Bůh Bělobrádek, s dětmi a vnuky, se dle filmu zachrání, ŽIVOTEM VĚČNÝM, pouze tehdy, když zajistíte, aby se v médiích mluvila pravda o novém Kristu, a pravda o energetice, viz další text. Když ZLÝ BŮH, dementní idiot Bělobrádek, bude donucen utéct od prolhaných médií, od prostitutek Hůlkové a Endlicherové bude jim SLUŠET SMRT. Zůstanou, na svých SCHODECH DO NEBE samy, a podrazí si navzájem nohy stejně, jako to již učinily ve filmu, kde se jejich MRTVÁ TĚLA rozpadla na kusy. Boží hněv, nad zpupnými a neposlušnými, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, již neprodlévá. Kristus ve filmu ukazuje svou moc nad lidmi. ŽENA STATEČNÁ, křesťanská, donutila uvedené prostitutky vypít SVĚTLO SVĚTA křesťanské spravedlnosti CHARITY a ALMUŽNY, při vyjití Česka, ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti. Je to křesťanský kalich Božího rozhořčení, který pomatené Česko, již nikdy nesmí pít. Boží království se blíží, jsme mu stále blíž. Ám.3/7až5/25až8/2,7,11, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6až12/28, 2.Petr.2/21až3/8,9,16, Kaz.3/18až8/8až12/3, Jer.6/19až49/12,20až50/21,45až51/58, Př.1/7,14,31/10, Iz.29/11až24,49/16,51/22,52/7,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Sk.3/23až7/42až17/30, Jud.12, Žalm33/6až96/7až150/6, atd. Prostitutky Hůlková a Endlicherová, ze ZLATÉHO křesťanského poháru, pijí SVĚTLO SVĚTA militaristického katechismu, což je krutý zmijí jed, či děsivá křesťanská temnota, křesťanské spravedlnosti charity a almužny. Každý, kdo pije SVĚTLO SVĚTA jejich militaristických křesťanských žvástů, si myslí, že může smilnit s mladým dementním idiotem Bělobrádkem, což je k SMRTI každého TĚLA. Uvedení neposlušní dementní idioti, i při odstoupení rozumu Krista, stále chtějí být učiteli zákonů POLE VĚDY Písma, určených pro pokorné, a úplně poslušné. Jejich hříchy začnou být zjevné okamžitě, když zedníci, a ostatní proletáři, svými skutky SVĚTLA v kostelích, na úřadech a v ulicích zajistí, aby dementní idiot Bělobrádek, byl vzkříšený z mrtvých křesťanských militaristických sviní, neprodleně. Jedině tak se může zachránit on, jeho děti, a vnuci, ŽIVOTEM VĚČNÝM. ŽIVOT VĚČNÝ, dle filmu, bude mít Bělobrádek pouze tehdy, když zedníci a proletáři, svými skutky SVĚTLA zajistí, aby bylo rozhodnuto, že kořen všeho zla, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, budou nahrazeny bázní před Hospodinem. Doma není žádný člověk prorokem, protože nový Kristus vyžaduje, aby zedníci a ostatní proletáři, svými skutky SVĚTLA zajistili, aby jediným PROROKEM, jediným Bohem SVĚTA, byl nový Kristus. Zaslepenost zlých Bohů stávající vlády, médií, školství, atd., bude všem zjevná, když zedníci a proletáři, svými SKUTKY SVĚTLA SLOV NOVÝCH NEBES, umožní novému Kristu, KOUZELNÍKOVI, KLAUNOVI, aby úplně zmizelo dvanáct či třináct křesťanských apoštolů tím, že nový Kristus se stane jediným Bohem SVĚTA, všech náboženství SVĚTA. Uvedení učitelé lží, které si Česko sehnalo, po vyjití z pouště socialistické Boží ROVNOSTI, z doby čtyřiceti let pouště socialismu, zmizí jako pára nad hrncem, když zedníci, a ostatní proletáři, se stanou, svými skutky SVĚTLA, BOŽÍMI SYNY, které toužebně čeká všechno tvorstvo. Zlí, zpupní a neposlušní, mají na svých čelech boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, atd., vypálený cejch mrtvých zločinců a pokrytců, podvodníků. SYN ZATRACENÍ, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý prezident Zeman, vrchní velitel branné moci militaristů, se objevil jako zločinec, lhář a militaristický vrah, až nyní, na pomalém POSLEDNÍM SOUDU Božím soudu. Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NRBES, Česku, např. na Domašovsku, a v Břeclavi, dovoluje jít dál, BOŽÍM SYNŮM, pokorným a poslušným. Kristem prokleté křesťany, a ostatní militaristy, Kristus vydal do moci křesťanského klamu proto, aby při zničení křesťanství a kapitalismu, atd., mohl vysvobodit z moci boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, atd., pokorné, úplně poslušné zedníky, a ostatní proletáře. 2.Tim.2/16,17,3/7,9,4/3, 1.Tim.1/7až4/1,5/24až6/10,20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid.4/7,5/11,6/3,6až8/10,12/28, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1. Nový Kristus je Vašim UČITELEM, mediálním MISTREM, LÉKAŘEM, SPASITELEM, MAJÁKEM, HVĚZDOU HVĚZD, stříbrnou a zlatou PĚSTÍ, SKÁLOU, je ŽENOU STATEČNOU, je Vašim jediným VŮDCEM. Vyčkává, chce se nad Vámi slitovat, až Vás bude hodně, až se rozplodíte, až se postavíte proti militaristickému zlu, až drzé ekumenické čarodějnice, např. Hůlkovou z Radiožurnálu, a Endlicherovou z TWR a z Proglasu, nenecháte naživu, ani jeden další den, protože ÚSVIT DNE PÁNĚ již nastal. Kristus se chce smilovat nad poslušnými. Iz.1/1až29/11až24,30/18až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Ezech.3/4,21až39/8,13,21,29, Mat.5/3,9,14,18až23/7, K.M.1/4až6/6až24až19/6, 2.Moj.20/5,22/17až23/2,29, Přísl.1/7,14až8/13,17až31/10. Dle písniček od Krista. Kristus, svou lásku, svého rozumu, rozdal v písních svých. Proto lásku svého rozumu, zpupným, vzpurným, zlým a neposlušným pohanům, nedá.

Po úplňku MĚSÍCE v září, ve středu 10.9.2014, mně Kristus znovu zatvrzoval čelo ischiasem proto, abych znovu připravovat tyto texty pomalého POSLEDNÍHO SOUDU křesťanských militaristů na kravincích, které vychází z úst vládnoucí militaristické elity. Ez.3/4,4/4,15až33/17, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, atd. Protože se blíží moje narozeniny, v neděli, dne 21.9.214, kdy si mám, pro sebe, dobýt svoji čest, o kterou mě připravili zlí pomatenci, především z rozhlasu, televize, TWR, Proglasu, či Policie ČR tím, že tvrdí, že oni mají pravdu, protože nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES lže, mám dělat skutky tak, aby v neděli, 21.9.2014, bylo SLOVO NOVÝCH NEBES v Česku, na SVÍCNU. Kristus totiž v Písmu slíbil, že svou slávu mně nedá, ale že Česku, a SVĚTU, bude žehnat pokorným a úplně poslušným, ze SLOV NOVÝCH NEBES, za tři dny, od neděle 21.9.2014, to je ve středu, při novém novoluní MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 24.9.2014, což žádnému národu v Písmu Kristus neslíbil, kromě Česka. Ag.2/18, Sír.5/5až43/26,31, Oz.2/18,5/5,15až14/3, atd. Tyto tři dny však znamenají tři tisíce let, takže na nějakém dni, do úplného zničení křesťanského militarismu, od 21.9.2014, novému Kristu nezáleží, což Kristus uvedl jak v Písmu, tak ve filmech a písničkách. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby moji čest, i svoji čest si dobyli, spolu se mnou, mnozí zedníci a ostatní proletáři, na Domašovsku, v Břeclavi, atd. Nový Kristus se miluje, svým rozumem, nad zlým, neposlušným, to je mrtvým Českem, až skutky, pro vzkříšení z mrtvých militaristických sviní, ve vzedmutém moři křesťanských prasat, bude dělat mnoho Božích SYNŮ, pokorných a poslušných zedníků, a ostatního PROLETARIÁTU, které toužebně očekává všechno tvorstvo. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Řím.1/18až8/19, Iz.2/22až29/11až24až57/10,16,20až66/24, atd. Proto, aby nový Kristus dokázal, že žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, a že některé texty Písma vytvořil pro mé vzkříšení z mrtvých militaristických sviní, umožnil mě pochopit texty Písma, o vyjití Česka, z feudálního nevolnictví, přesně na den, v době vzniku Československa 28.10.1918. Noc bdění pro Hospodina, v době feudalismu, trvala 430 let, od roku 1918 – 430 = 1488. 2.Moj.12/40. Po třicetileté válce, kdy Hospodin zničil dvě třetiny zpupného, vzpurného a neposlušného křesťanského tvorstva, Zach.13/8, v roce 1488, bylo utuženo nevolnictví, pomocí křesťanství, a proto, žádná naděje na Boží spravedlnost, pro zedníky a ostatní PROLETÁŘE, dle vůle Boží, od té doby nebyla, až do dneška, do nového novoluní, od 24. září 2014, v době sedmdesáti let od Hitlera, kdy Kristus slíbil, že bude pokornému, a úplně poslušnému Česku, a lidstvu žehnat, SLOVEM NOVÝCH NEBES. V novoluní, od středy 24.9.2014, nový Kristus, zedníkům, a ostatním proletářům, dovoluje jít dál, a úplně zničit veškerou slávu křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÝ KOMPLEX. Ag.2/18, Iz.23/17, Jer.24/11, Zach.7/5, Oz.2/18až5/7,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6, atd. Ekumenické církve, či média, OHOLA, či OHOLIBA, MRZKÉ ŽENY, nejsou již nikomu prospěšné, protože ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nového Krista stále nehledají. Oz.5/7,15, atd. Všechno, co je uvedené o Česku v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, se musí vyplnit. Proto již nikdo nemá výmluvu, spravedlnost pro zedníky, a ostatní PROLETÁŘE, nenastolit od novoluní, od středy, 24. září 2014, kdy Kristus již žehná, pokorným a poslušným, ze SLOV NOVÝCH NEBES. Kristus v Písmu slíbil, že s pomocí jeho rozumu, dopluji na vzedmutém moři militaristických sviní k Bohu, k HOŘE, ke HRADU, ke SLOVU NOVÝCH NEBES, ke Kristu SPRAVEDLIVÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Z této HORY, z tohoto HRADU, či Araratu, je nezbytné sejít na majetkovou rovinu, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, neprodleně, vysušením vzedmutého moře neposlušných nemluvňátek, boháčů, bankéřů, vojáků, atd., SVĚTLEM, či ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, holemi SLOV, stříkacích pistolí, a píšťal, v kostele v Domašově a v Břeclavi. Nový Kristus, mě v Písmu oslavil datem narozenin, 21.9.2014, v mnoha textech Písma, a také, dvaceti jedna políčky, v KRUZÍCH V OBILÍ v Bavorsku. 2.Moj.12/5,10,18až40, Mat.5/3,9,14,18, K.M.1/4až13/8až19/6, Žalm1/1až150/6, Sír.5/5,7/16až9/15až43/26,31, Iz.1/1až33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Oz.2/18,5/7,15až14/3, Ag.2/18, Nah.1/4,9až3/10, atd. Desátého září 2014, kdy v Břeclavi mně Hospodin zatvrzoval čelo ischiasem, abych je měl tvrdší než podvodníci z vládnoucí neposlušné elity, Ez.3/4,4/4,15až33/17, jsem slíbil panu Novec.T@seznam.cz, či Novac.T@seznam.cz, z firmy info@moravskysommelier.cz, že mu objasním moc Boží nad lidmi, Žalm96/7, Kaz.3/18až8/8až12/3, a jeho povinnost znát moudrost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Mich.2/3,4,10, atd., kvůli energetické, ekologické a mravní spáse sebe, Česka, a SVĚTA, která se začíná od DNE PÁNĚ, od nového novoluní, ve středu 24.9.2014, v případě, že bude, společně se zedníky a ostatními PROLETÁŘI, dělat v Břeclavi skutky, kterými se nový Kristus stane jediným Bohem, všech států SVĚTA, všech náboženství SVĚTA. Kristus již může, Česku a SVĚTU žehnat, z milosrdenství svého rozumu, ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v případě, že zedníci a ostatní PROLETÁŘI, svými skutky SVĚTLA, odstraní všechna politická zvířata pravice a levice, všechny vojáky, atd. Ag.2/18, Žalm33/6až81/4až96/7, Ám.3/7až8/11, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 3.Moj.20/24, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29, Mal.1/7,10až3/16,19, Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15až14/3, atd. Nový Kristus, Dan.11/39, 12/2, nyní je, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM BOHEM celého SVĚTA, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, ve všech státech SVĚTA, a ve všech církvích SVĚTA, protože je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Iz.33/22až66/24, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Žalm1/1až33/6až150/6, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36až15/33, Sír.5/5až9/15až43/26,31, atd. Dle textů 2.Moj.12/5,10,18až40, na Domašovsku, a v Břeclavi, mělo být pokorným, a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně očekává veškeré tvorstvo zřejmé, v jakých podobenstvích zde nový Kristus mluví k zedníkům, a k ostatním proletářům. Nový Boží lid zedníků, a ostatních PROLETÁŘŮ, nových BOHŮ, dostane v Česku, celou zemi do vlastnictví, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES v okamžiku, jakmile se proletáři dostatečně rozplodí tak, aby mohli, s HOLEMI stříkacích pistolí a píšťal, dělat skutky SVĚTLA, v kostelích, na úřadech, a na ulicích. 2.Moj.23/2,29, K.M.1/4až6/6až24až19/6, Žalm1/1až33/6až150/6, atd. Po vyjití z pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, kterou nastolili, dle vůle Boží, BERANI z KSČ, je zřejmé, jaké BERÁNKY musí nyní zedníci, a ostatní PROLETÁŘI spálit, svými skutky SVĚTLA, to je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristem vyvolené Česko, vyvedené Kristem z pouště čtyřiceti let socialistické Boží spravedlnosti, do nekonečné křesťanské pouště, a to do vzedmutého moře křesťanských, militaristických, kapitalistických sviní, má povinnost, na ÚSVITU DNE Božího království, vyjít jako živé, to je pokorné a úplně poslušné, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ám.3/7až5/25až8/2,7,11, Jud.12, Jer.6/19až51/58, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6až12/28, 2.Petr.2/21až3/16, Sk.3/23až7/42až17/30, Př.1/7,14až31/10, Kaz.3/18až8/8až12/3, atd. Dne Páně 10.9.2014, si nový pokorný a poslušný Boží lid zedníků, a ostatních proletářů, na Domašovsku a v Břeclavi, měl na úřadech vybrat nějakého BARÁNKA, nějakého bývalého komunisty, Kristem obětovaného, ke SPÁLENÍ ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na Domašovsku to jsou např. boháči, bývalí BERÁNCI z KSČ, vedení Kristem na porážku, Králík, Dorazil, či Kočí. Ve vládě ČR je veden na porážku např. bývalý BERÁNEK, bývalý KOMUNISTA, ministr financí Babiš. 2.Moj.12/3, Jer.1/17až11/19až23/29až31/27,32až51/58, Jud.12, atd. Uvedení bývalí komunisté, BERANI, či BERÁNCI, již měli být spálení v neděli, DNE PÁNĚ 14.9.2014, v kostele v Domašově, či v kostele v Břeclavi, při mši, při kázání, HOLEMI SLOV NOVÝCH NEBES, což jsou stříkací pistole, z PET LAHVÍ, s dírkou proraženou malým hřebíkem, či vypískání píšťalami. Umlčením militaristických křesťanských žvástů, faráře Dominika v Domašově, a farářů v Břeclavi, by se, z milosrdenství rozumu Krista, skončilo veškeré zlo děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu křesťanských žvástů, křesťanského katechismu. Tím by uvedení BERÁNCI, bývalí komunisté, byli spálení, a v neděli, na mé narozeniny 21.9.2014, by vše patřilo novému Kristu, nikoli politikům pravice, což se určitě nepodaří. Kristus žádnému proroku, svou slávu ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v neděli, 21.9.2014, nedá. 2.Moj.12/3,5,10,14,18, atd. Bude žehnat pokorným a úplně poslušným, až od středy 24.9.2014. Ag.2/18, Ám.3/7až8/2až11, Dan.9/14,27,11/39,12/1, atd. Od středy 24.9.2014, Kristus bude žehnat Česku a SVĚTU tím, že promění chrámové křesťanské zpěvy v případě, že zedníci a ostatní proletáři, uskuteční generální zkoušku na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, v kostele v Domašově, v Břeclavi, atd., při mši, ve středu. Když se podaří proměnit Satany kněze, na OTCE BOHU MILÉ, vystříkáním a vypískáním píšťalami, Bohu milého Otce faráře Dominika v Domašově, drzé pozemské Otce Satany kněze v Břeclavi, ve středu, a tím proměnit chrámové zpěvy v kvílení, potom již bude hračkou, při mši v neděli, při celosvětové premiéře, přeměnit všechny drzé pozemské Otce Satany kněze, na Otce Bohu milé, pokorné a úplně poslušné. Iz.2/22až44/5,8,48/5,10,11až66/24, Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15,14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, K.M.1/4až12/10,17,27až14/27až19/6, Jer.22/30,23/29. Kristem jsou prokletí všichni zpupní, vzpurní neposlušní, kdo si SLOVA NOVÝCH NEBES, neberou k srdci. Mal.2/2. Bože dobrý, v lesích rostou houby a lidé straší, že bude proto válka. Nedopusť aby byla. Vždyť jsi v Písmu uvedl, že v době čtyřiceti let, Tvé socialistické spravedlnosti, měli BERANI z KSČ, rudý štít bohatýrů. Nahum2/4. Vždyť stávající boháči, bývalí BERANI z KSČ, na Domašovsku např. Dorazil, Kočí, Králík, v Praze ministr financí Babiš, po vyjití z Boží socialistické spravedlnosti, se vůbec nic, z Tvé socialistické spravedlnosti, nenaučili. Vždyť viditelně nyní propadli modloslužbě, to je chamtivosti. Uvedení pomatenci, RUDÝ ŠTÍT bohatýrů, neměli nikdy žádný, pouze konali to, z Tvé spravedlnosti, co jsi Bože požadoval, pomocí jejich DUŠÍ. Měli jenom červené hlavy, ne jako KŘEMENÁČI, ale jako jedovaté MOCHOMŮRKY. Nyní jsi z nich Kriste, z MOCHOMŮREK, uvařil militaristickou jedovatou manu, na 21 let militarismu. Bože učiň ze zedníků, a ostatního proletariátů, z KŘEMENÁČŮ, pravou NEBESKOU MANU, omáčku pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, s koprem a se smetanou. KŘEMENÁČE zedníků a PROLETARIÁTU, s červenými hlavami, jsou na omáčku, na TVŮJ POKRM, na MANU, lepší, než byly modloslužebníci z MOCHOMUREK, kteří spravedlnost pouze předstírali, protože dnes nikdo žádnou SPRAVEDLNOST, a žádný mír, nechce.

Jediný Bůh SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, pyšné, zpupné, vzpurné a neposlušné křesťany, v Kristem vyvoleném Česku, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nemůže uzdravit. Uzdraví, z milosrdenství svého rozumu, pouze pokorné, a úplně poslušné znalce SLOV NOVÝCH NEBES, kteří vyznají, že SLOVO NOVÝCH NEBES, je jediným Bohem SVĚTA. Hospodinovo milostivé BABÍ LÉTO, v Kristem vyvoleném Domašovsku, a v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, nezačalo v neděli 7.září 2014, slavnostním shromážděním v kostele svatého Vavřince, nezačalo ani v pondělí 8.9.2014, v Brně, na Masarykově univerzitě, a v ČT Brno, a nezačalo ani při třetím SUPERÚPLŇKU MĚSÍCE, v DEN PÁNĚ svátku Česka a SVĚTA, v úterý 9.9.2014, slavnostním průvodem, v Brně. Proto nový Kristus, stanovil nové DNES, pro svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, na nové novoluní, a nový úplněk MĚSÍCE, které se začíná ve středu 24.9.2014, a které se končí, při úplňku, ve středu 8.10.2014. Úroda boháčů, bankéřů, vojáků, atd., je velká. TĚLO nové, mírumilovné, pokorné a úplně poslušné církve, zedníků, a ostatního PROLETARIÁTU, a stejně tak lidu technického, na VUT v Brně, na ČVUT, a projektantů, je stále slabé. Mnozí zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, již sice chápou, že nový Kristus vyžaduje, aby zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, se zachránili před bídou v zimě, kdy nebudou mít žádnou práci, odevzdáním se do vůle Boží, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, vypískáním faráře Dominika píšťalkami, fara@domasov.info, při mši v neděli, při jeho kázání protikladných nauk o Kristu, a při jeho mletí promyšlených ekonomických vychytralostí. Protože je pokorných a úplně poslušných zedníků, a ostatního PROLETARIÁTU, stále málo, vypískání faráře Dominika, či jeho vystříkání OHNIVOU VODOU, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stříkacími pistolemi, se v neděli, při mši, nekonalo. Proto se také nekonalo SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ zedníků, a ostatního PROLETARIÁTU v Brně, na Masarykově univerzitě, u rektora Beka rektor@muni.cz, prorektor.veda@muni.cz, a v ČT Brno, u ředitele Součka jan.soucek@ceskatelevize.cz, v pondělí 8.9.2014, proto se také nekonal SLAVNOSTNÍ PRŮVOD v Brně, s píšťalkami, a se stříkacími pistolemi, v úterý 9.9.2014, při třetím SUPERÚPLŇKU MĚSÍCE, v den svátku Domašovska, Brna a SVĚTA. Protest zedníků a ostatního PROLETARIÁTU se však nekonal především z toho důvodu, že nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, který je BOHEM POKOJE, se chce smilovat nad jím poníženým a pokořeným Českem, současně, a to v jedinou hodinu, mletí nového DESATERA Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, platných pro přelom věků konce éry fosilních paliv, pro celý SVĚT, ve všech médiích, až se pokorní a poslušní rozplodí. Já, POSLEDNÍ PROROK křesťanského lži lidu, shromažďuji, ve svém adresáři, kde mám cca 17 000 adres, lži lid Česka, nikoli k odsouzení, ale ke čtení SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Mich.4/12, Zj.16/16, která se v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují. Každý spravedlivý, pokorný a úplně poslušný, který slyší moudrou řeč SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ji musí chválit a doplňovat tak, aby z milosrdenství rozumu nového Krista, v Česku úplně zmizelo křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a stejně tak ZLATO ODVRŽENÉ, které je nečistotou, boháči, bankéři, vojáci, politici pravice a levice. Sír.5/5,7/16až13/18,16/27až21/15až32/15,33/16až42/24,43/26,31, Zj.16/15,16,18/2,10až22/21, 1.Kor.1/17,10/11,14/33,36až15/13, Mich.2/3,4,10,5/9, Bhagavadgíta1/1až15/15až18/66,78, Zach.3/9,4/6, 2.Kor.3/5,9,10/4až13/5,8, Jud.12, Iz.2/22až29/11až24až57/10,16,20až66/24, Jer.1/17až6/19,30až49/20,50/45až51/58, Žalm33/6až37/5,11,35až50/16,22až81/4,82/5až150/6, 4.Moj.18/23,19/21,23/19,24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17až3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Žid.4/7,5/11,6/3,6až8/10až12/28, Korán1/1až114/3, atd. Nový Kristus, přítel, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, v horoskopu v Rovnosti uvedl, že dovoluje Česku a Slovensku jít dál, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království tím, že úplně zničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Dan.11/39,12/2, Jer.1/17až6/19,30až51/58, Jan1/1až15/5,15,25, atd. Uvedl, že mám povinnost, společně se svou partnerkou, s novou ŽENOU STATEČNOU, s NOVOU CÍRKVÍ, dělat ŠÍLENÉ SKUTKY, kvůli DRUHÉMU PŘÍCHODU Krista, při třetím SUPERÚPLŇKU MĚSÍCE 9.9.2014. ŠÍLENÉ SKUTKY, vypískání, či vystříkání vládnoucích prolhaných zločinců, OHNIVOU VODOU, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nekonaly. Drzý pozemský Otec farář Dominik z Domašova, a jeho DĚTI, rektor Masarykovy univerzity Bek, a ředitel ČT Brno Souček, kteří se v křesťanství křtí k energetické, ekologické a mravní SMRTI, 1.Kor.1/27až15/29,33, vypískání, či vystříkání, nebyli. Kvůli zedníkům, a ostatnímu PROLETARIÁTU, SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále není ZÁKONODÁRNÉ, nový Kristus, stále není jediným Bohem SVĚTA, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, jediným SOUDCEM, a jediným ZÁKONODÁRCEM, pro všechny státy SVĚTA, pro všechna náboženství SVĚTA. TĚLO NOVÉ CÍRKVE, pokorné a úplně poslušné, je stále velmi slabé, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hej ty tam, zedníku, či PROLETÁŘI, NOVÉ NEBE je tu kvůli Vám, chudým PROLETÁŘŮM. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bude objevena, až zedníci a ostatní PROLETÁŘI, pochopí texty Písma o tom, že v době čtyřiceti let Boží spravedlnosti pouště socialismu, z milosrdenství Božího rozumu, Česko vyšlo, v bludném kruhu, do TÁBORA MÍRU socialismu tím, že zničilo křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Bohužel, křesťanské MUMIE, ČARODĚJNICE, či PROSTITUTKY, církví EKUMENICKÝCH, které smilní s boháči, s bankéři, a s vojáky, místo s Kristem SPRAVEDLIVÝM a VŠEVĚDOUCÍM, se do Česka vrátily. Česko se v bludném kruhu vrátilo, z TÁBORA MÍRU socialistické Boží spravedlnosti, do TÁBORA VÁLKY kapitalismu tím, že se vrátil středověk děsivé temnoty křesťanství proto, aby se Kristus mohl soudit s dementními křesťanskými idioty, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM. Všichni vzpurní, zpupní a neposlušní zhynuli, pro odstoupení rozumu Krista. Kdo se nevrátí k novému Kristu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, bez jeho rozumu zhyne, jako MRTVÝ. Mrtví, to je neposlušní, nejsou k užitku ani Kristu, ani lidem, ani PLANETĚ ZEMI. Jer.1/17až6/19až51/58, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Oz.2/18,5/15až9/7,12,15až8/12až14/3, 2.Kor.3/5,9až10/4,11/5,8, Kaz.3/18,8/8,9/10, atd. Kristus vyžaduje, aby zedníci, a ostatní proletáři, znovu svedli boj, především s katolickou křesťanskou MUMIÍ, která se do Česka vrátila. Česko má povinnost, svést znovu boj, s vůdcem křesťanské MUMIE, s Belzebubem papežem Františkem, a úplně zničit jeho kapitalistický, militaristický křesťanský TÁBOR, úplným zničením jeho vojáků, bankéřů, makléřů, obchodníků, a ostatních zločinců. Česko se stane vytouženou zemí, když ukončí bloudění lidstva v bludném kruhu z TÁBORA MÍRU, do TÁBORA VÁLKY tím, že zrušením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a zrušením bankéřů, ekonomů, vojáků, atd., ZLATA ODVRŽENÉHO, osvobodí především muslimy, od všech křesťanských vojáků, a od všech zbraní, stejně jako ve filmu MUMIE SE VRACÍ. Všichni pomatenci z Česka, všichni BERÁNCI, či BERANI z KSČ a z KSČM, kteří se odvrátili od Boží socialistické spravedlnosti, v TÁBOŘE MÍRU socialismu, vrátili se bludnou cestou, do TÁBORA zla kapitalismu tím, že se vrátili do děsivé temnoty středověku křesťanství tím, že propadli chamtivosti, to je modloslužbě. Boj proti křesťanské MUMII církve katolické, všeobecné, je zapotřebí vést nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES, proklínáním všech křesťanských militaristických pokrytců, boháčů, bankéřů, ekonomů, vojáků, apod. SLOVO NOVÝCH NEBES, je ta SKÁLA, na jejímž úbočí stojí zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, které Kristus osvobodí od boháčů, bankéřů, a vojáků, a zabezpečí vším potřebným pro zimu 2014,2015, když se k novému Kristu neprodleně vrátí. Žalm141/6. MUMII, MRTVOLU, církve katolické, všeobecné, je třeba proklínat kvůli modloslužbě, kvůli chamtivosti tak dlouho, dokud všechno vojsko Belzebuba papeže Františka, pekelníci, boháči, bankéři, ekonomové, politologové, politici, vojáci, atd., se rozpadne, v ČERNÝ PRACH PEKLA, dokud úplně nezaniknou, stejně jako ve filmu MUMIE SE VRACÍ. Sraz zedníků, a ostatních PROLETÁŘŮ, je znovu v kostele v Domašově, při každé mši v neděli, nyní v neděli 14.9.2014, 21.9.2014, 28.9.2014, 5.10.2014 proto, aby nový úplněk MĚSÍCE, ve středu, 8.10.2014, byl prvním dnem Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Aby ve středu 8.10.2014, byly proměněny křesťanské chrámové zpěvy v kvílení v celém Česku, Ám.3/7až8/2až11, je sraz pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, zedníků a ostatního PROLETARIÁTU, vždy po neděli v Brně, a to v pondělí, na rektorátu Masarykovy univerzity, u rektora Beka, a v ČT Brno, u ředitele Součka. Poučený pohled na lidstvo, na jím vyvolené Česko a na SVĚT, má pouze Kristus, jediný Bůh SVĚTA, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Filozofové, drzí pozemší Otcové Satani kněží, politici pravice a levice, atd., nejsou nikomu na SVĚTĚ k užitku. ZDRAVÝ ROZUM má pouze Hospodin, nikoli lidé, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, protože stávající SVĚT zpupných, vzpurných a neposlušných, ničí. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nebude vše NOVÉ, dokud si zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, nevybojují SPOJENÉ Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, píšťalkami, či stříkacími pistolemi, zhotovenými z PET LAHVÍ, s víčkem, propíchnutým malým hřebíkem. Další novoluní 24.9.2014, a další úplněk MĚSÍCE, 8.10.2014, je ve středu, v polovině toho svatého týdne, kdy v neděli, v pondělí, v úterý, a ve středu, při pochodu pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Krista, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, bude znít vítězný hlahol zedníků, a ostatního PROLETARIÁTU, nad farářem Dominikem, nad Masarykovou univerzitou, nad ČT Brno, a tím nad politiky pravice a levice, vojáky, atd. Ám.3/7až8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Nový Kristus však vyžaduje, aby křesťanské chrámové zpěvy, byly proměněny v kvílení, neprodleně a dobrovolně, Bohu milým drzým pozemským Otcem, Satanem farářem Dominikem, bez nutnosti ho vypískat, či stříkat OHNIVOU VODOU ze stříkacích pistolí, při kázání, při mši. Satani kněží, mají povinnost, SLOVEM NOVÝCH NEBES zajistit, aby NEMLUVŇÁTKA z VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, mohli neprodleně mluvit pravdu o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Militarističtí křesťanští svévolníci, boháči, bankéři, vojáci, atd., vedení zakladatelem KOZLŮ ČSSD, kulhavým KOZLEM, a smradlavým kuřákem, HITLEREM prezidentem Zemanem, jednají svévolně. Žádný zpupný, vzpurný a neposlušný svévolník, či fašista, se pro svou chamtivost, své DUŠE, a svého TĚLA zvířete, nepoučil, protože SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nikdo nečte. Proto, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, je každá křesťanská pomatená chamtivá svině, viditelně mrtvá, to je viditelně dementní, což vidí pouze znalci SLOV NOVÝCH NEBES. Nekonečný počet Bohů, bude v každém SNOPU, v každém zedníku, v každém PROLETÁŘI, který pochopí, že nový Kristus je SLOVEM Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVA DOGONŮ, SLOVA MAYŮ, SLOVEM mnohých filmů, písniček, atd. Z milosrdenství rozumu Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, VŠEMOHOUCÍHO, a VŠEVĚDOUCÍHO, snad již mnozí se stanou prozíravými, spravedlivými, pokornými, a poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. BOŽÍM SYNŮM, pokorným a mocným, nový Kristus dovolí, z milosrdenství svého rozumu, mluvit pravdu o Hospodinu, o jediném Bohu všech náboženství SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. BOŽÍM SYNŮM, Kristus dovolí mluvit pravdu, svým rozumem, ze svého milosrdenství, o Boží koncepci energetiky, uvedené v Písmu. BOŽÍM SYNŮM, z milosrdenství svého rozumu, dovolí dělat skutky, kterými dá vzniknout, SPOJENÉMU Božímu celosvětovému království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému. Stát na BOŽÍ SKÁLE, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, může každý pokorný, a úplně poslušný. Nový Kristus vyžaduje, aby poslušní a pokorní, ukončili vládu boháčů, bankéřů, vojáků, kněží, atd., tím, že zajistí vládu nového Krista, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, nad všemi státy SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel4/2,4,12, atd. PRAVDA o BOHU, a PRAVDA O KONCEPCI ENERGETIKY, pro státy celého SVĚTA, je pouze ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nikoli ve slovech lidí, kteří skrývají svoji neschopnost mluvit pravdu, kvůli odstoupení rozumu Krista, v ČÁSTEČCE DUCHA SVATÉHO. Manipulovat s lidmi pomoci křesťanských lží o Kristu, a pomocí lží ministra průmyslu Mládka o energetice, vytvářením naprosto nereálných a nesmyslných koncepcí energetiky, je k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Protože zločinci z médií, politici pravice a levice, boháči, ekonomové, bankéři, Satani kněží, atd., manipulují s lidmi pomocí lží o Kristu, a tím i s pomocí lží o energetice, a pomoci lží chtějí vyřešit konec éry fosilních paliv, kdy v Česku, dle Písma, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, ekonomicky, celá ZEMĚ se v základech hroutí, což si nikdo, v Kristem prokletém, drzém Česku, nebere k srdci. Tekuté písky nekonečné křesťanské POUŠTĚ, pohltí každého zpupného, vzpurného a neposlušného dementního idiota, jakmile bude ve školství, a v médiích, NA SVÍCNU, dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech. Nový Kristus nechce pokořovat, jím v Písmu vyvolené Česko, odstoupením svého rozumu, nekonečně dlouho. Do pořadu kontakt@rozhlas.cz, kde s lidmi manipulovali lháři, redaktor Pěšina jiri.pesina@rozhlas.cz, s psychologem Pospíšilem, by bylo sděleno, kdyby neblokovali můj telefon. Česko manipulujete, a proto Česko, jako zpupné, vzpurné a neposlušné, zabloudilo, bludnou cestou, z TÁBORA MÍRU socialismu, do TÁBORA VÁLKY s Kristem, v křesťanském kapitalismu, a nyní do TÁBORA militaristických zločinců, kteří o přelomu věků konce éry fosilních paliv, všechno vědí, a kteří přesto lžou, a manipulují lži lid Česka, ke své zkáze, a k energetické, ekologické a mravní zkáze Česka a SVĚTA. Drze manipulujete s úplně pomatenými lidmi, protože chcete zachovat vládu boháčů, bankéřů a kněží, nad novým Kristem, nad SLOVEM NOVÝCH NEBES. Dle písniček od Krista. Rána únavná jsou, protože lidé ztrácí víru, ve svítání nového DNE PÁNĚ, který bude trvat, ve SPOJENÉM BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ, až na věky věků. Já sílím jen Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Anjel Boží, bude dán Kristem každému, kdo jako malá jiskra, proletí děsivou křesťanskou temnotou. Anjel Boží, bude létat nad každým pokorným a poslušným, kdo bude znát nového Krista, jako OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Anjel Boží, vždy zas přiletí, k pokorným, poslušným, a Bohu věrným služebníkům nového Krista, když se jim smích, z tváře, vytratí. Pro setření slz z očí, stačí se neprodleně vrátit k jedinému Bohu SVĚTA, k takovému VŠEMOHOUCÍMU, jaký v Písmu opravdu je, mletím SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Nastává čas zbožných extrémistů, kteří nastolí SPOJENÉ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES, s píšťalkou, a se stříkací pistolí, naplněnou OHNIVOU VODOU, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Sraz je u faráře Dominika, v kostele v Domašově, při mši, u rektora Beka, na rektorátu Masarykovy univerzity, a u ředitele ČT v Brně, Součka. Jejich vypískáním a vystříkáním, se v Kristem vyvoleném Česku, začne příběh Česka, ve SPOJENÉM Božím království, psát od prvních řádků. Dopřej nám Kriste, z milosrdenství TVÉHO rozumu, psát příběh náš, pokorných a úplně poslušných TVÝCH služebníků, od prvních řádků. To se pouze zřídka stává, že láska Boží příkazů, a zákonů, lásku Boží střídá, den co den. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

V sobotu, kdy měl být OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, PÁNEM nad SOBOTOU, jako jediný ZÁKONODÁRCE Česka a SVĚTA, bylo drzým křesťanským militaristickým sviním, spícím mumiím, Veronice Nožinové z CHARITY ČR pro Kambodžu a Filipíny jitka.kozubkova@charita.cz, sekretariat@charita.cz, Evě Hůlkové v Dotecích víry v ČR doteky@rozhlas.cz a posluchačům, z milosrdenství rozumu Krista, zkráceně sděleno. Totéž by bylo sděleno křesťanským sviním, Katce Šafrové, ze SLOVA ŽIVOTA v Brně, michalv@slovozivota.cz, luciem@slovozivota.cz, KSBrno@KSBrno.cz, slovozivotapv@seznam.cz, krumlov@cestazivota.cz, mikcube@gmail.com, budejovice@cestazivota.cz, zs@krestanskaskola.cz, ms@krestanskaskola.cz, Otci Satanu kazateli Kolegarovi, a posluchačům TWR v Proglasu, twr@twr.cz, kdyby NEMLUVNĚ, drzý zločinec, Otec Satan kazatel Surý, neblokoval můj telefon. Bůh v Písmu uvedl, že Bohu milým, pokorným, prozíravým, a úplně poslušným, Otcům, Satanům, NEMLUVŇÁTKŮM farářům, svěřil soud nad lidmi, nad boháči, nad bankéři, nad vojáky, atd., kteří, pomocí své SKÁLY, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Jediný Bůh SVĚTA, Kristus, současně v Písmu uvedl, že vzpurní, zpupní, drzí a neposlušní faráři, a kazatelé, z cesty pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, úplně pomateného, zpupného, vzpurného, a neposlušného křesťanského lži lidu, a lži lidu ostatních náboženství SVĚTA, sešli. Mal.2/1,8,až3/10,16,20, atd. Proto výhonky neznámé, lásky k jedinému Bohu SVĚTA, k Ježíši Kristu, vzkříšenému ze vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní Česka, v nikom neklíčí. Bohu milí Otcové Satani kněží, NEMLUVŇÁTKA, mají povinnost učinit nového Krista, jediným Bohem SVĚTA, jediným UČITELEM, jediným LÉKAŘEM, jediným mediálním MISTREM, všech lidí SVĚTA, a to neprodleně, protože Boží hněv, nad zpupnými, vzpurnými a neposlušnými militaristickými křesťanskými sviněmi Česka, již neprodlévá. V Dotecích víry v ČRo1 bylo telefonicky sděleno, že platí texty Písma o tom, že nový Ježíš Kristus, nemůže být jediným Bohem SVĚTA, když např. zlá militaristická svině Veronika Nožinová, se novému Kristu plete do věcí, do kterých jí, farářce, nic není, a to jak do ŘÍZENÍ SVĚTA, které bude prováděno nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, tak do pěstování rýže, v Kambodži, a na Filipínách, pomocí spravedlnosti lidské, pomocí charity a almužny, pomocí SKÁLY militaristů a křesťanů, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. 2.Tes.3/1,10,11, atd. Otázka zněla, proč drzé křesťanské militaristické svině, Kristem v Písmu prokleté, chtějí stále řídit SVĚT, místo nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Proč faráři a kazatelé, nehodlají uznat naprostou moc nového Krista, nad každou lidskou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM, které jsou stejné, jako u zvířat, což je vše v Písmu uvedeno. Proč kazatelé, či Bohu milí pozemští Otcové Satani faráři kněží, odmítají nastolit v Písmu dostatečně objasněné, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, Boží království. Vždyť tvorstvo, před velice blízkým ropným, a ekonomickým kolapsem, je stejně pozdě Kristem varováno. V Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, když se DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, na VUT v Brně, na ČVUT, a k projektantům, zpozdí. Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Sír.5/5až12/12až43/26,31, Iz.47/14, Kaz.3/18,8/8,9/10, atd. Nový Kristus vyžaduje, neprodlené a úplné zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, společně se vším, co ke křesťanství patří, společně se ZLATEM ODVRŽENÝM, což jsou boháči, bankéři a vojáci. Kristus vyžaduje, úplné a neprodlené zničení BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, ZLATA Kristem ODVRŽENÉHO. Uvedené ZLATO BANKÉŘŮ či EKONOMŮ, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, musí být každému zpupnému a vzpurnému a neposlušnému dementnímu idiotovi, naprosto nečistotou, kvůli tomu, že Kristus, svým rozumem technika, energeticky, ekologicky, a mravně, spasí Česko a SVĚT, pouze v případě, úplné poslušnosti, nového Božího technického lidu, VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Všude, kde dva nebo tři lidé, nyní budou mlet SLOVO NOVÝCH NEBES, tam bude s nimi nový Kristus, takový VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký v Písmu opravdu je, pro pokorné, a úplně poslušné. Každý DEN se stane SVÁTKEM, místem pro ODPOČINUTÍ od díla zhouby, když vejdou do odpočinutí od svého díla, všichni zpupní, zpupní a neposlušní dementní idioti, a to neprodleně, protože Boží hněv, kvůli vzpouře Kristem vyvoleného, drzého Česka a SLOVENSKA, již neprodlévá. Připomínat zpupné, vzpurné a neposlušné dementní idioty, kteří o novém Kristu stále nemají ani ponětí, je již možné pouze při proklínání POLICIE ČR, která dementní idiotství vládnoucích STVŮR, stále schvaluje. Česko má povinnost učinit Krista, jediným UČITELEM SVĚTA tím, že bude jediným ZÁKONODÁRCEM. Všichni shromáždění do mého adresáře, jsou povolání, ke čtení SLOV NOVÝCH NEBES, a ne ke zničení Česka Hospodinem, kvůli vzpouře Česka, vůči novému Kristu, vůči SLOVU NOVÝCH NEBES, pro totální neposlušnost pyšných vládnoucích dementních idiotů. Láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nabízí svou náruč dokořán, každému pokornému, a úplně poslušnému služebníku Božímu. Bez Česka, dokonalá láska Božího rozumu, uvedeného v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, není. My všichni jsme, při odstoupení rozumu Krista, stejně debilní idioti. Neklesáme, protože víme co chceme. Chceme energetickou, ekologickou, a mravní SPÁSU Česka a SVĚTA, organizovanou nikoli rozumem lidským, ale rozumem Božím. OSVÍCENÝM VLADAŘEM, není nikdo z lidí. OSVÍCENÝM PANOVNÍKEM je nový Kristus, který, svým rozumem DUCHA SVATÉHO, žije nyní pouze mezi pokornými, a úplně poslušnými služebníky Boha. VRÁNY, DÍVKY, PROSTITUTKY, ČARODĚJNICE, či MUMIE, RŮŽENKY ŠÍPKOVÉ, Endlicherová z TWR, Veronika Nožinová z CHARITY ČR pro Kambodžu a Filipíny, Hůlková a Brůhová z Radiožurnálu, atd., přinesly Česku, a lidstvu, ekumenické církve, prostitutky, smilnící s boháči, s bankéři a s vojáky, místo s Bohem. Vrány, dle písniček od Krista, přinesly na SVĚT DĚVČATA, ekumenické církve, MRZKÉ ŽENY, OHOLU a OHOLIBU, prostitutky, které smilní s boháči, s bankéři, a s vojáky. Čáp, jehož socha stojí v Brně, u NEMOCNICE U SVATÉ ANNY, přinese Česku a lidstvu CHLAPCE, z NOVÝCH NEBES, ze souhvězdí PANNY, kterým je nový Kristus, který bude pást, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, nové církve, pokorné, úplně poslušné, odpovědné, a dospělé, na celém SVĚTĚ, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Teprve čáp z Brna přinese dítě, chlapce, který bude pást SLOVEM NOVÝCH NEBES, celý SVĚT tím, že každý bude Boha znát, a každý bude vědět, že církví nového, mladého Krista, je celosvětová STÁTNÍ SPRÁVA energetiků, ustavená v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nemluvňátka, která se odmítají podřídit Boží osvícené diktatuře, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, a o úplném zničení křesťanského, militaristického království PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, VOJÁKŮ, BOHÁČŮ, POLITIKŮ PRAVICE a LEVICE, SATANŮ KNĚŽÍ, atd. musí být rozdrcená zedníky, a ostatním proletariátem, v kostelích, na úřadech, atd.

Noví kněží jsou především vůdci nového Božího technického lidu, VUT v Brně, ČVUT a projektanti, kteří již Česko a lidstvo nebudou pohřbívat do pohyblivých písků nekonečné křesťanské pouště. Zedníci a ostatní PROLETÁŘI, stále ještě nepovstali proti vládnoucím, chamtivým, dementním idiotům. Proto lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, jsou stále stejným dobytkem, jako Kristem prokletý lži lid Masarykovy univerzity. Mnozí do Božího království, kde bude jediným ZÁKONODÁRCEM Kristus, totiž z Masarykovy univerzity, vůbec nepatří. Snad již VRÁNY, DÍVKY, PROSTITUTKY, ČARODĚJNICE, či MUMIE, RŮŽENKY ŠÍPKOVÉ, Endlicherová z TWR, Veronika Nožinová z CHARITY ČR pro Kambodžu a Filipíny, Hůlková a Brůhová z Radiožurnálu, atd., které spí, vyděsí a probudí ZUBATÁ, probudí SMRT, která bude řádit, z milosrdenství rozumu Krista, v kostele svatého Vavřince v Domašově a v Břeclavi. SMRTÍ pro ekumenické církve, jsou zedníci a ostatní PROLETARIÁT, pokud z milosrdenství rozumu Krista, vypískají a vystříkají Otce Satana faráře Dominika, a faráře z Břeclavi, při mši, při kázání. Kristus vyžaduje, aby se zedníci a ostatní PROLETÁŘI, probudili k ŽIVOTU VĚČNÉMU, ENERGETICKY, EKOLOGICKY a MRAVNĚ NEOTŘESITELNÉMU, a rozplodili se, pochopením textů Písma, že Kristus, který je DUCHEM SVATÝM, je všude a ve všem tím, že jím vyvolené Česko, řídí dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, odjakživa, od 430 léty před vznikem, ČESKO – SLOVENSKA. Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, učinil i film MUMIE, či MUMIE SE VRACÍ podobenstvím, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. STROM, o kterém je v Písmu řeč, je Kristem vyvolené Česko, které Kristus vede, dle textů svého SLOVA, které je BOHEM CELÉHO SVĚTA, odjakživa. Profesionální, geniální genealog, a genetik, LÉKEŘ, nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, zachytil vývoj všech rodů Česka v Písmu, takže nikdo v Česku nemá výmluvu, novému Kristu nevěřit, že Česko je Kristem vyvolené. Nový Ježíš Kristus, jediný PROROK SVĚTA, bojoval v tomto filmu, s celou svou rodinou, proti vládnoucím pomatencům, v Kristem vyvoleném Česku. V tomto filmu, ženou starého Ježíše Krista, byla ŽENA STATEČNÁ, a DÍTĚTEM byl mladý Ježíš Kristus, který, na ÚSVITU BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, rozuměl SLOVU NOVÝCH NEBES, jako jeho matka, jako ŽENA STATEČNÁ. Film jsem neviděl celý. Viděl jsem, že ŽENA STATEČNÁ byla zraněná, a zemřela v době, kdy Kristus vyvedl Česko, z pouště čtyřiceti let socialistické Boží spravedlnosti, do nekonečné křesťanské pouště, a to do vzedmutého moře křesťanských, militaristických, kapitalistických sviní. Kristus se na toto moře obořil i ve filmu, a vysuší je, nebude, vyschne tím, že vyschne militaristický katechismus. Ám.3/7až5/25až8/2,7,11, Jud.12, Jer.6/19až51/58, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6až12/28, 2.Petr.2/21až3/16, Sk.3/23až7/42až17/30, Př.1/7,14až31/10, Kaz.3/18až8/8až12/3, Nah.1/4, Zj.21/1, atd. ŽENA STATEČNÁ však vstala z mrtvých, a bojovala spolu s novým Kristem, a s DÍTĚTEM, které bude pást celý SVĚT, a to SLOVEM NOVÝCH NEBES. Protože Česko je Kristem vyvolené, je film podobenstvím o Česku. Zlí BOZI, proti kterým svatá Boží rodina v Česku, ve filmu bojovala, je EKONOM, ministr financí Babiš, jeho ŽENA, PROSTITUTKA, která smilní s ekonomy, s bankéři, a s vojáky, např. Endlicherová z Proglasu a TWR, nebo Veronika Nožinová z CHARITY ČR pro Kambodžu a Filipíny, a militarista, vrchní velitel branné moci Česka, NETVOR, KLEPETÁČ, zakladatel smradlavých KOZLŮ ČSSD, prezident Miloš Zeman. V boji svaté Boží rodiny, s vládnoucími NETVORY Česka, zvítězila BOŽÍ RODINA, nad uvedenými pokrytci. DÍTĚ, mladý Ježíš Kristus, předčítal texty Písma, a mocným SLOVEM NOVÝCH NEBES, řídil i boj MUSLIMŮ, proti mrtvým křesťanským OKUPANTŮM na POUŠTI, i boj BOŽÍ RODINY, proti ZLÝM BOHŮM, Veronice Nožinové z CHARITY ČR, proti ministru financi Babišovi, a proti KLEPETÁČI, prezidentu Zemanovi. Otec Kristus řekl, že ten, kdo probodne ZLÉHO BOHA, militaristického KLEPETÁČE prezidenta Zemana, ZLATÝM ŠÍPEM, ten bude vládnout celému SVĚTU. Babič zbaběle řekl, že zabít KLEPETÁČE prezidenta Zemana, chce Otec Kristus, nikoli on, ministr financí. ZLATÉHO ŠÍPU se zmocnil nejdříve Babiš, ale Otec Kristus mu šíp vyrval, a NETVORA, KLEPETÁČE prezidenta Zemana, zamordoval sám. Když NETVOR, KLEPETÁČ prezident Zeman padl, otevřelo se křesťanské PEKLO, a Otec Ježíš Kristus, i zlý Bůh Babiš, se zachytili na kraji tohoto PEKLA. Otci Ježíši Kristu pomohla opustit křesťanské PEKLO, ŽENA STATEČNÁ, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Pokrytci, ZLÉMU BOHU, ministru Babišovi, jeho ŽENA, prostitutka, Veronika Nožinová z CHARITY ČR, nepomohla. Zbaběle z boje utekla, a svůj boj, s ŽENOU STATEČNOU, který vede mečem jazyka svých úst, prohrála. ZLÝ BŮH, Babiš, ve filmu vzdal svůj boj, a do křesťanského PEKLA dobrovolně PADL sám. Jeho vzkříšení z mrtvých militaristických sviní, nastane pouze v případě, že jako pokorný, a úplně poslušný, porodí NOVOU CÍRKEV, pokornou a úplně poslušnou NOVOU VLÁDU Česka, dle předešlých textů APOKALYPSY, a stane se VRCHNÍM ČÍŠNÍKEM, to je ministrem pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro zajišťování nejedovatých potravin, pro DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržené ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. 2.Král.19/3. Pád ZLÉHO BOHA ministra Babiše, do křesťanského PEKLA, způsobil katastrofu pro křesťanská vojska v Iráku, v Sýrii, v Afghánistánu, v Gaze, v Mali, atd., protože, při svolání všesvětového kongresu energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze, se veškerá křesťanská vojska rozpadnou na prach, nezbude po nich ani kořen, ani větev, jako ve filmu. V závěru filmu, SVATÁ BOŽÍ RODINA, se zachránila na ARŠE SPÁSY létající lodi. Z PYRAMIDY, z HROBKY, v křesťanské nekonečné poušti, vytvořené křesťanskými ekumenickými MUMIEMI, pro boháče, pro bankéře, pro vojáky, a ostatní podvodníky, lháře, a vrahy, nová BOŽÍ TROJICE, nová SVATÁ BOŽÍ RODINA, utekla, protože HROBKA, PYRAMIDA, se začala propadat do TEKUTÝCH křesťanských písků, nekonečné křesťanské pouště, kde SLOVO BOŽÍ nepršelo, a neprší. Vzkříšení z mrtvých, ZLÉHO BOHA Babiše, nastane pouze v případě, když Česko oddělí, od všech národů na SVĚTĚ tím, že učiní nového Krista, jediným ZÁKONODÁRCEM, a jediným SOUDCEM, pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo. Zas přijde den, kdy láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vrátí se k nám, nabízí náruč dokořán, pro každého, kdo oslaví nového Krista, NĚŽNÝM SVÍTÁNÍM, v PRVNÍM DNI Božího království. Česku budou děkovat všichni muslimové, když se vojska NATO, bojující o ropu a plyn, v muslimských státech, rozpadnou na PRACH, stejně jako ve filmu, po svolání všesvětového kongresu energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze. Je třeba se oddělit od všech ekumenických prostitutek, od všech křesťanských MUMIÍ, od boháčů, bankéřů, vojáků, atd., proto, abychom odvrátili planoucí hněv svého Boha, planoucí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě, vzájemně doplňují, a upřesňují. Všechen lid v Česku bude plakat, a smát se zároveň, až uslyší RADOSTNOU ZPRÁVU, O DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, k novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a k projektantům, od kterého, nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Každý již je odpovědný za svou vlastní nepravost, pro pochopení, že lží o Kristu, a tím i lži o energetice, Kristem prokletého ministra Mládka, způsobené odstoupením rozumu Krista, od vzpurných, zpupných a neposlušných, nikoho nemohou energeticky spasit. Vůle Boží je jasná pro pokorné, a úplně poslušné, kteří jako zpupní, vzpurní, a neposlušní, naplnili celou zemi odpadky, z nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, atd., od jednoho konce na druhý. Česko, a celá ZEMĚ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků, musí vyhradit DNY ODPOČINUTÍ, od veškerého díla zhouby, energetické, ekologické a mravní, neprodleně, celosvětově. DNY ODPOČINUTÍ od díla zhouby, snad již z milosrdenství rozumu Krista, budou v Česku, od podzimu 2014, do jara 2015, kdy s pomocí rozumu Krista, pokorný a úplně poslušný lid, začne na jaře 2015, dílo na obnově, energetické a mravní, pod vedením technického lidu nové VLÁDY, a nové STÁTNÍ SPRÁVY, vytvořené již na podzim 2014, dle dalších textů APOKALYPSY. ŽENU MRZKOU, zpupnou, vzpurnou a neposlušnou prostitutku, Veroniku Nožinovou z CHARITY ČR, dle písniček od Krista, nevidomou dívku, nechte spát. Ona hraje si, v CHARITĚ, a v ALMUŽNĚ, a v médiích, svou spravedlností, na SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, či na Boha, ač o něm, SPRAVEDLIVÉM, a VŠEMOHOUCÍM, v křesťanství, taková zpupná a neposlušná, jaká je, nemá ani ponětí. Chce být SPRAVEDLIVÁ, jako Bůh ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, povyšuje se nad Krista. Kvůli lidské spravedlnosti této militaristické svině, jsou všechny války na SVĚTĚ. CHARITOU a ALMUŽNOU, pase sama sebe, proto není nikomu z lidí k užitku. Bože dej, ať tuto nevidomou dívku, ZUBATÁ SMRT vyděsí, při Tvém DRUHÉM PŘÍCHODU, k kostele v Domašově, či v kostele v Břeclavi,. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, je SMRTÍ, pro všechny nespravedlivé, zpupné a vzpurné, kteří odmítají Boží spravedlnost, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Volal mně kdosi z kralovehradecky@hnutiusvit.cz, a tvrdil, svým nezdravým rozumem politického zvířete, že pro odstoupení rozumu Krista, textům APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, zpupných, vzpurných a neposlušných, nerozumí, a žádal, z milosrdenství rozumu Boha, objasnění Boží vůle. Slíbil jsem, že na uvedenou adresu zašlu kapitolu 181, 40 stran, kde je Boží vůle objasněná, i na fotografiích. Je zde cca 10 fotografií SOCH, z Kristem vyvoleného města Brna, a dále cca deset fotografií KRUHŮ V OBILÍ, přetažených z internetu, které jsou SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Vážený neznámý z kralovehradecky@hnutiusvit.cz. Z textů, které opisuji z Bible, Bhagavadgíty, Tóry, Koránu, atd., je zřejmé, že tyto texty jsou BOHEM, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, které se vzájemně doplňuje a upřesňuje, v BOŽÍ SLÁVĚ jejich stvořitele. Protože SLOVO NOVÝCH NEBES, je jediným Bohem SVĚTA, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM, a tím je jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, veškerá náboženství SVĚTA, musí neprodleně skončit tím, že všichni lidé celého SVĚTA, kleknou na kolena, před novým Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Problém s lidmi je ten, že při odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, nikdo texty Písma o Boží vůli nechápe, protože SLOVO NOVÝCH NEBES nečte, pro dementní idiotství svého rozumu. Viděl jsem film o konci BOŽÍHO SYNA, zločince Hitlera, kterého jeho věrní upálili. Hitler, prezident Zeman, se Hitlerovi podobá tělesně i duševně, pro svou nemohoucnost. Vůle Boží je, aby vrchní velitel ozbrojených sil Česka, Hitler ZEMAN, byl upálen ještě zaživa, zedníky a ostatním PROLETARIÁTEM, nikoli benzinem, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. SKÁLA tohoto dementního idiota, ekonoma, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, dělá veškeré zlo na SVĚTĚ. Neprodlené upálení prezidenta, ekonoma Zemana, je nezbytné, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem nového Krista, nikoli zvířecím rozumem lidským. Kristus slíbil, že mě zachová proto, aby Česko mohlo soudit celý SVĚT, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém, mírovém kongresu, energetiků. V pátek, dle médií, se všichni těší se na víkend, na sobotu, protože v sobotu kněží, v médiích, v ČRo, v TWR v Proglase, atd., kazí dobré mravy tím, že lidem tvrdí, že každý pomatený Hitler Zeman, si může dělat co chce, což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES jednoznačně uvádí, že v případě, že zedníci a ostatní PROLETARIÁT, neprodleně nespálí zpupného, vzpurného a neposlušného zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nový Kristus, zemi medu a mléka, Česko, opustí, svým rozumem, a tím úplně zničí. Místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vládnou nad lidmi, drzí politici pravice a levice, kterým Kristus, svůj rozum, v ČÁSTEČCE DUCHA SVATÉHO, o energetice, ekologii, a mravech, již nevrátí. Proto je v Česku i ve SVĚTĚ, všechno stále horší. Lidé, při odstoupení rozumu Krista, jsou stále víc chamtiví, to je víc modloslužební. Sociální nerovnosti, mezi bohatými a chudými se prohlubují z toho důvodu, že ČERT, Otec Satan Dominik z Domašova, nesebral do PEKLA svého Božího království, všechny boháče, bankéře, či vojáky, atd. Kvalita života chudých lidí, se velice rychle zhoršuje, výdaje stále rostou, a pro chudé jsou nedostupné mnohé věci, nezbytné pro život. V ČRo2, bylo řečeno, že mnohé základy, které zbyly z doby čtyřiceti let POUŠTĚ SOCIALISMU, jsou dobré, ale že jsou rušené pomocí SKÁLY křesťanských militaristů a fašistů, kterou jsou PRACHY, PENÍZE. Bylo uvedeno, že minimální mzda, či dávky pro nezaměstnané, za které se nedá lidsky existovat, pozbývají smysl. Bylo sděleno, že TÁBOR militaristů, fašistů, a jiných zločinců, vytvořil rozumem zpupných, vzpurných a neposlušných lidí, SUPÍ FONDY. Tyto fondy kupují státní dluhy za malé částky peněz, a následně, pomocí soudů, vymáhají např., celé státní dluhy. Tím nechávají bankrotovat celé státy. Vše uvedené se děje, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Nový Kristus se na TÁBOR křesťanských militaristů a fašistů dívá, a ptá se, k čemu lidé mají rozum, když ho nechtějí používat. Zločince, od kterých nový Kristus odstoupil svým rozumem, vůbec nezajímá, co se stane s lidmi ve státě, který zbankrotuje. Naše budoucnost nezávisí na lidské vědě, ale na vědě, kterou vědci mohou dělat pouze rozumem Božím, z Božího milosrdenství. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii a mravech, rozsvítí ti služebníci Krista, kteří dají SLOVO NOVÝCH NEBES na SVÍCEN, ve školství a v médiích. Kristus v Písmu, i v písničkách uvádí. Nechte ty spící DÍVKY, PROSTITUTKY, ČARODĚJNICE, či MUMIE, RŮŽENKY ŠÍPKOVÉ, Endlicherovou z TWR, Veroniku Nožinovou z CHARITY ČR pro Kambodžu a Filipíny, Hůlkovou a Brůhovou z Radiožurnálu, atd., spát. Oni v médiích hrají si, na Boha s nebesy, kvůli tomu, že chtějí vládnout lidem, místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Uvedená drzá NEMLUVŇÁTKA, nechápou svoje ponížení, způsobené odstoupením rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, v částečce DUCHA SVATÉHO. Jejich zbožností je proto služba boháčům, bankéřům, atd., ne Bohu. Nechte spát tyto dívky. ZUBATÁ SMRT, jejich konce, je snad již brzy vyděsí. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Bože dej, ať všichni soudci justice Česka, jsou svržení na ÚBOČÍ SKÁLY, TVÉHO SLOVA NOVÝCH NEBES, protože nesoudí vládnoucí lháře, zločince a podvodníky, kteří lžou, v militaristickém křesťanství, jak o TOBĚ, tak o ENERGETICE, vytvářením naprosto nesmyslných energetických koncepcí, pouze na elektrickou energii, která tvoří, pouze cca deset procent, z celkem potřebné energie, viz ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený v GRAFU ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Žalm141/10. Po DNI SVÁTKU Česka, po úplňku MĚSÍCE v úterý 9.9.2014, mně Kristus, ve středu 10.9.2014, znovu zatvrzoval čelo ischiasem. Chce, abych je měl tvrdší, než vládnoucí zločinci a soudci. Znovu chce, abych připravoval tyto texty APOKALYPSY na KRAVINCÍCH, které vycházejí z úst náboženských a politických volů, od kterých Kristus, bořící kapitalismus a křesťanství, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Kristus dokazuje, že dělá DOBRÉ I ZLÉ, svým rozumem, či odstoupením svého rozumu, nyní, ze svého milosrdenství, bořící své STŘÍBRO a ZLATO. Jer.1/17až31/27,32až51/58, Ez.3/4,21,4/5,15až33/17, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, Iz.2/22,29/11až24,45/7,66/24, Zach.3/8,4/6až14/21.

Bůh, pyšné, zpupné, vzpurné a neposlušné, nemůže uzdravit ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Hospodinovo milostivé BABÍ LÉTO, se začíná v Kristem vyvoleném Domašovsku, a v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, v neděli 7.září 2014, pokračuje v pondělí 8.9.2014, v Brně, na Masarykově univerzitě, a v ČT Brno, a končí, při úplňku MĚSÍCE, v DEN PÁNĚ svátku Česka a SVĚTA, v úterý 9.9.2014, slavnostním průvodem, v Brně. Ježíš Kristus, který je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, jediným Bohem SVĚTA vyžaduje, aby DRUHÝ PŘÍCHOD Krista na Domašovsku a v Brně, zajistili BOŽÍ SYNOVÉ, zedníci a ostatní PROLETÁŘI, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Nový Kristus vyžaduje, aby zedníci, a ostatní PROLETÁŘI se spojili pro víru v nového Krista, a přestali mít strach, ze svých Bohů, z boháčů, z bankéřů, z vojáků, atd., aby přestali mít strach z nedostatku práce, a během jediné hodiny, ve které vyvýší nového Krista SOUDEM, zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní, otřásli Českem, a tím celým SVĚTEM. Kristus vyžaduje, aby zedníci a ostatní PROLETÁŘI, v neděli 7.9.2014, během jediné hodiny Božího soudu drzého pozemského Otce faráře Dominika, při mši, při kázání, si zajistili blahobyt pro sebe, pro své rodiny, pro své děti, a tím pro PROLETARIÁT celého SVĚTA, SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o ráji Božího království, pro zedníky a PROLETARIÁT. NEBE na ZEMI, v malé zemi, v Česku, kterou solí vášní vzdor, proti Božím příkazům, a zákonům, se začne tím, když zedníci a ostatní PROLETÁŘI, vypískáním faráře Dominika při kázání zajistí, aby SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, se stalo ZÁKONODÁRNÉ tím, že se stane novým Kristem, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, jediným SOUDCEM, a jediným ZÁKONODÁRCEM, pro všechny státy SVĚTA, pro všechna náboženství SVĚTA. Bohové drzých pozemských Otců Satanů kněží, boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, atd., budou jak PÁRA NAD HRNCEM, nebudou, zmizí, když zedníci, a ostatní PROLETÁŘI pochopí, že zpupným, vzpurným a neposlušným křesťanským, a jiným militaristickým sviním, zrezivělo ZLATO BANKOVNÍHO SYSTÉMU, zrezivěli boháči a bankéři, a tím zrezivěl VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, kvůli blízkému, ropnému, a tím i ekonomickému kolapsu. Stejně tak zrezivělo STŘÍBRO všech drzých pozemských Otců, Satanů kněží, zrezivěli všechny církve SVĚTA, které má Kristus za prostitutky, za ČARODĚJNICE – za STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Rez svědčí proti drzému pozemskému Otci, Satanu, faráři Dominikovi z Domašova u Brna. Rez ZLATA a STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, jsou lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a lži o energetice, opakovaně uváděné, které stráví TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, protože zločinnost těch, kdo lžou o Kristu, a kdo proto, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, lžou o energetice, je prokázána. STŘÍBRO, kterým jsou církve všech náboženství SVĚTA, jsou nečistotou pro pokorné, a úplně poslušné. ZLATO, kterým jsou boháči a bankéři, jsou stejnou nečistotou. Boháči, bankéři, vojáci, atd., kteří se vykrmili pro den porážky, pro DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, do Česka, v září 2014, budou úplně zničení, když zedníci a ostatní PROLETARIÁT, začnou toužit po SVOBODNÉM SVĚTĚ, osvobozeném od dementní křesťanské ideologie, od SKÁLY pokrytců a zločinců, kterou je děsivá temnota, a krutý zmijí jed, PARALOGISMU křesťanského a jiného katechismu. Zedníkům a PROLETARIÁTU budou prominuty dluhy, a majetek, pokud je v exekuci, chudým zůstane, pokud zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, včetně svých rodin, budou dělat skutky, pro zničení boháčů, bankéřů, a jejich SKÁLY, ČARODĚJNIC, či prostitutek, církví. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud boháči, bankéři, a církve, všech náboženství SVĚTA, nebudou úplně zničené. Když dvacet, či sedmdesát zedníků, a ostatních PROLETÁŘŮ, s rodinami a dětmi, přijde na mši s píšťalkami, či se stříkacími pistolemi, pro rozprašování OHNIVÉ VODY, čisté a důvěřivé, posvěcené vírou v ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, farář Dominik určitě neodolá přesile nových Bohů, milujících nového Krista, a dobrovolně, a sám, ANULUJE tmu křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Stříkací pistole je nutné vyrobit z PET LAHVÍ, propíchnutím víčka malým hřebíkem. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které je jediným Bohem SVĚTA, je DOBRÁ SETBA, pro pokorné, odpovědné, dospělé, a úplně poslušné služebníky nového Krista. Když pokorní, a úplně poslušní zedníci, a ostatní PROLETARIÁT, bude stát na SKÁLE, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, kterou je nový Kristus, Hospodin již začne jednat sám, a mrtvé ekumenické prostitutky, či ČARODĚJNICE, nenechá naživu. Hospodin v horoskopu v Rovnosti uvádí, že moje mise, sepisování pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických sviní, se skončila. Uvádí, že na ÚSVITU DNE PÁNĚ energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království, se v mé hlavě vyrojí nové úkoly, na nichž začnu pomalu pracovat. Dle Písma, a dle písniček od Krista, zedníci a ostatní PROLETARÍÁT, již nikomu nesmí dělat debily. OSMÝM DIVEM SVĚTA, pro PROLETARIÁT, je SLOVO NOVÝCH NEBES, veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě, vzájemně doplňuje a upřesňuje, a které umožňuje anulovat veškerá náboženství SVĚTA, a všechny boháče a bankéře. Na majetkovou rovinu, není možné sejít z Araratu, ale z vysočiny, z kostela svatého Vavřince v Domašově u Brna, při odvržení ZLATÉ NEČISTOTY, kterou jsou boháči a bankéři, a stříbrné nečistoty, kterou jsou církve všech náboženství SVĚTA. Pokud Bůh bude chtít, budu posledním prorokem ve slávě, protože jediným prorokem bude, po odvržení boháčů, bankéřů a církví, pouze Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Hospodin, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který pase nyní, svým rozumem, pouze pokorné a úplně poslušné, snad za mě dokončí zápas s bujným křovím, s plevelem, s boháči, s bankéři, s vojenskými kaplany, s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, s Proglasem, TWR, Radiožurnálem, atd., v Domašově, a v Brně. Hospodin v Písmu slíbil, že se nad vzedmutým mořem militaristických křesťanských sviní smiluje tím, že stvoří OVOCE RTŮ SLOV NOVÝCH NEBES, a stvoří, či oživí, DUCHA ponížených zedníků, a ostatního PROLETARÁTU, což se snad stane v Domašově, a v Brně. Dle Písma, zedníci a ostatní PROLETÁŘI, svými skutky mají povinnost zajistit, aby v celém Česku byli proklínání boháči, bankéři, a jejich Bohové, kněží, všech světových církví, kvůli tomu, že nevěnují pozornost, dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů. Iz.5/4,16až29/11až24,33/22,44/5,48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Žalm37/5,11,35až50/16,22,119/50,56až138/8, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Jan1/1až8/44až12/43až15/25, Zach.8/16, atd. Když pokorní, vděční, a úplně poslušní zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, svěří svou cestu Hospodinu, když budou dělat skutky, pro zajištění absolutní vlády nového Krista nad lidmi, v Domašově, či v Brně, zbořením třech zpupných, vzpurných a neposlušných nemluvňátek, Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství. 1. V neděli, 7.9.2014, je nezbytné změnit drzého pozemského Otce faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, na Otce Bohu milého, anulováním křesťanství, nastolením vlády nového Krista, nad lidmi celého SVĚTA, jeho vypískáním při kázání. 2. V pondělí, 8.9.2014, je nutné změnit vzpurného a neposlušného NETVORA, či ZRŮDU, rektora Masarykovy univerzity Beka rektor@muni.cz, na úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, vypískáním, či vystříkáním vědců z rektorátu Masarykovy univerzity, OHNIVOU VODOU. 3. Tutéž změnu je nutné provést v pondělí 8.9.2014, u ředitele ČT Brno, Součka jan.soucek@ceskatelevize.cz. Jejich PARALOGISMUS pramení z naprosté neznalosti jediného Boha SVĚTA. 1.Kor.15/33. RADOSTNOU ZPRÁVOU je, že nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slíbil, že při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, svého SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v Domašově, a v Brně, z milosrdenství svého rozumu, pomocí zedníků, a úplně poslušného ostatního PROLETARIÁTU, úplně zboří křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ. Svým SOUDEM, který dělá odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, od zpupných, vzpurných a neposlušných, vysvobodí zedníky, a ostatní PROLETARIÁT, z moci největšího zla, z moci SKÁLY křesťanů a militaristů, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, ZBRANĚ, VOJÁCI, atd., tím, že veškerý majetek bude v Česku podruhé znárodněn, nyní novým Božím technickým lidem. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, nebude majetek patřit lidem, ale pouze Hospodinu. Kristus utvoří něco zcela nového tím, že Česko, které vytvoří pro sebe, bude vědět, že první znárodnění majetku, v době čtyřiceti let pouště socialismu, je uvedené v Písmu, a nebylo tedy provedeno dle vůle BERANŮ, to je dementních komunistů KSČ, ale dle vůle Boží. Žalm37/5,11,35až137/7, Iz.43/18až66/24, Nah.2/4, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6,8/10,12/28, Sk.3/23,7/42,17/30, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,8,11, Ez.3/4,21až44/28, atd. Proto Česko nepotkala zkouška nad lidské síly. Východiskem pro pokorné, a úplně poslušné zedníky, a ostatní PROLETÁŘE, kteří musí spojit v PĚST, SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je milovat nového Krista, jako jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Pokorní a úplně poslušní zedníci, a ostatní proletáři, mají povinnost, všechnu starost o jídlo, bydlení, práci, a o zničení boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, vojáků, atd., a o zničení jejich království PRACHŮ, PENĚZ, vložit na Krista, vložit na SLOVO NOVÝCH NEBES. Zedníci a ostatní PROLETÁŘI, jsou zvlášť zranitelné oběti vládnoucích zločinců, protože nevěří v moc Krista, v moc ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v moc jediného Boha SVĚTA, nad lidmi celého SVĚTA, protože se bojí boháčů, a ztráty práce. 1.Kor.1/27,10/11,14/36,15/33, Iz.2/22až29/11až24až33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, K.M.5/23,14/22, 1.Petr.2/8,15,5/2,7,9, atd. Drzými pozemskými Otci Satany kněžími, jsou poškození PROLETÁŘI Česka, a celého SVĚTA, protože, pro neznalost Krista, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES, nikdo nevěří BOHU, nikdo nevěří MOCI textů SLOV NOVÝCH NEBES. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vyvýšený soudem boháčů, bankéřů, vojáků, atd., odstupuje svým rozumem, ze svého milosrdenství, v částečce svého DUCHA, od každého zpupného, vzpurného a neposlušného SATANA, který odmítá jít, srozumitelně objasněnou, správnou cestou Boží, která je energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelná. DUHOVÁ BRÁNA, do NEBESKÉHO JERUZALÉMA, do Brna, je otevřena každému pokornému, vděčnému, a úplně poslušnému služebníku Božímu, ochotnému se podřídit vůli Boží, zapsanou v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Zedníci a PROLETÁŘI nevědí, že mají povinnost požadovat, aby Brno a Česko zachránilo celý SVĚT, požadováním vyšetřování ekumenických církví, ČARODĚJNIC, či PROSTITUTEK, z celého SVĚTA za to, že místo BOHU, místo Kristu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, slouží boháčům, bankéřům, vojákům, vojenským kaplanům, atd. Zedníci a PROLETÁŘI musí vědět, že druhé znárodnění majetku v Česku, a jeho předání do vlastnictví Božího, má povinnost iniciovat nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a nový prezident Česka, Kristem v Písmu vyvolený jménem RÁKOS, projektant Ing. Rákos z Brna, který je odborníkem na energetiku zimních bytových domu, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, viz návrh SÍDLIŠTĚ ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Zedníci a PROLETÁŘI mají povinnost se podřídit vůli Krista, a požadovat neprodlený návrat Česka k novému Kristu, k jeho SPRAVEDLNOSTI, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého, elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, po zveřejnění těchto textů APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, všech vzpurných, zpupných a neposlušných dementních idiotů, na SVÍCNU, ve školství, v médiích, v kostelech, atd. Novým Kristem, je NOVÁ ŽENA STATEČNÁ, která dá svatební hostiny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, pouze svatebčanům, pokorným a vděčným zedníkům, a ostatnímu PROLETARIÁTU. NEMLUVŇÁTKEM je každý člověk. Ez.3/4,21až33/17,34/18až44/28, Iz.2/22až21/5,29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Mat.5/3,9,14,18, Sír.4/18,5/5,7/16,13/18,19/15,19/20,25až43/26,31, atd. SNOPEM je každý zedník, každý PROLETÁŘ, který bude vyžadovat zřízení nové vlády Česka, a nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, opakovaně uváděné. Úplném zničení SKÁLY bankéřů, makléřů, ekonomů, vojáků, to je ZLATA BANKOVNÍHO SYSTÉMU a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, je nezbytné, kvůli energetické celosvětové spáse. Jak.5/1. Nový Kristus, umožní Česku přežít ropný a ekonomický kolaps, když technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, svolají mírový kongres pro energetiky celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Jóel4/12. SNOPEM je každý zedník a PROLETÁŘ, který bude požadovat, aby nový, Boží, technický lid VUT v Brně, ČVUT, společně s projektanty rozhodli, že Česko, pro příklad všem národům SVĚTA, vejde neprodleně do odpočinutí od svého díla, energetické, ekologické, a mravní zhouby tím, že bude stejné jako Kristus, jako Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že každý bude Bohem tím, že bude mít v hlavě, v paměti, plný počet Bohů. Žalm126/6,127/1,3,5, Řím.1/18až11/32až14/12,17, Jer.1/17až6/19,27,30až31/27,32, Žid.4/10, atd. Plný počet Bohů pro každého zedníka, či jiného PROLETÁŘE, pro každého pokorného, a úplně poslušného služebníka Božího, z nekonečného počtu Bohů, je pouze OSM, kterými jsou. 1. SLOVO Bhagavadgíty. 2. SLOVO Tóry. 3. SLOVO Bible. 4. SLOVO Koránu. 5.SLOVO Dogonů. 6. SLOVO Mayů. 7. SLOVO písniček. 8. SLOVO filmů, atd. Hospodin je již všude a ve všem tím, že písničky, či filmy, objasňují SLOVO NOVÝCH NEBES. PROLETÁŘI a zedníci nebudou zahanbení, když v DUHOVÉ BRÁNĚ Božího království, či v DUHOVÉ BRÁNĚ NOVÉHO JERUZALÉMA, v Brně, či v Domašově, budou jednat se svými nepřáteli, s boháči, s bankéři, s kněžími, s vědci, atd., tím, že vypískáním faráře Dominika, vypískáním rektora Beka, a vypískáním ředitele ČT Brno Součka, zboří křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, anulováním křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. S farářem Dominikem v Domašově, s rektorem Masarykovy univerzity, Bekem v Brně, a s ředitelem ČT Brno, se Součkem, je to jako se zvířaty.

Protože uvedení zpupní, vzpurní a neposlušní pomatenci, jakékoli jednání o Bohu, to je o SLOVĚ NOVÝCH NEBES, odmítají, je zapotřebí nastolit vládu Krista nad lidmi, jejich vypískáním, píšťalkami, či vystříkáním pomatenců OHNIVOU VODOU, ze stříkacích pistolí. Militaristické, křesťanské, či ekonomické žvásty faráře Dominika, rektora Beka, a ředitele Součka, má nový Kristus, za veškeré zlo na SVĚTĚ, má za kravince. Jejich křesťanské a militaristické kravince, či žvásty, které vychází z jejich úst, jsou příčinou veškerého militaristického zla na SVĚTĚ, a veškeré bídy zedníků, a ostatního PROLETARIÁTU, celého SVĚTA. RADOSTNOU ZPRÁVOU pro Česko, a celý SVĚT bude, až BOŽÍ SYNOVÉ, zedníci a ostatní PROLETÁŘI, které toužebně očekává všechno tvorstvo, půjdou společně se mnou, vypískat uvedené tři pomatence v případě, když drzá, křesťanská, Boží trojice, Dominik, Bek a Souček, ani nyní, k novému Kristu, k novému SLOVU, se nevrátí neprodleně. Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, svůj lid zedníků, a ostatních PROLETÁŘŮ, obhájí ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bude mít se zedníky a s PROLETÁŘI soucit. Blaze těm zedníkům a PROLETÁŘŮM, kdo uvedenou, křesťanskou zlou Boží trojici, zlé BOHY, nemluvňátka, faráře Dominika, rektora Beka a ředitele Součka, uchopí a roztříští o SKÁLU, kterou je Hospodin, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, nikoli silou, či válkou, ale píšťalkami, jejich vypískáním, či pokropením OHNIVOU VODOU, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Neopouštěj Hospodine dílo svých rukou, nepouštěj APOKALYPSU pomalého POSLEDNÍHO Božího SOUDU uvedených zločinců, kteří povýšili svůj rozum zvířat, nad rozum Boží, a kteří proto, o svých zločinech, proti lidskosti, proti zedníkům, a proti ostatnímu PROLETARIÁTU Česka a SVĚTA, kvůli své chamtivosti, kvůli křesťanské a militaristické modloslužbě, nechtějí ani slyšet. Stávající zlá STÁTNÍ SPRÁVA, v čele s vládou premiéra Sobotky, se proviňuje proti všem zákonům Česka, protože ministr průmysl Mládek, prokazatelně lže o koncepci energetiky Česka. Veškeré lži o energetice, se dějí kvůli drzým pozemským Otcům, Satanům, kněžím, kvůli jejich protikladným naukám, a promyšleným vychytralostem, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je od samého počátku křesťanství, pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Nový Kristus nepovolí, neustoupí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, noví kněží, nepřevezmou vládu nad lidmi tím, že Boží moc bude mít nová vláda Česka, která bude realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které Kristus dal Česku, a energetikům celého SVĚTA, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Mich.2/3,4,10,5/9,6/7,7/18, Žalm119/49,51,56,135/14,138/8, Jan1/1až8/44až15/25, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Jer.1/17až31/27,32až51/58, atd. Nejvhodnější řešení, pro ukončení vlády křesťanských, militaristických šmejdů, stávajících vládnoucích zločinců, vlády premiéra Sobotky, nad jediným Bohem SVĚTA, nad SLOVEM NOVÝCH NEBES, je úplné zničení militaristických křesťanských žvástu, u drzého pozemského Otce, Satana, faráře Dominika v Domašově, při jeho vypískáním při mši, při kázání, viz další text. Když, z milosrdenství rozumu Krista, ze Satana faráře Dominika, se podaří učinit v neděli, OTCE Bohu milého Řím.11/28,32, potom již křesťanské království PEKLA, PRACHŮ, PENĚZ, rektora Beka z Masarykovy univerzity, a ředitele ČT Brno Součka, před SLOVEM NOVÝCH NEBES, neobstojí. Jejich vypískání, z milosrdenství rozumu Krista, nebo postříkání pomatenců stříkacími pistolemi, OHNIVOU VODOU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, snad, z milosrdenství rozumu Krista, nebude žádný problémem. Veškeré křesťanské zlo, snad bude, z milosrdenství rozumu Krista, ukončeno, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, na Masarykově univerzitě, a v ČT Brno. Nový Kristus, přišel na Masarykově univerzitě, do svého, k religionistům, ale religionisté nového Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, dosud nepoznali. Proto, aby Kristus naplnil Písmo, o LÉVIJCÍCH, o PROLETARIÁTU, kterému dědictvím bude nový Kristus, žárlivě milující, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, konal jsem, ve vzedmutém moři militaristických zpupných, vzpurných a neposlušných mrtvých sviní, na Masarykově univerzitě, skutky k nastolení Božího království, SLOVEM NOVÝCH NEBES, již kdysi dávno. 5.Moj.5/8až18/2,18,22až30/12,18až32/16až43, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Jak.1/22,2/9,3/10,4/14,5/1, 2.Petr.2/21,3/8,9,16, atd. Kdysi dávno v zimě, v době koledy, jsem koledoval na rektorátu Masarykovy univerzity, se třemi holčičkami Romů, z Bratislavské ulice. Tři holčičky, pomateným, nemoudrým, vědcům Masarykovy univerzity, kteří odmítali a odmítají, předat vládu nad lidmi, technickým dobytčatům VUT v Brně, 4.Moj.3/41, zpívaly písně Rómů, a postřikovaly vědce, kvůli křesťanskému paralogismu, děsivé temnoty, a jedu křesťanského katechismu, OHNIVOU VODOU, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, ze STŘÍKACÍCH PISTOLÍ. 4.Moj.18/23,19/21, atd. Očista vědců probíhala zdárně, až do doby, kdy jsme došli do kanceláře tiskového mluvčího Masarykovy univerzity, jehož jméno jsem zapomněl. Tiskový mluvčí mně zkroutil ruku za záda, vyvlekl mě z kanceláře, a shodil ze schodů, se slovy. Ty dědku, ať tě tady již nevidím. Tím se koleda na Masarykově univerzitě neslavně skončila. Co je nyní vůli Boží, zapsanou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES? Nový Kristus vyžaduje, aby lid zedníků a ostatních PROLETÁŘŮ, povstal jako LEV, či jako LVICE, zachránil své DÍTĚ, nového Krista, a to na Masarykově univerzitě, protože Kristus není člověk, aby lhal, a není lidský SYN, není Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, aby litoval boháče, bankéře, vojáky, politology, sociology, právníky, ekonomy, politiky pravice a levice, atd., kterým je vstup, do DUHOVÉ BRÁNY Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, profesně zakázán, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 4.Moj.23/19,24, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby zedníci a ostatní PROLETÁŘI, přišli na Masarykovu univerzitu ve velké síle, aby nikdo z podvodníků a zločinců, nemohl PROLETÁŘE z Masarykovy univerzity, vyvléct. Nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, PROLETÁŘŮM slibuje, že PROLETÁŘI vyvlečení nebudou, když budou mít v sobě plný počet nekonečného počtu Bohů, a to nejméně osm, Jer.1/17až49/20až50/45až51/58, atd. Když např. za rektorem Masarykovy univerzity Bekem, přijde dvacet zedníků, potom vlastně přijde tento počet nových Bohů. 20 x 8 = 160. Před sto šedesáti novými Bohy, rektor Bek určitě uteče. Takové přesile nových Bohů, jeho vzdorokrálovství PRACHŮ, PENĚZ, nemůže odolat. ÚSVIT NOVÉHO DNE PÁNĚ, Božího království, je již blízko, protože DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista, snad již zajistí zedníci, a ostatní PROLETARIÁT, v kostele svatého Vavřince v Domašově, a následně na Masarykově univerzitě, a v ČT Brno, v neděli a v pondělí, DNE PÁNĚ 7.a8.9.2014. Zpupní, vzpurní a neposlušní boháči, bankéři, exekutoři, makléři, vojáci, politologové, sociologové, právníci, ekonomové, politici pravice a levice, atd., do BRAN NOVÉHO JERUZALÉMA v Brně, nesmí vstoupit, budou rekvalifikováni. Je jedno, jestli zedníci a ostatní PROLETÁŘI, vědce na rektorátu Masarykovy univerzity, či pomatence na ČT Brno, vypískají píšťalkami, či vystříkají vodou čistou a důvěřivou, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV Písma VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Stříkací pistole není nutné kupovat. Stačí PET LAHVE, s víčkem propíchnutým malým hřebíkem. Běda Česku, když politici pravice a levice, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, např. ŽÍT BRNO, chci@zitbrno.cz, nebo MMB, zara.pavel@brno.cz, posta@brno.cz, neuvěří textům Písma, kde Kristus uvádí, že např. politické KRÁLE, Kristus dává Česku při volbách rozhněván, a v prchlivosti si je bere, kvůli chamtivosti politiků pravice a levice, která je modloslužbou. Oz.13/11až9/7,12,15až14/3, Kol.2/8,3/5, atd. Nový Kristus např způsobil, že vládnoucí politickou stranou, již nejsou Kristem prokletí PTÁCI ODS. Zj.18/2, Oz.13/11až9/7,12,15až14/3, atd. Politické strany, které při podzimních volbách 2014, budou prosazovat vlastní spravedlnost, a vlastní politický program, jsou novým Kristem prokleté, stejně, jako PTACTVO ODS. Kristus nenechá nikoho bez trestu, kdo z politiků PRAVICE a LEVICE, k novému Kristu, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, se nevrátí neprodleně. Kristus je SOUDCE, který zpupné, vzpurné a neposlušné, zabíjí okamžitě, a to ODSTOUPENÍM SVÉHO ROZUMU. Jediným možným programem, pro každého politika, pro každou politickou stranu Kristem vyvoleného Česka, jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Boží hněv nad zpupnými, neprodlévá. Z moci děsivé křesťanské temnoty, a krutého zmijího jedu protikladných nauk, a promyšlených křesťanských vychytralostí, ekumenického katechismu, vysvobodí Kristus každého, ze svého milosrdenství, kdo vstoupí do DUHOVÝCH BRAN, neotřesitelného Božího království, proklínáním zpupných a neposlušných boháčů, bankéřů, vojáků, politiků, atd. Rok 2014 je rokem sedmičky, je rokem SEDMI vůdců vládnoucích politických stran, SEDMI HVĚZD, 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialu. 5. Schwarzenberga. 6. Bělobrádka. 7. Filipa. Pro uvedené zpupné, vzpurné a neposlušné dementní idioty, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všech náboženství SVĚTA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, stále není ZÁZRAKEM, protože nechtějí číst, že při odstoupení rozumu Krista, jsou mrtví, včetně svých skutků. Nový Kristus již vešel do odpočinutí od svého dočasného díla, od křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud lži lid Česka, neodpočine od svých lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, mletím protikladných nauk, a lží o energetice. Nový Kristus dovoluje zedníkům a PROLETARIÁTU, zničit křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, což je nezbytné, pro nastolení vlády nového Krista, nad lidem celého světa. Zločinec, neonacista, šiřitel křesťanského, militaristického zla vojenských kaplanů ekumenických církví, Belezbub Proglasu, drzý pozemský Otec Satan farář Martin Holík, ve vysílání Proglasu, objasnil působení DUCHA SVATÉHO v lidech. Pravil, že každý člověk má v sobě tuto Boží trojici. 1. Svého DUCHA, svého TĚLA, DUCHA NEČISTOTY, který je stejný jako u zvířat, a který dělá veškeré zlo na SVĚTĚ. 2. DUCHA ANJELA SVĚTLA, který dává lidskému DUCHU veškeré tvůrčí schopnosti. 3. DUCHA BOŽÍHO, který určuje, ANJELU SVĚTLA, jaké tvůrčí schopnosti člověk od Boha, a od ANJELA SVĚTLA, z milosrdenství rozumu Krista, dostane. Protože drzý pozemský Otec Satan Martin Holík, se pokládá za ANJELA SVĚTLA, kterým žádný zpupný, vzpurný a neposlušný Otec Satan není, výsledkem díla ekumenických církví, je křesťanské militaristické PEKLO, ve kterém je celý SVĚT veden Otci Satany kněžími, do ropného a ekonomického kolapsu, a do třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nový Kristus objasňuje každému člověku, že každý člověk je naprosto závislý na rozumu ANJELŮ SVĚTLA, a tím na rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a který v Písmu, o sobě vše uvedl. DUCHA NEČISTOTY militaristického křesťanství, je nezbytné zrušit, úplným zničením militarismu křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO tím, že Otcové Satani kněží, ukončí v médiích svoje křesťanské, militaristické žvásty. Např. zpěvák Nohavica, o svém ANJELU SVĚTLA, v písničce uvádí. JINÝ TO NEBUDE, DĚKUJI TI OSUDE. Nohavica, který kvůli křesťanskému militarismu, nemá o Bohu ani ponětí, oslavuje v písničce jak Boha, tak svého ANJELA SVĚTLA, který dává Nohavicovi veškeré tvůrčí schopnosti zpěváka. POZPÁTKY TO NEPŮJDE, zpívá Nohavica drzým pozemským Otcům Satanům kněžím v Proglasu, TWR, a v Radiožurnálu. Dementní idioti kněží, na ÚSVITU NOVÉHO DNE Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, chtějí vrátit Česko a SVĚT, do křesťanského středověku, a tím do TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Jejich úplné zničení BOŽÍMI SYNY, zedníky, a ostatním PROLETARIÁTEM, je nezbytné. DUCHOVÉ jsou rozlišení. Např. celý SVĚT musí vědět, že prezidenti Putin, Obama, či Zeman, mají pouze svého DUCHA, zvířecího, protože Kristus, zpupným, vzpurným a neposlušným lidem, od kterých odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, svůj rozum vrátí, až při vzkříšení vzedmutého moře mrtvých křesťanských militaristických sviní, v Domašově a v Brně. Militaristické křesťanské svině, stále chtějí, aby v Brně pršelo čtyřicet dní, a čtyřicet nocí, aby voda vzedmutého moře drzých, neposlušných, to je mrtvých sviní, z rektorátu Masarykovy univerzity, stoupla o necelých osm metrů, a zaplavila veškeré HORY na SVĚTĚ. Chtějí, aby toto moře vyschlo, aby lži lid Česka, mohl sestoupit z ARARATU, na majetkovou rovinu, zkrušením křesťanského vzdorokrálovství PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU. Proto vystříkání vědců z rektorátu Masarykovy univerzity, OHNIVOU VODOU, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, z PET LAHVÍ, s víčkem, propíchnutým malým hřebíkem, či jejich vypískání píšťalkami, BOŽÍMI DĚTMI zedníků, a ostatního PROLETARIÁTU, je nezbytné. Když Kristus, z milosrdenství svého rozumu, vzedmuté moře vědců rektorátu Masarykovy univerzity, umožní vystříkat OHNIVOU VODOU, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, OHEŇ SLOV NOVÝCH NEBES, bude mít ve vodě vzedmutého moře militaristických sviní, větší sílu, než křesťanské militaristické žvásty o rodině, a o křesťanské spravedlnosti, pomocí charity a almužny, pro nuzný PROLETARIÁT. NEBESKÝ POKRM, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pro nové BOŽÍ SYNY, pro zedníky a ostatní PROLETARIÁT, se přestane rozpouštět v myslích PROLETARIÁTU v okamžiku, když zedníci a PROLETARIÁT, pochopí texty Písma o dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ukončení všech válek na SVĚTĚ, na kongresů všech energetiků SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Chudí a bohatí spolu žít v míru nemohou. Pro ukončení všech válek na světě, je zapotřebí majetková rovina elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kristus vyžaduje, dobrovolný návrat, k novému SLOVU. Zločinci, neonacisté, šiřitelé křesťanského, militaristického zla vojenských kaplanů ekumenických církví, učitel ZŠ zsmirova@volny.cz, info@ac-usti.cz, pastor Apoštolské církve, David Kafka z Ústí nad Labem, společně s Kateřinou Hodecovou, ve vysílání TWR v Proglase, twr@twr.cz, v sobotu DNE PÁNĚ 30.8.2014, stejně tak Doteky víry v Radiožurnálu, Daniela Brůhová, doteky@rozhlas.cz, společně s historikem Janem Roitem, kazili dobré mravy Česka a SVĚTA, svými křesťanskými, militaristickými žvásty, o svých sbírkách Bohů, boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, či vojáků, kterým slouží, které drze nazývají Kristem UKŘIŽOVANÝM. Protože nechtějí slyšet RADOSTNOU ZPRÁVU nových evangelií, o DRUHÉM PŘÍCHODU jediného Boha SVĚTA, Ježíše Krista, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zablokovali můj telefon. Křesťanské, vzedmuté moře militaristických sviní v Česku, se stále nemůže uklidnit, protože uvedení zpupní zločinci, stále nevěří tomu, že Kristus, vyvýšený soudem uvedených militaristických sviní, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je jediným Bohem, všech církví SVĚTA, a všech států SVĚTA. Paralogismus křesťanského militaristického katechismu, dělá veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ. Uvedení zločinci, nevěří textům Písma, či písniček, o tom, že Česko stojí na rozhraní děsivé temnoty křesťanského katechismu, a SVĚTLA SVĚTA mnoha SLUNCÍ SPRAVEDLNOSTÍ, se zdravím na paprscích, KRUHŮ V OBILÍ, kterými Kristus, jediný Bůh SVĚTA, objasňuje a doplňuje RADOSTNOU ZPRÁVU evangelií, SLOV NOVÝCH NEBES, o DRUHÉM PŘÍCHODU, do jím vyvoleného Česka a Slovenska. Kristus bude dobrý, až vymýtí boháče, bankéře a vojáky. Žalm34/5,9,17. Ekumenické církve hřeší hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, nejvíc v polovině týdne, ve středu, kdy mají křesťanské chrámové zpěvy proměnit v kvílení. Dan.9/27.

Odmítají před novým Kristem padnout na kolena. Zavřeli všem dveře do Božího království tím, že ukončili dialog o novém Kristu, zablokováním mého telefonu. Chtějí stát v centru Boží slávy, místo nového Krista. Manipulují s Božím slovem VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože odmítají ANULOVAT křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Prohlásili spravedlnost boháčů, bankéřů, a násilí vojáků, za své království, protože ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES Krista, jediného Boha SVĚTA, najít odmítají. Jsou špinaví svým křesťanským slovem, protikladných nauk a promyšlených vychytralostí. Nechtějí se očistit, kvůli své chamtivosti, která je křesťanskou modloslužbou. Uvedení zločinci, nevěří textům Písma, o pomalém Božím POSLEDNÍM SOUDU, zpupných, vzpurných a neposlušných dementních idiotů, od kterých nový Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Nový Kristus vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní služebníci nového Krista, prohlásili křesťanský katechismus, za paralogismus, za STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Česko je země křesťanských model. Kvůli příšerám Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, třeští, pro odstoupení rozumu Krista, od drzých, zpupných, vzpurných a neposlušných modloslužebníků. 2.Kor.3/5,9až10/4, Oz.2/18až5/7,15,6/5,8/4,9/7,12,15,13/11až14/3, Jer.1/17až6/19,30až50/38až51/58, Nový Kristus vyžaduje, aby uvedení zločinci, byli pokornými a poslušnými služebníky Božími, vykázání z médií do říše ticha, a to neprodleně. Nový Kristus, zachrání svým rozumem, pouze pokorné, a úplně poslušné služebníky. Kvůli sobotnímu vysílání Proglasu, TWR a Doteků víry v ČRo1, kardinál Duka stále nebyl prohlášen za Belzebuba, za vládce křesťanského PEKLA, v Kristem vyvoleném Česku. Belzebub, kardinál Duka, v sobotu, 30.8.2014, při modluslužbách, na pouti, ve Žďáru nad Sázavou, neoslavoval Krista, Pána nad sobotou, a jeho SPRAVEDLIVÉ celosvětové království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, ale oslavoval rodiny boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, či vojáků. Kvůli uvedeným zločincům, nové evangelium SLOV NOVÝCH NEBES, stále nemá žádnou moc, změnit SVĚT, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdyby vládnoucí zločinci neblokovali můj telefon, bylo by ve vysílání objasněno, vše o neposlušných uvedené. Dle Písma a písniček od Krista. V nekonečné křesťanské poušti, se mi zdá, že mě štěstí opouští. Kristus v Písmu i v písničkách slibuje, že má JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, v KRUZÍCH V OBILÍ, v Hospodinově milostivém létě 2014, svítí dál. Což by měla pochopit ředitelka ČT Brno, paní pavlina.hobzova@ceskatelevize.cz, která zastupuje ředitele ČT Brno Součka jan.soucek@ceskatelevize.cz, který je na dovolené. Cíl se blíží, jsme mu blíž a blíž. Stačí SLOVO NOVÝCH NEBES číst, a ke Kristu se vrátit. Bez Česka, láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, není. Neklesáme, protože víme, že chceme úplně zničit boháče, bankéře, exekutory, vojáky, atd. Belzebub papež František, chce mír ve státech, kde se bojuje. Kristus chce nastolit celosvětový, věčný mír, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Např. Lidové noviny 30.8.2014 uvedly, že Rusko je nemocná země. Změnilo již třikrát slova hymny. Věrnost lidu v hymně učil nejdříve Stalin, potom strana, a nyní Bůh. Kvůli Kristem vyvolenému Česku, Rusko stále nemá za Boha SLOVO NOVÝCH NEBES. Kdo tedy učí lidi zabíjet, ptá se Kristus v Písmu i v písničkách. Je to Kristem vyvolené Česko, které nechce uznat moc Krista nad lidmi. Dle Lidových novin, SATAN Putin nechal zatknout demonstranty, kteří protestovali proti válce na UKRAJINĚ, kvůli Česku, které si nevyprosilo dary DUCHA SVATÉHO, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů. Kvůli SATANŮM religionistům z rektorátu Masarykovy univerzity, do voleb jde 29 tisíc, Kristem prokletých, zpupných, vzpurných a neposlušných, to je, pro odstoupení rozumu Krista, MRTVÝCH kandidátů, politických stran pravice a levice. Kandidáti politických stran a hnutí, jsou kandidáty SMRTI. Vzbouřili se proti Kristu tím, že pro PROLETARIÁT a zedníky, chtějí nastolit spravedlnost charity a almužny, a ne spravedlnost Krista, kterou je zrušení PRACHŮ. Kdo z rektorátu Masarykovy univerzity se domnívá, že ještě nějaký rozum má, přijde o něj. Boží hněv, proti těm, kteří vědí, co mají dělat, a nedělají, neprodlévá. Drzí pozemští Otcové Satani kněží v křesťanství, zhřešili hříchem, který je k SMRTI Česka a SVĚTA tím, že si v křesťanství, pomocí křesťanských MODLOSLUŽEB zhotovili SCHRÁNU SMLOUVY s Hospodinem, NOVOU a VĚČNOU, což je lež. Hospodin se kvůli lžím kněží o SMLOUVĚ NOVÉ a VĚČNÉ, na křesťany rozhněval, a ZABIL je, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Jsou prokazatelně dementními idioty, pro každého znalce SLOV NOVÝCH NEBES. SMLOUVA NOVÁ a VĚČNÁ, je Kristem určená, především pro nový, Boží, především technický lid, pro energetiky všech států SVĚTA, pokorné, a úplně poslušné. Ježíš Kristus nyní bude pro Česko jediným Bohem SVĚTA pouze v případě, když pokorný, a úplně poslušný nový Boží lid, VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, vedení novým prezidentem Česka, projektantem Ing. Rákosem z Brna, odborníkem na energetiku DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z milosrdenství rozumu Krista, svolají všesvětový kongres energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nový Kristus, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, s Českem uzavře, až nového SPRAVEDLIVÉHO VŠEMOHOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, budou znát bohatí i chudí tím, že tyto texty APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzedmutého moře bohatých militaristických křesťanských sviní, budou dány ve ŠKOLSTVÍ, a v MÉDIÍCH, na svícen. Kristem vyvolené Česko, má povinnost, zastaralou a vetchou SMLOUVU s křesťanstvím, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, úplně zničit, oslavou nového Krista, již při úplňku MĚSÍCE, v úterý, DNE PÁNĚ 9.9.2014. NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU, nový Kristus uzavírá především se zedníky, a s ostatním PROLETARIÁTEM. Chudým, nezaměstnaným, bezdomovcům, prostitutkám, atd., setře každou slzu z očí, když nový Kristus, DUCH SVATÝ, Bůh stále stejný, umožní Česku pochopit všechna podobenství Písma, veškerého od Krista, opakovaně uváděné. Dle Písma, a písniček od Krista. Česko, země MEDU a MLÉKA, má nyní MED, který chutná, díky křesťanství, jako JED. Česko neumí mít rádo, nového, SPRAVEDLIVÉHO Krista, neumí přiznat, že všechno křesťanské je lež, a proto slova ekumenických SATANŮ kněží, jsou jak OLOVO, války na Ukrajině. Satan kardinál Duka, prolhanej je Pán. Štvaní za leskem věcí, život, kterým je Kristus, těžko odpouští. Tisíckrát krásnější, než jsou PRACHY, je pár slov o lásce k novému Kristu, který chce, aby Česko, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém kongresu energetiků, PORODILO celosvětový mír. Jer.30/5. Dítě, nový Ježíš Kristus, je na splátky. V křesťanství jsme zabloudili na nekonečné křesťanské poušti, v době čtyřiceti let pouště socialismu, do vzedmutého moře bohatých, křesťanských, militaristických sviní. Jer.6/19. Křesťanské militaristické svině, mají stále laciná vítězství, ve své válce se SPRAVEDLIVÝM Kristem. Prokazatelně lžou o Kristu, a pro odstoupení rozumu nového Krista, DUCHA SVATÉHO, lžou o energetice. Zedníci a ostatní PROLETARIÁT, stále proto nezná Boha, jako OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jak vítaný je příchod pokorných a úplně poslušných, kteří budou mluvit pravdu o Kristu, a potom, z milosrdenství rozumu Krista, pravdu o energetice, opakovaně uváděnou. Zpěvák, který zpíval, z milosrdenství rozumu Krista písničku Tisíckrát krásnější, než jsou PRACHY, skončil v Dunaji. Dle Písma, pohádek a filmů, nový Kristus řídí ČESKO-SLOVENSKO z Dunaje, protože chce, aby obě země patřily novému Kristu. Duševně nemocní blázni jsou všichni, kdo se k novému Kristu nevrátí. V médiích bylo uvedeno, že supermarkety s potravinami, vyhazují velké množství masa, a ostatních potravin. Hospodin v Písmu uvádí, že maso zkažené v supermarketech, je maso obětované křesťanským a jiným modlám. Militaristické svině v Brně, chtějí zkažené potraviny ze supermarketů, shromažďovat v jednom skladu, a vytvořit zde NEBESKÉ ZÁSOBY, pro chudé a bezdomovce. Sankce, které SVĚT vyhlašuje proti Rusku, a Rusko proti SVĚTU, ukázaly, že ve SVĚTĚ je potravin nadbytek, či nadvýroba. Proto Boží příkaz, zřídit neprodleně SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, pro všechna politická a náboženská zvířata, není úkol nad lidské síly. VELVYSLANCI celosvětového míru, jsou ti pokorní, úplně poslušní a novému Bohu věrní, kdo boháče, bankéře, vojáky, zruší dobrovolně, a neprodleně.

Nový Kristus nechal, v novém JERUZALÉMĚ, v Brně, postavit další památník, pro oslavu svého DRUHÉHO PŘÍCHODU v září, v roce 2014. Je to černá socha křesťanské SKÁLY, z černého mramoru, v parku, na náměstí 28. října. Památník byl odhalen ve středu, sedmnáctého září, kdy již křesťané, na celém SVĚTĚ, měli povinnost obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení, což se nepodařilo. Ám.3/7až8/2. Z okrajů sochy, z Ježíše KRYCHLE, či KOSTKY Krista, stéká voda, symbolizující pláč nového Krista, který trpí, kvůli povýšenosti bohatých křesťanských militaristických sviní. Česko má povinnost novému Kristu děkovat za to, že stále ještě nezpůsobil TMU třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, v níž bude Česko zcela zničeno, a spolu s Českem, dvě třetiny tvorstva. Vzdát Hospodinu chválu je nutné tím, že Česko porodí celosvětový mír, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém kongresu energetiků, kde porodí nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Krista KOSTKU Ježíše, Krista KRYCHLI Ježíše. Kristus KRYCHLE Ježíš, stále pláče nad povýšeností primátora Onderky, a ostatních pomatenců. Jer.13/16až30/5až51/58, Zach.13/8, Joél4/2,4,12, 5.Moj.30/18, jaký v Písmu skutečně je. Kristus bude dobrý, až vymýtí boháče, bankéře a vojáky. Žalm34/5,9,17. Tvůrci pomníků oslavili sama sebe navzájem, uvádí Rovnost 18.9.2014. Mohutný krychlový památník holocaustu z černé žuly, po kterém stéká voda, má stranu, která měří 3,14 m, což je zaokrouhlené Ludolfovo číslo. Evokuje, svým nekonečným ubíháním, neustále se opakující lidské utrpení. Pomatenci stále oslavují sama sebe navzájem tím, že nevěří textům Písma, které uvádí, že Ludolfovo číslo bylo vymyšleno rozumem Krista, nikoli rozumem lidským.

Ekumenické církve hřeší hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, nejvíc v polovině týdne, ve středu, kdy mají křesťanské chrámové zpěvy proměnit v kvílení. Svět bez válek a násilí, info@svetbezvalek.cz, nemohou zajistit lidé svým rozumem zvířat. MEZINÁRODNÍ DEN MÍRU, v den mých narozenin, v neděli, 21.9.2014, MEZINÁRODNÍ DEN ZA ÚPLNÉ JADERNÉ ODZBROJENÍ, v den narozenin mé matky, 26.9.2014, a MEZINÁRODNÍ DEN NENÁSILÍ, v novém novoluní měsíce v říjnu, ve čtvrtek 2.10.2014, může zajistit pouze nový Boží lid, pokorný a úplně poslušný, nikoli rozumem lidským, ale rozumem Božím, z Božího milosrdenství. Celé, Kristem vyvolené Česko, musí být BOŽÍ RODINOU tím, že jediným UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM, jediným OTCEM, musí být jediný Bůh SVĚTA, STVOŘITEL ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Všechny národy budou Česku blahořečit, Česko se stane vytouženou zemí, když to s novým Kristem zkusí tím, že potravu pro všechny národy, kterou je SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dá neprodleně na SVÍCEN, nejlépe v kostele v Domašově, již v tomto úplňku MĚSÍCE, v úterý 9.9.2014. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Kdyby křesťanské militaristické svině v pořadu caj@rozhlas.cz, jaktovidite@rozhlas.cz, patricie.strouhalova@rozhlas.cz, či Karolina.Koubova@rozhlas.cz, neblokovali můj telefon, bylo by jim v pořadu, kde mluvili o šikaně, zkráceně sděleno. Šikana existuje, protože Kristem vyvolení pokrytci Česka, neřeší vztah s Bohem, který je nyní OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, vyžaduje úplnou poslušnost pokorných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo. Protože ve vysílání není možné mluvit o šikaně zedníků, a ostatního PROLETARIÁTU, bohatými militaristickými sviněmi, pro odstoupení rozumu nového Krista, od Vás, zpupných, vzpurných a neposlušných, bude Česko velice brzy šikanováno, v době ropného a ekonomického kolapsu, TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU, a bude SPRAVEDLIVÝM Kristem, úplně zničeno. Po vyjití Česka, z pouště čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, se stala hrozná věc. Ekumenické církve jsou mrtvé, protože místo nastolení vlády Boha nad lidmi, místo diktatury Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, nastolili nad lidmi diktaturu PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, mletím své nepravosti křesťanského katechismu, který je děsivou militaristickou temnotou, který je krutým zmijím jedem, pro vládu boháčů, bankéřů, ekonomů, vojáků, atd., nad novým Kristem, nad SLOVEM NOVÝCH NEBES. Život ekumenických církví, které Kristus, od samého počátků křesťanství, má za prostitutky, za ČARODĚJNICE, který má faráře ze drzé pozemské Otce Satany, je naprosto bezcenný, protože nejsou, a nemohou být, nikomu oporou, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných. Ekumenické prostitutky, či ČARODĚJNICE, zhřešili hříchem, který je k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA tím, že za Bohy si vyvolily boháče a bankéře, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Zavrhly nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, pro jeho SPRAVEDLNOST SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Proto jejich život, v křesťanské lži, ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, je naprosto bezcenný. Pro odstoupení rozumu Krista, pro svou neposlušnost, jsou Kristem prokleté, a nejsou nikomu oporou. Jsou Kristem prokleté, za děsivou temnotu, a krutý zmijí jed, jejich učení o Kristu, kvůli kterému zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, nepoznali SPRAVEDLIVÉHO a MOUDRÉHO BOHA, Krista stále stejného, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů SVĚTA, OTCE všech nebeských SVĚTEL SLOV NOVÝCH NEBES. Optal bych se, jak dlouho chtějí drzí pomatenci v rozhlase vzdorovat dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Protože nový Kristus, ZÁKONODÁRCE, je DOBRÝ PODNIKATEL, obracím se tímto na romana.nydrle@makro.cz, www.dobrypodnikatel.cz, aby hlavní cena 100 000 Kč, byla přidělena mně. Podnikám se SLOVEM NOVÝCH NEBES, důležitým pro všechny podnikatele. Všichni podnikatelé musí neprodleně odpočinout od svého díla energetické, ekologické a mravní zhouby, způsobené lhaním o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a tím, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurného a zpupného technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů, lhaním o energetice. Když cenu veřejnosti, 100 000 Kč, dostanu já, dostane ji nový Kristus tím, že tyto peníze budou použity na vydání brožury s textem dvou posledních kapitol 181 a 182 proto, aby Kristus mohl naplnit Písmo i písničky. Aby si každý zedník, každý PROLETÁŘ, který nemá internet, mohl dát, do své kapsy BOHA, kterým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Schrány se svátostmi oltářními musí ze všech kostelů neprodleně zmizet, protože nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, v křesťanství již nebydlí tím, že veškeré církve na SVĚTĚ, učinil na SOUDU slepých a hluchých militaristických sviní, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Kristus, stejně tak veškeré boháče, bankéře, a jejich zbraně, vojáky a vojenské kaplany, učinil ZLATEM ODVRŽENÝM. Když zpupná, vzpurná a neposlušná romana.nydrle@makro.cz, bude cenou 100 000 Kč, podporovat podnikatele, místo nového Krista, Česko skončí ve vzedmutém moři militaristických sviní, ve TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, v níž bude Česko, dle Písma, úplně zničeno. Spolu s Českem Kristus zničí dvě třetiny tvorstva, kvůli podnikatelům, kteří o novém Kristu, a o jeho SPRAVEDLNOSTI pro PROLETARIÁT, nechtějí ani slyšet. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud boháče a bankéře, nezničí. Co udělá bohatá svině romana.nydrle@makro.cz, nyní.

Pro proletariát, pracující i nepracující, je RADOSTNOU ZPRÁVOU DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Když pracující i nepracující PROLETARIÁT, svěří svou další cestu Hospodinu, v kostele svatého Vavřince v Domašově u Brna tím, že při mši, při kázání, vypíská píšťalkami faráře Dominika, kvůli jeho náboženským a ekonomickým žvástům, Kristus již bude jednat sám, a SLOVEM NOVÝCH NEBES, zničí veškeré boháče, bankéře, vojáky, atd., které do bran Božího království, nelze přenést. Pokorný a úplně poslušný PROLETARIÁT, obdrží celou ZEMI TÍM, že SUCHÉ KŘOVÍ boháčů, bankéřů, vojáků, atd., shoří v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tím, že Kristus umožní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, mluvit pravdu o Kristu, a pravdu o Božích příkazech, a Božích zákonech, o energetice, pokornému, a úplně poslušnému novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům. Když si PROLETARIÁT, v kostele v Domašově, při mši, vybojuje nikoli silou, ale píšťalkami, mluvení pravdy o Kristu, a pravdy o energetice, BUJNÉ KŘOVÍ boháčů, bankéřů, vojáků, atd., bude úplně vyhlazeno, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Svatyni Boží je SLOVO NOVÝCH NEBES. Ti, kdo se od nového Krista nyní vzdálí, mletím militaristických, křesťanských žvástů, jako vzpurní a neposlušní, zhynou při blízkém ropném, a ekonomickém kolapsu, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Protože se Česko a SVĚT, proviňuje proti Božím příkazům a zákonům o ENERGETICE, proviňuje se proti všem lidským zákonům. Kristův hněv neprodlévá, pro lži křesťanů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je již pouze podobenstvím, pro zpupné, vzpurné a neposlušné dementní idioty, kteří jsou vedení do energetického a ekonomického hrobu. Nový Kristus, částečkou svého DUCHA, svým rozumem, odstoupil od každého neposlušného, který nejde do energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království, okamžitě. V úterý, DNE PÁNĚ 26.8.2014, v novém NOVOLUNÍ, které se skončí ÚPLŇKEM MĚSÍCE 9.9.2014, nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, mě umožnil telefonicky sdělit, křesťanským, militaristickým drzým sviním Terezie.Jiraskova@rozhlas.cz, jejímu pomatenému hostu Lubomíru Ondráčkovi, religionistovi z KU v Praze uk@cuni.cz, a posluchačům ČRo2 kontakt@rozhlas.cz, asi toto. Co říkáte názoru, který nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a který mnohé, svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, a dle Písma, a dle písniček od Krista, Hospodin koná divy, k zázrakům se má. Na ÚSVITU vzniku Božího království, které bude trvat až na věky věků, Kristus, v textech www.pametni-kniha.cz, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM křesťanských militaristů, spojil všechna náboženství SVĚTA, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Kristus již je SPRAVEDLIVÝ a koná divy, k zázrakům se má, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Chce zachránit veškerý PROLETARIÁT, pracující i nepracující, před boháči, před bankéři, před vojenskými kaplany, před vojáky, atd., a tím, před třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, která určitě přijde, zastavit se nedá, pro úplnou neposlušnost, jím vyvoleného Česka. Kvůli zpupnému, vzpurnému a neposlušnému kontakt@rozhlas.cz, religionista, hlupák, Lubomír Ondráček, a jeho univerzita, uk@cuni.cz, stále chce Písma pouze studovat, protože se ke SPRAVEDLIVÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, k jedinému STVOŘITELI SVĚTA, a STVOŘITELI všech náboženství SVĚTA, vrátit nechce. Kvůli kontakt@rozhlas.cz, Česko stále prosazuje spravedlnost boháčů, bankéřů, vojáků, atd., a ne spravedlnost Boží, spravedlnost komunitního společenství, kterým je elektronicky plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Kvůli kontakt@rozhlas.cz, se zločinci, drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, stále pokrytecky modlí. PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ, bez boháčů a bankéřů. Buď vůle TVÁ. Ale místo vůle nového Krista, stále prosazují vůli boháčů, bankéřů, vojáků, a vůli svou. Nový Kristus v Písmu slíbil, že uvedené militaristické křesťanské svině roztrhá, zabije, a nikdo mu je nevytrhne. Vyžaduje, aby Česko, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dalo v médiích neprodleně na SVÍCEN. Bože jež jsi spravedlivý, nedovol, aby při úplňku MĚSÍCE, v úterý, DNE PÁNĚ 9.9.2014, v DEN SVÁTKU Česka a SVĚTA, PROLETARIÁT pracující i nepracující, měl trápení a žal, kvůli vládě religionistů, boháčů, bankéřů, makléřů, exekutorů, či vojáků, nad novým Ježíšem Kristem, kvůli ČRo2. Nedovol Kriste, aby PROLETARIÁT, měl v úterý, 9.9.2014, při úplňku MĚSÍCE, zase nešťastný křesťanský pátek, kvůli tomu, že nikdo z pracujícího, či nepracujícího PROLETARIÁTU, nedokázal vypískat píšťalkami, faráře Dominika, v kostele svatého Vavřince, při mši, při kázání, za to, že farář Dominik, straní svým Bohům, boháčům a bankéřům, místo Kristu. Boží hněv již neprodlévá a Kristus nenechá nikoho bez trestu, kdo nezničí děsivou křesťanskou temnotu SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, uvedeného v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů. Zedníci a ostatní proletáři Česka a SVĚTA, spojte se proti boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, vojákům, politikům, politologům, sociologům a ostatním pomatencům, v neděli, při mši, v kostele svatého Vavřince, v Domašově u Brna, vypískáním faráře Dominika, pokud zase nebude mlet SLOVO NOVÝCH NEBES. Dle písniček a Písma, všichni neposlušní lidé, jsou dementními idioty, pro odstoupení rozumu Krista. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, ze svého milosrdenství, svým rozumem, ze SLOV NOVÝCH NEBES, umožňuje každému pochopit, absolutní pravdu o Bohu, pochopením pravdy o Boží vůli. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Kristem vyvoleném Česku, při ropném a ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, Kristus chce setřít proletářům každou slzu z očí tím, že vyžaduje v Česku vše nové, NOVOU ZEMI i NOVÉ NEBE. Kristus se nad zedníky, a ostatními proletáři smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když proletáři, při kázání, vypískají faráře Dominika píšťalkami v případě, že se odmítne vrátit k novému, MOUDRÉMU a SPRAVEDLIVÉMU Kristu, mletím dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby všichni chudí proletáři, si vybojovali, v kostele v Domašově, kázání SLOV NOVÝCH NEBES, určených, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, pokorným, odpovědným, a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně očekává všechno tvorstvo. Nový Kristus vyžaduje, aby vše nové bylo v Česku tím, že Česko, a následně celý SVĚT, bude žít v KOMUNITÁCH. KOMUNITA pro cca 1360 lidí, dle výkresů ve fotogalerii www.pametni-kniha.cz, bude novou RODINOU, pro každého, pokorného a úplně poslušného člověka. Např. vrchní velitel brané moci Česka, zakladatel KOZLŮ ČSSD, ekonom prezident Zeman, je SUCHÝM KŘOVÍM. Jeho obilí, kterým jsou bankéři, ekonomové, vojáci, atd., pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných, shnilo. Nový Kristus, otřese STAROU a PLESNIVOU ZEMÍ, kde jsou všichni shnilí, pro odstoupení rozumu Krista tím, že prezident Zeman, a spolu s ním prezidenti Obama či Putin, shoří ŹÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristem vyvolené Česko, má povinnost jít příkladem vstříc všem státům SVĚTA tím, že bude mít neprodleně nového prezidenta, kterého Kristus v Písmu vyvolil jeho jménem, RÁKOS. Projektant Ing. Rákos v Brna, je odborníkem na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a na energetiku domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Nový Kristus, vzkříšený ze vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní, chce mít vše nové tím, že veškerá řeč o Kristu, bude o Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Komunitu, kde nebude člověk pro člověka VLKEM, jak je to dnes, v křesťanském království PRACHŮ, PENĚZ, kde je pro každého VLKEM zpupný, vzpurný a neposlušný, kardinál Vlk, si musí zedníci, a ostatní proletariát, vybojovat v kostele v Domašově. Drzí pozemští otcové, Satani kněží, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA, mletím křesťanských protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí. Česko, a stejně tak SVĚT, může energeticky spasit pouze dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. SLOVO NOVÝCH NEBES, které je jediným Bohem SVĚTA, je pro pokorné, a úplně poslušné zedníky, a ostatní proletáře, SLOVEM dokonalé Boží lásky, o energetice, ekologii, mravech, a o nezbytnosti úplného zničení boháčů, bankéřů, obchodníků, politiků, politologů, sociologů, stávajících teologů, vojáků, vojenských kaplanů, atd., z titulu energetické spásy Česka a SVĚTA. Když v kostele v Domašově, se sejde na mši, v neděli, cca dvacet, či sedmdesát BOŽÍCH SYNŮ, s píšťalkami, kteří úplně pomateného faráře vypískají, snad již Kristus, jediný Bůh SVĚTA způsobí, že boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, atd., zmizí jak pára nad hrncem. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, Boží hněv nad zpupnými, vzpurnými, a neposlušnými, již neprodlévá. SLOVO NOVÝCH NEBES, je MANIFESTEM, pro spojení pokorných, poslušných, odpovědných, a osvícených PROLETÁŘŮ, Kristem vyvoleného Česka, a PROLETÁŘŮ CELÉHO SVĚTA, pod jediného vůdce, Ježíše Krista, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, DUCHA SVATÉHO, pod jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Hospodina, v Písmu stále stejného. Všechno zpupné, vzpurné, a neposlušné tvorstvo uhynulo, je myšlením mrtvé, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, což bude trvat tak dlouho, dokud Kristem vyvolené Česko, nevyzná své lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a své lži o energetice. Kristus, na pomalém POSLEDNÍM SOUDU vyčkává, protože se chce smilovat, svým rozumem, nad pokornými a úplně poslušnými. Smiluje se, až rektor Masarykovy univerzity, Bek, z milosrdenství rozumu Krista, bude úplně poslušným PROLETARIÁTEM donucen, předat vládu na lidmi, vůdci nového Božího lidu technického lidu, VUT v Brně, rektoru Štěpánkovi, a dalšímu technickému lidu, ČVUT, a projektantům. Nový Kristus se smiluje, až dobytek nového Božího technického lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., naplní Písmo tím, že Česko svolá kongres energetiků, všech států SVĚTA, do DOLINY O2 arény v Praze. Kristus nečiní nic tajně. Absolutní pravda o Kristu, o jediném Bohu SVĚTA, a o jeho vůli, je z milosrdenství rozumu Krista sdělená dostatečně srozumitelně, jak pro boháče, tak pro proletariát. Až zedníci, a ostatní PROLETARIÁT, vypískají, při kázání, při mši, drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika, ze převracení evangelií o energetické spáse Česka a SVĚTA v pravý opak, Kristus již začne jednat sám, a svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, úplně zničí boháče, bankéře, makléře, exekutory a ostatní podvodníky, zrušením křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ. Hospodin slíbil, že za mě, za POSLEDNÍHO PROROKA křesťanského lži lidu, dokončí zápas s boháči, s bankéři, s kněžími, atd. Hospodine, TVOJE milosrdenství je věčné. Neopouštěj dílo pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, boháčů, bankéřů, teologů, atd., dílo vlastních rukou. Dej, ať v Domašově máš mnoho svých nových služebníků, kteří se nebudou bát vystoupit veřejně proti faráři Dominikovi. Zatím všichni zvolili SMRT třetí světové války, a tím SMRT Česka. ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, nechce vůbec nikdo. Proto SMRT, kterou je odstoupení rozumu Krista, z jeho milosrdenství, je údělem všech zpupných a neposlušných. Plný počet dementních idiotů vzešel, a proto Česko může jít dál, do Božího království. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud se PROLETARIÁT nevysvobodí, od Bohů kněží, od boháčů a bankéřů, v kostele v Domašově. Nový Kristus stanovil svůj DRUHÝ PŘÍCHOD na měsíc září, kdy má žehnat SLOVEM NOVÝCH NEBES, od 24.9.2014. Toto datum souvisí s mým datem narození 21.9.1940. Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, stanovil datum svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, na rok 2014, tím, že přichází v době SEDMDESÁTI LET od Hitlera. Přichází tedy v době mých 74 let, v roce 2014. SEDMDESÁT LET od Hitlera, bylo v roce 2010. Následovaly tři roky působení nového Krista, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES. Rok 2014, je rokem trestů pro boháče, bankéře, atd. To žádnému národu Kristus neučinil, pouze Česku. Proto běda veřejnoprávnímu vysílání, TWR, Proglasu, Domašovsku, Brnu, atd. když zase prohlásí Krista za ZLODĚJE, a sebe za spravedlivé. Kdo se nyní vzdálí od SLOV NOVÝCH NEBES, zahyne strašlivou záhubou, ve TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, při úplném zničení Česka. Kristus žárlivě touží po DUCHU NOVÝCH NEBES, veškerého Písma. Kristus i v písničkách uvádí. Pomatenci, drzí pozemští Otcové Satani kněží, Ježíše Krista, jediného Boha SVĚTA, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES nehledaj, a tak ani nenajdou. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Pyšné, zpupné, vzpurné a neposlušné, nelze uzdravit ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Hospodin, z milosrdenství svého rozumu, umožnil sdělit v ČRo2, v pořadu kontakt@rozhlas.cz, Ivaně Denčevové, ivaden@volny.cz, novináři Karlu Hvížďalovi, a posluchačům, zkráceně asi toto. Lidé říkají, že když hodně rostou hřiby, že bude válka. V Písmu Kristus uvádí, že válka opravdu bude, když budete stranit ZLATU, které zrezivělo, kterým jsou boháči, bankéři, ekonomové, vojáci, politici pravice, atd., což vše je ZLATO ODVRŽENÉ. Ke škodě Česka, Kristem v Písmu vyvoleného, děláte cenzuru na texty Písma, které říkají, že zrezivělo také STŘÍBRO, kterým jsou církve celého SVĚTA, které již Bůh, jako prostředníky, mezi sebou a lidmi nepotřebuje, protože Hospodin je nyní, z milosrdenství svého rozumu, jediným Bohem celého SVĚTA tím, že je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nového Boha, který je OTCEM ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí znát každý člověk, i Vy, pane Hvížďalo a paní Denčevová. Krajina posedlá děsivou temnotu militaristického křesťanství stále existuje, protože drzí pozemští Satani kněží, si hlídají ŽENU STATEČNOU, mletím jedu protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí křesťanského katechismu proto, aby nemoha být SLOVEM NOVÝCH NEBES. Boháči, bankéři, vojáci, a jejich Bohové, Otcové Satani kněží, tím znemožňují novému Kristu zničit lidské vzdorokrálovství, PENĚZ, PRACHŮ. Dle Písma, války existují z toho důvodu, že mír, mezi bohatými a chudými, být nemůže. Války existují kvůli Kristem vyvolenému Česku, pro cenzuru na SLOVO NOVÝCH NEBES, ve veřejnoprávním vysílání. Války dělají vládnoucí boháči a bankéři, kteří se bojí o vlastní bezpečnost, a kteří, kvůli své bezpečnosti, ženou pomatený lid, na jatka válek, v jiných státech. Kvůli své bezpečnosti, vládnoucí boháči a vojáci, nedovolují najít nového Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Léčba boháčů, bankéřů a vojáků, SLOVEM NOVÝCH NEBES, k jejich vyléčení nevede. Např. dokud existují boháči a chudáci, milosrdná smrt eutanazii starých lidí, u kterých je léčba již marná, nemůže být nastolena, protože nový Kristus, od pyšných, zpupných, vzpurných a neposlušných, dementních vládnoucích idiotů, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Nepovolí, neustoupí a nepocítí lítost, dokud vzdoro království PRACHŮ, PENĚZ, úplně nezničí. Pokrytci, pyšní, zpupní a neposlušní dementní idioti, zločinci, pro odstoupení rozumu Krista, povolují milosrdnou smrt pomocí eutanazie zabíjení, vojáků a civilistů v zemích, kde organizují nesmyslná jatka válek. Kristus trestá každého, i proroky, kteří prorokují Boží vůli. Např. já mám nyní, dle vůle Boží, potíže se svým můstkem, abych nezapomněl připomenout, objasnit, a doplnit, texty Písma o ZUBECH. Nový Kristus přestane Česko a SVĚT bořit, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, až každý pochopí, texty Písma o tom, že v Česku, a ve SVĚTĚ, každý zemřel pro vlastní náboženskou nepravost, až nyní, na pomalém POSLEDNÍM SOUDU. Křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské, atd., hrozny, jsou totiž jedovinou dračí, krutým zmijím jedem. Každý, kdo pije jed a děsivou temnotu stávajících náboženství, tomu trnou vlastní zuby, a zemře, pro odstoupení rozumu Krista, na svou vlastní nepravost, pro své lži o Bohu, a pro své lží o energetice, čímž vzešel plný počet dementních idiotů, bohatých i chudých, kteří o novém Kristu nemají ani ponětí. Řím.1/18až3/6,6/18až8/19,29až11/25, Žalm37/5,11,35, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jer.1/17až31/27,29až51/57, 1.Kor.1/27až15/33, atd. Jak vítaný je příchod pokorných a úplně poslušných Božích SYNŮ, kteří pochopí, že království Boží, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, není ve slovech drzých pozemských Otců Satanů kněží, ale pouze ve slovech Božích, ve slovech nového Krista, který je nyní OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který musí mít v Česku, a ve SVĚTĚ, moc ZÁKONODÁRNOU. 1.Kor.1/27až4/20až15/33, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Iz.2/22až33/22až44/5,8,57/10,16,20až66/24, Řím.1/18až3/6,6/18až8/19,29až11/25, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Jan1/13až8/42až15/25, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, atd. Jak vítaný je příchod Božích SYNŮ, ponížených zedníků, a ostatního PROLETARIÁTU, či Kristem poníženého nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, které Kristus živí, svým technickým rozumem odjakživa, které nyní OŽIVÍ, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Iz.2/22až57/10,16,20až63/14,18až65/15, Řím.1/18až8/19,29až15/33, Jer.1/17až5/7až6/19až51/58, Žalm33/6,37/5,11až150/6, atd. Především zedníci a ostatní PROLETARIÁT, mají povinnost zajistit vzkříšení z mrtvých, které v Bohem prokletém křesťanství, kde jsou všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, ještě nenastalo. Nový Kristus, chce zedníkům, a ostatnímu proletariátu setřít každou slzu z očí. Vyčkává, chce se smilovat. Smiluje se, když zedníci, a ostatní PROLETARIÁT, se nesmíří se SMRTÍ úplně dementních idiotů vládnoucí elity, způsobenou odstoupením rozumu Krista, od všech drzých, chamtivých, zpupných, vzpurných a neposlušných, křesťanských, a jiných, militaristických sviní. Kristus učiní NOVOU ZEMI, i NOVÉ NEBE, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, když zedníci a ostatní PROLETARIÁT, svěří svou cestu Hospodinu, v Domašově, či v Brně. Kristem zlořečení boháči, bankéři, ekonomové, vojáci, atd, budou SLOVEM NOVÝCH NEBES úplně vymýceni, a vyhlazení, když nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, povede zpupné, vzpurné a neposlušné lidské stádo nově, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Nový Kristus již nebude ani ve větru, či v hurikánech, kterým dává sílu proto, aby zničil všechno, co zpupné a pyšné lidstvo staví v nesmyslné výrobě, výstavbě a dopravě, proti Boží vůli. Nebude ani v zemětřesení, kterým stále třese zemí. Nebude ani v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, bude přítelem, pro každé BOŽÍ DÍTĚ, pro každého BOŽÍHO SYNA, pokorného a úplně poslušného. Především zedníkům, a ostatnímu PROLETARIÁTU, nový Kristus otevírá oči i uši, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Každému chudému odpouští dluhy, které způsobila chamtivost boháčů, bankéřů a ekonomů. Těm, kterým hrozí ztráta domů, kvůli dluhům, nový Kristus majetek ponechá. Těm rodinám, kterým hrozí ztráta dětí, kvůli tomu, že rodiče děti nedokáží uživit, Kristus děti ponechá. OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, však vyžaduje činit skutky, pro nastolení vlády Boha, vlády SLOV NOVÝCH NEBES, nad Českem, a nad celým SVĚTEM. Každý krůček zedníků, a ostatního PROLETARIÁTU, v Domašově, či v Brně, atd., k nastolení vlády Krista, nad Českem, a nad celým SVĚTEM, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES, Kristus vítá. Když zedníci, a ostatní PROLETÁŘI, vystříkají OHNIVOU VODOU, posvěcenou ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, či vypískají píšťalkami, např. faráře Dominika v Domašově, rektora Masarykovy univerzity Beka, či ředitele ČT Brno Součka, Kristus již bude jednat sám, a změnu PARADIGMATU, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, zajistí celosvětově, neprodleně, sám, viz další text. Dle písničky od Krista. Hledá se ŽENA NEBEZPEČNÁ, všeho schopná, ŽENA STATEČNÁ. Dá zedníkům a ostatním PROLETÁŘŮM, SMRT, v případě neposlušnosti, anebo SLÁVU, v případě úplné poslušnosti. Raději ŽENA ŽÁDNÁ, než vadná. VADNÁ ŽENA je ekumenická křesťanská prostitutka, kterou Kristus má za ČERODĚJNICI. Dostatečná komunikace s novým Kristem nastane, až SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude v médiích, a ve školství, na SVÍCNU. 1.Králov.19/11, 1.Kor.1/27až15/15až33, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Jud.12, Iz.2/22,5/16,25/8,30/18až33/22až44/5,8až66/24, Žalm33/6až37/5,11,35,38až150/6, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jer.1/17až23/29,32až51/58, Sír.5/5až40/28až43/26,31.

Do budoucnosti Kristem vyvoleného Česka, vidí pouze nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Pohádku PRSTEN KRÁLE ŘEKY, stvořil Kristus jako podobenství o PUPKU SVĚTA, o řece Svratce, o VUT v Brně, o ČT Brno, o svědcích Jehovových ze SÁLU KRÁLOVSTVÍ ze Zastávky u Brna, o farnících z Domašova, atd. Nového Krista, který je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, jediným Bohem SVĚTA, nikdo z lidí, svým rozumem zvířete, milovat nedovede. Nikdo nedovede zastavit křesťanské, militaristické, dílo energetické a ekonomické zhouby. Rybář, odborník na energetiku z VUT v Brně, docent Skála, byl v pohádce rybářem, a na lži o energetice, chytal pomatené křesťanské ryby. Ve Svratce se mu zjevil Král vzedmutého moře militaristických křesťanských sviní, nový Kristus, a to ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Kristus dal v řece Svratce, docentu Skálovi, svatební prsten, pro jeho církev, pro DÁMU s velkými prsy, pro VUT v Brně, která náhle onemocněla tím, že nikdo z VUT v Brně, nedokáže mluvit pravdu o energetice. Do područí hříchu jsme se dostali, protože VUT v Brně, kam SPRAVEDLIVÝ Kristus přišel do svého, ke svému technickému lidu, který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, stále nového Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nikdo nepoznal. DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista do Česka, je příchod stále stejného Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který je, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, stále stejný, od samého počátku křesťanství. Nový Kristus zakázal křesťanskému rybáři, docentu Skálovi, chytat jakékoli další křesťanské ryby, na své lži o energetice. Sdělil rybáři, docentu Skálovi, že DÁMU, VUT v Brně, svatební prsten uzdraví, a to SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nový Kristus v Písmu prokazatelně vyžaduje, aby každý člověk měl svatbu s Kristem SPRAVEDLIVÝM a VŠEMOHOUCÍM, jehož ŽENSKÁ PODOBA DUCHA SVATÉHO, je nová ŽENA STATEČNÁ, kterou je VEŠKERÉ PÍSMO OD KRISTA. Nový Kristus, který vyšel v KRUZÍCH v OBILÍ, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, křesťanskému rybáři, docentu Skálovi objasnil, že každého, kdo by se chtěl svatebního prstenu, určeného pouze pro DÁMU VUT v Brně zmocnit, pro křesťanskou modloslužbu, kterou je křesťanská chamtivost, a pro protikladné lži, a promyšlené vychytralosti, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, bude novým Kristem potrestán nemocí, či dementním idiotstvím. Prstenu SLOVA NOVÝCH NEBES, který je o SVATBĚ s novým Kristem, či s novou ŽENOU STATEČNOU, se v Brně, v pohádce, zmocnila chamtivá modloslužebnice, tisková mluvčí ČT Brno hana.orosova@ceskatelevize.cz, spolu s drzým ředitelem ČT Brno jan.soucek@ceskatelevize.cz tím, že v ČT Brno zajišťuje, aby média, v celém Česku, kazila dobré mravy, mletím křesťanského militarismu. Kristem prokletý je především Ing. Raus z ČT Brno, který svými křesťanskými militaristickými žvásty, je králem podvodníků, pro své působení v satanské mafii tupců či podvodníků, ve vysílání TWR v Proglase. Docenta Skály, Kristus v pohádce proměnil v raka za to, že stále nezná dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Docent Skála stále nepřiznal, že bez rozumu Krista, jako zpupný a neposlušný, je dobytčetem, či tupcem. Zatím Kristus, docenta Skály, RAKA, nechal žít, neuvařil ho OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Docent Skála zatím nezčervenal, je stále živý. Ale pouze jako černý rak. Ředitele ČT Brno Součka, a jeho tiskovou mluvčí Orosovou, Kristus v pohádce však proměnil v červené ryby za to, že chtějí dělat Bohy, místo spravedlivého Krista, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES, o novém Kristu, a o křesťanské chamtivosti, to je o modloslužbě. Jejich proměnění na červené ryby, Kristus učinil podobenstvím, protože RUDÝ ŠTÍT komunistických BOHATÝRŮ, Česko již mělo, a to v době čtyřiceti let pouště socialismu, což křesťanští tupci stále nedovedou pochopit. Nah.2/4, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6až12/28, Sk.3/23,7/42,17/30, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,8,11, atd. Kdo chce Kristu lásku dát, musí dát mu sebe tím, že odsoudí křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, protože na ÚSVITU Božího království, všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, neschopní nastolit království Boží, zrušením SKÁLY křesťanských militaristů, PRACHŮ, PENĚZ, pro odstoupení rozumu Krista, zhynou. Nový Kristus již nechce žádné RUDÉ SOCIALISTICKÉ, či KOMUNISTICKÉ bohatýry. Chce úplně poslušný a pokorný PROLETARIÁT, bílý svými skutky, který zničí veškeré militaristické, křesťanské zlo, v kostele svatého Vavřince, v Domašově, vypískáním faráře Dominika, píšťalkami. SLOVO NOVÝCH NEBES, dle písniček od Krista, je již především návodem na KULAJDU, vařenou v KOMUNITÁCH, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, kde hloubka vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní, bude v hloubce talířů. V DEN PÁNĚ výročí dvaceti let POUŠTĚ SOCIALISMU, v Kristem vyvoleném Česku, 21.8.2014, jsem byl na houbách, v lese. Na jednom místě jsem našel nezvykle velké množství hřibů. MNOHO HŘIBŮ, málo chleba pro nový, pokorný a úplně poslušný, BÍLÝ, PROLETARIÁT, ze SLOV NOVÝCH NEBES, o SVATBĚ s novým Kristem, či s jeho novou ŽENOU STATEČNOU, BÍLOU, při hostinách SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Dne Páně 22.8.2014, jsem byl v Zastávce u Brna, kde jsem navštívil vůdce svědků Jehovových, očního optika Glückseliga info@optikazastavka.cz, který trápí DUCHA svědků Jehovových, svými pomatenými křesťanskými žvásty, v SÁLE KRÁLOVSTVÍ. Sdělil jsem mu, že již nemá výmluvu, nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, ignorovat, kvůli své militaristické chamtivosti, to je kvůli své modloslužbě. Žádal jsem ho, aby mě pozval do SÁLU KRÁLOVSTVÍ proto, aby svědkům Jehovovým, mohl být DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, na VUT v Brně, k novému Božímu technickému lidu, v době 70 let od Hitlera, srozumitelně objasněn. Drzý a slepý pomatenec, oční optik Glückselig, moje pozvání odmítl. Ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, v jejich království PRACHŮ, PENĚZ, se tomuto dementnímu, hluchému a slepému idiotovi, stále líbí. Jidáš Glückselig, který mě nechal vyvést ze SÁLU KRÁLOVSTVÍ policií ČR z Rosic, který na mě podal trestní oznámení, stále zbožňuje svoji SKÁLU, PRACHY PENÍZE, místo SPRAVEDLIVÉHO Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus, tomuto slepému, dementnímu idiotovi, neschopnému se smířit s novým Kristem, nikdy nezapomene žádný jeho skutek. Kvůli němu, všechno tvorstvo dělá všechno špatně. Jak jinak by nový Kristus mohl soudit zpupné, vzpurné a neposlušné, než odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Bohatství tohoto dementního idiota, však shnilo, kvůli velice blízkému, ropnému a tím i ekonomickému kolapsu. Svědkové Jehovovi, kvůli tomuto zlému Bohu, jsou proradným stvořením. Glückseligovo přátelství s křesťanským královstvím PRACHŮ, PENĚZ, je nepřátelství s novým Kristem, který je jediným Bohem SVĚTA, všech náboženství SVĚTA, odjakživa, a navěky věků. Tento zločinec, či drzý boháč, odmítá se vzepřít pozemskému Otci Satanu, faráři z Domašova. Odmítá, aby svědkové Jehovovi ze Zastávky, vypískali Satana faráře Dominika, píšťalkami, kvůli jeho křesťanským a ekonomickým žvástům. Nechce, aby svědkové Jehovovi, udělali ze Satana faráře Dominika, Otce Bohu milého, navěky věků tím, že všichni uznají, že křesťanské náboženské stříbro a zlato bankovního systému, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, zrezivělo. Nový Kristus, kvůli tomuto dementnímu idiotovi, nemůže, svým rozumem, ze svého milosrdenství, energeticky SPASIT Česko a SVĚT, svým technickým rozumem, o energetice, ekologii a mravech. Kvůli zločinci Glückseligovi, nemůže Kristus, svým rozumem, a svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, zničit křesťanství, hinduismus, buddhismus, judaismus, islám, atd., a učinit vše militaristické, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kvůli němu, a kvůli ostatním, opakovaně uváděným zločincům vládnoucí elity, je celé Česko proradným stvořením, protože se odmítá podřídit Bohu, který je nyní, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Také z úst úplně pomatených svědků Jehovových, vychází SLOVA NOVÝCH NEBES, která jsou pro Česko, a pro celý SVĚT, požehnáním. Současně z úst svědků Jehovových, vychází proklínání, což je mletí křesťanských protikladných žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí. Těmito křesťanskými, militaristickými, a ekonomickými žvásty, které nemohou nikoho energeticky spasit, Kristus dělá ZLO, zvířecím lidským rozumem, pro odstoupení svého rozumu, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Běda Českou a SVĚTU, když zpupný, neposlušný, slepý a hluchý oční optik, Jidáš Glückselig, se nevrátí k novému Kristu, neprodleně, nyní v novém DNES naplnění Písma, v září, do úplňku MĚSÍCE, do úterý, 9.9.2014. Vůle Boží je, aby Česko zrušilo všechny náboženské a politické tradice tím, že jediná oslava nového Krista, celosvětově, bude vždy pouze při úplňku MĚSÍCE, což má povinnost zajistit, nový Boží technický lid Česka, a to na všesvětovém KONGRESU ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Kristus se nad SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až Česko zajistí, aby Krista všichni znali, jako SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.