Kapitola 180

19.09.2014 11:33

Kapitola 180 – 100 stran. Lidstvo pije militaristické nesmysly o energetice, a křesťanské nesmysly o Bohu, Iz.51/22, Jer.49/12,51/7, protože eurokomisařka Věra Jourová vera.jourova@mmr.cz, odmítá grilovat křesťanské velemloky v EU, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Kristus poslušným dovoluje jít dál. Žid.4/7,6/3,6.

 

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 117 (Česká bible, kapitola 180), soud rektora Hampla z KU 90. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

Obsah: 1.) Celé Česko má povinnost vyjít ze lží o Kristu, a ze lží o energetice, během tří dnů, od neděle 7.9.2014, do úplňku MĚSÍCE, do úterý, 9.9.2014. Bez rozumu Krista, Česko zahyne. Kristus, SLOVEM NOVÝCH NEBES, úplně zničí všechny zpupné a neposlušné tím, že ekumenické církve musí být vyšetřovány, za své lži, protikladné nauky, a promyšlené křesťanské vychytralosti o starém Kristu UKŘIŽOVANÉM, Policií ČR, epodatelna.policie@pcr.cz. Viz.str.2až15. 2.) Obracím se na Zdeňka Mahlera a info@sensen.cz, se žádostí, abych byl navržen za SENIORA ROKU 2014, kvůli mé práci, na objasnění existence Krista, ve formě OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz.str.16až21. 3.) Objasnění Božích příkazů a zákonů, prorektoru pro vědu, Dvořákovi, prorektor.veda@muni.cz, a jeho asistence Mgr. Janě Unčovské, uncovska@rect.muni.cz. Viz.str.21až28. 4.) Nový Kristus, dělá z vlád celého SVĚTA, jedinou církev, s mocí výkonnou, schopnou vytvořit nový řád, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Vyžaduje, aby království PRACHŮ, PENĚZ, bylo zrušeno celosvětově, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na mírovém kongresu energetiků. Neposlušní křesťané, leží mrtví, v kómatu, již více než dva tisíce let. Křesťanské velemloky musí grilovat Masarykova univerzita, ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES neprodleně, v milostivém Hospodinově létě 2014. Viz.str.28až32. 5.) Nový Kristus vyžaduje, aby jim vyvolené Česko zajistilo, aby nový Kristus byl jediným SOUDCEM, a jediným ZÁKONODÁRCEM, veškerého tvorstva, což je nezbytné, kvůli celosvětovému ukončení doby BENZINOVÉ, kvůli přestavbě celého SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Jiná energetická spása, než z rozumu Krista, uvedeného v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, neexistuje. Lidstvo pije militaristické nesmysly o energetice, a křesťanské nesmysly o Bohu, Iz.51/22, Jer. 49/12,51/7, protože eurokomisařka Věra Jourová vera.jourova@mmr.cz, odmítá grilovat křesťanské velemloky v EU, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Kristus poslušným dovoluje jít dál. Žid.4/7,6/3,6,12/28. Viz.str.32až37. 6.) Pane Petře Vaďuro z ČRo3. Dle textů Písma, nemáte do říše ticha, spolu se svým křesťanským KRÁLOVSTVÍM PRACHŮ, PENĚZ, utíkat neprodleně. Musíme se proto spolu setkat, buď ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, na Říčkách 42, nebo v Praze. Můj telefon znáte, takže nemáte výmluvu. Viz.str.37až43. 7.) Kristus, chce na SVĚTĚ jinou válku, než dělají vojenští kaplani, svými křesťanskými, náboženskými, militaristickými žvásty. Chce, aby lidé na celém SVĚTĚ válčili, nikoli ve válkách, ale pouze sami v sobě, aby bojovali proti svému nedokonalému TĚLU, a proti svému nedokonalému DUCHU, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kvůli zločincům z Radiožurnálu, z TWR, z Proglasu, atd., nelze v médiích zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Viz.str.43až49. 8.) Česko, a tím veškeré tvorstvo, kvůli Dotekům víry v ČRo1, a kvůli TWR a Proglasu, zbytečně mrhá časem, který lidstvu zbývá, do velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického, kolapsu. Viz.str.49až53. 9.) Pro Česko, musí být zničení tmy křesťanství, dialogem o Kristu a energetice, v Dotecích víry v ČRo1, a v ČT24, samozřejmostí. Viz.str.53až60. 10.) Celosvětově musí být nový Kristus oslavován pouze při úplňku MĚSÍCE. Iz.66/24, atd. Viz.str.60až63. 11.) Zveřejněním textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU neposlušných, zpupných, a vzpurných, je návrat ke Kristu. Viz.str.63až67. 12.) Dělám práci za teologické a filozofické fakulty univerzit, a práci za VUT v Brně, a ČVUT tím, že mluvím pravdu o energetice, a Kristu. Mám nárok na odměnu, od ministra financí Babiše. Žádám tímto o odměnu, ve výši ročního platu rektora Beka. Viz.str.67až74. 13.) Kristus zná myšlení křesťanských militaristů, a ví, že přemnožení lidského zvířectva, vládnoucí dementní idioti, vždy řeší válkou. Viz.str.74až79. 14.) Česko má povinnost být OKŘÍDLENCEM, být TŘETÍM v Boží SLAVĚ, po novém Kristu, a po jeho družce, ŽENĚ STATEČNÉ tím, že vytvoří NOVOU STÁTNÍ SPRÁVU, pokorných, a úplně poslušných, s opakovaně uváděnou novou vládou Česka. Viz.str.79až86. 15.) Česko nebude úplně zničeno, odstoupením rozumu Krista, když všechny podniky, a firmy, budou ve vlastnictví nového Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz.str.86až91. 16.) Smysl má pouze práce pro dobro všech lidí, všech států celého SVĚTA. Viz.str.91až93. 17.) SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Krista, propadli všichni, kdo texty VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které jsou novým Kristem, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, odmítají studovat. Viz.str.93až95. 18.) ZIMA ZIMU stíhat bude, když rektor Karlovy univerzity ZÍMA rektor@cuni.cz, bude stejně vzpurný, zpupný a zatvrzelý, jako dementní rektor Bek. Když se neposlušné a vzpurné Česko stane strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, že bude stát na SKÁLE, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES. SVĚT bude energeticky spasen, na kongresu energetiků, v v DOLINĚ O2 Arény v Praze, z milosrdenství technického rozumu Krista. Novým Božím lidem, na věky věků, jsou pokorní a poslušní kněží technického lidu, z VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, když nebudou pohřbívat drzé neposlušné. Viz.str.95až100.

1.)Rozporuplnost lidského jednání, je způsobena ignorováním reality, že lidský rozum je stejný, jako je rozum zvířat, a že jediný správný rozum, je rozum Boží. Kristus nechal napsat pomalý POSLEDNÍ SOUD těchto textů proto, aby byl ZRCADLEM pro všechny vzpurné, zpupné a neposlušné. PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, je terapií pro každého zpupného, pro každého, kdo si stále myslí, že Bůh neexistuje, protože, dle vědců, nikoho neživí, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Dementní idiotství těch, od kterých nový Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství proto, aby v Česku úplně zničil křesťanský militarismus, musí již být zřejmé všem pokorným, odpovědným, dospělým, prozíravým, a úplně poslušným. Pouze hlupáci si myslí, že nemusí respektovat Boží dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanské SKÁLY, kterou je BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÝ KOMPLEX. Vakcína na lidskou blbost je nalezená. Je jím SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVA DOGONŮ, SLOVA MÁYŮ, v textech mnohých písniček, v mnoha filmech, atd., které se vzájemně doplňují a upřesňují. V sobotu, kdy měl být nový Kristus, PÁNEM NAD SOBOTOU, ve slávě ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako jediný Bůh SVĚTA, bylo by sděleno do Doteků víry v Radiožurnálu, posluchačům, a drzým a zlým pomatencům, zločincům, Daniele Brůhové, a drzému pozemskému Otci faráři Václavu Vackovi z Letohradu, kdyby neblokovali telefonickou část poředu. Dle Písma, Bůh dělá na SVĚTĚ, dobré i zlé. Dobré dělá svým rozumem, zlé dělá odstoupením svého rozumu, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Protože tuto skutečnost velice dobře znáte, a protože odmítáte vzít na vědomí, že nyní, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli energetické spáse celého SVĚTA, Božím rozumem, musí být všichni lidé pokorní, a úplně poslušní, není zločincem Kristus, ale Vy. Kristus vyžaduje úplnou poslušnost, protože chce, svým rozumem, dělat dobro energetické spásy, Česka a SVĚTA. Jste Bohem prokletí, protože nechcete o tom, že máte povinnost předat vládu nad lidmi, novému Kristu, jedinému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI SVĚTA, ani slyšet. Musíte být vyšetřováni Policií ČR, protože musíte naplnit texty Písma tím, že se svými křesťanskými žvásty, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, máte povinnost vejít do říše ticha. Pomatenec Kolegar, ve vysílání TWR dokazoval, že o novém Kristu, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nemá ani ponětí. Tvrdil, že pozemští Otcové Satani kněží, nemají nikoho soudit. Je to pravda, protože drzí pozemští Otcové Satani kněží, jsou souzení SLOVEM NOVÝCH NEBES, a jediné, co mají udělat, jako OTCOVÉ BOHU MILÍ, vyznat své viny, činit pokání, a kázat Krista nově. Soudit celý SVĚT, má povinnost nový Boží technický lid, mluvením pravdy o energetice, a mluvením pravdy, o jedině možné energetické spáse, či energetické Boží koncepci, platné pro celý SVĚT. Vyšetřováni zločinců Brůhové, Vacka, Kolegara a Rafaela, za ignorování Božích zákonů, urguji tímto u Policie ČR, a budu urgovat i na lince 158. Boží hněv nad neposlušnými zločinci, již neprodlévá. Text byl zaslán v sobotu 2.8.2014, na dále uvedené adresy a do náboženského vysílání, křesťanským sviním Kolegarovi, Rafaelovi, Brůhové a Vackovi. Česko musí objevit, svou objektivní historii, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Nový Kristus si s neposlušným a vzpurným Českem neví rady. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES vyžaduje, aby pokorní, a úplně poslušní, v Česku, a následně v DOLINĚ O2 Arény v Praze, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vytvořili NOVOU ZEMI, s jediným Bohem SVĚTA, s Ježíšem Kristem VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, MOUDRÝM, a SPRAVEDLIVÝM, který je v Písmu NOVÝCH NEBES, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA. Kristus, SLOVEM NOVÝCH NEBES, úplně zničí všechny zpupné a neposlušné tím, že ekumenické církve musí být vyšetřovány, za své lži, protikladné nauky, a promyšlené křesťanské vychytralosti o starém Kristu UKŘIŽOVANÉM, Policií ČR, epodatelna.policie@pcr.cz, pp.tisk@pcr.cz, pp.ovk@pcr.cz, pp.oo.operacni@pcr.cz, ku@pcr.cz, uooz.sekretariat@pcr.cz, udv@pcr.cz, uokfk@pcr.cz, pp.sekretpp@pcr.cz. Nový Kristus vyžaduje, aby změnu paradigmatu, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, provedlo protestantské vysílání TWR v Proglase studio@radio7.cz, twr@twr.cz, a náboženské veřejnoprávní vysílání v Dotecích víry v Radiožurnálu Eva.Hulkova@rozhlas.cz, doteky@rozhlas.cz neprodleně, pomocí MOCNÉHO SLOVA ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Nový Kristus vyžaduje, aby byl PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že nebudou porušovány platné zákony Česka, o svobodě slova, a o svobodě náboženské tím, že vše uváděné, bude možné, v telefonické části pořadů, posluchačům sdělit. Protože pravda o Kristu, a pravda o energetice, je cenzurována tím, že je blokován můj telefon, či moje názory, na DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA do Česka, nyní ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, obracím se tímto opakovaně na Policii ČR, nyní i na linku 158, aby zajistila dodržování platných zákonů. Nový Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v novém novoluní MĚSÍCE, v srpnu 2014, nepřišel platné zákony zrušit, ale naplnit tím, že veškerá STARÁ ZEMĚ, musí být v Česku požata. Mám povinnost dělat skutky, aby DEN NÁBOŽENSKÉHO SVÁTKU, oslavující nového Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, byl jednotný pro celý SVĚT, a byl vždy při úplňku MĚSÍCE, a byl nastolen neprodleně. Nejbližší ÚPLŇEK MĚSÍCE, je v neděli, ve vznešeném měsíci, v srpnu, v den svátku svatého Vavřince, DNE PÁNĚ 10.8.2014. Proto budu vždy v sobotu volat Policii ČR, na telefon 158 v případě, že ve vysílání TWR, či v Dotecích víry ČRo1, budou sprostí zločinci, a vrazi nového Krista, dělat jakoukoli cenzuru, na radostnou zprávu, o Božím milosrdenství, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka. Vše v Písmu uvedené, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, o nalezení Krista takového, jaký skutečně v Písmu je, se musí naplnit. Protože vše, o nedokonalostí lidského rozumu, a o dokonalosti BOŽÍHO ROZUMU, Kristus umožnil, ze svého milosrdenství, ze SLOV NOVÝCH NEBES objasnit, nikdo v Česku nemá výmluvu, být zpupný, vzpurný a neposlušný. Nový Kristus dal lidem svoje SLOVO NOVÝCH NEBES proto, aby Česko, a následně celý SVĚT, všechno tvorstvo, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém mírovém summitu, se stalo pokorné, a úplně poslušné. V křesťanství je SVĚT jenom prázdnou tmou, či děsivou křesťanskou temnotou. Ježíš Kristus, ŠALAMOUN, Vševědoucí, Všemohoucí, Spravedlivý, jediný Zákonodárce, jediný Soudce všech států SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého rozumu, soudí ŽIVÉ i MRTVÉ, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ŽIVÍ jsou ti, kdo Boží rozum, z Božího milosrdenství mají. MRTVÍ dementní idioti jsou ti, od kterých odstoupil svým rozumem, v částečce svého DUCHA, ze svého milosrdenství proto, aby mnozí ŽIVÍ, se odvážili bojovat proti chudobě, slovem NOVÝCH NEBES Boha OHNIVCE, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Boj proti chudobě, SLOVEM NOVÝCH NEBES, vede ke štěstí, k pokoji, a k úspěchu, protože pravda o SPRAVEDLNOSTI Krista, a stejně tak pravda o energetice, dle dalších textů www.pametni-kniha.cz, vede k úplnému zničení boháčů, bankéřů, makléřů, vojáků, zbraní, aut, atd., což je nezbytné, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, a kvůli vrácení technického rozumu Ježíše Krista, vzpurné, zpupné a neposlušné technické elitě VUT v Brně, ČVUT a projektantům. Vyšetřovat ekumenické církve, kvůli lžím o Kristu UKŘIŽOVANÉM, zveřejněním pravdy o Kristu, a tím i pravdy o energetice, se všichni bojí, protože zveřejnění textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDŮ, zpupného lži lidu Česka, znamená ukončení vlády boháčů, bankéřů, atd., a nastolení vlády SPRAVEDLIVÉHO Krista, jediného Boha SVĚTA. Změna paradigmatu, vznik Božího království, nejenom v Česku, ale v celém SVĚTĚ, je Božím milosrdenstvím, je energetickou spásou. Vyšetřování ekumenických církví, za jejich lži o Kristu, je prvním krokem k úspěchu, k odstranění veškerého zla na SVĚTĚ, protože je to cesta k nastolením vlády nového SPRAVEDLIVÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad lidmi celého SVĚTA. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, OHNIVEC, jediný Bůh SVĚTA, stále nemá mocné slovo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kvůli křesťanské temnotě. Proto nemá moc vše na SVĚTĚ změnit. Pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, odborníci na energetiku, a na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, stále nejsou v koncích, se svou moudrostí, svých ELEKTROŠOKŮ, svých energetických koncepcí, pouze na elektrickou energii, která tvoří méně, než deset procent celkové energie. SLOVO NOVÝCH NEBES bude tak mocné, jako je nový Kristus, když nový Kristus dovolí, spravedlivým, pokorným, a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně čeká všechno tvorstvo, činit pokání za lži o energetice, činit pokání za lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a sloužit novému Kristu tak, jak se to jemu líbí, s bázní a úctou. Kristus chce nové pastýře, kteří budou chránit stádo pokorných a úplně poslušných, před povrchními, vzpurnými, zpupnými a neposlušnými militaristickými sviněmi pochopením, že vzpurní a neposlušní, jsou bezhlavým davem, kterému chybí HLAVA, nový Kristus, jeho SLOVO NOVÝCH NEBES. Kristus je nikdy NEUKŘIŽOVANÝ, protože protikladné nauky, a promyšlené vychytralosti, děsivé temnoty křesťanského katechismu, jsou pouze podobenstvím, kterými nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, ničí krutý zmijí jed křesťanského BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Krize myšlení o Kristu, krize myšlení o Bohu, dělá veškeré zlo na SVĚTĚ. Nový Kristus vyžaduje, aby SEDM SVÍCNŮ, tvořili nyní tito BOŽÍ SYNOVĚ, noví kněží, nového Božího technického lidu, kteří již Česko a SVĚT, nebudou pohřbívat do energetického a ekonomického hrobu, při blízkém ropném, a tím i ekonomickém kolapsu. Novými Božími SYNY, královským kněžstvem, které toužebně čeká všechno tvorstvo, kteří se za své lži o energetice nemusí stydět, protože je učinil Kristus, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, jsou: docent Skála skala@fme.vutbr.cz, docent Kadrnožka kadrnozka@fme.vutbr.cz, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, děkan Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz a rektor Konvalinka petr.konvalinka@rek.cvut.cz. Pro Policii ČR, důkazem toho, že i technický lid, jako vzpurný, zpupný a neposlušný, se stal lži lidem, pro odstoupení technického rozumu Krista, je kniha docenta Kadrnožky, o koncepci energetiky Česka, při blízkém ropném, a tím i ekonomickém kolapsu. Docent Kadrnožka, chtěl Česko energeticky spasit, postavení cca dvaceti kusů jaderných elektráren, velikosti Temelína. Děkan Hrdlička, při hovoru se mnou, dokonce uvažoval s postavením čtyřiceti kusů velikosti Temelína, jenom pro dopravu. Tyto nesmyslné koncepce, Ježíš Kristus, během cca dvaceti let soudu lži lidu Česka, úplně zmařil. Nový Kristus, Česko energeticky spasí a zachrání, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pokud Policie ČR, bude vyšetřovat nikoli úplně pomatený technický lži lid Česka, ale všechny zlé ekumenické církve, za jejich lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je již nyní pouze mrtvou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Nový Kristus, Česko a SVĚT energeticky spasí a zachrání, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až Policie ČR bude souhlasit s tím, že energetická koncepce Boží, platná pro všechny státy SVĚTA, uvedená v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, je správná. Nový Kristus zachrání a spasí sedm uvedených SVÍCNŮ nového Božího technického lidu, když bude v Česku vše nové tím, že bude zřízena nová vláda, a nová STÁTNÍ SPRÁVA, dle dále uváděných textů. Nový Kristus Česko zachrání a spasí, svým rozumem, když zachrání také OSMÝ SVÍCEN, kterým je nový prezident Česka, Kristem v Písmu jménem vyvolený projektant, odborník na energetiku zimních bytových domů, Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud vše nebude zveřejněno. Civilizaci ohrožují křesťanští VELEMLOCI, kteří v Česku, ve vzedmutém moří militaristických sviní, uhasili SLOVO NOVÝCH NEBES, Krista OHNIVCE. Válka s MLOKY, to je válka s křesťany, ve vzedmutém moři militaristických křesťanských sviní, kteří stále chtějí šířit války tím, že hlásnými troubami vládnoucích zločinců, jsou drzí pozemští Otcové Satani kněží. Ti, pomocí SLOV DĚSIVÉ TEMNOTY ekumenického katechismu, stále chtějí rozšiřovat svoje království, PRACHŮ, PENĚZ. Nevěří tomu, že Boží hněv, kvůli neposlušnosti, již neprodlévá. Boží křesťanskou trojicí vládnoucích zločinců jsou, smradlavý kuřák, a kulhavý zakladatel KOZLŮ, či RŮŽÍ ČSSD, vrchní velitel brané moci, ekonom, prezident ZEMAN. ZUBATÉ SLUNÍČKO, KOZEL, právník, premiér Sobotka. Lhář a zločinec, ministr průmyslu, ekonom Mládek. Uvedení zločinci chtějí vládnout nad novým Kristem, protože Boží vůle, uvedená v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení jejich království PRACHŮ, PENĚZ, se jim nelíbí. Odmítají být pokorní a úplně poslušní. Proto, pro odstoupení rozumu Krista, vedou Česko do energetického a ekonomického hrobu, při velice blízkém, ropném, a tím ekonomickém kolapsu. Demence těchto vládnoucích idiotů, způsobená odstoupením rozumu Krista, je zatím skrytá. Vyjde najevo, až bezhlavý křesťanský dav, bude mít za jediného ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, UČITELE, MISTRA, LÉKAŘE, atd., nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nový Kristus je LÁSKOU pouze při neprodlené realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Po vzkříšení z mrtvých militaristických sviní, bude život na ZEMI probíhat v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, stejným způsobem, jako probíhá nyní. Život bude stejný jako DNES tím, že OHNIVEC Kristus, který ví, že lidská TĚLA, a lidské DUŠE, mají zlý původ tím, že jsou stejné, jako u zvířat, bude pro někoho SKRBLÍKEM tím, že někomu svůj rozum nedá tak, jak by si to mnozí přáli. Z milosrdenství svého rozumu, dá svůj rozum mnohým, kteří budou Boží přikázání zachovávat. Česku se krátí čas do příchodu úplné záhuby, která nastane, při ropném kolapsu. Zbytečné pokuty, a padání do energetického a ekonomického hrobu, pomocí lidského rozumu uvedených vládnoucích pomatenců, má na svědomí Policie ČR, která nevyhnala HLÁSNÉ TROUBY uvedených pomatenců a zločinců, např. pozemské Otce Satany kazatele, Vaďury a Štampacha, z Ranního slova na Vltavě, do říše ticha. Vzpurným, zpupným a neposlušným dementním idiotům, se šíří v hlavě debilita, způsobená odstoupením rozumu Krista. Boží hněv nad křesťany, již neprodlévá. ŽENA STATEČNÁ ztratila svého SYNA, protože nového Ježíše Krista, spravedlivého ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo nechce najít v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zmizela dramaturgie Božího rozumu, protože nového Ježíše Krista, který se narodil jako DÍTĚ, nové ŽENĚ STATEČNÉ, v děsivé křesťanské temnotě, najít nelze. Aby nového Krista mohl najít celý SVĚT, Česko má povinnost, mladého Ježíše Krista, najít neprodleně u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně, v hlavách odborníků na energetiku. Vždyť nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, uvádí. Z JIDÁŠOVA KALICHA, drzých ekumenických Otců, Satanů kněží, např. Vaďury a Štampacha, již nikdo nesmí pít. Křesťanský JIDÁŠŮV POHÁR, je pohárem válečníků. V Česku je to pohár drzého pozemského Otce Satana kardinála Duky, a jeho ekumenických, vojenských kaplanů. Nový Kristus, mediální Mistr, i v písničkách uvádí. Všichni kdo spěchají do záhuby, žijí na dluh, protože Česko souží křesťanský VTEŘINOVÝ STRACH, z oznámení nezbytnosti vlády jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším tvorstvem, z DOLINY O2 Arény v Praze. Závod s časem, který zbývá do ropného, a tím i ekonomického kolapsu, jistě všichni prohrajeme. Čas, každému svou moc jistě ukáže, každému zpupnému, vzpurnému a neposlušnému dementnímu idiotu, zláme vaz. Bezpečí lze najít pouze u Boha všeho tvorstva, kterým je SLOVO NOVÝCH NEBES. Nového Krista najdou všichni, kdo jsou ochotní trpět, pro nastolení Boží SPRAVEDLNOSTI, při realizací Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, které Kristus umožní realizovat, než bude vše nové, po zřízení energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nový Kristus již je všechno, a ve všem, také tím, že mnohé filmy, pohádky, či písničky, učinil podobenstvím, které je nezbytné doplňovat, dle textů SLOVA NOVÝCH NEBES. Česko bude STÁT na SKÁLE. SLOVO NOVÝCH NEBES VAŠKERÉHO PÍSMA, je ta SKÁLA. Česko bude TŘEŠŇOVÝ SAD, a TVRZ spravedlnosti, na úbočí SLOV NOVÝCH NEBES. Bude znít řev zpupných, vzpurných a neposlušných. Zpupní, vzpurní a neposlušní, odtáhnou ze stávající STÁTNÍ SPRÁVY domů, jako spráskaní psi. Kristus vyčistí vzduch, nasáklý ocelí nesmyslných válek o ropu a moc, až bude vládnout mocí SLOV NOVÝCH NEBES, protože Boží moc není v křesťanských žvástech, ale ve SLOVECH NOVÝCH NEBES, nové, úplně poslušné vlády Česka, viz další text. Např. film MALÝ VELKÝ MUŽ, je podobenstvím, které je nutné doplňovat takto. Z filmu jsem viděl pouze malou část. MALÝ VELKÝ MUŽ Ježíš Kristus, přišel ke svým, k INDIÁNŮM, a oni ho nepoznali, protože mysleli, že již zemřel. Chtěli ho zabít, jako svého nepřítele. Když je přesvědčil, že je Ježíšem Kristem, nechali ho žít. Ježíši Kristu ukradli jeho ŽENU STATEČNOU, protože měla ještě malá prsa. Ježíš Kristus proto, aby ji našel, přidal se k vojákům, kteří však napadli, a zabíjeli jeho přátele, INDIÁNY. Ježíš Kristus, ve všeobecné válce lidí s lidmi viděl, že jedna ŽENA, např. rektor VUT v Brně Štěpánek, rodila již novou víru, v nového Krista. ŽENA, VUT v Brně, ze strachu před vojáky, hryzala v ústech provaz proto, aby bolestí nekřičela proto, aby se NOVOU VÍROU, v nového Krista, neprozradila. Náčelník INDIÁNŮ, však novému Ježíši Kristu slíbil, že svou STATEČNOU ŽENU najde, a dokonce, že v jednom stanu, bude smilnit, i se svými ostatními manželkami, kterými jsou hinduismus, buddhismus, judaismus, islám, křesťanství, atd. Ježíš Kristus, ve filmu zachránil a spasil, faráře z kostela svatého Vavřince z Domašova, Dominika. Umožnil objasnit, jaký Kristus v Písmu skutečně je. Farář Dominik, za svou spásu, za záchranu svého života, nového Krista tak nenávidí, že dělá úplně všechno obráceně, než dělat má. Protože se nemůže umýt ve špíně vzedmutého moře militaristických sviní, stále se umývá pískem, své nekonečné křesťanské pouště. Tolik k filmu, dále jsem film neviděl. Boží slovo NOVÝCH NEBES, v místě svatém, na Domašovsku, však již prší z NOVÝCH NEBES. V neděli 3.8.2014, napršelo šedesát milimetrů vody. Podobenstvím o novém KRISTU, ZAHRADNÍKOVI, je také pohádka KRÁL OZVĚNY. Toto podobenství je nutné objasnit, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ Božího království, dle SLOV NOVÝCH NEBES, takto. Podvodník a zločinec, stávající ministr průmyslu, ekonom Mládek, si nechává potvrzovat svoje žvásty a lži o energetice, pomocí OZVĚNY, kterou troubí, hlásná trouba militaristů, mnich, či Satan, farář z kostela svatého Vavřince v Domašově, Bohu milý Otec farář Dominik. V Boží ZAHRADĚ, nyní vládne starý král, smradlavý kuřák, kulhavý zločinec, vrchní velitel branné moci Česka, prezident Zeman. Ten nutí svou dceru, NEVĚSTU, mladou ŽENU STATEČNOU, která prsy, na kojení nemluvňátek, nového Božího technického lidu, VUT v Brně, ČVUT a projektantů stále ještě nemá, aby si vzala za muže zločince a podvodníka, ministra průmyslu, ekonoma Mládka. ŽENICH, nový Kristus, ZAHRADNÍK, na své Boží zahradě, došel za úplně pomateným farářem Dominikem, který dělá OZVĚNU, či hlásnou troubu křesťanského militarismu, a vyměnil mu texty děsivé temnoty protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, křesťanského katechismu, či militarismu, za mírumilovné texty, nového dělání, od OTCE ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, dojde na lámání chleba, při úplňku MĚSÍCE, v neděli, na svatého Vavřince, v neděli, 10.8.2014, kdy má dojít k souznění Otce Bohu milého, úplně poslušného faráře Dominika, s ŽENICHEM, s novým Ježíšem Kristem.

Nový Kristus se ptá, zda v neděli, farář Dominik bude stále sloužit kulhavému KOZLU, smradlavému kuřáku, vrchnímu veliteli branné moci Česka, vrahu a pokrytci, prezidentu Zemanovi, nebo mírumilovnému, VŠEVĚDOUCÍMU a VŠEMOHOUCÍMU ŽENICHU, Kristovi. Křesťanští vrazi a pokrytci, za to, že jsou OZVĚNAMI, či hlásnými troubami, křesťanských militaristů, dostávají od vládnoucích dementních idiotů, dobře zaplaceno. Oddat se NEVĚSTCE, kterou je stávající vzpurná, zpupná a neposlušná STÁTNÍ SPRÁVA, a být s ní jedno TĚLO, je k energetické, k ekologické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných dementních idiotů. Kristus přijde s holí křesťanských lží na každého zpupného, vzpurného a neposlušného, kdo neuzná, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanského vzdorokrálovství, PRACHŮ, PENĚZ, jsou dokonalou Boží láskou, protože jsou energetickou spásou. Spasen bude každý, kdo pochopí, že v neděli, 3.8.2014, kdy již mělo být vzkříšení z mrtvých, křesťanských, militaristických sviní, a nebylo, déšť, kdy spadlo 60 mm vody, připomínal Boží pláč. Protože vládnoucí dementní idioti z Rosic, kteří o novém Kristu všechno vědí, se nepokořili, a nečinili pokání, Kristus OHNIVEC, jim, Říčanským potokem, který teče z Domašovska, dělal Boží dopuštění, dělal škody. Rozumem Krista, z Božího milosrdenství, bude spasen každý, kdo pochopí texty Písma, o BOŽÍM MLÝNU, protikladných nauk, a promyšlených křesťanských vychytralostí, který bude v provozu tak dlouho, dokud NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, nedostane za MUŽE, nového Ježíše Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všeho tvorstva, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Spasen bude každý, kdo pochopí, že průtrž mračen, v zemi svaté, na Domašovsku, je cestou ŽENICHA Krista, který jde za svou BÍLOU NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU, která místo Kristu, patří drzým, pozemským Otcům, Satanům kněžím, cestou necestou. Jedinou PRINCEZNOU pro Česko, musí být proto nová ŽENA STATEČNÁ, která je NOVÝM KRISTEM pro každého, kdo se vzdá své svobody, kterou má v křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, z lásky k novému Kristu, k dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Déšť, který padal v neděli, 3.8.2014, pro pokorné, a úplně poslušné, byl ZÁŘÍ nového Krista, který již je jediným Bohem celého SVĚTA, kteří s radostí zabudnú, na drzé, vzpurné, zpupné a neposlušné, a tím dementní, křesťanské ekumenické prostitutky, všech církví. Průtrž mračen v neděli, byl DEŠTĚM ZÁŘE nových Božích slov, pro Kristem vyvolené Česko, a Slovensko, byl úsměvem vlídným, co rány hojí, snad bude modlitbou Bohem vyslyšenou. Obě ZEMĚ musí být Boží tím, že z Česka a Slovenska úplně zmizí nekonečná křesťanská poušť. Bez nového Krista, bez jeho rozumu, který je pouze Boží milostí, je celý SVĚT jen prázdnou tmou, je nekonečnou děsivou křesťanskou temnotou. V pondělí, na začátku nového SVATÉHO TÝDNE, 4.8.2014, kdy má být v neděli, 10.8.2014, v kostele v Domašově, na POUTI, na svatého Vavřince, vzkříšení z mrtvých militaristických sviní, mě Kristus, znovu, celý den, zatvrzoval čelo ischiasem proto, abych je měl tvrdší, než zpupný, vzpurný a neposlušný, Bohu milý farář Dominik. Znovu připravuji texty PAMĚTNÍ KNIHY na kravincích, které vycházejí z úst vládnoucích zločinců, kteří odmítají uznat, že nový Kristus již vyšel jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, v KRUZÍCH v OBILÍ, jako NOVA, SUPER NOVA, která má jméno LÁSKA, a to láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vzácné souznění s rozumem Krista budou mít ti, kdo udělají z vůdce KDU-ČSL, Bělobrádka, z posvátného samce křesťanských hlupáků a bláznů, zvíře, TURA, či BÝKA, Kristem odvrženého. Protože také odborník na energetiku z VUT v Brně, docent SKÁLA, má velký problém mluvit o energetice pravdu, je zřejmé, že nový Ježíš Kristus, bdí nad křesťanským militaristickým zlem, odstoupením svého rozumu, od všech vzpurných, zpupných a neposlušných, což bude trvat tak dlouho, dokud se současně nebude mluvit pravda o jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, což je energetická koncepce Boží, opakovaně objasňovaná, a pravda o vůli Boží. Boží vůle je zřejmá. Náhradu za cca šedesát procent energie z ropy, z celkového množství energie, neřeší z lidí vůbec nikdo, takže nikdo nemá výmluvu. Kristus vyžaduje, aby především Brno uzavřelo s novým Kristem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. Má povinnost zajistit, aby Česko, mluvilo pravdu o novém Kristu, a pravdu o energetice. Šťastní lidé mohou být pouze ti lidé, kteří, z Božího milosrdenství, rozum od Krista mají, kteří se vzdají všech druhů náboženství, a odevzdají se Kristu, ZÁKONODÁRCI. Kdo z nového Božího technického lidu, VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., který Kristus živí, svým rozumem, ze svého milosrdenství odjakživa, odmítne studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, od OTCE NEBESKÉHO, od STVOŘITELE všech náboženství SVĚTA, stává se viditelně dementním, pro neschopnost logicky uvažovat, v částečce DUCHA SVATÉHO, o Bohu, a o energetice. Protože nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, nový Kristus vyžaduje, aby odborník na energetiku, ARCHANDĚL GABRIEL, OKŘÍDLENEC, docent Skála z VUT v Brně, uzavřel s novým Kristem, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o podmínkách vrácení rozumu těm vzpurným, zpupným a neposlušným, od kterých Kristus, dokazující lidem svou moc nad lidmi celého SVĚTA, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství odstoupil proto, aby na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který se začal v roce 2000, nad všemi lidmi SVĚTA mohl vládnout sám, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, uzavře Česko s novým Kristem v okamžiku, když uzná, že veškeré texty Písma, o Boží moci nad lidmi platí, a stejně tak že platí, že z HROBU ropného, a tím i ekonomického kolapsu, může lidstvo vyvést pouze rozum Hospodina, nikoli rozum lidí. SMLOUVA NOVÁ a VĚČNÁ, bude uzavřena v okamžiku, až se s novým Kristem projedná, při zveřejnění APOKALYPSY pomalého Božího POSLEDNÍHO SOUDU, s drzými, vzpurnými a neposlušnými, ve školství a v médiích. Česko postihne mnoho zla, když docent Skála zase nebude slyšet, když se vzdá rozumného uvažování, a Boha zneváží. Kristus, který není elektřinou, přichází podruhé jako KULOVÝ BLESK tím, že uvede do odpočinutí, od díla zhouby každého, kdo drze, nesmyslně plýtvá ropou a plynem. Pohádka KRÁL OZVĚNY, se skončila dobře. Dle pohádky má povinnost jednat i Bohu milý Otec farář Dominik. Má povinnost dělat OZVĚNU, či HLÁSNOU TROUBU, novému Kristu, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vakcína na lidskou blbost je nalezená. Nový Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všeho tvorstva, dokončil postavení svého chrámu moudrého ŠALAMOUNA, v kruzích v obilí v Česku, u Boskovic, a v Bavorsku, u obce Raisting. Protože zůstal manželem zpupných, vzpurných a neposlušných militaristů, či vojenských kaplanů, do Radiožurnálu, kde hostem byl zpupný ufolog Šiška, bylo elektronicky sděleno. Na pravdu o Kristu, a na pravdu o přelomu věků konce éry fosilních paliv, si v Radiožurnálu stále nemohou rozpomenout, protože na ni zapomínají vlastní vinou, nikoli vinou odstoupení rozumu Krista. Pane Šiško, pravda o KRUZÍCH V OBILÍ Vám, a Radiožurnálu, byla elektronicky zaslána, takže celá ZEMĚ SE V ZÁKLADECH HROUTÍ, protože Vy stále lžete o UFONU, o novém Kristu, který KRUHY v OBILÍ prokazatelně vyrábí, a to jako znamení, pro svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, což je DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, platný pro celý SVĚT. Nový Kristus, pomocí KRUHŮ V OBILÍ, objasňuje Písmo. Bylo Vám již sděleno, že v obilí, severně od Boskovic, přišel Kristus jako SLUNCE Bhagavadgíty, či jako SLUNCE, pro všechna náboženství SVĚTA tím, že přišel jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ. Dle Písma, Kristus přichází, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, které bude trvat v celém SVĚTĚ, až na věky věků, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v milostivém Hospodinově létě 2014, kdy Česko a SVĚT energeticky, ekologicky, a mravně spasí, úplným zničením křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ. Jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ přichází proto, že přichází na ÚSVITU vzniku Božího království tím, že úplně zničí děsivou temnotu, a krutý zmijí jed křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., což vše je STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Úplné zničení křesťanů a jejich podílů, např. politiků pravice a levice, vojáků, zbraní, atd., má povinnost realizovat královské kněžstvo nového Božího technického lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, noví kněží, kteří Česko a SVĚT nebudou pohřbívat, lži lid VUT v Brně, ČVUT, a lži lid projektantů, mluvením pravdy o energetice, a mluvením pravdy o vůli Boží, opakovaně uváděné. Nový Kristus v kruzích v obilí uvádí, že je STVOŘITELEM všech náboženství SVĚTA tím, že je STVOŘITELEM NÁBOŽENSKÉ HVĚZDY VŠECH NÁBOŽENSTVÍ SVĚTA, kterou tvoří. 1.) SLOVO SLUNCE Bhagavadgíty. 2.) SLOVO MĚSÍCE Koránu. 3.) SLOVO HVĚZD Tóry. 4.) SLOVO HVĚZD Bible. Uvedená NOVÁ NEBESA, čtyř hlavních světových náboženství, již patří pouze novému Kristu samotnému, JASNÉ HVĚZDĚ JITŘNÍ, který již nepotřebuje žádného prostředníka, z žádného náboženství na SVĚTĚ. SLOVO NOVÝCH NEBES, MUSÍ KAŽDÝ ZNÁT, protože jsou NOVÝM KRISTEM. Kristus přichází jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv. SVÝM MOCNÝM SLOVEM, dává moc, svému novému Božímu technickému lidu, na místě svatém, na VUT v Brně, úplně změnit celý SVĚT, mluvením pravdy o OTCI ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o stále stejném Ježíši Kristu, a mluvením pravdy, o jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Nový Kristus již není VRAH a ZLOČINEC, jak si to zpupní, vzpurní, a neposlušní lidé myslí, protože tím, že SLOVO NOVÝCH NEBES odmítají, jsou bez rozumu Krista, pro odstoupení rozumu Krista, stále mrtvými zločinci, pokrytci, lháři a vrahy, pro svou militaristickou SKÁLU, pro křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. ŠALAMOUN, nový Kristus, chrám svého NOVÉHO TĚLA, dotvořil v obilí, v Rakousku. Rovnost, ve čtvrtek 31.7.2014 uvedla, že nový Kristus, v PRAVÉ POLEDNE Hospodinova milostivého léta 2014, přišel v obilí, v Rakousku, u bavorské obce Raisting, také jako kruh SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, Bible, a Koránu, se zdravím na paprscích, a to v kruhu, o průměru 75 metrů. V tomto kruhu již nepřišel jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, ale přišel ve formě SLUNCE, které tvoří TŘI SLUNCE, či TŘI POHÁRY, s NOVÝMI NEBESY, protože judaismus a křesťanství, Tóra a Bible, tvoří jednu knihu. Z kruhu v obilí v Bavorsku je zřejmé, že SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, jsou tři hlavní světová náboženství, HINDUISMUS, ISLÁM a KŘESŤANSTVÍ, která mají vždy pohár vína svého hlavního náboženství, což je u nás pohár všeobecné katolické církve, a menší pohár vína, pro církve protestantské. Malý a velký pohár každé církve má svoji KLENBU NEBES SVÉHO SLOVA. Velký POHÁR má velkou klenbu, malý POHÁR má malou klenbu. Problém s těmito POHÁRY je, že jsou to POHÁRY krutého zmijího jedu, jedoviny dračí tím, že jsou to POHÁRY bezbožných Jidášů. Všechny světové církve prodaly Krista, či Boha, za svou SKÁLU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd. Tím vzniklo jedno velké, všesvětové, vzdorokrálovství. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU na SVĚT, Kristus tedy přišel v nové Boží trojici. Jako SLOVO Bhagavadgíty, jako SLOVO Bible, a jako SLOVO Koránu, které se v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují. V tomto kruhu SLUNCE SPRAVEDLNOSTI BOŽÍ, platném pro všechna náboženství SVĚTA, Kristus potvrzuje, že Bibli, a Korán, doplňuje a upřesňuje SLOVEM Bhagavadgíty. V obou SLUNCÍCH SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, v Česku u Boskovic, a v Rakousku u obce Raisting, nový Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, vytvořil ještě další políčka, kterými dotvořil celý CHRÁM ŠALAMOUNA, SVÉHO nového TĚLA. V KRUZÍCH OBILÍ, UVÁDĚNÝ ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako nového Boha, musí každý znát. V kruzích SLUNCÍ V OBILÍ, u Boskovic, a u Raistingu, jsou také políčka čtyř, pěti, devíti, a dvaceti jedna SLOV, NOVÝCH NEBES. Nový Kristus těmito políčky potvrzuje, že pro novou víru, v nového Krista, pro všechna hlavní SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ, platí všechny náboženské knihy na SVĚTĚ. Pro všechna hlavní SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ, pro novou víru v jediného Boha SVĚTA, platí tyto čtyři knihy, které se vzájemně doplňují a upřesňují. 1. Bhagavadgíta. 2. Tora. 3. Bible. 4. Korán. Pět knih pro všechna světová náboženství tvoří. 1. Bhagavadgíta. 2. Tora. 3. Bible. 4. Korán. 5. SLOVO DOGONŮ. Devíti knihami, pro novou víru v Krista, v jediného Boha SVĚTA, jsou všechny náboženské knihy, u kterých, desátou knihou, je nový Kristus, který je ALFOU i OMEGOU, všeho lidu SVĚTA, který je počátkem všech náboženství SVĚTA, a který je koncem hinduismu, judaismu, křesťanství, islámu, a všech ostatních ismů. Boží království, z milosrdenství rozumu Krista v Česku vznikne, až víra v nového Krista bude čtena z těchto šesti náboženských knih. 1. Bhagavadgíty. 2. Tóry. 3. Bible. 4. Koránu. 5. SLOVA DOGONŮ. 6. PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů www.pametni-kniha.cz. Nový Kristus, který mě znal již v břiše mé matky Boženy, mě totiž v Bibli, i v kruhu SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, v obilí u obce Raistingu, oslavil, a to jako posledního proroka křesťanského lži lidu tím, že zde vytvořil dvacet jedna políček. Moje datum narození je 21.9.2040. Dvacet jedna políček tedy znamená datum, a to datum 21.9.2014. Nový Kristus uvádí v Bibli, že bude Česku a SVĚTU žehnat, ze SLOV NOVÝCH NEBES, od 24.9.2014, což je za tři dny od 21.9.2014. Tyto tři dny však znamenají tři tisíce let, po které Kristus vede, úplně pomatené lidstvo, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, pomocí uvedeného ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Proto nový Kristus v Písmu uvádí, že ve svých dnech, svých narozenin, nyní 21.9.2014, nebudu mít, u lži lidu Česka a SVĚTA, vůbec žádný úspěch. Nový Kristus totiž vyžaduje, aby lidé neoslavovali sami sebe, svoje pokrytectví, svůj rozum, svoji kulturu, svoje lži, vládnoucích dementních křesťanských idiotů, protože při odstoupení rozumu Krista, je rozum lidí stejný, jako u zvířat. Vyžaduje, aby nyní oslavili TECHNICKÝ ROZUM Krista, uvedený v Boží energetické koncepci, který je platná pro celý SVĚT, který je uvedená v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. Nový Kristus vyžaduje, aby SLOVO NOVÝCH NEBES, Česko oslavilo neprodleně, již při úplňku MĚSÍCE, na svatého Vavřince, v neděli, 10.8.2014, v místě svatém, v kostele svatého Vavřince, v Domašově, z úst OTCE Bohu navždy milého, faráře Dominika. CHRÁMEM BOŽÍM JIŽ JE POUZE ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus bude v kostele svatého Vavřince bydlet, když farář Dominik, dobrovolně ukončí křesťanské království peněz. Až z textů Písma dobrovolně pochopí, že Česko může být energeticky, ekologicky a mravně spaseno, pouze z milosrdenství rozumu Krista, nikoli z rozumu lidského, protože lidský rozumem, při odstoupení rozumu Krista, je stejný, jako rozum zvířat. Lidským rozumem nemůže být energeticky spasen žádný člověk. Nový Kristus vyžaduje, aby z Česka vyjely, na NOVÁ NEBESA, koně SLOV NOVÝCH NEBES, BIBLE, TÓRY, BHAGAVADGÍTY a KORÁNU, neprodleně. Nový Kristus se nad Českem smiluje, až odborníci na energetiku, a na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a energetiku pro DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, BOŽÍ SYNOVÉ z královského kněžstva VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, docenti Skála, Kadrnožka a Hirš z VUT v Brně, děkan Hrdlička a profesor Drkal z ČVUT, a nový prezident Česka, v Písmu jménem RÁKOS vyvolený projektant Ing. Rákos z Brna, si dají čestné jméno IZRAEL tím, že veškerým SLOVEM NOVÝCH NEBES, budou neprodleně grilovat všechny zpupné, vzpurné a neposlušné. POSEL BOŽÍ, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě doplňují a upřesňují. SLUNCE SLOV NOVÝCH NEBES, která vyšla v KRUZÍCH v OBILÍ v Česku a Rakousku, již dávají tolik SVĚTLA BOŽÍHO TECHNICKÉHO ROZUMU, z Božího milosrdenství, že jsou SVĚTLEM TECHNICKÉHO ROZUMU nového Krista, pro celý SVĚT. Běda Domašovsku, Brnu a Česku, když ŽÁRU SLUNCE SLOV NOVÝCH NEBES, budou stínit vládnoucí hlupáci svými křesťanskými, militaristickými žvásty, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Opakovaně je uváděno, že všichni, kdo své hříšné TĚLO, a DUŠI, stejné, jako mají zvířata, začarují dobrovolně do lidské chamtivosti, která je křesťanskou modloslužbou, tomu spravedlivý Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nedokáže pomoci, což je červeně zapsáno, ve veškerém SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Ze svého milosrdenství, nový Kristus, odstoupil svým rozumem, od všech chamtivých modloslužebníků, protože se chce, svým rozumem, o nové energetice, ze svého milosrdenství, smilovat pouze nad pokornými, a úplně poslušnými, kteří na schůzích NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, rozhodnou o svém osvobození od válek, od boháčů a bankéřů, při úplném zničení křesťanského militarismu, který je děsivou temnotou, který je krutým zmijím jedem, který je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Především nezaměstnaní, chudí, bezdomovci, a prostitutky, jsou zváni do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, protože jedině při úplném zničení křesťanství, setře nový Kristus, chudým lidem slzy z očí. Sebereflexe zpupných, vzpurných a neposlušných není možná. Sebereflexe těch pokorných a úplně poslušných, kteří budou mluvit pravdu o novém Kristu, pravdu a o velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, je nezbytná. Vzpurní, zpupní a neposlušní, kteří stále doufají, že jejich demokracie lží, a podvádění, je správnou cestou, musí být úplně zničení proto, aby nový Kristus, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE všeho tvorstva, mohl zvítězit, pravdou o Kristu, a pravdou o energetice, nad celým SVĚTEM. Kristus bude přebývat v kostele svatého Vavřince v Domašově, až ŽENA STATEČNÁ, která je novým Kristem, bude Domašovsku žehnat, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Voda čistá, živá a důvěřivá, SLOV NOVÝCH NEBES, je zadarmo pro každého, kdo se chce k Bohu vrátit. Bůh NOVÝCH NEBES, zůstal manželem nové STÁTNÍ SPRÁVĚ. Království Boží není v křesťanských protikladných naukách, ani v ekonomických žvástech, ale v moci Boží, nové vlády Česka, pokorné a poslušné. Konec ropy je přelom věků, a Bůh, zpupným, a neposlušným, svůj rozum, který je Božím milosrdenstvím, nedá. Úplně bezmocné lidstvo, pro odstoupení rozumu Krista, bez dostatku energií, zajde. BOŽÍ SLÁVA celosvětového míru, se zpupným stále hnusí, i když vědí, že má být uzavřený v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Plný počet křesťanských hlupáků, byl nastolen, ve veřejnoprávním vysílání ČRo, ČT, v Proglasu a TWR. Neomylný dogmatik Pospíšil, v Proglase objasnil, že boháči a kněží, v roce 381, stvořili VELKÉ SOUŽENÍ tím, že stvořili TROJ JEDINÉHO ukřižovaného Boha, kterého Kristus nazývá křesťanskou modlářskou stvůrou, nebo ekonomickým NETVOREM. Od té doby, veškeré lidstvo, neslouží SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU Kristu, ale samo sobě tím, že slouží své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a tím boháčům Baalům a DÉMONŮM, atd. Kristus vrátí technické elitě, částečku svého DUCHA, až rozhodne o úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Aby Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, mohl vybudoval novou energetiku, musí veškerá PŮDA, a veškerý majetek, včetně církevního, patřit Hospodinu. Proto je nutná nová STÁTNÍ SPRÁVA, a vláda Česka.

2.)Vážený pane Zdeňku Mahlere a ostatní senioři z klubů seniorů info@sensen.cz, jana.svobodova@bariery.cz, kristina.jakubcova@bariery.cz, martinhdk@seznam.cz, zelenkova@muzeum-lyzovani.cz, dagmar.kuncova@bariery.cz, kvsenior@seznam.cz, mazlive.studentky@seznam.cz, on.brno@seznam.cz, info@elpida.cz, atd. Žádám o předání panu Mahlerovi. Obracím se na Vás, abyste mě navrhli za SENIORA ROKU 2014. V roce trestu, nový Kristus, nikomu svůj rozum, ze svého milosrdenství nedal, protože chce, aby lidé pochopili, že Bůh existuje, a že je nyní OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Protože mě nikdo nechválí za sepisování www.pametni-kniha.cz (je nutné napsat www), pro odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických, křesťanských sviní, musím se chválit sám. Dle Rovnosti, peníze, SKÁLA křesťanů a militaristů, ke mně mají přijít, jako výsledek mých aktivit v minulosti. PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů, která je APOKALYPSOU, objasňující vedení Česka Kristem, dle textů Písma, jsem začal psát ještě v době, když jsem pracoval v PIKAZU s.r.o Brno v době, kdy Kristus vyvedl Česko z pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, do vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní. Dělám práci za VUT v Brně a za Masarykovu univerzitu. Každá užitečná práce má být v kapitalismu odměněna PRACHY, PENĚZI, SKÁLOU vzpurných a zpupných. Proto jsem se obrátil se žádostí, na sympatického ministra financí, bývalého BERANA, to je na bývalého komunisty, pana Babiše, aby mě dal odměnu ve výši ročního platu rektora Masarykovy univerzity, Beka. Napsal jsem, že odměna bude z velké části využita na vydání brožury posledních dvou kapitol www.pametni-kniha.cz. Nic jsem nedostal, protože Kristus stále bdí nad křesťanským, militaristickým zlem, odstoupením svého rozumu, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Nový Kristus se stal ZLOČINCEM a VRAHEM tím, že v místě svatém, na Domašovsku, Masarykova univerzita, VUT v Brně, a kostel svatého Vavřince v Domašově, má dveře, které jsou BRANAMI PEKELNÝMI, protože kdokoli do nich vchází, je SATAN. Pane Zdeňku Mahlere, každý člověk, při odstoupení rozumu Krista, je Satanem. Nebuďte proto, pane Zdeňku Mahlere, takový vzpurný a neposlušný Satan, jako ostatní. Vždyť veškeré Vaše vědomosti a schopnosti, máte z milosrdenství rozumu Krista, protože Vaše TĚLO, a Vaše DUŠE, jsou stejné, jako u zvířat. Nový Kristus vyžaduje, abyste zničil křesťanské a militaristické království peněz neprodleně, v milostivém Hospodinově létě, již při úplňku MĚSÍCE, na svatého Vavřince, v neděli DNE PÁNĚ 10.8.2014. Prosím, abyste využil své popularity k tomu, aby v info@sensen.cz bylo rozhodnuto, že mně titul SENIOR ROKU 2014, bude udělen v předstihu, již v neděli, při ÚPLŇKU MĚSÍCE, 10.8.2014, buď v kostele v Domašově, nebo, když Bohu milý Otec farář Dominik, stále zůstane zpupným, vzpurným a neposlušným, pozemským Otcem Satanem, ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, na Říčkách 42. Pane Zdeňku Mahlere, nebuďte prosím dementním idiotem tím, že budete vzpurným a neposlušným Satanem, jako všichni ostatní. Vždyť kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, lidstvo stále nemá vakcínu na lidskou blbost, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, protože nevymetlo NEBESA všech vzpurných a zpupných světových náboženství, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Masarykova univerzita a školství, stále nezná silný příběh, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, protože zpupní, vzpurní a neposlušní dementi, stojí proti tomu, aby se lidé vzdělávali, ze SLOV NOVÝCH NEBES. Nedopusťte, aby kvůli Vám, neposlušnému, se dementní idioti v Iráku, v Izraeli, v Afghánistánu, v Sirii, atd., váleční štváči, zbožní extremisté, topili ve vlastní krvi, v nesmyslných občanských válkách. Kristus v Písmu i písničkách uvádí, že Česko má stihnout těch pár vět, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, a tím najít cestu zpět, k jedinému Bohu SVĚTA. Království PRACHŮ, PENĚZ, největšího zla, není království Boží. Pane Mahlere pochopte milosrdenství Krista, který v Písmu vyžaduje, aby Česko soudilo, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, všechny národy za to, že mají stále hodně peněz, na zbrojení, a na války, protože boháči, a bankéři, mají větší strach z majetkové rovnosti, kterou nový Kristus, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, vyžaduje, než z válek, a z nového Krista, který svým rozumem, odstupuje od zpupných a neposlušných. Pane Mahlere, nový Kristus vyžaduje, aby válečný zločinec prezident Obama, nevyhlašoval sankce proti válečnému zločinci prezidentu Putinovi, ale aby se všechny státy SVĚTA, kvůli velice blízkému, ropnému, a tím i ekonomickému kolapsu, podřídili dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanského, či militaristického království PRACHŮ, PENĚZ. Nový Kristus mluví v Písmu pravdu, pane Mahlere. Vzpurní a zpupní dementní idioti, zaplnili celou zemi, nesmyslným odpadem, z nesmyslné výroby, výstavby a dopravy, od jednoho konce země, na druhý. Stvořitel všech náboženství SVĚTA, nový Ježíš Kristus, dal lidstvu svoje SLOVO NOVÝCH NEBES proto, abyste především Vy, který jste od Krista, nějaký Boží rozum již dostal, inicioval příchod spravedlivého SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a to neprodleně. Na ulici České v Brně, jsem potkal žebravého mnicha z hnutí HARE KRŠNA, z Durďákové 34, snd.bvks@gmail.com. Nechtěl se k novému Kristu, k jedinému technickému Bohu SVĚTA vrátit, protože nemá o Bohu ani ponětí tím, že nemá ani ponětí, o jeho dokonalé lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Jak vítaný je příchod nového Božího technického lidu, z královského kněžstva VUT v Brně, v čele s dospělým NEMLUVŇÁTKEM v šedinách, rektorem Štěpánkem rektor@ro.vutbr.cz, který ani v šedinách, se nestal dospělým a odpovědným tím, že by přijal Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanského království peněz, změnou učení o Ježíši Kristu, v BRANÁCH PEKELNÝCH, u religionistů, na Masarykově univerzitě, kde vládne rektor Bek rektor@muni.cz. VUT v Brně, především odborníci na energetiku, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, docent Kadrnožka kadrnozka@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jejichž návrh je uvedený ve fotogalerii na www.pametni-kniha.cz, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, mají povinnost být novou SKÁLOU, které brány KŘESŤANSKÉHO PEKLA, religionistů, filozofů, politologů, sociologů, a jiných hlupáků, Bohem prokletých lhářů Masarykovy univerzity, nepřemohou. Stane se tak v případě, když pokorný, úplně poslušný, a novému Kristu vděčný, rektor Štěpánek, klekne před novým Kristem, který je Bohem TECHNICKÉHO LIDU celého SVĚTA, na kolena, a učiní z technického rozumu Krista, SVĚTLO SVĚTA, pro všechny národy SVĚTA. Kristus si v Písmu stěžuje, že technický lži lid VUT v Brně, který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, je stejným dobytkem, jako je lži lid Masarykovy univerzity. Nový Kristus, jediný technický BŮH SVĚTA, se nad svým novým Božím technickým lidem VUT v Brně slituje v případě, že spravedlnost technického lidu, bude daleko větší, než byla spravedlnost Lenina, či spravedlnost Gottwalda, v době pouště čtyřiceti let socialismu. Každý, kdo se ke SVĚTLU SVĚTA nového Božího technického rozumu, o nové energetice, a o koncepci energetiky, uvedené v Písmu, platné pro celý SVĚT, vrátí neprodleně, tomu nový Kristus slibuje, jednak vládu nad ostatními, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ Česka, viz další text, jednak přízeň Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Vzkříšení z mrtvých militaristických sviní na VUT v Brně, stále ještě nenastalo, protože rektor Štěpánek, ani v době prázdnin, nemá čas, potvrdit, nebo vyvrátit, správnou energetickou koncepci nového Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, opakovaně uváděnou. Energetici v podstatě souhlasí s tím, že Česko dováží cca 60 % energie ve formě ropy, cca 25 % energie ve formě plynu, a že Česko vlastní cca pouze 10 % energie, ve formě elektrické energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů, a že fosilních paliv má Česko, mimo paliv pro výrobu elektrické energie, pouze cca 5 %, z celkové energie. Nový Kristus se zlobí na rektora VUT v Brně Štěpánka za to, že dovoluje, aby koncepce ELEKTROŠOKŮ Česka pokračovaly tím, že ministr průmyslu Mládek, stále uvažuje o dalším ELEKTROŠOKU, o jeho energetické koncepci vlády ČR, která je pouze na cca 10 % elektrické energie. Jednání rektora Štěpánka z VUT v Brně dokazuje, že technický rozum od Krista nemá, což je proto, že na Masarykově univerzitě stále učí, že Kristus, TECHNIK, VĚDEC, LÉKAŘ, atd., je pozlacenou, zlou, křesťanskou, MODLÁŘSKOU STVŮROU, že je mečem válek, což již není pravda. NEKROFILIE, erotická náklonnost rektora Štěpánka, k mrtvole Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, stvořeného v křesťanství, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu ekumenického katechismu, je zhoubná nejenom pro Česko, ale pro celý SVĚT. Sklon ke lžím o Ježíši Kristu, na Masarykově univerzitě, je příznakem schizofrenie, či příznakem nesvéprávného bláznovství, pochybných, neodpovědných, a zlých lidí, či zločinců, kteří, pomocí lží o Kristu, a lží o energetice, stále chtějí vládnout místo MOCNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, a VŠEVĚDOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA. Mrtvý starý Kristus, nejeví známky života, protože s rektorem VUT v Brně Štěpánkem, viditelně nekomunikuje, svým rozumem. Stále vyčkává, chce se svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad lži lidem VUT v Brně, smilovat. Smiluje se, až na Masarykově univerzitě bude pohřbený tím, že bude vzkříšený z mrtvých tím, že bude jediným Bohem, všech náboženství celého SVĚTA. Vzkříšení z mrtvých, militaristických křesťanských sviní, ještě nenastalo, protože ve vzedmutém moři nesvéprávných prasat, nenastalo grilování, spálení, či vysušení všech profesí, které nelze přenést, do bran, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Nezbytnost pokoření se vzpurných, zpupných a neposlušných, před novým Kristem, je zřejmá. Nový DUCH SVATÝ je seslán ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a běda Zdeňku Mahlerovi a ostatním seniorům z klubů seniorů info@sensen.cz, a Brnu, když zase prohlásí rektora VUT v Brně Štěpánka za spravedlivého, a nového Krista, který pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU těchto textů, nastoluje svou, dokonalou, Boží spravedlnost, za ZLODĚJE kvůli tomu, že celému SVĚTU bere SKÁLU, PRACHY, MAJETEK, VOJÁKY, KŘESŤANY, AUTA, ZBRANĚ, atd. Novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, se nikdo beztrestně posmívat nebude, ani Zdeněk Mahler. Bůh v Písmu slíbil, že zabije, či jinak potrestá, každého zpupného, vzpurného a neposlušného, kdo místo vlády nového Krista, vyvolí vládu politiků pravice a levice, a vládu jejich Bohů, drzých, pozemských Otců, Satanů, kněží. Celé Česko musí pochopit, že z boje rozumu TĚLA a DUŠE člověka, které jsou stejné, jako u zvířat, proti rozumu Krista, který má, nad DUŠÍ a TĚLEM každého člověka, naprostou moc, je východisko pouze jediné. PADNOUT před rozumem nového Krista NA KOLENA, a vyznat, že ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je jediný Bůh SVĚTA. Služebníci Krista nyní mají jméno Božího lidu technického, Iz.65/15, který nesmí ignorovat texty Písma o tom, že veškeré zlo na SVĚTĚ, dělá Kristus odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, kteří ignorují texty Písma o tom, že bohatí a chudí, nemohou spolu žít v míru. Z nového, MOCNÉHO SLOVA NOVÝCH NEBES, již nelze dělat křesťanskou HUMORIÁDU, protože lidská, přemnožená, křesťanská zvířátka, se novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, beztrestně posmívat nebudou. Bůh chce celosvětový mír, nastolený v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, stále bdí nad lidmi, např. pouze pomocí Grázla, Satana, Jidáše, Lháře, drzého pozemského Otce, Satana, kněze, Tomáše Halíka. Všichni lidé na SVĚTĚ proto klopýtají do energetické, ekonomické, ekologické a mravní záhuby, protože Krista, takového MOCNÉHO, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES skutečně je, stále nikdo nezná. Dokonalou lásku Boží, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, proto lidé v médiích slyší pouze v písničkách, pohádkách či filmech, a nechápou ji, protože v Brně, a v info@sensen.cz, stále ještě v obilí nevyšlo SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Rozum od Krista, Kristem v Písmu vyvolené Česko, by chtělo. Ale sjednotit celý SVĚT, pod jediného Boha, zrušením křesťanských a militaristických tradic, kvůli chamtivosti lidské, nechce nikdo. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho v Česku želet. Dle Písma, proto, aby zbyla ropa na přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, mají všichni povinnost, ze SLOV NOVÝCH NEBES, porodit, na Vánoce, které jsou v Hospodinově milostivém létě 2014, při úplňku MĚSÍCE, v neděli, na svatého VAVŘINCE, DNE PÁNĚ 10.8.2014, nového Krista, který bude Bohem pro všechny národy SVĚTA tím, že veškeré tvorstvo bude pást ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vánoce, Vánoce, krásný letní čas, daruj dárky, daruj Krista VŠEMOHOUCÍHO, Krista POKOJE, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všemu tvorstvu, dříve než po roce, při DOŽÍNKÁCH, na svatého Vavřince, v neděli 10.8.2014. Bez zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a všech ostatních náboženství, nemůže být nový Kristus, jediným Bohem celého SVĚTA, což všichni musí pochopit. Dle Písma, a písniček od Krista, SLOVO NOVÝCH NEBES, je STROJEM ČASU, kterým Kristem vyvolené Česko, a Slovensko, má povinnost cestovat jak do minulosti, tak do budoucnosti. Do minulosti je nezbytné cestovat z toho důvodu, aby ze SLOV NOVÝCH NEBES, všichni pomatenci pochopili, že ekumenické církve, pro svou službu boháčům a bankéřům, nikdy nechtěly nastolit BOŽÍ RÁJ na celé zemi, setřením slzí z očí chudákům, bezdomovcům, nezaměstnaným a prostitutkám, např. mazlive.studentky@seznam.cz. Kristus všechny militaristy a křesťany určil k tomu, aby mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a o své SKÁLE, kterou jsou PRACHY, MAJETEK, atd. žili v podsvětí, jako zločinci. Pouze pokorné a úplně poslušné služebníky, nový Kristus energeticky spasí, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Nový Kristus vyčkává, chce se nad svým novým Božím lidem, na Domašovsku, a na VUT v Brně, svým rozumem, ze svého milosrdenství, smilovat. Smiluje se, až celé Česko bude vědět, že křesťanský militarismus a katechismus, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Energetická spása je např. ve výstavbě sídlišť z domů zimních bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Toto sídliště je navrženo na výkresech, dnes vyvýšených ve fotofalerii na www.pametni-kniha.cz. Kristus se nad VUT smiluje, až rektor Štěpánek, docent Skála, docent Kadrnožka a docent Hirš, veškerou starost o energetiku, vloží na Krista, na jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Hospodin je od slova HOSPODA, což je Pán domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, který, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, ruší chudé a bohaté. Věčný příbytek, ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, Luk.16/9,16, Ám.3/7,15, je navržen tak univerzálně, aby každý člověk bydlel postupně úplně stejně, a tím měl stokrát víc domů, než má dnes. Mar.7/7,10/30, Jer.12/2,4,16, Iz.21/5, Sír.5/5až40/29,43/26,31, atd. Např. pro stávající střední vrstvu, ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, bude nadstandardní. Např. šestičlenná rodina bude mít šest pokojů o rozměrech 7 x 5,8 m. Čtyři samostatné velké koupeny, a čtyři WC. Dvě kuchyně, o rozměrech 7,3 x 5,2 m, kde se vařit nebude. Doma se stravovat nikdo nebude. Veškerá strava na sídlišti, bude podávaná ve stravovacím a kulturním centru, dle návrhu, pro 1360 lidí. Tyto ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY, a DOMY PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jsou energetickou spásou Česka a SVĚTA, protože nebudou potřebovat vůbec žádnou energii tím, že pro danou komunitu, vyrobí dostatek energie. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, ruší veškeré prodejny potravin. Především docent Skála z VUT v Brně,musí pochopit texty Písma o tom, že MASO OBĚTOVANÉ MODLÁM, je maso, které se zkazí v supermarketech. Nový Kristus nevrátí technické elitě, částečku svého DUCHA, dokud nerozhodne o zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Domy jsou navržené univerzálně tak, aby sloužily rodinám mladým, starým, i lidem samostatně žijícím. Všichni budou bydlet úplně stejně. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, vyjde především při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ. Křesťanský lži lid bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE a mravech. Zároveň se však bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc NOVÉHO SLOVA, zničit tmu, a krutý zmijí křesťanský jed, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD, zveřejněním veškerého slova Krista.

3.)Protože mám povinnost nastolit vládu nového Krista, nad celým SVĚTEM, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, stále se snažím, z milosrdenství Božího rozumu, činit skutky, objasňující DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka a Slovenska. Při odstoupení rozumu Krista, debilita vládnoucího lži lidu, prokazatelně narůstá. V novém novoluní, v pondělí 28.7.2014, jsem byl v Brně vyfotografovat sochy, kterými nový Kristus objasňuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do DAVIDOVA MĚSTA, do Brna. Brno učiní NOVÝM JERUZALÉMEM v okamžiku, když prázdninové vedení Masarykovy univerzity, či VUT v Brně, lidem vědecky objasní, proč je dobré, když se Česko stane absolutně nezávislé, na myšlení stávající zpupné a vzpurné vládnoucí elity tím, že se stane závislé na Božím technickém rozumu. Pokorní a úplně poslušní, již nesmí nového Krista ignorovat, pro pochopení, že lidstvo celého SVĚTA, je úplně závislé, na rozumu OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na jediném UČITELI, LÉKAŘI, SOUDCI a ZAKONODÁRCI, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, na jediném BOHU SVĚTA, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi. Na Masarykově univerzitě jsem navštívil zástupce rektora Beka, rektor@muni.cz, prorektora pro vědu, pana Dvořáka, prorektor.veda@muni.cz, pdvorak@med.muni.cz, který nebyl přítomen. Proto jsem požadavky nového Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, na PUPEK SVĚTA, do Brna, na Masarykovu univerzitu, objasnil jeho asistence Mgr. Janě Unčovské, uncovska@rect.muni.cz. Boží požadavky jsou objasněny ve významu soch, které nový Kristus nechal v Brně postavit proto, aby svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Brna, oslavil srozumitelně pro celý SVĚT. Když to Kristus dovolí, budou fotografie soch zveřejněné ve fotogalerii www.pametni-kniha.cz. Je nezbytné napsat www. Pro svou slávu, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Brna, Kristus nechal postavit, novou Boží trojici, svých soch. 1.) PRVNÍM BOHEM je v soše na Moravském náměstí, před budovou NSS. Je to socha mocného Krista, který vyrval své SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, religionistům Masarykovy univerzity, a tím všem kněžím, a všem mnichům, celého SVĚTA. Nový Kristus nechal sochu postavit tak, aby svou prdel ukazoval soudcům NSS v Brně, JUDr. Baxovi, a JUDr. Šimíčkovi proto, aby vyjádřil svůj názor, na jejich spravedlnost, kvůli níž jsou veškeré války, a veškeré zlo na SVĚTĚ. Soudci JUDr. Baxa a JUDr. Šimíček, nejsou PUPKEM SVĚTA, ale jsou PRDELÍ SVĚTA, protože z jejich úst vychází krutý zmijí jed, jejich spravedlnosti, kterou má nový Kristus, za kravince. Dle SLOV NOVÝCH NEBES, jsou to JEDOVATÍ HADI. Na Moravském náměstí, v ZEMI SVATÉ, však již vyvěrá pramen vody živé, čisté, a důvěřivé, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus již potřebuje pouze bohatou pravici, veškerého tvorstva, který zná Boha, zná SLOVO NOVÝCH NEBES, jako sama sebe. Kristus potřebuje, aby docent SKÁLA z VUT v Brně, učinil všechny lidi bohatou pravicí, mluvením pravdy o energetice, a pravdy o novém Kristu. Bohem SLUNCE je Bhagavadgíta, a ta musí vyjít, jako SLUNCE, se zdravím na paprscích, především na VUT v Brně. Kristus žije mezi námi, jako SLOVO NOVÝCH NEBES, a jako SOCHA, vystrkuje svou RIŤ, na všechny soudce NSS, již dlouho. Na MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ v Brně, již je NOVÁ ZEMĚ, i NOVÉ NEBE, protože nový Kristus, takový, jaký skutečně v Písmu je, má zde již dlouho svou NOVOU SOCHU, která mluví lidským hlasem, a to SLOVEM NOVÝCH NEBES. Zvířecí hlas politického a náboženského zvířectva, zní v Brně, a v Česku, pouze kvůli zatvrzelému bláznovství lži lidu Česka, kvůli pokrytectví, kvůli nechuti nastolit Boží spravedlnost, Božího království, místo křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ. 2.) DRUHÝM BOHEM je Kristus v SOŠE ČTYŘ ŽÁROVEK na Malinovského náměstí. Nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvádí, že není ELEKTŘINOU. Je SVĚTLEM SVĚTA pro celý SVĚT tím, že je JEDINOU LAMPOU, kterou tvoří jeho ZÁKLADNÍ SLOVO NOVÝCH NEBES. SVĚTLEM SVĚTA je SLUNCE Bhagavadgíty - což jsou NEBESA FÍKOVNÍKU, HVĚZDY Tóry – což jsou NEBESA GRANÁTOVNÍKU, HVĚZDY Bible – což jsou NEBESA VINNÉ RÉVY, a MĚSÍC Koránu – což jsou NEBESA OLIVY. Uvedený ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se v Boží slávě vzájemně upřesňuje, a doplňuje. Energetické ELEKTROŠOKY nedělá Česku Kristus, ale technický lid VUT v Brně, ČVUT, a vlády ČR, viz další text. 3.) TŘETÍM BOHEM je nový Kristus v SOŠE VYSOKÉHO LUČIŠTNÍKA v Líšni, u radnice, na ulici Jírové, kde stojí na podstavci, který byl připraven pro socialisticky spravedlivého BOŽÍHO SYNA, Klementa Gottwalda. Nový Kristus touto sochou upřesňuje své SLOVO, i své písničky. Česko je ohroženo pádmi vládnoucích zločinců, z jejich krvavých, křesťanských oblakoch, těch zpupných, vzpurných a neposlušných, které nový Kristus zabije za to, že po vyjití z POUŠTĚ ČTYŘICETI LET BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI socialismu, ve vzedmutém moři militaristických křesťanských sviní, stále nejsou ochotní nastolit ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST, a SAMOSTATNOST Boha, která je nezbytná, pro nastolení celosvětového míru, na všesvětovém mírovém summitu, všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. DALŠÍ SOCHY v Brně, znázorňují působení Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, v minulosti Česka. 4.) SOCHA KRISTA KLAUNA, před komunistickým BÍLÝM DOMEM, vyjadřuje činnost Krista, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Kristus, v této době, ukázal jím vyvolenému Česku, pouze polovinu své SPRAVEDLNOSTI, a to spravedlnosti socialistické. Proto polovinu své tváře skryl. Na www.pametni-kniha.cz, ukazuje celou svou SPRAVEDLNOST, a SAMOSTATNOST, takže Česko a SVĚT, nemá výmluvu, nového, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, neznat a ignorovat. 5.) Další SOCHOU KRISTA, je SOCHA ŽENY STATEČNÉ, před rektorátem VUT v Brně. Tato ŽENA STATEČNÁ, má zvířecí, vlčí ucho, dnes ucho Satana kardinála Vlka, a jako OCAS má tlustého HADA, kterým je dnes jedovatý plaz, JUDr. Baxa z NSS v Brně. V pondělí jsem se stavil na VUT v Brně, u rektora Štěpánka, který byl přítomný. Opakovaně jsem sekretářce Kalužové objasnil, že nový Kristus, pro svůj nový Boží technický lid, není elektřinou, a nedělá lži lidu Česka žádné ELEKTROŠOKY. Protože lži lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se odmítají řídit Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, Česku ELEKTROŠOKY dělají odborníci na energetiku, dříve děkan Hrdlička z ČVUT, docent Kadrnožka z VUT v Brně, dnes úplně pomatený ministr průmyslu Mládek. V době čtyřiceti let pouště socialismu, odborníci na energetiku tvrdili, že ropu a plyn nahradí jaderná energie, která, dle odborníků, byla ještě v plenkách. Dnes, po cca dvaceti létech vzedmutého moře militaristických sviní, jsou kromě jaderné energetiky, v plenkách také NEMLUVŇÁTKA, z VUT v Brně, ČVUT, a projektanti. Mají vzdát, jako NOVÍ KNĚŽÍ, novému Kristu chválu, za jeho energetickou, celosvětovou koncepci, jedině možnou, uvedenou v Písmu, a kvůli Boží SPRAVEDLNOSTI, pro chudý pracující lid, toho nejsou schopní. Děkan Hrdlička, a docent Kadrnožka, dali Česku ELEKTROŠOK tím, že ve svých, dle docenta Skály z VUT v Brně, nesmyslných energetických koncepcích, chtěli nahradit fosilní paliva, výstavbou čtyřiceti, či dvaceti kusů, jaderných elektráren, velikostí Temelína. Energetici v podstatě souhlasí s tím, že Česko dováží cca 60 % energie ve formě ropy, cca 25 % energie ve formě plynu, a že Česko vlastní cca pouze 10 % energie, ve formě elektrické energie, a že fosilních paliv má Česko pouze cca 5 %, z celkové energie. Nový Kristus se zlobí na rektora VUT v Brně Štěpánka za to, že dovoluje, aby ELEKTROŠOKY pokračovaly tím, že ministr průmyslu Mládek, stále uvažuje o dalším ELEKTROŠOKU, kterým je jeho energetická koncepce, pouze na cca 10 % elektrické energie. Nový Kristus do energetiky Česka vidí, a v Písmu uvádí, že Česko úplně zničí tím, že v Česku, velice brzy, při ropném a ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, a že, kvůli ropě, bude třetí světová válka, v níž Kristus zničí dvě třetiny lidí, včetně Česka. Protože VUT v Brně, je stále lži lidem, jde to s Českem stejně, jako se sekretářkou Kalužovou, dle písničky od Krista. Česko jde, z křesťanského BLÁTA MASARYKOVY UNIVERZITY, do KALUŽE lži lidu VUT v Brně. Kristus sebe oslavil v dalších sochách, a to na náměstí Svobody v Brně. 6.) Sochou nového Krista, je PITKO VODY ŽIVÉ, ČISTÉ A DŮVĚŘIVÉ. 7.) KÁDÍ na KŘESŤANSKÉ KAPRY z Proglasu a TWR, na druhé straně náměstí Svobody, v době zimní, je káď, ve které je v létě, VODOTRYSK. 8.) MOROVÝ SLOUP či MARIÁNSKY SLOUP, není oslavou nového Krista. Morem Kristus potrestal veškerý křesťanský lži lid za to, že bohatí, vzpurní a neposlušní křesťané, nechali žít chudé, v nečistotě, v podmínkách zvířecích. 9.) ČERNÝ KŘESŤANSKÝ MRAMOROVÝ ÚD, v horní části náměstí, není oslavou Krista. Primátor Onderka jím oslavil sám sebe, protože je vzpurný, zpupný a neposlušný ignorant Božích příkazů a zákonů. MRAMOROVÝ ÚD, či BOMBA, ukazuje, že pravé poledne v Brně je již v 11 hodin. Hospodin dříve, pomatené a drzé, křesťansky nespravedlivé lidstvo, trestal morem. Dnes, dle SLOV NOVÝCH NEBE, všechny křesťansky pomatené militaristické svině, kvůli vzpouře boháčů, bankéřů a drzách pozemských Otců, Satanů kněží, proti Kristu, trestá rakovinou. Někteří úplně pomatení lidé, chtějí být zdraví tím, že např. jedí pouze vařené obilniny, a k tomu kvašenou zeleninu. Tito pomatení lidé, nejedí rajčata, okurky a brambory. Jiní se brání rakovině tím, že jedí jenom maso a zeleninu. Jiní pomatenci si chtějí prodloužit život, a zachovat zdraví, vegetariánstvím. Chudí si nevybírají, a pro nedostatek peněz, jedí dokonce jídlo zkažené, vyhazované v supermarketech. Pravé poledne na Masarykově univerzitě bude, až pan Dvořák, a asistentka Unčovská, prohlásí všechny křesťansky pomatené hlupáky, za dementní idioty za to, že nechtějí přiznat, že veškeré potraviny, veškerá zelenina, a ovoce, a veškeré maso, je jedovaté, rakovinotvorné, a že proto Masarykova univerzita, svým vzdorem proti Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, šíří rakovinu, a to pro všechny úplně pomatené lidi. Jakkoli se lidé stravují, stravují se špatně, protože potraviny kazí SKÁLA MILITARISTŮ, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. Potraviny se vyrábí pro zisk. Proto nejsou kvalitní a zdravé. Křesťanští chamtiví militaristé, aby vydělali, „sypou“ pesticidy, herbicidy, růstové hormony, emulgátory, a ostatní jedy. Proto ČERNÝ KŘESŤANSKÝ MRAMOROVÝ ÚD, je symbolem rakoviny, kterou šíří, svým křesťanským politickým učením, především primátor Onderka, a ostatní politici pravice a levice, kteří jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, stejně jako protikladné nauky křesťanství. Pravé poledne v Brně bude, až zástupce rektora Beka, prorektor pro vědu, pan Dvořák prorektor.veda@muni.cz, spolu se svou asistentkou Mgr. Unčovskou, uncovska@rect.muni.cz, mě přijmou, a potvrdí, že opakovaně uváděný výklad Písma, je vědecky správný tím, že lidé se budou dobře a správně stravovat, až bude rozhodnuto, o opakovaně uváděném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a až Boží SPRAVEDLNOST bude zajištěna, dokonalým NATURÁNÍM PLNĚNÍM. Nový Kristus nechce, aby se potraviny prodávaly v supermarketech, nechce, aby se zbytečně převážely, aby se zbytečně mrazily, nechce, aby se jako zkažené, zbytečně vyhazovaly, na smetiště, či pro bezdomovce. Proto chce SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. 10.) Když mě na Masarykově univerzitě přijmou, když budou věnovat pozornost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve vzedmutém moři militaristických sviní, na Masarykově univerzitě, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, již neuhasne, protože voda vzedmutého moře militaristických sviní, vyschne. Když mě v milostivém Hospodinově létě přijmou neprodleně, Kristus naplní Písmo tím, že z Prahy do Brna nechá doletět desátou sochu OKŘÍDLENÉHO LVA, kterým musí být celé Česko. Boží hněv nad drzými neposlušnými, již neprodlévá. Pomatené církve, se sbírkou svých militaristických Bohů, jsou přitažlivé pouze pro vzpurná, zpupná, chamtivá a neposlušná militaristická prasata. ŽIVOU VÍRU, v ŽIVÉHO BOHA, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mohou mít pouze svobodní služebníci nového Krista, kteří se nechají ZAMĚSTNAT, jako pracovití ochránci NOVÉ ZEMĚ, dle Božích zákonů. Otřást celou zemí, SLOVEM NOVÝCH NEBES, má povinnost Masarykova univerzita, a VUT v Brně. ZEMĚ se v ZÁKLADECH HROUTÍ, protože nový Kristus soudí každého, komu se hnusí dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o neprodleném zničení křesťanských militaristů, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, odstoupením svého rozumu. Ovocem vykoupení je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kriste, v Písmu i v písničkách jsi slíbil, že docent Skála z VUT v Brně, bude novou SKÁLOU, které brány KŘESŤANSKÉHO PEKLA Masarykovy univerzity, nepřemohou tím, že v Česku, a tím ve SVĚTĚ, stvoříš mnoho milostí, z milosrdenství SVÉHO rozumu. Milost za milostí bude, když úplně zničíš křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Milost za milostí bude, když po zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, zničíš ZLATÉ křesťanské TELE, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, atd. Slíbil jsi, že NOVÉ NEBE bude nad VUT v Brně, a to až na věky věků. Bez SEDMIKRÁSEK, bez sedmi vládnoucích politických stran Česka, pokorných a úplně poslušných, nelze poznat, co je to dokonalá láska Božího rozumu. Celosvětový mír bude nastolen pouze v případě, když nad lidmi nebude vládnout žádné křesťanské ZLATÉ TELE, žádný vojenský kaplan, žádný voják, žádný boháč, ale KRÁL KRÁLŮ, OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Druhé vyvlastnění majetku v Česku a Slovensku, je nezbytné proto, aby nový Kristus, svým technickým rozumem, pro své milosrdenství, mohl energeticky spasit jak Česko, tak celý SVĚT, vybudováním sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, položením kolejí na dálnice, atd. Lidstvo nesmí být závislé na rozumu drzých pozemských Otců Satanů kněží, a jejich DĚTÍ, politiků pravice a levice, pro viditelné odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných hlupáků. Lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí vědět, že lidé jsou úplně závislí, na technickém rozumu Hospodina. Především Česko a Slovensko, se musí vzdát svých cest do energetického hrobu, nesmí hovět svým militaristickým zálibám, a nesmí vést plané křesťanské, militaristické řeči, pro znalost SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Pravé poledne je v novém DNES naplnění Písma, nyní, v milostivém Hospodinově létě 2014, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, v jedenáct hodin, na VUT v Brně, především u docenta Skály, u docenta Hirše, a u docenta Kadrnožky, v době prázdnin 2014. Běda Česku, když se docent Skála nevrátí ke Kristu neprodleně. Česko stále padá, pádem rozumu lidského, do SMRTI, do energetického hrobu. O idiotech, ministrech, Babišovi a Mládkovi, je opakovaně napsáno, že nevědí co činí, když velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, chtějí vyřešit ekonomicky. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu uvádí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jejich ekonomické činy, či zvyšování výroby, má za úplné bláznovství. Kristus v době, kdy nevládne lid, ani politici pravice a levice, ale banky a korporace, i podruhé, od čtyřiceti let pouště socialismu, přichází do Česka, jako ZLODĚJ. Končí nekonečnou poušť křesťanských militaristů tím, že dle Božích zákonů, veškerý majetek nepatří státu, ale patří přímo Kristu. Vyvlastnění majetku podruhé, je nezbytné, pro naplnění Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a o elektronicky kontrolovaném, dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Nový Kristus vyžaduje, aby jim vyvolené Česko zajistilo, aby nový Kristus, byl jediným SOUDCEM, a jediným ZÁKONODÁRCEM, veškerého tvorstva, což je nezbytné, kvůli celosvětovému ukončení doby BENZINOVÉ, kvůli přestavbě celého SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Jiná energetická spása, než z rozumu Krista, uvedeného v OHNI SLOV NOVÝCH NEBES, neexistuje. Česko jde do energetického pekla, kdy v Česku, dle textů Písma, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, protože brakoví vědci, Skála, Kadrnožka, Hrdlička, Hirš, Drkal, a Ing. Rákos, nechtějí přiznat, že jejich rozum, při odstoupení rozumu Krista, je zlý, protože jejich lidská chamtivost, a tím i debilita, je vrozená, a nezmění se navěky. Nový Boží technický lid VUT v Brně , ČVUT, a projektanti, se nyní nemusí stydět, za svou technickou debilitu, v částečce DUCHA BOŽÍHO, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, což jsou všichni. Člověk, při odstoupení rozumu Krista, je mrtvý, protože nemá, než dech svého zvířecího chřípí. Kristus vyžaduje, aby se Česko neprodleně osvobodilo od všech, kdo rozum od Krista, již nedostanou, protože jejich profese, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného království, již nepatří. Jsou to především politici pravice a levice, ekonomové, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, ekumenické církve, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby nová STÁTNÍ SPRÁVA uznala, veškerou moc nového Krista, nad DUŠÍ a TĚLEM každého člověka tím, že přizná, že lidé jsou úplně závislí, na rozumu Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Kristus vyžaduje změnu systému. Vyžaduje, aby jím vyvolené Česko zajistilo, aby nad lidmi celého SVĚTA vládl sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Vyžaduje, aby Česko zanechalo všech druhů náboženství tím, že za jediného SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE, bude mít OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Energeticky správnou cestou může Česko a lidstvo jít, až nad úplně pomatenými lidmi, nebudou vládnout ani boháči, jako v kapitalismu, ani chudáci, jako v socialismu, ani pozemští Otcové Satani kněží, ani banky a korporace, ale nový Kristus, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus se nad Českem a SVĚTEM chce smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až v Česku bude vše nové, energeticky neotřesitelné tím, že bude zřízena nová vláda, viz další text. Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

4.)Křesťanské velemloky musí grilovat Masarykova univerzita, ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES neprodleně, v milostivém Hospodinově létě 2014. Nový Kristus, který je nyní, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, z milosrdenství svého rozumu, SLOVEM NOVÝCH NEBES, který je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, měl být PÁNEM NAD SOBOTOU, v náboženském vysílání TWR, v novém DNES naplnění Písma, na svatou ANNU, 26.7.2014. Zde, protikladné nauky o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a promyšlené vychytralosti křesťanského království peněz, mlel ze tmy katechismu, kdosi ze sbírky křesťanských a jiných Bohů, či Baalů, z Rožnova pod Radhoštěm. rumek@centrum.cz, bohumilsvitok@seznam.cz, budil@ksa.zcu.cz, jiri@jirsa.net, s.smitka.kvsp@svscr.cz, m.vitvar@zpanp.cz, jcuhra@livi.cz, mkosicek@volny.cz, vizovice@evangnet.cz, kostelnik@dkvsetin.cz, dra@vmp.cz, anezons@seznam.cz, faroznovpr@ado.cz, vit.hojny@wo.cz, m.klisz@centrum.cz, cka@omadeg.cz, vaclavdvorak@wo.cz, stritez@evangnet.cz, info@bdc.cz, michal@cabcom.cz, soc.sluzby.mt@quick.cz, info@valmez.charita.cz. V Dotecích víry ČRo1, v sobotu, křesťanské žvásty mlela křesťansky svatá, zlá, krutá, a úplně pomatená Eva Hůlková, se svým hostem, Fedorem Gálem, ŽIDEM, narozený v koncentračním táboře. Kdyby neblokovali můj telefon, z milosrdenství rozumu Krista, by jim, a posluchačům, bylo sděleno. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, v Písmu, a v Rovnosti, uvádí. V křesťanském království peněz, jsou lidé úplně pomatení, protože kněží, tak hrozným způsobem čtou SLOVO OD BOHA, Písmo, že o Bohu, o Stvořiteli všech náboženství SVĚTA, stvořiteli SLOVA VEŠKERÝCH NEBES, nemá nikdo z lidí, ani ponětí. Proto lidstvo, již cca 2000 let, žije v křesťanském kómatu, či v křesťanském vězení. Poznat Boha s konečnou platností, je možné pouze ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, poznáním všech jeho PŘÍKAZŮ, a všech ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd., při úplném zničení všech náboženství SVĚTA. Při znalosti Boha SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, každý úplně poslušný, se stává tak mocný, jako je Bůh sám. Kdo se nyní probudí z křesťanského kómatu, čtením SLOV NOVÝCH NEBES, má povinnost mluvit o Bohu nově, s bázní a s úctou, a založit novou církev, s vládnoucí mocí ve státě, zřízením NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné, a úplně poslušné, úplně závislé na novém Ježíši Kristu. Kristus je nový tím, že je vyvýšený soudem křesťanského království peněz. MOCNÍ BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, mají povinnost naplnit Písmo tím, že dle Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, změní Česko, a následně celý SVĚT, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém mírovém summitu. Sociologu Fedoru Gálovi, a posluchačům Doteků víry v ČRo1, by bylo sděleno. Pane Gále, již dříve jste v rozhlase řekl, že se Vám hnusí Boží příkazy, a Boží zákony. Problém je v tom, že mocní jako nový Bůh, jsou znalci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Znalci těchto Božích příkazů a zákonů, jako pokorní a úplně poslušní, mají povinnost změnit celý SVĚT, úplným zničením všech zlých lidí, jakým jste Vy, či drzá křesťanská svině, Eva Hůlková, kteří schvalujete pokračování naprosto nesmyslných válek, o nichž tvrdíte, že jsou nevyhnutelné. S láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, o ekologii, o mravech, a o úplném zničení všech náboženství SVĚTA, kvůli vládě jediného Boha SVĚTA, nad všemi státy SVĚTA, je kříž. Nový Kristus však vyžaduje, aby takové militaristické svině, jako Vy, či Eva Hůlková, byli zničení nikoli válkou, nikoli silou, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus je Bůh žárlivě milující. Vy, a Vám podobní vzpurní, a neposlušní, kteří máte v křesťanském království peněz, za Boha pouze křesťanskou nespravedlivou karikaturu Boha, Krista UKŘIŽOVANÉHO, jste Kristem prokletí, kvůli meči nesmyslných válek, protože Kristus chce, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolit celosvětový mír. Takoví zpupní, vzpurní a neposlušní, jakým jste Vy, a úplně pomatená Eva Hůlková, nejste Česku, Slovensku, a SVĚTU, vůbec k užitku. Kvůli Vám, a kvůli náboženskému vysílání v TWR, a Radiožurnálu, máme soužení, jaké ještě nikdy nebylo, a už ani nikdy na SVĚTĚ nebude. Soužením je odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, od všech zlých, vzpurných a neposlušných, křesťanských, militaristických sviní. Kvůli Vám chce Kristus zničit dvě třetiny tvorstva, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, včetně jím vyvoleného Česka. Protože přivoláváte třetí SVĚTOVOU VÁLKU, jak svými slovy, tak horečných zbrojením, protože si myslíte, že mocnější vyhrají, SMRT je Vaším údělem. SMRTÍ je odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o nové energetice, i od nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud celé Česko nebude úplně poslušné tím, že vše uváděné, o vládnoucích zločincích, kteří lžou o Kristu, a kteří, pro odstoupení rozumu Krista, lžou o energetice, nebude ve školství, a v médiích, zveřejněno. Nový Kristus, jako Kristus UKŘIŽOVANÝ, sám sebe v Písmu zmařil, pomocí protikladných nauk a promyšlených vychytralostí. Kromě toho, Bůh Krista UKŘIŽOVANÉHO ZMAŘIL, v mnoha písničkách, filmech, i v těchto textech APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzedmutého moře křesťanských militaristických a jiných sviní, takže v Česku a Slovensku, kde všichni umí číst, nikdo nemá výmluvu. Nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, která se v Boží SLÁVĚ vzájemně doplňují a upřesňují, vyžaduje, aby pokorní, a úplně poslušní, si vybojovali právo, mluvit pravdu o novém Kristu proto, aby nový Kristus, umožnil svému novému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, z milosrdenství svého rozumu, mluvit pravdu o nové energetice, o koncepci energetiky, kterou Kristus uvedl v Písmu, která je platná pro celý SVĚT. Nový Kristus vyžaduje, aby pokorní, a úplně poslušní služebníci nového Krista, mluvením pravdy o Kristu, a o jeho koncepci energetiky, umlčeli takové dementní idioty, jakým je FEDOR GÁL, a ekumenická drzá prostitutka, Eva Hůlková. Svoboda, pro každého pokorného a úplně poslušného, je možná pouze ve vztahu k dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nový Kristus, dělá z vlád celého SVĚTA, jedinou církev, s mocí výkonnou, schopnou vytvořit nový řád, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Vyžaduje, aby království PRACHŮ, PENĚZ, bylo zrušeno celosvětově, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na mírovém kongresu energetiků. Neposlušní křesťané, leží mrtví, v kómatu, již více než dva tisíce let. Dle Písma a dle písniček od Krista. Srabi jsou všichni, kdo chtějí, aby v Česku vládli dementní idioti, na které se Kristus jenom maličko rozhněval, pro chamtivost, která je křesťanskou, militaristickou, modloslužbou. BOŽÍ SYNOVÉ jsou ti, kdo si do svých mozků naprogramují dobrovolně, evangelium energetické, ekologické, a mravní spásy, kterou je zrušení křesťanské SKÁLY, kterou je křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, které je naprosto odlišné, od království Božího, energeticky neotřesitelného. Jdu do toho s Vámi, pokorní, a úplně poslušní, kteří toužíte, aby především na VUT v Brně, vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, kde v Brně máte sraz? Ti, kdo mají za Boha, karikaturu Boha, Krista UKŘIŽOVANÉHO, a jeho meč nesmyslných válek, o ropu, plyn, suroviny, a o moc nad lidmi, jsou zlí, protože jsou vzpurní, zpupní a neposlušní. Nový Kristus v Písmu slíbil, že těm, pro něž bude nový BŮH VŠÍM, umožní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, změnit celý SVĚT tím, že pokorným, a úplně poslušným, dá moc vládnout nad mnohými, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, a v nové VLÁDĚ, opakovaně uváděné, v dalších textech. Nový Kristus, BŮH celého SVĚTA, je dobrý pastýř. Vyžaduje, aby Česko, do jeho celosvětového ovčince, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dovedlo všechny státy SVĚTA. Všechny, ze svého ovčince, vypustil do světa. Vyžaduje, aby se všechny ovečky vrátili do jediného ovčince, k jedinému Bohu SVĚTA, neprodleně. Protože mám povinnost dělat skutky proto, aby víra v nového Krista, došla k dokonalosti Božího království, celosvětově, když to nový Kristus dovolí, obrátím se osobně na stávající prázdninové vedení Masarykovy univerzity se žádostí, aby se ti, se kterými budu jednat, neprodleně k novému Kristu vrátili, protože Česko, ke svému energetickému konci, je velice rychle, stále blíž. Dle Písma, nového Krista, musí všichni v Česku znát, každý se musí před ním sklonit, a nikdo se mu v křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, beztrestně posmívat nebude. Na Masarykově univerzitě nikdo nemá výmluvu, mě nepřijmout. Na Masarykovu univerzitu půjdu, protože je nesmyslné chodit k novému Božímu technickému lidu VUT v Brně. Kristus se nad svým novým technickým lidem VUT v Brně smiluje, až pomatenci z Masarykovy univerzity, budou o novém Kristu mluvit pravdu. Nový Kristus vyžaduje, aby prázdninoví vládci Masarykovy univerzity, se neprodleně vrátili v novému Kristu, k jeho nekonečné lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ještě v milostivém Hospodinově létě 2014. Boží hněv nad zpupnými, vzpurnými a drzými, již neprodlévá. Na ÚSVITU nového DNĚ PÁNĚ, musí v Česku, každý nového Krista znát, a to ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ten, kdo odmítne SLOVO NOVÝCH NEBES studovat, je je podlý zločinec. Žádného NARCISE, který nemá rád celý SVĚT, Kristus nepřijme. Milost za milostí bude, když Masarykova univerzita zničí ZLATÉ křesťanské TELE, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, atd. Milost za milostí bude, při zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Milost za milostí bude, až především docent Skála z VUT v Brně, BOŽÍ SYN, úplně poslušný, nabídne svoji DUŠI, a své TĚLO, novému Kristu, a pokorně, a úplně poslušně, bude bojovat za zničení ZLATÉHO křesťanského TELETE, kterým je např. ministr financí Babiš, a to nikoli silou, ale novým DUCHEM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Celosvětový mír bude nastolen pouze v případě, když nad lidmi nebude vládnout žádné křesťanské ZLATÉ TELE, žádný vojenský kaplan, žádný voják, žádný boháč, ale KRÁL KRÁLŮ, OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Druhé vyvlastnění majetku v Česku a Slovensku, je nezbytné proto, aby nebyla třetí SVĚTOVÁ VÁLKA, aby nový Kristus, svým technickým rozumem, pro své milosrdenství, mohl energeticky spasit jak Česko, tak celý SVĚT, vybudováním sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, položení kolejí na dálnice, atd. Lidstvo nesmí být závislé na rozumu drzých pozemských Otců Satanů kněží, a jejich DĚTÍ, politiků pravice a levice, pro viditelné odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných hlupáků. Lži lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, musí z Masarykovy univerzity vědět, že lidé jsou úplně závislí, na technickém rozumu Hospodina. Především Česko se musí vzdát svých cest do energetického hrobu, nesmí hovět svým militaristickým zálibám, a nesmí vést plané křesťanské řeči, pro znalost SLOV ŽÁRU OHNĚ PÍSMA NOVÝCH NEBES. Křesťanský lži lid bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, a mravech. Pravé poledne je v novém DNES naplnění Písma, nyní, v milostivém Hospodinově létě 2014, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, v jedenáct hodin, na Masarykově univerzitě v Brně. Soužení jaké ještě nebylo, a ani nikdy již nebude, nový Kristus skončí, z milosrdenství svého rozumu, když např. odborník na energetiku, docent Skála z VUT v Brně, bude mluvit pravdu o energetice, opakovaně uváděnou, a potvrdí, že energetická spása, je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským. Nový Kristus je všude a ve všem. Je stvořitelem veškeré techniky, veškerých dobrých písniček, filmů, atd. Je v myslích, dobrých i zlých. Vyžaduje, aby byli všichni dobří, a poslušní. Aby zrno drzých pozemských Otců, Satanů kněží, PENÍZE a MAJETEK shnilo, kvůli ropnému, a tím i ekonomickému kolapsu. Spravedliví, pokorní, a úplně poslušní jsou ti, kdo uvěří textům Písma o tom, že nejenom rozumnost, a rukodělná dovednost, je z rozumu Krista, ale i paměť, a lidské štěstí. Žádné militaristické prase, od kterého Kristus odstoupí svým rozumem, nemůže být šťastné, protože padá vlastním pádem, svého lidského rozumu, do své zvířecí podoby, svých zvířecích pudů. Kdokoli chce být šťastný, a mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, ať se ke Kristu neprodleně vrátí tím, že bude zpupné, vzpurné, drzé, a neposlušné soudce NSS, veškerý zpupný a vzpurný technický lži lid, a všechny ekumenické církve, proklínat veřejně, čímž je uštkne, jejich krutým zmijím jedem, jejich ZLATÝM TELETEM. Boží hněv nad těmi, kdo mají za Boha ZLATÉ TELE, již neprodlévá. Šťastní mohou být pouze ti lidé, kteří, z Božího milosrdenství, rozum od Krista mají, kteří se vzdají všech druhů náboženství, a odevzdají se novému Kristu, což je uvedeno v Bibli, v Bhagavadgítě, v Tóře, i v Koránu. Zločinci z JUSTICE, z vlády, z církví, atd., svým rozumem zvířat, nic dobrého nevymyslí, jenom samé zlo, a proto ani oni, ani jejich ZLATÉ TELE, jejich Bůh, nejsou Česku, a lidstvu, vůbec k užitku. Nedovzdělanci, kteří nemají o Kristu ani ponětí, kteří proto nemají ani ponětí o energetice, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nejsou nikomu na SVĚTĚ k užitku. Nový Kristus, ukáže svému novému Božímu technickému lidu, VUT v Brně, především docentu Skálovi, nové věci, o nové energetice, až vzpurní, zpupní a neposlušní, budou z milosrdenství rozumu Krista, přeměnění, pravdou o Kristu, a pravdou o energetice, na pokorné, odpovědné, dospělé, prozíravé, moudré, atd., to je na úplně poslušné služebníky, a přátele, Krista. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

5.)Křesťanské velemloky v EU, musí grilovat eurokomisařka, ministryně Věra Jourová, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, viz další text. V křesťanském království peněz, všichni říkají, že když funguje chamtivost, Bůh pomatených modloslužebníků, křesťanský systém modloslužeb militaristů a zločinců, funguje dobře. Nový Kristus však v Písmu i v Rovnosti říká. Když, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU křesťanského království peněz, poznávám lidi, začínám milovat psy. Někteří z nich, poslouchají své pány. V křesťanském království peněz, Hospodina, který dává, ze svého milosrdenství, každému člověku svůj rozum, tak jak chce on sám, nechce poslouchat vůbec nikdo. Kvůli drzým pozemským Otcům, Satanům kněžím, nového Krista nechce poslouchat nikdo z toho důvodu, že všichni chtějí za Boha chamtivost. Nový Kristus se v Písmu omlouvá pouze pokorným, a úplně poslušným, kteří, při studia Písma OTCE SLOV NOVÝCH NEBES pochopí, že jsou ve dvojí Boží pasti, ze které lze uniknout pouze při pokoře, a poslušnosti, protože Kristem vyvolené Česko, PAMĚTNÍ KNIHOU těchto textů APOKALYPSY, je stejně pozdě varováno. Sám sobě k vzteku je každý neposlušný zpupný, protože je pro poslušné, idiotem. Česko žije ve dvojí pasti a proto žije ve velké časové tísni. První pastí je rychle se přibližující ropný, a tím i ekonomický kolaps, a s ním spojená třetí světová válka, ve které bude zpupné a vzpurné Česko, trestajícím Kristem úplně zničeno, protože na přelomu věků konce éry fosilních paliv, Boží hněv, nad neposlušnými militaristickými křesťanskými sviněmi, a jejich královstvím peněz, již neprodlévá. Druhou pastí je odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných, drzých, a neposlušných, kteří odmítají být, při úplné poslušnosti, stejně mocní, jako nový Kristus, pro znalost OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, odstoupením svého rozumu, rozdělil jím vyvolené Česko, na skupinu boháčů, vyznačujících se chamtivostí, to je modloslužbou, a na skupinu chudáků, nezaměstnaných, bezdomovců a prostitutek, vyznačujících se totální debilitou, čímž vzešel, v křesťanském království peněz, plný počet pohanů. Z textů Písma je zřejmé, že ženským protikladem DÉMONA, či Baala, je SVATÁ ANNA, která má svátek v sobotu, DNE PÁNĚ 26.7.2014. SVATÁ ANNA, chladno z rána. Milostivé Hospodinovo léto 2014 pomalu končí. Kristem v Písmu vyvolené Česko, kvůli Dotekům víry v ČRo1, a kvůli sobotnímu vysílání TWR v Proglasu, zůstalo málo mocné, zůstalo zpupné, vzpurné a neposlušné. V médiích odmítají učinit Krista PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že Česko bude pod milostí rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o koncepci energetiky, pro Česko, a pro celý SVĚT, uvedené v dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných. Stále se nenašel nikdo pokorný, poslušný, a novému, SPRAVEDLIVÉMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, věrný. Svatá ANNA, svatá Eva Hůlková z Doteků víry v ČRo1, svatá Endlicherová z TWR v Proglasu, jsou tedy ženské protějšky DÉMONŮ, bankéřů a ekonomů. Kristus, kvůli ženským protějškům DÉMONŮ, Evě Hůlkové Eva.Hulkova@rozhlas.cz, a Lucii Endlicherové twr@twr.cz, které odmítají v SOBOTU, v DOTECÍCH VÍRY v ČRo1, a v TWR, při vysílání v Proglasu, učinit nového Krista, vyvýšeného pomalým POSLEDNÍM SOUDEM křesťanského království peněz, PÁNEM NAD SOBOTOU, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, učinil i z ministryně MMR Věry Jourové vera.jourova@mmr.cz, dementního idiota, odstoupením svého rozumu. Všichni v Česku mají velmi malou naději, že je Kristus bude milovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když Česko nebude viditelně pokorné a poslušné, a tím mocné jako Bůh, pro všechny národy SVĚTA. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud viditelným odstoupením svého rozumu, od zpupných, vzpurných a neposlušných vládnoucích hlupáků, nezboří, ze svého milosrdenství, křesťanské vzdoro království PRACHŮ, PENĚZ, po kterém nesmí zůstat ani kořen. Krize myšlení o energetice na VUT, ČVUT a u projektantů, je krizí myšlení o Kristu, který život v Česku, a tím i na ZEMI zachrání, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když eurokomisařka Věra Jourová vera.jourova@mmr.cz, ukončí děsivou temnotu křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ. Má povinnost nastolit ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky neotřesitelný tím, že se stane OKŘÍDLENCEM, ANJELEM tím, že v EU neprodleně, již při svém GRILOVÁNÍ vykřičí, že Česko je Bohem vyvolené, být novým Božím lidem, BOŽÍM SYNEM tím, že i premiér Sobotka bude BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Soudružko Jourová, máte povinnost ukončit nespravedlivé stolování DÉMONŮ, bankéřů, ekonomů a jiných boháčů tím, že v EU vykřičíte, že nový Kristus se nad Českem, a SVĚTEM, smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když v Česku bude rozhodnuto, o zřízení opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, jako součástí Boží energetické spásy, Česka a SVĚTA. Nový Kristus Česko povolává, svým rozumem, ze svého milosrdenství, k ŽIVOTU VĚČNÉMU, energeticky neotřesitelnému v případě, když v EU nebudou GRILOVAT dementní, neposlušní, a vzpurní idioti Vás, ale když Vy, jako pokorná a úplně poslušná, tedy mocná, budete GRILOVAT EU, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Veškerá technika, která vznikla rozumem Krista, nikoli rozumem lidským, při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, bude lidem naprosto k ničemu. Česko prokazatelně nemá náhradu za fosilní paliva, která dováží, v množství minimálně 85 %, z celkem potřebné energie, což je uváděné v této kapitole, i v kapitole 179, takže nemáte výmluvu. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, a Kristus Vám dá sílu GRILOVAT EU, když pochopíte texty Písma o tom, že vzpurní, zpupní a neposlušní, jsou MRTVÍ, pro odstoupení rozumu Krista, který boří, z milosrdenství svého rozumu, křesťanské království peněz, boří křesťanské chamtivé VELEMLOKY, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Království PRACHŮ, PENĚZ, prokazatelně není Božím královstvím. Máte povinnost zastavit pád Česka a SVĚTA, do energetického, ekologického a mravního hrobu tím, že se neprodleně vrátíte k novému Kristu, k jeho dokonalé lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanského království peněz. Při neposlušnosti jste novým Kristem prokletá, a nový Kristus Vás zabije, což slíbil všem vzpurným, zpupným a neposlušným, a to odstoupením svého rozumu. Nechá Vás padat vlastním pádem, Vašeho rozumu zvířete, do Vaší úplné zkázy. Novému Kristu se beztrestně nebude posmívat nikdo zpupný, vzpurný a neposlušný. Povrchní čtení Písma, víra v protikladné křesťanské nauky, a v promyšlené křesťanské vychytralosti, musí být v Česku a Slovensku, minulostí. Česko je Kristem vyvolené, být Božím lidem, BOŽÍM SYNEM, od jeho vzniku, ve vzedmutém moři militaristických křesťanských sviní, před cca dvaceti jedna léty. Když mě, spolu s premiérem Sobotkou pozvete do Prahy, rád Vám texty Písma, o vyvolení Česka, být královským kněžstvem, objasním. Např., celý SVĚT pozná Česko, podle pěti politických stran pravice a levice, které Kristus stvořil, svým rozumem, při vzniku Česka. Dle Písma. Byly to dvě strany nové, strany ptactva nebeského, a tři strany předválečné, válkou rozpůlené. Rozpůlenými stranami jsou, strana BERANŮ KSČM, strana KOZLŮ ČSSD, a strana VOLŮ KDU-ČSL. Stávající vůdce ptactva nebeského ODS, emeritní rektor Masarykovy univerzity, je nejpodlejším zločincem na SVĚTĚ, protože především kvůli němu, kvůli vzpurným, zlým, a neposlušným religionistům Masarykovy univerzity, stále stejné texty Písma, musím mlet opakovaně, jako MLÝNSKÉ KOLO. Zachránit život v Česku, a na ZEMI, mohou pouze lidé pokorní a úplně poslušní, tedy mocní, kteří uvěří textům Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, do Česka a Slovenka, dle SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Grilovat EU, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je nutné neprodleně proto, aby EU pomohlo Česku svolat všesvětový mírový summit, do DOLINY O2 Arény v Praze. Dokonalá láska Božích příkazů a zákonů, je DOMOV NÁŠ. Křesťanští VELEMLOCI, musí být úplně zničeni, pokud má Česko přežít válku s novým Kristem. Paní Jourová, máte povinnost, Česku a SVĚTU přinést evangelium energetické, ekologické a mravní spásy. Válka s VELEMLOKY, je válka s křesťany, kteří stále rozšiřují svoje KRÁLOVSTVÍ PENĚZ, proti vůli Boží. Křesťanští VELEMLOCI ohrožují lidskou civilizaci. Paní Jourová, máte povinnost, zanechat všech druhů náboženství, a věřit novému Kristu proto, aby Kristus mohl úplně zničit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kvůli své spáse, musíte stvořit OVOCE RTŮ, OVOCE ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Šílený, nesvéprávný blázen, ministr průmyslu, ekonom Mládek tvrdí, že Česko spasí lhaním o energetice, viz text o jeho nesmyslné ELEKTRO – KONCEPCI, která je pro Česko ELEKTROŠOKEM, protože neřeší velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps. Šílení a nesvéprávní blázni jsou všichni, kdo neuznali pravdu textů Písma o tom, že Boží rozum o nové energetice, je nyní Božím milosrdenstvím, pouze pro pokorné, poslušné, odpovědné, dospělé, spravedlivé, atd., kteří jsou stejně mocní, jako je nový Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Šílení a nesvéprávní blázni jsou všichni, kdo neuznali za pravdu texty Písma o tom, že lidská TĚLA, a lidské DUŠE, jsou stejné, jako u zvířat. Proto se žádný člověk nemůže přít se svým tvůrcem, s OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o tom, zda je správná energetická koncepce ministra Mládka, která se zabývá pouze cca 10 % elektrické energie, a která neřeší více než 85 % energie z fosilních paliv, kterou Česko dováží, a která bude Česku chybět, protože ropný, a ekonomický kolaps, určitě přijde, zastavit se nedá, uvádí SLOVO NOVÝCH NEBES. Hospodin má převahu nad každou DUŠÍ, a každým TĚLEM, každého člověka, což platí i pro Vás paní Jourová, pro ministra Mládka, a pro premiéra Sobotky. Z boje zpupných, vzpurných a neposlušných nesvéprávných bláznů, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných, není východisko. Blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, se blíží, zastavit se nedá, pro odstoupení rozumu Krista, od všech zpupných, vzpurných a neposlušných vládnoucích dementních idiotů, celého SVĚTA. Vláda zpupných, vzpurných a neposlušných lidí, nad zpupnými, vzpurnými a neposlušnými lidmi, působí tvorstvu zlo, pro odstoupení rozumu Krista, který bude trvat, až do doby, kdy Kristem vyvolené mocné a poslušné Česko, nastolí nad všemi lidmi SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, vládu nového Krista, vládu OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Stavět na vysoká místa ve volbách pomatence, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pro jejich zpupnost a neposlušnost, je trestný čin, je to HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Nový Kristus chce vše staré zničit, a vytvořit vše nové, NOVOU ZEMI, s opakovaně uváděnou novou STÁTNÍ SPRÁVOU, vytvořenou nikoli z politiků pravice a levice, ale z odborníků, dle dříve uvedených textů. Chce NOVÉ NEBE, které bude energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Jedinou Boží řečí, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné, poslušné, a tím mocné, budou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Bůh dal Písmo lidstvu proto, aby jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, Česko realizovalo neprodleně tím, že všichni vyznají, že zhřešili proti spravedlivému Bohu. OTEC Hospodin, vede Česko, pomocí křesťanské SKÁLY, kterou je ministr financí Babiš, podatelna@mfcr.cz, do úplné energetické zkázy tím, že Babiš pouze hospodaří s veřejným dluhem. Politici pravice a levice již nezodpovídají vůbec za nic, protože politika, která obhospodařuje veřejný dluh, který nelze splatit, leda tištěním nových peněz, ztratila smysl. O ministrech, Babišovi a Mládkovi, je opakovaně napsáno, že nevědí co činí, když velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, chtějí vyřešit ekonomicky. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu uvádí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jejich ekonomické činy, či zvyšování výroby, má za úplné bláznovství. Kristus v době, kdy nevládne lid, ani politici pravice a levice, ale banky a korporace, i podruhé, od čtyřiceti let pouště socialismu, přichází do Česka, jako ZLODĚJ. Končí nekonečnou poušť křesťanských militaristů tím, že dle Božích zákonů, veškerý majetek nepatří státu, a Baalům, vlastníků, ale patří přímo Kristu. Vyvlastnění majetku je nezbytné proto, aby nebyl zničen ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, pro ignorování Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaném, dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Nový Kristus vyžaduje, aby jim vyvolené Česko zajistilo, aby nový Kristus byl jediným SOUDCEM, a jediným ZÁKONODÁRCEM, veškerého tvorstva, což je nezbytné, kvůli celosvětovému ukončení doby BENZINOVÉ, kvůli přestavbě celého SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Jiná energetická spása, než z rozumu Krista, uvedeného v OHNI SLOV NOVÝCH NEBES, neexistuje. Nový Kristus vyžaduje, aby lidská společnost fungovala nově, na základě Božího rozumu, určeného pouze pro pokorné, a úplně poslušné, a ne na základě lidského rozumu, zpupných a neposlušných. Lidský rozum je zlý, je zvířecí, a při odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, kvůli zvířecí debilitě lidské přirozenosti, se nemůže změnit. Lidé pokorní, a úplně poslušní, jsou pod Boží milostí, Božího rozumu, a z milosrdenství Božího rozumu, mají povinnost soudit všechny národy, v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, pomocí mocného Božího SLOVA, od OTCE VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Střídavá péče výchovy lidí, rozumem Krista, z Božího milosrdenství, a výchovy lidí, rozumem drzých pozemských Otců Satanů kněží, děsivou temnotou křesťanských žvástů, protikladnými naukami o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a výchovou bankéřů, promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, je pro Česko a SVĚT, zničující. Politická a náboženská zvířata pravice a levice, a bankéři, promyšlenými vychytralostmi, kazí dobré mravy. Vedou Česko, a SVĚT, do energetického hrobu.

6.)Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES se nový Kristus ptá. Co udělá náboženský redaktor Petr Vaďura, v RANNÍM SLOVÉ v ČRo3, v novém novoluní MĚSÍCE, v neděli 27.7.2014 nyní, se svými militaristickými křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi, když ví, že nový Kristus, není ani válečný zločinec, ani válečný štváč, ani militarista, a že na nikoho bezdůvodně neuvádí meč nesmyslných válek, o ropu, plyn, suroviny, a o moc nad lidmi? V Česku již je mezi námi SLOVO NOVÝCH NEBES, které je novým Kristem, spravedlivým ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM. Z úst nového Krista již nevychází žádná mlha, ale Boží příkazy a zákony. Nový Kristus, nikomu z VUT v Brně a ČVUT, neumožní mluvit pravdu o energetice, dokud potrvá křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, největšího zla, kvůli kterému boháči ničí planetu ZEMI. V křesťanském království peněz, Krista SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, poznat nelze, protože lidem Kristus nevládne. Lidem vládnou boháči, bankéři, vojáci, kněží, atd., pomocí náboženského vysílání ČRo, ČT, TWR, Proglasu, atd., kde zpupně, a drze melou o Kristu protikladné nauky, a promyšlené vychytralosti. Proto o Bohu takovém, jaký v Písmu opravdu je, nemá nikdo ani ponětí. Základem dobrého vztahu s novým Kristem, je znalost OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Každý, kdo se k novému Kristu vrátí neprodleně, bude se cítit v bezpečí, protože nový Kristus, učiní křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vrátit se k novému Kristu, je důležité především pro nové BOŽÍ DĚTI, pro BOŽÍ SYNY, z královského kněžstva VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, které toužebně očekává všechno tvorstvo, kvůli mluvení pravdy o energetice, kvůli nastolení energeticky správné Boží cesty, Božím rozumem, který je Boží milostí, pouze pro pokorné, poslušné, odpovědné, a novému Bohu věrné. Všechno, co je uvedeno o Česku v Písmu, v pohádkách, písničkách, či filmech, se musí vyplnit. Do Radiožurnálu, na telefon 221 555 221, byl v úterý 22.7.2014, redaktoru náboženského vysílání Ranního slova v ČRo3, Petru Vaďurovi, předán telefonicky, a následně elektronicky, tento vzkaz. Pane Vaďuro, jako znalec ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je SLOVO od nového Krista, mám povinnost k Vám, a k ostatním křesťanským pomatencům, stále vycházet, aby mě nový Kristus nenaplnil děsem z Vašeho křesťanského rozumu. Dle textů Písma, nemáte do říše ticha, spolu se svým křesťanským KRÁLOVSTVÍM PRACHŮ, PENĚZ, utíkat neprodleně, protože máte, jako Otcové Bohu milí, v náboženském vysílání, mlet SLOVA NOVÝCH NEBES, možná až na věky věků. Musíme se spolu setkat, buď ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, na Říčkách 42, nebo v Praze. Můj telefon je na www.pametni-kniha.cz, takže nemáte výmluvu. Je nezbytné napsat www. Dle Písma, máte povinnost se ozvat sám. Ve Vašem vysílání v Dotecích víry ČRo1, v sobotu 19.7.2014, Vám bylo elektronicky sděleno, že Kristem vyvolené Česko, má perspektivu být Boží, pouze jako pokorné, a úplně poslušné. Vaše drzé křesťanské žvásty, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nikoho energeticky, ekologicky a mravně nespasí. Jedině možná energetická spása, je totiž reálná pouze při úplném a neprodleném zrušení Vašeho křesťanského království peněz, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, pro poznání nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUCE, všech národů SVĚTA. Jiné BOŽÍ SLOVO, energetické spásy, pro všechny národy, než ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se vzájemně doplňuje a upřesňuje, neexistuje. Veškerou energetickou spásu Česka a SVĚTA, nový Kristus učiní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až bude v Česku, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka a Slovenska, PÁNEM nad SOBOTOU tím, že bude jediným Bohem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, především pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, což stále drze ignorujete. Nový Kristus, vyvýšený soudem Vašeho křesťanského království peněz, soudem Vaší SKÁLY, PRACHŮ PENĚZ, nic jiného, pro energetickou spásu Česka a SVĚTA, nemůže učinit, než již učinil, v těchto textech APOKALYPSY. Není ve Vaší moci, Vašeho rozumu, objasnit texty Písma, ve kterých, nový Kristus, za nový Boží lid, vyvolil Česko a Slovensko, a to především lid technický, VUT v Brně, ČVUT, a projektanty. Proto, z milosrdenství rozumu Krista, se musíme sejít, aby Vám bylo objasněno, že Bible je dějepisem, pro Kristem vyvolené Česko a Slovensko tím, že vše v Písmu, o Česku a Slovensku uvedené, se musí vyplnit. Kristus, jediný Bůh SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, v Písmu vyžaduje, abychom se setkali neprodleně, ještě v tomto nesvatém týdnu proto, aby od neděle, od novoluní MĚSÍCE 27.7.2014, byly již všechny týdny svaté tím, že RANNÍ SLOVO v ČRo3, bude SLOVEM NOVÝCH NEBES, a to až na věky věků. Sejít se musíme proto, abyste pochopil, že od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, platí nové DESATERO Boží, desatero dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení Vašeho křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, a to především pro veškerý technický lži lid, celého SVĚTA. Protestanti vždy opravovali Boží lovecké sítě církve katolické, všeobecné. Dnes, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy dle Písma, v Česku, velice brzy, při ropném a ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, již žádnou křesťanskou síť spravit nelze. Máte povinnost činit pokání, a úplně zrušit sociální nauky ekumenických církví tím, že očistíte víru v nového Krista, od křesťanského vzdorokrálovství, kde lidé neslouží Bohu, protože v křesťanském království peněz, slouží DÉMONŮM a Baalům, bankéřům a boháčům. Půst, který si přeje nový Kristus, je půst od křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a tím i od všech ostatních náboženství. Nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, klame neposlušné, kteří ignorují texty Bible a Bhagavadgíty o tom, že lidé zpupní a vzpurní, při odstoupení rozumu Krista, mají stejná TĚLA, a stejné DUŠE, jako zvířata. NOVÉ DESATERO: 1.) Veškerý lži lid SVĚTA, žije místo v království Božím, v křesťanském království, či v jiném náboženství, s královstvím peněz. Království Boží není království peněz. Kvůli křesťanskému vzdorokrálovství, kvůli Vám, kněžím, kteří vládnete lidstvu místo nového Krista, není jedinou SKÁLOU tvorstva, Boží rozum, který je nyní Boží milostí, pouze pro pokorné a úplně poslušné. V křesťanském království peněz, Vy Bohové, kněží, jste špatnou SKÁLOU, pro všechny slepé a hluché, za kterou jdou všichni lidé, protože Vašimi Bohy jsou boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, zbraně, auta, atd. Bohem, pro křesťanské a jiné modloslužebníky, není nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, protože Bohem hluchých a slepých, v křesťanské, a jiné děsivé temnotě, je největší zlo, SKÁLA militaristů, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd. V křesťanském království peněz, boháči vládnou nad chudáky, místo Boha, a pro svou chamtivost, pro svou modloslužbu, jim působí veškeré zlo. Všichni musí vědět, že Kristus, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, do jim vyvoleného Česka a Slovenska, zajišťuje dle textů Písma, od vzniku Česka, od ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který bude trvat, jako ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, až na věky věků. Kristus, dle SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, vyvedl Česko, ze čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti. Nyní Česko topí, ve vzedmutém moři militaristických křesťanských sviní, a to odstoupením svého rozumu, od drzých, zpupných, vzpurných a neposlušných. Topí Česko, dnes již, 180-ti kapitolami pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, které jsou z části uvedené, na www.pametni-kniha.cz. Nový Kristus mně umožňuje, v jeho jménu, vyhánět z Česka DÉMONY, to je ekonomy, bankéře a boháče, a tím, SLOVEM NOVÝCH NEBES, ničit všechny tradice křesťanského království peněz. Mar.7/7,9/38až13/20, Bhagavadgíta1/1až15/15až16/13až24až18/66,78, atd. Křesťanství je hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Vzedmuté moře DÉMÓNŮ a Baalů, je nezbytné vysušit, OHNĚM ŽÁRU SLOV NOVÝCH NEBES. Ekumenické církve nesmí být ženským protějškem Baalů a DÉMONŮ. 2.) Veškerý lži lid SVĚTA, uzavřený pod neposlušnost, pomocí křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., musí být souzen, pokorným, a úplně poslušným Českem, na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně, již při úplňku MĚSÍCE, v neděli, na svatého Vavřince, 10.8.2014. 3.) Nový Kristus, dělá činy. K zázrakům se má tím, že odstoupil, svým rozumem, od všech, kdo o novém Kristu nemají ani ponětí, protože odmítají studovat slovo OTCE VŠECH NEBESKÝCH SVĚTEL, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 4.) Nový Kristus, v jím vyvoleném Česku, se slituje, svým rozumem, nad všemi pokornými a poslušnými, pokud se spolu, z milosrdenství rozumu nového Krista domluvíme, že jedinou možnou cestou, pro Česko a SVĚT, je cesta do Božího království, ve kterém budou zrušeny PRACHY, PENÍZE, největší zlo, po realizaci elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. 5.) Nový Kristus se smiluje, nad svým novým technickým lidem, VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, z milosrdenství svého rozumu pouze v případě, že Vy budete mluvit v ČRo3, v RANNÍM SLOVĚ, pravdu o DRUHÉM PŘÍCHODU KRISTA do Česka a Slovenska, tentokrát ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 6.) Nový Kristus Česko a Slovensko úplně zničí, odstoupením svého rozumu, když se k novému Kristu, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nikdo nevrátí, když vzedmuté moře křesťanských militaristických sviní, nebude neprodleně, v RANNÍM SLOVĚ, zcela vysušeno. 7.) Nový Kristus přišel smysluplně zaměstnat všechny lidi tak, aby postupně bylo energeticky, ekologicky a mravně zachráněno veškeré lidstvo, celého SVĚTA, pokud nebude zpupné, vzpurné a neposlušné. 8.) Nový Kristus smysluplně zaměstná všechny lidi, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až v Česku bude zřízena nová vláda Česka, a nová STÁTNÍ SPRÁVA tím, že zajistíte, aby z vůdců sedmi politických vládnoucích stran, se stalo SEDM ANDĚLŮ, a z jejich politických stran, SEDM CÍRKVÍ, pokorných a úplně poslušných. 9.) Nový Kristus se stane ZLOČINCEM, který jím vyvolené Česko a Slovensko úplně zničí, když budete SLOVO NOVÝCH NEBES, znovu ignorovat. 10.) Nový Kristus se nad Českem a Slovenskem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když nebudete ztrácet čas, vedením planých křesťanských žvástů, kterými pasete pouze sami sebe, a bohaté, neposlušné, a vzpurné hlupáky, kteří o Kristu, a o jeho dokonalé lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nemají ani ponětí. Dle Písma a písniček od Krista. DVĚ VELKÉ HORNÍ KOMNATY, se potkat v Česku, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nemohou. VELKÁ HORNÍ KOMNATA, kde večeřel Kristus UKŘIŽOVANÝ, mletím protikladných nauk, a promyšlených křesťanských a bankovních vychytralostí, se nemůže potkat s VELKOU HORNÍ KOMNATOU, na Říčkách 42, ve které je nový Kristus vyvýšený soudem křesťanského Božího království, které je královstvím peněz. Na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, nový Kristus, spolu se svým novým, pokorným, a poslušným lidem, již SNÍDÁ, OBĚDVÁ, a VEČEŘÍ, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ. VELKÁ HORNÍ KOMNATA, kde Kristus UKŘIŽOVANÝ večeřel, nikdy na SVĚTĚ nebyla. Po vykonání pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, militaristických, křesťanských, a jiných sviní, bude pouze podobenstvím o vzniku křesťanského království peněz. VELKÁ HORNÍ KOMNATA, na Říčkách 42, je KOMNATA reálná. Pane Vaďuro. V Dotecích víry v Radiožurnálu jste řekl, že si vše pečlivě ověřujete. Máte povinnost si pečlivě ověřit SLOVO NOVÝCH NEBES, přímo ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, na Říčkách 42. Když přijedete, budete vítán, protože Česko bude energeticky, ekologicky, a mravně spaseno pouze v případě, že budete BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává všechno tvorstvo. Máte totiž povinnost zajistit, jako pokorný, a úplně poslušný, aby celé Česko bylo Božím lidem tím, že nový Kristus nebude křesťanským hlupákem, zločincem, a válečným štváčem. Co uděláte nyní, ptá se Kristus v Písmu. Znovu prohlásíte Krista za zloděje proto, že ničí křesťanské království peněz, a sebe, hlupáka, za spravedlivého a moudrého? Očekávám odpověď. A kdyby PÁN veškerých nebes, nezkrátil ty dny království peněz, nebyl by energeticky, ekologicky, a mravně spasen, Božím rozumem, z milosrdenství Božího, žádný člověk. Kristus v Písmu slíbil, že mě zachová, a že stvoří OVOCE RTŮ ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus se smiluje, nad svým novým technickým lidem, pokorným, a úplně poslušným, až mnoho služebníků Božích, bude společně se mnou bojovat, za prosazení vůle Boží, proti vůli lidské, když mnoho služebníků nového Krista, bude bojovat, za úplné zničení ZLATÉHO katolického TELETE, KATOLICKÉHO FONDU, a za zničení ZLATÉHO BOHA, drzého pozemského Otce, Satana, či Netvora, kardinála Duky a Netvora, bývalého vojenského kaplana, nyní GS ČBK, Tomáše Holuba, nikoli silou, ale MEČEM, či OHNĚM, SLOV NOVÝCH NEBES, novým DUCHEM SLOV veškerého Písma. Pane Petře Vaďuro, a ostatní služebníci Krista Vámi UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných nauk, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty křesťanského katechismu. Musíte naplnit Písmo, i pohádky, iniciováním DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Krista, do Česka, a Slovenska. Poslední pohádkou, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, kterou mně Kristus umožnil objasnit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, je pohádka ZTRACENÝ PRINC. Je to pohádka o příchodu mladého Krista z Bible, a příchodu mladého Kršny z Bhagavadgíty, do Česka. Pohádku jsem neviděl celou. Pohádka začínala tím, že mladý princ Kristus, si zamiloval mladou ŽENU STATEČNOU, ze STARÉ ZEMĚ, z království peněz, kde se vlády nad lidmi zmocnil podvodným způsobem zločinec, prezident Miloš Zeman, se svou společnicí, se STAROU, ZLOU, křesťanskou ŽENOU STATEČNOU, která je ČARODĚJNICÍ. Mladý princ Kristus, naplnil Písmo tím, že vysvobodil mladou ŽENU STATEČNOU od DRAKA, či od NETVORA, od kardinála Duky, který z HRADU ŘVE svoje protikladné křesťanské žvásty. Nový Kristus, zabil NETVORA kardinála Duky, MEČEM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ze zabitého NETVORA kardinála Duky, vytekla ŽLUTÁ KREV, vytekla z něho jeho spravedlnost, jeho nemocná krev, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, jeho ZLATO. Nový Kristus přišel k HRADU, v Praze, oznámit radostnou zvěst, o zabití NETVORA, či DRAKA, kardinála Duky. Stávající vládce HRADU, smradlavý kuřák, a kulhavý zakladatel KOZLŮ, či RŮŽÍ ČSSD, prezident Miloš Zeman, ho na HRAD nepustil. Poručil ekumenické ČARODĚJNICI, aby nového Krista otrávila. Ta to učinila pomocí začarovaného prstenu. Princ Kristus, který si prsten nasadil, usnul. OTEC VŠECH NEBESKÝCH SVĚTEL, ve svém království, poznal prince Kršnu z Bhagavadgíty, jako Plaváčka, který při vzniku Česka, připlul z Indie, na vzedmutém moři militaristických sviní. Poručil mu, aby šel do svého království, a jeho syna, nového Krista, osvobodil a zachránil. Plaváček Kršna vykonal rozkaz, a prince Krista našel spícího v jeskyni. Zachránil ho, a dosvědčil mu, že to byl on, kdo Kristem prokletého NETVORA, či DRAKA, Satana kardinála Duky, zamordoval, nikoli silou, ale MEČEM SLOV NOVÝCH NEBES. Na HRADĚ v Praze, Plaváček Kršna se zmocnil zločince, prezidenta Miloše Zemana, který musel kapitulovat, a musel na HRAD vpustit OTCE NEBESKÝCH SVĚTEL, se svými bojovníky. Pohádka se skončila tak, že princ Kristus, si vzal mladou ŽENU STATEČNOU, za ženu. Z Plaváčka Kršny se stal vládce Hradu. Prolhaného zločince, prezidenta Miloše Zemana, zavřeli do vězení, pod zámek. Stejně tak dali do vězení, jeho STAROU EKUMINICKOU PROSTITUTKU, kterou je čarodějnice Lucie Endlicherová, z TWR a z Proglasu, která smilní s boháči, místo s novým Kristem. Pohádku ukončil OTEC NEBESKÝCH SVĚTEL, který řekl, že jeho SYN, nový Kristus, získal v jeho SYNOVI Kršnovi, dobrého souseda, který již žádné nesmyslné války, o moc nad lidmi, o ropu, plyn a suroviny, nepovede. Z veškerých textů o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista vyplývá, že politiky pravice a levice, nelze přenést do bran Božího království. Jsou sami sobě břemenem, protože Kristus nepotřebuje levici. BERANY, komunisty, je nutno spálit obětí zápalnou proto, aby všichni byli bohatí. Pane Petře Vaďuro, uvedenou pohádku, nový Kristus upřesňuje písničkou, KLAUNOVA ZPOVĚĎ. KLAUN, Kristus Satany kněžím UKŘIŽOVANÝ, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, se v ní zpovídá novému Božímu lidu, pokornému, a úplně poslušnému. Uvádí v ní, že jste z Krista UKŘIŽOVANÉHO, učinili ŠAŠKA tím, že svou dokonalou lásku, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o zničení křesťanského království peněz, nikomu nemohl dát. Novému Kristu, MASKA SMÍCHU SPADLA. V dálce vidí, nad Českem, zářit SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a za tou záři musí jít. Nový Kristus, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, chce mít lidskou hrdost tím, že Vás, drzé pozemské Satany kněze, usvědčí z drzosti, a ze lží, o ŠAŠKU Kristovi. Kristu UKŘIŽOVANÉMU, zbyl jen stesk. Rozhodl se, že zemře sám, bez zločinců, bez křesťanů. Pane Petře Vaďuro. Nebuďte pohlavně zvrácený NEKROFIL. Smilnit křesťanskými žvásty, s Kristem UKŘIŽOVANÝM, který se zmařil jak v Písmu, tak v písničce, a smilnit s Kristem prokletým NETVOREM, či DRAKEM, Satanem kardinálem Dukou, zamordovaným MEČEM SLOV NOVÝCH NEBES, z kterého již vytekla nemocná, ŽLUTÁ KREV, kterou je ZLATO pomatených křesťanů, PRACHY PENÍZE, je ZLOČIN, či HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA. Kvůli Vám má Česko, a SVĚT, soužení, jaké ještě na SVĚTĚ nikdy nebylo, a už ani nikdy nebude. Když se k novému Písmu, k ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neprodleně vrátíte, ještě v tomto nesvatém 35. týdnu 2014, nový Kristus slibuje, že bude ve všem po nedostatku. S novým Kristem to lze zkusit pouze mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vládu nad lidmi máte povinnost předat novému Božímu technickému lidu, VUT v Brně, ČVUT a projektantům, mluvením pravdy o novém Kristu, jediném UČITELI a LÉKAŘI křesťanského dobytka, a pravdy, o správné energetické koncepci nového Krista, jedině možné pro Česko a SVĚT. Kvůli nové energetice, musí vládnout jediný Bůh SVĚTA, svým rozumem, ze svého milosrdenství, všem státům SVĚTA, neprodleně. Pane Petře Vaďuro. Ty lidi, kteří nepochybují o tom, že lidé mají od Krista veškerou techniku, z milosrdenství jeho rozumu, a kteří odmítají, od stále stejného Boha, dokonalou lásku Božích příkazů, o mravech, ekologii, a energetice, má Kristus v Písmu, za dementní idioty, protože zapomněli všechno, opakovaně uváděné, vlastní vinou, nikoli vinou rozumu Krista. Čiňte pokání, a přijeďte na Říčky, jako BOŽÍ SYN. Kdokoli chce být šťastný, a mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, ať se ke Kristu neprodleně vrátí tím, že bude zpupné, vzpurné, drzé, a neposlušné proklínat veřejně, čímž je uštkne, jejich krutým zmijím jedem, jejich ZLATÝM TELETEM. Boží hněv nad těmi, kdo mají za Boha ZLATÉ TELE, již neprodlévá. Šťastní mohou být pouze ti lidé, kteří, z Božího milosrdenství, rozum od Krista mají, kteří se vzdají všech druhů náboženství, a odevzdají se novému Kristu, což je uvedeno v Bibli, v Bhagavadgítě, v Tóře, i v Koránu. Zločinci, svým rozumem zvířat, nic dobrého nevymyslí, jenom samé zlo, a proto ani oni, ani jejich ZLATÉ TELE, jejich Bůh, nejsou Česku, a lidstvu, vůbec k užitku. Nedovzdělanci, kteří nemají o Kristu ani ponětí, kteří proto nemají ani ponětí o energetice, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nejsou nikomu na SVĚTĚ k užitku. Nový Kristus, ukáže svému novému Božímu technickému lidu, VUT v Brně, ČVUT a projektantům, nové věci, o nové energetice, až vzpurní, zpupní a neposlušní, budou z milosrdenství rozumu Krista, přeměnění, pravdou o Kristu, a pravdou o energetice, na pokorné, odpovědné, dospělé, prozíravé, moudré, a vděčné, to je na úplně poslušné.

7.)Radiožurnál drze lže o Kristu, a proto drze lže i o energetice, pro odstoupení rozumu Krista od vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských militaristických sviní. Není v silách lidí, svým přirozeným rozumem, zrušit křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, a nastolit království Boží, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Pokorní, úplně poslušní, noví služebníci Boží, kterým Kristus, ze svého milosrdenství, svůj rozum vrátí, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka a Slovenska, kteří činí pokání, mají moc ukončit veškeré lží o Kristu, a všechny lží o energetice. Co udělá vzpurná Eva Hůlková z Doteků víry v Radiožurnálu, spolu s kazatelem evangelické církve METODISTICKÉ z Tachova, Petrem Vaďurou tachov@umc.cz, zuzana.kalenska@raz-dva.cz, podatelna@tachov-mesto.cz, mrazek.milan@volny.cz, doteky@rozhlas.cz, rada@umc.cz, nyní, v sobotu, 19.7.2014, když ví, že mají povinnost, učinit nového Krista PÁNEM nad SOBOTOU, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, pro všechny státy SVĚTA. Pro Kristem vyvolené Česko platí, že všichni lidé mají povinnost, jako první na SVĚTĚ, realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista tím, že se dobrovolně vzdají křesťanského království PENĚZ, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Ve vzedmutém moři militaristických sviní, všichni zpupní, vzpurní, a neposlušní, mají povinnost pochopit texty Písma o tom, že nelze pokračovat v křesťanském království PENĚZ, protože pomocí křesťanských protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, nelze nového Krista, STVOŘITELE SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a jeho Boží království, vůbec poznat. Vůlí Boží je, aby nekonečné poznávání Ježíše Krista, jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, neprodleně ukončil např. Petr Vaďura, protože Kristus, jediný Bůh SVĚTA, prokazatelně učinil z Bible, učebnicí dějepisu, pro jím vyvolené Česko a Slovensko. Zvěstování RADOSTNÉ ZPRÁVY, DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA, v ŽÁRU OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí být provedeno neprodleně, po objasnění všech textů Písma, o vyvolení Česka a Slovenska, být novým Božím lidem, pokorným a úplně poslušným. RADOSTNÁ ZPRÁVA je o tom, že nový Kristus v Písmu slíbil, že Česko a SVĚT energeticky spasí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když se jím vyvolené Česko, pokorné a úplně poslušné, k novému Kristu, neprodleně vrátí. Kdyby drzá křesťanská svině, Eva Hůlková, nezrušila telefonickou část pořadu Doteků víry, bylo by Petru Vaďurovi, a posluchačům Radiožurnálu, sděleno. Pane Vaďuro. Musíme se spolu setkat. Můj telefon je na www.pametni-kniha.cz, takže nemáte výmluvu. Je nezbytné napsat www. Dle Písma, máte povinnost se ozvat sám. Kristem vyvolené Česko má perspektivu být Boží, pouze jako pokorné, a úplně poslušné. Vaše křesťanské žvásty, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nikoho energeticky, ekologicky a mravně nespasí. Jediná možná energetická spása, je možná pouze při úplném a neprodleném zrušení křesťanského království peněz, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Jiné BOŽÍ SLOVO, energetické spásy, pro všechny národy, než SLOVO NOVÝCH NEBES, již není. Veškerou energetickou spásu Česka a SVĚTA, nový Kristus učiní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až bude v Česku, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka a Slovenska, PÁNEM nad SOBOTOU tím, že bude jediným Bohem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Nový Ježíš Kristus, OTEC NEBESKÝCH SVĚTEL, OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, napsal své náboženské SLOVO NOVÝCH NEBES, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do jím vyvoleného Česka, úplně srozumitelně. Vyžaduje, aby v době přelomů věku konce éry fosilních paliv, z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, Česko spojilo celý SVĚT, všechny státy SVĚTA, pod vládu jediného Boha SVĚTA, jediného SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE. Pro Česko, musí být naprostou samozřejmostí, neprodlené zničení křesťanské náboženské tmy, a zničení křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, ve všech médiích. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, je neprodlené zničení děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, křesťanského katechismu, v sobotních Dotecích víry v ČRo1, a v sobotním vysílání TWR v Proglasu, nezbytností, což se, pro vzpouru drzých, zpupných a neposlušných militaristických křesťanů, zase nastalo. Energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka a SVĚTA, jsou pouze živí svobodní služebníci Boží, osvobození od krutého zmijího jedu, a od děsivé temnoty křesťanského KRÁLOVSTVÍ PENĚZ, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, tentokrát ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Eva Hůlková z Doteků víry v Radiožurnálu, a redaktoři TWR, především Lucie Endlicherová, ze sobotního vysílání TWR v Proglasu, tím, že cenzurovali SLOVO NOVÝCH NEBES, jsou nejpodlejšími zločinci na SVĚTĚ. V náboženském vysílání stále brání zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, do jím v Písmu vyvoleného Česka a Slovenska. Jsou to učitelé lží, jsou to zločinci, vraždící úplně pomatený lži lid, ústy vojenských kaplanů. Protože odmítají činit pokání, jejich Bůh, Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, naplnil Písmo tím, že se stal zločincem, pro svůj meč nesmyslných válek, o ropu, plyn, suroviny a moc nad lidmi. Jsou novým Kristem prokletí, pro svou spravedlnost charity a almužny, protože za nimi jde jejich sláva, kterou je úplná zkáza SVĚTA, při blízkém ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, pro vládu sbírky křesťanských, a jiných Bohů, místo Boha jediného, kterým je SLOVO NOVÝCH NEBES. Sbírka Bohů uvedených zločinců, nemůže v Česku, a ve SVĚTĚ, nikoho energeticky, ekologicky a mravně spasit, pro odstoupení rozumu nového Krista, od všech vzpurných, zpupných, nemravných a neposlušných militaristických, křesťanských, a jiných sviní. Česko má povinnost, držet půst od neposlušných militaristických sviní, od Hůlkové z Radiožurnálu, Endlicherové z TWR z Proglasu, atd., Svými křesťanskými žvásty, vedou Česko do energetického hrobu. Jejich konec bude jako jejich skutky. Pro odstoupení rozumu Krista, z jeho milosrdenství, padnou do hrobu, padnou do říše ticha. Kvůli zločincům z Radiožurnálu, z TWR, z Proglasu, atd., nelze v médiích zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU, o DRUHÉM PŔÍCHODU Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Nový Kristus, ze svého milosrdenství, vše o svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do Česka a Slovenska, v Písmu objasnil naprosto srozumitelně, protože víc učinit z Písma nemůže. Nyní vyčkává, protože se chce, nad jím v Písmu vyvoleným Českem, a Slovenskem, slitovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Slituje se, až křesťanský lži lid přizná, že křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, není království Boží, energeticky neotřesitelné. Slituje se okamžitě, až před mnohými svobodnými služebníky Božími, osvobozenými od zlých militaristických prostitutek, které místo s novým Kristem, smilní s boháči a s bankéři, Hůlkové z Radiožurnálu, a Endlicherové z TWR z Proglasu, půjde Boží SPRAVEDLNOST, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, náboženských a politických zvířat, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nový Kristus vyžaduje, aby za celým Českem se ubírala Hospodinova sláva SLOV NOVÝCH NEBES, všech náboženství SVĚTA, které se, v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují. Lidé na celém SVĚTĚ se namáhají úplně zbytečně, protože uvedení nejpodlejší zločinci, vrazi, z Radiožurnálu, a z TWR v Proglase, i v sobotu, DNE PÁNĚ 19.7.2014, odmítají uznat, že nový Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je PÁNEM NAD SOBOTOU, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Za SMRT, všech vojáků, ve všech stávajících válkách, může krutý zmijí jed, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, jejich militaristického katechismu. Kvůli odstoupení rozumu Krista, od chudých i bohatých, jsou i chudí naprosto bezbranní, protože nevěří textům SLOVA NOVÝCH NEBES, že veškerý majetek boháčů i chudáků shnil, kvůli nové energetice. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pozře křesťanské svině, Hůlkovou z Radiožurnálu a Endlicherovou z TWR z Proglasu, jenom z milosrdenství rozumu nového Krista. Kvůli jejich krutému zmijímu jedu, protikladných nauk o Kristu, kvůli tomu, že našli zálibu ve lžích o Kristu, nikdo na světě nedokáže rozlišit dokonalý rozum Boží, a stále opakovanou dementní debilitu uvedených modlářských stvůr, či hovad, Hůlkové a Endlicherové, ženských protějšků jejich Bohů, boháčů a bankéřů. Půst, jaký si přeje Bůh, je půst od uvedených prolhaných křesťanských militaristů, od vojenských kaplanů, a od všech ekumenických církví Česka a SVĚTA, a tím od jejich království PRACHŮ, PENĚZ. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, dal Česku SLOVO NOVÝCH NEBES proto, aby jeho NOVÉ SLOVO, spojilo celý SVĚT, pod jediného Krista, pod SOUDCE a ZÁKONODÁRCE tím, že pravdou o Kristu, o SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a pravdou o energetice, bude v Česku úplně zničeno křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Na základě textů Písma, musí nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti poznat a pochopit, jak dementní jsou služebníci křesťanských Bohů, boháčů a bankéřů, militaristické svině, Hůlková z Radiožurnálu, a Endlicherová z Proglasu a TWR, ve své lidské přirozenosti, svého dementního rozumu, vládnoucích zvířat. Česko propadlo energetické a ekonomické SMRTI, protože tyto dvě militaristické svině, se povýšili nad nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kvůli uváděným křesťanským militaristických sviním, usvědčeným z drzosti, nikdo nevěří tomu, že veškerá technika vznikla z milosrdenství rozumu Krista. Rozum technické elity Česka a SVĚTA, při odstoupení rozumu Krista, je prokazatelně NULOVÝ, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice. Prokazatelně platí texty Písma o tom, že lidé, při odstoupení rozumu Krista, prokazatelně technický rozum o energetice, ekologii, a mravech, nemají, protože, dle Písma, mají pouze DECH SVÉHO CHŘÍPÍ. Každý člověk musí nyní vybojovat největší boj sám v sobě tím, že bude držet půst, od všech křesťanských, militaristických, imperialistických, fašistických a jiných sviní, které do BRAN energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nelze přenést, pro energeticky nezbytné zrušení SKÁLY militaristu, podvodníků, obchodníků, vojáků, bankéřů, exekutorů, vojenských kaplanů, atd., PRACHŮ, PENĚZ. Nový Kristus vyžaduje, aby v náboženském vysílání bylo objasněno, že nový Kristus vyžaduje, aby bylo rozhodnuto, že vše uvedené musí být zveřejněno z toho důvodu, aby lidé celého SVĚTA věděli, že Kristus, chce na SVĚTĚ jinou válku, než dělají vojenští kaplani, svými křesťanskými, náboženskými, militaristickými žvásty. Chce, aby lidé na celém SVĚTĚ válčili, nikoli ve válkách, ale pouze sami v sobě, aby bojovali proti svému nedokonalému TĚLU, a proti svému nedokonalému DUCHU, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Novému Kristu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, se beztrestně posmívat nebude nikdo, žádný militarista a kapitalista. Nový Kristus uvádí v Písmu, že potrestá, odstoupením svého rozumu každého, kdo nedá RADOSTNOU ZPÁVU, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka a Slovenska, v médiích na SVÍCEN. Boží hněv nad vzedmutým mořem křesťanských militaristických sviní, již neprodlévá, a to až do vysušení tohoto moře, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V Písmu, i ve filmech, nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyžaduje, aby v náboženském vysílání Radiožurnálu, TWR a Proglasu, se lidé dozvěděli, že jejich DUŠE, a jejich TĚLO, je stejné, jako u zvířat. Vyžaduje, aby všichni lidé znali Boží příkazy, a Boží zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, protože zrušení STARÉ KŘESŤANSKÉ ZEMĚ, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je dokonalou Boží láskou, je energetickou spásou, je nezbytností. Nový Kristus, bude pást, v NOVÉ ZEMI, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, svými příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, a svým rozumem, z milosrdenství svého rozumu, pouze pokorné, odpovědné, dospělé, prozíravé, a úplně poslušné. Nový Kristus vyžaduje, aby vše uvedené bylo v náboženském vysílání projednáno neprodleně z toho důvodu, aby nový Kristus mohl naplnit Písmo. Aby se mohl, viditelně nad někým smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a někoho mohl nechat zpupným a zatvrzelým dementním idiotem, odstoupením svého rozumu. Nový Kristus vyžaduje, aby v náboženském vysílání v Radiožurnálu, v TWR v Proglase, atd., Česko, a tím lidstvo, se vydalo na energeticky správou cestu, z milosrdenství technického rozumu nového Krista, který technická elita VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, od Krista dostane, až při vzkříšení z mrtvých, neposlušných, militaristických sviní, po zničení křesťanství, které jako KRÁLOVSTVÍ PRACHŮ, PENĚZ, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vzkříšení ze vzedmutého moře neposlušných mrtvých militaristických sviní, bude v novém DNES naplnění SLOVA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až toto zpupné, vzpurné a neposlušné moře, bude v náboženské vysílání v Česku úplně vysušeno, pravdou o Kristu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, a opakovaně uváděnou pravdou o energetice. V Česku již může být všechno stále horší, protože ve velkém soužení, jaké ještě nebylo, a už nikdy nebude, nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud náboženské vysílání neumožní, aby nový Kristus mohl konat divy, k zázrakům se mít tím, že mnohým poslušným, svůj rozum vrátí, ze svého milosrdenství, a mnohé zpupné, vzpurné a neposlušné, nechá debilními idioty. Bůh je již jeden pro celý SVĚT tím, že je SLOVEM NOVÝCH NEBES, což nikdo ze zpupných, vzpurných, a neposlušných dementních militaristických křesťanských a jiných idiotů, kterých vzešel plný počet, nechce uznat. Odkládat návrat k novému Kristu, do RÁJE Božího království, které není královstvím PRACHŮ, PENĚZ, je hřích, který je k energetické smrti Česka. Nový Kristus v Písmu uvádí, že má úplnou moc, nad každou lidskou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM, což v děsivé křesťanské temnotě, kvůli krutému zmijímu jedu militaristického katechismu, nikdo nechápe. V nového Krista, který je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ a SPRAVEDLIVÝ, v děsivé křesťanské militaristické tmě, křesťanského vzdoro-království, nikdo nevěří. Křesťanští, Bohem prokletí podlí zločinci, včetně svých podílů, např. politiků pravice a levice, neziskových, nestátních organizací, charit, škol, vojáků, atd., mají za Boha např. stát, který pomatencům dává jejich SKÁLU, v jejich království peněz, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd. V nového Krista, a v jeho rozum, uvedený např. v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o odvržení křesťanského království PRACHŮ, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. nikdo nevěří. Kristem prokletí vzpurní, zpupní a neposlušní křesťanští dementní idioti, z Doteků víry, z TWR z Proglasu, atd., vzali Česku a SVĚTU NOVÉ NEBE tím, že ignorují texty Písma SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že nastal přelom věků konce éry fosilních paliv. Česko propadlo energetické SMRTI. Nikdo nevěří novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, ve kterých nový Kristus uvádí, že uvedené křesťanské pomatence, jako prostředníky mezi sebou a lidmi, již nepotřebuje z toho důvodu, že chce nad Českem, a nad celým SVĚTEM, vládnout sám, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Novým Božím lidem, je pokorný, a úplně poslušný technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, protože SLOVO NOVÝCH NEBES, je především o energetice. Zlé křesťanské svině z Doteků víry, z TWR, a z Proglasu, odmítají texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, zapsaný ve veškerém Božím SLOVĚ, úplně mění Boží řeč. Kvůli uvedeným zpupným, vzpurným, a neposlušným, ZLATÝ DÉŠŤ Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o úplném zničení boháčů, bankéřů, ekonomů, vojáků, vojenských kaplanů, zbraní, aut, atd., stále v Česku neprší. Proto je v Česku, na Moravě, nekonečné křesťanské sucho. Nový Kristus dělá na jižní katolické Moravě POUŠT jako podobenství proto, aby naplnil texty Písma, a písniček. Kristus má křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, za nekonečnou poušť, kde spravedlivé, a moudré slovo Boží, nikdy nepršelo, a neprší. Nový Kristus se chce smilovat, vodou živou, čistou a důvěřivou, SLOV NOVÝCH NEBES, ale nemůže, protože Česko energeticky likvidují vůdci nového Božího technického lidu, vědci, Skála, Kadrnožka, Hrdlička, Hirš, Drkal, a Ing. Rákos. Nejsou pravdomluvní, nejsou pokorní, nejsou úplně poslušní, proto rozum o nové energetice, o jedině správné energetické koncepci, od nového Krista, nemají. Což se děje především kvůli Dotekům víry v ČRo1, a TWR, které neučinili ze sedmi vládnoucích vůdců, sedmi politických stran Česka, SEDM SVÍCNŮ, a z jejich stran, SEDM CÍRKVÍ. Odmítají dát Česku SLÁVU BOŽÍ.

8.)Nový Kristus se smiluje nad celým Českem současně, až v médiích bude na SVÍCNU VEŠKERÉ SLOVO NOVÝCH NEBES, všech náboženství SVĚTA, které se v Boží slávě nového Krista vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kristus UKŘIŽOVANÝ je již pouze MODLÁŘSKÁ STVŮRA, křesťanské království PENĚZ, je královstvím dočasným. Novým Božím lidem, vyvoleným Bohem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je lid technický. Hlupáci se povyšují nad nového Krista tím, že odmítají uznat, že veškeré SLOVO NOVÝCH NEBES, je nyní nové tím, že je pouze o dokonalé Boží lásce, o zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. SLOVO NOVÝCH NEBES uvádí, že kvůli militaristickým, křesťanským sviním z Radiožurnálu, z TWR a z Proglasu, nebude v Česku, ani žhavé uhlí na ohřátí, když uvedení zločinci, DRUHÉMU PŘÍCHODU Krista do Česka, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, zase cenzurou zabrání. Krajina v Česku je stále posedlá děsivou křesťanskou tmou, protože v milostivém Hospodinově létě 2014, stále nikdo nechce vykonat žně, militaristické křesťanské úrody, která shnila, vyšetřováním uvedených militaristických zločinců, či sviní, kvůli lžím o Kristu, a tím i kvůli lžím o naprosto chybné koncepci energetiky, které nikdo nerozumí, pro odstoupení rozumu Krista, od všech vzpurných, zpupných a neposlušných. Kvůli křesťanství, kvůli STŘÍBRU ODVRŽENÉMU, kvůli Dotekům víry, TWR a Proglasu, nemá lži lid Česka a SVĚTA, o novém Kristu, o ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a o jeho zákonech, o NOVÉ ENERGETICE, ani ponětí. Čest práci každé, která dobro plodí, při DRUHÉM PŘÍCHODU SLOV NOVÝCH NEBES. Křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, již plodí jen samé militaristické zlo, nesmyslným ničením fosilních paliv, a mečem nesmyslných válek přemnoženého tvorstva. Dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, pohrdli všichni zpupní, vzpurní a neposlušní. Soužení, jaké ve SVĚTĚ ještě nikdy nebylo, a už ani nikdy nebude, Kristus překonává trpělivostí, Božím soudem nemravných křesťanů, a jiných militaristických sviní, a tím dává nadějí, na úplné zničení křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ. Pro odstoupení rozumu Krista od vzpurných, zpupných a neposlušných, Česko, a tím veškeré tvorstvo, kvůli Dotekům víry v ČRo1, a kvůli TWR a Proglasu, zbytečně mrhá časem, který lidstvu zbývá, do velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického, kolapsu. Lidstvo může začít smysluplně pracovat, až nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nebude muset, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, bojovat se svým Božím, technickým lidem, VUT v Brně, ČVUT, a s projektanty, které, z milosrdenství svého rozumu, živí odjakživa. Dle Písma, filmů a písniček od mediálního Mistra Krista. Česko má povinnost, v sobotním náboženském vysílání v Radiožurnálu, a v TWR v Proglase, energeticky spasit Česko a celý SVĚT tím, že učiní nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, PÁNEM nad SOBOTOU. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, bude PÁNEM NAD SOBOTOU, když ve vysílání bude rozhodnuto, o zrušení STARÉ, MILITARISTICKÉ, křesťanské, ZEMĚ, křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, včetně všech náboženských, militaristických, vojenských, a jiných, zlých tradic. Nový Kristus se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až v Česku, v náboženském vysílání, se podaří učinit nového Krista, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM tím, že všichni lidé budou vědět, ve kterých Božích příkazech, a ve kterých zákonech POLE VĚDY Písma, Kristus dělá ze STARÉ ZEMĚ, ZEMI NOVOU, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou. HOLEMI militaristických křesťanských sviní, je mletí protikladných, a promyšlených, křesťanských, militaristických, a bankovních nauk a vychytralostí. Kdo se chce chovat správně energeticky, ekologicky a mravně, má povinnost, utlouct drzé, zpupné, vzpurné a neposlušné, pozemské Otce Satany kněze, jejich holemi děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, křesťanského katechismu a militarismu. Neposlušní a Bohem prokletí pomatenci, i nyní, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, nejsou se svou křesťanskou moudrosti, svého křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, v koncích, a ve své vzpouře, proti novému Kristu, proti SLOVU NOVÝCH NEBES, svými křesťanskými, a jinými žvásty, dělají veškeré militaristické, a ostatní zlo na SVĚTĚ. ZEMI NOVOU, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou, bez největšího zla, bez PRACHŮ, bez PENĚZ, získají pouze pokorní, dospělí, spravedliví, a úplně poslušní služebníci nového Krista, pro které je SLOVO NOVÝCH NEBES, vodou zázračnou a živou, pro které je Bhagavadgíta SLUNCEM HOŘÍCÍM, SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Dle Písma a písniček od Krista. Do ŽIVOTA Česka, vchází NOVÝ KRISTUS, který je v Písmu OHNĚM, VĚTREM a VODOU, která všechno ví. Pokorným a úplně poslušným služebníkům SLOV NOVÝCH NEBES, nový Kristus dovolí odhodit ZÁVAŽÍ, kterým je děsivá temnota, a krutý zmijí jed, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, křesťanského katechismu. Stačí deset tisíc přátel mít, kterým nový Kristus dovolí, ze svého milosrdenství, osvobodit se od křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. V Kristem vyvoleném Česku, stačí mít deset tisíc přátel nového Krista, deset tisíc znalců SLOVA NOVÝCH NEBES, kteří nebudou zbabělí a lenošní, kteří se k novému Kristu dobrovolně vrátí, veřejným čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když Česko zruší všechny křesťanské lži, a všechny lži o energetice, když tím rozsvítí dokonalou lásku NOVÉHO DUCHA, nového Krista, DUCHA SVATÉHO, jako SVĚTLO SVĚTA pro všechny národy, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bude veškeré pokorné, a poslušné tvorstvo, energeticky, ekologicky a mravně spaseno, z milosrdenství rozumu nového Krista. Celý SVĚT lze energeticky, ekologicky, a mravně spasit, pouze z milosrdenství rozumu Krista, OTCE VŠECH NEBESKÝCH SVĚTEL, všech náboženství SVĚTA, jeho energetickou koncepcí. V Dotecích víry v Radiožurnálu, a v sobotním vysílání TWR v Proglasu, kde mně brání mluvit pravdu o novém Kristu, o OTCI NEBESKÝCH SVĚTEL, který je SKÁLOU tím, že úplně zničí SKÁLU pomatených křesťanů, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, a všechny podíly PRACHŮ, PENĚZ, a MAJETKU, jsou pro svou pýchu svého rozumu, pro vzpouru proti novému Kristu, pro neposlušnost, MRTVÍ. MRTVÍ dementní idioti, novým Kristem prokletí, nového Krista, SLOVO NOVÝCH NEBES, milovat nemohou. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Vzpamatovat se, ze své neposlušnosti, až v době, kdy se bude všechno militaristické na SVĚTĚ hroutit, při ropném a ekonomickém kolapsu, protože v Kristem vyvoleném Česku, kvůli médiím, se stále nic nezměnilo, bude pro Česko pozdě. Úplně poslušní změní celý SVĚT neprodleně, když za Boha budou mít Hospodina, OTCE všeho lidstva. Křesťanské svině jsou jenom TVOJE včera. Nová, poslušná církev, nové STÁTNÍ SPRÁVY, je TVÉ DNES. Naplnění Písma Otce nebeského, je v novém DNES, v červenci a v srpnu 2014. Otec NEBESKÝ se chce smilovat neprodleně, nejlépe v každou sobotu, kdy chce být PÁNEM nad SOBOTOU. Nový Kristus, pro každého v Písmu naprosto srozumitelně uvádí, že např. proti rakovině, kterou svým učením šíří drzí pozemští Otcové, Satani kněží, je možné bojovat pouze OTCOVÝM SLOVEM, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanští idioti jsou pro každého pokorného a úplně poslušného, viditelně pomatení, když proti rakovině, a znečištění životního prostředí, bojují v Praze POCHODEM, v růžovém oblečení, a s růžovými balonky nad hlavami, což uvedla Rovnost 16.6.2014. Bojovat úspěšně proti rakovině může každý, kdo se oddělí od křesťanských vládnoucích idiotů. Pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, bude všechno stále horší především pro chudé, pro nezaměstnané, pro bezdomovce, a prostitutky. Nový Kristus vládne prostřednictvím politiků pravice a levice, což nechce, protože chce být jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, žádné vzpurné a neposlušné prostředníky, stávající STÁTNÍ SPRÁVY, nepotřebuje. Vyžaduje, aby STANOVY, pro nový, Boží, technický, a jiný, pokorný a poslušný lid, byly projednány na schůzích, v základních organizacích nového Božího lidu, pokorného a úplně poslušného. Čas pro neprodlené zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY zpupných, vzpurných a neposlušných, je velice vzácný. Křesťanské komodity, a hodnoty, zlato, peníze, majetek, zbraně, vojáci, vojenští kaplani, auta, atd., ztratily význam, protože jedinou komoditou je čas, který zbývá do ropného, a ekonomického kolapsu, kdy v Kristem vyvoleném Česku, nebude pro zpupné, vzpurné a neposlušné, pro mrtvé militaristické křesťanské svině, ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14až66/24. Prioritou nového Božího technického lidu, pokorného, a úplně poslušného, je energetická spása Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem nového Krista, nikoli rozumem křesťanských, lidských, militaristických, a jiných prasat. Tajemství Boží vůle, pro lid pokorný, a úplně poslušný, je z milosrdenství rozumu Krista, od OTCE SLOV NOVÝCH NEBES, objasněno dostatečně srozumitelně, pro boháče i chudáky. Nové MOCNÉ SLOVO, od OTCE NOVÝCH NEBES, mluví pro každého, naprosto jasnou řečí. Kdo se nyní od nového Krista vzdálí, pro svou zpupnost, vzpouru, a neposlušnost, pro lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, STŘÍBRU ODVRŽENÉM, a pro své lži o energetice, ve všech médiích, bez rozumu Krista, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných mrtvých, zahyne. Nový Kristus vyžaduje, aby všichni zpupní, vzpurní, a neposlušní, bohatí chamtivci, všichni modloslužebníci, se omluvili všem chudým, nezaměstnaným, všem bezdomovcům, a prostitutkám za to, že jim svou nenasytnou chamtivost, která je jim vrozená, a pro svou debilitu, svého rozumu politických a náboženských zvířat, způsobili mnoho zla. Stejně tak, aby se omluvili všem zraněným a zabitým ve válkách, nesmyslně vedených, kvůli odmítání nastolení celosvětového míru, na všesvětvém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Z bohatých jsou nenasytní chamtivci, a z chudých totální idioti, pro odstoupení rozumu nového Krista, který chce, aby Česko soudilo všechny národy SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, který vede Česko, dle textů Písma, odjakživa, se v Písmu omlouvá za to, že po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště socialismu, nenastolil svoje Boží království. Omlouvá se za to, že na Česko uvedl cca dvacet let, a rok trestu, do nekonečné pouště křesťanského militarismu. Toto stávající období v Písmu nazývá cca dvaceti léty vedení Česka, ve vzedmutém moři imperialistických a militaristických prasat, se kterými se soudí, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, těchto textů APOKALYPSY. Svůj rozum, ze svého milosrdenství, vrátí pouze těm chudým a bohatým, kteří se k novému Kristu, neprodleně vrátí tím, že dají PAMĚTNÍ KNIHU pomalého POSLEDNÍHO SOUDU křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, na SVÍCEN, ve školství a v médiích. Ostatním se omlouvat nebude. Vzpurné, zpupné a neposlušné militaristické svině, vedené do energetického hrobu, drzými Otci Satany kněžími, kardinálem Dukou, či křesťanským prasetem, Jidášem, Satanem, Tomášem Halíkem, a ministry Babišem, Stropnickým a Mládkem, při blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, úplně zničí tím, že nikomu neposlušnému, svůj rozum, nedá. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud všechny zpupné nezabije, např. ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. V Písmu se omlouvá pouze pokorným, a úplně poslušným, kteří, při studia Písma OTCE SLOV NOVÝCH NEBES pochopí, že jsou ve dvojí Boží pasti, ze které lze uniknout pouze při pokoře, a poslušnosti, protože Kristem vyvolené Česko, PAMĚTNÍ KNIHOU těchto textů, je stejně pozdě varováno. Sám sobě k vzteku je každý neposlušný zpupný, protože je pro poslušné, idiotem. Česko žije ve dvojí pasti a proto žije ve velké časové tísni. První pastí je rychle se přibližující ropný, a tím i ekonomický, kolaps. Druhou pastí je odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných, drzých, a neposlušných, kteří odmítají být mocnými Kristy, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, odstoupením svého rozumu, rozdělil jím vyvolené Česko, na skupinu boháčů, vyznačujících se chamtivostí, to je modloslužbou, a na skupinu chudáků, nezaměstnaných, bezdomovců a prostitutek, vyznačujících se totální debilitou, čímž vzešel plný počet pohanů. Jediné východisko pro záchranu Česka a SVĚTA, z energetického a ekonomického hrobu, je úplné zničení křesťanského království peněz, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, zničením takových BALVANŮ, jakými jsou pravdo – láskovci, křesťanské Boží trojice, drzý pozemský Otec Satan Tomáš Halík, BELZEBUB Česka, kardinál Duka, Satan kardinál Vlk, a jejich ekumenické prostitutky, čarodějnice, např. Hodecová a Endlicherová z TWR z Proglasu, a Hůlková a Karafiátová z ČRo1. Jednou PASTÍ je odstoupení rozumu Krista, od neposlušných a vzpurných, a druhou PASTÍ je, rychle se přibližující ropný, a ekonomický kolaps, a třetí světová válka. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

9.)Pro Česko, musí být zničení tmy křesťanství, v Dotecích víry v ČRo1, samozřejmostí. Cenzura na DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA do Česka, v sobotním náboženském vysílání, v Dotecích víry v Radiožurnálu, a ve vysílání TWR, v Proglase, atd., je pro Česko energetickou a ekonomickou SMRTÍ, pro odstoupení rozumu Krista, od pyšných, vzpurných, zpupných, vzpurných, a neposlušných, kteří chtějí pokračovat v naprosto nesmyslné práci, která vede SVĚT do energetické záhuby, do úplného zničení Česka. Považovat tyto texty www.pametni-kniha.cz, za SPAM, jak to dělá např. pvs@o2.com, či psv@cz.o2.com, je pro Česko energetickou SMRTÍ. Texty o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka v sobotu, v náboženském vysílání, zaručují ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelný, nejenom Česku, ale celému SVĚTU, pro poznání nového Krista, takového VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO, jaký v Písmu SLOV NOVÝCH NEBES, opravdu je. Stávající hrdinové, např. vojáci, kteří padli při okupaci Afghánistánu, bankéři, makléři, ekonomové, politici pravice a levice, vojenští kaplani ekumenických církví, a jiní pomatenci, ze sbírky křesťanských Bohů, jsou lháři, a zločinci, protože nikdo neposlušný, nemůže Česko energeticky spasit, svým rozumem, pro odstoupení rozumu Krista, ničícího křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů. Hrdinové jsou ti, kdo uvěří ve DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista, do jím vyvoleného Česka, a kdo tyto texty dají v médiích na svícen, protože jsou prevencí, proti děsivé temnotě krutého zmijího jedu, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, ekumenického, křesťanského katechismu. Nemá smysl, držet nad vodou vzedmutého moře křesťanských ekumenických sviní to, co pro pýchu, a neposlušnost uhynulo, pro odstoupení rozumu Krista, z jeho milosrdenství. Vědění o novém Kristu, je mocí, která změní celý SVĚT, na všesvětovém, mírovém summitu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pomatence, výše uvedené, od kterých nový Kristus odstoupil, svým rozumem, nelze přenést do bran NOVÉHO JERUZALÉMA, který je, z milosrdenství rozumu Krista, v Brně, a v Praze. Nový Kristus se smiluje pouze nad pokornými, a úplně poslušnými. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, se snaží, aby ten další DEN PÁNĚ, který vždy trvá tisíc let, nebyl o tom istom. Dvě světové války lidstvo realizovalo z toho důvodu, že Kristus proto, aby naplnil Písmo, odstoupil svým rozumem, od zlých, zpupných, drzých a neposlušných dementních křesťanů, a jiných pomatenců, protože nejpodlejší zločinci, vojenští kaplani, kazili a kazí dobré mravy, svými křesťanskými protikladnými žvásty o Kristu proto, aby ostatní zločinci, mohli vést válku proti Kristu, proti jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Kdo je nečistý, kdo je NARCISEM, kdo miluje jenom sám sebe, kdo miluje jenom svou církev, a ne všechny církve SVĚTA, a tím všechny lidi SVĚTA, kvůli děsivé temnotě, a krutému zmijímu jedu křesťanského katechismu, je vzpurný, zpupný a neposlušný, je mrtvý, je Bohem prokletý hlupák. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ, děsivou temnotou protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, křesťanského katechismu. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy lidstvo ztratilo smysl své existence, protože při odstoupení Božího rozumu, i od zpupné, vzpurné, drzé, a neposlušné technické elity VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů, kterou Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, nemá Česko, a tvorstvo, žádnou naději, na přežití velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu. Nový Kristus vyčkává, chce se nad VUT v Brně, nad ČVUT a nad projektanty smilovat, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až na VUT v Brně, a ČVUT, bude církev nová a svatá, křesťanstvím neposkvrněná tím, že celé Česko pochopí, že v nekonečné křesťanské poušti, kde Boží slovo, o energetické, ekologické a mravní spáse Česka, a SVĚTA neprší, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista znamená, PŘÍCHOD OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Proto, aby nový Boží technický lid, VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, mohl být spasen, novým Božím technickým rozumem, nový Kristus, který je již BOHEM POKOJE, který není křesťanskou UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮROU vyžaduje, aby se jeho DRUHÝ PŘÍCHOD konal organizovaně tak, jak je to uvedeno ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, viz další text. Nový Kristus, v Písmu i v Rovnosti uvádí, že pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, je ÚPLNÁ POSLUŠNOST, vůči Otci nebeskému, STVOŘITELI SVĚTA, a STVOŘITELI veškeré techniky na SVĚTĚ, úplnou samozřejmostí. Když všichni v Česku budou drzí, zpupní a neposlušní, pro nekonečnou křesťanskou poušť, Česko, pro odstoupení rozumu Krista, zajde. Je neuvěřitelné, jak vládnoucí šmejdi jsou lži lidem tím, že o všem lžou. Česko jde do energetického hrobu, protože i vládnoucí elita VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, lže o energetice, viz další text o slepohluchých odbornících na energetiku VUT v Brně, ČVUT, a o projektantech. Nový Kristus v Písmu uvádí, že ti, kdo pro děsivou temnotu, krutého zmijího jedu křesťanského katechismu, na Boha SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a MOUDRÉHO zapomněli, ty nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, roztrhá, a nikdo je nevytrhne. Smyslem života je nyní bojovat proti všem zpupným, vzpurným, a neposlušným křesťanským militaristům, nikoli silou, nikoli válkou, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES. Zpupný, vzpurný a neposlušný technický lži lid, který nový Kristus, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, živí odjakživa, lže nyní o energetice, pro odstoupení rozumu Krista, což je trest za to, že vzpurní, zpupní, zlí, a neposlušní křesťané, lžou o Kristu, kterého stále mají za MODLÁŘSKOU UKŘIŽOVANOU STVŮRU. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou totiž nenapravitelní, nepoučitelní a hloupí, protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat. Proto v Bohem vyvoleném Česku, nikdo nemá výmluvu. Neznalost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo – láskovec, drzý pozemský Otec Satan, kněz, Tomáš Halík, nikoho neomlouvá. Boží hněv, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, již neprodlévá. Všichni lidé lžou, protože Kristus, ničící křesťanství, a jeho podíly, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, od všech zlých, zpupných, vzpurných, prolhaných a neposlušných, militaristických křesťanských sviní. Odstoupení rozumu Krista, bude trvat tak dlouho, dokud lži lid Česka, bude považovat lži o Kristu, a lži o energetice, jako samozřejmé, a správné. Dokud pokorní, a úplně poslušní, se nevrátí k novému Kristu, který je nyní OTCEM ŽÁRU OHNĚ PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tím, že za pravdu o Kristu, a za pravdu o energetice, budou bojovat. Když úplně pomatené Česko, nebude bojovat proti lžím vládnoucích zločinců, proti Bohům militaristů a kapitalistů, kterými jsou vojáci, a vojenští kaplani všech církví, nepoučitelné Česko, pro odstoupení rozumu Krista, od všech zpupných, vzpurných a neposlušných, půjde k úplné záhubě, do třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, pro odstoupení rozumu Krista. Orgány činné v trestním řízení, mají povinnost, veškeré lži vládnoucích šmejdu ukončit rozhodnutím, že všechna média mají povinnost oslavit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, jako RADOSTNOU ZPRÁVU, pro znalost SLOV NOVÝCH NEBES, pro znalost nového Krista SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech národů SVĚTA, a to neprodleně. Orgány činné v trestním řízení, JUDr. Suchomel z KSZ v Brně, vše o novém Kristu, o jeho moci nad lidmi, a o nezbytnosti nastolení jeho energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelné, správné cesty, ve všech státech SVĚTA, již pochopil. Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Orgány činné v trestním řízení, proto mají povinnost, trestně stíhat především ředitele veřejnoprávních médií, šéfredaktora Radiožurnálu, nyní také nového ředitele ČT Brno, a ředitele Proglasu Holíka. Především tyto média kazí dobré mravy lži lidu Česka. Cenzurují SLOVO NOVÝCH NEBES, které je uvedené také na www.pametni-kniha.cz (je nutné napsat www). V sobotním náboženském vysílání ČRo1, a Proglasu, brání cenzurou, realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, do jím vyvoleného Česka, a Slovenska. Nový Kristus, ze svého milosrdenství, v Písmu i v Rovnosti uvádí, že mám uvést, jakým způsobem má Česko, druhý příchod Krista realizovat, a to neprodleně. Nový Kristus, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, jediný SPRAVEDLIVÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, vyžaduje, aby jeho DRUHÝ PŘÍCHOD, do jím v Písmu vyvoleného Česka, byl organizován v těchto krocích. 1.) První krok DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Krista, musí být zajištěn v náboženském vysílání v sobotu, aby Kristus byl PÁNEM NAD SOBOTOU. Nový Kristus musí být PÁNEM NAD SOBOTOU, v dopoledním vysílání TWR v Proglasu, a v nočním vysílání v Dotecích víry v ČRo1. Orgány činné v trestním řízení jsou žádány, aby při vysílání TWR v Proglase, a v Dotecích víry v ČRo 1, zrušili protiprávní cenzuru na SLOVO NOVÝCH NEBES. Nový Kristus přišel dodržování platných zákonů naplnit, a ne zrušit. Když nový Kristus bude PÁNEM NAD SOBOTOU, v sobotním náboženském vysílání ČRo1, a TWR v Proglasu, v Písmu slíbil, že jím vyvolené Česko i Slovensko, budou BOŽÍ tím, že budou novou církví, svatou a neporušenou, úplně poslušnou. 2.) Energeticky neotřesitelné Boží království, nezáleží v protikladných slovech o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a v promyšlených vychytralostech BANKOVNÍHO SYSTÉMU, ale v Boží moci, nové vlády Česka, vedené SEDMÝM ANDĚLEM Mirkem Topolánkem. Druhý krok, pro zajištění DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, má proto povinnost zajistit Václav Moravec, v poledním vysílání ČT24, v neděli. Dle Písma, a dle písniček od Krista, OSMÝ DEN schází nám. OSMÝM DNEM je nekonečné vedení lidstva Kristem, před vznikem křesťanství, i po jeho zániku, v novém DNES naplnění SLOV NOVÝCH NEBES, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, na ZEMI ÚRODNOU a SVATOU, na ZEMI NOVOU, na Domašovsko, do Brna, a do Prahy, na ČT24. Kristus v Písmu uvádí, že chce, aby se všichni zachránili tím, že on, svým rozumem, ze svého milosrdenství, spasí osm vládnoucích pomatenců Česka. Ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, chce zachránit, ze svého milosrdenství, svého rozumu, vůdce vládnoucích politických stran, Sobotky, Babiše, Filipa, Okamuru, Schwarzenberga, Fialu, Bělobrádka, a zakladatele KOZLŮ, či RŮŽÍ ČSSD, prezidenta Zemana. Protože Česko má DRUHÝ PŘÍCHOD Krista zajistit neprodleně, Kristus vyžaduje, aby příští NEDĚLE, ve vzedmutém moři pomatenců, byla vzkříšením z mrtvých militaristických sviní tím, že v ČT24, veškeré slovo od Hospodina, bude o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice. Kristus vyžaduje, aby Václav Moravec, pozval do svého pořadu v ČT24, Kristem vyvolené BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno tvorstvo, odborníky na energetiku, docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, docenta Kadrnožku kadrnozka@fme.vutbr.cz, děkana Hrdličku Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, odborníky na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, viz fotogalerie www.pametni-kniha.cz (je nutné napsat www), docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, profesora Drkala Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, a nového prezidenta Česka, Kristem v Písmu jménem vyvoleného projektanta, odborníka na zimní bytové domy, Ing. Rákose z Brna vrakos@nbox.cz. Sedmým Božím SYNEM, je sedmý premiér Česka, premiér nové vlády Česka, Mirek Topolánek. Měl zbořit křesťanství, a spolu s ním všechna ostatní náboženství, již v době svého kralování ve vládě, což drze, jako premiér, pro neposlušnost, neudělal. Osmým pomatencem jsem já, POSLEDNÍ PROROK křesťanského lži lidu. 3.) Třetím krokem jsou oslavy nového Krista v neděli večer, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, písničkami a hudbou. Bůh lidstva, Karel Gott, je NARCIS. Zpěváci sice uvádí, že jejich zpěv je dar od Krista. Připouští, že písničky tvoří Kristus, svým rozumem, nikoli rozumem jejich. Ale když mají oslavit DRUHÝ PŘÍCHOD SPRAVEDLIVÉHO a MOUDRÉHO Krista do Česka, svým zpěvem, o což jsou opakovaně žádáni, všichni odmítají. Když se Kristus smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty, nic již nebude bránit tomu, aby všichni zpěváci Česka oslavili nového Krista, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, zpěvem těch písniček, které Kristus vytvořil, pro svou oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU jeho SLOVA, již v neděli večer. 4.) Čtvrtým krokem je svolání stávajících, úplně pomatených zákonodárců Česka, PSČR a SENÁTU, již v pondělí. Když nový Kristus, uvedeným odborníkům na energetiku, vrátí svůj rozum tím, že budou, se svou moudrostí, svých nesmyslných energetických elektro-koncepcí, na deset procent elektrické energie, z celkem potřebné energie, v koncích, vyžaduje, aby pondělí bylo začátkem nového SVATÉHO TÝDNE, ve kterém bude v Česku, z milosrdenství rozumu Krista, rozhodnuto o změně Česka, na NOVOU ZEMI, energeticky neotřesitelnou, přijetím nového Krista, za jediného SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Kristus vyžaduje, aby Česko, již v pondělí svolalo slavnostní shromáždění PSČR a SENÁTU proto, aby zde bylo rozhodnuto o pádu vlády úplně pomateného premiéra Sobotky, protože politiky pravice a levice, Kristus již nepase, svým rozumem, a pást nebude. Vyžaduje, aby bylo rozhodnuto o zřízení vlády odborníků, vzešlých z veřejných výběrových řízeních, v upraveném PSČR a SENÁTU, dle požadavků, uvedených v kapitolách 129,135až175, pod vedením nového premiéra Česka, Kristem vyvoleného SEDMÉHO ANDĚLA, Mirka Topolánka. Složení nové vlády Česka, pro nastolení vlády nového Krista nad lidmi, je uvedeno dále, opakovaně. Nový Kristus vyžaduje, aby již v pondělí bylo učiněno rozhodnutí o tom, že nový Boží technický lid VUT v Brně, a ČVUT, spolu s novým premiérem Topolánkem, a s novým prezidentem Česka, Ing. Rákosem, svolají neprodleně SLAVNOSTNÍ SUMMIT, či KONGRES, odborníků na energetiku, ze všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nový Kristus vyžaduje, aby již v pondělí, bylo rozhodnuto o tom, že technický lid VUT v Brně, ČVUT, spolu s novým premiérem a prezidentem Česka, požádájí všechny odborníky na energetiku z EU, o pomoc, se svoláním všesvětového summitu odborníků na energetiku, do Prahy. Nový Kristus vyžaduje, aby již v pondělí bylo rozhodnuto o tom, že úplněk MĚSÍCE, v neděli, na Vavřince, 10.8.2014, byl vyhlášen DNEM PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, a na Slovensko. Obě země budou mluvit pravdu, jak o novém Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, tak pravdu o energetice. Odkládat narození se nového Krista, z OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až na ÚPLŇKY STUDENÝCH, či VLČÍCH měsíců v zimě, v listopadu, a v prosinci 2014, je technický nesmysl, protože chrámové zpěvy Satana kardinála Vlka, a Satana kardinála Duky, je nezbytné proměnit v kvílení, neprodleně, v nejbližší sobotu, v Dotecích víry v ČRo1, a při vysílání TWR v Proglase. Je to důležité pro nový Boží technický lid, pro VUT v Brně, pro ČVUT a pro projektanty, protože nový Kristus, vrátí svůj technický rozum, technické elitě Česka, a SVĚTA, až v Česku, v médiích bude rozhodnuto, že bude VŠE NOVÉ, tak MLADĚ JARÉ, již v Hospodinově milostivém létě, v červenci 2014. Boží hněv od července již neprodlévá. Orgány činné v trestním řízení, mají povinnost zajistit, aby SLOVO NOVÝCH NEBES, nebylo odloženo v ČRo1, v Dotecích víry, a v TWR, při vysílání v Proglasu, již ani jednu SOBOTU. Nový Kristus vyžaduje, aby ti, kdo odmítnou nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE poslouchat, vešli v médiích do říše ticha, a to neprodleně. Kristus v Písmu slibuje, že svému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, ukáže, svým rozumem, ze svého milosrdenství, věci o obnovitelné energetice nové, které ještě neznají, jakmile bude panovat nad celým SVĚTEM, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Kristus vyžaduje, aby ekonom, prezident Zeman, odešel neprodleně, dobrovolně, a samozřejmě, na VYSOČINU, do říše ticha, pro znalost textů Písma o tom, že ekonomy, a mnohé další profese, nelze do bran, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, přenášet. Všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, musí vejít neprodleně do říše ticha, dobrovolně a samozřejmě, kvůli tomu, aby nový Kristus, mohl vrátit svůj rozum, ze svého milosrdenství, každému pokornému a poslušnému tak, jak chce on sám. Jinak nový Kristus, odstoupením svého rozumu, od zpupných, vzpurných a neposlušných, jím vyvolené Česko, úplně zničí. Na Říčky, do lesa, přiletěly tři papírové horkovzdušné balony, které přinesly blahopřání novomanželům Homolovým z Brna, z Pekárenské 10. K blahopřání novomanželům bylo připsáno. Šťastní, zdraví, a zamilovaní, mohou být jenom ti, kdo budou milovat celý SVĚT. OTEC NEBESKÝ, nespálí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, jenom pokorné a poslušné. Pražáci jsou sice svině, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, ale když ženich Homola bude jako Kristus, a nevěsta Homolová bude jako ŽENA STATEČNÁ, bude Brno, i Praha, NOVÝM JERUZALÉMEM, zřídlem vody čisté, živé, a důvěřivé. Boží lásku a štěstí, bude mít celý SVĚT, když Homola bude mít ústa stejná jako Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a Homolová oči stejné, jako ŽENA STATEČNÁ, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, když budou stejní, jako Bůh tím, že budou textům ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka a Slovenska, rozumět. Když oslaví DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Brna, společně s celým SVĚTEM, pokorou, a úplnou poslušností. Princ Homola, a princezna Homolová, budou žít jako v pohádce, když se, jako pokorní a úplně poslušní, podřídí Božím příkazům, o elektronicky plánovaném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaném dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Stačí, jako v pohádce, zabít NETVORA, drzého pozemského Otce, Satana, kardinála Duky, nikoli silou, ale mocí kouzel ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V Česku a ve SVĚTĚ, bude ve všem po nedostatků, když to novomanželé Homolovi, se SLOVEM NOVÝCH NEBES, zkusí. Pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, zpupných, neposlušných militaristických sviní, či netvorů, Kristus vyvede jím vyvolené Česko, a tím celý SVĚT, z energetického hrobu, během hodiny. Poslušní a pokorní, musí zanechat všech druhů náboženství, zrušením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a odevzdat se novému Bohu, SLOVU NOVÝCH NEBES. Nemá smysl držet nad vodou vzedmutého moře militaristických sviní, co uhynulo, pro odstoupení rozumu Krista. Domov u Krista najdou ti svobodní služebníci Boží, kdo půjdou cestou Boží neprodleně tím, že přijmou Boha za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že vysuší, spálí, křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, novým Božím SLOVEM. Manželé Homolovi, musí porodit sami sebe, jako BOŽÍ DĚTI. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

10.)Vědění o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista je moc, kterou musí Česko změnit celý SVĚT. DEN PÁNĚ, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, k novému, Božímu, technickému lidu, na VUT v Brně, a na ČVUT, z milosrdenství rozumu Krista snad bude, až DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista, do Česka a Slovenska, bude oslaven v médiích. DEN PÁNĚ, s DRUHÝM PŘÍCHODEM nového Krista do Česka v médiích, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 12.7.2014, se bohužel neuskutečnil. Lži lid Česka, technický lid který je nyní OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v sobotu, z milosrdenství rozumu Krista, bylo Janě Meruňkové jana@yourchance.cz Evě Hůlkové a posluchačům Doteků víry v ČRo1, doteky@rozhlas.cz, zkráceně sděleno. Stejný text nový Kristus umožnil sdělit telefonicky, i elektronicky, mocné, svaté, úplně pomatené křesťanské Boží trojici, Ing. Rausovi z ČT Brno, Komrskovi a Zemanovi, při vysílání TWR v Proglasu. V sobotu 12.7.2014, při úplňku MĚSÍCE, měl být nový Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, PÁNEM NAD SOBOTOU, pro všechny národy SVĚTA. Přesto Česko, i ve SVATÉM TÝDNU DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, od pondělí 7.7.2014, do pátku 11.7.2014, si vyvolilo cestu dementních křesťanských militaristů, slepohluchých idiotů, kteří o nízkoenergetické, celosvětové, energetické koncepci SVĚTA, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma, nechtějí ani slyšet. Během tohoto svatého týdne, všichni všichni zpupní a neposlušní, kdo tyto texty dostávají, se měli stát dospělými a odpovědnými tím, že do soboty, do úplňku MÉSÍCE, do 12.7.2014, do DNE OSLAV SVÁTKU DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, se měli k novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, vrátit, jako pokorní, a úplně poslušní. OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mělo celé Česko uznat za nového Krista, za jediného Boha SVĚTA. SLOVO NOVÝCH NEBES, mělo Česko naplnit zrušením křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, což se kvůli pýše, a vzpouře, podlých, militaristických křesťanských zločinců, zase nestalo. Životaschopné a pravdivé je pouze slovo NOVÝCH NEBES, které dal nový Kristus Česku proto, aby zajistilo, aby iniciovalo, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků, nový počátek pro všechny státy SVĚTA. Nový Kristus vyžaduje, aby Česko, a veškeré lidstvo, sloužilo Bohu úplně nově, jako pokorné a úplně poslušné. Veškeré lidstvo má povinnost uznat SLOVO NOVÝCH NEBES, za jediného Boha SVĚTA, za jedinou platnou normu, především pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty. Lidstvo celého SVĚTA má povinnost začít sloužit novému Bohu znovu, a lépe, jako pokorné a úplně poslušné, kvůli realizaci své energetické spásy, která je možná pouze rozumem nového Krista, nikoli rozumem lidským. Proto veškerá média mají povinnost zajistit, aby se všichni lidé, milovali nově sami sebe tím, že budou nově milovat nového Krista, jako svůj rozum. Aby dívky milovali mladíky, kteří budou stejně moudří, mocní a spravedliví, jako je nový Kristus, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Aby mladíci milovali dívky, které budou stejné, jako ŽENA STATEČNÁ, pro znalost veškerého Písma od Krista, pro znalost SLOV NOVÝCH NEBES. Křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, je nezbytné zrušit kvůli tomu, aby nový Kristus, dnes již osmnáctiletý, dospělý a odpovědný, převzal vládu nad celým SVĚTEM, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Na NOVÉ ZEMI, již nepotřebuje žádné zpupné, vzpurné a neposlušné prostředníky, jakými jsou např. Ing. Raus z ČT Brno, Komrska a Zeman, z TWR, nebo Jana Meruňková a v Eva Hůlková, z ČRo1, od kterých Kristus, pro jejich neposlušnost, odstoupil svým rozumem, ze kterých tím učinil dementní křesťanské idioty. Brno musí být NOVÝM JERUZALÉMEM, protože nový Kristus přichází nyní především ke svému novému Božímu technickému lidu, na VUT v Brně. Nový Kristus, dá Česku svou dokonalou lásku, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zrušení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, se všemi jeho podíly, když Česko nebude odkládat oslavy DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, na další úplňky MĚSÍCE. Další úplněk MĚSÍCE je na svatého Vavřince, v neděli 10.8.2014. Potom je ÚPLNĚK MĚSICE, v úterý, v DEN PÁNĚ 9.9.2014. Další úplněk MÉSÍCE je říjnu, ve středu, DNE PÁNĚ 8.10.2014. Další úplněk je čtvrtek DNE PÁNĚ 6.11.2014. Následuje ÚPLŇEK ve čtvrtek 6.11.2014. Kristus bude znovu PÁNEM NAD SOBOTOU, až při úplňku MĚSÍCE, v sobotu, DNE PÁNĚ 6.12.2014. V lednu je úplněk MĚSÍCE v pondělí, 5.1.2015. Kristus chce žehnat celému SVĚTU, ze SLOV NOVÝCH NEBES, neprodleně, v Hospodinově milostivém létu, již v červenci 2014. Nový Kristus v Písmu, i v Rovnosti, připomíná, že již nyní je BOHEM POKOJE, a že všechny úplňky MĚSÍCE, mimo Hospodinovo milostivé léto 2014, jsou ÚPLŇKY, pro zpupné, vzpurné, a neposlušné, to je pro mrtvé. Nový Kristus již není zlou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, již není Bohem meče válek, protože je Bohem CELOSVĚTOVÉHO MÍRU, je SPRAVEDLIVÝM SLUNCEM Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Není křesťanskou sbírkou Bohů, není krtkem, Satanem, kazatelem, Ing. Rausem z ČT Brno, Komrskou a Zemanem, z TWR, není v TĚLECH a v DUŠÍCH ekumenických prostitutek, v Janě Meruňkové a v Evě Hůlkové. Uvedení krtci podrývají slovo NOVÝCH NEBES, svými křesťanskými žvásty. Uvedení hryzci žerou kořínky SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES tím, že smilní s boháči, a s ekonomy, místo s novým Kristem, a tím, že jako drzí, zpupní, vzpurní, a neposlušní, šílení zločinci, obrací SLOVO NOVÝCH NEBES, v pravý opak. Proto nový Kristus, ničící křesťanské království PENĚZ, PRACHŮ, zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, ze svého milosrdenství, i od svého technického lidu VUT v Brně a ČVUT, učinil hryzce, kteří, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO o energetice, žerou úrodu SLOV NOVÝCH NEBES, o energetice, ekologii a mravech. Nový Kristus, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, ode všech, kteří odmítají studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud boháče, bankéře, vojenské kaplany, a jejich Bohy, zbraně, auta, atd., úplně nezničí novým křtem, OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Energeticky možná spasí Česko, a SVĚT, svým rozumem, až v Česku bude vše nové, tak mladě jaré, v Hospodinově milostivém létě 2014. Orgány činné v trestním řízení, mají proto povinnost zajistit, aby SLOVO NOVÝCH NEBES, nebylo odloženo v ČRo1, v Dotecích víry, a v TWR, při vysílání v Proglasu, již ani jednu SOBOTU. Mají povinnost zajistit, aby nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, byl PÁNEM NAD SOBOTOU, byl jediným SOUDCEM, a ZÁKONODÁRCEM, Česka a SVĚTA, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, již v SOBOTU, DNE PÁNĚ 19.7.2014, a to jak v Dotecích víry v ČRo1, tak při vysílání TWR v Proglase, což se nestalo. Vyžaduje, aby od SOBOTY 19.7.2014, byl červenec měsícem DOŽÍNKOVÝM, měsícem rozhodnutí o DOŽÍNKÁCH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, které bude trvat, až na věky věků. Protože Česko má DRUHÝ PŘÍCHOD Krista zajistit neprodleně, Kristus vyžaduje, aby NEDĚLE 20.7.2014, byla vzkříšením z mrtvých militaristických sviní tím, že v ČT24, veškeré slovo od Hospodina, bude o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, což se nestalo. Na schůzích BOŽÍCH SYNŮ, je nutné projednat realizaci Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vyvlastnění veškerého majetku, který patří celosvětově Hospodinu, po zřízení elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, atd., je nezbytné. Musí být projednáno zahájení prací na energetické spáse, bez zničení veškerého majetku, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Česko je pod Boží milostí, nového technického rozumu. Proto má povinnost mít za Boha Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a nastolit dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. SLOVO NOVÝCH NEBES je terapií, je zrcadlem, pro zpupné. Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

11.)Vážený nový Boží lide Česka. Vážení odborníci na energetiku, docente Skálo a docente Kadrnožko z VUT v Brně, děkane Hrdličko z ČVUT. Odborníci na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docente Hirši z VUT v Brně, profesore Drkale z ČVUT. Vážení rektoři vysokých škol Štěpánku, Beku, Konvalinko, Zimo. Vážení ministři Babiši, Chládku, Mládku, Prachaři, Satane Hermane, Stropnický, Válková, Chovanče. Vážený premiére Sobotko. Vážený nový prezidente Česka, projektante Ing. Rákose. Jediný Bůh SVĚTA, nový Kristus, vyvýšený pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dal jím vyvolenému Česku PÍSMO SLOV NOVÝCH NEBES proto, aby jeho NOVÉ SLOVO, zajistilo vládu nového Krista, nad všemi lidmi SVĚTA, nikoli válkou, nikoli silou, ale mocí SLOVA NOVÝCH NEBES, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně. Vyžaduje, aby byl PÁNEM NAD SOBOTOU, v DEN TMY, pro zpupné, vzpurné a neposlušné, a v DEN SVĚTLA SVĚTA, pro všechny pokorné, spravedlivé, odpovědné a úplně poslušné, již při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 12.7.2014, a to v Dotecích víry v ČRo1, a při vysílání TWR v Proglase. Pokora a úplná poslušnost se získává čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je SLOVO od OTCE NEBESKÝCH SVĚTEL, všech náboženství SVĚTA, od nového Ježíše Krista, který uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vše o sobě, o lidech, a o jím vyvoleném Česku. Dle pranostiky od Krista. Když na DEN PÁNĚ SEDMI BRATŘÍ, kterými jsou vůdci vládnoucích politických stran, Sobotka, Babiš, Filip, Okamura, Schwarzenberg, Fiala, a Bělobrádek, ve čtvrtek, 10.7.2014, prší ŽIVOTASCHOPNÉ SLOVO NOVÝCH NEBES, na internetu, dalších SEDM NEDĚL, DÉŠŤ SLOVA z NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se vzájemně doplňují a upřesňují, dovrší zkázu křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Ti pokrytci a zločinci, kteří stále hledají nějakou logiku, v děsivé temnotě protikladných nauk, a promyšlených vychytralostech, křesťanského militaristického katechismu, pro pokrytectví, zpupnost, drzost, a neposlušnost, pro odstoupení rozumu nového Krista, jsou mrtví. Kvůli energetické spáse SVĚTA, mrtví, vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO Krista, milovat nemohou. Zpupní zahynou, vejdou do říše ticha, pro neposlušnost, jako dementní idioti, jako demagogové. Od čtvrtku, 10.7.2014, již platí pouze jedno PÍSMO, pro každého člověka na SVĚTĚ, jedno SLOVO NEBES, životaschopné, logické, od OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Je platné až na věky věků, protože jediný Bůh SVĚTA, stále stejný Ježíš Kristus, je i PŘÍMLUVCEM, který ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, o zmaření své zlé, křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, vše srozumitelně objasňuje, takže všichni, kdo o spravedlivém Bohu, jediném na SVĚTĚ, nemají v děsivé temnotě křesťanství ani ponětí, nemají výmluvu. Podílem pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Krista, je již pouze ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Bůh chce úplně změnit SVĚT tím, že při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, svého SLOVA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, pro všechny státy SVĚTA. Uzavřel jím vyvolené Česko pod křesťanskou neposlušnost proto, aby se celý SVĚT dočetl, o moci Boží nad lidmi. Zpupní, vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, se stali dementními idioty, což nechápou. Ve své křesťanské, a militaristické bezbožnosti, pokračují stále dál. Dementní idioti nevěří tomu, že SLOVO NOVÝCH NEBES, je Bohem. Každý takový, pro odstoupení Božího rozumu, padá vlastním pádem svého nedokonalého rozumu, do energetického, ekologického a mravního hrobu, pro blízký ropný kolaps. Iz.2/22až5/4,16až29/11až24až33/22až55/11,57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, atd. Nový Ježíš Kristus dal Česku SLOVO NOVÝCH NEBES proto, aby Česko zachránilo, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém kongresu energetiků, všechny národy tím, že celosvětově nastolí Boží zákony o energetice, protože přelom věků konce éry fosilních paliv, nastal již v roce 2000. Bůh zůstal věrný pokorným, a úplně poslušným, kterým svým rozumem, ze svého milosrdenství, dá sílu obstát, proti všem zpupným, vzpurným a neposlušných hlupákům, kteří se proti novému Kristu vzbouřili, od kterých proto odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají NOVOU MANU ve svých domech, a proto to mohou, s novým Kristem zkusit. Bude ve všem po nedostatku, když pokorní, a úplně poslušní, budou mít, ve svých hlavách, nový Boží rozum, a to v ČASTEČCE DUCHA SVATÉHO, o nové energetice. Všechny národy budou Česku blahořečit, když všichni oslovení, texty SLOV NOVÝCH NEBES, se mnou projednají neprodleně, v tomto svatém týdnu, od pondělí 7.7.2014, do pátku 11.7.2014, pokud kdokoli má pochybnosti, o MOCI SLOV NOVÝCH NEBES, změnit Česko a SVĚT. Nový Kristus, který má absolutní moc, nad každým lidským TĚLEM a DUŠÍ vyžaduje, aby se Česko vrátilo k novému Kristu neprodleně a dobrovolně, a to zveřejněním textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU zpupných, vzpurných a neposlušných, které Kristus, bořící v Česku křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, přestal pást, svým technickým rozumem, v částečce svého DUCHA. Po křesťanství v Česku, nesmí zůstat ani jeden kořen, ani větev. Kristus odpustí lidem všechny militaristické hříchy, když Česko zruší křesťanství tím, že nad celým SVĚTEM nastolí vládu nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus již je vyvýšený soudem zpupných, vzpurných, a neposlušných křesťanů, a jiných pomatenců. Proto např. krtka, či emeritního pozemského Otce Satana Daniela Hermana, který drze podrývá nové slovo Boží, na ministerstvu kultury, již nesnese. PAMĚTNÍ KNIHU APOKALYPSY těchto textů, Kristus nechal napsat proto, aby lidé celého SVĚTA viděli, úplnou demenci vzpurných, zpupných a neposlušných idiotů, kteří jsou mrtví, pro odstoupení rozumu Krista, ničícího křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, z jeho milosrdenství. Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, bude nyní odměňovat pouze pokorné a úplně poslušné, kteří dají PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů, ve školství, a v médiích, NA SVÍCEN tím, že s lidmi projednají Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o úplném zničení křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ. Z boje zpupných a vzpurných militaristických a křesťanských sviní, proti SLOVU NOVÝCH NEBES, není východisko, protože energetická spása je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským. Kdo je lenošný SLOVO NOVÝCH NEBES studovat, a kdo je zbabělý mluvit pravdu o novém Kristu, a uváděnou pravdu o energetice, tomu Kristus, který bdí nad zlem, pomocí děsivé křesťanské temnoty, svůj rozum, v ČÁSTEČCE DUCHA o energetice, nevrátí. Protože již mnoho let dělám práci za teologické a filozofické fakulty Masarykovy univerzity, a Karlovy univerzity tím, že mluvím pravdu o novém Kristu, a stejně tak dělám práci za VUT v Brně, a ČVUT tím, že mluvím pravdu o energetice, mám nárok na odměnu, od sympatického ministra financí, od bývalého, komunisticky spravedlivého BERANA, Babiše. Žádám tímto o odměnu, ve výši ročního platu rektora Beka. Odměna bude využita na vydání dvou posledních kapitol 180a179 PAMĚTNÍ KNIHY proto, aby se naplnilo Písmo. Aby mnozí SLOVO NOVÝCH NEBES zdarma dostali, a mohli je zdarma šířit. Česko má povinnost zajistit, aby SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, vyšlo neprodleně, ve vysílání TWR v Proglase, a v Dotecích víry v ČRo1, již 12.7.1914 tím, že falešné KŘESŤANSKÉ VÍNO, které je JEDOVINOU DRAČÍ, krutým zmijím jedem, bude úplně zničeno, narozením se nového Krista, ze SLOV NOVÝCH NEBES. Demence zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských militaristů, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, bude zřejmá pouze pokorným, a úplně poslušným služebníků nového Krista, z milosrdenství rozumu Krista, při znalosti OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus je již NOVÝM SLOVEM, které se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Je proto, pro pokorné, úplně poslušné, a spravedlivé, SLUNCEM či FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, HVĚZDAMI, či VINNOU RÉVOU Bible, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, nebo MĚSÍCEM, či OLIVOU Koránu. OTEC NEBESKÝ je STVOŘITELEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, opakovaně uváděných. SLOVO NOVÝCH NEBES, v Boží slávě se vzájemně doplňuje a upřesňuje, takže v Česku již nikdo nemá výmluvu. Pokládat za Boha PŘÍRODU, či tvrdit, že Kristus, jako jediný Bůh SVĚTA, neexistuje, a k novému Kristu se nevrátit, je nesmysl. Zpupní padají vlastním pádem, svého rozumu, své zvířecí DUŠE a TĚLA, do energetického a ekonomického hrobu, pro blízký ropný kolaps. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Plný počet drzých pomatenců vzešel. Nový Kristus vyžaduje, aby vládnoucí SEDMILHÁŘI, kterými jsou vůdci vládnoucích politických stran Sobotka, Babiš, Filip, Okamura, Schwarzenberg, Fiala, a Bělobrádek, zchřadli v okamžiku, kdy Kristus dovolí mluvit pravdu o energetice, docentu SKÁLOVI, z VUT v Brně. SEDMILHÁŘI, musí zchřadnout jako OSMILHÁŘI, s OSMILHÁŘEM, s kulhavým zakladatelem KOZLŮ ČSSD, s prezidentem Zemanem. Mich.5/4. Dle písniček od Krista, uvedených osm zločinců, se již změnilo v masky, v ČERTY, v SATANY, kteří, pro odstoupení rozumu Krista, jdou jen za svou kořistí. Musí se ještě změnit v suché stromy bez listí, až úplně poslušné Česko, přestane zabíjet Boží rozum, Božích příkazů a zákonů. Boží hněv nad vzpurnými a zpupnými hlupáky, již neprodlévá. Já hraji na sedm nových strun, nového Božího technického lidu, v Písmu NOVÝCH NEBES vyvoleného. Kristus vyžaduje, aby Václav Moravec, pozval do svého pořadu v ČT24, Kristem vyvolené BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno tvorstvo, odborníky na energetiku, docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, docenta Kadrnožku kadrnozka@fme.vutbr.cz, děkana Hrdličku Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, odborníky na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, viz fotogalerie www.pametni-kniha.cz (je nutné napsat www), docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, profesora Drkala Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, a nového prezidenta Česka, Kristem v Písmu jménem RÁKOS vyvoleného projektanta, odborníka na zimní bytové domy, Ing. Rákose z Brna vrakos@nbox.cz. Sedmým Božím SYNEM, je sedmý premiér Česka, premiér nové vlády Česka, Mirek Topolánek. Měl zbořit křesťanství, a spolu s ním všechna ostatní náboženství, již v době svého kralování, své vlády, což drze, jako sedmý premiér, pro neposlušnost, neudělal, přestože mu bylo vše, o DRUHÉM PŘÍCHDU Krista, do Česka a Slovenska, na Orlí ulici v Brně, objasněno. Boží hněv již neprodlévá. Nad militaristickými sviněmi, které křesťanskými hodnotami, ničí celou zemi, se Kristus nesmiluje. Kristus, v roce 1947, učinil sucho podobenstvím, o nástupu pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Nyní jarním suchem, v nekonečné křesťanské poušti, v roce 2014, na katolické Moravě, oznamuje vzedmutému moři militaristických křesťanských sviní, nástup své absolutní spravedlnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Odstoupením svého rozumu, od všech zpupných a neposlušných, Kristus umožňuje pochopit, z milosrdenství svého rozumu, pokorným, a úplně poslušným znalcům Písma, bezmocnost lidí, od nichž odstoupí svým rozumem. Ti spravedliví, kteří nechtějí riskovat vlastní život, ani život Česka a SVĚTA, mají povinnost se ke Kristu, SPRAVEDLIVÉMU, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU vrátit, pro znalost OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a pro znalost naprosté nedokonalosti lidského rozumu, při odstoupení rozumu Krista. Rozum od Krista dostanou pokorní a úplně poslušní, až vůdci sedmi vládnoucích politických stran, budou SEDMI SVÍCEMI, pokornými, a úplně poslušnými. Politické vládnoucí strany pravice a levice, musí být sedmi církvemi, které vytvoří novou novou vládu, a novou STÁTNÍ SPRÁVU, dle opakovaně uváděných textů SLOV NOVÝCH NEBES, o vytvoření nové vládnoucí elity, pokorné, a úplně poslušné. Kristus žádá změny, neprodleně.

12.)Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Jiné SLOVO, jiný Bůh, než je SLOVO NOVÝCH NEBES, již nebude. Když se k novému Kristu neprodleně nevrátíte, Kristus v Písmu uvádí, že jím vyvolené Česko, úplně zničí. Jste královským kněžstvem, národem svatým tím, že SLOVO NOVÝCH NEBES, o nezbytnosti sloužit novému Kristu, jedinému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, ve Vás zůstává. Proto, aby se naplnilo SLOVO NOVÝCH NEBES, o nastolení vlády nového Krista, nad všemi státy SVĚTA, musí být VUT v Brně, PECÍ OHNIVOU, a ČVUT, JÁMOU LVOVOU. V PECI OHNIVÉ, na VUT v Brně, se musí procházet tři mládenci, IZRAELCI, kterým ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již neublíží, protože Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o zničení křesťanství, STŔÍBRA ODVRŽENÉHO, jsou dokonalou Boží láskou. Třemi OKŘÍDLENCI, s čestným jménem IZRAEL, třemi mládenci, jsou BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, odborníci na energetiku, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, docent Kadrnožka kadrnozka@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku zimních bytových domů, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz. V jámě lvové, což je také PEC OHNIVÁ, na ČVUT, se musí procházet tito dva mládenci. Děkan Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, a odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, viz fotogalerie www.pametni-kniha.cz (je nutné napsat www), profesor Drkal Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz. Kristus již dělá divy, k zázrakům se má, odstoupením svého rozumu, od vzpurných, zpupných, a neposlušných křesťanských militaristických sviní. Uvedení mládenci nového Božího technického lidu, noví kněží, pokorní a úplně poslušní, vyvolené Česko již nesmí pohřbívat, do energetického hrobu. I v šedinách, či s pleší, mají povinnost nést plody Božího rozumu, uvedeného v dokonalé lásce nového Krista, v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Vážení OKŘÍDLENCI, Skálo, Kadrnožko, Hirši, Hrdličko a Drkale. Máte povinnost vykřičet do SVĚTA, že nový Kristus se nad Českem a SVĚTEM smiluje, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, o NOVÉ ENERGETICE, až bude vyvýšen SOUDEM, zveřejněním těchto textů APOKALYPSY. Především Vy musíte pochopit ŽALM 73, mnohé písničky, a ostatní texty NOVÝCH NEBES. Lži lid, zpupný, vzpurný a neposlušný, se hrne za Belzebubem papežem Františkem, protože tento dementní idiot, demagog, místo novému Kristu, prokazatelně slouží ZLATÉMU TELETI BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Protože i Vy jste se od nového Krista vzdálili, pro svou chamtivost, která je modloslužbou, protože nechcete jít, energeticky správnou cestou okamžitě, Česko a celý SVĚT, kvůli Vám, onemocněl demencí, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, zpupných a neposlušných idiotů. Všichni stávající moudří, kteří mají za Boha ZLATÉ TELE, pro odstoupení rozumu Krista, onemocněli TOTÁLNÍ DEMENCÍ. Totální demence např. demagoga, ministra průmyslu Mládka, je zatím skrytá. Plně se projeví, až v PECI OHNIVÉ, na VUT v Brně, rozpálené do běla, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, se k novému Kristu vrátí BOŽÍ SYN, kterého toužebně očekává všechno tvorstvo, docent Skála, mluvením pravdy o energetice. Kristus zaútočí na zpupné, vzpurné a neposlušné, až pokorný, a úplně poslušný docent Skála, bude ARCHANDĚLEM GABRIELEM tím, že upřesní energetický „koláč“, či graf, rozdělení jednotlivých druhů energií, tvořících celkovou energii Česka. Dle písniček od Krista, ANDĚLÉ, co nás zachraňují tím, že z OTCE ŽÁRU SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, učiní jediného Boha SVĚTA, MESIÁŠE, VYKUPITELE, a SPASITELE lidstva celého SVĚTA, jsou lidé jako my. Pomocí docenta Skály, Hospodin vykoná svůj soud zpupných, vzpurných, a neposlušných, úplně a rychle. Docentu Skálovi, ARCHANDĚLA GABRIELA, OKŘÍDLENCE, BOŽÍHO SYNA, již nikdo z lidí neodpáře. Jeho odborný odhad procentuálního rozdělení skladby energií, učiní z ministrů vlády premiéra Sobotky zločince, kteří dojedou na svou vlastní blbost, protože vzpurní, zpupní, a neposlušní dementi, pokrytci, rozum od Krista již nedostanou. Hospodin, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pase pouze pokorné, poslušné, odpovědné, a prozíravé znalce SLOV NOVÝCH NEBES, kteří mluvením pravdy o jedině možné, Boží, energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, úplně zničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a spolu s ním veškeré boháče, bankéře, vojáky, atd. Jak opakovaně uvádím, odborník na energetiku, docent Skála, z VUT v Brně, telefonicky slíbil, že upřesní dále uváděné údaje o energetice, které jsem kdysi dávno obdržel od docenta Skály, od docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a od děkana Hrdličky z ČVUT v Praze, což zatím neudělal. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %. Při schůzce na VUT v Brně, s docentem SKÁLOU, v novém novoluní měsíce, v pátek 27.6.2014, jsem docenta Skály požádal, aby odborným odhadem upřesnil uvedený energetický „koláč“, či graf, procentuálního rozdělení jednotlivých druhů energií, tvořících celkovou energii Česka, což docent Skála dodnes neudělal. Docent Skála je však svým jménem SKÁLA, vyvolený, být ARCHANDĚLEM GABRIELEM, být OKŘÍDLENCEM, být BOHEM, SPASITELEM a VYKUPITELEM, být novou SKÁLOU, a proto je tímto žádán znovu, protože milosrdenství Božího rozumu, pokorní a poslušní, neodmítají. Docentu Skálovi byl při schůzce předložen graf, či „koláč“ s uvedeným procentuálním rozdělení energií. Graf bude zveřejněn, když to Kristus dovolí, ve fotogalerii na www.pametni-kniha.cz. Bude zde také zveřejněn graf s odhadem rozdělení energií pro domácnosti, a pro průmysl. Aby docent Skála, děkan Hrdlička, docent Hirš a profesor Drkal, mohli zodpovědně a kompetentně učit na VUT v Brně, a ČVUT, energetiku, výstavbu domů a měst, dopravu, atd., mají povinnost požadované údaje mít v hlavě, a znát je, a netvrdit, pro lenost, zbabělost, a vzpouru proti novému Kristu, že pravdu o energetice, ekologii a mravech, nikdy mluvit nebudou. Radost Krista bude úplná, až nový Boží technický lid VUT v Brně, a ČVUT, bude mluvit pravdu o Kristu, o jeho mocí nad každým lidským TĚLEM, a každou lidskou DUŠÍ, a tím i pravdu o energetice. Totální demence demagoga, ministra průmyslu Mládka, přestane být skrytá, až odborníci na energetiku z VUT v Brně, a ČVUT, se stanou PANNAMI, a nového Krista porodí tím, že porodí sami sebe jako BOŽÍ DĚTI, a tím porodí správnou Boží cestu, nízko energetikou, ze ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Cíl se blíží, Boží království, s novým Kristem, s jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, se blíží, jsme mu blíž a blíž. Odborníci na energetiku z VUT v Brně a ČVUT, mají povinnost učinit lidstvo svobodné, nezávislé na BELZEBUBU papeži Františkovi, a na jeho Bohu, na ZLATÉM TELETI, nadšením pro energeticky spásnou celosvětovou cestu celého SVĚTA, uvedenou v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, srozumitelně objasněných, pro každého pokorného a úplně poslušného. VUT v Brně, a ČVUT, má povinnost, rozhodit Boží lovecké sítě, od OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a chytit všechny pokorné, a úplně poslušné. Pane Bože spravedlivý, dej, ať smolařům, nezaměstnaným, bezdomovcům, a prostitutkám, je hej. Konej divy v hlavách docenta Skály, děkana Hrdličky, docent Hirše a profesora Drkal, to prosím abys dal. Kristus v Bhagavadgítě uvedl, že není ELEKTŘINOU. Svoje tvrzení upřesnil ústy Koháka na Evropě 2. Kristus není elektřinou, protože nechce v Česku dělat ELEKTROŠOKY, energetickými koncepcemi dementního ministra průmyslu Mládka. Tento dementní idiot, jehož Bohem je ZLATÉ TELE, dělá energetickou koncepci Česka, na necelých deset procent ELEKTRICKÉ ENERGIE, z potřebné celkové energie, protože VUT v Brně, a ČVUT, ignoruje texty Písma o tom, že nový Kristus Česko úplně zničí, odstoupení svého rozumu, od zpupných a neposlušných, když docent Skála nebude OKŘÍDLENCEM, ANJELEM, když do SVĚTA nevykřičí, že Česko cca 85% až 90 % energií dováží, a že dle textů Písma, při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, nebude v Česku, ani žhavé uhlí na ohřátí. Zkoušku dospělosti, ze znalostí textů NOVÝCH NEBES, koná lži lid VUT v Brně, a lži lid ČVUT, v pátek 11.7.2014 proto, aby nový Kristus, mohl být PÁNEM NAD SOBOTOU, již při úplňku MĚSÍCE, v sobotu, DNE PÁNĚ 12.7.2014, a to v Dotecích víry v ČRo1, a při vysílání TWR v Proglase. Česko čekají zbytečné pokuty, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, když docent Skála odmítne mluvit pravdu o tom, že ministr průmyslu Mládek, je demagog, a totální dementní idiot, kvůli ignorování Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Odložit DEN NAROZENIN nového Krista, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odložit celosvětové oslavy narozenin nového Krista v Brně, a v Praze, v SOBOTU, kdy Kristus má být Pámem nad SOBOTOU, mohou pouze dementní idioti, kteří zajdou, na svou demagogii. V sobotu, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 12.7.2014, již v médiích nikdo nesmí obhajovat tradice křesťanských a militaristických pokrytců. Odchod mnohých dementních idiotů, či demagogů, do říše ticha, je nezbytné realizovat, kvůli vrácení Božího technického rozumu, novým BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, technické elitě VUT v Brně, a ČVUT. Všichni musí uvěřit textům Písma o tom, že profese mnohých, nelze přenášet do bran energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království. Neznalost Božích zákonů POLE VĚDY Písma, již nikoho neomlouvá. Komunikace mezi lidmi, a novým Kristem, je nyní uvedena v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, jako znalci Písma, mají povinnost, vzdělávat SLOVEM NOVÝCH NEBES, královské kněžstvo, nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanty, a veškerý zpupný lži lid, neprodleně. Zpupní, vzpurní a neposlušní, ztratili SMĚR a CÍL, protože o novém Kristu, o OTCI SLOVA NOVÝCH NEBES, nemají stále ani ponětí. Novému Kristu se v Česku nikdo nebude beztrestně posmívat. Kristus zpupné vzbouřence trestá všemi tresty uvedenými v Písmu, rakovinou, pádem střech, které jsou zapříčiněné odstoupením rozumu Krista, od technického lži lidu, atd. Nový Kristus zabíjí zpupné ve válkách, sráží je i s auty, na kterých zpupní pomatenci jezdí, atd. Kristus, SLOVEM NOVÝCH NEBES, se soudí s veškerou vládnoucí elitou SVĚTA. Vzpurné a neposlušné lidstvo, se stále proti Kristu bouří, kvůli krutému zmijímu jedu, a děsivé temnotě, ekumenického katechismu. Boží hněv, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli energetické spáse vzpurných, zpupných, a neposlušných, již neprodlévá. Nový Kristus se chce nad svým novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty, smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až především v PECI OHNIVÉ, či v JÁMĚ LVOVÉ, mládenci, OKŘÍDLENCI, odborníci na energetiku, BOŽÍ SYNOVÉ, docent Skála, docent Kadrnožka, děkan Hrdlička, docent Hirš a profesor Drkal, budou řvát jako mladí lvi tím, že si dají čestné jméno IZRAEL a prohlásí, že vládnoucí elita Česka, má naprosto jiné myšlení, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, vzpurných a neposlušných vládnoucích dementních idiotů, a demagogů, než má nový Kristus. Slepohluché, kteří mají za Boha Belzebuba papeže Františka, a jeho ZLATÉ TELE, kteří se dobrovolně neozvou, kteří nového Krista, OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKRÝCH NOVÝCH NEBES, pro zbabělost a lenost v Písmu zase nenajdou, nový Kristus neuzdraví. Zpupní, vzpurní a neposlušní, na věky věků zůstanou dementními idioty, a demagogy. ANO, bude líp, stačí vytrvat, a APOKALYPSU těchto textů šířit, alespoň na internetu, dle Žalmu19. Nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, uzdraví pouze pokorné, odpovědné, dospělé, a úplně poslušné, kteří naplní Písmo, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů. Systém vlády dementních idiotů, a demagogů, od kterých nový Kristus odstoupil, svým rozumem, nemůže dobře fungovat. Kristus vytáhne z energetického hrobu, pouze pokorné, úplně poslušné, dospělé, a Bohu věrné BOŽÍ SYNY tím, že složí ZKOUŠKU DOSPĚLOSTI, ze znalosti PÍSMA NOVÝCH NEBES, již v pátek 11.7.2014, což se nepodařilo vůbec nikomu. Nový Kristus však v Písmu slibuje, že v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, a v nové vládě, uvedené v dalším textu, dostanou místa jako kořist, jako život, pouze živí, to je pokorní a poslušní. Neposlušní zajdou. Lži lid Česka, vedený na porážku, zapomněl vlastní vinou, nikoli vinou odstoupení rozumu Krista, že vůl, docent Kadrnožka z VUT v Brně, a vůl, děkan Hrdlička z ČVUT, chtěli kvůli výrobě dostatečného množství energie z vody, elektrolýzou, postavit velké množství jaderných elektráren, velikosti Temelína, což se za dvacet let kapitalismu v Česku, nepodařilo, a již nikdy nepodaří, jak technicky, tak ekonomicky. Boží hněv již neprodlévá tím, že Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, od vzpurných, zpupných a neposlušných. Perpetuum mobile, výroby dostatečného množství energie z vody, zázračným způsobem, bez jaderných elektráren, je ten zázrak, který lži lid Česka stále čeká, kvůli vládě drzého pozemského Otce Satana Tomáše Halíka, i nad technickým lidem VUT v Brně, a ČVUT. V dosahu zpupných, vzpurných a neposlušných, je jen samé zlo, způsobené odstoupením rozumu nového Krista, ničícího krutý zmijí jed, a děsivou temnotu, ekumenického katechismu. Nezralý, nedospělý a omezený militarista, Jidáš, drzý pozemský Otec, Satan, kněz Tomáš Halík, zneužívá SLOVO NOVÝCH NEBES, ke své záhubě, a k záhubě Česka. Vyvarovat se ZLÉHO BOHA, kněze Tomáše Halíka, znamená být s lidskou moudrostí, stávajících elektrošoků, to je energetických koncepcí, na cca deset procent elektrické energie, z celkem potřebné energie, bláznivého vola, ministra průmyslu Mládka, v koncích, pro znalost, a víru, v Boží energetickou koncepci, v níž bude vše v energetice nové, tak mladě jaré. Elektrošoky, elektrokoncepcí, na deset procent z celkové energie, jsou zlem, které dělá vláda dementních idiotů. Nový Kristus, vzpurné, zpupné a neposlušné, přestal pást, svým rozumem, ze svého milosrdenství, protože chce zničit křesťanský militarismus, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Mrtvým, to je vzpurným, Bůh svůj rozum nevrátí, protože všechno křesťansky militaristické, boří, odstoupením svého rozumu. Boží hněv již neprodlévá. NETVOŘI, boháči, ekonomové, bankéři, vojáci, atd., sice chtějí přežít, ale nechtějí se před novým Kristem shrbit, a proto SLOVA NOVÝCH NEBES, o svém úplném zániku, si nehodlají zapamatovat. Nový Kristus, který soudí ZAPOMNĚTLIVÉ, se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými a úplně poslušnými. O Boží, nízkoenergetické cestě, a o Boží spravedlnost SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého naturálního plnění, nechtějí zapomnětliví, vzpurní, zpupní a neposlušní, nic vědět. Chudé, nezaměstnané, bezdomovce, prostitutky, atd., SLOVA NOVÝCH NEBES VEŠKERÉHO PÍSMA, však zachraňují. Proto nový Kristus slíbil, že až pokorných, poslušných, a Bohu věrných služebníků nového Krista, bude hodně, že se smiluje. Nový Kristus, soudem, a přísnou spravedlností, lži lid Česka a SVĚTA, nechce dlouho pokořovat. Chce, aby lidé věřili v Boží rozum, a ne v rozum svého TĚLA, a své DUŠE. DESTRUKCE lidského myšlení, která vznikla, odstoupením rozumu Krista, od vzpurných a zpupných křesťanských, a jiných pomatenců, SATANŮ, kteří se odmítají k novému Kristu vrátit, je obrovská a zničující, a je, či bude viditelná, jenom pro BOŽÍ SYNY, pokorné, a úplně poslušné, rozhodnuté Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. Pokrytci, kteří se dnes považují za svobodné služebníky Ježíše Krista, neslouží SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU Kristu, ale pouze sami sobě, protože za svobodu považují svoje bohatství, jako např. drzý, vyznamenaný, pozemský Otec, Satan, kněz, hlupák, NETVOR, zločinec, Tomáš Halík. Všichni vzpurní, zpupní, a neposlušní zvadnou tím, že z Písma pochopí, že národem svatým a vyvoleným, královským kněžstvem, lidem náležejícím Bohu, jsou pokorní, a úplně poslušní, svobodní služebníci Boží, kteří se osvobodí od zpupných, vzpurných a neposlušných imperialistických, militaristických, křesťanských a jiných sviní, úplným zničení děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, křesťanského katechismu. Rozum lidský, je stejný, jako rozum zvířat, což může posoudit jenom ten, kdo má rozum od nového Krista, z Božího milosrdenství. UČITELEM, ZÁKONODÁRCEM, SOUDCEM, mediálním MISTREM, LÉKAŘEM, atd., stejně mocným, jakým je nový Kristus, bude nyní každý, v případě dokonalé znalosti ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vede svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, marný a nekonečný boj s těmi hlupáky, a zločinci, vzedmutého moře militaristických sviní, od kterých odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Hříchy, to je lži protikladných nauk o Kristu, a promyšlených ekonomických vychytralostí, vzpurného a mrtvého, Zlého Boha, Satana Halíka, které jsou k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, vyšly najevo až nyní, na pomalém POSLEDNÍM BOŽÍM SOUDU. Nový Kristus se chce smilovat, svým rozumem, nad Českem, a v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém kongresu energetiků, nad celým SVĚTEM, a stále nemůže. Energetická koncepce pro celý SVĚT je jediná, a je uvedená v Božích zákonech. Česko má všechny koncepce naprosto chybné, protože docenti Skála a Hirš z VUT v Brně, odmítají uznat texty pravdy Písma o tom, že technický lid, má technický rozum, od Hospodina, nikoli ze sebe. Odmítají porodit sebe, jako BOŽÍ SYNY, pokorné, a úplně poslušné. K.M.1/4až7/16až 8/13až19/6, Kaz.3/18,6/10,8/8, Bhagavadgíta1/1až15/15až16/13až24až18/72, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

13.)Česko si, i ve SVATÉM TÝDNU, od pondělí 7.7.2014, do pátku 11.7.2014, vybralo cestu dementních křesťanských militaristů, slepohluchých. Ve SVATÉM TÝDNU, bylo ÚTERÝ 8.8.2014, křesťanským pátkem na druhou tím, že Kristus se měl zase k zázrakům pouze tím, že sebe vyvýšil SOUDEM, zabitím našich čtyřech vojáků v Afghánistánu atentátníkem, PRINCIPEM. Princip atentátníků je stále stejný. Atentátník PRINCIP zabil Františka Ferdinanda d´Este, a jeho choť, partyzánským způsobem, ze stejných důvodů, jako zabil atentátník PRINCIP, naše vojáky v Afghánistánu. Důvodem je vojenská okupace vlasti atentátníků. Slepohluší vládnoucí dementní idioti, ministři, a rektoři univerzit, kterým jsem v úterý telefonicky volal, a žádal je, aby se k novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, vrátili dobrovolně, a aby zavolali, pokud ze SLOV NOVÝCH NEBES, něco nepochopí, se nestydí, pro svou vzpouru proti novému Kristu, protože kvůli službě svému Bohu, Belzebubu papeži Františkovi, a jeho Bohu, ZLATÉMU TELETI BANKOVNÍHO SYSTÉMU, neznají zahanbení. Vůdce GRANÁTOVNÍKŮ vojenských kaplanů všech ekumenických církví, smradlavý kuřák, kulhavý zakladatel KOZLŮ ČSSD, demagog a idiot prezident Zeman, prohlásil zabité vojáky za hrdiny, sebe za spravedlivého, nového Krista za zločince, a hlupáka, a nesmyslné války o ropu, plyn, suroviny, a o vládu nad muslimy, za smysl svého života, a za smysl své politiky. Nového Krista, který ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, vyžaduje nastolení celosvětového míru, nastolením své spravedlnosti, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, všichni považují za zločince, zloděje a hlupáka, který ničemu nerozumí. Naprosto zbytečně zabité vojáky, prohlásil za hrdiny také dementní idiot, demagog, premiér, KOZEL Sobotka, a zločinec a vrah, ministr obrany Stropnický. Česko, které je pod milostí rozumu nového Krista, škodí samo sobě, když kvůli službě Belzebubu, papeži Františkovi, a jeho Bohu, ZLATÉMU TELETI BANKOVNÍHO SYSTÉMU, místo službě Kristu, posílá vojáky na smrt. Budoucnost mají pouze ti, kdo se duchovně osvobodí, od těchto vzpurných a zlých vládnoucích Bohů, nikoli silou, nebo válkou, ale mletím dokonalé lásky Krista, kterou jsou jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení ZLATÉHO TELETE, zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Nový Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, a ČVUT, inicioval sjednocení celého SVĚTA, na všesvětovém, mírovém summitu, či na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Zakladatel Kristem prokletého PTACTVA ODS, dementní idiot, demagog, zlý Bůh, exprezident Klaus požaduje, rozdělit válčící Ukrajinu. Vládnoucí dementi a idioti, pro odstoupení rozumu Krista, mají naprosto odlišné myšlení, než má nový Kristus. Na Ukrajině, stávající vládci Ukrajiny, utopili v krvi povstání chudých, proti bohatým. PRINCIP pokračování zachování moci bohatých, nad poraženými přemnoženými chudými, je všude na SVĚTĚ stejný. Princip vyřešení všech problému nesmyslného přemnožení, politických a náboženských zvířat, a nedostatku práce, je vždy stejný. Je to válka, připravovaná nesmyslným horečných zbrojením. V médiích bylo uvedeno, že po PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, Kristus ve velkém zabíjel, ze svého milosrdenství, hladem zubožené tvorstvo, a to chřipkou. Kristus totiž zná myšlení křesťanských militaristů, a ví, že přemnožení lidského zvířectva, vládnoucí dementní idioti, vždy řeší válkou. Proto chřipkou, která je milosrdnější, a více ekologická, než válka, podstatně snížil počet přemnožených, dementních, křesťanských, idiotů. S lidmi je to jako se zvířaty, přemnožení idioti se vždy navzájem zabíjejí ve válkách. Dle médií, Kristus, ze svého milosrdenství, zahubil po válce, víc lidí chřipkou, než válkou. Pro PLANETU ZEMI je chřipka víc ekologická, než válka. Ve STŘÍBREM ODVRŽENÉM militaristickém křesťanství, je tvorstvo vydáno marnosti lidského myšlení, marnosti lidské spravedlnosti, vinou Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, zrozeného mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, jedu a tmy křesťanského katechismu. Vůlí Boží je, aby na přelomu věků konce éry fosilních paliv, Česko šlo cestou Boží dokonalé lásky neprodleně tím, že poslušní zvítězí nad vzpurnými, zpupnými a neposlušnými militaristickými sviněmi, neprodleně, již v sobotu 12.7.2014, nikoli silou, či válkou, ale SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES APOKALYPSY těchto textů, vysušením vzedmutého moře militaristických sviní, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Kristus se nad Českem slituje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když v SOBOTU, 12.7.2014, v Dotecích víry v ČRo 1, a v Proglasu, při vysílání TWR, nebudou tyto texty cenzurovány. Vůli Boží je, zničení všech zpupných, vzpurných a neposlušných, v milostivém Hospodinově létě 2014, nikoli silou, či válkou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES. Energetická SPÁSA, pro Česko, a pro celý SVĚT, je možná pouze rozumem Krista, pokud bude PÁNEM NAD SOBOTOU, dne 12.7.2014. Z textů SLOV NOVÝCH NEBES, mají všichni povinnost pochopit, že Kristus, zpupným, vzpurným a neposlušným, od kterých, svým rozumem odstoupil proto, aby zbořil křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, ze svého milosrdenství, svůj rozum, již nikdy nevrátí. Systém vlády dementních vzpurných a neposlušných idiotů, a demagogů, od kterých nový Kristus odstoupil, svým rozumem, nemůže dobře ekonomicky fungovat, protože spásou není ekonomika, ale nová energetika. Vážený technický lide VUT v Brně a ČVUT. Nový Kristus vyžaduje, úplně osvobodit Česko, od Belzebuba papeže Františka, od jeho Boha, od ZLATÉHO TELETE BANKOVNÍHO SYSTÉMU, od vojenských kaplanů, od vojáků, od pokrytce a idiota, od vrchního velitele ozbrojených sil Česka, od prezidenta Zemana, a od všech, kdo nesmyslnou výrobou, výstavbou a dopravou, ničí PLANETU ZEMI, a to neprodleně. Vůle Boží je, aby NOVÉ DNES, ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, bylo nastoleno již v DEN PÁNĚ SVÁTKU Česka a SVĚTA, v SOBOTU, při úplňku MĚSÍCE 12.7.2014, což se nepodařilo. Ve SVATÉM TÝDNU, od pondělí 7.7.2014, do pátku 11.7.2014, v ÚTERÝ, 8.7.2014, byla počasím na Říčkách, nekonečná křesťanská poušť. Vál teplý vysoušející vítr, protože SLOVO NOVÝCH NEBES v médiích nepršelo, přes všechny telefonické a písemné urgence. Nová MANA, nová potrava, ze SLOV NOVÝCH NEBES, zase nepadala, protože z krvavých křesťanských nebes, SLOVO NOVÝCH NEBES, padat nemůže. Pokud Kristem vyvolené neposlušné Česko, nenastolí na VUT v Brně, a ČVUT, energeticky neotřesitelné Boží království, v sobotu 12.7.2014, Kristus stanovuje v Písmu NOVÉ DNES naplnění Písma, na další ÚPLŇKY MĚSÍCE. Další úplňky MĚSÍCE, v tomto roce 2014, kdy má nový Kristus vyjít jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ tím, že STARÁ křesťanská nebesa, budou na VUT v Brně, či na ČVUT, úplně zničená, jsou: DEN PÁNĚ úplňku MĚSÍCE na svatého Vavřince, v neděli 10.8.2014. Potom je ÚPLNĚK MĚSICE, v úterý, v DEN PÁNĚ 9.9.2014. Další úplněk MÉSÍCE je ve středu, DNE PÁNĚ 8.10.2014. Další úplněk je čtvrtek DNE PÁNĚ 6.11.2014. Kristus bude znovu PÁNEM NAD SOBOTOU, až při úplňku MĚSÍCE, v sobotu, DNE PÁNĚ 6.12.2014. Na Vánoce, DNE PÁNĚ 24.25.a26.12.2014, již žádné křesťanské svátky být nesmí, protože nový Boží technický lid VUT v Brně a ČVUT, má povinnost, veškeré křesťanské tradice, vzpurných, zpupných a neposlušných pokrytců, či křesťanských militaristických sviní, neprodleně zrušit. Ostudou je, odložit zrušení militaristického křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, ze dne na den, z ÚPLŇKU, na ÚPLNĚK. Boží hněv již neprodlévá, a nový Kristus, žádného vzpurného, zpupného a neposlušného křesťanského militaristy, nenechá bez trestu. Nepodřídit se novému Kristu v době úplňku MĚSÍCE v neděli 10.8.2014, by bylo ostudou především pro ZEMI SVATOU, pro Domašovsko, pro drzého pozemského Otce, Satana, faráře Dominika. Aj ty svatý Vavřinečku, stojíš na pěkném kopečku. Vycházejí PANNY z TEBE, jako ANDĚLOVÉ Z NEBE. NEBESA máme již nová, a Bohu milý Otec, Satan, farář Dominik, musí činit pokání tím, že zřídí NOVOU ZEMI. Má povinnost, místo MODLOSLUŽEB, oslavujících zlého Krista UKŘIŽOVANÉHO, a jeho BANKOVNÍ SYSTÉM a MEČ VÁLEK, mletím protikladných nauk, a promyšlených křesťanských vychytralostí, sloužit první BOHOSLUŽBY na SVĚTĚ, mletím dokonalé Boží lásky, kterou je realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, opakovaně uváděných. Všechny PANNY v kostele, při prvních BOHOSLUŽBÁCH na SVĚTĚ, v sobě, ve svém zvířecím těle, měly povinnost porodit, nového Krista, či novou ŽENU STATEČNOU, DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, jako SLOVO NOVÝCH NEBES, pochopením, že poslušným Bůh svůj rozum, či peníze, zdraví, atd., dává, a neposlušným bere jak peníze, tak rozum, tak zdraví a štěstí, vládnoucí místa, atd., odstoupením svého rozumu, v ČÁSTEČCE DUCHA SVATÉHO. Drzý pozemský Otec Satan farář Dominik, zase nového Krista zklamal. Proto další DNES nastolení vlády Krista nad lidmi, DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, je při ÚPLŇKU MĚSÍCE, v DEN ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2014, s novým Kristem, UČITELEM, je v úterý. V úterý, v DEN PÁNĚ 9.9.2014, by bylo ostudou neporodit nového Krista, především pro chudý lid, pro bezdomovce, pro nezaměstnané, prostitutky, atd. Musí se naplnit Písmo, i písničky od Krista. Nový Kristus čistí uši a oči všem poslušným lidem, nejenom svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, ale i písničkami, atd., o ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věku. Pane Bože dej, a k zázrakům, svým rozumem, se měj. K zázrakům se měj tím, že se smiluješ, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad chudými, nad nezaměstnanými, nad bezdomovci a prostitutkami, že jim otevřeš oči a uši, pro útlak od boháčů a bankéřů. Nezaměstnaní, bezdomovci, chudí a prostitutky, musí zajistit, aby RÁNO nového DNE PÁNĚ, trvalo již až na věky věků, a bylo moudřejší, než nekonečná křesťanská noc, či poušť. Aby změnilo lásku ke křesťanům, a k jejich Bohu, ke ZLATEMU TELETI BANKOVNÍHO SYSTÉMU, VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, k PRACHŮM, PENĚZŮM, k vojenským kaplanům, k vojákům, atd., na nemoc, na chamtivost, na modloslužbu, pro totální demenci vládnoucích pokrytců, lhářů a demagogů. Ať je RÁNO NOVÉHO DNE PÁNĚ tak silné, jako OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dej Pane Bože dej, ať chudým smolařům je hej. Protože již jsi spravedlivý, konej divy, k zázrakům se měj. Tolik chudých lidí, má křesťanský pátek i v úterý, v DEN SVÁTKU Česka a SVĚTA, v úterý, např. i při úplňku MĚSÍCE 9.9.2014. Dle filmu TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY, a dle Písma, od doby, kdy se vrchnost rozhodla vybírat daně a nepracovat, a kdy Otcové Satani kněží, mají výběrčí daní za Bohy, kvůli lidské spravedlnosti bohatých chamtivců, pro pracující lid se v křesťanství, skončila jakákoli spravedlnost. Ti co kradou, pomocí promyšlených vychytralostí, ti, kdo se odmítají podřídit spravedlnosti od Boha, která je nyní uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jdou do HROBU SMRTI, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Pouze při úplném zničení militaristického křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, bude zrušeno veškeré zlo na SVĚTĚ, zrušením výběrčích daní, exekutorů, atd., zrušením SKÁLY kněží, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a PRACHŮ, PENĚZ. Nový Boží technický lid VUT v Brně, a ČVUT, a stejně tak nový Boží lid chudých, bezdomovců, nezaměstnaných a prostitutek, má povinnost pochopit texty Písma o tom, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, mají povinnost, nastolit absolutní Boží SPRAVEDLNOST tím, že promění v polovině toho týdne, v kteroukoli STŘEDU, křesťanské chrámové zpěvy v kvílení. Když v Česku bude velký počet BOŽÍCH SYNŮ, kteří budou chtít Boží absolutní spravedlnost SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nastolit neprodleně, není nutné čekat na DEN PÁNĚ, úplňku MĚSÍCE, v úterý, DNE PÁNĚ 9.9.2014. Čekat na Boží spravedlnost, a na energetickou spásu, do úplňku MĚSÍCE, je úplný technický nesmysl. Ze SLOV PÍSMA veškerých NOVÝCH NEBES, musí být všem zřejmé, že odkládat nastolení vlády nového Hospodina, nad lidmi celého SVĚTA, až na úplňky MĚSÍCE, např. v zimě, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 8.10.2014, ve čtvrtek 6.11.2014, nebo v prosinci, v sobotu DNE PÁNĚ 6.12.2014, je technický nesmysl. Vždyť nový Kristus, zpupnému, vzpurnému a neposlušnému Česku, svůj technický rozum, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice nevrátí, dokud SLOVO NOVÝCH NEBES, nebude životaschopné, nebude logické, dokud nebude od OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dokud nebude platné pro celý SVĚT, až na věky věků. Kristem jsou prokletí ti, kdo za Boha zvolí lidský rozum, křesťanských Bohů, zpupných politiků pravice a levice, protože ti, pro odstoupení rozumu Krista, padají vlastním pádem, svého rozumu dementů a idiotů, do blízkého ropného, a tím i ekonomického kolapsu. V době čtyřiceti let pouště socialismu, kdy slovo drzých pozemských Otců, Satanů, kněží, v médiích nepršelo, byli komunisté pod Boží milostí. Dle vůle Boží, realizovali Boží socialistickou spravedlnost. Pravda neleží uprostřed pravice a levice. Pravda je nyní u nového Krista, je o Boží spravedlnosti, o energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaném NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Nyní nejsme pod Boží milostí, protože nikdo v křesťanském militarismu, a v kapitalismu, není spravedlivý, a pravdomluvný, ani jeden. Budeme pod milostí rozumu Krista, až především docent Skála z VUT v Brně pochopí, že dále uváděné texty Písma, o druhém příchodu Krista na VUT v Brně a na ČVUT, jsou kvůli osvobození technického Božího, poslušného lidu, od zlých, vzpurných a neposlušných SATANŮ, křesťanů. Jer.33/17až22až 51/58. Smlouva se DNEM, je smlouva s hinduismem, jehož Písmem je SLUNCE Bhagavadgíty. Smlouva s NOCÍ, je smlouva s křesťanskými a židovskými HVĚZDAMI, jejichž Písmem je Bible, a s MĚSÍCEM islámu, jehož Písmem je Korán. Stávající smlouvy, s veškerými chamtivými modloslužebníky světa, má povinnost zrušit docent Skála z VUT v Brně, mluvením pravdy o energetice, a pravdy o novém Kristu, neprodleně. Náboženské oslavy DNE hinduistů a buddhistů, a náboženské oslavy DNE židů, křesťanů, a muslimů, musí zrušit, v DEN PÁNĚ druhého příchodu Krista do Česka, na VUT v Brně. V tento den, nebude DEN, ani NOC, v určený čas oslav Boha, stávajícími náboženskými tradicemi. Kristem vyvolené Česko, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení neprodleně. Dle ČRo2, Hoffmana, ti vládci, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, jednají proti zájmu Krista, a tím proti zájmu lidí. Ničím nezakrývaný boj o zdroje, a o Boha, se začal. Zločinci začali nesmyslně zbrojit, proti vůli Krista. Svým rozumem zvířat, chtějí spasit sebe, na úkor slabších. Česko má povinnost zachránit celý SVĚT, mluvením pravdy o novém Kristu, o jeho dokonalé lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a mluvením pravdy o energetické spáse. Nový Kristus vyžaduje, aby vládnoucí SEDMILHÁŘI, kterými jsou vůdci vládnoucích politických stran Sobotka, Babiš, Filip, Okamura, Schwarzenberg, Fiala, a Bělobrádek, zchřadli v okamžiku, když Kristus dovolí mluvit pravdu o energetice, docentu SKÁLOVI, z VUT v Brně. SEDMILHÁŘI, musí zchřadnout jako OSMILHÁŘI, s OSMILHÁŘEM, s kulhavým KOZLEM, prezidentem Zemanem. Mich.5/4. Dle písniček od Krista, uvedených osm zločinců, se již změnilo v masky, v ČERTY, či v SATANY, protože, pro odstoupení rozumu Krista, jdou jen za svou kořistí. Musí se ještě změnit v suché stromy bez listí, až úplně poslušné Česko, přestane zabíjet Boží rozum Krista. Boží hněv nad vzpurnými a zpupnými hlupáky, již neprodlévá. Plný počet idiotů vzešel. Česko může být spaseno. Ám.3/7až5/10,18až8/2,7,11, Jer.1/17až33/17až22až51/58, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Iz.2/22až29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Mar.7/7až13/20, Zach.8/16až13/4, Řím.1/19až11/32, Oz.2/18,5/7,15až8/12,9/7,12,15až14/3, Žid.4/7, 5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12až31/10. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

14.)Hrozný Boží soud rektora Beka rektor@muni.cz. Nepochopil texty Písma o tom, že Česko, a lidstvo, je novým Kristem stejně pozdě varováno, před velice blízkým, ropným, a tím i ekonomickým kolapsem. Kristus proto nastoluje nové DNES pro úplné zničení tohoto vzpurného, zpupného a neposlušného hlupáka. Žid.4/4,5/11, 6/3,6,8/10,10/26až12/22,29,13/5, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,43/26,31, atd. AŤ SE KAŽDÝ NOVÉHO KRISTA BOJÍ, kvůli odstupování jeho rozumu, od zpupných a vzpurných, kteří svůj rozum zvířat, mají za Boha. Česko má povinnost být OKŘÍDLENCEM, být TŘETÍM v Boží SLAVĚ, po novém Kristu, a po jeho družce, ŽENĚ STATEČNÉ tím, že vytvoří NOVOU STÁTNÍ SPRÁVU, pokorných, a úplně poslušných, s dále uvedenou novou vládou Česka. Z obhájení přirozenosti lidského rozumu, z obhájení přirozenosti lidského myšlení, ve STŘÍBREM ODVRŽENÉM křesťanství, žádné energetická spása, nevzejde. Je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským. Před novým Kristem je každý odpovědný, za své TĚLO, a za svou DUŠI. Novému Kristu, který v Písmu učinil křesťanství STŘÍBREM ODVRŽENÝM, se nikdo, v děsivé křesťanské temnotě, beztrestně posmívat nebude. Nová ŽENA STATEČNÁ je českým, ženským tenisem, vítězným tím, že realizuje DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Krista. Na debilitu těch, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, v částečce svého DUCHA, se vážně nedá dívat. Křesťanská půlnoc, je období zlé. Co Česku brání, jít tím ránem, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista dál, a změnit celý SVĚT?Kdokoli z vládnoucí elity tyto texty dostane, má povinnost ukončit systém vlády lidí nad lidmi, kde lidé lžou o Kristu, jediném ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a kde proto lžou o energetice, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných. Zpupní odmítají uznat, že nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, má absolutní moc, nad každou lidskou DUŠÍ, a každým lidským TĚLEM. Idioti, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, kteří svůj rozum, ve své pýše, mají za Boha, např. rektor Bek, jsou zločinci. Bohem prokletí jsou ti vzpurní, kteří mají dobrou vůli, pouze ke konání militaristického zla. Masarykova univerzita, dle Písma, a dle písniček od nového Krista, kvůli obhajobě lidské přirozenosti, vládnoucích dementních idiotů, dělá veškeré zlo na SVĚTĚ. Považuje za Boha, a za Boží lásku, svou lásku ke ZLATÉMU TELETI BANKOVNÍHO SYSTÉMU, ke ZLATÉMU BOHU, ke Kristu UKŘIŽOVANÉMU, k jeho meči nesmyslných válek, o ropu, plyn, suroviny. Zpupní, vzpurní a neposlušní vládnoucí Bohové, dementní idioti, milují zbrojení, zbraně, války, genocidu občanských válek na Ukrajině, v Iráku, v Sirii, Mexiku, Gaze, Afghánistánu, Libye, Jižním Súdánu, atd., přemnožených pomatenců. Kristem vyvolené Česko, po vyvedení z pouště čtyřiceti let socialismu, si již dávno zvyklo na zlo, které dělají na Masarykově univerzitě religionisté, filozofové, sociologové, politologové, právníci, ekonomové, a všichni ostatní hlupáci, kteří mají za Boha, nikoli jediného UČITELE veškerého lidstva, kterým je OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ale vzpurného, zpupného, nepoučitelného, neposlušného UČITELE, Bohem prokletého zločince, rektora Beka, který si slova NOVÝCH NEBES, o vyvolení Česka, být BOŽÍM SYNEM, být BOŽÍM LIDEM, stále nebere k srdci. Zpupný, vzpurný a neposlušný rektor Bek, ústy své sekretářky prohlásil, že Písmo nebude praktickým návodem na KULAJDU, vařenou v ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a že mě proto ve čtvrtek, 3.7.2014 nepřijme, protože křesťanské podsvětí chce zachovat až na věky věků. Boží hněv nad zpupnými, vzpurnými a neposlušnými, již neprodlévá. Rektor Bek propadl SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, neschopných se k novému Kristu vrátit, čtením SLOV NOVÝCH NEBES. Česko si za Boha, a za jediného UČITELE, a SOUDCE, vyvolilo takového idiota, jakým je rektor Bek. Česko pohrdá novým Kristem, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, který dává svůj rozum, ze svého milosrdenství, každému tak, jak chce on sám. Veškeré zlo se děje z toho důvodu, že nezáleží na Stanislavu Oplatkovi, který se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává nad těmi, kdo překonají pýchu svého rozumu zvířat, čtením SLOV NOVÝCH NEBES. Kristem vyvolené Česko, kterému je ze SLOV NOVÝCH NEBES vše objasněno, vyvolilo za Boha militaristickou svini rektora Beka, který chce nového Krista přechytračit, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, ekonomů, religionistů, filozofů, sociologů, politologů, ekonomů, právníků, a všech ostatních vzpurných hlupáků. Profese těchto idiotů, do BRAN energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království, nelze přenést. Česko a lidstvo, vzpourou proti Bohu, sice nezradilo sama sebe, nezradilo svoji zvířecí přirozenost, ale zradilo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Tím vzešel plný počet pomatených dementních idiotů. Kristus se může smilovat nad pokornými a úplně poslušnými, kteří překonají zemskou tíž svého rozumu zvířat. Komu není vše uvedené z Písma jasné, rád přijedu, a vše objasním. Snad již Kristus nebude BALVANEM, který jím vyvolené Česko zničí, což slíbil všem zpupným a neposlušným militaristickým sviním. Snad Česko zachrání a spasí tím, že někomu, ze svého milosrdenství, svůj rozum, zase vrátí, což v Písmu slíbil. Obstát před novým Kristem, mohou nyní pouze ti, kdo budou stejní, jako nový Kristus, kdo budou stejně mocní, jako OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vzpurný, zpupný a neposlušný rektor Bek je naprosto neodpovědný tím, že odjel na dovolenou, a Česko nechal na pospas idiotům, od kterých nový Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezboří krvavá křesťanská nebesa politologů, religionistů, ekonomů, právníků, vojáků, bankéřů, makléřů, filozofů, sociologů, politologů, exekutorů, a ostatních zločinců, kteří melou zlo svého rozumu. Nový Kristus se smiluje nad svobodnými služebníky Božími, nad BOHY, nad BOŽÍMY SYNY, které toužebně čeká veškeré tvorstvo, kteří se od zla křesťanského militarismu, osvobodí nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kristus přeje svým rozumem pouze odvážným bojovníkům, kteří idiota rektora Beka, donutí Masarykovu univerzitu, úplně změnit. Sekretářka rektora Beka, mě v pátek, 4.7.2014, slíbila odpověď, na můj dopis. Z Božího milosrdenství, snad již dostanu odpověď od pokorných a úplně poslušných, kteří ve SVATÉM TÝDNU, od pondělí 7.7.2014, do pátku 11.7.2014, mně jako odpovědní a dospělí napíší, že Masarykova univerzita, jako první na SVĚTĚ, má za jediného UČITELE, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nového Krista. Povinností pokorných a úplně poslušných, je nastolit vládu nového Krista, který je jediným Bohem SVĚTA, nad všemi lidmi SVĚTA, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Úplněk MĚSÍCE, úterý 9.9.2014, snad již bude, z milosrdenství rozumu Krista, jediným náboženským svátkem Česka, a SVĚTA tím, že nový Kristus bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Od DNE PÁNĚ nastolení vlády jediného Boha SVĚTA, nad vším tvorstvem, veškeré náboženské svátky, budou vždy pouze při úplňku MĚSÍCE. Nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, ruší všechny křesťanské a jiné tradice. Z milosrdenství rozumu Krista, mám činit skutky, ve kterých víra v nového Krista dojde k dokonalosti tím, že nad lidmi celého SVĚTA bude vládnout nový Kristus. Kristus dovolil, abych ve svatém, dvacátém osmém týdnu 2014, volal vládnoucí elitě Česka, na dále uvedená čísle, aby překonala přirozenost svého zvířecího rozumu. Česko a SVĚT, dle písničky od Krista, musí mít hloubku vzedmutého moře křesťanských sviní, na dně talířů, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ. Volal jsem, či poslal vzkaz, na vedení Masarykovy univerzity info@rect.muni.cz, rektor@muni.cz, rektoru Bekovi, telefon 549 491 000. Vedení Karlovy univerzity, rektor@cuni.cz, rektoru Tomáši Zímovi, tel. 221 491 312-4. Na VUT v Brně, rektoru Štěpánkovi rektor@ro.vutbr.cz, kvestor@ro.vutbr.cz, tel. 541 141 5201,2,3, docentu Skálovi 541 142 588, docentu Hiršovi 541 147 920. ČVUT, panu petr.konvalinka@rek.cvut.cz, tel. 22435-8778-4499-4306-3486-3474, gazda@fsv.cvut.cz, 224353425, vojtech.petracek@rek.cvut.cz, 224358265. Ministerstvu ŠKOLSTVÍ, ministru Chládkovi posta@msmt.cz, 234 811 111. Ministerstvu PRŮMYSLU, ministru Mládkovi posta@mpo.cz, 224 851 111. Ministerstvu DOPRAVY Antonínu Prachařovi posta@mdcr.cz, 225 131 111. Ministerstvu DOPRAVY sk nfo@mindop.sk. Ministerstvu KULTURY, emeritnímu Otci, pozemskému Satanu Danielu Hermanovi epodatelna@mkcr.cz. Ministerstvu FINANCÍ, sympatickému bývalému BERANOVI, Andreji Babišovi podatelna@mfcr.cz, 257 042 705. VLÁDĚ, Bohem prokletému KOZLU ČSSD, premiéru Sobotkovi posta@vlada.cz, 224 001 111. Ministru obrany, Stropnickému info@army.cz, korupce@army.cz, ombudsman@army.cz, 973 201 111. Ministryni spravedlnosti Heleně Válkové posta@msp.justice.cz, ot@msp.justice.cz, 221 997 111. Ministru vnitra milan.chovanec@plzensky-kraj.cz, posta@mvcr.cz, vkpp@pcr.cz, press@mvcr.cz. 974 811 111. Po uvedených vůdci, či jejich zástupcích, jsem požadoval, aby ve SVATÉM TÝDNU, od pondělí 7.8.2014, do pátku 11.8.2014, dobrovolně, studiem SLOV NOVÝCH NEBES, překonali ZEMSKOU TÍŽI, to je nedostatečnost svého zvířecího rozumu, a neprodleně odevzdali Česko, pod vládu nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tak, aby v sobotu, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 12.8.2014, byl již PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že v TWR v Proglasu, a v Dotecích víry v ČRo1, bude nový Kristus, OTCEM všech náboženství SVĚTA. Vládnoucí elita má povinnost, jako pokorná a úplně poslušná, všechnu svou starost o energetiku, ekologii a mravy, vložit na nového Krista, na DUCHA SVATÉHO, neboť Kristu, na jím, v Písmu vyvoleném Česku, pokornému a úplně poslušnému, záleží. Odpověď očekávám buď telefonicky, na 546 441 154, nebo elektronicky, na adrese, oplatek8@gmail.cz, do středy, 9.8.2014, kdy je nezbytné proměnit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení. Odpověď jsem nedostal ani jednu, přes urgence, ve středu, dne 9.8.2014. Žádám stále o přijetí, protože, dle vůle Krista, mám povinnost, vše o novém Kristu, a vše o koncepci energetiky, uvedené v Písmu, každému vysvětlit. Pomatencům, vzpurným a neposlušným, kteří se vzdali rozumného uvažování, pro odstoupení rozumu Krista, vše o vyvolení Česka, a vše o Boží vůli, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, rád z PÍSMA SLOV NOVÝCH NEBES, vysvětlím. Dle Písma, máme ÚSVIT NOVÉHO DNE PÁNĚ, který bude trvat, pod vedením nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, až na věky věků, takže nikdo nemá výmluvu, textům veškerého Písma nerozumět. Cokoli uváděné z textů NOVÝCH NEBES, není jasné, bude pokorným, a úplně poslušným služebníkům Božím, nové vládnoucí elity, objasněno, a to z Písma, od OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když mě někdo pozve do Prahy, rád přijedu vlakem proto, aby na dálnice, z milosrdenství rozumu Krista, bylo možné položit koleje, ještě v době letní r. 2014. Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma se není třeba bát. Stejným utrpením, to je soužením, jaké ještě nikdy nebylo, a už ani nikdy nebude, způsobené odstoupením rozumu Krista, procházejí všechny národy. Jan Hus, ve své době, celosvětový mír nastolit nemohl, protože, až dodnes, je křesťanství STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Snad již nový Kristus dá Česku pochopit, že v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je podílem pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Krista, ŽIVOT VĚČNÝ, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království. Nový Kristus, chce v Česku, ze svého milosrdenství, svým rozumem, ze vzedmutého moře militaristických sviní, zachránit těchto osm vládnoucích dementů. 1. Zemana. 2. Sobotky. 3. Babiše. 4. Okamury. 5. Fialu. 6. Schwarzenberga. 7. Bělobrádka. 8. Filipa. Uvedená, Kristem zachráněná politická zvířata pravice a levice, mají povinnost ve vládních funkcích zůstat, z vládnoucích míst neodejít, a zachránit se realizací vůle Boží, kterou je přeměna Česka, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, vytvořením NOVÉHO SYSTÉMU, vytvořením NOVÉ VLÁDY Česka, pokorné a úplně poslušné proto, aby nový Kristus, nemusel bdít nad zlem, odstoupením rozumu Krista. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., mají povinnost donutit Česko, mluvením pravdy o energetice, a pravdy o novém Kristu, neprodleně iniciovat, aby v Praze vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, na cestě do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj, svým rozumem zvířete. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na VUT v Brně, atd., nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z  Písma NOVÝCH NEBES, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOV NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím zničit veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, boháči a bankéři, vojáci, atd., ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Boží hněv již neprodlévá, protože z Písma je vše objasněno, z milosrdenství rozumu nového Krista. BEZ ČTENÍ SLOVA NOVÝCH NEBES, na VUT a Brně, a v médiích, Kristus zázraky dělat nemůže. SLUNCE BHAGAVADGÍTY, kterým nyní Kristus je, zase v Brně, a tím v Česku, zapadlo. Kristus SPRAVEDLIVÝ, však již má plášť zářivě bílý, stejný jako ŽENA STATEČNÁ. Začne dělat skutky, bude se mít k zázrakům, dle písničky, přestože, na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, snad již přijde do svého, na VUT v Brně, v PRAVÉ POLEDNE, v červenci, či v září 2014, když všichni nového Krista poznají, jako svůj technický rozum. Jeho zářivě bílým šatem, jsou jeho SPRAVEDLIVÉ SKUTKY, uvedené ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o Česku, Slovensku a SVĚTĚ. Když rektor Štěpánek, z milosrdenství rozumu Krista, bude mít v ruce POKLAD, kterým je SLOVO SLUNCE BHGAVADGÍTY, NETVOR, militarista prezident Zeman, a NETVOR, militarista prezident Kiska, se rozpadnou, či shoří, zlatavým žárem, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Potom stejně jako ve filmu, či v Písmu, shoří zlatavým žárem, všech osm vládnoucích pomatenců Česka tím, že nastane vzkříšení z mrtvých militaristických sviní, které ještě nenastalo. 1. Zeman. 2. Sobotka. 3. Babiš 4. Okamura. 5. Filala. 6. Schwarzenberg. 7. Bělobrádek. 8. Filip, budou proměnění, na moudré a spravedlivé. Až těchto osm pomatenců, či hlupáků, na VUT v Brně, nebo médiích shoří v novém křtu, ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, potom se zmaří SVĚTLEM Bhagavadgíty, i stávající, křesťanská ŽENA STATEČNÁ. Ti kdo přežijí zmar křesťanské ŽENY STATEČNÉ, v Česku a Slovensku, ať jsou rádi, hodně rádi, protože budou vysvobození od veškerého křesťanského zla, které dělá meč válek, zlé militaristické UKŘIŽOVANÉ MODLÁŘSKÉ STVŮRY, Bohové lidí, a jejich Bůh, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd. Po zmaření ŽENY STATEČNÉ, bude ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA veškerých NOVÝCH NEBES, novým Kristem, Hospodinem, jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, přítelem všech pokorných, úplně poslušných, věrných jedinému Bohu SVĚTA. ŽENA STATEČNÁ je již jediným Bohem SVĚTA, protože je stejná, jako nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který stále žije mezi námi, jako SLOVO NOVÝCH NEBES. Iz.2/22až29/11až24,33/22až57/10,16,20až59/10,14až63/14,18,65/15,66/24, Zj.19/8, Luk.9/29, Mar.9/3, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, Jan1/1,12/43,15/25, Mat.17/2, 1.Petr. 3/20,5/2,7, Mich.2/3,4,10,5/4,9,6/7,7/15, atd. Boží království, není např. ze skutků rektora Štěpánka, či rektora Beka, je ze skutků Božího rozumu. Pokorní a úplně poslušní praha@svetbezvalek.cz, či jiní poslušní, mají povinnost být BOHY, stejnými jako je SKÁLA Kristus, a naplnit Písmo stejným způsobem, jak to učinila ŽENA STATEČNÁ, v jednom filmu. Tato ŽENA STATEČNÁ, SLUNCEM SVĚTLA Božího rozumu, ze své ruky, zničila NETVORA prezidenta Zemana tak, že shořel, rozpadl se, ve zlatavé záři. Vzkříšení z mrtvých militaristických sviní na VUT v Brně, a na Masarykově univerzitě určitě nastane, když pokorní, a úplně poslušní praha@svetbezvalek.cz, či jiní poslušní, budou mít stejný POKLAD v ruce, stejnou ZBRAŇ od Krista, jako ŽENA STATEČNÁ ve filmu. Spravedliví, pokorní, a úplně poslušní jsou ti, kdo uvěří textům Písma o tom, že nejenom rozumnost, a rukodělná dovednost, je z rozumu Krista, ale i paměť, a lidské štěstí. Každé militaristické prase, od kterého Kristus odstoupí svým rozumem, nemůže být šťastné, protože padá vlastním pádem, svého lidského rozumu, do své zvířecí podoby, svých zvířecích pudů. Kdokoli chce být šťastný, a mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, ať se ke Kristu neprodleně vrátí tím, že začne zpupné, vzpurné, drzé, a neposlušné soudce NSS, veškerý zpupný a vzpurný technický lži lid, a všechny ekumenické církve, proklínat veřejně, čímž budou uštknuti, jejich krutým zmijím jedem, jejich ZLATÝM TELETEM. Boží hněv nad těmi, kdo mají za Boha ZLATÉ TELE, již neprodlévá. Šťastní mohou být pouze ti lidé, kteří, z Božího milosrdenství, rozum od Krista mají, kteří se vzdají všech druhů náboženství, a odevzdají se novému Kristu, což je uvedeno v Bibli, v Bhagavadgítě, v Tóře, i v Koránu. Zločinci z JUSTICE, atd., svým rozumem zvířat, nic dobrého nevymyslí, jenom samé zlo, a proto ani oni, ani jejich ZLATÉ TELE, jejich Bůh, nejsou Česku, a lidstvu, vůbec k užitku. Nedovzdělanci, kteří nemají o Kristu ani ponětí, kteří proto nemají ani ponětí o energetice, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nejsou nikomu na SVĚTĚ k užitku. Nový Kristus, ukáže svému novému Božímu technickému lidu, VUT v Brně, především docentům Skálovi a Hiršovi, nové věci, o nové energetice, až vzpurní, zpupní a neposlušní, budou z milosrdenství rozumu Krista, přeměnění, pravdou o Kristu, a pravdou o energetice, na pokorné, odpovědné, dospělé, prozíravé, moudré, atd., to je, na úplně poslušné služebníky, a přátele, Krista. Co my z Boží dokonalé lásky, BOŽÍCH ZÁKONŮ, vlastně máme, uvádí Kristus v písničkách, když navrch má stále těžký KÁMEN, kterým je např. CHARITA a ALMUŽNA, Anjela, info@dobryanjel.sk, kterým je pomatený, nový prezident Slovenska, Andrej Kiska, který se vzbouřil proti novému Kristu, svým rozumem křesťanského zvířete. Tento vzpurný a zpupný chamtivý boháč, si již nahrabal. Proto jeho současná svatost, pomocí charity a almužny pro nemocné, není nikomu k užitku. Především Domašovsko je vyvýšeno spravedlivým BOŽÍM SOUDEM zpupných a vzpurných idiotů, či zločinců, např. exekutorů komora@ekcr.cz, praha@ekcr.cz, mluvci@ekcr.cz, redakce@ekcr.cz, kteří odmítají uznat, že SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, z milosrdenství Božího rozumu, již vyšlo, ÚSVIT nového DNE PÁNĚ nastal, a to na přelomu věků konce éry fosilních paliv, již v r. 2000. Kdo ublíží poslušným, když budou mluvit pravdu o energetice a Kristu, kdo budou horlit pro dobro, nastolení vlády Krista nad SVĚTEM.

15.)Nejpodlejší zločinci na SVĚTĚ jsou např. křesťanské svině Vaďura a Beneš z ČRo3, Kolegar z TWR, Ing. Raus z ČT Brno, Holík z Proglasu, protože by se chtěly stále učit poznávat nového Krista, jediného Boha SVĚTA. Takto podle a sprostě jednají z toho důvodu, aby Satani kněží, a jejich DĚTI, politici pravice a levice, mohli vládnout nad lidmi, místo ZÁKONODÁRCE Krista. Proto nechtějí překonat ZEMSKOU TÍŽ, přirozenosti svého lidského zvířecího rozumu, proto se nechtějí, jako pokorní a úplně poslušní podřídit novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Tito zločinci, hájí a brání svou lidskou zvířecí přirozenost, přestože vědí, že energetická spása je možná pouze z milosrdenství rozumu Krista. Kristus lidem umožní energetickou spásu pouze v případě, že bude jediným vládcem, jediným ZÁKONODÁRCEM, všech lidí SVĚTA. Kdo chce mít čisté svědomí, své DUŠE, má povinnost nezneužívat DUŠE Krista, to je rozumu Krista tím, že vede Česko, a tím lidstvo, špatnou cestou, do energetického a ekonomického hrobu. Zneužívání Božího rozumu vládnoucími idioty, kteří si vyvolili cestu do energetického hrobu, je zločin. Kdo vládnoucí vzpurné a zpupné zločince podporuje, je nesvéprávný blázen. Protože dělám práci za teologické a filozofické fakulty Masarykovy a Karlovy univerzity zdarma, nový Kristus v horoskopu v Rovnosti uvádí, že se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když mě ministr financí, bývalý komunista, BERAN Babiš, za mou, mnohaletou práci, vyplatí odměnu. Odměna bude použita na vydání 180 a 179 kapitoly PAMĚTNÍ KNIHY proto, aby se naplnilo Písmo, aby každý dostal brožuru SLOVA NOVÝCH NEBES, zadarmo. Ministra financí Babiše tímto žádám o odpověď. Má povinnost nastolit spravedlivější režim, než byl v době čtyřiceti let pouště socialismu, zrušením nekonečné křesťanské pouště. Boží dokonalou láskou, jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, o zničení největšího zla, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO komplexu, a exekutorů, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Boží hněv, nad zpupnými, vzpurnými a neposlušnými militaristickými sviněmi, neprodlévá. Debilita lidí, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem narůstá, sčítá se, a vyvěrá např. na Ukrajině, na Krymu, v Rusku, v Sirii, v Iráku, atd., kde kvůli Česku, vznikla genocida občanské války přemnožených pomatenců, kvůli existenci militarismu, fašismu, nacismu, ap. Pro nový Boží technický lid, především z VUT v Brně, není jiné cesty, než návrat k novému Kristu, k jeho technickému rozumu, který je Božím milosrdenstvím, pouze pro pokorné, a úplně poslušné. Debilita vedení VUT v Brně, pramení z nezájmu o SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, musí být pohřeb křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, veselým pohřbem, protože se při něm sejdou lidé celého SVĚTA, pod vládu HOSPODINA, jediného Boha SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků. Úvahy o tom, že Kristus neexistuje, nebo že není jediným Bohem, všech náboženství SVĚTA, musí být, z milosrdenství rozumu Krista, od 1.4.2014, pouze APRÍLEM. DOBRÝM ANJELEM info@dobryanjel.sk, proto není zločinec, nový, pomatený prezident Slovenska, Andrej Kiska, který se vzbouřil proti novému Kristu, svým rozumem křesťanského zvířete. Pro prosazování PEKLA charity a almužny tohoto vola, pro jeho křesťanské názory, pást se, pomocí charity a almužny, na chudácích pracujícího lidu, ho nelze přenést do BRAN NOVÉHO JERUZALÉMA, který je v Brně. Boháči a chudáci nemohou spolu žít v celosvětovém míru. Aby Česko nebylo úplně zničeno, pro odstoupení rozumu Krista, je nezbytné všechny podniky, a firmy, odevzdat do vlastnictví nového Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, a to na všesvětovém mírovém kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Tím vyhnat, ze všech států SVĚTA nadnárodní kapitál, pomocí kterého Baalové a DÉMONI usilují o úplné zničení PLANETY ZEMĚ. Boží hněv nad zpupnými a vzpurnými, již neprodlévá. Existuje nejenom ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTY, ale i ZÁKON ZACHOVÁNÍ LÁSKY BOŽÍHO ROZUMU. Se ZÁKONEM o zachování LÁSKY BOŽÍHO ROZUMU, souvisí i ZÁKON O ZACHOVÁNÍ ENERGIE, v době velice blízkého, ropného, a tím také ekonomického kolapsu. Nikdo ze vzpurných a zpupných lidí, nic o Kristu nepochopí, dokud si sám, svůj ZÁKON, O ZACHOVÁNÍ BOŽÍ LÁSKY, BOŽÍHO ROZUMU, jako zpupný a vzpurný neprožije, až do VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, DRZÝCH, MILITARISTICKÝCH SVINÍ. Boží hněv nad vzpurnými, zpupnými a neposlušnými, již neprodlévá. Pro Česko jsou tyto texty TŘETÍM ZVONĚNÍM. První ZVONĚNÍ bylo za nábožensky spravedlivého Jana Husa. Druhé ZVONĚNÍ bylo za bolševicky spravedlivého Klementa Gottwalda. TŘETÍ ZVONĚNÍ je za SPRAVEDLIVÉHO BOŽÍHO SYNA, kterého očekává VŠECHNO TVORSTVO, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Stanislava Oplatka. Komenský NEZVONIL, protože stranil boháčům, to je Baalům, a bankéřům, to je DÉMONŮM, militaristům a vojákům. Znát dokonale ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je klíčové, pro ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, a pro CELOSVĚTOVÝ MÍR. ZPÁTKY do MINULOSTI, Boží socialistické spravedlnosti, je ZPÁTKY do BUDOUCNOSTI, Boží majetkové rovnosti, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v Božím království. Nový Kristus NAMALUJE SVÍTÁNÍ, bez TRHU, bez kramářů, bez exekutorů, kteří ničí celou zemi, když Boží SPRAVEDLIVOU, celosvětovou, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou REVOLUCI, zahájí pokorný Bůh rektor PETR Štěpánek z VUT v Brně tím, že bude stejnou PRAVDIVOU SKÁLOU, pro znalost SLOV NOVÝCH NEBES, jako nový Ježíš Kristus. Nový Kristus, pokorným, a úplně poslušným lidem nařizuje, že mají povinnost, svými skutky se energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně se zachránit, tím, že zveřejní PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů, a tím ukončí vládu lidí nad lidmi, a podřídí se jedinému Bohu SVĚTA. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, z milosrdenství svého rozumu, učiní ze sebe, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jediného ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, UČITELE, LÉKAŘE, MEDIÁLNÍHO MISTRA, atd., všech států SVĚTA. Při neposlušnosti uváděných SLOV ŽÁRU OHNĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jím vyvolené Česko a Slovensko, Kristus úplně zničí. MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO, sama sebe v Česku již zmařila, mnohým způsobem, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, což nový Kristus uvádí v Písmu, ve filmech, i v písničkách. Pro útlak ponížených nezaměstnaných, pro sténání ubožáků bezdomovců, snad již Hospodin teď povstane, i proti křesťanským zpupným sviním, proti drzým Satanům kněžím, proti Petru Vaďurovi, Danielu Ženatému, Petru Benešovi, atd., kteří ve své křesťanské pýše, si stále myslí, že jejich křesťanský jazyk, jim v ČRo 3, v RANNÍM SLOVĚ, zaručuje naprostou převahu nad Hospodinem, když vědí, že Kristus je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Žalm12. Bože spravedlivý dej, k zázrakům se měj, ať mocná pýcha jejich zvířecího rozumu, nekazí život náš. Soud Boží začíná v Česku u křesťanů, u STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. LUXUSEM je nyní Boží technický rozum, o nové energetice, pro pokorné a pro úplně poslušné. Nový Kristus, VZKŘÍŠENÝ z mrtvých křesťanských a militaristických sviní, vyvýšený pomalým, SPRAVEDLIVÝM, POSLEDNÍM, BOŽÍM SOUDEM, dá svůj rozum, ze svého milosrdenství, pouze pokorným, a úplně poslušným služebníkům Božím, osvobozených od krutého zmijího jedu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a děsivé temnoty ekumenického katechismu. Křesťanské BLUDY Kristus již v Písmu vykořenil proto, aby jím vyvolené Česko a Slovensko poznalo, že přátelství s novým Kristem, je velice důležité pro pochopení, že umožňuje pokorným, a úplně poslušným, zrušit křesťanskou lidskou přirozenost, kterou je především chamtivost, což je MODLOSLUŽBA, což je PROKLETÍ veškerého lidstva. Pro chamtivost, pro křesťanskou MODLOSLUŽBU, všichni kazí, na co sáhnou. Žalm14. Slovo NOVÝCH NEBES, je v nekonečné křesťanské poušti, slovem VODY ŽIVÉ, čisté a důvěřivé. Kristus je DUCH, a ti kdo ho uctívají, musí tak činit v DUCHU SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a ne v DUCHU své křesťanské děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu BANKOVNÍHO SYSTÉMU. Křesťanská eucharistie, křesťanská SVÁTOST OLTÁŘNÍ, je špínou, a pokrytectvím, kvůli chamtivosti křesťanských militaristů. Ti kdo se nyní zřeknou drzých pozemských Otců Satanů kněží, a vojenských kaplanů, vládnoucích lidstvu místo Krista, osvobodí se od prokletí, to je od chamtivosti, a budou vysvobození z vězení, kterým je děsivá křesťanská temnota. Když Česko a Slovensko nebude mít nic společného s děsivou křesťanskou temnotou Satanů kněží, Satanů vojenských kaplanů, a obleče nové lidství, zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, bude energetiky spaseno, technickým rozumem přítele Krista, VZKŘÍŠENÉHO z MRTVÝCH militaristických sviní, na DUCHA SVATÉHO, na jediného Boha SVĚTA. Česko má povinnost, všechnu svou starost o energetiku, vložit na nového Krista. 1.Petr.2/3,3/20,4/17,5/2,7,9, Jan1/1,10,24,5/34,38,43,12/43až15/25, Žalm33/6,11,37/5, Gal.1/7až6/7, Efe.3/14až6/15, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10až20, atd. Nový Kristus má své zářivě čisté šaty skutků utkány, z ranní rosy nového DNE PÁNĚ, z měsíčního svitu Koránu, ze sluneční záře Bhagavadgíty, a tím má nová SPRAVEDLIVÁ NEBESA, pro pokorné, a úplně poslušné. Má již NEBESA nové VINNÉ RÉVY Bible, NEBESA FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, NEBESA GRANÁTOVNÍKU Tóry, a NEBESA OLIVY Koránu. Slova všech NEBES se vzájemně upřesňují a doplňují, což je znamení pro všechny zlé a pomatené křesťany, že již nad Českem a SVĚTEM, nevládne jejich zlý Kristus, jejich zlá MODLÁŘSKÁ STVŮRA, jejich MEČ vojenských kaplanů, ale DUCH SVATÝ, jediný Bůh Česka a SVĚTA. Ztiš se před Hospodinem veškeré tvorstvo, neboť se v Česku vypravil ze svého příbytku, z veškerého Písma od Krista. Nový Kristus se brání, proti zneužívání Hospodina, proti zneužívání svého nového SLOVA, VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES, konáním SPRAVEDLIVÉHO pomalého POSLEDNÍHO SOUDU tím, že všechny zpupné, vzpurné, a neposlušné, křesťanské, a jiné militaristické svině, zavrhl, a to odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA. Tím vzešel, v říši mrtvých, ve vzedmutém moři militaristických sviní, plný počet zpupných lidských hlupáků, kteří mají povinnost, usmířit se s jediným Bohem SVĚTA tím, že dají PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů na SVÍCEN, nejdříve nejlépe na faře v Domašově, u Otce faráře Dominika, nebo na VUT v Brně, u rektora PETRA Štěpánka. Křesťanskou SMRTÍ, je BANKOVNÍ SYSTÉM, VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, a např. pravdo – láskovec, lhář a hlupák, drzý pozemský Otec, Satan, zpupný kněz, Tomáš Halík, čerstvý laureát Templetonovy ceny, kterou si vymodlil od svých Bohů, od Baalů, to je BOHÁČŮ, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů. Děsivou temnotou, a krutým zmijím jedem katolického katechismu, pomocí vojenských kaplanů, všech ekumenických církví, drze pase všechny zpupné hlupáky, kteří spravedlivého Krista, ZÁNONODÁRCE a SOUDCE, nenávidí. Dle Písma a dle Rovnosti. Satan Tomáš Halík, tunelář, mletím krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, vytuneloval jak slovo KRISTA, tak slovo ŽENY STATEČNÉ. Z těchto DVOU TUNELŮ, prosvětlených Božím rozumem, dokonalé lásky Krista, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, vyzařuje nádherně hřejivá nová energie, kterou nový Kristus dá pouze těm pokorným, a úplně poslušným, kteří pochopí texty Písma o tom, že energetická spása Česka a SVĚTA, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským. Boží náruč, otevírá nový Kristus každému, kdo bude studovat texty Písma o energetické spáse, a o vyvolení Česka a Slovenska, soudit všechny národy, SPRAVEDLIVÝM BOŽÍM SOUDEM, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus bude bdít nad zlem, odstoupením svého rozumu, dokud zpupná křesťanská svině, např. drzý pozemský Otec, Satan, kněz Tomáš Halík, neodloží skutky TMY BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, který ničí celou zemi, dokud celé Česko nebude oblečeno ve ZBROJ SVĚTLA, či OHNĚ, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o energetice, o zničení ekonomiky, o ekologii a mravech. Nový Kristus, takový VŠEMOHOUCÍ, jaký v Písmu opravdu je, nečiní nic tajně. Jeho dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech, přišla na SVĚT veřejně, z Božího milosrdenství, na www.pametni-kniha.cz. Takže v Česku, a Slovensku, nikdo nemá výmluvu. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, nový Kristus vrátí, svůj technický rozum, svému pokornému a úplně poslušnému technickému lidu, především na VUT v Brně, ze svého milosrdenství. Při odstoupení rozumu Krista, každý zpupný, a neposlušný DUCH lidský, zemdlí. Spravedlivý soud zpupných, vzpurných, BEZBOŽNÍKŮ, byl svěřen Otcům Bohu milým, kněžím. Ti však, pro svou službu svým Bohům, bohatým PÁNŮM, z této cesty sešli. Spravedlivý soud drzých pozemských Otců Satanů kněží, i jejich Bohů, Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, z milosrdenství rozumu Krista, je vykonán, APOKALYPSOU těchto textů. Když z milosrdenství Božího rozumu, mně, nepatrnému, se dostane BOŹÍ SLÁVY, jako třetímu v Česku, po novém Kristu, a po nové ŽENĚ STATEČNÉ, ve slávě VLÁDNÍ MOCI nebudu já, ale nový Kristus, jediný VŠEMOHOUCÍ, a VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA. Každý člověk, od jehož DUŠE odstoupí nový Kristus, svým rozumem, pro jeho zpupnost, padá postupně do stavu přírodního rozumu své DUŠE, která je stejná, jako DUŠE zvířete, uvádí Kristus v Písmu. PROTO AŤ SE KAŽDÝ NOVÉHO KRISTA BOJÍ, kvůli odstupování jeho rozumu, od zpupných a vzpurných. Česko má povinnost být OKŘÍDLENCEM, být TŘETÍM v Boží SLAVĚ, po novém Kristu, a po jeho družce, ŽENĚ STATEČNÉ tím, že vytvoří NOVOU STÁTNÍ SPRÁVU, pokorných, a úplně poslušných, s již uvedenou novou vládou Česka. Svou DUŠI a TĚLO spasí každý pokorný a úplně poslušný, s láskou ke všem lidem na SVĚTĚ, postiženým odstoupením rozumu nového Krista, z Božího milosrdenství ničícího vládu Baalů a DÉMONŮ, vládu boháčů, bankéřů, vojáků, atd., nad lidmi. Vzpurným, zpupným a neposlušným, nový Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svůj rozum, již nevrátí. Poslušné Česko bude nový Kristus slyšet, až docent SKÁLA, z milosrdenství rozumu Krista, pochopí texty Písma a písniček o tom, že VŠECHNO SE HROUTÍ, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, a pro vzpouru technického lidu, NIC SE NEZMĚNILO, a očistí VUT v Brně, od děsivé křesťanské tmy ekumenického katechismu, a tím i od lží o energetice. Docent SKÁLA získá nadpřirozenou schopnost mluvit pravdu o energetice pouze v případě, když jako pokorný, poslušný, odpovědný, a dospělý uzná, že veškerý technický rozum, má od Krista, od DUCHA SVATÉHO. Když docent SKÁLA uvěří textům Písma o tom, že jeho TĚLO, a jeho DUŠE, jsou stejné, jako u zvířat, nový Kristus se nad docentem SKÁLOU, a tím nad celým SVĚTEM, z milosrdenství svého rozumu, již smiluje. Nový Boží technický lid VUT v Brně, může v médiích zachránit PLANETU ZEMI, když bude v koncích, s moudrostí svých nesmyslných energetických koncepcí, a když proto bude iniciovat zřízení Božího království, z milosrdenství rozumu Krista, rozumem Božím, nikoli rozumem svým, který je stejný, jako rozum zvířat. Dle písničky od Krista. Na válečné stezce je rozhněvaný muž, poslední prorok tohoto věku, pokrytců a lhářů, Stanislav Oplatek. Jdu do toho s Vámi, kde máte v Domašově, či v Brně, sraz. Válka tykadélek, právě začíná. Lid nezaměstnaných je hloupej, protože má stále holou riť. Je jako štvaný zvíře, mnoho povadlejch nemá ani práci, ani SKÁLU Baalů, a DÉMONŮ, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK. Mařím všechny plány těm, co lžou. Kde máte sraz? Kde jste vy všichni, kdo toužíte po zničení nadnárodního kapitálu, dnes již nikoli dle vůle lidí, ale dle vůle Boží, kde máte sraz? Když budete mít, z milosrdenství rozumu Krista, sraz na faře v Domašově, u faráře Dominika, nebo na Masarykově univerzitě, u rektora Beka, jdu s vámi. Nový Kristus se nad Českem, a SVĚTEM smiluje, když dva nebo tři znalci, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, půjdou, společně se mnou, neprodleně projednat úplné zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

16.)V sobotu, DNE PÁNĚ 5.7.2014, byl nový Kristus PÁNEM NAD SOBOTOU pouze tím, že jsem se dovolal do vysílání TWR v Proglase, kde svoje křesťanské, protikladné žvásty, a promyšlené ekonomické vychytralosti, kázal NETVOR, zločinec Kolegar, se svým hostem, z farářem církve HUSITSKÉ, s Jiřím Sladkým z Hrotovic jiri.sladky@ccsh.cz, patriarcha@ccsh.cz, klara.brenova@ccsh.cz, podatelna@ccsh.cz, tajemnik@ccsh.cz, kancelar.patriarchy@ccsh.cz, katerina.kozakova@ccsh.cz. Nový Kristus nebyl PÁNEM nad SOBOTOU v Dotecích víry v ČRo1, kde hostem křesťanské svině Hůlkové byli Zdenka a Václav Fléglovi z DISMANOVA DĚTSKÉHO SOUBORU doteky@rozhlas.cz, jana.rihova@rozhlas.cz. Zde mě blokovali telefon novým způsobem tím, že sice telefon zvedli, ozvali se, ale po chvíli spojení přerušili, což opakovali několikrát. Absolutní pravda o novém Kristu, který je nyní OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, je pro ně naprosto nepřijatelná, kvůli Boží spravedlnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských, a jiných zpupných zvířat. Kdyby mě protiprávně necenzurovali, bylo by posluchačům sděleno. Největší chyba, která je k energetické SMRTI Česka je, mít strach z nového Krista, který je nyní OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jehož hněv, nad zpupnými, vzpurnými a neposlušnými, křesťanskými, militaristickými sviněmi, již neprodlévá. Ve Vašem vysílání, nepřišla řeč na to, že dle Písma, a písniček od Krista, nový Kristus bude dělat divy, bude se mít k zázrakům, až život v Česku, a na ZEMI, bude mít smysl tím, že SLOVO NOVÝCH NEBES, bude praktickým návodem na KULAJDU, vařenou v DOMECH PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, politických, náboženských, a jiných vzpurných, zpupných, a neposlušných drzých zvířat. Vysoké školy, jako je Masarykova univerzita, či VUT v Brně, sice učí číst, psát a počítat, ale neučí rozlišovat pravdu o Kristu, od křesťanských lží, od protikladných nauk a promyšlených vychytralostí, a tím, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, neučí rozlišovat ani pravdu o energetice, od lží vzpurných, zpupných a neposlušných NETVORŮ, kteří nechtějí o novém Kristu, a o jeho správné, energetické, ekologické, a mravní cestě, která musí být ŠIROKOU SILNICÍ, pro pokorné, a úplně poslušné, nic slyšet. V děsivé temnotě militaristického křesťanství, absolutní pravda, o Boží moci, nad každou lidskou DUŠÍ, a nad každých lidským, geneticky opičím TĚLEM, je pro militaristické, křesťanské svině, pohoršující. Nepřítelem ABSOLUTNÍ PRAVDY o smyslu Písma, které Česko a lidstvo dostalo proto, aby vše na SVĚTĚ změnilo, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, na všesvětovém mírovém summitu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, se stal každý vzpurný, zpupný a neposlušný idiot. Tím Kristus naplnil Písmo, a chce se nad Českem, a tím i nad celým SVĚTEM, neprodleně smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Nejenom chlebem živ je člověk, ale každým SLOVEM NOVÝCH NEBES, napsaných Kristem, pro dobu přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, při velice blízkém ropném kolapsu, dle Písma, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. ZIMA ZIMU stíhat bude, když úplně pomatení rektoři Masarykovy univerzity Bek, a Karlovy univerzity ZÍMA, nezruší všechny křesťanské a militaristické lži, nastolením ABSOLUTNÍHO DOBRA Božích zákonů a příkazů, pro pokorné, poslušné, pracovité, spravedlivé, atd. Pravda o energetice a pravda o Kristu, zazáří jako blesk, když všichni vládnoucí zločinci se začnou nového Krista bát, pro odstupování jeho rozumu, od zpupných, vzpurných a neposlušných, trestaných. Boží soudy, o úplném zničení jim vyvoleného Česka, jsou strašné pouze pro zlé vzpurné, zpupné a neposlušné. Pro pokorné a poslušné, nový Kristus se stane přítelem okamžitě, až pomine jakákoli cenzura, ve školství, a v médiích, na pravdu o energetice, a na pravdu o Kristu. Pokorní, poslušní, a Bohu milí lidé, mají povinnost, na svoje pravdy o Kristu, a o energetice, rezignovat neprodleně, vyznáním svých hříchů, to je svých lží, o Kristu, a lží o energetice, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Smysl má pouze dobro všech lidí, všech států celého SVĚTA. Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad těmi, kdo energetickou, neotřesitelnou, cestou Boží půjdou neprodleně. Drzí, pozemští Otcové Satani kněží, již nemusí suplovat nového Krista, který o sobě v Písmu všechno uvedl, a který Česko spasí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až pokorní, a poslušní půjdou, spolu s celým SVÉTEM, po široké silnici, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, při realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Absolutní pravda o Bohu, a o energetické spáse Česka a SVĚTA Božím rozumem, nikoli rozumem lidským, je majetkem všech. Cenzura na ABSOLUTNÍ DOBRO Božího rozumu, a ABSOLUTNÍ ZLO lidského rozumu, je trestný čin. Koho nový Kristus povolává, ke službě jedinému ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, novému Kristu, vyvýšenému soudem zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní, toho trestá odstoupením svého rozumu. Vyčkává, chce se smilovat. Smiluje se nad poslušnými.

17.)Žádost o přijetí u rektora Beka, ve čtvrtek 3.7.2014. Vážený rektore Masarykovy univerzity Beku info@rect.muni.cz. Dle dalšího textu, od Vaší sekretářky vím, že ve škole budete ještě ve čtvrtek, 3.7.2014. Potom odjíždíte na dovolenou. Jak dále uvádím, nového Krista, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nelze přechytračit, mletím protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, které melou Vaši religionisté a filozofové, a mletím promyšlených vychytralostí, které melou ekonomové, vojáci, bankéři, sociologové, politologové, právníci, obchodníci, atd., které má nový Kristus, za pokrytce a zločince. Z textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU všech uvedených vzpurných, zpupných, neposlušných militaristických sviní, nikdo před novým Kristem neobstál, svým rozumem. Nový Kristus, který na přelomu věků konce éry fosilních paliv, chce zachránit, pomocí jím v Písmu vyvoleného Česka, celý SVĚT, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA SVATÉHO, dokazuje všem lidem, celého SVĚTA, že má úplnou, totální moc, nad každým lidským TĚLEM, a nad každou lidskou DUŠÍ. Nový Kristus v Písmu prokazatelně uvádí, že před novým Kristem, lži lid neobstojí. Obstojí pouze znalci OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují. SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Krista, propadli všichni, kdo texty VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, odmítají studovat. Před novým Kristem, před DUCHEM SVATÝM, stále stejným, který žije mezi námi, který např. svůj technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty, živí svým technickým rozumem odjakživa, obstojí pouze znalci SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus již nechce, aby Vaší religionisté a filozofové, ze sebe nesmyslně házeli slova děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, křesťanského katechismu. Sloužit ZLATÉMU TELETI, místo novému, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU Kristu, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, lidstva celého SVĚTA, již mohou pouze zločinci, protože všechno, z milosrdenství rozumu Krista, ze SLOV NOVÝCH NEBES, je objasněno, takže nemáte výmluvu. Kristus v Písmu uvádí, že novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, se nikdo z lidí, beztrestně posmívat nebude. Pane rektore, z jednání nového Božího lidu VUT v Brně, docentů Skály, Kadrnožky a Hirše, ČVUT, děkana Hrdličky, profesora Drkala, a Kristem vyvoleného projektanta Ing. Rákose je zřejmé, že odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných odborníků na energetiku, a na energetiku zimních bytových domů, funguje. Dle Písma, uvedení odborníci se za svou technickou debilitu nemusí stydět, protože je způsobena odstoupením rozumu Krista. Pane rektore Beku, Vy se však, dle Písma, stydět musíte, protože totálně selhali Vaší odborníci, religionisté a filozofové, kteří texty Písma studují vysokoškolským způsobem. Boží vůle je, abyste kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, mě neprodleně přijal, ještě ve čtvrtek 3.7.2014 proto, aby to, co ze SLOV NOVÝCH NEBES, Vám ještě není jasné, bylo objasněno. Budu Vaší sekretářce volat, a prosím o odpověď, zda mě ještě dnes přijmete. Podřídit se Hospodinu je nezbytné. ČÁSTEČKOU SVÉHO DUCHA, o koncepci nové energetiky, uvedené v Písmu, nad zpupnými vládnoucími voly, svým rozumem, se Kristus nesmiluje, dokud nebude vládnout jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Kristus vyžaduje, aby všichni lidé se před Božím rozumem pokořili, pro znalost Boží vůle o energetice, ekologii, a mravech, a to neprodleně, protože odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, zpupných, a neposlušných hlupáků, již neprodlévá. Mrtvým, to je vzpurným, Bůh svůj rozum nevrátí, protože všechno křesťansky militaristické, boří, odstoupením svého rozumu. Boží hněv již neprodlévá. NETVOŘI, boháči, ekonomové, bankéři, vojáci, atd., sice chtějí přežít, ale nechtějí se před novým Kristem shrbit, a proto SLOVA NOVÝCH NEBES, o svém úplném zániku, si nehodlají zapamatovat. Nový Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými a úplně poslušnými. O Boží, nízkoenergetické cestě, a o Boží spravedlnost SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého naturálního plnění, nechtějí vzpurní, zpupní a neposlušní, nic vědět. Chudé, nezaměstnané, bezdomovce, prostitutky, atd., SLOVA NOVÝCH NEBES VEŠKERÉHO PÍSMA, však zachraňují. Proto nový Kristus slíbil, že až pokorných, poslušných, a Bohu věrných služebníků nového Krista, bude hodně, že se smiluje. Nový Kristus, soudem, a přísnou spravedlností, lži lid Česka a SVĚTA, nechce dlouho pokořovat. Chce, aby lidé věřili v Boží rozum, a ne v rozum svého zvířecího TĚLA, a DUŠE. DESTRUKCE lidského myšlení, která vznikla, odstoupením rozumu Krista, od vzpurných a zpupných křesťanských, a jiných pomatenců, kteří se odmítají k novému Kristu vrátit, je obrovská a zničující, a je, či bude viditelná, jenom pro BOŽÍ SYNY, pokorné, a úplně poslušné, rozhodnuté Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. PŘELOM VĚKŮ nastane, až všichni budou nového Krista, jeho SLOVO NOVÝCH NEBES znát, jako jediného BOHA SVĚTA, jako VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVEDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který dává každému svůj rozumu, pouze v částečce svého DUCHA. Přelom věků nastane, až nikdo nebude spoléhat na svůj lidský rozum, svého zvířecího TĚLA, a DUŠE, protože lidské TĚLO, a lidská DUŠE, jsou stejné, jako u zvířat. Na Božím soudu zavládne spravedlnost vyšší, než v době čtyřiceti let pouště socialismu, když nový Boží technický lid, se k novému Kristu vrátí. Nový Kristus, např. ministru Babišovi dal svou moc nad lidmi, proto od něho nyní víc očekává. Veškerá vláda je od Krista, i ta stávající, neposlušná, vzpurná a prolhaná. Nyní musí Česko Krista poslouchat, protože vše uvedené v Písmu, o pádu vlády premiéra Sobotky, se musí neprodleně naplnit. Soužení, to je odstupování rozumu Krista od vzpurných a neposlušných nenastane v případě, že tyto texty budou na SVÍCNU, ve školství a v médiích. Rudý štít komunistických neposlušných a vzpurných bohatýrů již byl, v době pouště čtyřiceti let socialismu. Nyní, Boží, především technický lid, pravdou o energetice, a Kristu, rozdrtí veškeré zpupné vlády SVĚTA, na kongresu energetiků, v Praze. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

18.)Šťastní lidé mohou být pouze ti lidé, kteří v novém novoluní MĚSÍCE, ve středu, DNE PÁNĚ 2.7.2014, v den UFO, v den nového Ježíše Krista, UFONA, z Božího milosrdenství, rozum od Krista již mají, kteří se proto vzdají všech druhů náboženství, a odevzdají se VŠEMOHOUCÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, proměněním křesťanských chrámových zpěvů v kvílení, pro poznání, že lidem, místo nového Krista, vládnou zločinci, drzí pozemští Otcové Satani kněží, vedení v Česku Belzebubem Dukou. Bůh, UFON, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, svým rozumem, ze svého milosrdenství, oprostí např. poslušného odborníka na energetiku, docenta Skály z VUT v Brně, od všech následků, za jeho lži o energetice. Bhagavadgíta 18/66, atd. Viz www.pametni-kniha.cz. Kdo z nového Božího technického lidu, VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., který Kristus živí, svým rozumem, ze svého milosrdenství odjakživa, odmítne studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, od OTCE NEBESKÉHO, od STVOŘITELE všech náboženství SVĚTA, stává se viditelně debilním, pro neschopnost logicky uvažovat, v částečce DUCHA SVATÉHO, o Bohu, a o energetice. Při odstoupení rozumu Krista, nikdo nemůže obstát ve zkouškách víry v nového Krista, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Obstojí pouze ti, kdo vyznají své viny pro pochopení, že Kristus, DUCH SVATÝ, má veškerou moc, nad každým lidským TĚLEM, a nad každou lidskou DUŠÍ. Proto všichni, kdo pro znalost SLOV NOVÝCH NEBES, budou bojovat za realizaci energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nebudou zahanbení. Nový Kristus vyžaduje, aby ve vzedmutém moři militaristických sviní, se zachránili všichni pokorní, a úplně poslušní, všichni znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pase pouze pokorné, spravedlivé, a úplně poslušné, kteří dají, např. na rektorátu Masarykovy univerzity, na VUT v Brně, či v médiích, na svícen, jak pravdu o Kristu, tak pravdu o energetice, a to neprodleně. Boží hněv nad vzpurnými, zpupnými a úplně neposlušnými již neprodlévá. V úterý, DNE PÁNĚ 1.7.2014, mě nový Kristus zase zatvrzoval čelo ischiasem, abych je měl tvrdší, než odborník na energetiku, docent Skála z VUT v Brně, který není ochotný nového Krista poslechnout, který nechce ukončit dobu benzinovou, mluvením pravdy o moci Krista nad lidmi, a mluvením pravdy o přelomu věků konce éry fosilních paliv, a pravdy o energetice, protože nový Boží dům, VUT v Brně, je dům vzpurný a neposlušný, nepoučitelný. Nový Kristus však docentu Skálovi zpívá. Písnička je lék. Je to útěk z nesnází. Jdi docente Skálo, s novým Kristem, který Tě má odjakživa rád, který Tobě, svým rozumem, ze svého milosrdenství, dá moc, ukončit dobu benzinovou. To dá se zvládnout. Všechno Ti půjde líp, když budeš spoléhat na rozum Krista, a ne na rozum svůj. Připravovat tyto texty APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, na žvástech zpupných, vzpurných a neposlušných lhářů a zločinců, kteří o Kristu, a o jeho dokonalé lásce, příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nemají stále ani ponětí, mně již nebaví. Sloužit Bohu, kterým je ZLATÉ TELE, je zločin k energetické SMRTI. Ezech.3/4,21,4/5,15až14/22až33/17,34/18, 1.Kor.1/27,3/2až10/11,14/33,36až15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, atd. V úterý, DNE PÁNĚ 1.7.2014, mě nový Kristus v horoskopu v Rovnosti sděluje, že budeme mít nad hlavou zlaté SLUNCE BHAGAVADGÍTY, se zdravím na paprscích, již brzy, když budu znovu prorokovat, protože znovu ignorovat nového Krista, UFONA, DUCHA SVATÉHO, by se nemuselo Česku, a SVĚTU, vyplatit. V úterý totiž Rovnost zveřejnila KRUHY V OBILÍ v pšeničném poli severně od Boskovic, ve kterých Kristus Česku sděluje, že Česko je PUPKEM SVĚTA tím, že má povinnost naplnit texty Písma o tom, že polovina SVĚTA, křesťané a muslimové, budou Boží, v jedinou hodinu, když Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, umožní odborníkovi na energetiku, docentu Skálovi z VUT v Brně, mluvit pravdu o Kristu, o jeho moci nad všemi lidmi SVĚTA, a pravdu o energetice. Rovnost uvedla, že u Boskovic je piktogram, záhadný obrazec velikosti jednoho fotbalového hřiště. Případem se zabývá blanenská policie, mp@blansko.cz, epodatelna@blansko.cz, pp.ovk@pcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, pp.oo.operacni@pcr.cz, udv@pcr.cz, npdc@mvcr.cz, uokfk@pcr.cz, pp.tisk@pcr.cz, uooz.sekretariat@pcr.cz, ku@pcr.cz, telefon 516 418 418, 516 775 514, protože UFON, MIMOZEMŠŤAN, nový Ježíš Kristus, zločinec, Bůh MNOHA TVÁŘÍ, způsobil soukromému zemědělci škodu, asi dvacet tisíc korun. Policie pátrá po neznámém pachateli, po UFONU Ježíši Kristu, UKŘIŽOVANÉM drogou organizovaných zločinců, kterou je mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, drzých pozemských Otců, Satanů kněží, a jejich Bohů, bankéřů, vojáků, politiků pravice a levice, atd., proto, aby mohl být souzen. Mají se ozvat všichni, kdo mají k případu nějaký poznatek. Proto se Policii v Blansku a Polici ČR, tímto ozývám. Novému Ježíši Kristu, JASNÉ HVĚZDĚ JITŘNÍ, NEKONEČNÉ OSMIČCE, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, hrozí až rok vězení. Ti zpupní, vzpurní a neposlušní lháři, kteří o novém Kristu, o OTCI ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nemají ani ponětí, např. Vladimír Šiška info@projektzare.cz, kteří proto kazí dobré mravy Česka a SVĚTA, si myslí, že piktogram vytvořili lidé. V Rovnosti je však uvedeno, že obilí je jen ohnuté k zemi, není pošlapané, takže dva mladíci s krabicí a s batohem, piktogram udělat nemohli. Obrazec oznamující DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, vznikl v novém novoluní MĚSÍCE, v noci na sobotu, v milostivém Hospodinově létě, DNE PÁNĚ 28.6.2014, protože v pátek, dle Rovnosti, ještě v obilí nic nebylo. První příchod SPRAVEDLIVÉHO Krista do Česka, byl v době Boží socialistické spravedlnosti, v době čtyřiceti let pouště socialismu. V nekonečné křesťanské poušti, kdy slovo Boží v křesťanství prší leda v protikladných naukách, a v promyšlených vychytralostech, děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu ekumenického katechismu, Kristus vzpurné, zpupné a neposlušné trestá, a to odstoupením svého rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, ze svého milosrdenství. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud ústy odborníka na energetiku, docenta Skály z VUT v Brně, úplně nezničí militaristické křesťanství, a např. zpupného a neposlušného hlupáka Vladimíra Šišku a info@projektzare.cz. Kristus v piktogramu zobrazil JASNOU HVĚZDU JITŘNÍ, kterou jsou čtyři hlavní světová náboženství. Křesťanství, jehož SLOVEM, jehož BOHEM, je Bible. Judaismus, jehož Bohem je Tóra. Hinduismus a buddhismus, jehož Bohem je Bhagavadgíta. A islám, jehož Bohem je Korán. Pupek SVĚTA, Česko, má povinnost, v NOVÉM JERUZALÉMĚ v Brně, na VUT, z úst odborníka na energetiku, docenta Skály, zrušit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a následně, v dolině O2 Arény v Praze, úplným zničením islámu, na celé polovině SVĚTA, předat pod moc jediného Boha SVĚTA, SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE tím, že nad křesťanstvím a islámem, vzejde spravedlivé, ZLATÉ SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. V Písmu je uvedeno, že odborníci na energetiku, docent Skála, docent Kadrnožka z VUT v Brně, a děkan Hrdlička z ČVUT, a odborníci na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jejichž návrh je ve fotogalerii www.pametni-kniha.cz, docent Hirš z VUT v Brně, a profesor Drkal z ČVUT, vše o energetice, ekologii a mravech, učí naprosto špatně, protože jsou vzpurní, zpupní a neposlušní. V Písmu je uvedeno, že uvedených pět odborníků z VUT v Brně a ČVUT, má povinnost mluvit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice. Mají povinnost, jako pokorní, úplně poslušní, pravdomluvní, spravedliví a mocní, si dát čestné jméno IZRAEL, a tím být stejnou SKÁLOU, stejným Bohem, jakým je nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA. V Písmu je uvedeno, že těchto pět koní, buď bude mluvit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, a tím v Česku zůstane, nebo Česko úplně zanikne. V Písmu je uvedeno, že čtyři uvedení koni, odborníci na energetiku, docent Skála, děkan Hrdlička, a odborníci na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, docent Hirš, a profesor Drkal, mají povinnost vyjet, a uspokojit Krista tím, že vše uvedené o Kristu, a o jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, zveřejní ve školství a v médiích, čímž vytvoří NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI. Kůň, docent Kadrnožka, je již v důchodě, proto vyjet ve školství, a v médiích, nemusí, ale může. Má povinnost se omluvit za knihu o potřebě budování desítek kusů jaderných elektráren, velikosti Temelína, nahrazující ropu, za kterou dostal STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ. Stejně tak všichni ostatní vzpurní, zpupní a neposlušní, kteří svým rozumem neposlušných a vzpurných zvířat, zavedli Česko, na scestí, ve všem jeho energetickém, ekologickém a mravním počínání, kvůli zachování své SKÁLY, svých Bohů, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, VOJÁKŮ, VOJENSKÝCH KAPANŮ, ZBRANÍ, BANKÉŘŮ, EXEKUTORŮ, atd. Dle písniček od Krista, veškerá energetická spása spočívá nikoli ve vyšetřování UFONA Krista za to, že udělal škodu cca 20 000 Kč, soukromému zemědělci, ale ve vyšetřování uvedených odborníků, za škody, které udělali v energetice, v dopravě, výstavbě, výrobě, atd., svým rozumem neposlušných, zpupných, a vzpurných zvířat. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, uvedeným odborníkům z VUT v Brně a z ČVUT, svůj technický rozum nevrátí, dokud o Kristu budou mluvit nepravdy a lži, filozofové a religionisté na Masarykově univerzitě v Brně, vedené zpupným boháčem, rektorem Bekem. Milost za milostí proto nastane, při vyšetřování uvedených vzpurných, zpupných a neposlušných hlipáků. Láska na N – tou, bude, až Policie ČR bude vyšetřovat rektora Masarykovy univerzity v Brně, Beka, info@rect.muni.cz, za lži filozofů a religionistů o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Rektor Bek je ve škole pouze ve čtvrtek 3.7.2014. Potom odjíždí na dovolenou. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, je nezbytné ho vyšetřovat neprodleně. Máme ÚSVIT NOVÉHO DNE PÁNĚ, kdy nového Krista, a jeho vůli, musí každý znát proto, aby energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, trvalo až na věky věků. Kvůli tomu, že rektor Bek má za Boha stále BOHA ZLÉHO, kterým je ZLATÉ TELE, Česko spěje k energetické záhubě, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Kvůli laxnosti rektora Beka, v děsivé křesťanské temnotě, nikdo z lidí neví, co je to Boží dokonalá láska, nikdo neví, co lidstvo čeká, až Kristus, ze milosrdenství svého rozumu, nastolí u nových kněží, na VUT v Brně, NOVOU ZEMI, s NOVÝM NEBEM. Nerozhodnost a nejistota nových BOŽÍCH SYNŮ, královského kněžstva na VUT v Brně, které toužebně čeká všechno tvorstvo, nikomu v Česku, a ve SVĚTĚ, neprospívá. Filozofové, a pravdo – láskaři, religionisté, dle Písma, kvůli laxnosti rektora Beka, ani neví, za co se mají modlit. Proto modlitby filozofů a religionistů, nový Kristus neslyší. Diskriminovat ŽENU STATEČNOU, která je novým Ježíšem Kristem, jediným Bohem SVĚTA, již nelze. ŽENA STATEČNÁ, z prvotního hříchu, kterým je křesťanství, kterým je děsivá temnota katechismu, se snad, kvůli laxnosti rektora Beka, zblázní. ŽENĚ STATEČNÉ, schází láska nového Krista, kterou v děsivé temnotě křesťanství, Kristus nemůže dát nikomu na SVĚTĚ. Dokud nesvéprávný blázen, rektor Bek, nebude vyšetřován, Kristus se nesmiluje. ZIMA ZIMU stíhat bude, když rektor Karlovy univerzity ZÍMA rektor@cuni.cz, bude stejně vzpurný, zpupný a zatvrzelý, jako rektor Bek. Panovníkova energetická, ekologická a mravní cesta, uvedená v Písmu, je správná a jedině možná. Láska na druhou bude, až Policie ČR, bude soudit docenta Skály z VUT v Brně, podle cesty docenta Kadrnožky, až ho donutí mluvit pravdu o přelomu věků konce éry fosilních paliv. Docent Skála prohlásil, že je neodpovědný, vzpurný, zpupný a neposlušný, protože je starý. Proto ho konec éry fosilních paliv nezajímá. Policie ČR má povinnost docenta Skály donutit, nést plody Boží lásky, ovoce Božího rozumu o nové energetice, ekologii, a mravech, uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, ještě v šedinách, či s pleší. Řešit jádro v Dukovanech, až v roce 2025, kdy již bude po ropném a ekonomickém kolapsu, je pozdě, uvádí v Rovnosti, prezident Svazu průmyslu a dopravy Hanák. Protože Česko je SOUDEM, stejně pozdě varováno, uvádí v Písmu, OTEC nebeských SVĚTEL. Žalm1/1až92/15až127/3až132/5,8až150/6, Izaj.2/22až5/4,16až19/14až29/11až24až33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15,66/24, Sír.5/5až12/12až43/26,31, atd. Láska Boží na třetí, na čtvrtou, na pátou a na šestou bude, až Policie ČR donutí mluvit pravdu o energetice, ekologii a mravech, docenta Kadrnožku, děkana Hrdličku, docenta Hirše a profesora Drkala. Dokonalá láska Boží na sedmou bude, až Policie ČR, bude vyšetřovat sedm vůdců, sedmi vládnoucích politických stran, za lži o energetice, a lži o Kristu. Láska Boží bude dokonalá pro celý SVĚT, bude na N – tou, až Kristem vyvolené Česko, svolá, z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi jako UFON, do DOLINY O2 Arény v Praze, všesvětový mírový summit energetiků. Kristus ZÁKONODÁRCE, vymáhá dluhy, to je nesplněné povinnosti, od všech národů, kterou je omluva za zneužití Písma, všech náboženství SVĚTA, zpupnými, vzpurnými a neposlušnými hlupáky. Boží hněv nad zpupnými a neposlušnými hlupáky, kteří mají za Boha zbraně, již neprodlévá. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Nový Kristus v Písmu slíbil, že bude Česku žehnat, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES, i v případě, že novému Božímu lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, nebude objasnění Písma úplně dokončeno. Úplné objasnění Písma, pomocí rozumu Krista, snad již mohou provést teologické fakulty. Kristus je mně stále nevěrný, stále mě zneužívá, protože kdyby chtěl, mohl by se nad dementními idioty, od kterých odstoupil svým rozumem, smilovat již dávno tím, že z milosrdenství svého rozumu, by jim umožnil všechny texty Písma pochopit. V případě, že se Hospodin, v milostivém Hospodinově létě 2014, nad Českem smiluje dobrovolně, mě by ještě zbývalo napsat obsahy, pro poslední kapitoly těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, které tvořím, z milosrdenství rozumu Krista, koncem srpna 2014. Fotografie několika soch z Brna, které souvisí s PRVNÍM i s DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, do Davidova města Brna, které je NOVÝM JERUZALÉMEM, jsou již v kapitole 181. Kristus, PÁN NAD SOBOTOU, mě v horoskopu v Rovnosti pronásleduje tím, že vyžaduje, abych kapitoly 179,180,181a182, které objasňují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, na PUPEK SVĚTA, na Domašovsko a do Brna, neprodleně opravil, a zveřejnil na www.pametni-kniha.cz. Je proto stále naděje, že se smiluje, svým rozumem, v sobotním vysílání TWR v Proglase, a v Dotecích víry v ČRo1. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží, až se zjeví sláva DRUHÉHO PŘÏCHODU Krista, ve vysílání TWR v Proglase, a v Dotecích víry v ČRo1. VELIKONOČNÍ OBĚTNÍ HOD HOSPODINA, má Česko povinnost realizovat, letním SLUNOVRATEM, všech náboženství SVĚTA, jejichž spojením, v sobotu, vznikne SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. V tento den musí být SLOVO NOVÝCH NEBES, novým Kristem, a tím Pánem nad SOBOTOU, především v Dotecích víry v ČRo1, u pomatené křesťanské svině, Evy Hůlkové. Pro celý SVĚT musí být jediná HŮL, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, od Krista, vzkříšeného z mrtvých militaristických sviní. Celé Česko má povinnost vyjít ze lží o Kristu, a ze lží o energetice, během tří dnů, od neděle 7.9.2014, do úplňku MĚSÍCE, do úterý, 9.9.2014. Bez rozumu Krista, Česko zahyne. Když se neposlušné a vzpurné Česko stane strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, že bude stát na SKÁLE, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, bude SVĚT energeticky spasen, na kongresu energetiků v DOLINĚ O2 Arény Praze, z milosrdenství technického rozumu Krista. Kdo, jako neposlušný, nehledá Krista, a lásku jeho příkazů, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, jde do energetické, ekologické a mravní záhuby. Iz.2/22až57/10,16,20,66/24, Jóel4/2,4,12.