Kapitola 255 – 52 stran.

19.03.2019 20:43

Kapitola 255 52 stran. Čaputová a ostatní kandidáti na prezidenta musí zajistit, aby i Slovensko bylo Boží. Nikdo v Česku a Slovensku již nesmí sloužit svým pohlavním ÚDŮM, místo Ježíši Kristu, a tím stávajícím neposlušným Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Uzdravující pravda pro Česko, a tím pro celý svět, uvedená ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je následující. Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, z titulu přelomu věků konce éry fosilních paliv, který již byl v roce 2000, mění energetickou koncepci Česka a všech států světa, takto. Kristus celosvětově končí dobu centralizované výroby elektřiny v uhelných, plynových a v jaderných elektrárnách, končí dobu rozvodů elektřiny z elektráren do měst a vesnic. Boží vůle je zřejmá ze SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Změnu PARADIGMATU činí Kristus v Česku tím, že neprodleně, v novoluní MĚSÍCE v březnu 2019, nastoluje decentralizovanou výrobu elektřiny v sídlištích, a ve městech z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na výkresech, dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz.Česko Kristus vyvolil proto, aby pokorní a úplně poslušní služebníci Krista pochopili, že i v Česku lze získat ze SLUNCE dostatek energie pro veškerý provoz v létě i v zimě, v případě, že VUT v Brně, profesor Hirš, a stejně tak premiér Babiš, se usmíří s Kristem ZLODĚJEM, ZÁKONODÁRCEM. Kristus se smiluje, svým rozumem, když na VUT v Brně, a v Česku, vyjde jako SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jako SVĚTLO SVĚTA BOŽÍHO TECHNICKÉHO ROZUMU, jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, jako MĚSÍC Koránu, jako VINNÁ RÉVA Bible, jako OLIVOVNÍK Koránu, či jako GRANÁTOVNÍK Tóry, což vše jsou Boží knihy, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kristus je určil, pro ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, pro spojení všech států světa, v jedno velké, mírumilovné Česko, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Smiluje se, až bude oslaven na kongresu všech úplně poslušných státníku celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. PRAVÉ POLEDNE DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista do Česka, jako DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je nyní v novoluní v březnu, v době čtyřiceti dní půstu, od neposlušných militaristických netvorů, od hnoje sviní mnohých vědců Masarykovy univerzity. Nové DNES naplnění SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je nyní od novoluní MĚSÍCE, od ŠKAREDÉ STŘEDY 6.3.2019, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 21.3.2019. Oslava rozhodnutí, o neprodleném ukončení doby BENZINOVÉ, je vždy při úplňku MĚSÍCE. Poslušný, živý VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš, vedoucí ÚTZB VUT v Brně, a premiér Babiš, mají povinnost být BRÁNOU OTEVŘENOU pro všechny úplně poslušné národy světa tím, že spolu se mnou prosadí DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, který spočívá v obrácení křesťanských chrámových zpěvů v kvílení, a v proměnění mnohých drzých pseudovědců z Masarykovy univerzity v hnojiště. Na ŠKAREDOU POPELEČNÍ SŘEDU, 6.3.2019, se křesťanské, neposlušné a nemravné svině obracejí ve svou SKÁLU, v PRACHY a v MAJETEK. Dveře či vrata do Božího, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, budou v Česku otevřená pro všechny národy světa, až VZDUCHOTECHNIK, profesor Hirš, vedoucí ÚTZB VUT v Brně, a premiér Babiš, budou milovat sebe tím, že budou milovat také Boží rozum, o změně PARADIGMATU, kterou činí Kristus v Česku tím, že v novoluní MĚSÍCE v březnu 2019, svými zákony, nastoluje decentralizovanou výrobu elektřiny v sídlištích, a ve městech, z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na výkresech, dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Postupně bude ve všem, a také v energetice, po nedostatku, když to VZUCHOTECHNIK profesor Hirš, stejně tak premiér Babiš, s NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM Ježíšem Kristem, ZLODĚJEM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM nyní zkusí tím, že Krista učiní jediným PÁNEM Česka a světa. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud těchto pár vět o nezbytnosti ukončit nesmyslné ničení fosilních paliv, o nezbytnosti ukončit křesťanství, nebude mluvit úplně poslušný profesor Hirš a ČERNÁ VDOVA ze SAREPTY, lži lid Česka. Nevěstou ŽENICHA Ježíše Krista, je každý úplně poslušný služebník, každý znalec SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Celé Česko má povinnost se nyní vdát. Kristus zůstal ŽENICHEM, či MANŽELEM, každému úplně poslušnému BOŽÍMU SYNU. Největší strach z Krista ZÁKONODÁRCE musí mít ředitel křesťanské věznice, zakladatel KOZLŮ ČSSD, vrchní velitel válečné mašinerie Česka, KOZEL, prezident Zeman. Svými militaristickými žvásty udržuje nad Českem ČERNÝ KŘESŤANSKÝ MRAK, oznamující DRUHÝ PŘÍCHOD trestajícího Krista. Křesťanský mrak zvolna odpluje, a každý sklidí sklizeň svou v případě, že Ježíš Kristus bude slavit narozeniny na VUT v Brně. Česko se bude radovat, když se Kristus narodí v hlavách VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 255 - 52 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 35. Česká bible kapitola 255. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Bohem prokleté jsou ty vládnoucí svině, mnohokrát omyté správným výkladem SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které stále nechápou vůli Boží. Česko Kristus trestá tisíckrát méně, než mnohé jiné národy. Vyvolil je v Písmu proto, aby noví kněží technického lidu, soudili všechny národy světa, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Budiž proklet každý, kdo stále nechápe vůli Krista, o potřebě úplné poslušnosti. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.29/11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, atd. Klimatickou krizi je možno zažehnat při úplné poslušnosti královského kněžstva technického lidu. Je nezbytné radikálně snížit provoz a výrobu aut, kamionů, letadel, úplně zastavit zbrojí výrobu, a tím i války, atd. Tím se ale úplně poláme kolo stávajících křesťanských hodnot vládnoucích Baalů a DÉMÓNŮ, které udělá bác. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, vlastníci imperialistických, křesťanských, ekonomických, militaristických hodnot, nikdy nedovolí udělat BÁC svému politickému a náboženskému kolu lží, pokrytectví, zločinnosti, atd. Středoškoláci spolu@proplanetu.cz, tak jak jste, ekonomicky závislí na SKÁLE vládnoucích ekonomů, drzých Baalů a DÉMONŮ, kterou je státní MĚŠEC ministryně financí Schillerové alena.schillerova@mfcr.cz,a bance bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz,protestujete v ulicích naprosto zbytečně. Jedině možná cesta k záchraně planety země je úplné zničení uvedené SKÁLY všech neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd, úplným zničením státního MĚŠCE ministryně financí Schillerové. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.22/18, atd. Boží přikázání budou pro Vás nyní úplně lehká v případě, když za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE Česka a světa, prohlásíte nyní jediného NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY PÍSMA, o záchraně KLIMATU země, jsou dokonalou Boží láskou v případě, že se s nimi seznámíte, a že je budete neprodleně realizovat. Já, jako středoškolák, jsem ve správném výkladu Písma zahanbil všechny vysokoškoláky, kteří, kvůli děsivé křesťanské temnotě protikladných žvástů, STŘÍBRU ODVRŽENÉMU, nemají o Kristu ani ponětí. Totéž máte povinnost udělat v Brně. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jer.1/17až6/30až31/27,32až51/58, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.5/5,7/16,33/15,16, atd. Máte povinnost zachránit celou zemi před drzými NETVORY, politiky pravice a levice, a před Satany kněžími všech ekumenických čarodějnic tím, že v Česku necháte potřetí sestoupit OHEŇ správného výkladu Písma, který je o nastolení vlády královského kněžstva, technického lidu Bohů VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše z VUT v Brně, nad všemi lidmi Česka. Kristus je živí, svým technickým rozumem, odjakživa. Jer.1/17,5/7,23/29,32,31/27,32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31až48/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jan10/30, 34, atd. Poprve sestoupil OHEŇ správného výkladu Písma o katolických nemravných sviních, za HUSITŮ. Husité s KALICHEM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, Iz.21/5, tehdy zničili, dle textů Písma, katolické CÍRKVI, drzé katolické ČARODĚJNICI, obrazy Krista UKŘIŽOVANÉHO. Nechtěli Krista zobrazovat. 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jud.12, 2.Petr.2/21,3/4, atd. Na počátku křesťanství v Česku byla třicetiletá válka. Kristus v ní zabil dvě třetiny pomatených křesťanských sviní. Zach.13/8, 2.Petr.2/21,3/4až16,atd. Budiž prokletý každý hlupák, který dle vůle Satanů kněží chce, aby v Česku vše bylo jako na počátku křesťanství, v době třicetileté války. Třetina lidí, která zbude, nebude mít dostatek fosilních paliv na vybudování technicky vyspělé společnosti. Po třetí světové válce se křesťanská tma bude proklínat. Sír.5/5,7/16,23/26,28/18,43/26,31, Zach.13/8, atd. Podruhé sestoupil OHEŇ správného výkladu Písma v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, za vlády OVCE, či BERANA, Klementa Gottwalda. Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Ám.3/7,15, 5/10,18,25,8/2,11, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, atd. Protože jak HUSITÉ, tak soudruzi BERANI, či OVCE z KSČ, měli za jediného Boha světa, státní měšec ministra financí, protože měli za Boha světa, výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ, Kristus jak válčící HUSITY, tak válčící soudruhy BERANY, či OVCE, dle Písma odvrhl do říše ticha, to je na smetiště dějin. Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/10až30,14/14,23/29,32,25/29,28/9,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Vážení středoškoláci, máte povinnost v ulicích Brna a Česka nechat sestoupit OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, správného výkladu Písma POTŘETÍ, a to neprodleně. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31až48/3, atd. Správný výklad Písma je o DRUHÉM, či TŘETÍM, PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, nikoli kvůli Boží spravedlnosti, ale kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, úplně poslušného, bezmocného Česka a světa. Kdo se proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o záchraně planety země nyní vzbouří, pro odstoupení Božího rozumu trestajícícho Krista, jde do energetické, ekologické a mravní záhuby, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době PEKLA třetí světové války. Pro středoškoláky není proto nic lepšího, než bázeň před Kristem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a nic sladšího, než realizovat zničení křesťanství na Masarykově univerzitě. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19až25/11,32/13, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Technický lži lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, pro odstoupení Božího rozumu Krista, od vládnoucích neposlušných sviní, je stále naprosto bezmocný. VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, projektují BYTOVÝ DŮM, energeticky soběstačný pro teplo, světlo a vaření, již cca 20 let, od roku 1999. Pro odstoupení Božího rozumu nic nenaprojektovali, pro svou službu Baalům, DÉMONŮM, zbrojařům a vojenským kaplanům. Dle Písma a písničky od mediálního MISTRA Krista. Kristus, pomocí Božího SOUDU neposlušných vládnoucích hlupáků, vrátil svou DUŠI, svého nového DUCHA ŽENĚ STATEČNÉ, která se takto stala ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Protože VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, zůstali jako neposlušní mrtví, nevěří textům SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že zneužívají DUŠI Ježíše Krista. Pro neznalost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zneužívají DUŠI ŽENY STATEČNÉ, která je stejná jako Ježíš Kristus, protože je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Žal.24/4,33/6,37/5až38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Proto křesťanské, či ateistické žvásty VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, o tom, že svým rozumem geneticky zvířecím, svou energetickou koncepcí výstavby energeticky soběstačných rodinných domů, pouze pro boháče, spasí Česko i svět, jsou krutým zmijím jedem, jsou jedovinou dračí. Jedovinou dračí jsou kvůli hnoji vědců Masarykovy univerzity. V roce 2006 zabili ŽENU STATEČNOU tím, že hlavní psychiatrička LFMU MUDr. Češková v Lidových novinách napsala, že jsem bláznem nesvéprávným kvůli tomu že tvrdím, že NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE je potřeba úplně poslouchat, a realizovat dokonalou lásku jeho zákonů POLE VĚDY Písma. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm1/1až137/7až138/8,140/4,144/8, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Psi VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, jazyky si ostří jako hadi, za rty mají jed jako zmije tvrzením, že Česko energeticky spasí výstavbou energeticky soběstačných rodinných domů pro Baaly a DÉMONY, což je lež, což je zločin. Ježíš Kristus výstavbu rodinných domů pro boháče prokazatelně v Písmu zakázal. Odedávna připravoval odtranit SMRT ropného a ekonomického kolapsu, SMRT třetí světové války, výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Kristus, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, soudem boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, nastoluje svou spravedlnost. Každému člověku dává první třídu. Bydlení, stravování a povinnost pracovat dle Božích zákonů, dle schopností od Ježíše Krista, bude stejné pro všechny státy světa. Jer.1/17,5/7,6/30,9/20,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/9až36,45,58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Iz.5/4,16,16/3,21/5,22/11,25/8,29/11,24,33/22,35/8,44/8až56/10,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Konec seriálu o hodinovém hotelu, o NEVĚSTINCI, o rektorátu

 

Masarykovy univerzity GRAND HOTEL III, je radostnou zprávou evangelií od mediálního MISTRA Krista. Profesor Hirš z VUT v Brně, již má od Krista moc, být mediální hvězdou, zářící navěky a navždy, být LVEM, stejně NEOMYLNÝM Bohem, jaký je Kristus. Bude Bohem, DUCHEM SVATÝM, od kterého Bůh, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Má povinnost se bát Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl a proto být jediným ARCHITEKTEM a URBANISTOU domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Tím bude jediným SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM, a tím také VRCHNÍM ČÍŠNÍKEM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, Česka, Slovenska, a celého světa. Plod, Ježíš Kristus, Bůh NEBES SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH, je již připraven vyjít z lůna Česka, ale rodička, VUT v Brně, stále nemá sílu k porodu. Konec seriálu GRAND HOTEL III, končí dobře. Rodička VUT v Brně, může neprodleně rodit Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. V seriálu GRAND HOTEL III, SYN ČLOVĚKA Kristus, nechal zavřít vraha ŽENY STATEČNÉ, vůdce Bohem prokletých PTÁKŮ ODS Petra Fialy, do křesťanského podzemí Baalova domu univerzity, s výhledem na vzedmuté moře křesťanských militaristických sviní. 2.Král.10/20,19/3,16, Iz.56/10,16,20až66/24, Jer.1/17až30/5až51/58, Dan.9/14,17až11/39,12/2, Zj.18/2,10, 4.Moj.18/23,23/19,24, 3.Moj.20/24,26/32, 4.Moj.8/23, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. V seriálu, SYN ČLOVĚKA Kristus, vůdce Bohem prokletých PTÁKŮ ODS Petra Fialy, nechal střelit do nohy proto, aby přestal chodit za svými Bohy, za Baaly a DÉMONY. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Následně ho skolil cholerou, kterou připravuje hnůj sviní vědců Masarykovy univerzity SVOU křesťanskou MANOU kvůli tomu, že Petr Fiala, v roce 2006, jako rektor Masarykovy univerzity, zabil ŽENU STATEČNOU, kterou Kristus miluje. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. V seriálu, SYN ČLOVĚKA, Kristus, se stal LÉKAŘEM, který se uzdravil. Mar.4/12,7/7,13/20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Luk.1/52až4/23,17/10,20,34až19/44,20/18, atd. Stal se LEKAŘEM dle Luk.4/23, tím, že z postele z NEVĚSTINCE rektorátu Masarykovy univerzity v GRAND HOTELU III, vytáhl nemocného, neuzdraveného vůdce Bohem prokletých PTÁKŮ ODS Petra Fialy, a odnesl ho až ke vzedmutému moři boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Zde Fialy zřejmě zamordoval za to, že v roce 2006 mu rektor Fiala zabil jeho ŽENU STATEČNOU, která je nyní stejným Ježíšem tím, že je SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mord Petra Fialy jsem neviděl, nevím jakým způsobem byl Kristem zamordován. Mrtvola Petra Fialy, je však strašlivou výstrahou především pro profesora Hirše, a vdovu ze Sarepty VUT v Brně. Luk.4/23. Vzedmuté moře hnoje sviní vědců na Masarykově univerzitě zmizí, vyschne, když lid VUT v Brně, neposlušnou svini, Fialy, pošle neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Na rektorátu, po vyvlečení mrtvoly Petra Fialy, se v seriálu vše změnilo. Vlády nad rektorátem Masarykovy univerzity se ujala ŽENA STATEČNÁ, které zde dříve byla hospodyní. Nyní se stala ředitelkou hotelu. Stará i nová ŽENA STATEČNÁ je stejně spravedlivá, až na věky věků, protože je stále stejným ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Tři DĚTI, které porodila ŽENA STATEČNÁ v roce 2018 jsou Česko, Slovensko a Podkarpatská Rus. Tyto tři děti, v seriálu, Boží SOUD na rektorátu hnoje či sviní vědců Masarykovy univerzity, přežily ve zdraví. Měli rodiny a děti, což je RADOSTNÁ ZPRÁVA. Když profesor Hirš bude nyní úplně poslušný, Kristus Česko zachrání. STŘEDOŠKOLÁCI. Pro návrat ke Kristu, je potřeba v ulicích Brna prosadit výstavbu ZIMNÍCH DOMŮ, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle mého návrhu, uvedeného na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Středoškoláci, neposlušní vládnoucí hlupáci, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, zvolili raději SMRT, kterou je státní MĚŠEC ministryně financí Schillerové, než by zvolili život, v mírovém, celosvětovém Božím království, s majetkovou Boží rovinou, pod vládou Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Jste vyzbrojení Boží zbrojí správného výkladu Písma, o nezbytnosti stavět energeticky soběstačné domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Dle písničky SKÁLA, od mediálního Mistra Krista. Máte povinnost stvořit stát na SKÁLE, kterou je v Brně KAMENNÝ VRCH. Pro neschopnost VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, máte povinnost být SKÁLOU, stejnou jako je Kristus tím, že v ulicích Brna prosadíte, aby MMB na KAMENNÉM VRCHU neprodleně zajistil výstavbu sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle mého návrhu. Kristus chce vše nové tím, že nové domy měst, energeticky soběstačné, budou uprostřed zahrad. Když budete TŘEŠŇOVÝM SADEM, na úbočí KAMENNÉHO VRCHU, když dole u silnice vysadíte TŘEŠŇOVÝ SAD, a kolem ZIMNÍCH bytových domů necháte důchodce pěstovat jiné OVOCE a ZELENINU, pro dům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí, Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad veškerým technickým lži lidem Česka a světa. Kristus v Písmu uvádí, že se nad Vámi, úplně poslušnými středoškoláky slituje, a tím i nad Českem, svým Božím rozumem, když texty SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se mnou NEPRODLENĚ projednáte, do úplňku měsíce 21.3.2019. Při odstoupení JEHO rozumu, by nemohl nikoho energeticky spasit. Od roku 2007, kdy měl prorokovat uvedenou pravdu správného výkladu Písma, SEDMÝ ANDĚL, osel Ing. Topolánek, uplynulo, do roku 2019, dvanáct let. Kristus nechce ponižovat Česko ještě dalších dvanáct let. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Viz str.13až16. 2.) Kristus má moc srazit z NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nejenom letadlo Boing 734 Max, ale kterékoli letadlo, když bude chtít zničit jeho elektroniku. Bez rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, technický lid nedokáže elektroniku udělat bezpečnou. Kristus SOUDEM ničí vládnoucí Bohy NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, všechny politiky pravice a levice, do úplného zničení, protože jejich pravicové, a stejně tak levicové žvásty, z hlediska energetiky nejsou k ničemu. Chce vládnout především lidu technickému, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Proto odstoupil, svým technickým rozumem, i od technické elity tak, aby každý člověk byl donucen přiznat, že Ježíš Kristus, svou slávou SVĚTLA SVĚTA svého Božího rozumu, stvořil veškerou techniku. Má veškerou moc nad geneticky zvířecím mozkem každého člověka. Ježíš Kristus, svůj Boží technický lid nechce pokořovat věčně, svým Božím rozumem nechce věčně odstupovat, od neposlušných hlupáků, od mrtvého hnoje sviní vládnoucích politiků pravice a levice. Kristus dá svůj Boží rozum každému poslušnému služebníku, kdo opustí svůj LETNÍ dům, a začne stavět sídliště a města z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky a mravně neotřesitelných. Viz str.16až20. 3.) Uvedený hnůj sviní vědců z Karlovy univerzity, AVČR, spolu@proplanetu.cz, atd. drze tvrdí, že Česko má 12 let na to, aby napravilo hříchy všech posledních vlád Česka, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa. Hnůj sviní uvedených vědců drze tvrdí, že Česko, během dvanácti let má povinnost přestat těžit a pálit fosilní paliva tím, že radikálně transformuje energetiku, zemědělství, dopravu, atd., a celou ekonomiku, na environmentálně udržitelnou, což je nemožné, protože PRACHY a ZBRANĚ dělají veškeré zlo na celém světě. Uvedený hnůj sviní vědců z Karlovy univerzity, AVČR, atd. drze tvrdí, že vyhlašuje alarm, poplach celému Česku tím, že na internetu spustili odpočet dní, které zbývají do 8. října 2030 proto, aby lépe dokumentovali naléhavost varování. Ode dne 14.3.2019, do tohoto data konce slávy ekonomické SKÁLY stávajících vládnoucích Bohů hnoje či sviní uvedených vědců SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, zvývá do 8. října 2030, celkem 4225 dní. Smířit se s Kristem ZÁKONODÁRCEM, znamená nebýt lenošný, a být ochotný pracovat rukama, protože všechno v Česku a ve světě, musí být postaveno jako energeticky nové. Úplně všichni vědci naprosto bezmocní, musí být nyní úplně poslušní. Živí, to je úplně poslušní vědci, služebníci Krista, svýma rukama musí pracovat, musí stavět vše nové. Zruší dosluhují elektrárny a energetiku centralizovanou. Vybudují DOMY s energetikou decentralizovanou. Mediální MISTR Kristus, ve filmu HUMR, popsal v podobenstvích dění na rektorátu Masarykovy univerzity. Z výkladu děje filmu je zřejmé, že Kristus SOUDEM končí moc vlády emeritnímu rektoru, vůdci strany PTACTVA ODS, Kristem prokletému politologu Petru Fialovi. Ujímá se sám vlády nad celým světem. Vyžaduje, aby každý úplně poslušný středoškolák proklínal vznik politologů, sociologů a religionistů na Masarykově univerzitě, po vylití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží komunistické spravedlnosti. Kristus vyžaduje po každém člověku úplnou poslušnost. Ježíš Kristus, ZLODĚJ ZÁKONODÁRCE, při svém stávajícím příchodu do Česka, SOUDEM ničí veškerý nepotřebný hnůj sviní vědců Masarykovy univerzity. Nyní znovu úplně ničí politology, sociology, a nyní navíc ekonomy, kvůli tomu, že uvedený hnůj vědců neslouží Kristu, ale pouze zvířecím lidským pudům. Vůle Boží je, aby religionisté, filozofové a právnící byli změněni. Musí sloužit Ježíši Kristu. Musí sloužit Božím zákonům o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Kdo nechce pracovat na novém Božím díle, nebude SPOLEČNĚ STOLOVAT, a půjde do vězení, pod zámek, dle nových Božích zákonů, platných celosvětově. Buď proklet každý, kdo chce, aby nad lidmi dál vládl NETVOR Fiala, ekonomové, Baalové, DÉMONI, zbrojaři, vojenští kaplani a ostatní zločinci. Vládnoucí

 

pomatenci chtějí zlo které dělá jedna politická strana, nahradit zlem, které dělá druhá politická strana. Zlo je v lidech, v jejich geneticky zvířecím mozku. Dobro je v Bohu, v jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Sociologické, politologické a ekonomické zákony lidské, jsou v totálním rozporu se zákony Božími. Vládnoucí šílenci stále chtějí zvyšovat výdaje na obranu, pomocí STÁTNÍHO MĚŠCE ministryně financí Schillerové a bance bankéře Rusnoka. Tvrdí, že ekonomika roste, proto je potřeba horečně zbrojit, a je potřeba najít protivníka, kvůli kterému je potřeba vybudovat silnou armádu. Kristus vidí bezpečnost Česka a světa v totálním odzbrojení, a v totálním zničení všech zbraní světa. Kvůli této bezpečnosti, a kvůli bezpečnosti energetické, je nutné svolat kongres všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kvůli bezpečnosti energetické, kvůli konci éry fosilních paliv, kvůli konci doby benzinové, je třeba vybudovat elektronicky celosvětově plánovanou majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, a celosvětově elektronicky kontrolovanou majetkovou rovinu dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Všechny státy světa budou středoškolákům v Brně blahořečit, když v ulicích Brna neprodleně pošlou uvedený hnůj sviní vědců Masarykovy univerzity do říše ticha, to je na smetiště dějin. Když za vládnoucí Bohy Česka vyvolí VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše, a tím technický lid všech států. Viz str.20až24. 4.) Kristus vyžaduje, aby rektoři VUT v Brně a ČVUT, přestali lži lid Česka a světa obelhávat energetickými koncepcemi vládnoucího politického dobytka, pouze na elektřinu, to je na necelých deset procent celkem potřebné energie Česka, ministryně průmyslu Novákové, dle dále uváděných textů. Vyžaduje, aby rektoři Štěpánek a Petráček přestali oblékat své středověké, rektorské chlupaté pláště uznáním, že Ježíš Kristus je jediným UČITELEM všeho technického lidu Česka a světa. Technický lid VUT v Brně a ČVUT, královské kněžstvo, Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, má obrovskou odpovědnost před Českem a celým světem. Má povinnost zajistit, aby z celé země zmizeli ti, kdo ji podupali horečným zbrojením, nesmyslnými válkami, atd. Má povinnost rozhodnout o svolání kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Má povinnost rozhodnout o nezbytnosti sešrotování všech zbraní, všech států světa. Má povinnost rozhodnout, aby všechny národy spatřily Boží soud vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je politiků pravice, levice, a Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. Kristus svůj rozum vrátí pouze úplně poslušným služebníkům lidu technického. Bez rozumu Krista, při odstoupení rozumu Krista, jdou všichni do záhuby. ŽENA STATEČNÁ, která je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, porodila Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, v roce 1918, TŘI DĚTI, a to pomocí křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Porodila Česko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Viz str.24až27. 5.) Psi VZDUCHOTECHNICI, vedení profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. Nemusíte mít žádný strach, na hnůj sviní mnohých vědců Masarykovy univerzity štěkat, pomocí SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Máte povinnost svého PÁNA, Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi, radostně přivítat pomocí SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, MILOSRDNÉHO pro úplně poslušné, to je pro živé. Kvůli neposlušnému, to je mrtvému Česku, stále nemá nikdo ani ponětí, o Ježíši Kristu, o Bohu VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a o jeho vůli. Proto např. v jednom filmu, neposlušní NETVOŘI z USA, si naprosto mylně vykládají proroctví NOSTRADÁMA, pro rok 2018, a pro rok 2019. Naději mírové budoucnosti, v celosvětovém Božím království, Kristus dává pouze úplně poslušným. Viz str.27až30. 6.) Dle výroků Muhammada a dle proroctví NOSTRADÁMA. Při DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na VUT v Brně, musí být úplně zničeno PRASE, či SVINĚ, a ATIKRIST. ANTIKRISTEM je prokazatelně Baal, či DÉMON prezident USA Trump. PRASETEM, či SVINÍ je prokazatelně vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, emeritní NETVOR Petr Fiala. Fiala je drzá svině mnohokrát umytá správným výkladem Písma. 2.Petr.2/21,3/4,8,9, 16, atd. Kristus v Písmu vyžaduje, aby na tři prezidenty USA, třikrát sestoupil OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což se tímto stalo. Sír.5/5,7/16až 43/26,31až48/3, atd. Dle proroctví NOSTRADÁMA, matku všech měst, Prahu, v roce 2019 zničí velká hořící koule. Praha shoří v plamenech. Ničivá zbraň je ohnivá koule. OHNIVOU KOULI mají povinnost stvořit ODBORNÍCI, VZDUCHOTECHNICI, spolu se svým vůdcem, profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. OHNIVOU KOULI mají povinnost vytvořit z OHNĚ VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o čísle 666. Číslo 666 Kristus vytvořil pro Prahu s počtem obyvatel cca milion. Počet strávníků v domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, je uvažován asi 1500. Milion obyvatel Prahy, děleno 1500 strávníky domu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, je číslo cca 666. Bohem proklet budiž každý neposlušný, kdo při dalších volbách bude na plakátech sebe vydávat za vládnoucího Boha. Kristus nechce volby. Na vedoucích místech chce pouze odborníky, vybrané ve veřejných výběrových řízeních, z řad technických odborníků, bez voleb. Volby skončí, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Viz str.30až34. 7.) Kristus, DUCH SVATÝ, již není komunistickým BERÁNKEM. Krista je potřeba nyní, v březnu 2019, vidět nově, jako HYBATELE veškerého dění na světě, jako UČITELE Božího technického lidu, královského kněžstva BOŽÍCH SYNŮ, Bohů VZDUCHOTECHNIKŮ v čele s profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. Královské kněžstvo technického lidu úplně poslušných VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, jako vládnoucí Bohové jste BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jste o mnoho cenější, než hnůj prasat vědců z Masarykovy univerzity. Než PTACTVO NEBESKÉ Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS Petra Fialy. NEBESKÝ OTEC, SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, přece ví, že potřebujete jeho Boží rozum, abyste byli stejně NEOMYLNÍ a MOUDŘÍ, jako je Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Hledat v Písmu mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné již nemusíte, stačí je realizovat, mluvením pravdy o správné Boží cestě. Již nemůžete sloužit majetku, protože ten shnil, z titulu konce éry fosilních paliv, v době přelomu věků roku 2000. Křesťanské MODLOSLUŽBY jsou službou pohlavním lidským ÚDŮM tím, že jsou službou SKÁLE válečných zločinců, státnímu měšci ministrů financí. Hitler, dnes prezidenti Putin, Trump, ZEMAN, vrchní velitelé válečné mašinerie, svou službou PRACHŮM, ZBRANÍM, dnes také AUTŮM, neslouží Ježíši Kristu, ale pohlavním údům neposlušného křesťanského tvorstva. Hitler obsadil v březnu Česko dle Božího plánu trestajícího Ježíše Krista, protože vše, co se v Česku stalo, je uvedené v Písmu. SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je v Česku v troskách již 70 let, protože všichni neposlušní, to je mrtví, slouží buď Kristem prokletým politikům PRAVICE a LEVICE, nebo Baalům a DÉMÓNŮM, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM a ZBRANÍM. Máte povinnost v Brně zajistit, aby v novoluní v březnu 2019, 70 let od prvního roku výročí vlády komunistických BERÁNKŮ hlupáka prezidenta Klementa Gotwalda, matka měst, PRAHA, nepotřebovala žádný křesťanský chrám, postavený lidskýma rukama, kde Ježíš Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dodnes nebydlí.Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Praze a v Brně již nepotřebuje svoje křesťanské SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Proto VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, máte povinnost zajistit, aby v tomto novoluní MĚSÍCE, v březnu 2019, Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nepotřeboval ani HVĚZDOU křesťanskou oblohu Bible či Tóry, ani SLUNCE Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, ani MĚSÍC Koránu, kázané SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. POTOPOU je odstoupení Božího rozumu od vládnoucích, neposlušných politických a náboženských sviní. Tato POTOPA přestane, při úplné poslušnosti technického lidu VUT v Brně. Viz str.34až39. 8.) Trestající Kristus slíbil, že při neposlušnosti technického lidu, který Kristus, svým Božím rozumem živí odjakživa, úplně zničí celé Česko proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Slíbil, že v případě další neposlušnosti VDOVY ze SAREPTY, lži lidu VUT v Brně, ve třetí světové válce zničí dvě třetiny neposlušných lidí celého světa. Pravda o tom, jak se kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku celá země v základech hroutí, je nalezena jak v Písmu, tak v Lidových novinách, ve článku PORUČÍ NÁM VÍTR, DÉŠŤ od Michala Bergra ze Strany zelených, o republice Mali. Kristus v Písmu, v Izajáši 24/2,25/8 uvádí vidění konce křesťanského militarismu a imperialismu. Viz str.39až42. 9.) Máte povinnost vše konat neprodleně tak, aby z tradic LÉVIJCŮ BERANŮ z KSČM, a stejně tak KOZLŮ ČSSD, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 21.3.2019, nezbyl ani kořen, nezbyla ani větev. Viz str.42až43. 10.) Masarykova univerzita vznikla dle vůle Krista před sto léty. Okamžitě, když vznikla, byla Kristu na obtíž. Křesťanské svině, které odmítají povolit robotickou eutanázii starých lidí, nemají o Kristu ani ponětí. Proto kazí dobré mravy Česka a světa. Viz str.43až46. 11.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Viz str.46až49. 12.) Všichni dále shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 21. března 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. SOUD končí. Viz str.49až52.

 

1.) Kolo katolických hodnot křesťanského militarismu se nám polámalo, a udělalo BÁC, mnohokrát. Udělalo BÁC v době PRVNÍ a DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, pro službu křesťanských Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM a LETADLŮM, místo Ježíši Kristu, Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až 10/20až12/3, Bhagav.15/15,16,16/1až13až24až18/78, atd. Dle vůle Boží, křesťanské katolické hodnoty udělaly BÁC, a to dle textů Písma, v době pouště čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti komunistických BERANŮ či OVCÍ. Trestání nositelů katolických, křesťanských militaristických hodnot, probíhalo dle textů Jóba a Izajáše. Komunistické OVCE či BERANI sešli z cesty do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového, celosvětového Božího království. V křesťanské tmě, o Kristu SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neměli a nemají ani ponětí. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Kvůli oteplení, dle mnohých vědců, se stávající svět má skončit do DVANÁCTI LET. Božím rozumem Ježíše Krista osvícení středoškoláci, vyšli do ulic v mnoha státech, a stávkují proti klimatické krizi, a proti zničení celé planety. Stávkující středoškoláci media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, a matky, které odmítají rodit děti do světa vládnoucích politických a náboženských hlupáků, zločinců, Baalů, DÉMONŮ, to je ekonomických pokrytců, lhářů, sviní, či NETVORŮ, mají nesnadnou situaci. Klimatickou krizi je možno zažehnat tím, že se radikálně sníží provoz a výroba aut, kamionů, letadel, úplně se zastaví zbrojí výroba, a tím i války, atd., čímž by se úplně polámalo kolo stávajících křesťanských hodnot vládnoucích Baalů a DÉMÓNŮ, udělalo by bác. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, vlastníci imperialistických, křesťanských, ekonomických, militaristických hodnot, nikdy nedovolí udělat BÁC svému politickému a náboženskému kolu lží, pokrytectví, zločinnosti, atd. Středoškoláci, tak jak nyní jste, ekonomicky závislí na SKÁLE vládnoucích ekonomů, drzých Baalů a DÉMONŮ, kterou je státní MĚŠEC ministryně financí Schillerové alena.schillerova@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, a bance bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz,protestujete v ulicích naprosto zbytečně. Jedině možná cesta k záchraně planety země je úplné zničení uvedené SKÁLY všech neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. Boží přikázání budou pro Vás nyní úplně lehká v případě, když za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE Česka a světa, prohlásíte nyní jediného NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY PÍSMA, o záchraně KLIMATU země, jsou dokonalou Boží láskou v případě, že se s nimi seznámíte, a že je budete neprodleně realizovat. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, z Vás středoškoláků, a z protestujících matek, nechce stále dělat hlupáky, či ekonomické svině, odstupováním svého rozumu. Musíte pochopit, že proti vůli Boží, o naplnění Písma, o neprodleném ukončením tohoto pomalého Božím SOUDU, všech křesťanských, ateistických vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nic nezmůžete. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, to je od roku 2000, již pouze Ježíšem Kristem, SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ze svého milosrdenství, svůj Boží rozum, o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, Vám středoškolákům dá, když Krista v ulicích měst vyvýšíte SOUDEM neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, Baalů a DÉMONŮ, pomocí transparentů, dále uvedeným způsobem. Všichni, kdo tyto texty SOUDU hnoje katolických, křesťanských militaristických hodnot nyní dostávají, jsou dostatečně, či dobře umytí, a to SLOVEM PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, pro středoškoláky, a pro protestující matky, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, připravil východisko, pro úplnou porážku ekonomických hlupáků náboženské a politické elity Česka a světa. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, pro neposlušnost dokonalé Boží lásky, dále uvedených Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY, jsou mrtví, jsou DUCHEM CHUDÍ, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista. Když neposlušné zahanbíte, zveřejněním tohoto Božího soudu, dále uvedenými transparenty, pro odstoupení Božího rozumu Krista, od DUCHEM CHUDÉ, to je od mrtvé vládnoucí elity, vládnoucích, nemocných, neuzdravených hlupáků, se již nikdo nebude bát. Pro energetickou, ekologickou a mravní záchranu světa a Česka, máte povinnost v ulicích prosadit, pomocí transparentů, aby novými kněžími, úplně poslušné technické státní správy, byli úplně poslušní vysokoškoláci, VZDUCHOTECHNICI, od profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně hirs.j@fce.vutbr.cz. Máte povinnost naplnit texty Písma tím, že profesora Hirše prohlásíte LVEM, a sebe prohlásíte za LVICE. Jako LVI, máte povinnost zhltnout úlovek, kterým jsou vládnoucí Baalové a DÉMONI celého světa, a to na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, nepřišel zrušit svoji vůli o změně křesťanského PARADIGMATU. Vyžaduje, abyste v ulicích prosadili Boží vůli tím, že VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše prohlásíte za mocné Božími bojovníky, za LVY. Nesmyslné ničení planety ZEMĚ se děje kvůli tomu, že drzé katolické vládnoucí svině, svými protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralosti, slouží svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Ježíši Kristu, Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v Písmu určil, aby především VZDUCHOTECHNICI nyní neprodleně zničili děsivou temnotu katolických křesťanských hodnot, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 21.3.2019. Nesmyslné ničení planety země bude celosvětově zastaveno, dle Boží vůle, když pomocí transparentů odsouhlasíte celosvětové ukončení centralizované výroby elektřiny v uhelných, plynových a v jaderných elektrárnách, celosvětové ukončení rozvodů elektřiny z elektráren do měst a vesnic, když odsouhlasíte neprodleném zřízení decentralizované výroby elektřiny v sídlištích, a ve městech, z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Kristus vyžaduje, aby tímto Vaším rozhodnutím bylo naplněno SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Návrh sídlišť, či měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky úplně soběstačný, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, byl vypracován již v roce 2006. Od roku 2006, planeta ZEMĚ již mohla být zachráněna energeticky, ekologicky a mravně. Hnůj sviní vědců Karlovy a Masarykovy univerzity a AVČR, je však líný vše s Kristem projednat, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus dovolí vše energeticky změnit, až pomocí transparentů přesvědčíte uvedené mrtvé vědce, že nemohou odmítat pracovat na energetické obnově svýma rukama, že nemohou odmítat svýma rukama stavět vše energeticky nové. Česko a tím celý svět, kvůli nim, lenošným, nemá celosvětově plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a celosvětově elektronicky kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Od roku 2006, neposlušné, to je mrtvé Česko, padá do energetického, ekologického a mravního HROBU. Z křesťanského PEKLA budou Kristem zachránění ti, kdo budou, svými skutky, BÍLÝMI NEVĚSTAMI. Vážení středoškoláci. Svými ekonomickými žvásty, Ježíši Kristu, Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se beztrestně posmívat nebudete. Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, má moc Česko spasit, a učinit ho HLAVOU všech národů, celého světa. Odstoupením svého Božího rozumu, má moc nechat Česko úplně zničit, a to tak, že bude strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Je proto nesmyslné chodit po ulicích, a chtít změnit vládnoucí Baaly a DÉMONY, svými ekonomickými žvásty. Z textů Písma musí každý poznat, že hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, hřeší úplně všichni neposlušní lidé tím, že místo Kristu, slouží SKÁLE Baalů a DÉMONŮ, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd. což je cesta do hrobu ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, lidem může odpustit pouze Ježíš Kristus v případě, že ho učiníte jediným ZÁKONODÁRCEM všech států světa, mletím SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Odpuštění hříchů, které jsou k energetické, ekologické a mravní SNRTI Česka a světa, je možné v případě Vašeho usmíření se s Kristem ZLODĚJEM, ZÁKONODÁRCEM tím, že v ulicích vykonáte Boží soud vědců Baalových domů Masarykovy a Karlovy univerzity, a AVČR tím, že hnůj, sviní náboženských a politických vědců, proměníte v hnojiště. Kristus ZÁKONODÁRCE, nepotřebuje žádné náboženství, a žádnou politickou stranu LEVICE a PRAVICE. Když dále budete žít ve lži o Kristu, planetu zemi, svými ekonomickými žvásty, úplně zničíte, a to během dalších dvanácti let. Technický lži lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, pro odstoupení Božího rozumu, od vládnoucích neposlušných sviní, je naprosto bezmocný. VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, projektují energeticky soběstačný dům, pro teplo, světlo a vaření, již cca 20 let, od roku 1999. Bez Božího rozumu nic nenaprojektovali. Pro začátek doby návratu ke Kristu, je potřeba v ulicích prosadit výstavbu ZIMNÍCH DOMŮ, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle mého návrhu, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

2.) Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, nepřišel zrušit svoji vůli o změně PARADIGMATU, o celosvětovém ukončení centralizované výroby elektřiny v uhelných, plynových a v jaderných elektrárnách, o celosvětovém ukončení rozvodů elektřiny z elektráren do měst a vesnic, a o neprodleném zřízení decentralizované výroby elektřiny v sídlištích, a ve městech, z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, ale naplnit. Přišel naplnit slova o změně vládnoucích Bohů, úplně neposlušných, to je mrtvých, křesťanských boháčů, bankéřů, zbrojařů atd., bez rozumu Krista DUCHEM CHUDÝCH, na vládnoucí Bohy úplně poslušné, to je živé, s DUCHEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, určených pro technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty. Ohnivému PEKLU protikladných SLOV, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, o ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI, pomocí nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami, propadly křesťanské a ateistické mrtvoly, které mají za Bohy hnůj sviní neposlušných, mrtvých vědců religionistů Masarykovy univerzity. Bohové SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, ekonomové, sociologové, atd. Vládnoucí Bohové, sloužící majetku, místo Ježíši Kristu, Bohu SLOV VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Z křesťanského PEKLA budou Kristem zachránění ti, kdo budou, svými skutky, BÍLÝMI NEVĚSTAMI. Mat.5/3,9,14,18,22,23/7,25/32,40, Mar.4/12,7/7,13/20, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Luk.1/52,16/9,13,17/10až34,19/44,20/18, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Kristus má moc srazit z NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nejenom letadlo Boing 734 Max, ale kterékoli letadlo, když bude chtít zničit jeho elektroniku. Bez rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, technický lid nedokáže elektroniku udělat bezpečnou. Kristus ničí vládnoucí Bohy NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, všechny politiky pravice a levice, do úplného zničení, protože jejich pravicové, a stejně tak levicové žvásty, z hlediska energetiky nejsou k ničemu. Chce vládnout především lidu technickému, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Proto odstoupil, svým technickým rozumem, i od technické elity tak, aby každý člověk byl donucen přiznat, že Ježíš Kristus, slávou SVĚTLA SVĚTA svého Božího rozumu, stvořil veškerou techniku. Má veškerou moc nad geneticky zvířecím mozkem každého člověka. Ježíš Kristus, svůj Boží technický lid nechce pokořovat věčně, svým Božím rozumem nechce věčně odstupovat, od neposlušných, od mrtvého hnoje sviní vládnoucích politiků pravice a levice. Smiluje se, svým Božím rozumem, nad úplně poslušným královským kněžstvem technického lidu. Nad poslušnými BOŽÍMI SYNY, Bohy. Kristus nemá v plánu hatit svoje plány o nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Božím soudem neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Bohů, dává vládní moc pokornému, a úplně poslušnému, to je živému technickému lidu Česka a celého světa. Pro technický lid nastal pravý čas znát Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, ze SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Krize, způsobená odstoupením Božího rozumu, dolehne na každého neposlušného, kdo neuzná, že mozek lidský je pouze geneticky zvířecí, kdo neuzná, že proti vůli Krista je úplně bezmocný. Chybu lze udělat pouze rozumem lidským, geneticky zvířecím. Božím NEOMYLNÝM rozumem chybu udělat nelze. Lepší zítřky, světlé zítřky, mohou čekat úplně poslušní služebníci Krista, kteří neprodleně budou pít NOVOU MANU o správné koncepci energetiky, jako NÁPOJ BOŽÍ LÁSKY. Moudrost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zničení státního MĚŠCE ministryně financí Schillerové, získají pouze ti úplně poslušní, kdo pochopí, že jsou proti vůli Boží úplně bezmocní. Vždyť slepice byli dány do křesťanského vězení, do drátěných klecí, kvůli SKÁLE boháčů, bankéřů, Baalů, kterou je státní MĚŠEC ministryně financí Schillerové alena.schillerova@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, a bance bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz. Geneticky zvířecí rozum slepic, je stejný, jako geneticky zvířecí rozum DUCHEM CHUDÝCH NETVORŮ, hlupáků, pokrytců, lhářů, zločinců, rektorů Masarykovy a Karlovy univerzity, Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka a Zimy. Rektoři univerzit mají povinnost milovat slepice v klecích, jako sama sebe, jako svůj geneticky zvířecí mozek. V době čtyřiceti dní PŮSTU od Baalů a od DÉMONŮ, z křesťanského vězení je nezbytné propustit nejenom všechny ekonomické vězně, a i slepice z klecí. Bože dej, ať se již úplně poslušní služebníci bojí TEBE, trestajícího Boha, strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Finance, jako hru v boji o trůny, Kristus zavrhl. Žárlí na vládnoucí Bohy, kteří nastolují svou vládu nad lidmi, pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Sloužit svým křesťanským či ateistickým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Ježíši Kristu, vyhovovat nesmyslným přáním lidí, kteří o Kristu SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nemají ani ponětí, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Kariéru dnes udělají pouze ti, kdo budou mít lásku ke Kristu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, k jeho dokonalé lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Díru do světa udělají jenom ti, kdo udělají nad Českem DÍRU do NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. KDO myslí pouze na sebe, a na SKÁLU, na PRACHY, kdo nemyslí na to, že kvůli neposlušnému Česku se celá země se v energetických základech hroutí, rozum od Ježíše Krista nedostane, a jde tím k věčné záhubě. 863 tisíc lidí v exekuci, a zahájení dalších 505 tisíc exekucí chudáků, je ovocem DUCHEM CHUDÝCH politických hlupáků, kteří věří energetické koncepci DUCHEM CHUDÉ ministryně průmyslu Novákové. Její koncepce pouze na elektřinu, která tvoří cca 10 % z celkem potřebné energie, je prokazatelným zločinem. Její koncepce vyvrací všechny trůny vládců celého světa, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských a jiných. Proto technický lid se nemusí bát mluvit pravdu o vůli Boží. Vůlí Boží je, aby jediným SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, byla celosvětová změna výroby elektřiny. Z výroby centralizované, v uhelných, plynových a jaderných elektrárnách, na výrobu elektřiny decentralizovaně, vyráběné v energeticky soběstačných sídlištích, a městech, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, nové Boží rodiny, pokorné a úplně poslušné, to je živé. Kristus končí dobu skládkovou tím, že lidé nebudou žádné potraviny ani nakupovat, ani skladovat. Veškeré potraviny, přímo od výrobců, budou skladovány v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Zde každý dostane veškeré jídlo, snídani, oběd i večeři. Energetická úspora tohoto Bohem nařízeného způsobu stravování, nutná v celém světě, je obrovská. Nebude potřeba potraviny skladovat, chladit a mrazit ani v supermarketech, ani v domácnostech. Potraviny se budu zpracovávat čerstvé, dodané v potřebném čase přímo do domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Skládkovat se bude pouze odpad z kuchyní SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí spolu@proplanetu.cz, jako kompost. Proto neposlušní, to je mrtví politici pravice a levice musí být shnilým kompostem, hnojem. Pokorné a úplně poslušné služebníky Boží bude blažit dokonalý celosvětový pokoj, celosvětové Boží majetkové roviny, celosvětový mír. Pokoj, který dává lidem křesťanský Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, žádným pokojem není. Křesťanský chaos, křesťanské žití na výnosný trh, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, plodí jenom nesmyslné ničení fosilních paliv, války, utrpení, sucho, bídu, válečné uprchlíky, horečné zbrojení, atd. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista UKŘIŽOVANÉHO, který je SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, který lidem slibuje hnůj sviní vědců religionistů Masarykovy univerzity, je proto prokazatelným nesmyslem, zločinem. Dokonalý pokoj, mírového, celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nemohou dát lidem Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, religionisté MU, politici pravice a levice, jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, a jejich Bohové, boháči, bankéři, zbrojaři a vojenští kaplani. Celosvětové, mírové Boží království, energeticky neotřesitelné, mohou dát lidem celého světa, Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu, VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, při úplné poslušnosti Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Dědictví Boží slávy, SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, nedostávají ani pozemští Otcové Satani kněží ze všech ekumenických ČARODĚJNIC, ani ředitel křesťanské věznice, či křesťanského blázince, zakladatel KOZLŮ ČSSD, vrchní velitel válečné mašinerie Česka, KOZEL, prezident Zeman. Dědictví Boží slávy, SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, nedostane nikdo z neposlušného, to je mrtvého, politického a náboženského dobytka Česka a světa. Dědictví Boží slávy, SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, dostávají Bohem vyvolení VZDUCHOTECHNICI, Bohové profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, v případě jejich poslušnosti. Dědictví Boží slávy dostane každý, kdo odmítne vládu Baalů a DÉMONŮ, ekonomů, Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Každý, kdo za vládnoucí Bohy vyvolí královské kněžstvo Bohů pokorných, a úplně poslušných SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Kristus dá svůj Boží rozum každému poslušnému služebníku, kdo opustí svůj LETNÍ dům, a začne stavět sídliště a města z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky a mravně neotřesitelných. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

3.) DUCHEM CHUDÍ, neposlušní, to je mrtví pomatenci SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, z organizací KONEC DOBY SKLÁDKOVÉ spolu@proplanetu.cz, z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR V.V.I. centrum@czechglobe.cz, z Mikrobiologického ústavu AV ĆR, V.V.I. mbu@biomed.cas.c, press@mvcr.cz, z Centra pro otázky životního prostředí UK czp@czp.cuni.cz, pp.tisk @pcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, a z OSN České Republiky un.newyork@embassy.mzv.cz, mission.vienna@embassy.mzv.cz. atd. Ježíš Kristus vyžaduje, aby Vás, neposlušné, tedy mrtvé, technický lid vzduchotechniků profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, tvrdě pohnal k odpovědnosti. K mluvení pravdy, o Kristu, DUCHU SVATÉM, a o koncepci energetiky. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. V médiích vědecky bijete na poplach. Snad již chápete, že pro svou neposlušnost, pro odstoupení rozumu Krista, jste jako mrtví, a tím jste strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. DUCHEM CHUDÍ, to je neposlušní, to je mrtví vědci uvedených organizací, 8. října 2018 vydali v médiích prohlášení, že, dle Písma, nebude v Česku brzy ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.29/11až24až47/14až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. Uvedený hnůj sviní vědců z Karlovy univerzity, AVČR, atd. drze tvrdí, že Česko má 12 let na to, aby napravilo hříchy všech posledních vlád Česka, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa. Hnůj sviní uvedených vědců drze tvrdí, že Česko, během dvanácti let má povinnost přestat těžit a pálit fosilní paliva tím, že radikálně transformuje energetiku, zemědělství, dopravu, atd., a celou ekonomiku, na environmentálně udržitelnou. Uvedený hnůj sviní vědců z Karlovy univerzity, AVČR, atd. drze tvrdí, že vyhlašuje alarm, poplach celému Česku tím, že na internetu spustili odpočet dní, které zbývají do 8. října 2030 proto, aby lépe dokumentovali naléhavost varování. Ode dne 14.3.2019, do tohoto data konce slávy stávajících Bohů hnoje či sviní uvedených vědců SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, zvývá do 8. října 2030, celkem 4225 dní. Uvedený hnůj sviní vědců SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH uvádí, že všichni neposlušní, to je mrtví, se nyní musí spojit kvůli tomu, aby každý den něco konali pro záchranu vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice, a tím pro záchranu sama sebe, svých dobře placených koryt, kde nikdo nemusí nic dělat, a kde nikdo nenese žádnou odpovědnost ani za Česko, ani za svět, který se v energetických základech hroutí. Uvedený hnůj vědců chce zachránit boháče a prostředí, ve kterém budou kvalitně žít pomocí své SKÁLY, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd. Za hřích hnoje sviní vědců Karlovy univerzity, AVČR, atd., který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, kterým je totální neposlušnost dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, není možné Ježíše Krista prosit. Kvůli tomu, aby se Kristus do Česka vrátil, svým Božím rozumem, velké množství VZDUCHOTECHNIKŮ od profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, musí požadovat, aby hnůj sviní DUCHEM CHUDÝCH vědců, pro Ježíše Krista naprosto nepotřebných zločinců, odešel neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Aby technický, neposlušný lži lid Česka a světa pochopil uváděné vyhánění hnoje sviní uvedených neposlušných, to je mrtvých vědců, zločinců, do říše ticha, to je na smetiště dějin, je zapotřebí zveřejnit ještě jeden statistický údaj. Velké množství VZDUCHOTECHNIKŮ od profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, má povinnost požadovat zveřejnění údaje o Rusku. Zveřejnění DNE D, pro dotěžení ropy v Rusku, kdy Rusko začne ropu dovážet. Tento termín bude DNEM PÁNĚ trestání hnoje sviní uvedených vědců. Tento den se zastavit nedá, je blízko, protože Ježíš Kristus bdí nad zlem ropného kolapsu, odstoupením svého Božího rozumu od neposlušných, to je mrtvých vědců. Když Rusko začne dovážet ropu, určitě začne šetřit plyn pro sebe, a přestane ho vyvážet. Při neposlušnosti VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, pohroma pro Česko bude strašná. V případě nedostatku ropy a plynu vše se energeticky a ekonomicky, v Česku, a ve světě, v základech zhroutí. Pro Kristem slíbený energetický kolaps, vládnoucí Baalové a DÉMONI, mají povinnost propustit VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, z křesťanské totality, do svobody celosvětového, mírového Božího království. Kristus vyžaduje, aby technický lid VUT v Brně již nikomu nelhal ani o Kristu, ani o správné koncepci energetiky. Chce ukončit Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMÓNU, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 21. 3. 2019. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, atd. Zveřejnění DNE D, pro dotěžení ropy v Rusku, kdy Rusko začne ropu dovážet, je nezbytné proto, aby Kristem v Písmu vyvolené Česko pochopilo smysl Božího SOUDU boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů a ostatních zločinců. Vůle Boží pro úplně poslušný technický lid je jasná. Žvásty politiků pravice, stejně tak žvásty politiků levice, nikoho energeticky nespasí, protože jejich SKÁLA, kterou je státní MĚŠEC ministryně financí Schillerové alena.schillerova@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, a banka bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz, jsou příčinou veškerého energetického a válečného zla. Zvyšující se ekonomika je v naprostém rozporu s dokonalou láskou Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Vůli Boží je, aby jím v Písmu vyvolené Česko pochopilo, že korytáři vědci Karlovy univerzity a AVČR lžou o koncepci energetiky proto, aby zachránili svá, dobře placená koryta. Vědci odmítají realizovat Boží vůli, protože na energetické spáse výstavby všeho nového, nechtějí pracovat svýma rukama. Vůle Boží je, aby hnůj sviní uvedených vědců odešel neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin tím, že se podřídí vůli Boží. Smířit se s Kristem ZÁKONODÁRCEM, znamená nebýt lenošný, a být ochotný pracovat rukama, protože všechno musí být postaveno jako energeticky nové. Úplně všichni vědci naprosto bezmocní, musí být nyní úplně poslušní. Živí, to je úplně poslušní vědci, služebníci Krista, svýma rukama musí pracovat, musí stavět. Zruší dosluhují elektrárny a energetiku centralizovanou. Vybudují energetiku DOMŮ, decentralizovanou. Sídliště či města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, budou energeticky úplně soběstačné. Kristus vyžaduje, aby města nepotřebovala ani elektřinu, ani teplo, ani energii pro vaření. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Mediální MISTR Kristus, ve filmu HUMR, popsal v podobenstvích dění na rektorátu Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita je hodinový nevěstinec, GRAND HOTEL III, kde nyní šéfuje senátor, NETVOR rektor Bek. Rektor Bek zná texty Písma o tom, že každý NETVOR, který tápe, který po vyjití z POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, zakořenil ve vzedmutém moři politických a náboženských sviní, se musí před Kristem, před SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH sklonit, či shrbit. Božímu slovu o úplné poslušnosti Božích příkazů a ZÁKONŮ, stále odolává. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Emeritnímu rektoru Masarykovy univerzity Petru Fialovi se rozpadlo politické manželství s komunistickými OVCEMI, či BERANY, po pádu čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Protože, dle krutého zmijího jedu ideologie sviní hnoje vědců Masarykovy univerzity, život boháčů, ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, musí být rodinný a dokonalý, pomocí žití boháčů na výnosný trh, šel se zdokonalit do hodinového hotelu na rektorát Masarykovy univerzity. Zde šéfuje křesťanská bezcitná ŽENA STATEČNÁ, svojí SKÁLOU, kterou je státní MĚŠEC, ministryně financí Schillerové alena.schillerova@mfcr.cz. Ve filmu HUMR, dokonalou budoucnost křesťanských či ateistických militaristických sviní, zajišťují misionáři hodinového nevěstince rektorátu Masarykovy univerzity, svými politickými a náboženskými žvásty, své křesťanské propagandy. Pravidla ve filmu, pro převýchovu z komunistické spravedlnosti, na imperialistickou spravedlnost křesťanských militaristů, jsou následující. Každý pacient, který přijde do nevěstince rektorátu Masarykovy univerzity, kvůli nastolení dokonalé křesťanské budoucnosti, během 45 dní se musí zamilovat do svého protějšku, do své ženy, to je do své politické strany. Každý si musí během 45 dní najít ženu, či politickou stranu, která je úplně synchronní s katolickými, křesťanskými hodnotami, jakou je např. bezcitnost k uprchlíkům, k bezdomovcům, k válečným hrůzám, horečnému zbrojení, atd. Kdo nezíská křesťanské partnerství, stává se zvířetem v ostatních politických stranách. Vůdce PTACTVA ODS, AUTOPTÁK Petr Fiala, přišel na léčení se svým PSEM, který na Baaly a DÉMONY neumí ani štěkat. Iz.56/10. Tímto PSEM je docent Pospíšil, ředitel EÚ VUT v Brně. pospisil.j@fme.vutbr.cz. Vůdce PTACTVA ODS, Petr Fiala, získal synchronní ženu, totálně bezcitnou stranu ODS. Tato ŽENA ukopala k smrti jeho PSA docenta Pospíšila. Petr Fiala nad tou ztrátou zaplakal, a tím, jako člověk s citem, propadl SMRTI. Jeho ŽENA ODS, ho chtěla proměnit ve zvíře, náboženské, či politické, v místosti politologů, či religionistů, k tomu určené. Petr Fiala se bránil proti proměně tím, že ženu ODS ulovil narkotizační puškou, a proměnil ji ve zvíře, na politologii. Následně utekl z rektorátu do lesa, mezi čekatele na rodinu, na přijetí do hodinovém hotelu MU. Do tohoto lesa vyjížděli misionáři s rektorátu, a lovili nezařazené narkotizačními puškami proto, aby je mohli proměnit v jiná politická zvířata. Koryta misionářů, či lovců z rektorátu Masarykovy univerzity, jsou dobře placená, jsou dobrým byznysem. Petr Fiala v lese synchronizoval svůj život s ženou, se stejnou vadou od Boha, se ženou krátkozrakou. Bezcitná ŽENA STATEČNÁ ministryně financí Schillerová, potrestala tuto ženu ztrátou zraku. Fialovi nařídila vykopat hrob, a zahrabat se. Netvor Fiala se slepou ženou proto z lesa utekl zpět do města, kde bylo vidět nesmyslný provoz aut. Proto, aby byl se svou slepou ženou synchronní, aby neviděl nesmyslný provoz aut, v restauraci na WC, se nožem oslepil. Poslušné Česko má povinnost volat. Budiž proklet Fiala za to, že se dobrovolně oslepil, že je nemocný.

 

4.) Život věčný, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, je milostivý Boží dar, určený pro pokorný a úplně poslušný Boží lid Česka a světa, vedený novými kněžími, především VZDUCHOTECHNIKY od profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Kdo odmítne neprodlenou realizaci celosvětového mírového Božího království, kdo odmítne svolání kongresu úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, bude mít smrtelný křesťanský hřích, kterým je totální neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, technický lid VZDUCHOTECNIKŮ od profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Očekává proto, že odstoupením Božího rozumu od neposlušných vládnoucích Bohů SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou již všichni neposlušní, to je mrtví VZDUCHOTECHNICI VUT v Brně, a ostatní technický lid VUT v Brně, a ČVUT, hodně zahanbení, pro neznalost SLOVA BOŽÍHO. Proto především rektor VUT v Brně profesor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, a rektor ČVUT Petráček Vojtech.Petracek@cvut.cz, již nebudou klamat a nebudou lži lid Česka obelhávat o zdravém rozumu neposlušného, to je mrtvého, vládnoucího, politického a náboženského dobytka. Kristus vyžaduje, aby rektoři VUT v Brně a ČVUT, přestali lži lid Česka a světa obelhávat energetickými koncepcemi vládnoucího politického dobytka pouze na elektřinu, to je na necelých deset procent celkem potřebné energie Česka, ministryně průmyslu Novákové, dle dále uváděných textů. Vyžaduje, aby rektoři přestali oblékat své středověké, rektorské chlupaté pláště uznáním, že Ježíš Kristus je jediným UČITELEM všeho technického lidu Česka a světa. Komunistické OVCE, či BERANI z KSČM, KOZLI z ČSSD, BÝCI, či VOLI z KDU-ČSL, a PTACTVO NEBESKÉ ODS, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, se již musí rozprchnout, před hrozným Božím hněvem NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE tím, že technický lži lid bude mluvit pravdu o tom, že NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, jediný Bůh SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomalým Božím SOUDEM vládnoucího, politického a náboženského dobytka Česka a světa, končí náboženský a politický středověk. Vrcholným Božím trestem pro neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické svině Česka a světa, vedené Bohem prokletého hnoje sviní drzých vědců Masarykovy univerzity, do hrobu ropného a ekonomického kolapsu, bude křesťanské PEKLO třetí světové války. V případě další neposlušnosti technického lidu VUT v Brně a ČVUT, Kristus, jím v Písmu vyvolené Česko zničí tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. V případě další neposlušnosti technického lidu VUT v Brně a ČVUT, ve třetí světové válce budou celosvětově vyhlazené dvě třetiny lidí. Zbude pouze třetina, která bude celosvětovou válkou přetavena jako stříbro, či jako zlato. Tato třetina konečně bude vzývat Ježíše Krista, Boha SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Této třetině pokorných a úplně poslušných, to je živých lidí, Kristus konečně řekne: TO JE MŮJ LID. A oni řeknou, Ježíš Kristus, BŮH SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je náš jediný Kristus. Variantní řešení je, že politický a náboženský dobytek, ve strachu z trestajícího Ježíše Krista, jaký ještě nebyl, se rozprchne. Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ke všem maličkým Česka, a světa, chce obrátit svou ruku, a setřít všem chudým každou slzu s očí. Stačí mluvit pravdu o změně koncepce energetiky, z centralizované výroby elektřiny v uhelných, plynových a v jaderných elektrárnách, na energetiku novou, uvedenou v úvodu, na decentralizovanou výrobu elektřiny v sídlištích, a ve městech z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Kristus činí vše nové tím, že tradiční rodiny nahrazuje velkými rodinami, 1500 lidí. Technický lid VUT v Brně a ČVUT má povinnost zajistit, aby se národy již necvičily v boji. Úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, zajistit návrat Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, k úplně poslušnému a bezmocnému technickému lidu. Technický lid VUT v Brně a ČVUT, královské kněžstvo, Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, má obrovskou odpovědnost před Českem a celým světem. Má povinnost zajistit, aby z celé země zmizeli ti, kdo ji podupali horečným zbrojením, nesmyslnými válkami, atd. Má povinnost rozhodnout o svolání kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Má povinnost rozhodnout o nezbytnosti sešrotování všech zbraní, všech států světa. Má povinnost rozhodnout, aby všechny národy spatřily Boží soud vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je politiků pravice, levice a Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. Kristus svůj rozum vrátí pouze úplně poslušným služebníkům lidu technického. Bez rozumu Krista jdou všichni do záhuby. Zach.2/12,3/9,4/6,13/4,8,14/20, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, zajišťuje pomocí všech proroků SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tuto svou slávu, žádnému vládnoucímu Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nedá, pouze sobě samému. Slíbil, že z milosrdenství svého Božího rozumu, svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, dá jím v Písmu vyvolenému technickému lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. ŽENA STATEČNÁ, která je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, porodila Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, v roce 1918, TŘI DĚTI, a to pomocí křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Porodila Česko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Třetí DÍTĚ, Podkarpatskou Rus, ZABILI Baalové, vlastníci SSSR, a později Baalové, vlastníci UKRAJINY tím, že toto DÍTĚ Česku a Slovansku ukradli. Proto je třetí DÍTĚ, Podkarpatská Rus, pro DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, do Česka a Slovenska, nepoužitelné. Dvě Boží DĚTI, Česko a Slovensko se narodily v roce 1918. V roce 1998, kdy se z milosrdenství Božího technického rozumu, začal soud hnoje, či sviní vědců na Masarykově univerzitě, bylo Božím DĚTEM, Česku a Slovensku, 80 let. V případě úplné poslušnosti hnoje, či sviní vědců Masarykovy univerzity, staré Česko a Slovensko mělo ve svých 80 letech, v roce 1998, zesnout, a narodit se znovu, a to ze SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Což se, pro neposlušnost celého Česka, dodnes nestalo, dodnes Česko není cca DVACETILETÉ, dodnes není BÍLOU NEVĚSTOU, oděnou v zářivě čistý kment SPRAVEDLIVÝCH SKUTKŮ VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Vzkříšení ze vzedmutého moře hnoje, či sviní vědců Masarykovy univerzity, se dodnes nekonalo. Máme však již ÚSVIT třetího křesťanského dne, ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, PRAVÉ POLEDNE roku 2019, kdy Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, musí každý úplně poslušný BOŽÍ SYN Česka znát jako nové Bohy, jako BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíži všechno tvorstvo, jako VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Přelom věků konce éry fosilních paliv, konec doby benzinové, konec vlády lidských Bohů, kterými jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., NEOMYLNÝ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, naplánoval na rok 2000. Česko a Slovensko musí být Boží, to je pokorné a uplně poslušné, to je živé, v PRAVÉ POLEDNE, již v březnu, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 21.3.2019. Kristus nyní vyžaduje naplnit Písma tím, že technický lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, pomocí Božího SOUDU boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. v Česku a Slovensku nastolí daleko vyšší spravedlnost, než byla v době komunistické POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Nastolení této spravedlnosti je Boží energetickou spásou, protože Ježíš Kristus celosvětově končí dobu centralizované výroby elektřiny v uhelných, plynových a v jaderných elektrárnách, končí dobu rozvodů elektřiny z elektráren do měst a vesnic. Boží vůle je zřejmá ze SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Změnu PARADIGMATU činí Kristus v Česku tím, že neprodleně, v novoluní MĚSÍCE v březnu 2019, nastoluje decentralizovanou výrobu elektřiny v sídlištích, a ve městech z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na výkresech, dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud NEZVÍTĚZÍ na vládnoucími Bohy, nad Baaly a DÉMONY, nad politiky pravice a levice, nad Satany kněžími. Vyžaduje úplnou poslušnost VUT v Brně. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

5.) Psi VZDUCHOTECHNICI, vedení profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. hirs.j@fce.vutbr.cz. Již nesmíte být neposlušnými, to je mrtvými, nenasytnými, chamtivými, křesťanskými, či ateistickými psy, protože chamtivost je křesťanskou modloslužbou. Dostáváte opojné víno zvěsti o svém vyvolení, učinit z Česka národ svatý tím, že se neprodleně stanete královským kněžstvem, lidem náležejícím Bohu. Máte povinnost být stejně mocní jako NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako Bůh SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Svými skutky máte povinnost učinit vše NOVÉ, to je NOVÉ NEBE, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že učiníte NOVOU ZEMI, pokornou a úplně poslušnou, to je živou. Máte povinnost úplně zničit starou křesťanskou zemi tím, že Masarykovu univerzitu zbavíte vzedmutého moře hnoje, či sviní, mnohých vědců, jejichž činnost, jejich lži, jejich pokrytectví, Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, již nepotřebuje. Máte povinnost každého, i sama sebe, soudit dle svých skutků, zapsaných v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kristus se nechal vyvýšit soudem neposlušných, to je mrtvých, křesťanských, či ateistických sviní proto, aby pomocí VUT v Brně mohl zorganizovat vzkříšení z mrtvých křesťanských, či ateistických sviní, především v Baalově domě, na Masarykově univerzitě, které zde ještě nikdy nenastalo. Až Vám Kristus umožní jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného, z milosrdenství Božího rozumu, pro svou vzpouru a neposlušnost, budete sice strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, ale Česko a tím i svět, bude energeticky, ekologicky a mravně spasen, Božím rozumem. Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/5,11,56/10,57/10,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. V PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, se poprvé setkáváte se svým PÁNEM, s Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, který Vás, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Stávající PÁNI Česka, hnůj sviní mnohých vědců z Masarykovy univerzity, pro svou neposlušnost, DUCHOVNĚ zemřel již dávno, pro odstoupení Božího rozumu od Baalů a DÉMONŮ, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Hnůj sviní mnohých vědců z Masarykovy univerzity, již proto nelze považovat za vládnoucí Bohy. Je to zřejmé z toho, že jejich křesťanská MANA děsivé temnoty protikladných dogmat o Bohu, a MANA krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, MANA SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, v době ÚSVITU třetího dne Páně, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je prokazatelně shnilá a plesnivá, jedovatá, dle textů Tóry, Bible, Bhagavadgíty, Koránu, atd. Psi VZDUCHOTECHNICI, vedení profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. Nemusíte mít žádný strach, na hnůj sviní mnohých vědců Masarykovy univerzity štěkat, pomocí SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Psi VZDUCHOTECHNICI, vedení profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. Máte povinnost svého PÁNA, Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi, radostně přivítat pomocí SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, MILOSRDNÉHO pro úplně poslušné, to je pro živé. Pro hnůj sviní neposlušných, mrtvých vědců Masarykovy univerzity, je Bůh naprosto nemilosrdný. Hnůj sviní mnohých vědců Masarykovy univerzity, pomocí svých Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, pomocí PRACHŮ, ZBARANÍ, AUT, atd. dělá strašlivé zlo na celém světě, dále uvedené, např. v republice Mali. Rozhněvat se na hnůj sviní vědců Masarykovy univerzity, je proto povinností každého pokorného a úplně poslušného VZDUCHOTECHNIKA od profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Nikdo úplně poslušný z VUT v Brně, nesmí litovat neposlušný hnůj sviní vědců Masarykovy univerzity, kvůli jejich odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin. Na jaře roku 2019, zakuklenci z Masarykovy univerzity mají povinnost někam zmizet, až bude nastolená daleko vyšší spravedlnost, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické majetkové rovnosti. Bože dej, ať znovu je všeobecná pracovní povinnost, jaká byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu. Bez zničení neposlušného hnoje, či sviní vědců Masarykovy univerzity, Kristus nepřijde. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Psi VZDUCHOTECHNICI, vedení profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. hirs.j@fce.vutbr.cz. Kvůli Vám neposlušným, to je mrtvým, vyšlo rouhačství na celou zemi, z úst hnoje sviní mnohých vědců Masarykovy univerzity. Kvůli neposlušnému, to je mrtvému Česku, stále nemá nikdo ani ponětí, o Ježíši Kristu, o Bohu VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a o jeho vůli. Proto např. v jednom filmu, neposlušní NETVOŘI z USA, si naprosto mylně vykládají proroctví NOSTRADÁMA, pro rok 2018, a pro rok 2019. Neposlušní boháči a bankéři v USA se připravili na zničení USA v jaderné válce v roce 2018, což se nestalo, a nyní znovu v roce 2019. Jeden boháč postavil obrovský podzemní bunkr. Nechal zahrabat a zabetonovat pod velkou vrstvu betonu mnoho starých autobusů. Dle předpovědi NOSTRADÁMA, a také dle předpovědi Krista, neposlušní, to je mrtví boháči, očekávají jako APOKALYPSU, zničení dvou třetin neposlušných lidí na celém světě, v další jaderné válce, v tomto roce 2019. V Bibli Kristus prorokuje také zničení dvou třetin zlých lidí celého světa. Kristus povolal technický lid, který svým Božím rozumem živí odjakživa, k posvěcení DUCHEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo zůstává v nečistotě křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, pohrdá Kristem. Kristus i podruhé přichází na boháče jako zloděj, kvůli jejich energetické spáse. Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8až14/20, Jud.12, Mich.2/3,4,10až4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Kor.10/4,13/5,8, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19až25/11,32/13, atd. Boháči v USA, v tomto krytu chtějí přečkat jadernou válku v bunkru, a potom být novým semenem pro všechno lidstvo. Psi VZDUCHOTECHNICI, vedení profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. hirs.j@fce.vutbr.cz. Novým, pokorným a úplně poslušným semenem pro všechno lidstvo, jste v roce 2019, především Vy, královské kněžstvo, Bohové VZDUCHOTECHNICI. Kristus slíbil, že s Vámi bude mít soucit, když pochopíte texty proroctví NOSTRADÁMA, dle déle uvedených textů SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíš Kristus, Bůh SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, totiž v Písmu uvádí. Kristus připravoval svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, v roce 2019, také pomocí NOSTRADÁMA. Tuto svou slávu, všech proroků, nikomu z neposlušných, zlých křesťanských sviní nedá, pouze sobě samému. Iz.22/11,33/22,24,44/5,8,45/5,7,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Psi VZDUCHOTECHNICI, vedení profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. hirs.j@fce.vutbr.cz. Podle Nostradamových slov, rok 2019, je rokem strachu z Ježíše Krista, a z utrpení Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Při další neposlušnosti VDOVY ze SAREPTY, ŽENY STATEČNÉ, technického lidu VUT v Brně, čeká lidstvo třetí světová válka, a zničení dvou třetin všech lidí. Zach.13/8, atd. Utrpení se netýká pouze tohoto roků 2019, ale také dvaceti sedmi následujících let. Neposlušné lidstvo bude buď trpět, při dobrovolném budování všeho nového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dalších 27 let, což se stane v případě úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. V případě další úplné neposlušnosti technického lži lidu VUT v Brně, pro výstrahu všemu neposlušnému tvorstvu, Kristus Česko úplně zničí strašlivou záhubou. Boží přikázání jsou nyní lehká. Stačí Boží SOUD zveřejnit. Kristus v Písmu uvádí, že technický lži lid, je před ropným kolapsem stejně pozdě varován, po cca dvaceti létech Božího SOUDU hnoje vědců Masarykovy univerzity. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, Iz.29/11až66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.

 

6.) Matka příroda neposlušnému a vzpurnému lidstvu stále dává poznat svou ničivou sílu. Při další neposlušnosti můžeme očekávat velké množství zemětřesení, požárů, tsunami, hurikánů, které zničí jedno město za druhým, atd. Protože nikdo vzpurný nevěří, že trestající Kristus dává hurikánům jejich běsnící sílu. Sír.5/5až39/28, atd. Mezi neposlušnými a vzpurnými lidmi, kteří o Kristu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nemají ani ponětí, dochází k neustálým bojům, které na sebe mají vzít podobu třetí světové války. Další katastrofické scénáře proroctví. Migrace uprchlíků z Afriky a Blízkého východu se budou stále zvyšovat. Spojeným státům hrozí velké množství teroristických útoků. Křesťanská neposlušná civilizace, za trest, může projít další nejtěžší zkoušku, v podobě dalšího, světového, válečného konfliktu. Velké povodně znovu čekají Maďarsko, Itálii, Velkou Británii a Česko. Protože drzý BELZEBUB papež František, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, stále volá po válce s Ježíšem Kristem, který je nyní Bohem SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude za trest válčit Severní Amerika, Evropa, Asie, atd. V případě úplné poslušnosti nového Božího technického lidu, VZDUCHOTECHNIKŮ, VDOVY ZE SAREPTY, VUT v Brně, jsou však proroctví NOSTRADÁMA příznivější. Finální apokalypsa proroctví NOSTRADÁMA, není o zničení světa třetí světovou válkou, ale je o konci světa boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů atd., kteří ničí celou zemi, až se v základech hroutí. Jejich odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, je cestou Bohem vyvolených, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, mírovém, celosvětovém Božím království, nepotřebných, neposlušných, to je mrtvých Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. RADOSTNOU ZPRÁVOU evangelií SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a proroctví NOSTRADÁMA, je znovu vykoupení technického dobytka VUT v Brně, a tím znovu vykoupení všech politických, náboženských a jiných vládnoucích zvířat, a to SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pochopením, že uvedená SLOVA NEBES se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. V Česku má dojít k obrovskému zvratu, kterým bude úplná poslušnost Božího technického lidu VUT v Brně, kterým bude totální podřízení se Ježíši Kristu, jeho SLOVŮM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zlomový rok 2019 mají povinnost učinit úplně poslušná, to je živá technická zvířata VZDUCHOTECHNIKŮ od profesora Hirše. Vítězná BÍLÁ matka, KRÁLOVNA MÍRU, úplně poslušná černá VDOVA ze SAREPTY VUT v Brně, ŽENA STATEČNÁ, má povinnost být stejně mocná, stejně NEOMYLNÁ, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, jako Ježíš Kristus, jako je Bůh VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zničit veškeré válečné a jiné zlo na zemi, znamená úplně zničit křesťanství, judaismu, hinduismus, buddhismus, islám, atd., a to na Masarykově univerzitě, proměněním mnohých vědců Masarykovy univerzity v hnojiště. Toto je správné vysvětlení proroctví NOSTRADÁMA. Stávající Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, OTEC zakladatel Bohem prokleté politologie, emeritní rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala, VDOVĚ ze SAREPTY, technickému lidu VUT v Brně, již prokazatelně zesnul, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od hnoje prasat mnohých vědců Masarykovy univerzity. SYN ČLOVĚKA VDOVY ze SAREPTY VUT v Brně, Ježíš Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, tímto SOUDEM politických a náboženských, neposlušných, to je mrtvých vládnoucích ZVÍŘAT, stávajících Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., je již uzdravený, to je VZKŘÍŠENÝ Z MRTVÝCH SVINÍ MASARYKOVY UNIVERZITY, těmito texty SOUDU, zapsaných v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA. VELKÁ HORNÍ KOMNATA, kde Ježíš Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v roce 2019 již snídá, obědvá i večeří, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, je již pouze jedna, a to v domě na Říčkách 42. Děsivá temnota protikladných křesťanských dogmat, a stejně tak krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ Bohem prokletého PTACTVA ODS, jsou již STŘÍBREM ODVRŽENÝM, určeným Kristem k zapomnění. Bez zániku křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nemůže vzniknout celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na kongresu všech úplně poslušných státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dle výroků Muhammada a dle proroctví NOSTRADÁMA. Při DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na VUT v Brně, musí být úplně zničeno PRASE, či SVINĚ, a ATIKRIST. ANTIKRISTEM je prokazatelně Baal, či DÉMON prezident USA Trump, přísahající na Bibli. PRASETEM, či SVINÍ je prokazatelně vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, emeritní NETVOR Petr Fiala. Bože dej, ať PTACTVO ODS pochopí, že nové začátky pod vládou Ježíše Krista, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nemohou začít bez konců Bohem nenáviděného PTACTVA ODS, bez úplného zničení PRASETE, či SVINĚ Petra Fialy. Písmo o zničení ANTIKRISTA prezidenta Trumpa, se již naplnilo do poslední čárky, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA SOUDU boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Kristus v Písmu vyžaduje, aby na tři prezidenty USA, třikrát sestoupil OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což se tímto stalo. Sír.5/5,7/16až43/26,31až48/3, atd. Poprvé sestoupil OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH na ANTIKRISTA, na prezidenta USA Bushe mladšího, výkladem ZJEVENÍ JANA. Podruhé sestoupil OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na prezidenta Obamy, výkladem děje jednoho filmu, kde prezidenta Obamu vezli do Česka v křesťanské kleci. Film byl o tom, že Česko, v době návštěvy Obamy v Česku, mělo zastavit a zrušit energeticky nesmyslný provoz aut, Iz.22/11,18,31/1, Ageus2/18,22, Nah.1/4,2/5,14, energeticky nesmyslnou výrobu zbraní, a ukončit válku s Ježíšem Kristem, s Bohem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Třetím antikristem je prokazatelně prezident Trump. Tento hlupák přísahá na Bibli, a o Ježíši Kristu, který je nyní OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli Česku, nemá ani ponětí. Prezidentem, dle PROROCTVÍ, již Trump být neměl. Z Písma je zřejmé, že veškeré zlo válek, atd. se děje pro totální neposlušnost hnoje prasat vědců z Masarykovy univerzity. Prezidenti již nemohou být Baalové, či DÉMONI, ale pouze vědci, VZDUCHOTECHNICI, ODBORNÍCI, kteří znají energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Finální apokalypsa proroctví NOSTRADÁMA, není o zničení světa třetí světovou válkou, ale je o konci světa boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů atd. kteří ničí celou zemi, až se v základech hroutí. RADOSTNOU ZPÁVOU tohoto proroctví je, že v roce 2019, úplně poslušní lidé, živí VZDUCHOTECHNICI od profesora Hirše, vedoucího ÚTZB z VUT v Brně, se zaručeně naučí komunikovat s politickými a náboženskými vládnoucími zvířaty na Masarykově univerzitě. Dle proroctví NOSTRADÁMA, nejlepším přítelem úplně poslušných VZDUCHOTECHNIKŮ od profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, budou prasata, či svině, hnůj neposlušných a vzpurných vědců Masarykovy univerzity. Kristus se smiluje v okamžiku, když vědci, VZDUCHOTECHNICI ÚTZB VUT v Brně, nebudou lži lid Česka klamat. Kristus živí vědce VUT v Brně, svým technickým rozumem odjakživa. Vyžaduje, aby nyní technický lži lid poděkoval Ježíši Kristu za SOUD HNOJE PRASAT mnohých vědců z Masarykovy univerzity. Podmínkou pro vrácení se Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, do geneticky zvířecích hlav vědců VUT v Brně, je veřejné projednání textů o DRUHÉM PŘÍCHODU NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZLODĚJE a ZÁKONODÁRCE, na VUT v Brně. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, při další vzpouře profesora Hirše, proti dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Úplně poslušní lidé, živí VZDUCHOTECHNICI, v čele s profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB z VUT v Brně, již mají povinnost, z textů veškerého slova Božího, o DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista na VUT v Brně, pochopit proroctví NOSTRADÁMA o velké hořící kouli. Dle proroctví NOSTRADÁMA, matku všech měst, Prahu, v roce 2019 zničí velká hořící koule. Praha shoří v plamenech. Ničivá zbraň je ohnivá koule. Tuto OHNIVOU KOULI mají povinnost stvořit ODBORNÍCI, VZDUCHOTECHNICI, spolu se svým vůdcem, profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. OHNIVOU KOULI mají povinnost vytvořit z OHNĚ VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o čísle 666. Číslo 666 Kristus vytvořil pro Prahu s počtem obyvatel cca milion. Počet strávníků v domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, je uvažován asi 1500. Milion obyvatel Prahy, děleno 1500 strávníky domu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, je číslo cca 666. V Praze bude mít každý úplně poslušný služebník Krista, číslo člověka, osvobozeného od politických a náboženských zvířat Masarykovy univerzity, když bude na VUT v Brně rozhodnuto o tom, že energetická spása pro Prahu spočívá v postavení 666 domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí. S profesorem Drkalem z ČVUT, stejně tak s profesorem Hiršem, byla výstavba sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, projednána již v roce 2006 až 2008. Profesoru Drkalovi, stejně tak profesoru Hiršovi bylo objasněno, že pro ZIMNÍ DOMY je navržena klimatizace NOČNÍM VĚTRÁNÍM, systémem, který staví mravenci, TERMITI. Je navržen systém kanálů horizontálních a vertikálních, který umožňuje v noci využít náporu větru, což je systém větrání termitiště. Jako kanály slouží všechny chodby. Protože profesor Drkal, a tehdy docent Hirš, nešli cestou Boží okamžitě, Ježíš Kristus od nich odstoupil svým Božím rozumem DUCHA SVATÉHO, což trvá dodnes. Nové DNES naplnění Písma na VUT v Brně, je nyní v novém novoluní MĚSÍCE, od novoluní 6.3.2019, do úplňku MĚSÍCE čtvrtku 21.3.2019. Boží soud hnoje mnohých vědců Masarykovy univerzity je Božím milosrdenstvím. Zničením hnoje prasat mnohých vědců Masarykovy univerzity, budou zničení stávající Bohové SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd. Ježíš Kristus založil NEVĚSTU, choť Beránkovu, Prahu, několikrát. Zj.1/1až21/9až 22/21. Karel IV v roce 1348 koncipoval v Praze Nové Město jako zhmotnění nebeského Jeruzaléma. Chtěl mít z Prahy nový Řím masivním zakládáním kostelů a klášterů. Upevňoval liturgické křesťanské tradice. Brány Prahy byly otevřené pro křesťanské neposlušné svině, které mají za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Chotí Beránkovou se stala Praha za vlády komunistických BERANŮ, či OVCÍ, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Neposlušné komunistické levicové svině, neměli o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, který je odjakživa SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ani ponětí. Proto BERANI z KSČ, místo Krista, se oslavovali, jako Bohové, pouze sami sebe navzájem, nošením obrazů. Bohem proklet budiž každý neposlušný, kdo při dalších volbách bude na plakátech sebe vydávat za vládnoucího Boha. Kristus nechce volby. Chce odborníky, bez voleb. Zj.21/9, Sk.3/21,7/41,42,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Jud.12, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd.

 

7.) Kristus, DUCH SVATÝ, již není komunistickým BERÁNKEM. Ježíše Krista je potřeba nyní, v březnu 2019, vidět nově, jako HYBATELE veškerého dění na světě, jako UČITELE Božího technického lidu, královského kněžstva BOŽÍCH SYNŮ, Bohů VZDUCHOTECHNIKŮ v čele s profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, přestal bdít nad politiky pravice a levice, které boří, odstoupením svého Božího rozumu. Proto, např. na radnici v Brně STŘEDU, kradou jako straky. Jiné to nebude, děkuji ti osude, za SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pozpátku to nepůjde. Nepůjde to pozpátku do křesťanského středověku, kdy Kristus byl pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU, která měla oči a neviděla. Která měla uši, a neslyšela. Kdo správný výklad Písma nevidí, jako neposlušný a vzpurný, to je jako mrtvý, rozum od Ježíše Krista nemá. Na koho to SLOVO BOŽÍHO SOUDU padlo, půjde z kola vládnoucí STÁTNÍ SPRÁVY, ven, do říše ticha, na smetiště dějin, kvůli nastolení majetkové, celosvětové Boží rovnosti, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kvůli nastolení Ježíše Krista ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. V TÝDNU MOZKU sobotkova@ssc.cas.cz, vidimova@ssc.cas.cz, heroldova@ssc.cas.cz, je zapotřebí najít Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi, jako HYBATELE geneticky zvířecího mozku každého člověka na světě. Světu vládne pýcha geneticky zvířecího rozumu vzpurné a neposlušné vládnoucí politické a náboženské elity. Vládnoucí Bohové DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích sviní, jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Pomocí velikosti státního měšce ministrů financí neposlušní mrtví hlupáci určují, komu bude patřit vláda nad světem. Úplně poslušní lidé, živí VZDUCHOTECHNICI, v čele s profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB z VUT v Brně, mají povinnost rozhodnout, že tímto textem, dle vůle Boží, se VZDUCHOTECHNICI z VUT v Brně, stávají vládnoucími Bohy s Boží mocí výkonnou. 1.Kor.1/27až4/20až15/33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Stávající vládnoucí Bohy Česka, Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, dále politiky LEVICE, BERANY, či OVCE z KSČM v čele s Filipem info@kscm.cz, press@kscm.cz, filip@psp.cz, stejně tak KOZLY z ČSSD v čele s Hamáčkem lempera@psp.cz, sklenakr@psp.cz, Kristus tímto zatracuje do křesťanského PEKLA, včetně jejich skrýše, drzého křesťanského hnoje vědců, sviní, Masarykovy univerzity. Zj.18/2,10, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Za vlády komunistických sviní, v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, brány Prahy byly otevřené celému světu, nikoli kvůli ideologii komunistické svině, hlupáka prezidenta Gottwalda, ale kvůli učením dvou Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. PINCHAS Marx a PINCHAS Engels byli proroci stejní, jako Ježíš Kristus, Bůh SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tito dva svatí LÉVIJCI, z milosrdenství Božího rozumu, učili pracující lid celého světa, Boží vůli. Učili pracující lid o nezbytnosti úplného zničení křesťanských, militaristických, vládnoucích Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ. Učili o nezbytnosti úplného zničení boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, vojáků, zbraní, zničením lidských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, MĚŠCŮ ministrů financí, atd. Protože komunistické neposlušné, to je mrtvé svině, OVCE, či BERANI z KSČ, sešli z cesty do Božího, mírového, celosvětového království, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, Ježíš Kristus potrestal Česko tím, že neposlušné, křesťanské či ateistické svině, zavedl do vzedmutého moře hnoje, či sviní vědců Masarykovy univerzity, kde má skrýš emeritní rektor, vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, NETVOR politolog Petr Fiala. Kristus vyžaduje, aby královské kněžstvo technického lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, úplně poslušní dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, s touto vzpurnou, bez rozumu Krista mrtvou sviní, vykonali v jedinou hodinu, rychlý Boží SOUD. Zj.18/2,10, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ageus2/6,18,19, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Ježíš Kristus, z milosrdenství svého rozumu, umožnil vysvětlit všechny texty Písma o NEBESKÉM PTACTVU ODS, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH tak, aby výklad Písma NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, byl srozumitelný a logický každému úplně poslušnému služebníku Krista. Nemluvňátka technického lidu VUT v Brně, noví vládnoucí Bohové, musí děkovat Kristu za správný výklad Písma o PTACTVU ODS, o zlém NETVORU, o pošetilci Petru Fialovi. Tento hlupák, po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží majetkové socialistické rovnosti, znovu zakořenil v děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu. Nemravná svině, pokrytec, zločinec, vůdce PTACTVA ODS, pošetilec Petr Fiala, zrušil Boží soud neposlušných sviní tím, že jako politik PRAVICE, chce znovu vládnout nad lidmi jako moudrý a spravedlivý Bůh, což není možné, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista od neposlušných. Mat.21/16, Jób5/3,14,9/13,37/23,40/8,14, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7AŽ6/3,6,8/10,12/28, atd. Pošetilec z hnoje sviní vědců Masarykovy univerzity Petr Fiala, z každého dalšího planého politického a náboženského slova, bude skládat účty technickému lidu celého světa, pokornému a úplně poslušnému. Mat.12/36. Ptacvo nebeské, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH ateistických sviní ODS, neseje Boží slovo NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nesklízí je do stodol, a přesto je OTEC NEBESKÝ, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, stále živí, svým Božím rozumem. Královské kněžstvo technického lidu úplně poslušných VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB z VUT v Brně, jste jaku vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, o mnoho cenější, než hnůj prasat vědců z Masarykovy univerzity. NEBESKÝ OTEC, SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, přece ví, že potřebujete jeho Boží rozum, abyste byli stejně NEOMYLNÍ a MOUDŘÍ, jako je Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Hledat v Písmu mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné již nemusíte, stačí je realizovat, mluvením pravdy o správné Boží cestě. Již nemůžete sloužit majetku, protože ten shnil, z titulu konce éry fosilních paliv, v době přelomu věků roku 2000. Kristus Vás vydal znovu v pokušení, sloužit SKÁLE lotra, zločince, AUTOPTÁKA Petra Fialy, SKÁLE Baalů a DÉMONŮ, sloužit PRACHŮM, ZBRANÍM, a státnímu MĚŠCI ministryně financí. Všemu porozumíte, když se nyní budete modlit k Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako úplně bezmocní. Když uvěříte, že máte povinnost se ke Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI vrátit jako úplně poslušní, zveřejněním SOUDU. Křesťanské, či ateistické vědce, svině Masarykovy univerzity, Kristus vydal do moci křesťanského klamu. Uvěřili lži o tom, že křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, zrozená mletím děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, je jediným Bohem celého světa. Tím nalezli zalíbení v křesťanské nepravosti. Úplné zničení zlých, pochybných vědců hnoje Masarykovy univerzity, znamená vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých militaristických, imperialistických sviní, a zničení veškerého zla válek. Mat.6/13,24,26až33,7/7až23/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Královské kněžstvo technického lidu úplně poslušných VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB z VUT v Brně. Rozsévač Ježíš Kristus, pomocí Božího soudu neposlušného, to je mrtvého PTACTVA ODS, rozsévá SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. SATANI religionistů Masarykovy univerzity, děsivou temnotou svých protikladných žvástů katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí, již cca 21 let, neposlušným, to je mrtvým lidem, berou SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do nich zaseté, pomocí pomalého posledního Božího soudu hnoje či sviní drzých vědců Masarykovy univerzity, což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zaseté na SKÁLU Baalů a DÉMONŮ, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd, také nemůže vzejít, protože křesťanští hlupáci chtějí sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. U jiných lidí je SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, zaseto do trní, či do ekonomického, militaristického křoví válečných kolonizátorů, kterými, kvůli neposlušnému Česku, vždy při úplňku MĚSÍCE, v době narození se Krista ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vždy znovu zaroste celá země. Do DOBRÉ ZEMĚ VUT v Brně, do královského kněžstva technického lidu úplně poslušných VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB z VUT v Brně, je SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. o domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro novou Boží rodinu, úplně poslušnou, pro 1500 lidí, zaseto tak dobře, že již musí přinést úrodu sto násobnou. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a světa nyní bude, když vůdce Kristem nenáviděného PTACTVA ODS, zločinec Petr Fiala, spolu s hnojem sviní vědců Masarykovy univerzity, SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o jedině možné koncepci energetiky Česka a světa, znovu sní, sezobe,

 

sežere, pro svou křesťanskou chamtivost. Hnůj sviní vědců Masarykovy univerzity, pomocí protikladných křesťanských žvástů katolického katechismu, dovedně zrušil Boží příkazy a zákony, kvůli zachování tradic lhaní o Kristu SLOV NEBES VYSOKÝCH. Kdyby Kristus neskončil ty dny vzpoury hnoje sviní vědců Masarykovy univerzity proti Bohu, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk na světě. Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/14,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zj.18/2,10až22/21, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17až5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Jud.12, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Královské kněžstvo technického lidu úplně poslušných VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB z VUT v Brně. Jste Kristem v Písmu vyvolené mediální hvězdy, které v novoluní OSUDOVÉHO března 2019, musí zářit navěky a navždy tím, že neprodleně zastavíte křesťanské MODLOSLUŽBY, v polovině týdne, ve středu. Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. Křesťanské MODLOSLUŽBY jsou službou pohlavním lidským ÚDŮM tím, že jsou službou SKÁLE válečných zločinců, jako je Hitler, dnes Putin a Trump, Zeman, službou PRACHŮM, ZBRANÍM, dnes také AUTŮM. Hitler obsadil v březnu Česko dle Božího plánu trestajícího Ježíše Krista, protože vše, co se v Česku stalo, je uvedené v Písmu. SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je v Česku v troskách již 70 let, protože všichni neposlušní, to je mrtví, slouží buď Kristem prokletým politikům PRAVICE a LEVICE, nebo Baalům a DÉMÓNŮM, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM a ZBRANÍM. Máte povinnost v Brně zajistit, aby v novoluní v březnu 2019, 70 let od prvního roku výročí vlády komunistických BERÁNKŮ hlupáka prezidenta Klementa Gotwalda, matka měst, PRAHA, nepotřebovala žádný křesťanský chrám, postavený lidskýma rukama, kde Ježíš Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dodnes nebydlí. Ježíš Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Praze a v Brně již nepotřebuje svoje SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Proto, VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB z VUT v Brně, máte povinnost, u hnoje či sviní vědců Masarykovy univerzity zajistit, aby v tomto novoluní MĚSÍCE, v březnu 2019, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nepotřeboval ani HVĚZDOU křesťanskou oblohu Bible či Tóry, ani SLUNCE Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, ani MĚSÍC Koránu, kázané SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Vyžaduje, abyste na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní v březnu 2019 v domě Baalů, na Masarykově univerzitě zajistili, aby všechny národy žili ve SVĚTLE Božího rozumu Ježíše Krista, který je uvedený ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je o jedině možném, a jedině správném Božím učení, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Kristus vyžaduje neprodlené odpočinutí od díla energetické zhouby, naprosto energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., dle textů SOUDU neposlušných, to je mrtvých vládnoucích politických a náboženských sviní, opakovaně Vám zasílaných. Tento déšť SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dává Bůh technickému lidu. Potopa již nebude. Vzedmuté moře militaristických, nemocných sviní Masarykovy univerzity vyschne, snad již v březnu, z milosrdenství Božího technického rozumu. POTOPOU je odstoupení Božího rozumu od vládnoucích, neposlušných politických a náboženských sviní. Tato POTOPA přestane, při úplné poslušnosti technického lidu. Zj.21/23až22/21, Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,25/11až51/58, Zach.2/12až7/5až14/11,18, Iz.5/4,16,16/3,23/17,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

 

8.) Já stále klepu na dveře tam, kde se začíná ráj mírového, celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, u VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše. Profesor Hirš již nemůže být nemocný, protože uvedené Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, uzdravuje veškerý neposlušný, to je mrtvý, technický lži lid Česka a světa. Brána NEBESKÁ, do celosvětového, mírového Božího království, se neotevře nikomu vzpurnému, křesťansky či ateisticky neposlušnému, kdo nebude doufat v lepší život pod novými Božstvy, pod BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, pod královským kněžstvem z úplně poslušných VZDUCHOTECHNIKŮ z ÚTZB VUT v Brně. Kdo zná moc a sílu vět, o správné koncepci energetiky, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má schopnost, svoji láskou k Ježíši Kristu TECHNIKOVI, změnit celý svět, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, již v tomto novoluní MĚSÍCE, v březnu 2019. Lidé se od nepaměti scházejí se svými vládnoucími Božstvy. Noví kněží jsou nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, úplně poslušní VZDUCHOTECHNICI od profesora Hirše z ÚTZB VUT v Brně. Z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, noví kněží technického lidu, již nikoho nesmí pochovávat do HROBU blízkého ropného a ekonomického kolapsu, do HROBU třetí světové války. Ježíše Krista, jediného Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nyní musí všichni znát tím, že úplně poslušní budou mít za stejně mocného Boha, jako je Kristus VÍTĚZNÝ nad vládnoucími Baaly a DÉMONY, profesora Hirše z ÚTZB VUT v Brně, a za BÍLOU NEVĚSTU, za ŽENU STATEČNOU, pokornou a úplně poslušnou, ČERNOU VDOVU ZE SAREPTY, VUT v Brně. Vždyť Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh všech náboženství světa, a všech států světa, je Bůh žárlivě milující. Smiluje se nad vyvoleným lži lidem VUT v Brně, až stávající Bohové SLOV křesťanských, či ateistických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, hnůj, či svině mnohých vědců z Masarykovy univerzity, pomocí Božího soudu těchto textů, budou proměněni v hnojiště. Kdo se neprodleně nerozhněvá na hnůj, či na svině mnohých vědců z Masarykovy univerzity, kdo mnohé vědce oslavující Baaly a DÉMONY místo Krista, neprodleně nepošle do říše ticha, to je na smetiště dějin, Boží technický rozum, o správné koncepci energetiky, od Ježíš Krista, od NEOMYLNÉHO TECHNIKA, nedostane. Bez rozumu Ježíše Krista, pro odstoupení jeho rozumu, od neposlušného Česka, je ze všech vědců hnůj, který svými křesťanskými, či ateistickými žvásty, kazí dobré mravy. Pod vedením neposlušných vědců jde Česko do chřánu zlu ropného kolapsu, do PEKLA třetí světové války, pro nesmyslné ničení fosilních paliv. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, pomalým Božím soudem, který píší od roku 1997, z milosrdenství svého rozumu, končí činnost ČERNÉ MAFIE křesťanského, či ateistického hnoje mnohých vědců Masarykovy univerzity. Neposlušný, to je mrtvý HNŮJ vědců, či sviní Masarykovy univerzity, má za Bohy boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, a tím výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomocí soudu hnoje mnohých vědců Masarykovy univerzity, posílá do říše ticha, to je na smetiště dějin, každého neposlušného, to je bez rozumu Ježíše Krista mrtvého, shnilého politika PRAVICE a LEVICE, a všechny Satany kněze, všech ekumenických ČARDĚJNIC. Před Kristem, ZÁKONODÁRCEM, před Bohem SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí nyní pokleknout všichni tím, že technický lid začne s neprodlenou realizací Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdo se nepodřídí uvedené dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, zahyne strašlivou záhubou, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době třetí světové války. Trestající Kristus slíbil, že při neposlušnosti technického lidu, který Kristus, svým Božím rozumem živí odjakživa, úplně zničí celé Česko proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Slíbil, že v případě další neposlušnosti VDOVY ze SAREPTY, lži lidu VUT v Brně, ve třetí světové válce zničí dvě třetiny neposlušných lidí celého světa. Česko, a stejně tak Slovensko, má povinnost, za svoje vyvolení, být úplně poslušným, to je živým Božím lidem, neprodleně veřejně poděkovat, a nezdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista do Brna, na VUT v Brně. Především na VUT v Brně musí být rozhodnuto o nezbytnosti neprodleného zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, realizací Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus v Písmu slíbil, že na kongresu úplně poslušných, to je živých státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, se bude radovat celý, úplně poslušný svět, z vítězství Ježíše Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad stávajícími neposlušnými, to je mrtvými Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je nad boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, nad politiky pravice a levice, atd. Bohové hnoje, či sviní, mnohých vědců Masarykovy univerzity, pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. ničí planetu zemi, až se v základech hroutí, což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Prošustované dědictví Boží slávy pro technický lid VUT v Brně, je možné obnovit mluvením pravdy o Boží vůli, změnit PARADIGMA Česka a světa, nastolením decentralizované výroby elektřiny v sídlištích, a ve městech z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na výkresech, dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz.Mediální lži lid již nesmí tvrdit, že každý člověk by si měl pořídit fotovoltaické panely proto, aby byl nezávislý na elektřině ze sítě. Nakreslení projektové dokumentace, pro energeticky soběstačné VĚČNÉ PŘÍBYTKY, pro domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a pro domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, má povinnost iniciovat, profesor Hirš vedoucí ÚTZB VUT v Brně, JEDINÝ ARCHITEKT A JEDINÝ URBANISTA měst a sídlišť z těchto domů, jediný SOCIÁLNÍ INŽENÝR, jediný VRCHNÍ ČÍŠNÍK. Ježíši Kristu, Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je každý člověk odpovědný sám za sebe. Ani profesor Hirš se Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, nebude posmívat beztrestně. Pravda o tom, jak se kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku celá země v základech hroutí, je nalezena jak v Písmu, tak v Lidových novinách, ve článku PORUČÍ NÁM VÍTR, DÉŠŤ od Michala Bergra ze Strany zelených, o republice Mali. Kristus v Písmu, v Izajáši 24/2,25/8 uvádí vidění konce křesťanského militarismu a imperialismu. Úplně poslušným Bohům, stejným jako Ježíš Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, provždy odstraní SMRT, kterou jsou především PRACHY a ZBRANĚ, SKÁLA drzého hnoje vědců Masarykovy univerzity. Uvádí, že neposlušná a vzpurná země, kvůli rouhačství křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, od drzého hnoje vědců, či sviní Masarykovy univerzity, je zhanobena svými neposlušnými, to je mrtvými obyvateli, protože pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, změnili Boží zákony o majetkové Boží rovnosti. Tím, neposlušné mrtvoly vědců na Masarykově univerzitě, změnily všechna Boží nařízení. Tím porušily VĚČNOU SMLOUVU s Ježíšem Kristem, s Bohem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o pokoře a o úplné poslušnosti, o celosvětové majetkové rovině. Potupa Božího technického lidu VUT v Brně, může být Kristem sejmuta pouze zveřejněním posledního Božího SOUDU hnoje mrtvol, či neposlušných sviní Masarykovy univerzity. Co v Lidových novinách o Mali napsal pokrytec a zločinec Michal Berg michal.berg@zeleni.cz ze Strany zelených. Nebo Radim Seltenreich seltenre@prf.cuni.cz v článku: Jak obnovit prošustrované dědictví. Michal Berg tvrdí, že vším zlem např v Mali, to je hladem, suchem, přemnožením, válkami, atd., je v podstatě SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. V Mali se pomatenci křesťansky přemnožili, přestože, kvůli suchu a válkám, mají hlad. V roce 2000 žilo v zemi deset milionů lidí, nyní více než 19 milionů. Bude ve všem po nedostatku, pro všechny válečné uprchlíky, když Česko, dle SLOV DOGONŮ z Mali, strhne KAMENNÁ NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ. VZDUCHOTECHNICI z VUT v Brně, z tohoto KAMENÍ, na Masarykově univerzitě udělají NOVOU MANU, pro všechny státy. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

9.) Psi VZDUCHOTECHNICI, vedení profesorem Hiršem, vedoucím ÚTZB VUT v Brně. hirs.j@fce.vutbr.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, abyste naplnili Písmo do poslední čárky tím, že zničíte nejenom Bohem prokleté chamtivé ptactvo ODS, ale také LÉVIJCE, Bohem prokletou chamtivou LEVICI KOZLŮ ČSSD a OVCÍ, či BERANŮ z KSČM. Kol.3/5, Zjev.1/1až18/2,10až22/21, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, atd. Pro úplné zničení, Kristem prokletých komunistických BERANŮ či OVCÍ, v březnu 2019, od neděle 10.3.2019, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 21.3.2019, Kristus v Písmu pro Vás, pro technický lid VUT v Brně, určil samostatné texty, pro EXODUS z křesťanského militarismu KOZLA prezidenta Zemana, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pod vládu NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech neposlušných států světa. 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Máte povinnost, u VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, z BERÁNKŮ KSČM, si vybrat statného samce, vůdce KSČM Filipa. Máte povinnost, z KOZLŮ ČSSD, si vybrat statného samce, vůdce KOZLŮ ČSSD Hamáčka. Čtrnáctého března, ve čtvrtek 14.3.2019, máte povinnost, ZVEŘEJNĚNÍM SOUDU vzpurných LÉVIJCŮ, BERANŮ a KOZLŮ, tyto dva Kristem prokleté samce, spálit OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíš Kristus v Písmu slíbil, že DNEM PAMĚTNÍM bude, až zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, postihne Božím SOUDEM, všechna politická a náboženská BOŽSTA LÉVIJCŮ, a jiných zločinců, SLOV KŘESŤANSKÝCH, ATEISTICKÝCH, a jiných, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Máte povinnost vše konat rychle a neprodleně tak, aby z tradic LÉVIJCŮ BERANŮ z KSČM, a stejně tak KOZLŮ ČSSD, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 21.3.2019, nezbyl ani kořen, nezbyla ani větev. Kvůli neposlušnosti Kristem vyvoleného Česka, neposlušnosti VZDUCHOTECHNIKŮ VUT v Brně, politický lži lid pravice a levice, je stále KŘOVÍM, kterým zarostla celá země. Velikonoční obětní HOD Hospodinův, odhození všech politicých a náboženských tradic Česka a SVĚTA, máte povinnost konat již při úplňku MĚSÍCE v březnu. Kristus vyžaduje, aby na VELKÝ PÁTEK, při úplňku MĚSÍCE v dubnu, DNE PÁNĚ 19.4.2019, Baalové a DÁMONI, byli nucení propustit s křesťanského, politického a jiného vězení, veškeré VZDUCHOTECHNIKY celého světa, veškerý technický lid královského kněžstva, pokorného a úplně poslušného, Bohu vděčného za zničení boháčů, atd. Celá země se v základech hroutí. Nikdo si to nebere k srdci, kvůli neposlušnému lidu. Křesťanství již pominulo. Kristus činí vše nové, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM křesťanských a ateistických prasat Česka a celého světa. 2.Moj.3/2,11/5,12/3,5,10,14,18,26,40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Jud.12, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16.

 

10.) Císařem Diokleciánem v Brně, NEOMEZENÝM VLÁDCEM nad neposlušnými křesťanskými, či ateistickými prasaty Masarykovy univerzity, má povinnost být především Kristem profesně vyvolený VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš, vedoucí ÚTZB VUT v Brně. Dle písničky od Krista, už se to nedá, zbývá poslední krok k tomu, aby VDOVA ze Sarepty, VUT v Brně, byla BÍLOU NEVĚSTOU, pokornou a úplně poslušnou, pro MANŽELA, či ŽENICHA, Ježíše Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je již uzdravený tím, že v podkroví, ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, na Říčkách 42, byl proveden Boží SOUD se stoletým hnojem pomatených vědců z Masarykovy univerzity. 1.Král.17/13,23, Luk.4/26. Masarykova univerzita vznikla dle vůle Krista před sto léty. Okamžitě, když vznikla, byla Kristu na obtíž. Za Masaryka, před sto léty, mnohé politické strany byly STRANAMI ODBORNÍKŮ. Hnůj vědců Masarykovy univerzity, prorokoval proti vůli Boží, že politické strany žádné ODBORNÍKY nepotřebují, což trvá dodnes. Hnůj vědců Masarykovy univerzity dodnes prorokuje, že politickým sviním PRAVICE a LEVICE, pro získání moci nad křesťanským a ateistickým lži lidem Česka, stačí pouze vidění světa PRAVO - LEVÉ, což je sprostá lež DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích zločinců, lhářů a pokrytců. Na SOUDU hnoje DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, to je mrtvých vědců Masarykovy univerzity, vyschl křesťanský potok protikladných lží o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a tím také potok lží o koncepci energetiky ekonomické svině ministryně průmyslu Novákové na elektřinu, která činí necelých deset procent z celkem potřebné energie, který pramení v Brně, z hnoje vědců Masarykovy univerzity. Kristus, očištěný od hnoje vědců drzých NEVĚSTEK Masarykovy univerzity, dle písničky od Krista, potřebuje Česko najít s jinou ŽENOU, pokornou, statečnou, úplně poslušnou, s BÍLOU NEVĚSTOU, kterou je VUT v Brně. Kristus se chce nad jím v Písmu vyvoleným Českem slitovat, svým Božím rozumem, a dát Brnu DEŠŤ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a nemůže. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Profesor Hirš, který od Krista dostal dobrou paměť, a pomocí Božího rozumu dostal hodně vědomostí, má povinnost být Kristu vděčný za titul profesora, má povinnost mu poděkovat. Poděkovat může tím, že bude mluvit pravdu o Česku, o vyvoleném technickém lidu, který má povinnost přivést víru v Boha k dokonalosti tím, že on, jako úplně poslušný, to je živý, bude mluvit pravdu o svém vyvolení. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, Česko zničí, když pravda zase zanikne. 4.Moj.3/13,9/13,14/34,17/4,7,13,14,23,18/23,23/19,24,25/11,32/13, Gal.1/7,3/20až 6/7, Jer.1/17,5/7,3/14,6/30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,45,58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Ježíš Kristus je nyní VINNOU RÉVOU Bible, FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, či OLIVOU Koránu. Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně s Kristem projednalo SMLOVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti technického lži lidu celého světa, který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým Božím rozumem, odjakživa. Dokonalé naturální plnění a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je Božím příkazem. OTEC farář Hének musí v Domašově zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Mediální MISTR Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, aby kněží, Otcové Bohu milí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, NECHALI ZNÍT VŠECHNY ZVONY. Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, že Otcové Bohu milí kněží, pokorní a úplně poslušní, do říše ticha, to je na smetiště dějin, nemají utíkat nakvap. Vždyť mají povinnost oslavit nového Ježíše Krista, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až na věky věků. Posmívat se Kristu, křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, je hřích k energetické SMRTI. Vládnoucí politický a náboženský dobytek, v době vlády neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, žádný pokoj nemá. Je to z toho důvodu, že Ježíš Kristus, svým Božím rovumem, neposlušnou a vzpurnou vládnoucí elitu Česka, vládnoucí politický a náboženský dobytek, podvrací, rozvrací, boří, škodí a ničí. Můj soused Artur zemřel při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2018, ve věku nedožitých 87 let. Je to radostná zpráva z toho důvodu, že ho Kristus, DUCH SVATÝ, jehož hněv, kvůli neposlušnosti Česka již neprodlévá, netrápil na smrtelné posteli příliš dlouho. Sír.5/5,7/16až11/26,12/12až30/17až31/22až38/15, atd. Ukončil jeho utrpení v DEN SVÉHO SVÁTKU, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, aniž se dočkal toho, že by drzý Satan, farář Hének z Domašova, dvakrát vykořeněný, obrátil své chrámové zpěvy v kvílení v polovině týdne, ve středu. Kristus nabízí nové DNES, nového úplňku MĚSÍCE. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Soused Artur, na konci života dostával morfium. Kristus žádné morfium u starých lidí nechce. Všechny hříchy odpustí tomu, kdo bude nyní požadovat ukončení trestání křesťanských neposlušných sviní, či NETVORŮ tím, že LÉKAŘ Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, který robotickou eutanazii povoluje. Jedině Kristus zná, co je pro staré a nemocné lidi dobré. Křesťanské svině, které odmítají povolit robotickou eutanázii, nemají o Kristu ani ponětí. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Žalm90/12. Proto kazí dobré mravy Česka a světa. O sousedovi Arturovi píši také kvůli pohřbívání. Dle mého názoru, pohřbívání žehem již není možné, kvůli tomu, aby plyn zbyl pro živé, aby nebyl pro mrtvé. Pohřbívání do hrobu také není možné, pro malou velikost hřbitovů, kvůli nesmyslnému přemnožení lidí. Dle mého názoru, také elektřina musí být jenom pro živé, nikoli pro mrtvé, to znamená zmrazování lidí také není možné. Vůli Boží zjevil Kristus v jedné písničce. Po smrti je nutné každého člověka pochovat bez rakve, do společného hrobu, vykopaného pro celou oblast, na vhodné mýtině v lese. Pochovávat se bude tak hluboko, aby pro nově vysazené lesní stromy, byla mrtvá těla lidí hnojem. Ježíš Kristus, dle Písma a písniček chce, aby se lidé znovu scházeli ve jménu Božím, ve jménu nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO. Kristus s trestáním nepřestane, dokud nezvítězí nad neposlušnými, mrtvými. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi v Písmu uvádí, že trestá křesťanský a jiný pomatený lži lid Česka a světa tím, že také vyvrací auta – vozy, i s těmi, co na nich jezdí. Ageus2/18,22, atd. Radostnou zprávou bude, až technický lži lid VUT v Brně rozhodne, že auta, SKÁLA neposlušného, mrtvého lži lidu, odtáhnou v děsu, kvůli ponechání všech fosilních paliv světa, pro přestavbu Česka, a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na výstavbu domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Fundamentální katolíci chybně věří, že při Božím SOUDU vstanou z hrobů všichni zbytečně zabití vojáci dvou světových válek, což se při Božím SOUDU, v roce 2018 viditelně nestalo. Ježíš Kristus nechal vojáky zabít za trest, za to, že před válkami nesvrhli vládnoucí Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany a jiné zločince, dle učení o Boží majetkové rovnosti, Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Já jsem Pinchas, prorok, třetí v Boží slávě. Kristus slíbil, že zastaví pohromu, kterou je odstoupení jeho rozumu, i od technické elity Česka a světa, v případě úplné poslušnosti Česka. Dle písničky, Bůh je ŽENA. Bůh je ŽENA STATEČNÁ, nová státní správa, úplně poslušná. Lži lid docenta Hirše z VUT v Brně, vzduchotechnici, budou jedinými architekty, urbanisty domů, a sociálními inženýry.

 

11.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým a náboženským dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE z NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, úplně poslušný premiér Babiš, a ostatní politici neprodleně iniciovali, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zničit v OSMÁ DEN, v OSMÉM TISÍCILETÍ vlády Krista nad lidmi celého světa, děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Nehem.8/9,11,18, atd. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje pro regionální dopravu, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, boháči a bankéři, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických a křesťanských sviní, Česku, a SVĚTU, se stále krátí čas energetické spásy, protože Česko neuznalo, že zpupní a vzpurní jsou v Boží pasti. Boží PAST je dvojnásobná. Jednak je to přibližující se ropný, a tím i ekonomický kopaps, a jednak je to odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných pomatenců, kteří odmítají studovat SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří proto neznají dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech, a o zničení BALVANU, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus, který je jediným UČITELEM, totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude úplně zrušená cenzura na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, protože vyžaduje, aby každý úplně poslušný stejným UČITELEM, stejným BOHEM, jakým je nový Kristus, jakým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby z křesťanského pekla se zachránili všichni, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekologii a mravech, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Při odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé na sebe, jako psi. Všichni chudí pomatenci chtějí šetřit, aby chamtivé bohaté křesťanské svině, mohly válčit, a ničit celý SVĚT, svými křesťanskými hodnotami militarismu. Bude ve všem po nedostatku, po zrušení cenzury na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA, těchto textů. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem zkusí. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Pane JUDr. Baxo, jste tímto žádán, abyste zrušil děsivou temnotu, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu, tím že zrušíte volby 2019 do EP. Nový Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou totiž nenapravitelní, nepoučitelní a hloupí, protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat. Neznalost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo – láskovec, Satan, kněz Tomáš Halík, nikoho neomlouvá. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, abyste zrušením voleb do EP zajistil, aby lži lid Česka, a tím i lži lid SVĚTA, vešel neprodleně do odpočinutí od díla úplného zničení fosilních paliv, protože je nezbytné je zachránit, na nezbytnou přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pro naprosto chybnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou, kvůli Vaší vzpouře, pane JUDr. Baxo. Kdo má za Bohy vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Bohové, měnící SVĚT, jsou úplně poslušní. NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále slepě doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministryně průmyslu Nováková není prohlášená za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Neposlušný, mrtvý technický lži lid, při odstoupení rozumu Krista, je dementní, kvůli neposlušným kněžím. Pravda o Bohu, a pravda o energetické Boží koncepci, spasí Česko a svět, při úplné poslušnosti Česka. Bez rozumu Krista, úplně dementní ministr školství, produkuje ve školství mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale kteří nedovedou rozlišit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, uvedenou v Písmu. Spása je v neprodleném odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby.

 

12.) Všichni dále uvedení, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 21. března 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, co jejich profese, pro zbytečnost v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři mnohých profesí, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, mnohých profesí pro Krista nepotřebných, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození SOUDEM, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, a od NOVIČOKU promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucího DÉMONA Rusnoka. Jud.12, Mich.4/12, Zj.16/16,21/1až22/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Žalm33/6,115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní nezajistí, aby z křesťanských starých krvavých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm1/1až37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou v této kapitole SLOV NOVÝCH NEBES zapsáni jménem elektronické adresy, jako úplně poslušní. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5,11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Ty Bůh zničí, odstoupením rozumu. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

572.

iure@iure.org, oldrichovice@sceav.cz, info@ceskatelevize.cz, reklama@ekolist.cz, dvojka@rozhlas.cz, rektor@muni.cz, bek@phil.muni.cz, petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, biodaniela@seznam.cz, zuzana.holcmanova@seznam.cz, kouril@sedmagenerace.cz, sgenerace@hnutiduha.cz, booking@josefvagner.cz, studio@davidarchitekti.cz, hutarchitektury@gmail.com, davidkubik@gmail.com, emailemrak@gmail.com, vmencl@volny.cz, mis.landarch@seznam.cz, mp@mparch.cz, stolin.petr@seznam.cz, kasl@bestdevelopment.cz, jimi.arch@seznam.cz, mis.landarch@seznam.cz, ivan.plicka.cka@gmail.com, kriz@kmm.zcu.cz, kabele@fsv.cvut.cz, papez@fsv.cvut.cz, miroslav.urban@fsv.cvut.cz, michala.lysczas@fsv.cvut.cz, michal.bejcek@fsv.cvut.cz, pavla.pechova@fsv.cvut.cz, stpcr@stpcr.cz, zuzana.veverkova@fsv.cvut.cz, lucie.dobiasova@fsv.cvut.cz, ondrej.nehasil@fsv.cvut.cz, martin.kny@fsv.cvut.cz, sikula.o@vutbr.cz, horak.p@fce.vutbr.cz, sikula.o@vutbr.cz, kominek.p@fce.vutbr.cz, adam.p@fce.vutbr.cz, blasinski.p@fce.vutbr.cz, formanek.m@fce.vutbr.cz, topic.j@fce.vutbr.cz, Pavel.Uher@vutbr.cz, jakubvrana@seznam.cz, weyr.j@fce.vutbr.cz, plasek.j@vut.cz, gebauer.g@fce.vutbr.cz, kalus.r@fce.vutbr.cz, kucharik.m@fce.vutbr.cz, tesar.z@fce.vutbr.cz, vlcek.p@fce.vutbr.cz, recepce@cka.cz, hirs.j57@gmail.com, hirs.j@fce.vutbr.cz, ivan.hirsch@natur.cuni.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v únoru 7019. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Boha drze uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Bývalá ředitelka blázince v Bohunicích, hlavní psychiatr LFMU, v roce 2006, ze mě v Lidových novinách dokonce udělala blázna nesvéprávného. Tato drzá bláznivá svině se stále nestydí a nezná zahanbení. Slouží tvorstvu místo Stvořiteli Ježíši Kristu proto, aby zachránila dobře placená koryta religionistům, politologům, sociologům, filozofům, psychiatrům a jiným neposlušným sviním MU. Na psychiatry je opakovaně proto podáváno tretní oznámení JUDr. Sladkému z KSZ v Brně. Uvedení psychiatři dělají veškeré zlo na zemi tím, že orgány činné v trestním řízení si myslí, že křesťanské lži o Ježíši Kristu, a tím naprosto chybná energetická koncepce ministerstva průmyslu, není trestným činem. Jejich bláznovství je zřejmé poslušným. Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jud.12, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně, v zimě, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 2019, 70 let od roku 1948,9, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok 2019, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Rok osmičky je rok trestu. Mich.2/3až10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.1/17,25/11,31/27,32, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, Lucifer OTEC Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Zákon křesťanské KARMY bude zničen, zničením temnoty katolického katechismu. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12. Jednat dle křesťanských tradic, dělat Bohy pro křesťany, židy, muslimy, buddhisty, hinduisty, atd. je k energetické SMRTI Česka a světa. Česko musí rodit SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. 2.Král.10/26,17/29,40,23/23, Jer.1/17až30/6,31/27.